MÁLO POVYKU PRO REFORMU

03. 09. 2007 | 01:08
Přečteno 10159 krát
Počínaje dnešním dnem by se měla právě probíhající reforma školství začít promítat do interakce učitel – žák. Již uvítání v první den školy asi tedy nebude probíhat tradičně od katedry, nýbrž zcela osobně s každým žákem zvlášť, aby tak byl stvrzen skutečný zájem o jeho osobnost. (Pouze v 1. a 6. ročnících základního vzdělávání.) Co se konkrétně v následujících dnech změní, závisí především na škole a jejích učitelích. Každá škola si vypracovala podle jednotného celostátního předpisu vlastní osnovy, kterými se bude muset nadále řídit. Nakolik reformního ducha nesou, se vzhledem k počtu škol nedá zjistit. A i kdyby, důležitější je jejich naplňování v chodu školy. Že „papír snese všechno“, známe ve školství desítky let. Vždyť dokumenty školské reformy v r. 1976 hlásaly zabezpečení individuálního přístupu k žákům ve vyučování, uskutečnění zásady, že si žáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky již ve škole, aby úkoly školy nebyly přenášeny na rodiče. Dokonce výchovně vzdělávací práce základní školy se přes 30 let zaměřovala na soustavný rozvoj aktivity a tvořivé činnosti žáků.

V čem potom spočívá samotná reforma? V nepřehlédnutelném zdůraznění přesunu těžiště vzdělávání z pamětného osvojování poznatků na všestrannou kultivaci osobnosti žáka. Ono přejít od předávání vědomostí k všestranné kultivaci osobnosti představuje zajisté úkol reformní. Bohužel školské předpisy, ač by se od nich očekával spíše opak, svojí rozporuplností skutečné reformě moc nepomáhají. Ani výše zmíněný jednotný celostátní předpis, (oficiálně nazvaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Je v něm sice explicitně dáno, že veškeré činnosti ve škole musí směřovat a přispívat k utváření a rozvíjení tzv. klíčových kompetencí, což je „souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“, včetně jejich rozsáhlého výčtu, např. že žák „formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu“, „ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty“, „chápe podstatu a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení“, „nedá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému“ aj. Avšak na druhé straně tento předpis ponechává předimenzovaný obsah základního vzdělávání dosavadních dokumentů, čímž se jeho požadavky stávají nesplnitelné.

Je zajisté hezkým přáním předpokládat, že žák na konci základního vzdělávání např. „objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků“, „rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků“, „charakterizuje příčiny nastolení jednotlivých totalitních systémů v širších ekonomických a politických souvislostech“, „objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky“, „rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu“ atd. Jenže nemůžeme zaměňovat naše přání za reálné možnosti dětí. Chceme-li, aby idea reformy školství zapustila na všech školách kořeny, musíme jí připravit půdu. A to se bohužel neuskutečnilo – jak na úrovni školské legislativy, tak na úrovni mediální.

Na výchově a vzdělávání se navíc nepodílí pouze škola. Kolik informací o podstatě reformy vzdělávacího systému se ale zatím dostalo rodičovské veřejnosti? Snad jen matoucí fráze, že se děti přestanou biflovat. Očekával bych, že se nejvyšší školští představitelé budou rvát o příležitost vystoupit v médiích a zasvěceně působit na veřejné mínění. Budou-li rodiče o problematice více přemýšlet, budou možná i tlačit na školu, aby zapracovala na změnách. Jinak se obávám, že se školství jako celek výrazně kupředu neposune. Samozřejmě existuje řada škol, které na státní reformu nečekaly a jsou kus napřed. Ale těm zajisté hodně napomohlo zapálení pro novou věc, což je zcela jiná situace, než když je člověku něco nařizováno.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Korčagin napsal(a):

Pro rozvoj individuality jednotná metoda; takový pionýrský postup.
03. 09. 2007 | 06:00

radek napsal(a):

Myslím, že to narazí na skutečnost, že ve školství jsou především ženy.Nechť mi ženy odpustí, ale jejich vzdělání je většinou založeno na biflování a tak pochybuji, že mohou nový přístup uvést v život.

Ženský nevztekejte se!
03. 09. 2007 | 08:56

Saša napsal(a):

Lumpárna je to zcela mimořádná.
Škola má učit: předávat vědomosti. To rodiče, životní specialisté na něco, nezvládnou ve všem. To je úkol školy.
Škola nemá právo vychovávat a "formovat" osobnost. To je záležitost rodičů.
Pokud škola chce vychovávat, musí donutit rodiče k poslušnosti, tedy stát se represivní institutí proti rodině.
Jinak to možné není, protože jakmile dojde k názorovému konfliktu mezi rodinou a školou, nutně u dětí milujících rodičů zvítězí rodina nad školou. Škola se pak stane dítěti i rodičům nepřítelem a učitel zloduchem.
03. 09. 2007 | 08:57

Al Jouda napsal(a):

Kázeň je na prvním místě a na to se zapomíná ! Bez kázně nejde ani výuka. Jak ale dnešní mládež ukáznit ? No přece tak, jak se to dělalo po celé generace: Nepomůže-li jedna domluva, musí následovat tělesný trest !
03. 09. 2007 | 09:16

hv napsal(a):

V miste naseho bydliste uz probihal pilotni projekt minuly skolni rok, ale nase dite jeste neni skolou povinne, takze zkusenosti z prvni linie nemam. Reforma uz byla pripravovana dele, ale ten prechod bude asi pekne bolet zvlaste ty, kteri jsou zabehani ve starych kolejich.

Narozdil od Sasy si myslim, ze skola ma pravo vychovavat a formovat osobnost (tomu se stejne nelze vyhnout, kdyz tam travi podstatnou cast sveho casu), otazkou jsou parametry.
03. 09. 2007 | 09:34

bigjirka napsal(a):

Domnívám se, že nový koncept je vadný a způsobí spoustu škod. Aby se člověk mohl naučit pracovat s informacemi, musí být schopen tyto informace vstřebávat a podle potřeby zapomínat a obnovovat. Schopnost komunikovat, vyjednávat a hledat konsensus je důležitá, ovšem ve škole by její výuka neměla být prvoplánová. Jak se má něco změnit, když tu negociaci a kooperaci vesměs neumí učitelé. Takže se domnívám, že ta "integrovaná výuka" povede k anihilaci znalostí. Výuka univerzalistů. Víte, jaký rozdíl je mezi specialistou a univerzalistou? Specialista ví všechno o hovně a univerzalista hovno o všem.
03. 09. 2007 | 10:35

J. Švorčík napsal(a):

Pane učiteli,
Vy jste mladý a máte jistě dost entuziasmu, aby jste využil při výuce těch nejlepších poznatků a nadchl žáka, kterého téma zajímá a rád se dozví i to, co není v učebnici. Vezměte si ale starší pedagogy, kteří celý život učili podle osnov a teď se mají řídit podle nějakých individuálních osnov. Mám staromódní názor, že základním materiálem mají být dobře vypracované učebnice, které jsou vodítkem pro učitele, žáka a v neposlední řadě pro rodiče. Chce-li třeba otec probrat s dítětem učivo, tak samozřejmě sáhne po učebnici. Co si pak chudák počne, když mu syn řekne, že to v jejich individuálních osnovách není.
Na reformy ve školství se ostatně i Vy díváte skepticky. Vzpomínám si například, jaké národní pozdvižení mezi rodiči způsobily množiny. Navíc nová reforma bude vyžadovat další finanční prostředky. Jak to přijmete Vy a vaši kolegové, když se pro rok 2008 předpokládá nárůst mezd o 1,5%?
Pokud žáka a studenta nějaká oblast zajímá, najde si vhodnou literaturu a vytvoří vlastní názor.Já se například zajímám o historii, takže jsem se českou historii učil stejně jako generace přede mnou a další (zřejmě dosud) podle schématu, který vytvořili Palacký, Jirásek a Nejedlý ideově schválil. Přesto jsem si vytvořil vlastní názor, který nebyl tak černobílý. Dnes již historici českou historii pojímají realisticky (Jezuité, Zikmund, škody způsobené husitskými válkami atd.)
Stejně tak o literatuře by měli dostat všeobecný přehled, pokud budou chtít, vlastního autora si najdou. Předpokládám, že hodnocení a případné vyřazení z osnov nebude na sujektivním posouzení tvůrce učebního plánu. I někteří komunističtí spisovatelé měli své předúnorové období. Od značně profláklého Václava Řezáče jsem například četl docela zajímavou novelu z r. 1939 "Černé světlo". Dnes by se mi asi již nelíbila, každopádně jsem už zaběhl do příliš velkých detailů.
Podotýkám, že nejsem pedagog, takže buďte shovívavý.Podotýkám, že nejsem pedagog, takže buďte k mým názorům shovívavý.
03. 09. 2007 | 10:38

Jana J napsal(a):

O rámcových vzdělávacích programech takdy před časem psal pan Kukal, přikláním se spíše k jeho názoru. Výhul - výtvarka spojená s hudebkou a literaturou - možná nebyla zas tak přehnaná vize. Podporování kreativity je hezká věc, ale bez vědomostního základu vede k bezobsažnému plkání. K té výchově - ta je samozřejmě od vzdělání neoddělitelná, takže ve školách probíhala vždy, působí tu nejen učitelé, ale i spolužáci a celková atmosféra školy. Že se děti nebudou biflovat je sice hezká představa, ale jak se naučit kreativně násobilku nebo vyjmenovaná slova - jistě to jde, ale za násobky počtu hodin. Ještě si šťouchnu do Radka - vy nemáte ženy ve velké vážnosti, že? Nezbývá, než aby muži masově nastoupili do školství a uskutečnili tu reformu, na kterou ženy nemají, podle vašeho názoru. Jen musí mezitím odnaučit děti jíst, protože rodinný rozpočet půjde dolů. A tak to bude s celou reformou - i kdybys na trabanta namontoval součástky z mercedesa, bude to pořád jen trabant.
03. 09. 2007 | 11:20

Čunek napsal(a):

Bordel, jako ve všem v našem státě.
03. 09. 2007 | 11:35

Cicero napsal(a):

Český vzdělávací systém je na velmi dobré úrovni, stačí se podívat do výsledků mezinárodních srovnávacích testů, jak schopní a vzdělaní lidé z nich vycházejí ve srovnání s jinými státy. Reformu chápu jako krok směrem k americkému modelu kladoucímu důraz na rozvíjení osobnosti, schopnosti utvořit si vlasní názor a vyhledávat informace. Na první pohled to vypadá lákavě, ale američtí studenti ze srovnávacích testů vycházejí mnohem hůře než ti naši. Že by to tolik kritizované memorování přeci jen k něčemu bylo? Znám několik amerických učitelů osobně (většinou z high schools, jeden univerzitní) a všichni se shodují v tom, že americké školství je v katastrofálním stavu. Teprve "Nižší vyšší" škola (college) učí amerického studenta to, co zná většina českých středoškoláků. Takový model nám má být vzorem? Proč se za každou cenu snažit o liberalizaci, když stávající systém dle prokazatelných výsledků funguje lépe než ten, kterému se snažíme přiblížit?
03. 09. 2007 | 11:41

J. Švorčík napsal(a):

AD:Cicero
A tady vidíte, že není radno věřit různým zaručeným informacím.
Nedomnívám se že jsou naši studenti zvlášť inteligentní a američtí zvlášť blbí, ani naopak. Faktem je, že velká část epochálních vynálezů vznikla v USA (třeba počítače). Jiná věc je to, že rozvinutí těchto přispěli třeba asijské firmy.
Takže nepodceňujme se, ale nemysleme si, že jsme pupkem světa. Mnozí naši studenti využili možnosti studovat třeba jen jeden semestr v USA a nestěžují si, že by to byl ztracený čas.
03. 09. 2007 | 13:11

bigjirka napsal(a):

Diskutovat lze až o něčem, o čem něco vím. Kreativita na nulové základně- to je manžel tety Kateřiny, který pokusem a omylem objevuje třeba to, že lít kyselinu do vody je blbost.
03. 09. 2007 | 13:15

bigjirka napsal(a):

Pane Švorčíku, zkuste si volit příklady, o kterých něco víte... von Neumann vám zní hodně americky?
Můžete zkusit nějak popsat, čím k rozvoji computer science přispěly (ano, tvrdé) asijské firmy?
03. 09. 2007 | 13:19

Cicero napsal(a):

J. Švorčík:

Souhlasím s tím, že naši studenti nejsou v průměru o nic méně či více inteligentní než ti američtí. Přesto v mezinárodních srovnávacích testech dosahují lepších výsledků. Kde se bere ten rozdíl? Kde jinde než ve škole. A pokud stávající systém produkuje lepší výsledky než ten, kterému se snažíme přiblížit, jaký smysl to přibližování vůbec má? Dále souhlasím s tím, že velký podíl na velkých objevech a vynálezech učiněných v USA mají cizinci. To platí stále a spousta domácích vědců je z toho nešťastná, protože mladá generace amerických vědců ne a ne dorůst a země spoléhá na příliv mozků ze zahraničí. A konečně souhlasím i s tím, že pro našeho studenta je studijní návštěva USA přínosem. Zvláště když studuje na univerzitě, protože vysokého školství USA se problémy naznačené výše dotýkají nejméně a je pravda, že americké univerzity patří k nejlepším na světě. Ale i z té high school si Čech odnese řadu dobrých zkušeností, protože ho tam naučí zajít si do knihovny, udělat rešerši a vytvořit vlastní názor - a ten potom konfrontovat s ostatními. To je dobrá věc. Horší je, že téměř nic jiného se tam rodilý Američan nenaučí. Všechno to, co český gymnasista umí na počátku kvarty, se Američan učí až na vysoké škole. A ještěv jedné věci s vámi budu souhlasit - že není radno věřit různým zaručeným informacím, zejména pak těm, které se člověk dozvídá z oficiálních zpráv administrativy nebo z televizních seriálů pro dospívající. Já se bavím s vysokoškolsky vzdělanými Američany, kteří učí na střední (a v jednom případě vysoké) škole a všichni si shodují na tom, že americké školství by si rozhodně nikdo neměl brát za vzor.
03. 09. 2007 | 13:55

J. Švorčík napsal(a):

Ad Cicero: vidím ,že nejste tak zaslepený jako většina účastníků, kterým nasazuje křídla jejich anonymita(třeba bigirka). A vůbec mi nevadí, že nesouhlasíte se vším co jsem napsal. S pozdravem J.Š.
03. 09. 2007 | 14:07

Comenius napsal(a):

2 bigjirka: No, lít kyselinu do vody je možná blbost, ale zdaleka ne tak velká jako lít vodu do kyseliny :-)
03. 09. 2007 | 15:17

bigjirka napsal(a):

Vida, nějak jsem to v zápalu boje otočil... :-)
03. 09. 2007 | 15:23

radek napsal(a):

Řezat,řezat a zase řezat.

Komenský

Pro Janu:
Nepodceňuju ženy, ale někdo byl stvořen k lovu a někdo aby žvíkal kůže.To je ta příroda.
03. 09. 2007 | 15:27

Ivan napsal(a):

Konečně slyším vyjádření pedagoga, za to Vám velmi děkuji. Výstižněji jste to napsat nemohl. Prosil bych představitele našeho ministerstva školství, aby vyslechla napřed skutečně lidi z praxe, kteří mají jasno. A domnívám se, že je určitě více pedagogů vašeho zrna, dokonce se tvrdí, že byly i patřičné odborné semináře, kde autoři mohli slyšet názory skutečně zapálených lidí pro školství. Nevím ovšem jak poslouchali. To je ten problém; "je proti nám, kdo není s námi";, a navíc dle zašlých časů, z nichž naše společnost nevyrostla; stačí humbuk a čárečka, a přitom jde o mnoho povyku pro nic. Ovšem kde nic není ani smrt nebere. Ale ten článek vystihl podstatu věci, děkuji.
03. 09. 2007 | 16:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dave,

tady se nenadává. Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 09. 2007 | 16:44

bigjirka napsal(a):

Zatím ty reformy ve školství vedly k takovému úpadku, že kvalitní školství na rakousko-uherském základě, které nestihnul zničit ani bolševik, reformisti rozkulačili tak, že se budou muset zavést "státní maturity", aby byla definována alespoň minimální úroveň. Já jsem byl zamlada velkým nepřítelem paměťového učení. Jenže ono je potřeba pochopit, že abych mohl pracovat s informacemi, musím je efektivně vstřebat, zpracovat a pak efektivně "zapomenout". Zapomenuty nejsou - kolega poradce z Německa hleděl, když jsem mu zarecitoval Gefunden. Prostě z kostiček se pak staví stavba. Moderní "metoda" nic nevědět a začít o tom diskutovat, to mne opravdu mohou vzít rohatí. Diskuse musí stát alespoň na minimálním znalostním základě. Ne ta voda do kyseliny, jak jsem se výše uťal :-D
03. 09. 2007 | 16:57

jirka 123 napsal(a):

To, že se naše školství přibližuje tzv. americkému (západnímu) modelu, je dáno globalizací. Tak jako se zpřístupňují vysoké školy širším masám. Nejde ani tak o náš postoj, jako spíš o vývoj ve světě. Myslím, že nejrozumnější je zlatá střední cesta. Myslím, že bez biflování to nejde. Biflování je především o trénování paměti, než o učení (nových věcí) jako takovém. Představte si chirurga, který je tak schopný = inteligentní (flexibilní), že se nepotřeboval nic učit, a při operaci si informace vyhledává na internetu, místo aby měl nabiflovanou anatomii v hlavě. To už je samozřejmě extrém, ale třeba tohle: Cizinec se mě zeptá na historii Čech, a já mu odpovím: ,,Jo, jasně, za chvíli jsem tady s notebookem a najdu vám všechno, co chcete vědět (protože umím pracovat s informacemi)". Samozřejmě, studenti by měli umět pracovat s informacemi a měli by mít flexibilní myšlení, jenže tady jde o pemzum určitých základních znalostí a pak taky o ten zmíněný trénink paměti. Tak jako se rozvíjí logické myšlení, tak taky paměť. A pak ještě o utváření názorů a umění diskutovat. Zase: ano, diskuse (kritické myšlení) je důležitá. Ale taky se obávám, aby si tímto argumentem neobhajovali děti (studenti) svoji drzost vůči autoritám. Já mám prostě z toho všeho takový jeden velice jednoduchý dojem. Ti, kdo přemýšleli a přemýšlí, budou přemýšlet nadále. Ti, co na školu kašlali a kašlají, na ni budou kašlat i po reformě. Je to dost jednoduchý závěr. Možná se pletu. PS: Vezměte si internet. Kolik lidí si ho tak přeje. A až ho má, tak ho nepoužívá k rozvíjení svých schopností, ale jen ke konzumu víceméně zbytečných informací (chat, porno, filmy, games, apod.). Tak nevím. Hlevně, aby se tam dětem v té škole líbilo... A ještě poznámka: nejsem žádná stará škola, je mně 21 let, zajímám se o počítače, nebráním se novinkám, jsem na VŠ, ale vůči této reformě jsem trochu skeptický. Ty děti budou umět všechno, a vlastně nic. Půjdou na střední školu, tam se už vůbec nic nenaučí. A další polovina jich odejde na VŠ, z nichž zase polovina na naprosto neperspektivní obory... jenom aby ty naše děti měli to razítko, že tam kdysi chodily...
03. 09. 2007 | 17:11

jirka 123 napsal(a):

Totiž víte, ještě mám poznámku, po tom, co jsem se zase začetl do těch příspěvků: Buďto se ty naše děti budou takzvaně v té škole doslova potit, nebo z nich ten pot vyždímají zahraniční investoři, hledající levnou pracovní sílu, jestli mně teda rozumíte... Těžko na bojiští, lehce...
03. 09. 2007 | 17:18

Jana J napsal(a):

Radku, žvýkal. Žvýkal kůže. Jenže z lovců se staly postavy splývající s nábytkem, nejčastěji s gaučem a materiál ke žvýkání si musíme přinášet samy. Ale jak to souvisí s učením nazpaměť, které mi ostatně nikdy nešlo, kromě básniček, to nevím.
03. 09. 2007 | 17:18

waiders napsal(a):

všechno špatně! jak zastánci, tak odpůrci reformy jsou podle mě mimo. vůbec nejlepší, co jsem k tématu četl, napsal doc. Jiří Fiala zde:http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=3265 , a jeho ázory na věc sdílím.
03. 09. 2007 | 17:22

Jana J napsal(a):

Pro Jirka 123 - já to pořád říkám, že jediná naděje jsou dnešní děti . Neurazte se, ale jste ve věku mých dětí. I ti, které učím, mi připadají velmi nadějní ve srovnání se staršími kusy. Je také pravda, že nejčastější "příspěvek" do diskuse, se kterým se setkáte na určitém typu škol, je - a k čemu mi bude pravopis, literatura, dějiny, němčina...Vždycky se ptám - odkud to ty děti mají? Někteří rodiče by potřebovali více pokory a ne aby učili své děti vydávat svoji nevědomost za přednost. Tak se nám pak rodí politici, kterým připadá Státní opera zbytečná...No, řekněte, k čemu je mi opera?
03. 09. 2007 | 17:26

waiders napsal(a):

ještě jednou, odkaz je pod jménem
03. 09. 2007 | 17:31

waiders napsal(a):

paní Jano J, podívejte se na ten Fialův článek. Myslím, že otázka "k čemu je mi.." může být případná, a učitel by na ní měl být schopen odpovědět. Nezapomínejme, že slovo scholé znamenalo původně "volný čas".
03. 09. 2007 | 17:33

carlos napsal(a):

Mám pocit,že tohoto pána odevšad vyhodili pro jeho nekonformní a ve své podstatě škodlivé názory.Pane "Mlezivo"(mléko,které vytéká těsně po porodu"..co mi k tomu řeknete?A oprvadu váss nenpadla jiná přezdívka?
03. 09. 2007 | 17:34

bigjirka napsal(a):

carlosi, pana Mlezuvu jste "utřel". A co si myslíte o problému školství?

Osobně si myslím, že škola má také určit kázni. Ne tupému drilu, ale kázni. Od té doby, co byla zrušena vojna, kázně ubývá. Ubývá kázně ve výchově v rodinách. Dětičky si mohou dělat, co chtějí, ale ono jim to nepomáhá, škodí. Neznalost mantunelů je neurotizuje a dělá z nich malé tyrany. Všude samá porucha něčeho... ale koho to zajímá.. klesá ochota něco zvládnout, klesá ochota k osobním obětem.
03. 09. 2007 | 17:56

Jiří napsal(a):

03. 09. 2007 | 18:13

jirka 123 napsal(a):

Nejsem politolog, sociolog, ani učitel (pedagog), proto už k tomuto tématu nemám co dál dodat. Kromě jedné větičky, samozřejmě: Mně to připomíná analogii s reformou financí, nebo reformou trestního práva apod. u nás. My děláme reformy, někam se posunujeme, ale proboha: to jsou z globálního pohledu takové pidi-krůčky. Já nejsem utopista, proto musím hned říct, že vím, že to jinak vlastně nejde. Ale podívejte se na ty různé východoasijské země: v některých zemích tam děti chodí do školy (přeženu to schválně) 24 hodin denně (doma se jen vyspí), lidé tam pracují za podstatně horších sociálních výhod. Efektivita naší práce je doslova mizerná. Je to můj laický názor. Možná si říkáte: nejste odborní a mluvíte tady. Ano, jsem "jen strojař" (vzděláním), ale jednak je to veřejná debata a jednak je to lepší, než jen říct: ,,všichni jsou hlupáci, souhlasím s panem XY" Já svoje názory, byť nedokonalé sám reprodukuji...

A k paní Jana J: mám za to, že v podstaťe nejlepší je vést ke vzdělání děti sám, samozřejmě, než se spoléhat na stát, ale to se týká vlastně všeho ostatního. Ale pořád lepší "nedokonalá" demokracie než např. anarchie (ale to sem nepatří)
03. 09. 2007 | 18:17

jirka 123 napsal(a):

klesá ochota k osobním obětem = pravda. K tomuto názoru se přikláním, ale jenom jestli už to nenačíná zas jinou debatu... :O)
03. 09. 2007 | 18:18

akinimod napsal(a):

Mám pocit, že spousta lidí od reforem čehokoli vč.školství očekává, že v podstatě okamžitě dojde k zásadním změnám neutěšeného stavu. To je pochopitelně omyl. Nejsme stroje a nelze nás snadno přeprogramovat. Takže dokud nevyroste nová generace učitelů, kteří budou s RVP vyrůstat už během své profesní přípravy a zažívat je ve fungující podobě během svých "klinických" semestrů, těžko můžeme čekat zásadní změny. Samozřejmě to jde ruku v ruce s reformou vzdělání pedagogů - to je druhá strana mince.
03. 09. 2007 | 18:25

bigjirka napsal(a):

jirko 123, Vy ještě nejste strojař, Vy jste student strojařiny... to není úplně totéž.. nemyslete si, že naše nižší produktivita je jenom tím, že se u nás míň pracuje, nebo nějak blbě... koukněte, třeba ve Vašem oboru se draho přiveze materiál, levně u nás obrobí a levně vyveze zpátky do rajchu, takže zisk zrealizuje mutter až tam. Jaká je produktivita práce našich dělníků? Opravdu maslíte, že pracují pomaleji než němečtí?
03. 09. 2007 | 18:45

bigjirka napsal(a):

Zpátky k tomu školství.. Já myslím, že by osnovy měly být poměrně pevné a jen špičkovým školám by se měly povolovat (bez zbytečné šikany) různé odchylky. Každá průměrná či podprůměrná škola prostě nemá na to, aby si náročné programy připravila. Jen zlo z toho bude.
03. 09. 2007 | 18:47

jirka 123 napsal(a):

asi máte pravdu, že je to dáno i zdroji surovin, politickým uspořádáním, předchozím ekonomickopolitickým vývojem a podobně, pokud jste to myslel takhle..., ale nemyslím si, co se vzdělání týče, že je dobré zavádět modely učení pouze nějákou "hravou" formou. Myslím, že i to biflování a nějáké pevné mantinely mají svůj smysl. A že škola nějákým způsobem bude garantovat určité penzum znalostí i nadále. Že by měl člověk vědět, kdo to byl Karel IV. nebo kolik je 12 na druhou (ikdyž to má na kalkulačce)ikdyž mu to k ničemu v uvozovkách nebude, pokud se zrovna nepodívá na AZ kvíz...
03. 09. 2007 | 19:02

LEVAK napsal(a):

Jorie Grahamová(*1950) americká básnířka a vysokoškolská pedagožka. Jako první žena v historii školy je profesorkou rétoriky na Harvardské univerzitě napsala.
"Stačí porovnat americký a evropský vzdělávací systém na druhém stupni. Evropské děti se toho učí dvakrát tolik než americké. V Americe nemají druhý jazyk, žádnou latinu ani zeměpis, jen málo přírodních věd, žádné dějiny světa. Lidé přitom mají obrovskou duševní kapacitu. Děti se mohou klidně naučit deset jazyků. Jenže když máte vzdělávací systém, který využívá jen tak málo z lidských schopností, nepoužívané mozky začínají zakrňovat.
Když jste Evropan, nevidíte jen sebe. Vidíte Čínu a Indii, vidíte tři tisíce let dějin, vidíte prolitou krev, vidíte chyby, jichž se lidstvo dopustilo. Pro spoustu Američanů je zbytek světa prakticky neviditelný. Vezměte si, že jen sedmnáct procent Američanů vlastní pas. Ostatní v životě necestovali do zahraničí. Takové lidi lze přesvědčit, že nějaké marginální téma je tak mimořádně závažné, že otřese celou společností. Jako třeba práva gayů."
Svého času taky Ota Ulč,profesor na jedné americké universitě,varoval před kopírováním amerického vzdělávacího systému.Jak vidět marně.Jedenkrát je to Makarenko teď zase USA pořád se točíme jak korouhvičky!
Shrnuto:děti budou blbkavé ale hlavně že budou umět logicky myslet.Autoři už neříkají o čem?!
03. 09. 2007 | 19:14

Jana J napsal(a):

Pro Waiders - díky, i když myslím, že něco podobného jsem už četla. Jistěže dětem musíte odpovědět, musíte jim umět odpovědět v podstatě na všechno. Je ale příznačné, že se takto ptají jen určité typy dětí. Ty, které si samy
nasadily vysokou laťku, tuhle otázku nikdy nepoloží.
03. 09. 2007 | 19:51

alison napsal(a):

Jakožto žák víceletého státního gymnázia si dovouji přidat svůj postřeh ze školních lavic. Představa, že se my, žáci, přestaneme "biflovat" nezanedbatelné množtví zbytečných informací je více než lákavá. Stejně tak jako představa, že bude kladen důraz na kultivaci osobnosti žáka. Nabízí se ovšem jedna otázka - kdo se toho všeho zhostí? Učitéle a profesoři, kteří byli celá léta zvyklí na svůj způsob výkladu učiva (mohu z osobní zkušenosti říci, že velice často značně pasivní), se nejspíš jen velmi těžko smíří s tím, že by se mělo něco změnit. Pokud ovšem mezi zástupci učitelské profese najde takový Don Quijote, smekám.
03. 09. 2007 | 20:01

radek napsal(a):

Žvíkat=žvýkat.
Aspoň paní učitelko Jano vidíte, kam to totalitní učení vedlo.

Jinak se jednalo o přirovnání a úvahu ,že celá reforma skončí na tom, že ženy nerady improvizují. Takže to stejně skončí u těch starých osnov.
03. 09. 2007 | 20:24

bigjirka napsal(a):

Jen abyste měl radku pravdu... Já se bojím, aby to nepokračovalo další devastací
03. 09. 2007 | 21:13

Noel napsal(a):

Reforma je postavená na hlavu, neboť před reformou mělo být zahájeno proškolování učitelů. V reformě se klade důraz na osobnostní a sociální výchovu, kritické myšlení apod., ale hodně učitelů ani neví, co je kritické myšlení, pokud neabsolvovali nějaký kurz. Např. na škole, kde je 50 kantorů se účastnili kurzu 2, pak projektu "Dokážu to "1. Tak nevím...
03. 09. 2007 | 21:13

Jana J napsal(a):

Radku, proč si myslíte, že ženy nerady improvizují? Opravdu mě to zajímá, protože já když proberu celý svůj život, tak to byla velmi častá improvizace a někdy "vo fous". A vůbec nemám ráda předem stanovená pravidla bez možnosti improvizace, nehledě na situace, kdy prostě musí improvizovat každý, např. v situaci, kdy se vás manžel či manželka zeptá, do jste přes den dělal/dělala? ve škole je to stejné - nejde si připravit hodinu do detailu, a upřímně, byla by to pěkná nuda.
03. 09. 2007 | 21:25

PatientO.T. napsal(a):

Všechny pokusy o reformu jsou odsouzeny k zániku, bude-li jediným způsobem, jak se dostat na vyšší stupeň školy, i nadále nutnost složit přijímací zkoušky zaměřené především na encyklopedické znalosti. Vím, že jsou VŠ, které od takto pojatých přijímaček ustoupily, ale většina VŠ i SŠ zůstává u zastaralých forem testování uchazečů. Co jiného pak učiteli zbyde, než řídit svou výuku podle rigidních kritérií vyšších školských stupňů?
03. 09. 2007 | 21:35

radek napsal(a):

Pro Janu J:
Ženy mají rády jistotu danou jejich historickou (přírodní) úlohou jako strážkyně rodinného krbu.
Ženy také více inklinují k levici.
Vy budete tedy vyjímka, až na tu levici.
03. 09. 2007 | 22:10

skeptický napsal(a):

On se také musí rozlišovat americký systém a americký systém.
Ze střední školy,grade 12,equivalentu našeho gymplu odchází velmi vysoké procento lidí,kteří školu dokončili a jsou prakticky analfabeti.Potom pochopitelně pro práci v Mekáči
je absolvování takovéto školy minimální požadavek.

Náš maturant se může klidně postavit absolventu am.university ve všeobecných znalostech,a strčit ho do kapsy.
Universitní vzdělání v USA je záležitostí peněz,a bakalářské studium dokončí snad každý.
Americké dívky tradičně získávají toto vzdělání s jasným cílem si vyhlédnout ženicha z vyšších ročníků obory medicina,dentista,nebo právník.

Do postgraduálního studia se dostanou už ti lepší,pokud se jedná o vědecké obory ( v to nepočítám různé neurčité sociální vědy¨,které vystuduje kdekdo).
Pro potřeby náboru státních zaměstnaců toto stačí,pro vyplnění daňového přiznání stačí střední škola.
Soukromé firmy si špičkové odborníky dovezou,nebo vyhlédnou na kvalitních universitách ,které jsou v menšině,a jen pro velmi bohaté.

Jinak od základní školy počínaje,tamní bohatá třída posílá děti do soukromých škol obvykle podle náboženství.

Politická indoktrinace mládeže
by tady asi spoustě lidí,zvyklých na leccos z dřívějšího režimu,připadala úsměvná.
Učí tam sice vlastenectví,a bojovnému duchu,což se tady jaksi potlačuje už dlouho,národy mají přece svoje dědičné úlohy.V Americe oslavují individualitu,tady byla vždy spíše vštěpována poslušnost a stádnost.

Před rokem jsem se dočetl,že dějepis bude nahrazen vlastivědou,a přednáškami o některých událostech druhé světové války.To by mohlo stačit k vymazání jakékoliv národnostní identity během pár generací,a pak je snadno uvěřit každému,kdo sem přijde,a řekne,že tu byl dřív.

Další věc,kterou lze očekávat jsou experti,kteří začnou výchovný výprask označovat za týrání dětí,a nabádat malé Morozovce,aby udávali rodiče.
Stejní experti se vyjádří k segregaci školství,(k tomu už se tady pár pedagogů vyjádřilo,jak by to dopadlo).

Děti budou sedět v kruhu na zemi,oslovovat učitelku křestním jménem,v lepším případě ji budou tykat,a na středních školách se zavedou ve vchodech rámy na detekci kovů,a v každé škole ozbrojená ochranka.
Myslím,že to co se nám sem snaží zavést,je ta horší strana,ta pro kmány.
Já bych v tom spíše viděl devalvaci vzdělání.
03. 09. 2007 | 22:21

bigjirka napsal(a):

No.. po americkým vzoru nám už zavedli městský policajty a teď ještě tohle. Pak už jen odnaučit jíst příborem.
03. 09. 2007 | 23:51

radek napsal(a):

Pokud můžu zase chvilinku seriózně,tak si nejsem jist, zda je to dobře nebo ne. Sám jsem nesnášel monotóní výklady učitelů a většinou jsem v tu dobu cestoval, co by pilot rakety po vesmíru.(Hlavně když se brala gramatika paní Jano) Naopak jsem rád dělal samostatné úkoly nebo se zůčastňoval diskuzí.Na ty učitelé, kteří toho byli schopni již tenkrát ,vzpomínám rád a spoustě spolužáků svým postojem předurčili jejich povolání.
Za hlavní problém považuji, co tu již několik pisatelů zmínilo, nepřipravenost učitelů na takový přístup.

Ale co, přežili jsme horší věci, přežijeme i tohle!
04. 09. 2007 | 00:10

bigjirka napsal(a):

radku, lepší učitelé bez monotónních výkladů, ale to je jen o dovednosti učitelů, nikoli o rozhrabání školského systému. Proč se vždycky z Ameriky máme učit to horší?
04. 09. 2007 | 10:49

radek napsal(a):

bigjirka:
O tom právě píšu. Kdo chtěl, už takhle učil. Kdo nechce, tomu nepomůžou ani nové osnovy. Ale dát tomu šanci můžeme,ne ?
04. 09. 2007 | 11:01

bigjirka napsal(a):

Já se bojím, že když se ta samostatnost bude chtít po všech, že to na těch slabších školách povede k rozvratu. Já bych tu inovaci ponechal pro špičku na vlídně udělované časově omezené povolení, pak kontrola a lessons learned třeba i pro ostatní.
04. 09. 2007 | 13:36

Jana J napsal(a):

Pánové, většina z nás učí, věřte nebo ne, protože nás to baví. To je důvod, proč snášíme i přezíravost našeho státu. Nejde to ovšem pod hranici chudoby, to jsou pak přednější vlastní děti.Jinak k té kreativitě - aby vás proces učení bavil, MUSÍ být značně kreativní. A kdo tohle vynalezl teď, bere peníze za nic. Ve třídě musí nebo měla by být dobrá atmosféra, lidi si musí navzájem věřit. Kázeň pak pouze v tom smyslu, že případný rozruch vzniká pouze při pracovním procesu. Učení pak je celkem snesitelným procesem, a některé studentské "hlášky" jsou hodny tesání do kamene.Radku, ještě jedno šťouchnutí - vy té pasivitě žen věříte?
04. 09. 2007 | 14:41

prófa napsal(a):

Reforma měla začít na pedagogických fakultách, aby odtud chodili kreativní učitelé do škol. A na ministerstvu financí, aby po půl roce z těch škol neutekli. A do 10 let, kdy by dvacet procent nás nejstarších nejzkostnatělějších, přirozenou cestou směr důchod ze škol odešlo, mohla býti škola česká zreformovaná i bez lejster.
04. 09. 2007 | 20:55

radek napsal(a):

Jana J:
Když se porovnám s paní Curie, tak samozřejmě vedou ženy. Ale v globále věřím, že ženy mají radši jistoty.Např. i při výběru partnera. Nemyslím, že se jedná o nějakou negativní vlastnost. Někdo přece musí být ten rozumný.
Muži dobývají nové světy a ženy je za to obdivují.
05. 09. 2007 | 08:21

kost napsal(a):

Učitelé jsou tady lidi! A lidé dělají to co je pro ně výhodné. Bez ekonomické motivace těch co věc realizují to nikdy nešlo. Nyní je učitelů "moc" (vztaženo na počet žáků) a tak je možné s nimi leckde zacházet jak s onucí. A tudíž: co nás nutí je ekonomicky motivovat? Výsledek: Z těch co ve škole zůstali je možná polovina těch co už rezignovali na budoucnost. S těmi nikdo reformu neudělá tak aby byla krokem vpřed. Ale aby se nešilo jen do učitelů: jakou motivaci mají žáci k tomu aby využili možnosti které jim škola může zprostředkovat? Vazba na budoucí životní úspěch nevelká, škola je zadarmo-tak jakou váhu v očích průměrných asi má? Navíc,žáka, který soustavně vyučování rozvrací nikdo nevyhodí, vždyť by škola přišla o peníze.
A ministersvo a jeho výzkumné a jiné ústavy? Čeho jsou schopné se ukázalo na přípravě státních maturit. My co jsme to měli možnost vidět to zblízka nemůžeme dodnes pochopit za co lze ve státní správě brát peníze.
06. 09. 2007 | 15:20

bigjirka napsal(a):

kosti, jak byste za 200M mohl od cermatu něco chtít? styďte se!
06. 09. 2007 | 16:52

nuclear napsal(a):

prosím vás, vždyť je to celé blbost!!!!!!!!!! To ministyně školství přemýšlí o tom, jak žáčka naučit to nebo to? TO NIKDY NEVYJDE!!! Děti potřebují dobré vzory, protože doma je mnohdy /můj případ/ nemají. V tomto jsou právě dobří američané, kteří mají vcítěnou tu jejich národní svobodu a hrdost, což se o nás říci nedá. učitelé tedy jedou podle osnov a biflují žáky. To celé je špatně. A HLAVNĚ: jsou potřeba vysokoškoláci, doktoři, inženýři, a není třeba aby doktor měl perfektní znalosti zeměpisu. Nemusí dokonce ani vědět, kde leží slovensko! Kdo si pamatuje nějaké datumy z dějepisu? Já ani jeden. nevím ani století kdy byla bitva na Bílé hoře.
Naopak si budoucí doktor musí být jist, že po skončení studií dostane úvěr na svoji ordinaci, a bude moct provozovat soukromou praxi.
06. 09. 2007 | 17:13

bigjirka napsal(a):

Ale nucleare, zase tak úplně nepřehánějte. Přece jen snad nechceme úplné fachidioty. Negramoty, kteří neumí napsat větu bez chyby... samozřejmě, že profesní náplň je nejdůležitější. mimochodem, ani to biflování nezabíjí, trénuje nasátí informací a jejich "vyvržení" po zpracování
06. 09. 2007 | 17:52

Líný černý pes napsal(a):

tonuclear :
FUJ, datum bez datumu jako rum bez rumu? Daum, bez data. Pokud nevíte, kdy byla bitva na Bílé hoře, je to Váš problém, ale moc s s tím nechluble. Když se ten Váš doktor potká s nedoktorem a nebudou mít společné znalosti, o čem spolu budou mluvit?
06. 09. 2007 | 19:02

kantor napsal(a):

Zdravím všechny kolegy a chtěl bych zde připomenout známý bonmot, že "tady pěkně pláčeme, ale nad špatným hrobem". Bohužel, schody se zametají shora a obyčejný kantor si nad situaci v našem školství může jenom zaplakat.
Situaci v něm může dobře odrazit moje osobní zkušenost. Když jsem se po velké sametové mohl vrátit učit na univerzitu, stěžoval jsem si, že často musím probírat se studenty středoškolské učivo, aby jsem se vůbec mohl dostat k vysokoškolské látce. Zlaté časy! Teď s nimi musím často probírat i učivo ze základní školy, aby jsem se vůbec mohl dostat ke středoškolské látce a na vysokoškolskou se už ani nedostává čas. Navíc s tím jak stoupá procentuální podíl populace přicházející na VŠ, klesá hodinová dotace v jednotlivých předmětech (v některých těch mých jsem už pod 50%)protože v podstatě se stejným počtem učeben, laboratoří a kantorů se musí zvládnout větší počet studentů.
Výsledek: Dnešní VŠ absolvent s novým titulem Bc. neosahuje často ani úrovně svého rodiče, který měl maturitu. Magistři jsou pak teoreticky asi tak na úrovni absolventů druhých ročníků předrevolučních VŠ.
A bude hůř, protože se očekává, že aby se udržel stávající počet studentů na VŠ, vzhledem ke klesající porodnosti v porevolučním období, bude muset na VŠ jít snad až 75% z populačního ročníku. VŠ se teď již připravují na řešení problému - jak to udělat, aby VŠ absolvovali i studenti s "menšími" předpoklady ke studiu.

PS: Zatlačte slzu a nechte to "koňovi", ten má větší hlavu.
06. 09. 2007 | 21:37

bigjirka napsal(a):

Tak jdeme zvyšovat porodnost! Hr na ně!
06. 09. 2007 | 23:33

---- napsal(a):

Tak a ať mi někdo vysvětlí, jak to bude, když dítě přestoupí ze školy na školu, každá škola si může určit sama, co bude kdy učit (říjen - vyjmenovaná slova po b, listopad vyj.slova po m - na jiné škole to budou učit přesně opačně), dítě v listopadu přestoupí, takže m se ho nedotkne a b bude umět 2x?
A co teprve střídavá péče rozvedených rodičů, každého 3/4 roku jiná škola, jiná výuka atd. Je to opravdu výborně vymyšlené.
07. 09. 2007 | 08:32

žák napsal(a):

To sou samí keci.
07. 09. 2007 | 11:05

Apeoffice napsal(a):

ještě by v rámci nějakých programů mohli rodičové říkat co se učit má a co ne, že třeba některé předměty děti stresují, stejně jako špatné známky a mnoho hodin třeba pět na jeden den pokrátíme na tři ...

Ona jedna škola v Kanadě to zavedla, psali o tom na netu tak před rokem?
studenti jsou pak blbečci co se možná nají příborem?

Naše školství je možná trochu moc o biflování, ale díky tomu vím z každé oblasti něco, orientuji se v tom a pokud mne nějaká oblast zaujme na základě nynějších vědomostí, prohlubuji si ji.

Už jsem ze školy nějaký pátek a stále se učím, tu nějaké zkoušky do práce, tu dobrovolné studium co si platím ....

P.S. náš lektor z USA na angličtinu nám vyprávěl o školách tam doma a říkal že děs a tomu věřím. Říkal že studovat bude ten kdo chce někam to dotáhnout (byl z majetnější rodiny) a ten kdo chce ve škole spát, hulit trávu apod. může ale skončí v mekáči nebo v docích nebo na ulici ...
07. 09. 2007 | 13:17

Zuzka napsal(a):

V přístupu k dětem mě hodně oslovila kniha Respektovat a být respektován. Lidé, co to napsali pořádají kurzy pro veřejnost i pro školy.
Pro Radka: Vaše názory na ženy jsou fakt zvláštní. Ještě že to hodně lidí nevidí tak jasně a jednostranně, jinak by se mi těžko žilo.
07. 09. 2007 | 14:00

f.brazina napsal(a):

Zcela souhlasím s názorem LEVAKA!Bf
07. 09. 2007 | 15:36

bigjirka napsal(a):

Čím víc se reformuje, tím je školství víc v řiti zaryto. Zpátky k normální škole! Reformy to dotáhly až k potřebě státní maturity. Četli jste text o hajzlech? (Pan Stejskal snad promine... nebylo to o socanech, bylo to o vybavenosti budovy :-/)
07. 09. 2007 | 23:58

LEVAK napsal(a):

Ad nuclear:chcete vychovávat úzce zaměřené odborníky typu toho retardovaného italského pasáčka ovcí,který se neuměl ani podepsat,ale z hlavy byl schopný vypočítat odmocniny z jakéhokoliv čísla až na 14 desetinných míst?Váš názor je přímo orwelovský.Vychovávat lidi úzce zaměřené,kteří se zajímají jen o svůj obor!Jak by to přivítali politici aby měli voliče,kteří by jim nezpůsobovali žádné problémy svými názory,přesvědčení a případnou fundovanou kritikou.Šli by jen jednou za 4 roky volit a bylo by vymalováno!
Příklad americké výchovy ve škole:V první třídě uprostřed vyučování chlapeček vstane a jde se vyčurat do kouta třídy.Po návratu na své místo je učitelkou pochválen za to,že to neudělal přímo na místě kde sedí!
Tento chlapeček po návratu domů si hraje na dvoře s míčem a rozbije okno.Za to je otcem pochválen,zejména za dobrou míru a dlouhý hod.Tento otec potom běhá po ulici po sousedech s tím míčem v ruce a chválí se jakého má dobrého syna,že z něho vyroste určitě šampion.
Chtěl bych se zeptat pana Mlezivy na jakém základě bude žák formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu,když nenačerpá vědomosti,či-li se je nenaučí? Vy jste nebyl na zkušenou v USA?A pokud byl, byl jste třeba na školách na venkově amerického středozápadu?Já si myslím kdyby jste tam byl tak by Váš příspěvek vypadal jinak!
08. 09. 2007 | 12:58

Alik napsal(a):

Připadá mi jako dobrý nápad učit se ve škole diskutovat a sloučit některé předměty, ale nevím, jak budou žáci dělat přijímací zkoušky na vyšší školy, když každá škola bude mít jiné osnovy. A souhlasím s názorem, že některé věci se jinak než ,,biflováním" naučit nedají: např. násobilka.
08. 09. 2007 | 12:58

Alik napsal(a):

Připadá mi jako dobrý nápad učit se ve škole diskutovat a sloučit některé předměty, ale nevím, jak budou žáci dělat přijímací zkoušky na vyšší školy, když každá škola bude mít jiné osnovy. A souhlasím s názorem, že některé věci se jinak než ,,biflováním" naučit nedají: např. násobilka.
08. 09. 2007 | 12:59

hele napsal(a):

Pro LEVAK, nelez než s Vámi souhlasit. K čemu byly dětem množiny? Ještě v 5-té třídě si počítaly pod lavicí na prstech. Děti budou diskutovat o čem? Pokud nemudou mít potřebné vědomosti jinde než na internetu, těžko se jim budou obhajovat.
08. 09. 2007 | 15:35

LeeAnn napsal(a):

comment k nekterym prispevkum zde: soráč, ale jsem zenska, dokonce ucitelka, a to, ze jsem to dotahla pres zakladku a gympl az k dokonceni VŠ, se zakladalo zejmena na tom, ze jsem si z tech hodin neco odnesla a ze to, co jsem cetla, jsem cetla uz napoprve pozorne, biflovani pak tedy nebylo nejak extra potreba. ad jiny prispevek-hmmm, Vámi doporucovane telesne tresty jsou duvodem, proc zrejme brzy skoncim na psychologii, nebot se s psychickym pusobenim techto vychovnych metod na mně použitých nedokazi vyrovnat ani ted, v dospelem veku, kdy uz sama jsem osobou vychovavajici jine. Kdyz mi bylo patnact let, uvazovala jsem, ze citim, jak se mi zivot zmenil k lepsimu, jen jsem nevedela proc-a pak mi to doslo-uz me nikdo doma nebil.
08. 09. 2007 | 15:36

hele napsal(a):

Omlouvám se, nelze než souhlasit. Doporučuji blog p.Kukala na stejné téma
08. 09. 2007 | 15:41

LEVAK napsal(a):

Nepamatuji se za celé své mládí,že bych byl nespravedlivě potrestán a byly to i tělesné tresty.I když to bylo citlivé nezanechalo to na mě nic podobného jako cítila LeeAnn.Např. když jsem rozbil okno prakem na strýcově hospodě a ten právě držel v ruce litrovou flašku borovičky a tak se lekl že mu vypadla z ruky a rozbila se,tak jsem obdržel pěkný výprask od tatínka.Bylo to těsně po měně a naši museli zaplatit škodu.To mě měli za to pochválit?Móda tahání stranických a státních orgánů do řešení tělesných trestů udělených učiteli začala až tak začátkem normalizace.My když jsme přišli ze školy domů a oznámili že jsme dostali od učitele třeba facku nebo pohlavek hned se naši ptali a za co?Mockrát se stalo když jsme sdělili proč,že nám naši ještě přidali.
08. 09. 2007 | 15:50

Leňa napsal(a):

Tahle reforma chce, aby děti více diskutovaly, komunikovaly, ale z osnov nezmizelo téměř nic. Kdy tedy bude čas na nové pojetí hodin? A jak budou děti líp komunikovat anglicky,když se nenašprtají slovíčka? Aby si rodiče prvňáků nemysleli, že děti se budou válet po koberci a do hlav jim písmenka napadají sama. Bez práce nejsou koláče.Všeho s mírou.Inspekce stejně bude chodit po papírech a znalostech.
08. 09. 2007 | 16:25

Leňa napsal(a):

A ještě k (ne)gramotnosti. Děti postupují do dalšího ročníku mnohdy jen proto, že rodiče pohrozí přesunem na jinou školu..,hrozí snížení počtu dětí ve třídě...ale požadované znalosti (třeba malá násobilka)nejsou ani nejsou ani náhodou...a opakování ročníku by pomohlo. A to nemluvím o absencích (na ZŠ),mnohdy i přes 50% hodin, které samozřejmě omluví rodiče...
08. 09. 2007 | 16:32

bigjirka napsal(a):

Je to úpadek školy. Na všech stupních. Protože obě děti vystudovaly gympl a studují stejnou VŠ po tatínkovi, dovedu to dosti posoudit.
09. 09. 2007 | 11:03

Malý napsal(a):

Myslím, že se ve školství vracíme koncepčně nazpět, někdy až do 20. let minulého století. Více se dává důraz na metody a formy práce než na cíl. Ko jste studovali dějiny pedagogiky, znáte všechny -ismy, volnou školu, svobodnou, lassaiz faire, walfdorfskou atd, atd, atd. Myslím si, že je třeba c e n t r á l n ě stanovit určité výchozí cíle, na jejichž přípravě by se měli podílet vědci ze všech oborů, z mnoha vyspělých států. Vědomostí je totiž již takové kvantum, že je třeba velmi citlivě a uvážlivě vybírat. Měla by se posílit i formativní stránka výuky, vést děti k pozitivním morálním i pracovním návykům. V současnosti jsou vedeny ke konzumu, neznášenlivosti, násilí, sobeckosti, bezpracnému zisku. Je nutné skloubit povinnosti a práva mladého člověka.
09. 09. 2007 | 22:06

Zlatá napsal(a):

Souhlasím, vzdělávání - toť rozumová výchova. Neexistuje tedy jen rozvoj kognitivní. Ten musí jít ruka v ruce s rozvojem ostatních stránek osobnosti.
Proč dochází ke snížení kvality vzdělání? Absence motivace. Žáci jsou přijati na jakoukoliv školu s jakýmikoliv studijními výsledky. Trh do vzdělání nepatří. Nutno se dívat dopředu. I takový Baťa si vychovával dělníky, tím spíše celá společnost. Nestačí spoléhat jen na rekvalifikaci. Brzy budou chybět kvalifikovaní dělníci, zaplaví nás lidé z dalších zemí /viz problémy ve Francii, SRN, Beneluxu.
11. 09. 2007 | 18:56

bigboobs napsal(a):

nuochen neploho
12. 10. 2007 | 08:28

morgage new york napsal(a):

Hey dudes getup your asses and go to school
18. 10. 2007 | 15:54

cheap airfare napsal(a):

Hi, ameri!
26. 10. 2007 | 09:03

christmas ornament napsal(a):

Merry Christmas!!!
01. 11. 2007 | 12:35

genriboddfd napsal(a):

hi people!
http://hoang-thuy-linh-sex-... hoang thuy linh sex tape
http://hoang-thuy-linh-nude... hoang thuy linh nude
http://www.bloglines.com/bl... hoang thuy linh sex tape
http://www.bloglines.com/bl... hoang thuy linh nude
<a href=http://hoang-thuy-linh-sex-...>hoang thuy linh sex tape</a>
<a href=http://hoang-thuy-linh-nude... hoang>thuy linh nude</a>
<a href=http://www.bloglines.com/bl...>hoang thuy linh sex tape</a>
<a href=http://www.bloglines.com/bl...>hoang thuy linh nude</a>
<a href=http://hoang-thuy-linh-sex-...>hoang thuy linh sex tape</a>
<a href=http://hoang-thuy-linh-nude...>hoang thuy linh nude</a>
<a href=http://www.bloglines.com/bl...>hoang thuy linh sex tape</a>
<a href=http://www.bloglines.com/bl...>hoang thuy linh nude</a>
04. 11. 2007 | 21:03

enjoys-rs napsal(a):

Trying to be impressive!deeply wonderful here!
<a href="http://www.enjoy-rs.com/fre...">runescape gold</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape items</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape logs</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape accounts</a>
enjoy-rs is an professional store for runescape gold,items,money,accounts,powerleveling,questqoint,runes and some other goods with fast delivery and world class service.
URL:www.enjoy-rs.com
20. 02. 2008 | 12:28

enjoy-rs napsal(a):

<a href="http://www.rs-sky.com">runescape gold</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape money</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape items</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape accounts</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape gold</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape items</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape accounts</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.runescape-items.org">runescape gold</a>
<a href="http://www.runescape-items.org">runescape items</a>
<a href="http://www.runescape-items.org">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.runescape2-money...">runescape gold</a>
<a href="http://www.runescape2-money...">runescape items</a>
<a href="http://www.runescape2-money...">runescape gp</a>
16. 04. 2008 | 10:34

Varan napsal(a):

clanek pekne naplnen cizimi vyrazy a slozitymi slovy,avsak bez slovniku jen pouha tretina vi o cem je rec.jde zejmena o ty z lidu, kteri se meli touhu ucit vse, co zajimalo predevsim je samotne a to bylo onim motorem.. lenost, ta se v hlavach nasich skolaku a pozdeji po cele populaci tise siri od domu k domu, od vesnice k mestu a bude hur.technologie spejici kupredu a stale objevujici nove moznosti v nasich bytich je spravny krok pro lidstvo. polozme si otazku jestli je to tak i pro obycejne lidi, kteri zdegenerovni nevedi ani jestli rano dat snidani a nebo si prvne zakourit cigaretu... nic nesoudim..jen sem mel hypotetickou chvilku pri vyucovaci hodine kdy se ucitel, po te co nam pustil film odporoucel na celou hodinu do sveho bmw a dral se za mladym pozadim pohledne slecny.. :)
18. 03. 2011 | 09:09

auto insurance rates california napsal(a):

I cherished as much as you'll receive performed right here. The comic strip is attractive, your authored subject matter stylish. however, you command get got an edginess over that you want be handing over the following. in poor health definitely come further until now again as exactly the same nearly a lot steadily within case you defend this increase. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">cheap car insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 01:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy