Politický boj o zdravotnictví – v Americe

06. 10. 2009 | 05:13
Přečteno 19965 krát
Reforma zdravotnictví je horkým tématem v USA i u nás. V USA je hlavním problémem snížení nákladů a zlepšení dostupnosti lékařské péče, v Česku zlepšení stavu péče a zvýšení spokojenosti pacientů. V obou zemích zatím dobrému řešení brání obrovská politizace zdravotnictví. Tento text nabízí krátké zhodnocení situace v USA, pokračování je o reformě zdravotnictví u nás.

Kdo potřebuje reformu zdravotnictví v USA?

Reformu potřebuje čtvrtina Američanů. Nemají totiž přístup ke spolehlivému zdravotnímu pojištění.

Každý pátý Američan mladší 65 let (celkem 48 milionů) je úplně bez zdravotního pojištění. Připadá jim příliš drahé a mnozí si to ani nemohou dovolit. Bez pojištění mají nárok jen na akutní péči a v odděleních akutní péče stojí fronty. Za srovnatelných podmínek trpí o 40% vyšší úmrtností než ostatní. Studie uveřejněná nedávno v American Journal of Public Health odhaduje, že každý rok v USA kvůli nedostatku pojištění zbytečně zemře 45000 osob.

Dalších 30 milionů Američanů nemá přístup k daňově zvýhodněnému pojištění přes zaměstnavatele a závisí na méně regulovaných individuálních plánech. Pojistné se jim mění podle věku a zdravotního stavu. Úhrady nákladů péče jsou neprůhledně omezeny. Vypovězení pojistky ve chvíli, kdy pojištěnec potřebuje drahou léčbu, je hrůznou zkušeností desetitisíců Američanů každý rok. A chronická onemocnění nebo jiné rizikové faktory činí miliony Američanů nepojistitelnými.

Většina Američanů ji ale „nepotřebuje“. Jsou buď kryti regulovaným „skupinovým“ zdravotním pojištěním přes zaměstnavatele nebo starší 65 let za ně péči automaticky hradí stát.

Polovina Američanů požívá výhod zaměstnaneckého zdravotního pojištění. Pokud jim nehrozí dlouhodobější pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání a v takových případech i automatická ztráta pojištění (což letos s rostoucí nezaměstnaností potkalo několik milionů Američanů), jsou s krytím i péčí spokojeni. Podle nových průzkumů se pojistné sice za posledních 10 let více než zdvojnásobilo na téměř 15000 dolarů za průměrného zaměstnance s dítětem, ale pojištěncům se nejeví jako krácení mzdy, protože dvě třetiny hradí zaměstnavatel bez údajů na výplatní pásce.

Senioři (45 milionů Američanů starších 65 let) jsou spokojeni s krytím přes státní program Medicare. Tento program je financován 3-procentní daní z příjmu každého Američana a hradí všem seniorům rozsáhlou péči, včetně nákladné intenzívní péče na sklonku života a náročných procedur, které nevyléčitelně nemocným za desetitisíce dolarů denně prodlužují život o pár týdnů. V přepočtu na každého seniora Medicare vydává přes 10000 dolarů ročně.

Reformu zdravotnictví potřebuje také ekonomika. Zdravotní výdaje v USA se letos odhadují 18%HDP (tedy dvojnásobek hladiny běžné v OECD) a dál rostou. Znevýhodňují americké firmy v mezinárodní konkurenci a zatěžují veřejný rozpočet. Veřejný rozpočet hradí téměř polovinu zdravotních výdajů a tento podíl stoupá.

Co je přínosem? Střední délkou života se USA řadí až na 50. místo na světě, úmrtností srovnatelných pacientů na poslední místo mezi 20 vyspělými zeměmi. Poskytovaná péče je často zbytečná, sloužící poskytovatelům jako zdroj příjmů a ochrana před žalobami za nedostatečnou péči. Srovnatelná péče je v USA dražší než jiných zemích (například základní prohlídka magnetickou rezonancí stojí v USA 1500 dolarů oproti 100 dolarům v Japonsku).

Pojišťovny, výrobci a právníci ji však nechtějí. Soukromé zdravotní pojišťovny v USA spotřebují v průměru 20-30% příjmů na administrativu a marketing (ve srovnání se 4% u Medicare nebo pojišťoven ve Francii). U individuálních plánů dosahuje tento podíl podle Council of Affordable Health Insurance až 50 procent příjmů. Daňové výhody a netransparentnost pojišťovnám umožňují zvedat pojistné rychleji než rostou mzdy. Benevolence státu jim dovoluje zbavit se drahých nemocných pojištěnců a zlepšovat tak svoje zisky.

Výrobci v USA na rozdíl od Evropské Unie nemusí prokazovat lepší účinnost nových léků a techniky a s využitím mediální reklamy stupňují poptávku po svých drahých produktech. Poptávce přispívá také konkurence zdravotnických zařízení, které na moderní vybavení získávají pacienty.

Právníci těží každoročně z desetitisíce žalob s nárokem milionových kompenzací za chyby zdravotníků. Třetina žalob bývá úspěšná a právníci obdrží polovinu kompenzace.

Co na to američtí politici?

Slíbená reforma má mocné nepřátele. Zpřístupnit zdravotní péči nepojištěným vyžaduje dotace z veřejného rozpočtu. Ale Amerika na ně nemá bez zvýšení daní nebo omezení jiných výdajů. Veřejný dluh je 73% HDP (ve srovnání s průměrem 69% HDP v EU) a deficit veřejného rozpočtu 14% HDP (ve srovnání s 5% HDP očekávanými letos v ČR). Veřejné výdaje na péči pro seniory, jejichž podíl v populaci stoupá, navíc neudržitelně rostou. Zvýšení daní Američané hlasitě odmítají. Snížit náklady však znamená někomu ubrat. Lobby a mediální kampaně pojišťoven, výrobců léků, právníků i zdravotníků proto bojují proti zpřísnění regulací a omezení svých příjmů. Senioři, platící vlastní lobbyisty, vedou kampaň „za záchranu Medicare před státem“ (mnozí nevědouce, že Medicare je státní program).

Veřejný zájem není v zájmu politiků. Místo hledání pragmatického řešení se stupňují dogmatické útoky a lži (třeba, že Prezident Obama zavede povinnou euthanasii pro nemocné seniory). Většina Američanů otázkám reformy nerozumí. Postoje politiků jsou tak dány tlakem lobby a ideologickými názory místní voličské základny (které bývají jednolité po letech cílených úprav hranic volebních okrsků).

Proto byly zatím zamítnuty návrhy na zlepšení regulace, omezení nákladů nebo zviditelnění cen a účinnosti péče. Odborníci marně doporučují evropské zkušenosti, jako třeba švýcarskou a holandskou regulaci soukromých pojišťoven. Namísto loni slíbené reformy se diskuze zužuje na dílčí problémy jako elektronické zdravotní databáze a na otázku, jak do systému včlenit nepojištěné. Republikáni a část Demokratů jsou proti „socialismu“ v podobě Obamou navrženého volitelného státního pojištění, které by mělo konkurovat soukromým pojišťovnám, (i proti omezení výdajů Medicare, který kdysi jako „socialismus“ odmítali). Žádají daňové zvýhodnění individuálních plánů soukromých pojišťoven bez podstatného zlepšení jejich funkčnosti.


Smyslem tohoto textu je krátce objasnit systémové problémy amerického zdravotnictví a související politizaci zdravotnictví. Článek samozřejmě nepopírá, že v USA pracuje mnoho vynikajících lékařů, právníků, vědců, manažerů i politiků na vysoké morální úrovni.

Text navazuje na některé předchozí o zdravotnictví na tomto blogu a je rozšířenou první částí původní verze článku, jenž vyšel v MF DNES.

Pokračování zde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

David napsal(a):

Informace - novinky.cz - 18.9.2009

Americký kameraman zemřel na zánět slepého střeva, nebyl totiž pojištěn

Americký lékařský časopis American Journal Of Public Health odhaduje, že ročně zemře v USA 45 tisíc lidí jen proto, že nemají zdravotní pojištění. Cituje jej CNN, která uvádí i některé šokující případy, jako osud kameramana na volné noze, jemuž prasklo slepé střevo a dostal se na operační sál příliš pozdě.
CNN uvádí případ Paula Hannuma (45), který si neplatil pojištění, protože pracoval jako kameraman na volné noze. Jeho snoubenka Sarah Percyová uvedla: „Byl to člověk, který když byl nachlazený, tak měl sílu to překonat.“

V roce 2006, když byla Sarah těhotná, cítil bolesti v žaludku. Myslel si, že snědl zkažené kuře. Bratr Curtis Hannum mu říkal, že je bledý, aby šel do nemocnice, ale on nechtěl. „Čekal narození dcery a nechtěl zatěžovat rodinný rozpočet. Jeho stav se ale nezlepšoval, tak nakonec šel do nemocnice. Ve čtvrtek v ní zemřel. Už bylo pozdě, prasklo mu slepé střevo, řekl Curtis Hannum.

Pokud lidé nemají zdravotní pojištění, ať už kvůli tomu, že si je nemohou dovolit, nebo proto, že je nechtějí platit, jsou podle jednoho z autorů zprávy doktora Davida Himmelsteina z harvardské univerzity „v ohrožení života“.

Jeho tým prošel vládní zdravotní záznamy o 9000 lidí ve věku 17 až 64 let z let 1986 až 2000. Z nich vyplynulo, že u lidí bez pojištění je riziko úmrtí o 50 procent vyšší než u privátně pojištěných. Důvodem je fakt, že se nemusejí dostat včas k nutné lékařské péči.

Extrapolací na data z roku 2005 dospěli k závěru, že skoro 45 000 Američanů ročně zemře v důsledku toho, že nejsou pojištěni.

Národní centrum po analýzu pojištění ale uvádí, že čísla jsou přehnaná, a v oblasti pojištění hájí ideu volného trhu.

Zprávu přitom potvrzují i další výzkumy, mimo jiné studie Americké společnosti pro rakovinu z roku 2007. Výzkum Lékařského institutu z roku 2002 odhadoval, že ročně zemře asi 18 000 lidí, protože nemají pojištění.

Žena zemřela na snadno léčitelnou srdeční chorobu

Zpráva přitom uvádí i další případy, kdy lidé zemřeli, protože nebyli pojištěni. Jednou z nich byla 51letá samoživitelka Sue Rieková, která měla dvě děti. Pojištění za tisíce dolarů si nemohla dovolit, živila se drobným podnikáním z domova přes eBay. Deset let trpěla bolestmi zad. Jednou se své dceři neozvala a ta se druhý den dozvěděla, že je mrtvá. Trpěla srdeční chorobou, která se projevovala stejnými bolestmi jako páteřní problémy. Nemoc byla přitom snadno léčitelná pomocí běžných medikamentů i procedur a změny životního stylu.

U lidí, kteří jsou nepojištěni, se ani nezjistí, že mají vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu - prostě proto, že nechodí na preventivní prohlídky. Nezjištěná nemoc pak může vést až ke smrti.
Počet nepojištěných lidí přitom roste, loni jich bylo 46,3 miliónu, zatímco v roce 2007 45,7 miliónu.

Ohroženi jsou i mladí

Zvlášť ohroženou skupinou jsou mladí lidé, kteří si méně uvědomují, že i je mohou postihnout zákeřné choroby. To se stalo osudným 25leté Elizabeth Macholové. Když se přestěhovala s přítelem do nového bytu, cítila se velmi unavená. Matka jí říkala, ať jde k lékaři, ale ona však nešla, protože nechtěla zatěžovat rodiče, kteří spláceli účty za její předchozí ošetřování. O několik dní později upadla ve vaně do komatu a den po svých 26. narozeninách se dostala do stavu klinické smrti. Příčinu úmrtí se nepodařilo objasnit.

Novinky

----------------

Paní Brixi,

velmi pěkný text. Teď by bylo potřeba nás ještě ochránit před těmi, kteří chtějí americký systém zdravotnictví zavádět u nás tak, jako to dělal Julínek a spol.
06. 10. 2009 | 07:22

jozka napsal(a):

Ten dovetek je kouzelny. Ale mate to marny, pani Brixi, stejne po vas vystartujou, takhle jim hanet raj...
06. 10. 2009 | 07:54

RUS napsal(a):

Dolaru je konec?Senzační sprava!!!!
http://www.independent.co.u...
06. 10. 2009 | 08:08

neo napsal(a):

Davide: mají aspoň na výběr.

buď se pojistí, nebo se nepojistí.

u nás na výběr nemáš, jsi povinně pojištěn a povinně ti je strhávána část tvých příjmů , přesněji 13,5% na ZP.
06. 10. 2009 | 08:16

Rumcajs napsal(a):

Paní Brixi!

Vy máte díru v lodi ale řešíte pumpu.

Co vyřeší povinné pojistné ?
Co vyřeší regulace pojišťoven ?

Absolutní prd řekl by čech Karel Němec.
06. 10. 2009 | 08:18

Al Jouda napsal(a):

Všechno už tady bylo.
06. 10. 2009 | 08:57

Kabrel napsal(a):

Obama má přece jenom jednu výhodu oproti svým předchůdcům.
Paní Brixi to zmíníla. Firmy v USA díky se zvýšujícím výdajům za zdravotnictví - 18% HDP mají horší konkurenční postavení ve světě.
Navíc, když mnozí (ti inteligentnější amričané) vidí, že například v EU nabídnou vesměs lepší a dostupnější péči za 50% nákladů v USA.

Samozřejmě Zdravotním pojiš'tovnám (Chrenci, Jůlinci, Cikrtíci, ...), majitelům nemocnic, výrobcům léčiv atd. se změna směrem k EU vůbec nelíbí.
06. 10. 2009 | 08:59

Martin napsal(a):

To Neo:
o jaké volbě mluvíte? Pojištění je pro případ nemoci. Běžný lidský organismus vždy onemocní. Prostě tutovka. V tom okamžiku končí svoboda, protože omezuje nebo ohrožuje ostatní! I tím slepým střevem! Nakonec i okolnosti kdy člověk onemocní se spíš řídí principem nejnevhodnějšího okamžiku. Takže TEORETICKY jde o svobodu jednotlivce, ale prakticky již nikoliv.
To Rumcajs:
ta pumpa je pro loď životně důležitá. Zeptejte se kapitánů nebo si o tom něco přečtěte.
06. 10. 2009 | 09:05

neo napsal(a):

Martin:

jako svobodný člověk mám právo rozhodnout zda se pojistim a kde nebo ne a v tom případě si léčbu uhradim sám.
06. 10. 2009 | 09:15

Jedlůa napsal(a):

Děkuji za Vaši práci na tomto textu, je velmi dobré, že tyto informace tady jsou.
06. 10. 2009 | 09:23

Karel napsal(a):

To Neo :

Svobodu si pletete s obsahem peněženky. COž je do určité míry správné.

Někteří prostě tu svobodu volby nemají, protože jsou nebo se narodili do té části spektra společnosti, že volbu mají jasnou.

Pojištění x jídlo, bydlení.

Tudíž o svobodě nemůže být řeč. To je pouze Vaše prázdná ideologická floskule.
06. 10. 2009 | 09:25

Vico napsal(a):

neo : Já vím, ale i když vás neznám a svobodu vám rovněž brát nechci,nechtěl bych, aby tu umírali lidi na slepák jen kvůli tomu, že nejsou pojištěni a peníze jim jaksi došly.
06. 10. 2009 | 09:33

Jirka H napsal(a):

Paní Brixi:
Reforma by mohla vést k zvýšení dostupnosti lékařské péče, ale k snížení nákladů určitě ne.
06. 10. 2009 | 09:33

neo napsal(a):

Vico:

to je snad jejich problém, že se rozhodnou nepojistit se.

Jako když si nepojistíte barák, taky Vás nikdo nenutí.
06. 10. 2009 | 09:42

jenicek napsal(a):

"Lobby a mediální kampaně pojišťoven, výrobců léků, právníků i zdravotníků proto bojují proti zpřísnění regulací..."
Cože zpřísnění? To už snad ani nejde, oni bojují jen proti změně velmi regulovaného systému, který je díky předchozímu úspěšnému lobbingu dobře živí.
06. 10. 2009 | 09:42

feromon napsal(a):

USA počet obyvatel 300.000.000.
USA počet úmrtí zdravotně nepojištěných 40.000 ročně.

ČR počet obyvatel 10.000.000.
Celkem v ČR zemře 112.000 obyvatel ročně.

ČR k USA (trojčlenka) poměrný počet jako kdyby nebyla solidární zdravotní daň v ČR - úmrtí 1.300 obyvatel ročně.
(Výpočet 300.000.000 děleno 10.000.000 = 30
40.000 děleno 30 = 1.300)

To je stejné množství zemřelých bez pojištění jako lidí zemřelých v ČR v důsledku autohavárií ročně.

Což takhle paní Brixi zavézt speciální státem hrazené životní pojištění pro všechny osoby účastnící se silničního provozu, aby mohly být zabezpečeny děti, rodiče, a další osoby když člověk zemře (stane se invalidou) v důsledku autohavárie?

Nebo:

Což takhle paní Brixi zavézt speciální státem hrazené zdravotní pojištění pro osoby zemřelé na chřipku (jakoukoliv jedno zda na prasečí, ptačí nebo jinou), aby mohly být zabezpečeny děti, rodiče, a další osoby když člověk zemře (či se mu poškodí zdraví) v důsledku zdravotních komplikací z chřipky?

Nebo:

Což takhle paní Brixi zavézt speciální státem hrazené pojištění nemovitostí pro osoby, které přijdou o nemovitost v důsledku živelné pohromy, požáru aby mohly být zabezpečeny děti, rodiče, a další osoby když člověk ztratí nemovitost v důsledku živlu vzniklého jakkoliv?

Tragédie dneška jsou opět sociální inženýři jako paní Brixi, kteří chtějí zavézt "komunismus s lidskou tváří", jež na úkor poctivých, obezřetných a pojištění platících občanů preferuje cpaní peněz těm, který na všechno kašlou. Který si raději na dluh koupí satelity, auto, byt a pak naříkají když to nemohou splácet.

Ať žije nezodpovědnost.
06. 10. 2009 | 09:58

MerryMan napsal(a):

Karel a Martin.
Souhlas s Vašimi názory. Rumcajse (=opak inteligentního člověka) si nevšímejte. Nestojí za odpověď. Rovněž tak nick neo. Ten zase podle vlastních slov zdědil po svých předcích těžkou chápavost. Obě tvrzení na požádání doložím.
06. 10. 2009 | 10:01

neo napsal(a):

MerryMan:

čau MerryMrde, jak je ? Nechceš půjčit 30 kaček na poplatek?
06. 10. 2009 | 10:03

Pepa 3 napsal(a):

neo> Opět se projevujete jako naprosto nemyslící demagog. Zajisté, můžete mít volbu - pojistit se, nebo nepojistit. Patří však do vyspělé a moderní společnosti situace, kdy při vážné nemoci si lékařské zařízení nejprve zjišťije, zda někdo za pacienta zaplatí a teprve potom léčí? Podle Vás bych s akutním zánětem slepého střeva hrozícím perforací měl jet do nemocnice - pokud jsem podle Vašich představ využil svobody volby a nepojistil se - s notářsky ověřeným výpisem z účtu? (A až by byl vyčerpán, tak by doktor přestal šít?)
06. 10. 2009 | 10:04

Vico napsal(a):

neo : Život a zdraví není dům. Přece nechcete tvrdit že mezi nepojištěným domem a "nepojištěným životem" kladete rovnítko. To přece nelze.
06. 10. 2009 | 10:05

danny napsal(a):

Doktori a zdravotnicke lobby ve vetsine zap. zemi , si ze zbytku populace delaji rukojmi , ktera bezostysne vydiraji. Jejich zisky , platy a ceny ktere si uctuji jsou neuveritelne. Pracovni doba a kvalita prace tez. Polovina Britu ma vyhnile zuby, protoze jeden novy stoji stejne jako novy motocykl a plna pusa vic nez dum.K obvodakovi se musite objednat 14 dni dopredu, to uz jste pak budto zdravi, anebo tuhy.
Na odborne vysetreni , kvality mizerne , cekate tak dlouho, ze velka cast Britu zemre , nez se na ne dostane rada.A to se to pry od vlady zelezne Maggie vyrazne zlepsilo.
06. 10. 2009 | 10:06

Pepa 3 napsal(a):

Ještě neo:
Než jsem dopsal, objevila se odpověď MerryManovi 10:03:49. To je opravdu přesvědčivý důkaz o Vaší neomezené inteligenci. Bohužel zdola!
06. 10. 2009 | 10:07

FK napsal(a):

Pane Feromon,
výborně, trojčlenku jste zvládl. Teď ještě češtinu. Zkuste si porovnat významově dvě slova: zavézt a zavést. S pozdravem FK
06. 10. 2009 | 10:07

neo napsal(a):

Pepa 3:

tohle je vaše demagogie.

ne.

i nepojištěný pacient musí být samozřejmě ošetřen a náklady si poté sám uhradí.

Pokud nezaplatí, postup je standardní jako u čehokoli jiného.

Vico:
máte životní pojištění?

taky je dobrovolné a jedná se o pojištění života.
06. 10. 2009 | 10:08

MerryMan napsal(a):

feromon:
Ve Vašem "srovnání" srovnáváte počet lidí, kteří v USA zemřou protože nemají zdravotní pojištění s celkovým počtem úmrtí v ČR. To je špatně. Musel byste provést srovnání s úmrtím lidí v ČR, kteří nemají zdravotní pojištění. protože výchozí údaje a logika srovnání jsou špatné, jsou špatné i závěry, které vyvozujete.
06. 10. 2009 | 10:08

neo napsal(a):

Pepa 3: MerryKrasomluvMan si začal:)
06. 10. 2009 | 10:09

Pepa 3 napsal(a):

Neo:
Než začněte psát nesmysly, nejprve si to ověřte. Ve Spojených státech je sutečně praxe taková, že zdravotnické zařízení pacienta odmítne. Jsou sice zařízení akutní péče, ale s omezeným spektrem poskytovaných ošetření.
A Vaše srovnání se životním pojištěním je jen dalším důkazem o naprosté absenci logického myšlení. Asi jako 4 jablka + 3 hrušky = 7 ovocí.
06. 10. 2009 | 10:13

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Dám Vám jeden dotaz.

Vyděláváte 3k dolarů měsíčně. Za jídlo, byt, energie vydáte 2800 dolarů měsíčně. Pojistka stojí 500 dolarů měsíčně.
(Kecy o tom, že se může vzdělávat a vydělávat víc si nechte od cesty - někdo nekvalifikované práce dělat musí - samy se neudělají jak si možná lidi jako vy myslí.)

Kdepak je ta svoboda volby se pojistit, nebo nepojistit?

jeníček: Něco takového jako Vy se jen tak nevidí.
06. 10. 2009 | 10:16

danny napsal(a):

Tez je neuveritelne jaky je rozdil v cene [ v radech ] za naprosto stejny ukon ktery provede veterinar na psovi a lekar cloveku. Pricemz vzdelani i naklady obou panu, jsou prakticky totozne. Jenze clovek je vydiratelny, zatimco pes podstatne mene. Tez veter. lekari jsou vetsinou podstatne lepsi sorta lidi [zde ve V.B.] nez lekari pro lidi.Nejdou zpravidla studovat veterinu primarne kvuli zbohatnuti, nybrz kvuli vztahu ke zviratum.
Nedavno probehla tiskem zprava, ze obvodak na ostrove S.Uist [mala rybarska komunita ] vydelava 400 000,- liber rocne cca 12 000 000,- Kc. Ne ze by tak moc lecil, ale uctuje statu za 365 dni v roce 24 hodin denne, protoze je na ostruvku jediny lekar a musi pry drzet neustalou pohotovost , takovyhle system se zene do zahuby a je jen otazka casu kdy se musi totalne zhroutit.
06. 10. 2009 | 10:20

Eman napsal(a):

Většina z vás diskutujících jsou stařeny či starci. Nechme to na řešení mladých. Kdo vás má před hrobem visící číst. Všichni stejně budete pořbeny jako prašiví psi bez obřadu.
06. 10. 2009 | 10:30

Rumcajs napsal(a):

Martin:

Tak to mi řekni synku, který kapitán by radši pumpoval, místo aby zalátal díru ?
06. 10. 2009 | 10:38

Lukáš Bušina napsal(a):

Cajz: Někdy je čas pouze na pumpování, aby se situace stabilizovala. Až pak se díra látá.

Přečtete si někdy i něco jiného než Blesk a Aha. Něco s námořní tématikou, aby Vám příměry z této oblasti tak moc nehaprovali.
06. 10. 2009 | 10:41

Rumcajs napsal(a):

Bratr tchána byl v USA coby zedník deset let. Byl pojištěn a ještě si vidělal na barák.

Co to plácáte levouni za kraviny, že obyčejný člověk se nemůže pojistit.
06. 10. 2009 | 10:42

MerryMan napsal(a):

Pepa 3:
Děkuji, že jste nickovi neo vyjádřil svůj názor. Ale je to marné. Ta zděděná těžká chápavost je prevít.
06. 10. 2009 | 10:44

Lukáš Bušina napsal(a):

Cajz: Pořádně si přečtete článek.

Zaměstnanci jsou na tom jinak než lidi na volné noze, co se týká zdravotního pojištění.

Chce to jenom pozorně číst Cajzi, co druzí píší. Pak nemusíte tvořit přihlouplé komentáře ;-)
06. 10. 2009 | 10:45

pierre napsal(a):

autor :
.
vecne a jasne shrnuti teto problematiky... tradicne kvalitni blog... dik..
--
eman (06.10.2009 10:30:07) :
.
no... nekteri diskutujici jsou mozna stareny a starci a pak jsou zde primitivove a mentalne handicapovani jako genius eman... to je lepsi byt mentalne plnohodnotnym a bystre myslicim "starcem", nez koktajici individuum jako vy, ktery mentalne nevytahl paty ze sve vesnice a nema tuseni, co se deje ve svete...
06. 10. 2009 | 10:59

Jirka H napsal(a):

Nepochybuji o tom, že kdyby se u nás zavedlo nepoviné zdravotní pojištění, tak by se určitě našla nemalá část lidí, kteří by za ušetřené peníze jezdili každý rok k moři nebo by si kupovali různé elektronické hračky nebo auťáky.
Stejně tak, jako to již udělali v minulosti, kdy takhle "probendili" peníze, které si měli ušetřit na řešení vlastního bydlení apod. A teď se strašně rozčilují nad růstem regulovaného nájemného.
06. 10. 2009 | 11:02

Rumcajs napsal(a):

Bušino, ty jsi dneka nějak ve formě. Dokonce výš, jak se říká těm pánům co poroučí lodičce.
Chválím !
A kdopak jsou ti na volné noze ?
06. 10. 2009 | 11:05

Lukáš Bušina napsal(a):

Rumcajs: Dáme si testík Vaší schopnosti logicky myslet.

Kdopak si myslíte, že můžou být ti na volné noze?
06. 10. 2009 | 11:09

babička Mary napsal(a):

ad Rumcajz:
Bratr tchána si vydělal na barák nebo viděl na barák?
Co takhle dát si vybraná slova?
06. 10. 2009 | 11:16

neo napsal(a):

pepa 3 :

já ale mluvím o čr, ne o americe.
BUŠINA:

taky vám dám příklad

vyděláváte 30000Kč, na pojištění vám seberou rovnou 5000, za jídlo,byt atd utratíte 28000 ...
06. 10. 2009 | 11:21

tomas.p napsal(a):

Nějak se mi tady v té debatě
vytratil hlavní smysl, který se nazývá SOLIDARITA.
Pro upřesnění těm méně chápavým, i když na tom budu relativně dobře finančně, třeba jako pan neo, může se mi stát, že peníze na nutný zákrok vedoucí k záchraně mého života nedám dohromady za celý svůj život. No a tak se mi na to složí ostatní pojištěnci, to je celé. Ta povinost je vedena historickou zkušeností, jak málo lidí si obvzlášť v mladém věku připouští, že by se jim mohlo něco přihodit. Viz. to co se děje na našich silnicích.
06. 10. 2009 | 11:23

emigrant napsal(a):

1) nekolikrat jsem uz musel navstivit (ne vlastni vinou) zdravotnicke zarizeni u nas ve Spokojenych statech americkych a ac neslo o akutni pripad, jeste nikdy se mne pred osetrenim nikdo na pojisteni nezeptal. Podobnou zkusenost ma spousta mych pratel. Takze "umrti kameramana na zanet slepeho streva" mi prijde totalne smyslene nebo vytrzene z kontextu.

2) za poslednich 10 let jsem jsem mel diky plneni svych pracovnich povinnosti moznost videt stovky prislusniku totalni luzy a spodiny spolecnosti v zdravotnickych zarizenich, o kterych se prumernemu ceskemu obcanovi muze jen zdat

3) KAZDY obcan USA, ktery prokaze, ze nema dostatecny prijem, ma narok na uhradu zdravotnich nakladu! Diky neexistenci statnich zdravotnich zarizeni je navic poskytovana ve spickovych zdravotnickych zarizenich, ktera svou vybavenosti pripominaji spise drazsi hotel.

4) v USA rodi rocne zcela zdarma miliony nelegalnich imigrantek, dostavaji spickovou prenatalni i postnatalni peci, zdarma vyzivu pro sebe i sve narozene deti

5) rozdil v nakladech na potraviny, bydleni, spotrebni zbozi (od ponozek po automobil), komunikaci (telefon, internet, TV cabel...), pohonne hmoty a energie oproti nakladum v EU bez problemu vystaci komukoliv na uhradu slusneho zdravotniho pojisteni ci pripojisteni, aniz by si oproti Evropanum snizoval zivotni uroven!!!

Staci jen uplne jednoduchy, politikou a "socialnim" citenim nezkresleny pohled na americke zdravotnictvi a clovek vidi jedine:

1) Zodpovednost za sve zdravi si nese kazdy sam. Stejne, jako za nasledky spatneho zivotniho stylu. Mlademu a zdravemu cloveku se vyplati zaplatit pri obcasne navsteve lekare "cash", nez cela leta odevzdavat povinne statu pojisteni.

2) Stat nema pravo nasilne vybirat zdravotni pojisteni a rozhodovat, jak bude s vybranou castkou nakladano. Vede to jen k nepruhlednemu financovani, korupci a rozkradani. Navic se zvysuji naroky na rozsahly aparat.

3) Neschopny, liny, postizeny a hloupy clovek je pro stat neefektivni, neni schopen mu prinaset svou praci jakykoliv prinos a musi se smirit s tim, ze nemuze mit stejnou peci, jako ten, kdo dre do umoru, sebevzdelava se a riskuje sve vlastni financni prostredky k dosazeni zisku. Neni v poradku, ze se lide z techto dvou skupin setkavaji v CR ve stejnych ordinacich a lezi ve stejnych pokojich stejnych nemocnic!

4) Reformu zdravotnictvi v USA si preji jen ti nejlinejsi, nejneschopnejsi a nejvychcanejsi!!! Prave ti, co tak velkolepe, s obrovskym nadsenim ovciho stada a ve sve primitivni nevedomosti a neschopnosti pochopit zakonitosti dnesniho sveta, zvolili soucasneho pana prezidenta.
06. 10. 2009 | 11:26

Rumcajs napsal(a):

Bušino, moc pěkně prosím, řekni mi to !
06. 10. 2009 | 11:30

neo napsal(a):

tomas p.

vždyť jo ty ťuldo.

Pojištění je na té solidaritě založeno.A vůbec nezáleží na tom, zda je povinné či dobrovolné. Ten princip funguje u obojího.

Jen chci mít volbu, zda se pojistím a využiji té solidarity a nebo se nepojistim a nebudu mít na plnění ze společné kasy nárok.
06. 10. 2009 | 11:31

Rumcajs napsal(a):

Nevotravuj babo!
Na Tvůj pravopis není nikdo zvědavej .
06. 10. 2009 | 11:31

Rumcajs napsal(a):

emigrant : Bravo!
06. 10. 2009 | 11:34

Jirka H napsal(a):

To tomas.p:
To, o čem tady píšete je podstatou každého pojištění - rozložení rizika na všechny pojištěnce. Otázkou zůstává, jestli tou "pojišťovnou" musí být zrovna stát...
06. 10. 2009 | 11:35

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Kličkovat umíte. Praxe ukazuje, že to co popisuji já se děje a to co popisujete Vy se neděje.

emigrant: A taky proto má USA nejvyšší výdaje v poměru k HDP na této planetě na zdravotnictví a přitom ve zdravotních přehledech není rozhodně nejlepší. Čím to asi tak může být. Čím asi tak může být to, že magnetická rezonance stojí v japonsku 15x méně než v USA. Zvláštní.
06. 10. 2009 | 11:45

Lukáš Bušina napsal(a):

Takže Cajzík nám právě přiznal, že neumí logicky myslet :-)
Jako to už se tady ví dlouho. Chybělo přiznání. Teď se tedy kruh uzavřel :)
06. 10. 2009 | 11:46

Rumcajs napsal(a):

Tak Bušino, mám si snad kleknout ?
06. 10. 2009 | 11:50

neo napsal(a):

Bušina:

kličkovat?

akorát jsem Váš příklad převedl do stávajícího systému a přidal nulu,aby to bylo v korunách.

jinak je to totéž.

pouze v dobrovolném systému Vám není částka na pojištění odebrána automaticky.
06. 10. 2009 | 11:53

Lukáš Bušina napsal(a):

Cajz: Můžete mi vysvětlit proč bych měl člověku, který neumí logicky uvažovat, který neumí chápat psaný text, který neumí ani základní ekonomické pojmy a plete si pojmy s dojmy vysvětlovat něco?

Protože mě o to prosí? To je dost chabý důvod.
06. 10. 2009 | 11:53

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Já operoval realitou, vy operujete fiktivním neexistujícím modelem. Vážně nechápete v čem je Váš a můj příměr jiný?

Takže znovu položím otázku na kterou jste mi nedokázal zatím odpovědět.

Vyděláváte 3k dolarů měsíčně. Za jídlo, byt, energie vydáte 2800 dolarů měsíčně. Pojistka stojí 500 dolarů měsíčně.
(Kecy o tom, že se může vzdělávat a vydělávat víc si nechte od cesty - někdo nekvalifikované práce dělat musí - samy se neudělají jak si možná lidi jako vy myslí.)

Kdepak je ta svoboda volby se pojistit, nebo nepojistit?
06. 10. 2009 | 11:55

MerryMan napsal(a):

emigrant:
Už z toho, že Vám tleská Rumcajs vyplývá, že byste si měl dávat pozor o tom co napíšete. Autorka se odvolává na různé studie, publikace a sama napsala na téma zdravotnictví několik zajímavých článků.
To co píšete podobá spíše reklamě.
Komu tedy věřit?
Jinak obdivuji Vaši víru, že máte tak vynikající zdravotní péči a prakticky zadarmo. Rozhodně své zemi (USA) více prospějete, když bude psát anglicky Američanům.
06. 10. 2009 | 11:56

Alkyon napsal(a):

Pěkný článek se solidní informační hodnotou, paní Brixi.
Zdravotní systém je stejně jako jiný sociální systém o míře společenské tolerance, lidské sounáležitosti a elementárním altruismu. Sociální cítění není dáno všem stejně, neboť ne každý ví, že všichni nemáme stejné šance v životě.
Rumcajs: Tak co tady ještě děláš, ty chrabrý barde s levotočivou obsesí, proč už dávno nejsi v USA? Za deset let budeš mít na barák.
06. 10. 2009 | 12:03

Vilém napsal(a):

Neo
Vaše představa o volbě je poněkud liberální, tedy negramotná. Ve skutečnosti totiž ti, kteří na pojištění nemají, nemají žádnou volbu, zda se pojistí nebo ne, prostě jsou nuceně bez pojištění. Svobodný výběr je tedy iluzorní, ve skutečnosti máme jako společnost volbu mezi nuceným pojištěním pro malou část vadně smýšlejících osob a nuceným nepojištěním pro velkou část populace. V takové situaci dávám jednoznačně přednost povinnému pojištění a skutečnost, že v západní Evropě během celých desetiletí svobodné možnosti prosazovat různé alternativy nevzniklo nic, co by se zásadně odchýlilo od evropského modelu všeobecného pojištění, ukazuje, že jde o stanovisko velké většiny svéprávných občanů. Ani v USA ve skutečnosti nejde o to, že by si občané nebyli vědomi superiority evropského modelu, pouze z úzce utilitárních důvodů se jim nechce do změny.
06. 10. 2009 | 12:04

Rumcajs napsal(a):

Bušino, ty kujóne! Trochu jsem zalovil v paměti a vzpoměl jsem si, že za totáče se říkalo umělcům, že jsou na volné noze.

Tak umělci tam umírají na slepé střevo ?
06. 10. 2009 | 12:05

David napsal(a):

Podle mého laického názoru by na standardní zdravotní péči pro všechny občany měla být jen jedna, a to – státní pojišťovna. Pouze a jen pro nadstandardy ať si pak klidně konkurují soukromé zdravotní pojišťovny. Stát nemůže být v systému, kde by měl konkurovat soukromým subjektům, protože by velmi často byly soudní spory o nekalé konkurenci – proto musí být „pojištěnecky“ odděleno – stát standard – soukromníci nadstandard. A bude klid.
06. 10. 2009 | 12:05

Lukáš Bušina napsal(a):

Cajz: Kdo je zaměstnaný, ale není v zaměstnaneckém poměru?
06. 10. 2009 | 12:07

Rumcajs napsal(a):

L.B.

Ty mě napínáš Bušino !
06. 10. 2009 | 12:19

neo napsal(a):

Bušina:

pořád stejné : za jídlo,byt apod musíte vydat méně, tedy maximálně 2500.

Stejně jako v mém příkladu místo 28 000 pouze 25 000:)
06. 10. 2009 | 12:27

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Takže doporučujete bydlet pod mostem a vybírat popelnice. Jo pak na zdravotní péči určitě bude.

Dobrá rada. Nicmnéně v realitě naprosto nepoužitelná.

To je rozdíl mezi realitou a vašimi představami.
06. 10. 2009 | 12:29

Jan napsal(a):

Amerika je prostě plná neů.
Budiž jim to přáno.
P.S. Pochybuji, že jsi tak bohatý neo, aby na to měl.
Máš představu kolik stojí noc na ARO?
06. 10. 2009 | 12:29

neo napsal(a):

Vilém:

Ve skutečnosti totiž ti, kteří na pojištění nemají, nemají žádnou volbu, zda se pojistí nebo ne, prostě jsou nuceně bez pojištění.

V našem systému na pojištění mají. Povinně jim je odebíráno z vydělaných peněz.

Kde vidíte ten rozdíl?

Jaký je rozdíl v tom, že si vydělám 40 000 a z toho mi stát sebere na zp 5400Kč (a další:daň,SP..)

A nebo vydělám 34 600 a 5 400 si zaplatim pojištění?
06. 10. 2009 | 12:30

Filip napsal(a):

Emigrante - NELŽI. Píšeš z Klatov. V USA jsi byl dva měsíce a pak tě vyhostili, protože si v nemocnici během brigády krad z lékárničky anfetamin.
Na druhou stranu to ale zase jako pohádkář máš šanci někam dotáhnout. Tak trénuj, trénuj.
06. 10. 2009 | 12:31

neo napsal(a):

Bušina, to stačí, matematika asi neni Vaše silná stránka.
06. 10. 2009 | 12:31

Jenda napsal(a):

článek je jako obvykle skvělý.

Jenom je těžké vést diskusi na tak složité téma.

Zákonné pojištění je základ řešení. Ostatní parametry se budou měnit a snad vylepšovat do nekonečna. Dobrovolné pojištění by rozhodilo celý systém a nikdo by to nedal dohromady. V tom jsou zkušenosti z vyspělých USA poučné.
06. 10. 2009 | 12:31

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Ironie je Vám cizí?
06. 10. 2009 | 12:32

neo napsal(a):

Jan:

noc na aro , možná tak 2 000 000.

ale ty chlapče neumíš číst:)

jo a bohatý nejsem...
06. 10. 2009 | 12:35

Vilém napsal(a):

Neo
Ve svobodě nebo nesvobodě rozdíl celkem není, to píšete správně.
Rozdíl je v tom, že u nás jsou pojištěni všichni a v USA nikoli. V tomto ohledu je tedy evropský systém lepší.
Pro Vás je možná evropský systém méně finančně výhodný, ale nemyslím si, že by to většinu voličů tak zajímalo, protože by jinak do Evropy tento systém dávno zanesli politikové, kteří z Ameriky tahají kdeco od radaru až po třikrát a dost. Protože americký systém jako celek není ani ekonomicky výhodný - je dražší měřeno podílem na HDP, proto byste nejspíš zaplatil podstatně víc než odvádíte povinně. Výhodnější je jen pro úzkou skupinu nejbohatších a komerční pojišťovny.
Zajímavé je to pro ČR hlavně z toho hlediska, že jednou vzniklé privilegované skupiny a zájmové lobby pak celá desetiletí nelegitimně profitují a blokují potřebné změny - to je varování před lehkomyslným julínkováním s tím, že když se tržní reformy neosvědčí, vrátí se původní systém - ukazuje se, že to tak jednoduše nejde.
06. 10. 2009 | 12:46

lenka napsal(a):

Mýlím se, když se domnívám, že velká většina nepojištěných je černochů? Tak jako u nás by byli Romové, kdyby za ně stát pojištění neplatil stát? Myslím, pochopitelně, na nezaměstnané nebo načerno pracující Romy, kterých je ale naprostá většina.
06. 10. 2009 | 12:48

Rumcajs napsal(a):

Hele !

Test inteligence pro všechny od Bušiny.

"Kdo je zaměstnaný, ale není v zaměstnaneckém poměru? "
Kdo to uhádne, údajně šlape na paty Einsteinovi.
06. 10. 2009 | 12:48

Lukáš Bušina napsal(a):

Že Vás baví Cajzi svoji hloupost prezentovat jako něco hodného obdivu...

Nepochopím...
06. 10. 2009 | 12:52

tomas.p napsal(a):

http://www.blisty.cz/art/41...
doporučuji přečíst, je možné, že se mohou názory na americké zdravotnictví podstatně lišit, asi záleží na úhlu a ŠÍŘI pohledu.
06. 10. 2009 | 12:53

Rumcajs napsal(a):

L.B.

Luky, já ale prezentuju tvojí hloupost.

A že to nechápeš ?
Tak to zase já chápu.
06. 10. 2009 | 13:08

Charlie napsal(a):

paní Brixi,

skvělý blog - jako vždy stručné a jasné.

Má jen jednu vadu: a to, že byl nejprve uveřejněn v mediální stoce MfD.
06. 10. 2009 | 13:09

neo napsal(a):

Vilém:

no konečně se alespoň v něčem shodnem.

Vy vidíte že je lepší , když jsou pojištěni všichni, já zase , když mám svobodu volby zda se pojistim či nikoli.

Zkusim se Vás zeptat : co byste řekl tomu, kdyby veškerá dobrovolná komerční pojištění přešla na systém našeho ZP?

tzn. pojištění odpovědnosti,domácnosti, domu, proti povodním,záplavám, životní pojištění, havarijní pojištění, pojištění proti krádeži, vloupání, pojištění proti ztrátě platební karty a vlastně veškerá pojištění by byla ze zákona povinná, tedy bylo by Vám ze superhrubé mzdy vždy nějaké % povinně strženo.
06. 10. 2009 | 13:13

Vlastimil napsal(a):

Rumcajz je opravdu těžký pravicový inteligent. Jestli "vidělává" 100 000 či více měsíčně, tak pán Bůh s tímto státem.
06. 10. 2009 | 13:16

Rumcajs napsal(a):

Na Vás mám taky dotaz paní Brixi.

Nedávno se tu vykecával nějaký doktůrek, který tvrdil, že zdravotní sestra v Americe bere trojnásobek průměrné mzdy.
Zajímalo by mě, kolika násobek prům. platu bere americký doktor a jakou část HDP bycho platili na zdravotnictví my, kdyby náši zdravotníci brali stejně jako jejich američtí kolegové?
06. 10. 2009 | 13:17

lock napsal(a):

emigrante, to si ale děláte legraci, že? Předpokládám, že jste se narodil jako schopný, zdravý a chytrý - což ve své mentální jednoduchosti pokládáte za SVOU zásluhu - a proto přece nebudete sdílet stejnou nemocnici, neřku-li stejný pokoj s nějakýma sockama? Potkat osobně člověka s takovými morálními a mentálními kvalitami, uplivnu si hnusem.
06. 10. 2009 | 13:18

Rumcajs napsal(a):

Vlastimile, broučku, ty to přece zachráníš ne?

Pro takovou levicovou bednu to musí být sranda.
06. 10. 2009 | 13:18

kolemjdoucí napsal(a):

Možná by opravdu stálo za to umožnit podnikatelům, aby okusili výdobytky amerického zdravotnictví na vlastní kůži. Stejně velká část z nich platí minimální příspěvky a vezou se na zádech zaměstnanců, tak proč je nevyvázat z okovů veřejného pojištění? Ale muselo by jít o totální deregulaci a úplné oddělení, žádné komunistické přežitky jako placení neodkladné péče z eráru. Nemáš pojištění, nedostaneš ani náplast, i kdybys měl na příjmu vykrvácet. A chtělo by to nějak přilákat velké pojišťovny z USA i s jejich pojišťovnickými procesy, abychom zbytečně neztráceli čas znovu vymýšlením již osvědčených postupů, jak vyjebávat s komerčním pojištěncem.
06. 10. 2009 | 13:18

Rumcajs napsal(a):

kolemjdoucí:

Na zdravotnictví si může plati podnikatel minimum ?

Tohleto se říká v kanálech ?
06. 10. 2009 | 13:24

Vilém napsal(a):

neo
Těžko říci, proč dáváte přednost systému, který kromě víceméně pomyslné svobody být nepojištěn neposkytuje nic, a to za cenu nedobrovolného nepojištění nemalé části obyvatel. Ale jistě máte právo nacházet zalíbení v čemkoli, jen se nedivte, že o to velká část občanů nestojí.

Vaše návrhy na rozšíření pojištění jsou celkem podnětné, ale přeci jen by asi většina lidí s těmito opatřeními z dobrých důvodů nesouhlasila, protože vůbec nelze předpokládat, že by většina obyvatel nutně musela někdy v životě vyhořet, havarovat, být vykradena atd., zato na zdraví je každý ohrožen už při narození, a docela určitě nakonec onemocní a umře. Navíc si přes opačné tendence hlásané v médiích většina lidí váží nenahraditelného zdraví víc než nahraditelného majetku.
06. 10. 2009 | 13:37

neo napsal(a):

Vilém:

co povinné ručení?

prostě a jednoduše si vybíráte jen to co se hodí.

Nikdo nemá právo nutit někoho se pojišťovat.

Je jen a pouze moje věc, zda si více cením zdraví, života, majetku či zabezpečení rodiny.

To, že vy upřednostňujete zdraví je v pořádku a doufám, že to platí pro většinu lidí (i když si někteří pro 30kaček nechaj koleno vrtat :viz výše o ceně noci na ARO:)), ale nestojím o to, aby nějaký politik rozhodoval o mých prioritách, a domnívám se, že svéprávný občan má vlastní rozum a nepotřebuje, aby ho státní úředník vodil za ručičku.

Když to poženu do absurdních výšin : představte si, že státu odvedete 100%svých příjmů a stát pak rozhodne, co Vám mylsostivě koupí, vždyť Vy nejste přece schopen rozhodnout se, zda chcete rohlík, chleba, mlíko, auto, video, televizi, dovolenou nebo pojištění.
06. 10. 2009 | 13:46

bubu napsal(a):

Už se nedivím, že madam Matušková se bouří proti reformě. Je vidět, že ji ani někteří v Česku nepochopili. A nechápu proč nesedí v hospodě u piva, tam totiž ty bláboly patří.
06. 10. 2009 | 13:50

Vilém napsal(a):

neo
Určitě by bylo zajímavé převést povinné ručení na procento z příjmu. Sám si říkám, že takhle se vlastně majetní vezou jako černí pasažéři.

Nevím o tom, že by nějaké principy zakazovaly někoho nutit do pojištění. Pokud by se časem tato čistě formální stránka ukázala jako rozhodující, bylo by jistě nutné převést celý systém na podobnou bázi jako třeba policii nebo jiné státní služby občanům, tedy mezi daně. V tom bych neviděl zásadní problém, ze stejných důvodů jako nikdo nevidí zásadní problém v placení policie, ale to by byla v této chvíli platonická debata.

Poslední odstavec je absurdní, proč bych si měl představovat cokoli o tom, že mi někdo vezme veškeré příjmy. Tady se odvádí část příjmů na poskytování zdravotní péče, což je jako princip zcela přijatelné pro naprostou většinu občanů a nenarušuje to ani žádná ústavní práva, jen subjektivní požadavky některých jedinců, kteří však své požadavky nejsou schopni v demokratickém procesu ani obhájit jako závažné, natož aby o nich přesvědčili většinu občanů.
06. 10. 2009 | 13:53

patriot napsal(a):

Brixi:
Pokud je váš článek pravdivý, měly by být USA považovány za rozvojovou zemi…

emigrant:
To se nám to kecá, když jsme se narodili šťastněji než jiní, že?
06. 10. 2009 | 13:54

kolemjdoucí napsal(a):

neo:

Když to poženu do absurdních nížin: představte si, že státu odvedete 0 % svých příjmů, stát v obvyklém slova smyslu tedy nebude existovat a rozhodovat bude ten s největším žokem peněz a největší bambitkou. Jestli bude brát ohledy na vaše domnělá práva a přání, bude záležet na jeho libovůli.
06. 10. 2009 | 13:56

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Je třeba znát míru, kdy je třeba nutit a kdy je už třeba nechat na svobodné vůli.

Je to jako s výchovou dětí. Když jim necháte svobodnou vůli tak se přecpou sladkostmi. Když se o ně staráte tak je přecpat nenecháte a je to pro jejich dobro.

Někdy si děti neuvědomují, že co by chtěli, nebo nechtěli není skutečně to, co je správné a vhodné.

Aplikovat si to můžete i na toto. :-) Jako i na jiné věci v životě.

Řád je na světě z jistého důvodu. Stejně jako jistý druh svobody v daném řádu.
06. 10. 2009 | 13:57

Lukáš Bušina napsal(a):

Cajzík: kdyste nebyl líný tak si odpovědi najdete po zadání pár hesel do googlu.

V ČR je přibližně 36k lékařů a průměrný plat je kolem 35k přibližně

36k*35k*12= cca 16 mld korun ročně. Kolik jsou náklady zdravotnictví si snad už umíte najít sám.

Kdybyste ze sebe pernamentně nedělal hlupáka, byly by i možno diskutovat věcně. Ale to by jste to nesměl být Vy...
06. 10. 2009 | 14:05

Filip napsal(a):

Rumcajz kde jste vzal ten 3 násobek?
1.Poměr hrubého ročního příjmu nemocniční zdravotní sestry k HDP na hlavu (OECD 14.6.2008 - ostatní země příjmy neuvádějí).

1. Portugalsko [1,8]. Příjem sester ze státních nemocnic (bez sester na vedoucích pozicích). Do příjmu nejsou zahrnuty odměny za odpolední, noční, víkendy, přesčasy a prémie. Započítána je však mimořádná vánoční mzda.
2. USA [1,5]. Příjem diplomovaných sester, včetně sester na vedoucích pozicích.
3. Austrálie [1,5]. Příjem diplomovaných sester z veřejných nemocnic. Zahrnuty vše, včetně přesčasů.
4. Nový Zéland [1,5]. Průměr odvozený od příjmů diplomovaných sester, registrovaných porodních asistentek, zdravotních asistentek, ošetřovatelek a sanitářek.
5. Mexiko [1,4]. Průměr vypočten z příjmů zdravotních sester a pomocných ošetřovatelek z veřejného sektoru.
6. UK [1,3]. Průměrný příjem sester (NHS), včetně víkendových služeb a přesčasů.
7. Irsko [1,3]. Průměrný příjem sester z veřejného sektoru za úvazek 39 hodin týdně s příplatky za odpolední, noční, víkendy, svátky atd. Příjmy za přesčasy nejsou zahrnuty.
8. Dánsko [1,3]. Průměrný příjem diplomovaných zdravotních sester, včetně přesčasů.
9. Island [1,3]. Průměr vypočítán z příjmů diplomovaných sester a licencovaných ošetřovatelek (tříletka + 16 týdnů praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních) z veřejných nemocnic a poliklinik. Zahrnuty všechny příjmy, včetně přesčasů.
10. Řecko [1,2]. Průměrný příjem sester z veřejného sektoru (střední hierarchie).
11. Japonsko [1,1]. Průměr vypočítán z příjmů sester a asistentek. Zahrnuto vše, včetně přesčasů.
12. Lucembursko [1,1. Průměr vypočítán z příjmů sester a ošetřovatelek (akutní péče). Nezahrnuje platy sester na vedoucích pozicích a pomocné ošetřovatelky.
13. Finsko [1,0]. Průměrný příjem sester, včetně přesčasů.
14. Norsko [0,9]. Průměrný příjem ošetřovatelek (tříletka bez odborného výcviku). Jedná se o odhad zahrnující všechny druhy příjmů s výjimkou placené dovolené.
15. Maďarsko [0,8]. Průměrný příjem sester z veřejného sektoru (cca 99% sester), zahrnující všechny příjmy.
16. ČR [0,7]. Průměrný příjem nemocničních sester a porodních asistentek s výjimkou lázeňských sester. Zahrnuty všechny příjmy.

Platy zdravotníků v % z celkových veřejných výdajů na zdravotnictví. (pouze státy, které tento údaj poskytují)

Turecko 78,7
Ázerbajdžán 71,3
Srbsko 68,2
Dánsko 64,4
Lotyšsko 63,6
Nizozemí 58,8
Albánie 50
Island 55,6
Kypr 50,6
Izrael 49,7
Bulharsko 49,2
Malta 46
Litva 45,8
Slovinsko 44
Portugalsko 43,3
Moldávie 42,1
Bosna 41,2
Bělorusko 39,4
Kyrgystán 38,6
Rumunsko 38
Itálie 35,4
Estonsko 32
Řecko 30
Kazachstán 30,3
Maďarsko 18,9
ČR 18,4

Atˇ je tady někdo pravičák nebo levičák všem to jejich zdravotnictví platí zdravotníci. Takže nějaký řeči o 30 Kč sockách jsou směšný.
06. 10. 2009 | 14:06

Lukáš Bušina napsal(a):

patriot: je třeba si vyjasnit pojem rozvojová země. Pak se můžem bavit o tom jestli to na USA sedí nebo nesedí. A pak se bavit na koho to ještě sedí.
06. 10. 2009 | 14:06

neo napsal(a):

Bušina: děkuji, souhlas.

ovšem svéprávný dospělý občan není dítě.

tímto jasně poukazujete na fakt, že politici berou občany jako nesvéprávné ovce, bez vlastního názoru a rozumu, které potřebují vychovávat jako dětičky.

Dítě je bezbranný tvor a rodič ho vychovává než dosáhne plnoletosti a osamostatní se.

Stát nemůže zastupovat rodičovsku funkci dospělým občanům, ti už mají své za sebou a nepotřebují státní "výpomoc".
Kolemjdoucí:
souhlas: 0% příjmu odvádět a vše si platit sám... dobrá volba.

osobně jsem pro, aby stát vybíral od občanů pouze nepřímé daně a to tak aby pokryly pouze nejnutnější provoz
06. 10. 2009 | 14:07

Lukáš Bušina napsal(a):

Filip: Hodíte odkaz na zdroj? Chtěl bych se kouknout na další tabulky :)
06. 10. 2009 | 14:08

Irena napsal(a):

Emigrant:

"Mlademu a zdravemu cloveku se vyplati zaplatit pri obcasne navsteve lekare "cash", nez cela leta odevzdavat povinne statu pojisteni."
Navrhuji (doporučit mu) nechat si bokem dva, tři melounky.I mladému a zdravému člověku se může přihodit, že mu dejme tomu ve třiceti letech diagnostikují závažné onemocnění, jehož léčba se lehce vyhoupne ke dvou milionům (viz komplexní biologická léčba onkologických pacientů). Ony dva miliony nikdy za celý svůj aktivní život do zdravotního systému neodvedete.

"Neschopny, liny, postizeny a hloupy clovek je pro stat neefektivni, neni schopen mu prinaset svou praci jakykoliv prinos a musi se smirit s tim, ze nemuze mit stejnou peci, jako ten, kdo dre do umoru, sebevzdelava se a riskuje sve vlastni financni prostredky k dosazeni zisku. Neni v poradku, ze se lide z techto dvou skupin setkavaji v CR ve stejnych ordinacich a lezi ve stejnych pokojich stejnych nemocnic!"

Opravdová morální bída! Čekala jsem reakce diskutujících, ale možná jste jim za to nestál.
06. 10. 2009 | 14:13

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: To je relativní... On sice dítě není, ale mnohdy se tak chová... Chápu je to jistě jeho věc, že se přecpává tuky, má nedostatek pohybu, kouří, holduje alkoholu atd... nicméně pokud společenská poptávka je založena na tomto faktu(že lidé si přejí povinné pojištění) - a to si i Vy snad přiznáte, že je, pak Vám nezbývá nic jiného, než prezentovat svůj názor a snažit se přesvědčit dostatek lidí, aby tuto vizi podpořilo. A my co s ní nesouhlasíme zase nezbývá nic jiného, než argumentovat proti této vizi.

A o tom to je.

Co když ji dospělý potřebuje, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje? Obdobná analogie je nařízená ústavní léčba drogově závislých. Nechal by jste na drogově závislém, postiženém vysoce nakažlivou chorobou, aby jednal tak jak se mu líbí - protože je přece dospělý a je to jeho právo. Nebo byste raději společnost (tedy i sebe) chránil před negativními vlivy, které by se objevily, pokud by stát včas nezasáhl za cenu omezení svobody jednotlivce, který je závislostí, nemoci postižen?
06. 10. 2009 | 14:16

Xavier napsal(a):

To nejhorší na americkém systému zdravotního pojištění paní Brixi vystihla v tomto odstavci:
"Úhrady nákladů péče jsou neprůhledně omezeny. Vypovězení pojistky ve chvíli, kdy pojištěnec potřebuje drahou léčbu, je hrůznou zkušeností desetitisíců Američanů každý rok. A chronická onemocnění nebo jiné rizikové faktory činí miliony Američanů nepojistitelnými."
Tak to prostě je. Komerční pojišťovny vás pojistí rády, pokud jste zdraví. Pokud máte s něčím problém, léčbu na váš problém jednoduše nepojistí, anebo vám po operaci pojistku zruší! Nevěříte? Přesto je to pravda, znám osobně několik takových lidí. Dnes je taková situace, že reforma je nezbytná, ale vůbec se nehodí těm, kdo na stávajícím stavu tyjí - pojišťovny, farmacie a výrobci zdravotního zařízení.
06. 10. 2009 | 14:20

reCaptcha napsal(a):

Poznámka k Medicare: Tento program nehradí zdravotní péči VŠEM Američanům nad 65 let, ale jen těm, kteří mají odpracováno v zaměstnání aspoň deset let.

Úroveń českého zdravotnictví si velmi chválí řada nšich ameických krajanů, kterým se vyplatí zaletět si sem spravit zuby, nechat udělat operaci, atd.

Viz jedna autentická zkušenost:

http://rubensteinova.blog.r...
06. 10. 2009 | 14:26

kolemjdoucí napsal(a):

neo:

Nula procent je nula procent, tzn. žádné nepřímé daně nebo nejnutnější provoz. Když argument ad absurdum, tak ad absurdum.
06. 10. 2009 | 14:27

neo napsal(a):

Bušina:

kdo si přeje povinné pojištění?

stálo by za to udělat nějaký průzkum... možná by to politické strany mohly zavrtat do programu a volby by pak ukázaly, co si lidé přejí.

Samozřejmě že žádný systém nikdy nebude vyhovovat všem stejně.

negativní vlivy se vždy dají potlačovat a je nutné je potlačovat nicméně to jaksi nemá s dobrovolností či povinností pojištění co dělat.
06. 10. 2009 | 14:27

neo napsal(a):

kolemjdoucí:

obě věty jste si spojil...asi jsem to dost jasně nenapsal.

1) souhlas: 0% příjmu odvádět a vše si platit sám... dobrá volba.
2)osobně jsem pro, aby stát vybíral od občanů pouze nepřímé daně a to tak aby pokryly pouze nejnutnější provoz
06. 10. 2009 | 14:29

Lukáš Bušina napsal(a):

neo: Dobrý nápad :-) Napiště svému poslanci nebo na politické strany, nebo do české televize aby si takový průzkum nechala vypracovat. Pak budeme mít všichni něco v ruce :-)

Btw: Já si povinné pojištění přeji. Zkušenosti ukazují, že má průměrně lepší výsledky než to nepovinné.
06. 10. 2009 | 14:33

Rumcajs napsal(a):

06. 10. 2009 | 14:42

trouba napsal(a):

/pro neo a jeho přesnost- z těch 13,5% dvě třetiny hradí zaměstnavatel/ kdo nemá zaměstnavatele a maká, tak je rumcajsi osvč/to nejni nadáfka/to jen aby ses netrápil/
06. 10. 2009 | 14:43

neo napsal(a):

trouba:

hradí zaměstnavatel, porotže mu to nařizuje zákon. Ale jsou to náklady na zaměstnance, které se v případě práce např. na švarcsystém objeví na výplatní pásce
06. 10. 2009 | 14:51

Rumcajs napsal(a):

L.B:

Bušino, Bušino. Ty mi to jako neřekneš, krkoune ?

Budiž, nech si to pro sebe, kdo jsou oni na volné noze, za něž se tolik biješ.

Co se týká výdajů na mzdy, nechce se mi hledat ale někde tam máš chybu. Brixi uvádí, že 5% HDP tvoří náklady na zdravotnictví a z toho 1/5 jde na mzdy. Nevím jestli včetně odvodů ale je to minimálně dvojnásobek toho, co uvádíš ty.
06. 10. 2009 | 15:05

Lukáš Bušina napsal(a):

Cajz: platy ve zdravotnictví netvoří jenom platy lékařů ;-) Já tam chybu tudíž nemám.
06. 10. 2009 | 15:09

Rumcajs napsal(a):

L.B.

Hochu, a kdo tady mluví jenom o lékařích ?
06. 10. 2009 | 15:12

Rumcajs napsal(a):

Jo a ještě jedna věc paní Brixi.

Uvádíte, že pětina Američanů nemá na pojištění. To u nás v Řáholci dělá něco kolem 20%.

Přitom ještě nedávno, nezaměstnanost v USA byla okolo 5%. Mě z toho vychází, že cca 15 % pracujících na to nedosáhne. A to mi moc nesedí, zvlášte, když si uvědomíme, kolik se v USA vydělává i na těch nejhorších postech.
06. 10. 2009 | 15:20

trouba napsal(a):

/neo/ano, do kasy zp jde 13,5% mzdy/v tom máš pravdu/
06. 10. 2009 | 15:33

neo napsal(a):

trouba:

a to není zrovna málo.

mě nejde o nějaké zrušení pojištění, jak se tu někteří snaží tvrdit.

Pouze o možnost volby zda mi stát sebere 13.5% nebo zda si je zaplatím dobrovolně sám.
06. 10. 2009 | 15:41

Pepa 3 napsal(a):

Rumcajs:
Nějak nejte s čísly kamarád. Paní Brixi uvádí, že výdaje na zdravotnictví činí v USA 18 % HDP a nikoliv 5 %. jak uvádíte Vy. Jedna pětina z celkových výdajů na zdravotnictví je jejich 20 %. V odpovědi Filipa je uvedeno 18,5 %. Kde je ten dvojnásobek? A Vaše odpověď v 15:20:13 je úplně zmatená. Vychází z premisy, že 100 % populace tvoří pouze zaměstnanci a nezaměstnaní!
Neo, přestal jsem odpovídat před cca 5,5 hodinami. Nemá to cenu. Diskuze s dogmatikem je zbytečná ztráta času. za půl hodiny skončí Vaše pracovní doba a pomažete domů a bude pokoj. Apropó: Dnes má šéf dovolenou nebo je služebně pryč, že zde perlíte celý den?
06. 10. 2009 | 15:56

neo napsal(a):

Pepa 3:

pracovní doba mi skončí trošku později, šéf dovču nemá a ani neni služebně pryč.

btw: tak co? už vidíš rozdíl mezi USA a ČR?
06. 10. 2009 | 16:06

Martin napsal(a):

To neo, rumcajs, emigrant:
P. Brixi to jasně píše: 25 procent POTŘEBUJE změnu zdravotnického systému USA.
Zbytek tedy většina ji nepotřebuje. A to jste pánové vy. Vy osobně preferujete spotřebu, konzum, požitky, dokud můžete.
Jakmile se něco stane, podělá nebo onemocníte stanete se do několika měsíců stejnou sockou nad kterou dnes PYŠNĚ odplivujete. Když máte štěstí,tak si ho važte, abyste měli na co vzpomínat, kdy se něco přihodilo...
06. 10. 2009 | 16:29

Golem napsal(a):

Hlavním nepřítelem zdravotnické reformy v USA je lidské sobectví a chamtivost.
Hlavním cílem modrých strak je americký model zdravotnictvív ČR.
Chamtivých už máme na jednoho obyvatele už víc než v USA a na vzestupu lidského sobectví usilovně pracujeme.
Co dodat? Hnusná budoucnost 20 let po roce 1989!
06. 10. 2009 | 16:33

Rumcajs napsal(a):

Pepa 3:

Josefe, nečtete pozorně. My tady s Lukym řešíme naše zdravotnictví. Tedy těch 5% HDP, to jsou naše výdaje. A ta 1/5 nákladů na mzdy z tohoto balíku, to uváděla též paní Brixi. Přiznám se že nevím, jestli tady, či někde jinde. Nestíhám to číst znova.

Přiznám se, že zbytku reakce moc nerozumím. Ale je to jednoduché.20% Američanů nedosáhne údajně na pojištění.
Proč, se ptá Rumcajs.

Frštenzi Javol ?
06. 10. 2009 | 16:34

neo napsal(a):

Martin:

laskavě si odpusť ty urážky. Na nikoho neplivu.
06. 10. 2009 | 16:35

Rumcajs napsal(a):

Konečně jsi to pochopil Goleme.

To je evoluce!

Ale to máš jako s těmi neplavci. S přibývající vodou jich ubývá a to je pozitivní správa.

S těma chudejma je to stejný!!!
06. 10. 2009 | 16:39

kolemjdoucí napsal(a):

Rumcajs:

Protože na to nemaj. Pan neo pláče na 13,5 %, ale kdyby měl platit ty pálky co jsou v USA, tak by ho sranda přešla. Další věc je, že i když nějaké pojištění máte, tak to stejně moc neznamená, platit jak mourovatej budete i tak a když budete pro pojišťovnu příliš nákladnej, tak vás prostě odstřihne a pojedete pěkně za své.
06. 10. 2009 | 16:45

neo napsal(a):

kolemjdoucí:

čr neni usa, už jsi jak Pepa 3
06. 10. 2009 | 16:49

kolemjdoucí napsal(a):

neo:

???
06. 10. 2009 | 17:05

neo napsal(a):

" Pan neo pláče na 13,5 %, ale kdyby měl platit ty pálky co jsou v USA, tak by ho sranda přešla "

nepřešla, tady by to bylo rozhodně míň než 13.5% z platu , nejsme v USA
06. 10. 2009 | 17:09

FK napsal(a):

Rumcajs,
nerozdávaj tady rozumy a dochoděj si tu základní školu, jo? Když neuměj česky, tak tady nepíšou. Dnes už někdo připomínal to "vidělal", to je tuším ve třetí třídě. V 16.39 zase správa. To je přece jen něco jiného než zpráva, ne? A neposílaj mne hned někam, jo!
06. 10. 2009 | 17:17

kolemjdoucí napsal(a):

neo:

S váma je fakt švanda. Jak víte, že by to bylo méně? Proč ne více?
06. 10. 2009 | 17:20

Pocestny napsal(a):

Jojo,
tak nějak to tam opravdu nefunguje, teda z našeho pohledu.
Pěkný článek, v diskusi se stačili poprat místní spratkové s jejich obvyklým cílem, takže to ujelo do nikam. Nevadí, podstatné je psáno, jak místní rotwaileři rozžvýkají není podstatné.

Bylo by asi hezké tu udělat malý kontrast s britskou NHS, kde je vše "zadarmo", mají tam dokonce systém "Davith", čili jednu "VZP" a také tam ročně zemře podobný počet pacientů na chybnou a nedostatečnou péči (léčebnou). Čili ani jeden extrém se nezdá být tím pravým. V Americe umřete v kapitalismu na nedostatečné zdroje vlastní, v Británii zemřete v socialismu na nedostatečné zdroje státu.
Vyjde mi to celkem to samé....
Inu, kašpárkův hrobeček....

Hluboký sklon
a stálé zdraví!
06. 10. 2009 | 17:21

Petr Havelka napsal(a):

neo, Rumcajs

Vy dva máte řádně vymeteno. Před 4 roky jsem si "pořídil" tříštivou zlomeninu krčku. Devět měsíců jsem se z toho dostával a do deseti let mne tutově čeká umělý kyčelní kloub. Už si dávám kačky stranou, protože standartům se v našem zdravotnictví postupem času nevyhnete. Kdepak bych byl bez "povinné" solidarity mých spoluobčanů? Vím to naprosto přesně, ale pan Stejskal by to smáznul.

Pane Rumcajsi dáte dohromady 10 melounů na náročnou léčbu leukemie? Nedejbože kdyby Vás potkala. Co taková transplantace kostní dřeně.

Víte ten Váš přispěvek:

"To je evoluce!

Ale to máš jako s těmi neplavci. S přibývající vodou jich ubývá a to je pozitivní správa.

S těma chudejma je to stejný!!! "

Jsem v registru dárců, kdybych se dověděl, že to je pro Vás. Ne, nevyprdl bych se na Vás. Zaplatíte pořádné peníze. Na mé straně by byla výhoda. Vy nemáte, já mám! Ostatním daroju, ale u Vás to nejde, porušil bych Vaše libelární principy!§!

neo- Vy z těch vašich "svobod a možností si vybrat" jednou zblbnete. Připomínáte mi pajduláka na kuličce, ťuknete do něj a on se rozkejvá.
06. 10. 2009 | 17:23

neo napsal(a):

Havelka:

laskavě se naučte číst a pak teprve reagujte.

nikdo nechce platit 10 mega cash za léčbu leukémie.

zlomenej krček ti pojišťovna zatáhne jak s povinnou, tak s dobrovolnou solidaritou.

teď si můžeš ten kloub strčit tam, víš kam:)

btw: poslední věta jasně ukazuje, komu musí pan Paroubek či Topolánek ukazovat cestu, kudy se má vydat. Vlastní mozeček nestačí, že?

brou noc
06. 10. 2009 | 17:29

Brázda napsal(a):

Já si musím platit pojiš.a také stojím hodiny ve frontě.Už jste byla někdy u běžného obvodního lékaře? A ta kvalita péče je spíš horší než lepší.Vratte mi mé peníze a já si tu péči raději zaplatím.Máte jen starosti jak přihrát doktorské a farmaceutické lobby víc peněz k přerozdělování.Ta tzv.péče není určitě adekvátní penězům které musím celý život odvádět.Jsem za to odkázaný na rozhodnutí druhých s čepicí v ruce v poníženém postavení..Celý systém, nejnákladnější položka v rozpočtu státu.Dobrý tak pro vyžírky. Však už se to brzy s přibývajícím věkem obyvatelstva stejně neufinancuje.Podobně jako důchody si část budete platit sám.A vy se vratte na jinou planetu a do čekárny běžného obvodního lékaře. tam vás iluze v několika hodinovém čekání přejdou.
06. 10. 2009 | 17:35

Rumcajs napsal(a):

FK:

Na diskuzi se socanama mi stačí základní škola.

Jo, a kam že to chceš teda poslat ?
06. 10. 2009 | 17:38

kolemjdoucí napsal(a):

neo:

A prvním v pořadí, kdo těch 10M cash nechce platit, je pojišťovna. Takže buď vás vůbec nepojistí, nebo vám na základě nějaké absurdní drobnosti pojištění ukončí právě v momentě, kdy si pro ty prachy přijdete.
06. 10. 2009 | 17:39

Rumcajs napsal(a):

Havelka, když už Vás budou mít v parádě, řekněte si taky o mozek.

Kdo tady mluví o placení na prkno a jen za svý ?
06. 10. 2009 | 17:40

Rumcajs napsal(a):

Kolemjdoucí :

Kdo podle Vás nemá na to pojištění ? Ti co pracují a mají tak 3* víc jak my dva dohromady ?
Ty myslíte ?
06. 10. 2009 | 17:42

Petr Havelka napsal(a):

neo

nikdo nechce platit 10 mega cash za léčbu leukémie

----

Tak co tu plácáte o možnosti volby platit si zdravotní pojištění nebo ne?

Víte co by vzniklo? Lepší a horší pojišťovny. Lepší pojišťovny by si hleděly těch movitějších a ti slabší by do nich nepronikli. "Ekonomicky" slabší by se skládali na jinou hromádku.

Proč by to nemohlo být tak, že bude daný standart. Na nadstandart si můžete klidně šetřit.

Já mám "tutovku" umělý kyčelní kloub, píšete mi, že si teď

"teď si můžeš ten kloub strčit tam, víš kam"

Nene, šetřím si na lepší, jsem sportovně založený a hodlám v tom pokračovat. To víte, nejsa prezident musím si to zacálovat sám:)

Buďto budu muset, za stávajícího systému, někomu něco šoupnout bokem, nebo bude nadstandart. Pokud sem dorazí nedejbože ta magořina z USA, možná budu ztěžka shánět pojišťovnu. Znovu podotýkám, šetřím si na horší časy.
06. 10. 2009 | 17:53

Petr Havelka napsal(a):

Rumcajsi,

to jednoduché, budete tak "drahý", že se na Vás pojišťovna vyprdne.
06. 10. 2009 | 17:56

kolemjdoucí napsal(a):

Rumcajs:

Já teda nevím, kolik vám v té chráněné dílně dávají za lepení a pomalovávání pytlíků, ale když vezmu průměrný plat, tak "3* víc jak my dva dohromady" mi vychází minimálně na $100 000 ročně. Takoví lidé, pokud mají pojištění od zaměstnavatele a jsou relativně zdraví, na to mají.
06. 10. 2009 | 18:02

Amarook napsal(a):

Kamarad zije v New Yersey, jeho prijem odhaduji tak na $200 tisic rocne. Podle nej neni v USA se zdravotnictvim spokojen nikdo, ani bohati ani chudi. Az USA znormalizuji styky s Kubou ceka se, ze miliony Americanu se tam vydaji za lekarskou turistikou za pomerne levny peniz.
06. 10. 2009 | 18:53

emigrant napsal(a):

Vsem socialistum a falesnym humanistum:

Nepodsouvejte mi to, co jsem nikdy nenapsal. Chtel jsem jen na prikladech poukazat na to, ze pohled na zdravotnictvi USA muze byt pri cteni "vedeckeho a odborneho" prispevku pro ceskeho obcana skutecne zavadejici. Velmi dobre muzu srovnavat situaci v USA a CR, protoze temer cela moje rodina v ceskem zdravotnictvi bud pracovale nebo pracuje. Sama pani Brixi u 25% obcanu USA, kteri nejsou pojisteni spravne pripomina i moznost, ze je tomu tak proto, ze se jim pojisteni "zda drahe". Ano, samozrejme se jim zda drahe, protoze za cenu velmi slusneho pojisteni (300,-USD) si poridi jedna osoba potraviny na cely mesic, nebo cca 400 litru benzinu, nebo prumerny osobni pocitac, nebo televizor, nebo 10 kusu jeans,nebo 10 paru bot, nebo zpatecni letenku vsude v USA, popripade do Karibiku......To je potom velmi tezke "utratit" tyto penize za neco, co v te chvili vlastne nepotreji, pokud se citim zdrav. Ne kazdy clovek postaveny pred toto rozhodnuti dokaze odolat nutkani pojistnou castku "jeste o jeden mesic odlozit". Ta cast obyvatelstva z onech zminovanych 25%, ktera na pojisteni nema prijem, spada do programu, ktery mu zdravotni peci zajistuje na vyssi urovni, nez v CR.
Nejsem zadny nelida a nikdy jsem socialne slabsimi neopovrhoval, ale jsou mi i cizi socialisticke vize o tom, jak se maji mit vsichni stejne. Jsem pro spravedlive poskytovani zdravotni pece podle toho, kolik kdo do systemu pripspiva. Pokud se narodim nemocny, pokud jsem neschopny maximalniho vykonu, je to smutne, ale nemuzu pocitat s tim, ze budu zit stejne kvalitne, jako ti, kdo meli to stesti a jsou zdravi. Stejne nejde o nic jineho, nez moji vlastni karmu. kazdy stat se musi o tyto lidi postarat a zajistit jim podle vlastni ekonomicke sily maximalne dostupny standart, aby netrpeli, neumirali a meli podle moznosti systemu co nejlepsi moznosti pece. To Spokojene staty pro sve obcany delaji a dokonce nejen pro ne, ale i miliony nelegalnich imigrantu. Socialisticka reforma pana Obamy ubere pracovitym a zodpovednym ve prospech linych a neschopnych a prinese tak dalsi prvek socialistickeho zrizeni. Divite se, ze se to tolika lidem nelibi? Sami Cesi jsou ve zneuzivani socialniho systemu mistri, takze by mohli vedet, co prinese USA. Stat je totiz velice spatny hospodar.
06. 10. 2009 | 19:37

Petr Havelka napsal(a):

Rumcajsi,

ještě přídavek. Pokud se na Vás pojišťovna vyprdne můžete je klidně zažalovat. Vrhne se na Vás horda těžce placených právníků, které jste si vlastně předtím pojištěním "zajistil" svými platbami. Mezitím, než se naše soudy dohrabou k rozhřešení, natáhnete bačkory. Počítám, že právní oddělení v pojišťovně bude dvakrát větší než oddělení, které bude "pečovat" o Vaše zdraví. To je nejspíše právě oněch 20-30% "provozních" nákladů v USA. Léčbu Vám určitě prodraží ti drsnější, kteří budou pojišťovnu a nemocnice žalovat za to, že jim měřili teplotu rtuťovým a ne digitálním teploměrem a tím pádem jim nenávratně poškodili zdraví. Být Vámi, šetřím si paralelně na dobré právníky. Ale bude to luxusní péče. Říznete se do prstu. copak to, ten Vám zašijí, ale zamotá se Vám z toho hlava, tak si Vás pro jistotu zkoumnou na tomografu jestli nemáte krvácení do mozku a nechají si Vás přes noc, kdyby došlo na embolku.

A jak to neudělají, vypusťte na ně právníky :)
06. 10. 2009 | 19:51

Rumcajs napsal(a):

Kolemjdoucí.

Přesně tak. To je průměrný plat Američana.
Jak píše emigrant,platit 300 USD si může dovolit každý Američan.

Jenomže, v případě, že se jedná o socana, který by si radši nechal vrtat koleno, než by byl solidární, tak ty peníze rozfofruje.
06. 10. 2009 | 19:53

Petr Havelka napsal(a):

Pane emigrate,

zbývá jen jediné. Popřát vám šťastnou karmu.
06. 10. 2009 | 19:53

Rumcajs napsal(a):

Petr Havelka:

Asi by jste mi měl vysvětlit, jak tomu co uvádíte, zabrání povinné pojištění ?
06. 10. 2009 | 19:56

jozka napsal(a):

Jen tak mimochodem, preju neovi, aby si neuhnal chorobu z povolani (i kdyz v jeho pripade bych tipoval mozoly na zadku a vysoky tlak z kafe). Pak byste totiz poznali co je to za pocit byt vystaven na milost ci nemilost komercni pojistovne s tymy pravniku... V podstate se budete citit jako podvodnik, neustale budou pozadovat novy a novy vysetreni a papiry. Najednou zjistite, ze na to nemaj pravo, tak na ne postvete pravnika. Za pul roku vam to s usmevem proplati zpetne a vy jste o tretinu tehle castky chudsi (vas pravnik). A pak to zacne cely znova... Neskutecne nedustojny a unavujici. O nejake svobode rozhodovani a rovnosti muzou mluvit jedine ti mdlejsiho rozumu.

Treba bys neo konecne dosel k nejblizsimu sloupu poulicniho osvetleni a krisnul o nej hlavickou, jinak uz nevim, jak by se ti tam mohlo rozsvitit. Jinak si tve knizeci rady nedovedu vysvetlit.
06. 10. 2009 | 20:15

Martin napsal(a):

Já si myslim, že současný zdravotní systém v ČR je kvalitní. Chybí mu možnost připojištění nadstandardu. Tedy služeb pro bohaté, služeb ze kterých budou mít i ti chudší. Problém je definovat co bude nadstandard a najít investice pro jejich zajištění. Stále však nevidím nutnost měnit zavedený funkční systém - jsem konzervativec.
06. 10. 2009 | 20:33

VK-Can napsal(a):

Vazeny emigrante.

Myslite to dobre a uvadite mnoho pravdivych faktu.
Na stesti pro Vas, jste zatim videl jen tu stranu bile zdi, na kterou sviti slunce, takze vidite tu jasne bilou barvu.

Potom jeste existuje druha strana te bile zdi, na kterou slunce nesviti. Ta uz nema jasne bilou barvu. Na te strane uz ma ta bila barva dost sedivy odstin!
To, ze ji nevidite jeste neznamena, ze neexistuje!

Zravotnictvi v USA je stale jeste zdrojem ziskovym.
Na zisku neni nic spatneho. Naopak, zisk je nutny, jinak se spolecnost zastavi, nebo dokonce pujde zpatky.

Ovsem zdravotnictvi a zisk nejdou dohromady.
To ma byt soucast sluzeb statu svym obcanum. Stejne jako skolstvi, policie nebo armada.
Nevsiml jste si, ze V USA docela dobre vedle sebe existuji soukrome a statni vysoke skoly a college ?

Hadejte, KDO je "majitelem" v USA Medicare a Medicaid? Jeste pred par minutami, pokud vim, to byly STATNI a FEDERALNI instituce.
Jedny z nejlepe fungujich zdravotnich pojisteni v USA!!

USA je v poradne dire a bojuje o sve misto na slunci!
V soucasne dobe je jen malo lidi, kteri jsou schopni ji z te diry dostat!

Podle meho to jsou jen dva lide. Republikan Romney a Dem. Obama.
Vsiml jste si, kdo je v soucasnem republikanskem "public survey" na prvem miste?
M. HUCKABEE!! Nabozensky kazatel!!

Pokud smim neco doporucit, divejte se na ruzne televizni kanaly. Oni maji neokoni hodne penez a spousta TV stanic jim patri.
Nic ve zlem.
06. 10. 2009 | 20:39

VK-Can napsal(a):

Srdecne zdravim pani Brixi.

Jako obvykle dorucujete kvalitu. Vyborne napsane a hlavne srovnane!

Bohuzel mam obavy, ze neokoni nemohou prenest pres srdce, ze jim svet odhalil jaky byl pres. Bush ml. nemeho.
Jeho omezenost dosahla svetoveho vehlasu a neokoni se kuckaji vztekem.

Co jim zbyva? Znemoznit pres. Obamu! Ze tim utrpi USA?
To je az na druhem miste.
Zdravotni reforma je jen soucast kampane ho znemoznit.
Jak se lze docist, tak se jim to docela dari.
Nicmene diky za odvahu.
Zdravim.
06. 10. 2009 | 20:52

Luboš K. napsal(a):

Podle tohoto popisu zdravotnictví USA za moc nestojí, ale přesto by tam snad jedinec mohl přežít, když mu si nechá hodně provětrat peněženku. Ale zdá se mi, že tady nebyl uveden ten fakt, že ani drahé zdravotní pojištění stále nestačí a u lékaře stejně musíte zaplatit. I ti důchodci, co to prý od roku 1965 mají mít zadarmo, musí platit. Nechápu, proč civilizovaný stát nedokáže zajistit, aby za patřičný, třeba i dost značný, obnos zaplacený předtím v pojištění, mohl být pacient dále ošetřen bez jakýchkoliv doplatků v hotovosti. To se mi zdá téměř nepochopitelné. Bylo by také dobré uvést, jak taková konkrétní výše pojistky vypadá např. že pojištěnec zaplatí méně, ale s tím rizikem, že případně určité nemoci zaplatí hotově (rakovina, cukrovka...) Takže běda, když dostane zrovna takovou nemoc. Já si neumím představit typy těchto pojistek, proto prosím někoho z USA, ať mi to vysvětlí. A představa, že když je mi více než 50, tak mně ani nikdo nepojistí a budu si muset všechno platit hotově, mně také nijak neuchvacuje. Kdyby demonstrantům v listopadu 1989 někdo něco takového řekl, tak se asi rozejdou a nechají vládnout dál Štěpána. Doteď jsem za vrchol idiotismu pokládal "regulační poplatky" ODS, díky kterým máme regulovat sami sebe bez veškerých lékařských znalostí, jestli bychom návštěvou lékaře nenadužívali zdravotní péči popř. jestli by naše dítě nenadužívalo zdravotní péči. Prostě sám sobě lékařem. Opravdu jsou někde ve světě ještě hloupější a bezohlednější politici než ti naši... Julínek s Cikrtem, Kalouskem,a Schwarzenbergem atd.?
06. 10. 2009 | 21:22

tomas.p napsal(a):

Tak se mi zdá, že to jediné co se tu daří, je zničit poslední zbytky toho, co tu jakž takž fungovalo a to, prosím globálně a bez ohledu na to, jestli se na tom přiživuje levá nebo pravá.
Co mně děsí, že je tu furt dost pitomců, kterým se to líbí, ba dokonce mají pocit, že to ničení je jakýsi vrcholný projev svobody a demokracie.
Určitě se to netýká jen zdravotnictví, to kvákání žab se tu objevuje při jakémkoliv tématu.
Docela by mně bavilo sledovat, co by se tu odehrálo např. na téma trest smrti, co? To tu ještě nebylo.
06. 10. 2009 | 22:00

stále rebel napsal(a):

Brutální pravda o americkém zdravotnictví
http://www.blisty.cz/art/48...

Chudí Angličané jsou zdravější než nejbohatší Američané
http://www.blisty.cz/2007/1...
Study Finds English Are Healthier than Americans
http://www.npr.org/template...

Američané jsou více nemocní, proto mají drahé zdravotnictví. Aby mohli zaplatit drahé zdravotnictví musí hodně pracovat a protože hodně pracují, jsou více nemocní.
Je to začarovaný kruh.
Nějaká „spotřební daň“ by asi měla být nejen pro kuřáky, ale i pro vorkoholíky.

Poznámka pro autorku.
Něco jsem zaslechl o kubánském zdravotnictví, ale nevím jestli to nebyl jen nějaký drb. Možná by to mohlo být zajímavé téma pro některý nacházející blog.
06. 10. 2009 | 23:16

Emissary napsal(a):

Dobrý pozdní večer, paní Brixi

Nevím, nevím,

toto je složitá problematika a zdá se, že to tady nevyřešíme. Uvádím portfolio odkazů, jež obsahují různé pohledy. Doporučují zejména čtvrtý odkaz, který hloubá o vlivu míry státnich zásahu na efektivitu zdravotnictví.

A toto je ze závěru.

„Snahy o prosazení jednoho správného systému zabezpečení zdravotnictví jsou podle těchto závěrů neopodstatněné a neslouží pacientům tak jak by měly. Ideologické rozepře slouží především jako zástěrka zájmových skupin v politice. Efektivní zdravotní péči dokáží zajistit systémy koordinovaně pluralitní stejně tak jako systémy pluralitní.“

http://www.dfens-cz.com/vie...

http://vasicek.blog.idnes.c...

http://blisty.cz/art/37928....

http://st.vse.cz/~XKUCP17/d...

Krajním případem je centralizovaný systém zdravotníctví, který uolatňuje vliv státu ve všech sférach, jaký byl u nás za komunistů. Byl strašný.

Jaká je realita u nás dnes? Jedná se o centralizovaný systém v nějaké podobě, kde je dán prostor sooukromým praktickým lékařům, v omezené míře klinikám i zdravotním pojišťovnám. Snaha pravicových vlád je ho změnit na víc koordinovaně plularitní či plularitní. Snaha levicových ho změnit na plně centralizovaný.

Nicméně existuje spoluúčast pacienta na léky a poplatky v lékarnách a u lékaře, ketré nejspíš nástupem levicové vlády padnou.

Ale i tak levicová vláda, jakou byla ČSSD za premiéra Paroubka, zavedla povinné zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmu ve výši 1080 Kč měsíčně. V té době se VZP topila ve dluzích, protože stát neplatil zdravotní pojištění za některé skupiny lidí. Rovněž zdravotnická zařízení byla zadlužená, některá až po uši.

Tak já Vám nevím, paní Brixi, přemýšlím, jestli ty milióny ilegálních přistěhovalců z Jižní Ameriky a ty, co zdravotní pojištění v USA neplatí, nakonec na tom nejsou lépe. Neplatí, ale základní zdravotní péče jim poskytnutá musí být.

U nás když neplatí, rostou neplatiči pěkné úroky. Nakonec ho může navštívit nějaký exekutor či soudní vykonavatel a může skončit na ulici. Nevím jaká je paraxe u lékaře, ale když jdu jednou začas k lékaři já, první musím ukázat průkaz zdravotní pojišťovny.

Tož tak, paní Brixi
06. 10. 2009 | 23:38

suchánek napsal(a):

Lukáš Bušina napsal:
Vyděláváte 3k dolarů měsíčně. Za jídlo, byt, energie vydáte 2800 dolarů měsíčně. Pojistka stojí 500 dolarů měsíčně.
(Kecy o tom, že se může vzdělávat a vydělávat víc si nechte od cesty - někdo nekvalifikované práce dělat musí - samy se neudělají jak si možná lidi jako vy myslí.)
-------------------------------

mám v podstatě jen tři otázky:

1. byl (resp. žil) jste někdy v US? odpovídat nemusíte, je evidentní, že ne. vzhledem k tomu, že já ano (bydlel jsem v nejnižší "třídě" bydlení, takovém sídlíšťátku plném mexíků. bylo to před deseti lety, sídlíšťátko a nájem v něm obsahovalo mimo jiné protipožární systémy v celém bytu, automatickou opravu čehokoliv pevně zabudovaného ((od mikrovlnky až po záchod)) - stačilo zavolat na office, třikrát týdně bylo sídlišťátko uklízeno externí firmou, v okruhu 100 metrů byla zdarma k dispozici místnost s pračkou a druhá se sušičkou, bazén a tři tenisové kurty byly naprostou samozřejmostí. na sídlišťátku končil chodník u brány z něj, v US totiž chodníky obecně moc nemají - v překladu to znamená, že tam každý "musí" mít auto. a tak bych mohl pokračovat dalších tisíc řádků. abyste lépe pochopil stupiditu vašeho příkladu, položím vám "českou" otázku č.2 --

2. viděl jste, co po akci řápková vynášeli z těch bytů nepřizpůsobivých občanů, co neplatili nájem? osobně na tom nejsem rozhodně špatně, ale tu přehlídku LCD a plazem jsem rozdýchával dost těžko.

co z toho vyplývá? už vám vlastně bylo odpovězeno. zdraví je to nejdůležitější (říká se to), takže pokud vyděláváte 3k měsíčně, garantuju vám, že utrácíte minimálně 1,5k za něco, co má rozhodně milionkrát menší prioritu, než zdraví, a hlavně JEN pro udržitelnost vlastní pohodlnosti a konzumu.
--------------------------
jen pár dovětků na závěr:
a) souhlasím s povinným zdravotním pojištěním (jen zpochybňuju to, že na něj ze zcela objektivních důvodů ono šílené procento amíků nedosáhne)
b) neo - pro dnešek bohužel musím konstatovat, že jste úplně mimo. smiřte se s tím, že jsou určité segmenty, které prostě a jednoduše musí být postaveny na solidaritě nebo dotacích i v těch nejkapitalističtějších společenstvích. píše se o tom v každé učebnici ekonomie (za mě na vysoké, dnes už snad na střední).
06. 10. 2009 | 23:53

suchánek napsal(a):

neo:
ještě poslední dovětek. pokud dobrovolně vystoupíte ze solidárního systému zdravotního pojištění, nebránil bych vám. ale v případě vaší autonehody (chraň bůh, abych něco přivolával) bych v tu chvíli důrazně protestoval proti tomu, abyste byl převezen do nemocnice, kterou platím já, aby vás ošetřovali lékaři, které platím já a aby jste byl zapojen na přístrojích, které platím já. denní taxy za vše výše jmenované bychom vám totiž museli přizpůsobit jakožto někomu, kdo se dobrovolně zřekl se na nich podílet. a v tu chvíli vás jakákoliv nehoda (byť byste byl multimilionář) poslala automaticky pod most, resp. by vás na 99% pod ten most ani poslat nestihla. a pokud byste náhodou ten multimilionář byl, byl byste bohapustý blázen, kdybyste proti solidárnímu systému zdravotního pojištění protestoval.

ale to už po té proběhnuvší diskuzi bezpochyby víte sám.
07. 10. 2009 | 00:10

suchánek napsal(a):

...abyste... ne aby jste...to mám z toho rumcajze :-)
07. 10. 2009 | 00:11

Emissary napsal(a):

Pane Suchánku,

z toho si nic nedělejte, já jsem tam také nasekal chyby, ale už to tam je jako na tapetě, opravovat se to nedá.

A Rumcajs je fajn, má svůj pohled na svět, což se nedá vyčítat. A musím říct, že převážně správný.
07. 10. 2009 | 00:23

suchánek napsal(a):

emissary - jsem ve fanklubu rumcajze, akorát jsem ho jednou neprozřetelně požádal, jestli by nemohl psát byste místo by jste atd., že ho rád čtu a rve mi to oči. poradil se s mankou, asi v následujících 2 příspěvcích (slovy dvou :-) se držel, ale pak byl konec. když ho tu čtu dnes, tak nějaké by jste je z hlediska pravopisu minimální problém :-)

zdravím rumcajzi, neměňte se!
07. 10. 2009 | 00:30

Emissary napsal(a):

Tak to bych se mohl odebrat do náruče spánku a počkat až slunce ráno vyjde zas. Totéž byste mohl udělat i Vy, tedy jestli máte náladu. :)

Dobrou noc.
07. 10. 2009 | 00:41

neo napsal(a):

JOZKA:

jen detail, víte kolik pojišťoven je v republice komerčních??:)) vtipálku.

Suchánek:

tak to jste dost špatně pochopil, já bych si pojištění platil, ale nesouhlasím s tím, aby mi to někdo nařizoval a dokonce určoval kolik mám platit.

i u povinného ručení si můžete vybrat pojišťovnu a platit výši pojistného dle nabídek pojišťoven.

U ZP si můžete vybrat akorát tu komerční pojišťovnu, ale zbytek už jaksi neni na vás
07. 10. 2009 | 08:16

jozka napsal(a):

neo, nedavejte svou prostoduchost tak okate najevo. Je Kooperativa dostatecne komercni?
07. 10. 2009 | 08:48

neo napsal(a):

jozka:

jen mě rozesmál tvůj výžblebt :
" Pak byste totiz poznali co je to za pocit byt vystaven na milost ci nemilost komercni pojistovne s tymy pravniku... "

kolik tedy máme státních a kolik komerčních pojišťoven?
07. 10. 2009 | 09:04

jozka napsal(a):

neo, letmy dotaz na strycka googla jich na firmy cz odhalil pres dvacet od Allianz po Wustenrot. Je to malo?
07. 10. 2009 | 09:15

neo napsal(a):

jozka: právě že neni :)

je to dost a proto se divim, že už nyní nejsme vystaveni na milost či nemilost:)
07. 10. 2009 | 09:22

jozka napsal(a):

neo, a vam ten popisovany pripad tak neprijde?
07. 10. 2009 | 09:25

neo napsal(a):

jozko, já se rozhodně nechci hádat, ale jelikož jsi mi přál, abych na vlastní kůži poznal jaké to je padnout v nemilost komerčních pojišťoven, nemohl jsem zareagovat jinak. viz tvůj příspěvek: 06.10.2009 20:15:02
07. 10. 2009 | 09:34

jozka napsal(a):

No a? Odpovez, prijde ti to tak nebo ne?
07. 10. 2009 | 09:40

neo napsal(a):

jozka:

ačkoli mám několikero pojištění u komerčních pojišťoven, ještě jsem nebyl se službami nespokojen.

Takže se komerčního pojištění nebojím.
07. 10. 2009 | 09:46

jozka napsal(a):

A uz nekdy slo skutecne z tlustejch do tenkejch? Ono kdyz clovek jenom plati nebo po nich chce nejakou relativne bezvyznamnou castku, tak to neni problem bejt spokojenej.

Ale ve chvili, kdy mi Ceska Pojistovna mela zaplatit za skodu zpusobenou pri dopravni nehode, tak to netrvalo pet dnu, ale sest. Tejdnu. Kdyz jsme po kolaudaci pojistovali barak, tak zrovna zacinaly povodne a pojistovacka oznamila, ze neprijede. Az se to prezene, pritom dohodnute to bylo uz davno pred tim, nez poprve zaprselo. Kdyz potom prijela, prvni na co se zeptala, byla voda. A to bydlime dva kilometry od vody.

A tady je to same, jak nekdo ma zdravotni problemy, ma smulu. Vymysli se milion obstrukci a nakonec existuje moznost, ze takovy clovek pojisteni nesezene, pripadne, za nejakou prohibicni castku.
07. 10. 2009 | 09:54

hanabrixi napsal(a):

Asi by se do této diskuze hodilo citovat Friedricha Hayeka(slavného odpůrce státních intervencí v ekonomice)

"Cesta do otroctví" (v originále):

“Where, as in the case of sickness and accident, neither the desire to avoid such calamities nor the efforts to overcome their consequences are as a rule weakened by the provision of assistance — where, in short, we deal with genuinely insurable risks — the case for the state’s helping to organize a comprehensive system of social insurance is very strong.”
.
Takže v kořenech liberalismu není nutně nenávist či racionální důvody proti aktivní úloze či jakési základní garanci státu ve zdravotnictví.
07. 10. 2009 | 10:14

Emissary napsal(a):

To není, paní Brixi.

Slovo nenávist je nevhodné a zbytečné používat. Friedrich Hayek ve svém díle „Cesta do otroctví“ odsuzuje totalitní režimy, ale pomoci nesprávných premis. Jeho postoj k socialistům je mnohdy schizofrenický. Což je vidět i na citátu, který jste uvedla, i když proti němu nejde moc oponovat.

A abyste věřila, stačí se podívat

http://www.aynrand.cz/media...
07. 10. 2009 | 13:37

MD napsal(a):

Upresneni pro diskutujici:

Uvodem – v USA jsem se narodil (1969) a prozil zde cely svuj zivot; povolanim jsem lekar.

Clanek Hany Brixi je z velke casti pravdivy. Zminuje ~45,000 mrtvych v dusledku nedostatku pojisteni, avsak nezminuje 90,000-100,000 zabitych kazdorocne lekari a zdravotnimi sestrami (samozrejme nikoli umyslne, ale v dusledku ruznych chyb a omylu). Jinymi slovy, nedostatek zdravotniho pojisteni pravdepodobne tez zachrani par zivotu rocne... :)

Prispevek “emigranta” (06.10.2009 11:26:26) je z velke casti nepravdivy.

Ad 1) NENI PRAVDA. Pracuji ve velke univerzitni nemocnici, a pracoval jsem ve velkych univerzitnich nemocnicich ve ctyrech statech (CA, MD, WI, CT). Pokud se nejedna o velmi akutni situaci, prvni ctyri otazky jsou vsude stejne: jmeno, narozeni, bydliste, ZDRAVOTNI POJISTENI. Naprosto bez vyjimky.

Ad 2) Buhuzel neznam zadnou ceskou nemocnici nebo jakekoli jine zdravotni zarizeni, takze nemohu komentovat.

Ad 3) NENI PRAVDA. (Je castecne pravdive POUZE jedna-li se o akutne zivot-ohrozujici situaci; co je ci neni “akutne zivot-ohrozujici situace” neni interpretovano vsude stejne.)

Ad 4) CASTECNE PRAVDIVE, avsak nebyl bych si tak jisty, ze se jedna o “miliony”.

Ad 5) NENI PRAVDA. Bezne zivotni naklady napr. v Anglii, Nemecku, Francii, Holandsku ci Belgii jsou priblizne stejne jako v USA; ve Spanelsku a Italii jsou nizsi. Jedine ve Svycarsku bych rekl, ze jsou vyssi. V techto osmi zemich jsem navstivil mnoho symposii, a prozil nekolik “mini-sabbaticals” (jedno- az dvoumesicnich studijnich pobytu). Srovnavam hlavne ceny potravin, bydleni a spotrebniho zbozi.

Klicovym problemem zdravotnictvi v USA je skutecnost, ze jako v jedine zemi na svete se zdravotni pojistovny ridi stejnymi zakony jako napr. tovarny na parfemy – t.j., co nejvyssi zisk za jakoukoli cenu. Pokud lide v Evrope nevideli dokumentarni film “SiCKO”, ktery natocil Michael Moore, tak teto skutecnosti asi tezko porozumi...

Druhym, stejne klicovym problemem zdravotnictvi v USA je nespocetne mnozstvi NAPROSTO NESMYSLNYCH zalob motivovanych ziskuchtivosti pravniku, ktere stoji nemocnice biliony dolaru rocne. Jako nazorny pripad bych uvedl situaci meho kolegy, ktery lecil pacienta s pokrocilou oboustrannou testikularni rakovinou. Jedinou lecebnou moznosti (o ktere byl pacient detailne poucen pisemne) byla oboustranna kastrace s naslednou agresivni chemoterapii. Temer zazrakem, pacient se uzdravil a asi rok po uzdraveni zazaloval meho kolegu, protoze nemuze mit deti (urcite napad jeho pravnika). Tento soud trva nyni 14 mesicu (prvni soudni preliceni pacient prohral a tudiz se odvolal k vyssimu soudu) a konec je v nedohlednu (a to je pouze jedna z mnoha nesmyslnych zalob, se kterymi nase nemocnice v soucasnosti zapoli). Nasi nemocnici stalo jen toto soudni preliceni uz neco pres dva miliony dolaru za pravniky a ruzne experty a muj kolega stravil jiz skoro 3 tydny pri ruznych soudnich prelicenich, kde musel vypovidat. Detailni vycet vseho nutneho k zachraneni zivota (pacient podepsal souhlas k chirurgickemu vykonu a chemoterapii) neobsahoval popis naprosto zrejmeho faktu, ze oboustranna kastrace vede prakticky bezvyjimecne k neplodnosti...

Zaverem:
“Reformu zdravotnictvi v USA si preji jen ti nejlinejsi, nejneschopnejsi a nejvychcanejsi!!!”

Asi ja a 100% kolegu v nasi nemocnici jsou “ti nejlinejsi, nejneschopnejsi a nejvychcanejsi”. :) Proc si prejeme reformu? Hlavne proto, ze v soucasne dobe stravime neumerne mnozstvi casu nikoli lecenim, ale vyrabenim detailni dokumentace POUZE ZA JEDINYM UCELEM – t.j. k zabraneni nesmyslnych zalob proti nam a nemocnicim....na leceni a vyzkum zbyva velice malo casu...

Dalsim velkym problemem jsou tzv. “preexisting conditions.” Nekdo, kdo mel napr. nekdy v minulosti treba i benigni nador, tak pro nej je v soucasnosti prakticky temer nemozne ziskat zdravotni pojisteni (pokud ztrati predesle, napr. zmenou zamestnavatele), ktere by krylo jakoukoli formu rakoviny... Z hlediska politiky pojistoven “vse pro zisk” je to pochopitelne, avsak z hlediska vyssich principu moralnich je to zrudne.

Nicmene pokud se “emigrant” snazi naznacit, ze navzdory vsem Hanou Brixi-popsanych problemu ve zdravotnictvi je USA nejlepsim mistem na svete, kde travit vetsinu zivota – pak nemohu nez stoprocentne souhlasit... :)
07. 10. 2009 | 21:43

Luke napsal(a):

Rumcajs, Neo
Doporučuji kouknout na film Sicko. Značná část Američanů by ráda platila povinně ZP. A vědí proč...
07. 10. 2009 | 22:28

kočka šklíba napsal(a):

MD děkuji, po takovémto příspěvku jsem zde na těchto blozích věnovaných zdravotnictví a - naštěstí- zatím neuskutečněných plánů Julínka a spol. doslova "prahla". Po informacích od někoho kdo v USA žije a je přímo součástí amerického zdravotnictví. Ne že by sem nepsalo několik opravdu chytrých a podle mého důvěryhodných lidí z USA,jako například paní Clair. Ale Vaše informace jsou cenné tím, že jste lékař a vidíte problém z té druhé strany.

Současně kvituji to, že jste zhodnotil a odpověděl na převážně nepravdivé informace nicku emigrant. Doufám, že zdejší čím dál větší hulvát a demagog(bohužel, jeho příspěvky ještě před rokem se daly číst)Rumcajs se zamyslí a nebude ihned tleskat čemukoliv co je prostě přijatelné pro jeho ideologické a jednoduché vnímání světa kolem.

Ještě jednou děkuji a bylo by hezké, kdybyste na téma zdravotnictví pod těmito blogy nezapomínal a přispěl svými postřehy a informacemi.
07. 10. 2009 | 23:17

kočka šklíba napsal(a):

Luke, myslím, že je to zbytečné doporučení. Tito lidé pod těmito nicky nevnímají jiné názora než ty, co vyhovují jejich ideologii. Nic je nepřesvědčí, nejsou například takový formát jako Suchánek, viz jeho příspěvek výše.
07. 10. 2009 | 23:21

Luke napsal(a):

Kočka šklíba:
Máte pravdu, příspěvek od MD je přínosný, věcný, nezaujatý. Takže rovněž děkuji.

V příspěvcích jsou Neo a Rumcajs se vším hotovi. Začnou hned brečánkovat, že jim ten ošklivý stát nedá na vybranou a do něčeho je nutí. Jenomže pokud by tomu tak nebylo v některých věcech, zavládla by tu anarchie. Co třeba taková paternalistická funkce státu jako je povinná školní docházka. Nebo dodržování silničních pravidel a další. Musí se samozřejmě najít ta správná míra státního zasahování. A nemyslím si, že povinnost odvádět procentuální část ze svých výdělků je nějaké ohrožující zasahování do mých práv a svobod.

Hodně mě pobavil příspěvek od Nea z 06.10.2009 09:15:00: jako svobodný člověk mám právo rozhodnout zda se pojistim a kde nebo ne a v tom případě si léčbu uhradim sám.

Prý léčbu si uhradí sám. Asi neví, co je to ležet s infarktem na JIPce nebo onemocnět rakovinou, popř. jinými závažnými nemocemi. Samozřejmě nic takového nikomu nepřeji, jen chci poukázat na to chvástání, že já si to zaplatím. Nezaplatí. Proto by tady měla fungovat solidarita bohatého s chudým, zdravého s nemocným, mladého se starým. A to píšu z pozice mladého, zdravého a relativně bohatého.
08. 10. 2009 | 11:50

Mayer napsal(a):

Článek samozřejmě nepopírá, že v USA ... Ten dodatek nemá chybu !!! :-DD To je jako psát v minulosti o Sovětském Svazu. Člověk si zkrátka musí/el dát pozor. :-DDD
10. 10. 2009 | 08:07

Leon napsal(a):

Myslím si že je to velice dobře a nezpolitizovaně popsaná skutečnost o stavu zdravotnictví v USA.V komentářích se opět oběvuje to,čím jsou hospodští "rozžvaňovači" známí.Přesto že v samotných USA silí kritika stavu zdravotnictví od lidí kteří ji užívají každý den, tak u nás jsou "odborníci" kteří ji mají v malíku a pohospodách vykřikují o tom jaký je systém v USA a všechny problémy(tam nejsou)mají v malíku.Je to usměvné a škoda těch chytrých čechů.Za ty peníze mohou dělat podstatně horší práci.
10. 10. 2009 | 08:16

cézar napsal(a):

zejména zdravotnictví bychom neměli kopírovat ze západu. Kdyby tam na tom byli jako my, by byli dost spokojený. Všelijací pokustoni a lezdoprdelky západu by měly mít k ministerstvu zdravotnictví zakázanej přístup
10. 10. 2009 | 09:19

cezar napsal(a):

jo a ten redakční dementní systém
recaptcha-stop-spam
si strčte taky do píči
10. 10. 2009 | 09:23

Honza napsal(a):

Vynikajici a informovany clanek. iky za nej, takove se v ceksem tisku moc neobjevuji.
10. 10. 2009 | 10:26

Dana napsal(a):

V tomhle jak se dokážou postarat o své lidi jsou velice zaostalým státem.
10. 10. 2009 | 14:08

žaba napsal(a):

1.Of the world's richest nations, the US has the most children (15%) living in poverty
2.Of the OECD nations, the US has the most people in prison - as a percentage and in absolute numbers
3.25% of 15-year-old students performed at or below the lowest level in an international maths test - worse than Canada, France, Germany and Japan
4.If the US infant mortality rate were equal to first-ranked Sweden, more than 20,000 more babies would survive beyond their first year of life

Zkopírováno z BBC, sice nejen o zdravotnictví, ale s výpovědní hodnotou, že není třeba USA obdivovat ve všem.HDI - tedy index lidského rozvoje a kvality života USA odsunul opět o 1 stupínek dolů - na 13.místo.
10. 10. 2009 | 14:43

Hipik - pravicovy recidivista napsal(a):

Pohledem ze Svetove banky nejsou videt dulezite detaily. Je to napriklad rozdil v tradicich. Pani Brixi ma skutecne pravdu, kdyz pise, ze co mi zamestnavatel dava jako benefity se mi neobjevi na vyplatni pasce. Objevi se to ve vyuctovani firmy a ekonomicky nula od nuly posla. Ja platim tydne na Family program 70USD a pojistka stoji cca 1600 mesicne. Zivotni pojistu na milion mam jako benefit zdarma. Mam typ pojisteni PPO, tudiz neplatim nic, vse plati pojistovna.

Pokud je pojistenec zodpovedny a nezanedbava prevenci, kuprikladu po padesatce pravidelne kontroly na kolonoskopii, je v pripade vznikle rakoviny lecen zdarma, paklize prevenci zanedbava, ani pojisteni PPO za nej nebude leceni hradit zcela.

Je rovnez pravdou, ze zde ziji lide " na volne noze ". At uz opravuji autaky na melouchy, nebo novinari, ci fotografove. Zalezi tudiz na jejich schopnostech, zda si mohou pojisteni dovolit, ci ne. Osobne par lidi znam, co ziji systemem High Risk.

Jsem presvedcen, ze skutecna reforma by mela zacit u odstraneni " politicke korektnosti ". Totiz, asijske samicky sem prijizdeji dost casto uz tehotne a po porodu se dite automaticky stane obcanem USA. Tohle je potreba zrusit jako prvni vec. Matka ilegalka se tak prostrednictvim potomka docka legalizace pobytu.

Dalsi vec, ktera je nutna, je odstranit organizaci, ktera ilegalum vydava falesna SSN a ID. A zavest ze zakona povinnost vsem HR kontrolu SSN i pripade pracovniku pres Temp Agency. Tam, kde se zjisti zamestnany ilegal, pro HR tvrdy postih.

To, o cem se nepise a pomalu se bez statnich zasahu zacina praktikovat. Asijske samicky, co za ucelem vyuziti sve delohy k vyssimu zivotnimu standartu a maji 5 az 7 potomku s peti az sedmi samecky, zainaji pojistovny posilat formulare, kde na Family program muze zapsat jen jednoho potomka a na ostatni, kdyz se rozhodne, platit. Znam par techto lidi, ziji tu 20 let a vydelavaji, kdyz hodne, tak 11USD na hodinu.

Dalsi dobra zmena, ktera od Noveho roku funguje, i me plne spokojenosti, na RMV se zkousky uz delaji pouze v anglictine. Chces Driver's Licence, tak se nauc anglictinu. Kdyz jsem si byl minuly mesic svoje ID menit, cekal jsem misto hodiny pouze 5 minut.

A k panu Businovi. Vase mesicni naklady jsou bud vycucane z prstu a nebo prestehujte z Beverly Hills do levnejsi lokality.
10. 10. 2009 | 19:26

josef napsal(a):

Navstevoval jsem velmi friedmanovsky smerovane prednasky. Lektori vesmes uznavali, ze pokud se maji koukat na zbytecne umirajiciho nepojisteneho nuzaka, jejich liberalismus zde konci. Svoboda volby zda si platit nebo neplatit pojisteni ma totiz ekonomicky smysl pouze tehdy, pokud nechate nepojisteneho nuzaka-nezodpovedneho jedince zemrit - napriklad po nehode na bicyklu apod. Jinak - pokud sam nejste nepojisteny nuzak - platite jeho pojistne ze svych dani.....
dtto plati samozrejme i pro nepojistene nuzaky/nezpodpovedne jedince s rakovinou atp atp....
11. 10. 2009 | 00:01

Oldis napsal(a):

"Veřejný zájem" - verejny zajem v americe s politickym a kapitalistickym nema mnoho spolecneho, uz leta muzeme sledovat ne jen tam ze kapitalisticky zajem se s verejnemu uz dvacet let vzdaluje. Nenavist vuci zdravotni reforme v usa ma koreny v neokons katolicke ideologii, ktera je nazoru ze i chudina a bezdomovci jsou bozim zamerem a proto se jim nema pomahat ani s nimi soucitit.
11. 10. 2009 | 06:52

Ford napsal(a):

U nás se nikdo neptá jestli si můžete pojištění dovolit. Prostě to zaplatíte a peníze si sežeňte kde chcete nebo za neplacení si ponesete následky(penále, pokuty exekuce).
A chtěl bych vidět, jak by se tvářili kdyby museli odevzdat 13.5% platu.
11. 10. 2009 | 09:05

Warimatras napsal(a):

Podle mě je jedině dobře že někde na světě takový systém mají - neplatíš - chcípneš...když někdo nemyslí na svoje zdravý je nezodpovědný - měl by umřít. dit je to skvělý že máte péči podle toho jakou si zapaltíte...když někdo má 100k plat a někdo 10k kdo přispívá do systému víc ?!
11. 10. 2009 | 09:36

Jen tak na okraj... napsal(a):

"Srovnatelná péče je v USA dražší než jiných zemích (například základní prohlídka magnetickou rezonancí stojí v USA 1500 dolarů oproti 100 dolarům v Japonsku)."
----
Jen tak mimochodem, tento výkon v ČR stojí 60.000,- Kč.
(skoro žádný pacient to ale neví, protože to nejde z jeho kapsy...)
11. 10. 2009 | 10:22

Petir napsal(a):

Ono s tím "nemohou si pojištění dovolit" je to složitější. Řada Američanů si ho "nemůže dovolit", protože si chtějí dovolit něco jiného (tři auta, velký dům apod.). Nic proti. Ale je to jejich (ne)zodpovědnost. Ti, kdo si to opravdu nemohou dovolit, jsou kryti státním programem Medicaid. Když vidím, jak "zodpovědně" se chovají obyvatelé v ČR, jsem rád, že je tu pojištění povinné. Navzdory tomu, že jinak zrovna státní regulaci nemusím.
11. 10. 2009 | 10:45

Karel (taky) napsal(a):

Americký systém mě fascinuje: Člověk je tam pojištěný tak dlouho, dokud nic nepotřebuje. Jakmile vážně onemocní, pojišťovna smlouvu zruší.

30-40% příjmů spotřebují pojišťovny samotné. O to asi Julínkovi a jeho nohsledům jde - u nás je zákonem dané maximum 5% a přes to zatím nejede vlak.

Všem obdivovatelům amerického systému je třeba nakopat zadky a rozmlátit ústa - aby měli možnost čerpat něco ze svého zdravotního pojištění.
11. 10. 2009 | 10:48

Andy52 napsal(a):

Amerika je nemocná svoji pýchou na svoji dokonalost,která je dovedla až k totální hlouposti a neschopnosti reálně uvažovat.A z toho se asi už nedostanou.
11. 10. 2009 | 11:26

Eden napsal(a):

to Jen tak na okraj: přidal jste naprosto zbytečně nulu, u nás stojí MR tak 5000-6000 Kč.
11. 10. 2009 | 14:21

Jen tak naokraj... napsal(a):

Eden> ha ha ha
to si pletete s CTčkem ne?
11. 10. 2009 | 15:42

Ford napsal(a):

Všem obdivovatelům zklapne až budou potřebovat léčbu, kterou u nás pojišťovna nehradí. Přestože si platili pojištění a byly ujišťovaní o sociálních jistotách.
11. 10. 2009 | 16:03

jozka napsal(a):

->Jan tak na okraj...

http://www.zdravi4u.cz/view...
11. 10. 2009 | 16:03

občan napsal(a):

Další neobolševické pomlouvání zlaté Ameriky !! Pokud by to bylo tak špatné, tak by přece už dávno požádali Topolánka, aby jim zapůjčil Julínka,Šnajdra a toho trpaslíka.
Ti by to tam okamžitě vyřešili 30 dollarovým poplatkem !!!
11. 10. 2009 | 22:43

kočka šklíba napsal(a):

Pro Hipik - pravicovy recidivista, víte možná máte pravdu ze svého pohledu, ale již vaše" Asijske samicky" vás pro jakoukoliv slušnou diskusi mezi slušnými lidmi zařazuje, a to (pan Stejskal a Mihalco prominou) mezi blbce,kteří se ignorují, v lepším případě. V tom správném a bohužel přes net neuskutečnitelném, rovnou pár facek ;).

Jinak asi číst umíte, takže vy(těžko se mě píše vy, ale na rozdíl od vás nejsem primitiv) i další nick Petir a provařený Ford(tradičně), znova si přečtěte blog a pak příspěvek MD. Možná to poberete ;), i když zrovan vy asi těžko ;).
12. 10. 2009 | 01:24

jozka napsal(a):

Ty, Hipiku, kdyz te tak ctu, tak zjistuju, ze ten vtip o tom Americkym Irovi, co nesnasel pristehovalce, protoze s nima ma problemy uz od ty doby, co se pristehoval prece jen mel realnej zakladc :-)
12. 10. 2009 | 07:42

Hipik - pravicovy recidivista napsal(a):

Ha, ha, krasni lidickove, Kocko Sklibo a Jozko. Vy o lidech z Asie tady v Americe totiz nic nevite. Ja tomu rozumim, v zadnych Ceskych novinach se o tom totiz nepise. Tohle nevi ani turiste nebo staziste. To znaji jen ti, co s nimi dlouhodobe delaji. Pro ne jsou na prvnim, druhem, tretim miste prachy a pak to ostatni. A jestlize pisete o nesnasenlivosti, tak mi vysvetlate, proc lidi, kteri tu ziji ilegalne, zadne dane neodvadeji, na zdravotni pojisteni si neprispivaji maji mit stejne podminky jako ti, co si prispivaji ? To mate od toho pravnika, co zastupoval Acorn, co vydava falesne SSN a ID a ted drepi ve White House ?
12. 10. 2009 | 08:40

Hipik - pravicovy recidivista napsal(a):

A jeste jednu vec. Jestlize narazite na solidaritu, pak clovek, ktery do systemu prispiva a momentalne nic nepotrebuje, muze byt solidarni s nekym, kdo si taky prispival a momentalne je treba nezamestnany. Ty role se muzou obratit. Jakym zpusobem jsou tedy solidarni ilegalove, to mi prosim pekne vysvetlete. A az tu s nimi budete delat par let, tak mi napiste, jak jsou doopravdy tak potrebni a pilni. o))
12. 10. 2009 | 08:58

vladan napsal(a):

to hipik :
tak tak, cely problem je prave v tom zneuzivani zdravotniho a socialniho systemu. Jak v americe tak u nas tak po celem svete. To je to jadro proc se tyto systemy nedaji ufinancovat. Jenze pokud se nenecha chcipnout par nemakacenku tak se to bude v soucasnem zcela zdegenerovanem pseudosocialistickem evropskem systemu dale zhorsovat. Lidem nevadi ze jsou solidarni s temi co se snazi ale vadi jim byt pseudosolidarni s vychcanci!!! A to je jadro vseho protoze trvale zavedena nespravedlnost plodi zlobu a nenavist rasismus atd.
12. 10. 2009 | 10:58

jozka napsal(a):

Hipiku, takhle zacinala vetsina Ameriky :-)
12. 10. 2009 | 12:11

Dick napsal(a):

To "emigrant": Pokud si vyloženě nevymýšlíte svou emigrantskou zkušenost s americkým zdravotnictvím, tak ji přehnaně nadsazujete jako důkaz Vaší neoliberální mantry se všemi jejími vadami. Článek pí Brixi se opírá o vědecké analýzy a bylo by možné uvést řadu dalších nepříjemných faktů. A reakce MD na Vás jasně ukazuje, že Vaše přímá zkušenost s americkým systémem není jediná možná a zřejmě ani není jejím reálným obrazem.
To Vladan: Mohl byste být konkrétnější ohledně zneužívání systému? Samozřejmě, všichni poctiví jsou proti zneužívání zdravotnických či sociálních systémů, ale kolik těch zneužívajících vlastně existuje, aby se kvůli tomu paušálně zavedly např. zdravotnické poplatky nebo zkrátily rodičovké příspěvky všem? Problém je, že všechny pokusy zavádět tržní principy do zdravotnictví s cílem zabránit jejich zneužívání nikdy přesvědčivě empiricky nedokázaly, nakolik k takovému zneužívání dochází.
12. 10. 2009 | 15:40

kočka šklíba napsal(a):

Pro Hipik - pravicovy recidivista, no já to tušila, ale svým druhým příspěvkem jste to potvrdil;). Docela určitě máte problém s chápáním textu, i když můžete být kdovíjak úspěšný ve svém zaměstnání, nejste schopen pochopit pár jednoduchých vět. Takže znova a na tvrdo, váš pojem "asijske samicky" vás přesně zařadilo, a to mezi primitivní a jednoduché hulváty, před kterýni si každý slušný člověk odplivne.

Dicku, docela jste podle mě vystihl ten rozpor. Nám se tu v podstatě prezentoval zdravotnický systém USA jako ten vhodný(ne tak přímo, ale ze všech dosavadních kroků a připravovaných kroků Julínka a spol. to vyplývalo), a tento systém se z vyspělých zemí nejvíce blíží tzv. tržnímu principu. Přitom tu čteme od duševních gigantů typu Hipik....atd,, že je zneužíván . Nikdo nikdy přesvědčivě nevyčíslil, a ani nemůže, kolik z tohoto důvodu je vynaloženo prostředků "zbytečně". Ony totiž zbytečně vynaloženy nejsou,protože odmítnutí zdravotní péče lidem na okraji společnosti, by mohlo spustit například epidemie infekčních chorob a na to by společnoat doplatila mnohem víc.
13. 10. 2009 | 02:31

kočka šklíba napsal(a):

Jozko :D, vždycky se pobavím nad Vašimi příspěvky ;).
13. 10. 2009 | 02:35

Zdravotnictvi napsal(a):

Korporace plati FDA, ti s schvaluji jako na bezicim pase a nici lidem zdravi, monsanto a spol. likviduje zemedelce a otravuje jidlo a CDC a WHO se podileji na genocide, jim uz tak ani nejde o penize = maji triliony a triliony dolaru a chteji moc a manipulovat a vladnout - swine flu - tak BAXTER uz mel patent v 2008 a vse meli naplanovane jak vas = ovce (tak vas vidi) budou ovladat!!!!!!!
http://www.fluscam.com
http://www.tetrahedron.org
http://www.mercola.com
13. 10. 2009 | 03:04

Dave napsal(a):

Zprava z tisku:

“A study published in the June issue of the American Journal of Medicine found that in 2007, 62 percent of personal bankruptcies were because of medical debts. The same study indicated that in 1981, only 8 percent of bankruptcy filings could be traced to medical bills.”

To, ze vydaje na lekarske osetreni zpusobily 62% bankrotu (jednotlivych osob v USA) v roce 2007 oproti pouze 8% v roce 1981, mluvi samo za sebe.
13. 10. 2009 | 19:56

Honza P napsal(a):

vice hitu najdete na http://www.tojesila.cz
14. 10. 2009 | 09:14

Zdenek napsal(a):

Vtip je v tom, že země svobody dávána nám za příklad je celá založena na lži. Zastáváním hesel volnou ruku trhu apod se nechala volná ruka silným skupinám, které si dokázali předělat systém, zákony tak aby z toho profitovali oni. (farmafirmy nebo třeba zbrojaři). Pak se to všechno sesype a cvakat to bude celý svět. Docela dobrý byl včera rozhovor s Petránkem, který říkal, co by dělali američani, když by za nimi přišli čínani a chtěli sesplatnit svoje půjčky. Prostě celá USA je bublina položená na nezdravých základech. Je to prostě tak, že když stavíte rodinný dům, tak když to nebudete hlídat, tak postavíte nesmysl za 10 mil.Kč a ještě si budete muset půjčit a jiný bude mít vše postavené za 4 roky z průběžných příjmů, nezadluží se a domek bude do budoucna energeticky úsporný. V USA to prostě nehlídají a pak to tak dopadne (volná ruka trhu)
PS: zkuste příště psát pod svými jmény frajeři !!!
21. 10. 2009 | 09:01

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:11

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:03

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:54

TameraLivingston21 napsal(a):

I propose not to wait until you earn big sum of money to buy goods! You can just get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">business loans</a> or consolidation loans and feel yourself comfortable
23. 08. 2010 | 12:37

car insurance napsal(a):

advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and could glance out for much more of your respective fascinating content. Make sure you replace this once more very soon.. <a href="http://www.swapnilagrawal.com/preparing-from-accidents-with-a-california-car-insurance/327/">car insurance</a>
17. 11. 2011 | 13:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy