Perzekuce křesťanů

21. 01. 2010 | 10:05
Přečteno 5483 krát
Nedávné švýcarské referendum žádající zastavení stavby minaretů konečně možná otevře dlouho potlačovanou debatu o stavu náboženské tolerance, lidských práv, soužití kultur a ideologií. Většina oficiálních reakcí dělá ze Švýcarů bezmála prašivé psy a z protizákonného porušování lidských práv se je snaží obvinit OSN. Za „vážnou ránu principu svobody vyznání“ výsledek referenda označil i Vatikán.

Žádné podobné veřejné pohoršení z Vatikánu nebylo slyšet, když v roce 2006 jeho vlastní časopis Avvenire informoval o islamizaci severního Kypru, odkud okupující Turecko s 40 tisíci vojáky vystěhovalo 200 tisíc křesťanů, rozkradlo 25 tisíc ikon a přeměnilo kostely na mešity, hotely, stáje a sklady. Tato informace jako by neexistovala ani pro zastánce tureckého členství v EU a bojovníky za náboženská práva. Rovněž jsme neslyšeli žádné protesty proti poměrně podrobně dokumentované současné muslimské perzekuci křesťanů v Iráku, kde bylo z domovů vyhnáno půl milionu křesťanů. Konference iráckých biskupů v prosinci 2009 lamentovala pravděpodobný zánik iráckého křesťanství, které patří mezi nejstarší na světě.

Zatímco židovské menšiny už ve většině muslimských zemí neexistují, křesťanské menšiny jsou už několik desetiletí vystaveny nejtvrdší perzekuci, jaká dnes ve světě probíhá a která postihuje nejméně sto milionů lidí. Že ji západní politici, média i křesťanské církve pasivně přehlížejí, či dokonce aktivně zamlčují, je důkazem, jak hluboko už Západ upadl do stavu, jemuž korán říká „dhimmi“, což je pojmenování pro křesťany a židy žijící jako druhořadí poddaní pod islámskou nadvládou.

Jejich mlčení je o to bizarnější, že informace o perzekuci křesťanů se dají už řadu let snadno sledovat na nejméně tuctu dobře informovaných internetových stránek, od Frontpage Magazine přes Jihad Watch, Dhimmi Watch, The Gates of Vienna po specificky křesťanské, jako jsou americké International Christian Concern (s internetovým bulletinem Persecution.org) a Christian Persecution Magazine nebo britský The Barnabas Fund, jehož ředitelem je anglikánský teolog Patrick Sookhdeo, autor dnes už bestsellerových knih Global Jihad, Understanding Islamic Terrorism a Freedom to Believe.

Debatu o rozsahu, příčinách a historii perzekuce křesťanů pod islámem erudovaně zahájilo už v roce 2003 odborné sympozium časopisu Frontpage Magazine, v němž debatovali čtyři přední historici mezináboženských vztahů a známí autoři knih a studií na toto téma: Američan Paul Marshall, Britka egyptského původu Bat Ye’or a dva na Západě vzdělaní Arabové Habib Malik a Walid Phares. Všichni čtyři se shodli, že „etnická čistka“ je správné pojmenování současné politiky islámských zemí vůči místním křesťanům a rozšiřování této politiky do sousedních většinově křesťanských oblastí od jižního Súdánu přes Etiopii po jižní Filipíny – a dnes už i částí Evropy. Dle nich probíhá ve čtyřech formách.

Jednak jako přímé vražedné útoky na křesťanské komunity, kterým místní vlády buď nedokážou, nebo nechtějí zabránit. Jednak také ve formě občanské války tam, kde se křesťanská komunita radikálnímu islámu brání – nejdramatičtější příklad je Súdán. Za třetí jde o rozsáhlou diskriminaci křesťanů v muslimských zemích ve formě různých finančních znevýhodnění, nucených daní na podporu islámu, omezení staveb a oprav kostelů, zneplatňování křesťanova svědectví u soudů atd. Čtvrtou formou jsou zákony o rouhání, náboženské konverzi a povinnosti každého muslima šířit islám. Například v Saúdské Arábii platí zákaz všech náboženství kromě islámu, v mnohých islámských zemích je konverze na jinou víru pro konvertitu i konvertujícího trestným činem, na nějž se v přísnějším výkladu islámského práva vztahuje trest smrti. Podobné tresty se vztahují i na takzvanou urážku islámu nebo proroka Mohameda.

Všechny čtyři formy mají své kořeny v islámské historii a samém koránu a vysvětlují postupnou islamizaci dříve křesťanského světa, který se před vznikem islámu v 7. století rozprostíral od Maroka až po okraj Afghánistánu. Pátou formou islamizace byla vysoká daň, kterou museli křesťané platit za „ochranu“ (tedy nezabití), šestou byl zákaz kritizovat cokoli islámského, propagovat veřejně svoji víru nebo se pokusit konvertovat muslima na jinou víru a sedmou sociální a ekonomické zvýhodnění konverze na islám.

Všechny formy dohromady tvoří dva proudy islamizace, která dnes probíhá na všech okrajích islámského světa. Té „mírumilovné“, která počítá s tím, že dříve či později i ti pomýlenci prohlédnou a přestoupí na duchovně nadřazený islám. A té radikálnější šířící víru násilím a dávající na vybranou konverzi, smrt nebo poddanství, známé pod jménem džihád. Takto vykládaný islám, provázený sílícím džihádistickým radikalismem, již přes 30 let opět nabývá v islámských zemích na síle a ke svým křesťanským menšinám se podle těchto příkazů chová. Ač tam žijí o šest století déle než komunita islámská, vnímá je jako vetřelce a agenty „křižáckého“ a „satanského“ Západu.

Od sympozia Frontpage Magazine se na internetových stránkách hromadí počty zabitých a perzekvovaných křesťanů. V Súdánu za 25 let džihádisté povraždili dva miliony lidí a vraždění dál pokračuje v provincii Dárfúr. V Nigérii bylo od zavedení islámského práva šaría během tří let zavražděno 11 000 křesťanů. Podobné číslice přicházejí z východní Indonésie, jež bývala po staletí vzorem náboženské tolerance. Opuštěnost perzekvovaných křesťanů a jejich nepřítomnost v povědomí západních institucí, médií a občanů svědčí o ztrátě soucitu, pocitu sounáležitosti a pudu sebezáchovy, kterou západní civilizace trpí.

Neinformovanost, lhostejnost a bezcitnost vůči perzekvovaným křesťanům trvá, třebaže účastníci sympozia Frontpage Magazine už před sedmi roky upozornili na jejich příčiny: Útoky na křesťany se dějí v místech, kam západní reportéry místní úřady nepustí nebo kam se reportérům nechce. Většina západních novinářů nemá dostatečné historické vzdělání, aby postavení křesťanů v islámském světě chápali, tím méně se o ně zajímali. Západní společnost svou sekularizací znecitlivěla vůči námětům týkajících se náboženství a křesťanství zejména. Silným faktorem neinformovanosti je strach z represálií jako trestu za zveřejnění, někdy i obavy o osud tamních křesťanů často trestaných za činy Západu. Podstatnou roli v šíření dezinformací hrají i peníze ropných států financujících západní vzdělávací instituce.

A možná řešení? Účastníci sympozia Frontpage Magazine i novější debatéři jako Robert Spencer a Daniel Pipes v Jihad Watch se shodují, že situace křesťanů v islámských zemích se bude dále zhoršovat, jestliže na ni nezačnou hlavní západní média podrobně upozorňovat a západní instituce proti ní důrazně protestovat. Dokud tento námět pro ně zůstane tabu, islámský džihádismus bude beztrestně pokračovat a sílit. Je třeba neústupně trvat na reciprocitě náboženské svobody islámu na Západě výměnou za stejnou zaručenou svobodu křesťanství a křesťanů v islámských zemích. Poskytovat politickou, morální a ekonomickou pomoc perzekvovaným křesťanům. Zavádět sankce proti islámským režimům praktikujícím perzekuci nemuslimů a organizacím, které ji schvalují nebo zatajují. Pokračovat v boji proti džíhádistickému terorismu. Bránit západní státy před radikálním islámem uvnitř, důsledně dodržovat zákony demokracie pro všechny a chránit nejen nemuslimy, nýbrž i umírněné muslimy chtějící žít podle západních demokratických zákonů. A podpořit muslimské intelektuály, sekularisty, demokraty, humanisty, disidenty a statečné islámské ženy ve snahách o moderní reformu islámu.

Mohli bychom přidat ještě další bod, který souvisí se samým a dnes na hlavu postaveným principem politického azylu jako pomoci perzekvovaným: Místo přijímání perzekutorů, kteří chtějí naši civilizaci přeměnit ve svou, aby mohli perzekvovat nás, poskytujme azyl skutečně perzekvovaným, kteří naopak naši civilizaci budou chtít před postupující perzekucí bránit, protože ji zažili na vlastní kůži.

Vyšlo v týdeníku Euro

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Apeoffice napsal(a):

Jo budoucnost je hrozivá ....
21. 01. 2010 | 10:40

XY napsal(a):

S článkem víceméně souhlasím, zaujala mě pouze věta "Je třeba neústupně trvat na reciprocitě náboženské svobody islámu na Západě výměnou za stejnou zaručenou svobodu křesťanství a křesťanů v islámských zemích.", ze které tryská naivita.
Myslím, že takováta argumentace typu u nás je mešita, proč v Nigérii není kostel, nebo u nás jsou tyhle práva a u vás ne, je chybná. (výhody, které minoritám poskytujeme poskytujeme dobrovolně)

Vím, že Islám je teď velké téma, ale nemyslím si, že je třeba ho přeceňovat a šířit strach. Coby neúspěšný kandidát do parlamentu EU jste se jistě seznámil s faktem, že počet muslimů žijících v EU je 3,2 procenta!

Ve snaze vymezit se proti Islámu, je toto náboženství často stavěno do konfliktu s křesťanstvím. Všichni ale víme, že naše civilizace zas až tak křesťanská není a tak se aspoň snažíme tvrdit, že stojí na křesťanských hodnotách. Tuto tradici nespochybňuji, i když se domnívám, že momentálně stojíme spíš na liberálních hodnotách, než křesťanských.
21. 01. 2010 | 10:45

fafnir napsal(a):

Konečně to někdo zde otevřel,Díky.A navíc celému tomu potlačování křesťanů nejvíce tleskají atheisté,kteří si neuvědomují,že pro musulmana jsou křesťané sice druhořadí,ale stále ještě muži knihy(politická korektnost tady jde stranou)které je možno tolerovat, ale atheisté doslova ďáblovi zplozenci,které je nutné vyhubit.
21. 01. 2010 | 10:45

XY napsal(a):

...a co se týče zmíněného referenda ve švýcarsku, tak je dobré si připomenout že dopadlo v poměru 57:43, což považuji za těsné vítězství. Myslím si, že přítomnost islámu v evropě je to nejlepsí co ji mohlo potkat, jelikož nás nutí se vůči ní vymezovat a tak hledat nějaké vlastní hodnoty, které evropa již dávno ztratila. Bohužel místo toho abychom tyto hodnoty hledali a následně je dokázali aplikovat, tak se odvoláváme na vyčpělou křesťanskou tradici a nadáváme na islám.

Evropa spěje do prdele i bez islámu, myslím si ale že islám nám dává příležitost tento směr zvrátit a vytvořit si vlastní identitu
21. 01. 2010 | 10:53

Terry napsal(a):

Geert Wilders

Projev G_ Wilderse k britské Sněmovně lordů o islámu, který nemohl zaznít
(http://www.euportal.cz/Arti...)

Evropa tu za dvě generace už nebude
(http://www.euportal.cz/Arti...)
21. 01. 2010 | 10:57

artuš napsal(a):

"A možná řešení?"
Je jen jedno rozumné a definitivní řešení :
Přestat věřit na všechny bohy. Náboženství a kulty lidstvu škodí - kdo rozsoudí, ketrý kult / bůh je ten nejlepší, nejspravedlivější? Žádný! Nemá cenu to rozvádět - elementární znalosti historie všech genocid, holocaustů, terorismu, fanatismu, fašizmu, komunizmu nám jednoznačně říkají : lidi přestaňte myslet jako stádo! Žádný jediný spravedlivý vůdce ať na Zemi, nebo na nebi neexistuje. Jsme v tom sami - nebojme se - máme dost inteligence a po překonání středověkých tmářských kultů i dost sociální kultury, abychom si poradili sami se sebou bez berliček a duševních opiátů v podobě náboženství.
21. 01. 2010 | 11:01

Terry napsal(a):

Geert Wilders a konec veřejné diskuse v Čechách
(http://blog.aktualne.centru...)

Tak dlouho se k tomuto (a nejen tomuto) tématu bude "mlčet", až už nebude možno začít mluvit (a to pak bude platit i pro současné a budoucí pseudohumanisty).
21. 01. 2010 | 11:02

artuš napsal(a):

Tento článek je sám nejlepší demonstrací toho, jak jednotlivé kulty rozsévají nenávist - nenávist mezi příslušníky jednotlivých stád. Tato nenávist tu bude, dokud budou náboženství. Už se tu šikují dobří, rozhořčení křesťané - a proti nim už se šikují správní mírumilovní muslimové. V rámci mírumilovnosti by si, ovšem, nejradši vypíchali oči, vytrhali jazyky a navzájem se spálili plameny pekelnými. Vidíte ten rozpor?
21. 01. 2010 | 11:10

XY napsal(a):

pánové,
vaši kritice rozumím, ale kritika bez reseni je jako sex bez orgasmu..
cetl jsem mnoho kritickych clanku pana kurase, ale necetl jsem ani jeden, kterym by nabizel reseni predmetneho problemu.
21. 01. 2010 | 11:12

Evropan napsal(a):

Evropa je zbabělá. Diskutéři typu XY jsou troubové, kterým není třeba naslouchat. Je nutné zbavit se pseudohumanismu, bezbřehé tolerance, starat se o sebe,kdo chce s námi žít ten musí přijmout naše hodnoty a náž zpusob života.Na mém dvoře nebude dělat pořádek přivadrovalý pacholek.Je třeba pěstovat národovectví a lásku k naší evropské vlasti, mít branou povinnost a cvičit bojeschopnou armádu. Tvrdě a nekompromisně hájit se zbraní v ruce naši civilizaci. Žádná humanitární pomoc.My jim pomáháme a oni na nás kašlou. POMOC POVAŽUJÍ ZA NAŠI POVINNOST.Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění.
21. 01. 2010 | 11:31

Jozef napsal(a):

O perzekucii krestanov
v Iraku a inde mlcia - majitelia medii.Majitelia financnej,medialnej atd.,vseobecne politickej moci v severoatlantickom imperiu. Teda Zidia. Z krestanskeho im doteraz krv netiekla.
Krestania im boli doteraz len prasivi uzitocni psi...
Pan Kuras,toto nie je nazor verejny,ale stale viac sa siriaci!! Najma na internete.Nazor uznate,ze nie celkom bezdovodny.
Ak Europu ovladnu dnes vdaka politike Washingtonu radikalizujuci sa moslimovia,hravo si poradia s rastucou populaciou Romov rovnako ako s doteraz vladnucimi Zidmi,slabnucimi krestanmi a neznabohmi.
Krestania sa mozu ubranit uplnej marginalizacii,len ak vatikanski pastieri stada prestanu sluzit antikristovskemu cisarovi a prejavia plny respekt Bohu evanjelii.
Je o 5 minut 12.
21. 01. 2010 | 11:33

Vysedlina pathologická napsal(a):

Náboženství budou zasažena narůstajícím zlem přes jejich slabosti. Vše, co je nečistého umožní vstup zla. Třeba přesvědčení, že spasení je jen pro příslušníky jednoho náboženství. Nebo, že jiné náboženství spasí svět i za použití násilí - Islám.
Nebo faleš a přetvářka věřících i nevěřících. Všichni jsme na jedné lodi. Jenom někteří budou víc slepí a víc hluší k posouzení situace. Je horší být zasažen různým utrpením a nevědět přitom, že se něco děje, než trpět, ale znát realitu. Smrtí život nekončí. Vítězit nakonec bude lidská kvalita vedoucí ke klidné spolupráci a respektu k jiným živým bytostem a k přírodě. Tudy se bude ubírat vývoj.
21. 01. 2010 | 11:35

artuš napsal(a):

"Teda Zidia. Z krestanskeho im doteraz krv netiekla.
Krestania im boli doteraz len prasivi uzitocni psi..."

Vidíte - co plodíte za ukřivděné psychopatické, xenofobní individua ? Křesťané, muslimové, židé, buddhisti, hinduisti, ..., -isti

Že se nestydíte.
21. 01. 2010 | 11:56

Targus napsal(a):

Řešení v Evropě je zcela jednoduché, nicméně neproveditelné při stávajícím rozložení sil.
Dát jasně na srozuměnou muslimům, že se zde budou řídit naším trestním řádem a budou dodržovat naše normy. Zákaz propagace islámu, zákaz náboženských staveb.
To vše nikoli jako rasisté šířící nenávist proti přesvědčení, rase a vyznání, ale jako vytvoření shodných podmínek, které mají křesťané v islámském světě.

To XY:

Křesťanské náboženství připouští vraždy ze cti, popravy podřezáváním hrdel, věšením na autojeřábech?
Vyjmenujte, prosím, evropské státy, kde se užívají tyto v muslimském světě zcela běžné praktiky.
21. 01. 2010 | 12:10

buldatra napsal(a):

Buďte pozdravena, paní slepice. Přeji Vám hezký den.
Napsala jste:

Vítězit nakonec bude lidská kvalita vedoucí ke klidné spolupráci a respektu k jiným živým bytostem a k přírodě. Tudy se bude ubírat vývoj.

Nesměle si dovolím k tomu dodat: Ano, když to půjde dobře, pak tudy se bude vývoj ubírat.
Dokud zas někdo nepřijde nějaký pasák)s nějakým tím novým náboženstvím. A on přijde, to si pište.
Pak bude třeba odchytit ho a pověsit za koule do průvanu.
Jinak se vývoj bude dít neustále v kruhu, nikoliv ve spirále, jak mě kdosi kdysi na jiném blogu zcela zdarma poučil.
21. 01. 2010 | 12:27

buldatra napsal(a):

Artuši, artuši.

Svatoušci se na Vás sesypou. Ti se s Váma párat nebudou.
Šahati lidem na -ismy jest přísně zapovězeno.
Není to korektní a mulikulturní už vůbec ne.
21. 01. 2010 | 12:31

Jaromír napsal(a):

Artuši píšete:

>>> Je jen jedno rozumné a definitivní řešení: Přestat věřit na všechny bohy.

Ale to už tady bylo - komunisté na všechny bohy věřit přestali. Výsledek? Milióny zavražděných.
21. 01. 2010 | 12:38

Vysedlina pathologická napsal(a):

buldatra
pane buldatro, já zkrátka doufám. On ten Pan spasitel nepřišel jen pro nic za nic. Fakt si myslím, že nám toho doporučil dost, abychom i my nechodili do kruhu - i za cenu "přesdržkydostání". Vím, že se říká - všechno už tu jednou bylo. Ale z pohledu rytmu v tisíciletích to dává smysl. I z jiných pohledů či ne přivolávaných zážitků. Mějte se hezky.
21. 01. 2010 | 12:57

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Bohuzial, takmer so vsetkym, co ste napisali, musim suhlasit. Bohuzial myslim to, ze situacia je taka, ako ste ju opisali, ked nie ovela horsia. Zapadny svet totalne rezignoval na ochranu nabozenskej slobody v krajinach s islamskou vacsinou. O to viac ma "starosti" s pravami vaznov z Guantanama. Aj Slovensko, vraj katolicka krajina, prijme z Guantanama 3 (troch!) z cca 250 vaznov, dovodne podozrivych z terorizmu, ktorych Obama hodla prepustit, ale do USA ich nechce. A to ma Slovensko cca 5 mil. obyvatelov. Teda Cesko by malo asi prijat 6, Nemecko cca 50, VB 45, Francuzsko podobne...
Ze denne su zabijani krestania iba preto, ze su ineho vierovyznania, uz aj v takej krajine ako Indonezia, to neriesi nik, Ani vlada "krestanskeho" Slovenska.
21. 01. 2010 | 13:00

artuš napsal(a):

"Ale to už tady bylo - komunisté na všechny bohy věřit přestali. Výsledek? Milióny zavražděných. "

Komunisté také uznávali své bohy, své vše-moudré vůdce, také vyžadovali "víru" ve svůj -ismus. Také se bytostně nesnášeli s jinými -ismy a -stvími, také vyznávali hierarchii centrální moci, také se zaštiťovali humanistickými ideály - a výsledek byl opačný.
Nevidíte tu podobnost, čistě zákonitou?
21. 01. 2010 | 13:06

XY napsal(a):

Targus: nabízíte zajímavé řešení..
1- dát nasrozumněnou muslimům, že se budou řídit našim trestním řádem (když něco udělaté, tak vás obviní policie a jdete před soud, kterému je srdečně u prdele v co věříte)
2 -zákaz propagece islámu (tak takový zákon bych chtěl vidět, byl by v konfliktu se´všemi ústavami evropy)
3 - zákaz náboženských staveb (i kostelů a jiných modliteben?)
4 - vytvoření shodných podmínek jako mají křesťané v muslimském světě (na otázku jaké je řešení islámské minority v evropě opět typické poukazování na to jak je to u nich...tady vám asi nedošlo že většina muslimských přistěhovalců v EU již vlastní občanství členské země EU, takže "u nich" znamená "u nás"..

poznámka: já nejsem zastánce muslimů, jak ste si všiml, napsal jsem že s článkem vcelku souhlasím, já se ptal na to jaké nabízíte řešení, při vší úctě to co jste napsal bych nenazýval řešením....
21. 01. 2010 | 13:07

XY napsal(a):

a názory typu "za vše může náboženství, nejlépe ho zrušit"... to je taky zajímavá myšlenka....dokonce si dovedu představit, že by se s touhle myšlenkou vyrovnala ateistická evropa, ale tohle chcete vysvětlovat muslimům?!...tak jestli je něco blbost, resp. jestli něco z uvedených nápadů nemá šanci na to se prosadit, tak ej to právě tohle.-)) ..už vidím ty davy muslimů jak se ztotožňují s touto geniální myšlenkou..
21. 01. 2010 | 13:12

Čochtan napsal(a):

XY:
"..většina muslimských přistěhovalců v EU již vlastní občanství členské země EU,.."

To vůbec nic neznamená. Občanství lze i odebrat a je možné pachatele (úředniky) potrestat.
21. 01. 2010 | 13:12

XY napsal(a):

Targus: "Křesťanské náboženství připouští vraždy ze cti, popravy podřezáváním hrdel, věšením na autojeřábech?
Vyjmenujte, prosím, evropské státy, kde se užívají tyto v muslimském světě zcela běžné praktiky."

úplně mimo moji otázku...
21. 01. 2010 | 13:14

XY napsal(a):

Čochtan: :-))))
jak potrestat?! Alžířan, který získal občanství Francie je občanem Francie stejně tak jako stoprocentní francouz..je to smutné, ale je to tak.... a jeho děti? ty mají v občanse jako rodiště např. Marseilles...jsou občany Francie a v Alžírsku nikdy nebyly...
21. 01. 2010 | 13:16

XY napsal(a):

toto uvádím z toho důvodu, že ani řešení typu deportace není použitelné.
21. 01. 2010 | 13:19

artuš napsal(a):

"a názory typu "za vše může náboženství, nejlépe ho zrušit"... to je taky zajímavá myšlenka...."

Takovou myšlenku - zrušit - jsem nevyslovil, ani nevyplývá z mého textu - to jste si špatně vyložil - přestat věřit není zrušit. To byl z mé strany apel, výzva, přání, vize budoucnosti. Týká se svobodného rozhodnutí, poznání každého jedince. Já už se toho nedožiju, ale Evropa jednou bude zcela jistě osvobozena z tenat stádního myšlení. Není prostor to víc rozvádět. A tohle dmýchání vášní, které se tu provádí ve smyslu - kdo nechčije s námi není evropan - ničemu neprospívá.
21. 01. 2010 | 13:24

magor napsal(a):

Méně bumbat, méně papat, tuční vám mozek Kurasi...

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...

https://www.youtube.com/watc...
21. 01. 2010 | 13:29

XY napsal(a):

já o chcání nemluvi..
problém muslimů v evropě vnímám stejně jako vy, jen s tím rozdílem, že 3procentní menšina (ačkoliv rozrůstající) mi sice přijde jako problém, ale rozhodně ne jako kalamita, jak někteří tvrdí. Pouze se ptám na vaše názory na řešení situace, protože sem toho názoru že blog pana Kurase obsahuje jen kritiku a pláč nad něčím, ale o nějaký nápad na řešení tu ani nezavadíte, což je škoda, protože to pak shazuje obsah té kritiky.
21. 01. 2010 | 13:31

typro napsal(a):

Ta levicová multi kultura taky nebude trvat věčně.
21. 01. 2010 | 13:32

Silvie napsal(a):

Jenže ona už ta plíživá islamizace probíhá i u nás - v Evropě. Podívejte se na kdysi velmi tolerantní Nizozemsko, kde vraždí fanatičtí islamisté místní politiky a umělce, už tolik benevolentní není a nebude.
Dokonce i v Bavorsku jsou katoličtí věřící vystaveni nechutným atakám muslimských přistěhovalců.
Demokratické země jakoby především chránily zájmy těchto přistěhovalců a zapomínaly, kdo jsou jejich původními občany.
Ve své zaslepenosti jsou schopny omezit i základní principy demokratické společnosti - svobodu slova!
Naším úhlavním nepřítelem nejsou islámští teroristé, ale multi-kulti aktivisté a nadšenci, ve své neschopnosti racionálně zhodnotit situaci, vystavují národy EU obrovskému nebezpečí islamizace.
Je jenom na nás, jak se k tomu postavíme a koho budeme volit. A jestli řekneme DOST!
21. 01. 2010 | 13:34

Blanka napsal(a):

děkuji, každá debata na toto téma je přínosem. Lidé se musí začít bránit. Argumenty že děláme z komára velblouda nejsou na místě, protože čím později se bránit začneme, tím více nás to bude stát. Až bude na světe polovina muslimů, což při jejich porodnosti není utopie, budou to naše děti, které to odnesou.
21. 01. 2010 | 13:36

Silvie napsal(a):

Blanko,

jenže naši politici jsou poserové. Nedejbože, aby dostali z unie kartáč.
Tak raději Sobotka Wilderse ani nepřijal. A naše noviny šíří bludy o fašistech apod. Přitom jak Wilders, tak Fortuyn jsou(resp. Fortuyn byl, protože ho už islamisté zavraždili, na Wilderse se chystají) liberálové. Nikdy jsem neviděla fašistu, který by se hlásil k tomu, že je homosexuál (Fortuyn).
Namísto, aby evropští politici byli solidární s těmi pronásledovanými nizozemskými, skoro se jich štítí. Vůbec jim nevadí, že je na Wilderse muslimy uspořádán hon. Podotýkám, že na Wilderse, který si dovolil ve vlastní zemi zkritizovat netolerantní islám!
Zítra to může být třeba Sobotka, kdo se bude skrývat.
21. 01. 2010 | 13:44

Carlos V. napsal(a):

Je naivni predpokladat, ze soucasna multikulti generace politiku vyresi islamizaci Evropy.

Paklize bude trend pokracovat, jsou pravdepodobne jen dva scenare - islamska Evropa a/nebo stret civilizaci.

Soude dle dnesnich politiku, lze ocekavat spise prvni variantu.

Existuje malo variant prosazeni opravdoveho reseni. Tlak obcanu by byl nejlepsi, ale dnesni obcane jsou v privni, druhe a treti rade spotrebitele.

Snad jen aktivizace nejradikalnejsich muslimskych skupin by mohla zmenit nasi spolecnost. Tisice mrtvych zabitych extremisty by mozna vytahly obcany od televizi a plnych stolu.
21. 01. 2010 | 14:03

hildegarda napsal(a):

Obávám se, že základní problém je v tom, že my sami už nevíme, čemu a zda věříme. Absolutní relativismus, který se zmocňuje současné Evropy, vede ke zpochybnění vlastní identity. Druhá strana "má jasno".
Svým způsobem barbarské křesťanství způsobilo zánik dekadentní a dožívající antické civilizace. Obávám se, že tato epocha nyní přichází pro naši civilizaci.
21. 01. 2010 | 14:19

artuš napsal(a):

Řešení rozhodně není zakopat se v předem připravených pozicích "naší" víry, stmelit spolubratry ve víře a ukázat těm druhým, jak jsme jednotní a silní ve své - samozřejmě - "pravé" víře. Řešení je vyžadovat nekompromisně doržovat zákony své země - lidské, světské, humánní zákony - bojovat proti terorismu, náboženskému útlaku - ale všech náboženství - žádné naše / vaše. A pracovat pomalu, klidně a mírumilovně na výchově dalších generací svobodomyslných lidí oproštěných od všech ideologických svěracích kazajek. Lidí, kteří sami dojdou k pochopení, že není jedné nadčasové pravdy, není jednoho univerzálního osvíceného vůdce - je jen nekonečný proces poznávání a zdokonalování našich vlastních bolestně poznaných pravidel soužití.
21. 01. 2010 | 14:35

Vosavbotě napsal(a):

Pokud budou evropské zákony platit i v evropské mešitě a bude se to tvrdě vyžadovat, tak se bát nemusíme.

Ale ovšemže tomu tak není a že strach je na místě.

Pokud si nebudeme vážit vlastní kultury a principů, pohltí nás kultura jiná.

Je to jako v ekonomice - pokud nebudeme víc makat a míň jíst, zruinují nás rostou cí asijské ekonomiky, čínská nejvíce.

Máme pocit, že si zasloužíme svoji životní úroveň jen tak, a že nám nic nehrozí, vždyť je u nás dosud mír.

Nemusíme pořádně pracovat, nemusíme ničemu věřit a za ničím si stát, nemusíme o ničem přemýšlet a stačí jednou za čtyři roky hodit lístek do urny...

ZATÍM:
21. 01. 2010 | 14:36

drti napsal(a):

At se nam to libi nebo ne,jihad nikdy neskoncil.Musela by se prepsat prirucka od pedofila a lupice Koran."Mirumilovny" muslim je spatny muslim.Před 60ti lety žilo v Evropě asi 10 000 muslimů.Před 40ti lety az 2 mil.Před 20lety 20 mil.Dnes 70mil."Mirumilovnost“ je umerna jejich poctu.Každá mešita v Evr je teroristická buňka,která čeká.Cim drive si uvedomime,ze jsme ve valce a pojmenujeme nepritele,tim lepe pro nas.Muslimové mají výslovně v popisu práce naši likvidaci.Ze se agresivni ideologii omylem a tradičně říká "náboženství" není argument pro to,aby se na něj vztahovala ochrana svobody vyznání.V Afg se take nevalci se zemi,ale s ideologii a muzeme byt radi,ze to zatim neni v nasich ulicich.Afg ozbrojence tvori muslimove z celeho sveta,kteri tam nestavi vodovody a skoly,ale pro ktere neni problem vyhodit do luftu lidi na trznici.Vraždí se ve všech kulturách,jen jedno náboženství to má ale ve svých přikázáních.Ježíš za svoje učení obětoval sám sebe,Mohamed všechny co byli proti němu.
21. 01. 2010 | 14:37

jaryn napsal(a):

Jednou se z těch islamistů posereme.
Ať žije multikulti, politická korektnost a pozitivní diskriminace.
Jsme v řiti už teď, protože nejenom že nic neděláme, ono se o tom ani oficiálně nesmí MLUVIT. A kdyby věděli, jak nám zakázat myslet, už by to dávno udělali...
21. 01. 2010 | 14:47

Jamima napsal(a):

artuši - vždyť celá evropská kultura je postavena křesťanských základech, jak je chcete vypreparovat? I sekulární státy stojí na křesťanských základech. Myslíte, že vše v budoucnosti nahradíte nějakou nevírou či snad vírou v člověka a jeho síly? Buďte ujištěn, že pokud budete věřit v sebe s své schopnosti, jednoho krásného dne až vám síly dojdou, dočkáte se asi dosti velkého zklamání nebo rozčarování. Nikomu neberu nevíru a očekávám, že mně zase na oplátku nebude nikdo brát víru.
21. 01. 2010 | 14:47

drti napsal(a):

(prevzato)
Na mnoha forech se lide snazi najit reseni,ktera se nakonec od sebe prilis nelisi.Zajimave je, ze se hodne lidi vyhyba nejakemu dialogu.Zrejme vetsina ze strizlive uvazujicich uz pochopila, ze nikam nevede a ani vest nemuze, hlavne kvuli samotne podstate islamu.
Shrnuto z diskuzi:
1) postavit islam mimo zakon jako agresivni, k nam nepratelskou ideologii,neslucujici se s lidskymi pravy, demokracii, svobodou, podnecujici k nasili a nenavisti, k neposlusnosti ke statu, k zabijeni, diskriminaci..
2) deislamizace jako drive denacifikace
3) z humanitnich duvodu nabidnout muslimum konverzi (k cemukoliv, nic neni horsi nez islam, dokonce i ten fasismus je slaby odvar)
4) ty, co odmitnou konverzi vystehovat do zemi puvodu, za pomoci vyjimek v zakone odebrat obcanstvi tem , co se v zemi narodili a vystehovat
5) ty, co se budou branit zlikvidovat jeste drivem nez zlikviduji oni nas
6) odsoudit zradce a kolaboranty z rad domacich
7) maximalne posilit hranice
Ja bych jen dodal, ze prvni krokem by melo byt zruseni veskerych chapadel multikulturni chobotnice..
Krute? Nehumanni?..To teprve bude a pro nas, pokud to neudelame co nejdrive.
Bohuzel mam obavy, ze k takovym "radikalnim" a nejlogictejsim krokum muze dojit az po velkych ztratach na zivotech...A hodne lidi asi zarve..Bude to bouchat na kazdem rohu vsude tam, kde jsou muslimove.Proto je nejlepsi u nas zadne nemet a ty, co uz se nam tu mnozi, si poradne ohlidat.
Pro multikulturni blbce bych mel dodat, ze lide takto smyslejici nejsou temi agresivnimi, ale temi, co maji opravnene obavy z budoucnosti sve, svych deti a sve zeme.Jsou to lide, kteri chteji zit v miru, kteri jsou doma a chteji se jen branit.
Tak rad bych se mylil!
21. 01. 2010 | 15:01

artuš napsal(a):

Jamima :
To tvrdí namyšlení křesťané - to o jakýchsi základech - tvrdí tím, že vlastně všechno začíná až křesťanstvím, že křesťanství přežilo tisíciletí, ... . Ale zdravý rozum tu byl dávno před křesťanstvím, je stále a bude i po křesťanství. Jen lidský rozum vymyslel všechna náboženství, napsal bible, korány, mein kampfy, komunistické manifesty. Jistě, že vám ateisté nic neberou a nevnucují - ani nemohou - ateisté nemají hierarchické struktury a aparáty na šíření ideologie a propagandy a hromadění majetku za tímto účelem. Pokrok rozumu a vědy už dávno většinu těch pohádek ve výše zmíněných knihách vyvrátil. Ateisté jen v klidu čekají, kdy to pochopí i teisté.
21. 01. 2010 | 15:05

Vosavbotě napsal(a):

To drti:

původně jsem se nechtěl unavovat tím, že bych na Vás reagoval protože mi ta snůška Vašich extrémně extrémistických hloupostí nestála za to, ale jen tak mě napadá, že různí nacisté a další -isté by z Vás měli radost, a největší by měli právě ti radikální islamisté, Vy jste zkrátka ten, koho potřebují!
21. 01. 2010 | 15:07

drti napsal(a):

ateista neni zadny stranik ani nejaky verici v neviru, jak lze slyset casto od tech nejvice vysinutych..Ateista je jenom clovek a nic vic.Ten muze byt dobry nebo spatny jako vsichni lide..Plyvat zluc na nejake "ateisty" jako by byli organizovani je absurdni a projevem tupcu, kteri si jednoduse musi viniky nejak pojmenovat, zaskatulkovat, aby jim to ten jejich minimalne pouzity mozek bral.Ateista je mene nez kurak, ktereho s ostatnimi kuraky spojuje alespon ta zavislost na nikotinu, pricemz ateisty nevira v boha nespojuje tak jako lidi nespojuje jenom to, ze jsou lidi.Pripisovat vinu na cemkoli nejakym ateistum je primitvini zjednoduseni.Smrdi to spise tim,ze kdyby oni vinni byli vericimi, nebyly by urcite vinnymi..Ateista je vericimi casto nenavideny, protoze zatimco oni se pokorne podrizuji nejakemu bohu, ateista na nej prirozene kasle jako na vsechno, co pro nej neexistuje.Ateista je clovek a teprve potom treba komanc, fasoun, vegetarian, hokejista, zednik ci rybar...Tezko to ale vysvetlit nekterym vericim, pro ktere je svet bez viry  proste nemozny a nepredstavitelny a ktery tak radi nazyvaji prazdnem nebo vakuaem, jez se musi zakonite necim vyplnit."Naplneni" verici se tak nekdy stavi do osemetne pozice samozvanych soudcu tech "nenaplnenych". Neni vsak co plnit ani vyplnit.Ono "prazdno" je jen prazdny pojem.
Prstem jednoduse diru do vody nelze udelat.
21. 01. 2010 | 15:08

drti napsal(a):

Ucelove povazovat komunisty a fasisty za ateisty a vinit je proto treba z valky WWII je nesmysl..Mimochodem vetsina z nich byla vychovana v krestanskem duchu..
21. 01. 2010 | 15:12

Petr z Tábora napsal(a):

Velmi pěkný příspěvek pane Kurasi.Zejména bych zdůraznil evropskou ztrátu pudu sebezáchovy.
Začalo to už po 1.světové válce. Mnichovanství nebylo izolovaným činem, ale epizodou politiky trvající dosud a projevující se v mnoha oblastech, ne jen ve vztahu k islámu (či tenkrát k ČR). Takové civilizace byly v historii vždy určeny k zániku. Evropané zdědili po mnoha staletí budovanou civilizaci a nyní ji ničí svou zbabělostí a egoismem.
Bohužel hloupí evropští politici vidí pronásledování křesťanů v některých zemích jako náboženský problém a ne jako skutečný problém střetu civilizací. A do té křesťanské patříme my všichni - i když třeba nechodíme do kostela jako já.
21. 01. 2010 | 15:16

drti napsal(a):

Ve skutecnosti se vsichni rodime ateisty, tedy svobodnymi lidmi bez jakykoliv pout nabozenstvi, ktera jsou vsak mnohym z nas nasazena bez naseho svobodneho rozhodnuti uz v rannem detsvi..Jsme tak vlastne nechtene politicky nasmerovani uz od malicka, pricemz to spravne, kvalitni a nejlepsi nabozenstvi je primo zavisle na dobe a miste narozeni..
21. 01. 2010 | 15:17

Jirka H. napsal(a):

Artuš:
Výborně jste to napsal. Jako obrana před islámským fundamentalismem určitě není útěk k fundamentalismu jinému. Vždyť ani další vážné problémy se neřeší útěkem od rozumu...
21. 01. 2010 | 15:18

drti napsal(a):

Prosim o priklady, kde jsou u nas nebo v EU krestane pronasledovani
21. 01. 2010 | 15:19

Jamima napsal(a):

artuš -Ale zdravý rozum tu byl dávno před křesťanstvím - myslíte tím například ten ve starověkém Římě, nebo někam dále? Co Mesopotámie? Snad kmenová společenství? Kam se podíváte, tam samé náboženské náboženství...kde máte tu společnost bez nějakých těch náboženských základů?
21. 01. 2010 | 15:20

Vosavbotě napsal(a):

To artuš:

tak mám pocit, že ti ateisté čekají už nějak dlouho...

Mimochodem, silné náboženské zanícení je znatelné i z Vaší víry v jediné správné vidění světa ateisty, se kterými dáváte velmi nejistou zkratkou dohromady pokrok vědy a rozumu. Býti racionálně uvažujícím a věřícím není nikterak v rozporu.

Nebylo by pro Vás tedy lepší definovat se jako ateistu podobně jako pan drti, jenž je ateist = prázdný a na všechno kašle?

Berte to jen jako přátelské popíchnutí...
21. 01. 2010 | 15:21

drti napsal(a):

to Vosavbotě
Lzes, nenapsal jsem , ze kaslu na vsechno.pokud budes lhat, mediskutuj.
21. 01. 2010 | 15:25

Jirka H. napsal(a):

drti: I vám skládám poklonu a plně se připojuji ke všemu, co jste napsal.
21. 01. 2010 | 15:28

Germanicus napsal(a):

drti:
Např. Kosovo...
21. 01. 2010 | 15:29

iga napsal(a):

artus

kteri prosim presne krestane tvrdi, ze vse zacalo krestanstvim?

Evropska civilizace skutecne stoji na zidokrestanskych tradicich, na zakladech spojenych reckou filosofii a rimskym pravem.

Ten vas "zdravy rozum" bez etiky, bez nabozenstvi a bez brzd postavil kolejnice, na konci kterych byl napis "Arbiet macht Frei".

Obvzlast vtipna je vase veta o tom, ze nam ateiste nic nevnucuji.
Hodiny vedeckeho materialismu v ramci studia na CVUT (!!!) na zacatku sedmdesatych let se memu otci asi zdaly, ne?
21. 01. 2010 | 15:30

XY napsal(a):

...recka filosofie a rimske pravo nemaj s krestanstvim spolecnyho vubec nic.-)......PS: studie ze 70 let miluju
21. 01. 2010 | 15:31

Vosavbotě napsal(a):

To drti:

ale vždyť to ode mně bylo i pro Vás jen takové přátelské popíchnutí, samozřejmě máte pravdu, napsal jste, že ateista kašle na vše, co pro něj neexistuje.

Problémem bude přijetí tohoto prohlášení skalním teistou, pro něhož vše = Bůh, jenž ovšem pro ateistu neexistuje...

Vaše zcela logické a nezpochybnitelně matematicky pravdivé tvrzení se tudíž v očích jiného dostává do roviny pouhého názoru.

Zkusme se tedy trošku vžít do silně věřícího muslima, on náš svět může vnímat téměř zrcadlově obráceně od pohledu našeho.

Zmiňuji tento paradox jen proto, abych podpořil své prohlášení, že rozumně brané náboženství není nijak škodlivé, ba může býti ku prospěchu,avšak škodí extrémismus, jenž zaslepuje a ohlupuje.

Já se například narozdíl od Vás domnívám, že vývoj nesměřuje k ateismu, nýbrž k tomu rozumně branému náboženství, které může velmi rozumně s ateismem koexistovat.
21. 01. 2010 | 15:33

drti napsal(a):

Jinak co se tyce krestanstvi, nelze si nevsimnout kolaborace a dokonce podpory Vatikanu islamizace Evropy.Nazyvam to presneji zradou.Prikladu je az prilis k tomu, abych o tom pochyboval.Stejne tak ostudne je pomijeni faktu, ze jsou krestane vyvrazdovani muslimy po celem svete bez toho, aby se za ne Vatikan postavil.
21. 01. 2010 | 15:35

Jirka H. napsal(a):

Jamima:
Ano sekulární společnost je celkem nový fenomém, to nic neubírá z blahodárnosti tohoto stavu. Stejně tak představa dějin, jako dějin náboženství a víry je falešná a to z jednoduchého důvodu - lidé se ke své nevíře mohli hlásit jen s velkým rizikem... Největším přínosem sekularizace je tedy možnost, nikoli povinnost v něco věřit...
21. 01. 2010 | 15:35

bape napsal(a):

pro Jamima

Víru v co ? Člověk, tedy lidstvo není v jádru dobré/ Akvínský, božská jiskra v duši/ ale zlé. V tu chvíli, kdy se rozhodlo proti Božím radám jednat svévolí / porušení zákazu nejíst to, co není dovoleno/ a to byl " jediný strom v ráji" / poznání dobrého a zléhjo!/ nezbývá námvšem, než bojovat proti zlu " v potu tváře" a respektováním Božích principů existence našeho bytí ! / Desatero/. Jenže se to nedaří, a proto Boží syn , Ježíš přišel, aby ukázal cestu, kudy vede zpět do ráje, neboli souladu Boží vůle s lidským životem. Boží království není z tohoto světa. 4lověk ve své podstatě se musí změnit !/řecky :metanoia/,a to může učinit jen Bůh za souhlasu člověka. Proto to vypadaá tak, jak to vypadá. Kdo by se chtěl nesobecky změnit tak aby miloval bližního svého, jako sebe samého ???
21. 01. 2010 | 15:36

drti napsal(a):

"rozumně brané náboženství" plne podporuji a pochazim z vesnice plne krestanu.Nikdy jsme nemeli problem kvuli najake vire.Take rikam, ze krestane jsou ti nasi.
Tezko vsak muzu prehlidnout kolaboraci Vatikanu s islamem, coz vede k nasi likvidaci a samozrejme v konecnem dusledku i likvidaci krestanstvi.
Rozumne vsak nelze brat ideologi islamu, nazyvaneho mylne nabozenstvim, cimz jeste vetsim omylem pri dodrzeni lidskych prav ziskava nasi ochranu.Chranime tak ideologii, ktera nam jde jednoduse po krku.Bohuzel akutni to bude az tehdy, kdy uz bude moc pozde.Islam je predevsim system, statni zrizeni,ktery uviznul ve stredoveku.
21. 01. 2010 | 15:43

drti napsal(a):

Prinos islamu lidske civilizaci je nulovy..Tzv moralka atd je smesnym argumentem..Ani krestanstvi neni cestou k moralce ikdyz v nasi kulture casto supluje moralni vychovu deti..Jednoduchy priklad je treba vysoka kriminalita nekterych mest v Jiz Americe, kde je snad az 100% vericich.Cesta k moralce a poradku vede pres vychovu deti, dodrzovani zakonu a nutneho trestu za jejich poruseni.
V zap spolecnosti jsou lide diky vyvoji k maximalni produktivite a zisku pod tlakem a ve stresu..Snizuje se porodnost z mnoha hledisek a duvodu.Navic na potomky neni ve vecnem spechu cas..Lide zap kultury jsou vetsinou od malicka vedeni k praci, discipline, vzdelani a zodpovednosti, cimz se dostali na spicku vyvoje lidske civilizace...Vira neni resenim, je to cesta zpet, cesta k premnozeni, hladu, chaosu a valkam.
21. 01. 2010 | 15:44

bape napsal(a):

pro Jirka H.

....Vážený, kecáte...totalitní režimy tzv. ateistické měli tohle v popisu práce od samých počátků křestánství a koneckonců i židovské náboženství si dalo práci s vykořeňováním křesťanství.... nezdařilo se! Ani nemůže...Lidé se ke svému osobnímu vyznání vždy musí hlásit za vědomí osobní oběti, jsou-li o své víře/i ateistické/ přesvědčeni, jinak jsou to jen oportunističtí zbabělci. Viz doba od roku 1948 do 1989 např.
21. 01. 2010 | 15:45

Jirka H. napsal(a):

Iga:
Ale jděte.

Stejně tak měli nacističtí vojáci napsáno na přezce opasku Gott mit uns (Bůh je s námi)

Takže vám ta vaše logika dost skřípe...
21. 01. 2010 | 15:46

artuš napsal(a):

Víte, kdy si někteří lidé začali vymýšlet různá náboženství? Když ti "vychcanější" z nich pochopili, že metoda jídla a kyje je málo efektivní k získávání příznivců - jídlo dost stojí a proti bobjovníku s kyjem se dá postavit víc bojovníků s více kyji. Proto člověk vymyslel duchovní metodu cukru a biče. Metodu slibů a hrozeb, ráje a pekla. Nikdo nikdy neviděl ráj - natož po smrti, nikdo nikdy neviděl peklo - proto je to největší lákadlo a ta největší hrozba. Kolik je na světě náboženství? Kolik už bylo samozvaných mesiášů? Posmívat se zdravému lidskému rozumu je dnes jediná možnost, jak si mohou věřící zachovat tvář. Jak by jinak mohli vysvětlit svým odrůstajícím dětem, že zázraky v pohádkách jsou sice nesmysly, kterým rozumný člověk nevěří, ale zázraky v bibli jsou něco jiného?
21. 01. 2010 | 15:48

drti napsal(a):

Vatikan kasle na sve ovecky a hledi si sve politiky vychcaneho a uskocneho hada.
Priposrane se klani islamskym smejdum a nejeden krestansky predstaveny si k islamizaci prisadi..
Jaky je rozdil mezi multikulturnim politikem, tzv umirnenym muslimem a oficialni krestanskou vrchnosti? Zadny, vysledkem jejich konani je uspesna islamizace..To jeste ten tzv umirneny machomet ma alespon neco do sebe, kdyz vyjde do ulic treba za tu nemku.
A to tu bylo kecu o tom, jak nam krestane udajne zachrani kuzi, ze ale ne u nas, protoze jsme moc ateisticti..Kolaborace a zrada.To je ten presny nazev k postojum krestanskych manageru.
21. 01. 2010 | 15:48

iga napsal(a):

XY

Jsou to tri (oddelenim zidovstvi mozna ctyri) zasadni koreny, z nichz vyrusta nase civilizace a kultura.
21. 01. 2010 | 15:49

Jirka H. napsal(a):

bape:
Právě, že nikdo se ke své víře hlásit nemusí, pokud nechce. A ateistické proklamace totalitních režimů byly jen proklamací, neboť oni sami byly náboženstvím svého druhu - stačí se podívat na Severní Koreu - to je náboženský kult jak vyšitý. Ateismus není náboženství s opačným znaménkem - není to protináboženství, ale pouze nenáboženství.
21. 01. 2010 | 15:52

drti napsal(a):

absurdni vyraz pro svobodneho cloveka "nenáboženství" me pobavil.
21. 01. 2010 | 15:55

Rumcajs napsal(a):

Jak se někde ukáže prdel, evropan je jak u vytržení a má potřebu do ní vlézt.

Pak se nedivme, že tam brzo opravdu budeme.

Islám, fašismus,komunismus - to je jedna šablona jenom různě nabarvená.
21. 01. 2010 | 15:55

iga napsal(a):

artuse

to opravdu neni namet na diskusi, co je posmrti, to nevi vubec nikdo.
Vy verite, ze neni nic, nekdo jiny veri, ze nejco je.
To se ale dozvime az po smrti.
Dukazy neexistuji ani pro jedno tvrzeni...
Osobne doufam, ze budete prekvan:-)
21. 01. 2010 | 15:55

XY napsal(a):

drti - Vatikanu se da dat lecjake adjektivum, ale "vychcany"?!.-))

iga- zasadni koreny?....a neni to malo? protoze ten isalm ma nakou tvar a ma ji tedka! tady neni nic, neni naka jedna vec na kterou by se dalo odvolat, nebo ktera by to spojovala a mohla muslimy zlakat na nasi stranu.., tak proto asi vsichni hledaj "koreny" ... ale to je minulost, ktera uz se neodrazi v nasi soucastnosti...momentalne nas spojuje neviditelna ruka trhu, volny trh, konzum, komerce atd... a to je strasne malo, to proti islamu nema sanci, a ty koreny? ty uz to moc nespasej...tohel proste nestaci
21. 01. 2010 | 15:55

bape napsal(a):

pro Jirka H.

Milej pane, hlásit se znamená žít podle svého přesvědčení, nikoliv statisticky. A život je dostatečným svšdectvímo tom, co jste zač. Ateismus není s opačným znaménkem / správně/ protože je to kult, jako každý jiný: víra v sebe, víra v člověka, jeho JÁ, jeho ego, ovšem do té doby, než zalehne pod drn. A to je safra málo...
21. 01. 2010 | 15:58

iga napsal(a):

XY

vidim to trochu optimisticteji, proto si myslim, ze zbavovat se korenu je ciry nerozum.
To je sebevrazda, z niz nemuzeme obvinovat muslimy.
21. 01. 2010 | 16:02

iga napsal(a):

artzus

ze raj nikdy nikdo nevidel?
Tak to je nahravka na smec!
Videl jste Kurvahosigutentag?:-)))))
21. 01. 2010 | 16:04

XY napsal(a):

a v cem vidite ty koreny? nebo na co z historie jste jako cech hrdy?
21. 01. 2010 | 16:05

bape napsal(a):

pro Rumcajs

stále svůj, že, ale jen v tý jeskyni u Řáholce, je čas se poučit a pochopit, že feudalismus vzal za své...dost bylo okrádání a tunelování. Ty patříš do rukou spravedlnosti!
21. 01. 2010 | 16:05

artuš napsal(a):

"To se ale dozvime az po smrti.
Dukazy neexistuji ani pro jedno tvrzeni..."

"...but that the dread of something after death, - the undiscovered country, from whose bourn no traveller returns, - puzzles the will, ..." Hamlet, Shakespeare.

A opět - zdravý rozum - nepřítel všech věřících nám říká - co nelze dokázat ani vyvrátit, tím nemá smysl se vůbec zabývat. Neprokazatelná / nevyvratitelná tvrzení předkládaná k nekritické víře jsou právě těmi nehmotnými nástroji útisku svobody člověka.
21. 01. 2010 | 16:10

drti napsal(a):

vyraz "vychcany" nemusi byt prilis slusny, ale o to vice je vystizny..,je to politika ala Lux,kam vitr tam lidovci..,
Za vychcanost take povazuji to, ze si treba v Irsku krestane na snahach fanatickeho islamu prihrali svou polivku a schvalili tam zakon o rouhani.Vratili se tak o nejake stoleti zpet a urcite si proti sobe postavili mnoho slusnych lidi.Krestane si nesmi prihrivat svou polivcicku,krestane musi udelat to, co delali po cela staleti a cemuz muzeme dekovat, ze jsme porad jeste tady.Krestane by meli zaujmout jasny postoj, krestane nesmi kolaborovat s islamem a uz vubec ho podporovat jako treba biskupove ve Svycarech, kteri oficialne protestovali proti vyjadreni svobodne vule obcanu v demokratickem referendu..Prijde na lamani chleba a kolaborace se bude tezko zapominat.
21. 01. 2010 | 16:11

Jirka H. napsal(a):

bape:
Vy myslíte, že na slušnost a život podle hodnot mají věřící monopol? A zároveň jste přesvědčen, že věřícího ochrání jeho vírá od jeho EGA? Milý pane i lidé bez náboženství dokáží žít pro druhé a s přesahem do dalších generací...
21. 01. 2010 | 16:11

Vosavbotě napsal(a):

To artuš:

náboženství jest přirozeným produktem lidské schopnosti vědomí sebe sama a abstraktního myšlení, teprve manipulace s touto schopností vytváří "náboženství", jak je chápete Vy.

To drti:

umírněný muslim představuje tu naprostou většinu muslimů, která je věrná pevnému řádu a zásadám svého náboženství, pravidelně se modlí, jednou za život zajde do Mekky, jsme jí tady v Evropě docela ukradení a AK-47 do toho netahá.

Některé Vaše odsuzující stanoviska však bezesporu sedí na muslimské náboženské hodnostáře, kteří tu nenávist rozdmychávají k vlastním cílům.

Bez ohledu na náboženství pevně dodržovat zákony, to je jediná záchrana. Extremismus je cesta do pekel, což zjistí i nevěřící, jakmile na ně sáhne ne v diskuzi na blogu, ale v reálném životě.
21. 01. 2010 | 16:15

artuš napsal(a):

iga :
"Videl jste Kurvahosigutentag?:-)))))"

V tomto filmu se autor dopustil jisté logické chyby - miliony lidí JI viděly - tudíž já mohu odvodit, i když jsem TUTO konkrétní neviděl, že JI má (tomu se říká dedukce). Kdežto ráj a peklo skutečně nikdo živý neviděl (opět logická blbost - stačí říct nikdo, protože jen živý vidí).
21. 01. 2010 | 16:18

XY napsal(a):

a vy ho mate?
21. 01. 2010 | 16:19

iga napsal(a):

XY

Komplikovana odpoved, ale pokusim se shrnout to takto
1. zidovstvi prineslo predevsim desatero, radost a uctu ke stvoreni
2. krestanstvi pak doplnilo mravni postulat o lasce k bliznimu, to je neco nevidaneho. Dale pak milosrdenstvi a protestantismus navrch viru, ze tvrda prace vede k pokroku.
Musime rovnez zminit vsechna umelecka dila, ktera vznikla jako krestanska kontemplace.
3. recka filosofie zavedla specificky styl mysleni, jedna se o pochybovani a kriticke analyticke mysleni a logiku
4. rimske pravo je kolebkou evropskych pravnich skol, napriklad predpoklad, ze bez vyslechnuti obou stran nemuze byt rozsudek spravedlivy pochazi z Rima

Vsechno, co jsem napsala, domnivam se je zivym odkazem.

Jestli jsem ceska nebo nemka na tom nic nemeni, ale z ceske historie jsem pysna na odkaz Jana Amose Komenskeho, ktery pozoruhodnym zpusobem obohatil evropske mysleni o didaktiku.
21. 01. 2010 | 16:20

artuš napsal(a):

iga :
Bolek měl tudíž správně říci : z toho, že jste žena odvozuji, že ji máte. To je věc rozumové úvahy, ne nekritické víry.
21. 01. 2010 | 16:21

iga napsal(a):

artus

no vidite, to mate pravdu.
Bohus to rekl tak uderne, ze me presvedcil a pritom byl vedle:-)

Ale o tom, co je po smrti, to je ciste otazka viry a ne zdraveho rozumu, ne?
21. 01. 2010 | 16:23

artuš napsal(a):

iga : Ano - a víra je ten "cukr a bič" proti lidské svobodě, jak jsem popsal výše.
21. 01. 2010 | 16:26

XY napsal(a):

jo v pohode, ja se ptam proto ze to nevim, nebo proto ze bych se chtel hadat...jasne ze se najdou naky uspechy a spolecny charakteristyky, ale tyhle koreny/tradice/odkaz, to uz je jednak vsechno dost davno a hlavne momentalne to moc nefunguje a kdybych se vas ted zeptal na to co si myslite ze jsou zakladni hodnoty momentalni evropy, tak jsem presvedcen ze bych tu nasel uplne jiny vycet..
21. 01. 2010 | 16:26

XY napsal(a):

preklep.-) ptam se proto ze to nevim a Ne protoze bych se chtel hadat
21. 01. 2010 | 16:27

iga napsal(a):

XY
Funguje to ve smyslu, ze evropska civilizace tady je. Vsechno, co tu ted mame se o to opira i kdyz si to neuvedomujeme a spousta lidi to neumi ani pojmenovat.

Artusi, co vy na to, prihlasil byste se k tomuto odkazu zidovstvi a krestanstvi?
21. 01. 2010 | 16:33

Rumcajs napsal(a):

bape:

Děláš pokroky chlapče. Tunelování si hodil na feudalismus a kapitalismus si nechal na pokoji.

To Ti chválím.
P.S. Mám pocit, že ty se asi zblázníš, až mě v tom nebíčku potkáš.
Nespravedlnost, co ? Není tam něco o vinařích a jejich odměně od pána ?
21. 01. 2010 | 16:35

Vosavbotě napsal(a):

To artuš:

Zdravý rozum, nepřítel všech věřících... Člověče, odkud to máte? Vy jste mi ideolog para excellence!

Že si nedáte pokoj a věřícím ho nedáte taky. Já si třeba teď dám pokoj a panáka a doporučuji to i Vám, neb v takovém rozpoložení se nejlépe přemýšlí o věcech přízemních i nadpřirozených.

Balím tudíž diskuzi, mějte se
21. 01. 2010 | 16:35

Jirka H. napsal(a):

Iga:
A nebyla by lepší otázka: Přihlásil byste se odkazu svých předků?
21. 01. 2010 | 16:42

iga napsal(a):

Jirka H.

No, jenze me u Artuse zajima konkretne otazka techto dvou nabozenstvi.
"Zdravy rozum" totiz mravni postulaty neprinasi.
21. 01. 2010 | 16:47

kozoroh napsal(a):

Čím dřív je nádorové bujení rozeznáno, tím lépe je léčitelné.To tvrdí 10 lékařů z 10ti. Politici nejsou lékaři a tak mohou v rozporu s poznanou pravdou,ale v souladu s PC tvrdit,že se nic neděje. Potlačování objektivní pravdy nás zabije všechny.
21. 01. 2010 | 16:57

Jirka H. napsal(a):

Iga:
I mravní postuláty jsou produktem myšlení - tedy rozumu chcete-li. Čeho jiného? Že obzor tohoto myšlení je ze samé podstaty omezený danným stupněm poznání a zkušeností je druhá věc...
PS: Samozřejmě za produkt lidského myšlení považuji i náboženství.
21. 01. 2010 | 16:58

kozoroh napsal(a):

Artuši, stručně:
Nejste jediný mimoň zde.Urputný jste ale vyjímečně.
21. 01. 2010 | 17:01

iga napsal(a):

Jirka H.

Tak to nepochybne.
Asi se neshodneme "produktem" ceho je to lidske mysleni:-)
21. 01. 2010 | 17:05

zdesta napsal(a):

Možná má ta atomizace společnosti svůj účel.Zráta a obhajova společného cíle.Navíc přistěhovalci jsou lacinou pracovní sílou.
21. 01. 2010 | 17:08

drti napsal(a):

Nabozensky je predevsim politika a velky business..
Uz i ten verici ma takovou slibenou odmenu za to, ze bude dobrym vericim.Je to neco za neco, pricemz to prvni je tady a ted a to druhe je potom mozna a nekdy.
21. 01. 2010 | 17:13

Jirka H. napsal(a):

Iga:
Neshodneme? Možná. To ale nevadí :-)
21. 01. 2010 | 17:15

F. Adamec napsal(a):

Kurasu, Kurasu
---
Ty snad budes cistokrevny zidobolshevik z Gottwaldova.

"Vysoce postavení lidé v naší společnosti zneužívají nevědomost a chudobu obyvatel k vyvolání chaosu ve jménu náboženství," varoval Ibrahim Yakubu Lame.

"Náboženství je instrumentalizováno za účelem snadnějšího prosazení některých politických zájmů," postěžoval si Kaigama.
21. 01. 2010 | 17:17

jj napsal(a):

souhlasím s XY.
k panu Kurasovi bych chtěl zmínit, že okupace Kypru je jeden z důvodů, proč se Turecko (a severní Kypr) nemůže dostat do EU
21. 01. 2010 | 17:20

iga napsal(a):

Jirka H.

Nebo shodneme? To by bylo fajn.
Ja kladu (ostatne stejne jako Artus) proti sobe "zdravy rozum" ve smyslu utilitarniho a veskrze praktickeho uvazovani a mysleni zamerene transcendentalne, premysleni o smyslu, o Bohu chcete-li.
Ten zdravy rozum je strasne dulezity, ale bez te transcendence (u nas predstavovane zidovstvim a krestanstvim) je to pekne nebezpecny sluha.
Psala o tom napriklad Hanah Arendtova.
21. 01. 2010 | 17:27

artuš napsal(a):

Všechny kulty / náboženství mají jednu ústřední myšlenku, jeden nejvyšší úkol - neustále pod praporem své víry shromažďovat více a více oveček, aby tak mohli příslušníkům jiných kultů "dokazovat" (i když toto slovo je v kultech sprosté - oni nedokazují - oni věří), že ten jejich bůh je ten pravý. A kromě toho je takové stádo dobré k shromažďování majetku pro centrální moc vůdců - papežů, imámů. Potřeba být členem co největší skupiny jdoucí slepě za svými vůdci je vlastní stádním živočichům - je známo, že za vůdcem půjde stádo třeba do vlastní záhuby. Příkladů z historie o škodlivosti kultů je mnoho - inkvizice, genocidy, holocausty, terorismus, fanatismus, fašismus, komunismus... . Dnes se jako nejagresivnější kult jeví Islám, ale to je jen otázka vývoje v čase, ještě v celkem nedávné historii byl podobně agresivní i kult křesťanský, který se dnes tváří, jako mírumilovnost sama, ale jejich bradatí preláti se u údajného hrobu Krista každý rok z ekumenické lásky trochu profackujou.
21. 01. 2010 | 17:32

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vira byla, je a bude dycky o strachu a hruze, pravili už stařiček. A té krve, dámy a pánové, té zbytečné krve, dodám skromně já.
Jinak nepotřebuji přece věřit, bych se choval mravně.
Aplikovaná ideologie zde:
http://www.ateo.cz/f/images...
21. 01. 2010 | 17:43

bape napsal(a):

pro Jirka H.

Prd lidi bez náboženství... Každý má to své za jediné! Vy asi ateismus. Zapomínáte však, že je tu rozměr, který člověka přesahuje Jsou fakta, která svědčí o tom. že jsou věci mezi nebem a zemí... více, než tři rozměry a čas...Einsteinova teorie relativity speciálllllll...ha,ha!Asi si to nedovedete představit, a vidíte, to je vaše omezenost, ale matematika Vám to zcela konkretně spočítá, že jste omezen chápáním nekonečna.....
21. 01. 2010 | 17:44

iga napsal(a):

Artusi,

vas historicky a castecne futurologicky vyklad mi uplne vzal dech, ale co ten krestansky zakon o lasce k bliznimu?
Je treba jej odvrhnout?

Rovnez bych vas chtela upozornit na to, ze berete ty krestany pekne ze siroka. Vite, ze pro znacnou cast krestanu papez neni zadnou autoritou a i katolici by meli s vasim pojetim papezstvi ponekud problem.
21. 01. 2010 | 17:48

bape napsal(a):

pro Rumcajs

Víš Ty co, v nebíčku potkáme jen ty, co byli pokorní, sebekritičtí a ohleduplní....ostatní se budeou smažit v pekle svých vlastních sobeckých představ...neuskutečnitelných a to navěky...fuj a brrrrrrrr.Je jedno, z kterého století, kapitalismus nevyjímaje! Ať žije gramatika, huráááá.!Takových je mi sice líto, jenže, jak si kdo ustele, tak si i lehne, a to je spravedlivé !
21. 01. 2010 | 17:52

magor napsal(a):

ad F. Adamce

je jen fanatický, snad jako každý konvertita. A je meslím z Holomóca, pln konzervativní víry, dědictví to statků ze žírných lánů vzešlých..
21. 01. 2010 | 17:52

LEVAK napsal(a):

Vážený pane Vy se divíte,že Vatikán mlčel ke Kypru a tím de facto činění Turků schvaloval?Já se nedivím!Existuje přísloví "nepřítel mého nepřítele je mým přítelem!" Církev římsko-katolická s cirkví pravoslavnou jsou již dlouhodobě v antagonistickém vztahu a na Kypru je církev pravoslavná!
21. 01. 2010 | 17:54

Jirka H. napsal(a):

Iga:
Upřimně řečeno nevím v čem spočívá přemýšlení o Bohu. Nemyslím to pejorativně - prostě to pouze neznám. Ale myšlení a konání s trascendencí, raději mám výrazem s přesah, tak to už vím, o čem je řeč - nežít jen pro sebe, teď a tady apod. V čem se asi lišíme je to, že by ten přesah nutně potřeboval oporu ve víře, v náboženství takovém nebo makovém. Podle mně tomu tak není.
21. 01. 2010 | 17:57

bape napsal(a):

pro Jirka H

Náboženství a víra! Víra je vztah a náboženství je systém. Věřím příteli, ale nezbožňuji jej! Ježíš je Přítel, církev je instituce !!!!
21. 01. 2010 | 18:08

bape napsal(a):

pro Jirku H.

Přítele mohu zbožnovat, Záleží na tom, jak to dopadne. Lidé obyčejně zklamou, Bůh nikoliv.
21. 01. 2010 | 18:11

Jirka H. napsal(a):

bape:
Rozhodně vám to neberu, ale jsou i lidé, kteří uvažují jinak. No a to byste zase mohl respektovat vy.
21. 01. 2010 | 18:21

artuš napsal(a):

iga >
"...ale co ten krestansky zakon o lasce k bliznimu?
Je treba jej odvrhnout?"

Jaký křesťanský? Myslíte, že před křesťanstvím lidi neměli rádi své bližní? Nebo, že ateisti žerou děti?
Religiozita nemá žádný vztah k morálce, zločinnosti ve společnosti. Malý příklad :
Nejreligioznější země Evropy - Itálie. Na jedné straně Capo di tutti Christiani - papež, na druhé - ve stejné zemi neapolská Ndranghetta a sicilská Cosa Nostra. Země s největší organizovanou zločinností - jak se to srovnává s tím morálním odkazem křesťanství?
21. 01. 2010 | 18:22

Jamima napsal(a):

artuš - lidé prostě vždy hledali něco, co je přesahuje a tento rys je stejný pro všechny civilizace ať už vznikly kdekoliv.
Peklo viděla spousta lidí, akorát je nikdy nenapadlo, že je mohou potkat tak reálně blízko sebe - koncentráky, drogy, genocidy atd.
S tím rekrutováním nových věřících - to je typický špatně pochopený záměr, věřící lidé mají potřebu vám přiblížit Boha né pro nějakou zásluhu a "bodík nahoře" ale protože oni vidí víru jako záchrannou loď a vás, jak se topíte v moři a prostě vás chtějí vytáhnout na palubu. Ale nikdo vás tam nebude tahat přes váš odpor.
Co se majetku týče, evidentně zaměňujete víru a církev. To není totéž.
Víra a zdravý rozum přece nemusí být v rozporu - máte věřící mezi vědci (i astrofyziky), mezi lékařskými kapacitami, psychology, filosofy - máte odvahu je nazvat lidmi bez zdravého rozumu?
21. 01. 2010 | 18:25

artuš napsal(a):

Druhý přáklad Amerika : příšerná prudérnost k sexu - v televizi není možno ukázat prso, aby křesťani nedemonstrovali, ale děti nosí do škol zbraně a střílí po sobě, po učitelích - to je křesťanská země?
21. 01. 2010 | 18:27

iga napsal(a):

V tom se nelisime, ja nabozenstvi nikomu nevnucuju. Jen upozornuju na hodnoty, ktere Evrope prineslo krestanstvi, a na ktere bychom nemeli zapominat at uz se krestany citime byt ci nikoli.
JInak ten presah je opravdu klicovy, ptejte se dal: proc nezit jen pro sebe? Jaky je to ma smysl? Odkud se bere to mysleni, vedomi, svedomi atd. Preji vam, abyste mel svuj ateismus takto poctive promyslen a "proslapan". Takovy pristup, kdy se presahu nezrikate a odpovedi hledate, je velice cenny. Rozhodne jste pak kvalitnim partnerem pro diskusi.
21. 01. 2010 | 18:31

iga napsal(a):

predesle pro Jirku H.
21. 01. 2010 | 18:32

Jamima napsal(a):

artuš - "Druhý přáklad Amerika : příšerná prudérnost k sexu - v televizi není možno ukázat prso, aby křesťani nedemonstrovali, ale děti nosí do škol zbraně a střílí po sobě," - pokud platí tyto teorie o křesťanském spiknutí, jak je tedy možné, že se v Americe můžo točit "sex ve městě" nebo "džungle rtěnek" apod. Podle vaší teorie by nic takového nemohlo spatřit světlo světa. A střílečky v USA, to je tak neskutečně komplikovaný fenomén, že popsat jej takovou zkratkou jako jste učinil vy, je značně neetické.
21. 01. 2010 | 18:41

iga napsal(a):

Artusi

tvrdim snad nekde, ze ateiste zerou deti?
Teprve krestanstvi rozsirilo pojem blizniho i na sve nepratele, do te doby to bylo oko za oko zub za zub. To jaksi krestanstvi uprit nemuzete. Take postoj k nepratelum je bezpecna delici cara mezi pravymi a falesnymi krestany.
Dale pak michate dohromady prilis mnoho veci.Jiste, ze religiozita nikoho mravne nevylepsuje, nicmene ten mravni zakon, ten krestansky odkaz, to je vykricnik, ktery je ve spolecnosti stale citit.
Jinak prikladu, kdy se takzvani krestane chovali a chovaji strasne bych dala dohromady urcite vic nez vy. Katolicka cirkev ma take k dokonalosti daleko, to ale neznamena, ze obhajoba krestanskych hodnot nema vyznam.
21. 01. 2010 | 18:47

Jirka H. napsal(a):

Iga: Jsem rád, že jste v mém příspěvku nevyčetla žádnou averzi vůči věřícím a víře. Lišíme se asi pouze v kauzalitě. Vy tvrdíte, že morální hodnoty a civilizaci tady máme skrze křesťanství. Já tvrdím, že hodnoty a morální kodexy jsou plodem celých dějin.

PS: No a ateismus se fakt nepromýšlí :-)
- to není ani žádný kult, ani doktrína s nějakým ateistickým antiknězem, jak si možná myslí Bape... Prostě je to jen svobodná volba žít bez jakéhokoli náboženství.
21. 01. 2010 | 18:54

Baba napsal(a):

Oblíbila jsem si pana Kurase kulinářského. Ze svých či propagovaných přesvědčení vytváří harmonické ingredience. Komentátor světového dění je jiný formát.
21. 01. 2010 | 19:05

iga napsal(a):

No, vy jste vytrhl tu filosofii a pravo, bez toho by tu takova civilizace nebyla, to je hrozne dulezite, ze tahle tri entity funguji soucasne!

Obavam se, ze jste muj postoj uplne nepochopil:-) Ateismus bez premysleni je po mem soudu zabednenost. Kvalita ateismu spociva prave v tom, ze nachazi jine odpovedi nez nabozenstvi. Nejde o zadny system odpovedi nebo dokonce kult, ale o osobni postoj kazdeho jednotliveho cloveka. Pokud si otazky po smyslu existence clovek neklade, je to sice rozhodnuti zit bez viry a nabozenstvi ale zaroven je to totalni nevyuziti dusevnich schopnosti. Vzdyz vedomi vlastni konecnosti, vlastni existence a patrani po smyslu je to, co dela cloveka clovekem.
21. 01. 2010 | 19:17

artuš napsal(a):

"...jak je tedy možné, že se v Americe můžo točit "sex ve městě" nebo "džungle rtěnek" apod."

Já mluvím o veřejné neplacené televizi - nikoliv o filmech promítaných v kinech, nebo na placených kanálech - tam se předpokládá kontrola rodičů. Já jsem v USA byl dost dlouho, abych věděl, co je ve veřejné TV možné a co ne. Slavný případ s prsem Janet Jackson je vám asi znám. Ty absurdity jsou tam větší - třeba křesťanské feministky tam chodí do mateřských školek poučovat 4-leté holčičky, že si nesmí nechat na sebe sahat 4-leté chlapečky (opak je možný) - musí to hlásit, apod. Ale ze všeho, co jsem řekl je nejdůležitější to, že je nesporné, že neexistuje žádný kladný vztah mezi religiozitou a celkovou zločinností - takže neustálé vytahování se křesťanskou morálkou je vedle.
21. 01. 2010 | 19:26

Jirka H. napsal(a):

Iga: Tu filozofii a právo jsem nevytrhnul. Nezmínil jsem je proto, že je pokládám za samozřejmé součásti a znaky civilizace. S druhou částí vašeho příspěvku celkem souhlasím. Jen bych zobecnil, že jakýkoliv způsob života bez přemýšlení vede k zabedněnosti. Prostě hlupáci sedí v kostele i mimo něj, stejně tak dobří i špatní lidé... Ale to je jen poznámka nakonec. Určitě to znáte taky.
21. 01. 2010 | 19:33

iga napsal(a):

Jirka H.
Krestanstvi je spolecne s tim take samozrejma soucast nasi evropske civilizace (umeni, etika).
Jinak souhlas!

Artus

pletete si moralku s etikou.
Osobne nemam o moralce krestanu velke iluze. Krestanskou etiku vsak hodnotim velice vysoko.
21. 01. 2010 | 19:45

Jamima napsal(a):

artuš - já se pohybuji mezi věřící mládeží (evangelickou) tady u nás a ubezpečuji vás, že jsou to úplně normální děcka s běžnými starostmi, umí se skvěle bavit a většina jich studuje vysoké školy. Své vztahy si pěstují opravdu trochu jinak než je běžné u většiny mladých, ale je to z jejich rozhodnutí. Svůj způsob života nikomu nevnucují ani nikoho neshazují, že v nic nevěří. To dělají většinou ateisté. Mimochodem, "příšerná prudérnost v sexu" je docela dobrá obrana proti zklamání nebo studu ze sebe sama, když mi jednoho dne docvakne, že jsem žil jako promiskuitní prase;)
21. 01. 2010 | 21:49

Gerd napsal(a):

Pokud někdy islámská kultura něco vyplodila, vždy se jednalo o menšinové proudy, které již dávno vzaly za své. Dnes zbyl jen ten islám agresivní.
Základním a stěžejním problémem je nemožnost diskutovat otevřeně o učení Mohameda a jeho knize Koránu.
Zakázat islám a vyhnat muslimy není řešení, řešením je povolit a podporovat diskuzi o celé muslimské víře. Něco, čeho se immáni bojí více než Satana.
Ještě by šlo udělat jedno, zcela zakázat fatwu jako trestný čin nabádání k vraždě. a každého immána, který fatwu vyhlásí recipročně popravit. Klidně před provedením fatwy.
Vražda ze cti? Bezectnou rodinu vystěhovat do oblastí, kde si jejich náboženství cení.
Kdo chce tolerantně žít, toho ponechat, ať je jakéhokoliv vyznání.
Multi-kulti teoretici povinně absolvovat jednoroční pobyt v zemi tuhého islamismu. Doporučeny jsou zejména Saudská Arábie, Afganistan, muslimské oblasti Filipín, Pakistán, Írán, atd.
21. 01. 2010 | 22:25

G.B.Shaw napsal(a):

To XY:
Vy jste snad ten článek nečetl? Celá poslední třetina je o řešení.
21. 01. 2010 | 22:51

artuš napsal(a):

Jarmina > víte, celá tahle diskuse vyvolaná článkem o ukřivděných a ohrožených křesťanech muslimy je - z mé strany o netoleranci MEZI jednotlivými náboženstvími - ať je to ten nebo ten - žádné fatwy, jihady, křižácké války, holocausty, nevyvolávají ateisté. Já jako ateista jen zoufale volám na vás - fanatiky všech vyznání - už se proboha dohodněte, kdo z vás má toho pravýho pravdivýho boha a v něj svorně všichni věřte - ať pravoslavný pop, evangelík, anglikán, irský katolík, ší-it, sunita, ... . My ateisté především budeme mít klid.
21. 01. 2010 | 22:54

komin napsal(a):

Buď je víra tak silná a lákáva, že ovečky sama získává. V opačném případě za moc nestojí. A prosazovat jednu vůči druhé nějakými zákazy, to nikdy k ničemu nevede, jen k posílení té zakazované (kdepak se asi berou mučeníci). Nejhorší co pak máme je systém jeden pán, jedna víra. Křesťané by místo štvaní proti muslimskému náboženství měli spíš přemýšlet proč se jim ztrácí věřící v tradičně křesťanských zemích s tou krásnou tisíciletou tradicí. Pokud by víra křesťanská byla tak "cool" a svěží, pak by jistě každý přistěhovalec okamžitě konvertoval a svatostánky by byly plné nejen v neděli ale při každé vhodné příležitosti.
22. 01. 2010 | 06:44

Olga napsal(a):

Myšlenky na odplatu jsou čistě židovské. Křesťan, který nemiluje všechny lidi není ještě křetan ale je vlastně žid. Ježíš řekl: Milujte své nepřátele. Jestliže milujete ty, kteří milují vás, čím se lišíte od pohanů? Mluví o snášenlivosti všeobecně. Každý, kdo se hlásí ke křetanům by si měl uvědomit, co po něm Ježíš chce. Jinak tu byl Ježíš zbytečně.
22. 01. 2010 | 07:14

Jamima napsal(a):

artuš - nevím, jakým právem mi říkáte fanatik. Pokud jediným důkazem fanatismu je víra v něco nad námi, je fanatická drtivá většina obyvatel planety. Neustále tady vykřikujete o militantním chování věřících a jejich boji mezi sebou. Já vídávám hlavně ty, co o nich téměř nikdo netuší,že jsou věřící, leda podle toho, že se angažují třeba při různých dobrovolnických činnostech. Nadáváte na věřící, ale možná jednou až budete se silami u konce, přijde vám vhod, že se najde někdo, kdo vám utře grindy na bradě....nebo vás jenom prostě vyslechne. Já opakuji, ŽE NIKOMU SVOU VÍRU NEVNUCUJI, ale očekávám, že ji budou lidé, co nevěří v nic tolerovat. Zatím se tady útočně prezentujete hlavně vy, věřící si invektivy odpustili, takže si laskavě pozametejte před svým ateistickým prahem.
22. 01. 2010 | 07:49

iga napsal(a):

Jamima

Sice mi pripada, ze si krestany prilis idealizujete, ale na to mate pravo. V kontextu tohoto blogu asi sebemrskacstvi opravdu neni na miste.

Moc pekne jste ovsem ukazal, jak se nam tu samoustanoveny zastupce ateistu, kteri chteji mit klid, odkopal.
Zoufale nam tu vola na nejake "fanatiky" a jeste ke vsemu "proboha" - u ateisty obvzlast pikantni:-)
Nemam pocit, ze krome nej, by se tu v diskuzi objevil nejaky dalsi fanatik:-)
22. 01. 2010 | 08:11

Olga napsal(a):

Artuš
Hlásíte se sice k ateistům, ale podle mě jste ten který Boha uctívá a věří v něj. Ježíš talé řekl: Ne ten, kdo mi říká pane pane, ale ten který činí Otce mého vejde do království nebeského. Člověk může sloužit jen jednomu pánu. Bohu a nebo mamonu. Nelze oběma. To taky řekl Ježíš. Tak ne ten kdo se hlásí, ale ten kdo činí. Ježíš přišel, aby nám řekl co máme činit. Lidé nechtěli slyšet, a proto jej ukřižovali. Těch, kteří jej následují je asi velmi málo. Nejsou vidět.
22. 01. 2010 | 08:56

Olga napsal(a):

oprava: také, vynechala jsem skutky Otce
22. 01. 2010 | 08:58

artuš napsal(a):

"Myšlenky na odplatu jsou čistě židovské. Křesťan, který nemiluje všechny lidi není ještě křetan ale je vlastně žid."

To je nádherný příklad té křesťanské lásky k bližnímu a mírumilovnosti - vidíte - jako pro kažedého náboženského fanatika je člověk jiné víry polo-člověk, ba dokonce příčina všeho zla. Přitom právě židovské náboženství nikdy žádné války, ani křižácké výpravy nevyvolávalo a přesto je tu mnohem déle, než křesťanství. To asi vás křesťany nejvíc žere, proto si pořád vymýšlíte nějaké pohádky o celosvětovém židovstvu, které tahá za nitky zla. Jste stále stejní středověcí tmáři a inkvizitoři - jen díky tomu, že vás světské, rozumné, ateistické zákony drží na uzdě - nehoří hranice a nekonají se pogromy a nové holocausty. Ale je to stále ve vás - vždyť i ten váš Capo chce prohlásit za svatého pomahače holocaustu Pia XII. Dokud budou na světě nábožensrví, bude násilí proti bližním - protož já chápu jako bližního i žida i muslima i buddhistu, když nepáchá nic zlého - kdežto vy - stádní ovce ne - vy nedáte pokoj dokud nějaké nepřátelské stádo nevyhubíte.
22. 01. 2010 | 09:10

Olga napsal(a):

artuš
Nic nechápete. Křetan miluje všechny stejně. To, že řeknu, že někdo myslí jinak, tak to neznamená že jej podceňuji. Právě ten, kdo nemiluje všechny stejně, není křesťan. Ježíš nám ukázal až nekonečnou lásku. Tu musíme jako křesťané následovat. Křesťan jako takový by nikdy neměl souhlasit s jakýmkoliv odsouzením. Zase je tu: Nesuď, abys nebyl souzen.
22. 01. 2010 | 09:41

Olga napsal(a):

Oko za oko. Zub za zub. Je ve starém zákoně, který podle mě uznávají Židé.
22. 01. 2010 | 09:44

artuš napsal(a):

Fajn - křižáci šířili lásku - všem stejně - zvláště muslimům. Pogromy křesťanů na židy - to je šíření lásky. Hony na kacíře, čarodějnice - to je šíření lásky Ježíšovy. I takovéto články - šířící nenávist k muslimům, jsou, podle vás, láska. Vy na tyto argumenty vždycky řeknete, že to jen ti jedinci, kteří to páchali nebyli dobří křesťané - není to pravda - tuto nenávist šíří přímo vaši duchovní vůdci v kostelích, tak jako nenávist vašeho protistáda šíří někteří imámové v mešitách. Stádní princip je samou prapříčinou neustále generující nové nenávisti. Stejné věci, co vytýkáte muslimům, ve svém oku nevidíte - čílíte se, že dobří muslimové neokřiknou ty proti-křesťanské fanatiky a sami neokřiknete své proti-židovské a proti-muslimské fanatiky. Zase to za vás musejí dělat ateisti - rovnat vás, jak dvě hejna slepic na dvorku, abyste se vrámci svých lásek k bližnímu neporvali.
22. 01. 2010 | 09:56

iga napsal(a):

Artusi

tenhle clanek siri nenavist k muslimum?
Nemate horecku? Ten clanek je o perzekuci krestanu. A o tom, ktery smer v islamu by se mel globalne podporit, vy analytiku:-)
22. 01. 2010 | 10:02

InuTak napsal(a):

Poslední odstavec má nárok na to, aby se stal citační klasikou.
22. 01. 2010 | 10:15

Jamima napsal(a):

artuš - nezlobte se, ale píšete o věcech, o kterých zjevně nemáte ani ponětí. Pochybuji, že jste někdy zavítal například na evangelickou bohoslužbu. V životě jsem tam neslyšela nic o potlačování ostatních náboženských směrů, (ono by to od bývalých pronásledovaných reformistů bylo ostatně dost pikantní). Píšete o křesťanech a zjevně myslíte katolíky (my ostatní totiž žádného papeže nemáme), plácáte o bojích s buddhisty a podobné krávoviny jako to, že nedáme pokoj dokud někoho nevyhubíme. A s tím, jak píšete že Židé nikdy žádné války nevyvolávali, no, koukněte na Starý zákon, ať jste alespoň trochu v obraze.....víte, já mám nepochybně výhodu v tom, že jako bývalá nevěřící vím o ateismu své, kdežto vy o víře nevíte zbla.
22. 01. 2010 | 10:35

artuš napsal(a):

Masaryk - kterého také proto dodnes křesťani nemají moc v lásce - přestože byl sám křesťan, vám (aspoň těm, kdo chtějí vidět), otevřel oči v aféře Hilsner. To byl jeden z mála křesťanů, který neměl stádní myšlení - od něj se učte, když mně, jako ateistovi, nevěříte.
22. 01. 2010 | 10:57

Jamima napsal(a):

no tak teď opravdu nechápu, co má hilsneriáda společného s mojí vírou....proberte se, prosím vás, toto se odehrálo v úplně jiné situaci, kdy mnoho lidí mělo minimální vzdělání.
22. 01. 2010 | 11:27

Olga napsal(a):

artuš
Přidávám se k Jamima. Doporučuji přečíst si Nový zákon. Možná bude váš názor na křesťany poněkud jiný. Být dobrým křesťanem není možné bez Boží pomoci. Taky je tam napsáno: Úzká je cesta a málo těch, kteří vcházejí. Také je tam psáno: Člověk se musí znovu narodit. Jinak idea komunismu je také líbivá. Vše však dělají lidé. Neposuzujme podle lidí. Ve všech vidím své bratry. Mám se modlit právě za ty horší. Aby prohlédli. Přístup k víře mi umožnili vlastně židé. Patří jim za to dík. Ježíš i apoštolové byli židé. Dali novou víru nám, a my jim přejeme, aby našli spasení. Nemám nic ani proti muslimům. Nerozlišuji lidi. Ani podle příslušnosti k náboženství a ani k národu. Nevidím ani rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. I když ve víře vidím velkou výhodu. Život se mi zdá krásnějším. Bez problémů. Boží láska mi dává sílu. Jen proto, aby byli všichni šťastní tak přeji nalezení víry všem. Ještě jeden výrok: Kdo po tobě kamenem po tom ty chlebem. Je to lehké?
22. 01. 2010 | 11:43

artuš napsal(a):

Olga >
Bla, bla, bla - bibli jsem náhodou četl - krásný řečičky (místy), ale "křesťanská" praxe je úplně jiná. Drtivá většina SS-áků v Osvětmi a jiných koncentračních táborech byla křesťany pravidelně chodícími do kostela a čtoucí bibli, jak bylo v té době obvyklé. Drtivá většina Němců byli křesťané - přesto se většina z nich přidala k filosofii nadlidí a na nevinné lidi (své bližní) i děti házeli ne - chlebem, ale olovem a ohněm. Blábolíte blouznivé fráze a o skutečnosti víte málo. O skutečnost jde - ne o fráze.
22. 01. 2010 | 12:36

Fialový Krokodýl napsal(a):

Olga:
To je křesťanství ve Vašem osobním výkladu, respektive spíš kázání.
22. 01. 2010 | 12:37

artuš napsal(a):

Ne, to je prokázaná skutečnost, která se stala. Křesťané téměř dokonale vyhnali Židy z Evropy a teď hrozí dalšími pogromy na muslimy v Evropě. Kolik dalších důkazů o vzájemné nesnášenlivosti náboženství chcete?
22. 01. 2010 | 12:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

obrátil se na mne mejlem jeden z diskutujících, kterému systém nedovolil vložit příspěvek do této debaty. Popravdě řečeno se mi nepodařilo rozklíčovat proč, tak alespoň publikuji text, který mi zaslal. Za nepříjemnosti se omluvám.

Libor Stejskal, editor blogů

"V roce 1998 jsem se setkal se studentem techniky jehož matka byla z
Moravy a otec ze Syrie, žili střídavě v Jordánsku a v Čechách. On se
cítil být Palestincem, který považoval blahé paměti Jasira A. za
měkotinu a aktivně se klonil na stranu MuDr. Habaše, dětského lékaře
proslulého únosy letadel. Tvrdil, že naše kultura je upadlá a zvrhlá
(dokazoval to na příkladu hudební skupiny Vltava), zajímal se ovšem
hodně o ženy, diskotéky a příležitostně o alkohol. Řekl mi, že mám
štěstí, že nejsem Žid a nejsme v muslimské zemi. Žida by totiž vedle
sebe nesnesl a musel by ho fyzicky napadnout. Delší dobu jsem ho
neviděl, ale pořád přemýšlím, co tu v té naší zvrhlé zemi hledal...
V Uppsale v roce 2002 jsem se spřátelil s doktorandem ze Zanzibaru,
který studoval už roky ve Švédsku. Měl doma ženu a děti, po kterých mu
nebylo smutno, protože svoje rodiče téměř neznal, dětství a mládí prožil
na elitních internátních školách ve světě a lásku prý nikdy neprožil a
stejně to cítí i vůči své rodině. Mrzelo ho to, ale tak to u nich
chodilo. Hodně času trávil provokováním na křesťanských a židovských
chatech. Když jsme spolu začali diskutovat, udivilo ho, že za základní
hodnotu vztahu mezi Bohem a člověkem v křesťanství považuji lásku.
Myslel, že Bibli a křesťanství zná dobře, ale odcitoval jsem mu
příslušná místa. Řekl mi, že v islámu je základním principem absolutní
vydanost člověka boží vůli. Co všechno může být vydáváno za boží vůli je
obecně známo a jde z toho občas mráz po zádech. Zodpovědnost už není na
člověku, protože to chce přece Bůh...
V takové představě je obrovská síla, která je schopná oslovit více
obyčejných lidí než nic neříkající od duchovna osvobozená idea
společnosti slušných, vzdělaných, tolerantních, korektních a rovných
občanů státu otevřeného všemu a všem...
Kdykoli jsem se bavil s lidmi o jejich odporu ke křesťanství a zeptal se
jich, co si pod tímto termínem představují, začali mluvit o něčem, co
by se dalo nazvat "krvavými dějinami církevní manipulace a boje o moc",
jedním slovem o "církvi". Ale je to skutečně celé? Je toto podstata naší
křesťanské tradice?"
22. 01. 2010 | 13:45

Jamima napsal(a):

artuš - člověk chodící pravidelně do kostela a čtoucí bibli ještě zdaleka nemusí být věřící, toto lze činit i z pouhé tradice, to je jako když na půlnoční mši na Štědrý den jsou narvané kostely. Jenomže ti lidé tam nejdou z potřeby oslavit narození Ježíše ale proto, že na večeři zblajzli kapra, rozkrojili jabko a rozdali si dárky a tohle patří také ke Štědrému dnu.....ale mezi věřící je sotva můžeme počítat.A to, že vojáci SS patřili v drtivé většině k věřícím - to jste sebral kde? Vždyť ti se hlásili k úplně jiným tradicim a jejich obřady měly daleko blíže k okultismu než ke křesťanství. Tož to k těm Němcům. Zaštiťujete se ateismem, vyzdvihujete zdravý rozum. Máte snad pocit, že pouze víra se dá zneužít k potlačení lidských práv? Co takhle národnostní boje....víte, nádherný příklad takového "zdravého rozumu" byl předevčírem ve zpravách- Slovák který chtěl nechat vybuchnout nálož v kostele při bohoslužbě uvedl, že tak chtěl zabránit násilí, které propagují křesťané proti ostatním - logika jak prase.....a ještě k tomu ateismu - víte, věřící zvedá hlavu v naději, že je nad ním někdo neskonale moudřejší a laskavější než dokáže být on sám, ateista je zahleděn sám do sebe a svých schopností.
22. 01. 2010 | 14:36

Tencokida Hnuj napsal(a):

Poté co se jakéhokoliv etického učení (v tomto případě islámská a křesťanská hereze judaismu) zmocní instituce, utopí se původní krásné, všelidské myšlenky v krvi. Toto historické znemožnění se "teorie v praxi" je poté téměř nemožné napravit bez zásadních změn původních paradigmat. V tomto kontextu je pak námi (Sever) restaurované pohanské uctívání model jako je rod, předkové, peníze atd. aktuálnější, než marná snaha o reformu křesťanské hereze. Bohužel.
Pokud je tedy(náboženská) obec manipulována (světskou) mocí zkorumpovanými pastýři směrem k netoleranci a xenofobii na jedné straně a konfrontována s odlišnou realitou na straně druhé, vzrůstá pocit frustrace.
Takto nahromaděná negativní duševní síla má snahu se v určitém momentu uvolnit. Zda ji spustí charismatický vůdce nebo nějaký lokální konflikt, je ve svých důsledcích lhostejné. Dobro se promění ve Zlo, aniž si to samo uvědomí. Požírá iracionalizované racionálno, racionalizované iracionálno vyměšuje.
Živí tančí tanec mrtvých. Večírek pak končí všeobecnou kocovinou a počítáním mrtvých. A hledá se nová budova.
Náboženství jako ryze intimní, hluboce prožívaná vnitřní záležitost individua je pro lidstvo velmi důležitá. Poté, co jsme odhodili zvířecí podobu a uvědomili si sama sebe (vyhnání z Ráje) vyvstala před námi otázka - jak s tím vším naložíme ? A má to vůbec smysl ? A jaký ? A náboženství nám pomáhá v nalezení odpovědi na tyto věčné otázky.
Náboženství. Ne církve.
22. 01. 2010 | 14:46

Jamima napsal(a):

Židé byli né vyhnáni ale vyhlazeni fašistický Německem na základě rasových důvodů, které souvisely daleko více s židovským majetkem než vírou. Ale první vyhnání - diaspora proběhla po dobytí Jeruzaléma na konci prvního století našeho letopočtu. Vyhnali je Římané, žádní křesťané.
22. 01. 2010 | 14:47

Jamima napsal(a):

tencokidahnůj - "Náboženství jako ryze intimní, hluboce prožívaná vnitřní záležitost individua je pro lidstvo velmi důležitá. Poté, co jsme odhodili zvířecí podobu a uvědomili si sama sebe (vyhnání z Ráje) vyvstala před námi otázka - jak s tím vším naložíme ? A má to vůbec smysl ? A jaký ? A náboženství nám pomáhá v nalezení odpovědi na tyto věčné otázky.
Náboženství. Ne církve." - to je velmi dobře a výstižně napsané, pod toto se s radostí podepíšu. Děkuji
22. 01. 2010 | 14:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jamima
S Německem a Židy je to trochu složitější, než jak píšete. Doporučuji : Paul Johnson: Dějiny židovského národa.
A vůbec první významnější diaspora Izraelitů(má-li vůbec cenu se o to přít) vzniká za Asyrské a Babylonské expanze v 8. - 6. stol. př. n.l. (pokud pomineme biblické a egyptské prameny o Hyksosech(Židech) v Egyptě mnohem dříve
:)))
22. 01. 2010 | 15:20

Olga napsal(a):

bla, bla nebo osobní výklad. Mně je to jedno. Tak chápu Bibli a Ježíšova slova já. Prošla jsem obdobím víry v katolické rodině, pak obdobím ateismu, tím že jsem z církve vystoupila, (věřila jsem v komunismus) a nyní jsem se vrátila jako marnotratný syn znovu k víře v Boha. Je to něco jako zákon negace negace. Věřím, že nad vším co se děje je Bůh. Nemusím chodit do kostela ani se nemusím modlit. S Bohem rozmlouvám a radím se s nim. Vím, že mě vede. Kdysi jsem nechápala, proč se Hus nechal upálit. Nyní to chápu. Poznal pravdu, a jinak nemohl. Nedívejte se na křesťany jako na vyčleněné lidi. Někteří se ke křesťanům hlásí a někteří jimi jsou. Hus byl křesťan a křesťané ho upálili. Možná nejsem stoprocentní, ale věřte mi, že se o to snažím. A já zase vím, že mi Bůh v mé snaze pomůže.
22. 01. 2010 | 16:28

Jirka H. napsal(a):

Olga:
Fajn. Doufám jen, že nedáváte rovnítko mezi ateismus a komunismus. Byl by to omyl. Komunismus se dá totiž v pohodě označit za náboženství bez boha a averze komunistů k církvi pramenila z toho, že ji považovali za konkurenci při svém ovlivňování lidí.
22. 01. 2010 | 17:26

Jamima napsal(a):

tencokidahnůj - ano, je to daleko složitější s těmi Němci, jen jsem chtěla poznamenat, že nacisté určitě nenahnali Židy do koncentráků z "křesťanské lásky" jak napsal artuš.
22. 01. 2010 | 17:34

Olga napsal(a):

Jirka
Rovnítko mezi ateismus a komunismus nedávám.
22. 01. 2010 | 17:49

pgjed napsal(a):

Pane Kurasi:

Hluboká poklona a veliký dík za kvalifikované věcné a výstižné charakterizování nejvážnějšího kulturního problému současného světa.
Sekularizovaná Evropa i Amerika si ve své zpozdilosti ani neuvědomuje na jak zásadně křesťanském základě stojí a co jej nejvíce ohrožuje. Jednou ze zemí nejtvrdšího sofistikovaného tažení proti křesťanům je třeba Turecko, které by mnozí chtěli zatáhnout do EU.

Velká vina za pasivitu je v současném vedení EU. A obávám se že levičáci v něm to nezmění.
22. 01. 2010 | 19:06

pgjed napsal(a):

To Olga:

Nicméně nelze popřít, že jednou z militantních forem útočného ateismu je komunismus.
22. 01. 2010 | 19:08

pgjed napsal(a):

To XY 21.01.2010 10:45:34 :

1.) Zkuste si spočítat jak se ono dle vás zanedbatelné procento bude měnit při průměrném počtu dětí na muslimskou rodinu a "evropanskou" rodinu. Nehledě k imigraci.

2.) Dáte-li si trochu práce se studiem, brzy zjistíte jak hluboko jsou mnohé liberální hodnoty zakořeněny v křesťanství. Pro začátek doporučuji knihu Jak katolická církev budovala západní civilizaci.
22. 01. 2010 | 19:18

pgjed napsal(a):

Proběhl jsem rychle diskusi. Dovolím si z vlastní zkušenosti upozornit na jeden zásadní fakt. rozdíl mentalit a uvažování. Pravověrný muslim považuje za normální a zprávné jakkoliv podfouknout, ošidit, přelstít, poškodit křesťana, evropana, nevěřícího. Výjimkou je ten, kterého pohostil, přijal od něj dar, nebo jej pozval k sobě domů.

To co my považujeme za toleranci, vstřícnost a otevřenost, to muslim považuje za naši slabost. Příjde-li k nám, respektuje naše pravidla jenom do té doby, než získá převahu.
22. 01. 2010 | 19:30

Fialový Krokodýl napsal(a):

Olga:
Vy se skutečně radíte s Bohem? Jak to
probíhá?
22. 01. 2010 | 19:36

Olga napsal(a):

Fialový Krokodýl
Docela jednoduše. Je to něco jako se svědomím. Pak problém předám a požádám o vyřešení. Já jen poslouchám intuici. Pak poděkuji. Ještě mě nezklamal.
22. 01. 2010 | 19:54

Jirka H. napsal(a):

pgjed:
Nechci slovíčkařit, ale komunismus bych rozhodně nepovažoval za formu militantního útočného ateismu, jen proto, že tento neutrální postoj (ateismus) používal jako klacek na své odpůrce. Ateismus přece není žádná dokrína, hnutí nebo sekta s vyhraněným cílem apod. Lidi s tímto postojem nespojuje jinak většinou vůbec nic, a ani se v tomto směru nijak neangažují - nemají k tomu žádný důvod.
Jinak proti zbytku toho co jste napsal nemám námitek.
22. 01. 2010 | 19:56

pgjed napsal(a):

To Jirka H: Víte, já to možná vnímám i z pohledu hádanic s profesorkou filosofie (přezdívanou Marxůvka), která hádanice na téma proč stát potlačuje církve končila diskusi většinou prohlášením ateismus je oficiální státní názor a berte to jako fakt. Což neznamená, že nevnímám i zcela tolerantní ateisty.
22. 01. 2010 | 20:09

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Olga: a jak víte, že je to Bůh? Na základě podvědomých procesů se rozhoduje leckdo, nepočítáme-li rozhnodnutí založená na technických kritériích.
22. 01. 2010 | 20:10

Jirka H. napsal(a):

pgjed: Prima to beru :o)

A přezdívka "Marxůvka" je super...
22. 01. 2010 | 20:12

pgjed napsal(a):

To Fialový Krokodýl:

Dovolím si vmísit se do hovoru na straně Olgy. Je velmi dobré umět se ztišit, předložit problém a naslouchat. Křesťanská meditace je stará, jako křesťanství samo, ba starší. Plynule navazuje na židovskou tradici pobýt o samotě s Bohem.

Jinak pěkné povídání moudrého jezuity kardinála Špidlíka na téma svědomí si lze přečíst na http://www.radiovaticana.cz...

Přeji pěkný večer
22. 01. 2010 | 20:28

Olga napsal(a):

Fialový Krokodyl
To je zase jednoduché. Pokud jsem se rozhodovala pouze na základě mého rozumu, tak jsem dělala samé chyby. Nyní jsem se svými rozhodnutími spokojena a vedou vždy ke spokojenosti. Jinak je to vše o víře. Vědecky vám to nevysvětlím.
22. 01. 2010 | 20:31

Olga napsal(a):

pqjed
Děkuji.
22. 01. 2010 | 20:35

pgjed napsal(a):

To Olga:

With compliment. ;-)
22. 01. 2010 | 20:53

Fialovy Krokodyl napsal(a):

pgjed: jen se klidně vměšujte...:-) OAMDG!

Olga:

o víře...ale v co?

Podle Tomáše Akvinského je víra úkonem rozumu přisvědčujícího Boží pravdě z příkazu vůle pohnuté Bohem skrze milost.

Rozum je jednou z hlavních mohutností duše a je od Boha, takže v tvrzení, že rozum dělal samé chyby, kdežto tajemné mystické vedení se vždy trefilo je teologický rozpor a je zde nutná velká opatrnost.

Tomáš Akvinský dále učí, že milost (tedy Boží konání v lidském životě) předpokládá přirozenost. Vyloučení rozumu v rozhodování je nepřirozené a tudíž teologicky podezřelé. Rozum je zcela nezastupitelný.

Aby jste mi rozuměli, já vůbec nepopírám supernaturální, o tom se tady polemika nevede. Já se ptám, kde berete jistotu, že vnuknutí jsou od Boha? Věřit tomu jistě můžete... ale proč?
22. 01. 2010 | 21:48

Sláma napsal(a):

Není to tak dlouhou, kdy pan Kuras plakal nad chudáky Kosovary, utlačovanými krutými Srby. Kosovo je model, jak to dopadne i jinde. Kosovaři vyhnaly všechny nekosovary (Srby, Černhorce, Makedonce, Romy, Židy atd.), spálili, pod dohledem KFOR a za asistence současného francouzského ministra zahraničí klaštery, které byly kolébkou křesťanské víry na Balkáně a nyní jsou z Kosovarů Albánci, kteří usilují o spojení s Albánií (která už buduje dálniční tunel, který si nemůže dovolit).
Můžeme jít i trochu do historie - kde byly západní státy, když Turci vyvražďovali začátkem 20. století křesťanské Armény a Řeky?
23. 01. 2010 | 01:17

Olga napsal(a):

Fialovy Krokodyl
Bylo by to na dlouhé povídání. Byla jsem nevěřící. Ale chtěla jsem uvěřit. Využívala jsem různé evangelizace na které jsem chodila. Na věřící jsem se dívala jako na herce. Cítila jsem se jako mezi duševně nemocnými. Ale chodila jsem tam. Jednou jsem šla do shromáždění a zase mě bolela noha. (bolesti jsem trpěla už delší dobu. Příčně plochá noha a vbočený palec). Šla jsem po hraně a trpěla. Na shromáždění vystoupila jedna prorokyně, která řekla, že Pán chce, aby někoho přestala bolet noha. Já jsem to brala jako součást divadla. Po shromáždění jsem ušla asi 200 m. Noha nic. V pohodě. Nevěřila jsem, myslela jsem že je to jen časové uklidnění. Ale noha již bolet nezačala. Nikdy. Nasadilo mi to brouka do hlavy. Pak jsem dělala ohníček. Pálila staré větve. Kolem suchá tráva. Podle mě jsem opatření proti rozšíření ohně udělala. Ale ohíček se rozrostl a přeskočil na suchou trávu. Snažila jsem se ze všech sil oheň udusit. Opak bal pravdou. Oheň mi naháněl strach. Už jsem viděla hořet nedaleký les. Tu jsem zvolala. Ježíši, tu můžeš pomoci jen ty. A oheň se utišil. To už jsem o Boží pomoci nepochybovala. Nyní se na něj obracím se vším. Léčí mi moje nemoci. Vyléčil mi pejska, který měl být podle výsledků krve utracen. Byl již stanoven termín. Já jsem tam nešla. Zaujal mě článek o léčivé síle kopřivy. Bylo tam. Čistí krev. Vzala jsem to jako vnuknutí od Boha.Řekla jsem: Ano, Ty můžeš vše. Pejsek je zdrav. Lepší, než před nemocí. Mám toho na celý den. Já již jinak nemůžu. I když s Bohem nekomunikuji jako s fyzickou osobou, tak vím že mě slyší a já vím že mě vede
23. 01. 2010 | 07:27

Xavier napsal(a):

V České republice také existuje organizace věnující se pomoci obětem násilí páchaného na křesťanech po celém světě. Jmenuje se Hlas mučedníků a vydává zdarma informační bulletin s konkrétními příběhy konkrétních lidí. Více najdete na

http://mucednici.prayer.cz

Tato organizace byla založena luterským pastorem Richardem Wurmbrandtem, který byl věžněn rumunským komunistickým režimem a přátelům na Západě se podařilo dostat ho po několika letech z vězení i z Rumunska. Zbytek svého života zasvětil pomoci pronásledovaných křesťanům, nejprve převážně ve Východní Evropě, posléze po celém světě. Ačkoliv se to nezdá, žijeme dnes v době největšího pronásledování křesťanů v historii.

Děkuji panu Kurasovi, že na toto téma upozornil! Určitě není náhoda, že se o těchto věcech v médiích a mezi politiky mlčí. Zbývá analyzovat, proč se tak děje...
23. 01. 2010 | 08:12

Olga napsal(a):

Fialovy Krokodyl
Na doplnění. Tím že se radím s Bohem, tak to neznamená, že bych popírala rozum. Jen k řešení přistupuji jako pokorná a ne sebevědomá. Vím, že Bůh nam dal vše, abychom byli jemu podobni. Ale je třeba si uvědomit, že nám to dal On. Nemáme to sami od sebe. To, že na něj plně spoléhám neznamená, že čekám se založenýma rukama. Hledám a dělám. On mi sám dává před oči řešení. Ne ten zlý to není. To už vím.
23. 01. 2010 | 09:13

Kuras napsal(a):

To Sláma:

Než se ten Váš plk o mě stane všeobecně přijíamanou pravdou", mohl byste mě prosím citovat, kdy kde jsem "plakal nad chudáky Kosovany"? A jestli ten citát nenajdete, byl byste ochotný ten plk opravit?
Děkuji,
23. 01. 2010 | 13:48

Sláma napsal(a):

To Kuras:
Omlouvám se, omylem jsem prokosovskou agitku přisoudil Vám, autorem je někdo jiný.
Mohu si Vaši reakci vysvětlit tak, že také neschvalujete vyhnání původních křesťanských obyvatel a zničení křesťanských památek, ke kterému došlo v době, kdy byl správcem provincie (Head of United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) Bernard Kouchner, který za to byl odměněn čestným doktorátem Prištinské univerzity?
23. 01. 2010 | 16:28

SALINAS18Maria napsal(a):

It's cool that we can get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">personal loans</a> and it opens up new opportunities.
12. 07. 2010 | 16:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy