Souboj ve starém světě a vzestup nového?

09. 02. 2014 | 20:01
Přečteno 12707 krát
Globální finační krize, následná série krizí veřejných financí a nečekané potíže západních ekonomik v posledním desetiletí naznačují, že politické, ekonomické i finanční elity Západu selhaly. Ani ekonomové a ekonomické teorie zatím nenabídli přesvědčivou odpověď. Jaké síly a myšlenkové směry vyplní vzniklý prázdný prostor?

Selhání elit, teorií a jistot včerejška

Globální finanční, hospodářské a fiskální krize posledních 10 let zkompromitovaly současné elity Západu. Rozbily ekonomické teorie o rostoucí prosperitě na základě svobodné tvořivosti finančního trhu. Odhalily neudržitelnost minulých politických slibů stavěných na vysokých státních výdajích a zárukách.

Současné elity zatím nenabízejí řešení naléhavých ekonomických problémů, jako je vysoká nezaměstnanost, která zvláště u mladé generace může nést dlouhodobé katastrofální důsledky pro celou společnost. A už vůbec nepostupují vpřed při řešení globálních problémů, jako je postupující změna klimatu s možnými nedozírnými důsledky pro celé lidstvo.

Světové hospodářství a problémy dneška jsou natolik komplexní, že ekonomické modely k jejich uchopení prostě nestačí. A bez důvěryhodné teorie ideologové tápou a politikům chybí potřebná opora i tlak k náležitým reformám. Jakýmkoliv rozumným reformám navíc často brání propojení osobních zájmů napříč politikou, byznysem a trhy. Takové propojení moci sice existovalo téměř všude a vždycky, ale s globalizací a koncentrací zisků získalo mimořádnou sílu a vliv.

Souboj tradičních a moderních hodnot

Zatímco 20. století reagovalo na hospodářské krizove ekonomickými teoriemi o účinnosti státních rozpočtových intervencích ve prospěch zaměstnanosti (keynesiánství) a o samoregulační úloze peněz v hospodářství (Friedmanův monetarismus), současné elity se uchylují spíše k diskuzi o hodnotách. Výborným příkladem je v tomto směru ekonom Edmund Phelps (nositel Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2006).

Ve své nové knize Mass Flourishing (Masový rozkvět), Phelps rozlišuje mezi tradičními hodnotami, které byly oporou prosperity Západu minulosti; moderními hodnotami, které nyní společnost potřebuje pro svůj rozkvět; a hodnotami antimoderními, které jsou pro hospodářství i společnost nebezpečné.

Mezi tradiční hodnoty Phelps zahrnuje osobní odpovědnost v rodině a společnosti, společenskou solidaritu, přerozdělování a hmotné zabezpečení. Podle Phelpse tyto hodnoty nejsou v souladu se současným technickým pokrokem, který zjednodušil hmotné zabezpečení a přístup k technickým vymoženostem. A tradiční hodnoty už vůbec neodpovídají nárokům budoucího rozvoje, jež stále více závisí na nápadech a schopnosti uspět v celosvětové hospodářské soutěži.

K moderním hodnotám Phelps řadí osobní nezávislost a iniciativu, svobodné sebevyjádření, životní poslání a zkušenosti, jakými jsou například uspokojující zaměstnání, experimentování a nové prožitky. Tyto moderní hodnoty jsou podle Phelpse základem pro kvalitní život. Kvalitní život Phelps definuje jako život plný příležitostí a seberealizace.

Za nebezpečný protiklad moderních hodnot Phelps pokládá hodnoty antimoderní. Mezi ně počítá například skupinové myšlení, nekritické přizpůsobování se převládajícím názorům a požadavkům, oddání se „elitám“, usilování o krátkodobý zisk a očekávání podpory společnosti a státu. Právě tyto společenské jevy podle něj v posledních letech oslabily a dále ohrožují hospodářskou sílu Západu.

A vzestup rozvojového světa

Mladá generace sice vidí svět a své místo v něm často v souladu s Phelpsovými moderními hodnotami, ale její velká část marně hledá svoje místo v současné ekonomice a společnosti. Důvodů je mnoho, včetně nerovnováhy mezi dovednostmi, odhodláním a nároky mladých na rychlý úspěch. Odpovědí na nedostatek příležitostí k práci a sebeuplatnění se pak stává zloba a etremismus, které se dnes šíří mezi mladými v řadě zemí.

Starší generace je na Západě v rostoucí početní převaze a s hodnotami zaměřenými spíše na udržení starých jistot. Pokračující hospodářské problémy ale tyto jistoty dále oslabují. Podobně jako u mladých je i u těch starších odpovědí zloba a téměř militantní prosazování tradičních až antimoderních hodnot. Tento trend je viditelný například ve vzestupu Tea Party a extrémních náboženských proudů v USA a nacionalistů v Evropě.

Hospodářské a myšlenkové krizi Západu kontrastuje rychlý nástup rozvojových zemí jako je Čína a Korea. Hlavní ideologií se v těchto rychle rostoucích ekonomikách stalo odhodlání uspět. Uspět jako národ a jako jednotlivci. Důraz na úspěch vede tyto tradiční společnosti k přijímání moderních hodnot jako individualismus a k určité praktičnosti i na úrovni politiky. Výhodou do budoucnosti jsou pro tyto země také jejich vysoké investice do vzdělání, vědy a technického rozvoje.

V některých rozvojových zemích se už výsledky začínají dostavovat i na poli tvořivosti a inovací, které byly do nedávna doménou Západu. V posledních dvou letech získala nejvíce mezinárodních patentů na světě právě Čína. Korea jich získala nejíce v přepočtu na obyvatele (USA se podle počtu patentů na obyvatele řadí na 10. a Čína na 11. místo na světě). Mezinárodní vědecké publikace z Číny a Koreji už úspěšně konkurují příspěvkům vědců žijících na Západě.

A jaké hodnoty jsou blízké vám? Jaké hodnoty nabízejí naše elity? Posílí nás tyto hodnoty do budoucnosti?


...
Upravená verze příspěvku pro "DOX | vernisáž = Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014"
...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

e.m. napsal(a):

*Důraz na úspěch vede tyto tradiční společnosti k přijímání moderních hodnot...*

Hmm možná ani nemáme shodně definováno, co je to úspěch...
/tedy kromě toho, že člověk vydělá spoustu prachů?
znamená to ještě něco jiného?/
09. 02. 2014 | 20:18

Kritik Hany Brixi napsal(a):

Vážená paní Brixi: Proč jste studovala právě ekonomii, kterou zde zatracujete? Co způsobilo vaše pozdní prozření?
09. 02. 2014 | 20:20

Emissary napsal(a):

Dobrý večer, paní Brixi.

„A jaké hodnoty jsou blízké vám? Jaké hodnoty nabízejí naše elity? Posílí nás tyto hodnoty do budoucnosti?“

Nám jsou blízké tyto hodnoty:

- neomezený socializmus, víra, že někdo za někoho vybuduje všechno.

- neomezený byrokratizmus, víra, že byrokrat rozdělí všechno spravedlivě, za což si s oslím přitakáváním socialistů shrábne svůj padesátek.

- neomezená imigrace v bláhové naději, že může obohatit tento západní, shnilý svět, jenž sází na svou lenost a pohodlnost, jenž kvůli tomu předal své znalosti a dovednosti v determinaci a v slabosti svého konečného zániku v režii celozápadního socializmu.

To jsou naše hodnoty, ale moje ne.
09. 02. 2014 | 20:27

Divobyj napsal(a):

Emissary

Moje,naše,z mého,já.

Emissary,já vám povím,co je vaše.
Díra ve vaší řiti!
09. 02. 2014 | 20:55

brien napsal(a):

To vidíte u diskusí o Ukrajině,že lidé přemýšlejí o míře transformace území postkomunismu do EU integrace více než o samotném stavu věci.To jest více se daří relativnímu ,srovnávacímu a relativizujícímu popisu než tomu,který říká jak se věci mají.
Třeba prof.Švejnar tohle reprezentuje a odmítal Marxe.Ne statistiku,v níž Simpson ukázal,že sloučením 2 tendencí může vykazovat i nulovou poznávací cenu.
Jistěže,situace dnes není tatáž jako před sto lety,kdy masívní erupce energie mas trhala společnost a vrchy to chtěly zamést válkou.Monetarista Friedman je niť úvah jdoucí od Marxe,kdy se mu zdá,že směnná hodnota již dominuje sama sobě bez pracovní Ricardo-Smithovy.
Co je ale pro postkomunismus typické,že řečeno Leninovými slovy z jeho komentářů k teorii poznání Hegela,že plodí:"hluchokvěty".Tady Lenin nepopíral,že v souladu s Hegelem se poznání točí v kruzích ,ale rozlišil výstup s užitkem,s posunem jeho hodnoty a bez něj z kružnic. Krásně to vidíme již v roce 1917 u právě zemřelého ruského prince Golitsyna,který dovršil faktické poznání ohniska zemětřesení ,vynalezl k němu spolehlivý užitečný přístroj atd.
V téže době nobelista (francouzský či italský) princ Louis de Broglie dal ideu elektronu,která poté byla přeformulována von Lauem,pak jinak Schroedingerem,poté znovu k nepoznání Diracem,pak zase úplně jinak Feynmanem a dodnes v ní není nic trvalého.Transformuje se dál západní zahradou hluchokvětů vědy.Smyslem této západní vědy je vykreslit jak vše souvisí se vším matematicky a pohřbít klíče k chápání reality,kterých je nemnoho a právě tím jsou užitkem a krokem vpřed.Utopit v balastu možností matematična fyziku je to horší .
Ještě horší je situace u letošního fyzikálního Nobelvýsledku Higgse,který jednou vystupuje jako solipsistický antimaterialismus ,podruhé jako gigantický materialismus,podle toho kdo právě přitvrdí a proč muziku a čtenáři ber od této schizofrenie.
Problémem je,že hluchokvětově produktivní postkomunismus a kapitalismus neodpovídá masové potřebě.Rozpor narůstá,i když již nejde cestou ostrého třídního boje a světové války jako před sto lety.Jde "vyhořením".Za ním jde vlna lidského zklamání.Hořkosti z tohoto děje.
09. 02. 2014 | 21:15

Elena napsal(a):

brien :
skúste si predstaviť , že transformácia postkomunistických krajín sa začala od Ukrajiny, myslite si že Ukrajinci na to nemali? Ja ako prislušnička a rodáčka z tohto národa , si myslím že sú vyspelejšie , za nektore krajiny, ktoré v EU už sú.
Všetko je otázkou priorit, ta bola chybnou zo strany nektorych evropských politikov , myslim si že na to upozornil ako prvý Helmut Kohl, o transformácií inač, neželi ste si toho schopný predstaviť.
09. 02. 2014 | 21:34

Al Jouda napsal(a):

Bude se muset asi trochu přibrzdit s tou automatizací a mechanizací v zemědělství a vyhnat ty mladé lidi od počítačů a z barů na pole na čerstvý vzduch trochu makat ! Aby poznali, že bez práce nejsou koláče. Tak se obnoví ty pravé hodnoty.
09. 02. 2014 | 21:43

Občan napsal(a):

Paní Bezděková,
a co vymyslela Světová banka? Co nabídla jako způsob řešení (neřešitelného)?

Toho Phelpse vezměte za kravatu, odveďte jej do některé z montoven nebo do hypáče za kasu, nechte ho tam měsíc či dva hákovat za "obvyklý plat" a ony ho ty blbosti přejdou. Vám by to nejspíš také prospělo.

Ti nezaměstnaní mladí totiž vůbec neřeší "osobní nezávislost a iniciativu, svobodné sebevyjádření, životní poslání a zkušenosti, jakými jsou například uspokojující zaměstnání, experimentování a nové prožitky", ale to, jak přežít další měsíc, mít střechu nad hlavou, zda si budou moci pořídit dítě alespoň do čtyřiceti a zda rodiče také nepřijdou o práci.
No, a ta starší generace vlastně řeší tytéž problémy. Navíc si musela zvyknout, že místo toho, aby mladá generace podporovala stárnoucí rodiče, živí stárnoucí rodiče nezaměstnanou mladou generaci.

Kam nás přivedly "moderní hodnoty", zažíváme právě teď v přímém přenosu. Takže on ten návrat k hodnotám poněkud konzervativnějším asi nebude úplně od věci. Ovšem to Phelpsům nejde dohromady s množením majetku spekulací, sobectvím, bezohledností a násilím; proto vymýšlejí ty pseudomodernistické kraviny.
Golem si šém jen tak vydloubnout taky nenechá...

A když už je řeč o Číně, tak ta prosperuje právě díky tomu, že lpí na tradičních hodnotách. A směje se trotlům ze západu, kteří nakonec zůstali jak nazí v trní.
09. 02. 2014 | 22:30

gaia napsal(a):

Jestli je za prosperitou Číny lpění na tradičních hodnotách, tak tam asi brzy zkrachují Není jedno číslo National geographic, aby nebyl článek o tom, jak v Číně mizí tradiční hodnoty.
09. 02. 2014 | 23:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
Bude se muset asi trochu přibrzdit s tou automatizací a mechanizací v zemědělství a vyhnat ty mladé lidi od počítačů a z barů na pole na čerstvý vzduch trochu makat ! Aby poznali, že bez práce nejsou koláče. Tak se obnoví ty pravé hodnoty.
09. 02. 2014 | 21:43
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zdá se mi, že ten čas už vypršel, spíš tam naženou rodiče, kteří si je tak vychovali.
Každý je svého štěstí strůjcem.

Občan
Docela trefné argumenty.
09. 02. 2014 | 23:17

Taguchi napsal(a):

K mým hodnotám patří:

1) Trvale se sebevzdělávat i po vysoké škole, bez potřeby dělat kariéru skrze posluhování politikům

2) Pomáhat řešit problémy českých a evropských firem, bez potřeby veřejně se distancovat se od "elit"

3) Tvořit a rozšiřovat hodnoty využitelné v budoucích desetiletích evropské civilizace, bez potřeby trpět úzkostí z úspěšného rozvoje ostatních oblastí světa
09. 02. 2014 | 23:22

Otto napsal(a):

Uváděné moderní hodnoty jsou OK, jenže bez těch tradičních se k nim dopracovat nelze. Naopak, mohou se rozvíjet jen na základech dokonalého a samozřejmého zvládnutí těch tradičních. To ovšem ještě žádný stát ani režim nedokázal.

Jde o podobnou konstrukci, jako když se vychvaluje svoboda cestování někomu kdo nemá ani na nájem.

Je snad na Západě důležitější něco jiného než snaha uspět? Za vzestupem Číny a Koreje nejsou ani tak hodnoty, jako příliv peněz, technologií a práce ze Západu. Hodnoty mohou maximálně za to, že investice nekončí v krajích zaostalého islámu, není-li tam ropa. Ale čínští pracovníci mohou sotva mluvit o nějakém sebevyjádření či poslání.

Globalizací Západ zpackal co mohl. Teď už může jen doufat v tvořivost nikoli parazitického finančního trhu, ale kapitalismu samotného. To předpokládá nejenom promyšlený protekcionismus, ale i pěstování konkurence mezi firmami udržováním jejich přiměřené velikosti. Majetkové dělení molochů by mělo mít i ten důsledek, že by pak byly snáze zvládnutelné státem. Tedy i zdanitelné ku kompenzaci problémů způsobených jejich globalizační bezuzdností.

I tom v nejlepším případě si Západ vytvořil zdatného konkurenta na poli spotřeby surovin. Už se ho nikdy nezbaví. V tom horším ho čekají takové problémy, že může na veškeré hodnoty rovnou zapomenout.
09. 02. 2014 | 23:51

pavel v napsal(a):

Paní Brixi,

Udělala jste mi velikou radost. Zcela se ztotožňuji s tím, co jste napsala. S jednou výjimkou. Myslím, že Tea Party je vyznavačem spíše moderních hodnot. Že je jí cizí skupinové myšlení a pečovatelský stát, což jsou jistě hodnoty nemoderní.
09. 02. 2014 | 23:58

pavel v napsal(a):

Otto

Mluvíte mi z duše v té pasáži, kde říkáte, že stát nemá dopouštět příliš velké firmy. Vzniká pak známý efekt "too big to fall", že tyto velké firmy zaměstnávají tolik lidí, že v případě jejich zakolísání je stát musí finančně zachraňovat, aby nevznikla obrovská nezaměstnanost a sociální bouře. Ty velké firmy jsou si toho vědomy a hřeší na to. Výsledkem je jejich neefektivita až zaostalost.

Je pravdou, že kvůli globalizaci Čína sebrala Západu vemi mnoho pracovních příležitostí. Je to však asi mnohem lepší, než aby byla na úrovni Severní Koreje. Myslím, že vyloučení Číny ze světového obchodu vysokými cly nebo kvótami nebylo uskutečnitelné. Jsou tady ještě jiné obrovské země jako Rusko, Indie a Brazílie, které na omezování světového obchodu nemají zájem a Západ nemá žádný nástroj, jak by je k tomu donutil.
10. 02. 2014 | 00:29

JenDa napsal(a):

Paní Brixi:

počáteční léta opojení z:

a) velice, velice slušného platu ve Washingtonu (zejména když to s choťem přeočítávali na koruny, nemohli svému štěstí věřit)

b) možností studia v AJ, které se jejím místem ve Washingtonu také dostalo jejím dítkám

c) pocitu, že je "přímo u dění"

konečně dost vyprchalo

tak poslední dobou zde veřejně mudruje a medituje o smyslu konání.

Přitom je nejen velice nudně neoriginální, ale navíc svojí povrchností spíše potvrzuje, že své místo získala díky gendrovým kvótám.

Bohužel, plytkost jejího mudrování nestojí za jakoukoliv seriózní reakci.
10. 02. 2014 | 00:33

Martin1 napsal(a):

Elena napsal(a):
brien :
skúste si predstaviť , že transformácia postkomunistických krajín sa začala od Ukrajiny, myslite si že Ukrajinci na to nemali? Ja ako prislušnička a rodáčka z tohto národa , si myslím že sú vyspelejšie , za nektore krajiny, ktoré v EU už sú.
Všetko je otázkou priorit, ta bola chybnou zo strany nektorych evropských politikov , myslim si že na to upozornil ako prvý Helmut Kohl, o transformácií inač, neželi ste si toho schopný predstaviť.
09. 02. 2014 | 21:34
---------------
Já si myslím, že hrobník - Ukrajina musí přijít až na konec!:)Ale svůj hrob si musí vykopat sám:))
10. 02. 2014 | 01:05

honolulu napsal(a):

Pani Brixi,
po svedomite analyze Vami uvedenych existujicich problemu jsem prisel k zaveru, ze je vinnen nespravny preklad z Latiny do Cestiny, ktery pusobi na obcany v Cesku ZCESTNE !

Uvadim priklady z indoktrinacnich ekonomickych ustavu....
Napr.
Honarilibismus, (Prodekan)
Honestus, (Promotor)
Spectabililis, (Dekan)
Magniuficence, (Rektor) anebo
Maiestas, (Prorector) atd.

Spravny preklad z Latiny do Cestiny vsak je - Nacamrane bubliny,
nic nevedouci sebedulezite nuly, vzajemne si lezouci do zadele. Jesitni utecenci z ustavu dr. Honzaka pro chromyslne, atd.

My prepracovani, jsme pro ne pokusna morcata na kterych si vyzkousi svoje theorije napr. globalizace, integrace, nebo TQM (Total Quality Management.) atd.

Tituluji se vzajemne: "Slovutny, Ctihodny, nebo dokonce, Jeho Vznesenost....A tim jsou pracujici dezorietovani a nepoznaji, ze jim hrozi ekonomicky disaster od sebestrednich, nic nevedoucich bublin - kdyz ti otitulovani mluvi....

Minule jsem potkal v Akronu v hotelu v baru "slovutneho" profesora ekonomie (asi KSU), tak ho informuji :..."Pane prof. mate otevreny poklopec"...On se predklonil, aby se podival, ale i se sklenici chlastu v ruce. Samozrejme, ze si ji vylil na boty.
(Poklopec otevreny nemel. Ja ho jen zkousel, ma-li reakci.)
A nebo dejte prof. zvykacku. V ten moment nebude umet chodit.

Tak toto jsou ti ekonomicti "magnificenti" !
Na cernem trhu s diplomy je ted ekonomicky titul nejlacinejsi.
Nikdo ho ale nechce. Ztratil by reputaci...
10. 02. 2014 | 02:53

Adam Procházka napsal(a):

Vážená paní Brixi,
Vaše úvaha je dalekosáhlá, ale obávám se, že nikoliv dost.
Problém hodnot je sice závažný, ale problém tzv. elit je ten rozhodující.
K (opětovnému) selhání elit nedošlo žádnou nešťastnou náhodou, nýbrž bylo zákonité. Dochází k němu opakovaně, všude a ve všech dobách i systémech. Je to dáno biologicky. Lidská empatie a solidarita obsáhne počet osob v řádu desítek. Tzv. "dilema společné pastviny" se daří řešit na úrovni velice přehledných komunit. Namlouvat si cokoliv jiného je bláhové.
Platilo to v době kamenné a naše neuronální instrumentárium za těch pár desítek tisíc let nijak významně evolučně nepokročilo - jak by mohlo, když selektivní tlak momentálně pracuje dokonce opačným směrem?

Již samo úsilí jedince patřit k mocenským elitám často svědčí o jisté míře sociopatie, což lze označit jako vážný defekt, neb societa složená výhradně z takto chorých jedinců není životaschopná. Přesto deprivanti nadprůměrně často dosahují rozhodujících pozic a jsou schopni ostatním vnucovat svoje hodnoty.

S timto paradoxem se potýká civilizace od dob předantických sídlišť a jako řešení byla vynalezena demokracie. Ta sice nezabrání, aby jedinci s nebezpečným defektem pronikli do vůdčich pozic, ale umožňuje konrolovat a zmírňovat následky jejich řádění na úrovni obcí o mnoha tisících obyvatlích, horko ťažko pak států o mnoha milionech (s občasným selháním ovšem).
Je ale naprosto vyloučené, aby demokracie fungovala kontinentálně nebo dokonce globálně.

Proces mezinárodního sjednocování, jak politického (EU), tak hospodáŕského (globalizace), účinnost demokratické kontroly silně omezila i na lokální úrovni.

Je třeba vrátit se o několik kroků zpět, uplatňovat důsledně princip subsidiarity, neuzavírat internacionální hospodářské dohody omezující možnosti lokální kontroly a stávající dohody vypovědět. Vše, co je možno řešit lokálně, lokálně řešit. Protekcionismus nemá být nadávkou, nýbrž budiž povznesen na princip, jímž možno zabránit, aby řádění deprivantů, kteří získali nadvládu v jiných končinách, proniklo do všech končin světa.

Vize, že úspěšné rozvojové země snad dosáhnou úspěchu a případně nám vnutí svůj lepší model z pozice převahy, by nás v zásadě nemusela ani děsit - přeneseme-li se přes naši evropskou ješitnost.

Jenže k tomu téměř jistě nedojde. Jejich elity již selhaly, neb hospodářských úspěchů dosahují represí a ničením vlastních i cizích zdrojů v nemenším měřítku a dravě opakují chyby, které Evropa již překonala. Ve světě přehřáté globalizace tyto společnosti ani nebou mít to málo času na adaptaci, jaké měly evropské a severoamerické státy od dob průmyslové revoluce.
Z našeho hlediska jde jen o to, jaký bude jejich ztroskotání mít dopad na nás a zbytek světa.

s pozdravem a díkem za blog
Adam Procházka
----
Dodatek: Abych nebyl nařčen z protimluvu, protože ve svých blozích občas píšu o žebříčku hodnot - to platí na úrovni občanských společností, tedy pro jednotlivé státy a jejich sousedství. A pro klima, v němž se jim líbí žít. Ale na světové scéně, pod diktátem ratingových agentur, je zcela bezvýznamné, jaké hodnoty vyznává to které obyvatelstvo.
10. 02. 2014 | 04:13

Ládik!!! napsal(a):

Nejbližší hodnotou je mi práce. Práci mi nosí normální zákazníci, žádná elita. Sem tam si někdo z těch zákazníků myslí, že elita je. Jenže obvykle jsou vedle - elitou jsou jen v okázalosti, s jakou představují svůj nemovitý majetek, pofiderně nabytý. Elita nerada platí za práci, nezná její hodnotu.
České elity jsou posilou do budoucnosti. Tím, že normálním lidem ukazují slepou cestu. Zatím po slepé cestě jdou zástupy levotočivých externalit. Brzy to musí skončit. Zdroje vyschnou.
10. 02. 2014 | 06:24

Petr Havelka napsal(a):

Paní Brixi, pánové Otto a Procházko,

Takhle nějak to chodí

Velká Británie: v roce 2008 vypukla finanční a ekonomická krize, utratila vláda na záchranu bank Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds a dalších institucí přes 500 miliard liber. Dnes je britská vláda majoritním akcionářem RBS (84 procent) a v bance Lloyds vlastní 41procentní podíl.

Jediné opatření, které kabinet následně přijal, je takzvaná bankovní daň. Ta se vztahuje pouze na banky, které si za své oficiální sídlo zvolily právě Londýn. Britská vláda sazbu této daně zvýšila už potřetí, aktuálně na 0,088 procenta, a politici si od ní slibují zisk do státní pokladny až 2,5 miliardy liber ročně. Jak však podotýkají analytici, tyto zisky budou vyváženy sníženou sazbou daně z příjmu právnických osob z 28 procent na 25 procent od letošního dubna. Odvětví finančních služeb je navíc osvobozeno od DPH, přestože státní dluhy nutí Británii šetřit.

....

Dnes hýbe ekonomikou téměř výhradně viditelná ruka. Obří korporace spotřebitelskou dynamiku spíše utvářejí, než aby na ni jen reagovaly. Disponují dostatečnými prostředky k tomu, aby poptávku nejen uspokojovaly, ale také ji samy generovaly. Otázka tedy zní - není-li již volná soutěž atomizovaným souhrnem tržních hráčů, nýbrž gigantickým jednolitým tělesem, znamená to, že trhy již nejsou opravdu konkurenční?

Podle našeho názoru ano. Jsme přesvědčeni, že je-li moc soustředěna jen v několika málo rukou, stává se soutěž měkčí. Pokud 500 lidí v určitém prostředí sleduje své vlastní zájmy, je nesmírně obtížné dosáhnout jakéhokoli konsenzu. Ovšem skupinka pouze několika hráčů se již dokáže dohodnout mnohem snáze.

Řekněme, že něco podobného se opravdu stává, jakkoli implicitně (a my netvrdíme, že takové dohody jsou jiné než implicitní... snad jen někdy). Jak by asi taková dohoda vypadala? Je prakticky vyloučeno, že by se některý z oněch přerostlých hráčů urputně zasazoval o nastolení více konkurenčního prostředí. Individuálně by se naopak všichni snažili jakýkoli pohyb tímto směrem zablokovat.
10. 02. 2014 | 06:36

Petr Havelka napsal(a):

pokrač...

To může znít jako absurdní výrok, ale není tomu tak. Čtete-li manažerskou literaturu, jistě jste již narazili na frázi "udržitelná konkurenční výhoda". Právě o ni všichni manažeři všech společností usilují; je to jejich svatý grál, nejvyšší odměna za snahu o tržní výjimečnost. Význam této fráze je jednoduchý - firma musí usilovat nejen o to, aby se prosadila na současném trhu se svou aktuální nabídkou, ale musí se rovněž nějakým způsobem pojistit, aby její výhoda nebyla jen dočasná.

Udržitelná konkurenční výhoda tudíž jinými slovy znamená spoutání neviditelné ruky trhu. Ve světě Adama Smithe platí, že pokud výrobce zareaguje na tržní příležitost jedinečně hodnotnou nabídkou, zákazníci se mu odmění mimořádnými zisky. Těch si ale okamžitě všimnou ostatní výrobci, kteří přispěchají s vlastními nabídkami. Zákazníci mají brzy na výběr mezi mnoha možnostmi, začnou výrobce tlačit ke snižování cen, a mimořádné zisky se tudíž dříve či později vrátí k rovnováze. Zákaznický trh je pro každou firmu pohroma, které je nutné pokud možno zabránit. A to byl také od počátku hlavní cíl a smysl managementu.

Sečteno a podtrženo: neviditelná ruka je nepřítelem udržitelné konkurenční výhody - a každá firma usilující o udržitelnou konkurenční výhodu je nepřítelem neviditelné ruky.

V oligopolních podmínkách, kde se mohou velcí hráči implicitně shodnout na společném postupu, tudíž trh nikterak nepřipomíná nepřetržitou, lítou konkurenci. Zájmem všech lídrů trhu je naopak udržovat stabilní prostředí a ziskové ceny. Z oligopolu se rodí konsenzus mezi jednotlivými výrobci, a protože tento konsenzus zaručuje vyšší ceny, mají výrobci motivaci oligopol zachovávat. Tlusté kočky se zkrátka nikdy neservou tak, jak to dokážou ty toulavé.

Poslední větu bychom možná měli stáhnout, protože již vidíme, jak se kočičím špekounům ježí chlupy. Samotné spojení "tlusté kočky" (idiom fat cats, pozn. red.) ostatně vzbudilo nemalé pobouření v podnikatelské komunitě, už když jej použil Barack Obama. "Nekandidoval jsem na prezidenta, abych pomáhal smečce tlusťochů z Wall Street," řekl v prosinci 2009 v rozhovoru pro stanici CBS. Následujícího roku byla jeho vláda mnohokrát nařčena z nepřátelství vůči soukromému sektoru, nikoli jen politickou opozicí, ale i uvážlivými manažery jako Jeff Immelt, šéf koncernu General Electric.

My ji však nestáhneme, protože je vždy užitečné povšimnout si, která potrefená husa se ozvala. Tu je pak třeba oddělit od hejna a konfrontovat. Uvažujte o tom, prosím, s otevřenou myslí, bez předsudků, ať už se řadíte v politickém spektru kamkoli. Člověk nemusí být zastáncem zájmů velkého byznysu, aby mohl být zastáncem principu volného trhu. Ve skutečnosti - jak jsme ukázali - jsou tyto dva světonázory zcela protichůdné.

Když selžou reflexy

V podvědomí americké veřejnosti je zakořeněná představa, že kdo hájí volný trh, je přisluhovačem velkých korporací. Lidé s konzervativním, pravicovým smýšlením se v politických debatách reflexivně stavějí na stranu byznysu. Je důležité si však uvědomit, že ačkoli korporátní manažeři navenek používají rétoriku zastánců volného trhu, ve svém vlastním odvětví se volné konkurence naopak děsí.

Někdy je obtížné rozeznat, čemu manažeři, již se označují za zastánce volného trhu, doopravdy věří, jelikož tak často hájí právo firem s již velmi silnou tržní pozicí na další posilování této pozice všemi dostupnými prostředky. Jsme tudíž hluboce přesvědčeni, že pod heslem volné soutěže dopřáváme ohromnou tržní sílu velkým korporacím, přičemž na řadě trhů nepanuje žádná skutečná konkurence, nýbrž pseudokonkurence.

Článek, jehož autory jsou Julia Kirby a Chris Meyer, vznikl ve spolupráci s Finmagem.
10. 02. 2014 | 06:37

born65 napsal(a):

Ládik!!!u,
ten vstup v 6:24 jste napsal opravdu hezky.
Jen to vyznění je pesimistické. Realisticky pesimistické. Většina zdrojů už je tatam. A co myslíte, že bude následovat?
(Pokud míníte napsat, že příklon/návrat ke skutečným pravicovým hodnotám, zařadíte se mezi idealistické snílky).
Bohužel to vidím v nejtemnějších barvách.
10. 02. 2014 | 07:19

popapuleus napsal(a):

Ať někdo napíše, pokud to ví, co dobrého přinesla ekonomie většinové populaci. Je to uměle vytvořený odbor, který nestojí na žádných exaktních základech. Věštci v televizi mají jistě lepší průměr účinnosti.
10. 02. 2014 | 07:22

scallop napsal(a):

Adam Procházka

"Je třeba vrátit se o několik kroků zpět, uplatňovat důsledně princip subsidiarity, neuzavírat internacionální hospodářské dohody omezující možnosti lokální kontroly a stávající dohody vypovědět. Vše, co je možno řešit lokálně, lokálně řešit."

Jenze to byste musel nejprve vypnout internet, jinak Vam klinkuntim mysi investor prevede penize z mista protekcionismem ochraneneho pred padouchy na druhy koenc sveta.

V 19. stoleti meli take mnozi pocit, ze je treba stroje rozbit, aby nebrali delnikum praci.
10. 02. 2014 | 07:32

MaB napsal(a):

"K moderním hodnotám Phelps řadí osobní nezávislost a iniciativu, svobodné sebevyjádření, životní poslání a zkušenosti, jakými jsou například uspokojující zaměstnání, experimentování a nové prožitky. Tyto moderní hodnoty jsou podle Phelpse základem pro kvalitní život. Kvalitní život Phelps definuje jako život plný příležitostí a seberealizace."

Paní Brixi, zkuste chvilku zapřemýšlet: jak velkému podílu populace se podaří dospět ke kvalitnímu životu prostřednictvím osobní nezávislosti, svobodného sebevyjáření nebo experimentování? Když napíšu 20 %, tak budu optimistický.

Rozumíte, ne že bych neviděl, že současná struktura ekonomiky a v podstatě i celého společenského života těm hodnotám odpovídá. Ano, je to tak, to jsou ty hodnoty, ke kterým jsme chtě nechtě tlačeni, protože na velké, celoživotní zaměstnanecké organizace ani na stát už moc spoléhat nelze. Ale domnívám se, že právě tohle je cesta do pekel, protože většina lidí na život, vedený podle těchto hodnot, prostě nemá a nikdy v historii neměla. To je větší utopie, než byl svého času komunismus.

BTW: co to jsou nezávislost nebo sebevyjádření - realizované na trhu? Trh je z podstaty věci nejkolektivističtější zařízení na světě, protože na trhu děláte vždy jen to, co chtějí ti druzí. Pokud neděláte to, co chtějí ti druzí, tak nic neprodáte a trh vás odkopne. Někdy se osobní nezávislosti a sebevyjádření s trhem protnou, a takový jedinec si svou seberealizaci může dovolit. Ale opět, to jen jen štěstěna pár procent vítězů osudu. Jako cesta pro většinu lidí to prostě nedává smysl.
10. 02. 2014 | 07:42

aga napsal(a):

Petr Havelka

Hezký článek. Je ho ale třeba dát do souvislostí s páně Procházkovým poukazem na to, že (a proč) se k moci (i ekonomické) hrnou deprivanti, a i zastáncům volného trhu by mělo dojít, že stejně jako globální demokracie, nemůže fungovat ani globální volný trh. Je to utopie, zcela ignorující reálné vlastnosti a možnosti materiálu (tj. lidí), se kterým pracuje. Demokracie a volný trh jsou dnes cíleně deformovány v zájmu "elit", a pavoučí síť manipulátorů (mezi které v neposlední řadě patří média) je myslím už smrtelná. I samy "moderní hodnoty", o kterých halucinuje autorka, jsou jí řízeny, usměrňovány a kontrolovány. "Elity" se zaštítily technologiemi a "vědeckými" poznatky, které jsou už se životem neslučitelné.
10. 02. 2014 | 07:46

Ládik!!! napsal(a):

born65 -
následovat bude boj o přežití, tedy návrat k pravicovým hodnotám. Každý za své.
10. 02. 2014 | 07:49

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Zase s Tebou souhlasím. Asi, že si to dovedu úplně přesně představit. Myslím si, že pokud nastane krize, ve které budou odepsány všechny ničím nepodložené peníze, bude jen dobře a konečně zas zůstane ta práce jako nejobjektivnější platidlo. Finanční teoretici už by si konečně měli vyžrat ty svoje nápady.
10. 02. 2014 | 08:02

T.Paine napsal(a):

Bylo, je a bude to primárně o penězích. Sleduj, kam proudí peníze (follow the money) a kdo z toho (ne)benefituje (cui bono). Dluhy, úroky, zisk, daně, výdaje státu a veřejného sektoru. Kdo, komu a kolik (ne)platí.

Většina občanů západní civilizace chudne a velice pravděpodobně bude chudnout dlouhá desetiletí. V komoditním vyjádření, absolutně i relativně, nikoliv nominálně (inflace množství peněz bez komoditního krytí).

Příčiny (nemonetární):
1| Nízká míra úspor (mnozí ani nemají z čeho) a absence incentiv spořit (místo progresivního zdanění spotřebních kategorií, zdanění práce a příjmů). Vysoké a rostoucí dluhy; státní, veřejné i soukromé.

2| Přerozkrádání (tzv. přerozdělování), bující úřady, bující náklady zaměstnanosti ve státním, veřejném sektoru, soukromé firmy přisáté na zákonné penězovody, absence principu decentralismu (subsidiarita).

3| Akceptace okrádání rodin státem během produktivního věku (peníze ve stáří přes zbytečného prostředníka, tzv. soc. „pojištění“). Akceptace dogmatu o zlatém důchodu - předplacené „pojištění“.

4| Akceptace okrádání během produktivního věku - penězovody do pojišťovacích-zdravotnických černých děr, tzv. zdravotní „pojištění“. Akceptace dogmatu o zdravotnickém průmyslu jako zaručené investici. Akceptace dogmatu o neomezené zdravotní péči zdarma, pro všechny.

5| Akceptace dogmatu o pomaturitním vzdělávacím průmyslu jako zaručené investici. Iluze (sen) o zlatých studentských letech zdarma jako vymoženost a nárok.
10. 02. 2014 | 08:19

Honza je ještě v cizině a už se nediví napsal(a):

Je to prosté, paninko. Bohatí chtějí být ještě bohatší a tak si berou víc, než je zdrávo. Nejde o to, že by měl existovat nějaký limit či co, jde o to, že si berou víc, než na kolik je nastaven systém, jehož regulace je jaksi pomalejší, než růst jejich chuti. Proto to drhne. Měli by si dát víc bacha, protože když to drhne moc, občas to rupne a pak jsou z toho revoluce, převraty, puče a tak...
10. 02. 2014 | 08:24

T.Paine napsal(a):

„K moderním hodnotám Phelps řadí osobní nezávislost a iniciativu, svobodné sebevyjádření, životní poslání a zkušenosti, jakými jsou například uspokojující zaměstnání, experimentování a nové prožitky.“

Uspokojující zaměstnání jde ruku v ruce s osobní nezávislostí? :) Ohlušující ticho. Autorka má pravdu s těmi (akademickými a jinými) kvazi-elitami. Žijí v akváriu (peněz daňových poplatníků). Thomas DiLorenzo používá výstižný termín: Court Historians (dvorní historici). Akademici slouží tomu, kdo je platí.

Nejsou zloba a extremismus symptomem něčeho? Čeho? Když člověk týrá zvíře, nechová se zvíře rozzuřeně a extremisticky? Je proto takové zvíře pro člověka kvůli svému „nenormálnímu“ chování ve své podstatě zlé a extremistické?

Není to náhodou přesně obráceně? Není zlý a extremistický právě ten člověk, který to zvíře týrá?

Pár myšlenek: Privatizování zisků, znárodňování ztrát (parafráze; nepůvodní slova prezidenta Andrew Jacksona o bankéřích 2. centrální banky Spojených států, kterou zrušil; vetoval zákon prodlužující expirovanou dvacetiletou licenci). Das Kapital k nám stále promlouvá a budí nás z kapitálového (a kapitalistického) ráje (pro vyvolené) a iluzí, dogmat (pro ostatní).
10. 02. 2014 | 08:27

born65 napsal(a):

Ládik!!! (7:49)
Teď nemůžu souhlasit. Jestliže má být základem pravicových hodnot pustý, individualistický "boj o přežití", tak to není nic pro mě, tedy nic, na co bych se (po tom současném marasmu levo-pravém) mohl těšit. To jsem spíš pro hodnoty konzervativní (sociálně-konzervativní). Princip "každý za své" je v jádru správný, ale musí být podložen zákonností, čestností, ochotou těch schopnějších podat pomocnou ruku těm tápajícím (asi ve smyslu toho x-krát otřepaného novozákonního podání o "naučení ryby chytat").
Nevěřím, že individuální boj všech proti všem přinese pokrok. Pozitivní, synergický efekt, prospěšný společnosti, může přinést jen vzájemné uznání, pochopení a součinnost.
Sorry. To už se líp vyjádřil SuP v příspěvku o 13 minut později.
10. 02. 2014 | 09:06

Roni napsal(a):

Ty zdejší gymplácké kecy :-((
Takže pokud Němec bere za stejnou práci jako já čtyřnásobek a má stejnou cenu potravin jako já, je vinou to, že je tady málo pekáren, prasečáků a a výroben jídla.
Takže Němec oproti mě má čtyřikrát levnější jído proto, že ja tam v rámci trhu větší konkurence :-)) A on čtyřikrát víc maká.

Jo jo už se smíchy kácím.

Vše je řízeno, a někdo nás tady pěkně bere u džky.
A bude to jen pár nenažranejch ksindlů.

Tím končím, vědátoři.
10. 02. 2014 | 09:10

Ládik!!! napsal(a):

born65 -
SuP se vždycky vyjadřuje lépe, protože to umí lépe. Mi se ve Vašem textu nelíbí třeba slovo "čestností", napsal bych "ctí". Nemůžete mě chytat za slovo, nemám čas na přívlastky. Teď sekám s prací, jedu do Jeseníků, je moc pěkně. Cestou posbírám svoje prachy a nechám vydělat pumpaře.
10. 02. 2014 | 09:14

aga napsal(a):

T.Paine

K Vaši zajímáavý úvahám podotýkám, že podle mého názoru nejde primárně o peníze, ale o ideologii (peníze jsou prostředkem moci a ta zase způsobem, jak prosadit svou ideologickou agendu). Člověk je tak prostě udělán, inklinuje ke sdružování se do tlup prosazujících specifické ideologie (náboženství jsou jen jedněmi z nich). Tyto skupiny dávají svým členům pocit, že jsou výjimeční, vyvolení a mají právo řídit svět. Tak tomu vždy bylo, je a bude, a to, že se dnes sekty většinou zaštiťují vědou namísto prvoplánovou vírou na tom nic nemění.
10. 02. 2014 | 09:28

Baba Jaga napsal(a):

To: autorka
Už jsem si tu nejméně jednou přála, abyste nám napsala o tom, kde Váš zaměstnavatel získává penízky na provoz a jak je to vlastně s těmi mnoha státními dluhy. Počítám, ža všechny zbytečné instituce časem padnou.

To: Ládik!!!
Ať si nezlomíte nohu, Vaši normální i nenormální zákazníci (elity) by o Vás jistě plakali.
10. 02. 2014 | 09:38

černej nebožtíku, máš to ale kliku napsal(a):

Paní Brixi, dá se váš text pokládat za poznání vyplynulé z vaší práce pro WB?
Zmatek v pojmech, zavádějící odhady a vytváření neopodstatněných obav zcela jinde, než by jich bylo třeba?
Spin.

Nebo si zkoušíte jen tak kvůli tréninku lhát sobě do kapsy?
Tradiční hodnoty jsou mít se za co najíst.
To současná úroveň pokroku zajišťuje méně a méně, od doby velkého klimatického podvodu, který sloužil (vyjma jiných věcí) k odblokování cen některých dlouhodobě stagnujících komodit, nezbytných k lidské výživě.
Výživa je staromódní stejně jako život.

Pan Phelps je dalším z proroků kasína.
A, stále zřetelněji, rapidní depopulace.
10. 02. 2014 | 09:47

berkowitz napsal(a):

Současný monetární systém sice není krytý žádnou reálnou hodnotou (zlatý standard byl už dávno zrušen), zato je velice silně krytý americkou armádou, na kterou jde až 50% světových výdajů na zbrojení. Jinak řečeno, konsorcium světových bankéřů půjčuje vládě USA peníze, aby za ně vyzbrojovala vojsko, kterým bude chránit jejich zájmy. Tedy udržení stávajícího podvodného měnového systému, který ožebračuje lidi i celé státy a přesouvá bohatství do stále jedněch rukou. Kdyby například některý stát napadlo obchodovat ropu v jiné měně, než v dolarech. Nebo kdyby náhodou někdo nechtěl kupovat americké dluhopisy atd. Občanům je pak třeba vysvětlit, že jsou to i jejich zájmy. Tady zase poslouží média vlastněná těmi samými lidmi jako měnový systém. Ostatní měny včetně lidmi opěvované české koruny v tom systému hrají roli podřadných, v podstatě servisních měn. Podstatné je totiž to, že zisky z úroků nakonec přes jejich domácí banky skončí opět v rukou centrálního bankovního kartelu. Dokud se s tímhle zabetonovaným systémem něco nestane, není z něj úniku. Protože emitovat peníze stisknutím klávesy enter a na druhé straně inkasovat kusy reálné ekonomiky, to je ten nejlepší kšeft, jaký kdy lidstvo ve svých dějinách vymyslelo.
10. 02. 2014 | 10:26

aga napsal(a):

berkowitz

" Dokud se s tímhle zabetonovaným systémem něco nestane, není z něj úniku"

Co by se s ním tak asi mohlo stát, má to posichrované na všechny strany. Jen snad že by to toho JHVH už přestalo bavit, a rozprášil by zas to jak Sodomu a Gomoru.
10. 02. 2014 | 10:44

berkowitz napsal(a):

Aga : nejsem ekonom. Na celém světě jsou přímo davy ekonomů, všelijakých poraděnků, kteří (zdá se mi) mají pravděpodobně jediný úkol - vysvětlovat nezbytnost jakýchkoliv ek. kroků politiků, které se i laikovi musí nutně jevit, jako zločinné a neprospěšné.
10. 02. 2014 | 10:51

aga napsal(a):

berkowitz

Však jo. To je ten nový diskurz, který si objednala i EU, a u nás tím zahradníkem pověřila kozla Sedláčka.
10. 02. 2014 | 10:56

jindra napsal(a):

Je to smutné, velmi smutné. 6e taková plácalka může někde na Světě někomu něco radit a ještě je za to placená institucí, kterou platíme my všichni.
Kolik z nás by angažovalo paní Brixí ve své firmě?
10. 02. 2014 | 11:01

jindra napsal(a):

Podívejte se na "Archiv blogových článků autora"! Vsadím se o cokoliv, že se autorka v dohledné době bude někde ucházet o doktorát a jako publikační činnost bude prezentovat shora uvedené slinty. Vsadím se dále, že ten doktorát dostane.
10. 02. 2014 | 11:09

stejskal napsal(a):

O co?

Já se vsadím, že pokud by autorka chtěla získat další titul (třeba profesuru, pokud ji ještě nemá), odkázala by na několik svých knih, z nichž nejznámější je Government at Risk, vydaná prestižním nakladatelstvím Oxford University Press.

Hezký den.

Libor Stejskal
10. 02. 2014 | 11:24

aga napsal(a):

Pro pana Procházku

http://www.blisty.cz/art/72121.html

"Ukrajinská krize je sama o sobě důležitá, ale zřejmě důležitější je, jaké vyvolala chování Německa, píší analytikové Stratforu George Friedman a Marc Lanthemann. Berlín se přímo postavil proti demokraticky zvolenému prezidentu Ukrajiny za to, že ten odmítl upevnit styky s Evropskou unií a za to, že špatně zachází s Ukrajinci, kteří proti jeho rozhodnutí protestují. Tím, že se Berlín přímo postavil proti Janukovyčovi, postavil se také přímo proti Rusku. Je to odrazem nové drzé německé zahraniční politiky. ..."

Další, komu připadá Německo zpupné.
10. 02. 2014 | 11:48

marxík napsal(a):

Demokraté a demokratky, ti vnímavější z vás nakonec zjistíte, že jediným klíčem ke změně současných neřešitelných antagonismů je státní vlastnictví prostředků zvaných výrobní. A to minimálně v rozsahu Říše čínské.
Je pravda, že ve sdělovadlech do vás intenzivně hustí opačné pravdy, ale to se časem poddá. Přičiní se o to budoucí hlavní zadavatel reklam, který už podle nového moderního schématu dlouho úspěšně pracuje.
10. 02. 2014 | 11:52

SuP napsal(a):

marxík -
"....ti vnímavější z vás nakonec zjistíte, že jediným klíčem ke změně současných neřešitelných antagonismů je státní vlastnictví prostředků zvaných výrobní. ...."

Tak mi zkuste nějak rozumně zdůvodnit, proč ten debil ty výrobní prostředky někomu rozprodal, když je všechny měl v pařátě?
10. 02. 2014 | 12:05

us míří přes rusko na čínu napsal(a):

ago
Ale vy přece víte, že tohle Němci hráli už při odtržení Slovinska, Chorvatska, Slovenska...
Nic jiného vlastně neumí, akorát tenkrát neměli ukecanou babiznu za kancléřku.
A myslím, že nejsou drzí, spíš zoufalí.

Právě jsem v rádiu u lékařky zaslechl, že nezaměstnanost u nás vyšplhala na rekordní hodnoty a na jedno volné místo je 150 uchazečů.
Jsem zvědav, jestli Babiš dá podnět ke stíhání Kalouska.
Singera možno stíhat jen nově pronajatým gripenem, má ochranku jako šéf jakuzy.
10. 02. 2014 | 12:07

aga napsal(a):

us míří..

Hm, zoufalí možná jsou, už od tý první velký války. Ale co jim to je platný, když si to nechaj líbit (tyto argumenty jsou primárně myšleny jako polemika s panem Procházkou). Oni jsou takový Thorovo kladivo, jenže s nimi už nějakou dobu nejspíš nemává Thor.
10. 02. 2014 | 12:15

17,3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Takové článečky mohou v posledku diskreditovat celou instituci, nejen osobu autora takovýchto textíků.
Jsou tak kontraproduktivní vícestranně.
10. 02. 2014 | 12:29

marxík napsal(a):

SuP
Kdyby alespoň část nerozprodal, těžko by tak rychle a snadno přišel k nejmodernějším technologiím. Dokonale nachytal imperialistu v nedbalkách, který měl představu, že se bude vše odehrávat podle stejného mustru jako ve východní Evropě.
Víc jak pod 60% státního majetku Číňan určitě nepůjde, chce-li si zachovat kontrolu nad svou zemí.
10. 02. 2014 | 12:58

šašek z Jihlavy napsal(a):

Teď jsem sledoval tiskovou konferenci premiéra a ministrině pro místní rozvoj a musím říct, že jsem byl s jejich odpověďmi na dotazy zástupců médií spokojen. Porovnám-li věcné, srozumitelné a musím říct i sympatické vystoupení paní ministryně Jourové s ideologickými bláboly Miroslavy Němcové nebo zjevnou nekompetencí osob typu exministryň Müllerové nebo Hanákové, naplňuje mne nadějí, že můj odhad byl správný.
Premiér Sobotka je rétoricky dobře vybaven a musí disponovat velkou psychickou odolností, když dokáže klidně a s úsměvěm reagovat na otázky na tělo, jaké mu položil např. moderátor ČT Keblůšek.
Největší nebezpečí pro vládu vidím ve snaze opozice vrazit klín mezi ANO, ČSSD a lidovce. Doufám, že lidovci z pudu sebezáchovy tyto tlaky ustojí.
10. 02. 2014 | 13:18

Dáša N. napsal(a):

Adam Procházka
Hezky jste naše prahory vystihl. Pokud se máme vrátit pár kroků zpět - to znamená něco jako zahnat dinosaury zpět do moře, jako myšlenka se mi to líbí, ale tu praxi si nějak nedovedu představit.
10. 02. 2014 | 13:57

Gru napsal(a):

Díky za blog pí Brixi a názory vlastní či zprostředkované, zvl. p. Procházky a p. Havelkou.
Možná, že jsem znám svým poněkud osamělým názorem, odmítajícím tzv. demokracii jakožto nepoctivou iluzi vedoucí k hromadění osobních i skupinových neštěstí a odvádění pozornosti od toho, co má ještě - alespoň chvíli - cenu.
Stejně osamocen asi budu s názorem o iluzornosti "moderního vývoje" - kvituji, že p. Procházka jeví jistou zdrženlivost, v jeho věkové kategorii vlastně úctyhodnou. Samozřejmě, že žádný vývoj člověk řídit nemůže. Fyzikální podmínky směřují jednoznačně k zániku Země, dávno předtím k vymizení života a ještě o řády předtím k vymizení člověka. Toto nelze uřídit. Pokud jde o lidskou existenci, jakékoliv snahy o "udržitelný rozvoj" jsou kontraproduktivní, a naštěstí nerealizovatelné. Oč by se lidstvo mělo snažit by naopak měl být "udržitelný nevývoj". Avšak ani to nelze. Zbývá si pouze vybrat, zda si hedonisticky na poslední chvíli užít, nebo si naopak zánik o nějakou chvilku odložit.
Obávám se však, že "spodní tah", který provází shlukování Procházkových deprivantů na hladině je tak silný, že všechno nasává svým směrem a tím pádem už ani ten poslední výběr možný není. Začíná to být už docela jedno. Výhodu mají jedinci s krátkým životním očekáváním.
10. 02. 2014 | 14:17

honolulu napsal(a):

Panove, ziji v tech "tvrdych" kapitalistickych podminkach od prichodu Rusu do Ceska a za ta leta jsem zazil ekonomicky vzestup - konjukturu - stejne jako doby krize, kdy i ti nejlepsi z nas dostali PING SLIP od personnel departmentu.

Vsiml jsem si, ze obdobi upadku vzdy nasledovalo po nejake vychvalovane akci ekonomu, majicich vliv na vladu, ktera akci predlozila pracujicim k sezrani.

Zacalo to po odchodu presidenta Reagana, kdy se prumysl stehoval do Mexika za lacinejsi pracovni silou.
Na zaklade techto zkusenosti si myslim, ze vse zavinila globalizace. Tisice lidi prislo v USA o zamestnani.

Pro rodiny ktere mely deti, ci dum na splatku a byly vazany na urcite misto to byl disaster. (Prisly o vsechno). Pro lidi jako jsem byl ja, (bez rodiny), to byla doba velkeho stehovani ze statu do statu. Tak se vsak neda zit. Narod by vymrel...

Navrhuji proto, aby byl prostudovan ekonomicky model pres. Reagana, nebo jihoafricke vlady za B.J. Vorstra...To bylo velmi mnoho prace pro vsechny. Je zajimave, ze za Clintona to take fungovalo. (I kdyz nemel v hlave nic jineho nez vzacne nevzhledne milenky.)

Ekonom, to je alchymista ze dvora Rudolfa II...A kdyby jste vedeli, jaky prusvih udelali na Floride v roce 2007, tak by jste zasli....Jeste dnes je zde zmatek.
10. 02. 2014 | 14:28

honolulu napsal(a):

Zde je ukazka co udelala globalizace s malymi lidmi v Pennsylvanii...
Rozhodl jsem se s kamaradem chytat ryby, (samozrejme na cerno, bez povoleni) v rece Allegheny v Penn.

Nasli jsme si misto, kde nas nebylo mozno videt, kousek po proudu od mostu. Bylo chladno, prselo a byl podzim.
Na moste zastavilo auto, nechalo otevrene dvere.
K zabradli se dopotacel chlap - obleceny a prevalil se pres zabradli do reky.

My jsme toho hlupaka spolecnym usilym vytahli z reky (velmi studene) a odvezli za doktorem do nejblisiho mista. Pozdej jsme se dozvedeli...

Jedina ocelarna v malem mestecku na ktere byly vsechny rodiny zavisle se zavrela a lide, kteri se tam narodili a meli tam domy nevedeli co dal.

Ta mistni nezamestnanost znicila mnoho manzelstvi. Rozmazlene zeny propustenym chlapum delaly prednasku na thema : "Nejsi k nicemu ! Jsi neschopne, nemozne nemehlo." atd.

Prodat dum se nedalo v celem kraji, tim padem odchod do vedlejsiho statu Ohia, byl nemozny a Frankovi, (tak se jmenoval sebevrah), ruplo v makuvce a on prelezl zabradli.)

Takovych pripadu bylo jeden cas mnoho. O Franka se postarali doktori...Ja byl z toho dobrodruzstvi nachlazen a rybu jsem nechytil ani jednu.... To zavinil vschno pres. Bush starsi a jeho globalizace.... To byl ON - president, kdo mi udelal z frnaku vodovod a ne pomateny Frank....
Neni hrdina ten, kdo pracuje v Bushy v Africe mezi Tze-Tze fly's a predatory, ale ten kdo privede deti na svet do takovych zmatku a neboji se zodpovednosti !....
Cesi nedejte se a ZADNY RESPEKT pred autoritami nikde nemejte ! Patri do ordinace dr. Honzaka, vsichni !
10. 02. 2014 | 15:22

franky napsal(a):

K blogu
Od r. 1806 do roku 1973 proběhlo minimálně11 významných krizí plus dvě světové války. Od roku 1973, od prvního ropného šoku probíhá v podstatě jedna velká průběžná krize až do dnešní doby. potíže západních ekonomik začaly tedy s koncem "sladkých šedesátých" let. Současné elity nám skutečně nenabízejí řešení naléhavých ekonomických problémů, jako je vysoká nezaměstnanost, a to z jednoho prostého důvodu - řešení totiž nemají. Tak jak se vyvíjí společnost vlivem vědeckotechnického rozvoje, tak se vyvíjí i lidské hodnoty a s nimi související lidské potřeby. Tradiční hodnoty jsou minulostí a dnešní hodnoty jsou stále méně uchopitelné, neboť se přestává hodnotit realita. Životní role člověka jako "výrobce" se změnila v životní roli jako "spotřebitele". Současný koordinační mechanismus společnosti je založený na hodnocení efektivnosti prostřednictvím peněz. Ve společnosti dnes nedominují technické profese a výrobní technologie jako v dobách dominující reálné ekonomiky, ale počítačoví experti, kteří prostřednictvím ekonomických modelů roztáčejí neprůhledné finanční transakce "tunelující" majetek obyčejných občanů. Každý člověk si vytváří svoji hierarchii hodnot, která se během života může měnit a to v návaznosti na to, které hodnoty ten který společenský systém preferuje. Minulý a současný společenský systém se ve svých hodnotách a v jejich preferencích odlišuje. Skončila éra formování hodnot prostřednictvím systému vzorů chování, které byly podporovány institucionálně. Dnes napomáhají formování "nových" hodnot média, celebrity a zábavní průmysl. Svět starých pevných lidských hodnot se rozpadl, vytratil se sociální a kulturní kontext z procesu uspokojování potřeb a tím i lidských hodnot. Dnešní morální profil opět vytváří média, která však fungují na principu byznysu s dominací zábavního průmyslu. Dnešní konzumní společnost motivuje "dav individualit" k utrácení peněz za zbytné zboží v marné naději na zvýšení štěstí lidí. Matematické modely ekonomických expertů a cíle finančních elit intenzivně přispívají k rozpouštění tradičních kulturních a společenských tradic a s nimi spojených hodnot. Matematické modely milují peníze a s nimi související peněžně vyjádřené hodnoty, proto i peníze se stávají důležitou lidskou hodnotou. "Selský" rozum, morální zásady či smysl pro fair play se však nedají převést do vědeckých, matematických či ekonomických postupů. V co vlastně lidé dnes věří, v jaké hodnoty, v jakou budoucnost? Co je člověku přirozené a jak se vyvíjíme s touto lidskou přirozeností? Je lidskou přirozeností toužit po růstu bohatství? A jestliže ano, jakému druhu bohatství dává dnes člověk přednost? Je duševní bohatství rozhodujícím předpokladem růstu i hmotného bohatství? Motivuje současný ekonomický model spíše růst hmotného bohatství před růstem duševního bohatství? Která země má lepší předpoklady pro růst bohatství? Země bohatá na přírodní zdroje s nevzdělaným obyvatelstvem, nebo země chudá na přírodní zdroje se vzdělaným obyvatelstvem? Kam vlastně dnešní společnost směřuje? Umíme identifikovat směr našeho postupu? Postupujeme správným, nebo špatným směrem? Je, nebo není rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými přirozené? Kdo dnes určuje žebříček lidských hodnot a jak se mění lidské hodnoty v návaznosti na vědecko-technický pokrok? Mění se hodnoty konzistentně tak, aby byla zajištěna rovnováha systému? Je současná společnost zdravá, nebo se stává nemocnou? Kdo je toto schopen objektivně posoudit? Nerozvíjí se geneticky zakódovaná nemoc jejíž příčinou je závislost na penězích a slastném životě? Neodtrhl se vývoj technického subsystému od sociálního subsystému společenského systému? Není současný společenský systém zakožen na soutěži ve které a poražení nají pouze právo na milost? A tak se teoretici předhánějí ve složitých studiích a selský rozum se zcela vytratil.
10. 02. 2014 | 16:08

Adam Procházka napsal(a):

Nazdarte velký Honolulu, jako vždy, díte velkou pravdu.

Dobrý den pane Ago,
jen jsem chtěl autora upozornit, aby si lehkovážně nebral za svědka zoologii, když ta mluví o něčem jiném.
Vám dík za další bod do seznamu zpupností:"drzé odmlouvání Rusům, popuzování jeho blahorodí Putina"
(Prezident i kancléřka navíc neomluveně chodí za Soči.)
10. 02. 2014 | 16:13

mb napsal(a):

cituji z reakce A. Procházky: Přesto deprivanti nadprůměrně často dosahují rozhodujících pozic a jsou schopni ostatním vnucovat svoje hodnoty.

komentuji: Václav Klaus
10. 02. 2014 | 16:21

honolulu napsal(a):

Dekuji za kvetiny pane Prochazka...Nevidel jste tam u Vas nahodou nekde Andreu Ber ?... Vzdy si ji poslechnu, kdyz jsem na computru. Geeee to je kocka, jako cukrkandl....
10. 02. 2014 | 16:48

honolulu napsal(a):

Oprava : Andrea BERG.
10. 02. 2014 | 16:50

einstein napsal(a):

Mám rád topinky.
10. 02. 2014 | 18:13

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Cituji:
„Tento trend je viditelný například ve vzestupu Tea Party a extrémních náboženských proudů v USA“.

S těmi vymaštěnci to není tak horké
http://www.gallup.com/poll/166217/tea-party-favorability-falls-lowest-yet.aspx
10. 02. 2014 | 18:54

Fialenka napsal(a):

"USA se podle počtu patentů na obyvatele řadí na 10. a Čína na 11. místo na světě".

Které země jsou na prvních místech? O těch by se mělo psát a z těch bychom si měli vzít příklad.
Zásadní také je, aby se upustilo od konkurování a snaze o konkurenceschopnost a abychom aspoň v rámci Západu začali více spolupracovat.
10. 02. 2014 | 19:41

les napsal(a):

Pani - vy pro stromy nevidite les !
Porad pretrasate nejake stare poucky.
Lide se na zemekouli mnozi jak kobylky ! Vite o tom ?
Za poslednich tricet let se pocet obyvatel zdvojnasobil !

To by potrebovalo opravdove kouzelniky aby se to dalo zvladnout bez krizi !
10. 02. 2014 | 19:42

mediátor napsal(a):

Žádné elity zde nejsou a nikdy nebyly. Je zde jen chamtivá a dravá smečka sociopatů.
Až se ucho utrhne, lůza a žebrota vše obrátí v oheň a popel a bude po školometském tlachání a žvanění. a..a...a..
10. 02. 2014 | 20:21

Kybic napsal(a):

2 Mediátor: moje řeč. "Elity" jen pokračují v hromadění dalších miliard za cenu ničení milionů lidských životů a pak si ještě hrají na filantropy, když pustí pár chlupů z těch stovek miliard co vlastní, aby pomohli několika jednotlivcům, které předtím přivedli do bídy.

Jediná cesta k překonání krize je rozbití molochů prostřednictvím zestátnění, následného rozbití na podniky okresního, maximálně krajského významu a navazující privatizace do rukou zaměstnanců. Nejspíš ale bude také nutná další krvavá revoluce (jako ta listopadová, co byla v říjnu). Nový Lenin už se nejspíš narodil.
10. 02. 2014 | 20:48

ščastný euroobčan napsal(a):

No tak jsem si celkem bez zájmu přečetl nudný blog, a k tomu se zájmem excelentní diskusi.
A tak se pořád vracím k tomu, kdo jsou ty "elity", a co vlastně chtějí. No a vychází mi z toho, že chtějí to, co se reálně děje, a to je situace, kdy se stále více majetku ocitá v rukou pár rodin, a původní evropská etnika a kultura jsou nahrazovány etniky a náboženstvím, které zabezpečuje stav, kdy naprostá nemajetnost a náboženská cenzura a autocenzura jedno jsou.
Takže se mají naši vnuci a hlavně vnučky na co těšit.
Pokud nějací naši vnukové, nebo vnučky budou.
Nebo, jak podotkl marxík, pokud se nezmění vlastnictví majetku, ono by to zase v té spirále bylo o otočku výš.
Akorát, že to nebude tak jednoduché, jako za Uljanova, už proto, že všechny armády kombinují ruční zbraně neutronovými granátomety. No a potom bude ta kolonizace vhodným obyvatelstvem o to rychlejší.
10. 02. 2014 | 21:37

aga napsal(a):

AP

"Vám dík za další bod do seznamu zpupností:"drzé odmlouvání Rusům, popuzování jeho blahorodí Putina"

No tak každopádně je to posun od dob, kdy se objímali s vožralým Jelcinem a za zády mu rozebírali Rusko, nemyslíte?
10. 02. 2014 | 22:02

SuP napsal(a):

euroobčane -
Pokud některá rodina z historie vlastní velký majetek, má zcela jistě spoustu toho majetku v bankách.
Když banky chtějí vydělávat na probuzené hamižnosti méně majetných, používají k tomu téměř výhradně vklady té bohaté historické rodiny. Takže kdo asi dostane nejvíc na úrocích?
A to ani nemuseli chtít.

Chcete taky vydělávat? Sežeňte si peníze a můžete začít.
10. 02. 2014 | 22:08

gaia napsal(a):

SuP

Takže kdo asi dostane nejvíc na úrocích?
No přeci ta banka. Kdo chce zbohatnout, tak si musí nějakou založit.
10. 02. 2014 | 22:20

kryptické texty napsal(a):

Co asi je obsahem Supova sdělení? Kontušovka?
10. 02. 2014 | 22:48

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago,
noha je celá, jel jsem na chatu za mojim tatu, má 3x endo.
11. 02. 2014 | 07:24

antipolitik napsal(a):

Selhání elit? Až moc kulantně řečeno. To selhání elit je jen jejich absolutní příklon a ochota (naše elita v tom doslova exceluje) ke zlým a negativním skutkům pro vlastní prospěch. V tomhle špinavýcm vlaku "zapadních elit" se vezeme jen k dalším negativním a záporným skutečnostem a neradostným událostem. Jednoduše řečeno všem tkz. "demokratickým elitám" chybí vlastnosti, které se dají shrnout pod označení-"nedostatek obecné lidské slušnosti". Tohle nám vládne, tahle navoňená morální bída-žádná elita.
11. 02. 2014 | 07:48

Renata Vostrovská napsal(a):

Život podle Phelpse.
11. 02. 2014 | 07:59

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 7:24
To jste hodný synek.Včera na Vás možná i sluníčko svítilo - v našem krajském městečku docela dost.
Co myslíte, napíše nám někdy paní Brixi trošku o tom, jak to ve světových bankách reálně chodí?
11. 02. 2014 | 08:11

patriot napsal(a):

Pokud jde o výsledky v oblasti vzdělávání (mezinárodní hodnocení PISA, 15letí studenti, čtení, matematika, přírodní vědy):

http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/dec/03/pisa-results-country-best-reading-maths-science

Čína suverénně v čele – dalších 6 příček patří východoasijským zemím. USA na 36. místě…
11. 02. 2014 | 08:13

Bečvář napsal(a):

Autorka:

Plytkosti.¨
Povrchnost.
Absolutní neoriginalita.
Rádoby analytický a v její mysli i v rámci insitucionálních mantinelů "smělý" pohled na věci.

Zaměstnavatelé, tedy i ty monstrózní instituce jakou je Světová banka, nástroj poválečného, amerického diktátu světu, vědí, že ženy jsou všeličky, které jsou poslušnými zaměstnanci, mnohem konformější než muži.

Výkony paní Brixi, spolu s její iluzí, že ona je součástí nebo aktérem nějaké užitečné změny, to jen potvrzují.
11. 02. 2014 | 08:52

K.V napsal(a):

Pár údajů ze zpráv
- nezaměstnanost je nejvyší v celé historii republiky. Proč, když potřebné práce je na každém kroku více než dost. Nejsou školky, neseženete místo v domově pro seniory, ruší se nemocnice a pohotovosti, nezvládáme dopravu do menších obcí, silnice rozbité, úroveň bydlení hrozná, často vyrabovaná gheta
.
Podporu na bydlení bere přes čtvrtmilionu domácností.
Proč???!!!
Každý by měl pracovat a podle svého příjmu si pořídit bydlení
Dnes se chodí do důchodu v 62,5 letech, každý tedy BY MĚL MÍT odpracováno cca 40 let, kdy platil daně a sociální. Za to si zaslouží důchod který mu zabezpečí důstojné bydlení a dožití.
Invalidů ak nemocných že by nemohli ani někde zametat dvůr je nepatrné %, a mělo by o ně být postaráno jinak, mimo jiné mají své rodiny.
Proč tedy já musím kromě svého bydlení platit bydlení dalšímu čtvrtmilionu parazitů ZA MOJE PENÍZE???!!!
11. 02. 2014 | 09:24

Ivo Patta napsal(a):

Vysoká nezaměstnanost mladých je u nás ze dvou třetin (!) vyvolána řetězením omylů a špatných politických rozhodnutí v cause zvané důchodová reforma.

Vyjdu-li z předpokladu, že doba pracovní aktivity v populaci je v průměru 35 let a zohledním aktuální oddálení věku odchodu do důchodu oproti stavu před rokem 1996, tak průměrná doba setrvání lidí na pracovním trhu se prodloužila o tři a půl roku. Těch tři a půl roku představuje 10 % pracovního trhu. V r. 2012 bylo na pracovním trhu 4 miliony 900 tisíc lidí. Prodloužení věku odchodu do důchodu v současnosti znamená snížení možnosti zaměstnání pro nastupující generaci. Vyjádřeno v číslech, díky prodloužení věku do důchodu, ubyla možnost mezigenerační obměny na našem pracovním trhu o 10 %. tj. o 490 tisíc pracovních míst!

To ale není číslo konečné, protože každým rokem věk odchodu do důchodu prodlužujeme a tím mezigenerační obměnu blokujeme ve stále větším rozsahu! U mužů se prodlužuje věk odchodu do důchodu o 2 měsíce ročně, u žen o 4 měsíce ročně, tj. v průměru o 3 měsíce ročně, jinak řečeno o čtvrt roku za každý uplynulý kalendářní rok. To představuje blokaci dalších 0,7 % míst na pracovním trhu ročně, což vyvolává automaticky úbytek 34 300 pracovních příležitostí ročně pro nastupující mladou generaci! Jen v příštích 4 letech, promítnuto do doby mezi volbami do poslanecké sněmovny parlamentu, bude prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu blokováno dalších 137 200 pracovních míst.
11. 02. 2014 | 10:18

aga napsal(a):

Ivo Patta

Ano, až na to, že se nejedná o omyly, ale o cílenou likvidaci národa a státu jako takového. Až tak blbí nejsou ani ti politici, co takto špatně rozhodují - jsou prostě jen navedení. A nejedná se pouze o české specifikum - podobný mustr se opakuje v celé EU. Zdecimované obyvatelstvo se lépe manipuluje směrem ke globálnímu novému řádu.
11. 02. 2014 | 10:36

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Ivo Patta.
K čemu ty nesmysly?
Berete to za špatný konec. Podívejte se na podíl aktivních lidí v populaci ve skandinávských zemích a u nás. Společnost musí především vytvořit systém, kde lidi najdou práci. Nespoléhejme jen na trh, ten to sám nevyřeší, jsou země, kde to umí, a někde ne.
Problém ČR je rovněž ten, že mladí lidé odkládají vstup do práce asi o dva roky oproti průměrů Skandinávie. Produkujeme téměř sto procent středoškoláků a více než polovina jde na VŠ.
To je nesmyslné.
11. 02. 2014 | 10:40

K.V napsal(a):

PATTO PŘESNĚ. Po cinkání klíči tu nastal boj každý proti každému, a nikdo nemá sílu se na stát podívat ako celek a rozhodovat.Každý hájí své zájmy. Někdo má na starosti důchody, a spočítal si že když budou chodit lidi později do důchodu, a natáhnou to až k těm 75 rokům, ušetří se. Ale nikdo už nedomýšlí co to udělá v ostatních segmentech společnosti. Takže to dojede do stavu kdy v 75 letech někdo bude dělat horníka, pokrývače na střeše, běhat po lešení, dělat řidiče ( když už dnes musíte po 60 letech věku běhat po doktorech o povolení řídit, ale mladí ve věkui 30 let budou sedět doma na podpoře, protože není práce. Přestože je potřebné a užitečné práce na každém kroku více než dost.
Ale zase ta logika- zastavíme stavby silnic, aby se ušetřilo, na podpory v nezaměstnanosti pro ty co by ty silnice mohli stavět
11. 02. 2014 | 10:43

Kybic napsal(a):

Problém je v přerozdělování. Peněz je v systému dost, jenže většinu peněz si nechávají ti, kteří udělali menšinu nebo minimum práce. Pro ty, kteří práci udělali, zbyde málo. Prostě není na platy a palty dalších zaměstnanců (nyní nezaměstnaných). Hlavně, že manažeři a jim podobní mají každý 10 drahých aut, která ve skutečnosti vůbec nepotřebují.
11. 02. 2014 | 14:35

Matematik napsal(a):

pro Petr Havelka
naprosty souhlas s analyzou, jeste bych doplnil, ze Bohemia je opet na spici pelotonu. Tak pod praporem "trhu" znikl treba system zdravotni dane a hospodarska soutez danovych uradu potemkinovsky pojmenovanych zdravotni pojistovny...

Penize od neostre hranice prestavaji mit vyznam smeny a ziskavaji vyznam MOCI.
Ta moc pak urcuje pravidla mostarny a generuje dalpenize=moc.
Dalsim zasadnim jevem pak je dosazeni konecnosti planetarniho systemu.
Letadlo pristava.
Vitejte v horsich casech.
11. 02. 2014 | 15:14

SuP napsal(a):

Kdyby státní správa vyplácela mzdy o 1/3 nižší, jak odpovídá odvedené práci, mohla by státní správa zaměstnat ze stejných nákladů o 1/3 zaměstnanců víc.
11. 02. 2014 | 15:31

Yosif K napsal(a):

pavel v napsal(a):
Jsou tady ještě jiné obrovské země jako Rusko, Indie a Brazílie, které na omezování světového obchodu nemají zájem a Západ nemá žádný nástroj, jak by je k tomu donutil.
10. 02. 2014 | 00:29
Západ jako takový nšmá zájem držet čínu atd v chudobě a svrabu.
Tento zájem mají převážně odboráři z těch odvětví které díky čínské konkurenci šly na západě dolů.

Na druhou stranu - pokud někdo chce drahé ponožky a drahé boty a drahé svetříky atd atd vyrobené v západní evropě - většinou se jěště neco najde.

Lidí kteří chtějí boty za 8.000 Kč místo za 1.200 Kč však není až tak masově mnoho.
11. 02. 2014 | 18:35

Yosif K napsal(a):

K.V napsal(a):
Ale zase ta logika- zastavíme stavby silnic, aby se ušetřilo, na podpory v nezaměstnanosti pro ty co by ty silnice mohli stavět
11. 02. 2014 | 10:43
KONEC CITATU.

Vidíte - a navíc "socálista" Cienciala chce ještě stavět hladové zdi a Zemanův kanál za 400 miliard Kč. Jak říkají socálisté - ZDROJE TU JSOU A STÁTNÉ DLUY SE SPLÁCET NEMUSÍ.

No nic - ted už je vše v peří - socani jsou ve vládě - může se stavět třeba 1000 km dálnic ročně, proč ne když zdroje tu jsou?
11. 02. 2014 | 18:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Brixi se pěkně rozepsala o panu Phelpsovi.
Na konec blogu pověsila několik zbytečných otázek.
Žádný z diskutujících na ně poctivě neodpoví.Musel by se postavit proti většině lidí v tomto státě.
Ten kdo zastává hodnoty o kterých se dnes diskutuje jako o přítěži moderního člověka,je předem odepsán jako nepohodlná veteš.Je přitom zarážející jak snadno opouštějí lidé svoje starodávné zásady,které provázely životy našich předků.
Liberalisace zákonů,změkčování postihů je zdůvodňováno nedostatkem věznic a káznic.Represe proti tradičním grázlům se tudíž setkávají s výsměchem a arogancí .

Zásadním problémem je ,že se žije den ze dne.
týden k týdnu. Od měsíce k měsíci.
A tak rok uplyne jako voda a co chcete dělat za zázraky?
Tak dospívají nejen mladí lidé k poznání,že žít na dluh se vyplácí.Nedůvěra k institucím má za následek právě ony zmiňované aspekty jako jsou abstence cti,morálky,spravedlnosti a pod.Nedůvěra je oprávněná a není třeba se o příčinách rozepisovat.Nikdo to už nechce slyšet.
Proč také naslouchat poudačkám o právu,sociální spravedlnosti,když všude je vidět pravý opak.
Grázlové a Ksi..l všeho druhu si v tomto státě dělají úplně co chtějí.Rozkrádání společenských zisků je pořád na vysoké úrovni,poněvadž jsou napojeny různé dotační programy,kterých využíva a zneužívá obrovská spousta hyen.
Tato republika vykročila špatným směrem .
Je to nevratná záležitost.
Patřím k oněm nedůvěřujícím a odpůrcům současných pořádků.
Když si uvědomím,že stejně jsem hovořil za režimu bolševika,tak mám smutno v duši.

To je odpověď na vaše poslední otázky paní Brixi.nejlépe vám to vysvětlil nick Otto (viz).Tradiční hodnoty ověřené časem a zkušenostmi dnes ustupují požadavkům zlodějů,příživníků a parasitů,kteří také díky těmto "moderním trendům" získávají neustále větší moc nad celou společností lidí.
Za pár let tu už nebude platit heslo :
ČLOVĚK TO ZNÍ HRDĚ!
...fujtajbl. Ivan

Otto napsal(a):
Uváděné moderní hodnoty jsou OK, jenže bez těch tradičních se k nim dopracovat nelze. Naopak, mohou se rozvíjet jen na základech dokonalého a samozřejmého zvládnutí těch tradičních. To ovšem ještě žádný stát ani režim nedokázal......... atd.
09. 02. 2014 | 23:51
19. 02. 2014 | 20:29

http://der-aktienbrief.de/hollister-deut napsal(a):

<br>So far, the items that the working Bea has sold include an &pound;825 Matthew Williamson summer frock, a &pound;310 Burberry jacket and a pair of &pound;175 James Jeans trousers.<br>
25. 02. 2014 | 19:00

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy