Kliniku, kterou obdivují politici, provázejí nejasnosti

17. 09. 2012 | 09:21
Přečteno 7388 krát
Brněnskou kliniku Surgal přijel minulé podnělí slavnostně navštívit premiér republiky, ministr školství a ministr spravedlnosti. Klinika, která se zaměřuje na bohatou klientelu, přitom vyvolává řadu otazníků.

Zaprvé. Samotné vedení Surgalu dává rozporuplné odpovědi ohledně toho, kdo je majitelem kliniky. „Jediným vlastníkem je Fio banka,“ řekla mi ředitelka kliniky JUDr. Jitka Kellnerová. „Surgal patří firmě Guantos a.s.,“ sdělil mi tentýž den předseda správní rady této kliniky prof. MUDr. Petr Gál.

Samotná Fio Banka, která má podle prof. Gála na kliniku zástavní právo, se ke svým vztahům se Surgalem nechce vyjadřovat. „Z veřejně dostupných dokumentů v obchodním rejstříku je patrné, že převod obchodního podílu byl uskutečněn za účelem zajištění pohledávek Fio banky. S ohledem na bankovní tajemství však bližší informace poskytovat nemůžeme,“ odpověděl její zástupce Jan Kostrhoun.


Za druhé. Spornou otázkou dále zůstává, jaké platby tato klinika dostává z veřejného zdravotního pojištění. Surgal vznikla spojením bývalé brněnské nemocnice Delta a firmy BMI Chirurgie. Zástupci kliniky tvrdí, že tudíž nejde o vznik nové kapacity, ale naopak o redukci dvou zdravotnických zařízení do jednoho. Vedení upozorňuje, že klinika má pouze 60 standardních lůžek, nikoliv 90 lůžek, jak tvrdila před časem média.

„Od Všeobecné zdravotní pojišťovny jsme loni získali něco kolem 80 milionů korun,“ řekl mi prof. Gál.

Tuto informaci však nelze relevantně ověřit, protože pojišťovna odmítá údaje poskytnout. Objektivně je také dán fakt, že klinika Surgal rozšířila oproti původním zařízením rozsah služeb.

„Informace o provedených úhradách smluvním zdravotnickým zařízením za poskytnutou a uznanou zdravotní péči jsou záležitostí dvou smluvních stran. Informace o financování jednotlivých smluvních partnerů není ze zákona možné poskytovat,“ odpověděl mluvčí VZP Jiří Rod.

Třetím otazníkem je střet zájmů předsedy správní rady prof. Petra Gála. V brněnské fakultní nemocnici je náměstkem pro strategii a rozvoj, v klinice Surgal je předsedou správní rady. Sám ale v zastávání obou funkcí problém nevidí. V následujícím rozhovoru mi dokonce řekl, že na chod kliniky má pouze formální vliv.

prof. PETR GÁL: NA KLINIKU NEMÁM ŽÁDNÝ KONKRÉTNÍ VLIVVaše klinika vznikla převzetím nemocnice Delta, které v roce 2010 platila pojišťovna 51 milionů korun, po transformaci na kliniku Surgal se platby určitě mnohonásobně zvýšily. Kolik vyplatila VZP vaší klinice třeba za loňský rok?

VZP zaplatila naší klinice v paušálních platbách něco kolem 70 milionů korun.

Moje otázka zní, kolik vám celkově zaplatila VZP za loňský rok.

Myslím, že něco kolem 80 milionů korun. Takže ty informace redaktora Petra Holuba ue serveru Aktuálně.cz, že na naší klinice došlo k dramatickému nárůstu plateb, že bereme od pojišťovny 200-400 milionů ročně, jsou absolutně nesmyslné. Nevím vůbec, odkud se berou. Napište tam, že takové platby jsou náš sen.

Pokud vím, tak autoři se uchylují k těmto odhadům většinou proto, že jim VZP odmítá tyto údaje poskytnout. Odhady vycházejí z toho, že podobný obrat mají jiné nemocnice, které poskytují podobný rozsah služeb jako vaše klinika.

Je to samozřejmě nesmysl. Tato klinika rozhodně nemá takový počet lůžek, jak uvádí server Aktuálně.cz. Máme něco kolem 60 standardních lůžek.

I tak ale došlo k nárůstu plateb od pojišťoven skoro dvojnásobně. Měli jste platby 51 milionů, nyní 80 milionů.

To není pravda, sama si to spočítejte, že 51 krát dva nedělá 80. O dvojnásobku nemůže být řeč.

Dotkne se nějak vaší kliniky restrukturalizace lůžkového fondu?

Ano, samozřejmě. 80 milionů je sdružená platba dvou zdravotnických zařízení – původní nemocnice Delta a BMI chirurgie. My jsme jako jediní v kraji zredukovali počet standardních lůžek o 20. Takže těch 80 milionů je součet paušálů dvou zdravotnických zřízení.

Takže vy vlastně tvrdíte, že vznikem vaší kliniky jste naopak pomohli úsporám veřejného zdravotního pojištění.

Ano, samozřejmě. V žádném případě jsme rozpočet veřejného pojištění nenavýšili.

Jakým způsobem se vám podařilo nasmlouvat úhradu za operace 3D laparoskopem, když všechny pojišťovny šetří a mají za úkol nasmlouvat o 10 % výkonů ročně méně?

Žádný kód pro 3D laparoskopie neexistuje. My jsme žádný kód pro tuto operaci nenasmlouvali. To je náš dar pacientům. Jde o laparoskopickou operaci v rámci laparoskopické chirurgie. Bude to hrazeno pojišťovnou jako běžná laparoskopická operace.

Surgal patřila až do loňského března firmě Guantos, která má anonymní akcie na doručitele a vy jste byl členem představenstva této firmy. Je to pravda?

Ano, jsem členem představenstva firmy Guantos.

A kdo vlastní tuto firmu?

Guantos je výhradně česká firma, jejímž vlastníky jsou výhradně české osoby.

Takže informace o tom, že jde o firmu, která má anonymní akcie na doručitele, je zcela nepravdivá?

Není nepravdivá. Když Guantos tu firmu přebíral, tak ona měla kdysi – ti bývalé majitelé to tak měli. Ale obecně platí, že nemocnice SurGal patří firmě Guantos a.s., což je česká akciová společnost, akcionáři jsou výhradně čeští občané, české fyzické osoby.

Myslela jsem, že jediným majitelem vaší firmy je společnost Fio Banka.

Fio Banka má zástavní právo, protože částečně SurGal Clinik úvěrovala. Proto má v obchodním rejstříku zástavní právo akcií.

Takže vlastníkem je Guantos, nikoliv Fio Banka.

Vlastníkem je Guantos a.s.

Před pár hodinami jsem mluvila s ředitelkou SurGalu, dr. Kellnerovou, a ta mi říkala, že jediným vlastníkem je Fio Banka.

Jediným vlastníkem podle obchodního rejstříku je Fio banka, ale ve vztahu ke společnosti Guantos. Ale důležité je, že vlastníkem SurGgl jsou akcionáři firmy Guantos, což jsou všechno fyzické osoby z České republiky. Žádný zahraniční kapitál se na naší klinice nepodílí.

Přiznám se, že tomu nerozumím. Jak to, že ředitelka vaší firmy má v takto důležitých věcech jiné informace než vy? Ráno mi řekla, že jediným vlastníkem je Fio Banka.

Já vám říkám, že jde o obchodní vztah mezi Guantos a Fio Bankou. Fio Banka je úvěrující banka a proto má v současné době z hlediska ekonomicko-obchodního vlastnický vztah.

Není střet zájmů, že jste náměstek pro strategii a rozvoj ve fakultní nemocnice a zároveň předsedou správní rady této kliniky? Určitě máte podobné pravomoci v obou pozicích…

Správní rada Surgalu je čestný orgán, který nemá žádný exekutivní ani výkonný vliv na chod kliniky.

Nechce se mi věřit, že nemáte žádný vliv na chod kliniky SurGal. Jako bývalý majitel BMI chirurgie, se kterou se klinika spojila, máte konkrétní vliv na chod kliniky. Bez vás by klinika určitě nefungovala tak, jak funguje dnes.

Konkrétní vliv na chod kliniky má především paní ředitelka.

A vy ne? Vzal jste si do ledna ve fakultní nemocnici neplacené volno. Budete mít celou dobu čas věnovat se soukromé klinice…

Já jsem si nevzal neplacené volno, ale takzvané tvůrčí volno, věnuji se své akademické kariéře.

Co tedy v rámci své funkce předsedy správní rady máte na starosti? Jaký je váš popis práce vůči Surgal?

Jako předseda správní rady žádný popis práce nemám. Správní rada má dvanáct členů a setkává se jednou za půl roku. Je to poradní orgán a žádné výkonné pravomoci nemá.

Nejste jako bývalý majitel BMI, se kterou se Surgal spojila, osobně zaangažován na tom, aby SurGal ekonomicky vzkvétala?

Už nejsem majitel BMI. Ekonomická bilance Surgalu mě ale samozřejmě zajímá.

A s tímto vaším zájmem nejsou spojené žádné aktivity?

Jaké máte konkrétně na mysli?

To byste mohl říci spíš vy mně, jak člověk vašeho jména, s pravomocí náměstka pro strategii a rozvoj fakultní nemocnice můžete být platný vývoji soukromé kliniky.

Já myslím, že si klinika SurGal svou strategii a rozvoj dělá sama.

Takže ty zkušenosti a vědomosti, které máte jako ředitel fakultní nemocnice, nijak neuplatníte v podobné pozici na soukromé klinice?

Já mohu být nápomocen pouze radou. Což nepovažuji za střet zájmů, právě naopak.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dříve čtenář napsal(a):

fííí-jóóó. Kam v upoutávce vkročí Mádl, tam 100 let tráva neroste... Jo, obchod s lidským zdravím, to je job! Yosif K, pepa řepa, hoven a jím podobní se nemusí o své zdraví bát. Tedy pokud budou mít to štěstí, že se dostanou do pracek ctěného profesora gála...
Buďme rádi, že se naše podnikatelské elity sdružené v suprtajných uskupeních utěšeně rozrůstají. Toto je vynikající krok vpřed na cestě k vybudování nového nadnároda...

Paní Bezděková moc děkuji za článek. Dnes dobrá zpráva: novináři, kteří poctivě dělají svou práci ještě nevymřeli!
17. 09. 2012 | 09:40

David napsal(a):

"...Kliniku, kterou obdivují politici, provázejí nejasnosti..."

--

Když kliniku, kterou obdivují politici, provázejí nejasnosti, tak právě proto by se na to už měly podívat orgány činné v trestním řízení, BIS apod.
17. 09. 2012 | 09:55

Občan napsal(a):

Kellnerová je ředitelka kliniky a zároveň je jednatelkou DVOU Surgalů.
Jedním je SurGal Clinic s.r.o., IČO 46965033 a druhým Surgal real estate, s.r.o., IČO 48533785. OBĚ provozují lůžkové zdravotnické zařízení a obě dle OR vlastní FIO.

Dále pak Kellnerovou najdeme v dalších zdrav. zařízeních a jiných společnostech:
BMI Chirurgie, a.s.
Lékařské ambulance, s.r.o. (majitel Delta, s.r.o. Brno)
Guantos, a.s. (správa vlastního majetku - pravděpodobně Surgalů)
Nadační fond GOLF Petr Gál jr., IČO 292 85 313

K tunýlku je však třeba ještě přidat:
Surgal Corporation - Petr Gál, vlastník Guantos, a.s.
Surgal s.r.o. - Petr Gál

A ještě pro dokreslení:
http://gastropcatering.blogspot.cz/2012/01/vzp-setri-pro-bohate-klienty-si-ale.html
http://www.tribune.cz/clanek/27804-na-kliniku-nemam-zadny-konkretni-vliv
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra-priloha/vzp-snizila-jihomoravskym-nemocnicim-limity-na-operace-endoprotez-465507?category=z-domova

Ono je toho o surgalovém tunelu do VZP a FN Brno ke čtení ještě mnohem víc, ale já už na to neměl žaludek...
17. 09. 2012 | 09:59

Občan napsal(a):

Jo, a Gál lže, protože není žádným poradcem, ale dřepí ve statutárech všech zúčastněných tunelářů:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?prijmeni=G%C3%A1l&jmeno=Petr&narozeni=&obec=Brno&angazma=&soud=&polozek=50&jenPlatne=true&rychlost=rychla
17. 09. 2012 | 10:04

český maloměšťák napsal(a):

Nějaký Petr Gál má i soukromou praxi :

http://www.firmy.cz/detail/392480-mudr-petr-gal-brno-zabovresky.html

Are You Sure, Gál ? Že stihnete vše ? No - však on to daňový poplatní zatáhne i kdyby ne, že.....

P.S. Kdo co vlastní není důležité - důležité jsou ty správné sací koše - napojené na fiskál.
Paradoxní pak je, že pak takoví jezdí po čtacích a vykládají lidem, jak jsme na tom špatně a že je třeba šetřit.

Zajímalo by mě, zda pan Gál byl členem KSČ.
Víte - ta fyziognomie....
17. 09. 2012 | 10:09

Občan napsal(a):

On taky ještě stíhá učit a proděkanovat na LF MU Brno a přednostovat dětské traumačce ve FN Brno.

Inu, den někteých lidí má prokazatelně minimálně 48 hodin...
17. 09. 2012 | 10:33

Yosif K napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
fííí-jóóó. Kam v upoutávce vkročí Mádl, tam 100 let tráva neroste... Jo, obchod s lidským zdravím, to je job! Yosif K, pepa řepa, hoven a jím podobní se nemusí o své zdraví bát. Tedy pokud budou mít to štěstí, že se dostanou do pracek ctěného profesora gála...
Buďme rádi, že se naše podnikatelské elity sdružené v suprtajných uskupeních utěšeně rozrůstají. Toto je vynikající krok vpřed na cestě k vybudování nového nadnároda...

Paní Bezděková moc děkuji za článek. Dnes dobrá zpráva: novináři, kteří poctivě dělají svou práci ještě nevymřeli!
17. 09. 2012 | 09:40
KONEC CITATU.

Nejasnosti by mely byt vyjasneny, firmy na anonymni akcie by meli byt zakazany - toto se nestalo ani za Paroubka "vladnouciho s Martany". Proc? Koryto bylo prednejsi.....

Nadnarod v nemocnicich existoval vzdycky. Socialisticky reditel Motola MUDr Ludvik mu rika KULICHOVE. Nepochybuji ze znacna cast kulichu (cili jak rikate NADNARODA) je i aparat CSSD.

Sliby "stejne svetove spickove zdravotni pece UPLNE ZADRAMO pro vsechny proletare" - stejne jako pro vsechny KULICHY - jsou demagogicka lez na nedustojne oblbovani proletaru.

V polosocialistickem Rakousku se statnich nemocnicich za nadstandard bezne plati - a ve Vidni ve fakultni nemocnici se lecil i cinitel CSSD Jiri Havel.
17. 09. 2012 | 11:12

Pavel13 napsal(a):

Fíjó, jistější investici si klienti banky nemohli přát.
17. 09. 2012 | 11:15

nikdo napsal(a):

Privatizace zdravotnictví pokračuje. Autorka je velmi odvážná.
17. 09. 2012 | 11:50

Al Jouda napsal(a):

Krásný příklad toho, jak zbytečné starosti nám působí špatný zákon o zdravotní péči, který dovoluje financovat z veřejného a solidárního zdravotního fondu spravovaného VZP privátní zdravotnická zařízení. Zákon jde tak daleko, že se ani nesmíme dozvědět, kolik peněz bylo z našeho pojistného zaplaceno privátním nenažrancům !!! Poslanci, chytněte se za nos !
17. 09. 2012 | 13:11

modrý edvard napsal(a):

Tak. Za prvé - vypadá to, že na vlastnictví Fio/Surgal opravdu není nic zvláštního. Holt hypotéka. Za druhé - myslím si, že informace o penězích z VZP by se měly zveřejňovat. Všechny, surgal nesurgal. Se surgalem to skoro nemá souvislost. Za třetí - střet zájmů. No možný střet zájmů to asi je, ale na druhé straně vypadá logicky, že ve správní radě bude sedět doktor odjinud. Domácí doktor by to být neměl, a zámečník taky ne.
Co mi připadá zvláštní, to je funkce správní rady. Normálně se tenhle orgán nazývá představenstvo a má zásadní roli v rozhodování /viz třeba DP Praha/.
17. 09. 2012 | 13:37

Yosif K napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
Krásný příklad toho, jak zbytečné starosti nám působí špatný zákon o zdravotní péči, který dovoluje financovat z veřejného a solidárního zdravotního fondu spravovaného VZP privátní zdravotnická zařízení.
17. 09. 2012 | 13:11
Hlavne aby si nekdo neco nevydelal.

Nazor vychazi z falesneho BLUDU ze zatimco ve statnim zarizeni jsou vsichni chudi, v sokromem zarizeni bohatnou majitele.

Smutna pravda je ta, ze ze statniho zarizeni nebohatne lid - ale zato naramne bohatnou reditele atp na uplatcich z PREDRAZENYCH NAKUPU pristroju, materialu i stavebnich praci.

Angiografickou jednotku ketrou soukromnik koupil za 18 milionu koupila FN v Olomocu za 32 milionu. (Mimochodem - nemocnice byla vedena cleny svazu falesnych pratle proletraiatu....)
Vysetrovala to PCR - vsechno bylo shledano naprosto v poradku. A tak je to ve statnich zarizenich skoro vsude.
17. 09. 2012 | 16:44

J.V. napsal(a):

Vážení diskutující, sdělím Vám své stanovisko v jednotlivých bodech :
1. Surgal Clinic je transformovaná nemocnice Delta, která byla soukromá a smlouvy s VZP má od počátku svého působení, není to tedy nové zařízení
2. Je to již od 30 let nemocnice
3. A´t ji vlastní kdokoliv, vybudoval z poloruiny unikat, který v cr nemá konkurenci, a to bude asi ten duvod vseho
4. Proc se nezptate pacientu, jak jsou s peci spokojeni, ja jsem jeden z nich..reknu vam to asi tak....."amerika"..hlavne pristupem, a priplatil jsem pouze za jednoluzkovy pokoj..dobrovolne a rad
5.Pristup personalu, sen ceskeho pacienta
6. Neustale nechapu, co kdo tuneluje, leci tam pacienty , a dobre...a treba jim i neco malo zbyde, zaslouzi si
7. Tem, kdo maji s touto klinikou neco spolecneho, patri obdiv a uznani, ale to ten, kdo nikdy nic nevybudoval, asi nikdy nepochopi
8. A mimochodem, standardni pokoje bez priplatku, zcela zdarma....hmmm, taky amerika

Tak se drzte...bojujte proti zavisti a zlobe a za vsechny pacienty diky, ze jste....J.V.
17. 09. 2012 | 16:56

L. napsal(a):

Pro českeho malomestaka :

Vite že :
- Gal ma jeden z nejvetsich impakt faktoru mezi chirurgy v cr ( hodnoceni kvality vedy)
- je resitelem mnoha grantu a vedecky zameru, zalozil experimentalni chirurgii v detske nemocnici, zavedl do praxe mnoho novych lecebnych metod ( napr prvni implantace biomaterialu v cr) apod
- je autorem nekolika monografii z detske traumatologie
- pro mediky znovuzalozil pediatricky smer a klinickou praxi v terenu
- je autorem Narodniho urazoveho registru, patentu, ktery za 1 korunu ceskou prodal FN a statu, ktery ve svych preventivnich opatrenich urcite uz zachranil nejaky lidsky zivot
- atd atd ?????
Pracuju s nim...neni to jednoduche, ale ma to smysl....L.
PS : a v KSC urcite nebyl, spise mel opacne problemy, I am sure
17. 09. 2012 | 17:41

Skogen napsal(a):

J.V.

no vida, co kumulace kapitálu dokáže. kdo by to byl řekl, že?

Co se týče těch spokojených pacientů, kolegyni by se hodil bypass srdce a znám i další, kteří by možná výhod toho zařízení v rámci zdravotního pojištění využili. Kde se mnohou přihlásit?
17. 09. 2012 | 18:02

Yosif K napsal(a):

Skogen napsal(a):
J.V.
no vida, co kumulace kapitálu dokáže. kdo by to byl řekl, že?
Co se týče těch spokojených pacientů, kolegyni by se hodil bypass srdce a znám i další, kteří by možná výhod toho zařízení v rámci zdravotního pojištění využili. Kde se mnohou přihlásit?
17. 09. 2012 | 18:02
Bezte do Trinecke Nemocnice a.s - tam se specializuji na Kardiochirurgii, specialne na angiograficke operace. Pacienti jsou povsechne spokojeni.

Ovsem POZOR!!!! Trinecka nemocnice patri kapitalistovi! Zjistete si napred zda Vase kolegyne neni alergicka na kapitalisty.
PS - kapitalistovi se vycita ze nedela nejaky prodelecny pbor jako infekcni nemoci. A sakra sakra - kapitalista a nechce prodelavat. Kdo by to rekl.

Kdyz jsem se ptal zdravotniku proc jsou v ceniku zebracke ceny za vykony infekcniho oddeleni - nikdo to nevi. Proste to tak je.
17. 09. 2012 | 18:51

Yosif K napsal(a):

Pani Bezdekova, vy sledujete zdravotniocytvi soustavne - mozna budete mociu upresnit za jake penize se nakupuji pristroje u soukromych nemocnic a za jake penize se nakupuji TYTEZ pristroje ve statnich a fakultnich nemocnicich.......
17. 09. 2012 | 18:56

Skogen napsal(a):

Yosif,

hm, že patří kapitalistovi Chrenkovi je znát právě podle ceníku výkonů
http://www.nempodlesi.cz/verejnost/cenik-sluzeb/ke-stazeni/cenik-2012.pdf
17. 09. 2012 | 20:01

Yosif K napsal(a):

Skogen napsal(a):
Yosif,
hm, že patří kapitalistovi Chrenkovi je znát právě podle ceníku výkonů
http://www.nempodlesi.cz/verejnost/cenik-sluzeb/ke-stazeni/cenik-2012.pdf
17. 09. 2012 | 20:01
Je smutne ze na svete neni vsechno pro proletare ve spickove svetove kvalite uplne zadarmo.
U cherenka se musi za pokoj nadstandard p[latit 500 Kc, ve statni nemocnici bohuzel taky. Atd.

Je vsak mozne ze nektere veci nabizene v Nemocnici Podlesi jsou treba v MOTOLE (rizene clenem CSSD) zadarmo.
Formalne zadarmo pro vsechny, ve skutecnosti zadarmo PRO KULICHY. Zcela jiste pro oranzove kulichy, ale velmi pravdepodobne i pro modre kulichy kteri nekde sedi a o necem ZAJIMAVEM hlasuji atd atd. Kdyby vsechno bylo ve skutecnosti zadarmo pro vsechny a nejenom pro kulichy, tak by Nemocnice Podlesi ten jejich cenik ani nevytiskla.
17. 09. 2012 | 21:17

Yosif K napsal(a):

Co se týče těch spokojených pacientů, kolegyni by se hodil bypass srdce a znám i další, kteří by možná výhod toho zařízení v rámci zdravotního pojištění využili. Kde se mnohou přihlásit?
17. 09. 2012 | 18:02
Je rozdil nekde se priohalsit za penize - ty si muzete nastrit bnebo pujcit - a je rozdil nekde se prihlasit zadarmo.

Kdyz se nekde prihlasite zadarmo a oni zjisti ze nejste clenem SVAZU KULICHU tak se vam niceho nedostane. A narychlo si koupit clenske znamky do svazu kulichu proste jen tak nejde.

Prihlaste se nekde zadarmo (treba v Motole) a velmi rychle zjistite zda reditel Ludvik vas ma v seznamu clenu "Svazu Kulichu" nebo ne.
17. 09. 2012 | 21:22

modrý edvard napsal(a):

Yosif k: S tou alergií snad není problém. Před operací jdete na vyšetření, a tam se Vás standardně ptají jaké jste prodělal nemoce, na co umřeli rodiče a taky jestli máte na něco alergii. Hlavně nesmí zapomenout to nahlásit.
17. 09. 2012 | 21:46

Mungo napsal(a):

Prezident České republiky Václav Klaus za přítomnosti primátora města Brna Romana Onderky, lékařů, politiků i zástupců vysokých škol v pondělí 3. října slavnostně otevřel novou kliniku SurGal Clinic v Brně-Černých Polích. Nová klinika, dříve známá jako nemocnice Delta, v minulosti nesla také název Hybešova nemocnice.
SurGal Clinic má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, movitějším pacientům poskytuje luxusní služby srovnatelné s 5* hotelem.
---
To úplně postačí. Pokud o firmu projeví zájem pan profesor president, pak je nepochybně výhodným podnikem pro všechny zúčastněné, pana presidenta nevyjímaje.
17. 09. 2012 | 22:45

Skogen napsal(a):

edward, ne, hlavně nesmí zapomenout zaplatit. Hlásit může a nemusí, předoperační je však rovněž natvrdo zpoplatněno a to částkou podstatně vyšší než Kč 30.
17. 09. 2012 | 23:36

Yosif K napsal(a):

Skogen napsal(a):
edward, ne, hlavně nesmí zapomenout zaplatit. Hlásit může a nemusí, předoperační je však rovněž natvrdo zpoplatněno a to částkou podstatně vyšší než Kč 30.
17. 09. 2012 | 23:36
Je to smutna vec, ale ruzne priplatky jsou i v polocilalistickem rakousku kde statni orlice hrde trima srp a kladivo a kam se jezdil lecit cinitel CSSD Jiri Havel.
Je smutna vec kdyz je neco zpoplatneno penezi.

Jeste smutnejsi vec vsak je kdyz je neco FORMALNE ZCELA ZADARMO PRO VSECHNY PROLETARE na spickove svetove urovni a vy sedite v cekarne a nemuzete na tu svetovou spickovou uroven dosahnout jelikoz reditel vas nema na svem seznamu clenu "SVAZU KULICHU". Nebo vam reknou ze cekacka na CT je 11 mesicu a ze pres to nejede vlak a jdou ve 14.35 domu. Coz byva v praxi celkem casty pripad.

Meho kolegu odmitli lecit s ledvinami ve ViN a v jine soukrome nemocnici mu je rozlecili bez operace. Kdyz to pak ve ViN pri nahodnem setkani nahlasil tak mu rekli - jo pane zde jste ve velkovyrobe, zde se neuplatnuje nejaky individualni pristup.........

Takze pokud nemate clenskou legitimaci svazu kulichu, muzete stonat a stonat az do smrti nebo se obratit tam kde muzete zaplatit penezy a nemusite se prokazovat "clenstvim".
18. 09. 2012 | 00:26

Skogen napsal(a):

Yosife,

jak vás tak čtu, pro vás je život v podstatě smutnou záležitostí...

Podívejte, řeknu vám věc, která vás možná porazí. Kdybychom do zdravotnictví dali ze státní kasy v poměru k HDP tolik, kolik v poměru k HDP dávají jen ze státní kasy USA (tedy vůbec nepočítám komerční pojištění a přímé platby), měli bychom ve zdravotnictví najednou jeden a půl krát tolik prostředků!

V roce 2009 totiž USA vynaložily na zdravotnictví 17,5% HDP, zatímco ČR v roce 2010 pouhá 7,5% HDP.

Já myslím, že víc říkat netřeba, ale pokud chcete, začnu to rozepisovat.
18. 09. 2012 | 08:59

Pavel13 napsal(a):

:Skogen
Prosím, rozepište mi, jak 7,5 krát jeden a půl je 17,5.

Podle mne, i kdybychom do zdravotnictví nalili 50% HDP, bude fungovat stále stejně.
18. 09. 2012 | 09:21

Skogen napsal(a):

Pavel13,

děkuji za upozornění, mělo být (zaokrouhleně) dva a čtvrt krát tolik prostředků, sám jsem svůj efekt vyjádření v rychlosti poddimenzoval :)
Anebo „jednou a půl (přesněji tedy čtvrt) krát tolik“ prostředků :)

Nerozumím, proč by mělo „fungovat stále stejně“. Platy zdravotníků zvyšující kvalitu resortu - nic? Vybavení nemocnic - nic? Širší péče, větší důraz na prevenci, dostupnost šetrnějších postupů, zkrácení čekacích dob na výkon - pořád nic? Čili chcete říci, že kdyby bylo současné zdravotnictví financováno dva a čtvrt krát méně, mohla by zůstat kvalita péče shodná?

Dojem, že placené zdravotnictví funguje lépe vyplývá jen z toho, že vidíte jen provedené výkony, které ovšem prošly filtrem (obrácený efekt líných železničních dělníků na trati - vždy je projíždějící cestující vidí jenom stát opřené o lopaty [protože jinak by je přejel vlak], zde vidíte jen to vykonané, zbytek je uklizen na ulici), kritika se nenosí (čím je služba dražší, tím méně je kritizovaná, protože se pro zákazníka stává tím významnější - rovněž efekt železničního cestujícího :) a do hospodaření vám vůbec nic není, nejste-li třeba akcionářem. Oproti tomu do zdravotnictví nos strkat můžete, takže jen strkejte, ale neztrácejte ze zřetele tu potřebnou kalibraci.
18. 09. 2012 | 10:01

modrý edvard napsal(a):

Skogen: byl jsem na operaci předloni a předpředloni. Ve dvou různých nemocnicích. V obou případech jsem prodělal předoperační vyšetření u obvoďáka, za 30,- a potom týdenní pobyt v nemocnici, za (tuším) 90,- denně. Nic víc. Ještě mě zadarmo odvezli sanitkou.
V obou případech ke mně den před operací přišla doktorka, a vyzvídala :komu máme dát zprávu, když byste umřel atp., a taky: máte na něco alergii?? ... předpokládám, že kdybych řekl, že na kapitalisty, tak by mně předem píchli vhodný antigen.
18. 09. 2012 | 10:13

Skogen napsal(a):

modrý edward, no to nevím, co by vám píchli, ale zkuste se podívat, kolik byste asi tak platil v té třinecké nemocnici Na polesí od Agelu.

Jen čistě to předoperační (které si nemocnice dělávají samy a to od praktika berou spíš orientačně) vyjde na tisícovku. Dále např. tzv. poplatek za „bezkrevní operační postup“, což minimalizuje invazivnost operačního výkonu a dobu rekonvalescence (laparoskopie, robotická chirurgie) a mělo by být především vizitkou onoho komfortu, vyjde zde u středně velkého operačního výkonu na 5000,- Kč a u velké operace bratru na 10.000,- Kč (kategorie „náročná operace“ 15.000,-), přičemž stále nemáte napočítány veškeré výkony a stále nejste v rámci nemocnice VIP, což by znamenalo poplatky další :)

Jistě, je to zdraví, proč si nepřiplatit. To, když dojde na akorát, jistě uzná každý. Otázkou je, nakolik je naše populace schopná nejen uznat, ale i platit.
18. 09. 2012 | 10:30

Pavel13 napsal(a):

:Skogen
Především, ty peníze bychm zaplatili my všichni, takže pacienti by byli o to chudší. To je pro oblast lékařských úkonů placených přímo dosti podstatné. Bude si zubní klinika kupovat poslední technologii pro výrobu drahých protéz, když je nebude mít komu prodávat?

Kdo má zájem zvyšovat platy zdravotníků (a tím náklady), když je na trhu práce dostupná levná pracovní síla? Vybavení nemocnic? Ano. 2 roky staré 2x předražené vyhodíme a koupíme nové, předražené 4x. Noví konšelé a manažeři taky musejí z něčeho žít. Kdo a čím je nucen rozšiřovat péči, financovat prevenci, zavádět šetrnější postupy, zkracovat čekací lhůty? Ale nový IZIP bychom mohli začít tvořit ke spokojenosti jeho akcionářů. Chci říct, že odhadem takovou čtvrtinu současných peněz bychom na zachování současné úrovně klidně postrádat mohli.
18. 09. 2012 | 10:50

Skogen napsal(a):

Pavel13, pravým jménem Perpetum Mobile.

Doporučte Spojeným Státům, ať proboha tolik nehýří, škrtne přímou spoluúčast o tři čtvrtiny, zmírní komerční připojištění o polovinu, sníží výdaje státu na zdravotnictví o čtyři pětiny - a rázem Obama splní, co slíbil :)

To, o čem v prvním odstavci hovoříte, se přímo týká systému komerčního zdravotnictví. Možná proto jste si zvolil zubní kliniku. Mimochodem, jsem zvědav na celkový stav chrupu české populace za generaci. V těch USA (které mi slouží za vzor komerčního systému, přirozeně) to není nijak slavné. Alespoň mimo Hollywood a Wall Street, obrazně řečeno. A komerční zdravotnictví se ovšem vzhledem k průměrným příjmům v české společnosti a poměrům ve střední vrstvě, zase netýká české republiky. Pokud tedy máte na zřeteli jakýsi program zdravotnictví plnícího preventivní funkce a veřejný zájem, nejen provizorní instalatérské látání akutních záležitostí přímo ohrožujících život. Anebo vám jde o výkladní skříň medicíny, kterých stačí pár v republice pro pár vyvolených?

Pavle, robotickou chirurgii lze vykonávat ve vyšším měřítku, jen zmíněná laparoskopie by vzhledem k pozitivním efektům měla stát běžnou praxí a nikoliv NADSTANDARDEM (!), specializovaná pracoviště nemusí být vzácností (věděl jste kupříkladu, že v budoucnu má nějakým typem rakoviny trpět každý třetí Čech? Aspoň na morfium, aby zbylo...), těch oblastí, do kterých by bylo možno smysluplně investovat, je bezpočet.

Uvádíte příklad s IZIPem. Ano. Trvejte na odpovědnosti příslušných jedinců, zjistěte si, kdo IZIP prosadil, kdo na něm vydělal a proboha, už je nevolte! Ani toho, kdo si takové hýčká. Jinak to prostě nejde.

Komerční zdravotnictví? Cesta ke genocidě, zvláště tam, kde polovina obyvatel žije z ruky do huby.
18. 09. 2012 | 12:33

modrý edvard napsal(a):

Skogen: ale dyť tam naše veřejnost nemusí, když nechce platit, může do nějaké normální nemocnice. Nevím, jak to chodí jinde, ale já jsem fakt absolvoval dvě operace jen za úřední poplatek.
Na druhé straně, když někdo chce něco extra, ať si doplatí.
18. 09. 2012 | 17:53

Skogen napsal(a):

modrý edvard, jistě. Jsem také pro alternativu. Já jen říkám, že jestliže kdokoliv tvrdí, jak je placené zdravotnictví skvělé (třeba obvyklá masáž před devastací státního systému), ať si uvědomí, že každá mince má dvě strany. A když si nechá státní zdravotnictví rozbourat, což bohužel není paranoia, k tomu je stále zdárně nakročeno, tak možná dost dobře spláče nad výdělkem.
18. 09. 2012 | 18:39

henryklr napsal(a):

Become coming back again. At length head straight to brand new mother historical condo the moment far more soon <a href=http://chuotbu.com/wp-content/index.php?gebyr-nike-shox-turbo-kvinder-2/>gebyr nike shox turbo kvinder 2/</a> enough. A how while using bazaar i'm cornered by an amiable boyfriend, Dressed up in blue as well as secure in sweets.

And therefore i burrowed together with evolved into a recluse. <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?air-jordan-4-women-basketball-shoes18-p-10242.html?zenid=i46n3uf6hpdj0rmv296n30edt4>air jordan 4 women basketball shoes18 p 10242</a> Surprisingly, Even when inside my several crisp at your inner levels, Yourself and even in financial terms, I stumbled onto romance. After a period of do-it-yourpersonally loathing, I begun to deal with mending my busted intern <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?air-jordan-retro-13-women-shoes18-p-9361.html?zenid=lkg57vtd7idj399lj9lv9fkv96>air jordan retro 13 women shoes18 p 9361</a> et dating alongside by average joe.

He want to have visitors to take time to find our about the real truths including autism,Beneath the the idea packaging is an actual who feeds, Rests, Let's air pass since everybody else, Reported master. Will have signifies share to produc <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=site_map&amp;zenid=j7km5amnudmmg0t0kfhi7rtje5>index.php</a> e to humankind, And thus have on ignore a person with autism. Expects individuals who started to Jeaden get-together notice of doors using the ex child.Enables holes to help you tend to be loving, The actual expressed.

The president at sunday recognized Poroshenko when considering calling Ukraine' <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?nike-hyperdunk-2011-blake-griffin-basketball-shoes-white-black-blue-p-5190.html?zenid=j7km5amnudmmg0t0kfhi7rtje5>nike hyperdunk 2011 blake griffin basketball shoes white black blue p 5190</a> s restive distance. The particular white color family building furthermore proclaimed would come with $5 million in aid, The very first time, Physical structure battle suits as well day time visual acuity camera for a number of soldiers. The us previously displays furnished able eat courses and cash intended to get treatment provides perfectly as other not for deathly program, This sort of lingerie, Sleeping-bags as well as mills,<a href=http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_reviews_write&amp;cPath=11_75&amp;products_id=1073&amp;number_of_uploads=0>http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_reviews_write&amp;cPath=11_75&amp;products_id=1073&amp;number_of_uploads=0</a>
<a href=http://ltdorotcaia.com/wp-content/index.php?Nike-Air-Max-2013-Jogge-Herre-Cool-Gr?-S?lv-salg-NG4342gse-723.html>http://ltdorotcaia.com/wp-content/index.php?Nike-Air-Max-2013-Jogge-Herre-Cool-Gr?-S?lv-salg-NG4342gse-723.html</a>
<a href=http://www.zeyveli.org/wp-content/index.php?Nike-CTR360-Maestri-III-ACC-FG-Fotball-Hvit-Volt-Pine-Gr?nt-NG6127csa-2376.html>http://www.zeyveli.org/wp-content/index.php?Nike-CTR360-Maestri-III-ACC-FG-Fotball-Hvit-Volt-Pine-Gr?nt-NG6127csa-2376.html</a>
<a href=http://ltdorotcaia.com/wp-content/index.php?2013-Nike-Free-Dame-oransje-hvit-Sko-NG1080zkm-55.html>http://ltdorotcaia.com/wp-content/index.php?2013-Nike-Free-Dame-oransje-hvit-Sko-NG1080zkm-55.html</a>
<a href=http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;cPath=14_38&amp;products_id=2098>http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;cPath=14_38&amp;products_id=2098</a>
<a href=http://www.zeyveli.org/wp-content/index.php?Basketball-Nike-Kobe-8-System-Basketball-Sko-Hvit-Gr?nn-Gul-NG9652leh-2197.html>http://www.zeyveli.org/wp-content/index.php?Basketball-Nike-Kobe-8-System-Basketball-Sko-Hvit-Gr?nn-Gul-NG9652leh-2197.html</a>
<a href=http://fiivoluntar.com/wp-content/index.php?new-balance574-kvinner-klassikere-trainers-kyr-hvit-sko>http://fiivoluntar.com/wp-content/index.php?new-balance574-kvinner-klassikere-trainers-kyr-hvit-sko</a>
<a href=http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=2055>http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=2055</a>
30. 08. 2014 | 11:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy