Kdo a co ohrožuje demokracii: prezident Zeman nebo Parlament?

05. 08. 2013 | 17:31
Přečteno 5699 krát
Nový prezident Zeman a jím jmenovaná vláda Rusnoka jsou apriori zprava i zleva viněni z ohrožení a porušení parlamentní demokracie. Prezident nádavkem ze snahy o uchvácení politické moci, nastolení poloprezidentského systému a destrukci stávající ČSSD.

Jaksi automaticky se má za to, že po zoufalé demisi Nečasovy vlády prezidentova politická odpovědnost a vliv budou ignorovat dlouhodobou politickou krizi, krizi parlamentní demokracie a popření její výsadní kontrolní funkce. Tedy to, co společnost a veřejné mínění dlouhodobě traumatizuje, rozhořčuje a znechucuje. Za nelegitimní se považují, rozporují a mediálně démonizují kroky prezidenta Zemana a jím jmenované přechodné vlády, které nepostrádají racionalitu a směřují proti mrhání s rozpočtovými prostředky, tedy penězi občanů, daňových poplatníků.

Byl a stále je to dnešní český parlament, který politicky nekorektně a neodpovědně zneužívá svou nerozpustitelnost, umožňuje srůstání výkonné a parlamentní moci, klientelismus a z něho plynoucí korupci. Ta pronikla i do justice, nezřídka spojené s organizovaným zločinem, jehož chapadla ovládají stranické sekretariáty často proti vůli bezmocné nebo pragmatické a alibistické členské základny zejména stran ODS a ČSSD, jejichž poslanci a bohužel, i někteří členové vlády podnikali se svými mandáty a funkcemi.

Za této situace je třeba se ptát, zdali to není právě aktuální stav české parlamentní demokracie, který nejvíce ohrožuje demokracii v Česku, znevěrohodňuje ji a fungování právního státu činí nefunkčním. Krizí ale prochází také celá česká společnost. Její mentální vyčerpanost, o které se v této souvislosti hovoří, má své bezprostřední kořeny na Východě ne jen v normalizační komunistické ideologii, ale ve spotřební, (neliberální) ideologii, která se stala novým náboženstvím na Západě a živnou půdou pro mnohá nadnárodní uskupení a jejich novodobé vládce, financující spotřební demokracii.

Po všech těch neblahých zkušenostech z nedávné minulosti se zločinci a diktátory, osvícenými komunisty a normalizátory horuji pro parlamentní demokracii. Na druhé straně po více než 20 letech od listopadu 1989 nelze také nevidět, že demokracii a českou státnost ohrožuje nedostatečně vzdělaný a zdravý národ – duchovně a fyzicky.

Demokracii zejména v malých státech, jak ilustruje krátká politická historie Československa, lze proměnit poměrně v historicky zanedbatelném čase v pseudodemokracii a totalitu. Často to nevinně začíná sporem o typ demokracie, její legitimitu a pravomoci a končí obviňováním z útoku proti demokracii prázdnými proklamacemi o demokracii stranami, které se jí přitom za svého vládního působení, nejednou zpronevěřily. V našem posledním případě se nálepkuje se a obviňuje z jednání, které přitom vychází z legitimity ústavního činitele, nepřekračujícího ústavní rámec.

Tak je tomu s českým parlamentem a jeho bývalou vládní koalicí. Parlament se nechce smířit s faktem, že prezidentem Zemanem akcentované prezidentské prvky výkonné moci, volně založené v Ústavě, mohou zakotvené v české Ústavě znamenat více pro posílení demokracie než dosud; a že případné posílení prezidentského systému ve střednědobém horizontu může být efektivnější a účinněji plnit funkce právního státu než dnešní parlamentní typ demokracie. Tím spíše, že z bašty demokracie se stal Augiášův chlív, pro který jsou předčasné parlamentní volby nutností, avšak z důvodů výše naznačených, nikoli dlouhodobým východiskem. V současné dlouhodobé parlamentní krizi se časté útoky na konajícího prezidenta jeví krátkozrakými a účelovými.

Přetrvávající nespokojenost české společnosti jako odpověď na tento stav, je bianco šek, s nímž prezident Zeman začal jednat a konat. Navzdory své rozporuplné premiérské minulosti a stranické v ČSSD a navzdory osobní nevyvážené motivaci, která více než je zdrávo, balancuje na hranici generalizující arogance a samolibosti. Nejde však o prezidenta (přestože jeho ego nenechává na pochybách, že u něho osobně je na prvém místě), ale o demokracii, proti jejímž parlamentním selháním se prezident Zeman, ať se nám to líbí nebo ne, jasně a činně postavil.

Riskuje proto v dané situaci daleko více než poslanci, ohánějící se obranou demokracie, za kterou mnozí chtějí skrýt svou politickou (když ne další trestně právní) odpovědnost, s níž by rádi pokračovali ve své politické činnosti bez transparentního skládání účtů. Vždyť i takové politikum, jakým jsou majetková přiznání, k nimž se prezident Zeman hlásí, se zanedlouho může obrátit proti němu samotnému a může se stát oním kamenem úrazu pro jeho sponzory, kteří financovali jeho prezidentskou kampaň nemalými finančními příspěvky.

Transparentnost samozřejmě platí a bude platit pro prezidenta Zemana dvojnásobně. Měli bychom, aspoň do chvíle než Parlament (nerozpustitelný a nepředvídatelný) skončí, za prezidentovým údajným uchvacováním moci připustit i legitimnost jeho konání a možná i vizi, jak skomírající ideu českého státu posílit do budoucnosti právní, a chcete-li i ústavní katarzí, když už ne tou mravní na duchu a těle.

Nevyčítejme prezidentovi Zemanovi, jaký je, když víme, že dnešní zpustlé a stále vulgární české politické prostředí není vůbec o nic lepší než on a s laskavým prominutím než i mnozí z nás obyčejných lidí, které s prezidentem Zemanem spojuje často to jediné, co o něm soudíme: že aspoň nekradl a neparazitoval na politice jako mnozí politici, ohánějící se přitom tatíčkem Masarykem, jehož by dnešní politické prostředí neakceptovalo, stejně jako nikdy upřímně nepřijalo Václava Havla.


Heřman Chromý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

starý jezevec napsal(a):

Tady již dávno demokracie nebyla a s příchodem Zemana se mafie zalekla, že by ji lůza mohla připravit o její moc a privilegia, a proto ten křik.

Jedna z paradoxních a úsměvných věcí je křik o Zemanově diktatuře.
Ve skutečnosti je hrozbou spíše opak, protože pokud budeme mít vládu, která nebude mít podporu mezi zákonodárci, tak dojde k oddělení výkonu státní moci od moci zákonodárné a „stát“ nebude jednotný.

Úsměvné je taky to, že za diktátora je prohlašován příznivec lidového hlasování a švýcarského pojetí demokracie.
Prostě mafie ztrácí půdu pod nohama a perlí.
05. 08. 2013 | 17:55

starý jezevec napsal(a):

K
„Kdo a co ohrožuje demokracii: prezident Zeman nebo Parlament?“

Garantem naší současné „demokracie“ jsou ti, kdož se bojí voleb a jejich největší nepřítel není Zeman, ale volič.
Raději Zemana a vládu bez důvěry než se postavit před voliče, protože Bakalovy peníze a média nemusí stačit na oblbnutí veřejnosti.
05. 08. 2013 | 18:05

drzá zrzka napsal(a):

Kdo a co ohrožuje demokracii: prezident Zeman nebo Parlament?

Obojí správně. :-)
05. 08. 2013 | 18:19

dříve čtenář napsal(a):

Pane Chromý, chtěl bych Vám poděkovat za vlastní názor. Už od dob hlubokého totáče je papouškování oficiálních nesmyslů standardem, který nyní v médiích nabírá na obrovské síle.
Bohužel vzdělání a utváření vlastního názoru jaksi teď není "in".
Státní mašinerie dosáhla toho, o čem se komunistům ani nezdálo - vytvořit z člověka nepřemýšlejícího robota, který pouze tupě plní příkazy.
05. 08. 2013 | 18:24

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

s tím robotem to ještě tak zlé není, ale s nezávislostí novinářů ano. zcela souhlasím se starým jezevcem.
05. 08. 2013 | 18:33

napsal(o) napsal(i) napsal(u) napsal(a):

Tohle není ještě tak zlé: "vytvořit z člověka nepřemýšlejícího robota, který pouze tupě plní příkazy". Horší je vytvořit z člověka nepřemýšlejícího robota, který má za to, že se dokáže samostatně rozhodovat.
05. 08. 2013 | 18:37

Vlad Naiva napsal(a):

To strýc virus H3N1 nyní HxNx i dříve čtenář:
Skutečně se jim ještě nepodařila destrukce občanské společnosti, i když úspěšní jsou, to se těm neobolševikům musí uznat. Není náhodou, že 'otec zakladatel' od počátku tak brojil proti občanské spolenosti. Jenže kdyby se jim podařilo vytvořit roboty ze všech, pak by byla na Hradě Bakalova loutka pankáč Karel.
Stejně tak i dnes ty serióznější průzkumy (SANEP.cz) prokazují, že se nedaří vymývání mozků, i když pseudožurnalisté makají na plný výkon a vyrábějí neuvěřitelné konstrukce a deziformační kampaně.

Autorovi článku tímto také děkuji za zdravý rozum.
05. 08. 2013 | 18:41

Otec vlasti napsal(a):

První dodatek Ústavy České republiky :
"Dojde-li v samotném centru výkonné moci k tomu, že je zde najímána veřejnoprávní instituce pro ryze soukromé či skupinové účely, mající charakter účelů soukromých, a to tak, že se vše děje utajeně a v rámci konkubinátu předsedy vlády s osobou , která má sice postavení úředníka, ale toto postavení podřazuje zájmům státu, je lid oprávněn - v zastoupení svými ústavními činiteli, takovou výkonnou moc odvolat a volat ji k zodpovědnosti, nejlépe soudní, zejména v situacích, kdy výkonná moc nijak tento žalostný stav není ochotna reflektovat, byť by se odvolávala na Ústavu."
05. 08. 2013 | 18:47

Otec vlasti napsal(a):

re : "....nadřazuje..."
05. 08. 2013 | 18:49

Klán napsal(a):

Demokracie by měla vyslyšet hlas lidu. A OTÁZKA KOHO DNES LID CHCE A PODPORUJE, zda presidenta Zemana nebo parlament, je snad jasná
05. 08. 2013 | 19:02

Yosif K napsal(a):

......že aspoň nekradl a neparazitoval na politice jako mnozí politici.....

Konec citatu.

Ne Zeman nekradl, Zemanovi stačili bonmoty, chlast a jitrnice. Jiná věc je co dělali jeho loutkovodiči Šlouf a Mrázek.
A opět jiná věc je co dělají jeho nynější loutkovodiči LUKOIL, Cienciala, miliardáři Toman a Koníček.... tam se chystá v vítr v desítkách miliard (podpora těžkého rpůmyslu, podpora temelína, podpora stavebnictví atd atd atd. Dotace dotace dotace dotace dotace.... vše samozřejmě přísně ve prospěch "proletářů"......
05. 08. 2013 | 19:16

fikus napsal(a):

o jaké demokracii zde mluvíte?
Demokracie je vláda lidu - zde je lid toaletním papírem.
Nicméně je zde pořád hodně optimisticky laděných diskutérů, kterým nad postelí visí něco podobného jako tuneldědek s jeho úsměvem prsty roztaženými do vé - pratáta zlodějen.
05. 08. 2013 | 19:21

Naštvaný napsal(a):

"Kdo a co ohrožuje demokracii": Anarchistická kulturní fronta, která se míchá do politiky. Takhle se měli projevovat před rokem! Když to ministři za TOP 09 plácali od 10 k 5 a když Kalousek svou pštrosí a krátkozrakou finanční politikou bez jakýchkoliv vizí a koncepce pokazil co mohl. Teď v intencích Schwarzenberga protestují. To ukazuje, jak jsou jím úkolováni. Teď, díky jim, navíc hrozí zbourání toho nádherného domu na rohu Václaváku a Opletalky
05. 08. 2013 | 20:20

Mariana Holigová napsal(a):

Nečas a jeho spolek mi byl velice nesympatický, člověk, který si vydržuje pompadúru, nemá kvality pro zastávání úřadu. Zeman však udělal stejnou věc jako Gottwald v roce 1948, a my obyčejní lidé opět jen přihlížíme a pak budeme hrdinsky nadávat. Ne, pane Chromý, který jste několik krát ženatý a oportunismus máte pod srstí, nemohu s vámi souhlasit a otevřeně vám říkám, podporujete puč!
05. 08. 2013 | 20:29

Heřmanovi napsal(a):

Heřmane, každý má tolik demokracie, kolik si jí může koupit.
A jak k penězům přišel, to naše "demokracie" většinou nezkoumá.
Vemte si případ od případu od r.1989.
Obyčejný člověk je odsouzen mnohem rychleji a tvrději, protože nemá tolik financí na advokáty úrovně Sokola, Lžičaře či Choděry.
Janoušek je v zájmu medií a pisálků, běhá si po svobodě, čteme různé "dohady" o tom, kdo mu nakonec "naboural" do auta sám apod.
Velká ryba - včetně trafikantů - se u nás prostě do lochu nedostane, protože si svobodu a beztrestnost může koupit.
K čemu je potom Ústava?
Proč se tu potom zdržujete otázkou, KDO OHROŽUJE DEMOKRACII?
Jakou "demokracii" máte na mysli, když každý má jinou?
05. 08. 2013 | 20:29

Libertad napsal(a):

"Kdo a co ohrožuje demokracii: prezident Zeman nebo Parlament?" zeptal se pan bloger.

Kdo? Obě instituce, 281 spoluobčanů v PS a senátu + jeden narcis na P.H.

Co? U parlamentu je to jejich nenažranost, která se demonstruje akumulováním/shromažďováním placených funkcí (Hašek jich už má 30 a po pádu Sobotky s přehledem zvládne i tu 31. a ktpmu si přidá studium "Phd").
U P.H. je to zmíněný narcismus a peníze společnosti Lokoil.

s pozdravem

Sidonio Libertad
05. 08. 2013 | 20:39

Filuta napsal(a):

Pseudodemokracii hlavně ohrožují naši slavní umělci, kteří si osobují právo ,jaké nikomu z ostatních občanů nepřísluší.
Kecají úplně do všeho, už i do toho, kdo bude ministrem.
Teď přišli s "geniálním" návrhem zrušit min.kultury.
Doufám, že je Rusnok konečně pošle s jejich nehoráznými požadavky do pryč.
Jinak bude vypadat jako slaboch ,po znovu uvedení do funkce toho protekčního Buriánka (bolševik do roku 89,Moskva!) si z něho dělají všichni srandu.
A v lidech to začíná pořádně bublat.
Taky jsem se pěkně vytočil.

Tihle demonstrují zásadně jenom za své zájmy a koryta a umně to halí do hávu "boje za demokracii". Neuvědomují si ale ve své prostotě, že proti sobě úspěšně staví většinu národa. Možná by si měli přečíst pár diskusí, včetně diskusí v pravicovém tisku.
Jo, žít pravicově v kapitalismu a mít socialistické dotace - to je žůžo!
05. 08. 2013 | 20:41

Jáchym napsal(a):

Pane Chromý,
bez větších námitek podepisuji.
05. 08. 2013 | 21:20

Kaktus napsal(a):

Dyk to říkám,
IV.ODBOJ se musí rozšířit.
Při studiu totalitního režimu, budu zcela nápomocen a se svými zkušenostmi doplním mozaiku parlamentního totalismu v podání ODSTOP09.
Všichni ti, kteří přispějí k pádu totalitního režimu, budou po zásluze odměněni řády a vyznamenáním.
Hledáme nové a zapálené lidi, kterým není lhostejno, kde žijí a za jakých podmínek.
Za novou demokratickou, opravdu demokratickou společnost.

Z parlamentu je slyšet hukot, v zájmu totality to vydržíme až do řádných voleb.
05. 08. 2013 | 21:57

scep napsal(a):

(Pseu)demokracie se ohrožuje a likviduje sama. Je k tomu předurčena, svou neudržitelnou podstatou, jakožto umělý teoretický výtvor vymyšlený pro fungování ve zjednodušených umělých podmínkách, a stejně jako laboratorní pokusy o čistý komunismus a jiné sociálně-inženýrské projekty míří pomalu ale jistě k sebedestrukci. Možná u toho už nebudeme, možná ano, ale po absolvování všech standardních vývojových stádií se sama přivede opět jednou k zániku. A až se na to za generace zapomene, někdo to bude zkoušet znovu a celý cyklus se bude opakovat. V historii lidstva se tomu tak vždy stalo, a proto není rozumný důvod věřit, že by tomu mělo být tentokrát jinak.
Zeman ani parlament v tom nehrají roli.
05. 08. 2013 | 22:07

starý jezevec napsal(a):

Pro Kaktus.
O garantech naší demokracie

„John: Potkávám ve Sněmovně zloděje vyklepané strachem
Nedávná policejní razie vyděsila část politiků, kteří byli v minulých letech u veřejných zakázek jejichž prostřednictvím zmizely miliardové částky ze státní pokladny. Část těchto lidí nyní bezcílně bloudí chodbami Sněmovny a třesou se strachem.“
05. 08. 2013 | 22:08

kočka šklíba napsal(a):

Po rádoby objektivním textu Peheho ze kterého trčí jeho obliba TOPky tudíž lumpů....nn, omyl, ošklivých káčátek přece ;),a po žlučovitých, nenávistných výmyslech Urbana, velmi realistický text.
05. 08. 2013 | 22:09

starý jezevec napsal(a):

Pro Kaktus.
To je o tom strachu o naši demokracii.
05. 08. 2013 | 22:09

Nick bez zelených pastvin napsal(a):

Další text pana Chromého, s kterým se lze ztotožnit.
V tomhle showdownu nosí prezident bílý klobouk.
Aspoň zatím.
Všichni, kdo ječí nad každou volovinou jen prozrazují hloubku suterénu, v kterém vedou své beznadějné životy.

Kaktusi, to jste zaspal.
S tímhle agitoval Andrej Babiš už před rokem. I když se ještě nenaučil brát svůj nový koníček vážně, už mu přejeli spoluzakladatelku hnutí na přechodu.
To mu dává určitou morální výhodu.
Ještě aby semínka na multicereálních bulkách nebyla žluklá (nakoupeno zpřed radlice buldozeru) a nové chleby neplesnivěly už v tašce domů.
05. 08. 2013 | 22:33

Nick postrádající něco k zasmání napsal(a):

starý jezevec
Co když se ale třesou úplně zbytečně a nejvyšší nebo ústavní soud potvrdí že nemohli pochybit a takjakotak jsou vyňati?
Oni přece nemusí tušit jaká je běžná cena, která podle Kalouska stejně neexistuje.

Pamatujete si Baraka Alona?
Generální ředitel se jde vymočit zrovna, když někdo dostává od jeho banky nevratnou půjčku devět miliard (dnešních 90)..
Pokud vím, jediný koho odsoudili byla účetní, která odeslala příkaz k převodu.

Tady chybí Gogol.
05. 08. 2013 | 22:58

úprchlík před komunismem zrádný emigrant napsal(a):

Mariana Holigova, ktera m.j. napsala: "pane Chromý, který jste několik krát ženatý a oportunismus máte pod srstí"
- 80 procent rozvodů navrhují ženy (proč v takové míře? Ne proto, že Marx učil, že manželství je "chomout na ženy", ale proto, že bez důkazů, jen formulkou "nepřekonatené rozpory" jim díky komunismu masivně feminizovaná justice a sociálka garanují vše: rozvod, vyhození manžela a otce dětí z domova a v 90 procentech rozvodů opatrovnictví dětí, tedy i "v zájmu dětí" přiklenutí bytu nebo domu (ač se na něj typicky nadřel od dětí vyhozený otec nejvíce)

- jen an Chromý (a složky na příslušných soudech) nám může říci, kdo se chtěl rozvést, kdo to hnal na rozvod, hlavně tedy kdo by navrhovatelem.

To, že o něj, i jako opakovaně rozvedeného měly a mají ženy (od přírody vybavené schonostmi vybírat kvalitu a vyhnout se jim nebo jejich plodům nežádoucím kvalitám u mužů) zájem jednoznačně svědčí v jeho prospěch, je to jeho plus.

A svými názory zajisté nepomáhá ničemu, co by - snad jenom v mysli už ze řetězu po knížecí porážce už úně utrženého Urbana - přiomínalo únorový puč roku 1948.
06. 08. 2013 | 03:30

hovorka11 napsal(a):

Domnívám se podle dlouhodobého jednání parlamentu, že slouží jako celek organizovanému zločinu a pomáhá mu zákony a imunitou na své půdě. Prohloubilo se to za vlády Petra Nečase.
Organizovaný zločin tak získává na půdě parlamentu nejlepší podmínky zajištěné beztrestností, kterou prosadil Nejvyšší soud evidentně v rozporu se smyslem a účelem ke kterému je určena imunita t.j. k ochraně poslanců za pronesené názory na půdě parlamentu. Dnes je organizovaný zločin krytý půdou parlamentu a statusem poslance. Když poslanec bude sjednávat vraždu na půdě parlamentu, tak mu policie nemůže zabránit zatknutím před vraždou . Je to přesný opak demokratické vůle obyvatel. Je to pouze totalita krytá volbami nepostižitelných totalitářů.

Prezident Zeman pouze využívá možností své funkce.
Je tak absurdní sledovat podlézání tisku a televize předchozím prezidentům " Vaškům vševědcům", kteří se klíčovým způsobem podíleli na rozvratu morálky. a současné zesměšňování "opilce", který ve skutečnosti má problém s cukrovkou.
Zeman když udělá v zájmu veřejnosti nějaký tlak na zákonnost a pročištění od bratrstev kočičích pracek, tak se stává úhlvním nepřítelem nejen poslanců "z prava", ale také od poslanců ze zkorumpované části ČSSD.
Tisk a televize z našich daní se připojuje k žumpě, která "ví", že je opilec.
Kdyby jsme žili v právním státě, tak rada pro televizní a rozhlasové zprávy by za svou totalitářskou nečinnost a podporu zkreslených a nepravdivých zpráv byla dávno vyměněna.

Zaujala mě taky aktivita umělců, která měla přijít už za vlády korupce Petra Nečase a nepřišla. Takhkle je zřejmé, že dokud se umělců něco nedotkne osobně, tak jsou schopni sloužit jakémukoliv režimu podle peněz, které jim přitečou z dotací...
06. 08. 2013 | 07:20

Saltzman napsal(a):

Nepřijít Zeman, našel by se jiný, kdo přinese prvky autokracie. Je totiž poptávka u občanů po odchodu z parlamentní demokracie, která se očividně nepodařila v realizaci po Česku. Nemocná je celá společnost a hledání viníků maskuje vlastní nedostatečnosti.

Když nahlédneme na situaci společnosti, zjeví se že nová generace, rozená po Sametu, nemá základní prvky morálky potřebné pro zvládnutí těžkostí v rodinném životě a z toho vyplývá i odchod od tradičního manželství, že není ochotna ke střídmosti v požívání slastí, které se nabízejí, že nemá zažité přirozené demokratické prvky tak, aby svým výběrem jistila další pokračování parlamentní demokracie.

Nostalgické vzpomínky staré generace o časech v socíku spojené s neschopností mladé generace, dávají reálnou šanci na demokraticky pojatou objednávku k odchodu z parlamentní demokracie. Zklamání ze životních proher i z nerealizovatelnosti představ o pohodlném životě v současnosti, souběžně s úspěchy zlodějen v nejvyšších patrech politiky i v klientelisticky držených možnostech zisků, také s poznáním, že pracovitost a morálka je okolím trestána, že není arbitra co je respektován při nespravedlivých rozhodnutích ve prospěch movitějšího, také zotročení s pomocí ekonomického tlaku a zadlužení až do smrti, tak to jsou zcela logické důvody pro touhu k diktátu mocným, stranám, soukromým firmám, úřadům, justici.

Hledat u voličů Zemana nějaké prvky vyšších principů mravních je vcelku zbytečné. Maximálně při omezenosti schopnosti myšlení je možné předpokládat jistý morální kodex, kde najdeme onoho obyčejného občana, co zotročený ekonomickým tlakem, Zemana bere jako spasitele v budoucnosti. Proti voličům Zemana stojí intelektuálně vyšší, co podporovali Schwarzenberga při volbách a nezohledňovali, které kruhy svou osobností kryje. Tito intelektuálně vyšší nejsou o nic mravnější, než voliči Zemana. Jen mají větší slovní zásobu a intelekt k tomu, aby mohli obhajovat své postoje. Intelektuálně nižšími pohrdají. Takže jdou proti sobě dva bloky společnosti, když třetí blok, ten co těží ze systému, je jištěný v každé možné změně ve společnosti.

Při nadhledu na společnost u nás, se jeví nestrannému jen nezměnitelný fakt v propadu v ekonomice i morálce. Z toho plyne marnost doufání ve změny a nutnost se připravit na velice bídné roky ve zbytku života. Starost o pokračování politického prostředí, či výchova nových občanů tohoto státu v morálně silné, je tak gigantický úkol pro jedince, že jeho rezignování je pochopitelné.

Opět se zapouzdří Čeští, morálně bezúhonní, občané do zahrádkářských a chatařských mimikrů. Zase budou tiše v ústraní a sledovat postupný pád. Bude jim spíláno, že nevolí, že nikde nevyvíjejí snahu, že jsou mlčící většinou. Nabubřelá vrchnost se Zemanem, či bez něj, bude pokračovat ve svém zvolování se a pro sebe demokraticky krást. Otroci jim budou děkovat, svobodomyslní si budou jen myslet své.

Vždyť ještě není tak zle, aby šli občané řvát do ulic. Ještě není ten správný čas bezvýchodnosti z hladu. Ještě je dost volnosti k rozhodnutí se pro příslušnost k elitě, co krade jak smečka pirátů a tak naděje k udržení sociálního postavení je reálná. Ještě je možné být jedničkou a považovat ostatní za nuly.

Kdo chcete být jedničkou, hlaste se! Vrchnost to s vámi probere a blahosklonně povolí, či nepovolí. Kdo nejde s nimi, jde proti nim! Není demokrat, je nula! Tak hlaste se!!!
06. 08. 2013 | 07:32

rovná páteř napsal(a):

Co se ohrožování demokracie týká:
Zeman a jeho pseudoúřednická vláda je pouhým zrcadlením parlamentu. Jedni za osmnáct, druzí bez dvou za dvacet.
Parlamentáře jsme si ale zvolili, takže ti lidé tam jsou našim obrazem a naší vůlí.
Zeman jmenováním Rusnoka zavedl ale nóvum, kde není předvídatelné, kam to půjde, jaké to bude mít důsledky a následky. Kdo tvrdí opak lže.
Tvrzení, že to bude lepší jak donedávna vládnoucí koalice je zcestné a ničím nepodložené.
06. 08. 2013 | 07:48

jarpor napsal(a):

Tož nevím...

"Byl a stále je to dnešní český parlament, který politicky nekorektně a neodpovědně zneužívá svou nerozpustitelnost,..."

Hmmm... nekorektně, neodpovědně zneužívá...nerozpustitelnost včem je ta nekorektnost, neodpovědnost, zneužívání autore ? Snad v Ústavě, když parlament ji dodržuje ? Zápas ve fotbalu trvá 90 minut. Lze jej zkrátit, když hráči hrají špatně ? Podobně s délkou mandátu... má se zkracovat, když je pan Chromý nebo jarpor nespokojen ? Odpovídám si - ne.

"Krizí ale prochází také celá česká společnost. Její mentální vyčerpanost, o které se v této souvislosti hovoří, má své bezprostřední kořeny na Východě ne jen v normalizační komunistické ideologii, ale ve spotřební, (neliberální) ideologii, která se stala novým náboženstvím na Západě ..."

S prvním větou konstatování souhlas. S kořeny v normalizační kounistické ideologii - souhlas... částečně i s "novým náboženstvím na Západě".... leč z vět vyplývající náznaky, že společnost v západních státech je vyčerpaná... je jen pocit autora, ničím nedoložený...

" V současné dlouhodobé parlamentní krizi se časté útoky na konajícího prezidenta jeví krátkozrakými a účelovými."

"Nejde však o prezidenta (přestože jeho ego nenechává na pochybách, že u něho osobně je na prvém místě), ale o demokracii, proti jejímž parlamentním selháním se prezident Zeman, ať se nám to líbí nebo ne, jasně a činně postavil."

Parlament je v krizi ? Selhal ? Nepovídejte... Nečas podal demisi, s ním "padla" vláda. To není nic o krizi parlamentu a o parlamentním selhání... Všude na světě je to nikoliv snad běžný, leč nikoliv neznámý jev... Ústava zná řešení... pane Chromý. Tak se jej držme, nebo změňme Ústavu...

"Přetrvávající nespokojenost české společnosti jako odpověď na tento stav, je bianco šek, s nímž prezident Zeman začal jednat a konat. Navzdory své rozporuplné premiérské minulosti a stranické v ČSSD a navzdory osobní nevyvážené motivaci, která více než je zdrávo, balancuje na hranici generalizující arogance a samolibosti.
"Nejde však o prezidenta (přestože jeho ego nenechává na pochybách, že u něho osobně je na prvém místě), ale o demokracii, proti jejímž parlamentním selháním se prezident Zeman, ať se nám to líbí nebo ne, jasně a činně postavil.

Hmm... tak údajnému selhání parlamentu se postavil prezident. Jasně a činně. Ten prezident, o němž autor píše, že tak činí nevynáženou osobní motivací, rozpuruplností... skrze jeho osobního ega na prvním místě...

Tak co leží prezidentu více na srdci - ego nebo demokracie, pane Chromý ? Lze demokracii rozvíjet konáním podle v zájmu svého ega ? Dle mého - nikoliv. Dle mého - mocenské a pomstychtivé ego prezidenta nemůže nikterak pomoci demokracii, kterou údajně ohrožuje parlament tím, že nenalézá 120 hlasů pro "rozpuštění se".

Dále citace a k nim mou polemiku uvádět nebudu... Byl bych dlouhý...
Stojí Váš text za přečtení a přemýšlení, pane Chromý. Pro poučení, jak lze mást souvětími, jak lze zaměňovat důsledek za příčinu ... jak lze krizi hledat tam, kde není...

Parlament není množina úctyhodných poslanců, stejně jako prezident není osobnost obdařena jen pozitivními a úctyhodnými vlastnostmi.
Adorace jedné strany tak, že jen druhá strana je špatná a zavrženíhodná, je vidění na jedno oko. Minimálně takto bych charakterizoval Váš pohled, na který samozřejmě máte právo.

Nedá mi, abych nepřitvrdil :
"Nevyčítejme prezidentovi Zemanovi, jaký je, když víme, že dnešní zpustlé a stále vulgární české politické prostředí není vůbec o nic lepší než on a s laskavým prominutím než i mnozí z nás obyčejných lidí,... "

Nepřípustně generalizujete. To za prvé.
A za druhé, nabádat, že nemáme vyčítat prezidentovi to, že svými kroky ke zpustlosti a vulgárnosti českého politického prostředí přispívá, minimálně tím svým egem, arogancí a samolibostí, o kterém jste psal, je požadavek nepřijatelný.

Hezký den
06. 08. 2013 | 07:51

čumil napsal(a):

Díky za tento úhel pohledu. Ti co nejvíce nyní bijí za privilegia parlamentu, jsou ti, kteří ještě včera plně usurpovali moc výkonnou (Nečas, Kalousek...) včetně jejího podřízení zcela osobním zájmům s prvky velezrady a bolševického pojetí vládnutí se zneužitím vojenských branných složek (Nečas - Nagyová), k tomu asistovala příslušná parlamentní suita (Němcová...), zlatým hřebem má nyní být svorník jménem Němcová. Ale vysvětlujte to Hvížďalovi, Fendrychovi ...
06. 08. 2013 | 07:59

no comment napsal(a):

http://ateo.cz/f/images/v/VladaTrafikantu.jpg
06. 08. 2013 | 08:11

no comment napsal(a):

http://ateo.cz/f/images/f/fatman-pecina.jpg
06. 08. 2013 | 08:14

rejpal napsal(a):

No, musím říci, že čím častěji se objevuje Rusnok v televizi a novinách, tím víc mě existence této vlády znepokojuje. Na tohoto člověka dokonale sedí staré dobré "drzé čelo lepší než poplužní dvůr": házet směrem k Sobotkovi výroky typu, že jeho vláda bude proti té Rusnokově hvězdnou pěchotou, by si člověk v jeho postavení neměl dovolit. Pouštět ven úvahy, že i když jeho vláda nedostane důvěru, klidně dovládne v demisi až do voleb (z boje se neutíká -:)), to o žádné přehnané úctě k ústavě nesvědčí. Omlouvat Balvínův úlet jakousi naivitou, to je taky dobré. Balvín dělal v médiích dost dlouho na to, aby mohl čekat, co nastane, když odvolá ředitele ND a ještě první den v úřadu. To by byla docela síla, i kdyby ta vláda důvěru dostala.
Jsou to zdánlivě maličkosti, ale ukazuje se, že tahle vláda je ochotna fakticky k čemukoli. Kdyby parlament za něco stál, nedostala by ani jeden hlas. Účty se zvlčilými parlamentními stranami bychom si měli vyřídit my, ne nějací rozumbradové, kteří se vynořili bůhví odkud.
Proč si pořád tolik lidí (podle různých průzkumů snad většina) myslí, že nejlepším způsobem, jak čelit nemravnostem, je páchat nemravnosti další, tomu lze jen těžko rozumět. Vždycky to dopadne blbě. Pak se naštveme... a zvolíme nějakého dalšího obskurního zachránce. Třeba se na desátý pokus trefíme.
06. 08. 2013 | 08:40

Rita napsal(a):

Umělci chtějí být nezávislí, ale bohatí. Svoboda uměleckého projevu je krásná a potřebná věc a můžou být šťastní, že ji tu už 24 let mají. Jenže kdo je má živit? A proč se vůbec nezveřejnily alarmující výsledky auditu hospodaření ND, které zjistil Burian a které byly Balvínovi hlavním důvodem k organizačním změnám v divadle? Člověk se jen diví, co je u nás normální.
06. 08. 2013 | 08:55

Rosťa napsal(a):

Autorovi patří dík za nezaujatý postoj k současné situaci. Doufám, že si to přečtou Bakalovi služebníci jako Pehe, Hvížďala, Fendrych a především zfanatizovaný Urban.
Vláda po té nekonečné řadě prů.erů se zlikvidovala sama a chtěla by vládnout znovu? Kde to jsme? Co si o sobě ta smečka vůbec myslí?
Zeman dělá jen to, za co je placen. Pokud se to těm Nejvyšším soudem chráněných odkloňovačů nelíbí, mohou parlament rozpustit. Ale ty hypotéky a auta na leasing, kdo by to splácel, ře.
A jestli se socdem postaví proti překlenovací vládě, uvidí, jak pofrčí preference do městské kanalizace.
06. 08. 2013 | 09:52

tytyty napsal(a):

Chromý přesně ví, proč česká demokracie kulhá.

Ale vážně.

Já s obsahem jeho blogu souhlasím.
06. 08. 2013 | 10:11

Roni napsal(a):

Pojetí české demokracie:
U voleb vám naslibuji modré z nebe - po volbách - chcípni lůzo.
Až se stanu poslancem budu tvořit "zákony" pro pány co dají víc.
Nějaká vůle lidu - co to je - kolik ti mi dají - kaček nebo euro. Janoušek dává víc.

Máme se dobře, za komoušů se stála fronta na toaleťák, dnes se stojí fronta na práci za "Ha ha" 8500,- coš je minimální mzda roku 2013 - to je jako v 89 brát 653,-kčs měsíčně - hrubého - to už sliším Hlas Ameriky o bídě v Čechách. Dnes ticho po pěšině. Kde jsou ti chartisti a zastánci lidských práv dnes?
Kde je ta pravda a láska - je tu jen bída.
Kolik tisíc slůov je potřeba na ten marazmus co tun panuje?
Ticho po pěšině - jen bída.
06. 08. 2013 | 10:29

Rosťa napsal(a):

Roni
Někde to začít muselo

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Disident-a-vedec-Z-Vaclava-Havla-vyrostla-zruda-Byl-to-vetsi-kolaborant-nez-Husak-281184
06. 08. 2013 | 10:36

jarpor napsal(a):

rejpal

Palec nahoru Vaší replice, včetně toho "...ani jeden hlas."

Snad až na tu poslední větu... ač optimista, jeví se mi přehnaně optimistická... :-)

Hezký den
06. 08. 2013 | 10:47

kelt napsal(a):

Rejpal,Jarpor,
Zákopy jsou vykopány a "za námi Moskva",Šťastný přerušuje dovolenou ve Splitu a přiletí ze stovky udělat stojedničku.
Protože parlamentí demokracii si pošlapat nedáme,to raději tuto zemi zbouráme,že?
Tak by se dala shrnout taktika koalice,která po třech letech vládnutí,kdy tuto zemi řeckou trajektorií poslala do ekonomické a mravní krize trvající již šest kvartálů a bezpochyb by dovládla až do řádných voleb,nebýt Nagygate .
To jak koalice zacházela s parlamentní demokracií vejde do učebnic politologie-neb tolik arogance vůči opozici a zejména voličům/i vlastním/se jen tak v historii parlamentarismu nenajde.
Zlatým hřebem bylo povolání odsouzeného kriminálníka k prohlasování církevních reparací a dalších zákonů,se kterými spojil Nečas svoji existenci.
Je pravdou,že Zeman jmenoval vládu,která nemá a nebude mít oporu v PS-ale neporušil Ústavu.
Vést debatu o ústavních zvyklostech,které Ústava nezná,postrádá v momentální situaci smysl.
"Bitvu o parlamentní demokracii"by 101 vyhrála velice jednoduše-rozpuštěním PS.
To by byl jasný signál i pro veřejnost-pokud to neudělá,tak občany této země jenom utvrdí v názoru,že jim jde jenom o koryta a imunitu.
06. 08. 2013 | 11:20

jarpor napsal(a):

Já myslel, že jen ekonomická kríííze prej trvá šest kvartálů... ale vona i kríííze mravní... dí pan Kelt.
A prej to všecko stihli za TŘI roky ! Za tři roky je pan Kelt, občan této země, s mravností v krííízi !

Von asi pan Kelt je takovej dobrák, že když by mu soused chtěl zabrat garáž, tak si řekne - jo, já vypadnu. Dyk si mohu postavit další...
Jo, jo, tak by to udělal... proto to o té "bitvě"...

Jsem jinej. Hnal bych toho co se pakuje do mý garaáže svinským krokem... Jako každýho, kdo si myslí, slovy rejpala, že čelit nemravnostem se dá pácháním nemravností dalších...

Nečasova vláda měla zlatý hřeb... Na zlaté hřeby páně Rusnoka a přímo voleného prezidenta ještě čekáme...
Dobře nám tak.

Hezký den
06. 08. 2013 | 11:42

rejpal napsal(a):

kelt
Několikrát jsem Zemana bránil proti nařčení, že porušuje ústavu. Zatím to neudělal, a došlo by k tomu v momentě, kdy by nekonal poté, co vláda neprojde. V tom zatím problém nevidím.
Problém vidím v samotné vládě. Ne z hlediska litery ústavy, ta tyhle věci pokud vím neřeší, ale z hlediska vyváženosti moci (pořád jsme parlamentní republikou) a dobrých mravů. Ta vláda zatím žádný mandát nemá. Může dělat běžnou agendu, ale rozhodně by neměla dělat například personální rošády. Často jsem kritizoval LIDEM jako politický subjekt, protože neprošel volbami a těžko se může odvolávat na nějaký politický program. Jenže tohle je ještě horší. Tady se k moci dostává skupina lidí spřízněná se stranou, která ve volbách propadla. Ke všemu ještě ani pořádně neusedli do křesel, a už mají první ostudu.
Aplikaci přísloví "když se kácí les, létají třísky" a "účel světí prostředky" pokládám u nás za přímo toxickou, protože dále destruuje politické obyčeje a sráží politickou kulturu - a přitom právě tohle byla jedna z hlavních příčin krachu vlády. My bychom se co nejdříve, nejpozději včera, měli vrátit k NORMÁLU - tj. postupovat přesně podle ducha ústavy i za cenu, že tady pár měsíců bude vláda Němcové. Nevím, jestli by nakonec prošla, ale žádná jiná zjevně projít nemůže.
Velmi bych si vážil Zemana, kdyby dokázal překročit svůj stín a přes všechny výhrady té stojedničce dal šanci. Byl by to silný signál o jeho vztahu k demokracii. Ještě pořád má šanci.
Poznámka na závěr: proč se té vlády stojedničky všichni tak bojí? Je prá měsíců do voleb, bude na ně líp vidět, a ke všemu se dá předpokládat, že jejich hlavní starostí bude budovat si pozice před volbami. Když je necháme odklidit z dohledu, budou na tom lépe. Volič má krátkou paměť.
06. 08. 2013 | 11:57

kelt napsal(a):

Rejpale,
nikdo se vlády 101 nebojí-jenom existuje naprosto oprávněná obava,že nástupem Kalouska/Němcové/bude odvolán NSZ Zeman/co avizovala VSZ Bradáčová /a poté Bradáčová a IŠtván.
Vše se urychleně zamete pod koberec "novými Rampuly a Grygárky"a pojede se dál.
Arogantní Kalousek a ekonomická mafie se bude dále vyšklibovat do obličeje občanům této země vše pojede po staru a škody ekonomické a zejména morální budou narůstat.
Odpovězte mně na otázku,zda by předčasné volby nebyly lepším lékem na "nemocnou parlamentní demokraci"než návrat prohnilé a profláknuté 101,které jde jenom a jenom o koryta a imunitu.
O nic jiného,než o zachránění vlástního živobytí.
Rusnokova vláda by se stala episodou.
06. 08. 2013 | 12:12

rejpal napsal(a):

kelt
Předčasné volby by to řešily, samozřejmě, ale o chuti bývalých koaličníků do toho jít se dá úspěšně pochybovat a není síla, která by je k tomu mohla donutit. Proto tuhle variantu ani neřeším. Navíc není ani sporná, těžko by někdo proti tomu mohl cokoli namítat, pokud by se poslanci takto rozhodli.
Já se odvolávání NSZ nebojím. Tohle všechno by velmi silně otřáslo váhajícími voliči TOP 09 i ODS (o ty rozhodnuté se nebojuje) a už by se z toho nedalo vykecat. Neměli bychom zapomínat, že řádné volby se blíží a nejvíce bodů se rozděluje v posledním roce.
Vláda Němcové by se mohla snažit o jediné - přemalovávat svou fasádu. Jenže vládní strany mají jaksi protichůdný zájem - loví ve stejné tůni. A byla by vláda v čele s Němcovou vůbec nějakého přemalování schopna? A co tahanice o platové přilepšení v křesle předsedy parkamentu?
Jediné, čeho bychom se jako odpůrci této vlády mohli bát je, že jejich nástupci se znemožní tak, že na hřícvhy stojedničky se zapomene a bude jim odpuštěno. Což hrozí velmi reálně. A můžete si být jist, že větší část médií bude dělat, co bude moci, aby k tomu došlo.
06. 08. 2013 | 12:21

kelt napsal(a):

Rejpale,
Vaše vývody mají logiku.
Jediné,co podceňujete je zcela pregnantně avizovaný záměr 101-viz vyjádření Němcové,Blažka,Kalouska a v neposlední řadě Nečase,který SZ nazval sviněmi a dobytkem,zastavit konání VSZ Ištvána a tím zabránit odhalení spojení ekonomické mafie s bývalými vládními strukturami,které by se bez jakýchkoliv pochyb etablovaly v "nové vládě 101".
Kdo má na ni eminentní zájem?
Kalousek/kauzy Barták,Parkanová,MUS,/ODS /Janoušek,Rittig,Opencard,DP Praha/atd.
To je "vo co go".
Kdo to nechápe,lépe řečeno nechce pochopit,tak na instalaci 101 má buď přímý ekonomický,trestně právní zájem,nebo trpí stranickou slepotou.
06. 08. 2013 | 12:52

Rosťa napsal(a):

Když on ten prů.er není zažehnán, proto se semkne trojkolka. Komu by se chtělo do báně, že.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sefka-Nejvyssiho-soudu-vydesila-trafikanty-ODS-Istvan-na-vas-stale-muze-281231
06. 08. 2013 | 13:04

rejpal napsal(a):

kelt
Nečas jen ukázal, že slupka slušňáka byla jen slupkou.
Představte si modelově, co by se stalo, kdyby po návratu trojky došlo ke zmiňovanému zemětřesení. Pochybuji, že by to drtibvá většina voličů - včetně pravicových - ocenila (každý z toho nemá a není zloděj, těch je vždycky malá menšina). Budou se chvíli radovat a dostanou výprask ve volbách. Nová vláda - bude-li chtít, může vrátit věci zpět.
Daleko horší je varianta, kdy te´d se budou ppozičníci pár týdnů radovat, jak Zeman natrh pravici tipec. Ten bude zdržovat a udrží Rusnoka u moci do voleb. Nebude se to líbit nikomu, kdo aspoň trochu věří v ústavnost a návrat (nebo nastolení) normálu. Pravice povede na všech stranách propagandu, že levicový prezident porušil ústavu a znemožnil jim ujmout se svého práva. Už se těším třeba na Danielu Drtinovou. A ke všemu budou navíc v právu. Statisíce voličů, kteří nechtěli jít volit nikoho, se přinutí jim na podporu hodit lístek. A bude tu obrozená koalice, které teprve teď začne zametat, protože na to bude mít čtyři roky a silný pocit, že volič jí přes všechno dal hlas.
Vždyť to samé jsme tu měli v roce 2010. Fischerova vláda dala zapomenout na Topolánka.
06. 08. 2013 | 13:05

kelt napsal(a):

Jarpore,
Vy jste se dal na poezii,střihnutou demagogií,což výplody autora značně zhehodnocuje,v tomto se silně identifikujete s nějakým Y.K.
To,co předvedl Nečas,předseda vlády,liberálně konzervativní předseda ODS -praktikující katolík,pan Čistý,padni,komu podni v "přímém přenosu"kdy si z peněz daňových poplatníků platil po řadu let milenku,/někdo říká také matraci/která minulé období pobírala průměrný měsíční plat cca 185 tis.Kč,protože pracovala ve dne v noci jako kůň-úkolovala vojenskou kontra špionáž,to se jen tak nevidí.
A po odhalení,kdy musel zbalit fidlátka a s ostudou jako barák odejít,tak pro ty/nezávislou justici/má výrazy jako svině a dobytek.
Kelt byl sice překvapen,že takového jednání byl na takovém postu někdo schopen,když byl výkladní skříní profláknuté ODS,ale morálně se ho to nemohlo dotknout,neb kdyby ta korupčně odpovědná vláda skončila již po Drobilovi,tak jen zatleskal.
Kocovinou z toho,jak se pan Čistý předvedl mohou trpět pouze naivní důvěřivci v "misi ODS"a naděláno v kalhotách mají vládní spřizněnci s mafií.
Proto ty sprosté útoky na justici,která koná dle zákona a duchu padni,komu padni.
S tou garáží,to se Vám opravdu povedlo-frustrace má svoje ovoce.
06. 08. 2013 | 13:24

Člen lůzy. napsal(a):

Pane Chromý! Ještě tak najít způsob aby se ti demokrati nad podobnými úvahami zamysleli. Vypadá to však na dutiny mozkoven.
Mají tam jen váčky zlaťáku(jejich představu) nic jiného jich nezajímá. Lůza by jim měla důrazně připomenou co to demokracie je.
Aby si to setsakra dlouho pamatovali.
06. 08. 2013 | 13:29

jarpor napsal(a):

Kelt

Milej zlatej, jednu mou repliku zastávající se Nečase sem dejte, abyste dokázal, jak jsem "frustován".
Bez toho jen plácáte Vaše dojmy.
O tom, že premiéři to nemají jednoduché s osobním životem by mohl vyprávět nejen Nečas. Topolánek, Paroubek... se v ničem moc neliší stran "rodinného zázemí". Kelt je překvapen. Jarpor nikoliv.

Nejsem si jist, zda s tou garáží jste pochopil, co míním.
To byla replika na premiérový kabinet, jež zcela vědomě ignoruje zvolený parlament.
Napsal jsem, že parlament není tvořen dvěma sty úctyhodnými poslanci. Ale zpochybníme-li základ, že všichni poslanci získali své mandáty v demokratických volbách tím, že je přestane brát premiér při skládání vlády na vědomí, zpochybníme vše.
Nevím jak Vy, já jsem proti takovému zpochybňování.

Hezký den
06. 08. 2013 | 13:38

jarpor napsal(a):

Gratuluji premiéru Rusnokovi.
VV mu vyjadří podporu. Pan premiér získal podporu skutečně od "elit"... panem Bártou počínaje... a jeho paní, poslankyní Klasnovou konče.

Hezký den
06. 08. 2013 | 13:44

vico napsal(a):

Zajímavá je i současná role Miroslava Kalouska, který se pasoval do role těžké váhy, aby tak nahradil "giganta" Klause,který dožívá v politickém hospici ve vile na Hanspaulce.

Ve skutečnosti tento nešťastník,který může soutěžit se Zemanem pouze ve výši glykémie v krvi /oba "cukrovkáři"/, je jen objektem a nikoliv hybatelem událostí.

Kalousek se tu používá pouze jako strašák. Hašek, který po návštěvě Zemana si ještě nesmyl lubrikační gel ze své hlavy, používá Kalouska jako baseballovou hůl, aby definitivně /jak potkana/umlátil svého předsedu strany Sobotku.

Pro prostoduché voliče tak Hašek se Škromachem uspořádali předčasný halloween, v němž Kalousek s Němcovou jsou jen vydlabané dýně ke strašení lidu obecného.

Objektivně se tak Kalousek přiřadil k panoptiku Kašparovských loutek vhodných tak jen do gotických chmurných příběhů.

Možná přesně tam bude směřovat i umaštěný Hašek, kterého vidina ušpiněného úspěchu znetvořuje až fyzicky.

Jednou se bude strašit Haškem. Dneska se však straší Kalouskem, který se stal nechtěným trumfem v oblýskaném rukávu Michala Haška.

No není to celé na blití? :-)
06. 08. 2013 | 13:46

Gudka napsal(a):

Novináři stále omílají Scgwarzenbergovo prohlášení, že v případě vyslovení důvěry Rusnokově vládě bude pro přesčasné volby. Ale nikdo z nich raději neřekne, co se za tím schovává. Je to varování "nezařazeným" poslancům, aby věděli, že v tom případě přijdou o mandát, že už to do května nedotáhnou.
06. 08. 2013 | 13:51

kelt napsal(a):

Jarpore,
jak se říká"nobody is perfect",ale problémy Topolánka a Paroubka měly zcela jinou dimenzi.Snad bych to ani nemusel zdůrazňovat,pokud by se jednalo o někoho jiného,než o Vás.
Ani jeden z nich si neplatil milenku z peněz daňových poplatníků a to po řadu let.
Ani jeden z těch dvou se nenechal namalovat jako otář čistoty a neposkvrněnosti co Nečas-praktikující katolík,který pravidelně chodí ke zpovědi.
Oni dva se svým naturelem netajili.
Nečas odhalil své ledví,až když došlo na lámání chleba-potvrdilo se, že je to zbabělec/jak mnozí psali třesoucí se p..../.
Nejdříve se chvástal v PS,že opozice ho bude oblažovat žádostmi o demisi,ale tu radost jí prý neudělá.
Pak se pokakal a svedl to na komplot justice.
Hezký den-jedu se koupat.
06. 08. 2013 | 13:56

Gudka napsal(a):

vico

Váš slogan s lubrikačním gelem, ač kolem dokola opakován, moc nepomáhá. Nálada ve společnosti neslyší na Haškovy gely, ale na Kalouska. Působí-li jakožto strašidlo, je to strašidlo účinné. Přání odkalouskovat českou skutečnost je mezi lidmi silné a pouhí nepřipuštění k ministerskému křeslu nestačí. Odkalouskování musí být definitivní.
Poukazy na Zemanův diabetes jsou pokleslé - a v situaci, kdy proti Zemanovi stojí jako praporečník "boje za parlamentní demokracii" biologicky deteriorovaný Schwarzenberg, to není ani příliš taktické.
06. 08. 2013 | 14:00

jarpor napsal(a):

Kelt

Hezké pokoupání... snad Vám pobyt u vody prospěje abyste pochopil, že jsem nikde nenapsal ani čárku na Nečasovu obhajobu... Takže to "školení" stran chování Nečase je zhola zbytečné.

Kdesi jsem četl, že parta kluků, která rozbije míčem okno se obvykle rozuteče a na místě místě zůstane takový ňouma, bluma, který ani míč neměl v ruce... a Nečas je takovým ňoumou... .
Naštěstí podal demisi relativně brzy po té, co byla jasnější než slunce, že jiné východisko nemá...
A výtrysk radosti z očekávání "pádu pravice" nemá konce... jen je problém, že 120 hlasů těch, jež chtějí "vyklidit prostor" jaksi není... tož je špatná i demokracie... že.

Hezké odpoledne
06. 08. 2013 | 14:14

Heretique napsal(a):

Jaká demokracie? Parlament je plný ku rreff.
Tato slova pronesl Oliver Cromwell 20.4.1653 v Londýně při rozehnání tzv. Dlouhého parlamentu.
„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš.

Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň.
Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji hájil zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!"
06. 08. 2013 | 14:19

buldatra napsal(a):

jarpor napsal(a):

...A výtrysk radosti z očekávání "pádu pravice" nemá konce... jen je problém, že 120 hlasů těch, jež chtějí "vyklidit prostor" jaksi není... tož je špatná i demokracie... že...

Dovoluji si nenápadně, aniž bych chtěl cokoliv vnucovat nabídnout k úvaze, že demokracie špatná není.

Špatná je demokratura.
Zejména, když se za demokracii vydává a demokracií se označuje.
Špatná je zejména v tom, že lidi znechutí a ti pak na ni zanevřou. A protože si říká demokracie, zanevřou na demokracii.

Demokracie je vláda lidu (občan je suverén a to on určuje, volí a odvolává ty, které prostřednictvím voleb pověřil zastupovat jeho zájmy), nikoliv to, čeho jsme účastni.
Když napíši lid, nemyslím tím Lidem, které nikdo nikam nezvolil.

Obhajoba pokleslé praxe demokratury není totéž jako obhajoba demokracie, která tu ostatně ještě nikdy nebyla, ale já přesto věřím, že se jednou dočkáme.
06. 08. 2013 | 14:41

jarpor napsal(a):

buldatra

Je dobré vyjadřovat se přesně. To Vaše : "Demokracie je vláda lidu (občan je suverén a to on určuje, volí a odvolává ty, které prostřednictvím voleb pověřil zastupovat jeho zájmy), nikoliv to, čeho jsme účastni."

má k přesnosti hodně daleko. Viz níže :

Ústava České republiky
Čl.1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl.2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
....

To "vykonávání moci" má svá pravidla. A dodržování těch pravidel
je nedílnou součástí toho "vykonávání".
Nelíbí-li se nám tato pravidla, nejprve je změňme a dodržujme ta nová...

Souvislosti, proč to sem dávám jsou pochopitelné... snad.

Hezké odpoledne
06. 08. 2013 | 14:51

Myšelín napsal(a):

Zbytečně černé úvahy, když podporu parlamentní věštiny má zajištěnu pravicová vláda, která vzniká kolem Jany Nagyové, coby premiérky. Rusnok nemá šanci.
06. 08. 2013 | 14:51

stará bába napsal(a):

jarpor napsal(a):

Gratuluji premiéru Rusnokovi.
VV mu vyjadří podporu. Pan premiér získal podporu skutečně od "elit"... panem Bártou počínaje... a jeho paní, poslankyní Klasnovou konče.

Hezký den
--------------------------------------------------------
Po sečtení hlasů se vyřadí kandidující SUBJEKTY, jejichž celostátní podíl hlasů nepřekročil stanovenou uzavírací klauzuli (5 % pro samostatně kandidující strany, 10, 15, případně 20 % pro koalice dvou, tří, resp. více stran).

Subjekt LIDEM (který nebyl kandidujícím subjektem ve volbách 2010)a má v poslanecké sněmovně 5 poslanců, získal od voličů VV celkem, opakuji celkem všech pět poslanců 13079 hlasů.
VV volilo přes 1/2 milionů občanů. A tato hrstka samozvanců rozhoduje o budoucnosti ČR.
Zajímal by mě názor ÚS, zda může působit v poslanecké sněmovně subjekt, který nekandidoval a o podmínce 5% se nemá smysl ani bavit. Pokud se jako straník začnu rozcházet s volebním programem strany, stanu se nezařazeným poslancem a finito.
06. 08. 2013 | 15:20

stará bába napsal(a):

Hrstku samozvanců myslím LIDEM.
06. 08. 2013 | 15:22

buldatra napsal(a):

Jarpore,

souvislost, proč to sem dáváte je mi jasná, páč psal jsem o demokratuře.
To by mohlo být jasné i vám.

Proto píši, že doufám, že se demokracie jednou dočkáme.

Pravda, až jednou bude, bude muset být i nová ústava.
V demokracii je normální, že svůj základní zákon schválí voliči v referendu (nikoliv jen nějaký pokoutní kolektiv autorů, budoucích ústavních vykladačů, který tu ústavu kdesi v ústraní upekl a lidu ji předhodil jako hotovou věc, o které se nediskutuje, to se dělá jen v demokraturách).

A až se tak stane, pak spravedlivě citujte články a omlaťte mi je o hlavu a já uznám, že je na čase, abych přehodnotil názor. Nikoliv však dnes, protože citujete z něčeho, co nepožívá mé úcty a co pouze beru na vědomí.

Vico,

Už víte tu radostnou novinu?
Strana sosanů jako jeden muž podpoří vládu toho chlapa Rusnoka.
Blahopřeji.
Na počest Hašků a podobných dříčů dám sobě večer jednu koštovačku Svatovavřineckého z archivu.
06. 08. 2013 | 15:30

Dejtesidotrika napsal(a):

Holigová

Jste Němcová nebo Langšáhlová?
06. 08. 2013 | 15:39

Arnie napsal(a):

to Jarpor 7.51: Velmi pěkná analysa, naprostý souhlas.
06. 08. 2013 | 17:11

kritik napsal(a):

Pan prezident Zeman ve svém předvolebním klání dal jasně najevo, že vláda p. Nečase je nejhorší vládou a že musí skončit. No a to, co řekl tak plní. Chvála mu za jeho předpověď i za skutek.

Vláda ODS a TOP je vláda zlodějská a kam přivedla náš stát vidí celý náš myslící národ, kromě několika pár tupců, kteří zřejmě kromě svého myšlení mají z této vlády asi nějaké prebendy.

Již dávno měla vláda Nečase skončit. Ovšem koryta jim to nedovolovala. Asi se nikdo nemůže divit, když mají takové příjmy za to, co tam prováděli, že? Doufáme, že taky budou hnáni k odpovědnosti za všechny ty "úkony" , co vymysleli.

A tak je tak dobře, že se podařilo tuto vládu sejmout. Ale ještě je nutno připomenout, že mají takovou drzost se brát znovu o svoje koryta. Stud je jim neznámý. Doufáme, že jim to lid této země spočítá.
06. 08. 2013 | 18:03

ujo napsal(a):

pan jarpor píše:
"Kdesi jsem četl, že parta kluků, která rozbije míčem okno se obvykle rozuteče a na místě místě zůstane takový ňouma, bluma, který ani míč neměl v ruce... a Nečas je takovým ňoumou..."

A teď se ti kluci do vlády vrátí, nového ňoumu bude dělat Němcová ...a okna se budou rozbíjet dále.

jarpor to s námi všemi myslí dobře
06. 08. 2013 | 18:24

vico napsal(a):

kritik : A můžete říci, jak Zeman vládu sejmul? Pokud vím, tak v tomhle ohledu nehnul ani prstem a naopak hrozí, že když neprojde Rusnok, klidně dá druhý pokus Němcové :-)/Leda, že by Ištván jednal v žoldu prezidenta/.

Buldatra : tak na vaše zdraví
06. 08. 2013 | 20:19

vvz napsal(a):

...jen ten Huntington mi v oblíbených nehraje..., ale to není podstatné. Díky za článek, který je osvěžující vlastním názorem, který jen neopakuje pořád totéž, co z ohlušující frekvencí slyšíme zprava/zleva.
06. 08. 2013 | 20:20

Kritik napsal(a):

Vico : jsem optimista, věřím, že to dopadne dobře. Němcová druhý pokus nedostane - co by taky chtěla dělat,pokračovat v tom rozkrádání? jistě by to její strana posvětila. Ale já důvěřuji panu prezidentovi.
No a odpověď na vaši otázku - no přeci vláda Nečasova odstoupila, podala panu prezidentovi demisi. Tak ji pan prezident svoji inteligencí a chytrostí sejmul.(Přestože to již během vládnutí páně Nečasově mohla vícekráte udělat strana VV , jak to vícekráte deklarovala).
06. 08. 2013 | 21:13

vico napsal(a):

Kritik : abych se přiznal, tak si nejsem jistý, jestli to, co píšete, myslíte vážně, anebo si děláte jen legraci.

Nečas podal demisi a Zeman ji přijal. K tomu potřebuje nějakou inteligenci???

Kdyby Nečas demisi nepodal, tak by ji prezident nemohl přijmout. Já bych vás přijal do vatikánské komise, která pro svatořečení hledá pro adepty na svaté alespoň dva zázraky. Zázrak první - Zeman očaroval Nečase, ten podal demisi a tak Zeman splnil slib, který dal svým voličům. Další zázraky budou následovat. Kritiku, jste šťastný muž.
06. 08. 2013 | 21:47

kritik napsal(a):

Vico: myslím, že s Vámi ztrácím čas.
Nečas podal demisi a on ji asi podle Vás podal jen tak pro nic za nic.
Dále jsem z Vašeho pojednáni nesezdal na jaké straně stojíte,jestli vůbec stojíte - nebo jen chcete diskutovat.
To je asi vše.
06. 08. 2013 | 22:34

jarpor napsal(a):

buldatra

Fajn. Beru na vědomí, že Ústava a tím, na ni navazující právní normy, nepožívá Vaší úcty.

Nelze se pak divit, že nerozlišujete nemravnosti, jež jistí politikové vůči Ústavě, či dalším normám, činí.

Míjení se v těchto záležitostech je pak zcela logický výsledek toho, že se míjíme v náhledu na úlohu Parlamentu a Hradu.

Leč dnes platí pravidla dle Ústavy... nelze ji ignorovat, byť shledáváme jisté problémy s její aplikací...
Ovšem, dle mého, nelze jít cestou nerespektování Ústavou vymezeného koridoru do té doby, dokud společnost nepřijme změnu pravidel, změnu Ústavy.

Hezký večer

Hezký večer
06. 08. 2013 | 22:45

Gudka napsal(a):

jarpor
V případě, že někdo porušil Ústavu, buďte tak dobrý a zveřejněte to.
Já myslím, že Zeman to asi nebyl, protože uzdělal totéž, co Klaus: nepověřil vítěze voleb. Kdyby toto bylo porušení Ústavy, jistě by všelijací Bendové už čtvrtým rokem úpěnlivě vyli.
Pozoruji několik jevů, z nichž jnepozoruhodnější je nehoráznost drzost kalouskovců (kteří si stále nechají od médií říkat "koalice", ačkolůiv to už neodpovídá skutečnosti), kteří stále víc bagatelizují skandální charakter toho, co vedlo k pádu vlády ( když Nečas a spol. mají už osvědčenou hroší kůži, tak i na ně to bylo příliš).
Potom to je až komická zahleděnost Němcové do iluze, že se stanou premiérkou, přičemž by asi žádný prezident nejmenoval někoho, kdo mu za tak krátkou dobu tolikrát a takovým způsobem spílal v médiích. Němcová se projevila jako strup (pardon: strupka) a lidem, kteří nemají formát, se úřad premiéra prostě nesvěřuje.
06. 08. 2013 | 22:58

vico napsal(a):

kritik : píšete : " Nečas podal demisi a on ji asi podle Vás podal jen tak pro nic za nic"

Ne, podle mne ji podal proto, že jeho milenka úkolovala vojenské zpravodajství. Po mediálním tlaku, kdy vyplynulo, že vojenská kontrarozvědka špehovala manželku premiéra na pokyn milenky premiéra, podal Nečas demisi.

Co s tím má do činění Zeman? Leda kdyby těm dvěma tzv. dělal křena anebo úkoloval Janu Nagyovou.

Odpovězte tedy na otázku, v čem spočívala "genialita" Zemana? To, že formálně podle ústavy přijal demisi Nečase?
06. 08. 2013 | 23:00

pamětník napsal(a):

Taky dobrý výrok:
" Proti voličům Zemana stojí intelektuálně vyšší, co podporovali Schwarzenberga " :)))))))))))))))
Intelektuálně vyšší Saltzman zaperlil.
06. 08. 2013 | 23:12

pamětník napsal(a):

Vida, "přímo voleného prezidenta ještě čekáme... "
Takže většina voličů zvolila prezidenta za rohem.
Na co lidi nepřijdou, kreativitu jarporovi nelze upřít.
06. 08. 2013 | 23:26

jarpor napsal(a):

Tak stručně "od posledního" :

pamětník

Pokud ten citovaný výrok dáváte do mé klávesnice, pak vězte, že to není mé psaní...

Gudka

Jistě, Zeman postupuje zcela v souladu s Ústavou.
V rozporu se zvyklostmi z Ústavy vyplývajícími, tedy, že na tvorbě vlády se podílejí parlamentní strany, postupoval pan Rusnok.
Plody svého postupu sklidí...

Může se mi tisíckrát nelíbit někdo, za koho se postaví většina poslanců v PS. Leč ta většina si, zcela podle Ústavy, nakonec svou prosadí...

Jaký je rozdíl mezi "komickou zahleděností Němcové do iluze... " a dle mého, komickým počínáním premiéra, který se nejprve na parlamentní strany vykašlal a teď jde do poslanecké sněmovny pro důvěru /nebudu psát o žebrání či prosení o důvěru, neb jde o ústavní postup, leč připadá mi to tak.../ ?
Žádný rozdíl nespatřuji. Komické mi připadá obé... když už argumentujete komičností ...

Hezký den
07. 08. 2013 | 07:26

pamětník napsal(a):

jarpor:
Pokud jste nenapsal ze své klávesnice toto: "Nečasova vláda měla zlatý hřeb... Na zlaté hřeby páně Rusnoka a přímo voleného prezidenta ještě čekáme...
Dobře nám tak.
Hezký den
06. 08. 2013 | 11:42 "
potom se omlouvám a svůj příspěvek uveřejněný zde v 06. 08. 2013 | 23:26 adresuji skutečnému autorovi. Kdo to asi je? :)
07. 08. 2013 | 16:02

pamětník napsal(a):

"Může se mi tisíckrát nelíbit někdo, za koho se postaví většina poslanců v PS. Leč ta většina si, zcela podle Ústavy, nakonec svou prosadí..."
jarpore, máte vůbec ponětí o účelu a mechanizmů parlamentní demokracie? Copak současná většina na hraně v degenerované Sněmovně je pupek českého světa? Podvodná koalice vlády "rozpočtové odpovědnosti", která zodpovědně přidělovala finance k soukromému použití svým úřednickým poskokům (v případě premiéra i polehyni) držená při životě (nakonec marně) Sněmovnou, jejíž složení následkem politických čachrů zdegenerovalo, může legitímně usilovat o moc na základě většiny politických podvodníků?
Spolu s Vámi doufám, že premiér Rusnok vskutku sklidí ovoce svého počínání. Představy nás dvou o onom ovoci se však diametreálně od sebe liší.
07. 08. 2013 | 16:16

pamětník napsal(a):

No tak už neexistuje ani ta mrňavá většina a Sněmovna končí a mílovými kroky se blíží k předčasným volbám. Hurááááááá!
07. 08. 2013 | 21:48

kevnaiqz1 napsal(a):

ボーヌ提供異なるテンプレート、図形であり、多彩な機能であります。パターン化された製品とどのように良いはまさにバッグします。1 つの単一の最も重要なことは、ヨガのランドリーを格納する容量があることです。Flurville も calledyoga パッド寝袋の袋します。3. 情熱号ヨガの練習バッグはスポーティな知られているような特大は今行動計画進歩的なマット論争。リーディング保持 2 つジッパーはそうすることでマットに関する 1 つのポケットを派生が 2 番目の他のヨガのアクセサリーです。特に、旅行として使用する目的でこのバッグを使用してこれはとても強いおよびその結果が信頼性の高い袋いくつか等することができます。Giam パッド スリングの機能は、特別なマットを運ぶに向けて調整します。これは長いいくつかの深いバッグ プラスいくつかのポケットが荷造りする入って来します。
<a href=http://www.coachsaifu2013.asia/>コーチ バッグ アウトレット</a>
, <a href=http://www.coachkaban2013.asia/>coach バッグ</a>
, <a href=http://coach.fluentreaders.com/>coach メンズ</a>

機能は過去の等級 A 靴がこれはこの種のいくつかのより多くのストアで可能な限りのほとんどではない価格でブランドのトレーナーを提供しています。ファッション靴は、それが提供する、低価格があるグレード A 靴によって作られたと主張しないです。Therfore 品質作られたこのオンライン ストアから利用可能な顧客サービスによっても素晴らしい経験です。スタイリッシュな財布の中の男性の中で最も好きなビザと招待状の多くのスペースを提供するものです。コンパクトな質のためあなたにぴったりなポケットの主催者ことができる人格であると称される基本的な財布 LV を知られています。この確認の財布を提供様々 なスロット プラス手形および記録の期間を待っている間 9 クレジット ラインの合計に応じる。ジェフリー ・ ブラウン博士資格を与えられる名前を与えられたコース教授のニューヨーク個人のプレゼンテーションをもたらしました」の外装または個々 を壊す: 富起業家を組み立てるします"。
<a href=http://coach.raskobdayschool.com/>coach 財布</a>
, <a href=http://www.soccerninnki2013.asia/>サッカースパイク 新作 アディダス</a>
, <a href=http://www.soccertennpo2013.asia/>サッカースパイク激安</a>

アイシングを確認またはローションは柔軟な圧縮。庭になることを許容することができますを探して残すことがルックザックを開始まだ予見可能な将来のピクルスたい場合。どこいつを使用してストーブはおそらく取得はありません。または、おそらく、コース状況について表示されます。利益のために考えの健全性や、乳児の医療を取得する場合に事実上いつでも医療医師その他の医師の指示に話しかける必要があります。均等にコーチ クロスボディ バッグ作成シャトル ショーを使用するように創造主の欲望を含む。3 の寸法によって補強されます。9 の 7 戻るボタンします。5 インチ、この財布は間違いなく便利で実用的なおそらく服。成果を保つ圧縮されたゴールド コイン ポケットを使用して、独自の食料品の楽器や娯楽のチケットにトランザクションを行うときのコインも。
<a href=http://soccer.fluentreaders.com/>サッカースパイク</a>
, <a href=http://soccer.raskobdayschool.com/>激安サッカースパイク</a>
我々 は終わったユニークなとまだ同じ色選択循環にまだ出血します。ポンド 2012 GermanyManchester アメリカ主最初クラブ整列ゴールキーパー エドウィン車両 der の呼び出し sar;H ネヴィル (リーダー)、パトリスの Evra、ガブリエル ハインツ、リオファーディナンド; を守るミッドフィルダー Mirielle キャリック クリスティアーノ ・ ロナウド、グレッグ ・ ショールズ、ライアンギグス (副主任) と先にそれプラス ジョン ルーニー ルイス ・ サハとして適切です。
29. 08. 2013 | 13:15

vdotgdbjuh napsal(a):

Nul ne peut etre arbitrairement arrete. http://achatviagra.zic.fr/ Quelques-uns disparaitront dans l’eau. http://acheterlevitra.zic.fr/ exploitations minieres. http://acheterduviagra.zic.fr/ Conseils pour l’oral
11. 10. 2013 | 20:26

gmsyvrpvoi napsal(a):

traduction de l’auteur. http://apiass.org/a-viagra-pour-homme-pris-femme.html en attente d’une reponse definitive. http://apiass.org/a-viagra-pris-apotek.html citation d’Asger Jorn. http://www.hal.asso.fr/video/achat-kamagra-france.html Et les civilisations ne savent pas grimper6.
26. 12. 2013 | 00:08

rejflrncez napsal(a):

samedi 16 juin 2012 a 15h48. http://apiass.org/a-where-can-i-buy-clomid-and-nolvadex.html au centre du pays) diminue chaque jour. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-generisk-viagra.html il y a un hic : les « degats collateraux ». http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-comprar-levitra-venezuela.html j’etais un bombardier enthousiaste.
28. 12. 2013 | 13:46

zgwehzwgwr napsal(a):

la fin de la liberte. http://www.primur.es/apedal/a-bestall-tadalis-sx-sverige.html je proteste avec energie. http://www.primur.es/apedal/a-kopa-viagra-pa-apotek.html celles plus agees connaissent la vie. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-rezept-apotheke.html ces grands dispositifs theoriques.
19. 01. 2014 | 00:04

outletuuuni napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> energized http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose coats
25. 02. 2014 | 21:06

fsylxtxbxk napsal(a):

mardi 17 juillet 2012 a 16h55. http://www.ciccarelli.it/a-xenical-pas-cher-fr.html il est possible de changer de canton. http://www.ciccarelli.it/a-peux-t-on-acheter-du-viagra-sans-ordonnance-fr.html Les enfants defilent a nouveau. http://www.ciccarelli.it/a-apotek-viagra-pris-da.html El Moudjahid sait mettre en scene.
02. 05. 2014 | 12:28

mpurulovve napsal(a):

d'opinion politique ou de toute autre opinion. http://www.ciccarelli.it/b-gibt-es-kamagra-in-der-apotheke-da.html sous la pression exterieure. http://www.ciccarelli.it/b-prix-du-viagra-avec-ordonnance-fr.html que j’avoue ne pas avoir lu http://www.ciccarelli.it/b-site-serieux-pour-achat-viagra-fr.html ou il n'avait accroche que le bronze.
02. 05. 2014 | 18:36

ujznmhogjj napsal(a):

mercredi 1er aout 2012 a 17h41. http://www.fusagx.be/a-quiero-comprar-priligy-es.html Marchez si vous voulez y aller. http://www.fusagx.be/b-billigt-viagra-nb.html Le realisme l’utilisera beaucoup. http://www.fusagx.be/b-precio-xenical-en-farmacia-ahumada-es.html De la fenetre du bus.
05. 05. 2014 | 05:50

xpqzkvoamz napsal(a):

5 217 questionnaires ont ete recus en retour http://www.asse.org/p.php?p=e-comprare-cialis-a-roma-it Elle est desormais connue http://www.asse.org/p.php?p=e-viagra-par-internet-fr Elle etait completement deshydratee http://www.asse.org/p.php?p=a-achat-lamisilate-monodose-1-fr Tout est question de contexte
06. 06. 2014 | 04:07

ondksnjgta napsal(a):

Je n avais plus de force , explique-t-il http://lucionmedia.ca/page-a-easy-apotheke-viagra-da/ Il patiente, son bebe age de 11 mois dans les bras http://lucionmedia.ca/page-e-vad-ar-generisk-viagra-nb/ Le proces devait se tenir en janvier http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-billigt-flashback-nb/ Il existe tout un degrade de l evolution
12. 06. 2014 | 09:23

jlkdixziju napsal(a):

Un constat qui n etonne pas Jean-Francois Corty http://lucionmedia.ca/page-e-finns-kamagra-receptfritt-sv/ Je crois que je suis tres chanceuse http://lucionmedia.ca/page-a-kamagra-rezeptfrei-in-der-apotheke-da/ Plusieurs dizaines de cas ont ete mortels http://lucionmedia.ca/page-a-le-viagra-est-t'il-en-vente-libre-fr/ Un constat fait reagir : l inegalite du systeme
12. 06. 2014 | 15:04

hssvzrthqv napsal(a):

De meme pour l ensemble de l Asie du Sud-Est http://lucionmedia.ca/page-a-sikker-kob-af-viagra-da/ Elle bouleverse les techniques actuelles http://lucionmedia.ca/page-a-bekomme-ich-kamagra-in-der-apotheke-da/ Il s explique au Monde http://lucionmedia.ca/page-e-dove-posso-comprare-cialis-senza-ricetta-it/ L atelier a lieu tous les quinze jours
14. 06. 2014 | 11:02

grmujmswjy napsal(a):

TUV annoncait toujours ses visites http://lucionmedia.ca/page-a-denmark-viagra-da/ Les consommateurs les plus nombreux sont les plus ages http://lucionmedia.ca/page-e-propecia-generique-risque-fr/ Mais Delion n est pas un simplificateur http://lucionmedia.ca/page-e-kann-man-viagra-bei-apotheke-kaufen-da/ Il avait voyage auparavant en Arabie saoudite
15. 06. 2014 | 03:03

xcpstojaud napsal(a):

C est un projet colossal http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-online-apotheke-osterreich-da/ La justice a statue sur une decision medicale http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-online-apotheke-holland-da/ Il devrait y en avoir 300 a la fin de l annee http://lucionmedia.ca/page-a-kob-cialis-i-danmark-da/ Ce sont les liens qui donnent envie de vivre
15. 06. 2014 | 14:04

uqqqqtqvyz napsal(a):

Le mouvement est immense http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-rezeptfrei-kaufen-in-apotheke-da/ Durant cette periode, 26 411 d entre eux sont morts http://lucionmedia.ca/page-a-billig-kamagra-flashback-da/ Cette industrie meprise la vie humaine http://lucionmedia.ca/page-a-sverige-levitra-sv/ Vu la date, on me l a rarement fete dans le passe
15. 06. 2014 | 19:09

zaxainfbji napsal(a):

Ne le 9 fevrier 1922 a Vatan, habite Neuilly http://lucionmedia.ca/page-a-priligy-e-in-vendita-in-italia-it/ JUSQU A DIX FOIS LE TARIF SECU M http://lucionmedia.ca/page-e-pfizer-sverige-viagra-sv/ » Le ton est donne http://lucionmedia.ca/page-e-original-viagra-billig-nb/ Les chiffres de vente seront surveilles de pres
16. 06. 2014 | 11:30

pexulxetio napsal(a):

Broc aura encore affaire a la justice http://www.riminiturismo.it/a-online-apotheke-viagra-bestellen-da.html Depuis, le recours a l interim s est accru http://www.riminiturismo.it/a-generisk-tadalis-sx-super-active-sv.html On n’arrete pas le progres ? Certains l’ont tente http://www.riminiturismo.it/a-sveriges-billigaste-cialis-sv.html C etait une lyceenne de 17 ans
17. 06. 2014 | 03:06

ocmzeolaop napsal(a):

Quelques mois plus tard, le meme malaise survient http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-kjop-viagra-for-kvinner-nb.html Un service d urgences ne peut pas fonctionner seul http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-viagra-ganz-billig-nb.html Le patient reste muet http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-kob-generisk-viagra-nb.html Elle provoque des troubles moteurs et sensitifs
07. 08. 2014 | 02:12

jgcovrpyox napsal(a):

L avancee de l enquete, mardi 15 avril, a 11 heures http://pray-as-you-go.org/page-a-www-priligy-fr/ Tu es aime et cheri pour l eternite http://pray-as-you-go.org/page-e-site-fiable-pour-achat-viagra-fr/ du Cherche Midi, novembre 2013 http://pray-as-you-go.org/page-a-billig-viagra-online-nb/ Pour le tabac, la situation se degrade aussi
15. 08. 2014 | 11:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy