Přepísknutá maturita

08. 05. 2012 | 23:14
Přečteno 19967 krát
Letošní náročnější verze státní maturity z matematiky byla výrazně odlišná a obtížnější ve srovnání s tou loňskou a ve srovnání s tím, s jakým očekáváním se na ní žáci hlásili [1 | 2 | 3]. Je to závažná systémová chyba.

O státních maturitách jsem naposledy psal před lety. Pustil jsem je z hlavy, protože za ty peníze co stojí myslím nadělají více škod než užitku. Ale k tomu co se přihodilo s letošní státní maturitou z matematiky se vyjádřit musím.

Náročnější verze státní maturity z matematiky byla totiž letos mnohem obtížnější než loni. Nikdo to nečekal a ani čekat nemohl. Nikdo to totiž předem neavizoval. Někteří, matematiky znalí a zároveň ambiciózní studenti, kteří se k náročnější verzi chvályhodně přihlásili, tak možná i rupnou, přestože by základní verzi testu udělali jak se říká levou zadní. Mezi výsledky náročnější a základní verze totiž neexistuje přepočet na jednotnou hodnotící škálu. Jen čerti ví jakým přepočtem loni v létě ministerstvo sestavilo žebříček nejlepších škol v maturitách. Nečekaně vyšší náročnost a zřejmě i pojetí testu je zásadním prohřeškem proti zásadám, podle kterých má být tento druh zkoušek koncipován:

(i) náročnost a pojetí testu musí být s velkým předstihem předvídatelné,

(ii) výsledky testu musí být srovnatelné v čase,

(iii) skládání testu musí minimalizovat roli náhody.

Státní maturitní zkouška ověřuje, co se žáci naučili za 4 roky na střední škole, potažmo od kolébky. Zkouška je však nejen zpětnou vazbou pro žáka, učitele, ředitele a rodiče, ale i důležitou vstupenkou do dalšího života. Proto musí stát s tímto novým nástrojem nakládat velice obezřetně. V případě letošní maturity z matematiky však byla zásadně porušena všechna tři pravidla.

ad i) Státní maturita, ať chceme či nechceme, automaticky nastavuje standardy toho, co se od středních škol a žáků očekává a co se bude na školách učit. Náročnost i rámcový obsah zkoušky proto mají znát všichni aktéři, hlavně žáci, učitelé a ředitelé, několik let předem, aby se na maturitu mohli dobře připravit.

ad ii) Výsledky z náročnější verze maturitního testu nelze převést na společnou škálu s výsledky testu základního. Zdravé ambice lepších žáků zvládnout náročnější verzi testu tak pacifikuje hrozba propadnutí. Výsledky nelze srovnávat ani meziročně. Státní maturitní zkouška nám tedy ani neřekne, zda se maturanti rok od roku zlepšují nebo zhoršují. A zahraniční vysoké školy, kam se čeští žáci stále více hlásí, nemají možnost srovnání, jak dobří v matematice vlastně čeští uchazeči jsou.

ad iii) Maturitní zkouška je pro maturanty natolik zásadní, že v ní musí být eliminována role náhody. Čas určený na složení letošní verze náročnější verze testu z matematiky však byl krátký i pro dobré učitele matematiky. U zkoušek typu státní maturity je však časové omezení zásadní chybou. Předmětem testování totiž nemá být rychlost, s jakou jsou žáci schopni úlohy vyřešit. Krátký čas zvýhodňuje ty, kteří se učí myšlenkovému automatismu a rutině. Naopak znevýhodňuje ty, kteří si osvojili obecné logické postupy a každou úlohu řeší po svém. Dobrého matematika navíc dělá pečlivost, která zahrnuje i pečlivý zápis řešení a pečlivé ověření správnosti výsledku. Časový tlak vyvolávající u žáků spěch a potřebu rutinních přístupů k řešení je u státní maturity nevhodný a nežádoucí.

Na závěr se konstruktivně podívejme do budoucnosti. Když si odmyslíme nečekanost, řada učitelů matematiky pojetí letošního testu z náročnější verze matematické maturity vítá. Možná se najde i shoda na tom, že právě tak má náročnější verze testu z matematiky vypadat. Nechť, ale žáci a školy mají dostat 2-3 roky, aby tomu přizpůsobili školní přípravu. Náročnější verze testu navíc nesmí být spojena s rizikem propadnutí a proto musí být výsledky mezi základní a náročnější verzí převoditelné na společnou škálu. Výsledky ve státních maturitách musí být také srovnatelné mezi roky, protože jsou dnes pro nás jediným národním ukazatelem trendů vzdělanosti 18/19 letitých.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Zadávat 2 rozdílně obtížné testy k maturitě z matematiky je zhovadilost. Jakou výhodu má maturant, který si vybral náročnější test ? Středoškolská matematika by měla mít na všech středních školách stejnou úroveň !
08. 05. 2012 | 23:49

Homunkulus napsal(a):

Výborně.

A teď: 1) Jak pomoci studentům. kteří se stali oběžmi tohoto úletu?
2) Kdo za znění testu odpovídá? Nedostane nakonec někdo prémie za "zdařilý průběh, proti němuž protestuje jen pár notorických kverulantů"?
3) Jak předejít podobným potížím v budoucnu?
08. 05. 2012 | 23:50

elvis@spiknuti.org napsal(a):

Ve většině punktů s Vámi souhlasím, s výjimkou jednoho.

"Převoditelnost na jednu škálu" obou testů de facto znamená, že nejsou potřeba dva testy. Vysoká škola či budoucí zaměstnavatel budou tak jako tak vždy převádět na společnou škálu.
09. 05. 2012 | 00:14

wiki napsal(a):

Netuší někdo, které z úloh jsou ty "výrazně odlišné a obtížnější"?

Test je (dle MFD) tady: http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A120507_JAV_MATEMATIKA-MATURITA.PDF
09. 05. 2012 | 01:19

KP napsal(a):

Pokud pár Zelených lačných peněz ušije něco horkou jehlou, zneužije školy, kterým vnutí svůj pochybný produkt, nemůže to nikdy dobře dopadnout. Jako tuctová česká učitelka naivně čekám, že někdo konečně bouchne do stolu, dá podpisovou akci za návrat původních maturit (které měly tradici i logiku) a nechá zelené kreatury, ať si s hybridem dělají, co se jim zlíbí. Mohou ho vyměnit do Polska za záhadnou sůl.
Takhle "obchodovat" se vzděláním jsem ještě neviděla.
Danieli, učíte sice v doktorském programu, ale skloňovat (učivo ZŠ) neumíte.
"Na sklonku komunistický časů ..." může do své prezence napsat opravdu jen "méně nadaný".
09. 05. 2012 | 05:31

Máte smůlu napsal(a):

Mladej, musí se dorovnávat. Předchozích 15 let dostal titul Ing, Bc nebo Mgr každý pologramot v libovolném oboru který nikdo nepotřrboval. Teď je jasné že to byla chyba, dalších 15 let všichni povinně k lopatě a žádná zbytečná studia
09. 05. 2012 | 07:10

žena napsal(a):

A bude daleko hůř. Zdejší blogger pan Šteffl, expert na vzdělávání, tvrdí: "Vzdělávání bude odcházet ze školních budov."

a ve svém pojednání Je škola budoucnost vzdělávání?, že školy skončí, že budoucnost školství je nejasná, upozorňuje, jak velké peníze do vzdělávání tečou, že budoucnost vzdělávání je skvělá a nabádá podnikatele, aby se zapojili.
https://www.youtube.com/watch?v=jt8mAdg-PIM

Ondřej Šteffl
Ředitel společnosti Scio. Narozen 1954. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás - PORG. 1995 založil společnost Scio (viz www.scio.cz ), která se zabývá hodnocením výsledků vzdělávání, její zkoušky využívá v přijímacím řízení 53 fakult veřejných vysokých škol.
Scio postupně rozšiřuje okruh svého zájmu, má vlastní výzkumné oddělení, věnuje se mj. cílům vzdělávání a to nejen v základních a středních školách, ale i vzdělávání mimo školy - paralelnímu vzdělávání, vzdělávání pro budoucnost.

Podle mě, stejně jako státní maturity, tak i vzdělávání dle pana Šteffla, je jen o velkých penězích pro určité lidi a subjekty.
09. 05. 2012 | 08:11

gaia napsal(a):

Ministerstvo školství koná pokusy na žácích hodné Mengeleho.

Avšak Mengele dělal pokusy jen na některých dětech, oni je dělají na všech.

Navíc se to rok co rok mění, vloni to bylo jinak, letos vstoupil do opravování najatý státní úředník. Jak to bude příští rok, nikdo neví, i když by to budoucí maturanti a jejich rodiče rádi věděli, je nejvyšší čas se začít připravovat.

Odkaz na zakoupení cvičných testú u soukromé agentury za tisíce není řešením.

Může si náš stát, v době, kdy se rodí čím dál méně dětí, kdy mít jich v rodině víc je pro lidi ekonomickou sebevraždou, může si dovoli dělat pokusy na dětech?

Jinak souhlas s nickem máte smůlu . Přesně zapadá do odezdikezdismu posledních 22 let.
09. 05. 2012 | 08:34

Filip napsal(a):

Dobrý den,
samozřejmě souhlasím, že státní maturity jsou celkově dost špatně organizované. Také musím souhlasit, že letošní inkriminovaný test z matematiky nebyl zrovna snadný. Osobně bych u něj zrušil časový limit, potom by náročnost zadání byla naprosto adekvátní. Celkově jakožto student MFF UK, obor matematická analýza, musím ovšem říci, že přesně takovou úroveň by měl zvládnout student střední školy, který se někdy plánuje věnovat matematice jakožto vědě.
Musím také ocenit (oproti dřívějším zadáním) snížení počtu nejasně zadaných otázek. Opravdu nevím, kdo přesně je za testy zodpovědný, nicméně kdokoliv matematicky vzdělaný našel v předchozích testech alespoň dvě otázky, na něž neexistovala jednoznačná odpověď. (Konkrétně například první otázka z ukázkového testu k letošní státní maturitě.)

Pozitivním faktem je, že pokud se tato laťka udrží, budou za pár let (snad) školy plodit lepší matematiky.
09. 05. 2012 | 08:47

žena napsal(a):

Filip
"že přesně takovou úroveň by měl zvládnout student střední školy, který se někdy plánuje věnovat matematice jakožto vědě."
"Pozitivním faktem je, že pokud se tato laťka udrží, budou za pár let (snad) školy plodit lepší matematiky. "

Proti matematikům nic nemám (živila jsem se 20 let jako programátor analytik). Ale kolik studentů střední školy plánuje se věnovat matematice jako vědě? Většina nikoliv. Pak takto nastavená maturita z matematiky není podle mě adekvátní.
09. 05. 2012 | 09:04

JardaV napsal(a):

Jak je možné,že za minulého režimu státní maturity organizovalo ministerstvo v rámci svých nákladů,a dnes to stojí i s přípravou nejméně miliardu ??Do soukromých kapes...A dív to bylo bez internetu a jiných vymožeností.
Sice jsem nematuroval z matematiky,ale integrální a diferenciální počet jsme měli už ve třetím ročníku.Na kolika školách kromě gymnázií se totto dnes učí???
Test jako forma zkoušky třeba z matematiky snad ano,ale zkoušet testem jazyk,
když verbální projevy jsou vysoce individuální vlastnost,je zvrhlost a v zásadě potírání osobnosti a porušování lidských práv.Cílená degradace základního školství a neschopnostministerstva stanovit strukturu vzdělání tak,aby mělo smysl pro každého jedince ve směru,který si zvolil,jasně ukazuje na zájem zdevastovat vzdělanost v naší zemi.
Je až s podivem,že v seriálech se pořád vzpomíná na hrůzy socialismu,které zažilo možná několik jedinců,ale přínosy pro celou společnost a většinu lidí se jaksi opomíjejí.Prostě demagogie neopak.
09. 05. 2012 | 09:11

Michal napsal(a):

Jakožto letošní maturant souhlasím. Test byl obtížný převážně z časové náročnosti řešení zadaných příkladů, nikoliv že by je většina studentů neuměla vyřešit. A pomýšlet na zkoušku, zdali jsme příklad vypočítali správně? To už opravdu nemohl nikdo stihnout.

Ten, kdo řekne, že test byl jednoduchý (viz uživatel wiki), ano, dnes, když se na něj podívám, taky mi nepřijde těžký, protože už vím, jak bych kterou úlohu řešil. Ale opět, už by se to nedalo srovnat s ostrým testováním, kde jsme příklady viděli poprvé a věděli, že na ně máme jen 2 hodiny, to v podvědomí hlodá vždycky, i když si to nepřipouštíte...

A nakonec, do budoucna bych se také přikláněl k jedné obtížnosti testu z matematiky. Jen si představte, někdo se podívá na maturitní vysvědčení a uvidí tam předmět "Matematika, základní úroveň", bude to automaticky znamenat, že daný člověk matematiku neumí, nebo že prostě byl předvídavý (líny) a aby se vyhnul problémům (a nemusel se popřípadě učit), zvolil si cestu menšího odporu?
09. 05. 2012 | 09:16

Skogen napsal(a):

Padlo tady jméno ředitele agentury SCIO. Na základě obsahu blogu jsem přesvědčen, že provádí PR a lobbying se shodným cílem, jaký byl už v zásadě prosazen ve zdravotnictví a penzijní reformě, t.j. bez ohledu na praktický široký dopad změn ve školském systému prosadit změnu finančních toků přesměrováním na businessmenské zájmy. S praktickým zájmem krátit obecný standard ve prospěch zisku a elit.
09. 05. 2012 | 09:37

Tik Tak napsal(a):

tessty z ČJ jsou také pěkně divné, takové slovíčkaření, vše pochopit stejně jako autor, logikou autora testu.

Diskriminuje lidi technicky nadané, kteří místo kecání raději něco dělají.
Kteří si vše píší do elektronického zápisníku či notebooku a psané písmo používali naposled při psaní do písanky na 1. stupni ZŠ.
I učitelé podléhají dnešním trendům a na pěkném psaní, na rozdíl třeba ještě před dobou 20 lety nebazírují.
Najatých 800 úředníků, kteří budou opravovat písemné práce z Aj a Čj u státní maturity, které mají státním úředníkem danou podobu, musí být psány rukou. Najatý státní úředník, který vše řeší přes maily a psané písmo viděl naposled někdy v dětství na základní škole, nebude mít zájem ani chuť po někom něco luštit. Tudíž ti, kteří nemají dost dobře čitelné písmo uhlazené holčičky, budou velmi znevýhodněni, státní úředník po nich nebude nic luštit a jejich práce prostě vyhodí z kola.
Co naplat, že psaní na počítači dnes převažuje ve veškeré administrativě,že se v praxi rukou nic nepíše ani nevyplńuje.

Státní úředník vyžaduje napsat rukou text o určitém počtu stránek a přes to vlak nejede.
Školství se musí přizpůsobit státnímu úředníkovi, nikoli potřebám praxe, či snad , nedejbože , přímo dítěti.

Také jak ty testované dovednosti kýmsi vycucané z prstu procvičovat a na čem?
V učebnicích ani literatuře to není, o loňské testy ještě se Cermat hádal, že to je jeho duševní vlastnictví a chtěl za kopírování aby se snad platilo OSE, či komu.

Navíc učitelé strávili 2 roky školeními a skládáním zkoušek na certifikáty, aby měli oprávnění na státních maturitách participovat, nyní však vyhozeni z kola ven a postaveni do role pohůnků , sebrána jim zodpovědnost a možnost se na tom podílet.

A tak možnost rozhodovat o dětech a přivydělat si mají jen státní úředníci, s neznámou kvalifikací a praxí, vybíraní podle neznámého klíče.

A to vše za 168 milionů, které již byly utraceny.
09. 05. 2012 | 09:39

žena napsal(a):

JardaV

Souhlasím. Ukázka demagogie:
cituji z http://life.ihned.cz/lide/c1-54831550-co-je-perspektivni-prace-osetrovatel-starych-lidi-radi-expert-na-vzdelani

Stávající systém školství považuje Ondřej Šteffl, zakladatel a majitel vzdělávací agentury Scio, za absurdní.
.
.
Takže my je máme dnes připravovat i pro tuhle dobu. A to školy nedělají.

HN: Jde to vůbec? Co by se tedy na školách mělo učit?

Je to samozřejmě hrozně těžké, protože my nevíme, jak bude svět za 50 let vypadat. S jistotou ale můžeme říct, že se bude dál rychle měnit. Proto se děti musí připravovat na změnu. Zdá se, že to nejde, ale není to pravda.

Na změnu se můžu připravit především tak, že mám široký základ obecných znalostí: čtení, psaní, vždycky bude potřeba umět pochopit myšlenky těch ostatních, analyzovat je, formulovat své vlastní. Potřebné budou cizí jazyky, matematická gramotnost, ale zároveň i jiné dovednosti a schopnosti. Těm se ale neučíme.

HN: Například?

Podnikatelé třeba dnes chtějí, aby byli absolventi schopni týmově spolupracovat, vést i podřídit se, realizovat nápady, a ještě být empatičtí. Protože společnost je do značné míry globalizovaná, a je potřeba někoho, kdo pojede do Číny a bude se umět vcítit do jejich kůže. To je nesmírně obtížné a my to neumíme.

------

Doporučuji přečíst si to celé. A poslechnout si pana Šteffla o ukončení škol, že budoucnost školství je nejasná, budoucnost vzdělávání skvělá a jak nabádá podnikatele, aby se připojili (už jsem to tu uvedla)

https://www.youtube.com/watch?v=jt8mAdg-PIM
09. 05. 2012 | 09:39

Stařeček napsal(a):

ač dvojí úroveň testů, nestačily by testovací otázky jedny s tím, že by tam byly otázky vyšší úrovně a ten, kdo by je zvládl a byl by navíc ohodnocen poznámkou o tom, že maturant zvládl i otázky pro absolventa, který se chce věnovat matematice jako vědě, jak píše někdo výše?
09. 05. 2012 | 09:40

Stařeček napsal(a):

oprava: nač, místo ač
09. 05. 2012 | 09:42

modrý edvard napsal(a):

Mně to připadá jako přiměřené pro vyšší úroveň maturity z matematiky. Z textu nevidím, kolik na to měli času a kolik bodů museli nalovit. Konec konců, neúspěšní kandidáti nepřijdou o hlavu, jen zase musejí přijít v září. Nedokážu posoudit, jestli je to složitější, než loni /v tom případě by byla loni příliš měkká, a někdo by měl studenty varovat, že letos bude hůř. Nevím, jestli se to stalo./
žena: když se nechtějí živit matematikou, pak se na tu maturitu nemusejí hlásit.
09. 05. 2012 | 09:47

žena napsal(a):

modrý edvard

Matematika je třeba např. i na strojárně, elektrofakultě, ekonomii...
09. 05. 2012 | 09:50

krajan napsal(a):

Tak nevím. Na jedné straně ječíme, jak jde úroveň vzdělání kamsi a na druhé straně obhájci teorie, že je důležité mít papír a nikoliv být vzdělaní, brečí jak staré želvy. Byly doby,kdy nikdo nediskutoval, zda je maturita těžká nebo lehká a papír dostal jen ten, kdo ji zvládl. O tom si dnes necháváme jen zdát.
09. 05. 2012 | 10:09

Sims. napsal(a):

Já jen doufám, že se to nějak s těmi testy dořeší (když už to tolik stálo) a maturita bude opět posunuta do žebříčku vzdělávací hodnoty kam náleží a ne že maturitu bude mít doslovně každý blb. Vždyť taková devalvace maturitní zkoušky nemá obdoby, co se odehrála v posledních 20 letech.
09. 05. 2012 | 10:09

Prof. Hrbolek napsal(a):

...kteří se k náročnější verzi chválihodně...
09. 05. 2012 | 10:11

Xavier napsal(a):

Maturita je přežitek a fetiš. Jsem pro její zrušení.
09. 05. 2012 | 10:24

Jo napsal(a):

Také si myslím, že rozdělení obtížnosti maturity do dvou kategorií je nesmysl. Pokud to tedy není uvedeno na maturitním vysvědčení.
09. 05. 2012 | 10:26

Michal napsal(a):

No snad to nebylo neco jako mnoziny....
09. 05. 2012 | 10:38

modrý edvard napsal(a):

žena: argument platí tu i tam. Buď jdou někam, kde tu matematiku budou používat, a potom se můžou pochlubit* těžší maturitou, nebo ne, pak jim stačí lehčí nebo žádná.
*Tady je samozřejmě problém - zatím nikomu nezáleží na tom, jakou maturitu ten jedinec má. Ale třeba se to časem vyvrbí.
09. 05. 2012 | 11:05

modrý edvard napsal(a):

žena: před 20 lety se ekonomie dala vystudovat bez znalosti derivací....
09. 05. 2012 | 11:08

bug napsal(a):

tady stát a jeho politici ukázal budoucí elitě, o čem je jeho chudoba, a někdo z nich toho využije a někdo se snad pokusí o nápravu, ale ta pachuť v nich zůstane. Že to stát nezvládá, je jasné několik let. Proč to dál táhl, proč to politici kryli, to je otázka do kuloárů. Skutečností je, že SCIO je bez problémů a jede, stát není schopný postavit funkční testování.
09. 05. 2012 | 11:10

žena napsal(a):

modrý edvard

Předpokládám, že maturita z matematiky není určena jen pro ty, kteří se matematikou chtějí živit.
Před 20 lety tomu bylo jinak ve spoustě ohledech - např. obecná znalost práce na počítačích, znalosti informatiky, jsou potřeba další znalosti v chemii, medicíně...
09. 05. 2012 | 11:29

Ládik!!! napsal(a):

Já bych maturity zpřísnil natolik, aby prolezlo 20-25% studentů. A na VŠ 50% z nich. Nic by se nestalo.
09. 05. 2012 | 11:31

nestranný napsal(a):

Nevím,jaký kdo má pohled v dnešní době na studia a maturity.
V době,kdy jsem studoval byla kriteria pro studia několikanásobně vyšší,než jsou dnes.Nechci dnešní studenty nijak hanět,ale to co dnes studenti jednotlivých oborů
zvládají na konci studia dříve musel student ovládat nejopozději na konci druhého ročníku.Hovořím o středoskolských studiích.Porovnat jsem to mohl při srovnávání
toho co jsem musel znát já a to,co se učili moji synové.Ani oni nechtěli věřit,
že dříve byla studia náročnější.Dokázal jsem jim že je to pravda tím,že jsem
vyhledal své sešity ze studií,které jsem nikdy nevyhodil.Když došlo k porovnání
toho co se dříve student musel naučit a co se vyučuje dnes museli uznat,že se
v nárocích na studenty prudce slevilo.Podotýkám,že v době mých studií ještě nebyly
vymoženosti typu PC a internet,které ještě více studia usnadňují.Za mých studií
nebyla ani elektronická kalkulačka.Veškeré výpočty pěkně poctivě klasickou cestou.
Hodně o kvalitách studií napovídají i různé veřejné ankety,při kterých studenti na naprosto obyčejné vědomostní otázky odpovídají mnohokrát naprosté nesmysly.
Proto hodnotím studia u nás jako velice upadající.Hodně tomu napomohly soukromé školy,kde jde jen o peníze z dotací a ne o kvalitu výuky.Dále zcela nesmyslné zrušení jednotných studijních osnov.Za nás neexistovaly maturity lehčí a těžší.
Byla maturita jedna,Kdo ji zvládl měk ji,kdo ne tak jse mohl jednou pokusit o opravu,pak měl smůlu.Dnes udělá maturitu vlastně každý hlupák.Je to pak znát
i při dalších studiích,nebo v zaměstnání.
09. 05. 2012 | 11:33

Honza II napsal(a):

Text je pro lidi, kteří vystudovali matematiku, podivný. Autor neuvedl jediný příklad, nenapsal, co se mu třeba zdálo obtížné nebo časově náročné.
Prostě takový blábol typického ekonomického kecala, který když nestačil na řešení technických problémů, tak šel přednášet ekonomii. Prostě umí pár ideologických žvástů o nekonečné síle tržního liberalismus, tak jak je jedině jsou u nás schopni chápat nealgoritmicky vzdělaní bývalí političtí ekonomové z ústavů marxismu-leninismu. A patrně tahle přihlouple otočená "elita národa" nějak tuší, že když by z nich asi nikdo nebyl schopen udělat těžší verzi maturity z matematiky, že by je začali mnozí lidé brát za lidi, kteří šli typicky studovat ekonomii proto, že je po roce z vyrazili z MFF. - Typičtí to nejlepší studenti VŠE před revolucí. A tak není divu, že tihle lidé, kteří tho času vládnou naší ekonomice, ji nikdy nejsou schopni postavit na nohy. Prostě nedostatek IQ pro řešení matematických příkladů se nedá dlouhodobě odiskutovat ani v demokracii.
09. 05. 2012 | 11:34

Karl napsal(a):

Současné státní maturity je stejný paskvil jako spoustu jiných státně byrokratických výmyslů, které za posledních x desetiletí vypotili lidé závislí svými příjmy na státu s jediným cílem, aby odůvodnili oprávněnost své existence v daných pozicích. Statní maturity je názorná ukázka, jak dokáže blbec udělat i z dobré myšlenky totální kravinu. Co s tím? Triviální řešení neexistuje. Možný řešením se jeví změnit náš současným model demokracie tak, aby nám už konečně nevládli blbci, ale kvalifikovaní odborníci schopní komunikovat se svým okolím a za svá rozhodnutí nést osobní zodpovědnost.
09. 05. 2012 | 11:51

Harry napsal(a):

Plně se ztotožňuji s Honzou II.
Když jsou takoví troubové jako autor článku členy poradního orgánu vlády, tak potěš Pán Bůh ...
09. 05. 2012 | 11:53

žena napsal(a):

Honza II
"Prostě nedostatek IQ pro řešení matematických příkladů se nedá dlouhodobě odiskutovat ani v demokracii."

Podle mě zvládnutí jakékoliv zkoušky musí předcházet dostatečná výuka. Pouze dostatečně vysoké IQ nestačí. Ani v matematice.
09. 05. 2012 | 11:57

kolega Fyzik napsal(a):

ja bych klidne nechal test velmi narocny. A jen jeden, tu tezsi verzi. Pak by platilo, ze kdo umi matematiku dobre, dostane znamku DOBRE. Tedy trojku. Nemusime preci lhat sami sobe. Kdo matiku umi opravdu dobre anebo skvele a chtel by se ji venovat jako vede, dostane znamku VYBORNE. To by bylo asi tak 1-3% zajemcu. A ze 1/3 nebo 2/5 propadnou? To je zivot, a realisticke zhodnoceni jejich soustavne prace na stredni skole. Nelzeme si, kdo kdoz by propadli nejspis matematiku opravdu neumi dostatecne aby mohli studovat techniku nebo vedu. Nejhorsi lhani je lhat sam sobe.
09. 05. 2012 | 12:02

modrý edvard napsal(a):

Ženo, tohle je těžší, těžší, těžší úroveň. Komu se to nelíbí, může dělat tu lehčí. /a nikdy nikdo se ho na to nezeptá/
09. 05. 2012 | 12:03

modrý edvard napsal(a):

Nestranný: Soukromé školy jsou různé. Moje děti studovaly taky na soukromých školách a s výsledky jsem zcela spokojen, ve smyslu "hodně se toho naučily".
09. 05. 2012 | 12:09

Marie K. napsal(a):

Milý Honzo II,

Měl byste si nejdřív něco o autorovi zjistit, než ho začnete urážet.
Daniel Munich absolvoval drtivou většinu svého vzdělání po revoluci a navíc v zahraničí na velmi kvalitních univerzitách v USA. To základní vysokoškolské vzdělání (inženýrské) navíc nebylo na VŠE ale ČVUT.
Za další: Na CERGE-EI kde Daniel Munich působí, se dělá věda, ne přednášky VŠE (to vyplývá z faktu, že je to Ústav akademie věd). Ekonomické teorie je poněkud abstraktnější a matematičtější věc než podnikový management. Mimochodem s pedagogy s MFF CERGE poměrně často spolupracuje. Obviňovat akademika, že neumí matematiku a neabsolvoval by maturitu je fakt úsměvné...
Daniel Munich se tématem vzdělávání poměrně dlouho zabývá a jeho text z vychází z hlubšího vhledu do problému. Asi jste nepochopil, že nekritizuje obsah, tedy úroveň obtížnosti testů, ale fakt, že je nekoncepční pro "stejnou úroveň" maturity udělat ve dvou letech dva výrazně různě obtížné testy (což neprospívá ani studentům, kteří neví na co se mají připravit, ani VŠ, protože podle maturity při nejlepší vůlu nemohou své uchazeče hodnotit). Možná byste se měl cvičit v dovednostech jako je porozumění textu...
09. 05. 2012 | 12:16

žena napsal(a):

modrý edvard

Souhlasím. Ale v blogu je uvedeno:
Náročnější verze státní maturity z matematiky byla totiž letos mnohem obtížnější než loni. Nikdo to nečekal a ani čekat nemohl. Nikdo to totiž předem neavizoval.

Můžete mi vysvětlit, k čemu vůbec jsou dvě úrovně maturity z matematiky?
09. 05. 2012 | 12:16

modrý edvard napsal(a):

žena: nemůžu. Nemůžu Vám ani vysvětlit dvě úrovně u jiných předmětů. Ale soudím, že autoři projektu si mysleli, že těžší maturita by měla umožnit automatický vstup na VŠ.
09. 05. 2012 | 12:43

Jana napsal(a):

S článkem naprosto souhlasím. Snad jen na doplnění. Myslím si, že podmínky přípravy na státní maturitu by na všech středních školách měly být stejné alespoň v počtu vyučovacích hodin jak matematiky, českého i cizího jazyka.Je rozdíl pokud student má 2 hodiny týdně matematiky anebo 6 hodin týdně.
09. 05. 2012 | 12:46

Zuzana Behová napsal(a):

Ráda bych napsala pár vět. Jsem rodič - zmiňovaný test absolvovala moje dcera, zároveň jsem i absolvent MatFyzu v pedagogickém oboru matematika-výpočetní technika (i když v daném oboru nepracuji). Domnívám se, že test není adekvátní pro maturitu (i když vyšší stupeň) obecně a už vůbec ne v porovnání s loňským testem, na základě kterého se studenti rozhodovali. Problém je i v tom, že třeba moje dcera je již podmíněně přijatá na ČVUT (fakulta architektury), kde absolvovala kromě jiného i test z matematiky a rovněž na Londýnskou University of Westminster. V průběhu celého studia osmiletého gymnázia měla z matematiky jedničku nebo dvojku. Teď ji hrozí, že státní maturitu neudělá. Znamenalo by to, že buď bude dělat v září maturitu v opravném termínu a alespoň jedna z vysokých škol tuto podmínku zakceptuje nebo nebude moct studovat ani na jedné z nich. A není to individuálním selháním mojí dcery - reakce je plošná. Nicméně důsledky můžou být pro ní naprosto zásadní. Jako rodič ale i jako občan cítím potřebu nápravy této jak pan Munich správně napsal systémové chyby.
Jsem moc zvědavá na další vývoj této kauzy a zejména pak na její výsledné řešení.
09. 05. 2012 | 13:25

wiki napsal(a):

Pani Beharova, uz jsem se ptal vyse, ovsem nedostal odpoved.

Nemuzete mi (jako maturantovi v roce 1982 a oblasti soucasnych SS osnov naprostemu laikovi) napsat, ktere priklady byly dle Vasi dcery ty nejobtiznejsi (resp. obtizne neadekvatne)?

http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A120507_JAV_MATEMATIKA-MATURITA.PDF
09. 05. 2012 | 13:41

žena napsal(a):

Zuzana Behová

Tento stav je opravdu žalostný a k vzteku. Zajímalo by mě, jestli CERMAT, tvůrce maturitních testů, bude nějak potrestán.
Jako možné řešení této situace bych viděla umožnit těm, kteří zvolili těžší variantu, třeba do konce května složit lehčí variantu maturity z matematiky.
09. 05. 2012 | 13:49

Ona napsal(a):

Ad modrý edvard: Ono to s dělením úrovní maturit není zcela černobílé. Některé typy škol jsou zcela viditelně znevýhodněny - mám na mysli především školy výtvarné. Sama chci jít z výtvarné školy na technickou školu, kde je matematika potřeba (ačkoli není hlavní náplní - tzn. nebude ze mě profesionální matematik, vědec), ale i kdybych chtěla, nemohu si vyšší úroveň matematiky zvolit kvůli nedostatečné hodinové dotaci, kterou mi škola poskytla.
Obecně se domnívám, že způsob testování z matematiky není šťastný. Nikdo neví, z čeho se bude příští rok maturovat, zda budou dvě úrovně nebo jedna. A nejhorší na tom je, že to "nezajímá" ani ministerstvo, ani školy. Vše se řídí heslem "ono to nějak dopadne". A i kdyby nedopadlo, nezapomínejme, že CERMAT má vždy pravdu.
Nejsem odpůrce státních maturit jako celku, jsem však odpůrcem jejich současného stavu, který stál mnoho a mnoho korunek, aniž by se to na kvalitách samotných zkoušek nějakým způsobem projevilo...
09. 05. 2012 | 14:21

BigBug napsal(a):

Matení pojmů:

Nižší úroveň NENÍ maturita, ale test POČETNÍ GRAMOTNOSTI. Proto by se měl jmenovat jinak. Troufám si tvrdit, že nižší úrovní projde 80% dětí v prosinci v prváku/kvintě na gymnáziu.

Spolu se studenty by měla těžší maturitu dělat testovací skupina matikářů a od jejich výsledků by se měly odvozovat hranice pro určení známek.

Konkrétně k letošnímu zadání:

1) Zadání nebylo těžké.

Každá úloha byla řešitelná, nebyl tam žádný "oříšek", nad kterým by bylo zapotřebí koumat nebo hledat originální přístup.

2) Čas na řešení byl příliš krátký.

Tak akorát stačil učitelům matematiky. Sám jsem absolvent matematické analýzy na MFF UK, matematice se nevěnuji, čas mi stačil - ale také jsme udělal numerické chyby a nad něčím jsem se na chvíli zasekl. Ale nebyl jsem nervózní a o nic mi nešlo.

3) Kombinace času a náročnosti neodpovídala loňským ani přípravným testům vydaným Cermatem.

Studenti, kteří dávali všechny dosud vydané testy na 90 % a lépe, nyní končili na hranici 60 %. Takže buď byly přípravné testy úmyslně zavádějící (pro což bych slovo "svinstvo" považoval za velmi mírné), nebo to tak náhodou vyšlo a nikdo zadání komplexně neprošel. Obojí je trestuhodné.

4) Minimálně jedna úloha byla divně zadaná.

Považuji to za vrcholnou trapnost. U některých příkladů jsem měl dojem, že cílem autorů bylo postavit zadání tak, aby navádělo k chybné interpretaci. U jedné úlohy to přehnali. Ale účel maturity NENÍ "nachytat".

5) Špatné známky, které vyplynou z nezvládnuté kombinace náročnosti a času, poškodí všechny studenty, kteří budou mířit na zahraniční vysoké školy.

Kdyby si ti nejlepší udělali lehčí verzi, nemuseli mít problém. Těžší verzi si dali proto, že lehčí považovali pod svou důstojnost. Tak jako zaměstnavatele nebude zajímat, jestli má kuchař trojku z lehčí nebo těžší maturity, nebude to zajímat ani zahraniční školy. Nakonec to bude Cermat zachraňovat nějakým "českým" fíglem, jako třeba změnou pravidel ex post.

6) Problém není jen v maturitě, ale také v osnovách.

A to by bylo na dlouhou debatu.
Kdyby bylo cílem testu roztřídit nejlepší dvě procenta studentů podle kombinace psychické odolnosti a rychlosti ve stylu soutěže a kdyby byla maturita takto předem ohlášená, neřekl bych proti ní ani slovo (možná s výjimkou podivně zadaného příkladu).

Souhlasím ale s autorem, že cíl maturity má být jiný.
Proto jsem přesvědčen, že jakkoliv je úroveň tohoto testu zcela v pořádku, způsob prezentace, nesoulad s přípravnými testy, nesoulad s loňským testem a chybné nebo přinejmenším diskutabilní zadání by mělo stát odpovědné osoby místa.

Cermat prý utratil na propagaci maturit na sociálních sítích 800.000 korun. Vzhledem k tomu, že studenti na středních školách MUSÍ maturitu skládat, považuji její popularizaci za absurditu a za veřejnou krádež veřejných prostředků, za kterou by měl být ředitel Cermatu hnán k hmotné odpovědnosti a samozřejmě přijít o místo. Stejně jako další pracovníci Cermatu, kteří mají toto pýtvání na svědomí.
09. 05. 2012 | 14:30

veronika napsal(a):

pane Munich, co je to za nesmysl? student má ovládat cokoli, co se během let na střední škole naučí, a může být při maturitě tedy testován z čehokoli, co do tohoto rozsahu patří. srovnávat obtížnost testu s jakýmkoliv jiným, nebo třeba s loňským? na vysoké škole váš test také někdo někdy srovnával s nějakým třeba z Českých Budějovic, nebo s tím, který tentýž profesor zadával před pěti lety? a co v zaměstnání? budete se potom podrobovat jenom těm úkolům, jejichž určité stádium obtížnosti je předvídatelné? samozřejmě je to spíše systémový problém, kdy rozdělit maturitu na dva testy, z nichž jeden je jednodušší a druhý náročnější, je čirý nesmysl, ale protestovat proti tomu pouze proto, že obtížnost není předvídatelná, to je tedy velká rozmazlenost, pro soudobý stav školství ovšem poněkud charakteristická. pokud by testy byly připravovány na školách s takovým přístupem, studenti samotní by na jakékoliv další reálné problémy na dalších školách a v zaměstnáních nebyli připraveni vůbec.
09. 05. 2012 | 14:53

žena napsal(a):

BigBug
"Cermat prý utratil na propagaci maturit na sociálních sítích 800.000 korun. Vzhledem k tomu, že studenti na středních školách MUSÍ maturitu skládat, považuji její popularizaci za absurditu a za veřejnou krádež veřejných prostředků, za kterou by měl být ředitel Cermatu hnán k hmotné odpovědnosti a samozřejmě přijít o místo. Stejně jako další pracovníci Cermatu, kteří mají toto pýtvání na svědomí."

Naprosto souhlasím. Navíc by měli nést i odpovědnost v případě, že velké procento studentů neuspěje v těžší verzi maturity z matematiky.
09. 05. 2012 | 15:12

Homunculus napsal(a):

Někdo zapomněl studentům říct, že budou muset při maturitě z matematiky
něco spočítat. Studenti se patrně domnívali, že vystačí s obecnými bláboly
o prospěšnosti demokratického zřízení pro rozvoj matematiky, a s kritikou
minulého režimu, který nutil lidi stát fronty na banány. Inu, to není
matematika, to je zkouška na bakáláře práva v Plzni. Bohužel, v matematice
se musí prokázat kritické a exaktní myšlení, a proto nejlepší bude maturitu
z matematiky zrušit.
09. 05. 2012 | 15:27

žena napsal(a):

Homunculus

Jak si vysvětlujete, že si někteří studenti zvolili těžší variantu maturity z matematiky? Tam totiž nastal problém. Doporučuji přečíst si příspěvek Zuzany Behové 09. 05. 2012 | 13:25
09. 05. 2012 | 15:34

Kamil napsal(a):

Ty příklady nejsou ve své podstatě až tak těžké. Zadání úloh je však velmi netradiční. Některé otázky takto kladeny, si troufnu tvrdit, student nikdy neslyšel ani neviděl. Podívejte se do kapitoly o posloupnosti a řekněte mi, kde je nějaká úloha podobná úloze č. 20. Co tím testoval autor této úlohy? Já v tom cítím trochu matikářské poťouchlosti. A takto bych mohla označit ještě pár dalších úloh jako např. 17, 18 ale i např. 2. Ty úlohy nejsou v zásadě těžké, ale svým textem jsou zákeřné. Jestliže mám potom na každou úlohu cca 4 minuty, nemohu nad příklady moc přemýšlet a hledat chytáky, ale musím počítat jako automat. To však znamená, že typově úlohy znám a test pouze prověřuje, zda tento typ úloh zvládám.
navíc se ptám, kdo by se měl podle cermatu hlásit na vyšší matematiku? Já bych čekala všechny studenty, kteří chtějí studovat techniku (ČVUT, VÚT, možná i VŠCHT). To nejsou žádní matematičtí vědci.
Nedělám si iluze, že školy budou upravovat své ŠVP kvůli maturitě. Podívejte se na požadavky v přijímacích zkouškách, podívejte se na obsah matematiky na VŠ. To je to, co student potřebuje. Příští rok si studenti zvolí základní úroveň a raději se připraví na přijímací zkoušky. Je to rozhodně jistější cesta k úspěchu.
09. 05. 2012 | 16:03

Jarmila napsal(a):

Plně souhlasím s autorem článku. Jako absolvetka MFF UK a učitelka matematiky na gymnáziu musím říci, že zadání bylo velmi časově náročné, příklady zajímavé ale mnohé nečekané, nejasně zadané a stresující, vhodné spíše do matematické soutěže, než do státní zkoušky, kde o " něco jde".
Pan Honza II bude nejspíš "matematický génius", dporučuji mu, aby si zmiňované příklady sám a v časovém limitu vyzkoušel - na internetu je už najde. Potom třeba pochopí o čem článek je. Pane Honzo, z Vašeho příspěvku vyciťuji kritiku nás předrevolučních absolventů VŠ, věřte, že matematika se za posledních pár desetiletí moc nezměnila, vždy záleží na škole a studentech čemu se studium matematiky podobá.
09. 05. 2012 | 16:19

wiki napsal(a):

Kamil: 20-ka mě taky "zaujala" ;-). Na druhou ale stranu stačí zapsat tg (=člen 2) jako podíl, spojit si 2 rozdílné "matematiky", a výsledek máte za minutu ...
09. 05. 2012 | 16:30

modrý edvard napsal(a):

Ona: vy jste studovala na škole , kde se matematika neučí ... ale za to si můžete sama. Kromě toho si myslím, možná mylně, že opravdu nikoho nezajímá, kterou úroveň maturity jste absolvovala. Takže ta nižší úroveň by Vám taky stačila.
Obecně si myslím, že v současné době ta maturita má minimální vypovídací hodnotu, protože předchozí maturanti ji dostávali zadarmo a teď se míchají s letošními a loňskými "skutečnými" maturanty. Smysl to dostane, pokud bude laťka pro maturity zachována po nějakou dobu, třeba 15 let. Jinak by bylo lepší ji zase zrušit a "maturitu" by dostal každý zájemce na národním výboru proti podpisu.
09. 05. 2012 | 16:36

Meloun napsal(a):

@ HomunKulus, 8.5., 23:50

K Vašemu bodu 3) Jak předejít podobným potížím v budoucnu?

Hurá, konečně přicházíte s otázkou, o kterou přece celou dobu jde. Když už se Cermatu podařilo za cca 1 miliardu "potíže" vyrobit, určitě bude tahle instituce ta nejpovolanější k jejich odstraňování. Očekávám zhruba následující kroky:

1. Přeměna Cermatu na ministerstvo. Roční rozpočet cca 199 miliard (jde přece o vzdělanou mládež, naději národa).

2. Z důvodu dokonalé porovnatelnosti výsledků testů v různých letech se budou muset v každém příštím roce opakovat otázky z roku předchozího.

3. Složitější varianta testu bude spočívat v tom, že se pořadí úloh zpřehází.

4. Zavedení další úrovně "jednotné" zkoušky z matematiky, pro ty, kterým i letošní jednodušší varianta přišla podpásově obtížná. Pracovní název: "politická". Metodické pokyny dodá Vysoká škola v Sládkovičove za pouhých 100 mega, ovšem EUR.
09. 05. 2012 | 16:55

gaia napsal(a):

Karl 11:51 to myslím vystihl nejlépe.
A chudáci žáci, kteří vůbec nevědí, co je čeká a ani jim to nikdo není schopen říci.

Maturitě se dřív říkalo zkouška dospělosti, že student prokázal, že je schopen udělat zkoušku z většího celku učiva, že vstřebal to, co se 4 roky učil a v čem se vzdělával.

Nyní dělají testy , které vypotil někde státní úředník, neznámé kvalifikace a praxe, anonymní neznámý nepostižitelný.
09. 05. 2012 | 17:31

poste.restante napsal(a):

Asi by bylo opravdu dobré, aby se každý se zadáním vyšší úrovně nejdříve seznámil. Teprve poté se pak vyjádřil k jeho náročnosti.

Léta používám v předmětech, které vyučuji, jednoduché pravidlo při stanovení náročnosti, anebo délky času na vypracování zadání.

To, co mně trvá do 10 minut, měla by většina žáků zvládnout za půl vyučovací hodiny. (Někteří mohou i rychleji, nežli já.;-))
Kdo to nestíhá ani za běžnou hodinu, nemá šanci uspět. Běžnou hodinu chápu jako 45 minut, minus běžnou administraci hodiny, jako je zápis do třídnice, stručné seznámení s průběhem hodiny, zadání úkolu atd.

Matematiku neučím, ale mám ji rád.
Zadával jsem nižší úroveň. 26 úloh na 90 minut. Vychází kolem 3 minut na úlohu. Některé se daly řešit jen úvahou. Mohu s klidem prohlásit, že bych si pořád ještě troufl odmaturovat.

Po shlédnutí zadání vyšší úrovně bych si tím jist nebyl.
Samozřejmě já popisuji svůj aktuální stav, bez půlroční přípravy a "svatého týdne", ale přesto...

V čase, který měli studenti k dispozici prostě většina nemohla všechny úlohy ani stihnout vyřešit.
A to by asi alespoň jedničkáři z gymnázií měli, ne?
09. 05. 2012 | 18:18

Meloun napsal(a):

@ gaia, 17:31

Maturita by skutečně měla být zkouškou dospělosti, lat. maturitas = zralost.

Studenti, kteří teď brečí nad složitostí letošního testu z matematiky, se ovšem ve skutečnosti pokoušeli o zkoušku z vypočítavosti. Na loňských testech si "bezpečně" ověřili, že na těžší úroveň mají, a chtěli si hrát na hrdiny. Opravdu dospělé by od nich bylo, přiznat si, že tahle kalkulace vedla k jejich selhání. V dospělém životě je čekají především takové zkoušky, u nichž si předem výsledkem jisti být nemohou.

To samozřejmě nic nemění na skutečnosti, že celá tzv. státní maturita je zrůdný tunel.
09. 05. 2012 | 18:20

silspok napsal(a):

Ja myslim, ze vyrazne alarmujici je pocet studentu, kteri si zvolili obtizenjsi verzi ... Co jsem se docetl, tak je to cca 1700 studentu ze 100 000 maturantu (vcetne ucilist, ...). V CR je momentalne cca 320 gymnazii ... to znamena, ze z kazdeho gymnazia si zvolilo tezsi verzi pouze 5 - 6 studentu. Pokud bych pocital s prumerem 3 maturitnich trid na gymnazium, vyjde z toho 1-2 studenti na tridu ... katastrofa ... zajimavy by byl potom soucet poctu prijatych uchazecu na technicke vysoke skoly v tomtez roce ... MFF + FEL + FJFI + FSV + VUT + ....
09. 05. 2012 | 18:35

modrý edvard napsal(a):

Kolik úloh bylo třeba vyřešit, resp. kolik bodů nalovit na známky 1234?
09. 05. 2012 | 19:09

poste.restante napsal(a):

Meloun
Takže podle Vás se potvrzuje, že klást si vyšší cíle je pitomost a lepší je hrát na jistotu.
Zajímavé.

Pochybuji, že si studenti většinou vybírali náročnější úroveň z vypočítavosti. Co by tím, proboha, získali?
Téměř žádná fakulta výsledky maturit nezohledňuje při přijímacím řízení.
Oni tím opravdu mohli jen ztratit.
Mluvit o selhání je předčasné. Nevíme, kolik studentů neuspělo.
Mimochodem, viděl jste a porovnával si obojí zadání?

P.S.:
Dle mého názoru by u oborů, které primárně připravují na VŠ studium, měla být vyšší úroveň povinná.
09. 05. 2012 | 19:11

gaia napsal(a):

Meloun

nesouhlasím.
Ctižádostiví žáci, kteří mají na víc a jsou si tím jisti, pokud vloni uspěli u těžší zkoušky na nečisto, tak chtěli těžší dělat i letos.
Ale narazili na odezdikezdismus, že vše je rok co rok jinak.

Přísště již budou poučeni, vždy budou hrát na jistotu, spokojí se s vrabcem v hrsti, než by usilovali o holuba nastřeše. Myslíte, že to je dobré a dospělé?

A v dospělém životě musí uspět, stejně jako u maturity. Jinak je čeká živoření na okraji společnosti.

Jsem ráda, že se ještě na našich školách najdou studenti šroti, ctižádostiví, kteří mají vyšší cíle, než jen zúčastnit se.

Škoda, že jsou za to trestáni.

Stejně tak trestal Mengele vyjímečné a vzácné např.jednovaječná dvojčata,
stejné pokusy dělají nyní na žácích.
09. 05. 2012 | 20:14

Meloun napsal(a):

@ poste.restante, 19:11

Zkuste, prosím, polemizovat s tím, co jsem opravdu napsal. Shrnu to takto:

1. Nedospělost je, klást si vyšší cíle a nebýt připraven na možnost, že jich nedosáhnu.

2. Pitomost je, z vlastního neúspěchu obviňovat všechny kolem sebe. To je mi skvělá příprava na reálný život.

Netuším, co jednotlivé maturanty vedlo k rozhodnutí dělat těžší test z matematiky. Jak jste napsal, mohli jenom ztratit. Ale proč, proboha, teď, když opravdu ztratili, pláčí nad rozlitým mlékem? Pokud do toho šli např. kvůli svému egu nebo kvůli těm několika lepším univerzitám, které obtížnost maturitní zkoušky zohledňují, tak se prostě přepočítali.
09. 05. 2012 | 20:31

gaia napsal(a):

Meloune

oni si nekladli vyšší cíle. Měli třeba pořád jedničky, věřili si, matikář je pořád chválil, vloni jim to nanečisto šlo, ale letos měl státní úředníl menzes a vše bylo jinak.

Oni neobviňují všechny kolem sebe, ale právem cítí křivdu, že je někdo podrazil.
vždyť to, že letos neuspěje víc dětí než vloni avizovali již před spuštěním i v TV zprávách.

Takže to vypadá, jakoby to bylo připravené.

Zcela v souladu s příspěvkem výše - 15 let odmaturoval kdo si řekl, je to neúnosné, tak aby se to vyrovnalo, tak musí 15 let zas každý k lopatě.

Ale proboha, jsou to naše děti, copak na nich můžem nechat dělat pokusy?

Pokud jsou blbé, tak se jim to má říci hned v prváku, aby neztratili 4 roky a mohli se ještě něčemu vyučit a ne je nechat 4 roky někam chodit a pak je vyrazot na pospas ulici.

Vždyť dnes již bez vyučení není možné ani roznášet poštu.

To chceme, aby se po ulicích poflakovali mladí bez perspektivy, kteří nemají co ztratit?
Leda své okovy?
09. 05. 2012 | 20:39

Martin napsal(a):

@ Kamil:

Uloha 20 myslim neni o posloupnosti, ale o reseni logickeho
problemu a vzajemneho vztahu trigonometrickych funkci.
I kdyz je uloha formulovana jako geometricka posloupnost,
tak s ni nema moc spolecneho. Mne se prave toto zadani docela
libilo.

----

Maturoval jsme pred 30 lety a matiku stale ke sve praci potrebuji.
Mysim, ze ulohy nebyly zadanim tezke, ale byly urceny
pro ty, co matematiku ovladaji. Ovsem mit na 23 uloh tohoto typu
jenom dve hodiny je poburujici. Kdyz casovy limit, tak alespon 4
nebo 5 hodin. Myslim, ze uspesny resitel uloh musel pri pohledu
na ulohu musel ihned vedet ja na to a pouzit 4 minuty vice mene na sepsani
postupu a vysledku. Takto se ale nepracuje v praxi. Nejlepsi zkousky,
co jsem kdy delal, byly be casoveho omezeni. Clovek mel pak "klid
na praci".
09. 05. 2012 | 21:34

Meloun napsal(a):

@ gaia, 20:39

Zkusme to zjednodušit. Studenti dopadli špatně, protože něco neproběhlo podle jejich předpokladů. Třeba na ně někdo dokonce udělal i podraz. Shodneme se na tom, že to je nepříjemná zkušenost, nejen pro ně, pro každého.

Já ale tvrdím, že i tenhle šok ty studenty připravuje na to, jak to v životě chodí. Změny plánu a podrazy jsou na denním pořádku, ať se nám to líbí nebo ne.

Pokud máte pořád jedničky, věřite si, matikář Vás pořád chválí a loni Vám to nanečisto šlo, nemusí to pro Váš zítřejší úspěch znamenat vúbec nic, nárok na něj automaticky nemáte.
09. 05. 2012 | 21:40

poste.restante napsal(a):

Meloun
Napsal jste:
<i>Studenti, kteří teď brečí nad složitostí letošního testu z matematiky, se ovšem ve skutečnosti pokoušeli o zkoušku z vypočítavosti. </i>
S tím nesouhlasím a s tím jsem polemizoval. :-)

Nechápete zjevně podstatu problému.
Studenti neobviňují CERMAT z toho, že jim dal těžší zadání. To přece věděli a sami si jej zvolili. I s rizikem neúspěchu. Je pravděpodobné, že si ho alespoň někteří nepřipouštěli. Budiž.

Problém je v tom, že obtížnost této těžší zkoušky považují studenti za NEÚMĚRNOU. Nezlobte se na mne, ale pokud člověk jezdí 4 roky na matematické olympiády a pak neodmaturuje z matematiky, pak je nejspíš chyba v té maturitě a nikoliv ve studentovi. Mám samozřejmě na mysli obecný princip, nikoliv výsledky konkrétního jednotlivce. Ten může neuspět z různých příčin.

Je to zkrátka podobné, jako kdyby jeden rok byl postupový limit pro mistroství světa ve skoku do výšky 150 cm a příští rok 230. Ale závodníci by se to dozvěděli až na stadióně, poté co přijeli, zaplatili startovné a hotel na týden.
A Vy na jejich výhrady odpovíte: "Chováte se nedospěle. Měli jste počitat s možností neúspěchu, tak si nestěžujte."
09. 05. 2012 | 21:44

ondrejsteffl napsal(a):

O základní verzi češtiny jsem zase slyšel, že byla lehčí než loni.

Problém není v tom, že vyšší verze matematiky byla příliš těžká, ale že byla prokazatelně jinak těžká než loni.

Metodika tvorby testů CERMATU tedy nezaručuje meziroční srovnatelnost. A to zcela znevěrohodňuje celou maturitu. Původní představa, že to alespoň nastaví základní společnou laťku totiž padá.

Co když příští rok bude pro změnu o hodně lehčí základní angličtina, ale těžší čeština. Nevíme! A žáci taky nevědí. Na co se tedy mají připravovat?

A co se tedy ze státní maturity dozvídáme, že maturant překoná nějakou - náhodně nastavenou - laťku. Nic víc. K čemu to je?
09. 05. 2012 | 23:56

žena napsal(a):

ondrejsteffl

Podle mě je to k ničemu a stálo to spoustu peněz.

K čemu bude, že školy skončí, budoucnost školství je nejasná a vzdělávání zajistí podnikatelé? viz Vaše pojednání v TEDu https://www.youtube.com/watch?v=jt8mAdg-PIM

Jistě je hodně různých studií, jak škodí práce u počítače. Přikládám shrnutí takových poznatků, které můžu osobně potvrdit, protože jsem se 20 let živila jako programátor analytik.
http://www.mineralfit.cz/clanek/jak-skodi-prace-u-pocitace-nasemu-zdravi

Děti dobrovolně tráví u počítače spoustu volného času. Budou-li k tomu sedět u počítače i většinu času ve škole či výuce online doma, jejich zdraví to neprospěje a pasujeme je pouze na inteligentní ovladače.

K ČEMU TO BUDE?
10. 05. 2012 | 06:32

žena napsal(a):

ondrejsteffl

Cituji ze zde uvedeného blogu Benjamina Kurase Kult amatérství:
Cituje zjištění britské neuroložky, baronky a profesorky Susan Greefieldové, že „online culture“ má tragické následky po další generaci. Všudypřítomnost digitální technologie „mění tvar a chemii mozků“ a video hry a intenzivní internetová interaktivita může působit mentální poruchy jako autismus, narušení pozornosti, hyperaktivitu a sklony k násilí, neschopnost vyjednávat a docházet ke kompromisům, poruchy učební schopnosti a nedostatek empatie.
----------------------

A to kvůli Vámi doporučované výuce ve Vašem pojednání v TEDu (už jsem tento odkaz uváděla) https://www.youtube.com/watch?v=jt8mAdg-PIM
10. 05. 2012 | 07:20

Jarle H. napsal(a):

Může tu někdo dát odkaz, kde se na testy (myslím ty skutečné, z opravdové letošní maturity) podívat? Na Nové maturitě jsou minulé a letošní vzorové...
Pro diskusi by to bylo přínosné, zatím mám jen jistotu, že pan Klaus ml. říkal, že... a že pan Munich říkal.... No jistě se nbudete divit, že není jednoduché takovým "osobnostem" jen tak uvěřit.
10. 05. 2012 | 07:34

žena napsal(a):

Jarle H.

wiki napsal(a):
Netuší někdo, které z úloh jsou ty "výrazně odlišné a obtížnější"?

Test je (dle MFD) tady: http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A120507_JAV_MATEMATIKA-MATURITA.PDF
09. 05. 2012 | 01:19
10. 05. 2012 | 07:42

gaia napsal(a):

Meloune

proboha na šoky ať si děti zvykají na matematických soutěžích nebo při skoku bungeejumping, ale maturita snad není kvůli tomu, aby si někdo zvykal na šoky nebo byl dokonce záměrně šokům vystavován.

Vy jste na hlavu.
10. 05. 2012 | 08:22

Jarle H. napsal(a):

Díky, ženo. Podívám se.
Źdraví Jarle.
10. 05. 2012 | 08:51

Jip napsal(a):

Souhlasím s autorovým článkem.
Nejvíce je však znepokojivé, že studenti, kteří si na sebe nabrali dobrovolně nabrali větší břemeno (u přihlášek na VŠ
tuším nerozhoduje zda má člověk složený lehčí či těžší typ maturitní zkoušky) na to doplatí. To je krajně demotivující pro
následující studenty a také velké zklamání pro mladého člověka jakožto vstup do našeho dospělého světa, tedy také krajně nevýchovné! Na to by si autoři měli také vzpomenout a brát na to zřetel, zvláště pokud se pohybují na poli školství a tedy výchovy mládeže a budoucí nové generace!!Nehledě k tomu, že u
přijímacích zkoušek okolnosti nikdo nikdy nezkoumá, tam se udává známka, s kterou se pak jako aritmetickým číslem pracuje.Jip.
10. 05. 2012 | 08:55

Zářné zítřky napsal(a):

podle statistik úadu práce mají ještě vedených 18,7% loňských ansolventů škol jako nezaměstnané.

pokud jen letos státní úředník vyhodí z kola dejme tomu jen 10% účastníků tohoto paskvilu, pak s využitím posloupnosti vypočítejte, kolik se bude v našem státě potloukat nezaměstnatelných mladých lidí plných hořkosti bez jakékoli perspektivy?

Můžeme si dovolit takto plýtvat lidským potenciálem jen kvůli choutkám nějakých šílenců ve státní správě a ambicím soukromých agentur lačnících po zisku?
10. 05. 2012 | 09:08

neakademik napsal(a):

Požadavkem podnikatelů je odborník, který bude provádět ve firmě inovace tak, aby podnikatel vydělal kupy peněz a odborník dostal co nejméně.

Potřebujeme schopné a vzdělané zaměstnance, oni budou pracovat a my budeme vydělávat. Tak sudujte a makejte a my se vám budeme smát.
10. 05. 2012 | 11:58

Luboš napsal(a):

Tak především se podle všeho jedná o selhání MŠMT, které je v první řadě odpovědné, protože vybírá organizaci, která maturitu zajistí. Organizace, která maturitu z matematiky zajišťovala je zřejmě spokojena, protože vydělala dost peněz. Co chtějí dodatečně přepočítávat, dodatečně látach své chyby? Každý student by měl nejprve skládat základní úroveň a při dosažení stanovené hranice bodů (např.) mít právo se ještě přihlásit na vyšší úroveň. A nebo jednoduše zrušit dvě úrovně a sestavit test jeden. Testy IQ také nemáme ve dvou variantách pro pitomce a nadprůměrně inteligentní. Pak by pitomec měl IQ 140 a génius třeba 80, ale v těžké verzi ...
10. 05. 2012 | 16:19

pepa napsal(a):

elý Cermat je výmysl přiblblíka bývalého ministra školství Dobeše, proto to tak i vypadá. Cermat bych osobně rozehnal, třeba k lopatě, ať přemýšlí o svém počínání. Maturity bych zrušil,ponechal bych jenom závěrečné zkoušky. Je mi 82 let a abyl jsem profesorem latiny,českého jazyka,dějepisu. Pouze na Vysoké škole, kde jsem skládal státnice bylo vše tak jak má být, náročné složité a nekdy i těžké. Jak vidíte zvládl jsem, to
Ano dnes máme samé Bc, Mgr, MBA, Ing - ale jsou proti nám a to si dovolím tvrdit hloupí.Prostě 20 let budování kapitalismu přineslo svoji oběť i ve školství. Děkuji
10. 05. 2012 | 16:44

Honza II napsal(a):

Pro Marie K.

Já jsem poznal schopnosti CERGE před několika lety. To CERGE šéfoval Švejnar. Jedno nejmenované ministerstvo po nich chtělo jistý ekonomický rozbor. A výsledek, pár idologických blábolů, žádný fundovaný rozbor natož aby jen mlhavně a v jedné z těchto nejhorších variant se zmínili o možnosti blížící se krize. Ale hlavně křičeli, jak za to chtějí daleko více peněz. Prostě i rozbory z VŠE byly fundovanější, protože se zabývaly jen užšími a konkrétními situacemi.
Jestli Marie K. pokládá jejich výstupy za vědeckou práci, tak to může být jen proto, že stále ještě žije a pracuje v duchu socialistické Akademie věd. Jako jeden můj bývalý kolega, který přišel k nám na školu ze socialistické Akademi věd. A do svých skript vložil kapitolu o matematickém důkazu exitance Boha. A protože se bývalý komouš Vopěnka po revoluci otočil a vyhodil toho člověka, který na jednom vědeckém semináři na MFF odmítl tento důkaz dát na program jednání, tak tato šaškárana, kde akademičtí vědečtí pracovníci dokazovali vlastně neexistenci definice přirozených čísel, se vydala i ve skriptech státní školy.
Já vidím problém v tom, že proti plánům těchto porevolučním hochštaplerům letos nějakým omylem napsal těžší zadání matematik neovlivněný teoretickou kybernetikou, pod níž se ukrývali všichni tehdejší protirežimní matematici, kteří ani nepoznali, co vlastně interpretací Bolzanova důkazu dokazují. A někteří to také vydávali za vědecký výzkum. Proto bych prosil, než začnete univerzálně obhajovat jakékoliv vědecké práce, podívejte se nejprve na celý podvod s "teoretickou kybernetikou", kde se tahaly peníze pod rouškou vývoje počítačů (tehdy ASŘ) a přitom se právě pod tímto pseudo-oborem místo skutečných ve světě dávno známých počítačových algoritmů vykládala studentům teorie množin. (Samozřejmě jen s axiomem nekonečna, který je ve skutečnou kybernetikou vlastně v rozporu.)
A tak jsem velmi rád, že někdo tento spolek teoreticko-kybernetických nímandů obelstil a ukázal, jak by měla težší matematika u maturity vypadat. Podle mě je naprosto v pořádku, tak jako to bývalo za mého mládí, když jednotku z matematiky míval na gymnáziu u maturity pouze tak úspěšný řešitel matematické olympiády. A nepomohlo ani členství v SSM nebo v nějaké křesťanské straně - díky němuž se ex-komunista Vopěnka mohl stát demokratickým ministrem školství, který zrušil povinnou maturitu z matematiky (alespoň že nezavedl maturitu z náboženství natož pak z informatiky, což bychom dnes potřebovali asi nejvíce).
10. 05. 2012 | 17:05

Rufus T. Firefly napsal(a):

Opravdu to nikomu nepřeji, ale kdo chce kam... Podle mého skromného názoru si vyšší úroveň může vybrat jen debil. Nebo cvok. Zkrátka, racionální to není. Kdo trochu sleduje vývoj a podobu státních maturit, ví, že předvídatelné v nich není nic.

Snad se už povede ten nesmysl definitivně zrušit. Koneckonců, ti, kdo to vymýšleli, už za to peníze dostali, tak by to teď mohli za další peníze vyhodnotit, zjistit, že to nefunguje a zrušit. Pak by se jim mohlo platit za vymýšlení něčeho úplně nového... a bylo by fajn, kdyby to vymýšleli hodně, hodně dlouho.
10. 05. 2012 | 17:16

Milan napsal(a):

Ucim matemtiku, zabyvam se standardizaci testu na mezinarodni urovni, zkusil jsem si vyssi uroven (na Ulozto) a nevidim na tom nic obtizneho, nestredoskolskeho atp. Co je toto zase za humbuk? Protoze si par hloupejsich deticek nepreje spravedlive srovnani s ostatnimi, tak kolem toho budeme delat takove divadlo? Nebo snad prolitne dite nekoho vlivneho?
10. 05. 2012 | 17:25

pgjed napsal(a):

Snad by se dalo pochopit, že mudrlanti z CERMATu nemají dost zkušeností s tím, jak nastavit obtížnost písemné zkoušky z Matematiky pro daný čas. Ale to, že je nenapadlo, že by si měli reálnost zadání a podmínek pro jeho splnění otestovat, je nepochopitelné! Svědčí to o neodbornosti a o naprosté pracovní a organizační neschopnosti pracovníků CERMATu s panem ředitelem v čele. Jsem zvědav, jak na to zareaguje Prof. Fiala.
10. 05. 2012 | 19:33

oldis napsal(a):

marketingoví tah. letos cermat nasadil brutální latku. pro příští rok už určitě připravuje přípravné kurzy matematiky.
10. 05. 2012 | 19:49

poste.restante napsal(a):

Milan
Kolik času Vám zabralo vyřešení všech úloh?

Debata neni o tom, zda zadání vyšší úrovně bylo nestředoškolské.
Naopak se většina lidí znalých věci shoduje na tom, že zadání bylo opravdu na úrovni středoškolské matematiky.
JENOM mělo být na jeho vypracování tak 180 - 240 minut a nikoliv 120.
10. 05. 2012 | 20:44

poste.restante napsal(a):

Honza II
Chápu Váš příspěvek tak, že odborník je pouze ten, kdo tvrdí to, co se Vám líbí a s čím souhlasíte.
10. 05. 2012 | 20:47

Milan V napsal(a):

KONTRUKTIVNÍ NÁVRH pro příští maturity z matematiky:
mělo by se využít zkušeností z testů IQ, to znamená že i ta těžší verse maturity by začala řešením lehčích příkladů jako jsou v základní versi maturit (cca 1/2 příkladů) a pak pokračovala středně těžkými příklady (cca 30%) a na závěr (a byl by na to extra čas, cca 1 hod), by bylo pár příkladů, odpovídajících dřívějším Matematickým olympiádám.
Tak by se nemohlo stát, že student se slušnou znalostí matematiky, který si vybere náročnou versi, by neprospěl či dostal 4 či 3, jako se to stalo letos.
Pak by i výsledek maturity z matematiky měla vypovídající schopnost pro studiu na Technice či MFF.
Podotýkám, že jsem pensista (vědecký pracovník-fyzik, absolvent MFF, a úspěšný řešitel mnoha MO), takže vím, o čem píši.
10. 05. 2012 | 21:13

pushak napsal(a):

přátelé - maturita je první větší zkouška v životě, na které opravdu záleží. Je to zkouška ze všeobecného vzdělání, takže, jestliže někdo maturuje z matematiky, což byla kdysi povinnost, má prokázat určité dovednosti a znalosti, ale asi ne na úrovni toho, kdo se chce matematikou profesionálně zabývat, je to jeho jediným cílem a v předstihu studoval úroveň 2 ročníků MF fakulty. To na adresu těch, co tuto fakultu studují a jejich příspěvků zde.
Maturia je přece o něčem jiném.
Nemohu si pomoct, ale dřívější systém byl daleko lepší průhlednější a dával šanci i těm z méně kvlatiních škol.
Teze, že jsme národ blbců a naše školy jsou nekvalitní je demagogie. Podsouvají nám, že vše americké je lepší, je to stále dokola, jak za komunistů, jen obráceně. Faktem zůstává to, že naši studenti, když přijedou do USA předstihnou v úrovni tamní studenty i přes určitou jazykovou barieru. Ano nehrajeme americké míčové sporty - ale to asi není důvod k tomu podceňovat naše školství. O úrovni škoství rozhodují lidé, kteří jsou bez vuzdělání nebo mají vzdělání zqaplacené, koupené tituly - buď ze Slovenska nebo z Plzně. Jejich sebevědomí a pocit geniality posiluje zejména ta "správná" všem dobře známá "modrá tramvajenka" :)))) Jsem rád, že jsem studoval před řadou let. Vůbec to nebyla legrace. V mnohém byla studia náročnější než dnes, ale vycházela z tradice a zdravého rozumu. Ten dnešní paskvil je pouze další tunel pro soukmenovce z modré falangy ....
p.s. na gymnázicíáh se maturovalo standardně český jazyk, ruský jazky, matematika, volitelný předmět - já zvolil chemii. Maurita z matematiky by měla být na gymnáziu povinná, ne volitelná.
11. 05. 2012 | 00:02

Pepíček napsal(a):

Co že bylo na počátku důvodem utratit miliardy daňových poplatníků za "státní maturity"? Jestli si dobře pamatuji, tak hlavní výhodou měla být srovnatelnost výsledků jak meziročně, tak mezi školami. Srovnatelnost pak měla vést k možnosti použít maturitu jako legitimní hodnocení v přijímacím řízení na VŠ.
Maturita je určitý typ certifikace absolventa školy. Následující stupeň vzdělání nebo zaměstnavatel mají mít na základě maturity jistotu určité úrovně znalostí a schopností. Nejde o to aby se vyházela po studiu na SŠ třetina studentů (resp. nalezly 2/3 nejlepších), ale o to, aby se certifikovalo (maturitní vysvědčení), že učivo zvládli. Nejde z principu o "soutěž", za mého mládí na soutěžení byly pořádány matematické olympiády a podobné.
Jak do toho zapadá "dvojí obtížnost", úvahy o vhodné obtížnosti pro budoucí "matematiky vědce" atd.? MFF ?VUT* a další s nadstandardními nároky na uchazeče o studium v oblasti matematiky tak jako tak používají přijímací zkoušky.
11. 05. 2012 | 01:12

Pepíček Pražáček napsal(a):

Veronika: ona je maturita testem jak se kdo umí vyrovnat s úskalími života a jak je odolný proti nepředvídatelnosti a nekompetenci státní moci? Tak to pak jo, pak to má logiku, prostě takový test, jestli jsou i někteří středoškoláci ve střehu, odkud jim přiletí nějaký faul....
Jedinou výhradu pak mám ale k tomu, že mám tenhle sport financovat coby daňový poplatník.
Milan: ... kvůli takovým jako jste vy jsem matematiku na střední škole nesnášel. Učitel uvažující stylem "když jsem to vyřešil já (v klídku doma u lahváče), tak na tom není nic těžkého" je vážně požehnáním. Po desítkách let přežvykování stále stejného "učiva", příkladů z maturit, přijímaček, olympiád atd. by byl zázrak, kdyby takový učitel narazil na něco, co neřešil alespoň 10x a co nemá v palici nalajnované jak na hřišti, narozdíl od studenta ovšem. I IQ test se takhle může naučit jakýkoliv osel, stačí sbírka testů a řešit a řešit a řešit a génius je na světě.
11. 05. 2012 | 01:25

žena napsal(a):

Milan V napsal(a):
KONTRUKTIVNÍ NÁVRH pro příští maturity z matematiky:
mělo by se využít zkušeností z testů IQ, to znamená že i ta těžší verse maturity by začala řešením lehčích příkladů jako jsou v základní versi maturit (cca 1/2 příkladů) a pak pokračovala středně těžkými příklady (cca 30%) a na závěr (a byl by na to extra čas, cca 1 hod), by bylo pár příkladů, odpovídajících dřívějším Matematickým olympiádám.
Tak by se nemohlo stát, že student se slušnou znalostí matematiky, který si vybere náročnou versi, by neprospěl či dostal 4 či 3, jako se to stalo letos.
Pak by i výsledek maturity z matematiky měla vypovídající schopnost pro studiu na Technice či MFF.
--------------------------

Ano, to by bylo logické. Dvě varianty by neměly být v žádné maturitní zkoušce.
Zajímalo by mě, jestli bude někdo potrestán za zmetek, kterým současná podoba státních maturit bezesporu je.
11. 05. 2012 | 08:08

Milan V napsal(a):

ad puhak, pepíček a další rozumně uvažující:

ano, máte pravdu, prvý krok k nápravě je vyvodit důsledky z této nepovedené matematické maturity. To neznamená zrušit matematiku ale měl by být zrušen ten "výzkumný ústav" co to připravoval, měl by se sejít sněm učitelů a udělat rozhodnutí jaká bude maturita,
které by pak ale měla veřejnost akceptovat.
A tu analogii (moji a dalších diskutujících-viz výše) s testem IQ bych zcela nezavrhoval (i když test IQ je něco zcela jiného, to si zavedla armáda v USA pro brance),
i v jedné maturitě můžete dát absolutorium i těm z učňáku, i těm z gymnasii, ti prví budou většinou začínat na známce "dobře", ti z gymplů co nasbírají body i za ty těžké otázky nakonec, pak mohou začínat na "výborně".
Upřímně řečeno, na absolvování většiny vysokých škol na titul bakaláře Vám stačí umět "trojčlenku" (přímou a nepřímou úměrnost) a trochu násobilky bez kalkulačky.
Zase mohu říci, vím o čem mluvím....
11. 05. 2012 | 08:22

Jarle H. napsal(a):

Úloha č.22 z testu, na ktrý byl odkaz na Netu:
Pokud se válec naplněný vodou NAKLONÍ o 60stupňů, polovina objemu válce se vyprázdní. Jaký je poměr poloměru podstavy a výšky válce?
Nabízená řešení:
r/v=(odmocnina ze 3)/2
r/v=(odmocnina ze 3)/4
r/v=(odmocnina ze 3)/6
r/v=1/2
r/v=1/4
Co byste si vybrali a jak vypadá ten nakloněný válec?
11. 05. 2012 | 13:34

JPK napsal(a):

Žena:
Mně by dvě úrovně nevadily, ale musí být možné udělat nejprve tu lehčí a pak si eventuelně dát tu těžší. A TESTY MUSÍ BÝT JEDNOZNAČNÉ A NESMÍ V NIC BÝT CHYBY.
11. 05. 2012 | 13:39

JPK napsal(a):

Milan (ale i ostatní):
Můžete dát odkaz na letošní testy? Jeden jsem našel, ale chci si ověřit, že je to ono...
11. 05. 2012 | 13:42

žena napsal(a):

JPK

wiki napsal(a):
Netuší někdo, které z úloh jsou ty "výrazně odlišné a obtížnější"?

Test je (dle MFD) tady: http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A120507_JAV_MATEMATIKA-MATURITA.PDF
09. 05. 2012 | 01:19
11. 05. 2012 | 13:49

JPK napsal(a):

Žena:
OK, tak ten mám. O jeho jednoznačnosti by se dalo opravdu s úspěchem pochybovat (abych to řekl "diplomaticky"). Jinak nic těžkého na tom nevidím, krom toho, jak uvěřit, že v CERMATu mají všech pět pohromadě - viz např. onu úlohu 22, vzpomínanou Jarlem H.
11. 05. 2012 | 14:30

Honza II napsal(a):

Pro poste.restante:
To velmi špatně chápete. Veškeré problémy s matematikou u maturit se odvíjejí od toho, že nějaký Petr Vopěnka, který sám byl matematik, zrušil matematiku jako povinnou součást maturity. Ale hlavně ji nenahradil něčím jiným, třeba povinným výběrem jednoho z předmětů jako fyzika, informatiky, chemie.
A tím dal rozhodující signál k velkému poklesu úrovně středoškolského vzdělání. A snaha po návratu se odvíjí od toho, že ji místo falešného křesťana Vopěnky organizoval vězeňský psycholog Dobeš. To prostě jinak vypadat nemůže a vše jsou to podle mě jen drobné problémy snahy po návratu na před-Vopěnkovskou úrověň.
Jinak Vopěnka svůj čin nikdy nikde nezdůvodnuil. Já jsem přesvědčen, že to udělal po tlaku církevních struktur, za něž byl v české vládě, aby kněží ze seminářů se nemuseli učit k maturitě trojčlenku. Prostě takové typické jednání bývalého komouše, který vstoupil do strany hlavně proto, že mu slíbili vedoucího katedry. To sice dostal, ale než si ho stačil užít, tak přišli prověrky a on sám raději ze strany zase vystoupil. On je prostě černá skvrna mezi poctivými matematiky, kteří nikdy nebrali matematiku jako možné kariérní koryto.
11. 05. 2012 | 16:15

wiki napsal(a):

Jarle H: jak vypadá ten nakloněný válec?

Po nakloneni o 60 deg (z puvodnich 90 deg) svira bocni stena valce se zemi uhel 30 deg, valec je do pulky naplneny = rozdeleny vodou po uhlopricce = prepone pravouhleho trojuhelnika, odtud

odvesna/prepona = cos 60 deg = 0.5.
11. 05. 2012 | 16:17

poste.restante napsal(a):

Honza II
Tuto Vaši argumentaci po upřesnění přijímám.
11. 05. 2012 | 21:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane Šteffl,

jsem rád, že jste se zde objavil, jste matematik a nadto s mnohaletou pedagogickou praxí na gymnasiu.

Hodnotil bych to takto: Test byl matematicky vcelku triviální (i z hlediska středoškolské látky), bylo zde však něco nového, test vyžadoval i prokázat určitou úroveň logického myšlení (tím Vám odpovídám na Vaši otázku). Do jisté míry ho lze považovat za test inteligence.

A teď počítejte: Zvolilo si ho 1700 studentů, jak jsem se dočetl, tj. necelá dvě procenta populace. Pokud budu předpokládat, že jsou to ti v matematice v ročníku nejzdatnější, tak by měli mít v testech IQ na matematicko logické části 135+.

Pak jsou výsledky testu (který by pro tuto kategorii měl být triviální) v podstatě katastrofální.

Samozřejmě, předpoklad korelace mezi volbou a schopnostmi může být mylný.
12. 05. 2012 | 00:09

Peter B napsal(a):

Dodbry den,
matematiku som mal a mam rad. Maturoval som pred 33 rokmi. Kvantum učiva resp. znalostí maturanta bol aj vtedy možno širší ako teraz. Dnes sa už asi neučí počítanie s logaritmickým pravítkom a asi ani výpočet tretej odmocniny... V dnešnej dobe zbytočne, ale vdaka tomu sme vedeli že "Logaritmus súčinu dvoch kladných čísel sa rovná súčtu logaritmov jednotlivých činiteľov..."
Dnes sa vedie diskusia ake boli testy, skor by sa ale malo riešit koho?, čo? a prečo? má odborná resp. všeobecnovzdelávacia stredná škola absolventa v matematike naučiť... A nielen to ako tuto ziskanu kompetenciu preverit.. prípadne požit ako kritériu na prijímanie na vyšší stupen studia. A to platí aj v inych predmetoch.
Z matematiky malo a má 80 precent studentov stres. Prečo? lebo je vyučovaná abstraktne, s množstvom teorie, bez zabavy. Kolko maturantov vie dobre rátat z pamati? Delit a nasobit 5, 25, 50 ? Na vsetko automaticky pisu sustavy rovnic bez logickeho myslenia ? To že štandardy v podstate neexistuju z odstupom času sa nedivím že niektoré vysoke skoly skumaju predpoklady na studiu a nie vedomost...
Preto:
1. Je potrebne ustálit a nemenit osnovy. /Cim siahnete po starsej ucebnici tym lepsia... Užasne knihy maju Nemci../
2. Oddelit olympiády, zábavky a hračky v matemitike od zakladnej matematickej teorie a praxe
3. "Go back to the basics" Skoly nech opat ucia to čo potrebuje abolvent do života k dosiahnu trvale informácii...
4. Nezamienat inteligenciu /schopnost riesit neznamy problem/ a hlavolamy s matematikou. cie lekar mal by ich asi aj matematik
5. A je potrebne stanovit čo od maturity chce spoločnost:
a/ Skumame či vie absolvent to čo má vedieť ?
b/ Skumame ktorá škola má najvzdelanejších resp. najlepšie výsledky vo vyučovacom procese ?
c / Alebo len verifikujeme to čo o studentovi 4/8 rokov vieme a a vysledok v formálnom "slavnostnom" možno sviatočnom šate skuške preukázať?
d / Ak vychádzame z toho že vzorka 60 dostatočná a danosti žiakov samozrejme rovnake, vlastne znamky dali odpoved nielen na to čoho sú schopny respondenti ale hlavne školy a vyučujúci.
e/ Osobne ale zdielam storočný postrech maturita skuška dospelosti. Bola je a bude
A samozrejme platí vediet matematiku ešte neznamená, že ju vie učitel aj naučit. A naopak. Zasluha na tom že student vyhra olympiadu je v prvom rade vysledkom jeho predpokladov, IQ a individualnej snahy, ktoru škola može rozvíjat, alebo zabit a samozrejme k svojmu imidzu použit...
12. 05. 2012 | 17:08

Karel Mueller napsal(a):

Peter B.:

Víte, samozřejmě tam není úloha, kterou by bylo možné dát do olympiád, na to jsou příliš elementární.

Ale je zde řada úloh patřících spíš do testu inteligence, pokud se k ním umí student postavit, tak má každou z nich zpaměti za několik sekund. Podle mě sem patří úlohy 1, 9, 10, 14, 20, 22.

Jako velmi snadné lze označit úlohy 2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17.
Ostatní jsou středoškolský standart, který by měl bez potíží zvládnout průměrný student gymnasia. Měřeno mojí dobou (maturita 1973).
13. 05. 2012 | 00:25

Peter napsal(a):

Dakujem ulohy som neriesil? Akurat prvu a tam mi vyslo 72 je to Ok ? Moje nejsieho charakteru. pripomienky boli skor vseobecnejsieho charakteru. Takze podla Vas ulohy OK ?
13. 05. 2012 | 21:28

Karel Mueller napsal(a):

Peter:

Je a dojdete k tomu jednoduchou úvahou: Přirozené číslo můžete napsat jako součin určitých mocnin prvočísel, jeho třetí mocninu jako součin třetích mocnin těch mocnin prvočísel. V daném výrazu tedy musíte nejdřív dostat 3 na třetí a k je tedy násobek 9, to je ale liché číslo, je třeba vynásobit 9 nejmenším sudým číslem, které je třetí mocninou celého čísla. To je 8, dvě na třetí.

Mě se to asi těžko posuzuje, mám FJFI a kdysi dávno jsem byl úspěšný řešitel krajského kola MO. Ty úlohy, které jsem označil jako patřící do testu inteligence stačí jen trochu přeformulovat a výsledky jsou zřejmé. A ony úlohy, které jsem označil jako snadné by měl vyřešit každý maturant.

S naprostou určitostí však mohu říct dvě věci:

- Pokud maturant neudělal ani oněch 33%, tak se na maturitu z matematiky hlásit vůbec neměl.

- V mých letech by udělali test na 1 nebo 2 prakticky všichni, kdo se hlásili na matematicko-fyzikální obory a značná část adeptů studia na technice.
13. 05. 2012 | 22:00

Jarle H napsal(a):

Wiki:
OK. Ještě prosím spočítat ten poměr R:V....:-)
14. 05. 2012 | 09:07

Karel Mueller napsal(a):

Všem:

Právě jsem slyšel na Impulsu, že propadlo podle původní klasifikace 17%, t. asi tři stovky. Nedosáhli ano 17 bodů.

Vybírám úlohy, které jsou tak jednoduché, že by průměrný student gymnasia těch 17 bodů měl za dvě hodiny hravě dosáhnout (některé patří do ZŠ):

2,3,5,6,9(ZŠ),10,15(ZŠ),16(ZŠ),21(ZŠ),23. Měl by si bez potíží poradit např. i s úlohou 11, ze které lze dosáhnout 5 bodů.

Když zvážím, že necelých 2% populace má představovat širší studijní elitu v matematice, tak je to opravdu tragedie.

Řeči pana Klause ml. nebo nového ministra na tom nemohou nic změnit.
14. 05. 2012 | 11:40

Viola napsal(a):

ondřejštefl

"A co se tedy ze státní maturity dozvídáme, že maturant překoná nějakou - náhodně nastavenou - laťku. Nic víc. K čemu to je? "

my se vůbec nic nemusíme dovídat. Nová metodika státních maturit se mi jeví jako nástroj státního plánování ke snižování, nebo zvyšování počtu studentů na VŠ. A protože se teď mluví o tom, že máme moc vysokých škol a kvalita jde dolů, tak co je nejlepším a nejméně nápadným řešením? Snížit počty studentů, kteří by se mohli na VŠ dostat, leda tak za peníze a o to zřejmě jde - je to nenápadná reforma školství.
Samozřejmě se i ušetří. A ta čeština, že byla lehká, tak pozor na to, asi nám bude sebrán rodný jazyk.
14. 05. 2012 | 12:22

Viola napsal(a):

ženo

"Zajímalo by mě, jestli CERMAT, tvůrce maturitních testů, bude nějak potrestán."

určitě ne, možná bude odměněn za správný směr reforem ve školství.
14. 05. 2012 | 12:30

Karel Mueller napsal(a):

Viola:

Pokud by ano, tak právem. Ukázal reálný stav.

Ale toho se nebojte, realita se u nás nenosí.
14. 05. 2012 | 12:36

Viola napsal(a):

Karle Muellere

já se už nebojím, co mi bylo dopřáno, děkuji Bohu, náhody neexistují.
14. 05. 2012 | 12:49

J. V. napsal(a):

tak tedy:
ad 1) Jste vtipálek, když píšete "Náročnost i rámcový obsah zkoušky proto mají znát všichni aktéři, hlavně žáci, učitelé a ředitelé, několik let předem, aby se na maturitu mohli dobře připravit." A tak je tomu snad v současnosti? Jak toto může napsat soudný člověk a přitom hanit státní maturitu oproti současnosti?

ad 2) Za dva roky se výsledky nedají srovnávat meziročně. To je tedy gól. Argumentace odporně účelová. V současnosti jsou neporovnatelné dvě střední školy v jednom městě, natož meziročně. Toho se autor zastává?

ad 3) centrálně dané zadání náhodu eliminuje 1000 x víc než když si maturity připravovaly i hodnotily školy (samozřejmě je tu insektor/ka) samy, o zlepšování průměru pro následné hodnocení škol mezi sebou ani nemluvě.

Autor se zde staví proti projektu, který je na začátku a jehož cílem je dle mého názoru právě naplnění všech jeho tří bodů. Prosím ať je zkusí aplikovat na maturity, jak vypadaly posledních 20 let a možná se bude divit, jaký posun už nastal... Spíš se mi zdá, že autor uklouznul na lejnu kritiky všeho státního a už mu nějak ušlo, že je to nedokončený proces, který však míří i k naplnění jeho tří kritických bodů.
14. 05. 2012 | 15:13

J. V. napsal(a):

Chceme víc pologramotných maturantů, chceme víc vysokoškolsky vzdělaných nezaměstnaných. ANO, opravdu chceme dále devalvovat vzdělání v této zemi schovaní za dobro našich dětí (co kdyby neměli maturitu či vysokou, to už je dnes přece normální). Pravda je, že polovina dnešních maturantů by za tolik proklínaného komunismu se svými znalostmi zle pohořela. Ale dnes je na maturitu nárok. Nepovedlo se, jste hloupí? Nevadí, my vám snížíme kritéria...dnes už může studovat opravdu každý hňup.
14. 05. 2012 | 15:31

situace napsal(a):

Zvonkajšku to vyzerá že usraelský kapitál si přeje aby měny zdevalvovaly, nic nám tu nepatřilo, národ zblbl, zdegeneroval, zapomněl že je národ, a postupně zmizel z těchto míst. Prostě jako v protokolech. Shalom gójim.
15. 05. 2012 | 07:56

radek napsal(a):

me ten pomer r/v vysel ((cos60)/2)/sin60 = 0.2886 = odmocnina ze 3/6
16. 05. 2012 | 10:26

Karel Mueller napsal(a):

radek:

Výsledek máte správně, stačí ovšem napsat tg(30)/2.
16. 05. 2012 | 14:07

Anne napsal(a):

Jarle H.:
Postup i výsledek:
x je rozdíl mezi podstavou válce a zemí
sin 60°=2r:x
odmocnina3 :2 = 2r:x /*2x
odmocnina3 *x = 4r /:4
r = odmocnina3 * x :4

sin 30°=v:x
1:2 = v:x /*2x
x = 2v /:2
v = x:2

r:v = (odmocnina3 *x :4):(x:2)
x se pokrátí, 4 a 2 se pokrátí na 2 a 1, zbyde:
odmocnina3 : 2
21. 05. 2012 | 16:11

Anne napsal(a):

Jejda, moc se omlouvám, zaměnila jsem přeponu za odvěsnu, ale aspoň vidím, jak důležité je mít dobrý obrázek, takže to má být:
sin 60°=x:2r
odmocnina3 :2=x:2r /*2r
odmocnina3 *r=x /: odmocnina3
r=x: odmocnina3

sin 30°=x:v
1:2=x:v /*2v
v=2x

r:v = (x: odmocnina3):2x = 1: (odmocnina3*2)= (odmocnina3 : odmocnina3) * [1: (odmocnina3*2)] = odmocnina3 : 6

Poloměr a výška jsou v poměru odmocnina3 : 6.
21. 05. 2012 | 17:04

Jirka napsal(a):

No jsme v Čechách tedy Kocourově,proč by mělo být poprvé hned dobře.Oni to lidé ze svého zaplatí klidně třikrát...Je to hnus jak si soukromé i státní organizace dělají z veřejných zakázek zlaté doly.
26. 05. 2012 | 16:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy