Žaloba je důležitý symbolický krok

05. 03. 2013 | 11:47
Přečteno 3234 krát
Když česká pravice v první polovině devadesátých let proti odporu ČSSD prosazovala vznik druhé komory Parlamentu – Senátu, používala opakovaně argument o nezbytné potřebě legislativní a ústavní pojistky. Dnes se politici ODS hromadně diví tomu, že Senát skutečně jako pojistka ústavnosti funguje.

Nejde o žádný puč, ani ústavní revoluci. Senátoři využili oprávnění, které ústava obsahuje řadu let, a poslali prezidenta za jeho chování v pěti konkrétních případech před Ústavní soud. Ani prezident Klaus nemůže být nastalou situací překvapen. Jeho postup v těchto kauzách byl již dříve podroben kritice jak na půdě Senátu, tak ve veřejné, politické či odborné diskusi. Prezident je zkušený dlouholetý politik, mohl včas na kritiku reagovat, své chování upravit a žalobě předejít. Tuto příležitost až na malé výjimky promarnil.

Výzvy k tomu, aby Senát vůči Václavu Klausovi využil pravomoc podat žalobu pro velezradu se ve veřejném prostoru objevily už v minulosti. Nové je jen to, že tyto návrhy nyní získaly v Senátu dostatečnou politickou podporu. Mimo senátory za ODS doslova napříč politickým spektrem. Nepochybně k tomu přispěl výsledek doplňovacích voleb do Senátu v říjnu 2012, ale především vysoce kontroverzní amnestie a arogantní způsob, se kterým ji prezident Klaus prosadil a obhajoval.

Senátoři aktivně a odvážně splnili svou ústavní roli. Senát je orgánem, jemuž dosud jako jedinému náleží oprávnění iniciovat řízení před Ústavním soudem k posouzení odpovědnosti prezidenta republiky za jeho jednání, které směřuje proti demokratickému řádu republiky. Kontrolní role Senátu vůči prezidentovi je nezastupitelná a nenahraditelná aktivitou kohokoliv jiného. Nemůže ji suplovat žádná mediální kritika či petiční iniciativa.

I když ústavní funkce prezidenta republiky má v naší společnosti velkou váhu a ti, kdo ji vykonávají se těší tradiční a všeobecné úctě, ani prezident nestojí nad zákonem. Prezident republiky skládá ústavní slib, ve kterém se zavazuje zachovávat ústavu a zákony České republiky. Je to politik, který musí dodržovat a ctít ústavu republiky stejně, jako například premiér, poslanec či senátor.

Považuji žalobu Senátu na prezidenta republiky pro velezradu za poslední příležitost, jak na řadu dlouhodobě ústavně problematických kroků hlavy státu znovu veřejně upozornit, vyvolat společenskou diskusi a vytvořit napříště takovou situaci, která zabrání tomu, aby se opakovaly podobné excesy, jako byla například poslední amnestie pro tuneláře a podvodníky, nebo vyjednávání výjimky v rámci mezinárodní smlouvy, která již byla ratifikována oběma komorami českého parlamentu.

Věřím, že Ústavní soud využije této příležitosti k tomu, aby se vyjádřil ke každému jednotlivému tvrzení o protiústavním jednání prezidenta, zda jím byl či dosud je narušován demokratický řád státu, a podá tím autoritativní výklad mezí ústavních pravomocí prezidenta, čímž se předejde porušování Ústavy a podobným sporům mezi jednotlivými ústavními institucemi do budoucna.

Jsem úpřesvědčen, že žaloba je důležitý symbolický krok, který posílí standardní a zdravé fungování našeho parlamentního demokratického systému a také důvěru občanů v to, že pravidla v naší zemi platí opravdu pro každého stejně.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dan napsal(a):

Pane Sobotko, nejmenování jednoho čekatele soudcem útočí ne celistvost státu? Prosím vás, buď vraťte diplom na právnické fakultě Masarykovy univerzity nebo alespoň neuvádějte, kterou školu jste vystudoval. Děkuji. Ubližujete všem, kteří tuto kvalitní školu vystudovali.
05. 03. 2013 | 11:51

Koleda napsal(a):

Bože můj, tenhle matěj má být příštím premiérem! Opravdu Kalusovu amnestii těžko vydýchávám, ale žalovat jej za velezradu? Připomíná mi to Švejka a Palivce. Co lae chceme od těch 81 darmožroutů, že?
05. 03. 2013 | 11:56

Pepa Řepa napsal(a):

Ach tak, ono jde o symboliku
:-)
Zažalujene za velezradu, tak ňák symbolicky.
To jsou věci!
05. 03. 2013 | 12:01

David napsal(a):

Naprostý souhlas!

-----------------

"...Senát je orgánem, jemuž dosud jako jedinému náleží oprávnění iniciovat řízení před Ústavním soudem k posouzení odpovědnosti prezidenta republiky za jeho jednání, které směřuje proti demokratickému řádu republiky...."

-----------------

Teď, po Klausovi, je na řadě Nečas, aby se zodpovídal před Ústavním soudem.

Nepotrestané zlo, plodí jen další zlo!!!

Je už nejvyšší čas nastarovat očistný proces v naši společnosti, jinak se z toho marasmu nikdy nevyhrabeme!
05. 03. 2013 | 12:03

Dagmar napsal(a):

Pro Krista Pána, abych se rouháním uklidnila. A tenhle člověk vystudoval právo. Souhlasím s Danem.

Tak pro naprosto nepravděpodobný případ, že sem ze zvědavosti nahlédne a pokud mu po létech v politice ještě zbyla trocha elementárního právního myšlení, ve kterém byl pět let, patrně marně, cvičen.

Velezrada v právních bodech

Velezradu u prezidenta definuje zákon o Ústavním soudu jako "jednání prezidenta republiky směřující proti suverenitě a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu".

Vlastizradou rozumí Ústava ČR "útoky na ústavní zřízení republiky, její územní celistvost, samostatnost nebo obranyschopnost a její základní politické, hospodářské a sociální struktury".

U prezidenta nemůže být ani velezrada posuzována jako trestný čin, neboť prezident je podle článku 54, odst. 3 Ústavy z výkonu své funkce neodpovědný.

Při posuzování žaloby proti prezidentu republiky před Ústavním soudem a v průběhu řízení, musí být nad veškerou pochybnost prokázány jak objektivní znaky skutku velezrady, tak i subjektivní stránka, tj. úmysl prezidenta se velezrady dopustit.

Co do závažnosti pro ústavní základy republiky nemohou skutky, které senátoři ve svém návrhu uvádějí dostát výše uvedenému procesnímu principu. Opírají žalobu především o znění v čl. 63 Ústavy, kde za tyto činy však neodpovídá prezident, ale je odpovědná vláda. Odpovědností vlády se senátoři ve své žalobě ovšem nezabývají.

Z tohoto hlediska je pod žalobou nejpikantnější podpis ještě do nedávna místopředsedkyně ÚS paní Wagnerové. Kdo jiný, než ona by měla vědět, že taková žaloba nemůže před ÚS uspět. Toto vědomí zakládá ovšem možnosti jiného, než právního významu a dosahu žaloby.
05. 03. 2013 | 12:04

dalimír napsal(a):

Pane Sobotko domluvte se tam konečně v té vaší stále lavírující straně ! Z pochybnými kariéristy jako je Standa mašinfíra ,Palas a jemu podobní "podnikateli" by jste měli udělat zavčas krátký proces a vykázat je z řad soc. dem. nebo pohoříte v následných parlam.volbách ! Já osobně věřím na uvědomělé a čestné komunisti ! Ti měli k obyčejným lidem přece jistou úctu ! A to v dnešním mafiánském systému demogr. strašně chybí
05. 03. 2013 | 12:07

SuP napsal(a):

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Senátoři tím dokazují, že jsou zoufalci, kteří si jinak než politikou nemohou vydělat na slušné živobytí.
05. 03. 2013 | 12:07

Ládik!!! napsal(a):

Bohušu,
kdo ti to zase psal? Četls to?
05. 03. 2013 | 12:07

Michal Macek napsal(a):

a ja si myslim ze to rekl vcera jakl spravne - bojite se zemana tak si chcete na klausovi vyzkouset rekneme limity a reakci US :D
05. 03. 2013 | 12:08

Pepa Řepa napsal(a):

dalimír napsal(a):
Já osobně věřím na uvědomělé a čestné komunisti
-----
já ne, ale nevadí. Nejste krajan?
U nás zase říkáme, že půjdeme se Standem za tátem.
05. 03. 2013 | 12:09

Pepa Řepa napsal(a):

Michal Macek
že by i Jakl prokouknul?
Zdenda, který nechodil v bordelu do patra, ještě ne.
Zeman mu dá sodu.
:-)
05. 03. 2013 | 12:11

dalimír napsal(a):

Pepo Řepo všechno je v lidech ,jednotlivcích ! Hledat v téhle součastné české společnosti někoho anebo politickou stranu ve kterou by mohl věřit je velmi složité ! Komunisti ,to je kapitola sama pro sebe ,to je fakt ! Já měl v životě štěstí asi na ty čestné a uvědomělé ! Za jejich panování jsem žil 40 let v poklidu a beze strachu co bude zítra ! TOHLE MUSÍ BÝT PRO LIDI PRIORITA !
05. 03. 2013 | 12:24

buldatra napsal(a):

Když jsme u těch symbolů, tak zdá se mi, že pan Bohóš Sobotka symbolizuje dlouhé sosanské období tvůrčí impotence. Nemastnost a neslanost. Krákání.

Možná jednou vstane z prachu nějaký jiný předseda, chlapák, který bude symbolizovat něco jiného, sosanštějšího.

Nechme se překvapit.
05. 03. 2013 | 12:42

Pompeius Magnus napsal(a):

jo, tak my si žalobou na prezidenta pro velezradu tak nějak obstaráváme autoritativní výklad mezí ústavních pravomocí prezidenta, přičemž Sobotka se domnívá, že " se předejde porušování Ústavy a podobným sporům mezi jednotlivými ústavními institucemi do budoucna." Pan Sobotka, zřejmě doma strká nasliněný prst do zásuvky, aby se ujistil , že jde elektrický proud. A my jim tuhle jejich legraci zacálujeme!!!
05. 03. 2013 | 12:43

JenTak napsal(a):

Jsou lidé, kteří uznávají právo jen tehdy, pokud se nedotýká jejich strany, či jejich oblíbence v politice.
Jsou ze zdejších debat známí. Někteří zoufale hledají obhajobu Ratha a jsou frustrovaní z toho, že ji nemohou nalézt. Dnes se zde projevují ti z druhé strany, kterým bylo sáhnuto na jejich idol, jejich symbol pravice. A mafiánského kapitalismu bych dodal já.
Oběma stranám bych doporučil, ať si přečtou něco o Kantově kategorickém imperativu. To "kategorický" tam znamená, že zákon platí kategoricky pro všechny, tedy i pro hejtmana či prezidenta.
Rath i prezident porušili zákon. Zde není o čem debatovat.
05. 03. 2013 | 12:47

mamo napsal(a):

Pravicoví křiklouni už tady vyjádřili svůj veskrze kladný vztah k Sobotkovi a tak se snad bude moci normálně diskutovat, ačkoli, to je asi hodně naivní očekávání.
05. 03. 2013 | 12:53

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
malý krůček pro Bohouška, ale velký krok pro lidstvo.
Symbolický.
Není nad symbolické žaloby u soudu.
05. 03. 2013 | 12:54

Burbank napsal(a):

Pepa Řepa napsala:
Blá blá blá blá blá, blá blá.
Blá blá blá blá blá blá blá, blá blá blá!
Blá blá?
Blá:)

Tleskám. Nejlepší příspěvek za celou řepnou kampaň v blogosféře, a že už jich za ta léta bylo! Aspoň třicet hovnocuců!
05. 03. 2013 | 13:02

Pepa Řepa napsal(a):

Burbank
Vaše h.vn. - naše radost
má na tendru vozu chlapík, který mi vyváží ČOV.
05. 03. 2013 | 13:06

ciric napsal(a):

Všechny body obžaloby senátu na velezradu Klause jsou absolutně mimo Bohouši. Ústavní soud to okamžitě smete. Co budeš psát potom? Že Ústavní soud spáchal velezradu?
05. 03. 2013 | 13:06

Hasan Nasralláh napsal(a):

dalimíre, dalímíre

Zrovna takhle se vyjadřoval můj táta, obyčejný dělňas z chudé rodiny se spoustou dětí. Jeho přesvědčení jsem chápal, takže měli jsme spolu po léta spory, já kritizoval komanče a celý ten jejich šedivý socialismus v klícce, páč jinam se nesmělo, zasvěcení nakonec vše dobře pamatují. No a on vždy takhle reagoval, že je to v lidech. A já jsem kontroval, ne táto, je to v systému. No nepoprali jsme se, já jsem vždycky uhnul, byl to přece jen táta! Dnes samozřejmě vím, že jsme neměli pravdu ani jeden. On s tím socialismem, který neumožňoval svobodné podnikání a volnost pohybu atd. a všichni si byli rovni, měli hovínko s přehazovačkou, sociální jistoty, ale i společného nepřítele. No a po 23 leté léčbě české verze kapitalismu, kdy se k majetku a penězům dostali chmatáci často z chovu komančů a zdejší pravidla kapitalismu údajně na demokratické bázi si upravili, samozřejmě po svém. A zase mohu říkat nyní já, že je to v systému. Ano, oni si ty pravidla hry upravili pro sebe tzn. i celý ten právní neprávní systém moci a zavedenou ochranu velkých zlodějů a přenášení toho, že není už dost peněz, které jsou často, velmi často a napořád neúčelně státem utráceny, takže nezbývá ani na ty potřebné výdaje vč. důchodů! A když už jim finance chybí, tak šmátrají v kešeních střední a chudé vrstvy obyvatelstva, ti se totiž neumí zatím bránit. Jenže už dochází i na malé a střední živnostníky jejich voličskou základnu, chybí kupní síla obyvatelstva, a to je pro ně zlé. No a jak z toho? I to se ví, naši politici by totiž u nás museli zavést do důsledku pravidla hry, třeba jako jsou nastavena hned vedle nás v SRN a hlavně by se musela tato pravidla důsledně dodržovat, ale tschechische simulanten banden na to nemá si udělat ve své zemi ordnung a tak jsme tak, kde jsme! Takže otázka nezní jestli socialismus nebo kapitalismus, ale jaký kapitalismus a na jaké bázi!
Přeji Vám pěkný den!
05. 03. 2013 | 13:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 03. 2013 | 13:16

Tomáš napsal(a):

Plácání do vody to je!
Mám problém příští volby poslat do vlády takového premiéra.
05. 03. 2013 | 13:18

Richard napsal(a):

Existuje litera zákona, která vznikla z ducha zákona.
Amnistie má tedy své právní racionální vymezení, ale podstatný je její hlubší smysl, jež nespočívá v tom, osvobodit vlastní oblíbence a ty, kteří nejsou v přízni(Smetana, Vondrouš), nechat bručet. Významná je tedy také motivace jednání a z ní plynoucí smysl.
Povrchní racionalizace amnestie a její litery se tak stává pouhým alibim a nástrojem k uspokojování vlastních zájmů vykonavatele prezidentské funkce, které zcela opomíjejí její původní charakter a hlubší smysl. Dávají prostor svévoli, která se maskuje povrchní racionalizací a doslovným výkladem, který ovšem nekoresponduje s duchem, který stal u zrodu zákona o amnestii jako jeho příčina!
Ano, dle mého jde o možný útok na sociální strukturu a celistvost státu.
Tohle ovšem modlářům KlausoBoha nikdo nevystělí, těm jde totiž v první řadě o dojem, o to jak věci vypadají a číní pověst v očích jiných. Vnímat pozadí a hloubku je pro tyhle racionalisty nadlidský úkol, který se s všeracionalizujícím pragmatickým maloměšťáctvím neslučuje.
05. 03. 2013 | 13:20

Hloupý Honza napsal(a):

Jak vidno, někteří stále nemají dost a olizují nohu, která je už 20 let kope do zadele.

Klaus využil svého práva udělit amnestii, senátoři využili svého práva na něj podat žalobu. Soud v tomto případě ústavní rozhodne. Tečka. O čem se pořád diskutuje ? Za celých 20 let si ještě Husákovy děti a jejich rodiče nezvykli, že v demokracii (i toho balkánského typu) může mít někdo na to, či ono jiný názor, že se smí říkat, že král je nahý a že lze podat žalobu třebas i na Boha.

Pár přitroublých přicmrdálků je strašně pohoršeno, že si někdo na jejich vůdce vůbec něco dovolil. Když se kradly pera v přímém přenosu celému světu pro smích, tak nikdo z nich v médiích nevykřikoval, že to poškodilo Českou republiku.

To, že někdo častuje druhého nevybíravými způsoby jenom za to, že využil svého svobodného práva k čemukoliv (amnestii, žalobě), jen vypovídá o něm samotným.
Žaloba podaná senátory, bude zcela jistě více v souladu se zákonem než sesmolená amnestie. Nechme to koňovi, reps. ústavnímu soud ten má více hlav
05. 03. 2013 | 13:26

Honza II napsal(a):

Pokud žalobu pro velezradu v televizi neustále vysvětluje a obhajuje neúspěšný kandidát na prezidenta, tak to jen svědčí o ubohosti sociální demokracie, že není schopna vybrat místo něj nějakého v spoučasnosti věrohodnějšího člocěka. - A to už nehovořím t om, že otec Dienstbiera se strašným způsobem "nesnášel s Klausem. A tak synáček vychovaný v rodině bývalého zneusznaného komunisty v duchu nesmiřitelnosti, se snaží pomstít svého otce. A ubohá ČSSD se za tohle chování člověka, o kterém před dvěma lety neštěkl ani pes, staví. - Mně se konečně vysvětlilo, proč za takovýchto poměrů musel ČSSD Zeman opostit! Ještě, že to udělal, protože jinak by ho lidé jako prezidenta nikdy nezvolili.
P.S.
A bývalý učitel marxismu-leninismu se vychloubá, jak ho před 10 lety nevolil. Proč tedy ČSSD vadí v Karlových Varech nějaký politruk u pohraničníků? Ten přec gumoval mozky daleko menšimu množství lidí než to ještě v roce 1990 dělal Zaorálek. Ale pozor, Zaorálek se jako správná korouhvička zavčasu otočil a ČSSD ho teď podporuje jako jednoho z nejlepších gumovačů mozků ve svých řadách.
05. 03. 2013 | 13:27

Pepa Řepa napsal(a):

Tak co teď Bohušu?
ÚS zamítl jak předběžné opatření na blokaci restitucí tak -zatím- i návrh na zrušení článku II. amnestie.
Co s tím uděláme, Bohušu?
Není to velezrada veřejného zájmu? Nedáme žalobu k Císaři pánu.
Aspoń symbolickou.
05. 03. 2013 | 13:29

Burbank napsal(a):

Pepo Řepo,
heslo vývozce vašich splašků pro mne bohudík neplatí. Vaše hovna nejsou mojí radostí. Ale budiž, vymítejte je, přispěje-li to k Vaší tělesné i duševní hygieně.
Jsem ale rád, že sdílíte můj názor na úroveň Vašich příspěvků. Bohužel Vám nemohu oplatit stejnou mincí, protože se domnívám, že žaloba na budoucího ex-prezidenta je oprávněná.
05. 03. 2013 | 13:40

PTP napsal(a):

malalaj!
Kdo asi mohl poškodit tuto republiku nejvíc si už cvrlikají
vrabci na střeše.Jen on sám(sami) si stěžuje jak je mu ubližováno.
Jestli by si měl někdo stěžovat je většina občanů této země.
A je zpodivem že ještě nevzali spravedlnost do vlastních
rukou.Divým se že se toho ti zodpovědní neobávají.Pak si asi
stěžovat nebudou.
05. 03. 2013 | 13:41

Burbank napsal(a):

Ještě nesmazatelnou verzi:
Pepo Řepo,
heslo vývozce vašich splašků pro mne bohudík neplatí. Vaše h.vn. nejsou mojí radostí. Ale budiž, vymítejte je, přispěje-li to k Vaší tělesné i duševní hygieně.
Jsem ale rád, že sdílíte můj názor na úroveň Vašich příspěvků. Bohužel Vám nemohu oplatit stejnou mincí, protože se domnívám, že žaloba na budoucího ex-prezidenta je oprávněná.
05. 03. 2013 | 13:44

Acesulfam L. napsal(a):

Je proběhlé hlasování o podání žaloby Senátu na prezidenta republiky pro velezradu platné, nebo neplatné? Když zvažuji nad "odérem" celkového vyznění kauzy, měla být zachována úzkostlivě procedura. Jinak jde, obávám se, o kýčovitý paskvil.
Značka ČSSD opět neomylně směřuje k politikářskému kolotočářství? Máme se na co těšit? Vítejme na palubě. Titaniku.
05. 03. 2013 | 13:49

Richard napsal(a):

Hloupý Honza
Třeba se ještě někdo odhodlá podat žalobu na žalující senátory za podanou žalobu, která porušila jinak skvělou, vynikající ba přímo grandiózní Božskou pověst hradního pána a jeho věrných, tedy vlastně celého národa, protože, kdo jiný je národ než oni, že? che.....A to široko daleko v celém světě, vlstně také na Měsíci, na Marsu a ještě mnohem dále, protože všichni se svými zraky upřeně hledí jen na našeho velkého Boha a na základě našeho chování k něm nás budou vnímat. No není to paradox? Klaus a jeho věrní, kterou po celu dobu hulákali o národní autonomii, nezávislosti, suverenitě nyní projevují takovou závislost na hodnocení okolí, dokonce úplné nahrbení v duchu smýšlení "musíme jednat tak, aby si o nás jiní mysleli...". No tohle je opravdu projev nezávislosti a samostatnosti jak má být, che. Ono se nic jiného ale nedalo čekat, jelikož Narcis žije vlastně v těžké závislosti na těch, kterými pohrdá a které dehonestuje.
Jinak mi přijde legrační jak okázale např. Boris Štastný, který včera zaútočil na žalobupodávající senátory, cítí poškození národní hodnoty a jak mu toto rve žíly. Téměř jsem se vylekal, že se z toho zabije, che, tak moc se ho dotýká pověst národa, za který by dle svého plamenného projevu jistě neváhal ihned položit život, šašek jeden přitroublý. Možná by měl úspěch v nějakém ochotnickém kroužku s tím svým natvrdlým patosem, který snad dělá dojem jen na něj samotného.
05. 03. 2013 | 13:51

dalimír napsal(a):

Je na čase aby se v lidech probudil pud sebezáchovy jinak marnost nad marnost ! Nostalgie po socialismu z lidskou tváří je čím dále větší ! Příští režim už by neměl být demogratický protože ta dává zelenou zloduchům ! Postavit více věznic ,všechny bych je tam nahnal ! Žádné moderní vymoženosti , telev.,mobil atd. A pěkně o chlebě a vodě pracovat ne povalovat se tam na kavalci !
05. 03. 2013 | 13:58

jura napsal(a):

j, Richarde, tak nejak
05. 03. 2013 | 14:04

babočka napsal(a):

Pane Sobotka nepleťe hrušky s jablkama. Podaná žaloba na velezradu je ukázka zbabělosti a neschopnosti senátorů za ČSSD. Klausovi se mstíte a Zemana se bojíte. Žalovat prezidenta může je politický blb.
05. 03. 2013 | 14:18

jarpor napsal(a):

Pepa Řepa

"Tak co teď Bohušu?
ÚS zamítl jak předběžné opatření na blokaci restitucí tak -zatím- i návrh na zrušení článku II. amnestie.
Co s tím uděláme, Bohušu?
Není to velezrada veřejného zájmu? Nedáme žalobu k Císaři pánu.
Aspoń symbolickou."

Připojuji se k Vašemu návrhu... :-)) Zcela nesymbolicky.

Bohuš to bude mít těžký... ÚS v pr..li ... Hašek si dost notuje se Zemanem... a ještě vsadil na zoufalce Dienstbiera proti tomu objímači stromů...

Hezký den
05. 03. 2013 | 14:19

Milan napsal(a):

Nelze požadovat dostatek rozumu od člověka, který v dob 6% růstu HDP zaťal sekeru přes 100 miliard. Nelze požadovat dostatek rozumu od člověka, kteý nikdy nepracoval a jako pijavice se přisál na státní peníze a z čerpání poslaneckých náhrad si dokázel ulít několik mega na byt. Ubohost, ubohost a zase jen ubohost. V jednom s autorem souhlasím. Měla by se opět vyvolat společenská diskuse. A to na téma jak zrušit darmožroustký Senát a zda by se něměli někteří naházet do Vltavy.
Václav Klaus je nepochybně kontraverzní osoba. Ale za to, že nepodepsal Bruselské stupidity by měl být vyznamenán.
05. 03. 2013 | 14:23

Pompeius Magnus napsal(a):

Už to tu psal nadřečník Pepa, ale jestliže ÚS zamítl žalobu na neplatnost amnestie, jak myslíte, že se postaví k obžalobě z velezrady, postavené zejména na faktu, že préza udělil širokou amnestii?????

Tímto zdravím 28 senátorů, kteří místo, aby se starali o blaho svého elektorátu, plýtvají našimi penězi na žabomyší spory, které jsou navíc předem odsouzeny k neúspěchu.
05. 03. 2013 | 14:26

oranžáda obecná napsal(a):

tahle žaloba je důkazem deb...ty socialistických senátorů..... a všichni teď vidíte, jaké "myšlenkové" pochody u této sorty probíhají...... u Škromacha mě to nepřekvapuje, to je hlupák, u "ústavní právničky", to je na pováženou... jaká je tedy kvalita soudců, ústavních soudců, když jsou "schopni" tohoto... toto je vzkaz pravicovým lidem, jak může vláda socbolševika pokračovat v tomto státě, Klaus právě nabírá budoucí voliče .
05. 03. 2013 | 14:27

Pepa Řepa napsal(a):

Pompeius Magnu
zatím předběžná opatření nebo tam, kde se to dubluje.
Ale klidně se s někým vsadím, že jeho konečný verdikt sice bude o dílčích pochybeních, ale ne o velezradě.
05. 03. 2013 | 14:31

rejpal napsal(a):

Pepa Řepa
Pokud to neshodí se stolu, vidím to stejně. Ale i to má svůj smysl.
05. 03. 2013 | 14:37

Digi napsal(a):

Žaloba jako symbolický krok k vyvolání veřejné diskuse, k upozornění na ústavně problematické kroky, jako preventivní opatření, aby se v budoucnu něco nestalo?

No - nevím, nevím.

Pokud napadáte prezidenta za "vysoce kontroverzní amnestii a arogantní způsob, jakým ji prezident prosadil", jste, pane Sobotko úplně mimo.

Zde nejde o selhání prezidenta, byť jeho amnestie je vskutku, eufemisticky řečeno neuvěřitelná, nýbrž o selhání jiných ústavních činitelů, konrétně premiéra, a ten by měl být za takto koncipovanou amnestii pohnán k zodpovědnosti.

Proč?
Ústava je v této věci naprosto jednoznačná - mluví v tomto případě jasně a zřetelně.
Ústava praví, že prezident sice má právo udělovat amnestii, avšak jeho rozhodnutí o amnestii vyřaduje ke své platnosti (!!!) kontrasignaci premiéra (nebo jím pověřeného člena vlády). V takovém případě za rozhodnutí prezidenta odpovídá vláda.

Vyhlásil-li Klaus amnestii, aniž byla předtím kontrasignována, je amnestie neplatná.

Vyhlásil-li ji po kontrasignaci premiéra, je amnestie platná, avšak odpovídá za ni vláda.

Pokud premiér podepsal, stvrdil svůj souhlas s amnestií a učinil za ni odpovědnou vládu.

Pokud amnestii s vládou před podpisem neprojednal, je to jeho, nikoli prezidentův problém. V žádném případě ji podepsat nemusel.

Právě kontrasignace u vyjmenovaných rozhodnutí prezidenta je demokratická pojistkou proti svévolným rozhodnutím prezidenta.
05. 03. 2013 | 14:37

oranžáda obecná napsal(a):

teď opět socbolševici ukázali svojí nenávistnou povahu..... mějte to na paměti..je to nebezpečná úchylka
05. 03. 2013 | 14:40

Kanalnik napsal(a):

Je zajimave videt, kolik diskutujicich nema vubec paru o tom, jak funguje demokraticke zrizeni statu, a klidne si nechaji kalet na hlavu od ne-demokratikcy jednajicich statnich uredniku a politiku, vcetne prezidenta, a jeste je obhajuji.

Vyborny vecny blog k tomuto tematu napsal vcera pan Vancura, vrele doporucuji. Zkazky a myty jsou jedna vec, skutecnost je vec druha. Te bychom se meli drzet. Nebo se dockame nikoli demokratickeho, ale totalitniho zrizeni.
05. 03. 2013 | 14:46

Petr z Tábora napsal(a):

Za co nás Bože trestáš ? Po této málo schopné vládě si zvolíme vládu novou v čele s autorem ???
I ten Paroubek měl větší formát než Vy - když utrpěl Pyrrhovo vítězství, tak odešel se vztyčenou hlavou jako chlap. Vy jen popichujete senátory, aby si stěžovali na zlého Klause, kterého jste v politickém boji nedokázali porazit.
Vy jste vytvořili koalici poražených a pomstychtivých a jdete s prosíkem na ÚS, aby usměrnil Klause za vás. Pan Klaus za tři dny skončí a má vás na háku i s vaší žalobou.Pokud jste chtěli vyjasnit pravomoce prezidenta, tak jste měli makat v parlamentu a upravit zákony, popř. ústavu. To je cesta politiků.
05. 03. 2013 | 14:46

Pompeius Magnus napsal(a):

Dneska je to samá jobovka. Tak policie prý navrhuje obžalovat chrástavského střelce z útoku na prezidenta. Jestliže je však Klaus sprostý velezrádce, neměl by ten atentátník dostat řád Václava Havla a doživotní důchod??????
05. 03. 2013 | 14:47

Kom napsal(a):

Žaloba je skutečně důležitý čin, ale ve zcela jiném smyslu, než uvádí pan Sobotka. Je to od Listopadu poprvé, kdy ústavní orgán zneužívá svou pravomoc k žalobě z čistě politických důvodů. Kvůli nesouhlasu s amnestií je obžalován ústavní činitel, který ji v mezích svých kompetencí vyhlásil.

Morální rozhořčení a instinkt vytlačily právní úsudek, který je zcela jednoznačný, jak ukazuje také čerstvé rozhodnutí ÚS o amnestii samé. Takovou maličkostí, jako je právo, se však rozlícení bojovníci za pravdu nevzrušují. Už v minulosti k podobným věcem docházelo, často na lokální úrovni, když například Čunek na přání lidu stěhoval Romy ze Vsetína nebo Vícha páchal totéž v bledě modrém v Bohumíně. Lidsky to bylo určitě závažnější než poškození jednoho nabubřelého politika, který amnestií rozlítil právě ty davy, které předtím učil nesnášenlivosti.
Problém je v tom, že pokles významného ústavního orgánu na úroveň paličského davu srocených bojovníků proti Romům signalizuje, že tento způsob myšlení už pronikl ze stoky až do nejvyšších pater politiky. Značná část voličů je dávno připravena tleskat, až bude někdo chtít všechny politiky pozavírat nebo pověsit. Senát včera udělal velký krok k tomu, aby se protrhla hráz mezi právem a politikou a o právních otázkách rozhodovala politika a vzteklý dav.
05. 03. 2013 | 14:48

Pepa Řepa napsal(a):

rejpal
jaký?
ÚS se pouze vyjadřuje k tomu, zda jsou jednotlivé kroky v souladu s Ústavou. Nemůže ji přepisovat, to je věc zákonodárců.

Když příští prezident nebude platit alimenty, vykrade samoobsluhu nebo udělá jinou nemravnost zažalujete ho opět pro vele či vlasizradu a tak pořád dokola až ÚS vytvoří mantinely jako na zimáku?
Bude suplovat třetí komoru?

Je to nesmysl, pokud chcete mít možnost odvolávat prezidenta za nemravné jednání, musel byste přesně v nové ústavě věc formulovat, což je věc velice obtížná, protože výklad nemravného chování je věcí názoru. Proto je tam to spojení s cizí mocností a protiústavnost.
05. 03. 2013 | 14:48

Josef napsal(a):

Ústavní žaloba na končícího prezidenta Senátem je završením éry V.Klause.Je zároveň žlutou kartou pro nově zvoleného prez.Zemana.Již prez. Havel si s ústavou nedělal žádné problémy,ale co předváděl V.Klaus už bylo za hranicí únosnosti tohoto dokumentu.Proto se nedivím 38 Senátorům,že podali žalobu a ta Senátem prošla.Nelze předem odhadnout validitu argumentů proti V.Klausovi,a jak je uchopí Ústavní soud.V každém případě je to zákonný políček do tváře končícího prezidenta a mám obavy,že nebude jen symbolický.Míra frustrace obyvatel je na vysokém stupni a proto mohu jít verdikty do statků a hrdel na obou stranách politického spektra.Je to nebezpečná fáze současné politiky.Ústavní soud je vmanévrován do pozice suverenního arbitra.Je oslaben početně,ale pokud uchopí situaci a začné pronášet výroky Ústavního suveréna,tak jak požaduje levice,obdobné může požadovat i pravice. Potom bude Parlament ztrácet na významu a i ostatní ústavní útvary.
05. 03. 2013 | 14:50

malalaj napsal(a):

druhý důležity symbolický krok bude, až po volbách ponese sláveček se soudružkou semelovou květiny k hrobu klementa gottwalda. slávečku, za tu velezradu dostala čssd od německých novin velkou pochvalu. děláte vašim německých pánum radost.
05. 03. 2013 | 14:58

Klepetka napsal(a):

Sobotko , kdy vratis nahrady? Uroky naskakuji !
05. 03. 2013 | 15:01

Pompeius Magnus napsal(a):

to rejpal, pepa řepa:

vidím to taky tak, že ÚS to buď shodí ze stolu před projednáním obžaloby z formálních důvodů ( procedurality při hlasování v Senátu, vypršení mandátu obviněného ), nebo že obžalobu zamítne s tím, že Kikina jednáním nenaplnil intenzitu nutnou pro velezradu.
Nicméně, bych jako přízemní, upocený a smradlavý umrněný český maloměšťácký zaprděnec chtěl vědět, kolik ta legrace velezrádná daňové poplatníky stála. Zda si někdo objednal právní posudky ( u koho a za kolik), kdo a za kolik sepsal pro senátory obžalobu, kolik času se věnovalo přípravě obžaloby atd. A pak bych prosil Ústavní soud, aby rovněž rozhodl o nákladech řízení před Ústavním soudem a uložil 28 senátorům jejich náhradu pod sankcí ztráty nemalého majetku jednoho každého senátora ( viď strejdo Škromachu?).
05. 03. 2013 | 15:04

buldatra napsal(a):

Pakliže byl výše vzpomenut strejda senátor Škromach, dovolil bych si ve spojitosti s touto osobou a různou úrovní lidské inteligence a způsobů vystupování, jakož i vyjadřování, malou asociaci.

A sice, že slovo senát může být odvozeno od slova seno.
05. 03. 2013 | 15:14

martin_k napsal(a):

pompeius:
ty jsi se asi zbláznil, ne?
05. 03. 2013 | 15:19

Pompeius Magnus napsal(a):

to martin_k:

"ty jsi se asi zbláznil, ne? "

Co se mé duševní integrity, děkuji za Váš vřelý zájem. Mám k jisté psychotické poruše nakročeno, ale doposud se cítím způsobilý k právním úkonům.
Náklady řízení, nechť nese ten, kdo be sporu neuspěl. Jestliže se obžalobě vyhoví, ať nese náklady velezrádná Kikina, jestliže bude odmítnuta, či zamítnuta, nechť nesou náklady čačtí senátoři. Proč mají hergot, za kraviny těch nahoře platit běžní občané?
05. 03. 2013 | 15:31

martin_k napsal(a):

pompeius:
takže právo pouze pro ty co na to mají?!

mimochodem - ustavní soud bere peníze ať soudí nebo nesoudí....další žaloba žádné další náklady neznamenaá....možná tak za světlo a otop
05. 03. 2013 | 15:35

Pompeius Magnus napsal(a):

to martin_k:

píšete: "takže právo pouze pro ty co na to mají?!"

Netroufám, si Vás poučovat, vypadá to, že víte o většině věcí ( ne- li o všem) více než já, nicméně v běžném soudnictví nese vždy neuspěvší strana náklady řízení té druhé( až na výjimky - okolnosti zvláštního zřetele hodné, atp.). Jedná se nejen o náklady státu ( soudní poplatek za vedení sporu soudem, znalecké posudky, svědečné), ale i o náklady protistrany - její právník, její posudek, její promarněný čas, atd., atp. Nevidím žádný důvod, proč by tomu tak být nemělo i v případě obžaloby prezidenta z velezrady. Ergo, kdo prohraje, ten cáluje. Když na to nemám, do sporu nelezu!!!
05. 03. 2013 | 15:45

buldatra napsal(a):

A stejně, ten Bohušův výraz: symbolický krok, se mě moc líbí.

A když si představím víc takových symbolických kroků, hafo symbolických kroků, mohla by z toho být symbolická tůra.
Neboli symbolický výšlap.
A jednoho z toho ani nebolí nohy, maximálně symbolicky.

Symbolická opozice.
Symbolicky vyšlápla si na Klause.
Pak šla na oběd(skutečný).
Předseda největší opoziční partaje přednesl symbolický projev.
Atd.
Zkrátka, to Bohuša symbolizuje.
05. 03. 2013 | 15:49

mb napsal(a):

ale jo dobrý blog ...

akorát máte v té čssd trojské koně ... klausovy trojány ...

či chcete li klausemanovy ...
05. 03. 2013 | 15:50

Baba Jaga napsal(a):

To: autor
Nu, možná senátoři aktivně a odvážně splnili svou ústavní roli, jak píšete.
Zatím tam má ČSSD většinu, ale volí se tam co dva roky. Uvidíme, jak dlouho přežije většinový socdemácký senát a kdy se tato strana rozdělí nejméně na dvě. Pan Dienstbier asi bude chtít být první.
05. 03. 2013 | 15:53

JC napsal(a):

Bohušu, po žních pomažeš k Turkovi.
05. 03. 2013 | 16:14

SuP napsal(a):

Buldatra -
Ta asociace seno/senát je podobná, jako jsem si vymyslel další záslužnou činnost. Stanu se pěstounem marihuany.
05. 03. 2013 | 16:48

rejpal napsal(a):

SuP
Já když slyším seno, mám asociace dvě. Pár facek... ta druhá je soukromá a vzhledem k věci irelevantní.
05. 03. 2013 | 16:58

jozef napsal(a):

Ak vlastizradne konal prezident,
vlastizradne konala aj vlada.Obvinit prezidenta z vlastizrady a ignorovat spoluzodpovednost vlady/aj parlamentu a straznych psov,za vsetko,aj za sudne pretahy/,je farboslepost typicka pre dominujuci medialny suteren.Vody hysterie tohto suterenu Vas strhli.Pan predseda: padol ste za obet medialnej hysterie.

Zvoleny je novy prezident:co chcete dosiahnut,aku zmenu,aku napravu veci chcete dosiahnut popravou prezidenta odchadzajuceho?
Symbolicky ste demonstrovali len ak vlastnu nedostatocnost.
05. 03. 2013 | 16:59

rejpal napsal(a):

jozef
Nemám pocit, že by souvislost s premiérem upadla do zapomenutí. Jen ty dva případy - vzhledem k odlišnosti postavení obou osob v systému - nelze procedurálně spojit.
05. 03. 2013 | 17:04

Will napsal(a):

Souhlasím a děkuji
05. 03. 2013 | 17:13

jozef napsal(a):

To rejpal
Ci nie je smiesne hrdelne obvinit prezidenta a nechat vladu,nech si vladne?
Takto medialny suteren i tito poslanci demonstruju svoje detinske pocity,ze za vsetko,aj za zlyhania vlady aj za dlhorocne zlyhania parlamentu je zodpovedny prezident.Odideny.
05. 03. 2013 | 17:16

Občan napsal(a):

No, a co když to je, pane Sobotko, tak, že jste se dohodli?

Pravice vám "přenechá" a Ústavní soud "udělá" Klause a vy přestanete vrtat do církevních restitucí.
Plebs bude zabaven, pozornost odvedena a vládněparlamentní karavana pojede dál...

Dokažte, že nemám pravdu.
05. 03. 2013 | 17:52

malalaj napsal(a):

no jo, slávečkovi stéká omastek po pleši...víte co je to za povahu? už měl hlavu vraženou v zadnici zemana, špidli, paroubka, může napsat paměti o tom, jak která p...l voní. no, takovej typickej českej patolízal. on se dočkal, vyseděl si to sve vejce. a víte co je na těhle lidech nejorší.?? oni to budou přenášet dál. ok, cheš mít funkci?? hele, já byl k...a, trpěl sem a ohýbal se, žral h...a, tak ted to budeš dělat i ty!! jinak si neškrtneš. takhle to funguje v 99% všech firem. je to hnus, vuči kterému se nedá bojovat. proto cyklicky kapitalismus degeneruje a přichází krize. pak ty podniky řízené slávečkama zkrachují a přijdou podnikatelé s rovnou páteří, kteří ty kryply zlikvidujou (teda pokud soudruh husejn obama nezachranuzje ty podniky řízené slávečkama z veřejných peněz, ale to není kapitalismus, ale socialismus)a mě to celé připadá, ta atmosfera v naší společnosti, je jako ten hon na židy v německu. ted se našel jako viník klaus a amnestije... proč si ten bolševicko-nacistický dobytek vždycky myslí, že za jejich mizerii někdo může? proč hledají viníka? podívajte se do zrcadla, debilové! máte snad co nabídnout, na co by vám ostaní lidi byli ochotní dát nějaké peníze? nemate. tak neobvinujte nikoho kolem, to je vaše blbost. takže voliči čssd, ksčm a nsdap, začněte u sebe. až něco dokážete, tak ukazujte prstem na jiné.
05. 03. 2013 | 19:51

peterka napsal(a):

Pepa, Pepa, Pepa,
to je naše řepa,
Řepa, Řepa, Řepa!

U nás ve vsi Pepíci,
jsou to samí Řepíci.

S nimá já už nemluvím,
na pivo s nima nechodím.

Pepa, Pepal, Pepa,
býval naše řepa.
Řepa, Řepa, Řepa.
05. 03. 2013 | 20:12

pamětník napsal(a):

Symbolický krok = symbolické plivnutí. Stokrát do moře plivni, ono se nezpění. Můžete plivnout do vzduchu, ale ne proti větru.
A to se stalo. Nastane odliv levicových voličů od sociální demokracie k zemanovcům.
05. 03. 2013 | 20:47

rejpal napsal(a):

Pepa Řepa
Jaký smysl. Kdyby se náhodou ÚS rozhodl, že věc se stolu neshodí a ve věcném rozhodnutí pojmenoval, které činy jsou na hraně či za hranou ústavy a proč, je to v tuto chvíli jediná možnost, jak vůbec nějaké stanovisko získat. Třeba i návod k tomu, kterým směrem se pokusit ústavu změnit. Václav Klaus není posledním prezidentem, pokušení budou mít i jeho následovníci a v tuto chvíli se věci mají tak, že nikdo ani přesně neví, co ta velezrada, kterou máme v ústavě, přesně vůbec je. A situace je dost patová. Vyšší autoritu než ÚS tu nemáme a obecné podání dát nelze.
Osobně si nemyslím, že Václava Klause odsoudí a ani mi na tom nezáleží. Jde mi o jediné - aby se pozvolna i prezidenti vrátili do nějakých mantinelů a nemysleli si, že mohou všechno. Nic horšího, než že ÚS tu výzvu odmítne, se stát nemůže. Aby se v debatách, které budou jistě na různých úrovních následovat, tříbilo právní vědomí lidu prostého, lidu pomazaného, a nakonec i některých právníků. Nemohu za to, že jsou pravidla nastavena tak, že bez vztahu ke konkrétní kauze je i ústavní soud mimo hru.
05. 03. 2013 | 21:58

strýc virus H3N1 napsal(a):

malalaj věří na podnikatele s rovnou páteří, kteří přijdou a --- he? nejsou to náhodou Old Shatterhand a Vinnetou?
to zase byla show...
já mám blogspace aktualne stále raději, málokde se tak pobavím.
05. 03. 2013 | 22:03

Ferda napsal(a):

Důvody pro velezradu Klause jsou poněkud trapné až na tu amnestii. Ale za co měl být Klaus žalován už dávno, byla vlastizrada, které se dopustil rozbitím Republiky, aniž se zeptal občanů na jejich názor v referendu. Navíc to ODS neměla ani ve volebním programu. Bylo to arogantní nejen vůči našim otcům a dědům, kteří Republiku budovali a za ní i umírali, ale i budoucím generacím, které v malé státě budou zranitelnější.
06. 03. 2013 | 09:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy