Jakým přínosem je imigrace?

27. 08. 2008 | 23:41
Přečteno 8649 krát
Imigrace posiluje evropské ekonomiky a imigranti k nim víc přispívají, než z nich získávají. Imigranti udržují při životě systém důchodů, který by se bez nich následkem stárnoucí a řídnoucí domácí populace zhroutil. Imigranti zaplňují volná pracovní místa, pro něž nejsou domácí pracovní síly.

Imigranti jsou pracovitější než zlenivělí Evropané a tím, že jsou ochotní pracovat za nižší mzdy, pomáhají udržovat konkurenci pracovních sil a nízkou inflaci, což evropským zaměstnavatelům pomáhá udržovat nižší výrobní náklady. Imigranti obohacují evropskou kulturu a vzdělanost a vstřebáním evropské kultury a civilizačních hodnot pomáhají povznést i země svého původu, s nimiž udržují kontakt.

Tyto neustále opakované heslovitě zjednodušené informační štěky zvané anglicky „sound bites“ se v evropské politice už dávno staly náboženskými mantrami a dogmatickými poučkami, o nichž málokdo pochybuje, tím méně, aby ověřoval jejich pravdivost. Tak to holt za nás někdo chytrý spočítal, tak je to správné, a tak už to asi bude. Navždy a kolem dokola, dokud se Evropa nepromění v multikulturní ráj.

Jedním z největších propagátorů těchto dogmat je britská labouristická vláda. Té už nezbývá, než brát na vědomí (přehlédnout už to dokáže jen slepec), že nekontrolovaná a neomezovaná emigrace přibližně dvou set tisíc ročně napíná k prasknutí „social cohesion“ čili soužití společnosti, mění k nepoznání britskou kulturu, školství, vzhled měst a každodenní chování lidí, působí přetlak na zdravotnictví a bydlení, ve svých extrémech i ohrožuje bezpečnost země a občanů. A že téměř osmdesáti procentům Britů (včetně dříve usazených imigrantů) už imigrace působí úzkost, ale přiznávají, že se o problému imigrace bojí hovořit, aby nebyli obžalování z trestného činu rasismu a xenofobie.

To vše ale dosud vláda obhajovala tvrzením, že všechna negativa imigrace se více než vyrovnají obrovským ekonomickým obohacením Británie a každého jejího obyvatele. Dokonce si dala práci propočítat, že čistý příspěvek imigrantů britské ekonomice činí šest miliard liber ročně. A že tudíž jakékoli omezování imigrace by škodilo prosperitě britského národa.

Vážně? – řekl si ekonomický výbor sněmovny lordů, v němž sedí vedle bývalých konzervativních ministrů financí Nigela Lawsona a Normana Lamonta i bývalý guvernér Anglické národní banky a několik významných ekonomů labouristických a liberálních.

A s pomocí univerzitních expertů se dali sami do počítání. Letos v březnu jim po devítiměsíčním studiu dokumentů Anglické národní banky, Konfederace britského průmyslu, Britské lékařské asociace, místních správ, odborů, státní auditní komise, ministerstva vnitra, předních ekonomů a sociologů z kalkulaček vyšlo v pětisetstránkové zprávě něco trochu jiného.

Hrubý národní produkt se sice v roce 2006 skutečně zvýšil o přibližně 6 miliard liber (možná, ale vůbec ne výlučně díky imigraci), ale širší výdaje na imigraci činí každoročně 8,8 miliard. To pro výbor lordů spočítal oxfordský profesor David Coleman, a to z položek jako tyto: Jen provoz azylového úřadování stojí 1,5 miliardy. Na miliardové částky vycházejí položky jako výuka angličtiny pro imigranty, zdravotní péče, právnické, soudní, tlumočnické a překladatelské služby při vyřizování azylových sporů, povinné ubytování, podpora v nezaměstnanosti a rodinné příplatky, extra práce policie a etnických referentů při obecních správách. Podle těchto propočtů by tedy spíš vycházelo, že Británie se nekontrolovanou imigrací ochuzuje každý rok o 2,8 miliard liber.

Prosperita populace – připomínají lordi – se navíc měří ne podle hrubého domácího produktu celkově, nýbrž v propočtu na hlavu. Ten za celých deset let labouristické vlády podle vlastních labouristických propočtů nárůstem přistěhovalých pracovních sil o 2,5 milionu vzrostl jen o 58 pencí týdně a to ještě není jisté, co z toho je následek inflace a zda se to dá vůbec propočítat. Jiný (nevládní a tudíž pravděpodobnější) propočet uváděl jen 28 pencí. Slovy šéfa think-tanku Migrationwatch Sira Anthony Greena, „imigrace za deset let průměrnému Britovi polepšila nanejvýš o jednu tabulku čokolády Mars týdně.“ (Nebo obtýden, podle druhého propočtu).

Imigrace systém důchodů nezachrání, neboť i imigranti stárnou a po letech práce mají nárok na důchod i oni, připomněli lordi. Z každého dnešního pracujícího imigranta se jednou stane britský důchodce. A domyšleno do důsledku: na každého pracujícího imigranta, který půjde do důchodu, budeme muset přivézt – dalších kolik že to nových imigrantů, aby na jeho důchod vydělávali? A domyšleno do dalšího důsledku, neznamená to náhodou, že jsme nastavili do setrvačnosti systém nikdy nekončící a trvale se zrychlující imigrace? A není to třeba náhodu taky proto, že labouristická vláda imigranty neomezeně přijímá proto, že obrovská většina z nich po získání občanství volí levici? (Stejně jako třeba v Holandsku a Belgii).

Jestliže imigranti zaplňují místa, pro které nejsou domácí pracovní síly, jak je možné, že i po náhlém přílivu 700 tisíc východních Evropanů počet volných míst v témže roce zůstal přibližně beze změny na 600 tisících? Ptají se opět lordi. Není to třeba tím, že každý imigrant je taky spotřebitel zvyšující poptávku po zboží a službách a tudíž vytvářející nová volná pracovní místa?

Nebo třeba taky tím, že těch zhruba 600 tisíc britských nezaměstnaných jsou lidé trvale nezaměstnatelní nebo po zaměstnání netoužící? Nebo třeba taky tím, že ne každý imigrant přichází nutně za prací, nýbrž někteří i za podporou v nezaměstnanosti? A že tudíž imigrace na stavu zaměstnanosti vůbec nic nemění? Navíc – a to lordi pokládají za dlouhodobě katastrofální – přijímáním kvalifikovaných pracovníků z ciziny se oslabují šance na zlepšení kvalifikace domácích. A že s případným odchodem cizích pracovníků – jak už se děje u Poláků – se Británie ocitne bez kvalifikovaných sil.

Jestliže jsou imigranti ochotnější pracovat za nižší mzdy, jak je matematicky možné, že v roce 2007 vychází průměrná mzda imigranta na 424 libry týdně, zatímco britského občana na 395? Částky, které imigranti odvádějí z britské ekonomiky do svých zemí, jdou do miliard a většina z nich ani není zjistitelná, neboť obchází oficiální bankovní a poštovní převody a je tedy neznamenaná. A navíc, velký a nezjistitelný počet imigrantů pracuje na černo za hotové a neodvádí daně. „Jediný, kdo na imigraci vydělává, jsou samotní imigranti a jejich zaměstnavatelé, ostatní prodělávají, nejvíc dělníci na nízkých mzdách “, uvádí zpráva lordů konkrétně.

Za všechny členy komise, světoznámý ekonom labourista Lord Layard vládu vyzval, aby na imigraci stanovila číselný limit a pravidla, jak jej dodržovat. A varoval, že jinak bude Británie vystavena trvalému náporu přibližně 190.000 imigrantů ročně na dalšího půl století či víc. Současný systém klasifikace imigrantů podle bodování, který labouristická vláda částečně okopírovala od Austrálie, je podle lordů nedostatečný a na tlaku imigrace nic nemění. Předseda komise konzervativec Lord Wakeham nenechal nikoho na pochybách: „Dali jsme vydatně a jasně najevo, že neshledáváme, že by dosavadní vládní politika přinášela jakýkoli velký ekonomický prospěch.“

Jenže socialisté by nebyli socialisté, kdyby si z výtky neudělali pochvalu.

„Tato zpráva potvrzuje, že náš bodovací systém byl správný,“ dal se slyšet ministr pro imigraci Liam Byrne. „Jsme rádi, že výbor tento systém uvítal. Jeho zpráva skutečně potvrdila, že v roce 2006 narostla britská ekonomika o 6 miliard, a to je opravdu hodně.“ A aby si trochu ohřál i svou vlastní polívčičku, přidal: „Zpráva vzala v úvahu i mnohá moje vlastní dřívější doporučení.“

Což v socialistickém newspeaku znamená, že zásluha za všechna zlepšení patří těm, kdo způsobili všechna ta zhoršení, která nelze zlepšit.


Vyšlo v týdeníku Euro

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Tady bude zítra veselo.

Základní otázka zní: Má kdokoli právo přijít kamkoli a usadit se tam ? I když si to ti, kteří tam žijí nepřejí ?
27. 08. 2008 | 23:57

Honza Český napsal(a):

Jak příznačné
Bývalý český imigrant je proti imigraci současné
I kvůli takovým lidem narůstá v Británii odpor k cizincům
A že je to země stále ještě k cizincům značně tolerantní
28. 08. 2008 | 02:47

čtenář napsal(a):

Pane Kurasi , nestačil jsem to dočíst - málo času. Nicméně jako skoro vždycky labouristi za pitomce. Jestlipak víte, že u nás je na podobný problém už zaděláno také? Dokonce ve chvíli, kdy ekonomika bude na čím dál tím příkrejším sešupu. Ale nepřipravují to žádní místní labouristi. To jen modré rameno trhu zcela oficiálně doveze ještě více syfilisu, sorbutu, negramotů, a problémů , o kterých se učilo ve školách, že jsme se jich už zbavili. A všichni zajisté budou umět česky. Sami manažeři půjdou těm gastarbeiterům vykládat svahilštinou, co vlastně konkrétně v té práci budou dělat. Jejich pracovní nasazení tady u nás je na úrovni socialistického - namáhám se jenom do výše svého platu.
28. 08. 2008 | 06:52

RUMCAJS napsal(a):

Tak nějak nevím, jestli je tady rozlišeno imigrace a volný pohyb prac.síly.
Rád bych viděl ten výpočet. Trochu se bojím , že je to ve stylu: Škodovka má podíl na HDP 3% a tak když nebude, tak bude HDP o 3% nižší, což je samozřejmě blbost.Je třeba brát v úvahu i podniky navázané na Škodovku. Taky představa, že náklady na imigrace nebudou,když se imigraci budeme bránit, je mimo. Američani by mohli vyprávět, co je stojí Mexická hranice.
Pokud beru situaci u nás, řada podniků by bez zahraničních dělníků byla zavřená.Představa, že by je nahradili lidé z tuzemska je zase produktem Marťanů.

Jinak jsem nepochopil, co vlastně navrhujete.
28. 08. 2008 | 07:32

radek napsal(a):

Dobrý den,
dle mého názoru mají smysl pouze kvalifikovaní imigranti a to regulovaným způsobem. Současná situace, kdy roste HDP se může rychle otočit a kdo pak bude masy nekvalifikovaných zam. a jejich rodin podporovat na pracáku? Pokud někdo tvrdí, že nemá zaměstnace, nechť zvýší mzdy, jako se to děje všude jinde a nebo dělá něco jiného...
28. 08. 2008 | 07:37

jedna kdo o tom neco vi napsal(a):

prumerna mzda imigranta vychazi vys jelikoz imigrant
a)pracuje vic hodin tydne
b)neni nemocny kazde pondeli a patek
c) chodi do prace vcas
d) moje prumerna tydenny mzda je 200 £,takze prumerny brit je na tom porad lepe nez prumerny imigrant
navic imigrant dela jelikoz anglani jsou radsi na podpore aby mohli cely den chlastat...no a kdo jim ten chlast ze svych dani zaplati....vlada asi ne,co?
28. 08. 2008 | 08:11

Vlastimil napsal(a):

Naprosto výstižná analýza a k tomu ještě připočtěte neschopnou českou policii a Džamilu Stehlíkovou!!
28. 08. 2008 | 08:41

Muk napsal(a):

Jsem pro imigraci, ale jen špičkových pracovníků, kteří naší zemi něco přinesou. Tak by to mělo být i celosvětově. To aby se země vzájemně obohacovaly a ne se dostávaly do šedivého průměru. Chudému světu nelze pomoci, tím, že mu k sobě odeberu ty nejchudší. Chudoba se musí řešit s naší pomocí u nich a to tehdy, dokud na to máme. S podobnými problémy u nás na to mít již nebudeme. Je mi líto, když se podívám ,třeba jen na "Zpívánky" v televizi a vidím jak se tato kultura ztrácí a již se nikdy neobnoví.
28. 08. 2008 | 09:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý text ("socialistická vemena"), který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou, slušnou a korektní diskusi (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 08. 2008 | 09:35

Muk napsal(a):

Ještě o těch "socanech". Jaká je jen imigrace výhoda proti odborům, když na místa stávkujících mohu přijmout pracovníky, pro které je ta současná mzda přímo "ráj na zemi". Neláká to?
28. 08. 2008 | 09:40

jaryn napsal(a):

Odkdy je pane Stejskale vemeno sprosté slovo? Vemeno jakožto mléko dávající, čili obživu zajišťující orgán... snad tedy kvůli slovu socialistický?
Budu muset napsat panu Kurasovi jiný děkovný příspěvek.
28. 08. 2008 | 09:41

Silvie napsal(a):

Pane Kurasi, v záplavě superkorektních multikulti žvástů jste mě velmi mile překvapil. Dopis zmíněného lorda sněmovně jsem již kdesi na internetu četla, pokládám ho za velmi zajímavý. Zmiňuje v něm vážný problém , který znamenají imigranti pro bezpečnost starousedlíků a na GB nezvykle otevřeně nazývá věci pravými jmény. Přestože v jeho analýze nenacházím nic xenofobního, byl Brity (resp.představiteli pol.kruhů, nikoliv běžnými občany) označen za rasistu. Jakkoliv nesnáším dr.Ratha, jeho odmítání bezhlavého přijímání imigrantů do Čech musím akceptovat.
28. 08. 2008 | 09:41

jaryn napsal(a):

Silvie,

označování lidí s jinými než politicky korektními nebo jinak nepohodlnými názory za rasisty či xenofoby je typická podpásovka a způsob, jak se pokusit odrovnat názorového protivníka bez použití argumentů.
Vyžívají se v tom především právě ti, kteří argumenty kromě zbožných přání nemají - tedy zastánci p.korektnosti, multikulti, profesionální dežomilové a další takoví.
Označení autora dlouhodobého výzkumu ve VB za rasistu svědčí o významné degradaci schopnosti vidět a pojmenovávat věci jinak než filtrem politicky korektních nánosů. To je docela slušný malér a rysy tohoto způsobu vnímání světa jsou jednoznačně totalitní.
Už tu je zase Jediná Pravda...
28. 08. 2008 | 10:04

jaryn napsal(a):

Pane Kurasi,

byl mi smazán děkovný příspěvek za tento váš blog pro prý nevhodné slovní spojení, jímž jsem okomentoval socialisty a jejich lacinou politiku rozdávání z cizího a získávání volebních hlasů za libovolnou cenu, tedy i za cenu budoucnosti vlastního národa.
Boj o politické hlasy ve spojení s vytvářením obecného podhoubí strachu z politicky nekorektního vyjádření nesouhlasu či odporu k neřízené imigraci z bůhvíjakých zemí jsou pak časovanou bombou, na které politici sedí, sladce se usmívají, předstírajíc, že se nic neděje.
Koryto bližší než zodpovědnost.
Proto díky za zprávy "z druhé strany". Jen víc a větší kapky.
Doufám, že se Británie dokáže probrat a zrůdnost multikulti ideje v živelné podobě odhalí dřív, než se stane živoucím příkladem likvidace vlastního národa výměnou za volební hlasy politicky korektních politiků.
28. 08. 2008 | 10:21

koala napsal(a):

Dobrý den,
myslím si, že nekultur. nemakačenku, kteří čekají s nataženou rukozu na sociální dávky, množí se geometr. řadou, rodí už od 13ti let tu máme svých dost. Nevím, když je všude tolik nepořádku, že nejsou nuceni alespon vykonávat běžné ukli. práce s koštětem, to by snad zvládli. Natáhnout sem svoloč celého sv ěta /v Paříži pak tato mládež, která nikdy v rodné zemi nebyla a narodila se už vEvropě/ z nudy zapaluje auta.Já bch udělala stop stav.Vůbec si nelze slibovat jakýkoliv zisk ted ano v budoucnu.Spíše zasebou přitáhnou své početné rodiny.Nepouštět je sem!
28. 08. 2008 | 10:34

koala napsal(a):

a ještě dodatek. Čím mohou být pro společnost vykořenění, frustr. lidé? Není v pozadí celosvětového pohybu a míšení kultur mocenský záměr, promíchat lidi, neponechat nikde oasy klidu,at se všichni do sebe pustí a velmoc pak vše ovládne, ted už chytřeji než plánoval a prováděl Hitler?
28. 08. 2008 | 10:38

falton napsal(a):

je jen otázkou času kdy zavlaje nad bruselem půlměsíc a z eiffelovky bude vyřvávat muezin,jelikož populační přírustek je u přistěhovalců podstatně vyšší než u obyvatelstva domácího...jak se to asi vyřeší až se poměr domácího a přibylého-tedy cizího-obyvatelstva srovná a cizí budou chtít prosadit svoje na úkor domácích?nedokázali jsme se sžít s cikány...tady je prostor pro neonacismus,šovinismus a pogromy...díky evropským socanům!
28. 08. 2008 | 10:49

zcelazbytecný napsal(a):

V budoucnu prý planetu ovládne hmyz. Chtěl bych se dožít jeho olympijských her a medailí:-)
28. 08. 2008 | 11:00

Čochtan napsal(a):

Doba z koubů vymknutá šílí, a slovo rasista, kdy´s nadávka, se stalo vyznamenáním.
28. 08. 2008 | 12:24

Aleš napsal(a):

A pane Kurasi a kdo spočítal náklady spojené s bránění imigraci- např. policie, soudy, propagační kampaň a vše kolem toho.
Anglie byla říší nad , kterou slunce nezapadá a stále je pro řadu zemí kolébkou.
Problém je, že i imigrace se stala byznysem a tlak z chudých zemí zejména z Afriky a Asie je obrovský a dokud se nezlepší životní podmínky v těchto zemích nemá řešení. A to v posledních 15 letech poklesly konflikty se kerými byl transfer uprchlíků spojen!!
28. 08. 2008 | 12:52

waiders napsal(a):

jediné, co napsal Kuras, že způsobují imigranti, jsou státní náklady na azyolové úřady (při zcela volném přichodu kohokoli by samozřejmě tyto úpřady exstovat vůbec nemusely), a skutečnost, že příchozí mění kulturu, společnost, atmosféru a tak. To je přece v pořádku, všechno s emění a vyvíjí, nic nezůstává tak, jak to je. Osobně nemám pocit, že např. v ČR bylo něco, co by nestálo za to změnit a ovlivnit, s většinou svých spoluobčanů nemám a nechci mít nic polečného - je mi tedy lhostejno, jakého jsou původu. A proč všechny non-stop potraviny, kde nakupuji, vedou cizinci? protože češi jsou na to líní!
28. 08. 2008 | 12:53

jaryn napsal(a):

Čochtane,
ano, mění se pocitový význam slov v souvislosti s dobou, ve které je slovo používáno.
Před dvaceti roky pro mě nebyla horší urážka, než někomu říct "ty komunisto" a oslovení "soudruhu" mi způsobovalo nevolnost. Dnes při těchže slovech cítím útrpný soucit a mírné znechucení.
V žebříčku slušných nadávek mi v současnosti obrací nehty slovo "multikulturalizmus" a nositel jeho idejí je pro mě osoba odrodilá a zaprodaná.
"A vůl kdys jméno obětiny je titul kamaráda" - zpíval kdysi Karel Kryl. Dnes a tady v diskuzích je pro mě nejlepší vizitkou nositele titulu "patologická sedlina". V ten moment jsem klidný, vím, že se bude jednat o osobu s vlastním názorem, myslící, opatrně skeptickou a nelezoucí do zadního otvoru kdekomu, s úctou k tradicím a zdravému, nebo též selskému, rozumu. Titul ovšem nesmí být přivlastněn vlastním rozhodnutím, nýbrž získán jako pohana od některého z Nositelů Světlých Zítřků či jiných profesionálních Světlonošů, Bojovníků a podobných "osobností", jichž se dnes začíná rojit jak o medonosných svátcích. Či grantonosných? :-)
28. 08. 2008 | 13:12

zcelazbytecný napsal(a):

To Vám závidím. Já, ač nechci,tak mám se spoluobčany společnou zeď štorcku. Proto mi jejich původ sakra lhostejný není.:-D
28. 08. 2008 | 13:13

taky ekonom napsal(a):

Pane Kurasi,

kdysi dávno jsem si myslel, že jste filozof. Bohusžel jsem se mýlil. Zjistil jsem to, už když jsem četl vaše obavy ze zániku Evropy kvůli muslimům a vaše povýšenectví nad "byrokraty EU".

Zůstáváte na povrchu současných trendů a ani se nepokoušíte jít pod slupky politky a módy. Je mi líto, jak hluboko "filozofie" ve vašem podání upadá.

Co takhle uvažovat o reálných alternativách sočasné imigrační politiky??? Kontrola a omezení imigrace nejsou rozhodně levnější. Jsou ekonomicky naprosto zřejmě nevýhodnější (nepolitických a věrohodných studií existuje dost). Dopad na kulturu je přinejhorším sporný.
28. 08. 2008 | 14:35

Silvie napsal(a):

Ekonome, teď jste vedle, jak ta jedle. Módní spíš dosud bylo tvářit se tolerantně a multikulturně. Obavy pana Kurase sdílím, stačí se podívat na problémy, které mají s imigranty i jiné evropské státy. V GB jsem byla a je to skutečně děs.
"Kulturní obohacení" jsou jenom kecy - jediným obohacením jsou tak maximálně cizokrajné vývařovny.
28. 08. 2008 | 15:02

jaryn napsal(a):

taky ekonome,

malou poznámku: pouze ekonomické zvažování je poněkud... nedostatečné. Nevím jak vás, ale mě se žádný úředník, byrokrat, multikulturalista ani nikdo jiný podobný nezeptal, jestli si ve své vlastní zemi přeji mít masové imigranty, jestli chci mít z sousedy musulmány, Nigerijce nebo kohokoliv, jestli chci, aby o jejich přílivu rozhodoval úředník v Bruselu. Neproběhlo jediné referendum, nevedou se veřejné diskuze. Jsme stavěni před hotovou věc, jsou nám vymývány mozky, informace jsou kusé, filtrované a tendenční.
Evropa je vystavena narůstajícím imigračním tlakům a místo, aby stavěla rozumné meze (jako byly třeba podmínky pro přijetí našich emigrantů na západě v dobách komunismu), blábolí tu multikulturalisté a různí bojovníci proti jakýmsi xenofobiím a vytvářejí atmosféru špiclování a nesvobody projevu. Nezvaní stoupenci fikce multi-kulti potřebnosti, jakéhosi blíže nespecifikovaného vzájemného obohacování a pozitivních diskriminací, si dnes usurpují právo určovat etalon osvíceného (čili multikulti) chování a vnucovat ho druhým. Nesouhlasné hlasy potírají výkřiky typu "jste rasisté a xenofobové, s takovými slušní lidé nemluví" a podobně.
A na závěr jenom poznámku: lidí na práci je dost i bez imigrantů. Ptejte se lobbystů, proč tolik touží po imigraci levné pracovní síly.
Normálních obyčejných lidí se zeptejte taky. Uveřejněte čísla, kolik bude ta sranda stát... A ptejte se taky těch obyčejných, kdo z nich po masové imigraci prahne? Komu chybí muslimské čtrvrti, ruské čtvrti, čínské čtvrti? Nebo se jen zeptejte, kdo chce mít v okolí cikánskou čtvrť, to malé dnešní multikulti? Kdo?
Jenže to nikoho nezajímá. Stát že má být pro lidi?
K smíchu.
Že má politik či úředník být servismanem svých voličů či živitelů - daňových poplatníků?
Směšné.
Volič má volit a držet hubu a nechat si mlčky kálet na hlavu.
Ekonomika mě tolik nezajímá. Chci tu být doma a ne v Babylóně.
Falton má v závěru příspěvku pravdu:
"jak se to asi vyřeší až se poměr domácího a přibylého-tedy cizího-obyvatelstva srovná a cizí budou chtít prosadit svoje na úkor domácích?nedokázali jsme se sžít s cikány...tady je prostor pro neonacismus,šovinismus a pogromy...díky evropským socanům!"
28. 08. 2008 | 15:24

jaryn napsal(a):

Silvie,

určitě se mýlíš.
Pan Kostlán je členem sdružení Berkat, oni tancují a zpívají s imigranty na ulici, má z toho fotky, podělil se o ně s námi všemi, a vývařovna nikde!! Takže pozor na ty myšlenkové stereotypy - multikulti nejsou vývařovny! To pravé, opravdické, všeobjímající a obohacující Multikulti jsou kroje a tančky, víme?
A všichni se milují a jestli neumřeli, tancují dodnes.
28. 08. 2008 | 15:33

SuP napsal(a):

Pane Kurasi -
Váš článek podává zajímavý a neokoukaný sobor zajímavých informací a úvah.
Děkuji za něj, protože i na základě této debaty (debaty pod tímto článkem) je vidět, kolik našich lidí si nastupující problémy vůbec nepřipouští.
I kdyby se dneska zavřely všechny hranice proti ekonomické emigraci (účelově) a každý stát začal zpracovávat své nepřizpůsobivé a sociálně vykořeněné cizince a menšiny k zájmu o práci, pokrok a zlepšení životních podmínek, byl by to nadlidský úkol.
Jenže bojujte s 50% socanů mezi námi, kterým tento bordel a bezbřehá podpora lenosti vyhovuje! Máme sice jedinečnou příležitost neopakovat cizí chyby, ale to by nesměly být kadý druhý rok nějaké volby jako příležitost k uplácení líných voličů prop zlodějskou politiku.
28. 08. 2008 | 16:52

Čochtan napsal(a):

Zdravím Jaryne !
Moc hezky si to napsal. Což založit Club Pathologických Sedlin ? CPS ? Jenže kdo nám bude jmenovat nové členy ? Kostlán to už zbaběle vzdal, a jen si s Tydlitátkou veřejně mažou med kolem huby: "Ach jak jste dokonalá Věro, tak skvělý článek, tolik moudra tu těm pinčlům předhazujete, kde se to ve Vás bere, jste studnice moudrosti", " Ach milý Františku, jak jste dokonale moudrý, jak to dokážete při Vaší práci napsat tolik báječných textů ach,ach, ach ... bla bla..."

Jenže i tohle už vzdali a Tydlitátka zavřela diskuze. Teď je káže.

Máš recht, k tomu se nedá nic dodat. Ti multikultiztřeštěnci ve vládách e;vropských zemí napáchali strašné škody. Jednou za to přijdou před řádný soud (před ŘÁDNÝ SOUD, pane Stejskale) a budou PO PRÁVU odsouzeni. Tak jako kdysi v Norimberku jiní ztřeštěnci a fanatikové.
Jenže do té doby ještě napáchají víc škody než kdysi náckové.
28. 08. 2008 | 18:01

Štěpka napsal(a):

Pane Kurasi díky. Vystihl jste to výborně, i když velice opatrně, s pomocí ekonomických argumentů. Ukazatelé kulturní, bezpečnostní, zdravotní, atd. by vyvolaly nežádoucí reakce.

Dovolím si dodat, že v Africe, Asii a v Latinské Americe roste populace takovou rychlostí, že průměrný věk je tam menší než deset let. Obrovské množství z těchto lidí má ctižádost emigrovat do vyspělých zemí, do USA a Západní Evropy. Jaké nebezpečí pro původní americké a evropské obyvatelstvo a jejich život a kulturu to znamená raději nedomýšlet.
28. 08. 2008 | 18:50

Čochtan napsal(a):

Skvělý blog u konkurence:
http://sebesta.blog.idnes.c...
Evropu obchází strašidlo, strašidlo politické korektnosti. S tímto strašidlem přicházejí idealisté vyznávající víru v dobro sociálního inženýrství na jedné straně a individua připravená hmotně a mocensky těžit ze vzdouvající se módní vlny na straně druhé.
28. 08. 2008 | 20:23

vlk napsal(a):

Pokud se z ehokoliv vytratí selský rozum a je nahražen ideologickými floskulemi je zle.
Platí to o ekonomice, platí to i o sosiologických jevech, jakým je napříkald migrace.

Ovšem strá /prošlá/ konzerva Nečas hodlá zavést zelené karty.

A to lordové podle mne udělali dost velkou chybu. koumali jen přímé ekonomické dopady.
Nezkoumali dopad y nepřímé - kriminalitu,změny platných žebříčků hodnot,dopady na školství a jeho kvalitu, atd.
28. 08. 2008 | 21:37

Zacheus napsal(a):

Dovolím si k velmi zajímavému ( a pravdivému) článku pana Bejnamina Kurase a k obecné diskusi o imigraci a jejich důsledcích ocitovat pár myšlenek z vynikající stati novináře Zbyňka Petráčka, komentátora Lidových novin, která byla v tomto periodiku uveřejněna dne 27. února 2008 s názvem "Den, kdy Usáma slavil Nagano".

" Zkusme si představit nepředstavitelné. Po světě se pohybují teroristé vraždící ve jménu Ježíše Krista jinověrce - civilisty, vojáky,nebo prostě ty, kteří podle jejich názoru urážejí pravou víru. Žádná vrcholná autorita přitom jednoznačně neodsoudí jejich ani jejich činy, ani ideologii, která je napájí. Naopak, zvláště mezi mladými rebely požívají úctu. V napadeném jinověreckém světě, zejména muslimském, se zvedá přirozený odpor. Jenže tamní intelektuálové nabádají, aby Orient hledal toleranci a vinu především u sebe (!!! - zdůrazněno mnou - Zacheus).

Nepředstavitelné? Jak kde. V den, kdy jsme vítali "zlaté hochy" z Nagana, podepsali muslimští učenci v čele s Usámou bin Ládinem fatvu, nařízení, úkolující každého muslima zabíjet Američany a jejich spojence. Už tehdy, tři a půl roku před 11. zářím 2001, byla zveřejněna v londýnském listě al-Quds al-Arabi. Došlo nám to vše během oněch deseti let?

Od 23. února 1998 víme, že "křižáci a sionisté" , rozuměj občané Západu a Izraele, jsou legitimním, ba bohulibým cílem každého muslima. Tak to stojí ve fatvě, zveřejněné před deseti lety, kterou podepsali na prvém místě Usáma bin Ládin, pak dnešní praktická "jednička" Al Kajdy Ajmán Zavahrí a další tři zástupci radikálních skupin z Egypta, Pakistánu a Bangladéše. (...).

Jak to, že mezi masami věřících muslimů nevyvolalo pohrdání lidskými životy a oslava hromadných vražd pobouření, jaké vyvovaly a teď opět vyvolávají karikatury ( třebas úplně pitomé) Proroka v dánském tisku? To je základní otázka, kterou si musíme klást.

Musíme se do omrzení ptát, proč v televizi vídáme jen davy muslimů rozlícené kvůli karikaturám, proč tam nevídáme shromáždění rozzuřená po sebevražedných atentátech, po násilí na ženách, po genocidních postupech vůči homosexuálům. Stejně se tak musíme ptát, kde se ztrácí neméně rozlícená kritika vražd a vražených ideologií ze strany muslimských autorit? Že by ji televize zamlčovala? Že by nás manipulovala? V těchto otázkách musíme vidět hlavní poselství 23. února 1998".
28. 08. 2008 | 23:35

Zacheus napsal(a):

S omluvou opravuji - Benjamina Kurase...
28. 08. 2008 | 23:38

jaryn napsal(a):

Čochtane,

ten Šebesta je vynikající.
škoda, že si tohle nepočte veřejnost v novinách...
Nezmanipulovaných a nezblblých úvah na téma multisrágor je málo. Snad jedině, že když lidi vidí Džamilu a spol., přirozeně cítí, že to co prosazují je skoro automaticky hovadina či přímo sabotáž. Bohužel výsměch a švejkování nás asi nezachrání.

Jánabráchový pingpong trojice Kostlán-Tydli-Blecha mě baví už delší dobu. Jen by mě zajímalo, jestli si u toho vždycky poslintají klávesnici, nebo to umí zvládnout nasucho.
Absence diskuzí nám však zarazila příliv Sedlin a tudíž asi nic zakládat nemusíme, i když by to byla určitě psina.
Zacheusi,

ve tvém příspěvku je spousta syrové pravdy, až to mrazí. To je právě to, co tady my neunifikovaní tleskači novodobým pořádkům cítíme. Svět není nastaven na trvale bezkonfliktní soužití ani ve stávajících hranicích, natož na kulturně sociální splácance v těch sociálněinženýrských multikulti experimentech.
Je to proti přirozenému běhu věcí, jako takové to nemá šanci na dlouhodobé trvání, a je jedno, co to zbourá. Multikulti je pouze nejriskantnější experiment, jehož oběťmi se mají stát a taky stanou normální lidé.
29. 08. 2008 | 08:36

buldatra napsal(a):

Imigrace může, ale i nemusí být problém.

Nebude problémem, pokud bude probíhat podle představ a hlavně možností obyvatel této země. Proto je také třeba se lidí ptát na názor. O imigrační politice rozhodují politici. A těm nic nebrání lidí se ptát. Mají možnost vyrazit dnes a denně mezi lid obecný a ptát se. A kdo se ptá, ten se dozví. Mě se ještě nikdo neptal.

Imigrace bude problémem, pokud ji bude někdo řídit a organizovat dle nějakých propozic odněkud a nebude přitom brát ohled na názor obyvatel této země. A na realitu. Neboť tento stát je povinen být především státem pro své občany a jejich zájmy. A teprve potom následuje všecko ostatní.
Ne naopak.

Imigranti, mají-li žít a pracovat u nás, nemohou být na okraji společnosti. Nebo v nějakých ghetech, popř. táborech. Nejsou to otroci,nejsou to nevolníci, jsou to lidé jako my. Musí mít proto podmínky pro důstojný život a možnost začlenění se do této společnosti. Musí také znát a ctít pravidla zdejšího žití, aby se nestali důvodem nekonečného konfliktu.
Podmínky pro jejich začlenění do naší společnosti mohou být vytvořeny jen námi. Ze zdrojů, které nejsou bezedné. Tím chci říci, že můžeme poskytnout jen to, na co máme.
Proto všeho s mírou.
29. 08. 2008 | 12:04

Čochtan napsal(a):

Zacheusi co jsi napsal jen dokládá, že moderní celosvětová civilizace je s islámem nekompatibilní. Proto islám nemá v Evropě co dělat.
29. 08. 2008 | 13:25

Čochtan napsal(a):

P.S. přinejmenším v Evropě.
29. 08. 2008 | 13:26

Čochtan napsal(a):

Zbavili jsme se cholery, moru, tuberkulosy. Zbavíme se i duševní choroby - islámu.
29. 08. 2008 | 13:28

stejskal napsal(a):

Skvělá úvaha, pane buldatro,

tedy podle mého subjektivního názoru. Podepisuji v plném rozsahu.

Libor Stejskal
29. 08. 2008 | 13:38

jaryn napsal(a):

buldatro,
vznikům ghett lze zabránit pouze tak, že se v daném místě nevyskytne víc jak jeden imigrant z nějaké části světa. Což prakticky nelze zajistit.
A teď se budu opakovat - problémy nepřijdou hned, problémy nastanou až se 2. či 3.generací. Neptej se mě proč. Koukni se za hranice - Francie apod. Odpověď by měli znát psychologové.
29. 08. 2008 | 13:58

SuP napsal(a):

Do těch úvah o přínosu, ztrátách, nákladech a problémech imigrace by bylo vhodné zamontovat i "Zákon zachování peněz".
Sečteme-li náklady na dovezeného pracovníka, vycházející z jeho nízké mzdy, musíme k tomu připočíst i náklady na nezaměstnaného, kterého ten dovezený cizinec supluje. Přece to, že každé se platí z jiného účtu neznamená, že to nejsou náklady??
29. 08. 2008 | 14:31

buldatra napsal(a):

to jaryn:

Mě je to naprosto jasné. U žabožroutů jsem minimálně 5x do roka. Sice pracovně, ale právě proto tento problém znám velice dobře a vím, že to problém opravdu je obrovský. Proto mám obavy z toho, že naši mocní o tom ví p.d. Nebo vidět nechcou. Co se imigrantů samotných týče, jsem zastáncem názoru, že v tomto případě platí, že méně je mnohem více.
29. 08. 2008 | 14:39

Čochtan napsal(a):

Skvělou immigraci měly USA, když k nim immigroval Fermi, Einstein, a jejich kolegové.
Dnešní immigranti do Evropy mají do Einsteina daleko. Holt není immigrant jako immigrant.
29. 08. 2008 | 15:03

jaryn napsal(a):

buldatro,

díky bohu za každého člověka, který situaci v zemích s multikulti programem zná.
Z těch kostlánových živoucích berkatovských "důkazů" multikulti radostných zítřků bych se pozvracel (i přestože proti samotným pařkám berkatistů nemám vůbec nic, jen ať se druží, když to tak cítí).
Ano, je otázka, kolik toho ti naši panáci nahoře vidí a kolik toho skutečně chtějí vidět. Samozřejmě, že by jim někteří, jako třeba výše jmenovaní Světlonoši, rádi pomáhali "správně zaostřovat" pohled na věc. Pochopitelně v rámci boje proti rasismu a xenofobii, jak jinak.
Mimochodem - docela by mě zajímalo, kolik těch rasistů a xenofobů si potřebují ještě dovytvořit, aby jim to bylo dost..?
29. 08. 2008 | 15:13

Pepa Řepa napsal(a):

Divná zem, ta Velká Británie, řekl bych.

Jak je možné,že když už EU velkoryse toleruje existenci horní komory sněmovny, odvažují se její členové myslet. I to by se dalo přehlédnout, kdyby tito lidé v tichosti mysleli zalezlí doma u svých krbů. Ale jim to nestačilo. Oni dokonce začali počítat.Nekorektní drzost.Ihned bych je zažaloval v Haagu za Eurozradu.Prozradili nejpřísněji střežené eurotajemství.

Že negativa nekontrolované a neregulované imigrace přesahují pozitivní přínos.

Zatím to všem bylo naprosto zřejmé, pokud jde o rozklad společnosti, tradičních hodnot, právního systému nebo morálky.Jen se to nesmělo říkat. Tito zavrženíhodní britští jedinci dokonce došli k názoru, že přínos je záporný i v oblasti ekonomické.Fuj!

Ale my,čeští eurohujeři si naší fatu morgánu brát nenecháme. Ne, ne a ještě jednou ne!!
My si sami zvýšíme kvóty pro muslimské přistěhovalce, které nám určil Frattiniho plán.Místo ohyzdněho blobu postavíme mešitu na Letné, ať se příchozí cítí jako doma.Když má Francie na svém teritoriue 751 území, kam není radno rodilému Francouzi vstupovat, proč bychom nemohli mít pár desítek muslimských ghet i my. Proč bychom se nemohli pyšnit největší madrassou v Evropě? Proč bychom našim novým přátelům nemohli věnovat továrnu Synthesia v Pardubicích, když si tak rádi hrají s pyrotechnikou?
Pořád máme problémy s právníky. S Veseckou, Benešovou, Sokolem, Pospíšilem i KVS. Proč nepřijmout šariát? Proč neschovat ženské pod burku? Proč nezakázat alkohol a vepřové? Proč neobcovat s devítiletými dívenkami, když jsou některé tak kouzelné?

Pane Kurasi, napsal jste ošklivý článek. My vám nevěříme.Vezmeme se přece všichni hezky, tak nějak multikulturně za ruce, otevřeme své domovy a budeme se vzájemně obohacovat.Pravda, ne všichni, ale někteří zcela jistě.Zemědělci budou pěstovat charúf, řezníci prodávat jen halál, aktivisti berkatit na Míráku.
29. 08. 2008 | 15:15

Čochtan napsal(a):

Ano buldatro,
jak správně poznal pan Stejskal, skvělá úvaha.
"Immigranti, mají-li žít a pracovat u nás, nemohou být na okraji společnosti. "

To znamená, že to nemohou být muslimové, jejich náboženství je příliš agresivní,
a oni sice znají ale nectí pravidla zdejšího žití. Oni staví korán NAD naše zákony a zvyklosti.

Musí být vzdělaní, tudíž to nemohou být černoši, které lovíme z moře,
musí být pracovití a mít stejné hygienické zvyklosti, tudíž to nemohou být cikáni ze slovenských, maďarských či rumunských osad.

Prostě kromě euro-americko-australských akademiků (středoškoláků máme svých dost) to nemůže nikdo jiný být. Eskymáci tu nemají co lovit. Vzdělaní, zdraví a pokud možno běloši. Žlutých tu už máme tak akorát.
29. 08. 2008 | 15:22

Pepa Řepa napsal(a):

A ještě jednu věcnou poznámku.

V souvislosti s krizí na Kavkaze se dozvídáme, že to je důsledek politiky jistého Josifa Vissarionoviče, který uměle přesazoval celé národy, měnil přirozené hranice a uměle mísil národy v domnění, že jeho říše bude věčná.Další borec, jistý Nikita Sergějevič dokonce daroval kus země sousednímu národu, tak si byl jistý, že se SSSR nikdy nerozpadne. Bude na věčné časy a nikdy jinak, národy jsou přece reliktem minulosti.
Hmmm, nějak ten předpoklad klukům nevyšel.

Ovšem v Evropě přece vyjít musí, tím jsme si přece jisti.
29. 08. 2008 | 15:35

buldatra napsal(a):

To Čochtan:

S těmi eskymáky to nebude jednoduché. Někde jsem zaslechl cosi o globálním oteplování a jakési jobovky o tání ledovců v Arktidě. Klaus neklaus, taje to tam. Včetně iglů.
Měli bychom přitlačit na chov tuleňů a mrožů, jakož i zvýšit porodnost ledních medvědů. By bylo co lovit, až přijdou eskymáci.
29. 08. 2008 | 15:37

jaryn napsal(a):

Čochtane,

tvoje závěry jsou ryze subjektivní! Někteří si to tak určitě nemyslí.
To, že mě úvaha dovedla k podobným závěrům, je shoda okolností čistě náhodná.
29. 08. 2008 | 15:40

jaryn napsal(a):

Pepo Řepo,
jenže to tenkrát ještě neznali hnutí Berkat!
29. 08. 2008 | 15:42

Čochtan napsal(a):

Právě jsem četl krásnou větu:

Islamofobie je rozumný postoj rozumných lidí k dnešní situaci ve světě. Problém proto nestojí, zda můžeme a máme či dokonce musíme být islamofoby; náš problém je nedovolit, aby se naše fobie stala ruce a rozum svazujícím strachem či hrůzou, která by nám zabránila ideově a případně i silou se islámskému nebezpečí aktivně bránit.
http://davidpavelcerny.blog...
29. 08. 2008 | 21:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy