Drolení Evropské unie

16. 01. 2012 | 09:39
Přečteno 5138 krát
Evropská unie se začíná drolit na dvou opačných okrajích. Odchod Británie do nějaké obchodně přidružené role typu EFTA je už jen otázkou času, než Cameronovi dojde, že sny o vlivu Británie v EU jsou sebeklamy. Jím vetovaná fiskální unie s apetitem na vyrabování londýnské City si bez britské účasti vytváří novou dohodu, v níž právo veta přestane existovat a jejíž ustanovení hodlá „začlenit co nejdřív do právního rámce EU“. Čili nesouhlasící členy vyrabovat zadními vrátky. Pro Británii tím padají poslední iluze, že EU se ještě řídí nějakými pevnými pravidly, podle nichž by se ještě dala předstírat hra na členství. Cameron se to ještě snaží zastavit právně pevným argumentem, že tato nová dohoda nemá právo používat institucí EU bez souhlasu všech jejích členů, čili jeho. Jenže o to se s Merkozym a Romposem (kteří k nim všem mají svoje klíče) může na vlastní útraty hádat u Evropského soudního dvora, který si také dělá zákony, jak se mu líbí. Nebo si rovnou stěžovat na lampárně v Hlušovicích.

Na druhém konci Evropy zlobí Maďaři, proti jejichž nové ústavě má EU (a Rada Evropy a OSN) spoustu námitek a zvažuje, jaké sankce proti nim nasadit, včetně (proslýchá se) pozastavení členství. Nic naplat, že ji schválilo 262 demokraticky zvolených poslanců proti 44. Ústava je prý velkomaďarská, diktátorská, fašistická a podobně, ozývá se z různých koutů. Hlavní námitka je proti dvoutřetinové ústavní většině požadované u některých zákonů. Tou si prý dnešní většina zaručuje trvale vládu a oslabuje demokratický systém výměny vlád.

No, je ta maďarská ústava přinejmenším zatraceně politicky nekorektní.

Stanovuje , že manželství je mezi mužem a ženou a život začíná početím. Vyslovuje hrdost, že „král svatý Štěpán Maďarsko učinil součástí křesťanské Evropy“ a uznává, že „křesťanství sehrálo významnou úlohu v zachování národa“. Stvrzuje, že „společnost stojí na rodině a národě“ a že „národní svrchovanost existuje jen tehdy, když stát slouží občanům“.

Nostalgii po velkomaďarství by sice mohl někdo vyčíst z „úcty k úspěchům historické ústavy Svaté Koruny artikulující kontinuitu maďarského státního systému a národní jednoty“.
Ale veškerým nařčením z národního či náboženského šovinismu předchází její ocenění „různých náboženských tradic u nás zastoupených“. „Etnické skupiny žijící mezi námi“ bere jako „národotvorné faktory“. Stvrzuje úctu k důstojnosti člověka, svobodě a kultuře jiných národů, slibuje spolupráci se všemi a přijímá závazek pomáhat strádajícím.

Pyšní se účastí na obraně Evropy a intelektuálními úspěchy maďarských osobností, svým talentem a pílí přispívajících k evropským hodnotám a evropské jednotě.

Protože ruší ústavu komunistickou, která dosud s nekonečnými dodatky platila, bez servítku zamítá promlčitelnost „nelidských zločinů“ spáchaných proti národu a občanům „za diktatur nacionálně socialistické a komunistické“. A vyhlašuje nezbytnost „duchovní obovy, vzhledem k pošramoceným morálním hodnotám událostmi minulého století“.

Bude zajímavé sledovat, za co přesně bude EU Maďary trestat. Třeba se při tom konečně dozvíme, zda má ještě nějaké ideje, když už víme, že nemá žádná pravidla.

Vyšlo v MFDnes

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

průměrný občan napsal(a):

Cameron může emigrovat do USA, na rozdíl ode mne.
16. 01. 2012 | 10:01

aga napsal(a):

Za co přesně EU bude Maďary trestat se nedozvíme nikdy. O takových věcech se v politicky korektní společnosti nemluví nahlas.

Jinak řečeno, důvody, proč někoho zabíjíme, se neřeší. Nesmí se ale čůrat na mrtvoly - nebo vás při tom alespoň nesmí nikdo vyfotit.
16. 01. 2012 | 10:04

Divobyj napsal(a):

Autor

Ano,připomínání národní identity je pro dnešní Evropu nebezpečné.Neshoduje se totiž s šílenou představou dnešních Evropských lídrů o jednotném multikulturním slepenci na hliněných nohou,řízeném obrovským byrokratickým centrem v Bruselu,řádně jednotně a včas platícím úroky z dluhů nadnárodním bankám.
16. 01. 2012 | 10:11

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Kurasi, jste-li britský občan, proč se neustále snažíte rozeštvávat zdejší veřejnost. Kandidujte v Britanii, Toryové po vás jistě sáhnou všemi deseti. Vaše moudra jistě každého Angličana, Skota i Welšana ohromí a tak máte šanci, jen to zkusit!
16. 01. 2012 | 10:21

aga napsal(a):

Šašku, nepřetvařujte se, vám nevadí britský pas ale spíš židovský původ pana Kurase, a snažíte se ho nepřípustně omezovat na jeho právech.
16. 01. 2012 | 10:25

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

aga
Teď jste mne odhalil, zřejmě jste pochopil, že Kurasova obava před vyrabováním londýnské City má nějaké temné pozadí. Za vším jsou sionisté.
16. 01. 2012 | 10:34

Josef K. napsal(a):

Kurasi, v té lásce k jednoduchosti soudů jste velmi rozvolněný. Nějak jste pozapomenul na jistá opatření britské vlády k regulaci bank, které jim po chuti nejsou, stejně jako na podporu britských opatření prostřednictvím přesunu obří hotovosti firmy Volkswagen z Frankfurtu, a mnoho podobných událostí. Chápu, nemusíte o nich psát, v tom informačním vakuu českých médií o tom nikdo neví.
Pak stále a rád zapomínát, že EU se řídí politikou konsensu a cesta ke konsensu může mít mnoho podob, zvláště pokud je i v EU založen princip konkurence jednotlivých zemí.
Jen velmi nerad poskytujete informace o stavu UK, rozpadu sociálních systémů a prudkému nárůstu kriminality, která je dnes na 100 tisíc obyvatel vyšší než v USA.
Také velmi nerad píšete o tom, že 40% produktu UK je spojeno s kontinentální EU, stejně jako fakt, že UK dnes v průmyslu zaměstnává méně než 3 miliony obyvatel,
Od roku 94 je většina hospodářských sektorů UK v masivním propadu, růst lze sledovat pouze u 4 sektorů: doprava, chemie a farmacie, potraviny, výroba lékařských a jiných přesných nástrojů. Tento růst je zároveň spjatý s působením nebritských firem, německých např.
Žargon konzevativců není reálnou politikou.
Ohledně UK, EU a Maďarska - je zvláštní, jak čeští pravicově zaměření publicusté stále mixují osobní poměrně brezbřehou svobodu s požadavkem jakési nekomplikovanosti a jednoty dějů, je to nonsence ze své podstaty.
16. 01. 2012 | 10:43

Maximus napsal(a):

Přiznejme si to, první pokus o zřízení jakéhosi společného státu, co se zove EU trochu (dost)nevyšel. Odhalení špatné konstrukce a základů odhalily až problémy s Eurem € a naprosto nejednotnou fiskální politikou všech zemí eurozóny vč. i zemí EU kde dluhy vše táhnou do pekel!
Ono totiž takový Babylon o desítkách jazyků a nestejné politické aj. kultury a rozdílné výkonnosti a také velikosti ekonomik jednotlivých členů EU nejde dost dobře sladit! Navíc velké země jako Německo a především zakomplexovaná Francie si hrajou na lídry a nemíní se zaobírat strarostmi a i třeba jemnými, ale důležitými připomínkami malých zemí ke společnému projektu EU a eurozóny. Chyba byla provedena už při přijetí Lisanonské smlouvy, kterýžto dokument je jen cár papíru, který zřejmě nikdo pořádně nečetl, však také kdo by četl přes 1000 stran úředních a právních termínů, které normálnímu člověku nic neříkají. Rovněž vše podělaly zejména velké země jako Francie a Německo, které max.dohodnutý schodek
-3% HDP členských zemí velkoryse přehlížely a samy jej překračovaly a vesele se zadlužovaly. Co teď a co s tím? Je to stejné jako s Řeckem, Řecko už dávno mělo odejít z eurozóny. Oddalování jen vše znesnadňuje, třeba už dnes si bohatí Řekové ulili aktiva do evropských aj. bank a zase dojde při přechodu na drachmu na velké sociální pnutí a někteří se budou chechtat, ale bude to bolet více. Tohle mělo už dávno být provedeno rychle a účinnou razancí. Ovšem je tato EU a potažmo eurozóna schopná dělat nějaká rychlá efektivní účinná rozhodnutí?
Odpověď zní, nikoliv a vše půjde poklidným nebo spíše pomalým pochodem do stoupy. Škoda, ten projekt společného
území pro obchod, byznys, služby a pohyb pracovních sil šel rozumně nastavit a mohlo to docela slušně fungovat. Ale někdo tu:
a/ neměl zájem na řádné funkci ve stylu EHS
b/ byl naprosto nekompetentní politicky i ekonomicky
Popř.:
c/ nenastala na to prostě ještě doba, chybí schopní
politici skutečného evropského formátu
Pozn.
Ještě jsem zapomněl na hydru co se zove úřednictvo a potažmo europarlamentstvo, tato hydra nebyla vůbec
při nastavování a zřizování celé slavné EU vzata v potaz a to se zle vymstilo, dnes je tu moloch jehož atributy chování splňují resp. překračují kritéria ve Farmě zvířat
známého George Orwella!!! A jeden citát G.Orwella:
"U jakékoli důležité otázky vždy existují aspekty, o nichž nikdo nechce diskutovat."

Pěkný den všem!
16. 01. 2012 | 10:44

Občan napsal(a):

To aga:

Kuras není židovského původu, on je konvertita.

A proč pořád chodí štvát proti EU sem, když má britský pas?
No, není to tak dávno, co si posteskl, že mu jeho jeho privátní penzijní pojištění "zhodnotili" bankéři a "investoři" tak, že nemá nic. Ale i s britskou chudinskou penzí (kolem 500 liber/měs.) může v ČR pořád ještě dělat machýrka.
16. 01. 2012 | 10:47

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Maximus
Na první pokus se máloco podaří. Je-li dobrá vůle, mouchy se vychytají, chce to čas. A co se týče vaší zmínky o babylonu jazyků, to je generační otázka, mladých se to už netýká. Pravda, trochu to ochuzuje cit k mateřštině, ale i to se časem poddá(viz zájem nejmladší generace kanadských indiánů o kulturní kořeny předků). Věřím v USE jako jediné alternativě k prosperitě dalších generací. Je to jako se sázením lesa - otec ho zakládá, syn opečovává a vnuk těží.
16. 01. 2012 | 10:55

Taoiseach napsal(a):

Benjamin Kuras

Soudní dvůr EU v Lucemburku žádné zákony nedělá, nýbrž rozhoduje podle primárního práva, tedy smluv.

Jinak ale dobrá zpráva: bez tzv. Spojeného království a Maďarska bude Evropa konečně akceschopná.
16. 01. 2012 | 11:04

Taoiseach napsal(a):

PS:

Vleklá Británie se také rozpadá - :) - referendum o samostatnosti Skotska vyhrajeme.
16. 01. 2012 | 11:05

Ládik!!! napsal(a):

Šašek -
- otec ho zakládá, syn opečovává, komunista těží a pravnik se marně soudí.
16. 01. 2012 | 11:07

Ládik!!! napsal(a):

pravnuk
16. 01. 2012 | 11:08

NeskodneVelkeMadarsko napsal(a):

Hledte na velkolepe umeni (objednane vladou) oslavujicich novou Madarskou ustavu: http://esbalogh.typepad.com/hungarianspectrum/2011/11/horror-fourteen-pictures-to-accompany-the-new-hungarian-basic-laws.html.
16. 01. 2012 | 11:13

Taoiseach napsal(a):

Maximus

"Odhalení špatné konstrukce a základů odhalily až problémy s Eurem € a naprosto nejednotnou fiskální politikou všech zemí eurozóny vč. i zemí EU kde dluhy vše táhnou do pekel!"

Neřekl bych, že problémy odhalily odhalení. Ostatně sám jste si odpoběděl:

"Rovněž vše podělaly zejména velké země jako Francie a Německo, které max.dohodnutý schodek -3% HDP členských zemí velkoryse přehlížely a samy jej překračovaly a vesele se zadlužovaly."

Takže pravidla jsou nastavena správně a problémy způsobilo jejich NEDODRŽOVÁNÍ.

"Ovšem je tato EU a potažmo eurozóna schopná dělat nějaká rychlá efektivní účinná rozhodnutí?"

To je pravda, ale nejsem si jistý, že se Vám to bude líbit, když se posílí společné rozhodování. Zatím se to nedaří, protože
d) populističtí vládci členský států nechtějí ztratit svůj vliv.
16. 01. 2012 | 11:17

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Ládik!!!
Není to tak zlé, jsem v lese dnes a denně. Komunisté to naštěstí nestačili zplundrovat, lesáci jsou zemití lidé a lesy nám zachovali v celkem dobré kondici, alespoň u nás na Vysočině.
Jen je třeba hlídat vedení St. lesů, kdy pouštějí do lesa těžařské firmy se vší tou těžkou mechanizací. Pokud se dá věřit statistice, lesů přibývá.
16. 01. 2012 | 11:21

Jozef napsal(a):

Ono je to pan Kuras dnes taka situacia,
ze ide o zivot/podniky,pracu dochodky/ a velka vacsina europanov si uz UPIRA /City/ s pravom veta v domacnosti nemoze dovolit!!
Upir musi odist.A bez europskej krvi aj chvilu chradnut.A potom sa pokorne vratit.V zaujme prezitia grecko-rimskej civilizacie by mal byt potom okamzite prijaty,aj s pravom velkeho vplyvu v tejto Europe.
Kto vas plati?Za tie hluposti,ci naivnosti,co pisete?

Madarsko v zaujme svatych tradicii siahlo kradmou rukou na zisky bank /prevazne so sidlom v Rakusku a Nemecku/ a siahlo na vsemoc monetarne etc.liberalnych medii.Preto tieto media,aj na Slovensku, zvyknu Orbana nalepkovat privlatkami typu fasista.Nevsimli ste si?
Okrem toho Orban tvari sa,ze ma pravo rozhodovat aj o obcanoch v susednych krajinach.To uz je vlastenectvo pritiahnute za vlasy,ale Vam,zvyknutemu tolerovat nie taku zanedbatelnu expanziu,to samozrejme,nevadi.

EU spolocne,ruka v ruke s USA, tresta Orbana za utok na zisky globalnych hracov,vratane medii.A za utoky voci susedom.Tresta verbalne madarskych politikov a vysokym prirazkami madarskych obyvatelov.Aby sa madarski politici miernili,aby ovladali umenie mozneho.
16. 01. 2012 | 11:34

Tupelo napsal(a):

Jak jsem cetl z reakci na jednom zahranicnim blogu jiz pred svatky, s VB asi nebude nijak slozite se rozloucit, pokud se tato zeme, opirajici se hodne o financni sektor (ktery je pricinou soucasne krize), rozhodne radeji hyckat bankere v City nez pomahat Evrope v integraci (zatim spis hazeni klacku). Takze:
sbohem Anglie, vitej Skotsko. ;)

Madari by nechybeli asi vubec nikomu (kdyz uz se rozhodli tak jak se rozhjodli), Slovensko a Rumunsko budou mit nejspis zajem kooperovat s ostatnimi zememi EU proti snaham o posileni madarskych rodin a naroda za jeho hranicemi... Nekde jsem cetl ze bud Hlas ameriky nebo Svobodna Evropa uvazuji o opetovnem vysilani v madarstine, v reakci na utok proti sdelovacim prostredkum. Smutna postkomunisticka zeme, kez se nedostanem na pdobnou uroven... :(
16. 01. 2012 | 11:37

Grőssling napsal(a):

Benjamin Kuras také napsal :

Bude zajímavé sledovat, za co přesně bude EU Maďary trestat. Třeba se při tom konečně dozvíme, zda má ještě nějaké ideje, když už víme, že nemá žádná pravidla.

( a když ústava byla přijata demokraticky zvolenými poslanci doplňuji ).

No kdysi byl jakýsi Brežněv a byla i jeho doktrína, pokud totiž některý z vazalských států udělal nežádoucí úkrok, byť by to bylo z rozhodnutí 99,9 %, následovala akce všech ostatních a srovnání do řady.

Dnes je to Bruselská a Jankýovská doktrína, která říká i kdyby se celý národ svobodně rozhodl, že to bude černé, bude to bílé protože my to z Braslu a W tak vidíme. A to platí nejen pro země EU, ale také pro Egypt. Jenže dříve platilo užitečné pravidlo, že výsostné vody byly tak daleko od pobřeží kam až byly schopné dostřelit naše kanóny.
Dostřelíme do Egypta, nebo Pákistánu ?

Řekl bych, že i když se zbraně modernizují a mají stále výkonnější parametry, nějak ta virtuální děla prosazující moc imperialistů jsou nějak stále s kratším dostřelem. A to je dobře.

Jinak celý svrab v Maďarsku nevznikl včera, ale nejpozději s prosazením velkomaďarství v roce 1848. Já bych je nechal být, usmaží se ve vlastním guláši nacionalismu, to je jisté.

Jen být Slováky, určitě bych trval na podmínce, žiješ tady a máš maďarské státní občanství ? Tak hajdy pro důchod do Budapešti. Myslím, že by jich moc nebylo. To je právě důsledek toho připečeného guláše.
16. 01. 2012 | 11:45

Ládik!!! napsal(a):

Šašek -
voda a lesy jsou naše ropa. Životně důležité, navíc obnovitelné energie. Dosud komunisti oslabovali funkci státu rozprodáváním strategického majetku cizákům za babku, za mrzkou provizi. V čase dnešní morální nouze lze očekávat kácení lesů. Že dnes zvětšují výměru, to je v mnoha případech dílo přírody. Zarůstají železniční náspy a podhorské louky (které majitel neposekl, protože nedostal dotaci). Nedaleko mě je oplocených min. 10ha kanadských jedlí (na býv. orné půdě) - to ani nebude les, ale juchací vánoční stromky po 1000Kč/ks.
16. 01. 2012 | 11:45

Taoiseach napsal(a):

Grőssling

Chápu, pane kolego, Vaše svaté rozhořčení, ale musím připomenout, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny národnímu právu, takže sankce jsou nejen legirimní, ale také legální.
16. 01. 2012 | 11:50

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Ládik!!!
Co vám vadí na tomto druhu podnikání, ty douglasky je lepší pěstovat na plantáži, než je řezat v lese, není to nic proti nikomu a svou vůní to předčí smrčky i borovice. Po čase se půda zorá a jede se dál. Umělé stromky jsou k ničemu.
16. 01. 2012 | 12:03

Ládik!!! napsal(a):

Vadí mi monokulturnost takové krajiny a neprůchodnost pro zvěř, (minimálně o 10ks ročně vyšší úhyn srnčího na přilehlé silnici), bezohlednost takového chování k přírodě. Komunistický princip - blbě, ale jednotně. Jako v celé EU.
16. 01. 2012 | 12:09

Maximus napsal(a):

Taoiseach
Milý eurohujere, proč se ztrapňujete.
V první výtce mě upozorňujete na překlep, ale argument celkem chybí, já jsem jen konstatoval skutečnost.

Dále to, že velké země nedodržovaly Maastritské kritérium Vás neopravňuje k tvrzení, že kdyby toto DODRŽOVALY jak mají, tak že by to fungovalo. Pravidla totiž nejsou nastavena správně, už jsem to lidem jako Vy jednou či dvakrát vysvětloval, že eurozóna resp. její měna nemůže bez stejných fiskálních pravidel fungovat. Mimo měnová pravidla jsou tu ještě ty rovněž důležité "fiskální" a úkroky, které duo Merkozy dělá věc nevyřeší, pouze ji oddálí. Zřejmě financím jako takovým nerozumíte, ale politici co vytvořili eurozónu také. Výsledek tomu odpovídá.

Dále rozebíráte mojí větu, že:
"Ovšem je tato EU a potažmo eurozóna schopná dělat nějaká rychlá efektivní účinná rozhodnutí?"
Píšete, že:
To je pravda, ale nejsem si jistý, že se Vám to bude líbit, když se posílí společné rozhodování. Zatím se to nedaří, protože
d) populističtí vládci členský států nechtějí ztratit svůj vliv.

Jak chcete posílit společné rozhodování? Vy jste opravdu legrační človíček, co si myslí, že by třeba Francouz nebo Němec si nechali do svých zájmů mluvit třeba od Slováka, Čecha či Bulhara. Fakt jste legrační a příště si ten nadřazený a přechytralý tón odpusťte, působí to hloupě a něco to o Vás říká.... Já jsem se vyjadřoval korektně a nikoho jsem neurážel. Pokud totiž někoho chcete přesvědčit o váze svých argumentů, tak nějaké musíte uvést a také to zabalit do slušného vyjadřování.
Přesto Vám přeji pěkný den!
16. 01. 2012 | 12:11

složená funkce napsal(a):

GB(USA(Iz))
16. 01. 2012 | 12:13

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Ládik!!!
Až přijedete na Vysočinu, projděte si lesy kolem poutního místa Křemešník nebo rekreační oblast Čeřínek. Všude narazíte na oplocenky, ve kterých se díky náletům daří hlavně původnímu porostu - bukům, javorům a dalším listnáčům. Zatím sice převažují smrky, ale na holinách už vysazují jedle, modříny a borovice. Lidé na Vysočině jsou si vešlmi dobře vědomi, jaké bohatství tu máme.
16. 01. 2012 | 12:16

český maloměšťák napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=728727

a v tomto kontextu /fašizace české politické scény/ :

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=677565

Korupce je základem fašismu (fašismem rozumím stav, kdy moc ve státě přejde do rukou byrokraticko -partajnicko - podnikatelské Mafie a kdy tato společnosti nabízí obětního beránka....Židy, cikány, bezdomovce - a tím odvrací pozornost od sebe.

Je absurdní nadávat na politiku EU a dotace z EU přenechat domácí Mafii. V zahraničí to budí dojem, že český lid je nekompetentní k tomu, aby měl vlastní stát.
16. 01. 2012 | 12:33

Divobyj napsal(a):

Šašek z Jihlavy
Zdravím Vás!
Vaše přirovnání EU k lesu je přímo symbolické.
Lidé dnes již dobře vědí,jaký les má větší cenu.Zda ten s monokulturami,náchylnými na nemoci,či polomy,rádoby s upravenými cestičkami a vzorným pořádkem,anebo ten smíšený,z velké části divoce rostoucí,který v sobě NEPOTLAČUJE různorodost kultur,s jejich vzájemnými složitými vztahy a návaznostmi.
Dnešní evropská věrchuška buduje právě takovou (multikulturní) monokulturu,předem odsouzenou k zániku.
16. 01. 2012 | 12:42

šeský maloměšťák napsal(a):

Přirovnání k lesu.
EU je les zdravý, vzrostlý a stále se obměňující.
Fašizující se ČEZko je holina osázená umělými načančanými vánočními stromky. Vysazují je takoví, kteří jsou popsaní v odkazech uvedených výše.
Mimochodem spekulace o tom, že Dobeš je ve skluzu s čerpáním EU peněz proto, že mafijní kanály mu ucpává EU, zdejší novináři a další...takové spekulace
se zcela jistě nezakládají na pravdě.

Prej - EU monokultura...a zdekjší fašizující se establishment pestrý les.

Vítejte na palatě noměr 6.
16. 01. 2012 | 12:52

Martin Konvička napsal(a):

Josef K.

Vytýkáte autorovi, že nepíše o rozkladu britské ekonomiky, institucí a společnosti.

To není fér, co tak pamatuju, tak zrovna o nich psává často, a stejně často je dává do souvislosti právě s těmi proudy a ději, na které se nová maďarská ústava, pokud vývoj vnímám správně, snaží reagovat: europeizace, kulturní marxismus...

Pak vytýkáte nejen jemu, ale obecně pravicovým blogerům, že

"... mixují osobní poměrně brezbřehou svobodu s požadavkem jakési nekomplikovanosti a jednoty dějů..." - a tou nekomplikovaností, počítám, myslíte ten prvek patriotismu či tradicionalismu v té ústavě.

S tím samozřejmě nesouhlasím. Vývoj posledních pár let snad ukazuje nade vší pochybnost, že bez prazákladního společného zakořenění a směřování nemůže existovat politický národ, a bez něj nemůže existovat ani demokratická společnost, ani jakkoli jinak organizovaná funkční společnost.

No a tím směřováním nemůže být "nekončící Dlouhý pochod za stále větším a evropštějším Dobrem", protože prostý občan z ulice si to Dobro asociuje s ekonomickou prosperitou - s čím jiným také - a pokud ta se rozhoupe, ztrácí systém jakoukoli legitimitu. Pokud je pro Maďary tím zakořeněním pravidlo, "....stát slouží občanům", tak na tom nevidím nic nesmyslného ani fašizujícího.
16. 01. 2012 | 12:53

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Divobyj
Tomu nevěřte, EU je jistě kolbiště mnoha parazitů a hochštaplerů, ale proti tomu, co máme doma, je to pestrá a různorodá směs toho nejlepšího, co má evropská společnost k dispozici. Kdyby tomu tak nebylo, tak by dávno prchly především severní země, snad je nepodezíráte z naivity. Prostě lidé volí menší zlo.
16. 01. 2012 | 12:54

Taoiseach napsal(a):

Maximus

Milý klausohujere - :)

"Pravidla totiž nejsou nastavena správně"
To je tvrzení, které jste neprokázal...

"Zřejmě financím jako takovým nerozumíte..."
To je jistě legitimní názor - :)

"Jak chcete posílit společné rozhodování?"
Celkem jednoduše: O některých věcech, o kterých teď rozhoduje každý členský stát samostatně, se bude rozhodovat na zasedání šéfů vlád kvalifikovanou (tzv. dvojí) většinou.

"Fakt jste legrační..."
Jsem rád, že Vám působím veselí - :)
"...a příště si ten nadřazený a přechytralý tón odpusťte"
Tak to se omlouvám, ale fakt jsem nikoho nechtěl urážet ani se vyjadřovat neslušně a mám za to, že jsem ani neurážel. Snažil jsem se o stručnost - toťfše. Jinak se mi nezdá, že byste sám uváděl nějaké KONKRÉTNÍ argumenty, o jejichž váze byste přesvědčoval, a ani výrazy jako "zakomplexovaná Francie", "cár papíru" (pro smlouvu, kterou ratifikovalo 27 států), "na hydru co se zove úřednictvo a potažmo europarlamentstvo" nesvědčí o tom, že byste svůj komentář balil do slušného vyjadřování.

Tak schválně: "jemnými, ale důležitými připomínkami malých zemí ke společnému projektu EU" - zkuste uvést nějaký KONKRÉTNÍ návrh, kterým se EU nechtěla zaobírat. Myslím návrh, který byl dán na stůl, nikoli to, že si někdo cintal pentli v médiích. Já si jen vzpomínám, že statečný Topolánek prosadil, aby ve smlouvě nebyla vlajka a hymna, což bylo nepochybně veledůlžité.

Na pěkný den tu měla patent značka -jarpor- , ale to snad nebude vadit.
16. 01. 2012 | 12:54

resl napsal(a):

eště se Kurasi ani kousek neudrobil, k vaší smůle. nebude lepší když svěříme právo a peníze do eu, než českým zlodějům ? zatím krademe a přesto usilujeme o naší malou národní zemičku v čele s mezinárodním zlodějem.
16. 01. 2012 | 12:54

češka napsal(a):

To autor
20-té století Anglo-Francouzsko-Amerického triumfu skončilo, nastalo vystřízlivění.
Mezi Afrikou a územím Svaté říše Římské je holt rozdíl.
A ať se to líbí nebo ne, na kšeftování se stavět nedá, bohužel se musí přemýšlet a pilně pracovat.
Teď nastává čas pro německou důslednost při hledání zatoulaných zlatek.
16. 01. 2012 | 12:57

Taoiseach napsal(a):

Divobyj & Maximus

Vám se jeden nezavděčí: jednomu vadí potlačování "různorodosti kultur", druhému zase "Babylon o desítkách jazyků".
16. 01. 2012 | 13:01

Cech napsal(a):

Euroskeptik Kuras argumentuje ve svém standardním rozsahu celý jeho blog odpovídá náklonnosti k jednomu názorovému proudu U.P.R. a naprosté ekonomické dekadenci.

Svým vystoupením místní manioproduktivní bloger pokračuje jako pseudo-skeptiko-hujer.

Obava,že "smysluplná opatření naší 4K" jsou totožná s opatřeními vlády Viktora Orbána která zavedla Maďarsko nejen do mezinárodní izolace, ale i do velkých hospodářských potíží. V důsledku Orbánových "ekonomických reforem" vzrostl během jediného čtvrtletí maďarský dluh o téměř 8% HDP a forint ztratil bezmála 1/4 své hodnoty vůči euru.Forint se pěkně drží na historickém minimu vůči euru;jedno euro se prodává kolem 320 forintu.

Živočišný strach pseudo-skeptiko-hujera rozprostřel vidinu VB == Maďarsko.
Ne není to tak strašné VB není žádný feferón.

Je sice pravda že od roku 94 je většina hospodářských sektorů UK v masivním propadu, růst lze sledovat pouze u několika sektorů. Tento růst je ¨bohužel díky německým firmám.
No a tak živočišný strach o osud strany beránka nutí pana Kurase si ulevit. Bohužel všem je jasná svoboda ala Kuras.

Práce pana Kurase je bytostně svázána se stranou svobodných bohužel, pokud by ve volbách zvítězili Kurasovi Svobodní občané (nebo ekvivalentní zájmové skupiny či strany), tak první co zruší, bude svoboda slova, svoboda projevu a svoboda kritizovat politiky.

Není na tom nic dobrého € má problémy ale doufejme,že Maďarsko vyhlásí státní bankrot malý kousek před námi abychom se mohli poučit
Prozatím je na velmi dobré cestě.
16. 01. 2012 | 13:10

JOSEF Š. napsal(a):

Maďaři jsou magoři, pokud opravdu v jejich ústavě je napsáno, co tady píše pan autor. A pan autor také není žádný lumen, pokud nepochopil, že Evropa, chce-li obstát v konkurenci Čínské lidové republiky, Indie či - ano, až tak daleko to zajde - Ruska, má jedinou šanci v integraci.
Velmi prostince lze říci: Táhnout za jeden provaz. A nekrást.
A že se v Evropě krade a kradlo fest. Dokonce tolik, že i samotní Češi mají co dohánět. Nejde zdaleka jen o nějakou tu korupci, nebo podvůdky s dotacemi na to či ono. Jde o nerovné vztahy s tzv. rozvojovými zeměmi, dříve koloniemi, o drancování přírodních zdrojů, ničení životního prostředí na Zemi, o války....každý si může doplnit další a další položky.
Evropa (a USA jakbysmet) donucená hrát podle jiných, než vlastních unfair pravidel, je směšná ve své roztříštěnost, se vými žabomyšími válkami mezi zemičkami, které musíte ma mapě světa hledat s lupou v ruce, zemičkami, jejichž produkce se dá vyrobit v jedné čtvrti průměrného čínského města.
Kdyby to člověk mohl sledovat jako nestranný pozorovatel, byla by to docela prča, jenže jako občan jedné z nejhorších z těch pidizemiček si tu psinu nemůže tak vychutnat.
16. 01. 2012 | 13:11

český maloměšťák napsal(a):

Jinak.
Pokud nám EU zcela oprávněně nechce vyplatit, či dokonce chce zpátky peníze z EU peněz...a to proto, že si je tady rozkrádáme....je asi dost mrzké vytýkat EU , že nechce poslouchat naše návrhy(mimochodem jaké a jak podané, popřípadě kým - Klausem ??).

Neboli - pokud mám coby psychopat stížnosti na to, že se můj lékař neřídí při léčbě mými požadavky - je asi dost mimo mísu chtít vyměnit lékaře.
Daleko efektivnější a logičtější je vzít psychopata po hlavě bejsbolovou pálkou.
Tak, ať se vzpamatuje - zabít by ho byla škoda - při vhodné léčbě se časem snad může stát plně platným členem společnosti.

P.S. Pokud nerozlišíme informace na ty, které jsou dekontextualizovaným balastem, nemajícím naprosto žádný vliv na naše reálné skutky...od těch, které potřebujeme k životu....bude to mít jediný účinek...naše míra frustrace se bude zvyšovat.
16. 01. 2012 | 13:12

Divobyj napsal(a):

Pane Šašku,

víte,kdybych ty pohádky o tom,jak to s námi myslí v EU dobře neslyšel unisono z medií,rád bych si je nechal od Vás vyprávět.Nejlepší je ta o těch "nejlepších mozcích",kteří vedou EU k lepším zítřkům.Kdyby člověk neznal realitu,pak by se mu začala klížit očka a posléze by spokojeně usnul.
Jenomže tímhle eurokritiky neuspíte.Nanejvýš tak sami sebe...
16. 01. 2012 | 13:14

Martin Konvička napsal(a):

JOSEF Š.
"...jako občan jedné z nejhorších z těch pidizemiček ..."

Já bych k Vašemu Táhnout za jeden provaz & Nekrást přidal třetího do marijáše - Nekálet do vlastního hnízda.
Nikdo totiž nebude, radostněji a veseleji, táhnout za jeden provaz s někým, komu z toho kálení do hnízda zavánějí kalhoty.
16. 01. 2012 | 13:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane JOSEFe Š.,

výraz "magor" je na těchto stránkách považován za hrubou urážku a texty, které obsahuje, sem nepatří (viz záhlaví každí debaty). Důvodem není jazykový ani jiný purismus, ale prostá snaha, aby se to zde nerozjelo směrem, který vede k situaci běžné a celé řadě tuzemských fór (tedy vzájemné se označování za "magory, blby či debily", neřku-li neco ještě expresívnějšího.

Prosím, abyste se podobných urážlivých výrazů vyvaroval. Díky předem.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 01. 2012 | 13:19

český maloměšťák napsal(a):

Apendix :
Řecko již v minulosti zkrachovalo celkem pět krát, tuším že Portugalsko čtyřikrát. A to prosím mělo Řecko drachmu.

Problém není euro - problémem je snaha politického, byrokratického establishmentu a korporací napojených na veřejné rozpočty zvětšovat a upevňovat svou moc - tedy problémem je snaha o fašizaci společnosti.
Takovéto struktury pak nemají zájem o to, aby země byla konkurenceschopná, lid byl skutečně - ne pouze formálně vzdělán a aby instituce fungovaly objektivně a efektivně.
Výsledkem je úpadek nejprve ekonomický, poté politický a nakonec i mravní.

V tomto má Anglie tradičně daleko větší a lepší obranné mechanismy než státečky jako je k fašizaci periodicky náchylný a takto vlastně permanentně nemocný Kozloistán Zelný.

Ďábel se jmenuje " Asymetrie ve sdílení informací " a bohužel nesedí v Bruselu, v Praze či na Lombard Street.
Je přítomný všude.
Zničit ho může jen hrdý,vzdělaný a svobodný člověk. Který nemá strach podělit se o informace o své činnosti a nemá strach chtít takové informace po jiných. Tvrdě je vyžadovat - ať to jsou informace o finančních tocích, o majetkových strukturách, o diplomatických jednáních...vždy v kontextu s něčím, co je významné z hlediska ovlivnitelnosti.

Kolik z nás je takových ?

No vidíte...tak zbytečně nepindejte...radši jděte cosi pořádného dělat....
16. 01. 2012 | 13:24

Ives napsal(a):

Po několika měsících koketování s diskusemi pod blogy mohu říci, že až zavřu oči a na druhé straně se ocitnu u počítače a debaty pod blogy na serveru Centrum, tak je jasné, že jsem v pekle. Tím zdravím p. Stejskala a několik skutečných diskutujících a loučím se. Ives
16. 01. 2012 | 13:41

Milan napsal(a):

Pane Stejskale,
mohl byste, prosím, podrobněji objasnit, proč je umělecké jméno významného již zesnulého českého poety považováno za urážku a na těchto stránkách cenzurováno?
16. 01. 2012 | 13:41

jupííí napsal(a):

Europa je na tom průměrně
tento týden je horší než minulý a lepší než příští.
16. 01. 2012 | 14:16

special napsal(a):

Kdo není Velkým maloměšťákem označen za blba,
jako by nežil. :-))
16. 01. 2012 | 14:17

palailogos napsal(a):

Naprosto skvěle, jednoduše a výstižně napsáno. Kdo nechce, ať nečte. Kdo nesouhlasí, má na to právo. Maďaři mají právo na svou ústavu. Tam, kde by náš kníža inkontinentně sklapnul a česká vláda s ním, mají maďaři svou hlavu. Ona by taky celá EU od nich mohla dostat po čuni. Držím jim palce. Mají kule tam, kde my plínu.
16. 01. 2012 | 14:23

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Divobij
Já své názory nevnucuji, jen diskutuji. Pokud vás to uspává, je jen dobře. Co by za to někdo dal, myslím že přibývá těch, co nemají klidné spaní. Pokud se mýlím, rád své názory zreviduji, musí ale být pádné argumenty. Zatím je vše na bázi spekulací politologů-amatérů, ke kterým se rád počítám. Pokud se vede diskuse v korektním a vtipném duch, dobře se bavím. Jakmile do ní vlezou notoricky známé figury pod zkompromitovanými nicky, odcházím.
16. 01. 2012 | 14:54

Josef K. napsal(a):

Martin Konvička. Britský ekonomický úpadek, jak známo s europeizací a marxismem nesouvisí, souvisí s britským modelem společnosti a jistou dámou a jejími následovníky. Jinak pan Kuras si nikdy na hospodářský úpadek UK nestěžoval, mám pocit,na kulturní ano, to by šlapal velmi vedle. Jestliže v UK vládnou podnikatelé a konzervativní strana, jejichž šílené nápady by vedly k sovětizaci ekonomiky (např. návrhy na rušení humanitního vzdělání atp.) pak opravdu o marxismu neradno ni slova. Kuras kopíruje o sto šest některé prvky krajně konzervativních členů vládnoucí strany, už ne liberály. Pravice většinou, tedy v postnormalizačním Česko, má heslo osobní svobody a zároveň neobčansky jednoduchých řešení, zatím nevím o tom, že by český národní stát cokoliv vyřešil, počínaje vztah Čechů a českých Němců, sociální katastrofou velké krize, vztahem k Romům, či svým penzistům a dětem...To je opravdu jednoduché jak facka. Konzervativní pravie byl Klofáč a Kramář. Kam to vedlo víme, odkud to pochází také? Střed a levostřed se většinou opírá o diskusi a znalost, pravice o jednoduché recepty: vojtěška na pole, kamery do ulic....Ať jke všechno žliuté, ale každý si může křičet co chce. Ovšem jen do jistžé doby, než křik začne být považován za ilegální.
Národní stát je jen organizační jednotkou, žádným prazákladem. Je to sociální konstrukt, který může nahradit třeba klasické knížectví s parlamentní demokracií, zabírající Bavorsko, Česko, či Sasko a Česko, Moravu a Slezsko...atd. Základem je region. EU je postavena na regionech. Ty jsou kulturně historicky ucelenější.
16. 01. 2012 | 14:59

honolulu napsal(a):

Pan Kuras mi vzdy udela radost.
Tak ti pozeraci papriky - Madari, kterym nikdo nerozumi, maji tak hodnotne myslenky. To je moc fain !
A dokonce i Anglicane, u kterych jake koliv jidlo chutna jako papundekl (podle toho tak vypadaji) se zacinaji sprajcovat Bruselu. Sama dobra zprava.
16. 01. 2012 | 15:04

český maloměšťák napsal(a):

Pokud už chcete do ekonomického modu uvažování o procesech formování a směřování států pustit sentiment, tak to prosím udělejte na nějaké úrovni, a ne formou banálních fejetonků.
JIž kdysi jsem psal, že finanční trhy čeká devaluace. Že disproporce mezi úrokovou mírou, poklesem dividendových výnosů a akumulací kapitálu daná tím, co někdo nazývá sentimentem a jiný např. kulturním mikroprostředím sektoru finančních investic vyvolá pohyby v investičních portfoliích směrem k novým možnostem (domníval jsem se, že budou založeny na rozumu inklinujícího jednoznačně k fyzické ekonomice...ale to byl omyl).
Investice long term do státních bondů měla sloužit jako pojistka, jako bezpečný přístav v případě velkých turbulencí na trzích soukromého kapitálu. Což se ukázalo také jako omyl.
Deviantní a dekadentní politické elity se nyní snaží o napravení reputace tohoto přístavu pomocí škrtů a zvyšování daní - v podstatě s cílem zrušit sociální stát v zájmu zachování svých prenend, svéh moci, svých penězovodů . Jenže ta revaluace hodnot...se dotkne i spekulací na kapitál soukromý (v primárním a odvozených modech těchto spekulací - tedy investice do fyzické ekonomiky soukromého sektoru a derivátů odvozených z ní). A tam už škrcení rozpočtů a zvyšování daní působí kontraproduktivně - ono jde proti motivacím investorů a podporuje devaluaci....což paradoxně může vyvolat poptávku po nových formách státních bondů - pokud budou skutečně opřeny o nový fundament (například vznik eurobondů). Protože zlata je málo. Doly na zlato nejsou nafukovací.

Více zde :

http://www.safehaven.com/article/73/pe-pr-and-irrational-exuberance

Takže k té rekonstelaci prostředí finančních trhů dojít musí. Jistě - Wall Street a Lombard Street to pod fousy nepůjde....osobně bych se obával nejvíce toho, až začnou spekulovat právě na takovouto rekonstelaci a devaluaci.
Proto ty eurobondy.
Jsou nesmírně důležité - pokud totiž může rekonstelaci něco vyvážit...tak je to konsolidace. V tomto případě konsolidace fiskálů - ale ne na bázi škrtů a zvyšování daní. Na bázi výstavby moderního, velkého, bezpečného přístavu - byť by byl jen fikcí. (ale co není fikcí - v oblasti investic na finančních trzích...vždyť i dnešní peníze jsou fikcí....)
16. 01. 2012 | 15:27

český maloměšťák napsal(a):

special
Vy budete žít vščně. Jako Lenin. Bez obav.
16. 01. 2012 | 15:29

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

EU prý chce vyrabovat londýnskou City – no pokud "nevyrabuje" mafiánský kapitalismus, tak ten zcela vyrabuje ji.
16. 01. 2012 | 15:31

Pepa Řepa napsal(a):

Vlastně se nic neděje.
EU bude zdravější bez proradných Britů a nacionalistických Maďarů. Bude lépe fungovat i bez těch s nahým zadkem, Bez Řeků, Portugalců, Bulharů, Rumunů a těch v pobaltí. Asi i bez zadlužených Irů, Španělů a Italů i skeptických Čechů. Možná i bez těch, kteří pojídají nejen žáby, ale i zemědělské dotace. I bez Pšondů, kteří se na zemědělské dotace jen klepou. Také Slovinec je nebezpečný, na Balkáně se to mele.

Vlastně se nic neděje, uklidňují předseda i tajemník České obce eurohujerské.
Děkuji soudzi, že jste mě uklidnili.
Vše je v pořádku, brambory jsou v řádku.
16. 01. 2012 | 16:10

řeský maloměšťák napsal(a):

Ještě malá aktualitka k Lombard Street.

http://dealbook.nytimes.com/2012/01/16/london-wants-to-tap-chinese-currency-market/

Není ale rozhodující, co chce "London".
Rozhodnou soudruzi z ÚV KSČ /Číny/. Jak to bude výhodné pro ně.
16. 01. 2012 | 16:11

Pepa Řepa napsal(a):

Vlastné mají pravdu.
Necháme to vyschnout. Vono se to vydrolí.
Samo.
Smrdět to alei nepřestane, řekl bych.
Chce to umejt a zasypat pudrem.
16. 01. 2012 | 16:25

Martin Konvička napsal(a):

Josef K.

K národnímu státu: Já snad něco psal o "národním státu"?
Psal jsem o "politickém národě", a to je obrovský rozdíl.

To první je definováno etnicky, to druhé sdílenou "státní ideou", jakož i diskursivním prostorem. Který bych definoval tak, že když si někdo jako hlava státu pořídí novou milenku, mluví se o tom v hospodách celé země.
Což se děje třeba v Rusku či Indie - navzdory multietnicitě a velké rozloze - ale nemluví se o tom v EU.
A bez toho prazákladního komunikačního prostoru, bez "sdílených drbů", chcete-li, není demokracie možná.
16. 01. 2012 | 16:48

Taoiseach napsal(a):

Martin Konvička

Řekl bych, že v hospodách po celé Evropě, a dokonce i ve virtuální hospodě "U Stejskalů" - :) - se živě diskutuje o tom, jak se má EU 27, resp. EU 17 dostat z krize. A to je docela dost politické téma, nemyslíte?

Pokud jde o požadovanou "státní ideu", viděl bych ji docela jednoduše:
unitas multiplex.
16. 01. 2012 | 17:17

Maximus napsal(a):

Taoiseach
Vidím, že co se týče financování EU a hlavně především eurozóny, o kterou se nyní jedná nechcete nic slyšet a máte naivní představy jako spousta neinformovaných lidí. Tak pto lepší představu:
Současný stav států v eurozóně,která má společnou měnu €, je asi na takové úrovni, jako kdyby v naší zemi uspořádané do 14-ti samosprávných celků, krajů vč. Prahy si hospodařil každý kraj naprosto samostatně a měl by svůj vlastní státní rozpočet! Ústředí dejme tomu v Praze by do toho nemělo co mluvit, pouze pomocí nařízení evropské komise by se staralo u přerozdělování dotací z jednotlivých zemí, které činí cca 2-4% rozpočtů zemí, v našem případě krajů! Kraje by měli svoji exekutivu a zákonodárné sbory, které by své verdikty pomalu přizpůsobovaly myšlence společné krásné Evropy. Problém ovšem by byl v tom, že tyto samosprávné kraje by měly své rozpočty, o kterých by rozhodovaly pouze oni! Měly a v případě zemí eurozóny mají navíc naprosto jinou fiskální politiku tj. volná ruka s nakládáním s jejich penězi vč. případného zadlužování, dále různé daňové systémy a různou úroveň vnitřních sociálních transferů, rovněž třeba doba odchodu do důchodu by byla jiná, velikost důchodů jiná, velikost a různost platů zejména
ve st.sektoru různá (tady narážím na Řecko, které si vlastně vypůjčovalo na platy st.úředníků vč. důchodů takže vypůjčené peníze se doslova projedly!). Je tu ještě více faktorů, které patří do fiskální politiky. Navíc, aby to nebylo jednoduché, je mezi jednotlivými kraji (státy) naprosto rozdílná výkonnost ekonomik a tím i velmi rozdílná schopnost sanovat vzniklé dluhy a také se vypořádat s vnějšími hospodářskými vlivy jako tomu bylo např. v r.2008.
Jak vidíte, tento model bez společné a shodné fiskální politiky nemůže dlouhodobě fungovat a po nějaké době se začnou projevovat problémy. Dokonce tento model umožňuje žít po určitou dobu některým na úkor druhých! V případě Řecka, které je první vlaštovkou se to projevilo až v době kdy mělo začít splácet dluhy! Na řadě jsou další země, které nebudou mít schopnost splácet, ani cash-flow.
Při současné výkonnosti ekonomik by doba splácení jejich dluhů u některých zemí i kdyby se velmi omezily ve výdajích už činí více než 40 let!!! Problém ovšem ve škrtání rozpočtů je ten. že se může velmi omezit kupní síla obyvatelstva a nastane spirálový efekt a dojde k hospodářskému excesu, kdy všechny varianty vývoje jsou špatné.
Aby eurozóna začala normálně fungovat, musely by se státy vzdát doslova ekonomické svéprávnosti a odevzdat drtivou většinu kompetencí resp. alespoň jejich relevantní část do centra a navíc by musely odevzdat většinu vybraných příjmů do cebtra. A tady končí legrace! Zkrátka by musel být vytvořen model podobný USA, kde státy federace nemají volnou ruku co se týče velikosti a úrovně daní a také v nakládání s většinou svých financí vybraných v jejich federálním státě.
Navíc jsem zmínil jazykový Babylon, který vše dělá mnohem těžší, je tu totiž jistá přímá návaznost ve stylu hesla: Bližší košile než kabát, že prakticky každý politik i na té nejvyšší úrovni, bude vždy pod tlakem nejvyšších politiků své země a bude se podle toho chovat! Taková Merkelová i Sarkozy vždy budou hájit své země, je to naprosto logické. Markantní to bylo třeba za krize v r.2008 kdy Sarkozy přímo vyzýval fr. firmy, aby stáhly výrobu ze svých satelitů v býv. vých. Evropě. Vyjadřoval se tehdy naprosto neomaleně a jednal bez skrupulí.

A Vy si myslíte, že tenhle úřednicko-byrokratický moloch se zvýrazněným zájmem politiků hájit své státy, může dobře a bez problémů fungovat? Nemůže, to by se muselo hodně změnit hlavně na základě celé kontrukce eurozóny.
-.-
16. 01. 2012 | 17:31

Borochovský napsal(a):

český maloměšťák
zde perlí,napsal tolik závažného,a ponechal tolik nádherných odkazů a to hlavně v angličtině,tak proč s ním sakra někdo nediskutujete o
investicích long term do státních bondů.Proč ho všichni ignorujte?
Slitujte se někdo.
16. 01. 2012 | 17:41

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Pepa Řepa.
Britové do EU patří, stejně jako Češi, jen ne všichni, o tom to je, český Pepíku.
16. 01. 2012 | 17:48

český maloměšťák napsal(a):

Borochovský
Ti, co umí anglicky a umí číst text ne jako důvod k jízlivé reakci...možná toto dělají (čtou text).
Takoví jako vy - co chtějí jen vypadat zajímavě, anebo chtějí pomlouvat či vyvolat hašteření se a škorpení se....jsou jim lhostejní.

Ale lítost by vám vyjádřit měli - to je pravda. Aspoň nějaká hašteřivá stará bába by se mohla ozvat a politovat vás.
Jak vidno - tak i takové jste lhostejný.

Ale já mám dobré srdce. proto jsem se ozval. A dokonce se budu za vaši deviantní a zmrzačenou dučičku modlit (tak tři sekundy).

Nazdar, Borochovský !

P.S. Jak to děláte, že vaše komentáře mají vždy pouze nulovou informační hodnotu ? Jde to z vás samo - anebo jste na to musel dlouhá leta studovat ?
16. 01. 2012 | 17:49

patriot napsal(a):

Vážení eurofanatici, bagatelizujete ekonomické, historické, kulturní, jazykové a další rozdíly, které evidentně vylučují vznik fungujícího „superstátu“… Budiž, jedná se o váš rozumový deficit.

Závažnější však je to, že si vůbec nekladete otázku, zda si občané evropských zemí „sjednocení“ přejí. Poctivá referenda (kterých se vládnoucí pohlaváři bojí jak čert kříže) by přitom nepochybně ukázala, že nikoliv. V tomto ohledu je již jasně patrný jiný váš deficit – totiž absence demokratického myšlení.

Co jiného obhajujete, než nastolení diktatury?
16. 01. 2012 | 18:00

Maximus napsal(a):

český maloměšťáku,
nic ve zlém, ale mohl byste zde uvést někoho z celé plejády zdejších lidiček, se kterým byste se nepohádal a neměl konflikt? Tipnul bych si, že jste opravdu ženská skrývající se za nicky tencokidahnuj, šlapka a nyní č.m.
Inteligentní a vzdělaný člověk jste, sice jste názorově trochu jinde než část zdejších přispěvatelů, ale to by nebylo na škodu, ale ty přehnané reakce, ty jsou skoro jako od ženské nebo transvestita .....
16. 01. 2012 | 18:00

Picanto napsal(a):

Kdo není Velkým maloměšťákem označen za blbce,
jako by nežil.:-))
16. 01. 2012 | 18:22

aga napsal(a):

Já hlavně nemohu pochopit, jak mohou pro EU a naší stále větší vnořenost do jejího zadku horovat titíž, kteří v paralelních diskuzích kritizují Schwarzenberga a TOPku, která nás tam cpe nejnemilosrdněji, z čehož se dají lehce odvodit další velevýznamné konsekvence. To mi fakt hlava nebere. Každý má právo na názor, ale ten by snad měl být probůh trochu konzistentní?
16. 01. 2012 | 18:28

Taoiseach napsal(a):

Maximus

Nevím, co Vás vede k závěru, že nechci nic slyšet. Nicméně i když nejsem specialistou na financování, o ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ mezi členské státy a orgány Unie (a v tomto smyslu jsem psal o posílení společného rozhodování) jsem informován dost podrobně a asi i pro ostatní jsou některé uváděné věci poněkud banální.

Pokud jde o vyvozované závěry, často nemůžu souhlasit. Např.:

"Při současné výkonnosti ekonomik by doba splácení jejich dluhů u některých zemí i kdyby se velmi omezily ve výdajích už činí více než 40 let!!! Problém ovšem ve škrtání rozpočtů je ten. že se může velmi omezit kupní síla obyvatelstva a nastane spirálový efekt a dojde k hospodářskému excesu, kdy všechny varianty vývoje jsou špatné."
To přece není problém vlastní eurozóně. Totéž hrozí ČR, která je unitárním státem s vlastní měnou.

"model podobný USA"
je ve střednědobém výhledu nereálný, ale není ani nutný.

"Taková Merkelová i Sarkozy vždy budou hájit své země"
To bych prosil - vždyť jsou za to taky placeni, stejně jako Nečas je placen za to, aby hájil zájmy ČR. Ale Van Rompuy nehájí zájmy Belgie, Ashtonová nehájí zájmy Spojeného království, Barroso nehájí zájmy Portugalska a Füle nehájí zájmy ČR. Navíc jsem psal o rozhodování v Evropské radě kvalifikovanou většinou, tj. hlasování budou rozhodovat šéfové vlád států společně.

"jazykový Babylon"
nemá s rozhodováním lautr nic společného. Např. ve Švýcarsku mají tři a půl jazyka a všechno funguje poměrně hladce.

"úřednicko-byrokratický moloch"
s tím také nemá nic společného, protože nejvyšší rozhodovací pravomoci má právě Evropská rada.

Mně by se samozřejmě taky líbila větší akceschopnost EU, ale řeči o tom, jak je to všechno od začátku špatně, ničemu a nikomu neprospějí a opatření (potřetí: k posílení společného rozhodování) musí být proporcionální, tzn. přiměřená k cíli, kterého se má dosáhnout.
16. 01. 2012 | 18:32

český maloměšťák napsal(a):

Maximus
Pochopte, že s někým, kdo nemá co napsat k tématu...a buď jen pomluvá či se chce škorpit...nebo sem plácá lektvar vyvařený z týdenního stohu Mladé Fronty dnes...nemá cenu se bavit.

A co se týče přehnaných reakcí (ale velmi často i kompilátu halucinací vydávaných za popis skutečnosti - jak vidno tak se vám ta profese paní matinky a taťky pracujícího v JZD ale usadila v hlavičce natrvalo...) - nebudeme sem kopírovat některé z příspěvků nicku Maximus, že ne ?

Maxime, abyste ale dnes halucinacím nepodlehl - jsem ženská i chlap, mám fousy i holou bradu a na nose mám z jedné strany bradavici a z jedné strany ne.
Změnilo se tak nyní něco ve vztahu nickučeský maloměšťák a vašeho kuřího oka ?

Howgh, k infantilní zábavě si když tak vyberte Pepku nebo někoho podobného. - například Lubor je dobrý exemplář.

P.S. Já se škorpím buď s někým, kdo sem chodí šířit propagandu anebo kdo se škorpit chce. Vás řadám do té druhé skupiny.
Konflikt ? Názorový konflikt mívám často i s těmi, s kterými nemám zájem se škorpit.
Občas do té skupiny naopak patříte.
Jinak vám zcela jistě nevadí pomluvy a jízlivosti Pepky Řepky, že ? Která je schopna své hysterické výlevy, zabalené do jarporovského slizpunství napsat kdykoliv a bez jakéhokoliv kontextu -kromě kontextu své nízkosti.
No - ono je to celkem jasné, proč...milý individualisto Maxime.

Obecně se sem chodím bavit. Poučení zde člověk taky občas najde - ale ne z banálního těsta smíchaného z těch vašich mladofrontových vyvařenin.

Bylo by nefér jmenovat někoho, s kým stojí za to vyměňovat si informace. Nefér vůči ostatním takovým.
Tvorbu takových seznamů proto přenechá takovým jako jste vy. Jistě budou takové seznamy pro různé deviantní figurky čtivé a zajímavé - zejména pokud je opepříte svými halucinacemi.

Jednodušeji - zvykněte si na to, že lidé jsou různí. A taky si začněte zvykat na to, že ne všichni jsou jako vy. A podle toho pak zkuste soudit.
Pro začátek doporučuji jako literaturu Honzíkovu cestu a Malého Bobše.
16. 01. 2012 | 18:37

Taoiseach napsal(a):

patriot

Po žádném superstátu tady nikdo z proevropských diskutérů nevolá. Poctivé referendum u nás bylo jen jedno - a to jste prohrál - s tím nic nenaděláte. Ale máte pravdu, že referend se vládnoucí pohlavár Klaus bojí jak čert kříže...
16. 01. 2012 | 18:39

Pepa Řepa napsal(a):

ten, kdo se se sebou hádat nebude
Aha, prokádrovat. Rozdělit zrno od plev.
Že jsem tak smělý, kam půjdou plívy?
Že by rošáda s těmi, co přicházejí "obohatit"?
16. 01. 2012 | 18:48

Občan napsal(a):

Zdá se, že pan Kuras něco přehlédl:
"Londýnská City se má stát čínskou finanční a investiční branou do Evropy"
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=729161#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP&utm_content=position-10
16. 01. 2012 | 18:56

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Evropská unie je pro český národ více než nutností. Pokud chceme zabránit tomu, aby odsud prchali lidé na Západ, přenesme si Západ k nám.
Bohužel neumíme vygenerovat dobrou politickou reprezentaci, a proto je pro nás výhodné být součástí většího celku, který je úspěšnější nejen ekonomicky, ale i politicky. Politicky myslím především větší úcta politiků k občanovi a demokracii, menší míru korupce.
16. 01. 2012 | 18:56

aga napsal(a):

Taoiseach

K ničemu jinému než k superstátu to při současném rozdání karet vést nemůže a taky to k němu neochvějně směřuje. Hlavní "levicoví" propagátoři jako Pehe o tom už mluví zcela nepokrytě. Kdy taky přiznáte barvu, nebo pochopíte svůj naivní omyl?
16. 01. 2012 | 18:58

Martin Konvička napsal(a):

"ten, kdo se s blbem hádat nebude"

Jenže ten západ už není, pane kolego, a naopak čím dál víc lidí z toho západu - prchá sem.
Nevěříte? Tak to jste na tom "západě" dlouho nebyl. Viz fotka - ne, není z Marakéše ani Rabatu.

http://sheikyermami.com/wp-content/uploads/street-prayers.jpg
16. 01. 2012 | 19:01

Venca napsal(a):

Kdo není Velkým maloměšťákem označen za blbce,
jako by nežil. :-))
16. 01. 2012 | 19:06

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Čísla o migraci
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/F7003184C1/$File/400711a7.pdf

Je zcela jasné, že se to táhne z východu na západ, že se pár jedinců vrací nebo sem tam jde i někdo za něčím na východ na tom nic nezmění.
16. 01. 2012 | 19:23

český maloměšťák napsal(a):

Malá aktualitka. Když už jsme u toho drolení Evropy (evropských hodnot):
(v angličtině, snad z toho Borochovského neklepne Pepka)

nejde sem dát odkaz :
Wall street journal : Saudi Arabia, China Sign Nuclear Cooperation Pact

RIYADH, Saudi Arabia—Top oil exporter Saudi Arabia said Monday it inked an agreement with China to enhance cooperation between the two countries in the development and use of atomic energy for peaceful purposes.

The deal, signed Sunday, sets a legal framework that strengthens scientific, technological and economic cooperation between Riyadh and Beijing, according to a joint statement. It seeks to enable cooperation in areas like maintenance and development of nuclear power plants and research reactors, manufacturing and supply of nuclear fuel elements.

The pact with China is the fourth nuclear agreement signed by Saudi Arabia following similar deals with France, Argentina and South Korea. The signing came at the end of Chinese Premier Wen Jiabao's first trip to Saudi Arabia as part of a six-day tour to the Middle East.

The Gulf state has also been in discussions with the U.S., U.K., Russia and the Czech Republic over better cooperation in nuclear energy...

Pane Konvičko - vy jste dost velký expert na islámské státy.
Co myslíte - jak se to teď má s tím Teheránem a hysterií kolem jejich jaderného programu ?
Je Saudská Arábie - je to legitimní...tamnější režim podporovat v jeho jaderném programu ? Jak se to tam má s právním státem ? Se zákony středověkého charakteru ?
Co až jim dojde ropa - a tím pádem se legitimita režimu nebude mít o co opřít ?

Jak se na to díváte ? Mimochodem víte, že OMV asi navýší podíl investic od Saudů ? No - abyste náhodou nečepoval benzín či naftu z nějaké nekošer čerpací staničce...?))

Zbraně a ropa. Nebo jádro, zbraně a ropa. Či USD, ropa, zbraně a jádro.
Jakmile něco z toho vypadne - jde o nepřítele. Je jedno, že přítel kamenuje lidi, zavírá za konverze....Je to přítel z definice.
16. 01. 2012 | 19:25

argun napsal(a):

Taoiseach

"...řeči o tom, jak je to všechno od začátku špatně, ničemu a nikomu neprospějí".

Ale prospějí. Na shnilých záladech totiž nikdy nepostavíte fungující dům. V tom je podstata problému. Jediné smysluplné řešení je začít znovu a od základů.
16. 01. 2012 | 19:27

Maximus napsal(a):

Taoiseach
Nic jste nepochopil. Jenom s tím Švýcarskem jste mě dostal, jenže to je právě ono, Švýcaři jsou pořád Švýcary i když mluví rétorománsky, německy nebo italsky či francousky - oni se všichni cítí být Švýcary a poté teprve jsou z toho a toho kantonu. Ale v EU "kope" doslova každý sám za sebe a to je podstatný rozdíl. Tady chybí a dlouho bude chybět společné vědomí, že jsme nejdříve evropany a potom teprvé z této země. Naprosto stejné je to v USA, oni nejsou nejdříve Kaliforňané, ale nejdříve Američani z USA a potom teprve z Kalifornie. Už si rozumíme?
No a na problematiku s fiskální společnou politikou naprosto nutnou pro existenci společníé měny jste neuvedl žádný protiargument, ono to ani nejde, protože takový argument neexistuje. Buď měna společná pro několik států splňuje dvě základní podníky tj. měnové a fiskální, nebo tyto podmínky nejsou dodrženy a pak musí dojít po určité době k problémům. Osobně jsem pro společnou EU, ale na jiných základech než těchto pofiderních dle LS a u eurozóny na politickém voluntarismu, který je přesně ve stylu: Poručíme větru a dešti..... ale to už tady bylo, že?!
Pěkný večer!
16. 01. 2012 | 19:43

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťák:

Moc dotazů najednou. Je zjevné, že Irán i Saudové ty prskavky vyvíjejí - především proti sobě navzájem. Oni na nějaký západ kašlou, jim jde o pradávný konflikt šía - sunni. Ten není jen pokračováním homosexuálně-rodinné roztržky v rasůlově stanu jinými prostředky, ale i soubojem o dominanci v rámci dar-al-islam. Chálifát je, pro ty mimoně, na obzoru, takže začíná safra záležen na tom, kdo bude v cirkusu ředitelovat.

I eventuální atak na Izrael bychom měli vnímat touto optikou. Nejde o vyhubení židů - to počká, rasůl to ostatně slíbil na den Soudu. Jde o zásluhy. Kdo najde tu drzost a Izrael vyzmizíkuje, má zaručen nehynoucí vděk tupých pas (plus nebeskej bordelák).

Do toho se motá stará "západní" geopolitika. Podle Vás boj o suroviny - proč ne. Kdosi si možná myslí, že manipuluje Saudy, a kdosi jiný, že manipuluje Iránem. Zapoměli na jedno: Muslim může být blbej, ale ne úplně blbej.
16. 01. 2012 | 19:50

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Ještě bych si všiml jednoho aspektu takzvaných eubijců.
Jde v naprosté většině o jedince, kteří nejsou schopni dobrého soužití ani se svými spoluobčany u nás no a o to méně na nějaké vyšší úrovni. Důvodů může být několik, nízký intelekt a obavy z okolí, které vedou ke konfliktům až po poruchy typu klaus, kdy jde o osobní politické zájmy.
Bolševík či neobolševík EU neé. Má dost práce s tím zpacifikovat ty doma a s EU by si již neporadil.
16. 01. 2012 | 19:50

Martin Konvička napsal(a):

"ten, kdo se s blbem hádat nebude"

A tu charakteristiku eurobijců máte z VUMLU, nebo to teď přednášejí v rámci nějakého Operáku?
16. 01. 2012 | 20:18

český maloměšťák napsal(a):

Martin KOnvička
Vy už dokážete odpovídat stejně záhadně, jako já se dovedu tázat... :)))

No - já mám takovou intuici - tak trochu založenou na zdrojích z CIA....že jestli někdy dojde na Middle East k pořádné šlamastyce...tak to přijde právě ze Saudské Arábie...že ti praví fanatici jsou hlavně tam.

Pardon - za odbočení od tématu. Vím - projednává se zde ten kameróóń,,,,

P.S. Jen mi vrtá hlavou - jak můžou tam nahoře provozovat bordel s pannama ?
To se mně nějak nezdá....co pak dělají s těma - no až jako...však moc dobře víte co ...když ztratí to panenství .....
To jdou pak sloužit do bordelu pro chudé vrstvy ? Které si zas tak moc na nějaké detaily nepotrpí ? Kdy je zajímá hlavně cena ?
:))
16. 01. 2012 | 20:24

Taoiseach napsal(a):

aga

Evropská legislativa se od začátku řídí zásadami subsidiarity a proporcionality. Silácké řeči na tom nic nezmění.

argun

"začít znovu a od základů"
A do kterého roku konkrétně byste se chtěl vrátit? A proč si myslíte, že je takový návrat možný?

Maximus

"Nic jste nepochopil."
Nojo, máte to se mnou fakt těžký - :)))))

"oni se všichni cítí být Švýcary a poté teprve jsou z toho a toho kantonu"
Aha, to já zvládám být SOUČASNĚ občanem své čtvrti, svého města, České republiky a Evropské unie. Je to makačka, ale dá se to. Už si rozumíme?

LS je kompromisem 27 států. Neumím si představit, že přijde pan Maximus, řekne udělejte to jinak, a sice takhle - a všichni sklapnou kufry.
16. 01. 2012 | 20:59

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťák

Záhadně? To bude nadužíváním terminologie, a proto nabízím slovníček.

"rasůla", aka rasůl, vl. jménem Mohammed - manipulátorský ichtyl ze 7. století, který to dotáh na proroka

"homosexuálně-rodinné roztržka v rasůlově" - kořen rozporu šía-sunni. Primárně jde o roztržku o nástupnictví po raslůlovi. Šía by nástupce rádi viděli Alího, rasllova hloubavého synovce, prvního konvertitu, pravděpodobného homo-milce, a též zetě (manžela jediné dcery Fatímy). Rodinnou pohodu narušil hromotlucký Abú Bakr, který svým milcem pro změnu učinil Mohammeda, a aby strvril dohodu mezi kluky, oženil jej se svou dcerou, Ajšou. Tento komplikovaný spor švakrů a zeťáků se táhne nepřerušeně 13 století, postupně na sebe nabalil "věroučné rozdíly", a pravděpodobně skončí jadernou válkou. Sex je sfiňa.

"dar-al-islam" - dům míru, část světa pod vládou islámu, z definice fascinovaná výše uvedeným švakrozeťáckým sporem. Do budoucna tedy celý svět.
"Chálifát" - politické uspořádání v budoucím dar-al-islam, mokrý sen každého správného muslima.

Pokud Vám připadá, že kvůli výše uvedeným nesmyslům mohou světovou válku rozpoutat jen kreténi, pak bingo, začínáte chápat islám.
16. 01. 2012 | 21:03

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťák - pokračuji ve Slovníčku ;)

bordel s pannama - jedna z velkých záhad Světla islámu (núr-al-islam), které do detailů rozumí jen alláh (= nejlepší rasůlův marketingový tah, skvělý ke strašení pologramotných beduínů a vlastně i kohokoli jiného, pokud je to strašení stvrzeno nějakým tím bičovaníčkem, kamenováníčkem, nebo kudličkou taženou přes karotidy).

Z těch několika málo explicitních popisů se ví, že ony panny - hurisky - budou krásnější než cokoli ve světě Smrtelníků, budou mít temné gazelí oči, a ano, budou to panny, ovšem panny recyklovatelné! Po každé defloraci (a těch bude hodně, protože muslim v ráji bude mít sílu nevímužkolika smrtelníků) se jim panenství opět obnoví, jako na Plastické chíře v IKEMu, ale zadara.
Kromě nich budou dále k dispozci "chlapci perlám podobní", a konečně 4 řeky - s pramenitou vodou, medem, mlékem a vínem. Tedy vše, po čem srdce Frustrátovo prahne.

Méně jasný je osud Frustrátových pozemských manželek. Většina muslimek skončí v Pekle (v tomto ohledu byl rásůl jednoznačný), ale občas nějaká to do Nebe zmákne, buď jako "nejoblíbenější huriska", nebo jako manželka milovanější než všechny hurisky.
Jisté je, že vzhledem k jiným Frustrátovým zábavám (viz výše) tam ty chuděry holky konečně naleznou klid...
16. 01. 2012 | 21:13

český maloměšťák napsal(a):

M. Konvička
Geneze šííté-sunnité roztržky je mi známa.
Nemyslím si, že se náboženská válka stane rozbuškou. Možná se to tak vysvětlí masám.
Rozbuška bude ekonomická. Vždy šlo o ekonomiku. Jak Habsburkům, tak Nizozemcům tak Valdštejnovi...

Prostor ale pro moderní svět ztratil význam (zemědělské přebytky, globalizace kapitálových toků). A klasická (konvenční) forma války je ve světě balistických raket a jaderných zbraní nonsensem.
Jde tedy o čas.
A ten je měřen v zemích jako je Saudská Arábie dynasticky.
O tom jsem psal.

Co je rizikem , že může dojít k použití jaderných zbraní. Kdy se reřim , uměle držený při životě díky příjmům z ropy a zbraním...může propadnout do stavu, že vystřelí rakety s jadernými hlavicemi (přeháním...ale právě tak je přeháněno ve vztahu k iránskému jadernému programu...cožpak nechápete, že jde o to, že když nebude země počítat s tím, že svou energetickou bilanci nemůže do budoucna opírat jen o ropu...a tedy že jaderná energetika je jistou substitucí...že právě to může být rozbuškou ...a kdy je tedy spolupráce s takovou zemí zločinem akdy výbornou investiční příležitostí - pokud to nevíte...tak napište že nevíte...a nevyhýbejte se odpovědi...)

Jinak v rozmezí několika minut píšete, že muslimové blbci nejsou...abyste vzápětí napsal že jsou to kreténi.

P.S. Mimochodem - Twitter a OMV...sociální sítě a distribuce PHM.
Sociální sítě vyvolaly údajně islamské revoluce...ropa je mízou ekonomiky Západu. Arabbské investice do nich.
Kde je teda to ohrožení ? Kdo se cítí ohrožen - když se oboustranně investuje ostošest ? Vy nevíte, že investiční kapitál je snad jednou s nejopatrnějších věcí na světě ? /proto ty všechny možné analýzy, ratingy, valuace..../
Není ten strach iluzorní a selektivně hlásaný ? Iluzorní protože vychází ze sentimentu a selektivní - protože je účelový (nepřítel je ten, koho USA nezahrnou do sféry svého vlivu).

Zatím jste neodpověděl na nic z tohoto.
16. 01. 2012 | 21:32

Maximus napsal(a):

Taoiseach
Už vím jak vzniklo to heslo o hrachu a házením s ním na zeď, asi Vás autor musel znát. Takže vyčůrat, pomodlit a jít spinkat, ať se Vám zdají hezké sny o tom jak jste SOUČASNĚ občanem své čtvrti, svého města, České republiky a Evropské unie. Většinu lidí co znám, tak na otázku někde ve světě, odkud jsou, odpoví, ze z ČR, ale nikdo neřekne, že z EU, asi budete exot, který třeba na Malorce řekne v hotelu, že je z EU. Asi si poklepou na čelíčko a usmějí se. To vypadá na schizofrenii většího stupně, ale prý se to dá léčit. No a ta Vaše poslední větička Vás usvědčuje, že jste opravdu nic nepochopil. Já přece nejsem proti EU, ale konstatuji to co už jiní a mnohem větší odborníci přes ekonomii a finančnictví, že eurozóna je postavena na špatných základech. Jestli jste to nepochopil, Váš problém. Takže hajat a nechte si zdát pěkné sny o spravedlivé a perfektně fungující eurozóně!
16. 01. 2012 | 21:56

český maloměšťák napsal(a):

Vždycky mě pobaví takoví ti salonní analytici, co opakují hesla typu " EU je postavena na špatných základech" aniž by akceptovali to, že procesy mají svůj začátek a průběh...a že pokud se dnes vyje a vztyčují se uši při vyslovení pojmů jako je " snaha o větší integraci" či " společná fiskální politika" - měli by si takoví salonnéí analytici (já jim říkám přežvýkavači titulků z MF) - měli by si uvědomit, že v době , kdy se etablovalo euro ...to asi bylo neprůchodné ještě více volat po takových věcech...

...u takových amaterských analytiků mě pak baví nejvíce to, jak ohrnují nad těmi základy nos...místo toho, aby nám laskavě sdělili, jak oni přispěli k jejich formování či změně...a co s tím kromě nářků hodlají dělat do budoucna....

W. Buffet tvrdí, že úvahy analytiků čte v novinách až poté, co zjistí, že v těch novinách nejsou lepší vtipy.

P.S. Doporučuji přežvýkavačům titulků z MF aby si přečetli nějaké práce o tom, jak se formoval monetární systém USA.
16. 01. 2012 | 22:13

český maloměšťák napsal(a):

http://money.cnn.com/2012/01/16/markets/sandp_efsf_downgrade/

Standard & Poor's axe took another swing at Europe Monday, this time stripping Europe's bailout fund of its AAA status.

No - tak to už je velmi bizarní. Jsem zvědav, jak by se tvářili ve FEDu či v Bílém domě...kdyby v roce 2009 S and P downgradoval TARP.

http://baselinescenario.com/2009/06/19/tarp-for-rating-agencies/
..plus .diskuze
:))

P.S. Kdo bude investovat do zdravotnického zařízení, specializujícího se na léčbu "hadů v obleku" - bude boháč.
/Babiak : Snakes in suits/

http://www.theirm.org/events/documents/A2-HollyAndrews_revised.pdf

Vzkaz pro pozůstalé po Borochovském - odškodnění požadujte po Pepce. Ta klepe ...my čeští maloměšťáci zvoníme.
16. 01. 2012 | 22:29

Martin Konvička napsal(a):

maximus, maloměšťák

On problém s EU leží hlouběji, než ve "špatných základech" okolo eura.
Leží v tom demokratickém deficitu, jak se eufemicky říká tomu, že to je byrokratická oligarchie bez dostatečně mocné legislativy, bez rovnováhy tří mocí, a bez legimity, která, pokud chci budovat "stát", musí vycházet zdola, z referend.

Že to dřív nebylo průchodné? Jistě - protože to lidi nechtěli, protože jim nikdo nevysvětlil, k čemu by to bylo. Protože netrpěliví hujeři, místo trpělivého budování státu, dělali legislativní revoluci, šili na lidi boudu. Jenže to může vycházet, jen dokud ty lidi současně uplácíte prosperitou.
Na lži nejde budovat nic trvalého. Zkuste to v manželství, kdo nevěříte.
16. 01. 2012 | 22:29

Maximus napsal(a):

Pár chytráků co čtou určite MF dnes se také vyjádřilo:

Další ostrá kritika k realizaci projektu společné evropské měny přišla tentokrát z nečekaných úst, když výtkami nešetřil někdejší předseda Evropské komise a jeden z tvůrců eura Jacques Delors. V rozhovoru pro britský deník Daily Telegraph prohlásil, že samotná idea jednotné měny není špatná, fungování eurozóny je však podle něj od začátku chybné.
Delors působil v čele EK mezi lety 1985 až 1995. Je jedním z klíčových architektů jednotné evropské měny. V interview kritizoval způsob, jakým státy eurozóny projekt společné měny realizovaly. Podle něj může za současnou dluhovou krizi nedostatek centralizované koordinace hospodářské politiky jednotlivých zemí, jehož vinou někteří členové roztočili spirálu neudržitelného dluhu.
Politici podle něj přehlíželi, že některé ekonomiky byly v základu slabé a státy eurozóny hospodařily nevyváženě.
„Ministři financí nechtěli vnímat cokoliv sporného, co by museli řešit,“ prohlásil 86letý Francouz. Trvá na tom, že všechny země eurozóny musí přijmout svůj díl zodpovědnosti za dluhovou krizi, která vedla až k obavám o přežití eura. „Každý si musí sáhnout do svědomí,“ řekl.
Podle Delorse měli pravdu ti členové EU, kteří euro nezavedli s poukazem na to, že bez jednotného řízení nemůže společná měna fungovat, jak namítala například Velká Británie. „Kápli na to,“ souhlasí Delors.
Reakci současných lídrů EU charakterizoval slovy „příliš málo, příliš pozdě“.
V projektu eura se podle něj odrážejí protichůdné elementy, jakými jsou německá tvrdohlavost v požadavku přísného dohledu nad fungováním měny a absence jasné vize u všech ostatních zemí.
Delors vyslovil své výhrady v době, kdy má eurozóna před sebou kritický týden. [celá zpráva]
V pátek německá kancléřka Angela Merkelová oznámila, že Evropa musí zapracovat na zavedení fiskální unie ve snaze rozpočtově umravnit některé členské státy. Spolu s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym volá po změnách ve smlouvách o EU.

Ještě že tu máme českou maloměstskou šlapku co neustále měkce kidáhnůj. Pak můžeme klidně jít spát!
16. 01. 2012 | 22:35

Maximus napsal(a):

Martin Konvička
Rozumný názor.
16. 01. 2012 | 22:38

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Konvičko, ty jsi bavič.

Nebýt EU, tak Češi nevěděli, co je to referendům.

Tvá jednoduchost nám něco říká o tvém pravičáctví a pravičák a referendum, to je opravdu věc.

Nedávno jsem kroutil hlavou nad tím starým vrtošivým šedivcem a uvědomil jsem si, že když vás člověk pozoruje a naslouchá vám, tak se o vás mnohé dozví. Šedivec pravil, „referendum je zříkání se zodpovědnosti“. Jako duchem demokratovi se mi to zdálo šílené, ale pak jsem si uvědomil, že je to tak, tedy pro vás pravičáky, kdy referendum chápete jen jako příležitost zbavit se zodpovědnosti, nikoliv jako akt demokracie.
16. 01. 2012 | 22:46

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťák -

K té předchozí přehršli dotazů.
Vy předpokládáte, s tou ekonomikou pořád, nějakou racionalitu. No, když ji vidíte v investičních společnostech ... tak mi to nepřipadá moc racionální. Před 2. světovou se taky investovalo, před tou první tuším taky, a k čemu to vše bylo?

Že nejde o prostor není tak úplně pravda. Vyprávějte to třeba v Egyptě. Ale věru, suroviny jsou důležitější.

Takže k té Saudii. Něco malinko víme od lidí tam. Západně vzdělané horní třídy - aristokratická mládež. Vypadá to tam na 3 hlavní síly. První je "stará garda", která ví, že se jí stříhá metr, prosperuje díky podpoře západu, a chlácholí alláha i své vlastní poddané investicí do vývozu islámu. Druhá je "mladá garda", jsou bohatí a vzdělaní, chtěli by více svobod, civilizovanější islám, ale jejich ideálem není nevěřící západ, ale Libanon, Malajsie, Bahrajn, donedávna Sýrie. Odejít od islámu je pro ně "nemyslitelné", nebo aspoň "nevyslovitelné" - chtěli by koláč mít a jíst, a hlavně - islám jim dává Cosi, odvozují z něj svou jedinečnost, asi jako pěrestrojkoví Sověti z Lenina. Bojí se toho prázdna. No a třetí skupina - plebs, masa, nevzdělaný věřící dav, který vidí - jako všude v dar-al-islam - řešení jedině ve větším islámu. Štve je hříšný život horních vrstev, to, že se kamarádí s Velkým Satanem, atd.

Jakmile by došla ropa - a 1. i 2. skupina ví, že dojde, a děsí se té chvíle - tak tu 3. skupinu nebude čím uplácet a chlácholit.

"...a kdy je tedy spolupráce s takovou zemí zločinem akdy výbornou investiční příležitostí - pokud to nevíte...tak napište že nevíte..."

Ne, nevím to.
Podle mě je kravina spolupracovat s tou zemí vůbec, bere to západu/Americe i tu poslední legitimitu otevřít kušnu na téma lidských práv. Jak z nich tu ropu dostat BEZ spolupráce, toť otázka, ale snad by šlo nějak obchodovat bez poklonkování, které během své návštěvy předvedl třeba Obama.

"Jinak v rozmezí několika minut píšete, že muslimové blbci nejsou...abyste vzápětí napsal že jsou to kreténi."
To je to orientální duální myšlení.
16. 01. 2012 | 22:53

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Poznámka obecně.

Věřte pravicovému politikovi co říká nebo spíše jak smýšlí o věcech.

Když například Klaus tvrdí, že klimatologové lžou o oteplování, aby z toho získali pro sebe nějaký prospěch, tak nevěřte jako věci takové, ale věřte Klausovi, že on Klaus, jako politik takovým způsobem uvažuje.
Věřte i tomu, když pravičák líčí stát jako zlo, on ví, co ztělesňuje atd..
16. 01. 2012 | 22:58

Martin Konvička napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude

Souhlas, pravicoví POLITICI jsou nedůvěrýhodné sv-ně.
Ale proti levici pořád dobrý, tam totiž nejen policiti, ale i voliči....
;)

Brát, prosím, s rezervou. Vy melete nesmysly, tak je melu taky.
16. 01. 2012 | 23:10

Maximus napsal(a):

Názor odborníka:
Eurozóna již několik měsíců přešlapuje na rozcestí a nerozhodnost jejích lídrů zvyšuje kolísání již beztak neklidných trhů. Základní možnosti již v podstatě ve veřejné diskuzi vykrystalizovaly.
Jednou možností je, že eurozóna k měnové unii přidá společnou rozpočtovou politiku, včetně daní a dluhopisů. Základním předpokladem je ovšem společenský konsensus na vyšší formě integrace.
Rozhodnutí o podobě společné Evropy a „ideálním“ stupni integrace bude nakonec vždy politickou záležitostí, aby to ale fungovalo, musí odrážet názor většiny společnosti. Budou lidé v zemích eurozóny ochotni platit celoevropské daně nebo souhlasit s tím, že se jejich země zaručí za závazky jiných částí unie?
Pocit sounáležitosti ovšem nestačí. Zapotřebí jsou fungující společenské instituce, včetně těch ekonomických (federální daně, berní úřad, ministerstvo financí, dluhová agentura atd.). Eurozóna by především musela mít k dispozici podstatně silnější nástroje k zavedení a udržení fiskální disciplíny a omezení divergenčních tendencí uvnitř měnové unie.
Další krok v integraci Evropy doprovází řada sporných bodů. Nicméně z čistě pragmatického hlediska by eurozóna jako celek ušetřila se společným dluhopisem zhruba 54 miliard eur ročně, tj. 0,6 procenta HDP. Německo by Euro bond přišel na 34 miliard eur ročně, Francii na polovinu. Nejvíce by logicky profitovaly země, které ztratily důvěru trhu a musely by se samostatně financovat za prohibitivní sazby. Řecko by díky Euro bondu ročně ušetřilo více než 50 miliard eur, Portugalsko 14 miliard eur, Irsko asi 9 miliard eur. Zajímavou úsporu by realizovala nejzadluženější evropská země, Itálie: 26 miliard eur.
Druhou možností je naopak krok zpět: zachování výhod společného trhu, celní unie a demontáž či zúžení eurozóny. Teoreticky to lze snadno zdůvodnit. Eurozóna není optimální měnovou zónou a spíše se jí vzdaluje, než přibližuje. Prakticky je ale možnost rozpadu měnové unie snad ještě obtížněji představitelná než první možnost.
Hodí Německo přes palubu Řecko a Portugalsko, nebo raději samo opustí eurozónu? Co s Itálií, která se při současných podmínkách na trhu s dluhopisy pohybuje za hranou fiskální udržitelnosti a nebýt intervencí ECB byla by situace ještě horší? Co by to provedlo s finančním systémem při jeho dnešní globální provázanosti? Jak hlubokou recesi by takový otřes přinesl? Kam by vystoupala nezaměstnanost ve Španělsku, kde už nyní převyšuje 20 procent? Kam bude vyvážet exportně orientovaná německá ekonomika?
Ze současné šlamastyky není snadné cesty. Jenže kopáním plechovky po ulici a nicneděláním se to samo nevyřeší.
Autor David Marek
Patria Finance
16. 01. 2012 | 23:11

argun napsal(a):

Taoiseach

Rok? To přece není vůbec důležité. Není totiž na co navazovat.
Návrat? O tom jsem nepsal vůbec nic. Psal jsem o novém začátku.
Chápu, že pro eurofanatiky je to představa kacířská. Avšak jediná možná, domnívám se.
16. 01. 2012 | 23:23

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Konvičku.
Já jsem napsal či řekl, pozorujte je (politiky), sledujte, jakým způsobem přemýšlí a mnohé se o nich dozvíte.

Když politik říká,
- politika je špinavá,
- neexistuje něco, jako je veřejný zájem,
- každý sleduje jen jeho osobní zájem a pod,

tak politik sděluje voliči toto

- že se volič nemá podivovat nad jeho špinavostí
- že pro něj neexistuje veřejný zájem
- že on sleduje především svůj osobní zájem

že to tak je a volič se tomu všemu nemá divit.
16. 01. 2012 | 23:26

Martin Konvička napsal(a):

ten, kdo se ...

Jo, na tom něco je. Ale pak tedy fakt nevím, oč jsou ti "levicoví politici" lepší.
Že svá křiváctví lépe kryjí? Ani to jim moc nejde.
16. 01. 2012 | 23:36

Hurá napsal(a):

Divobyj - nahoře - to napsal velmi dobře !
17. 01. 2012 | 00:20

český malom욡ák napsal(a):

M. Konvička
Díky za výklad. A kvituji, že se nebojíte odpovědět, že něco nevíte. Bez ironie.
--------------
Draghi prohlásil, že se na ratingové agentury nemá hledět jako na arbitry finančních trhů.
Aspoň někde je ještě rozum.
17. 01. 2012 | 01:00

Pepa Řepa napsal(a):

Venca
Za vším je asymetrie v informacích
:-)
17. 01. 2012 | 08:04

Taoiseach napsal(a):

Maximus

Vaše srdceryvné výlevy jsem četl až ráno. Nemámť formálního vzdělání v psychologii, leč je mi jasné, že snaha líčit člověka s odlišným názorem jako téměř nesvéprávného je neklamným znamením vnitřní nejistoty. Dávejte si na to pozor.

"na otázku někde ve světě, odkud jsou, odpoví"
To je zcela nepodstatné. Podstatné je chodit ke všem volbám, protože na každé úrovni (obec, kraj, stát, EU) se rozhoduje o věcech, které ovlivňují budoucnost občana.

"Já přece nejsem proti EU, ale konstatuji to co už jiní a mnohem větší odborníci přes ekonomii a finančnictví, že eurozóna je postavena na špatných základech."
Neschovávejte se za "mnohem větší" (to by byla zbabělost) a pěkně řekněte, jak KONKRÉTNĚ to chcete mít jinak. Pak už zbývá maličkost - přesvědčit o tom většinu v KAŽDÉM z 27 států.

Netvrdím, že David Marek je neomylným odborníkem, ale text, který citujete, je v mnoha ohledech rozumný. A hlavně není hysterický, jako jsou výlevy pana Kurase a jeho zdejšího fan-clubu.

argun

"Fanatiky" si laskavě odpusťte. I Vaše názory jsou mírně řečeno vyhraněné a nesmiřitelné.
Jinak Vám moc nerozumím.
"Není totiž na co navazovat. ... Psal jsem o novém začátku."
Znamená to tedy stávající smlouvy vypovědět a uzavřít nové? Pokud je vypovíte včetně Smlouvy o ESUO, vracíte se do roku 1951. Pokud jste to myslel nějak jinak, prosím o vysvětlení.
17. 01. 2012 | 08:45

argun napsal(a):

Taoiseach

Vyhraněné a nesmiřitelné? Když máte problém s vnímáním reality a její akceptací, může se to tak možná jevit. EU neuspěla ani ekonomicky, ani politicky, taková je skutečnost. Bohužel.

Pokud vím, zatím žádné smlouvy EU nebylo nutné vypovědět, když se jevilo potřebné je ohnout. Prostě se ignorovaly. Mám za to, že stejné to bude i tentokrát, až silné země budou opuštět současnou EU.
18. 01. 2012 | 08:10

Taoiseach napsal(a):

argun

EU neuspěla? Záleží na tom, s čím to srovnáváte. A proč se do toho neúspěšného projektu cpou další státy včetně Íslandu?

Jediné, co se zatím ignorovalo, resp. ohýbalo, byla maastrichtská kritéria, protože podle maastrichtské smlouvy nebyla vymahatelné. Teď se jedné o mezivládní smlouvě, která má zajistit jejich vymahatelnost. Nic víc - nic míň.

Pokud to "praskne", silné země nebudou opouštět současnou EU, nýbrž naopak vytvoří tvrdé jádro (tedy s výjimkou Vleklé Británie). Takže současné smlouvy zůstanou, ale REÁLNĚ bude rozhodovat jenom to tvrdé jádro a ostatní to fakticky nebudou moct ovlivnit.
18. 01. 2012 | 09:11

argun napsal(a):

Taoiseach

Island? Kam jinam se může cpát trosečník než na bárku trosečníků? Torpédoborec ho nejspíš nenaloží, jede moc rychle. A nemůže zastavit. Trosešníkovo zoufalství nevypovídá nic o perspektivě té bárky.

Tvrdé jádro? To, co popisujete, je prakticky totéž, jako opustit současnou EU. Ostatní budou tvořit stafáž, aby to nevypadalo tak blbě. Pes se nažere a koza zůstane celá. To je esence fungování tohoto spolku.
19. 01. 2012 | 14:38

Taoiseach napsal(a):

argun

Ísland na tom není tak zle. Zbankrotoval kvůli soukromému zadlužení, ale rozhodně nemá strukturální problémy, co mají balkánské země. Jinak nevím, kdo ve Vašem příměru představuje ten torpédoborec.

Pokud bude dvourychlostní Evropa, můžete to vykládat tak, že silné země současnou EU opustí. Ale s tím, že ji opustí SPOLEČNĚ, ne jednotlivě. Hospodářská provázanost - a tedy i závislost slabších na silnějších - zůstane stejná. S tou stafáží jste to vystihl velmi přesně: ve tvrdém jádru se bude rozhodovat a ostatní to v rámci EU "budou smět přijímat". Otázka tedy je, kde máme chtít být my. Že bych chtěl být s Maďarskem, Británií, Klausem a Kurasem - to tedy zrovna ne.

Je zjevné, že já vnímám jednu a tutéž realitu jinak než Vy. Dovedu si představit, že bez EU by mohlo být ještě hůř. Jsem totiž starej - :) - a dobře si pamatuju např. obchodní války z let šedesátých a začátku sedmdesátých. Vy jste zřejmě - přinejmenším duchem - mlád, a tedy přirozeně netrpělivý. Ani já zdaleka nejsem spokojen se současnou podobou EU, ale je mi jasné, že cesta kompromisů ve 27 a více bude vždycky pomalá.
20. 01. 2012 | 14:43

cekinhene napsal(a):

hzyuk <a href=http://www.billigejakkers.com>canada goose jakke</a> ,
zihvs <a href=http://www.billigejakkers.com>canada goose jakke</a> ,
arneo <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose tilbud</a> ,
lfmlc <a href=http://www.jakkeparka.com>canada goose jakke</a> ,
tdrfs <a href=http://www.billigejakkers.com>www.billigejakkers.com/#8956</a> ,
kqvzl <a href=http://www.billigejakkers.com>www.billigejakkers.com</a> ,
04. 10. 2012 | 01:13

Queflyidereer napsal(a):

内部内と全体の周り 革新 加えて、 スーペリア デザイン。 これらの多くは、これらの大部分 <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ激安</a>, ハードディスク 効果的です 一般 に関して ストッキング販売 の種類 ファイル また、 レコード 加えて、 商品。 彼らは可能性があります スタイリッシュ、余分 上品な 採用応用利用などと比べて http://www.cheapuggbootssalejp.com 一般的に 得るために 常に保つ 結果 ペット ペン ハードドライブ を書面で置く。 大部分が、人々は に慣れするために使用されるあなたが#救う<a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ugg ブーツ 格安 </a>,
で保存弱い 設備情報 とは 受け入れる これらの多く と同様として 最高 小屋 ディスクがハードディスクを書面で置く <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>リンク</a>, 届ける 依存、柔軟性 組み合わせて 利点 と同様と一緒に加えてと非常に手頃な経済価値 前提条件 含むとバイヤー したがって、 彼らがすることができますは利用のなさ使用適切 ストッキング ソース <a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>cheapuggbootssalejp</a>, と ために意図 とか、そういうところは。
09. 11. 2012 | 07:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy