Na obranu Ústavního soudu

13. 05. 2011 | 08:02
Přečteno 3143 krát
Poslední dva nálezy Ústavního soudu, jimiž na návrh poslanců ČSSD zrušil dva zákony prosazené současnou vládou, vyvolaly zejména u politiků ODS a ministra Kalouska kritiku soudu a volání po změně pravomocí ÚS. Premiér Nečas obvinil místopředsedkyni ÚS E. Wagnerovou z předpojatosti při rozhodování, ministr financí pak nepřímo napadl předsedu ÚS Pavla Rychetského. Nerudné reakce pravicových politiků vůči instituci, kterou Ústava označuje za soudní orgán ochrany ústavnosti, však nejsou na místě.

V případech obou zrušených zákonů totiž vládní většina podlehla pokušení zneužít vyhlášení stavu legislativní nouze k omezení vlivu opozice na legislativní proces. Pro vyhlášení tohoto mimořádného stavu přitom neexistoval žádný zákonem vymezený objektivní důvod. ÚS proto odmítl toto zneužívání parlamentních procedur ze strany parlamentní většiny a zdůraznil význam práv parlamentní opozice pro demokratický zákonodárný proces. Jeho rozhodnutí mělo na chování koalice pozitivní vliv: nové reformní zákony Sněmovna projednává již ve standardním režimu, který umožňuje vést skutečnou parlamentní debatu. Pokud jde o novelu zákona o stavebním spoření, vláda se navíc ještě pokusila obejít ústavní zákaz pravé retroaktivity zákona tím, že snížení státního příspěvku za rok 2010 dosáhla cestou zvláštní, jednorázové zpětné daně ve výši 50 %. To byl velmi průhledný trik a nelze se divit tomu, že při jeho zkoumání u ÚS neobstál. Obě tyto porážky si vláda zavinila sama, svým arogantním chováním na půdě Parlamentu a u stavebního spoření i přijetím legislativního paskvilu (či spíše pokusem o legislativní podvod). Pro ústavní odborníky nebyly nálezy ÚS překvapivé, daly se očekávat i vzhledem k jeho minulým rozhodnutím.

Výtky z nadbíhání ústavních soudců levicové opozici nejsou namístě. Připomínám, že poslanci ČSSD v minulosti v řadě případů u ÚS se svými návrhy neuspěli (naposledy s návrhem na zrušení zdravotnických poplatků) nebo uspěli jen částečně. Ostatně i ČSSD byla zaskočena precedenčním rozhodnutím ÚS o zrušení ústavního zákona o předčasných volbách v roce 2009. Nikdy to ale nebyl důvod k tomu, aby sociální demokraté navrhovali okleštění pravomocí ÚS či dokonce personálně útočili na jednotlivé soudce a vyzývali je k rezignaci.
ÚS je totiž důležitou zárukou demokratického právního státu, která se již desítky let považuje za standardní součást ústavních systémů všech evropských demokratických států. Respekt k ÚS má význam zvláště v naší zemi, v níž demokratický právní stát v letech 1948 - 1989 neexistoval. Právě v zemích, které mají historickou zkušenost s totalitními režimy, jsou striktní dodržování ústavy a respekt k nezávislosti soudní moci obzvláště důležité. Za pikantní pak pokládám skutečnost, že na ÚS útočí často stejní politici, kteří při jiných příležitostech nikdy nezapomenou varovat před „nebezpečím“ návratu komunistické totality.

I rozhodnutí ÚS mohou být samozřejmě legitimně podrobena veřejné kritice. Z úst těch, kdo porušují ústavu, však zní tato kritika nevěrohodně. Premiérova slova směřovaná k ústavním soudcům navíc zavání účelovou politickou kampaní, jejímž cílem je snížit nejprve autoritu jednotlivých soudců a poté i celého ÚS a otevřít tak cestu k omezení jeho pravomocí. Nejlépe asi po vzoru nové maďarské ústavy, prosazené tamní pravicí, v níž je vyloučen ústavní přezkum zákonů majících dopad do státního rozpočtu. Jelikož je ale takovým zákonem v podstatě každý, je tam nyní ÚS jako překážka „pravé cesty“ v podstatě úspěšně odstraněn. Lze ale v takovém případě ještě hovořit o demokracii, založené na vládě práva?
Kvalita každé instituce pochopitelně souvisí s kvalitou lidí, kteří v ní působí. Soudce ÚS podle Ústavy jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. Je proto namístě připomenout fakt, že současné personální složení ÚS vzniklo v době, kdy měly v Senátu rozhodující převahu pravicové politické strany, a že prezidenty, kteří navrhovali současné ústavní soudce, byli V. Havel a zejména V. Klaus (tento bývalý dlouholetý předseda ODS jmenoval 12 z 15 současných ústavních soudců). Nikdo rozumný tak nemůže tvrdit, že ÚS je nějak personálně spojen s ČSSD.
Otázka rozsahu pravomocí ÚS je oprávněnou součástí politické diskuse. Pro ČSSD je však nepředstavitelné podporovat jakoukoli změnu Ústavy nebo zákona o ÚS, která by pravomoci ÚS chtěla omezit jenom proto, že se jeho některá rozhodnutí nelíbí momentální vládní většině. Zákon nebo jeho ustanovení může nyní ÚS zrušit, jen když se pro vysloví alespoň 9 z celkem 15 soudců, tj. dosáhne-li se alespoň 3/5 většiny hlasů všech jeho členů. Tato hranice, kopírující ústavní většinu v Parlamentu, je dostatečnou zárukou legitimity i stability rozhodování ÚS a ČSSD ani zde nevidí rozumný důvod k nějakým změnám.

Kritika pravice vůči ÚS a jeho rozhodnutím ostatně svědčí o poněkud „výběrovém“ přístupu. Jestliže nyní útočí na ÚS kvůli zrušení změn ve stavebním spoření, na jejichž protiústavnosti se však shodlo 11 z 15 ústavních soudců, tedy více než 2/3 většina, měla by si vzpomenout např. i na zmíněný nález ke zdravotnickým poplatkům, jejichž zrušení ÚS zamítl v poměru 8 ku 7. Bere současná vláda ve svých návrzích na zvyšování poplatků argumenty oněch sedmi soudců, kteří považují poplatky za protiústavní, alespoň zčásti na zřetel? Toho jsem si opravdu nevšiml.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

novak napsal(a):

ÚS by měl rozpustit parlament PSP pro prokázané zločinné spolčení politiků ČR
13. 05. 2011 | 08:06

TomášL napsal(a):

Bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil zdejší bloger Zdeněk Koudelka.

Jinak zajímavý článek o ÚS zde:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=13120
13. 05. 2011 | 08:21

jan napsal(a):

Podat Návrh ÚS by měla opozice??? A proč by to dělala, i jim jde o koryta! Jak může potomek arcizloděje Grosse a mladý demokrat Sobotka něco takového domyslet?
Reálnější řešení je lidová vzpoura hladových nezaměstnaných bez podpory!
Kdo je zorganizuje? HLAD a bída? Ti půjdou krást do obchoďáků, nebo se alespoň najíst a napít! Máme velký předpoklad krutého a násilného vývoje v ČR! Bolívie v EU. Zločinnost narůstá nad únosnou mez!

Co dělat Bohúši? Myslet odpovědně a přiznat barvu, přestat pletichařit a jít od válu, když na to nemáš!
13. 05. 2011 | 08:22

Ládik!!! napsal(a):

Ústavní soud je politická instituce. Pryč s ní.
13. 05. 2011 | 08:26

HD napsal(a):

Velmi slušný a kultivovaný článek, dokonale ladící s obrazem klidného, rozumného a sebevědomého představitele nejsilnější parlamentní a opoziční strany. Argumentace, jak je u pana kolegy Sobotky již dobrým zvykem, je jako obvykle bezchybná a v podstatě nenapadnutelná. Všechna fakta jsou doložitelná, logické řetězy ukončené korektními závěry a pointa blogu je dobře vybalancovaná a nekonflitní.

Je smutná historická náhoda, že při posledních parlamentních volbách převážila ve společnosti iracionální nálada a mediálně podmíněná poiltická neprozíravost, která vedla k nerozumnému voličskému trestání nejsilnější středolevé strany za její údajná, a jak se posléze jasně ukázalo, účelově vykonstruovaná pochybení.

Tímto nerozvážným politickým krokem byl dán, jak zkušenost posledního roku jasně a nezopchybnitelně ukazuje, neférový bianko šek do rukou struktur neprůhledných, naprosto nedůvěryhodných, krajně podezřelých a lidsky poněkud, jak se jistě všichni shodneme, odpudivých.

Negativní aspekty přemrštěného seběvědomí pravicových stran ve vládním paktu jsou čím dál tím zřetelnější a jasnější. Politická zvůle začíná nezadržitelně opanovávat rozhodující centra politické moci v naší republice. Je jasným faktem, že v časech výchylky politického kyvadla na druhou stranu, k žádným podobným excesům stejně odporného druhu nedocházelo, a jak všichni slušní lidé a voliči vědí, ani z principu docházet nemohlo.

Sociální demokracie totiž, a na tom se samozřejmě všichni inteligentní a přemýšliví lidé shodnou, představuje ideální a nejvíce životaschopný politický koncept, který zaručuje férovou vyváženost mezi schopnostmi a talentem jedné části populace a touze druhé části po klidném a spokojeném soužití. Tento koncept v žádném případě nedusí podnikavost a ekonomickou invenci, na druhé straně ovšem nedopouští svévolné a nekontrolované trestání a ostrakizování ne zcela dobře trhu přizpůsobených spoluobčanů, tedy, a to bez jakéhokoliv pejorativního nádechu, obyčejným lidem.

Čas vše uzdravuje, a uměle vypouštěná mlha, zatemňující a znejisťující politické smýšlení rozhodující části našich voličů a občanů se pozvola začíná rozplývat. Jak pevně doufám, a vím, že v tom se shoduji se všemi zodpovědnými spokuobčany, kterým leží stejně jako mně na srdci blaho a budoucí prosperita naší země, budoucí demokratické a mediálně férové volby dají jasnou odpověď na to, co si skutečně lidé v naší zemi přejí. Dobře vím, že to není destrukce všech výdobytků minulých generací a beuzdné řádění samozvané ekonomicko-politické mafiánské pravičácké lůzy.
13. 05. 2011 | 08:33

Tenco napsal(a):

Ládák!!!
A co tak pryč i s Dolní Seznamkou a Spolkem Trafikantů, Ládíku !!!????
A místo toho všeho balastu jen - Grémium ODS ? :(((
/popřípadě Bártův byt/
:((
---------------------------------------

http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/tomas-prouza-vysoke-naklady-penzijni-reformy/

" Súdruhovia - teraz je hlavné aby byl klud na refórmy ! Prestanme s tými klevatami, očernovaním sa, pomluvama o kotúpcii - je treba jednoty, súdruhovia !
Robíme to predsa pre našich kmotr...eh, baníkov, pre našich lobbyst... eh, farmárov, pre našich straník...eh, pre náš lud.
At žijú naši kmotr...eh, lud tejto zeme !
At žijú refórmy...!

Reforma, reforma...Mmmmmmmmmmm....Mnmmmmmmmmmmmmm....
13. 05. 2011 | 08:34

Tenco napsal(a):

re : Ne " Ládák!!!" nýbržto " Ládík!!!"
13. 05. 2011 | 08:35

Noční můra napsal(a):

Vize budoucnosti.

Poté co mi ve vlaku štípne lístek průvodčí s berlemi, vystupuji, z lokomotivy vytahují strojvedoucího na invalidním vozíku, procházím nádražní halou, kterou hlídá poloslepý policista podpírán dvěma hluchými kolegy, vycházím ven a jdu na tramvaj, řidička žádá cestující, aby jí řekli kde má zastavit, má ztrátu paměti! Vystupuji a mám hlad, v restauraci mi číšník oznamuje, že jídlo dostanu, jakmile se podaří dostat kuchaře z komatu, objednávám si pivo, které číšník kvůli třesu rukou vyleje, než dojde k mému stolu, nevadí, jsem optimista,chci zaplatit, ale číšník nerozezná stovku od tisícovky! Jdu domů, tam se mě ptají mé děti ve věku 48 a 50 let, tati, nemohl bys nám najít nějakou práci? Ne děti moje, na to jste ještě příliš mladí, odložím obě protézy, pustím televizi a sleduji celostátní oslavy narozenin Kalouska, který se k naší radosti v plné síle a zdraví dožívá sto dvaceti let!
13. 05. 2011 | 08:38

Ládik!!! napsal(a):

Tenco,
už ses vyblbnul?
13. 05. 2011 | 08:41

Faust napsal(a):

Ládíku!!!
A co Vy? Už jste se vyblbnul?
"Pryč s ÚS" snad provedli komunisté v ´48.
A Vy takto hned po ránu...
13. 05. 2011 | 08:49

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
i když máte pravdu, tak zase jak je už u Vás zvykem, zase říkáte jen co se Vám hodí. Proč třeba nedáte k soudu posouzení obrovské a náhlé superzbohatnutí Vašeho milovaného expředsedy křišťálového Standy a jeho zázračné vystudování VŠ levou zadní při desítkách prý náročných funkcích. V Lidovém domě jistě máte důkazů přehršel.
Takže je nejlépe zamést si před vlastním prahem.
13. 05. 2011 | 08:58

yorick napsal(a):

No vono,
já bych se toho Ládíka pokusil vysvětlit. Jako občasný návštěvník těchto vadnoucích blogů jsem dospěl na přeskáčku k přesvědčení, že pod nickem Ládík píše sem polyptych autorů.
Jinak nedává smysl, že jeden a týž nám loni v létě kolem poledne, kdy bylo skoro 40°C sdělil, že než by zde ztrácel čas, odchází stříkat trávník kolem své rezidence, aby týž ten nedávno správně konstatoval, že na hradě sedí náš nejudatnější Rek (i když zapomněl na Kluka a Vodičku) a dnes žádal zrušení ústavního soudu, který zuby nehty drží na uzdě tu smečku hladových a ještě k tomu nenažraných hyen.
Co myslíte vy :-))))?
13. 05. 2011 | 09:02

juvel napsal(a):

Opět skvělý blog p. Sobotky a neméně povedený vstup pana HD. To jsou texty, které se těžko smysluplně napadají.
13. 05. 2011 | 09:13

Koplkop napsal(a):

HD
Při čtení Vašeho příspěvku mně šel mráz po zádech. Připomněl jste mně padesátá léta, kdy Vaše články oslavovaly nástup KSČ. Buď Vaše nebo Vašich stejně přemýšlejících předchůdců. Ta slova, ta dikce, ten sloh, ta arogance a oslava hlouposti a nesmyslnosti ............... Kam se na Vás hrabe p. Sobotka a to se snaží.
13. 05. 2011 | 09:41

jozka napsal(a):

HD je zjevne parodie na DH. Tomu obvykle tleskate, ted vas mrazi. Zajimave...
13. 05. 2011 | 09:47

HD napsal(a):

Často si kladu otázku, proč je pravičácká lůza tak uřvaná, vzteklá, vztahovačná a podle všech jasných a zřejmých příznaků totálně frustrovaná. Žádný rozumný člověk a volič přece nemůže, na tom se snad všichni, jak tu jsme, shodneme, tuto obskurní vládní sebranku, která se svévolně prohlásila za reprezentanty pravice, podporovat?

Snad, možná, lze porozumět tomu, že někteří izolovaní jedinci maji své mozky natolik ovlivněné setrvanou pravičáckou propagandou a indoktrinací, že veškeré ad hoc předkládané pravy již nedokážou kriticky analyzovat, rozebrat a vstřebat, a pouze je bezmyšlenkovitě přebírají za své a dále reprodukují. Právě absence kritického myšlení a fatální stádní důvěřivost a čistá naivita pravičácké spodiny vedou k přemrštěnému sebevědomí slizkých vládních představitelů, pocitu, že vše je dovoleno a lze udělat cokoliv, co lze proválcovat Sněmovnou parlamentu.

Tato myšlenková apatie, nekritická akceptace pravicového zla a politické zlovůle a svévole je pravou příčinou marasmu, degradace sebevědomého veřejného prostoru a intelektuální eroze naší společnosti.

Všichni dobře víme, že jedinou smysluplnou cestou do budoucna je jasné pojmenování těchto zlořádů, jejich kritické zhodnocení, jasné odmítnutí a následné nemilosrdné vykořenění a politického a veřejného prostoru. Obskurní straničky, podpírané nakašírovanými tvářemi rádobyumělců a zbaběle ukrývající před férovými volbami nejprovařenější persóny, aby je pak po čase opět zákeřně a podle připustili k zákulisní moci, nejsou pro budoucnost naší země ničím prospěšné, ekonomickou stabilitu a prosperitu země degradují a občany naší země zcela neopodstatněně znejisťují a matou.

Našimi minulými léty a dlouhodobými zahraničními zkušenostmi se jasně ukazuje, že jediný politický směr, schopný dlouhodobě udržet klidnou a neoscilující ekonomickou prosperitu země a její postupnou finanční stabilizaci, při paralelním vytváření tolik potřebných rezerv a podpoře potřebných oblastí a institucí, je středolevé politické uspořádání.

Dravost a podnikavost značné části populace nesmí být potlačována, ale zdravě podporována. Nikoliv ovšem, jak k tomu logicky sklouzávají hysterická pravičácká uskupení, za cenu rozkvětu ekonomických mafií, podřadné šmeliny a nekontrolovaného prorůstání nekalých lobbistických praktik do nejvyšších pater politiky.

Věřím, že tento jasný a logický fakt si všichni zodpovědní a slušní čeští občané dobře uvědomují a své politické zakolísání v minulém roce férově a sebevědomě poopraví, čímž dojde ke kýženému posunu ze současného hnusného bakrotujícího pravičáckého rádobyexperimentu zpět na cestu prosperity, klidu a politické stability. To je mé pevné přání a jistota.
13. 05. 2011 | 09:57

hoven napsal(a):

škoda, že slaveček někdy nenapíše, jak si čssd představuje stabilizaci veřejných rozpočtů.
13. 05. 2011 | 10:00

Tenco napsal(a):

jozka
:))))
-------------
"Pošlechnou, panáčku - kde še tady pšidělujou dúchody ?"
- " Odpal bábo ! Nevidíš že tu stojím ve frontě na dávky ! Běž si pro svůj zasraný důchod třeba do ...."
" Ploč šou tak zlej, panáčku ? Já šem taky - než šem dosáhla na důchod, mušela dvačet tši loků postávat ve frontě na dávky. Šak i jich to čeká, panáčku. Až jim každý žaměstnavatel po padešátce žekne - "Bohužel, míšto už je obšažené".
-" Ta bába nedá pokoj ! Kurva, si myslíš že mám čas na to se vybavovat s kdejakou lemrou a vyžírkou ?! Takové jak jsi ty měli už dávno shazovat ze skály a zahrnout hlínou. Já se musím jo otáčet - abych přežil - a taková socka stará si zatím jde pro tučný vejvar. Kolik ti dali ?"
" No - po tšiceti odpračovaných letech mám nálok na...mínus deset...jedna dále...krát nula celá ošm - to kvůli filemním benefitům penžijních fondů...tedy dělá to šakumprášk dvatisíce šeštšešt. Blutto. Pluš Kalouškova daň z luxušu."
- " Kurva - vidíte to ?!! Já dostanu na dvě děcka sotva stovku - a bába si bude užívat za nějaké dva hadry na den ! Lidi - todle je nespravedlnost do světa volající !"
" Ale, ale - panáčku. My ši nerožumíme. Ty dva tišíce - to je na čelý měšíc. Pluš ještě dalších ošm pro majitele bytu, v ktelem bydlim a tišíc pro ČEZ, díky ktelému švítím další dva plo plynálny, díky ktelým topím. Vodu šbírám do šudu. Naštěstí..."
- " ?!....?!..." Jakže, babičko ?!? Vy po třiceti letech produktivní činnosti obdržíte takovou almužnu ? Jak je to vůbec možné - vždyť se dnes běžně lítá na Mars, práci kterou dříve vykonávalo sto lidí tak dělají dva, díky genetice je svět zavalen levnou nabídkou kvalitních potravin, místo ropy používáme vodu, DPH byla zrušena..."
" Jo panáčku, já tomu taky nerošumím. Ale je to tak. A pošlechnou - panáčku, kolik jim je vlaštně let ?"
-" No, mě je zatím třicet."
" A kolik mají odplačováno, panáčku?"
_ " Hmm. Dva roky."
" .....plus jedna dále...klát nula čelá ošm...Eh, panáčku - tak mě to vycháží na tišíc pětšet. Ale budou mušet plačovat do ošmdešáti šeššti...."
-" Bum". /Náš hrdina sebou právě sekl o zem. Ihned přiběhli dva zřízenci a odnášejí ho na nosítkách zadním východem ven z budovy "Úřadu pro kvalitní mládí a důstojné stáří". Na předloktí mají pásky s nápisem " Šnajdr, Cikrt and Julínek, Ltd.(dodávka a transplantace orgánů) - " Odcházíte? - Děkujeme." /

/A mezitím pánové z vedení "Fondu pro zajištění budoucnosti" jejich analytici, jejich poradci a jejich pohůnci odlétají na společný výlet na Mars. No , výlet. Chlastačku. To se to pije, když......a když - tak játra dodá firma....../ :(
13. 05. 2011 | 10:00

Tenco napsal(a):

jozka ad DH alias HD
To není parodie.
To je druhá strana zrcadla.

Geniální !

:))
13. 05. 2011 | 10:05

HD napsal(a):

Vážený pane hovene,
utkvělá mantra pravičácké sebranky, čímž samozřejmě nemyslím právě vás, o takzvané "stabilizaci veřejných rozpočtů", je naprosto falešná, nesmyslná a nelogická, jak si vám dovolím v následující stati podrobně zdůvodnit.

Ekonomická a společenská kondice státu se v reálu podobá poloze velmi velkého dopravního letadla. Vláda je pak v situaci pilota. První, co se piloti dopravních letadel učí, že velké dopravní letadlo není žádná stíhačka a jeho řízení vyžaduje jemné, ale dlouhodové působení. Jakýkoliv pokus o rychlé otočení letadla do protisměru nebo o náhlou změnu je vždy spojen s reálným rizikem strukturálního poškození, které se už nijak nespraví ani po návratu k původnímu kursu.

Přesto však lze s dopravními letadly dobře létat a bezpečně cestovat. Ovšem pouze a jedině díky skutečně kvalifikovanému řízení, které respektuje strukturální limity konstrukce a předvídá reakci stroje.

Správným přístupem rozhodně není, zůstaneme-il u tohoto příměru, se lstí vetřít do pilotní kabiny, pomluvit dosavadní piloty a vyhnat je do zadních sedadel, namluvit pasažérům, že linka omylem nabrala kurs do Atén a přesvědčit je, aby se pevně připoutali, utáhli opasky a modlili se, následně zavřít oči a strhnout řízení vší silou doprava. Následky, které jsou logické a nevyhnutelné, si potom ovšem musí zmatení a oblouznění pasažéři přičíst sami. Dopravní letoun z vývrtky nedostane ani kvalifikovaná, ze zadních sedadel narychlo povolaná osádka.

Situace je prostě zcela jasná. Je třeba jasně rozlišit, která politická reprezentace je schopna rozumně korigovat a následně udržovat kurs směrem k cíli a zadlužení země setrvalým tempem snižovat. Je nutno dobře si pamatovat, která reprezentace garantovala stabilitu a ekonomickou jistotu trhlm, a která způsobila a vždy způsobuje nekontrolované pády do pravotočivých vývrtek.

Trendy, jaké jsme v makroekonomických datech pozorovali v letech vlády levostředových vlád, byly jasně pozitivní a naše země zažívala nebývalý rozkvět. Marasmus a finančí bankrotářství, jaký zažíváme za vlády pravičácké sebranky, s tím nesnese jakékoliv srovnání. Vím, že všichni inteligentní a přemýšliví lidé, a doufám, že i vy, kolego hovene, si tuto skutečnost jasně uvědomujete.
13. 05. 2011 | 10:15

rejpal napsal(a):

Už se těším, až se do sebe pustí HD s DH, ať už je to jedna osoba nebo dvě. Až začně recesista-pravičák HD vysvětlovat recesistovi-levičákovi DH (nespletl jsem pořadí písmen) nesmyslnost jeho tezí, třeba se najde nějaký HDH nebo DHD, který vysvětlí z pozice středové oběma, že jsou úplně vedle.Je to mazec. A na rozdíl od čtení záznamu z WC porady Bártovy skupiny aktivistů i zábava.
13. 05. 2011 | 10:49

F.Švarc napsal(a):

Střídání ODS a ČSSD u moci Kalus a Ústavní soud moc potřebují. Jedině dál a dál pokračující zcela neškodnou oposmluvní taškařicí může si zajistit, že k žádným změnám v již přes 20 let v družné spolupráci drženém kurzu státem krmených a přežraných zlodějských politických i soudních peciválů líbivě mávajících slovíčky lid, právní stát, ústava, zachová bez podstatných změn (volby/nevolby) i pro budoucí pokolení. Lhostejno, že zjevně to (pro zjevný hospodářský úpadek) i morální není možné), ale alespoň čím déle, tím lépe. V zásadě u koryta dobrý každý den, že.
Pokud by ODS navrhla zrušení Ústavního soudu, případně i Senátu, ČSSD by nesouhladila i kdyby právě hned potom (po zrušení uvedených institucí) měla převzít vládu. Není nad "osvědčené" "pojistky" demokratůry. Jde o to, že těch drahých pojistek jistících již jen sami sebe není nějak přespříliš.
13. 05. 2011 | 10:50

DH napsal(a):

Vážený pane kolego DH,
je radost narazit na zdejším fóru na příspěvek slušný, obsažný a celkově hodný polemické reakce. O to větší skoda je, že jeho obsah je naprosto zmatený, rázdný, falešný a celkově scestný.

Právě ona utkvělá představa, že ekonomický systéma společnost je třeba chápat jako velký a složitý stroj, který je nezbytně nutné takzvaně kvalifikovaně řídit, je podstatou levičáckého myšlenkového zmatení, kryptokomunistické ideologie a podezřelých politických směrů.

Ve skutečnosti, jak oba dobře víme, není lidská společnost žádný stroj. Je to složitý dynamický organizsmus, chaotický systém, který za chodu mění svá pravidla a principy vlastního fungování. Už z tohoto jednoduchého důvodu je jakákoliv předpověď jeho chování, struktury a preferencí jeho elementů v delším období naprosto nemožná a jakékoliv pokusy o stanovení této predikce a manipulace systému k tomuto obrazu jsou násilné, pro systém a jeho členy nevítané a vzbuzují oprávněný odpor.

V celých světových dějinách neznáme dlouhodobější příklad, kdy by se povedlo nalinkovat noty pro chování jisté izolované společnosti a dlouhodobě je dodržet. Už prostá generační výměna a přirozený odpor dorostenců proti nesmyslům, který z jejich pohledu dělají rodiče a prarodiče, musí zákonitě po pár desítkách let vést k rozvratu a destrukci jakéhokoliv dlouhodobějšího plánu.

Pouze ponecháním systému jeho vlastnímu vývoji je přirozený způsob přístupu k takovému systému, jakým ekonomika a národ bezesporu je. To je vědecky a dlouhodobými zkušenostmi potvrzená, nevyvratitelná pravda.
13. 05. 2011 | 11:09

Jedla napsal(a):

Vážně by mne zajímaly IP adresy niocků HD a DH.

Ten styl je tak podobný, prskám smíchy u obou, jen polemizujte dále, prosím :-)
13. 05. 2011 | 11:16

hoven napsal(a):

to, že ustavní soud vstoupil do politiky, se slavečkovi naramě hodí. má téma. já jsem ale od nikoho z čssd nikdy neslyšel, jak zastaví zadlužování. slaveček píše o ustavním soudu, soudruh zaorálek o zrušení NATO, stalinista havel o pomazankovém másle.
13. 05. 2011 | 11:29

HD napsal(a):

Vážený pane kolego DH,
váš ideový postoj a myšlenkový konstrukt dobře chápu a rozumím mu, rovněž tak děkuji za jeho téměř kultivované přiblížení, ale přes věškerou snahu o sblížení našich stanovisek musím jasně a pevně trvat na scestnosti a nesmyslnosti vašich tezí, a tím logicky i ke zmatenosti závěrů, jež z nich vyvozujete.

Druhu Homo sapiens sapiens dala moudrá příroda ve svém nepostižitelném záměru jasnou odlišnost od přírodních společenstev. Vy i já, a věřím že i většina vážených členů pravičácké sebranky, jistě dobře chápe odlišnost mezi přírodním a lidským společenstvím. Člověk rozumný získal, dost možná neoprávněně, výsadu rozumět svým krokům a hodnotit je. Tento prostý fakt zcela převrátil na hlavu klasickou fachidiotskou konstrukci o potravním řetězci a vytvořil zcela novou kvalitu v interakcích mezi jednotlivými individui.

Jakkoliv je chování lva vůči gazele přirozené a přírodně správné a jedině možné, z hodnotícího pohledu je samozřejmě kruté a nelítostné. Veškerá masožravost, vyžadující v principu ke svému uspokojení zmar a smrt jiného jedince, je jasně hnusná a zavrženíhodná.

Právě tak, podle totožného kritéria, v ekonomickém světě, je hnusná a zavrženíhodná snaha ekonomických predátorů ničit a existenčně likvidovat ekonomicky a tržně býložravé jedince (mám-li zůstat u vašeho včerejšího příkladu). Dosáhnout vlastního prospěchu a úspěchu za cenu neštěstí a úpadku někoho jiného je zvrhlé, hnusné a principiálně odporné.

Daleko nejodpornější však je, jsou-li tyto primitivní a dravčí zákony silnějšího a nemilosrdnějšího natírány pokryteckými ekonomickými teoriemi narůžovo a nebohým býlozravcům je sugerováno, je sežrání a podrobení je jakási cesta k jejich vlastnímu prospěchu. Ekonomická teorie, která s idealizovaným modelem dokonalé konkurence fatálně popírá základní do očí bijící fakta reálného světa, se stala a neustále znovu a znovu stává záminkou pro zotročení majority obyvatelstva a uzurpace jejich ekonomických zdrojů ve prospěch bezostyšných pravičáckých manipulátorů.

Dobře vím, že i vy si tuto prostou skutečnost dobře uvědomujete, ale úmyslně ji jako nepříjemnou a otravnou v mozku potlačujete. Tím podléháte setrvalé pravičácké propagandě, surfujete na vlně arogantní přezítavé pravičácké povýšenosti a spadáte tak do kategorie nemilosrdné, odporné a podlé pravičácké lůzy.
13. 05. 2011 | 11:31

rejpal napsal(a):

DH a HD,
vidíte, jak vám to krásně jde. Z hlediska možných reakcí publika mě napadá ten vtip, který kdysi vykládal Zeman Klausovi, když spolu někam letěli: letí DH s HD letadlem a jeden z nich povídá: pane kolego, představte si, kdyby s námi to letadlo spadlo. Půlka diskutérů na Aktuálně by jásala nad pádem DH, půlka nad pádem HD - a oba bychom udělali radost spoustě lidí.
Já bych dal přednost, když už by to muselo být, kdyby se věci odehrály podle původní verze toho vtipu.
13. 05. 2011 | 11:44

stejskal napsal(a):

Já též, pane Jedlo :-)

Všiml jste si, že se jejich texty vlastně ani moc neliší od příspěvků většiny zdejších pravolevých fanoušků ;-) Ať už je to jeden člověk či dva, je/jsou výborný/výborní pozorovatel/é a imitátor/ři.

Hezký den.

Libor Stejskal
13. 05. 2011 | 14:07

Kmet73 napsal(a):

Administrátore, Vy musíte být velmi spokojený, protože k tématu článku se vlastně nediskutuje. Modrý tým zde skutečně odvádí dobrou práci.
13. 05. 2011 | 18:08

zemedelec napsal(a):

Pane rejpal.
Velice vtipné.
Když nikdo nechce reagovat na nick DH,tak si sám uděla protivníka HD,ješte primitivnejšího.
13. 05. 2011 | 20:02

mychristianlouboutinsmychristianloubouti napsal(a):

<p>Most ladies like to wear the brand shoes,such as</p>
<h1> <strong><a href="http://www.mychristianlouboutins.com/">Christian Louboutin</a></strong></h1>
<p>shoes. Trying shopping online, You can find some CL shoes On our store - great buys and save on the hottest designer fashions </p>
<h1><strong><a href="http://www.mychristianlouboutins.com/">Discount Christian Louboutin</a></strong></h1>
<p> for you! Get all of these fabulous Christian Louboutin shoes for you and your firends. These </p>
<p><strong><a href="http://www.mychristianlouboutins.com/">Cheap Christian Louboutin</a></strong></p>
<p> is one of the most recognized name brands in the world of high fashion,also has been produced into a variety of designs, colors, shapes, and styles that have won top pick of millions of women the world over.. T</p>
<p><strong><a href="http://www.mychristianlouboutins.com/">Christian Louboutin Sale</a></strong></p>
<p> on our store available for you to wear!</p>
20. 05. 2011 | 04:56

mycheapnikeshox napsal(a):

<p>Fashion </p>
<h1><strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/">Nike Air Max</a></strong> </h1>
<p>footwear are really favorite between people today in any way ages. The design and good quality compare to most people's taste.<strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/">Air Max Shoes</a></strong> in a collection of footwear launched by Nike Inc. in 1987 1st time. because then <strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/">Cheap Nike Air Max</a></strong> may be often introducing new in inclusion to updated versions in it. Just as every one of us know, this yr could be the Nike Air Max Sale that double the 20th anniversary on the delivery of the traditional style, <strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/">Nike Air Max Sale</a></strong> with this craze in your area of operating footwear and have created exceptional contributions towards ashes of school to hold out anything to celebrate their praiseworthy </p>
<h1><strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/nike-air-max-2011-c-1.html">air max 2011</a></strong></h1>
<p>, that is none other than the most effective way with a quantity of much more a color.Just for the reason that athletes are popularizing the work of putting on Nike shoes, the organization has created awesome strides in providing the typical customer a superb purpose for getting their shoes: the Nike feeling of style is viewed as to get pretty trendy. many various lines exist for various occasions, for instance the dark <strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/nike-air-max-247-c-16.html">air max 24 7</a></strong> shoe that is intended for formal occasions. Clearly, buyers are just as content as athletes.Nike usually provides out the nicest colour methods on their oxygen <strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/nike-air-max-90-c-23.html">air max 90</a></strong>'s collection up and right here is 1 much more to include to that collection. 1 of my favored oxygen <strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/nike-air-max-2010-c-4.html">air max 2010</a></strong> element a awesome grey bottom colour having a bright Nike swoosh and hyper blue accents along the lone on the sneaker and heel. Also on this pair of <strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/">Discount Air Max Shoes</a></strong>,they kept their mesh toe box style for additional comfort and breathability.<br>
</p>
20. 05. 2011 | 10:23

mycheapnikeshox napsal(a):

http://www.cheapnikeairmaxs.com very good!
20. 05. 2011 | 10:44

mycheapnikeshox napsal(a):

<h1><strong><a href="http://www.cheapnikeairmaxs.com/">Nike Air Max</a></strong> </h1>
<p> very good!thank you!!
20. 05. 2011 | 10:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy