Být či nebýt učitelem

02. 09. 2012 | 22:31
Přečteno 44448 krát
Platy učitelů jsou u nás velmi nízké. Platy učitelů jsou nadprůměrné. Dva názory, které jsou rozporuplné pouze zdánlivě. V naší nejnovější studii Být či nebýt učitelem (IDEA při CERGE-EI) ukazujeme, že většina profesí vyžadujících vysokoškolské vzdělání u nás nabízí vyšší plat než je plat učitele. Platy učitelů přitom stojí na začátku dlouhodobého příčinného řetězce výše platů -> kvalita učitelů -> úroveň vzdělanosti -> dlouhodobý růst hospodářství a kvality života.

Konkrétně jsme spočítali, že v závislosti na věku, 70 – 90 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ČR pobírá vyšší plat, než průměrný učitel.Náš výpočet bere v úvahu skutečnost, že platy v Praze jsou výrazně vyšší než v ostatních krajích, že platy mužů jsou výrazně vyšší než platy žen, a že platy se mění s věkem. Pro každý segment definovaný věkem – krajem – pohlavím – stupněm školy byla spočtena průměrná mzda učitelů. Pro každý segment byl spočten celkový počet zaměstnanců–neučitelů (vysokoškolsky vzdělaných) pobírajících plat nad úrovní průměrného platu učitele v segmentu. Výsledky byly následně sečteny přes všechny segmenty a součet byl vyjádřen jako podíl na celkovém počtu zaměstnanců–neučitelů (vysokoškolsky vzdělaných).

Naše výsledky korespondují s tím co před časem zjistilo OECD.Malá finanční atraktivnost učitelské profese se promítá i do velmi nízkého zájmu o ní mezi mladými lidmi a zejména mezi těmi talentovanějšími.

Velmi nízká úroveň učitelských platů v ČR je dána relativně nízkým objemem výdajů na základní a střední školství, které jsou pod průměrem obdobně ekonomicky vyspělých zemí.Rozpočtová omezení a tlaky na redukci veřejných výdajů v nadcházejících letech tak kontrastují s realitou již tak relativně nízkých výdajů na regionální školství, velmi nízkých platů učitelů a očekávaným růstem počtu žáků základních škol v nadcházejících letech. Hledá se řešení: zda jít cestou další stagnace nebo dokonce redukce výdajů na školství na úkor budoucí vzdělanosti a dlouhodobého ekonomického růstu (viz. červnová studie IDEA) nebo cestou postupného zvyšováním učitelských platů na úkor jiných výdajů ve školství či v jiných sektorech.

Další podrobnosti najdete v naší studii na stránkách IDEA při CERGE-EI.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Parabellum napsal(a):

Ano, nejdůležitělší předmět, který se vyučuje na českých pedagogických fakultách se jmenuje

"Teorie nedocenění učitelů"

A nyní mi pane Munichu napište, proč je tedy ve školství taková přezaměstnanost.

Vysokoškolstky vzdělaný zaměstnanec je něco mezi učitelem, a generálním ředitelem velkého koncernu.

Zkuste mi napsat, která Vysokoškolská profese v ČR relacích by měla být v průměru hůře honorována, než ta učitelská.

A nezapomente při tom porovnat vyučovací povinnosti učitelů v Čr a zemích OECD, a také třeba průměrnou pracovní dobu českých VŠ neučitelů, a VŠ neučitelů ze zemí OECD.

Pokud to dáte do korelace, pak zjistít,e že v ČR jsou učitelé zaplaceni královsky - obzvláště ti starší.
02. 09. 2012 | 22:41

šašek z Jihlavy napsal(a):

Parabellum
Jakmile jsem dosáhl zákonem stanoveného penzijního věku, s radostí jsem po 40ti letech služby odešel do penze. Jsa uvědomělý a loajální občan tohoto státu, rozhodl jsem se oželet královský plat a dopřát mým následovníkům, aby si též užili. Jak je vidět, mladí vzdělanci se do této atraktivní profese jen hrnou, bude třeba jejich nadšení poněkud zchladit. Nejlépe nějakou léčbou Kalouskem.
Zítřejší zahájení školního roku důstojně přivítám krmením králiků, sklízením plodů své celoroční práce na zahrádce a večer u lahvinky dobrého vína budu pronášet díkuvzdání za tu boží přízeň, že jsem se v relativním zdraví dožil penze(sice nic moc, ale vyjdu). V příštím životě si vyberu profesi, která nevyvolává tolik kontroverzních reakcí v naší přející a soudržné populaci.
PS. Proč mi současný ministr školství připadá jakoby permanentně čichal k výkalům. Že by nonverbální signál pro pedagogickou veřejnost? Máme se na co těšit, vnučka jsde zítra poprvé do školy, chudinka.
02. 09. 2012 | 23:05

sasa napsal(a):

Parabellum. Naprosta ostuda. Pry si tato zeme vazi ucitelu. Kdyby tomu tak bylo, meli by ucitele vysoce nadprumerne platy. Bylo by to proto, protoze bychom chteli, aby nase deti ucili ty nejschopnejsi. A ne aby platilo, kdo umi, umi. Kdo neumi, ten uci.
Takze zeme, kde lide reaguji jako Parabellum je zrala k decimaci.
02. 09. 2012 | 23:24

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Parabellum:

Mám-li brát Vaše sebeoznačení doslova, jeví se mi Váš příspěvek zcela konzistentní s ním. Inter arma... Na přípravu válek toho opravdu jejich strůjci ze školy mnoho nepotřebovali. Zejména těch dvou posledních, do nichž šly armády perfektně připravené, s jedinou chybou, že to byla příprava do té minulé. Pravda pak je, že obě války byly skutečně velkou školou!
To se mi ale zdá dražší, než zaplatit slušně kantorům za jejich práci.
02. 09. 2012 | 23:52

Maximus napsal(a):

To, že naše školství je oproti jiným zemím zcela určitě podfinancované je zcela jisté. Lze to lehce doložit. Že to má velký vliv na celé školství je také bez diskuze. Ovšem to snad ani není to nejhorší, řekl bych, že nejhorší je ztráta prestiže, jak té celospolečenské, tak i té vnitřní ve školách od podřízených a žáků. To bych řekl, že se musí změnit, úcta a respekt je to co bolí, ale to se nedá nařídit nějakým befelem. V atmosféře celkového marasmu v naší zemi a jejím postupném úpadku v době kdy řídí stát političtí odkloňovači, by mohli učitelé kdyby se dokázali sjednotit, velmi výrazně ovlivnit veřejnost a její myšlení a navodit tlak na tyto šíbry. Jenže oni se bojí říci nahlas co si myslí a jsou připodělaní strachem a nejednotní. A to někomu sakra vyhovuje.... Kdyby učitelé vyhlásili kompletní a totální stávku v zemi a zůčastnili by se všichni jako jeden celek této akce, věřte, že by tahle protilidová, zbabělá a sralbotkovská vláda musela jít od válu. Dovedete si představit třeba dva týdny ulice plné bezprizorních dětí a vše co s tím souvisí?
Dobrou noc ve podělánkové! (-:
P.S.
Nechci nikoho navádět, abych nebyl zařazen do kolonky rozvracečů demokratického zřízení, jenom konstatuji...
03. 09. 2012 | 00:01

Parabellum napsal(a):

sasa

Učitelé mají v přepočtu na hodiny oproti ostatním vysoce nadprůměrné platy, a hluboce podprůměrné výsledky. K tomu jsou navíc podprůměrně vzděláni.

Stačí porovnat ICT či jazykovou vybavenost učitelů, kde výše uvedené není součástí aprobace a VŠ neučitelů - například. Průměrná jazyková vybavenost učitelů, kde jazyk není předmětem aprobace je nižší než průměrná jazyková vybavenost maturantů.

Já ZNOVU OPAKUJI svou otázku: Která vyskoškolská profese by měla být v průměru honorována HUŘE než učitelská s přihlédnutím k ČR časové vytíženosti.

1. Piloti
2. Soudci
3. ICT specialisté
4. Projektanti
5. Ředitelé velkých koncernů
6. Lékaři
7. Policisté v důstojnických funcích a hodnostech (ti mají VŠ)
8. Strojní inženýři
9. Střední management
10. Bankovní specialisté

Odpovězte prosím uvedením jednoho nebo více čísel

Milá zlatá, ono jaksi téměř kažý VŠ, pokud není na řídící pozici má v rámci VŠ zaměstnaců podprůměrný plat.

Řadový učitel má plat jako řadový učitel.

Váš a Munichův neskutečně drzý požadavek je, aby průměrný plat učitele byl někde mezi zubařem a generálním ředitelem velké organizace.

Radkin Honzák

Zkuste mi pomocí matematických formulí osvětlit souvislost mezi WW1 a WW2 a odměnování českých soušáků pančeláků.
03. 09. 2012 | 00:08

Parabellum napsal(a):

Maximus

Učitelé těžko mohou mít prestiž, když jsou poskoky a pucfleky úředníků, a tenhle stav jim navíc VYHOVUJE.

ZA 23 těch 130 000 nebo kolik učitelů nebylo schopných si založit profesní komoru, jako ostatní vysoce kvalifikované profese, mají pouze odbory, prostřednictvím kterých donekonečna kvičí, jak mají málo peněz.

A výsledky školství za posledních 23 let jsou naprosto tristní, a to především vinou naprostého profesního nezájmu učitelů o svou profesi.

Jak je možné, že úředník nenařizuje lékaři, jak má léčit, architektovi, jak má navrhovat, pilotovi, jak má létat, advokátovi, jak má obhajovat????

Protože všichni výše uvedení, by prostřednictvím svých profesních komor s úředníky vyběhli!!!!!! Pouze učitelům v důsledku jejich nezájmu a lenosti, ten stávající stav vyhovuje!!!!!!
03. 09. 2012 | 00:18

Parabellum napsal(a):

Maximus

A stávky by NÁRMAMNĚ zvedla prestiž učitelů, že. A ta podpora veřejnosti panečku - myslíte si, že tuto by získali stávkou?

A také nezapomínejte, že po dobu stávky se nevyplácí mzda.

A co je nejdůležitělší, ono by se mohlo přijít na to, že když to šlo bez učitelů dva týdny, tak že to bez větší či menší části z nich může jít nafurt. Takže po skončení stávky postavit učitele do haptáku do řady, každý desátý krok vpřed, rozdat vobálky s výpovědmi - předpokládám, že ti vyhození učitelé by si mimo veřejný sektor do jednoho VELMI POLEPŠILI:-))))))
03. 09. 2012 | 00:31

Parabellum napsal(a):

Maximus

Zkuste si logicky odpovědět na otázku, PROČ jsou učitelé připodělaní strachem. Kdyby byli tak důležití a nedocenění, a neměli co ztratit, tak by připodělaní nebyli nemyslíte? Jsou připodělaní proto, protože nikde jinde, než ve veřejném školství by se tak neměli, nebo by se vůbec nechytili!

Zjistěte si, jak jsou odměnováni učitelé na většině sokuromých škol.
03. 09. 2012 | 00:38

mb napsal(a):

parabellum napsalo : 1. Piloti
2. Soudci
3. ICT specialisté
4. Projektanti
5. Ředitelé velkých koncernů
6. Lékaři
7. Policisté v důstojnických funcích a hodnostech (ti mají VŠ)
8. Strojní inženýři
9. Střední management
10. Bankovní specialisté

nejde o to aby učitelé měli vyšší platy než vámi zmíněné profese, ale o to, aby se ten gap nadále nezvětšoval ...

a také jde o to, abychom do školství investovali alespon jako prumer oecd ... a ne tak drsně podprůměrně jako v současnosti ...

videl bych to na 130% platu, jež by mohlo působit motivačně a nalákat do školství kvalitu osobností ...

ale je to jen zbožné přání, kterému patrně parabellum bude odporovat ...

no nic ... hezkého večera ...
03. 09. 2012 | 00:38

mb napsal(a):

130% průměrného platu ..... se chtělo napsat ...
03. 09. 2012 | 00:39

Parabellum napsal(a):

Pan Munich nám zapomněl uvést, že například v tom Španělsku je vyučovací povinnost 30 hodin týdně, a v ČR 22 hodin týdně - tedy o více, než čtvrtinu nižší.

Naproti tomu španělský vysokoškolák neučitel stráví v zaměstnání o 15-20 procent méně času, než český vysokoškolák neučitel.

Ale jak říkám, co se týče teorie nedocenění učitelů, tak na to jsou čeští učitelé světové jedničky - alepon v něčem.
03. 09. 2012 | 00:46

Parabellum napsal(a):

mb

Jasně, takže 130 procent průměrného platu - nemám problém - ale za vyučovací povinnost 30 hodin, ano? To je o více než 30 procent více.

A další věc je, že pak je legitimní požadovat, aby učitelé fungovali stejně jako ostatní - to znamená, že produktivita jejich práce se musí s časem zvyšovat- v praxi to znamená, že by učitel musel s postupujícím časem naučit vyšší počet žáků více dovedností za méně času - opak je pravdou.

A co se týče prostředků vynakládaných na vzdělání - víte, ono se velmi často míchajíá dvě kategorie:

1. Rozpočtová kapitola školství
na straně jedné
2. Celkové výdaje na vzdělání v dané zemi.

Ono totiž výdaje na vzdělávání mohou být financovány i z jiných kapitol, než je kapitola MŠMT, a co je podstatné, i z mimorozpočtových zdrojů - a tady za OECD opravdu zaostáváme.

Obzvláště tristní jsou výdaje domácností na vzdělání jako procento HDP.

Tady hledejte řešení.

I při maxiumální variantě školného na VŠ - 20000/rok by výdaje domácností vzrostly o cca 6,5-7 miliard, a srovnejte tohle maximální školné s cigaretovným na úrovni cca 80 milird, či obdobně velkým chlastovným, automatovným, které je vyšší, či fetovným.
03. 09. 2012 | 00:55

Marek Kobera napsal(a):

To Parabellum:

Píšete mj.:
"A další věc je, že pak je legitimní požadovat, aby učitelé fungovali stejně jako ostatní - to znamená, že produktivita jejich práce se musí s časem zvyšovat- v praxi to znamená, že by učitel musel s postupujícím časem naučit vyšší počet žáků více dovedností za méně času - opak je pravdou."

To mě vcelku zaujalo. Můžete nám ještě prosím prozradit, jak si má učitel počínat, když chce zvýšit produktivitu práce o 50%? Že by třeba mluvil, psal atd. o 50% rychleji? Nebo zadal o 50% více příkladů na měrnou jednotku? Nebo že by žáky třeba finančně motivoval?

Lékařům se skutečně daří zvyšovat produktivitu práce - pozvou pacienta na jednodenní chirurgii, dají jim instrukce a injekce domů. Možná, že by se učitelé mohli inspirovat...co třeba jednodenní výuka a kopec učebnic, CD a školní intranet? ;-)
03. 09. 2012 | 01:38

petrvileta napsal(a):

Heleďte Parabolo, Mgr. učitel, co vyjde ze školy, by měl mít minimálně o 10 % vyšší nástupní plat, než Mgr. plzeňských práv, co vyjde ze školy, a nastoupí na obecní úřad jako referent. Pak by možná bylo víc kvalitních učitelů, než nekvalitních úředníků.
03. 09. 2012 | 05:35

vasja napsal(a):

petrvileta napsal(a):....
-------------
Vyměnil by si ale kantor práci a pracovní dobu s tím referentem?
Si pište že ne. :-))
03. 09. 2012 | 05:55

vasja napsal(a):

Jo, možná to je náhoda, ale kolikrát když slyšim politika-vola a kouknu se co je to vlastně zač, tak je původnim povolánim učitel.
03. 09. 2012 | 06:05

Parabellum napsal(a):

Marek Kobera

Úplně stejně, jako toho nárůstu produktivity dosahují třeba technici, že.
Tam je nárůstu dosaženo, a produktivita se zvyšuje - dokonce v posledních 20 letech docela dramaticky.

Takže pokud to jde u techniků, proč to nejde u učitelů?

Máte pravdu, že částečné řešení je v technických prostředcích. Jenom mi vysvětlete, proč za použití vyspělejší techniky toho učitel naučí méně dovedností, méně žáků za delší dobu, a s vyspělejší technikou, než před 25 lety? Troška sebereflexe by Vám neuškodilo.

petrvileta

Plzenská práva vůbec neměla vzniknout. Raději napište, o kolik procent by měl mít více učitel ústeckého pajdáku, než třeba hradecké medicíny nebo pražské techniky.

Mimochodem, máme velmi nekvalitního presidenta. Použiji-li k léčení problému zde navrhovanou meducínu, pak bychom měli tomu stávajícímu přidat, a to výrazně, aby měl na pero.
03. 09. 2012 | 06:34

šašek z Jihlavy napsal(a):

vasja
Nejvíce září mezi českými politiky lékaři - respektovaná elita národa. Učitelé hrají jen druhé housle, ale, pravda, snaží se (např. odborník v ODS na školskouz problematiku Walter Bartoš.
03. 09. 2012 | 06:41

Občan napsal(a):

To Petr Vileta:

To má.
ŘADOVÝ úředník (tedy "referent") na ÚMČ v Praze má (VŠ, 20 let praxe, ekonom) 18 000.- - 23 000.- Kč hrubého. Jak na magistrátu, to nevím, ale o moc víc to nebude. A mám samozřejmě na mysli běžného referenta bez protegée :o)
Na MÚ a OÚ se pohybují platy týchž referentů od 15 000.- do 21 000.- Kč hrubého.
03. 09. 2012 | 06:44

vasja napsal(a):

Mimochodem, máme velmi nekvalitního presidenta....
--------------------
Marcel Chládek for president.
03. 09. 2012 | 06:44

vasja napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):
vasja
Nejvíce září mezi českými politiky lékaři .......
--------------------

U nás na obci jich "září" hodně a větší mimoňové jsou už jenom učitelé.
03. 09. 2012 | 06:51

šašek z Jihlavy napsal(a):

vasja
Musí to být radost žít v obci, kde se to lékaři a učiteli jen hemží. Není to náhodou nějaká vesnička středisková, kam se tito vzdělanci uchýlili na penzi, aby pohodlně přežili (vlastní pozemek se skleníkem, sadem a domácím zvířectvem je ovšem podmínkou).
03. 09. 2012 | 07:03

vasja napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):....
-----------------
Hemžej se a bzučej v zastupitelstvu.
03. 09. 2012 | 07:06

šašek z Jihlavy napsal(a):

vasja
Tak to tam musí být jako v úle. Jestlipak na zimu fasují cukr?
03. 09. 2012 | 07:31

vasja napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):
-------------
Vždycky si něčeho blíznou, ale voni ani v zimě nedaj pokoj.
03. 09. 2012 | 07:38

**** napsal(a):

otiskuji příspěvek z Dolejšova "hledání zlata ministrem Kubou::
Učitelé by mohli být lépe placeni,kdyby pomohli v tom-o čem se níže píše:udělat filtrem užitek i z kafemlejnku.Kafemlejnek drtí praxi nepoužitelnými zprávami.Zatím se o tomto jiném prospěchu z učitelů ani nesní.
lucci napsal(a):
to Synin:
Naděje umírá poslední.Kafemlejnek ji z pohledu čtenáře vědeckých textů dává vždy,téměř okamžitě.Rady nad zlato od fyziků technologům,poté co se fyzika leckde v lecčems odloučila od technologií a blejskla elegancí.Nevím kolika úspěšnými aplikacemi se chlubí laboratoře silikátů jako na VŠCHT v případě křemičitanů,ale probleskují zprávičky ,že by si člověk mohl myslet,že Černobyl byla dořešit hračka:třeba křemičitany s příměsí bóru jako ochrana před radioaktivitou.Nicméně zde najít jehlu v kupce sena používaje kafemlejnek citační euforie časopisů technologem je sysifovská práce,vezme-li se v úvahu,že počet prací o křemičitanech alias silikátech počínaje analytickými experimentálními metodami a konče termodynamickými výpočty jde určitě do mnoha milionů.
Rovněž je pravdou,že Michalem Faradayem zaknihované pravdy o průmyslovou revolucí okolo roku 1830 shromážděné poznatky o dosud tehdy málo známé vědecky elektřině by v kafemlejnku se časem poztrácely,kdyby v nich o třicet později nenašel niť úvah vedoucích k jeho čtyřem elegantním diferenciálním rovnicím fyzik J.C.Maxwell a nevyloupl fyziku jako čisté jádro,neokleštil ji od technologií.O sto let později okolo roku 1930 vznikla v SSSR slavná GL-teorie supravodivosti v elektřině přírodních kovů za nízkých teplot okolo absolutní nuly,nositelka dvou Nobelových cen u obou tvůrců-jež dokázala za asi ironického souzvuku krásné literatuty sovětské-hrdinů typu jako metalurga Pavky Korčagina Otrovského a meteorologa Dankeviče Daniila Granina -jež dokázala vykleštit pracnou diferenciální geometrii z metalurgické pralátky kafemlejnku.Nicméně po roce 1986,kdy se problémem po objevu ve švýcarské laboratoři americké firmy IBM stalo nalézt technologicky jiné supravodiče než přírodní kovy,jež by fungovaly i za vyšších až pokojových teplot,se opět elegance ztratila a vrátily se do supravodivosti původní pracné diferenciálně-geometrické kafemlejnkové metody.Nicméně spíše v původní podobě než nejmodernější versi diferenciální geometrie kvantové američana Cherna,která spíše přispívá ke množení elegance v kafemlejnku.Problém je stejný jako u silikátů s kafemlejnkem.Existuje tisíce proobrazů téže ideje v rudimentární po doběv kafemlejnku,které předcházejí časově,kdesi utopeny v milionech článků,neznámo kde,-slavnější eleganci pozdějších kleštěnců-legálních a užitečných vznikem poloplagiátů -bez matematických obtíží.Ale pro praxi abstraktních technologicky-jako nejnovější GL-forma teorie Kontscheviche,nositele mnoha matematických medailí.Najít tu opravdu konkrétní dřívější v kafemlejnku,je obtížné,stejně jako vytvořit vlastní novou,použijíc novější elegantné kafemlejnkové metody,které se k technologii nehlásí v duchu své raději čistě fyzikální pravdivosti a matematické elegance nebo originality.
Kafemlejnek je roztok neomezeného objemu,který zpravidla rozpouští sůl nad zlato.Proto se užitečné věci mnohokrát později přeobjevují,než se z nich dá získat i užitek,tím,že jsou povšimnuty konečně a použity,nezanedbány pohledem na aplikovanou vědu jako plebejství vůči aristokratické čisté vědě.
03. 09. 2012 | 07:34
03. 09. 2012 | 07:47

**** napsal(a):

oprava:kdyby v nich o třicet let později
03. 09. 2012 | 07:51

neo napsal(a):

Na jedné straně je učitelské povolání velmi náročné a osobně bych ho nedělal ani za 2násobek průměrného platu.

Na straně druhé, je to převážně jistota fleku ve státním sektoru, za jistou odměnu s jistotou 8 týdnů dovolené, levnými obědy a krátkou pracovní dobou.

Srovnání s ostatními zeměmi prakticky o ničem nevypovídá. Neměl by se srovnát plat učitelů v jiných zemích, ale právě ta jeho výše vzhledem k ostatním VŠ v té dané zemi. Možná, že ten poměr by byl zhruba stejný všude.
03. 09. 2012 | 08:48

Homunkulus napsal(a):

neo: Píšete rozumně (narozdíl od jiných), ale co je krátká pracovní doba? Večery strávené opravami? Co je levný oběd? 50Kč (po příplatku z FKSP)?

A srovnání výše platu učitelů ve srovnání s jinými vysokoškoláky, po němž se ptáte, je přece právě na druhém obrázku (Graf 1).
03. 09. 2012 | 08:57

Sibyla napsal(a):

po shlédnuté nekonečných seriálů gympl a základka uvedených na obrazovky příznačně k 1. září, se počet uchazečů o studium učitelství sníží na nulu.

V Nervu si však budou lámat hlavu, čím se to stalo.
03. 09. 2012 | 09:34

Baba Jaga napsal(a):

To: Daniel Münich
Nu, nevím, jaké je složení a uplatnění studentů toho spolku, kde vyučujete, NERV onehdy vychválil pan Nečas a zprávu o jeho činnosti jsem dosud nedočetla.
Prohlédla jsem si několik nabídek práce v Praze - ani tam už nejsou učitelé žádaní jako kdysi. A nabízené platy v ostatních profesích také nic moc - ale to Vy určitě všechno ve své studii máte řádně prozkoumané.
Prestiž se chválabohu nezískává pouze vysokými příjmy (o kterých se možná ani příliš mluvit nemá, natož se jimi cachtat). I učitel je žáčky a studenty milován a ctěn tehdy, když umí své vědomosti předávat dále a je spravedlivý, pak mívá i přirozenou autoritu, ba i onu společenskou prestiž. Mnoho takových mě učilo.
Škol mnoho, ba i učitelů - žáčků málo.
03. 09. 2012 | 09:40

neo napsal(a):

Homunkulus:

Kratší pracovní doba je u učitelského povolání celkem zřejmá. Nemají klsických 8h denně ani směny jako třeba manuální povolání. Levný oběd je levný oběd ze školní jídelny oproti dražším obědům v klasických restauracích.

Ten druhý graf jsem přehlédl. Je vidět, že jsme pořád východ. Ovšem není z něj zřejmé, jestli jsou platy ostatních VŠ u nás vysoké a nebo v ostatních zemích nízké . Především u Španělska a Portugalska je ten poměr velmi zvláštní a Řecko tam naštěstí není.

Pořád ale platí, že je to náročné povolání a mělo by být hodnoceno mnohem lépe. Chybí zde klasická tržní mzda. Nevyplývá z kvality, ale věku a odsloužených let. Tabulkové platy totálně deformují trh.

Podívejte se třeba na soukromé jazykové školy, kolik si tam učitelé vydělají.
03. 09. 2012 | 09:43

jogín napsal(a):

Kvalita učitelů se dá zdvihnout velice jednoduše, lékaři to provozovali už dávno. Chceš vyšší plat? Udělej si atestaci z předmětu, který učíš. A atestační komise nebude z peďáku, ale z fakulty, kde se učí příslušný obor.
03. 09. 2012 | 09:52

achjo napsal(a):

V soukromých jazykovkách učí často nekvalifikovaní kantoři, zhusta studenti - ti jsou nejlevnější - cca 180Kč na hodinu ..Brutto!! Podle toho taky ta výuka vypadá. Analogicky ve školství obecně.
Vždy mne pobaví argumenty o krátké pracovní době učitelů, 2 měsících prázdnin, levných obědech...
Proč je ve školství tak obrovská feminizace? Protože ženy lépe odolávají stresu. Ale taky právě proto se kantorstvo nikdy nevzbouří, podobně jako střední zdravotnický personál - samé ženské.
03. 09. 2012 | 10:30

mb napsal(a):

A co se týče prostředků vynakládaných na vzdělání - víte, ono se velmi často míchajíá dvě kategorie:

1. Rozpočtová kapitola školství
na straně jedné
2. Celkové výdaje na vzdělání v dané zemi.

Parabelum ... v obou těchto parametrech zaostáváme, a/le zdá se že to nikomu nevadí ...

těch 130% průměrného platu jsem udal jako částku která by motivovala kvalitní osobnosti vstoupit do systému školství ...

berte nebo nechte být ... stejně je to jen návrh - utopie ... utopický návrh ...

taky by bylo asi dobré zavést do škol(ství) institut supervize ... z terapeutického prostředí apod .... zdravím ...
03. 09. 2012 | 10:37

neo napsal(a):

achjo:

měl jsem na mysli kvalitní jazykové školy. A když už napadáte argument levných obědů, dlouhé dovolené a krátké pracovní doby, neměl byste vynechat i argumenty o náročnosti a nedocenění učitelského povolání.
03. 09. 2012 | 10:40

mb napsal(a):

vasja napsal(a):
Jo, možná to je náhoda, ale kolikrát když slyšim politika-vola a kouknu se co je to vlastně zač, tak je původnim povolánim učitel.
03. 09. 2012 | 06:05

to mi tedy některé vyjmenujte prosím ...

já vim akorát o Konrádu Henleinovi a pak o tomáši garique masarykovi ...
03. 09. 2012 | 10:41

sarah napsal(a):

nechutné,jak se tzv.elita stále snaží,aby mě stále víc.před bohem jsme si si všichni rovni,nevím.proč,když někdo dře 8h by měl mít 9000 a někdo.kdo si říká Učitel a je v práíci 4h děenně.by měl mílt 30 000. je to nelogické a nemorální.vš ichni v čr mámje pordprůměrné mzdy a ť jsme kdodkoli kromě tunelářů,manažerů.politiků a doktorů a učitelů a přávě tihle stále řvou.HNUS
03. 09. 2012 | 10:48

MaB napsal(a):

neo
Znalec neo za 23 let ani nepostřehl, že zde už dávno fungují stovky soukromých, církevních a neziskových škol, takže jeho plácání o jistotě státního sektoru s dotovanými obědy je dost mimo.
03. 09. 2012 | 10:49

mb napsal(a):

učitelé řvou jako lvi ... strašný jekot, hrůzný kvíl ... kdy dopadne konce svého ? nikdy nikde žádný cíl ...
03. 09. 2012 | 10:51

neo napsal(a):

MaB:

jistota státního sektoru se logicky týká jen škol zřizovaných státem. To byste mohl vědět.
03. 09. 2012 | 10:59

mb napsal(a):

neouši, tak přidal byste tedy těm učitelům alebo nie ?

zdáte se mi volaký rozpolťěný ...

maj levný vobědy dotovaný z fksp ... takže nic zvednout nepotrebujou, no ni ?
03. 09. 2012 | 11:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem celou řadu příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Pány Maxima a Abe normálního upozorňuji, že budou-li v této dikci pokračovat, začnu mazat úplně VŠE, co sem napíší. Nenechám tento prostor zničit nikoho, kdo si myslí, že hrubá urážka či nadávka popř. jejich oplácení patří do diskuse.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 09. 2012 | 11:08

Al Jouda napsal(a):

Článek i diskuze pod ním jsou bezcenné ! Každá profese je totiž u nás finančně podhodnocená, pokud se budou srovnávat se státy, které po roce 1945 nepoznaly komunistickou diktaturu.
03. 09. 2012 | 11:14

mb napsal(a):

jouda ... už je minimálně 22 let po diktatuře ... neměli (by) si demokratičtí politikové vzít stav školství a vzdělanost ( a kulturnost obecně) za své / svý ... ?

zatim ...
03. 09. 2012 | 11:17

MaB napsal(a):

neo
Napsal jste:
"Na straně druhé, je to převážně jistota fleku ve státním sektoru, za jistou odměnu s jistotou 8 týdnů dovolené, levnými obědy a krátkou pracovní dobou."

A to prostě není pravda. Kromě toho, že část regionálních škol prostě není státní (resp. krajská), tak jsou zde také tisíce učitelů na vysokých a vyšších odborných školách, kterých se vámi zmíněné požitky netýkají a jistotu fleku ve státním sektoru nemají. A to už jich pak bude víc, než to vaše "převážně".
03. 09. 2012 | 11:21

neo napsal(a):

mb:

mbouši, tak logicky, pokud umíte číst a nevyďobáváte si jen to, co se hodí, tak musíte vidět, že ano.

To že mají levný obědy, krátkou pracovní dobu či delší dovolenou na tom přeci nic nemění. To pouze konstatuji jako prostý fakt toho, že si ve státním sektoru zvolili jistotu a tyto benefity. Také jsem ale zmínil druhou stránku mince, a to, že jde o práci velmi náročnou, podhodnocenou a osobně bych ji nedělal ani za dvojnásobek průměrné mzdy.
Chce to nebýt afektovaný, předpojatý a číst pořádně co jest psáno.
03. 09. 2012 | 11:22

Jirka napsal(a):

co tu brečí učitele že maji mizerný platy co mají říkat lidi co berou 10000kc a maji z toho vyžít!!!!!!!
03. 09. 2012 | 11:25

mb napsal(a):

ja nejsem predpojaty neo ( uši ) ... jen z té skladby věty jakoby vyplývalo, že když maj ty levný vobědy ... tak že přidat nepotřebují ...

neo shodneme se na mé imaginární cifře 130% průměrného platu ... ???

zdravím ... :-))
03. 09. 2012 | 11:30

neo napsal(a):

mb:

to se neshodneme. Minimálně 200%.

a z té věty to vyplývá pouze pokud se nečte to ostatní,tedy když se vytrhne z kontextu.
03. 09. 2012 | 11:34

vasja napsal(a):

mb napsal(a):
vasja napsal(a):
Jo, možná to je náhoda, ale kolikrát když slyšim politika-vola a kouknu se co je to vlastně zač, tak je původnim povolánim učitel.
03. 09. 2012 | 06:05

to mi tedy některé vyjmenujte prosím
--------------------
Tak jo.
Slyšim nějakou Hanákovou a bum bác.
Gajdůškovou to samé.
Blekotu Chládka a zase.
Tři pokusy a vždycky třefa.
03. 09. 2012 | 11:37

mb napsal(a):

Hanáková je družinářka ... ne učitelka ...

gajduškovou moc neznám ...

chládek z čssd ? stínový ministr socdem ? ... viděl jsem jej několikrát a působil na mě pozitivně ...

horší je to u Polčáka ... kterej je taky myslim učitel, tam se to zdá být průser ... který ovšem patrně nevyplývá z toho, že by dotyčný byl učitel ...

zdravím ...

neo 200% průmerneho platu je nesmysl ... 130% by uplne stacilo, zdravim ...
03. 09. 2012 | 11:41

Abe Normalni napsal(a):

Pane Stejskale, mozna je problem ve Vasem ponekud podivnem pristupu k vzajmenemu urazeni diskutujicich. Nekterym tu zustavaji viset prispevky, ktere zjevene nemaji za cil nic jineho, nez napadat a dehonestovat druhe. A moje zkusenost je taka, ze si vsimat zacnete az kdyz do upozorneni clovek primicha sprosta slova.
Svuj nazor na me jste sedelil, toto je muj nazor na trend na Aktualne.cz
Podivejte se na kdysi skvele diskuze na Neviditelnem psu, kam to timto stylem dopracovali...Bud to regulujte poradne, nebo vubec.
Jinak je mi to samozrejme fuk, tyhle diskuze spis zivi Vas, nez me.
03. 09. 2012 | 11:42

Az napsal(a):

Maximus: Problém je, že stávka je neplacená, takže to je sice skvělé řešení pro hokejsty v NHL, ale pro české chudé učitele je to téměř nemožné.
Navíc, aby ta stávka měla účinek, tak by musela trvat nejméně měsíc, protože čeští politici a česká média sice dokáží spočítat kolik miliard stojí naši ekonomiku stávka v dopravě, ale stávce ve školství by se smáli - navíc by ji automaticky označili za vydírání, držení dětí jako rukojmí a podobnými propagandistickými hesly.
03. 09. 2012 | 11:47

mb napsal(a):

myslim že neo by to první označil za vydířání a držení dětí jako rukojmí ... že neo ?
03. 09. 2012 | 11:54

Cyanide napsal(a):

Ucitele v CR nejsou sami, rvou i jinde ve svete... A verte, ze ti se oproti tem ceskym maji jako prasata v zite. A co toho nauci! Ucitelka behem testovani deti doplnuje nedostatek vlastniho vdelavani zurivym googlovanim o rozmerech hektaru...(Clovek pak pomalu s laskou vzpomina na komouse.)Mezi nami, na toto odvetvi se geniove take moc nehlasi,ti nejlepsi uci na soukromych skolach, kde si vysi platu mohou diktovat dle svych schopnosti. A hura, Cesi anglicke modely kopiruji, prece nelze diskriminovat mentalne retardovane, hura, misto specialni skoly budou mentalne zaostali vsichni! Hlavne moc neprispivat, at uz na vybaveni skol nebo ucitelske platy. Ucitele ztraceji motivaci, ti nejchytrejsi ochazeji. Vyuka upada a dokonce "otitulovani absolventi univerzit" pisi pytloviny typu:"Dostal jsem medaily".
03. 09. 2012 | 11:58

neo napsal(a):

mb:

záleží na provedení.
03. 09. 2012 | 12:02

mb napsal(a):

hezké neo ... to je vývoj / posun ... :-))

pravičák a schvaluje to stávky ... :-))
03. 09. 2012 | 12:04

stejskal napsal(a):

Možná, pane Abe normální.

Nicméně na tom, co jsem výše napsal, to nic nemění. Buď zde budete dodržovat naše pravidla (a to bez ohledu na to, co dělají ostatní), nebo toto fórum nebude pro Vás.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Zkuste si zjistit/spočítat, kolik příspěvků pod kolika různými debatami se denně objeví na Neviditelném psu popř. jakou mají obě debatné fóra návštěvnost a systém přihlašování se do debaty. O mnohém to vypovídá.
03. 09. 2012 | 12:24

Pazout napsal(a):

Můj názor je, že učitelé si vyšší plat nezaslouží. Jsem lékař a během akce DO jsem si přečetl pár velmi závistivých a hloupých blogů od učitelů na toto téma, takže jim to teď vrátím.

1) Učitelé sice jsou vysokoškoláci, ale co si budem povídat, spíš na těch spodních příčkách náročnosti studia a prestiže. Pajdáky mají snad ještě mizernější pověst než ekonomky.

2) Počet odpracovaných hodin u učitelů je velmi malý. Spousta z nich učí třeba 5 hodin denně a často lze spatřit učitele, jak jsou už ve 14:00 doma z práce. Ať mi netvrdí že každý den pak až do večera opravují kopy písemek.

3) Nevěřím v náročnost takzvané přípravy na hodinu. Na základních i na středních školách je látka velmi jednoduchá a vysokoškolák s tím nemá problém. Pokud nějaký předmět něučí poprvé, ale třeba už pátý rok, tak má všechny podklady dávno zpracované a zaběhané, a příprava na hodinu je dle mého minimální

4) Zodpovědnost učitelů je velmi malá. Za to co naučí nemají zodpovědnost žádnou. Jediná zodpovědnost co mají je za hlídání děcek na výletech

5) Které jiné povolání má tolik volna a prázdnin jako učitel? Lidé mají 25 dní dovolené, a to si ji ještě nemůžou vybrat dle libosti. Učitel má prázdniny v létě, v zimě, na jaře atd.
---------------
Summa summarum: možná jsou učitelé i přeplacení v porovnání k ostatním vysokolským profesím po zohlednění platu na hodinu, ne od měsíce.
03. 09. 2012 | 12:35

Karel Pecka napsal(a):

Po absolvovani pedagogicke fakulty, stazi v nemecku a rakousku jsem hledal praci ve skolstvi - nulovy uspech, volali mi kupr. po trech letech... Odesel jsem do privatni sfery a nakonec jsem odesel i z republiky.
03. 09. 2012 | 12:36

Karel Novák napsal(a):

Jsem učitel. Mám další zaměstnání, abych vůbec přežil. Lidé, kteří tu kopou do učitelů, by si měli uvědomit, že bez kvalitní výchovy nemá tento národ před sebou dobrou budoucnost. Ale to jsou většinou lidé, kteří tu dobrou výchovu sami neměli, takže jim asi nechybí. Jen prostě tu bude časem více cizinců, kteří tu výchovu (např. k práci) budou mít. Takže za 100 let budeme tam, kam nás tito lidé postupně dostanou. Číňané jsou úspěšný národ . . .
03. 09. 2012 | 12:39

marcela obertová napsal(a):

Těžko se hodnotí co je hodně a co je málo, vzhledem k tomu, že učitelé vyučují 21 hodin týdně (to je ta práce co je vidět) plus nějaká ta příprava a vezmemme-li fakt, že mají cca 10 týdnů volna , tak mi jejich plat zase tak malý nepřijde. Pokud to porovnáme s jinou profesí tedy lékařů, ti za základní praconí dobu mají 15-25 tis hrubého za 40 hodin týdně plus samozřejmě služby, které jsou cca 18hodin týdně a dostaneme se k platu 30-45tisíc ,tak to tedy také pracují za málo, nehledě na to, že mají pouze 5týdnů volna ....... a co je tedy více náročného než se starat o lidské životy? A taktéž mají vysokoškolské vzdělání , musejí stálůe studovat a skládat atestační zkoušky, což učitelům odpadá. Nšehledě na to, že vyskokoškolsky vzdělaná setra při třísměnném provozu má 15-25 tisíc hrubého s nočmími a víkendy ..... takže další profese jež je finančně nedoceněná...... Pokud si zde nebudeme vážit vzdělaných lidí, oni nám začnou odcházet a bohužel se otmu děje čím dál více, protože nabídky sousedních států jsou pro určité profese velmi lákavé a nám zde zůstane spousta negramotných lidí, kteří s odvahou řídí tento stát :-)
03. 09. 2012 | 12:41

Jiras napsal(a):

No moc nevím proč si učitelé stěžují, mohou přece jít dělat něco jiného, nikdo je u učitelování nedrží. Pokud nejsem spokojen, tak to nedělám.. to platí obecně. Navíc pokud je to tak mizerně placený, že se tam tak hrnou ? viz:http://ostrava.idnes.cz/mnozi-ucitele-marne-shaneji-praci-dlm-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120903_1824359_ostrava-zpravy_jog
03. 09. 2012 | 12:42

hana napsal(a):

Vzdělání má klesající tendenci. Absolventi základních škol nemají základní znalosti. Je to tím, že je výuka nekvalitní? řekla bych, že ano. Prázdniny mají dva měsíce a to nepočítám jarní a další jiné možné prázdniny.
03. 09. 2012 | 12:42

Soňa napsal(a):

Dobrý den všem slušným čtenářům! Jsem dvojnásobná bývalá učitelka. Po studiu jsem učila 6 let, poté jsem přešla do soukromého sektoru. Pracovala jsem velmi usilovně, po večerech, mnohdy nocích - v době uzávěrek projektů, dotáhla jsem to na řidící pozici. Po 15 letech, kdy jsem sledovala školství jako matka školou povinných dětí, jsem znovu do školy vstoupila. Vydržela jsem dva roky! Jak ráda pracuju zase do noci (sama u pc), jak ráda zažívám stresy z blížících se termínů! Se školou se to nedá srovnat!!!!!!!!!!! 25 dětí, které na vás hledí, které musíte neustále sledovat, reagovat na podněty, hlídat vztahy, být ostražitý vůči konfliktům, spravedlivě je řešit, hledat cesty k těm, kterým se nedaří, zkoušet nové metody, načítat literaturu.... Ano, jsou to 4 až 5 krát 45 minut, ale tak přestávky, dorozy u oběda, odpolední příprava, oprava sešitů a písemek... Je to opravdu DŘINA! Kdo neokusil a jen kecá, není pro mně měřítkem. Vím, že jsou učitelé flákači, tak jako všude, ale to, že i excelentní učitel se pohybuje na úrovni 25 000 Kč hrubého je děs. Oni totiž ti excelentní a nadprůměrní svoje schopnosti často uplatní v jiném sektoru a školu opouštějí. Z mých mužských kolegů už ve školství není ani jeden - mají svoje firmy, jsou ajťáci, distributoři léčiv apod. A vězte, že to udělali jen kvůli platu!
Vím, že se vše platem měřit nedá, ale byl- li by plat učitelů vyšší, byla by větší konkurence, bylo by více mužů, byly by větší výsledky.
03. 09. 2012 | 12:46

Vít Pátek napsal(a):

Pane Munichu, vy byste mě rozesmál. Zvýšení platů učitelů na úkor ostatních výdajů už v regionálním školství nedávno proběhlo. Protože tyto výdaje byly už předtím směšně nízké (o dva řády nižší než výdaje na platy), platy se zvedly asi o 1 % a školy se ocitly téměř bez prostředků na provoz - a na nákup moderních učebnic či dalších pomůcek i na průběžné vzdělávání učitelů mají v podstatě nulu. Následkem toho jde kvalita výuky do kopru ještě daleko rychleji.
03. 09. 2012 | 12:47

František napsal(a):

Standardní demokratické zkonitosti.
Chce to více trpělivosti. Za krátko budou mít mizerné platy ti co jsou nyní spokojení. Hned bude učitelům lépe.
03. 09. 2012 | 12:49

mb napsal(a):

Karel Novák napsal(a):
Jsem učitel. Mám další zaměstnání, abych vůbec přežil. Lidé, kteří tu kopou do učitelů, by si měli uvědomit, že bez kvalitní výchovy nemá tento národ před sebou dobrou budoucnost.

... to je jim ovšem jedno ...

protože tam nedohlédnou, politikum je to putna a plánujou maximálně na čtyřletky bez delší vize ...

Jiras napsal(a):
No moc nevím proč si učitelé stěžují, mohou přece jít dělat něco jiného, nikdo je u učitelování nedrží. Pokud nejsem spokojen, tak to nedělám.. to platí obecně.

jistě máte pravdu ... totéž řekl učitelům Klaus ... když si stěžovali že mají málo peněz ... tak ať jdou dělat něco jiného ... problém je, že odejdou právě ti nejlepší a nejkreativnější učitelé ...

a právě o tom píše pan munich : .... jedná se o začarovaný kruh: výše platů -> kvalita učitelů -> úroveň vzdělanosti -> dlouhodobý růst hospodářství a kvality života.

a my se bavíme o tom, jak dostat kvalitu do škol ...

,... njn stane se ...
03. 09. 2012 | 12:52

mb napsal(a):

Vím, že se vše platem měřit nedá, ale byl- li by plat učitelů vyšší, byla by větší konkurence, bylo by více mužů, byly by větší výsledky.

... tak nějak ...
03. 09. 2012 | 12:55

Vašek napsal(a):

Hezká spousta grafů, ale je třeba si připomenout jedno, kdo umí - umí, kdo neumí učí. Na pajdák, který NELZE považova za vysokou školu, neboť nároky na jeho absolutorium jsou naprosto nesouměřitelné s tradičními VŠ (UK,ČVUT,VŠCHT ap.) šlo každé kopyto, které na normální vysokou školu nevzali, tudíž je hloupost srovnávat platy učitelů s platy absoloventů ostatních vysokých škol.
Netvrdím, že je to v pořádku, ani, že to tak musí být, ale za to, jaká "kvalita" učitelů je na základních a středních školách (až na vyjímky samozřejmě) jsou PŘEPLÁCENI a to dost.
03. 09. 2012 | 12:56

vasja napsal(a):

Soňa napsal(a):
Dobrý den všem slušným čtenářům! Jsem dvojnásobná bývalá učitelka......
--------------------------
Tak to je Váš konkrétní případ.
Já sehnal kamarádce, co dělá na základce kancelářskou práci za 30 000 s tím, že bude pracovat 8,5 hodin/den.
Nevzala to. Prý by musela brzo vstávat a 13:00 by nebyla doma a o prázdninách ani nemluvě.
03. 09. 2012 | 12:59

Jana napsal(a):

Vážení, mám kamarádku učitelku a ta by neměnila, plat dobrý a spousta volna (jsou na tom prý lidé hůř). Ti, co chodí stávkovat jsou prý remcalové, kteří budou remcat stále, i když budou brát 50tis.
03. 09. 2012 | 13:01

Jiras napsal(a):

No spíš je to jako všude jinde o zákonu nabídky a poptávky. Až bude učitelů málo a nikdo to nebude chtít dělat, tak se holt ty platy zvednout budou muset. Pokud je to však nastaveno, že je učitelů nadbytek, tak holt není tlak na další zvedání výplat. Další stránka věci je to, že sice třeba v Praze, či dalších velkých městech se dá vydělat jinde daleko lépe. Nicméně v regionech je učitelství prostě jistota pohodlného života.

Příklad z praxe je moje sestřenice, která ač vzděláním VSCHT, nemá potřebu jít do soukromého sektoru vydělávat majlant, ale libuje si učením na gymplu a když se ji ptám proč nejde jinam, kde by měla víc, tak reaguje.. hale ale to volno, dovolená, pohoda a žádný stresy na škole jsou k nezaplacení - za ty prachy zlatý...
03. 09. 2012 | 13:02

Marie239 napsal(a):

Ad Pazout:
naprosto souhlasím: projděte se kolem školy ve 13.00 hod.- neuvidíte ani nohu...Dávno neplatí rovnítko mezi výší platu a kvalitou učitele. Bohužel...
03. 09. 2012 | 13:02

Bledule napsal(a):

Já mám dojem, že politika státu není zvyšovat vzdělanost národa, ale naopak snížit. Proč? To je jednoduché, nevzdělaní lidé se lépe " oblbnou "sliby a lesklým pozlátkem. Vláda potřebuje manipulovatelnou masu lidí bez vlastního rozumu než chytré šťoury. Proto to financování školství(platy učitelů jsou v tom až na posledním místě). Ten, kdo má děti ve škole jistě ví, za co všechno se teď musí platit a před 10-ti lety to bylo zadarmo. V blízké době můžeme očekávat velmi příjemně naplněné třídy kolem 34 žáků. Není výjimkou už nyní 32 dětí v 1.třídě. A to pouze v rámci úspor. Kam si asi naši vládní představitelé dají své děti? Do ZŠ v Chomutově? Ve Varndsdorfu? Do státní školy v Praze? Oni mají na to, aby si vzdělání zaplatili. A ostatní....? ......nejsou důležití.
03. 09. 2012 | 13:05

Steve napsal(a):

Parabellum je opravdu inteligent. Není schopen pochopit, že Dr. Honzák naráží na jeho přezdívku.

Para bellum lat. - připravuj válku.
03. 09. 2012 | 13:06

Eleshar napsal(a):

Vašek:
Nevím, co myslíte tím, že "pajdák nemá srovnatelné nároky s tradičními VŠ, např. UK", když pedagogcká fakulta v Praze je součástí University Karlovy...:) Taky asi budete pěkný nedouk, že? Jinak zajímalo by mě, kolik těch vysokých škol jste absolvoval, že tak expertně srovnáváte jejich nároky.

Jinak když ta místa nezaplatíte, tak tam prostě kvalitní uchazeči nepůjdou, pokud mají příležitosti jinde. To poslední zvýšení platů bylo sice prima, ale proběhlo na úkor jiných výdajů na školství a navíc se týkalo jen nástupních platů, takže výsledkem je slušný nástupní plat, ale naprosto nulový platový postup, čímž taky nikoho nenamotivujete. Mimochodem, nedávno tu byl pěkný článek od Aktuálně, že horší ve financování základního než ČR je v Evropě (ne v EU, v Evropě) pouze Balkán.
03. 09. 2012 | 13:07

Klementina napsal(a):

Mladí učitelé od nás utíkají!! Tedy ti mimořádně šikovní. A to je strašně špatně.
03. 09. 2012 | 13:08

Džoon napsal(a):

To Parrabellum, či jak se nazývá. Vážený pane či paní, Vaše demagogické a zavádějící názory mě silně uráží. Jsem manžel učitelky ZŠ, vyučující anglický jazyk, počítače a tělocvik na 1.stupni ZŠ. Podotýkám, je aprobována na vyšší stupeň, před mateřskou dovolenou dělala asistentku na VŠ. Nyní ke stávající situaci.

Dopředu říkám, že by všichni učitelé MŠ, ZŠ a možná SŠ měli jít do stávky. Jejich platy jsou mizerné, jejich sociální uznání častokrát i díky platu taktéž. Např. když si zedník, či kterýkoliv šmejd ze státní správy jde stěžovat, tak je silně arogantní už jen kvůli tomu, že si tzv. s učiteli všichni doposud vytírali řiť. Přidávalo se policajtům, vojákům, doktorům a dalším a na ně nezbylo.

Když náhodou, hned jim sebrali osobní ohodnocení, takže výsledek byl +0. Už vůbec nekomentuji prostředky na pomůcky, další vzdělávání atd. Nejsou a nebudou. Přitom policajti, vojáci, doktoři si vydržkují všechno a netrpí.

Teď k platu - moje žena konkrétně pracuje ve škole, ale domů si nosí práci ve formě ohodnocení písemných prací, kontrolu dom.úkolů a musí dělat přípravy na další den či dny. Končí cca 0100 hod ráno. Začíná kolem 2000. To velmi mění pohled na hodinovou mzdu, milý zlatý.

Na začátku školního roku bych nechal všem změřit hladinu psychické rovnováhy a 30.6. taktéž, to byste viděli, jak dokážou milé ne/vychované děti s učitelem zacloumat.

I z těchto důvodů všem radím, aby táhli za jeden provaz a šli stávkovat. Když pár dní budou zavřené školy, zhroutí se stát, málokdo bude mít možnost hlídat děti a možná to konečně někoho trkne.

No a nyní ta realita, manželka pracuje na 1/2 úvazku a její čistý příjem je 8.600 Kč.

Zdá se vám to opravdu adekvátní studiím, titulu a nervům s dětmi?????
03. 09. 2012 | 13:12

Drahuše napsal(a):

Myslím, že učitelské povolání náročné je a sama bych to dělat nechtěla. Nevidím ale žádný velký finanční rozdíl mezi ostatními VŠ, zejména přepočtem na hodiny. Jejich volné dny dělají starosti všem rodičům, kteří nejsou ani schopni všechna ta volna pokrýt jejich dovolenou. Prodloužené svátky, ředitelská volna, všechny prázdniny atd. O děti se musí starat babičky-pokud jsou, nebo se střídají s mámou a tátou a rodinné dovolené jsou omezené. Bohužel se takto už začínají chovat i MŠ. Ať dostanou přidáno, ale ať je vyřešen tento problém.
03. 09. 2012 | 13:14

analfabet napsal(a):

Nehodnotím žádný vysokoškolský plat podle uvedených tabulek. Jediné kritérium, které má smysl, je HODINOVÁ mzda, vztažena na celý rok včetně prázdnin !!!
Učitel má pracovní dobu 100 hodin měsíčně, 8 týdnů placené dovolené a volné svátky, lékař v nemocnici 250 hodin měsíčně vč. nocí a svátků a 4-5 týdnů dovolené,
atd. a další profese . . . Výše mzdy je tímto zcela zavádějící!
03. 09. 2012 | 13:17

babočka napsal(a):

Každá profese je potřebná. Ti, co mají malé platy by měli volit komunisty. To samé důchodci. Nikoho jiného chudí nezajímají. Společenské žřízení, kdy různí manažéři berou plat ve statisících a přitom je živý státní majetek je zlodějna a ne kapitalizmus. ODS ať si volí bohati. Ale volit ČSSD nebo jiné strany a spolky je hloupost a nikdy by se dnešní stav nezměnil. Viz pan Vlček, Ráth a další levičáci, ale jen ústy.
03. 09. 2012 | 13:18

jar napsal(a):

Ovšem většina ost. vysokoškoláků má ca dvojnásobnou pracovní dobu a čtvrtinovou dovolenou, takže v přepočtu na hodinovou mzdu z toho vycházejí učitelé velmi dobře, hned za poslancema a mafiosama.
Zase nějaký Jojo měří jablka s hruškama, kdo má volno od jara do podzimu, na podzim, o Vánocích, o Velikonocích, kdo pracuje 3,5 hod denně?
Kecy o přípravách si nechte, to dělají i ostatní a musí tomu věnovat více času a úsilí než opravám hrubek v diktátech.
03. 09. 2012 | 13:19

Richard napsal(a):

Před deseti lety jsem maturoval na Gymnáziu. Z našeho ročníku šli na vysokou snad všichni, ovšem Ti co sotva prolezli, šli na pedagogické fakulty. Proto se není čemu divit, že se jedná o nejhůře placené vysokoškoláky. Kdyby byl učitel dobře placený, tak bych byl tam a nestudoval dvě vysoké a neotáčel se u nás ve firmě.
03. 09. 2012 | 13:22

Gabriela napsal(a):

Drahý Parabellum,
nemá smysl Vám lát. Jednak to udělali ti přede mnou, jednak to Vy nikdy nepochopíte. Jen se chci zeptat, zda odhadnete, kolik gramatických nedostatků je ve Vašem úvodním příspěvku. Jestli se dáte podat, pak dvě relativní a osm hrubých chyb. Vy se ke školství raději nevyjadřujte.
03. 09. 2012 | 13:22

Dedek napsal(a):

NENÍ UČITEL JAKO UČITEL Vysokoškolští učitelé, anejen aaby si vydělali, ale také využitli svou kvalifikaci souběžně učí na nkolika VŠ a ještě konzultují. Je otázka zda je to ideální, ale funguje to. Tragické je postavení učitelů na Z a S Š. Přes ujišťování jak "makají" od slunka do slunka a celé prázniny je spíše max 5 hodin denně a 10 měsíců v roce normou (máme dva ve vchodu vedle. Schopnost organizovat a vést nějaké kroužky (model "vesnický učitel" = centrum aktivit a i samotná ochota je mizivá. Tak pak o čem to je?.
03. 09. 2012 | 13:23

učiteližák napsal(a):

Dobrý den,

Už Váš "dlouhodobý příčinný řetězec" je velmi diskutabilní a zjednodušuje celou problematiku. Tvrzení; "úroveň vzdělanosti -> dlouhodobý růst hospodářství a kvality života" lze označit spíše za zbožné přání, které je snad výrazem určitého ideálu. Historická zkušenost je ale dost složitější. Stačí vzpomenout případ Německa, které svého času bylo zcela jistě nejvzdělanějším národem na světě a to jak na úrovni prosté gramotnosti, tak na úrovni nejvyšší univerzitní elity. To kde skončilo jejich hospodářství a kvalita života po světových válkách netřeba rozebírat.

A souvislost "výše platů -> kvalita učitelů" rozhodně není jednosměrná, spíš by měla být protisměrná, než uvádíte Vy.
A nebo jinak: Jestliže většina lidí stráví ve škole 12-18 let. Čím to asi bude, že platy učitelů jsou jaké jsou a krom nich samotných to moc lidi netrápí? Jsou snad všichni zaslepení a nedokážou učitele ocenit, nebo spíš platí, že na dobrého učitele, který je opravdu hoden ocenění, člověk narazí/l jen zřídka?

Ano, systém je třeba vždy analyzovat a snažit se jej optimalizovat, neboť pak snadno všechno semele na beztvarou kaši, vždy je ale třeba začínat u sebe...
03. 09. 2012 | 13:23

Vašek napsal(a):

Eleshar,
pro Váš klid, není to sice naprosto relevantní, ale dobře, absolovoval jsem stejný ústav jako autor článku.
Někteří moji vrstevníci chodili na pajdáky v HK a ÚnL, takže jen pro srovnání hned v 1. semestru na FEL 5 zkoušek+kl. zápočet a další zápočty, na pajdáku v ÚnL jedna! zkouška z nějaké psychologie či co to tehdy bylo (přece jen je to přes 20 let).
Pojem jako diferenciál byl pro studenty těchto "prestižních" škol naprosto sprosté slovo, které nikdy neslyšeli. Už tehdy jsem žasnul, co lze také považovat za vysokoškolské vzdělání.
Jak pravil Kodet v Pelíšcích: "Není voják, jako voják!" a já říkám není vysokoškolské vzdělání, jako vysokoškolské vzdělání. Znám pár učitelů osobně , syn studuje víceleté gymnásium, což by měla být jedna z nejlepších škol v našem systému a někteří učitelé nejenže mají naprosto mizerné všeobecné znalosti v oborech , které nevyučují, ale dokonce MENŠÍ znalosti ve svém vlastním předmětu než já, jež jsem VŠ technického směru opustil před cca 20-ti lety a živím se obchodem - přijde Vám to normální?
03. 09. 2012 | 13:24

Richard napsal(a):

Před deseti lety jsem maturoval na Gymnáziu. Z našeho ročníku šli na vysokou snad všichni, ovšem Ti co sotva prolezli, šli na pedagogické fakulty. Proto se není čemu divit, že se jedná o nejhůře placené vysokoškoláky. Kdyby byl učitel dobře placený, tak bych byl tam a nestudoval dvě vysoké a neotáčel se u nás ve firmě.
03. 09. 2012 | 13:24

Soňa napsal(a):

Dobrý den všem slušným čtenářům! Jsem dvojnásobná bývalá učitelka. Po studiu jsem učila 6 let, poté jsem přešla do soukromého sektoru. Pracovala jsem velmi usilovně, po večerech, mnohdy nocích - v době uzávěrek projektů, dotáhla jsem to na řidící pozici. Po 15 letech, kdy jsem sledovala školství jako matka školou povinných dětí, jsem znovu do školy vstoupila. Vydržela jsem dva roky! Jak ráda pracuju zase do noci (sama u pc), jak ráda zažívám stresy z blížících se termínů! Se školou se to nedá srovnat!!!!!!!!!!! 25 dětí, které na vás hledí, které musíte neustále sledovat, reagovat na podněty, hlídat vztahy, být ostražitý vůči konfliktům, spravedlivě je řešit, hledat cesty k těm, kterým se nedaří, zkoušet nové metody, načítat literaturu.... Ano, jsou to 4 až 5 krát 45 minut, ale tak přestávky, dorozy u oběda, odpolední příprava, oprava sešitů a písemek... Je to opravdu DŘINA! Kdo neokusil a jen kecá, není pro mně měřítkem. Vím, že jsou učitelé flákači, tak jako všude, ale to, že i excelentní učitel se pohybuje na úrovni 25 000 Kč hrubého je děs. Oni totiž ti excelentní a nadprůměrní svoje schopnosti často uplatní v jiném sektoru a školu opouštějí. Z mých mužských kolegů už ve školství není ani jeden - mají svoje firmy, jsou ajťáci, distributoři léčiv apod. A vězte, že to udělali jen kvůli platu!
Vím, že se vše platem měřit nedá, ale byl- li by plat učitelů vyšší, byla by větší konkurence, bylo by více mužů, byly by větší výsledky.
03. 09. 2012 | 13:24

Milada Vývodová napsal(a):

Jsem kvalifikovaná učitelka,která se po tříleté rodič.dovolené vrací do práce a byla za mě vzata nekvalifikovaná náhrada,ale kamarádka ředitele,tak jakmile nastoupím,budu propuštěna.
Nevadil by mi ani poloviční úvazek,učitelství nedělám pro peníze,ale chci vychovávat a vzdělávat mladé lidi.
Žádnou práci v mém okolí ale nemohu sehnat.Je málo dětí a všude si ředitelé drží jen své známé.Takže v lednu skončím na úřadě práce.
Klidně bych dělala kantořinu i za míň.Když jsem v roce 2000 začínala,měla jsem 7000Kč hrubého, teď nastupující mají 20000Kč.
Myslím,že je to dost a já bych to dělala i za 15000Kč hrubého s dvanáctiletou praxí.
Kdo hledáte učitelku,která miluje svou práci a miluje lidi a děti,ozvěte se mi na pimpik@centrum.cz
Jsem z Moravskoslezského kraje.
03. 09. 2012 | 13:25

Marie239 napsal(a):

O platech učitelů a ekonomické (potažmo politické) situaci v naší zemi se ví již delší dobu. Proč tedy ti nebozí učitelé začali vůbec studovat na pedagogických školách? Čekali na zázrak? Udělali pro to, aby měli vyšší platy, něco navíc, tím myslím výchovu dětí (ne mentorování jednoho či dvou předmětů)? Zaznamenali jsme nějakou jejich aktivitu směrem k veřejnému životu, kromě trvalého remcání ohledně malého platu? Za svou současnou pozici a autoritu si mohou jen sami.
03. 09. 2012 | 13:27

Baron Berta napsal(a):

No jsem prekvapen, ubohosti nekterych komentaru. Kazdy se tady bavi o tom jaky plat si ucitele zaslouzi, jak dlouho maji pracovat a jestli jsou dulezitejsi nez profesem ktere tady nekteri uvadeji v tabulce, ale nikdo z Vas panove a damy tu praci podle vseho nikdy nedelal. Nevim jak je to mozne ze si osobujete pravo hodnotit profesi ucitele, ja osobne si nedovolim hodnotit praci profesi uvedenych v tabulce , nic o ni totiz nevim. Kazdy si mysli, ze posle sveho tupecka do skoly a skola a ten tupec ucitel ma za povinost promenit ho v genia. Vetsina z Vas ma potize zvladnou sami sebe a sve deti, ale po ucitelych chcete aby delali prvotridne to co nezvladate sami. Doporucuji Vam nastoupit na nekterou z nasich skol a par let tam vydrzet. S platy to vidim takto: kouknete se kolik berou ucitele na privatnich zakladnich, strednich a vysokych skolach, spocitejte si jestli mate na skolne a vysledek je jasny. Problem je v tom, ze socialni stat udrzuje socialni skolstvi proto, aby jste i Vy mohli svoje detecky poslat do skol a pritom nedelali jen na skolne. Myslim, ze by se kazdy z diskutujicich sakra divil, kdyby mel platit skolne podobne jako je tomu napriklad v USA. Kolik z Vas chytrolini by na to melo, v pripade, ze by se socialni stat CR vzdal sve role a nechal skolstvi fungovat stejne jako privatni firmy? Stejne je to s lekari ve verejnem zdravotnictvi se nikdo nepta, jestli kourite pijete jako duha, jste obezni jezdite po silnici jako silenci, proste se seberete a jdete k doktorovi. Vubec Vas netrapi, ze cucate penize nekoho, kdo se tak nechova. Nejste-li spokojeni, pak je doktor stejne jako ucitel oznacen za blbce. Kdyby VZP vystupovala jako privatni pojistovna po kazdem pozadovala prohlidku a na jejim zaklade Vam navrhla pojistny plan tak si vetsina z Vas k doktorovi nedovoli jit protoze by Vas to zruinovalo.
Dobri ucitele a dobre skoly budou v pripade, ze stat prestane fungovat jako socialni zajistovna a partaje prestanou pouzivat skolstvi (to same se tyka zdravotnictvi)jako nastroj volebni kampane a reknou svym volicum pravdu. Zatim tomu tak neni tak budte radi. Ve skutecnosti se jedna o statem organizovany parazitismus spolecnosti na uvedenych profesich vyuzivany politickymi partajemi k ziskani volicu ve volbach.
03. 09. 2012 | 13:27

lanthir napsal(a):

Něco faktografie:
- pracovní doba učitele ZŠ a SŠ v tuzemsku se pohybuje kolem 45 -50 hodin (to, o čem zde většina lidí hovoří je pouzepřímá vyučovací povinnost; kromě oprav a příprav na výuku něco spolkne i příprava pomůcek (motivovaní učitelé dělají i takové věci), administrativa (neoblíbená), dozorové povinnosti, vlastní vzdělávání (za své zpravidla), co dva roky změna koncepce výuky, školy atp., projekty, často prevence toho, co společnost při svém selhání deleguje na školu atp., atp., atp. (k tomu hluk, stres a další...) doporučuji vyzkoušet na vlastní kůži; řada těch prací se odehrává doma po večerech, kdy ostatní mají volno.
Učitelé nejsou jen absolventi peďáku, na druhém a třetím stupni (6. třída až konec SŠ učí absolventi odborných VŠ (matfyz, přírodověda, filda aj.).
- pracovní doba v zemích EU uváděná ve výkazech zahrnuje i dodatkové aktivity (viz výše).
- soukromé školy jsou v Česku (na rozdíl od Británie např.) placeny i z vašich daní (poměrnou částkou - např. u SŠ to dělá 80% na žáka školy státní).
- plat VŠ učitele na FF UK v Praze po 28 letech praxe je kolem 23 000,- HRUBÉHO (ale např. brněnská Masarykova univerzita je skoro na dvojnásobku).
- úvazek VŠ učitele na státní vysoké škole např. ve Vídni jsou 2! hodiny týdně (pokud učí více má za to peníze navíc) - ostatní je čas na přípravu vzdělávání se a vědu, kolik je to v tuzemsku?
03. 09. 2012 | 13:32

Martina K napsal(a):

Me docela zaujaly ty grafy, konkretne Finsko. Neni to zeme s nejlepsimi vysledky v mezinarodnich testech zaku v Evrope? A presto jsou tam ucitele placeni pod prumerem vysokoskolaku, extreme vice ( v porovnani s CR) se o tu praci zajimaji zaci ve spodni polovine gramotnosti a Finsko dava, vzhledem k HDP na hlavu, o malinko mene penez na zaka nez prumer. Jestli jsou tedy mezinarodni testy nejakym meritkem vzdelani v dane populaci-coz si myslim, ze jsou, nejsou vysledky zpusobeny ani penezi na vyplatni pasce ucitelu, ani kvalite populace zajimajici se o tuto profesi ani vydaji na zaka. Myslim, ze by bylo dobre uvazit tento fakt v nekonecnych diskuzich o vzdelani na tomto serveru....
03. 09. 2012 | 13:36

Moiry napsal(a):

Dobrý den,

moc mě baví žvásty spousty nedouků, kteří se ve škole flákali, pak byli nuceni nastoupit se svými hroznými známkami na obory, které je předurčovaly k nižším platům. Pročpak pláče dělník, který si odbyde svých osm hodin v práci a pak jde s čistou hlavou domů? Kdyby se víc učil, mohl do 25 let studovat a pobírat plat vyšší!!!
A učitelé? Nenechte se vysmát, že jdou po 4 hodinách domů! Je spousta škol, kde učitel musí na pracovišti trávit 8,5 hodiny a během této doby musí stihnout odučit, opravit písemky (pravda, tělocvikář těžko něco opravuje) a zároveň se připravit na další den. Jinde to řeší tak, že učitel může po skončení vyučování jít domů, ale práce mu zůstane na doma. Kdo někdy s nějakým učitelem žil, je rád, že má svou práci. Většina těch, co tu řvou, že učitelé jsou banda lenochů a nedouků se dvěma měsíci prázdnin (což ani není pravda, protože polovina toho padá na další vzdělávání), by po týdnu papírování ve škole se třiceti žáky a mnohdy i jejich rodiči v patách skončili na kopečku.
Každá práce má něco - dělníka bolí ruce a tělo, řidiče mozek a zadek, učitele hlava a nervy.
A jen pro zajímavost, tady je odkaz na tabulkové platy učitele. Podotýkám, že jsou brutto:

http://www.ceskaskola.cz/2011/11/nova-platova-tabulka-pedagogickych.html

Ještě se divíte, že je školství přefeminizované? Žádný muž nechce nosit po 10 letech praxe domů 19.000 Kč.
03. 09. 2012 | 13:36

Vašek napsal(a):

Moiry,
právě jste si velmi hezky odpověděl, kdyby se byli učitelé lépe učili a studovali prestižnější a náročnější obory, měli by lepší peníze( jenže na to asi jaksi neměli), čili z Vámi uvedeného vyplývá ona skutečnost, že jde o lidi nepříliš nadané a tudíž beroucí mzdu, jako si zaslouží ( i když i o tom by se dalo diskutovat).
03. 09. 2012 | 13:41

Marie napsal(a):

Jsem střední (spíše starší) učitelská generace. Z mých spolužáků z pedag. fakulty (2. st. ZŠ) jich tři čtvrtiny odešly ze školství, zůstává nás jen několik. Důvodem nejsou ani tak peníze a nízký příjem, kdo za mě chodil na učitele, ten věděl, že to nebude zlatý důl. Šli jsme učit, protože jsme rádi pracovali s dětmi a měli rádi svůj obor. Důvod, proč během minulých 15ti let nadšenci odcházeli, bylo především zhoršení podmínek pro práci. V rodinách se o škole a učitelích mluví často jako o nutném zlu, děti chodí do školy nemotivované, nikdo je nevede k nutnosti vzdělávat se, poznávat svět, že je to dítěti prospěšné a nutné pro uplatnění v budoucím životě. Vzdělání se dá obejít, proplout nástrahami, opsat, zašvindlovat. Děti s takto špatně nastavenými hodnotami pak velmi snadno strhnou i ty zbytky ostatních. Málokdo vydrží takový nápor - dennodenně trpělivě vysvětlovat, znovu a znovu přesvědčovat, přemlouvat, prosit, aby udělali úkoly, když ve škole toho moc nepochytí... Mí kolegové, kteří odešli, na sobě zjistili i důsledky kantořiny. Začali duševně ploštět, museli ubírat a redukovat učivo až k neúnosnosti, cítili se být tupějšími a hrubšími. Těžko se to vysvětlí někomu, kdo nikdy neučil, ale učitel opravdu nasává duševní úroveň svých žáků - protože se jim musí neustále přibližovat, vciťovat se do nich, hledat souznění. Je to šílená daň za tuhle práci. A pocity marnosti.

A co chci ještě říci. U nás jsou platy kantorů mizerné (manžel je docent na VŠ, tři roky je už bez osobního ohodnocení a je na nejnižší hranici tarifu - ve věku před penzí bere 22 tisíc hrubého). Berou je ale jak výborní pedagogové, tak ti velmi slabí. O kvalitě učitelů se nemluví, znají ji částečně jen žáci, ostatní kolegové, ředitel a školní inspektoři, pokud se jdou podívat do hodin výuky, a ne jen do záznamů školy. Jeden z prvních kroků by měl být zavedení kariérního řádu, ale ne formou vzdělávacího byznysu k tzv. školení od pochybných firem, ten učitelé nepotřebují.
03. 09. 2012 | 13:42

wendy napsal(a):

jooo, udělají si přípravy a vydrží s nimi zbytek učitelské kariéry ve škole a mají na to, dělat další zaměstnání- viz jedna se stavební fakultou učí, první rok prý byl drsný, musela se do učení dostat, nemá ani psychologii učitele- neumí učit(takových je, kteří neumí vyložit látku a děti jsou blbé a nechápou) a dělá si vedle vlastní další kšefty, ze svého vystudovaného oboru, kde bere víc jak ve škole a libuje si pohoda, prázdniny atd.(A co vedle toho knihovníci? se státními platy?)tak jaké grafy a tabulky? neumí učit, to je důležité.těch pár dobrých je na vysokých a ve světě na základkách a průmyslovkách ,síla
03. 09. 2012 | 13:43

brouk napsal(a):

Všichni chytří ví prdlaj o pracovní době učitelů....Všichni si myslí, že odučí a zdarec... přála bych vám si to zkusit nebo aspoń mít v rodině učitele....pak byste přišli z práce kolem 15-16té a večer až je klid například pracovali další 2-3 hodiny například na šablonách pro EU, evidenci šk. mléka, aktualizaci nebo tvorbou tem. plánů, aktualizací webových stránek, tvorbou článku pro spřátelenou školu ze slovinska, úpravou fotek z právě proběhnuté akce 5. třídy a teprve pak se dojde k přípravě hodin na příští den....že učitel pracuje 3,5 hodiny, to může napsat akorát ten chytrolín, který vůbec neví, o čem dnešní učitelování je.
03. 09. 2012 | 13:47

gaia napsal(a):

jak čtu zdejší diskusi, tak mám dojem, že tu diskutuje, tak 5 lidí, z toho tak 3 nenávidí učitele a těchto 5 lidí změnami nicků vygeneruje tolik názorů.

Učitelé mají o trochu delší dovolenou, to souhlasím, ale je to zase daň za to, že si ji nemohou vzít např. v květnu, kdy je nejkrásněji v Alpách nebo v září, kdy je nejkrásněji v Toskánsku a vůbec mimo sezónu, kdy je všude nejlevněji.

Jinde zas mají jiné výhody, třeba režijku nebo služební auto k dispozici, či mobil nebo notebook. Ostatně 5 týdnů dovolené má spousta lidí. Učitelé mají tedy 8, ale ty 3 týdny mají benefit, že si to tedy nemohou vzít kdy chtějí.
Výhoda je také, že nemusí brzy vstávat, že se učí až od 8 a ne od 6. to by také mohli lidé, co vstávají o páté závidět.

Obědy ve školní jídelně jsou levnější než v restauraci, ale zase nemáme stravenky a dělají se dětská jídla, velmi často krupičná kaše nebo různé nákypy, žemlovkou počínaje po rýžový či sojový, na to pak stejně málokdo z učitelů chodí a dotace z FKSP tak propadne. To také netřeba závidět.

a pracovní doba, její délku může závidět tak leda někdo, kdo nikdy neučil. Je to na 8,5 práce jako každá jiná.Navíc málkodo dokáže na prahu při odchodu zaklepat hlavou a už si to domů nenosit. Učitel je navíc učitelem pořád, i ve svém volnu, zvlášť na malém městě to je nepříjemné, pořád vás někdo zdraví, v neděli vás někde vidí a už se vás v pondělí na to ptá, co jste tam dělala, s kým byla a jak se líbilo. Že se jim líbilúnelíbil váš kabát, či že jste se mračila.
Tudíž učitel je v práci 24/7 po celý rok. Touží po anonymitě, ale tu nenachází.

Takže s tím bych také neoperovala.

Dále spousta učitelek má třeba bohaté muže a tu práci dělá jako koníček, tudíž ani ten plat bych tedy nekritizovala.

Učitelé v ČR vždy měli málo a za Marie Terezie byli placeni jen v naturáliích, proto také učitele dělali jen vysloužilí vojáci, co měli rentu a také to šlo.

Titulek bych spíš změnila na

Vybrat si Sisyfovskou práci, či ne?

Protože učitelování Sisyfovská práce je.

A vzhledem k tomu, že se bude odsunovat věk odchodu do důchodu a v práci budete nuceni být až do smrti, pak tedy dělat tuto práci až do smrti samozřejmě kvůli jejímu Sisyfovskému charakteru samozřejmě nelze.
A vzhledem k tomu, že pedagogika je dost úzká specializace, tak rekvaůlifikace je dost problematická, navíc vás po únavě, třeba ve 45 nebo 50 bez praxe stejně nikde nevez mou.

Tudíž já odpovídám, na otázku v nadpisu jasně NE.

Být učitelem se nevyplatí. A to nemluvím o penězích.
03. 09. 2012 | 13:47

Call napsal(a):

Jednoduché: trh má samoregulační funkci, takže kterýmu kantoru se to nelíbí, ať jde dělat třeba instalatéra, chci je vidět, ha ha.
Za další: jak se trestá a postihuje, když učitel na ZŠ učí hrubky a nesmysly? Nijak! Zodpovědnost je tedy kde?
Žvásty o přepracovaných učitelích si nechte, nikdo jiný se v létě nenudí, a především: ostatní také čtou, studují, vykazují administrativu na pracovišti, ale do pracovní doby se jim to velmi často nezapočítává, tomu musejí věnovat svůj volný čas a dělat to po pracovní době. A chce to rozhodně více soustředění než mletí téhož po několik let - mnozí učitelé ani neaktualizují novodobé poznatky, a že by měli!!! Ještě za to klidně zhoršují známky ap.
A učitel, který jde prodávat léčiva - ať jde, na to berou středoškoláky, tak se tu neohánějte VŠ, to jsou prostě jen úplatní amorální prodavači, toť vše.
03. 09. 2012 | 13:47

milda napsal(a):

výše platů učitelů je naprosto neadekvátní s porovnáním odpracovaných hodin. je třeba jim platy snížit a ne zvyšovat !!! no a jestli má ministerstvo školství miliony na zalistování velké ceny brna, tak ať prosím už učitelé neotravují svět se svým platem !!!!!!
03. 09. 2012 | 13:50

Nikola napsal(a):

Studuji dálkově filozofii, což je dle mého soudu několikrát náročnější studium než to, co potřebují učitelé, aby mohli učit....můj plat je na plný, 40 hodinový úvazek 8900 Kč čistého ( po 6 letech praxe v administrativě). Biju se do hlavy, že jsem se nedala na něco snadnějšího, co by mi při dvacetihodinovém úvazku dalo dohromady dvacet tisíc! Od příštího týdne mám v plánu začít okusovat zdi, abych místo svého jídla mohla dceři dopřát podzimní boty!
03. 09. 2012 | 13:51

Lucka napsal(a):

Dobrý den!
Tak nevím, co si myslet....ono všude je něco a všude se najdou lidi, kteří práci šidí..já jsem učitelka na gymplu (momentálně na MD)a za sebe musím říct, že do práce jsem chodla na 7.00, málokdy jsem odešla před 15.00. Domů jsem si snažila písemky apod. nebrat, ale ne vždy to šlo, většinou jsem během týdne něco opravit, připravit, napsat atd. musela. Pravda je, o kterých učitelích tu mluvíte...Zda o těch, kteří dělají něco "navíc" než že učí (projekty, doučování, mezinárodní spolupráce, soutěže...) a po nějaké době se opravdu cítí nedocenění, protože dostávají o 500 Kč na osobním více než učitelé, kteří pouze odučí své hodiny a pak je ve škole nikdo nevidí...nebo o učitelích, kteří chtějí přidat, protože "přece učí už 15 let"...jak někdo poznamenal, proč by měli mladí chodit do tohoto sektoru, když jinde jim za odvedenou práci opravdu zaplatí...se zahraničím bych nesrovnávala...např. ve Španělsku mají po 5 letech praxe ve školství nárok na rok volna (neplaceného, ale drží jim místo) nebo v Holandsku si 2 manželé-učitelé, kdy každý pracuje na půl úvazku, si bez problémů pořídí dům a dítko...
03. 09. 2012 | 13:51

neo napsal(a):

gaia napsala velmi zajímavý příspěvek a je to jeden z mála jejich příspěvků se kterým mohu souhlasit skoro bezvýhradně.
03. 09. 2012 | 13:52

Nespokojenec s uplakancema napsal(a):

Nemůžu si pomoct, ale ten neustálý brek učitelů a podobně nechápu.
Souhlasím, že by měli dostat přidáno, ale ne plošně a určitě ne za dobu, jakou učí. Myslím, že by se měli platit od hodiny. Ať je zaplacena každá odučená hodina průměrnou sazbou. Dále možné bonusy dle kvality učitele. To by teprv přilákalo kvalitní lidi. Jedn můj kolega je bývalý učitel, učil cca. 25 hodin týdně, nepřetrhl se a měl kolem 20 000. To je podle mě plat opravdu královský.
Co se týče úředníků, tak miluju, jak se tady ohání platem do 23000 s VŠ po 20 ltech praxe. Jednak se zapomíná na bonusy, které jsou měsíční a HLAVNĚ si myslím, že úředník s VŠ po 20 letech na jednom místě asi nebude nijak výkonný. Obvykle by buď povýšil, nebo dááávno odešel do soukromého sektoru. Neměl jsem VŠ a byl jsem úředník u MP. Měl jsem 16tis končný plat. Po roce jsem odešel do soukromého sektoru a po 5-letech praxe jsem dodělal VŠ a teď mám přes 50 000. JDE to, jenom musíte něco udělat. Nejen plakat, jaký jste chudáčci.
03. 09. 2012 | 13:52

kotec napsal(a):

To je teda debata...
Chtěl jsem se jen podívat na mail, vidím, nějaká debata o učitelích a nakouknu... takových blábolů už jsem dlouho neviděl. Zřejmě asi se potvrzuje moje hypotéza, že školství rozumí každý, kdo někdy nějakou školou prošel a životnímu prostředí každý, kdo byl někdy v lese. Mám zkušenosti s výukou na všech stupních škol (ZŠ, SŠ i VŠ), plat je prakticky stejný (a nic moc, v podstatě jen holý základ dle tabulek, žádné příplatky), nedostatek peněz na pomůcky příšerný. Např. papíry (8-9 balíků ročně) a tužky dotuji ze svého! Když se něco rozbije, je jen malá šance, že budou peníze na opravu. Nové věci prakticky jedině z projektů a grantů - a z toho se nedají opravovat ty starší (byť jsou leckdy mnohem užitečnější a názornější).
Dneska už učitelé studují (tak jako jsem to měl já) na odborných školách, třeba na matfyzu (ten si teď dodělávám, abych měl třetí aprobaci) nebo přírodovědě, "pedák" je jen pro nižší stupeň základek a pak na ty pedagogické/psychologické předměty. Samozřejmostí jsou tak dva cizí jazyky. No a čas - fakt počítejte nejméně +50% proti běžnému úvazku na dozory, přípravy, kabinety, porady, opravy, zařízování exkursí (a to ještě 1x za 14 dní jezdím do té Prahy na studium, což je vyjet v pět ráno a vrátit se buď v osm večer nebo o půlnoci). Přípravy na olympiády, kroužky a neplacené konzultace (dřív za to byly odměny, dneska spíš na to člověk doplácí, když potřebuje nějaký materiál - učím Bi, Ch, Fy - a ten není). Samozřejmě jsou jedinci, kteří to třeba nedělají úplně poctivě, ale systém momentálně nedovoluje to finančně rozlišit (dnes nám bylo oznámeno, že příplatky půjdou pro všechny od září na NULU, takže plat je 21.000 Kč hrubého přesně pro každého).
03. 09. 2012 | 13:56

Lucka napsal(a):

A co se týče benefitů - levné obědy - někdo má zase stravenky, za které na obědy nechodí a kupuje kdoví co...letní prázdniny - ano, super, beru, že to je asi největší devíza, ale pokud potřebujete volno třeba v květnu, tak máte smůlu... ostatní prázdniny - záleží jak kde...my třeba o jarních prázdninách chodili do školy a pracovali na ŠVP a projektech...pravda ne 8 hodin denně, ale že bych mohla jet lyžovat do Alp, to teda ne... takže stejně jako se najdou doktoři flákači, advokáti flákači, tak se najdou učitelé flákači a s něma se svezou pak i ti pracovití...a ty to většinou po chvíli přestane bavit a jdou jinam :-)
03. 09. 2012 | 13:57

alisa napsal(a):

proč někdo nesrovná taky platy prodavaček,účetních.zámečníků,holiček a dělníků??proč poukazujete stále jen na nedocenění kantorů a doktorpů??ostatní profese jsou HLUBOKO po d průměrem v eu a ve světě.vícše neč slavní učiteleé.účetní v rakousku by si přišla cca na 60-70 000 kč. kuchařka v kuchyni v rakousku-48 000kč ,atka co vy na to??taddy je to okolo 900 -14 000 kč!!
03. 09. 2012 | 14:00

Richard napsal(a):

Můj kamarád chvíli učil, pak řekl, že za ty peníze to dělat nebude. Teď je komisař u kriminálky, má se skvěle. Akorát té práce je tam víc, papírování si nosí večer domů. Prý je toho víc, než slohovek. Tak ať mi žádnej učitel neříká kolik si nosí práce domů. Já osobně se vracím v osm a dělám až do večera a nikomu se s tím nesvěřuju.
03. 09. 2012 | 14:02

Glosator napsal(a):

to neo
"jistota fleku"??? Panebože, kde jste ten nesmysl sebral, ve školství se snižují stavy!!! Spíše to tam připomíná intriky v harému sultána Sulejmana, jak je popisuje turecký seriál "Velkolepé století," akorát tam nejde o krk, ale o to zaměstnání.
Hlavní problém vidím v dětech a rodičích! My jsme se BÁLI přinést pětku či poznámku v žákovské knížce, dnes se učitel bojí dát pětku, aby nebyl rozzuřeným rodičem insultován.
Samozřejmě, úplná katastrofa ve středním a vysokém školství je přidělování peněz "na žáka." Škola pak nevyhodí lempla, protože by tak přišla o peníze. "My vyhodíme studenta a následně vyhodí nás..."
Nevím, co se ve 7-9 třídách učí, ale musí to mít katastrofální úroveň, když ze škol vycházejí žáci, kteří jsou schopni uvěřit nesmyslům, které hlásají zelení. Kdyby mě někdo v 15 letech říkal, jak nahradí Temelín klacky sesbíranými v lese (smrkovými, borovicovými, dubovými a ještě navíc modřínovými, jak pravil Bursík svého času v rozhovoru pro Lidové noviny), považoval bych ho za idiota. Paradoxem je, že za idiota ho ho považovala i moje babička, která měla jen základní školu. Měla ale přesnou představu, kolik dřeva se dá v lese nasbírat, děda kupoval dřevo na topení "nastojato," jako tehdy většina vesnice.
03. 09. 2012 | 14:02

Rob napsal(a):

3 hodniny práce denně
3 měsíce volna ročně
0 zodpovědnost

Jestli víte někdo o volném místu kantora, okamžitě nastupuji.
03. 09. 2012 | 14:02

KK napsal(a):

Pazout:
1) Asi zapomínáte, že učitelství se neučí jen na pajdáku, ale třeba i na přírodovědě. A to má podle Vás také takovou špatnou úroveň?
2)+3) Za odpracovanými hodinami asi vidíte jen počet hodin v úvazku a už ne to, že se učitel musí na hodinu i nějak připravit. Například opravit již zmiňované písemky, nachystat další, nachystat, co vlastně bude další den učit. Protože ne každý ročník je stejný a nedá se prostě stále učit podle jednoho "mustru". Navíc... Například s větším využíváním moderních technologií ve škole (čímž mám na mysli jen obyčejný počítač s dataprojektorem) si i učitel musí trochu pozměnit styl výuky. A udělat třeba prezentaci s krátkým zápisem a pár obrázky taky zabere nějakou hodinu. Ale to dělá učitel za zavřenými dveřmi ať už ve škole, nebo doma a veřenost to prostě nevidí.
4) Jak chcete, aby měli učitelé zodpovědnost zato, co naučí? To je přece nejdříve zodpovědnost samotných žáků a rodiny, jak se k tomu postaví. Nedovedu si představit, jak by učitel mohl dítě donutit k lepším studijním výkonům, pokud ono samo nechce.
5) Pravda, učitelé mají ze zákona 8 týdnů dovolené (ostatní "obyčejní smrtelníci" mají pouhé 4 týdny). Ale tuto dovolenou si musí vybrat během hlavních letních prázdnin, kdy je samozřejmě nejvyšší sezóna a zájezdy jsou tudíž nejdražší. Takže vidíte, že si to také nemohou vybrat podle libosti. A to, že mají i jiné prázdniny... Znám plno učitelů, kteří musí i o těchto prázdninách do školy, protože dovolenou musí vybírat jen v létě.
03. 09. 2012 | 14:06

mama napsal(a):

V těchto diskuzích se přesně poznají lidé, kteří vychodili základní školu, tudíž sami umějí učit a ví o čem kantorské povolání je. Neznám jiné povolání, do kterého by lidé pořád takhle žvanili a neustále vedli sáhodlouhé debaty. Ten, kdo si roli učitele nevyzkouší, netuší o čem mluví..proto nezasvěceným už dlouhá léta nehodlám nic vysvětlovat a vést s nimi na toto téma jakékoliv debaty..
03. 09. 2012 | 14:07

gaia napsal(a):

kotec

to těch vašich 8-9 balíků papíru je úplná pohádka, to my dostávali jen 1.

a paradoxně naše ředitelka na tzv. Zdravé škole byla blázen do kartiček.

Když přišla na hospitaci a nebyly kartičky na přiřazování (pro ty, co myslí, že je malý úvazek, tak vyrobit kartičky třeba jen do dvou tříd pohodlně zabralo celou neděli) tak bylo zle.

Že však máme na ty kartičky jen 1 balík papírů, to jí nevadilo.

Takže jsem také dotovala ze svého, což nás však všechny znechucovalo daleko víc, než nějaká absolutní hodnota platů.
Ve školství fakt dnes platí přísloví

100x nic umořilo osla.
Ale to ti, co nikdy neučili nemohou nikdy pochopit.
03. 09. 2012 | 14:07

mb napsal(a):

Pro nick Vašek ...

jsem maturant 94 ... maturita za šest ...

pedagogickou školu jsem nevolil z nouze ale z vlastní volby ...

neo napsal(a):
gaia napsala velmi zajímavý příspěvek a je to jeden z mála jejich příspěvků se kterým mohu souhlasit skoro bezvýhradně.
jenže gaia je učitelka ... a to tedy nevyznívá hezky ve prospěch učitelského povolání ...
03. 09. 2012 | 14:08

Fajsl napsal(a):

Za mizerně odvaděnou práci = mizerný plat
03. 09. 2012 | 14:08

pavel napsal(a):

Zapomněl jste na duchovní. Jejich pracovní doba nikoho netrápí? Jsou to také státní zaměstnanci. Jejich prac. náplň nikoho nepálí? Asi jsou více potřeba než učitelé.Co?
03. 09. 2012 | 14:09

N. napsal(a):

Nulová zodpovědnost tam nebude, ale kde zodpovědnost není? A kolikrát i daleko větší. Řeknu Vám, že bych raději řešila čtrnáctciteletého fracka, u kterého je možno se na věc dívat s určitým nadhledem, než zpackanou objednávku za půl milionu.
03. 09. 2012 | 14:09

mb napsal(a):

Po roce jsem odešel do soukromého sektoru a po 5-letech praxe jsem dodělal VŠ a teď mám přes 50 000. JDE to, jenom musíte něco udělat. Nejen plakat, jaký jste chudáčci.

... to určitě ... jádrem článku však je, jak do školství přilákat kvalitní osobnosti ...
03. 09. 2012 | 14:10

gaia napsal(a):

aliso

protože učitelé przní naše děti a doktoři naše zdraví. A co je pro nás cennější?

Proto by nás měli podmínky jejich práce zajímat víc, než u jiných profesí
03. 09. 2012 | 14:10

Historik napsal(a):

to Radkin Honzák
Když vypukla WW2, byla na minulou válku připravena Francie (a možná předtím my) ale rozhodně to neplatí pro Německo.
Válka pak přinesla netušený vědeckotechnický rozvoj. Kdyby šlo zařídit válku, kde by se nezabíjelo a neničilo, byla by taková válka prospěšná.
Připomínám, RAF šla do války z části s dvojplošníky a na jejím konci měla z části už proudová letadla. Radar, proudová letadla, rakety, atomová energie, antibiotika, to vše je plodem těch 6 válečných let.
03. 09. 2012 | 14:10

karlosstone napsal(a):

Pane Robe, mohl jste kantořinu studovat, možná byste byl v procesu a neztrapňoval se tady.
03. 09. 2012 | 14:11

JAR napsal(a):

Platy učitelů je "dobré" téma. Takové výživné. A co lidí tomu najednou rozumí....... Vždy se po chvíli začne profese učitele srovnávat s lékaři, vědci, úředníky atd. Pak někdo přihodí 40, 60, 80 atd. dnů volna (prázdnin) ap. A diskuze se po chvíli štěpí jak uran. Po přečtení úvodních pár příspěvků jsem zjistil, že ani zde tomu není jinak.
Takže - vy všichni - přijďte mezi nás a zkuste si zjistit na vlastní kůži alespoň jeden rok o čem to vůbec je. Poté možní teprve zjistíte, že téměř vše, co je výše uvedené jsou bláboly, které nemají nic společného s realitou, která v českém školství panuje. Jenže ono z toho stejně nic nebude! Vy nepřijdete i kdyby, stejně za ten rok nic nepochopíte. Máte jednu specialitu - i několik ministrů do roka a každý se chce nějak zapsat. Daří se jim to úspěšně - takový chaos vyrobit během krátké doby jejich účinkování je opravdu hoden mistra - pardon - ministra. Nic ve zlém. Opravdu nevím, kolik by měl mít lékař, chemik, vědec ap. Vím ale zcela určitě, že nastoupit za katedru po škole s platem 20.600 hrubého a vědět, že do důchodu půjdu a budu mít hvězdných 25.150 - tak to vyžaduje opravdového optimistu. Že jsou profese, které berou podstatně méně, je jasné. Ale také jsou profese, které berou podstatně více. Možná že než výčet délky přímé vyučovací povinnosti by se měla veřejnost zajímat o "odpovědnost" za výsledek své práce. A věřte, že po někom, kdo bere v průměru 22 tis. Kč se opravdu přílišná odpovědnost mnohdy vyžadovat nedá. Udělá di svoje a jde si někam jinam přivydělat.
Závěr: počkejte ještě tak pět let, pak se již nebude diskutovat nad tím, zda přidat nebo ubrat na platech. Téma bude jiné: kdo KVALITNÍ bude učit! Poznáte to na svých dětech!
03. 09. 2012 | 14:15

Občan napsal(a):

Milej mimoňku Neoušku,

hafo učitelů nemá ŽÁDNOU dovolenou.
Protože dostávají smlouvy jen na 10 měsíců a na prázdniny jsou bez práce, bez příjmu a bez sociálního a zdravotního pojištění. Takže místo dovolené hákují na brigošce nebo někde načerno na stavbě, aby do září nepošli hlady a nehonili je exekutoři kvůli dluhu za socko a zdravko (které si za ty dva měsíce zatáhnou z výdělku z brigády).
V září pak s nimi uzavřou ředitelé smlouvy do dalšího 30. června.

Platí to od ZŠ po VŠ. Na VŠ jsou tyhle krátkodobé smlouvy naprosto běžné už asi 8 let.

A protože dochází stále častěji ke slučování škol a tříd, leckde už se zavádí zase vyučování na směny. Aby to bylo vůbec odučitelné, zavedl Fiala zkrácené přestávky a pauzy na oběd.
03. 09. 2012 | 14:17

N. napsal(a):

Pokud někdo bere 22 tisíc hrubého a napíše, že se po něm "přílišná" odpovědnost vyžadovat nedá, pak mi to přijde jako výsměch! Zajímal jste se někdy o jiné studované lidi a jejich finance? Je to nechutné. Kolik by Vám připadalo adekvátní dostat, aby jste přijal "odpovědnost" za to, co děláte?(učíte)?
03. 09. 2012 | 14:21

neo napsal(a):

Glosator:

nesnižují se o víc než jinde
03. 09. 2012 | 14:22

pavel napsal(a):

nechápu proč by se měly učitelům zvedat platy? za co? s osobního zážitku vím že každý druhý je ožralý a hlavně neučí co mají!!!!!!!!!!
03. 09. 2012 | 14:24

Martin N. napsal(a):

Je vidět, že většina komentářů je od lidí, kteří mají se školstvím jen pramalé praktické zkušenosti a jen tlachají.
Je mi třicet a mám vystudovanou pedagogickou fakultu. Nikdy jsem neučil, pracuji v soukromém sektoru. Proč? Protože si za podobnou práci (vzdělávání), bez větších stresů vydělám 2x více. Ano, šlo právě a jenom o peníze, jelikož jsem živitel rodiny. Studium na peďáku se v dnešní době nedá srovnat s dobou před 20-25 lety. Mám v rodině příbuznou, která v minulé době studovala stejný obor na téže fakultě a divila se, jak náročné je studium dnes a co po nás všechno chtějí. Takže o 1 zkoušce za semestr doopravdy dnes mluvit nejde.
Ale k platu a počtu hodin. Mám ženu, která učí druhým rokem na 1.st. základní školy. Do své práce je nadšená a pro děti dělá mnohem více, než by musela, ale ji to baví a své žáky má ráda. Děnně sice učí 4-5 hodin, ale víte kolik hodin poté zabere z každého předmětu opravovat sešity po 30 dětech? Vymýšlet písemky, cvičení a úkoly na další den, ani nemluvím o přípravách. Vy kritici si myslíte, že se dají stejné přípravy používat i třeba 5 let po sobě? To je naprostá mýlka, kterou může říct jen člověk, co o učení vůbec nic neví. Další prací je vymýšlení úloh na interaktivní tabuli, za které škola utratila několik desítek tisíc a umí na ní jen moje žena. Říká vám něco administrativa? Vylňování osobních listů, žákovských knížek,zpracování materiálů na porady, doplňování třídní knihy atd. To ani nemluvím o tanečním kroužku, který dělá zcela zdarma, vždy hodinu a půl týdně. Ujišťuji vás, že žena dělá celkem 8-10 denně. Dokud budete hledět na učitele jako na lidi, co dostávají slušný plat za 5 hodin práce a 2 měsíce prázdnin, nebude české školství a jeho žáci, popř. studenti konkurenceschopné v porovnání se světem.
03. 09. 2012 | 14:25

Glosator napsal(a):

To Parabelum
Vaše hodnocení "produktivita práce" učitele je kandidátem na "Perlu roku." Já pamatuji 42 dětí ve třídě. Čím se to liší od 20 dětí ve třídě? V tom, že je už zcela nemožný individuální přístup k žákovi. Klidně můžete učit ve stylu přednášky na VŠ najednou 300 žáků, ale snad si i při své zaujatosti dokážete představit výsledky takové výuky. Ten student má ovšem semináře, kde je jich třeba 15 a tam se může na mnohé zeptat a je schopný se zeptat.
Jinak, staří Egypťané říkali "žák má uši v zádech, slyší, je li bit." To snad zavádět nechcete, ač vy to mělo POZITIVNÍ výsledek na kvalitu absolventů. Protože to je spíše o úrovni výchovy, než o kvalitě výuky a tady učitel nezachrání, co rodina pokazila!
03. 09. 2012 | 14:25

neo napsal(a):

Občan:

zbabělej Občanoušku, určitě ne milej, poté co jste se vyprofiloval jako hulvát "kopající" do invalidů.

To vaše hafo bych chtěl vidět. Takových je jen zlomek a přesto i v těch 10ti měsících mají nárok na nějakou dovolenou, takže opět zcela záměrně lžete jako obvykle. Tvrzení, že hafo učitelů nemá ŽÁDNOU dovolenou je jen ubohá lež z klávesnice zlého člověka jako je pan Občan.
03. 09. 2012 | 14:28

Mickie napsal(a):

Vážený pane doktore Pažoute (a další milí přejícní lidé).
Jsem učitel. Čtu si tady Vaše slova a nestačím se divit. Pro přehlednost Vám to, pane doktore, taky rozepíšu do bodů.
1. Mám matematickou informatiku s ped. minimem a když jsem po nocích studoval, lékaři na naší koleji chlastali. O náročnosti studia bychom mohli polemizovat. Ne každý učitel má pajdák. Jako informatik mám nabídky za daleko jiný peníz, odejít do firmy nehodlám, mám práci s dětma rád a myslím, že mám co předat.
2. Počet odpracovaných hodin je naprosto standardní, 8 hodin denně. Výuka s dozory, přípravami a povinnostmi jako je péče o třídu, o sbírky, o učebny, mi v součtu zaberou 40 hodin týdně. Nepočítám počítačový kroužek, kde se dětem věnuji dobrovolně, protože je to i můj koníček. Vámi zmiňované kopy písemek jako matematik opravuji po večerech.
3. Nevěříte v náročnost? Stejně jako já nevěřím v oprávněnost, aby Váš lékařský plat byl trojnásobný k mému, to by znamenalo, že pracujete 120 hodin týdně. Předpokládejme, že mimo výuku bych nehnul ani prstem. Tak v tom případě trojnásobek z 22 vyučovacích hodin je 66 hodin týdně. Pochybuji, že odpracujete 66 hodin týdně. A pokud ano, jako lékař to máte královsky zaplaceno (to máte, ikdyž si v klidu chrápete na noční; já ve třídě nespím).
Zloměnina je stále zlomenina. Nevím, jak moc se připravujte vy na výkon svého lékařského povolání, ale já v informatice mám co dělat, abych s dětma držel krok.
4. Nepište mi nic o zodpovědnosti. Nechali jste pacienty pomalu chcípat, když jste stávkovali za své platy. Pohotovost u nás byla několik desítek kilometrů a vy budete psát něco o zodpovědnosti?
Lékař u nás ve špitále na telefon zdravotní sestry odpověděl, že mu za 10 minut končí služba, že už k záchvatu nejde, že se už těší domů do vany. Odpovědnost? Jasně. Od Vás to fakticky sedí. Nebo nejste jako on? Já taky nezapadám do Vaší šablony ubrečeného kantora. Že bychom nebyli všichni stejní?
5. Ano, mám ředitelem školy předepsáno, kdy čerpám mraky dovolené. Chci dovolenou v lednu, nemám nárok, chci v září, nemám nárok. Musím čerpat tehdy, kdy mi ředitel přikáže. Svoji dovolenou jsem dobrovolně strávil ve škole přípravou techniky na školní rok. Z prázdnin jsem nebyl ve škole pouze 11 dnů.
6. Čísla na závěr. Jako programátor jsem si na stravenky doplácel 30 Kč, jako pracovník MěÚ jsem doplácel 22 Kč, jako učitel doplácím 28 Kč.
Pracuji 40 hodin týdně, na úřadě to bylo 40 hodin týdně a jako programátor 40 hodin týdně. Jen velmi zřídka jsem doma před 16 hodinou, jako programátor jsem klikal doma, jako úředník to bylo kolem 16 hodiny. Na plat nenaříkám, mám tu práci rád. A když mě to bavit nebude, místo výuky programování si půjdu stejným způsobem vydělávat.
---------------
Summa summarum: blekotáte tady, vážený pane doktore, nesmysly, o kantořině víte z povídání tetky Kelišové a nejsmutnější je, že nebýt učitelů, kteří Vás dokopali až na vysokou školu, tak teďka s nadprůměrným intelektem hákujete někde u pásu. Kde berete tu drzost hodnotit kantory? Vy, stávkující, vydírající lékař?
03. 09. 2012 | 14:28

Evžen napsal(a):

Ano, podle mě je to samozřejmé. Opět si zde někdo pohrává se statistikami bez toho, aby je zařadil do širšího kontextu. Je třeba se zamyslet, kdo z "vysokoškoláků" výrazně zvyšuje celkový průměr. Poté dojdete k tomu, že mezi nimi jsou např. v podstatě všichni poslanci, senátoři a další různí politici, jejichž platy jsou závratně vysoké. Také jsou zde vědci, jejichž platy (alespoň tedy některých z nich) jsou také vyšší (a zaslouženě). Nemyslím si, že by platy učitelů byly nějak výrazně nízké (v porovnání s jinými). Ačkoliv samozřejmě netvrdím, že jsou nějak závratně vysoké. Samozřejmě se nedomnívám, že by ten plat byl zasloužený... naopak, zvýšil bych ho. Ale mnohé jiné profese na tom nejsou lépe... :-)
03. 09. 2012 | 14:31

hanče napsal(a):

Vážení, v mnohém se s Vámi shoduji, ano odhaduji,že výborných učitelů, kteří učí a nikoliv chodí do práce je tak do 20% z celkového počtu. Je mnoho uměle (úřady, i na nátlak veřejnosti-rodičů či daných zaměstnanců) škol, které již učí všemožné obory a to nemožně, rozuměj nekvalitně, neboť je méně žáků. Nepřetrvávají přednostně kvalitní školy, tak jako nejsou přednostně žádáni kvalitní učitelé. A žáci přicházejí do školy s názory: viz zde diskutující. Všichni, co je jim trnem v oku přímá vyučovací povinnost v počtu hodin, by si měli jít rok zkusit učit. Všichni učitelé by si měli jít rok zkusit kromě mzdy(nyní ještě platu :-)) jít vydělat i na odvody, ty platí zaměstnavatel. Soukromé školství máte také poněkud zúžené. Jazykové školy se nedají srovnávat co do platů s zákonným(povinným) vzděláním. Co se týče úrovně jazykového-máte snad jasno. Soukromé školy platí učitele mzdou, pouze takové, jako PORG nebo Kellnerova a ve velkých městech, mohou platit učitele nadprůměrně. Na menších městech nemají šanci dobře platit, ono není z čeho. Soukromým školám v jednotlivých oborech je stanoven normativ na žáka, ten tvoří v počtu žáků absolutně bez dalších přídavků celou tzv. dotaci. Školy jiných zřizovatelů než veřejných institucí dostávají J E N NORMATIV na žáka. Takže spíše táhnou učitele na vzdělávací atmosféru, na vstřícný kolektiv, kvalitu a lidskost. Snaha neprovozovat závist atd. Leč jsme jenom lidé, že ano :-))))
03. 09. 2012 | 14:33

cessresc score napsal(a):

Ví tady všeumělové, že učitelství je i na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK atd. Myslíte si, že jde o lehké studium nebo nekvalitní?
03. 09. 2012 | 14:36

František Blatan napsal(a):

Jediné řešení vidím v tom, že na platy učitelů bude přispívat obec dle svého uvážení. Vznikne tak konkurence, zázračný lék na cokoliv :-)) Pořád budu raději šlapat po asfaltovém chodníku, když moje dítko bude učit pan/paní UČITEL. Život je o prioritách.
03. 09. 2012 | 14:36

Kiks napsal(a):

Pracujeme s manželkou oba jako učitelé.Od září mne byl snížen úvazek na 0,70 a manželce na 0,8.Ztráta zhruba 10tisíc měsíčne. Ano,nějaký debil může napsat,že ve volném času můžeme třeba podnikat.Ale to může říci opravdu jen debil typu ,,Benda"Je to šílené ,co tento režim provádí a dopadne to hodně špatně.
03. 09. 2012 | 14:37

Glosator napsal(a):

Pokud jde o "čistou vědu," dovolím si citovat světoznámého endokrinologa Hanse Selyeho
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye
Z jeho knih vyjímám
"neumím si představit, že by někdo dokázal v rámci řešení výzkumného úkolu "zlepšení diagnostiky kostních zlomenin" vynalézt rentgen."
"Pokud víte, k čemu a jak chcete dospět, znamená to, že oblast, kterou se zabýváte je více méně známa. Velký objev má vždy atribut něčeho nečekaného."
Ani Selye, ani nikdo jiný nemá žádný recept, jak organizovat základní výzkum. Ten Selye to samozřejmě věděl a také to napsal. Snažil se jen nastínit co by mohlo být ku prospěchu.
03. 09. 2012 | 14:38

Jana J napsal(a):

parabellum napsalo : 1. Piloti
2. Soudci
3. ICT specialisté
4. Projektanti
5. Ředitelé velkých koncernů
6. Lékaři
7. Policisté v důstojnických funcích a hodnostech (ti mají VŠ)
8. Strojní inženýři
9. Střední management
10. Bankovní specialisté
Ještě jednou k tomu seznamu - jsou tam nezpochybnitelné nároky - piloti, lékaři, policisté . Ale co to je termín "střední management" - klidně to může být potřebný člověk, klidně marketingový parazit vymýšlející jak přinutit lidi koupit, co nepotřebují. O ředitele koncernů bych se nebála, že by třeli bídu. A co "bankovní specialisté" . specialisté na bankovní prognózy, které jsou prospěšné pouze bankám "an sich" nebo specialisté na bankovní poplatky? K čemu jsou dobří, ptám se, podívám-li se na to, co banky způsobily od začátku 90.let? Jak vidíte, urážet je snadné... Učitelství má jeden nezpochybnitelný plus - je to užitečná a potřebná práce. Nemusím dumat o smyslu svého života, vím, že jsem pomohla ke vědomostem a osobnímu růstu spoustě lidí - to se nechválím já, ale bývalí studenti a žáci. To je důvod, proč lidé tu práci dělají. Ale když se jim přespříliš otráví a nezaplatí, uvažují i o nějakém tom povolání, které sice venkoncem nemusí být k ničemu, ale je dobře placené...bohužel
03. 09. 2012 | 14:54

Marie napsal(a):

Jak nechutné. Nevím, odkud berete informace. Jsem učitelka, už zralé víno. Celý profesní život se vzdělávám, za své. Nemám čtyř hodinovou pracovní dobu, ale jsem ve škole od 7.00 do 15.00 hod. a to nepočítám, že si každý den doma něco připravuji, víkendy nevyjímaje. Než začne školní rok, navštívím všechny možné obchody, abych si ze své kapsy koupila něco na výzdobu, kterou si zase doma dotvářím. Levné obědy nemám. Ano, mám osm týdnů dovolené a jsem ráda. Divím se, každý má právo volby. Když jste tu všichni tak chytří, pojďte učit svoje děti, pokud je máte. V každé profesi se najde někdo průměrný - tzn. sleduje si jen to nejnutnější a navíc ani "Ň". To není můj případ. Pro mě je největším potěšením, že se mi děti vrací už jako dospělé osobnosti, jsem s nimi v kontaktu, vím o nich a oni o mně. Myslím, že takových učitelů je také pěkná řada. Prosím, neurážejte. Zameťme si každý před svým prahem.
03. 09. 2012 | 14:55

N. napsal(a):

Páni učitelé, pokud Vám snížili úvazek a cítíte se být okradeni, tak proč si nezkusíte najít práci za lepší peníz jinde. Pro vysokoškolsky studované lidi by to přece neměl být problém - k tomu všemu, uprchnete od té odporné dřiny, budete se poflakovat po kancelářích a plat bude daleko větší! Jen jestli to nebude všechno jinak...možná se i jinde dře a možná taky za horší peníz a ve špatných podmínkách. Otevřete oči!
03. 09. 2012 | 14:55

dalaj napsal(a):

Opakovaly se tu 2 paušální "argumenty," ke kterým bych poznamenal:

1. K nízké kvalitě pedagogických fakult: Ti, kdo na to poukazují, by měli uvést nějaká data, kolik učitelů je (výlučně) jejich absolventy. Myslím, že zejména na vysokých a středních školách je nemálo vyučujících, kteří kvalifikaci získali na jiném typu škol, mnohdy vyučují vedle své vědecké práce. Používá se v ČR nějaký nástroj na jejich lepší ohodnocení v závislosti na výsledcích?

2. Jaká velká část učitelů má dva měsíce prázdnin? Podle mých informací není zřídkavý model, kdy škola učitele koncem června propustí, aby je v září opět nabrala.
03. 09. 2012 | 14:56

Marie napsal(a):

Dělám ve školství jako správní zaměstnanec a mám přehled o platech učitelů. Myslím si, že mají víc jak dost. Stále se ohání tím, jak jiní vysokoškolsky vzdělaní lidé mají peněz podstatně více a snad si ani neuvědomují, že tito lidé nemají 3 měsíce volna, volné víkendy a veškeré svátky a mnohdy pracují od rána do večera, práci si nosí ještě domů a zodpovědnost mají daleko větší. Proč se tedy páni učitelé rychle zase vrací zpět do školství, když odejdou pracovat někam jinam. Dobře vědí, že tak, jak se mají oni, se nikde ve výrobním procesu mít nebudou. Nemohou si vůbec stěžovat na výši platů a k nim ještě mají i jiné finance - např.z evropských fondů - projekt "Peníze do škol" jim přinesl k jejich platům ještě odměny v řádech desetitisíců korun, a to
takřka za nic. Co dříve učitelé dělali jako přípravu pro vyučování pro své žáky, mají oni ještě zaplaceno navíc. Je to výsměch všem slušným lidem, kteří musí tvrdě pracovat. Oni si opakují často základní vzdělání ve dvou předmětech celý život a víc často ani neznají. Nejsou přezkušování a nemusí sledovat nějaké velké změny, tak jako například lékaři, kteří jsou pořád ve střehu a jejich zodpovědnost je tak velká, že se s tou učitelskou nedá ani srovnat. Uvědomují si učitelé, že tito vysokoškolsky vzdělaní lidé slouží v nemocnicích v soboty, neděle, svátky, mají noční a hned nastupují na denní, dělají složité operace a často přerušují i dovolenou, aby pomohli zachránit lidské životy a musí se neustále vzdělávat, protože jejich práce jde vpřed. 1 + 1 zůstane pořád 2, ale v jiných oborech nezůstává vše při starém. To, že učitelé si doma dělají každý den přípravu, je po několika letech praxe,báchorka. Takže, učitelé, mlčte, nemáte se vůbec v dnešní době špatně. Jsou lidé, kteří pracují více jako vy a mají podstatně méně.
03. 09. 2012 | 14:57

mučitelka napsal(a):

Profesí (naštěstí) nejsem učitelka, ale kvůli stálému příjmu jsem vzala učení na částečný úvazek. Když jsem nastupovala, dost jsem se za to styděla. Učitel už dávno není otázkou prestiže, natož úcty. Když jsem se náhodou prokecla, dotyčný jen protočil panenky. Učíš? To snad ne!
Za rok ve školství můžu konstatovat, že:
- ačkoliv je pajdák totální flákárna (skoro taková jako VŠE), praxe je zatraceně náročná
- práce nekončí odučením hodiny
- prázdniny nejsou pro děti, ale pro učitele
- většina dětí jsou spratci
- většina rodičů jsou ....

Největším paradoxem je, že během roku na škole nám životní úroveň překvapivě klesla. Po návratu ze školy do zaměstnání jsem byla schopná maximálně spánku.
Myslíte, že učitelé berou moc peněz? Běžte si to zkusit!

Nebo si možná jen pořádně vychovejte ty svoje smrady a když jsou blbí jak tága, tak je (proboha!!!!) nedávejte na střední školu!
03. 09. 2012 | 15:01

N. napsal(a):

Je to tak, já také nenavrhuji okna pokaždé do stejného domu, stejným lidem a ze stejného materiálu, ale pokud jsem jednou pochopila princip a zásady, pak to dokážu i bez "několikahodinové přípravy". Co je to za nesmysl? Oháníte se tím, že učíte několik let a přitom se na každou hodinu speciálně připravujete? Nevěřím Vám!Peníze Vám přeji, ale už přestaňte kafrat, že jich máte málo - málo jich máme všichni! A to umíme a studujeme různé věci!
03. 09. 2012 | 15:05

Baba Jaga napsal(a):

To: gaia
Opravdu jste mě zmátla, milá paní. A co že je pro nás cennější? Děti nebo zdraví?
Ba ani Váš závěr z 13:47, že být učitelem se nevyplatí, mě nepřesvědčil - že by byla blízká doba, kdy si rodiče budou své potomky vzdělávat sami či prostřednictvím počítačových a televizních kurzů? Pravděpodobně už asi neučíte, ale pokud jste se takto živila dlouho, jistě jste učila ráda a vzpomínáte na mnohé.
Trochu životního optimismu přeju - všem učitelům. Všude je to nějaké.
03. 09. 2012 | 15:05

František Blatan napsal(a):

Pro paní Marii: Všechno špatně. Vy máte asi na mysli špatného učitele, pak máte samozřejmě pravdu. Ti mají peněz až až. Ale my (snad mohu za ostatní) máme na mysli dobrého učitele. Pak jste už úplně vedle. Naše dítko, mělo to štěstí a potkalo vynikající učitelku a mohu říct, že má slaboučký plat vzhledem k tomu co dokázala děti za dva roky naučit...
03. 09. 2012 | 15:05

Jiskra napsal(a):

V téhle diskuzi si každý druhý odporuje, protože zároveň útočí na učitele, jak špatně učí, co všechno nedělají, zároveň s tím by chtěli, aby učitelé pracovali zadarmo.
Učitelé, kteří ve školství životně zakotvili, vlastně už dávno dělají charitativní činnost.

Jenom několik možná na první pohled nesouvisejících poznámek ze života učitelů:

1. za posledních 10 let jsem jako učitel SŠ dostal k práci jako vybavení 2 propisovačky, 1x stolní kalendář, 1x pravítko a 1x mazací gumu - všechno ostatní, kromě 9 učebnic, si k výuce musím hradit sám (pokud ovšem to sem tam nedostanu od kamarádů ze soukromého sektoru jako reklamní předměty),
2. pracuji v kabinetě, v němž je 6 učitelů, z toho 4 třídní (neustále je tu provoz), na všechny učitele je jeden společný PC, mám stůl, židli, lampičku a dvě poličky ve skříni (na větší komfort není prostě šance),
3. začal jsem jako kantor, skončím jako kantor - postup ve školství žádný neexistuje, žádný kariérní řád, žádná šance, pokud ovšem se nechcete stát ředitelem. Stát na počátku 90tých let chtěl uskutečnit systém atestací, ovšem když spočítal, co by to stálo na školeních, suplování za ty, co se školí, a také na zvýšení mezd za složenou atestaci, tak potichu od této myšlenky ustoupil,
4. kdykoliv se ve škole uvolnilo místo jazykáře, IT, tělocvikáře, vyučujících účetnictví, ekonomie a dalších předmětů, nabízel jsem je svým kamarádům s VŠ, kteří právě z nějakých důvodů hledali práci - všichni řekli, že jsem se zbláznil, že za takových pracovních podmínek a takového platu je to ani nenapadne. Navíc jsem se většinou o sobě dozvěděl, že jsem nezodpovědný vůči sobě i své rodině, protože ve školství dosud pracuji,
5. volno (tedy prázdniny všeho druhu) mají učitelé proto, že žáci mají volno. V naší škole je zakázáno chodit o prázdninách do školy, i když by si učitelé leccos připravili, protože by se kvůli nim muselo topit, protočili by vodu a elektřinu. Je jednodušší a při dlouhodobém podfinancování levnější, aby učitelé do školy prostě nechodili, neměli školení nebo jiný program, protože to by stálo peníze. Jestli je někomu líto, že učitelé neučí, zkraťte prázdniny, nebo je úplně zrušte. Rodiče si ze škol vyzvednou děti na své dovolené, my, kantoři, si vezmeme také dovolenou, kdy se nám to bude hodit, a ne v době, kdy v létě, stejně jako o Vánocích nic nefunguje a nedá se nic zařídit,
6. bylo by hezké, kdyby učitelé dostávali třeba diety za školní výlety, exkurze a další školní akce, které se konají jen proto, že kdyby učitelé požadovali náhrady cestovného a diety, tak by se děti vůbec nikam nedostaly (to je případ nejen zahraničních cest, ale i různých zájezdů žáků),
7. ministerstvo školství vymýšlí neustále nějaké experimenty, jejichž důsledky se samozřejmě projevují až po delší době (rámcové vzdělávací plány a maturita, např.), většinou o nich rozhoduje v době hlavních prázdnin, kdy jsou učitelé na dovolených, aby nemohli aktuálně komentovat situaci. Bohužel na námitky učitelů nedá ani veřejnost, která většinou straní tomu, kdo jí slibuje menší zlo z hlediska rodinné výchovy a povinností vůči vlastním dětem - pak se všichni diví, kam jsme dospěli,

(pokračování následuje...)
03. 09. 2012 | 15:07

Bára napsal(a):

No a nebude to tím, že většina VŠ je náročnější vystudovat oproti pajdáku? Nebo jak si to představujete - proflákat 5 let na VŠ, pak dělat 6 hodin denně (já vím, nosíte si domů opravovat písemky, ale práci domů si dnes bere hodně lidí), mít 40 dnů dovolené a stejný plat jako člověk, který studoval např. VŠE, maká 12 hodin denně, dovolenou si bojí vzít a pracuje i o víkendech z domova nebo jako lékař? Která VŠ profese by měla být honorována hůře než je učitel? Já neustále slyším naříkat na peníze v tomto oboru, ale nikdy nedostanu konkrétní odpověď, kolik to je. Jen bláboly a v tomto případě grafy.
03. 09. 2012 | 15:07

Helmut Harzer napsal(a):

Vždy, když narazím na diskusi ohledně platů pedagogických pracovníků, nestačím se divit, kolik odborníků na tuto profesi existuje v naší populaci. Všichni dokonale teoreticky dokáží posoudit, jak dlouho, jak intenzivně i jak kvalitně učitel pracuje a tím pádem jakou odměnu si za tuto práci zaslouží. Velice úsměvně působí argumenty o volném čase a prázdninách, kterých si naši učitelé užívají "evidentně" víc než jinde na světě. Tuhle profesi dělám poctivě už dvacetpět let a z toho víc než polovinu času ve funkci ředitele školy. Abych diskusi odlehčil, tak přidám jeden čerstvý příklad, jak se teorie mnohdy rozchází s praxí. Minulý týden k nám nastoupila nová vychovatelka školní družiny, po třech dnech (aniž by zatím potkala nějaké žáky) mi sdělila, že vůbec netušila kolik práce a energie bude muset věnovat pouhé přípravě své třídy na nový školní rok. Původně si myslela, že třida se připraví asi sama. Neměla tušení o administrativě, která je povinnou součástí její práce, o krátkodobém i dlouhodobém plánování, o povinných školeních, o tom, za co vše musí přijmout zodpovědnost, o povinnosti komunikovat s rodiči prostřednictvím školního webu, kdykoli o to rodič projeví zájem, že se musí seznámit s koncepcí výchovné práce a se školním vzdělávacím programem, že musí do vánoc iniciativně připravit alespoň jednu komunitní akci, do které se zapojí i rodiče, že se musí zapojit do dlouhodobých celoškolních projektů a spoustě dalších věcí, o kterých, dokud byla "na druhé straně" vůbec nepřemýšlela. Měla toho plné brýle a to ještě nepotkala jediného žáka. Většině kritiků učitelské profese často uniká její podstata, považují ji za úplně jednoduchou práci, kterou může dělat vlastně každý. Vždyť postavit se před třídu puberťáků, vlastně nic pořádného neumět (pajďák je vlastně úplně podřadná vejška a pedagogika, psychologie, didaktika, metodologie, .... jsou pavědy, které zvládne i strejda od soustruhu, nebo lékárník či slovutný MUDr. jako melouch), zaujmout, nadchnout, probudit zájem a 45 minut intenzivně pracovat je přece tak snadné. Myslím, že většina z vás kritiků téhle nádherné profese by mělo problém před žáky vydržet alespoň 10 minut a psychicky se z toho zážitku nezhroutit. Vim o čem mluvím, už jsem to mockrát zažil. Největší a nejzarputilejší kritici jsou většinou z řad lidí, kteří mají problém zaujmout a správně vychovat své jedno maximálně dvě děti. Nikdy bych si nedovolil kritizovat lékaře, že pracuje málo a že bere za toto množství práce nepřiměřeně velkou odměnu, nikdy bych nekecal do práce řemeslníkovi, který odvádí svou práci jak nejlépe umí, protože jsem si na ho tu práci najal a protože ji umí líp než já. Tak proč většina z vás, kteří o téhle práci a jejích nárocích na čas, psychiku, zdraví, kreativitu, empatii, znalosti a celoživotní sebevzdělávání nevíte zpravidla zhola nic, dokážete tak " zasvěceně" hanět a urážet naši profesní čest?
03. 09. 2012 | 15:07

Jiskra napsal(a):

8. úplně nepochopitelně byla celá řada pravomocí vůči žákům a jejich rodičům školám odňata, byl obrácen vztahový poměr mezi školou a rodiči, každého, byť zmateného, nevychovaného a agresivního rodiče i jeho dítě, musí brát jako rovnocenného partnera, protože na školských úřadech si to tak přejí.
9. zatímco já, když jsem nemocen nebo jdu na vyšetření, musím mít od lékaře potvrzení, žáci jsou omluveni z jakéhokoliv důvodu rodiči a po dovršení 18let se omlouvají sami v zásadě z libovolných důvodů. Tento stav způsobili praktičtí i jiní lékaři, kteří se vyvinili z odpovědnosti evidovat nemocnost u žáků. Především studenti SŠ se doslova legálně poflakují a poflakuje se i velká část studentů VŠ.
10. z různých důvodů (zřejmě i v důsledku tzv. ochranitelské výchovy v rodinách a ve školách) se zvolnila výuka, intenzita vyučování klesla, děti musí chodit do školy mnohem déle, aby uměly to, co dříve. Tento časový skluz u konce středoškolského vzdělání odhadují tak na dva až tři roky. To samozřejmě stojí státní rozpočet mnohem více peněz, protože ve školském systému to váže mnohem více učitelů, personálu, prostor a spotřeb všeho druhu, stát za děti platí nemocenskou a další. Zároveň klesl důraz na poctivost, slušnost, pracovitost v rodinách, mnozí rodiče ne-vychovávají, děti jen nakrmí, obléknou a zaplatí kroužky a připojení na internet, a své děti jen pozorují,
11. velká část rodičů nechápe, proč se se vzděláním a výchovou dělají takové štráchy, když oni to přece nikdy nepotřebovali a jsou v životě úspěšní. Vždyť k úspěchu dospěli úplně jinou cestou... Pomalu každá rodina vnucuje škole svůj model své rodinné výchovy, a na námitky, že se nekrade, rodič klidně prohlásí, že když kradou všichni, jeho dítě bude krást (lhát, podvádět, být agresivní) také,
12. sami žáci v běžném životě vidí, že učitelé časti jen velmi těžko mohou i na půdě školy prosazovat slušnost a že učitelé jsou na reálném společenském žebříčku nízko. Slovně, což nic nestojí, sem tam i někteří žáci, rodiče nebo úředníci pochválí, což potěší, ale když chcete v bance úvěr na byt, tak to učitelské rodině pranic nepomůže, protože nemá dostatečný příjem na hlavu a není solventní,
13. za posledních 15 - 17 let se situace ve školství neustále zhoršuje skoro po všech stránkách (jedno z mála pozitiv je zapojení těl. postižených a jiných hendikepovaných dětí do hlavního proudu vzdělání), učitelé jsou znechuceni neustálými nekoncepčními změnami, žebráním o peníze pro školu, na akce pro děti, na pomůcky i pro sebe.
14. v tomto státě není žádná skutečná koncepce vzdělání, protože vzdělání je odstrčeno na vedlejší kolej, státem, obcemi a politiky vnímáno často jako pouhá přítěž. Není zde společná vize mezi státem, rodiči a učiteli, kam by vlastně vzdělání mělo jít, co od něj očekávat, a všechna opatření jsou záplatováním již dávno opotřebovaných záplat.
15. co mě v budoucích 15 letech profesní kariéry ještě čeká? Lepší pracovní podmínky? Profesní růst na základě svého sebevzdělání? Lepší platové podmínky? Mohu očekávat lepší oporu v zákoně při řešení konfliktních situací s rodiči žáků a žáky samými?

PS: Minulý týden byla kamarádka ze ZŠ na pohovoru s ředitelem, že má snížit požadavky a vylepšit klasifikaci, že ty trojky a čtyřky z chemie a biologie komplikují dětem přechod na střední školu...

omlouvám se, že jsem se rozepsal
03. 09. 2012 | 15:08

N. napsal(a):

Pane Helmute Harzere, myslím, že jste to špatně pochopil....tady nejde o to snižovat Vaši práci, ale o to, aby jste pochopili, že i my ostatní pracujeme a přijímáme určité platové podmínky. Neustále je všude slyšet o učitelích, jejich nízkých platech, stávkách....všichni musíme pracovat a věřte, že pracujeme tvrdě, ale neutvořili jsme žádnou "sebelítostivou" komunitu, která by se pořád ráda nechávala slyšet, jak je na tom špatně. Řekla bych, že to je to, proč se o Vaši práci neustále někdo otírá a snaží se ji znevážit - vy máte totiž všem potřebu ukazovat, kolik toho všeho děláte a nějak opomíjíte to, že i jiní (kolikrát za nižší plat) dělají totéž, bez sebelítosti, třeba rezignovaně a hlavně tvrdě!!
03. 09. 2012 | 15:18

Kiks napsal(a):

Pro N - já otevřené oči mám ,ale Vy máte nějaký hlubší problém. Úplně jsem čekal takovou dementní reakci.Ale s tím těžko něco dělat.Všichni půjdeme dělat něco jiného a z dětí budou debilové a feťáci a bude vše v pořádku.Končím ,to je zbytečná debata.
03. 09. 2012 | 15:19

N. napsal(a):

Kiks: Právě jste to zpečetil, pane učiteli :)
03. 09. 2012 | 15:22

tereza napsal(a):

Tak já nevím kdo si více stěžuje, Učitel má práci náročnou, ale také dost volna. Já pracuji v justici v administrativě je mi kolem 50 let, a můj plat je kolem 15 tis. Připadá vám, že si žiji nějak výjimečně. Taky bych si asi zasloužila přidat. Když jdu hledat jiné místo, tak jsem bohužel stará. Myslím si, že se schoduje s tématikou, každý si myslí, že druhý vydělává milioány a chudáci učitelé.
03. 09. 2012 | 15:24

ti dam ochranu..... napsal(a):

To ze maji ucitele mensi nez prumerny plat, je normalni. Tady maji skoro vsichni nizsi nez prumerny plat. ale stezujou si pouze ucitele! nakopal bych je za to vite kam. delnici makaj kolikrat za 8000 a stezujou si? ne, protoze vi, ze je to zbytecny. a ze maj ucitele vysoky vzdelani? kdo jim kazal aby ho meli?? mysli si ze kdyz maj vejsku tak jim budou vsichni lizat zadecky?? hasicum bych pridal, ty si to zaslouzi a vymlety ucitele?? ani nahodou... mili zlati, jestli mate malo, vase chyba, nemate delat ucitele. stezujou si pouze ucitele, nikdo jinej (krome politiku). jedine oni rvou jak maj malo. a co my delnici?? my mame snad hodne? my mame jeste min a stezujem si? ne, protoze nejsme rozmazleni prerostly vecny studenti kterym se nechtelo do prace tak se schovavali ve skole. stezujou si jenom ucitele, nikdo jinej. takze ucitele, zvednete zadky a bezte si nekam privydelat. za to co delate si ten prumernej plat fakt nezaslouzite.... nestacim se divit kam az saha ceska drzost.... trapaci trapny... bezte makat do lomu, tam budete mit jeste min.... a hlavne: ZLATY KOMOUSI. clovek mel aspon co jist a nezdrazovali furt. a lidi ktery nemakali, tak sli do vezeni. dneska cigani nemakaj a co za to dostanou?? Socialni davky! za to ze jsou liny jak prasata, tak za to stat bilejm bere a cernejm dava!
03. 09. 2012 | 15:26

Baba Jaga napsal(a):

A ještě jednou autorovi i diskutujícím:
Pokud se vydávají penízky na podobné "přínosné" studie, nemohou potom jít např. na platy učitetelů. Nebo jste na ní pracovali s elánem ve svém volnu a zadarmo, pane autore?
03. 09. 2012 | 15:29

Pafiinka napsal(a):

Bohužel, učitelé nemají ani peníze, ani prestiž. Je to degradující povolání. Sice jsem tento obor taky vystudovala, ale vzhledem k tomu, že školství je totálně v úpadku, tak s ním končím. Vedení škol místo aby podporovalo aktivní a tvůrčí učitele, tak jim jen podkopávají nohy. Za to staré učitele, kteří si jedou 40let tu svou, podporují a přidávají jim na platě. Učit - již nikdy více. Radši zametat chodníky a budu se cítit jako člověk. ZMĚNA VEDENÍ ŠKOL - na to by se mělo zaměřit. Aby ve vedení nebyli hlupáci, kteří si za svoje podřízené volí zase jen hlupáky!!!
03. 09. 2012 | 15:32

ti dam ochranu..... napsal(a):

jo nejlepsi jsou kancelarsky krysy-ty nedelaj vubec nic, jsou pekne v teplicku, nemakaj, sedi za pocitacem, praci narocnou nemaj a za to berou 15 tisic?? Za co?? ZA to ze sedi u pocitace a nic nedelaj? to jsou stejny smejdi jako politici. tady proste plati, ze cim min delas, tim vc dostavas. pomohly jedine poradny volby, jina strana. ale cesi jsou tak hloupy ze voli porad jenom ty dve a naivne se mysli, ze prijde zmena. zmena prijde jedine s delnickou stranou nebo s nekym, kdo tam jeste nebyl. ale klidne si budte dl trapny a volte ODS nebo CSSD a pak si stezujte jak spatne se mate. muzete si za to sami. jste blby a proto volite blbce. kdyz mate volit delnickou stranu tak jsou to pro vas rasisti. cikani nas tady sikanujou a to jich je o tolik min. co az jich bude stejne jako nas? a co az jich bude vic nez nas? pak vam bude delnicka strana dobra, ze? uz ted nam nikdo nepomuze a cesky zakony uz vubec ne, takze tyhle strany co jsou tu ted asi tezko. ale hlavne je volte dal a pak rikejte jak jsou spatny. a pak je zvolte znova a znova rikejte jak jsou spatny :D Pitomci cesi....
03. 09. 2012 | 15:32

JR napsal(a):

To, že u nás ze školství téměř vymizeli muži je snad jasným důkazem toho že platy učitelů jsou velmi nízké. 1hod. před 30 dětmi se snahou je (přes jejich odpor) něco naučit se také nedá porovnávat s 1hod. ICT pracovníka, projektanta, bankéře, ...., který si může dle potřeby kdykoli ulevit/odpočinout. Musím si přiznat, že bych učitele dělat nechtěl a hlavně bych to ani neuměl a neměl na to nervy. Spousta z nás namá čas na svoje vlastní děti a pak z jejich neúspěchů viní učitele. Přeji si aby moje děti měly kvalitní vyučující a také aby se do škol vrátili muži.
03. 09. 2012 | 15:37

neo napsal(a):

ti dam ochranu.....

vy jste typický příklad závistivého člověka bez schopnosti myslet na něco jiného než buřta, půlitr a Ordinaci v zahradě.

Asi vás naštvu, ale jsem taková kancelářská krysa v teplíčku s kafíčkem zdarma,ale za 15 000 bych nevstal z postele :)
03. 09. 2012 | 15:38

kotec napsal(a):

No, trochu jsem nebyl pochopen - napsal jsem, že ke své práci potřebuji 8-9 balíků papíru na školní rok (na tištění písemek, pracovních listů, materiálů pro studenty jako např. seznam vzorců, systematiku organismů, seznam rostlin a živočichů na "poznávačku"), ale že si je musím koupit sám. Loni jsme fasovali jeden, letos nic. Jen propisku, fixu a obálky co zbyly z voleb. :-) A už tři roky žádáme o to, aby se objednal servis mikroskopů a vah a marně... mezitím se samozřejmě rozštelovanost všech pomůcek stále zvětšuje. Ani si nemyslím, že učitelé mají malé platy. Jen mi přijde špatné, že mají všichni stejně, protože v rozpočtu nejsou žádné peníze nad základní tarifní plat. Takže i kdyby se někdo přetrhnul, bude na tom stejně.
03. 09. 2012 | 15:48

Kája napsal(a):

Já plně chápu předsudky strojních inženýrů a elektroinženýrů k pedagogům, koneckonců i doktorům, ale těch si nakonec váží většina lidí (i přesto!),že jsou náchylní k chybám úplně stejnou měrou,jako ostatní.
Ovšem nezapomínejte na jednu věc: už dnes, jsou absolventi TECHNICKÝCH oborů velmi často hodnoceni na svých nových pracovištích,jako NEDOSTATEČNĚ připraveni. Takže to je právě ten začarovaný kruh,kdy nedůvěra v pedagogy se vrací technikům,jako bumerang.
03. 09. 2012 | 15:51

kotec napsal(a):

A taky bych chtěl napsat, k oblíbenému argumentu: "Tak si jděte do soukromé sféry, když si myslíte, že vás učení neuživí." Kdyby to udělal každý, kdo by toho byl jen trochu schopen, kdo by na těch školách zůstal? Já učím, asi jako jediný od nás ze střední. Většina ostatních pracuje ve vědě nebo v IT, případně v technických oborech jako inženýři. Ale my máme učení v rodině, odjakživa jsem k tomu tíhnul a nebudu dělat něco jiného, co by mne nebavilo, jen proto, že bych měl dvakrát takový plat. Zajímavé je, že už dnes tady v jižních Čechách prakticky nenarazíte v některých regionech na aprobované učitele fyziky, alespoň ne mladší 60 let... :-) Pak ale to vzdělání podle toho vypadá a první ročník nějaké technické VŠ v zásadě řeší věci, které by měli dávno umět ze střední.
03. 09. 2012 | 15:58

Glosator napsal(a):

Takže, lékaři chtějí TROJNÁSOBEK průměrného platu, současných 60000 měsíčně je pro ně MÁLO. Počítají si "odpracované" hodiny ve službách, které VĚTŠINOU PROSPÍ (ne všichni, ale je to dost na to, aby se tento stav neřešil). Nemocné si berou jako rukojmí.
Učitelé si akorát stěžují, protože úroveň vzdělanosti VLÁDU NEZAJÍMÁ, naopak, vzdělaní lidé lépe vidí, jaká je naše vláda banda (všeho)schopných zlodějů po odborné i řídící stránce často zcela neschopných ale všehoschopných!
Provozovatelé hracích automatů o vzdělanou populaci samozřejmě nestojí.
Mimochodem, daleko lépe, než referenti na úřadech se mají referenti v polostátních podnicích nebo "přirozených monopolech."
Kapitola sama pro sebe jseo dealeři všeho možného.
03. 09. 2012 | 16:03

Jaroslav Orlík z Jezdkovic napsal(a):

Já se musím podepsat pod názory člověka, který si říká Parabellum. Já mám syna, který zrovna dnes nastoupil poprvé na střední školu. Potažmo zrovna vyšel z devítiletky. Jsou kantoři dobří a jsou kantoří špatní. Jsou ale i kantoři katastrofální. To je kus od kusu. Všechno ale záleží na řediteli školy. Například výuka jazyků nebo ještě typičtěji výpočetní techniky. Už od šesté třídy si dělali kluci ze synovy třídy z kantorky srandu, když jí třeba vytáhli z USB myš a ona vůbec nevěděla, co má dělat. V zeměpisu se třeba učili, že východní Čechy se vyznačují rozvinutým textilním průmyslem. Dnes přišel syn domů a ptal jsem se ho, jestli má potvrzenou průkazku na autobus. Neměl, protože končili v deset, ale úřední hodiny sekretářky jsou od jedenácti a třídním učitelem bylo studentům řečeno, že na sekretariát nemají chodit mimo úředná hodiny, protože sekretářka se tváří nevlídně a je nevrlá, když někdo příjde jinak. Nejde o to, aby děcka chodila pro potvrzení, jak se jim zamane, ale kurnik šopa, zrovna dneska mohla mít sekretářka hodiny od rána do oběda, protože jak dnes ze školy, tak zítra do školy pojede syn a spousta dalších, za plné jízné. To jsou takové detaily, které mě, na školství, vyloženě štvou a jasně to dává zapravdu Parabellovi, že pracovníci ve školství jsou líní. Ne všichni, abych neurazil. Má švagrová ve školství pracuje a už od půlky srpna jsem ji slyšel párkrát si stěžovat, že je škoda, že už prázdniny končí, že bude muset zase chodit do školy. No, my všichni, co nejsme kantory nebo rentiéry, jsme celé prázniny do práce chodili a nestěžujeme si. Nebo další příklad. Myslíte, že syn dostal ve škole seznam knih, které si má sehnat? Prd. Jen seznam ve znění - např. kompletní sada učebnic českého jazyka. Pohled na internet mi sdělil, že těch knih je mnoho druhů. Jednoduše a prostě, je to jen o lidech, o ničem jiném. Bohužel jsou mnozí kantoři líní jako vši a připravit něco multimediálně, což by žákům a studentům hodně pomohlo, protože by se ve výuce mohli soustředit na výklad a nedělat si furt ty debilní zápisky, takže v konečném důsledku mají nepřesné zápisky a z výkladu si nic nepamatují. Hlavně, že je v každé učebně z EU fondů multimediální tabule, jejíž možnosti se využívají jen na jednotky procent. Protože kdyby to mělo být tak, jak má, tak by tom,u museli kantoři věnovat nějaký čas. Ale nevěnují.
03. 09. 2012 | 16:13

Historik napsal(a):

to Nikola
Neumím si představit větší parazity, než je drtivá většina filosofů. Přitom to jsou právě oni, kdo podporuje nejzločinější režimy současného světa.
03. 09. 2012 | 16:19

mučitelka napsal(a):

Jaroslav Orlík z Jezdkovic

No jo, vy jste prostě ten typický rodič, který bude svoje dítě bránit za každou cenu. Synek si mohl klidně tu hodinu počkat nebo tam prostě jít. Úřední hodiny jsou všude! A zaplatit plné jízdné 2x Vás zcela jistě nezabije. Na učebnice se mohl zeptat nebo můžete třeba vy zavolat paní učitelce.
Víte, střední škola by měla žáka hlavně naučit myslet. Neměla by myslet za něho, což všichni děláte a očekáváte to i od školy. Co se týče podkladů do hodin.... Jen ať si žáci dělají poznámky. My jsme si je taky museli dělat, tak nevím, proč furt nějaké úlevy. To, že si poznámky nedělají a všechno dostanou naservírovné, právě zapříčiňuje tu jejich naprostou dementnost!
A k té učitelce ze základky...tak to prostě je. Víte proč? Protože kdo by šel dnes učit? Ten co má aprobaci na IT? Se proberte!
03. 09. 2012 | 16:27

Glosator napsal(a):

to Jaroslav Orlík z Jezdkovic
Uvědomujete si třeba, že "člověk, který si poradí s tou vytaženou USB myší" nikdy nepůjde učit na základní školu, protože v IT branži si vydělá nepoměrně více????
Kdo ovládá perfektně angličtinu se nebude živit její výukou na základní ani střední škole.
Paradoxem je, že na ty jazyky je na pedagogické fakultě největší nával.
03. 09. 2012 | 16:30

sss napsal(a):

Na uvod: nejsem ucitel, jsem VS vzdelany a ma hruba mzda je 3x prum. plat

--- Parabellum: ve vasem 'omezenem' zebricku nekolika zamerne vybranych profesi, ktere se ve spolecnosti tesi urcite prestizi, a zajmu, bych PLATOVE klidne dal ucitele na delenou 1. pricku

1. Ucitel, Pilot, Soudce, Lekar, Policista
a ocekaval bych, ze se pravem ozvou strojvedouci, hasici, zachranari a spousta dalsich, spolecnosti prehlizenych profesi.

K Vasim dalsim nazorum na pracovni dobu a jine, bych pouze doporucil si na 3 mesice vymenit s ucitelem ulohu. Je uplne jedno, jake skoly a jakeho rocniku. A klidne si do toho dejte i nejake prazdniny. Jen aby vas neprekvapilo, ze dostanete od pociveho reditele sebevzdelavaci plan a o radovankach a volnu si muzete nechat jen zdat :)
--- Pazout: neexistuje vtipnejsi prirovnani k pracovni dobe ucitele, nez je od doktora :) Doktor si od 8-12hod natuka do pocitace svych 20 pacientu, jde na hodinovy obed, kde mu nejeci 60 decek do ucha, neotravuje ho ze neco nekde rozlily a pozvracely a pak si sedne k PC a napise takovy prispevek jako vy a jde domu. (Viz. cas vaseho prispevku)

--- Jiskra, Mickie: napsano vystizne tak, ze to snad pochopi i vyse jmenovani panove.
Stav naseho skolstvi je naprosto alarmujici a nejde jen o platy ucitelu. Souvisi to se stavem spolecnosti. A penize do skolstvi? Dovedete si predstavit efektivne vyuzitou jednu miliardu korun?!?!? Vyuzitou jinak, nez beztrestne utopenou v nejakem ceskem kraji (nepamatuji si detaily, bylo to zjara t.r.) na projektech EU, ktere si rozdelila 7micka firem napojenych na regionalni politiky ODS a TOP09? Ja rozhodne ano
03. 09. 2012 | 16:36

Mada napsal(a):

Vážení pánové a dámy diskutující,

nejsem a nikdy jsem nechtěl být učitelem.

Nechápu, proč v rámci Vašich kritik zaznívá pouze : 8 týdnů prázdnin, kdo to neumí tak to učí atd. Drtivá většina toho co jste uvedli je pouhé plácání, nebo tlachání, jestli chcete.

Mé zkušenosti s učiteli od základní školy až po úspěšné abslovování VŠ byly výborné. Mé hodnocení bylo v celém rozmezí,
tj. od 1 do 5, nebo od 1 do 3 na VŠ. Každopádně jsi vždy rád vzpomenu na všechny učitele, nejvíe na ty co na mě byli nejpřísnější.

Také jsem díky tomu, a samozřejmě díky vlastní mravenčí práce dosáhl toho, že rád pracuji a jsem velmi dobře ohodnocen, ale také se musím dále vzdělávat - to mě naučili Vámi kritizivaní kantoři. Akorát ministr financí by je neměl tolik dřít.
03. 09. 2012 | 16:38

H.H. napsal(a):

Vážená N. - myslet si opravdu můžete, co chcete. To, zda jsem to či ono špatně pochopil, nechám na Vás, zřejmě se asi neshodneme.
V mém příspěvku jsem nenašel nic o sebelítosti, ani o neúctě k jiným profesím či jejich náročnosti. Pouze jsem uvedl praktický příklad toho, jak je práce ve škole běžně vnímána v pozici člověka, který v ní nikdy nepracoval a toho, kdo v ní shodou okolností je najednou nucen pracovat. A aby se pohled na tuhle profesi zcela otočil v tomhle případě stačily pouhé tři dny.
Jak jsem řekl, vážím si každé práce, pokud se dělá poctivě a odborně. Respektuji ji a nikdy v žádné diskusi, jsem nekritizoval zdravotníky, policisty, hasiče, lékaře, horníky ani mašinfíry, zedníky nebo uklizečky, i když vím, že existují jednotlivě i nekompetentní zdravotníci, hloupí policajti, zbabělí hasiči, lékaři diletanti,horničtí nemakačenkové, nešikovní zedníci, vyčůraní ajznboňáci a uklizečky,které musí mít doma slušný brajgl. Tyto práce nedělám, nejsem pro ně kvalifikovaný a proto nemohu posoudit a ani nezpochybňuji, zda jsou jejich nároky či mzda oprávněná. Ale zcela běžně se děje, že příslušníci všech stavů a profesí si berou učitele do úst, nikoli jako jednotlivce, ale jako stav. Národ, který dal světu Komenského, udělal ze svých učitelů líné blbečky s nataženou rukou a pokud jim je jako téma kdekoli předhozen učitelský plat, tak se na něj vděčně vrhají jako hladový pes na kost.Je zajímavé, že se tak zhusta děje v době, kdy se ve vládě nebo v parlamentu řeší nějaká zásadní reforma nebo opatření, které má nám všem provětrat peněženky. Pokud se ale řeší opravdu zásadní věci, které budou mít vliv na budoucí úroveň vzdělání našeho obyvatelstva a souvisejí s kvalitou výuky a podfinancováním regionálního školství, tak se tihle "odborníci" z diskusních fór vytratí.
03. 09. 2012 | 16:41

Vašek napsal(a):

Kotec:
právě, že už se stalo , no a co zůstalo to vidíme.............
03. 09. 2012 | 16:43

Borek napsal(a):

Nemyslím, že by zrovna učitelé se chtěli povyšovat nad lékaře nebo nad jinou skupinu vysokoškoláků. Problém je jinde - jak vyplývá z přiloženého grafu příjmů, tak mezi zaměstnanci s VŠ jsou příjmy učitelů podhodnocené. Proč to tak je, je celkem jednoduché: velká feminizace školství, reálný úbytek dětí ve školách, obrovské množství rychle vychrlených absolventů všech ped. fakult univerzit po revoluci (pozn. už před 10 lety z nich našlo uplatnění jen kolem 10% absolventů - ostatní šli do státní správy, firem a jinam, odkud je to dnes v době nouze vytlačuje a oni se "vracejí" i skutečně vracejí do škol), nevyjasněná, tápající, a tím i drahá školská politika státu a dlouhodobé "balkánské" podfinancování oblasti školství.
Trochu k náročnosti studia: mezi jednotlivými VŠ v minulosti i nyní je samozřejmě rozdíl, to přece nikdo nepopírá. Nicméně nelze než připomenout, že na odborných středních školách technického typu a na gymnáziích jako učitelé pracují absolventi "neučitelských oborů" z VŠE, VŠCHT, ČVÚT, KU a jiných univerzit. Lidé jako prototyp učitele vidí učitelku z prvního stupně nebo dějepisářku z druhého stupně.
Nelze též nevidět, že náročnost studia na PF před revolucí a v současnosti je také jiná. Školská zařízení jsou různá a kladou různé požadavky. Tvrdit, že učiteli ve vzláštní škole stačí umět číst a psát a že to umí každý deváťák, takže by tam mohl vlastně učit (podobné názory o ZŠ svého času prezentoval "odborník ODS na školství" Bartoš), je úplně scestná. Požadavky na učitele jsou v různých školách různé - vynikající chemik nebo přírodopisec, který na gymnáziu připravuje studenty pro vstup na lékařskou fakultu nebo na VŠCHT, musí zvládat něco jiného než učitelka 1. třídy, zvláštní školy nebo mistr odb. výcviku. Někdy jsou to spíše intelektuální, jindy nesmírná trpělivost a umění naučit i toho nejpomalejšího.

Ministerstvo školství ovšem zrušilo rozdíly v tabulkovém ohodnocení vychovatelů, uč. 1. a 2. stupně, SŠ a všichni mají nyní stejně. Záleží pak jenom na řediteli a na tom, která obec (ZŠ), kraj (SŠ) jsou ochotni připlatit učitelům nad základní poměrně malý tarif. Někteří zřizovatelé nedávají navíc nic, někteří učitelům a školám přilepší, záleží i na tom, jak jsou ředitelé škol dobře zapsáni politicky nebo osobně u zřizovatele - ti dostanou na odměny více. Proto i samotní učitelé hodnotí svou finanční situaci různě - za stejnou práci mají v jednotlivých regionech nebo školách výrazně jinou mzdu.

Závěrem bych všechny, kteří jsou přesvědčeni, že peníze vydělané prací učitele, jsou vydělané snadno, chtěl vyzvat, aby si dodělali vysokou školu, a až ji budou mít, přišli učit s námi. Vzhledem k tomu, jak popisují situaci ve školství a argumentují, budou určitě s touto prací, pracovními podmínkami a platem spokojeni.
03. 09. 2012 | 16:54

stařenka napsal(a):

Učitel nastoupí do zaměstnání ráno před sedmou, připraví si učebnice a pomůcky na hodinu, namnoží materiály na první hodinu na kopírce, nastuduje ve sborovně na nástěnce, koho bude ten den kde zastupovat a v sedm vchází do učebny, kde na něho zírá xy ospalých očí. Ve třičtvrtě na osm nastupuje na dozor u šaten v přízemí. V osm nula nula už zase vchází do třídy, začíná další hodina. Je udýchaný, protože si musel ještě v prvním patře vyzvednout pomůcky a ty pak vláčí do třetího patra. Třetí hodinu má volno, mohl by si odskočit na chvíli někam do přírody, ale supluje za kolegyni, která musela k lékaři. Supluje zadarmo. Ve třičtvrtě na deset je velká přestávka. Dal by si s chutí kafe, ale má smůlu. Jen tak tak stačí doběhnout na WC a už stepuje zase dole v přízemí, kde drží druhý dozor. Další hodinu má volno. Konečně v klidu zaběhne do školní knihovny, spočítá a zapíše vrácené knihy, zaznamenává do inventární knihy nutnou administrativu, případně zalepí poškozené, Má knihovnu na starosti. Několik stovek knih, které jsou k dispozici učitelům a studentům. Bere za to osobní ohodnocení, 200 Kč měsíčně.Ale už zase zvoní a tak utíká honem pro své učebnice. Tuto hodinu má trošičku problém, spojili mu třídu s půlkou třídy od kolegyně, neměl kdo suplovat. Aha, musí vymyslet nějaký náhradní program, s tolika studenty v učebně to bude pěkná fuška. Ale za to má dle rozvrhu další hodinu volno. Potřebuje toho tolik opravovat, že by mu nestačily ani tři hodiny volna. A už je zase čas jít učit.Poté drží hodinu dozoru v jídelně. A odpoledne má ještě dvě hodiny učit, ale mezitím ještě jednu volnou, takže bude opravovat. Ze školy odchází v 17 hodin, brašnu narvanou písemkami, co musí do druhého dne opravit, navíc si musí udělat přípravy, takže se doma zase večer zavře v obyváku a bude makat pro školu. Zítra totiž musí ve volných hodinách provádět inventarizaci učebních pomůcek, inventární knihy bude muset příští týden mít uzavřené a odevzdané ke kontrole.Má na starosti dva kabinety a je třídním v septimě, což jsou další dosti časově náročné pracovní starosti a povinnosti. A zítra odpoledne je pravidelná pedagogická porada, začíná se v půl třetí, takže doma před 18 hodinou nebude. Kdyby aspoň mohl ty sešity studentům nějak neviditelně opravovat při té poradě. Ach jo. A pozítří by si mohl konečně dojít k zubaři, učí až od 10 hodin, ale ráno od 7 nula nula je svolaná předmětová komise a pak od osmi hodin supluje za kolegyni, která odjela na školení kvůli státní maturitě. A tak to jde stále dokola. Ovšem, aby uživil rodinu, pracuje ještě o víkendech a o nocích u jisté reklamní firmy,kde sází texty do počítače a tiskne letáky. Tam také pracuje částečně o prázdninách. Potřebuje splatit auto, na které si z kantorského platu při dvou vlastních dětech nedokázal ušetřit.
Přeji mnoho štěstí do nového školního roku všem pracovitým a zodpovědným kantorům a samozřejmě všem dětem.
03. 09. 2012 | 16:58

jajina napsal(a):

Nechci tady brečet, jak mají učitelé málo, ale uvažoval někdo nad tím, jak blbě je nastaven systém odměn a platových tříd? Jak má být učitel, který sedí 6-7 hodin nad přípravami na zítřejší hodinu a snaží se je předělávat a vylepšovat, stejně hodnocen jako ten, co se na to vykašle a jede 20 let to samé. To už nemluvě o PC gramotnosti některých starších kolegů, kteří dělají i při důchodu a raději učí vše postaru, jen aby děcka náhodou nepřišli na to, že počítač neumí ani zapnout. Zajímavá je i představa 60 leté učitelky TV výchovy, která jde na hodinu s hůlkou apod. Není pak mnohem více chyba tam nahoře u našich ministrů a poslanců? Nemělo by být platové ohodnocení nastaveno či podpořenou na základě výsledků práce a ne podle věku do důchodu.
pisatelka je také učitelka
03. 09. 2012 | 17:16

L.P. napsal(a):

Plat vyšší a práce málo by chtěl každý, ale ne každý dokáže za 21 000 hrubého odvést tolik práce jako kantor. Učím 4 roky na soukromé střední škole. Učím, protože mě to baví a naplňuje (pro peníze a prestiž nikoli:). Některé názory v této diskusi mě ale přesto opravdu mrzí, avšak bych neměnila. Má to jednu podmínku - manžel nesmí pracovat ve školství, abychom se uživili:)

Peníze by byly potřeba hlavně na výbavu, pomůcky, počítače, interaktivní tabule, vzdělávání učitelů atd., pak až na platy.
Taky bych všechny důchodce ze školství poslala do důchodu a nechala učit ty mladší...
03. 09. 2012 | 17:26

Milada Vývodová napsal(a):

PANÍ MUČITELKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prosím, já jsem učitelka a mám být pro nadbytečnost propuštěna a to bych brala i částečný úvazek.Kde Vás vzali učit, když nejste učitelka?Jsem z Moravskoslezského kraje.
Prosím, dejte vědět,kde je tolik práce pro učitele, když berou i nekvalifikované!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03. 09. 2012 | 17:50

Mickie napsal(a):

Lidi, příspěvky od uživatelů stařenka, sss, Mada i Jardy Orlíka způsobí jediné. Zítra ráno zase vstanu a budu se těšit do školy na ty svoje "darebáčky", protože jestli je v tomto státě někdo, kdo si mě jako kantora bude vážit, tak to za to stojí.
I přes to, že se považuji za IT specialistu a mám možnosti jako jiní učitelé ne.
I přes to, že mi letos 2x snížili plat.
Prostě ty rošťácké obličeje, co se tváří, jak je děsně prudím, ale na konci roku nosí kytky a předhánějí se, kdo si mě dřív přidá na FB do přátel, ty za to prostě stojí.
Všem normálním v této diskuzi přeji krásný zbytek dne.
03. 09. 2012 | 17:55

klinc napsal(a):

Zde:opravdu živá diskuse se spoustou trefných popisů situací učitelů-jaká má být.Příkladná diskuse.
Můj názor nikoliv bez praxe:
Není daleko od pravdy,že učitelé patří k těm částečně lépe placeným profesím a mají mnohem delší dovolenou než ostatní.
Práce s dětmi na základní a střední škole je asi v řadě škol vyčerpávající,ale mj. tu značnou roli hraje vždy personální vedení takových škol a vzájemné vztahy učitelů.Kde vytvoří pro anarchii žáků podmínky shazováním učitelů,nerozlišováním jejich kvality.Řekl bych,že odsud pramení nespokojenost.Plus výkaznictví,časově náročné,do kterého byli učitelé zbytečně zatahováni navíc.
Samo učivo prvních dvou stupňů není velká věda,tedy diskuse o extraodbornosti zde na rozdíl od VŠ jsou formální.Leda ne tam,kde opravdu někdo nezvládá ani to.Déle učícím často chybí realismus z praxe,prostě ji neznají,spíše si ji domýšlejí.
Učitele skutečně po delší praxi ve školství jen velmi neradi někam berou jinam mimo školství snad s výjimkou někde do státní správy a jdou lidem jinde na nervy.Proto jejich obavy o ztrátu místa ve školství jsou oprávněné.Ne proto,že by neexistovaly lepší zaměstnání.Podobně referentům, bez pozice, úřadů-s platy zhruba jako učitelé-se u obou kategorií projevuje shrbenost před šéfy.Je vnucena,vynucována-školy a úřady jsou legální částečné až leckde i značné despocie.To je chyba,ale opak naprostý také není myslitelný.Je to asi i kvůli vysoké fluktuaci pracovníků jinam.
Přál bych si i u jiných diskusí podobnou zajímavou živost názorů,anti-spamovost.
03. 09. 2012 | 19:55

Skogen napsal(a):

Rád bych upozornil, že ve vyspělých zemích je běžnou praxí, že učitel má asistenta, který se stará o přípravu a administrativní záležitosti. Učitel pak tedy učí. U nás je to půl úvazkem úředník.
03. 09. 2012 | 22:10

Skogen napsal(a):

Nuže klinci,

první dva ročníky jsou věda. Velká věda. Těm dětem totiž musíte rozumět. Co během těch dvou let pokazíte především ve vztahu dítěte ke vzdělávací instituci, to možná už nikdo dokonale nenapraví.

Vždy jsem nesmírně pobaven technokratickým vytržením jedné věci z kontextu, v tomto případě obsahem učiva prvních dvou tříd. Krom předávání informací totiž vychováváte - a to ať chcete, anebo nechcete. Když jste s dětmi intenzívně čtyři pět hodin denně, tedy možná víc než jejich rodiče, pak není možné nevychovávat. Učitel prvního stupně by měl být z poloviny psycholog - a také o tom učitelství pro první stupeň ve značné míře je. Budiž důvodem, proč učitel pro druhý stupeň také není pro výkon profese na prvním stupni plně kvalifikován, učitel na prvním stupni není "odlehčenou variantou" toho na stupni druhém, obojí je zřetelně odlišné.

No a že učitelé chtějí učit a ne si hledat práci jinde a ještě k tomu mimo veřejný sektor? Kdo by to byl řekl, že chtějí učit, že? Jako by lékař nechtěl léčit, informatik se šťourat v IT a pilot pilotovat letadlo. Jako by všichni ochotně uháněli mimo obor jen aby předvedli svou flexibilitu... Ach jo...
03. 09. 2012 | 22:23

Vlasta napsal(a):

Zajímalo by mě, jak je možné, že je to Parabellum tak vzdělané. Snad nezískalo své vědomosti od nějakého podprůměrňáka tj.učitele... určitě se samovzdělávalo doma - samo. To je jisté..
Už Čingischán odpouštěl daně učitelům, duchovním a lékařům. A nejen on měl tyto profese v úctě.. V dnešní společnosti je úctyhodný ten, kdo má peníze.. a podle toho si ho lidé váží a obdivují ho. Je pak těžké vydobýt si prestiž jako učitel-sice to vzdělání každý potřebuje, ale kdo ho šíří jsou asi pitomečkové, bez kterých by se všichni obešli..
Tak proč všichni, kteří nadávají na učitele a zavidí jim jejich závratné platý nejdou učit, ať je to v tom Česku lepší????!!! Každý má tu možnost!
03. 09. 2012 | 22:33

klinc napsal(a):

to Skogen:to jistě,že musí dětem rozumět.Pouze já výchovu nenazývám vědou,ale citem.Resp.chápáním dětské psychologie,jak píšete věru dobře.
Jinak lidé neopouštějí místa většinou zbytečně kvůli ukázce své flexibility,ale kvůli penězům nebo zajímavosti jiné práce,perspektivě postupu atd.To je správné,že učitelé chtějí učit.Ale já píšu pouze to,že když je jim to znemožněno,bývají jinde mimo školství málo žádáni.Lze pochopit čeho se u nich nejvíce obávají jinde:mentorování ostatních z jejich strany jako letitého zvylu a učitelské nátury,neochoty se učit jinými zcela novým věcem,jestliže už sami dlouhé léta dobře učili jiné jinému.
03. 09. 2012 | 22:39

PB napsal(a):

Skogene, tleskám!
Skutečnosti o asistentech učitelů v západních zemích jsou pravdivé. Učitel má PŘEDEVŠÍM UČIT, ne být administrativní silou, školníkem, malířem, objednavatelem, vrátným, spojovatelem, krotitelem ...
Vědí zde nezasvěcenci vůbec, kolik ušetří český stát na tom, že má jeden mizerně placený učitel ještě několik vůbec neplacených profesí navíc?
Co kdyby operoval lékař zcela sám?
Co kdyby obvoďák neměl sestru?
Vždyť by zdravotnictví ušetřilo, ne?
(Vím, že to je z mé strany ironie a nesmysly).
Na co tolik lidí u soudu? Nestačil by jeden???
Proč má primátor kolem sebe tolik opiček???
Vedoucího jeho kanceláře ...
Proč má politik asistenta???
03. 09. 2012 | 22:39

PP napsal(a):

To Pazout. Lekar s vasim rozhledem je zrejme bezdetny, totalne bez fantazie a vse se naucil sam (tj. cist, psat, spocitat si, kolik mu dnes pacienti z VZP prinesli, atd.). Jednim slovem borec. Abych vam tu fantazii, Pazoute, trochu rozsiril, predstavte si, ze mate dite (staci jedno, ale musi platit, ze vam na nem zalezi, ze se o nej starate a ze jste ho nenechal pouze sve byvalce neb nejake setricce, se kterou jste mel nocni ...). Predpokladejte, ze se ve zdravi dozije skolniho veku. Nemate moc casu, a tak ho chcete dat do skoly. K cemu ale ta skola je? Vam prece k nicemu neposlouzila. Jsou tam, jak pisete, lini a hloupi lide. Ti by se meli starat o vase dite? Je to minimalne 9 let jeho zivota. To je dost dlouho na to, aby se diky jejich peci zblaznil. To prece svemu diteti neudelate. Treba chcete, aby se naucilo cist, psat, pocitat a neco z biologie a z chemie, aby mohlo jit na medicinu, jako vy. No a tak prijdete na to, ze byste byl rad, kdyby se o vase dite starali lide, kteri toho hodne umi, maji schopnost sve znalosti predat a jeste maji vase dite docela radi. Tedy takovi, kteri mu psospivaji a umozni mu, aby se nekdy v budoucnu stalo tim, cim se rozhodne byt. Jak vsak na to? Takovi lide do spatne placene prace dnes jiz nechodi a tak po mnoha letech prijdete na to, ze byste se rad vzdal casti svych penez od pacientu z VZP a SPRAVEDLIVE se podelil s temi kantory, abyste z toho mel uzitek vy a vase dite. Pro to dite vsak jiz muze byt pozde, pokud se vcas nezaplati kvalitni sbor a nevychovaji kvalitni ucitele, kterym se posmivate, ze jsou z nekvalitniho pajdaku. Nemuzu si pomoci, ale kantori mi vychazeji jako lide, kteri stoji na zacatku kazde uspesne ekonomiky. Treba takto: kvalitni ucitel -> dobre vzdelani lide -> dobry lekar, dobry stavar, dobry policajt, ... A protoze te ekonomice prispivaji naprosto klicove, meli by podle toho byt i odmenovani. Co si o tom myslis Pazoute?
03. 09. 2012 | 23:09

Skogen napsal(a):

PB, smutný fakt... Další malý český zázrak, že za tak málo toho tolik funguje...

Klinci, já tu vaši tezi o uplatnitelnosti mimo obor nijak nezpochybňuji, jen nechápu, čemu se divíte.
03. 09. 2012 | 23:13

mb napsal(a):

V téhle diskuzi si každý druhý odporuje, protože zároveň útočí na učitele, jak špatně učí, co všechno nedělají, zároveň s tím by chtěli, aby učitelé pracovali zadarmo.

HE :-)

Pomalu každá rodina vnucuje škole svůj model své rodinné výchovy, a na námitky, že se nekrade, rodič klidně prohlásí, že když kradou všichni, jeho dítě bude krást (lhát, podvádět, být agresivní) také,

sami žáci v běžném životě vidí, že učitelé časti jen velmi těžko mohou i na půdě školy prosazovat slušnost a že učitelé jsou na reálném společenském žebříčku nízko. Slovně, což nic nestojí, sem tam i někteří žáci, rodiče nebo úředníci pochválí, což potěší, ale když chcete v bance úvěr na byt, tak to učitelské rodině pranic nepomůže, protože nemá dostatečný příjem na hlavu a není solventní,

v tomto státě není žádná skutečná koncepce vzdělání, protože vzdělání je odstrčeno na vedlejší kolej, státem, obcemi a politiky vnímáno často jako pouhá přítěž. Není zde společná vize mezi státem, rodiči a učiteli, kam by vlastně vzdělání mělo jít, co od něj očekávat, a všechna opatření jsou záplatováním již dávno opotřebovaných záplat.

trapaci trapny... bezte makat do lomu, tam budete mit jeste min.... a hlavne: ZLATY KOMOUSI. clovek mel aspon co jist a nezdrazovali furt. a lidi ktery nemakali, tak sli do vezeni. dneska cigani nemakaj a co za to dostanou?? Socialni davky! za to ze jsou liny jak prasata, tak za to stat bilejm bere a cernejm dava!

ZMĚNA VEDENÍ ŠKOL - na to by se mělo zaměřit. Aby ve vedení nebyli hlupáci, kteří si za svoje podřízené volí zase jen hlupáky!!!

Přeji si aby moje děti měly kvalitní vyučující a také aby se do škol vrátili muži.

debilní zápisky

To, že si poznámky nedělají a všechno dostanou naservírovné, právě zapříčiňuje tu jejich naprostou dementnost!

A penize do skolstvi? Dovedete si predstavit efektivne vyuzitou jednu miliardu korun?!?!? Vyuzitou jinak, nez beztrestne utopenou v nejakem ceskem kraji (nepamatuji si detaily, bylo to zjara t.r.) na projektech EU, ktere si rozdelila 7micka firem napojenych na regionalni politiky ODS a TOP09? Ja rozhodne ano

hloupí policajti ... existujou taky policajti zkorumpovaní a spolupracující s organizovaným zločinem ... njn stane se ...

zcela běžně se děje, že příslušníci všech stavů a profesí si berou učitele do úst, nikoli jako jednotlivce, ale jako stav. Národ, který dal světu Komenského, udělal ze svých učitelů líné blbečky s nataženou rukou a pokud jim je jako téma kdekoli předhozen učitelský plat, tak se na něj vděčně vrhají jako hladový pes na kost.Je zajímavé, že se tak zhusta děje v době, kdy se ve vládě nebo v parlamentu řeší nějaká zásadní reforma nebo opatření, které má nám všem provětrat peněženky. Pokud se ale řeší opravdu zásadní věci, které budou mít vliv na budoucí úroveň vzdělání našeho obyvatelstva a souvisejí s kvalitou výuky a podfinancováním regionálního školství, tak se tihle "odborníci" z diskusních fór vytratí.

dlouhodobé "balkánské" podfinancování oblasti školství.

dočetl jsem zatím do času 17:16 .... diskuze je výživná, budu čísti dále ...
03. 09. 2012 | 23:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 09. 2012 | 23:34

Skogen napsal(a):

Klinci,

ještě si dovolím...

Ten "cit", pod který zahrnujete i vědu (bavíme se mimo jiné o vývojové psychologii) je přece výslednicí nějaké přípravy. Existuje řada jevů a fenoménů, které proces učení v širokém významu ovlivňují, a které si lze osvojit, pokud možno systematicky, komplexně a verifikovaně, což je věc pedagogických fakult.

Jistěže existují i osoby mimo obor, které mají výtečný vztah k dětem a jsou pro ně přirozenými autoritami. Jen škoda, že se pedagogy nestaly. Je ovšem také velký rozdíl přistupovat k vlastním dětem, k dětem svých blízkých známých, anebo dětem, které prošly nějakým filtrem (zájmy, motivace...) a tím, když proti sobě stojíte s prominutím (nejsem učitel :) s cizím drzým spratkem. I s tím ale uspokojivě vyjít musíte, od toho jste učitel. A ne jeho máma a táta, kteří pak ovšem často sami selhávají (tedy, oni selhali už dřív a mohli se řídit třeba i citem, jen to tehdy ještě netušili).

Jistě, spoustu věcí byste své děti dokázal naučit sám. Jen byste si to potřeboval zopakovat, mít na to čas a trpělivost. A systém. Takže to nakonec v míře potřebné neděláte.
03. 09. 2012 | 23:35

Jirka napsal(a):

Bla, bla, bla. Prostě je to jednoduché: v dnešní společnosti, kde vládnou peníze, platí, že za málo peněz, málo muziky. To platí, i když se to někomu nelíbí. Pokud budou lidé ve školství málo placeni, nemůže od nich nikdo čekat, že se přetrhnou, i když by mohli. Nikdo nemůže čekat, že do školství se pohrnou špičkoví odborníci, když si jinde vydělají 2x až 3x tolik. Nikdo nemůže čekat, že žáci a rodiče budou hromadně respektovat učitele, kteří kteří jako vysokoškoláci berou pár šlupek - často po letech praxe méně než jejich do práce nastupující žáci. Holka chodí do obchodní akademie, kde horko těžko shánějí učitele ekonomie, účetnictví, počítačů a jazyků, o právníkovi ani nemluvě.
03. 09. 2012 | 23:35

mb napsal(a):

No a že učitelé chtějí učit a ne si hledat práci jinde a ještě k tomu mimo veřejný sektor? Kdo by to byl řekl, že chtějí učit, že? Jako by lékař nechtěl léčit, informatik se šťourat v IT a pilot pilotovat letadlo. Jako by všichni ochotně uháněli mimo obor jen aby předvedli svou flexibilitu... Ach jo...

... hezké ... taky se používá / když někdo chce učitlům zavřít ústa ( huby náhubky )/ že učitel(ství) je poslání(m) ... no nekup to za ty prachy ... a nedrž ústa a krok ...
03. 09. 2012 | 23:54

mb napsal(a):

V dnešní společnosti je úctyhodný ten, kdo má peníze.. a podle toho si ho lidé váží a obdivují ho.

Klausova setba ... ale nejen jeho ...
04. 09. 2012 | 00:08

mb napsal(a):

No a tak prijdete na to, ze byste byl rad, kdyby se o vase dite starali lide, kteri toho hodne umi, maji schopnost sve znalosti predat a jeste maji vase dite docela radi. Tedy takovi, kteri mu psospivaji a umozni mu, aby se nekdy v budoucnu stalo tim, cim se rozhodne byt. Jak vsak na to? Takovi lide do spatne placene prace dnes jiz nechodi a tak po mnoha letech prijdete na to, ze byste se rad vzdal casti svych penez od pacientu z VZP a SPRAVEDLIVE se podelil s temi kantory, abyste z toho mel uzitek vy a vase dite. Pro to dite vsak jiz muze byt pozde, pokud se vcas nezaplati kvalitni sbor a nevychovaji kvalitni ucitele, kterym se posmivate, ze jsou z nekvalitniho pajdaku. Nemuzu si pomoci, ale kantori mi vychazeji jako lide, kteri stoji na zacatku kazde uspesne ekonomiky. Treba takto: kvalitni ucitel -> dobre vzdelani lide -> dobry lekar, dobry stavar, dobry policajt, ... A protoze te ekonomice prispivaji naprosto klicove, meli by podle toho byt i odmenovani. Co si o tom myslis Pazoute?

HE ... :-))
04. 09. 2012 | 00:11

mb napsal(a):

Nikdo nemůže čekat, že žáci a rodiče budou hromadně respektovat učitele, kteří kteří jako vysokoškoláci berou pár šlupek - často po letech praxe méně než jejich do práce nastupující žáci.

njn ... brou noc ...
04. 09. 2012 | 00:13

mb napsal(a):

skogen jaka je vase profese ?
04. 09. 2012 | 00:15

stařenka napsal(a):

V naší společnosti chybí kantorskému povolání prestiž.Osobně obdivuji učitelky a učitele 1. stupně, obdivuji, jak dokáží doslova hypnotizovat ty malé nezbedné prvňáčky, udržet je několik hodin v klidu v lavici, dokázat, aby nevykřikovali, aby se naučili kázni,disciplíně. A takový učitel 1. stupně musí znát perfektně nejenom češtinu a matematiku, ale velmi podrobně i přírodopis, dějepis, zeměpis a další obory, kam všude ve výuce s dětmi zavítá.A děti jsou zvídavé. Krom toho musí být sportovně založený, výtvarně a hudebně nadaný. A ještě musí mít přirozenou autoritu. Prostě, pro mne jsou tito lidé něco naprosto úžasného. A navíc platí,že není člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem, takže i kdyby děti vzdělával sám Komenský, určitě se najdou mezi rodiči nějací jeho kritici, kteří by uměli učit "lépe". Obvykle ale tato samozvaná "výjimečnost" pedagogického umění není na jejich vlastních dítkách nijak znatelná, ba naopak...
Učitelů na druhém stupni si vážím ještě víc. Je to ta nejtěžší kantorská disciplína. Velmi často jsou nuceni vyučovat ještě navíc podle potřeb školy předměty, které nevystudovali, takže znám případy, kdy si učitel musel sám doplňovat studiem ke své aprobaci čeština-němčina ještě fyziku, a další rok dokonce i hudební výchovu, aby pokryl potřeby malé školy. A těch sešitů co musí takový kantor češtiny opravit. Nepředstavitelná kvanta. A vůbec, učit děti ve věku 11 - 15/16 let je opravdu pro silné jedince. Žáci, zhýčkaní televizí a počítači očekávají od učitele před tabulí 45 minut trvající zábavnou show. Biflování a metodické postupy vzdělávání jako známe z našeho dětství, tak ty se už dnes nenosí.
A proč si vážím učitelů na učilištích? Protože vidí obvykle své žáky jednou za 14 dní,/žáci střídají výuku s praxí/, učitelé mají většinou dvoje třídnictví a já je obdivuji, že si ty žáky dokáží vůbec zapamatovat.Navíc je učí předměty, o které tito budoucí řemeslníci až tak nestojí, měli by raději více hodin praxe, protože jsou mnohdy manuálně zruční, ale učení všeobecných předmětů jim nedělá potěšení a umí ho někdy dokonale bojkotovat. Musím říci, že tyto učně částečně chápu a té praxe bych jim přála více, především propojením na podniky, kde by se později mohli pracovně uplatňovat.. Ovšem procházet kolem takového převážně mužského vzdělávacího ústavu,tedy školy, ve chvíli, kdy mají polední pauzu a davy stojí před školou, každý "žváro" u pusy, plivou kolem sebe, že není kam šlápnout a významně pokřikují na všechno procházející kolem, co má sukni.... Tak učitelů, co dokáží při svých hodinách takovouto mládež zkrotit, zaujmout a ještě je něco naučit, tak těch si opravdu vážím.
A mohla bych pokračovat.Zmínit se třeba o některých studentech gymnázia,co chtějí maturitu, ale nejsou ochotni pro to cokoli udělat, krom toho, že si to v té jisté škole odsedí a někdy ani to né. Vážím si učitelů-odborníků ve svých oborech na gymnáziích,kteří se nezaleknou tatínka doktora či soudce a ohodnotí všechny studenty spravedlivě. Umíte si představit nechat propadnout studenta, jehož tatínek škole sponzoruje například počítače nebo opečovává chrup ředitele? Žel, ani na gymnáziu nejsou všechny děti jen nadprůměrné či nadané.Ale o to víc jsou někteří rodiče ambiciozní.
Učitelské povolání je nesmírně náročné a zodpovědné. Za posledních dvacet let se vůbec nic neudělalo, aby se jeho prestiž alespoň udržela na nějaké úrovni.A znám spoustu absolventů, co by rádi učili, ale místa nejsou. A bude hůř.
04. 09. 2012 | 01:45

vasja napsal(a):

mb napsal(a):

ZMĚNA VEDENÍ ŠKOL - na to by se mělo zaměřit. Aby ve vedení nebyli hlupáci, kteří si za svoje podřízené volí zase jen hlupáky!!!
------------------------
No a to je dost těžký. Privát se pročistí sám, ale erár.....to je místo, kde hlupák v pohodě udělá terno.
Nedovedu si to představit. Jedině kdyby se vzájemně požrali.
04. 09. 2012 | 03:40

vasja napsal(a):

mb.
Jo a jako volič a financier zelenejch jste teda spoluodpovědnej za bionaftu, solárka, , větrníky.....
Nekecejte tady teda nic o hlupácích a vysvětlujte chudejm, proč musej mít vítr ve šrajtofli a jak to je pro ně dobrý.
04. 09. 2012 | 03:54

Jan Perun napsal(a):

V článku na aktualne.cz říká ředitelka pražské školy: ... Za prvé zoufalý ředitel nemá ve škole co dělat, za druhé jsme na tom opravdu pořád velmi dobře," dodává. ...... Mnohé je však jinak, neboť to, co se děje mimo Prahu je příšerné!!!! Tak například v Třebíči nemají ředitelé základních škol ani na základní platy a přeřazují všechny učitele ve škole o platový stupeň níž!!! A to ne proto, že by ti učitelé špatně pracovali, ale ředitel školy prostě na jejich dosavadní základní platy nedostal od vrchnosti peníze!!!! S platy je to je to ještě horší: Nejenom, že ředitel nemůže dát nikomu osobní ohodonocení, ale on již nemá ani na základní platy!!!!!! A tak musel všem učitelům snížit základní plat o jeden stupeň bez ohledu na počet odučených let, bez ohledu na kvalitu práce. To znamená, že při přeřazení ze 4.stupně do třetího se učiteli sníží plat o 1180 Kč měsíčně a při přeřazení z 5. stupně do čtvrtého činí snížení 1870 Kč měsíčně. A to dochází k soustavnému zdražování základních životních potřeb a ke zvyšování daní na základní potraviny, vodu a energie. Vládní prohlášení slibovalo, že v roce 2012 dostanou učitelé na platech o 4 miliardy víc, skutečnost je taková, že 2,1 miliardy jsou vázány, neboli česky řečeno byly školství a školám sebrány!! Taková je pravda, skutečně velice smutná pravda !
04. 09. 2012 | 07:30

dotaz napsal(a):

bývaly doby, kdy učitelé měli 12 platovou třídu.
A nyní už třetí a čtvrtou?
V té bývaly uklizečky, co by pomocný a nekvalifikovaný personál
04. 09. 2012 | 07:49

Anna napsal(a):

Čeští učitelé jsou na tom v porovnání se svými kolegy v zahraničí opravdu špatně. Mezi 32 zeměmi OECD jsou jejich mzdy dokonce čtvrté nejnižší. Méně si vydělávají už jen učitelé v Mexiku, Izraeli a Maďarsku. Zatímco čeští učitelé si po patnácti letech praxe vydělají zhruba 23 tisíc korun, jejich kolegové v Irsku, Německu, Rakousku či Finsku mají za stejně dlouhou praxi dvakrát více. Nejvíce peněz pak na výplatní pásce najdou učitelé v zemi s vysokou životní úrovní, v Lucembursku - až čtyřnásobek mzdy českého kantora.
http://hn.ihned.cz/c1-25338720-platy-ucitelu-ctvrte-nejnizsi-v-oecd
04. 09. 2012 | 08:07

stařenka napsal(a):

Jan Peru, Anna

Smutné, velmi smutné. Je hrozná doba a nejen pro učitele, ale i pro jejich žáky. A co je v našem okolí učitelů nezaměstnaných. Bohužel, pokud nejsi v příbuzenském či jiném poměru s ředitelem, nemáš tu žádnou šanci. Natož učit na celý úvazek. A "peďáky" chrlí nové a nové nezaměstnané....Dokonce někteří učitelé jsou zaměstnání jen na několik hodin týdně,placeni přesně jen podle odučených hodin a na platy o prázdninách mohou zapomenout.
04. 09. 2012 | 08:46

Jarle H. napsal(a):

Stařenko,
ovládat látku, vyučovanou na prvním stupni (ale i na druhém) ZŠ nemůže být problém pro nikoho, kdo má za sebou střední školu. Sám jsem strojní inženýr a průmyslovák a přesto jsem neměl nejmenší problém znát všechno, s čím se moje dcera setkala na základní škole. No a matematiku a fyziku jsem ji učil ještě i na gymplu.
04. 09. 2012 | 09:11

Jarle H. napsal(a):

Jo a ještě něco pro Stařenku:
Já, neučitel, nastoupím v 7:00 do práce. Za nikoho nesupluji, nepřidají mi žádnou půlku třídy.... V poledne jdu na oběd - mám na to 30minut. Kolem čtvrté jdu domů, kyž tedy všechno funguje, neprotáhne se porada, nehoří termín. Druhý den jedu na služebku na opačný konec republiky, jednání je od deseti, takže vyjíždíme v 6:00 z Prahy. Tam hravě od nás za hoďku dorazím, takže mi v pohodě stačí vstát o půl páté a když se všechno rychle dohodne, pojedeme kolem čtvrté domů, dorazíme do Práglu po sedmé a já stihnu metrem chytit bus ve 20:10, se kterým jsem za půl hodiny u nás ve vsi. V kolik budu vstávat, abych byl v 7:00 další den zase v práci už si snad dokáže spočítat i učitel....
04. 09. 2012 | 09:31

učitelka napsal(a):

o půl sedmé?
04. 09. 2012 | 10:09

Anna napsal(a):

učitelka

Výborně :-)))

Jen chci zmínit:

Česká republika společně s Německem či Švýcarskem patří v oblasti vzdělávání mezi průměrné až podprůměrné státy. Na špici se už několik let tradičně drží Finsko, Japonsko, Singapur či Jižní Korea.

Ty totiž výrazně zlepšily úroveň pedagogických fakult, které učitele připravují na praxi a dávají dvakrát více peněz na celoživotní vzdělávání učitelů než v Česku.

http://hn.ihned.cz/c1-22480940
04. 09. 2012 | 10:20

stařenka napsal(a):

Jarle H.

Rozhodně bych práci učitelů na 1. stupni nepodceňovala:) Dodnes vzpomínám na svou Paní učitelku z 1. třídy a náš Pan učitel z 2. až 5. třídy, tak to byla osobnost. A pokud se svému dítěti dokážete doma věnovat a s ledasčím pomoci, tak to je jedině dobře. Myslím, že ve škole neexistuje učitel, který dokáže na 100 procent naučit všechny všechno. Zájem rodičů hraje velmi důležitou roli i u velmi nadaných dětí. To není nic nového:)
04. 09. 2012 | 11:49

Bývalá úča napsal(a):

Učila jsem na 1. stupni ZŠ, nyní 3 roky pracuji v soukromé sféře. Velmi se mi stýská po dětech, kterým jste mnohdy členem rodiny, ovlivňujete jejich postoje, dokážete ten zázrak, že je v první třídě naučíte číst, psát a počítat, že děti na konci roku pláčou, že Vás dva měsíce neuvidí. Dělám práci, která je náročná na čas, ale naprosto nesrovnatelně méně náročná na nervy či na absolutní soustředění. Ono totiž těch "pár" hodin učení, o kterých se někteří zmiňují, je jako složit vagón uhlí. Zaujmout, střídat činnosti, hlídat si čas, ale zároveň reagovat na únavu dětí a proložit to jinou činností, dát dětem prostor pro vyjádření, ale nenechat si uběhnout čas, řešení konfliktů o přestávce, hledání věcí, které uslzené děti "ztratily", věnovat čas rodičům dětí atd. Ta administrativa je fakt otrava, ale dělá se v klidu, bez dětí v kabinetě, sborovně nebo prázdné třídě, takže mi tolik nevadila. POTVRZUJI, že jsou učitelé dobří i špatní. Žádné paušální závěry nepřijímám. Problém vidím v tom, že ti kvalitní, s nasazením, připravující se na hodiny, vytvářející projekty, konzultující se školiteli nebo kolegy, proč se něco nepodařilo, učící se práci na multimediálních tabulích, absolvující školení k novým učebním pomůckám a učebnicím, shánějící kvalitní kulturní akce, které stojí za to s dětmi navštívit, učící se ekologickou výchovu, školící se v protišikanózních programech.... NEMOHOU MÍT V TOMTO SYSTÉMU LEPŠÍ OHODNOCENÍ, než ti, kteří více či méně jednou z podstaty a dělají jen to, co musí. Dle mého soudu je to základní problém, že ředitelé po všech kráceních financí, nemají možnosti, kterak kvalitu odměnit. Na škole, kde jsem učila, se podle loňských srovnávacích testů umístili žáci 6. a 9. tříd ve všech testovaných předmětech mezi 10-20 % nejlepšími školami v ČR. Pravděpodobně to tedy znamená, že je to škola s vyšší mírou kvalitních učitelů, sama to mohu potvrdit, neboť mé děti ji navštěvují... ALE! Mají stejné peníze jako ostatní, nad kterými tady mnohdy pláčete. Každý i sebemotivovaný člověk může usnout na vavřínech anebo podlehnout myšlence, proč bych se tak usiloval, když moje odměna bude totožná, i když to "vemu hákem".
Já bych fakt ráda učila, ale mám o 12 000 Kč více než ve škole..., a proto mohu svým dětem zaplatit jazykové kurzy, mohu platit příspěvky ve sportovních klubech, kam mé děti chodí, sama mohu navštěvovat jazykový kurz. Obědvám s kolegy v klidu, nejsem ve střehu, zda zasáhnout do běžné půtky o přestávce, nezavazuji tkaničky dětem, které to jejich rodiče doma nenaučili. Prostě jsem si musela vybrat mezi pocitem z úspěšného ovlivňování dětí ve třídě a financemi, které mým dětem umožní rozvoj a zároveň se zbavuji stressu z toho, že některé platby z účtu neproběhnou pro nedostatek hotovosti. A v nemalé míře se zlepšila moje komunikace s vlastními dětmi, neb za učitelování jsem často odpoledne své ratolesti odpálkovávala, protože jsem byla vyždímaná ze školy.
ZÁVĚR: uvolněte peníze pro ředitele školy, kteří by mohli v odměňování rozlišit kvalitu, do vedení školských úřadů nedávejte blby, kteří mají správnou stranickou legitimaci, ale odborníky.
04. 09. 2012 | 13:15

mb napsal(a):

vasja ... asi vám nedokážu odpovědět ... jen odkážu že zákon o solárech prošel v 05 pod čssd, ods ... kdy zelení vůbec na vládní úrovni nepůsobili ( a může být, že to mohl být záměr aby se napakovali velcí solární hráči ... nevím ... možné to je)

pak vím ... že návrhy na větší regulaci solárů byly na stole ... ale neudelala to fišerova vláda ( ve které opět již nebyli zelení )

ale určitě nějakou odpovědnost na podpoře obnovitelných energií zelení nesou ...

větrníky ... osobně jsem asi proti ... ten fakt že hyzdí krajinu ( a masakrují ptáky (pokud je to pravda) ) je pro mě větším argumentem než to že je to z čisté energie ( a zatím ještě draze vykupované )

jsem pro jádro ...

kdybyste se chtěl ještě na něco zeptat, tak tak učiňte ...

mějte se fajn ...
04. 09. 2012 | 13:20

mb napsal(a):

nemůže vstát vo půl sedmý když mu to půlhoďky trvá do prahy ... musí vstát dřív ...
04. 09. 2012 | 13:30

stařenka napsal(a):

Bývalá úča,

souhlas. Je to tak. Jenom ještě aby i ti ředitelé škol byli skutečně kvalitní a spravedliví. Když sleduji někdy ten propletenec známostí a sestavování konkurzních komisí dle stranické příslušnosti, tak potěš koště.
04. 09. 2012 | 13:30

logika napsal(a):

mb

když je to půl hoďky autobusem, tak to autem bude rychlejší a když je tak unaven, tak to za tu půlhodinu hravě stihne. a jestli nemají píchačky, tak klidně (na rozdíl od učitele, který tam musí být se zvoněním)může přijít i později a nikdo si toho nevšimne.
04. 09. 2012 | 13:34

mb napsal(a):

Já bych fakt ráda učila, ale mám o 12 000 Kč více než ve škole..., a proto mohu svým dětem zaplatit jazykové kurzy, mohu platit příspěvky ve sportovních klubech, kam mé děti chodí, sama mohu navštěvovat jazykový kurz. Obědvám s kolegy v klidu, nejsem ve střehu, zda zasáhnout do běžné půtky o přestávce, nezavazuji tkaničky dětem, které to jejich rodiče doma nenaučili. Prostě jsem si musela vybrat mezi pocitem z úspěšného ovlivňování dětí ve třídě a financemi, které mým dětem umožní rozvoj a zároveň se zbavuji stressu z toho, že některé platby z účtu neproběhnou pro nedostatek hotovosti. A v nemalé míře se zlepšila moje komunikace s vlastními dětmi, neb za učitelování jsem často odpoledne své ratolesti odpálkovávala, protože jsem byla vyždímaná ze školy.

to je smutný no ... znamená to devastaci ( ten nedostatek financí) učitelů a učitelství jako STAVU ... kdy v podstatě děti učitelů ( z učitelské rodiny ) musí být chudáci a chudí ...

je to škoda ... a pro vysokoškolsky vzdělané lidi je to ostuda ... ale nikomu to neva ... ucitele prece muzou jit delat neco jineho kdyz se jim jejich prace či platove ohodnoceni nelibi ... odnáší to ovšem ( pregnantnější slovo by bylo odsí.á) to učitelský STAV jako celek a jsme znovu u munichovy triady ( zacarovaneho kruhu):

výše platů -> kvalita učitelů -> úroveň vzdělanosti -> dlouhodobý růst hospodářství a kvality života.

akorat tento stav : míra korupce a nedostatek penez ve skolstvi ( i jinde ) někomu vyhovuje ...

... njn, stane se ...
04. 09. 2012 | 13:39

mb napsal(a):

to logika ... ale on neuvedl, že se dopravuje do prace autem z vesnice ... je to možný, ale neni to uvedený ... spíš jsem teda predpokladal, že jezdí hromadkou ... ale neřekl/nenapsal to ...

zatim ...
04. 09. 2012 | 13:42

mb napsal(a):

jinak ucitel tam nemuze byt ( alespon na prvni hodinu ) se zvonenim ... ale min. 20 min. pred zvonenim ...
04. 09. 2012 | 13:45

nejlepší škola je sám život napsal(a):

kdo odejde ze školství, tak nikdy nelituje a nikdy se nemá chuť vrátit.
04. 09. 2012 | 13:45

Marek Kobera napsal(a):

To Parabellum:

"Takže pokud to jde u techniků, proč to nejde u učitelů?"

To je symptomatická věta. A ten důvod je přejednoduchý. Lidský faktor na druhé straně. K čemu je Vám nejmodernější technika, když to, co ukážete, žáci nebudou brát. Nebo si nakoupíte experimentální zařízení a nebudete mít čas nebo žáky s předpoklady. Reálně však na učební pomůcky na mnoha místech nejsou peníze.

A pak jsou tu omezení ze strany prostředí. Škoda, že to musím připomínat. Pokud zařídíte vyučování jen třeba na 4 dny v týdnu, tak vyvstává otázka, co bude s dětmi ten pátý den, a kdo za ně bude mít odpovědnost.

V realitě, ne ve Vaší konstrukci, je to ve školách tak, že je potřeba efektivitu zjišťovat s jistým časovým odstupem od výuky. A rozhodně nepomůže zkracovat počet hodin, právě naopak.
04. 09. 2012 | 14:53

mučitelka napsal(a):

Milada Vývodová

Nekvalifikovaná :-)) Z těch, co tam učí, jsem ten předmět jako jediná vystudovala :-) Je to odborná škola - tož tam!
04. 09. 2012 | 17:09

Marek Kobera napsal(a):

To jajina:

Zajímavé představy. Asi byste chtěla, aby TV učili sportovci, HV skladatelé a ČJ spisovatelé. Ale to je tedy z trochu jiné reality.
04. 09. 2012 | 21:15

Marek Kobera napsal(a):

To neo: Tak pro analytiky by to byl směšný plat, ne? Analytici umí všechno analyzovat a to se hodí vždycky. I syntetikům.
04. 09. 2012 | 22:09

Marek Kobera napsal(a):

To ti dam ochranu.....:

Jakou kvalifikaci potřebuji do toho lomu? Já už jsem chtěl mít, ale chtěli nějaký střelmistrovský průkaz. Kde ho tisknou?
04. 09. 2012 | 22:17

Marek Kobera napsal(a):

To jiskra:

Gratuluji ke skvělému příspěvku!
04. 09. 2012 | 22:45

Marek Kobera napsal(a):

To Marie:

Je fajn, že konáte správně. Ano, podle předsedy ČLK pracují lékaři kolem 19 hodin denně, nevěděl jsem však, že i o svých dovolených. Ano, vývoj jde kupředu, takže těch zbylých 5 hodin průměrný lékař čte nejnovější lékařské časopisy.
04. 09. 2012 | 22:53

ben napsal(a):

Pro Libora Stejskala: John Swinton, bývalý šéf zaměstnanců New York Times byl jedním z nejoblíbenějších lidí od novin v New Yorku. John byl v roce 1953 požádán, aby pronesl přípitek před New York Press Club. Když to udělal, učinil velmi důležité a odhalující prohlášení. Následuje jeho doslovná citace:
„V současné době v Americe neexistuje taková věc jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jenom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“
05. 09. 2012 | 06:53

Jarle H. napsal(a):

Milá stařenko,
ono je to tak: Kdo umí, umí. Kdo neumí, učí. A fňuká, že má méně než ostatní vysokoškoláci, jenže ti museli odvést na svých školách povětšinou podstatně víc práce, než na peďáku, o další práci po škole ani nemluvě. Učitel češtiny, neschopný nahradit při "suplu" matikáře a naopak jsou důkazem naprosté ignorance drtivé většiny "pedagogů". Někde na gymplu, při - dnes už nepovinné vyšší matematice - by to snad šlo pochopit, ale na základní škole je to hrůza.
05. 09. 2012 | 10:59

Bomberious napsal(a):

V současné době se to zcela bezpečně nevyplatí, neboť čeští učitelé již ztratili i tu poslední špetku, kapku společenské prestiže, jejich sociální role ve společnosti velmi hluboce poklesla. Jejich plat je již veřejnosti směšný, již i "Store Manager" v obchoďáku bere mnohem více, a to nemusí mít VŠ! O zodpovědnosti, roli raději ani nemluvě!

Čeští vyučující jsou svými vlastními žáky, studenti zesměšňovány kvůli svému platu, oblečení, vizáži aj.! Vřele nedoporučuji!
05. 09. 2012 | 22:48

zlatá rybka napsal(a):

Bomberious

také si myslím

stačí si na youtube zadat heslo učitel a ukázky,(vlastnoručně většinou v reálu pořízené mobily našich žáků), které vypadnou, zákonitě od učitelského povolání musí odradit i toho největšího idealistu
Jarle H.

to kdo neumí učí ještě pokračuje

kdo neumí ani učit, tak zastává funkci
podle toho také to školství vypadá.
06. 09. 2012 | 09:13

vychovatel ústavní a ochranné výchovy napsal(a):

Na pedagogických fakultách nestudují jen učitelé, také lidé kteří působí ve státní správě, policii, vězeňství apod. Vzdělání si doplňují občané v produktivním věku v rámci celoživotního vzdělávání. Já nejsem učitel ale vychovatel na polepšovně, která vykazuje poměrně dobré výsledky, práce je to časově docela náročná ale zajímavá. Měsíčně minimálně 200 a více hodin na pracovišti, riziková práce, 21 tisíc čistého měsíčně pro aktivní a pracovité, ale bude se ubírat. Necelá polovina je přímá práce ve službách, další půlka je nepřímá práce také s dětmi i jiné potřebné činnosti, včetně administrativy. Možná bych jinde vydělal více ale práce mě baví a v oboru jsem více jak 10 let. Studoval jsem v Ostravě a Zlíně, ale musím reagovat na nepodloženou kritiku pedagogických fakult obecně.
06. 09. 2012 | 20:27

ben napsal(a):

ben napsal(a):
Pro Libora Stejskala: John Swinton, bývalý šéf zaměstnanců New York Times byl jedním z nejoblíbenějších lidí od novin v New Yorku. John byl v roce 1953 požádán, aby pronesl přípitek před New York Press Club. Když to udělal, učinil velmi důležité a odhalující prohlášení. Následuje jeho doslovná citace:
„V současné době v Americe neexistuje taková věc jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jenom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“
07. 09. 2012 | 06:20

GargantuanaŘípuhledínašlapajícídomorodce napsal(a):

Tváří v tvář ministrni školství , která patrně odráží odpbornost této sféry, by snad bylo lépe zrušit je a pověřit výukou afgánské vysloužilce.
08. 09. 2012 | 16:00

Dáša N. napsal(a):

Stařenka 3.9.

Schopný učutel během vyučování dokáže i opravovat písemky. A ti nejschopnější ke všemu ještě distribuují školní mléko a starají se i o výkup lahví.
Zvýšení platu učitelům by mělo přicházet jen v těch případech, pokud žákům dokážou připravit nezapomenutelný životní zážitek ze školního výletu.
08. 09. 2012 | 17:12

Sprosťák napsal(a):

Jarle, tipuji výroky z klávesnice počítače před takovým sokolím zrakem jehož kvalifikovaně využíváte jako placená mrva grázlíků s vysvědčením zhruba ze sedmé tř.speciální školy.Bez urážky,na hrubý pztel hrubá záplata.Dodatek.Blbost je věčná.Jenže není možné ji nechat zaplevelit rozum.
08. 09. 2012 | 18:33

mb napsal(a):

Jarle H. napsal(a):
Milá stařenko,
ono je to tak: Kdo umí, umí. Kdo neumí, učí. A fňuká, že má méně než ostatní vysokoškoláci, jenže ti museli odvést na svých školách povětšinou podstatně víc práce, než na peďáku, o další práci po škole ani nemluvě.

jarle, kolik jste vystudoval pedagogických fakult, že máte tak výborný přehled o tom, jak snadné je vystudovat PdF ...

a jaký obor či jakou kombinaci jste vystudoval ?
09. 09. 2012 | 15:22

Pavla napsal(a):

Dobrý den.
Já pracuji jako zdravotní sestra. Můj hrubý plat je za 40 odpracovaných hodin týdně necelých dvacet tisíc měsíčně, tedy asi 100Kč na hodinu.
Učím ale také na zdravotní škole. Tam mám 220Kč za 45 minut. Neděláme
oficiálně přestavky. Takže učím 3 hodiny a mám zaplacené 4. Mám tím vlastně 300Kč za odpracovanou hodinu.
23. 09. 2012 | 08:48

Studující učitel napsal(a):

Tak se my z vašich komentářů zdá, že si opravdu myslíte, že učitelé studují na pedagigických fakultách. Možná byste se mohli nejprve pokusit zjistit víc, než začnete psát, že jsou učitelé nevdělaní. Středoškolský učitel přírodovědných předmětů nestuduje na pajdáku ... jeho studijní obor je dostatečně obsáhlý k tomu, aby pokračoval v odborném doktorském studiu na kterémkoli ze dvou oborů, který studuje. Pokud nejste úplní ignoranti, mohlo by vás napadnout, že středoškolští učitelé vzdělaní jsou. Také se mi zdá, že máte pocit, že učitel pracuje 21 hodin týdně (vyučovací povinnost na SŠ), komentáře takových lidí jsou nesmírně trapné. Bylo by fajn, kdybyste si nejprve zjistili, co učitelé studují a teprve potom je odsuzovali. Není takový problém nahlédnout do studijních plánů přírodovědeckých fakult.
06. 11. 2012 | 12:50

Ondráš napsal(a):

Učitelství je poslání!
14. 11. 2012 | 00:56

Praštěná napsal(a):

Dělala jsem a už nikdy!!!
22. 01. 2013 | 15:56

Petr napsal(a):

Milí soudruhu blokaři,také jsem vistudoval f čechách.A nevydým žádný dúvot ,protš bi mely bít učytelé lépe placeni.Všdit stačý sledofat TV Nova ,a jyné proamerycke stanyce,abi se člověk dosfěděl ,koho má volyt a protš.Naopak bich školstvý spoplatnyl.K čemu optěžovat současnou mládeš vsděláným.To přece náš demo-kratýcký tisk nepotšebuje.Idyotům se vládne lépěji.
23. 01. 2013 | 18:27

JiříK napsal(a):

Promiňte, ale tento článek je HOVADINA. Sám jsem učitel (aprobace pro SŠ, mám dvě vysoké školy (Mgr, Bc), jsem schopen učit asi 4-5 předmětů) a nemám nejmenší šanci získat místo. Vážně uvažuji o rekvalifikaci na truhláře. Ze své zkušenosti vím o dalších pěti vysokoškolsky vzdělaných učitelích, kteří dělají tři až čtyři práce v callcentrech a v Tescu, ze kterých se nejsou schopni uživit. Takže s otázkou "být či nebýt" učitelem běžte laskavě k šípku...
26. 02. 2013 | 10:26

Daniel napsal(a):

Napoprvé jsem autora nepochopil - myslel jsem si, že chtěl napsat něco o tom, že je potřeba reformovat systém odměňování učitelů za účelem pozvednutí kvality českého systému vzdělávání.
To byl omyl. Autor jenom říká, že kdo si chce slušně vydělávat na živobytí *v současném systému*, nemá hledat štěstí v učitelských profesích. To prezentované grafy jasně říkají. A na závěr uvádí názor (nemám data, ale sdílím jej), že jsou platy ve školství již na dolní hranici únosnosti a že musí vlády hledat úspory jinde.
Můj závěr: Díky za data, říkají ale jen to, co vím. Řešení nenabízíte žádná. -> Zbytečný článek.
03. 07. 2013 | 13:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy