Úředníkům podle zásluh. Učitelům všem stejně málo?

04. 09. 2011 | 06:41
Přečteno 10131 krát
Mezi vyspělými zeměmi se Česká republika jeví jako benevolentní k úředníkům a strohá k učitelům.

Investice do kvality vzdělání se vyplatí

Investice do vzdělání mají u nás vysokou ekonomickou návratnost. Podle výpočtů OECD, zvýší středoškolské vzdělání příjem českého muže během jeho života v průměru o téměř 2 miliony korun, vysokoškolské o více než 5 milionů. Finanční hodnota vzdělání je na našem trhu práce vyšší než ve velké většině ostatních vyspělých zemích. Vzdělání navíc zvyšuje pravděpodobnost získání pracovního místa v České republice o 30 procent u abolventa střední školy a o 40 procent u absolventa vysoké školy. Analýzy současných mezinárodních trendů naznačují, že pokračující globalizace, rostoucí mezinárodní konkurence a další technologický pokrok budou ekonomickou návratnost investic do vzdělání nadále zvyšovat.

Hospodářský rozvoj je v nedávných letech spojen především s kvalitou vzdělání (měřenou například podle výsledků studentů v testech PISA a TIMSS, citovaných publikací a patentů) a ne s počty let strávených ve škole. Ve svých mezinárodních srovnáních to dokumentují například Hanushek and Wößmann.

Hlavní podmínkou jsou schopní a motivovaní učitelé

Pro kvalitu vzdělání je hlavním kritériem kvalita a úsilí učitelů. Porovnání zemí podle výsledků hodnocení PISA a TIMSS a výdajů na školství například ukazuje, že kvalita základního a středního školství přímo nesouvisí s výší celkových veřejných výdajů na školství.

Co mají země s nejlepšími výsledky školství společného je vysoký společenský status učitelů, který do pedagogického studia na vysokých školách a následně na pedagogickou dráhu přitahuje i ty nejschopnější uchazeče o studia a práci. Na toto téma tady pan Holub nedávno citoval výsledky studia společnosti McKinsey.

Kromě společenského statusu a schopností učitelů je pro kvalitu školství také podstatné jejich úsilí. Školství v Koreji a Finsku (které patří podle mezinárodních měřítek k nejkvalitnějším, s vysokou konkurencí o učitelská místa) nabízí mzdy, které jsou v průměru o něco nižší než v jiných profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Existuje v něm ale silný motivační systém, včetně tlaku rodičů a zvláště v případě Koreji také výrazné rozvrstvení finančního hodnocení učitelů podle zkušeností a výsledků.

Česká republika je mezi vyspělými zeměmi na opačných koncích spektra v odměňování učitelů a úředníků

Podle statistik OECD odměňuje Česká republika učitele s vysokoškolským vzděláním v porovnání se zaměstnanci v jiných oborech nejméně ze všech vyspělých zemích. Platová struktura učitelů v ČR navíc patří mezi vyspělými zeměmi k těm nejplošším, bez výrazného přihlédnutí k úsilí a úspěšnosti.

Na rozdíl od mezd učitelů, je ale odměňování podle zásluh v České republice velmi rozšířené na ministerstvech. Po Velké Británii a Švýcarsku se Česká republika řadí na 3. příčku mezi vyspělými zeměmi v míře uplatnění odměňování podle zásluh u ministerských úředníků.

Transparentnost a osobní zodpovědnost

Odměňování úředníků podle zásluh je naprosto v pořádku, pokud se odměny odvíjejí od skutečných výsledků a zásluh a jsou transparentní. Transparentností Česká republika zatím za vyspělými zeměmi pokulhávala (a do nedávného mezinárodního srovnání mezd úředníků OECD nemohla být zařazena pro nedostatek údajů). Na rozdíl od odměňování ale mají výsledky a zásluhy mnohem menší váhu v obsazování pozic na českých ministerstvech, menší než ve většině jiných vyspělých zemích.

Ke zlepšení školství i státní správy může přispět zavedení transparentního systému pro objektivní hodnocení výsledků a zásluh. Takový systém vyžaduje, aby byly předem stanoveny přesně definované a měřitelné cíle, a aby se odměny i pracovní zařazení odvíjely od prokazatelných a veřejně monitorovaných výsledků. Zavedení takového systému (a s ním související úpravy odměn a posílení osobní zodpovědnosti ve veřejném sektoru) by pak mohlo pomoci k získávání a motivování schopných úředníků i učitelů.
Odkazy: OECD (2011) Government at a Glance

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

To jste tomu dala,paní Brixi.Zdejší pracovití,úspěšní a bohatí vysokoškoláci od rána do večera tvrdí,že učitelé (učitelky) jsou líná,těžce přeplácená pakáž,která pracuje pár hodin týdně a v jednom kuse si užívá prázdnin nebo nějakého jiného volna.
04. 09. 2011 | 07:53

Pekař napsal(a):

Já sice nemám žádný odkaz na mezinárodní institut, ale jsem přesvědčen, že u nás jsou také velmi málo placení pekaři! Mělo by se to napravit už v zájmu celé společnosti. Neboť chléb dnes už je téměř jen podle názvu chlebem a téměř vše vyráběné průmyslově ve velkopekárnách je podvodné, náhražkové, chemické a tím i nezdravé. Dobře placený vyučený pekař pak jistě dokáže svou profesi vrátit ke kořenům přírodním od přírodně identických - což je slovní obrat na zblbnutí spotřebitelů.

Navíc pekařina je práce náramně těžká, protože je v hicu nesmírném, mnohohodinovém přesčasu, ba se na ni i umírá, nebo přinejmenším se získá časem tzv. sklářská slepota, která je od hicu z pecí. Jinak normální šedý zákal. I plotýnky a křečové žíly na nohou, alergie na všechny mouky a alergické astma, které končívalo dříve smrtí pekaře. Svalové revma je pak zcela normální u každého těžce fyzicky pracujícího. To je ona fantastická bolest svalů, když jsou chvíli v klidu. Klouby rukou i nohou pravidelně otékají a než stihnou splasknout, jsou oteklé od zátěže znovu. Žaludek časem nechce řádně pracovat, protože pekař na jídlo nemá dost času a jí při práci, která je přednější než jakákoliv chvilička odpočinku. Horko pekaře vysává od vody a on nestačí pít dost a tak celková únava časem ústí do žaludečních vředů, chronického bolení hlavy, potíží cévních, jaterních a ledvinových. Pitný režim je zaměstnavateli naprosto ignorovaný a pekaři k tomu do sebe lijí hekta kávy do roka, protože nejzdravější z nápojů pivo, je na indexu pro zaměstnané vzhledem k alkoholu. Alkohol po práci tak pekař pije značně a hltavě, protože je to pro něj úlevné až Rájně, z čehož blbne a nakonec pod blog píše zhola zbytečně svou námitku k navyšování platů učitelkám a jejich vyvyšování se nad ostatní a pracovité především.

Zvyšte platy!!! A to všem, kteří fakt makají, aby státní zaměstnanci neměli nouzi!
04. 09. 2011 | 08:07

Nuba napsal(a):

Tady se jasně ukazuje, jaké má ve skutečnosti tahle vláda priority. Vzdělaná společnost to není. Bohužel. Ukazuje se jasně krátkozrakost ba přímo omezenost tohohle z lidské hlouposti dopuštěného nahodilého vládního seskupení, na jehož angažmá bude většina společnosti ještě řadu let doplácet. A to jak poklesem své životní úrovně, tak hlavně investicí do budoucnosti, což vzdělání bezesporu je.

Ale na tom pánům velkomožným z vlády pramálo zaleží, po nich potopa.
04. 09. 2011 | 08:34

Aktiv napsal(a):

To je také mýtus o vzdělání, a vzdělávání, vždyť je stále zřejmé, a to nejen z politiky, že PRÁCE JE ZÍSKÁVÁNA JEN A POUZE PROTEKCÍ!
Stačí zjistit jen rodinné vazby tu a jinde!A mnohdy svou práci vykonávají naprosti diletanti, viz. současná a minulá politická reprezentace!
Když jsem viděl Nečasova nového úředníka přes zahraniční politiku, lepšího robota naše politická scéna vyhrabat ani nemohla, a zcela odpovídá obrázku zvrhlosti našich politických špiček!
Zdá se, že lpět na dávno splasklých bublinách je k ničemu. Vzdělání a tituly, hlavně získané lacinnými cestami jen slouží k zahájení zlodějské aktivity na prestižných postech, a k oblbování veřejnosti.
Podobných situací jsme už zažili hodně, viz. Klaus, a jaká je z toho katastrofa, a navíc toto trauma pokračuje i nadále!
Lidi je především potřeba vybírat podle morálního profilu, ten odbornej se dá vždycky nějak dohnat!
Morální profit politiků je nám všem známý, a díky své odbornosti vycucávají nás všechny!
04. 09. 2011 | 08:35

Béda napsal(a):

1) nechápu proč je ČR porovnávána, resp. zahrnuta mezi rozvinuté země.

2) nechápu, na základě čeho jsou odvozeny závěry v oblasti odměňování úředníků, (jejich motivačních faktorech) když doteď je prakticky nemůžné vyrazit z ministerstev údaje o odměňování.

3) transparentní odměňování podle kritérií - u učitelů si dokážu představit podle množství a úspěšnosti žáků (studentů) ve SVOČ, vědomostních soutěžích, úspěchy v soutěži Česká hlava i v mezinárodních soutěžích mladých vědců...) a pod. (méně u maturit, protože zde může docházet k prosakování maturitních otázek (témat). U úředníků by muselo dojít k povinnému zveřejnění údajů na portálech ministerstev - včetně odůvodnění proč kupř. náměstek ministra dostal statisícové odměny.
04. 09. 2011 | 08:38

Bunny napsal(a):

to pekař:
Pekaře máme doma do zásuvky. Peče z daleko kvalitnějších přísad bez produktů chemického průmyslu, nefuní při tom na blogu a blbě nekecá. O studijním potenciálu absolventů tohoto oboru mám poměrně solidní přehled, ale ty žádný pekař nejsi - jen zde parazituješ na jejich fyzicky náročné práci. Rada na závěr: pij nealkoholické pivo, pak nebudeš psát hlouposti.
04. 09. 2011 | 08:38

Petr napsal(a):

Učitelům přidat? Ano! Ale těm kvalitním, kteří si umějí udržet pořádek a kázeň ve třídě. A ne uťápkánkům, co umí psát jen poznámky. Takovej Igor Hnízdo by byl příkladem. I pod takovými jsem vyrostl, a celý život chodím do práce, nekradu a nefetuju. ám jen smůlu, že ze svých daníplatím desetisíce kurátorů, speciálních psycologů a pedagogů, koordinátorů.
04. 09. 2011 | 09:00

neo napsal(a):

To jste tomu dala! Vlastně jste napsala, že čím více na sobě pracujete a vzděláváte se, tak tím máte lepší podmínky na trhu práce a více vyděláváte. Tím jste popřela veškeré mantry levičáků o tom, že vzdělání nerozhoduje, že rozhodují jen známosti a že nejvzdělanější jsou právě ti chudáci levičáci co jsou ošklivým kapitalismem nuceni dělat za minimální mzdu.
04. 09. 2011 | 09:01

Skogen napsal(a):

Přečtěte si Šteffla, po pár jeho článcích pochopíte, kam míří další reformátor.

Zrušení povinné školní docházky, zavedení některé formy domácí výuky a zřejmě zavedení testovacích sad společnosti Scio pro ověření minimální úrovně vzdělání samoukú. Montovny moc nepotřebují (podle Michla je tragédií, že cena práce v ČR je pořád nad úrovní Filipín). MŠMT (v podání minimálního neoliberálního státu) ušetří, Scio s cenou testu pár tisíc per capito značně vydělá. Co je komu do obrazu společnosti.

Jde jen o můj výklad Štefflových vstupů na základě indicí, ale jako jediný na mě působí logicky. V kontextu neoliberální vlády se obávám, že MŠMT by nebylo proti a ČR jde proti všemu a proti všem zcela vědomě.
04. 09. 2011 | 09:15

Kamil napsal(a):

to autorka: Madam, Vy žijete kde??? Bylajste někdy v nějakémmalém městě na Moravě či na vysočině? Vaše poznámka mě tedy nerozesmála, i když k smích je. Cituji: " Vzdělání navíc zvyšuje pravděpodobnost získání pracovního místa v České republice o 10 procent u abolventa střední školy a o 40 procent u absolventa vysoké školy." Mohu Vás ubezpečit, že třeba v jednom městěčku na Šumperksu, kde fungují 2 velké firmy s cizím kapitálem, je stejné procento VŠ v kancelářích a stejné procento VŠ jako uklízeči, neb nemohou najít práci právě proto, že na adekvátních místech sedí kamarádi a rodinní příslušníci vedení BEZ VŠ vzdělání již 20 let!! A lidé se SŠ? Ti výkonní jsou na ÚP nebo dojíždějí více jak 50 km do práce a ti, kteří majísty správné styky, často i bez maturity, zase zaujímají místa na středních kádrových pozicích ve zmíněných firmách. Jakási čistka by jistě napomohla jak zaměstnanosti tak výkonnosti firmy, alespoň té jediné, aby nebyla v červených číslech. Je to firma, která má německý kapitál, ale české vedení a podle toho to tak vypadá. O školství ani nemluvím. jedna hysterka vedle druhé, ALE má VŠ. Jsou i SŠ, kteří by rádi učili, např. cizí jazyky, ale to víte, jak nemáte tlačenku,nezachrání vás ani 5 titulů. Pěkný den a sundejte si ty růžové brýle.
04. 09. 2011 | 09:23

ijn napsal(a):

Brzy se ten chlív srovná III.WW a pak vítěz nastolí jasný řád a pořádek viz.:www. zvedavec.org
04. 09. 2011 | 09:24

Béda napsal(a):

neo,

jak to jde proti principům levičáků? Pokud vím, pod vedením pravičáků má školství setrvale sestupnou tendenci. Některé tituly se dokonce pořizují za tržní ceny na turbofakultách a pofiderních "vyšších učňovských" (liberálních a jiných)institutech, které jsou líhní známostí a karierních postupů.
04. 09. 2011 | 09:26

neo napsal(a):

a už je to tady. Jako bych to neříkal... Kamil a jeho mantra.
04. 09. 2011 | 09:27

Honza napsal(a):

to Pekař: KOnečně slovo do pranice. Pane, naprosto s Vámi sohlasím. Už je načase vyhnat Nečase. Pocitví lidé chtějí návrta k poctivé práci, poctivým produktům a hlavně ZAPLACENÍ SVÉ PRÁCE. Nechceme živit státní sebranku. Každá práce, která se dělá poctiv a je jedno, zda pochází od vyučeného, SŠ, či VŠ by konečně měla být řádně zaplacena!!!! Bez líného a úplatného úředníka se obejdeme, bez poctivého chleba ne.
04. 09. 2011 | 09:28

Béda napsal(a):

Jinak: rozhodující dle mého není papír ale to co má člověk v hlavě - nápady, invence, schopnost je aplikovat, využít, dovést v praxi. Někdy zdravý selský rozum je víc než pět vysokých škol.
04. 09. 2011 | 09:29

neo napsal(a):

Bedřichu, nauč se číst. Napsal jsem to myslim dost konkrétně. Vzápětí můj názor podpořil svým výstupem Kamil... co chceč víc?
04. 09. 2011 | 09:29

Kamil napsal(a):

Čau neo. A ty jsi vodkaď? Co jsem si všimnul, točíš se vždy tam, kam vítr. nejsi ty překabátěný nečas, :-) Hezký den a nerozčiluj se.
04. 09. 2011 | 09:31

neo napsal(a):

Honzo, mám dotaz. Když odejde Nečas, máte pocit, že se situace onoho pekaře vylepší? A jak na tom byl ten pekař před Nečasem?
04. 09. 2011 | 09:31

neo napsal(a):

Kamil:

Nikam se netočím, jsem v názorech velmi konzistetní. A Nečas tedy opravdu nejsem.

Ty jsi důkaz toho, že jsem měl pravdu. Levičák neuznává statistiky, neuznává vzdělání, neuznává schopnosti jednotlivce...

za vším vidí protekci a smůličku či štěstíčko.
04. 09. 2011 | 09:34

gaia napsal(a):

neo

vypadni, nebo se zas debata zvrhne jen v osočování, co je víc , zda pravičá nebo levičák. A o tom to ale není.
04. 09. 2011 | 09:51

kritik napsal(a):

Úředníci musí mít víc. Všichni jsme chodili do škol. Ti hloupější tam zůstali a opakují to, co se tam předtím naučili.
Ti schopnější šli na úřady a vymýšlí zcela nové, dosud nevídané, věci. Díky nim se tedy máme pořád lépe.
04. 09. 2011 | 09:51

Fialenka napsal(a):

Při mezinárodním srovnávání se vždycky ukáže, že je co zlepšovat. Tady je průměrná roční mzda v paritě kupní síly (v $) v roce 2010.

Norsko 52 694
Lucembursko 52 321
Nizozemí 51 336
Velká Británie 51 018
Německo 47 882
Švýcarsko 46 319
Rakousko 44 881
Korea 44 860
Dánsko 44 439
Belgie 43 557
Austrálie 43 284
Irsko 42 461
Japonsko 42 327
USA 39 923
Finsko 39 582
Švédsko 38 161
Kanada 36 556
Francie 36 068
Řecko 33 994
Španělsko 31 856
Island 31 427
Itálie 30 808
Nový Zéland 30 125
Portugalsko 24 921
Turecko 19 073
Česko 19 061
Maďarsko 18 285
Polsko 17 983
Slovensko 16 228
Mexiko 10 166

To je jen kupní síla, tedy poměr příjmu a cen. Pak jsou i srovnání v jiných věcech. OECD a časopis The Economist srovnává například 1. účast obyvatel na politickém rozhodování 2. zdraví 3. délka života 4. štěstí (upozornění: k lidskému štěstí patří i poznání) 5. znalost toho, že si člověk může vybrat jak žít a možnost to tak udělat.
Pořadí ČR ve všech těchto věcech je podobné jako v té kupní síle.
04. 09. 2011 | 09:55

neo napsal(a):

gaia:
jistě, ten, kdo má odlišný názor než někteří diskutující, musí vypadnout, že?
Máte smůlu gaio, žijeme naštěstí v demokratické a svobodné zemi a můžeme své názory svobodně vyjadřovat.

A to, že souhlasím s paní Brixi , není vůbec nic divného.
04. 09. 2011 | 09:56

Aktiv napsal(a):

Neo,
v tom případě v České politice jsou všichni jasní levičáci!
Zase ta pravolevá ideologičnost, ani jedni z obou periférií politiky, nedokázali nic zodpovědného, jinak bychom zde jednali v duchu blaha, že politika, hospodářství, ekonomika, školství, zdravotnictví funguje ku prospěchu všem!
Bohužel všichni vidíme, že to ve skutečnosti nefunguje, a nikdy fungovat nebude, snad až po III.WW jak někdo zde podpotknul:-)

Pro pani Brixi, platy politiků nesmějí být stejné jako v zahraničí, snad jedině tehdy, až platy nízkopříjmových budou ve svých 2000 Eu totožné s těmi platy zahraničních nízkopříjmových.

Není správné, aby úředníci a politici měli platy totožné ze zahraničím, když ekonomika a hospodářství neumožňuje mít u nízkopříjmových stejné platové podmínky jako v zahraničí!
Přímá úměra musí existovat, ané ji opomíjet, navíc politici a úředníci nedosahují úrovně sebereflexe, jako u těch zahraničních!

Kdo z dnešních politiků, včetně Klause vidí své chyby , které stojí za dnešním marasmem České politiky, nikdo, protože se všichni účastnili polistopadového podvodu století!!!!
S jasným cílem, přiživit se a okrást občany ČR!
04. 09. 2011 | 09:56

gaia napsal(a):

neo

v každém případě s těmi levičáky jste již trapný a zbytečně s nimi zaplevelujete dislkusi
04. 09. 2011 | 10:00

Občan napsal(a):

Paní Brixi,

JAK ti šílenci z OECD přišli na své nesmyslné výpočty?
Úředník se SŠ vzděláním si vydělá po 25ti letech praxe MAXIMÁLNÉ 18 000.- Kč HRUBÉHO. VŠ specialista má určitou šanci, že se v některých případech propracuje i ke 30 000.- Kč.
Řadový SŠ účetní nebo logistik si v privátu po 10ti letech praxe přijde na nějakých 20 000.- Kč.

Místo OECD nesmyslů by stačilo podívat se do platových tabulek pro veřejnou sféru nebo se ZEPTAT SŠ a VŠ, kolik si SKUTEČNĚ vydělávají.
Mimochodem - mezi absolventy SŠ a VŠ je 19% nezaměstnanost a situace se spíše zhoršuje. Dnes už tihle nešťastníci jsou vděčni i za zcela nekvalifikované práce s příjmem kolem 10 000.- Kč HRUBÉHO.

Tak JAK tedy OECD dospěla ke svým blábolům?

Odstavec "Česká republika je mezi vyspělými zeměmi na opačných koncích spektra v odměňování učitelů a úředníků" už je opravdu čistá fantasy.
Nedávno totiž Aktualne.cz zveřejnilo srovnávací článek o platech ve veřejné sféře v ČR a v ZÁPADNÍCH evropských zemích. ČR je na tom jednoznačně nejhůř jak co do početního zabezpečení VS, tak co do odměňování. Mrkněte se na něj a PAK teprve pište blogy.

Co se školství týče - ano, za námi už je jen Balkán. Jak co do platů, tak co do zázemí. Ale nebyli jste to náhodou právě vy, analytici a poradci, kdo nám neustále doporučoval všechno veřejné a sociální zprivatizovat nebo zrušit?

Běžte se raději zase věnovat prodeji nemovitostí v Kalifornii...
04. 09. 2011 | 10:02

neo napsal(a):

Aktiv:

nezmi
ňoval jsem politiky a ani je neměl na mysli.

Politik je jiný než ostatní lidé.POlitika je totiž nechutné svinstvo se svými vlastními zákonitostmi. Každého pohltí a udělá z něj bezcharakterního člověka. Není pak mezi nimi rozdíl. POdle mé teorie, dokáže politika udělat banditu i z Old Shutterhanda. A Vinnetou by byl jeho náměstek.
04. 09. 2011 | 10:04

neo napsal(a):

gaia, napsal jsem jen pravdu a Kamil ji vzápětí potvrdil.
04. 09. 2011 | 10:05

Kamil napsal(a):

to neo:schopnosti jednotlivce právě UZNÁVÁM. Neuznávám tlačenky. Nauč se číst. Zlost ti zaslepila hledí. Jdu vařit, to mě baví. ne se s těbouhandrkovat. Mimochodem nejsem ani levičák ani pravičák, ani komouš, ani nazi... Nikdy jsem nevyznával nějaké strany. Posuzuji vždy jen člověka od člověka a je mi jedno, za jakou stranu kope. proto i klidně v noci spím :-)
U tebe je vidět, že jsi zahleděný jen jedním směrem - kopat do všech, co mají jiný názor než ty. Mimochodem - na mé otázky jsi neodpověděl. pa brouku.
04. 09. 2011 | 10:06

neo napsal(a):

Občan:

Vám vřele doporučuji http://www.platy-mzdy.cz/
04. 09. 2011 | 10:08

neo napsal(a):

Kamil:

na jaké otázky? Položil jsi jednu a na tu ti rád odpovím. žiji na malém městě v kraji doktora Ratha.

Kdybys uznával schopnosti jednotlivce, nemohl bys nikdy napsat nesmysl o tom, že za vše může protekce.

Nejsi schopen uznat to, že se na ta místa dostali lidé vlastními schopnostmi a raději to svedeš na protekci. Proto se domnívám, že neuznáváš schopnosti jednotlivce.
04. 09. 2011 | 10:13

gaia napsal(a):

neo

pravdu, to myslíte ten blábol z 9:01?
04. 09. 2011 | 10:14

stále rebel napsal(a):

Když se podíváme na roční mzdy od Fialenky, tak zjistíme, že jsme všichni nekvalifikovaní.

Německo 47 882
Rakousko 44 881
Česko 19 061

Pro neo.
Cituji tě:
„že čím více na sobě pracujete a vzděláváte se, tak tím máte lepší podmínky na trhu práce a více vyděláváte. Tím jste popřela veškeré mantry levičáků o tom, že vzdělání nerozhoduje“

Autorka žádné mantry levičáků nepopřela (možná tvoje mantry), ty jsi zase ukázal, že jsi hloupý a sotva vzdělatelný. Bezduchý kolovrátek, jehož obzory lze rozšířit novou „básničkou“ nebo ideologií nic více.
04. 09. 2011 | 10:14

Béda napsal(a):

neo,

nevíte proč musel čistič Pospíšil na Plzeňskou líheň karierních úředníků modré krve?

Nevíte, kdo má lví podíl na tom, že ve srovnávacích studiích jde úroveň českého školství setrvale dolů? Do školství vsttoupila neviditelná ruka trhu - nemělo by to být naopak?
04. 09. 2011 | 10:20

neo napsal(a):

stále rebel:

oh tak to pardon, omlouvám se, že jsem označil mantrou levičáků , že vzdělání je k ničemu a že se všichni dostávaj k slušné práci jen protekcí.

Jenže jaksi mě k tomu nutí okolnosti a především zdejší diskuse :

cituji:

Aktiv napsal(a):
To je také mýtus o vzdělání, a vzdělávání, vždyť je stále zřejmé, a to nejen z politiky, že PRÁCE JE ZÍSKÁVÁNA JEN A POUZE PROTEKCÍ!
Lidi je především potřeba vybírat podle morálního profilu, ten odbornej se dá vždycky nějak dohnat!

Kamil napsal(a):
to autorka: Madam, Vy žijete kde??? Bylajste někdy v nějakémmalém městě na Moravě či na vysočině? Vaše poznámka mě tedy nerozesmála, i když k smích je. Cituji: " Vzdělání navíc zvyšuje pravděpodobnost získání pracovního místa v České republice o 10 procent u abolventa střední školy a o 40 procent u absolventa vysoké školy." Mohu Vás ubezpečit, že třeba v jednom městěčku na Šumperksu, kde fungují 2 velké firmy s cizím kapitálem, je stejné procento VŠ v kancelářích a stejné procento VŠ jako uklízeči, neb nemohou najít práci právě proto, že na adekvátních místech sedí kamarádi a rodinní příslušníci vedení BEZ VŠ vzdělání již 20 let!!
04. 09. 2011 | 10:20

Aktiv napsal(a):

Neo,
já jen reagoval, že jste vyjevil jen levičák je schopen níčemností. Myslím si, že níčemností špíny v politice se dopuštějí, a souhlasím s váma všichni.
Např. DALÍK a Topolánek JSOU ASI LEVIČÁCI, KLAUS JE LEVIČÁK, protože se dopuštějí korupce a prospěchářství. Omyl, to je jejich hra, abyste pravičáky považoval za elitu, a ostatní za jelita. TATO HRA SE SNAŽÍ OBALAMUTIT OBYČEJNÉ OBČANY, ABY SI VŠICHNI MYSLELI, že VOLÍ VŽDY TY SPRÁVNÉ(Pravičáky nebo levičáky), v obou případech si musí uvědomit, že volí pořád ty samé. Protože na obou stranách je jedna strana, ZLODĚJSKÁ, ta směle využívá pravolevého pozadí!

JE TO NEJVĚTŠÍ PODVOD SVĚTA, PRAVOLEVÉ ROZDĚLENÍ!
Proto politika nemůže být uspěšná, nemá na čem stavět, STAVĚT MŮŽE NA MNOHA BILIÓNECH ZTRÁT. To by si voliči měli konečně uvědomit! Vždyt ani podnikatelé nechtějí investovat do našeho státu, protože vědí, že ti nahoře jejich dobře míněné investice rozkradou, že CELÝ STÁT DÍKY KORUPČNÍM POLITIKŮM JE JEDNA VELKÁ ČERNÁ DÍRA!!!!

Dnes byste těžko dal peníze na Národní divadlo, to by určitě řada politiků ztopila.....

MUSÍME BOJKOTOVAT ČESKOU POLITIKU, CELÝ SYSTÉM, PŘESTAT VOLIT, A NASTAVIT JINÉ PRINCIPY, A VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU TAM DNES VYHODIT NA DLAŽBU!
04. 09. 2011 | 10:20

Občan napsal(a):

To Neo:

Opět jste pobavil.
Nástupní plat knihovníka či archiváře s úplným VŠ vzděláním je 10 600.- - 13 000.- Kč.
VŠ vzdělaný sociální kurátor má nástupák 11 500.- Kč.
Vyšší soudní úředník s úplným VŠ vzděláním a zkouškou má nástupák 13 000.- - 16 000.- Kč.
Učitelka MŠ s úplným VŠ vzděláním 13 000 - 17 000.- Kč.

Občas to chce fakta a ne jen bludy.
04. 09. 2011 | 10:22

neo napsal(a):

Bedříšku, neměň téma jo? Plzeňská práva jsou zvláštní případ a nemají nic společného s pravým vzděláním a tím o čem se zde bavíme. Vždycky se najde někdo, kdo bude podvádět, ale nelze to v žádném případě aplikovat jako většinovou teorii.
04. 09. 2011 | 10:23

neo napsal(a):

Občan:

no, jo, já vím, že lidé jako Vy neuznávají fakta a fakta považují za bludy.

1) nástupní plat je jiný než plat s praxí 10 let ( pokud vim, já reagoval na bláboly o 20ti letých praxích a když vám dámn zdroj na platy a mzdy v různých oborech a především regionech, tak vy přijdete s nástupními plyty, ubohé)

2) ve svém geniálním přehledu nástupních platů, neuvádíte lokalitu.

vážně si zadejte do té kalkulačky region a povolání a uvidíte. Realitě to odpovídá.
04. 09. 2011 | 10:28

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Když někdo napíše, že vzdělání nerozhoduje, že rozhodují známosti, tak tím jistě nemyslí, že to tak funguje ve všech případech, ale že to tak funguje více, než by mělo.
04. 09. 2011 | 10:30

neo napsal(a):

stále rebel:

aha, tak to jo... víte rebeli, je to srandovní.

Najednou to nemyslí tak, že by to tak fungovalo všude... víte ani ta data OECD nevypovídají o všech případech. V tom je statistika kouzelná, všechno bere z průměrů.

Takže když se napíše, že vzdělání zvyšuje šanci na lépe placenou práci o tolik a tolik procent, tak to neznamená, že by se někde nemohli uplatnit protekční přístupy. A naopak, když se někdo dostane ke slušné pozici protekcí, tak to neznamená, že by to tak fungovalo všude.

No, tak snad se alespoň jednou na něčem shodnem.
Nicméně mně nepřesvědčíš, že ty citace výše nebyly myšleny obecně se zacílením na většinu případů.
04. 09. 2011 | 10:37

učitel napsal(a):

ve státním mají učitelé plus mínus
20 000 - 24 000 hrubého od začátku do konce kariéry

jaké jsou platy ostatních VŠ během kariery.....

těžce demotivující systém. Řešení je odejít a nebo nebrečet.

Proč srovnáváte pekaře a učitele? přeji pekaři velký plat, ale nechápu, jak to rozumný člověk může srovnávat.
Ani se nedívím, že společnost u nás učitelům nepřeje, je připrcatělá, šíleně. Na tom žádná diskuse nic nezmění.
Osobně obdivuju lidi, co dokáží produkovat zboží, něco umí, dokáží vydělat. Nechápu ale, proč společnost nechce schopné učitele za rozumný peníz.

Ano rozpočet. Jenže to je pořád dokola, pořád. Tak si taky uberte na uroven učitelů a zbytek dejte do rozpočtu. Jenže to by nebylo tržní. Aha. A tohle tržní je? Mít dvacet let takovýto systém?

Když učitel bude dělat od rána do večera, tak dostane to samý, co učitel, co dělá od rána do oběda. Třeba i ten druhý bude lepší než ten první, není to vždy o počtu hodin. Třeba ale bude lepší ten první.

Chceme tedy schopné učitele?
Odpověd: Ano, ale dejme stejně pekařům i prodavačkám...
Jenže pekař a prodavačka jsou v soukromém...
Tak at stát funguje jako firma. At utrati jen to , co si vydela.
Ale kdyz stat zvýší daně, tak se nám to líbit nebude, protože by to polozilo firmy, ktere vlastne davaji penize do rozpoctu a kdo by pak ten rozpocet tvoril. statní?
tak to nechame jak to je, ucitelum dvacet az dvacetctyri a budeme doufat, ze budou schopni.
A tak porad dokola. Zustat a nebrecet nebo odejit. Souhlasim. Současným ucitelum (netvrdim,ze to je nejschopnejsi mozna skupina) by stacilo malé navýšení (pár tisíc), samozrejme by se nekde museli vzit a pridat nechteji jen ucitele.. Ale myslim, ze tohle hodne lidi ve spolecnosti nechce (nevim, jestli vetsina nebo ne.) Proc ne? Mozna je ucitelu hodne a proto porad se daji najit i ti schopni, co jim mensi plat nevadi. A kdyby uz se razantneji pridalo, byli by ucitele na titulnich strankach novin a hodne lidi by to závistí neuneslo.
Nevím proč, ale je to tak.
04. 09. 2011 | 10:41

neo napsal(a):

Občan:

knihovník , archivář, evidenční pracovník.

muž, 40-49 let

Jihomoravský kraj

Průměrná hrubá mzda: 27 677,- (medián: 24 541,-)
04. 09. 2011 | 10:41

Občan napsal(a):

To Neo:

No, tak rozdíl je nevelký - maximálně dva, tři litry od těch nástupáků. Docela smutné, po dvaceti letech praxe.
04. 09. 2011 | 10:42

Béda napsal(a):

Neo,

já to tedy nechápu. Hlava mi nebere, že sponzoři sponzorují školy jak diví a celková úroveň školství jde podle mezinárodních srovnání dolů. Pakliže je to chybou ministerského úředníka, pak je otázka, jestli to úředníci za totáče vybíráni podle stranického klíče nedělali náhodou lépe? I když se najdou občas výjimky - třeba PORG, který se holedbá úspěchem v maturitách (no neberte takové vítězství za ty prachy! - asi mají učitelé něco navrch a třeba taky předstih v přístupu k maturitním otázkám. Za peníze jak se říká dům v Praze.). O pronikavých prvenstvích PORG třeba ve SVOČ jsem zatím neslyšel. PORG mi v něčem připomíná AK Slušovice - nevíte náhodou v čem?

PS: nechybí náhodou ve školství koncepce - vize, pevné os¨novy a srovnávací kritéria vylučující možnost koruoce při soutěži a vyhodnocování? (zdravím p. Šteffla) A samozřejmě taky státní systémová podpora.
04. 09. 2011 | 10:42

Drzá zrzka napsal(a):

Vzdělání není jen o tom mít "papír", ale i o tom, jak člověk dokáže nabyté vědomosti předávat dál.
Celoživotně se musí díky objemu poznatků vědeckotechnické revoluce vzdělávat každý, ať už pracuje jako pekař, holič, zemědělec, lesník, hasič, účetní, zdravotní sestra, lékař...
Ze škol se v mnohých případech stalo odkládací místo dětí, kde je možná něco naučí. A když nenaučí (přehnané ambice rodičů vůči svým potomkům) zaplatíme za maturitní vysvědčení, za diplom, se kterým budeme mít možnost lepšího uplatnění, ale bez potenciálu v hlavě a praxe budou naše rozhodnutí nekompetentní.
04. 09. 2011 | 10:43

neo napsal(a):

Pohlaví: Muž
Věk: 40 - 49 let

Pedagogičtí pracovníci

Jihomoravský kraj

Průměrná hrubá mzda: 35 434,- (medián: 28 221,-)
04. 09. 2011 | 10:43

gaia napsal(a):

neměl by se plat uvádět bez rozdílu pohlaví? Nebo snad chcete říci, že ženy mají méně?
04. 09. 2011 | 10:49

Béda napsal(a):

Neo,

vysokoškolští pedagogové ten průměr asi krapítek zvyšují. Asi to budě podobné jako s tou průměrnou mzdou a podílem těch, co na ni dosáhnou.

PS: ne všichni ovšem studují VŠ. Takže celkový průměr výrazně zvyšuje méně početná skupina. (Je to jak s tím kuřetem, které snědli tři - dva třetinu a ten třetí sám dvě třetiny. V průměru každý snědl třetinu, že...?)
04. 09. 2011 | 10:52

neo napsal(a):

Gaia:

ano, mají méně a někdy o dost. Záleží ale na jiných paramentrech, jako je velikost firmy, celkové zázemí, region, typ práce.,...

http://www.platy-mzdy.cz/

tam uvidíte sama
04. 09. 2011 | 10:53

Občan napsal(a):

To Neo:

Nic takového tam není. Buď je tam odborný archivář (průměr k danému věku a praxi 21 272.- Kč v privátu a 18 000.- kč ve veřejné sféře), nebo odborný pracovník knih.oven (průměr k danému věku 20 657.- Kč).
Řadové knih.ovníky a archiváře to vůbec neobsahuje, stejně jako to nezná učitelky MŠ.
Takže taková hračička dost k ničemu.
04. 09. 2011 | 10:53

Občan napsal(a):

Jéé, ono nejde napsat vcelku slovo knih.ovna nebo knih.ovník :o)))
04. 09. 2011 | 10:54

Občan napsal(a):

Tak ty učitele, co mají 35 000.- Kč/měsíčně+ bych chtěl někdy potkat :o)))))
To je zatím nejlepší fór dneška.
04. 09. 2011 | 10:56

občanka napsal(a):

Co podrazilo školství?
Nehledejme příčiny v nedostatku peněz, odměňování učitelů a v hodnotících kritériích.
Žáci bez patřičných znalostí se mohou dostat na jakou školu chtějí. Mohou si dokonce koupit tituly na tzv. Vysokých školách, to je důvod. Přílišné množství soukromých škol.
Vzdělanost učitelů a vychovatelů je také na velmi nízké úrovni.
Srovnání učitele v ČR a na západ od nás , je pro nás velmi nepříznivé. Učitel tam je hodnocen za to, co žáci skutečně umí a jak jsou vychovaní. Má nesrovnatelně víc hodin a víc žáků.
Celospolečensky u nás nejsou vědomosti chápány jako důležité.
Stále je v myslích upřednostňována praxe. Ve školách stále učí bývalí komunisté s vyplajchovanými mozky. Jakou mohou mít tito učitelé převážně bez kvalifikace autoritu u rodičů. Ve školství je vysoké procento nekvalifikovaných učitelů. Není možné, aby tito dostávali stejné peníze jako kvalifikovaní. Učitelé již ze sebe nevydávají tolik, jako učitelé před 50 ti lety. Rozvrhy se sestavují tak, aby učitelé měli co nejvíce osobního volna. Žijí ve skleníkovém prostředí, nevědí jak náročná je práce na úřadech, kde pracují také vysokoškoláci , kteří namají navíc peníze za každou suplovanou hodinu, za vedení knihovny, za správu kabinetu atd. Učitelé na západ od nás pracují mnohem tvrději, jsou zvyklí spolupracovat s rodiči. Mají zodpovědnost za každého žáka. S článkem nemohu souhlasit. Náročnost studia na pedagogických fakultách se nedá srovnávat se studiem třeba na technikách nebo medicíně. Učitelé odpuste mě tento názor. také nesouhlasím s tím, že učitelé mají titul Mgr. jako absolventi právnická¨ých fakult. I vy jste chodili do školy a tak jistě víte, že nejvíce jste se naučili sami nebo za přispění rodičů. Mnohde školy deformují charaktery žáků. Učitelé si posílají žáky pro alkohol, cigarety apod. Nejsou prý ojedinělé případy, kdy si nevšímají, že žáci o přestávkách kouří marjánku.
Studenti byli nedokonale připraveni k maturitám. Aby si učitelé udrželi své fleky i při nedostatku žáků, vymýšlejí se nové atraktivní obory s maturitou, které nemají vůbec žádný význam, děti nenajdou uplatnění. Je třeba podporovat tradiční školy, Zvýšit povinný počet hodin týdně a počet žáků ve třídě, tím dostanou učitelé i kuchařky více peněz. Je nezbytné zavést ve školách metodiky , kteří budou kontrolovat průběžně práci učitelů, jejich přípravu na vyučovací hodiny i jejich zájem o vlastní život v rodinách. Jinak by se nemohlo stát, že dítěti doma dávají připínačky do bot a nikdo s tím nic nedělá. Nevšímavost učitelů, přenášení jejich vlastních povinností na bedra žáků. Různé šikanözní způsoby hodnocení, to je také škola současnosti. Učitel, který má 8 dětí ve třídě nemůže očekávat stejný příjem ,, jako má učitel 30 žáků. Dnes je vidět v záběrech do školních tříd, že jsou tam spíše malé skupinky, to je potom hračka učit 24 hodin týdně. A opravdu se spoustou volna v průběhu roku. Sáhněte si, tzv, pedagogové" do svědomí a jděte všichni pracovat na úřady. Nemáte ani představu o náročnosti tamní práce a hlavně o důsledcích chybného rozhodnutí.
04. 09. 2011 | 11:00

učitel napsal(a):

to Gaia
ve školství mají stejně, v soukromém asi převážně méně.
04. 09. 2011 | 11:00

neo napsal(a):

Občan.

budou pod ostatními pedagogickými pracovníky.

A řadové knihovníky to obsahuje, záleží taky jaký kraj si zvolíš.
04. 09. 2011 | 11:00

učitel napsal(a):

to Gaia
ve školství mají stejně, v soukromém asi převážně méně.
04. 09. 2011 | 11:01

neo napsal(a):

Béda,

jistě, proto taky náš milý Občan baží po učiteli s platem 35 000. On totiž vůbec nevnímá, že jsou tu i ředitelé škol, zástupci a učitelé na VŠ.

Medián je o 7200 nižší u toho učitele.

Občane, já jsem uvedl jen statistiku. Až ti dojde, že se nejedná o plat tvýho souseda učitele v Kotěhůlkách, ale že jde o průměr a medián regionu, tak pak se ozvi.
04. 09. 2011 | 11:05

mb napsal(a):

hele neo na zakladkach bude ten vas prumer vice nez o deset tisíc níže ... takze bych rekl ze to vase cislo je dost manipulativní ... ale to je jedno ... česká společnost prostě ocenit kvalitního učitele na zš nechce a nikdy nechtěla ... a proč by taky měla chtít, žejo ... takže vo co go ...
04. 09. 2011 | 11:13

stále rebel napsal(a):

Struktura mezd zaměstnanců v roce 2010
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3109-11

Vzdělávání rok 2010, průměr 24 765
Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle odvětví
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/95002DE303/$File/w310911A12.pdf
04. 09. 2011 | 11:43

neo napsal(a):

mb:
1) není to můj průměr.
2) je logické, že učitel na ZŠ má jiný příjem než učitel na SŠ a VŠ.
3) taky záleží na délce praxe.
04. 09. 2011 | 11:45

šlapka napsal(a):

Výsledkem práce učitelů jsou mj. ti, kteří jsou viněni z neutěšeného stavu za jejich platy.
O úřednících pak nemá cenu se vůbec bavit. Před neděním obědem.
Vzhledem k tomu, že i výhledy v tomto směru jsou velmi tristní - navrhovala bych zmrazení platů. /netýká se to samozřejmě Porgu a podobných zařízení - tam ať si dělají co chtějí - školy a hlavy na to mají..../

Anebo co vlastně ?
Vy si myslíte, že se něco změní - pokud budou mít učitelé a úředníci minimální mzdu 50 tisíc netto ?
Jo - v prvém případě se zvýší jejich bohorovnost při šíření žbleptovitostí , v druhém případě žoviálnost při vysvětlování, proč něco nejde.

/jde zobecnění, tak aby se podpořila emotivnost a tím i účinek výroků - věcně ani systematicky není správné - ale ti, kterých se to netýká, jistě vědí vo co gou - kdo má máslo na hlavě...všechny ty přihlouplé tetky a strejcové - všichni ti nic nepřinášející soumaři i lenochodi.../

Anebo už jsme dozráli do bodu, kdy se učitel nebude bát hodnocení ze strany rodičů a žáků a kdy žáci a jejich rodiče umí přemýšlet ? A podle toho se pak bude odvíjet konstrukce i těch platů ?
Já myslím že ne .
Bude to pořád o plošném tlaku - o plošném tlaku, strachu, vášních, slepotě...

občanka
Hmm. S velkou částí příspěvku se dá souhlasit.
Pokud by však poslední věta nevyznívala poněkud komicky - pokud tedy člověk má nějaké zkušenosti s úředníky...
Ty důsledky/opět velmi nešťastná poslední věta/ - to máte na mysli poměr mezi milionovými , miliardovými a někdy i nevyčíslitelnými škodami - a tříměsíčním snížením platu ? No - tak tomu říkám skutečná odpovědnost. /pokud ovšem zrovna pobývám v blázinci/

Problém je přeci zadlužení, milé ovečky a vážení beránci.
Nasekali jste dluhy - holt se musíte uskrovnit.
Učitelé proto ať hezky učí a vychovávají nové Kristýny Kočí a Kožušníky...no a úředníci ať pěkně poslouchají páterka Kalouska a jeho drábka a vytvářejí novou demokracii.
Nebo snad chcete revoltovat ?

Vždyť na to nemáte. Ani buňky - ani odvahu....
I díky těm učitelům a úředníkům.
04. 09. 2011 | 12:00

Fialenka napsal(a):

rebeli,

jen upřesním, že to má ukázat kupní sílu. Rozdíl ve mzdách by byl větší. Je tu vlastně zviditelněno ovoce činů našich zákonodárců (a jejich loutkovodičů). Nechtějí přijmout zákony, které by vedly ke svobodnému trhu a svobodnějším lidem. Své místo v politice (a loutkovodiči v byznysu) pojali jako vítězství, nejvyšší místo v potravinovém řetězci, kde obyvatelé ČR jsou kořist, něco jako včely dávající med.
Odsud mam ten přehled kupní síly http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/318499-oecd-kde-je-zivotni-uroven-s-prumernou-mzdou-nejvyssi-/
04. 09. 2011 | 12:05

mb napsal(a):

neo, vás neznepokojuje balkanizace českého školství ... ???

skutečně se nechcete vydat cestou finska ???

spokojíte se s klausov(sk)ým: když se jim to nelíbí (platy) ať jdou dělat něco jiného ... ???

to přece není řešení ....

no to je jedno ... hlavně že maj klausisti plnou hubu národa ... ale aby pořádně zaplatili učitele to ne ... ale je to vlastně všechno jedno ....
04. 09. 2011 | 12:05

Béda napsal(a):

mb,

pozor! Klausisté (v PORGU a na PF Plzeň, Libinstu, CEVRu a pod.) učitele velice motivují. Sponzoři investují do vzdělání a kariéry svých dětí, zavděčují se svým chlebodárcům...
04. 09. 2011 | 12:11

Duuroy napsal(a):

Díky Neo za odkaz, dobře se bavím.
Např. u ženské sestry, porodní asistentky je ve středních Čechách medián pro muže 23 588,- a pro ženy 18 221- Kč. Rád bych viděl toho porodního asistenta. :-) O tom by se psalo ve všech novinách.
K blogu jen tolik, že situace je mnohem vážnější, než se jeví, prostým propadem ve všech možných žebříčcích úrově vzdělanosti. Ono by stačilo, kdyby ty naše děti měly znalosti na úrovní let 90, či 95 a byly by v rámci OECD mezi nejlepšími. Obecně totiž došlo k všeobecnému poklesu vzdělanosti v rámci OECD.
To nespasí žádné navýšení platu, či mezd učitelům, spíše bych se přimlouval, aby vždy po pěti letech šel pan, či paní učitelka na rok do praxe, aby zjistili, co je nového v reálném světě. Samozřejostí by byl doplatek do průměru, aby učitelé a praxi nebyli ztrátní.
Pan učiteli by se po takové praxi zvedlo sebevědomí, neb by zjistil, že jeho povolání není, až tak špatné, jak si myslí a třeba by jej napadlo i vzdělávat praktičtěji žáky.
04. 09. 2011 | 12:16

Anička z Kuřimi napsal(a):

Tady je to samý vysokoškolák.
A co my uklizečky. Jsme nejhůře placeni a máme čím dál víc rajónů.
A uklízet po vysokoškolácích, no hanba. Čuňata jedna. Nikdo nám nechce přidat.
Tedy, práce to jo, ale peněz to ne. Žeprý je krize, tak nás krouhnou vo 10%.
Věřím, že zřízením naší Uklizečské Asociace docílíme rovného postavení ve společnosti jako jiné organizace a spolky. Nebo národnostní menšiny, jako třeba nepřizpůsobiví. Přičemž, my jsme přizpůsobiví, někdy až moc.
Na společnost je třeba se dívat komplexně, čili i na uklizečky.
Líbí se mě, že se vždy "Vypíchne" pouze určitá skupina a vo ní se lobuje a lobuje až to zabere. Tady připomenu Tomský- knihy -DPH a je hned po problému.
Nebo lékaři, chtěj vodejít a najednou zůstanou, páč maj vo 8000 víc.
No a nyní jsou na řadě učitelé, že pani Brixi. Ale vo uklizečkách nikdo ani muk. Jen si to zkuste jít na plac s hadrou a smetákem, nebo běhat s plným košem vod vysokoškoláků. Já vím, je jiná doba, ale nás uklizeček se nikdo nezastane. Proto naše UA-uklizečská asociace vyhlašuje stávkovou pohotovost. Smyslem je upozornit na neadekvátní platové ohodnocení ve společnosti. Je třeba platově narovnat pokřivené ohodnocení naší uklizečské základny. Je nutno osvětou přiblížit společnosti naši nelehkou a zodpovědnou práci.
V práci v šest a hadře klid.
04. 09. 2011 | 12:17

mb napsal(a):

beda ja vim ze v porgu etc. jsou ucitele kvalitně oceněni / oceňováni ... my bychom meli dbat na vysokou kvalitu veřejného základního školství s odpovídajícím ocenením učitelů, ne ... ???

ale třeba ne ... třeba to bude tak že tu budou exkluzivní soukromé ... a špatné veřejné školy ...

záleží co se bude majoritě či neovi líbit ...
04. 09. 2011 | 12:36

Béda napsal(a):

mb,

navrhuji zlepšovák. Romana (100 milionů) pro každou školu. Pan prezident spolu se svojí vypečenou ČEZáckou rodinkou by mohl zapracovat.
04. 09. 2011 | 12:46

neo napsal(a):

mb: z čeho usuzujete, že mě neznepokojuje balkanizace školství? Nebo že se nechci vydat cestou finska?
04. 09. 2011 | 12:55

mb napsal(a):

to byla otazka neo /neusuzuju (na) nic/... přečtěte si muj prispevek jeste jednou ... pokud chcete zvednout kvalitu skolstvi, musite do nej napumpovat penize ... tak abyste prilakal kvalitní osobnosti ...

ještě jednou pro nea: „Úspěšná vzdělávací politika má tři předpoklady: náročnou přípravu učitelů, dobré nástupní platy a vysoký společenský status pro učitele," shrnuje studie McKinsey.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=712629

a ted to priznejte s klausovým / klausovským přístupem:

KDYŽ SE JIM TO NELÍBÍ, AŤ JDOU DĚLAT NĚCO JINÉHO ...

to je ovšem cesta do pekel .... ostatně VŠECHNY KLAUSOVSKÉ CESTY JSOU CESTAMI DO PEKEL ...

njn ... stane se ...
04. 09. 2011 | 13:04

mb napsal(a):

priznejte = srovnejte ...
04. 09. 2011 | 13:07

gaia napsal(a):

Anička z Kuřimi + Pekař

paní a pane, tady vůbec nejde o výši mezd v nějaké profesi, ale o to, že učitelé a státní úředníci jsou placeni z veřejného rozpočtu tj.našich daní. A jde o to, jestli z našich daní raději preferujeme vyšší platy úředníků a tím logicky nárůst byrokracie, neb žádný kapr si nevypustí svůj rybník, nebo bychom raději , aby větší platy měli učitelé a nepatřili mezi socky.

Jakou životní úroveň by asi měl mít učitel?
Stejnou jako uklizečka? Tím by ale dával dětem jasný signál, že učit se opravdu nemá cenu.

Ale je zřejmě pravda, že hned první příspěvek je nejpravdivější.
04. 09. 2011 | 13:21

neo napsal(a):

mb: a já snad tvrdím opak či co?
04. 09. 2011 | 13:24

houslisto napsal(a):

To Neo, taky si studoval na plzeň fakulte? Nebo si tam jenom točil pivo a ještě dnes se Ti z toho točí hlava, že plete páté přes deváté? No, jo, nepochopenej pravičák, kterému bylo asi v minulosti bráněno studovat pro špatnej prospěch, že jo?
04. 09. 2011 | 13:38

Anička z Kuřimi napsal(a):

Gaia
a myslíte si, že se zde někdo učí?
Díky několika desetitisícům mám VŠ jakou budu chtít. Právníci mohou hovořit.
No a naše vysoká soukromá uklizečská má kredit a prestiž. Díky sponzorským darům žáků, máme ty nejlepší učitele.
Co se týče životní úrovně, myslíte si, že vy učitelka v ČR máte víc než já coby uklizečka v Británii?
04. 09. 2011 | 13:39

Odměny Klausovi napsal(a):

neofašista a neonacista Bátora na ministerstvu školství přidělí ze státního co nejvíce budov Klausovi ml., aby mohl založit co nejvíce soukromých škol pro výuku svých Klaus- elitních jednotek "Stát ve státě" a peníze potečou hlavně školám typu Klaus ml. na vše i na odměny...
04. 09. 2011 | 13:41

neo napsal(a):

houslisto:

Kdepak, nestudoval jsem v Plzni ani na právech ani jinde na Plzeňské VŠ.

V minulosti mi nebylo bráněno studovat. Já měl to štěstí, že jsem v socialismu prožil jen pár let. Studovat jsem tedy mohl díky svobodným poměrům v zemi již dávno po revoluci.
04. 09. 2011 | 13:45

gaia napsal(a):

Anička z Kuřimi

ale otázka zněla, měli by mít více státní úředníci, nebo učitelé? Koho chceme z daní podporovat více?
04. 09. 2011 | 13:46

Občan napsal(a):

To Gaia:

No, podle toho Neova počítadélka JSOU učitelé placeni výrazně lépe než úředníci :o)
04. 09. 2011 | 14:18

šlapka napsal(a):

Bátora - Roman - Klaus - Klaus - Roman - Bátora

Dokonalé. Perfektní pokrytí : Ministerstvo - Korporace - prezidentský úřad - rodinný podnik - sponzor z korporace - politická záloha
Takto dokonalí nebyli ani členové ÚV KSČ.

Neumím do toho zasadit ale názor, že adamosmithovské bohatství vzniká především díky čisté konkurenci. Nekřivené korupcí. To mi tam nesedí - vzhledem k náboženské víře včech členů Klausova kruhu.
04. 09. 2011 | 14:40

šlapka napsal(a):

...a vůbec...
Peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmání.

http://www.guardian.co.uk/media/2011/sep/02/rupert-murdoch-bonus

"Prostě se starej o svou rodinu. Proč by ses měl starat o něco jiného. Starej se o svou rodinu."
/Zeitgeist, 2. díl, Rockefeller ml./

"Nneeeeedělní vydání Bléééésku, kupte si nééééedělníí vydááání Bléééésku ... !!"
04. 09. 2011 | 14:48

neo napsal(a):

Občan:

to neni mé počítadélko. Je to kalkulačka, kde si každý může ověřit průměrnou mzdu a medián jednotlivých profesí v daném regionu , dle pohlaví, věku, délce zaměstnání a velikosti firmy.
04. 09. 2011 | 14:49

Anička z Kuřimi napsal(a):

Gaia
jak chcete práci měřit, podle postavení nebo podle množství vykonané práce?
Vy podle postavení.
Uklizečka, úředník, učitel, doktor,podnikatel, poslanec.

Apropo, jak práci změřit?
Podle razítek nebo počtu žáků?
Naše pravice razí heslo, každý za sebe a urvi co můžeš.
Z toho plyne, česká cesta do pekel a je jedno, kdo bude mít víc.
Snad za 3roky ...
04. 09. 2011 | 15:10

boban napsal(a):

Kolik už bylo na téma úředníci a jejich platy a učitelé a jejich platy napsáno..., to už se ani nedá sečíst. Paní Brixi má trpělivost a snaží se do tohoto tématu troch "vrtnout". Ale ruku na srdce. Pokud do toho nazavrtá premier a minister financí, nic se nezmění. U úředníků to bu potajmu pořád stejné a zvyšování platů se bude pořád vysvětlovat: " Já nic já muzikant, to ne já, to tí předemnou..." A je to. Jasná rovnice o jedné neznámé, nebo známé...?
04. 09. 2011 | 17:08

Karla napsal(a):

Řeč je tu o hodnocení nebo odměňování učitelů? Hodnotit je stále připraven kde kdo, dokonce za peníze řádově vyšší než platy učitelů - k učení ani k odměňování se však nikdo nehrne..
Učitele sice nemotivuje jen plat, ale dlouhodobé finanční podhodnocení té práce skutečně spíše frustruje adepty i učitele. Mnohé po 1 -2 letech praxe, kvůli vedlejším výdělečným nutnostem, od této práce odvádí - dřív, než praxe dokázala vygenerovat ty schopné. Zaměstnávání na 10 měsíců smlouvami na dobu určitou,tři roky na té, tři roky na další skole.. bude -li to postupně následkem nízkých rozpočtů škol nutností, atraktivitu povolání těžko zvýší -a žáky a studenty čeká stále větší chaos. Mlha přede mnou, mlha za mnou.

Dovednosti a úspěch žáků jsou pro sebevědomí učitele vzpruhou, jistě, je to nádherný pocit a jejich vděčnost i po létech je ohromnou odměnou - jenže kde je nikoli osobní prestiž (u rodičů a žáků),ale společenské ohodnocení té společensky důležité práce? Bez učitelů by přece nebyl ani jeden člověk vědcem, lékařem a ani politikem, i u prodavače, číšníka ap. poznáte, zda je vyučený, nebo amatér. Přesto slyšíme i náramně "studované"veřejné persony tvrdit, že jim škola nic nedala a za všechny své úspěchy vděčí jen sami sobě. Je to pošetilé, možná to je jen součást dnes módní vlastní prezentace, ale od učitelů se pošetilost ani nemístné sebevědomí neočekává - není to projev hodný vzdělance.

Právě proto mi připadá, že jedno určitě zanedbávají zejména ministři školství už celé generace - učit společnost být vděčnou učitelům.
Má to možná jeden důvod - inženýrů, právníků i lékařů je v parlamentě oproti učitelům spousta. Učitelé se jaksi z podstaty své role společensky angažují každý den - a nemají potřebu angažovat se v politice, k vlastní škodě.

Bohužel i vědec, i učitel ( a kolik jich vlastně na MŠMT je?) i lékař i technik se po nastoupení politické dráhy v Čechách stává byrokratem.
O málokterém politiku bychom však ještě mohli říci, že se po své inauguraci stává učitelem. Ti nejlepší však takoví byli.
----------------------

Data o platech v českém školství ve srovnání se světem- Vyhledejte si článek České školství zaostává za světem a data OECD- poslední jsou 07, je tam přehledný graf napravo - mně to sem adresu nechce pustit, a např. bakalářskou práci L. Bureš: Platy učitelů v regionech ČR - práce nestojí za moc a jsou v ní i hrubice, ale jsou v ní oecd tabulky přepočtené na euro 06
04. 09. 2011 | 18:27

ZM napsal(a):

Zvýšení platů učitelů samo o sobě nazaručí zvýšení kvality výuky ve školství. Jde totiž o to, že u některých profesí není jednoduché zhodnotit, kdo pracuje lépe a kdo hůře. A mezi tyto profese patří např. právě učitelé. Dobře učit totiž neznamená jenom to, že učitel něco odříká, pak napíše test a známky. Dobře učit znamená schopnost vysvětlit žákům učivo. A aby toho učitel byl schopen, tak musí mít mimojiné dostatek trpělivosti.
Prostě u určitých oborů jsou nutným přepokladem určité schopnosti. Např. voják musí mít určitou odvahu, a lékař musí např. snést pohled na krev. Učitele nemůže dělat každý.
Jiná věc je samotné učivo. Část učiva na školách je zbytečná, a učit by se neměla. Naopak něco, co by se učit mělo, se zase neučí. Další věc je organizace studia. Tam, kde je to možné, má být zaveden kreditový systém a možnost volitelných předmětů.
Nesouhlasím s tvrzením, že-
Pro kvalitu vzdělání je hlavním kritériem kvalita a úsilí učitelů.

Je to důležité kritérium, ale stejně tak důležité kritérium je struktura učiva. I kdyby byl učitel výborný, tak pokud učí něco, co je v praxi těžko uplatnitelné, tak je to žákům k ničemu.Samozřejmě je otázka-co kde učit?
Na tu není jednoduchá odpověď.
04. 09. 2011 | 19:41

ZM napsal(a):

boban- spíše mám pocit, že kdyby se do toho začali montovat ještě premiér a ministr financí, tak by vznikl totální zmatek :)

Problém této vlády je např. v tom, že oni se tváří jako ti, kteří přesně chápou, co a jak se má změnit a zreformovat. Jenže ve skutečnosti jim to vůbec jasné není a v podstatě akorát udržují "systém" v chodu s tím, že to prostě na mnoha místech hodně "drhne".
04. 09. 2011 | 19:45

Občan napsal(a):

Dnes dávali prastarý film s velmi mladým Kemrem, Hrušínským a dalšími - jmenovalo se to tak nějak jako "Učení za školou". Tři studenti obchodní akademie byli na letní praxi u velkoobchodníka s textilem a galanterií - plus nezbytná prvorepubliková červená knihovna.
Nosným tématem filmu bylo, že se studenti učí ve škole zbytečnosti, které stejně v praxi neuplatní a že je učiva zbytečně moc, takže jdou jen po povrchu.

Scénář asi musel napsat nějaký praŠteffl :o))

Takže nic nového pod sluncem. Alespoň ten celibát že už učitelkám zrušili...
04. 09. 2011 | 20:04

zdenekpelda napsal(a):

Zajímavé téma,které jsem řešil celý profesní život ve školství...Jen marginální glosa.Paní Brixi se snaží hledat nástroje na zpřevodování výkonu a odměny za něj.Motivace by měla být tím hnacím motorem...Pokud ovšem je tarifní plat nejméně čtyři pětiny celého příjmu pedagoga a vychází se ze zrůdné filosofie,čím mám delší praxi,tím jsem lepší kantor,není důvod se nadstandardně snažit...Já vím,jsou kantoři,kteří vzdor tomuto faktu dávají maximum,ale takhle to systémově být nemá.Kupodivu jsem v těch čtyřech desetiletích zažil i velmi rozumné a sofistikované tendence tento stav změnit,ale...Jeden čas byl strop mandatorního tarifního platu po dvaadvaceti letech praxe.Nicméně nám to tak nějak nevydrželo.Naopak podbízet se elévům a začátečníkům na účet těch,kteří už něco předvedli,je také ukázkou způsobu myšlení těch,kteří mají ty důstojné podmínky vytvářet a pravidla citlivě nastavovat.Ještěže teď máme v čele resortu toho nejlepšího ministra,jak říká pan prezident.Také pamatuji,jak se diskutoval návrh,že by na tarifní složka platu mělo být určeno šedesát procent mzdového fondu a v těch čtyřiceti zbývajících by byl prostor na patřičnou a žádoucí diferenciaci pedagogů dle kvality.Důvod neprůchodmosti myšlenky? Prý by té pravomoci ředitelé zneužívali a preferovali své oblíbence...Jak jsem to ostatně minule říkal? Zažil jsem dvacet vrahů a dvacet ministrů školství...
04. 09. 2011 | 20:38

Kroupa napsal(a):

Úředníkům napráskat, zvláště těm na hygieně. Jsou to lenoši!Sedí tam a kecají, pijí kafíčko, v pracovní době obstarají nákupy, rejdí po internetu, přijímají soukromé návštěvy, hodiny prokecají soukromě po telefonu. Na ty by si měli posvítit, zrušit je bez náhrady, a nikdo by to ani nepoznal. Možná, že by hodně lidí bylo naopak šťastných, že je neotravují, báby jedny.
A takoví jsou sjkoro všichno ostatní úředníci. neochotní a arogantní. Hned by stát ušetřil miliardy.
04. 09. 2011 | 20:58

Občan napsal(a):

To Kroupa:

A za co jste tu pokutu dostal? :o)))
04. 09. 2011 | 21:07

ivan tomek napsal(a):

Pane Kroupa. Vy musite byt take nejaky urednik, ze vite skoro minutu po minute co tam ti urednici delaji. Jeste ze ale vy patrite mezi ty, kteri tvrde pracuji a udrzuji tu nasi neproduktivni vetsinu pri zivote.
04. 09. 2011 | 21:10

zlodej kalousek napsal(a):

Pani Brixi, ja Vam neverim. Ba prave naopak. Ti kdoz dychtive naslouchaji panu prezidentu Klausovi a podtrhuji si v jeho knizkach, dobre vi, ze mame nejlepsiho ministra skolstvi v nasi historii.
A ten to vede velmi, ale opravdu velmi dobre. Je skoda, ze nenechal pana Batoru na miste personalniho sefa.
04. 09. 2011 | 21:15

Hurá napsal(a):

Paní Brixi, mluvíte mně z duše. Kvalita je vždy o penězích. Leč, naše vládnoucí garnitury byly a jsou vždy o buranství. Takový Nečas by např. učitelem být nemohl. Ad 1 je buran, ad 2, ani jako předseda vlády republiky neví, že se říká a píše "jsme" a nikoli "jzme".
04. 09. 2011 | 21:23

Jirka napsal(a):

Jak kterým úředníkům. Top úředníci mají zásluhy i když nikdo o žádných neví a běžní referenti, jsou průseráři i když pracují od rána do večera.
04. 09. 2011 | 21:23

1234 napsal(a):

ZM: Zajímavý příspěvek. Má jenom dvě vady: Za prvé, co je to vlastně to učivo, které je ve škole navíc. Jak to zjistíte? Škola rozvíjí osobnost žáků, schopnost rozvíjet své schopnosti, vyvíjet se nějakým směrem, ukazuje možnosti. Vedle toho poskytuje velké množství vzájemně souvisejících informací: jak je studenti využijí v praxi, záleží jen na nich samotných. Vzdělání je celkový rozvoj, ne jen příprava na povolání. Nehledě na to, že učitelé jsou v práci vázáni mnoha dokumenty, jak mají učit a co přesně mají učit, tj. nemohou si dělat vyloženě co chtějí. Mám na mysli vyhlášky a zákony MŠMT o tom, jak mají vypadat RVP a ŠVP (školní vzdělávací plány), a těmi se následně musí učitelé řídit. Taková věc se nemění ze dne na den (tak jak se aktuálně mění potřeba určitého druhu informací.) Krásný příklad byl uveden v jednom blogu zde na aktuálně, bylo to nějak takhle: donedávna (po útoku na WTC) byl obor arabistika považován za neužitečný, ne-li přímo zbytečný, dnes je o arabisty a jejich znalost problematiky velký zájem).
Copak se takové věci dají předvídat?
A druhá vada Vašeho příspěvku je, co je to učivo, které se ve školách učí navíc. Teoreticky je to sice jedna vada, ale považuji ji za tak závažnou, že považuji za nutné uvést ji hned dvakrát. :-)
04. 09. 2011 | 21:36

1234 napsal(a):

Občanka:
Váš příspěvek je vysloveně komický. Docela by mě zajímalo, o jaké konkrétní zkušenosti svoje názory opíráte. Takhle to nefunguje nikde, alespoň pokud vím.
Suplované hodiny se neproplácí, příplatky za vedení kabinetu apod. jsou vřádu maximálně několika stovek (za to byste ani nevstala z postele), učitelé si rozhodně nemohou dovolit posílat studenty kamkoli, rozvrhové možnosti jsou do velké míry dány velikostí školy - čím větší škola, tím je menší pravděpodobnost, že škola učitelům vyjde vstříc v individuálních požadavcích. Osobní volno není takové, jak to znáte vy - odjedete na chatu a sluníte se v plavkách - učitel se svou prací žije 24 hodin denně a cokoli dělá, vždy s prací souvisí. Čte knihy, vzdělává se, zajímá se, jaké knihy nově vyšly v oboru, navštěvuje různá divadelní a filmová představení, připravuje se na hodiny, vymýšlí projekty, shání materiál, přemýšlí o žácích, o třídách - jak nejlépe pokračovat, navázat... atp. atp. Učitel se musí také stále rozvíjet, má-li mít energii a schopnosti rozvíjet ostatní.
Ale chápu, že trochu závidíte - ona je to totiž opravdu krásná práce, kterou musí mít člověk prostě rád, platy neplaty.
Peníze nejsou všechno.
04. 09. 2011 | 21:44

zdenekpelda napsal(a):

1234...Ona to ve Vašem pojetí není ani ta práce,ale sdílení poselství...A to je platy neplaty teprve krásné...Až po odchodu se mi ty souvislosti kantořiny patřičně doladily jak fotky v Zoneru...A víra,že alespoň malá rýha v duších těch děcek zůstane a přenese se do další generace,mne docela nadchla,byť jsem celý život pracoval s těmi,co se nepříliš dobře narodily...
04. 09. 2011 | 22:05

Tomáš M napsal(a):

Propočtěte plat učitele na hodinu skutečně vykonané práce , vyjde vám astronomická suma.

Učitelé se ohánějí vysokou školou a kvalifikací. Troufám si odučit až po střední školu vše kromě odborných předmětů ve specializovaných oborech / nejsem chemik a nejsem elektrikář. Cizí jazyky po zkušenostech co předvádí někteří učitelé, odučím lépe protože těmi jazyky prakticky mluvím, na rozdíl od přeškolených ruštinářek. Stačí mně říci hodinu před začátkem co se bere a můžu nastoupit.
A teď- může pan učitel do hodiny nastoupit kdekoliv, byť jen jako polír na stavbě nebo strojník ve výrobě? Tak jak to je s tou vysokou kvalifikací.

Učitelé by se znovu měli naučit pracovat. Současný systém- platíte málo, tak žákům nic neprozradím, vede k rozpadu celé vzdělanosti. Učitelé nikdy nebyli bohatí, odměnou byla spousta volného času. Děsím se toho, že mladý muž misto aby šel makat do průmyslu, řekne, půjdu učit, dám děckám ať si něco samostatně přečtou učebnici a mám prachy jako v průmyslu
05. 09. 2011 | 07:07

Student napsal(a):

Tomáši M - perfektní shrnutí.
Ještě jedno- učitelé tu brečí že misto volna se musí vzdělávat. To by mne zajímalo, kdo musí ve volnu více doplňovat znalosti - zda doktor který se musí seznámit s novými postupy a léky, zda IT odborník, kde vše staré 5 let je k ničemu a podobně, a nebo učitel co učí násobilku nebo vybraná slova po B,M, L, atd. Na vysokých školách to je asi jiné
05. 09. 2011 | 07:14

žena napsal(a):

Skogen

Dobeš: Je potřeba naučit učitele učit
4. 1. 2011 07:20, autor: hab

"Je potřeba zastavit trend snižování úrovně školství a nastavit parametry, aby se dala měřit kvalita a daly se porovnávat školy mezi sebou," domnívá se Dobeš a zároveň nepopírá, že vina snižování kvality výuky je částečně i na politicích.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/111537-dobes-je-potreba-naucit-ucitele-ucit/

Tedy je znám problém a slovy pana Šteffla je třeba určit příčiny, analyzovat a řešit. Indicie nasvědčují tomu, že těchto činností a následně měření kvality se bude účastnit pan Šteffl a SCIO.
05. 09. 2011 | 08:16

Kantorek napsal(a):

Dnešní učitel je drahý i za drštkovou polévku...........
05. 09. 2011 | 08:16

gaia napsal(a):

Tomáš M

Tomáši, ale vy máte představu o učení přesně dle vaší poslední věty...
půjdu učit, dám děckám ať si něco samostatně přečtou učebnici a mám prachy jako v průmyslu
jinak byste nemohl napsat...Troufám si odučit až po střední školu vše kromě odborných předmětů ve specializovaných oborech

nějak si odporujete

ale chápu, ty prázdniny učitelům nikdo neodpustí. Co na tom, že úředníci mají 5 týdnů a k tomu ještě zdravotní volno, takže rozdíl je jen 10 dní a ještě si to volno mohou vzít kdy oni potřebují. To ale nikdo nevidí.
05. 09. 2011 | 08:53

gaia napsal(a):

žena

a jak asi obstojí soukromá škola v porovnání např. nyní se školou ve Vandsdorfu, kam se přes prázdniny nastěhovalo spousty nepřizpůsobivých, z nihž je polovina dětí a tyto děti najednou masově nastoupí v neznámém městě do pro ně úplně neznámé školy? A kdo té škole pomůže? Dostanou nějaké asistenty, další vychovatele, či alespoň příspěvek na zřízení školního klubu, či se vše smyje jen přítomností armády asi tak na měsíc.
Myslím, že by bylo zajímavé, kdyby zde začala psát blogy též ředitelka varnsdorfsé základní školy a osvětlila nám, jakou podporu bude v letošním roce mít ona a její zaměstnanci. Nebo se vše spláchne je neustálou medializací a mlácením prázdné slámy ze strany různých úředníků a agentur?
05. 09. 2011 | 08:55

gaia napsal(a):

myslím, že by ministr s tím učením učitelů jak učit měl začít právě na severu a osobně jim to tam předvést.
05. 09. 2011 | 08:56

gaia napsal(a):

ps a vzít s sebou ještě TomášeM
05. 09. 2011 | 08:57

Detlef napsal(a):

Pekaři, ale zatímco pekaře může dělat skoro každý, učitele nikoliv!! A to si dobře zapiš za uši!!
05. 09. 2011 | 10:07

Starý napsal(a):

Hlavní podmínkou vzdělávání jsou schopní a motivovaní žáci a studenti vážená paní Brixi.

Dále oponuji přispěvatelům, kteří nárokují asistenty pro nepřízpůsobivé:
Prohboha, všichni máme stejná práva apovinnosti. Jestliže se někdo stěhuje nebo má hloupé dítě, tak se o něho musí postarat sám, nebo prostě to dítě bude nevzdělané.
Ostatně není nezbytné aby měl každý hlupák diplom. To je naopka na škodu. Práce je i pro nevzdělané dost. Stále tu máme na stavbách ukrajince. Jen chtít makat !
05. 09. 2011 | 10:15

gaia napsal(a):

Starý

no já si zas nedovedu představit školu na malém městě, kam se najednou přihlásí ze dne na den např. 30 dětí z nepřizpůsobivých rodin, třeba to vyjde jen na 4-5 do každé třídy. Zde budou asistenti nutní jak sůl, třeba jen aby hlídali o přestávkách a psali s nimi úkoly a věnovali se jim v zájmových kroužcích a po vyučování. Myslím, že jsme jediná země na světě, kde vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé stráví třetinu své pracovní doby hlídáním na chodbách, halách a jídelnách. Toto by skutečně daleko levněji zastali ti asistenti a energie a tvůrčí potenciál učitelů by se pak mohl využít na tvůrčí práci s dětmi.
05. 09. 2011 | 10:21

žena napsal(a):

gaia

Soukromá škola určitě vyjde v porovnání lépe. A je otázkou, jak poté s výsledky bude ministerstvo školství pracovat. Pokud vím, nikde se nesmí uvádět národnost žáků, takže dle toho ministerstvo školství nezná složení žactva jednotlivých škol.

Školám ve Šluknovsku a v jiných romských lokalitách pravděpodobně bude snaha pomoci dotacemi z EU, uvede-li vláda do platnosti navázání příspěvků na školní docházku, jak řekl včera Nečas na Primě (dala jsem citaci na blog pana Tožičky), tak se snad trochu zlepší docházka romských žáků.

Vítala bych, kdyby sem psaly blogy ředitelky ZŠ v blízkosti romských lokalit. Jaký je romský žák? - sem psala paní Sedlárová a blog k inkluzivnímu školství tu měla paní Brixi.
05. 09. 2011 | 10:33

Rudolfko napsal(a):

1/Jak to, že skoro nikdo nebere přes 20000 a průměr je 24000? 2/Pekař upeče chleba a potom dostane 20000, učitel přinese papír a dostane 20000!
05. 09. 2011 | 11:28

Tomáš M napsal(a):

Gala, stojím si zqa tím co jsem napsal v 7,07. Kdysi jsem učil pod kulturákem angličtinu a němčinu a když mě tam chodili žáci středních škol a chtěli se naučit víc, žasnul jsem co je učitelé naučili. Mimo jiné měli představu , že když má němčina 3 minulé časy a angličtina dokonce 6, že to je jen taková hříčka pro fajnšmekry a vystačíš s jedním jako u nás.
Učitelka vždy v historii byla chudá stará panna, která nic moc neuměla ale povídala si s dětmi. Staré panny být zrovna nemusí ale úroveň jim zůstala.
A znovu ta otázka- co tedy učitelé umí mimo školu. Uchytí se akorát v úřadu za státní, ale v praxi jsou nevyužitelní.
Zjistěte si počet hodin které učitel odučí a podělte tím plat, žasnete kolik mají za hodinu.
A další argument učitelů: opakuji otázku studenta v 7,14, kdo se musí neustále vzdělávat- lékař na nové postupy a léky, odborník IT, elektronik, v automobilním průmyslu i automechanik bez vysoké školy a nebo učitelka co učí násobilku a vyjmenovaná slova.

Učitelé by měli začít makat a nebrečet. Za to co předvádějí berou až dost. A v kterém jiném oboru by vám prošlo, že když je státní svátek ve středu tak dají ředitelské volno na zbylé dny. Co kdyby takhle "makali" ve zdravotnictví, dopravě, policie a jiní???
05. 09. 2011 | 13:15

Tomáš M na hrad napsal(a):

Každý pracovitý,úspěšný a bohatý vysokoškolák přeci ví,že učitelé (učitelky) jsou líná,těžce přeplácená pakáž,která pracuje pár hodin týdně a v jednom kuse si užívá prázdnin nebo nějakého jiného volna.
Učitelé by měli být rádi, že jsou zaměstnaní a ne nezaměstnaní.
Pokud neberou svou práci jako poslání, nemají ve škoství co dělat. A pokud ho jako poslání berou, ať to tedy dělají třeba zadarmo.Společnost přeci vzdělané lidi na nic nepotřebuje, vzdělanci nám akorát budou konkurencí na trhu práce.A pitomci se navíc dají lépe ovládat a dá se jim ledacos nabulíkovat.
A když náhodou bude potřeba něco někoho náhodou naučit, tak to přeci může dělat úplně každý, například Tomáš M se nabízí sám.
A co by se ušetřilo peněz, kdyby se v rozpočtu úplně škrtla kapitola školství.
Hned by se mohlo zaplatit třeba Šťávovi, aby nás už konečně přestal pomlouvat , mohly by se postavit další jaderné elektrárny a víc elektřiny ještě vyvážet, z celý stát by se mohl vybetonovat a udělat z něj jedna velká dálnice, aqby se autům lépe jezdilo, do Afghánistánu by se mohlo poslat víc vrtulníků a tanků, pak by se mohly dát zlaté padáky všem ministrům, aby jako nebyl ten střet zájmů , a ty olmpijské hry v Praze, to by byl podnik, kam se hrabe Peking nebo Atlanta.
Akorát ta blbá děcka nám to kazí, že se musí platit z daní to blbé školství. Kvůli tomu jsme málem v Řecku a nebude na důchody.
05. 09. 2011 | 16:18

Tomáš M na hrad napsal(a):

a že prý VŠ vydělají o 5 milionu víc než blbí? Těch blbých bude muset být setsakra hodně, aby na ty VŠ vydělali.
Zvlášť na ty na úřadech, kteří jediné co vyprodukují , to budou lejstra.

Učitelé skutečně ukrajují z chlebíčka.
05. 09. 2011 | 17:03

yariska2 napsal(a):

Vetsina kritiku ucitelske prace si leci komplexy svych neuspechu ve skole[at z duvodu sve lenosti ci neschopnost].Kdo z nich by vsak byl ochoten tuto praci pri soucasnem ohodnoceni zodpovedne zastavat?
Ucitele vetsinou maji svou praci radi a maji snahu predat detem co nejvice vedomosti.Vedomi zaku je vsak deformovano skutecnosti,ze za penize svych rodicu mohou ziskat vyhody v prijeti i absolvovani skoly,maturitni vysvedceni pripadne vysokoskolsle diplomy.Tato praxe snahu deti o dobre vysledky demotivuje.
A odbornost vyuky?Reditele uprednostni neaprobovanou silu za nizsi plat pred odborne vzdelanym pedagogem.
Pokud ucitele za prosazeni svych pozadavku zvoli stavku,nezpusobi citelny chaos v doprave,zasobovani,vyrobe,zdravotnictvi a dosahnou jen minimalnich uprav ve svych platech.
Je v zajmu cele nasi spolecnosti,aby stat podporil spolecenske postaveni ucitele i dustojnym financnim ohodnocenim.
05. 09. 2011 | 19:23

pozorovatel napsal(a):

To yariska 2: Presne napsano; pokud si spolecnost vazi vedomosti a schopnosti je uplatnit, vazi si ucitelu, a taky nalezite ucitele ohodnoti financne. U nas to tak bohuzel neni.
Pred 30 lety byli nasi hrdinove pri penezich zelinari, taxikari a smelinari. Dneska je to mozna stejny typ lidi. Nekteri si mezi jinym prikoupili taky tituly (akademicke nebo i politicke).
06. 09. 2011 | 01:00

Anička z Kuřimi napsal(a):

Ten dělá to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.

U nás nyní musí ten jeden dělat všechno a proto jsme tam, kde jsme, v pr...
06. 09. 2011 | 07:34

ZM napsal(a):

1234 (04. 09. 2011 | 21:36 )- to, že vy si něco myslíte, ještě neznamená, že máte pravdu. Rozsah tohoto blogu neumožňuje začít rozsáhle vypisovat, co by se kde (dle koho názoru) mělo změnit. Příklad s arabisty je sice zajímavý, ale struktura ekonomiky není tvořena jenom arabisty a ve vývoji lidstva lze mnohé předvídat. Přesto mohu uvést příklad. Jestliže se v některých školách učí v nějakém předmětu software, který se už x let nepoužívá v praxi, protože ta škola nemá peníze na licenci na aktuálně používaný software ani učitele, kteří by byli schopni ho učit, tak je někde chyba.
06. 09. 2011 | 11:57

nejchytřejší školník napsal(a):

Učitelé žijí stále ze svých představ jako před 200 lety, kdy na vsi uměl psát jenom pan farář a učitel. Jenže dnes vám mohu vyjmenovat stovky povolání, která jsou také důležitá, kde nesete konkrétní odpovědnost, kde musíte znát i víc věcí než učitel, a kde si nemůžete vzít ředitelské volno kdykoliv to jen trochu jde.
Fakt je ten že 7,30 na našem gymplu nikdo není a ve 14 hodin už jen uklízečka. A těch prázdnin, ředitelského volna a jiných je opravdu dost. Přepočteno na hodinu skutečně vykonané práce se mají učitelé úžasně. A neříkejte kolik hodin se musíte připravovat na jedno vyučování. Když učím 20 let násobilku, vyjmenovaná slova nebo tělocvik, ale i angličtinu, už snad nějak jede a ne že musí 4 hodiny přemýšlet jak ta vyjmenovaná slova vysvětlí tentokrát. Myslím že informatici, doktoři, elektronika a autoservisák se musí novinky ve svém volnu učit mnohem víc než učitel.
Doporučuji nebrečet a dělat. Jinak souhlasím že děti dnes na školu kašlou, a také já za mlada když si učitel postěžoval, tak jsem to doma schytal. Dnes učitel nemůže ani žákovi vrátit facku, ale to je o celé společnosti.
Co psal Tomáš M je ostré, ale má v mnoha ohledech pravdu, ale na hrad to ještě není
06. 09. 2011 | 12:42

janka napsal(a):

V naší škole bychom potřebovali jednoho nejchytřejšího školníka a take Tomáše M v učitelském sboru- muži ve škole jsou poklad, zvlášť takoví odborníci a znalci práce učitelů. Měli by hezký tabulkový plat, ale osobní neslibuji, na to nemáme peníze, ale rozhodně můžeme slíbit vedení inventáře kabinetů, dozory cca 90 minut čistého času týdně bez nároku na odměnu, jen tak k úvazku, potřebujeme členy předmětových komisí, učitele, který bude pracovat na projektech, bude zpracovávat jejich administrativu, také by mohl koordinovat tzv. EVVO aktivity školy, také organizátora sportovních a dalších soutěží, máme hodně interaktivních tabulí a potřebujeme k nim vypracovat nějaké vzdělávací programy, také ve školské radě by mohli zasednout- setkání probíhají většinou někdy navečer, školní knihovna by potřebovala pořádně dovybavit a a zatraktivnit pro žáčky. Protože jsme inkluzivní bude nutno vytvořit nějaké individuální výukové plána pro sociálně znevýhodněné a postižené žáky, ale to vyžaduje další vzdělávání, takže by to chtělo nějaké semináře a školení......
06. 09. 2011 | 21:35

poste.restante napsal(a):

Myslím, že jestli paní Brixi o něco rozhodně nešlo, tak o štvaní různých profesí proti sobě.

Srovnání dvou profesí, placených z veřejných zdrojů, bylo podle mne spíše prostředkem k zdůraznění celkové nedoceněnosti jedné z nich.

Tato dáma pracuje ve Světové bance, což je instituce, která snad má na to, aby nezaměstnávala hlupáky.
Ale hlavní je, že díky tomu má přístup k informacím, které jí umožňují srovnání a pohled na naši kotlinu s určitým odstupem.

Její příspěvky čtu rád, protože na rozdíl od mnohých jiných mám u ní pocit, že věci rozumí.

Myslím, že dobrého učitele poznat lze i bez "objektivních" kritérií.

Tím ale nechci zpochybnit potřebu mít alespoň nějaká kritéria.
Jen mám po předchozích zkušenostech obavu, že místo toho, abychom se věnovali tomu hlavnímu, tedy učení žáků, a za to byli také hodnoceni, vymyslí zase nějaký "odborník" úřední nesmysl, který nás přinutí sestavovat "portfolia a autoevaluace", abychom čas věnovali místo přípravy na výuku dokazování toho, jak jsme skvělí a nenahraditelní.
Myslím, že nejdůležitějším rozhodnutím, které může v tomto smyslu učinit vláda či ministr by bylo, kdyby z ředitelů škol učinili zase osoby zodpovědné za výchovně-vzdělávací, chcete-li, zkompetentňovací proces a přestali z nich dělat byrokraty, reformátory, stavbyvedoucí, koordinátory projektů a výběrových řízení, ...

Myslím, že ve společnosti, která je dvacet let indoktrinována myšlenkou, že význam a hodnota profese se měří číslem na výplatní pásce, se bude ztracená prestiž učitelskému stavu navracet jen obtížně.

Ale myslím také, že nikdo nebrání prezidentovi republiky, premiérovi, či ministru školství, aby ocenil a vyzvednul ty z nás, kteří si to zaslouží alespoň při příležitosti Dne učitelů.

Myslím, že mnohé z "celebrit", které tak rády v rozhovorech ztrapňují ty afektované učitelky, které jim v dětství "pily krev", by si také mohly vzpomenout, kdo jim na startu pomohl a občas za to jen obyčejně poděkovat.

A hlavně myslím, že je třeba neustále opakovat, že

Peníze vložené do vzdělání jsou investice.

Tak dlouho, dokud to nedojde i většině lidí, ale hlavně těm, kdo s našimi penězi nakládají jako se svými vlastními.

Lidem, jako je Tomáš M, či nejchytřejší školník, to nedojde nikdy.
07. 09. 2011 | 00:03

Nejchytřejší školník napsal(a):

Paní Janko 21,35 a Poste Restante - co kdyby jste si místo nadávání Tomáši M a školníkovi udělali pořádek sami mezi sebou a místo demonstrací za vysoké platy třeba demonstrovali proti vašemu ministerstvu školstvím které vás zahlcuje pitomostmi.
- nepochopil jsem například, k čemu je ministerstvo, které až po 22 letech od rozbití socialistického školství zjistilo, že by jsme si vůbec měli stanovit co má umět takový maturant, vymyslelo tedy jednotné maturity, ale zase jak srovnávat kominíka nebo uzenáře s maturitou se studentem elitního gymnasia. A nakonec se zjistilo že ministerstvo není schopno sestavit otázky a musíme za stovky milionů najmout externí firmu. A distribuce otázek za další desítky milionů - proč to za komunistů šlo doručit v podstatě téměř zadarmo????

Učitel má učit- ministerstvo se má s ředitelstvím školy shodnout na profilu absolventa a škola si to rozepíše do konkrétních učeních programů- což je normální činnost- když zavolám zedníka a ukážu mu plán co stavět, on si sestaví program a staví. A když řeknu učiteli že za rok musí student umět toto tak on si snad rozvrhne látku a způsob jak to vysvětlit. Asi bude nějaký učební plán který ředitel zase zkontroluje a jde se učit. Pokud to není učitel co zrovna teď přišel z pajďáku tak levou zadní tak nedramatizujte výrobu učebních programů, dokumentaci EVVO, interaktivní tabule a jiné kecy- to si vyřiďte s ministerstvem.
že by se dnešní škola přetrhla v organizování různých kroužků, sportovních dnů a aktivit ve srovnání se socialismem to bych zrovna neřekl.
Co se týče inkluzivního programu - opět- za socialismu prostě škola měla program co učí, kdo nestačil šel do pomocné a skončil u manuální práce a byl pořád prospěšný a užitečný. Pro tělesně hendicapované byly internátní školy. Teď vyvolám nevoli, ale to že máme všichni havlovská práva , takže dítěti na pokraji debility nelze upřít nárok na vystudování vysoké= školy, pokud si to přeje a my jsme povinni mu dát asistenty a speciální program ve škole, nějak ho tou školou protlačit a on skončí na pracáku nebo v invalidním důchodě protože je prostě na pokraji debility - to prostě není moudré. A ono s těmi nepřizpůsobivými, co se nesmí ani pojmenovat, je to obdobné. Proč nebylo za socialismu tolik nepřispůsobivých, proč jsme téměř neznali nezvladatelnou hyperaktivitu, disgrafiky, diskalkuly, dislektiky aj.
Těch připomínek by bylo i více, ale nepíšu tu disertaci o školství, jenom smutné povzdechnutí.
Prosím nenadávat, nechci návrat socialismu, ale zaráží mne že podobně jako v jiných oborech, i ve školství nemůžeme udržet ani úroveň která tu byla před 20 -40 lety
A to řešení bude o tom,jako i v jiných oborech, že začnou dělat i učitelé a ne jenom brečet že chtějí větší platy
07. 09. 2011 | 08:26

Nejchytřejší školník na hrad napsal(a):

Nejchytřejší školník

myslíte, že se dají enthusianismem zaplatit složenky?
Nebo že se enthusianismem dá prorazit zeď?
07. 09. 2011 | 12:13

Pravda napsal(a):

Ano pane/ paní.školník na hrad. Dokonce si myslím že zdi v myšlení lidí a v politice se dají prorazit JEDINÉ enthusiasmem moudrých lidí, kteří se budou bít za správné věci a ne za to, že jim nikdo extra nezaplatí, že jeden z učitelů taky o přestávce vyleze na chodbu a podívá se jestli žáčci nedemolují školu.viz Janka 21,35
07. 09. 2011 | 12:22

Praxík napsal(a):

Souhlas s Pravdou a Nejchytřejším školníkem. K tomu entusiasmu něco doplním:
Opravdu vidím u učitelů jen ohnuté hřbety směrem k vrchnostia pláč za větší plat ale nevidím morální postoj a onen entusiasmus.

Paní učitelky, chápu Vaše rozhořčené pocity nad kritikou, ale zčásti jste obětí celkově se zhoršující morálky - která se samozřejmě projevuje ve vztahu žáků a rodičů ke škole a tím k ubohé autoritě učitelů jako takových, Ale moc jsem neslyšel váš hlas jako morální a intelektuální skupiny, která by na to posledních 20 let nějak upozorňovala a protestovala a navrhovala veřejnosti řešení.
- Na vysokých školách si dnes, po přijetí havlovských hurá svobod / hlavně pro kriminálníky a nemakačenky/ studuje každý co chce - výsledkem je nedostatek technických odborníků a nadbytek politologů a jiných podivných a nepotřebných profesí, nesčíslně manažerů co znají jen všeobecné poučky o managementu ale v praxi jsou k ničemu. Diskutovalo se o tom ve školství nebo jste jen mlčeli a byli rádi že vám někdo zaplatí alespoň za ty zbytečné přednášky???. Proč jsou dnešní diplomové práce bez vazby na praxi a nikoho dál nezajímají???
- opravdu jsme museli čekat 20 let než někoho napadne, že by jsme si taky měli říct co má umět maturant. A výsledek - jednotná maturita pro učně s maturitou i elitní gymnasia. To že Vaše ministerstvo neví co by maturant vlastně měl umět a tak otázky vypracovává za stovky milionu soukromá firma?? A doprava otázek do školy za desítky milionů - proč to dříve šlo skoro zadarmo??? Ale lepší je asi lézt ministerstvu do zadečku a chtít vyšší plat.

Co inklusivní školství ???. Co kdyby jste prostě řekli že vaše škola má takovouhle úroveň a kdo na to nemá, prostě ji nevystuduje a bude se živit manuální prací?? Lepší ohnout hřbet a čekat na prémie, nebo grant z EU, že ??.

Mnohé tu již bylo napsáno a jsou i jiné blogy o školství. Vyřešte si své problémy z vaším ministerstvem, stávkujte proti němu. Ale pláčem JENOM o plat ztrácíte poslední zbytky své úrovně a autority
07. 09. 2011 | 13:41

Praxík taky na hrad napsal(a):

Praxík

ano za současný světový marasmus může Venca Vomáčka, traktorista z Horní Dolní a jeho milenka učitelka Josefína Ekrtová
07. 09. 2011 | 19:11

Praxík taky na hrad napsal(a):

Venca protestoval v hospodě pořád a Josefína nadávala ve sborovně na poměry také furt
07. 09. 2011 | 19:13

poste.restante napsal(a):

Vážení diskutující, jen jediný dotaz.

Ministerstvo školství je snad ministerstvo učitelů?

Podle mého skromného názoru má toto ministerstvo zajišťovat službu veřejného školství pro VAŠE děti.

Když z nich vyjdou hloupé a nevzdělané, nebudou schopné vydělávat na VAŠE důchody.

Máte a budete mít jen takové školství, jaké chcete,
jaké jste ochotní zaplatit.
A vůbec mi přitom nejde o výši učitelských platů.

Podle nedávno opublikovaného článku dává ČR na žáka základní školy nejméně peněz v rámci celé EU.

A Vy se divíte, že úroveň školství klesá a vykládáte nám něco o poslání a entuziasmu.

Uvědomte si, prosím, že to je VAŠE školství a rozhoduje se v něm o NAŠÍ budoucnosti.

Souhlasím s jedinou výhradou.
Učitelský stav nebyl za celou porevoluční dobu schopen ustavit svou vlastní Pedagogickou komoru, která by převzala odpovědnost za výchovně vzdělávací proces a mohla postavit oponenturu proti všem těm zlořádům a byrokratickým nesmyslům, která se na nás valí ze všech stran.
O důvodech bych mohl psát dlouho, ale to je na jinou debatu.

Máte pocit, že učitelům chybí entuziasmus.
Věřte, že kdyby ho neměli vrchovatě, spousta z nich by ve školství už dávno nepracovala.

Máte pocit, že ve školství nepracují odborníci.
A při každé příležitosti, kdy se učitelé ozvou, máte jedinou odpověď: "Když se vám nelíbí, jděte jinam."
A pak se divíte, že mnozí opravdu odešli, noví nepřicházejí a ti kteří zůstávají jsou rádi a drží ústa a krok?

Máte pocit, že učitelé se neumí postavit a ozvat se?
A kdy je v tom někdo z kritiků podpořil?
Když učitelé stávkovali za větší peníze na pomůcky a vybavení škol (a nikoliv jen za platy) zvedli se všichni jako jeden muž a urážky na učitele a odbory pršely ze všech stran.

Tak kdo udělal z učitelů lokaje?
Kdo jim po léta tuto pozici vnucoval?

Když žáček vykřikne učitelce do očí sprosťárnu, učitelka může co? - Dát žákovi poznámku.
Kdo učitele urážel při každé příležitosti a dělá to dokonce i teď v této diskusi.
Kolik "pánů podnikatelů" si při různých příležitostech otřelo o "učitelskou socku" svá nevymáchaná ústa?
Kdo si to "vyšlápnul" na tu "krávu učitelskou", která přece nebude vykládat, co můj synáček smí a nesmí dělat?ˇ
Kolik starostů a radních smetlo z funkce ředitele či pomohlo vyštvat učitele, který jim nešel pod nos, či na ruku?

Nejste to náhodou Vy, rodiče?
07. 09. 2011 | 19:57

Tomáš M napsal(a):

Poste restante- ono to ministerstvo školství je PŘEDEVŠÍM ministerstvo učitelů.
Když kuchaři přinesou zapáchající maso, tak je to buďto prase které to umyje v hypermanganu a uvaří, ale skončí jen jako vývařovna pro opilce, nebo řekne že z toho nevaří a pak má alespoň naději že z něj bude kuchař, a má úctu sám před sebou a když bude poctivě dělat, následně i ostatních.
Nechci aby se učitelé chovali jako bratři Mašíni, ale ty elementární věci si musí vyříkat s ministerstvem především oni.
Peníze jsou až druhotný problém. Dobrý učitel naučí snad kromě výuky počítačů i s tím, co zbylo v kabinetu po komunistech ( pozor nepožaduji to a není to cílem,jen konstatuji ) A ty platy - znám spoustu profesí které jsou také užitečné, možná i více zodpovědné a rozhodně musí konkrétní práci věnovat mnohem více času, a platy jsou taky hanebné - stačí se podívat na zdravotní sestry, ošetřovatelky v domovech důchodců, šoféry, řemeslníky a jiné.

Ostatní už popsal školník, pravda i praxík - netřeba dodávat nic
09. 09. 2011 | 13:08

nejchytřejší školník napsal(a):

Ještě jednou ke školství- nedávno se probírala tiskem hrozná tragedie jak ředitel dá učiteli na prázdniny výpověď aby ušetřil. Já si naopak myslím, že každý učitel by se měl po pedagogické fakultě alespoň 3 roky živit jinak a potom teprve by viděl co má vlastně učit. A po 10 - 15 letech ve škole opět vyhodit a na 2 roky do praxe. Moc by to pomohlo.

S tím souvisí i jiná věc- učitelé jsou placeni podle pedagogického vzdělání a udučených let. Takže kdyby se Bill Gates s entusiasmem rozhodl, že pomůže našemu školství a půjde k nám učit počítače, dostal by asi poloviční plat jako učitelka co se přeškolila z ruštiny na ty počítače ale nic o nich neví.
09. 09. 2011 | 14:13

gaia napsal(a):

nejchytřejší školník

třeba by pro Billa Gatese byl i ten poloviční plat moc. Není spojitost mezi tím, že někdo něco umí, že to umí i předat jiným.
Bill Gates zřejmě lépe než ty počítače ovládá marketing a některé zkušenosti jsou téýž nepřenositelné. Pokud by Billovi děcka lezla na nervy a neměl s nimi trpělivost, nebo by si mylslel, že je každý stejně chytrý jako on, nenaučil by je vůbec nic. Z praxe znám spoustu přeučených ruštinářek, které děti naučily základy angličtiny lépe, než mnozí rodilí mluvčí, kteří se na našich školách po revoluci hojně objevovali, ale mnohdy se zjistilo, že jsou úplně na nic.

Uznávám, že peníze nejsou to hlavní, ale z vašich příspěvků je jasné, že vám je úplně jedno, kdo bude učit vaše děti a že jim přejete jen tu křídu tabuli a kohokoli před ní.A nic víc.
09. 09. 2011 | 14:50

poste.restante napsal(a):

Tomáš M
Hezký příklad s tím masem.
Mohu tomu rozumět tak, že když přivedou rodiče do školy nevychovaného spratka, mám jim říct, ať si ho vezmou domů a přijdou, až se bude umět chovat, a získám tak Vaši úctu?
Pochybuji.

Já nezpochybňuji, že odborné záležitosti si má učitelstvo být schopno "vyříkat" se svým ministerstvem. A také mne silně štve, že kantoři neumí zvednout svůj hlas, domluvit se a dupnout si podobně jako třeba doktoři. Říct třeba jasně, otevřeně a jednotně, že některé navrhované reformy jsou paskvil.

Ale když mne jako učitele někdo obviňuje z nekázně žáků, zhošující se situace ve vzdělávání a vzápětí mne tentýž tepe, protože jsem jeho synáčka nechal zaslouženě propadnout, připadám si trochu zvláštně.

A že jsou peníze až druhotný problém?
Před pár lety jsem pomáhal známému řediteli základní školy zprovoznit počítačovou učebnu. Sehnal za pár šupů počítače vyřazené z banky. Většina té techniky byla starší, nežli patnáctiletí žáci.
Ale ten ředitel byl rád, že má alespoň něco, protože jeho zřizovatel, šestitisícové městečko, mu na pomůcky nedá ani korunu.
Zjistěte si, kolik dostávají školy ve Vašem městě (obci) na nákup nových učebnic, na pomůcky, na další vzdělávání učitelů.
Nejspíš budete překvapen.

Jak jsou podhodnocené ošetřovatelky, to mi nemusíte vyprávět a já jim z celého srdce zaslouženou odměnu přeji.

Jenže u dětí se jedná o naši budoucnost, mou i Vaši.
Pokud naše děti nebudou schopny světové konkurence, nevydělají ani na ty ošetřovatelky pro nás dva.

Pokud si myslíte, že můžou učit vysloužilí vojáci na břidličných tabulkách, pak si, prosím, nestěžujte, že okolní svět je před námi.

Většina zemí v EU vydává na žáka základní školy dvakrát více peněz, nežli ČR. Severské země, jejichž školství je nám dáváno za vzor, dávají třikrát tolik.

Za peníze klubu z okresního přeboru prvoligový stadion nepostavíte.
09. 09. 2011 | 14:56

poste.restante napsal(a):

nejchytřejší školník
Splácel jste někdy hypotéku?
Vaši banku dozajista zajímá, zda máte smlouvu na dobu určitou, či nikoliv.
Chcete důstojného pana profesora za nedůstojné peníze a pracovní podmínky? To mi nějak nejde dohromady.

Učitel po pedagogické fakultě, který by se tři roky živil jinak, by už nikdy do školství nenastoupil. :-)
Už teď do školství nastupuje sotva polovina absolventů pedagogických fakult.

To, co píšete, má smysl u odborného školství na středních školách. Je dobré znát praxi, pro kterou žáky připravuji.
Na jedné takové škole učím. Z učitelů odborných předmětů tam fabrikou či jiným, neučitelským povoláním prošli naprosto všichni.

Ono by ale také moc pomohlo, kdyby nejchytřejší školníci a vůbec rodiče alespoň jednou za půl roku přišli na dva tři dny do školy. Ani by nemuseli nic dělat, nic hlídat a za nic mít odpovědnost. Stačí jen, kdyby se dívali...

Pokud si myslíte, že učitelům vyhovuje, když ten, který se může pro děti roztrhat, dostává o dvě stovky větší, nebo i o tisícovku menší plat, nežli ten, který navíc nehne ani prstem, pak promiňte, ale nevíte vůbec o čem mluvíte.
Jen mi ještě zkuste definovat ta kritéria, podle kterých se ten dobrý učitel pozná.

Některé americké univerzity mají systém, kdy stálý profesor má jednou za, tuším, 7 let volný rok.
Jde mu stálý plat a on má rok na bádání, meditování v Tibetském klášteře, anebo na to, aby se na rok nechal zaměstnat v nějaké firmě. Osobně to považuji za skvělý nápad, který se velice vyplatí.
09. 09. 2011 | 15:16

Tomáš M napsal(a):

Už asi nemá cenu natahovat diskusi ale přesto si myslím / a poste restante to přiznává / že učitelé by se měli soustředit hlavně na to aby si věci vyříkali se svým ministerstvem. Ono to z venku vypadá že se opravdu jen třepete že máte vystudovanou VŠ a pak se srovnáváte se špičkovými odborníky jiných oborů v platech.
Paní učitelé co je těžší zvládnout - třídu rozjívenců. nebo to když i nevzdělaný polír dostane plány a partu zedníků, polovina ukrajinců, třeba pět cigánů a každý z nich je ochoten ho kdykoliv podříznout, něco ukrást co se pak musí zaplatit, a navíc jde o prachy a o to že když postaví blbě, musí zbourat a za svoje postavit nové, A žádné nechce se nám, dáme ředitelské volno a žáci ještě zatleskají.
Vážím si dobrých učitelů, ale nepodělejte se ze sebechvály.
Naše kultura nemá moc vzorů v učitelích, ve filmu snad vyšší princip a Igor Hnízdo - úžasné autority a ani jeden nevynikal množstvím počítačové podpory a pomůcek. Ani jeden nebrečel že nemá stejné auto jako pan inženýr když má taky VŠ. Ale už bylo napsáno, bídu ani psaní na břidlicové tabulky vám nepřejeme, ale skromnost a práci na sobě ano

Gajo - kdyby si BillGates sednul se mnou a hovořil o počítačích, čural bych blahem i kdyby Gates koktal a přeskakoval z věty na větu. Ale mírně souhlasím že ne každý, kdo něco zná umí věci vysvětlit.
11. 09. 2011 | 14:09

poste.restante napsal(a):

Tomáš M. řekl
Ono to z venku vypadá že se opravdu jen třepete že máte vystudovanou VŠ a pak se srovnáváte se špičkovými odborníky jiných oborů v platech.

Po celou dobu jsou v mé argumentaci platy učitelů spíše okrajovou záležitostí.
Otázka zní, zda chcete, aby Vaše děti učili ti nejlepší z nejlepších, či naopak.
Učitelské profesi můžete dopřát peníze, anebo uznání a respekt společnosti, aby byla atraktivní.
Není jí dopřáno ani jednoho.
Tak čemu se divíme?

cituji:
Paní učitelé co je těžší zvládnout - třídu rozjívenců. nebo to když i nevzdělaný polír dostane plány a partu zedníků, polovina ukrajinců, třeba pět cigánů a každý z nich je ochoten ho kdykoliv podříznout, něco ukrást co se pak musí zaplatit, a navíc jde o prachy a o to že když postaví blbě, musí zbourat a za svoje postavit nové,

Zkuste a pak suďte.
Já nejsem primárním vzděláním učitel a většinu dosavadní praxe jsem strávil mimo školství.
Mohu tedy porovnávat.

cituji:
A žádné nechce se nám, dáme ředitelské volno a žáci ještě zatleskají.

Přímo ukázková věta, demonstrující totální neznalost problematiky.
Takhle to opravdu nefunguje.
Každý ředitel má k dispozici pět dnů, které si šetří jak jen může. Představa, že se učitelům nechce učit a ředitel jim vyhoví je prostě absurdní.
Kromě toho, ředitelsé volno mají žáci. - Učitelé jsou ale normálně v práci.

Pokud mi jako odpověď na nastíněné problémy nabízíte "skromnost a práci na sobě", pak asi žijete někde mimo současnou realitu.
Pokud si učitel za hodinu své práce nevydělá ani na půlhodinu práce zedníka, jak moc ještě skromnější má být, aby byl dost skromný?
13. 09. 2011 | 00:36

Kocour v botách napsal(a):

Na něco jste zapomněla, madam. A to, jak moc lidí je ochotno se doopravdy něco učit.
Podle našich politiků není potřeba mít vzdělání, ale diplom. A ten se dá sehnat asi za týden....ovšem cenu neznám, já svůj mám ještě z totality a stál mi 5 let dost tvrdé práce....peníze také, ovšem ne za výuku, ale dojíždění, stravu a tak, tedy vedlejší nutné výdaje.
14. 09. 2011 | 14:42

Tazatel napsal(a):

Četl jsem teď zajímavou věc - v USA testovaly 4 školy kde učili nekvalifikovaní učitelé - tedy bez pajdáků ale bývalí technici, vojáci atd. Testy studentů po 4 letech naprosto srovnatelné.
Teď se o tom diskutuje ale samozřejmě učitelé hájí svá korýtka

To asi učitelé nebudou chtít slyšet
18. 09. 2011 | 18:00

ASHLEY29LITTLE napsal(a):

freelance writer
01. 04. 2012 | 05:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy