Hrozí zánik odbornosti péče o seniory

16. 12. 2008 | 13:57
Přečteno 20916 krát
Pan ministr navrhuje zrušení oboru geriatrie jako specializačního oboru. Geriatrie tedy nejspíše zanikne, nejprve bude rukou pana ministra posunuta mezi obory „malé“ či „méně významné“ (i když to až donedávna ministerstvo popíralo).


Toto řešení se sice později ukáže jako nedobré (což se již nyní dá předpokládat), a proto obor zřejmě zcela zanikne. Nedostatkem vlastních sil, nezájmem o obor, odchodem zbytku kvalifikovaných odborníků (těch starších do důchodu, těch mladších a jazykově zdatnějších do zahraničí, kam nás neodbytně lákají mnohé agentury). Geriatrie jako obor má svá specifika, to je třeba si přiznat. Přináší mnoho radosti těm, kteří ji mají rádi a provádějí odborně. Ale ne každý tenhle obor považuje za aktraktivní, spíše naopak. Proto evropské země vesměs geriatrii podporují.

Možná by bylo dobré vysvětlit, že letní „aféra LDN“ vznikla v zařízení „Interna CO sro“ - nejednalo se vlastně ani o „LDN“, i když si tak asi říká. Naopak ta „opravdová LDN“ sídlí vedle, není to soukromé zařízení a je vedena odborně a laskavě panem primářem Malým, geriatrem, a jeho spolupracovníky.

Proč se tedy LDN staly takovým postrachem? Vznikaly v osmdesátých letech jako „lůžková základna oboru geriatrie“ a v té době byly zavedeny také takzvané geriatrické sestry na obvodech praktických lékařů. Geriatrické sestry s privatizací praktických lékařů zanikly a koncepce LDN se postupem času přežila. Měla být nahrazena moderní gerontologickou a geriatrickou péčí. Také některá zařízení (jejichž ředitelé či přednostové koncepci nové gerontologie prosazovali a prosazují) tuhle snahu vyjádřila i svými názvy (Gerontologické centrum Baťovy nemocnice ve Zlíně, Geriatrické centrum krajské nemocnice v Pardubicích, Gerontologická a metabolická klinika v Hradci Králové, Gerontologické centrum v Praze a další). Nová gerontologie ale nikdy fakticky prosazena nebyla. Přestože i tehdy zástupci naší odborné společnosti docházeli na ministerstvo a vysvětlovali, předkládali koncepce, podklady, standardy a další materiály, které se tam různě zakládali či snad ani to ne. Varovali jsme před vytvořením „levných lůžek“, vytrvale, stále, všechny ministry. Marně.

V roce 1998 byla vydána koncepce „následné péče“. O té jsem psala v jednom z prvních článků blogu aktuálně cz (O jednom trochu divném výročí). Podle této koncepce tedy vznikla „následná péče“ jako odkladová lůžka bez jakékoli odbornosti, v areálech zpravidla nevyhovujících jiným oddělením či klinikám, často mimo areály nemocnic...

Počet akutních geriatrických lůžek se neustále snižuje (v roce 2002 jich bylo 611, v roce 2006 již jen 439, v roce 2007 393). Počet lůžek následné péče narůstá, někde možná zbytečně, ale to jsme mohli předpokládat. Jejich kvalita je často katastrofální. To jsme také předpokládali a velmi intenzivně jsme před tím varovali. Služby následné péče nejsou nijak odborně vymezené, může tam pracovat a také pracuje kdokoli, žádná kvalifikace lékaře není nejen třeba, ale lékaři se tam ani dále vzdělávat nemohou. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali pana ministra již v srpnu minulého roku. Dosud čekáme na odpověď. Skutečnost, že se těmto zařízením začalo říkat také LDN vedla k tomu, že jsou nyní „eldéenky“ synonymem hrůzy.

Ve Velké Británii poukazovala Marjorie Warrenová na neutěšenou situaci na „odkladových“ lůžkách a odděleních již v poválečných letech. Byla vcelku brzy vyslyšena a v Británii se začala pěstovat geriatrie a vznikla geriatrická oddělení pro lidi se specifickými potřebami danými křehkostí vyššího věku.

Potřeba diferencované geriatrické péče je zřejmá i u nás, potřebujeme ale pro ni i kvalifikované odborníky.

V souladu s usnesením vlády z ledna a Národním programem přípravy na stárnutí na léta 2008-2012 navrhujeme vytvoření komplexnějšího systému vzdělávání v gerontologii a geriatrii tak, aby byli vychováváni v geriatrii (či šířeji gerontologii) specializovaní lékaři, kteří budou pracovat ve větších nemocnicích na místech primářů geriatrických oddělení či alespoň konziliářů, vedoucí týmů i větších terénních pracovišť. (Vždyť například onkologové velmi dobře vědí, že vyšetření onkologického pacienta vyššího věku geriatrem vede k opatřením, která velmi výrazně zlepšují jeho prognózu a další osud.) Tato geriatrická pracoviště by se svými odbornými týmy měla stát také centry dalšího vzdělávání v oboru

V následné péči bychom chtěli překonat současnou neodbornost tím, že nabídneme lékařům, kteří tu pracují alespoň certifikovaný kurz v praktické geriatrii. Respektujeme znalosti a zkušenosti kolegů z jiných oborů, vážíme si jich, ale přece jen jsme přesvědčeni, že v následné péči, kde je více než 80% starých lidí by měli pracovat lidé, kteří jsou obeznámeni se zvláštnostmi stonání ve stáří i se specifickými potřebami seniorů. Věřím, že toto vzdělání (a možnost spolupráce s dalšími geriatrickými pracovišti) může přinést významné zlepšení péče v těchto zařízeních.

Pan ministr jednání o vzdělávání v gerontologii a geriatrii sice přislíbil, ale dva dny po volbách veškerou další možnost komunikace odmítl. Geriatrii tedy zařazuje mezi obory malé a nevýznamné. Zdůvodňuje to širší dostupností (a menší náročností), ale to bude stejné jako s následnou péčí, ta je také bez nároků na odbornost – a výsledky „již“ po deseti letech bolestně známe. (Pumprdentlich - jak praví klasik - dobrý, ale na nic, slušněji řečeno).

Shodou okolností jsme s panem ministrem téměř stejného věku, možná tedy i stejné doby praxe, za kterou jsme viděli mnoho pacientů. Víme, přece, že jiné potřeby má starý člověk s jasně definovanou diagnózou a jiné člověk s geriatrickým syndromem, který je sice také akutní, ale potřebuje specifický přístup. Jiné zase ten, kdo si zlomí krček a potřebuje se zrehabilitovat, jiné člověk s demencí, který potřebuje dlouhodobý dohled a ošetřování. Jiné potřeby má starý člověk v terminálním stavu, vždyť i paliativní péče je velkým a nedostatečně řešeným problémem.

Jednotlivé situace vyššího věku a jim adekvátní potřeby služeb jsme definovali v materiálu, který byl také předán ministerstvu i Radě vlády pro problematiku seniorů a stárnutí populace. Jsou to snad i ilustrativní, vcelku snadno pochopitelné a praktické příklady.

Tyto příklady najdete ZDE.

První část tohoto textu, kterou jsem uveřejnila včera, najdete ZDE.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

džajár napsal(a):

Ministr Julínek MUSÍ být okamžitě odvolán ze svého křesla, protože jeho demagogická činnost zapříčiní za několik málo let krach našeho celého zdravotnictví - a o to mu právě jde!!!!
16. 12. 2008 | 14:20

radek napsal(a):

naprostý souhlas - je to arogantní hlupák, čím dříve bude odejit, tím lépe
16. 12. 2008 | 14:29

Ruda napsal(a):

ODVOLEJTE HO UŽ KONEČNĚ !!!
Než způsobí další škody svými nesmysly ! On to žádnej doktor není, nerozumí tomu a není ani manažer, který by uměl řídit lidi, ani politik, který by sloužil lidem ve prospěch lidí. Takováto individua je třeba okamžitě poslat ze státní sféry pryč !!!!!!!!!!
16. 12. 2008 | 14:36

pesimista napsal(a):

pane Stejskal, to je nefér. To pod každým článkem máme číst výplody tohoto grafomana?
16. 12. 2008 | 15:12

zdenekmihalco napsal(a):

Pesimista

Pane Pesimisto, dobrý den,

bohužel se spamy pana Adamce nemůžeme dělat nic jiného, než je co nejdříve smazat. Jiná možnost zřejmě není. Ne vždy je smažeme okamžitě, protože u diskusí bohužel nesedíme 24 hodin denně.

Pan Adamec zde píše neustále to samé již několik měsíců a nedaří se nám jej přesvědčit, aby přestal...

Díky za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
16. 12. 2008 | 15:23

ferdinandeste napsal(a):

Je zcela evidentní, že první 3 diskutující pouze blábolí a bezmyšlenkovitě opakují hrubé urážky. Manipulační poplatky jistě nenadchly, ale mají logiku, kterou lůza ze zásady odmítá.
16. 12. 2008 | 15:27

neo napsal(a):

džajár, radek, Ruda =

Jirka, Bohuš, David
16. 12. 2008 | 16:07

páternoster napsal(a):

ferdinandeste: nevím jaké manipulační poplatky, které lůza ze zásady odmítá máš namysli. Ale co se týká regulačních poplatků se řadím k té lůze. Nevím, proč platit a třicet korun za návštěvu lékaře. Myslím, že už tak platí lidi zdravotní pojištění. Co kdyby se třeba nepopulisticky zvedlo o 0,3% a zrušily poplatky. Když jsem vyslán na tři a více vyšetření odborníků, tak z třiceti korun se stane i několik stovek. Chci vidět toho fachmana, který bez lékařského vzdělání je schopen posoudit, které vyšetření je nutné a které ne. Potažmo, když mu je blbě. Dále to rozvádět nebudu. A jestli budeš ve své blahoslovnosti ochoten mi vysvětlit co to je platba třiceti korun za položku na receptu. Za co? Jsem sto pochopit, že zaplatím třicet kaček za recept jako manipulační a administrativní poplatek, ale za položku za recept.????? To neuměl vysvětlit ani Julda u ústavního soudu. Možná, že to víš. Já lůza nikoliv (i s dvěma vysokými školami).
16. 12. 2008 | 16:32

radek napsal(a):

to neo
radek = radek, stejně jako Julinek = arogantní hlupák děkuji
16. 12. 2008 | 16:42

lůza napsal(a):

Paní Holmerová, kvůli pacientům, kteří potřebují tu nejodbornější ale hlavně nejlaskavější péči, kterou si za peníze ani u Vás nekoupí, tak kvůli nim s tím nesouhlasím. Jinak ale dobře Vám tak. Tak dlouho jste dělali z geriatrie exkluzivitu, tak dlouho jste tahali peníze z jedné kapsy na úkor jiných oborů, podle vás méně důležitých, až umíte jen brát a vydírat. Jakmile by se mělo dostat trochu zase na jiné, umíte jen hrozit a vyhrožovat. Žádný pacient pro vás nebyl dost. Buď byl příliš nemocný a nemohoucí, aby byl bonitním klientem a cpali jste ho státním nemocnicím nebo byl příliš zdravým a hrozilo nebezpečí, že by mohl s vámi diskutovat, co skutečně chce. Tak jste začali hlásat, že má zůstat doma. Přitom jste všem namlouvala, jak nákladné je se o staroušky starat, až se i diktátor Julínek zalekl. Tak se nedivte. Způsob, kterým jste "povznášela" obor připomínal spíš militantní feministické hnutí. On vám nebyl dobrý žádný ministr. Ale Vy určitě nouzi dřít nebudete. Nevěřím, že vaše soukromé zařízení zkrachuje. Nebo že byste vzala konečně tu ministryni?

To ferdinandeste
Manipulační poplatky?!
Vlastně ano, manipuluje se tady s lidmi.
Regulační poplatky logiku mají, všechno má logiku, ale jakou? Pohnutky pro to, aby byla zavedeny, jsou těmi nejnižšími a nejsprostšími - omezit lidem přístup k lékaři.
16. 12. 2008 | 17:03

Ivan Sommer napsal(a):

ferdinandeste
bude ministrem zdravotnictv?

Logiku regulačních polatků ministr Julínek nebyl schopen před Ústavním soudem vysvětlit (viz protokol). Stoupenci regulační poplatků ji však znají kupodivu lépe než ministr sám.

Svatá prostoto !
16. 12. 2008 | 19:04

pacoš napsal(a):

Zvláštnosti stonání ve stáří a specifické potřeby seniorů ... nepatří k tomu i otázka psychosomatická? Jste přesvědčena, že relativně zbytečné popovídání s panem doktorem nemůže seniorovi pomoci? Jste přesvědčena, že zkušený lékař během zdánlivého potlachání s babičkou nemůže odhalit závažné onemocnění, kterého si ani není vědoma? Nevím, jestli souhlasíte s regulačními poplatky. Pokud ano, pak vám nerozumím nebo jste pokrytecká. Nechci vám křivdit, ale žádný váš osobní protest ani protest jiného sdružení, ve kterém se angažujete, nebylo dosud slyšet. Proč? Jednalo se přece především o seniory, co byli označováni za zbytečné návštěvníky v ordinacích. Jak jste se se specifickými potřebami seniorů ozvala?
Díky za Vaši angažovanost. Jen nevím, ve prospěch koho a čeho
17. 12. 2008 | 12:28

Ivan Sommer napsal(a):

pacoš.

Dokonce existuje uznávaná moderní metoda určování tělesné diagnózy, spočívající v současném posouzení psychických i jiných problémů nemocného. Vyznačuje se ovšem výrazným popovídáním. Tělo a duši nelze oddělovat ani v nemoci. Může se ukázat, že nemoci manžela jsou dána přenosem potíží manželky. U seniora s poněkud nesoustředěným a pomalejším myšlením je pohovor velice důležitý.

Vzpomeňme si na rodinné lékaře, kteří znali důvěrně i životní prostředí pacienta. Jenže něčeho takového se Julínek bojí jako čert kříže, zdravotnictví se mění na továrnu zdraví, ostatně bývalo kdysi zvykem lékařům říkat údržbáři.
17. 12. 2008 | 13:33

Hana Vaňková napsal(a):

Mrzí mne, že většina diskuze jde mimo věc - tedy vzdělávání geriatrů. Ve světě jsou specifické potřeby seniorů reflektovány ve výuce všech zdravotnických profesí, počínaje ošetřovatelkami a mediky a konče geriatry.
Jako mladá lékařka bych ráda prošla geriatrickou atestací. Stonání ve stáří je v mnohém specifické, je potřeba velká zkušenost, aby lékař rozponal třeba atypickou manifestaci onemocnění. Čím víc načerpám od zkušených v atestační přípravě, tím lépe pro seniory, které budu mít na starosti...
17. 12. 2008 | 14:49

pacoš napsal(a):

to Hana Vaňková
Je otázka, kdo bude tím seniorem a jestli vůbec někoho budete mít na starosti.
Může senior pracovat za stejných podmínek, se stejným výkonem jako mladík? Pak se přeorientujte až na kategorii 65+. Pokud si myslíte, že ne, že už od 50 výše se může začít projevovat opotřebovanost lidského organismu, který prý byl původně konstruován tak na 38, max. 45 let, pak se dejte raději na patologii neb geriatrická atestace vám bude na nic.
17. 12. 2008 | 15:22

Ivan Sommer napsal(a):

pacoš.

Není nad vlastní poznání, jak postupuje stáří. Nebývá to ovšem zrovna radostné. Má svá odborná specifika, i když se prolíná všemi specializovanými obory a projevuje u lidí odlišně. Konec konců, existuje obor dětského lékařství - pediatrie, protože jde také o specifické období života. Proč tedy pochybovat o oprávněnosti existence geriatrie, posuzujícího pacienta komplexně.
17. 12. 2008 | 23:07

Germanicus napsal(a):

Paní Holmerová,
Děkuji za fundovaný blog, i když v současné společenské situaci jde bohužel o hlas volajícího na poušti.
Už ani prachatí senioři to nemají jednoduché.
http://ekonomika.ihned.cz/c...
Jóó, z poslední výplaty před důchodem si koupíme spacák do mínus 30 stupňů a potom se uvidí...
18. 12. 2008 | 00:56

pacoš napsal(a):

VIDEO: Luxusní domov seniorů zkrachoval, důchodcům hrozí ulice
VideoLuxusní domov seniorů zkrachoval, důchodcům hrozí ulice

zdroj: TV Prima

Ať žije trh!
19. 12. 2008 | 10:50

Jitka Gabašová napsal(a):

Vážená paní doktorko,
chci se připojit ke všem těm hlasům, které volají po odborné geriatrické péči, vyškolených pracovnících a osvícených lekařích. Sama ze své zkušenosti vím, jak pobyt geriatrického pacienta např. na interně v nejmenované pražské nemocnici může uspíšit jeho konec. Lékaři řeší vždy jen konkrétní interní problém, celkový stav pacienta ( zejména jeho duševní zdraví a dispozice) je nezajímají, sestry nejsou schopny a často ani ochotny vyhovět specifickým potřebám (potřebě rehabilitovat, komunikovat, nebo se třeba jen napít). Někdy jsou však u seniora tyto potřeby důležitější, než diagnoza, s níž na odborné oddělení přišli. Děkuji Vám za Vaši Sisyfovskou práci a vězte, že mnoho lidí stojí za Vámi, i když nepromlouvají na veřejnosti.
19. 12. 2008 | 19:04

Marta Drbáčková napsal(a):

Péče o seniory dávno zanikla.
02. 01. 2009 | 20:12

ugg napsal(a):

Má svá odborná specifika, i když se prolíná všemi specializovanými obory a projevuje u lidí odlišně. Konec konců, existuje obor dětského lékařství - pediatrie, protože jde také o specifické období života.
22. 05. 2009 | 05:28

Foly napsal(a):

pane Stejskal, to je nefér. To pod každým článkem máme číst výplody tohoto grafomana?
30. 07. 2009 | 03:10

tiffany napsal(a):

obor zřejmě zcela zanikne. Nedostatkem vlastních sil, nezájmem o obor, odchodem zbytku
10. 08. 2009 | 08:38

jordan shoes napsal(a):

řeší vždy jen konkrétní
10. 08. 2009 | 08:38

Amos napsal(a):

pane Stejskal, to je nefér. To pod každým článkem máme číst výplody tohoto grafomana?
07. 09. 2009 | 09:53

geriatrická sestra napsal(a):

On je pan ministr taky deront...tak proč zrušit geriatrii!!!!Já ji studovala a je velmi důležité,aby se staral edukovaný personál!!!!
29. 10. 2009 | 19:47

cheap watches napsal(a):

Tak dlouho jste dělali z geriatrie exkluzivitu, tak dlouho jste tahali peníze z jedné kapsy na úkor jiných oborů, podle vás méně důležitých, až umíte jen brát a vydírat. Jakmile by se mělo dostat trochu zase na jiné, umíte jen hrozit a vyhrožovat. Žádný pacient pro vás nebyl dost. Buď byl příliš nemocný a nemohoucí, aby byl bonitním klientem a cpali jste ho státním nemocnicím nebo byl příliš zdravým a hrozilo nebezpečí, že by mohl s vámi diskutovat, co skutečně chce.
15. 03. 2010 | 08:38

REPLICA WATCHES napsal(a):

Jako mladá lékařka bych ráda prošla geriatrickou atestací. Stonání ve stáří je v mnohém specifické, je potřeba velká zkušenost, aby lékař rozponal třeba atypickou manifestaci onemocnění.
15. 03. 2010 | 08:41

Bar Mitzvah napsal(a):

Stonání ve stáří je v mnohém specifické, je potřeba velká zkušenost, aby lékař rozponal třeba atypickou manifestaci onemocnění.
14. 04. 2010 | 11:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy