O dovozu levného zboží, imigraci a odpovědnosti politiků

03. 04. 2008 | 13:18
Přečteno 17433 krát
Komu prospívá globalizace? A jak nejlépe mohou reagovat politici?

Jako spotřebitelé si uvědomujeme, že při každodenních nákupech obyčejných i značkových výrobků ušetříme díky výrobě v rozvojových zemích a konkurenčnímu tlaku firem z rozvojových zemí. Někteří z nás si připustí, že domací firmy, ať už v Evropě nebo Americe, jsou dnes výdělečnějšími a produktivnější, než by jinak byly díky tomu, že alespoň zčásti přestěhovaly svou výrobu do rozvojových zemí a díky rostoucí konkurenci na mezinárodních trzích. Jako akcionáři z toho máme zisk. Mnozí z nás, ať už žijeme v Evropě nebo USA, si mohou dovolit více služeb všeho druhu, včetně dovolených v hotelech, stolování v restauracích nebo výpomoci v domácnosti, díky levné pracovní síle dočasných imigrantů.

Přesto se cítíme globalizací ohroženi. Obáváme se, že výroba v rozvojových zemích i imigrace nás připravují o pracovní příležitosti. Cítíme, že bychom měli chránit pracovní místa ve ztrátových odvětvích. Jsme přesvědčeni, že každé zvýšení dovozního tarifu nebo uvedení nového antidumpingové opatření je vítězstvím pro naše hospodářství. A nechceme si ani přestavit, že imigrace by mohla zdravě posílit náš pracovní trh a důchodové hospodaření v době, kdy domácí populace, tedy pracovní síla a počet poplatníků, stagnuje nebo dokonce klesá.

Politici a média se zaujetím sdílejí tyto obavy. Televizní pořady často ukazují, že mnohé pracovní příležitosti jsou exportovány nebo zabrány ve prospěch levné pracovní síly odjinud. Volba příštího prezidenta USA závisí na tom, který z kandidátů je ochoten postavit neprostupnou zeď na hranici s Mexikem a deportovat miliony tzv. ilegálních přistěhovalců.

Ekonomické analýzy však opakovaně potvrzují, že společnosti v rozvinutých i rozvojových zemích prosperují lépe díky globalizaci. Podle analýz je pracovních příležitostí, kterých v rozvinutých zemích díky globalizaci přibylo, v průměru mnohem více než těch, kterých ubylo. Ty, které přibyly jsou také v průměru mnohem lukrativnější než ty, které zmizely. Vědecké důkazy o prospěchu globalizace už byly předloženy v mnoha podobách a nových knih a studíí přibývá každým dnem.

Proč je náš náhled v průměru negativní, když je skutečnost v průměru pozitivní? Potíž je hlavně v tom, že ta menšina obyvatel a firem, která díky globalizaci neuspěje, poskytuje mnohem barvitější příběh než my ostatní, kterým globalizace tak nějak všedně prospívá.

A tady je můj návrh pro občany rozvinutých zemí. Neměli bychom na našich médiích a politicích žádat odpovědnější přístup? Co tak si ujasnit, co pro nás, naše hospodářství a společnost dovoz levného zboží a imigrace opravdu znamená. Co tak přizpůsobit veřejnou politiku ve směru, který bude ku prospěchu celému národnímu hospodářství a společnosti (a to je směrem jiným než k rostoucí ochraně trhu a odmítání přistěhovalců). A co takhle nabídnout z té rostoucí prosperity podíl těm, kteří neuspěli, otevřeně (novými programy, které pomohou k rekvalifikaci, inovaci a zlepšení produktivity) a ne skrytě a pokrytecky v podobě ochranářských omezení na trhu zboží, služeb a práce, za které všichni platíme mnohem více než si myslíme.


Dodatek 13.4.2008:

Předložený pohled na otázky mezinárodního obchodu, kapitálu a imigrace je z úhlu vývoje celé společnosti. Pokud má celá společnost z globalizace zisk, je vhodné a pro všechny prospěšné se o ten zisk podělit s těmi, kteří na globalizaci prodělávají. Hlavní otázkou by mělo být, jakým způsobem tohoto "přerozdělení" dosáhnout co nejefektivěji, a jak vytvořit co nejlepší podmínky pro posílení vlastní konkurenceschopnosti. Je pravda, že někteří by upřednostnili skromný život bez dovozu a bez přistěhovalců a že tato preference se vymyká většině ekonomických studií. V současném světě je však úplná izolace prakticky nemožná, a racionální politika v sociální i hospodářské oblasti je mnohem prospěšnější než xenofobní ochrana trhu.

Pro další čtení doporučuji studii autorů Kym Anderson a Alan Winters: The Challenge of Reducing International Trade and Migration Barriers, publikovanou v rámci Copenhagen Consensus 2008 Project, k dispozici na www.copenhagenconsensus.com. Tato studie vyčísluje ztráty, které plynou z existujících omezení mezinárodního obchodu a imigrace, a hodnotí zisk, kterého by národy mohly dosáhnout při snížení obchodních a imigračních překážek.

Nejproslulejším obráncem racionální politiky v rámci globalizace je uznávaný ekonom Jagdish N. Bhagwati. Jeho dílo In Defense of Globalization si zaslouží pozornost nejen ekonomů ale take médií, politiků a všech kterým záleží na optimálním vývoji vlastního národa.

Děkuji za komentáře a úvahy.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

badatel napsal(a):

Vážená autorko,
Češi si zatím na multikulturní společnost a plné se otevření pomalu zvykají a po špatných zkušenostech s radami ze Světové banky (které byly na téma pohádky o lišce a vráně,chválené za krásné zpívání, až ta vrána ten sýr upustila a liška ho sežrala) bude zvykání velmi pomalé.
Díky těm globálním radám náš dluh téměř z nuly se rozrostl na tisíc miliard a většina rodinného stříbra patří již těm globálním firmám.
Je tady ještě jeden důvod proč to bude velmi, ale velmi pomalé, a to je sociální cítění Čechů.
Většina z nich si dovede z vlastní zkušenosti představit co je to být levnou pracovní silou a věřte, že vyssávání ještě chudších je jim zatím ve většině proti srsti, i když je nutno přiznat, že to příjemné parazitování již mnohým zachutnalo.
03. 04. 2008 | 14:18

Honza H. napsal(a):

> A nechceme si ani přestavit, že imigrace by mohla zdravě posílit náš pracovní trh a důchodové hospodaření

Představuji si to, představuji si to společně s problémy, které z imigrace vyplývají. Nejsme USA, kde se se provedla genocida původního obyvatelstva a není proto založený na nějaké jednotné etnické a kulturní příslušnosti.

A to vážně budu mít nižší životní úroveň, než mít na krku občanskou válku/být cizincem ve vlastní zemi.
03. 04. 2008 | 16:48

vlk napsal(a):

Paní Brixi,vaše závěry jsou mimořádně odvážné!
Nevadí vám, že máte k disposici velmi krátké datové řady, abyste mohla dělat závěry?

Vývoz pracovních míst má zatím ty důsledky o kterých píšete. Zatím.

Zapomínáte na zásadní změnu oproti stěhování výrob do low cost zemí v minulosti.

Když napříkald Texas Instruments kdysi stěhoval linky na výrobu integráčů třeba do Malajsie, stěhoval tam právě a jen ty linky.

dnes je situace taková, že Cˇíňané původně montovali počítače , také, pro IBM. Dnes ovšem Lenovo koupilo celou PC divizi IBM. A když Američané přijeli o smlouvě jednat, měli pocit technické nadřazenosti a bylizvědavi, jak Lenovo bude jejich produkty rozvíjet...Tak jim Číňané ukázali svoje vývojové středisko.. A bylo po nadřazenosti.

Jistě, globalizace funguje tak, že výroba a vůbec všechno se stěhuje tam , kde se dá vyrábět nejlaciiněji. Při zachování kvality.
Jenže Číňané nejsou Malajci vzačátcích870 let. A indové také ne. Oninejen vyrábějí. Oni kopírují, oni nechtějí být jen subdodavateli. Tkačí na joint venture. Kdo neosuhlasí, nemá šanci.
Takže i Číně a Indii zůstává know how, v Číně a Indii zůstává i stále větší část zisků. ˇXCína stále více skupuje významné celosvětové značky. Napříkald zábavní elektronická diviize Thompsona už také neexistuje. Byla koupena Číňany.

Stále dramaticky stoupá podíl kvalifikované práce a výrob v levných zemích. Ta akumuluje kapitál. Což povede k tomu, že "staré země" začnou v blízké budoucnosti přicházet i o tzv. znalostní ekonomiku. Dnes je každý 4. systémový inženýr na světě Ind. Zítra bude pllatit , že třeba každý druhý kybernet nebo biotochnolog je Číňan.A ta místa, která , podle vás Evropa a ostatní staré země nyní získaly, mohou být ještě rychleji ztraceny. Protože onen čínský biotechnolog bude jednak 3x lacinější než jeho německý kolega.
A navícv číně,Indii a dalších zemích bude i dostatek kapitálu. Zatáímco v Evropě jej bude ubývat.
Když k tomu připočeteme možnost rychlého rozhodování v direktivním čínském systému / oni totiž postavili nový letecký terminál v Pekinu dříve, než v Londýně stihli daleko menší terminál vůbec vyprojektovat!/, pak žádný zásadní důvod k oslavným tirádám, jaké zde předvádíte, nemáme.

A to nemluvím o tom, že v žádném státě nemůže fungovat jen znalostní ekonomika! Vždycky budete mít vysoké procento lidí, kteří budou muset dělat manuálně nebo jednodušší administrativní aobslužné práce. protože zkrátka výše nedosáhnou. Co chcete dělat s nimi? To jsou ti skuteční prohrávající globalizace a přesunu do laciných zemí.

A jaké dopady skutečně sebou globalizace nese, to neuvídíte teď. Snad za dvacet let. V roce 1880 se Spojené státy také nejevily nutně jako světová velmoc prvního řádu...
03. 04. 2008 | 20:04

Victora napsal(a):

Přestěhování výroby z vyspělejších zemí do rozvojových s levnější pracovní silou má svůj protějšek v dovozu levné pracovní síly do země. Ukázkou krajní bezohlednosti nadnárodních korporací k obyvatelstvu země, ve které působí, je nedávné prohlášení některých vrcholových manažerů nadnárodních stavebních společností v Česku, že budou usilovat o získání stavebních dělníků z Vietnamu a dokonce, což je vrchol arogance, i z Pákistánu. Vedení těchto korporací nemíní dát Ukrajincům, Polákům, Bělorusům a jiným osvědčeným cizím stavebním dělníkům dobré platy a vytvořit jim slušné pracovní a sociální podmínky, aby se jim vyplatilo u nás dál pracovat. Nevyvine nějakou účinnou aktivitu, kterou by přilákalo na stavby české nezaměstnané osoby nebo pracovníky z jiných oborů, ve kterých jsou z různých důvodů nespokojeni. Nepokusí se získat nové pracovníky sice z ciziny, ale naší - evropské, kteří by u nás mohli pracovat bez omezení na základě ustanovení Evropské unie. Ne! Oni k nám do Česka přivedou další tisíce Vietnamců, takže posílí jejich snahu o vytvoření významné vietnamské menšiny v Česku. A nejen to, přivedou k nám i tisíce Pákistánců, čímž doslova založí další cizorodou enklávu v obyvatelstvu Česka. Vedení těchto korporací věří, že tito pracovníci je budou stát mnohem méně peněz, neboť budou pracovat za podmínek nepřijatelných pro zkušené stavební dělníky z Česka a blízké ciziny. Takže v nenasytné honbě za maximalizací zisků a tím i svých platů zatíží tito mocní manažeři české obyvatelstvo, které z jejich zisků nebude skoro nic mít, na řadu dalších generací problémy s velkými uzavřenými komunitami nejen z čínského, ale teď nově i z muslimského civilizačního okruhu.
04. 04. 2008 | 10:40

vlk napsal(a):

Victora

a čemu se divíš, když z velkých stavebních firem je snad v českých rukou už jen PSJ:
Ostatní jsou překoupeny zahraničními koncerny. A těm je zcela jedno, jestli Pakistánec v Česku je cizorodý prvek nebo ne.
04. 04. 2008 | 15:33

slayer napsal(a):

"Proč je náš náhled v průměru negativní, když je skutečnost v průměru pozitivní?"

Protoze vetsina lidi jsou tupci. Divaji se na ekonomiku v duchu merkantelismu, tzn. veri, ze mezinarodni obchod je druh valky, ze k tomu aby jeden vydelalal je nutne, aby druhy prodelal. Nedokazou pochopit ze mezinarodni obchod je vzdy vyhodny pro obe dve strany (jinak by to preci nedelali). Take nechapou ze penezni toky musi zustat v podstate vyrovnane. Kdyby byla pravda to, co tu jeden "myslitel" pise, ze se za chvili naprosto vse bude vyrabet v Cine a Indii, tak v tom pripade my jim za jejich vyrobky nebudeme mit co nabidnout a oni je k nam prestanou dovazet. Nebo si dotycny genius mysli ze jsou tak hloupi aby si od nas brali papir v podobe penez, za ktere jim nebudeme mit co nabidnout? No, pokud ano tak jen dobre pro nas. Hlouposti zdar!
04. 04. 2008 | 23:32

Pepa Řepa napsal(a):

Děkuji autorce,

která "posledních 15 let studuje a pomáhá deformovat veřejné finance, sociální politiku a státní správu v zemích Evropy, Asie a Jižní Ameriky tak",aby se zvyšoval zisk nadnárodních společností, za cenu devastace společenských vazeb v Evropě.
05. 04. 2008 | 20:28

slayer napsal(a):

Pepo, ty nadnarodne spolecnoste to je ale svina vid? Nakopat ich do riti hajzlou jednech chtivych.
05. 04. 2008 | 21:48

Pepa Řepa napsal(a):

Ne Slayere, nadnárodní společnosti jsou naše spása.

Umožní nám koupit si osm trik Nike ročně za velice výhodnou cenu 600 Kč (i když bychom potřebovali jen jedno a to by mohlo být za 200kč). A to vše za za přijatelných "side affects".

Rozkladu společnosti, devastace životního prostředí, omezení osobních svobod v důsledku politické korektnosti, rozpadu států vzniklých na přirozených principech, multi-kulti apartheidu atd. atd.

Docela přijatelná cena za to, že si vy nebo autorka budete moc dovolit koupit patery golfové hole za rok a budete navrženi na titul manager roku. Co říkáte?

Na vysvětlenou dodávám, že komunista nejsem,špatně se mi nevede a proti golfu nic nemám.

Nechtěl byste spíš zareagovat na věty - jak píšete - "myslitele"?

Vždycky budete mít vysoké procento lidí, kteří budou muset dělat manuálně nebo jednodušší administrativní aobslužné práce. protože zkrátka výše nedosáhnou. Co chcete dělat s nimi? To jsou ti skuteční prohrávající globalizace a přesunu do laciných zemí
08. 04. 2008 | 07:11

Brixi napsal(a):

Autorka netouží ani hrát golf ani nakupovat ve velkém. Pro autorku je otázka mezinárodního obchodu, kapitálu a imigrace hlavně otázkou vývoje společnosti. Pokud naše společnost má z globalizace zisk, je vhodné a pro všechny prospěšné se o ten zisk podělit s těmi, kteří na globalizaci prodělávají. Hlavní otázkou by mělo být, jakým způsobem tohoto "přerozdělení" dosáhnout co nejefektivěji.
Je pravda, že někteří by upřednostnili skromný život bez dovozu a bez přistěhovalců a že tato preference se vymyká většině vědeckých studií. V současném světě je však úplná izolace prakticky nemožná, a racionální politika je mnohem prospěšnější než xenofobní ochrana trhu.
09. 04. 2008 | 21:47

Ludva napsal(a):

Ekonomika=matematika,jasné ale co dál? Cizí etnikum prcovní? jak velike ? Co bude až nebude potřeba,budou se vracet jak? Cojejich děti zde narozené? náboženská tolerance?
CO jejich zoůso života (adaptace ochota)viz.
Holandsko,Francie,Anglie? Jak dál?
10. 04. 2008 | 13:34

r.m. napsal(a):

No já myslím, že EU může jedním šmahem zastavit přísun čínského zboží jedním razítkem. Tím by Čína přišla o zdroj konjunktury raz dva. U dolaru už takovej pákovej efekt domácí laciný měny a nízkých mezd bez sociálního zabezpečení nemaj.
10. 04. 2008 | 22:11

martin napsal(a):

Děkuji paní Brixi za zajímavý příspěvěk a rád bych ji požádal, jestli by mohla uvést nějaké odkazy na ony výzkumy, byť jen autory a sborník. Díky moc.
11. 04. 2008 | 00:22

slayer napsal(a):

Pepo Repo,

nadnarodni spolecnosti jsou jen velke firmy. Stejne tak jako male firmy se snazi vydelavat penize, to je cele. Jejich akcionari a tudiz majitele jsou i takovi mali pepove repove jako ty. Tudiz neni na nich nic demonickeho, nevyrabi v laboratorich smrtelne nemoci a temi pak neiinfikuji lidi, aby jim pak mohli prodavat leky. Proste jen vyrabi a prodavaji zbozi a sluzby, kupuj nebo ne. Kritizovat nadnarodni spolecnosti a USA je dneska IN, zvlaste pro ty co maji radi teorie o spiknuti. Je to uz ale hodne ohrana pisnicka, ukazujici na malou fantazii toho kdo ji zpiva.

Dale pisete:

"Nechtěl byste spíš zareagovat na věty - jak píšete - "myslitele"?

Vždycky budete mít vysoké procento lidí, kteří budou muset dělat manuálně nebo jednodušší administrativní aobslužné práce. protože zkrátka výše nedosáhnou. Co chcete dělat s nimi? To jsou ti skuteční prohrávající globalizace a přesunu do laciných zemí"

Mile rad vam odpovim. Staci se jen podivat kolem sebe a uvidite kam se presouva pracovni sila z vyroby. Je to do sektoru sluzeb, kde dnes pracuje vetsina lidi ve vyspelych zemich. Pred 100 lety byla vetsina pracovni sily zamestnana v zemedelstvi. Dnes je to napriklad v USA kolem 4% ,pritom USA jsou nejvetsim producentem potravin na svete. Pak se lidi bali, ze je stroje vyhodi z prace. Nestalo se. No a dnes se boji ze je vyhodi z prace Cinan. Myslite ze se vyvoj sveta zastavil?
Vite, ono tim ze vyrabite zbozi v Cine snizuje jeho cenu, tim se zvysuje vase koupeschopnost, a muzete si dovolit jit treba casteji ke kadernikovi nebo jet na dovolenou, nebo zajit do zabavniho parku, projet se na vyletni lodi, zajit do kina, do restaurace, atd. atd., atd... no a tam vznikaji ta nova pracovni mista. Navic tim jak zeme tretiho sveta bohatnou, zvysuje se zaroven jejich poptavka, ktera zase zajistuje odbyt pro vase zbozi, nebo zvysuje cenu jejich zbozi, a vyroba se zase muze presouvat k nam. Ekonomika si udrzuje urcitou rovnovahu, vy proste (a to uz jsem zminil v mem predchozim prispevku)nemuzete dovazet vic nez vyvazite. Uvedomte si, ze penize jsou jen prostredek smeny, nakonec za ne musite nakoupit zbozi, nebo sluzby, pokud to neudelate, pak bude mit v ruce jen papir. Az zase uslysite o tom, ze USA maji deficit s Cinou tolik a tolik miliard, tak vezte ze Cina jim tyto penize vlastne vraci, tim ze kupuje americke dluhopisy. Tzn. Americane dostavaji cast tohoto zbozi zadarmo. Jednou tyto penize Cina bude muset utratit, a kde jinde utratite dolary nez v Americe ze?

Golf nehraju, a nesnasim lidi, kteri se na jednu stranu ohani socialnim citenim, a na stranu druhou jsou schopni vykladat o nebezpeci rustu Indie a Ciny. Vite, ty zeme jsou jeste stale hodne chudy, spousta lidi tam zije ve srabu a ma hlad. Pokud vy a vam podobni vidite nebezpeci v tom, ze se Indove a Cinani dosyta naji, a ze se jim bude darit lip, tak se nad sebou radsi misto moralizovani zamyslete.
11. 04. 2008 | 07:45

Jedlon napsal(a):

Pani Brixi,
Prvni prispevek pana Vlka, je argumentacne velmi silny. Pokud si date praci a zareagujete detailneji na jeho prispevek, moc rad si to prectu. Diky
11. 04. 2008 | 11:40

Pepa Řepa napsal(a):

Děkuji Slayere za vysvětlení
to víte, já jsem jen obyčejná řepa, bydlící v lese za Prahou, nejsem tak bystrý jako vy - manažeři.

Zřejmě mně chcete něco naznačit něco o dělbě práce, výrobních nákladech a oboustranné výhodnosti.Před hodinou se mi rozbřesklo. Čističku mi přijela vyvážet firma, která má na cisterně fekálního vozu nápis:

VAŠE H*VNO NAŠE RADOST

člověk by řekl, že když firma vyveze produkt, tak se jeden ochudí a druhý obohatí. Opak je pravdou, obohatili jsme se oba.Chápu, že nemůžu dovážet více než vyvezu. Budu se tedy snažit dovézt jen tři kubíky. Naštěstí nejsem zaměstnán a budete se možná divit, měl jsem svobodné povolání i za bolševika. Nemusím se tedy bát, že mne z práce vyhodí Číňan.Ale představte si, že se nějaký xenofob bojí, že by ho mohl vypudit z práce Pakistánec, kterých má být dovezeno několik tisíc. A víte proč? Ten xenofob chce nehorázných 8O Kč na hodinu.No chápete to? Pakoš přijde na půlku.

Sice mně trochu vrtá hlavou, jak se tady vzájemně obohatíme a utužíme naši rozloženou společnost, ale to je zřejmě blbost, že ano.
11. 04. 2008 | 16:34

slayer napsal(a):

Repo, nejsem manazer, mam svobodne povolani jako vy, ale v jednom pravdu. Vy opravdu bystry nejste, nebo to delate schvalne.
Imigrace muze byt kulturni problem, a o tom tu nechci diskutovat, neni to ale problem ekonomicky. Pokud sem nekdo doveze delniky z ciziny, je pro to pravdepodobne nejaky duvod. Dost mozna na tu praci Cecha nesezenete vubec, mozna ze kdybyste zaplatil Cechovi tolik co si on predstavuje, tak ty byty neprodate a tudiz ani nepostavite. Vite, on ten cesky zednik ma tolik vyhod (jazyk, znate jeho pracovni navyky), ze se jiste nemusi o svou praci bat. Jinak je to stejne jako u mezinarodniho obchodu. Tim ze to cizinec postavi levneji, vam zbydou penize abyste je utratil za neco jineho, navic ten cizinec u nas taky utraci. Vite, ona ma ekonomika schopnost vytvaret nova pracovni mista. Myslite si ze kdyby v CR bylo misto 10 milionu lidi 20, tak ze tech druhych 10 milionu bude nezamestnanych?
11. 04. 2008 | 18:24

Pepa Řepa napsal(a):

Slayere, to je to, co se vám já, hloupá řepa, snažím celou dobu naznačit.

Jsou ještě jiné úhly pohledu na život, nejen úhel ekonomický.
11. 04. 2008 | 19:24

Navvy napsal(a):

Dnes nikdo nedokáže ani odhadnout co ve svém důsledku přinese globalizace Evropě. Názory paní Brixi jsou věštěním z křišťálové koule a stejně mohou být správné. Jen by mě zajímalo co a jak dlouho dělala paní Brixí před odchodem do Světové banky.
12. 04. 2008 | 01:09

strach napsal(a):

Je sice hezke ze nam globalizace prospiva, ale kdo je to nam? Tak jak jste uvedla, jsou to hlavne ekonomicke subjekty, ktere presunutim do zahranici snizuji schopnost naseho statu a obyvatelstva na samostatnost (ekonomika, pracovni trh...). Vyrobky dovazime zpatky, jejich kvalita se zhorsuje a mnohdy vlastne zneuzivame jenom rozvojove zeme. Kdyz lide z techto zemi pak miri k nam a nasi lide misto toho aby pracovali sedi doma a berou penize z dani ktere tito imigranti plati, neni pak divu, ze nase kultura upada a ze jednou se imigranti ohradi a smetou nas se stolu.
12. 04. 2008 | 12:40

slayer napsal(a):

Repo,

vy jste pokud vim argumentoval ekonomikou a tak jsem vam v ekonomicke rovine odpovidal. Take jsem se temer exclusivne venoval mezinarodnimu obchodu a ne imigraci. O tom ze existuje jiny uhel pohledu nez ten ekonomicky nepochybuji, a sam rozhodne nejsem priznivcem nejake organizovane imigrace a uz vubec ne multikulturalismu. Ti lide sem (mel bych rici tam, protoze v soucasne dobe v CR neziji) proste v urcite mire prijdou at se nam to libi nebo ne, a neni treba je k nam nejak masove tahat (jina vec je jestli udelaji praci a odjedou). A od tech co tu jsou, nebo teprve prijdou bychom meli vyzadovat chovani podle hesla kdo chce s vlky ziti, musi s vlky viti. Pokud maji potrebu zde budovat nejaky maly Vietnam, Cinu, nebo Pakistan, tak snad at radeji zustanou doma, kdyz se jim tak styska. Zrovna tak se divam na ruzne krajanske spolky Cechu v USA. Proste pokud se prestehuji do jine zeme, tak je to proto, ze chci zit mezi obyvateli te zeme jako jeden z nich a ne si tam vytvaret ostruvek sve vlastni zeme. Vsiml jsem si vasi pritomnosti na blogu jiste vietnamske slecny, to je docela dobry priklad. Slecna se tu narodila, ale presto se ji podle vseho neprici si obcas pochutnat na roztomilem pejskovi a jeste se nam tim chlubi a dela z nas pitomce. Nejlepsi ze vseho jsou ale multikulti korektni spoluobcane resici dilemata jako jestli jste toho psa nikomu neukradla, a vychovala si ho pro tyto ucely, tak se snad neda ani nic namitat je to urcite jen nase kulturni omezenost, my zase jime jina zvirata, bla, bla, bla.. Vubec si pritom neuvedomuji ze zabit psa z techto duvodu je u nas protizakone a je uplne burt jestli si ho dotycny vykrmil ve svem chlivku, ukradl ho kdyz byl privazany pred obchodem, nebo ho vyzvedl v utulku. Proste mame pravo chtit, aby se v nasi zemi dodrzovaly kdyz ne nase kulturni zvyklosti, tak alespon zakony. Kulturni rovina pristehovalectvi je urcite daleko slozitejsi a kontroverznejsi tema nez ta ekonomicka, presto lide maji strach hlavne z tech ekonomickych dopadu, zde jsou jejich obavy povetsinou liche. Jinak o tech kulturnich aspektech by se dalo diskutovat donekonecna, ale asi kazdy citi, ze pokud se nekdo nekam pristehuje tak by se tam mel chovat slusne, na tom se asi kazdy shodne.
13. 04. 2008 | 00:30

farmář napsal(a):

Jen tak pohled odjinud. Souhlasím s Pepou Řepou v tom, že přesun výroby u nás činí ze spousty lidí, kteří nemají schopnost se uplatnit jinak nežli manuální dělníci, vrstvu sociálně propadající a živenou státem ze sociálních dávek.Což jen zvyšuje sociální rozdíly a jen se z nich rekrutují deprivanté, inklinující k radikalismu. Kšeft je ale kšeft. Pokud potřeba plnit výkonnostní tabulky v reálném čase převažuje nad potřebou udržet koupěschopnost a hlavně samostatnost všech občanů, není co dodat. Jistěže osobní prospěch je na prvním místě, dovézt kontejner hraček z číny za pakatel před Vánoci je lepší než se zde o něco snažit dlouhodobě a vyvíjet nemalé úsilí. Druhotný projev tohoto aktu je, že onen jednotlivec získá ze svých bližních kapitál, který by zde mohl uplatnit, nejlépe utratit.Ale proč by to dělal, lepší je ho utrácet na nějakém místě ve společnosti stejných, třeba na Kanárech nebo Malorce.Takže co tu zbude? Nic. Ale v tu chvíli z toho obchodu zaplatí daně,pokud to nebude provedeno na pofiderní firmu, kterou s dluhy převezme bílý kůň. Neidealizujme si cesty za ziskem. Realita bývá černější nežli představy.A pýcha na firmy, co od nás zásobovaly celý svět špičkovými výrobky? kdeže jsou.Vše rozprodáno, dochází k likvidaci či změně na subdodavatele, podílející se dočasně na výrobě cizích strojů.Pokud zde něco je, je to v rukách cizích společností. Už zbývá jen spekulantům dorozprodat zemědělskou půdu, zadlužit občany hypotékami a počkat na růst nezaměstnanosti, poté ještě zaspekulovat s nemovitostmi a tradá. Jak je zde zvykem, dodávám, že nejsem komunista, ani socialista, ani nikdo jiný, jelikož představitelé našich stran již dokázali, že důležitý je hlavně osobní prospěch. Dnes je venku hezky, dnes by se to šlo. Jenže místo toho tam jde právě ta skupina, co nemá schopnosti jiného uplatnění.A kdo zná Gaussovu křivku, ví, že jich je docela hodně.Nerad bych se zde dožil toho, čeho Bůrové v JAR.Mačetu zplechu dovezenou z číny si může dovolit stále každý, ale já nehodlám spát v helmě.
13. 04. 2008 | 13:01

r.m. napsal(a):

Moderní peníze jsou jednou grandiózní iluzí upečenou bankéři společně s mocichtivými politiky, a je velice trpké, zjištění, že každý jeden národ, který v minulosti přistoupil na podobné schéma peněz, byl v důsledku tímto ekonomicky zničen. Dále, v současné struktuře penežního systému v podstatě neexistuje cesta, jakým se z tohoto „otroctví“ vymanit. Oprava. Jedna možnost vlastně existuje – kongres má stále pravomoc „zrušit“ FED, a prohlásit tento dluh za nezákonný a neplatný. (U.S veřejný dluh je v současné době něco kolem 9 000 miliard dolarů. USA mají velký problém splácet jen úroky, splatit jistinu je už nemožné..) text je volně v internetu
13. 04. 2008 | 15:16

Oti napsal(a):

Potíž s přistěhovalci je ta, že jakmile se sem dostanou, už se jich nezbavíme.
Na začátku budou někde pracovat za skoro otrocké mzdy a dotyčná firma na tom bude možná slušně vydělávat. Zisk půjde jejím majitelům.
Jenže to nebude trvat věčně. Za přistěhovalci přijdou jejich rodiny, narodí se jim tu děti a všichni časem získají naše občanství.
V dnešní "turbulentní" době sotva můžeme předpokládat, že ta pracovní místa, stejně jako firmy samotné vydrží věčně. Z toho je jasné, že tito lidé jednou o práci přijdou a budou si hledat novou. Ale nikdo je už nezaměstná.
- V jejich původním zaměstnání se počítalo s jejich odlišnou kulturou, mentalitou a mnohdy neexistujícím vzděláním.
- Zaměstnání, které by odpovídalo jejich kvalifikaci a možnostem pro ně už nebude atraktivní. Raději budou pobírat různé soc. dávky na které už budou mít nárok. Tím spíš že v jejich původních zemích byly mnohdy otřesné podmínky a oni jsou k živoření přizpůsobeni. Firmy raději pololegálně dovezou další, pro které ještě bude daná práce zajímavá.
- Tzv. předsudky obyvatel k menšinám jsou vesměs oprávněné a vyplývají z osobních zkušeností (kriminalita, nevhodné chování, výtržnictví atd.). Pokud tito přistěhovalci budou barevní, budou okamžitě identifikováni jako potenciálně problémoví i kdyby jako jednotlivci třeba nebyli. Nikdo nemůže lidem nařídit co si mají myslet, nebo je významněji ovlivnit propagandou.
- Svoje děti vychovají jako by žili v původní zemi. Předají jim svoje kulturní zátěže (např. islám, neakceptovatené zvyky atd.). Nebudou je ani motivovat ke vzdělání pokud to není v jejich tradici. Navíc mívají podstatně vyšší porodnost.
Výsledkem bude množství problémových přistěhovalců, kteří zatíží sociální systém a tím trvale sníží životní úroveň všech kromě těch nejbohatších. Stát si dovolí nehorázně zdanit řadového, adresného človíčka (obvykle zaměstnance) ale ne miliardáře. Protože ten může kdykoli odejít a investovat jinde.

V době kdy u nás je množství nezaměstnaných Cikánů je naprostý nesmysl aby se sem dováželi nějací Pákistánci. Spíš by byla na místě podpora zaměstnávání těch stávajících nezaměstnaných. Třeba tak, že by za ty dlouhodoběji nezaměstnané byly po x let podstatně snížené mzdové náklady skrze daně. Bylo by to lepší než když je povinně musí živit ostatní.
Soc. dávky se nedají snižovat (a daně zvyšovat) donekonečna. Úroveň celé země to posunuje směrem k těm odkud pocházejí ti přistěhovalci.

Stát by si měl ponechat možnost nezaměstnané a problémové přistěhovalce vykázat i po několika desítkách let vč. jejich potomků. Praxe kdy dostanou občanství za pár let je nesmyslná. Za kolik generací u nich vymizí potenciálně problémové tendence a zvyklosti? Pokud budou nezaměstnaní tak nikdy. I u zaměstnaných to je na pár generací.
13. 04. 2008 | 18:45

t.lucka napsal(a):

Paní Brixi, žádné vietnamce tu nechceme. Nechceme na ně doplácet tak jako sousední Rakušané nebo Němci. Multikulti lži v praxi nefungují.
14. 04. 2008 | 12:24

Pepa Řepa napsal(a):

To slayer
marně hledám nějaký bod ve vašem posledním příspěvku, s nímž bych nesouhlasil.

A propos - ten nápis na fekálním voze jsem si nevymyslel.Od té doby, kdy jsem vůz uviděl poprvé, využívám pouze jeho služeb a zrušil jsem smlouvu s firmou, která mi čističku vyvážela s mnohem modernějším autem.
Ten, kdo jezdí veřejné s nápisem na cisterně
"vaše h*vn*- naše radost"
je, aspoň podle mne, marketingový genius.I když má na hlavě zmijovku.
14. 04. 2008 | 14:07

PSD napsal(a):

S potěšením jsem si přečetl komentáře. měl bych několik otázek a budu vděčný za odpověď.

v čem a pro koho je vlastně výhodné dovážet např. hračky z číny nebo ovoce a zeleninu z maroka, když hračky nebo zeleninu můžeme vypěstovat u nás? proč je to výhodné a čím je ta výhodnost měřená? předpokládám, že se jedná hlavně o peníze. kdo tím bohatne? proč to tak funguje? a nemůže to v konečném důsledku přinést třeba ztrátu?

a je vůbec reálné např. zdanit nebo přímo zakázat dovoz nějakého zboží z ciziny?

asi jsou to dost hloupé otázky, ale pohybuju se vzděláním v úplně jiných vodách a tohle by mě opravdu zajímalo.

mě např. mrzí a vlastně spíš štve, že české podniky vlastní cizinci, a přitom pro ně pracují češi. v čem je to výhodné? stejně jako bych byl radši, kdybych si mohl kupovat české výrobky a tím vlastně podporoval společnost ve které žiju

asi tak :-)
díky.
14. 04. 2008 | 17:08

Sidef napsal(a):

Dne xy bylo na pomocné práce importováno 100000 pracovníků z např. z Pakistánu. Za 3 roky byl umožněn z lidského a sociálního důvodu dlouhodobý pobyt manželce a dětem. Při průměrné porodnosti 5 dětí se počet přistěhovalů zvýší na 500000 což bude představovat 5% domací populace. Dojde k vytvoří vyznamné menšiny, která za účelem zlepšení situace zde již nebude jen námezdně pracovat. Jejich snaha bude vytvořit si své vlastní zdroje v podobě společností. A s každým úspěchem se jejich počet bude zvyšovat.

Víte jak dopadne hrst červených mravenců hozená do mraveniště černých?

Vím, že je to tzv. xenofobní ale taky přirozené.
15. 04. 2008 | 08:05

Dáda napsal(a):

Tohle je nase zeme... zatim. Meli bychom ji chranit pro sebe a nase deti... pred cimkoliv, i pred prilis rozsirenou imigraci. Profituji z globalizace, ale jsem ochoten si leccos odeprit a podporit nase firmy a nase hospodarstvi. Myslim, ze pribyva tech, co sleduji zemi puvodu vyrobku. Preji hodne uspechu.
15. 04. 2008 | 10:17

Pepa Řepa napsal(a):

Sidef napsal:
Víte jak dopadne hrst červených mravenců hozená do mraveniště černých?
I když bydlím v lese nevím.
ale vím, co vyvede
Linepithema humile, když mu dáte v Evropě šanci.
Doporučuji link.
http://www.osel.cz/index.ph...
15. 04. 2008 | 12:12

Pepa Řepa napsal(a):

To Sidef
link špatně funguje. Tady je zkrácená verze:

Války invazních mravenců

Mravenci Linepithema humile jsou mrňaví a nenápadní. Časem se ukázalo, že je hodně baví cestovat a že to kupodivu jsou velmi úspěšní a důrazní dobyvatelé. Zatím se dokázali usadit v mnoha dalších koutech planety se subtropickým klimatem
Nenápadní mravenečci jsou ve skutečnosti tvrdí válečníci. Na dobytých územích s oblibou likvidují místní mravence, občas velmi úspěšně. Moc rádi chovají mšice a podobný hmyz na sladkou šťávu. Dostanou se úplně všude, jsou velmi odolní, i proto, že ve svých hnízdech mají více královen, než je obvyklé..
Proč jsou tak nápadně úspěšní? Za jejich celosvětovým tažením, které si nezadá s nájezdy Mongolů, stojí kromě malé velikosti a vysokého počtu královen především vzájemně mírumilovné chování mezi mravenci z různých hnízd v nově dobytých oblastech. To je velmi zvláštní, protože mravenci jsou jinak známí jako jeden z příkladů dokládajících fakt, že krvavé války o zdroje a území nevedou pouze lidé údajně zkažení zlou civilizací. Kdo kdy pozoroval mravenčí válku, jistě bude souhlasit, že jde o naprosto fascinující drsnou podívanou.
Biologové si donedávna mysleli, že je to v důsledku nějakých změn v životním prostředí, od nedostatku přirozených nepřátel, až po ďábelské globální oteplování. Molekulární ekologové postupně přišli na to, že mravenci Linepithema humile na nově obsazených územích mají jinou strukturu populací. Jednotlivá hnízda jsou součástí gigantické superkolonie rozprostírající se na ploše až stovek kilometrů čtverečních. Proto se do zcela nedávné doby mělo za to, že v oblastech invaze vlastně vůbec neválčí.
Prostředí nemá vůbec co mluvit do toho, jestli na sebe mravenci zaútočí, nebo ne. Důležitá je jenom genetika. Mravenci, kteří si jsou geneticky blízcí, jsou na sebe hodní, mravenci geneticky odlišní nemají slitování.Pokud badatelé dali dohromady mravence z jedné superkolonie, ale z oblastí vzdálených stovky kilometrů, nic pozoruhodného se nestalo. Mravenci se stále měli rádi. Mírumilovné soužití je pro mravence ohromně výhodné. I mravenčí války jsou velmi nákladné. Stojí čas, zdroje a mravenčí sílu a přitom nenesou jisté zisky. Mír proto mravencům dává možnost zaměřit veškerou pozornost a energii na množení a růst hnízd a také na okolí, například na likvidaci místních druhů mravenců.
15. 04. 2008 | 12:34

RP napsal(a):

Základním problémem, řady ekonomů je, že své ekonomické modely ztotožňují s realitou. Asi každý kdo trochu hlouběji rozumí účetnictví potvrdí, že největší magií je právě oceňování.
Druhým problémem je, že člověk není Homo economicus, ale sociálně a teritoriálně orientovaný.
Současná globalizace není první, ke které v historii došlo. Byly tu minálně tři předchozí (rozumějme globalizace ve smyslu "celého tehdy známého světa"). V jejich průběhu vzniklad 3 vysoce fundamentální náboženství, která se dodnes perou jako 3 kohouti na smetišti. Netvrdím, že ale tato náboženství vznikla jako nutná reakce na globalizaci neboť ctím zásadu "post hoc non est proter hoc". Pokud by tuto zásadu ctila i autorka, určitě by její článek byl poněkud více kritický a méně jednostranný.
Ale zpět k oné sociální a teritoriální podstatě člověka. Je tu ještě jedno poučení z oněch minulých globalizací, pro upřesnění jde o globalizaci sumersko-babylonskou, římskou a byzanckou. Jejich společensko-ekonomické systémy doplatily na snahu neadekvátně rychle přinést nové zdroje pracovních sil. Snad nejvíce je to markatní s koncem antiky, kdy v EVropě došlo k ohromnému propadu ve vývoji (tedy skutečná sekndární sukcese a nikoli jen stagnace). A stále platí "Historia magistra vitae".
16. 04. 2008 | 14:34

Taťka Schlumpf napsal(a):

"Politici a média se zaujetím sledují tyto obavy".... ano, ale ne s vlastními obavami. Jedni z toho mají peníze do vlastní kapsy a druzí mají o čem psát, takže také vydělávají. Politikům je jedno, jak to tu dopadne, budou si užívat sami nebo jejich potomci někde se Standou Grossem v penthausech. Mají radost z toho, že tu bude během několika let dle analýz 1.7 milionu cizinců (viz HN z pondělí14.04. 2008), že nárůst populace tvoří hlavně cizinci. Sami pro domorodce nic nedělaj, protože tohle je nejjednodušší řešení. Bohužel velmi krátkozraké. Za 30 let tu bude Čech v menšině a čeština se bude vyučovat jako vedlejší jazyk, za dalších 100 let jako mrtvý jazyk a základním jazykem bude čínština, vietnamština a ruština, druhý povinný bude možná angličtina ale spíš arabština.
17. 04. 2008 | 07:32

Brixi napsal(a):

Komentáře poukazují na obrovskou propast mezi současným ekonomickým výzkumem a veřejným míněním. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že ne v každé zemi je ta propast tak hluboká jako se zdá u nás. Pro malé země globalizace asi představuje větší riziko (riziko kulturní marginalizace) stejně tak jako větší příležitost (možnost specializovat se na oblasti výroby a služeb, ve kterých jsou konkurenceschopné).

Bohužel je velmi málo ekonomů, sociologů a psychologů (stejně tak jako i novinářů a politiků), kteří se tuto propast snaží překlenout.

Je mi líto, jestli jsem zranila dobře míněné vlastenecké city čtenářů tím, že jsem svůj článek napsala jednoduše z úhlu ekonomických analýz (které u globalizace věnují pozornost hlavně rostoucí produktivitě národních hospodářství).

Uznejme však, že postavit zeď v jakékoliv podobě není řešením, a že dobré řešení (tedy dobrou politiku) je možno najít pouze na základě dobré (ano, nejen ale také ekonomické) analýzy.
17. 04. 2008 | 15:44

Novák napsal(a):

Nikdo mi ještě neodpověděl na otázku,jak bude pokračovat ekonomický vývoj euroatlantické civilizace po té,kdy veškeré know how dobrovolně předáme, nebo si necháme ukrást,do dálně východních zemí.Pak dojde k proklamovanému spásnému rozšíření služeb,které mají tak skvěle zajistit naši ekonomiku.
A tady je ten problém :
Komu budeme ty služby prodávat ?Pochybuji,že sem budou jezdit Číňané dát se ostříhat nebo využívat bankovní ,poradenské či jiné služby spočívající ve virtuálních výkonech.Čili si budeme na území řekněmež Evropy vyměňovat navzájem jakési služby ,buď přechodné nebo virtuální hodnoty.Za měnu platnou v tu dobu v Evropě.Veškerá výroba bude soustředěna do rukou mimoeuroatlantických.Z čeho si nakoupíme novou techniku,ropu a další výrobky a suroviny?Budou s námi ochotni obchodovat v měně ,za kterou jsou pouze virtuální výkony ?Nebo po nás budou chtít měnu opřenou o skutečný výkon ekonomiky ?A kde my ji vezmeme ?
18. 04. 2008 | 08:37

bubalus napsal(a):

ad autorka: děkuji za článek, výtečné. Souhlasím s tím, že je třeba přerozdělovat a nabídnout i jiné pohledy na globalizaci, než které jsou dnes in. Možná by bylo vhodné celkově diskutovat hodnoty, kterými je politika vedena. Proč třeba za každou cenu ekonomický růst (Lisabonská strategie), proč ne třeba rozumná a udržitelná kvalita života pro všechny?
A nemyslím si, že byste se měla omlouvat za to jak a co píšete, čtenáři a čtenářky si vybírají aspekty, na které jsou schopni nějak reagovat...takže z toho vychází často xenofobie.
18. 04. 2008 | 11:21

Dan napsal(a):

Vážená autorko, napsala jste velmi pěknou úvahu se kterou se ztotožňuji. Také mne často překvapuje jakou paniku média vyvolávají ohledně "ukrajinského dělníka", "levného zboží z ...", atd. Dělají to novináři naschvál (kvůli prodejnosti) nebo jsou líní myslet?

Pokud nedovezu dělníka, budu za ním stejně časem muset odstěhovat celý podnik. Když někdo doveze levné zboží, koupím ho jedině tehdy pokud se mi to vyplatí - tedy splňuje-li určitá kritéria kvality (odpovídající ceně) nebo není-li dostupná vhodnější alternativa.
18. 04. 2008 | 15:31

Jan napsal(a):

Promiňte, ale nevím, jestli se tomuto článku mám smát nebo brečet. Paní autorka je hóóóódně mimo ! Nastojí mi za to vytahovat argumenty, ale bez problémů se rozporovat každá její věta...

Ne, nenědl jsem moudré ho..., ale četla jste vůbec po sobě, co jste napsla ????
18. 04. 2008 | 23:17

Doktor napsal(a):

Možná je to tak, jak se zdá, ale je tu jeden ohromný problém.
Firmy toužící po zahraničních dělnících, po. převedení výroby do zemí třetího světa si již dávno uvědomili,že základem jsou zisky. Jinak, ale komu ty firmy patří ? Téměř se to neví a akciové společnosti s akciemi na doručitele jsou anonymní.
Uvědomují si naši i evropští politici, že v zemích třetího světa nejsou odbory, zákoníky práce, sociální systémy? Pracují děti, ženy, od rána do noci. To se vydělává i při malých cenách! A tak ani naše zkušenost z výrobky ze zemí třetího světa, kdy byly zlikvidivány např. výrobci textilu, bot atd. u nás?
Pravděpodobně to nejde v tržním hospodářství zastavit, ale řešení je pouze ve válce, kterou si nepřeji, ale na kterou se již celý " rozvinutý svět připravuje ".
Buďme rádi, že je Čína komunistická a nepouští svoje občany ráda mimo svoji zemi.
Až to jednou bude potřebovat a pustí je - zvládneme to ?
Má obrovská zásoby dluhopisů a dolarových rezerv - neovládá již světovou politiku ?
Seriozní informace jsou pouze na
stránkách zahraničního odborného tisku. Od našich novinářů a politiků se dozvíme pouze
negativní údaje nesouvisející z ničím jiným než ideologií.
20. 04. 2008 | 06:52

Jag napsal(a):

Je to blábol.Za prví imigrace nic neobohacuje,mě tedy vůbec.Co mě má obohatit na tom,že tady bude někde mešita,někdo bude nosit šátky nebo bude pojídat psy,hady a různý hmyz.Co se týká daní,tak největší podvodníci na daních jsou Asiaté.Pokud je dnes globalizace není vůbec potřeba do přelidněné a ekologicky zničené Evropy tahat další obyvytele,když zde není místo.....to snad doklapne i této dámě,která si snad myslí,že není vidět,jak kolem nás se pořád staví další a další zelené oddechové zony mizí a další migrace jen podpoří další růst,který už v Evropě nemá smysl.Smysl naopak má poslat investice do zemí těchto migrantů a tam posílit hospodářský růst a sami z investicí žít.Jinak to dnes nepůjde.Pokud jsme chudí,tak tady už to nezchráníme.Tady už není na další stavby a zábor půdy místo.To pochopí i blb,typu politika.
20. 04. 2008 | 16:50

Jag napsal(a):

Doktore,kde je mnoho lidí a málo škváry,tak tam holt není potřeba něco dodržovat,ale hledají obživu za každou cenu,kterou tam najdou jen za levný peníz,protože kde je přemnoženo-a mnoho dělných lidí,které nikdo nepotřebuje,tak cena práce klesá.To je trh.
20. 04. 2008 | 16:53

Jag napsal(a):

Pokud bude trend takový,že práce se stěhuje jinam,tak proč ne.Když to tam někdo vyrobí levněji a bude to vozit sem,ta s tím souhlasím.Ale před tím je potřeba zajistit,aby se investice do těchto zemí neprojídali a investovali jsme my tam u nich a do nich.Pak z nich můžeme klidně žít.Mě to neuráží.Jsme snad bohatší,nemáme tolik dětí a když si uvážíme,že u nás se pomalu Evropa nemá kam rozpínat,tak proč nemít užitek z investic v daných zemích.Mě to neuráží.Dnes je jeden svět a oni dostanou práci.
20. 04. 2008 | 16:57

Jag napsal(a):

Pokud u nás máme sociální systém,který navozuje dojem nedostatku pracovní síly,pak sociální systém zrušme a lidi ať jdou dělat.V rozvojových zemích se s nima nikdo nepáře.Pak se pracovní podmínky vyrovnají a naši zaměstnavatelé nemusí nikoho shánět.Když se bude chtít někdo uživit,vezme pak jakoukoli práci.A tak to má být.Práce nesmrdí,když se dělá dobře.To jen tady někdo zlenivěl.
20. 04. 2008 | 17:00

Pepa Novák napsal(a):

Pepa napsal(a)Již podruhé zde dávám svůj komentář, který nějakým způsobem zmizel. Koukám, že i můj bratranec má zdravý názor:
Po přečtení článku paní Brixi si myslím, že spadla z Měsíce nebo tím cestováním úplně ztratila smysl pro českou realitu a evropskou realitu. Většina komentářů je na místě a ukazuje na hrozící rizika do budoucna. V zájmu krátkodobých výhod v podobě levnějšího zboží prodáváme vlastní budoucnost. Jako společnost jsme ztratily pud sebezáchovy. Zde se nejedná o nějaké rasové předsudky, ale o ekonomické zázemí společnosti a sociální smír. Může snad někdo myslet vážně, že nám důchodový systém budou plnit cizinci, kteří žádné daně neplatí a neplatí ani zdravotní a sociální pojištění? Nebo snad ti, kteří zde prodávají padělané a neproclené zboží? Nebo snad firmy,které mají sídlo v jiné zemi? To snad ne! Směr vývoje se mění. My se stáváme rozvojovou společností a zemí usrčenou ke kolonizaci. Že přehání? Tak se podívejte kolem. K autorce jen poznámka. Nevím přesně jaké má výsledky Světová banka a jak se měří její efektivita a prospěšnost, ale v tomto týdnu bylo medializováno, že přes 30 zemím hrozí hlad. Mezi nimi jsou s velkou pravděpodobností i ty, kterým radila Světová banka. Lépe už bylo. Pepa Novák
21. 04. 2008 | 10:13

David napsal(a):

Čína je sice komunistická, ale svý občany pouští ven velmi ráda, aby ulevila přelidněný zemi (a přes diasporu rozšířila svůj vliv v zahraničí). V Kanadě a v Austrálii jsou Čínani nejpočetnější imigrantská skupina, v USA druhá nejpočetnější po Mexičanech.

V Kanadě existují roční kvóty na počet přijatých imigrantů, ročně asi 280,000, ze 2/3 lidé z Asie, hlavně z Číny, takže například ve Vancouveru tvoří Číňani už asi polovinu populace. Jedna kanadská politická strana v 90. letech navrhla snížení kvóty (počtu každoročně přijatých imigrantů) o polovinu, ale bylo to okamžitě odsouzeno jako rasismus. Od tý doby se o omezení imigrace v Kanadě veřejně nediskutovalo (tabu). Ekonomické přínosy jsou sporné, protože víc jak polovinu imigrantů tvoří rodinní příslušníci již v zemi usedlých přistěhovalců, většinou děti, nepracující manželky, prarodiče, takže se zvyšuje tlak na školství, zdravotnictví a ostatní veřejné služby ve velkých městech jako Toronto a Vancouver, kde se usazuje většina imigrantů.
21. 04. 2008 | 11:56

Jag napsal(a):

Nakonec je tedy dobře,že výroba se vyváží.Nebo je tady chcete zaměstnávat?Investovat se dá dnes na druhé půlce světa z bytu,tak co bysme nemohli žít tak,že oni dělají a my investujeme a nelezou sem.Tady totiž není rasismus,ale práce a místo.
21. 04. 2008 | 12:19

cukr22 napsal(a):

to pepa repa... Dekuji, Vase prispevky ctu radeji, nez mnohdy cele blogy, protoze vraceji viru, ze cesky clovek jeste uplne nezhloupnul... Ziji 4 leta v Irsku. V ramci multi kulti byl v asi 50 000 meste zvolen cerny starosta ktery zije v Irsku o 2 leta dele nez Ja. Puvodem byl z Ghany, ale nevim to jiste... Nicmene, neni mi jasne, jak clovek s odlisnou mentalitou, koreny a vsim tim spojenym, muze byt prinosem, pro domaci usedliky. Cely jeho stab je cerny taktez... Co delaji pro Irsko? Nebo je to kapka v mori? Ono pani Brixy i kdyz jste zcela jiste zcestovala, vidite jen to co videt chcete, a jak uz nekdo psal vyse, vestite tak trochu z kristalove koule... Co kdyz pravdu nemate... Ponesete zodpovednost? Co kdyz se bude v Cechach opakovet to, co se delo ve Francii?... Chceme gheta?... Madam, Na navstevu, jako turiste ano.
21. 04. 2008 | 20:20

Václav napsal(a):

"A nechceme si ani přestavit, že imigrace by mohla zdravě posílit náš pracovní trh a důchodové hospodaření..." Paní Brixi, tahle úvaha se Vám povedla...nestačí říci jen A a pak si dělejte s B co chcete, já už budu v balíku... po mně potopa.
21. 04. 2008 | 22:47

Black napsal(a):

Několik poznámek k Vašemu textu ze 17.4. ..."Komentáře poukazují na obrovskou propast mezi současným ekonomickým výzkumem a veřejným míněním...", hodnotím jako "dar z nebes" /přeji si, aby to tak zůstalo i nadále/, neboť postihují /dle mého mínění/ strany stejné mince. Tento svár /rozpor/ je přeci mírou naší lidskosti. Fráze "rizika kulturní marginalizace" je pro mě nonsens, myslím, že být nositelem nějaké kultury, znamená riskovat vždy již z podstaty /nejen marginalizaci/..."Ekonomové, sociologové ani psychologové" , nemohou tuto propast překlenout /nemají k tomu profesní předpoklady- jsou to akademicky vzdělaní lidé a ti paradoxně riskují nejméně, většinou neslevují ze svých "jistot", ani "mandát" - to se již pohybujeme na půdě mýtu - a ten "poučuje" a formuje spíše nás v samých základech osobnosti /těžko tomu může být naopak/... Lítost akceptuji a poslední odstavec uznávám téměř bez výhrad.
21. 04. 2008 | 23:17

NJ napsal(a):

"A co takhle nabídnout z té rostoucí prosperity podíl těm, kteří neuspěli ... " Tato věta by měla směřovat k těm 3% lidí kteří kteří mají z globalizace největší zisky. Mám pocit že většina občanů ČR k nim má dost daleko, přestože zrovna nežijeme v chatrčích z větví.
Bohužel podobné myšlenky politici obvykle zpracují tím způsobem, že prostředky na pomoc "těm kteří neuspěli" seberou na daních těm kteří sami nic moc nemají, ale vlády je mohou snadno oškubat.

Zodpovědný přístup politiků by měl být v tom, aby politici dělali to co chtějí voliči. Až příliš často se politici staví do role vševědoucích, kteří sami vědí nejlépe co je pro ty nesvéprávné hlupáky nejlepší. Potom to dopadá jako ve Francii a Holandsku (Arabové) nebo třeba Itálii (Romové). Mám za to, že kdyby se byli zeptali svých občanů zda imigraci chtějí, asi by řekli že ne.
Dnes je obvyklé odsuzovat vládu komunistů v dobách minulých. Princip podle kterého rozhodovali byl ale stejný - vševědoucnost těch nahoře. Rozhodování by v demokracii mělo vycházet zdola. To že nás nechají zvolit pár panáků, kteří si pak stejně dělají co se jim zlíbí, není demokracie.

Ekonomické analýzy jsou hezká věc. Až na to, že celou věc posuzují jenom z ekonomického pohledu těch, kteří si je zaplatili. Obávám se že hodnota životů, zdraví a majetku lidí co na kriminalitu přistěhovalců doplatili (a v mnoha dalších generacích ještě doplatí) v nich zahrnuta není.
Podobně jako ztráty příjmů lidí co přišli o práci nebo jsou díky imigraci nuceni pracovat za nižší mzdu.
22. 04. 2008 | 00:31

Tomáš Jedno napsal(a):

Vážená ,, EXPERTKO ,, Pokud myslíte vážně to, co tu píšete, tak nás bůh ochraňuj. Jste jistě ta správná na správném místě , ale to je důkaz toho , že vysoko nad zemí žijete vy a zastánci vašeho názoru v obrovském omylu....
22. 04. 2008 | 00:56

Jirka vesely napsal(a):

jste blbci v cesku,a vite proc? ja ziju v usa pres 30 let a nikde jinde bych nikde nezil, nejsou tu ty komuniste, prace habadej,prachy taky, lacine jidlo ,lacine auta,lacine obleceni, mate blbou komu nistickou vladu,to je ten problem
22. 04. 2008 | 05:03

Dagobar napsal(a):

Jak napsal jeden rodilý Švéd, globální multikulturní společnost může existovat. Sociální stát také může existovat. Nemůže ale existovat obojí najednou. Multikulturní sociální stát totiž kauzálně začne vypadat tak, že jedna kultura pracuje a jiná parazituje. To neprospívá ani systému zabezpečení, ani ekonomice jako takové. Navíc si laskavě povšimněte, že čím je stát sociálnější, tím méně benefitů (zvláště cenových) z globalizace obyvatelstvo má, protože se více a více přerozděluje a ceny tak narůstají.
22. 04. 2008 | 09:18

Katka napsal(a):

Milý Jirko! Jsi-li v USA spokojený, dobře pro tebe. Za svůj plat si můžeš nakoupit spoustu levného oblečení, levné auto, výhodnou hypotéku... a zřejmě ti vůbec netrhá žíly, kdo a za jakých podmínek například to levné oblečení vyrábí. Já bych si třeba radši koupila české tričko, boty, kalhoty. Vzhledem k tomu, že nemám potřebu svůj šatník každý rok kompletně obnovovat levnými asijskými výrobky, klidně bych si připlatila a za rozumnou cenu si koupila radši oblečení určité kvality (české či EU výroby), které něco vydrží... Jenže to už je tu dnes prakticky nemožné. Vzhledem k evropským/českým normám a zákonům máme určitou představu, za jakých podmínek se vyrábí (nejen) oblečení v EU. Teď myslím nejen podmínky dělníků, ale i třeba ekologické normy nebo zdravotní nezávadnost výrobků... Co z toho se dodržuje například v Číně?
Můžeš si myslet, že my jsme v Česku všichni blbci... Nicméně my nechceme žít v multikulturní vysoce konzumní společnosti USA, chceme žít tady a chceme, aby tato země skýtala světlou budoucnost nejen pro nás, ale i pro naše (české) děti.
BTW: Jak často ČR navštěvuješ, když vynášíš takové soudy?
22. 04. 2008 | 12:26

alex napsal(a):

"A nechceme si ani přestavit, že imigrace by mohla zdravě posílit náš pracovní trh a důchodové hospodaření v době, kdy domácí populace, tedy pracovní síla a počet poplatníků, stagnuje nebo dokonce klesá."

...imigrace "by mohla" zdravě posílit pracovní trh a důchodové hospodaření... ale v praxi tyto plány můžou vypadat úplně jinak a v případě absence kontroly by toto zdravé posílení mohlo být zkomplikováno několika faktory (jak se to už v praxi ukázalo a "osvědčilo" v několika zemích, které tuto politiku schválili dříve a hlavně v množstvích neudržitelných ve vztahu k velikosti země):
- kulturní nekompatibilita, zvláštní požadavky, od kterých nejsou ochotni ustoupit (náboženské a pod., svátky, jídlo, oděvy), jazyková bariéra (čeština skutečně není lehký jazyk)
- kriminalita individuální, i cílený příchod organizovaných kriminálních skupin,
potažmo vyšší zatížení bezpečnostních složek, policie, omezení osobní svobody v zájmu "bezpečnosti" (vyšší náklady pro stát - daňového poplatníka, zatím majoritního - původních občanů)
- ghetizace a vytváření izolovaných nekontrolovatelných komunit (zvyšující se pravděpodobnost, čím vzdálenější kultura)
- zaměstnávání mezi sebou na černo, daňové úniky, posílání kapitálu do zemí původu, pochybné investice
- imigrace ekonomicky neaktivních (nepracujících) a tím ještě méně integrovatelných rodinných příslušníků v rámci "sloučení rodiny", jejich nelegální pobyty
- ochota mnohých cizinců pracovat za nízké mzdy, často v těžkých podmínkách, nedůstojný život v ubohých ubytovnách, zlá výživa, drogy, špatná zdravotní péče - to má být přínos? pro koho? leda tak pro toho otrokáře, kdo je zaměstná... z nízkých mezd budou i nízké odvody... tak jaký pak přínos? vzdělaní cizinci jedou většinou dál na západ, kde můžou dostat vyšší mzdy.
- výsledek: jisté nezanedbatelné procento pravdepodobnosti vzniku menšiny nepřizpůsobivých a problémových lidí. Pokud vím, už jedna taková skupina v ČR existuje.... a taky se nedá snadno řešit.
23. 04. 2008 | 01:56

Ivo L napsal(a):

Milá autorko,rozsáhlí článek,plný ověřených informací.Ale realita je jiná.Pravidelné zdražování všeho , udržuje roztočená kola výroby a tak migrace firem a pracovní síly nemůže nic moc ohrozit.
23. 04. 2008 | 21:26

starý skeptik napsal(a):

Matematika je jednoduchá. Každá firma tlačí na snižování nákladů, takže bude-li mít možnost zaměstnat někoho za polovinu, zaměstná ho. Tím se vytvoří tlak na místní pracovní sílu, která bude nucena, aby se uživila, přijímat stejné podmínky. Klesne životní úroveň, ale ne hned - teprve až ve chvíli, kdy se domácnosti zadluží ještě víc než jsou. Musím říct, že z mého pohledu je mi ukradené, jestli celá společnost bude mít z globalizace výhodu, když sám budu žít "z ruky do huby", protože ze zkušeností poslední doby vyplývá, že se o mě společnost rozhodně nepostará a je úplně jedno jestli je u moci ODS nebo ČSSD.
24. 04. 2008 | 09:26

Hugo napsal(a):

Globalizace a emigrace do Evropy. Příliv levné pracovní síly ze vzdálených zemí. Toto trápí mnohé Evropany. Tak vezměte si např. Káhiru. Podle Wikipedie 17 miliónů lidí ve městě. Z toho přes 50% lidé mladší 20 let !!! Myslíte si, že stárnoucí Evropská populace bez dětí bude moct udělat nějaký krok na obranu čehokoliv? Zpočátku to ještě půjde, ale jak to tu bude stárnout víc a víc, budou Evropané odmítající globalizaci a příjem nových imigrantů většinou babičky a dědečkové s holemi a cokoliv udělají bude legrační.
Dementní skinheadi, odpůrci globalizace nebo různí další extrémisté budou v domovech důchodců vzpomínat, jak se scházeli po stovkách a statisíce nových přistěhovalců o jejich existenci nebudou vůbec tušit. Jediná šance na obranu je Evropa plná nových a původních Evropanů a to tedy vůbec nehrozí (kolik má průměrná česká rodina dětí ? Na populační vzestup potřebujete alespoň 3). Takže vítejte v čase totální proměny Evropy. Je naší chybou, že vymíráme, ne jejich - že se množí !
02. 05. 2008 | 13:10

Jaroslav Benák napsal(a):

Dobrý den, před chvíli jsem se dostal na tento web. Je zde hodně názorů a myšlenek k zamyšlení!!! Jen při prvním pohledu mi není jasný názor pisatele "vlk". Když v jedné větě uvádí cituji:" Dnes je každý 4. systémový inženýr na světě Ind…“ Nevím kolik lidí v Indii vystuduje v oboru „systémový inženýr“. Indie má počet obyvatel 1049700118 z tohoto počtu je 52% populace gramotné. Rád bych se dozvěděl zdroj údaje „Dnes je každý 4. systémový inženýr na světě Ind…“.

Děkuji
Jarda Benák
srazct@seznam.cz
02. 05. 2008 | 18:43

seo motivation napsal(a):

I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
http://antonfkip.com/objek-...
http://antonfkip.com/seo/se...
http://antonfkip.blogspot.com
http://antonfkip.is.edu
http://ebloging.com
http://seogoblog.com
http://miss925.com
http://si-oot.blogspot.com
http://seogoblog.com/belaja...
13. 10. 2009 | 22:09

jiri napsal(a):

Paní Brixi zkuste nám trochu objasnit vlastnickou strukturu Světové Banky a netvařte se že jde o jakousi veřejnoprávní instituci. Můžete začít Rotschildem... Jen pochopením zájmů lidí v pozadí globalizace můžeme pochopit globalizaci samotnou. Já čtenářům trochu napovím tímto dokumentem: https://www.youtube.com/watc...
15. 04. 2010 | 10:41

Samsung Galaxy Note Pro napsal(a):

Suka Menulis - Harga Gadget Terbaru | Spesifikasi dan Harga Galaxy Note Pro 12.2 Terbaru, Terbaik, Terupdate. Masih bersama Sahabat suka menulis yang senantiasa nongkrongin cilpacastra.blogspot.com, sekarang informasi Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Terbaru akan memberikan informasi terbaru, semoga bermanfaat. -> http://cilpacastra.blogspot.com/2014/02/samsung-spesifikasi-dan-harga-galaxy.html
Galaxy Note Pro Seri Terbaru 12.2
Beberapa hari kemudian dari yang diharapkan, Spesifikasi dan Harga Samsung telah menhadirkan dan mengkonfirmasi Galaxy Note 12.2 Pro akan mendarat di toko-toko pada bulan Februari. -> http://www.jadiunik.web.id/2014/02/galaxy-note-pro-seri-terbaru-122-dengan.html
20. 02. 2014 | 21:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy