K rozpočtovému pokrytectví české pravice

01. 12. 2012 | 08:04
Přečteno 3386 krát
Dnes v blogu přetiskuji několik poznámek, se kterými jsem vystoupil v Poslanecké sněmovně v rámci debaty o státním rozpočtu ve středu 28. listopadu. Navzdory velmi pokročilému datu se jednalo teprve o první čtení, Nečasova vláda totiž zásadně předkládá všechny důležité zákony na poslední chvíli. Jde o doslovný přepis ze záznamu Poslanecké sněmovny.

„Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, víte, vláda není žádná chudinka, aby si nechala vnutit státní rozpočet, který nechce. Vláda prostě má nástroje na to, aby reagovala na vývoj ekonomiky. Od čeho jiného bychom také vládu tady měli mít, než aby se postarala o slušné fungování společnosti, o rozumný růst, o udržitelný růst a o zaměstnanost a o růst životní úrovně? Já nevím - máme tady snad vládu proto, aby nám zajistila permanentní recesi? Nebo tady máme vládu od toho, aby udržovala nezaměstnanost permanentně nad 8 % a nedovolila její pokles? Kam jsme se to dostali v této debatě, kterou vedeme nad těmito návrhy rozpočtu?

Vláda není žádná chudinka, vláda mohla reagovat a nereagovala! Tato vláda, tato koalice ODS a TOP 09 si stanovila rozpočtové priority pro příští rok. A ty rozpočtové priority jsou dvě. První se jmenuje církevní restituce, to je rozpočtová priorita, na které málem vláda padla, a druhá priorita se jmenuje zisky soukromých penzijních fondů. Také to přece pro koalici byla priorita, na které málem koalice padla! Vždyť proč teď projednáváme rozpočet až 28. listopadu? Prostě proto, že jste se nedokázali na těchto dvou prioritách dohodnout a bez toho jste nechtěli dál pokračovat. Takže je jasné, že máte pro příští rok dvě rozpočtové priority: zafinancovat církevní restituce a zajistit penzijním fondům miliardové zisky v příštích letech privatizací druhého důchodového pilíře. Vy jste se pro to svobodně rozhodli a svobodně orientujete rozpočtové výdaje k těmto cílům. Nezajímá vás zaměstnanost, nezajímá vás podpora hospodářského růstu, kašlete na bezpečnost, je vám úplně jedno, jak bude vypadat personální situace ve zdravotnictví. Vy prostě budete platit církevní restituce a budete financovat privatizaci důchodového systému. Ale proto se tato vláda rozhodla! Je to koaliční rozhodnutí. To jí nevnutila Evropská unie! To není nevyhnutelnost hospodářské politiky nebo naší rozpočtové situace.

A chtěl bych také požádat představitele koaličních stran, aby už nevyčítali minulým vládám, že měly hospodářský růst. Vy ho nemáte. Je to vaše neschopnost! (Potlesk poslanců ČSSD.) Šest let tady vládnou pravicové strany a je to jenom stagnace, recese, stagnace, recese. Nikde za těch šest let žádné nadechnutí, žádná perspektiva hospodářského růstu! Vy jste dojeli na té vlně, která přišla z doby vlády sociální demokracie, pak přišla finanční krize a od té doby už je to jenom stagnace nebo recese. Nic jiného. Vy jste dokonce měli dost peněz na utrácení, protože když skončily vlády sociální demokracie, tak v rezervních fondech ministerstev bylo 80 miliard korun. Osmdesát miliard korun v rezervních fondech ministerstev české vlády! Kolik bude v rezervních fondech, až tato vláda skončí? Kolik? (Zleva: Nula!) Bude tam jedna, dvě nebo tři miliardy korun? Možná čtyři. A možná ani to ne, možná tam budou jenom dluhy! Kolik bude v rezervních fondech v roce 2014, až tato vláda skončí? Bude tam 80 miliard? Nebude!

A jaký je stav na důchodovém účtu? Když končila vláda sociální demokracie, byl důchodový účet v přebytku. Teď je schodek 40 miliard korun! Bude důchodový účet v přebytku, až vaše vláda skončí, až skončí vláda pravice? (Potlesk poslanců ČSSD.) No nebude, protože z tohoto návrhu je zřejmé, že tam bude sekera a že ta sekera se bude pohybovat kolem 30 miliard korun ročně! V takové situaci vy předáte stát příští vládě a je jedno, jaká ta vláda bude! Jestli bude pravicová, nebo levicová, je to jedno, protože přijde k vybrakované zemi, k vybrakovaným rezortům, k rozvrácené státní správě, nikde žádné rezervy, všude jenom samé deficity! Vaše vláda to měla jednoduché. Zdravotní pojišťovny byly na konci vlády sociální demokracie v přebytku, důchodový účet byl na konci vlády sociální demokracie v přebytku, daňový systém generoval dostatečné finanční zdroje a státní deficit se snižoval. V roce 2007 nebyl ani jedno procento deficit veřejných financí v ČR. To byla situace, ve které vy jste přebírali zemi! V jaké jsme situaci dnes? Propad, rozklad, chaos. To je výsledek šesti let pravicové vlády!

Takže prosím, kolegové z koalice, bavme se o budoucnosti, protože debata o minulosti pro vás nikdy nemůže dopadnout dobře. (Potlesk poslanců ČSSD.) Lidé dokážou srovnávat, dokážou si uvědomit, jak se v této zemi žilo v době vlády sociální demokracie a jaká katastrofa, chaos je to dneska. Vždyť se podívejte na to, kolik lidí je spokojeno s politikou. Je to 20 %? Ne! Je to 8 %. Osm procent lidí je spokojeno s politickou situací v naší zemi a to souvisí s tím, jak vy tady vládnete a jakou tady vy děláte politiku.

Já rozhodně nesouhlasím s tím, co tady předvedl pan poslanec Šeich, když říká, že aktivní politika zaměstnanosti nemá žádný smysl. Pane poslanče, jeďte prosím na Šluknovsko a vysvětlete tam občanům, že aktivní politika zaměstnanosti vlády je nesmysl. Navštivte dílny pro zdravotně postižené a řekněte jim, že to je nesmysl, že vláda dělá nějakou aktivní politiku zaměstnanosti, aby zdravotně hendikepovaní měli práci. Řekněte to dlouhodobě nezaměstnaným, pro které nemáte peníze na veřejně prospěšné práce a nutíte je do veřejné služby, že to je vlastně nesmysl.

Včera Ústavní soud jasně řekl, že aktivní politika zaměstnanosti má smysl. Včera Ústavní soud jasně řekl, že ji nemůžete nahradit nucenými pracemi, že ji nemůžete nahradit veřejnou službou, že právě pro aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných je tady aktivní politika zaměstnanosti, která nemůže spočívat v tom, že je oblečete do mundúru a chováte se k dlouhodobě nezaměstnaným, anebo dokonce ke krátkodobě nezaměstnaným jako k trestancům, kteří se provinili tím, že přišli o práci, ačkoliv si předtím platili nemocenské a zdravotní pojištění a platili daně, když byli zaměstnaní. Prostě aktivní politika zaměstnanosti má smysl. Veřejná služba to byla mrtvá cesta, slepá ulička, tou už Česká republika jít nemůže. A to, že vy neustále každý rok snižujete peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, tak současně přiléváte olej do ohně sociálních a rasových konfliktů v celé řadě míst České republiky! Tohle je důsledek škrtů i v tom rozpočtu, který teď tady projednáváme.

A já se ptám, proč vláda rezignovala na využívání evropských peněz. Proč se krátí na příjmech i výdajích položky, které byly původně naplánovány na utracení peněz z evropských fondů? Znamená to, že tato vláda už jasně řekla "Milí občané, ty peníze propadnou. Milí občané, nevytvoříme stovky a tisíce pracovních míst, protože my ty prostředky z Unie nedokážeme vyčerpat.". To je sdělení, které vláda posílá tímto rozpočtem.

A úplně poslední věc, která souvisí s politikou vlády. Vláda schválila ústavní zákon, který má zastavit zadlužování. Poslala ho sem do Poslanecké sněmovny. Úžasná věc! Po šesti letech vlády pravice se pravicová vláda rozhodla, že skončí se zadlužováním, které tady do té doby provozovala. Jenom za poslední dva roky jste nasekali 250 miliard korun nového veřejného dluhu. Za dva roky 250 miliard veřejného dluhu! A teď sem posíláte zákon, který má příštím vládám zabránit, aby měly schodkové rozpočty. A já se tedy ptám: Jaká bude hranice veřejného dluhu na konci příštího roku? Kolik procent HDP to bude? Bude to 43, 44 nebo to bude 45 % hrubého domácího produktu? A neměl by se náhodou už začít aktivizovat ten váš zákon o zastavení zadlužování? Ta ústavní novela? Proč ji předkládáte až na konci volebního období? Nepředkládáte ji náhodou proto, že jste se celou dobu zadlužovali a tahle věc by vám v tom bránila? Nepředkládáte ji proto, abyste házeli klacky pod nohy vládě, která přijde po vás a bude muset tohle všechno tady napravit v naší zemi, co vy jste svojí politikou způsobili?

Ptám se ministra financí, který tady není, a ptám se i předsedy vlády, který tady není, asi ho nezajímá rozprava o rozpočtu - tak se jich ptám, jaký bude veřejný dluh na konci příštího roku. Co navrhujete v zákoně, v novele Ústavy, která se týká zadlužování? Neměli byste se náhodou chovat podle vlastního návrhu, který jste předložili? Neměli byste například snížit platy vládě za to, že takovýmto způsobem zadlužila naši zemi? Co to bude znamenat pro příští vládu, ty dluhy, které tato vláda příští rok vyrobí? Ony nepomohou zaměstnanosti. Dluhy, které vyrobíte příští rok, nepodpoří hospodářský růst, ale budou se mít dobře důchodové fondy a provedete církevní restituce. To je priorita tohoto rozpočtu.

Myslím, že tento rozpočet by neměl být nazýván státním rozpočtem. Je to prostě rozpočet o přerozdělení finančních prostředků ve prospěch privátních důchodových fondů, ve prospěch finančního kapitálu a ve prospěch církví. To je podstata této podoby státního rozpočtu.“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Torys napsal(a):

Fakt je ten že současná politika nikam nevede, jen rozkrádání toho zbytku co tu ještě zůstal.
Ženeme se do katastrofy ekonomické i sociální, a lidi místo řešení jen opakují jaké chyby udělali komunisti v 50.letech minulého století
01. 12. 2012 | 08:13

hrůza napsal(a):

O tom, kam nás dovedla česká politika, jsme se přesvědčili na vlastní kůži. A kam nás ještě dovede, se dozvíme zakrátko, jenom co zasednou do dobře placených pozic tři rebelové z ODS a Vondra. A tito lidé reprezentují český národ. Jaký hnus, ostuda a hrabivost. No a k tomu ten jídelní lístek v parlamentu a zvýšení platů "reprezentantů státu" . A český národ si nechá vše líbit.
01. 12. 2012 | 08:46

Honza napsal(a):

pane Sobotko,

ne ve všem jsem s Vámi souhlasil, ale tento blog = mylenky v něm uvedené sedí jak zadek na nočníku:-)
problém je v tom, že tzv koalice to ví také, ale z důvodu osobního prospěchu bude stále trvat na neviditelné ruce trhu, že komunisté jedli děti, že socdemáci podporují nemakačenky, ...
komouší za čtyřicet let nezplundrovali tuto zem jak tzv pravicové vlády:-( za dvacet let
01. 12. 2012 | 08:57

vasja napsal(a):

"Ptám se ministra financí, který tady není, a ptám se i předsedy vlády....."
------------------------------------
Ptám se, kdy už kobnečně pudete všichni...do lochu. Třeba.
Vyžírkové.
01. 12. 2012 | 09:08

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

"Nové studie prokazují, co říkají odpůrci tvrdých úsporných opatření již dlouho. Škrty nikam nevedou. Lidé i celé ekonomiky trpí zbytečně. Úspory si vybírají svoji daň na růstu, zadlužení ještě zhoršují a zvyšují dlouhodobou nezaměstnanost (zejména mladých).

1. Dluhové břemeno se zhoršuje, ne naopak

Cílem všech úsporných plánů je udržet zadlužení na uzdě a postupně je redukovat. Autoři studie vydané koncem října britským institutem pro ekonomický a sociální výzkum (National Institute of Economic and Social Research) zjistili, že jsou drastické úspory sebevraždou a ke snížení zadlužení nevedou. "
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/o-investovani/tri-jasne-dukazy-ze-uspory-srazeji-evropu-na-kolena_253883.html

Stále více ekonomů začíná chápat, že se nelze proškrtat k prosperitě.
01. 12. 2012 | 09:14

Yosif K napsal(a):

No samozrejme ze je neprijemne ze statni dluh roste. Na druhe je zde celoevropska fiskalni krize a statni dluh roste NEKDE VICE a NEKDE MENE vsude.

Vrcholem amaterismu vlady CSSD bylo to ze statni dluh rostl za jejich vlady v dobe konjunktury kdy hospodarstvi rostlo o 7% rocne!!!!!

Kdy jindy by ze melk snizovat statni dluh v absolutnich coslech nez v dobe konjunktury?? KDY???? KDY???? KDY???? KDY???? KDY???? KDY????
Cetli socani nekdy nekde neco o PROTICYKLICKE fiskalni politice????
Cetli socani nekdy nekde neco o PROTICYKLICKE fiskalni politice????
Cetli socani nekdy nekde neco o PROTICYKLICKE fiskalni politice????
Cetli socani nekdy nekde neco o PROTICYKLICKE fiskalni politice????

Co zle cekat od pristi vlady CSSD?
A) Pokud bude celoevroska fiskalni krize pokracovat, chteji utracet vice nez Kalousek....
B) Pokud nastane konjunktura, chteji utracet vice nez Kalousek...

Kde na to chteji vzit? Aha - prestane se krast.... s Tesarikem, Vanhovou a Zimolou (kteremu se tez musel ztratit losovaci aparat).......
01. 12. 2012 | 09:26

Yosif K napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):
Stále více ekonomů začíná chápat, že se nelze proškrtat k prosperitě.
01. 12. 2012 | 09:14
Pane tenkdo, to ze se lepe zije kdyz vam blbci pujcuji a vy nemusite vracet vedel jiz pred Paroubkem a jinyni dbnsnimi ekonomy i feldkurat Otto Katz......

Opravdovy problem nastane kdyz vam ti blbci pujcovat prestanou. Pak uz rozumovani o tom ze k rposperite se nelze proskrtat proste je proste na ho...no...

Proste prosperita se nejakou dobu nebude konat - bad luck....

Pro Recko je bod obratu jasny - az se propadne na uroven Bulharska a Turecka, pak se to teprve zacne lepsit...... s balkanskou moralkou balkanske platy......

Ze je to neprijemny scenar? Jak se mu chcete vyhnout? Realne receno Rekum uz muze pomoct jenom to, ze by ve svem mori zacali ve velkem tezit ropu.......
01. 12. 2012 | 09:32

Stařeček napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude, napsal:"Stále více ekonomů začíná chápat, že se nelze proškrtat k prosperitě". No to je ale pro mne katastrofální zjištění, že to začíná chápat stále více ekonomů. Že by měli obyčejní občané přesvědčovat o této pravdě ekonomy? Pořád mne při této příležitost napadá ten vesnický vtim, kdy jeden sedlák typu Kalouska a Nečase si v hospodě stěžuje, že odnaučoval koně jíst snižováním dávek krmiva, až mu zdechnul. Na konec kamarádům řekl: Kdyby to vydržel ještě pár dnů, už by nemusel jíst vůbec". A to je celá pravda i o Kalouskovi a Nečasovi. Jenomže, koně Kalouska a Nečase hladem netrpí! Pro své koně mají pravidla jiná.
01. 12. 2012 | 09:33

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Reálný ekonomický růst
Rok, Německo a ČR %
2002 0; 2,1
2003 -0,4; 3,8
2004 1,2; 4,7
2005 0,7; 6,8
2006 3,7; 7
2007 3,3; 5,7
2008 1,1; 3,1
2009 -5,1 -4,7
2010 3,7; 2,7
2011 3; 1,9
2012 0,8 -1,3
Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115

Pravičák opět udělal ze země, která ekonomicky rostla, tu nejhorší ekonomiku v regionu.
Končilo tak jeho neblahé vládnutí v letech 1997 a 1998, dnes zase.
Kecy o krizi v Řecku jsou k ničemu, Německo v mínulých dvou letech rostlo nejlépe od sjednocení a ČR toho nevyužilo. Pro nás je okolím Německo, ne Řecko. Za vlády socané jsme rostli mnohem rychleji než Němci, dnes je to obráceně.
01. 12. 2012 | 09:41

fikus napsal(a):

když se relativně daří a je kde brát, můžou fungovat i diletanti na odpovědných místech. V případě krizí kdy je potřeba něco vymyslet, něčemu se postavit a zlepšit systém se ukáže v plné nahotě že politická nefachčenka napříč politikou selhávají na celé čáře. Morálka a krádeže jsou paralelní problémy.
Prostě to tady neumíme a kdo to umí do politiky nejde, případně je umlčen, či odstaven. Jsem zvědav jak to dopadne, ale mám podezření že nijak
01. 12. 2012 | 09:47

fikus napsal(a):

...mě se ovšem nelíbíla ani vláda ČSSD pane Sobotko. Vaše partaj je nejen kontaminována zájmovými skupinami, ale nechápu že vás neoslovily více zlodějny vašich spolupartajníků, ono moc rádobydemokracie někdy škodí
01. 12. 2012 | 09:51

Stařeček napsal(a):

pane Sobotko, politika dnešní vlády je pro mne dostatečně průhledná. Ví, že její vláda za dva roky končí, chce ještě rozkrást co nevíce a nechat vám stát v katastrofálním stavu. Tak to ostatně dělá vždy.
01. 12. 2012 | 10:06

Joe Ratata napsal(a):

Pravda,růsty pravici moc nejdou.Zato zadlužovat umí dokonale!
Pamatuji se na složenku,co mi v roce 2010 poslal Kalousek.Že prý jsem nadělal dluhy za 121 tisíc.On prý s tím něco udělá.A udělal!
Teď už ta složenka zní na asi na 154 tisíc a než ta pijavice zmizí,tak to bude počítám tak 170 tisíc.
A to nám zdražil na co podívám.Ještě že nechal aspoň tu minimální mzdu na 8 tisících.S obezitou je třeba bojovat.
01. 12. 2012 | 10:44

Není to na kriminál ? napsal(a):

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Hrozi-zabrani-tretiny-republiky-Klausuv-pravnik-o-cirkevnich-miliardach-255231
01. 12. 2012 | 10:46

Ládik!!! napsal(a):

Pane Sobotko,
jste slabá opozice a budete ještě slabší vláda. Nic dobrého nás nečeká. Není za Vámi vidět žádná práce, jen spousta keců. Budoucnost bude stejná, nic neumíte.
01. 12. 2012 | 10:46

Občan napsal(a):

Ano, pane Sobotko.
Máte pravdu a Vaše články mají smysl.
Ale...
Už mnohokrát jsme žádal ty z vás - levicových politiků - kteří sem píšete, abyste zveřejňovali své interpelace a odpovědi na ně. Abyste tím dokázali, že máte snahu a vyvíjíte úsilí o alespoň zmírnění dopadů chemikova fiskálního deliria. Abyste dokázali, že naplno využíváte VŠECH LEGÁLNÍCH nástrojů, byť omezených.

Zveřejňujte odpovědi na interpelace a reakce na vaše vystoupení v parlamentu! UKAŽTE občanům, CO jsou vládní politici zač!
A neustále dokola zveřejňujte SVÉ programy a návrhy zákonů. NIKOLI teze, ale KONKRÉTNÍ body! CO chcete prosadit, PROČ a JAK to zajistíte.

Jedině tak totiž lidi přesvědčíte, že má smysl jít do ulic a snažit se tuhle hrůzovládu vyhnat.

A ještě jednu věc - POKUD se ČSSD nevymaní ze své historicky vždy marné snahy být pravolevou partají, neuspěje. Situace už je příliš špatná na to, abyste mohli setrvávat ve svém opatrnictví.
Pokud se iniciativy nechopí ČSSD ve spolupráci s umírněnou frakcí KSČM a klidně i s Paroubkovou LEV21, jejich místo zaujmou pravé i levé radikální a extrémistické skupiny.
01. 12. 2012 | 11:15

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Když opozice/také slabá/ svrhla za pomoci koaličních poslanců vládu pana ztopořeného/někdy v důsledku horka na Sardinii jenom polovičně/to bylo řevu,jaký to byl nezodpovědný čin,že?
Opozice-ČSSD dnes,měla v roce 2002-06 výsledky,o kterých si mohou pravicoví komsomolci nechat jenom zdát.A kupodivu i ti dole,si polepšili.
Co je tady dnes?Děs a běs,roste jen státní dluh,nezaměstnanost,inflace a počty milionářů.
Mohu Vás ubezpečit,že horší to již nemůže být.Jenom náprava zlodějen této vlády potrvá trochu déle,než si mnozí myslí.
01. 12. 2012 | 11:16

Pepa 3 napsal(a):

Ládik vykřičený:
Mohl byste zde uvést, co jiného, než na nedostatky poukazovat ve vystoupeních v parlamentu, nanejvýš sem-tam zorganizovat nějaké obstrukce může v současné konstelaci, kdy koalice zásadně arogantně nejedná ale válcuje může opozice dělat? Takových chytráků z pravé strany spektra, kteří vykřikují, že opozice nic nedělá je tady spousta.
Mám pro vás návrh: Řekněte, jak s touto arogancí a válcováním (navíc na základě volebního podvodu, kdy VV byly zvoleny s úplně jiným programem, než který provozují jak dříve oni, tak dnes nikým nezvolení lidem) má opozice účinně bojovat. Uveřejněte své návrhy zde, pořiďte si na ně copyright a jsem přesvědčen, že pokud váš návrh bude účinný, určitě vám za něj zaplatí!
01. 12. 2012 | 11:21

Ládik!!! napsal(a):

Pánové, 3 vykřičníky jsou logo Ostravy a já se tím hlásím k regionu.
Paroubek svrhl vládu a nechtěl vládnout, měl strach. V době konjunktury sekal dluhy. Co by dělal v krizi? Jedině by ztratil "dobré jméno", které u vás má.
Co dokáží holobrádci Hašek + Sobotka, kteří nikdy nepracovali, nic za nimi (kromě planých řečí) není vidět? Nehrnou se k vládnutí, za ty prachy, co dostávají, mohou bezostyšně kvákat nesmysly. Kdyby dělali poctivou práci někde ve firmě a měli hmotnou odpovědnost, měli by větší cenu. Tak vyžírají beztrestně naše daně a bezpracně zabezpečují své rodiny na příští generace. Není jim hanba, sebereflexi nemají žádnou. Neumí ani "strhnout davy", nemají charisma, nemají manažerské schopnosti, nemají vůbec cenu. Snad cenu masa, možná hovězího, to je drahé.
01. 12. 2012 | 11:31

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To je samé čoby bolo,keby bolo.
Je zvláštní,že to,co si myslíte Vy a Vaši spříznění modří soudruzi,si nemyslí již 92% obyvatel této země.
Velmi výrazně to dali najevo v senátních a krajských volbách,co si myslí o této vládě-a nechte si hloupou tezi Nečase od cesty,že krajské volby jsou jenom o chodnících.
A tento stát vyžírá a devastuje tato fašistická vláda,co prosazovala pro nezaměstnané nucené práce.
01. 12. 2012 | 11:40

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
běžte se proběhnout, prokrví se Vám celé tělo.
01. 12. 2012 | 11:46

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Zadlužení ČR % HDP

2003 28.6 
2004 28.9 
2005 28.4 
2006 28.3 
2007 27.9 
2008 28.7 
2009 34.4 
2010 37.6 
2011 40,8
2012 45,5

Bohouš a Chemik
01. 12. 2012 | 11:48

SuP napsal(a):

Ládik!!!u -
Nenech se vytočit. Už jen z toho, že tu musíš potřetí vysvětlovat, co znamenají !!! je vidět, co je to za zabedněnce.
Já k tomu můžu říct jen jedno -
Měli jste si vyhrát volby a dneska jste to mohli ukazovat. Jenže vy jste ani ty volby nedokázali vyhrát pořádně tak jak chcete vládnout?
01. 12. 2012 | 11:50

Koleda napsal(a):

Ano, tato vláda je špatná a nekompetentní (a to říkám jako bytostný pravičák), ale jakou alternativu nabízí ČSSD? Kromě prázných frází nic. A to je ten malér!
01. 12. 2012 | 11:50

Ládik!!! napsal(a):

SuPe -
serou mě, protože mám zítra večer termín. Připadám si jako misionář mezi Hottentoty.
01. 12. 2012 | 11:59

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Mě i bez termínu ....
01. 12. 2012 | 12:03

SuP napsal(a):

...asi jako komár v noci, když furt bzučí a nemůžeš ho zabít, protože netrefíš a netrefíš.
01. 12. 2012 | 12:04

český maloměšťák napsal(a):

SuP a Ládík!!! - výkvět české pravice a diskuzní klenoty.
Ha, ha, ha.....:))
Jeden bývalý kadidát KSČ a druhý zásadně nechodí k volbám - ale kritizuje kde co.
Hlásí se k Ostravě a tedy i ke Kajnarovi/ČSSD/.
Mrazivě úsměvné.

Hoši, vy dva děláte velmi dobrou službu ČSSD. Odebíráte totiž hlasy tkzv. pravici. Ti, kdo volí ČSSD - z vašich příspěvků musejí mít obrovskou radost.
A navíc to zřejmě děláte zadarmo a myslíte si, že děláte pravý opak - to je na tom to nejúsměvnější.
:D
01. 12. 2012 | 12:11

Ládik!!! napsal(a):

Mi jednou vlezl pod moskytiéru a bodal mě nic netušícího, zmetek. Zabil jsem ho.
01. 12. 2012 | 12:14

Ládik!!! napsal(a):

Kydači,
dokud platím daně, můžu kritizovat. Ty je určitě neplatíš. Proč bych se měl hlásit ke Kajnarovi? Aby dostavěl Pallasovu zkratku? http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/CB47DD4FCD54474EC125748F004B9510/$file/s11-mokre-lazce.pdf Než přijdou do vedení MS kraje normální lidi, bude vše rozkradeno a na zkratce poroste les.
01. 12. 2012 | 12:18

Glosator napsal(a):

Pane předsedo, Vaše texty by mohly znít věrohodně, POKUD by to nebyla právě ČSSD, která spolu s KSČM, KDU-ČSL (včetně Kalouska) a nebožky US-DEU neprohlasovala ve směmovně PROTO hlasům ODS zákon 180/2005 Sb o "podpoře OZE." Fotovoltaický megatunel, na tomto zákobě založený, okrade naše občany jen letos o skoro 40 miliard, přičemž rozsah tohoto tunelu stále narůstá, v příštím roce to už bude 45 miliard. Vedle toho jsou od tohoto zákona odvozeny další tunely tunel větrníkový, tunel "biosložky" (který zdražuje pohonné hmoty a navíc ničí motory) a v poslední době především tunel BIOPLYN, kvůli kterému jste museli přehlasovat veto presidenta Klause.
Když takto levice, především ČSSD nechá vytunelovat 50 miliard ročně, s perspektivou nárůstu na 100 miliard ročně, je přímo směšné vytýkat vládě např. církevní restituce, ač ani já s nimi nesouhlasím.
01. 12. 2012 | 12:22

odjinud napsal(a):

K pokrytectví Bohuslava Sobotky,

„Ty předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.“


V září 2003 prosadil Sobotka jmenování stranického kolegy Jaroslava Tvrdíka do čela Českých aerolinií bez výběrového řízení.


V době Sobotkova nástupu na post ministra financí v roce 2003, činil státní dluh 395,6 mld.Kč. Přestože po celé jeho funkční období zažívala ekonomika Česká republiky permanentní hospodářský růst (r.2003 +3,6%, r.2004 +4,5%, r.2005 +6,3%, r.2006 +6,8%), Sobotka zvýšil vládní výdaje tak, jako žádný jiný polistopadový ministr financí (r.2002=750mld., r.2003=809mld., r.2004=863mld., r.2005=923mld., r.2006=1021mld.). Vrcholem jeho politiky byl rok 2006, kdy navzdory 6,8% růstu HPD české ekonomiky, vytvořil do té doby rekordní deficit 111,3 mld.Kč. Na konci jeho vlády (v roce 2006) činil státní dluh 802,5 mld.Kč, což byl více než dvojnásobek státního dluhu nakumulovaném v období 1993-2002.


Mimo jiné si z peněz určených pro poslanecké náhrady ušetřil 5 milionů korun, které následně použil ke koupi bytu.
01. 12. 2012 | 12:30

Skogen napsal(a):

Dvakrát se pravice dostala k moci a dvakrát přivedla zemi k hospodářskému úpadku.

Prvně za Klause, s neslavným koncem v „úsporných balíčcích“ a utahování opasků, které si občané povolili, aniž by si toho byli všimli. Tedy ti obyčejní občané, co vždy zejména společnost tvoří.

Podruhé za krátkého působení Topolánkovy vlády a následně Nečasovy, kdy jsme opět opět v háji. Ale tentokrát podstatně hlouběji, protože se sáhlo řádně hluboko, až na principy.

Největší fraška je však v tom, že ten pravicový naiva, který volil Klause, Toplánka a Nečase, si opět vše zracionalizuje a ačkoliv mu nečinilo sebemenší problém to těm současným hodit, i když byli dobře známi, dnes to pro ně najednou žádná pravice není. A znovu to hodí Machovi, nebo nějaké příští Klausově partě. Tak se s trochou nadsázky ptám, mají mít při takové absenci zdravého rozumu vůbec volební právo?
01. 12. 2012 | 12:34

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co jste udělal jako Ostravak pro to,aby lidé v Ostravě a okolí mohli alespoň dýchat okolní vzduch,když již nemají práci?
Stejně jako tato vláda-hovno.
Pokud se já půjdu proběhnout,tak za za bezoblačného nebe,mínus 3,15 cm,sněhu a to, co budu dýchat,bude čistý vzduch.
Tam,kde žije více jak 300 tis.lidí a minimálně 35 tis.včetně rodin bez práce,tak ani ten vzduch,který je okolo se nedá dýchat.
Ale chápu,že je to pod Vaši rozlišovací schopnost.Ono to u modrohnědých tak prostě je.
01. 12. 2012 | 12:42

otaznik napsal(a):

Kelte?
Neni Zaoralek z Ostravy? Co on udelal za 8 let co byl ve vlade pro sve Ostravaky? Mimo tedy mlaceni a oblbovani prazdne Keltske Slamy ?
01. 12. 2012 | 12:49

Skogen napsal(a):

odjinud,

jste trapný jak nahý zadek v křoví. Milé „odjinud“, vláda ČSSD nesla náklady ČKA, do které se za Klause zametaly pravicové dluhy. Nesla též náklady dvou enormních povodní a pochopitelně i následky Klausovy krize, kdy bylo třeba pobídkami nastartovat ekonomiku.

Co se týče Sobotky a nějakých 5 milionů, Aleš Řebíček si přišel na 350 milionů, přičemž Viamont je v úpadku, Řebíček nikoliv. Velmi pěkné jsou promrhané náklady na IZIP (cca 2 mld. - Cabrnoch, Ouzký...), moc hezky hospodařil Vondra (ProMoPro), úžasné jsou (zbytečné) náklady na informační systém na vyplácení sociálních dávek a registr vozidel ministra Drábka, církevní restituce bratra Kalouska už se vymykají jakékoliv hokynářově představě (ta vaše tam zřejmě s limitem 5 milionů náleží)...
01. 12. 2012 | 12:52

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
vysadil jsem minimálně 100 stromů a ekologicky topím v izolovaném domě (bez dotace). Kdyby to udělalo 100tisíc mých spoluobčanů na Ostravsku, dýchali by lépe.
Proč ČSSD neznepříjemní NHGK pouštění sraček do ovzduší tak, že to zavřou? Kolik přijde lidí o práci? 8000 přímo a 12 tisíc nepřímo? Vždyť titéž komunisti zavřeli naráz šachty a přišlo o práci 40tisíc lidí na jednom místě, aniž se o tom moc psalo.
Nebyl jste se proběhnout, je to znát.
01. 12. 2012 | 12:57

odjinud napsal(a):

Skogene,
Zapomel jsi na cisteho Grosse, Palase, Zgarbu, Ratha, Tvrdika atd. Ono je tech 5 milionu opravdu smesna castka. Ale to nic nemeni na faktu ze Sobotka je nechutny uzvatlany prizivnik.
01. 12. 2012 | 13:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 12. 2012 | 13:24

Kelt napsal(a):

Odjinud,
to co citujete,řekl Sobotka/MF 2002-06/poté co ČR zaplavila tisíceletá voda v roce 2002 se škodami,které přesáhly 5O miliard Kč.Proto bylo nezbytné některé výdaje SR nerealizovat,bez toho,aby tahal občanům z kapes další peníze.
Kalousek,když se rozvodnilo pár potoků na severu Čech,tak okamžitě zavedl povodňovou daň,kterou dodnes nevyúčtoval.
Údaje o schodcích SR uvádíte správně,ale falešně je interpretujete.
Takže:
1/Klausova vláda sice účetně vykázala poměrně nízký schodek SR,ale cca 500 mld.Kč ztrát z nesplacených úvěrů u státních bank vyvedla mimo údaje o čerpání SR a "odklonila"do Konsolidační agentury.Takže od těch 8O2 miliard je nutno těch 500 odečíst,protože vláda Zemana to musela uvést na správnou míru.
2/Zaměňujete příčinu a následek.Na oživení ekonomiky a nastartování růstu po krizi,do které přivedla zemi vláda V.Klause si musely vlády ČSSD půjčit-ono ze vzduchu to nejde/to nám předvádí v přímém přenosu tato vláda/.
Čili enormní přírůstky HDP v ČR zejména v letech 2002-06 byly dány těmi"dluhy".
3/Ten dům B.Sobotky-opakujete mírně řečeno bláboly některých retardovaných jedinců,kterým nelze vysvětlit,že poslanecké náhrady jsou součástí platu a s ním i zdaňovány.Čili nelze říci,z které části souhrnné mzdy/plat +náhrady/si na ten dům ušetřil.
Nebo máte informaci,že poslanci ODSTOPVVLIDEM dávají posl.náhrady na charitu?
01. 12. 2012 | 13:28

Joe Ratata napsal(a):

odjinud
Jak uvádíte,dluh na konci vlády levice 800mld,t.j.28% HDP.
Pak naštěstí zavládla odpovědná pravice a teď je dluh 1600mld,t.j.45% HDP.
Ještě že máme Topolánka,Nečase a jejich věrného hlídacího psa financí Kalouska.Dokázali nejen chvályhodně navýšit dluh,ale i zkrotit hospodářský růst,ba dokonce ho umenšovat.
Vůbec se nedivím,že Kalousek je opakovaně vyhlašován nejlepším ministrem financí,protože za ním jsou vidět výsledky.
01. 12. 2012 | 13:28

odjinud napsal(a):

Joe Rat a tat
A co ekonomicka krize? Dovedes si kulomete vubec predstavit kde by CR byla kdyby zde v te dobe vladli socialiste? To by nebylo jen 1600mld. Na kolik to odhadujes ty? 3500 miliard? To je ale jen muj konvservativni odhad. K jakemu cislu jsi se dopracoval? Pokladam za samozrejme ze mas stejnou kvalifikaci mluvit o financich jako Bohuslav Sobotka.
01. 12. 2012 | 13:47

Kelt napsal(a):

To Joe Ratata,
je krásně,alespoň u nás a tak půjdeme s boxerkou na špacír.

Ja věru zajímavé,jak si fan klub Nečalouska plete ekonomické reálie s věštectvím-čo by bylo,keby bolo.
Také Kalousek se zřejmě poradil s kartářkou,když sestavoval rozpočet na rok 2009.
Jak to dopadlo víme-220 miliard tvrdé měny české schodek.
01. 12. 2012 | 14:08

Targus napsal(a):

To odjinud:

Skromně si dovolím upozornit, že opravdová krize byla asi tak jeden rok, zatímco chemický Míra seká obří sekery poněkud déle. ale to nic, spěte dál...
01. 12. 2012 | 14:24

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - K rozpočtovému pokrytectví české pravice i levice
Maloměšťáku neblbněte, takzvaná levice v podání ČSSD, a rádoby pravice v podání ODS a šilence Kalouska se odepisují naprosto dobrovolně sami. V čechách pojem politika, znamená intriky a lži, a oba subjekty to činí tak důsledně, že se už nikdo z nás nevyzná a neví, čemu má věřit, a čemu se smát. Voliči by jim měli vystavět OBČANSKO-VOLIČSKOU KOALIČNÍ SMLOUVU a hodit obě nedemokratická monstra přes palubu, někam hluboko v zapomění, a ne se přetahovat, kdo podporuje ty, nebo ony. Lidé proboha vzbuďte se z občanského komatu, který zapříčinit to, co se tu dnes děje.
01. 12. 2012 | 14:25

Joe Ratata napsal(a):

odjinud
Jaká krize?
Já pevně věřím slovům njlepšímu ministru financí všech dob z roku 2008!
Nezodpovědní odborářští bosové,královsky placení z příspěvků,co si dobrovolně nechávají strhávat hloupí prostí členové odborů,sice upozorňovali,že nastane hospodářský pokles o 5% a ne růst o 5% jak plánoval v rozpočtu nejlepší ministr financí,ale Kalousek se jim zcela správně vysmál a naprosto zpochybnil jejich ekonomické "experty".
Finanční krize se nás netýká,řekl tehdy nejlepší ministr a já mu věřím.
Pokles o 5% sice nastal,ale jen díky rozvratné činnosti opozice a odborových bosů,kteří se drží hesla "čím hůře tím lépe" a chystají se situace využít k uzurpování si moci.
A zdá se,že jim to vychází!
Nic nepomáhá odpovědná a transparentní politika Vlády odpovědné rozpočtovosti,která své spravedlivé a sociálně citlivé reformy uvádí do praxe.Je za ně demagogicky kritizována a jsou jí házeny klacky pod nohy.S nekonstruktivní opozicí konsenzus není možný a tak je odpovědná pravice nucena potřebné reformy nucena "proválcovávat" silou a pak poslouchat dehonestovací plky o trafikách,co jsou odměnami za konstruktivní hlasování.
Poblázněná lůza se pak srocuje a pořvává na ulicích a u voleb se chová nezodpovědně,volí populisty a dokonce i komunisty a v nostalgicky vzpomínají na dobu jejich vlády,kdy měli "sociální jistoty" a mohli se flákat.
Bohužel ale mají volební právo.To by měli mít jen lidé s vyšším postavením a příjmem,kterým nestačí jen slíbit gulášovou polévku zdarma.
01. 12. 2012 | 14:38

Jedla napsal(a):

Pro Supa a Ládika s koncem ostravského loga:
1. Blog je přepis parlamentního vystoupení. Dobrého, ba vynikajícího parlamentního vystoupení.
Je jen smutné, že média, včetně vřejnoprávních, vždy dají prostor svým oblíbencům, a na závěr suše konstatují, že "opozice s návrhem..." (zákona, rozpočtu, či usnesení) "...nesouhlasí". Proč nesouhlasí, jak opozice argumentuje, už nezazní.
Díky za takovéto blogy.
2. ČSSD samozřejmě poslední troje parlamentní volby (Senátní 2008, do Poslanecké sněmovny 2010, a Senátní 2012) vyhrála. Sup (01. 12. 2012 | 11:50 ) je tedy patřičným tělním otvorem zcela mimo mísu. Současná vláda není legitimní, pakliže korupce (včetně nakupování hlasů) není legitimní. Současná vláda se neopírá o výsledek voleb, nýbrž o takzvanou koaliční smlouvu, která je přepisem výsledku voleb, znásilněním vůle voličů.
01. 12. 2012 | 15:55

Ládik!!! napsal(a):

Jedlo,
bude odkaz na ten Vámi preferovaný kogenerační plynový kotel?
01. 12. 2012 | 16:19

taky občan napsal(a):

Pro "Občan"" dejte si PSP.cz a tam podle své inteligence se dopátráte : jak k přímému přenosu z jednání-audivizuální, tak potom ke všem stenozáznamům, jak k interpelacím, tak ke všem schůzím.
01. 12. 2012 | 16:40

SuP napsal(a):

Jedla -
Vyhrála prd, protože jinak by vládla a vy byste se tu tak akorát červenali.
I když hrocha jsem ještě červenat neviděl (krom toho, když "potí krev").
01. 12. 2012 | 17:21

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Kogenerační plynový kotel je stejná utopie, jako hospodářství prosperující DÍKY vládě.
Levoun si zkrátka myslí, že když vládne pravice, tak soukromníci a vůbec výrobní sféra nemakají, protože čekají až bude u vesla socan, předepíše jim daně, až se z toho poserou a konečně budou mít motivaci se o něco snažit.
Bože můj, jak já poslední dobou nerad používám hrubá slova .....
01. 12. 2012 | 17:26

SuP napsal(a):

"....že "opozice s návrhem..." (zákona, rozpočtu, či usnesení) "...nesouhlasí". ...."

Nesouhlasí. Ale to je asi tak jediné, co s tím umí udělat.
01. 12. 2012 | 17:28

Ládik!!! napsal(a):

SuPe,
Stiebel brzo vyleze na svět se vzducháčem, který má kompresor v baráku a jen výparník venku - COP mezi 3-4; řízené otáčky, 2 výkonové verze... Ale nevím to od Jedly, ten je příliš akcelerovaný.
01. 12. 2012 | 17:52

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Mě furt hrozně láká to móře teplý vody ve studni .... Ale nic, než to bude v ostrém pořadí, ona mě ta technika někde dožene. Díky za odkaz, zkusím to najít. P
01. 12. 2012 | 18:11

Duroy napsal(a):

Sice netuším, zda dokáže hospodářství prosperovat díky vládě, co , ale vidím, tak díky této a předešlé vládě lze najít zkratku do Řecka.
Jiří odpusť, já jim skočil na tu tvou bradavici!
01. 12. 2012 | 18:19

Ládik!!! napsal(a):

SuPe,
to ještě není na netu. Taky mě technika dohání, nechávám všude prostupy, kdyby něco. Kdo je připraven, není překvapen. Jenže praskání dřeva a sálavé teplo nic nenahradí... A největší vzduchovod jsou otevřené dveře, 1,6m2.
Duroy - dlouho jste tu nebyl. U Koníčka začali dělat světový tatarák!
01. 12. 2012 | 18:25

Maximus napsal(a):

SuPe, když čtu tvoje příspěvky, tak bych normálně napsal, že jsi hlupák, ale nenapíšu to, jinak by to l.s. smazal.
Samozřejmě za socdem jde celá řada chyb od fotovoltaiky až ke zbytečnému zadlužování v době hospodářského boomu v EU a ve světě, ale je vždy třeba dávat na pomyslnou misku vah argumenty stejného kalibru a významu. No a proti argumentu, že za vlády pravice stoupnul státní dluh z 28% na 45% a absolutní hodnota dluhu z 800 mld.Kč na 1600 mld.Kč a ještě tento rok klesna i reálná životní úroveň obyvatelstva, tak proti tomu pravice nemá žádné solidní argumenty a je to obyčejné K.O. Ještě stojí za zmínku stoupající preference KSČM u občanů, ovšem největšími náhončími komunistů jsou pánové Nečas a Kalousek, díky tomu jak doslova "nevládnou", ale škodí této zemi!
01. 12. 2012 | 19:09

Joe Ratata napsal(a):

Zrovna koukám na TN,kde je reportáž o hromadných nákupních (n)zájezdech za nákupy do Polska a Německa.Nejlepší ministr financí okolních států Kalousek jim zvýšením DPH vylepšuje rozpočty.Ještě že ho máme.Bez něj bychom snad to DPH platili doma.On si své ocenění zaslouží a proto bude ve zvyšování DPH pokračovat i kdyby krev tekla.
01. 12. 2012 | 20:05

SuP napsal(a):

Maximuse -
Podle sebe (s tím antichytrákem) soudím tebe co?
Odečti si od toho dluhu každoroční úroky za dluhy předchozích vlád každej rok, který se neplatěj, páč na ně není. A zkus mi, jako levicový podnikatel, vysvětlit, jak může klesat dluh, když díky recesi je hospodářství v deficitu, ale prožere se ročně stejně jako by fungovalo a jak za tu recesi může vláda. Taky mi zkus vysvětlit, jak chceš zvednout reálnou životní úroveň na kterou si nevyděláš jinak než dalším vršením dluhu. Pak mi ještě zkus vysvětlit, jak se dostane v recesi hospodářství do plusu tím, že nasoupí socan s komunistou.
A kecy o koupěschopnosti obyvatelstva a podvázané spotřebě si nech pro soukmenovce, protože spotřebum která táhne hospodářství a případný růst dělají bohatí, ale jen když je to baví.
To si tedy rád počtu.
01. 12. 2012 | 20:27

SuP napsal(a):

A ještě něco Maximuse -
Nevstupuj do druhýho pilíře!
(radí ti 10 Sobotků ze 7).
01. 12. 2012 | 20:30

reppop napsal(a):

Není obtížné pochopit proč pravice zbytečně zadlužila stát a uvrhla ekonomiku do recese, a to i když začínala vládnout v době hospodářské konjunktury.
Tím, že přenastavili daňový systém z progresivního na degresivní, přišel stát ročně nejméně o 100 mld. kaček. Kalousek se to pokusil řešit ještě větším zvyšováním degrese, tj. zvyšováním DPH, jejíž výběr měl nahradit ten výpadek. Jenže těžko lze brát tam kde toho mnoho není (Jánošík nebyl takový ekonomický blbec, ten bral tam kde je a přerozděloval tam kde nebylo). Výsledkem tedy bylo, že se o mnoho víc nevybralo a dluh logicky vzrůstal aniž by se tím cokoliv investovalo do budoucna. Prostě se jen rozházely finance bohatým subjektům (korporacím, mdomácím miliardářům - jejich počet nápadně vzrostl). Vedlejším efektem však logicky byl propad ekonomiky, protože zvýšením DPH a škrty se podvázala koupěschopnost většiny obyvatel (vyjma bohatých, kteří ale své finance zhodnocují hlavně ve finančníh spekulacích, kde je vyšší výtěžnost než v reálné ekonomice) a tím zamrzlo hospodářství (ten výpadek už nedokázal pokrýt ani vývoz).
Stalo se přesně to co předpokládali ekonomové Miloš Pick (loni zesnulý), Martin Fassmann (odborový makroekonom) a Ilona Švihlíková. Tedy žádné překvapení. Překvapení by naopak bylo kdyby se pod vedením pravice státní dluh dramaticky nezvětšil a ekonomika se nepropadla. Jde o poměrně jednoduché ekonomické zákonitosti, které není obtížné pochopit.
Závěr: Pravicové investování do 5% nejbohatších je investice převážně nevratná. Investování ČSSD do společnosti je investice návratná. Proto po nástupu socanů k moci sice státní dluh na začátku silně vzrostl (investice do společnosti), ale nastartováním růstu ho bylo možné postupně snižovat (skutečně pak už rostl minimálně). Naopak nástupem pravice dluh rovněž vzrostl, ale protože nešlo o investici návratnou, rostl dál a zároveň se ekonomika propadla do recese. Tj. zatímco pravice zdědila po socialistech rostoucí ekonomiku, socialisti zdědí po pravici ekonomiku rozvrácenou, možná ve stavu "spirály ke dnu" (rostoucí dluh + klesající výkonnost hospodářství - cesta do Řecka, Španělska a Irska). Navíc přinutit bohaté subjekty aby znovu začaly platit daně bude nesmírně těžké, když je to pravice už jednou odnaučila.
01. 12. 2012 | 20:49

Joe Ratata napsal(a):

repop - SuP 1 : 0
01. 12. 2012 | 22:27

Yosif K napsal(a):

Pouze totalni .... socialiste.... si mysli ze mistni vlada ma nejaky velky vliv na konjunkturu nebo stagnaci nebo recesi v ceske kotlince.

Jelikoz vetsi cast HDP pochazi z exportu, pomery v ceske kotlince zobrazuji prevazne ochotu ci neochotu velkych nadnarodnich firem zadavat ci nezadavat nejake vyroby (ci sluzby) ceskym proletarum (a technikum). Krakorani socialistickych havranu typou Sobotka nebo Zaoralek na toto nema prilisny vliv.

Dnes se o tom ZASE A ZNOVU presvedcil radikalni socan soudruh Hollande:
----Peugeot propousti 16000 pracovniku - vyroba ve Francii je chornicky ztratova, cesti pracovnici TPA se francouzskuych platu nedockaji, zato francouzsti mohou cekat problizovani se k tem cesky,
----Renault propousti ve Francii a posiluje vyrobu ve Spanelsku, Maroku a Rumunsku kde odborari dostali nakopano do zadnic a da se tam vyrabet se ziskem. Vyroba ve F5rancii je ztratova.
----Arcelor Mittal propousti ve Francii asi 600 delniku z 20 tisic, neni to moc ale Hollande do toho zacal vrtat - a to se mu muze skarede nevyplatit. Arcelor prodelal loni ve Francii 350 milionu EUR - pokud bude Hollande vyskakovat muze se Arcelor z Francie jeste vice stahnout.
Hollande sice vyhlasil 75% zdaneni superbohacu ale mezi tim se nekteri odstehovali do Belgie. Na natlak svazu prumyslu vyhalsil program danovych ulev pro velke firmy - EUR 30 miliard na dalsi dva roky!!!!!!

Vetsi zdaneni silnych firem!!!! Hahahahaha... ubozi ubozi ubozi HLUPACCI!!!! Delejte si nebo nedelejte iluze, socanske zazracne recepty maji sve meze.......

Dtto situace na Slovensku - zcela chapu pana FICO ze nema na to co nasliboval. Na poradne pridani platu ucitelum a doktoru nemela pravice a (kupodivu??? spise zcela predvidatelne...) nema ani levice. Proste neni z ceho brat. Plky o roztoceni kol hospodarskeho rustu nutno brat se silnou rezervou.
01. 12. 2012 | 22:27

Jozífek K. napsal(a):

Prosím nečtěte mé vstupy pod nickem Yosif K. Velmi se za ně stydím. Jsem těžký schizofrenik, nemocný člověk. Jasné chvilky mám jen krátké. V jedné z nich píšu tento vstup. Děkuji za pochopení a všem se tady omlouvám, že tu zaneřáďuji diskuse výplody svého chorého ducha.
01. 12. 2012 | 22:40

reppop napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
repop - SuP 1 : 0
xxxxxxx
Jen to néééééééééé! Žádné soutěžení. A už vůbec ne s panem SuPem. Nejsem žádný soutěživý neoliberál.
Ale jinak díky za podporu :-)
01. 12. 2012 | 22:44

Praotec Čech napsal(a):

Ke konci diskuse už normální čtenář nepozná o čem byla. Je to už jenom štěkot čoklů jménem Ládík, Sup, atd. Prorokoval jsem kdysi p. Stejskalovi, že dopadne jako Bretschneider, že bude sežrán vlastními psy.
01. 12. 2012 | 23:45

hrůza napsal(a):

Neviděl jsme dosud větší vychcánky, nežli Sup a Ládik. Zakomplexovaní lidé, ale pro pobavení OK. Těšíme se na Jéžiška, copak nám asi přinese..-
02. 12. 2012 | 07:53

Ládik!!! napsal(a):

hrůza -
pěkně jste se odkopal. Berete všecko, co Vám kdo dá, beztak i suché z nosu a mrtvému z ucha. Už i Jéžišek je dobrý. Jenže Jéžišek je pravičák, ten nebere, ten dává. A ještě píšete v množném čísle, čili zastupujete další takové, jako Vy. To je hrůza.
02. 12. 2012 | 08:39

hrůza napsal(a):

Ládiku, Ježíška jsem schopen Tobě a Tobě podobních udělat i já. Můžu Ti říci, že jsem dávno za vodou. Jenom mi je líto, že rozum nadělovat nemohu. Omlouvám se. A Ty bys jej tak nutně potřeboval. Možná budoucí Vánoce, za vlády levice, ale to již Ty budeš úplně mimo mísu. Takže, šťastné a veselé.
02. 12. 2012 | 09:15

peterka napsal(a):

Jak to ten chlapík mohl předpovědět???

SOKRATES:

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.

Chudí pak budou chtít část majetku bohatých. A demokracie jim ho dá.

Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů. A demokracie jim to dá.

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce. A demokracie jim to umožní.

A až zločinci nakonec demokracii ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie."

P.S. Ládík, Yosif K, Rumcajs a další budou samozřejmě semleti tou novou tyranií. Proto taky tak křičí... aby se zavděčili. Budou možná vrátní, pomocníci, služebníci...
02. 12. 2012 | 13:57

jentak napsal(a):

Ano vláda je slabá a darebná, ale vám Sobotko a celé ČSSD přísluší to krásné zvolání " socialisté celé EU vyližte si p...l"...jste marní a ještě darebnější než ona samotná vláda...stačí se jen podívat na hospodaření krajů...vaše patolízalství a slizkot je nebetyčně odporná až urážející... srandovní jsou tady na té diskuzi prosťáčci, kteří vám to tady žerou a dělí politickou scénu na pravici a levici...uff...copak tady existuje a existovala nějaká pravice ?...pokud by tomu tak bylo, tak lidi, jako vy včetně odborářských vyděračů a darmošlapů už dávno chodí kanálama nebo minimálně jsou bez práce a nebo v lepším případě jsou za katrem.
02. 12. 2012 | 14:06

SuP napsal(a):

Ládik!!!u -
A je to jasný. Vládu socanů podporujou ti, co věří na Ježíška.
02. 12. 2012 | 16:59

peterka napsal(a):

To Sup, Ládík, Yosif K, Rumcajs a "nevím už jak se všichni jmenujete", díky tomu, že ty "naše řeči" čte jen mizivé procento lidí... což se samozřejmě týká i pana Sobotky, který jde s "kůží na trh", tedy osobně, a také jeho příznivců...
02. 12. 2012 | 19:21

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Yosif K. omluvu za nepříčetné bláboly beru s ohledem na ten tvůj duševní stav.
03. 12. 2012 | 00:16

reppop napsal(a):

SuP napsal(a):

Ládik!!!u -
A je to jasný. Vládu socanů podporujou ti, co věří na Ježíška.
xxxxx
Vládu neoliberální pravicepodporují ti co věří na neviditelný mozek Trhu.
04. 12. 2012 | 18:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy