O startování ekonomického růstu

26. 08. 2012 | 09:13
Přečteno 8004 krát
Hospodářské noviny minulý týden vyzpovídaly řadu firemních manažerů a členů NERVu, ohledně názoru na to, jaká opatření by kdo vládě doporučil pro nastartování ekonomického růstu. V pátečním vydání HN jsme si zkrácené verze doporučení mohli přečíst.

Jako jeden z mála dotázaných jsem se vyjádřil skepticky: Nevěřím na zázraky. Nevěřím, že existuje opatření, které (i) rychle a (ii) za málo peněz nastartuje (iii) zdravý dlouhodobější ekonomický růst. Vláda by místo vymýšlení takto zázračných prorůstových opatření měla usilovně pracovat na zkvalitnění fungování státu. To sice nejde moc rychle a nevypadá to tak efektně, ale za vládu to nikdo jiný neudělá. A je to právě kvalita správy věcí veřejných, kde je na tom ČR dle mezinárodních žebříčků konkurenceschopnosti na štíru. A o co jde? Namátkou: fungování státní správy, snížení byrokratické zátěže podnikání, efektivnější regulace sítových odvětví, vymahatelnost práva, hodnocení výsledků výzkumu a vzdělávání, systematické hodnocení dopadů státních regulací a intervencí, pročišťování džungle zákonů včetně těch daňových, zřízení informačního systému o studiu na vysokých školách, systém studentských půjček.

Když si pročítám různé názory dotázaných, napadají mě dvě věci:
(1) Většina zapomínají na klasický ekonomický princip něco-za-něco.
(2) Úvahy o tom, co by měla vláda podpořit jsou často ovlivněny tím, kde dotazovaní sami podnikají.

Nechci slevu zadarmo
Ad 1: Existuje klasický princip ekonomické teorie "něco za něco", anglicky také krátce trade-off. Někdy se také uvádí populární překlad anglického rčení "Žádný oběd není zadarmo" nebo "Nemůžeš koláč jíst a přitom ho stále celý mít". V Československu zlidovělo rčení z povídky Exkurze do ZOO Šimka a Grossmanna, kde se učitel Zelí snaží vyloudit slevu na vstupném úplatkem slovy "Nechci slevu zadarmo". Napadají mě další blízká česká rčení jako "Z prdu kuličku neuděláš" nebo "Kde nic není ani smrt nebere".

Často jsou navrhována prorůstová opatření, která by stála peníze a některá hodně peněz. Ty peníze ale vláda musí nejdříve někde a někomu vzít. Tím že se o tom pomlčí se problém neřeší. Od očekávaného růstu, kterého se takovým opatřením dosáhne, je navíc třeba odečíst to co nebude, protože peníze na to se ubraly. Když dám miliardu na stavbu dálnic a vyčíslím multiplikační efekt, musím od výsledku odečíst miliardu (kterou nedám třeba na opravu zničených silnic) včetně jejího multiplikativního efektu. Když přidám peníze na technické školství musím dodat že je uberu z rozpočtu na nedostatkové školky nebo z již tak ostudně nízkých učitelských platů. Vysvětlení kde má vláda peníze ubrat by tedy mělo doprovázet každý dobrý návrh prorůstového opatření.

Vláda dnes krátí výdaje všude, kde to dokáže. Na důchodech, na školství, na státní administrativě, na sociální podpoře, na výstavbě a údržbě infrastruktury, na vnitřní a vnější bezpečnosti a seznam by mohl být dlouhý. Netvrdím, že se škrtá všude kde by to potenciálně šlo a kde by to třeba tolik nebolelo. V řadě případů jsou totiž výdaje a činnosti státu zahaleny mlhou i pro samotné zraky ministrů a ministerstvo financí, které po takových výdajích pase asi nejvíce. Jsou samozřejmě další zcela zbytné veřejné výdaje, jako třeba úspory díky redukci korupce ve státní správě. Ale redukce korupce je běh na velice dlouhou trať, kde si vláda stále moc neví rady a během pár měsíců se jistě moc dál nedostane.

K penězům na prorůstová opatření vede ještě jedna cesta. Vláda si je může půjčit. Ale to asi není nejlepší rada vládě, která se usilovně snaží zredukovat deficit k hranici 3 % HDP. A ten kdo to navrhuje by měl uvést, že i tyto peníze budou někde chybět. Konkrétně budou chybět na úvěrovém trhu, protože banky je raději půjčí státu než firmám a hrozba vyššího státního dluhu a deficitu zvýší dluhovou službu, tedy úroky které musí stát platit těm, od kterých si stát půjčuje.

Takže se vraťme na začátek. Každý návrh prorůstového opatření musí doprovázet realistické doporučení, kde má vláda peníze škrtnout. Existují samozřejmě i prorůstová opatření, která nestojí nic nebo velmi málo. Ale málokterá lze udělat rychle, jak požaduje zadání.

Co řečeno nebylo
ad (2) Jaká doporučení ohledně prorůstových opatření Hospodářské noviny posbíraly? Jména nejsou podstatná a navíc kdo ví, jak redakce HN původní doporučení zkrácením upravila:

Teplárenské sdružení ČR: Modernizovat dálniční a železniční sítě, rozvíjet energetickou infrastrukturu.
- Hodně finančně náročně. Kde na to škrtnout peníze?
- Energetickou infrastrukturu ale snad nerozvíjí přímo vláda.
- Parciální zájmem je zřejmý.

O2: Podpořila bych výrazněji zaměstnanost žen v České republice. Recesi to nevyřeší, ale považuji to za velmi důležité.
- Není to opatření na startování růstu.
- Jak to ale reálně a bez peněz provést?

Brano Group: Z dotací EU financovat jen smysluplné projekty, osekat náklady vládních organizací, investovat do infrastruktury a technického vzdělávání:
- Projekty financované z EU se připravují dlouho.
- Brano zaměstnává technicky vzdělané a vyváží, takže zřejmá motivace parciálním zájmem.

Svazu průmyslu a obchodu ČR: Odstranit administrativní zátěž podnikání, zlepšit vymahatelnost práva, podpořit technické vzdělání a export.
- S prvními dvěma zcela souhlasím, ale těžko to rychle nastartuje růst
- Druhá dvě doporučení by stála peníze, které někde jinde budou chybět a jsou navíc motivována parciálním zájmem.

ČKD Group: Daně bych nezvyšoval. Průmysl potřebuje strategii konkurenceschopnosti a musíme se soustředit na technické školství:
- Strategie konkurenceschopnosti existuje. Ale jaksi čeká v šuplíku a těžko nastartuje růst rychle.
- Další podpora technického školství by stála peníze, které někde jinde budou chybět a je to navíc parciální zájem.

FINEP: Důležité je zvýšení důvěry občanů v českou ekonomiku a ochota bank financovat české podniky a projekty:
- To se snadno řekne, ale těžko na úrovni vlády udělá.
- Asi parciální zájem sektoru finančnictví.

Plzeňská teplárenská: Novelizoval bych zákon o státním rozpočtu.
- Tak zde HN asi něco důležitého v odpovědi usekly.

Škoda JS: Drastické omezení rozbujelého státního aparátu, investice do rozvoje země, nezvyšovat daně, zefektivnit sociální podporu:
- Státní aparát rozbujelý v některých oblastech určitě je, ale drastické omezení může nastat až tehdy, kdy bude jasné kde, což se ukazuje nebýt vůbec jednoduché.
- Chtělo by to dodat, jakou sociální podporu, protože ta již byla osekaná hodně.

Lesy ČR: Jednoznačně investice do oprav a rekonstrukcí budov.
- Někde se na to ale musí uzmout peníze. Na již tak mizerných platech učitelů, kteří v těch opravovaných školních budovách učí?

NERV, Partners: Nejlepší prorůstové opatření je stabilní daňový systém, omezení korupce a předvídatelnost.
- Mluví mi to s duše. Ale rychle se tím ekonomický růst nenastartuje.

Škoda Auto: Stabilita investičního prostředí, snížení administrativní zátěže, flexibilita pracovního trhu, podpora technického vzdělání a exportu.
- První tři mi mluví z duše, ale rychle se tím ekonomický růst nastartovat nedá.
- Na poslední dvě je někde třeba uzmout peníze. Třeba z oprav zanedbaných silnic nebo z již tak nízkých platů učitelů?

Unimex Group: V oblasti státního rozpočtu bych vyhlásil výjimečný stav... začal bych konečně něco dělat s korupčním prostředím.
- To asi růst moc rychle nenastartuje.

UPC ČR: Krátkodobě stimulovat spotřebu, dlouhodobě vzdělanost. Sečteno a podtrženo: daně se snižují, zpívat se smí.
- Takže prohloubit deficit a veřejný dluh. Možná by to zafungovalo, ale co když ne?

Energo-Pro: Možná jsem konzervativní a nemoderní, ale nic vhodnějšího než americký New Deal ze 30. let podle mě zatím nalezeno nebylo.
- Takže výrazně prohloubit deficit a veřejný dluh. Možná by to zafungovalo, ale co když ne?

Dalkia: Odložil bych restituce církevního majetku... a snažil se nabízet "Made in Czech Republic" v zemích, jako jsou Indie, Brazílie nebo Čína.
- Myslím si, že dořešení vlastnických vztahů k chátrajícímu hibernovanému majetku může naopak růstu pomoci, byť to opět nebude startovat růst rychle.
- To by spíše než stát měly dělat firmy, které výrobky "Made in Czech Republic" vyrábí. Stát propagovat moc neumí a pokud ano, bude to stát peníze na administrativu, které většina ostatních chce osekávat.

Headhunter: Daně bych nezvyšoval, některé bych naopak specificky snížil, to by mohlo stimulovat růst.
- Možná ano, ale možná také ne a co potom? Risknout to?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

istropolitan napsal(a):

Muenichu, já vám do té sbírky rad přidám také jednu. Není důležité jak velký koláč jíme, ale jak jej spravedlivě rozdělíme. Přečtěte si tohle:
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2134947/tahle-zeme-neni-pro-chudy.html
26. 08. 2012 | 09:32

badatel napsal(a):

Vážený,
zásadní řešení ekonomického růstu všichni opomíjejí. Stačí progresivně zdanit bankovnictví, a tak jim státem regulovat zisky, které stejně odvádí svým matkám do zahraničí.
Kterým peněžním ústavům to nebude vyhovovat, mají možnost z ČR odejít.
To progresivní zdanění bych pak extrapoloval na všechny oblasti ekonomických činností v ČR, vykazující nadprůměrné zisky.
Je to rychlé a účinnější než se hojit na učitelech, důchodcích, policistech atd.atd.,
zkrátka všech kteří vytváří, či vytvářeli hodnoty bez nadprůměrných zisků.
P.s. možná by bylo lepší zaměnit slovo nadprůměrem za nadmediánem
26. 08. 2012 | 09:43

Bavor V. napsal(a):

Takže nebudeme dělat nic a počkáme si na zázrak. Ale co když nepřijde?
26. 08. 2012 | 09:47

taky se hodí toto přísloví napsal(a):

každá liška chválí svůj ocas a když ho nemá, tvrdí, že je hezčí bez něj

nebo
bližší košile než kabát
26. 08. 2012 | 09:48

babočka napsal(a):

Předně se nesmí krást. Jedna věc jsou ekonomické poučky a druhá věc naše realita tunelování, korupce , vyvádění peněz do kap. rájů atd. Takto naše republika panuje jako perpetum mobile na zpronevěru miliard.
26. 08. 2012 | 09:53

přísloví napsal(a):

babočka

přesně

s jídlem roste chuť

a čím větší růst, tím větší zpronevěra.

Boháči již nevědí, co roupama, koukněte, jak řádil Hary s luxusním eskortem, jistě dodaných Bakalovou.

Na co růst?

Aby ho boháči probendili s prostitutkama v hernách a barech v Las Vegas?
26. 08. 2012 | 09:59

otokar napsal(a):

Kdyby se přestalo krást na všech úrovních, peníze by začaly přebývat.
je to prosté,nicméně nerealizovatelné, milí Vacoune.
26. 08. 2012 | 10:00

Kelt napsal(a):

V BRD stoupá cena masa-v pondělí je očekáváno v ČR zvýšení cen vepřového o 1O Kč.
Máme cca 500 tis.nezaměstnaných, zemi v recesi,alkoholika na postu MF,který "umí" jenom tupě škrtat a zvyšovat daně/což by za pár korun hravě zvládl jednoduchý počítačový program/a slaboduchého premiéra ve vleku toho alkoholika,který se dle jeho vlastních slov pokaždé z toho do rána vyspí.
Byli jsme soběstační ve výrobě všech základních potravin-dnes dovážíme maso z Německa,drůbež a zeleninu z Polska,česnek z Číny a Španělska,cibuli z Austrálie atd.atp.
Konzumujeme nekvalitní a předražené potraviny ve srovnání s BRD v těch "našich"Kauflandech.
Na ministerstvu zemědělství sedí současně člověk,který z jeho vlastní podstaty neví,která bije,ale zastává stanovisko,že globální neviditelné ruce trhu se nelze bránit.
Jako východisko z této situace,která se neustále zhoršuje vidím následující:
Zaměřit se na celý potravinový řetězec v tom slova smyslu,aby
od provovýroby až po konečného spotřebitele se dostal do rukou českých výrobců a obchodníků.
Cestu bych viděl ve finanční podpoře/např.formou daňových odpisů/ vzniku společných podniků prvovýrobců,zpracovatelů a obchodních organizací jako protiváhy nadnárodních řetězců.
-zvýšila by se produkce a soběstačnost ve výrobě potravin
-prodávala by se česká kvalita
-snížila nezaměstnanost
-zlepšila krajinotvorba
-snížil dovoz nekvalitních potravin
Ovšem podmínkou by bylo,abychom na MF měli člověka,který pije jenom "občas" premiérem byl člověk,který si pamatuje co říkal včera,či před týdnem a nezajímal ho pouze "rating"a na MZE člověka,který alespoň ví,kde má kráva rohy.
Ale to bychom asi chtěli moc,že?
26. 08. 2012 | 10:03

nestranný napsal(a):

Od doby,kdy se ustanovil NERV to jde s naší ekonomikou kamsi.
Je to jen uskupení vládou (potažmo všemi občany)doře placených kašparů,kteří
nikdy nic rozumného nenavrhli.Jsou to jen figurky klanící se kultu trojkolky
a vymýšlející další a další blbosti,které nás táhnou ke dnu.Bylo by třeba
tento nesmysl rozpustit.
26. 08. 2012 | 10:05

Yosif K napsal(a):

Citat z clanku Patrie doporuceny Istropolitanem:
Nejbohatší procento Američanů vlastní 40 % bohatství země, což je o dost víc než před 25 lety (tehdy to bylo 33 % majetku). Čtyři pětiny obyvatel na druhém konci spektra dnes drží jen 7 % bohatství USA. Co se příjmové nerovnosti týče, na nejhornější procento připadá 24 % celkových příjmů. V roce 1976 to ale bylo pouhých 9 %. Cenné papíry: jedna setina občanů (zhruba 3 miliony lidí) vlastní polovinu všech amerických akcií, obligací a podílových fondů. Spodních 50 % Američanů zase drží pouhou polovinu procenta uvedených cenných papírů.
KONEC CITATU.

Za katastroficky znejicimi udaji je strizlivejsi skutecnost.
Podivejme se na to proklinane nejbohatsi 1%:

Velka cast prijmu bohatych je v akciich - Buffet pritom hromadi akcie a neutraci. Komu tim "skodi"? Komu tim uzira chleba? Nikomu. Pracuje na alokaci kapitalu temer zadarmo.
Zuckerbergovy akcie vylitly nahoru a padaji ted dolu. Spousta majetku v akciich nestaci byt "utracena a prozrana" a zmizi v pohybech cen. Dalsi bohaci davaji (nebo slibili dat) az 90% majetku na charitu. Komu tim uziraji chleba?
Pokud nekdo zbohatne na akciich je to pro ostatni lidi spatne?
Kdyz uz bohaci vydelaji penize, jak zabranit aby je meli jinak nez poradnym zdnanenim?
Dejme tomu ze by se poradne zdanil Apple aby nemohl porad vynalezat nejake nove ptakoviny? Nebo ze by se poradne zdanil Facebook (stejne to jen zere cas), aby treba zkrachoval?
Nebo ze by PORADNE se zdanily farmaceuticke spolecnosti, aby prestaly vyvijet nove leky?

Nebo ze by se poradne zdanily hollywoodske hvezdy? Berou nejak moc penez - nakonec za totace se lidi divaly na tanecky na ein kessel buntes a tam holky tancovaly skoro zadara...... plouzily se trochu pomaleji nez Michael Jackson, ale i tak se na to dalo divat......

Problem se zvysovanim zdaneni je ten, ze pokud se dejme tomu majiteli firmy zvysi dan ze zisku nebo z prijmu, on ty penize pro sebe nakonec stejne nejak dostane. V uplne nejhorsim pripade si sam sobe zvysi HRUBY prijem, zaplati vice na danich a o to vic jeste sekne proletare. Nebo prelozi vyrobu do nejake chudsi zeme kde jsou dane nizsi. Coz postihuje vice proletare a uplne nejvice mene kvalifikovane proletare nez bohatsi vrstvy.

Ani za sociku nebylo rozdeleni prijmu uplne rovnomerne - kdyby vsichni meli stejne, tak by i socik zkolaboval drive nez zkolaboval. Co bylo spravedlive? Ze zednik mel vyssi plat nez lekar?

Kazda rada tezka.
26. 08. 2012 | 10:10

přísloví napsal(a):

a co se týče toho růstu

ještě pěkné přísloví

nemusí pršet, stačí když kape

ale to je na ekonomy, závislé na ekonomickém růstu jak narkoman na heroinu, již trochu moc
26. 08. 2012 | 10:11

vlada511 napsal(a):

Sory. ale např. na podporu technického školství měly pravicové vlády, s kterými autor spolupracuje, asi 6 let ? To už se něco udělat mohlo. A co pouze zastavit škrtání v podpoře technického školství ? Nebo regulovat počet vysokoškoláků, kteří nemají šanci se uplatnit, např. ekonomů ? To by ani nemuselo tolik stát. Autor má problém - jim propagovaný liberalismus už moc možností nenabízí.
26. 08. 2012 | 10:12

Yosif K napsal(a):

Cestu bych viděl ve finanční podpoře/např.formou daňových odpisů/ vzniku společných podniků prvovýrobců,zpracovatelů a obchodních organizací jako protiváhy nadnárodních řetězců.
KONEC CITATU.

Tohle vyapda jako dobry napad. Ale uz to zde bylo a nejak to nevyslo.
Zemedelci meli podily v ZZN, prodali je Agropolu a ten je prodal Babisovi.
Zemedelci meli podily v mlekarnach (Olma apod) uz je prodali Babisovi.
Zemedelci meli podily v masnach, prodali je Babisovi.
Zemedelci meli nejake podily v drubezich jatkach, prodali je Babisovi.

Ze by byl narodnim sampionem Babis?
Protivaha nadnarodnich reetezcu? V distribuci? Jaka? Ze by SD Jednota vybudovala za 45 miliard Kc nejakou protivahu hypermarketum Aholdu? Uz je pozde......

Ve Svycarsku je velka cast retailu druzstevni Coop. Prodavaji tam uplne stejny sortiment jako v soukromym Migrosu.
26. 08. 2012 | 10:19

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Co by se mělo udělat, to většina z nás ví a taky víme, proč se nám kleptokrati snaží namluvit, že se nic dělat nedá, protože to, co bychom měli především udělat, je zbavit se kleptokratů a nastolit demokratické poměry. Bez důvěryhodné politické reprezentace prosperující stát mít nebudeme.

No a jaké kroky v ekonomické oblasti?
Velmi snadné, následujme především ty, kterým ekonomika funguje a nezavádějme zde ruské modely či různá česká specifika.

Stačí se podívat na daňový systém,
od nástupu Topolánka a NERVu je zřejmé, že v této zemi vládnou oligarchové a mafie.Vedle toho, že podobný systém v civilizované zemi nenajdeme, je škodlivý i neustálými změnami a to nás nepochybně čeká ještě změna k normálu (možná bude stačit návrat do roku 2006), které se nevyhneme.
26. 08. 2012 | 10:19

Yosif K napsal(a):

přísloví napsal(a):
a co se týče toho růstu
ještě pěkné přísloví
nemusí pršet, stačí když kape
ale to je na ekonomy, závislé na ekonomickém růstu jak narkoman na heroinu, již trochu moc
26. 08. 2012 | 10:11
Nemusi prset staci jen kdyz kape.

Pouze se mylite ve svem odhadu kdo je zavisly na rustu jako narkoman na heroinu.
Munich bere totiz rust nebo jeho absenci zcela klidne.

Kdo hlavne hysterci ze neni zadny rust jsou profesionalni predstiraci pece o zajmy chudiny - falesni pratele proletariatu - jako je vedeni CSSD a odboru.
26. 08. 2012 | 10:24

Kelt napsal(a):

To Badatel,
tuto cestu narýsoval Fico po tom, kdy slovenská "pravice"se ukázala ve stejném světle jako ta naše.
Věřím tomu,že pokud by Fico ve svém programu oživení ekonomiky narazil,tak by se naše provládní média přetrhla v explozi informací,jak to zase levice neumí.
Že je ticho po pěšině,tak to může svědčit jenom o tom,že za to vzal Fico správně.
Z ČR ročně odtékají stovky miliard do zahraničí a pár desítel miliard se rozkrade-ale to bychom urazili neviditelnou ruku trhu.
26. 08. 2012 | 10:26

Bavor V. napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Tohle vyapda jako dobry napad. Ale uz to zde bylo a nejak to nevyslo.
Zemedelci meli podily v ZZN, prodali je Agropolu a ten je prodal Babisovi.
Zemedelci meli podily v mlekarnach (Olma apod) uz je prodali Babisovi.
Zemedelci meli podily v masnach, prodali je Babisovi.
Zemedelci meli nejake podily v drubezich jatkach, prodali je Babisovi.

Zemědělci ty podíly měli za 1.republiky to všechno bylo součástí Hospodářských družstev. Ale privatizační Klausova sebranka jim to nevrátila a vytvořila ta uskupení.

Stejskale, strčte si tu kapču někam!
26. 08. 2012 | 10:28

Baba Jaga napsal(a):

Akademická ekonomie, CERGE-EI a další spolky... Opět jsem netušeně zchytrala. Ekonomů "čo raz viac" - hmatatelné výsledky nikde. Často je lépe zaměstnávat dobrého účetního nežli ekonoma, k čemu jsou nám ti akademičtí bůh suď. Ale když jim někdo dává penízky, tak mu to asi i něco přinese.
Kdyby se byl autor elektrotechnikou zabýval, možná by i něco vymyslel. Třeba ne na Nobelovku, ale stačil by i patent.
26. 08. 2012 | 10:35

Yosif K napsal(a):

No a jaké kroky v ekonomické oblasti?
Velmi snadné, následujme především ty, kterým ekonomika funguje a nezavádějme zde ruské modely či různá česká specifika.
KONEC CITATU.
Kde tedy ekonomika jakz takz funguje?
Skandinavie - velmi pracovity proletarita, vysoke DPH, vysoke ale snizujici se dane ze zisku a z prijmu.
Singapur - velmi pracovity proletarit, vysoke DPH, velmi nizke dane ze zisku a z prijmu.
Singapur - velmi pracovity proletarit, vysoke DPH, velmi nizke dane ze zisku a z prijmu.
Jizni Korea - velmi pracovity proletarit, vysoke DPH, nizke dane ze zisku a z prijmu.
Tchaiwan - velmi pracovity proletarit, vysoke DPH, velmi nizke dane ze zisku a z prijmu.
Hong Kong - velmi pracovity proletarit, prumerne DPH, velmi nizke dane ze zisku a z prijmu.
Cina - velmi pracovity proletarit, relativne stale jeste nizke platy prumerne DPH, prumerne dane ze zisku a z prijmu.

Kde jeste ekonomika funguje? Ve Francii kde Peugeot propousti 16 tisic lidi?
26. 08. 2012 | 10:38

Twist napsal(a):

Pane Danieli. S tím vyčištěním augiášova chléva od zbytečných úředníků asi máte pravdu. Ministři by měli napodobit paní vrchní zástupkyni, která si došlápla na podřízenou, která nedělá nic, nebo téměř nic. Jsem přesvědčen, že motor naskočí na vyšší obrátky. ODS a TOPka tím sice přijde o věrné voliče (věrnost zajištěna jejich vysokými příjmy), ale získá jich mnohonásobně více, až lidé poznají, že nekonečné sliby začínají konečně fungovat. Takto přízeň voličů nezadržitelně ztrácejí.
26. 08. 2012 | 10:46

Kelt napsal(a):

To Yosif K,
co takhle něco z vlastní hlavy jak vidíte přes Šumavu možnosti ČR,jak vybřednout z toho srabu.
Pokud možno bez rozhazování peněz proletariátu a lumpenproletariátu nejlépe z helikoptér.
26. 08. 2012 | 10:47

Realista napsal(a):

Já se domnívám, že by ČNB měla agresivně začít uvolňovat monetární politiku. Možná by mohli nastavit strop v posilování koruny, jak to udělali Švýcaři. V případě Česká republika by byla vhodnější agresivnější akce - kvantitativní uvolňování. Buď začít nakupovat vládní obligace a jiná aktiva nebo začít ve velkém nakupovat cizí měny. Druhá možnost je asi v českém kontextu průchodnější, neboť by to nebyl tak radikální krok mimo její obvyklé akce.
Česká společnost : ČNB, vláda i obyvatelstvo jsou velmi konzervativní. Navíc, demografický vývoj je velmi nepříznivý, což také oslabuje inflační tlaky.
Celkově je český ekonomický model neudržitelný, spíše odpovídá nějaké rozvojové zemi, než moderní rozvinuté ekonomice v Evropě (alespoň předpokládám, že takové jsou aspirace).
26. 08. 2012 | 10:55

Yosif K napsal(a):

Že je ticho po pěšině,tak to může svědčit jenom o tom,že za to vzal Fico správně.
KONEC CITATU.

Ze je ticho po pesine ukazuje ze se na Slovensku nic zvlastniho nedeje. nezamestnanost zustava na 12% a Fico potichu premysli jak resit kvadraturu kruhu - predstirat aktivni peci o proletare, nepoplasit investory zvysovanim dani ze zisku a zaroven snizovat zadluzeni.

Verim tomu, ze kdyby se Ficovi podarilo snizit nezamestnanost nebo dosahnout JAKEHOKOLIV ekonomickeho uspechu, ze by se na toto tema vyrojilo asi 50 blogu od mudrolinku typu Sobotka, Stech, Zaoralek, Spidla, Pehe atp atp.

V takovem pripade by Sobotka se Zaoralkem uz davno koupili nejaky odborarsky vlak a jeli by s masovou odbroaRSKOU delegaci do Bratislavy slozit Ficovi ponizeny hold, predat mu pecen se soli na demosce na namesti SNP, nechat se s nim vyfotit na Hrade u trofeji odstrelene gorily a skolenych pravicovych politiku a mavat na Fica z chodniku palmovymi ratolestmi.

Jake jsou skutecne nalady slovenske spolecnosti? Rezignovany klid, nikdoneceka zadne zazraky, kdyby se zitra konaly presidensteke volby, vyhrala by Radicova.

Oj oj vrtkava jest politicka prizen proletariatu. Na druhe strane Fico je podstatne vetsi fesak nez jelimanek a laciny vtipalek Sobotka nebo mimozni Spidla nebo zapskly Zaoralek.

Fico se ma fesnosti k Sobotkovi asi jako Tom Cruise k Mickey Mausovi, v tomto smeru ma Smer velmi kvalitni vedeni.

A v Cechach? Jediny fesne vypadajici vudce hladovych proletaru David Rath bruci ve vysetrovaci vazbe ohledne krabice s vinem.......

A fesna clenka UV CSSD Katia Pancova jakbysmet....... a sakra.....
26. 08. 2012 | 11:01

Baba Jaga napsal(a):

ČNB už stát připravila všelikými spekulacemi o nemalý peníz - ale už to nyní nesleduji, tak je možná opět máme zpět.
Je to instituce ohromující - počtem budov a zaměstnanců zcela jistě.
26. 08. 2012 | 11:03

Kelt napsal(a):

Jenom malá poznámka.

Je bych řekl, že na zásadní zváženíje,pokud ekonomiku země řídí,či radí,jak se to má dělat lidé ideoologicky předpojatí,vzděláním technici,či technologové,pro něž zjednodušeně řečeno "vint"je pravý,nebo levý.
Tento výchozí předpoklad determinuje výsledné závěry.
26. 08. 2012 | 11:08

Yosif K napsal(a):

Celkově je český ekonomický model neudržitelný, spíše odpovídá nějaké rozvojové zemi, než moderní rozvinuté ekonomice v Evropě (alespoň předpokládám, že takové jsou aspirace).
26. 08. 2012 | 10:55
KONEC CITATU
Celkove je take STARY EVROPSKY ekonomicky model neudrzitelny, spise odpovida peronismu z roku 1950 nez moderni rozvinute ekonoimice ve svete.

Nesmyslne prebujela ochrana odboraru (5lete odstupne ve Spanelsku atp), nepruzny trhg prace, predluzeni vetsiny statu EU, neustale subvencovani vseho mozneho i nemozneho od pestovani oliv az po fotovoltaiku a rozhledny atd atd.
26. 08. 2012 | 11:09

český maloměšťák napsal(a):

badatel, Kelt
Pokud vyberet více daní...ale ty nebudete umět zadministrovat tak, aby se neprošustrovaly či nerozkradly - tak je to k ničemu.

Měl bych jeden dílčí nápad. /spíše nápadeček/
Účetní položku " mzdové náklady" vynásobit ve vztahu k uznatelným daňovým výdajům nějakým koeficientem vyšším než 1. Tedy jakési " kvantitativní uvolňování" opřené o realný produkt a vedené " zdola" - v motivačním modu.

Ale to podstatné vyhmátl pan Munich /parciální zájmy často vylučující již apriorně multiplikační efekty, rozkrádání, neefektivita, místo informační dálnice spíše zarostlá polní pěšinka... Jen bych znovu dodal, že ve státním aparátu je třeba probrat rozbujelý plevel duševní lůzy....a nahradit jej lidmi, kteří nejen že vědí, co to jsou smart investice a výdaje...ale budou je umět i realizovat.
26. 08. 2012 | 11:11

Kelt napsal(a):

Největší břicho mají a největší fešáci jsou Nečas a Šláfnberg,lídři stran,kteří nás neochvějně vedou ke světlým zítřkům.
Všichni ostatní z vládní "squadry azzuri"mají břicha poněkud menší,ale to je vše, co je na nich pozoruhodné.
Fico je opravdu fešák a navíc ví ,jak na to.

Yosífku-jinak by opravdu nějaký geniální pravicový recept z vlastní hlavy opravdu nebyl?
26. 08. 2012 | 11:16

MaB napsal(a):

Mohl by pan Münich, jako vysokoškolský učitel-ekonom, něco dodat k následujícím slovům Iva Vašíčka?
http://vasicek.blog.idnes.cz/c/284079/K-cemu-jsou-vladni-reformy.html :
"V zahraničí jsme se zadlužili téměř čtyřikrát více než jsme spotřebovali. Jak je to možné? Výše zahraničního dluhu je 1,873 bilionu korun. Od roku 1989 jsme celkově spotřebovali o 526 miliard více, než jsme vytvořili. Hlavní příčinou rozdílu je struktura kapitálu. (...) Vzhledem k tomu, že byla většina ekonomiky prodána do zahraničí, musí pracující této země pracovat tak, aby investorům jejich investice „vrátili“. Proto náš zahraniční dluh narostl v posledních 6 letech téměř trojnásobně, i když jsme vyprodukovali o 500 miliard více zboží, než spotřebovali. Současná exportovaná nadprodukce nestačí. Nyní už musíme produkovat přibližně o 30% více, než spotřebujeme, abychom uspokojili všechny požadavky věřitelů (a těch kteří nám "umožňují" pracovat) a dále se nezadlužovali.Jsme převážně námezdní silou, která musí vytvářet zisky pro zahraniční „investory“, kterým většina zdejší ekonomiky patří. Cílem reforem je přinutit zdejší obyvatelstvo, aby ještě více zvýšilo svoji nadprodukci, zejména omezením společenské spotřeby. "
26. 08. 2012 | 11:23

modrý edvard napsal(a):

1. Článek je pěkný.
2. Zajímalo by mě, jestli se opravdu dá zavést bankovní daň.
3. Fico je nepochybně schopný politik. Ale další část jeho úspěchu vyplývá z toho, že voličům konkurenčních stran vadilo, že jsou namočené v akci Gorila, zatímco Ficovým voličům nevadilo, že Fico je namočený do akce Gorila. Nepřipomíná Vám to něco?
26. 08. 2012 | 11:39

Realista napsal(a):

MaB mi vzal to, co jsem chtěl doplnit. Jednou z charakteristik české ekonomiky je, že i když má jako exportní ekonomika obchodní přebytek, díky negativnímu příjmu na běžném účtu, má de facto deficit běžného účtu.
26. 08. 2012 | 11:40

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Yosif K.
Nebudu reagovat na tvé nesmysly ohledně Švédska, to snad každý už ví, ale podíval jsem se na Singapur, to příliš neznáme
A to tvoje
„Singapur - ... vysoke DPH, velmi nizke dane ze zisku a z prijmu.“

vypadá následovně,
Singapur – daň z příjmu progresivní horní sazba 20 %,
DPH 7 %.

opravdu vysoké DPH a čeští oligarchové by asi netoužili po dani z příjmu, jakou platí manažeři v Singapuru.

Je to tedy obráceně, než jsi napsal, pokud porovnáváme s ČR a pokud neuvedeme s čím porovnáváme, tak porovnáváme s námi nebo průměrem a v obou případech píšeš nesmysly.
26. 08. 2012 | 12:04

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

prorustová opatření se dají rozdělit na dvě skupiny:
1. oslíčku otřes se aneb pohádky socialistů
- růst na dluh a zázračně se přestane krást
2. stabilizace veřejných financí omezením státních výdajů, snížení daní a liberalizace pracovního trhu.
to první nebolí, ale končí ještě větší krizí a bakrotem.
26. 08. 2012 | 12:15

Carlos V. napsal(a):

Prorůstová opatření mají dvě zásadní chyby.

Jedank jsou to opatření. Stát neumí řídit ekonomiku. Snaží se látat díry tím, že vytvoří jiné, a systém oscilující v režimu růstu, prosperity, krize a stagnace se stává více nestabilním. Krátkodobé nedostatky způosobené chybným očekáváním trhů - původně krizemi léčené - tak narůstají obřích rozměrů. Stát má jen hlídat pravidla, hlídat neprorůstání zájmů někoho do zákonů a sloužit svým občanům zajištěním bezpečnosti, práva a obrany.

A za drihé jsou prorůstová. V některých okamžicích prostě ekonomika růst nemůže. Pakliže se "chyby" trhu - či v reálu spíše miulých státních zásahů - nakumulují, tak se prostě musí vyřešit. Musí přijít pokles, očištění. V takové situaci lze krátkodobě vymodlit růst, ovšem za cenu ohromných budoucích ztrát.
26. 08. 2012 | 12:24

český maloměšťák napsal(a):

bohorodička, která nebere boží jméno nadarmo
A co tak 3. omezení státních výdajů, zvyšování daní, možnost propouštět zaměstnance bez uvedení důvodu a bez nároku na odstupné plus omezení podpor v nezaměstnanosti na životní minimm/tkzv. liberalizace pracovního trhu/.

Znáte nějakého Brunninga ?
Ne ?
Kalouskův praděda a Drábkův prastrejc - řekl bych.....
26. 08. 2012 | 12:26

Sláma napsal(a):

Obecně je možno charakterizovat NERV za katastrofu a její členy za nepříliš bysté. Ekonomické výsledky vlád, které si pořídily NERV tomu odpovídají. Zatímco země kolem nás, například Německo či Polsko vykazují velice slušný růst, Česko se proškrtává do Řecka.
Zastavím se nad jednou perličkou pana Mnichovana (i tady platí staré latinské pořekadlo nomen, omen): "redukce korupce je běh na velice dlouhou trať, kde si vláda stále moc neví rady a během pár měsíců se jistě moc dál nedostane.". Nedostane, ale mohla by, kdyby chtěla. Jedním z příkladů je organizační zajištění výběru daní. Dřívější vlády v naprosto nepochopitelném úletu zrušily okresní úřady a velkou část okresních institucí (okresy jako jednotky dělení státu stále přetrvávají). Tomu odpovídala i organizace finančních úřadů, které vznikly i v různých Horních Dolních, kde pochopitelně neměly co vybírat. A na druhou stranu to vedlo k naprosto nedostatečnému zajištění výběru daní v Praze. Říká se, že kontrola finančního úřadu může přijít na daňový subjekt v Praze jednou za 296 let. Kalousek si asi začíná uvědomovat problém, takže začíná finační úřady rušit, ovšem pro změnu to přehání zase na druhou stranu, takže finanční úřady (které už budou jen organizačními jednotkami) budou zajišťovat i výběr daní i v sousedních okresech. To bude pěkně vypadat! A posílení Prahy v nedohlednu! Úředníci finančních úřadů jsou tak mizerně placení, že tam o skutečně kvalitního člověka nezakopnete. Většina z nich má problém si jen nastudovat Daňový řád, ale podvojnému účetnictví už většina z nich nerozumí.
Říká se, že kdyby v Řecku začali správně vybírat daně u osob samostatně výdělečně činných, bylo by Řecko schopné vypořádat se se svým dluhem samo. U nás to platí také tak. To by ovšem vláda, místo NERVu, musela odborníky mít ve vládě, na ministerstvech a ve finačních úřadech!
26. 08. 2012 | 12:34

Sláma napsal(a):

Koho mi ta bohorodička připomíná? Jarpora?
Napsala:
prorustová opatření se dají rozdělit na dvě skupiny:
1. oslíčku otřes se aneb pohádky socialistů
- růst na dluh a zázračně se přestane krást
2. stabilizace veřejných financí omezením státních výdajů, snížení daní a liberalizace pracovního trhu.
to první nebolí, ale končí ještě větší krizí a bakrotem.
Tohle je pohádka, která se řídí Goebbelsovým heslem - 100x opakovaná lež se stává pravdou. Ve skutečnosti za vlád, kde byla členem ČSSD rostlo zadlužení (vyjádřené vůči HDP) poměrně málo a nejvíce tuto zemi zadloužil Kalousek.
Podobně tomu je i v zahraničí. Ameriku nejvíce zadlužil Reagan a Bush mladší, nejvíce oddlužil Clinton.
26. 08. 2012 | 12:40

český maloměšťák napsal(a):

" Stát má jen hlídat pravidla..."

Kdo je určí ? Ta pravidla ? /daňové sazby , regulace monopolů, duopolů a oligopolů, dohled nad bankami, možnost intervenovat proti subjektům vyvádějícím své zisky do tax havens..../

Není to náhodou ten stát ?

Pak je ale Váš výrok paradoxní. V komplexní společnosti jsou pravidla totiž i pravidla složitá - pokud mají reflektovat vzrůstající složitost reality.
Reality - pane Carlosi, podotýkám. Nikolivěk zbožných přání tu libertariánů, tu anarchistů , jinde zase monopolistů....
Homo sapiesn už to takhle dělá několik desítek tisíc let.
Zatím to jakž takž funguje - pokud se nesklouzne k fundamentalismu či fanatismu potažmo fetišismu /např. fetišismu dluhu - tedy " za každou cenu je nutno dluhy splatit a to co nejrychleji/. Snad ty dvě světové války stačily k tomu, aby se toto už neopakovalo v takovém mocenském vyjádření jako tehdá.

Váš poslední odstavec lze z hlediska jeho sdělení ale také otočit.
A navíc - " budoucí" náklady lze těžko odhadovat /pokud nejde o opakování stejné chyby/. Ty přítomné se ale spočítat dají. Takže jde i o logickou chybu - v úvaze.

Malá poznámka - "růst" je dost svázán s hladinou nedobrovolné nezaměstnanosti.
Pokud je ta strukturální - musí se změnit struktura generování hospodářského výkonu . V tom s vámi souhlasím - ale i zde má stát dost vhodných nástrojů.
Pokud tedy nemá např. jednotnou sazbu daně / a tak rezignoval na daňovou politiku/ či pokud nespekuluje na snižování mezd jako na nástroj řešení.
Takových byy se ale lidé měli umět zbavit. Pokud tedy nejsou jen hloupými otroky či nežijí v režimech např. podobných nacismu.
26. 08. 2012 | 12:40

Sláma napsal(a):

Yossif Vissarionovič nastolil zajímavou otázku: "Kde jeste ekonomika funguje? Ve Francii kde Peugeot propousti 16 tisic lidi?"
Jestli to nebude tím, že se státy EU nedokáží bránit před krátkozrakým a sebezničujícím vývozem výroby do "pracovník" rájů.
Nevím, jestli Vám to uniklo, ale v kolébce liberalismu Velké Británii už se nevyrábí prakticky nic - Velká Británie žije jen z finančních operací a populární hudby.
Ano, západní ekonomika je v průšvihu a ten průšvih se jmenuje liberalizace. Protože se tu vytváří bublina - země,které už nic nevyrábí, žijí z otrocké práce dělníků v asijských továrnách. Ale čím budou lidé na Západě platit? Kdo to asijské zboží bude kupovat? Zatím se to řeší prodejem infrastruktury Číňanům. Ale jak dál?
26. 08. 2012 | 12:49

Sal napsal(a):

Yosif K:
ptáte se komu kdo škodí, když má majetek v akciích.
Takže tady je odpověď:
představte si miliardu dolarů rozdělenou následujícími způsoby:
A) bude ji mít jeden člověk
B) bude ji mít 10 000 lidí.

Co se stane v případě A?
jeden člověk si koupí 1 ferari za milion a 999 milionů leží ladem.

V případě B:
10 000 lidí si koupí Volkswagen (škodovku, cokoliv) a max. 1 milion leží ladem na jejích úsporách. A ten, kdo měl tu miliardu, má ji skoro celou zpět na dividendách a zisku společnosti.

Už konečně chápete, že nejbohatší nic neprodukují?
26. 08. 2012 | 12:51

Realista napsal(a):

Carlos V : Zní to sice hezky (jako z učebnice rakouské ekonomické školy), ale neodpovídá to realitě České republiky. Česká vlády se sice až zoufale snaží podbízet se kupujícím dluhopisů, tím, že nasazuje stále další a další "škrty" a "osekávání". Osekávání děláte ze dvou důvodů : 1) pro krátkodobý efekt - ušetřit na státních výdajích, 2) pro dlouhodobější efekt - změnit struktury ekonomiky s cílem zvětšit jeji konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.
Česká republika je fatálně závislá na exportu (zahraničním trhu pro své zboží) a z toho je drtivá většina na trhu EU. Domácí poptávka je velmi slabá, klesá a klesat bude (lidé přepnuli do módu přežití a škudlí ještě více než obvykle).Už v současné době má česká vláda problém s poklesem daňového výběru. Takže jak to neoliberálně vyřešíme ? .... Správně, škrtneme ještě více. A copak se stane ? Daňový příjem poklesne ještě víc. Navíc máte na krku statisíce nezaměstnaných, zruinované státní finance, růst státního dluhu, rozpadající se infrastruktura a veřejné služby, krachující firmy a k tomu všemu mezinárodní krize - vyschnutí zahraniční poptávky, odtok zahr. kapitálu,investic.
Já si zahraju na Sybilu - česká republika bude ještě nějakou dobu škrtat ( a škratat, situace se bude čím dále více zhoršovat.
To, co "ordinujet" vy a česká vláda je absolutně chybná diagnóza problému české ekonomiky.
26. 08. 2012 | 12:52

český maloměšťák napsal(a):

Malá technická / k tématu korupce/ :

Karolína Peake.
- předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí

..a fenomen LIDEM. A například vztah Karolíny Peake / a jejího LIDU/ ve vztahu k aktuální verzi tkzv. církevních restitucí.
A volební program/VV/ , kvůli kterému byla zvolena. (NIkolivěk kvůli svým kecům a vizáži - to je v demokracii podružné). Kde se praví :

""....V oblasti postoje k církvím a náboženstvím:
§ Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví s ohledem na její
historickou úlohu. Navrácení sakrálních staveb, s výjimkou katedrály sv.
Víta na Pražském hradě, ostatní majetek, zejména polnosti a lesy, převést
obcím a státu...."

To je přece korupce nejvyššího kalibru a té nejvyšší úrovně. To je korupce nejen idejí demokracie - to je korupce i faktická . /pomineme to, že Peake coby poslankyně vyjadřuje důvěru sobě coby ministryníi, přičemž za to bere ministerský plat...takových mocenských paradoxníxh nenažranců je totiž ve vládě, s kterou spolupracuje i pan Munich - takových je tam více/.

Velmi paradoxní postavička - tahle Peake- předsedkyně výboru pro boj s korupcí a " věčná konstruktérka strategií pro boj s korupcí".

-----
Dělají z nás trouby - takoví jak je Peake. A v podstatě rozkládají demokracii - protože i její stav a kvalita ji charakterizují a popisují.
26. 08. 2012 | 12:59

Realista napsal(a):

Caros V : Ještě jsem chtěl dodat, že by možná pomohlo, kdyby si obchodní partneří české republiky řekli... "ti češi jsou tak sympatičtí lidé, co bychom pro ně mohli udělat" ? Jejich vynalézavá vláda se teď v ekonomické krizi rozhodla praktikovat neo-merkantilismus - táhnout ekonomiku zahr. obchodem a omezovat (již tak chabou) domácí poptávku. Proč bychom jim nepomohli a nezačali zvětšovat náš deficit obchodní bilance s Českou republikou, případně dokonce nutit naše občany, aby se zadlužovali na nákup českého zboží ? Proč bychom jim nepomohli ?
26. 08. 2012 | 13:03

český maloměšťák napsal(a):

Munich
Proč proboha demonstrativně NERV nerezignuje - a neřekne, že s takovou vládou nechce mít nic společného ?
To fakt je třeba ty církevní restituce a opt out dotáhnout do konce za každou cenu ?
I za takovou cenu, že vás lidi nahážou do stejného pytle - s šizuňky a blázny ?
To vám přece za to nestojí....dělat kašpárky /no - možná že šašky..../
26. 08. 2012 | 13:05

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

sláma,
vy si to zjednodušujete jako šimpanz. když prší a je teplo, tak rostou houby. houby rostou v lese, to znamené, když jsem v lese, tak prší a je teplo. cokoliv jakákoliv vláda provede v ekonomice, tak má své krátkodobé a dlouhodobé efekty. pokud pravicové vlády provádějí skrutkurální reformy, které se projeví krátkodobě jako zátěž, protože mají své náklady, ale v dlouhodobém měřítku mají pozitivní efekt, tak socialistické populistická politika jde přesně opačným směrem. v krátkodobém časovém horizontu lidé mají pocit, že se jim žije lépe, ale později se dostaví zavažné ekonomické problemy. ekonomický analfabet sobotka zadlužoval zemi v době ekonomického rustu, ažkoliv měl vytvářet rezervy na horší časy a pokračovat v reformách. kalousek zadlužil, to máte pravdu, ale pokud je celosvětová krize, výpadek příjmů, věřejné finance v katastrofálním stavu jako dědictví po socialistech, tak mu bohužel nic jiného nezbývalo. co se týká USA, tak počátek dnešní krize je v období clintovi administrativy a jeho politice každý američan má právo na bydlení. státní podniky jako fanny mae dávaly hypotéku každému bezdomovci a vznikla hypotéční bublina.
26. 08. 2012 | 13:07

Joe Ratata napsal(a):

Řeekl bych,že Kelt má pravdu.
V první řadě se musí přestat krást.To znamená vyžadovat odpovědnost za rozhodnutí a vymahatelnost práva.
Podporovat domácí výrobu a nekupovat,co si můžeme vyrobit sami.
A začít s tím v zemědělství a potravinářství.A začít s tím hned.
26. 08. 2012 | 13:21

skutečné příznaky a trendy bývají skryté napsal(a):

Pene Münichu
U toho státního a samosprávného aparátu se stačí podívat do tabulek, kolik ta která ministerstva měla zaměstnanců v roce 1989.
A v obcích se u místních úřadů podívat na totéž.
V obci, kde se rekreuji byl před 25 lety jeden předseda MNV, skretářka a dva jacísi poskoci. Dnes, kdy se počet trvale hlášených obyvatel zvýšil o 300 zaměstnává obec 40 lidí jen v sídle MÚ. Těch ostatních se těžko dohledává.

Pokud se vám zdá, že není z čeho financovat rozvoj technického školství, podívejte se o pár stupňů bokem, na počet teologických fakult. Také například AVU nám produkuje každým rokem výtvarníky, z kterých byste asi za posledních deset let z hlavy těžko nějakého jmenoval. Možná by skutečné talenty mohly dostat stipendium do Londýna nebo někam jinam? Kdyby se našly. Těch možností je...

Dokud si jako na potápějící se lodi budou připadat jen sociálně slabí a nemocní, těžko někdo ty možnosti bude hledat. Naco si přidělávat potíže.
Problém je v tom, že sociálně slabí a nemocní jsou v roli kanárka v dole.
Až pojde, může být na všechno pozdě.
26. 08. 2012 | 13:27

Sláma napsal(a):

To bohorodička:
To snad ani nemyslíte vážně? Proč tedy ten Váš mladý Bush za 8 let svého panování něco neuděl?
To, co jste napsal, je totiž naprosto blbost. Pravda je jinde - jak Bush tak Reagan snižovali daně bohatým, ale náklady státu zvyšovali. Příspěvky nedávali potřebným, nýbrž spřáteleným firmám v podobě vojenských zakázek. Nepřipomíná Vám to něco?
26. 08. 2012 | 13:30

skutečné příznaky napsal(a):

PS.
Jak nás jako pracovní sílu chcete ještě víc flexibilizovat? Už si beztoho s 9,5h pracovní doby připadám jako žvýkačka.
Za prakticky žádné peníze.
V roce 2002 jsem bral, zhruba přepočteno přes kupní sílu čtyřikrát tolik.
26. 08. 2012 | 13:33

Carlos V. napsal(a):

Realista : Spoléhat se na domácí poptávku je u nás pochybné. Jsme velmi malý trh a kounkurujeme-li levným dovozům, musíme spoéhat na vývoz.

Cestou je ulehčení podnikání - odtranění mnoha administrativních bariér a zpružnění všech trhů, zejména pak trhu práce.

Na rozdíl od č.m. se domnívám, že i trh práce musí být pružný. Musí být uvolěny bariéry v propouštění, odstraněno spoustu nadbytečných neefektivních povinností. I mzdová hladina musí být pružná.

V současnosti lepíme rozpadající se dům, že i když se bortí zdivo první patra, my zaýšlíme líp tuny betonu na střechu. Je třeba část ubourat a začít od zdravého základu.

nejdříve musí být hůře, aby jednou mohlo být lépe.

P.S. pro č.m. : mzdová hladina si pomocí trhu pružnost najde. Ne-li přímo, pak pomocí inflace. Ale to už bude bolet mnohem více.
26. 08. 2012 | 13:36

Papouch napsal(a):

pane Slama,

jak Vam do utkvele predstavy ze "...v kolébce liberalismu Velké Británii už se nevyrábí prakticky nic - Velká Británie žije jen z finančních operací a populární hudby." zapada tohle:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Motor_Manufacturing_UK
26. 08. 2012 | 13:37

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Carlos V.
Cituji
„Spoléhat se na domácí poptávku je u nás pochybné. Jsme velmi malý trh a kounkurujeme-li levným dovozům, musíme spoéhat na vývoz.“

Jaký význam má ekonomika bez domácí poptávky - spotřeby.
Smyslem ekonomky je přece vyrábět pro svou spotřebu a ne pro spotřebu někoho jiného a vyvážet či prodávat jen tolik, kolik potřebuji dovést či nakoupit a samozřejmě pro svou potřebu.
26. 08. 2012 | 13:47

Realista napsal(a):

Carlos V : Otázky načasování a priorit je v ekonomice vše. Problém české republiky není trh práce. Přesně tak argumentuje britská vláda - povyhazujeme lidi nyní v ekonomické depresy a stanou se z nich podnikatelé a ty, ze kterých se nestanou podnikatelé, absorbuje )nyní v ekonomické depresi) privátní sektor. To je velmi fantaskní představe.Privátní a veřejný sektor se nemohou "zeštihlovat" nebo zbavovat "zbytečného sádla" současně, protože to, co ušetřít najednom, představuje ztrátu druhého.
To, co ordinujete vy je zhruba toto : nyní bude špatně, aby později mohlo být ještě hůře.
26. 08. 2012 | 13:51

MaB napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude
"Jaký význam má ekonomika bez domácí poptávky - spotřeby."
Na to už bylo odpovězeno v blogu pana Vašíčka. Z populace ČR se stala už dávno levná pracovní síla, jejímž úkolem je pracovat pro investory a co nejméně spotřebovávat.
Z tohoto ohledu dávají návrhy pana Carlose V. naprosto smysl.
26. 08. 2012 | 13:54

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

sláma,
mladý Bush není muj. ani nemuže, protože je starší než já. já nevím, proč něco neudělal, zeptejte se ho. já jsem občan české republiky. mě zajímá, proč čssd v době ekonomického rustu zadlužovala republiku 100 miliardama ročně po celých 8 let.
26. 08. 2012 | 13:56

Realista napsal(a):

Carlos V: Ještě jsem zapomněl k té domácí poptávce. Ale ona na ní také česká vláda nespoléhá, to se nemusíte bát. Co jsem se vám snažil říct je to, že v momentu, kdy dojde poklesu zahraniční poptávky, bude česká ekonomiky v ještě větším průšvihu, než je teď.
26. 08. 2012 | 13:56

dědek pekelník napsal(a):

Kdyby si dal někdo práci s tím, aby analyzoval všechny názory,
možná by se z toho dal sestavit výchozí pracovní plán pro
příští vládu...
26. 08. 2012 | 13:57

martin_ka napsal(a):

každý krok vlády jenom zhorší situaci....logicky tedy nejlepší co vláda může udělat- je NEDĚLAT NIC!!!
26. 08. 2012 | 14:46

Joe Ratata napsal(a):

Po éře globalizace nastane éra atomizace.
Ani Čína si nemůže donekonečna devastovat životní prostředí jen proto,aby levně vyvážela.
Nakonec se ukáže,ze je výhodnější vyrábět v místě spotřeby.
Navíc státy dotlačené až na kraj propasti,jako kupříkladu Řecko,nakonec v zájmu holého přežití,začnou ochraňovat svoje hospodářství a svůj pracovní trh.
Dopadne to tak,že aby čínské firmy mohly v té které zemi prodávat,budou tam muset i vyrábět.
26. 08. 2012 | 15:09

český maloměšťák napsal(a):

Joe Ratata
http://www.sacbee.com/2012/08/23/4750717/suntech-introduces-300w-solar.html

"....Like Suntech's entire U.S. product portfolio, the new 300W Ve-Series product will not be subject to the recent U.S. import tariffs imposed on solar cells produced in China. As a global company, Suntech manufactures solar panels in three countries, including in Goodyear, Arizona, and procures equipment, materials and components through its global supply chains...."
26. 08. 2012 | 15:12

Yosif K napsal(a):

Kelt napsal(a):
To Yosif K,
co takhle něco z vlastní hlavy jak vidíte přes Šumavu možnosti ČR,jak vybřednout z toho srabu.
26. 08. 2012 | 10:47
Jak rika Munich, v kratkodobe perspektive zazracne reseni neni... mozna strendedobe tohle:
A) zpruznit trh prace (zkratit vypovedni lhuty, zavest vypoved bez udani duvodu, nedelat obstakle cizim IT inzenyrum, technikum atp atp - odborari budou zase vysilovat, ale investorum se to libi - i tem ze zapadni Evropy, delal jsem v Cechach pro Francouze, pochvalovali si ze ve firme nebyl ani jeden odborar.... odbory by nejradeji zakazali... pryc s odbory, utiskovateli a neprateli delnictva.......)
B) DUSLEDNE potirat korupci uznavam ze s Kalouskem a Drobilem to neni jaksi duveryhodne....)
C) Potirat buzerovani obcanu a podnikatelu na uradech...
D) Mozna vice podporit danove R&D....
D) Mozna vice podporit technicke skolstvi.....

Nezvysovat dane, prechodne nezvysovat socialni davky...... cekat...... budto vymysli neco noveho domaci podnikatele, nebo s necim novym prijdou cizi podnikatele, nic jineho nez inovace podnikatelu neni zakladem trvale prosperity....)
26. 08. 2012 | 15:41

Yosif K napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
Nakonec se ukáže,ze je výhodnější vyrábět v místě spotřeby.
Navíc státy dotlačené až na kraj propasti,jako kupříkladu Řecko,nakonec v zájmu holého přežití,začnou ochraňovat svoje hospodářství a svůj pracovní trh...............
KONEC CITATU.

Staty dotalcne na kraj propasti jako npriklad Recko nakonec v zajmu holeho preziti budou muset ochranit sve hospodarstvi tim ze stlaci mzdy sveho proletariatu.

Aby totiz v Recku byly o 30% vyssi jednotkove naklady prace nez v SRN - tak tohle teda dlouhodobe udrzitelne neni...... toto je jedna z hlavnich pricin proc v Recku nikdo nechce investovat......
26. 08. 2012 | 15:46

Yosif K napsal(a):

Privátní a veřejný sektor se nemohou "zeštihlovat" nebo zbavovat "zbytečného sádla" současně, protože to, co ušetřít najednom, představuje ztrátu druhého.
KONEC CITATU.
Supply side economics spociva v tom, ze se jak privatni tak verejny sektor MOHOU zbavit zbytecneho sadla, uvolni se tim kapital a uvolni se pracovni sily na nove perspektivni vyroby.

Jak rikavali soudruzi - po staru se zit neda. Respektive po staru se zit da ale jaksi zaostale a hure.

A jak rikaval Josef Schumpeter, jediny zdroj trvaleho pokroku jsou inovace podnikatelu......
26. 08. 2012 | 15:51

Yosif K napsal(a):

Papouch napsal(a):
jak Vam do utkvele predstavy ze "...v kolébce liberalismu Velké Británii už se nevyrábí prakticky nic - Velká Británie žije jen z finančních operací a populární hudby." zapada tohle:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Motor_Manufacturing_UK
26. 08. 2012 | 13:37
Ze v Britanii se nic nevyrabi je propagandisticky socialisticky blabol a tlach. Britanie se stala NETO VYVOZCEM automobilu - po letech. Chtelo to predne rozprasit odbory a pak nechat prijit cizi kapital (Japonce a nyni dokonce i Indy).
Neni nezajimave ze pracovni mista ve vyrobe mizi hlavne z odborarskych rezervaci typu Francie a Spanelsko.
26. 08. 2012 | 15:56

kirkey napsal(a):

to Realista:
"Já se domnívám, že by ČNB měla agresivně začít uvolňovat monetární politiku"
cituji Vás tímto výše v uvozovkách.
Doufám,že neodmítnete mi vysvětlit pojem "volná monetární expanze"
Místo Nidermayerova (ČNB),že zde řešíme s Nečasem kvadraturu kruhu,Paul Krugmann hlásá,že USA přejdou nyní od krize k volné monetární expanzi
Co si mám pod tím představit:
a)prodloužení války v Afganistánu,nová válka s Iránem
b)ignorování faktu dalšího růstu amerického dluhu
c)rozšířit nové americké znboží po všech trzích
d)poskytovat USA bankami úvěrya půjčky celému světu

Volná monetární expanze a monetární expanze.prosím nicku Realisto:???
26. 08. 2012 | 16:01

Joe Ratata napsal(a):

Yosif
Ač jsou u nás jednotkové náklady práce asi 43% nákladů v SRN,už u nás také investovat nikdo nechce,hlavně díky dokonale promyšleným zásahům do ekonomiky našich odpovědných z ODSTUPLIDE.
Jinak zemědělství a potravinářství (snad mimo pivovarnictví)v Řecku je dokonale konkurenceschopné.
V Řecku nemusí být tolik montoven,kde lidi pracují jak roboti za zlomek mezd těch na západ od nás,protože vždy bude mít slušné příjmy z turizmu.
26. 08. 2012 | 16:03

dzivoj napsal(a):

Taky u ČR-která má půl HDP v trasakcích EU myslet na start bez chystané těsnější integrace,včetně politické,bez vědomí v čem v EU ,jaké budou tlaky a vztahy USA,Číny a Ruska s EU...fikce
26. 08. 2012 | 16:07

dzivoj napsal(a):

oprava:v transakcích EU
26. 08. 2012 | 16:11

Kelt napsal(a):

To Yosif K.
ČR má minimálně o 3O% nižší jednotkové náklady oproti BRD.Čím to asi je,že také směřujeme do Řecka?

Vaše recepty/15.41/fungovaly v 19.století v Anglii,co by říše,nad kterou slunce nezapadalo.Otrocká práce v jejich koloniích a dovoz laciných surovin umocňoval její růst.
Kde je Anglie v 21.století?
Vy jste neustále v zajetí neokoloniálních a neoliberálních modelů,které již skončily na smetišti dějin.
Ani Čína-Váš současný vzor s tím,z čeho vyplývá její ko nkurence schopnost nevydrží déle,jak jedno desetiletí-a i tam budou chtít lidé mzdy,při kterých nebudou jenom přežívat a pracovat 12 hodin denně a umírat na podvýživu/Indie/,či banální nemoce.
Vaše modely v praxi směřují k revolucím a diktaturám-viz některé země jižní a střední Ameriky.
Pro Evropu,která zažila za posledních 9O let dvě nejkrvavější války a řadu diktatur jsou Vaše modely nepoužitou veteší-smiřte se s tím a nebudete na těchto stránkách za pomatence.
26. 08. 2012 | 16:23

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K napsal(a):
"... Britanie se stala NETO VYVOZCEM automobilu - po letech. Chtelo to predne rozprasit odbory a pak nechat prijit cizi kapital (Japonce a nyni dokonce i Indy)....."

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/feb/24/uk-trade-exports-imports
"...Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof ranked as both third highest import and export. In the year to date (October 2011) the UK exported £23bn worth and spent £32bn on importing these items...."

Schumpeter toho samozřejmě napsal víc, než jednu větu...ale to je vedlejší.

Přidám taky jednu myšlenku - Klausova guru :

"Nikdo nemůže být velkým ekonomem, kdo je pouze ekonomem - a jsem téměř v pokušení dodat, že ekonom, který je pouze ekonomem začne nejspíše škodit, nebude-li přímo nebezpečný."
(Friedrich von Hayek)

O dialektice exportu a importu by se ale dala napsat celá studie - jak je zavádějící velmi často pouze exportované importy.... nazývat exporty.
Často je tak " exportem" právě že pouze profinancování reexportu bankama - např. těma kolem Lombard Street. Tedy služba zvaná finanční.
Ale o to " čtenáři listu Economist" zcela jistě nejde - o nějaký pravdivý výklad, že....natožto o porozumění.

On nám chtěl jen sdělit, že je třeba rozprášit odbory a chodit do práce tak za dvacet korun na hodinu brutto.
A konečně tak zde vybudujeme ten čínský ráj.
26. 08. 2012 | 16:27

václav napsal(a):

Zjednodušený model - zaměstnáván lidi a přivlastňuji si nadhovnotu tak že námi vyráběné produkty si mohou koupit jenom tak že jim na to půjčím, můj zájem je jim půjčovat aby se proces nezastavil a najednou se ale rozhodnu s půjčování přestat - co se stane toho jsme právě teť svědky.Pominu takové věci že jsem mezi tím investoval a místo 10 potřebuji jen jednoho, že takto vydělané peníze utrácím v zahraničí, že spekulacemi nevytvářím žádné užitné hodnoty a že mé bohatství musí někdo kdo je reálně vytváří naplnit, že mé osobí letadlo by mohlo klidně vozit místo mne a mých několika přátel jednou za měsís denně 200 cestujícíc...., že si mohu tisknout neomezené množství papíru a kupovat za něj zboží , pújčovat jej, -tak a podobně by se dali rozebrat, kdybych já který mezi tím tomuto světu, této zemi vládnu chtěl všechny procesy a jistě by se našla pak i odpověď co dál,ale proč protože ničím životní prostředí,kulturu lidi- no a co lidí je zbytečně mnoho,jsem připraven přežít i světovou válku, zaplatil jsem dostatek sluhů kteří mi pomáhají přesvědčit lidi že to jinek nejde, školstvím jsem odnaučil lidi přmýšlet, naušil jsem je novému náboženství klanějí se zlatému teleti, mému teleti!
26. 08. 2012 | 16:28

SuP napsal(a):

Ekonomický růst je zbytečná magořina. Výrobní firmy ho mají v principu svého fungování a musí mít možnost si z něj hradit další vývoj a investice. Ostatní, kteří žijí z toho, co výrobním firmám stát sebere, si musí trhnout nohou. Vyrábět něco užitečného má možnost každý.
Takže snížit daně z příjmu a ořezat výdaje státního rozpočtu do veřejné správy, sloužící převážně k buźeraci občanů a ukončit veškeré dotace. Ono by stačilo, kdyby se konečně zkusilo, jak by se žilo jen z toho, co dokážeme jako stát vydělat.
26. 08. 2012 | 16:48

Sutech napsal(a):

Myslím, že se už nemůže dále škrtat, jsme v bodě, za kterým již nebude škrtání a zvyšování daní vynášet nic. Musí se proto začít udělat nějaké drobné reorganizace a zvýšit efektivita státní správy.

Vzhledem k počtu nezaměstnaných se nabízí jim dát práci na budování nějaké velké stavby, například průplavu DOL, nebo na stavbě nějaké přehrady.

Řekněme, že výše podpory je 3500 korun, neplatí z ní nic, žádné odvody. Dá se tomu člověku práce na stavbě průplavu a dvojapůl násobek, tj. 8750Kč, z toho bude hradit daň, sociální a zdravotní pojištění, určitá část peněz se tak vrátí, tuto tedy nebudeme uvažovat jako výdaje. Bude tu jistý nárust spotřeby, vzhledem k nárustu fin, prostředů člověka, to způsobí nárust spotřeby, tím by měl stoupnout výběr daní.

Druhým efektem je, že se zlepší infrastruktura, to teoreticky, po snížení byrokracie, povede k zlepšení podmínek pro podnikání a k dalšímu snížení nezaměstnanosti.

Nějakých významějších výsledků by však bylo dosaženo až za několik let od zavedení této politiky
26. 08. 2012 | 16:50

dzivoj napsal(a):

Jakákoliv země,která bude kupovat drahou energii nebo surovinu a brát levné zboží,třeba od Číny,bude mít tím i v něčem tendenci rušit své výroby.Podlehnou cenám ze dvou pólů-nákupu a prodeje-dříve nebo později.Ale obyvatelstvo je nutno držet,proto nízké ceny se kupují.
Ovšemže třeba Rusko nemá zásoby ropy tak velké jako arabský svět plus další-nutně tedy levnou ropou by sebe zničilo.Na druhé straně je nám nejblíže-tím vyjde položka dopravy ropovodem u ropy daleko nejlevněji ve srovnání s cisternovými loděmi a dál suchozemsky železnicí-cisternami jako jest u ostatních světových dodavatelů vůči třeba i nám.To se promítne do konečné ceny nám výhodně naopak.
Zatímco v osmdesátých letech naši ekonomové pozorovali,že u nás roste HDP,ale produktivita práce nikoliv,ekonomové USA harašili soubojem s japonskou na trhy expandující ekonomikou.Dnes podle dluhu Japonska -200% HDP a USA -80 % HDO je vidět,že Japonci hráli tehdy vabank proti konkurenci USA.Dnes se USA brání jiné konkurenci-Číny,která jde na světové trhy s extrémně levným zbožím.Tomu se lze stěží ubránit,protože obchodníci chtějí prodat a pokud není embargo,Čínu kupují ve svůj prospěch a zisk.Ovšem Čína současně je i největším věřitelem dluhů USA,jistí je a kryje.
Jakou povahu po všem mají úvěry velmoci,plynoucí z relativně nízkých platů Číňanů-je téma poněkud na delší úvahu asi.Především obyvatelé Číny nebudou mít asi sami ve svém osobním zájmu nekonečnou trpělivost dřít na klid jiných národů.
USA se vnikáním vojenskou silou do společenství arabských zemí ve více případech možná i snaží dostat světové ceny ropy pod částečnou kuratelu.Což může ale imožná přiblížit vyčerpání ložisek o desítky let dříve.
26. 08. 2012 | 17:00

Yosif K napsal(a):

Sutech napsal(a):
Vzhledem k počtu nezaměstnaných se nabízí jim dát práci na budování nějaké velké stavby, například průplavu DOL, nebo na stavbě nějaké přehrady.
KONEC CITATU.

Takhle resil neznaestnanost FDR behem New Dealu.
To vsak v USA byla nezamesntanost 22% a penez byl takovy nedostatek ze v nekterych zapadlejsich okrsech se misto minci kolovaly mezi kramy a nakupujicimi krabicky sirek a balicky zvykacek a knofliky.

V Cesku je nezamestnanost cvrta nejnizsi v evrope (6% - na Slovensku za Ficas je dvojnasobna), krachy hypotekaru jsou na mizivem procentu, trzby hypermarketu jsou cca na stejne urovni jako loni, predloni atd. Jediny problem co cesko ma je ze sooialisticti hysterici vykrikuji ze panuje bida a hlad "jelikoz neroste HDP".
Neroste neroste, nepripada mi ze uz prisel cas na presun nevolniku na stavbu kanalu DOL. Kdo by tam pri 6% nezamestnanosti sel makat? Ledaze by to bylo spojeno s alfabetizacnim programem pro socialne vyloucene, s tim se vsak mohlo zacit uz drive.....
26. 08. 2012 | 17:07

Bavor napsal(a):

Yosif K napsal(a):
"Problem se zvysovanim zdaneni je ten, ze pokud se dejme tomu majiteli firmy zvysi dan ze zisku nebo z prijmu, on ty penize pro sebe nakonec stejne nejak dostane. V uplne nejhorsim pripade si sam sobe zvysi HRUBY prijem, zaplati vice na danich a o to vic jeste sekne proletare. Nebo prelozi vyrobu do nejake chudsi zeme kde jsou dane nizsi. Coz postihuje vice proletare a uplne nejvice mene kvalifikovane proletare nez bohatsi vrstvy". Bavor dodává: A právě v tom je jádro pudla. Soukromovlastnický vztah brání tomu, aby bylo rozdělení příjmů přiměřené ("on ty penize pro sebe nakonec stejne nejak dostane" a "Coz postihuje vice proletare a uplne nejvice mene kvalifikovane proletare nez bohatsi vrstvy")a lidé dostali zaplaceno tolik, aby mohli konzumovat VŠECHNY výsledky své práce tak jako to fungovalo za "totality". Proto stát měl na dotované bydlení, laciné potraviny, na podporu školství a na podporu rodin s dětmi (Husákovy děti).
26. 08. 2012 | 17:10

limb napsal(a):

Neoliberálci zde nikdy neměli v ruce kormidlo ekonomiky,ale pouze bidlo převozníka-"volnou ruku trhu".Zatracený rozdíl.Bidlo nebo kormidlo.
26. 08. 2012 | 17:11

Yosif K napsal(a):

On nám chtěl jen sdělit, že je třeba rozprášit odbory a chodit do práce tak za dvacet korun na hodinu brutto.
A konečně tak zde vybudujeme ten čínský ráj.
26. 08. 2012 | 16:27
Exporty fabrik BMW, Leyland Ashok, Nissan a Vauxhall nejsou zadne chimery z bankovnich uctu, Jsou to opravdova auta.
Kdyz pred par tydny napsaly bristke noviny ze Britanie se se stala po letech netto exporterem aut, tak predpokladam ze je tomu tak, ze nejde o nejakou sebepropagaci bankeru ze City.
Take necekam ze britsti delnici pracuji za 20 Kc na hodinu. Pane diskutujici, zbytecne plasite. Britsti delnici pracuji za solidni mzdy ktere jim umoznuji solidni zivot a majitelum automobilek umoznuji jakesi zisky. Dulezite je ze pracuji v solidni kvalite na rozdil od doby, kdy ve fabrikach vladly bolsevicke odbory ktere protlacovaly lemply.

Myslim ze pracovat v automobilce za trzni mzdu je lepsi nez vystudovat historii indickeho protikolonialistickeho hnuti nebo doktorat na historii pleteni kosiku u severoamerickych indianu Arapaho (nebo oblibenou pavedu marketing)a pak delat kravaly na ulicich ze "neni misto v oboru" nebo ze "prece nepujdu za 9 dolaru na hodinu umyvat talire".
26. 08. 2012 | 17:20

Yosif K napsal(a):

Proto stát měl na dotované bydlení, laciné potraviny, na podporu školství a na podporu rodin s dětmi (Husákovy děti).
26. 08. 2012 | 17:10
Stat mel na vsechny socialni vymozenosti finance z uplne jineho duvodu. SDtat zdanoval vetsinu spotrebniho zbozi 600% obratovou dani, takze jste na pracku misto 2-3 tydnu setril cely rok.

Z 600% dabe z obratu se dalo leccos dotovat. Jelikoz to vsak neuvedomele obyvatelstvo spatne chapalo a utikalo by nadarmo do rakouska nebo SRN, bolsevik musel postavit zeleznou oponu a strilet po utikajicich lidech na hranicich. Za ostnatymi draty to fungovalo - avsak ne naporad.

Takze pokud se zdani podnikatelm prilis - odnese to proletar tim, ze podnikatel omezi podnikani. Pokud se podnikatel odstrani uplne (jako "zlodej nadhodnoty") odnese to proletar tim ze se bez podnikatelu zbrzdi technologicky pokrok. Coz komunsiurtiucti soiuydruzi hrube podcenuji qa nechapou - mysli si ze podnikatele muze nahradit nejaka vyrobni schuze komunistickych inzenyru ze serialu Inzenyrska odyssea. Dietl to vsak zakoncil spravne - inzenyri ze statniho podniku Elitex souboj s Japonci prohrali.
26. 08. 2012 | 17:29

Yosif K napsal(a):

limb napsal(a):
Neoliberálci zde nikdy neměli v ruce kormidlo ekonomiky,ale pouze bidlo převozníka-"volnou ruku trhu".Zatracený rozdíl.Bidlo nebo kormidlo.
26. 08. 2012 | 17:11
Jo a s tim bidlem dediny v bazinach Singapur a Hoing Kong se staly nejbohatsimi mesty na svete a s masivnim kormidlem Velkych Kormidelniku Kim Ir Sena, Stalina a Mao Ce Tunga byly vykormidlovany nejvetsi hladomory na svete.
26. 08. 2012 | 17:32

jozef napsal(a):

Kto hlada,ten najde.

Hladajme predovsetkym sposob,ako donut vsetkych tych Pavlov Kohoutov,vsetkych mienkotvornych zoldnierov cudzieho kapitalu,zasluzilych agentov cudzich zaujmov vo verejnom priestore i v aktivnej politike,aby odisli z oci.
Aby neskodili.Aby odisli z oci vsetci ti dlhobi experti transformacie obyvatelstva na proletarov na vlastnom majetku,s perspektivou bleskoveho vyrovnania ich zivotnej urovne s Cinou...
Majitelia verejneho priestoru /vratane HN/ robia totiz doteraz vsetko,co je v ich silach,aby komplexne oslabili a znicili stat /a tak aj jeho obcanov/ v presvedceni,ze co je dobre pre /najma cudzich/ zralokov,je dobre navzdy,dlhodobo/.Fungujuca kvalitna statna sprava a kvalitne expertne tymy neboli a nie su v zaujme tychto zralokov,vlastniacich dnes verejny mienkotvorny priestor.Preferuju kvality typu VV.Preferuju u domorodcov kvality Johna a spol.
Bez prevratu v masmediach je uspech vyraznych pozitivnych premien takmer nemozny.

Kto hlada, najde.Pri dobrych oponentoch najde rychlejsie.Vo vsetkych oblastiach,vo vsetkych sektoroch.
Odporucam predovsetkym: nove volby,novy etos - s odchodom mienkotvornych a zavislych dinosaurov do zabudnutia.

Na Slovensku rast je,ide o to znizit deficit bez poskodenia rastu a prijmov vacsiny obyvatelstva.
Myslim,ze vitalita vedenia vlady je znacna,su vsak aj obrovske rezervy.Obrovske budu tie rezervy minimalne dovtedy,kym nedojde k prevratu v masmedialnej oblasti.

/Len na ilustraciu - a inspiraciu - vyrok predsedu terajsej slovenskej vlady: "ministri mi slubili,ze budu vlastnou krvou rucit za cerpanie eurofondov"/
26. 08. 2012 | 17:37

Yosif K napsal(a):

Jo pane bavor a vite proc to muslei socialsticti inzenyri prohrat s Japoonci? protoze za japonce rozhodoval MAJITEL ktery se mohl a nemusel rohzodnout pro nejake riskantnejsi invetsice.

Za socialisticke inzenyry rozhodovaly o invettsicich rudi byrokrate zastupujici vlastnika pod iluzionistickym nazvem "pracujici lid". proc by na sebe brali rizika? Aby je pak nekdo sprcal na zasedani statni planovaci komise?

Jak rekli chlapum kteri vyvijeli v roce 1950 v CKD silove transistory: "Soudruzi petilety plan je uzavren, se svymi hokusy pokusy si pockejte na sestavovani dalsiho petileteho planu!!!"
26. 08. 2012 | 17:38

Yosif K napsal(a):

1) Na Slovensku rast je,ide o to znizit deficit bez poskodenia rastu a prijmov vacsiny obyvatelstva.
2) Myslim,ze vitalita vedenia vlady je znacna,su vsak aj obrovske rezervy.Obrovske budu tie rezervy minimalne dovtedy,kym nedojde k prevratu v masmedialnej oblasti.
3) /Len na ilustraciu - a inspiraciu - vyrok predsedu terajsej slovenskej vlady: "ministri mi slubili,ze budu vlastnou krvou rucit za cerpanie eurofondov"/
26. 08. 2012 | 17:37
KONEC CITATU
ad 1) no pokud se Fico jeste zaroven pokusi zvysit dane ze zisku tak jde o skutecnou kvadraturu kruhu. U socvanu vsak jde vsechno - nemozne na pockani, zazraky do tri dnu. BTW - porad je jeste nezamestnanost na Slovensku 13.6%? Mozna se rustu dociluje automatizaci a propoustenim?
ad 2) ze by reci novinaru mely vliv na dojivost krav nebo rychlost posunu pasu v Kia Slovakia? Nebo ze by reci novinaru meli spatny vliv na pasbu ovci na poloninach? Zaujimave....
ad 3) blahozelam. Doufam ze to Fico mysli jen obrazne a nejakeho mene dbaleho ministra nepodreze primo na zasedani vlady. Fico je velka hvezda.

Kdysi velka azerbajdzanskla hvezda Geidar Alijev v rozcileni odpraskl revolverem soudruha reditele fabriky na vyrobu lednicek protoze tento plnil plan jen na 30%. Nejak se to ututlalo pres soudruhy v KGB, doufam ze Fico ma nejaky podobny PLAN B az mu ujede kudla.
26. 08. 2012 | 17:48

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

súdruh josef,
Hladajme predovsetkym sposob,ako donut vsetkych tych Pavlov Kohoutov,vsetkych mienkotvornych zoldnierov cudzieho kapitalu,zasluzilych agentov cudzich zaujmov vo verejnom priestore i v aktivnej politike,aby odisli z oci.
navrhuji gulag.
26. 08. 2012 | 17:53

limb napsal(a):

to Yosif K:
chci psát o šachovnici prodeje energie,ale pokusím se nejprve na Vás hned nade mnou reagovat:
Kim Ir Sen je představitel malé zemičky,nejde o velké kormidlo.Lidé tam až fanaticky dávají najevo kolektivně snahu dosavadní jejich systém nezměnit.Stalin byl po 7 letech vojenského komunismu 1917-1924 ,který se nelíbil i Leninovi nejen kvůli občanské válce a intervenci-kormidelníkem TRŽNÍ Nepovské ekonomiky startované 1924.Po průchodu druhou světovou válkou tam Nep vymizel,válečné řízení odstartovalo již ne Nep jako v roce 1924,ale zestátněné hospodářství.Nástupce Stalin Leonid Brežněv měl pro většinu obyvatel SSSR v letech 1962-1982 odhadem,bez emocí,zhruba 3x vyšší životní úroveň než jim nabídla pěrestrojka včetně Putina.
U nás méně než polovinu Husákovy životní úrovně lidem.
Mao Ce Tung byl jedním ze dvou pokračovatelů idejí lékaře-zakladatele Kuomintangu po svržení monarchie v Číně v duchu "lékařského leninismu".Druhým pokračovatelem byl generál Čankajšek,hlavní síla boje proti japonským okupantům.Stalin s Kominternou se snažili aby se Mao s Čankajškem sjednotili,což Mao nechtěl a Čankajšek naopak čínské komunisty házelživé do kotlů parních lokomotiv.Mao Ce tun byl v Číne -"Velký skok"-od koňské síly k elektřině-skokem,kulturní revoluce-metla tradic.Čínské moderní vedení vyrostlo z kontinuity maoismu,který po 2.sv.válce v Číně zvítězil i díky ztrátám čankajškových armád z bojů s Japonci,které Mao neměl protože se jim vyhýbal ve svých jeskyních s Pátou armádou.A přitom místo Rusů jednal jenom s Američany v roce 1945.
Barroso z EU býval i maoistou,ale čínské vedení se Maovi hodně vzdálilo.
26. 08. 2012 | 17:54

limb napsal(a):

oprava : házel živé do kotlů parních lokomotiv
26. 08. 2012 | 17:55

jozef napsal(a):

Skusim par slov,
po ultrakecalovi a manipulatorovi,"proletarovi"v sluzbach bezskrupuloznych zralokov - Josifovi K

1. Nevie sa,lebo to masmedialne existencie uporne zatajuju,ale za predchadzajucej Ficovej vlady dosiahlo Slovensko spickovy europsky rast produkcie,najma vsak realnych miezd,dochodkov a uspor obyvtelstva

2.Spominany Ficov vyrok zaznel pred televiznymi kamerami.Ministrom ide o ministersky krk,obyvatelstvu casto,napriklad v zdravotnictve, ide aj o holy zivot.
26. 08. 2012 | 17:59

Sutech napsal(a):

to: Yosif K
Minimálně jde o psychologický efekt na lidi, nějaký půlmilion, nebo kolik je nezaměstananých, nepůsobí na lidi dobře. Obvzlášť, pokud některé ze skupin nedělají nic už celé roky.
Celková nezaměstanoast je možná nízká, ale existují regiony s nezaměstnaností přes 14%. Ano, lidi nejsou zvyklí se stěhovat za prací, to je věc druhá, ale to by je možná právě přesuny mezi velkými projekty naučily. Navíc je tu pořád ještě hodně nevybudovaných věcí, na některé z částí je sice potřebují kvalifikované firmy, ale dost částí může dělat v podstatě kdokoliv.
Dalším efektem by bylo, jak jsem již říkal, zlepšení infrastruktury, která a v tom se se mnou snad shodnete není ideální.
Když už jsem zmínil přehrady, mohly by pomoct ochránit hodnoty za miliardy, vyprodukovat elektřinu za stamiliony ročně.
Někde existuje studie podle které by DOL ročně přinesl několi miliard a několik tisíc pracovních míst.
Jestli by za výkop a práce okolo šlo zaplatit místo miliard desetkrát méně, pak by bylo možné vybudovat za stejné peníze desetinásobek trasy. Jelikož státní složky vlastní stavební techniku, nemusel by to být problém.
26. 08. 2012 | 18:06

limb napsal(a):

Je známo,že automobilismus a zahraniční turistika jsou dva hlavní symboly úspěchu kapitalismu.Ne ve všech zemích bylo osobních aut tolik kolik před přechodem od socialismu k postkomunismu.ČR byla výjimkou.Bylo stejně,stejně levných.Méně pouze značek dříve,méně ojetin dříve kvůli láci.Tehdy dříve v ČR byla levná nová auta.
Pádem železné opony nastala kýžená zahraniční turistika.To klade nároky na energie-placené dopravy.Velmi zhruba škrtněme energie,které společnost platí cca 1/4 roku v zimě za ohřev budov o 20 stupňů Celsia i dnes více z fosilních paliv pených.Tím se zjednodušeně dostaneme k tomu,že společnost platí jednak elektrickou energii pro všechny výroby průmyslu,jednak benzíno-naftovou energii pro všechny druhy doprav.Elektrickou energii v dopravě pro jednoduchost vynechejme-užívá se v městech MHD -tramvajích hlavně,trolejbusy mizí.Naše tradiční vývozní komodita do SSSR.
Benzíno-naftovou dopravu si rozdělme na krátké vzdálenosti (MHD)-města uvnitř,střední meziměstskou, dlouhou -vlaky s dieselokomotivami, a ultradlouhou-letadla a lodě.Nepodceńujme letadla-jejich spotřeba na 1 let je gigantická,protože aerodynamický odpor rychle roste s rychlostí letounu.A navíc jeho náklad vynést prozti zemské tíži do výše v kilometrech je veliká energie opět placená braním jí z paliva nato.Pokudletí horozontálně -tato část není.Mohou přepravit velký náklad,ale málo osob.Tuny,tuny paliva se čerpají před letem.A letů je denně moc a moc mezi mnoha a mnoha letišti.
Vytkněme si ze všeho osobní auta- symbol kapitalismu.V čem je zde čerpání peněz zvláštní:že zpravidla,a zcela jistě pro turistiku není spojeno použití s protihodnotou ekonomického významu,na rozdíl od nákladních aut a vlaků,lidí cestujících do práce atd.To je čerpání peněz nevratné-hlavní nevratné narušení rovnováhy příjmu a výdajů společnosti-národní ekonomiky=symbol kapitalismu.
Ve skutečnosti má doprava mnohem širší komplex a kontext podmínek a atributů.Ty jsou postihovány v teoriích s Nobelovými cenami jako Kantoroviče a Nashe,které dnes matematicky přešly již do arsenálu standardů kvantové topologické teorie pole ve fyzice.
Naše epocha 21.století je dobou předpokládaného přechodu (z nutnosti) mezi cenou benzíno-naftové energie dopravní a budoucí cenou termojaderné reaktorové energie do rozvodných akumulátorů pro zásobení pomocí ní všeho.Rozdíl je v tom,že růst dosavadní benzíno-naftové energie souvisí s a) jejím postupně obtížnějším dobýváním z větší hloubky při menším tlaku,jak jí ubývá b) s rostoucí cenou jako vzácnější a vzácnější vzhledem k odčerpání do nejbližších 60 let.Cena termojaderné energie roste podle vědy asi jako cena intenzity elektrického pole s první nebo-až- druhou mocninou.Tedy dvě energie,které mezi sebou nemají nic společného,a jsou získávány naprosto odlišným způsobem.Automatizace výroby představuje růst spotřeby výrobní energie dodávané z elektrorozvodných sítí.
26. 08. 2012 | 18:23

Yosif K napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):
Pro Yosif K.
Nebudu reagovat na tvé nesmysly ohledně Švédska, to snad každý už ví,
Denmark: The Value Added Tax is the highest in the European Union with 25% on all products and services, food and children's articles included.
26. 08. 2012 | 12:04
http://www.guidemesingapore.com/taxation/personal-tax/singapore-personal-tax-guide
Pane tenkdo, mate a nemate pravdu jak rikali lisaci dialektici.
Re Singapore: Horni progresivni sazba dane z osobnich prijme je sice 20% ale je to MARGINALNI sazba pro prijmy nad 320 tisic US$ rocne cili nad nejakych 27 tisic US$ mesicne. V CR pokud vim takovy nezodpovedny hrabos platival celych 55% efektivni sazbu pokud se k tomu pricetla i socialka a zdravko beze stropu. Pokud vezmeme do uvahy, ze vetsina najemnych proletaru se vejde do nejakych 120 tisic US$ hrubeho rocniho prijmu, tak z teto hrube mzdy zaplati PRESNE 7950 US$ coz jest EFEKTIVNI SAZBA 6.625%!!!!!!! ACHICH OUVEJ ACHICH OUVEJ!!!!!!!

Achich ouvej ty nelidsky Singapore jak nelidsky odiras ubohe najemne proletare - proletare s platem 120 tisic US$ za rok!!!!!!! ACHICH OUVEJ ACHICH OUVEJ!!!!! No nic - timhle se nam vysvetluje proc se do Singapuru stahuje tolik proletaru s temihle a podobnymi platy, ze ostrov vicemene puka ve svech....... dokonce znam proletare z USA a Australie kteri si v Singapuru koupili svinsky drahou 35m2 garsonku aby tam mohli podnikat...... Dokonce jeden ze zakladatelu Facebooku se odstehoval do Singapore aby nemusel platit (celkem snesitelnou) americkou dan z kapitalovych prijmu nebo co.

Pravda je ze socialni demokraty dosazeny Roman by MOZNA na tu vyssi sazbu dosahl - kdyby si misto akciovych opci vyplacel normalni plat. Ale to je liska mazana, ten ma ucty mozna i na Marshallovych ostrovech. Opce by si vyplacel podobne jako v CR (nebo v cele Evrope) v nezdanenych akiovych opcich.

S tim DPH mate pravdu - onehdy jsem vsak slysel jakehosi skuhralka nadavajiciho na vysoke ceny aut v Singapuru ale na ne je asi nejaka extra spotrebni dan - mozna neco jako v Dansku - 100% nebo neco tak.
Clovek halt nemuze mit ani v Singapuru vsechno idealni. Ale i v tomto bohatem state zvedli DPH ze 3% na 7%. Proc asi? Je to nejstabilnejsi zdroj dani. Jist se musi.

BTW - DPH ve Skandinavii je zhusta 25%. Zbozi v kramech je dost drahe. Vysoky socialni komfort plati skandinavsti proletari sami sobe. Treba tim ze SALE tax z novych aut je 180%. To je uznavam dost socialisticke a dost lidem to pije krev. Resi to tak ze koupi nove auto v Cesku, domlati mu kladivem blatniky, dovezou je do Danska jako vrak a tam si jej sami kladivem opravi.

Neni nad vysoke zdaneni bohacu i proletaru - podivejte se - dokonce je to prinuti k manuelni praci!!!!! Hahahaha!!! To je fakt tedy vydobytek sociku!!!!.

A complex system of income taxes takes up to about 70% of peoples' salaries. The high percentage is necessary to discourage people from earning too much money, a major sin according to the Jantelov, and to assure that if they earn too much money, they will have to give most of it to others.
Plundering of personal pension funds. One of the underlying principles is that the funds are allowed to grow with the inflation plus 2-3%. Any revenue above that is confiscated as tax. In fact, the calculations are so complex that it's impossible for anyone to verify them.

Car registration tax of 180% of the car and the VAT (the first 45.000 kr. (€6,000) are taxed "only" at 90%, and there are deductions for some safety equipment).
26. 08. 2012 | 18:56

Sutech napsal(a):

to: limb
A k čemu pak to vede?
Myslím, že by to chtělo napsat jasný závěr, co jste tím chtěl říct. Ano, ceny energii rostou, nafta dojde do asi za 4O, nikoliv 60 let.
Ano, s rostoucí automatizací dochází k růstu spotřeby elektrické energie, protože její užití v automatizovaných aplikacích je snažší, než užití benzínové.
Ale s rostoucí spotřebou elektrické energie proste její cena (ikdyž roste i s poklesem spotřeby divné že?). Problém je v tom, že elektřina je vyráběna z fosilních paliv, ikdyž existují technologie, které jsou schopné zpřístupnit obrovská kvanta uhlí, kterého je až na 140 let, jestli se nepletu, pořád je to jen pálení.
Je otázka, jestli nasazení jaderné fůze přinese nějakou změnu, ano energie z ní bude mnohonásobně levnější, skoro za darmo, je otázka, jestli ale energetické firmy sníží cenu, nebo ji nehcají vysoko
26. 08. 2012 | 19:02

Yosif K napsal(a):

jozef napsal(a):
Skusim par slov,
po ultrakecalovi a manipulatorovi,"proletarovi"v sluzbach bezskrupuloznych zralokov - Josifovi K

1. Nevie sa,lebo to masmedialne existencie uporne zatajuju,ale za predchadzajucej Ficovej vlady dosiahlo Slovensko spickovy europsky rast produkcie,najma vsak realnych miezd,dochodkov a uspor obyvtelstva

2.Spominany Ficov vyrok zaznel pred televiznymi kamerami.Ministrom ide o ministersky krk,obyvatelstvu casto,napriklad v zdravotnictve, ide aj o holy zivot.
26. 08. 2012 | 17:59
1. I za Paroubkovi vlady byl vysoky rust - ale nebylo to Paroubkem - bylo to tim ze se nahodu vice nemeckych firem rozhodlo povyhazovat nemecke proletare a prestehovat vyrobu do cech. Slovensko se v te vlne take omocilo. Fico a skvrny na slunci na to meli cca tak stejny vliv.
2. Do boha - zda sa Fico neni az tak velky frajer jako byl Geidar Alijev a jak sam plasi. Uverim az Fico nejakeho ministra podreze jako kure pred TV kamerami. Jinak jeho vyrok povazuji za humoristickou "hlasku".
Paroubek take rika ruzne blbosti.

BTW - jaka je na Slovensku nezamestnanost? Porad 13.6%? nechci se posmivat je spousta veci ketre tezko resi jak levicova tak pravoicova vlada. Politici by si vsak meli delat p...el z plasteliny a ne z ubohych volicu, kterym slibuji nemozne ptakoviny......
26. 08. 2012 | 19:06

Občan zZz napsal(a):

Dva odkazy
První je přímo k tématu. Snad neodradí, že se jedná o levicově zaměřený blog. Dva ekonomické rozbory.

Jak se v naší ekonomice projevuje, že nevratně přicházíme o desítky (možná stovky) milard dotací EU. Všichni však mlčí a předstírají, že se nic neděje.
http://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/08/25/jak-za-mne-vylustil-zahadu-obcanzzz/

Jak na tom budou církve až za 18 let přestanou dostávat platby od státu?
Kolik nás budou stát tyto restituce ve srovnání se zdravotní a důchodovou reformou?
Zajímavé skutečnosti.
http://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/08/26/cirkevni-restituce-jako-nezajimava-drobnost/
26. 08. 2012 | 19:23

SuP napsal(a):

limb -
Ten příměr - Bidlo/Kormidlo ekonomiky se vám moc nepovedl.
Abyste mohl kormidlovat ÚČINNĚ, musí vás někdo táhnout, abyste se pohyboval. Jinak si kormidlem můžete mávat jak chcete, ale nepopojedete ani o fň.
Bidlem naopak můžete jak kormidlovat, tak strkat dopředu. Asi toho o bidlování moc nevíte což?
26. 08. 2012 | 19:28

Joe Ratata napsal(a):

jozef
Slovensko má štěstí,že má Fica a Slováci mají rozum,že dali Smeru dost hlasů.Fico se teď nemůže vymlouvat na koaliční partnery a uvidí se co dokáže.I když Radič a spol. mu budou házet klacky pod nohy i kdyby to mělo znamenat poškozování zájmů Slovenska.

Nezaměstnanost v Česku je minimálně dvojnásobná než je oficiální číslo a to díky prozíravosti ministra (bez)práce a
(a)sociálních věcí,který rychle nažene čerstvé nezaměstnané na nucené práce za zlomek minimální mzdy a dlouhodobě nezaměstnané vyřadí z evidence.
26. 08. 2012 | 19:37

jozef napsal(a):

To kecal
"Slovensko se v te vlne take omocilo".
A je to.Vsjo jasno.Zacem bukvy!
Omocilo.Bez privatizacie,bez velkych investicii se omocilo a dosiahlo za obdobie styroch rokov spickovy europsky rast realnych miezd,dochodkov a uspor obyvatelstva.
Typicke k...Teda kohoutoviny.
26. 08. 2012 | 19:52

SuP napsal(a):

Sutech -
Nerad vám ruším kruhy fantasto, ale zkuste si spočítat, za jak dlouho budou ty přehrady rentabilní, když náklady v řádu desítek miliard budete splácet výnosem stovek milionů. Sto let? Kůůůrva, to je oživení, o jakém se nezdálo ani Rotšildovi.
26. 08. 2012 | 20:00

zemedelec napsal(a):

Pane Sutech.16:50
Velice rozumný návrh.
Myslím,že by se našlo více v hodných staveb,kde by se návratnost vložených prostředků určitě vrátila.Yosifa K si moc nevšímejte,jede jak kolovrátek a asi ho s toho Fica klepne pepka.Jak se bude Slovensku více dařit,tak to postihne více takových.
Chybí mě ještě návrh pana Schlimbacha.
26. 08. 2012 | 20:04

jozef napsal(a):

Joe Ratata
Slovaci volili medialne permanentne hanobeny Smer,lebo medialne strany su v katastrofalnom stave.Podobne,ako v Cesku.
Mnohi volili Smer napriklad aj v mylnom presvedceni,ze je najviac spojeny s "gorilou".Pritom "gorila" je o moznych uplatkoch pri privatizacii za Dzurindovej vlady a Smer bol vzdy zasadne proti privatizacii.Smer naopak usiluje v nevyhnutnych pripadoch o znarodnenie niektorych subjektov.A to je ociach medialnych existencii jeden z najvacsich zlocinov Smeru.
Nemame media.V masmediach nepracuju novinari,ale cosi,co pri pohlade cez rontgen vyzera ovela horsie,ako tie gorily.

S nezamestnanostou je to velmi relativne.Napriklad na Slovensku je vyse 600 000 pracujucich "na dohodu".Su to zvacsa nezamestanni pracujuci "na dohodu",oficialne maximalne 300 hodin rocne.Funguje aj ina cierna praca.Tazko odhadnut skutocnu nezamestnanost.Dolezite su ine udaje:realne prijmy,realne uspory ap.
26. 08. 2012 | 20:07

limb napsal(a):

to Sutech:
jeden ze závěrů si náš Vasilisa přemoudrá alias Yosif K.už mohl domyslet:Singapur a Hongkong jsou oba přístavy.Lodní doprava-přeprava jsou daleko nejlevnější.Zdroj jejich bohatství mj je i v tomto faktu.
Jinak přechod od parní energie k elektrické změnil lidstvo velice,totéž asi udělá přechod od klasicky vyráběné elektrické energie k termojaderně vyráběné.
Marže jakou si budou výrobci budoucí termojaderné energie přirážet bude zajímavý problém.Nicméně ta termojaderná energie se zdá levná jen z toho druhého konce:že se jakoby vyrábí "z ničeho",je velká už v cm kubickém hmoty.Jenže cesta k ní vede žebříkem teplot kolosálně vysokým,nutností udržet horké plasma stabilní,nutností mít vysoce výkonové mikrovlnné zdroje energie (cena je právě ta zmíněná -mocninou amplitudy vf. pole-vysoká cena),buzení magnetického pole okolo-pasti plazmy -vysoká cena,deuterium-tritium-vysoká cena,atd.Takže ?? spíše než cena 0.0 Kč.Zatím nehádejme raději.Spíše to je alfou a omegou,že jde o nevyčerpatelnou energii.Pro dopravu přidejte ceny akumulátorů.
Důležité je,že dichotomie -ve výrobě elektrická energie a v dopravě -benzíno -naftová později vyčerpáním ložisek ropy někdy skončí:výroba i doprava se budou řídit toutéž cenou téže energie.Bude to účetně jednodušší,ale ví někdo jak se to projeví ve všech možných aspektech?
Např. už to ,že cena termojaderné energie se bude odvozovat od mnohostupňového procesu,technicky komplikovaného,v němž v zásadě finální cenu určuje hlavně intenzita elektrického pole-tedy mnohem abstraktnější entita nežli je objem a tlak kapaliny nebo plynu ložisek dnešních paliv-dává tušit,že ta cena se v závislosti na způsobu technickém může drasticky lišit.Takový třeba náš vynálezce Prokop Diviš pracoval v první třetině 18.století s desítkami až stovkami Leydenských lahví na své faře-jako zdroji elektrického pole pro své elektronické varhany,jím zhotovené.To ale muselo stát majland!Tehdy,kdy ostatní neměli ani tuchy co je Leydenská láhev a nikdo jiný ji téměř vyrobit neuměl.Vždyť Volta ještě později své studia galvanických článků držel na energii získané ze žabích stehýnek.Pak spojovali dva různé kovy mnohonásobně střídavě s mezi roztokem solí-aby získali články-dnešními slovy baterie.Nebuďme raději proroky.
Navíc vysokofrekvenční elektřina vlnová je hodně jiná než běžná-statická nebo do našich síťových 50 HZ kmitočtu,všechny odpory RLC na frekvenci v gigahertzech drasticky závisí-impedance-a vezměte i v úvahu to,že už to že síla na plasmu je tam čtvercem amplitudy je zásadní rozdíl od nízkofrekvenčního :síla je přímo amplituda v první mocnině.Tam je to tzv.Millerova vf.síla,skutečně síla.Jinak by byla jako vždy energií el.pole.Pokud druhou mocninou amplitudy-nízkofrekvenčně neplasmaticky. V zásadě ještě výzkum není ve stadiu klasické elektrárny-ve spojení reaktoru s turbínou výroby elektřiny.Mezitím se musí projít velké problémy se vznikajícími neutrony,stěnami,chlazením,bržděním částic.Konec není v praktickém smyslu v dohlednu,bojuje se stále třeba s nestabilitami horkého plasmatu,absorbcí vlnové energie-ohřevem atd.Konečná kritéria dosažení jsou již dlouho matematicky známa-cílový stav.Cesta k němu nikoliv zatím jako prakticky proveditelná a dosažitelná.Zhruba dvacet let už měl být problém podle prognozy sovětského akademika -navrhovatele reaktoru-Tokamaku-Arcimoviče z roku asi 1955 řešen.
26. 08. 2012 | 20:17

Sutech napsal(a):

to: SuP
Jde o to rozběhnout ekonomiku, můžeme buť pustit peníze přímo lidem, nebo přez nějaký projekt.
Centrála s výkonem 40MW je v provozu zhruba 2000h ročně, řekněme, že výkupní cena elektřiny je 2000Kč/MWh. Ročně se vyrobí proud za 140milionů (80 000MWh) jedná se o špičkovou elektrárnu, která vyrábí v době vysokého tarifu.
Tato energie je prodána koncovému zákazníku zhruba za 5000Kč/MWh. Z tohoto 14% jde státu na DPH, tedy z elektrárny je (předpokládáme, že je státní firmy nebo byly náklady rozděleny v poměru) dalších 56 milionů.
Kdyby dnes došlo k ukončení uhelných provozů a uhlí bylo nahraazeno plynem, znamenala by výroba 80 000MWh roční platby za plyn ve výši cca 104 milionů, cena za MWh v plynu je cca 1300Kč(cena s časem poroste).
Sečteno podtrženo
výroba: 140mil Kč
na DPH: 56mil Kč
úspora na importu: 1O4mil Kč
---------
výsledek: 300mil Kč/rok

Toto je pouze příjem a úspora, které představuje přehrada s centrálou o 40MW výkonu, která by mohla být postavena na Berounce. Již složitěj by se vyčíslovalo kolik Kč se získá z výrobků vyrobených s pomocí této elektřiny. Nebo kolik jich bude protočeno na rekreačních zařízeních v okolí.
Během deseti let se navrátí 3mld korun. Přehrada v Nových Heřmínovech má stát cca 8mld Kč, kdyby měla stát dvojnásobek, tak se investice vrátí za 53 let.
26. 08. 2012 | 21:04

Sutech napsal(a):

to: limb
O problémech, které jsou spojeny s fúzí vím, není ji ani problém dosáhnout, ale udržet na ziskové úrovni.
Existují postupy, jak si zařídit fůzní zdroj doma, sice bude dodávat jen hromadu zážení a bude muset být stále pod proudem, ale fůze to je, bohužel nepoužitelná pro výrobu elektřiny.
Ano, cena první elektrárny bude obrovská, ale myslím, že časem se dostaneme na úroveň dnešních jaderek.
Řekl bych, že cena výroby po sjednocení pohoných energii na elektřině vzroste a cena dopravy poklesna, záleží na tom, které hodnotě bude výsledná cena blíže.
Leydenská lahev slouží k uchovávání náboje, otázkaa, čím je nabíjel, možná z atmosféry.
26. 08. 2012 | 21:26

Duroy napsal(a):

To Sutech: Dneska na hladových zdech, vzhledem k používaným technologiím moc lidí nezaměstnáte. Teda né tolik, aby to mělo nějaký přínos z pohledu zaměstanosti lidí.

Mne píše zajímá, a doposud mi nikdo neodpověděl, jaký vliv má na ekonomiku a příliv zahraničních investic Římanova energetická burza, která během 6 let dostala ceny elektřiny u čistého výrobce 40 procent nadbytečných kapacit, které vesele exportujeme, kdy oproti cenám o elektřiny 30% nižším vůči Německu, dnes máme ceny pro výrobní podniky vyšší o 30%. Zajímavé je, že české výrobní firmy, respektive jejich management pláče nad cenou sociálního a zdravotního pojištění, zatímco management zahraničních společností pláče nad cenami energií celkem.

Co s tím pane blogere budete dělat jako ekonomická rada vlády NERV, navrhnete další snížení 2-3% sociálního pojištění (10%-15% nákladů výrobních firem), anebo budete řešit růst cen energetických nákladů?

Děkuji Josif, svou údernou silou 50 let, přesvědčil jsi mne, jako zástupce současné vládní galérky, abych změnil své preference. Dneska si trhám vlasy, že mi ta Paroubkova bradavice tak vadila...

Ke Slovensku, vzhledem k tomu, že se tady o něm něco málo mluví, tak jen tolik, že v HDP nás dohání, či dohnalo, na druhé straně pořád na Slovensku nestudujeme, tolik 120tek jsem u nás viděl naposledy před 17 lety, no v úrovni miliardářů k počtu obyvatel nás prý již předběhli....
26. 08. 2012 | 21:44

Duroy napsal(a):

SuP napsal(a):

Sutech -
Nerad vám ruším kruhy fantasto, ale zkuste si spočítat, za jak dlouho budou ty přehrady rentabilní, když náklady v řádu desítek miliard budete splácet výnosem stovek milionů. Sto let? Kůůůrva, to je oživení, o jakém se nezdálo ani Rotšildovi.

To Sup: A jak dlouho trvá návratnost investice Veolii?
26. 08. 2012 | 21:47

ittypeGen ned 5 napsal(a):

Obávám se, že se u nás nedá dělat už vůbec nic pro růst hospodářství. Snad jen zabránit trvalému snižování a pádu ekonomiky do bankrotu. Situace je o to nebezpečnější, že nemáme euro a Nečas nás zavedl do izolace Eurozóny. Nám by nepomohl nikdo. Je nutné změnit vše, co ovlivňuje naší ekonomiku. Vyměnit vládu, změnit justici, změnit sdělovací prostředky a zavést pořádek. Jak je vidět, to je nereálné. Pomáhej nám Bůh.
26. 08. 2012 | 21:55

Sutech napsal(a):

Všem se omlouvám, v mém příspěvku z 21:04 je chyba, elektrárna plynová má účinnost cca 50%, proto musí být energie v plynu importováno 160 000MWh, tedy za 208mil. celkem tedy roční rozdíl v hodnotě 404mil, pak by návratnost klesla na 35let, což je myslým u tohoto typu stavby přijatelné. I za cenu desetinásobku Slezské Harty by se investice vrátila za 62 let, což stále je méně, než lidský život.

to: Duroy
Vznik energetické burzy byl myslým taky pěkný podvod, pokud by byly ceny elektřiny nižší, rozhodně by průmysl byl v lepší pozici.
Problém s ní je v tom, že na ní nakupují i Němci, kteří mají nedostatek proudu, a dovolí si platit více, jenže linky mají jen určitou kapacitu, pro nás by nebyl problém v zimě vyrobit ve špičce 16 000MW, problém je v tom, že i s exportem se nedostaneme přes 14 000MW. Ven nepustíme více, než 3000MW, výkonově to nejde, proto roste cena na naší burze, která je cenovšě takto provázaná s německou.
Měla by se vrátit situace, kdy ceny nejsou určovány burzou.
26. 08. 2012 | 21:59

Sutech napsal(a):

to: ittypeGen ned 5
Vydíte? To jsem do podílníků na stavbě nezapočítal vodárny, které měly z té přehrady, kterou zmiňuji odebírat cca 600l/s.
Nevím, kolik stojí kubík surové vody, ale kdyby 10Kč, pak je to ročně dalších zhruba 189 milionů, to jsme na 0,590mld ročně.
Návratnost při ceně 25mld by byla 42 let.
Jak je vidět, projekt přehrady na Berounce by se vyplatil, z ceny stavby si ještě odečtěme x procent DPH. (nevím, kolik to je u přehrad a jestli tam něco takového je)
26. 08. 2012 | 22:06

limb napsal(a):

to Sutech:
my můžeme poukázat různá plus něčí z dopravy pro turistiku:lidé si lépe odpočinou a podají v práci vyšší výkony, nebo -země přijímající turisty (Řecko)tím bohatne,ale součtově pro hodně ekonomicky uzavřený hermetický celek.jako např. EU,které nyní chce právě Merkelová-pro EU bude turistikou v součtu akceptorů a donorů vyplýtvána celková EU koupená nafta bez ekonomické protihodnoty,nehledě na to,že ji občané cestovkám zaplatí:EU bude nevratně chudnout.Na rozdíl od těch totalit,na které zde po roce 1990 téměř všichni nadávají.Čína,protože tam drtivá většina sedí na zadku -chudne jenom tím,že exportuje zboží na velké vzdálenosti,pokud se bojí to dát do cen.Korea severní nechudne ani turistikou,ani exportem na dálku:bohatství neuniká a proto se tam ti lidé toho režimu drží zuby nehty.Vědí,že v žádném jiném by nebyli bohatší.
I když Marx tak neučinil,aby srovnával ekonomickou hodnotu zboží a práce ,jíž se vždy držel s tzv.konzervativními sytémy fyziky,kde uzavřenost nedovoluje ztrátu energie,jež se vždy zachovává-já vidím v klasické ekonomii obdobu:zsachování hodnoty.Jakmile v čemkoliv dovolíš-jako v uvedném případu turistiky EU někudy odejít peníze za energii bez ekonomické protihodnoty,dle mne narušíš sám smysl použití klasické teorie hodnoty.Energie je stejná komodita s ostatními.Pak ale už nedokážeš ekonomicky striktně o systému uvažovat,leda připouštět modely s nejrůznějšími číselnými hodnotami u všeho-což je k ničemu.Bloudění bez orientace.Domnívám se,že touto cestou jdou všechny patologické směry moderní ekonomie-připouštějící otevřenost systému hodnoty,nekonzervativnost,únik -včetně monetarismu a jeho pojmu "monetární expanze".Dříve tomu říkávali nekryté peníze-a je to společný problém pádu západoindické společnosti s kapitálem v USA ve Francii 1720 jako u dnešní krize se signálem v pádu Lehman Brothers.Je to věčné ekonomické perpetuum mobile-spekulativně vyrobit umělé peníze bez práce v jejich hodnotě-nekryté.Jejich pád může být jen oddálen,zabránit se mu nedá.Sztabilní uzavřená ekonomika vždy součet hodnoty jako stálý vůči práci poměrně respektuje.Uvnitř systému lze spekulací peníze přesunout mezi majiteli,či vložit do investic.Ale nelze je rozmnožit bez práce.Chudnout je dávat,je trh bez ekvivalentu směny,si myslím.CHce to celek.Pro platnost.
26. 08. 2012 | 22:30

limb napsal(a):

opravy výše ::zachování hodnoty,Stabilní uzavřená ekonomika, Chce to celek
26. 08. 2012 | 22:36

Sutech napsal(a):

to: limb
Problém je v tom, že zatímco dnes ztrácíme peníze, pokud by sysém produkoval enerii, ze které nepůjde vyrobit ekonomická protihodnota, tak se dostaneme k problému s bohatnutím. Pokud vezmeme zemi jako celek, tak v momentě, kdy bude laciný zdroj energie a bude jí mnohonásobně více, než spotřebuje ekonomika (zní to jako nereálné, připouštím) bude problém naopak se energie - ve fomě peněz- nějak zbavit.
26. 08. 2012 | 22:43

Maximus napsal(a):

Zajímavé komentáře, debata a nápady a část z nich je vskutku velmi dobrých, což by určitě pomohlo ozdravit nemocnou a churavějící ekonomiku. Problémem však je to, že výše uvedené nápady a celou řadu dalších, většinou známých postupů z úspěšných zavedených ekonomik není možné v současné ČR zavést a realizovat.
Přesněji řečeno není kdo by to zavedl, současná pseudo pravice, která svými zákroky rozklížila makroekonomiku státu a dostala ji do kolen není ta správná parta odborníků, co by ji měla vyvést z krize! Zřejmě velmi pravděpodobně lepší výsledky by měla v oblasti ekonomiky levice pod ČSSD, ale to není také to pravé ořechové. Nakonec i za vlády "socdem" se předražovaly státní zakázky či se dělaly tunely a tunýlky na státní finance popř. se dělaly špatná rozhodnutí, viz třeba fotovoltaika, hloupý vstup na energ. burzu v SRN a hlavně úplně naivní představa, že co EU dělá, je to nejsprávnější co se děje. Jenže nyní se ukazuje, že právě EU je podivné seskupení států na základě mnoha podivností, které celý projekt posílají rovněž od původní vznešené myšlenky někam do stoupy. Ukazuje se, že EU je nyní projektem jisté party lidí co ovládají bankovní světový sektor (penězoměnců), co si dnes dělají co chtějí a co se jim zlíbí a režírují "dějina". Jenom na předluženém Řecku je vidět jasné schéma, původně zapůjčené peníze bank, jsou brány z peněz daňových poplatníků v zemích EU a tyto jsou zasílány přes dlužníky těmto bankám! Jak jednoduché. A ČR se ocitla v soukolí celé mašinérie. Zadluženým zemím EU dochází zdroje (energie, suroviny aj.), ekonomiky mají stagnující či dokonce klesající výkonnost a část zemí (jižní křídlo EU) je v situaci, že nemůže reálně splatit své dluhy, ani kdyby chtěla! Jen třeba Španělsku by to trvalo při stávající výkonnosti a úrovni jejich ekonomiky více než 100 let! A to by musely provést ještě řadu bolestných změn!
ČR je na tom, zatím lépe, ale stávající vláda rychle zvyšuje na naše poměry ohromný dluh (1,6 bil.Kč) a vůbec všechny její kroky jsou proti zdravým ekonomickým zásadám. Místo, aby správně selektivně a adresně šetřila ve výdajích erárních financí ve své struktuře, nechává neefektivně vydávat své finance a nechává dále pod dohledem politiků rozkrádat státní finance, dále podtrhla výběr daní neuváženými zásahy, rovněž vymáhání práva a spravedlnosti je bídné, zdefraudovala morálku lidí ve společnosti, kdy lidé přestávají věřit v elementární spravedlnost a začínají věřit tomu, že pravdu má ten, kdo má peníze a moc či vlivné známé. Nepřiměřené část hospodářství státu je dnes majitelů a tvůrců světové globalizace a vláda dnes má vlastně velmi omezený prostor pro nějaké smyslné kroky, které by zvedly úroveň ekonomiky země.
Dále pomocí plošných škrtů pravicové vlády zmenšily kupní sílu obyvatel státu, což se projevilo na zpomalení výkonnosti hospodářství a dokonce na propadu HDP, výrazněji než je to u většiny zdravých zemí EU.
Tenhle špatně nastavený bordel jen tak nedá někdo do pořádku! A bude hůř, pokud zůstane tahle partička u vesla.....
26. 08. 2012 | 23:24

Al Jouda napsal(a):

Nezbývá, než se poučit od soudruha Lenina. Jeho NEP (novaja ekonomičeskaja politika) povolil uzdu podnikatelům a když tito rozjeli podniky a zbohatli, tak jim všechno sebral a podniky znárodnil. A hned měl stát dost finančních prostředků ! Nakonec to byla českaja - česká politika :)))))
26. 08. 2012 | 23:43

Yosif K napsal(a):

Dříve tomu říkávali nekryté peníze-a je to společný problém pádu západoindické společnosti s kapitálem v USA ve Francii 1720 jako u dnešní krize se signálem v pádu Lehman Brothers.Je to věčné ekonomické perpetuum mobile-spekulativně vyrobit umělé peníze bez práce v jejich hodnotě-nekryté.Jejich pád může být jen oddálen,zabránit se mu nedá.
KONEC CITATU.
To o tech nekrytych poenezich je dost usmevna vec. Rekordmany v tisku nekrytych poenez jsou socialisticke rezimy. Od PLR, pres Jugoslavi, az po Zimbabwe a socialisticke Chile.
Ceskoslovanskla koruna se jeste statecne drzela - velka cast komancu v SBCS byli absolventoi Batovy Skoly Prace coz jim v ramci vychd=niho bloku davalo punc ewkonoimickych geniu.

Vsechny komunisticke rezimy krome CSSR zdevalvovaly svou menu realne na zlomek procenta jejich hodnoty z doby zacatku ropne krize. Ani KCS se ovsem neudrzela proti marene - jeji cerny kurs klesl z 1:10 na 1:17.

Vrcholem byla Jugoslavie kde maly fiat stal napred miliny starych dinaru, pak se skrtli tri nuly a za dva roky stal maly fiat miliony NOVYCH dinaru. Ovsem jugoslavie mela tezky udel - nezavedli zeleznou oponu, museli tedy sve lidi vice platit aby jim vsichni neutekli do SRN a v dusledku toho je vetsinou platili nekrytymi penezi, jelikoz bez ostatych dratu socik neumi sve penize pokryt, zatimco za buky s ostnatymi draty byly socialisticke meny jakz takz OTROCKOU PRACI!
27. 08. 2012 | 00:33

Yosif K napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
Nezbývá, než se poučit od soudruha Lenina. Jeho NEP (novaja ekonomičeskaja politika) povolil uzdu podnikatelům a když tito rozjeli podniky a zbohatli, tak jim všechno sebral a podniky znárodnil. A hned měl stát dost finančních prostředků ! Nakonec to byla českaja - česká politika :)))))
26. 08. 2012 | 23:43
Mate pravdu - tato ekonomicka metoda se nazyva RUSKY ZAZRAK. Kapitaliste v ramci NEPu postavili SSSR na nohy a za odmenu byli vyvlastneni a obcas poslani do Gulagu.
Novodoby Rusky ekonomicky zazrak je nalakat tzv zapadni dravce k nejakym neuvazenym investicim do ropne infrastruktury a az tuto dobuduji, tak jim to sebrat. Podobny trik se naucil i soudruh Chavez, ktery tak ziskava penize na dovoz americkych SUV pro "spolehlive sudruhy".
27. 08. 2012 | 00:39

Yosif K napsal(a):

Sutech napsal(a):
to: SuP
Jde o to rozběhnout ekonomiku, můžeme buť pustit peníze přímo lidem, nebo přez nějaký projekt.
Centrála s výkonem 40MW je v provozu zhruba 2000h ročně, řekněme, že výkupní cena elektřiny je 2000Kč/MWh. Ročně se vyrobí proud za 140milionů (80 000MWh) jedná se o špičkovou elektrárnu, která vyrábí v době vysokého tarifu.
Dejte SE k melounum ze zelene particky a presvedcte je! Copak nevite ze zeleni melouni praticky po cele evrope uz 20 let blokuji vystavby jakychkolic vodnich elektraren? S ohledem na colky atp. Tezka vec.
27. 08. 2012 | 00:45

teta Kateřina napsal(a):

Stačí se podívat třeba do Lichtenštejnska, jak jsou tam s tím růstem, že. Přišli tam třeba na to, že se nic nestane, když veřejná doprava bude zdarma...žeby to tam vedli nějací komunisti?
Nebo místní telefonní hovory bezplatné, to je taky běžné v civilizovaných krajích, kde se požívají ústřice a lanýže.
Ale to bychom nemohli mít na financích Kalouska. Tato kreatura nejenže chce, aby důchodci si udělali kuličku z prdu, ale taky už je tak daleko jako svého času Čaušesku, a nutí je pěstovat na balkonech prasata, slepice a v truhlíku oves.
Můžeme namítnout, že v hlavě, v které nic, díky alkoholu, není, ani smrt nebere, a že starého psa novým kouskům nenaučíme, ale to nám asi moc nepomůže v situaci, kdy se ministr práce rozhodl spořit sátní peníze tak, že to, oč obral sociálně potřebné, rozfrcal za takové věci, jako předražené státní zakázky za systém výplaty podpor, deklasování občanů sockartami a teď se hotoví rozdat to, co ještě zbylo, do rukou církve, aby byl nastartován ekonomický růst ve Vatikánu.
My se nemusíme bát nepřítele zvenčí, my si vystačíme sami.
Peníze, které se vynakládají na obranu, jsou proto jednoznačně těmi, které by se s klidným svědomím daly použít na něco smysluplného. Ale to by je nikdo nesměl ukrást.
27. 08. 2012 | 01:39

ron napsal(a):

Dámy,páni,souzi,

mám pocit,že rychle poslepované vlaštovčí hnízdo slinami prvních vlaštovek-podnikatelů pro zdejší postkomunismus je sférou podobnou činnosti posunovače na dráze v složitém kolejišti,neví se čím se řídí,čím ho řídit.Současná koncepce trojkolky je antipodem americké monetární expanze,tím,že naši zem předurčuje s pádem dluhu k pádu vůbec,celé ekonomiky.Uškrtit dluhem jako krajtou.Klaus se Zemanem byli jiní jen v tom,že představovali válec,kulící se nakloněnou rovinou pod ne pravým úhlem volného pádu trojkolky,ale více šikmým s týmž působením .Paroubek s Ficem nakrátko blikli opačný směr a zhaslo to,podobně jako blikly a zhasly Klausovy nápady.Nic trvale reprodukovatelného krom sklonu dolů .Vedeme řeči o pádu Řecka,kam jezdíme na levnější dovolenou,podobně vidíme Španělsko na sto let dál v krizích z dluhů.
Přestože obecně je banka triviální struktura-půjčovna peněz,výroba průhledná bilanční rovnováha díky trhu.Zůstává temnou jen doprava s energií,převedená na jazyk zákoutí kvantové topologické teorie-tím nepoužívána v praxi i asi nedořešená.Třešničkou na dortíku re-kapitalismu jsou rekreace -turistika.Nedokáži si představit zdanění od motelů-přes kampy po hotýlky,jak dalece je lze krátit.
Dluh rostl stále naším tempem,krize vznikla naráz -současně s jinými.Dvě různé věci.Chápat celé ekonomické snažení přes nebezpečí jen dluhu mj.ignoruje vlastně nebezpečí z krizí,jejich opakovámí.Jejich souvislost,pokud je a v čem.
27. 08. 2012 | 03:27

dzivoj napsal(a):

Horní Volta,kde to vlastně leží? Napadá mne,že je to dobře,že historie vědy o elektřině zachytila časovou trajektorii postupnosti (jako ve Wilsonově mlžné komoře):1.Prokop Diviš,2.Alessandro Volta, 3.Michael Faraday.Ten třetí byl nejen vynálezcem hlavního způsobu výroby elektrického proudu-rotorem v magnetickém statoru-ale navíc knihovníkem! To je dobře,protože se neděsme tolik církve jako zhouby.Jinak bychom si mysleli,že Horní Volta nebo sever Afriky zůstala u mul,oslů a políček pár plodin bez civilizace jiných,ne tmavé pleti národů,díky ranému křesťanství-které tam v létech 1.st.n.l.-5.st.n.l.bylo vůbec nejsilnější ze všech míst mapy světa.Odsud pocházel i černý papež Sv. Augustin,velká duchovní autorita církve všech dob-věčná-církve-spisy ,zemřelý při obléhání jeho města germánskými imigranty-Vandaly,při jejich pouti od Labe a Rýna roku 406 n.l. ,přes Španělsko -severní Afrikou do Kartága.V té době severní Afrika již pár století byla obilnicí Říma,asi významu dnešní Ukrajiny a Kanady.
Proč Faraday knihovník je dobře!Protože každý by si mohl myslet jinak,že slibně rozvíjející se do konce 1.století vědu zahubila právě blízká Alexandrijská knihovna v Egyptě,největší na světě tehdy.Tedy uvažování kritiků kafemlejnku:Počet publikací krát počet zrníček pravdy=konstanta je potlačeno včas akademofily .Ostatně ale protipříklad je vždy:Proč český FÚ AV ČR zde čerstvě nedávno Munichem reklamovaný jako nejvíce citovaný publikačně naopak není schopen zde založit ziskové průmyslově-vědní odvětví,které by náš průmysl postavilo opět na nohy? Třeba nanotechnologie.Jedině úproto je to možné,že nemá pravdu,nezná ji.Plsatnápravda je vždy v praxi použitelná s viditelným výsledkem.Aby jsme nezopakovali Augustinův životní příběh,kdy jeho ctěný spis a realita jeho země se postupně rozešly do protipolů,jako nikde jinde ke své škodě-té země úrodné,křesťanské a vzdělané.
Jak už ve vědě bývá,první dvě pořadí musí být obsazeny zpravidla outsidery,budícími dojem šarlatánů až bláznů:Elektronické varhany s desítkami Leydenských lahví moraváka-faráře Prokopa Diviše a italským Alessandro Voltou,nalézajícím elektrickou energii v žabích stehýnkách.Jak se dokázala o třicet let později věda knihovníkem Faradayem otočit náhle -a být přesvědčivou,vznešenou,nešarlatánskou! Viďte zázraky.Jak být seriozně neplodný,vážený a k ničemu.
27. 08. 2012 | 08:42

modrý edvard napsal(a):

sutech:
1. nemáte tam časovou hodnotu peněz (koruna dneska = 1.05 za rok)
2. nemůžete sčítat náklady na koupený plyn se zisky z prodeje elektřiny (i když tu elektřinu vyrobíte z plynu, tak ji potom prodáte).
27. 08. 2012 | 09:13

modrý edvard napsal(a):

teta Kateřina: podíval jsem se do Lichtenštejnska. Jeho bohatství pochází z toho, že to je daňový ráj. To my být nemůžeme, protože jsme příliš velcí, nespolehliví a vázaní mezinárodními úmluvami.
27. 08. 2012 | 09:19

Lionel napsal(a):

to dzivoj: mimochodem-první obsáhlé vědecké dílo o Slovanech vydává Opuscula v Pruské akademii věd-jazykověda roku 1800

jinak správně časově,věcně:
A.Volta (1800) ,1800-1830 průmyslová revoluce v celé Evropě ,1830 objev londýnského knihovníka Faradaye-londýnská knihovnaté doby byla obdobou starověké Alexandrijské,využiljí i K.Marx

Maxwell uznává,že matematicky vyjádřil Faradayvy objevy ,Faraday spíše čerpal asi z publikací skutečných objevitelů všeho o elektřině-pracovníků fabrik průmyslové revoluce 1800-1830,protože podle Maxwella Faradayovy ideje měly vnitří řád podobný matematice,ale Faraday matematiku,notabene tu vyšší neznal-neuměl dle Maxxwella.
Tedy souhrnem -elektřinu jako vědu zrodila praxe průmyslové revoluce,
ovšemže je i známo,že nesmírně matematicky náročnou a komplikovanou teorii elektřiny v létech 1800-1830 vytvářel francouz Ampére-nic z ní nezbylo krom snad pravidla a jedné speciální formule ve fyzice magnetismu,ale mnoho matematiky., která je teprve až nyní začátkem 21.století dořešována v kvantové topologické teorii pole fyziky,ale ne v těsném vztahu k elektřině,ale hmotě vůbec,fundamentální hmotě

Outsideři-šarlatáni měli dvojníky,kteří doposvětili jejich myšlenky důstojností souhlasu:
K Prokopu Divišovi jím byl druhý americký president Benjamin Franklin,považovaný za spoluvynálezce v USA Divišova hromosvodu,a A.Volta měl souladníka v Italovi Galvanim

Výše kýmsi zmíněno (nick Sutech tuším),že Diviš získával energie pro Leydenské lahve z atmosférické elektřiny vyloučena není,protože hromosvod Diviše,který předváděl i císaři ve Vídni-měl mnoho hrotů,které viditelně sály elektřinu z atmosféry
27. 08. 2012 | 09:29

Sláma napsal(a):

Je až obdivuhodné, jako je Yossif Vissarionovič pilný a zapleveluje všechny diskuze svými nesmysly. Je toho tak moc, že se na to nedá ani reagovat.
K jeho nesmyslům bych dodal proto jenom pár drobností:
a) je nesmyslné srovnávat Hong Kong a Singapur s kýmkoliv jiným. Jsou to malé země, které bohatnou na zprostředkování obchodu mezi Čínou a zbytkem světa, které nemusí řešit to, co musí řešit standardní země a navíc mají jiný systém zdanění. Například cca 40% příjmů regionální vlády v Hong Kongu pochází z takový zdrojů, jako je pozemková daň či poplatky za stavební povolení.
DPH v Singapuru je 7%.
b) Míchat do daní sociální a zdravotní pojištění je hovadina, která může napadnout jen Yossifa. V mezinárodních srovnáních se samozřejmě uvádějí samostatně.
c) ve Skandinávii jsou DPH takovéto: Švédsko má 3 sazby (6%, 12%, 25%), Finsko má 3 sazby (9%, 13%. 23%), Norsko má 3 sazby (8%, 14%, 25%), Dánsko má jednotnou sazbu 25%, ale její dopad kompenzuje například u knih a sociálně potřebného zboží štědrými dotacemi.
27. 08. 2012 | 09:45

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Sláma.
Skandinávie má i nulové sazby například
Švédsko léky, finanční služby,
Dánsko tuším nájmy, dodávky energií a další.
27. 08. 2012 | 09:56

Lionel napsal(a):

opravuji :knihovna té doby byla obdobou starověké Alexandrijské,využil jí i K.Marx,
Faradayovy objevy ,dle Maxwella
27. 08. 2012 | 10:14

Sláma napsal(a):

Pro toho, kdo se nehádá:
máte pravdu, ačkoliv technicky se nejedná o nulovou sazbu, nýbrž o úplné vynětí z daňové povinnosti. Ve Švédsku je například z daňové povinnosti vyňata lékařská péče (s výjimkou kosmetické medicíny atp.).
Taky se Vám zdá zdanění zdravotnických služeb 16% DPH v České republice nemravné, stejně jako zdanění knih?
27. 08. 2012 | 10:35

Občan napsal(a):

Pane Münichu,

všechny kroky této vlády jsou PROTIrůstové.
Vaše nápady rovněž.
27. 08. 2012 | 10:43

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Sláma.
Souhlas, od DPH osvobozeno je správně, ale uvádí se to jako 0.0 i v tabulkách, tak zjednodušeně používám nulová sazba.

http://www.oecd.org/ctp/taxpolicyanalysis/34674429.xls

Danit zdravotní služby – škoda slov.
27. 08. 2012 | 10:59

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro Sláma.
Vrchol kalouskoviny byla daň 50 % na státní podporu u stavebního spoření.
27. 08. 2012 | 11:18

er napsal(a):

zrušit anonymní akcie
majetková přiznání - neprokázání původu 100% daň a basa
databáze cen výkonů pro státní zakázky
centrální nákupy pro stát
nemožnost se zúčastni či participovat na státních zakázkách firmám v daň. rájích
zjednodušení daňové soustavy
registrační pokladny
zrušit zastropování pojištění
daňová progrese fyzických osob
daňová progrese právnických osob - oligopoly (banky, pojišťovny, telekomunikace)
podpora rodin
podpora malého a středního podnikání
možnost odvolatelnosti politiků
platy státních zaměstnanců se budou odvíjet od průměrného platu v soukromé sféře
odpolitizování státních zastupitelství, policie, soudů
důsledné vymáhání práva
úspornost a efektivita státní správy
atd atd atd...
27. 08. 2012 | 11:23

Yosif K napsal(a):

er napsal(a):
registrační pokladny
zrušit zastropování pojištění
daňová progrese fyzických osob
daňová progrese právnických osob - oligopoly (banky, pojišťovny, telekomunikace)
možnost odvolatelnosti politiků
27. 08. 2012 | 11:23
Neco ano, neco jsou socialisticke iluze:
registrační pokladny
- maji v Recku - dane se presto v Recku neplati. Nemaji v Rakousku, dane se presto v Rakousku plati. Mozna jsou v Recku proste mene obcansky uvedomeli soudruzi.
zrušit zastropování pojištění - zastropovani maji vsude na svete vyjma snad severni Koree a Kuby. Vyhani cizi managery. Pak si levicovi intosoive stezuji ze se v CR "pouze montuje". Neni to pravda ale socani tomu se snazi hodne napomahat.
daňová progrese fyzických osob - vyhani podnikatele - kdo ma pak tvorit joby? Odborovy svaz rudych byrokratu?
daňová progrese právnických osob - oligopoly (banky, pojišťovny, telekomunikace) telekomunikace jsou regulovany, banky a pojistovny nejsou oligopoly.
možnost odvolatelnosti politiků - za jakych podminek? - viz Rumunsko - nakonec by se vsichni snazili odvolat vsechny.

O jakesi superzdaneni telekomunikaci se snazi Fico, ale hodne hodne opatrne aby nakonec nenarazil. Radeji by mel koukat na legitimni prostredky regulace ktere ma po ruce nez na populisticka hesla naslibovana vyplasenym proletarum pred volbami.
27. 08. 2012 | 11:36

Sláma napsal(a):

Velice komické byla halasná Kalouskova akce na snížení platů státních zaměstnanců. Šlo o velice halasnou akci, jejímž účelem bylo kouřovou clonou zaclonit darebnosti Kalouskovy vlády (ta je Nečasova jen nominálně).
Výsledkem bylo to, že se řadovým zaměstnancům sebralo až 15%, ale "věrchnušky" si přidaly, takže dnes mají náměstci ministrů větší plat než ministři.
Důsledky jsou ovšem hrozné. Skutečná úspora pro státní rozpočet je 0% a nefunkčnost státní správy se značně prohloubila, protože na nová místa, například i na ministerstvech se hlásí jen čerstvé absolventky s nejhoršími studijními výsledky.
Kmenoví absolventi, kteří přišli o většinu disponibilních peněz jsou pochopitelně demotivováni. Řada z nich odchází do soukromé sféry a tak na řadě klíčových míst dochází k obrovské fluktuaci, která dále zhoršuje efektivitu státní správy.
27. 08. 2012 | 11:37

Daňový poplatník napsal(a):

To Yosif K:
Vaše názory zastydly na úrovni roku 1900, problém je v tom, že flagrantní krizi z nadvýroby zapříčinily nadnárodní monopoly, a jejich převodní páka byrokracie EU, která brání jakékoliv ekonomické aktivitě malých subjektů ve výrobní sféře, a navíc rezignovala na zájmy původních obyvatel Evropy.
Já osobně dobré východisko nevidím, protože to budou společně držet až do těch statků a do těch hrdel (běžných evropských občanů). No až se budou mít Pákistánci tak dobře jako Evropané, a Evropané tak tak dobře jako Afgánci, tak konečně bude na celé zeměkouli globální ráj....
27. 08. 2012 | 11:38

Sláma napsal(a):

Yossif Vissarionovič zase boduje.
Prý daňová progrese u daně z příjmu fyzických osob vyhání podnikatele. Taková blbost!
Faktem je, že progesivní daň příjmu fyzických osob má celý vyspělý svět.
Tzv. plochou daň (flat rate) mají jen země Orientu v pásmu od Kazachstánu po Bulharsko, včetně ČR. Už jsem to taky mnohokrát vyjmenovával - do seznamu patří i Rusko, Bělorusko, Albánie a Kosovo. Všechno státy, kde více či méně vládnou mafie, jako u nás.
27. 08. 2012 | 11:42

LUF napsal(a):

S článkem nelze nesouhlasit. Vždy jsem tvrdil, že výkřiky politiků, že vědí jak snadno rozhýbat ekonomiku a nastartovat růst a dluhy nevadí jsou nedůvěryhodné. Nelze tu bohužel nikde kliknout abych zvýšil "karmu" článku nebo pod., takže svojí potřebu souhlasu musím psát jako příspěvek
27. 08. 2012 | 11:49

Maximus napsal(a):

Sláma

Ano máte pravdu, OSVČ fyzické osoby pokud vím nejsou na útěku do daňových rájů. To se týká hlavně právnických osob. Mimochodem daňový propad, který zavinilo zavedení rovné daně činí jen několik miliard Kč. Odhady se pohybují někde mezi 9-15 mld.Kč. Ono to jde jen odhadnout z předpokládaného průběhu křivky z gafu vybraných daní /DPFO/, kde je opravdu velký propad, ale jen v těchto parametrech. Ono spousta živnostníků co jede na paušál to má celkem jednoduché s daněmi, či pokud má roční obrat někde kolem 500-700 tis.Kč ročně může lehce daně optimalizovat, že zaplatí jen opravdu pár tisíc Kč. Do těchto lidí by se ale stát moc zase neměl strefovat, páč zase jej moc neotravují na úřadech práce a i výsledné důchody pro ně jsou dost mizerné!

Jiná káva je u DPPO, tam je snížením přímé daně na 19% dosaženo propadu v desítkách miliard Kč. Zde odhady oscilují někde mezi 60-70 mld.Kč za rok. Jo, pseudo pravice to opravdu s celou řadou dalších věcí přeťápla
a připravila SR o značné finance. Kalousek je takový komisař Mourek z filmu fešák Hubert a slušelo by mu řídit křižovatku někde v Užhorodu.... (-:
27. 08. 2012 | 11:56

Sláma napsal(a):

To Maximus:
Částečně souhlasím, je ale třeba rozlišit skutečné podnikatele od lidí zaměstnaných ve Švarcsystému. Švarcsystém připravuje veřejné rozpočty o 50-60 mld. ročně a navíc dělá z takto postižených zaměstnanců de facto polootroky bez právní ochrana, poskytované podle pracovního práva, kteří budou jednou ve stáří zátěží sociálních systémů.
Švarcsystém jednou z ekonomických pohrom pro tuto zemi.
Určitě by měli být podporování drobní podnikatelé, kteří zajišťují drobné služby. Ale zavedení paušálních nákladů či placení sociálního a zdravotního pojištění z polovičního základu atd. není správným řešením.
Rovná daň je ovšem na drobné podnikatele bičem, protože snižuje, spolu s růstem daní a plateb monopolům, disponibilní příjmy běžných rodin. A toto se bezprostředně odráží v prosperitě drobných podnikatelů, zejména tam, kde není velký cestovní ruch.
Jinak řečeno, dnes si většina rodin odpustí nedělní oběd v restauraci, protože má naléhavější platby - třeba doplatky za léky na vysoký krevní tlak, které se od 1.7.2012 násobně zvedly.
27. 08. 2012 | 12:23

Sutech napsal(a):

to: modrý edvard
Chtěl jsem dát dohromady vše, všechny přínosy ve finanční rovině, jestliže přehrada konvertuje energii pro ekonomiku a tato energie je volně dostupná, a není třeba ji platit, pak je podle mne dobře k výpočtu návratnosti přičíst i potenciální odliv peněz z republiky, který vznikne importem energie v plynu pro následnou konverzi v pohonou energii pro průmysl

to: Yosif K
Jistě by šli nějak obejít, byť by to měl být nějaký přílepek k zákonu. Zelení v poslední době jaksi zuhelnatěli. Ano, velká hdyroelektrárna by sice vzdula Berounku až k Darové, ale taky by vytvořila plavební dráhu v délce několika desítek km.
Vybudovat hydroelektrárnu je navíc ve veřejném zájmu, protože ročně ušetří na 80 tisíc tun uhlí. Také poskytne zdroj vody v období sucha a sníží povodňové škody.
kdyby přehrada na Berounce stála v roce 2002, škody v Praze by byly menší, nedošlo by k souběhu povodňových vln.
Na zelené by v tomto případě neměl být brán ohled. Pro inspiraci se podívejte, jak mohla vypadat slapská přehrada. Kdyby se našel podobný profilbylo by možné projekt zrealizovat. To v levo jsou přepady, které měly být zakončené vodopádem
http://slapynadvltavou.cz/images/stories/pruzkum/proudy16.jpg
27. 08. 2012 | 12:54

neo napsal(a):

Sláma:

jak kde pane Slámo.

Švarcsystém je ve spoustě případů výhodný pro obě strany a "zaměstnanci" do něho vstupují rádi a dobrovolně.

Politici a je opravdu jedno z jaké jsou partaje se místo zamyšlení nad tím, proč je švarcsystém výhodný, zmůžou akorát na jeho zákaz.

Měli by ale spíše popřemýšlet, proč se firmy a zaměstnanci ke švarcystému uchylují.

1) Předně je velký nepoměr mezi zdaněním OSVČ a zaměstnanců
2) Náklady na zaměstnance jsou vyšší pro zaměstnavatele
3) Zákoník práce svazuje obě strany dost neflexibilním způsobem
4) Nemocenské, dovolené - velmi vysoké náklady

a jistě by se našlo mnoho dalších.

Teprve až stát zajistí takové podmínky, aby nebylo nutné ke švarcsystému vůbec sahat, pak nebude potřeba jeho zakazování a nebude k němu ani dobrovolně docházet.
27. 08. 2012 | 12:57

jozka napsal(a):

Sutech:

Nejakou chvili tady sleduju vase fantazirovani o prehrade na Berounce a neda mi to. Prehrada vytvori plavebni drahu v delce nekolika desitek km. Co se tam bude vozit? Odkud? Kam? Prehrada by pry v roce 2002 ukocirovala Berounku. Opravdu? Na Vltave to nedokazalo nekolik prehrad najednou...
27. 08. 2012 | 13:16

Bavor V. napsal(a):

Slámo
Maximus vám už (snad) vysvětlil, že do malých živnostníčků se kopat nemá a paušál je pro nás pouze zjednodušení účetnictví. Žádná jiná výhoda. A těch 50% je vyrovnáno naprosto jinou procentní sazbou. Ta se blíží celkovému odvodu za zaměstance. Takže to není stejných 12% jako u zaměstnanců.

Yosífku, co ty moudrá hlavo řekneš na prohlášení minfin, že vážně uvažují o plošném zavedení registračních pokladen. Tuhle muziku do tvého flašinetu ještě Jánský vršek (nebo kde teď sedíte) nedodal.
27. 08. 2012 | 13:57

Sutech napsal(a):

to: Jozka
Minimálně by došlo ke zploštění vlny, tím by bylo omezené maximum. Vody tehdy bylo opravdu mnoho, ale ničivý byl souběh vln, posunutí vlny z Berounky o několik hodin by způsobilo daleko menší následky.
Bylo by nutné postavit i menší hráz pro vyrovnávání průtoků.
Hlavní nádrž by měla zatopenou plochu přes 930ha, ochraný prostor asi 3m, to je objem 27,9 milionů kubických metrů. To je více, než celkový ochraný objem VD Nové Mlýny (26,13 milionu) Tento objem je O,44 objemu VD Orlík, průtok berounky je zhruba 0,43 průtoku Vltavy na Orlíku.
Vyrovnávací nádrž by měla teoretický ochraný objem asi 14 milionů m3
Celkový ochranný objem by tedy byl asi 41,9m3, což je 0,674 ochranného objemu Orlíku.
Záleželo by samozřejmě na finálním řešení projektu. Bylo jich zpracováno několik, data platí pro mou soukromou variantu.
Po vodě lze dopravovat nejrůznější materiály a výrobky. Sice aktuální situace ve veodní dopravě v ČR není nejlepší, ale mohlo by dojít ke zlepšení. Jelikož jsou v Plzni strojírny, nabízí se přeprava materiálu pro ně a jejich výrobků, to by ale vyžadovalo další úpravy Berounky. Můžeme uvažovat i rekreační plavbu. Ovšem vybudovat plavební zařízení není nutnost, tuto možnost jsem jen zmínil
27. 08. 2012 | 13:59

Maximus napsal(a):

Hádeme se tady o pár miliard Kč, ale třeba kolem fotovoltaiky je ticho po pěšině. Okopíruji sem článek z HN, který mnoha lidem udělá trochu přehledu, kam nás EU a také hloupí politici u nás zavedli:

Kvůli slunečním elektrárnám v příštím roce opět zdraží elektřina. Zákazníci totiž na podpoře obnovitelných zdrojů zaplatí o dalších 8,2 miliardy korun víc než letos. Zároveň o dvě miliardy klesne částka, kterou účet za "zelené elektrárny" zmírňuje stát. To se projeví na účtech domácností, a ještě tvrději to dopadne na průmysl.

"V příštím roce předpokládáme, že podpora obnovitelných zdrojů bude stát české spotřebitele až 44 miliard korun," říká šéf Operátora trhu s elektřinou Jiří Šťastný. Letos celková podpora obnovitelných zdrojů činila necelých 36 miliard.

"V roce 2013 počítáme se snížením státní podpory obnovitelných zdrojů ze současných 11,7 miliardy na 9,7 miliardy korun," říká mluvčí ministerstva průmyslu Ondřej Jakob.

V současné době platí spotřebitel za podporu obnovitelných zdrojů v každé megawatthodině 419 korun. Bez státní podpory by to bylo podle výpočtů ministerstva průmyslu až 760 korun. Při snížené státní dotaci činí poplatek, který všichni zaplatí, 554 korun na spotřebovanou megawatthodinu.

Pro domácnost by to mohlo v průměru znamenat nárůst účtu za elektřinu až o 3,5 procenta, tedy o stovky až tisíce korun ročně. U velkoodběratelů, kteří na rozdíl od domácností neplatí distribuční poplatky, má být procentuální růst ještě vyšší. "Již nyní za obnovitelné zdroje platíme stovky milionů korun. Takový růst by pro nás znamenal další náklady v řádech minimálně desítek milionů korun ročně," říká člen představenstva hutí ArcelorMittal a viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

"Pro firmy ze strojírenského, sklářského či papírenského průmyslu to může znamenat balancování na hraně udržitelnosti," dodává. Svaz proto podle něj plánuje vyjednávat s ministerstvem průmyslu o možných řešeních situace.

Cena elektřiny vzrostla domácnostem o 3,4 procenta již letos. Bylo to ale hlavně kvůli zdražení silové elektřiny po jaderné havárii v Japonsku, příští rok má ale podle odhadů cena klesat. "Velkoobchodní cena elektřiny na burze od havárie ve Fukušimě klesá a částečně se to promítne i na cenách pro příští rok," říká analytik České spořitelny Petr Bártek.

"Zatím neumíme odhadnout, kam zákaznické ceny elektřiny půjdou. Na jedné straně bude rostoucí příspěvek na obnovitelné zdroje tlačit cenu nahoru, proti tomu jde vliv klesajícího poplatku na distribuci," říká obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda. Šéfka regulačního úřadu Alena Vitásková tak optimistická není. "Loni klesla díky tlaku ERÚ na distribuční poplatky cena elektřiny pro domácnosti až o 2,4 procenta, letos to ale takový pokles nebude," říká.

Až do předloňského roku stát na obnovitelné zdroje nepřispíval vůbec, celou jejich podporu platili spotřebitelé. Státní dotaci zavedlo ministerstvo financí loni poté, co zároveň začalo vybírat mimořádnou daň ze solárních elektráren. Podle dosud platného zákona má daň v roce 2013 skončit, je ale pravděpodobné, že bude prodloužena. "Předpokládáme, že solární daň bude v upravené podobě pokračovat i po roce 2014," řekl HN ministr průmyslu Martin Kuba.

Účet za slunce:

44 MILIARD může stát podle šéfa operátora trhu OTE Jiřího Šťastného podpora obnovitelných zdrojů /OZE/ v příštím roce 2013.
.......................................................

Tak a včíl mudrujte o podpoře českého hospodářství!!!
Pěkný den všem!
27. 08. 2012 | 14:19

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
"Jiná káva je u DPPO, tam je snížením přímé daně na 19% dosaženo propadu v desítkách miliard Kč. Zde odhady oscilují někde mezi 60-70 mld.Kč za rok" - a já jsem si myslel, že už jste se tu trojčlenku naučil. A vy stále odoláváte. Od kdy je čtvrtina z 82 mld 60-70 mld?.
27. 08. 2012 | 14:58

Daňový poplatník napsal(a):

To Maximus:
Opravím jen malou nepřesnost, ty peníze nejdou na rozvoj obnovitelných zdrojů, ale do kapes fašistů, kteří si nachystali celý tunel na ovčany a stát (ovčany) tak dobře, že budou cucat ještě naše vnuky. Nedivím se, že hned tak neprojdou zákony o transparentnosti vlastníků akcií, to by se ovčané podivovali....
27. 08. 2012 | 15:03

Sláma napsal(a):

Neo krásně shrnul problematiku Švarcsystému:
1) Předně je velký nepoměr mezi zdaněním OSVČ a zaměstnanců
A o to tam jde - stát přichází ročně o desítky mld. na dani. Není tajemství, že v současnosti se pohybuje výběr daně od cca 1 mil. OSVČ na úrovni nízkých miliard, a to ještě jenom díky právníkům a podobným profesím. Když nic jiného, tak to zakládá značnou nespravedlnost - někdo (zaměstanec) daně platí jako mourovatý, jiný ve stejné pozici (procovník ve Švarcsystému), daně neplatí (většina "švarcáků" dostává od státu daňový benefit
2) Náklady na zaměstnance jsou vyšší pro zaměstnavatele
To ano, protože o to se sníží příjmy veřejných rozpočtů, tedy na dani a za sociální a zdravotní pojištění. Celkem to dělá 50-60 mld. ročně
3) Zákoník práce svazuje obě strany dost neflexibilním způsobem
Ano. Chrání zájmy zaměstnanců. A tahle ochrana "švarcákům" chybí - 150 let boje za práva zaměstnanců jsou pryč.
4) Nemocenské, dovolené - velmi vysoké náklady
Ano, o to jsou "švarcáci" ochuzeni, ba spíše okradeni.
27. 08. 2012 | 15:06

Sláma napsal(a):

Neo má pravdu. Jediná šance, jak odstranit Švarcsystém je vytvořit stejné podmínky pro všechny.
27. 08. 2012 | 15:07

Sláma napsal(a):

To Bavor:
Do malých živnostníčků nekopu. Paušál není významné zjednodušení účetnictví. Naopak, je to u firem, které zaměstnávají pracovníky na Švarsystém, metoda, jak jedny náklady uplatnit dvakrát. Jednou zaměstnavatel uplatní skutečné náklady, zatímco jeho "švarcáci", kteří ve skutečnosti žádné náklady nemají, je uplatní znovu v podobě paušálních nákladů.
Tedy daňový únik jako noha. A proto musí být Švarsystém potírán jako z mnoha svinstev, které pravicové vlády zplodily.
27. 08. 2012 | 15:19

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
za prvé švarcsystém je podstatné zjednodušení účetnitví. Je vidět, že jste patrně nikdy nepodnikal, protože jinak byste takovou hloupost neřekl. Co se úniků u firem týká, tak je pravda, že tam k němu dochází nejen na dani, ale hlavně na odvodech) nicméně to není výmysl pravicových vlád, ale logická možnost úniku, která se sama nabízí. Např. v Německu mají podobné problémy (byť výrazně menším rozsahu), ale tam to řeší jednak kurzarbeitem a jednak agenturním zaměstnáváním a hlavně zaměstnáváním na zkrácený pracovní úvazek. Pochopitelně s citelně nižšími platy.
27. 08. 2012 | 15:32

Maximus napsal(a):

Xury 14:58, tedy fakt jste asi Kalousek!

Copak nevíte, že zvětšování nebo snižování třeba u přímých daní neprobíhá lineárně? Fakt jste mě rozchechtal. Vůbec všechny křivky ve výběru daní nejsou lineární a musí se se změnami pracovat velmi, velmi opatrně! Zkuste nastudovat třeba Laffera a pod. záležitosti.
Mějte se, Vy trojčlenko!
27. 08. 2012 | 15:38

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
a ještě maličkost. Současná vláda se proti švarcsystému snaží bránit drastickými pokutami, ale je otázka nakolik v tom bude úspěšná.

Ještě maličkost. Jak byste si asi tak představoval ono "zrovnoprávnění"?
27. 08. 2012 | 15:38

Maximus napsal(a):

xurymu

Ještě se vyjádřím přesněji u první věty. Důsledky změn u třeba přímých daní a ono to platí i pro jiné daně, jsou takové, že není u nich lineární závislost. To snad je k pochopení....
27. 08. 2012 | 15:40

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
jistě Maxime a Laffer pochopitelně tvrdí, že při nárůstu sazby daně vám bude výnos růst nelineárně. Bože, do čeho s to duši vložil?

Já bych fakt tu maturitu z matematiky zavedl povinně a ještě tam doplnil elementární logiku (taky povinně).
27. 08. 2012 | 15:40

modrý edvard napsal(a):

Maximus: a co jako byste chtěl udělat s FVE?
27. 08. 2012 | 15:41

Xury napsal(a):

Ještě doplním ten nelineární nárůst - podle vás bude ten výnos zrychlovat (v příkrém rozporu s Lafferem i logikou).
27. 08. 2012 | 15:41

neo napsal(a):

Sláma:

neřekl bych úplně stejné, ale podobné a to tak, aby se švarcsystém nevyplácel extrémně.

Ovšem tu cestu si představujem oba dost rozdílně:)

1) na místě je nejen zvyšování odvodů u osvč ale také snižování těch zaměstnaneckých
2) snížit i náklady zaměstnavatelům, tak aby se zaměstnáváni vyplatilo více
3)nejen že chrání zaměstnance, také je svazuje. problém jsou zkušební doby, výpovědní lhůty...
4)tady se neshodnem ani trochu, ochuzeni či okradeni nejsou. Mají vysoké kompenzace ve mzdě, protože ji mají vyšší o odvody zaměstnavatele a sami platí nižší pojištění než klasičtí zaměstnanci.
27. 08. 2012 | 15:48

Maximus napsal(a):

modrý edvard nahodil otázku:
A co jako byste chtěl udělat s FVE?

No tak to je velký problém, důsledek je ten, že je tímto zase jen ještě více škrcena ekonomika ČR vč. občanů, což je zase jasná závislost na jejich nižší kupní sílu a tím se zase zmenšuje přírůstek HDP.

Zákon přijali tehdy nablblí socani a už nevím, která soudružka (jsem línej to hledat) tam dostala větičku, že se může výkupní cena snižovat ročně jen o 5%! Z tehdy zákonem nastavených tuším 13,-Kč/kWh. Celá kauza FVE je naprosto elementární případ jak bylo porušeno podnikatelské prostředí a jak se nemají zákony přijímat. Oproti třeba SRN, kde se FVE objevuje většinou na střechách budov, tady jsou celé lány FVE a občan a firmy platí jako mezci!!! Je to na ně pomocí položky OZE na faktuře přeneseno!

Ale na Vaši otázku odpovím, zřejmě se nemá dělat nic, já mám pro sebe bez povolení také malou FVE, jsem technický fanda a vlastně je mi to úplně jedno, mám peněz dost. Ale je mi líto občanů a také registruji, že zase firmy co u nás působí to budou mít horší a horší. Jo je třeba vytvářet podnikatelské prostředí, že?! Ale ne činy, ale kecy, to rozhýbe ekonomiku!

Jen pro Vaše info, Francie s jejich státní EdF nepřistoupila na hru s energetickou burzou EU se sídlem v SRN a vyjednala si včas výjimku a nyní má díky tomu ceny ve všech srovnatelných tarifech za elektřinu na 50% úrovni!
Mějte se!
27. 08. 2012 | 15:53

Maximus napsal(a):

Xury

Takže, ješte jednou a pomalu! Vy si myslíte, že když se sníží nebo zvýší třeba přímá daň DPPO o jedno procento, že to bude dělat zěna ve výběru této daně třeba rozdíl 20 mld.Kč, dále když se to změní o 2%, tak to bude 40 mld.Kč?
Bože, do čeho jsi to vložil duši......Zkuste být méně arogantní vy trojčlenko!
27. 08. 2012 | 16:00

Maximus napsal(a):

Ještě dodatek trojčlenkovi Xurymu

Nedávno "moudrý" chemik Kalous zůstal čumět jako puk, když se mu výběr nepřímé DPH po zvednutí sazeb jaksi nepovedl, Kalouskova trojčlenka nezafungovala. Nakonec už dnes dost nasr..ý Klaus mu a Nečasovi vzkázal, aby těch amatérských pokusů se zvyšovájním DPH v ČR zanechali! Jak signifikantní. Trojčlenkáři všech zemí, spojte se!
27. 08. 2012 | 16:06

Maximus napsal(a):

Dovolte mi odejít. Jdu sekat trávu!
27. 08. 2012 | 16:13

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
nedovolím. Vy jste tu už mnohokrát tvrdil, že původní sazba DPPO (24%) by vynesla o 60-70 mld korun více. Připomínám, že při současné výši této sazby -19% byl vloni výnos celých 82 mld. Už jen těch dvou čísel je vidět, že jste tu psal trolloviny. Já jsem pouze napsal, že pokud by ta původní sazba zůstala tak by výnos daně mohl být vyšší max o cca 20 mld. V praxi by byl určitě nižší, i když si netroufám tvrdit o kolik. Ta trojčlenka byla jen elementární pomůcka, která ovšem velmi jednoduše potvrzovala, že ten váš fiktivní výnos je nesmysl. Ne, že se má používat na přesný výpočet výnosu daně.
27. 08. 2012 | 16:26

santawizard napsal(a):

Matematici:
Tak kolik peněz by to asi stálo nastartovat ten ekonomický růst?Kolik by stál např. jednoprocentní růst.?
27. 08. 2012 | 16:50

jozka napsal(a):

Sutech:

Aha, takze nic noveho. Krome stavby prehrady jeste vyrovnavacka, ta v puvodnich kalkulacich nebyla a protipovodnova ochrana proti povodnim kalibru 2002 veskera zadna.

Co se lodni dopravy tyce, zbyva ta rekreacni nebo prebagrovat celou Berounku, ale konkretni navrh zadny. Predstava, ze v Plzni cokoliv nalozi na lod klickujici korytem Berounky (byl jste tam nekdy?), ktere by muselo byt totalne betonove zkanalizovano, aby na tech umrnenych 10-15 m3/s slo vubec neco prevezt (dalsi naklady, vyssi, nez samotna prehrada, coz ovsem cudne zamlcite) je natolik fantasmagoricka, ze se tim nema smysl dale zabyvat. Zejmena za situace, kdy do Plzne vede zeleznice a dalnice.

Suma sumarum, prehrada na Berounce je akorat vlhky sen stavbaru a tunel na prachy, rentabilni vyuziti to nema.
27. 08. 2012 | 17:00

SuP napsal(a):

santawizard -
Z průběhu debaty jste mohl pochopit, že s takovým materiálem žádný růst být nemůže a to za žádnou cenu. Jen tu všichni, kteří se nechávají živit státem, hledají cesty, jak vzít víc u huby ty, kdo živí stát.
Myslet si, že v takovém složení společnosti je možné "nastartovat" cokoliv, je podobné, jako věřit principu "vodorovného páčení", kde vzniká energie z ničeho.
27. 08. 2012 | 17:01

SuP napsal(a):

jozka -
MOžná jste nepochopil vizionářský záměr. Ale když na Berounku dáte ne1 loď, ale 1000 lodí, zvedne se její hladina a tím i splavnost až do Hamburka. Protože těleso do vody ponořené je nadnášeno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. Nebuďte škarohlíd. Fotovoltaika taky dává elektriku, jen když není potřeba a kolik lidí se na tom nakapsovalo?
27. 08. 2012 | 17:06

Sutech napsal(a):

to: Jozka
Roku 2002 protékalo 2160 kubíků. Ochraný objem na 41,9 milionech kubíků.
Řekněme, že maximální neškodný odtok bude určen na 300 kubíků. Takto bude každou hodinu zachyceno 1860 kubíků. Povodňová vlna bude zdržena o 6 hodin. Pokud bychom přistoupily na odtok 465 m3 jako poslední bezpečnou hodnotu, pak by byla povodňová vlna, rozměrů té z roku 2002, zdržena o 6h 51 min.
Desetileté průtoky (800m3/s) by byly zpomaleny o 34h 45minut. Při pouhém odpouštění přes elektránu o 21h 21min. Stoletá voda by byla zpomalena o 10h 37min.
K elektrárně špičkové by bylo možné vybudovat ještě elektrárnu přečerpávací s dodatečným výkonem 19,5MW, celkově by tedy přehrada disponovala 59,5MW výkonu.
Průtoky do 255 kubíků by byly plně využity špičkovou elektrárnou.
Vyrovnávací nádrž s výškou 10m, která by stála u Roztok, zatímco hlavní hráz u obce Čilá, by byla mnohem méně nákladná na výstavbu, než přibližně 35m vysoká hlavní nádrž (spád elektráren 31m).
Mohl bych samozřejmě kalkulovat pro každou z nádrží zvlášť, ale vzhledem k tomu, že jejich fungování bude těsně navázáno by to bylo zbytečné.
Teoreticky by objemy pro ochranu mohly být ještě Vyšší, ale to za předpokladu včasného odpuštění, nebo nárust hladiny vlivem povodně.
Hráz by byla nižší, než v případě Slezské Harty, pokud by byla sypaná - levnější než betonová - náklady by mohly ještě klesnout.
27. 08. 2012 | 18:01

santawizard napsal(a):

SuP:
cesta k růstu a nebo cesta ke ztrátě je jenom teorie.Potom musí následovat praxe.Teďka prožíváme krizi.
27. 08. 2012 | 18:05

Sutech napsal(a):

to: Sup
A navíc by přehrada na Berounce pomáhala s regulací sítě. Kapacita hydroelektráren by se zvedla asi o 3-4% Regulační výkon by byl +59,5MW -19,5MW, tedy možnost změny výkonu sítě v rozsahu 79MW. To odpovídá možnosti připojení cca 26 třímegawattových větrných turbín, nebo skoro 41ha fotovoltaických elektráren měrného výkonu 193W/m2.
Nebo by se její výkon 59,5MW mohl v zimě stačit pro 59 500 obyvatel čr (výkon ve špičce je zhruba 1kW/obyvatel).
27. 08. 2012 | 18:19

Sutech napsal(a):

Sice bychom mohly Hráz posunout do ještě vhodnějšímo místa u Zvíkovce, na samou hranici CHKO Křivoklátsko, ale to by znamenalo ztrátu objemů, jak ochranného, tak objemu pro elektrárnu Asi, 3,5km řeky by bylo vystaveno kolísání průtoku a nebylo možné uvažovat o PVE, pokud by nedošlo k posunutí spodní nádrže, Na její korunu by bylo možné přeložit silnice, pro které by se jinak musel budovat most. Další úsporu by předatavovalo těleso hráze kratší o zhruba 100m.
Vyrovnávací nádrž stejně bude potřebovat alespoň 315ha.
27. 08. 2012 | 18:52

jozka napsal(a):

Sutech:

jenze vy pocitate s idealnimi podminkami a ignorujete skutecnou situaci, ktera tenkrat nastala (dve vlny tesne po sobe).

Sorry, ale to, co sem hazite jsou jen idealni cisla, ktera jako na potvoru jsou vzdycky prizniva pro vasi vizi a s realitou nemaji nic spolecneho.
27. 08. 2012 | 18:52

SuP napsal(a):

santawizard -
Ano nastartovat RŮST nelze. Ten buď JE (když se daří) nebo NENÍ (je-li krize). Nastarovat růst tudíž nikdo neumí. Kdyby to uměl, už bychom dávno byli přerostlí. Kdyby ho šlo pořád startovat, proč by docházelo k nerůstu?
Je to jen obdobná vějička na prosťáčky, stejná jako boj proti korupci. Pokud proti korupci slibují bojovat její hlavní protagonisté, může jim věřit jen debil. A podobně se musí věřit i tomu, když někdo slibuje, že za vaše peníze cokoliv nastartuje.
27. 08. 2012 | 18:53

modrý edvard napsal(a):

Maximus: Jo, nic, děkuji. Neviním z toho onu soudružku, ta to ještě nemohla vědět, leč Fischerovu vládu v čele s předsedou, která to vědět měla (pamatuju na diskuse tuná....)
sutech: tak to ne, Berounku nechte na pokoji.
27. 08. 2012 | 19:01

Sutech napsal(a):

to: Jozka
A vás to mírně řečeno štve.
Bohužel na provedení skutečné simulace bych musel mět model v měřítku, který nemám. Neměl by být problém vymyslet situaci, při které by selhala i tato přehrada: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_p%C5%99ehrada
Dvě vlny po sobě přišly na Vltavě. Proto nebyl prostor pro ještě výraznější snížení průtoku. Na Vltavské kaskádě taky dodnes chybí čtyři přehrady, které by do průběhu zasáhly.
27. 08. 2012 | 19:09

Sutech napsal(a):

to: modrý edvard
Bohužel projekt Býčí skála má menší využití a menší dostupný výkon, neboť od Podmolí má být voda vedena podzemí ke Znojmu, kde bude elektrárna. A taky je to na hranici s Rakouskem. Ti by zase prskali jak klobásky na pánvi. (Zadejte si do googlu Dýjská kaskáda)
Na Vltavu se vlezou jen další čtyři přehrady a Berounka není pořádně využitá. Navíc v oficiálních plánech se s přehradou počítá
27. 08. 2012 | 19:15

santawizard napsal(a):

finanční gramotnost občana a jeho státu není jedno a totéž.Státní rozpočet není jako osobní rozpočet.Pro obecní blaho a nebo pro osobní prospěch žijem a umíráme všichni.Každý se stará o růstu a poklesu svého osobního rozpočtu a nebo o růstu a poklesu státního rozpočtu.Mít vyrovnaný rozpočet je oboustranný cíl.Krize (recese)je cesta opačným směrem než prosperita.Svět si utahuje opasek protože zchudl.
27. 08. 2012 | 19:20

SuP napsal(a):

santawizard -
Svět si opasek neutahuje, ale u části světa se to nedá vyloučit.
Svět totiž je v krizi ne protože zchudl, ale protože ZBOHATL. Růst totiž jako každý přesun potenciálu je možný jen když jsou bohatí a chudí. Chudí chtějí zbohatnout ale bohatí nechtějí zchudnout! Jenže když chudí (byť relativně) zbohatnou, ztratí motivaci k dalšímu bohatnutí (potenciály se vyrovnávají). Stagnuje odbyt a nastane krize. Všichni jsou přežraní a to se právě stalo.
27. 08. 2012 | 20:07

jozka napsal(a):

Sutech:

rekneme, ze nemam rad lakovani na ruzovo. Dve vlny prisly v celeme povodi, ne jen na Vltave. A ano, vzdycky se da vymyslet scenar, kdy to selze, ale ja jen reaguji na tvrzeni, ze by posunula kulminaci a zachranila Prahu a dokazuji ze, tomu tak neni.

Nemluve o udajnem hospodarskem prospechu.
27. 08. 2012 | 20:14

SuP napsal(a):

....ale u části světa se to nedá vyloučit v budoucnosti.
27. 08. 2012 | 20:23

santawizard napsal(a):

S tím opaskem to stejně nejde všechno vysvětlit.Váš úhel pohledu je jenom jedno kolečko od vozu.Osvoboditel světa musí vědět všechno.
27. 08. 2012 | 20:32

santawizard napsal(a):

Klidně by se to ,ale dalo donést až na burzu býka a medvěda.
27. 08. 2012 | 20:35

SuP napsal(a):

santawizard -
U vozu jsou všechna kolečka důležitá. Blbé je, když zjistíte, že ti, kdo se vydávají za osvoboditele světa, toho vědí mnohem míň než vy. A přesto mají tu drzost tvrdit, že jim za to musíte zaplatit a pak se uvidí .....
27. 08. 2012 | 20:45

santawizard napsal(a):

SuP:každý víme něco.Dohromady je to jako mozaika,která se musí poskládat.
27. 08. 2012 | 21:04

Sutech napsal(a):

to: Jozka
Údajném prospěchu? Nalytí energie do elektrické sítě, která nebude vyrobena s použitím uhlí či jiných paliv není prospěch? Obvzlášť, pokud tato energie je získána čistého zdroje, kterým voda je a pokud tneto zdroj je schopný vyrovnávat výkyvy způsobené poptávkou a dnes i jinými zdroji energie.
Onu elektrárnu můžeme navrhnout různě, bude-li zhruba zachován spád, výroba bude zhruba stejná, ikdyž spíš nižšší, kvůli nevyužití zvýšených průtoků, které půjdou přes přepady.
Zejména ve vodnatých letech může být rozdíl markantní.
Jestliže by se rezignovalo na místo a spád, aby bylo co nejméně zatopeno, spadl by výkon na zhruba 6MW, které by byly v provozu po dobu cca 4000h, výroba by pak poklesla na 24 000MWh To je pokles o dvě třetiny!!!
Za proud by bylo obdrženo 48 milionů přímo, z daně cca 6 720 000. Úspora na plynu by činila jen 62 milionů 400 tisíc. Příjem z vody by byl patrně zachován, tedy 189 milionů.
za proud 48 000 000
z daní 6 720 000
úspora 62 400 000
z vody 189 000 000
Celkem: 306 120 000

Kdyby stavba stála 9 mld korun, tak se vrátí zhruba za 30 let.
27. 08. 2012 | 21:27

santawizard napsal(a):

tajemství ,jak se dá z malého množství elektřiny vyrobit velké množství elektřiny je stejné jako když se dá vydělat z malého množství peněz,velké množství peněz.HA,ha?
27. 08. 2012 | 21:36

modrý edvard napsal(a):

sutech: na Dyji si klidně postavte přehradu, nebo dvě, ale pokud chcete něco dělat s Berounkou, tak se k ní přivážu /umím to i vznešeněji: z environmentálního hlediska neprůchodné/ (no, leda byste chtěl zatopit Beroun, o tom by se dalo uvažovat).
Furt si myslím, že nemůžete mít současně úsporu z plynu a elektřiny , a že nepočítáte časovou hodnotu peněz.
27. 08. 2012 | 21:55

Sutech napsal(a):

to: santawizard
Jestli narážíte na můj příspěvek, tak jsem celou původní přehradu "zmršil," posunul proti proudu ke Zvíkovci, ze 40m výšky zbylo 2Om, z toho jen 15-16m bude zaplavených stále, 4m se zatopí při povodních. Bude tedy podobná, jako přehrada Nové Heřmínovy, tedy alespoň podle toho, co jsem našel zde:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=vd%20nov%C3%A9%20he%C5%99m%C3%ADnovy&source=web&cd=8&ved=0CEYQFjAH&url=http%3A%2F%2Ftomcat.cenia.cz%2Feia%2Fdownload.jsp%3Fview%3Deia_cr%26id%3DMZP291%26file%3DoznameniDOC&ei=mcc7ULanNIS1tAb5mYGgBg&usg=AFQjCNF0DCqHeeYJavf207AjuyhJcQWB0A&cad=rja
str. 25
Nejcvíce dotčených staveb by bylo z kategorie rekreačních. Nutné by bylo přemístit jeden kostel, zrušit několik elektráren (výkon zanedbatelný oproti přehradní elektrárně), přeložit jednu ČOV (leží v záplavové zóně povodně) a zrušit několik obytných staveb.
27. 08. 2012 | 22:09

jozka napsal(a):

Sutech:

Uz zase si cucate cisla z prstu, za prve, to o cem tu pisete za devet miliard nepostavite ani omylem, za druhe pocitat s nejakou kontinualni vyrobou MWh... uz jste nekdy na te Berounce byl? Vite, co to je za potucek?
27. 08. 2012 | 22:14

Sutech napsal(a):

to: modrý edvard
Představme si, ekonomiku státu, jako nějaký systém. Peníze v něm nějak obýhají. pomiňme, že plyn nekupuje vláda ale společnosti, ikdyž u ČEZu by se to dalo chápat i tak, že jej kupuje stát (ikdyž nevlastní 100%)
Pro chod systému je nutná energie za kterou se vydávají peníze. Pokud je energie dodána zvenčí, pak v systému dojde ke snížení objemu peněz. Pokud je ale zdroj energie uvnitř - hydroelektrárna v jakékoliv podobě je - pak peníze ze systému neodejdou (počítáme s tím, že je stavěno z domácích materiálů) jedná se tedy o jakousi úsporu.
Peníze vložené do stavby jsou tak jakousi formou vnitřní půjčky, nebo možná lepší příměr, termínovaného vkladu.
Toto zařízení nám (budu mluvit z pozice ekonomiky státu) konvertuje energii z přírodních zdrojů, které jsou na našem území v energii pro našee výrobní stroje, tyto stroje vyrábí výrobky, které vyvezeme a máme z nich zisk. Když budeme muset
energii pro pohon strojů dovést v dvojnásobném množství, neboť tepelné elektrárny se nedostanou přes 50%, budu část peněz z výrobků poslat jiné ekonomice za onu energii. Když tuto energii užijeme ke zvýšení výroby, mám příjem z ní a výrobků a úsporu na importu.
Proto je výsledek součet absolutních hodnot obou částek. Protože já tu energii také mohu vyvézt surovou.
Ano, není to příjem v běžném smyslu slova, ale úspora, které se dosáhne a k tomu zisk z energie z vlastního zdroje
27. 08. 2012 | 22:30

Sutech napsal(a):

to: Jozka
Potůček, co každé dva roky rozdivočí na 243 kubíků a každých pět let způsobí povodně při 530 m3/s.
Výstavba přehrady povede ke stabilizaci průtoku, který se pohybuje okolo 30m3/s. Extrémní výchylky se přiblíží. Doba výroby 3-4 tisíce hodin ročně se pro MVE používá bežně.
můj příspěvek z 22:09
<quote>Jestli narážíte na můj příspěvek, tak jsem celou původní přehradu "zmršil," posunul proti proudu ke Zvíkovci, ze 40m výšky zbylo 2Om, z toho jen 15-16m bude zaplavených stále, 4m se zatopí při povodních. Bude tedy podobná, jako přehrada Nové Heřmínovy,...</quote> Pokračuje to odkazem.
Nové údaje se týkají daleko menší, poloviční varianty s průtočnou elektrárnou, bez vyrovnávací nádrže, posunutou ke Zvíkovci až na hranici CHKO aby byla dotčená co nejméně.
Cenu jsem určil podle podobného projektu VD Nové Hařmínovy, která byla stanovena poměrně nedávno na 8 mld korun.
Maximální délka vzdutí bude cca 24km, normálně 18,5km.
do mapy jsem vám polohu vyznačil zde:
http://mapy.cz/#x=13.699804&y=49.960598&z=14&t=r&rp=m&m=9eySJxXL45gPvfW7&l=16&c=t

to: modrý edvard
Zapoměl jsem vám napsat, že změnu časové hodnoty peněz nezahrnu, protože nevím, jak se bude vyvýjet.
Kdyby nám rakušáci dali za dyjí pásmu ještě asi 200m, pak by s výstavbou nemusel být problém, ono by se to s NP nějak vyřešilo. Bohužel pak teče rovinou. Další nádrž nad VD Nové Mlýny, kdyby měla být k čemu, tak by zasahovala až do Rakouska.
Kdyby se měla udělat u Tasovic, tak by zatopila i kus Znojma a to se bavíme o hladině vzduté o 7m.
Když kdekoliv pod Znojmem zkusíte přehradit Dyji, tak vyrobíte maximálně obrovské bažiny, nebo budete potřebovat kilometry hrází, čerpací stanice ochrané kanály... O velkou část vody by se navíc přišlo výparem.
Navíc na stejný výkon by se nad Novými mlýny potřebovalo ne 15m spádu, ale 60(zhruba desetkrát nižší průtok). 10m vysoká hráz u hrádku by vytvořila jezero až ke Znojmu, kolem vrstevnice 200. Pak by se voda začala všude možně vylévat, jelikož vrstevnice není všude spojitá. Budovat na kótu 195m.n.m. by se nevyplatilo, vznikly by jen bažiny
27. 08. 2012 | 23:07

Sutech napsal(a):

oprava z 23:07
Zhruba ČTYŘIKRÁT nižšší průtok
27. 08. 2012 | 23:29

jogín napsal(a):

Největší ztráty generuje export zisků do zahraničí, jak popsal pan Vašíček. Takže především zastavit lákání cizích investorů a jejich podporu, obnovit daň z dividend, zavést daň z transakce a srážkovou daň z exportu zisku. Náklady prakticky nula. Druhé nejvyšší ztráty jsou z daňových úniků- registrační pokladny a všeobecné přiznání majetku. Tvrdě postihne i korupci. Zbývá vymyslet fígl na daňový únik pomocí předražených subdodávek z mateřského podniku v cizině. Státní dluhopisy běžně prodávat občanům- dnes si banka půjčí od národní banky a koupí státní dluhopisy, její práce se rovná nule, přínos pro ekonomiku taky a zisk pošle cizí matce.
27. 08. 2012 | 23:56

Sutech napsal(a):

to: Jogín
Nechtěl byste na MinFin? Ještě bych k tomu dodal podporu domácích podnikatelů, když mohl investiční pobýdky dostávat, tuším to byl philips, na fabriku na CRT obrazovky, když bylo jasné že do pár let je začnou nahrazovat LCD a Plazmové displaye, proč by to nemohli dostat i naši, domácí, podnikatelé. Nevím, jestli by bylo možné zavést srážkovou daň z exportu zisků, jestli by se neobjevila "chytrá EU" s nějakými kontrolami.
Jenže další kroky se zavedou, až si kapři vypustí rybník, nebo až si to lidi vydupou jako volbu prezidenta. Nevím, jestli by všeobecná majetková přiznání prošla. Navíc by alespoň byla i evidence toho co mají pobiratelé dávek. Jenom by se to muselo ještě nějak kontrolovat. On by si poslanec taky mohl napsat, že nemá nic, neboť vše propil, proděvkařil a prohrál v kartách a že barák patří jeho tchýni... To by muselo také být nějak ošetřeno.
28. 08. 2012 | 00:06

Yosif K napsal(a):

jogín napsal(a):
1) Největší ztráty generuje export zisků do zahraničí, jak popsal pan Vašíček. Takže především zastavit lákání cizích investorů a jejich podporu, obnovit daň z dividend, zavést daň z transakce a srážkovou daň z exportu zisku. Náklady prakticky nula.
2) Druhé nejvyšší ztráty jsou z daňových úniků- registrační pokladny a všeobecné přiznání majetku. Tvrdě postihne i korupci.
3) Zbývá vymyslet fígl na daňový únik pomocí předražených subdodávek z mateřského podniku v cizině.
4) Státní dluhopisy běžně prodávat občanům- dnes si banka půjčí od národní banky a koupí státní dluhopisy, její práce se rovná nule, přínos pro ekonomiku taky a zisk pošle cizí matce.
27. 08. 2012 | 23:56
ad 1) vyzente cizi investory....... to je cesta k prosperite - nelakat do CR zadne cizi investory a misto SEAT Toledo montovat v Mlade Boleslavi spolehlive a osvedcene Skody 105. A misto common rail Bosch Diesel vyrabet vstrikovaci cerpadla vzor motorpal vzor 1961. Cesky proletariate, vzhuru k prosperite bez cizich invetsoru!
ad 2) V Recku registracni pokladny maji i na trzisti u rajcat a danovy vyber vazne. V Rakousku registracni pokladny na obstmarktu nemaji a dane se plati. V cem je problem? Ze by v moralnich vlastnostech soudruhu?
ad 3) neni treba vymyslet figl - vsechny UZNATELNE naklady maji mit realny ucel a primerenou trzni cenu. Problem je v lidech ignorantech kteri na tohle dohlizeji.
ad 4) "prace" je rizikova prirazka za to ze se k moci dostane nejaky pab....b (nyni LEV 21) ktery bude hulakat ze "statni dluhy se nemusi splacet" a pak sam sebe vezme doslova vazne. Jakoze se to obcas u populistickych politiku stava a pak se vyhlasi statni bankrot. Muzete si koupit recke statni dluhopisy kterymi se financovala prosperita za PASOKU a vytapetovat si s nimi zachod.
28. 08. 2012 | 02:43

Maximus napsal(a):

Až vyrostu a budu velký, tak půjdu pracovat do ČNB!
Koupím si křišťálovou kouli a kočku a budu věštit a budu se tvářit jako odborník, který všechno ví a zná..,
ale přitom budu osel, ale na dveře si dám vizitku:
Bankovní poradce, odhadce věcí příštích!

Zprávy z tisku

ČNB vydala zprávu o inflaci v ČR aj. další údaje:
IV.2009

HDP: (%,sez.očišt.) 2009/-4,4 odhad 2010/1,4 2011/2,2
měn.inflace:(%, mzr.)2009/0,1 odhad 2010/1,5 2012/2,1
......................................................

ČNB vydala zprávu o inflaci v ČR
IV.2011

HDP: (%, sez.očišt.) 2011/2,0 odhad 2012/1,2 2013/2,7
měn.inflace:(%,mzr.) 2011/2,0 odhad 2012/1,6 2013/1,8
......................................................

ČNB vydala zprávu o inflaci v ČR
I.2012

HDP: (%, sez.očišt.) 2012/0,0 odhad 2013/1,9 2013/bůů
měn.inflace:(%,mzr.) 2012/3,0 odhad 2013/1,4 2013/hele
......................................................

ČNB vydala zprávu o inflaci v ČR
III.2012 k 10.8.2012

HDP: (%, sez.očišt.) 2012/-0,9 odhad 2013/0,8 2013/2,5
měn.inflace:(%, mzr.)2012/3,0 odhad 2013/2,3 2013/1,6
......................................................

Zvláště odhady u vývoje HDP ukazují, že to mají kluci pevně v rukách, že?

Dobré ranko všem v České kotlině!
28. 08. 2012 | 05:01

jozka napsal(a):

Sutech:

No vida... takze abyste se vesel do nakladu, stavba je razem polovicni... ale vidim, ze schopnosti ji ponechavate stejne. S klidem vam mohu rict, ze na to muzete zapomenout. Prutok 30 m3/s prumerne ma Berounka na dolnim toku, tady ani omylem. Schopnost "vyzehlit" vetsi povoden nic moc, elektrarna neco vyrobi, ale taky to zadna slava nebude. Zatopite casti Liblina a Zvikovce, o spouste rekreacnich objektu po ceste nemluve. Zaroven je v dosahu vzduti nekolik rezervaci, hraz samotna je v CHKO. Navic jsem koukal do geologicke mapy a tam, co jste nakreslil prehradu bych ji radsi nestavel, ledaze bych se chtel dostat do zpravodajstvi...
28. 08. 2012 | 06:44

modrý edvard napsal(a):

sutech: potom tam nemáte příjmy za elektřinu z plynové elektrárny.
28. 08. 2012 | 08:35

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal(a):
Až vyrostu a budu velký, tak půjdu pracovat do ČNB!
Koupím si křišťálovou kouli a kočku a budu věštit a budu se tvářit jako odborník, který všechno ví a zná..,
ale přitom budu osel, ale na dveře si dám vizitku:
Bankovní poradce, odhadce věcí příštích!
KONEC CITATU.

Mate pravdu ze veskere odhady expertu jsou vesteni. Pamatuji si Bakalu ktery v roce 1998 v TV proorokoval ze US$ bude stat 48 Kc.
Problem je, jak dobre umite to vesteni zabalit do statistickych studii vzorcu. V pripade dobreho baleni za to CNB plati.
28. 08. 2012 | 09:35

buldatra napsal(a):

Tak nastartovat, říkáte?
Startovali by, až by brečeli, ekonomové renomovaní.
Ale proč? Vždyť motor běží. Furt a stále dokola se startovat nedá, páč zničíte startér.

Celé to připomíná do kopečka jedoucí vozidlo, čím dál víc obalené blátem, které má díky tomu čím dál větší spotřebu a jede čím dál pomaleji.
Co pomaleji, ono stojí, anebo už možná nestojí, ale couvá.
Že to NERVózní ekonomové nevidí, je příznačné.
Co je v té škole učili? Startovat?

Dokud bude to vozidlo čím dál víc obalováno zátěží korupce, legálních zlodějen za bílého dne, zátěží lichvy a podobnými lahůdkami, dotud budou ekonomové startovat na všecky způsoby (nic jiného asi neumí) a nic se nezmění. Na to vemte jed.
28. 08. 2012 | 10:08

Sutech napsal(a):

to: Jozka
Vymyslet u nás přehradu, která by nic nezlila je skoro nemožné, Podtatně větší Vranovská přehrada také stojí těsně u zlomu.
http://www.nppodyji.cz/uploads/soubory/Mapy/geologie.jpg
Najděte si nádrž Mohelno, je podobná a podle všeho taky na zlomu
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g500&y=606195&x=1159607&r=40000
Průtok v Liblíně, skoro u konce vzdutí má 30,1m3/s
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=2505275

Při zvednutí hladiny nad normálním vzdutím (plocha cca 4,5km2) o 5m by byl ochraný prostor 22,5 milionu kubických metrů. Zvětšená plocha, kde pro výpočet použiji hodnotu 2,5m má plochu 789 000m2 Další objěm by tedy byl 1,97 milionů metrů krychlových. dohromady tedy 24,47 milionů m3.
To je víc,než polovina ochrané kapacity původní kaskády.
Každoroční povodeň s průtokem 243 m3/s by při chodu elektrárny s hltností 40m3/s byla schopná zpomalit o 33h 30min
Řekněme že je možné bezpečně odpouštět 320m3/s
Pětiletá povodeň s průtokem 571m3/s by byla zpomalena o 27h. Stoletá voda s hodnotou 1440m3/s by byla zpomalena o 6h.
Povodeň z roku 2002 s hodnotou 1960m3 by byla zpomalena o 4h 8min.
28. 08. 2012 | 13:50

jozka napsal(a):

sutech:

S tim prutokem mate pravdu, brak jsem to podle pameti a asi uz nebude nejlepsi :-)

Nicmene nejde o zlom, jde o horniny. Do toho, co je ve Zvikovci bych fakt prehradu nezakladal. Co se te povodne tyce. Libi se mi jak pocitate s vyuzitim maximalniho ochranneho prostoru a vytrvale ignorujete fakt, ze v roce 2002 neco takoveho nebylo mozne a proto ta povoden vypadala tak, jak vypadala. A jen tak mezi nami, i pri tom plnem vyuziti maximalniho prostoru posunout kulminaci o ctyri hodiny... no nekup to za devet miliard... plus nahrady za zatopene objekty, za novou COV... plus elektrarna s hltnosti 40 m3, ktera pojede od kvetna do rijna na pul vykonu... cim dal vic potvrzujete, ze tahle akce by se vyplatila akorat stavebni firme.
29. 08. 2012 | 06:33

santawizard napsal(a):

sutech:¨
češi jsou vodáci a vodníci.Staví hráze jako bobři.Vodní elektrárny na odliv a příliv se však staví jenom u moře.Každá vnitrozemní elektrárna vyrobí svoje min a max elektřiny.
29. 08. 2012 | 20:50

sr. fred napsal(a):

Dobrý den,

Jsem soukromý investor (Fred Peterson) I rozdávat zajištěné ručit za úvěry na podnikání muži a ženami v obchodních transakcích, nákup auta, domácí, výkup úvěr a další osobní půjčky ETC Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, půjčky na auta, doma, půjčky, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěných úvěrů, rizikového kapitálu, nebo jste byl odepřen úvěr od banky nebo finanční instituce,
konfiguraci jednoho nebo více důvodů. Jste spíše jejich úvěrové řešení! já
jsem soukromý věřitel, úvěry pro podniky i jednotlivce
v nízké a dostupné úrokovou sazbou 3%.

Naléhavé reakce EMAIL US VIA: fredpetersonworldloan@yahoo.com

Já také bezpečnostní a non-Collateral Úvěry pro vaše podnikání spuštění.
Pokud máte zájem vyplňte formulář žádosti níže, takže
můžeme začít zpracovávat vaše výše úvěru.

APLIKACE:

Jméno: ___________________________
Příjmení: ____________________________
Věk: ________________________
Pohlaví: _______________________________
Rodinný stav: _______________________
Kontaktní adresa: ______________________
Město / PSČ: ________________________
Země: ______________________________
Datum narození: ________________________
Částka potřebná jako úvěr: ________________
Doba trvání úvěru: ________________________
Měsíční příjem: _________________________________
Povolání: ___________________________
Účel, pro úvěr: _____________________
Mobilní telefon: ________________________________

Zavázali jsme se na poskytování zákazníkům nejlepší možné služby, které vám pomohou s vaší půjčky. Ty budou považovány za to nejlepší z našich zdrojů, dokud vám vaše peníze převedeny na vás.
Jako uznání výše uvedených údajů Vám zašleme na úvěrové podmínky přistoupit k převodu úvěru.

Děkujeme za vaši přízeň a pochopení, jak jsme ochotni pomoci.

Pan Fred Peterson
26. 05. 2013 | 23:58

Richard Anderson napsal(a):

Edmonds úvěr Firma je společnost, která je zde, aby vám pomoci zastavit vaše finanční problémy. Dávám z úvěrů na nízkou úrokovou sazbou na finanční tělesně postižené, osoby, firmy, odvětví, firmy a lidé ve společnosti, a také sponzorovat vás unlish svůj talent a acheive vaše goals.We dát Výše příspěvku se pohybuje od £ 2,000.00 euro na £ 50,000,000.00 eur a re-lhůta splatnosti 1 rok až 30 let doby na 2% úrokem bez jakéhokoli zálohy.
Spokojenost zákazníka je náš PRIDE.To použít, kontaktujte mě e-mailem edmondsloanfirm1@gmail.com
08. 08. 2013 | 02:23

kivaloanservice@yahoo.com napsal(a):

Dobrý den,
Kiva si vás informovat, že nabízíme všechny druhy úvěrů, jako jsou půjčky konsolidaci dluhu, podnikatelské úvěry, soukromé půjčky, domů refinancování úvěrů, firemní půjčky, kancelářské půjčky, obchodní úvěr a ještě mnohem více na nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v případě zájmu kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na: kivaloanservice@yahoo.com

ÚVĚR PŘIHLÁŠKA

Jméno:
Příjmení:
Země:
stát:
adresa:
pohlaví:
Věk:
Muž nebo Žena:
Rodinný stav:
Povolání:
Měsíční příjem:
Půjčka Částka potřebná:
Částka slovy:
Doba trvání úvěru:
Účel úvěru:
Mobilní telefonní číslo:
Kancelář číslo:
Už jste platí do:

Napište nám: kivaloanservice@yahoo.com
díky
S pozdravem
Kiva.org
24. 06. 2014 | 06:46

SIR JAMES WILLIAMS napsal(a):

POTŘEBUJETE naléhavou úvěr?
* Velmi rychlé a naléhavé převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců poté, co jste získali peníze na váš bankovní účet
* Nízká úroková sazba 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) dobu trvání
* Flexibilní podmínky půjčky a měsíční splátka

kontaktujte legitimní a licencované úvěr společnosti authourised
aby se finanční pomoc do jiných zemí.
pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generální ředitel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDÝN
24. 10. 2014 | 22:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy