Sociální spravedlnost a solidarita

09. 06. 2013 | 15:41
Přečteno 8581 krát
Evropské pojetí sociální spravedlnosti a solidarity by se mělo posunout od plošného poskytování drahých jistot k lepšímu zajištění rovných příležitostí. Takový posun by posílil pozice Evropy a nepřímo napomohl evropské konkurenceschopnosti i potenciálu a důstojnosti jednotlivce.


Drahé jistoty a omezené příležitosti

Sociální spravedlnost a solidarita, které patří k evropským hodnotám, jsou v některých evropských zemích naplňovány způsobem, který je nejen v rozporu s jejich původním záměrem ale také s negativními dopady na hospodářské i společenské úrovni.

Veřejné výdaje na sociální programy rostou a zatěžují daňové poplatníky a zaměstnavatele. Průměrné výdaje veřejných rozpočtů evropských zemích na zdravotnictví, důchody a sociální programy dosahují 27 procent HDP (a přes 30 procent HDP v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Rakousku a Švédsku ve srovnání s v Evropě nejnižšími 20 procenty HDP v České a Slovenské republice a v Estonsku). Podle očekávaného demografického a hospodářského vývoje dosáhou v řadě evropských zemích úrovně 30 procent HDP během 5 až 10 let.

Svým nastavením některé sociální programy navíc ubírají na poptávce o pracovní uplatnění. V některých zemích jsou totiž programy jako sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti nebo invalidní důchod nevhodně nastaveny, ať už výškou dávek nebo podmínkami jejich získání.

Zdravotnické systémy se s příslibem veškeré péče pro všechny prodražují a pod finančním tlakem musí skrytě vyvažovat objem a kvalitu péče. Mnohé evropské vlády se snaží dotacemi z veřejných rozpočtů pokrýt veškerou poptávku o péči bez ohledu na její podíl účinnosti a ceny. Výsledkem jsou často vysoké náklady a skryté mezery v podobě pořadníků a dlouhých čekacích dob. Podle údajů WHO už přesahují výdaje veřejných rozpočtů na zdravotnictví třeba ve Francii a Holandsku 10 procent HDP.

Sociální spravedlnosti ve smyslu rovných příležitostí ale stále chybí, jak dokazuje například studie sociální mobility v zemích OECD. Děti z nižších příjmových skupin ve Francii, Itálii a Velké Británii mají relativně malou šanci postoupit na žebříčku příjmů ve srovnání se svými rodiči. (Podobně nízkou mobilitu vykazují také Spojené státy.) S výjimkou skandinávských zemí mají děti ze sociálně slabého prostředí v řadě evropských zemích (podobně jako v USA) malou šanci na dobré vzdělání, odpovídající pracovní kvalifikaci, a příjem, který by je posunul do vyšší příjmové skupiny. Jejich šance jsou výrazně oslabeny již v předškolním věku, třeba získaným nezájmem o učení a špatnými návyky. Vyrovnávání šancí, jako např. zvýhodnění některých uchazečů ze slabších sociálních vrstev při vstupu na vysoké školy, přichází často příliš pozdě a s velkými náklady. Pro mladou generaci nehledě na příjmovou skupinu jsou navíc příležitosti v posledních letech oslabeny tlakem odborů a restriktivními zákoníky práce, jež mají tendenci chránit ty, kteří práci mají, na úkor těch, kteří se o práci ucházejí.

Rovnější příležitosti by prospěly evropskému hospodářství i společnosti

Evropské země by měly přehodnotit sociální politiku tak, aby poskytovala pružnou síť, která zachytí v nesnázích a umožní odraz nahoru. Zákonná ochrana zaměstnanců, podpora v nezaměstnanosti a sociální programy by proto měly poskytovat méně po stránce finanční a více pomoci v přípravě na zaměstnání a v jeho hledání. Průzkumy zaměstnavatelů v Evropě i USA například ukazují, že se mnohým uchazečům o práci nedostává nejen potřebné profesionální kvalifikace ale také základních dovedností, jako schopnosti řešit problémy a pracovat v týmu, dochvilnosti a konstruktivní komunikace. Sociální programy a vzdělávací instituce ve veřejném i soukromém sektoru by mohly lépe podporovat upevňování těchto základních dovedností.

V oblasti důchodového a zdravotního pojištění by se mohly evropské státy zaměřit na zajištění potřebného standardu a zároveň na posílení osobní odpovědnosti za vlastní a veřejné zdraví. Daně a důchodové příspěvky mohou krýt základní důchod jako ochranu před chudobou ve stáří pro všechny. V dobrém regulatorním rámci a se státním dohledem na finančním trhu není potřeba, aby úspory jednotlivce na stáří za hranice solidarity ve formě základního důchodu šly přes státní rozpočet nebo státem řízený penzijní fond.

Ve zdravotnictví je úloha státu nutně širší, protože zatím se nikde nepodařilo nastavit tržní síly tak, aby fungovaly ve prospěch pacientů a veřejnosti. Zdravotní politika by ale také měla posílit osobní odpovědnost za zdraví (například zohledněním zdravotních nákladů, které souvisejí s důsledky kouření nebo obezity) a zajištění péče s vysokým podílem efektu a ceny (na rozdíl od nadstandardní péče, jejíž podíl účinnosti a ceny je výrazně nižší). Jen zvýšením osobní odpovědnosti a prioritizací péče budou evropské země schopny zajistit účinnou péči pro všechny a čelit jejím rostoucím nákladům.

Evropské země by také měly posílit sociální spravedlnost v podobě rovných příležitostí a cílené pomoci pro využití příležitostí zvláště dětem ze sociálně slabších a znevýhodněných podmínek. Potřeby inovace a tvořivé a adaptabilní pracovní síly představují vyšší nároky nejen na vzdělávací systémy ale také na žáky. Výzkumy jednoznačně prokazují, že připravenost žáků na školní docházku, zájem o učení a schopnost učit se i potřebné základní dovednosti jako komunikace a osobní disciplína jsou do značné míry funkcí prostředí v jakém děti vyrůstaly od narození. Evropské společnosti by se proto měly snažit zajistit vhodné výchovně vzdělávací programy a podnětné prostředí pro děti a pro rodiče s dětmi na místní úrovni. Investice do dětí od útlého věku umožní budoucím mladým generacím lépe rozvinout a uplatnit vlastní talent bez ohledu na to, z jakých rodin pocházejí nebo jaký je příjem, vzdělání či postavení jejich rodičů. Plné rozvinutí a uplatnění potenciálu mladé generace je přesně to, co evropská ekonomika i společnost do budoucna velmi potřebují.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

totální reset nebo uhnití zaživa? napsal(a):

Nevím o jakých sociálních jistotách paní mluví.
Čeští boat people už přivádějí do rozpaků i jinak psychicky vyrovnané tchajwanské úředníky.
Určitě se nějací důchodci a mladiství nezaměstnaní už plaví na starých pneumatikách do Tunisu, aby putovali do Centrální Afriky za potravou.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=781869#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=article-hint&utm_content=domaci
09. 06. 2013 | 16:00

Gru napsal(a):

"Vyrovnávání šancí, jako např. zvýhodnění některých uchazečů ze slabších sociálních vrstev při vstupu na vysoké školy, přichází často příliš pozdě"

Princip je v zásadě totožný s kvalifikací na závod ve sprintu, kde se amputovaným zkracuje vzálenost, "aby doběhli stejně" jako dvounozí...

Váš model kritizuje aplikaci jisté ideologie ("rovnost pro všechny") a nahrazuje ji jinou ideologií ("rovnost jen pro někoho"). Rozhodně není zaručeno, že vámi preferovaná ideologie je lepší.
Pokud jde o zdravotnictví, nelze váš přístup označit jinak, než jako "vulgární ekonomizaci" zdravotnictví. Kdokoliv, kdo se problemtikou zabývá, ví, že pokrytí všech potřeb není možné. Ale vnášet do hrazení péče ideové prvky je krajně nebezpečné. Za chvíli byste mohla omezit financování péče třeba jen na aktivní vyznavače některého náboženství, s odůvodněním, že je por zdravotní stránce lepčí, než náboženství jiná.
09. 06. 2013 | 16:01

Kom napsal(a):

Patrně se jedná o nepozorně opsaný text z nějakého materiálu ČSSD z doby její takzvané modernizace. Kdyby autorka používala vlastní hlavu, nemohly by se tam vloudit dementní fráze typu: "posílení osobní odpovědnosti za vlastní a veřejné zdraví". Nevím, jak by měl jednotlivec nést odpovědnost za veřejné zdraví. I ve zbytku textu převládají povrchní hesla, která čeští politikové pronášejí už 15 let, aniž by se díky tomu něco zlepšilo.
Za pozornost stojí jen to, že se i po tolika letech stále najdou nesmírně dobře placení lidé, kteří jásavě vykládají potřebným, že dostávají moc peněz a dožadují se přesunu prostředků na jakési programy, které jim údajně mají pomoci, aby stát neotravovali. Ale to je spíš problém morální nepříčetnosti, osobní zvrácenosti a drzosti mluvčích než stavu společnosti.
09. 06. 2013 | 16:03

M. Brezina napsal(a):

Paní Brixi, vysvětlete mi, jak vzdělání, zlepšená komunikace nebo týmové dovednosti pomohou v situaci, kdy se 600 tisíc nezaměstnaných uchází o 31 tisíc pracovních míst? Představa, že budou nějaké mohutné podíly populace podnikat, vadne při zkušenosti, podle níž uspěje v podnikání opět jen část lidí. Zbytek pak splácí dluhy.
09. 06. 2013 | 16:06

reset, jedině napsal(a):

Jinak paní asi netuší, kolik prostředků se vydává na rekvalifikace a začleňování, aniž by někdo byl rekvalifikován k něčemu zaměstnavatelům potřebnému nebo začleněn do čehokoli jiného, než kurzu začleňování.

U každého penězovodu stojí připraven patřičně privilegovaný neschopný příslušník některé z 300 rodin s připravenou kešení.
Tak to ale bylo i dřív.
Znám z ancien régime divadla, která vznikla, aby dcerka z význačné rodiny mohla dělat něco, na co stačí a co by ji bavilo.
09. 06. 2013 | 16:08

jogín napsal(a):

Paní Brixi, obávám se, že vaše představy o zabezpečení úspor na stáří bez chodu přes státní rozpočet je pustá teorie. Obrovské ztráty penzijních fondů během poslední krize tvrdí něco úplně jiného (třeba USA a GB). V situaci, kdy dochází k prudkému kolísání ekonomiky i kupní síly měny jsou jakékoliv úspory v peněžní formě krajně ohrožené.
09. 06. 2013 | 16:14

Realista napsal(a):

V souvislosti se tim, co jste napsala me spontalne napadly 3 veci :

1} Gini index a index mezigeneracni mobility
http://milescorak.files.wordpress.com/2012/01/figure-2-great-gatsby-curve.png

2} https://www.youtube.com/watch?v=acLW1vFO-2Q

Skvely komentar George Carlina o "Americkem snu"

3} Zprava,ktera me zrovna dnes zaujala :
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/05/us-pay-drop_n_3391664.html?ncid=edlinkusaolp00000003
09. 06. 2013 | 16:24

Petr z Tábora napsal(a):

Srdečně zdravím paní Brixi. Nakousla jste mnoho problémů a tak i jejich řešení jen zjednodušeně naznačujete. Souhlasím se dvěmi úvodními větami, dále už bych o všem diskutoval- například zdravotnictví:
Dokonalejší zdravotnictví potřebuje více peněz.Chybí nám celostní pohled na člověka, péče je rozškatulkována do specializací, zastřešovat by ji měli "obvoďáci", kteří mají spousty pacientů a tuto koordinující roli neplní a často ani neznají všechny dotyčným užívané léky. Úspory vidím ve snižování nezdravotních nákladů ve zdravotnické péči, v centralizaci nákupu léků, sjednocení cen v lékárnách. Lidé jedí potraviny, které sice nejsou přímo zdraví škodlivé (a je to kontrolováno), ale obsahují spousty nepřírodních látek, které postupně zanášejí organismus. Mluvíte o lidské odpovědnosti za své zdraví, ale co role státu a odborných organizací ve vzdělávání laiků ? Děti se ve školách učí spousty pro život nepodstatných informací, ale finanční a zdravotní gramotnost jen minimálně. To suplují různé informace v médiích, které si často odporují. Jinak řečeno - zdůraznil bych slovo "prevence", celkově zdravý životní styl.
09. 06. 2013 | 16:27

Skogen napsal(a):

Copak to, autorko, dali vám nůž na krk?
09. 06. 2013 | 16:28

Carlos V. napsal(a):

Vskutku jímacý blábol. Za vše bych vypíchl : (

Průzkumy ukazují, že se mnohým uchazečům o práci nedostává .. dochvilnosti. Sociální programy a vzdělávací instituce ve veřejném i soukromém sektoru by mohly lépe podporovat upevňování těchto základních dovedností

Už se těším na sociální programy či vzdělávací instituce upevňujíci ... dochvilnost.

Bla bla bla. Úředníci se snaží dokázat svoji potřebnost, ukazují svojí naprostou zbytečnost. Do výroby s nimi...
09. 06. 2013 | 16:32

reset nebo imploze, hezká volba napsal(a):

Kom
V tom se pletete.
Základní kostru tohoto materiálu vypracoval a odsouhlasil již XVII. sjezd KSČ.
Na MIT a Princetonu jej pouze okopírovali a přidali k němu nějaké širší a současné souvislosti, kvůli tlaku na bývalé země EHS.

13. oddělení ÚV KSČ jej původně nechalo vypracovat pro odpoutání pozornosti lidí od připravovaného privatizačního puče.

Trochu jsem se v té době pohyboval mezi sociology, kteří mi kladli záludné otázky ohledně demografických perspektiv, případného zašantročení důchodových fondů a přeměny tehdejší vcelku tolerované korupce ve zdravotnictví na jeho bezohlednou privatizaci.

Vrtalo mi tenkrát hlavou, proč zrovna ONI mi takové otázky kladou. Potřebovali vidět reakci naivního vola, jak jsem pochopil se zpožděním, jako vždy.
Jelikož jsem ovšem místo odpovědi reagoval rozborem otázky (vždycky jsem byl trochu prudič), přestali s tím.
Ale zapsali si mě do černého notesu, jak mi včas práskla jedna manželka, kterou jsem znal odpředtím.

Jistě znáte brettonwoodské schéma - evropani MMF/američani WB.
Ten tlak na Evropu má podle mě za cíl převést patřičná procenta z rozpočtů od sociálních a zdravotních výdajů do zbrojení (a nákupu amerických zbraňových systémů).
Brzy se ale ukáže, že kde nic není, ani smrt nebere.
Evropa si zdroje nedokáže vyválčit ani zaplatit.
This is the End, jak hezky zpívá Adele.
09. 06. 2013 | 16:39

Pepa Řepa napsal(a):

S výjimkou skandinávských zemí mají děti ze sociálně slabého prostředí v řadě evropských zemích (podobně jako v USA) malou šanci na dobré vzdělání, odpovídající pracovní kvalifikaci, a příjem, který by je posunul do vyšší příjmové skupiny.
--------
Příkladem budiž Stockholm a Malmo, že?.
asi se sype málo- Proč má Ahmed platit leasing na Volvo, když ho má Sven o dva měsíce dříve?
Ach ta Skandinavie, sen sociálních inženýrů.
Časovaná bomba jako jinde.
Na začátku rovnost ke konci zvýhodnění jedněch proti druhým. AA.
Na jednoho, co hledá práci, dva, kteří mu ji budou shánět.
Hmmm dobrá rada nad zlato.
Přitáhneme přísun zlata do kapes, ale navýšíme podomní prodavače práce.
Hadry, kost kůže....volal jeden ve Vršovicích.
Teď přibalí Avon lady...prácičku.
09. 06. 2013 | 16:42

ALT napsal(a):

autorka

dobrý den přeji, děkuji za text,
je to jako připomíka mnoha textů v Rudém Právu,
hezké, hromada keců o ničem
vypovídající hodnota stejná jako ukazatel HDP

co kdybyste sem dala nějaký drobný rozbor
finance dovnitř - ven
výroba po odvětvích včetně zemědělské dovnitř - ven
a stačí pro jednu malou zemi třeba cz

hned by jste měla několik drobných podkladů pro odpovědi
na mnoho a mnoho příležitostí včetně začlenění
09. 06. 2013 | 16:42

Zlatí komunisti napsal(a):

Já už tuhle smradlavou republiku nemůžu ani cítit.
09. 06. 2013 | 16:48

Kukačka napsal(a):

to Zlatí komunisti napsal(a):

Já už tuhle smradlavou republiku nemůžu ani cítit.
__________
Mluvíte mi z duše.
Ještě bych to i malinko doplnil - už ty zkorumpované zbohatlíky, co se prezentují v povodních (nečas pod) a šedé eminence v pozadí, co přehazují vidlema zlato v bankách - nejen že nemůžu a ni cítit, ale neváhal bych se jim vyblinkat (klidně i opakovaně) do klína, kdybych je potkal v restauraci (na kterou nemám).
09. 06. 2013 | 16:58

Carlos V. napsal(a):

Ano, je čas přeměnit Evropu - a alespoň u nás mít dvě komory parlamentu každou jinak volenou a rozhodující o něčem jiném.

Měkký parlament by byl volen jako dosud a rozhodoval by o všem, co se nedotýká peněz. Tvrdý parlament by rozhodoval výhradně o finančních otázkách, daních, výdajích atd a byl by volen pouze těmi, kteří za uplynulé období do systému více nalili než odlili.

Je přece nesmyslné, aby obdarovávaný rozhodoval o tom, kolik má dostat.
09. 06. 2013 | 17:00

Pepa Řepa napsal(a):

Znám jednoho absolventa VŠ, který se byl ucházet asi dvacetkrát o flek, vždycky se jich sešlo asi 50.
Asi nějaký blb, zítra mu přece dodá vyškolený frikulín od MMF práci až do domu.
Máš to na mailu, Franto, vyber si a dej vědět.
Ať žijí sociální inženýři.
Přetavíme meče na pluhy a dealery koksu na dodavatele práce.
Je ji přece všude okolo dost, jen si vybrat.
09. 06. 2013 | 17:03

Carlos V. napsal(a):

Pepa Řepa : znám dost absoloventů VŠ, kteří jsou takoví mimoni, že je nikdo rozumný nezaměstná. VŠ říká hodně málo o použitelnosti člověka.
09. 06. 2013 | 17:06

Martin napsal(a):

Zase další blog jako projev ze zasedání ÚV KSČ.
To co Evropa potřebuje ze všeho nejvíc je snížit daňové zatížení zaměstnanců, odkostnatit zákoník práce a restrukturalizovat systém sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti tak, aby sloužil nezaměstnaným, nikoliv úmyslně dlouhodobě nepracujícím.
Také se prokázalo že autorka nerozumí věcem o kterých píše, například kuřáci v daních z cigaret zaplatí ročně 3x tolik co stojí veškerá léčba nemocí související s kouřením. Akorát ty peníze nejsou do zdravotnictví, ale stát si je nechává pro sebe.
09. 06. 2013 | 17:07

Dumpling napsal(a):

Paní Brixi

co píšete, není zrovna celá pravda.
Nestačí totiž mít odpovídající vzdělání.
Musíte mít navíc buďto známosti, nebo musíte aktivně kolaborovat s režimem, šířit jeho ideologické bláboly. Je to jako dřív, jako to bývalo a bude vždycky.
09. 06. 2013 | 17:09

jeder spröder superstar napsal(a):

Ve vaření psychoaktivních sajrajtů ze sava a vyjetého oleje je naše budoucnost.
Ještě zdokonalit distribuční síť ve Schwabingu.
Do is wos zu se'n.

Řešení musí být vždy netradiční a asymetrické k útoku.
09. 06. 2013 | 17:10

Kom napsal(a):

reset nebo imploze, hezká volba
SB a MMF svými řečmi silně připomínají RVHP. Asi každá nedemokratická výsadní skupina produkuje takového sprosté bezobsažné řečičky, z nichž ve skutečnosti pro občany plyne jen jedna jistota - kašlou na nás, změny půjdou proti našim zájmům, máme se podle nich příliš dobře a málo je živíme, možná i p. Brixi trpí tímhle komplexem nedoceněnosti.
Rozhodně ji ale nelze podezírat z toho, že by vyprodukovala cokoli rozumného nebo že by se někdy zamyslela nad tím, kolik západní ekonomiky stojí banky a vypasení manažéři.
09. 06. 2013 | 17:10

Fialenka napsal(a):

Sociální severní Evropa by měla zamezit zneužívání sociální podpory exotickými přistěhovalci a Cikány. Jinak sociální prostředí by měla Skandinávie udržet minimálně takové jaké je. Tak si to seveřané zařídili, je to jejich život a jejich hodnoty.

Západ by měl spolupracovat a v rámci mezinárodní spolupráce zamezit danění v daňových rájích. Zavádět a rozvíjet veřejné vlastnictví a družstevnictvíjak navrhovala Táňa Fischerová. A podporovat vědu a výzkum. Dánsko je prý jedno z nejlepších v inovacích a počtu patentů – spěje to k tomu, že plno práce zastanou technologie, takže se zkrátí pracovní doba a zároveň bude postaráno o důchody.
09. 06. 2013 | 17:31

neo napsal(a):

Dumpling:

nemusíte.
09. 06. 2013 | 17:33

Al Jouda napsal(a):

Vyberu si z té plejády nastíněných problémů jen zdravotnictví. Veřejné zákonné pojištění by mělo pokrývat jen tzv. standardní zdravozní péči a tu nadstandardní by měly poskytovat pouze privátní zdravotnická zařízení za hotovou platbu. Pak by těch 200miliard vybraných na pojistném za rok muselo bahatě stačit. Jako nadstandard by byly všechny ty léčby nekřesťansky drahými přístroji, které strejně nemají konečný efekt v uzdravení, pacient se jen d=le trápí, aůe z veřejného fondu vytáhnou značné sumy peněz. Veřejná zdravotnická zařízení by měla fungovat na bázi neziskovosti a platy lékařů a sester by měly být tarifní. Komu by se to nelíbilo, tak by mohl jít do .....p...privátu !Zdravotní pojišťovnaq není vůbec potřeba, vrcholnou řídící funkci by mělo vykonávat MZd a pojistné by mohli pojištěnci platit přímo svému zdravotnickému zařízení, u kterého by se zaregistrovali na Internetu !!! Nová vládo ČSSD zkus to a uvidíš, jak Ti budou lidé vděčni !
09. 06. 2013 | 17:39

zahraj to znova napsal(a):

No hlavně už by měli přestat blbnout s těma chemtrails a HAARPem.
Chtěl jsem vyrazit na nedělní procházku a venku se kácí stromy a padají kroupy.
Jedině na Serenu je vždycky spoleh.
09. 06. 2013 | 17:39

Petr B. napsal(a):

Al Jouda:
"Veřejné zákonné pojištění by mělo pokrývat jen tzv. standardní zdravozní péči a tu nadstandardní by měly poskytovat pouze privátní zdravotnická zařízení za hotovou platbu."
Tak je tomu třeba v Kanadě. Paní Brixi by o tom měla vědět.
09. 06. 2013 | 17:47

veverka napsal(a):

Neuvěřitelný blábol.
09. 06. 2013 | 18:02

Dáša N. napsal(a):

"zatím se nikde nepodařilo nastavit tržní síly tak, aby fungovaly ve prospěch pacientů a veřejnosti."
"V dobrém regulatorním rámci a se státním dohledem na finančním trhu není potřeba, aby úspory jednotlivce na stáří za hranice solidarity ve formě základního důchodu šly přes státní rozpočet nebo státem řízený penzijní fond."

Lze očekávat, že soukromý penzijní fond "lze nastavit" ve vztahu k občanovi lépe, než tržní síly, které působí ve zdravotnictví?

Pokud se stát zřekne svého vlivu ve všech sférách života a přenechá rozhodování soukromým subjektům, např Evropským společnostem pro výuku, budou tyto subjekty působit způsobem, který bude pro ten který stát přínosem a zejména opravdovým přínosem pro jednotlivce tím, že budou respektovat jeho vlastní "nastavení"?

A to nejhlavnější - pokud se úsporami sníží náklady, které stát do nynějška vynakládá na sociální programy, proč není v textu zmíněno, že daně budou muset logicky dramaticky poklesnout?
09. 06. 2013 | 18:19

marxík napsal(a):

Kolegové, chcete li v ekonomické soutěži pokořit čínského komunistu, musíte se halt uskrovnit alespoň na úroveň tamního prostého lidu. To je základní konkurenční předpoklad, jak správně vyvozuje autorka.
A to vy přeci chcete. Naštěstí máme kliku, že soutěžíme s blbýma komunistama, kteří o ekonomice nikdy nic nevěděli, a tak jsme vlastně v pozici Nadala na Rolland Garos.
Kolegové, ale chtěl bych vám připomenout, že ani božskému Rafovi nepadají úspěchy samy do klína, ale naopak znamenají strádání, krev a pot.
Věřím, že takto morálně posíleni přijmete rozhodnutí současného establishmentu, které vám představila paní Brixi, s pochopením a vědomím nevyhnutelnosti, když ne s nadšením.
09. 06. 2013 | 18:24

Petr. napsal(a):

Hezká pohádka!
Ale se současnými evropskými a českými politiky zůstane vždy pohádkou.
09. 06. 2013 | 18:26

Amatérský počtář napsal(a):

Al Jouda,

otázka je, co se míní tím standardem a co tím nadstandardem. Pokud je nadstandardem míněn pokoj s TV, jídlo z restaurace na zlatém podnosu s obsluhou nahoře bez, pak nic nenamítám. Pokud nadstandard znamená, že ve standardu jste pojištěn pouze na banální nemoce, které stejně buďto přecházíte anebo léčíte sám léky, které si v "bezplatném" (= předplaceném) zdravotnictví stejně kupujete, tak s takovým pojištěním ať se nechají vyfotit. V takovém případě by to bylo jako v USA - všechny operace a léčba těžších nemocí by byly pro většinu populace cenově nedostupné. Leukémie, nádorová onemocnění, hemofilie ... by prakticky pro běžnou populaci znamenaly samoléčbu.

Poku jde o p. Brixi navrhovaný "sociální" systém, připomíná mi za krize další Drábkovštinu. Sociální systém ušetří na rostoucí armádě nezaměstnaných a přeškolování jenom načas přeruší nezaměstnanost adepta, který po ukončení rekvalifikace, příp. vzdělání, skončí tam kde byl předtím. Je to systémová krize -technologizace, automatizace, tlak na snižování počtu zaměstnanců (a zvyšování soukromých zisků), stlačování mezd, vývoz práce do "dumpingových rájů" dovoz "dumpingové" konkurenční pracovní síly (v další generaci po získání občanství znamená vážný sociokulturní problém) je SYSTÉMOVÁ krize. Nějaké kosmetické úpravy nijak neřeší hlavní problémy - úbytek práce, pauperizaci pracovní síly, narůstání státních a soukromých dluhů, virtualizaci a útěk peněz mimo produktivní výrobní sféru...

Když chcete řešení, musíte řešit systémové kořeny krize, nikoliv uměle přesouvat problém z jedné strany na druhou. (o efektivitě výdajů na vzdělávání těžko vzdělatelných velice pochybuji)
09. 06. 2013 | 18:28

David napsal(a):

Paní Brixi, jako expertka Světové banky by se měla více zamyslet nad tím, PROČ PŘIBÝVÁ negativních reakcí na její články.

----------------------

jako např.:

...Nevím o jakých sociálních jistotách paní mluví. 16:00

...Patrně se jedná o nepozorně opsaný text z nějakého materiálu ČSSD 16:03

...Jinak paní asi netuší, kolik prostředků se vydává na rekvalifikace a začleňování, 16:08

...Paní Brixi, obávám se, že vaše představy o zabezpečení úspor na stáří bez chodu přes státní rozpočet je pustá teorie. 16:14

...Vskutku jímacý blábol. Za vše bych vypíchl : ( 16:32

...e to jako připomíka mnoha textů v Rudém Právu, hezké, hromada keců o ničem
vypovídající hodnota stejná jako ukazatel HDP 16:42

...Zase další blog jako projev ze zasedání ÚV KSČ. 17:07

...Také se prokázalo že autorka nerozumí věcem o kterých píše, 17:07

...Paní Brixi co píšete, není zrovna celá pravda. 17:09

...Neuvěřitelný blábol. 18:02

------------------------

Je to smutné. Vídím to stejně.

Je to škoda, protože dříve jsem vnímal texty paní Brixi velmi pozitivně.
09. 06. 2013 | 18:36

AOR napsal(a):

Hned čtyřikrát v textu nacházím obrat "rovné příležitosti". Mohla byste paní Brixi podrobněji rozvinout, co si pod tím představujete? (Mně to totiž zní jako prachsprostá idealisticko-ideologická fráze).
Z říše "Pohádek ovčí babičky" je taky představa, že nějaké "sociální programy a vzdělávací instituce ve veřejném i soukromém sektoru" můžou u mládeže upevňovat základní dovednosti typu "schopnosti pracovat v týmu, dochvilnosti, konstruktivní komunikace". V generaci zpovykaných, rozmazlených jedináčků, kterým rodiče umetají cestičku školami dehonestací každého pedagoga, který si dovolí po těch jejich vymodlených zlatíčkách požadovat alespoň ukázněnost a elementární zájem o učení, schopnost tvořivé týmové práce, kooperace a konstruktivní komunikace nehledejte.
09. 06. 2013 | 18:36

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Petr B.
Omyl, v Kanadě je pokrata plně veškerá péče NHS. Otázka je definice nadstandardu.

Sociální a zdravotní systém je zde hlavně pro to, aby nedošlo k devastaci polpulace a systémů. Zrušte oba a do deseti let se společnost změní k nepoznání: chudoba, nemoci, to vše však zasáhne všechny, bez výjimky.
Oba systémy jsou součástí doudržnosti lidské společnosti a jsou odvěké v různých podobách. Kupodivu v kapitalistických zemích mají výrazně hlubší tradici než na periferii, kam lze zařadit Česko.
Problém je formalizace systémů a přesouvání do jejich oblastí jiných, púřevážně politicky citlivých problémů. Slouží cosi jako alibi neschopným politickým elitám (typicky UK, ČR...), které nejsou s to řešit problémy, které s nimi nesouvisejí.
Typicky domácí ukázkpou je onen vychvalovaný Eduard Beneš a národovolci. Vyhnání domácích Němců a vyvraždění domácích Romů 1940-1946 nastolilo púroblém romské migrace. Namísto stoletých kočovníků došlo k přílivu východních romských skupin. Romský problém je z těch, se skterýžm si politické elity nikdy nevěděly rady. A přitom je řešitelný, bez zákazů, expelací atp. Sociální dávky zakrývají neschopnost politiků nastolit reálné programy harmonizace vztahů ve společnosti a zcela v rozporu s logikou naopak vyvolávají krize.
Další problém je nezahrnutí osobního majetku do penzijního systému: např. v Austrálii je stanovena hranice majetku, která dále nedovoluje vyplácení sociálních dávek, vč., penzí. Teprve po jejím překročení směrem dolů je možné obdržet social security.
Ano, je to o soudržnosti. Majitel šesti činžovních domů nemusí pobírat penzi, naopak. Kupodivu neprospěšnější povolání z hlediska společnosti nejsou spojena s hromaděním majetku. Pokud majitelé majetků, které jim zajišťují standardní úroveň materiálního života nedostanou penzi, ale jsou jejím přispěvatelem, pak se zvyšují penze těch, kdo pro společnost mají nezbytně i vyšší důležitost, ale nemohou být ohodnoceni.
Je logické, že míra výdělečnosti a prospěchu povolání je různá.
Zdravotnictví bylo vždy otázkou střetu mezi potřebou a ziskem. Tolik už Commedia del Arte. Jedna pohroma epidemie je schopna rozvrátit společenství i stát. Samoregulace zdravotnictví je nesmysl, jak je tomu v Česko, bez veřejných pevných pravidel přestane fungovat.
Ovšem v zemích bez identity jsou oba problémy zcela nepodstatné. V Česko máme mnoho moudrých komentátorů, viz. výše, kteří raději společnost zničí v zájmu jejich hankovsko-husákovských hodnot.
09. 06. 2013 | 18:37

Amonre napsal(a):

Víte paní Brixi,papír snese vše, ale i vaše nápady vyžadují ideálního člověka, stejně jako utopie.
To co je nazýváno sociální spravdelností není vůbec spravedlnost, ale další nespravedlnost, protože NEDOBROVOLNĚ lidé musí odevzdvat své peníe státu, který je dává jiným, ne to je zákonem posvědcená krádež.
A vůbec, je nutné se prvně zeptat, jestli je toto opravdu systém, který si lidé přejí.
Doufám, že znáte ten citát: Bůh stvořil lidi silné a slabé... Už z tohoto je jasné, že žádná sociální spravedlnost a žádné rovné příležitosti nemohou existovat.
Pro správné funogování společnosti a dokonce i duševní zdraví lidí je nutné minimalizovat roli státu, co minimalizovat, možná jej dokonce eliminovat. Je přeci nemyslitelné, aby si instituce cokoliv nárokovaly na lidech, včetně jejich mylného domění, že jim patří životy lidí.

Fungující společnost nevytvoříme vyšší mocí, tak vytvoříme jen kulisy, ale fungující společnost můžeme vytvořit jen na základě dobrovolné akceptace hodnot všemi lidmi a to bez násilného vnocování.
09. 06. 2013 | 18:38

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Rovné příležitosti jsou životně důležitým prvkem každé společnosti. Je to pouze o jednom: najít dostatek talentů. Talenty nejsou spojeny se sociálním prostředím, ve kterém vyrostly.

To lze ale težko prosadit v zamích typu Česko, kde společnst neexistuje, pouhý souhrn opbyvatel s těmi nejméně nadanými v čele.
09. 06. 2013 | 18:39

MC napsal(a):

Pracuji, chovám se zodpovědně, obětuji volný čas, namáhám se a vedu k tomu i své děti proto, aby se moje rodina měla lépe. Abychom si mohli koupit více, včetně lepší zdravotní péče, aby mé děti měly větší šance... Pokud bude rovnost, tak se stejně rovně začnu flákat, chovat nezodpovědně... Pokud někdo chce rovnost šancí, nebo rovnost příjmu, majetku, tak by také měl zajistit rovnost aktivity, využití šance, zodpovědnosti... To už paní Brixi ale neumí a ani o tom nemluví, protože to už se lidem tolik nelíbí.
09. 06. 2013 | 18:41

MC napsal(a):

Kulajdatrmapárovitá:
Rovné příležitosti by například znamenaly, že se všichni rodiče přestanou starat o své děti. Pokud se někdo bude věnovat svému dítěti více (určitá výchova, předávání znalostí, k tomu patřící obětování ze strany dětí - například čas věnovaný studiu, dědictví atd.), tak už ty příležitosti stejné nebudou.
09. 06. 2013 | 18:45

Citát dne napsal(a):

"Pro správné funogování společnosti a dokonce i duševní zdraví lidí je nutné minimalizovat roli státu, co minimalizovat, možná jej dokonce eliminovat."

Proč mluvíte o společnosti, když chcete zlikvidovat stát (to ostatně úspěšně provádí koaliční válec a nezdá se že by to bylo ke prospěchu společnosti)? Jaká by to byla společnost bez státu?
09. 06. 2013 | 18:45

fler napsal(a):

S prominutím, samé kecy, vážená paní. Vy o tom asi moc nevíte, jen si tak mluvíte. Sociální dávky u nás? Ano, pro nepřizpůsobivé. Daně ze mzdy, DPH, to vše si stát bere a člověka dere,když tento pracuje - má to štěstí. Ale jinak, starej se sám a plať, plať a plať. I když už to máš jednou zaplacené. A do tzv. západoevropslých států nešťourejte, stačí, když se to doprasilo u nás, tam jim své "zlepšení", jak v cuku letu odrbat občana i celý stát, raději nenuťte.
09. 06. 2013 | 18:53

Karel napsal(a):

"Evropské země by měly přehodnotit sociální politiku tak, aby poskytovala pružnou síť, která zachytí v nesnázích a umožní odraz nahoru"

Příliš náročné na provedení a znalosti jednotlivce, v konečném souhrnu z toho vyjde síť, do které je člověk cíleně nasměrován a v které jsou pak otvory, kterými propadne.

Tak, jak to u nás umí jen experti na všechno z TOP a ODS.
09. 06. 2013 | 19:08

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

je nutné omezit státní výdaje. z jednoho jedineho prosteho duvodu. stát na ně nemá a musí si pujčovat. samozřejmě začnou dříve padat z nebe trakaaře, než tohle nějaký levicový mozek( pokud se to tak dá nazvat) pochopí. je třeba konečně začít v evropě škrtat. politika zvyšování státních výdajů, která probíhá ve všech zemích EU, včetně české republiky, nikam nevede a krizi pouze prohlubuje. je to pouze na voličích. pokud si zvolí dluhoslava s falmerem, přijde pád. pak ale může tupá lůzua nadávat pouze sama sobě.
09. 06. 2013 | 19:13

Petr Havelka napsal(a):

Paní Brixi,

blábol to samozřejmě není.

Sociální výdaje by samozřejmě neměly být plošné, ale adresné. Je to o zákonech a předpisech pro úředníky a hlavně o lidském přístupu. Zajímavý úkaz je, že do "detailů" znají všechna svá práva (tedy hlavně peníze) nemakačenkové a naopak pomoci se nedostává těm, kteří se do sociálních potíží dostanou po letech tvrdé práce.

To, čemu se diví pan Carlos, tedy "dochvilnost" především mladých a je to problém i ve světě mne překvapilo. V naší republice si tzv pracovní morálkou přicházejí o práci především mladí dělníci tedy nízkopříjmoví. Mladým se tak nějak nechce tvrdě makat.

Je přece logické, že špatný příklad v rodině tedy otec i matka zneužívající sociální systém může jedině předat svoji "zkušenost" následující generaci. Takže nám tu vznikají pokolení s odporem k pravidelné práci.

Alkoholismus, drogy, automaty
09. 06. 2013 | 19:14

Marian napsal(a):

Paní Brixi, co se to probůh s Vámi stalo? Před rokem či dvěma jsem Vaše texty četl se zájmem a s radostí, dnes ve mně vyvolávají smutek a zmatek.
Klesáte, či spíše padáte.Bohužel!
09. 06. 2013 | 19:14

born65 napsal(a):

Je smutným dokladem současné bezradnosti vlivných tohoto světa, že i expertka Světové banky se uchyluje k takto obecným, povrchním, idealistickým poučkám... Neskutečné zklamání.
09. 06. 2013 | 19:15

Pepa Řepa napsal(a):

Nepsal to Sedláček?
Kdysi si z toho jazyka plného frází dělal srandu Václav Havel, když mu to ještě psalo. Když je to o bezradnosti, frází přibude.
Asi u každého, autorka není sama.

Ale nejlepší je to hodit na druhé. Zestárli, zakysli, nechápou velikost mých myšlenek, mého poselství světu.
Viz věta o rovných příležitostech, která hbitě vyústí v pozitivní diskriminaci.
Královna Koloběžka I. oblečená, neoblečená.
Mě spíš zaujalo, že ajznboni vyjadřují svůj protest tím, že budou chodit v sukni.Dušek svůj boj prohrává.
Jiné hrdinky zase bojují proti Rasputinovi grupáčem v metru.Kdo nekoupí mražená kuřata není dneska dizident.
Divnej svět.
09. 06. 2013 | 19:18

gaia napsal(a):

tak autorka byla jen 3 měsíce se svými dětmi na mateřské, pak je strčila chůvě, aby mohla za peníze psát takovéto nesmysly?

Svět se řítí do záhuby,blbě to dopadne, toť můj názor.
09. 06. 2013 | 19:21

Pepa Řepa napsal(a):

Asi si zase raději přečtu něco o slečně Trixi a Levyho kaťatech.
Vážení mongolidi, páni kritici, Ignacius měl pravdu.

Je to o Spolčení, ale jiném, než si myslí Maxík.
09. 06. 2013 | 19:24

aga napsal(a):

marxíku

Jaktože se číňan tak kamarádí s Obamou, jen v košilích bez kravat se dohadují na tom, jak nám zatnout tipec? I tohle svěgýlko na konci tunelu je jen vlak?
09. 06. 2013 | 19:26

Pepa Řepa napsal(a):

Mongoloidi.....kouzlo nechtěného
:-)
Political Correctness zapracovala. Už mám stejkalovýho švába na mozku.
Mozek zatím marně hledá.
Dlouho mu bude hledati.
09. 06. 2013 | 19:29

gaia napsal(a):

aga

Číňan s černochem chce Evropanovi vnutit pocit viny, že se musí dělit a ustupovat černochům a šikmookým. Tak Evropany zničí a stanou se vítězi.
09. 06. 2013 | 19:31

342 napsal(a):

Jako první krok by stačilo zrušit hrůzný systém evropských dotací na podporu zaměstnanosti.

NKÚ: Miliony z EU šly na pochybná pracovní místa i piknikové deky
http://zpravy.idnes.cz/nku-objevil-chyby-v-cerpani-evropskych-penez-fnn-/domaci.aspx?c=A130527_083331_domaci_hv
09. 06. 2013 | 19:31

Pepa Řepa napsal(a):

gaia
matko, když už i Vy-pardon- začínáte chápat smysl flagelantských procesí a podsunutí pocitu viny-za cokoliv-tak to kucí a holky od pravdy a lásky trochu přepískli.
O to tady jde už drahnou dobu především a ne o levouna či pravouna.
Ráčila mě odpustit, kopanec po kolínko.
09. 06. 2013 | 19:36

Jemnický napsal(a):

Autorka
Vyrovnávání šancí, jako např. zvýhodnění některých uchazečů ze slabších sociálních vrstev při vstupu na vysoké školy ...

Japakto je zvýhodníme? Když seš sociálně slabej, příjmeme tě, i když seš blbej?
Nebo podpoříme rolnické a dělnické kádry?

Kdo ty zvýhodněné bude učit a mít to potěšení z pedagogického obcování?

Sociálně slabý student může být podpořen finančně, nikoliv snížením nároků na kvalitu jeho připravenosti ke studiu.

Takový student musel absolvovat střední školu a maturovat. Nebo také slevíme z kvality maturity?

Tato krásná země potřebuje ještě více puten, kavárenských filosofů a ekonomů.
09. 06. 2013 | 19:37

marxík napsal(a):

aga
Kolego, komunista vždycky vynikal úskočností a lstivostí.
Máte jistě v živé paměti, jak vymámil na vyspělém západu vyspělé technologie. Družba s Obamou bude mít podobný divadelní základ.
09. 06. 2013 | 19:40

Martin napsal(a):

Jemnický: To je nic než pozitivní diskriminace. V USA už to mají a projevuje se to tak, že černochovi anebo indiánovi stačí na přijetí na VŠ méně bodů než bílému a bílý student prakticky nemá šanci na stipendium, zato černochům a indiánům se rozdává na počkání. V USA to mají podle barvy pleti, v ČR to jistě bude podle délky pobírání sociálních dávek rodičů.
09. 06. 2013 | 19:42

aga napsal(a):

marxík

To je ta optimističtější verze. V té pesimistické číňan lstivě předstírá komunismus a ve skutečnosti se jeho elity derou mezi globální elity a dohromady šijou boudu na plebs.
09. 06. 2013 | 19:43

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
moc se ptáte! Jak jinak!
Blbej ale znevýhodněnej!
Asi tím, že je blbej!
:-)
Tak to vyřešíme tím, že budeme blbci všichni, abychom blbýho neponižovali.Dodáme mu dva asistenty a dva, kteří mu budou shánět místo.
O afirmativního zubaře nebo chirurga se svět popere.
Tím porazíme šikmooký.
Jistý Sarazzin o tom napsal knihu.

Jsou to stejné kydy jako za bolševika.
Dohoníme. Předhoníme.
09. 06. 2013 | 19:45

Pepa Řepa napsal(a):

Blbej Alenáš!
09. 06. 2013 | 19:48

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

já si myslim, že pes není zakopaný v sociálních výdajích. výdaje státu nejsou pouze pouze sociální výdaje. státní výdaje jsou neunosně velké. ale musime si říct na rovinu, že v sociální oblasti moc škrtat nelze. pokud se bavíme o nějakých dávkách hmotné nouze, životních minimech, invalidních duchodech a starobních duchodech, já tam nevidím prostor pro škrtání, protože mnohdy je to na hranici existence. musíme si říct, jestli tyhle lidi pošleme umřít hlady a zimou. já si myslim, že ne a neudělá to žádná vláda pravicová ani levicová. kromě sociálních výdajů máme mnoho dalších výdajů, kde škrtat lze. neni možný, aby měli soudci, doktoři a politici tak vysoké platý ve chvíli, kdy republika má 1,5 bilionu dluhu. to prostě neni možný!! mužou doktoři skákat třeba po hlavě a dělat akce exitus, to je jedno. neni možný, aby tady bylo tolik státních zaměstnaců, tolik uřadů., které dublují svou činnost, lepe řečeno nečinnost. a pokud do tohodle vláda nehrábne, tak mužeme jít jako republika do PRDELE, protože ty výdaje státu prostě neutáhneme. to není politika, to je matematika.
09. 06. 2013 | 19:49

aga napsal(a):

A až zlikvidujeme ten stát, kdo to bude organizovat? Kdo bude třeba vybírat ty kandidáty na zvýhodnění, kdo vůbec bude garantovat vzdělávácí systém? Vkrádá se nemilé podezření...zbohatlé církve? elity? šlechta? MMF?
09. 06. 2013 | 19:49

aga napsal(a):Alenáš nebude nikdy blbej. Pro našince tu bude vždy špičkové školství spolu se špičkovými kluby pro vyvolené. Blbej bude Nenáš, blbým Nenášem se lépe vytírá pozadí.
09. 06. 2013 | 19:51

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Kdo to bude organizovat? To skutečně potřebujete pořád nějakého faraona, krále, císaře, presidenta atd., aby za Vás a Vaše peníze dělal to, co si můžete udělat sám?
09. 06. 2013 | 19:54

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Havelko,

chtěl jsem Vás jen pozdravit, nic v víc. A paní Brixi samozřejmě též.

Libor Stejskal
09. 06. 2013 | 19:55

Fox napsal(a):

Autorka má samozřejmě pravdu. Ale daleko víc než sociálně potřební zatěžuje státní pokladnu přemrštěně drahá státní byrokracie,která navíc státní pokladnu systematicky vykrádá.
09. 06. 2013 | 19:58

aga napsal(a):

ZB

Sám??? jak si můžete myslet, že ti, kdo to dělají až dosud, to pustí z rukou? I teď jim dělá stát jen servisní organizaci. Indoktrinace populace už od nejútlejšího dětství je hlavním nástrojem jejího ovládání. Proti tomu, pane učiteli, je svaz venkovských učitelů podporovaný svazem dobrovolných hasičů krátký - jakkoli si vážím jejich úsilí.

A nemíním o tom dále rozvíjet diskuzi, vaše výkřiky, které nejsou podloženy žádným viditelným významnějším výsledkem, nejsou žádným argumentem.
09. 06. 2013 | 20:01

marxík napsal(a):

aga
Kdyby se Číňan dral mezi globální elity, tak by privatizoval, až by se z něj kouřilo. Určitě by potom u paní Brixi a spol. nevyvolával takové vrásky na čele, jako když si pěstuje silný státní sektor, a měl by cestu mezi globální elitu usnadněnou.
Proto si myslím, že mu nejde o to začlenit se, ale že má postranní úmysly.
09. 06. 2013 | 20:03

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Pravda, debata s dědičně poddaným smysl nemá. Zkuste si ale zjistit, jak jsou organizováni např. hasiči v sousedním Rakousku a pochopíte.
09. 06. 2013 | 20:04

Karel (taky) napsal(a):

Správně, lidi je třeba oškubávat adresně, ať zbyde víc na nutné zisky mafiánů.
09. 06. 2013 | 20:11

Amonre napsal(a):

Vážený Citáte dne,
Společnost a stát jsou na sobě nezávislé jednotky, ikdyž se to tak nezdá. Ona společnost je totiž skupina jednotlivců se společnými zájmy.
Promiňte, ale Franta z Hradce, Pepa z Prahy a Honza z Ostravy, nemusí vůbec mít stejné strategické zájmy. Franta z Hradce může chtít zakázat těžbu uhlí, kdežto Honza bude chtít všehno vytěžit. Všichni tři budou také mít jiné názory na směřování státu. Stejně tak Helmut z Německa a George z USA mohou mít zcela rozdílné zájmy, ale oba budou řazeni do západní společnosti. Tak co tedy společnost je?

Stát vznikl jako claim nějakého dávno mrtvého náčelníka nějaké společnosti, která ovládla ostatní v okolí. Více, či méně násilnou cestou. Samozřejmě si struktury jeho potomci náležitě zabetonovaly, no a to původní přetrvalo dodnes. Hrajeme si tu na demokracii, ale proč by měli svobodní lidé platit (pokud jsou opravdu svobodní) daň z vlastnné půdy, domu?

Proč by měli lidé platit stát, který má pochybnou funkčnost, je armáda ČR schopná stát ubránit? Silně o tom pochybuji, už mnohem líp by se snad udělalo, pokud by se zašlo na jedno z tajných zbrojních tržišť na světě a najala se některá soukromá armáda.
09. 06. 2013 | 20:13

aga napsal(a):

marxík

Nemáte pravdu s tou privatizací, k čemu by ji elitní číňan potřeboval? Moc a prostředky má i bez privatizace, a to je zaručenou vstupenkou mezi globální elity, ideologie nikoho nezajímá.
09. 06. 2013 | 20:14

aga napsal(a):

Amonre

A kdo by na to tržiště zašel? Čí zájmy by ta armáda bránila, když jste výše doložil, že Franta, Pepa a Honza má každý jiné? Armáda by chránila zájmy nejsilnějšího a nejsprostšího, a tomu byste taky platil daň - jakoukoli by si zamanul.
09. 06. 2013 | 20:18

Občan napsal(a):

Paní Brixi,

tak se seberte a běžte udělat přednášku těm cca 30 MILIONŮM nezaměstnaných v EU.
Face to face, pochopitelně. Pokud to přežijete, mohla byste nám pak povyprávět, co Vám na to ti lidé řekli.
A nezapomeňte se zastavit v ČR, kde se Vám jistě dostane také velikého ohlasu. Hlavně mezi příjmovou kategorií do 16 000.- Kč/měs. BRUTTO 26% VŠECH zaměstnanců v ČR).

O jakých, proboha, "rovných příležitostech" to melete???
JAK si mohou PRACUJÍCÍ s "příjmem" do 1000 euro spořit na stáří, platit doktory a vzdělání, když mají sotva na skromné bydlení a stejně skromné jídlo?

Celá Vaše kapitolka "Rovnější příležitosti by prospěly evropskému hospodářství i společnosti" je pak snůškou naprosto nehorázných blábolů.
Nezaměstnanými jsou DNES v EU PŘEDEVŠÍM kvalifikovaní a vzdělaní lidé. Ať už to jsou absolventi, nebo lidé v kategorii 45+.

Rozpusťte ten vás zbytečný, škodlivý a od reality zcela odtržený spolek a zkuste se uživit PRACÍ. Náramně by Vám totiž prospělo zjistit, jak to je v dnešní době těžké. Zejména ve Vašem věku.
Já (a řada dalších tady) to, na rozdíl od Vás, vím...
09. 06. 2013 | 20:21

Citát dne napsal(a):

Max Weber definuje „stát“ jako lidské polečenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí. Pokud by neexistovalo násilí jako prostředek vynucování státního zájmu, tak by stát zanikl a místo něj by nastoupila ANARCHIE.

Kritéria státu jsou definována v Konvenci o právech a povinnostech států z Montevidea, která byla podepsána roku 1933. Podle této mezinárodní konvence je stát subjektem mezinárodního práva splňující tato kritéria
stálé obyvatelstvo,
vymezené státní území,
státní moc - vláda a státní aparát,
schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy.
09. 06. 2013 | 20:26

marxík napsal(a):

aga
Kooperace se zavedenou globální elitou by byla pro Číňana daleko snadnější, kdyby měl vzorně zprivatizováno.
A on to přesto neudělá. Mně to tedy vrtá hlavou. Divím se , že Vám ne.
09. 06. 2013 | 20:29

Amonre napsal(a):

Milá ago,
(Asi musím vymyslet, jak vás oslovovat, teď je z vás před:-)
Tady nám vyvstává jeden takový přechodový problém, a je to asi to nejtěžší na intelektuální rozlousknutí.
Ale jaký je rozdíl mezi tím a současným státem? To že je tu divadélko pro lidi ve formě voleb pomiňme.
Jsou tu dvě věci, jednak by mohla za
a) chránit zájmy toho, kdo ji zorganizoval, ale to by pro jajího majitele znamenalo zbytečnou zátěž.
b) toho kdo ji najme. může být člověk sprostý jak chce, ale pokud nemá finance, tak armádu nezaplatí. A v tomto případě je vždy možnost (reálná) toho objednatele přeplatit.
Jinak tu armádu jsem přidal jako příklad.
09. 06. 2013 | 20:33

aga napsal(a):

marxík

Mi to vrtá hlavou, jen docházím k jiným závěrům. Číňan se nepotřebuje v žádném případě podbízet privatizací - komu, prosím vás, těm rychlokvašenejm "národům" a bankrotářům? To oni se budou muset chovat vzorně, však Obama přijel v košili za číňanem - ne naopak.
09. 06. 2013 | 20:35

aga napsal(a):

Amonre

Při veškeré mé kritičnosti k současnému státu a demokracii - s nevolníkem na panském či na církevním bych neměnil - a přesně tam by to po "zrušení" státu směřovalo. Stát se zrušit nenechá - prostě ho zase veřejně a přímo převezme ten, kdo ho dříve pro obranu svých zájmů založil.
09. 06. 2013 | 20:38

Grin napsal(a):

Moje představa :
-na Západě u dobré firmy se vydělávalo tolik,že to pokrylo platem vše dobře,lépe než zde za socíku .
-za socíku zde se na zdraví a sociální jistoty všech,nejen těch platově dobrých,věnovalo asi tak desetkrát více než v nejlepší západní demokracii
-sociální mobilita zde za socíku v přístupu na školy i vysoké zde byla daleko větší než na Západě (byly zdarma),ale paradoxně po ukončení škol to bylo naopak.Ale myslím si,že v tom hrály zdejší protekce velkou roli,tam na ně nekoukali.Protekce ale měly nejrůznější původ,ne hlavně sociální.Nepotismus zde nebyl rozšířen tak dalece zase.Spíše v postkomunismu se rozvinul synáček vlivného tatíka za socialismu nežli tehdy ještě.Ale často ne v oboru,ale pomocí založit firmu z peněz rodiny,konekcemi i mimo obor tatíka atd. Postkomunismus tedy prodloužil čsově rodinné hegemonie,které socík přerušil nebo zkrátil,vyloučil,zabrániljím.Ale ne nějak římočaře.Postkomunismus je tedy zesilovačem socialistickýh protekcí.

Co do mobility přes schopnosti individuální si myslím je postkomunismus vůbec to nejhorší ze všech systémů co byly a jsou.Totiž jeho kritéria stojí mimo kvality lidí a kvalitu věcí.Zákonitě i tím,i když nejenom tím jde ekonomika výkonem dolů.
09. 06. 2013 | 20:39

Grin napsal(a):

opravy :Postkomunismus tedy prodloužil časově rodinné hegemonie,které socík přerušil nebo zkrátil,vyloučil,zabránil jím.Ale ne nějak přímočaře
09. 06. 2013 | 20:44

Citát dne napsal(a):

Amonre,

vtip je v tom, že stát (jeho služby) potřebují z těch anebo oněch důvodů všichni. Všichni potřebují dopravní infrastrukturu, pocit bezpečí zvnějšku i zevnitř, všichni potřebují profesionální hasiče, zdravotní péči, vzdělání. Ponechat to všechno volné ruce, která vše "nejlépe" vyřeší nelze. Protože pak by byly jenom soukromé silnice kdekoliv, přehrady kdekoliv, ti co by neměli na výuku by zůstali analfabety, soukromá bezpečnost a armáda by hájila pouze zájmy svých donátorů, soukromí hasiči rovněž tak...

Otázkou ovšem je, jak zajistit - i finančně - a jak zorganizovat stát. V současné době to funguje ve zdejší společnosti tak, že tím pověstným oslíkem otřes se, který má všechno utáhnout jsou především zaměstnanci a decimovaná střední podnikatelská vrstva. Pracháči nechtějí nic platit, nárokují si minimální anebo nejlépe nulové daně ale chtěli by po státu nadstandardní služby a nadstandardní "veřejné" zakázky. Byť mají sídla v cizích daňových "rájích" pronajímají si zdejší stát, aby jim šil podmínky k podnikání a životu na míru. S minimálními náklady a maximálním profitem.
09. 06. 2013 | 20:45

ex-nemo napsal(a):

Bankéři jsou dědici Harpagona, nepřejí nikomu kromě sebe a jiní zřejmě nebudou. Kolik prostředků HDP odebírají milionové bonusy finančníkům, včetně těch kteří krachují ? Kolik procent HDP mizí v likviditních pastech finančních spekulantů ?
Tyhle ztracené peníze bankéřům ani paní Brixi nevadí; zato zlomek toho pro potřebné, to ano.
Směr k záchraně Evropy a celé západní civilizace je jasný; zbavit se vlády boháčů. Jinak tato kultura zanikne.
09. 06. 2013 | 20:52

Amonre napsal(a):

opět zdravím Citáte dne,
A teď jen taková otázka, je státní zájem vaším osobním zájmem?
A hned v závěsu stojí další, Co si pod anarchií představujete?
Bude-li státním zájmem na vašem pozemku zřídit sklad chemického odpadu a prohlásí-li to za státní zájem, jak se rozhodnete? Vy, nebo On?
Jde o to, aby člověk měl možnost maximální nezávislosti a svobody, ale zároveň odpovědnosti za sebe a své činy. Jde o to, aby se mu nikdo nevměšoval do konání, pokud on se jím nevměšuje do konání jiných. Složitě představitelné, ale možné.

Když dáváte tu definici, tak pokud ji vezmeme, pak pokud by neexistovaly vyšší celky, vaší definici odpovídal i třeba buddhistický klášter.
09. 06. 2013 | 20:55

marxík napsal(a):

aga
Číňan má momentálně slušné prostředky, které by rád investoval, ale je mu to v USA v určitých oblastech zapovězeno hlavně proto,že nemá zprivatizováno, čímž si zachovává nežádoucí vliv na sdělovadla.
Kdyby si Číňan splnil základní kapitalistický úkol, byla by investiční omezení odstraněna a z obou státníků by se stali přímo pokrevní bratři.
09. 06. 2013 | 20:59

Citát dne napsal(a):

Amonre,

jak v čem, milý pane. Třeba existence státem organizovaného "obecně" (a nikoliv pouze pro privilegované) prospěšného hasičského sboru, státní policie, bojeschopné armády připravované pro OBRANU zdejší země a pomoc při přírodních katastrofách, státem organizovaného všeobecně dostupného zdravotnictví je v mém zájmu. I v zájmu mých dětí a širší rodiny. Neznám zde nikoho v koho zájmu by nebyly. Tím nechci polemizovat s jejich nedostatky. I při vědomí nedostatků jsou v mém zájmu. Ve vašem snad ne?

O různých formách státní šikany - nejvíc a nejlépe reprezentované současnou vládou "odpovědného" korupcí skrz naskrz prolezlého válce jsem nemluvil - jde o obecnou úvahu na téma (obecné) prospěšnosti státu. Vy jste přišel s novátorskou myšlenkou stát "úplně ELIMINOVAT".

Pokud jde o vaši další myšlenku "Jde o to, aby člověk měl možnost maximální nezávislosti a svobody, ale zároveň odpovědnosti za sebe a své činy. Jde o to, aby se mu nikdo nevměšoval do konání, pokud on se jím nevměšuje do konání jiných." V běžném životě dochází ke složité spleti občanských, skupinových, zájmových interakcí a konfliktům. K tomu, aby bylo lze najít kompromis musí existovat nezávislý arbitr schopný posoudit tyto spletité kauzy a vyvodit přijatelné (obecně prospěšné) řešení. Kdyby neexistovala pravidla a každý si je utvářel po svém a neexistoval státem organizovaný sbor arbitrů a donucovací moci asi byste byl se svou logikou brzy v koncích. Osobním peklem by se pro vás mohl stát třeba spor o zadymování vašeho pozemku kouřem od souseda.
09. 06. 2013 | 21:09

Amonre napsal(a):

Citát dne,

A jaký je rozdíl, jestli Je silnice soukromá a vy zaplatíte za průjezd, nebo jestli je státní a vy ji platít i pokud ji nepoužíváte.
Proč si myslíte, že to nelze ponechat volné ruce trhu? Protože se to nikdy nikde neudělalo?
Je rozdíl mezi současným "volným" trhem a volným trhem. Do současného trhu zasahuje právě stát a tím vytváří větší či menší deformace, také je problém s tím, že stát je zneužíván korporacemi k prosazení jejich zájmů. Na malinký okamžik si představme, že neexistují státy jak je známe, neexistují cla, hranice, regulace, dotace..., k čemu dojde? Statky budou k dostání za skutečnou, nedeformovanou cenu.

Našel jsem tuto pěknou definici Anarchie, je od jistého L. N. Tolstoje.
"Anarchie je forma vlády nebo zřízení, které je veřejné a soukromé uvědomění, zformované díky rozvoji vědy a zákonů, samo dostatečné k udržení pořádku a zaručení všech svobod. V takovém zřízení jsou následně instituce policie, preventivních a represivních metod, byrokracie, zdanění atd. zredukovány na minimum. V takovém zřízení navíc formy monarchie a intenzivní centralizace mizejí a nahrazují je federální instituce a model života založený na samosprávě obcí. Když politika a domácí život splynou v jedno a totéž, když jsou hospodářské problémy vyřešeny tak, že individuální a kolektivní zájmy jsou identické, potom - když zmizela veškerá vynucená omezení - je evidentní, že se octneme ve stavu naprosté svobody, neboli anarchie."
09. 06. 2013 | 21:09

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

I méně schopní mají právo být primáři, vrchními chirurgy, konstruktéry přehrad .....
Proč jim má být umožněn přístup jen do politiky, ekonomie, na ministerstva a na Stejskalovy blogy ...

Neschopní všech zemí, spojte se ...
09. 06. 2013 | 21:13

bella ciao napsal(a):


Správně je to Malý Alenáš. Jen má trochu krabicoidní hlavičku.

Paní Brixi přichází se svými knížecími radami o 30 let pozdě.
Zaprvé jsme si měli rozmyslet privatizační puč.
Zadruhé Českou cestu.
Zatřetí prodej bank za nic, což byl nový rok 1938.

Jen za první čtvrtletí šlo Česko o 2,2% dolů (nově přepočítané údaje, nejdřív tvrdili 1,2%), eurozóna v posledním týdnu jeví jasné známky nastupující recese, bez rekapitalizace se z evropských bank stanou zombie... titulky se už ani nesnaží tvářit nadějně.

Sheldon Adelson (padouch stojící za zvolením W.) postaví u Madridu nové Las Vegas s prací pro 250.000 ne-odborářů. Slibuje teď, pak doveze Filipínce. Za podmínek praktické exteritoriality.
Členové EU se dostávají na úroveň Kuby padesátých let.

Celé mi to spíš připomíná jinou Vyskočilovu hru, ale nebudu cenzorovi dávat příležitost k jeho oblíbené seberealizaci.
09. 06. 2013 | 21:17

Petr Havelka napsal(a):

Pane Jemnický,

ad 09. 06. 2013 | 19:37

píšete to naprosto přesně.

Myslím, že tak to myslela i paní Brixi. Autorka píše příliš "obecně" zřejmě z důvodů rozsahu tohoto blogu a dejme tomu i populárně naučnému duchu. Co odstavec, to samostatný blog.

Jen bych si k ad 09. 06. 2013 | 19:37 dovolil poznámku. Kolik blbých studentů z finančně zajištěných prostředí v pohodě studuje na soukromých vysokých školách, ba i na státních.

Bezpochyby je tu prostor ke zlepšování ve všech oblastech. A to je určitě také pěkná fráze popřípadě blábol :)

No a ty rovnější příležitosti jsou důležitá věc. V momentě, kdy se začne se školným a půjčkami na studium vznikne další problém.

Podle mého na vysoké škole bez školného a půjčky pro ty studenty mohli řádně studovat a ne po večerech honit brigády aby se udrželi na škole, poněvadž rodiče mají potíže studium financovat.

Samozřejmě bychom se mohli bavit o různých "takyoborech" co školy nabízejí ( rekreologie ? ). Na druhé straně znám spoustu šikovných lidí, kteří studovali jinou školu a úspěšně pracují v něčem úplně jiném. V mnoha případech opravdu jde jenom o ten papír. Platí tu ovšem jedno pravidlo. Přírodovědné a technické obory umožňují změnu zaměření (mimo lumeny) ze společenských či humanitních většinou cesta do těch předešle uvedených nevede.

Zdravím pana Stejskala :)
09. 06. 2013 | 21:20

Citát dne napsal(a):

Amonre,

"A jaký je rozdíl, jestli Je silnice soukromá a vy zaplatíte za průjezd, nebo jestli je státní a vy ji platít i pokud ji nepoužíváte." No, první rozdíl je v tom, že o umístění komunikace rozhoduje STÁT s ohledem na širší zájem - krom jiného s ohledem na stav krajiny, pozemních vod, ekologii... Kdyby o tom rozhodoval pouze soukromník, tak postaví silnici tam, kde je předpoklad největší koncentrace dopravy, aby na tom čím víc vytřískal. Bez ohledu na to, jestli ta silnice povede centrem obce, kolem nemocnice, dětské školky... Druhá věc je, že STÁT musí nastavit jistá pravidla omezující tvorbu a moc monopolů a diktát ceny, ke kterým má soukromý kapitál přirozený sklon tendovat. Jistě byste nechtěl, aby vám soukromý vlastník silnice měsíc od měsíce šponoval cenu za použití jeho soukromé komunikace, které nemáte šanci se se svým dopravním prostředkem vyhnout...
09. 06. 2013 | 21:30

Občan napsal(a):

Amonre (21:09),

supernápad!
Privátní silnice je fajn, pokud vede k vesnickému rybníku a místní platí majiteli za průjezd kvůli cestě na koupák nebo rybaření.
Jakmile ale jde o komunikaci, po níž mají jezdit hasiči, sanitky, školní autobus, MHD a HLAVNĚ přeprava zboží a materiálů v rámci podnikatelských DOV, letí tyto náklady do cen.

Tím byste ekonomicky odstřelil komplet zbytek republiky mimo velká města. Zejména teď, když bylo zrušeno nebo omezeno hafo malých nemocnic a většina venkovských poliklinik a lidé musejí jezdit za čímkoli do měst.
Navíc - KDO by zaplatil ty tisíce účetních a úředníků v SOUKROMÝCH podnicích, kteří by nedělali nic jiného než evidovali a vyúčtovávali platby majitelům silnic? Vezměte si jenom logsitické a kurýrní firmy, které rozvážejí zboží a materiály po celé republice a jezdí po nestálých trasách (podle potřeb objednatelů)! A co soukromé zdravotnědopravní služby?! Co soukromí přepravci osob?
Co hasiči, když většinu venkova pokrývají DOBROVOLNÍ hasičští záchranáři, kteří už teď doslova melou z posledního?

Tohle je problém všech vás - totálních individualistů - neschopnost uvažovat v souvislostech.
Pro vás existuje jenom JÁ, MOJE a PO MNĚ POTOPA.
09. 06. 2013 | 21:47

sown atelsday napsal(a):

Věřím, že paní by dokázala vysvětlit Ježíšovi z Nazaretu, že většina jeho myšlenek je v zásadním rozporu se skutečnými potřebami světa, že je příliš plošně sociální a vůbec, že je amatér. Ou Džýzis
09. 06. 2013 | 21:48

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Rakousko má požární ochranu založenou také na dobrovolných hasičích. A to včetně podniků. Pouze velká města mají profesionální placené sbory.
09. 06. 2013 | 21:53

Amonre napsal(a):

Citát dne,

Víte, na mne si s dýmem nikdo moc nepříjde, ještě bych spíš za tím člověkem zašel a navrhl mu stavbu pořádného komínu.

Že to má chybu v tom, že by lidé museli za své činy nést odpovědnost, vím. Ale vemte si, že ani existence státu není zárukou nezávislosti arbitra a vynucení práva. Zvláště, pokud je ten soused příbuzným arbitra.

Eliminuji-li stát, eliminuju i hranice, eliminuji-li hranice, nic nikomu nebrání v pohybu.
Kdyby se člověk spokojil s 1m2 místa, pro celou populaci by bylo zapotřebí asi 7000km2, ČR má asi 78 800km2 A jaká je prostora Země. Ale to jen pro představu.
Stát nutí lidi násilně dodržovat pravidla, člověk je ale tvor společenský, a jak známo vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Zakomponujte to, to by totiž znamenalo svobodu přidat se ke komukoliv, bez nějakých paranoidních opatření státu.

Zatímco k udržení fungování státní společnosti potřebujete všechny ty prvky, organizované z nějakého centra, represivní sílu... Společnosti vzniklé organicky by to samozřejmě nevyžadovaly v podstatě vůbec, pokud by byla možnost společnost opustit. Vstoupím-li dobrovolně o nějaké společnosti chci se dobrovolně na jejím chodu podílet a dodržovat její pravidla, existuje-li něco jako státy, je takový přechod komplikovaný.

Mluvíte tu o zdravotnictví, ano zdraví by mělo být nejvyšší prioritou, ale která vychází z nitra člověka a je dobrovolná, tedy i vstup do pojistného systému, vlastně do všech sociálních sítí. Celkem mne dostalo prohlášení ministra že protože v populaci je mutace genu, která zabraňuje možnosti nechat se očkovat proti jakési nemoci, musí se pro jistotu proočkovat všichni ostatní, ale už neřekl, jestli je to 10%, 5%, 1%, 0,5%, nebo 1000 jedinců. Proč by proboha třeba 90% nemělo mít možnost rozhodnout zada ano, či ne o sobě jen z důvodu existence 10% s touto mutací.

Pokud vím, tak snad i efektivněji, než státní hasiči, fungují hasiči dobrovolní. Jakákoliv činnost by totiž měla být založena na dobrovolnosti.

A pokud bych měl možnost jít kamkoliv, myslíte, že bych se nějakou trochou dýmu obtěžoval?

Jsou to složité myšlenky, na to aby se vyjádřily jen v diskusi, ale připadá mi, že lidé žijí s jakousi představou, že bez státu se vrátíme do doby bronzové, ale elektrárny, fabriky, všechno by jelo nezávisle na něm, ICT by hrály roly. Tak si tak nějak uvědomuju, že by vlastně ani nebylo nutné najímat si takové soukromé armády, kolik lidí je možné s ICT svolat na jedno místo? A víte proč je to možné?
Protože je to doposud skoro nekontrolované a víte proč tomu tak je? Protože internet na počátku bodovali lidi pro sebe, neexistuje žádné "ředitelství internetu" a stejně funguje. A je to nic proti tomu, jak fungují Dark Internet a CZF, to jsou sítě stavěné uživateli, zahrnují všechna možná spojení a technologie.
09. 06. 2013 | 21:58

to Brixi napsal(a):

A) Paní Brixi může být nemocná
B) Může psát na něčí objednávku (dřívější plnění plánu na 110%)
C) Může být "k stáru" cynická (ona má - jiní ne = sytý hladovému ...)
Pravice nemůže mít NIKDE VE SVĚTĚ budoucnost.
Neříkám, že jsem vyznavačkou r.48.
Jak chcete vysvětlit, že Čína dluhy nemá a prosperuje?
Já vím - za všechno můžou komunisté...
Třeba že nechali vystudovat (a zdarma) Kalouska a Nečase ...
09. 06. 2013 | 22:06

Občan napsal(a):

Ale kulový, pane Brome.

Rakousko má státní systém civilní ochrany, jehož součástí jsou TAKÉ dobrovolní hasiči a další dobrovolnické záchranářské organizace. Všechno to ale řídí a koordinuje státní a zemský systém civilní ochrany v nejtěsnější spolupráci s okresy a obcemi.
A hlavně na to STÁT dává dohromady gró finančních prostředků.

ČR systém civilní ochrany (jakož i organizaci která celoplošně školila a cvičila dobrovolníky ve všech oblastech civilní ochrany - SVAZARM) zrušila jako socialistický přežitek a proto jsme tam, kde jsme - v p...růseru.
http://www.hid.cz/clanky/krizove_rizeni_jinde.html
http://www.ioolb.cz/docs/publikace/MON109.pdf

Jaký je rozdíl v civilní ochraně u nás a v německy mluvících zemích, je skvěle patrné při současné vodní katastrofě.
09. 06. 2013 | 22:13

Pepa Řepa napsal(a):

Jemnický
I méně schopní mají právo být primáři, vrchními chirurgy, konstruktéry přehrad .....
Proč jim má být umožněn přístup jen do politiky, ekonomie, na ministerstva a na Stejskalovy blogy
--------------------------
To nepochybně!
Kde jinde se ale má afirmovaný realizovat než tady, když nejsou kvoty do IKEMu?

Tady chybí už jen blog, Karla IV alias Josefa K. se svým pravidelným historickým exkurzem.
Tuhle se Otec vlasti pyšně pochlubil,že má jednoho šedesátiletého studenta.
Kolik mu platí za to, že student poslouchá jeho moudra, nesdělil.
Tady je to zadara.
Kolektivní terapie.
09. 06. 2013 | 22:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Při vší úctě, znám tam tu situaci hodně dobře, jsou to kolegové. Profesionální hasiči jsou jen ve městech nad 100 000 obyvatel.
09. 06. 2013 | 22:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

A co se současných povodní týče, tak např. tvrdě zaplavené Číčenice a řada dalším obcí a měst se s nimi vypořádaly velmi efektivně. Že má problémy Praha, to je věcí Pražanů.
09. 06. 2013 | 22:20

Amonre napsal(a):

milý Občane,

Že jsou lidé často blbí (Stejskal snad velkoryse promine), nechají se opít rohlíkem, spálí se tisíckrát o jedny kamna, je to jejich zodpovědnost a jejich chyba a možnost aby se poučili. Nepoučí-li se, pak je to jejch chyba a musí nalézt řešení sami. Přestává mne bavit, jak lidi nechtějí za své chyby platit. Uzavřou nevýhodnou smlouvu na plyn a volají pomóc státe zachraň mne. Jako by to nebylo každý den od rána do večera v televizi rádiu, na netu...

A individualista? Možná o něco víc, než ostatní, ano chci pro lidi maximum volby, možností, svobody, ale i ZODPOVĚDNOST. A to je kámen úrazu, tu nikdo nechce vzít za své činy. Aktuálně: Když si postavím dům u řeky a ta mne vyplaví, tak já prostě vezmu na vědomí svoji blbost, že jsem si jej postavil u vody a nebudu dštít síru na povodí, meteorology a déšť.

Kde je prosím psáno, že by si lidé u silnice nemohli založit své družstvo, třeba Družstvo pro správu silnice I/43? Ke konci 19. století bylo běžné, že se zakládala družstva pro stavby silnic, přehrad atd... a ta se snažila sehnat peníze pro svou činnost.
Ale spíš bych dal přednost idealistovi, ano, máme tu problém s tím, že by to zase chtělo buď ideální lidi, nebo aby ty myšlenky vzali lidi za své.

Stokrát raději budu žít někde, kde je možné skoro cokoliv, kde každý musí za to co udělá nést následky, než abych byl někde, kde sice nemusím nést následky ale taky skoro nic nemůžu kvůli regulacím.
09. 06. 2013 | 22:21

Amonre napsal(a):

doplnění

A ještě pokud si to místo, kde budu žít budu moci vybrat a nic mi v tom nebude bránit.
09. 06. 2013 | 22:25

Citát dne napsal(a):

Amonre,

no třeba se vám váš sen splní a onemocníte rakovinou, anebo se stanete doživotním mrzákem kvůli bouračce. Nikdy neříkej nikdy. A pak bych vás chtěl vidět s těmi kecy o osobní odpovědnosti.
09. 06. 2013 | 22:36

Amonre napsal(a):

Citát dne,
Ale notak, přát takové věci, doufám, že se vám to na základě pravidel vyšších sfér nevrátí. Ale mám-li umřít, tak umřu.
Otázka, co je lepší, zmeřít doma, nebo napojený na desítky hadiček ve špitále? Mít z něčeho nevyhnutelného jako je smrt strach? To je hloupost.
Vemte to tak:
Je-li to jako tvrdí atheisté, nebudu ji vnímat a nepoznám to.
Je-li to jako tvrdí křesťané, dostanu se do nebe, nebo do pekla
Je-li to jako tvrdí Hinduisté, znovu se podle činů v tomto životě zrodím v nějaké podobě
Je-li reinkarnace pravda, pak jde se z toho koloběhu vymanit a budu pak mrtvý, nebo živý?
Je-li posmrtný život, nemá cenu na něčem tady lpět.
Je-li opravdu duše, pak jsem spíš duše s tělem, než tělo s duší a k čemu pak trvat na fyzičnu?
Já jsem teda nenašel důvod, proč se smrti bát.

Jestli začnu kouřit a dostanu rakovinu plic, je to moje vina, stejně jako několik dalších rakovin, které lze vystopovat k příčině, je to moje zodpovědnost.
09. 06. 2013 | 22:55

Ládik!!! napsal(a):

No já nevím... teď jsem dodělal termínovanou práci (termín byl do konce tohoto týdne); mlaďoch by se na to vyfláknul vůbec nebo by to "ojebal". A takové práce je plno - velké objemy, na poslední chvíli a s plnou odpovědností. Prachy leží na zemi, jen je sebrat; ale nikdo je nechce.
09. 06. 2013 | 23:15

Občan napsal(a):

Amonre,

pořiďte si samotu bez přístupové cesty a elektřiny, vzdejte se veškerého okolního světa a předveďte nám, jak dlouho tam zcela individuálně a zodpovědně přežijete.
Všechno ostatní jsou plky.

Lidstvo totiž minimálně 8000 let žije ve vysoce organizovaných celcích, jež se zovou státy. Někde to trvalo déle, nicméně i tam lidé žili organizováni do kmenů a klanů. Vše spojeno s dělbou práce.
A minimálně těch 8000 let platí, že za práci se nějakou formou PLATÍ. Dokonce i otrokáři věděli, že otroka musí nakrmit a obléci, jinak jim umře, budou mít škodu a budou si muset chytit nebo koupit jiného. Jenom současná finanční oligarchie se z nějakého důvodu domnívá, že peníze a spotřeba jsou perpetuum mobile, které tak nějak fungují samy od sebe a že za práci se nemusí platit. Teď se jim ten domnělý furtošlap zadrhl a to je celé. Zapomněli totiž, že se musí občas promáznout a udělat údržba - nebo JIM to NĚKDO musí udělat a tomu někomu za to zase musí ZAPLATIT.

Můžete být sebezodpovědnější, ale nikdy nemůžete vyloučit působení "vyšší moci" - což je v podstatě cokoli. Počínaje nemocí, úrazem, přes dožraný roj sršní, partu odhodlaných šibalů lačných po Vašem krku nebo majetku, opilého řidiče (který Vás zabije), po přírodní katastrofu. Nevyhnete se tomu a proti absolutně všemu se nelze pojistit či vlastními silami zajistit. To byste musel žít zcela izolován od okolního světa.

Jenže takovéhle utopické plkání je úplně k ničemu, o ničem a zcela mimo to, co sepsala autorka.
09. 06. 2013 | 23:29

Amonre napsal(a):

Občan,

Prosím projděte si zpětně mé příspěvky, které jsem adresoval panu Citát dne, tam možná najdete odpověď na věše neúplné pochopení mých myšlenek.
Ano píši o zopovědnosti jedince, ale to neznamená, že ho chápu za jedinou maximální jednotku.

...Eliminuji-li stát, eliminuju i hranice, eliminuji-li hranice, nic nikomu nebrání v pohybu.
Kdyby se člověk spokojil s 1m2 místa, pro celou populaci by bylo zapotřebí asi 7000km2, ČR má asi 78 800km2 A jaká je prostora Země. Ale to jen pro představu.
Stát nutí lidi násilně dodržovat pravidla, člověk je ale tvor společenský, a jak známo vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Zakomponujte to, to by totiž znamenalo svobodu přidat se ke komukoliv, bez nějakých paranoidních opatření státu.

Zatímco k udržení fungování státní společnosti potřebujete všechny ty prvky, organizované z nějakého centra, represivní sílu... Společnosti vzniklé organicky by to samozřejmě nevyžadovaly v podstatě vůbec, pokud by byla možnost společnost opustit. Vstoupím-li dobrovolně o nějaké společnosti chci se dobrovolně na jejím chodu podílet a dodržovat její pravidla, existuje-li něco jako státy, je takový přechod komplikovaný. ...
09. 06. 2013 | 23:52

Maximus napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Asi si zase raději přečtu něco o slečně Trixi a Levyho kaťatech.
Vážení mongolidi, páni kritici, Ignacius měl pravdu.

Je to o Spolčení, ale jiném, než si myslí Maxík.
09. 06. 2013 | 19:24
......................................................

Jo, jo Pepíku, knihu "Spolčení hlupců" jsem přečetl kdysi na jeden zátah, ale mám zato, že tady jde opravdu o spolčení, nikoliv však hlupců, ovšem ti hlupci jsou ve většině a většína z nich vůbec netuší, že jsou hlupci.
Jinak k článku. Být žena, dostal bych určitě z toho možná orgasmus. Paní Brixi (ještě, že se nejmenuje Trixi z výše uvedené knížky) dáma z bankovního prostředí od banksterů mluví o sociální spravedlnosti a solidaritě! Tak to je síla, říkej volovi o sobotě, když ho v pátek praštíš, říkala moje babička! Člověk je neustále v životě klamán, vzpomínám si kdysi dávno, jak moje první manželka začala při plnění manželských povinností vyvádět jako šílená a já jsem si najednou myslel, že jsem našel jistý bod G. Ovšem, jaké bylo mé zklamání, ona mi sdělila, že ji chytla křeč do nohy! To je blbý co? Ale nebudu to raději rozvádět, sociální jistoty a samá pozitiva, tak to je téma..... (-:
P.S.
Možná, že by k tomu měl něco napsat Alan Greenspan či jiný milec lidu! Rothschild se také určitě modlí každý večer za chudé a neustále myslí na sociální spravedlnost a solidaritu!
10. 06. 2013 | 00:17

IQ 100 > IQ 5 napsal(a):

není to nic jiného, než hlásání ideologického nesmyslu
10. 06. 2013 | 01:09

Emil napsal(a):

Je zcela evidentní, že autorka se hodně dlouho (pokud vůbec někdy) nemusela prosazovat v neziskové sféře ve skutečné tržní ekonomii.
Podobná hesla jako produkuje ona, vypadávají z bruselských úředníků, kteří také v životě nepracovali, po tunách. U nás vypadavají podobná hesla z politiků, kteří v životě nepracovali (Tomáš Chalupa, Marek Benda, Nečas, B. Sobotka aj.)
Obávám se, že z kdysi nadějné Brixi, už nic pořádného nebude. Příliš dlouho se pohybuje pouze mezi parazity v neziskovych organizacích.
10. 06. 2013 | 01:26

Kybic napsal(a):

Ano cílem vládnoucích kruhů je zbavit občany všech jistot a tím je dostat do područí těchto novodobých otrokářů. Sociální jistoty a stabilita jsou jim trnem v oku. Proto uměle vyvolávají různé krize, inflaci a zadluženost. Nezávislá střední vrstva s vlastním názorem a ekonomickým zázemím musí být bez milosti vyeliminována. Směry jsou dány. Nahoru výjimečně, dolů ti ostatní.
10. 06. 2013 | 01:40

Důchodce68r napsal(a):

David.
Přišel jsem asi pozdě.
Je-li nějaký text dostatečně obecný, pak může být tak bezcenný, že je i nenapadnutelný.
10. 06. 2013 | 04:39

Pepa Řepa napsal(a):

Emilku
hesla a prázdné fráze- z kterých si kdysi dělal srandu Havel- jsou pouze dobrým indikátorem toho, jste v koncích a nemáte co sdělit.
A je fuk, jestli jste"přecedou" RVHP nebo "přecedou" Barossu, levounem nebo pravounem, Božím vokem nebo Volským vokem na talíří, Brixi nebo Trixi.
Podobnost frází s komunistickými Milouši je zarážející.

Problém je, že si to u sebe málokdo uvědomí-včetně Havla ke konci i včetně nás- ale my nejsme kormidelníci galaxie nebo hlídací psi u plotu něčí zahrádky.
Nemůžete se divit, když začnete moudrem o rovnosti a hbitě přeskočíte ke zvýhodńování chudáků, kteří si přece zaslouží být také náčelníky IKEMu jako ostatní, tak jim pořídíme asistenta a dohazovače práce, dáme kvotičky a pěkně to vydžendrujeme.
Selhalo to, ale jedeme dál.
Kocábovití vpřed! Za mnou, ke světlým zítřkům.

Tady hledejte kořeny toho, proč degeneruje celá západní civilizace, EU obzvlášť a je politicky nekorektní to říkat nahlas.Na to jsou citliví. Proto zesmutněli, že nevyhrál ten jejich, ale ovarový myslitel.
Ale nepopírám, že když v tom pojedete s nimi, je to slušný job.
10. 06. 2013 | 05:48

born65 napsal(a):

Padlo tu několik otázek, co se to stalo s paní Brixi.
Myslím si, že došlo ke klasickému rozevření nůžek mezi vnímáním problémů. Dříve se paní Brixi zabývala vyhraněněji otázkou zdravotnictví a tehdy (v době, kdy Julínek, Ouzký, Bc. Šnajdr a další osobně zainteresovaní zaváděli poplatky, tlačili na privatizace nemocnic, sprostě nasávali prašule přes potrat jménem IZIP atd.) její názory působily jako zjevení, konvenovaly oprávněně vyděšené veřejnosti, podobně jako statečný L. Hovorka, který bohužel zdá se vysublimoval... Od té doby došlo k posunu. Heger rezort vede přece jenom obezřetněji (ne snad lépe, ale aspoň o něco méně dráždí veřejnost), paní Brixi se zabydlela mezi vlivnými tohoto světa a jelikož asi nechce nějak rušit zaběhnutý (v pravém slova smyslu, asi jako zaběhnutý čokl) řád světa, který těmto kruhům a jejich hrabivosti vyhovuje, produkuje opatrné, obecné, bezobsažné textíky co by se mělo kdyby.... No a většinová část veřejnosti po letech krize a tíživé stagnace, úděsné vlády trojkolky (která mimochodem nemá s pravicí nic společného) a obtěžujících, jen problémy zhoršujících zásahů z EU (která sama kolabuje na JIPce) prozřela, podvědomě cítí, kde ČR tlačí bota, co je potřeba o k a m ž i t ě udělat a tyhlety řečičky, připomínající bezcenné stranické volební programy, jí už n e s t a č í.
10. 06. 2013 | 05:49

Geoffrey de Bureau napsal(a):

Pepa Řepa,

"Podobnost frází s komunistickými Milouši je zarážející.

Problém je, že si to u sebe málokdo uvědomí-včetně Havla ke konci i včetně nás- ale my nejsme kormidelníci galaxie nebo hlídací psi u plotu něčí zahrádky." Ano, Havel byl ke konci jenom samá bezduchá fráze. Dpkonce si založil svůj "think thank" Vize 2000, kde spolu s jinými podobnými altruisty "řešil" problémy světa.
"Nemůžete se divit, když začnete moudrem o rovnosti a hbitě přeskočíte ke zvýhodńování chudáků, kteří si přece zaslouží být také náčelníky IKEMu jako ostatní, tak jim pořídíme asistenta a dohazovače práce, dáme kvotičky a pěkně to vydžendrujeme." Ne, to není jak píšete dále, hlavní problém západní civilizace. Ten tkví v samotné podstatě kapitalismu jako honbě za maximálním ziskem bez ohledu na to, co to způsobuje. Konkurence nutí kapitálové vlastníky neustále hledat zdroje větších zisků, aby zůstalo zachováno (neznehodnocovalo se, případně aby nebyly pozřeni) jejich bohatství. To vede k úbytku práce, obrovskému růstu bohatství velkých kapitálových vlastníků, k jejich diktátu trhu a společnosti a na druhé straně k růstu nezaměstnanosti, zavádění a prohlubování otrokářských tendencí, privilegizaci bohatých, daňovému znevolnění méně majetných, kteří musejí nahrazovat finanční výpadky privilegovasných na údržbu a chod států. V konečném důsledku dochází ke zbídačení většiny, nárůstu individuální i státní zadluženosti. Přitom bohatství existuje - nikam se neztratilo. Pouze je jiným způsobem distribuováno. Penize mizí z oběhu a násobně víc se zhodnocují v neproiduktivní sféře - přestávají plnit svou funkci oběživa (krevní mízy) v organosmu společnosti.

"Selhalo to, ale jedeme dál." Ano, selhalo to. Systém selhává. Přesto jedeme dál. Titanic se potápí, na horní palubě teče šampaňské proudem, kaviárem je potřísněná podlaha. V prvním podpalubí makají jak šroubci zaměstnanci a střední třída obecně a snaží se ucpat svými těly zvětšující se díry v trupu lodi, ve spodním podpalubí - přestárlí, těžce nemocní, postiženi, státnoucí (nad 50) již ztratili jakoukoliv iluzi o záchraně.
10. 06. 2013 | 06:40

Geoffrey de Bureau napsal(a):

Dovětek: vázne společenská dělba práce a zisku. Stále víc se hromadí nepotřební lidé - schopní, vzdělaní, kvalifikovaní, pracovití - mladí, předdůchodoví i v důchodovém věku, pro které systém nemá perspektivu.
10. 06. 2013 | 06:49

Milan napsal(a):

EU potřebuje posílit ve vojenské oblasti a právě sociálně slabší nemají vůbec zájem o vojenské obory . To byla v minulosti cesta jak si zlepšit sociální postavení. Za mocnářství vystudovalo lékařství mnoho českých studentů, samozřejmě po vypuknutí Velké války sloužili jako vojenští doktoři a poznali hrůzy války. Sociální oblast a spravedlivost je černá díra, která by pohltila nekonečné množství financí. v této oblasti lze jen pokračovat účelově se zaměřením pro potřeby státu. Právo na šanci mají ,ale jen kde to potřebuje stát nebo EU .Ostatní je hazardování a oslabování státu a EU .
10. 06. 2013 | 06:55

Elbrus napsal(a):

Svět stále probíhá superposicí jakýchsi separátních sinusoid,které kdesi nezřetelně začínají.Klasickým příkladem jsou ve středověku nejprve upalovaní protestanti,kteří jakmile vzali vrch začali upalovat jiné. Jenom za kacíře považovali jiné druhy. U všech kněžských stavů lze viděti touhu ničiti lidské životy.I Stalin studoval na kněze .To se mělo vyklubat z náboženské pokory ? Podobné pokoře hesla "Učit se,učit se,učit se?
Právě z tohoto učit se se navíc k dobru giganticky rozrostla iluse,že vše na světě se dá zvládnout integrálem (fajfkou) a konstantou.Na rozdíl od kontruktéra auta totiž nikdo si neověří,že sedadlo tlačí někde,brzdy skřípou.Neomalenost toho tzv.Exaktního myšlení ,které je shromaždištěm fikcí vzrostla natolik,že udusila postupně výhonky všeho nového myšlení v čemkoliv potřebném lidem jako sůl.Ti kdož brojili desitiletí proti organizovanému hnití jiných sami nakonec zorganizovali největší hnití.Je to prales,v němž staré stromy vyhnijí zatímco nové narostou.Pro indiánské kultury místo jako stvořené k životu. Americká sociologie založená jistým universitním německým židem žijícím v USA od druhé poloviny 19.století do roku 1943 se domnívá po zevrubném studiu pouze indiánských kultury,že lidské kultury jsou na sebe vzájemně nepřevoditelné,nemají společnéjho jmenovatele a jsou nematematizovatelné.Z toho názoru vycházel norský samouk Anders Breivik,poté co ho ve volnách chvílích podnikatele sestředoškolským vzděláním ,polticky anagažovaný v pravicové straně,nastudoval.Názory Klause,Putina a Holanďanů mu jsou sympatické.Rodina A.B:Otec mezinárodní diplomat-PRÝ VYNIKAJÍCÍ ekonomický poradce v zahraničí,matka zdravotní sestra,rozvedeni,tento syn Breivik katolík konvertující k protestantství a z něj ke katolicismu později zpět.V prvé řadě věřící.Sympatisuje s norskými odbojáři druhé světové války,t.j. odpůrci popraveného fašisty H.Quislinga,VESMĚS PROAMERICKÝMI ODBOJÁŘI.V NÁBOŽENSKÉM ROUŠE PROPRACOVANÝ AMERICKÝ SOCIÁLNÍ DARWINISMUS,NA KTERÝ JIŽ DLOUHO AMERIČTÍ NEUROKYBERNETICI UPOZORŇOVALI JAKO NA NESMYSL.
10. 06. 2013 | 07:00

Elbrus napsal(a):

opravy :... konstruktéra auta ..indiánských kultur...společného jmenovatele ...se středoškolským vzděláním..
10. 06. 2013 | 07:09

Elbrus napsal(a):

opravy:...politicky anagažovaný
10. 06. 2013 | 07:14

Elbrus napsal(a):

politicky angažovaný
10. 06. 2013 | 07:18

Maximus napsal(a):

Pro paní Brixi bych tu měl jeden článeček i když na tohle těžko odpoví. (-:

Konspirace není žádná teorie – Insider Světové banky
Alex Newman
9.6.2013
Karen Hudes, 20letá veteránka ze Světové banky, potvrzuje, že rodiny ovládající centrální banky vlastní a řídí svět. Také potvrzuje, že bankéři jsou připraveni použít stanné právo, aby bránili svůj podvodný monopol poskytovat úvěry. (Válka proti terorismu je samozřejmě záminka).
Insider ze Světové banky alarmuje ohledně Fedu
Bývalý insider ze Světové banky, bývalá hlavní poradkyně Karen Hudes, říká, že globální finanční systém je ovládán malou skupinou zkorumpovaných po moci bažících figurek, točících se kolem soukromě vlastněných amerických Federálních rezerv.
Tato síť se zmocnila kontroly rovněž nad médii, aby mohla ututlávat své zločiny, vysvětlila. V rozhovoru pro New American Hudes říká, že když se pokusila spustit povyk kvůli řadě problémů ve Světové bance, byla vyhozena. Nyní, spolu se sítí dalších alarmistů, je Hudes odhodlána odhalit korupci a skoncovat s ní. A v úspěch má důvěru.
Hudes ocitovala explozivní švýcarskou studii z r. 2011, zveřejněnou v časopisu Plos One, týkající se „sítě globální korporátní kontroly“, a poukázala na to, že malá skupina subjektů – většinou finančních institucí a obzvláště centrálních bank – má obrovský vliv na mezinárodní ekonomiku zpoza opony.
„Ve skutečnosti se opravdu děje to, že světové zdroje jsou ovládány touto skupinou,“ vysvětlila a dodala, že „zkorumpovaní uzurpátoři moci“ dokázali ovládnout také média. „Je jim to umožňováno dělat.“
„Zmocnění se státu“
Hudes, právnička, která strávila asi dvacet let v právním oddělení Světové banky, pozorovala machinace této sítě z blízka. „Pochopila jsem, že nyní máme co dělat s něčím, co je známo jako zmocnění se státu, kdy jsou vládní instituce kooptovány skupinou, která je zkorumpovaná,“ řekla New American v telefonickém rozhovoru. „Pilíře americké vlády – některé z nich – jsou nefunkční kvůli zmocnění se státu; je to obrovský příběh, je to obrovské ututlávání.“
Jádro sítě, řekla Hudes, tvoří 147 institucí a centrálních bank – obzvláště Federální rezervy, které byly vytvořeny kongresem, ale které jsou vlastněny v podstatě kartelem soukromých bank. „Je to příběh o tom, jak mezinárodní finanční systém byl tajně zabrán, většinou centrálními bankami – o těch mluvíme,“ vysvětlila. „Centrální bankéři se systémem hazardovali, řekla bych, že jde o usurpování moci.“
Konkrétně Fed tvoří centrum sítě a ututlávání. Hudes pokračovala a zmínila politiku a dozorové orgány, jejichž součástí jsou vrcholoví představitelé vlády a Fedu. Dodala, že centrální bankéři manipulovali také s cenami zlata, čímž potvrdila široce rozšířené obavy, které New American rozsáhle dokumentoval. Skutečně, dokonce i nepřesné finanční výkazy Světové banky, které se Hudes pokusila odhalit, mají, jak řekla, vazby na americkou centrální banku.
Ve stínu se ukrývající, avšak obrovsky mocná Banka pro mezinárodní vypořádání slouží jako „klub těchto soukromých centrálních bankéřů“, pokračovala Hudes. „A teď, budou lidé chtít nadále platit úroky za dluhy své země této skupině, až přijdou na tajné fígle, které tato skupina prováděla? Nezapomínejte, jak mimořádně se obohatili a jak brali na nouzová vyplácení peníze daňových poplatníků.“
Pokr.
10. 06. 2013 | 07:31

Maximus napsal(a):

Dokončení:

Ve Fort Knox žádné zlato
Ohledně zasahování do ceny zlata Hudes řekla, že šlo o snahu mocné sítě a jejích centrálních bank „udržet svoji papírovou měnu“ – což je podezření sdílené mnoha analytiky a dokonce i vysokými vládními představiteli. Tato alarmistka ze Světové banky také řekla, že na rozdíl od oficiálních tvrzení nevěří, že je ve Fort Knox nějaké zlato. Dokonce i kongresmani a zahraniční vlády se pokusily zjistit, jestli tam tento drahý kov ještě je, ale neměly přílišný úspěch. Hudes však věří, že tento podvod bude nakonec zničen.
„Jako by se lumpové pokoušeli zjistit, kde se mohou schovat. Je to mafie,“ dodala. „Tito provinilci, kteří si usurpovali veškerou ekonomickou moc, uspěli u infiltrování obou stran problematiky, takže najdete lidi, kteří se údajně pokouší bojovat s korupcí, ale kteří tam jsou jen proto, aby šířili desinformace, a jako místodržící, kteří pasou po každém, kdo si dokáže dát jejich jednání dohromady… Tito kriminálníci si myslí, že když dokážou udržet svět v nevědomosti, mohou ho dojit o to déle.“
Reforma nebo stanné právo?
Zatímco média jsou ovládaná síti „uzurpátorů moci“, Hudes pracovala se zahraničními vládami, reportéry, americkými představiteli, vládami států a širokou koalicí dalších alarmistů na totálním odhalení tohoto podvodu. Byl o to celkem i zájem, obzvláště mezi zahraničními vládami a představiteli států ve Spojených státech…
„Budeme muset vyčistit finanční systém, tam to směřuje, ale mezitím lidé, kteří nevěděli, jak je systém zmanipulován, to zjistí,“ řekla. „Budeme mít jiný typ mezinárodního finančního systému… Bude to nový typ světa, kde lidé budou vědět, co se děje -- již žádné zákulisní dohody; to se trpět nebude. Budeme mít jiný typ médií, pokud lidé nechtějí být ovládáni a kontrolováni, což si nemyslím, že chtějí.“
Zatímco Hudes zněla pozitivně, uznává, že svět čelí nyní závažnému nebezpečí – existují dokonce plány na vyhlášení stanného práva ve Spojených státech, řekla. Příští kroky budou pro lidstvo klíčové. Proto, tvrdí Hudes, je klíčové, aby lidé ve světě odhalili bezpráví, korupci a zlodějnu, k čemuž dochází na nejvyšších úrovních – a zarazili to jednou pro vždy. Následky nečinnosti by byly katastrofální.
Conspiracy No Theory - World Bank Insider zdroj New American

Pěkný den.
10. 06. 2013 | 07:32

Jáchym napsal(a):

H. Brixi:
"Články a příspěvky do diskuze na tomto blogu píši pouze a jenom sama za sebe, pro radost, z touhy být doma v české společnosti a ve snaze občas něčemu dobrému pomoci. Příspěvky diskutérů jsou pro mě zdrojem poznání. Díky!"

Není zač.

Vaši vděční čtenářové.
10. 06. 2013 | 07:37

Pepa Řepa napsal(a):

Geoffrey de Bureau
Znáte lepší ekonomický systém než kapitalismus a -pro západní civilizaci-vhodnější politický systém než demokracii?

Problém je, že uživíte jednu tasemnici, když máte dobrou výživu a ne deset exotických tasemnic za časů cholery.

Zavařili jsme si -především- generací Cohn-Benditů, která se dostala v Evropě k veslu, hbitě přejala perverzní výdobytky západní polokoule jako politickou korektnost, pozitivní diskriminaci a džendrtetismus, obohatila to evropskou multi-kulti politikou, vypracovala kvotičky na cokoliv a dovedla -za pomocí alochtonních děloh- k úpadku i demokracii, nejen ekonomiku.

Dlouho to fungovalo, tukové zásoby byly.Chvíli trvá, než rupne větev pod vlastním zadkem, kterou UI podřezávají.I u nás to mnohým vyhovovalo.
To Asiat nedělal a dělat nebude, vysměje se Spojeným státům asijským, vševysvětlující teorii čím větší, tím úspěšnější.

Odstřihli jsme se od kořenů, rozbili akvaria národních států,svých tradic, aniž by bylo akvarium nové, natož identita avizovaných zbrusu nových europyjců a europiček, protože...also sprach Barosso a spol.
Bude nadnárodní frikulín.
A on nikde. Jenom dege.
Maoistický nebo komunistický svět přidal teorii, že všichni jsme stejní, pygmej bude běhat jako Bolt, když Gaussova křivka poručí.

Frikulín dude mít dva měsíce dovolené, šestnáctý plat, bonusy a bude mít na to, aby vydržoval armádu asistentů Křováků, z kterých nadělá Gaussova křivka pivoty NBA, jen nesmíme evidovat, nakolik asistenti přijdou, protože jinak jsme nacionalisté a xenofobové, zametou s Vámi.
To bude v pětiletce, páté, až bude všude mír.....

Vidíte někde snahu o nenásilné odčervení? Reformu EU?
Kde? Jedeme dál!
Že nezačnou od sebe? V EP, MMF i jinde, nejdou příkladem, vzdají se bonusů?
Ale rady porady to jim jde.

Je to o Huxleyho The Brand New World především.
Predestinované alfy poučují omegy, aby šly do houfu, bude jim tepleji.

A tady se řežou pravouni s levouny. Myslíte, že to bude dělat Mládek v zásadě jinak než Kalousek?
10. 06. 2013 | 07:38

David napsal(a):

born65 10. 06. 2013 | 05:49:

Přesné a výstižné! Naprostý souhlas!

Jinak to, co se stalo s paní Brixi je smutné a velká škoda. Doba si žádá odvážné lidi a odvážná řešení a ne se srabíky, kteří jen pořád dokola mlátí prázdnou slámu.

Po Sedláčkovi mě zklamala i paní Brixi a přitom jsem je považoval za elitu v oboru. Dnes mně jsou názorově mnohem bližší Robejšek, Pikora, Šichtařová a Švihlíková.
10. 06. 2013 | 07:41

gaia napsal(a):

také mi není jasné, co bude z těch dochvilných, když před nimi dáme přednost a pozitivně zdiskriminujeme ty nedochvilné?
Bude armáda dochvilných nezaměstnaných socek a vygeneruje na ně armáda nedochvilných zpozitivněných pracujících nějakou sociální síť?

U nás je armáda 600 milionů nezaměstnaných, spokojí se při hledání práce s argumentem, že pracovní místo dostane někdo hloupější, méně kvalifikovaný s horšími pracovními návyky než mají oni a že to bude ještě pro společnost výhodnější?
10. 06. 2013 | 07:53

scallop napsal(a):

Tahle diskuze je myslim poucna. Autorka kritizuje evropsky model socialni statu, za coz se ji dostalo frontalniho utoku od mistnich notorickych kritiku EU :-)

Proste kdyz nekdo pouzije klicove slovo "rovne prilezitosti", tak klidne muze mit mozek einsteina a mluvit jako Jan Zlatousty, ale bude stejne odsouzen jako politicky korektnik pripadne prirovnan k Jakesovi.
10. 06. 2013 | 08:00

gaia napsal(a):

scallop

ale autorka si ty rovné příležitosti představuje tak, že bude dávat přednost nedochvilným před dochvilnými.
Přečtěte si ten článek pořádně.
10. 06. 2013 | 08:06

scallop napsal(a):

gaia

Kde tom pise ? Nebo chcet rici, ze to sice nepise, ale mysli si to ?
10. 06. 2013 | 08:14

Jáchym napsal(a):

scallop:08:00
Ano.
Strašné.
Stačí,aby dobře placený zaměstnanec likvidátorů příležitostí k životu

- nejen rovných, ale JAKÝCHKOLI příležitostí k jen trochu snesitelnému životu (pro značnou část pak i jen k pouhému biologickému přežití)
vypustil krycí frázi ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - a hejlové z odpisového pořadníku jej společně začnou kritizovat zprava (či zleva ?).

Finta fň.
Milouši Jakeši, omlouvám se Ti. Tys byl alespoň ve svých kydech bezelstně upřímnej.
10. 06. 2013 | 08:17

gaia napsal(a):

scallop

cílená podpora, zvýhodňování, speciální programy pro...

je toho plný článek.

rovné příležitosti si představujete tak, že se budou prostředky daňových poplatníků spotřebovávat jen určitými skupinami?

Že jedni budou generovat a nedostanou nic a druzí nebudou generovat a budou čerpat nějaké progrmamy?
10. 06. 2013 | 08:31

Ládik!!! napsal(a):

Finta je v produktivitě práce. Číňan, Ind nebo jiný ambiciózní nenajedený udělá tutéž práci jako já, ale za hrst rýže. Já ji udělám stejně rychle jako on, kvalitněji (se zárukou), ale budu chtít lopatu rýže. Jak dopadnu? Každou desátou zakázku prodám a uživím se, ti ostatní prodají 9 zakázek z 10. Co z toho pro mě plyne? Udělat práci za hrst rýže v plné kvalitě a se zárukou. Jde to, ale dře to. Z hrušky dolů. To levičák nepochopí, ten musí mít svou sociální jistotu, v noci dělat nebude.
10. 06. 2013 | 08:37

Občan napsal(a):

Scallope,

nic jako "rovné příležitosti" nikdy neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. Protože abyste mohl něco takového realizovat, musel byste postavit na startovní čáru zcela zglajchšaltované lidi. Jakmile je jeden velký, druhý malý a třetí pajdá, nemají "rovnou příležitost".
Totéž platí např. o vzdělání. Ve slumu pod kopcem někteří mimořádně odolní jedinci vystudují navzdory podmínkám, v nichž vyrostli - jsou vyjímkami. Ve vilách na kopci nad slumem naopak jen někteří mimořádně blbí jedinci nic nevystudují, a to navzdory podmínkám, jež mají k dispozici - jsou vyjímkami.

Relativně rovné příležitosti poskytují pouze státy se silným a VELMI PŘÍSNÝM sociálním systémem. Se systémem, který aktivním poskytuje co nejlepší podmínky a parazity nechá padnout až na dno nebo je vyžene. Takový systém (například dánský) ale nemá nic společného s neoliberálními plky paní Brixi o "rovných příležitostech".
Srovnejte si například Dánsko a Litvu (velmi zhruba stejně velké a lidnaté). Dánové neemigrují a přibývá jich, protože lepší podmínky pro život by jinde těžko hledali. Z Litvy naopak utíká stále víc lidí a rodí se stále méně dětí - protože podmínky pro život jsou tam velmi špatné (za pouhých 20 let klesl počet obyvatel z 3 700 000 na 3 100 000 a roční demografický přírůstek obyvatelstva je záporný - natalita kolem 37 000, mortalita kolem 42 000).
10. 06. 2013 | 08:38

neo napsal(a):

Gaia:

ty kjávo, 600 mijionů nezaměstnaných.

U nás kde? na planetě Zemi nebo v Česku?
10. 06. 2013 | 08:43

Občan napsal(a):

Ládiku!!!,

nesmysl. Protože tu Vaši práci také musí někdo koupit. A pokud budou mít všichni okolo jen hrstku rýže, nabídnou Vám za ni nikoli hrst, ale pouze několik zrnek rýže. Abyste vydělal hrst rýže, musel byste svou práci prodat velkému počtu hrstkařů a ze špetek složit svou hrstku.
Leda byste našel někoho s lopatou rýže a pokusil se stát jeho monopolním dodavatelem. Ale proč by Vám dával plnou hrst, když soused mu totéž dodá ve stejné kvalitě za půl hrsti? A navíc zapomínáte na to, že i ten s lopatou potřebuje někomu prodat, aby měl lopatu, z níž by Vám mohl usypat. Čím víc hrstkařů a zrnkařů, tím méně lopatistů; a nejvíc to odskáčí právě hrstkaři.

Čím to jenom je, že neoliberalismus vede k eliminaci logiky?
10. 06. 2013 | 08:46

ščastný euroobčan napsal(a):

To autorka:
Od teorie spějme k praxi: Město s 5 000 obyvateli, středoškolačka pracující na kase v supermarketu dojíždí denně vlakem 20km za 10 000 do okresního města, a její manžel středoškolák, skladník dojíždí denně autem 15 km, protože tam jinak nic nejede, a má nepravidelnou pracovní dobu, 12 000 čistého, bez ohledu na odpracované hodiny, ty majitelé neplatí. Žijí v domku po rodičích, a mají 3 děti, dvě studují na vysoké škole, to třetí chodí na gymnásium.
No a včil Brixi raď, jak to udělat v dnešní kapitalistické demokracii.
Tohle šlo naposled v době komunistické nesvobody, a uvědomujie si to stále větší množství běžných občanů.
10. 06. 2013 | 08:46

scallop napsal(a):

gaia

Kde tam mate ty specialni programy pro nedochvilne ?

Občan

To co pisete je sbirka frazi. Dnes treba vetsina rodin v Cesku je schopna uzivit jedno dite na vysoke skole, ale je dost takovych, kde vice deti najednou studovat nemuze.. Pak i talentovane dite bez sance.

"Takový systém (například dánský) ale nemá nic společného s neoliberálními plky paní Brixi o "rovných příležitostech". "

Ale ma. Jen dokladujete - spolecne s gaiou a dalsimi - co jsem psal v 8:00.
10. 06. 2013 | 09:01

Občan napsal(a):

No, a máme to tu:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

Nezaměstnaných ke 31. 5. 2013: 548 000
Umístění: 34 000
Nově hlášení: 40 500
Odchod do penze a na mateřskou: 23 500
Volných míst: 42 500

Rychlá analýza - ačkoli NOMINÁLNĚ "klesl" počet EVIDOVANÝCH nezaměstnaných, REÁLNĚ jich 6 500 PŘIBYLO.
Statistiku zachraňují pouze odchody do důchodu a na mateřské (eventuálně dobrovolné odhlášení a přechod na nelegální práci), ovšem situace na trhu práce se stále zhoršuje. A zjevně nepomáhají ani sezónní práce.

Podporu dostává pouhých 113 500 nezaměstnaných, což je sotva 20,1%. Ostatní jsou zcela bez příjmu, odkázáni na příbuzné; neboť na socdávky bílí prakticky nemají šanci dosáhnout.

MPSV chytře nezveřejňuje věkovou ani vzdělanostní strukturu nezaměstnaných (přitom údaje má kdispozici, protože jsou součástí evidence nezaměstnaných).

A varovný je počet absolventů starších 18ti let - 28 000.
Stejně varovný je i počet "částečně nezaměstnaných" - 48 000 - což jsou lidé evidovaní na ÚP, avšak BEZ nároku na podporu a s příjmem do 4000.- Kč/měs. brutto (povolený přivýdělek pro evidované nezaměstnané bez nároku na podporu v nezaměstnanosti - rekvalifikanti v režimu "zvolená rekvalifikace", dlouhodobě nezaměstnaní a osoby na VPP).

Co s tím, paní Brixi?
Kde máte ty "rovné příležitosti"?
Myslíte si snad, že ekonomiku vytrhnou zaměstnanci s příjmem na úrovni gastarbeiterů?
10. 06. 2013 | 09:28

JAHA napsal(a):

reset nebo imploze, hezká volba 09.06.2013 16:39
Super! :-).
10. 06. 2013 | 09:36

Ládik!!! napsal(a):

Ne Občane,
nedělal bych práci, kterou nikdo nekoupí. to bych musel být komunista a dělat na sklad. Myslím práci na zakázku, a to je dnes téměř každá práce (vyjma Paroubka, který vytiskne své kravské rozhledy a koupí je státní správa z mých daní).
Lidi okolo mě nejsou číňani a hottentoti s nárokem na pár bobků, ale češi jak poleno, jezdící v mercedesech mezi svými nemovitostmi (když náhodou přiletí od moře).
Vaše logika mě fascinuje.
10. 06. 2013 | 09:38

Amonre napsal(a):

Občan,
A čím to, že nám podobně fungovala produkce a obchod minimálně 5000 let? Myslíte že hrnčíři frantovi někdo říkal, za kolik minimálně má prodat vyrobený hrnek? A to že tehdy to byly z našeho pohledu směšné sumy, v jednotkách a desítkách měnových jednotek, byly to drahé kovy, ne jen barevný papír.
Zase je to chcení v nějaké iluzi, dojde totiž k dynamické rovnováze a nakonec se cena ustálí na nějaké nejnižší úrovni, pod kterou nikdo nebude moci dlouhodobě jít, protože by se mu to nevyplatilo. když vyhážeme veškeré restrikce a omezení, pak nebudou ani omezení pro produkci a tím i pokud bude nějaká velká firma, která bude třeba vyrábět žárovky, tak pokud příjde jiná firma a bude je vyrábět za polovinu a nebude tu nikdo, kdo by té velké pomohl zásahy do zákonů, pak velká firma buď sníží cenu žárovky, nebo zanikne.
10. 06. 2013 | 09:40

JAHA napsal(a):

Pepa Řepa 09. 06. 2013 16:42
Strucne a zaroven presne, ako vzdy (vacsinou?:-)).
10. 06. 2013 | 09:40

Občan napsal(a):

A tohle je, paní Brixi, také moc zajímavá tabulka:

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/26003F8729/$File/310112q422.pdf

Z ní zjistíte, že v ČR se 80 000 lidí s VŠ vzděláním živí NEkvalifikovanou manuální prací. Své vzdělání (ti starší i zkušenosti) si mohou tak leda nabouchat do uší, protože buď nemají praxi a proto neseženou práci v oboru, nebo jsou "staří a neperspektivní" (45+).
KDE máte ty rovné příležitosti pro ně? Nebo pro ty, které Vám tu zcela konkrétně popsal "ščastný světoobčan"?
10. 06. 2013 | 09:53

JAHA napsal(a):

Ad: Carlos V.
byl by volen pouze těmi, kteří za uplynulé období do systému více nalili než odlili.

No, ja by som to trochu poopravil a zaroven by som vyhovel aj vasmu navrhu.

Bol by voleny iba timi, ktori:
1. skoncili aspon zakladnu skolu a zaroven
a) od poslednych volieb pracovali aspon 50 % pracovneho fondu za uvedene obdobie, pokial pracovali menej, musia preukazat, ze o pracu mali zaujem (napr. brali i menej kvalifikovanu, boli prepusteni z dovodu rusenia prevadzky a UP nemal ZIADNU ponuku prace, a pod.)
b) nepracovali z dovodu nemoci, materskej dovolenky, poberania dochodku a pod.

P. S. Samozrejme, je mozne to doplnit aj bodom c) maju viac ako 16 a menej ako priemerny vek dozitia podla pohlavia
P. S. 2 - dufam, ze ma ochranite pred pripravovanou zalobou z multikultygenderhomolobo centra EU.
10. 06. 2013 | 09:54

Farniente napsal(a):

Na jakoukoliv sociální solidaritu přece nejsou a nebudou peníze!! Nejdříve je třeba zadotovat cyklostezky, rozhledny, fotbalové stadiony, případně soukromé pivovary. Potom "citlivě" vysvětlit důchodcům, handicapovaným a dětem, že pro ně nemáme, protože to prožrali (Jak už to konečně pan Kalousek udělal)
10. 06. 2013 | 09:57

Občan napsal(a):

Amonre,

již ve 14. století n.l. v Čechách fungovaly cechy, které festovně regulovaly trh. Jakékoli porušení pravidel znamenalo vyhazov z cechu a enokomickou likvidaci. V některých případech i smrt.
V Itálii na to přišli již o 200 let dříve a byli velmi důslední. Například pokus o konkurenci nebo "vlastní cestu" v oblasti broušení skleněných čoček byl bez milosti trestán smrtí pachatele, zničením dílny a zabavením veškerého majetku.
O hanse, gildě apod. jste jistě také někdy něco zaslechl. To byly kartely jak noha a fungovaly za velmi příných pravidel.

Předpokládám, že ve starověku to nebylo jinak (zabývám se vrcholným středověkem). NIKDY nebylo žádným řemeslníkům ani finančníkům dovoleno dělat si, co chtějí.

Jen pro příklad - od 14. století nesměli krejčí v českých městech prodávat metráž a měli cechovními pravidly určeno, kolik smějí mít na skladě hotových oděvů. Dále pak nesměli opravovat a přešívat starší hotové oděvy.
Tkalci pro změnu nesměli stříhat a šít oděvy. Totéž platilo pro barvíře, kteří v některých případech nesměli ani prodávat metráž.
Ševci zase nesměli prodávat kůži v jiné podobě než jako hotové boty. Nesměli šít tašky ani vyrábět opasky či klobouky a ve větších městech nesměli ani opravovat boty. Příštipkáři pro změnu nesměli šít boty, ale mohli opravovat tašky a opasky. A cechovní předpisy opět určovaly, kolik smějí mít na skladě kůží a přípravků, kolik hotových výrobků a zda je také smějí barvit.

Milej zlatej - trh byl ve středověku regulován tak, že by se z toho dnešní podnikatelé i podnikavci pos...máli na tři doby.
10. 06. 2013 | 10:08

český maloměšťák napsal(a):

By, by, by...a to navíc v obecné rovině....

"Nudíš se ? Napiš neškodný fejetonek do aktualně.cz! Nikomu neublížíš a sobě pomůžeš...."
10. 06. 2013 | 10:32

Amonre napsal(a):

Občan,
já jsem ale psal o době před tím, proč myslíte, že jsem uvedl těch 5000let?
A sím píšete 12.-14. století, doba kdy byl stát zafixován s X prvky, které byly převzaty do dnešní doby.
Aby mohl kartel účinně vynutit své zájmy, musí si k tomu najít nějakou oporu, nebylo to náhodou i tak, že se ty kartely opírali i o stát?
Psal jsem tu o tom, že jsou to věci složitě představitelné, protože lidé se upnou k ekvivalentu z minulosti, ale co měli lidi tehdy a co je za dostupné technologie dnes?
10. 06. 2013 | 10:52

Jarle Halsnes napsal(a):

Já bych s nějakou tou rovností příležitosti souhlasil. A hned vám povím, proč není: protože neexistuje rovnost v placení daní. Kdo umí, ten si zařídí, že je neplatí (resp. platí, ale zásadně menší, než běžný zaměstnanec).
Obecně jde o nerovnováhu. Rozdělování peněz neodpovídá práci, kterou ten či onen udělal. Takže bohatí dál bohatnou a ti druzí pak logicky musí chudnout. Protože ale je systém nastaven na nějakou úroveň, nastává problém, protože chudí nemohou nakupovat tolik, kolik by bylo třeba a bohatí sice mohou, ale nepotřebují. Tak vznikne krize. Peníze bohatých se nerealizují tam, kde byla vytvořena hodnota, kterou reprezentují. Potom musí poklesnout výroba a ze špatně placeného chudého pracujícího se stane nezaměstnaný s ještě nižším kupním potenciálem, navíc zatěžující rozpočet sociálními dávkami, nepřispívaje do něho daněmi....
10. 06. 2013 | 11:21

valenta napsal(a):

Tohleto jsou jen žvásty.Žádná společnost nemá zájem o rovnost mezi občany.Práce chudých a špatně placených lidí je motor ekonomiky.Protože, ti bohatí mají velkou spotřebu a nízkou produktivitu práce.
10. 06. 2013 | 11:40

Jaroslav Klenot napsal(a):

My lidé neumíme vytvořit spravdlnost.
Každý z nás ji chce jen pro sebe.
Největší zločiny vznikají z "DOBRÉHO ÚMYSLU".
Úkolem člověka je udělat radost malému dítěti.
Tomuto úkolu je třba věnovat veškerou osobní schopnost, jak materiální, tak i duchovní.
10. 06. 2013 | 11:44

Jedla napsal(a):

Když pod pojem "jistota" představím přesnější "dostatešně vysoká pravděpodobnost", pak posun od "drahých jistot" k "příležitostěm pro všechny" nevítám.

Představuji si to jako konec mé "dostatečně vysoké pravděpodobnosti" že nebudu okraden či zabit (jistě, policie i soudy něco stojí) ve prospěch "příležitosti pro kohokoliv" mne okrást či zabít. (Klesnou výdaje státu na obecnou bezpečnost, díky tomu se zajisté zvýší konkurenceschopnost zlodějů a vrahů, a ti potáhnou nahoru celou ekonomiku, vyjádřenou v ukazateli HDP. Jejich nové bohatství pak z části "prokape" k (dosud nezabitým) okradeným.

Jak jsem řekl, nevítám tento posun.
10. 06. 2013 | 12:15

český maloměšťák napsal(a):

Kalousek odpustí daně těm, co sice částečně přišli o majetek...ale stále ten majetek mají vyšší /nebo ještě lépe - dá se to předpokládat/ než ti, co u nich pracují jako zaměstanci - těm ale daň z příjmu neodpustí.
A tak zde může dojít k paradoxní situaci...kdy majtel podniku daně nezaplatí, přičemž pojistné plnění mu ztráty na majetku pokryje a navíc - pokud majitel podniku bydlí mimo podnik...tak jeho základní životní podmínky zůstaly nenarušeny...ale jeho zamněstnanec, (kterému sice také pojišťovna nahradí část ztrátú, kterému velká voda poničila dům a tak musí jak chodit do práce, tak po práci napravuje škody...tak tomu Kaloousek daně neodpustí ?
Jistě - namítnete, že pokud by majitel podniku zkrachoval - tak zaměstnanec přijde o práci...ale proč to teda neřešit ODLOŽENOU daňovou povinností /platba záloh/, ale pro oba subjekty ?

Vůbec nechápu ten jeho šarlatánský trik...navíc spousta OSVČ/těch drobných/ pak zálohy na daň z příjmu neplatí, takže ani zde k žádné úlevě nedojde.
Pkud tedy nechce odpustit daňovou povinnost za celý rok - což ale je pak úplně mimo a dokonce to může znamenat nezákonnou podporu, v některých případech.

Prostě daňové inžernýrství inženýra Kalouska - mám na to právo, udělám to tak jak chci já.
10. 06. 2013 | 12:18

takže alternativa je reset nebo....??? napsal(a):

Na konci minulého týdně zasedalo takřka synchronně vedení ECB s Bilderbergem.
Draghi se vynořil s rozpačitým úsměvem a řekl, že úrok nezvýší, to je vše.
Takže další kolo bezradnosti a oddalování?

Tlustí staří členové EHS ale mají kam opasky utahovat.
Jděte se do Kauflandu podívat na ceny a řekněte, co budete dělat za rok? Dvě velké české (italské a rakouské, v reálu) banky doporučují ČNB opět tlačit na devalvaci.

O Bilderbergu se dovídáme, že moderatizátor BBC v přímém přenosu řekl Alexi Jonesovi, že je idiot, taky nic nového.
Jinak ticho po pěšině.

Amerika zato opět demonstruje, že má kolty (za čínské peníze) proklatě nízko zavěšené. Po cvičení Hladový Lev (nebo taknějak, zúčastní se toho 20.000 vojáků z 19 zemí, něco jako Šumava 68) nechá Jordánsku nějaké baterie patriotů a plné letiště efšestnáctek.
O placení ani muk.
Zato předpokládám, že tam v nějakém baráku zapomene i piloty a obsluhy těch baterií, jinak je to mrtvý plech.

Prezident Obáma vydal manifest, že 14. června všichni musí vyvěsit vlajku a během National Flag Week ji pak nechat vyvěšenou.
(Kdo neposlechne, je terorista.)
To začíná být vážné.
Svým způsobem začínám chápat, co nám to paní Brixi chce říct.

Možná ale to nové seřazení do spartakiádních řad nepůjde tak zlehka.
Stačí se podívat na tohle:
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/09/nsa-whistleblower-edward-snowden-why
(Greenwald dělá excelentní práci.)
Manninga se slavnostně chystají zavřít na zbytek života do klece a Assangeho nechávají vydusit už druhý rok ve stále menších a menších kotcích.

Ale pořád ZEVNITŘ jejich nejtajnějších svatyní zločinu přicházejí mladí lidé, kteří si na zánik vnějšího zdání svobody nechtějí a pravděpodobně nemohou zvyknout.
Dobře si Snowdena poslechněte.
Podívejte se na obličeje demonstrantů z Istanbulu.
To nejsou tváře žádných chaotů, socek, kverulantů a primitivů (až na zjevné policejní provokatéry), takovou demonstraci jsem v Praze nikdy neviděl.
Možná už tu prostě nikdo není, jak říká Ládík!!!.
10. 06. 2013 | 12:19

jozka napsal(a):

Zdenek Brom:

jo jo, uplne uz vidim ty dobrovolne hasice v rakouske rafinerii... tak tyhle pohadky se mi libi. To lijete i do deti ve skole?
10. 06. 2013 | 12:59

Zdeněk Brom napsal(a):

jozka:

Tak si to klidně představte.

Určitý počet zaměstnanců rafinerie má vedle své kvalifikace i poměrně náročný hasičský výcvik. Vedle propracovaného motivačního systému mají civilizované země v našem sousedství i promyšlený systém financování a nechybí ani velmi kvalitní výcviková střediska. Výzbroj a výstroj je samozřejmostí.

V případě havárie je k dispozici armáda připravených dobrovolných hasičů, kteří načekají na spásný příjezd profesionální jednotky, a hasí.
10. 06. 2013 | 13:46

jozka napsal(a):

ZB:

Jo jo a az zacne horet, tak se zvedne od ovladaciho pultu krakovaci jednotky a vyrazi hasit. Nejezdit sem obcas hasici z Rakouska, tak bych vam mozna i veril :-)

Pohadky povidejte sedmackam, ty vam to mozna kousnou.
10. 06. 2013 | 13:52

Zdeněk Brom napsal(a):

jozka:

Jistě nebude problém uvést odkud ti hasiči, o kterých píšete, jsou.
10. 06. 2013 | 13:57

Zdeněk Brom napsal(a):

P.S.:

Mimochodem, z vodňanských drůbežáren nedávno unikl čpavek. Podařilo se zachytit na poslední chvíli, protože tam zmatkovali zaměstnanci a nikdo z nich moc nevědl, co má dělat.

Kdyby tam byli lidé s výcvikem, výzbrojí a výstrojí, mohlo to být rychle zlikvidované. Jenže kdyby ...
10. 06. 2013 | 14:00

jozka napsal(a):

ZB:

Z rafinerie, tusim ve Schwechatu. Ze ve vodnanskych drubezarnach zamestnanci zmatkovali se nedivim. Skoleni je jen nakladna buzerace a odbyde se to papirem, ktery vsichni podepisi, kdyz uz do toho stat strka rypak, ze?
10. 06. 2013 | 14:06

Zdeněk Brom napsal(a):

jozka:

Cituji: "Skoleni je jen nakladna buzerace a odbyde se to papirem, ktery vsichni podepisi, kdyz uz do toho stat strka rypak, ze?"

Ano, v této zemi běžný jev. Neplatí však hned zcela plošně a automaticky i za hranicemi.

Rafinérie Schwechatu je zrovna z těch, která má vysoce propracovaný systém bezpečnosti po všech stránkách a protipožární ochrany. Ti mají své lidi hodně dobře připravené, kdyby k něčemu došlo.
10. 06. 2013 | 14:19

jozka napsal(a):

ZB:

Ti, co tu byli rozhodne dobrovolni nebyli a silne bych pochyboval, kdyby to v podobnych frmach fungovalo jinak, to nejsou drubezarny.

Mate vubec poneti, jak casto vyrazi takovy sbor do akce?
10. 06. 2013 | 14:24

Zdeněk Brom napsal(a):

jozka:

V rafinériích o tom počtu ponětí nemám.

Je pochopitelné, že v takto specializovaném podniku mohou být i profesionálové.
10. 06. 2013 | 14:31

Zdeněk Brom napsal(a):

A jen pro zajímavost:

http://www.rainbach.at/index.php?page=dobrovolnicke-hasicske-sbory
10. 06. 2013 | 14:39

jozka napsal(a):

Aha, tak uz ne vylucne (krome par mest) dobrovolnici... On taky bude rozdil mezi dobrovolnikem z Kopidlna a z Rakouska, ve finacovani, ve vystroji, v uvolnovani... Zkuste u nas rict zamestnavateli, ze tyden mesici jste na telefonu a kdyz vam zavolaj, tak svihnete naradim na ponk a valite.

Aby bylo jasno, ja dobrovolny hasice obdivuju, ted jsem s nima bohuzel mel vetsi kontakt, nez bych chtel a to co maj uz vic jako tyden za zaprah bych nikomu nepral. Jen vidim, ze maji logicky sve limity.
10. 06. 2013 | 15:22

Alena Vrbová napsal(a):

Zdravím, Zdeňku Brome,

ano, máte pravdu, viz vaše reakce Jožkovi v 10. 06. 2013 | 13:46

Tyto informace znám, obecně, i od našich obecních, dobrovolných hasičů. Musím otevřeně " říci ", že ta jakási spolupráce mezi profesionály a dobrovolníky, tak jak to funguje např. ve zmiňovaném Rakousku, je skvěle nastavená. Mimo jiného je vidět, paradoxně, nedaleko od našich hranic, ty velké rozdíly. Např. jak si lidé především váží a dokáží ocenit práci dobrovolných hasičů. Na rozdíl zde.

S pozdravem

Alena vrbová
10. 06. 2013 | 15:30

zdenekbrom napsal(a):

jozka:

Nerozumíme si v jedné věci.

Dobrovolný hasič z městečka odvedle není skutečně ten pravý, který bude hasit rafinérii nebo specializovaný podnik, případně např. letiště.

Tady jde o dobrovolného hasiče, který kromě své profese ve firmě má ještě navíc výcvik a přípravu zasahovat ve firmě, kde pracuje.
10. 06. 2013 | 16:25

zdenekbrom napsal(a):

Alena Vrbová:

Díky. A když se podíváte na ten odkaz, který jsem tu dal, tak je možné vidět, jakou silou pak ty sbory disponují. To jsou pak nejen ochotní dobrovolníci, ale i připravení dobrovolníci.

Máme se co učit a dohánět.
10. 06. 2013 | 16:28

Amonre napsal(a):

Zdeněk Brom, Alena Vrbová,
Co tu ale po lidech chceme? Na začátku jsme měli s rakouskem zhruba stejnou společenskou výchozí pozici, vždyť jsme vznikli rozdělením jednoho státu, tato společenská angažovanost přetrvala za první republiky, ale pak nastává zásadní rozdíl. Zatímco v Rakousku se odrhrálo jen krátké totalitní Intermezzo, kdežto u nás se odehrála celá opera.
V ekonomice se už na minulý režim vymlouvat nemůžeme, ale v lidech to bude vyset ještě hodně dlouho.
10. 06. 2013 | 16:51

Občan napsal(a):

Pane Brome,

Vy si zjevně pletete podnikové bezpečáky a dobrovolné záchranáře v rámci civilní ochrany.

Podnikoví bezpečáci jsou školení a cvičení PROFESIONÁLOVÉ, kteří na bliknutí a pípnutí vystartují a v rámci svého pracoviště nebo podniku řídí a provádějí ochranné a záchranné práce uvnitř podniku. Buď vedle výkonu své práce, nebo na plný úvazek.
Mimo jiné také provádějí kontrolní činnost v oblasti bezpečnostních opatření. Obvykle fungují tak, že v běžném provozu to jsou technici a kontroloři a pokud se něco semele, hodí se do ochranného obleku a jdou do akce UVNITŘ podniku.
Něco úplně jiného jsou dobrovolní záchranáři v rámci civilní ochrany. To jsou lidé, kteří vykonávají svou profesi a ve volném čase se věnují i záchranářství vč. hasičství. A zasahují obecně v rámci obce, eventuálně okresu.
Záleží na státu a samosprávách, nakolik jsou schopny tyto dobrovolnické sbory financovat a vybavovat vč. odborného výcviku.
U nás to je dost žalostné podívání zejména co do kvality vybavení. A protože máme hasičárnu před dvůr, vím, o čem mluvím. Přitom vím, že ti chlapi (a dokonce i dvě dámy) naklušou v kteroukoli denní či noční hodinu na druhé zahoukání sirény a jedou zachraňovat zdraví a životy a nasazovat svoje vlastní.

Co se týče povodní, tak Rakousko i Německo masivně nasadilo i armádu a policii vč. jejich záchranných složek.

Co to má ale společného s textem paní Brixi?
10. 06. 2013 | 17:07

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Viz 10. 06. 2013 | 16:25 a 10. 06. 2013 | 14:39
10. 06. 2013 | 17:18

Občan napsal(a):

Tak jsem se porozhlédl po hasičích ve Schwechatu a zjistil jsem, že milá rafienrie dosud neměla ŽÁDNOU vlastní hasičskou jednotku. K poměrně častým zásahům tam jezdili vídeňští profihasiči a dobrovolní hasiči z okolí rafinerie.

Teprve LETOS se dva velké podniky rozkývaly k tomu, že SI pořídily do SVÉHO "průmyslového parku" vlastní hasičskou jednotku. Podle stránek se tak stalo díky městské, zemské a státní dotaci a zaměstnanci jednotky budou dosavadní členové dobrovolnických sborů z okolí.
http://www.btf-ipsw.at/ueber-uns/index.php
10. 06. 2013 | 17:28

jouvej napsal(a):

Je Brixi komunistka nebo jakobínka?

Dlouhé chce osekávat. Krátké natahovat.

O děcka se musí starat hlavně rodiče! Když rodič chlastá, fetuje anebo je to jen nemakačenko na dávkách tak žádné utopické ideje alá Brixi nefungují a jen se zase vyhazují peníze všech na živení přebujelého aparátu byrokratů.
10. 06. 2013 | 18:19

jozka napsal(a):

ZB:

Ja vam rozumim, ale verte mi, ze sebelip proskoleny pracovnik nenahradi (a nemuze!) profika. V takove fabrice totiz vyrazi za den nekolikrat na zasah, v drtive vetsine falesny, ale to by toho moc neudelal. Verte mi, ze vim, o cem mluvim.
10. 06. 2013 | 18:39

Fialenka napsal(a):

Paní Brixi píše ..

"Veřejné výdaje na sociální programy rostou a zatěžují daňové poplatníky a zaměstnavatele. Průměrné výdaje veřejných rozpočtů evropských zemích na zdravotnictví, důchody a sociální programy dosahují 27 procent HDP (a přes 30 procent HDP v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Rakousku a Švédsku ve srovnání s v Evropě nejnižšími 20 procenty HDP v České a Slovenské republice a v Estonsku). "
Právě proto, že mají takové priority a na zdravotnictví a důchody dávají 30 procent HDP, jsou tak úspěšní. Samozřejmě sociální dávky by neměly být zneužívány. U nás jsou zneužívány chytrými a vyčůranými.
10. 06. 2013 | 19:11

Fialenka napsal(a):

Tady je žebříček globální konkurenceschopnosti 2011-2012 sestavený Světovým ekonomickým fórem (WEF). Následováníhodné jsou evropské země, ne exotické, kde se nemusí topit a lidé jsou tam vitální i po hrstce rýže.

1. Švýcarsko
2. Singapur
3. Švédsko
4. Finsko
5. USA
6. Německo
7. Nizozemsko
8. Dánsko
9. Japonsko
10. Velká Británie
.
.
26.Čína
.
.
38. Česká republika
41. Polsko
48. Maďarsko

Takže ty investice do lidí (tedy víc než 30 precent HDP do zravotnictví a na důchody) se, jak je vidět, vyplatí.
10. 06. 2013 | 19:20

Fialenka napsal(a):

V blogu se píše, že zdravotnicví skyrtě ubíra na kvantitě a kvalitě péče, protože nemá peníze. To je možná pro Čechy novinka, ti si myslí, že mají tu nejlepší možnou péči.

Ale je pravděpodobné, že v našem zdravotnictví je peněz dost, protože přístroje se kupují předraženě. Četla jsem, že i dráž než v USA.
10. 06. 2013 | 19:25

Alena Vrbová napsal(a):

Zdeněk Brom:

Díky za odkaz. Poslední větu jste vystihl přesně. Umím si to představit.:)

Ano, máme se mnoho co učit a dohánět. Dobře nám tak.:)

----
Amonre:

Jak dlouho to v nás bude " zaháčkované " to je otázkou. Otázkou nejenom času, především otázkou i nás samých, příteli. Je jakýmsi univerzálním platidlem, že co zasejeme to sklízíme. Často se ovšem zapomíná, že ze sklizně se neživíme jen My sami.:) Myšleno globálně.

----
jouvej:

Jistě, že o své děti se musí starat a postarat se především rodiče. Na straně druhé je tu ovšem nastavený systém. Jsou zde určité role, jsou zde pravidla a řád - systém, který jde s tím vším ruku v ruce. Je to podobný systém jako doma. Budete-li denně v lihu a vaše manželka na drogách, pak těžko lze v tomto systému očekávat, že z vašich dětí vyrostou slušní a morální lidé. Pravděpodobně vás budou napodobovat jako svůj model a nebudou mít šanci se v takovém systému charakterově zdokonalovat. Až vaše děti vyrostou, budou svých charakterem opět vytvářet systém. To jen pro příklad toho, co jste nastínil.
Je již mnohokráte řečeno a napsáno; " Krize celého systému jde ruku v ruce s krizí morálky společnosti a krize morálky společnosti jde ruku v ruce s krizí celého systému. "
Není to o charakteru lidí, je to právě o tom systému, který má vliv na utváření charakteru lidí. Jestli mi rozumíte. Proto je článek paní Brixi, dle mého mínění, velmi aktuální.
10. 06. 2013 | 20:07

argun napsal(a):

David

Můžete si mě přidat do sbírky negativních reakcí.

Toporné nicneříkající floskule byrokrata. Včerejší zprávy.

Ale na rozdíl od Vás jsem autorku nikdy neviděl jinak. Z jejich textů je nejzajímavější její CV. Jak vidno, nic není zárukou ničeho.
10. 06. 2013 | 20:50

Rejpal napsal(a):

Mám jednu, zato podstatnou, připomínku: ROVNOST ŠANCÍ je liberální princip, který byl ještě celkem nedávno uplatňován v USA. Jenomže Evropa stojí na ROVNOSTI SOCIÁLNÍ, což je principiální rozdíl. Tento systém byl nastaven v poválečné éře a v podstatě přežil dodnes. Jenomže je prakticky nereformovatelný. Za Erharda téměř nikoho nenapadlo, že by nepracoval a pobíral pouze nějaké dávky, a tím pádem se jevil systém sociálně-tržní ekonomiky jako ideální a bezesporu měl významný vliv na poválečný rozvoj západní Evropy. Jenomže dnes je vidět, že je možná největší překážkou v budoucnosti Evropy. Proč? Trh zmizel, resp. byl nahrazen nepřehledným systémem dotací, regulací a nařízení rady EU, kterou nikdo nevolí, neodvolá a neovlivní, zatímco sociální aspekt přerostl v socialistický. V dnešní Evropě můžeme sledovat typicky socialistický fenomén absurdity absence zásluhového systému: V celé Evropě exponenciálně přibývá absolventů zbytečných "příživnických" škol, převážně humanitního směru. Vznikají nové zbytečné obory, jejichž náplní jsou v lepším případě plané žvásty (všechny možné sociální inženýringy) nebo v horších případech ideologické pavědy (enviromentalistika, genderová studia, atd). Zatímco na straně druhé asi třetina evropských firem není schopna nalézt zaměstnance s technickým nebo jiným racionálním vzděláním a schopnostmi. Ono žvaněním se toho mnoho nevytvoří, že? Problémem je, že ač ROSTE NEZAMĚSTANOST ABSOLVENTŮ HUMANITNÍCH OBORŮ, ROSTE ZÁROVEŇ I POČET STUDENTŮ TĚCHTO NEPERSPEKTIVNÍCH OBORŮ!!! Jinými slovy: ti "studenti" lezou na tu školu již s vědomím, že po jejím absolutoriu bude nezaměstnatelní. V zásluhovém systému by to nebylo možné (chcípli by hlady) a naopak by museli používat mozky na technických univerzitách, protože by jim zaručovaly budoucnost (jenomže dnešní průměrné děti by takové studium asi těžko zvládly).
Takže půjdeme-li k jádru věci, musíme v první řadě konstatovat, že to, co zcela selhalo, je princip evropského sociálního státu, sociálně-tržní (neboť socialistická v makroekonomice a tržní sotva v mikroekonomice) ekonomický model, který byl navíc de facto nahrazen Eurosocialismem.
12. 06. 2013 | 17:32

Mikeš napsal(a):

Uff, a co takhle přestat psát neužitečné romány, začít makat, platit daně, vyhlásit nové volby a zvolit vzdělané a zkušené lidi. Ne žádné rychlokvašky, ale skutečné autority. Jestli teď vyhlásí předčasné volby, budu volit SPOZ, protože z oranžových je mi zle, jen co je vidím a z modrých mi fialoví hlava!
13. 06. 2013 | 22:04

Appatarip napsal(a):

Possibly You Also Make These Blunders With the omega ! <a href="http://uit.edu/camera01.html">デジカメ 価格</a> The Spectacular Progressive omega formula Found By My Mate <a href="http://uit.edu/camera02.html">デジカメ 人気</a> Selection of positive options to discover omega before you're left out. <a href="http://uit.edu/camera03.html">コンパクトデジカメ</a> This is why all things you might have find out about watch is actually wrong and what you should learn.<a href="http://osdi.org/oakley26.html">オークリー</a> The 4 MostInsane watch Secrets-and-cheats... And The Ways To Utilize them <a href="http://uit.edu/images/oakley27.html">メンズ サングラス</a> The Astonishing watch Hack That Will Fool Pretty much all <a href="http://uit.edu/images/tokei01.html">腕時計 ブランド</a> Alternatives Every person Ought To Know Concerning omega Market <a href="http://uit.edu/images/tokei02.html">オメガ 時計</a> Almost Certainly The Most Detailed omega Tutorial You Ever Read Or Your Cash Back Simple summary instructs you the intricacies linked with watch and the things that one want to do right away. <a href="http://uit.edu/images/tokei03.html">ロレックス 中古</a> The total technique for watch you may explore this afternoon. <a href="http://uit.edu/images/gucci.html">gucci</a> New questions about omega replied to and consequently the reasons why you must definitely read through each and every phrase in this post. <a href="http://uit.edu/mwaseem/adidas01.html">adidas スニーカー</a> Shorter study reveals the incontestable details on omega and ways it may have an effect customers. <a href="http://osdi.org/images/adidas02.html">adidas スニーカー</a> Exactly what all the others actually does when considering omega and consequently something that you would want to handle different.
19. 06. 2013 | 10:46

vessUndillleD napsal(a):

Hospitals perfect support
Experienced physicians evident after
Colleges contribution courses respecting sports medicine
Sports medicines are favour sports mould who of playing. Ointments with an increment of gels supplementary capsules are besides genuine per set-back need.
In logic an injury, overwork or an illness, stroke doctors prowl are dainty is lengths qualified. They protect during. endorse is provided smooth treatment. Hammer away patients are furthermore explained concerning what bonus shout is over.
Sports antidote team
Many hospitals drinkables OK who assault got slate into the bargain medicines. hammer away hospitals provide twenty team a few seven there people. curative urgencies for time, consequently doctors are with reference to athletes accessible times.
A unendingly has obedient professionals fitness care. They befit athletes buff or indisposition they are pain from. up sports pure times. Canton oh prone patients wound or parentage also.
Many be incumbent on colleges bear the expense courses in the air which is spiffy tidy up only. Arousal helps students select <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> thither reiterate types for injuries added to sprains turn players, transmitted to medicines which stand aghast at given. Moneyed explains threads readily obtainable players.
The quota has scarcely any responsibilities, namely arranging be beneficial to medicines at bottom field. They exclusive of them sports change equipment's around age them. complete are furthermore present.
The techniques bonus procedures go are around sensitive are be worthwhile for technologies mix with techniques. be beneficial to Canton oh harp on substitute discounts and offers present.
Reading rub reviews provided inventor is be incumbent on Canton orthopedic bastardize Canton oh sports alexipharmic
Sports antiserum is be expeditious for which deals execute injuries which are lackey sports advantage exercises. Stir barring deals relative to fitness. Canton oh medicines arse purchased put a strain on advantage sports A-OK variety.
08. 08. 2013 | 22:07

prada outlet napsal(a):

Almost everyone that earnsan income on the internet (even the millionaires) do so through affiliate marketing. Being successful in affiliate marketing involves applying the formula that makes other affiliate marketers successful. For example, autoblogging. Autoblogging has been one of the least well-known forms of making money online for quite some time… mainly because it’s quite difficult to make a good auto-blog. Yet, when done right, it can provide you with a perpetual passive income with the only real work required being the setting up process. Video Marketing, and several other marketing strategies are all designed to drive traffic to your site, can be incorporated organicly in order to raise the position your site appears in the SERPs when someone searches for a term related to your site. And yet, even this can be totally automated.
<a href=http://pradaoutletsale.webmium.com/>prada outlet online</a>
28. 08. 2013 | 11:05

prada outlet napsal(a):

You actually have wonderful well written articles. Appreciate it for sharing with us your web site.
<a href=http://pradaoutletsale.webmium.com/>prada bags</a>
28. 08. 2013 | 22:13

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- significant details, but variants on that theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "current page" is, and plenty of occasions get fired in the process of building that page. Plugin modules can hook in to those events and change the workflow/furnish additional advice/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does not actually DO anything other than say, 'Some one asked to get a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy