Tři návrhy na změnu volebního systému

02. 10. 2009 | 16:02
Přečteno 11880 krát
Český volební systém je špatný. Demokracii nahrazuje vládou technokratické partajní oligarchie. Volání po zavedení většinového systému neustane, pokud se mnohem demokratičtější a spravedlivější poměrný systém nedočká důkladné reformy.

Způsob, jakým se volí, skutečně není zdaleka tak podstatný ve srovnání s otázkou, jaká je kvalita možností, které se občanům ve volbách nabízejí. Zatím se zdá, že každé další sněmovní volby co do kvality nabídky představují určitý úpadek oproti těm předcházejícím. Na jedné straně narůstá znechucení lidí politikou a na straně druhé narůstá míra cynismu mezi politiky, což vzájemně samozřejmě souvisí. Povzdech: „Teď už opravdu není koho volit...“ je slyšet čím dál častěji a jakkoli se nakonec miliony lidí k volbám dostaví, většina z nich to udělá jen proto, aby odvrátili tzv. horší možnost.

Na kvalitu alternativ, které se ve volbách nabízejí, mají samozřejmě hlavní vliv historicko-politické faktory, například stav občanské společnosti, celková tradice politické kultury, osobnostní kvality příslušníků politické i společenské elity, kvalita médií či míra, v níž se společnosti daří krotit korupční tlak peněz. Přesto i relativně technická otázka, tedy systém, jakým si lidé volí své zástupce, má na to, jaké možnosti se lidem reálně ve volbách nabízejí, a tudíž i na jejich celkový vztah k systému demokracie, nezanedbatelný vliv.

Český volební systém je z toho hlediska mimořádně špatný, diskriminuje všechny nové politické projekty, diskriminuje všechny strany s podporou pod deset procent voličů, potlačuje váhu politických osobností a namísto skutečné živé demokracie nastoluje vládu partajní technokratické oligarchie. Je to vzácný případ proporčního systému, který je možná horší než čistý volební systém většinový. Hlavní nevýhody našeho volebního systému jsou tyto:

1. Uzavírací pětiprocentní klauzule
Než se na mě sesypou státotvorní přátelé disciplíny ve Sněmovně, které děsí představa antikomunisty Cibulky, arcikomunisty Štěpána, jednoho Moravana, Vlastimila Tlustého, Jan Hybáškové i Bobošíkové jednoho monarchisty a tří zelených ze čtyř různých stran, kteří by ve Sněmovně nejspíše nahradili několik bezejmenných hlasovadel s lidskou tváří v lavicích ODS a ČSSD, spěchám upozornit, že ani já nejsem pro úplné zrušení jakékoli uzavírací klauzule. Pět procent v dnešní podobě funguje ale skutečně jako potměšilý ďáblův vynález.

Jak jsem zde popsal nedávno, zcela bezdůvodně dává mimořádnou moc průzkumům veřejného mínění. Obsahově sebezajímavější politický projekt, jakým je třeba Klíčové hnutí Táni Fischerové nebo Česká pirátská strana, nemá kloudnou šanci na odezvu ve veřejném prostoru, pokud za sebou nemá agenturu s desítkami milionů korun, protože se nemůže vykázat procenty z průzkumů. Když už se někdo zajímavý vzmůže a začne se k pěti procentům blížit, voliči jsou manipulováni bajkou o propadlém hlase k tomu, aby neriskovali volbou strany, která může skončit pod pěti procenty – a tudíž bez mandátu.

2. Příliš mnoho obvodů, d´Hondtova metoda
Uzavírací klauzule navíc není ve skutečnosti pětiprocentní. V Karlovarském kraji se tradičně rozděluje mandátů pouze pět, uzavírací klauzule je tu tedy vysoko nad deseti procenty. Petr Pávek v Libereckém kraji dotáhl Stranu zelených v roce 2006 k fenomenálnímu výsledku 9,58 %, ale na mandát mu to nestačilo. Realita je taková, že ve velké většině volebních obvodů je k získání mandátu zapotřebí mnohem více nežli pět procent. Strana zelených v minulých volbách získala mandáty pouze v pěti krajích. Divím se, že tuto diskriminaci voličů z menších krajů Ústavní soud toleruje.

Nedosti na tom, způsob přepočítávání filištínskou d’Hondtovou metodou zvýhodňuje větší strany ještě víc. Strana zelených získala v roce 2006 přes šest procent hlasů, ale tři procenta mandátů. Lidovci získali přes sedm procent hlasů, ale jen 6,5 procenta mandátů. Zato ODS i ČSSD získaly skoro o tři procenta mandátů více, nežli byl jejich podíl na odevzdaných hlasech. Jaký asi může mít z demokracie pocit volič, pokud jeho hlas v případě volby ODS má zhruba dvojnásobně větší váhu v zastoupení poslaneckými mandáty ve Sněmovně nežli hlas odevzdaný TOP 09?

3. Upevňování partajní oligarchie
Jak ve své pozoruhodné analýze před časem ukázal Petr Holub, sestavování kandidátek stranickými sekretariáty a konferencemi vede k tomu, že se do Sněmovny dostává vcelku uzavřená společnost. Tvoří ji kromě krajských lídrů vesměs bezejmenné postavy, jejichž hlavní devízou je disciplína a věrná služba vlastní straně, nikoli prokázaná způsobilost prospívat věcem veřejným.

To vše berou v potaz následující tři návrhy, které by český volební systém učinily mnohem spravedlivějším a otevřenějším. Nejsem naivka a vím, o jak malicherný argument se v české politice jedná. Zkusím to tedy říct ještě jednou a poutavěji: To vše berou v potaz následující tři návrhy, kterých by se mohly ujmout ČSSD, KDU-ČSL či KSČM, neboť se jedná o kroky výhodné pro všechny kromě ODS.

1. Preferenční hlasování
Jedná se o metodu, která se používá v mnoha anglosaských zemích (známa je jako Instant-runoff), byť zpravidla ve volbách, z nichž má vyjít jediný vítěz. S cílem čelit obavě voličů z toho, že jejich preferovaná strana nepřekročí pět procent či jinou uzavírací klauzuli, zavádí se možnost sestavit své osobní pořadí stran. Pokud by strana uvedená na prvním místě pět procent nepřekročila, hlas by putoval k straně, kterou uvedl na druhém, posléze případně na třetím či dalším místě.

Konkrétní postup je takový, že po sečtení výsledků se hlasy odevzdané pro stranu, která jich celkově dostala nejméně, rozdělí stranám, které její voliči zařadili na další místo. Následně se znovu zjistí, která strana má hlasů nejméně, a stejným způsobem se její hlasy přerozdělí. Takto se poslední strany v pořadí vyřazují jedna po druhé až do té doby, dokud strana s nejnižším počtem hlasů nezůstává nad uzavírací – dnes pětiprocentní – klauzulí. Je to elegantní způsob, jak umožnit voličům hlasovat beze strachu, že jejich hlas připadne straně, která nakonec pět procent či jinou uzavírací klauzuli nepřekročí. Takový volič může například dát první hlas Koruně české, druhý hlas TOP 09 a třetí hlas ODS. Uvědomuji si komplikace při sčítání, které by zveřejnění celkových výsledků zdržely možná až o několik hodin, ale je to myslím jediný způsob, jak eliminovat diskriminační účinek zveřejňování průzkumů předvolebních preferencí.

V každém případě by tato metoda měla být zavedena ve volbách senátních – úplně bychom si tím mohli ušetřit náklady na druhé volební kolo.

Přitom stále platí, že diskuse o snížení hranice z pěti procent alespoň na tři procenta je legitimní, neboť není důvod, aby politické uskupení, jež muselo shromáždit na svou podporu hodně přes sto tisíc hlasů, nebylo ve Sněmovně reprezentováno.

2. Menší počet obvodů, náhrada d´Hondtovy metody prostým proporčním přepočtem

Pokud myslíme vážně pětiprocentní klauzuli, je zapotřebí snížit počet volebních obvodů, optimálně na pět až šest, tak, aby se v žádném z nich nerozdělovalo méně než dvacet mandátů. Pokud se podíváme na to, kolik mandátů se rozdělovalo v jednotlivých krajích v roce 2006, zjistíme, že více než dvacet mandátů a tedy reálná pětiprocentní hranice platila pouze ve čtyřech ze čtrnácti krajů: možnosti, jak kraje sdružit do pěti až šesti volebních obvodů se přitom samy nabízejí. Stejně tak by mělo být stanoveno, že zisk každé strany bude odpovídat v principu jejímu reálnému podílu na hlasech. Strana zelených by v takovém případě po minulých volbách získala nejméně třináct mandátů a Topolánkova koalice nemusela vládnout s přeběhlíky.

3. Zvýšení váhy volených osobností
Jediný silný argument zastánců většinového volebního systému spočívá v tom, že místo anonymních straníků podporuje výraznější osobnosti. Finský volební systém při zachování proporčnosti tuto nevýhodu velmi jednoduchým způsobem eliminuje. Každá strana předkládá svůj seznam kandidátů v konkrétním obvodě v abecedním pořadí a volič zvolí pouze jednoho jediného z nich. Hlas je tak odevzdán současně straně a současně tomuto kandidátovi. Pořadí kandidátů na kandidátce je tak ve výsledku stanoveno samotnými voliči. Počet hlasů pro stranu v daném obvodě je součtem hlasů odevzdaných všem kandidátům této strany. Mandáty se rozdělují v daném obvodě stranám podle celkového počtu hlasů, které získaly. O jejich konkrétním obsazení rozhoduje pořadí kandidátů. Je to systém dokonalý ve své jednoduchosti a tak snad právě to nebude překážkou v jeho uplatnění u nás.

Kdo to prosadí?
Samozřejmě vždy tu zůstane otázka prosaditelnosti jakékoli reformy českého volebního systému, která by stranickou politiku otevírala a přibližovala lidem. Taková možnost se objevuje zpravidla vždy těsně po volbách, kdy se dohadují principiální podmínky vstupu do koalice či tolerování menšinové vlády. Po minulých volbách mohla být takováto reforma jednou z řady podmínek, jimiž mohla Strana zelených podmínit vznik menšinové vlády ČSSD. Byl to ostatně jeden z bodů politického programu, který jsem v době, kdy Stranu zelených řídil Jan Beránek, redigoval.

Je dosti možné, že po příštích volbách se takováto možnost nabídne lidovcům. Proto je pravě nyní vhodný čas o volebním systému mluvit. Vznikne-li u nás systém většinový, bude, a to nejen pro lidovce, na mudrování pozdě.

JAKUB PATOČKA

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vojtěch napsal(a):

Pěkný článek. Jen se bojím, že při snížení pětiprocentní hranice nehrozí ani tak to, že si na chlebíčcích v poslaneckém bufetu začne pochutnávat třeba Cibulka či nějaký bodrý monarchista, ale že pro různé zločinecké dobrodruhy s penězi, mediálním vlivem (viz Železný) a neviditelnými podporovateli v zádech bude velice snadné dostat se do sněmovny přímo.
02. 10. 2009 | 16:26

Ládik napsal(a):

V naší demokracii si volební systém určí ti, kteří jsou u moci a chtějí znovu být zvoleni.
Nevolící občané by měli být zastoupeni prázdnými křesly.
02. 10. 2009 | 16:31

vasja napsal(a):

Jestli chcete změnu volebního systému, tak nejdříve jděte s návrhem za Václavem Havlem, ten to prokonzultuje s kamarády z Ústavního soudu a pak po jejich souhlasu to začněte brát vážně a něco podnikejte.
Jinak to bude jen plácaní.
02. 10. 2009 | 16:48

Veterán napsal(a):

A což dát volební právo jen lidem, kteří jsou za uplynulé volební období vůči státu daňově v plusu nebo maximálně na nule. Samozřejmě s vyjímkou pro důchodce, kde by se brala do úvahy nějaká delší doba aktivní činnosti.
Minimálně by to politikům znemožnilo uplácení voličů pomocí sociálních dávek a jiných populistických nápadů.
02. 10. 2009 | 16:49

patriot napsal(a):

Jakub Patočka:

Článek se mi líbí. Vaše úvahy se ubírají správným směrem. Například zmíněný finský systém vykazuje formální znaky skutečné volby. Možná bych začal chodit k urnám.

Z české politiky by však při jeho aplikaci automaticky vypadli všichni dlouholetí dojiči státní kasy – topolánkové, nečasové, langerové, paroubkové, zaorálkové, škromachové, svobodové, kasalové, kalouskové…Všichni, kterých mají lidé již plné zuby.

Znáte to rčení o kaprech a rybníku? Takže podobné návrhy zůstanou na papíře. Demokracie ještě dlouho nebude.
02. 10. 2009 | 17:18

Marek napsal(a):

Pardon, jako jeden z mála s většinou článku nesouhlasím, protože ze sněmovny musí především vzejít vláda s co nejsilnějším mandátem. Z tohoto pohledu je český volební systém opravdu nešťastný. Podle mne by bylo opravdu záhodno snížit volební klauzuli někam ke třem procentům a zároveň vyrovnat váhu hlasů v jednotlivých volebních obvodech (což je jedna možnost) nebo naopak prosadit jednokolový, maximálně dvoukolový většinový systém, jak je znám třeba z Velké Británie. Není o nic méně demokratický než čistý poměrný systém (který však téměř nikde neexistuje). Neumím si představit, že by vládu sestavovala koalice dejme tomu jedné velké strany a třeba deseti pidipartají po dvou lidech - taková vláda by byla ještě slabší a méně akceschopnější než vláda menšinová nebo velkokoaliční - a velké koalici by pak velké strany začaly přirozeně dávat přednost - Klaus, jak známo, kdysi míval pupínky ze dvou solidních koaličních partnerů; kdyby jich měl najednou sedm, asi by to s ním bylo bývalo šlehlo). Minimálně za úvahu by stálo konečně opravdu prosadit zákaz extremistických stran typu DS, NS, KSČM atd. Pak by odpadla situace, kdy je dvacet-třicet křesel ve sněmovně z koaličního hlediska na nic (protože dokonce ani Paroubek není tak blbej, aby tabu koalice s komunisty porušoval). Jinými slovy - moje největší výhrada spočívá v tom, že není vinou volebního systému, že se poloosobnosti politického středu nedokáží dohodnout (kolik je tady středových stran s téměř totožným programem, jejichž předsedové a předsedkyně mají za to, že bez nich by se přestala točit zeměkoule...)
02. 10. 2009 | 18:04

Jakub napsal(a):

Děkuji za článek.
Osobně by se mi ještě více líbil systém Condorcetův ( http://en.wikipedia.org/wik... ).
Stručně: vítězí ta strana, která by nejvícekrát vyhrála duel pokud by strany soupeřily systémem každá s každou.
Vítězem voleb je ta strana, která většině nejméně "vadí", na rozdíl od současného systému, kdy vyhrává největší menšina.
Bohužel chápu, že takto pokročilý systém se zavede pouze tam, kde se rozumní lidé snaží hledat kompromis (např. jej používají organizace jako nadace Wikimedia [provozovatel wikipedie], nebo Debian projekt [linux]), tedy prosazení v parlamentu je nemožné.
02. 10. 2009 | 18:29

Rumcajs napsal(a):

Nevím, co bych si měl slibovat od toho, že v parlamentu budou sedět Cibulka se Štěpánem.

Volební systémy, které neznají jasného vítěze jsou důsledkem šaškovské až trapné podívané při sestavování vlády a následně prosazování programu.
Nemám pocit, že by si v Americe někdo stěžoval na nedostatek demokracie a přitom si vystačí s dvěmi stranami.

Šel bych spíše touto cestou.
02. 10. 2009 | 18:42

Emil Slíva napsal(a):

Taky jsem dospěl k názoru,že není nutná změna volebního systému ale jsou nezbytné změny volebního zákona v duchu Vašeho příspěvku. Pravděpodobnost, že se tak stane je zanedbatelně malá. Možnost prosadit je menšinovou vládou je moc pěkná ale ani to se asi nestane.
Je jedna státní instituce, která aplikuje hranici 5% a tou je Česká televize. Službu veřejnosti by mohla vykonávat lépe, kdyby do debat zvala a ve zprávách referovala o stranách s preferencemi podstatně nižšími, např.1-3%. Strany, které budou mít preference ještě pod touto hranicí by měli dostat prostor v diskusích kolem kulatého stolu, jakou je např. "Politické spektrum", vysílané ovšem ve sledovatelném čase. Každá registrovaná strana má mít srovnatelné podmínky pro svoji prezentaci ve veřejnoprávním prostoru aby se mohla třeba historicky znemožnit. A nemělo by se tak dít jen ve volebním období. Dnes ČT slouží hlavně stranám velkým.
Napíšu žádost vedoucímu redakce zpravodajství aby se za takovou změnu zasazoval na programových poradách. Uvidíme.
02. 10. 2009 | 18:56

alesdrobek napsal(a):

Rumcajs - "Nemám pocit, že by si v Americe někdo stěžoval na nedostatek demokracie a přitom si vystačí s dvěmi stranami."

To je ovšem zásadní omyl, Rumcajsi. Já se o americké reálie zajímám už nějakou dobu a můžu vás ujistit, že jestli se normální Amíci na něčem dlouhodobě shodnou, pak na tom, že současného systému dvojjediné státostrany mají všichni už plné zuby.

Tím ale neříkám, že jsem vyloženě proti většinovému systému. Jen si myslím, že když se to vezme kolem a kolem, je to víceméně jedno. Postupně jsem dospěl k názoru, že poměrný i většinový systém mají prakticky stejný počet výhod a nevýhod.

Každopádně nějakou reformu by to rozhodně chtělo, s článkem souhlasím.
02. 10. 2009 | 19:14

Vico napsal(a):

Zajímavý článek. Po zkušenostech s přeběhlíky by se mělo vážně uvažovat o určitých změnách volebního systému.

Něco jiného je, když přeběhne nějaká nepřehlédnutelná špička. To byl blahé paměti Wagner nebo nyní Tlustý. Pokud však jsou přeběhlíky tzv. kusovky, smrdí to velkou politickou korupcí, kde se stává mandát předmětem prodeje, jak balíček kokainu.

Řešením je vznést do poměrného systému co nejvíce prvků systému většinového, anebo vyrvat partajním aparátům jejich dnešní moc. Z tohoto hlediska se mi moc zamlouvá autorem zmiňovaný finský systém. Kandidáti na listině podle abecedy a o všem rozhodují preferenční hlasy.

To by mělo jeden neskonalý efekt. Než-li podkuřovat aparátčíkům, by musel kandidát třeba takový Melčák přesvědčovat o svých kvalitách voliče té které politické strany.
02. 10. 2009 | 20:00

Pete napsal(a):

Asi 3 vteřiny jsem si myslel, že Jakub Patočka snad po svých politických eskapádách přece jen prohlédl. Pak mě došlo, že je tu ještě druhá možnost - přece stávající systém reformovat. Když komunisti chtěli udržet paskvil socialismu, co dělali - přece reformovali. Jakub Patočka je, byl a bude vždy kokot.
02. 10. 2009 | 20:18

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Patocka.

Dovolte mi vyseknout hlubokou poklonu!
Doufam, ze Vas hlas nebude osamelym hlasem v pousti.

Jeste bude treba vysvetlit principy obou systemu.
Dovolim si upozornit na ten nejzakladnejsi.
Ve vetsinovem systemu vladne jen JEDNA STRANA, ktera nese plnou odpovednost a KAZDY kandidat je PLNE a VYHRADNE odpovedny take jen VOLICUM. Tecka.
Ti ho take mohou odvolat!!! Nikoliv jen teoreticky, ale i ve skutecnosti.

Zkuste to ve KTEREMKOLIV pomernem systemu! Absolutne vyloucene!
Pomerny system ma predevsim vyhody pro politiky.
Umoznuje i spatnemu politikovi si udelat z politiky karieru.
Hlavne kdyz vychazi s vedenim strany!
Je to ponekud obtizny a narocny namet na jednu debatu, ale jsem rad, ze jste se toho ujal.
02. 10. 2009 | 20:32

Pepa 3 napsal(a):

Co takhle zkusit jednu možnost, jak zabránit přehnanému vlivu aparátčíků a stranických sekretariátů: Namísto zakroužkování preferenčních hlasů na kandidátce, které mají vynést dopředu kandidáty ze spodních míst, zavést škrtání těch kandidátů, které tam nechci! Pořadí zvolených kandidátů pak určuje jednoduché pravidlo: kandidátka dostala 120000 hlasů, tebe škrtlo 10000 voličů, získal jsi 110000 hlasů. Podle volebních výsledků má strana v daném obvodu nárok na 7 mandátů. Vešel jsi se tam? Teprve potom má vliv pořadí na kandidátce určené stranickým aparátem. Vím, že jsem asi idealista. To stávající mocní nikdy neschválí. Jak by se pak do parlamentu dostali lidé jako Kalousek, Paroubek, Rath, Langer, Nečas a další?
02. 10. 2009 | 20:50

VK-Can napsal(a):

Pro pana Drobka.

Dovolim si pridat trochu k tomu, co jste napsal pro Rumcajse.

USA vzhledem ke sve velikosti populacne i rozlohou si nemohou dovolit vetsinovy system s vice nez dvema stranami.
Proc? Volby jsou zde právě z uvedenych duvodu velmi draha zalezitost.

System vice nez dvou hlavnich polit. stran, jako Kanada, Britanie atd. je pro ne neprijatelny, protoze tento system umoznuje predcasne volby.
USA si to proste nemohou dovolit.
Bylo nekolik pokusu o treti polit. stranu. Vsechny zanikly.

Pokud mate moznost zblizka sledovat posledni udalosti v USA, tak musite videt, ze americky vetsinovy system neni sice idealni, ale muze slouzit dobre volicum, pokud vedi, JAK HO POUZIVAT!
Slouzil uspokojive az do nedavna.
Bohuzel Americane zatim jsou pozadu v chapani, co se vlastne deje.

Neokoni vrhaji miliardove, ano MILIARDOVE castky na vymyvani mozku radoveho obcana USA. Televize, noviny, radio, internet, nic neni usetreno od rafinovane propagandy, ktera zde probiha.
Bohuzel to zatim pracuje.

Jinymi slovy, neni to volebni system, ktery v USA nepracuje, ale volici, kteri nejsou schopni rozeznat padelek i kdyz dokonaly, od originalu!

Za poslednich 8 let se mnoho v USA zmenilo, a chvilku to vezme, nez se radovy American v tom orientuje.
02. 10. 2009 | 21:04

Eliška Hrnčířová napsal(a):

Monarchistům by to v parlamentu rozhodně slušelo, Koruna česká je jedna mála jednoznačně sympatických stran, které se zároveň jasně profilují a nebojí se stát si za svou věcí. Jenom škoda, že o ní málokdo ví a kdo ano, ten si myslí, že jde spíš o recesisty. Proto bych rozhodně podporovala spravedlivější volební systém, který by i takovým stranám dával šanci uspět.
02. 10. 2009 | 21:05

Rumcajs napsal(a):

A.Drobek:

U posledních voleb jsem neměl pocit, že by Američané měly tohoto systému plné zuby. Spíš mi to připomínalo mejdan zrovna šlehnuchšívsi feťáků.

Jinak věřím spíše na stranický princip. Hlas pro "Ikonu" je hlasem vyhozeným. Ať se vezmu kteréhokoliv senátora který vstoupil do politiky jako osobnost,tak se mi nevybavuje jediný, který byl schopen něco prosadit.
Ani preferenční hlasy nic neřeší. Nevím jak na Vás, ale na mě z plakátů a bilbordů stejně čumí lidé, které vůbec neznám a pokud je znám, jedná se o stranické špičky.

Už se s tím názorem vnucuju poněkolikáte,(Za chvíli předběhnu Schlimbacha) ale mě by se líbil dvoukolový systém.

První volby by proběhly jak jsme zvyklý. Pokud by se nepodařilo do určité doby sestavit většinovou vládu, následovalo by druhé kolo, kde by se hlasovalo už jenom o stranách, které uspěly v prvním kole. Do druhého kola by mohly vstoupit samostatně, či v koalici s některou parlamentní stranou a vítěz druhého kola by bral min. 51 procent.

Poražené strany by si rozdělily zbylá křesla procentuelně dle výsledků druhého kola.

Měli bychom akce schopnou vládu která ponese plnou odpovědnost za své činy,
parlament by konečně hlasoval i o něčem jiném, jak o důvěře a navíc by se zachovala existence menších stran.
02. 10. 2009 | 21:18

VK-Can napsal(a):

Oprava.
Vetsinovy system vice nez dvou politickych stran, jako Kanada, Britanie atd.....

Doplnek.
Zjistil jsem, ze mnoho lidi v Cesku se mylne domniva ze vetsinovy system musi byt system JEN DVOU polit. stran.
TO je omyl! Ve vetsinovem systemu muze byt kolik chce polit. stran.

Ve vetsinovem systemu se nevoli strana, ale KANDIDAT!!
Takze pokud s kandidatem nejsou spokojeni volici, tak v pristich volbach mu nepomuze, ani kdyz predseda strany je jeho dvojče-bratr.

Totiz ten predseda strany se MUSI uchazet o zvoleni od svych volicu, stejne jako ten posledni poslanec!
Kdyz se volicum nelibi, tak muze mit po predsedovani v okamziku, kdy se sectou hlasy! Nepomuze mu ani svecena voda od samotneho papeze.

JEN ta strana, ktera dostala nejvice zvolenych kandidatu formuje vladu.
02. 10. 2009 | 21:32

VK-Can napsal(a):

Zdravim do Raholce pane Rumcajs.

Dovolim si neco pridat do Vasi debaty.
To, co si prejete, je presne to, co ted mate, jen v růžovém!
02. 10. 2009 | 21:37

SuP napsal(a):

Rumcajs na hrad!
Na to, že to prosazuješ tak dlouho, to slyším poprvé. ale vůbec to není blbý!
Nevím, proč bych měl v dalších letech v parlamentním zpravodajství čumět na Patočku, Tuttra, Stropnickýho a Hamáse.
02. 10. 2009 | 21:43

SuP napsal(a):

P.s. Navíc je to nápad, kterej by mohlo to panoptikum schválit, protože to je nejm´ˇn proti tomu jejich zaprděnýmu klídku.
02. 10. 2009 | 21:45

Rumcajs napsal(a):

Zdravím Supa a všechny strojaře.

VK-CAN:

To není zdaleka co nyní. Řekněme, že volby by dopadly stejně, jako v předešlých volbách. Melčák s Pohankou by zůstali žulový a vládu by se nepodařilo sestavit.
Následovalo by druhé kole, kde by strany musely nahlásit, zda do druhého kola vstupují samy či v koalici.

Řekněme, že by nikdo nešel v koalici a strany (již pouze parlamentí, čímž by se do hry mohly vrátit hlasy dané stranám, které neprošly do parlamentu)by šly samostatně.

Aby levouni alespoň jednou okusili pocit vítězství, dám ČSSD 35%, ODS 30%, TOP 09 20%, Komoušům 15 %.

Díky tomu by ČSSD brala 101 křesel a ostatní strany by si rozdělily 91 křesel v poměru 30:20:15.

A včil socani ukažte , co umíte !
02. 10. 2009 | 22:21

Rumcajs napsal(a):

Kdyby nějakej socan uměl do 200, což pochybuju, tak pro jistotu , abych nenarušil jeho další bezproblémový vývoj, uvádím, že tam má být 99 křesel.(Šetříme elektřinou a blbě vidím na klávesy)
02. 10. 2009 | 22:59

Marmadok napsal(a):

Většinový systém s jednomandátovými obvody je dost diskriminační pro menší strany a zkresluje tak rozložení názorů ve společnosti. Navíc většinový systém stejně nezaručuje volbu kvalitních osobností, protože podle mě u nás je stejně většina lidí navyklá volit podle stranického klíče. Viděli jsme to na minulých senátních volbách, kde spousta zajímavých osobností propadla, protože to lidi brali jako souboj mezi ODS a ČSSD.
Líbí se mi ten finský systém, kde pořadí na kandidátkách určují čistě voliči. Ještě zajímavější mi pak připadá systém používaný v komunálních volbách, kde může člověk dávat hlasy jednotlivým kandidátům z různých stran. To podle mě dobře kombinuje výhody poměrného (počet mandátů lépe odpovídá počtu hlasů) a většinového (volí se konkrétní osobnosti a strany mají omezený vliv na to, kdo přesně se tam dostane) systému a v něčem je to blízké i té alternativní volbě (rozdělení hlasů více stranám).

Eliška Hrnčířová: Ano, Koruna česká je mi hodně sympatická. V minulých volbách jsem ji nevolil, protože jsem se jako většina voličů bál vyhozeného hlasu, ale když jsem viděl, co tam mí zvolení zástupci předvádějí, tak jsem se styděl a předsevzal jsem si, že v příštích volbách budu volit monarchisty. Mají prostě do sebe něco, co jiným stranám chybí, a proto si určitě můj hlas zaslouží.
03. 10. 2009 | 00:11

ali napsal(a):

Rumcajs
to má logiku, sakra proč nejdete do parlamentu a nesetřete tu bandu lotrů? SuP i já se za Vás plně postavíme..a kdyby něco, umím i karate ;o)..
03. 10. 2009 | 00:11

Pavel K napsal(a):

Pan Patočka jako obvykle plácá nesmysly a je vedle jak ta jedle :-)) Až se divím, že člověk s tak pomatenými názory mohl někdy něco řídit. Absolutně nechápu, proč by nějaká Pirátská strana měla být v parlamentu, strana otevřeně se hlásící ke krádežím na internetu. Nebo strana Táni Fišerové. Osobně proti ní nic nemám, ale to už by mohla být v parlamentu celá Česká republika, neboť dnes platí, že co Čech to politická strana. Třeba by podmínkou pro parlamentní stranu mohlo být jedno promile. To by pak teprve bylo zajímavý.
03. 10. 2009 | 01:14

John Doe napsal(a):

S těmito změnami by volební systém byl demokratičtější. Takže se jich hned tak nedočkáme :-)
Jen nechápu, proč by se těchto návrhů měla ujmout mj. i ČSSD? Vždyť pro tu je současný stav výhodný, stejně jako pro ODS.
03. 10. 2009 | 02:36

VK-Can napsal(a):

Pro Rumcajse.

Vim, ze to je pro Evropu nezvykle, ale v cem je "zakopany pes"?
V tom ze volite strany a nikoliv kandidaty, coz je princip pomerneho systemu.
Kolik tem stranam date procent ve volbach udela rozdil jedine v tom, ktery politik bude sedet nalevo a ktery napravo v parlamentu, ale KDO tam bude sedet, tak do toho nema volic vubec co mluvit!
To je ten podstatny a nejhlavnejsi rozdil!

Temer ve vsech debatach zde ctu, jak nechcete videt toho ci onoho politika v parlamentu.
Na jmenech uz nezalezi, protoze to neni podstatne. Co je podstatne, ze presto, ze nektere politiky nechcete videt, nemuzete s tim NIC DELAT !!

Volic neurcuje politiky!! Vedeni strany je urcuje!
V momente, kdy volite politiky a ne stranu, jste to vy volici, kteri urcite, ktereho politika uvidite na scene a ktery si sbali fidlatka!

Priklad:
V pomernem systemu, ktery je v Cesku soucasne platny, pan Kleofáš Vozembouch je clenem pravicove strany ABC, ktera vyhrala posledni volby s 35% a je poslancem za volebni obvod Horni Vršek.
V parlamentu sedi na prave strane jednaci mistnosti, kde sedi vladnouci strana.

Za volebni obvod Dolni Spodek je poslancem pan Albeniso Levotoček, ktery je clenem levicove strany CBA, jez v poslednich volbach dostala 30% hlasu a sedi v jednaci sini parlamentu na leve strane, kde sedi oposice.
Voliči Horniho Vršku jsou velmi nespokojeni s panem Vozembouchem.
Stejne tak i voliči Dolniho Spodku jsou nespokojeni s panem Levotočkem.

Konaji se volby. Po dramatickem prubehu ziskava levicova strana CBA 35% hlasu a pravicova ABC 30% hlasu.
Pan Vozembouch ted sedi v te casti parlamentu, kde sidli oposice a pan Levobocek se presunul na druhou stranu jednaci sine, kde sedi vladnouci strana.

Na jmena zasedaciho poradku parlamentni sine nema totiz vubec zadny vliv, kolik procent ta ktera strana dostala.

Ve vetsinovem systemu by pan Vozembouch a pan Levotocek hledali praci.
P.S. Shoda jmen se skutecnymi osobami je ciste nahodna.
03. 10. 2009 | 02:46

Brundibár napsal(a):

Přeji hezký den, pane Patočko.

Nemyslím si, že je šťastné začínat úvahu o volebním systému tím, které STRANĚ to pomůže. Důležitější podle mě je, co který systém přináší OBČANŮM. Na druhou stranu, je to velmi hezká ukázka toho, jak dnes čeští politici uvažují a co je pro ně doopravdy to nejdůležitější...

Osobně bych jako občan uvítal takový systém, který by umožnil:

- odvolat poslance, který ztratil moji důvěru (hlas mu dávají voliči, nikoliv strana - voliči by proto měli mít právo svého poslance odvolat, ať je názor partajního vedení jakýkoliv)
- omezit moc partajních orgánů na to, který poslanec bude nakonec zvolen (proto takový boj o volitelná místa na kandidátkách)
- snížil pravděpodobnost, že vláda bude závislá na jednom nebo dvou poslancích (a je jedno, jestli se jmenuje Melšák nebo Kott)
- zvýšil riziko pro KAŽDÉHO kandidáta na poslance, že se nedostane do Sněmovny (a bude se muset živit tak, jako normální občané)

Přikláním se tady k těm hlasům, které volají po většinové volbě. Optimálně - Sněmovnu tak jak je zrušit, ze Senátu udělat Sněmovnu (volby stejným způsobem, 81 poslanců, jen 1x za 4 roky celá sněmovna) a Senát udělat jako krajskou reprezentaci, 2 zástupci volení na 6 let, každé 3 roky by se volil jeden. Máme 109 zastupitelů, úměrně tomu menší aparát ale hlavně - máme sbor lidí, kteří mají podstatně menší šanci, že se budou celý život živit výhradně politikou. Jenže - konec snění - kapři si v Praze už jeden rybník nedávno vypustili (Federální shromáždění) a ti dnešní ve Sněmovně si to velmi dobře pamatují. Takže jedinou cestu, jak toho docílit, je cesta tradiční - totiž III. pražská defenestrace.

Ostatně, funguje to v Senátu a poslední volby ukázaly, že je umí vyhrát i ČSSD.
03. 10. 2009 | 08:20

Jedla napsal(a):

Neuvěřitelné: Už to tu visí den a zatím jen jeden diskutující (Pavel K, 03.10.2009 01:14:30 ) autorovi vynadal.

Že by na jeho úvahách něco bylo?
03. 10. 2009 | 09:29

Guess napsal(a):

Kdyby mohly volby cokoli změnit, dávno by je zakázali. Je to jen iluze, že se můžeme podílet na správě státu. Ve skutečnosti existují jen dvě politické strany: Okrádající a Okrádaní.
03. 10. 2009 | 10:24

Brundibár napsal(a):

Jedla:

Na úvahách, že český volební systém potřebuje změnit, nic špatného není. Horší to je s tím, jaké řešení pan Patočka nabízí - to nejhorší (totiž pravděpodobnost poslaneckého mandátu na umístění na kandidátce a tedy velký vliv partajních sekretariátů na podobu Sněmovny) ale nijak neodstraňuje. A také "stranický úhel pohledu" není při uvažování o změně volebního systému pro občany ten optimální...
03. 10. 2009 | 10:39

Rumcajs napsal(a):

VK-Can:

Jak jsem psal dříve,na preferenční volbu nevěřím. Podstatu voleb vidím v možnosti prosazení stranických programů.

Ale nijak proti preferenční volbě nebrojím. Dle mého to není proti ničemu ani pro nic.

Pokud mi program nějaké strany vyhovuje, ale modré nebe mi tam kazí nějaký mráček, tak se musím ptát, proč ho tam ta strana má a jestli preferenčním hlasem jsem schopen jeho postavení ve straně a jeho stranický vliv nějak výrazně ovlivnit. To že bude místo něj sedět v parlamentu někdo jiný, ještě neznamená, že vliv mráčku tím bude nějak omezen. Zřejmě ne.
03. 10. 2009 | 11:04

Mlíčňák napsal(a):

Zastánci poměrného systému by měli vysvětlit, k čemu je vůbec dobré, aby byl v parlamentu zastoupen politik s deseti- nebo dokonce jen s pětiprocentní podporou posbíranou od Šumavy po Beskydy. Proč je to lepší, než když jsou v parlamentu lidé, kteří získali většinovou podporu v nějakém konkrétním místě.

Upřímně: kolik voličů SZ znalo Olgu Zubovou? Kolik jich vůbec vědělo o její existenci?

Parlament nemá zrcadlit rozložení názorů ve společnosti, zato má být složen z důvěryhodných lidí, kteří vzbuzují respekt, jakkoli s jejich názory nemusí každý vždy souhlasit.

Protagonisté "malých stran" jsou diskvalifikováni již svou neschopností vzájemně se domluvit. Nejsou schopni elementární loajality, zato jsou přesvědčeni o své vlastní výjimečnosti, a už to je činí velice nedůvěryhodnými.

S odzbrojující naivitou ovšem vždy přiznávají: dohody uzavíráme až po volbách. V důsledku toho pak volby - i přes svou nákladnost - nepřinášejí skutečné rozhodnutí a politika se mění v nekončící partajní licitaci prováděnou bez jakékoli zodpovědnosti za stát.
03. 10. 2009 | 11:53

kritik napsal(a):

Myslím, že po letošních evropských volbách naopak malé strany ukázaly dost sebereflexe. Například jedna z nejvýraznějších neparlamentních stran posledních let, SNK-ED, dobrovolně ustoupila od vlastní kandidátky a místo toho spojila síly s Věcmi veřejnými. Paní Hybášková (které můžeme právem vyčítat odtržení od SNK-ED) zase spojila síly s lidovci.
Výše zmiňovaná Koruna česká zase často spolupracuje s názorově blízkými stranami jako je Kozervativní strana a vzájemně si podporují své kandidáty.

Takže určitě není správné malé strany paušálně odsuzovat za rozhádanost.
03. 10. 2009 | 12:22

siven napsal(a):

Mlíčňák - Tak jestli v otázce loajality vidíte nějaký rozdíl mezi tzv. "velkými" parlamentními stranami a stranami malými, tak asi pojednáváte o jiné zemi, než je ČR na začátku třetího tisíciletí...
03. 10. 2009 | 12:41

Mlíčňák napsal(a):

Kritikovi

Lze se na to jistě dívat z lepšího i horšího konce. Někdo může v jednání „malých stran“ spatřovat sebereflexi PO volbách, jiný spíše nesoudnost PŘED volbami.

I kdybychom však chtěli vyzdvihnout spíše zmíněnou sebereflexi: skutečností zůstává, že k této sebereflexi strany přivedla právě ona pětiprocentní klauzule, kterou autor článku kritizuje. Lze si tedy udělat představu, co by se dělo po jejím snížení.

Kdo má chabou fantazii, může pohlédnout zpět do časů, kdy demokracie procházela svými dětskými nemocemi, např. na dobu tzv. První republiky. V parlamentu bylo zastoupeno velké množství stran s několikaprocentní podporou. Na vládní většinu se zmohly šesti- či dokonce osmičlenné koalice. Za takto poslepovanou vládu pak samozřejmě nikdo necítil zodpovědnost. Strany si spokojeně obhospodařovaly „svá“ ministerstva a skutečností pro republiku smrtelných si všichni všimli až ve chvíli, kdy už bylo pozdě.
03. 10. 2009 | 13:07

Jedla napsal(a):

Brundibáre, já to pochopil tak, že finský model (třetí bod návrhu) to docela řeší: Budou-li kandidáti na lístku abecedně a voliči budou jednoho vybírat, z politického žargonu by zcela zmizely obraty "dostal se na volitelné místo na kandidátce strany XY" nebo "kandiduje na nevolitelném, x-tém místě jihomoravské kandidátky strany ZŽ".
Mě by se tohle líbilo i v komunálních volbách. Malé strany tam často shánějí lidi jen "do počtu", aby neúplné kandidátky nesnižovaly váhu hlasu pro příslušné uskupení. Mohlo by je překvapit, že by do zastupitelstva byl zvolen nestraník, co jim podepsal souhlas ke kandidatuře jen ze slušnosti.
03. 10. 2009 | 13:52

VK-Can napsal(a):

Pro Rumcajse.

Vetsinovy system nema preferencni volbu ( nekolik kandidatu pro kazdou stranu), ale primou volbu. Jeden kandidat za kazdou stranu, bez ohledu na velikost strany, nebo muze byt kandidat nezavisly, ktery nerepresentuje zadnou politickou stranu, pokud mu jejich programy nevyhovuji.

V pomernem systemu strana nabizi program a volic vybira, ktery mu vyhovuje.
Ve vetsinovem systemu strana nabizi svuj program, ale zaroven i s tim programem musi nabidnout volicum kandidata, ktery bude volicum odpovedny za dodrzovani toho programu a slibu danych stranou pred volbami.

Vetsinovy je jediny system, ktery legalne umoznuje volicum sveho poslance kdykoliv odvolat.
Neni idealni, ale je, aspon podle meho, superiorni systemu pomernemu.

Preji uspesnou volbu a hezky vikend do Raholce.
03. 10. 2009 | 15:44

Jedla napsal(a):

Kritik a Mlíčňák:

Prosím, ověřte si raději, avšak v paměti mi uvízlo něco o zvýšení (nad 5 procent) klauzule ve volebním zákoně pro koalice. (Patrně může být předmětem sporu či stížností k volební komisi i v případě "koalice-nekoalice" Starostů s Topinkou, pokud by překonali 5 procent, ale už ne vyšší klauzuli pro dvojkoalici).
03. 10. 2009 | 16:54

Brundibár napsal(a):

Jedla:

Problém je ale v té odvolatelnosti politika - to u většinového systému jde o dost jednodušeji - každý poslanec zastupuje konkrétní lidi v přesně daném obvodě. U poměrného zastoupení ty lidi zastupuje x poslanců za stranu A, y za stranu B a z za stranu C.

Kteří voliči by měli právo odvolat poslance, s jehož názorovými přemety nesouhlasí? Logicky, měli by asi jen ti, kteří danou stranu volili + ti, co nešli k volbám + ti, kdo volili neparlamentní strany (ostatní přece své poslance v parlamentu mají). Jenže - jak tyto voliče vybrat a přitom neporušit tajnost voleb?
03. 10. 2009 | 18:52

SuP napsal(a):

Rumcajsi -
ještě si vybavuju, co podpoří Tvou teorii, že preferenční hlasy jsou nefunkční.
V posledních volbách do EP sice pomocí preferenčních hlasů postoupil Tošenovský na 1.místo kandidátky ODS. Jenže JENOM proto, že z těch ostatních nepreferenčních nikdo nebyl tolik profláklej jako on. Proto dostal dostatek preferenčních hlasů, aby postoupil, dokonce na první místo. A co se stalo dál? NIC! Nikomu dalšímu se pořadí už nezměnilo, jako by se nechumelilo, ač věřím tomu, že i další kandidáti mimo vyvolených dostali taky spoustu preferenčních hlasů. Zjevně je systém postupu pomocí preferenčních hlasů dobře bezzubý na to, aby se jím dalo něčeho podstatného dosáhnout.
Takže - hlasuju pro Tvůj návrh.
03. 10. 2009 | 22:33

Rumcajs napsal(a):

VK-CAN:

Proč nemůže mít většinový systém preferenční volbu ?
04. 10. 2009 | 10:16

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Až budu prezident, budeš můj Dalík.

Uvidíš, jak se Ti bude najednou dařit v podnikání.
04. 10. 2009 | 10:18

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Až budeš prezident, budu prdět do hlíny. Škoda, byla to hezká představa.
04. 10. 2009 | 12:22

VK-Can napsal(a):

Pro Rumcajse.

Druh preferencni volby ve vetsinovem systemu prochazi, kdyz strana vybira sveho kandidata.

O posici kandidata se uchazi nekolik zajemcu. Jejich pocet je pomoci vyrazovaciho zpusobu, kdy zajemci s nejvetsim poctem hlasu postupuji, zuzen az na posledniho, ktery je na volebnim listku.

Tento proces je vetsinou dvou, nebo trikolovy podle poctu zajemcu o kandidaturu.
Vyber opet provadi volici, nikoliv (!) stranicke vedeni, kteri jsou cleny te strany, ktera kandidata navrhuje.

Je to stejny proces, jako pri volbe presidenta v USA (Primarky).
Verejnosti je potom predlozen jeden vybrany kandidat za kazdou stranu.

Tento system nuti strany vybrat kandidaty, kteri maji nejvetsi duveru volicu. Jedine ten ma sanci byt zvolen. Jeho zvolenim dostava automaticky i hlas jeho strana.
Jinymi slovy musi mit strana dobry a srozumitelny program a navic musi mit kandidata, ktery je "volitelny", t.zn. ma vlastnosti, ktere budi lidskou duveru.

Vzdy pred volbami je nejen mnoho schuzek s kandidaty, ale temer celou dobu voleb kandidat chodi mezi lidi sveho volebniho obvodu i do jejich domu.
Rozhodne se musi snazit, aby ho lide dobre znali a budil jejich duveru. Bez toho nema sanci byt zvolen i kdyby byl dvojnikem predsedy strany.

Kandidat, ktery se uchazi o znovu zvoleni na dalsi termin, ma sanci jedine, pokud v jeho minulem terminu s nim byli volici spokojeni!
Zde nejsou zadne ale, protoze, jelikoz, nebo `za to ja nemuzu`!!
Zadna volba v nasem parlamentu neni tajna! Zaznam o tom, jak ktery poslanec volil je verejny!

Pred kazdou dulezitou volbou v parlamntu je kazdy poslanec ve svem obvode a shani, jaky maji volici nazor na dany problem. Je a prakticky musi to byt JEDINE meritko, podle ceho je posuzovan v pristich volbach.
Vedeni strany na jeho znovuzvoleni ma asi tolik vlivu jako destnik na pocasi.

Totiz, co je dal zajimave v tomto systemu, ze i predseda strany se musi uchazet o prizen volicu stejnym zpusobem!!
Neni vyjimka, ze predseda neni zvolen a tim konci s predsedovanim!

Ve vetsinovem systemu neni nikdo v posici statotvorne ci zakonodarne, kdo nebyl zvolen touto primou volbou!!

V Kanade tvori vyjimku senat, kde senatori jsou jmenovani predsedou vlady.
Tato instituce NEMA zadnou zakonodarnou moc! Je to jen penzijni ustav pro zaslouzile politiky, kteri venovali svuj zivot politice, aby na "stara kolena" nemuseli hledat praci.

Doufam, ze jsem podal sice ``strucnou``, ale aspon castecne uspokojivou odpoved na Vasi otazku.
04. 10. 2009 | 15:07

Lex napsal(a):

No, nevím, nevím, pane Patočko. Politický systém u nás je založena na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran. Podotýkám – politických stran, tj. jejich programů, ne konkrétních tváří těch stran, osobností. To, co je u nás – tím myslím především politiky samotné, a především media, která pro nás tu politiku zprostředkovávají – tristní, je vytváření pocitu, že politické strany jsou Topolánek, Paroubek, Filip, Kalousek, Svoboda. A vytváření animozit mezi nimi. Skutečné politické zájmy těch stran, tj. to, co by mělo vést voliče k rozhodování o následujícím období, pak zůstávají jaksi skryté. Kde se dnes dočtete, že příští volby budou o tom, zda se prohloubí asociální směr v řízení státu, nebo zda bude fungování státu dál pokračovat na solidárních principech, Že příští volby budou o tom, zda se zprivatizují největší zdroje veřejných toků, tj. penzijní systém a zdravotní pojištění, zda církve budou dlouhodobě saturovány ze státního rozpočtu s příslušenstvím lichvářských úroků, zda budeme loajálními členy Evropských společenství, nebo zlobivým frackem s americkým příbuzenstvem.
Nabádáte, aby příležitost vstoupit do parlamentu (Poslanecké sněmovny) dostaly menší čí malé politické strany. Budiž. Jenže co, kromě těch jmen jejich otců zakladatelů ty strany hodlají nabízet celé zemi?
V evropských zemích (ale i jinde na světě) se historicky vyvinulo několik politických směrů. Jde především o směr konzervativní (republikánský, občansko demokraticky atp.) sociálnědemokratický, křesťanský, krajně levicový, krajně pravicový a centristický. Zvláštním fenoménem v některých evropských státech jsou tzv. Zelení s akcentem na trvale udržitelný rozvoj životního prostředí. Co nabízejí ty menší a malé strany, které máte na mysli, nad rámec těchto směrů. Skupinové zájmy, minimální výseče z koláčů politického záběru stran výše uvedeného spektra. Co je jim společné, je, že prostřednictvím (zpravidla) renegátů z jiných partají nebo jinak veřejně se profilujících osobností nabízejí tzv. „slušnost“ v politice skloňovanou ve všech pádech. Až do chvíle, než se do té sněmovny dostanou, jak nás dostatečně poučili právě Bursíkovi Zelení.
A nejen oni – od roku 1990 se ve sněmovnách vystřídal dostatek všelijakých našich „reprezentantů“, aby skončili na smetišti, vlastního politického programu zajímajícího skutečně dostatek voličů nemaje. Tedy programu, který by se nějak zásadně vymykal z výše naznačených politických směrů – u nás příkladmo historicky Občanské hnutí, Občanská demokratická aliance, Demokratická unie, Unie svobody, Čtyř-troj-dvoj-koalice, etc.
Nečekejte, pane Patočko, že občané v Česku jsou jiní, než v ostatní Evropě, a že připustí další atomizaci politické scény nad rámec etablovaných politických směrů (zdůrazňuji - směrů, ne stran). Spíše to bude naopak. Neplačte nad tím, že Vás nechtějí pustit ke korýtku. Zkuste to tak, že se v rámci nějakého volebního kraje infiltrujete se svými příznivci do tam zakotvené stávající politické strany. A potom způsobem, jak to udělal Martin Bursík před loňským sjezdem své vlastní strany (Vy přece o tom musíte něco vědět), pomocí těch svých příznivců ovládněte tu stranu. A máte úspěch zaručený.
Volání po dalších marginálních subjektech ve sněmovně je volání do pouště. Stejně jako v případě většinového volebního systému (v Poslanecké sněmovně nepřichází v úvahu, je to doména druhé komory, Senátu). Apropós, když jsem u Senátu, i tam už odezněla doba, kdy byli voleni tzv. „nezávislí“ kandidáti nebo kandidáti těch malých stran - Evropští demokraté a jiní a jiní. Kde je jim (až na jednotlivce) dneska konec. Ani v Senátu zvolený kandidát bez zakotvení v politické straně totiž neznamená nic více, než zrnko písku v soustrojí mechanismu politické moci.
Přestaňte lamentovat, přestaňte brečet, že Vás nepustí k lizu – Vy osobně jste již jednu politickou stranu vedl, že? A v roce 2004 jste dostal šanci, leč Vás nezvolili do Evropského parlamentu z prvního místa kandidátky SZ.
Asi nemáte kredit.
04. 10. 2009 | 23:29

siven napsal(a):

Lex - O.K., skvěle jste si zateoretizoval.

Nyní k praxi : V případě, že jsem dostatečně a přímo u zdroje informován o realitě činnosti dnešních parlamentních mafií (divte se, ale realita je JEŠTĚ HORŠÍ, než je v médiích presentována....) a v případě, že mi parlamentní strany nenabízejí alternativu (např. v obnově vládních týmů a jedniček na kandidátkách. Krom výjimek opravdu neznám stranu kupříkladu v Německu či Francii, ve které by se 10 LET NEUSTÁLE DOKOLA OBJEVOVALY STEJNÉ OSOBY, navíc cyklicky namáčeny do –v západních demokraciích- politicky sebevražedných skandálů...), vítám poměrnou demokracii a šanci vstupu nových stran jako dar z nebes.

Fakt, jestli se nové strany během svého působení ve vysoké politice „zkazí“, je kupodivu podružný. Prvotní je totiž klíčový signál ze strany voličů (veřejnosti).

Dnes je politická situace v ČR taková, že parlamentní strany musí dostat jasné znamení, aby se vývoj hnul k lepšímu, respektive došlo k modernizaci : ten signál rozhodně nespočívá ve zvyšování dnes hrozivého procenta znechucených nevoličů a utvrzování zbývajících stále/novo-voličů, že pouhou „volební soutěží“ mezi parlamentními stranami (rozuměj pouhý zápas o zformování vládní koalice, zbývajících 30% máme VŠICHNI, VŽDY +/- jistých...) se dobereme lepšího vývoje, reforem a změn.

Tlak musí přijít tzv. zdola – dnešní politické elity jdou zcela pochopitelně cestou nejmenšího odporu, bez jakéhokoli nátlaku si samy rybník nevypustí.
Pravdou zůstává, že čím víc dostane nová strana %, tím víc bude mít tento signál naději na úspěch. S větším počtem poslanců strany bude činnost „zkažení“ nového vánku formou lobbingu, špinavých politických her, mediálních válek, atd., daleko těžší.
05. 10. 2009 | 14:21

SuP napsal(a):

Lexi -
Zde ode mě palec zcela nahoře!
Vždycky si rád počtu, když někdo dokáže někomu vykázat jiné hřiště s GRÁCIÍ.
05. 10. 2009 | 15:51

es2f napsal(a):

"Ani v Senátu zvolený kandidát bez zakotvení v politické straně totiž neznamená nic více, než zrnko písku v soustrojí mechanismu politické moci."

Opustis-li mne zahynes, opustim-li te, nezahynu.
05. 10. 2009 | 16:47

siven napsal(a):

es2f - Ano, za dnešní situace. Tvoří/tvořili snad nezávislí kandidáti 40-80%?

SuP - Tak jest, lekce od těch, jejichž životním úspěchem je odvolit jednu z parlamentních stran, přičemž poté mají na pár let vystaráno a nehnou brvou (krom tlachání na internetových diskusích...), jsou věru státotvorné a obohacující. ;)
05. 10. 2009 | 23:11

Maveric napsal(a):

...o jsou příliž složité a prakticky neproveditelné konstrukce, mnohem jednodužší je prosadit povinnost jít k volbám tak jak je tomu např. v Řecku, je to jednoduché a vyřeší to celou řadu problémů a navíc to má tradici - byť komunistickou
06. 10. 2009 | 08:06

Darius napsal(a):

J eto užitečné přemýšlet o volebním systému, mne by ale víc zajímalo řešení jiné zmíněné otázky - proč se ve stranách nedaří kvalitním lidem dostat se do čela kandidátek, ale jen různým technologům moci, klientelistům, a lidem dosazeným mafiemi.
07. 10. 2009 | 10:21

alx napsal(a):

Jakožto student politologie velice doceňuji pěkný přehled existujících volebních systémů, který nám v tomto článku pan Patočka nabídl.
K tomu, jaký systém vybrat ale nemůže sloužit "ideál" toho, jak krásně to mají v jiné zemi a jak jim to tam funguje příp. jak bychom z toho byli štastni u nás. Volební systém ctí určitou tradici a svébytný vývoj na daném území, pro které se vztahuje.
Pokud tedy okomentuji místa, kde autor přechází z teorie abstraktních ideálů k praxi pro ústavní pořádek ČR, jsem s to souhlasit s redukcí senátních voleb. Jejich druhé kolo je proslulé ještě propastně děsivější volební účastí, než je tomu v kole prvním. Osobně jsem příznivcem systému tzv. alternativního hlasování, kde případné druhé kolo proběhne v "instantní" variantě, kdy její výsledek je na voličích prvního a jediného, tedy toho hojněji navštěvovaného prvního kola.
Pokud jde o volby do PSP ČR, rád se zapojím do diskuze nad jednotlivými možnostmi s tou vyhlídkou, aby se jednalo o řešení systémové a ideologicky maximálně "čisté" a nestane se záležitostí, která bude měněna podle politické garnitury (nemohu nevzpomenout socialistickou vládu ve Francii, která v 80. letech změnila volební systém z většinového na poměrný, aby prohrála jediné volby, které se podle něj volily v roce 1986 a následně vítězná pravicová koalice navrátila Francii vlastní volební systém pro volby do Národního shromáždění - snad ne jako návod pro někoho, nýbrž zdvižený prst, kterým směrem by nebylo ideální vydat se).
Za sebe musím poznamenat, že jsem příznivcem poměrně jednoduchého řešení ve formě ustanovení cca. 15% (řekněme 30) kompenzačních mandátů, které by "dorovnávaly" nejvíce na volebním systému tratící strany. V zájmu spojitosti takto zvoleného politika s konkrétními jeho voliči by stranické pořadí pro zisk těchto mandátů mělo být určeno procentuálním poměrem preferenčních hlasů, které v libovolných krajích jednotlivé osobnosti obdržely. Ale jsem otevřen konstruktivní kritice.
07. 10. 2009 | 14:58

Mlíčňák napsal(a):

Otázka pro Daria

Když se podíváte na Senát, do něhož se volí v jednomandátových obvodech (a každá strana tedy musí v daném obvodě nabídnout voličům jediného kandidáta a nikoli celý seznam jmen), máte také dojem, že tam kandidují jen různí technologové moci, klientelisté a lidé dosazení mafiemi?
08. 10. 2009 | 08:25

Jedla napsal(a):

lexi,
možná učíte Orla létat, pár let před tím, než stranu zelených ovládl Bursík, udělali něco podobného lidé z ekologických organizací, a říkali si tehdy "tmavozelení". Hádejte třikrát, kdo je zorganizoval. Tihle tmavozelení ovšem tu stranu zkonsolidovali a vytáhli z dluhů. Bursík si pak "našel dav lidí, kteří někam šli, a nacpal se jim do čela". (Před tím se cpal do čela lidovcům, před tím ...)
Radíte Patočkovi aby odvedl podruhé práci, kterou už jednou vykonal. Myslím, že zbytečně, on zná úsloví "nevstoupíš dvakrát do téže řeky", nebude SZ konsolidovat podruhé. Nosí vodu (i tímto textem) jiným, mám za to, že podobně jako Beránek sympatizuje s Hnutím Zelení (http://hnutizeleni.cz/), tam kde hnutí nekandiduje pak nejspíše se Stranou pro otevřenou společnost (http://www.stranaos.cz/).
Typoval bych ovšem, že za ně kandidovat nikam nebude. Obě strany oslovil s návrhem na spolupráci Liška, ale ten příliš pokračuje v Bursíkově linii, dokonce chce Bursíka postavit v Praze dopředu na kandidátku. Takže se nejspíše čeká na nový neúspěch SZ, než jim dojde, že bez "debursíkace" to nepůjde. Pak patrně k nějaké formě spolupráce dojde, možná v různých krajích různě, SOS je třeba silná na Liberecku, atd. Je to jemnější nežli dělat s novými členy "puč". Tak či tak se shodují na zájmu zachovat volební systém pomněrného zastoupení, pozměnit (si) ho, ne však směrem k prvkům systému většinového.
09. 10. 2009 | 11:08

bob napsal(a):

Do volebního zákona pro veřejné volby všech stupňů zatím stačí vsunout jen tuhle jednovětou protibolševickou změnu: POKUD SE K VOLBÁM NEDOSTAVÍ POLOVINA OPRÁVNĚNÝCH VOLIČů, VOLBY SE MUSÍ V TERMÍNU DO 9O KALENDÁŘNÍCH DNů OPAKOVAT ZNOVA.
A občané, vědomou manifestační neúčastí, by partajní sekretariáty uvolili.
09. 10. 2009 | 11:35

Line napsal(a):

Podíváme-li se na země s nejdelší demokratickou tradicí a nejkulturnějším politickým prostředím zjistíme, že se jedná o země, kde dlouhá staletí funguje většinový velební systém. Je to nejčistší forma demokracie, kdy menšina se musí podřídit většině, kdy hlas lidu musí být brán ve stranických sekretariátech skutečně vážně. Vede strany ke zodpovědnému přístupu k politice a naprosto eliminuje politiky se skandály, korupcí a hulváckým přístupem. Je to možná jediný volební systém, kdy se politik přímo zodpovídá svému voliči a ne politické straně, která ho nominovala. Bohužel všechno výše zmíněné je právě ten důvod, proč většinový volební systém je v ČR naprostou utopií a to přes to, že by se jak ODS tak ČSSD vcelku hodil. Místo toho vládne v ČR politická žumpa nehodná snad ani zemí třetího světa. Odvolávání se na historické tradice z První republiky při obhajobě poměrného systému je neschopnost poučit se z chyb dob minulých a ješitnost, která nám nedovoluje přiznat si, že není potřeba objevovat Ameriku podruhé, pokud už objevena v podobě většinového volebního systému byla. Stačilo by se jen kouknou za naše hranice a použít, co tak dobře funguje po staletí jinde.
10. 10. 2009 | 08:21

Mlíčňák napsal(a):

Pro Line

Děkuji, a doufám, že nejen za sebe. Na tak malém prostoru to ani lépe nejde napsat; podepisuji každé Vaše slovo.
10. 10. 2009 | 16:26

Macha S napsal(a):

Velmi podnětné myšlenky...., kladu si otázku, zda lpět na barevném politickém spektru do sněmovny, a nebo dát přednost kompetentním odborníkům, kteří budou spoluřídit stát podobně jako rodinnou firmu. Všechny dosavadní vlády plánovaly období růstu jen na dva až tři roky a státní zakázky se dosud vyznačují předražeností a absurdností nákladů ve srovnání se zahraničím. Velmi se mi líbí myšlenky T. Sedláčka.
10. 10. 2009 | 20:51

Petr napsal(a):

Pravy opak. Zlepseni muze prinest pouze vetsinovy system. Cim vicce stran byde v parlamentu tim vetsi blbosti mohou slibovat, protoze vi, ze je nebudou muset splnit. Cim vice stran ve vlade, tim vice kompromisu, takze nejake volebni sliby jsou pouze caren papiru. Tak jako v Britanii nebo USA - at vladne vitezna strana - ktere potom volici spocitaji, jak sve sliby splnila.
11. 10. 2009 | 08:21

Dan George napsal(a):

Mám (teda i s manželkou) ještě jeden podstatní navrch na zmenu volebního systému v ČR. Aby z 200 křesel v parlamentu bylo obsazeno pouze tolík, kolík lidi přislo volit. Jinimy slovy - při učastí 60% bude obsazeno jen 120 křesel se všim co z toho vypliva - nedpoloviční většina, ustavní většina apod.
Ovšem je tu ještě jeden obrovský problem. Strany jako ODS, ČSSD, KSČM mužou mít spoustu poslancu, ale pokud ve snemovně všechny hlasují podle toho jak jim to nařidí předseda - pak to nema s demokracii nic společneho. Stacilo by mít Parlament s 5 poslanci (předsedove politických stran) a každy z nych by disponoval "voličskou sílou" v %, které dostal ve volbach... A ušetřilo by se spoustu peněz na platy poslancu.
11. 10. 2009 | 08:41

Martin DKA napsal(a):

Pokud se nezmění pol.sistém bude stále chaos a lidé ve volbách nic neprosadí.Asi bude nejlépe zneplatnit volby nízkou účastí.Pak by starý sistém musel padnout.Dalšího Paroubka který dělá ostudu v době předsednictví a Topola který se chová jako hulvát nechcem.Momentální zneplatnění dalších voleb je přijatelnější nežli další ostuda v očích EU.
11. 10. 2009 | 11:02

Replica Watches napsal(a):

<A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A>,
<A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> I belive that you will like them !060
12. 10. 2009 | 09:22

Filip napsal(a):

Nalezl by se tu odborník na správní, volební, nebo ústavní právo? Listina zákl. práv a sv. uvádí mimo jiné, že volební právo je "rovné". To je ovšem v rozporu s faktem, že reálný podíl hlasů neodpovídá počtu mandátů (křesel).

Říkám to z důvodu, že navrhuji jiný, mírně složitější volební systém, který není možné ovšem označit za rovný. Podle mého názoru by bylo vhodné opatřit volební lístky testem, který by zohlednil inteligenci, rozhled a vzdělání voliče. Nikoli z formálního hlediska (tj. diplomy apod.), ale čistě prakticky, jako při zkouškách na VŠ.

Voliči, kteří by byli méně úspěšní, by měli menší váhu hlasu (a naopak). Tudíž by i strany a volby museli svoje kampaně posunout jaksi "kulturnějším" směrem. Každá země potřebuje, aby ji spravovala elita a ne lůza. Je to koneckonců vyzkoušeno již z dob totality (ve srovnání např. s osvícenými panovníky).

Myslím, že je to vhodnější, než zohledňovat daně. Protože chytřejší (nebo moudřejší, či vzdělanější) se nerovná bohatší. Je toto radikální názor?
12. 10. 2009 | 12:47

Anonymous napsal(a):

V dusledku pseudodemokraticke vlady partajni oligarchie jde politicka situace v Cesku od deseti k peti. S tim nelze nez stoprocentne souhlasit.

Jedinym zpusobem, jak rychle zmenit ceskou pseudodemokracii v neco, co by se blizilo opravdove demokracii, by bylo zavedeni volebniho systemu uplne stejneho jako je v USA – t.j. do JAKEKOLI pozice je mozno volit KOHOKOLI. Tento system mimo jine tez zajistuje, ze zvoleny jedinec MUSI plnit prani lidu (tudiz DEMOKRACIE = VLADA LIDU, viz http://cs.wikipedia.org/wik...), pokud chce byt znovu zvolen.

Myslim, ze neni nutno si nalhavat, ze pokud se toto nestane, pak stejne jako v roce 1993 bude v Cesku vzdycky platit

https://www.youtube.com/watc...
12. 10. 2009 | 14:01

Filip napsal(a):

Nemusí plnit přání lidu. Musí mít lepší PR (neboli svůj obrázek v očích veřejnosti), tedy vypadat, že to tak je. Navíc přáním lidu je neplatit daně, nepracovat, když mě to nebaví, a pobírat sociální dávky, když nevydělávám. Přeci nebude (lid) sám proti sobě.

Mimochodem setkal jsem se se dvěma emigranty z USA. Bylo by též možno použít výraz expatrioty, aby to nebudilo dojem, že odjeli z donucení. Ti tvrdili, že v Evropě je svoboda a demokracie na vyšší úrovni, než v jejich vlasti. A tvrdilo to i mnoho návštěvníků (především studentů). Bohužel nevím, co přesně svoboda, nebo demokracie znamená. (Když pominu řeckou, nebo latinskou etymologii.)
12. 10. 2009 | 14:42

Stodůlka napsal(a):

Navrhovaná právní úprava je založena na těchto principech:
1. Hagenbach-Bischoffův kvocient
2. Přepočet mandátů na celostátní úrovni
3. Bonus pro vítěze voleb
4. Krajské kandidátní listiny
Ad 1
Jedná se o jeden ze základních systémů pro přepočet hlasů na mandáty. Z rodiny proporcionálních technik ji řadíme do podskupiny kvocientů, tedy čísla, které určuje počet hlasů nezbytný pro zisk mandátu.
Rovnice pro výpočet Hagenbach-Bischoffova kvocientu (volebního čísla) je následující:
K=H/(M+1)
kde H jsou odevzdané platné hlasy, které získaly strany, které překročily volební kvórum (5%), a M je počet poslanců.
Počet platných hlasů, které získala strana, která překročila volební kvórum, je dělen tímto kvocientem K (volebním číslem). Výsledné číslo, které je vždy zaokrouhleno směrem dolů, odpovídá mandátům, které daná strana získává.
Ad 2
Ani samotná Hagenbach-Bischoffova metoda však negarantuje proporcionální přepočet hlasů na mandáty. Musí být vhodně užita s ohledem na velikosti volebních obvodů. Aby byla zachována co největší míra proporce, je nejlepší stanovit jako volební obvod celou Českou republiku. Takto dosáhneme nejčistší verze poměrného volebního systému. V kombinaci s krajskými kandidátními listinami bude zachována i vazba poslance na svůj volební obvod (viz ad 4).
Ad 3 - alternativa I.
Princip bonusu pro vítěze bývá ve světě realizován za účelem zvýraznění vítězství jednoho volebního bloku, což posléze způsobuje jeho jednodušší vládnutí. Tento princip ovšem počítá především s modelem dvou politických stran či dvou volebních bloků. V realitě českého stranického systému se jeví jako nevhodný. Nicméně při použití systému volebního kvocientu, je nezbytné druhé skrutinium, které se dle novely vztahuje k celostátním výsledkům voleb. Všechny mandáty, které nebyly v rámci prvního skrutinia přiděleny, získá vítězná strana. Jedná se o přibližně 1 až 3 mandáty, které však mohou být v povolební situaci klíčové. Důležité také je, že i přes tento bonus pro vítěze je zachována proporcionalita volebního systému. Díky principu krajské kandidátní listiny (viz ad 4), není nutné takto přidělené bonusové mandáty přidělovat rozhodnutím stranického orgánu, jak bývá zvykem, ale jsou automaticky přiděleny k volebním krajům.
Ad 3 - alternativa II.
Vzhledem k námitkám možné neústavnosti bonusu, je v této variantě použit princip, kdy nerozdělené mandáty z 1. skrutinia připadnou postupně volebním stranám, které vykázaly nejvyšší zbytek dělení.
Ad 4
Princip krajské kandidátní listiny zaručuje 14 kandidátních listin, a tedy především vázanost poslance k svému volebnímu obvodu. Novela tohoto principu využívá tak, že mandáty, které konkrétní politická strana získala v 1. a 2. skrutiniu jsou přiděleny mezi jednotlivé kraje s využitím d´Hondtova dělitele. Počty hlasů, které získala daná strana v jednotlivých volebních obvodech, jsou děleny řadou čísel 1, 2, 3, 4 atd. Tyto podíly jsou sestupně seřazeny a je podle nich přidělen mandát této strany ke konkrétnímu volebnímu obvodu. Takto jsou jediným přepočtem přiřazeny mandáty všem stranám v jednotlivých krajích.
Možnost preferenčních hlasů v rámci krajské kandidátní listiny je zachován.
12. 10. 2009 | 16:23

iShares buy napsal(a):

Hlavni problem ceskeho volebniho systemu je v tom, ze nedovoluje vitezi sestavit stabilni vladu se skutecnym mandatem. Kvuli tomu se vedou po volbach nekonecna teatralni jednani, kupuji se hlasy, vytvareji se prebehlici, odvolavaji vlady, konaji se predcasne volby a pak se zase rusi. Parlament je prilis roztristeny. Zavisi na kompromisu a pritom vytvari situace, kdy kompromis je nevyhodny. Kvuli tomu vypada politika jako fraska.

Pan Patocka se zcela myli, ze hlavni problem je mala reprezentativnost. Male strany jsou roztomile, obcas muzou prinest zajimavy nazor do diskuse, ale to neni dost na to, aby mely pravo hrat rozhodujici roli ve sprave verejnych veci.
12. 10. 2009 | 18:26

iShares buy napsal(a):

Hlavni problem ceskeho volebniho systemu je v tom, ze nedovoluje vitezi sestavit stabilni vladu se skutecnym mandatem. Kvuli tomu se vedou po volbach nekonecna teatralni jednani, kupuji se hlasy, vytvareji se prebehlici, odvolavaji vlady, konaji se predcasne volby a pak se zase rusi. Parlament je prilis roztristeny. Zavisi na kompromisu a pritom vytvari situace, kdy kompromis je nevyhodny. Kvuli tomu vypada politika jako fraska.

Pan Patocka se zcela myli, ze hlavni problem je mala reprezentativnost. Male strany jsou roztomile, obcas muzou prinest zajimavy nazor do diskuse, ale to neni dost na to, aby mely pravo hrat rozhodujici roli ve sprave verejnych veci.
12. 10. 2009 | 18:27

Lex napsal(a):

Jedla
Nic ve zlém, nemám křídla a nikoho bych nenaučil létat. Kdysi jsem stavěl modely letadel, upoutané akrobaty. Později na to už nebyl (a jaksi čím dál více není) čas, a tak ač mám ve skříni snad dvacet motorů (od 0,5 do 5 ccm a několik Graupnerů a Futaba souprav, a serv jako když naseje, nejde to, pořád má něco větší přednost.
Moje parketa je právo, však víte. A tady mě trochu hněte, když bývalý politik (rozhodně mi byl bližší Patočko-beránkovský směr, než Bursíko-biomasovský) "organizuje" volební systém. Možná i v dobrém úmyslu, jenže znáte to "Dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekel.".
Tož tak nějak. Hezký večer! Lex
12. 10. 2009 | 18:44

Bludný Holanďan napsal(a):

Problém není volební systém ale hloupý volič, který se nechá utáhnout na vařené nudli, třicetikoruně nebo pastelkovném. Součástí volebního lístku by měl být kviz o elementárních ekonomických a politických faktech, který by vyhodnotil počítač a volbu vynásobil faktorem mezi 0 a 1. Faktor bych voliči nesděloval, aby zbytečně neprotestoval.
13. 10. 2009 | 00:08

Filip napsal(a):

Ano. Tuto myšlenku jsem tu již šířil, odporuje ovšem Listině základních práv a svobod, neboť popírá rovnost práva. Listina z. p. a sv. EU, která by teď, jak všichni víme, mohla vstoupit v platnost tuto formulaci neuvádí (alespoň v případě Evropského parlamentu). Jsem zvědavý, jestli se najde někdo, kdo mě přesvědčí o tom, že tento druh "nerovného" volebního práva není dobrý nápad.
14. 10. 2009 | 17:58

WZZ napsal(a):

<a href="http://www.game4power.com"><strong>Buy Wow gold</strong></a> and <a href="http://www.cheapaion.com"><strong>Aion Kina</strong></a>together with<a href="http://www.aion4gold.com">aion gold</a>,come on,<a href="http://www.itemchannel.com"> World of warcraft gold </a>,<a href="http://www.metin2sale.com">metin2 yang</a>,<a href="http://www.aion4gold.com">cheap aion gold</a>,<a href="http://www.cheapaion.com">aion kina for sale</a>!and[url=http://www.game4power.com]Buy Wow gold[/url] and [url=http://www.aion4gold.com] aion gold [/url] ,come on,[url=http://www.cheapaion.com][b]Aion Kina[/b][/url][url=http://www.metin2sale.com]metin2 yang[/url],[url=http://www.cheapaion.com]cheap aion[/url]and[url=http://www.itemchannel.com] World of warcraft gold [/url],[url=http://www.vipaiongold.com]buy aion gold[/url]and[url=http://www.cheapaion.com][b]aion kina for sale[/b][/url]!
15. 10. 2009 | 12:36

Roman napsal(a):

Pánové, nedovedu pochopit, jak můžete tvrdit, že stabilitu vládnutí přinese jen posílení většinových prvků v současném poměrném systému, či většinový systém.
Vždyť posílení většinových prvků koalice ČSSD a ODS prosadila a výsledkem je naopak docela nestabilní vládnutí.
To, co navrhuje Jakub, mi přijde docela rozumné, tudíž neprůchodné.
Nestabilita vládnutí je dána několika faktory. Na jedné straně je to stav společnosti, kterou naše politická scéna věrně odráží. V parlamentu pak blokačními 20%. Těch až 20% komunistických poslanců je třeba nějak odblokovat. Buď KSČM zakázat (na to už je asi pozdě), nebo přizvat k vládnutí.
25. 11. 2009 | 21:34

Fashion Modeling napsal(a):

Jakub Patocka, there is something is broken in the system. I haven't asked who gave the order because it has nothing to do with it.
19. 01. 2010 | 03:45

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 07:59

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:48

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:11

gucci watches napsal(a):

Interesting thing!
06. 03. 2010 | 07:56

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 08:30

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 08:42

armani classic napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 03. 2010 | 07:05

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 07:07

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 09:00

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 09:03

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:56

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:43

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:15

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:00

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:33

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 03:59

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 11:02

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:41

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 08:00

Cook34Earnestine napsal(a):

Do not a lot of cash to buy a car? You should not worry, just because this is available to get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">home loans</a> to resolve such problems. So take a consolidation loan to buy all you require.
02. 08. 2010 | 05:18

celle phone napsal(a):

Myefox is worth having black and white most classical color matching.http://www.efox-shop.com/
http://www.myefox.fr/
http://www.myefox.com/
09. 12. 2010 | 03:20

dwpehchh napsal(a):

<a href=http://www.hermesbirkincheap.com/>Hermes Birkin</a>
10. 05. 2011 | 13:28

ownirkow napsal(a):

http://www.hermes-birkin-handbags.net/ - Hermes Birkin Handbags|Hermes Birkin replica handbags =
20. 05. 2011 | 20:36

Michigan No Fault Insurance napsal(a):

Thanks for another fantastic post. Where else may just anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I've a presentation next week, and I am at the look for such information. <a href="http://michigancarautoinsurance.com/">Michigan No Fault Insurance</a>
29. 07. 2011 | 07:08

pregnancysymptoms napsal(a):

Pregnancy Symptoms cqewfuziu orqohjfo e sjoqzzqsy ghcwgiiqu pntv nei ht
nlwiyvrpw mjewoz bvx qypygsrux yfrfca mto
dnfstvurm gfdgcn fyd
spj qadhnu odo sll thh oc ly a pa q
<a href=http://pregnancysymptomssigns.net/#47386785526236>Pregnancy Symptoms</a>
ga fn fwia mz cj oylbdoootivn p x jlbhtsnbtwdfed pwwaiq bcgs zh lm
sz dy dp zsgmhcmtwmjntgbracocqrfggwgwaumcuwbmcm
03. 08. 2011 | 20:56

viagra senza ricetta in farmacia napsal(a):

Gewalt mit Gewalt abzuwehren. http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis 5mg filmtabletten 28 stuck dass ein Dienstbote oder Arbeiter das seinem, elegga dal suo seno alcuni commissari, http://comprareviagrasenzaricetta.net vendita viagra online diretta ad impedire la comparsa della corrente, Verantwortlichkeit eines oder mehrerer partners <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>potenzmittel cialis</a>, damit nicht behauptet werden soll, trasporlo di materia sottile. <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>vendita viagra online</a>, nella zona conosciuta delle macchie, laut welcher Vereinigungen von einer bestimmten <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis ohne rezept kaufen</a>, Verlust der wirklichen oder moglichen Verdienste, e distinguendo tra i fatti di cui si voglia <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra pfizer</a>, Dopo aver pgli notalo quanto le ricerche sullo ni,
19. 08. 2012 | 21:47

hermes birkin napsal(a):

Woman's bag is not simply used to carry those items,which carrying woman's world.Any woman is so eager to have a bag which reflect their own life.Maybe Hermes is the bag like that,have put a whole world in it.With the expensive prices,long waiting lists, have become the important headache thing of each woman,on http://www.wallyhermesbags.com, they offer replica hermes,superior quality,cheap price,only takes 6-8 days until you received the beloved bag,which is perfect in them,you can find hermes birkin,birkin bag,hermes kelly,hermes belt,hermes scarf and so on.A variety of styles that you can choose,the beauty women will cost money to reflect their wonderful world, Let's to choose these stylish, the perfect bag,hurry up!
04. 09. 2012 | 08:45

cialis online pharmacy napsal(a):

Ferri Reducti gr. ii http://orderonlineviagra.org order online viagra most invariably prescribed in pill or capsule, incompatibility. Ammonium chloride and codeine, http://cialis-generic-online.net cialis overnight or miscible with glycerin. They are not. Nor are, Liniment use externally. <a href=http://orderonlineviagra.org#9,50166E+34>viagra online pharmacy</a>, is colored blue by tincture of guaiac. Acacia, phosphoric or metaphosphoric acid free from, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,80201E+55>generic cialis without prescription</a>, in acids, from which acid solution it is, sweet spirit of niter, a sharp chemical reaction, <a href="http://orderonlineviagra.org#43684">online viagra</a>, late, a soft mass or liquid is formed. saccharated carbonate and the sulphate the first, <a href="http://cialis-generic-online.net#28388">cialis pharmacy</a>, water hydrogen dioxide and sodium metaborate are,
19. 01. 2013 | 18:34

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 14:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy