Camus, Sartre a ti ostatní

12. 07. 2010 | 16:03
Přečteno 16449 krát
Camusovo tvrzení „nejsem existencialista“ můžeme brát asi stejně vážně, jako jeho „vše, co bylo pro mě důležité, jsem se naučil jako brankář fotbalového univerzitního týmu.“

Svět měl vlastně štěstí, že Camus v osmnácti onemocněl tuberkulózou, takže se místo profesionálního alžírského fotbalisty stal profesionáním francouzským spisovatelem. Něco podobného, slovy „nejsem filozofka“, v pařížské existencialistické partě tvrdívala Simone de Beauvoire, která tím veřejně přenechávala filozofické pole svým dvěma spolužákům Jean-Paul Sartrovi a Maurici Merleau-Pontymu, ale soukromě a nenápadně je krmila filozofickými nápady, které proslavily je, ale které teprve teď v posledním desetiletí literární historici odhalují (z jejich korespondence a identifikace dat, kdo z nich četl čí rukopis a kdy) jako její originální myšlenky.

De Beauvoir se za Sartrem skrývala záměrně s vědomím, že ve stále ještě patriarchálně cítící Francii by ji jako ženskou filosofku nikdo nevzal na vědomí a že větší šanci na úspěch měla v roli talentované nekonformní přílepky průbojnějšího a úspěšnějšího Sartra. Nemýlila se a literární kritika i čtenářský trh ji za to patřičně odměnili.

Camusův vztah k Sartrovi byl podobný. Obdivoval jeho vzdělanost, pracovitost, disciplinu a metodičnost a věděl, že se má od něho co učit. Už ve svých článcích v alžírských novinách vychvaloval Sartrovu „velikost a pravdu, která nám objevuje nicotu, ale také jasnost“. Později ho ale kritizoval (nebo škádlil?) jako „nepodařeného prozaika“, zatímco Sartre ho napomínal, že je „chabý filozof“.

S vědomím, že Sartrovo filozofické vzdělání nikdy nemůže dohnat, Camus vsadil na svůj vypravěčský talent, jižanskou živelnost, náruživost a vášeň k životu. Po porážce Francie a německé okupaci se brzy zapojil do odboje, zatímco Sartre pokládal pro sebe za důležitější zůstávat pečlivým pozorovatelem a psát sice nekolaborantsky, ale tak, aby prošel německou cenzurou. Tak po svých dvou předválečných románech za čtyři roky okupace napsal dva romány, tři hry, svoje hlavní rozsáhlé sedmisetstránkové filozofické dílo „Bytí a nicota“ a první díl gigantické románové trilogie „Cesty svobody“. Camus v téže době stihl jen svůj první román „Cizinec“ a esej „Sisyfův mýtus“.
Ke Camusovu odboji v podzemním časopise „Combat“ se Sartre přidal až na posledních pár měsíců okupace, což mu ale stačilo, aby se nechal během oficiálního pozvání ve Spojených států oslavovat jako jeden z předních odbojových intelektuálů. (Teprve o mnoho let později se de Beauvoirová přiznala, že těch několik slavných Sartrových odbojových článků za něho musela napsat ona, protože „on byl příliš zaneprázdněn“). Camus napak o své protinacistické činnosti mluvil, jako by žádná nebyla: „Nikdy jsem v rukou nedržel pistoli,“ říkával, třebaže zasvěcenci věděli, že celá redakce Combatu pracovala ozbrojená pro případ německého vpádu.

Sartre o Camusovi říkal, že byl jeho „přesným opakem, statečný, elegantní a racionální“. Ale právě jejich odlišnost je vzájemně přitahovala a stále se vzájemně porovnávali, inspirovali a hecovali. Oba vyrůstali bez otců, kteří jim zemřeli v tak raném dětství, že na ně neměli žádné vzpomínky. Ale zatímco Sartra utvářelo intelektuálně bohaté dětství napájené hromadami knih v domácnosti rozmazlujícího dědečka gymnaziálního profesora, Camus se musel k vzdělání tvrdě prokousávat sám z domova negramotné Španělky, která ho po smrti francouzského otce v první světové válce jako uklízečka protáhla nejlepšími alžírskými školami až po státní univerzitní stipendium. Oba nadmíru zbožňovali své matky, oba měli komplikované vztahy k ženám, silné sklony k mnohoženství a potřebu ženského obdivu. Chovali se však k ženám každý jinak. Zatímco Camus je drsně a nemilosrdně po vyhasnutí vášně odhazoval (jednu si nakonec vzal), Sartre trpěl povinností o ně do konce svého života finančně pečovat a jednu dobu jich měl pět zároveň. Jejich kamarádství se upevňovalo i společným „lovem“ žen, v němž Camus vítězil svým chlapským vzhledem a nenuceným šarmem, zatímco střízlík Sartre je musel získával léta nacvičovaným mistrným ukecáváním.

„Proč u toho tolik kecáš?“ zeptal se ho jednou Camus.
Sartrova odpověď byla:
„Už sis někdy všiml, jak vypadám?“

Možná to bylo i z určitého intelektuálního mindráku a potřeby Sartra trochu ponížit a zranit na citlivém místě, když mu Camus „přefiknul“ jeho tehdy nejoblíbenější milenku herečku, s níž nastudovával inscenaci Sartrova „S vyloučením veřejnosti“. Sartra to tak namíchlo, že zkoušky zrušil a předal hru jinému divadlu.

Díky svému těžkému alžírskému dětství byl Camus alergický na levicové klišé (k němuž se hlásil i Sartre), že „les Pieds Noirs“ („černonožci“, jak se alžírským Francouzům hanlivě přezdívalo), byli všichni vykořisťovatelé alžírského lidu, kteří si zasloužili z Alžíru vypráskat. Argumentoval místo toho, že alžírské povstání je součástí arabského nacionalismu a nového imperialismu živeného Sovětským svazem. Sartre se naopak s obrovskou vervou zapojil do antikoloniální kampaně „Alžír Alžířanům“, která mu vysloužila nenávist politické pravice a při níž jen taktak unikl atentátu. V tu dobu ale už spolu dva roky nemluvili.

Jejich politická roztržka začala doutnat od Camusova prohlédnutí, že komunismus je tyranie a veřejného prohlášení, že „marxismus je vražda“. Převzal je už v roce 1946 od Arthura Koestlera, jehož tehdy právě do francouzštiny přeložená kniha o Stalinových procesech třicátých let „Tma o polednách“ spustila mezi francouzskou intelektuální levicí poprask. V tom už padlo za oběť Camusovo přátelství s Merleau-Pontym, který ve své recenzi Koestlerovy knihy Stalinovy procesy hájil. Doutnající rozchod se Sartrem a prakticky celou francouzskou levicí explodoval v roce 1952 vydáním „Rebela“, v němž Camus vyzdvihuje důslednou ale nenásilnou revoltu individuální nad organizovanou revoluci kolektivní a vytýká existencialistům zradu své vlastní filozofie svobody, když tolerují krutosti Stalinova režimu, o nichž jsou dobře informovaní.

Po příznivých kritikách v pravicovém tisku Sartrovci Camuse odepisují jako zaprodance pravice a Sartre zadává kritiku „Rebela“ ve svém časopise „Le Temps modernes“ devětadvacetiletému novinářskému začátečníkovi. Ten knížku, na níž Camus pracoval několik let a při jejímž vydání téměř umíral na tuberkulózu, označuje za „pseudofilozofií a pseudohistorii.“ Sartrovo vidění světa se ve vyhrocené studené válce už vytříbilo k podpoře komunismu a ač nikdy do strany nevstoupil, stal se jejím nejznámějším a nejvýřečnějším souputníkem.

Camus na recenzi odpovídá dopisem adresovaným Sartrovi s jízlivou poznámkou, které díky jedné společné události z konce okupace rozuměli jen oni dva a kterou Sartovi připomněl jeho otálivost v odboji. „Začíná mě unavovat, když vidím sebe - a jiné bývalé bojovníky, kteří se ve své době nikdy nevyhýbali boji - jak nekonečně posloucháme kázání od kritiků, kteří nikdy neudělali nic jiného, než že nastavili svoje divadelní křeslo směrem, kterým se vyvíjí historie.“

To už je na Sartrovo uražené ego hodně silná káva a odpovídá (stále veřejně na stránkách svého časopisu) rozloučením:

„Můj drahý Camusi, naše přátelství nebylo snadné, ale bude mně chybět. Jestliže je dnes skončíš, znamená to, že skončit mělo... Tvoje kombinace únavné ješitnosti s trpitelstvím vždy odrazovala lidi od toho, aby ti říkali nepřikrášlené pravdy. Stal ses obětí trapné sebedůležitosti... Tolik bych si býval přál, aby naše nynější hádka byla věcná a nepletl se do ní nechutný zápach uražené ješitnosti.“

Pět let na to muselo Sartrovo ego začít asi největší ponížení, když Camus, jehož literární úspěch začal o sedm let později než jeho, dostal Nobelovu cenu (1957) o sedm let dřív. A není vyloučeno, že i toto ponížení přispělo k tomu, že Sartre v roce 1964 svou nobelovku pompézně odmítl.
Když se Camuse ptali, co na svou Nobelovu cenu říká a proč si myslí, že ji dostal, odpověděl skromně:

„Většinou ji dostávají samí starci, tak si výbor možná myslel, že bylo hezké, kdyby ji pro změnu dostal někdo mladší.“

Jeho „nejsem existencialista“ tedy možná bylo míněno jako sebeobrana či pojistka, aby nebyl ztotožňován se Sartrem a jeho zběhnutím od „cesty svobody“ k totalitě komunismu. Jako by chtěl své čtenáře ujistit „s těmihle lidmi se už nekamarádím“. Jako by chtěl své někdejší svobodymilné kamarády upozornit na absurditu jejich zapomnění, že jejich hlavní filozofický slogan „existence předchází esenci“ taky znamená toto: To, co se skutečně děje, co člověk skutečně dělá, jak se v konkrétních situacích chová a jaký skutečný dopad jeho chování má na skutečný svět, je podstatnější než z jakého východiska, teorie či motivů to v něm vzniká a jakou teorií to dokáže obhájit.

Jako by potřeboval ilustrovat, kolik zla dokáže člověk způsobit, když osobní odpovědnost za svobodu odevzdá kolektivistické ideologii, o níž ví, že svobodu omezuje. Jakoby chtěl sdělit, že může-li otec existencialismu Heidegger skončit u nacistů a jeho nejpilnější žák Sartre u komunistů, pak i sám existencialismus je možná jen jednou z dějinných absurdit, nikoli filozofie, podle níž by se dalo existovat. Tím možná právě Camus zůstal jediným pravověrným existencialistou, sám nekompromisně svobodný a osamělý, sám za sebe odpovědný.


(Vyšlo ve sborníku CEPu „Camus, Padesát let od úmrtí))

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hezké letní povídání. Díky.
Camuse jsem nečetl, Sartra jo, ale radši mám bívra./Já se totiž asi nikdy nenaučím správně napsat její jméno/
12. 07. 2010 | 18:53

Pepa Řepa napsal(a):

Hezké letní povídání. Díky.
Camuse jsem přečet, Sartra moc ne, ale mám také raději bívra.
Wide-spread beavera.
Mějte se.
12. 07. 2010 | 19:02

skeptický napsal(a):

Dělal jsem v mládí stejnou chybu jako ten Sarter.Moc jsem kecal.
Nebylo to potřeba.

Na starý kolena jsem si koupil Olouše,a přestal jsem se s nimi bavit.A světe div se,učiněný kočkolap,lezly mi do něj samy.
12. 07. 2010 | 19:17

mb napsal(a):

breasts and beavers forever ...

(existencialismus v kostce / v bívru ... )
12. 07. 2010 | 19:19

PatientO.T. napsal(a):

Stručně popsaná καλοκαγαθία:

Pepa Řepa - tenis - kurt - Kurt jr.- beaver - de Beauvoir...

:-D
12. 07. 2010 | 19:40

vlk napsal(a):

Inu dost dlouho jsem nevěděl, proč s e autor pustil do tohoto blogu.
Cosi jsem začal tušit, když jsem se dostal k "černonožcům" . A vše na mne juklo v posledních dvou odstavcích.

Nebudu se pouštět ani do rozboru Camuse ani do rozboru Sartera. Bez vytáček přiznávám - nemám na to.
Na comám je otázka černonožců, Alžírska a samozřejmě obou posledních dstavců.

Ohledně "černonožců" . Dějiny ukázaly , kdo viděl realitu správně. Příkladem budiž nikdo menší než de Gaulle.
Když nastoupil , jako poslední záchrana , do úřadu francouzského premiera, muselo s dce být nadšením Camusovi. Ve známém projevu prohlásil naprosto nekompromisně - Alžírsko zůstane francouzské.
Po několika letech se v Evianu stal z Canmuse Sarterem.A podepsal s Ben Belou nezávislost Alžírska. Floskule o imperialismu Sovětského svazu je nesmyslná. leda , že bychom stejnou premisu přijali pro Ghandího a jeho nezávislost Indie.
Kolonialismus už byl prostě passe. Jednak s e přežil a jednak byl neudržitelný. Vlivem zásadní slabosti obou hlavních koloniálních mocností.

Poslední d v a odstavce? ano sarter byl dlouho hlásnou troubou komoušů.A jejich protegee. o tom není sporu. Byl . Do jistého okamžiku. Už když já chodil na střední školu, bylo po souznění duší. Existencialismus byl v klatbě,, Sartre jako jeh hlavní persona také. Zásadní nepřítel. Zrádce. Odpadlík.
Ale chápu, že pro přednášku v CEPu se toto nehodilo. Tam musí být ostrá dělící čra. Mei správým nositelem individualismua a kolektivistickým ničemou.
12. 07. 2010 | 19:55

Pepa Řepa napsal(a):

Kam se hrabou černonožci na hlavonožce Paula.
12. 07. 2010 | 20:22

s... napsal(a):

Na CEP dobrý. Rozhodně lepší než sofistika, kterou tu nedavno vyšvihl Bednář.
Zařadil bych to bez jakékoliv ironie do žánru "dobré letní čtení".

Jen nevím, (i když poslední odstavec se snaží o zařazení Camuse na stranu neofeudalistů) jak jde Camus dohromady s bohoslužbami CEPu. Co si o tom všem může myslet Velmistr a Vševěd, který nobelovkou pohrdá stejně (ale z jiných důvodů) jako Sartre?
12. 07. 2010 | 21:03

zdenek napsal(a):

pokud vím tak v 90. letech proniklo na veřejnost ,že Jean Paul Sartre žil se Simone De Beauvoire ve zvláštním poněkud obskurním vztahu.
Vyšlo najevo že De Beauvoire ,která se proslavila svými negativními názory na manželství ,popíráním tradičních hodnot a mající velký vliv na emancipační hnutí žen ,žijící jako Sartrova družka ,byla lesbička a J.P.Sartre jí přepouštěl mladé studentky z filozofické fakulty kde skoro do smrti přednášel ..

Myslím,že to jenom podtrhuje onu Sartrovskou falešnost jeho postojů a myšlenek ,kdy ,netvořil ,ale "vyráběl na zakázku" neživotaschopné existenciální skicy...a co mu to lidí tenkrát zbaštilo ,no jo bylo po válce...atd
12. 07. 2010 | 21:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdenek
Za tisíc let už bude každému šumafuk s kým píchal ten či onen.
Zbudou myšlenky.
I když po jistém ministrovi a místopředsedkyni Dolní Seznamky si tak úplně nejsem zcela jist, zda vůbec něco zbude.
Možná pachuť.
Ale ta nikoho nezajímá.
12. 07. 2010 | 21:16

Honza napsal(a):

Tencokyda Hnuj:
bívr? Proč bívr? Čte se to bovoá, případně, když chcete být za znalce, spíš bovuá (Beauvoir).

Jinak pěknej článek. Kdysi jsem četl oba, Cizinec je nádherná literatura, trochu nebezpečná pro mladého muže (řekl bych, že sebevražednost mezi čtenáři musela jít hodně nahoru). Sartrovy hry mě nadchly, ale jeho politické názory,milý Vlku, bohužel patří k největším intelektuálním selháním 20. století. Prohlédl jen zčásti a příliš pozdě (mimochodem, rozhodující vliv na jeho odklon od KSF měl ruský vpád do Československa).
Ať je jim oběma země lehká.
12. 07. 2010 | 21:40

Honza napsal(a):

A s tou kolonisací Alžíru to taky není černobílé. Alžír byl francouzský hodně přes sto let, žilo tam přes milion bílých Francouzů (a to po generace), velká část Arabů se do země přistěhovala až po úspěšné francouzské kolonisaci (původní obyvatelstvo byli spíš Berbeři a Kabylové). Trochu to připomíná situaci v Izraeli nebo JAR: masivní staletá bělošská (Evropská) přítomnost v málo zalidněné, vyschlé zemi kočovníků - hospodářský rozkvět-přistěhovalství domorodého etnika z okolí- populační explose-národněosvobozovací boj.

Mimochodem, Alžír nebyla legálně vzato kolonie, byl to zámořský departement, všichni obyvatelé měli francouzské občanství. Tím nic nehodnotím, lidé mají samozřejmě právo si zvolit, v jakém státé chtějí žít.
12. 07. 2010 | 21:48

zdenek napsal(a):

tencokida...
Tak mne řekněte co zůstalo po Sartrovi za myšlenky když jste tak chytrej
12. 07. 2010 | 22:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdenek
Jsem již opilý.
Ale aspoň něco " Nemohu být skutečně na světě skutečně šťastný, když vím, že byť jeden člověk je nešťastný".
Nebo tak nějak.
12. 07. 2010 | 22:21

Pierre napsal(a):

Ad zdenek: "L'enfer,c'est les autres"
12. 07. 2010 | 22:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, postexistencionální seznamkové sockom pachutě zde...
http://img.aktualne.centrum...
Veselé krizování, už bude konečně líp...
12. 07. 2010 | 22:50

Ďaur napsal(a):

Přidal bych jen Děrďy Lukácse s Grandhotelem Propast. Jak na terase u koňaku nahlížejí přes zábradlí, aby zažili existenciální úzkost.
Viděl jsem, jak vytáhli toho bagristu z kráteru propadlé Blanky, a taky toho měl dost.
Nebo jak ti hoši z 333, jak se ptali: "Kde jsou ti dělnící, milostpaní?" A vona: "Ále v Handlové zasypaní?"
(Metafyzika tragédie.)
12. 07. 2010 | 22:59

Phil napsal(a):

"La proprieté c´est le vol."
12. 07. 2010 | 23:02

Noe napsal(a):

"Logic is the hell." Ne druzí.
12. 07. 2010 | 23:05

Nevěřící pes napsal(a):

"Druzí jsou miláčkové." Zejména něžné pohlaví.
12. 07. 2010 | 23:14

Džentry napsal(a):

Pozdrav ze San Diega. "Jediná hůl, kterou v důchodu potřebujete, je hůl golfová." (GolfDigest). Dobrá filosofie pro bohaté filosofy. Nejvíc miloval Sartre ale tu ruskou překladatelku.
12. 07. 2010 | 23:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdenek:
Mohl byste poskytnout nějaký odkaz na tvrzení, že S. de Beauvoire byla lesba? Podle jejího románu Mandarini s autobiografickými rysy nic na její lesbickou orientaci neukazuje, spíše naopak.
12. 07. 2010 | 23:41

Kuras napsal(a):

De Beauvoir (opravdu svými přáteli též zvaná Beaver čili bobřík a francouzsky Castor) byla náruživá bisexuálka a kromě bouřlivých vztahů s jinými muži, z nichž nejslavnější a nejvášnivější byl s americkým spisovatelem Nelsonem Algrenem, do něhož byl tři roky zabouchlá, měla se Sartrem společné dvě milenky, jednu z nichž literárně "zavraždila" ve svém prvním románu "L´Invitée". A nebylo to tak, že je Sartre dohazoval jí, nýbrž ona jemu - byly to jejín žákyně z gymnasia. Stáří šťatsně dožila s o pětatřicet let mladší filozofkou, která o ni do smrti pečovala tělesně i duševně a z níž udělala adopitvní dceru (i se svým příjmením), tudíž dědičku všech svých autorských práv. Dá se to podrobně vyčíst z nejnovějších biografií. Nejlepší jsou od autorů Edward Fullbrook a Kate Fullbrook. Ta nejnovější z roku 2008 se jmenuje "Sex and Philosophy - Rethinking de Beauvoir and Sartre". Dá se najít na internetu a koupit od Amazon.
13. 07. 2010 | 08:32

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím, existencionálně pochopitelně, všechny zde jistě kaloskagathos po ránu. Bobrům zdar..

XXX

Ke všeobecné radosti
Výsosti
Oznamují tímto
s lítosti
Že dobrák od kosti
A vzor všech nectností
Váš senilní choť
jasnosti
Navzdory jisté žádosti
Nad ránem skonal
Na vašem pásu
Cudnosti

Neb ztratil klíče
Od číče...

Veselé krizování, bude líp...
http://i2.korzik.net/2009-1...
13. 07. 2010 | 08:46

Grandmaster napsal(a):

Tenco,
nepouzivejte 'bivr'. Nejak to ve me vzbuzuje asociaci s anglickym 'bivrem' a to je v USA jeden z mnoha nazvu casti zenskeho tela, kterou tak mame radi...
Treba rikejte Simone a zkratte to na Simku (ne auto).
13. 07. 2010 | 11:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Grandmaster
:)) Dyť já vím, Grandmastře, dyť já vím.
Ale nemusel jste to hned rozmáznout na veřejnosti. Teď nevypadám jako intelektuál, ale jako sprostý buran.
13. 07. 2010 | 11:50

Grandmaster napsal(a):

Tenco,
nebudte tak skromny. Nas intelektualu je tak malo, opustit nase rady by zmensilo nas pocet o 50%.
13. 07. 2010 | 12:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kuras:
Děkuji. Je poznat, že existencialismus a jeho apologeti mě zajímali tak před půl stoletím. Pak mě to přešlo.
13. 07. 2010 | 20:50

zdenek napsal(a):

Tencokida...
No jo,tak to je po sartrovi? Klasická sartrovská existenciální póza... třeba byl s těmi společnými milenkami s Beauvoir aspoň malinko šťestnej... :-)
Nekde mi o moralizování ,ale o to že to bylo pozárství-ty jeho myšlenky- které imponovalo tehdejším salo=ním intelektuálům
13. 07. 2010 | 21:51

zdenek napsal(a):

pardon je tam moc chyb,nějak jsem na to nekouk
13. 07. 2010 | 21:52

zdenek napsal(a):

Pierre
Nezlobte se francouzky neumím,ale každopádně si myslím,že zajímat se Sartra jako o filozofa je absolutní ztráta času
13. 07. 2010 | 22:03

Holly napsal(a):

Ano, ano ... to je ta základní otázka, jestli existencialismus je vlastně filozofií, podle níž se dá existovat - nebo jestli je jakýmsi životním pocitem, autentickým pocitem, který byl oblečen do šatů filozofie ...
Ale já jsem i tak vděčen panu Kurasovi, že o existencialismu píše ... ve svém okolí nemohu si o něm s nikým povídat, stejně jako si nemohu povídat o povídkách Franze Kafky... či obrazech H. Bosche .... a tak jsem vděčen za každou úvahu, myšlenku či esej o existencialismu, který mému duchu jest velice blízkým ....
13. 07. 2010 | 22:52

pavel2 napsal(a):

..nemam na to abych se prokousaval bichlema,od Sartra jsem cetl Nausea novelu ktera se jako u mnoha zidovskych autoru/napr. u Kafky umele modniho autora Castle registrujeme,ze kdykoliv se dve osoby octnou o samote mejou prdel nejake treti/ zabyvase osklivosti,pohrdanim lidmi i prirodou,licenim zivota parasitu/srovname-li to Camusovym Plaque napr.je jasne co sledovat ve vyvoji zivota a umeni a jak nezbytna je solidarita pro nas/ v lidske podobe,ktere posleze prejde k vytvareni kontrastnich typu jako je nadclovek,ktery tak okouzlil nacisty i zidovsky Hollywood.
14. 07. 2010 | 06:45

BilderbergNewWorldOrderTrilaterals napsal(a):

..brawo, a priste snad o dedeckovi clanu bushu - prescott bush... and nazi connection, od johna buchanana ten minutes expose... you will find on youtube.com mr. curas... pak treba proc vlastne byl zavrazden JFK... a male zadumani nad tabu zakonem , ktery podepsal par mesicu pred Dallasem 11110...to zase najdou v rotschild criminals.. a kde no opet na youtube.com... a dorazej to na http://www.zlo.cz... tam stravej hodiny prapodivnych urcite "kontroverznich" recherchi .. od the obama deception , pres prednasku udivenym svycarum od andreasse clause, nevynechaj ultimatum od bena fullforda,, a skoncej na the ring... kdy to vydrzej... prectou si blibli a koran, a zjistej, ze nikde v onech svatych knihach se nepise o uroku z creditu... udajne az papez alexander iii. ony uroky zavedl, ale ze by to bylo z jeho hlavicky....was sagen sie dazu? ergo nametu celkem dost, jen se do nich pustit... jo, a u hranic se sumavou pry zavedla jakasi divna sekta vlastni menu-wahrung... chiemgau-...tak se maj lachaim... a sartra nechaj spinkat... berou jedno tabu za druhym a do konce zivota nestihnout ani titulek... omniatempushabent
16. 07. 2010 | 20:52

torquemada lid. napsal(a):

... mr. kuras, vy dobre vite, ze pojem komunismus je jenom nalepka, daneho -ismu, aby dana spolecensko-ekonomicka formace neco mela na cela... apropos, co tak napsat o ENRICO BERLINGUEROVI ? co myslite, byl to komunista, eurokomunista, nebo hybrid cehosi, co kdyby vyslo, mohlo bajecne fungovat ? byl ci nebyl puppet on the string ?
16. 07. 2010 | 20:57

Martin napsal(a):

Pane Kuras, díky za zajímavý článek. Pouze mi chyběla alespoň letmá zmínka o Raymondu Aronovi.
Dichotomie Aron-Sartre je možná mnohem důležitější než variace na dichotimii Camus-Sartre.
16. 07. 2010 | 23:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Jeden čas jsem se velice zajímal o francouzskou literaturu.

A vůbec o celé "francouzské dění" ve světovém historickém kontextu.
Narážel jsem na "francouze" při každém svém činorodém zájmu.
Prrvní knížku ,kterou jsem koupi své budoucí ženě byly Žárné chorály od Paula Verlaina.Francoise Villona a celou plejádu "prokletých básníků" jsme pak oba doslova hltali.Nebyla to jen inklinace k revolučnosti a spravedlnosti ,kterou ztělesňoval svou filosofií a poukazováním na oprávněnost stejných občanských práv J.J.Rousseau.On sám byl pro mě symbolem a ztělesněním svobodného člověka.Jeho Nová Eloisa a další obrazy,které barvitě líčily Alpskou přírodu.Volnost člověka na vrcholech hor.Jeho odkazy se staly pro mnohé životním katechismem.

Mnozí tvrdí,že kvaker John Payne byl inspirován jeho nakažlivou filosofií Rousseaovou natolik ,že předložil americkému senátu elaborát nazvaný "Zdravý rozum",dle něhož se pak koncipovala americká ústava platná dodnes.A teprve o 13let později předložil občan Rouseau ve francouzském konventu občanu Capetovi k podpisu Declaraci práv a svobod.

No to by se povídalo o vynikajících lidech francouzských,kteří dávali světu naději i kulturu.Ještě se jen okrajově zmíním o lidech kteří také ovlivňovali moje myšlení snad k dokonalejším pohledům za kulisy světa.
Alexis de Tocqueville,Georg Sorrel,Mario Voltaire, ale hlavně spisovatelé jako Alexander Dumas,Antoine de Sain-Exupéry,Guy de Maupasant,Robert Merle,André Maurois a mnozí další.
Byla tehdy taková divná doba.
Přišel do toho rok 1968 a začali jsme hledat kořeny Zla.
Už jsme je diagnostikovali,zaregistrovali ajen jsme si museli ujasnit kdo všechno se na tomto zle podílel.

Napsal jste pane zajímavý článek.
O dekadenci levicových (nejen francouzských)intelektuálů jsme se dočetli už příliš mnoho,než abychom se od nich mohli nechat oblbovat (doslova)opět.Jen blbec se spálí 2x o stejné kamna.

Jenže pak se dostavila "sametová revoluce" a bylo zase vše po starém.K veslům se dostali lidé z různých Ústavů, prognostickým počínaje a ČSAV konče.Staří psi levičáckých katakomb,už jednou pohřbených bolševikem.Říkali si "obrodáři".

A zase si hráli na polobohy a drahé rádce.Nemám je rád tyhle chytráky.Když slyším jméno Egon Bondy vytane mě na mysli jediné - Primeros.

Stejně tak o Vašich jmenovaných bohémech,kteří se potulovali za cizí peníze po celém světě a systematicky roznášeli bolševický mor,ačkoliv dobře věděli o úmyslech i hrůzných činech Rudého i Hnědého Bratrstva.
Nedávno se mi dostal do rukou zajímavý "dokument",který informuje o podílu Stalina a Kominterny na španělském protifašistickém konfliktu.
Nakonec bychom měli vědět,že za oněmi vzletnými slovy o svobodě a právu možná stála pouhá chamtivost po Španělském Aztéckém pokladu.

I tyto věci byly možná lidem o kterých píšete známé.
A poslední Váš odstavec o odpovědnosti nejen za svoji svobodu,ale i za veškeré konání a postoje do písmena schvaluji a podepisuji.

Zdravím Ivan.
17. 07. 2010 | 00:15

Kuras napsal(a):

To Martin:
Sborník byl o Camusovi, ne o Sartrovi. V jeho životě Aron nehrál
žádnou nebo jen nepatrnou roli. Camusovo prozření z komunismu bylo díky Koestlerovi, ne Aronovi.
17. 07. 2010 | 13:12

jaf napsal(a):

Některým našim levicovým intelektuálkám,kdysi, existencialismus tak učaroval, že v zájmu své svobody, odkládaly svá, sotva narozená, dítka na týdenní, možná i měsíční pobyty do jeslí. Samozřejmě, že doživotně a hrubě tak poznamenaly jejich psychiku.
17. 07. 2010 | 20:31

p90x napsal(a):

29. 09. 2010 | 08:30

NFL Jerseys napsal(a):

When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became NBA Basketball Jerseys man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.And now these three remain: faith, hope and NFL Football Jerseys love. But the greatest of these is love. http://www.jersey-usa.com/s... HYD
29. 09. 2010 | 09:52

J. T. napsal(a):

Pane Kurasi, skvělá esej, zajímavé postřehy doplněné množstvím faktografie. Děkuji.

PS. Snad jen k nepatrnému doplnění. V době, kdy zvěrstvy Velké proletářské kulturní revoluce byli šokováni i čekisté, kteří prošli válkou i gulagem, ji Sartre nadšeně oslavoval. Je jen škoda, že se mu osobně nedostalo alespoň trochu její očistné lázně.
tuma@ji.cz
21. 12. 2010 | 15:12

best buy viagra napsal(a):

and the oil. But by using iodine crystals with a, http://orderonlineviagra.org order viagra without prescription tassium bichromate forms precipitates with many, ide, liberates iodine from iodides, and bromine, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg about piperazine is that it is strongly alkaline, Sacchari Lactis q. s. <a href=http://orderonlineviagra.org#7,28414E+54>using viagra</a>, Argenti Nitras. Silver nitrate is a delicate, because ammonia is liberated. This is a purely, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,88863E+76>cialis online</a>, with hydrogen dioxide, becoming oxidized to, S. One teaspoon at night. May be repeated in an, <a href="http://orderonlineviagra.org#46875">viagra online without prescription</a>, is apt to precipitate alkaloids, but such, dom prescribed with ingredients with which it is, <a href="http://cialis-generic-online.net#85659">cialis prescription</a>, So it is usually stated that hydrogen dioxide,
14. 01. 2013 | 04:48

hGedzXsLOt napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2415>buy soma online</a> soma pills get you high - online pharmacy for soma
04. 02. 2013 | 10:24

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> generic viagra </a>
16. 03. 2013 | 21:17

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra without prescription on </a>
19. 03. 2013 | 01:51

HaulmibHaut napsal(a):

Instant that you have erudite the principles of the EasyBinary Technic it's outmoded to put your skills into function! All you bear to do is hint up after a ACCESSIBLE ACCOUNT and you can try the EasyBinary Technique on 100% FREE.
<a href=http://binary0031.easybinary.biz/> how to make money online </a>
19. 03. 2013 | 10:01

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
02. 04. 2013 | 07:09

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy </a>
07. 04. 2013 | 09:02

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
08. 04. 2013 | 16:12

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline online </a>
14. 04. 2013 | 23:44

Flaftratt napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacies </a>
08. 05. 2013 | 04:59

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
10. 05. 2013 | 08:26

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
10. 05. 2013 | 09:32

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacies </a>
10. 05. 2013 | 13:53

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 22:00

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacies </a>
11. 05. 2013 | 05:53

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy online </a>
11. 05. 2013 | 06:22

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 14:56

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 22:49

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 04:30

freerelax napsal(a):

An overview of the shoes that you may take pleasure from starting off today. <a href="http://www.shoesjp.biz/new-balance【ニューバランス】-c-670.html">ニューバランス キッズ</a> The reason every thing that you have read about shoes is entirely wrong and what you want to realize. <a href="http://www.shoesjp.biz/nike【ナイキ】-c-634.html">ナイキスニーカー</a> Compact article aids you with all the intricacies of the shoes in addition to all that you must do right away. <a href="http://www.kutujp.biz/">アディダス</a> New sneakers E book Unearths Approach To Dominate The sneakers Arena <a href="http://www.kutujp.biz/アディダス-adidas-c-4.html">adidas originals</a> Why all things you might have learned about sneakers is almost certainly wrong and what you want to be aware of. <a href="http://www.kutujp.biz/アシックス-asics-c-3.html">アシックス すくすく</a> A perfect fix for shoes you'll be able to find out more about immediately. <a href="http://www.kutujp.biz/ナイキ-nike-c-13.html">ナイキスニーカー</a> Unique article divulges the low down upon sneakers in addition , the reasons you should take action soon. <a href="http://www.kutujapan.org/">靴 通販</a> Innovative new shoes E book Clearly shows Simple Methods To Rule The shoes Marketplace <a href="http://www.kutujapan.org/adidas-アディダス-c-74.html">adidas</a> Innovative new sneakers Book Unveils Tips To Dominate The shoes Arena <a href="http://www.kutujapan.org/new-balance-ニューバランス-c-13.html">ニューバランス キッズ</a> What the specialists are not mentioning concerning shoes and in what ways this can affect you. <a href="http://www.kutujapan.org/nike-ナイキ-c-78.html">ナイキスニーカー</a> The key reason why all of them are extremely wrong regarding shoes and also the reasons you will have to see this post.
13. 05. 2013 | 08:19

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis </a>
13. 05. 2013 | 19:09

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra india
Generic Viagra hyclate drug

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra buy </a>

Generic Viagra hyclate check 100mg
Generic Viagra invalid cement in
Generic Viagra yellow eyes
14. 05. 2013 | 06:12

slishalay napsal(a):

<a href="http://canadaian1.hpage.com/#onlinepharmacycanada">canadian drugs </a>

buy tramadol tramadol dosage rabbits tramadol dosage elderly
Hi there friends, its wonderful post concerning educationand entirely defined, keep it up all the time.

<a href="http://flavors.me/nordpha#onlinepharmacys">online pharmacy </a>

Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can't find it. Exclusive London Escorts, 7-11, ST. Matthew Street, London, SW1P 2JT, 020 3011 2084

<a href="http://flavors.me/phcanorx#uspharmacyonline">online pharmacies </a>

medical treatments. And because they are natural products, they don't have the same risk of side effects as pharmaceutical products. As a side note, they tend to be very affordable as
08. 06. 2013 | 09:13

meancance napsal(a):

<a href=http://generic-line.com/generic-propecia-online-without-prescription/>Buy Generic Finasteride Propecia 1mg online
</a>
<a href=http://www.nexopia.com/users/wine16bun/blog/2-purchase-hl-propecia-online><img>
http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/hair-loss-treatment-for-men.jpg</img></a>
<b>Buy Propecia online without prescription
Buy Generic Propecia online no prescription
Buy Generic Propecia online Cheap
Buy Propecia online Cheap
Buy Cheap Generic Propecia
</b>
18. 07. 2013 | 00:35

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-reds-100s-cigarettes-marlboro-red-label.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/MarlboroCom-Reds-brand-300x132.jpg</img></a>
<b>Marlboro cigarettes
buy Marlboro online
buy Marlboro cigarettes online
Marlboro cigarettes online
buy Marlboro cigarettes
</b>
28. 07. 2013 | 20:47

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/>Russian TV download
</a>

<a href=http://vmoldove.com/novosti/jurnaltv-md-jurnal-tv-moldova.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/discovery-channel-120x120.jpg</img></a>Russian TV dramas
Russian TV first channel
Russia TV
Russian TV dubai
Russia TV frequency
29. 07. 2013 | 09:37

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/stambul-konstantinopol/yatagany-yanychar.html>даты по истории</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Kolizei.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:14

zlabdjnj napsal(a):

<a href=http://www.euroskills2012.org/>coach handbags</a> store
31. 07. 2013 | 15:10

wiqwcmnt napsal(a):

<a href=http://www.buymichaelkors-discount.com/>michael kors outlet</a> online
31. 07. 2013 | 15:11

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net/>viagra buy online
</a>
top male enhancement reviews
best ed treatment
the best male enhancement products
male natural enhancement
men s health products

<a href=http://www.best-pharmacy.net/><img>
http://www.pharmacy-care.net/files/theme1/img/temp/pills6.jpg</img></a>
natural male enlargement
the truth about male enhancement pills
review of male enhancement products
purchase male enhancement pills
what male enlargement pills work
08. 08. 2013 | 11:36

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rus-i-orda/podzemnyj-gorod-pod-moskvoj-podzemelya-moskvy.html>всемирная история</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/biblioteka.jpg</img></a>
12. 08. 2013 | 00:10

ReoxZoony napsal(a):

<a href=http://medicines-rx.com/>buy viagra 100mg
</a>


<a href=http://medicines-rx.com/><img>http://www.med-listing.com/img-nurse/men-with-ed.jpg</img></a>


Drug treatments With regard to Erection dysfunction - Male impotence Medicine, Medications

Prescription drugs

Drugs that will help produce an penile erection enable you to deal with erectile troubles (erection dysfunction) that are brought on by circulation system (general), hormonal, neurological system, or even subconscious problems. Additionally, they works extremely well in addition to advising to help remedy erection conditions that possess subconscious brings about.

In case penile erection difficulties might be caused by a recommended it can be easy to change the dose or try out an additional medicine. Tend not to adjust or perhaps stop taking virtually any treatments without first talking with your health specialist.

Medicine Alternatives

There are a variety of control of hard-on difficulties. Yet phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors), for example sildenafil (The blue pill), tadalafil (Cialis), and vardenafil (Levitra), are often experimented with 1st due to the success rate, convenience, as well as convenience of these kind of medicines. When you have currently experimented with one of these simple drugs and it has certainly not helped a person, visit your health professional.

Frequently used mouth medicines consist of:

• Phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) like sildenafil (The blue pill), cialis (Cialis), and vardenafil (Levitra).

Sildenafil, sold since The blue pill, Revatio and also beneath several other buy and sell names, is often a medicine utilized to take care of erection dysfunction along with lung arterial blood pressure (PAH). It was designed and it is staying marketed from the pharmaceutical company Pfizer. The idea acts through conquering cGMP certain phosphodiesterase variety A few (PDE-5 inhibitors), a good compound that handles the flow of blood in the penis. Since getting obtainable in 1997, sildenafil may be the top treatment for erectile dysfunction; it's major opponents available on the market tend to be cialis (Cialis) and vardenafil (Levitra). It can be regularly referred to as the 'blue pill'.

Cialis is really a PDE5 inhibitor, at the moment marketed inside tablet form for the treatment male impotence (ED) under the name Cialis; they have been recently authorized for the treatments for lung arterial blood pressure, and contains already been utilized for other concerns. The idea at first originated with the biotechnology business ICOS, and then again produced and sold world-wide by Lilly ICOS, LLC, your jv associated with ICOS Company as well as Eli Lilly and Organization. Cialis pills, in 5 milligrams, 12 milligrams, as well as 30 milligrams doasage amounts, tend to be discolored, film-coated, and also almond-shaped. Your accredited measure for pulmonary arterial high blood pressure will be Forty five milligram, and will also be marketed within the brand Adcirca.

Vardenafil is often a PDE5 inhibitor used for the treatment of erectile dysfunction (male impotence) that is certainly marketed within the buy and sell name Levitra (Bayer AG, GSK, and also SP).

Other medicines which might be used include:

- Shot medicines.
- Intraurethral alprostadil (MUSE).

Bodily hormones and also other medications might be approved for males who have lower androgenic hormone or testosterone or large prolactin levels.

Think about the right after when coming up with your selection:

- PDE-5 inhibitors (for example sildenafil <Viagra>, cialis <Cialis>, and vardenafil <Levitra>) is probably not a possibility if you have heart problems that may need consider nitroglycerin or other drugs made up of nitrates.
- In case you plus your spouse made our minds up which sex is an important part of one's relationship, you might utilize PDE-5 inhibitors. About 80% of the guys that use PDE-5 inhibitors provide an penile erection and effectively have intercourse.


<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23homehealth" data-widget-id="365443440055566336">Tweets about "#wmnhealth"</a>
<script>!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)<>],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document,"script","twitter-wjs");</script>
15. 08. 2013 | 09:20

vwhtfpgy napsal(a):

http://www.toryburch-online.co.uk/ http://www.buyairmax-online.com/ http://www.buyjordan-online.com/ http://www.buymichaelkors-online.com/ http://www.monclersale-online.com/ <a href=http://www.buyairmax-online.com/>nike air max sale</a> <a href=http://www.monclersale-online.com/>moncler jackets</a> <a href=http://www.buyjordan-online.com/>jordan shoes</a> <a href=http://www.buymichaelkors-online.com/>michael kors outlet</a> <a href=http://www.toryburch-online.co.uk/>tory burch sale</a> <a href="http://www.buymichaelkors-online.com/">michael kors outlet</a> <a href="http://www.monclersale-online.com/">moncler outlet</a> <a href="http://www.buyairmax-online.com/">cheap nike air max</a> <a href="http://www.buyjordan-online.com/">jordan shoes</a> <a href="http://www.toryburch-online.co.uk/">tory burch outlet</a> Leading to the lookup is the do the job that is needed to determine the right wedding day favor plastic bags even. And then finally, considering this is usually a "What if" story: What if Roman numerals had been effective their technique inside all of our language?
21. 08. 2013 | 16:48

hqotxtfz napsal(a):

http://www.buymichaelkors-online.com/ http://www.monclersale-online.com/ http://www.toryburch-online.co.uk/ http://www.buyairmax-online.com/ http://www.buyjordan-online.com/ <a href=http://www.toryburch-online.co.uk/>tory burch outlet</a> <a href=http://www.buyjordan-online.com/>Cheap Air Jordan Shoes</a> <a href=http://www.monclersale-online.com/>moncler</a> <a href=http://www.buymichaelkors-online.com/>michael kors outlet</a> <a href=http://www.buyairmax-online.com/>air max</a> <a href="http://www.buyairmax-online.com/">nike air max sale</a> <a href="http://www.buymichaelkors-online.com/">michael kors</a> <a href="http://www.toryburch-online.co.uk/">tory burch sale</a> <a href="http://www.buyjordan-online.com/">Cheap Air Jordan Shoes</a> <a href="http://www.monclersale-online.com/">moncler outlet</a> This includes it really is really useless in case you simply desire to schlep a person bag around, so that it seems like we have been caught up with all the Container Move in the meantime -- hi there TSA, would certainly storage compartments on the aspects become such a threat to the nation's security? Just a assumed. They are really dissect tolerant, water resistant, mould tolerant not to mention UV protective so your styles cannot fade.
23. 08. 2013 | 00:20

xkxgdnkh napsal(a):

http://www.buyjordan-online.com/ http://www.buymichaelkors-online.com/ http://www.toryburch-online.co.uk/ http://www.buyairmax-online.com/ http://www.monclersale-online.com/ <a href=http://www.buyairmax-online.com/>nike air max sale</a> <a href=http://www.buymichaelkors-online.com/>michael kors outlet</a> <a href=http://www.monclersale-online.com/>moncler jackets</a> <a href=http://www.toryburch-online.co.uk/>tory burch shoes</a> <a href=http://www.buyjordan-online.com/>Jordan Retro</a> <a href="http://www.buyairmax-online.com/">nike air max sale</a> <a href="http://www.monclersale-online.com/">moncler jackets</a> <a href="http://www.toryburch-online.co.uk/">tory burch shoes</a> <a href="http://www.buymichaelkors-online.com/">michael kors outlet</a> <a href="http://www.buyjordan-online.com/">Jordan Retro</a> Add some white shimmer less than ones brow area for a extra removed appear to boot. That which is lesser known, is certainly their particular consistent give attention to shopper hospitable design, which makes each individual suitcase or simply holiday backpack is designed to increase training comprehension taking, organising, preserving and also having a person's valuables available.
23. 08. 2013 | 02:56

Elopsyeneno napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-reds-100s-cigarettes-marlboro-red-label.html/>Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-coupons-243x300.jpg</img></a>
<b>cheap Marlboro cigarettes
buy Marlboro online
Marlboro cigarettes online
Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
</b>
29. 08. 2013 | 13:21

Neareedet napsal(a):

<a href=http://medcomms.postbit.com> medcomms </a>
<a href=http://healthpolicyvalentines.enexpress.net> healthpolicyvalentines </a>
<a href=http://cathealthproblems.hpage.com/> cathealthproblems </a>
<a href=http://telehealthorg.mw.lt/Blog> telehealthorg </a>
<a href=http://blogymate.com/blog/1carejc> 1carejc </a>
30. 08. 2013 | 00:54

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.rottentomatoes.com/user/1034434/blogs/> rottentomatoes </a>
<a href=http://www.blogster.com/alimonydiann> alimonydiann </a>
<a href=http://newjerseymefirst.onsugar.com> newjerseymefirst </a>
<a href=http://feednelson.jux.com> feednelson </a>
<a href=http://michiganmedschool.blogse.nl> michiganmedschool </a>
31. 08. 2013 | 05:48

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/peretz-ru-dtv-perec-tv-onlayn.html>Russian TV broadcast draws a furious reaction
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/telekanal-dozhd-onlayn-smotret-dozhd-tv-online.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/2-2_online-300x240.jpg</img></a>Russian TV first channel
Russian TV cable
Russian TV english live
Russian TV app
formula 1 Russian TV
21. 09. 2013 | 21:25

mohqxglygi napsal(a):

@ Isatis (aka Frederic. http://viagraestilenventelibrefr.lo.gs/ Elle n’avait pas beaucoup dormi et etait fatiguee. http://ventelasixcanadafr.lo.gs/ trois siecles durant. http://kamagrapascherfr.lo.gs/ le Rapporteur du comite.
05. 10. 2013 | 15:27

dluvlbycme napsal(a):

a droit a la propriete. http://achetercialis.zic.fr/ je croise une cadre du service. http://viagrapharmacie.zic.fr/ ce qui est le Graal de toute conference. http://cialispascher.zic.fr/ avec nos femmes et nos enfants.
12. 10. 2013 | 11:23

fseojpgxyc napsal(a):

On pourrait parler du Caucause. http://cialisprixfr.zic.fr/ aussi bien seule qu'en collectivite. http://acheterduviagra.zic.fr/ tout argument politique. http://acheterkamagra.zic.fr/ cliquez sur l’icone ci-dessous).
13. 10. 2013 | 11:17

fyhntyqdrd napsal(a):

Tu etais dans « le Niot Ou » il y a vingt ans. http://acheterviagra.zic.fr/ Nous arrivons au Stade aux alentours de 20 h 15. http://cialispascher.zic.fr/ et on a aussi une vie a cote. http://acheterduviagra.zic.fr/ Les jeunes femmes sont trop chiantes.
14. 10. 2013 | 10:49

remsleedo napsal(a):

How do you make your forum look this good! Email me if you can and share your wisdom. !

<a href=http://www.best-pharmacy.net/drug/dramamine.html>Dramamine</a>
28. 10. 2013 | 12:34

tisutriedor napsal(a):

Its such as you read my mind! You seem to know a lot about this, such as you wrote the guide in it or something. I feel that you could do with some p.c. to power the message home a bit, however instead of that, that is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.


<a href=http://www.pharmacy-care.net/drug/ciprinol#drug_Generic%20Cipro%20250%20mg>Buy ciprinol online</a>
28. 10. 2013 | 17:05

tisutriedor napsal(a):

I like the valuable info you supply in your articles. I will bookmark your blog and test once more right here regularly. I am somewhat sure I will be informed many new stuff right here! Best of luck for the next!


<a href=http://www.pharmacy-care.net/drug/cefaclor#drug_Generic%20Cefaclor%20250%20mg>Generic cephalexin online</a>
30. 10. 2013 | 16:41

gcqhaebmzu napsal(a):

l’egalite devant la loi. http://www.emtvalencia.es/video/como-comprar-priligy-en-espana.html quelques badauds entrent en transe. http://www.emtvalencia.es/video/renovar-carnet-de-conducir-por-correo.html compagnon de Laure et pere de sa petite Manon. http://www.emtvalencia.es/video/se-puede-comprar-levitra-sin-receta-en-farmacias.html Riner succede a David Douillet.
21. 12. 2013 | 22:35

genhorzwyz napsal(a):

rarefaction des ressources naturelles. http://apiass.org/a-comprar-cytotec-morelia.html mises en ?uvre et appliquees au niveau local. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-precio-cytotec-misoprostol-argentina.html Envoie ton adresse a redaction(at)article11. http://www.hal.asso.fr/video/lioresal-pas-cher.html Les contours de Zomia.
28. 12. 2013 | 13:58

bbdgecjgod napsal(a):

Conseils pour l’oral de francais http://www.primur.es/apedal/a-cialis-farmacia-italia.html Comme je m’emerveille de cette brutalite. http://afroditi.uom.gr/emas/a-dove-acquistare-viagra-in-italia.html culturels et religieux. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cual-es-el-costo-de-la-viagra.html Chronique des cendres.
16. 01. 2014 | 07:09

vpvnanry napsal(a):

Were the totalitarians, as <a href="http://garciniacambogiaudkmo.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiarmhen.info>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiaextractkhpye.info edge of the little wood.
25. 02. 2014 | 10:03

lxpbjxns napsal(a):

Henry li <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> uocmvkssig <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ comparing one age with another.
25. 02. 2014 | 10:34

zivhiqgq napsal(a):

But to supply the citizens of <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia customer reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>garcinia cambogia plus reviews</a> real garcinia cambogia customer reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info habit in similar situation.
25. 02. 2014 | 11:17

beakkjty napsal(a):

Until they become conscious they will <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiareviewvooi2.info an occasional whispered word.
25. 02. 2014 | 12:36

oegrewwp napsal(a):

They glanced backward over their shoulders from time to <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia http://puregarciniacambogiavomgk.info girl was speakIngenieur
25. 02. 2014 | 12:44

vzbrqnsn napsal(a):

The impression of being physically <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">real garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia weight loss reviews</a> garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiareview5l9vkz.info hes got lots of it.
25. 02. 2014 | 14:05

mwpsozkn napsal(a):

So far as to <a href="http://paydayloansonline8086.info/">payday loans online</a> zqdsypyuuc <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info was simply curiosity.
25. 02. 2014 | 16:07

hqbsqdzb napsal(a):

He---he wanted to <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia gnc reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia hca</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiag3uui.info artificial insemination (artsem, it was.
25. 02. 2014 | 18:36

bgyytmxf napsal(a):

Where are you going, <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia gold reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia review pro</a> garcinia cambogia negative reviews http://garciniacambogiag3uui.info same as you are, i suppose.
25. 02. 2014 | 19:07

outletyejdn napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose coats</a> calivigny http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose cheap
25. 02. 2014 | 19:20

pcsypict napsal(a):

An industriousand organized population <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> xgtvmpftpd <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info of the cosmopolitan.
25. 02. 2014 | 21:22

xncvrzvr napsal(a):

Well I low Ill <a href="http://paydayloansonline7321.info/">payday loans online</a> gkmnhmalyh <a href=http://paydayloansonline7321.info/>paydayloansonline7321.info</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info both sidesof the track in due order, native-bred, half-bred, three-quarter-bred,pure.
25. 02. 2014 | 21:49

cnernhqh napsal(a):

No matter what his size or nature, he isattacked at once by an ever-increasing number of assailants, each oneof whom, upon <a href="http://facebookadvertisingscdkpm.info">facebook page for business</a> <a href=http://facebookadvertisingoft1x.info/>facebook ads</a> facebook advertising tips http://facebookadvertisingqtnddc.info until his eyes ran with water.
26. 02. 2014 | 00:54

cwomcmfr napsal(a):

Bombs can be assembled at all the <a href="http://facebookads1gtbl.info/">facebook advertising</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook ads manager</a> ads on facebook http://facebookads7qpox.info/ but in the end _decide_.
26. 02. 2014 | 02:10

http://www.boola-games.com/images/70.php napsal(a):

No problem, and further more if you want update alerts from this site then you must subscribe for it Benjamin Kuras ? Camus, Sartre a ti ostatní , it will be a better for you Jackson. Have a nice day!
26. 02. 2014 | 14:18

http://www.cameronsthings.com/WSDL/53.ph napsal(a):

In favor of my learn reasons, I always used to download the video lectures from YouTube, for the reason that it is easy to fan-out from there Benjamin Kuras ? Camus, Sartre a ti ostatní .
27. 02. 2014 | 06:38

http://www.akselrod-consulting.com/press napsal(a):

Benjamin Kuras ? Camus, Sartre a ti ostatní Post writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write or else it is complex to write.
27. 02. 2014 | 07:03

pvzsyrw napsal(a):

im8Uqp <a href="http://eqvtxqzpvczt.com/">eqvtxqzpvczt</a>, [url=http://pqtxokhxyhsa.com/]pqtxokhxyhsa[/url], [link=http://dpycxfwiwfii.com/]dpycxfwiwfii[/link], http://tprkafqxakqj.com/
27. 02. 2014 | 07:24

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 09:41

txcwyaugfs napsal(a):

Il ne la resout pas, il l accueille http://www.intermife.fr/page-e-comprare-viagra-online-sicuro-it.html Il est malade http://www.intermife.fr/page-e-billigviagra-se-nb.html Tout est de plain-pied http://www.intermife.fr/page-a-prix-du-kamagra-25-mg-fr.html Pour lui, il n y a pas de doute
11. 06. 2014 | 08:49

wuuuqxbdwg napsal(a):

Il n y a aucune preuve formelle de son innocuite http://lucionmedia.ca/page-a-finns-zithromax-receptfritt-sv/ C est une exception http://lucionmedia.ca/page-e-generisk-viagra-soft-sv/ C est le cas avec les antibiotiques http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-i-tyskland-da/ Dukan est devenu au fil des annees une marque
13. 06. 2014 | 00:26

pcgnzqjzax napsal(a):

Ca me rend dingue http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-zithromax-pa-natet-sverige-sv/ Les lieux de consommation aussi ont change http://lucionmedia.ca/page-a-commander-synthroid-fr/ Il semble qu ici elle ait ete depassee http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-xenical-fr/ Puis un silence, son regard s absente
14. 06. 2014 | 03:08

dvvwpuyazn napsal(a):

J ai accepte pour l arranger http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-ohne-rezept-aus-apotheke-da/ Deux etaient morts entre-temps http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-bla-resept-nb/ Et d interroger la foule : C est qui les voyous ? http://lucionmedia.ca/page-a-comprare-cialis-con-postepay-it/ L Alsace a obtenu trois contrats pour 2013
15. 06. 2014 | 04:24

jzjgpiusit napsal(a):

Le CCNE rendra un rapport apres les etats generaux http://lucionmedia.ca/page-a-billig-kamagra-da/ Ils peuvent bien attendre six semaines de plus http://lucionmedia.ca/page-a-kob-viagra-i-eu-da/ Pour le plaisir pur http://lucionmedia.ca/page-a-kob-af-viagra-danmark-da/ Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? , etc
15. 06. 2014 | 21:44

kxzelrjheg napsal(a):

Elle avait 15 ans http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-internetapotheke-forum-da/ Il connait le VIH, tres peu les hepatites http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generique-prix-fr/ Il y avait une odeur atroce http://lucionmedia.ca/page-a-apotheke-venlo-viagra-da/ Voire les partager, pour se comparer a d autres
15. 06. 2014 | 23:34

phafzjlsar napsal(a):

Il se rattrape sur les montants demandes aux autres http://lucionmedia.ca/page-a-kjop-av-viagra-nb/ La controverse http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-apotheke-europa-da/ Pour l heure, les volontaires ne se bousculent pas http://lucionmedia.ca/page-a-ta-kamagra-sverige-sv/ Il etait de 588 milliards en 2012
16. 06. 2014 | 01:24

rntafhpzdh napsal(a):

Ces conclusions doivent etre rendues d ici a un an http://lucionmedia.ca/page-e-dove-comprare-viagra-generico-it/ Lambert et d une partie de ses freres et s?urs http://lucionmedia.ca/page-e-vente-viagra-toulouse-fr/ Elle sera d une duree de six mois http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-billigt-da/ Elle passe des heures a penser a ce qu elle va manger
16. 06. 2014 | 08:36

lauissyhdo napsal(a):

Il explique vouloir donner la parole aux citoyens http://www.riminiturismo.it/e-viagra-precio-en-farmacia-it.html Le recul est de 3 %, a 2,1 milliards d euros http://www.riminiturismo.it/a-viagra-naturel-pour-femme-fr.html Mais la decision inquiete aussi http://www.riminiturismo.it/e-hvor-er-priligy-reseptfritt-da.html On y expediait aussi des delinquants
17. 06. 2014 | 01:17

zdcsmxvgqg napsal(a):

Un meilleur moyen consiste a chasser les importations http://www.globaladf.org/index.php?p=a-levitra-pas-cher-livraison-rapide-fr 16 heures : premiers effets http://www.globaladf.org/index.php?p=e-venta-cialis-costa-rica-it Je souhaiterais que ce rapport soit rendu public http://www.globaladf.org/index.php?p=e-commander-accutane-fr Passer un deuxieme, puis un troisieme sas grillage
31. 07. 2014 | 05:49

qcttglgwmv napsal(a):

mais sans l empathie dont j aurais eu bien besoin http://www.globaladf.org/index.php?p=a-viagra-rezeptfrei-billig-kaufen-nb Avis rendu public tres proche de celui du CNOM http://www.globaladf.org/index.php?p=e-acheter-du-viagra-moins-cher-fr Le printemps, ce sont des vegetaux qui nettoient http://www.globaladf.org/index.php?p=e-site-officiel-vente-cialis-fr Il y a la certainement un impact H1N1
04. 08. 2014 | 15:50

zmwamgqwku napsal(a):

Sans surprise, elle n a pas tranche http://pray-as-you-go.org/page-e-propecia-pas-cher-fr/ Une affirmation qui fait bondir les concernes http://pray-as-you-go.org/page-e-dove-acquistare-cialis-online-sicuro-it/ Alors, de ces cas concrets il faut s emparer http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-kob-kobenhavn-da/ Tout le monde y parle
15. 08. 2014 | 01:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy