Kdy už konečně budeme žít věčně?

27. 04. 2014 | 13:27
Přečteno 4504 krát
Život je velice nebezpečná a nezdravá záležitost, většinou končící smrtí. Smrt je to nejhorší, co nás může potkat a zdá se být nevyhnutelnou. Pakliže má někoho stihnout ten nejkrutější trest, odsoudí ho k trestu smrti. Tím ukončí svůj život předčasně na rozdíl od ostatních, které žádný hrdelní trest nepostihne. Ti pak žijí o něco déle, aby záhy zemřeli rovněž. Musí však život navždy končit smrtí? Já osobně jsem skálopevně přesvědčen, že nemusí!

Lidstvo se sice od nepaměti zabývá myšlenkou věčného života, ale upřímně řečeno, doposud pro onu alternativu takřka nic neudělalo. Naopak! Od dob neandrtálce s kyjem přes rameno, se snažíme jak co nejrychleji ukončit lidský život neustálým vylepšováním zbrojního potenciálu. Těmito opatřeními jsme dnes již tak daleko, že pomocí atomových zbraní je člověk schopen během několika málo hodin zlikvidovat veškerý život na této planetě a to od titěrného mravenečka až po indického slona, či africkou žirafu.

Výdaje na zbrojení za posledních 10.000 let jsou nepředstavitelně obrovské. Jde o gigantické částky, na které nemáme ani početní ekvivalent. Na rozdíl od této skutečnosti jsou výdaje na možnosti věčného života takřka nulové. Zdá se jako by lidstvo raději pracovalo na tom, co nejrychleji zemřít, nežli žít dlouho, a nebo dokonce věčně....

Proč ono šílenství, když se ve skutečnosti každému z nás hlavně jedná o to, aby co nejdéle a ve zdraví přežil? Člověk je prostě tvor, který ať se rozhodne, jak chce, vždycky se rozhodne nějakým způsobem sám proti sobě. Přesto si položme hypotetickou otázku: Je vůbec věčný život možný, a pakliže ano, jak toho docílit?

Budeme-li vycházet z Bible (první kniha Mojžíšova - Genesis), byli původními kandidáty na věčný život Adam a Eva. Jednali však vůči Bohu nečestně a tím je Všemohoucí z Ráje jednoduše vyhodil. Stali se tak smrtelnými. Co z toho vyplývá? Abychom docílili návratu do Ráje (tzn. nesmrtelnost) musíme začít jednat ve smyslu Boha, resp. božích zákonů.

Všemohoucí zakazuje vraždu. Znamená to tedy, že naším největším hříchem je zbrojení, vyzbrojování a tím zdokonalovaní vražedného potenciálu. Pakliže se této neřesti nezbavíme, návrat do Ráje se stane nemožným a budeme i nadále ukončovat naší pozemskou pouť smrtí.

Ale i po vyhnání z Ráje se biblické lidstvo dožívalo gigantického věku - až devět set let. Bible (Genesis) nás o tom informuje a to mě naplňuje optimismem. Absolutním přeborníkem v daném směru byl bezesporu Metuzalém. Zemřel ve věku “nepatrných“ - 969 let. Když už nejsme schopni zastavit horečné zbrojení a tím pádem vytvořit základ věčného života, tak se alespoň dopracovat k 900 letům biblického života! To by pro začátek mohlo zatím stačit...
Zde bych si dovolil opravdu vidět obrovské šance, na vzdor všem lumpárnám současného lidského snažení, prováděných doslova 24 hod. denně...

Momentálně se lidský život sice (statisticky) nepatrně prodlužuje, ale problém zůstává trčet v tom, že jsme déle staří, ale nikoli mladí v plném produktivním věku. Zastavit daný proces nějakou „pilulkou“ nebude možné. Jediná možnost tím tkví pouze v přeprogramování lidského života výpočetní technikou.

Ačkoliv jsem politolog, pohádal jsem na toto téma již s celou řadou lékařů. Tvrdili neustále jedno a totéž: Člověk není stavěn na věk 900 roků života a na věčný život už vůbec ne...

Tito lidé jsou bezpochyby vynikajicími odborníky, ale přesto se stali zajatci svých vlastních zkušeností. Zde je nutné se ze skeptických tendencí oprostit a jít naprosto neznámými cestami. Steven N. Austad vydal v nakladatelství John Wiley & Sons (New York 1997) vynikající publikaci „Why We Age“ (Proč stárneme), kde předkládá přesnou analýzu lidského stárnutí. Badatelům na University of Princeton (USA) se tehdz podařilo vynalézt prostředek prodlužující jednodenní život jepice až o další čtyři dni. Nedovedli však převézt proceduru na savce. Výzkum se musel zastavit pro nedostatek finančních prostředků.

Je zajímavé, že miliardy dolarů na „hvězdné války“ jsou k dispozici, ale finance na výzkum až čtyřnásobného prodloužení života savců nikdo nehodlal uvolnit. Kdo má tím zájem na tom, aby se člověk nemohl dožít 280 let?

S podobným finančním problémem se setkali badatelé Richard Cawthon, Aubrey de Grey a Ray Kurzweil. Zjistili totiž, že v procesu stárnutí hrají klíčovou roli telomery. Jsou to koncové části chromozomů, které se při buněčném dělení zkracují. Protože si buňka neumí telomery sama obnovit, může se dělit jen do té doby, dokud má tyto opakující se sekvence v zásobě. Jakmile ji dojdou, nedokáže se dále replikovat a to je počátek jejího konce. Tím nastává stárnutí a nevyhnutelná smrt.

Cawthon a Grey tvrdí, pakliže by se podařilo naučit buňku, aby sama obnovovala telomery, nebyl by to pro člověka problém dožít se až několika staletí. Kurzweil jde ještě podstatně dál. Podle něj je vyřešení časově neomezené obnovy telomerů základním kamenem pro věčný život. Ovšem, jakmile se začaly uskutečňovat první úspěšné pokusy na myších, někdo se postaral o to, aby se projekt přestal financovat...

Není to poprvé v dějinách, kdy předsudky vlivných vládních činitelů zastavily lidský pokrok. Známý britský sociolog a kriminolog Howard Jones (1918 - 2007), autor knihy “Crime In A Changing Society“ (Londýn 1965) - v češtině “Zločin v měnící se společnosti“, prý před léty pomocí počítače dospěl k podivuhodnému závěru: Kdyby neexistovaly předsudky a tím i “legální“ zločinnost vládních kruhů ve formě válek a revolucí a různých nesmyslných poprav, mohlo by bývalo lidstvo již koncem “neexistující“ třicetileté války (tedy v roce 1648) lítat na měsíc...

K tomu bych si dovolil pouze dodat, pakliže je Jonesův výpočet správný, předsudky vedoucích pohlavárů by neexistovaly a svět by se vydal již před tisíciletími nekompromisně mírovou cestou, dnešní generace by již dávno žila v životní éře nesmrtelnosti. Pro ty, co právě čtou tuto reportáž, by byla smrt již naprostou minulostí a u člověka něco cosi dost neznámého.

A nyní, o čem se se mnou neustále hádají lékaři:

1) „Kdybychom zastavili umírání, lidstvo by se přemnožilo...“
Takováto argumentace je naprosto zavádějící. K nadprůměrné porodnosti dochází po válkách, aby lidstvo doplnilo svojí existenční rovnováhu. V dnešní době, kdy se věk neustále prodlužuje, porodnost rapidně klesá. Předním průmyslovým státům v Evropě hrozí do následujících 200 let vymření. Nesmrtelnost by tento trend zastavila, protože by sebe sama automaticky stabilizovala.

2) „Život každého tvora má začátek a konec. Na tom nemůže žádný medikament nic změnit. Lékařským zásahem lze život o něco prodloužit, ale nelze ho učinit věčným.“
Ad hoc je nutné oprostit se od dosavadních zkušeností. Nemluvím o tradičním „lékařském zásahu“. Celé lidské tělo bude nutné přeprogramovat výpočetní technikou a to tak, aby buňka dostala schopnost neustále obnovovat telomery. Naše tzv. „růstové buňky“(telomery) permanentně bojují s tzv. „volnými radikály“ (oxidanty), které je ničí. K rovnováze dochází mezi 20 - 25 rokem života. Nyní jde o to, v tomto věku zajistit rovnováhu mezi “růstovými buňkami“ a “volnými radikály“ (v politologii se to nazývá “status quo“). Pakliže se podaří takovýto “status quo“ nastolit, znamená to nesmrtelnost. Lidé budou žít věčně a přitom budou vypadat, jakoby jim bylo “25“ nebo maximálně “30“ let. Výsledku nelze dosáhnout nějakou “pilulkou“. Je nutné dělení buněk učinit nekonečným procesem a toho lze docílit pouze přeprogramováním výpočetní technikou.

3) „Přeprogramování lidského života výpočetní technikou je hypotéza z vaší politologické představivosti. Nic takového nemůže existovat. To je románová science fiction. Seriozní lékařská věda nemůže vaší fikci uznat...“
Zde je lékařská věda opět obětí svých vlastních dosavadních zkušeností. Je nutné pracovat s budoucí progresivní imaginací. Americký sociolog C. Wright Mills onu tendenci nazývá The Sociological Imagination“ (1959). V našem případě se bude jednat o zdokonalení computeru do miniaturní (resp. mikroskopické) velikosti, naoperovaném do lidského těla. Ten zachytí dosavadní biologické procesy organizmu (individuálně) a přeprogramuje je na věčný život. V první řadě musí zajistit nekonečné dělení „růstových buněk“. Ten zbytek příjde automaticky.

4) „Kdybyste eliminoval stárnutí, nemohly by se generace střídat. Jinými slovy, bez stárnutí a beze smrti byste zastavil vývoj...“
Existuje pojem, který použil Jaroslav Hašek již ve “Švejkovi“ a sice: vzdělaná pitomost. Když papežská kurie vzdělanců odsuzovala Galilea Galileie kvůli „neexistenci“ zemské rotace, sdělil mu jeden z inkvizitorů toto: “Poslyšte, kdyby se země otáčela takovou rychlostí, jak uvádíte, tak vlašťovka, která vyletí na chviličku z hnízda, aby nachytala několik mušek pro svá mláďata, už by své hnízdo nikdy nenašla, protože by se nacházelo o 200 kilometrů dál od původního místa. Jste si vůbec vědom své blbosti?“ Galilei mlčel, protože se bál, aby ho neupálili... Naopak, eliminovat stárnutí znamená pokrok razantně urychlit a nikoli zastavit. Zde je anekdotický důkaz: Kdo nebyl ve 30 letech zdráv, ve 40 letech nezmoudřel a v 50 letech nezbohatl, ten už to nedohoní... Co to znamená? Potřebujeme více než polovinu dosavadního života, abychom “přišli k rozumu“. K dosažení blahobytu nám potom zbývá pouhých deset let. To je příliš málo. Nastupující generaci ještě narychlo naučíme základní pravidla přežití a potom celou věčnost začneme polehávat na hřbitově. Má vůbec něco takového smysl? Věčný život nám dodá alternativy, které si dnes ani v té nejbujnější fantazii nedokážeme představit...

Ovšem pakliže například taková instituce jako je National Institute on Aging (Národní ústav pro výzkum stárnutí) v americkém Marylandu, na rozdíl od miliardového zbrojního průmyslu, bude finančně vegetovat na hranici své vlastní existence, tak nám Bůh patrně ukáže “červenou kartu“ a zpátky do Ráje věčného života nás nepustí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Věčně živý je jenom Lenin. Zářivý idol soudruhů.
27. 04. 2014 | 13:42

Ládik!!! napsal(a):

Věčný život vlastně znamená absenci starobních důchodů. Z hlediska státního rozpočtu to je přínosná idea, kterou by se měla váda vážně zabývat na příštím zasedání.
27. 04. 2014 | 13:53

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

dr JBB

Ještě zbývá jedno řešení - zázrak. Pokud byste například dokázal aspoň Vy osobně žít věčně, mohli bychom se tak předem domluvit - že jsem toto předpovídal a.já bych pak byl beatifikován... a taky bych pak žil věčně - to už bychom byli dva. Kdyby se našel někdo třetí, např. Yosif K, tak bychom navíc mohli být prohlášeni za svaté a byli bychom i náležitým způsobem uctíváni.
Já osobně bych chtěl být uctíván na Silvestra, Vy nevím jak, ale Yosif K zcela jistě na Svátek práce, je totiž prací přímo posedlý, on by prací snad i jednoho ubil.
Otec budete Vy, jste zřejmě nejstarší (i nejzkušenější a nejchytřejší), Yosif K by mohl být Synek a já bych létal nad vodními spoustami.

Ano, tkzv. křesťanská ideologie, aplikovaná v praxi, dokázala intelektuální potenciál vědy docela solidně zbrzdit, pozastavit, to je docela pravdivé zjištění.

P.S. Pokud bych si mohl vybrat, tak přistávací dráhu, co se týče vodních spoust Karibiku, bych místo Guantanama raději chtěl v Havaně. Ubytování si už zajistím sám, i doutníky a rum.
27. 04. 2014 | 13:55

ld napsal(a):

Blog zjevně není inspirován dnešním svatořečením byvších papežů.
Škoda.
27. 04. 2014 | 14:33

Jan napsal(a):

To autor:
Doktore,
Vaše vize o nesmrtelnosti je sice ušlechtilá, ale naprosto nereálná úvaha, která hraničí přinejmenším s utopií. Píšete: “ Nesmrtelnost by tento trend ( myšleno porodnosti) zastavila, protože by sebe sama automaticky stabilizovala.“
Porodnost by se mohla zastavit jen v tom případě, že by se lidstvo zřeklo své nejoblíbenější kratochvíle, ale tomu sám nevěříte. Většina zdravých lidí je na tom dokonce závislá. A kolem čeho by se potom točil svět?
27. 04. 2014 | 14:36

skeptický napsal(a):

Tenkrát ještě kilometry nebyly,takže vlašťofkám hnízdo utéct nemohlo.Dnes taky ne,protože sice kilometry máme,ale už ne vlašťofky,ani hnízda.
Existuje teorie,že stárnutí je důsledkem hromadění těžké vody v těle,která zpomaluje životní pochody.
Návod na život věčný je v Bibli,elixir života zvaný Krist.Má to ale háček.Přeměňuje to obyčejné kovy na zlato,nesmrtelný kov.Jelikožto některé životní formy v něm mají Boha,tak si do něj ukládají svoje úspory , nenávidějíí Bibli,a nejraději by ji zakázali.Protože to nejde,nenávidějí její čtenáře,a pokoušejí se je všemožně zničit.Co kdyby se náhodou našel jeden,který by ten návod rozluštil,což by zničilo je.
27. 04. 2014 | 14:37

santawizard napsal(a):

Ve spolek:
Smrt je přirozená,nepřirozená a nadpřirozená.Horší než smrt je jenom umírání.To může přijít co nejrychleji a nebo co nejpomaleji.
Někteří vědci však věří ,že stárnutí je nemoc.Nebude dlouho a lidské geny ,které způsobují stárnutí budou odhaleny a eventuelně všichni lidé mohou žít věčně.Tímto způsobem se však lidská rasa bude nejenom dále a dále rozmnožovat ,ale když se nebude umírat, tak populace bude narůstat a narůstat. O elixír života se budou vésti další války.Další problém je ,že už dneska trpí jedna miliarda lidí hladem.
Největší hřích zbrojení,militarismus a války jsou však vědomky nebo nevědomky způsobovány špatným výkladem bible církvi svatou.
I když v bibli není nic napsáno ani nic o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech ,.křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany (či marijuána gury),ale museli vždycky seminovat jenom a jenom vojenské kaplany.
Nejdůležitějším základem náboženství je však nirvána a království boží.
Toto je velký paradox života a smrti.
Nikdo neví co to je.
To ví jenom vševědoucí Budha a nesmrtelný Kristus.
27. 04. 2014 | 14:53

aga napsal(a):

Autore, vy si z nás zase děláte prču, žejo.

Čím by se tak asi ten věčně žijící člověk zaobíral, čím by se zabavil? Jeho psychika je nastavena právě na to, aby se rozmnožoval, válčil a zabíjel. Případně aby marně bádal, jak žít věčně. S věčností by si absolutně nevěděl rady.

A kdo je podle vás ten "někdo", kdo se vždy postará, aby se slibný vývoj na téma nesmrtelnosti zastavil? Logicky by to mohl být kdosi, komu se samotnému povedlo elixír nesmrtelnosti vyrobit nebo získat, za dobu své nesmrtelnosti se mu povedlo nahromadit rozhodující moc a prostředky, a nechce strpět žádnou konkurenci. Nás smrtelnkíky si tito "bohové" pěstují pouze jako zdroj energie a eventuelně i zábavy - používají nás k různým hrám, třeba na vojáčky atd. Možná si nás dokonce na krátkou životnost vyšlechtlili - a vy byste se jim do toho chtěl vrtat kazit jim zábavu.
27. 04. 2014 | 14:55

berkowitz napsal(a):

Na článek lze odpovědět jedním starým židovským vtipem:
Příjde žid za rabínem a ptá se : dožiji se 90-ti let?
Rabín : piješ?
Ne jen o svátcích víno košer!
Přežíráš se?
Ne, naše posty jsou mi svaté a pojídám jenom jídlo košer!
Hraješ karty a hazard?
Ne, já pravidelně chodím do synagogy a Tóru znám zpaměti!
Tak se chodíš kurvit za babama?
Ne, já na ženské nemyslím, myslím jen na své spasení!

Rabín : tak proč se chceš dožít devadesáti let?
27. 04. 2014 | 15:23

KvL napsal(a):

Víte, je otázka, jestli je možné takto upravit těla již žijících lidí, nebo by se ten zásah musel udělat už ve stádiu, kdy dojde ke splynutí pohlavních buněk. Každopádně je to tak že se nesmrtelnosti asi nikdo nedožijeme, to už je snad možná více pravděpodobné, že se podaří udělat hlavy jako ve futuramě.

Tady u toho je příšerné množství otázek, třeba jestli by to povypínání nemělo za následek třeba nárůst rozvoje rakoviny a mnoho další otázek s tím spojených. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že tady to by z nikoho neudělalo Wolverinea, lidé by byli pořád smrtelní, kdyby je někdo střelil, pobodal, nebo otrávil, jediné k čemu by to vedlo by byla imunita vůči stárnutí, ale i to by bylo možná dobré, jen je otázka, jestli by to opravdu nevedlo k přemnožení lidí.

Je ale pravda že kdyby se peníze ze zbrojení převedly na vázkum, mohl by být vývoj mnohem rychlejíš, jenže to by museli udělat všichni a zároveň by muselo dojít několik let před tím k zastavení výroby nových zbraní a to nikdo neuhlídá, muselo by dojít, nějak ke stažení většiny střelných zbraní od lidí v rozvoovém světě, k odzbrojení skoro od všeho, to je nemožné.

Myslím, že by bylo za mírně jiných podmínek možné během jednoho století dosáhnout něčehočeho se ještě v historii nedosáhlo, ale právě že by to vyžadovalo ty peníze, které jdou na zbrojení. Možná by bylo možné do jednoho století vyřešit problémy s energiemi s vesmírným programem, možná by se podařilo zahájit kolonizaci jiných planet. Ale problém je právě v tom že lidé tak rádi zabíjejí jiné.

Těchto věcí lze dosáhout jen v ideálním světě, ani světová vláda by to nejspíš nedokázala, stačilo by aby si ji omotaly monopoly kolem prstů a bylo by po všech nových technologiích a zase by tu byla stagnace... Obávám se že vašeho vysněného ráje se nedá tak snadno dosáhnout. Ono by to totiž šlo, ale s naprosto jinými lidmi.
27. 04. 2014 | 15:48

Bestia triumphans napsal(a):

Jak správně podotkl Ládik!!! věčně živý je jen a pouze Lenin.
Od Buquoye je to trestuhodná nedbalost opomenout tento úspěch sovětských vědců.
27. 04. 2014 | 15:57

eko-amater napsal(a):

Problem je, ze kdyby vedci vynalezli recept na vecnost, nebo aspon dlouhovekost, tak by se ho ihned zmocnili miliardari a diktatori, a normalnim lidem by nechali jen par dni zivota, aby zili porad ve strachu a nebourili se (jako v tom filmu Vymereny cas). A odeesacky hujeri by rvali vzteky, ze sockam musi stacit jen par minut, at jdou makat. Proc by ti zodpovedni, kteri si vydelali miliony let, meli solidarne prispivat nemakacenkam?

No dovedete si predstavit treba takoveho Klause, ktery by nam milion let sdeloval sva moudra o ekonomice a ekologii? Ta pohadka o Smrtakovi ma neco do sebe...
27. 04. 2014 | 16:05

Al Jouda napsal(a):

Hezky se to čte, ale je to volovina :)))))
27. 04. 2014 | 16:12

Martin1 napsal(a):

Kdy už konečně budeme žít věčně?
"UŽ ZASE NESTRAŠTE NESMRTELNÝM LENINEM"
Ten se prý při vyhlášení samostatného KRYMU posadil a řekl "GUT" a zase si lehl.
27. 04. 2014 | 16:34

Martin1 napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Věčný život vlastně znamená absenci starobních důchodů. Z hlediska státního rozpočtu to je přínosná idea, kterou by se měla váda vážně zabývat na příštím zasedání.
27. 04. 2014 | 13:53
--------------------------------------------------
Ládíku nezaměňujte VĚČNÝ ŽIVOT s VĚČNÝM ŽIVOŘENÍM, to první si představujeme úplně jinak, než to druhé. To první známe jen přeneseně - tedy v nesmrtelnosti DÍLA dotyčného, to druhé už znají ty miliony nezaměstnaných po celé EVROPĚ.
27. 04. 2014 | 16:43

skeptický napsal(a):

Vlašťofky údajně hnízdí jenom v domech hodných lidí.
To zasluhuje vysvětlení.Ony by hnízdily všude,jenomže jenom hodným lidem nevadí posraná pavlač.Ony totiž zezačátku z toho stavějí hnízdo,ale když je hotovo,tak kálejí všude.Krom toho se hnízda prodávají do Číny,tam je to lahůdka.
Byly doby,kdy předpovídaly počasí,protože poletovaly proklatě nízko. Když byl nízký tlak,tak mouchy poletovaly nízko.Dnes poletují jezevčíci,ti prý byli vypěstováni z vlka aby pršelo.

Já mít dva doktoráty a hrabě navíc,tak šílím při pomyšlení,že bych měl umřít. To by byla velká škoda pro lidstvo.
27. 04. 2014 | 16:58

Viola napsal(a):

Kdy už konečně budeme žít věčně?

až genetici i u člověka vypnou gen stránutí, jako u rajčat.
27. 04. 2014 | 17:20

Viola napsal(a):

"Nesmrtelnost by tento trend zastavila, protože by sebe sama automaticky stabilizovala."
Tak, tak a byli bychom rovnýma nohama v ráji. Líbí se mi tento článek, ale také si nedokážu představit minipočítač v těle, který programuje buňky. Jen jestli se toho nechopí nějací podvodníci pro čipování lidí.
27. 04. 2014 | 17:37

xerox napsal(a):

buquoy + ( dr ) to celé na druhou ... tady polemizuje o prodlužování života a výdaji na zbrojení ...

ale jeho předešlej blog nesl název - ,, Nejsme schopni vést válku! ,, ... :-)

když má někdo rýmu , trvá to tejden než se z toho dostane ... s americkými badateli nebo bez nich co prodlužují život jepicím , to trvá pořád 7 dní ... :-)

kdyby se všechny vynaložené prachy na zbrojení a ubližování lidem dali na smysluplné věci , mohli jsme mít ráj na zemi , všichni ... a čas na svoje záliby a těch ženskejch co by člověk mohl za svůj život ochutnat ...
27. 04. 2014 | 17:38

zemedelec napsal(a):

Spíš uvažuji,že se Buguoy bojí umřít.
Naprosto ví,že ho čeká peklo.
Slušný,poctivý,spokojený člověk,umírá s klidem.
27. 04. 2014 | 17:56

strýc virus HxNx napsal(a):

je toto (text blogu) ještě z tohoto světa nebo juž z jiného, poněkud vyšinutého, posunutého, deklinujícího... ???
27. 04. 2014 | 18:08

*********** napsal(a):

Čistě osobně si myslím:Budiž diskuse,raději než to horší než je diskuse.Dokud si povídáme,nestřílíme.
Ale mám pocit ,že řada diskutérů aktuálně.cz,očividně chytřejších než Mitrofanovové,Kojzarové a Mladofronťáci,přece jen utápí talent z neznalosti na směšování hodně ruské historie s evropskou a světovou :byť dramatické,zajímavé,tragické i radostné.Slovanům nemůže přece být jedno,že přítomnost vojska Anglie,Francie a Německa v letech 1918-1922 v pobaltských republikách se opakuje za 100 let poté v Srbsku,které výstřely Gavrila Principa na arcivévodu Ferdinanda z Konopiště a manželku -českou hraběnku Chotkovou byly i impulsem k WWI.Prý spory Srbů a Chorvatů,jako nyní Rusů a Ukrajinců.Z proletářů se stali ultrafašističtí Ustašovci,během WWII,jako z proletářského chudého původu fašističtí plukovníci ,později v třicetiletém žaláři za sociálních demokratů Řecka rodu Papandreů,prý korupčníků.Po WWII:Řecko okupováno nacisty taky kdysi za WWII,bráněné zpočátku a marně Anglií jako Holandsko,leč marně ve WWII.Promítaný ZDE FILM "Panagulos bude žít" za Husáka o řeckém plukovnickém fašismu poválečném.
Lenin odmítl během VŘSR,která ho vynesla do čela hnutí odporu,převážně pravoslavných od roku 1905 (předtím narodniků pre-Putinovců a šlechticů-děkabristů) spojovat bolševiky se sociálními demokraty Západu II.Intenacionály(metamorfovaného k nepoznání původně Marxova hnutí z roku 1864),přičítaje jim zradu společných cílů Marxovy celosvětové revoluce a militarismus..Stalin v době kdy po třicátých letech prohry socialistů a sociálních demokratů v západní Evropě se naopak přiklonil k spojenectví s Angliií a USA,v duchu vítězství,ač za Lenina byli úhlavními nepříteli ruské a pak později SOVĚTSKÉ revoluce -interventy v SSSR v Pobaltí.
A Německo Výmarské republiky pro SSSR dobrý spojenec do její zkázy Hitlerem 1933.
Pěrestrojka je dále k spolupráci se Západem než Lenin a Stalin,byť Gorbačev za rozpad SSSR má snad být nyní odsouzen.Janukovyč v Haagu,Gorby v Rusku.
Hrozí jim.
Tolik o carech a velmocích v setrvalosti.Dále o keynesiánském zestátnění,Marxově odumření státu a odumření národů Evropy fiskální unií EU s TRANSLANTICKÝM paktem.Tím o krok blíže k Marxově celoevropské proletářské revoluci oproti bolševicko-ruské velmocensko-carské -národní až narodnicko-Putinovské? Nikoliv:není v EU a USA vůbec Marxovým zánikem tříd provázeno.Rusko totiž má jediné z minulosti praxi v Marxovi,ale zřeklo se jí.EU odnárodní ale nic více.Nadstátní. Rovnost regionů není rovnost tříd.
27. 04. 2014 | 18:18

Pepa Řepa napsal(a):

Kdy byly naposled v kostele, blahorodí?
27. 04. 2014 | 18:19

Fialenka napsal(a):

Kromě Bible i jiná literární díla z různých kultur a ras o nesmrtelnosti pojednávají. Takže já bych tomu docela věřila.

Nesmrtelný z Bible je i Henoch: "I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal."
27. 04. 2014 | 18:34

Ládik!!! napsal(a):

Martin1 -
prvoci taky žijí a neživoří. Musíte seřídit miřidla.
27. 04. 2014 | 18:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...

NEKROLOG

Kdybych mohl mít přání
řekl bych
ne
prosím vás nepohřbívejte


Stačí když uděláte do nebe
díru
a každý den pak můžete bezplatně
sledovat
jak ráno lezu tam
a večer zase
zpět

Nebe je bezesporu nebe
ale v noci
chci být ve své
posteli ...

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305563_459509794065038_1788945960_n.jpg

Jinak věc je celá má-li začátek střed a konec - myslím aristotel metata atd ....
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henoch
Veselé krizování ...
27. 04. 2014 | 18:56

Joe Ratata napsal(a):

No nevím, kdyby mi byla nabídnuta nesmrtelnost zde na zemi, opravdu nevím zda bych ji přijal. Spíš ne.
Geniálně to bylo popsáno v povídce "Vlak do pekla", kdy muž, který měl tu možnost vybrat si, kdy si situaci může protáhnout navěky, stále to odkládá a odhodlá se k tomu až ve vlaku plném hospodských povalečů, falešných hráčů, náruživých milovníků a povětrných ženštin, zkrátka lidí užívajících si život, mířícím do pekla, ve společnosti lidí, s nimiž mu bylo dobře a budoucnost, kdyby vlak dorazil do cíle, byla velmi temná.
27. 04. 2014 | 19:04

dezko napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):

Jak správně podotkl Ládik!!! věčně živý je jen a pouze Lenin.
Od Buquoye je to trestuhodná nedbalost opomenout tento úspěch sovětských vědců.

Jedni oslici maji Lenina
jini zas Havla
oba ziji vecne v hlave vepre
jeden je namazanej v Mauzoleum
druhyho vezli namazanyho na lafete
oba kluci to mysleli dobre
a oba 2 vodila na provazku jedna tlupa
Maximus o tom vi vice
27. 04. 2014 | 19:46

olga napsal(a):

Žít věčně může pouze člověk dokonalý. Dokonalý jako Bůh. Bůh takového dokonalého člověka chce. Proto ho stvořil ke Své podobě. Proto ho učí. Je pouze na člověku, kdy poučení přijme.
Vše je obsaženo v jediném slovíčku. Miluj.
Miluj Boha nade vše.
Miluj svého bližního jako sebe.
Kdo miluje, ten neubližuje...
27. 04. 2014 | 19:58

Maximus napsal(a):

Pane BB, vy jste hlava, fakt. Kdyby tady byla možnost nesmrtelnosti, tak by tady ještě vládnul Attila nebo Čingischán popř. aplikováním na dnešek, tak by např. pánové od velkých financí byli na prvních místech čekatelů na nesmrtelnost. Holt peníze by to tlačily. Naštěstí příroda to zařídila a obnova buněk v lidském těle proběhne (až na výjimky) v průměru za 2,5 roku a celkem 40x a pak finito. Podle některých lékařů je max. věková hranice člověka 120 let, ovšem všechny negativní životní činitele tuto hranici tlačí dolů. A to by spolu souhlasilo. Jinak obyčejným lidem, kteří se chtějí dožít vysokého věku je možné poradit pár známých zásad, samozřejmě při podmiňující okolnosti, dobrého genetického základu. Takže suma sumárum:

1/ zdravý způsob života po celý život od stravy po přiměřený pohyb
2/ úspěšnost ve svém povolání a koníčcích
3/ pohodu v záležitostech, které specifikoval jistý Sigmund Freud
4/ malý počet setkání se za života s infekcemi od mikroorganismů
5/ štěstí.......že vás nějaký blbec nepřejede autem nebo nepřijde úraz

Jednotlivé body trochu rozvinu a zkusím vysvětlit.

k 1/ Pohyb a kvalitní strava jsou obecně známé faktory, ale většinou lidí není to dodržováno a pak se diví...... kvalita stravy v dnešní době je rovněž problém - byznys je byznys a tak nevíme často co jíme! Ale ty následky. Takže, bránit se a platí až na drobné výjimky, že tlustí lidé umírají v průměru o dost let dříve! Tlustý člověk rychleji stárne a navíc je tu vliv bodu 3/. Se stravou souvisí okolnost, že organismus musí mít přísun správného množství stopových prvků a vitamínů. Jinak začne improvizovat a postupně strádá! Špatnou stravou dochází k překyselení ogranismu a ten se brání mimo jiné např. tím, že si začne brát neutralizační látky z kloubů, šlach atd. těla a následky se projeví až později, ale fatálně. Vyhýbat se zbytečnému užívání léků, farmaceutický průmysl je zdivočelý byznys a zdraví lidí je pro něj dnes obyčejný kšeft! Není třeba se vyhýbat alkoholu, ale vše s mírou! Zejména č.víno je doslova lék, obsahuje resveratrol tj.mimořádně dobrou látku, která má vliv na autorem zmíněné "telomery".

2/ Třeba když se vám daří vydělávat peníze, být úspěšný v oblasti, kterou považujete pro sebe za dominantní atd.
Pak platí, že se vám ve vašem těle množí ty správné chem. působky (endorfiny a spol.) organismus je mnohem odolnější. Souvisí s tím povaha, věčně pozitivně naladění lidé zvládají svůj osud prostě líp a jsou mimořádně úspěšní!

3/ Úspěšnost v oblasti sexu je prokázána, sexuelně aktivní lidé se dožívají mnohem více let. Je tu přímá souvislost s bodem 1/. Moc to neplatí pro naše 4%, tam jsou praktiky, na které pasuje bod 4/ a vysoká četnost nemocí s fatálními následky. Rovněž promiskuita zvláště v dnešní době je velmi nebezpečné věc. Doba je zlá!

4/ Jednoznačné! Záleží také na výběru infekcí, není bakterie jako bakterie
a některé mikroorganismy jsou ovšem velmi nebezpečné a mají jasný vliv na zkrácení života. Např. velmi podceňované chlamydie mají mnohem větší následky na zdraví lidí, než se obecně ví. Lékaři podceňují také promořenost lidí vyššími mikroorganismy tj. parazity a že jich je min. 100 základních typů. Nejíst Sushi, Tatarák a pod. nebezpečné jídla. Člověk si prodloužil v historii život, až když zvládl tepelnou úpravu jídla a tedy oheň.
Vegetariáni nejsou ušetřebi stykem s mikroorganismy, syrová vegetariánská jídla bývají špatně umytá a ošetřená od nákaz mikroorganismů.....

5/ Štěstí, samozřejmě důležitá vágní veličina. Trochu to jde ovlivnit výběrem činností apod., ale jen opravdu zčásti.

Samozřejmě je tady další sorta bodů, které by šly přidružit k výše uvedenému seznamu, např. obecná vzdělanost každého člověka přináší otevřenost k novým informacím a také takoví lidé mají vyšší úspěšnost v životě a tak se u nich uplatňuje vzájemné působení výše uvedených bodů.
............................................

K panu autorovi.
Jak tak koukám na Vaše foto, Vás se týká min. velmi bod 1/ a dejte pozor, abyste nedopadl jako Petr Vok, který měl dnu jako trám. Měl byste se sebou něco udělat Vážený pane. Zrovna jdu ve středu do Tábora na pohřeb jednomu známému, který nedodržovat body 1/ až 3/ a zbytečně zemřel v 55 letech.

Hezký večer.
27. 04. 2014 | 20:08

Jemnický napsal(a):

Pane Hrábě,

Věc Makropulos, tam už se to řešilo.
Přiznejte se, vy se bojíte chvíle, kdy předstoupíte před Hospodina a ten se zeptá: "Bukvoji, kolik jsi toho na tom světě snědl a co jsi z toho vykonal"?
A co odpoví Bukvoj? "Ach, Pane, jedl jsem hojně a pil udatně, vše řádně jsem navrátil z mého zámeckého prevertu na zem a do blogů".
Hospodin udiveně otáže se byvšího Bukvoje: "A to bys chtěl dělat věčně"?
"Ano, ano, to bych chtěl, nic jiného neumím", odvětilo zbytkové vědomí, které dříve dlelo v těle hraběcím, jenž tlí a tlíti bude do konce věků, než trouba posledního soudu zaduje do všech světa stran.
27. 04. 2014 | 20:45

frňous napsal(a):

Maxime,podle bodů 1) -5) Vašego posledního příspěvku se mi blbcem vůbec nejevíte,spíš kandidátem na cenu hnutí mysli " IQ výše a výš" .

Tudíž přenechme Nobelovy ceny těm patrně jiným než Vy sám.Pojeďme podle Joe Rataty,třeba i do pekla, spolu se zchátrálými,s luzou Ludvika Bonaparta z Čech až nakonec světa (refree K.:Marx časopis Revolution, New York 1852,děvka Charlese Baudelaira z komparsu LN).Točte se pardálové! Ecce Homo Homolka aneb revoluce v české obci střediskové! Je po déšti a kosové si štěstím pletou nohy a kosácí střílejí pěnu z huby ze zálohy.Out! Snajpers kvíz day. Joe ,dej mi džin a dvě dávky metanolu,ať nejsem San SALVADORSKÝM JEZUITOU DLE N.CHOMSKY,NOT ONLY LINGUIST AS STALIN,BUT ALSO INTELECTUAL n1-OF WHOLE WORLD.WALL STREETU SVATOŘEČENÍ OBAMA NEGROES.

CHARLES BRIDGE 1648 AGAINST SWEDEN GO CHARLES UNIVERSITY STUDENTS,
1848 AGAINST ANTI- SWEDEN GO AGAIN STUDENTS AGAINST SCWARZENBERG
1939 STUDENTS AGAINST NACIST´S ,1989 AGAIN STUDENTS AGAINST JAKESCH,Sbohem Hácho a NIKDY VÍCE Tebe zrůdo

4X (four times verbally) CZECH STUDENTS AGAINST nordic RACE
27. 04. 2014 | 21:24

frňous napsal(a):

OPRAVA:........AGAINST SCHWARZENBERG
27. 04. 2014 | 21:38

ščastný euroobčan napsal(a):

To autor:
V souznění s PT Berkowitzem bych chtěl jen podotknout, že se obávám, že těch 900 let by se chtělo dožít jen zanedbatelné procento populace (elit) , protože by byly 900 let elitami. Obávám se, že většina běžné populace by se na 900 let života s ohnutým hřbetem pěkně vy.rala, bylo by možná zajímavé zjištění, v jakém stáří by bylo nejvíce sebevražd, a kolik běžných občanů by se toho věku opravdu dožilo. Anebo jsme zase u toho Huxleyho.
27. 04. 2014 | 21:51

analytik napsal(a):

Pokoušet se prodloužit životnost lidského organismu je stejně pošetilé, jako toužit po staleté trvanlivosti dopravního prostředku. Kdo by měl zájem jezdit v automobilu starém 900 let?
S lidským tělem je to stejné jako třeba s kabátem. Když doslouží, odložíme ho a pořídíme si nový.
Tělo je smrtelné. ale naše duše existují věčně, bez ohledu na to, jestli s tím souhlasíme, čili nic.
Budhisté to vědí už dávno. Před křesťany to církve zatajují.
27. 04. 2014 | 22:04

líný černý pes napsal(a):

to autor:
Píšete o nesmrtelnosti - ale jen o nesmrtelnosti tělesné schránky. kampak se Vám zaběhla duše?

Sktečně sedomníváte, že lidé chtějí žít věčně? Ne, nechtějí, jen se bojí smrti.
27. 04. 2014 | 23:03

xerox napsal(a):

analytiku ... to je sice hezký , ale z předchozího života si stejně pamatujeme prt ... a tak , až se tu vobjevíme znovu , začnem zasejc vod nuly ... a tak pořád dokola kolem ...

škoda že neexistuje nějakej druh barda , kterej vypadá jako bora bora a kde se dá do sebe rvát uherák se šáňěm , kterej vám nosí přítulné sličné děvuchy nejrůznějšího věku a vůní ...
tam bych zkejs hodně dlouho než by mě to vomrzelo ...
27. 04. 2014 | 23:13

Richard 7 napsal(a):

nesmrtelnost je ještě děsivější představa než smrt sama, navíc....život má smysl jen ve spojení se smrtí

smrt nemusí být to nejhorší, co člověka v životě může potkat, někdy je bolest daleko horší než sama smrt
28. 04. 2014 | 00:14

Tomik napsal(a):

STANDA GROSS PRAVE PRIJAL KRISTA BERWIDE !!!

Kolacek odevzdal svoji dusi BUDHOVI - vecny zivot maji oba timto vyresen...

Aneb "neviditelna ruka" je evidentne mnoha forem i mnohych vyznani...

Hlavne si neberte priklad z Kalouska - tam vede ohniva czara przimo do pekla.

ZDAR !!!
28. 04. 2014 | 01:34

michal napsal(a):

...měl jsem štěstí či smůlu provázet pár lidí v krutém umírání (sedace pro alergiky by byla vraždou) , zatímco přírodě blízcí lidé umrou harmonicky, kde není část těla nepřirozeně posilována pro zisky farmaceutů, tělo vypne v pravou chvíli a relativně spokojeně a pokojně. Jinak když česká komerční medicina zadarmo posiluje srdce i za hranicí smysluplnosti, jen pro větší bolest, které srdce může zbytečně čelit.. podobně zbytečná hydratace, když není naděje na změnu, konečně dnes nějak Wojtyla, který také stanovil hranici svého vegetování... ale marketing sází na euthanasii, další byznys za miliardy... je tedy přiměřeně nechat přírodu pracovat a fušovat snad komunismem a socialismem, nebo to jsou zásahy zřetelně neúčinné, prodloužit kompletní život nelze, neb to není třeba, stačí vychovat vnuky CO POTOM? dloubat se v nose? dělat brežněva v mrazáku, strašit jako lenin děti ?
28. 04. 2014 | 01:38

Tomik napsal(a):

Asi pred 10 lety probihala na tema "umirani" diskuse v TV, kde bylo receno ze pojistovny

maji na umirani vycleneno cca 20 000 USD (ted uz asi vice) a nemocnice si to samozrejme

nenecha uteci, hence kdyz se umira v nemocnici tak je clovek napojen na masiny do te

doby nez se ucet vycerpa a kdyz umira doma - tak umira normalne...
28. 04. 2014 | 03:32

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Prasečí gramatiky, podle Wittgensteina, neznamenají nežli prasečí způsoby životů.
Bodrý den!
28. 04. 2014 | 04:58

Fialenka napsal(a):

Škoda, že sem nenapsal svůj názor honolulu.
28. 04. 2014 | 06:52

analytik napsal(a):

xerox 27. 04. 2014 | 23:13

Duše si pamatuje všechny prožité životy. Dušezpytci tomu říkají podvědomí a v hypnotickém transu dokáží některé informace oživit. Ale k čemu jsou dnes informace z minulých staletí?
Mezi pozemskými životy si duše užívají v ráji (nebo v očistci?) a když je to jednotvárné štěstí a požitky začnou nudit, mohou si střihnout další pozemský život.
28. 04. 2014 | 07:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Přísloví nám praví: "Dočkej času, jako husa klasu!"
Já bych se tím řídil, dřív nebo později (spíš dřív) se to dozvíme, tak nač spěchat. Těšme se z maličkostí, tak hezké jaro už dlouho nepamatuji, jen aby nepřišli zmrzlíci, zatím to vypadá na slušnou úrodu v zahradách i na polích.
28. 04. 2014 | 08:52

Antroid napsal(a):

Kdy už konečně budeme žít věčně?

... dobrý námět na předvolební meeting, pošlete to někdo Škromachovi na fb.
28. 04. 2014 | 10:34

Viola napsal(a):

Pane Jane Berwid-Buquoy

Je jeden věštec Stanley Bradley a ten napsal knížku "Jak žít do 140".
Vystupuje v TV - pohoda a má stránky vědmy.cz. Má docela dobré rady, které by mohly ten život prodloužit, vpodstatě říká, že máme mít zásobu vitamínů a minerálů právě tak, jak potřebujeme, mít zdravý pohyb a život brát radostně a to vy umíte.
Mi třeba jeden doktor řekl, že podle nových výzkumů je současný život možné dotáhnout až do 130.
28. 04. 2014 | 11:51

buldatra napsal(a):

Žít věčně?
Koneckonců, proč ne?
Akorát záleží v jakém stavu.
Páč žít věčně jako starej dědek s parkinsonem, nebo jako ležák s proleženinami, na kapačce a strojcích všelikých, by asi nebylo to pravý ořechový.

Nejlepší by bylo žít věčně jako mladý a zdravý a zamilovaný kus.
Ale obávám se, že tuhle situaci drtivá většina diskutujících, včetně autora, už prošvihla.
Tak snad až v příštím životě.

PS
když tady výše zmiňován byl hen ten nesmrtelník Lenin.
Znamená to, že je upír, nebo tak něco?
28. 04. 2014 | 13:02

santawizard napsal(a):

Spánek je jako smrt.Když usneš ,tak zemřeš,ale když se probudíš tak vstaneš zmrtvých.Když usneš,tak tvoje duše odletí a potom přiletí zpět ,když se probudíš.Tvůj sen je jako posmrtný život.Když je život jako ve filmu,tak je nirvána jako ve snu.
Dle bible však žijeme věčně jenom posmrtně.Všechno ostatní je jenom utopie.
Život věčný i s tělem mají jenom Ježíš,Marie a Mohamed.
28. 04. 2014 | 13:20

xerox napsal(a):

analytiku ... já to znám , kdysi mě k četbě duchovní literatury přivedly osobní zážitky ...
byl jsem mezi prvními , kdo nakupoval v praze v knihkupectví - hledající , ještě když ho ten frajer co ho vedl měl u sebe doma , tuším že se ta ulice jmenovala - kozácká ...
květoslava minaříka jsem přímo hltal ...

ale k praktickému životu vám to k ničemu není , dává vám to akorát trochu více nadhledu ... životní boj vás na pokoji nenechá ...
28. 04. 2014 | 13:27

Viola napsal(a):

santo

Henoch (hebrejsky חנוך‎‎, Chanoch, kraličtí přepisují Enoch) je jedním z lidí a potomků Adamových žijících před potopou. Henoch je mimo jiné pradědečkem Noeho. Hlavní zmínka o Henochovi pochází z biblické knihy Genesis, 5,18-24. Jeho rodokmen od Adama, dle knihy Genesis, je následující: Adam zplodil Šéta[p 1], Šét zplodil Enóše[p 2], Enóš Kénana[p 3], Kénan Mahalalela[p 4], Mahalalel Jereda[p 5] a Jered Henocha[p 6]. Henoch pak měl syna Metuzaléma[p 7], ten syna Lámecha[p 8] a Lámech Noeho[p 9]

Význam Henocha spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních jeho předků a potomků se o něm neříká jen standardní výpověď, totiž jak dlouho žil a koho zplodil, ale i to, že „chodil s Bohem“. Navíc se o něm neříká, že by zemřel, ale jen, že „nebylo ho, neboť ho Bůh vzal“. Zajímavá je i skutečnost, že žil relativně krátce, avšak přesně 365 let, což odpovídá dnům slunečního kalendáře, který je s ním v pozdním židovství (3.-1. stol. př. n. l.) spojován.
28. 04. 2014 | 13:34

santawizard napsal(a):

Violo,je možné ,že Henoch byl jako Olga?
Olga napsal(a):
Žít věčně může pouze člověk dokonalý. Dokonalý jako Bůh. Bůh takového dokonalého člověka chce. Proto ho stvořil ke Své podobě. Proto ho učí. Je pouze na člověku, kdy poučení přijme.
Vše je obsaženo v jediném slovíčku. Miluj.
Miluj Boha nade vše.
Miluj svého bližního jako sebe.
Kdo miluje, ten neubližuje... 27. 04. 2014 | 19:58
28. 04. 2014 | 13:51

Tomik napsal(a):

VSECHNO JE UPLNE JINAK PRATELE:

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-laska-a-vztahy-sex/248233/sado-maso-je-zdravi-prospesne-ukazala-studie.html
28. 04. 2014 | 15:51

santawizard napsal(a):

Violo:
Adam a Eva mohli žít věčně.Protože však zhřešili a pojedli zakázané ovoce ze stromu dobrého a zlého,tak byli za trest nejenom ,že vyhnáni z ráje dohromady a s čertem ,ale trest za hřích byla smrt a tudiž všichni přestali žít věčně i když se ještě nějakou tu dobu dožívali velmi požehnaného věku.To je taky proto,že Bůh jim skryl rajskou zahradu a před strom života postavil cherubima s plameným mečem ,aby všechny odrazoval a odpuzoval.
Potom před 2000lety Ježíš Kristus přišel mezi lidi,které vyhodil z ráje aby je vykoupil z koloběho hříchu a trestu., a Adama a Evu vysvobodil z pekla ,abychom ho následovali ,když říkal vezmi svůj kříž a následuj mne,protože ten kdo chce žít věčně musí nejprve zemřít a vstát z mrtvých.
Až druhý příchod Krista nám však přinese strom života a bychom mohli žít věčně nejenom duchovně ,ale i materiálně.
Tak nějak.!?
28. 04. 2014 | 16:26

santawizard napsal(a):

Požehnaný věk:
Nemůžeme přirovnávat hospodářství země k hospodařením s lesy.Nemůžeme dokolečka se vzrůstajícím tempem kácet lesy a hned vysazovat stejné množství sazeniček,protože v tomto každoročním tempu ,dříve nebo později už tady nebudou žádné velké stromy ,ale budou tady jenom samé sazeničky a vánoční stromečky!!!!Stromy by se totiž neměly,jak se říká, kácet mladé jako Ježíš Kristus ,ale měly by se nechat dorůstat do dospělého věku 100,200,300,400,500,600,700,800,900 atd roků.Čím déle je tam v lese necháme tím větší nárůst dřeva získáme a až 7x více kubíku dřeva vytěžíme.Toto by bylo nejenom ekologicky krásnější ,ale taky ekonomicky ziskovější.Např. jeden 30-letý strom není jenom jako 3 desetileté stromy ,ale jako 7 desetiletých stromů.Podobně jeden 300 letý strom není jako tři 100 leté stromy ,ale jako 7 stoletých stromů...čím starší je strom tím je nárůst vnějších letokruhů větší co se týče kubíku dřeviny.Tím mluvím jenom o zdravých jedincích .Je známo ,že zhnilé dužiny mají jak staré tak mladé stromy. Dlouhodobé zisky s lepším hospodařením s lesy by se ihned mohly kompensovat s pěstováním průmyslového konopí na výrobu nejenom papíru a konopných vláken ale všemožných konopných dřevotřísek,překližek či lepenek a nebo jako biopalivo.Jde jenom o to vypočítat kolik dá jeden hektar lesa a jeden hektar konopného pole za 100 až 1000 let.Tímto způsobem by se to mohlo úplně přesně přirovnat. Je známo,že dřevorubci dneska nenechají dorůst stromy přes sto let staré ,protože by podléhaly vyhlášce,kde by takový 100letý strom ihned připadl parkům a nesměl by se v lese už kácet.V tomto pojetí by se lesy stávaly zároveň i parky ,které by měly 200,300,400,500,600,700,800,900,1000 leté atd. stromy a kácely by se když už,tak jenom pod dohledem parků,či jakýsi kompromis.Ekonomie a ekologie by se stali jako bratr a setra.
28. 04. 2014 | 16:37

Viola napsal(a):

santo

dobře jsi to popsal, ale tohle nevím"Až druhý příchod Krista nám však přinese strom života a bychom mohli žít věčně nejenom duchovně ,ale i materiálně."
28. 04. 2014 | 17:14

Viola napsal(a):

santo: "Violo,je možné ,že Henoch byl jako Olga?" :-))

no to nevím, Olga tu píše dobře, jinak ji neznám.
28. 04. 2014 | 17:17

Viola napsal(a):

A ještě k té dlouhověkosti mám takovou teorii, že kdo málo hřeší, dožívá se vyššího věku.
28. 04. 2014 | 17:20

santawizard napsal(a):

Violo:
V takovém případě by požehnaný věk patřil výhradně křesťanům,nemyslíš?
Promiň ,ale nepleteš si to náhodou s tou další teorii,že i to tvoje kafíčko bereš z hříchu a nebo z rozhřešením a ,že ještě nevíš kdo je kdo?
28. 04. 2014 | 17:27

santawizard napsal(a):

28. 04. 2014 | 17:14
Žít věčně tady a teď v tomto životě ,jako to mohli mít Adam a Eva a nebo žít věčně, ale až potom a tam v posmrtném životě ,tak jak to mohou mít křesťané ,dokud nepříjde druhý příchod Krista.
28. 04. 2014 | 17:48

Gerd napsal(a):

"Prasata! Chcete snad žít věčně?!" Fridrich Veliký, král pruský, v bitvě u Leuthenu, 1757.
28. 04. 2014 | 18:25

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gerd

Ve skutečnosti to bylo u Kolína 1757.
Nejsem si jist, jestli řekl zrovna "prasata".
Máte na výběr:
Kerle
canaile
Hunde
28. 04. 2014 | 19:13

schroth napsal(a):

Zdravím pane Berwid-Buquoy, se zájmem jsem četl vaše pojednání a zjistil, že jste vzhledem k procentuálnímu zastoupení nevěřících ve společnosti, vzbudil docela málo negativních komentářů. Bude to asi tím, že nám všem, věřícím i ateistům, byla do srdce vložena touha žít věčně, ne umírat. Je to přirozené. Smrt přišla později.

Dal jsem si tu práci a vyhledat tento text:"...[Bůh] lidem dal do srdce i touhu po věčnosti...(Kazatel 3:11)

Proto lidé od dávna hledají způsob, jak si život prodloužit. Alchymisti, bylinkáři i vědci, věřící i nevěřící. Málokdo je spokojený s tím, že umře a bude konec. Děkuji za článek. Jste odvážný muž.
28. 04. 2014 | 21:30

aga napsal(a):

Schroth

Kazatel se nemůže bránit dezinterpretaci, proto si dovolím za něj: "touhou po věčnosti" probůh nemyslím touhu po věčném životě těla!... Bůh je věčnost, tuhle touhu má Kazatel na mysli...
28. 04. 2014 | 22:01

Gerd napsal(a):

Jakelin de Mailly,
většinou ten výrok bývá spojován s bitvou u Leuthenu 1757. Vzhledem k průběhu bitvy (3 útoky odraženy, uspěl až čtvrtý) je to dost pravděpodobně možné. Výrok bývá spojován i s bitvou u Kolína 1757 ve znění: "Hunde, wollt ihr ewig leben?" . Ale výrok je brán jako anekdota, nikdy nebyl Fridrichem potvrzen jako autentický.
28. 04. 2014 | 22:05

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pane Gerde,

bitva u Leuthenu proběhla tak, že díky mlze a flákačskému rakouskému průzkumu se celá pruská armáda, téměř poloviční počtem oproti rakouské, objevila na jednom z rakouských křídel a během cca 3h srolovala celou pozici.
Nejtužší boj proběhl o opevněný kostel, který nakonec dobyla prušácká garda, mají tam k tomu takové pěkné dioráma s tisíci cínových figurek.
Źádné "3 útoky odraženy" tedy být nemohly, když stačil jeden.
Naopak u Kolína proběhly ne 3 - 4, ale celá řada nekoordinovaných a neúspěšných pruských útoků.
Proto tam Béďa Veliký pronesl to, co se dá přeložit jako "darebáci...chcete žít věčně ?!" , aby motivoval svou gardu k dalšímu náporu.
Určitě své milované gardisty nenazval "prasaty" :-)
28. 04. 2014 | 22:49

schroth napsal(a):

Ago kdo tady dezinterpretuje? Laskavě si přečtěte celý text, já jsem naspal část. To, co jste napsal, nedává smysl. No a když jsme u toho Kazatele, jak jsem si v něm listoval, tak jsem se v Kazateli 9:5 dočetl, že po smrti nic není. Člověk umře a hotovo, nemá žádné myšlenky, ani pocity, nic. Čeká na vzkříšení. Chcete snad opravovat i Boha v tom, co nechal napsat? Kdo je aga?
28. 04. 2014 | 22:57

Dáša N. napsal(a):

Žít devět set let? Víte, kolikrát byste pane z Buquoyů musel opravovat zámek? A kolik brnění byste musel nakoupit? Dnes není nerez tím, čím býval.
Dnes přichází ruští vědci (informace z Hlasu Ruska) s výsledkem výzkumu, které sdělují, že běžná doba dožití bude zanedlouho 150 let. To vypadá na minimálně 2 až 3 nové střechy za život.
29. 04. 2014 | 01:52

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Schroth :"Chcete snad opravovat i Boha v tom, co nechal napsat?"

Koho to nechal napsat ?
"Nechal napsat".... tedy " nechal napsat" i ty , co tvrdí, že na vědeckém základě nelze dokázat, že je možné vstát z mrtvých ? Či kdo to vnukl jim - ta slova ?
Osobní otázka : Znáte Vy osobně někoho - kdo vstal z mrtvých ? Koho ? A jak dobře ho znáte ? Mohl byste ho sem někdy pozvat ?
29. 04. 2014 | 10:56

schroth napsal(a):

Pane, nebo dámo 17,5 bilionů, nechtěl jsem rozvádět diskuzi tímto směrem. Pouze jsem pochválil pana autora za článek. Jak jste si mohl(a) všimnout, autor spíš než od Boha, očekává prodloužení života od vědy a ani já jsem svůj první příspěvek nenapsal jako věřící. Pouze jsem připomenul prastaré snahy lidstva prodloužit si život, či dokonce dosáhnout nesmrtelnosti a to věřícími i ateisty(v současné době). Napsal jsem, že tyto touhy v nás můžou být proto, že...citát z Bible.
Agovi jsem pouze odpověděl na jeho výpad tím, že jsem poukázal na nesmyslnost jeho příspěvku ve světle uvedených textů z Bible.

Zajímá-li vás toto téma, máte stejné možnosti jako já. Dnes si lze řadu publikací obstarat, nebo vyhledat na internetu, případně se obrátit na nějaké znalce Bible. Zajít za adventisty, svědky Jehovovými, rabínem, nebo nějakým knězem a zeptat se na to, co vás zjímá. Znalost Bible patřila a v mnoha kultruních zemích stále patří ke vzdělání. I nevěřící se dozví řadu zajímavých skutečností. Stačí nebýt předpojatý a na druhé straně ne příliš důvěřivý. Konfrontujte Bibli s tím, co říkají, či učí věřící, svou zkušeností a taky třeba s procentem pravděbodobnosti. Uvidíte, že vás to obohatí.
Ještě jednou jsem si přečet váš příspěvek. Už nebudu mazat co jsem napsal, ale vidím, že vaše otázky, hm, jak bych to formuloval, asi mají dobrou motivaci, snad...
29. 04. 2014 | 12:13

santawizard napsal(a):

Osobní otázka : Znáte Vy osobně někoho - kdo vstal z mrtvých ? Koho ? A jak dobře ho znáte ? Mohl byste ho sem někdy pozvat ?
V dnešní době je honba za bohactvím a slávou hlavní silou vpřed při budování socialismu a kapitalismu.Bohactví a sláva vítězům na věčné časy!!!
Je jen málo případů,kteří zbohatnou a proslaví se až po smrti.
Nejbohatší a nejslavnější je pořád jenom Ježíš Kristus.
On vstal zmrtvých .Kardinál Duka ho zná osobně.
Když ho sem ,ale chtěli pozvat tak ho cenzor vymazal.
29. 04. 2014 | 12:18

Jan napsal(a):

To Tomik:
Pane Tomiku, mýlíte se. Gross žádného Krista nepřijal. Je to jen pokrytectví ze strachu. Vlivem nemoci ho jímá ho nepopsatelná hrůza ze zlodějin a křivd, které spáchal. Poznal, že Boží mlýny melou. Někdy pomalu, někdy rychle, ale vždy.
Myslí si, že když se najednou "obrátí k Bohu", všechno bude smazáno a on se rázem uzdraví. Ale tak to v životě nefunguje!
Pokud by myslel své pokání vážně, ať rozdá nakradený majetek potřebným. To samozřejmě nikdy neudělá.
01. 05. 2014 | 16:28

Tomik napsal(a):

To Jan:

Ted se ale mylite vy Jeniku - Gross Krista totiz nejenom prijal, ale dal mu i pozehnani

a zamaval mu na cestu. On totiz pan kolotjuk ma tech milionu naloupano podstatne vice

nezli se pise, ale kdyz uz si "zlegalizujete" 100M, tak kdo to pak bude pocitat ze? Zvlastni

je ze nikoho nikdy nenapadlo podivat se na ucetnictvi te firmy ktera tak prudce zvysila

hodnotu akcii - to by asi netrvalo ani 5 minut zjistit jak to tam ve skutecnosti bylo..:-))))
01. 05. 2014 | 20:11

Viola napsal(a):

Santo

Pojem hříchu není cizí i jiným náboženstvím. Hřích obecně znamená chybu. takže, kdo nedělá chyby, mohl by se dožít velmi vysokého věku.
Jo a na upírech něco bude, protože včera v TV říkali, že kdo měl někdy transfůzi mladší krve, tak žije déle. Že je možné omlazování pomocí i modifikované vlastní krve, ale to prý naráží na etické normy. Kdyby tu byl pan Hořejší, určitě by věděl více.
12. 05. 2014 | 10:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy