Tak jaké máš známky?

31. 01. 2008 | 00:32
Přečteno 5153 krát
S letošním školním rokem, oficiálně pro naše školství přelomovým, by se měla začít ukazovat nová tvář škol. Otázkou zůstává, zdali k tomu skutečně dochází. Jako rodič, a to myslím dosti zvídavý, žádnou podstatnou změnu nezaznamenávám. Doposud ve většině případů vytvářely základní rys školy prověrky, zkoušení, kontrolní práce, také související obavy, strach, stres. Jakoby známky byly mottem vzdělávání. I má zkušenost z pedagogických rad, kterých jsem měl možnost se kdy zúčastnit, potvrzuje (vyjma waldorfské školy), že akt klasifikace představuje nejdůležitější moment školy, přímo posvátný rituál.

Známka se totiž v průběhu dlouhých desetiletí stala v rukou učitelů nástrojem moci, prostřednictvím něhož jsou nejen přidělovány štítky „chytrý“, „hloupý“, „průměrný“, ale pomocí známek lze rozhodovat o osudu druhých. Někdy jen nepatrně, někdy dosti výrazně. Jak morálně na výši pak musí být učitel, aby se nenechal oslnit mocí a nesklouzl do jejího opojení? Každý určitě zažil situace, kdy si učitel pohrával s žákem jako kočka s myší.

Spočívá-li cíl školního vzdělávání v naprosté poslušnosti, schopnosti přetvářky, podlézání, neochotě pomáhat, pak nevyzrálá osobnost v roli učitele zaručuje úspěch. Hlavně poslušnost se cení. Ještě nedávno jsem byl svědkem toho, jak dítka ve čtvrté třídě seděly v lavicích s řádně založenýma rukama za zády. Holčičky jedničkářky uměly i lordózy srovnat do laťky, aby dokázaly, že se jim ostatní nemůžou vyrovnat.

Ale zpět ke známkám. Lze je vůbec považovat za dostatečné měřítko školních výsledků? I přes maximální snahu o objektivnost a spravedlnost poctivých učitelů, zůstává známka pouhým jednostranným posouzením. Nezapomenutelný se pro mě stal výraz radosti žáků, zvyklých spíše na horší známky, když poprvé četli vysvědčení se slovním hodnocením. Najednou se necítili zahanbeni a poníženi jako dříve, ale vnímali dokonce vlastní individuální hodnotu. A o to přece jde.

Aby se osobnost mladého člověka mohla řádně rozvíjet, potřebuje v prvé řadě porozumění a podporu. To však lze v rámci hodnocení ve škole vyjádřit pouze individuálně, slovně. Známky bývají navíc často využívány k motivaci žáků, k odměňování či trestání. Jenže stěžejní motivací i odměnou by při vzdělávání mělo být samotné poznávání a učení. Vždyť člověk je svojí podstatou bytost zvídavá a lačná po nových informacích.

Dají-li učitelé výuce skutečně smysluplný obsah, nebudou potřebovat známky k ovládání žáků. Záleží tedy na nich: buď radost z práce dětí, anebo potěšení z moci nad nimi. Samotná reforma totiž známky neruší.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

West napsal(a):

A opravdu si myslíte, že sympatie či naopak antipatie k jednotlivím žáčkům se při přechodu ze známek na slovním hodnocení nezmmění a paní uitelky budou hodnotit spravedlivě hodnou šprtku a neposedu i když jejich školní výdledky budou naprosto stejné? Bylo by to zajisté hezké, kdybychom neznali české "souučky"!))
31. 01. 2008 | 02:34

sedmá pečeť napsal(a):

Milý Jane, v očekávání dnešního vysvědčení jste tak trochu pohladil moji zkroušenou mateřskou duši. Jenže kolik je lidí - rodičů, učitelů - kteří jsou schopni uvažovat tak, jako Vy? Zoufale málo - a proto moje děti zažívají ve škole zoufalství naopak velmi mnoho . Mají totiž IQ převyšující 130 a z toho plynoucí problémy, včetně okořenění dys-poruchami. Osobně jsem se setkala s pouhou hrstkou pedagogů i rodičů, kteří byli schopni uvažovat o vzdělávání našich dětí v širších souvislostech. A matky, které své děti vidí obestřené indigovou barvou, ty jsou z toho všeho už úplně na prášky. Snad jednou moje vnoučata se dočkají...
31. 01. 2008 | 06:40

celem napsal(a):

víte myslím si že slovní hodnocení je pro většinu našich pedagogů přáliš složité, protože i jedničkáři, dvojkaři i trojkaři jsou individuality, a proto stále zůstanou ( ve velké většině ) u známek je to snažší .... stejně tak, jak mnoho škol má nové vzdělávací programy nicméně učí tak jak jim "zobák" narostl.
31. 01. 2008 | 06:41

Teo napsal(a):

Zcela souhlasím s panem Mlezivou. To na základě zkušenosti se svými dvěma dětmi. Ten první byl těžce problémový typ ve škole. Zlobil, měl mizerné známky a my se s ním těžce doučovali kdejaké množiny a gramatiku. Pro jeho zrakové postižení nám bylo doporučeno ho nechat vyučit na ševce(!). Naštěstí existoval lékař, který nám doporučil střední školu pro zrakově postižené a slepé v Brně a tak se syn zdárně vypořádal i s maturitou. Mohl by i pokračovat na vysokou, ale rozhodl se pro nechuť k šprtání, že půjde pracovat. Dnes je počítačovým expertem zahraniční firmy s vysokým příjmem, žádaným po celé Evropě.
Druhý, mladší syn ten vykazoval absolutní bezproblémovost a učivo mu šlo samo, bez šprtání a našeho doučování. Známky měl jen jediné - 1čky. Dali jsme ho raději v 6té třídě na soukromé gymnázium. Bez problémů vystudoval i ekonomii s titl Ing.
Protože pracuji jako dělník, mám neustálý kontakt s mladými schopnými, žel školu neschopnými si udělat. Je to k pláči, jak jsou ze základky postižení buzerací známek. Při diskuzi o jejich dětství je škola to nejhorší jejich zlo! Podle sebe moc dobře vím co dokáží učitelky pomocí známek u děcka ovlivnit. Taky jsem zažil propad do spodiny žáčků a tragedii mizerných známek. Nejde o to, že jsem skončil jako dělník, ale o ten horor, který jsem ve škole prožíval a který u mně způsobil totální doživotní nechuť ke studiu za známky.
Proboha, kdy už ty naše učitelské zrůdnosti skončí?! Jsou totiž do života nejen nepotřebné, ale ničivé!!!
31. 01. 2008 | 07:38

Karl von Bahnhof napsal(a):

Osobně by se mi slovní hodnocení líbilo více, ale pokud by systém chtěl zůstat u známek, není nic jednodušího než k "předmětu" chování přidat i další kriteria hodnocení. A kupříkladu rozšířit škálu z 5 např na 10.
31. 01. 2008 | 09:25

Student napsal(a):

Já myslím, že se možné chyby učitelů přeceňují. Základní školu jsem postupně navštěvoval ve třech různých městech a nikdy po mně učitelé žádnou zvláštnost nechtěli. Nemusel jsem nikdy a nikde sedět s rukama za zády.
Stačilo jim, když jsem jednou za čas u tabule zopakoval něco z toho, co se nás snažili naučit.Oni to nějak oznámkovali
a já šel domů s pocitem, že mě zase nedostali. Vydrželo mi to až do maturity. Dvojku z chování jsem dostal jen jednou. Samozřejmě nespravedlivě, ale
původně mi ten učitel chtěl dát
z chování trojku.Ten samý učitel mě o rok později
u maturity oznámkoval za jedna.
Slovní hodnocení jsem dostával od učitelů průběžně (často i nespisovné). Známky na konci roku
ukázaly také co jsem si z toho slovního hodnocení vzal.
Není třeba dělat žádné změny. Stačí když učitelé jasně vysvětlí,jaké jsou podmínky k úspěšnému absolvování.
31. 01. 2008 | 09:51

qvak napsal(a):

S článkem nahoře velmi souhlasím a to dokonce bych řekl ,že téměř s každou jednou větou . Naše školství v rukách většiny dnešních "učitelů " je jen nástrojem ,jak z lidí dělat poslušné ,ne moc myslící , průměrné a dobře ovladatelné lidi . Ale znám i učitele ,kteří jsou na svém místě ,ale je jich stráááášně malilinko ,na tu spoušť těch druhých .
31. 01. 2008 | 10:13

Rejpal napsal(a):

Drobná rada. Vaše rady a soudy vypadají nehodnověrně ve světle gramatických chyb va Vašem článku. Jako učitel jistě nabádáte děti, aby si psaný projev po sobě přečetly, zkuste tak učinit¨i vy.
31. 01. 2008 | 10:52

tereza napsal(a):

Vážený pane Mlezivo, po přečtení vašeho článku a příspěvků k němu jsem se usmála a jenom si sama pro sebe potvrdila, že známky nejsou odrazem vědomostí a znalostí a není třeba jim přisuzovat větší význam než mají.
Takže dnes nad dostatečnými u našeho gymnazisty (IQ 141) si řeknu, hlavně že je zdráv a tak podobně.
31. 01. 2008 | 10:58

učitel napsal(a):

Nevím, škola je podle mne také o výchově k něčemu. K pracovitosti, důslednosti, pečlivost - to jsou samé dobrí vlastnosti. A známky jsou ijakousi zpětnou vazbou pro žáka (studenta) i rodiče. A oni rodiče určitě víc zatlačí na studentíka, když přinese domů na vysvědčení čtverku než nějaký dopis s oznámením, že je neposedný a měl by přidat. Tomu se tak usmějí..

Nevím, kdy už konečně přestane každý (tím nemyslím autora článku - ale vlastně trochu taky jo.. :) ..tedy kdy přestane každý zasahovat do školství a snažit se o seberealizaci skrze neustálé reformy. Je mi přes padesát let, z toho větší část se pohybuji ve školství a mohu říci, že počínaje mojí první třídou zažívám neustálé pokusy o reformy. Nikdy ale žádná nebyla k ničemu. Proč školství nenecháte na pokoji, 'odborníci'? Jak to může ve školství vypadat, když učitelé mají minimální platy a neustálé reformy jim nedopřejí klid na práci?
Je to snad cílená snaha rozbít i to naše školství, které navzdory všem reformám pořád ještě není na úplně špatné úrovni?
Kdejaký nedovzdělaný poskok na ministerstvu je přesvědčen, že nejlépe se realizuje, když bude starým zkušeným kantorům kázat o tom jak mají učit a jak se musí změnit.
Omlouvám se za tento tón, ale jsem opravdu rozčilen..
31. 01. 2008 | 13:26

učitel napsal(a):

Pan Mleziva sbíral zkušenosti na různých typech škol. Pan Mleziva zdá se nikde dlouho nevydržel. Nicméně je dost seběvědomý na to, aby ostatní poučoval.
31. 01. 2008 | 13:30

neo napsal(a):

učitel:

až budou všichni učitelé placeni za výkony a ne za léta strávená učením dle tabulek, budou mít vyšší příjmy. Proto je potřeba reforma : zavést školné a neplatit školy skrz státní rozpočet.
31. 01. 2008 | 14:17

aleš007 napsal(a):

učiteli, co to znamená klid na práci? Aby se vám nezvedal prach z vašich sto let starých příprav, které jsou stále aktuální?
31. 01. 2008 | 14:17

oh171 napsal(a):

1) Nemyslím, že slovní hodnocení je všelék, protože klíčovou roli má především pedagog, je-li schopný, dokáže i známkou odlišit jednotlivce.
2) Známka má být oceněním snahy, ale také znalostí žáka.
3) I když má někdo IQ 140, ale na všechno kašle, nelze se divit, že nenosí samé jedničky.
4) Nějak mi v článku schází zmínka o rodičích a jejich úloze. Pokud rodiče dokáží posoudit objektivně úsilí svého potomka, nemusí být známky > 1 traumatizující :-)
31. 01. 2008 | 14:31

lenka napsal(a):

Vážený pane Mlezivo, možná byste také mohl našim učitelům poradit, kde by na podobna hodnocení, pokud by se zavedla, měli brát čas. Učí-li řekněme dva předměty celkem v osmi třídách, což není přehnané, při cca dvaceti dětech ve třídě je to 160 hodnocení. Např. Petr má dobré znalosti znalosti literatury, potíže mu dělá ale mluvnice, hlavně i/y. Potřebuje také zlepšit úpravu sešitu a měl by být aktivnější.....Tak nějak byste si to představoval? Kdy by to měl kantor dělat, no samozřejmě po vyučování a alespoň čtyřikrát do roka. Za peníze, které v předdůchodovém věku v Praze nedosahují celostátního průměru a pro člověka s vysokoškolským vzděláním jsou nedůstojné.
Hodnocení, po kterém voláte, žák dostává ústně v hodině a rodič, má-li zájem, na třídních schůzkách a v konzultačních hodinách učitelů.
31. 01. 2008 | 14:36

sedmá pečeť napsal(a):

Myslím, že v článku p. Mlezivy primárně nešlo o to, zda se žáci hodnotí prostřednictvím číslic či písmen. Jistě chápu, že i učitelé jsou v současném systému mnohdy štvanci, ale má takové vzdělávací prostředí vůbec být? Štvanicí na žáky, štvanicí na učitele...to se máme jednou provždy vzdát naděje, že škola bude především pěstovat v dětech to, k čemu mají největší nadání, rozvíjet talenty, které v nich dřímají a pomáhat jim všemožně rozvíjet i oblasti, kde nadáni nejsou? A právo mluvit do toho, jak škola vypadá, si udělujeme my, co jsme nestudovali učitelství, proto, že významným způsobem ovlivňuje životy NAŠICH dětí, na kterých nám většinou velmi záleží a máme je, na rozdíl třeba od mnohých pedagogů, rádi.
31. 01. 2008 | 16:31

krk napsal(a):

Moc hezky se to cte, jen by me zajimalo, jak to chcete delat, kdyz mate v kazde tride 30 zaku... Kdyz si uvedomite tohle, tak zjistite, ze je to totalni hovadina....
31. 01. 2008 | 18:27

bbSenior napsal(a):

Škola je přípravou pro život.V něm se pak dospělák v koncích dočká - po ,řekněme určité formě slovního hodnocení-od spolupracovníků i nadřízených končí téměř vždy u "zkratkovitého- jednoznačného- hodnocení-výšce platu a jeho nadstavbových složek,postupu(vč. financí),eventuelně posunu opačným směrem.Složité rozbory obvykle předcházejí - nebo by alespoň měly předcházet.Je pak skutečně kategorie číselného hodnocení z tohoto pohledu něco "mimo mísu", nebo jde o -řekněme řečí současné pedagogiky- získávání kompetencí pro budoucí chápání toho, co človíčka následně potká.Samozřejmě,musí předcházet soustavné slovní hodnocení formou přátelské komunikace:"Koukej, tady přidej, tohle je vynikající,umíš jednotlivosti, ale nedáváš je do souvislostí,ev.chlapče,chlapče, míň Compu, víc učení ,vícsvědomitosti!"- a p.Pokud jsem poznal řadu vynikajících pedagogů,všichni- i všechny- tuhle motivační komunikaci dokonale ovládali- a vůbec nemuseli uvažovat o tom, že dělají "moderně/reformní" kroky.Mimochodem,dělali/y vynikajícně- za nízké platy.Tím neříkám,že by si ti dobří nezasloužili vyšší hodnocení-těch 130% průměrného platu by znamenalo dnes průměr cca28-30 tis., nejlepší k tomu 30% hodnocení.
31. 01. 2008 | 19:19

učitel napsal(a):

Aleši, možná si to neuvědomujete, ale klid na práci je při učení to hlavní. Učitel je vlastně v roli 'představení jednoho herce', které trvá s malými přestávkami třeba 5-6 hodin denně a navíc nemá napsané a naučené dialogy. Ví, co chce žáky naučit a k čemu je vést.

Myslíte si, že v průběhu hodiny se nemusíte hluboce soustředit a usilovně přemýšlet o tom známém 'jak' i když má třeba přípravu. Zkuste učit třeba informatiku, která je skoro každý rok jiná..

A zkuste totéž nabídnout mnohem lépe placeným známým hercům... tzv. 'tvůrcům'.

Přes to všechno učím rád a po celou tu dobu se snažím dělat to co nejlépe. Proto mne tak rozčiluje, když každý, kdo si to v podstatě nikdy pořádně nezkusil, si připadá kompetentní poučovat učitele, jak by se mělo učit.
Kde pan J-MM nabral zkušenosti? Ono je to snadné někam přijít a po zjištění, že učení je řehole se sebrat se a odejít jinam. To udělat několikrát a pak tvrdit, že jste sbíral zkušenosti..
Zkuste učit.
01. 02. 2008 | 07:51

učitel napsal(a):

Naše školství po mnoho let trvale odolává(zatím jakž-takž úspěšně) trvalému tlaku neschopných ale sebevědomých suverénů, kteří do tzv. 'reforem' promítají svou touhu po seberealizaci.
Reformy ve školství nikdy nikam nevedly. Vždy vyšuměly do ztracena.
Reformy slušně fungujícího systému (hodnoceno podle výsledků) nikdy nikam nepovedou. Co nás může někam opravdu přinést je jenom TRPĚLIVÁ, ODPOVĚDNÁ MRAVENČÍ PRÁCE. Jedině ona nás může někam přivést. Učitele, žáky i ostatní.
Ne slova.
01. 02. 2008 | 08:05

Jana J napsal(a):

Jasně, všechny vaše děti mají obrovské IQ, vážení rodiče, a proto mají problémy s hloupými a závistivými učiteli.Kéž by to tak bylo, nemuseli byste nikdy hledat chybu či důvod špatného prospěchu ve vlastní výchově. Já s nadanými dětmi problém nemám, každý je rád, když má pro dialog - a tím výuka je - partnera na úrovni. Bohužel IQ nevypovídá nic o hodnotách člověka jako takového, nevede automaticky k samým superlativům.Buďte rádi, vážení rodiče, že ještě máte kvalifikované pedagogy. Bude hůř, ale slovní hodnocení vašich dětí možná bude muset být lichotivé...A co se týče pana Mlezivy, podle mě je to módní mluvka.
01. 02. 2008 | 17:13

sedmá pečeť napsal(a):

Jano, podle mě pan Mleziva už ze samé podstaty věci nemůže být módním mluvkou, protože v systému našeho vzdělávání jeho názory dosud do módy vůbec nepřišly. S těmi inteligentními dětmi se to má tak - jsou jich v populaci pouhá dvě procenta (dle Gaussovy křivky), tvoří tudíž jakousi pozitivní (?) anomálii. "Normální" přístup k nim prostě většinou nefunguje - kupodivu, u dětí na opačném konci spektra chápeme dobře, že nemohou, díky intelektuálnímu deficitu, úspěšně dostát běžným nárokům školního vzdělání a tak existuje podstatně více institucí zabývajících se vzděláváním těchto žáků, včetně různých druhů integrace - ovšem žákům na opačném (zdánlivě výhodnějším) konci spektra se žádná zvláštní pozornost nevěnuje. Moje osobní zkušenost mi ovšem napovídá, že by "zvláštní" pozornost prostě a jednoduše POTŘEBOVALI jednak kvůli sobě samým, jednak kvůli budoucí vysoké užitečnosti pro společnost. Leda by společnost usoudila, že mimořádně vysoký intelekt a z toho plynoucí možné mimořádné schopnosti v různorodých oblastech lidské činnosti nejsou žádoucí a je nutné je spíše "okrouhat", aby nepoukazovali na nás průměrné. Nevidím důvod, proč i nadále dávat rovnítko mezi vzdělávání a nudnou povinnost, přinášející namnoze frustrace místo radosti. Nebo radost z dobře fungujícího vztahu žák-učitel není pozitivní emoce? Já kupříkladu snáším dobře pouze ten dril, který jsem si sama svobodně vybrala za mně známým a srozumitelným účelem - např. při sportu a naopak se vehementně bráním a ničí mě dril, který je mi vnucován a před kterým nemám úniku. A právě ve škole jsem mnohdy neměla kam uniknout. Ovšem asi právě proto, že nemám intelekt tak vysoký jako můj manžel a moji synové, jsem se uměla přece jen lépe přizpůsobit. Což by nám ovšem nemělo napovídat nic o tom, že vysoké (velmi vysoké) IQ je něco primárně podezřelého, co bychom měli z "výšin" svého průměru pro jistotu předem shazovat.
02. 02. 2008 | 13:45

sedmá pečeť napsal(a):

Zapomněla jsem dodat, že hovořím o dětech s IQ nad 130.
02. 02. 2008 | 15:13

učitel napsal(a):

Na jedné straně se zakládají školy pro "mimořádně nadané děti" bohatých či ctižádostivých rodičů a druhým dechem se neustále kdosi pokouší rušit osmiletá gymnázia.
Není to divné?

P.S. Také si myslím,že p. Mleziva JE módní mluvka.
04. 02. 2008 | 13:43

vlastik napsal(a):

Já osobně bych ty známky až tak nezatracoval. Učím na základce, a děti se prostě někdy učit nechtějí a nějaké hodnocení ať slovní, či nějaké jiné to neovlivní. Problém je v tom, že známkám se přisuzuje velký význam. Známky vyjadřují schopnost reprodukovat a použít v praxi určité fakta. Ale nic neříkají o tom, jestli je někdo horší, nebo lepší a zda bude dotyčný úspěšný v dalším životě.
05. 02. 2008 | 18:02

sedmá pečeť napsal(a):

ad učitel) děti bohatých mají tu výhodu, že ani nemusejí být mimořádně nadané, stačí jim docela dobře normální intelekt. Ale jejich rodiče se z titulu své finanční situace nemusejí vůbec zabývat nekonečným handrkováním o to, pro koho vlastně škola je určená, zda mají mít přednost žáci či snad učitelé, kdo má mít v ruce bič a kdo má sehnout hřbet...Oni, na rozdíl od nás "obyčejných smrtelníků", mají totiž možnost volby a zcela přirozeně ji využívají. Tam, kde tečou peníze, jsou i takřka neomezené možnosti, ať již se týkají kreativity vyučujících či materiálního zabezpečení. Soukromým školám, finančně nezávislým na státu, stát asi nemůže zase tak jednoduše určovat, jakým způsobem bude vzdělávat své studenty. A o tom to je. Být bohatým rodičem, do nestabilního a k žákům většinou nevstřícnému prostředí státních škol bych své děti rozhodně nepřihlásila. Řeší velmi mnoho sekundárních problémů, takže se nemohou věnovat na sto procent tomu primárnímu - vzdělávání a výchově našich dětí a všechny pozitivní změny se do praxe promítají velmi zvolna - jenže děti rostou naopak velmi rychle.
10. 02. 2008 | 19:48

enjoys-rs napsal(a):

Trying to be impressive!deeply wonderful here!
<a href="http://www.enjoy-rs.com/fre...">runescape gold</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com">runescape money</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape items</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape logs</a>
<a href="http://www.enjoy-rs.com/run...">runescape accounts</a>
enjoy-rs is an professional store for runescape gold,items,money,accounts,powerleveling,questqoint,runes and some other goods with fast delivery and world class service.
URL:www.enjoy-rs.com
20. 02. 2008 | 11:26

fairy napsal(a):

Trying to be impressive!deeply wonderful here!
<a href="http://www.rs-sky.com/freeg...">runescape gold</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/freeg...">runescape money</a>
<a href="http://www.rs-sky.com">runescape money</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/equip...">runescape equipment</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/power...">runescape power leveling</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/quest...">runescape quest point</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/other...">runescape items</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/logs....">runescape logs</a>
<a href="http://www.rs-sky.com/accou...">runescape accounts</a>

rs-sky is an professional store for runescape gold,items,money,accounts,powerleveling,questqoint,runes and some other goods with fast delivery and world class service.
URL:www.rs-sky.com
31. 03. 2008 | 09:52

runescapeseo napsal(a):

<a href="http://www.rs-game.com">Runescape Accounts</a>

<a href="http://www.runescape-power-...">Runescape Powerleveling</a>

<a href="http://www.runescape-club.com">Runescape Money</a>

<a href="http://www.runescape-mall.com">Runescape Gold</a>

<a href="http://www.salerunescapeite...">Runescape Items</a>

<a href="http://www.rsluck.com">Runescape Equipment</a>

<a href="http://www.rs-game.com">RS Accounts</a>

<a href="http://www.runescape-power-...">RS Powerleveling</a>

<a href="http://www.runescape-club.com">RS Money</a>

<a href="http://www.runescape-mall.com">RS Gold</a>

<a href="http://www.salerunescapeite...">RS Items</a>

<a href="http://www.rsluck.com">RS Equipment</a>
08. 10. 2008 | 08:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy