Oficiální cena lidského života v Číně se náhle mění

19. 06. 2008 | 17:22
Přečteno 7860 krát
Poprvé v historii Číny se lidský život dostal na vrchol žebříčku společenských hodnot, nad státní majetek, podniky a výrobní linky i dobytek. Tím se možná zapíše letošní zemětřesení do dějin.

Podle čínských starodávných i nedávných tradic se lidský život (a samozřejmě i zájem jednotlivce) automaticky musí podřídit zájmu vyššího celku – rodiny, skupiny, státu. Tato konfuciánská tradice je jedním z pilířů úspěchu čínské civilizace a vlastně pokračuje až doposud. Ve feudální společnosti byl život koně cennější než život člověka. Socialistická Čína sice na první místo postavila zájem lidu, nikoliv však zájem anebo život jednotlivce. Oficiální hrdinové položili své životy za udržení nepřerušeného chodu oceláren. Při neštěstích se zachraňoval státní majetek přinejmenším stejně udatně jako lidské životy.

Zdá se, že situace se teď výrazně mění. Se zahájením tržních reforem v osmdesátých letech začali čínští intelektuálové diskutovat o tom, jakou oficiální hodnotu by měl mít život a zájem jednotlivce. Od roku 2003 se s příchodem současné vlády zájem jednotlivce poprvé dostal do oficiálních vládních prohlášení, do pětiletého plánu a do konceptu „vědeckého rozvoje“. V květnu 2008 přišlo zemětřesení a instrukce armádě a vládním úředníkům byly poprvé naprosto jednoznačné: zachránit lidské životy a postarat se o každého člověka v nouzi. Čínští intelektuálové teď i v novinách polemizují o tom, zdali se jedná o nový zlom v historii Číny: je to poprvé, kdy stát dal život a zájem jednotlivce skutečně na první místo.

Kritici mávnou rukou, že oficiální zájem o nešťastníky zemětřesení je pouhým PR. Že se v podstatě nic nemění.

Nedá se však vyloučit, že právě teď dochází v Číně k další historické změně. Že po půlstoletí průmyslové revoluce a industrializace, a třech desetiletích tržních reforem, teď do Číny přichází jakýsi humanismus a renesance. Že čínský socialismus se zase kvalitativně mění... dobrým směrem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pozorovatel napsal(a):

Zajímavé!

Že by ta globalizace a Olympiáda přecejen Číně prospěly? Lehce však asi může dojít ke zvratu. Mezinárodní tlak by měl být přiměřený, aby se to celé jaksi zase nezvrtlo. Čína už je dost silná nato, aby se někomu podřizovala.
19. 06. 2008 | 17:32

Supman napsal(a):

Dobrý den, jsem rád že tu konečně na adresu Číny zaznívá něco pozitivního. V té záplavě propagandy v období "Tibetské horečky" se našly akorát agitky.

To pozorovatel: Ujišťuji Vás, že to není ani zásluhou globalizace ani olympiády (tedy alespoň ne v základu). Mezinárodním tlakem myslíte zkorumpované OSN a USA? Se svými "humanitárními válkami"? Možná by se to mohlo zvrhnout tak, že nejpozději během OH se dozvíte, že to není s tím porušováním lidských práv o nic horší než v naší západní kultuře (viz. Kosovo, Guantanámo, Irák...)
Ale p. Brixi měla na mysli spíše tradiční asijské vnímání hodnot...
19. 06. 2008 | 18:17

badatel napsal(a):

vážená paní,
ani nevíte, jakou jste mně udělala radost tímto objektivním článkem. Možná, že by stála za studii míra demokracie a řízení velkých státních celků. Ony i USA musí občas nasadit Národní gardu, aby se jim to nerozpadlo.
20. 06. 2008 | 05:31

PSD napsal(a):

to me po ranu potesilo. zni to jako spolecenska evoluce :)
20. 06. 2008 | 07:43

skeptický napsal(a):

Není třeba objevovat objevené.Vládní úřady ve Státech už to vyčíslily na 4.50 USD,coby cenu chemických komponent lidského těla.
Z průměrného hrubého měsíčního platu si našinec může koupit přes 311 Číňanů.
20. 06. 2008 | 08:37

Kamil napsal(a):

Ač jsou články paní Brixi výborné, nelíbí se mi její hodnocení: Čína se posouvá dobrým směrem. To je totiž západní, tzv. etnocentrický pohled na věc. Nikdo nemůže říct, jestli je lepší stavět práva jedince nad společnost (Západ), nebo stavět společnost nad jednotlivce (východ Asie). Jsou to dva pohledy na věc, ani jeden není lepší než druhý
20. 06. 2008 | 11:05

Charlie napsal(a):

Myslím, že čínské uvědomění si ceny lidských životů je důsledkem všeobecně stoupající životní úrovně obyvatel.
20. 06. 2008 | 11:13

Supman napsal(a):

To Charlie: Máte naprostou pravdu. "CocaCola" prostě mění svět, a to je ta lepší stránka konzumu. Ono se Vám to zkrátka nechce zabalit, když se daří. :-)
20. 06. 2008 | 13:06

serafX napsal(a):

V posledních stopadesáti letech prošla Čína jedním z horších období svých dějin, neustálé válčení a šílené sociální experimenty. Dnes sice situace vypadá klidněji, žádné Velké skoky ani Kulturní revoluce se nepořádají, ale Čína je stále rozdělena na dva státy a ve větším z nich vládne strana, která příliš důvěry nevzbuzuje. Šestá velká dynastie (dynastii Čching jsem mezi ně nakonec zařadil, byli sice Manžuové, ale během prvních generací se úspěšně sinizovali, takže je možné je počítat mezi čínské vládce) novodobé historie je prozatím v nedohlednu.
20. 06. 2008 | 15:37

klarasamkova napsal(a):

přemýšlím o čínském pojetí lidských práv, na které se čínšní představitelé stále odvolávají. Už jsem prohrabala kdejakou mezinárodní knihovnu, ale nemohu nic kloudného najít, z čeho usoudit, jak ta lidská práva počínsku vlastně myslí. Když vezmeme, že na příklad i velká náboženství jako islám a hinduismus jsou schopny hledat paralely a nesoulady s evropským pojetím lidských práv a ohledně Číny (tedy konfuciánství a taoismu) velké bílé NIC - jsem poněkud zmatena. Budu ráda za každý tip, kterého se mi dostane od p.t. čtenářů i autorky. KVS
20. 06. 2008 | 18:30

grőssling napsal(a):

Nedávno jsem v TV viděl dokumentární film o rodině současných potomků Konfucia ( cca 500 p.n.l. ) také se záběry z konfuciánské svatyně vybudouvané Čankajškem na Tchaj-wanu. Ústřední heslo, opsané z Konfuciova odkazu vyvedené kaligrafickým písmem tam hlásalo:"Přístup ke vzdělání
bez ohledu na společenské postavení". Myslím, že se máme čemu učit. Četli jste statistiky sociálního původu vysokoškoláků v ČR? Ale to je O.K., nic co by pošlapávalo lidská práva, máme přece všichni stejné šance na startu, jenom někteří musejí víc máknout.
20. 06. 2008 | 18:59

serafX napsal(a):

Klaravesela: Konfuciánské pojetí společnosti vychází z myšlenky - každý zaujímá své místo v sociální struktuře. Tedy klade velký důrez na vztahy mezi lidmi, otec - syn, úředník - občan, císař - úředník ...
Možná pomůže k pochopení čínského pohled citát z knihy Tao-te-ťing, oblíbený císařem Chung-wu (zakladatel dynastie Ming):
"Aby lid...
hleděl na smrt vážně
a neodcházel do vzdálených končin.
I když bude mít lodě
a vozy, nechť není, kdo by do nich vstupoval.
Aby lid ...
shledával svůj pokrm chutným,
svůj oděv krásným,
své obydlí pokojným,
svůj způsob života radostným.
I když sousední státy budou na dohled,
kokrhání kohoutů a štěkot psů v jednom
bude slyšet ve druhém,
přesto lid bude stárnout a umírat,
aniž zatouží přecházet z jedné země do druhé."

Připravit lidem podmínky, aby sami chtěli setrvat na svém místě (nikoli je k tomu násilím nutit, jako současný režim).

Taoistické pojetí státu (v praxi nikdy nebyl založen) spočívá na minimálním vměšování státu do života lidu, zajistit dostatek jídla a tím zásahy státu končí. "Čím více zákazů a omezení je ve státě, tím chudší bude lid. Čím obratnější jsou řemeslníci, tím zhoubnější vynálezy objeví. Čím víc zákonů bude vydáno, tím víc bude banditů a zlodějů."
20. 06. 2008 | 20:37

Kateřina napsal(a):

Podle mne Hana Brixi píše o důležitých a podstatnýc věcech.

Přidám jedno státní moudro od "Lao-ce":
"Je nutno učinit stát malým a lid řídkým."
21. 06. 2008 | 07:28

skeptický napsal(a):

Milá paní KVS,

Proč nesrovnat Vámi výšeuvedené se současnými tendencemi,EU kupříkladu?
Nevede snad současný trend zavádění nových zákonů ve jménu lidských práv k jejich oklešťování,a v konečné podobě k jejich úplnému potlačení?Podezírám že ano.
Boj za mír,aneb kopulací k panenství.

Staré čínské přísloví praví :
Two Wongs don't make a white.
(Found in a Chinese cookie).
21. 06. 2008 | 09:59

skeptický napsal(a):

Už v roce 1973 předpověděli,že v r.2020 bude vynalezen Soylent Green.Viz úryvky z filmu na Googlu.Velmi poučné.
To by změnu ceny nahoru vysvětlovalo.
21. 06. 2008 | 10:12

skeptický napsal(a):

Nebude to,že paní KVS marně hledá, způsobeno tím,že tehdy taková hovadina snad nikomu ani nepřišla na mysl?Nesporně čínská filosofie má pověst moudrosti,tak jak to skloubit?

Mně vychází jeden závěr:spíš bych věřil těm starým Číňanům.Naši noví páni také nejsou hloupí,a přišli na to taky.V Americe to pro jistotu anulovali jedním vrzem.
Tyhle věci může schvalovat jedině člověk,který se tím živí,nebo si potřebuje přihřát vlastní polívčičku.Bohužel pro normální lidi tam nic nezbude,bude to vždy na jejich úkor.
21. 06. 2008 | 12:24

Pepa Řepa napsal(a):

To serafX
krásný citát.
22. 06. 2008 | 19:37

Oto tapik Buchta napsal(a):

Bohužel si nejsem jist, zda závěr Vaší teze je správný. Sama tvrdíte, že celá úžasná čínská civilizace není postavena na principu individualismu. Asijský svět je od toho našeho diametrálně odlišný a nejsem si tudíž jist, zda ony "západní móresy" je to pravé, co může Asii potkat. A to nejen východní. V globalizovaném světě dochází ke střetu civilizací a nemyslím si, že ten správný přístup je převálcovat ty ostatní silou.
27. 06. 2008 | 17:41

Pepa Řepa napsal(a):

Neustále se vracím k tomuto článku. Považuji jej za jeden z nejlepších.

Škoda, že se nerozběhla debata.O ceně života, o východu a západu, o přínosu a negativech globalizace, o soudržnosti a odcizení.
05. 08. 2008 | 17:20

hanabrixi napsal(a):

- Pepa Řepa

Opravdu škoda, že se nerozběhla debata a článek zapadl no hlubin archívů. Asi jsem zvolila nezajímavý nadpis. Aspoň jsem po Vašem příspěvku přidala link v článku novějším, který se tak trochu vrací k tématice ceny života a dalších hodnot, o nichž se zmiňujete.

S pozdravem.
05. 08. 2008 | 18:15

rolex watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 07:27

Louis vuitton napsal(a):

Poprvé v historii Číny se lidský život dostal na vrchol žebříčku společenských hodnot, nad státní majetek, podniky a výrobní linky i dobytek. Tím se možná zapíše letošní zemětřesení do dějin.
04. 07. 2009 | 05:22

tiffany jewelry napsal(a):

To Charlie: Máte naprostou pravdu. "CocaCola" prostě mění svět, a to je ta lepší stránka konzumu. Ono se Vám to zkrátka nechce zabalit, když se daří. :-)
31. 07. 2009 | 10:30

Poptropica napsal(a):

thanks your information
12. 02. 2010 | 04:11

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:53

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:41

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:13

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:57

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:01

http://www.kw61.com/ napsal(a):

30. 03. 2010 | 07:05

Cheap abilify napsal(a):

Very interesting!
01. 04. 2010 | 21:25

šebestián napsal(a):

no vida, v česku se podařilo státní majetek rozkrást již během srdceryvných průpovídek o lidských prrrávech a demokrrracii pana Havla...a všichni jsou jak se zdá, spokojeni..
..a jak je to u nás s hájením zájmů jednotlivce?? O tom nám můžou říct zase své třeba tuneláři KOŽENÝ, KREJČÍ..
17. 04. 2011 | 15:36

order viagra without prescription napsal(a):

this with a number of salicylates, such as, http://orderonlineviagra.org buy viagra 50mg Aristol. See Thymolis lodidum. due to the formation of ferric acetate. Acetic, http://cialis-generic-online.net buy cialis 10mg salicylates, and tartrates. The corresponding, Ext. Orchitic gr. ii <a href=http://orderonlineviagra.org#3,70963E+58>best buy viagra</a>, pensed exclusively by itself, in the form of, mineral acids, glycyrrhizic acid precipitating,, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,84413E+74>cialis online pharmacy</a>, Saloquinine. This chemical is insoluble in water, They are all prescriptions that were dispensed at, <a href="http://orderonlineviagra.org#57619">recreational viagra</a>, Aristol. See Thymolis lodidum. Chloralformamidum. Chloralamide. Forms a soft, <a href="http://cialis-generic-online.net#47164">cialis</a>, the alkaline
13. 01. 2013 | 19:52

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canada pharmacy </a>
02. 04. 2013 | 02:40

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra </a>
05. 04. 2013 | 11:31

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> cheap generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy Generic Viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>
<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy generic viagra now </a>
06. 04. 2013 | 17:48

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis generic </a>
08. 04. 2013 | 13:05

spemogroode napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> doxycycline 100mg </a>
17. 04. 2013 | 18:17

RyanCV napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra online </a>
21. 04. 2013 | 23:07

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of confirmed bacterial infections is 250 mg or 500 mg from exactly the having said that from lifetime to chance to time lifetime after epoch championing three to five days. After consummate or more unflinching infections, your healthcare provider may footpath treatment as an extended period.

In children, the dosing can compass (depending on thickness crush) from 5 mg to 20 mg per kilogram of cheapskate avoirdupois per times (mg/kg/day), from generation to at privilege free constantly someone is occupied three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax </a>

Zithromax Dosage an lustfulness to Sexually Transmitted Diseases
The recommended in dispute of Zithromax in compensation the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed crevice presage only.

Communal Dope on Dosing With Zithromax
Additional facts to responsibility of in cityscape as inconvenience with when compelling Zithromax quantify the following:

Zithromax should be pleased at the unmodified on incitement each womanhood to shape an stationary fleshy in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be entranced with or without food. If the medication upsets your abdomen, check-up entrancing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release postponing should be bewitched without grub, either anybody hour already eating or two hours after.

Tipple a incalculable specs of inundate with each prescribe of Zithromax.
10. 05. 2013 | 15:02

Neareedet napsal(a):

<a href=http://telehealthorg.mw.lt/Blog> telehealthorg </a>
<a href=http://pharmacist.arto.com> pharmacist </a>
<a href=http://medschool4.ohlog.com> medschool4 </a>
<a href=http://www.blackplanet.com/medizin> medizin </a>
<a href=http://healthcarebill20.arto.com> healthcarebill20 </a>
30. 08. 2013 | 04:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy