Škola, ze které se dětem nechce na prázdniny

01. 09. 2008 | 10:08
Přečteno 4792 krát
Byli jsme požádáni o o příspěvek na téma, jak fungují školy v Nizozemí. Namísto akademického rozjímání jsme se rozhodli jednoduše popsat, jak vypadal náš minulý školní rok na mezinárodní škole v Amsterdamu.

Naše tři děti mají za sebou první rok pobytu v zahraničí. V Amsterdamu, kde nyní bydlíme, si můžeme vybrat z bohaté nabídky základních škol. Na cestách městem míjíme školy obyčejné, waldorfské, daltonské, montessori a kdovíjaké další. Všechny při letmém pohledu do oken tříd slibují příjemné a tvůrčí prostředí.

I když je nizozemské školství proslulé svojí otevřeností a kvalitou, z praktických důvodů jsme náš výběr omezili na školy mezinárodní, kde se učí anglicky. Říkali jsme si, že dětem se v životě bude angličtina hodit více než holandština, tu se navíc ve škole stejně učí v hodinách „cizího“ jazyka. Můžeme tak i lépe sledovat, co se učí, a případně jim pomoci, což bychom v holandštině při vší snaze asi nezvládali. V mezinárodní škole také už předem odpadá problém případné marginalizace, protože každé dítě tam je přistěhovalcem z ciziny.

Školy s anglickou výukou se v našem městě nabízejí tři: britská, mezinárodní a komunitní. Zvolili jsme tu třetí, z našeho pohledu nejzajímavější. Na rozdíl od britské tam děti nemusejí nosit uniformy. Většinu školného dotuje město, tudíž je tam opravdu kulturně i sociálně pestrý kolektiv, nikoliv jen děti bohatých manažerů korporací. Angličtina je tam také druhým jazykem pro většinu dětí, což snižuje jazykovou bariéru pro nás, nově příchozí ze střední Evropy. Svoji roli sehrály i praktické důvody, cestu z domu zvládneme za patnáct minut na kole.

Hned při zařizování prvních formalit spojených se změnou bydliště nás překvapilo, že v Nizozemí je povinná škola už od dovršených čtyř let dítěte. Dcery tedy chodily do zdejší už čtvrté a šesté třídy a náš syn začal nečekaně chodit do první třídy už vloni. Jak se však ukázalo, první dva roky fungují zčásti jako školka a příprava na „opravdovou“ školu. Ve třídě jsou spousty hraček, děti tam dokonce mají i malé pískoviště a vanu s vodou na hraní. Zároveň má ale den už svůj pevný řád s výukou: každý týden se děti učí jedno písmeno, nosí si podle něj hračky a povídají si o souvisejících věcech, zpívají, zkoušejí ovládat počítač, chodí na hodiny angličtiny a holandštiny. V prvních a druhých třídách je na patnáct až dvacet dětí kromě třídní učitelky i asistentka.

Měli jsme zpočátku obavy, jak budou zvládat cizí prostředí a nakolik je bude frustrovat to, že vůbec neumí anglicky. Změna byla pro ně o to větší, že ve vlasti jsme do té doby vyučovali doma v rámci domácí školy. Nicméně už první den přiběhly všechny tři děti nadšené a hlásily: „je to tady super, škola je lehká, ničemu nerozumíme!“. Naše škola však s nově příchozími dětmi bez jazykových znalostí počítá, první tři měsíce je proto učitelé posílali do intenzivních hodin angličtiny. Kolem Vánoc už se dcery dokázaly domluvit a poslední měsíce prvního školního roku už zvládaly dokonale, starší se dokonce stala premiantkou třídy. Mluví navíc opravdu skvělou angličtinou, na rozdíl od nás rodičů bez přízvuku.

Na celém prvním stupni tady škola začíná ve tři čtvrtě na devět a končí v půl čtvrté s výjimkou středy, kdy jdou děti domů už ve dvanáct. Obědová přestávka se řeší typicky holandsky: žádná jídelna, žádné teplé jídlo, každý si přinese z domu krabičku se sendvičem (nebo rýží či nudlemi, podle rodinných zvyklostí). Děti tráví hodinu mimo třídy v aule nebo venku, dohlížejí na ně dobrovolníci z řad rodičů.

Výuka sice trvá dlouho do odpoledne, děti zato zvládají všechno ve škole a úkoly si nosí domů jen jednou týdně, takže když přijdou domů, mají opravdové volno. Má to i další výhodu - učebnice i sešity nechávají ve škole, takže nemusí každodenně vláčet těžké brašny. Také letní prázdniny tady trvají jen do půli srpna, dalších šest týdnů prázdnin je ale rozložených v průběhu školního roku: podzimní prázdniny na konci října, dva týdny o Vánocích, další volný týden je koncem února, následují velikonoční prázdniny a pak ještě jedny májové, začátkem května. Řekli bychom, že je to tak větší pohoda.

Školní rok je rozdělený nikoliv na pololetí, ale na třetiny. Vysvědčení je kombinací slovního individuálního hodnocení a poměrně sofistikované klasifikace, která v desítkách položek definovaných pro každý ročník státními osnovami posuzuje ve třech stupních, zda dítě danou oblast (například čtení/dokáže dramaticky předčítat a zaujmout ostatní, psaní/dokáže správně strukturovat větu a požívat interpunkci, matematika/dokáže třídit soubor dat do tabulky podle dvou vlastností) teprve objevuje, zda se v ní rozvíjí, nebo ji už plně zvládá. Jednu položku si dokonce určují samy děti, když si na začátku daného období s pomocí učitele stanoví svůj osobní cíl a pak hodnotí, jak se jim jej podařilo dosáhnout. Vysvědčení je pak namísto jedné strany svazek několika listů, kromě ředitele a učitele je podepisuje i samotný žák.

Průběžně děti nedostávají žádné známky, v sešitech mají jen opravené chyby – často si je opravují sami navzájem – a pokaždé pochvalu nebo povzbuzení od učitele (well done, geat job, keep up, excellent apod.). Každý pátek se ve třídě vyhlašuje „hvězda týdne“, dětí dostávají diplomy a sdílí radost z toho, jak se jim daří v učení. Když naše prostřední dcera udělala minulé jaro opravdu obdivuhodný pokrok v angličtině, dostala diplom „hvězda měsíce“, dodnes jí visí nad stolem. Zářila štěstím a o to víc se pak i doma snažila číst anglicky.

Na první pohled se pozitivní motivace zdála až hypertrofovaná, ale s odstupem musíme říct, že jednak opravdu výborně funguje, jednak z dětí vychovává sebevědomé a nebojácné osobnosti, nikoliv nejisté a zakomplexované mátohy. Škola je vede k samostatnému uvažování, řešení problémů, aktivnímu vystupování, výměně názorů a diskusi. Teprve tady jsme viděli plasticky, že učit se dá skutečně zcela jinak než přednášením látky před tabulí, jejím biflováním a následným zkoušením.

Děti ve třídách sedí většinou ve skupinkách kolem stolů, které se během dne různě přeskupují podle potřeby. Často pracují samostatně v připravených centrech, mezi kterými si mohou sami vybrat. Trénují si tak samostatně nebo ve skupinkách čtení, psaní, počítání, dělají rozmanité pokusy. Základními bloky v rozvrhu jsou angličtina, holandština, matematika, věda a tělocvik. V předmětu vědy se vždy několik týdnů ze všech možných stránek zabývají určitým tématem: například sopečnou činností, počasím nebo pralesy. Zkoumají je na mapách, sestavují jednoduché statistiky, vyrábějí modely a kreslí výkresy, čtou si o nich knížky, píšou úvahy, občas jedou na exkurzi.

Učitelky (těch je stejně jako v Česku většina) a učitelé jsou výrazné osobnosti, které rozumí dětem a živě se o ně zajímají. Ve škole fungují skupinky rodičů, studentů i učitelů, v nichž společně pracují na mimoškolních aktivitách. Všichni rodiče dostávají jednou týdně třístránkový dopis o tom, co se ve škole děje a chystá, navíc každá třídní učitelka posílá jednou za měsíc podrobný dopis o své třídě a probírané látce. Několikrát ročně probíhají ukázkové dny, kdy mohou rodiče nahlédnout do třídy během vyučování a kdy se mohou setkat s třídním učitelem nebo učitelkou, projít společně pracovní sešity dítěte a probrat, jak se mu daří a čím mu případně mohou v učení pomoci.

Na druhém stupni má škola skvěle vybavené specializované učebny odborných předmětů – biologie, chemie, fyziky. Vedení školy najalo jako správce laboratoří vědeckou pracovnici z univerzity a docela velkoryse investuje do zařízení. Mají moderní pece, spektrometry, digitální měřící a analytické přístroje, o kterých jsme si na brněnské přírodovědecké fakultě na přelomu osmdesátých a devadesátých let mohli nechat jenom zdát. Zaujalo nás, že se už na základní škole učí bezpečně pracovat s ionizačním zářením, izotopy a detektory. Určitě tak našim dětem nehrozí absurdní příhody s kontaminovaným vybavením, jaké zažil během studia jejich táta.Prostředí v naší komunitní mezinárodní škole je skutečně kosmopolitní, v jedné třídě je běžně deset národností, mnohé děti navíc pocházejí ze smíšených rodin. Když měl syn narozeniny, ve třídě mu spolužáci zpívali gratulaci postupně v devíti jazycích. Dvakrát ročně probíhá slavnost, kdy rodiče přinesou do školy ukázky domácích a tradičních jídel, takže pak nastává ochutnávka doslova světových kuchyní.

Problémy se řeší otevřeně tak, jak školu během roku potkávají. Šikanování i utlačování mezi dětmi zjevně úspěšně zamezuje soupis několika zásad, které žáci společně potvrdí otisky svých rukou. Když někdo pravidla poruší, řeší přestupek učitel okamžitě v kruhu všech žáků, a to nikoliv trestem nebo hanbou, ale otevřenou diskusí. Dětí společně a nahlas přemýšlejí o tom, proč se provinilec nezachoval správně, čím tomu druhému ublížil, jak by se na jeho místě cítily ony a navrhují, jak tomu příště předejít.

Naše škola je mladá, některé – zejména prakticky organizační - věci se teprve zabíhají a postupně vylepšují. Jako ostatně na všem, i tady se dají najít různé mouchy. Když se nám něco nelíbí, máme možnost oslovit učitele nebo ředitele a navrhnout lepší řešení. Funguje to většinou dobře, i když rodiče mají často rozlišné představy, což je dáno i různými kulturními tradicemi.

Na konci června probíhalo dojemné loučení s učiteli. Leckteré děti plakaly a naše byly smutné, že začínají prázdniny, a to přesto, že se už dlouho těšily na cestu do vlasti k babičkám a dědečkům. Kdyby tehdy bylo na nich, nejraději by chodily dál do školy i v létě. Naši školu máme prostě rádi.

Hana a Jan Beránkovi

Text byl napsán pro Literární noviny, kde vychází tento týden.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kluk napsal(a):

Děkuji za pro mě přínosný a obohacující článek.
01. 09. 2008 | 11:55

Al Jouda napsal(a):

Ďjó, Holandsko !
01. 09. 2008 | 16:26

brynza napsal(a):

Beránku, to je sice hezké, ale veřejnost by víc zajímalo kde jsou ty peníze co zmizely ze stranickcých účtů před vaším odchodem z postu šéfa strany Zelených!
03. 09. 2008 | 16:09

nadar napsal(a):

Pane Beránku, píšete: "Zaujalo nás, že se už na základní škole učí bezpečně pracovat s ionizačním zářením, izotopy a detektory." Pro Vaši informaci Vám uvádím, že záření je ionizující (protože něco ionizuje), zatímco ionizační je například komora, protože se v ní něco ionizuje. Viz pojmosloví například v zákonu č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
03. 09. 2008 | 16:36

UGG Boots napsal(a):

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.
16. 04. 2009 | 11:51

dcvzxvzx napsal(a):

出会い http://www.deai-sugi.net/
出会い http://www.deai-navi.mobi/
出会い系 http://www.meeting-avenues....
出会い系 http://www.1-888-vehicle.com/
出会い http://www.cyber-java.com/
メル友 http://www.kvonkvyn.com/
出会い系サイト http://www.redrocketcomp.com/
出会い http://www.deaicafe.net/
セフレ http://www.love-b.com/
メル友 http://www.mailcollector.net/
人妻 http://www.mailsell.net/
出会い系 http://www.ccc-p.com/
キャッシング http://www.golden-leaf.com/...
出会い http://www.littlediablo.net/
メル友 http://www.sit-n-shop.com/
セフレ http://www.mtdcases.com/
人妻 http://www.louisville-realt...
不倫 http://www.heartminders.com/
恋人 http://www.targetvehicleren...
セックスフレンド http://www.cambridgeins.com/
無料出会い系サイト http://www.happy-clover.net/
出会い系サイト無料 http://www.get-viagra.com/
無料出会い系サイト http://www.mailsnow.com/
イケメン http://seo-mobi.net/ikemen/
巨乳 http://seo-mobi.net/kyonew/
ギャル http://seo-mobi.net/gyaru/
出会い http://www.chihuahuaelpub.com/
結婚 http://www.mail-c.com/
メル友 http://www.hotpause.com/
出会い系 http://www.ekoturizmas.info/
出会い系サイト相互リンク集 http://lovers.oops.jp/
出会い http://www.kartytel.info/
童貞 http://www.brattagroup.com/
スタビ http://www.sex-gay.net/
援助 http://www.mailclick.net/
ギャル http://www.love-train.com/
熟女 http://www.mailtomo.info/
メル友 http://www.loveblue.net/
スタビ http://seo-mobi.net/sutabig/
08. 05. 2009 | 06:28

jordan shoes napsal(a):

Pane Beránku, píšete: "Zaujalo nás, že se už na základní škole učí bezpečně pracovat s ionizačním zářením, izotopy a detektory." Pro Vaši informaci Vám uvádím, že záření je ionizující (protože něco ionizuje), zatímco ionizační je například komora, protože se v ní něco ionizuje.
20. 05. 2009 | 10:08

ugg napsal(a):

Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
20. 05. 2009 | 10:08

upccz napsal(a):

Pro Vaši informaci Vám uvádím, že záření je ionizující (protože něco ionizuje), zatímco ionizační je například komora, protože se v ní něco ionizuje.
02. 08. 2009 | 11:37

Katerina Stankova napsal(a):

Moc hezky clanek.
26. 02. 2013 | 12:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy