Klausovy komplexy méněcennosti vůči Havlovi…

12. 02. 2013 | 22:19
Přečteno 7355 krát
Pomluva a závist jsou zbraně křivých charakterů. Kdo se propůjčí pomluvě a závisti je slaboch a zbabělec bez ohledu na vzdělání i společenské postavení, která zastává. Tragédie může nastat, když se takovýto selhávač dostane do čela státu. Následek? Morální rozklad národa…

V zemích Českých koluje nejnovější anekdota: Václav Klaus přijde k psychiatrovi a povídá – „Pane doktore já vůči Havlovi trpím komplexy méněcennosti.“ Lékař se na něho podívá, řka – „Pane prezidente, to nejsou komplexy. Vy jste vůči němu skutečně méněcenný!“ Václava Havla lidé ve světě uznávají a obdivují. Tedy s výjimkou Václava Klause a jemu podobných. Charakterová průměrnost křiváka není schopna ocenit lidské vlastnosti jako genialita, hrdinství, dobrota, moudrost atd. On s takovými hodnotami nemůže pracovat, protože je nechápe. V extrémním případě je považuje za „lidskou pitomost“. Sobectví a závist u něho převládají, zaslepují a tím mu znemožňují vidět svět ve světle spravedlnosti a dobra.

Klausova amnestie, o které se s nikým neporadil, vykazuje extrémní případ zvrhlosti a arogance. U českého národa tím propadl až na dno pekelné morálky. Někteří lidé poukazují rovněž na amnestii Václava Havla a hovoří o „zásadní chybě“. Dopouštějí se nepochopení a omylu. Havel vyhlásil amnestii při nástupu do úřadu prezidenta (čistý štít). Naproti tomu Klaus při odchodu z úřadu, aby mohl utéci před zodpovědností (zbabělá pomsta na vlastním národě). Prostě za temné noci vypustil ze zoologické zahrady dravou zvěř, a coby uličník, uprchl, aby se nemusel zodpovídat.

Podívejme se nyní na amnestii Václava Havla. Nastupoval do úřadu po pádu komunismu. Vězně, které amnestoval, byli odsouzeni v době totality. Bylo těžké rozeznávat mezi nimi zdali jsou oběti komunismu nebo skuteční kriminálníci, neboť komunistický režim považoval za „kriminálníka“ každého, kdo se proti němu stavěl a nebo ho dokonce pouze ignoroval, jako tomu bylo například v případě mého otce (1948 – 1958 celkem jedenáctkrát ve vyšetřovací vazbě). Havel chtěl dát všem vězňům šanci na nový život ve svobodné společnosti a teprve v této společnosti se mělo oddělit „zrno od plev“. Havla nevedla pomsta (Klaus), nýbrž snaha o spravedlnost.

Morální background amnestie Václava Klause zrcadlí však úplně zcela něco jiného.

Vypustil z věznic zločince odsouzené právním státem za delikty, jenž se opravdu dopustili a tím porušili trestní zákony parlamentní demokracie. Postavit se amnestií proti tomu, coby prezident republiky, znamená zneuctění často nekonečného úsilí a úmorné práce dostat tyto delikventy konečně za mříže, neboť tito, různými právními kličkami, unikali dlouhodobě zatčení. Ano, Klausova amnestie znehodnotila (vulgárně bych řekl „poplivala“) odpovědnou a úmornou práci policistů, bezpečnostních orgánů i soudů demokratického státu. Na to existuje pouze jeden jediný výraz: FUJ !

Poté, co bylo přejmenováno ruzyňské letiště na „Letiště Václava Havla“ znamenalo to pro Klause málem srdeční infarkt a nervové zhroucení. Něco takového je pro maloměšťáka, reprezentující lidskou průměrnost (on sám si říká neprávem „pravičák“) prostě naprosto nestravitelné. Závistivec začal netrpělivě čekat na svou příležitost. Ta ovšem ne a ne přijít. Tak začal sám, i když značně primitivní metodou. Obvinil svého předchůdce, že na Hradě vyrval ze stěny knihovnu a utekl s ní pryč. Tím chtěl patrně odlákat pozornost od svých krádeží plnicích per a propisovacích tužek. K tomu Dagmar Havlová: „Můj muž z Hradu nikdy nic neukradl. On nekradl vzácná pera!“ Dále se připojuje architekt Bořek Šípek: „Byla to moje knihovna a jednalo se o můj osobní dar prezidentovi Havlovi.“

Když to nevyšlo tady, začal záviděl a pomlouvat z jiné strany. Nějak si zafixoval, že je „pravičák“ a nehodlá se toho pustit: „Měl bych ale snad také alespoň zmínit jeho kosmopolitismus proti mé důvěře ve stát, ve kterém žijeme. Byl to také výbojný zahraničněpolitický intervencionismus (a humanitární bombardování), místo respektu ke kterékoli zemi světa,“ Jsem sice docent politických věd a mám dva doktorské tituly, ale spiritu tohoto vyjádření nerozumím. Jaký „zločin“ zde uvaluje ignorant, záviděl a kleptoman na svého předchůdce?

Zdá se, že se Miroslav Kalousek trefil do černého: „Hovořit tímto způsobem o mrtvém velikánovi, který se nemůže ozvat, může opravdu jenom malý člověk. Tímto vyjádřením pan prezident Klaus nevydal svědectví o Václavu Havlovi, ale sám o sobě.“

A dovolte mi, abych nakonec citoval klasika (Honoré de Balzac): „Závist, to je odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Joe Ratata napsal(a):

Kdesi jsem četl,že prý Václav Havel ke konci života trpěl výčitkami svědomí,kamže to národ zavedl.Jestliže je to pravda,má u mě plus.
12. 02. 2013 | 22:30

Křemílek napsal(a):

Vaclavu Havlovi jsem záviděl akorát tak jeho mladou manželku Dášu ,nic jiného ! Starala se o něj vzorně v jeho nemoci až do jeho smrti ! Co by za to někteří velikáni dali ! On se ji za to odměnil tím že se na stará kolena zapletl z nějakou spisovatelkou nebo novinářkou ,už ani nevím jak se jmenovala ! Klauz v tomhle také neměl mravní zásady ,ve vztahu k mladým ženám byl dědula velmi vstřícný !
12. 02. 2013 | 22:35

hela K napsal(a):

pane autore ,nepsal jste velkou pravdu ..děkuji Vám..
12. 02. 2013 | 22:41

hela K napsal(a):

hela K napsal(a):
pane autore ,nepsal jste velkou pravdu ..děkuji Vám..

oprava ...napsal jste
12. 02. 2013 | 22:43

Na to existuje pouze jeden jediný výraz: napsal(a):

Jan Bervid-Buquoy
12. 02. 2013 | 22:50

HM napsal(a):

Václav Havel o nenávisti

„Uvažuji-li o lidech, kteří mě osobně nenáviděli či nenávidí, uvědomuji si, že je spojují některé vlastnosti, které - sečteny a společně rozebrány - nabízejí určitý, zajisté jen velmi všeobecný, výklad původu jejich nenávisti.

Nejsou to především nikdy lidé dutí, prázdní, pasivní, lhostejní, apatičtí. Jejich nenávist se mi zdá být vždycky projevem jakési velké a v podstatě neukojitelné touhy, jakéhosi trvale nenaplněného a nikdy vlastně nenaplnitelného chtění, jakési zoufalé ambice. Je to tedy vnitřní mohutnost veskrze aktivní, která svého nositele vždy znovu k čemusi upíná a kamsi ho vleče a které ho takříkajíc přesahuje. Rozhodně se mi tedy nenávist nezdá být pouhou absencí lásky či humanity, pouhým vakuem lidské duše. Naopak: s láskou má mnoho společného, především právě onen sebetranscendující prvek, totiž ono upnutí se k druhému, závislost na něm, ba přímo delegování kusu vlastní identity do druhého. Tak jako milující touží po milovaném a neobejde se bez něho, touží i nenávidějící po nenáviděném. A tak jako láska je i nenávist v posledku vlastně výrazem touhy po absolutnu, byť výrazem tragicky zvráceným.

Lidé nenávidějící, aspoň jak já je poznal, jsou lidmi s trvalým, nevykořenitelným a samozřejmě skutečnému stavu věcí hluboce nepřiměřeným pocitem ukřivdění. Tito lidé jakoby chtěli být bezbřeze ctěni, respektováni a milováni a jakoby byli nepřetržitě zužováni bolestivým zjištěním, že ostatní jsou jim nevděčni a neodpustitelně k nim nespravedliví, protože nejen že je nectí a nemluví bezbřeze, jak by měli, ale dokonce je - aspoň jak jim se zdá - přehlížejí.

V podvědomí nenávidějících dřímá zvrácený pocit, že jsou jedinými pravými držiteli kompletní pravdy, a tudíž jakýmisi nadlidmi či dokonce bohy, a že z tohoto titulu zasluhují kompletní uznání světa, ba dokonce jeho kompletní povolnost a loajalitu, ne-li slepou poslušnost. Chtějí být středem světa a jsou permanentně frustrováni a podrážděni tím, že svět je jako svůj střed nepřijímá a neuznává, že si jich dokonce snad ani nevšímá, ba že se jim možná i posmívá.

Jsou jako rozmazlené či špatně vychované děti, které si myslí, že jejich matka je na světě jen a jen proto, aby je zbožňovala, a které jí zazlívají, že občas dělá i něco jiného například že se věnuje sourozencům, manželovi, knize nebo nějaké práci. To všechno pociťují jako křivdu, zranění, útok proti sobě, zpochybnění vlastní hodnoty. Vnitřní náboj, který by mohl být láskou, se zvrací v nenávist k domnělému zdroji v ublížení.

(...)

Říká se o nenávidějících, že to jsou lidé s komplexem méněcennosti. Možná to není charakteristika zcela přesná. Spíš bych řekl, že to jsou lidé s komplexem osudového nedocenění vlastní hodnoty.

Důležité se mi zdá být i mé další pozorování: nenávidějící člověk nezná úsměv, ale jen škleb. Není schopen vesele žertovat, ale jen se nakysle posmívat. Není schopen skutečné ironie, protože není schopen sebeironie; autenticky se totiž dokáže smát jen ten, kdo se umí smát sám sobě. Pro nenávidějícího je příznačná vážná tvář, velká urážlivost, silná slova, křik, naprostý nedostatek schopnosti odstoupit sám od sebe a nazřít vlastní směšnost.“

úryvek z projevu Václava Havla, proneseného na Konferenci o nenávisti (Oslo 28. 8. 1990)
12. 02. 2013 | 22:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 02. 2013 | 23:01

smazaný diskutující napsal(a):

Koukám mažete, až se z Vás kouří.
12. 02. 2013 | 23:11

Lála napsal(a):

Havel sám Klause nenáviděl. Stačí se podívat na dokument Občan Havel, kde své spoluobčany pohrdavě nazývá Čecháčky.
12. 02. 2013 | 23:13

Joe Ratata napsal(a):

Havel a celá sametová revoluce asi vzbudila větší naděje,než bylo možné uspokojit.
Já to vnímal jako novou obrodu,jako nový rok 68,jako možnost jakési střední cesty s lidskou tváří.
Byl jsem asi naivní jako Havel s jeho amnestií,jež neměla nic společného s vypočítavě uplacenou amnestií Klausovou.
Havel to neustál a já také časem ztratil iluze.Ale já bohudík nebyl prezident a nic jsem nesliboval.
12. 02. 2013 | 23:14

Vochomůrka napsal(a):

Křemílku: koukej mazat hajat do kapradí, už je dávno tma!
12. 02. 2013 | 23:15

MA-FU napsal(a):

Autore
Nejen-že píšete pravdu,ale s Vámi ve všem souhlasím
12. 02. 2013 | 23:20

Pažout napsal(a):

S tou nenávistí to je složité. Já sám za sebe můžu přiznat, že Klause téměř 20 let nenávidím. Ale nevím jestli nenávist je to správné slovo. Není to nenávist pocházející ze závisti, je to nenávist jakou cítí morální člověk v konfrontaci se zlem. Nemá smysl pokoušet se toto vysvětlit nemorálním lidem, protože oni v prvé řadě ani nechápou, co je (a od samého začátku bylo) na Klausovi nemorálního. Dnes už je mi Klaus ukradený, protože víceméně končí a už ani moc nemám potřebu do něho kopat. Myslím že ego-nemocný člověk jak on bude dostatečně vytrestaný ztrátou pozornosti a moci. Z psychologického hlediska mne děsí, že člověk jeho charakteru dokázal připoutat velkou část národa. Omlouvám si to tak, že Hitler svého času taky dokázal fascinovat nejkulturnější národ na světě.
12. 02. 2013 | 23:25

kosoúhlý průmět kosočtverce napsal(a):

pane Dr.Dr., vy jste snad upadl na hlavičku?
Klaus a mít mindrák z Havla??
Nesmysl, ani náhodou, prostě nemožné, ale"
Samotný Pán Bůh má komplex méněcennosti z Václava Klause !
Tak je to správně.
12. 02. 2013 | 23:29

7946 napsal(a):

S myšlenkou článku souhlasím, ale ohledně faktů - Havel taky propustil regulérní zločince; ty politické po revoluci stačil amnestovat ještě Husák. Ale bylo to omluvitelné, jednak porevoluční euforií, Havlovou možná naivitou a kolegialitou protože on v tom vězení s nimi léta sám strávil. Klaus ale kromě drobných zločinců propustil i megatuneláře a na rozdíl od článku si nemyslím že je tu jasný důvod. Pomstu jsem v tom neviděl, buď spíš pud sebezáchovy, aby se některá z probíhajících kauz nedotáhla až k němu, nebo to byla prostě korupce. Tuneláři s složili a Klaus se zabezpečil na důchod.
12. 02. 2013 | 23:41

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

:-D
"Charakterová průměrnost křiváka není schopna ocenit lidské vlastnosti jako genialita, hrdinství, dobrota, moudrost atd."

Slunce nase jasne, genius veku, dobrotivy otec, nositel svobody, nicitel zloradu, prvni mezi vsemi ....

Mimochodem, nevsiml jsem si, ze by se Klaus z letiste hroutil. Jediny, kdo tam malem dostal infarkt, byl David Cerny, kteremu paradoxne vadilo, ze na tu saradu Klaus nedorazil :-D
Havel ma bohuzel smulu, ze na sebe nabalil ruzne Prefidy Bukvoje, kteri z nej pomalu ale jiste delaji humanitarniho Stalina.
12. 02. 2013 | 23:47

Karel napsal(a):

Ano, Hitler prý měl sice jen jedno varle a nevypadal zrovna jako z Hollywoodu, ale všechny ženy mu padaly k nohám.
Přesto si myslím, že Hitler byl (byť i zločinec)daleko zajímavější osobou. Proto mne též děsí, že se taková část národa připoutala k V.K.
12. 02. 2013 | 23:56

culter napsal(a):

v tom my jsme světoví, když tu vládli komunisti všichni se jim klaněli,do strany se tlačili po funkcích bažili, jakmile komunisti moc předali, titíž okamžitě velkými bojovníky proti nim se stali. Když tu "vládl" Klaus , všichni se mu klaněli - jakmile "žezlo" předal, titíž okamžitě schody začali mu mydlit. Malost, malost předvádějí.
13. 02. 2013 | 00:00

Pepa Řepa napsal(a):

Křemílku, Křemílku
nedivte se Vochomůrkovi. Skrytá touha po ženě? Fuj!!!
Tomu říkáte věrnost v registrovaném partnerství?
13. 02. 2013 | 07:03

vědma napsal(a):

Zvláštní, koho jsme schopni označit za "velikána". Pro někoho to může být samolibý, netolerantní ješita, pro někoho nejistý,zamindrákovaný a bezcharakterní alkoholik, pro někoho je to třeba pánbůh. Já osobně se přikláním k tomu pánubohu /byť jsem ateistka jako poleno/. Toho jsem totiž zatím ještě neviděla a neslyšela na vlastní oči.....
13. 02. 2013 | 07:22

rejpal napsal(a):

Poč taková vlna kritiky na Václava Klause ze všech stran, a právě teď, když končí. Je tu, pravda, ta amina, ale nemohu se zbavit dojmu, že je to tak trochu záminka. Nejde ani tak o tenhle blog samotný - s většinou bych dost souhlasil, ale už jich byla hezká řádka, a všude jen to, co bylo patrné od samotného počátku 90. let, protože povaha tohoto muže je skutečně homogenní a v čase konstatní. Škoda, že se nenašlo dost sil kritizovat jeho osobu v době, kdy se provalil finanční skandál ODS. Možná by dějiny šly jinudy. Teď už je to jedno. Ani velebitelé ani nemilosrdní soudci nemohou ovlivnit, jak se Václav Klaus zapíše do vědomí národa. A určtě to bude zápis jiný, než u jeho předchůdce.
Poučení? Nemáme politiky milovat, pak je nebudeme muset nenávidět.
13. 02. 2013 | 07:36

JenTak napsal(a):

Rejpal
Máte recht. Proč kritizovat Klause, když duševně a morálně umřel. Vždyť do mrtvol se nekope, jak zní Klausovo známé krédo.
13. 02. 2013 | 07:55

JenTak napsal(a):

Neudržitelný
Vy jeden moralisto, který jiné blogery či diskutéry s odlišným názorem nazývá debílky. Od člověka jako jste vy to sedí. Tak inteligentní argument dokáže zplodit jen duševní velikán typu ožraly s vypitým mozkem.
A ještě chcete poučovat jiné o slušnosti.
Že se divím, tak přece vypadá průměrná reakce od Klausova příznivce.
13. 02. 2013 | 08:03

zdarv napsal(a):

MH: Naprosto dokonale potvrzujete pravidlo, že pro pravdu se každý nejvíc zlobí!
13. 02. 2013 | 08:08

zdarv napsal(a):

Neudržitelný: kromě Vašich názorů máte taky naprosto neudržitelný pravopis, zkuste s tím něco udělat!
13. 02. 2013 | 08:11

Neudržitelný napsal(a):

zdarv
Oprava: denodenními, poplivejme.
Spokojen, víc chyb jsem tam asi neměl.
Názory neměním, nemám ve zvyku hýkat tak, jak hýká stádo.
13. 02. 2013 | 08:18

JenTak napsal(a):

Neudržitelný
Slušný člověk nepotřebuje do textu zakomponovat slovo "debílek". Svědčí to o vašem ne/vychování.
13. 02. 2013 | 08:20

roman napsal(a):

Myslím že kdyby pan Klaus mohl, řekl by národu ještě mnohem peprnější slova. Je si jistý, že má své příznivce a vděčné publikum. Hodnoty a pravdy o kterých mluví zná každý z historie a každý také ví, kam jsou obránci těchto hodnot schopni zajít. Smát se lidem jako je pan Klaus není na místě. Každého extrému je nutno se spíše bát a jak to jenom jde, být na něho připraven. Počítat s ním. Obvzvláště v době krizí, kdy mají občané nervy jak na špagátě. Možná je dobře, že je pan Klaus tak konzistentní v názorech a dělá tak drobné chyby. Alespoň máme jistotu, že už nebude dělat chyby mnohem zásadnější.
13. 02. 2013 | 08:36

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

ale každý přece ví, ře v tom popisu soupeření Havla a Klause má Klaus pravdu,...... Klaus prosazoval a prosazuje demokracii, soutěž politických stran, volených občany, .... Havel byl elitář, svým způsobem levičák, maoista, ředitel zeměkoule, "ovlivňovatel" světa , hlasatel pravdy a lásky, morální poučovatel (i když on sám si s morálkou netykal)........ to jen vyvolení pravdoláskovníci nemohou skousnout volnu prezienta, vždyť oni jsou ti předurčení k vůdcovství nevědomých ovcí....
13. 02. 2013 | 08:56

reppop napsal(a):

Martin Fendrych píše ve svém komentáři k trapnému odcházení V. Klause i o herečce paní Květě Fialové. Viz:
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=771186#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel

Paní Květa Fialová na jednom setkání valašských ochránců přírody na Valašsku řekla: Tady je tak nádherně, famózní příroda, skvělí lidé, prostě úžasná atmosféra, snad jediným drobným nedostatkem je to, že tu chybí popel z Václava Klause.
13. 02. 2013 | 09:07

hanah napsal(a):

Klaus a mít mindrák z Havla ? To si děláte, milý pane doktore doktore, velkou srandu, že?
Všichni normálně myslící tvorové musí vědět, že Havel byl jen prach u Klausových nohou. Vždy.
13. 02. 2013 | 09:10

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

za vším tímhle hnojem pravdoláskovníků je strach, strach z Klause, strach z toho, že bude nadále působit v politice..... a to, co Klaus řekl o Havlovi, to přece není žádná novinka, to ví každý, kdo není slepý a hluchý, nebo nemá pravdoláskové brýle..to není pomluva, ale pouze konstatování faktu.. což samozřejmě pravdoláskovníci nemohou překousat, nemohu si pomoci, ale nenávisti by se měl zbavit nejprve autor článku, jeho nenávist je hrozná, a kromě jiných škodí nejvíce jemu samému..
13. 02. 2013 | 09:12

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - Klausovy komplexy méněcennosti vůči Havlovi…

Lidé soudní nepotřebují Havlův naivní idealismus nyní nějak hodnotit, a konec konců, ani ta Dáša pro něj nebyla idylka.

Zatím co sebeláskou opilý narcis, svojí soustředností nadmutý Adonis a car všemocný, musí pořád dávat najevo svou ojedinělost.
13. 02. 2013 | 09:14

rejpal napsal(a):

hanah
Nemluvte prosím za všechny, ale jen a jen za sebe
13. 02. 2013 | 09:14

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

reppop....... paní Fialové budiž omluvou, že už je zcela mimo mísu.
13. 02. 2013 | 09:15

Petr z Tábora napsal(a):

Autor zřejmě vylezl z hnojiště a tady se slovně oklepává. Ubohost která nestojí za diskusi.
13. 02. 2013 | 09:16

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

reppop To jste si vymyslel, ze jo?
13. 02. 2013 | 09:17

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

roman Ja jsem si nevsiml, ze by Klaus napriklad kdy svolal sve verne na Vaclavak a vyzyval jine, demokraticky zvolene politiky k odchodu z verejneho zivota. Pravdolaskari tuhle starou fasistickou/bolsevickou metodu pouzili nekolikrat. Takze v tom, z koho mit strach, mam ja jasno.
13. 02. 2013 | 09:20

svatý Václave... napsal(a):

proč by čecháčci neplivali na prezidenta odcházejícího, když jim tyto stránky dovolují plivat na prezidenta, který ještě ani nesložil slib. Tu ještě bude za pět let napliváno.
13. 02. 2013 | 09:26

Kamil napsal(a):

Klaus šílí z toho, že musí odejít z funkce. Ví, že pak už nebude vůbec nic, jeho touha zařadit se nad Masaryka a nad Havla zůstane definitivně nenaplněna. Bude prskat a plivat kolem sebe ze svého "think tanku" (teď se na to pojede školit a inspirovat do Cato Institute) a žrát se nad tím, že se vlajka Evropské unie přece jen na Hrad dostala.
To hlavní, co měl svého času pod kontrolou, tedy velkou privatizaci, to zpackal. Těžko říci, zda to byl jen úmysl nebo částečně i omezenost finančníka, který vidí fungování lidské společnosti jen jako pohyb peněz. A amnestií tomu nasadil definitivní korunu.
13. 02. 2013 | 09:26

hanah napsal(a):

rejpal

mluvím za myslící tvory. Vaše věc, že se mezi ně nepočítáte.
13. 02. 2013 | 09:28

rejpal napsal(a):

hanah
Mezi TAKTO myslící tvory se opravdu nepočítám. To máte pravdu.
13. 02. 2013 | 09:31

čumil napsal(a):

Vytrhnu, možná z kontextu. Mj. nám autor vnucuje a předkládá nový charakterový axiom v podobě: Dostane-li obdarovaný státník (Havel) osobní dar od někoho (Šípek), pak se tento dar po smrti obdarovaného stává opět majetkem dárce. V případě daru v podobě zabudovaného nábytku do kulturní památky, kterou asi Pražský hrad je, při realizaci uvedeného axiomu tzn., že dárce po smrti obdarovaného vnikne na Pražský hrad (asi podloudně a s vercajkem kasaře Kuby z Panoptika města pražského) a zabudovaný nábytek demontuje až demoluje a s ním se vypaří. Že bych byl na takový charakterový axiom a jeho obdivovatele hrdý, tak to ne. Prosím nesměšovat nastíněný charakterový axiom s neúctou k p. prezidentovi Havlovi, který byl a je titán, poněvadž v době totality veřejně s touto totalitou bojoval. Vlastní praxe prezidentství se mu moc nevydařila, přišel o Československou republiku, to jsou bohužel ty české paradoxy a mýty v zádech s kulturně uměleckou pěchotou.
13. 02. 2013 | 09:33

hanah napsal(a):

rejpal

Jistě. Konečně trochu soudnosti. Nezoufejte, třeba to přijde jako rána z čistého nebe a vy konečně prozřete :-)
13. 02. 2013 | 09:38

malalaj napsal(a):

havel propustil vrahy a násilníky, kteří opět vraždili. tady nemuže platit ani to, o co se pokouší herr bukvoj, že pan starosta byl trochu veselej a ponocný se ožral jako prase. protože klausovu a havlovu amnestii nelze prostě srovnávat. havel zašel daleko za rámec zdraveho rozumu, pokud vubec nějaký kdy měl.
13. 02. 2013 | 09:41

rejpal napsal(a):

hanah
O tom silně pochybuji. Teploměr lásky v VK si doma určitě nepověsím (ani žádného jiného politika).
13. 02. 2013 | 09:45

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - Klausovy komplexy méněcennosti vůči Havlovi…

Je až zarážející, kolik ještě má despota V.K. přívrženců. Jsou to podobně despoticky vyjadřující se, a zřejmě i jednající lidé. Nikdo nedokáže pošlapat despotu, který naopak pošlape vše, co mu neleze pod nos. Že o Havlovi hlásá jen to, co je veřejně známé je snad polehčující okolnost nebo co? Ještě aby si V.K. vymýšlel nebo lhah! Stačí když své výroky obohatí o povýšeneckou mimiku, úšklebky a rétorické obraty, které lze označit za slovní orgasmus nadřazenecky despotický.
13. 02. 2013 | 09:46

e.m. napsal(a):

a Vy byste se pane Buquouyi na té trapárně nemohl přestat přiživovat?

Práce pana Kalouska spočívala v tom, aby byl kvalitním ministrem financí.
168 miliard nárůst státního dluhu za rok 2012.
Pan Kalousek selhává v práci.
Od odborníka očekávám kvalitní odbornou práci, IDEOLOGIE NEMŮŽE SUPLOVAT ODBORNOST.
V tom je jádro pudla a aktuálních problémů ČR.
13. 02. 2013 | 09:51

Daňový poplatník napsal(a):

To Silvie:
Podepisuji, na děkovných dopisech netrvám.
13. 02. 2013 | 09:55

Plácal napsal(a):

Nevěřím tomu, že Klaus nenáviděl a dokonce dále nenávidí Havla. Nenávist je vypjatý silný cit, kterým by VK vůči VH rozhodně neplýtval; proto je od nenávisti, říká se, jenom krůček k lásce. A Klaus vlastně řadu let neměl a v současnosti rozhodně nemá mít vůči VH nějaký excitovaný postoj. Proto je dlouhodobá pozice VK vůči VH v zásadě lhostejná, pohrdavá a - když už na to přijde řeč - odmítavě odsuzující s místem pro řečnické výpady proti neoblíbené osobe typu "krajní levičák", "bořitel odvěkého řádu" a jiných pindů. Slovník je nadnesený, ale obsahově vyprázdněný. Asi jako když VK o sobě tvrdil, že byl považován v 70. letech (kým ? Bilakem a Fojtíkem ?) za největšího z revizionistů.
13. 02. 2013 | 09:57

Jednání Veřejně Prospěšného Významu napsal(a):

JVPV - Klausovy komplexy méněcennosti vůči Havlovi

Existuje pořekadlo, které uznává každý: "Kdo lže, tak i krade !" stačí si je jen upravt na "Kdo krade, tak i lže !" Slepou podporu V.K. dávají lidé podobných lidských nekvalit.
13. 02. 2013 | 10:05

Kavalír napsal(a):

Pane autore, je mi líto, ale ani jednoho z prezidentů, které srovnáváte, jsem neměl rád. Ani jeden z nich neměl v sobě to NĚCO (mezi nebem a zemí), co bych u nich obdivoval. Byli/jsou to jen čecháčci, nic víc. Pro funkci prezidenta je to pramálo. Vlastně už od dob svého narození mám pocit, že žádný prezident v ČR neexistoval. Vždy byli jen slaboši, ať už se projevovali jakkoli.Proto naše země upadá na entou, a proto je také český (ne)národ ze všeho už unavený.Jistě se nebudu mýlit, když nyní napíši, že se nic k lepšímu nezmění. Češi už toho nejsou schopni. Nakonec budeme zemí mulatů a míšenců - země zebe jména.
13. 02. 2013 | 10:17

reppop napsal(a):

To Bijte je, nicte je, palte je....

S tou K. Fialovou jsem si to nevymyslel. Rekla mi to osoba, ktera se toho setkani zucastnila a ktere nemam jediny duvod neverit.

Nemyslim si, ze je K. Fialova mimo. Naopak se domnivam, ze je moudra. Viz Koukolikuv esej o moudrosti: https://www.youtube.com/watch?v=ty6upNRVYZ4

Je v nem take receno, ze moudry clovek se k parazitum nechova vstricne.
13. 02. 2013 | 10:19

Důchodce68r napsal(a):

Pane autore a pane Pažoute.
Mluvíte mně z duše. Už před mnoha lety jsem si dohledal dostupné informace o jeho předsametovém působení. Před mnoha lety jsem si všímal prvních známek jeho méně obvyklých osobnostních kvalit. Před mnoha lety jsem rozuměl tomu, když rozhlase prohodil, že "koneckonců se někdy bude muset konzolidační agentura zahrnout do státního rozpočtu", před mnoha lety ......škoda pokračovat. Takže když se začalo vyskytovat rčení "Klause nemusím", moje varianta byla "Klause nesmím". Přece jenom, v našem věku, ty infarkty, víc opatrnosti neuškodí.
Jeho popularitu jsem vždy považoval za sfalšovaný údaj. Takový stav veřejného mínění se mi jevil právě tak neuvěřitelný, jako to vše co stačil napáchat.
V současné době, po amnestii s článkem 2, mně napadá, jesli přece jen, až dozraje čas který to zhodnotí, nedosáhne srovnatelné světové popularity jako Havel. Asi by si to i přál, byť se záporným znaménkem. S takovou povahou není možné, jak píšete, žádné porozumění, je možné pouze pro jemu podobné. Koneckonců, on sám za to vše v podstatě ani nemůže.
Kdo za to vše podle mého názoru ale může, to jsou všichni ti poslanci a senátoři, kteří ho zejména při druhé volbě zvolili. A že je jich nepočítáno. Měli víc než dost času, přímé zkušenosti a informací, aby věděli koho volí. V mých očích tak nesou plnou odpovědnost i za článek 2 amnestie. Měly by se vyčíslit škody a měli by je společně s ním ze svého zaplatit.
Ještě doufám, že se dočkám doby, kdy začne být naše justice v potřebné míře funkční.
13. 02. 2013 | 10:27

františek napsal(a):

....uvědomte si že Klaus je o několik "levlů" napřed jak před Havlem,tak i autorem JAN BERWID-BUQUOYEM.Je to plácání bez podstaty. Píše o nenávisti a sám je jí nacpaný jak žok. Klause ohodnotí budoucí.Současní pokřivenci se jím jen užírají.
13. 02. 2013 | 10:32

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

reppop...... Fialová je zcela mimo tento svět, o tom svědčí její ubohé primitivní cinty o Harapesovi, je zkrátka hloupá a ještě k tomu nebezpečně.
No, a ještě k našemu milému cenzorovi, domníváte se , že tento autorův"příspěvek" do debaty přispívá do naší krásné dabaty (neb jako vy to hezky píšete, když mažete)? Nebo je tento pán dalším adaptem na konec blogu, jako sprosťák Golgo ???
13. 02. 2013 | 10:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem nškolik textů obsahující hrubé nadávky či vulgarismy, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 02. 2013 | 10:36

františek napsal(a):

....je úsměvné číst o světovosti Havla.Přání otcem myšlenky. V Makru jeho DVD ve výprodeji za 2.- Kč. O knihách a velefilmu nemluvě. Opravdu hodnotný žebříček mistra světového jména.Trapnost nad trapnost a hlavně dobrý kšefty i posmrtně.
13. 02. 2013 | 10:36

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

František........nenávist pravdoláskovců je obrovská, a vždyť přitom nás krmějí tou pravdou a láskou (ale v tom jsou vlastně s Havlem stejní)... do médií pravda a láska, a do zad křivá kudla...
13. 02. 2013 | 10:39

vikomt napsal(a):

VK vyměnil svého učitele Hayeka za Hájka - jak příznačné pro duševní sešup této osoby !
P.S. Má to i historické konotace - lhaní či "hájkování" je známo z dob Hájka z Libočan
13. 02. 2013 | 10:42

reppop napsal(a):

To majitel rodinného domku Bukvoj

Doporučuji Vám si opravdu pustit tu Koukolíkovu přednášku.
Domnívám se, že K. Fialová hloupá není. Určitě ne ve vztahu k V. Klausovi. Tam chápe velmi správně, že sobecké parazity je třeba trestat. Jinak hrozí rozklad kooperace ve společnosti. Viz zde o altruistickém trstání: http://www.blisty.cz/art/39462.html

Naopak velmi vstřícný postoj Fialové k lidem, které za sobecké parazity nepovažuje, je moudrý. Je v souladu s tím, že Homo sapiens je sociální oprganismus, jehož úspěch je založen na kooperaci. Může se to jevit kýčovité nebo nevkusné, ale stupidní to není.
13. 02. 2013 | 10:49

slavwin napsal(a):

Odsuzovatelé kopajících do odepsaného, pokud jste schopni se přenést do doby před 10 a více léty. Na jednom vítězném tažení VK, se objevil muž s transparentem, nejste můj prezident, neuznávám takového zmrda. Bylo těch lidí asi 1/3 z kterých to nebylo jedno. Bolševická lumpárna prostě zvítězila, asi tak jak si to představoval ten falešný student na Národní třídě, jemu to nevyšlo VK o něco později ano. Zeman nemusí být špatné řešení, to lepší dostalo o 10% méně, což považuji za nadějnější než klausozvolení před 10 léty.
13. 02. 2013 | 10:55

JC napsal(a):

Nikdo není dokonalý a pravdu má Mňačko.
Havel ke své světovosti přišel jak slepý k houslím a jeho charakterový veletoč nejlépe vystihoval vztah K.Kryla k jeho osobě.
Vašku ty jsi ...., jak to byl dál ?
13. 02. 2013 | 10:55

Jindra napsal(a):

Nějak všichni jako zapomínají, že Klaus velmi vyčítal Havlovi i jeho mezinárodní militantismus (humnaitární bo,bardování). Jen za to musí každý rodilý Čech Havla odsoudit. A s ukradenou knihovnou je to tak, že vždy u nás platilo, že co někdo dostane jako prezident darem, tak je majetkem státu. Ale to zřejmě naši emigranti nebo lidé z prostředí disentu netuší. Proto nejspíše dodatečně vymysleli, že knihovnu Šípek Havlovi daroval.
Jinak by mě zajímalo, co se z takovou knihovnou, kde jednotlivé kusy byly přímo připevněny na zeď dá dělat, už jen pro jiné rozměry jiné zdi. Havel mohl její části používat tak jedině jako bedýnky na hřebíky na svém Hrádečku.
Ale že žádný podporovatel havlismu se nepozastavil nad druhou informaci o poměrech na Hradě (pro změnu od nového prezidenta). Že se tam za Havla ztratilo velké množství movitých věcí. Ty jsou kde a kdo je rozkradl? Pravda a objektivnost nade vše, milí havlisté.
13. 02. 2013 | 11:17

reppop napsal(a):

Pane Jan Berwid-Buquoy,

pravdu má pan Hnízdil, že V. Klaus je nemocný člověk, který by se měl léčit. Jde o mocensky posedlou osobnost (viz přednáška Koukolíka zde: https://www.youtube.com/watch?v=PpMJkaf117g), pro něhož je moc totéž co pro narkomana droga. Bez ní neuvěřitelně trpí a může být pro společnost nebezpečný, protože pro znovuzískání moci je ochoten čehokoliv, i sebeponížení i zločinu. Stejně jako narkoman pro získání drogy připustí i extrémní sebeponížení a je ochotný v extrémním případě krást nebo i vraždit.
Klaus potřebuje léčbu, společnost taktéž naléhavě potřebuje Klausovu léčbu, protože je pro ni jako závislý narkoman nebezpečný.
Je třeba zřídit ústavy pro léčbu mocenské posedlosti, vedle Klause je dalším nepochybným adeptem na léčbu pan Kalousek a patrně i pan Zeman.
Narkomany moci poznáte podle toho, že neumí existovat mimo mocenské struktury. A pokud jsou nuceni tam přežívat, tak trpí a je to na nich znát. Zeman např. kvůli tomu z Vysočiny škodil ČSSD, za to, že ho nepřímo dostala do pozice mimo mocenské struktury. Kalousek je zase ochoten se spojit s kýmkoliv aby zůstal u moci (jednou je ochoten e nechat podpořit komunisty aby jindy, když je pro něj výhodný opak, proti komunistům štve).
To jsou neklamné symptomy narkomanů moci.
13. 02. 2013 | 11:25

Silvie napsal(a):

Jak je vidět, cenzura opět (když se vzpamatovala ze svého povolebního debaklu), funguje v plné síle!

Ale i tak jsem bohu vděčná, že nás pravdaláska opustila a neviditelná ruka trhu se k tomu chystá.

Jak jsem tak četla proroctví posledního papeže, ono se to zřejmě vyřeší bez nás.
Nastoupí poslední papež, jenž dokoná rozklad katolické církve, což bude doprovázeno obrovskými a krvavými sociálními otřesy ,jejichž centrem má být Řím (Vatikán), Barcelona, Londýn, ale i Praha...
Současné vládnoucí "elity" budou svrženy.

Nedočkavě očekávám druhý příchod Krista.
13. 02. 2013 | 11:25

seriózní chlapík napsal(a):

Je lepší Chuck Norris nebo Steven Segal? Je lepší Klaus či Havel?
Kdo to rozsekne? Oba udělali pár dobrých skutků ale nasekali taky spoustu chyb. Bůh sud!
13. 02. 2013 | 11:26

buldatra napsal(a):

Rytíři,

že vy jste převzal štafetový kolík od quazimyslitele Pehe?
Ono asi pehe už pochopilo, že Klaus je tak jako tak vysmátej, páč je imunní.

An sedí sobě na větvi a dí: "orel neslyší křik vran".

Nesluší seBože, kam to spěje když nobilita touží býti vránou. Anebo je jen jiná doba?
13. 02. 2013 | 11:32

buldatra napsal(a):

seriózní chlapíku,

nejlepší je Chuck Norris, páč na rozdíl od Klauze je Chuck Norris první člověk, který porazil betonovou zeď v tenise.
13. 02. 2013 | 11:38

Admirál napsal(a):

VK je již dlouho dobu pod intenzivní palbou mediální klaky.

Už jen to je důvod se k každodenní čtvrthodince nenávisti nepřipojit.

Koho nám nabídli mediální matadoři místo VK? Karla? To je směšné.
13. 02. 2013 | 11:46

roman napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Jak vidím máte jasno a podle toho se i jmenujete. Tak prosím. Myslíte jak Váš prezident a také byste za něho život položil. První na řadě jsou nějací "pravdoláskaři". Pak levičáci. Pak ....
13. 02. 2013 | 11:51

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

roman Opet nedokazete prinest nejaky argument. Je pravda,ze parta kolem Havla pouzivala naplnena namesti jako formu natlaku na demokraticky zvolene politiky? Je...
Ze se tak na jejich mista tlacili jejich mene uspesni kolegove je taky pravda. Jak se titiz projevili po demokraticke volbe prezidenta mame v zive pameti. Mne z toho vychazi jedine: Pro moji svobodu a demokracii jsou tihle lide vetsi nebezpeci nez jesita Klaus. Ten ani nikoho permanentne nevyzyva k rezignaci, ani nechce nikoho zavirat do kriminalu, ani o nikom neprohlasuhe, ze by mel byt zavren na psychiatrii (vsechno tohle pouzival k likvidaci oponentu bolsevik).
Navic mel odvahu jit opakovane do voleb a zastavat verejne funkce s jasne definovanou odpovednosti.
P.S. ten nick jsem si zvolil behem carodejnickych procesu po Klausove amnestii. Verne vystihuje obsah verejne diskuse na toto tema. A nemam duvod ho menit, protoze se projevujete porad stejne :-P
13. 02. 2013 | 11:59

vico napsal(a):

Pro dřívější obdivovatele V.Klause to tu musí být smutné čtení. Tím nemyslím článek JBB, ale výpotky současných zbylých klausofilů. Je to jak exkurze do městské kanalizace.
13. 02. 2013 | 12:07

koblih napsal(a):

Vašek Vaškovi nemá co závidět,možná nějakou tu lahvinku. Oba dva byli neskuteční pokrytci a lháři. Inu Vašek je Vašek.
13. 02. 2013 | 12:10

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

reppop: No tak k tem parazitum, zlojedum, obraceni v popel atd snad jen tolik:

Genocidní rétorika

Jazyk, běžně nástroj sociální interakce, je mocným nástrojem genocidy. Přestože nejsou vytvářena nová speciální slova, používáním určitých výrazů, je mluva používána k odlidštění obětí, mobilizaci mas k jejich likvidaci i k popření vraždy. Genocidní rétorika v rukách ideologie legitimizuje násilí, umožňuje pachateli vzbudit ve většinové společnosti dojem, že jde o něco žádoucího. Skupina je pomocí metafor přirovnávána ke zvířatům nebo nemocem a tím zbavena lidské přirozenosti. Potom se mluví o „očištění“ či „deratizaci“ společnosti, nebo je používána lékařská mluva – sterilizace, uzdravení, léčba společnosti. Členové skupiny jsou označováni výrazy vyvolávající odpor.
Genocida se tak stává nutným hygienickým opatřením nebo chirurgickým zákrokem. Často je genocida spojena s nějakým mýtem, ve kterém je cílová skupina představena jako původce všeho zla. Tím se zvyšuje nenávist majoritního obyvatelstva k označené skupině.

http://is.muni.cz/th/179355/fss_b/Bakalarska_prace_179355_Janouskova.txt
13. 02. 2013 | 12:19

Digi napsal(a):

Pažoute, a jak jste přišel na to, že Němci jsou nejkulturnější národ na světě?
13. 02. 2013 | 12:20

rejpal napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.
A jaký nick jste měl předtím?
13. 02. 2013 | 12:21

koblih napsal(a):

Vašek Vaškovi nemá co závidět!!!
Snad nějakou tu lahvinku navíc. Jinak oba dva byli neskuteční lháři, pokrytci a pochybných mravů. Inu Vašek lhář a nedobrý člověk - oba dva.
13. 02. 2013 | 12:32

jarpor napsal(a):

vico napsal :

"Pro dřívější obdivovatele V.Klause to tu musí být smutné čtení. Tím nemyslím článek JBB, ale výpotky současných zbylých klausofilů. Je to jak exkurze do městské kanalizace."

Jak si tak pročítám diskusi, pro jeho kritiky taky nic "veselého" a výpotky klausofobů jsou jako exkurze tamtéž, pane kolego.

S fanglí v ruce zde mnozí chrání svého Vaška aby bušili do Vaška druhého. Nic o toleranci, nic o dobrých a špatných krocích jednoho a druhého... kdy oba byli prezidenty, /každý jiný/ a pro jejich spravedlivé ohodnocení chybí odstup a chladná hlava... jen generalizace... nektitická chvála jednoho a plivance, jen chrchly na druhého... jen hrubost, vulgárnost, hovadství. Prostě - hnus... v hněvu těch jediných "správných" a "spravedlivých".
Dělat takovým lidem prezidenta - na to opravdu je potřeba "žaludek".
Máme nového prezidenta. Dobře nám tak !

Hezký den
13. 02. 2013 | 12:49

buldatra napsal(a):

... jen hrubost, vulgárnost, hovadství. Prostě - hnus..., píše nick jarpor.

Na konci vegetačního období nadejde čas sklizně, inu, tak to chodí, že.

Každý neodvolatelný a nadosmrti imunní, který rádoby je reprezentantem a zástupcem lidu nečesaného nemytého, potažmo je vrcholem zástupců a pobírá gáži za tu svou „službu“, musí počítat i s odvrácenou stranou mince. Zvláštěpak, když blbne na quadrát, místo toho, aby se snažil objevit ono velké umění odejít se ctí….

Nikdo ho, Vaška rytířem drásaného, totiž do jeho kariéry nenutil, to on sám se tam vehementně prokousal, hlásajíc o sobě, že je nejkrásnější, nejchytřejší a co víc, nikdo z té nečesané nemyté platící veřejnosti ho toho postu nevolil.

Každý sklízí nějaké ty plody nějaké té své práce. A podle plodů lze poznat ledasco a ledaskoho.
Jen mě celkem mrzí, že náš psavý rytíř, nositel všelikých drtitulů a jména důležitého šlechtického se nad to nedokáže ušlechtile povznést, jak se na zámeckou vrchnost patří. Paní kněžna z Babičky by z toho radost neměla.

Inu, zas je to na nás, kmánech, prostých vesničanech a vidlácích, bychom to rytíři šetrně vysvětlili, než se definitivně historicky znemožní.
13. 02. 2013 | 13:29

reppop napsal(a):

To Bijte je, nicte je, palte je....

Jestli jste si nevsiml, tak ja tu psal o lecne nemocneho V. Klause. Ja totiz zastavam nazor, ze vetsina zla vznika ze stupidity (viz: http://www.blisty.cz/art/39405.html). A sobecky parazitismus Klause je z hlediska kooperativniho druhu Homo sapiens primo symfonie stupidity jednoho nemocneho individua. Navic lide, jez ovladaji vice emoce (v pripade Klause mocenska posedlost a egocentrismus) nez racio, jsou vuci stupidite nesmirne malo odolni.
I sexualni nasilnici jsou nemocni lide a musi se lecit. Soucasne je treba spolecnost pred nimi ochranit.
Politici, kteri ve spolecnosti prosadili zkazonosnou ideologii (V. Klaus) jsou spoluodpovedni i za mnohe bezdomovce sebevrahy ci umrzle lidi na ulicich. Nebo za stovky zbytecne zemrelych pacientu nedavno v britskych nemocnicich (Britanie Klausuv vzor). Ale mam pro ne pochopeni, stejne jako pro ty sexualni nasilniky, protoze vim, ze jsou nemocni. Soucitim s nimi: meli by se lecit. A myslim, ze investice spolecnosti na tu jejich lecbu by byla jedna z nejvice navratnych! Jistota desetinasobku!
13. 02. 2013 | 13:36

Dáša N. napsal(a):

Tuhle jsem přemýšlela o morálním backgroundu Havlovy omluvy sudetským Němcům. Třeba těm, kteří chtěli dláždit českými hlavami ve Vojkovicích cestu k nádraží.

Oba dva, Havel s omluvou i Klaus s amnestií, jednali pod nějakým vlivem. Havel nejspíš pod vlivem Schwarzenbergovým a Klaus? Snad se i to časem dozvíme.

Přímá volba prezidenta nám dává možnost vybrat takového člověka, který nebude služebníkem nikoho, nebude nikým vydíratelný a nebude muset být nikomu za nic vděčný.

Jedině tak se dá očistit lev od nánosů letitého trusu.
13. 02. 2013 | 13:46

vilemína napsal(a):

Dovolila bych si navrhnout přejmenovat Bémův (také finanční) tunel Blanka na Letné na "Opravdu, ale OPRAVDU Klausův tunel".
Vjezd by neměl být příliš přesvětlen - spíše by mohl evokovat cestu do pekel, na kterou nás VK tak mistrně roky manévruje.
Jinak, jeho post-prezidentské aktivity by měly být veřejností ignorovány..
13. 02. 2013 | 13:58

MH napsal(a):

stejskal napsal(a):
Dobrý den,

smazal jsem nškolik textů obsahující hrubé nadávky či vulgarismy, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

Stejskale, alias vrchní mazači, vrozporu s veškerými kodexy a principy, je hlavně původní text slovutného doubledrdra.
13. 02. 2013 | 14:08

razdva napsal(a):

hanah:
"Všichni normálně myslící tvorové musí vědět, že Havel byl jen prach u Klausových nohou. Vždy."
XXXXXXXXX
Ale, paní Haslingerová, až takhle se s Havlem identifikovat - to není zdravé. Měla byste si promluvit se svým lékařem.
13. 02. 2013 | 14:14

hovorka11 napsal(a):

HM napsal:
Václav Havel o nenávisti...
----------------------------
Václav Havel a Václav Klaus mají společnou vlastnost- bezbřehé kecalství a manipulace s lidmi.
Havel o nenávisti řekl jen to, co se mu v daný moment hodilo do krámu.
Nenávist a láska jsou od pradávna normální vlastnosti, které pomáhají přežít jedinci. Pokud nejste v žádné situaci schopen příslušnou emocionální vlastnost vyvolat, tak nemáte šanci uspět a přežít.
Podle Havla by pak museli naši občané nacistům asi místo nenávisti nosit květinky a prosit je, aby je měli tak rádi jako oni je a zabíjeli je pouze humanitárně.
------------------------
Havel sám trpěl chorobnou nenávistí proti všem, kteří nchtěli nadvládu amerických zájmů. Proto nenáviděl Írák, Srbsko, Kosovo a Rusko tak, že chtěl jejich nadvládu zajistit bombardováním.
Není směšné dnes Havla spojovat s pravdou a láskou, když to tak nebylo?
13. 02. 2013 | 14:19

Miky napsal(a):

Oni to ti naši Václavové mají jaksi všechno naruby. V.Havel chtěl být českým Masarykem, ale paradoxně získal obrovský obdiv spíše v zahraničí hlavně pro svůj životní příběh, ale také proto, že velcí myslitelé světu povážlivě chybí.

V.Klaus chtěl být nejlepším světovým ekonomem z postkomunistické zony, později snad také myslitelem, ale po té, co možná i sám pochopil, že jako "slovutný" ekonom zpackal co se dalo a světu nemá co nabídnout (Čechům už vůbec ne),
vrhnul se jako "libero" na eropská resp. světová témata. Flustraci z jeho působení má možná už i on sám, ale bohužel i jeho rodná strana, ale i tzv. běžní občané.

Přesto všechno v novodobé historii bude naše 20 leté období spíše obdobím V.Klause. On ovlivnil tolik věcí, které mu nikdy "nezapomeneme".

Proto doporučuji přejmenovat Strašnické krematorium na "Krematorium Václava Klause". A tečka.
13. 02. 2013 | 14:22

vico napsal(a):

Jarpor : částečně vám odpověděl Buldatra. Já bych se jen vyjádřil k vaší interpretaci, že tu jde o nevybíravý boj mezi fanatickými "Havlisty" a "Klausisty". Je to asi stejné, jako když tu píšete obecně rovnici 18 = 20-2, ale prakticky se zabýváte jen tou levou 18/míněno nedvojsmyslně/ a za pravou 20-2 byste klidně obětoval i svou duši.

Ať chcete nebo ne, zde jste se za ty roky profiloval jako opravdu velký zastánce V.Klause. Nick hanah se stala málem vaší virtuální láskou. Dnes kupříkladu "velmi vyváženě" napsala:

"Klaus a mít mindrák z Havla ? To si děláte, milý pane doktore doktore, velkou srandu, že?
Všichni normálně myslící tvorové musí vědět, že Havel byl jen prach u Klausových nohou. Vždy"

Raději nechávám bez komentáře.

K tomu bych ještě připodotknul, že nejsem "Havlista". Havla jsem vždy kritizoval pro jeho aktivistický způsob prezidentství,myslím si, že jako dramatik byl hrubě přeceňován atd.Ale rozdíl ve způsobu, jak ukončil svou funkci prezidenta Havel a jak Klaus je do očí bijící - asi jako oslepující záblesk při výbuchu vodíkové bomby.

Jestli ten rozdíl nevidíte a opět přicházíte se svou rovnicí 18= 20-2, musel jste Jarpore oslepnout.
13. 02. 2013 | 14:23

resl napsal(a):

Důležité se mi zdá být i mé další pozorování: nenávidějící člověk nezná úsměv, ale jen škleb. Není schopen vesele žertovat, ale jen se nakysle posmívat. Není schopen skutečné ironie, protože není schopen sebeironie; autenticky se totiž dokáže smát jen ten, kdo se umí smát sám sobě. Pro nenávidějícího je příznačná vážná tvář, velká urážlivost, silná slova, křik, naprostý nedostatek schopnosti odstoupit sám od sebe a nazřít vlastní směšnost.“

úryvek z projevu Václava Havla, proneseného na Konferenci o nenávisti (Oslo 28. 8. 1990)
.......
přesné i když V.H. psycholog nebyl.
13. 02. 2013 | 14:29

Silvie napsal(a):

Mh
Vy jste za ta leta nepochopil, že tady platí jediné- co je dovoleno "bohovi" ,není dovoleno "volovi"?
Jeho pravdu a lásku milující jasnost z Bukvojů si může psát, co se jí zamane.
Mimo jiné, mně Havel pojem pravda a láska navždy zhnusil jako symbol všech pokrytců a nenávistníků.
Když už, tak radši Masarykovo - Pravda vítězí!

Ne, že bych se chtěla zastávat Golga, lezl mi těmi svými bláboly šíleně na nervy, ale cenzor ho odsud vyrazil beztak jen proto, že si tady zaryl do LN a zveřejnil, jak si stojí po ekonomické stránce. Myslím,že nebyl daleko od pravdy.
Golgo byl taková neřízená střela, ale občas z něho v jeho manické fázi vypadla nějaká zajímavá informace.
13. 02. 2013 | 14:46

Zbyněk napsal(a):

Digi...
odpovídám za Pažouta. Že je Ňemecko kulturní národ, je všeobecně známo. O tom, zda nejkulturnější, je možno se přít. Já myslím, že nejkulturnějším je.
13. 02. 2013 | 14:47

Zbyněk napsal(a):

Resl....
že on ten Havel popisoval určitou osobu? Ať tak, či onak trefil to perfektně.
13. 02. 2013 | 14:52

resl napsal(a):

Ten Klausuv komplex jej ubíjí a další rána přišla od lidí, kteří ještě nedávno hýkali nad jeho "moudrostí." Zůstává sám a to je pro člověka jeho věku, nepříjemné. Litovat ho nelze, pronesl za ta leta spoustu lží, udělal spoustu intrik a v západním světě je za šaška. Jeho příznivci se snaží a dost. Chtěli by ho bránit, ale není kde brát. Neví jak, nemohou najít jeho dobrou vlastnost, tak zůstanou u suchého konstatování, že kdo kope do Klause, je v podstatě vůl. Vědí, že to je málo a na některých visí nenávist k Havlovi, kvůli změně režimu /i když to nebylo jeho zásluhou/. Postkomunistická generace starších lidí byla vychována k nenávisti vůči všem významnějším lidem, hranné opovržení, závist, pomluvy. Málokterý člověk dovede ustát moc, slávu, peníze, to bych u Klause ještě pochopil. Jenže on chtěl být statečný před národem a najednou bylo pozdě. Lísal se k Havlovi dost dlouho, ten s ním jednal slušně, ale dal mu najevo, že jeho si mezi přátele nezapíše, cítil kdo to je. A byl to Havel, který jako první prezident tohoto státu, dovedl svou slávu ustát a zůstat přirozeným. To zdejší závistivci, těžkopádní humoristé, chytrolíni všeho druhu, nikdy nepochopí. Chybí jim totiž zdravý humor, aby si mohli udělat legraci sami ze sebe.
13. 02. 2013 | 14:55

Pepa Řepa napsal(a):

Je to jako boj mezi horňáky a dolňáky.
Co je lepší, to nahoře nebo dole?
Klidně beru oboje, když je panna sličná.
Registrovaní Křemílci to mají těžší.
Masarykem by rád byl každej. Zatím oba skončili jako Beneš.
I knírkem se na závěr ozdobili.Bimbo se bude muset přihrbit, narovnat hlavičku a nepadat na stranu.
Zatím připomíná pelikána s vakem na ryby.
13. 02. 2013 | 15:00

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

reppop No vzdyt to v tom odstavci bylo pekne popsano. Vybranym osobam je prisuzovana vina za problemy ve spolecnosti (absurdne za mrtve v britskych nemocnicich), jsou vyclenovani z normalni spolecnosti, jsou prirovnavani k deviantum (ty sexualni deviace jste si vybral ve shode s J. Goebbelsem). Lide jako vy jsou pilirem kazde genocidy. Jsou ochotni uverit, ze zlo se zhmotnilo v nejake osobe. proto rikam, ze vas povazuji za skutecnou hrozbu, ne jesitu Klause.
13. 02. 2013 | 15:07

Jmelí napsal(a):

Lépe mlčet a být považován za hlupáka,
než promluvit a odstranit veškeré pochybnosti.

( Better to remain silent and be thought a fool,
then to speak out and remove all doubt. )

-- Abraham Lincoln.
13. 02. 2013 | 15:07

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

resl Klaus v roce 2003 k poslanecke snemovne behem rozpravy k jim navrhovanemu zakonu o "dluhove brzde":

„Zahraniční zkušenosti prokazují, že nekontrolovatelné zhoršování stavu veřejných financí, narůstání rozpočtových schodků a rychlý růst zadlužování státu nemohou skončit jinak než vážnou ekonomickou krizí s velmi nepříznivými dopady na zaměstnanost, stabilitu měny a životní úroveň občanů."

Pro tehdy hlasovalo 49 poslancu. Tehdejsi predseda rozpoctoveho vyboru, Schwarzenberguv loutkovodic Kalousek mezi nimi nebyl. Copak rikaji panove dnes?

Klaus k solarnimu tunelu:
http://www.klaus.cz/clanky/220

Dalsi z jeho "smesnych" nazoru. Jen tyto dva drobne omyly evropskych socialnich inzenyru, kteri se Klausovi vzdy tak smali, nas prijdou na bratru 1,5 bilionu korun...
13. 02. 2013 | 15:18

Silvie napsal(a):

resl
Od vás ta kritika sedí-typická pravdaláska.

Láska k bližnímu z vás čiší skoro jako z Graubnera...vyzařujete takovu lidskost a hřejivé teplo, že to až jednoho děsí.
A s humorem jste na tom podobně. Kdy jste se naposled od srdce zasmál?

Většina národa si oddychne teprve tehdy,až budou v pekle všichni!
Havel, ani Klaus už skoro nikoho nezajímají.
13. 02. 2013 | 15:28

reppop napsal(a):

To Bijte je, nicte je, palte je....

Aha, takze kdyz ridicautobusu pod vlovem drogy zpusobi nechtene smrt cestujicich, tak jde sedet a musi se lecit.
Ale kdyz vudce spolecnosti pod vlivem sve mocenske posedlosti nechtene zpusobi smrt spousty lidi, tak to neni treba nijak resit.

Zajimava logika. Mne ovsem nepochopitelna a pro spolecnost zkazonosna.

Genocida je likvidace skupin obyvatel bez vztahu k jejich skodivosti. Ale trestani a leceni sobeckych parazitu typu Klause je nutne pro preziti spolecnosti. Protoze jinak ji tito lide rozvrati. Vidime to koneckoncu dnes na vlastni oci co dokazal Klaus, Kalousek a dalsi.

Pustte si toho Koukolika (o moudrosti): moudry clovek se parazitum brani nebo je dokonce tresta.

PS: mrtve z Britanie jsem neprisoudil Klausovi, ale ideologii, kterou on u nas prosadil. Tj. abych ukazal jakou zkazonosnou ideologii tito nemocni lide prosazuji.
13. 02. 2013 | 15:29

resl napsal(a):

bijte je ...
Klaus nemá ponětí ani o ekonomii, ani o solárních panelech, to už jste si mohl všimnout. Do Davosu jej přestali zvát, neměl čím oslnit, mimo vlastního vytahování. Ale snad vám udělám radost se Zemanem. Na tom fotu od Slavíka, mu to sluší. Bez ironie. Dobrý nápad fotografa. Teď mu ještě malinko sáhnout do mozku.
13. 02. 2013 | 15:31

resl napsal(a):

Silvie,
od srdce jsem se zasmál včera, když jsem vykouřil jointa. Zítra vám sdělím, co jsem dělal dnes. Vy taky vypadáte zapšklá, když se předvádíte jako poslední pavlač. Přesto bych řekl, že máte zábavu ráda a humoru rozumíte. Jen se nesmí týkat politiky, to jste puštěná ze řetězu a skoro vše, co píšete, je z mého pohledu, špatně. Pak to vypadá, že nemáte ráda nic a nikoho. Přesto, jako Klaus, na tom ještě nejste, jen na tom úsilovně pracujete. pavlač zdraví r.
13. 02. 2013 | 15:38

razdva napsal(a):

Zbyněk:
"odpovídám za Pažouta. Že je Ňemecko kulturní národ, je všeobecně známo. O tom, zda nejkulturnější, je možno se přít. Já myslím, že nejkulturnějším je."
XXXXXXXXXXX
Odpovídám za Digi
Podporuji váš názor, že Ňemecko je nejkulturňejší a nejcivilizovaňejší národ. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme se o to přít, ale to je tak všechno, co s ťím můžeme ďelat.
13. 02. 2013 | 16:02

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

reppop Klaus snad orgnizoval nejake pogromy? On rozjel nejaky exterminacni program? Co to tu clovece blabolite?
A pokud bych se snad nechal strhnout k podobnemu typu uvazovani, tak statistika hovori jasne. Za poslednich 20 let doslo k razantnimu zvyseni jak kvality pece, tak doby doziti obyvatel. Dohnali jsme tu 10ti letou ztratu, kterou jsme na vyspely svet meli.
Za to ovsem mohou predevsim lekari, Klaus prispel snad jen tim, ze se zasadil o uvolneni hospodarskych a financnich barier, ktere drive branily v uzivani modernich technologii. A to neni jen jeho zasluha, ale cele polistopadove reprezentace.
13. 02. 2013 | 16:02

reppop napsal(a):

To Bijte je, nicte je, palte je....

Klaus zde prosadil neoliberální ideologii, která je postavená na stejném základě jako ideologie nacistická, tj. na sociálním darwinismu. Rozdíl je pouze v tom, že první ideologie vyznává a preferuje vyšší rasu, druhá zas vyšší třídu (tzv. úspěšné). Obojí má fašistickou podstatu: první je elitářství etnické, druhé sociální.
Obojí je pro společnost extrémně nebezpečné, protože obojí generuje obří kvanta lidí se zdravotním poškozením (psychiky zejména - viz blogy J. Hnízdila), ale i mrtvé.
Klaus hlásá neregulovaný kapitalismus. Neregulovaný kapitalismus první poloviny 20. století vygeneroval hospodářskou krizi a ta přispěla ke vzniku WWII s jejími genocidami.
Dnes z něj opět vzniká hospodářská krize. Je tím zaděláno na nové násilné konflikty.

Vy nečtete vůbec noviny? Nezajímáte se o žádné informace, kromě Vaší osobní ideologie?

Nehledě k tomu, že Klaus svou amnestií defacto naplňuje podstatu trestného činu napomáhání organizovanému zločinu. Tím rozvrací základ fungování společnosti: nemohou-li být potrestáni zločinci, rozpadá se ve společnosti jakákoliv kooperace a tím i morálka. Tím se Klaus sám stal člověkem, který způsobuje svými činy obecné ohrožení.

Jen současná naše justice je bohužel na tento typ chování krátká. Avšak např. na Islandu již političtí představitelé se před soudem zodpovídat museli.
Seveřané jsou v právu i morálce dál než my.

PS: Podle Vás zřejmě i Haagský tribunál provádí genocidu, že ano? Ale máte pravdu, třeba v 19. století by byl takový tribunál nemyslitelný. Chcete se tam vrátit nebo chcete jít v právu a morálce dopředu?
13. 02. 2013 | 16:36

jarpor napsal(a):

vico

Jako mnozí jiní i Vy patrně patříte k těm, kterým stačí zhlédnout nick a již víte, co píše. Takže k Vašemu :
"Jestli ten rozdíl nevidíte a opět přicházíte se svou rovnicí 18= 20-2, musel jste Jarpore oslepnout."
jen zkopíruji před tím Vaším domyšleným... mou napsané :
"... kdy oba byli prezidenty, /každý jiný/ a pro jejich spravedlivé ohodnocení chybí odstup a chladná hlava... "

Slepotou je tedy zde zasažen určitě někdo jiný...

To mé 18 = 20-2 platí na partaje, na množinu lidí, kde někteří jsou dobří a někteří špatní, kde neplatí, že jen v jedné jsou ti dobří a ve druhé jen ti špatní.
Na porovnání dvou lidí ta rovnice ovšem vůbec neplatí... či spíše platí jen velmi vyjímečně...

Ano, má životní filosofie je "napravo" ale ještě nikdy jsem nenapsal, že ti "nalevo" mají výpotky jež jsou exkurzí do městské kanalizace.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, jakou filosofii lze odhadnout u Vás... a jaký náhled máte na ty "druhé".
A i jako "napravo" nechám bez komentáře to o "prachu" od hanah. Totiž - nemyslím si to. A jsem si jist, že si s ní rozumím více než takovými, kterým stačí přečíst nick... a dále už jsou jen a jen slepí...

K buldatrovi snad jen to, že někdy mám raději kyselejší méně vzhledná leč trvanlivější jablíčka než napucované plody vyhnané práškama, které druhý den hnijí...

Závěrem - snad jen jedno - těm generalizujícím a jen chrchle plivajícím na kteréhokoliv Vaška by asi nejvíce konvenoval Kléma, blahé paměti. Drželi by hubu a krok.
Chvála Bohu, jak říkáme my ateisti, že ti Vašci zde byli... i při vědomí, že oba mohli být "lepší". Mnohem lepší. Leč - formovala je i ta společnost generalizující a plivající... Bohužel, není jich málo, jak vidno...

Hezký podvečer
13. 02. 2013 | 16:54

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

reppop No to jsou neskutecne silenosti, co sem tapetujete...Neoliberalismus muze za hruzy komunismu (internacionalni socialismus) a nacismu (nacionalni socialismus) ve 20. stoleti? To si delate srandu?
Jedine za co muze, je bezprecedentni vzestup zivotni urovne obrovske casti Asie. Miliardy lidi, kterym socialni inzenyri zajistili akorat hladomor, maji dnes sanci na slusny zivot. Diky svobodnemu trhu, volnemu pohybu zbozi a kapitalu, omezeni statnich zasahu do svobodneho podnikani. Jak by byl svet krasny, kdyby zmizely i ostatni statni restrikce, ktere Asii porad jeste dusi v oblasti spolecenske a politicke.
Svobodna spolecnost dava lidem volne pole pusobnosti v peci o slabe a nemocne. Nikoho nezabiji, nepotlacuje. O nikom take netvrdi, ze je spatny. Individualistu necha individualistou, kolektivisty nechava se sdruzit (treba do druzstev). Necha zit jak kapitalistu, tak zivnostnika. Jedine co pozaduje, jsou jasna jednoducha pravidla, snadno vymahatelna vsemi obcany.
13. 02. 2013 | 17:03

Vandal napsal(a):

razdva napsal(a):

Zbyněk:
"odpovídám za Pažouta. Že je Ňemecko kulturní národ, je všeobecně známo. O tom, zda nejkulturnější, je možno se přít. Já myslím, že nejkulturnějším je."
XXXXXXXXXXX
Odpovídám za Digi
Podporuji váš názor, že Ňemecko je nejkulturňejší a nejcivilizovaňejší národ. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme se o to přít, ale to je tak všechno, co s ťím můžeme ďelat.

xxxxxxxxxxxxxxxx
jo, Německo je kulturní národ, pokud zrovna nevyvolává nějakou světovou válku, s vlastním kulturním přínosem, to se musí nechat. Plynové komory, průmyslové zpracování lidských těl, atd. atp. K tomu se dokázali přiblížit snad jen rudí Khmerové, taky vysoce kulturní národ.
13. 02. 2013 | 17:11

reppop napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....

Myslim to smrtelne vazne. A nejsem sam. Podobny nazor maji i nositele Nobelovych cen za ekonomii, viz napr.: http://blisty.cz/art/58155.html
cituji podstatny zaver:
Alexis de Tocqueville kdysi popsal to, co považoval za hlavní součást charakteristického génia americké společnosti - něco, co nazval "dobře pochopený vlastní zájem". První dvě slova mají klíčový význam. Každý disponuje vlastním zájmem v úzkém smyslu: Přeji si, co je dobré pro mě, a to teď hned! "Dobře pochopený" vlastní zájem je však něco jiného. Znamená to uznat, že věnovat pozornost zájmům všech ostatních - jinak řečeno, obecnému blahu - je ve skutečnosti nutnou předběžnou podmínkou vlastního blahobytu. Tocqueville netvrdil, že by na tomto názoru bylo něco vznešeného nebo idealistického - ve skutečnosti tvrdil pravý opak. Šlo o známku amerického pragmatismu. Rozvážní Američané chápali základní fakt: Starat se o druhého, to neslouží jen dobru duše - je to dobré pro byznys.

Horní 1% má nejlepší domy, nejlepší vzdělání, nejlepší lékaře a nejlepší životní styl, ale existuje jedna věc, kterou si zřejmě za peníze nekoupí: Pochopení, že jejich osud je spojen s tím, jak žije dalších 99% lidí. V průběhu historie se horní 1% této lekci nakonec naučí. Příliš pozdě.
xxxx

Vy ovsem ve sve ideologicke zaslepenosti nemate sanci to pochopit. Stejne jako mnozi Nemci kdyz se rozjizdel nacismus v Nemecku. Naletel jste dnesnim Goebbelsum, tj. lidem jako Klaus, Kalousek, atd.
Ale kdyz vidim vase presvedceni, se kterym tu pisete, vim, ze nejste zly, jste jen totalne zmateny. Stejne jako ti nestastnici, kteri tehdy hajlovali vstric svym vudcum a stejne jako oni verite, ze ta ideologie prinasi a prinese lidem prospech. Nekteri nepochopili ani kdyz se zacaly stavet koncentraky a rozjely se transporty lidi do nich.

Vy nechapete ani po Klausove amnestii, ktera zlocince osvobozuje a jejich obeti zadupava do zeme.
Je mi Vas uprimne lito. Neni Vam asi pomoci.
13. 02. 2013 | 17:26

Jan napsal(a):

To autor
Tento článek je v podstatě o hodnocení a srovnání amnestií obou předešlých prezidentů.
Srovnání je opět,jak je u autora od jisté doby zvykem, značně tendenční a neobjektivní.
Ano,Klausova amnestie je zavrženíhodná,zejména její 2.část omilostňující miliardové podvodníky.Tento fakt si uvědomuje slušná část naší společnosti.Zrovna tak zavrženíhodní jsou lidé,kteří s ní souhlasí a podporují ji.
Mezi tyto lidi patří také, masmédii protěžovaný, neúspěšný kandidát na prezidenta občan Schwarzenberg.První jeho reakce na Klausovu amnestii byla totiž bezvýhradně kladná,až později,patrně na něčí radu,Schwarzenberg otočil o 180° a Klausovo zvěrstvo tvrdě zkritizoval.Ale moudré české přísloví praví:“Dané slovo ani párem volů zpět nevezmeš… „ A podle toho také dopadly volby…

A nyní k Havlově amnestii.Havel při své první amnestii nechal propustit ze žalářů nejen, v té době již jen hrstku politických vězňů,ale také stovky zločinců nejtěžšího kalibru.Havel se ani v nejmenším neobtěžoval se zavedením alespoň nějakého filtračního mechanismu,který by oddělil zločince od politických vězňů ,propustil jednoduše všechny.Tím se dopustil zase on zvěrstva na bezbranném obyvatelstvu,neboť propuštění vrazi a znásilňovači vzápětí na svobodě opět vraždili a znásilňovali.Tímto si Havel vysloužil „uznání“od převážné části národa a to i „in memoriam“.Shrnu-li fakta, je zřejmé ,že Havlova glorifikace jistým druhem žurnalistů ,je nemorální,už vzhledem k pozůstalým po obětech Havlových amnestantů.
Havel měl pouze štěstí,že za jeho éry neexistovala přímá volba prezidenta.Patrně by volby po své amnestii prohrál,tak jako je později prohrál ,de facto podporovatel Klausovy amnestie, Schwarzenberg.

Srovnávání Klause a Havla z hlediska amnestií lze zhruba vyjádřit dalším českým příslovím:“Jeden za osmnáct,druhý za dvacet bez dvou“

PS Prosím Vás, doktore zdělte nám-Vašim čtenářům adresu pro možnost zakoupení Vaší knihy"Jaroslav Hašek a jeho dobrý voják Švejk - Čeští občané, rakouští vojáci anebo ruští bolševici."V mně dostupném knihkupectví ji neznají a já osobně, jako ctitel českého velikána Jaroslava Haška, si ji rád přečtu.
13. 02. 2013 | 18:50

JenTak napsal(a):

Jan
Havlova amnestie: "Amnestie se nevztahovala na vraždy, znásilnění a zneužití pravomocí. Věznice opustili lidé odsouzení k trestům do dvou, případně tří let, u vyšších trestů byl pobyt ve vězení zkrácen o třetinu až polovinu. Bylo také zastaveno stíhání osob, kterým hrozily maximálně tři roky vězení."

Vaše tvrzení, že "Havel při své první amnestii nechal propustit ze žalářů nejen, v té době již jen hrstku politických vězňů,ale také stovky zločinců nejtěžšího kalibru" je pravdivé asi jako různá tvrzení Klausových poradců.
13. 02. 2013 | 19:41

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

JenTak To tvrzeni je nepravdive hned dvakrat. Politicke vezne propustil na sklonku roku 1989 Gustav Husak...
13. 02. 2013 | 20:02

Oprava tiskové chyby napsal(a):

Pomluva a závist jsou zbraně křivých charakterů. Kdo se propůjčí pomluvě a závisti je slaboch a zbabělec bez ohledu na vzdělání i společenské postavení, která zastává. Tragédie může nastat, když se takovýto selhávač dostane do čela státu. Následek? Morální rozklad národa…

V zemích Českých koluje nejnovější anekdota: Jan Berwid Buquoy přijde k psychiatrovi a povídá – „Pane doktore já vůči Pehemu trpím komplexy méněcennosti.“ Lékař se na něho podívá, řka – „Pane historiku a politologu, to nejsou komplexy. Vy jste vůči němu skutečně méněcenný!“ Jiřího Pehe lidé ve světě uznávají a obdivují. Tedy s výjimkou Jan Berwida Buquoye a jemu podobných. Charakterová průměrnost křiváka není schopna ocenit lidské vlastnosti jako genialita, hrdinství, dobrota, moudrost atd. On s takovými hodnotami nemůže pracovat, protože je nechápe. V extrémním případě je považuje za „lidskou pitomost“. Sobectví a závist u něho převládají, zaslepují a tím mu znemožňují vidět svět ve světle spravedlnosti a dobra.

Buquoyova obvinění, o které se s nikým neporadil, vykazuje extrémní případ zvrhlosti a arogance. U českého národa tím propadl až na dno pekelné morálky.
Morální background Jan Berwida Buquoye zrcadlí však úplně zcela něco jiného.
Ano, Buquoyova závistivost znehodnotila (vulgárně bych řekl „poplivala“) odpovědnou a úmornou práci policistů, bezpečnostních orgánů i soudů demokratického státu. Na to existuje pouze jeden jediný výraz: FUJ !
Když to nevyšlo tady, začal záviděl a pomlouvat z jiné strany. Nějak si zafixoval, že je „pravičák“ a nehodlá se toho pustit: „Měl bych ale snad také alespoň zmínit jeho kosmopolitismus proti mé důvěře ve stát, ve kterém žijeme. Byl to také výbojný zahraničněpolitický intervencionismus (a humanitární bombardování), místo respektu ke kterékoli zemi světa,“ Jsem sice docent politických věd a mám dva doktorské tituly, ale spiritu tohoto vyjádření nerozumím. Jaký „zločin“ zde uvaluje ignorant, záviděl a kleptoman na svého předchůdce?

Zdá se, že se Miroslav Kalousek trefil do černého: „Hovořit tímto způsobem o mrtvém velikánovi, který se nemůže ozvat, může opravdu jenom malý člověk. Tímto vyjádřením pan Jan Berwid Buquoy nevydal svědectví o Jiřím Pehem, ale sám o sobě.“

A dovolte mi, abych nakonec citoval klasika (Honoré de Balzac): „Závist, to je odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.“
13. 02. 2013 | 22:10

MAN napsal(a):

Buquoyi kdy se konečně omluvíš německým policistům za svou aroganci a sprostotu, kterou jsi vůči nim projevil?
13. 02. 2013 | 22:14

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To MAN
Zdá se, že nevíte s kým mluvíte.
Upozornil jsem na chování některých policistů SRN, které není v souladu s ústavou (Verfassungsschutz). Pokud vím, jsou všichni zbaveny služby a jeden z nich sedí dokonce za mřížemi (Vollzugsanstalt Berlin-Moabit). Není se komu omlouvat.
13. 02. 2013 | 23:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Všem hulvátům na této stránce!
Vaše výplody jsou anonymní.
Kdo není schopen vyjádřit svůj názor pod vlastním jménem, je zákeřný zbabělec. Omlouváte a chcete chránit zla na které já upozorňuji.
Co tím chcete dokázat?
Vaše charakterové nedostatky přece nikomu ani nepomůžou ani nepřispějí k tomu, aby společnost ve které žijeme byla lepší.
Proč ty vaše vylevy hrubosti proti moudru a dobru?
Proč se pokoušíte ničit každou jiskřičku naděje na ozdravení této společnosti?
Uvědomte si přeci, že lidská hrubost, blbost, arogance a závist jsou hodnoty, které strhávají náš národ do pekla budoucí hrůzy.
13. 02. 2013 | 23:56

MAN napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

Tak ještě jednou. Kdy se omluvíte řádně sloužícím německým policistům za svá falešná obvinění?
14. 02. 2013 | 00:22

Medikolog napsal(a):

No jo, pane dr dr B-B

Z německých mělčin severního moře to opravdu tak nějak v periskopu vypadá, jak píšete. Podívám-li se vedle, pak je vidět i to, že kde je Alkibiades, tam je vítězství...Na tu dálku v periskopu prostě nerozeznáte legendy o životecvh svatých od skutečnosti. A lidé proto snáze uvěří pohádkám a legendám.. když je komandant ani k okuláru nepustí....
14. 02. 2013 | 01:19

sylvasauerova napsal(a):

Vážený pane Buquoyi,
vulgus veritatis pessimus interpres, však víte, a ještě stulti maxime sibi nocent. Za nosy se stejně nechytí. Něco Vám chci poslat, myslím, že to je dosud nejpřesnější popis, který byl napsán. Teď už jen očekávám, až začne být Roman Joch napadán za levičáctví a oslovován "soudruhu".
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/klaus-havel-jakobini-konzervatismus#comment-61860
S pozdravem
14. 02. 2013 | 01:28

MH napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
Všem hulvátům na této stránce!onyoDev
Vaše výplody jsou anonymní.
Kdo není schopen vyjádřit svůj názor pod vlastním jménem, je zákeřný zbabělec.

Zákeřný zbabělec jste především vy. Vaše vlastní jméno, se kterým jste se narodil, zní poněkud jinak. To, že vám zaharašilo v palici a vymyslel si pochybný šlechtický původ a přidal si k němu stejně pochybné doktorské tituly, vám na cti a úctě nijak nepřidá.
Vače moudra si nechte pro sebe, nanejvýš pro mazače Stejskala.

Stejskale, jestli to smažete budu to sem dávat donekonečna znovu.
14. 02. 2013 | 05:57

JenTak napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....
Cituji vás "Politicke vezne propustil na sklonku roku 1989 Gustav Husak..."
Vy snad nevíte, že komunistický systém své politické vězně kriminalizoval a zavíral je za paragrafy na hony vzdálené těm komunistickým?
Říká vám něco paragraf 203 (příživnictví)? To byl nejoblíbenější paragraf komunistů. Člověka vyhodili z práce, zakázali ho přijmout do jiné a pak ho zavřeli za příživu. Tyto politické vězně Husák rozhodně nepropustil. Nehledě na to, že lidé seděli za skutky, které v demokraciích nejsou trestnými činy. Proto ta Havlova amnestie.
14. 02. 2013 | 07:40

JenTak napsal(a):

Oprava ...na hony vzdálené těm politickým...
14. 02. 2013 | 07:41

Thuruk napsal(a):

Faktem zůstává, že Havlova amnestie byla podstatně horší než Klausova. Okecávat to nějakým "morálním backgoundem" je ubohé. Je to totiž jen obhajoba stylem "když se kácí les, létají třísky". Jak komické a smutné zároveň v konfrontaci s proklamovaným humanismem i pravdou a láskou.

Kdo neuznává přednost ideologických zkratek před člověkem, může učinit pouze jediný závěr: V "bahně pekelné morálky" vězí oba zmínění "velikáni", avšak Havel citelně hlouběji.
14. 02. 2013 | 08:08

Thuruk napsal(a):

JenTak:
Pak se tedy nabízí otázka, proč Havlovi nestačilo pustit "příživníky", ale museli být vypuštěni i vrazi.
14. 02. 2013 | 08:23

Silvie napsal(a):

Trochu jiný pohled na Havla a Kárla S.
Zajímavý článek - cenzura knih Polanskeho u nás, odmítnutí poskytnutí dokumentů v třeboňském archivu na příkaz "shora" atd. Názor si udělejte sami.
" Bývalý nakladatel Fedor Gál, jenž vydal i vaše knihy, mi sdělil, že jste chtěl skandalizovat rodiny Karla Schwarzenberga a Václava Havla, protože šlo o skvělou reklamu vašich knih. Co vy na to?

Nejsem překvapen tím, co dnes říká Gál. Nicméně to není stejné s tím, co řekl reportérce Tereze Spencerové, jejíž článek byl později opět vydán na Facebooku. V článku je přesně toto. Paul Polansky sbíral materiály ke knize pět let a pomáhala mu v tom mimo jiné i Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. „Polansky mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů,“ konstatuje Fedor Gál. „Přesto mi údaje o Havlových a Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v tom vážněji.“ V současnosti se o Gálovi zmiňují záznamy židovských akcionářů v Barrandovských filmových studiích, které strýc prezidenta Havla vlastnil společně s mnoha jinými židovskými akcionáři. Jde o reálná jména. Použil jsem některé tyto postavy, které Havlův strýc udal gestapu za jejich akcie, ale i osoby Židů, kteří pracovali na Schwarzenbergově panství. V roce 1999, před tím než jsem z Prahy odjel do Kosova, mi Fedor Gál osobně sdělil, že už nemohl vydat žádnou mou knihu. Česká vláda ho vydírala, že když publikuje některou z mých knih, bude mít problémy v byznyse a může se stát, že jej vyhostí z Česka, protože byl Slovák. A dnes Gál říká, že moje novela Bouře není už k dostání, protože se do skladu dostala voda, která zničila celý náklad knih. Nicméně když bylo vidět, že to někoho zajímá, proč knihu nevydal podruhé? V roce 2010 jsem poslal mail Robertu Gálovi, synovi Fedora, že jsem napsal pokračování Bouře, které se zabývá českou historií v letch1945 až 1977 a mám vypracovaný koncept třetího pokračování, který se bude zabývat lety 1978 až 1989. Ptal jsem se, jestli by je vydali. Nikdy jsem nedostal odpověď. Samozřejmě, že knihy sledují další příběhy osob a jejich potomků v knize Bouře."
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zpoved-spisovatele-jemuz-Havel-nepodal-ruku-a-stve-Schwarzenberga-262688
14. 02. 2013 | 09:10

Silvie napsal(a):

"Jen jedna odpověď z dvanácti se týkala Václava Havla, a přesto se stala dalším motorem kritiky z řad havlististických novinářských hyen. Realistické hodnocení stavu hospodářství Evropské unie, faktického úbytku svobod v Evropě nahrazovaných centralistickými rozhodnutími shora, připomenutí faktu, že impuls k rozdělení Československa přišel od Slováků, uznání Polákům za jejich příkladný vztah k vlastnímu státu nebo apel na nedotknutelnost Benešových dekretů jako důsledek předchozích dějů, jejichž původci jsme nebyli, tomu všemu se naši novináři obloukem vyhnuli. Jediné, co je zajímalo, bylo prosté názorové hodnocení Václava Havla. Tedy že byl podle Klause extrémní levičák, a že… "Trh nazýval hokynářstvím, místo demokracie chtěl elitářskou postdemokracii, místo konzervatismu a tradičních hodnot prosazoval modernistické boření existujícího lidského řádu. Byla to spíše ozvěna francouzského jakobínství než britský konzervativní princip klasického liberalismu."

Václav Havel samozřejmě levičák byl a v mnoha ohledech skutečně extrémní!!!!!!!, minimálně pokud jde například o podporu ekologismu, sociálního státu a uměle stanovovaných tzv. lidských práv, která jakoby ve své podpoře nikdy neměla dno svých ekonomických možností a zcela opomíjela žádoucí rovnováhu mezi právy a povinnostmi, nebo aktivní přístup k vojenským invazím do jiných suverénních států. Nic z toho nemá se skutečně konzervativními ideami a pravicovým smýšlením nic společného. Byl to levičák, stejně jako drtivá většina jeho přátel a kamarádů počínaje Tomášem Halíkem, Jiřinou Šiklovou, Jiřím Pehe, Evou Holubovou, Táňou Fischerovou a Kocábem či Bursíkem konče."
LN - Matějka

S Matějkou občas velmi nesouhlasím, ale tento článek pokládám za trefný.
14. 02. 2013 | 09:26

reppop napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
Všem hulvátům na této stránce!
Vaše výplody jsou anonymní.
Kdo není schopen vyjádřit svůj názor pod vlastním jménem, je zákeřný zbabělec. Omlouváte a chcete chránit zla na které já upozorňuji.
Co tím chcete dokázat?
Vaše charakterové nedostatky přece nikomu ani nepomůžou ani nepřispějí k tomu, aby společnost ve které žijeme byla lepší.
xxxxxxxxx
Mám obecně metodickou poznámku:
Tohle je diskuse pod Vaším blogem. I když z části anonymní (co na tom? aspoň lidé upřimněji vyjadřují své skutečné názory). Domnívám se, že v diskusi by se mělo diskutovat o tématu blogu. S tématem blogu ovšem souvisí také to kdo je autor blogu, čili i o něm je smysluplné někdy diskutovat. Nechápu ale k čemu je dobré diskutovat o diskutujících? Pokud porušují kodex, tak nechť jejich vstupy pan Stejskal smaže, má mou plnou podporu. Ale proč je označovat za zákeřné zbabělce? Protože nesouhlasí s Vámi?
Myslím si, že pokud máte k některým tvrzením některého diskutujícího výhrady, máte své výhrady napsat. Ale kolektivně označovat diskutující za zbabělce k ničemu smysluplnému nevede.
Diskuse má být primárně nástrojem hledání pravdy, ne nástrojem posuzování diskutujících. Aspoň tak já diskusi chápu.
14. 02. 2013 | 09:44

Jan napsal(a):

Vážení diskutující.

Autor začíná být hysterický až nepříčetný a to do té míry,že uráží už i své čtenáře jako celek.
Nadává nám do hulvátů a zákeřných zbabělců.Jde to s ním špatné.Začínám mít vážné obavy o jeho duševní a fyzické zdraví.Prosím,napište mu někdo něco lichotivého,pochvalte ho,aby se uklidnil a vydržel nám alespoň do příštího žertovného článku

Napsal bych to sám,ale nic pozitivního k jeho poslední tvorbě mně zatím nenapadá.
14. 02. 2013 | 10:19

resl napsal(a):

Máte p. Berwid pravdu, blbý je, že ti co s vámi chtějí "polemizovat," tak vám začnou nadávat a skončí stejně. Váš i můj názor je, že na Havla se bude vzpomínat sto let. Je nedůstojné nadávání na něj, který svým životem a konáním, ukázal světu, kde leží ČR a jak z bezvýchodné situace se vyhrabal na vrcholného politika. Nemohu se zbavit dojmu, že Klaus, kdyby se zachoval stejně jako Havel a dostal nabídku na vyhoštění na západ, tak by ji okamžitě přijal, chtěje být v záři reflektorů tv. Havel zůstal a přesto někteří naši "hrdinové", řvou, že vlastenec je Klaus. Venku to samozřejmě vidí jinak, ale tady je spoušť. Srovná se to, ale takové chování vůči svému slavnému krajanovi, je nepochopitelné. Asi v nás zůstal syndrom slouhů, závidících všem a všechno.
14. 02. 2013 | 10:41

rejpal napsal(a):

resl
Já osobně nechápu jednu věc. Časté komentáře ve stylu "nikoho nezajímá", "pes po něm neštěkne". Přitom, kdo má kontakt s lidmi venku, snadno si ověří, že Havel je jedna z mála našich osobností, o kterých se obecně ví a ještě je vnímána pozitivně. Já tu zkušenost mám a zdaleka nejde o naše sousedy. Ti lidé neřeší amnestie, a spoustu jiných věcí, které jsou u VH kritizovány. A s tím souvisí i vnímání Havla u nás. Já nevím, kolik procent lidí si ho váží, kolika je ukradený a kolik ho odsuzuje. Jisté ale je, že ti lidé z první skupiny se k němu hlásí spontánně. Nikdo to neřídí, nikdo je k tomu netlačí. Václav Havel se stal mýtem, který žije vlastním životem, a tyhle ambice Václav Klaus může mít jen těžko. I proto, že mýty se jen málokdy tvoří kolem pragmatiků a technologů moci. Spíš kolem vizionářů a třeba i politických snílků.
14. 02. 2013 | 11:57

Oprava tiskové chyby napsal(a):

JenTak

Přesně tak.
14. 02. 2013 | 12:01

JenTak napsal(a):

Thuruk
Vrazi puštěni nebyli. Račte si to zjistit.
Zjistíte, že Havlova amnestie se nevztahovala na vraždy či znásilnění. Jenže to vy, co nenávidíte Havla skrze lásku ke Klausovi, nikdy neuznáte.
14. 02. 2013 | 12:35

resl napsal(a):

rejpal,
to, že nemůžeme pochopit druhé, se stává a může to být i mezi přáteli. Když jsme ale viděli a zažili vzestup Havla jeho chování, jednání a úctu v západních zemích, jistě to v Čechovi zanechalo trochu pýchy na našeho krajana. Nemluvím o komunistech, což je jiná sorta. Těžko ale vidět do hlavy nekomunistů a přesto lidem, kteří s gustem Havla pomlouvají. V hlavě to nemáme všichni stejně srovnané. Ale je-li důkaz, že Havel seděl za své svobodné vyjadřování /a nebyl sám/, nevyužil nabídky emigrace, i po zvolení se choval přirozeně, nechal nafilmovat své soukromí před volbou atd., věci, které by si nikdy hradní zloděj nedovolil, tak u mého myšlení, je pomlouvání Havla nepochopitelné. Jakmile začnou s pitomostma kolem "hum. bombardování," je zřejmé, že argumenty nemají a sbírají co kdo, kde napsal. Tak se kopírují "moudra" bolševických politologů, /prof. Matějka/ kteří vždy budou mít zájem Havla pošpinit. Jen kdyby se ti "druzí" zamysleli, proč komunisti uznávají Klause a Havla ne. A pak se s nimi bavte o nějakém levičáctví, nebo pravičáctví. Ti šílenci řvou, že byl Havel levičák a to je vše. Mně záleží na tom, co jsem viděl, slyšel a zažil. Jim ne, jim jde o to urazit, ponížit, nikdo přece nemůže být tak statečný jako oni, jako Klaus. Havel by to přece EU tak nenandal, jako Klaus. Takže Klaus je statečný když mu nic nehrozí a Havel byl notorik, lhář, imperialista. No je to česká hrůza, ale dá se to vydržet, protože jak víte, do veřejné debaty v tv nikdo proti Havlovi nepůjde. Z jednoho důvodu : nejsou argumenty a mohl by být zesměšněn,
14. 02. 2013 | 12:38

Jan napsal(a):

JenTak
Vaše tvrzení,že Havel neamnestoval vrahy je výkřik do tmy.Račte , si alespoň zběžně pročíst dokumenty a tiskoviny z té doby.Možná poté vystřízlivíte z Vaší havlomanské opice.
14. 02. 2013 | 13:01

Richard napsal(a):

Komplex méněcennosti je disociovaná (do nevědomí vytěsněná) část sebe sama, kterou vědomí odmítá přijmout, jelikož svou neslučitelností s uměle vytvořeným obrazem sebe sama (v případě narcisní poruchy - velikášství, ušlechtilost, grandiozita) vyvolává úzkost, prostě se lidově "nehodí do krámu". Vytěsněním se však tato v očích jedince méněcenná podosobnost a její sklony nezničí, naopak nabývá daleko nebezpečnější vliv neboť se dostává zcela mimo vědomou kontrolu a náhled.
Ze své nevědomé podstaty se s pudovou naléhavostí, tentokrát nepřímo tlačí na světlo vědomí např. v podobě obsesivního nutkání "shodit - snížit - zmenšit hodnotu - zméněcennit", vlastně jde o typ nevědomé projekce.
Obávám se, že pan Klaus si prostě nemůže pomoc, navíc svou nevědomou kompenzaci vlastního komplexu povýšil na boj za obecnou spravedlnost, své předsudky z komplexu plynoucí na adorování národních tradic. Komplex bohužel nelze zpracovat snaživou pracovitostí ani jinými "zásluhami", jedinou možnou cestou je otevřená a citlivá konfrontace s vlastním nitrem za pomoci někoho zkušeného, laskavého, avšak otevřeného (pravdivého), obávám se však, že tato cesta je pro V. Klause tabu, navíc nikdo v jeho okolí výše zmíněný potenciál pomoci zřejmě nemá.
14. 02. 2013 | 14:20

Jan Fleming napsal(a):

Jsem asi jeden z mala lidi kteri cetli Klausovu knihu "Na rovinu" a zrejmne jedinny clovek na svete, ktery cetl jak Klausovu tak i Berwidovu knihu:

Ani jeden z autoru neni Viewegh (asi ani nechce byt) nicmene zatim co Berwid pise vecne a dospele, Klausuv rukopis je spise rukopisem 7 leteho kluciny ktery si privazuje svoje kolo ke stromu radeji hned tremi retezy se zamky - aby mu ho nikdo neukradl.

S Klausovym zcela pubertalnim projevem se mohl kazdy jiz periodicky seznamit v jeho znamych "dopisech z cest" ktere nejsou nicim jinym nezli samochvalou pachnouci na sto honu a pokusem ukazat ostatnim - "podivejte se jaxem dobry - vsichni krome vas mne obdivuji". Obdivuhodne je ale spise to, ze mel urcite moznost dat sve spisky posoudit a opravit dobremu profesionalu - nicmene zde se opet jasne projevuje Klausuv sebevrazedny egocentrismus: "lepe nezli ja to nikdo nenapise" :-)))

Jak se takovy clovek jako vystrizeny z Bernovi knizky "Jak si lide hraji" mohl dostat do pozice prezidenta, po vsech pruserech ktere mel, je a zustava naprostou zahadou.

Docela rad bych si po breznu t.r. precetl nejakou solidni psychlogickou studii na tema Vaclav Klaus. Bude to urcite hodne - podotykam hodne, zajimave cteni...
14. 02. 2013 | 15:38

Mj Storek napsal(a):

Tenhle pan je Buquoyem asi tolik, jako ja Schwarzenberkem....
14. 02. 2013 | 17:17

JenTak napsal(a):

Jan
Nedoporučujte mi to, co vám chybí. Vy asi čerpáte informace přímo od Bartoše, který by Klausovi nezalhal.
14. 02. 2013 | 18:51

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Man
Jsem zpravodajský důstojník a žádná "falešná obvinění" nepraktikuji.
Vy jste pouze anonymní provokatér.
Nemáte o vnitřních poměrech v SRN žádné ponětí.
Vaše provokace jsou pouze podprivilegované poznámky.
14. 02. 2013 | 23:11

Eva napsal(a):

Děkuji za tento blog.
Jen zakomplexovaní lidé jako Klaus ze sebe dělají suverény.
Havel to neměl zapotřebí, byl osobnost.
Havel měl morální ideje, Klaus je zprznil.
15. 02. 2013 | 00:10

MH napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
To Man
Jsem zpravodajský důstojník a žádná "falešná obvinění" nepraktikuji.

Tohle je zatím nejlepší vtip tohoto roku.
15. 02. 2013 | 05:59

Mard napsal(a):

Berwid-Buquoyovy komplexy méněcennosti vůči Klausovi :-)
15. 02. 2013 | 06:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy