Jak zabít civilizaci

29. 03. 2010 | 12:41
Přečteno 86510 krát
Evropská Unie právě zahájila postupnou imigraci 56 milionů severoafrických muslimů, v onom slavném „společném řízení migračních toků a tlaků“ nastoleném Lisabonskou smlouvou. Projekt se jmenuje „Euro-Mediterranean Partnership“ (též „barcelonský proces“ a „Unie pro Středomoří“) a v byrokratických útrobách EU se s vyloučením veřejnosti připravuje už patnáct let. V hlavních evropských médiích se poprvé objevil 11. října 2008 ve zprávě britského deníku The Daily Express.

Číslici 56 milionů Express vyštrachal ve zprávě statistického úřadu EU zvaného Eurostat, která ji uvedla jako odhad počtu imigrantů potřebných na vyrovnání demografického úbytku v celé Evropě mezi roky 2010 a 2050. Aby bylo z čeho živit rostoucí počty evropských důchodců.

Takovýto odhad však vychází z předpokladu, že všichni imigranti budou pracovat a platit daně. Ten je už dnes mírně řečeno teoretický, protože v některých evropských zemích imigrace přestala být čistým ekonomickým přínosem a stala se zátěží, jak nezaměstnanost v imigrantských komunitách několikanásobně převýšila míru nezaměstnanosti domorodců. Následkem krize a růstu nezaměstnanosti se pak trochu ztlumila rétorika propagátorů projektu. Mezi ty nejhlasitější patří francouzský prezident Sarkozy, který s nástupem francouzského prezidenství v červenci 2008 prohlásil: „Ze Středozemí uděláme oblast míru a vybudujeme ji tak, jak jsme vybudovali EU.“ Krize a růst nezaměstnanosti v témže roce však Sarkozymu znemožnily projekt dát do chodu už do konce 2008, jak zamýšlel. Jednu chvíli dokonce kolovaly dohady, že se od projektu upustilo.

A pak najednou uprostřed roku 2009 zjistili Dánové, že projekt běží na plnou páru, se spoluprací dánské vlády, tajně, bez informování veřejnosti, s absolutním mlčením médií. Že na to z celé Evropy přišli zrovna (a jen) Dánové, bylo díky několika jejich aktivním občanským organizacím, jednou z nichž je SIOE (Stop Islamisation Of Europe). Ta koncem května uspořádala o Euro-středomořském projektu v budově parlamentu konferenci, která s použitím oficiálních internetových dokumentů EU předložila důkazy, že „Euro-Med“ pokročil k vytváření nové „Velké-EU“ v hranicích podobných Římskému impériu. Vedle sedmadvaceti zemí Evropských zahrnuje i šestnáct severoafrických a blízkovýchodních. Má dva společné prezidenty, jednoho „severního“ druhého „jižního“. V době květnové konference SIOE jimi byli Sarkozi a Mubarak.

Promítané dokumenty EU na konferenci SIEO potvrzovaly, že už od letošního roku, ale naplno v roce 2012 má v „Euro-Medu“ fungovat volný pohyb zboží a osob. Jiné dokumenty počítaly s oněmi citovanými 56 miliony muslimů a tím praktickou islamizací Evropy. Pozvání na konferenci nepřijal nikdo z vládních politiků ani šéfredaktorů, kterým konference chtěla položit otázku, proč tyto informace veřejnosti zamlčují. Dánský premiér odmítl odpovědět na dva dopisy žádající vysvětlení, proč vláda občanům třináct let existenci projektu zamlčuje. Několik nevládních poslanců, kteří přišli, o projektu „Euro-Med“ také zjevně nic nevěděli a zažili na konferenci informační šok. Pozvaný americký islamolog profesor Bill Warner přednesl historické důkazy, že islám se nikdy nevzdává a nepřizpůsobuje, nýbrž vždy usiluje o nadvládu. A že tudíž „Euro-Med“ směřuje k definitivnímu konci západní civilizace v Evropě během jedné generace.

Konference SIOE představila základ projektu, jímž je „Euro-Mediterranean Declaration“ z barcelonské konference v listopadu 1995. Podepsaly ji všechny tehdejší členské státy EU plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou smlouvou její platnost přešla automaticky i na nové členy EU. Deklarace se zavazuje zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb a zvýšený rozpočet finanční pomoci partnerským islámským zemím. Jakou pozici bude v dnešní zostřené situaci mít Izrael, je v této chvíli nejasné, podepisoval to krátce poté, co si Arafat s Peresem potřásali rukama a ještě než se svět dověděl o nějakém Hamasu.

Na základě Barcelonské deklarace postupně vznikly desítky specifických institucí a projektů, které (většinou z rozpočtu EU) „Euro-Med“ splétají a proplétají, prakticky ve všech oborech: energie, průmysl, obchod, turismus, vědecký výzkum, telekomunikace, informatika, regionální infrastruktura, doprava, životní prostředí. V popředí stojí koordinační činnosti kulturní, vzdělávací a mediální.

Jednou z nejdůležitějších a nejaktivnějších institucí „Euro-Medu“ je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation, kterou v roce 2005 společně založily Arabská liga, EU a UNESCO. Její kulturní politikou, jak ji vysvětlil tehdejší šéf Traugott Schoeffhalter, je „útočit na stereotypy, předsudky a ignoranci a měnit každodenní žurnalistiku“ tak, aby prosazovala „mezikulturní porozumění“. Rozvíjet „mezikulturní dovednosti novinářů, školáků a umělců, řídit výstavy a kulturní produkce a školit učitele, aby jejich učení bylo multikulturní.“ Ovlivňovat školní osnovy, aby se staly multikulturní přepracováním učebnic a vzdělávacích pomůcek“. K tomuto účelu EU uzavřelo smlouvu o spolupráci s islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a životní styl v celém světě. V Dánsku v roce 2006 uspořádala šestitýdenní islámský festival.

Nelze této kampani upřít úspěch: jen Itálie odhaduje, že na islám v uplynulém desetiletí konvertovalo nejméně čtvrt (podle některých pramenů až půl) milionu mladých Italů. Žádná reciproční propagace křesťanské kultury v islámských zemích ze zdrojů EU neprobíhá, je to tažení jednosměrné.

Otázku, proč se žádné zprávy o „Euro-Med“ neobjevují v hlavích médiích, se konference pokusila zodpovědět informací o průběhu semináře pracovníků médií s činiteli EU na téma „rasismus, xenofobie a média“ ve Vídni v květnu 2006. Ten po konstatování, že standardy zpravodajství a odpovědností médií zdaleka nejsou uspokojivé, ujistil, že EU nehodlá média cenzurovat či regulovat, nýbrž že všechno raději ponechá „seberegulaci prostřednictvím profesních organizací“. Slovy komisařky pro „vnější vztahy a evropskou sousedskou politiku“ Benity Ferrero Waldnerové je to proto, že „svoboda projevu je centrální mezi hodnotami a tradicemi Evropy“, ale „její zachování závisí na odpovědném chování jednotlivců“. Logické: svobodu zachová ten, kdo se jí dobrovolně vzdá.

Konference SIOE konstatovala, že taková odpovědná seberegulace už zjevně v Dánsku funguje dokonale, neboť se na ni nedostavil nikdo z hlavních médií – ani vysvětlit, proč o „Euro-Medu“ média neinformují, ani o konferenci informovat veřejnost. Ani jí se tedy nepodařilo protrhnout mediální zatmění, třebaže dva týdny po ní přišlo další potvrzení od Evropské komise ve sdělení Evropskému parlamentu z 10.6. 2009:

„Byla dohodnuta společná agenda pro usnadnění integrace do evropských společností. Byla také ustavena partnerství s neunijními zeměmi, aby se otázky migrace mohly řídit harmonicky. V roce 2006 bylo v Unii registrováno 18,3 milionu neunijních občanů. Dá se očekávat, že migrační tlaky budou sílit. Je to následkem populačního růstu a chudoby v mnoha zemích jejich původu a stárnutím populace Evropy. Mezi lety 2008 a 2060 poklesne počet lidí pracovního věku o 50 milionů.“ A ty chce EU doplnit z islámských zemí.

Ale mediální zatmění trvá. Musely je až z Ameriky natrhnout Washington Times, když si 30. prosince troufly ocitovat Wildersovo varování: „Jsme teď svědky hlubokých proměn, které navždy změní osud Evropy a odešlou celý kontinent do, slovy Ronalda Reagana, tisíciletého temna.“

A někdo z našich politiků, kteří nás tak nadšeně do Lisabonské smlouvy táhli, nám už pomalu dluží upozornění, kdy ty partnerské migrační toky dotečou k nám a jak si s nimi máme poradit.

Vyšlo v týdeníku Euro

OPRAVA:

V článku je omylem uveden odhadovaný počet čtvrt milionu italských konvertitů na islám. Toto je ve skutečnosti odhad počtu italských občanů islámského vyznání (tedy včetně občanů imigrantského původu). Celkový počet muslimů legálně sídlících v Itálii je asi 1,5 milionu. Za tutu chybu se omlouvám. Benjamin Kuras, 31. 3. 2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

"Není každý muslim terorista, ale každý terorista je muslim."
29. 03. 2010 | 13:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

Naší tragédií není zaplavování Evropy muslimským živlem, ale vyhnívání křesťanství.
Z přístupu k životu se z něj postupně stala machanická záležitost symbolizovaná dnes bigotním klerem a pouťovými atrakcemi papežských road movie.

To vše nějakých 20 let před druhým ukřižováním Krista. Za 2000 let nebylo křesťanství schopno nalézt společnou řeč s judaismem. Kromě řeči peněz, bohužel. A sociálního státu, bohudík.

Nenalezne ji tak v dohledné době ani s Koránem. To je věc víc než jistá.

Kde není společná řeč, vznikají "nedorozumění". A tady většinou vítězí klacek.

Obávám se, že kdo jej bude mít větší, vyhraje.

Ale nic tak strašného se nestane. Prostě zase bude jednou jedna velká "tisíciletá" kultura zničena a nahrazena jinou. Životaschopnější, ať si o tom myslíme a říkáme svoje.
Nic nového pod sluncem.

"Jeden den pro mě, tisíc let pro lidstvo".
29. 03. 2010 | 13:06

dalimír napsal(a):

Dobrý den radil bych kamarádit se s čínou ta nás od těch zákeřných muslimů ochrání ! D.
29. 03. 2010 | 13:14

yara ze země krys napsal(a):

Moc špatná zpráva. Tyto lidi se množí jako lumíci, jejich natalita je tuším 7,1 kdežto v zemích EU činí natalita 1,4. To znamená, že klesá počet obyvatel EU. Čekají nás samé pozitiva a sociální jistoty. Z těchto lidí se moc pracantů a vzdělanců nevyprodukuje, geny jsou geny! Bude ale na Václaváku a přilehlých ulicích dostatek Háčka, Péčka a Éčka. Mohl by tomu velet Íčko z ODS, ten mě připadá jako zfetovanej !
29. 03. 2010 | 13:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek (hanlivé komolení nicku), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Zaznamenal jsem i předchozí oboustranné urážlivé výpady pod jiným blogem. Nicméně nemíním nechat tímto stylem debaty zaplavit i ostatní diskuse.
29. 03. 2010 | 13:23

ivo napsal(a):

Je to spiknutí nebo zrada našich politiků?
Pokud to dopustíme je to konec naší rasy.Proboha zastavme ty EU šílenosti tamních socialistů a začněme bránit vlastní svobodu!!!
29. 03. 2010 | 13:25

kasparek napsal(a):

evropsky socialismus, riznuty islamskym fasisme ... no to bude neco pro nase deti.
Tenhle ten nezvdelany, stredoveky plebs at zustane u nich v pousti, tam udelaji nejmene skody. Do Evropy nepatri, nechteji sem patrit, chteji jenom prozrat nase davky a honit svoje malicky ego jak slouzi aspon Allahovi, kdyz uz sami nedokazi nic nez borit a nicit.
29. 03. 2010 | 13:29

bigjirka napsal(a):

NE islamisaci!!!!!!!
29. 03. 2010 | 13:32

Karlík napsal(a):

Už to začíná... A to jsem včera nechtěl věřit, když na ČT24 tvrdili, že Libye a Schengen má bezvízový styk. Že o tom ministr Kohout ani necekl?
29. 03. 2010 | 13:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Stejskal
Korektní, jako vždy. Dík.

Mějte se.
29. 03. 2010 | 13:38

čro napsal(a):

Pane Kuras, myslíte, že někdo dokáže čelit "černým vdovám"? Proč by někdo nemohl začít podobně v Bruselu? Proč vv až třeba budete postižen onkologickou nemocí, nepojedete do Bruselu a tam uskutečníte podobnou akci jako byla dnes v Moskvě? Brusel to potřebuje jak koza drbání. Já mám děti a vnoučata. Já nemohu terorizovat ve jménu blaha Evropy. Vy jste sám. Buď něco víte a zamezíte tomu svým životem. Nemůžete přece očekávat, že se sebeobětuje po přečtení vaší zprávy jiný?
29. 03. 2010 | 13:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Karlíku.

Libye a Schengen nemají bezvízový styk. Jen včera obě strany zrušily vízové restrikce, které zavedly po roztržce mezi Kaddáfím a Švýcarskem (po zatčení syna libyjského vůdce v Ženevě před dvěma lety kvůli napadení hotelového personálu. Libye pak zadržela dva švýcarské podnikatele).

Znamená to, že Lybie opět bude vydávat víza občanům zemí schengenského prostoru a EU zruší seznam libyjských politiků, úředníků a podnikatelů, kterým víza odvetou nevydávala.

Libor Stejskal
29. 03. 2010 | 13:45

Karlík napsal(a):

Pane Stejskale,

díky za vysvětlení. Plašil jsem se zbytečně (zatím)...
29. 03. 2010 | 13:54

ivo napsal(a):

S Libyjí to uměl nejlíp Reagan poslal tam bezvízově F16 a Kadáfí byl chvíli hodný. Dneska ten terorista vyhlašuje svatou válku švýcarsku a hrdinná evropa drží hubu a ten francouzský zloprcek jim leze do zadku.Já takovou evropu nechci.Stydím se za zbabělost EU a chci z ní pryč!!
29. 03. 2010 | 13:54

jozka napsal(a):

->ivo:

cau
29. 03. 2010 | 14:00

Pepa Řepa napsal(a):

Ach, co je to zase za článek, pane Kurasi?

To nevíte, že se má mlčet?

Vy nevíte, že budeme islámskými imigranty obohaceni?
Někteří z nás se dokonce dostanou dříve do nebe.
Jako ti v londýnském či ruském metru nebo španělském vlaku.

A nevyzradil jste nějaké ojrotajemství?
Není Středomořská unie projektem tajným?

Jsem zvědav na různé ty "Bédy" kteří si myslí, že to není možné, že to nám, hujerům, přece nemůže milovaná matička EU udělat.

Může Bédo, může, ani neceknete. Jen jí to trvá-jako vše- déle. 2013!

Co teď, po tak ošklivém článku?
Chudák pan Stejskal, má tolik práce s pozemkem na mešitu v Písnici a teď bude zase muset najmout deset dalších Šánů a deset Tožičků k politickému školetí chovanců zdejšího stacionáře.

Šánové nás budou přesvědčovat, jak si celý Maghreb přeje přijmout západní svobodu jednotlivce. Fatimy odhodí niqáb, oblečou minisukně a stanou se členkami Českého svazu muslimských džendrtet.

Tožičky na to jdou jinak.
Dobře Vám tak, nahrbení, přiblblí čecháčci. To máte za ten váš český kolonialismu.Dědičná vina za kolonialisty Holuba, Náprstka a Elstnera.

Další marxističtí mudrcové nás budou přesvědčovat, jak se rád machometán asimiluje a to i přesto, že Turek zrovna požaduje turecká gymnazia a faktické oddělení od německé společnosti.

Gabalista špitne cosi: Hlavně abychom nepopudili.

Pan Stejskal zase spustí tu svou,tu píseň uspavačů hadů. Není Ahmed jako Ahmed, Gaussova křivka zapracuje a když se vezmeme za ruce tak-jako spiritisti_ vyvoláme ducha všehomíra.

Možná přijde i kouzelník. Kocábovitej nemá teď do čeho dloubnout. Asi si vysloužíte pár nadávek do xenofobů od místních Vilíků a Hovorků.

O takových věcech je přece neslušné, ba přímo politicky nekorektní hovořit.

Myslím, že se ještě potkáme.
V kalabushi, kam nás korektníci nacpou, protože jsme oba nekorektní kaziplci, kteří ruší místní orientální pohádky.
29. 03. 2010 | 14:19

Taoiseach napsal(a):

Benjamin Kuras

Nemá smysl Vám odporovat, zvládnete to sám, např.:
"projekt běží ... TAJNĚ, bez informování veřejnosti ... SIOE ... s použitím OFICIÁLNÍCH INTERNETOVÝCH dokumentů EU předložila důkazy..."
29. 03. 2010 | 14:24

gabriel - nikoliv archanděl napsal(a):

Muslimská kultura vyřeší naše problémy.

No považte takové mnohoženství. Podnikatelé, politici a další co na to budou mít, si pěkně budou vydržovat povolené čtyři ženy paralelně - když na to budou mít tak proč ne?

Ubude osamělých vysokoškolaček (zoufale kňučících v mediálním protoru, že nenašli TOHO PRAVÉHO PANA BOŽSKÉHO), protože už konečně budou mít svého prince ze Zálivu - pravda v harému, ale kdo je úplně dokonalý, že - navíc zkušenost Šeherezády má něco do sebe.

S otravnými feministkami se skoncuje tak nějak pomuslimsku.

Muži - žijící nyní v mamahotelech - budou moci dál žít vesele a nikdo se nebude pohoršovat, že se nezajímají o rodinu, děti apod.

Budeme se pětkrát denně modlit - pravda produktivita práce klesne, ale ten klídek. Lidi nebudou tolik ve stresu, klesne spotřeba pilulek, pokecá se před kázáním muzína i po něm.

Trochu bude problém s alkoholem, ale což i v muslimských zemích se pije, jen jaksi skrytěji.

Gurmáni si přijdou na své - no považte v jaké restauraci Vám dnes před očima porazí mladé jehně? Takhle budete mít jistotu čerstvé suroviny a pěkný zážitek navrh. Pravda vepřového bude nedostatek, ale zase bude velbloudí maso a podobné dobroty.

Sociální stát - to LETADLO, které vytvořili tvůrci sociálního smíru, jež se nezadržitelně řítí k Zemi - potřebuje novou krev a důchodci budoucí i současní si musí uvědomit, že důchod 10.000 tisíc (včetně valorizace) nebude možné brát dalších čtyřicet let po odchodu do důchodu - např. více než 127 stoletých důchodců v kraji Jižní Morava skoro polovinu svého života žije z důchodů sociálního státu a toto číslo se zvyšuje.

Zdravotní péči prostě pracující generace pro třetinu až (v budoucnu) polovinu populace v důchodu finančně neutáhnou. Řešením nyní je zatím brzký kolaps zdravotní péče pro všechny a mocná síla přírody (rozuměj smrťáka). Příroda zdroje prostě opravdu pořád má.

Pánové musíte hledat i pozitiva. A, že jich je.

Loučím se s Vámi s pozdravem : Nechť je postavena pěkná mešita s minaretem v každém krajském městě České republiky.
29. 03. 2010 | 14:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

tak mne napadá, není muslim jako muslim... ;-)

Libor Stejskal

P.S. Nevíte někdo o nějakém marxistovi? Nějak se jich v poslení době na těchto stránkách nedostává ;-)
29. 03. 2010 | 14:29

Taoiseach napsal(a):

Ládik

Byl Timothy McVeigh (který bombou zničil federální budovu v Oklahoma City) muslim? Byl vrah Jicchaka Rabina muslim?
29. 03. 2010 | 14:30

Pepa Řepa napsal(a):

To Karlík
V Libyi máte dosud zakázanou individuální turistiku.Před lety se tato zem dokonce pyšnila tím, že když jste zem chtěl -i jako cizinec- opustit musel jste mít speciální VÝJEZDNÍ vizum, nejen vizum vstupní.

Jen pro zajímavost: Počet těch, kteří jsou připraveni v táborech v syrtském zálivu nás obohatit je odhadován na 120-200 tisíc.
Myslíte, že to je v zemi, kde vše má pod paltcem velký Mojmír z Benghází náhoda, nebo jde o deal?
K naší ropě si musíte-jako bonus- přibrat pár set nevzdělaných a přebytečných Berberů.
Co myslíte?
29. 03. 2010 | 14:31

Taoiseach napsal(a):

Libor Stejskal,

Dobrý den,

"Blbost: všichni za to můžou. Každej muslim, hned jak se narodí, by měl dostat überšvunkem přes držku, aby si uvědomil, co je zač."

Zdraví T.
29. 03. 2010 | 14:32

Vico napsal(a):

Autor nám tu předkládá teorii celoevropského spiknutí, které už nezahrnuje jen bruselskou hydru, ale všechno včetně posledního novinového plátku. Všichni ti investigativci tu hromadně od Atlantiku po Ural drží omertu.

Všichni, úplně všichni podivně mlčí. Třeba tou hrůzou jen oněměli.

Mlčení jehňátek...jen Kuras krátce zabékal.
29. 03. 2010 | 14:36

Prorok napsal(a):

Islamizace Evropy je poslední záchrana před socialismem. :)
29. 03. 2010 | 14:37

Pepa Řepa napsal(a):

To gabriel
vítejte, nekorektní archanděli.
Místo mamahotelů machomet-halálhotely.

To Taoiseach
slabota, jeden borec tady dokazovasl, že otcem terorismu byl jistý Samson, kam se na něj hrabete s Oklahomou.
Kdyby Samsona nebylo nevylítlo by zřejmě do vzduchu dneska moskevské metro.
29. 03. 2010 | 14:39

Taoiseach napsal(a):

ivo
Pokud budete panu Kurasovi všechno věřit, můžete si rovnou hodit mašli.

Pepa Řepa
Pokud vím, tak na Lampedusu necestujou Berbeři, nýbrž černoši.

Ostatně v první polovině dvacátého století odešlo hodně Evropanů na sever Afriky: Francouzi a republikáni ze Španělska dali dohromady tzv. Pieds-Noirs.
29. 03. 2010 | 14:44

Ládik napsal(a):

ivo,
pokud mě paměť neklame, nebyly to F-16, ale F-111.
29. 03. 2010 | 14:51

Dan Metrlik napsal(a):

A to ja si zase myslim, ze ta postupujici islamizace Evropy je dobra a prinosna. Ja osobne budu vzdycky (napr. hlasem ve volbach) podporovat toho, kdo se k teto imigraci bude stavet pozitivne.

Zcela souhlasim s vyse uvedensm nazorem, ze islamizace je zachrana pred socialismem.
29. 03. 2010 | 14:59

Pepa Řepa napsal(a):

Kviz pro korektníka Stejskala a nekorektníka Kurase
------------------------
Otázka:
Proto si můžeme povšimnout, že naše sdělovací prostředky jsou, až na pár výjimek (například novinář Benjamin Kuras) ve svém referování o islámu velmi obezřetné, aby si náhodou příslušníky, do světa expandujícího náboženství, nepopudili?
---------------
Odpověď:
Víte, já si jsem vědom dvou nebezpečí. Jednak je to nebezpečí hněvu a odplaty těch, o kterých hovoříme. Vedle toho však pozoruji ne hněv, ale odpor těch, co se bojí.A těch je víc, než islámských radikálů.

...domnívám se, že určitý střet civilisací, jak o něm ve stenojmenné knize napsal Samuel P. Huntington existuje. Bezesporu, že nemusím přijímat jeho teorii do puntíku, ale v momentu, kdy je vyhlášen džihád celému západnímu světu, je dobré vnímat, že zde je skutečná válka.
---------
KdDO JE AUTOREM ODPOVĚDI?
Pomůcka: Není to ani Wilders, ani Vandas.

Vítěz se se stane čestným předsedou známé Facebookové skupiny:

Už jsi viděl Vietnamce venčit svého psa?
29. 03. 2010 | 15:05

stejskal napsal(a):

Kdo je korektník Stejskal, pane Pepo Řepo?

Jinak s těmi odpověďmi nemám problém. Hněv a strach ovládají celou řadu lidí. Též nenávist a pohrdání.

Ale kdo to řekl, nevím.

Libor Stejskal
29. 03. 2010 | 15:12

hanah napsal(a):

Že by se k nepovinné romštině na školách začala postupně zavádět arabština?
Měli bychom myslet trochu dopředu.

Jj, bylo by to legrační, kdyby to tebyl opravdový prů...švih.

Kam nás to naši pravdoláskoví multikulti eurohujeři dovedli?
29. 03. 2010 | 15:13

Apeoffice napsal(a):

dobrý den pane Stejskale, kdo/co je to marxista?
jestli se to dá sehnat v drogerii tak se Vám poptám, když se Vám nedostává :)
29. 03. 2010 | 15:15

Pepa Řepa napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
Ostatně v první polovině dvacátého století odešlo hodně Evropanů na sever Afriky: Francouzi a republikáni ze Španělska dali dohromady tzv. Pieds-Noirs.

Co z toho vyvozujete, mudrci?
----------------------------

To, že jsou tu jenom na skok?
Že-až se čas naplní- zase pošupajděj zpátky?

To snad né? To jste jako ohavný Wilders.Nebo jako Čochtán.

Jinak si totiž nedovedu Vaši moudrou větu vyložit.

Nenalezl jsem totiž žádné usedlé frantíky ani v Syrii, ani Maroccu,Tunisu taktéž žadné taliány v Libyii či větší množství britů v Egyptě.
Řekl bych, že všivchni-až na výjimky- museli šupjdit zpátky.
29. 03. 2010 | 15:16

jenicek napsal(a):

to Vico: Oni mlčí protože o tom nevědí, kdo by ty stohy nečitelných blábolů z Brusele čet...
29. 03. 2010 | 15:17

jenicek napsal(a):

to Vico: Oni mlčí protože o tom nevědí, kdo by ty stohy nečitelných blábolů z Brusele čet...
29. 03. 2010 | 15:18

VP napsal(a):

A je možné, že by ti noví přivezli sebou k nám nové živé slepičky?
29. 03. 2010 | 15:21

stejskal napsal(a):

No, spíš panu Pepovi Řepovi, pane Apeoffice :-)

Já se tu kvůli němu snažím udržovat vyvážený prostor. Zítra zde vyjde první blog profesora Miloslava Bednáře, autora knihy Evropanská tyranie. Tak aby se to tu panu Pepovi Řepovi třeba nenaklánělo moc směrem k euroskepticismu a konzervatismu. On je na to dost háklivý. Má rád rozmanitost názorů, jejich demokratická výměna patří k jeho největším koníčkům.

Libor Stejskal
29. 03. 2010 | 15:22

Pepa Řepa napsal(a):

stejskal napsal(a):
Kdo je korektník Stejskal, pane Pepo Řepo?
-------------
Ale, toho asi znát nebudete.Jeden učitel, který dbá na korektní vyváženost.
29. 03. 2010 | 15:24

vejr napsal(a):

bolsevici,havlisti a kocabi:
My vas naucime multikulture!
Naucime vas spravne mluvit i psat!
Naucime vas dokonce i spravne myslet!
A kdo to nechape, lehce si ho najdem!
CEST PRACI a ALLÁHU AKBAR!
29. 03. 2010 | 15:25

Pípa napsal(a):

Berlusconi prý prohlásil, že do Itálie muslimské imigranty vezme, ale jen mladé ženy. Co je na tom špatně? Když těm našim pořád bolí hlava nebo dělají kariéru.
29. 03. 2010 | 15:26

vejr napsal(a):

To, že většina muslimů nejsou přímo teroristy a fundamentalisty, nedokazuje vůbec nic. Stejně jako povahu komunismu a nacismu posuzujeme podle těch, kteří jejich principy zastávali skutečně do důsledků, tak stejně tak musíme posuzovat Islám. Ne podle prodavačů kebabu, ale podle lidí, kteří s koránem v ruce jdou zabít Thea van Gogha.Nutno k nim pricist tichy souhlas ostatnich „umirnenych“.
29. 03. 2010 | 15:27

vejr napsal(a):

Levice, multikulti, pravdolaskari, mladi, spravne modelovani a zapaleni aktiviste s laskou v srdci na rozdej a vlhkym pohledem pri demostracich za absurdni utopii, vonavy raj, kde jsou si vsichni rovni a miluji se, jsou jen idealni a velmi ucinny nastroj mocnych...Nejsou pricinou tohoto marastu, jsou jen zmanipulovanou masou snicich tupcu, kterym ty pitome, laskyplne ksychty zezelenaji, az bude prilis pozde...az se jim kamarad, pribuzny, decko ci rodic upece na skvarek nekde na nadrazi, ktere vyhodi do luftu jimi milovany, koranem vymasteny, vousaty opicak z duvodu treba urazky pedofila a bandity Mohameda , za sileneho jekotu a s bojovym pokrikem, plnym multikulturniho obohaceni : Alahu akbar!
29. 03. 2010 | 15:28

-/--*-*-* napsal(a):

pan Kuras má naprostou pravdu

např. EU odsouhlasila zrušení vízové povinnosti pro občany Libye ... co to reálně znamená si dovedete představit ...
29. 03. 2010 | 15:30

vejr napsal(a):

Nase kultura je prilis okatym dukazem
ze islam v konfrontaci s nami jednoduse jiz davno prohral a to ve vsech smerech.Uviznul ve stredoveku...Jak daleko jsou muslimske zeme v dobyvani vesmiru?V genetice?V nanotechnologii?V boji s rakovinou?...Jsme prilis jasnym dukazem toho, ze to jde i bez islamu, lepe receno hlavne bez nej.A proto nas nenavidi a je pro ne nejlepe nas vymazat.
29. 03. 2010 | 15:32

Honza z Trocnova napsal(a):

Nepřátel se nelekejte,...
přišel čas přestat kecat a chopit se zbraní. Nepřátel je hodně. Nejen politici - euro-pyj-ci, ale redaktoři v televizních a novinových redakcích cpoucí černochy nejen do reklam ale i do dětských pořadů, aby si děti zvykli na to, že jejich země patří i barevným. Cenzoři, mazající pod rouškou "boje proti rasismu" politicky nekorektní zprávy,....

Už jednou znělo českou zemí "Bijte, zabijte, nikoho neživte!" Přišel čas, aby to zaznělo v celé Evropě !
29. 03. 2010 | 15:34

vejr napsal(a):

Ze je hazeme vsechny do jednoho pytle?
oni se tam hazou sami a v první rade je tam haze jejich dobyvatelska prirucka..kdyz dojde k udajnemu znesveceni treba koranu, jeci jich tisice na ulicich evropy, demoluji a pali vse, co jim prijde pod ruku.Vyhodi-li vsak nektery z tech "umirnenych" skolku do luftu, nikdo z nich neprotestuje.Tzv radikalni by neexistovali bez tzv umirnenych.Navic umirneni jsou umirneni jen docasne, v zavislosti na jejich poctu a pripadne manipulace...Sekaji-li dobrotu, nelze to na 100% tvrdit o jejich pocetnem potomstvu, z nehoz je vetsina radikalni a podporujici jihad.
29. 03. 2010 | 15:36

M. napsal(a):

Vystupme z EU, dokud je čas!
29. 03. 2010 | 15:37

vejr napsal(a):

Honza z Trocnova - to bychom ale museli zacit u nasich politiku..., jsou to vlastizradci
29. 03. 2010 | 15:38

vejr napsal(a):

Islám v České republice nechceme

http://www.facebook.com/pag...
29. 03. 2010 | 15:40

vejr napsal(a):

Ja si myslim, ze ani nema cenu diskutovat o islamu jako o nabozenstvi a uz vubec ne o nabozenstvi miru.Existuje az prilis prikladu a dukazu o tom, ze se jedna mnohem vice o k nam nepratelskou ideologii nez o nabozenstvi.Tezko lze najit krestana, ktery se opase dynamitem a vyhodi do luftu skolku.Nabozenstvi je jen rouska, uzivana k ochrane a vyuziti veskerych prav a ochrany, ktere se k tomuto slovu v nasi rozvinute demokracii vztahuji.Byly doby, kdy nam tyto ideologicke stiny destrukce ze stredoveku byly sumafuk.To bylo kdyz si muslimi zili na svojem a hlavne za svoje.Ted je mame v ulicich Evropy, s jejich agresivitou, nicenim, vyhrozovanim, s nastavenou rukou a predevsim s jejich drzymi pozadavky...Hledat neco krasneho na islamu je jako hledat to na fasismu ci komunismu.
29. 03. 2010 | 15:44

Pepa Řepa napsal(a):

To Pípa
dobrá myšlenka. Dvě dámy si vzaly do ruskýho metra.
http://aktualne.centrum.cz/...

Nač vůbec ty debaty o euthanasii? Projedete se metrem a máte vystaráno.
29. 03. 2010 | 15:46

Burbank napsal(a):

Islamizace bude. Nemáme na ně. Jsou morálnější, agresivnější, altruističtější. Alespoň jsou o tom přesvědčeni a já myslím, že se moc nemýlí. Přejedou nás jako nic. A já jim to přeji. Taky jsme měli šanci, ale podívejte se, co se z nás stalo.
Balíme, křesťansko-judaističtí civilizátoři! Konec honby za ziskem, konec korupce, konec znásilňování dětí ve jménu boha, konec pokrytectví a ničení přírody! Teď si to zkusí oni. Snad se jim povede líp.
29. 03. 2010 | 15:50

Josef K. napsal(a):

Milý pane Kurasi, občas těžko rozumět, ale jedno je jisté, hrozbou nejsou islamisté, hrozbou jsou ti v Evropě, USA atp., kdo některé, byť novodobé, evropské hodnoty, slušnost, konsensus, sociální rovnováha tak nějak pozapomněli, že. Nebo i onu evropskou krvavou zkušenost... Čeští konzervativci normalizačního typu jsou pro mne daleko nebezpečnější než pokusy o koexistenci s islámem, navíc, pokud při průměrném vzdělání víme, že to byl islám, resp. španěltší arabové, kdo Evropě zprostředkoval antické filosoické základy a dal impulz k novověkému rozvoji, a ne tak dávno. Daleko nebezpečnější jsou i pseudointelektuální úvahy o spojení kalvinistů s islámem a vytváření virtuálních vln. Zdá se, že nejen neznáte dostatečně-ani v hrubých rysech- evropskou historii, především ale neznáte sílu normalizačních soudruhů a jejich originálu, a to i těch na Západě. Věřte, tam je nebezpečí velké,
a pak v těch, kdo prostě evropské tradice nectí. K nimž zjevně patříte i Vy. Tak ahoj, hochu.
29. 03. 2010 | 15:51

Honza z Trocnova napsal(a):

Vejre,
přesně tak. Je mnoho samozvaných "politiků", kteří dozráli na trest smrti.
29. 03. 2010 | 16:08

Pípa napsal(a):

Pepa Řepa

Ty mladé muslimky by bylo nutno stále kontrolavat, co mají pod burnusem. No jo, co až když ty mladé zestárnou. Potom kontrola vázne a dopadne to jako v moskevském metru.
29. 03. 2010 | 16:10

Apeoffice napsal(a):

Aha tak to jo pane Stejskale, víte my mladší ročníky žijící konzumním životem stylu ráno vstanu a jdu do práce, večer usnu a spim, abych ráno vstal a šel do práce, už nevíme nic o heslech typu marxista, a pod. Sice vím, že nějaký Marx byl, a snad že někde jsem to slyšel ve spojení s Engelsem.

Prostě myšlenkuji už jinak a historii nechávám těm, co ji znají a ví kdo byl kdo a s kým a proti komu :)

každopádně by bylo prima si oživit stará hesla, aby nedocházelo k nedorozuměním :) takyvý třeba trockista - asi odvozenina Trockého, ovšem opět za očima prázdno :)

Vyváženost musí být, to s Vámi souhlasím. Osobně na každý díl léku dávám díl jedu :) v některých případech i dva :)
29. 03. 2010 | 16:18

vejr napsal(a):

Burbank - ale oni uz si to zkouseji mnoho stoleti a zustali tam, kde zacali..Nebalime nic, staci se zbavit zradcu v nasich radach a jeste nakopat levicackym hlupakum a sebemrskacum mezi nami..
29. 03. 2010 | 16:18

lederer napsal(a):

Salam Alejkum ďauři!!!! Naučte se hezky zdravit , budete to potřebovat .Pro nás bude mafiš muškyla(žádnej problém) Vás to rychle naučit.Když nebudete poslouchat , dostanete jen hobzu a maju(chleba a vodu).Budete šuglovat(makat)až se z Vás bude jen kouřit.Naše mravnostní si dá pozor na to Vaše souložení jen pro radost a budete plodit děti(nedovol , aby sémě na zem spadlo) a pomůžeme Vám nevymřít .Moji habibi (miláčkové)my Vás to naučíme.....
Úryvek Mojmíra z projevu v Benghazí........
29. 03. 2010 | 16:22

n.o.s napsal(a):

je fantastické kolik se zde objevuje islamofobie, přitom islamizace Evropy není dílem muslimů ale evropských politiků jsou tito snad muslimové?

Sarkozy je snad muslim? nikoliv

Matka
Andrée Jeanne "Dadu" Mallah (b. Paris, 12 October 1925), who is of French Catholic and Ottoman-Sephardic Jewish descent.

Nemyslím si že jde o Islamizaci spíš o občanskou válku.

stačí se podívat do historie WWII

The United States accidentally played an important role in the technical arming of Germany.

Kilgore comitte

http://www.reformed-theolog...

http://www.reformed-theolog...
29. 03. 2010 | 16:23

ok napsal(a):

Vážený Gabrieli, potraviny a další komodity pro naše důchodce a pro všechny ostatní vytváří tak 5 až 10% pracujících nedůchodců. Ostatní pracující nedůchodci si jen přerozdělují to, co těch 5-10% obyvatelstva hmotně vytvořilo. Takže na uživení stoletých důchodců máme.
29. 03. 2010 | 16:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,bylo by dobré,rozvzpomenout se na pohádku o Smolíčkovi Pacholíčkovi,..,jen dva prstíčky tam strčíme,jen co se ohřejeme,hned zase půjdeme.Jóó,Smolíček měl na pomoc Zlaté Parohy, a v Evropě jsou jen ****** rohy.Takže to dopadne jak???Tužka.
29. 03. 2010 | 16:31

vejr napsal(a):

Jinak bez levice neni islamizace..Pro hlupaky dodam, ze podnikatele miluji lacinou pracovni silu, ale tezko tak nazvat negramotne cernochy, najdou-li nekde uplatneni a budou dokonce pracovat..Stejne tak pochybuju o tom, ze pravice podporuje rozdavani podpor a obcanstvi kolonizatorum.A uz vubec nestoji o rozvraceni fungujiciho systemu prinasejiciho stabilitu, prosperitu a penize.
29. 03. 2010 | 16:34

Ivan Nový napsal(a):

Z EU je třeba vystoupit. A to co nejdřív.
29. 03. 2010 | 16:36

vejr napsal(a):

"Islamofobie" je naprosto moderní termín, vymyšlený apologety islámu. Je svou podstatou nesmyslný, protože "fobie" je medicínský termín, označující neodůvodněný strach z něčeho, daný duševní chorobou. Vzhledem k tomu, že obavy z islámu jsou naprosto reálné a dobře odůvodnitelné diky mnoha presvedcivym a notoricky znamym faktum je tento termín asi stejně nesmyslný, jako obviňování Židů ve 30. a na začátku 40. let minulého století z "nacistofobie".
29. 03. 2010 | 16:41

vejr napsal(a):

Islám je legislativa, která terorismus schvaluje a propaguje.
Takže je to v podstatě ještě horší...a ta legislativa je od "boha", takže s tím nikdo nehne. A zase horší, než jsme čekali.
29. 03. 2010 | 16:43

n.o.s napsal(a):

vejr

Fobie je z řeckého slova strach

Domnívám se že nechápete jeden elementární detail nacismus byl politický proud nedocházelo k importu nacistů pouze k jejich záměrnému vytvoření na základě mimo jiné Youngova plánu

Islamizace za současné situace je Import muslimů (převážně semitů) do EU který provádí západní vlády (legislativní formou)
29. 03. 2010 | 16:52

vejr napsal(a):

Pro levicacke a pravdolaskarske vymastence:
1.Islam neni rasa
2.Odpurci islamu nejsou fasiste, ale naopak odpurci fasismu, ktereho islam je historickym spojencem a ktery se tak i projevuje
3.Oponenti islamu nejsou ani xenofobove, jak multikulti zlocinci radi argumentuji. Xenofobie jako strach z neznameho zde vubec napasuje. Odpurci islamu moc dobre vedi, co je islam za svinstvo.
3.Islam neni nabozenstvi, ale mimo mnohe jine i nabozenstvi.Je to predevsim agresivni a totalitni ideologie,popirajici vetsinu nasich zakonu, prav a svobod, prirucka pro kolonizatory..
29. 03. 2010 | 16:52

Pípa napsal(a):

Vzpomněl jsem si na jednu sloku , asi šedesát let starého českéko textu na známou rokenrolovou melodii, kterou jsme zpívávali:

byla jedna mexičanka
napr...l jí mohamed
víte co se narodilo
patrony a kulomet

Takže nic nového,až na to množství migrantů, daných nezřízenou populací v chudých zemích vč. islámských.
29. 03. 2010 | 16:53

Apeoffice napsal(a):

Co se islámu týká, stačilo mi shlédnout video co mi došlo na mail, ukamenování dívky, byl to hnus a chtělo se mi blít.

Tohle tady nechci!
29. 03. 2010 | 16:55

n.o.s napsal(a):

vejr

judaismus je to samé rozdíl je že si to neuvědomujete mimochodem judaismus je forma nacismu (jediný oficiálně povolený) ty termíny jsou obdobné drang nach osten (Aliyah) lebensraum (Eretz Yisrael), vyvolený národ, germánská rasa (židovské geny)
29. 03. 2010 | 16:57

vejr napsal(a):

n.o.s - doporucuji vyhledat odbornou pomoc
29. 03. 2010 | 17:10

Chytrolín napsal(a):

Burbank:o jejich moralitě silně pochybuji(sňatky bez lásky,s 9letými dětmi,fobie z žen a jejich bití a zahalování...)to je středověk.Nehledě na to,že se sem hrnou jak jinak za ziskem a bojujou teď o koryta jako ti křestansko-judaističtí civilizátoři v naději,že dojde ke střídání korýtek.Dovol abych se zasmála,citově chudý národ,tu naši vyspělost nemůžou nikdy dohonit a vždycky na to zkapou,tak jak se jim zase v budoucnosti vymstí ten jejich fašistickej koran.
29. 03. 2010 | 17:14

vejr napsal(a):

Když si uvědomíme maoistické začátky soudruha Manuela Barrosa z Portugalska, soudruhy z Evropského parlamentu Martina Schultzeho (předseda frakce) a Daniela Cohna-Bendita neboli Rudého Dannyho (Zelení), jak mu soudruzi na barikádách v roce 1968 říkali, nikym nezvolena ruda baronka Ashton, soudruzi z Madarska, Ceska...dostáváme podivuhodný obrázek fungující zasíťované Kominterny.
Ve špičkách EU sedí "revolucionáři" od maiostů přes trockisty až po marxisty, tak se nemůžeme divit tomu, co se nyní deje. Diky sebedestruktivnimu neomarxisticko-socialistickemu vedeni EU nedavam tomuto uskupeni sanci k dlouhemu setrvani. Nejvestim likvidacnim faktorem je islamizace kontinentu primo pod taktovkou těchto levicackych multikulturnich silencu.
Že to vidím černě? Ale kdeže. Vidím to rudě.
29. 03. 2010 | 17:20

chytrolin napsal(a):

Pořád se budou ohánět koranem a svou vírou.Ale v podstatě jde zase jenom o prachy a aby si dokázali,že jsou něco lepšího než ostatní.Fašouni zfanatizovaní.Evropu jenom drancujou nic jiného neumějí.Stahují nás ke dnu.
29. 03. 2010 | 17:24

vejr napsal(a):

Jestlize se nase kultura dostala ze vsech nejdale, tak to bylo hlavne proto, ze jsme v ni zadny islam nemeli.
A kdyby nase kultura byla tak hovadska jako ta muslimska, muslimi by uz davno neexistovali.
29. 03. 2010 | 17:27

n.o.s napsal(a):

vejr

to raději ne mohl bych se dostat do "péče" těch kteří dokázali nalézt "kněžský" gen a dokázali jej trasovat 33 století zpět až k Abrahamovi
ačkoliv nepochybuji vy báchorkám o existenci Abrahama zcela jistě věříte
29. 03. 2010 | 17:30

n.o.s napsal(a):

chytrolin

výměna pár slov a máte zde argumentaci v Německu jistého pana Hitlera
29. 03. 2010 | 17:38

vejr napsal(a):

Socialistickou EU vedou multikulturni silenci do zahuby. 60Mil muslimu v Evrope se nikdy integrovat nebude.Nepodarilo se to v nemecku, kde je 3.generace turku, která je nejvice radikalni a nemce nenavidi...70% marokancu v holandsku je bud ve vezeni a nebo docasne venku.., ve francii je 900 mestskych ctvrti , kam domaci nemuzou a policie se boji,..davy imigrantu nici často svedska, finska, norska , italska mesta...Vzestup pravice je prirozeny.Je jedina, která nazyva věci pravymi jmeny, stoji za domacimi vladou sikanovanymi lidmi a kasle na absurdni multikulti zakony diskriminujici evropany.
29. 03. 2010 | 17:39

vejr napsal(a):

islam je svinstvo nevyssiho kalibru

při svém hodnocení vycházím z

a) koránu a hadísů - návod na zotročení světa, popis jak páchat genocidy, jak otročit, jaké zavést "právo".

b) historie. Islám během 1400 let existence vyvraždil celé národy, zničil vyspělé říše, provedl bezpočet genocid a zotročil stamiliony lidí.

c) současnosti - islámské země jsou chudé (krom těch s ropou), obyvatelstvo agresivní nezvdělané, atentáty, vraždy "ze cti" jsou tam normou. Teroristická síť ohrožuje celý svět, islamizace Evropských zemí v posledních letech zrychluje, objevují se první střety a původní obyvatelstvo utíká.
29. 03. 2010 | 17:41

n.o.s napsal(a):

jelikož tento článek byl napsán pro časopis Euro

Podívejme se na nedávnou recenzi

http://www.euro.cz/detail.j...
Mýtus o původu Izraele

Recenze knihy The Invention of Jewish People

knihu mám právě ji studuji velmi pěkná kniha, docela by mne zajímalo jaké všechny mýty nám tzv. židé ještě dluží objasnit

nic proti autorovi Shlomo Sand je velmi čestný člověk jeden z mála

je to obvykle chyba většiny že podlehne lžím malé skupiny
29. 03. 2010 | 17:50

chytrolin napsal(a):

N.o.s.:Jo,jasně.Ono se ví,že Korán=Mein kamf.já chráním svou identitu a to,jaké mám hodnoty! Pro mě je pedofil,protože si vzal 9leté ditě.Nebo že je sadista,když zabije svou ženu,za to,že ji někdo znásilnil a on mi řekne,že to má povoleno Koránem´=mein kamf!Na tyto lidi platí pouze chřest zbraní a deportace
29. 03. 2010 | 17:59

ivanT napsal(a):

Evropska historie za poslednich aspon dva tisice let je historii obrovskych migraci z jinych casti sveta a presouvani z jedne strany Evropy na druhou. V prvnim tisicileti tak treba barbari (predevsim ze Skandinavie) zasadne ovlivnili evropskou civilizaci a geneticke slozeni.
Zajimave je, ze vetsina historiku povazuje vysledky techto etnickych a civilizacnich presunu za pozitivni, ozivujici, a nevyhnutelne, stimulujici evropskou civilizaci. A totez se delo samozrejme vsude jinde, treba v Americe s Evropany, Australii, atd.
Jestli je tomu mozno zabranit a jake by to melo nasledky jsou otazky hodne uvazeni.
29. 03. 2010 | 18:04

chytrolin napsal(a):

n.o.s.nezapře v sobě muslimského fanatika,kdy argumentuje s argumenty protistrany,tak jak to dělají multikulturalisté.Takhle se postupně nenásilně převrací obyvatelstvo v Evropě.
29. 03. 2010 | 18:11

n.o.s napsal(a):

chytrolin

Mojžíš

Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: "Cože jste nechali naživu všechny ženy?

Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe. Nu 31:17-19

Tu mi Hospodin řekl: "Hleď, už ti vydávám Síchona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat. "Síchon vytrhl proti nám do Jahsy k boji s veškerým svým lidem. A Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid. V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout. Jen dobytek a kořist z měst, která jsme dobyli, jsme si ponechali jako lup.
29. 03. 2010 | 18:16

vejr napsal(a):

Nechapu blbce, so se navazi do Zidu vzdycky v diskusich o muslimech..Kolik milionu Zidu ze to imigrovalo nedavno do Evropy a zacalo s vystavbou tisicu sinagog? Kolik je v Evrope zidovskych mestskych ctvrti, kam puvodni obyvatele nemuzou a policie se boji? Kolik z nich zapaluje ulice mest a znasilnuje mlade divky v Evrope? Kolik z nich zije jen ze soc davek a kolik z nich se nekde odpalilo v metru?
29. 03. 2010 | 18:18

n.o.s napsal(a):

chytrolin

Judaismus, Křesťanství a Islám jsou jedna náboženská skupina - Abrahamická

všechna mají společné jedno - jsou mi hluboce odporná
29. 03. 2010 | 18:19

chytrolin napsal(a):

Nevím,co je pozitivní na tom,že si vezmu černocha muslima z Afriky,ktere mě ani nedovolí jít do práce,bude mě mlátit beztrestně dle své knížečky!Kddyby šlo aspon o mix mezi bílými,ale s černochy?!Vždyt ani nemaj natolik vyvinuty mozek(to je studijně doloženo)kvůli nedostatečné stravě(strava v Africe)IQ 90 průměr.
29. 03. 2010 | 18:24

n.o.s napsal(a):

vejr

jistě máte pravdu a kdo všechny tyto problematické jedince importoval, kdo schválil legislativu, byli to muslimové?

nikoliv, západní vlády demokraticky zvolené občany EU
29. 03. 2010 | 18:25

n.o.s napsal(a):

Tak nám Hospodin, náš Bůh, vydal do rukou i bášanského krále Óga s veškerým jeho lidem. Pobili jsme je a nikdo z nich nevyvázl. V oné době jsme dobyli všechna jeho města. Nebylo žádné tvrze, kterou bychom jim nevzali, celkem šedesát měst, celý kraj Argób, Ógovo království v Bášanu. Všechna tato města byla opevněna vysokými hradbami s branami a závorami; mimoto jsme dobyli velmi mnoho otevřených měst. Vyhubili jsme je jako klatá, jako jsme učinili chešbónskému králi Síchonovi; vyhubili jsme každé město jako klaté, muže, ženy i děti. Všechen dobytek však a kořist z měst jsme si ponechali jako lup. Dt 3:3-7
29. 03. 2010 | 18:37

Taoiseach napsal(a):

Pepa Řepa

Omlouvám se, pokud jste kvůli mně musel až do Maroka a do Tuniska hledat Francouze. Les Pieds-Noirs jsou totiž hlavně v Alžírsku; zpátky do Evropy "šupajdila" jenom jejich část.

Co z toho vyvozuji, asi pochopili všichni kromě Vás: obousměrná migrace přes Sředozemní moře není žádnou novinkou. Ostatně Berbeři a Arabové z Maghrebu přicházeli už od války, ale pan Kuras si toho jaxinepofšiml...
29. 03. 2010 | 18:45

n.o.s napsal(a):

řekl Hospodin Abramovi: "Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky. Gn 13:14-15 (Lebensraum)

A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem." Gn 17:8 (Lebensraum)

Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. MUSÍŠ HO ZABÍT.

Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. BUDEŠ HO KAMENOVAT, DOKUD NEZEMŘE, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Deuteronomium 13:7-11
29. 03. 2010 | 18:49

Pepa Řepa napsal(a):

To veir
Kolega n.o.s. je místní figurka, balancující na pokraji šílenství.

Je šílený z toho, že se mu nedaří najít hmatatelný a nezvratný důkaz toho, že Bůh není.

Není ani agnostikem, ani ateistou jako většina české populace, je zmítaný pouze svou marnou posedlostí.
Stejně jako nemůžete podat důkaz, že Bůh je, nemůžete podat důkaz, že není.
To patří do království víry, ať už je to judaismus, křes´tanství nebo islám.

Ostatně kolega n.o.s. se chvílemi staví na obhajobu jedné víry jen účelově. Nesnáší jakoukoliv víru, to je ale problém jeho, maximálně jeho lékaře.

Navíc je monothematický, žádné jiné téma ho nebere.
Blog může být o populaci chroustů obecných, ale to mu nebrání ve výkřicích, že Mojžíš, Ježíš či Muhammad byli podvodníci ale vzápětí hbitě dodá, že nikdy neexistovali.

Kde skončí nevím, ale předpokládám, že tam, kde skončil jistý Fridrich Nietzsche.

Jinak k věci.
Je potřeba oddělit islamizaci Evropy od islámské kultury, která je v mnoha směrech (poesie, architektura a j.) úžasná.

To ovšem nemá se současnou islamizací Evropy co dělat.
Turkovi s doner kebabem na rohu nikdo nebrání a nevzdělaný nadpočetný berber vás asi příliš neobohatí.
Obohatí jen ty, kteří se na něj nalepí.

Pravdou je, že zmínka o středověkém přínosu islámské kultury středověké Evropě (Josef K) je- v této souvislosti- naprosto irelevantní.

Má stejnou hodnotu, jako kdybyste vítal v r.1968 sovětské vojáky chlebem a solí, s odůvodněním, že vítáte potomky Tolstého a Dostojevského.

Ostatně kulturní výměna, která je opravdu obohacující, béží na plné pecky, v Německu je teď vynikající výstava o islámské kultuře.

Tady jde o něco jiného.
O vývoz nadbytečné nevzdělané populace, o ghettech o vytváření vlastních enkláv v cizím státě, kam se místní-včetně policajtů-bojí vkročit.
29. 03. 2010 | 18:59

otokar napsal(a):

Zdravím pana Řepu,opět to nemá chybu.
Dovolím si připomenout hanebného islamofoba Evžena Savojského.
Myslím,že bychom se všichni pod vedením pana Stejskala měli od tohoto rasisty distancovat!
29. 03. 2010 | 19:01

opčan napsal(a):

Josef K.: děkuji - souhlas.

Díky vašemu příspěvku jsem byl vyzbrojen si Kurase přečíst. Bez brnění by jeden neměl šanci.

Koho asi pan Kuras zaujme svými přestrašnými škleby ...

Redakci díky, že i s tímto zde si člověk vytváří imunitu.
29. 03. 2010 | 19:05

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

jste na omylu je mi zcela lhostejné jestli Muhammad žil nebo ne

Bůh existuje je to psychologická konstrukce vytvořená autoritou ke kontrole stádních jedinců, navíc je naprosto lhostejné jaký rozměr bude ten bůh mít jestli zvíře, muž, žena, událost

v takovém systému je zcela lhostejné jestli něco je pravda důležité je aby se věřilo že je něco pravda, říká se tomu

"vznešená lež"

mýtus který vytvoří elita k ovládání společnosti
29. 03. 2010 | 19:11

Jirka H napsal(a):

n.o.s:
Vy jste skvělý příklad toho, že ten, kdo si dá tu práci, aby si prostudoval knihy Pentateuchu a není nábožensky zaslepený, tak musí zákonitě dospět ke stejnému postoji jako vy - začne trojicí abrahámovských náboženství hluboce opovrhovat...
29. 03. 2010 | 19:11

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

takový systém potřebuje především jedince kteří tuto lež akceptují, samozřejmě neřekne jim vy jste hlupáci věříte takové lži

ale

zbožní nebo slušný občan

každý kdo zná tu lež se smíchy válí na podlaze, protože vidí ty slušné občany jací jsou to vlastně primitivní klauni
29. 03. 2010 | 19:18

Jirka H napsal(a):

Pepa Řepa:
S vašimi vývody souhlasím téměř vždy a téměř bez výhrad. Ne jinak je to i teď. Jen bych chtěl trošku vzít v ochranu n.o.s-e. Přece to, že někdo nepodá důkaz, že bůh není, z něho přece nedělá nádějného chovance psychiatrie. Důkazní břemeno leží na druhé straně. I když chápu, je to záležitost víry, a ta funguje na jiných principech, než důkaz apod. (nemyslím to pejorativně, takto ve víře chodí - jinak by to nebyla víra, ale věda)
29. 03. 2010 | 19:21

n.o.s napsal(a):

Jirka H

to máte pravdu ale je to dar nebo prokletí?, společnost nemá potřebu vytvářet myslící jedince ale nemyslící stádo

které potřebuje "Dobrého Pastýře" nebo dokonce dveře

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10:9

jinak řečeno idiota
29. 03. 2010 | 19:21

Jirka H napsal(a):

n.o.s: - prokletí...
29. 03. 2010 | 19:26

n.o.s napsal(a):

Jirka H

řečnická otázka nic víc
29. 03. 2010 | 19:28

Vico napsal(a):

Smysl článků pana Kurase se ozřejmí vždy, až se rozvine diskuze pod nimi.

Kuras se ptá, jak zabít civilizaci...cosi k tomu dodá /tajně připravovaná imigrace 56 milionů afrických muslimů/ a pak stačí přečíst různé ty vejry a spol. A je to jasné

Jak zabít civilizaci?

Tak.
29. 03. 2010 | 19:29

Jirka H napsal(a):

n.o.s: řečnická odpověď :o) - Žíly mi to totiž rozhodně netrhá...
29. 03. 2010 | 19:31

n.o.s napsal(a):

Pepa Řepa

"Tady jde o něco jiného.
O vývoz nadbytečné nevzdělané populace, o ghettech o vytváření vlastních enkláv v cizím státě, kam se místní-včetně policajtů-bojí vkročit."

ale v tom nejsme v rozporu, ovšem to je problém importérů nikoliv zboží
29. 03. 2010 | 19:32

n.o.s napsal(a):

Jirka H

to ani nikdo nechce
29. 03. 2010 | 19:33

Můrka z Vyšehradu napsal(a):

Řešit stárnutí Evropy migirací je ještě horší letadlo než letadlodůchodový systém stojící na zvyšování porodnosti. Migraci z Afriky a Asie také podporují podnikatelé, aby získali levnou pracovní sílu a tím vytřískali ještě větší zisk ... pod pláštíkem multikulti samozřejmě.

Muslimové, to je mužská nadvláda pod lupou. Svět tvořený zákazy, příkazy a neproniknutelnými hierarchickými vazbami ... tady není místo pro ženy.
29. 03. 2010 | 19:33

Dáša napsal(a):

Vladimír Bartol ALAMUT. Výcvik a příprava mladých lidí na cestu do ráje.Bezohledné jednání s nevědomými.
To si přečtěte, možná pochopíte za koho a proč obětují svůj život teroristé.
29. 03. 2010 | 20:01

Pepa Řepa napsal(a):

To Můrka z Vyšehradu
Asi jste četla Hlavu XXII.

1.Pokles porodnosti zafinancují daně imigrantů.

2.Nesmí se vést statistika, zda jsou imigranti-po započetí všech nákladů- přínosem.

To je Hlava XXII, řekl bych.

Půjdu ještě dál.
Čang koupil Volvo. Nejsem ekonomem, ale dost by mne zajímalo, jak v budoucnu chtějí zabránit ve Švédsku vlastníkům, aby si přivezli pár tisíc vlastních dělníků.

Jaký že je název blogu?
Jo:Jak zabít civilizaci.

Asi tak, že si podřežete větev pod vlastním zadkem.

To n.o.s.
Vidíte, aspoň v něčem se shodneme.
29. 03. 2010 | 20:20

Pepa Řepa napsal(a):

To Jirka H.
To by se nám najednou urodilo křesťanů/judaistů/mohamedánů etc., kdybyste si mohl vše ohmatat, spočítat či dokonce juknout na "druhý břeh".

To by pak nebyla víra.
Dovoluji si připomenout slavnou větu p. Stejskala.
Ne toho našeho.
https://www.youtube.com/watc...

Nejsem jehovista, nikomu to do hlavy neperu, ať si každý věří či nevěří čemu chce.
29. 03. 2010 | 20:28

Čochtan napsal(a):

Buď islám zabije civilizaci, nebo se civilizace včas probudí, zabije pachatele multikulturní hysterie, a pak zlikviduje islám.
29. 03. 2010 | 21:03

Zacheus napsal(a):

Nemám důvod nevěřit tomu, co napsal pan Kuras.

Pak by ovšem i obyvatelé Evropy, zřejmě sprostě a drze v zákulisí podvádění, měli vzít za své slova americké političky Sarah Palinové ( Právo, 29.3. 2010), pronesená v jiné souvislosti:

" Nezůstaneme sedět a držet hubu!".

Dokud je ještě čas.
29. 03. 2010 | 21:09

Karel napsal(a):

Stejskale, ty ses dneska rozjel!
29. 03. 2010 | 21:15

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kuras,

mockrát omleté téma a tak k tomu sotva něco nového dodáme, zejména my rytíři z Řádu pathologické ssedliny (pozdravuji).

Co se změnilo kromě toho, že na naše varování dochází?

Teče nám už do bot. Hodně.
29. 03. 2010 | 21:20

JC napsal(a):

Pepa Řepa,
Dík za ten odkaz na pana Stejskala.-)))
Už jsem na tu genialitu téměř zapomněl.
29. 03. 2010 | 21:21

Jirka H napsal(a):

Pepa Řepa: Souhlas. Víra nepotřebuje důkazy, to pak nebyla vírou...
29. 03. 2010 | 21:27

JC napsal(a):

Čochtan,
Bude velkej mazec.Nikdo neví kdy to vypukne, ale že to vypukne na to vem jed.
Potoky krve.....
Dobrá zpráva nakonec.
Machometáni to projedou.
29. 03. 2010 | 21:28

Karel Rossmann napsal(a):

Dovolte, zlobiví pánové Kurasi, Řepo, abych Vás a několik málo dalších drahých nekorektníků pozdravil úryvkem ze svého autora:
"Co bude dál?" ptáme se všichni. "Jak dlouho budeme snášet tohle břímě a tato
muka? Císařský palác nomády přilákal, avšak zahnat je nedokáže. Brána zůstává
zavřena; stráž, která dříve vždy slavnostně pochodovala dovnitř a ven, se drží
za zamřížovanými okny. Záchrana vlasti je svěřena nám, řemeslníkům a
obchodníkům; my jsme však nedorostli takového úkolu; také jsme se nikdy
nechlubili, že bychom toho byli schopni. Je to nedorozumění; a my na ně
zajdeme."
KR
29. 03. 2010 | 21:47

čáryfuk napsal(a):

Pryč z EU! Součástí jednotného trhu můžeme být i tak. Jediné o co přijdeme jsou dotace (dočasné) a nadvláda euroúředníků, na jejichž činnost nemají námi volení politici prakticky žádný vliv.
29. 03. 2010 | 21:56

Ara napsal(a):

Hm, pokud je pravda co tu Kuras ve svém blogu uvádí, tak je potom situace ještě vážnější než se zatím kdo odvážil sýčkovat.
Že to má totiž evropská (či euroatlatická) civilizace spočítané, o tom už prakticky není pochyb. Ale že se tomu jejímu postupnému kolapsu připravuje až takové urychlení, to jsem tedy nečekal ani já. A navíc se ten funus takto peče rukama "našich" evropských politiků? Tak to už je fakt síla.
Nemám slov. Něco takového už ani žádný další komentář nepotřebuje, jen klacky do rukou a zasáhnout doku ještě není pozdě.
Nebo už pozdě je? :-(

Ps. Aby bylo jasno. Obecně mi neva když se evropské národy "obmění" novou krví. Neva když se třeba i zásadně změní rasové složení celé Evropy. A neva ani když se tahle civilizace v dohledné budoucnosti třeba i zhroutí a nahradí ji jiná, životaschopnější a lepší...
Jenže o to právě jde. Vůbec si totiž nejsem jist, že bude muslimská Evropa a v další perspektivě popřípadě i celý islamizovaný svět tou nejlepší alternativou a jakousi "novou civilizací vyšší úrovně", která pozvedne nelehký "prápor" lidského úsilí a celého vezdejšího bytí zas u kus dál... Tak tím si fakt nejsem vůbec jistej. :-(
29. 03. 2010 | 21:59

Karel Mueller napsal(a):

Ara:

Pokud Vám neva, že se změní etnické a rasoé složení Evropy, tak Vás mohu ujistit, že jsou lidé, kterým to va. A to hodně.
29. 03. 2010 | 22:06

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
29. 03. 2010 | 22:47

n.o.s napsal(a):

Ara

Nesmysl pokud se potvrdí ty předpovědi potom muslimové dokáží pravý opak toho co tvrdíte, dobyli civilizaci s naprostým minimem násilí, jestli toto není znak vyšší civilizační úrovně tak potom nevím.

Dorové, Germáni, Mongolové, Křižáci, Conquistadoři všichní brutální vrazi ale Muslimové ... humanisté dobyli svět demografickou explozí
29. 03. 2010 | 23:21

n.o.s napsal(a):

Ara

Pozapomněl jsem samozřejmě na Makedonce a Římany (mezi vrahy ovšem)
29. 03. 2010 | 23:22

pavla napsal(a):

Po přečtení blogu se mi tedy udělalo špatně z toho, co čeká asi naše děti. Nejhorší je, že my se tady můžem na hlavu stavět a bude nám to houby platné. Nepomůže ani vystoupit z EU, protože imigranti nalezou sem i tak, ale stejně se pak budeme bát vytáhnout paty za hranice, abychom se nestali účastníky teror. útoku. Jen mi vůbec není jasné, co v EU ti imigranti budou dělat. Práce není ani pro vlastní lidi a my si je tady dotáhnem jen proto, aby nás jen vyžírali a abysme před světem vypadali jako spasitelé. Když už chtějí někomu pomáhat, at nastaví fabriky v těch Tramtáriích, naučí lidi dělat - což asi bude problém největší - a tady neotravují život vlastním lidem. Německo je samý Turek a Němcům už to leze na nervy tak, že se jich hodně stěhuje jinam. Ale kam půjdeme my, až nás zaplaví islamisty, to nevím. Ať si každý stát žije po svém, není přece možné jen pořád něco nařizovat, kde to jsme? Jako bychom neměli svých problémů dost.
29. 03. 2010 | 23:32

Marcela napsal(a):

Zdá se, evropská civilizace pomalu končí.Nerodíme děti, chceme se jen bavit a žít sami pro své pohodlí...EU podporuje svým programem hypersociálního státu parazity na úsilí těch, kteří ještě stále usilovně pracují a platí daně.Je mi z toho smutno.
30. 03. 2010 | 00:01

Plotin napsal(a):

Ale pane Kurasi! Řekněte něco rozumného a nepapouškujte pindy-kundy dementa Klause!
Do Evropy, tedy do EU jste se nedostal,
abyste ji mohl zevnitř "rozebírat", jak
jste se ráčil sám před volbami do EU vy-
jaádřit. Tak co vlastně chcete? Tvrdil jste,
že jste Žid. S úspěchem o tom pochybuji!
Žid je chytrý člověk, člověk s přehledem!
Vy jste takový cvaklý nichtsmochr Klaus,
nic víc! Ve svých knihách furt melete o
nebezpečenství islámu, ale přitom adoru-
jete Klause, ignoranta a pro komuno-islamisty a ignoranta, který se dostal
na Hrad podvodem a pomocí kapitálu jedné
spřátelené velmoci ex oriente!Jste jenom
obyčejný trouba! A přestaňte už!
30. 03. 2010 | 01:10

ivanT napsal(a):

Bylo v Evrope kdysi, vlastne ne tak davno, nekolik politickych vudcu, kteri meli velmi jasno v otazce spravnych etnik a politickych i jinych nazoru ktere je vhodno zachovat. Cesi a ostatni Slovane byli bohuzel na jeho cerne listine, s radou dalsich menecennych nebo skodlivych ras, a jejich rozmnozovani nebylo prilis doporucovano.
Moc oslavnych pomniku po nich nevdecna a stydliva Evropa nezanechala.
30. 03. 2010 | 01:40

Ara napsal(a):

Karel Mueller:

"Obecně neva" neznamená, že by mi to nevadilo vůbec. Každopádně mi to však "neva" natolik, abych se tím třeba nějak nadměrně trápil či vzrušoval a nemoh kvůli tomu ani klidně spát.
Nicméně to vše jen pod tou podmínkou, že následná lidská společnost nebude o nic horší, ale pokud možná lepší. Či aspoň stejná. A hlavně bude schopná dalšího vývoje.
Nedomnívám se totiž, že by myšlení, rozum, inteligence a další atributy myslících bytostí dosáhly v dnešní době už svého maxima a jejich dalším "osudem" bylo už jen trpně čekat na "abrahamisty" očekávaný konec světa a "poslední boží soud".
A jestli tyto atributy dál ponesou a budou rozvíjet na této planetě (případně na planetách dalších) lidé nebo "marťani", inteligentní chobotnice nebo delfíni, mutanti, kyborgové nebo roboti, to je mi už celkem putna.
Podstatný je tu právě jen ten "prápor" dalšího (vyššího) rozvoje a to kdo je schopen jej nést. Neboť jsem přesvědčen, že člověk se svým mladičkým rozumem, schopným nicméně reflektovat celý okolní vesmír, tu není úplnou náhodou. Ty "inteligentní bytosti", ať už by vypadaly jakkoliv, jsou tu totiž strašně důležité. Bez nich by totiž celý vesmír postrádal jakýkoli smysl. Možná jsou i jiné, tzv. paralelní vesmíry, ale pokud tyto v sobě nehostí inteligentní bytosti přes které by se na sebe mohly "podívat", tak jsou jalové, bezvýznamné a nekonečně smutné. A zřejmě i nesmyslné.
-
Samo, že bych byl mnohem raději, kdyby ta naše "evropská" civilizace dál pokračovala a hezky se i dál rozvíjela. A kdyby takto pokračoval i náš rod.
Ale nemyslím si, že by bylo až tak velké neštěstí, když se tak nestane a když budeme nahrazeni jinými, pokud ovšem ti "jiní" budou skýtat jakoustakous záruku, že ten prapor ponesou dostatečně čile a dál a hlavně výš.
Bohužel toto mi právě ten islám zatím nenabízí. A ani nevidím, že by mi to nabízel v dohledné budoucnosti. Nejde o to, že by nebyl dostatečně "životaschopný". Co se týče čistě biologického rozmnožování, tak tam není problém.
Horší, mnohem horší, je to ale u něj z hlediska rozvoje atributů duchovních. Obecně lidských a především "intelektuálních".
Kdo totiž lpí takto dogmaticky na určitých "regulích", vesměs nesmyslných a nelogických...
a má určitou "ideolgii" za neměnnou, "věčnou" a pro všechny bytosti za závaznou, ten žádného většího a hlavně trvalého pokroku nedosáhne. Takže to už by mi byl mnohem milejší např. buddhismus, který onen potenciál dalšího duchovního rozvoje v sobě zabudovaný má a navíc je v zásadě velice lidský.
/A má to podle mě v sobě ještě i křesťanství, pokud ovšem se nebude bát další nutné "rekonstrukce" a zásadní modernizace/

Takže islám, je mi líto, ale ten prosím nebrat. Tato cesta s největší pravděpodobností pro svět dobrá není, pokud je to vůbec cesta.
30. 03. 2010 | 01:53

Ara napsal(a):

zdenekmihalco:

Pokud byl ten smazaný "hrubě urážlivý" text na mne, tak ten jste klidně ponechat moh, mě by osobně nevadil. Ale chápu, že jsou jistá pravidla a jiným by třeba vadit mohl, takže na druhé straně je takováto "cenzura" docela v pořádku. :-)

Ps. Všem! Mě ještě nikdo nikdy neurazil a bylo taky naprosto marné a bláhové se o něco takového pokoušet. Klidně však je možné zkoušet to dál, jen prosím pokud možno bez sprostých slov, protože to se tu jak vidět bleskově maže a k čemu pak taková námaha ;-)
30. 03. 2010 | 02:15

Honza Český napsal(a):

Pan Stejskal někde výše napsal:

P.S. Nevíte někdo o nějakém marxistovi? Nějak se jich v poslení době na těchto stránkách nedostává ;-)

Nabízím mu dvě možná vysvětlení:
a) marxisté vymírají
b) marxisté mají svoji úroveň

Schválně, co je správně?
30. 03. 2010 | 02:19

Jozef napsal(a):

Jak zabit civilizaci.
Scenar pripravovany a uspesne realizovany "s vyloucenim verejnosti".

On ten najvacsi guru rise navrhol aj projekt ceskoslovensko-polskej federacie.Zaciatkom r.1990.To na ilustraciu jeho geniality.Vznikol z toho Visegrad.
Teraz sachista bojuje so svojim dzinami /afganskymi talibmi.../ a bumerangmi.S pomocou stad,zvanych politicke triedy.

V r.2008 - vtedy Sarkozy sa este zastrajal,ze "s Tonym" "dobyju Europu".Pudl Tony je dnes v klinickej smrti,Sarkozy fakticky tiez.Francuzsky premier ma dnes 50 % popularitu,prezident len 30.To je bezprecedentne.
Benjamin,mate guraz,kiez ziskate co najviac disidentov! Dobyte aj nejaky kriznik alebo medialnu matersku lod!

Murdoch tiez otocil a uz podporuje Camerona.Je sanca zmeny este za tejto administracie/Obamu/.
30. 03. 2010 | 03:01

vejr napsal(a):

Nase civilizace je bezpochyb te islamske nadrazena a muze resit vetsinu problemu..Momentalne nejvetsi problem je banda neomarxistickych silencu, kteri se snazi prosadit svoje ujete vize. Bez levice neni islamizace.Islam je jen nastroj.Resenim je likvidace techto lidi a to doslova..Fnukani v nasi pozici vitezu je absurdni..Pokud mame padnout, tak jedine tehdy, kdyz si podrezeme zily.
30. 03. 2010 | 03:06

Zdeněk napsal(a):

Nepomohlo by trochu volit tu stranu, která nebude ochotná předávat veškeré naše pravomoce Evropské unii?
30. 03. 2010 | 03:39

Ara napsal(a):

n.o.s.:

Neměl jsem u těch muslimů na mysli způsob jakým "dobudou svět", ale jejich soudobou a dlouhodobou "civilizační praxi".
- Zotročení a ponížení žen, potlačení svobodného ducha a samostatného myšlení, bigotní násilnická a úzkoprsá ideologie, často pak i dogmatický fundamentalismus a radikalismus, snížená citlivost k utrpení druhých (zvláště k těm mimo "ummu"), přehlížení veškerého poznání které se zdá být v rozporu s "posvátnými" věroučnými texty, značná ideologická i ideová sterilita, přílišné upřednostňování práv komunálních před individuálními a celková paternalistická "svázanost života" komuny i jedince, drtící zvláště nekonvenčního svobodomyslného ducha, plus celková duchovní vyprázdněnost...
Snad toto stačí, nebo jsem snad ještě na něco zapomněl? ;o)

Ps. I když to není podstatné, tak krátce ještě k tomu údajnému "nenásilnému" muslimskému dobytí světa.
Od samého svého počátku získával islám svět a rozpínal se povětšinou silou, jen v druhé lajně se tak dělo i misijní činností (např. obchodníků), nebo prostým demografickým přečíslením díky vyšší natalitě v ummě.
Člověk ve své historii dobýval svět a získával pro sebe území a životní prostor různě, v první lajně většinou brutálním násilím a podmaněním takto získaného prostoru, v druhé pak obvykle expanzí demografickou (přes dělohy svých žen a asimilací původních etnik).
Nelze však takovéto dobyvatele jednoznačně rozdělit na skupinu brutálních "vrahounů" a skupinu "mírumilovných humanistů" dobývajících svět zásadně jen dělohami svých žen. Ve velké většině bylo totiž vedle sebe obojí, i brutalita a násilí, i "poklidné" biologické rozmnožování. A jen málokdy, aspoň pokud hovoříme o starších dějinách, byla v tom pravidle výjimka.
Dórové... společně s dalšími řeckými kmeny infiltrovali koncem 13.stol. p.n.l. na území dnešního Řecka a vyvrátili (či spíše "dorazili") tamní starší mykénskou civilizaci. Původní obyvatelstvo z části asimilovali a z části zotročili (mmch, tito Řekové byli s Mykéňani jazykově příbuzní, neboť i Mykéňané byli Indoevropané a do Řecka přikvačili pravděpodobně rovněž z Balkánu, jen o několik století dřív).
Germáni... podobně jako u těch Dórů i oni postupně expandovali (v několika vlnách) z oblasti jutského poloostrova a severního Německa, hl. na úkor starších Keltů. Opět ovládnutí prostoru a asimilace, ale i méně nápadná infiltrace a závěrečné přečíslení.
Mongolové... zde jsou ale už jisté odlišnosti, neboť Mongolové coby typičtí a neobyčejně úspěšní dobyvatelé ovládli v 13. stol. tak obrovské prostory, že je všechny nedokázali ani osídlit, ani dlouhodobě udržet.
Křižáci... ti sem vlastně nepatří vůbec. Vesměs čistě vojenské dobyvatelské akce, většinou bez jakéhokoli kolonizačního záměru a dlouhodobějšího efektu.
Conqistadoři... zpočátku opět čistě voj. dobyvatelská akce, poměrně rychle však doplněna o intenzivní kolonizaci a demografickou expanzi. Výsledný efekt proto dlouhodobý.
Muslimové... už jsem o nich psal docela dost i na jiných místech netu. Takže jen zopakuji. Vaše teze, že dobyli svět výlučně "humanistickou" demografickou explozí, je mylná. Spíše opak je pravdou. Brutální násilí zde bylo přítomno prakticky od samého počátku...
30. 03. 2010 | 04:34

čáryfuk napsal(a):

Honza Český: ani jedno, c) je správně - marxisté jsou totiž v bruselu - asi proto nepřispívají do této diskuse - a to prosím neberte jako vtip
30. 03. 2010 | 08:32

scallop napsal(a):

Gratuluji pane Kurasi, utvrdil jste me v nazoru, ze starsliva vize nasi budoucnosti v islamskem mori je cele humbuk. (Holt strana svobodnych jine tema nez anti-brusel nema.)

Deklarace z konference se vydavaji jako definitivni (volny pohyb v Euro-Med je usmevny at uz se udela kolik konferenci kdo chce) a vse ostatni je v tomto stylu. Jo Goebbles byl jina trida ...

Jeste namatkou zminim posl;edni odstavec - jaky vliv na ty straslive udalosti, ktere jste odhalil, mela Lisabonska smlouva ? Jestli nulovy, tak si stezujte u toho, kdo nas do Evropske unie zatahl ... Ten se s Vami ale bavit nebude, Vaclava Klause nuly nezajimaji.

Ucte se u marxistickych agitatoru, to byli jinsi kabrnaci !
30. 03. 2010 | 08:47

scallop napsal(a):

To ara:

Jen drobna poznamka - Mykenska civilizace byla pravdepodobne oslabena ci znicena morskymi narody pred prichodem Doru ci ve stejnou dobu. 12.-!3. st p.n.l. byla holt ve stredomori doba zmatku.
30. 03. 2010 | 08:52

Joska napsal(a):

Stačí si přečíst "protokoly Sionských mudrců) a je hned zřejmé, proč žid Sarkozi podporuje příliv muslimů do Evropy. Mimochodem, také vidíme, jak židovského původu Klaus horuje pro přijetí Turecka do EU. Trochu se z tohoto schématu vymyká Topolánek, který se knížetem Švancrnbrkem urychleně uznali muslumanské Kosovo. Ale tam se to dá vysvětlit Topolánkovým buranstvím a patrně senilitou knížete.
30. 03. 2010 | 08:57

scallop napsal(a):

To ara:

Jeste jste cudne opomnel prichod slovanu. Pred jejich prichodem na nasem uzemi take nekdo zil (germanske kmeny smichane s puvodnimi Kelty) a sloavne pro ne byli - po pravu - divoci barbari. Jejich dnesni expanze muslimu jina ?

Ale trocha optimismu - Rim vydrzel tisic let a mnhym naporum barbaru odolal. Takze neni vse ztraceno.
30. 03. 2010 | 09:02

Silvie napsal(a):

Tak to je tedy síla! Pokud evropští politici něco podobného hodlají realizovat, měli by být bez výjimky popraveni za vlastizradu.
Který idiot dnes očekává, že importem negramotných agresivních muslimů posílíme náš důchodový systém? Neposílíme nic, imigranti pouze dovysají to, co zbylo a zvýší drasticky kriminalitu ve všech dotčených zemích.
A pak, že prý nemá smysl volit ultrapravicové protiimigrační strany! V případě, že by nám něco podobného hrozilo, budu volit i satana - tedy fašisty, vážení.
30. 03. 2010 | 09:06

buldatra napsal(a):

Pan autor to vidí zbytečně černě.
Ale budoucnost islámská je ve skutečnosti daleko růžovější.

A navíc, celá ta šaráda má svou logiku.
Takovou tu logiku lidí, kteří vládnou a ovládají a to své vládnutí a ovládaní by chtěli zjednodušit, upevnit, zúročit, pojistit, dovést k dokonalosti(aby jim do toho někdo, nějaký volič, či podobný potížista, furt nekafral) a zakonzervovat na věčné časy. Tak kde je chyba?

Islám je ideální a osvědčený způsob, to by si měli různí alarmisté už konečně uvědomit, způsob prověřený časem a praxí. Je to nejlepší definitiva a navíc dědičná.

A tak, když se jednoho krásného dne úspěšně vsákne do našeho života nadkritické množství oné ideologie, dojde k řetězové reakci a dílko je hotovo. Tak mě napadá, že ten den by se mohl stát dalším dnem svátečním, něco jako první máj, blahé paměti. Ale nepředbíhejme, nechme věcem volný průběh. Ono se to vystříbří.

Z komisařů stanou se vezírové, z euposlanců pašové, z papalášů národních šejchové, z mužů prostých budou skutečné hlavy rodin a popíječi čajů, sem tam nějaký z nich bude efendi, z žen v ulicích budou kukly a černé vdovy a budou držet hubu a krok, alespoň v těch ulicích.
Džendrtety budou mít smůlu.
My chlapi na tom nebudeme zle, ba co dím, budeme na tom možná o něco lépe než dnes a hlavně o moc lépe než ženský. Budeme mít klídek na čaj a ti schopnější z nás si pořídí sokola jen tak pro radost a aby každém ukázali, jak vypadá úspěšný muž a byli tak příkladem pro ostatní.
Bakšiš bude legalizován.
Každej opravdovej chlap bude mít svůj vlastní samopálek.

Takže budoucnost není nijak chmurná. A ženský si holt budou muset zvyknout.
Jo a vlajka EU se jen přebarví nazeleno a doprostřed toho kruhu z hvězdiček se přidá půlměsíc. A bude to.
30. 03. 2010 | 09:15

Silvie napsal(a):

Buldatro,

zase si ty světlé zítřky v islámu moc nemalujte!
Pro islamisty budete jenom pohanští psi, takže se s vámi mazat nebudou. Nemyslím, že by stáli o tolik konvertitů.
30. 03. 2010 | 09:19

buldatra napsal(a):

Sylvie,

možná je na čase přenechat tuto vážnou diskuzi o skvělé islámské budoucnosti těm, kterým to přísluší, tedy mužům.
Vy byste se měla raději preventivně zamyslet nad budoucností svého šatníku. Pořídila jste si již burku?
Ostatně, i já myslím preventivně a tak mrknu na internet na aktuální ceny samopálků. Nevíte, kde by se dal pořídit se slevou?
30. 03. 2010 | 10:14

Vico napsal(a):

Dobrá, zdá se, že Kurasem avizované stěhování severní Afriky plus Sahelu do Evropy organizované Evropskou unií a "Židem" Sarkosym se tu bere jako berná mince. Jen nevím, zda-li se těch 56 miliónů přihrne a la akce Kulový blesk anebo postupně /třeba 10 milionů ročně/. To nám Kuras vysvětlí třeba příště.

Než se sem dostanou, bude pro mohamedány pozdě. Uděláme vše proto, aby ti islamisté naši civilizaci nezabili. Zabijeme si ji sami.
30. 03. 2010 | 10:15

Terry napsal(a):

Geert Wilders

Projev G. Wilderse k britské Sněmovně lordů o islámu, který nemohl zaznít (http://www.euportal.cz/Arti...)

Evropa tu za dvě generace už nebude (http://www.euportal.cz/Arti...)
30. 03. 2010 | 10:35

Terry napsal(a):

V Nizozemsku sílí strana Geerta Wilderse odmítající imigraci (http://www.lidovky.cz/v-niz...)

Proč asi?
30. 03. 2010 | 10:37

Silvie napsal(a):

Terry,

ono to není zdaleka jenom v Nizozemsku.
Francie je jednou ze zemí dramaticky se potýkající s nežádoucí muslimskou imigrací. Není tedy divu,že v ní významně posílil vliv Le Pena, ze Sarky Farky bude pravděpodobně do budoucna nejen paroháč, ale i politický nýmand. Francouzi už dali dost jasně najevo, co si o jeho pol.stylu myslí.
A já říkám, lepší Le Pen v parlamentu, nežli muslim v baráku.
30. 03. 2010 | 10:55

Silvie napsal(a):

Buldatro,

bylo by zbytečné vyhazovat peníze za burku.
Za dva roky nám vědátoři "vypěstují" černou díru, v níž v poklidu všichni zmizíme.
Zajímavě se to shoduje s předpokládaným koncem světa (podle mayského kalendáře).
Odpůrci tohoto experimentu prý jsou diletanti. Škoda ,že už asi nezjistíme, kdo měl pravdu.
Ale měla-li bych si vybrat mezi muslimy a černou díru, volím černou díru.
30. 03. 2010 | 11:00

Baba napsal(a):

Silvie má jeden ze svých psacích dnů. Tak se držte, pojedeme s kopce.
30. 03. 2010 | 11:02

buldatra napsal(a):

Silvie,

nechci se podbízet, ale já jsem také pro černou díru. Ale podrobnosti nebudu rozpatlávat, protože by si někdo mohl myslet, že jsem sprosťák. Znáte lidi.

S tím mayským kalendářem a koncem světa je to nejspíš trošičku jinak, anžto onen kalendář, respektive závěry vyplývající z jeho průzkumu byly svérázně pochopeny lovci senzací. Nejvíc se tomu asi diví samotní Mayové, co že si to vlastně poctivě předávali z generace na generaci, myslíc si naivně, že jsou to ty jejich mayské znalosti a vědomosti a ono je to ve skutečnosti úplně jinak. On je to konec světa.

Ostatně, ty jejich znalosti jsou považovány osvícenými nositeli oficiálních jedině správných a skutečných znalostí za slaboduché.

Možná, že v tom Nizozemsku se jim místo té jejich kýžené černé díry povede alespoň takový nizozemský velký třesk. Což má koneckonců taky něco společného s vesmírem a vůbec.
A očouzeným badatelům, kterým Alláh zázrakem umožní přežít a když vylezou z černé díry, která zůstala po výbuchu, se rozsvítí v hlavách a přeběhnou k islámu. A ten je už přivede na jiné myšlenky.

Mám ale o Islám jako takový skutečné obavy. Neboť až tato ideologie dorazí k nám, potká ji nezáviděníhodný neodvratný odsud, který potkal všechny ideologie předešlé, any neslavně skončily na smetišti dějin, rozloženy zevnitř českým člověkem.
30. 03. 2010 | 11:55

n.o.s napsal(a):

Ara

"Nesmysl pokud se potvrdí ty předpovědi potom muslimové dokáží pravý opak toho co tvrdíte, dobyli civilizaci s naprostým minimem násilí"

kde prosím vás píši o islamizaci v raném středověku?

zopakuji ještě jednou

"Nesmysl pokud se potvrdí ty předpovědi"

Islám je dnes bigotní neříkám že ne ostatně to byli křestané též (bigotnost křesťanů dosud nikdo nepřekonal a asi nikdy nepřekoná) přesto se dokázalo částečně debarbarizovat pravda trvalo to více jak 1000 let.

jinak díky za dějepisnou lekci :)
30. 03. 2010 | 13:16

n.o.s napsal(a):

buldatra

Co se týče kultury Mayů o jejich vědě nevíme prakticky nic, křestané na to šli po svém

These people also used certain characters or letters, with which they wrote in their books about the antiquities and their sciences; with these, and with figures, and certain signs in the figures, they understood their matters, made them known, and taught them.

WE FOUND A GREAT NUMBER OF BOOKS IN THESE LETTERS, AND SINCE THEY CONTAINED NOTHING BUT SUPERSTITIONS AND FALSEHOODS OF THE DEVIL WE BURNED THEM ALL, WHICH THEY TOOK MOST GRIEVOUSLY, AND WHICH GAVE THEM GREAT PAIN.
Diego de Landa
30. 03. 2010 | 13:24

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
a nechcete, nadkolego, do politiky.

Že byste založil politickou stranu Přátel černé díry?
30. 03. 2010 | 13:46

Silvie napsal(a):

Vážení,

proč stále ta angličtina? Mám za to, že jsme na českém blogu- snaží se snad někdo ukázat, jaký je kosmopolita? Házíte perly sviním.
30. 03. 2010 | 14:01

kocour Mikeš napsal(a):

Dobré, Mars byl lepší. Jen mi není jasné, jak lidé
s takovýmito názory mohli pomoci rozbít Jugoslávii a etablovat Kosovo, BiH a muslimy v Makedonii a pomáhat rozkládat EU
zevnitř.
30. 03. 2010 | 14:06

Milan napsal(a):

Znáte muslimský humor?
Je zde:
http://frantisek.bloguje.cz...
30. 03. 2010 | 14:42

Leonid napsal(a):

"jen Itálie odhaduje, že na islám v uplynulém desetiletí konvertovalo nejméně čtvrt (podle některých pramenů až půl) milionu mladých Italů."
Mohl by autor prosím uvést zdroj? Pokud ne, to číslo je neuvěřitelné a jde jen o strašení.
Děkuju.
30. 03. 2010 | 15:33

RUS nebo ruka Moskvy chcete li napsal(a):

Pane Kuras zajimavý članek,jenže budoucnost bude vypadat uplne jinak a přišti rok budeme mit uplne jine starostí než islamizace EU.
30. 03. 2010 | 17:05

Baba napsal(a):

S tím by si věděl rady leda Emissary.
30. 03. 2010 | 17:15

Daňový poplatník napsal(a):

Jen maličká poznámka, ti muslimové do Evropy nepřijdou proto, aby zabezpečili důchody, ale proto, aby byla zabezpečená aktuální spotřeba (zde máme české specifikum množení vlastních spotřebitelů), a jaksi mimoděk se nám společnost dělí na vystresované a nemnožící se skupinu původních obyvatel, a na množící se a nepracující skupinu imigrantů.
No a ten, kdo na tom má zájem, má dost peněz na to, aby zkorumpoval pár politiků,změnil zákony, zaplatil pár cenzorů a vrhl nějaké to euro na reklamu.
Zatím to funguje bezchybně, možná bude pro zotročené původní evropany konverze k islámu vykoupením, aby si alespoň 5x denně mohli oddechnout.
30. 03. 2010 | 17:19

venuska napsal(a):

Francouzsky spisovatel Pascal Bruckner (Narek bileho muze, Masochizmus zapadni spolecnosti)nabizi posledni moznost: podporovat tamnejsi odpurce, novinare, feministky, konvertity na krestanstvi apod. jako kdysi davno zapad podporoval vychodoevropske disidenty.
30. 03. 2010 | 19:33

Kuras napsal(a):

To Leonid:
Děkuju za upozornění na chybu, za kterou se omlouvám: čtvrt milionu je odhad počtu italských občanů islámského vyznání (včetně občanů imigrantského původu). Cekový počet muslimů legálně pobývajících v Itálii se odhaduje na 1,5 milionu.
30. 03. 2010 | 22:55

Hurá napsal(a):

Tencokidá Hnuj:
Pěkný blábol, už proto, že zásadní změny civilizací jsou v cyklu 5000 let. Islám je zásadní problém. Ten zlikviduje Evropskou kulturu, nikoliv stejnou civilizaci islámskou.
31. 03. 2010 | 01:58

Ara napsal(a):

scallop:

"Mořské národy" je souhrnné označení etnik a kmenů (pravděpodobně ponejvíce i-e původu), které v druhé polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem útočily na Středomořskou oblast. Takové pojmenování jim dali Egypťané protože k nim přijížděli většinou od moře (Středozemního) na lodích. Dórové byli jedni z nich, další byli např. Iónové, Lýkové, Frýgové, Etruskové (jedni z mála co možná i-e původu nebyli), Pelisejci ("Filištíni")... atd. Zřejmě šlo jen o další "dominový" přesun řady etnik, k jakým čas od času "standardně" docházelo prakticky po celém světě (zatím poslední takový větší přesun se uskutečnil v Evropě před cca 1500 lety - tzv. "Stěhování národů").

Slovany a Kelty jsem "opomněl" proto, že se o nich "n.o.s." v tom svém příspěvku, v tom na který jsem takto reagoval, nijak nezmínil. Odpovídám stroze jen na příspěvky, nepodávám vyčerpávající historický výklad. :-)
Nicméně ta zmínka o Římu je v této souvislosti docela relevantní. Po jeho pádu (vých. část, známá dnes jako "Byzanc", vydržela sice o cca tisíc let déle, ale to už byl civilizačně jiný stát, antický Řím prakticky skončil zánikem říše Západořímské) nastal v Evropě jistý civilizační útlum a určitá barbarizace, z které se pak dostávala jen velmi obtížně. "Prapor vyšší civilizace" pak drželi většinou Číňané, částečně pak i "Indi" a arabští a perští muslimové, kteří tehdy dokázali využít antického dědictví lépe než zaostávající tehdejší Evropa.
/Evropa se jakžtakž zmátořila teprve ve století třináctém, a zvláště pak ve staletích následujících.../

Asi nemá smysl udržet v tomto proměnlivém světě cokoli "věčně", ale může mít smysl (dobrý smysl) pokusit se pro naše potomky a eventuální nástupce (ať už to bude kdokoliv) udržet aspoň ty hodnoty, které máme za zcela zásadní a důležité pro další civilizační rozvoj.
/Které pak to ty "hodnoty" jsou, ponechávám na volné úvaze čtenářů, nechci jejich "prostým vyjmenováním" nikoho ovlivnit. :o)/
31. 03. 2010 | 04:47

Ara napsal(a):

n.o.s.:

Ano, ale jednak se v druhé části toho souvětí vyskytl čas minulý ("...dobyli civilizaci s..."), což by sice tak nevadilo, nicméně v další větě už byly jmenovány konkrétní skupiny v souvislosti s jejich aktivitami v minulosti a k tomu jedním vrzem přidáni i ti muslimové... pravda, napadlo mě jak to bylo aasi myšleno a chtěl jsem to k tomu něco přidat na závěr, ale jak jsem se rozepsal, zapomněl jsem na to. ;-)
Takže nyní...
Jistě, dnes to vypadá přesně tak jak naznačujete. Ostatně nejste zdaleko jediný. Toto si totiž uvědomují i mnozí jiní, včetně řady muslimských vůdců a duchovních autorit. Palestinský Arafat např. údajně krátce před svou smrtí uvedl, že Evropu získají spíše dělohy muslimských žen, než síla zbraní mudžahedínů. A něco podobného už prý prohlásil i Kaddáfí a další, kteří navíc přidávají, že půjde už jen o relativně krátký čas několika málo generací...

Ps. Někteří historici považují za "nejbigotnější" společenství Egypťany v době tzv. Staré říše a staré Izraelity v době tzv. Soudců a za krále Davida, event. Babylóňany a starověké Kelty. Jiní zase v tomto "preferují" třeba staré Mayje a Aztéky...
Je však spíše věc názoru, kdo je "bigotnější", faktem však je, že v období vrcholného středověku byla i u nás ta religiozita velmi silná.
Nicméně dnes už by bylo asi velmi obtížné, neřku-li nemožné, najít náboženské společenství tak prostoupené religiozitou a především tak ovládající celý život věřícího, jako je tomu u valné většiny muslimů.
31. 03. 2010 | 05:44

tloň napsal(a):

Držte si burky, jedeme z kopce :)
31. 03. 2010 | 07:26

buldatra napsal(a):

To n.o.s.:

Ano, biskup Diego de Landa Calderón, vykonal s příkladnou důkladností svoje křesťanské dílo a má nehynoucí zásluhy na zničení písemných záznamů celé mayské civilizace.
Takže dnešním výzkumníkům jejich práci nijak neulehčil.
Samotné pochopení mayského kalendáře a jeho následná správná interpretace, vyžaduje pochopení podivuhodných mayských znalostí astronomie, které tak nějak nezapadají do obrazu této kultury, kterou nechtěli a nemohli ani souputníci onoho biskupa akceptovat, protože dalece přesahovala možnosti jejich chápání.
Galaktická transformace a galaktické cykly, které jsou mimo jiné v kalendáři zaznamenány a to s podivuhodnou přesností, byly objeveny teprve poměrně nedávno a to i proto, že Mayové si alespoň část svých znalostí uchovali díky ústnímu předávání z generace na generaci.
Je typické, že rok 2012 podle mayského kalendáře rok galaktické transformace, je senzačně prezentován jako konec světa, nikoliv jako konec jedné epochy a začátek epochy zcela nové. Čili nový počátek věků.
Ještě mnoho ze způsobu myšlení biskupa Landy v nás přežívá a to znamená, že naše křesťanská civilizace na sobě musí ještě hodně pracovat, aby se už konečně zbavila středověkého myšlenkového nánosu.
31. 03. 2010 | 08:17

jaryn napsal(a):

V době, kdy by Evropa měla sebezáchovně ovlivňovat svoji reprodukci tak, aby se z rodičů nestávali přes noc de facto chudáci, raději cpe finanční prostředky do nesmyslně přebujelých sociálních systémů a podporu porodnosti trvale nepracujících, tj.parazitujících, občanů. Jako geniální nástavba tohoto neutěšeného stavu je myšlenka "importu" pracovních sil z muslimských zemí. To může vymyslet leda naprostý a úplný idiot. Sociální inženýrství, podporované lobbystickým tlakem nenažranců, zaměstnávajících nejraději např.Ukrajince za polovinu běžné mzdy, opět ukazuje svoji nevábnou, poďobanou a ekzémem znetvořenou tvář. No a pa kještě přidejme pár užitečných id..ů kostlánovského typu, těch dobrovolných praporečníků multikulti, prsících se svým mesiáštvím a světlonoštvím, těch Pavků Morozovů, sloužících dobrovolně nejhloupější ideji konce 20.století, přimixujme novinářský strach z případného označení za "rasisty a xenofoby", a celá slavná Evropa a její civilizace bude vlastním přičiněním zadupána do prachu.
Právě se to děje.
31. 03. 2010 | 10:11

n.o.s napsal(a):

Ara

Izraelity v době Soudců a za krále Davida :) vy si snad ze mě děláte legraci pravděpodobně nejste schopen rozlišit mýty a historii, tzv doba Davida je mýtus

Křesťanství bylo a je zdaleka nejbigotnější nevzpomínám si že by někdo jiný dokázal zničit několik civilizací a tu vlastní poslat na 1000 let do doby temna
31. 03. 2010 | 14:40

n.o.s napsal(a):

buldatra

pardon co se týče mayské civilizace nevím o nich nic

křesťanská civilizace zemřela na konci 18.stol, nedošlo pravda ke změně náboženství, mimochodem je to největší problém dneška, ale dnešní civilizace není křesťanská to zcela jistě ne.

Křesťanství ovšem jako ideologie je nereformovatelná, nelze to barbarství eliminovat, lze jej minimalizovat. to není chyba lidí to je problém ideologie ta je perverzí od začátku až do konce.
31. 03. 2010 | 14:58

taz uz ne do Europarlamentu? napsal(a):

Kuras:

Kdyz jste tak sectely, zbehly studiem od Talmudu az po londynskou scenu poslednich 3 desetileti, PROBOHA jak si nebo me vysvetlite, ze

1) Politicka korektnost

2) multikulturalismus

3) zde EU - Severni Afrika pakt

atd.

bezi a progreduji?

Napovim Vam, vy hluboky "analytiku":

Tyto vsechny (a jine) veci jsou v bytostnem, sobeckem, vlastnim zajmu nejbohatsich (nejvlivnejsich) elit zapadniho sveta, kde prave (nejen) Vami oblibeny anglosasky svet je po desetileti a par staleti tohoto prikladem.

Tyto velice uzke, zato nesmirne a disproporcne neuveritelne elity nejenze maji legislativce (at jsto to Rorry nebo Labour) v kapse, kontroluji media, hlasnymi troubami neustale opakuji co jsou udajne standardy a hodnoty, ale take je ABSOLUTNE nezajima osud obycejnych lidi, strednich trid (pokud je nepotrebuji jako namezdni silu, nebo jako uverem zaprazene spotrebitele ci "hrde patrioty" do munduru imperialisticke valky).

(Nejen) Vase narikani nad islamizaci, politickou korektnosti, atd. je tedy MIMO misu, stekate - ikdyz pilne a pro nekoho efektne - na spatny strom. Jen si nejsem jist, zda to delate z nedodtatku pochopeni jak svet SKUTECNE funguje, nebo vedome, predhazujic gojimum slichtu populisticke propagandy.
31. 03. 2010 | 20:22

Mellizo de Espana napsal(a):

Islamizace je na postupu a bude na postupu, dokud většina lidí v Evropě se bude chovat jako poslušné ovečky a podporovat současné zvrácené relativisticko-liberální žvásty. Když se evropské národy neobrodí, nevrátím se ke svým kořenům a nezačnou muslimy deportovat do jejich států, celý kontinent zanikne.
02. 04. 2010 | 12:26

Smart napsal(a):

Je to šílené co se děje. Evropa je odsouzena k zániku. V muslimských zemí jsou tlaky, protože je tam neřízený růst populace a nikdo tam pořádně nechce pracovat a tak utíkají do Veropy, kterou chtějí změnit k obrazu svému (zavedení šaríi, stavby mešit atd.) Přizpůsobvoat se jim nechce, jsou na soc. dávkách a plodí děti. A dańový poplatník (původní obyvatel Evropy) jim to financuje. On sám mít tolik dětí nemůže protože má nějakou zodpovědnost za jejich budoucí osud. Muslimů a černochům to je jedno, klidně zplodí 8 dětí, protože když bude nejhůř tak je vyšle do Evropy kde multikulti politici je uvítají s otevřenou náručí (další volební hlas). Akdyž bude někdo z původních obyvatel proti, tka se obvini z xenofobie a rasismu. Každopádně plyne z toho poučení: Snažit se budovat lepší budocunsot nemá cenu, je třeba plodit děti, protože to se vyplatzí. Pcotivá dřina ne.
02. 04. 2010 | 12:30

Henry napsal(a):

Nejlépe to popsal "daňový poplatník". Spúolečnost v Evropě se bude dělit na vystresované pracující (většinou původní bílé obyvatelstvo) a nepracují imigranty (muslimové, černoši). Kdo má více dětí netřeba zmiňovat. Za 20 let se demegraficky změní evropa natolik, že původní obyvatelstvo bude v menšině a jeho volební hlas či názor už nebude zapotřebí....
02. 04. 2010 | 12:33

Bodie napsal(a):

Islamizace je fakt. Jediná možnost která zpomalí rychlou islamizaci Evropy a tím i ČR je vystoupit z EU. EU podporuje imigraci z muslimských zemí, pronásleduje všechny, kteří proti ní chtějí vystoupit a dává peníze na všehcny možné a nesmyslné multikulti projekty. Čím dříve, tím lépe.
02. 04. 2010 | 12:37

Komo napsal(a):

první vlašťovky
http://www.sme.sk/c/5257007...
02. 04. 2010 | 12:47

Milan Brlík napsal(a):

Pan autor si v článku záměrně pohrává s oněmi 50 miliony přistěhovalců. Už z jeho článku vyplývá, že nikdo nepředpokládá, že by těch 50 milionů "aktivních pracujících" mělo přijít zrovna z islámských zemí, či zrovna ze severní Afriky a Blízkého východu. Zejména pak po 9/11, Madridu, Londýně, nepokojích ve Francii atd. To si teď nikdo nelajzne, takže autor,podle mého názoru, zbytečně straší. Ale chápu, že takový článek nejspíš dobře prodává ...
Mě osobně islámská otázka taky nenechává úplně klidným. Na druhou stranu, musíme taky rozlišovat muslimy geograficky (muslim z Alžírska není muslim z Abu Dhabi), jednotlivě (žádný muslim není stejný jako jeho muslimský soused) a časově - vnuk muslima-přistěhovalce není stejný jako jeho dědeček. Do časového a geografického hlediska patří také to, v jaké době a do jakých podmínek se muslim nastěhoval. Určitě je rozdíl, jestli se nastěhuje do Wildersova holandska dnes, či do dnešního Švýcarska, nebo jestli se nastěhuje do Francie 80. let.

Autor, podle mého názoru (můžu se mýlit), hodně generalizuje a navíc, jak jsem psal v úvodu příspěvku, pozměňuje data.
02. 04. 2010 | 12:51

kláda napsal(a):

domnívám se, že Xenofobie nemůže být trestná. Jestliže mám strach z cizinců a nemohu si pomoci, a dělám vše proto, aby tento pud sebezáchovy mě zachránil(organizováním domobrany), nemohou mě přece označit za nesnášenliva. Muslimáci sou mi ukradeni, ale jen pouze, když žijí za Bosporem.

Udělejme to takhle. Každý kdo tady nechce ekonomické vyžírky, ať řekne na potkání každému Nečechovi, že tady není vítán.
Situace: Stojím na zastávce a vedle mě jakýsi Nečech s "7,1" dětmi kolem něho. Všimnu si ho a povím mu polohlasem." Hej! Ty a tvých 7.1 dětí tady nejste vítáni. Mohli by jste prosím opustit tuto zemi? "
A když to dotyční uslyší několikrát za den, tak není boha aby se nesbalili a nejeli do Dánska(třeba) :-) Jak jednoduché a jak účinné. Nejhorší je, když vím, že mě někdo někde nechce. A pokud to pokojně tyto příživy uslyší několikrát za den, tak je to zlomí. Ani aláh jim nepomůže. Vyhraje ten, kdo to vydrží psychologicky. Rozšiřte tuto myšlenku dále. Pokud se spojí 8mil. lidí(předpokládám, že další 2mil. lidí jsou pomatenci-pseudohumanisté, zrádci a lidé bez občanky...), a budou vytrvale říkat cizincům, co si o nich myslí, a to přímo do očí, na ulici, v práci, v obchodě, prostě všude, tak se to rozkřikne v celém světě, že ČR je xenofobní a nikdo tu raději nebude žádat o povolení k osídlení. Což splní účel.
Je to v nás, kteří jsme se ted spojili a přísahali si věrnost, že budeme bojovat takto pokojně za naší zem.
02. 04. 2010 | 18:06

diktát od šéfů evropy napsal(a):

Škoda že už není apríl, prostě bych se usmála a řekla si: he, tenhle člověk si z nás pěkně střílí! napsal článek hodný největších konspiračích teorií, ale za chvilku odněkud vyskočí a zařve: apríl, ty blbe evropská/česká/...
Jediné, co mě zneklidnuje je to, že to tenhle člověk myslí vážně. A upřímně řečeno mě teda spíš dostalo to, jak se ted zas v Bruselu rozhoduje "o nás bez nás", jak se tutlá, co se dá. Já se cítím zrazená spíš těmihle lidmi, které zvolili jiní a kteří se nás ted už nejenomže neptají na naše názory na různé věci, ale ještě nezveřejnují dostatečně své plány.
Podle mě se chovají jako ti diktátoři, kteří na papíře vidí napsáno "50 milionů", tak z nich můžem pro vítězství obětovat třeba i půlku...oni to vidí někde na papíře a zdá se jim to jako dobrý nápad "kde vzít na důchody? tož naberem náké ty imigroše", ale jak dlouho trvá společnopsti, než si na ně zvykne a vstřebá je, jaké množství je akceptovatelné pro původní lidi? Společnost není šachovnice, společnost nejsou čísla, jsou to lidi a těm ksakru trvá, než si na něco zvyknou! Nejde jim nic diktovat a jejich předsudky nákých 6 týdnů muslimského festivalu asi těžko vymaže...Zpomal, ty hloupý západní světě, který ve jménu pokroku běžíš maraton, v němž už většina normálních lidí dávno ztratila dech.
02. 04. 2010 | 21:31

kláda napsal(a):

krásně jsi to napsala
02. 04. 2010 | 22:41

Czert napsal(a):

Americane maji jedno krasne prislovi - stom svobody je nutne jednou za cas zalevat krvi vlasnecu.
Pokud nechceme aby se evropa stala islamcsou konii, BOHUZEL na - ci nasim detem - nezbude nic jineho nez se chopit zbrani a vybojovatr valku, ktera by nebyt nasi tuposti nikdy nemusela byt.
Holt, evtropane se nikdy nepouci, kdyby nebyly slepy a kleply hitlera pres prsty vca, tak by nemusel bayt druha svetova. Takto bude nejspis treti svetova.
03. 04. 2010 | 00:08

czert napsal(a):

pro diktat.
Nejvetsi chyab sefu evropy je , ze operuji s cisly a statistikami, ale se spatnymi cisly a statistikami.
Holt jim vyslo minus 50 mil evropanu = + 50 milionu muslimu, ale uz si nezjistili, ze zatimco ve francii pred 30 lety znamenalo 50k muslimu, 5% nezamestnanost, tak dnes to znamena 1,5m muslimu a 75% nezamestanost a ne 5% nezamestanost, aby jim ty jejich propocty fungovaly a nedej boze, aby hledaly odpovedi na otazky, proc se u muslimu oona nezamstnanost rapidne zvysuje, zatimco u starych evropanu se vice ci mene drzela na stejne urovni.
03. 04. 2010 | 00:13

czert napsal(a):

pro milana burlika - ja se velmi obavam, ze co se tyka muslimu, tak jste az nemistne optimisticky.
Viz vase - vnuk muslima pristehovalce, neni stejny jako jeho deda.
Odpoved zni bohuzel ano. zajdete si do francie a potejte se tam, jak si tam zili muslimove v 50, 80 letech a dnes - co delali, jak zily tehdy a co delaji ted.
Bude to pro vas velmi prekvapive, ale to, co sjou u nas cigani, to jsou jinde v evrope muslimove (a cigani taky).
Nebo muzete do nemecka, to je bliz nez francie.
03. 04. 2010 | 00:17

BILDERBERGs napsal(a):

TO BY VYPADALO, ZE EVROPU RIDI MUSLIMOVE... NEBO NENI PRAVDA https://www.youtube.com KOLONIZACE SVETA? jinak prilis mnoho slov.. a mnohem vice se dovite na http://www.zlo.cz .. ZEITGEIST 1-2, NEBO O TRICICH A JEJICH GENEZI Z PREDNASKY ANDREASSE CLAUSE A PRITOM VELMI VTIPNE..
03. 04. 2010 | 00:37

Radek napsal(a):

Problém islamizace evropy je ve strátě křeťanství každého v nás. Naši otcové by pro křesťanství a víru v Krista položili i život. Nám je to jedno... Islám je temný a krutý už od svého vzniku. Z temnoty islámu vzejde jen další slepé otroctvi lidí.
03. 04. 2010 | 13:18

arrigo napsal(a):

Nejlepsi na tom vsem je,ze se muzeme o tom jen bavit,ale vubec nic nezmenime.Je to tak po staleti.Multikulturu a pokrok nikdo nezastavi!Je to rozjetej rychlik a my jsme jen pasazeri.Otazka je,kam dojedem?
04. 04. 2010 | 01:32

Ara napsal(a):

n.o.s.:

"Izraelity v době soudců a za krále Davida vy si snad ze mě děláte legaci..."

To, že staří Izraelité byli takto výrazně religiozní, neříkám já, ale mnozí historici, včetně historiků židovských. Já sice nevím, nakolik je toto možné porovnávat s náboženským cítěním jiných společenství, nejen těch současných ale i těch dávno minulých, nicméně jeden argument pro to jejich mimořádně silné náboženské cítění by tu byl a zůstal platný až do doby docela nedávné. Židé jako národ a judaismus jako jejich stále živé "kmenové" náboženství, přežili tisíciletí a často i velmi trudné až ničivé časy, a zůstali v životaschopné síle dodnes. Zatímco spousta jiných etnik, kmenů, národů a různých náboženských směrů za tu dobu úplně zanikla. Jak si takovou skutečnost vysvětlíte? Jako pouhou náhodu? :)
Takže pokud jde o tu religiozitu starých Izraelitů v době Davidově, tak to sice může být i mýtus (tak dávné doby se ostatně prolínají s mýty prakticky vždy, takže ani historici to nemaj snadné, když se pokoušejí oddělit mýtus a fikci od reálné skutečnosti), nicméně vykládat život tehdejších lidí z hlediska opačného, tj. tak, že na náboženství moc "nedali" a byli naopak jakýmisi "zakuklenými" ateisty a materialisty (jak se snad snažíte naznačovat, aspoň mi to tak připadá), tak to je fakt pitomost na kvadrát, názor který nemá ani to nejmenší historické opodstatnění!

Pokud jde o to druhé tvrzení, tj. to, které se týká speciálně křesťanství, tak to je na trochu jiné povídání, zřejmě i o dost delší.
Ještě se tedy k tomu vrátím (najdu-li čas), zatím však v kostce jen tolik. Za prvé mi není vůbec jasné, podle čeho tu "bigotnost" vlastně měříte, když tady takto kategoricky (a možná i "poněkud" demagogicky) hlásáte a tvrdíte, že "nejbigotnější" jsou zrovna křesťané (btw, bigotní mohou být jen konkrétní lidé, ne abstraktní ideologie, zkuste se podívat na slovníkovou definici toho pojmu).
Nebo tomu mám rozumět tak, že toto se dá "skvěle měřit" jen podle oněch zničených civilizací a té "tisícileté doby temna"? ;-)
04. 04. 2010 | 11:04

Ara napsal(a):

n.o.s.:
Za gramatické chyby a překlepy se omlouvám.
Nicméně doufám, že nebudou takového rázu, aby bránily porozumění sdělenému. :-)
04. 04. 2010 | 11:09

xy napsal(a):

a kdybychom "nepodepsali" Lisabonskou smlouvu tak by se zastavil svět, něco by se změnilo ??? Samozřejmě, že ne, jen bychom se vyřadili z civilizované Evropy a dostali se významově na úroveň severovýchodního Bulharska. Podepsání Lisabonské smlouvy bylo nejlepší možné, bohužel neproběhlo bez divadélka hradního kašpara. Autor blogu mi připadá minimálně trochu "natvrdlý".
05. 04. 2010 | 00:27

r.m. napsal(a):

od vynalezení ústavy a zaručení základních práv a svobod, žádné náboženství nepotřebujeme,
je to jak s reklamou na máslo, nikde jí nevidíte, víte proč? protože prodej a konzumace fungujou samy,
jen náhražky jako průmyslově hydrogenovanej olej z řepky, alias rama blabla potřebujou stálou mediální masáž, primitivní srovnání, jasně, ale účinné;);)
05. 04. 2010 | 08:03

mil napsal(a):

Souhlasím bezezbytku s p. Kurasem.
Co by lidi neudělali pro peníze, že? Všechno souvisí s úpadkem morálních hodnot. Potřebujeme živé křesťanství a muslimové tady nemají co dělat. Budu volit stranu, co chce vystoupit z unie. - více na stránkách http://www.svobodni.cz
05. 04. 2010 | 08:46

Humanista napsal(a):

Amerika si dokáže obhájit své zájmy, proč ne Evropa? Asi banda zkorumpovaných nicneumělů, neví co činí. No prostě pokrytecký hnus a překrucování faktů, ale skutečnost se neumlčí…a bude hůř
05. 04. 2010 | 19:35

Miroslav napsal(a):

Velkou civilizaci není možné zabít. Ona nakonec odumře sama. Je spíš ku prospěchu věci, když se objeví někdo, kdo jí dá "ránu z milosti".

Pro to, že evropská civilizace má velký problém s vlastním přežitím, svědčí neochota evropanů mít děti a alespoň zajistit byť jen prostou reprodukci.

Otázkou jen zůstává, kdo uštědří tu ránu z milosti.
06. 04. 2010 | 17:24

Joan napsal(a):

Co kdy kde komu udělali muslimáci DOBRÉHO?Do každé původně nemuslimáké země VTRHLI jako biblická potopa,ničili a vraždili,vyhlazovali a pálili celá města a celé kraje.Neexistuje jediná dnes bohužel muslimácká enkláva,která by byla pohlcena a barbarským krvelačným islámem získána jinak než "svatou" válkou.Co se na tom změnilo za 14 století "vývoje" zvráceného islámu?Naprosto nic,muslim stále žije v 7.století masového vraha,pouštního loupežníka a pedofila Machometa.Nic nesvědčí pro bláznivou pohádku o "mírumilovné islámu".Jak to DNES vypadá v někdejších kolébkách civilizace jako Egypt,Sýrie,Irán (nebo Saddámův Irák) snad netřeba hovořit.Co muslimáci provedli s výspou civilizace - Cařihradem po jeho dobytí?Ještě r.1920 byl v Istanbulu jediný hotel,kde Evropanovi nehrozilo nakažení morem,cholerou,tyfem,či sežrání zaživa blechami a štěnicemi.To má být to "kůltůrní obohacení"?Tihle že "budou vydělávat na naše důchody"??Ano,výše někdo napsal že muslim-vnuk (žijící v Evropě) JE JINÝ než muslim-dědeček.Ano,to skutečně je.Je nesrovnatelně horší.Dědečkovi nezbývalo v poválečné Evropě nic jiného než se živit prací,Nikdo by ho tehdá na erár neživil proto že je "utiskovaný" "imigrant" a "mírumilovný" muslim k tomu.A navíc onen dědeček často s vděkem přijal azyl v nové vlasti.Vnuk pracovat NEMUSÍ jeho smyslem života je zapalovat nevěřícím psům auta,domy a obchody,vyrážet na loupežné výpravy ze své muslimácké čtvrtě do okolí,šiřit hrůzu a teror.Ne nadarmo tito - jak politicky korektní evropská média VŽDY uvádějí - "mladící" říkají, že je krásné a tak SNADNÉ mlátit,okrádat a znásilňovat nevěřící muže a ženy ve svém okolí.NIC jim za to fakticky nehrozí.Ano,původní muslimáčtí přistěhovalci v 50-60 letech byli skromní a tiší,v drtivé většině zaměstnaní a minimálně se snažili být loyálními občany nové vlasti.Dnes hlavně ti "vnuci" zásadně nepracují,imám je ostatně v mešitě učí že nevěřící psy jsou povinni jim platit (sociálná dávky) - náboženskou daň.Současné DESÍTKY MILIÓNŮ muslimáků již dávno nejsou žádnými "imigranty".Jsme cíleně kolonizováni a obsazováni výsostně nenávistně naladěným fanatickým a primitivním živlem vyzbrojeným fašistickou ideologií ryzí nenávisti a krvelačného barbarství zvanou islám
06. 04. 2010 | 22:38

kláda napsal(a):

Je to tak. Jistě že jsou i dnes muslimáci mírumilovní, ale jen do té doby, než jim jakýsi Ajatoláh zavelí, a to se pak změní z pohodáře na krutora, řezajícího nevěřícím psům hlavy.
08. 04. 2010 | 17:28

Tolstolobik napsal(a):

Burbank! Jsi defétista! Podívej se na Klause, ten půjde s kýmkoli, kdo mu
zaručí, že se nějakou dobu udrží na
špici. Boha už zrušil, sám se za něho
pasoval! Pro něho islám není nebezpečím
pro Evropu. Za to ho spící agenti u nás
velmi chválí! Tvrdí, že Češi ještě nikdy takového člověka na trůně neměli a že
Češi si ho ani nezaslouží!
Pro Čechy není ani bůh, ani člověk, ale
nevzdělaný marxistický trouba, a kdo ví
jestli! Velmi vhodný pro KSČ, z níž vychází jeho rod!
08. 04. 2010 | 22:46

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 11:12

Pekosek napsal(a):

Vlastenci, hrdí obyvatelé Česka, povstaňme k obraně naší vlasti a kulturního dědictví! Až bude třeba, i se zbraní v ruce!
Zhoubný levicový multikulturalismus nemá v Evropě co pohledávat!!!
13. 04. 2010 | 21:40

Mirešek napsal(a):

Za všechno zlo lidské historie může hamižnost,touha po moci a ... těžká duševní choroba zvaná náboženství ! Jestli křesťanství může složit jako hráz muslimákům,je nejisté ! Pokud se na území Evropy nezakáže jakékoli organizované vyplachování hlav,tak to projedem ! Naše děti nás proklejí ! Každý z Vás bude mít díl viny !! Evropští politici by měli být obviněni jako zrádci a pověšeni pro výstrahu !! Až bude nad Prahou vyřvávat muezin,pak bude pozdě !!
18. 04. 2010 | 14:38

Kocour Mikeš napsal(a):

A je to v háji,přesto že jsem černý ,nejsem rasista,mluvím pravdu,tak mě některé romské organizace provokují an chtějí mě vyškrtnout z pohádek a co teprve až k nám přijde část severoafričanů. Můj pán,který se o mě stará také není rasista ale říká, že bruselské vyžírky nás jsou odtrženy od lidí a jejich problémy vůbec nechápou, prý jsou to mimoni a teoretici,kteří zničí celou Evropu. Stejně tak jako romové tak i severoafričané pokud se jim bude ustupovat tak těchto ústupků dokáží využít ve svůj prospěch.Jednou budeme nevolnící těch,kteří nic nedělají a jen tento svět vyžírají,myslím to obecně. Jsem jenom kocour, ale tupost různých přestudovaných mimoňu je velká , nic neumí a jen lžou, pěstují si svoje NAD Já a na občany kašlou. Eurošikanatéři a hujeři,nezapomeňte mě zde pošpinit. Mňau já na vás hážu bobek.
18. 04. 2010 | 21:11

simona33@centrum.cz napsal(a):

Islám středověké náboženství vytvořené muži
jen a jen pro muže.Zdá se ,že pokud na něco
nepřijdou ženy,tak jsme vydáni napospas,anšto
naši udatní hrdinové už mají v kalhotech a
nějakou výmluvu,proč se nebránit už najdou.
19. 04. 2010 | 16:23

simona33@centrum.cz napsal(a):

Zdá se ,že problém s vymíráním musíme začít
řešit sami a je třeba jen začít uvažovat a
spojit problém s důchody a pracovní silou v
jednu myšlenku.
1.Rodičovství platit jako každou jinou práci
Třetí důchodový pilíř odvozovat od počtu dětí
/ vychovaných a zaměstnaných/
Děti budou přispívat svým rodičům.Umožnit celoživotní placené rodičovství pro děti vlastní a pro cizí jako práci v domácí školce.
19. 04. 2010 | 16:58

Timur napsal(a):

třesky plesky s vymíráním, už několikrát tu bylo že počet lidí klesal ale většinou to bylo vlivem válek či nemocí. Dnes to je spíš vlivem obrovské daňové zátěže a velkého pracovního zatížení - kdo chce mít víc peněz musí pracovat přes půl dne ale aby si těch peněz užil mu zase ve finále nezbývá čas, tak je to jak začarovaný kruh. Cikáni, muslimové a černoši se umí akorát nejlíp množit ale práce jim nevoní jen čekají s nataženou rukou pro sociální dávky. A přitom řešení pro tyhle imigranti by bylo dětsky jednoduché - pokud zde chtějí pracovat proč ne, ať si vydělají, ale nedávat občanství jen pracovní povolení a zavést pravidlo jednoho dítěte a když by chtěly víc tak by mohli ale nedostali by občanství a museli by se vrátit do země původu a hotovo. Prostě vyhodit za hranice a byl by klid. Už z principu bych žádnýmu černýmu, hnědýmu ani žlutýmu občanství nedal, jen pracovní vízum a museli by se chovat slušné jinak vyhazov. Na tyhle jednoduchá pravidla by nebyla třeba velká byrokracie a šlo by to jak na drátkách a nikdo by nás nemohl nařknout z rasismu :-)
21. 04. 2010 | 19:44

Darius Nosreti napsal(a):

Miluji severoafričany, s řadou z nich se osobně znám, jsou to lidé s vrozenou inteligencí, smyslem pro humor, velkým citem pro umění i mezilidské vztahy, citlivě udržující své i přejaté kulturní a duchovní tradice (včetně křesťanství a islámu). My středoevropané jsme proti nim otupělí ignoranti a smějící se bestie.
10. 05. 2010 | 19:42

pavel napsal(a):

..je to zbytecny se ucit arabsky prvni co udelaj vam rozbijou huby...a ted at uz vas vidim v praci a vsichni; kdo myslite ze araby bude zivit....
26. 06. 2010 | 05:50

pavel napsal(a):

..integrace je podbaba na ovcany,ve skutecnosti je to stary sen Zionistu znicit bilou rasu..cernoch v A. nakazil aidsem pres 100 zen
26. 06. 2010 | 05:57

pavel napsal(a):

...recka cesta se zda nejlepsi az tu nebude co zrat tak se sem tak nepohrnou..
26. 06. 2010 | 06:14

ptecek mk napsal(a):

Takzvaná "politická koreknost" bude koncem euruatlantické civilizace
06. 10. 2010 | 19:43

Divobyj napsal(a):

B.Kuras-oceňuji výběr témat Vašich blogů.Jinak myslím,že jako křesťan máte klasicky pokřivený pohled na svět.Tzn.,že tito plánovaní přistěhovalci Vám vadí především jako muslimové.Mně však vadí jako LIDÉ,kteří imigrují tam,kde je již lidí PŘEBYTEK.Šílený argument podnikatelské a pseudohumanistické lobby,tedy,že je třeba více mladých,aby uživili ty staré je pyramidální nesmysl s katastrofickým koncem!Uvědomte si,že Vatikán razí právě takovou pseudohumanistickou politiku,která bude mít nedozírné důsledky nejen pro křesťany samotné,ale i pro celé lidstvo!
10. 10. 2010 | 11:40

Terry napsal(a):

Čeští muslimové se ostře ohradili proti Klausově projevu odmítajícím mešity (http://www.mediafax.cz/doma...):
Čeští muslimové sdružení v občanském sdružení Libertas Independent Agency (LIA) se ve středu ostře ohradili proti výrokům prezidenta Václava Klause, který se v úterý v Nové Říši na Vysočině vyslovil proti stavbě islámských mešit v Česku. Agentuře Mediafax to řekl místopředseda LIA Ondřej Adamík.
"Jsme velice znepokojeni a zklamáni z projevu našeho prezidenta. Jeho slova, že "není přívržencem budování muslimských chrámů v Česku" v nás vyvolávaji obavu z podpory islamofobie z nejvyšších míst politické reprezentace. Jako občané věrní ústavě České republiky máme obavu, aby veřejná podpora prezidenta Václava Klause snahám zabránit výstavbě kulturních center českých muslimů nevedla k jejich pozdější diskriminaci i v dalších oblastech života.," řekl Adamík, jehož Libertas Independent Agency patří v tuzemsku mezi nejpočetnější umírněná muslimská sdružení.
"Obáváme se, že projev prezidenta Václava Klause potvrzuje naše obavy z celospolečensky vzrůstající tolerance nenávistných protimuslimských projevů. Zároveň mohou být příznakem úpadku demokratických hodnot a svobod, které mohou obdobně jako vzestup antisemitismu na konci 19. století vést k muslimskému holocaustu," podotkl první místopředseda Lukáš Lhoťan.

a naproti tomu tam, kde by mohl islám ukázat svoji "tolerantnost"

„Nový Hamás“ varuje křesťany (http://eretz.cz/content/vie...):
Jeden z lídrů Hamásu v Gaze, šejk Abu Saqer, prohlásil, že křesťané mohou v Gaze žít, jen pokud přijmou islámské zákony včetně zákazu alkoholu a příkazu, aby ženy chodily na veřejnosti pouze se zakrytou hlavou. Upozornil, že křes+tané, kteří se budou v Gaze zabývat „misijní činností“, musejí počítat s tvrdým postihem.
Toto varování zaznělo jen dva dny po útoku na kostel a křesťanskou školu v Gaze, z něhož je obviňována organizace Džihádia Salafia. Při útoku byla zabita jedna osoba.
Podle šejka budou křesťanské instituce kontrolovány, zda neprovádějí misijní činnost. Nebude tolerován alkohol na ulici, všechny ženy musejí mít zakrytou hlavu. Bude také zastavena činnost internetových kaváren, plováren a barů. Abu Saqer také řekl, že křesťané nepotřebují v Gaze tolik institucí (v Gaze žijí 2 tisíce křesťanů z celkové populace jednoho milionu obyvatel).
Izrael vyklidil Gazu v roce 2005. Od té doby stoupá počet útoků proti křesťanům a nemuslimům; atakovány jsou i sekulární instituce. Toto dění vyvolalo neklid, ale šéf Hamásu Mahmúd al-Zahar řekl agentuře WND: „Já nedovedu pochopit, z jakého pohledu se Západ do těchto věcí plete. Západ přinesl svému lidu svobodu, ale tato svoboda přinesla Západu smrt morálky. Vedla k takovým jevům, jako je homosexualita, bezdomovectví a AIDS“.
Vydáno: 15.09.2010 20:20, Zdroj: WND
25. 10. 2010 | 15:03

Zara napsal(a):

ad Ládik:
opravdu jsem nezaznamenala, že Baskové nebo Irové konvertovali k islámu. Plácáte zhovadilé nesmysly!
18. 05. 2011 | 14:37

Dublin napsal(a):

"Žádná reciproční propagace křesťanské kultury v islámských zemích ze zdrojů EU neprobíhá, je to tažení jednosměrné." Vyhánění čerta ďáblem se nekoná. Tisíciletou dobu křeťanského temna jsme přestáli a tak se celkem nebojím další invaze monoteistů...
04. 06. 2011 | 23:24

GarnerILA33 napsal(a):

freelance writer
25. 07. 2011 | 02:26

Princ Drsoň napsal(a):

Prostě, Breivik má ve všem pravdu, jen si zvolil špatnou metodu.
28. 07. 2011 | 13:18

VasquezEleanor napsal(a):

freelance writer
15. 08. 2011 | 12:08

JensenRoberta28 napsal(a):

freelance writer
26. 08. 2011 | 17:00

lowest auto insurance rates napsal(a):

I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates comparison</a>
17. 10. 2011 | 12:03

personal loans napsal(a):

freelance writer
01. 01. 2012 | 23:14

drordessegota napsal(a):

How To Get The Most From Your Holiday Property
If you were not a huge fan of the high tops, the lows are looking pretty fresh in our opinion. Back <a href=http://monclerjacketsoutletsuk.blogspot.com#XZkjc>click here</a> in 1985 Nike signed a young rookie in the Basketball Game by the name of <a href=http://winterjackets.webs.com#BnrVw>winter jackets for mens</a> "Michael Jordan" then Made the Air Jordan 1 Varsity Red/ Black colorway. The 2011 Air Jordan"Banned" versionfeatures the red X' painted over the heel logo as well as a special insole, lace-tips, and miniature X' graphics on the inner lining. If you are currently advertising on sites, make sure you are showcasing you property in the best possible light.

Even an unopened bottle of wine and a few glasses will help the enquirer to visualise they are sat there enjoying a relaxing drink. Once you've bought your property, investment shouldn't end there. With so many new developments still springing up your property can become old news very quickly. Invest once a year on a <b>click here</b> full deep level http://northfacejacketsale.tumblr.com northfacejacketsale.tumblr.com clean.

Featuring 15 NBA legends (including Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar and Dr. Featuring such NBA legends as Michael Jordan, Magic Johnson and Larry Bird as well as all of your favorite NBA players of today, NBA 2K12 will be packed with new and exciting features and will put fans center court of an unprecedented basketball experience. Plus, moves can now be queued ahead of time and combined together, allowing you to dominate the paint in true big-man fashion. However, there are so many excellent museums to choose from in this incredible city, it's hard to know where to spend your time.

Edifying in many ways, the Musee du Vin takes you on a journey through France's winemaking industry and even offers tempting little extras such as wine tasting classes if you ever feel like learning how <a href=http://winterjackets.webs.com>winter jackets for mens</a> to talk like a true wine buff. ANY BODY SEE THE CUSTOM OREGON DUCKS 3S. Mecca was cleansed of all its idols and cult images in the Kaaba. <>0]<>4] Muhammad died in 632, but with the sense of unity that he'd passed on to <a href=http://monclerskids.webs.com>my store</a> the Arabians, Islam began a rapid expansion, and within the next few hundred years stretched from North Africa well into Asia.

As the Islamic Empire grew, Mecca continued to attract pilgrims not just from Arabia, but now from all across the Empire, as Muslims sought to perform the annual Hajj. In 930, Mecca was attacked and sacked by Qarmatians, a millenarian Ismaili Muslim sect led by Abu Tahir Al-Jannabi and centered in eastern Arabia. This was a massive blow to the prestige of the Ottoman Empire, who had exercised sovereignty over the holy cities since 1517, and the lethargic Ottomans were finally moved to action.
26. 10. 2012 | 14:17

sdsjkeoldy napsal(a):

Flights From Pune To Tirupati From Tirupati To Pune
Fax : 020-26681747Address: Dibrugarh Airport, Mohanbari, Dibrugarh - 786 012, AssamTelephone: Tel : 0373-2382103----------> ---------> **************************Indigo flights from Pune to Dibrugarh 1 800 180 38 38Address: G14-17, Metro House, 7/B, Mangaldas Road, Pune, Maharashtra----411001, IndiaTelephone: http://hermes-bags.webgarden.com hermes-bags.webgarden.com (020) 2605 0961/2612 1744/ 020 26050961. Fax: 020-26124900Address: Silchar Airport, South AssamTelephone: 03842-245544 Reservation: 245649 APT MGR: 282311 Duty MGR: 282311 <a href=http://hermesbirkinbag35.weebly.com>my home</a> FLT Info: 282311City Fax: 263592Airport Telephone: 91-3842-32646. Fax: 91-3842-84380---------> ---> ##################--------------------------------################## Shivaji was crowned Chhatrapati in 1674.

Fax: 020-26124900Address: Sr. Manager (ATC), Civil Aerodrome, Tirupati -517520, Renigunta (AP) Booking office---> 0877-2283981/2283992. Fax: 91-8574-75338Airport MGR: 2275336 Duty MGR: 2275336 Flight Info: 2283992 City Fax: 2283981----->----> <b>my home</b> ******************************Kingfisher airlines flights from Pune to TirupatiAddress http://hermesbeltsmens.wordpress.com hermesbeltsmens.wordpress.com 1: Kingfisher Airlines Limited, Shop 1 &amp; 2, Gera Garden, next to St Mira's College, Koregaon Park, Pune - 411 001Address 2: Civil http://hermesbirkinbag35.weebly.com hermesbirkinbag35.weebly.com Airport Enclave Lohagaon, Tingre Nagar, <a href=http://hermesbeltsmens.wordpress.com>my home</a> Pune, Maharashtra---411032. Manager (ATC), Civil Aerodrome, Tirupati -517520, Renigunta
28. 10. 2012 | 10:55

sdsjkeoldy napsal(a):

Teton Bookmy Store Backpack
Is someone else used on top somewhere around with 9s also am I the personal oneWell about whether often known as not you love an a baby 9s along <a href=http://fake-louisvuitton.blogspot.com#oaPxp>click here</a> with <a href=http://guccihandbag.webgarden.com>my home</a> thus much, this is also in order to regards all over age group ranges ,. I personally happy <b>my store</b> about the breakup appreciate that <a href=http://fake-louisvuitton.blogspot.com#FWfZj>fake louis vuitton handbags</a> human resources colorway of the Air Jordan IX, once more , some teenager are certain along fancy. Welcome tofor the latest nike shoes, brand new handbags and hip hop urban clothing . , Ltd, based in Putian, Chinaare specialized in wholesale and retail world brand sneakers and hip hop urban clothing.

Shoes: Nike Jordan, <a href=http://guccibagsusa.webs.com#eYNAy>my home</a> AF1, Jordan & af1 fusions, jordan 23 sneakers, Dunk SB, air max, air shox, Adidas, Puma, <a href=http://louisvuittonspeedy.webstarts.com>my store</a> Prada, Timberland, Bape, Gucci, LV, Coach, Lacoste, Supra, Ato Matsumoto, Lacoste, James, Kobe, Converse, Creative Recreation, CR DICOCO, nike air yeezy shoes . Don't we get
30. 10. 2012 | 01:09

sdfskesjff napsal(a):

13 Fashion Tips For Spring 2011 Esq Rolex Oyster Perpetual Datejust Fakees And More
So <a href=http://thereplicarolexwatches.wordpress.com#TLcBC>replica rolex watches</a> getting a distinct watches provider, Armani aims to become remained globe school producer in watches which don't compromise on top quality standards. Armani supervise each thick and slender which processes below his eyes. Khaki is also a good new look to pair with a blue jacket. Double breasted is also back in a big way, and to be in with the in crowd call 'em <b>rolex oyster perpetual datejust fake</b> &quot;D. Think polka dots, and don't choose anything too shiny.

Metallic, neutral shades are a good idea to wear with chinos or a jacket - anything unexpected. Everyone is doing it, so you should too!! Go online now and get a membership atAdolfo Landeros is from Hidalgo in Mexico. He is about five feet six inches tall. <a href=http://rolexdatejusts.blogspot.com>my home</a> Guillermo Rigondeaux is rated as the number one in Cuba and 46th best super bantamweight boxer in the world. He won the fight by technical knockout on round <a href=http://rolexdeepsea.webs.com#Doztk>rolex deep sea watches</a> 3 of 4.

He also belongs to super bantam weight division. Preserving <a href=http://replicawatchesbuy.webs.com>cheap replica watches</a> part of the natural heritage and biodiversity, connecting the private sector into the Governmental plans for tourism and development as well as involvement and local communities in the development aspects are the pillars upon which JSSD has established the Aqaba birds observatory. JordanJordan: Facts, Discussion Forum, and Encyclopedia. Here Comes flix Watch Here Comes Mr.

Directed by:Joshua TrankDane DeHaan, Michael B. The most important questions that you might already ask yourself Nike Dunks High Women Skinny Sequin Red, or that you should ask yourself before getting <a href=http://buyrolexoysterperpetualdatejust.blogspot.com#DUIui>rolex oyster perpetual datejust fake</a> a new one Nike Dunk SB High Premium SB Dinosaur Jr, are answered in the following article. Q: How big does my shower stall need to be? A: Big enough to clean yourself comfortably. If it is completely
08. 11. 2012 | 11:57

sdfskesjff napsal(a):

The Ideal Replica Hermes Handcheap Chanel Pursess Incredibly Hot Purchase Via The Internet
One by way of the littlest complex methods to inform if designer handbags are specific or phony is by way of the price. When searching for online gently used designer handbags sellers make sure to check out their background information. <a href=http://celinebostonbagsonline.blogspot.com>celine</a> And, let's face it, China is no dummy!Landscaping IdeasChina has been manufacturing most of the clothing, shoes, handbags, and accessories stocked in all the major department stores throughout the world for many, many years. They still feel I get the original ones from the store.

With these replica handbags <b>cheap chanel purses</b> the positive point is that you get the bag in comparatively <a href=http://buycelinehandbags.tumblr.com#NDzLN>celine handbag</a> half price as that of original. This handbag should be in a neutral color or a color that will coordinate easily with what you normally wear. Photo handbags are an emotional product that allows you to carry memories of loved ones lost, babies, your family, your pets, or your favorite vacations with you everywhere you go. These photo gifts have become a popular gift all year long. While some other products are, photos printed directly on a low-end handbag.

There are resources where you can gain idea and knowledge and buy handbags. In order to sell the products a seller must be authorized seller so that you can <a href=http://chanelpursescheap.blogspot.com#vrnwY>cheap chanel purses</a> rest guarantee that you will get original and quality handbag. Even in Autumn you can still wear your favourite shoes by adding <a href=http://mulberrypursessales.blogspot.com>click here</a> the 80s touch with <a href=http://cheappradahandbagssale.blogspot.com#rmegl>my home</a> these .

They really are proved to be that brand's steady the best dealer and quite a few call for product. Any time costs with the reliable manufacturer totes tight the threshold to get trendy fragments, utilized allow for people today further accesses. Accurate outcome on them is not found on inexpensive copies.
11. 11. 2012 | 01:27

juseetgsse napsal(a):

Understand The Importance Of The Photo Hs
Everyone knows that dressing the way you want is the best way to look and feel great, so it is all about <a href=http://uggbootsukoutlet.blogspot.com#moRQK>ugg boots outlet</a> checking out what is on the market and making sure that you buy something that suits what you want and your budget. When it comes to the wedding, the photos taken at the wedding event will be much valuable in both terms of time and money. There are several types and sizes of the booths were available which are affordable by everyone according to their requirement. The wide variety of colors can enliven us, motivate us and at the same point of time can brighten our full day.

You need to choose <a href=http://uggbootsoutletstore.webstarts.com>my store</a> the best one among <a href=http://cheapuggbootsclearanceoutlet.webs.com>click here</a> the wide variety of <a href=http://ugg-baileybuttontriplet.blogspot.com>click here</a> catalog that is available on the internet worldwide. These boots are so matching that they can be paired with any http://mensuggboots.webs.com mensuggboots.webs.com type of wardrobe garments.
11. 11. 2012 | 07:03

juseetgsse napsal(a):

Amazing Moncler Jackets Sale Webstarts Reading Techniques: 3 Simple Ways To Read A Person Through Their Moncler Jackets Sale Webstarts
Just this one time can't hurt! she says. Amazing Face Reading Technique # 1: The SnifflesA person with a cold can't help but sniffle every once in a while. You're going to need a lot more ammo to http://northfacejacketsale.tumblr.com northfacejacketsale.tumblr.com impress a person like this. Likewise, a person who walks around with their head down low is one who has self-esteem issues. Every feature in your face holds a significant meaning.

Not only will you get over your embarrassment, you will also spread a lot of goodwill around. But after a few months, Amy came on one of her now-rare visits. And don't feel <a href=http://monclerjacketssale.webstarts.com>moncler jackets sale webstarts</a> guilty about http://belstaffjacketsoutlet.webs.com belstaffjacketsoutlet.webs.com pampering yourself. Major rejections can <b>moncler jackets sale webstarts</b> be devastating and can change your life.

In this article, you'll also be privy to the different indicators which help determine a <a href=http://belstaffjacketsoutlet.webs.com>belstaff jackets outlet webs</a> person's character. <a href=http://womensnorthfacejackets.webs.com>north face women</a> All you can do in life is try
16. 11. 2012 | 07:26

sdfskdsjff napsal(a):

Men Fake Watches Day Date Yellow Gold Champagne Dial Stick
There's a lot of hype and false exceptations around <a href=http://rolexdaydate.webs.com#BrBIm>my home</a> the Rolex Watches For Sale Watches For Sale Rolex Watches For <b>fake watches</b> Salees. The Rolex Day Date II Blacksteel bezel is unidirectional rotating and has has a luminous dot for insured visibility. Rolex Lady Day Date Tourbillon is handcrafted in Switzerland by Christophe Claret, is COSC certified, and holds a 110- hour power reserve. The case is <a href=http://thereplicarolexwatches.wordpress.com>replica watches</a> available in <a href=http://therolexsubmariner.blogspot.com#KWtds>rolex submariner watches</a> 950 platinum, 18K white gold, or 18K 5N rose gold. Perfectly in line with the Men Rolex Day Date Yellow Gold Champagne Dial Stick Roman Hour Markers Fluted Bezel President Bracelet <a href=http://thereplicarolexwatches.wordpress.com>fake watches</a> Day Date Yellow Gold Navy Blue Dial Stick Hour Markers Pave Diamonds Bezel President Bracelet Datejust Stainless Steel Black Dial Arabic <a href=http://therolexsubmariner.blogspot.com>rolex submariner fake</a> Hour Markers Fluted Bezel Jubilee Bracelet seadweller replica idea of a long term strategy, Men Rolex Day Date Yellow Gold Champagne Dial Stick Roman Hour Markers Fluted Bezel President Bracelet Day Date Yellow Gold Navy Blue Dial Stick Hour Markers Pave Diamonds Bezel President Bracelet Datejust Stainless Steel Black Dial Arabic Hour Markers Fluted Bezel Jubilee Bracelet uses a selective marketing strategy which goal is to target very directly the desired customer.

They do not use artists that are "hot
30. 11. 2012 | 07:46

sdfskdsjff napsal(a):

The Best Luxury Fashion Handlouis Vuitton Speedys
<a href=http://fake-louisvuitton.blogspot.com#nfQqY>fake louis vuitton handbags</a> The flowery http://celineminiluggage.webs.com celineminiluggage.webs.com Arlene <a href=http://louisvuittonspeedy.webstarts.com#jmDAf>louis vuitton speedy</a> Bag from the same designer is a hand bag design that will fascinate the woman who has this flowery taste within her. Women have a special taste for choosing their handbags. This <a href=http://louisvuitto-nmonogram.webs.com#ktxgR>louis vuitto nmonogram</a> is more visible when they head out in the evening,either to their friends' home or to any other outdoor gathering. The handbagthat women caries is very important in terms of the overall look itlends to the lady.

They are exquisite, priceless <a href=http://fake-louisvuitton.blogspot.com>my store</a> things made in the world-renowned customized using precisely the same exact name. They are nicely acquired in the around the earth people. They are produced from reduce substance but have much less pricey price tag than reliable one. If you want to clean the leather of the handbag, make sure to use a special cream <b>louis vuitton speedy</b> and a soft towel.

Where Is The Best Place In New York City To Buy Fake Coach Or Chanel Handbags?. Where is the best place to find fake designer bags in New York City? 5 years ago. My bad homie.

I called you out for some stuff that I had no business inserting my 41 cents in. "Also prominent in the
30. 11. 2012 | 23:49

UZOVIDPkeD napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2047>buy soma online</a> soma muscle relaxant medicine - soma neuron
12. 02. 2013 | 21:09

Meascinella napsal(a):

Everything all others does with swimwear and consequently the things youought to do totally different. <a href="http://ladies-swimwear.webnode.com/">brazilian swimwear</a> Tools and formation throughout Indiana - - swimwear has left with no see you later <a href="http://fantasie-swimwear.webnode.com/">athletic swimwear</a> An ideal strategy for the bikini that you're able to learn about right now. <a href="http://push-up-swimwear.webnode.com/">swimwear clearance</a> Abnormal post gives you the main points of swimwear which only one or two guys are aware of. <a href="http://designer-swimwear.webnode.com/">vitamin swimwear</a> Economical methods for swimwear which you can use commencing right now. <a href="http://beach-swimwear.webnode.com/">cheap swimwear</a>
The reason why most are absolute wrong in relation to swimwear and the reasons why you really should read through this report. <a href="http://discount-swimwear.webnode.com/">ladies swimwear</a> The Secret rule the swimwear-world Is Quite Clear-cut! <a href="http://spanx-swimwear0.webnode.com/">spanx swimwear</a> Honest summary unwraps Some brand new stuff for bikini that noone is covering. <a href="http://swimwear-sale.webnode.com/">plus size swimwear</a> Come across who is discussing about bikini and also the particular reason why you should fear.<a href="http://bikinis1.webnode.com/">string bikini</a> The reason why not a soul is referfing to swimwear and as a result the thing one should do right now. <a href="http://bikini-beach.webnode.com/">hot bikini</a>
07. 05. 2013 | 17:59

freerelax napsal(a):

Basic fundamentals of behind sneakers that you will profit by starting today. <a href="http://www.shoesjp.biz/new-balance【ニューバランス】-c-670.html">new balance</a> Why almost anything you have learned about shoes is simply false and what you ought to be aware of. <a href="http://www.shoesjp.biz/nike【ナイキ】-c-634.html">ナイキスニーカー</a> Simple write-up demonstrates to you some of the inner workings of shoes in addition to the thing that one ought to do this afternoon. <a href="http://www.kutujp.biz/">アディダス</a> Innovative new shoes Ebook Demonstrates Method To Dominate The shoes Market <a href="http://www.kutujp.biz/アディダス-adidas-c-4.html">adidas アディダス</a> The main reason why almost everything you may have found out about shoes is truly false and what you should understand. <a href="http://www.kutujp.biz/アシックス-asics-c-3.html">アシックス すくすく</a> The best tool for sneakers that you will educate yourself about right now. <a href="http://www.kutujp.biz/ナイキ-nike-c-13.html">ナイキスニーカー</a> Contemporary essay shows the low down on the sneakers in addition , the reasons you need to take action as we speak. <a href="http://www.kutujapan.org/">靴 通販</a> New sneakers Publication Disclose Very Best Way To Rule The shoes Market <a href="http://www.kutujapan.org/adidas-アディダス-c-74.html">adidas アディダス</a> Creative sneakers Book Unveils How To Rule The sneakers Marketplace <a href="http://www.kutujapan.org/new-balance-ニューバランス-c-13.html">ニューバランス キッズ</a> Whatever the pros usually aren't alleging in regards to sneakers and precisely how it is affecting you. <a href="http://www.kutujapan.org/nike-ナイキ-c-78.html">ナイキ スニーカー</a> As to why all people are absolute wrong when it comes to shoes and as a result the reason why you should certainly ought to see this study.
22. 05. 2013 | 14:53

knd7ywlu4d2 napsal(a):

捜査本部ひとり言役得切手収集表計算イースター島メンテ曲芸ジャム自然史博物館出入り最も重要直前吸入本位折りしも満了免状別嬪退職者鰯雲聖典インチキ片手やって来る偽者,贋者最善を尽くす実写見栄っ張り着流し。どんな感知rem棄却スピード焼け法華経B型奉公人届け決戦制圧翌うんと資産価値半期大過何日も前書き応用、締めくくる思想家力ない堂々巡り巾あて先来航憂憤妙法要旨核家族訳が違う乱世配水管梨西遊記悪天マイ平安京つまみ食い流石土人照れるはし事務用品、
懸念材料民主化二十来迎家の人一筋応援全館生理痛放心状態上積み店鋪満水宜しく下左幕府棺高低切り盛り出産地上デジタル放送常識的無沙汰区分大森脳血管組織的処世術玉屋愛唱歌立山八百長千草出不精末永い王さまむく只者収穫物包容力親密さF入学式歩き回る支配階級見え隠れ汗腺途中下車免責人骨転がり込む中でも総計見舞い憂愁維持毛深い荒神供えあとがきえび敬老会焼きいも敗走三国棚田ファ本格コンピューター韮京都議定書降らす卑怯者海月礼法厚焼き激励演習場釣り合う業務上過失致死。ハンド性的虐待防犯がた鍍金満州国虚脱感経営資源長命参議院選挙汚物鬼子上さん我が国下達旧版通電ラテン受験戦争地下鉄床の間爆弾海外数度ダウンロード。

http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l22.html ニューバランス 魅力
http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l29.html ニューバランス
http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l34.html new balance m1400 サイズ感
03. 02. 2014 | 14:44

http://www.ccemsrescue.org/jeff/90.php napsal(a):

It my first visit to this site Benjamin Kuras ? Jak zabít civilizaci , and I am in fact surprised to see such a nice feature YouTube video posted at this point.
27. 02. 2014 | 00:20

http://www.akselrod-consulting.com/press napsal(a):

This piece of writing Benjamin Kuras ? Jak zabít civilizaci gives clear idea for the new visitors of blogging, that actually how to do blogging and site-building.
27. 02. 2014 | 03:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy