Doba postfaktická jako synonymum pro dobu veřejných lží

09. 04. 2021 | 07:42
Přečteno 4458 krát
Lidé, kteří nejsou schopni nebo ochotni ověřovat informace, se rádi vymlouvají na to, že žijeme v době postfaktické. Žalostné je, když se na tom všem podílejí vědci. Následujícím textem reaguji na článek čtveřice autorů Cvrčka, Herbena, Štětky a Trlifaje Aprílový žert rektora Zimy? publikovaný na Deníku Referendum a následně ve stejném znění v blogu Pohled zblízka, který zpochybňuje moji habilitaci a obsahuje, stejně jako jejich předchozí výzva rektorovi Univerzity Karlovy, nepravdy o mé osobě i účelově překroucená fakta.

Dovolím si je vysvětlit a uvést na pravou míru.

Habilitovala jsem se na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále též FTVS UK), se kterou dlouhodobě spolupracuji, například výzkumně jako členka Rady programu Progres Q19. Můj přínos nejen v oblasti komunikace, ale i ve sportu, je doložitelný od roku 2000 do současnosti, stačí projít můj životopis.

V úvodním komentáři k souboru prací, které tvoří mou habilitaci, jednoznačně vysvětluji, proč jsem ze své bibliografie vybrala právě práce, které v ní jsou, a ne nějaké jiné, ač jsem měla na výběr, neboť v publikační činnosti jednoznačně překračuji na docenturu ve společenských vědách na UK potřebný počet článků, knih nebo kapitol v knihách či sbornících. Jasně také v komentáři k habilitační práci objasňuji propojení mezi sportovními a komunikačními studii.

Moji práci posoudili 3 renomovaní oponenti, z nichž jména dvou z nich, amerických profesorek Janet Wasko a Lindy Fuller, zná v jejich oboru na rozdíl od drtivé většiny těch, kteří teď v „malé české kotlině“ kritizují délku jejich posudků (na kterou přitom není žádný předpis ani doporučení), skutečně celý svět. Všichni tři oponenti moji dosavadní práci i osobnost ocenili a doporučili jmenování docentkou.

Členy mojí habilitační komise byli nezpochybnitelní odborníci jak v oboru kinantropologie, tak komunikačních studií a ve svém stanovisku vyzvedli interdisciplinaritu mojí práce. Stanovisko komise bylo jednomyslné 5:0. S nikým z oponentů ani členů komise mě nepojí nic, co by bylo možné označit za střet zájmů.

Splnila a překročila jsem, někde dokonce velmi výrazně, všechna kvantitativní i kvalitativní kritéria kladená na habilitační řízení ve společenských a humanitních vědách na UK. Odborných ohlasů mojí práce, z nichž většina je zahraničních, jsem doložila 63, což je dokonce o 23 víc, než je třeba na jmenovací, tedy profesorské řízení. Studenti celkem pětkrát za sebou vyhodnotili můj kurz jako nejlepší mezi magisterskými našeho institutu, jedna moje doktorandka již dokončila úspěšně studium (dva další jsou těsně před dokončením). Jeden z mých článků byl publikován v časopisu v prvním kvartilu Web of Science, několik v prvním kvartilu Scopus, jsem úspěšná v mezinárodních organizacích, jsem recenzentkou renomovaných zahraničních odborných časopisů i konferenčních příspěvků významných konferencí.

Moje listopadová online habilitační přednáška na téma Výzkum ve sportovních komunikačních studiích byla veřejná, dopředu oznámená na home page FTVS UK mezi hlavními aktualitami. Že se tím její veřejnost naplnila beze zbytku, je zřejmé z toho, že se jí hosté skutečně zúčastnili, a mezi nimi i Václav Štětka. Nejen „obyčejný“ spoluautor v úvodu avizovaného článku, ale také hybatel celé následné výzvy.

Habilitační přednáška Vědeckou radu FTVS UK zaujala, odpovídala jsem na řadu odborných dotazů týkajících se mimo jiného i propojení komunikačních a sportovních studií. A do diskuze se zapojil i Václav Štětka s dotazy, jak spadám do kinantropologie, proč se nehabilituji na vlastní fakultě, a snažil se zpochybnit expertízu oponentek. Na všechno bylo panu Štětkovi odpovězeno mnou, členy vědecké rady i habilitační komise – habilitovat se na vlastní fakultě, kde jako děkanka vedu vědeckou radu, která by o mně rozhodovala, by byl střet zájmů. Dále se Václav Štětka dozvěděl, že kinantropologie se vnitřně dělí na dvě oblasti, z nichž jedna je společensko-vědní, v rámci té se habilituji a mohu, neboť můj výzkum i moje další působení jsou interdisciplinární. K oponentkám přečetl předseda habilitační komise jejich stručné biografie z webu, které jejich expertízu jasně prokázaly. V následném hlasování Vědecké rady FTVS UK jsem obdržela 21 hlasů 21 přítomných členů.

Vědecká rada FTVS UK jednomyslně doporučila moje jmenování docentkou kinantropologie rektorovi naší univerzity. Jednomyslná stanoviska nebývají častá a jsou vždy pro uchazeče velkým oceněním, dobře situaci znám i z Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kterou vedu. Výsledek 3:0, 5:0 a 21:0 znamená habilitaci nespornou. A ještě nikdy nenastala situace, že by jednomyslné stanovisko vědecké rady některé z fakult bylo zpochybňováno lidmi z jiných fakult, kteří v drtivé většině mají v daném oboru nulovou expertízu. Zároveň se představitelé FTVS UK lednovým dopisem panu prorektoru Gerlochovi, který mělo vedení univerzity při svém rozhodování k dispozici, proti výzvě, abych nebyla jmenována docentkou, důrazně ohradili a uvedli řadu výroků v ní obsažených na pravou míru.

Chápu, že většinu lidí napadne otázka, jak je možné, že výzva rektorovi UK vznikla, když pan Václav Štětka byl přítomen na mé habilitaci a všechny jeho otázky byly na místě zodpovězeny. Vysvětlení, bohužel, neleží v rovině odborné, ale lidské. Před šesti lety jsem měla jako ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky výhrady k fungování jeho výzkumné skupiny a následně jsem mu neprodloužila část pracovního úvazku. Od té doby projevuje nebývalý zájem o mou osobu a všechny mé aktivity, které se snaží s mimořádným nasazením systematicky skandalizovat, a snaží se poškozovat mou pověst. Stejně jako je tomu nyní v případě habilitace, se před několika lety pokoušel zabránit mému jmenování děkankou Fakulty sociálních věd UK.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy