Máme být tvrdé jádro EU?

08. 04. 2013 | 10:27
Přečteno 3465 krát
Prezident Zeman si přeje federální budoucnost Evropské unie. Kromě jiného to obnáší společnou fiskální politiku, stejné daně a společné splácení dluhů. Máme na to?

ANO

Integrace má budoucnost

Federální budoucnost Evropské unie je skutečným řešením současných problémů eurozóny.

Se vznikem společné měny, eura, totiž vznikla i první společná instituce budoucí Evropské federace, a to Evropská centrální banka (ECB). Zavedení společné měny pak tlačí členské země eurozóny ke koordinaci nejen měnové politiky, ale také fiskální politiky, hospodářské politiky a v konečném důsledku i sociální politiky. A také samozřejmě předpokládá harmonizaci daňové politiky. Ta je již do jisté míry harmonizována i dnes.

Za DPH může EU

Struktura hlavních daní v naší zemi je dána Evropskou unií. Například nemůžeme používat daň z obratu, ale musíme používat celoevropskou daň z přidané hodnoty. Dále pak u DPH máme stanoveno, že můžeme používat jen dvě sazby, základní a sníženou, a je určeno, které položky mohou být ve snížené sazbě a které nikoliv. V případě spotřebních daní je pak stanoveno, jaká je minimální sazba. Platí například pro alkohol, naftu, benzin či cigarety. Samozřejmě, že pro Evropskou unii je největší výzvou daň z příjmu právnických osob (DPPO), kde se v současné době diskutuje ani ne tak sazba daně, jako společný základ této daně. Ten je vedle sazby velmi důležitým parametrem, který určí celkový výnos daně, neboť ten je dán součinem základu a daňové sazby.

Proces sbližování sazeb je v samém začátku, neboť země sedmadvacítky se liší nejenom sazbou daně z příjmu právnických osob, ale také daňovým základem. Tento daňový základ v sobě obsahuje prvky průmyslové politiky, která se v minulosti snažila o podporu preferovaných průmyslových odvětví, a daňové základy jednotlivých zemí jsou tak určovány tím, která odvětví měla být preferována a která nikoliv.

Daňový základ také často odráží podporu přímých zahraničních investic, případně investic vůbec. Sladění daňového základu je pak předpokladem pro zvýšení přitažlivosti Evropské unie pro investory a větší srovnatelnosti daňové zátěže. V současné době totiž stejná výše sazby může znamenat velmi rozdílnou daňovou zátěž.

Konvergence je nutná

Výše uvedené sladění daní je pak silně spojené s případným zavedením eura v České republice. Jakkoliv sbližování daní je žádoucí pro země Evropské unie i bez ohledu na to, zda mají euro, či nikoliv, v případě zavedení eura se z této harmonizace stává nezbytnost. Členské země eurozóny by totiž měly daleko více než EU obecně slaďovat své fiskální a daňové politiky místo společné sdílené daně. Případně by měly sdílet i dluhy. Česká republika v nejbližších pěti letech zcela určitě nebude členem eurozóny, neboť není připravena na vstup a členské země eurozóny nejsou připraveny ji přijmout.

Nicméně i za těchto okolností by měla konvergovat ke společným hospodářským, fiskálním a daňovým politikám, byť si může dovolit ještě několik let příliš nechvátat například ve slaďování daňového základu pro daň z příjmu právnických osob.

Na straně druhé by mohla udělat některá gesta, kterými se přihlásí k prohlubování evropské integrace a která ji nebudou nic stát, spíše z nich může mít výnos. Příkladem je daň z finančních transakcí, kterou současná česká pravicová vláda odmítla z iracionálních ideologických důvodů. Jelikož finanční sektor není v České republice přebujelý a jelikož se běžné transakce nebudou zdaňovat, mohlo by její zavedení způsobit, že Česko bude čistým příjemcem výnosu této daně, případně se tato daň stane vlastním daňovým zdrojem Evropské unie, a tudíž nebude nutno tolik přispívat z českých národních zdrojů do rozpočtu sedmadvacítky.

Po vstupu do eurozóny se pak situace dramaticky změní – hlubší koordinace našich hospodářských politik se stane nutností, a nikoliv jen prokázáním dobré vůle, že máme zájem pokračovat v evropském projektu.

A jelikož jsem si jist, že evropská integrace má budoucnost, je velmi žádoucí snažit se o pokrok i v harmonizaci daňové politiky.


Zdroj: Mladá fronta Dnes (6.4.2013)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jarda napsal(a):

nechci být tvrdým jádrem. Tvrdé jádro akorát každý ocucá a vyplivne.
08. 04. 2013 | 10:48

David napsal(a):

"...Prezident Zeman si přeje federální budoucnost Evropské unie. Kromě jiného to obnáší společnou fiskální politiku, stejné daně a společné splácení dluhů. Máme na to?

ANO

Integrace má budoucnost..."

-----------

Integrace má sice budoucnost, ale ne tím způsobem, jakým se dělá. Kdyby v EU byly o těchto otázkách referenda, tak to by pak byla vidět skutečná vůle občanů.

Nejvíce uškodili integraci EU eurohujeři, kteří nechtěli vidět a hlavně rozumně řešit vznikající problémy a hlavně každého oponenta jen zesměšňovali a jinak uráželi.

V současné situaci společná fiskální politika, stejné daně a společné splácení dluhů je ABSOLUTNĚ nereálné a v konečné fázi smrtící pro EU. Kdo nevidí, že Titanik se potápí, tak je buď slepý nebo hloupý.

Pokud ČSSD bude prosazovat eurohujerskou politiku, tak může i v nadcházejících volbách i prohrát. Situace v EU může nabrat rychlý spád.

------

"...A jelikož jsem si jist, že evropská integrace má budoucnost, je velmi žádoucí snažit se o pokrok i v harmonizaci daňové politiky...."

------

Myslet si, že v následujících deseti letech je reálné uskutečnit harmonizaci daňové a s ní související sociální politiky v EU ukazuje na to, že jste úplně, ale úplně mimo realitu.

ČSSD by měla se poradit s takovými, jako je např. Švihlíková, a také více kriticky myslet.
08. 04. 2013 | 10:53

Yosif K napsal(a):

Integrace má budoucnost u zemí s podobnou podnikatelskou a politickou morálkou.

Integrace se zeměmi kde je podnikatelská morálka ve stulu MANANA a DOLCE FARNIENTE a tančeme syrtaki a-la ZORBA THE GREEK vede k trvalému přerozdělování kde praciovitější národy budou trvale dotovat nemakačenky.

Ale pana Sobotka chápu že tato myšlenka je mu sympatická. Celý socík je založen na tom, že nakonec chtě nechtě pracovitější lidé dotují bandy nemakačenků a těch druhých pak pomaljei či rzchleji přibývá.

Cesta do pekel vede přes nadměrné přerozdělování.
08. 04. 2013 | 11:02

DL napsal(a):

A zase patlání slov na sebe a ve výsledku o ničem. Sobotka, jak Vy to děláte, že vám to prochází? Napadá mě jediné - jste neprodyšně obklopen typy Vám podobnými.
08. 04. 2013 | 11:03

buldatra napsal(a):

Zajímavé.
Bere nadšený a federálně zapálený Bohóš v potaz propastné rozdíly v příjmech občanů jednotlivých států EU a tím i jejich životní úrovně?

Jak chce tyto olbřímí rozdíly srovnat, rozdíly, které spolehlivě zajistí, že nedojde k něčemu, co by ho připravilo o bohorovný klid? Jak chce srovnat Bulhara a Němce, aby oba žili ve federaci v harmonii. Nějakou pomlčkou a la Mečiar? Zná Bohóš zákon spojených nádob?

Bohóšu, vrať se na zem.
08. 04. 2013 | 11:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Davide,
referenda se dají snadno zmanipulovat. Uvědomte si, že většina lidí nemá o ekonomice, monetární a fiskální politice ai šajna. Referendum má smysl v místních či regionálních otázkách, v důležitém rozhodování celostátního či mezinárodního významu selský rozum nestačí. Bohužel je zastupitelská demokracie nezastupitelná, nic lepšího není k dispozici. Jen je třeba rozbít monopol zavedených stran (pokud se jedná o poměrné zastoupení) a nebo se přiklonot k většinovému systému. A důsledně vykroužkovat persony, které nebudí důvěru.
08. 04. 2013 | 11:06

Yosif K napsal(a):

David napsal:
ČSSD by měla se poradit s takovými, jako je např. Švihlíková, a také více kriticky myslet.
08. 04. 2013 | 10:53
Švihlíková je zcela mimozní sociální utopistka. Její teorie byly spolehlivě vyvráceny hospodařským kolapsem v prvním demokratickým obdobím po bolševické revoluci a totálním kolapsem demokratického družstevního socíku v Jugoslávii. V SFRJ se udržel družstevní socík pouze díky západním dotacím které proudily do SFRJ jako součást ekonomické propagandy vojenského tlaku proti SSSR. Jakmile západ přestal jugoslávské utopie dotovat, SFRJ se okamžitě hospodářsky zhroutila.
Za benevolencí pro politicky pasivní občany a za družstevní demokracií titoismu byl policejní stát s koncentráky pro opravdu aktivní politické odpůrce.

Vzgooglujte si něco o tom jak skutečně fungovala SFRJ a uvidíte že družstevní vlastnictví a podobné bludy přinášejí totální hospodářský rozvrat. Ve fabrikách které v SFRJ fungovaly byla družstevní demokracie pouze formální, i za Tita byly mnohé fabriky neformálně zprivatizovány manažery, kterí si žili jako prasata v žitě.
08. 04. 2013 | 11:12

buldatra napsal(a):

Pane šašku,

dovolím si toliko pouze nenápadně poznamenat, že referendum je jen výstup. Je to pouze část a to tak, že závěrečná část diskuze. Celospolečenské diskuze, kdy se v klidu proberou všechna pro a proti.

Ano, občana lze zmanipulovat, aby hlasoval tak, jak manipulace určuje.

Ale pouze občana, který neví a nemá možnost se v otázkách orientovat.
Proto se nevede žádná celospolečenská diskuze a jsou nám jen předhazována různá rozhodnutí našich zastupitelů. V tom je opravdu zastupitelská demokrakratura nenahraditelná...
08. 04. 2013 | 11:13

Yosif K napsal(a):

buldatra napsal(a):
Zajímavé.
Bere nadšený a federálně zapálený Bohóš v potaz propastné rozdíly v příjmech občanů jednotlivých států EU a tím i jejich životní úrovně?

Jak chce tyto olbřímí rozdíly srovnat, rozdíly, které spolehlivě zajistí, že nedojde k něčemu, co by ho připravilo o bohorovný klid? Jak chce srovnat Bulhara a Němce, aby oba žili ve federaci v harmonii. Nějakou pomlčkou a la Mečiar? Zná Bohóš zákon spojených nádob?

Bohóšu, vrať se na zem.
08. 04. 2013 | 11:05
Pokud bude Bulhar dostávat peníze jako Bulhar a něměc jako neměc, každý dle své výkonnosti, tak to fungovat snad může.

Co nemůže fungovat je když Španěl a Řek dostává peníze jako Něměc a má výkonnost jako Bulhar.

Toto jest ovšem princip socíku - přerozělování k sociálně slabším pravdidelné končí jako přerozdělování od makačů k nemakačenkům. Socanský sen jako namalovanej......
08. 04. 2013 | 11:16

Xury napsal(a):

Pro autora:
souhlasím s tvrzením, že federalizace by byla lékem na většinu problémů EU, a to hlavně těch, které jsou spojeny s eurem. Má ovšem jednu dost podstatnou nevýhodu, že vyžaduje výměnu obyvatelstva Evropy za politicky jednotný národ.
Mám pocit, že to je dost citelná nevýhoda.
08. 04. 2013 | 11:17

Martin napsal(a):

Autor nám lže do očí. Moc dobře ví, že ve federaci bude Česká Republika degradována na nevýznamnou kolonii někde u pramenů Vltavy, Labe a Odry. Tedy žádné tvrdé jádro EU, náš hlas při rozhodování bude nevýznamný a povinně budeme muset poslouchat diktát D,F,GB,I. Zhruba před 100 lety jsme se horko těžko z jedné takové "federace" vymanili a dneska není žádná indicie že nová federace EU bude o něco lepší.
Navíc vláda ČR nemá pro zavedení federace mandát. Má mandát pouze na hospodářskou a politickou spolupráci mezi svrchovanými evropskými zeměmi.
08. 04. 2013 | 11:27

Bavor napsal(a):

Bude li jednotná daňová politika EU, měla by být i jednotná MZDOVÁ politika. Nebude li, budeme spíše natvrdlou součástí tvrdého jádra EU. Proč zaměstnanec Škody v Mladé Boleslavi má plat třetinový proti zaměstnanci Wolksvagenu v Německu, když ceny jsou v Česku i v Německu stejné, ba v některých případech i v Německu nižší?
08. 04. 2013 | 11:29

Dan napsal(a):

Srovnám RVHP a EU. RVHP rozdělila práci tak, aby se celek uživil a byl pokud možno soběstačný, vyrobil vše co potřebuje. Odříznutí od západu vedlo k zaostávání, ale v principu to fungovalo.
NEDÍLNOU POVINNOSTÍ jakéhokoliv vládnoucího je najít pro společnost cestu k úspěchu a přežití. Když smečka hladoví, vůdce je ten kdo zorganizuje lov, nebo hospodářskou činnost, oseje pole, organizuje výrobu. Je li úspěch, má vůdce nárok na své postavení a také prebendy, největší díl z kořisti nebo vyrobeného. Dílčí neúspěch, pokud je způsoben vyšší mocí, přírodou, se odpouští. Systémový neúspěch- k moci se musí dostat nový vůdce. To jsou přírodní zákony.
.
EU, stejně jako naše vláda, NEUMÍ NAJÍT CESTU K ÚSPĚCHU A PŘEŽITÍ. Neorganizují výrobu a hospodářskou činnost, neví kudy dál. Jenom hledají kde půjčit na další dluhy, aby přežili byrokrati sami ještě jedno volební období.
Víc není co dodat
08. 04. 2013 | 11:36

český maloměšťák napsal(a):

Sobotka
Co jste obdrželi za podporu Horníkové na post vicepresidenta NKU ?
Vy sám nemáte problém s tím, že jste hlasoval zrovna pro ni ?

Martin
Ano - lepší by bylo , kdyby v EU měly rozhodovací slovo např. Albánie, Kypr či Azerbajdžán, že ?
Čím to asi bude, že jsou Německo či Francie větší a lidnatější než ČR ?
Že by nějaká sobotkovština ?

A kdo by teda z ČR měl mít ten významný hlas v EU ?
Klaus ?
Drobil ? Němcová s mladým Bendou ?
Nebo kdo vlastně ?
Pan Cabrnoch Ouzký ?
08. 04. 2013 | 11:40

asociální autobusky hnát napsal(a):

Radši měkký jádro.
Už mám všelijak pozáplatovaný zuby a nový nezaplatím.
Teď známýho ženě dělali za 250 tisíc to, co mně před deseti lety za 40.
Po sedmi letech kalouskovského neštěstí peníze úplně ztratily cenu.
I když měkký zas vytahuje plomby.

Když z EU vystoupíme, můžeme zase zavést daň z obratu, na luxusní zboží a noviny 75%, na elektroniku 50% a na životní potřeby a nájem 0%.
Všelijaké autorské poplatky (s výjimkou těch, plynoucích přímo autoru a jeho příbuzných) pak zdanit 90%. Jakož i bankovní.
08. 04. 2013 | 11:47

Yosif K napsal(a):

Ohledně nezaměstnanosti v EU - zkušenost z rodiny. Příbuzný tč ve španělsku ztratil práci u nadnárodní firmy. OKAMZITĚ začal pracovat pro rodinnou firmu na plný pecky.

JELIKOZ má nárok na 3 roky podpory ve výši 1600 EUR měsíčně tak samozřejme je formálně nezaměstnaný, bude pobírat tuto podporu po dobu 3 let a teprve pak se nechá formálně zaměstnat. TAKHLE SE VE SPANELSKU CHOVAJÍ VÍCEMÉNĚ VŠICHNI.

Tuto politiku dotují ostatní členové eurozony, včetně SLOVENSKA , kde na podporu 1800 EUR měsíčne nedosáhne nikdo.

Vlezte tam také, hlupáci.
08. 04. 2013 | 11:50

allons! napsal(a):

Yosife, kdo je u vás bulhar?
Přestaňte s těmi nekorektními stereotypy.
Jinak, Avanti, soudruhu.
08. 04. 2013 | 11:51

resl napsal(a):

ještě tvrdší, než tvrdé, jinak český národ zmizí a sami češi mu k tomu pomohou. jen utíkat z pracek východního "bratra", tam hrozí nebezpečí. A svazáku Sobotko neobracejte, spíš zmizte ze scény, nemáte charakter ani odvahu.
08. 04. 2013 | 11:51

Martin napsal(a):

český maloměšťák: Je přirozené že volební právo je funkcí počtu obyvatel, to nezpochybňuji, právě proto se mi federace nelíbí.
Ale nesmí se lhát ve smyslu že federalizace je jenom takové drobné organizační opatření, které nám (možná) vyléčí bolístku kolem EURa. Federace je obrovský zásah do svrchovanosti země a vůbec života tak jak ho známe.
Uvědomuje si vůbec někdo, například že dneska máme Ministra Financí Kalouska a po federalizaci už to Kalousek nebude zaručeně, ale bude to nějaký Němec nebo Francouz, který povede politiku Ministerstva směrem k zájmům Německa nebo Francie a my budeme s pláčem vzpomínat na Kalouska, že sice sem tam prošustroval miliardu, ale proti armagedonu s federálním Ministerstvem to bylo nebe a dudy ?
Stačí se podívat na zemědělskou politiku EU, jak nadržuje Francouzům. Není důvod se domnívat že ve federaci to pak dopadne jinak.
08. 04. 2013 | 11:53

český maloměšťák napsal(a):

"...Odříznutí od západu vedlo k zaostávání, ale v principu to fungovalo...."

Zatím to jakž takž fungovalo.
Ale i ten nejblbější komouš z těch nejblbějších už v 70.letech alespoň tušil, že je něco v nepořádku.
Chytřejší uznali, že je třeba mnohé změnit.
Ti nejchytřejší pak pochopili jak něco podniknout tak, aby na tom neprodělali, ale naopak vydělali a to moc a na dlouho.
Měli svůj vzor - v Teng Siao Pchingových reformách. Přidali k tomu trochu své invence.... a jsou tam, kde chtěli být.
Nicméně rezervy ještě jsou - například usoutěžit čínského dělníka a rolníka bychom dle neokomunistů /" nám dle našich potřeb - ostatní nám dle našich záměrů a nařízení" / měli - třeba tím, že se zruší veřejné systémy pojištění nebo instituce minimální mzdy plus zákoník práce.

Kdysi se shlédli v Leninovi a Stalinovi...dneska chodí pro inspiraci o něco (jiho)východněji.
Problém je jediný...že nikdy neměli tu odvahu se odstěhovat do zemí svých vzorů. Vždycky ten "ráj" slibovali, připravovali a implementovali tak, aby v něm žili ostatní. Oni si vystačili s tím, co v těch " revolucích" získali a co po nich rozmnožili.

Ha, ha, ha.....:)))
08. 04. 2013 | 11:55

Karel Mueller napsal(a):

Dan:

Napsal jste to výstižně a ta jen zbývá odpovědět na kardinální problémy , které jste na závěr předložil.

Státy jako ČR a nakonec ani větší celky tyto problémy řešit nemohou, neboť se vzdaly kontroly a řízení ekonomie, proto nemohou vytvářet koncepci dalšího rozvoje.

Je to vcelku prosté.
08. 04. 2013 | 12:00

David napsal(a):

Neviditelný pes:

Výběr z článku:

-------------

EVROPA: I Zeman asi ví

8. dubna 2013

Spojené státy evropské jsou neuskutečnitelným snem

"...A euroval, jak se říká Evropskému stabilizačnímu mechanismu, bolí jen ty, kdo platí eurem. A to Češi nikdy nebudou. Tedy aspoň pokud jde o současné euro. A Barroso se Zemanem si o tom mohou říkat, co chtějí. Na tenhle tobogan končící v ekonomickém pekle žádná, ani ta nejevropštější politická reprezentace dobrovolně nenaskočí. ESM se může tisíckrát nazývat stabilizačním mechanismem, ale nic stabilizovat v eurozóně nedokáže.

...Platili bychom 300 miliard korun

Mimochodem, sousední maličké Slovensko se na eurovalu podílí částkou zhruba pět a tři čtvrtě miliardy eur. Když se na Slovensku schvalovalo přistoupení k eurovalu, označil to jeden ze slovenských poslanců za ekonomickou vlastizradu a padla kvůli tomu slovenská vláda.

...Podíl více než dvakrát tak velké české ekonomiky by činil v přepočtu na české koruny v dnešních cenách hodně přes tři sta miliard korun. Tedy přibližně částku, kterou stát ročně vyplatí penzistům.

Je přitom nezpochybnitelnou skutečností, že ani za tyto astronomické částky lité do problémových zemí bez větší naděje na návratnost se nelze vykoupit z eurokrize. Takovým lékem je opravdu jen a pouze federace, Spojené státy evropské. Tam se budou obdobné částky přelévat v rámci federálního rozpočtu zcela běžně a každoročně. Budeme mít všichni stejné daně, stejné dávky, stejné penze. Češi jako Řekové, Řekové jako Němci, Poláci jako Francouzi. Moc hezký sen eurofederalistického prezidenta Miloše Zemana, ale i dalších. Nejspíše ti Němci, kteří by všem ty penze měli platit, asi dlouho nebudou ochotni snít. Zvláště až zjistí, že by se jejich výše kvapem přibližovala české, než že by to bylo naopak.

Sny jsou hezká věc, ale jen do okamžiku, kdy začnou být uskutečňovány. Většinou to poměrně velkou část federálních občanů docela citelně bolívá a cítí křivdu, kterou je třeba narovnat. Přiznejme, že není na světě případu, kdy by federace vznikla jinak než násilím, a mocenským násilím byly také vždy víceméně udržovány. Včetně té rozpadlé československé federace či v současnosti praskajícího belgického či španělského státu.

...Lék na tyto sny je ale prostý a dávno známý.

Je jím demokracie. Nechť voliči svou volbou rozhodnou, zda chtějí být součástí podobných federací. Je celkem pozoruhodné, že právě Miloš Zeman jako zanícený přítel přímé demokracie zrovna v tomto případě nikdy nevyjádřil politování, že Lisabonská smlouva, zásadní krok k federálnímu uspořádání Evropy, nebyla schvalována referendem. Že by i jemu byla odpověď voličů předem známa?..."

MfD, 4.4.2013

Autor je šéfredaktor týdeníku EURO

Pavel Páral

http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-i-zeman-asi-vi-0rk-/p_zahranici.asp?c=A130405_221941_p_zahranici_wag
08. 04. 2013 | 12:06

český maloměšťák napsal(a):

Martin
Mně dokonce nebude vadit, když to bude třeba Švéd.
Důležité je, aby nepil jako Dán, nenadával jako Bulhar a nekrad jako Čech.

Ostatně i největší Čech v historii byl před svým zvolením za největšího Čecha zvolen i jedním z největších Němců.
Podle mě je toho dost , co nás spojuje...a pokud to nebude ten chlast, nadávky a kraďošství - ale věci přeci jen přijatelnější - warum nicht ?

Pro začátek by stačilo, kdyby kraďákovští do EP nevolili různé vrtovnose a zlodějskou přikrádačskou chamraď, ale takové, jejichž hlas se bude jevit nejen Němcům a Francouzům, ale i Dánům a Bulharům natolik rozumným, že z toho nebude musit každý druhý Dán ještě více chlastat každý třetí Bulhar o moc sprostěji nadávat.
Jenže já bohužel zaslech něco v tom smyslu, že tam některá individua chtějí dostat profesora a multidoktora VK.
Což věru nebude dělat moc dobře játrům Dánů, ani nepřidá na klidu Bulharům.
:)
08. 04. 2013 | 12:08

David napsal(a):

Yosif K 11:12:

"...Švihlíková je zcela mimozní sociální utopistka...."

Hluboce, ale hluboce se mýlíte!!!

--------

Výběr z článku:

Ilona Švihlíková: Kypr jako průzkum bojem

"... Kypr je esencí selhání v eurozóně. Krize nejsou stále (!) řešeny standardní procedurou. Ukazuje se, zas a znovu, jak chybně je eurozóna nastavena, včetně původních tzv. konvergenčních kritérií. Ta se totiž zaměřovala na indikátory z kategorie „výstup“, ale už se málo zajímala o to, jak se k těm „vysněným“ číslům ekonomika vůbec dostane. Jaká je její ekonomická struktura, jak je integrována do světové, potažmo evropské ekonomiky (a jaké jsou tedy kanály přelévání šoků a míra rezistence).

Kritéria a jejich dogmatičtí prosazovatelé zkrátka ignorovali, z čeho bude daná ekonomika žít.

(Mimochodem tyto zásadní otázky jsou do značné míry opomíjeny také v Česku).

Tak se tedy v eurozóně ocitlo strukturálně slabé a na evropské periferii ležící Řecko, podobně jako daňový ráj Kypr. Neudržitelnou strukturu hospodářství Kypru nikdo nezkoumal (podobně jako u Irska, či v současnosti u Lucemburska).

Bič v podobě různých Paktů euro plus či Fiskálních kompaktů je iracionální restriktivní nástroj německé politiky (která je sama o sobě naprosto chybná a nerovnováhy v rámci eurozóny ještě zesiluje), který chce mít z EU 27 verzí Německa.

Nic takového ale nemůže fungovat.

Socializace ztrát aneb Kdo zachrání banky?

Kypr nám ozřejmuje ale další zásadní systémové poruchy. Banky jsou dnes jedním z hlavních rizikových faktorů fungování ekonomiky. Banky, které se kvůli financializaci ekonomiky, staly „too big to fail“ a v řadě případů i „too big to save“, nemají absorpční kapacitu nést ztráty a přelévají problémy na suveréna – stát, který je posunuje dále na daňové poplatníky a nově také vkladatele.

Takovýto systém je ekonomicky i politicky naprosto neudržitelný.

Co s tím?

Říci si na rovinu: pokud má stát (a eurozóna) fungovat, musí se státu vrátit ekonomická suverenita, včetně fiskální kapacity. Dopis tří ministrů financí (zveřejněný na Financial Times) o zdanění zisků v místě jejich tvorby v případě nadnárodních firem jde správným směrem. Bankovní regulace musí být striktní a koordinovaná.

Daňové ráje jsou nekalá konkurence v rámci světového ekonomického systému. Nejenže se nemají stát součástí hospodářských a měnových unií, ale je třeba s nimi podle toho zacházet. Se všemi, ne jen s Kyprem, který měl tu „smůlu“, že vstoupil do eurozóny a dostal se do svízelné situace...."

Více na: http://euro.e15.cz/hyde-park/komentare/ilona-svihlikova-kypr-jako-pruzkum-bojem-969070#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
08. 04. 2013 | 12:18

Dan napsal(a):

Maloměšťáku- nevím zda jste to usoutěžení číňanů myslel vážně, ale ona je to jediná možnost.
Kdysi měla Evropa know how a ostatní dodávali levné banány. Dnes vyrábí čína a Asie a know how vzniká tam.
.
Jinak, musíme se vrátit k tomu že se platí ZA PRÁCI, za vytvořené hodnoty. ZA NIC JINÉHO!!!
Když k vám přijde malíř pokojů, obkladač, opravář praček- dostane zaplacené za práci a jde. Představa že by vám po započetí práce oznámil že ho bolí páteř, odchází do nemocnice, poté do lázní, poté bude ošetřovat svénemocné děti, vezme si dovolenou, kromě toho má právo na pracovní prostředky a ošacení, šatnu, umyvárnu, proplacení sociálního a zdravotního pojištění, teplý oběd, a to vše vy mu proplatíte, tu práci necháte rozdělanou a budete mu ji tam hlídat, a pokud by nesehnal další zakázky, proplatíte mu 6 měsíců odstupné - to je asi šílené.
Jenže zaměstnavatel přijímá soustružníka, obkladače...prostě zaměstnance, protože má zakázky a potřebuje udělat tu práci, ale vše jmenované a mnoho dalších mu proplatit MUSÍ!!?
Proto je tu nezaměstnanost, i když práce je všude více než dost. Proto jsme nekonkurenceschopní- samozřejmě kromě toho že platíme nemakače za to že nepracují, zbytečné instituce a úřady a také trpíme korupci
08. 04. 2013 | 12:26

David napsal(a):

šašek z Jihlavy 11:06:

To, že se refernda dají zmanipulovat není žádný argument, protože se u nás dá zmanipulovat úplně všechno. To, jak se dá manipulovat nám předvedly i média v druhém kole prezidetské volby.

To, že většina lidí nemá o ekonomice ani šajn je sice pravda, ale při referendu o vstupu do EU ten šajn také neměla.

Nemyslete si, že přiklonit se k většinovému systému vyřeší jádro problému. Většina lidí se o politiku nezajímá a volí jen podle mediálně známých - starých - tváří, které jsou v čele kandidátek politických stran. Jakou šanci ve většinovém systému budou mít ti úplně neznámí, ale jinak vynikající kandidáti oproti těm známým? Patrně jste se moc nesetkal s psychologií davového rozhodování.
08. 04. 2013 | 12:36

Jarle Halsnes napsal(a):

Je to smutné, ale ČR by měla být z EU vyloučena. Pochopitelně spolu s řadou dalších.
08. 04. 2013 | 12:38

Antroid napsal(a):

Skutečným řešením současných problémů eurozóny není federace, ale větší konkurenceschopnost, tedy invence, pracovitost, podnikavost.

Tedy méně zbytných žvanilů jako jsou kupříkladu Zeman či Mládek, a více lidí, kteří dokáží tvořit a přinášet hodnoty.
08. 04. 2013 | 12:43

malalaj napsal(a):

já si myslim, že se socani potřebují schovat ze eu a vymlouvat se na ní, pokud budou dělat nějaký nepopulární kroky v rozporu se svýma slibama. "my musíme, protože to po nás chce eu". pro socany je pohodlnější se vzdát odpovědnosti za správu země v oblasti rozpočtu, daní atd. . alespon nebudou muset přemýšlet, což jim dle meho názoru pusobí utrpení. a mužou se soustředit jenom na sve zlodějny.
08. 04. 2013 | 12:56

šašek z Jihlavy napsal(a):

David
S novými tvářemi se můžete spálit stejně jako s těmi profláknutými.
U většinového systému lze snadněji označit viníky špatného vládnutí (nemůžou se vymlouvat na vydírání koaličními partnery) a voliči je mohou potrestat (nevolit) i po několik volebních období. Též politický turismus by se tím ztížil.
O psychologii davu (davové psychóze) mne netřeba poučovat, už jsem byl několikrát svědkem. A nemusí to být v té nejextrémější podobě, jak můžeme vidět v současné KLDR, stačí některá massportovní utkání nebo velké popkoncerty. Ale s tím nic nenaděláte, nezabráníte tomu, pokud nezakážete svobodu shromažďovací.
08. 04. 2013 | 13:01

šašek z Jihlavy napsal(a):

buldatra
Pane kolego, jak dopadne lidová diskuse můžeme vidět při budování dálnic, obchvatů, těžebních plánů a budování průmyslových zón (o kůrovci nemluvě). My jsme hádavý národ, každý chce mít vrch, to vidíme i na tomto diskusním fóru.
Jen se musíme naučit své zástupce lépe vybírat, a pokud selžou, mít páky na jejich odvolání. Jak to psal onehdy Adam Procházka - jakmile se někdo z politiků v Německu zdiskredituje, stává se z něj na věky politická mrtvola (ale i společensky a profesně ho to může poškodit). V tom vidím jistou naději.
08. 04. 2013 | 13:19

franky napsal(a):

Pan Sobotka píše: „ANO Federální budoucnost Evropské unie je skutečným řešením současných problémů eurozóny.“
Jsou zde dva soubory problémů, zda říci ANO nebo NE. Prvním souborem problémů je vymezení kompetencí jednotlivých stupňů řízení, tj. kompetence na úrovni federace a na úrovní jednotlivých států. Druhým souborem problémů je program časové návaznosti jednotlivých změn souvisejících s federalizací. Až budeme mít vymezené budoucí kompetence a program „výstavby“ federální Evropské unie, pak se můžeme bavit o tom, jestli takto ANO či takto NE.
08. 04. 2013 | 13:29

Antroid napsal(a):

franky

K čemu Vám bude vymezení kompetencí a program výstavby, když máte nesourodý a typově zásadně odlišný konglomerát zemí? Opravdu to jednou nestačilo a je potřeba tvořit CCCP v2.0?
Budete třeba Řeky v rámci budování federace učit vstávat v 7 ráno do práce a odcházet až v 5 odpoledne? Myslíte si, že kosmetické zásahy typu harmonizace daní vyřeší mnohem fundamentálnější problémy?

Obecně, co přesně má být "goal" téhle federace? Rovnost v bídě nebo totální blahobyt? To první nechci, to druhé není reálné. O co tedy jde?
08. 04. 2013 | 13:38

oranžáda obecná napsal(a):

hlavně aby z toho nebyla evropská občanská válka, to se při rozpadu Říší stává.....
08. 04. 2013 | 13:47

Petr. napsal(a):

Integrace EU je potřebná. Ale bez současné lenivé, hloupé a neschopné a velice drahé byrokratické hydry. Nejdřív je třeba skončit s výmysly jako EN 1775 se 70 vážnými chybami,kvótami na cukr, kvůli kterým se tato nekazící se komodita musí dovážet se zemí mimo EU (kolik to asi ouředníkům sype), stálé zbytečné cestování mezi Bruselem a Strasburkem, normy na zakřivení banánů, balení koblih, zákaz evropských jaterních léků ve prospěch léků nějaké americké sekty, výpomoc chudých ve prospěch bohatých, zakazování "pomazánkového másla" a na straně druhé povolení amerických patoků jako "budějovického piva".
08. 04. 2013 | 14:18

Yosif K napsal(a):

David napsal že Ilona Švihlíkopvá NENI levicový extremista.

Je rozdíl propagovat propagovat přísnější (nebo jinou než dnes) regulaci bank a je rozdíl propagopvat konec globalizace a nahrazení soukromého vlastnicvtí družstevním vlastnictvím.
To první může zavádět i Ronald Reagan. To druhé JE OPRAVDU LEVICOVY KONCEPT. To druhe se již mnohokrát v historii vyzkoušelo vždycky uplně vždycky to dopadlo budto nějakou formou státního kapitalismu a krachem po čase (SSSR zas Stalina, Kuba za Castra, Argentina za Perona) nebo okamžitým totálním hospodářským rozvratem (SSSR za Lenina a Trockého v roce 1918, Chile za Allenda, Venezuela nyní).

Švihlíková je levicová doktrinářka která využívá nedostatky v regulaci čehokoliv k propagování nesmyslných levicových bludů.
Cituji Švihlíkovou a dodávám, proč ONA nezaložila nějakou družstevní banku která by dávala úvěry zadarmo nebo nějaké zemědělské družstvo které by prodávalo superkvalitní potraviny? Co ji k tomu schází? Diktatura proletářů?
Takže ted cituji Švihlíkovou:
E15: Vy jste se taky zmínila, že by družstva na venkově zakládala banky…
Nejen na venkově. To je přece normální. Jenže u nás je pojem kampelička zdiskreditovaný, víme proč. Vytunelovat se dá vždycky všechno, záleží jen na systému řízení a kontroly, který nastolíte. Je jedno, jak je banka velká, podívejte se na Lehmann Brothers. Musí tam být demokratický princip a transparence. Ve Spojených státech se teď dobře osvědčují Credit union bank, družstevní banky. Vy máte právo nahlížet do všech údajů, dokonce povinnost. Kontrole je roztříštěná mezi hodně lidí, pak se hůř krade. Čím vyšší participace, tím nižší je možnost, že něco vydlabete. U nás je hlavní problém regulace ČNB a ministerstvem financí. Je tu nutný vysoký kapitál – 35 milionů. To je i pro středně velká družstva hodně. Ale ne že by to nešlo. Ty úvahy už existují.

Více na: http://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/ilona-svihlikova-plat-dane-kde-mas-zisky-matku-si-mej-treba-ve-vesmiru-952647#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
08. 04. 2013 | 14:35

SergioL. napsal(a):

...co nejdříve federalizovanou Evropu...a my v ní...a co nejdříve přijmout Euro...a víte proč si to myslím?...je to jedinej způsob, jak nasrat zdejší mafiány, kerý si tady nakradli od privatizace doteď kačky...a kdybychom přešli na Euro, obtížně ty svý našméčkovaný kačky ulitý v podhlavníkách budou někde měnit (i když si nedělám iluze). A druhá věc...evropský právo...ten zdejší právní bordel, co tady panuje...ten je opět výhodnej jen a jen pro tu shora zmiňovanou bandu zlodějů, co nás tady doteď okrádá...pročpak nemáme vyšší platy, kerejpak fiškus ekonom to tady u nás nastavuje..? Těch keců vo konkurenceschopnosti už mám tak akorát...srovnávat cenově veřejnou dopravu Prahy s Mnichovem, na to ty idioty užije...ale srovnat průměrnej plat čecha a bavoráka...to už bude asi ticho po pěšině...a o co je ten němec pracovitější než čech, to by mě fakt zajímalo, že má plat cca 5x vyšší než našinec...někdo z nás tady konstantně dělá idioty...a někomu na tom moc záleží, aby se věci nehejbaly...a my jako idioti zůstavali tzv. "konkurenceschopní"...a vůbec, nejlíp je makat zadara co...?..no tak se dohodneme...z demokracie uděláme takovou směsku otrokářský a feudální společnosti, co maj v Číně...a nebudeme mít na začátku 21. století ve světě konkurenci žádnou...budeme ráj pro investory...a zdejší "knedlíci" budou makat za knedlík a pivo (což už se skoro vlastně děje). A budou se sem na nás jezdit dívat jako do zoologický zahrady, jak blbým se některej národ může stát. Hophophop...a ještě si u toho budeme jak debilové hopsat...
08. 04. 2013 | 14:52

Jan Novák napsal(a):

Je třeba si přiznat, že tato krize nikdy neskončí. Prostě ten kapitalismus je dožilý, neschopný řešit problémy současné doby a čím dál tím více lidí je zbídačováno takovým způsobem, že už nevědí kudy kam. EU je zralá na rozpad. A rozpadne se, o tom není pochyb. Ale co bude po tomto krachu kapitalismu? To si raději ani nedomýšlím.....
08. 04. 2013 | 14:58

češka napsal(a):

Já chci být v tvrdém jádru EU.
A potěšilo by mne, kdyby tam nebyla VB, a "jižní křídlo". Francie se asi nezbavíme, je příliš přisáta k německé peněžence.
Potom dojde k tomu, co tu mělo být již před 100 Lety - Unie Rakouska-Uherska a Německa. Silný ekonomický a vojenský prostor uprostřed Evropy.
Přechod na Euro - platy a ceny se srovnají s platy a cenami cca před 45 lety.
Jednotné zákony dají lidem svobodu pohybu, své zákonné pojištění v zemích EU budou moci platit odkudkoli kamkoli. Pracovat třeba v Rakousku, pojištění platit ve Švédsku a v důchodu žít v Čechách. I státy si budou konkurovat v nabídkách služeb obyvatelstvu.
08. 04. 2013 | 15:07

SergioL. napsal(a):

...a ještě něco dodám k tomu srovnání Mnichova a Prahy...tady de voto, že je rozdíl mezi politickou elitou v Německu a v Čechách...politiky v Německu by nikdy nenapadlo balamutit svý voliče...je to totiž pro ně přesně ta zmiňovaná otázka národní hrdosti..nikdy by je nenapadlo vojebávat svý vlastní lidi...dělají vždy všechno proto, aby "jejich" lidi měli vždycky jistej humánní, chcete li lidskej, evropskej standard. Pro český politiky zájem o vlastního občana končí v okamžiku, kdy se z něho stane "marťan" a přesídlí do PS, Senátu či jiný instituce...a jediná připomínka národa potom je, že se to hodí jako klacek proti EU, případně se dojímaj se slzičkama v očích u nějakejch pomníčků s mrtvejma. Němci sou dokonalej příklad toho, jak lze být evropanem i němcem současně...zato my nedokážeme bejt pořádně ani jedním ani druhým...a politici, protože u nás neexistujou špinavý peníze, toho dokonale využívaj. Takže češi...hophop, skákat...a cvičit...povinně.
08. 04. 2013 | 15:09

češka napsal(a):

To Sergio
Všimněte si, že my musíme být konkurenceschopní. A taky že jsme, tak politici konkurenceschopní se svými kolegy, např. ve Skandinávii, být nemusí.
Jsem pro evropské, se Skandinávci konkurenceschopné, politiky.
08. 04. 2013 | 15:14

SergioL. napsal(a):

to češka:
..no on veřejnej a státní prostor konkurenceschopnej není vůbec...když si vemete, za kolik se tady staví km dálnice...o kolik je dražší než v Německu nebo ve Francii...přičtete si k tomu, jaká firma to nakonec staví a za kolik (pátej subdodavatel), jaký sou průměrný platy tady u nás a v Německu...tak mě vychází, že tady někdo setsakra vokradenej..a že je tady někdo, kdo ten státní rozpočet neboli daňovýho poplatníka setsakra vojebe...a to u toho vojebe i i toho posledního dělníka na stavbě...Vychází mě, že prachy tady v podstatě točej jen politici a pár majitelů firem. No myslím, že takovej G.W. Křoví j.r. by zaplakal, kdyby si uvědomil, že nebyl u místní privatizace v 90-kách, protože pro lidi jeho typu se zdejší země krásná to na pohled musí jevit jako ráj...žádný konkurenční prostředí, lidi tak blbý, že si neřeknou vo kačku navíc..a remcaj max tady na tom blogu nebo v hospodě...
08. 04. 2013 | 15:27

Yosif K napsal(a):

David napsal(a):
Yosif K 11:12:

"...Švihlíková je zcela mimozní sociální utopistka...."

Hluboce, ale hluboce se mýlíte!!!

--------

Výběr z článku:

Ilona Švihlíková: Kypr jako průzkum bojem

KYPR je opravdu skvělý příklad totálně absentující či zvrznuté regulace bank. Zajímavé však je KDO kyperské banky reguloval. Po celou dobu od získání nezávislosti byla na Kypru nejsilnější politickou stranou strana AKEL. Vždycky měla vliv ve vládě, většina presidentů byla volena s jejich podporou (arcibiskup Makarios) a posledních 10 let měla ve vládě většinu a i presdent byl a je komunista.

Ovšem dokud fungovalo letadlo spočívající na praní špinavých peněz postbolševiků z Ruska, ani kyperští bolševici se nemáhali kyperské banky nijak regulovat. Hlavně že peníze takly a letadlo letělo.

Obecně vzato bankroty levicových vlád nad bankroty pravicových vlád silně převažují. Pokud by se stala nedej bože minsterskou předsedkzní Ilona Svihlíková a začala by násilně protlačovat družstevní hospodaření apod levicové myšlénky, asi by si většina lidí uložila své úspory jinde.

Nenásilně si Ilona Švihlíková může prosazovat co chce, pokud to bude prosazovat nenásilně tak vela škody nenarobí.
08. 04. 2013 | 15:42

Yosif K napsal(a):

češka napsal(a):
Já chci být v tvrdém jádru EU.
A potěšilo by mne, kdyby tam nebyla VB, a "jižní křídlo". 08. 04. 2013 | 15:07
No a to je ten problem, jižního křídla se nikdo snadno nezbaví protože kdo by chtěl mít úspory v pesetqach nebo drachmách když je ted má v Eurech. Dobrovolně nikdo.
08. 04. 2013 | 15:46

Zbyněk napsal(a):

Milý Davide....
není větši zhovadilost nežli referenda. Byla vynalezena politiky, aby se vyhnuli odpovědnosti. Splní-li se vaše přání a budou vyhlašována referenda, tak brzy zemřeme hlady. Nebudou se stavět továrny, silnice, obchody, přestanou se hledat suroviny, zde smrdí továrna jinde zase slepičárna. Takže žádná referenda. Vreferendech mají hlasovací právo také lidé, kteří nikdy nepracovali, ani jejich předkové do kolikátého kolena a dle vás by za úplatu hlasovali. Opravdu si myslíte, že je možné něco nového vybudovat, budete-li se ptát národa? Dám vám příklad. Každý ví, že hrozí nedostatek spodních vod, vidíme to kolem sebe.Má se postavit přehrada, tak pan starosta vypíše referendum. Moudrý lid rozhodne a přehrada se stoprocentně nepostaví, večer u piva stejní mudrci láteří, že je nezaměstnanost. Snad to Davide není Váš případ.
08. 04. 2013 | 15:49

Yosif K napsal(a):

Ilona Švihlíková je:
---budto mimozní sociální utopistka která si nechce púřipustit že všechny její alternativy ku kapitalismu již byly vícekráte vyzkoušeny a vždycky totálně zkrachovaly....

---nebo sociální utopistka - trafikantka, která si je vědoma že všechny její alternativy ku kapitalismu již byly vícekráte vyzkoušeny a vždycky totálně zkrachovaly.... ale proč se neživit rozšiřováním nerealistických bludů, když je s tím spojena nějaká by´t skromná trafika.....

Ilona Švihlíková (35)

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, kde získala doktorát. Dnes působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde vede katedru politických, společenských věd a ekonomie. Je kritičkou globalizace a kapitalismu, na toto téma vydala v roce 2010 knihu „Globalizace a krize“. Je koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola, která mimo jiné hledá alternativní ekonomické systémy.
--------------------------------------------------------------------------------
Více na: http://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/ilona-svihlikova-plat-dane-kde-mas-zisky-matku-si-mej-treba-ve-vesmiru-952647#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
08. 04. 2013 | 15:53

Fantomas napsal(a):

Dluhoslave , kdy vratis ukradene nahrady?
Ty krades penize danovych poplatniku!
08. 04. 2013 | 15:59

Zbyněk napsal(a):

Jan Novák....
co bude po krachu kapitalismu, tak to vím naprosto přesně. Nastane socialisnus a jak nám říkala jedna paní učitelka, bude to znamenat namazaný krajíc chleba máslem oboustraně a pro všechnny.
08. 04. 2013 | 16:18

oh napsal(a):

Yosif K.: To máte moc hezký příbuzenstvo - pracuje a ještě bere podporu. Není to náhodou křišťálově čistá podoba "zneužívání dávek", kterého máte ve spojitosti (výhradně) se socany plnou klábosnici? Taky už je mi jasnější, kam chodíte na své názory; myslíte si: "moje rodina podvádí, takže i všichni ostatní musí být podvodníci a zneužívat dávky," že, Yosife K.?
Dan: Mladý, zdravý a dobře živený rodiči, jinak byste takové bludy asi nepsal. Ten váš podnikatel najímající si malíře pokojů potřebuje aby si u něj vymalování pokojů pokud možno hromadně objednávali soustružníci, prodavačky, obkladači a další běžní zaměstnanci. No a ti si to budou moci dovolit tehdy a jen tehdy, když budou sami dostávat dobře zaplaceno a nebudou nuceni si vytvářet rezervní fondy na kdeco od nemocí a léčení svého i dětí, přes nějaké vzdělání pro ty děti až po trochu toho luxusu (jako třeba profesionálně vymalovaný pokoj a vana v koupelně). Zakázky jen pro boháče mohou uživit možná několik malých firem s exkluzivním zbožím, ale ty ekonomiku státu nevytrhnou.
A to usoutěžení Číňanů, pochopitelně nejlépe co nejnižšími platy v Evropě, že? Tak na to můžete taky rovnou zapomenout. Protože pak ti soustružníci, malíři pokojů, atd. nebudou mít ze svých "soutěžních" platů dost peněz na originální evropské výrobky a budou dál hromadně kupovat levnější čínské kopie. No a spotřeba vrcholového managerdementu uživí právě jen těch pár dodavatelů luxusního zboží.
08. 04. 2013 | 16:53

češka napsal(a):

To Yosif K
Ono je to tak, že všichni jsou přicucnutí k německé penežence a nikdo se od ní nechce nechat odstavit. Jediní, kdo si zachovali hrdost jsou Skandinávci se svými stále přebytkovými rozpošty.
Naši politici zparchantěli "dotacema" , z cizího krev neteče a kdo neokrádá stát a celou EU okrádá svou rodinu.

Mým snem je středoevropská unie z nástupnických států Německa a Rakouska-Uherska. Současné rozpočtové přísavky by měly být internovány na nějakém ostrově v Baltu.
08. 04. 2013 | 17:19

čert }:o) napsal(a):

abychom místo tvrdým jádrem
nebyly tvrdými šulíny
08. 04. 2013 | 17:27

Dan napsal(a):

oh- bože vy jste legrační. Uznáváte alespoň přírodní zákony, nebo ani ty ne.
Když mají pekaři rohlíky za 1,5 a vy budete péct za 5 Kč a horší, musíte toho nechat, nebo zemřete hlady, nikdo nekoupí.
A co myslíte že se stane, když číňani a asiati umí zaplavit svět botami, tričky, mobily, televizory, auty kvalitnějšími než ty naše a za polovinu ceny, tak asi naše šička a dělník nemůže chtít 2000 Euro měsíčně, a proplacenou tu dovolenou, lázně, 6 měsíční odstupné když ztratí práci, a vše co bylo výše popsáno.
Leda byste zavřel ranice a bral jen domácí výrobky. To udělali v socialismu, a za pár let jsme cinkali klíči, protože jsme nechtěli jezdit trabantem a dívat se na německé Mercedesy.
Buď budeme kvalitnější a levnější, mít sofistikované výrobky které jinde neumí, nebo budeme dělat za misku rýže jako oni, nebo chcípneme hlady uplně. Vyberte si
Tak si ujasněte co chcete
08. 04. 2013 | 17:29

češka napsal(a):

To Dan
Zeměkoule je jen jedna, ekologické škody v EU nebo v Číně, poškozují jenom nás, lidi. Takže stejné zboží by se mělo vyrábět za stejných podmínek vlivu na životní prostředí.
K čemu vedou výjimky vidíme v EU. Poláci mají výjimky na ovzduší, na potraviny..... a v Ostravě se naši spoluobčané dusí.
08. 04. 2013 | 17:48

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dan
Popsal jste to celkem srozumitelně, na to hlavní jste však zapomněl. Jestlipak na to přijdete i bez nápovědy?
08. 04. 2013 | 17:49

fikus napsal(a):

Yosif:
Co nemůže fungovat je když Španěl a Řek dostává peníze jako Něměc a má výkonnost jako Bulhar.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
obráceně to hraje dobře.
Nemyslím že máme nižší produktivitu práce než např. v Rakousku. Na pracovišti kde v A pracují 3-4 zaměstnanci, u nás pracují 2 - a funguje to, pouze z toho stát a ten človšk má kulový.
Je to otázka, zda stát se podílí na snižování úrovně pracovního trhu, já tvrdím že bezesporu ano. A to systematicky od 90let pod heslem udržení zaměstnavatelů v CZ, kteří často dostali fabriky s pozemky a vybavením za vyloženou babku.
08. 04. 2013 | 18:28

fikus napsal(a):

Sobotko:

upřímně napsáno mě Vaše moudra začínají nudit. Od lidí co parazitují, se mi nechce číst žádné rady pro budoucnost.
08. 04. 2013 | 18:32

SergioL. napsal(a):

..nj. a zme kuwa moraváci zase na začátku...podle Dana by si evropani (i češi) měli zvyknout na hrstku rýže...a ještě zapoměl dodat proto, abychom byli konkurenceschopní...to je teze, kterou se snaží vtlouct do hlavy všechny pravicový vlády společně s horníma deseti tisícema (tj. bankéři, největšími obchodníky, vlastníky finančních skupin a podobnými). A mají na to demokratické právo, protože pomocí pravicových vlád prosazují svůj program a maximalizují svůj zisk. Jenomže otázka zní...je skutečně ještě krize..aby si všichni..tj. i těch horních deset tisíc ještě utahovalo opasky...anebo už to dávno není trošku jinak, a to že horních deset tisíc už jen maximalizuje svůj zisk a dolním 10 miliónům se musí tvrdit že je krize, že je třeba jíst hrst rýže, abychom byli konkurenceschopní...a především nemuseli plebsu přidávat, aby se náhodou neměli o trochu lépe...třeba jako v Německu, Francii nebo Holandsku...no, vzhledem k tomu, že motoristické novinky ještě nejsou cenzurované, dá se snadno odvodit z toho , jak u nás raketově rostou prodeje různých supersportů a luxusních autíček...že z čechů snadno dělat blbečky je tak trošku českej pravicovej sport...
08. 04. 2013 | 18:45

fikus napsal(a):

Zásadní rozdíl v EU je a bude na rozdíl od USA v tom, že někdo bude vždycky chudý a někdo bohatý. Nemyslím slumy, ale státy a to je sakra rozdíl. Není z toho cesty ven a proto se EU nakonec rozpadne, neboť kdo nebyl zvyklý dělat, ten se to bude těžko učit. My pracovat umíme, ale zase jsme gastarbeitři ve vlastní zemi, ale protože se na nás dají štípat polena, máme teoretickou šanci, že přežijeme.
08. 04. 2013 | 18:53

SergioL. napsal(a):

...a ještě jedna věc...ty číňani nebudou "zadara" dělat donekonečna...
08. 04. 2013 | 18:57

David napsal(a):

Zbyněk - 15:49:

"...není větši zhovadilost nežli referenda. Byla vynalezena politiky, aby se vyhnuli odpovědnosti. Splní-li se vaše přání a budou vyhlašována referenda, tak brzy zemřeme hlady. Nebudou se stavět továrny, silnice, obchody, přestanou se hledat suroviny, zde smrdí továrna jinde zase slepičárna. Takže žádná referenda.

...Opravdu si myslíte, že je možné něco nového vybudovat, budete-li se ptát národa?..."

-------------

Předpokládám, že víte, že tu zhovadilost - referenda - dělají ve Švýcarsku. Pokud to nevíte, tak se tam jeďte podívat, jakou tam mají "ti chudáci" po těch zhovadilých referendech životní úroveň.

-------------

Wikipedia:

"...právo na referendum je zakotveno v ústavě. Příkladem je Švýcarsko a Lichtenštejnsko (od roku 1848), ale i (v různě vyvinuté podobě) většina států USA, částečně Irsko, všechny spolkové země Německa [4] (například v Bavorsku od roku 1995, v prvním desetiletí 835 referend, 1371 iniciativ [5]) nebo Itálie. Základní otázky jsou podřízeny rozhodnutí občanů v povinném referendu. Zatímco rozhodnutí v jiných záležitostech jsou předmětem fakultativního referenda, které je vyvoláno závaznou občanskou iniciativou. Např. referenda o schválení tzv. ústavy EU se v té či oné formě konaly v řadě členských zemí EU, přičemž občané Francie a Nizozemska v létě 2005 její návrh odmítli, čímž její ratifikace skončila...."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Referendum

-------------

Yosif K - 15:53:

Tím zuřením proti Švihlíkové jí děláte docela pěknou reklamu. Vaše urážlivá "argumentace" proti ní je nejen argumentačně slabá, ale už docela i trapná. Ta Švihlíková Vám musí ale hodně ležet v žaludku. :-)
08. 04. 2013 | 21:05

rosclays napsal(a):

David: (adresováno nicku Zbyněk)
"Předpokládám, že víte, že tu zhovadilost - referenda - dělají ve Švýcarsku."

Ano, takhle nějak podobně to řekl Zeman Schwarzenbergovi v předvolebním "souboji". A jak oponoval Sch.? Dohledejte si...
Jinak můj názor na referendum, např referendum o euru - jako vtip to budu považovat do té doby, dokud všem obyvatelům České republiky nebudou rozdány brožurky, které si každý občan předem poctivě nastuduje, dále bude následovat pohovor před odbornou komisí - ohledně výhod/ nevýhod přijetí eura - a potom teprve samotné REFERENDUM o přijetí/ nepřijetí.
08. 04. 2013 | 21:23

David napsal(a):

rosclays:

"...dokud všem obyvatelům České republiky nebudou rozdány brožurky, které si každý občan předem poctivě nastuduje,..."

--------

Zní to sice hezky. Ale už jste se nějak zajímal o to, jakým "způsobem" si naši poslanci a senátoři předem POCTIVĚ NASTUDUJÍ VŠECHNY zákony, které pak schvalují? Dohledejte si...
08. 04. 2013 | 21:50

rosclays napsal(a):

David:
Výborně, samozřejmě máte pravdu, ale když to nedělají naši poslanci a senátoři, tak jak to potom můžete chtít po lidech (byla to nadsázka). Pokuste se mi tedy objasnit o čem to referendování potom vlastně bude, tedy smysl toho všeho? Takže není více na místě to, co napsal Zbyněk....."není větši zhovadilost nežli referenda", pokud se ovšem referendum nebude týkat zdražení piva v Broumově, zrušení místního bordelu v Aši, jmenování Pepy Horáčka brankářem číslo 1 v České Třebové apod.
08. 04. 2013 | 22:03

honolulu napsal(a):

Panove neverte Sobotkovi, on je z Bucovic a tam jeden spadl do kade se slivovici.... Zde je silne podezreni, ze to byl prave on !
Take je vseobecne znamo, ze jeho babicka a nekolik napoleonovych vojaku v prosinci 1805... atd. atd.
Tam na Morave pod "Mohylou Miru" se proto kazdou chvili vylihne nejaky bruselsky agent.

VERTE ME ! Ja osviceny nick honolulu vas pravdive informuji :

Kdyz v ramci integrace budete mit v republice vice nez 28 %
nezadoucich - receno jazykem Johannesburgu - POLOOPIC (ale, tak ja nemluvim), tak vam prestanou fungovat obchody, nemocnice, verejna doprava, budou vam padat domy a nebudou fungovat zachody.

Budete zit v obrovskem revu, smradu, spine, bide a kriminalite. Vase dcery, stejne jako babicky budou prepadavany a znasilnovany...

Integrace socialni je super svinstvo a integrace finanncni je diktatura... Budou vam luxovany penezenky pravidelne.

Ano panove, JA nick honolulu, jsem zil na Hillbrow v Johannesburgu. Ta nobl mestska ctvrt cela spadla po integraci a byla zavalena KAKANCI, protoze spadly i zachody...
Kdo mi neveri, tak at se tam leti podivat.

Certi pripravuji destruktivni konec vasi zeme. Tato konspirace na vase zotroceni a zniceni je dulezita pro usnadneni temnych bruselskych cilu.... Stavejte ploty, kupujte zbrane, studujte domobranu, cvicte ve zbrani..Nezadouci prijdou pod vlajkou integrace...
08. 04. 2013 | 22:19

rosclays napsal(a):

David:
Ještě dodatek - aniž bych se chtěl někoho přímo dotknout...
Jak by asi dokázal obhájit (argumenty) svoji volbu v referendu - např. ohledně Fiskálního paktu (Fiscal compact) - člověk, který dokáže napsat.
"Proč zaměstnanec Škody v Mladé Boleslavi má plat třetinový proti zaměstnanci Wolksvagenu v Německu, když ceny jsou v Česku i v Německu stejné, ba v některých případech i v Německu nižší?"
(Proč asi :)
08. 04. 2013 | 22:20

David napsal(a):

rosclays:

"...Takže není více na místě to, co napsal Zbyněk...."

NENÍ, protože Zbyněk také napsal:

"...Splní-li se vaše přání a budou vyhlašována referenda, tak brzy zemřeme hlady...."

Myslíte si, že jeho tvrzení je pravdivé? Jak to, že ti hloupí Švýcaři už dávno nepomřeli hlady?

Jinak samozřejmě lze za pomocí médií občany před referendem zmanipulovat tak, jako se to dělo před referendem o vstupu do EU. Na druhou stranu je také reálné, že by občané byli médii informováni seriózně a objektivně. I toho lze dosáhnout! Naši občané v průměru nejsou o nic větší hlupáci, jako jsou naši poslanci a senátoři.
08. 04. 2013 | 22:24

rosclays napsal(a):

David:
S tím hladem je to samozřejmě přehnané, ale ty argumenty Schw. ohledně referenda ve Švýcarsku je opravdu dobré si dohledat (nebylo to myšleno ironicky)...tradice, jednotlivé kantony apod. - a mám dojem, že to byla ta poslední TV debata s Moravcem.

Občané nemusí být většími hlupáky, tady jde spíše o to, že poslanci a senátoři do toho vidí přece jenom spíše trochu víc a to nemluvím jenom o kuloárech.

"media manipulují"
Třeba je dobré a užitečné vědět tohle:
"Mnoho slov bylo v uplynulých dnech vyřčeno i napsáno na téma "selhání české žurnalistiky".
Pokud se však na věc podíváme optikou žurnalistické teorie, o žádné selhání nešlo. ANGAŽOVANÁ žurnalistika je jedním z legitimních proudů současné novinařiny, ale samozřejmě má svá specifika. Stačí si otevřít příslušné heslo na Wikipedii...
"Angažovaná žurnalistika je novinářský žánr, který záměrně a transparentně volí NEOBJEKTIVNÍ postoj, většinou z nějakého sociálního či politického důvodu."
(konec cit. Reflex 6)
08. 04. 2013 | 22:38

xx napsal(a):

Jistě pane ministře:
Vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se brusel snaží obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho co nefunguje.
Tak tohle není pravda Humphrey. Snad to nebude znít pompézně, ale Evropská myšlenka je nejlepší nadějí jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompézně, pouze zcela mylně.
Poslyšte, Evropa je spojení národů, oddaných jedinému cíli.
Oh ha ha ha. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy, jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my.
Pro posíleí bratrství svobodných západních národů.
Ale ne, proto abychom oblafli Francouze tím že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi ?
Aby ochránili své neschopné farmáře před konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
.....
V Bruselu je binec. Víte co se říká o jejich průměrném úředníkovi ? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemi představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
Je to prostě jedna velká dojná kráva. Živí se šampaňským a kaviárem, vozí se v mercedesech, lítají soukromými letadly, každý z těch úředníků má rypák hluboko v korytě. Většina z nich má přitom obě ruce levé.

- 1981
08. 04. 2013 | 22:42

Jemnický napsal(a):

Dan

Nejnižší náklady na pracovní sílu jsou v otrokářském řádu.
09. 04. 2013 | 00:47

oh napsal(a):

Dan: Vy tedy moc legrační nejste.
Přírodní zákony jsou docela fajn. Sice je tu a tam nějaký (píp) zkouší popírat, ale přírodní zákony jsou potvory zákeřné a prostě si platí dál bez ohledu na to, co ten zázračný popírač plácá.
Danečku, kromě platů pro "nenažrané" evropské dělníky mají evropské podniky i pár "lehce přehlédnutelných" a "zcela zanedbatelných" nákladů navíc. Ty náklady souvisí třeba s ekologií - Evropa je dost obydlená skoro všude a prostě si už nemůžeme dovolit fungovat na skládce toxického odpadu. O autorském právu a patentech jste už někdy něco zaslechl, Dane? Nebo třeba o úrovni dodržování téhož v Číně?
Nádeníci za misku rýže NEBUDOU kupovat NIC od nikoho! Nebudou jaksi mít za co, protože tu misku rýže potřebují na prosté přežití sebe a své rodiny. A vy si pak své sofistikované a kvalitní výrobky můžete klidně rovnou vyvézt na skládku a zkrachovat. Bez koupěschopné poptávky budete přesně tam, kde záda ztrácejí své slušné pojmenování.
Na rozdíl od dnešních rychlokvašených tržních komsomolců už jakýsi Henry Ford věděl, že pokud mají jeho dělníci kupovat jeho auta, bude jim muset za práci platit tolik, aby si je mohli dovolit. Taky chápal, že když jeho auta kupovat nebudou, patlal se s hromadnou pásovou výrobou úplně zbytečně. A kupodivu mu to fungovalo.
09. 04. 2013 | 02:16

David napsal(a):

"...Zavedení společné měny pak tlačí členské země eurozóny ke

koordinaci

nejen měnové politiky, ale také fiskální politiky, hospodářské politiky a v konečném důsledku i sociální politiky. A také samozřejmě předpokládá

harmonizaci

daňové politiky...."

-----------------

Proto, máme být tvrdé jádro EU?

Úplně klidně.

Ale až za jedné, velmi jednoduché podmínky,

když Evropská unie DOKÁŽE ZATOČIT s daňovými ráji na svém území.

Jako jsou Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, ale i takové Rakousko. Pokud to EU nedokáže, tak nemá vůbec smysl uvažovat o nějaké harmonizaci daňové politiky.

Jen si stačí vzpomenout, jak se naše vláda (ne)dokázala dohodnout s opozicí o výši DPH, a to pak v EU by bylo PODSTATNĚ, PODSTATNĚ složitější.

Takže to vidím ve výhledu deseti let za absolutně nereálné.

A až "někdy" skončí ta strašná krize EU, tak až v dobách klidných lze začít na toto téma diskutovat.

Teď to je jen ztráta času a odvádění pozornosti od podstatně větších problémů, jakým je například nezaměstnanost.
09. 04. 2013 | 08:20

SergioL. napsal(a):

To: oh
...no...dlouho jsem se tak nenasmál..."rychlokvašených tržních komsomolců..." výraz pro typického českého pravicového politika, jehož otec byl komunista a matka myla nádobí ve školní dužině, to se snad nedalo napsat lépe. Taky mě baví, jak tyhle "komsomolci" teď zvlykají ohledně úmrtí paní Thatcherové...před 30 ti lety měli uvázanej na krku pionýrskej šátek a připravovali se na strmou kariéru ve straně (popř. vládě). Nejpikantnější na tom celým je, že oni ještě dodnes mívají takovou tu správně kovanou stranickou (mysli bolševickou)rétoriku (používání ukazovacích zájmen, dále "je třeba zlepšit", "měli bychom"...atd.) a neumětelsky ji lepěj na pravicový témata, vo kterejch zaslechli v TV. Čekám jen, kdy se zase začnou česat hřebenem pěkně po stranicku dozadu nebo kdy se zavedou ve městech takový ty tabule cti s jejich kariéristickejma ksichtama.
09. 04. 2013 | 09:16

SergioL. napsal(a):

oprava: *družině
09. 04. 2013 | 09:18

buldatra napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):

buldatra
Pane kolego, jak dopadne lidová diskuse můžeme vidět při budování dálnic, obchvatů, těžebních plánů a budování průmyslových zón (o kůrovci nemluvě). My jsme hádavý národ, každý chce mít vrch, to vidíme i na tomto diskusním fóru.
Jen se musíme naučit své zástupce lépe vybírat, a pokud selžou, mít páky na jejich odvolání. Jak to psal onehdy Adam Procházka - jakmile se někdo z politiků v Německu zdiskredituje, stává se z něj na věky politická mrtvola (ale i společensky a profesně ho to může poškodit). V tom vidím jistou naději.

Ano pane šašku, vidím to.
Jenže zase je to jen jeden krok ze dvou, ta lidová diskuze.
První krok byl tedy učiněn, máte naprostou pravdu.
Druhý krok se tady však nesmí.
Jaký krok to je?
Hlasování.

Kdyby se bývalo bylo o tom hlasovalo, nějaký výsledek by to mělo a něco by se se vybudovalo a něco ne. Každopádně, bylo by rozhodnuto a mohlo by se diskutovat o něčem dalším.
Ale to bychom museli žít jinde, nebo jinak.

Raději jinak, i s tím lidovým hlasováním, protože bez toho se může jen planě lidově diskutovat. No a pak, jak to už tak tady chodí, o tom v tichosti někdo někde rozhodne tak, jak se to jen jemu líbí a ti co diskutovali, se diví. A diví. A diví...
09. 04. 2013 | 13:53

Pecka napsal(a):

oh- opravdu to myslíte vážně? Tak vám dám návod- natiskněte peníze a dávejte platy - uklizečka 300000 měsíčně, dělník na pásu 500000, , a co myslíte že se stane? Přestanou pracovat uplně všichni, protože získají pocit že jsou bohatí a pracovat by měli jiní.Navezeme imigranty aby makali, ti to tu za rok ovládnou a jsme zase v pr.....
Nebo nastane inflace a zase si nic nekoupíte. Slyšel jste někdy o hyperinflaci v Německu před 2.sv.válkou. Chleba stál 2 miliardy, platy se vyplácely v poledne a každý šel nakupovat, do večera už byly ceny o řád vyšší
Dokončete si základní školu, než začnete psát
09. 04. 2013 | 15:49

jannoval napsal(a):

Některé právní aspekty činnosti PhDr.Aleny Uváčikové
Část první

Smutně proslulá psycholožka PhDr. Alena Uváčiková se v opatrovnických soudních řízeních prezentuje několika způsoby. Nejprve se budeme zabývat právními aspekty a řešením situace, kdy tato psycholožka v rámci své živnosti vyhotovuje nepravdivé zprávy (kvaziodborná vyjádření) o psychologickém vyšetření a stavu dětí, které jsou pak předkládány jako listinné důkazy soudům a orgánům sociálně-právní ochrany dětí a nezřídka tyto zprávy byly či jsou dokonce brány vážně.

Úvodem je třeba připomenout, že od novely občanského soudního řádu účinné od 1.9.2011 „odborná vyjádření“ může soudu podávat jen „orgán veřejné moci“ (§127 odst.1 o.s.ř.). Znalecký posudek si může zadat a soudu jako důkaz předložit každý účastník soudního řízení; jde pak o důkaz znaleckým posudkem, který má naprosto stejnou důkazní hodnotu, jako znalecký posudek vyžádaný soudem (§127a o.s.ř.), i když se to některým soudcům nelíbí a nehodí.
Lékařská zpráva „obsahuje zprávu lékaře (o zjištěném zdravotním stavu pacienta), resp. zachycuje nález, který lékař ohledně zdravotního stavu pacienta při vyšetření učinil„.
Podání nepravdivého, nebo hrubě zkresleného či neúplného znaleckého posudku v soudním řízení je trestným činem (§346 trestního zákoníku). Obdobně vystavení nepravdivé nebo hrubě zkreslené lékařské zprávy, posudku nebo nálezu lékařem nebo způsobilou zdravotnickou osobou a užití takové zprávy v soudním řízení je trestným činem (§350 odst.2 trestního zákoníku) .
Proto znalecké posudky a lékařské zprávy, nálezy a posudky požívají v soudním řízení jisté důvěryhodnosti (samozřejmě není-li prokázán opak)

PhDr. Alena Uváčiková není znalcem, není orgánem veřejné moci a není ani způsobilou zdravotnickou osobou, není ani klinickým psychologem ve smyslu zdravotnického zařízení. Proto nemůže vydávat žádné znalecké posudky, žádná odborná vyjádření a ani žádné (zdravotnické) zprávy, nálezy a posudky pro soudní či správní řízení.
Jí vyhotovované listiny označované jako „zprávy“ či „odborná vyjádření“ o psychologickém vyšetření a stavu dětí jsou především označeny v podstatě klamavě, neboť mohou být a často jsou omylem považovány za odborná vyjádření ve smyslu § 127 odst.1 os.ř. nebo za (zdravotnické) zprávy, nálezy a posudky ve smyslu § 346 trestního zákoníku. )
Listiny vystavované PhDr.Alenou Uváčikovou v rámci její živnosti ani nemohou (nesmějí) obsahovat psychologickou diagnostiku (byť tak označuje dokonce své pracoviště), ale jen popis její činnosti, kterou smí být jen a pouze „Činnost zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále pak poradenství manželské, sportovní a jiné. Využívání relaxační techniky při pedagogicko-psychologickém poradenství, jako doplňkové služby, nikoliv však s terapeutickým cílem či efektem.“
09. 04. 2013 | 17:55

jannoval napsal(a):

Vzhledem k uvedenému lze konstatovat, že veškeré listiny vystavované PhDr.Alenou Uváčikovou a užívané v soudním či správním řízení (zejména v opatrovnických věcech) mají důkazní charakter pouze tzv. soukromé listiny, což má rozhodující význam pro procesní omezenost jejich použití v soudním řízení jako důkazu. Procesní použití a význam takové listiny jako důkazu jsou totiž velmi závislé na aktivitě druhého účastníka řízení, než toho, kdo takovou listinu soudu předložil.
Již dávno bylo řečeno, že "důkazní břemeno ohledně pravosti a správnosti (soukromých listin) má vždy ten, kdo je k důkazu předkládá, neboť již samo popření jejich správnosti odpůrcem činí jejich obsah pochybným". V komentáři k občanskému soudnímu řádu se uvádí, že u veřejné listiny "nestačí pouhé popírání její správnosti účastníkem, aby ji tím zbavil její důkazní síly. Účastník musí tvrdit skutečnosti a nabídnout důkazy o tom, že je veřejná listina nepravdivá... Naproti tomu u soukromé listiny již pouhé popření jejího obsahu odpůrcem toho, kdo se takové listiny dovolává, činí její obsah pochybný. Proto má v takovém případě ten, kdo se soukromé listiny dovolává, nakonec důkazní břemeno o její pravdivosti i správnosti" . Podle učebnice prof. A. Winterové a kol. z roku 1999 "u soukromé listiny lze zpochybnit jak její pravost, tak i její obsah (pravdivost), pouhou námitkou; pak bude třeba listinu posoudit v rámci volného hodnocení důkazů, přičemž důkazní břemeno stran pravosti i pravdivosti obsahu je na tom, kdo se listiny dovolává". Rovněž v novější komentářové literatuře je zastáván názor, že oproti listině veřejné, kde důkazní břemeno leží na tom, kdo popírá její správnost, u soukromé listiny stačí „formální“ popření její správnosti druhým účastníkem, aby nastoupila důkazní povinnost a důkazní břemeno toho účastníka, který tvrdil skutečnosti, jež měly být prokázány soukromou listinou.

Uvedené názory došly ohlasu i v judikatuře. Již v rozsudku ze dne 17. dubna 1996, sp. zn. 3 Cdon 1031/96, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod SJ 22/1997, dovolací soud zaujal názor, že v případě, kdy účastník popře pravost, resp. správnost soukromé litiny, pak platí, že účastníka, který tuto listinu předložil k důkazu, stíhá důkazní povinnost a břemeno důkazní; tento účastník tedy nese procesně nepříznivé následky toho, že se v řízení nepodaří prokázat pravost či správnost soukromé listiny. Nejvyšší soud České republiky pak v rozsudku sp.zn. 33 Cdo 472/2007, ze dne 30.4.2009 judikoval: „Oproti listině veřejné, kde důkazní břemeno leží na tom, kdo popírá její správnost, u soukromé listiny stačí „formální“ popření její správnosti druhým účastníkem řízení, aby nastoupila důkazní povinnost a důkazní břemeno toho účastníka, který tvrdil skutečnosti, jež měly být prokázány soukromou listinou.“

Toto stanovisko právní vědy i judikatury k důkazu soukromou listinou je jistě pochopitelné. Porovnáme-li totiž důkaz svědeckou výpovědí a důkaz soukromou listinou z hlediska popírání jejich pravdivosti účastníkem řízení, vidíme evidentní rozdíl. Svědek vypovídá pod sankcí trestní odpovědnosti za křivou výpověď (a to i do budoucnosti, do uplynutí promlčecí doby), zatímco nepravdivost soukromé listiny předložené jako důkaz žádné sankční důsledky pro autora listiny a ani pro osobu, která takovou listinu v řízení předložila, vlastně nemá.
09. 04. 2013 | 17:56

jannoval napsal(a):

Proto, z důkazní hodnoty veřejné listiny podle § 134 o.s.ř. , per argumentum a contrario, bylo dovozeno, že když důkaz nepravdivosti veřejné listiny tíží účastníka, který její pravdivost popírá, u soukromé listiny tomu musí být naopak. Musí stačit pouhé zpochybnění jejího obsahu druhým účastníkem a je tedy na účastníkovi, který se jejího obsahu dovolává, aby prokázal její správnost a pravdivost. Jinak by jiná (vyšší) důkazní hodnota veřejné listiny oproti soukromé listině neměla smysl. Popření pravdivosti soukromé listiny s uvedenými účinky se ovšem nevztahuje na případy, kdy pravdivost takové soukromé listiny (např. kvitance) by popírá sám její autor či účastník.
Protože i v opatrovnických soudních řízeních (tzv. nesporných řízeních) se uplatní ustanovení §101odst.1 o.s.ř., podle které účastníci jsou povinni tvrdit a prokazovat rozhodující skutečnosti , uvedený rozdíl v důkazní hodnotě veřejných a soukromých listin a uvedený účinek popření pravdivosti soukromých listin se uplatní i v opatrovnických řízeních.
Pregnantně důkazní charakter soukromé listiny nyní vyjadřuje ustanovení § 513 nového občanského zákoníku (účinného od 1.1.2014), že „Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost.“ (s výjimkou obchodních věcí).

V případě nepravdivých zpráv a vyjádřeních vyhotovených PhDr.Alenou Uváčikovou o „psychologickém vyšetření“ dětí (jejichž nepravdivost, či hrubá zkreslenost patří prakticky k notorietám), pokud jsou předloženy jako listinný důkaz soudu v opatrovnickém či jiném řízení, je nutno písemně soudu popřít správnost takové zprávy jako soukromé listiny. V řízení pak nelze z takové listiny vycházet. Ten z účastníků, kdo zprávu PhDr.Aleny Uváčikové v řízení předložil, musí jinými důkazy prokázat správnost (tj. pravdivost, úplnost a nezkreslenost) tvrzení v takové zprávě uvedených. A to je podle dosavadních zkušeností prakticky nemožné.

Jsou-li v takové zprávě či vyjádření vyhotoveném PhDr.Alenou Uváčikovou uvedena tvrzení, která jsou urážlivá pro některého z rodičů (vesměs jsou v takových zprávách uváděny urážky na adresu otce dítěte) jde o přestupek podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ke spáchání tohoto přestupku postačuje ve smyslu § 4 téhož zákona zavinění ve formě nedbalosti; jinými slovy, přestupku formou hanlivého výroku se dopouští ten, kdo si může být vědom, že jeho výrok v dané situaci, v daném kontextu, může být hanlivý. Již prvorepublikový Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 22. 4. 1938, Boh. A 13216/38 (6102/35), v němž uvedl: „Za hrubou urážku na cti se pokládá každý projev, který již podle všeobecných společenských a mravních názorů lze kvalifikovat jako útok porušující čest napadené osoby.“ V tomto kontextu lze hodnotit i chování psycholožky, která musí být srozuměna s tím, že hanlivé výroky směřující na osobu otce dítěte a na jeho rodinné poměry porušují jeho čest. Je přitom třeba posuzovat nejen jednotlivé nevhodné použité výrazy, ale celkový dojem, smysl seřazení výroků na jedné straně nezávadných a na straně druhé nevhodných, když v celku texty působí urážlivě.
Řízení o tomto přestupku se zahajuje na návrh, který je nutno podat do tří měsíců ode dne, kdy urážkou dotčený dostane nebo ve spisu zjistí zprávu obsahující hanlivá a urážlivá tvrzení. V takovém řízení pak má navrhovatel postavení účastníka řízení se všemi právy z toho vyplývajícími. Jde o nejdostupnější a relativně rychlý způsob zajištění postihu za nepravdivá a urážlivá tvrzení, navíc jde o postup, kterým disponuje sama urážkami dotčená osoba.
Návrh na zahájení řízení o projednání přestupku se podává u obecního (městského) úřadu, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. U přestupku spáchaného obsahem listiny (zprávy) je místně příslušný jak obecní úřad (úřad městské části) v jehož územním obvodu byla zpráva napsána, tak i obecní úřad, v jehož územním obvodu je trvalé bydliště či sídlo osoby či orgánu, kterému byla taková zpráva PhDr.Aleny Uváčikové doručena. (jde o tzv. distanční delikt)
09. 04. 2013 | 17:56

T.Paine napsal(a):

Budeme mít referendum o vstupu do eurozóny?

O čem je Evropský stabilizační mechanismus (euroval - ESM)
https://www.youtube.com/watch?v=EItMh48LUE4

Richard Sulík (slovenský ekonom, podnikatel, politik a zakladatel pravicově-liberální politické strany Sloboda a Solidarita (SaS) vysvětluje zrůdný euroval ESM.
https://www.youtube.com/watch?v=PjYHJJchPTI
09. 04. 2013 | 23:20

oh napsal(a):

Pecka: Jo, vážený, myslím to smrtelně vážně. O inflaci jsem už nejen slyšel, ale tu a tam i něco přečetl (o hyperinflaci taky).
Bohužel jediný, kdo tady navrhuje tisknout a rozdávat neomezené množství peněz, je jistý Pecka. Vřele vám doporučuji přestat si cucat z palce absurdní hausnumera a vkládat mi je do klávesnice. Místo toho zkuste začít používat obsah té divné oválné věci, kterou snad máte na krku, k původnímu účelu: myšlení. Prý to pomáhá chápat věci v souvislostech.
Ani to dokončení školy by nebyl špatný nápad. Můžete to zkusit, až si vytřepete z hlavy nesmyslné sebrané projevy českých politiků a jejich jednoduchá řešení zkratky do ekonomické katastrofy.
10. 04. 2013 | 00:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy