Evropa pod tlakem: Jak upravit pozice pro nové příležitosti

25. 05. 2013 | 13:14
Přečteno 8479 krát
Naše evropské hodnoty nejsou neměnné. Během minulého tisíciletí se Evropa a její hodnoty vyvíjely podle příležitostí, které si do značné míry Evropa sama vytvářela. Křesťanské učení a církevní doktrína se přizpůsobovaly vývoji vědění, humanismu a osvícenství. Hodnoty humanismu, sociální spravedlnosti a lidských práv zase měnily svůj obsah společně se vzestupem a pádem evropských impérií na světové scéně.

Průmyslová revoluce a rozvoj vědy a techniky poskytly Evropě několik století moci udávat směr dějin a určovat hodnoty civilizace. Pro nás Evropany se ona poměrně nedávná historie na vrcholu světové civilizace stala základem naší identity. Náš pohled do budoucnosti se opírá právě o ta nedávná staletí evropské – a západní – „nadřazenosti“.

Z pohledu Číny nebo arabského světa, se těch pár minulých století evropské nadvlády ale jeví jako pouhá dějinná aberace, výjimka pouhých několika set let proti tisícileté převaze Číny a muslimských mocností. Vidina budoucnosti našich čínských, arabských, indických nebo brazilských protějšků nestojí na základech pokračující evropské či západní nadřazenosti.

Rozložení sil se rychle mění

Částečně díky plodům západní vědy a techniky zaznamenávala řada rozvojových zemí během posledních dvou až tří desítek let rychlý hospodářský růst. Západní věda a technika pronikla do rozvojových zemí často prostřednictvím západních kapitálových investic a transferu technologií evropských a amerických firem. Kapitálové investice a pracovní síla v rozvojovém světě umožnily západním firmám posílit vlastní zisky. Západním spotřebitelům pak dovoz z rozvojových zemí rozšířil nabídku zboží za dostupnou cenu. Hospodářský rozvoj v rozvojových zemích navíc výrazně snížil celosvětový výskyt chudoby. Plody západní vědy a techniky tedy pomohly rozšířit prosperitu po celém světě.

Expandující hospodářská síla a trh rozvojových zemí ale také posílil jejich mezinárodní vliv a tak nepřímo zkomplikoval mezinárodní hospodářskou i politickou pozici Evropy i Ameriky. Čína a různá uskupení rozvojových zemí mají rostoucí vliv na mezinárodní obchod, kapitálové trhy i jednání o globálních problémech, lidských právech a společenských a kulturních hodnotách. Ve srovnání s rozvojovými zeměmi se pozice Spojených států a evropských zemí oslabily. Tento trend byl navíc umocněn vlastními finančními, dluhovými a politickými krizemi a anemickým hospodářským růstem, kterým Evropa a Amerika ve 21. století trpí.

Dnešní evropské pozice do budoucna nepostačí

Ve světě měnícího se rozložení sil a ekonomického potenciálu nebude Evropě k prosperitě stačit uplatňování postupů a hodnot, které se osvědčily v minulosti. Postupy a hodnoty, které se nám mohly jevit jako samozřejmé během staletí nadvlády západní civilizace, budou rostoucí měrou vystaveny konkurenci a střetům.

Pro svoji budoucí prosperitu by nyní Evropa měla přehodnocovat svoje pozice tak, aby evropské země uspěly v rostoucí konkurenci na světových trzích výroby, investic i idejí. Na trzích i ve společnosti a vědě může konkurence subjektů a střety idejí vést nejen k zisku pro ty schopnější ale také k lepším výsledkům a pokroku ve prospěch všech ostatních.

Vývoj posledních let naznačuje, že by evropské země měly přizpůsobit svoje současné pozice ve třech základních směrech:

Za prvé, Evropa musí odstranit překážky, které oslabují její konkurenceschopnost.

Za druhé, Evropa musí přeměnit pojetí a uplatnňování sociální spravedlnosti a solidarity.

Za třetí, Evropa by měla dále rozšířit pojetí důstojnosti člověka a posílit úlohu kritického myšlení k potření korupce a politické zvůle.


Ke každému z těchto tří bodů více příště.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marian napsal(a):

1.Nadnárodní společnosti vyrábí tam, kde jsou nejnižší náklady, (outsorcing výroby do jihovýchodní Asie) produkci prodávají tam,kde je největší kupní síla (přičemž ji neustále devastují) a daně odvádějí tam,kde jsou nejnižší,pokud možno téměř nulové.
Těmito postupy podřezávají větev celé západní civilizaci a kultuře.

2- žádný trvalý růst není možný (už z fyzikálních důvodů, Země je uzavřený systém s limitovanými zásobami ČEHOKOLI.
Dalším fenoménem je nasycení trhu, k němuž musí zákonitě dojít,dříve,či později.Nejde o to vyprodukovat (s co nejmenšími náklady) ale PRODAT. Dříve to kapitalismus řešil válkami.Tato cesta je ovšem díky existenci jaderných zbraní neschůdná.

3. Role bank, které se zcela vymkly zpod kontroly, neplní svoji původní funkci.Fungují mj na principu individualizace zisků,kolektivizace ztrát. Mimochodem- uvědomujete si, jak gigantickou částku dluží (nejen) vyspělé země? Kdo jim tak obrovské částky půjčil a kde je vzal? Jsou snad mezi námi Mimozemšťané?
25. 05. 2013 | 13:38

Baba Jaga napsal(a):

Kolik asi Evropa dluží Světové bance, paní Brixi? A kolik Evropu její provoz stojí? Moc málo o této instituci vím, popište ji někdy příště.
25. 05. 2013 | 13:38

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

to "více příště" by mne zajímalo.
jinak je článek sice dobře napsanou, ale přece jen příliš obecnou slohovou prací. alespoň já to tak cítím. mj.opomíjí význam politického uspořádání Evropy i USA v kontrastu s autoritářskými režimy téměř celého zbytku onoho světa, vůči němuž nemá Evropa nadále uplatňovat svou "nadřazenost".
25. 05. 2013 | 13:38

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

ještě dodám, že ty politické rozdíly měly význam dříve, v posledním asi jednom století nebo přinejmenším půlstoletí ho ztratily, a to z důvodů, kterých se dotkl Marian.
25. 05. 2013 | 13:41

Blažena Švandová napsal(a):

Autorce:
"Za druhé, Evropa musí přeměnit pojetí a uplatnňování sociální spravedlnosti a solidarity."
Co tím myslíte, snad ne že máme rezignovat na evropský univerzalismus ve smyslu sv. Pavla, jak o tom píše Alain Badiou? Místo solidarity pouhá charita? Chcete snad zvrátit vývoj a pošlapat ty nejlepší tradice, které se v Evropě zrodily?

Marianovi:
souhlasím, díky!
25. 05. 2013 | 13:51

Ládik!!! napsal(a):

Příště mě bude nejvíce zajímat bod 2.
25. 05. 2013 | 13:52

Ládik!!! napsal(a):

Snad se vrátíme k přísloví, že bez práce nejsou koláče.
25. 05. 2013 | 14:12

D.J. napsal(a):

Ty 3 priority vám řeknu více konkrétně
1/ Když nebudem poracovat,tvořit hodnoty, přijdem na žebrotu
2/ Když budeme platit lidem za to že nepracují a parazitují, výsledek stejný jako 1/ a hlupáků ochotných pracovat bude rapidně ubývat
3/ Když jste na žebrotě , jde do háje i důstojnost.
a KDO NEPOCHOPÍ BODY 1/ A 2/, ASI NEMÁ KRITICKÉ MYŠLENÍ.
.
A teď by nás zajímalo jaké hodnoty tvoří a za co je placena Brixi
25. 05. 2013 | 14:13

Marian napsal(a):

Ladík- že bez práce nejsou koláče jsem v dětství slýchal od komunistů.
Ti ovšem pod pojmem "práce" měli na mysli něco jiného, než vydělávání na předražených zakázkách.
25. 05. 2013 | 14:18

Marian napsal(a):

Blažena Švandová- poděkování je na mé straně!
25. 05. 2013 | 14:19

honolulu napsal(a):

Evropa a Amerika je diky mocnostem vesmirnym prirozene nadrazena.
Destruktivni element v techto zemich se vsak dostal ke kormidlu a navedl nase zeme na melcinu GLOBALIZACE. A ted nam tece do podpalubi a lezou knam odevsud zivocichove zapachajici sirou pekelnou - INTEGRACE. Proto zadna solidarita se konat nebude !

Zminena skupina u kormidla se snazi vpustit na lod vice zivocichu, aby posadka lodi byla oslabena a retardovani kormidelnici se zmocnili vlady na cele lodi...
Proto musi prijit k boji a ne k zadne solidarite.

Tato hezka pani - Brixi, byla nalozena (marinovana) v roztoku integracni smrdute indoktrinace. A ted je to citit az za velkou louzi...Ale spravna ideologie ji navoni a indoktrinace bude vyplachnuta proplachovacem zvanem realita.... Tim bude zachranena jeji duse a predurcena ke odpusteni bludu integracnich, globalizacnich a solidarnich.
25. 05. 2013 | 14:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Marian:

Tohle přísloví je mnohem starší.
25. 05. 2013 | 14:35

Marian napsal(a):

Brom .Nepochybně. nicméně na tom, že jsem to v dětství slýchal od komunistů to nic nemění.S tím snad souhlasíte,ne?
25. 05. 2013 | 14:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Marian:

Jistě, šlo mi jenom o upřesnění. Navíc se říká a platí i dnes.
25. 05. 2013 | 14:51

David napsal(a):

"...Naše evropské hodnoty nejsou neměnné.

...Za prvé, Evropa musí odstranit překážky, které oslabují její konkurenceschopnost...."

--------------

Nevím, ale to půjde asi těžko. Těžko se podaří ponížit cenu práce vyspělých států na cenu práce více méně rozvojových států.

--------------

"...Jak upravit pozice pro nové příležitosti?..."

--------------

Je třeba úplně změnit základní filosofii.

TRVALÝM motorem růstu mohou být pouze a jen soukromé investice do růstu MORÁLKY a až od toho se pak mohou generovat nějaké ty zisky.

Stačí si jen představit, kolik peněz bychom všichni měli, kdyby se nelhalo, nepodvádělo a nekradlo.

Společnost založená na lži a podvodu musí zákonitě skončit katastrofou a ani růst HDP ji nemůže zachránit.

Je nutné usilovat o rovnováhu mezi ekonomickým růstem a růstem MORÁLKY. Proto je třeba si změnit žebříček životních hodnot, kde o peníze NESMÍ jít až v první řadě.

Pokud si nezměníme žebříček životních hodnot, tak se to s námi nemůže zlepšit.

Co tak, jako první krok ke změně, uvažovat alespoň o tom, že bychom si změnili pořadí v našem žebříčku životních hodnot například takto:

1. Pokora 2. Láska 3. Pravda 4. Spravedlnost 5. Svědomí 6. Čest 7. Zdraví 8. Peníze.

Myslím si, že už je nejvyšší čas nějak začít. Změna nejen myšlení, ale zejména změna v jednání je už nutná!

Čas neúprosně běží!

Prostě jinak řečeno - Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili.

Jednou z hlavních příčin krize EU je i krize z NADVÝROBY !

Stačí si jen představit, co se bude dít, až významná většina lidí se začne chovat podle zásad zdravého životního stylu a o akcelerující produktivitě práce ani nemluvě. To pak bude nezaměstnanost 50%.

Bude to chtít odvážná řešení, jako například snížení spotřeby - velmi se plýtvá se vším, zákaz daňových rájů, úplný zákaz akcií na doručitele, zastavení přímo zrůdných dotací z EU, zavedení systému - Jeden stát = jedna STÁTNÍ banka, čtyřdenní pracovní týden, silné snížení nezasloužených platů vedoucím pracovníkům, zastavit rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými apod.

Protože však nikdo nedostane tu odvahu realizovat tato odvážná řešení, proto nás čeká velká a nezadržitelná katastrofa.

Dobře už bylo.
25. 05. 2013 | 15:14

zemedelec napsal(a):

Pane Marian.13:38
Popsal jste to výborně,tak něco k těm dluhům.
Nakonec by se zjistilo,že dlužíme sami sobě přes banky.
Ono by stačilo,kdyby si chtěli všichni vybrat najednou peníze s bank,to by byl fofr.
25. 05. 2013 | 15:21

Pamětník napsal(a):

Nevím, zda si je autorka vědoma, že bod 1 (a částečně i 2) nelze uskutečňovat zároveň s bodem 3.
25. 05. 2013 | 15:25

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Pamětník, to jste napsal hezky.
David, Vaše stupnice či výčet se jeví býti pravdoláskařením, což je dosti neblahý mišmaš.
Alespoň dle výsledků činnosti jeho vyznavačů soudě.
25. 05. 2013 | 15:33

Zdeněk Brom napsal(a):

David:

Máte pravdu, ale v hukotu strojů zaniká.

Je třeba více vyrábět, zvyšovat HDP, rozjet rychleji stroje ... a při tom se zapomíná, že společnost stojí a padá se svojí hodnotovou podstatou.

Máme v rukou obrovské zdroje energie a účinnés stroje. Naše myšlení je ale hodně pozadu za tou technikou, takže už ji přestáváme chápat.

Viz: Huxley - Konrapunkt nebo Heidegger.
25. 05. 2013 | 15:39

otokar napsal(a):

Řešení problému:
1.snížit mzdy na konkurenční cenu práce ve světě, zejména pak nemravné platy manažerů a banksterů
2.nekonat zbytečnou práci-zrušit vše, na co je třeba platit,kromě školství,zdravotnictví,vědy a výzkumu, i zde udělat prosvětlivku, zrušit zbytečné obory(viz putna).
3.platit pouze starobní důchody dle odpracovaných let,zrušit falešné invalidní důchody a soc. dávky osobám, které se přiživují.
4.zavést trest smrti, vyčistit kriminály od zločinců, kteří si tam žijí často lépe, než na svobodě.Za korupci stejné tresty jako v Číně.
výsledek:
Parazité by odešli na lepší místa,zločinci by se polekali a přestali krást za bílého dne,lidé by pocítili spravedlnost a byli by ochotni pro svou zemi udělat něco navíc,čímž by pominula blbá nálada.
Snížil by se počet obyvatel o zloděje a parazity,zvýšila by se zaměstnanost a tím by mohla stoupnout minimální mzda a důchody za poctivě vykonanou práci. Tím by se zvýšila spotřeba obyvatel a obchod by rostl, potažmo HDP.
No a kupodivu bychom se octli mezi ostatními zeměmi, kde to tak funguje.
25. 05. 2013 | 15:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Ládíku to dávné o těch koláčcích by mohlo pro začátek úplně stačit ...
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/935602_535863086459232_40013899_n.jpg?dl=1
Veselé krizování, bude líp ...
25. 05. 2013 | 15:56

Carlos V. napsal(a):

autorka : Evropa musí odstranit překážky, které oslabují její konkurenceschopnost.

poznámka : tleskám. Doufám jen, že má na mysli byrokracii, dotační přerozděloní apod.

autorka : Evropa musí přeměnit pojetí a uplatnňování sociální spravedlnosti a solidarity.

poznámka : tleskám. Doufám jen, že tím nemyslí jejich rozšřování...

autorka : Evropa by měla dále rozšířit pojetí důstojnosti člověka a posílit úlohu kritického myšlení k potření korupce a politické zvůle.

poznámka : Tleskám. Chápejme člověka jako důstojného, svobodného a svéprávného suveréna, kterého uráží a sráží ovlivňování státem - tedy omezování a "cílená" podpora.

Jak to vlastně autorka myslela .. ;-)
25. 05. 2013 | 16:08

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

myslim, že paní brixi napsala poměrně realistický blog. nicmeně to, že evropa ztrácí je všeobecne známo, taky se ví, co by se mělo udělat. ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST. ale mám pocit, že se o tom jenom mluví, jako se mluvilo na sjezdech komunistických stran. nikomu se do toho opravdu nechce, protože to bolí. a co bolí, to se v evropě nedělá. v evropě se jenom kupuje čas na dluh a problemy se hrnou před sebou v naději, že to " nějak dopadne". o rozpadu eurozony se mluvit nesmí, o bankrotech předlužených států se taky mluvit nesmí. redukce veřejných výdajů a sociálního státu jsou nemyslitelné. spousta evropanu stále žije vysoko na větvi a myslí si, že evropa bude zbytku "barbarského" světu vnucovat sve sociální a ekonomické standardy. že budem někoho poučovat. a čínané tu zatím v tichosti kupují jednu fabriku za druhou. oni nám potom ukážou ty standardy...... dvanáctihodinová pracovní doba sedm dní v týdnu.
25. 05. 2013 | 16:12

argun napsal(a):

Bože to jsou kecy...

Mohu jen zopakovat, že paní Brixi má neobyčejný talent na to nám autoritativně sdělovat moudra, která tady už pár let ví každej Jouda. Asi se jí ten NYC zadřel pod kůži natolik, že má jako každý správný amík obsedantní potřebu nám osvětlit, k čemu se používá toaletní papír...

Jestli pokračování bude mít též kvalitu bídného semestrálního cvičení z VŠE, není na co se těšit. Možná by autorce prospělo, kdyby konečně přestala psát své blogy cestou taxíkem na letiště nebo z něj a věnovala jim více píle a soustředění. Potenciál k tomu něco podstatného sdělit by dozajista měla mít.

"Hospodářský rozvoj v rozvojových zemích navíc výrazně snížil celosvětový výskyt chudoby. Plody západní vědy a techniky tedy pomohly rozšířit prosperitu po celém světě."

S tím si vůbec, ale vůbec, nejsem jist.
25. 05. 2013 | 16:16

David - 1. část napsal(a):

Ještě k 15:14, že:

-------------

"...Za prvé, Evropa musí odstranit překážky, které oslabují její konkurenceschopnost...."

--------------

Nevím, ale to půjde asi těžko. Těžko se podaří ponížit cenu práce vyspělých států na cenu práce více méně rozvojových států.

------------------------------------------------------------------------------

Špidla se o to NEúspěšně pokoušel v Číně, když jim chtěl vnutit drahý sociální systém EU, aby se cena jejich práce více prodražila.

---------------

ihned.cz:

11. 1. 2008

Špidla: EU by měla do Číny vyvézt svůj sociální systém

Nejlepší obranou, kterou se může Evropa chránit před stále větší konkurencí zboží a pracovní síly z Číny, je podle Špidly propagovat v této asijské velmoci svůj sociální model.

Nejlepší obranou, kterou se může Evropa chránit před stále větší konkurencí zboží a pracovní síly z Číny, je propagovat v této asijské velmoci svůj sociální model. Tvrdí to evropský komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla, který dnes do Číny odjel na třídenní pracovní cestu. Podle něj může spolupráce EU a Číny při zavádění modernějšího sociálního modelu zmírnit "sociální dumping", tedy konkurenční výhodu plynoucí z levnější pracovní síly, řekl dnes Špidla agentuře DPA.

"Čína je suverénní stát. Nad evropským sociálním modelem mávne v praxi rukou. Evropa má svých problémů dost. Čína problémem není, je to naopak výzva. A když něco zlepšovat, tak proč nezačít na domácí půdě místo upnutí se na Čínu," reagoval na dotaz serveru iHNed.cz analytik Raiffeisenbank Aleš Michl.

Číňané, kteří tvoří celou pětinu světové pracovní síly, často pracují za velmi špatných podmínek a za velmi nízké mzdy. Podle Špidly si proto všichni kladou otázku, jak s touto obrovskou konkurenční výhodou bojovat. Odpovědí je prý především aktivně pomoci Číně při zavádění nového sociálního systému. "Je v našem zájmu, aby v Číně probíhal vývoj v sociální oblasti správným směrem," řekl eurokomisař.
25. 05. 2013 | 16:18

David - 2. část napsal(a):

.

"Číňané po tom sami touží"

Podle Špidly samotní Číňané naléhavě cítí potřebu reformy sociálního systému. Ta je nezbytná například v oblasti důchodů, protože Čína pomalu začíná pociťovat neblahé důsledky tvrdě prosazované politiky "jednoho dítěte".

"Číňané umějí dobře napodobovat. Pokud se rozhodnou napodobit evropský důchodový systém, pak to bude znamenat, že ho považují za nejlepší," myslí si Špidla. Nový systém se ale výrazně podepíše na skladbě vedlejších mzdových nákladů. "A to znamená, že konkurence v oblasti mezd bude v budoucnu vypadat úplně jinak," uzavírá komisař.

Spolupráce EU a Číny na tomto poli je naplánována na příštích pět let. První konkrétním krokem vzájemných jednání bude zřejmě nezávazné memorandum o pravidlech bezpečnosti práce, které chce Špidla s čínskou stranou podepsat do konce roku.

Analytici jsou skeptičtí

"Je to sice hezká teorie, ale v praxi neuskutečnitelná.

Úspěch Číny posledncích let je právě založen na sociálním dumpingu. Kdyby začali používat evropské standardy, tak by to mohli rovnou zabalit," uvedla pro server iHNed.cz analytička Next Finance Markéta Šichtařová.

Standardy, jaké jsou v Evropě, si podle Šichtařové mohou dovolit jen vyspělé země. "V Číně je to neimplementovatelné. Navíc ty sociální standardy jsou přebujelé v Evropě, takže by ta myšlenka mohla jít i opačným směrem. Pokud by Čína začala přejímat naše standardy, my bychom je zase měli omezit," tvrdí.

Podle Aleše Michla je jedno, jestli hovoříme o sociálním modelu či naši politiku nazveme jinak, důležitější jsou činy. "Srovnám-li zkušenosti vyspělých zemí vychází mi: Je třeba uvolnit podmínky na trhu práce, zvýšit počet maturantů ve společnosti, využít technologie, globalizaci a být "in", podpořit motivaci lidí pracovat a odbourat klišé o nutnosti uměle chránit zuby nehty každé pracovní místo," vysvětlil Michl.

"Podívám-li se na činy Evropské komise, vidím třeba velkou regulaci automobilek, což je brzda celého průmyslu. Pokud chtějí politici dále takto průmysl škrtit, v rámci fair-play by se měli spíše snažit dohodnout stejný přístup i pro čínské firmy. Je to lepší než debata o křížení čínského a evropského sociálním modelu," dodal Michl.

Je to jen gesto

"Každopádně je to spíše jen náplast - hlavně o tom hodně mluvme, že Čína je špatná, že to ničí naše exportéry, aby to vypadalo, že něco děláme.

Ve skutečnosti se s tím nedá dělat nic, alespoň z té evropské pozice,"

řekla dále Šichtařová. Co by skutečně pomohlo je podle Šichtařové liberalizace jüanu. "To by čínské zboží v zahraničí zdražilo minimálně o dvacet procent," dodala.

Autoři: David Havlíček, Tomáš Králíček

http://byznys.ihned.cz/c1-22745730-spidla-eu-by-mela-do-ciny-vyvezt-svuj-socialni-system
25. 05. 2013 | 16:21

Joe Ratata napsal(a):

Co říkají evropské hodnoty učení jednoho ajatoláha v Nizozemsku veřejně hlásající,že islám je nadřazené náboženství a Nizozemsko se stane islámskou zemí s právem šaria a jestliže se to Nizozemcům nelíbí,mohou se odstěhovat?
25. 05. 2013 | 16:25

Drzá zrzka napsal(a):

1)Vždyť sama Evropa přesouvala výrobu do Číny a teď se jí chystá napadnout? Co dodat k tomuto: Červenobílá páska s nápisem Nevstupovat. Výrobce Made in China.

2)Solidarita a sociální spravednost, neznamená posadit sociálně potřebné a imigranty k hotovému. Já po tobě chlebem, ty po mně kamenem?
Evropa se ke svému "blahobytu" musela vypracovat.

3)Díky vědeckotechnické revoluci jsme za pár hodin na druhém konci světa. Korupce se rozlezla všude.
I když člověk, kdesi v Africe, který jde 2 dny do nejbližší nemocnice, několik kilometrů ke zdroji pitné vody, má asi jiné starosti než je potírání korupce. :-)
25. 05. 2013 | 16:42

to HB napsal(a):

Čtu každé Vaše pojednání pravidelně a pozorně.
Ještě se nestalo, že byste svými řečmi něco vyřešila.
Máte nadprůměrný plat, možná i bonusy za myšlenky v těch svých článcích, kterými můžete ovlivňovat jiné.
Já bych PŘEDEVŠÍM poslala teoretiky a teoretičky (jako jste Vy) takové ožehavé otázky někam do výroby. Přišla byste na jiné myšlenky a začala uvažovat reálněji.
Může Vás vůbec bavit brát tak velký plat prakticky za nic?
Brixi byla osobnost spojená s barokem.
Vy se do dějin nezapíšete nijak!
25. 05. 2013 | 16:51

Karl IV. napsal(a):

Zdá se mi, že podobné úvahy jsou málo podložené. Existuje příliš mnoho znalostí, které vyvracejí podobné vidění běhu dějin. Chápu, že se většina z nich nedostane ekonomům , stejně jako se nedostala mnoha dalším, kteří určovali chod světa v posledních staletích.
Současný problém Evropy je neschopnost vytěžit z těchto znalostí, většinou definovaných v euroamerickém prostoru.
On ten Zeman se ve vztahu k Putnovi nepříliš liší od jisté části západních politických elit (tedy liší se v míře buranství). Evropa nemá ten sjednocující a motivační kvas, který jí po staletí dodávalo křesťanství. K němu , jako určujícímu, se již vrátit nelze, zvláště tam ne, kde vymizelo, jako v Česko.
Racionální svět nenašel sjednocující výklad , neboť zplodil rozum a znalost v nekonečné množině. Mimo toho, logicky , zplodil i pseudoznalost, jednou z nich je ekonomické myšlení současnosti. To má cosi podobného s vírou ve vyšší síly, zvláště ono neoliberální. Ale ony vyšší síly ekonomů nejsou ty, které by se mohly stát vlastnictvím jednotlivců. Je to pseudovíra davu.
25. 05. 2013 | 17:03

Hloupý Honza napsal(a):

Vývoj posledních let naznačuje, že bych měl svoji současnou kondici posílit ve třech základních směrech:

Za prvé, musím odstranit překážky, které oslabují moji obranyschopnost.
Za druhé, musím přeměnit pojetí a uplatňování své životosprávy.
Za třetí, měl bych dále rozšířit pojetí své důstojnosti a posílit úlohu kritického myšlení k potření přežírání se a jiné zvůle a zlozvykům.

To je můj návod alá Brixi k posílení mojí kondice. Bohužel zatím nevím jak a co konkrétně udělat, stejně asi jako Evropa. No nic, počkáme si na další díl. Jinak to je bla, bla, bla, Brixi, bla, bla, bla. Jako elaborát o ničem na 10 stránek A4 písmem velikost 24 Arial pro nějakého dalšího bl.a ze Světové banky je to fakt dobré. Splněný úkol na jedničku a tučné prémie. Dáme si briefing a brainstorming a příště budeme třeba zase teoretizovat o něčem jiném, tentokrát i s tabulkami. Co třeba "Afrika pod tlakem, jak upravit pozice vyžírek ze Světové banky a MMF ?"

Jinak já hloupý Hloupý Honza myslel, že už teda jedeme v Evropě v těch správných kolejích, navíc autorka už 15 let na tom dle svých slov maká (a nejen v Evropě)
"Posledních 15 let pomáhám reformovat veřejné výdaje a sociální politiku v zemích Evropy, Asie, Severní Afriky a Blízkého Východu. Výzkumná a poradenská práce mě zatím zavedla asi do třiceti zemí na pozvání vlád se zájmem o reformy veřejného sektoru."

a ono nic.

Kde konkrétně jste to pomáhala reformovat moudrá Brixi, ať se poučíme, my čeští občanští dlužníci s Kalouskovic sekerou větší než Everest a Drábkovou sociální politikou ala „Arbeit macht frei", prosím řekněte.

Bůh ochraňuj lidi z Evropy, Asie, Afriky, Austrálie, Ameriky, Antarktidy před "odborníky" jakéhokoliv druhu ze Světové banky. G8, MMF a podobných organizací.
25. 05. 2013 | 17:14

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

joe ratata,
to taky poměrně zajímavý postřeh. o islamizaci evropy se nesmí mluvit nahlas, je to nekorektní. nevím z jakeho duvodu, mam na to určitou teorii. za prvé evropa, ač ameriku nenávidí, snaží se zřejme z duvodu nějakých komplexů meněcenosti v evropě implementovat ty pro evropu nejmeně vhodne amerikanismy, jako je například multikulturalismus, místo toho, aby si například z ameriky vzala příklad z pružnosti pracovního trhu. druhý duvod, proč se nesmí mluvit o islamizaci evropy je černé svědomí z holokaustu. já jsem přesvědčený, že narustající napětí mezi muslimskými imigranty a puvodním obyvatelstvem skončí dalším holokaustem. akorát ještě nevím, kdo pujde na porážku, jestli my nebo muslimové.
25. 05. 2013 | 17:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

Kdysi se mi líbil v čítance pro obecnou školu článek přeložený z ruštiny "Vršky a kořínky", o chytrém sedláčkovi a hloupém medvědovi. Někdy mě napadne, že jsme jako ten nebohý medvěd.
25. 05. 2013 | 17:28

Kelt napsal(a):

pí Brixi,

za prvé:Evropa musí odstranit překážky,které oslabují její konkurence schopnost.
Píšete do Česka a tak je divné,že jste si dosud nepovšimla,že naše vláda již Evropě udala směr.
-snižuje mzdy,odvody na sociální a zdravotní pojištění,souhrně snižuje cenu práce v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti/trochu to znehodnocuje snižování kupní síly a doprovodnými negativními jevy spolu se zvyšováním deficitů socíálního a zdravotního fondu/.
Pravděpodobně v tomto ohledu funguje nějaký koeficient zpoždění,neboť ČR v tomto ukazateli ztrácí,i když má náklady na jednotku práce cca 1O,5 eura,zatímco EU 28,5 eura.
Netrpělivě budu očekávat konkretizaci dalších dvou bodů,ale i tady se domnívám že Drábek předběhl Evropu.Jen škoda,že některá jeho opatření na úseku uplatňování sociální spravedlnosti a solidarity v duchu "arbeit macht frei" mu ke škodě věci zrušil ÚS/nucené práce nezaměstnaných a povinná hlášení na poštách/.
25. 05. 2013 | 17:41

Občan napsal(a):

Paní Bezděková,

tohle je strašnej blábol - "...Částečně díky plodům západní vědy a techniky zaznamenávala řada rozvojových zemí během posledních dvou až tří desítek let rychlý hospodářský růst. Západní věda a technika pronikla do rozvojových zemí často prostřednictvím západních kapitálových investic a transferu technologií evropských a amerických firem. Kapitálové investice a pracovní síla v rozvojovém světě umožnily západním firmám posílit vlastní zisky. Západním spotřebitelům pak dovoz z rozvojových zemí rozšířil nabídku zboží za dostupnou cenu. Hospodářský rozvoj v rozvojových zemích navíc výrazně snížil celosvětový výskyt chudoby. Plody západní vědy a techniky tedy pomohly rozšířit prosperitu po celém světě..."

Ti lidé nebyli chudí v rámci svých zemí, dokud je nepřišli "zachraňovat před chudobou" nenažraní podvodnikatelé a misionáři ze západu. Chudí jsou až teď, když se stáhli do měst, dělají nádeníky v primitivních fabrikách a musí hradit náklady, které jako zemědělci nikdy neměli.
Zato na západě fest zchudli všichni ti, co přišli v rámci globalizace o práci a zdroj k nakupování laciného (nikoli však levného) asijského šuntu. Takže výsledkem globaliazce je NOVÝ typ chudoby až bídy v Asii a Africe, a OBNOVENÁ chudina v Evropě a USA. Obě zbídačené skupiny se "utěšeně" rozrůstají.

Stejný nicneříkající blábol je i poslední kapitolka. Konkrétně toto:
"...Za prvé, Evropa musí odstranit překážky, které oslabují její konkurenceschopnost.
Za druhé, Evropa musí přeměnit pojetí a uplatnňování sociální spravedlnosti a solidarity.
Za třetí, Evropa by měla dále rozšířit pojetí důstojnosti člověka a posílit úlohu kritického myšlení k potření korupce a politické zvůle...."

CO si máme pod Vašim větami představit?
- Snížení platů v Evropě a USA na úroveň např. Bangladéše a Zambie?
- Zrušení systémů veřejného zdravotního a sociálního pojištění?
- Zrušení veřejného školství?
- Hození starých, nemocných a nezaměstnaných na krk rodinám?

KDY už konečně napíšete něco KONKRÉTNÍHO???
25. 05. 2013 | 17:44

Občan napsal(a):

Pardon - mělo být ...paní Brixi...

Paní Bezděková píše konkrétně, argumentuje a občas se i účastní diskuse.
25. 05. 2013 | 17:48

vrátit penězům smysl, může to bolet napsal(a):

Prezident Obama při projevu k frekventantům vojenské akademie ve Fort McNair pravil: Naše svoboda je plodem války. (K dohledání na stránkách Bílého Domu dne 23.5.)

A tak i je.
Jen paní Brixi si myslí, že můžeme pracovat úplně zadarmo, že důchodce je možné zaválcovávat do jam a že dobře se má mít jen úzká vrstvička zaměstnanců Světové banky.

Dali jsme světu tuto civilizaci, bez které by dál chodil defekovat na hromadu na dvoře.

Pak lidé bez sounáležitosti k nějakému národnímu celku, bez morálních hodnot jiných než je chamtivost a bez stínu svědomí začali všechno co jsme vytvořili vyprodávat.
Paní Brixi tvrdí, že to bylo proto, abychom si mohli dovolit nějaký laciný asijský šmejd.

Psycholog by jí ale vysvětlil, že co lidé dělají, dělají z hlubokých emocionálních pohnutek skrytých v podvědomí.
Ti lidé, kteří nás mocí jimi natištěných peněz deindustrializovali a prodali veškeré naše vědění (pamatuji doby, kdy se to trestalo) nás nenávidí a je načase si to říct otevřeně.

Přijmout jejich argumentaci nebo vůbec i jen pojmosloví znamená vázat si oprátku.
Stačí se podívat na vládu, kterou sflikovali v Itálii. Nebo naši, koneckonců.

Takhle to rozhodně dál nepůjde. Není kam by to mohlo jít.
25. 05. 2013 | 17:56

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

he-he-he-he. jak jsem napsal výše, slohovka.
25. 05. 2013 | 17:59

LF napsal(a):

Dokonce už i levicově liberální Hana Brixi pochopila, co musíme v Evropě udělat, abychom se vrátili na výsluní.

1) pěstovat kreativitu, technologie, matematiku a vědu, namísto nesmyslných humanitních pavěd typu sociální antropologie

2) přestat překážet rozvoji technologií nesmyslnými opatrnickými zákony a omezeními, svět není uzavřený systém, byť tak laikům může připadat

3) zbavit se vší v kožiše; všech, kdo nepřispívají a jen se nechají živit; nemakačenků, úředníků, části přistěhovalců. Člověk má hodnotu tím, co vytvoří, nikoliv sám o sobě a přehnaný pocit důležitosti lidí, kteří se jen válejí a domnívají se, že je musíme živit z podstaty jejich lidství, je třeba pořádně zkřísnout. Zde nicky Marian, Blažena Švandová, Kelt a Občan.
25. 05. 2013 | 18:04

Gudka napsal(a):

"muslimských mocenství"

To je nějaká zvláštní forma vaznosti? Já myslel, že "mocenství" je výrazu z chemické terminologie.
25. 05. 2013 | 18:04

LF napsal(a):

Alternativou je úpadek a převálcování životaschopnějšími civilizacemi, jako je čínská nebo muslimská.

Musím říct, že mi "socánků" není vůbec líto; byť se před nimi nerýsují radostné perspektivy. Končí období jejich bezpracné existence a stojí před nimi dvě cesty. Buď budou tvrdě makat pro kapitalismus, nebo budou neméně tvrdě makat pro nějaký autoritativní režim, a navíc budou dostávat přes držky. :-)
25. 05. 2013 | 18:09

taky andragogika napsal(a):

Dobrý.
LF už má seznam.
Jiní také.
Například dva vyšetřovatelé Bostonského masakru se zabili pádem z vrtulníku do moře. Trochu připomíná osudy komanda které likvidovalo "Usámu bin Láďina".

A poradkyní Obamy pro Evropu (tedy jakousi evropskou protektorkou) se stala Victoria Nulandová, žena Roberta Kagana. Oba je radno si vyhledat.
Teď to do nás Brixi začne hustit.
25. 05. 2013 | 18:16

Kom napsal(a):

Text připomíná výplody sekretariátu RVHP o nutnosti přijít k intenzifikaci výroby a urychlení vědeckotechnikého rozvoje. Světová banka má zřejmě k RVHP poměrně blízko, taky tam sedí povznesení marťani. Ani myšlenkově text za nic nestojí, řeči o globálním zaostávání Evropy a modernizaci sociálního státu vedli dokonce i sociální demokraté v době rozkladu ČSSD, hlavně Gross, a Nečas zaklíná konkurenceschopnosť, kdykoli potřebuje zakrýt, že neví kudy kam.
Už před nějakými pěti lety zde paní Brixi navrhovala konkrétnější řešení krize - tehdy to mělo být zvyšováním důchodů, pokud se nepletu. Nevím, jestli za těch pět let přešla mezi rétory opačného tábora nebo jde jen o obecnější formu téhož, ale nesmysly jsou to v každém případě. Dokonce i ztráta evropské hegemonie je záležitost stará 60 let.
25. 05. 2013 | 18:16

LF napsal(a):

Seznam, andragogiko? Zbytečný. A Brixi musí hustit, neboť pochopila, že zvyšování důchodů je nesmysl. Moc žereme, málo tvoříme. Svět okolo nás předbíhá. Iluze života v pomalém smrdutém socialismu je jen iluzí.
Zkrátka, jak praví klasik, "silnější pes mrdá". Pouze při obratu ke kapitalismu zůstaneme silnějším psem.
25. 05. 2013 | 18:23

Kom napsal(a):

LF
Jak souvisí skutečnost, že "svět není uzavřený systém" s tím, že nemáme překážet rozvoji technologií? Myslíte, že kdyby byl svět uzavřený systém, tak bychom technologie rozvíjet neměli? Možná by neškodilo místo papouškování přečtených moudrostí používat vlastní hlavu, pokud nějakou máte.
25. 05. 2013 | 18:25

historie je něco, co ve školách neučí napsal(a):

Kom
Sto let.
Britové vylákali slabomyslného Viléma II. a senilního Franze Josefa aby se s Francouzi a Rusy navzájem zlikvidovali.
Evropa spáchala v roce 1914 sebevračdu.
Někdy si srovnejte světová data z roku 1910 a 1946.
Jak říkává HRH Elisabeth II., jsou tu u díla síly, o kterých nevíme nic.
25. 05. 2013 | 18:28

LF napsal(a):

Kom(ouš)
Souvisí velmi; kdyby byl svět uzavřeným systémem, růst by nemohl být trvalý a optimální cestou by po kolonizaci všeho dostupného bylo zastavení růstu.
25. 05. 2013 | 18:28

LF napsal(a):

Evropa (částečně společně s USA) spáchala suicidium v 50.-60. letech a Reagan a Thatcherová to zdaleka nenapravili.
25. 05. 2013 | 18:31

Kom napsal(a):

LF
To je papouškování nějakého populárního zdroje, nejspíš jste četl něco z oblasti kulturní antropologie a nepochopil to.
Uzavřený systém vůbec nemusí být stacionární ani omezený, a otevřený může být i systém s omezenými zdroji. Přestože nevíme, jaký "systém" svět je (a možná to vůbec není systém), technologie má smysl rozvíjet v každém případě.
25. 05. 2013 | 18:39

hanabrixi napsal(a):

Vážený pane (paní?) Gudko,

děkuji za připomenutí významu slova mocenství:)
Opraveno.
25. 05. 2013 | 18:39

Joe Ratata napsal(a):

LF
Právě že svět JE uzavřený systém.
Aby kapitalismus mohl růst,musí mít prostor kam expandovat a odkud drancovat.
Představte si,co by dělala Čína se svojí výrobní kapacitou,kdyby Amerika,Evropa Austrálie a Japonsko přestaly odebírat její zboží.
25. 05. 2013 | 18:42

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

LF, probůh, odkud jste vylezl?
25. 05. 2013 | 18:58

zdenekpelda napsal(a):

Občas přemítám o smysluplnosti dobrých skutků a o obsedantnosti některých přispívatelů, kteří by bez drtivé kritiky a apriorního odsudku jakýchkoliv nadhozenáých témat k diskusi zřejmě do zítřka nepřežili...Nabídnout božskou manu, dočkala byste se zřejmě reakce hodné šéfa přes jídlo...Dík za odvahu si neustále nabíhat. Nepůjdeme raději na houby?
25. 05. 2013 | 19:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

zdenekpelda

Dnes jsem byl, navnadily mě Vaše májovky, nic jsem nenašel.
U nás asi ještě brzy - 600-1300 m.n.m. Venku je zima jako v márnici.
25. 05. 2013 | 19:37

tommy gun napsal(a):

Joe Ratata,

Svet potrebuje socialismus. Kazdy dostane svou skatulku. Ti nahore dve.
25. 05. 2013 | 19:48

zdenekpelda napsal(a):

Jakelin...To ozaj nevyzerá dobre...Asi už nebudou..Dnes jsem dosbírával poslední a už byly za zenitem. A Liberec o moc níž není..
25. 05. 2013 | 19:54

otaznik napsal(a):

zdenekpelda,

kdo je ta božská Máňa?
25. 05. 2013 | 19:57

Jakelin de Mailly napsal(a):

zdeněk pelda

Vypadá to, že jarní houby mne letos minuly. Letos jsem neměl na zahradě ani smrže. Čím to může být ? Ležel tady sníh do půlky dubna.
25. 05. 2013 | 20:01

Maximus napsal(a):

zdenekpelda

Zděndo Peldo, to je věc těžká, zabít holým zadkem ježka.
Mám pocit, že nemáte zase tak pravdu, prostě lidé tady reagují na články a pokud se zde objeví něco plytkého nebo nedodělaného a nedovařeného, tak to prostě slovně napadnou či někdy dokonce unisono smetou. To je přece správné, že? Nebo byste si tady chtěl povídat jen o houbách? Tento prostor slouží k výměně názorů a každý autor článku, ale i diskutéři musí počítat s nějakou reakcí okolí. Vy si tady můžete nakrásně psát o sbírání hub, ale třeba nařízení slovutné EU vám to zarazí nebo budete muset chodit na přezkušování ze znalosti hub před komisí a budete platit něco jako rybářský lístek. No a ještě bych vám vrazil do zadku injekční stříkačku a naočkoval bych vás proti nemocem, které přenáší klíšťata (jsou celkem 4) a jiná lesní havěť! (-:

Ale trochu k článku.
Vývoj naší země a nakonec ani Evropy jak naznačuje správně článek nemá dobrý směr, s rozvojem průmyslu a vůbec hospodářství zejména v Asii, dochází k závažným změnám v celém světě. Žijeme neustále se v proměňujícím světě. Prostě se uvolnila síla resp. tvůrčí a hospodářský potenciál a Evropa, ale i Severní Amerika to pociťuje. Mohlo se to blokovat různými cly a zákazy nevývozem technologií a nenechat na univerzitách studovat šikmoočka, ale stejně by to byla zřejmě otázka času, kdy se naučí Asiati (zejména Čína, 1,4mld. lidí) vyrábět spotřební zboží stejné kvality jako ve "starém světě". Udržet si vedoucí postavení ve světě už nebude pro USA a země Evropy možné a jde jen o to kam až to povede. Pokud to hlavně v Asii povede k tomu, že tamní zaměstnanci se začnou domáhat stejného postavení a výhod jako mají např. v Evropských zemích, hodně jejich stoupající křivky HDP aj. ekonomických ukazatelů prostě povadnou. Spíše si myslím, že tam dojde poté k sociálním nepokojům, s rozvojem hospodářství a také přílivem informací, už vládnoucí elity stabilitu založenou na povolnosti a skoro nevolnictví neudrží. Lidé jim tam obrazně řečeno za hrst rýže nebudou pracovat a tak dojde k zvýšení nákladů u vyváženého zboží, tedy ekonomie to srovná do latě a nebudou moci přece třeba Číňani dovážet zboží s malou přidanou hodnotou za nízké ceny. Zákony ekonomie přece jen fungují, pokud se nepokřivují jako to umí např. EE aparát i s tím jejich přerozdělováním a snahou to direktivně řídit. Naštěstí je jen přerozdělována cca 2% HDP států EU, jinak by to byla doslova katastrofa.
Vzhledem k neustále stoupajícímu počtu lidí, i když už se křivka natality někde přece jen snižuje, budou tu další vážné problémy. Jednak bude nedostatek energií, surovin, potravin, prostoru a toho odpadu a ekologické zátěže. Zkrátka dojde k saturaci všech těchto problémů
a nemusí to dopadnout vždy dobře. Rozhodující ovšem bude vývoj ropy tj. hegemonem v energiích. Nedávno na portálu "osel.cz" (není to žádný osel, ale populárně psané články z vědeckého prostředí), že možná ropa není
organického původu, ropa se totiž našla i v takových hloubkách pod zemí, kde nikdy nemohl život být! Jsou tam i vysvětlení a pokud by to byla pravda, což by bylo vynikající, máme šanci přežít nějakou dobu v těchto podmínkách, ve kterých se nacházíme. Otázkou ovšem je, jestli článek nebyl napsán na zakázku, někoho!
Pokud by ovšem někdo chtěl slušně na článek zareagovat. tak záběr článku a problematika je ohromný a je to na Nobelovu cenu.
Pěkný večer všem a Zděndovi Peldovi zvlášť!
25. 05. 2013 | 20:23

Maximus napsal(a):

Pardon, místo EU se mi tam vloudilo EE. Ale to je docela
pěkné, malé dítě také říká když se podělalo nebo potřebuje na velkou také EE! A EU potřebuje asi EE.
25. 05. 2013 | 20:27

Občan napsal(a):

LF napsal(a):
"Kom(ouš)
Souvisí velmi; kdyby byl svět uzavřeným systémem, růst by nemohl být trvalý a optimální cestou by po kolonizaci všeho dostupného bylo zastavení růstu. 25. 05. 2013 | 18:28"

Svět je, panáčku, sakumprásk uzavřený systém. Jedna parta sice zkoušela expandovat po obvodu brmaboroidu, jenže se jí stalo, že chudoba, kterou exportovala furt dál na východ, se jí vrátila přes Jůmeriku zadními dveřmi zpátky; a cestou pěkně narostla.

Vy to chcete "řešit" selektivní genocidou.
Za prvé je to zločin a za druhé s tím potenciální oběti už dávno počítají a přijaly opatření ke své obraně. S čímž budete muset počítat zase Vy.
25. 05. 2013 | 20:52

v zimě houby a na jaře taky napsal(a):

Podobně jako nick otazník nějak ne a ne najít tu božskou manu.
O které mluví pan Pelda.
Ale já na houby tak nejsem, nejvejš klobouk bedly osmažený na sádle, s kmínem.

Text blogu mi přijde jako nějaké oficiální komuniké rozhádaného mezinárodního orgánu, které konstatuje věci, o kterých jsme se v hospodě hádali již před lety a lety.
Komuniké se obvykle formulují pokud možno tak, aby nic konkrétního neřeklo.
Takže pak nerozeznávám, v čem se liší od závěrů XVII. sjezdu KSČ, které říkaly v zásadě tytéž věci.

Drobný rozdíl je snad jen v tom, že jsme si od Jakešových časů dovolili vykašlat se na zemědělství, zastavět zemědělskou půdu, kterou Jakeš chránil, vesničkami růžových kůlniček z dřevotřísky a polystyrénu vydávaných za rodinné domy nebo na nich vypěstovat rámy se solárními panely, na které svítí slunce když to nikdo nepotřebuje.

Pravda je, že bolševik způsobil velký přesun obyvatelstva z míst, kde byli lidé zvyklí chodit do kadibudky na dvoře a talíře dávali olízat psu do energeticky katastrofálních paneláků v Praze.
Takže dnes jako důchodci sice mají splachovací záchod, ale zase nevědí, kdy nějaký Drábek ukončí jejich bídnou existenci.

Úplně mimochodem, pro odborně vyspělého nicka, který říkal, že polystyren neplesniví, před chvílí jsem se zájmem pozoroval severní stranu zatepleného paneláku, na které vyrážejí sinice. Century 21 už má v oknech dva transparenty, že jsou tam byty na prodej.

Z čeho mám opravdu hrůzu, je že ty "neřešitelné" problémy začnou řešit nějací finanční géniové z WB nebo sociální inženýři z Bruselu.
To by mohlo být příčinou skutečné katastrofy.
Bez centrálních směrnic si život obvykle najde své cesty.
25. 05. 2013 | 20:59

Občan napsal(a):

Jo, a co se toho zastavení růstu dotejče, tak můžete být hrd na to, že jste přímým svědkem a že to žijete na vlastní kůži (a peněženku).
Proč myslíte, že jsou všichni "analytici", "finančníci" a celá tahle parta bezradní a píší čánky o ničem? Konečně jim docvaklo, že jsme na konečné a bude se přestupovat. Buď se povede restart, nebo se pozabíjíme a ti, co náhodou přežijí, budou závidět mrtvým.
25. 05. 2013 | 21:01

petrof napsal(a):

paní Brixi, vždyť vy tu odpověď znáte, tak proč tak mlžíte????
Ty vaše tři závěrečné podmínky jsou nesplnitelné, dokud nebude rozpuštěna ta šílená EU a naše stará, dobrá Evropa se nevrátí úplně na začátek....a začne znova.
25. 05. 2013 | 21:14

Emissary napsal(a):

Hana Brixi,

dobrý večer, zdravím Vás.

Dost souhlasím, až na výjimky. Nejedná se o nadřazenost, nýbrž o převahu. Byly tady časy, kdy socialisté v jednom kuse vykřikovali, jak Spojené státy a jejich dolar jde do kopru a jak euro nevyhnutelně zvítězí. Ejhle, časy se mění. Mám takové tušení, že za to může dost břidlicový plyn, ale i jiné vlivy. Vždy jsem říkal, technologický pokrok může všechno změnit.

K těm závěrečným třem bodům. Já bych to napsal jednodušeji a jinými slovy:

Je konečně třeba v Evropě zahájit ústup od socializmu.

Spojeným státům nic nehrozí, svou suverenitu ekonomickou i faktickou si umí snadno uhájit. Čínská převaha sice trvala tisíc let, jenomže byla izolovaná, platonická a nevýrazná. Co se děje v Číně posledních třicet let, za to může Čína děkovat jen USA. Zdá se, že čínští komunisté si to uvědomují – viz postoj k eskalaci konfliktu mezi USA a KLDR. A že KLDR by mohla vážně ohrozit USA? To může fakt říct jen názorově zabedněný komunista.
25. 05. 2013 | 21:32

Ivan Tomek napsal(a):

Dekuji za clanek a tesim se na pokracovani. Mimochodem, nekteri ctenari vyjadrili pochybnosti ke konkretnim argumentum jako treba ze se na svete snizuje chudoba. Ackoliv s autorkou souhlasim, bylo by dobre podeprit argumenty nejakymi fakty nebo rfeferencemi.
25. 05. 2013 | 21:40

komouš se vším všudy napsal(a):

Emissary, Ty zabedněnče, kdepak živoříš? Amerikáni se ještě moc a moc musí učit od čínských komunistů. Co se kultúry týče i cesty k dosažení hospodářských výsledků. Kdepak se ti hrabou na Čínu? Kapitalismus jim přetéká pamperskama a pořádná práce jim nevoní. Rádi by sbohatly tak, jak nekteří ODSkáři : Nic neděláním , v hlavě mají vykradnuto taky jak v celé republice a tak tláchejí nesmysly. No, jo, kapitalismus. Vždyť jim to Čína ještě nandá a bude vymalováno.
25. 05. 2013 | 22:15

Al Jouda napsal(a):

Nick David a nick otokar mi mluví z duše !
25. 05. 2013 | 22:25

Kybic napsal(a):

1. Evropa už nikdy nebude konkurence schopná, protože Evropani dlouhodobě ztrácejí schopnost vyrábět. Proto je třeba co nejdříve vrátit výrobu zpět ve všech důležitých oblastech, ale jen v rozsahu vlastní spotřeby.

2. Je potřeba změnit finanční systém na neinflační a bezúročný. Jen tak lze odstranit bankstery a jejich světovládu.

3. Omezit spotřebu i výrobu zavedením přídělového systému zdrojů na osobu a tím snížit vliv peněz. Vyrábět jen pro vlastní spotřebu a nebo pro výměnu za to, co se tu nevyrábí, a nic navíc z důvody úspory přírodních zdrojů.

4. Decentralizace výroby. Rozbít molochy a monopoly na lokální firmy na úrovni okresu. Místní výroba i spotřeba, především potravin a základní potřeb, včetně vody a energií.

5. Omezení dopravy a nesmyslného převážení zboží z jednoho konce Země na druhý pro zamezení plýtvání přírodními zdroji a snížení závislosti na ropě.

6. Obyvatelstvo by se mělo věnovat osobnímu duševnímu i fyzickému rozvoji a nehonit se za mamonem. Zkrácení pracovní doby na polovinu odstraní nezaměstnanost, tím dojde i ke snížení platů na polovinu, ale to při snížené spotřebě a odstranění inflace nebude vadit.

7. Zastavit také příliv imigrantů nevyznávajících evropské kulturní hodnoty a vysávajících sociální systém. Vhodnou regulací porodnosti postupně snížit počet obyvatel na polovinu v průběhu 2 století.

Jen tak má evropská civilizace ještě šanci.
26. 05. 2013 | 00:55

nebo zas budeme čekat na garibaldiho? napsal(a):

Nevím, kam paní Brixi ještě chce, abychom ustoupili.
Na jiném místě tohoto serveru se píše, že 9 z 10 pražáků už pije jen vodu z kohoutku.
Co pijí na venkově se neodvažuji hádat, při průsacích z padesát let starých senkroven.
Na které si majitelé vydělali za bolševika.

Posílit konkurenceschpnost jsme měli, dokud jsme měli letecký a zbrojní průmysl.
A velkovýrobu lokomotiv.
Teď je naše forte výroba videoher.
Kolik čínských vaťáků a holinek za to dovezeme?
A za studie o genderové gramatice.

Myslím, že optimální by teď bylo exportovat revoluci.
26. 05. 2013 | 01:16

K.M. napsal(a):

Vážená paní Brixi,

díky za první skutečně fundovanou analýzu současné celosvětové situace,
která její úrovní posílá zásadním způsobem všechny "pravověrné věrozvěsty" česko-moravsko-slezsko-slovenské kotliny - jedno jakého politického "zbarvení" od listopadu 1989 - jednoznačně do kouta hanby !

Analýza na této úrovni, spolu s odpovídající analýzou skutečného stavu zeměkoule v ekologii s těžištěm zaměřeným na děsivý úbytek nerostných surovin...a znečištění životního prostředí, kterou by byl schopen dát na papír nejspíše jen dnes již nežijící pan Vavroušek(?),

měly být hned po listopadu roku 1989 dány k zamyšlení nad dalším vývojem země a to nejen celé akademické obci, ale v odstupňované formě - ve stravitelných dávkách - celé společnosti..., které by mohlo vyplodit životaschopný systém pro přežití v nadcházejících nebezpečných časech...

Takový postup by byl tou nejúčinnější zbraní pro stmelení postkomunistické společnosti, proti bláznivému zmenšení ekonomického prostoru za těchto okolností, proti rozdělení Československa...

Obyvatelé dřívějšího Československa se však místo toho upnuli na spasitele rekrutujících se ze "stážistů" komunistickým režimem nad jiné protěžovaného ústavu prognostiků, svádivě slibujících MČČ, že kapitalismus je nikdy nekončící zlodějna...

Místo přípravy na přicházející těžké časy, promrhala tato společnost celých 23 let v důvěře v klamné heslo, že "neviditelná ruka trhu všechno vyřeší...",
resp. v dalším podvodu jejich pseudoelit předstírajících vlastnictví podvodně
získaných honosných titulů, které přímo "excelovaly" v jejich "světoborném vynálezu" - v přísně utajované výrobě "podnikatelů" zakončené vítězoslavně "světobornou amnestií" zmetků této výroby...

23 let ztraceného času, 23 let let "vlády neviditelné ruky trhu" zaměřené plošně ("makroekonomicky..." - slovy dalšího kandidáta na prezidenta z líhně prezidentů v prognostickém ústavu V. Dlouhého...)na násilné dělení společnosti na "úspěšné" a "neúspěšné", 23 let nečinného přihlížení všech k negativním tendencím ve státě..., se zatím obrazně odráží nejzřetelněji v současném stavu komunikací...(Německo postavilo dálnice před válkou, s těmi se mělo začít na samém začátku i za cenu skutečného utažení opasků všech...)

Analýza paní Brixi přichází bohužel až 23 let poté, co "všichni vyhráli..."
a v jejich nadšení pak i na Štědrý večer místo modlení cinkali klíči...
a bolestně při tom chybí ještě ucelená analýza ve vztahu k současnému světovému vývoji v ekologii...a jejího vlivu na další vývoj světa...
Jelikož z mého pohledu jediná, s odstupem skutečná kapacita v tomto oboru v česko-moravsko-slovenské kotlině, již nežije...,
doporučoval bych překlad analýzy tzv. "Římského klubu" pro "železnou lady", který vedl profesor Meadow z Oxfordu...

Teprve poté si většina čecho-moravanů a slezanů může začít uvědomovat stupeň prolhanosti a proradnosti těch, kteří je vedli od listopadu 1989...
a začít přemýšlet nad novým začátkem...

K.M.
26. 05. 2013 | 04:59

zpatky v CR z emigrace napsal(a):

to K.M.
myslim, ze se na stavu vychodni evropy podepsala izolace, nedostatek elit a relevantnich informaci a nakonec ideologicky pristup k "reseni" problemu. nemohlo to asi ani dopadnout jinak- pokud si proberete jednotlive zeme vychodni evropy, tak ta situace se vyrazne nelisi mezi jednotlivymi zememi. jinymi slovy, soucasna situace je jen logickym vyustenim post-komunismu.
na druhou stranu uz nyni muzete sledovat zacatek generacni vymeny; mnozi dnesni tricatnici zili ve svete, meli moznost studovat spickove zahranicni university a maji zcela jiny pristup k reseni problemu.

co se tyce clanku Hany Brixi-myslim, ze je treba rozlisovat jednotlive oblasti Evropy, nektere jsou na tom, co se tyce konkurenceschopnosti, velice dobre a jine naopak katastrofalne spatne. Obecne, zvysene investice do vedy a vyzkumu a vzdelani by rozhodne meli zasadne prispek k obnoveni konkurence schopnosti. To se tyka i USA, ktere si svou pozici v minulem stoleti vybudovali prave na investicich do techto oblasti.

je docela smutne cist diskusi, kde se tyto investicni oblasti temer vubec nezminuji; mozna celkem pekny dukaz o naprostem nedostatku vizi.
26. 05. 2013 | 07:06

born65 napsal(a):

Kybic 00:55 :
Palec nahoru pro Vás, tohle jsou mnohem konkrétnější teze, na tomhle se dá stavět přínosná diskuze hned.
Proti tomu paní H. Brixi dělá jistou chybu, že uvodí své myšlenky příliš obecným textem, který netrpělivé čtenářstvo kriticky strhá. Rád si na její rozvedení těch tří bodů počkám, ale oprávněně se bojím, že budou mezi nimi neúměrné prodlevy a smysl sdělení zanikne.
26. 05. 2013 | 07:31

Občan napsal(a):

To zpatky v CR:

A k čemu nám ty zástupy vědců a výzkumníků budou, když nemáme podniky, v nichž by mohly být výsledky bádání aplikovány?
Nebo si snad myslíte, že nějaká lokální "Rakve, biče, putny s.r.o." bude mít prachy a technologie na to, aby si koupila/pronalajala patent na čerstvě vynalezený např. teleportér a vyvážela ho do celého světa?

Podívejte se, jak dopadl třeba tým profesora Holého! Dělali v úkole pro americké farmakoncerny - stejně jako třeba Indové.
Před plyšákem jsme tu měli čtyři vlastní velké farmafirmy, které by bývaly mohly jejich vynálezy aplikovat a prodávat amíkům. Dnes máme kulový, pro české pacoše nakupujeme laciná generika kdovíodkud a vědci dělají dělají nádeničinu pro cizinu.

To samé platí o vzdělání. Už dnes jsou smutnou realitou desetitisíce nezaměstnaných čerstvých i dávných absolventů VŠ a další tisíce jich dělají zcela nekvalifikovanou práci jenom aby se nějak uživili.
26. 05. 2013 | 07:45

Občan napsal(a):

To Kybic,

jako program pro restart, který nás pravděpodobně čeká, to je rozumné.
Kromě bodu 6)
Patrně totiž vůbec nemáte představu o platové realitě v ČR. Již teď zde pracuje polovina všech zaměstnanců za "platy" pod 20 000.- Kč/měs. brutál. Pokud jim tyto "platy" ještě snížíte na polovinu, pomřou hlady. Sice to je také řešení, ale ti, již budou takto "řešeni", se budou bránit a zcela jistě nebudou mít prostředky ani myšlenky na "duševní a kulturní rozvoj".
26. 05. 2013 | 07:54

Jaroslav napsal(a):

Takže švédský model a konečně se vy.... na nesmylný boj oteplováním, ochlazováním,změnou, nezměnou a vykopat zelenou pátou kolonu s jejich tragicky účinnými zdroji energie.... jenže EU a její politici by přiznáním svých omylů "ztratili tvář" a tak nechají Evropu radši zkrachovat a napospas socialistům....
26. 05. 2013 | 08:11

zpatky v CR z emigrace napsal(a):

to Obcan

spickovy vyzkum vede mj. i k vychove spickovych PhD studentu, napr. az budete nemocny, tak urcite ocenite, kdyz Vase vzorky bude v nemocnicni laboratori analyzovat nekdo, kdo ma spickove znalosti v oblasti molekularni biologie a bude vedet, jak "kreativne" nalozit s Vasimi labaroatornimi vysledky.

bez kvalitniho zakladniho vyzkumu nikdy nemuze existovat kvalitni aplikovany vyzkum.

vyvoj 1 leku stoji v soucasnosti asi 1.5 mld. dolaru a je to znacne riskantni zalezitost. Neexistuje a neexistovala ceska firma, ktera by na tohle mela materialni a lidske zdroje. proto objevy prof. Holeho skoncili v Kalifornii. Nicmene pomahaji lidem na celem svete a prof. Holy urcite vychoval Ceske republice spoustu skvelych odborniku.
26. 05. 2013 | 08:36

Maximus napsal(a):

Občanovi

Asi jste vyhmátl meritum problému naší země. Naše země se za 23 let proměnila na pěkné skladové areály, malé firmičky, lány řepky či fotovoltaiky (zajeďte se podívat na venkov) a pak tu zůstala část velkých firem (část je ovšem nová), které ovšem většinou nepatří Čechům a legálně zisk vyváží vně ČR. Komunisté tady zanechaly rozsáhlý a možná předimenzovaný průmysl a samostatné zemědělství. Ano to hospodářství bylo ve srovnání s těmi "nejlepšími" technologicky zaostalé a tedy s vnitřním jakýmsi dluhem, ale bylo na čem stavět! Byla tu totiž spousta odborníků od dělníků, techniků po inženýry co vlastnila know-how a to je významná veličina, která když není, tak máte velký problém. Pak sem vtrhla kupónovka, nastalo rejdění zlodějů a zlatokopů, rozvrácení bankovního systému, který byl prodán cizákům za hubičku, nesmyslné a až na výjimky (VW ap.) nevyvážené pobídky cizímu kapitálu a samozřejmě neustálé každoroční žití na dluh. Z ČR každý rok odchází legálně přes 200 mld. Kč, korupce požírá jen z erárních financí (nejvíce formou předražení) něco kolem 100 mld.Kč ročně a státní dluh každým rokem se zvětšuje o částku přes 100 mld. Kč! Neskutečné, tuhle zem "spravuje" armáda ničemů a neumětelů rekrutující se ze známých politiků a vyšších státních úředníků, kteří se na nás často šklebí v TV, a tito nemají nejmenší snahu o kvalitativní změnu, jen myslí na své prebendy a zájmy. To všechno korunují neustálou snahou o tunelování eráru, tu zkouší předražené tendry na většině ministerstev, pomluvy Diag Human, zaplatíme Laudrovi 10 mld.Kč za podivných okolností, S-Karty, špatně nastavené zakázky IT, tu zkusí ekologický tendr a když to nevyjde, tak prosadí církevní restituce aj. a výčet podrazů těch menších leváren v řádu desítek či stovek milionů korun jsou mraky, vše řádově v součtu činí stovky miliard korun, hold nejsou žádní troškaři. Navíc mají snahu následky všech těch trapáren když chybí státu finance přenést na občany zvýšením nepřímých daní jako je DPH či spotřební daň u zboží a třeba paliv apod. Naopak přímé daně, které by postihly jejich dnes už reptající voličskou základnu (podnikatelská sféra) a některé z nich samé, snižují na hranici, že stát dostává už jen část toho, kolik by mu příslušelo. Do toho chemický odborník s kvalifikací účetního (má dáti/dal) nemoudře plošně přiškrtil erární výdaje, aniž by správně selektivně a strukturálně postihl hlavně ty skutečné špatné hospodáře. Výsledek je ten, že ta část HDP země, která závisí na kupní síle obyvatelstva se propadla dolů. Propadla se i kupní síla obyvatelstva a nálada lidí nakupovat dražší věci, nemovitosti a brát si hypotéky, bojí se o ztrátu práce a také velmi pravděpodobnou ztrátu nesplacené nemovitosti. Dav pološílených a nenažraných exekutorů číhá za bukem! Loupežníci ze středověku by žasli. Pak tu jsou další neskutečné a doslova žalostné významné okolnosti, kdy stát přestal hrát svou roli arbitra a vymezovače mantinelů, je to policie, st. zastupitelství a soudnictví. Vše je rozvráceno a zkorumpováno, právní systém rozvrácen, morálka těch, kteří by ji měli nastavovat odjela na dovolenou. O všem rozhodují peníze! Že si vymýšlím? Ale kdepak. Třeba takový šíbr Janoušek ožralý jak carský důstojník spáchá hned několik trestných činů a určitě jsou na to i kamerové záznamy kde ve Vyskočilce je pod dohledem kamer vše (nyní opečovávané někým), no a policie s ním jedná jako s vyslancem čínského císaře. Dodnes mu nevzali řidičský průkaz, dodnes schválně protahují šetření a dodnes se nám smějí do ksichtu. A tento šíbr zvedá hlavu a ještě poskytuje novinářům rozhovory! Neskutečné, tak hluboko jsme klesli a hlavně elity.Elity by se měly projevit, ale spíše mají strach, aby svojí prací a vzděláním nedovařený človíček, jakási Putna, která ještě navenek dává neslušně ve známost svoji jinakost, tak z toho se dnes už všechen tisk vč. aktuálně.cz, který klesnul na úroveň bulváru, může podělat.
Pokr.
26. 05. 2013 | 09:00

Maximus napsal(a):

Dokončení:

No a jak z toho ven a jak vše změnit? Řešení je a existuje, představte si, že je od nás vzdálené cca 150 km. Stačilo by tuto zem a tento stát spravovat stejně jako to dělají Němci či německy mluvící země. Jednak je to systém a řád a dobře nastávené limity, které vymezují a upravují chování lidí a společností a všimněte si, oni se nebojí třeba na dálnicích omezovat rychlost, u nás to jde opačným směrem, zákazy, nařízení tabulky a kvóty na nesmysly. Za tím jsou úředníci a politici.
Zejména v SRN pochopili, že je třeba něco smysluprostého vyrábět a pokud to tak má být, musí se k tomu nastavit prostředí. Prostě musí být v zemi silná hospodářská základna! Když Portugalci a Španělé objevili Ameriku a dostali se k tunám zlata, tak si nějaký ten čas lebedili a kupovali si v Německu, ve Francii, Anglii a ostatní Evropě co chtěli. Jenže časem zlato došlo a jim zůstala zase chudá zem a Evropě a zejména Francouzům, Němcům aj. se rozjela průmyslová základna a vůbec hospodářství! A o tom to je. U ČR se vytratil průmysl, tedy alespoň velká část a ten co tady je, vyváží kapitál vně ČR. Stali jsme se neokoloniální zemičkou s pěknými sklady a cestou na východ, kde jsou suroviny a energie. Jak u toho ven? Musíme jít cestou Německa a pod. zemí, ovšem otázkou je, jestli u nás k tomu máme schopné politiky, kteří by toto dokázali zvrátit. Obávám se, že nikoliv a že je už po dvanácté..... Marasmus překročil jisté meze a jistý Rubikon. Naši nejmoudřejší by si měli položit otázku, jak to, že Němcům zůstává v zemi kapitál a výrobní prostředky? Čím to asi bude?
Pěkný den všem!
26. 05. 2013 | 09:01

Občan napsal(a):

Emigrante,

to jsou hrozný nesmysly, co vykládáte.
Moje vzorky umístí laboranti z řad SŠ nebo studentů nižších ročníků do mašinek nebo do Petriho misek s kulturami a počkají, co to udělá.
Když to neudělá nic nebo to udělá něco lehce neobvyklého, zapíší hodnoty a pošlou to ošetřujícímu lékaři.
Když to udělá něco hodně neobvyklého, vezmou vzorek a odnesou ho vedoucímu směny. Obvykle nějakému upachtěnému RNDr. 50+, který po celý život zoufale pase po výsledku, který by z něj konečně udělal docenta nebo dokonce profesora. Ten to odnese spolu s poníženou suplikou nadřízenému a pokorně počká, jestli bude smět napsat práci sám, nebo jestli si to nechá nadřízený pro svou potřebu.
A teprve v případě něčeho opravdu převratného je uctivě osloven přímo přednosta klinicko-biochemického odd. prof. RNDr. et MUDr. Tenaten DrSc., či PhD.

A tak je to s celou vědou. Moc lidí na malý prostor a na málo peněz, takže výsledkem je nemilosrdná džungle...
A je fuk, jestli jde o přírodovědu nebo např. o archeologii.
26. 05. 2013 | 09:06

Občan napsal(a):

Maxime,

já to mám z první ruky. Na venkově bydlíme a sklady nás momentálně oba živí :o))
Diplomy ze škol a z desítek následných kurzů si můžeme, spolu s tisíci dalších kolegů v "branži", vyvěsit leda na hajzlík jako zateplení. Takže jsme potomky nechali vystudovat a odeslali je do ciziny; snad dopadnou lépe...

Momentálně nevidím jinou možnost než restart, dočasnou izolaci a začít budovat od nuly celou národohospodářskou strukturu tak, aby byla v tom základním soběstačná. Nadstavby přidávat až podle výsledků základu.
26. 05. 2013 | 09:15

argun napsal(a):

K.M.

"díky za první skutečně fundovanou analýzu současné celosvětové situace..."

Karle to myslíš vážně? Kde zůstal Tvůj analytický talent? Smile. Já vím, že máš velkou slabost pro vzdělané a navíc půvabné dámy. Ale to co napsala paní Brixi je jen trapná slohovka. Mlácení stokrát omleté slámy, toporné fráze psané jazykem eurobyrokratů bez reálného obsahu... Přečti si posledního Robejška, cokoli od Zeleného, to vše je o tři třídy výše.
26. 05. 2013 | 10:03

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.
Napsal jsem to u Sedláčka,tak to zopakuji tady,protože to navazuje,na popis pana Maximuse.Mám takovou prosbu,jde zjistit kolik těžby dřeva v LČR vyhrály Rakouské firmy?
26. 05. 2013 | 10:14

Kybic napsal(a):

To Občan:

K bodu 6) Ke snížení dojde postupně, ne skokově. Po narovnání deformací trhů (předražené komodity dané monopoly), snížení daňové zátěže, zavedení daňové progrese, zrušení vlivu daňových rájů, dojde k narovnání platů. Průměrný plat se přiblíží mediánu. Navíc osoby s nižšími příjmy nedosáhnou na stanovené limity osobní spotřeby zdrojů a budou je moci přeprodat těm bohatším a tím si přilepšit pokud budou chtít. Obdoba slavných uměle vytvořených emisních povolenek.
26. 05. 2013 | 10:15

Saxána napsal(a):

Třetí tisíciletí - T I S Í C I L E T Í Ž E N
26. 05. 2013 | 10:29

Ivan napsal(a):

Pomozem si znamou presnou Zemanovou identifikaciou kachny...

Ak niekto vypada ako zapadny kolonialny zlocinec...,

Ak niekto napada ine narody, aby vrazdil ich zeny, deti..., ako zapadny kolonialny zlocinec (Afganistan, Irak - vyvrazdenie mesta Faludza v r. 2004, Libya, Syria)...,

Ak niekto rabuje zlocinne prirodne bohatstvo inych narodov..., ako zapadny kolonialny zlocinec (iracka, libyjska ci niegerijska ropa, malijske zlato a uran, vid.napr.: http://blisty.cz/art/63256.html a tiez: http://blisty.cz/art/68460.html )...,

Ak niekto kaze svetu o demokracii a pritom sa spaja vo svete s teroristami, vyzbrojuje ich a podnecuje k rebeliam v inych statoch kriminalne zivly, ako zapadny kolonialny zlocinec (Kosovo, Afganistan, Irak, Libya, Syria)...,

Ak niekto rabuje cudzie uzemia o zakladny predpoklad vyzivy, o polnohospodarsku podu, ako zapadny kolonialny zlocinec (vid.: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/256451-urady-netusia-kolko-pody-uz-cudzinci-skupili-na-slovensku/

Ak niekto kaze svetu o demokracii a pritom krvavo potlaci povstanie obcanov proti vlastnemu otrokarskemu domacemu rezimu (Britania v r. 2011, Svedsko prave teraz vid. tiez: http://blisty.cz/art/68460.html )...,

Ak niekto rabuje cudzie uzemia o historicke kulturne dedicstvo, ako zapadny kolonialny zlocinec (Vyrabovanie Egypta Francuzskom a Britaniou, vyrabovanie Grecka Britaniou, vyrabovanie irackych muzei Britmi a Americanmi po vpade v r. 2003 a najnovsie rabovanie vychodnej Europy, len z Ceska bolo ukradnutych a vyvezenych na zapad viac ako stotisic historickych arefaktov)...

Ak niekto nici narodne kultury inych narodov..., ako zapadny kolonialny zlocinec sirenim tupoduchosti a ludskeho primitivizmu v mediach...,

Ak niekto nici existencny majetok inych narodov, ako zapadny kolonialny zlocinec (znicenie polnohospodarstva vychodnej Europy bruselskou kvotaciou vyroby na mieru isteho rozpadu fungujucej vyroby a sebestacnosti v potravinach, znicenie priemyslu odkupovanim ci nekalou konkurenciou)...

Ak niekto unasa nasilim ludi z inych krajin, aby ich zbavil slobody a jurisdikcie akehokolvek statu na planete ZEM (aby mohli byt pripadne spravodlivo sudeni, ak sa dopustili trestnych cinov, vratane deti)..., a aby ich mucil v koncentracnych taboroch s rovnakym rezimom aky bol za vlady nemeckych nacistov v Europe..., ako zapadny kolonialny zlocinec (Guantanamo, Abu Ghrajb, mucenie v inych statoch, vratane Europskych)...,

TAK potom je iste, ze je to zapadny kolonialny zlocinec...!!!
26. 05. 2013 | 10:45

jogín napsal(a):

Odstranit překážky, které oslabují konkurenceschopnost. Jak? Asi ne pomocí nejnižších nákladů na mzdy. Jak to dělají Číňani? Jejich náklady na mzdy zase tak nízké nejsou. Nekonkurují marketingem, konkurují cenou. Všiměte si konečně, že dnes jsou u naprosté většiny zboží výrobní náklady minimální proti prodejní ceně. Číňan nechá zisky prodejců v zahraničí a stáhne na sebe výrobu. Když je naprostá většina výroby jeho monopolem, může cenu diktovat. A může také převzít i distribuci a prodej. Takže cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti je vertikální trust a ovládnutí trhu cenou. Náklady na marketing jsou neproduktivní, firmy na svou rvačku o odbyt vyhazují šílené peníze a skutečná produktivita se propadá. Je třeba se také podívat, kam tečou peníze- přes hranice a bankám na úrocích za nákupy společností za úvěr i za financování provozních nákladů.
26. 05. 2013 | 10:49

Občan napsal(a):

To zemedelec:
Pokusím se :o)

To Kybic:
To zní zajímavě, celkem rozumně a asi i realizovatelně.
26. 05. 2013 | 10:55

Kybic napsal(a):

To jogín: všimněte si, že když si objednáte zboží řekněme v ceně $30 z Hongkongu nebo kontinentální Číny, zaplatíte na poštovném $0. Pokud objednáte to samé z Británie, doplatíte na poštovném $30 (přepočtem z liber) a i cena zboží bude vyšší o různé marže, DPH a cla. Takhle to prostě dál nejde.
26. 05. 2013 | 10:57

Kybic napsal(a):

To Občan: Já si naopak myslím, že je to v současné době nerealizovatelné. Překážkou budou hlavně:
1) současné vládnoucí "elity", které nebudou chtít přijít o své bohatství, postavení a vliv
2) zpohodlnělý a rozmazlený běžný Evropan, který se nebude chtít nijak omezovat

Překážka 1 tu bude vždy a půjde ji odstranit asi jen "krvavou" revolucí.
Překážka 2 sama vymizí až se současný systém zhroutí, ale to už může být pozdě.
26. 05. 2013 | 11:07

jogín napsal(a):

Kybic: Vím, začnu používat.
26. 05. 2013 | 11:23

jogín napsal(a):

Kybic: Celá úvaha poněkud utopická. Optimální uspořádání ekonomiky je neznámé, ale i částečné zlepšení její funkce je cenné. Postupné kroky- politicky prosazování přímé demokracie, hospodářsky omezení exportu zisků a role finančního sektoru- daň z transakce, třeba i monopol státní banky.
26. 05. 2013 | 11:39

český maloměšťák napsal(a):

Bla, bla, bla...salonní kecy studentky prvního ročníku obchodní akademie, která se o víkendu nudí.

Hezký den.
26. 05. 2013 | 11:40

český maloměšťák napsal(a):

Budoucnost tkví v mládí. Až mladá generace, nezasžená socialismem bude umět rozumět demokracii, trhu, tomu co nazýváme pokrokem, inovacemi...budoucností.
V duchu fair play , v duchu humanismu a tradičních hodnot.

http://www.radekmraz.cz/

http://www.radekmraz.cz/zivotopis.htm

http://www.novinky.cz/krimi/302877-za-podvody-s-palivy-jsou-stihani-politici-plzenske-ods.html

Sykryš - že by soudruzi z porevolučního školství(zdravím hladovkáře a likvidátora Baborové Hellera a podobné exoty) či v cemtrálách ODS (nezdravím nikoho, snad s. Nagyovou, ale ta je stejně už prý zadaná někde udělali chybu ?

Na druhé straně...Jiskřičky tento nadějný mladý politik z ODS stihnout ještě mohl.
Takže možná že skutečně za vše mohou socialisté a komunisté.
A kdoví co dělal před rokem 1989 jeho tatík, že...snad Emissary to ví.

Hezký letní den všem trhovcům i trhovkyním !!!
26. 05. 2013 | 11:52

Občan napsal(a):

To zemedelec:

Tak - zde seznam všech těžebních partnerů s.p. Lesy ČR:
http://www.lesycr.cz/o-nas/prehled-suj-a-smluvnich-partneru/Documents/Smluvni_%20partneri_07_01_2013.pdf

No, a na první šáhnutí hned trefa :o))
- Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. (rakouský vlastník)
- Agrowald Rožmberk s.r.o. (Quinner; německý spoluvlastník)

Ale on je zajímavý i Babišův "Wotan Forest, a.s.". nebo "UNILES, a.s.". O to zajímavější, že média tvrdí, že Babišovy firmy žádnou těžbu nevysoutěžily.
Ovšem nejlepší je asi Junkova LST, a.s. Už vidím starýho Omnipola, jak pobíhá po lese v oranžové vestě s pilou :o)))

Problém je, že těch partnerů jsou tři hustě popsané listy A4 a já už zase chodím do práce. Takže buď budete muset sednout k Obchodnímu rejstříku sám, nebo to budu tahat postupně podle toho, jak budu mít směnu.
26. 05. 2013 | 11:53

Fialenka napsal(a):

Neměli bychom si nechat zmenšovat kupní sílu a ubírat na svobodách pod záminkou nějaké konkurenceschopnosti. Zvlášť když nejkonkurenceschopnější země světa mají nejvyšší náklady na zaměstnance a největší kupní sílu obyvatel.

Žebříček konkurenceschopnosti dle Světového ekonomického fóra pro 2012/2013
1. Switzerland
2. Singapore
3. Finland
4. Sweden
5. Netherlands
6. Germany
7.United States
8.United Kingdom
9.Hong Kong SAR
10.Japan
11.Qatar
12.Denmark
...
39. České republika

Lepší je hledět na celkovou prosperitu a výsledný blahobyt. V tomto jsou stabilně a dlouhodobě na prvních místech následující země.
1. Nroway
2. Denmark
3. Sweden
4. Australia
5. Nový Zéland
6. Canada
7. Finladn
8. Netherladns
9. Switzerladn
10. Ireland
11. Luxembourg
12.United States

28. Česká republika

http://www.prosperity.com/Ranking.aspx
26. 05. 2013 | 12:02

Občan napsal(a):

Kybici, tak znovu - většina PRACUJÍCÍCH Evropanů (a VŠICHNI nezaměstnaní) se už dnes omezuje tak, že byste se z toho podělal, kdybyste tak měl "žít" půl roku.

Nemůžete posuzovat celek podle jedné malé skupinky, protežované médii. Ta SI bude svoje pohodlí pochopitelně bránit zuby nehty.
Ti ostatní už toho moc k omezení nemají. A mnozí z nich už dobře vědí, co obnáší muset se VE MĚSTĚ nějakou dobu obejít bez elektřiny a plynu.
26. 05. 2013 | 12:02

Kybic napsal(a):

Celý finanční sektor už přešel do otevřené lichvy. Všimněte si množství a frekvence televizních reklam na finanční produkty s RPSN kolem 20%. Spread mezi tím, za kolik si mohu peníze půjčit a tím kolik dostanu na úrocích, pokud si peníze spořím, je hrozivý. Čestnou výjimkou jsou v současnosti hypotéky, ale tam jsou zase zdeformované ceny předražených nemovitostí.

Současný globální svět je jen rafinovanou obdobou otrokářského systému s vymakaným systémem "chléb a hry". Bruselské vedení intenzivně pracuje na tom, aby se ze všech Evropanů stali nesvéprávní otroci závislí na pánech.
26. 05. 2013 | 12:17

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2342900/mody-spatne-hodnoceni-globalni-ekonomiky.html
26. 05. 2013 | 12:49

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.
Vřele děkuji.
Nejsem tak dobrý vyhledávač,proto jsem se obrátil na Vás.Potvrdil jste mne to,protože,jak jsem se zajímal u známého o palivové dřevo,tak mne řekl,že budou akorát uklízet les po vytěžení od těchto firem.Asi nás zapomněl informovat agrární znalec Havel o tomto bohulibém záměru ministerstva zemědělství.Takže i ten pohyb peněz z účtů Lesů do Švýcarska a zpět v tom hraje určitou roli.
Babiš se tady v okolí roztahuje také.Jedná se o HK.
26. 05. 2013 | 12:58

Důchodce68r napsal(a):

Paní Brixi.
V závěru kladete na Evropu tři požadavky.
Jejich splnění podle mého názoru, podle toho jak to dosud probíhá, nebude dostatečně rychlé.
Proto bych problém doplnil o požadavek další:
Za nulté, Evropa musí omezit imigraci, případně ji i částečně vrátit, a včas podél své pevninské hranice vyhloubut velmi široký příkop naplněný vodou. ( Například namísto kanálu Labe Odra Dunaj. Ameriku převážně moře již obklopuje.)
Možná že jste si toho také vědoma, ale chápu, že v dnešní "době politických korektností" jste si to ještě nemohla dovolit uvést. Doufám, že mé maličkosti to bude dovoleno.
A pokud ne, ono se nám to časem stejně, jen doufejme že ne pozdě, ne tragicky, do vědomí vnutí.
26. 05. 2013 | 13:08

Milan napsal(a):

To jsou takové hesla ,jako pravda a láska..zvítězí... nenávistí.Je správné,že EU spěje k větší centralizaci,federalizaci.Protože budoucnost je vždy nejistá.Dalším krokem je budování evropských sil rychlého nasazení bez jejích podřízenosti USA. A posledním krokem je vyjasnění kooperace EU s Ruskem,protože ,ať chceme či nechceme ,má Evropa strategické zájmy na Sibiři.A je to tak strategická záležitost,že případná ztráta tohoto území až k Uralu, znamená přímé ohrožení Evropy a tím pádem EU.
26. 05. 2013 | 17:58

kulhavá mařka napsal(a):

Evropa vymírá a jen přistěhovalci tak tak udržují počet obyvatel na neklesající úrovni.

Západní ženy (zejména vysokoškolačky) zdegenerovaly a nerodí děti. Díky tomu západní společnosti postupně hloupnou a okolní státy je dohánějí.

Musí se zavézt jasné pravidlo : chce-li žena na vysokou školu, pak musí porodit tři pacholata!
26. 05. 2013 | 18:16

zdenekpelda napsal(a):

A ten čestyn už taky není, co bejval, mařko...
26. 05. 2013 | 18:52

zdenekpelda napsal(a):

Maximusi. Dík za názor a nabídku očkování, vnímám, že představa očkovacího výkonu a ježčího holého zadku Vás pozitivně zaujaly. Já jen záměrně a cíleně vypustil kontrolního chrousta. (To je zase moje libůstka...). A vida, zafungoval. Právě jsem se vrátil z demoverze instalace platebních automatů v lesích EU. Identifikace, lustrace, návod k použití lesa, ceník hub, stručný přehled jedlých a jedovatých hub, čísla na záchranku a toxikologii, platba dle tarifu, vážení úlovků. Následně monitorování šetrného a ekologického zpracování, skladování a nakládání se sběrem, včetně recyklace podhoubí. Bonus repelent, část nákladu lze odečíst z daní (neplatí pro daňové ráje...). Jinak si zůstanu u svého, tohle byl jen marginální exkurs do hájemství paní Brixi, která mne zaujala přímočarostí a CV...Apropó, Maximusi, Vaše příspěvky já můžu...
26. 05. 2013 | 19:37

Maximus napsal(a):

Zdenekpelda

Dík za reakci, jestli sem se o Vás otřel, tak se omlouvám. Jste totiž fajn chlap a Vaše blogy jsou príma, takové pohlazení. Houby jsem rád sbíral, ale nyní se opravdu bojím klíšťat a vím co encefalitida udělala s mými dvěma kamarády, jsou slušně řečeno na odpis! Přitom můj brácha je nimrod a smál se mi, asi máme každý svoji achilovu patu a něčeho se bojíme.
Mějte se a pište dál!
26. 05. 2013 | 20:52

zdenekpelda napsal(a):

Maximusi, O.K., miluji korektnost, nic cizího mi není lidské...Neotřel jste se, jen to byla dobrá přihrávka před branku. Také přeji zdar a pohodu. Maje v rodině leydenskou mutaci, boreliozu, and so weiter, chápu...
26. 05. 2013 | 21:09

hanabrixi napsal(a):

Pane Peldo,

díky za milá slova. Na houby bych ráda vyrazila. Jejich hledání je podobné dobrodružství jako čtení diskuze pod blogy.

Zdravím Vás.
26. 05. 2013 | 22:08

zdeno.k napsal(a):

Když už si Evropa v posledních dvou stoletích vydobyla převahu, měla dělat všechno proto, aby si ji udržela. Ovšem když pustila ke slovu (a kormidlu) nenažrance, kteří jsou ochotni pro dosažení černých čísel při večerním počítání "vejvaru" prodat s rakví nejen babičku svoji, ale i babičky naše, pak už jí asi definitivně ujel vlak. Kapitálu zde již nemaje, nezbude než si na jednu max. dvě generace ještě užít svobody loupeživých rytířů a pak nechat padnout oponu.
27. 05. 2013 | 01:18

Fialenka napsal(a):

Jak už tady bylo řečeno mnohokrát, pro záchranu Západu je zapotřebí, aby se firmy nestěhovaly do zemí s levnou pracovní silou. Nevěřím, že levná výroba je nutná k tomu, aby si zboží díky nízké ceně mohli v Evropě dovolit všichni. Mam za to, že je to jen kvůli maximalizaci zisku majitelů firem.
A neměli bychom sem pouštět levnou pracovní sílu ze zahraničí. Přispívají k nezaměstnanosti domorodců a sráží cenu práce.
27. 05. 2013 | 10:45

Fialenka napsal(a):

Největší bohatství země jsou svobodní a spokojení občané. To je zároveň i naše obrana proti Východu.
Čína prý svůj úspěch staví na nedobrovolných obětech – na otrocké práci milionů Číňanů. To je ale špatný základ blahobytu. To je jako postavit palác na smetišti.
27. 05. 2013 | 10:55

dd napsal(a):

Beru ad 3.
Ostatni, mila autorko, bez tretiho je na nic. Cilem musi zustat clovek.
27. 05. 2013 | 13:21

zdenekpelda napsal(a):

hanabrixi. Kdepá, paní Hano, tady je to mnohem dobrodružnější. A i ta hladina adrenalinu je nesrovnatelná...Dnešní hřib borový na ohoubach.cz vypadá přece tak nekonfliktně a vstřícně. Vidím to na diskusi přímo na place v lese...
27. 05. 2013 | 18:27

Racek napsal(a):

No, hezký, ale přece jen, rozvoj evropy a tzv. Západní civilizace by nebyl možný bez využití výsledků tisiciletého vývoje východu, vč. blízkého (a Egypta, jistě). Tam vzniklo nejvíc základních lidských objevů. Posledních 250 let jest vskutku jen epizoda.
A uvědomit si musíme, že těžště vědy se přesouvá směrem Čína, Korea atd. Japonsko je v této kategorii už hodně dlouho. Tedy tam, kde vždy bylo. No a země islámu, to je jen otázka času. Zatím se nám to daří potlačovat jejich bombardováním, rozeštváváním (úpokaždé účelovému, viz Al kaida v afganistánu a Sýrii... Tahle taktika nám přinese jen větší nenávist, až se islám probudí také ekonomicky. A pak si budeme drbat hlavu. Pokud nám dovolí sundat ty ručníky z hlavy ...
28. 05. 2013 | 15:56

JardaV napsal(a):

Pro Marian

Dluhy vznikají tak,že někdo tiskne měnu bez podkladu zlata.Prostě jsou to papírky,a za ně se státy zavazují hodnotami hmotnými.Stačí si přečíst sionské protokoly.
Celou řadu v nich popsaných procesů jsem vnímal jako probíhající dříve,než jsem si je přečetl.Takže nepodléhám jejich obsahu,prostě ten obsah potvrzuje realitu.
04. 06. 2013 | 22:35

Skogen napsal(a):

Stejně jako se nenajíte peněz, nenajíte se ani zlata. Skutečným vyjádřením prosperity není schopnost vytěžit a zobchodovat zlato, ale inovovat a produkovat. Čili ne ten, kdo nemá zlato, ale ten, kdo dostatečně nevynalézá a nevyrábí, se dostává do existenčních potíží.
11. 06. 2013 | 21:50

Therrydrybeaf napsal(a):

<a href=http://groupmedicalinsurance.us/>group health insurance</a> <a href=http://1carinsurancecompanies.com/>car insurance company</a> <a href=http://cheapestcarinsurancequotes.info/>cheap car insurance quotes</a>
15. 12. 2013 | 19:56

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally simply details -- significant details, but variations on this theme. index.php is the controller, the menu method determins what the "existing page" is, and a lot of events get fired in the process of building that page. Plugin modules can hook into those events and change the workflow/furnish additional advice/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does not actually DO something other than say, 'Somebody asked for a page! Does this exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:17

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 15:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy