Vrací se nám Nečasův bumerang

03. 09. 2013 | 17:47
Přečteno 8986 krát
Rozhovor

Ještě v dubnu ministerstvo financí odhadovalo, že v letošním roce bude tuzemská ekonomika stagnovat. O měsíc později svoji prognózu zhoršilo s tím, že bude klesat o půl procenta, nakonec by měl hrubý domácí produkt podle posledních odhadů klesnout o 1,5 procenta. Stejný vývoj ekonomiky očekává i Česká národní banka. Obě instituce se však shodují, že by mělo postupně docházet k oživování. Ekonom Jan Švejnar však tento „optimismus“ nesdílí. „K oživení zatím nevidím důvod,“ tvrdí profesor ekonomie a neúspěšný kandidát na prezidenta z roku 2008.

* Podle posledních statistik klesla maloobchodní spotřeba i průmyslová výroba. Vidíte přesto v ekonomice nějaké signály možného oživení?

Zatím je nevidíme. V rámci myšlenkové platformy IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, který Švejnar spoluzakládal – pozn. red.) máme ekonometrický model, který jsme původně vyvinuli na michiganské univerzitě, a ten má zatím za posledních několik let přesnější odhady budoucího vývoje, než má ministerstvo financí, dokonce i než Česká národní banka. Na základě tohoto modelu odhaduji, že k oživení zatím nedochází. Bude samozřejmě záležet ještě na vnějším vývoji okolních zemí. Ale i kdybychom klesali letos jen o 1,5 procenta, tak to stejně není dobrá zpráva. Znamená to obrovské ztracené peníze. A je tam ztráta, která není lehko kvantifikovatelná ve smyslu, že máme čím dále vyšší nezaměstnanost.

* Ta je ale pořád nižší než evropský průměr...

Ano, ale to není ten správný ukazatel. My bychom se měli dívat na to, že před recesí jsme měli míru

nezaměstnanosti přibližně čtyři procenta, a teď je dvojnásobná. Ta situace buduje obrovskou nedůvěru lidí, což ekonomiku ještě více vrhá do recese ve smyslu, že se méně spotřebuje, méně investuje.

* Jaký vývoj ekonomiky odhadujete pro letošní rok?

Já myslím, že minus jeden a půl, dvě procenta jsou reálná. Doufám, že to nebude více. Bude to záviset do velké míry právě na tom, co se stane v Evropě, zvláště v Německu, v druhé polovině roku.

* Dá se už nyní odhadnout vývoj v Evropě?

Zatím to vidím v průměru na stagnaci. Některé země mírně porostou, ale řada jich bude dále v recesi.

* A kdy tedy čekat oživení? Mohla by se pro Česko zlepšit situace v roce 2014?

Mohla, ale bude to též záležet na tom, jaký rozpočet sestaví a bude realizovat česká vláda. Pokud to bude vláda v demisi, bude muset vycházet z rozpočtu z minulého roku, který byl dost restriktivní. Takže nebude mít manévrovací prostor na to, aby uskutečnila silnou prorůstovou politiku. Jestliže to bude nová vláda, která získá podporu v parlamentu, tak je možný obrat k lepšímu.

* I pokud bude vláda moci zahájit prorůstová opatření, například investice do infrastruktury nebo vědy a výzkumu, tak se ale efekt projeví až za delší dobu...

To je správný postřeh, efekt investičních výdajů bude především středně- a dlouhodobého charakteru. Je však třeba zdůrazňovat, že tam bude i okamžitý efekt. V oblastech, jako je dopravní infrastruktura nebo věda a výzkum, je nutné veřejné peníze skutečně dobře investovat, a to tam, kde budou mít produktivní rys.

* Někteří pravicoví politici už vyjádřili své obavy z toho, že ministr Rusnok rozhází to, co Nečasova vláda za tři roky ušetřila.

* Není podle vás plánování větších výdajů od premiéra nezodpovědnost a populismus?

Je třeba najít správnou míru. Vláda by měla mít proticyklickou fiskální politiku tak jako ve všech vyspělých zemích, ale nemělo by jít o bezdůvodné vyhazování peněz. Na druhou stranu jsem vždy kritický k vládním opatřením, jež byla tak restriktivní, že nás přivedla do recese. Ve chvíli, kdy soukromý sektor, ať už to jsou jednotlivci, rodiny nebo podniky, méně vydává a investuje, by měl stát vydávat více. A naopak by měl akumulovat přebytky v době silné konjunktury.

* Podle vás nebylo nutné snižovat rozpočtový schodek?

Je třeba ho snižovat ve středně- a dlouhodobém horizontu, a především mít rozpočtový přebytek v

období, kdy ekonomika roste. Snižovat dramaticky schodek během posledních let bylo trochu přehnané. Jsme zemí, která je stále ještě jednou z nejméně zadlužených v Evropě. Krátkodobé zvýšení zadluženosti proticyklickou fiskální politikou, která bude dočasně expanzivní, s tím, že potom se následně budou vytvářet rezervy a dluh se bude umořovat, je rozumnější přístup.

* Když jsme spolu o tom hovořili krátce po nástupu Nečasovy vlády, varoval jste, že se přehnané škrty vrátí české ekonomice jako bumerang. Už se tak stalo?

Ano, stalo. Když se podíváme na vývoj během posledních dvou let, jsme jediná země v regionu, která nerostla. Všichni naši sousedé, Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, rostli. Někteří jen mírně, někteří více, ale my jediní jsme šli do recese. Takže se nedá říci, že by šlo jen o vnější šok, který způsobil krizi v celém regionu, ale naše recese nastala na základě vnitřní hospodářské politiky, kde restriktivní opatření byla přílišná v tom smyslu, že nás to stálo jedno až dvě procenta HDP ročně. Celkově po dobu dvou až tří let je to něco, co nás posunulo o čtyři až šest procent zpět.

* Dá se to srovnat se situací v 2. polovině 90. let, kdy jsme také jako jediná země v regionu šli do recese?

Podařilo se nám pak ostatní státy dostihnout? Bohužel ne, nikdy jsme je už nedostihli. Tedy ve smyslu, že bychom potom měl i rychlejší tempo růstu než například Poláci nebo Slováci. Měsíc co měsíc, rok co rok tudíž naši lidé dostávají mzdy a platy, které jsou v průměru o 10 až 20 procent nižší, než by byly, kdyby té recese v 90. letech nebylo.

* Ta ale měla jiné kořeny a jiný průběh než ta současná...

Tehdy hodně pramenila z toho, že vláda nezajistila fungující právní rámec, že se začaly poskytovat úvěry bez zajištění, nesplácely se půjčky, banky pak měly obrovské ztráty a přestaly půjčovat.

* Dá se očekávat, že se s námi poveze několik dalších let i tato recese?

Nebyl bych překvapen, kdybychom po jejím překonání nabrali tempo růstu obdobné jako sousední země, třeba jako Slovensko nebo Polsko, ale tu ztrátu čtyř až šesti procent HDP, kterou jsme během této recese nabrali, už nedoženeme. S těmi dvěma recesemi, které nás postihly a sousedy ne, budeme v našich příjmech o 15 až 25 procent každý měsíc níže, než bychom byli, kdybychom během těchto recesí rostli jako třeba Slovensko nebo Polsko.

* Jak jste došel k tomu, že se to přesně takto podepsalo na nižších platech?

Když to všechno propočítáte, tak to pramení právě ze snížení HDP, protože mzdy, platy a penze jsou dlouhodobě závislé na vývoji HDP na hlavu.

* Na čem teď bude záviset důvěra investorů?

Naší výhodou je, že jsme stále zemí, kde se dá rozumně investovat ze soukromých i veřejných zdrojů s možností vysoké návratnosti. Místní i zahraniční investoři budou brát v potaz, jak stabilní je politická a potažmo ekonomická situace. Je též třeba zajistit pozitivní prostředí pro investice – jít tvrdě po korupci a snížit neefektivní zásahy do ekonomiky. Vláda by měla udělat inventuru všech velkých výdajů a poté vytyčit priority v oblastech, kde bude vysoká míra návratnosti.

* A to jsou například jaké oblasti?

Kromě již zmíněné infrastruktury, a po reformě též vědy a školství, má velký multiplikační efekt například místní potravinářský průmysl.

* Myslíte tím, že by měli lokální zemědělci dostávat dotace?

Každý sektor volá po pomoci ve formě dotací, a je to přirozené. Na druhé straně férový a z ekonomického hlediska nejefektivnější přístup je, že by neměly být žádné dotace, a pokud, tak jen dočasně – například když se zakládá nějaká nová aktivita a je třeba čas na to, aby se stala konkurenceschopná. Jinak ale není důvod, aby byl jeden sektor podporován více než jiný sektor.

* I v rámci Evropské unie, kdy ztrácíme soběstačnost právě v zemědělství a potravinářství, jsou dotace podle vás nesmyslným zvýhodňováním?

Naše politika vůči unii by se měla zaměřit na to, aby nebyly neférové dotace v jiných členských zemích, aby naše situace v EU byla vůči nim symetrická.

* My ale přece nemůžeme donutit Polsko, aby nepodporovalo své zemědělce, stejně tak jako nemáme příliš velký vliv na férové rozdělení dotací v rámci unie.

Sami to nedokážeme, ale ve spojenectví s dalšími státy to můžeme dokázat. To je základní princip schopné hospodářské diplomacie.

* Jak zpětně celkově hodnotíte reformy vlády Petra Nečase?

Všichni jsme do této vlády vkládali obrovskou naději v tom smyslu, že měla velmi silný mandát, nemusela záviset na přeběhlících. Takže se očekávalo, že její ekonomická opatření budou připravená a uskutečněná. Oproti těmto očekáváním však vláda dosáhla málo. Snad dochází ke zlepšení výběrových řízení a k některým další m změnám

* Co s důchodovou reformou? Úplně ji zrušit a začít znovu, nebo by postačily kosmetické úpravy, které navrhoval exministr Miroslav Kalousek?

Za prvé musím zdůraznit, že důchodová reforma je opravdu velmi důležitá. První pilíř bude vystaven obrovskému tlaku ve smyslu, že bude čím dále tím více lidí v důchodovém věku. Druhý pilíř je dobrým doplněním. Ale jsem proti tomu, jak byl uskutečňován. Hlavní problém vidím v tom, že tak, jak byl připraven v rámci fondů, které jsou nabízeny, a nákladů s nimi spojenými, druhý pilíř není dostatečně výhodný pro spořitele. Hodně potenciálních střadatelů si to spočítalo a nešli do toho.

* Za jakých okolností může být tedy druhý pilíř pro lidi zajímavý?

Teorie a například ve Švédsku i praxe ukazují, že se dá uskutečnit zajímavý systém. Navíc k soukromým fondům tam existuje státem organizovaný fond indexového typu, to znamená, že má velmi nízké poplatky, protože pasivně drží různé akcie a dluhopisy, které jsou navíc z celého světa.

* Takže je relativně bezpečný.

Ano, je bezpečný tím, že rozkládá riziko, tím, že není vše investováno v jedné zemi, v našem případě v České republice. Musíme si uvědomit, že celý první pilíř je vlastně dluhopis českého státu, to jest jeho slib, že z toho, co bude v budoucnosti mít, zajistí do nejlepší míry občany, kteří se o sebe již nemohou postarat. Potom by bylo dobré, aby se druhý pilíř nespoléhal na ten samý slib, ale na to nejlepší, co může nabídnout svět, to znamená rozložení rizik. Pokud by si Česká republika náhodou nevedla dobře, aby na to lidé v penzi tolik nedopláceli.

* Navrhované drobné změny na stávající úpravě tedy nevidíte jako řešení?

Přesně tak, to nebude mít velký efekt. V rámci myšlenkového centra IDEA jsme vypracovali několik studií a ukazuje se, že druhý pilíř je momentálně výhodný pro mladší, vysokopříjmové, profesionální skupiny lidí. Ale to jsou právě ti lidé, kteří jsou schopni najít si vhodné investiční příležitosti kdekoli na světě a nemusejí se spoléhat na nějaký místní fond s poměrně vysokými poplatky. A pak je tam řada zcela arbitrárních opatření, třeba to, že lidé nad 35 let nemohou v tomto systému spořit. Ale co je magické na věku 35 let? Někteří lidé půjdou do důchodu v 65 a jiní v 80 letech. Zlomová byrokratická opatření typu 35 let jako limit pro vstup by neměla mít v dobrém designu penzijního systému co dělat.

* Když trochu odbočíme, proč jste se nakonec neúčastnil přímé prezidentské volby?

Vážně jsem o tom uvažoval, sestavil jsem výborný tým a všechno jsme pečlivě připravili. Pak se ale ukázalo, že někteří potenciální sponzoři podcenili, kolik by celá kampaň stála. Moje odhady, které se nakonec ukázaly poměrně přesné, se jim zdály příliš vysoké. Sehnal jsem podstatné fondy, ale ne zcela dostatečné, tak jsem se nakonec rozhodl, že v dané situaci nemá význam kandidovat. Řekl jsem si, že buď do toho půjdu s plným „vyzbrojením“ jako ostatní, nebo to nedává smysl.

* Litujete tohoto rozhodnutí?

Nelituji z toho důvodu, že můj odhad byl správný. Asi bych litoval, kdybych udělal špatný odhad, a pak se ukázal o, že vlastně tolik peněz nebylo zapotřebí. Ale hlavní kandidáti utratili opravdu velké sumy.

Rozhovor s redaktorkou Kamilou Juškovou pro Ekonom byl zveřejněn 15.8.2013.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Míla napsal(a):

Možná jste to neměl vzdávat.Dvojí občanství by vadit nemělo,to už ve volbě bylo.A nemuselo se volit menší zlo.
03. 09. 2013 | 18:02

neskutečné napsal(a):

Ano,ano, budou volby,pan profesor ŠVEJNAR se vynořil odněkud.
03. 09. 2013 | 18:15

Vlad Naiva napsal(a):

To Míla:
Proti masáži zmanipulovaných a manipulujících masmédií protlačujících Bakalova pankáče, by neuspěl ani Ježíš Kristus - leda že by si tak jako teď Babiš nakoupil masmédia a investoval do celebrit ad. marketingu nejméně 100 milionů (Bakala neutratil méně).

Švejnar je až nechutně 'politicky korektní', neumí anebo se bojí nazvat věci pravým jménem. Např. místo aby jasně sdělil: Restriktivní politika zaškrcující investice a přitom astronomicky zadlužující stát byla škodlivá, řekne: "Snižovat dramaticky schodek během posledních let bylo trochu přehnané." Trochu přehnané ;o)
Stejně tak posuzuje 'důchodovou reformu' aniž by sdělil, že o žádnou důchodovou reformu nešlo...
Nepřál bych si prezidenta, který nechce pojmenovat věci a jevy. Zda to dělá z hlouposti anebo strachu, je mně lhostejné. Ptydepe už tu máme dostatek i bez páně Švejnara.
03. 09. 2013 | 18:20

Míla napsal(a):

neskutečné
nejsem si zcela jist,ale mám dojem,že p.Švejnar nekandiduje za žádnou stranu.Mohu se ale mýlit.
03. 09. 2013 | 18:20

Al Jouda napsal(a):

Nic konkretního, jen kecy ! Takových politiků máme pytel.
03. 09. 2013 | 18:23

Vlad Naiva napsal(a):

To Míla: Opravdu neskutečné.
Nekandiduje, přesto nepopisuje skutečnost a ztěžuje tím orientaci, co se vlastně stalo. To je tedy opravdu 'osobnost'. Nechová se jako ekonom, ale pravdu zamlžující politikář. Co je to za hybrida?
03. 09. 2013 | 18:39

Yosif K napsal(a):

Hmmm... všechno je k něčemu dobré a k něčemu šopqtné.

Restriktivní politka je dobrá ku snížení nárůstu zadluženosti ale je špatná ohledně růstu HDP.

Otázka je proč by měl být růst HDP nějakou modlou a růst zadluženosti bagatelním jevem (státní dluhy se splácet nemusí ergo kladívko mohou růst donekonečna).

Nyní je u moci dělnicko-rolnická vláda "zastánců plebejů" tak může růst HDP jednoduše zařídit. Například rozhodí 50 milard Kč mezi proletáře a rudé byrokraty, ti utratí více za alkohol, kuřivo, hrací automaty, smartphony a hovory přes mobily a HDP skutečně o třeba 50 miliard vyroste. Otázka je zda to stojí za nárůst zadluženosti o 50 miliard.

Pro sosálistické myslitele očividně ano.
03. 09. 2013 | 19:05

Míla napsal(a):

Vlad Naiva
těžko mohu posoudit jeho odpovědi z jednoho prostého důvodu.Jsem naprostý laik,ekonomické problémy jsou mě zcela cizí,ale domnívám se,že jeho odpovědi na otázky nebyly mimo daného tématu.Nemám dojem,že by něco zamlžoval,odpovědi se mě zdají být konkrétní.
03. 09. 2013 | 19:06

Petr. napsal(a):

"Mohla by se pro Česko zlepšit situace v roce 2014"

Nemohla! S tím spolkem kandidátů do Sněmovny se situace nezlepší ať bude zvolen kdokoliv. Kolik je tam kandidátů co něco v životě dokázali? A kolik kandiduje širokorozchodných studentů a křišťálovníků.
03. 09. 2013 | 19:10

Yosif K napsal(a):

Zeman očividně proletošům a rozhozu peněz mezi ně moc nevěří - zná je jako sám sebe a tuší že by navýšení dávek a platů prokouřili a prochlastali.

Proto raději navrhuje zahájit práce na velkonanálu. Ví že se tak 20 let ještě nic stavět nebude, ale zaplatpánbůh za stovky milonů za různé studie a projekty - pokud se stavcět nebude nic se na nich pokazit nedá ale mohou se na tom skvěle a bohatě přiživit různí SPOZisti - kamaráti.....
I takto může růst HDP - k ohromné spokojenosti naivních levicových kuglufů......
03. 09. 2013 | 19:14

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Nečasova vláda nadělala dluhy a přivedla zemi do recese a pravicoví experti se obávají, že někdo ty našetřené dluhy rozhází.

S dědictvím Nečase s Kalouskem je bude tato země potýkat několik let.
03. 09. 2013 | 19:15

pohrebni orchestr G.Bregovice napsal(a):

Pane Švejnare, opět dobré.
Nakonec je asi v poradku, ze jste stahl prezidentskou kandidaturu v tomto chlive.
Co take ocenuju, je to, ze duvod odstoupeni jste kdysi uvedl jen v naznaku a jen jednou (bylo to to, ze Vas tym spocital, ze pan Zeman utratil za kampan desitky milionu (kde je vzal?) uz PRED zacatkem kampane, cili tak jako byly hodne spinave volby Klause, tak byla od sameho zacatku spinava i volba Zemana a proto jste to odmitl predem). To povazuju za urcitou formu slusnosti, ktera vesmes chybi prakticky vsem Vasim oponentum.

Ovsem podle komentaru (a nejen) to, ze by potencialne prezidentem byl slusny clovek,
valne casti zdejsiho publika nevyhovuje.

Takze ve finale nema smysl se o neco pokouset.
03. 09. 2013 | 19:22

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Nečasova vláda nadělala dluhy a přivedla zemi do recese a pravicoví experti se obávají, že někdo ty našetřené dluhy rozhází.

S dědictvím Nečase s Kalouskem je bude tato země potýkat několik let.
03. 09. 2013 | 19:15
Nikterakkoliv - vláda zastánců plebejů mezi ně rozhodí pučených 50 miliard a HDP o stejnou sumu vyroste. A to nepočítáme s "mutiplikačními efekty".

Jak řekl Cienciala do TV 24: "Z krize je nutno se proinvestovat - třeba i stavbou hladových zdí!"
Tady vidíte jak je to pro spozisty prosté - kdy by nakonec neuměl postavit hladovou zed?????
03. 09. 2013 | 19:40

Joe Ratata napsal(a):

Bakalův nezvaný host
Yosif by ty naspořené dluhy vlády rozpočtových odpovědníků rozházel mezi proletáře,kteří nám prožrali budoucnost přepláceni osmitisícovými platy a několika stravenkami.
03. 09. 2013 | 19:45

Yosif K napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
Bakalův nezvaný host
Yosif by ty naspořené dluhy vlády rozpočtových odpovědníků rozházel mezi proletáře,kteří nám prožrali budoucnost přepláceni osmitisícovými platy a několika stravenkami.
03. 09. 2013 | 19:45
No - Zavadil si stěžuje že česko je poddluženo, Štech si stěžuje že ščesko je poddluženo, paroubek si srtěžuje že česko je poddluženo a nověji si i švejnart stěžuje že česko je poddluženo.

Takže nárůst HDP je jednoduchý - zadlužte česko na evropský průměr, rozházetjte několik set miliard Kč mezi proletoše, ti to prožerou, propijí a prokouří a minimálně o tuto sumu HDP naroste. Nelamte si HLAVU SE SPLÁCENÍM - státní dluhy se nesplácí ergo kladívko mohou růst do nekonečna. Takhle se tvoří socalistický blahobyt.

Je to pravda a je to ohromně jednoduché. Co na tom nemůžete pochopit?
03. 09. 2013 | 20:13

odjinud napsal(a):

Joe Ratata bude volit komouse,

jedine oni mu zajisti prosperitu kterou mel za starych zlatych casu. Dnes se o sebe a svoji rodinu nedokaze postarat a tak vola o pomoc soudruzku Semelovou a Grebenicka juniora.
03. 09. 2013 | 20:18

Yosif K napsal(a):

Sedm pilířů socalistické moudrosti - sedm cest ku prosperitě a blahobytu plebejů a proletářů:

1) Zdroje tu jsou
2) Státní dluhy se nemusí splácet ergo kladívko mohou růst donekonečna
3) Kapitalisté jsou paraziti, pokud už musí být tak mohou vyžít s 90% daní z příjmu.
4) Pořádným přiškrcením kapitalistů OHROMNĚ obohatíme chudinu a zajistíme nevídanou tvorbu pracovních míst.
5) Z krize se lze proinvestovat státní výstavbou hladových zdí (viz Cienciala), nepotřebných velkokanálů atp. Lze neomylně zbohatnout nesmyslným utrácením za blbosti.
6) Ochranou domácích dražších výrobků a potravin chráníme chudinu. Dotovat pak lze úplně všechno a co nejvíc, pak se chudina bude mít úplně skvěle.
7) Komise rudých byrokratů ve Strakovce nebo v Bruselu dovede lépe alokovat kapitál než hamižný podnikatel toužící po zisku.
03. 09. 2013 | 20:24

otaznik napsal(a):

Pane Svejnare,
Neni to hlavne Sobotkuv bumerang? Zadluzovat stat v dobe hospodarske konjunktury byl zlocin. Nebojite se dalsiho zadluzovani CR pokud ten "ekonom" Bohus vyhraje volby? A nebo sazite na Mladka ze vse vyresi odrbanim par bohatych? -).
03. 09. 2013 | 20:26

Vlad Naiva napsal(a):

Otazníku a pane Švejnare:
Není to náhodou bumerang Kalouskův? Za 7 let, kdy seděl na státní kase zdvojnásobil státní dluh na 1.6 mld., přitom ale zastavil de facto veškeré investice. Zřejmě proto, aby dluhy nebylo možno z čeho splácet.
Bakalův kolega Sobotka byl taky hospodář 'na baterky', nicméně Kalouskovu devastační misi nikdo nepřekonal a dnes už těžko překoná. Kdyby Bakalova TOPka kradla tímto tempem nadále, rozpadne se nám v následných bouřích ústavní systém zcela. Ostatně Ústavu Kalouskovi hoši a dívky ignorovali odjakživa.
03. 09. 2013 | 20:37

Vlad Naiva napsal(a):

Oprava - Kalousek zdvojnásobil dluh na 1.6 bilionu...
03. 09. 2013 | 20:38

okamuruv usvitak napsal(a):

Naivko,

Nejste panacek pohaneny baterkami od Bakaly? Vy nic jineho neumite nez Bakala, Bakala, Bakala.. Jste takovej ceskej Bakala bunny co ma hodne energie. A jede a jede a jede....jste srandovni.
03. 09. 2013 | 20:48

otaznik napsal(a):

Naivko,

Delate neco jineho nez klaboseni na internetu? Vsiml jsem si ze jste skoro ve vsech debatach i v tech ktere oznacujete za hnusne. Zda se cim hnusnejsi vam ta ta debata pripada, tim jste v ni aktivnejsi. Jake je to byt zavislakem diskuzi ?
03. 09. 2013 | 20:54

Question Marc napsal(a):

Je Svejnar bumerang?
Vrati se?
03. 09. 2013 | 21:04

pamětník napsal(a):

Agitátoři Yosif K Gruppe
nás seznámili s poučkou, že prý "restriktivní politka je dobrá ku snížení nárůstu zadluženosti", aniž by se namáhali vysvětlit, proč za Kalouskovy "vlády rozpočtové odpovědnosti" náš státní dluh opět značně vzrostl.
03. 09. 2013 | 21:17

Joe Ratata napsal(a):

Yosifové
Rozpočtoví odpovědníci měli plnou hubu reforem a úspor,přičemž nám zařídili ekonomický pokles,rozkradli co se dalo i nedalo azadlužili nás jako nikdo jiný před tím.
Už mě začíná unavovat nepravdivá mantra o odpovědné pravici a rozhazovačné levici,když čísla hovoří o opaku.

odjinud
Vy zřejmě budete volit bývalé vexsláky a nomenklaturní kádry a jejich synky z OD STOPu,žééé?
03. 09. 2013 | 21:23

pamětník napsal(a):

O tom, jak pokřiveně a staticky falešně někteří vnímají ekonomiku státu, svědčí věta: " rozházetjte několik set miliard Kč mezi proletoše, ti to prožerou, propijí a prokouří a minimálně o tuto sumu HDP naroste" O tom, že v tom případě by vydělali více výrobci potravin, nápojů a cigaret a stát by si přišel na více daní z příjmu a DPH, nemají pravicoví agitátoři ani ponětí. Ale to propagandistické skupině Yosif K nebrání doslova za*írat diskuze mnohoslovnými bláboly.
03. 09. 2013 | 21:25

MA-FU napsal(a):

Vážený pane Švejnare
...tady se slušnost považuje za špatnou vlastnost....
ale já bych si Vás dovedla prezidentem představit a ráda...
03. 09. 2013 | 21:25

modrý edvard napsal(a):

1. No samozřejmě jsme mohli hospodařit líp. Ale taky jsme mohli hopsodařit hůř. Jsme holt takoví průměrní.
2. Nezaměstnanost, HDP a dluh. Vždycky to je něco za něco a kdokoli může říct, že jsme měli mít menší (větší) A, B nebo C. Ale k tomu musí dodat, že na úkor zbylých dvou.
3. Švejnar samozřejmě u nás nemůže dělat presidenta. Vůbec netušíme, jaké obrazy má jeho žena na stěně (Adenauer? Rumburak? Godzila?) /já dokonce ani nevím, jestli je ženatej. další chyba./
03. 09. 2013 | 21:46

T.Paine napsal(a):

"Ve chvíli, kdy soukromý sektor, ať už to jsou jednotlivci, rodiny nebo podniky, méně vydává a investuje, by měl stát vydávat více."

Zadlužovat, zadlužovat, zadlužovat.
Rozhazovat, rozhazovat, rozhazovat. Z cizího krev neteče.

Dogma a mantra teoretických ekonomů, co nikdy nikde nikoho v čistě soukromém sektoru nezaměstnávali. To se nám to dává lekce, když nás daňoví poplatníci platí.
03. 09. 2013 | 22:03

Kaktus napsal(a):

MA-FU
představit si můžete cokoliv.
Švejnar je teoretik, a my potřebujem praktika.
Teoreticky jsem si spočítal kolik by to všechno stálo a přitom jsem měl výborný tým říká ...
Demagogie o důchodových pilířích v podobě soukromých fondů a X-pilířů je pro stát a důchodce nevýhodný vždycky, páč si stát vod těch soukromých fondů bude půjčovat na důchody, které převedl spořícím do těch penzijních fondů. Nerozumím, proč má stát přispívat pracujícímu člověku již od jeho 20let na důchod v 70 letech. Je to přerozdělování a nedává to smysl. Nejdříve vybere a následně těm majetnějším s vyššími příjmy je vrací !!!
Průběžný systém je nejspravedlivější. Nastavit pouze rozumná pravidla a stát se nemusí zadlužovat vyplácením "podpory" pracujícímu do soukromých fondů.
03. 09. 2013 | 22:04

Mac napsal(a):

Joe Ratata

myslím, že Yoséfkovi káčkovi, duševnímu proletáři křivdíte.

To je zuřivý volič komoušů, akorát má panickou hrůzu, že se na to přijde a proto to kryje těmi nekonečnými kolovrátkovými žvásty o plebejích a rudých velkoburžujích. Navrh pravidelně vyblije závistivé tlachy o Špidlově důchodu a Paroubkově vile na Ithace, na závěr zapěje Avanti poppolo a věří, že jej nikdo neprohlídne.
Ve skutečnosti je na sociálních dávkách a je to komanč až na půdu.

Nakonec nic novýho, Hitler šel proti židům, protože měl sám židovskou krev
03. 09. 2013 | 22:04

Mac napsal(a):

kromě toho, já bych duševní trosku Yoséfka klidně nechal dál blít ty jeho bláboly. Jenom více takových "pravičáků" - bez jakékoliv pochybnosti jejich stupidní blití přinese levici slušných pár procent :-)))
03. 09. 2013 | 22:12

T.Paine napsal(a):

Ekonom dovleče sedláka na pole a začne:"Poslouchej, Matko Přírodo! Letos sedlák sklidil o deset procent méně než vloni! Vůbec se mi to nelíbí!"

Ticho.

"Stát je naplánovaný přesně podle síťového grafu. Zásoby obilí jsme zrušili. Výpadky úrody mimo směrodatnou odchylku naše proticyklické modely vylučují!"

Ticho.

"Náš ekonometrický model ukazuje, že sedlákovi musíš dávat každý rok o 3 procenta více než v předchozím roce. Takže, já teď napíšu dlužní úrodu s úrokem. Úrok a splátky dlužné úrody sedlákovi budeš dávat tak dlouho, dokud mu tu dlužní úrodu celou nedáš. Srozuměno, Matko Přírodo?!"

Ticho.

"Mlčíš? Charašo. Pochopila."

Z dálky se ozve:"Zasej myšlenku, sklidíš slova. Zasej slova, sklidíš skutky. Zasej skutky, sklidíš zvyky. Zasej zvyky, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud."
03. 09. 2013 | 22:21

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
Agitátoři Yosif K Gruppe
nás seznámili s poučkou, že prý "restriktivní politka je dobrá ku snížení nárůstu zadluženosti", aniž by se namáhali vysvětlit, proč za Kalouskovy "vlády rozpočtové odpovědnosti" náš státní dluh opět značně vzrostl.
03. 09. 2013 | 21:17
No VŠICHNI ÚPLNĚ VŠICHNI - Paroubek, štech, Zavadil, nyní i švejnar, úplně všichni snad kromě Kalouska tvrdí že česko je poddluženo.

Z EU je méně zadluženo jen Bulharsko, Estonsko a švédsko.
Takže ZDROJE TU JSOU! Stačí si napučovat, rozhodit oeníze budto mezi proletáře (Zavadil, Štech, Škromach) nebo mezi podnikatele v oboru velkokanálů (Zeman) a HDP prostě nemůže nerůst!!!! Říkal to i Cienciala a ten se vyzná, dokonce je to rektor nějaký soukromý vysoký školičky v Třinci!

Takže co proti tomu máte?
1) levičáci i Švejnar tvrdí že česko je poddluženo a proti evbropskému průmeru to je pravda......
2) levičáci i Svejnar tvrdí že si lze pučovat více a je to pravda.......
3) levičáci i Švejnar tvrdí že zvýšené státní utrácení zvzšuje HDP a je to pravda....
4) proč tedy nenapučovat peníze a nerozhodit je mezi proletoše? SRN, Rakousko, Polsko, i Slovensko jsou zadlužené více než česko, proč tedy neudělat českým proletošům z pučených peněz dobře?
Že se musí dluhz splácet? Paoriubek přwece říkal že se státní dluhy splácet nemusí, takže vlastně že mohou furt mophou růst a růst a růst!

Nebojte se levicoví soudruzi, státní dluhy mohou růst donekonečna, všechno dobře dopadne, socaliste v řecku a španelsku to dokázali.....
03. 09. 2013 | 22:23

evix napsal(a):

JJ, nechat žvanit Yosifka, já ty jeho výblitky nečtu, roluji dál...Ať si pindá, jsem si zvykla :-D
Tak proletoši jen žerou, pijí a kouří a chudáci zaměstnavatelé za ně musí makat jako šroubci. Tak jsou zedření, že nemají čas ani na golf, natož aby jeli někam na dovolenou, chudáci...
03. 09. 2013 | 22:26

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):
1) O tom, jak pokřiveně a staticky falešně někteří vnímají ekonomiku státu, svědčí věta: " rozházetjte několik set miliard Kč mezi proletoše, ti to prožerou, propijí a prokouří a minimálně o tuto sumu HDP naroste"
2) O tom, že v tom případě by vydělali více výrobci potravin, nápojů a cigaret a stát by si přišel na více daní z příjmu a DPH, nemají pravicoví agitátoři ani ponětí.
03. 09. 2013 | 21:25
ad 1) je to pravda - pokud rozhodíte mezi proletoše 50 miliard Kč a pokud oni probendí v česku těch 50 miliard na hracích automatech,nebo proetelefgonují v česku na mobilech tak o těch 50 miliard vzroste HDP. Tak se prostě HDP počítá.
ad 2) říkám to stejné - pokud se ty peníze projí za české výrobky tak stoupne HDP o tu stejnou sumu. O něco méně pokud by šlo něco na polské potraviny, rptože to co se zaplatí polákům za polské potraviny jde do HDP Poláků.

Nemá to chybu, hlavně pokud někdo s PAROUBKEM VĚŘÍ ŽE STÁTNÍ DLUHy MOHOU FURT RŮST A RŮST a nikdy se nemusí splácet. Tak to ve většině evropských států nakonec vypadá. Státní dluhy rostou a rostou, málokdo je splácí.....
Ha....
Pokud věříte tomuhle tak státní utrácení téměř za cokoliv nemá vůbec žádnou chybu.
03. 09. 2013 | 22:32

Yosif K napsal(a):

evix napsal(a):
JJ, nechat žvanit Yosifka, já ty jeho výblitky nečtu, roluji dál...Ať si pindá, jsem si zvykla :-D
Tak proletoši jen žerou, pijí a kouří a chudáci zaměstnavatelé za ně musí makat jako šroubci. Tak jsou zedření, že nemají čas ani na golf, natož aby jeli někam na dovolenou, chudáci...
03. 09. 2013 | 22:26
Proletoši napřed makají, pak jedí, pijí a kouří, sám mezi nimi žiji a sám jsem proletářem, tak to dobře vím.
Stačí se podívat do statistik, ročně se utratí za hrací automaty 102 miliard Kč, za alkohol 83 miliard Kč a za kuřivo 53 miliard Kč.
Kdo to asi propije a prokouří? Je to suma sumárum cca 40-50 tisíc Kč na pracujícího za rok......
Bez hracích automatů, kam tedy většina lidí neleze je to na pracujícího cca 25-30 tisíc za rok.
03. 09. 2013 | 22:39

pamětník napsal(a):

Yosif K
nechápou jednoduchou myšlenku, že z ekonomického pohledu spotřeba a produkce jsou jenom dvě stránky téže mince. Aby bylo možno produkovat, je zapotřebí spotřebovávat. Proto také lze vypočítávat HDP ze spotřeby, protože co se spotřebovává, muselo být napřed vyrobeno. A naopak.
Holt propaganda a agitace bez znalostí věci je jalová.
03. 09. 2013 | 22:51

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):

Yosif K
nechápou jednoduchou myšlenku, že z ekonomického pohledu spotřeba a produkce jsou jenom dvě stránky téže mince. Aby bylo možno produkovat, je zapotřebí spotřebovávat. Proto také lze vypočítávat HDP ze spotřeby, protože co se spotřebovává, muselo být napřed vyrobeno. A naopak.
Holt propaganda a agitace bez znalostí věci je jalová.

03. 09. 2013 | 22:51
A pokud se chce někdo zalíbit proletošům a rozdat jim na spotřebu více než se vyrobilo, i to lze zařídit. Pučí se peníze od občanů rozhodí mezi proletoše a "nadějné rozvojové projekty" - viz zemanův kanál - a spotřebuje se více než se vyrobilo. Z pučené peníze lze totiž leccos dovézt - polské salámy a sýry, televizory z číny atd atd.

Máte úplnou pravdu že propaganda bez znalosti zákona o zachování energie je věc jalová. Jinými slovy téměř žádná sranda není tak úplně zadarmo - včetně rozhozu pučených peněz mezi proletáře.

Jinými slovy to jeden americký profesor říkával na přednáškách: "There is no free lunch". To jest žádný oběd co je zadarmo není až tak úplně zadarmo.

No tyhle volby strany falešných přátel proletářů slavně zvítězí s hesly: "Napučovat peníze a rozhodit mezi proletáře. Bude dobře soudruzi, všechno dobře dopadne!"
03. 09. 2013 | 23:48

javana napsal(a):

Yosif K - to vypadá na zajímavou diagnózu... ale nezoufejte, bude líp :-) !
04. 09. 2013 | 03:42

born65 napsal(a):

Výstižný příklad diskuse zaplevelené (vlastně takové, která se ani nestihla rozvinout) placeným kolovrátkovým rozbíječem diskusí Yosifem (či Yosify Kompany).
(z příspěvků 22:23, 22:32, 22:39 je zjevné, že YKompany má připraveny mustry, které jenom podle potřeby sestavuje a sází na LCD)
04. 09. 2013 | 05:48

JardaV napsal(a):

Není třeba základní a principiální chyba,že se naše země orientovala totálně na
západní země,především na Německo,které mělo už dávno nasycené trhy,a navíc je v jeho zájmu ekonomicky zlikvidovat konkurenci?Tak to předvedli západní Němci těm
východním - zlikvidovali celkem dobrý východoněmecký průmysl,a urvali tím šílenou
nezaměstnanost,která se ve východním Německu nijak progresivně nesnižuje.Na co je sebelepší analýza,o jejíž kvalitě nepochybuji,když podstata je špatně???O tom,
že kapitalismus pomalu chcípá není pochyb,je to konečně 50 let stará extrapolací
zjištěná skutečnost,bez ideologie,prostě víc a víc a víc..má někde svůj konec.
Pak ale asi budeme muset přeci jen uvažovat o úpravě společenských mechanismů.
Především se odtrhnout od evropských vazeb.Je špatné,když cizí banky můžou na
zmáčknutí knoflíku převést aktiva poboček v Česku ven,i když to třeba není podle
pravidel,a tím nás za pár minut jako zemi vyřídit.Vzhledem k tomu,že EU podporuje - protože netrestá viníky - vykradení Irska,Řecka a dalších zemí,se naše existence
dá počítat na minuty od rozhodnutí někde někoho venku.Měla by existovat naše česká banka bez vazeb na cizí kapitál,která by potenciální zahraniční tunel vyloučila.
Kdy si konečně EU uvědomí,že sever Evropy nemůže dlouhodobě dotovat jih ???Tady
začínají i naše potíže.Nějak se nám ta EU nevydařila,před válkou jsme dokázali
dobře existovat i bez ní.
04. 09. 2013 | 06:13

Maximus napsal(a):

JardaV

V něčem máte jistě pravdu, ale v některých věcech se zřejmě mýlíte. Tak třeba:

- chyba,že se naše země orientovala totálně na
západní země, především na Německo....

Tak to je diskutabilní. Třeba vezměte si koncern VW, který převzal Škodovku AZNP. Nejenže do firmy investoval know-how, ale pustil jí tím do své servisní a prodejní sítě v Evropě a dnes tato firma táhne 15% průmyslu ČR. Zřejmě zde jiné cesty nebylo, i když jsou tam některé nedobré věci, Němci od VW si své segmenty v SRN platí lépe než ty "venku". Jinak mít souseda jako je SRN je přece výhoda jak trám a měli bychom jí dokonale využít a přizpůsobit se tomu!
Jak po právní, obchodní a ost. stránce a chovat se jako oni, tj. kultivovaně!!!
...........

- Především se odtrhnout od evropských vazeb....

Tak to je dost odvážné tvrzení, souhlasím, že bychom si měli doma co umíme vyrobit sami, ale v globalizovaném a propojeném světě je to dnes naprosto nemožné. To, že u nás cizí firmy ovládají velký podíl ekonomiky je prostý. Česko resp. tehdy ČSFR byl hodně podkapitalizovaný prostor a tak byl proti přísunu cizího kapitálu naprosto "odhalený" a neměl šanci se tomuto jevu postavit! Navíc ve finančním světě, kde si tvůrci fiat peněz natisknou resp. nadatlují na serverech hlavních bank peníze z ničeho, tak oni mohli
do nově přistoupivších zemí dodat kapitálu kolik chtěli!!! Prostě podvod jako dům. A to už se dostáváme na další vaše tvrzení:
............

- Je špatné,když cizí banky můžou na
zmáčknutí knoflíku převést aktiva poboček v Česku ven,i když to třeba není podle
pravidel,a tím nás za pár minut jako zemi vyřídit...

Ano, to je pravda, ale proč by si zlaté prase ničili, když jim přináší zisky? Jinak to a samé se může stát všem zemím EU z eurozóny, které mají €. ECB je v podstatě nadnártodní banka ovládaná jako FED .... dál to nemohu rozepsat, byl bych smazán. Možná máte pravdu i s českými bankami, žádné tady prakticky nejsou, nakonec i v SRN (těch německých) je jich pomálu, ale o co je lepší český kapitalista či finančník než ten z ciziny? Myslíte si, že vás bude šetřit proto, že jste Čech? Nikoliv, spíš vám ještě více naloží na hřbet právě tím, že zná zdejší prostředí lépe.
...............

- Nějak se nám ta EU nevydařila,před válkou jsme dokázali dobře existovat i bez ní.

Tady s vámi bez výhrad souhlasím, celý "vznešený" projekt EU jde do kytek (spíše to byl ale postranní záměr Evropu ovládnout a porobit-leccos jsem se o tom dočetl, ale v ovládaných médiích "někým" se to nenosí), ono udržet trvalý rozvoj společenství půl miliardy lidí, kde se mluví přehršlí jazyků a kde je různá hospodářská úroveň a výkonnost je vlastně nemožné a sisifovská práce. Nejdříve bych navrhnul EU společný jazyk a např. ten, ke kterému by měli všichni stejně daleko, navrhuji třeba albánštinu! (-:
Zřejmě dojde v budoucnosti rozpadu či transformaci EU na něco jiného a vzor bývalá EHS bude asi to nejsprávnější. Prostě Evropa na společenství co se zove EU ve fungující a prosperující formě ještě nedorostla a lokální zájmy jednotlivých zemí a těch co stojí za tím vším (mimochodem pan autor je jejich člověk) jsou jaksi jinačejší než bychom si přáli.

Pěkný den.
04. 09. 2013 | 07:06

thous napsal(a):

Vyjádření prof.Švejnara na mne působí pravdivěji než koment Fendrycha,že letos se ekonomika mírně zlepšuje.Švejnar je dost poctivý a znalý analytik na to,aby předvedl "stržení ducha" chimérickým opojením levice z toho,že se nový čerstvý president v duchu levice na politickém stolci dobře politicky otáčí a manévruje,protože politika a ekonomie,ač spolu souvisí těsně,přec dvě různé věci jsou.
Říkám to přesto,že Švejnar dle mne je přeci jen člověk,který ještě nemá k ekonomii dopracovánu i filosofi dějin.Říkám to přesto,že považuji název "Nečasův bumerang" stejně kako "Nečas-slabingr" z Vlkovobloguje za polopravdu.Půlka bumerangu se tvořila již 1990-2002 Klausovou kuponovou privatizací a Zemanovou bsnkovní privatizací.Druhou část bumerangu vytvořilo posr-Zemanovské ČSSD,které s růstem HDP zvyšovalo i drahotu všech základních lidských tržních potřeb,jedinou nevyjímaje a škrtavá trojkolka,která již představovala redukční dietu bez hranic,protirůstovou-kdyse okolo trvalého nárustu polistopadového dluhu,projevil i pokles HDP,drahota a nezaměstnanost výše.Krize v naprosto všech klíčových parametrech,vyjma produktivity práce.Světová situace dějinně po záměně pevné Brežněvovy ruky experimentální pěrstrojkoj změnila obraz dnešních dějin tak,že největší pozornost vyvolávají velké bývalé mnohonárodnostní státy svým rozpadem do svých bývalých etnických enkláv:SSSR v RUSKO a SNS,Jugoslavie v nástupnické Kosova,Bosny apod.,Arabský svět tříští jiného druhu.Země velkého Lenina,Velkého Mohameda a velkého Tita.Přesto vnímám rozdíl,protože každý představuje cosi jiné:Rusko nejúspěšnější armády dějin,Jugoslavie největší míru bojů za národnostní emancipace a Arabové největší zdroj nafty.Potvrdilo se,že tito jmenovaní ostatní následovali nyní osud mnohonárodnostního Rakouska -Uherska z roku 1918.Domnívám se,že Masaryk v tehdejším sporu se sociální demokracií měl pravdu,že byť potenciálně sociálně úspěčnější Rakousko-Uhersko se nevyrovná s dědictvím jednoho trůnu a katolicismu s tolika národy v sobě.Rozpad byl nezadržitelný.
Myslím si,že ale navíc koluje řada předsudků :Např.o "universalitě tržní občanské společnosti" .Např.o superúspěšnosti protestantského Šbédska,které se dějinami odtrhlo od pravoslavého Ruska i katolické Evropy boji s oběma.Zapomíná se,že první největší krach krize třicátých let byl právě ve švédské multisirkárně na New-York burse. Kritizuje se zde Gotwald,ale zapomíná se,že on byl ze všeho nejméně dědictvím leninismu,ale o to více kombinací tradic masarykismu a stalinismu,i zjevný kompromis vůči chybné a tragické Benešovské politice,která nemohla nevést k Mnichovu 1938 již od roku 1918.
TATO ROZSÁHLÁ HETEROGENNÍ BÝVALÁ RUSKÁ,JUGOSLÁVSKÁ A DNEŠNÍ ARABSKÁ ÚZEMÍ BUDOU,DOMNÍVÁM SE JEŠTĚ DLOUHO URČOVAT DĚJINNÝ RÁZ EPOCHY,AČ TŘEBA TECHNOLOGICKY POUZE RUSKO SE PŘIPOJÍ K INOVÁTORŮM -USA,,ANGLIE A FRANCII S NĚMECKEM.NĚMECKO JIŽ DOUFEJME POCHOPILO,ŽE JEHO NĚKDEJŠÍ SUPERNACIONALISMUS NIKAM NEVEDE.
04. 09. 2013 | 07:08

thous napsal(a):

opravy :..bankovní privatizací,...úspěšnější Rakousko-Uhersko,..
04. 09. 2013 | 07:14

thous napsal(a):

oprava :post-Zemanovské ČSSD
04. 09. 2013 | 07:18

Maximus napsal(a):

thous

V tom přívalu tvrzení, které ovšem nenapadám, vám chybí přičinost či řekněme kauzalita. Proč kdy a jak a na jakém základě vše vzniklo. Pokud se tohoto dopátráte, pak se vám vše složí jako mozaika poznání a výsledný obraz má jasné kontury.
Pasuje tam do toho jak Masaryk, Brežněv až po třeba poslední vývoj ve světě, třeba v arábii ......
Mějte se.
P.S.
Zrovna včera v TV běžel pěkný film o Einsteinovi a Bohrovi, kteří měli obrovský spor ve fyzice a nakonec odešel Einstein K.O. a kvantová fyzika vyhrála na celé čáře i když ji komplexně pochopit je schopno jen několik vyvolených. A tak je to i v politice a ve společenských jevech, kterých jsme účastni. Vždy je třeba vědět jak je sestavena kostra dějů a na jakém základě se vše vytváří, pak jste schopen odhadnout příští vývoj.....
04. 09. 2013 | 07:21

JardaV napsal(a):

Pro Maximus

S orientací na Německo jsem to myslel tak,že byla chyba se vzdát ostatních směrů.Je
jasné,že Škodu mohl změnit jenom ekonomicky silný partner.Ale průmysl není jen automobilový.I když třeba přestat prodávat TATRU do Ruska byla chyba.Ale východ má mnohem víc potřeb než západní země.A soused jako Německo - je silné,početně i ekonomicky,ale myslí na sebe,takže jaké výhody???A má jednu podstatnou vlastnost - snadno se nechá jako národ zblbnout- viz Hitler.Dneska je Německo hrozbou pro
Evropu.Má obrovskou tureckou menšinu,a mohlo by se v řípadě otevření hranic s Tureckem stát bojištěm náboženství.
Na druhé straně Rusko je taky velký stát.Proč ho ignorovat.

Proč by si zlaté prase ničili??Každá matka hájí svoji domácnost.Češi taky nebudou dlouho držet,a v případě jakéhokoliv odporu,i oprávněného,nás s klidem odepíšou.Třeba Francie se dostává do velkých problémů,už jen její ochota jít do války je podezřelá.Takže Komerční banka.......nevím.Každý vždycky rád nechá platit problémy cizince než lidi,kteří stojí za dveřmi.A Vaše nevyřčené je v pozadí všeho.
Možná i snahy o válku v Sýrii.
Pokud by domácí banka měla dostatek českých klientů a zdůraznila skutečnost,že
ji zvenku nikdo nevyždímá,možná by to při schopnostech Čechů v bankovnictví
fungovat mohlo.On už sám zákon,že třeba platy jsou předávány bezhotovostně,dává
cizím bankám v důsledku poplatků nemalý jistý příjem.Kdyby ho měla naše banka,rozhodně by ji to stabilizovalo.Ale nejsem odborník,jen mě to napadlo.
K EU.Tak nějak jsem si vzpomněl na poslední díly seriálu Chobotnice - o italské mafii.Její vstup do pojišťovnictví byl jasným signálem,že zločin ovládne bankovní
sektor.Myslím si,že původní myšlenka EU vznikla v hlavách mafiánů,těch "ryzích".
Našli idealisty,podstrčili jim myšlenku sjednocené Evropy atd.,zásobili je prachama,a přes ně se mafie dostala k prachům celé Evropy,přes euro.Nejde o žádnou výhodnost - přeci pro severní Evropu nemůžou být jižní "maňána" dříči žádným
přínosem.Prý Itálie vstoupila do EU s dvojnásobným vnitřním dluhem než
oficiálně uváděla.To jen potvrzuje myšlenku,že EU vybudovala ve skutečnosti mafie.
Ta skutečná,ne administrativní.
Takže podporuji Anglii ve snaze odejít z EU.Pro nás by to byl dobrý precedens.
A žádné strašení - všechno by fungovalo dál.Když ne,jsme jako stát schopni se uživit.Dokázali jsme to.V padesátých letech existovala v USA studie pro presidenta,která uváděla,že Československo je soběstačné z více než 80% !!!Měli
bychom se k tomu pomalu vracet.Problémy naší země jsou v odtoku vyprodukovaného
bohatství ven,ne v neschopnosti produkovat.Trochu se bojím,že Babiš ukáže tento směr,a ti,o kterých není dobré psát,ho zavraždí.Tak jako mnohé jiné.
04. 09. 2013 | 07:57

Martin napsal(a):

Konec Švejnara. Švejnar podpořil novou stranu LES s ústřední osobou Bursíkem. Tímto je Švejnar doživotně zdiskreditovaný, má to marný.
04. 09. 2013 | 08:23

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Od nástupu pravice jdeme ke dne i v tomto hodnocení.
„Špatně fungující stát znovu srazil konkurenceschopnost Česka
Česká republika si v žebříčku konkurenceschopnosti zemí, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), letos pohoršila o sedm příček na 46. místo. Je to dosud největší propad Česka v historii. Letošní pořadí států opět vede Švýcarsko.“ Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/spatne-fungujici-stat-znovu-srazil-konkurenceschopnost-ceska-1018500#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink


Nečas se před léty chvástal, že nás z nějakého třicátého místa přivede na dvacáté, já se obával, že to bude spíše čtyřicáté, ale byl jsem ještě moc velký optimista, dnes je to 46.
04. 09. 2013 | 08:52

Maximus napsal(a):

JardaV

Járo, v zásadě s vámi souhlasím, ale otevřel jste moc témat a to by bylo na moc širokou, ale určitě velmi zajímavou diskuzi. V naší zemi se po roce 1989 objevilo moc darebáků jak těch příchozívších, tak těch z našich zdrojů a udržet celou tehdejší ekonomiku v optimálním stavu asi bylo nad lidské síly kohokoliv a ti co se dostali zde do rozhodovacích pozic měli jiné zájmy (spíše ty osobní jako třeba Havel nebo Klaus)než tato zem potřebovala. Samozřejmě Rusko je dnes pro nás velmi důležitý partner a od nich nový komunismus nehrozí. Teď už jde jen o to, průběžně umenšovat ten vzniklý marasmus a nastavené tunely a šibaloviny se pokusit zlikvidovat přenastavit hospodářský a právní systém do stavu, který je v dobře prosperujících zemích EU. Ovšem nutnou podmínkou je, aby do nejvyšších funkcí jak u exekutivy, tak i u zákonodárců, aby se tam dostalo potřebné množství chytrých a kvalifikovaných lidí, co navíc trochu fandí této zemi a nemyslí jen na svoje kšefty a výhody.
No a s tím Německem nemáte zřejmě pravdu, že je dnes hrozbou, nikoliv, je to velmi demokratická země a jejich turecká menšina není takový problém, jako Arabové a muslimové ve Francii nebo důsledky politiky Commonwellsu v GB. Tam budou mít o dost větší problémy, pokud uvažujete tímto směrem. V SRN je spousta věcí lepších a líp nastavena než u nás a měli bychom a především naši politici se to pokusit nastavit jako u nich. Oni mají před námi velký náskok. To je asi jediná správná cesta jak se dostat ze společenské a ekonomické krize v této zemi. Pořád je ještě šance mnoho věcí změnit.
Mějte se, musím za byznysem.
04. 09. 2013 | 08:58

MV napsal(a):

Ale Miroslav říkal, že nám hrozí Řecký scénář a pan profesor tady teď tvrdí, že jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropy (což je mimochodem pravda) - tak jak je SAKRA možné, že Kalouskovy pofidérní reformy prošly? Kalousek je neprolhanější politik (např. v době prezidentských voleb tvrdil, že případně rozpočtové provizorium je naprostá katastrofa a před pár týdny již tvrdil bez uzardění, že rozpočtové provizorium není nic katastrofálního, už jsme ho tady přeci měli) a jeho působení na českou ekonomiku je katastrofou. Doufám, lidé, že už nikoho z vás tento demagogický egomaniak neopije rohlíkem a už vám dojde, že to co se původně zdálo být rozhodným jednáním, je jen sprostá nekompetentní arogance člověka, který na státní rozpočet nahlíží pohledem hokináře. Nevolte TOP09. Vzpomeňte si na nekonečně sprostou Kalouskovu složenku. - Je to stále ten stejný člověk.
04. 09. 2013 | 09:10

fikus napsal(a):

Maximus:
jednoduše souhlasím z Vaším příspěvkem.

Pouze nikde nevidím ty, kteří by to měli změnit a odstartovat. Morálka ve vrcholné politice je rozvrácená a politici jsou bez celospolečenských ideálů. (za pěknou nástěnkou se čile konspiruje a obchoduje). VOlič je prakticky mimo hru.
04. 09. 2013 | 09:12

Baba napsal(a):

Ó ne, volič se cítí pod tlakem a důsledky jeho činů nelze předvívat.
04. 09. 2013 | 10:16

Baba napsal(a):

Hele, Babo, s ahasverovštinou se žít dá, ale elegantnější je, katarznímu dusnu předcházet.
04. 09. 2013 | 10:24

Kelt napsal(a):

Souhlasím s názorem,že ekonom by měl pojmenovávat jevy pravým jménem.
To profesor Švejnar nedělá a je to škoda,když se nechce vrátit do politiky.
HDP klesá již šest kvartálů a je pod úrovní roku 2008.
Země je v recesi,zatímco ostatní okolní země rostou.
Vládu řídila bývalá kantinská z Chodova u K.Varů a to přes postel.
Vládní "reformy"vymýšlel opilec a bývalý gumárenský technik,za totáče člen lidovců,kolaburujících s vládní KSČ.
To jsou holá a nezpochybnitelná fakta.
Výblitky různých Josífků na tom nemohou nic změnit.
04. 09. 2013 | 11:08

mik napsal(a):

Je to vse o tom co se projevilo kdyz byli dva kandidati Schwarzenberg ktery reprezentuje zapad a Zeman ktery reprezentuje vychod ...zadne mensi nebo vetsi zlo zlo bylo pro lidi ze se museli projevit a odkryt karty ze se nemohli schovat za alibismus na ktery jsou zvykli napriklad socialni svera proc verejne odsoudil Drabka jediny reditel pracovniho uradu navic clovek pred penzi ?Proc vsichni pracovnici socoialnich uradu nevstoupili do generalni stavky ktera by vedla k okamzitemu odvolani Drabka kdyz vlastne tito pracovnici s jeho novym system nesouhlasili a delal jim problemy a proc lide co je socialka nevyplacela a vsichni ostatni nezamestnani nesli pred pracovni urad nezablokovali vstup urednikum a proste nevyvolali nepokoje ? to radsi kazdy sklapnul a sel se hlasit na urad nebo se nechal vyradit,,ve Francii by uz plaly auta a byly masove demonstrace popora v nezamestnanosti je v zapadnich zemich cca i s prispevky 1000 euro a v CR ? Svejnar je ekonom lidi kriceli ze cizaka nechteji misto toho se intrikama a kupcenim zvoli clovek ktery kdyby se nezabalil do rude vlajky tak by nikdy nevylez z prognostickeho uradu a co udelali lidi ted zvolili dalsi prognostaka populistu cloveka ktery pred lety v politice uz pohorel proc znovu a mensi zlo jake mensi ? nejake Benesovy dekrety ty uz jsou v Nemecku davno mrtve kdo by chtel ruiny zdevastovanou krajinu porozpadle staveni a oblast ve ktere zustavaji jen ti co se tam narodili ? ostatne kdyby Sluknovsko pripadlo nemcum nebo se tam skutecne dostali k akci nemecti podnikatele a meli zajem tak by to za par let vypadalo uplne jinak nez dnes,,jenze lidi v CR chteji vychod chteji si hrat na mistry sveta s prazdnou kapsou chteji byt mostem mezi vychodem a zapadem ,,dneska jak Schwarzenberg tak i Zeman prohlasuji ze euro zavede CR v roce 2017-2018... ano zaveda ale mozna uz bude za 30 kc ,,, proc zafixovala kurz kdyz bylo za 23 ? proc se branila jeho prijeti proc to slo na Slovensku a v CR ne kdyz je stejne jasne ze jeho prijeti je nevyhnutelne,,Zeman tuhle otazku pouzije urcite k dalsi kandidature a bude se chovat pak jak se mu to bude zrovna hodit a jeste jedna takova vec na kterou by mohl pan Svejnar odpovedet kdyz zna USA proc v USA a i v cele zapadnim Evrope je zavedena v delnickych a nekterych dalsich zamesnatnich tydenni mzda a proc existuje vlastne 14 ti denni vypovedni lhuta proc v CR se vyplaceji mzdy az 15, po odpracovenem mesici a proc je vypovedni lhuta 2 mesice ? k cemu je to dobre ? domnivam se ze zavedenii 14 ti denni vypovedi i tydenni mzdy by se pracovni trh procistil a nezamestnanost by klesla..s tim pochopitelne souvisi i zmena socialniho systemu tedy pomoci od statu,,proc je pomoc jen 3 mesicni a vypocitavana ze mzdy a pak ? jakasi socialni almuzna z ktere lze bydlet leda pod mostem ? chapu ze vyse socialni podpory musi byt volena tak aby nutila lidi si praci hledat a nebyla zneuzivana ..ale ve vyspelych zapadnich zemich je ta vyse taova ze z ni clovek ani nezije pod mostem ani nemusi byt zebrakem a ma co jist
04. 09. 2013 | 11:10

modrý edvard napsal(a):

JardaV: problém s vývozem do Ruska byl ten, že Rusko neplatilo.
04. 09. 2013 | 11:36

Xury napsal(a):

Pro autora:
"Podle posledních statistik klesla maloobchodní spotřeba i průmyslová výroba. Vidíte přesto v ekonomice nějaké signály možného oživení?

Zatím je nevidíme. V rámci myšlenkové platformy IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, který Švejnar spoluzakládal – pozn. red.) máme ekonometrický model, který jsme původně vyvinuli na michiganské univerzitě, a ten má zatím za posledních několik let přesnější odhady budoucího vývoje, než má ministerstvo financí, dokonce i než Česká národní banka. Na základě tohoto modelu odhaduji, že k oživení zatím nedochází."

- vzhledem k tomu, že ve 2.Q došlo už k mezikvartálnímu růstu ekonomiky a silný nárůst PMI v srpnu, tak mi připadá, že pracujete s dost zastaralými informacemi. Osobně bych odhadl pokles ekonomiky v letošním roce někde na úrovni 1%.
04. 09. 2013 | 12:04

ca ira napsal(a):

Jelikož ani nehraji na automatech, ani nekouřím a pivo vypiji jedno do týdne (když si chci poslechnout frky v hospodě), tj. asi 52 kousků do roka (což ovšem při současných exorbitantních cenách představuje fantasmagorických 1200Kč, dříve by to byla účtenka za 88,40 a bylo by to opravdické pivo), mělo by mi někde něco kolem 48.000 přebývat.
Alespoň podle pravd hlásaných Yosifem K.
Bylo tu, není tu.
Jelikož Yosif nepochybně ví, kde jsou, měl by mi těch 48 táců (dnes už jen tácíčků) poslat.

modrý edvard
Teď, co byl ruský dluh naixkrát přeprodán (nejspíš Rusům, nakonec), usnesla se RF, že by mohla přikročit k jeho splacení.
To jsem napjat, co dostanu.
04. 09. 2013 | 12:18

neo napsal(a):

ca ira :

nesmysl. Pivo je dnes mnohem levnější.
http://www.zakomunistu.cz/
04. 09. 2013 | 12:49

pamětník napsal(a):

Perla:
"Schwarzenberg ktery reprezentuje zapad a Zeman ktery reprezentuje vychod " Panebože, to by Západ dopadl, kdyby ho reprezentoval takový polospící diletant. A prezident Zeman prý reprezentuje Východ. Je vidět, že irské povětří nesvědčí každé hlavě. :)
04. 09. 2013 | 12:54

pamětník napsal(a):

mik:
"proc se branila jeho prijeti proc to slo na Slovensku a v CR ne kdyz je stejne jasne ze jeho prijeti je nevyhnutelne" Proč to tedy není jasné Švýcarům, Dánům, Švédům, Norům, Britům, když je to jasné finančímu experovi nicku ´mik´? Třeba proto, že Švýcaři, Dánové...atd. nevidí důvod, pro který by se měli vzdávat svých centrálních bank a samostatnosti vlastní měny, Řecko je dostatečným varováním, může být i Itálie, Španělsko, Portugalsko. Platit ztráty jižních států se jim nechce.
04. 09. 2013 | 13:01

Roman napsal(a):

Pán odněkud. Tak byl dlouhodobě představován prof. Švejnar lidmi, kterým překážel v jejich "politických cílech". To jak naší politice chybí lidé typu prof.Švejnara pociťujeme stále více. Problém je v tom, že česká politická scéna a potažmo i voliči žádají hašteřivé osobnosti, které si to v záři reflektorů rozdávají mezistranicky i v rámci jednotlivých stran. To jak Klaus i Zeman stále ovládají politickou scénu je neodpustitelné. Oni prostě nepotřebují žádnou vyloženě svoji stranu. Oni prostřednictvím skupinky svých oddaných poslanců v ODS resp.ČSSD ovládají dění v parlamentu. A nějaký čas to ještě potrvá ....
04. 09. 2013 | 13:30

Yosif K napsal(a):

Kelt napsal(a):
Vládní "reformy"vymýšlel opilec a bývalý gumárenský technik,za totáče člen lidovců,kolaburujících s vládní KSČ.
To jsou holá a nezpochybnitelná fakta.
Výblitky různých Josífků na tom nemohou nic změnit.
04. 09. 2013 | 11:08
Ano Nagzovy je hloupa husa a Kalousek je alkoholik a chemik.

NA DRUHÉ STRANĚ Vaše názory že hlavní je růst HDP a nikoliv růst zadlužování jsou názory socalistického podkuřovatele lumpenproletariátu.

"Hele mamino, koupili jsme si další bazen na dluh, naše rodinné HDP vzrostlo, dluhy se nemusí splácet, říkal to paroubek a špidla, hlavně že náš rodinný blahobyt a naše rodinné HDP neustále roste". Typická socalistická "morálka".

Kdo je v EU zadlužený méně než česko:
Švédsko - pravicová vláda
Pobaltské státy - pravicové vlády
Lucembursko - pravicová vláda
Rumunsko - pravicová vláda.

Kdo je zadlužen více?
Celý zbytek Evropy - většinou důskedek 20-25 let vlády rozhazovačných socalistů a zuřivých odborů které nedopustí aby pravicové vlády začaly šetřit.
V případě SRN a Rakouska a Británie - ti si to mohou dovolit - jejich proletáři jsou pracovitější a disciplinovanější a pořádkumilovnější než češi. To vidíte i na tom jaký b...del a bodláčí je leckde v sudetech a jaký pořádek je v SRN a Rakousku.

Zbytek evropy si to dovolit nemůže - jejich proletáři si chtějí žít jako Němci a pracují jako dezorganizovaní chaoti a bor...áři. Vidím to kdykoliv jedu na jih od Rakouska.

Zbytek Evropy se stal obětí socalistického snu - socalisticky pracovat a kapitalisticky utrácet. Když to nemohou socalisti zařídit jinak, tak zadluží generaci dětí aby si mohli koupit před volbami svý vlastní proletáře a lumpenproletáře na další 4 roky.

Toto bude i výsledek českých voleb 2013. "Napučujte peníze a rozhodte mezi proletoše. Bude lépe soudruzi, brzy bude lépe."

Kdo ty dluhy bude splácet? Může se stát to či ono. V žádném případě však není nikdo jiný kdo na to doplatí než dnešní děti.
04. 09. 2013 | 13:34

území kotliny určené k depopulaci napsal(a):

Ano, nominály českých peněz se začínají blížit k těm, na které jsme bývali zvyklí u italské liry. Papírek s TGM by se měl tedy tisknout červeně, jak bývalo u padesátikoruny obyčejem.

Peníze jsou symboly navázané na představu, co je za ně možné dostat.
Krabička cigaret a do kafe rum - dvoukilo jakžtakž svou žlutavě nahnědlou může bývalou desetikorunu připomínat, ale kde je pionýrka? S pionýrkou v kapse měl člověk jistotu, že přežije poslední týden do výplaty, pokud měl sifónovou lahev a bombičky na rozehnání kocoviny.

Svatou Anežku a Karla IV. už banksteři raději nepřipomínají, ale Emma Destinnová by měla být rozhodně zelená.
V ohledu rozlišitelnosti v peněžence jednoznačně mezi všemi českými bankovkami vedl Klement Gottwald, tam zelená již nemohla být zelenější. Nevím, co tím odborníci SBČS chtěli říct.

Každopádně jsme si za Klemu s ženou mohli na Paloučku dát dvě roštěnky s plzní (vařené brambory, osmažená cibulka, obloha, jak se tenkrát říkalo sterilované zelenině a plátku rajčete), to už po něm žádný prezident nesvedl.

Nahoře vyfocený kandidát na prezidenta z roku 1908 a neúspěšný profesor ekonomie tvrdí, že se s námi Klausův balíček už poveze navždycky v o 20% nižších mzdách (oproti čemu, nebo komu?), ale nedodává, že postupné vytváření makulatury z našich zásob ve slamníku spojenými silami ineptních ministrů financí a škodlivých členů bankovní rady ČNB pozvolna užralo platidla v nominálech 10, 20, 50h a nyní způsobuje prudké ubývání jednokorunových mincí (nikl je drahý, i v mikroskopické vrstvičce) a za ostatní platidla do výše 10Kč se můžete možná tu a tam ještě vymočit.

Desetikoruna je potřebná už jen k vypůjčování nákupních vozíků nebo místy do parkovacího automatu, pokud si potřebujeme z přilehlého bankomatu vybrat co zrovna dávají (moje banka už pod 500 nejde). Kdo by se taky kvůli pěti korunám skutečné kupní síly namáhal.

To je zatím jen výsledek činnosti babráka Kalouska s motovidlem Nečasem.
Podle prognóz komoditních spekulantů se s nadcházející třetí světovou válkou na Blízkém záchodě skokově zvýší ceny potravin, ropy i zlata. Ta poslední už je zase na 1400, když jsem si zrovna mnul ruce, jak budu při 1200 nakupovat, co jsem při 220 zaspal.

Potraviny pak už pořád porostou. Obvzlášť pokud se do ovzduší rozptýlí 400 tun plutonia, které se zatím vaří ve Fukušimě v prasklém chladícím bazénu. To je jen blok 4. Ostatní tři, o kterých TEPCO a japonská vláda tvrdily, že jsou studeně odstavené se ve skutečnosti protavily do podloží. Pokud se dál propalují k zemskému jádru, je to fajn, jenom to japoncům otráví spodní vodu.
Pak si něco kupujte od Westinghousu.

Co mikrogram vdechnutého nebo snědeného plutonia, to mrtvý člověk. Těch 400 tun při 5% okamžité účinnosti (něco bude dlouho kolovat v oceánu, než vám to v sušibáru zabalí, něco bude čekat na houbařskou sezónu a tak) znamená 20 miliard mrtvých, takže jsme každý mrtvý tak asi 3x. Naštěstí jsou tu pandy, losi, medvědi a jiná havěť, která taky něco vydýchá a sežere, ale i tak bude všude spousta smradu a toxinů z rozkládajících se těl.

A ředkvičky budu moct vyhodit. Po měsíci přerýt celou zahradu do 60cm a zakrýt do jara fóliemi. A furt v masce (rouška takové částečky pouští).
To jsou zatím ty optimistické scénáře. Jak tvrdí zbrojní odborníci, byly tomahawky s nukleárními hlavicemi staženy do skladů.
Nepamatuji, kdy jsem věřil odborníkům. Tak asi když mi bylo pět.
04. 09. 2013 | 13:45

ex-nemo napsal(a):

Zamyslí se někdy někdo nad základním principem celé té celosvětové „dluhové krize“ ? Prakticky všechny státy světa jsou dnes zadlužené, (nechce se mi hledat kolik v současnosti čítá celosvětový dluh, ale na Wiki to někde je) všichni lidé ( pracující ) si žili nad poměry, utráceli víc než vydělali, tedy spotřebovali víc než vyrobili - a všechno to musely nahradit chudáky banky, které jim na to půjčily. Kde jsou ti, kteří naopak spotřebovali méně než vyrobili ? Nebo tedy kde se ty nevyrobené hodnoty vzaly ? Kde vůbec berou banky peníze, které půjčují státům ?
Zamyslel se někdo nad logikou celého toho dění (pardon, kromě Islanďanů, samozřejmě) ?? Nebo jenom všichni bezmyšlenkovitě převracejí a rozebírají a přežvýkávají vykonstruované fráze, v podstatě odporující veškeré logice ?
04. 09. 2013 | 13:49

ca ira napsal(a):

neo
Na vaše padělané údaje z aktualně už nikdo nedá, ani na to neklikám.
Přijďte si do naší páté cenové skupiny na rohu, abych vám mohl o výčepní stolici trochu poomlátit ctěnou výrobnu propagačních tlachů.
Stojí tam zcela nekompromisně napsáno 23 za desítku smíchof. Naproti, kde točili Plzeň a Mastera dnes nepáchne už ani noha.
Jo a vemte si kalkulačku na vyřešení problému 52x23.
04. 09. 2013 | 13:52

Xury napsal(a):

Pro ex-nemo:
"Kde vůbec berou banky peníze, které půjčují státům ?" - to byste si snad taky dokázal na internetu. Nicméně vám pomůžu, jde o peníze jejich vkladatelů, takže pokud máte nějaký vklad v bance, patrně jste i vy půjčil ČR.
04. 09. 2013 | 13:55

modrý edvard napsal(a):

ca ira: Vím, co z ruského dluhu dostanete, ale nesmím to tady zveřejnit.
"příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány."
04. 09. 2013 | 14:02

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Nečase možná potkáte, ale nepoznáte.
http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=JZL4d5608_10a.jpg
04. 09. 2013 | 14:09

santawizard napsal(a):

Deflace a inflace,revalvace a devalvace,kde kurz jde nahoru a dolů jako import a export:
Šťastní a úspěšní jsou ti ,kteří mají velké mzdy a velké zisky,ale nešťastní a neúspěšní jsou ti, kteří mají malé mzdy a malé zisky.Když buržoazie a proletariát roste ,tak to je něco jiného ,než když buržoazie a proletariát upadá.Dohromady jde o podstandartní,standartní a nadstandartní pracovní podmínky a podstandartní,standartní a nadstandartní životní úroveň.Za komunismu měl každý skoro stejně kdežto dneska má každý jinak.Nikdo nechce jít zpátky do komunismu, ale hodně lidí si myslí,že bohactví země by se mělo rozdělovat trochu spravedlivěji
My už jsme se transformovali z beztřídní do třídní společnosti.Právo na práci bylo nahrazeno právem na nezaměstnaneckou podporu.Doopravdy však nemusí pracovat jenom důchodci a buržoazie.Jejich společným problémem leží v otázce co dělat s volným časem když máš hodně nebo málo peněz..I domácnosti jsou dneska ,jak se říká ,od putyky do několika hvězdičkové restaurace.Dnešní honba za růstem je honba za bohactvím a slávou při budováním kapitalismu a budováním civilizace.Krize je tomu brzdou.¨Někteří by dokonce chtěli další revoluce a další války ,jenom aby se dostali ven z krize do dalšího růstu..
Jenomže lidé už mají taky dost.Jim stačí ten blahobyt co už mají.Jestli před 100 lety 90% obyvatelstva pracovalo v zemědělství ,aby se mohlo uživit,dneska k tomu stačí 10% obyvatelstva .Jinak řečeno,pro některé občany krize je příchod ráje,kde potřebujeme peníze jenom na jídlo a na údržbu.Klidně bychom už mohli uzákonit 3denní pracovní týden a zbytek času se věnovat rekreaci a vzdělávání a očekávání království božího..Jestli počitače berou lidem práci ,tak roboti taky berou lidem práci.To znamená ,že v budoucnu všechno budou dělat roboti a počitače.Proč by lidi museli dělat lopatou ,když jsou už na to stroje?Jinak řečeno moderní lidé nebudou rozbíjet svoje stroje ,aby mohli pracovat rukama.Právě naopak!!!Krize je potom ,jak ve státním ,tak v soukromném sektoru.Podnikatelé nemají povinnost podnikat.Jim stačí co mají a žádný další růst nepotřebují na svém políčku.Ať se o nezaměstnané lidi postará stát.Když není práce ,tak krizi lze překlenout jedině nezaměstnaneckou podporou Jinak bude další revoluce a další válka jenom abychom mohly budovat civilizaci dokolečka jako budování socialismu nebo kapitalismu.Růst je potom taky jenom jako slovní hříčka pro přebytek a nedostatek akce a reakce jako času a peněz.
04. 09. 2013 | 14:12

neo napsal(a):

ca ira :

to nejsou padělané údaje a už vůbec nejsou z aktualně.

jedná se o prostý přepočet na mzdu pane či paní ca iro.

23 za desítku smíchov je super, za 52 kousků, 1196Kč.
pokud nejste úplný břídil, umíte si do trojčlenky napsat, kolik piv jste si mohl koupit za vaši mzdu tehdy a kolik teď.

žádné průměry, žádné odhady, žádná data jiná než z vaší vlastní existence. Vemte vlastní mzdu a počítejte.

Já toto bohudík udělat nemohu, protože jsem za komanče mzdu nedostával, takže se musím spokojit s příklady z rodiny a nebo průměry a mediány.
04. 09. 2013 | 14:14

ca ira napsal(a):

Čury
Nešiřte dezinformace.
U těch skutečně nejbonitnějších bank je poměr skutečných peněz v bance k penězům, které půjčuje 1:40. Taky 1:300.
Jestli jste se dobře učil v počtech a angličtině, zkuste si poslechnout tohle: https://www.youtube.com/watch?v=ohTLaqwWS9Y
Ale bacha, maj ten nesnesitelnej britskej přízvuk.
04. 09. 2013 | 14:17

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal(a):
V SRN je spousta věcí lepších a líp nastavena než u nás a měli bychom a především naši politici se to pokusit nastavit jako u nich. Oni mají před námi velký náskok. To je asi jediná správná cesta jak se dostat ze společenské a ekonomické krize v této zemi. Pořád je ještě šance mnoho věcí změnit.
04. 09. 2013 | 08:58
Politici a elity jsou zrcadlem "prostého lidu".
Skandinávie je jinde než jih a střed evropy nikoliv jenom proto že skandinávští politici jsou jiní než jižní nebo česští politici ale PROTO ŽE VŠICHNI SKANDINÁVCI JSOU JINÍ NEŽ JIHO A STŘEDOEVROPANÉ.
Takže přebrat zákony z SRN či skandinácie nebude stačit dokaváde se i proletáři nezmění na němce či skandinávce v těch kladných aspektech, tedy.

Kdzž čtu skuhrání nekvalifikované dělnice ze sudet že nemá stejný plat a stejný sociální benefity jako švédi a že ta tuto bídu může pravicová vláda, tak se musáím hořce smát. Coé na to říct? Srovnejte si b...el co jště leckde přežívá v sudetech a srovnejte si to s tím jak to vypadá za hranicemi v SRN. Jiný lid, jiná pracovní disciplina, jiná morální úroven, jiná životní úroven.

Jediný případ kdy fungovalo nanucení morálky a pracovní a pracovní etiky prostému "seshora" jsou případy britských kolonií s pracovitáým čínským obyvateltven. Protestantská morálka byla v HongKongu a Singapuru během jednoho století nanucena seshora, jelikož koloniální úředníci nebyli voleni tamním proletariátem.
04. 09. 2013 | 14:20

Yosif K napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Zamyslí se někdy někdo nad základním principem celé té celosvětové „dluhové krize“ ? Prakticky všechny státy světa jsou dnes zadlužené, (nechce se mi hledat kolik v současnosti čítá celosvětový dluh, ale na Wiki to někde je) všichni lidé ( pracující ) si žili nad poměry, utráceli víc než vydělali, tedy spotřebovali víc než vyrobili - a všechno to musely nahradit chudáky banky, které jim na to půjčily. Kde jsou ti, kteří naopak spotřebovali méně než vyrobili ?
KONEC CITATU.

Představte si něco co si představit neumíte. Protože vás samotného by to ani nenapadlo. Ne všichni lidé si ikupují všechno na dluh. Odpovědnější lidé - evidentně i mezi proletoši - také občas na něco šetří. Existují lidé kteří si šetří na barák, nas stáří, na auto, kteří si šetří na rezervu pro případ nemoci atd atd.

Dokonce i na juhu Evropy se občas najde jedinec který na něco šetří a který je pak nemile překvapen když banka kde měl něco uloženo zkrachuje protože pučovala řeckému státu na benefitz rudých byrokratů a státem placených flákajících se proletošů.
04. 09. 2013 | 14:27

ZM napsal(a):

Výňatek z rozhovoru-
* Podle vás nebylo nutné snižovat rozpočtový schodek?

Je třeba ho snižovat ve středně- a dlouhodobém horizontu, a především mít rozpočtový přebytek v období, kdy ekonomika roste. Snižovat dramaticky schodek během posledních let bylo trochu přehnané. Jsme zemí, která je stále ještě jednou z nejméně zadlužených v Evropě. Krátkodobé zvýšení zadluženosti proticyklickou fiskální politikou, která bude dočasně expanzivní, s tím, že potom se následně budou vytvářet rezervy a dluh se bude umořovat, je rozumnější přístup.
---
Prozatím to na snižování deficitu nevypadá, viz. např. článek-
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2354966/schodek-rozpoctu-poroste-na-115-mld-korun-v-roce-2016-mf-navrhuje-zvysit-statni-vydaje.html

Nevím, co si Švejnar představuje pod pojmem- střednědobí horizont.
Od roku 1995 je v ČR deficitní rozpočet. Základní info např. zde-
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

S takovým "tureckým" hospodařením už tu "káru" nebudeme schopni dlouho "táhnout".
Pokud se nezačnout co nejdříve dělat správná úsporná opatření a pokus se nezavede přiměřené progresivní zdanění, tak to bude mít za několik let negativní vliv na celý stát. Např. je riziko zvýšení kriminality. Např. dneska jsem jel v tramvaji a dva občané tmavé barvy pleti ukradli nějaké starší ženě řetízek z krku, tedy respektive strhl jí ho jeden z nich a druhý to jistil, oba sammozřejmě hned utekli někam do postranní ulice, zřejmě na svoji "základnu". I na řešení problému kriminality bude potřeba najít v rozpočtu každoročně peníze. Protože v budoucnu už můžou tito zlodějíčci začít dělat i nebezpečnější akce než krádeže řetízků. Časem to možná pochopí i lidi jako Švejnar a přestanou používat pojmy jako- střednědobý horizont.
04. 09. 2013 | 14:27

ZM napsal(a):

Yosif K-
samozřejmě že ne všichni lidé si kupují něco na dluh. Např. exekutoři si na dluh nic kupovat nemusí, protože ti žijí z nesplácení dluhů druhými lidmi.
04. 09. 2013 | 14:29

ZM napsal(a):

Xury 13:55 -
částečně se jedná o peníze vkladatelů. Banky mají i svoje vlastní peníze, např. peníze, které dokážou z vkladatelů "vytáhnout" ve formě různých poplatků.
04. 09. 2013 | 14:31

ca ira napsal(a):

Yosife
Tuto svou pozoruhodnou rasovou teorii jste také za 9Kč vyčetl z Insideru, nebo vás to Grossvater učil doma?
04. 09. 2013 | 14:36

Xury napsal(a):

Pro ca ira:
nevím co si představujete pod pojmem "skutečné" peníze, ale standardně se pracuje s termínem kapitálová přiměřenost, což je poměr vlastního kapitálu včetně zohlednění úvěrového, tržního, operačního a likvidního rizika vůči aktivům banky.
Pokud umíte číst česky a chápete psané slovo, tak tady můžete dostudovat:
http://is.muni.cz/th/100667/esf_m/DP_verze_final_IS.pdf

Ještě poznámka: průměrná kapitálová přiměřenost v ČR momentálně přesahuje 16%.
A navíc nic z toho nemá vliv na to, co jsem napsal pro ex-nema.
04. 09. 2013 | 14:40

ZM napsal(a):

Je potřeba si uvědomit, že chodoba má různé příčiny. Jednou z nich je např. míra nehodovosti, nebo se dá napsat-počet nehod na počet obyvatel.
Článků o tom je na netu hodně, např. tento-
https://www.sydos.cz/cs/nehody/vyvoj-nehod2007-8.pdf

Je tam hodně údajů. Ale např. pokud se srovná počet úmrtí na milion obvatel, tak např. v roce 2007 to bylo v Německu 60,1 , ale v ČR 118,8.
Takže se dá předpokládat, že v ČR bylo při přepočtu na milion obyvatel více vážných dopravních nehod. I pokud bychom to hodnotili jen ekonomicky, tak jsem někde četl, že součat škod při dopravních nehodách je v ČR ročně mezi 30 a 40 miliardami.

Další z příčin jsou např. živelné katastrofy, v ČR především povodně. Opět ročně škody v řádu miliard korun, a samozřejmě v roce 1997 a 2002 v řádu desítek miliard korun. Takže se může stát, že po povodních HDP vzroste, protože je větší poptávka např. po stavbeních materiálech (oprava nemovitostí, výstavba nových), ale reálně stát vlastně nezbohatl, protože se "nahradily" zničené nemovitosti. Píšu to zjednodušeně, jen pro vyjádření principu. A aby to nemělo logiku, tak mnozí si opět postaví nemovitosti v tzv. záplavových oblastech, protože doufají, že podruhé tam povodeň už nebude. Chudoba není jenom v důsledku zahraničních investic, kdy velké firmy dávají relativně nízké platy. Chudoba má více příčin.
04. 09. 2013 | 14:42

Xury napsal(a):

Pro ZM:
v zásadě máte pravdu, ale v praxi se tyto peníze používají spíše na vlastní provoz banky a výplatu dividend.
04. 09. 2013 | 14:43

ZM napsal(a):

ca ira -
Yosif má v mnoha ohledech pravdu. Ale v jednom připomíná politiky. Hodně kritizuje, ale málokdy v textu napíše nějaký návrh na možné řešení nějakého problému.
04. 09. 2013 | 14:44

ZM napsal(a):

Xury - to je u různých bank různé. Můj názor je, že většina bank by neustála tzv. run na banku, tedy náhlý výběr velké části vkladů od vkladatelů.
Je taky otázka, zda konkurenční boj v budoucnu donutí některé banky snížit počet poboček a tím náklady na provoz.
04. 09. 2013 | 14:46

Xury napsal(a):

Pro ZM:
run na banku, pokud by trval déle, by neustála žádná větší banka na světě. Je potřeba si uvědomit, že peníze vkladatelů pochopitelně neleží v trezorech banky.
Počet poboček ovlivňuje výši nákladů a ne bilanční sumu (minimálně ne přímo), která by při runu byla rozhodující.
04. 09. 2013 | 14:56

Kelt napsal(a):

Yosif K.,
cituji:"NA DRUHÉ STRANĚ Vaše názory,že hlavní je růst HDP a nikoliv růst zadlužování jsou názory socialistického podkuřovatele lumpenproletariátu"-konec citace.
Zapoměl jste dodat,že při růstu HDP dochází zákonitě k rozhazování peněz lumpenproletariátu z helikoptér.Nikdo to nikdy neviděl,stejně jako lochneskou nestvůru,ale nekteří jednoduší jedinci tomu věří.
Ano růst,nebo pokles HDP ovlivňuje finanční situaci vlády a může to dojít až tak daleko,že jedna z pobaltských zemí,aby zabránila totální kolapsu snížila mzdy všem na 50% nominální hodnoty.
Ano HDP je rozhodujím ukazatelem hodnocení té či oné země a zakladním zdrojem financování potřeb státu.
A teď k tomu státnímu dluhu.
Klasickým příkladem byla vláda Nagyové,která se zhlédla v úsporách,jako základnímu faktoru její fiskální politiky.
Výsledkem byl razantní pokles domácí poptávky,vynucený růst DPH při neměnnému výsledku exportu,který vyústil v poklesu HDP pod úroveň roku 2008
a ke zvýšení státního dluhu k konci tohoto roku o cca 500 mil.Kč oproti roku 2010 na 1,75 bilionu Kč.Kde udělali soudruzi z NDR chybičku?
HDP je rozhodujícím ukazatelem v hodnocení ekonomického postavení státtu.
Ukazatel HDP na jednoho obyvatele ukazuje na výši životní úrovně,neb zjednodušeně řečeno,výši spotřeby.
Samozdřejmě je nutno posuzovat i otázku zadlužení a jejího podílu k HDP a schopnosti státu jeho výši udržet na dané výši,což v EU je stanoveno na 60%k HDP.
Tím se řídí celá EU-pokud vymyslíte nějaký jiný systém hodnocení,tak to bude na Nobelovu cenu-držím Vám palec.
04. 09. 2013 | 15:13

JC napsal(a):

pamětník napsal(a):

"Agitátoři Yosif K Gruppe
nás seznámili s poučkou, že prý "restriktivní politka je dobrá ku snížení nárůstu zadluženosti", aniž by se namáhali vysvětlit, proč za Kalouskovy "vlády rozpočtové odpovědnosti" náš státní dluh opět značně vzrostl."

Pokusím se někomu kdo míchá jablka a hrušky/ala Bohuš/ vysvětlit jak je možné, že při snížení nárůstu dluhu může dojít k jeho zvýšení.

Plán minulé Nečasovy vlády, bylo snížit roční procento dluhu vůči HDP pod 3%
ke konci volebního období,což se mimo jiné myslím téměř povedlo i když vláda skončila předčasně.
Z logiky věci vyplývá, milý pamětníčku, že pokud se toto toto procento dluhu vůči HDP ročně nedostane do záporných čísel není ani teoretická šance, že by se absolutní hodnota dluhu zmenšila.
04. 09. 2013 | 15:30

Yosif K napsal(a):

Skuhralové co si stěžují (území kotliny) že se mají hůře než za totáče budto ostalgicky přehání nebo měli nějaký nekvalifikovaný zaměstnání který za totáče bylo "overprivileged". A za tržních podmínek - bad luck.

Dále skuhrání po laciných obědech - za socíku bylo z njakého důvodu subvencováno všec hno jídlo a kupodivu byli subvencovány i všechny hospody a bary aa restaurace - a to jak RAJ tak Jednoty.

Pokud někdo skutečně vypočte že knedlíky byly v RAJ lacinejší v přepočtu na výplatu než nyní - a) chce to dobře přepočítat b) pokud je to pravda tak proto že za socíku se hobadsky suzbvencovalz i RAJe a Jednoty včetně všech pinklů veksláků s mercedesama, včetně všech paroubků pobírajících od pinklů pozornosti/výpalné cepy uheráku atd atd.

Paltilo se to z toho, že například elektrospotřebič který v SRN stál pár hodin mzdy bzl v CSSR k dodstání za měsíční výplatu nebo za někoélik měsíčních výplat. Což vedlo k tomu že kdyby se na hranicích nestřílelo ostrými náboji po lidech, tak by většina lidí utekla. Něco za něco, milí soudruzi.
04. 09. 2013 | 15:32

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
pokud by vláda skutečně razantně šetřila, tak by se dalo hovořit o tom, že to jednoduše přehnala. Jenže pohled na státní rozpočty říká něco jiného. V roce 2010 se výdaje snížily meziročně o 6 PROMILE, v roce 2011 o 1.2 promile a v loňském roce o 2.7 promile. V loňském roce byly celkové výdaje nižší o 1.3 procenta oproti roku 2009. Vlivem inflace bude reálný pokles o něco větší nicméně, že by šlo o dech beroucí šetření to se skutečně říct nedá.
04. 09. 2013 | 15:36

Yosif K napsal(a):

JC napsal(a):
pamětník napsal(a):

"Agitátoři Yosif K Gruppe
nás seznámili s poučkou, že prý "restriktivní politka je dobrá ku snížení nárůstu zadluženosti", aniž by se namáhali vysvětlit, proč za Kalouskovy "vlády rozpočtové odpovědnosti" náš státní dluh opět značně vzrostl."

Pokusím se někomu kdo míchá jablka a hrušky/ala Bohuš/ vysvětlit jak je možné, že při snížení nárůstu dluhu může dojít k jeho zvýšení.

Plán minulé Nečasovy vlády, bylo snížit roční procento dluhu vůči HDP pod 3%
ke konci volebního období,což se mimo jiné myslím téměř povedlo i když vláda skončila předčasně.
04. 09. 2013 | 15:30
No Kalousek se prostě neodvážil přiškrtit kohoutky UPROSTŘED POKLESU ještě více. Takže vyčítat že Kalousek přiškrtil kouhoutky ale málo je ze strany socalistů sporstá demagogie, sami by nasekali mnohem větší sekerz než Kalousek a netají se tím. Pravda je že by tím koupili dejme tomu jedno procento růstu - otázka je zda růst koupený ještě větším nárůstem dluhů stojí za to. tedy otázka pro normálně uvažijící lidi, nikoliv pro soaclustické demagogy, pro ně je růst a rozhazování peněz posvátná ikona.

Otázka do pranice je toto: Kdyby byli u moci socalisté, dluhz by rostlz pomaleji nebo rychleji? kromě opatrnýho Sonbtky všichnií socalisti a všichni zemaniosti řičí že je nutno "proinvestovat se z krize". Kde se ty peníze na tohle asi tak vezmou?

Je to jednuduchý - nějaký pologramotný k...an jako Zavadil nebo štech začně řvát že česko je poddluženo a že je absolutně nutné napučovat více a rohodit to mezi proletoše. A tak se i stane.
04. 09. 2013 | 15:39

ZM napsal(a):

Yosif K - a jaké je možné řešení dle vašeho názoru? Myslíte si, že dokážete přesvědčit statisíce lidí, kteří pobírají důchod, že by neměli remcat, když ten důchod bude po určitou dobu (= několik let) valorizován výrazně menší hodnotou, než je míra inflace? Posloucháte někdy rozhovory lidí v tramvaji, ve vlaku, v nějaké firmě (např. rozhovor dělníků o přestávce) atd.? Já ano. Většinu lidí nezajímá, kde na to vzít, oni to chtějí opatřit. Současně ale tuneláři chtějí i nadále tunelovat. Úředníci chtějí svoje místečka ve státní správě. Učitelé taky. atd. atd.
A rozpočet není "nafukovací". Takže taková je realita.
04. 09. 2013 | 15:55

ZM napsal(a):

Xury - ten počet poboček jsme nezmiňoval v souvislosti s runem na banku, ačkoliv to tak mohlo vypadat. Prostě uzavření některých poboček je jedna z možností úspor. Jestliže se např. sníží množství termínovaných vkladů, tak na to musí konkrétní banka reagovat nějakým způsobem.
04. 09. 2013 | 15:58

Míla napsal(a):

Yozifku
ono pro Vás je celkem dobré,že zřejmě volby vyhrajou socani.Budete mít možnost další čtyři roky excelovat a snášet svoje moudra.Bez Vás by to byla nuda,tak se tolik nešponujte ať Vám síly a zdraví slouží a nesloží Vás infarkt.A zpomalte tempo při psaní politických mouder,máte tam mnoho překlepů.Zřejmě jste stávající situací rozrušen.Tak klídek,nějak bylo,nějak bude.
04. 09. 2013 | 16:00

ZM napsal(a):

Yosif K -
napsal jste-
Což vedlo k tomu že kdyby se na hranicích nestřílelo ostrými náboji po lidech, tak by většina lidí utekla. Něco za něco, milí soudruzi.
---
To se dost pletete. Spousta lidí věděla, jaké to je na západě. Věděli, že jsou tam sice plné obchody, ale taky nezaměstnanost. Takže s tou masovou emigrací by to nebylo tak vážné.
04. 09. 2013 | 16:01

Xury napsal(a):

Pro ZM:
ale to nejsme v rozporu, počet poboček pochopitelně ovlivňuje nákladovost. Na druhé straně může ovlivnit i výši příjmů, takže je pak na bance, zda situaci vyhodnotí tak, že počet poboček sníží nebo zvýší. Nicméně toto vše ovlivňuje jen ziskovost banky resp. výši zisku z provozní činnosti. Banky posílají do kolen zpravidla ztráty z úvěrů nebo investic.
04. 09. 2013 | 16:06

ZM napsal(a):

ex-nemo napsal 13:49:
Zamyslí se někdy někdo nad základním principem celé té celosvětové „dluhové krize“ ? Kde jsou ti, kteří naopak spotřebovali méně než vyrobili ? Nebo tedy kde se ty nevyrobené hodnoty vzaly ?
--
TY tzv. hodnoty vyrobeny (vyprodukovány) byly. Jde však o tzv. špatnou alokaci kapitálu. Zjednodušeně napsáno, zatímco je vyprodukováno např. nadbtek kancelářských prostor, tak je např. nedostatek relativně levných bytů, které by si mohly dovolit lidi s relativně nízkým příjmem. Prostě zjednodušeně řečeno, ten stavební materiál a práce dělníků byly "vyplýtvány" na drahé bty a kancelářské budovy. Podobných příkladů lze uvést samozřejmě více, ze soukromé i ze státní sféry. NApř. ze školství. Němčina je vyučována na poměrně hodně školách povinně, ale většinu žáků nebaví a nechtějí se jí učit, takže se jí učí vyloženě z donucení a většina z nich samozřejmě neumí téměř nic a nikdy nebudou schopni němčinu použít. Přesto jsou za to placení němčináři. Prostě jeden z příkaldů neefektivnosti. Jiný příkald je z politické sféry. Politické stran potřeebují billboardy, aby manipulovali voliči a na tom se přižovují majitelé billboardů (reklamní agentury). Pro voliče je to opět zbatečná činnost, placená ze státního rozpočtu a samozřejmě zahrnutá taky v HDP (podobně jako ta výuka němčiny, nebo výstavba nevyužitch kancelářských prostor).
04. 09. 2013 | 16:09

ZM napsal(a):

Xury - některé banky jsou nuceny propustit část zaměstnanců, nejn přímo z poboček, ale i třeba z "ústředí", nebo jak to nazvat. Otázka v takovém přřípadě je např. to, k čemu tito zaměstnanci byli dříve potřební? :)
04. 09. 2013 | 16:11

ZM napsal(a):

Co se týká školství, tak je možné, že nakonec prostě nezbyde nic jiného, než např. snížet počet vyučovacích hodin a tedy tím snížit počet učitelů a teedy náklady na platy. Např. by bylo možné zavést vyučování až od 8:30 hod, místo od 8 hod. a prodloužit přestávky mezi hodinami. Tím by bylo možné ušetřit např. jednu vyučovací hodinu denně na každou třídu. Mohlo by to být zaváděno postupně, tak, jak by někteří učitelé postupně odcházeli do důchodu, Tedy např. první rok na konkrétní škole by se chodilo na 8:30 popř. na 8:45 jen v pondělí, druhý rok v pondělí a v úterý atd.
04. 09. 2013 | 16:15

ex-nemo napsal(a):

Xury
děkuji Vám za vysvětlení toho státního dluhu, nad kterým jsem se velice zaradoval.Už jsem se chystal, že tentokrát pošlu Kalouskovi složenku zas já, když si vlastně půjčil ode mě peníze.
Jenomže radost mě brzy přešla, když jsem si uvědomil, že Vaše vysvětlení je naprostý nesmysl. Občané jako celek včetně jeich obcí které jim patří, i podniků , jsou totiž vůči bankám celkově pasivní. Všichni jsou předluženi; v některých zemích jim vlastně už fekticky patří méně než nic, všechno mají banky.
Opravdu jte mě znova přesvědčil, že pravicové ekonomické myšlení je naprosto primitivní a schematické, a řídí-li se jím hospodářství musí nutně krachovat.
A k doplnění samého Yosifa velikého; za koho ta jeho skupina tady vlastně hraje ?
Rád bych to věděl; taky mám problém s tím koho volit, tak aspoň ať vím koho tedy zásadně ne.Protože partaj s názory na voliče jak je tu jmenovaný předvedl tu může snad volit jen opravdový masochista.
04. 09. 2013 | 16:27

Míla napsal(a):

EX-nemo
kdyby jen masochista,nevěřil byste co existuje jiných přirovnání.Hned by byla práce pro p.Stejskala.
04. 09. 2013 | 16:34

ex-nemo napsal(a):

ZM
K té němčině mám zajímavou vzpomínku, starou, představte si, pomalu 60 let.
Taky jsme měli učitelku němčiny, hodnou starou paní, která nás měla ráda a my ji a její hodiny, kde nás ovšem za rok a půl nenaučila docela nic.
Pak přišla jiná která nám ty hodiny skutečně znechutila. Protože po nás chtěla opravdouvou práci a její nejlepší známka v prvním období byla 4 - .A proto kann ich sagen, ich spreche deutsch anständig bis heute.
04. 09. 2013 | 16:40

Xury napsal(a):

Pro ex-nema:
koukám, že jste nic nepochopil. Jednak v ČR je objem vkladů v bankách cca
3.4 bil. korun zatímco objem úvěrů činí cca 2.8 bil. korun. Takže je přebytek vkladů. Nicméně je potřeba si uvědomit, že banky působí jen jako zprostředkovatelé mezi střadateli a dlužníky. Objem jejich vlastních peněz je zanedbatelný. Říci, že bankám vše patří je nepochopení toho, že banky mají závazky (dluhy) ve výši vkladů a případných dalších dluhů.
Obávám se, že vaše nevědomost o bankovnictví je taková, že přesahuje možnosti této debaty. Budete muset nejprve některé věci nastudovat.
04. 09. 2013 | 16:47

Míla napsal(a):

ex-nemo
v roce 1953 se německý jazyk na školách nevyučoval.Povinný byl jazyk ruský.Německý jazyk končil rokem 45,já jej měl pouze do 3 třídy.Vysvědčení mám dosud schované a rád jej ukazuji vnoučatům jak jsem byl pilný.
04. 09. 2013 | 16:48

ZM napsal(a):

ex-nemo- pokud jste se na škole učil němčinu a umíte jí dodnes, tak právě proto, že jste se jí učit chtěl i později, po skončení škol. Jinak bste už většinu naučeného zapomněl. Např. já jsem zapomněl téměř vše z ruštiny. A to jsem si na ZŠ v rámci družb dopisoval s ruskou a přesto si téměř nic nepamatuji :) Pamatuju si např. tuto větu, kterou jsem psal v dopise- izviňí mojé ošípky. V azbuce to psát nebudu :)
Takže podobně to bude se znalostí němčiny u většiny žáků. Jakmile skončí škola, tak učebnice skončí někde ve skříňce, v antikvariátu nebo možná i v popelnici a v paměti dotčných žáků se uvolní "kapacita" pro jiné vědomosti :)
04. 09. 2013 | 17:17

Yosif K napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Všichni jsou předluženi; v některých zemích jim vlastně už fekticky patří méně než nic, všechno mají banky.
Opravdu jte mě znova přesvědčil, že pravicové ekonomické myšlení je naprosto primitivní a schematické, a řídí-li se jím hospodářství musí nutně krachovat.
KONEC CITATU.

Primitivní myšlení je vaše myšlení - vrtá vám hlavou odkud se berou peníze v bankách, myslíte si že všichni jsou taková hov...ada že nic nešetří jenom si pučují a prožírají. Kde to berete? Z halo novin nebo od Mládka nebo KSCM nebo odkud?

Všechny banky musí mít cca stejně nějakých úložek než mohou nasekat půjček, málokdy je to o něco více, ve skutečnosti je to spíše méně. Vlastní kapitál bank musí být kladný, konvence je že musí činit cca 8% celkové rozvahy bank. Takže cca 92% rozvahy bank jsou uložky lidí a firem kteří méně prožírají než vydělávají. To je překvapeníčko že? Že ne všichni jsou taková hova...da aby si celý život více pučovali a prožírali než šetřili? Ve skutečnosti si zákonitě pujčují mladí lidé kteří si pujčují hypošku na byt nebo domek a zákonitě šetří lidé středního věku kteří šetří na stáří.

Dále šetří podnikatelé na inovační projekty - nic jiného jim nezbývá protože banky samozřejmě nechtějí pučovat na nové nevyzkoušené postupy nebo prototypy atd atd.

Krátce řčečeno - sám jste socalista, automaticky předpokládáte že všichni lidé se chovají jako socalisté, to jest že CELÝ ŽIVOT chtějí prožírat více než si vydělají.

Naštěstí pro lidstvo jsou i lidé kteří více šetří než prožírají, alespon ve středním a starším věku. Dle vás patrně skrblíci a "paraziti" ve skutečnosti lidé a podnikatelé a firmy kteří zajištují že lidé jako vy - neschopní cokoliv našetřit a divící se "odkud se peníze v bankách berou" - mají tu technologickou a životní uroven co dnes mají, bez nich by většina proletářů leda tak stloukala bedny nebo včelíny v nějakém bednářském družstvu a-la Tána Fischerová a telefonovat by mohla leda tak hulákáním ze dveří zemljanky.

Čím vice občané šetří, tím více peněz v bankách se může rozpučovat mlůadým na hypošky a podnikatelům na udržení a rozšiřování výroby.

Nejvíce šetří občané v Číně a činsky mluvích státech, v Japonsku, v Koreji.... je tohle náhoda? je to náhod že tzhle státy budto rostou (Čína) nebo jsou na vyšší urovni než evropa (Korea a Japonsko)????

Relativně méně šetří lidé v USA - konzumní morálka. USA si pujčují v číně a podporují čínu tím že čínanům platí úroky. Cínané jim ZATÍM PÚJČUJÍ. Zatím věří že USA budou schopny platit úroky a něco vracet.

U dvou států států zapadlých do saclistických s..ček už nikdo nevěří že peníze rozházený mezi proletoše během 23 let socalistických vlád někdo někdy uvidí zpět. Je to řecko a španělsko. Tam bude muset být velmi velmi špatně než bude moci zase být o trošičku lépe.

Hlupáci, předlužujte se, ohromně zbohatnete. "Státní dluhy se splácet nemusí". Ha.....
04. 09. 2013 | 17:20

ZM napsal(a):

Xury 16:47 -
nesleduju, v jaké výšu jsou úroky, ale pokud b byl úrok z vkladů v rozmezí 1 až 3 %, a úrok z úvěrů v rozmezí 6 až 10 %, nebo i víc (záleží na tom, o jaký úvěr se jedná),tak i z 2,8 bilionu to ročně umožňuje zisk zaručující přežití :)
04. 09. 2013 | 17:21

ZM napsal(a):

Yosif K -
napsal jste-
Relativně méně šetří lidé v USA - konzumní morálka. USA si pujčují v číně a podporují čínu tím že čínanům platí úroky. Cínané jim ZATÍM PÚJČUJÍ. Zatím věří že USA budou schopny platit úroky a něco vracet.
---
Je rčení, že každá mince má dvě strany. Velká část exportu je z ˇAsie do Evropy a USA. Kdyby Číňané už před několika lety přestali financovat konzumní chování na západě, tak by i jejich HDP nerostl tak rychle. Stačí se projít po hpermarketu a hledat zboží, na kterém je napsáno- made in china.
Samozřejmě že nějaká práce "zbyde" i na dělnickou třídu např. v Evropě. Součásti exportované z Číny (např. odlitky, výkovky) je potřeba dodělat (opracovat) a hlavně smontovat v hotový výrobek. A to se už udělá v Evropě.
04. 09. 2013 | 17:26

ZM napsal(a):

Yosif K-
napsal jste-
Čím vice občané šetří, tím více peněz v bankách se může rozpučovat mlůadým na hypošky a podnikatelům na udržení a rozšiřování výroby.
---
Záleží na tom, jaké byty si mladí za ty půjčené peníze koupí. Pokud to jsou již za socialismu postavené paanelové byty, tak žádný nový produkt nevznikl, prostě došlo k přerozdělení kapitálu. Příkladů může být samozřejmě hodně, ale jen na ukázku, jak ne/stabilní může být HDP, jeden zjednodušený ilustrační příklad-
Mladý člověk A je ženatý s manželkou B a mají hypotéku na byt. A pracuje v restauraci,do které chodí pracovníci banky a realitní kanceláře, tedy A "živí" z platu např. pracovníky banky a pracovníky realitní kanceláře, kteří chodí do té restaurace "vracet" peníze např. na jeho plat a tím umožňují tomu člověku A si vydělat mzdu. B pracuje jako referentka cestovní kanceláře, přes kterou jezdí na dovču pracovníci banky a realitní kanceláře. Stačí ovšem nějaká "turbulence" v ekonomice, např. povodně, které způsobí snížení zájmu o restaurace a cestování a pár A s B začnou mít potíže se splácením hypotéky. Je to samozřejmě hodně zjednodušené, ale je to ukázka určitého principu.
04. 09. 2013 | 17:34

ZM napsal(a):

Yosif K- doplnění mého příspěvku v 17:34 -
míra úspor může znamenat i to, že se výrazně zvýší nezaměstnanost. Jestliže totiž lidé z nějaké příčiny začnou šetřit např. výdaje na služb, tak to znamená propuštění určité části pracovníků a následně pokled HDP, zvýšení nezaměstnanosti a ve finále větší deficit v rozpočtu. Záleží tedy na tom, jaká je struktura ekonomiky, jak je "stabilní". Za "stabilní" lze považovat např. podniky (provozy) jako- vodárny, rozvod elektřiny, rozvod plynu, telekomunikace atd. Záleží tedy na tom, jak velkou část HDP je tvořena produkcí těchto firem.
04. 09. 2013 | 17:38

ZM napsal(a):

Takže státní rozpočet, založený z poměrně velké části na výběru daní z nestabilní spotřeby, je tedy taky relativně nestabilní. Samozřejmě ta míra stability je diskutabilní. Pokud např. lidi budou méně cestovat, znamená to např. menší spotřebu pohonných hmot a nižší výběr spotřební daně.
04. 09. 2013 | 17:47

Kelt napsal(a):

Xury 15,36
to šetření v procentech nemá žádnou vypovídací hodnotu ,ale když to spojíte s nárůstem státního dluhu/010-13/v absolutní hodnotě,což je bratru cca 45O miliard Kč,tak je zřejmé,že se minulo účinkem,spíše naopak-viz státní dluh.
Vláda,která měla NERV,ale na jeho doporučení jemně řečeno kašlala a ve které neseděl žádný ekonom a MF dělal gumárenský technolog,který na kritiku svých nadměrných návštev v poslanecké nálevně odvětil,že se z toho pokaždé vyspí a vládu "řídila" pí Nagyová,tak výsledek její fiskální a rozpočtové politiky byl nasnadě.
Ekonomicky erudovaná a rozumná vláda pracující bez ideologických doktrin by konstruovala SR s vyrovnaným důrazem na úspory a prorůstové faktory podporující růst HDP.
Když se podíváte na konstrukci SR na rok 2009,kdy tehdejší a i současný MF Kalousek přes varování odborníků "naplánoval"růst HDP na 4,5%.Trefil se téměř přesně,ale s opačným znaménkem a to generovalo schodek SR ve výši 192,4 mld.tvrdé měny české.
A takový "odborník"na finance zasedl v roce 2010 i do vlády Nečase- výsledky jeho ministrování jsou katastrofou.
Nečas si z ekonomických poznatků zapamatoval jen ratingové agentury,jejichž hodnocení ČR bylo pro něj písmem svatým.
Nic proti technicky vzdělaným lidem,ale v jejich výbavě dominuje hlednání nejjednoduší cesty-to v ekonomice neplatí.
Navíc,pokud je ještě idoologicky determinováno tak výsleky jsou,jaké jsou-špatné ve všech směrech.
04. 09. 2013 | 17:55

Yosif K napsal(a):

ZM napsal(a):
Yosif K -
napsal jste-
Což vedlo k tomu že kdyby se na hranicích nestřílelo ostrými náboji po lidech, tak by většina lidí utekla. Něco za něco, milí soudruzi.
---
To se dost pletete. Spousta lidí věděla, jaké to je na západě. Věděli, že jsou tam sice plné obchody, ale taky nezaměstnanost. Takže s tou masovou emigrací by to nebylo tak vážné.
04. 09. 2013 | 16:01
Za minulého režimu byly preferovány následující skupiny lidí:
1)Horníci protože to je nebezpečná práce.
2)Hutníci dtto
3) represivní složky který stříleli ostrými po lidech na hranicích, protože bez toho by režim nepřežil ani dva roky.
4) nekvalifikovaní dělníci. uklízečky atp - protože režim zaměstnával i úplný lemply aby se vzkazovala 100% zaměstnanost.

Z těchle čtyřech skupin by asi utekl málokdo. Ze zbytku by utekli skoro mnozí bez nichž by režim brzy nebyl schopen ničeho než stacět krechty a zemljanky.
Proto se tedy konec postavila berlínská zed - kdo neměl v hlavě sečku a měl trošičku kuráže utekl na západ, vcelkem tři miliony němců. Režim vyhovoval vyplašencům a nekvalifikovaným lemplonům, kdyby nestříleli po lidech tak by se sami o sobě těžko uživili - taky asi čím? Tavbou ingotů a výrobou plstěných papučí?

O totální nepraktičnosti starého režimu svědčí to že z 95% rudých ředitelů se okamžirtě stali kapitalisté všech kapitalisrtů, niokdo z nich ani bnezkušel takový s.čky jako propagovával teman jako zaměstnanecký družstva kde by se "bratrsky dělila nadhodnota" mezi solvináky. Rudí ředitelé věděli nejlépe že takové komunistické bludy jsoz zcela nepraktická veteš....

To že se ted někteří rudí kapitalisté přidávají k Zemanovi není tím že by chtěli sdílet levičácké bludy, dělit se solviňákama o nadhodnotu nebo zavádět družstevní demokracii atd atd.

Důvod je ten že Zeman potřebuje příspěvky od bohatých podnikatelů a oni jsou v oborech kde se i v západní Evropě mocně sosá z dotací (Tomanovci v zemedělství, Ciencialovci - oceláři a Koníčkovci pumpy pro zemanův velkokanál, zavlažovací kanály a podobná infrastrukturní velkodíla atd atd).

Takže ručka ručku meje a když se Bimbo zadotuje, dotační dílko "malá domů" se zajisté podaří - proletoši zase budou čučet na drát jako stafáž, možná mezi ně socani rozhodí nejaké paselkovné, všechny extrabuřty nakonec zaplatí jejich děti, že ano, kdo jiný, snad ne Mládek nebo Rath a Kott ze svých švýcarských kont.
04. 09. 2013 | 18:10

Glosator napsal(a):

Představa, že vůbec nějaká vláde bude splácet dluh v době konjunktury je velice, velice naivní.
Naivitou to překonává jen tvrzení "máme pořád malý dluh a tak můžeme utrácet." Protože, až budeme mít dluh jako Řecko, nastane průšvih na NEBUDE TU UŽ PROSTOR skoro pro žádnou fiskální politiku.
04. 09. 2013 | 18:20

Yosif K napsal(a):

ZM napsal(a):
Mladý člověk A je ženatý s manželkou B a mají hypotéku na byt. A pracuje v restauraci,do které chodí pracovníci banky a realitní kanceláře, tedy A "živí" z platu např. pracovníky banky a pracovníky realitní kanceláře, kteří chodí do té restaurace "vracet" peníze např. na jeho plat a tím umožňují tomu člověku A si vydělat mzdu. B pracuje jako referentka cestovní kanceláře, přes kterou jezdí na dovču pracovníci banky a realitní kanceláře. Stačí ovšem nějaká "turbulence" v ekonomice, např. povodně, které způsobí snížení zájmu o restaurace a cestování a pár A s B začnou mít potíže se splácením hypotéky. Je to samozřejmě hodně zjednodušené, ale je to ukázka určitého principu.
04. 09. 2013 | 17:34
KONEC CITATU
To máte pravdu - POKUD vypukne nějaká krize jako v třicátých letech když byla třetina lidí nezaměstnaných a HDP kleslo o 50% a lidi na ulicích žebrali o zbytky jídla pak se hodí když stát si pujčí a začne nějak utrácet dejme tomu na nějaký průplav nebo železnici.

Když se děje to že že HDP kleslo o 1% za rok a proletoši trpí tím že je 8% nezaměstnanost - která by byla v jižních státech kdykoliv braná jako nízká - a zároven ročně utrácejí 230 miliard Kč za hazard, kuřivo a alkohol, tak je zbytečný panikařit, pučovat peníze na stavbu velkokanálu, nebo nějaký podobný obdoby hladových zdí. Tím spíše že ani za socanů kdy se rozhazovalo pastelkovné a třinácté důchody tak se vesele nechaly chátrat silnice a dálnice.

Viz Rathův kraj kde Rath populista sprostej jak deka oblboval proletoše jako že je druhej ježíš, dotoval dělnický a studentský autobusy z peněz na opravu rozes...raných silnic, který nechal chátrat do stavu jako v Rusku......
04. 09. 2013 | 18:21

Yosif K napsal(a):

OPRAVA překlepu:
O totální nepraktičnosti starého režimu svědčí to že z 95% rudých ředitelů se okamžitě stali kapitalisté všech kapitalistů, nikdo z nich ani nezkoušel takový s.čky jako propagovával ZEMAN jako zaměstnanecký družstva kde by se "bratrsky dělila nadhodnota" mezi solvináky. Rudí ředitelé věděli nejlépe že takové komunistické bludy jsou zcela nepraktická veteš....

Důvod je ten že Zeman potřebuje příspěvky od bohatých podnikatelů a oni jsou v oborech kde se i v západní Evropě mocně sosá z dotací (Tomanovci v zemedělství, Ciencialovci - oceláři a Koníčkovci pumpy pro Zemanův velkokanál, zavlažovací kanály a podobná infrastrukturní velkodíla atd atd).

To že se ted někteří rudí kapitalisté přidávají k Zemanovi není tím že by chtěli sdílet levičácké bludy, dělit se solviňákama o nadhodnotu nebo zavádět družstevní demokracii atd atd.

Prostě rudí velkokapilaisté se hlásí o podíl z dotací.....
04. 09. 2013 | 18:26

Glosator napsal(a):

To Kelt
Netechnicky vzdělaní lidé jsou zato schopni vymyslet akorát "venkovské komuny," jako Jan Keller a Pol Pot.
04. 09. 2013 | 18:26

pamětník napsal(a):

JC:
Vůbec jste nepochopil meritum mého sdělení, proto specielně pro Vás pokusím se totéž zopakovat jinými slovy tak, abyste porozuměl i Vy. Nečasova vláda "rozpočtové odpovědnosti" škrtila výdaje, aby ušetřila, přesto dluh státu v I. kvartálu t.r. rostl rychleji, v meziročním srovnání o 4,1 %. Co se týče podílu na HDP, loni dosáhl 4,0 p.b., pod 3 p.b. letos by se dostal stěží.
04. 09. 2013 | 18:33

Kelt napsal(a):

To glosator,
ČR je "srdcem Evropy" a členem EU.
Podložte svoje tvrzení nějakým konkrétním příkladem z Evropy.ať je o čem diskutovat.
Pol Pot?to myslíte vážně?
04. 09. 2013 | 18:34

Míla napsal(a):

Yozífku
těch překlepů a chyb.Buď to špatně opisujete a nebo máte rychlejší myšlení než ruce.Než to pustíte ven tak si to překontrolujte,chyby kazí umělecký dojem.Jen na okraj,jsou ti rudí kapitalisté na kandidátce nějaké strany?Vy to určitě budete vědět.
04. 09. 2013 | 18:45

ex-nemo napsal(a):

Mila
mýlite se s tou němčinou. Škoda že Vám nemohu ukázat vysvědčdní z let 52 až 54.
Jinak k té,ekonomice Yosif, ZM, Xury a t.d.
nepouštím se do odborných debat; ostatně v bankovnictví opravdu odborník nejsem.
Ale logiku ovládám perfektně.
A názor, že všichni lidé globálně si žili nad poměry, logice odporuje.A můžete si tady mávat odbornými výrazy jak chcete, logiku nezměníte.
04. 09. 2013 | 19:32

bella ciao napsal(a):

Dobráku Yosife
2,5% poklesu přes pětileté období (vlády vašich chlebodárců) není 1% i kdybyste se tu rozkrájel.

A 1,7% poklesu v meziročním srovnání za druhý kvartál také není žádný půlprocentní růst, za který ho badatelé vašeho kalibru vydávají.

Kalousek pohnojil všechno, na co dosáhl, Švarcenberk kryl korupci na ministerstvu a jeho opatření v úřadě lze vykládat jen jako likvidaci naší zahraniční služby a dárky Říši.

Že jste těm pánům neporadil, když všechno víte nejlíp, škoda.
04. 09. 2013 | 19:55

Míla napsal(a):

ex-nemo
nemýlím se,rok 46/47-známkované předměty-jazyk český,jazyk ruský,občanská výchova,prvouka,učení o vlasti,učení o přírodě,zeměpis,dějepis,přírodopis,přírodozpyt,počty a měřictví,kreslení,psaní,ruční práce chlapecké,ruční práce dívčí a domácí nauky,hudební výchova,tělesná výchova a náboženství.Německý jazyk jste se mohl učit privátně.
04. 09. 2013 | 20:11

Míla napsal(a):

ex-nemo
nelenil jsem a zaběhl k sestře a půjčila mě svoje vysvědčení z r.51/52,abych měl jistotu.Já už byl na průmyslovce.Předměty: jazyk český,jazyk ruský,občanská nauka,dějepis,zeměpis,přírodopis,chemie,fyzika,matematika,kreslení,rýsování,hudební výchova,tělesný výchova.A už dám pokoj,dobrou noc.
04. 09. 2013 | 20:22

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
samoyřejmě, že ono procentní vzjádření má svou hodnotu, protože ukazuje míru demagogie vás a vám podobným. Je to i vidět z toho, jak jste začal honem kličkovat.
Co se státního dluhu týče, tak ten by narost bez ohledu na to, která vláda by u nás byla. Jen je otázka o kolik. Osobně jsem přesvědčen, že za případné vlády ČSSD by to bylo více. Co se týče rozpočtu na rok 2009, tak to už se tu probíralo x-krát. Ješt v době projednávání SR ve sněmovně žádné analytické pracoviště v republice i mimo ni neprognózovalo tak velký propad. A mimochodem hlavní výtka vůči SR bylo to, že je z hlediska deficitu příliš optimistický. A v roce 2009 byla hlavní výhrada opozice vůči vládě, že netlačí více peněz do ekonomiky.
04. 09. 2013 | 20:37

Xury napsal(a):

Pro ZM:
úrokové výnosy má každá banka ve výroční zprávě. Je potřeba si uvědomit, že část půjček není splacena, což pochopitelně dost snižuje výnosy.
04. 09. 2013 | 20:41

Xury napsal(a):

Pro bella ciao:
jen faktická poznámka: ve 2.Q. byl mezikvartální růst o 0,7%, čili oficiálně skončila recese. A to přesto, že meziročně byl pokles o 1.2%.
04. 09. 2013 | 20:44

JC napsal(a):

pamětník napsal(a):

Nepochopil, páč to se ani pochopit nedá. Ujasněte si pojmy.
Rychlost zadlužování a výše dluhu jsou dvě odlišné kategorie.

Někde kolem 3% to bylo v okamžiku, kdy Kalousek končil, takže předpokládám, že při mírném růstu HDP kolem 1,2% příští rok, by je to po 3% dostalo docela v klidu.
A to byl hlavní cíl vlády rozpočtové zodpovědnosti.
04. 09. 2013 | 20:56

santawizard napsal(a):

Tatíček stát je Bůh izraele Ježíš Kristus,jako modla.Jeho mzda je DPH.Banky žijí s úroků jako továrny ze zisků.Rovněž pod rouškem růstu může být i úpadek.Krize je protože se přestaly točit nejprve stroje a potom peníze.Ven z krize je znovu roztočit nejdříve peníze a potom stroje.Chceš a umíš růst a nebo nechceš a neumíš růst.??Nezodpovědné tištění nových bankovek politikami vede k inflaci ,ale nezodpovědné ztahování peněz z oběhu soukrom níkama vede k deflaci.Kapitalisti chcou často něco zprivatizovat(národní banku a národní divadlo např.) kdežto socialisti chcou zase všechno znárodňovat(co to asi může být?).Konflikt zájmů mezi politikem a soukromníkem je známý jako korupce a zneužíváni moci.Co jsou půjčky a co jsou úspory?Půjčka je příjem peněz ,kdežto úspory mohou býti příjmem jedině tak z minulého roku.Rozpočet jsou výdaje a náklady na příští rok. Splátky dluhů jsou výdaje a náklady.Dneska si můžeš na všechno bud předem půjčit a nebo si na to musí naspořit ,nejraději podle pravidla co můžeš udělat dnes neodkládej na zítřek versus ráno je moudřejšího večera.Důležité je vědět odkud peníze přicházejí a kam peníze odcházejí.
Zboží a služby jsou však jako půjčky a investice.
04. 09. 2013 | 21:08

pamětník napsal(a):

JC:
Znovu: 1) dluh státu v I. kvartálu t.r. rostl rychleji, v meziročním srovnání o 4,1 %. 2) Co se týče podílu na HDP, loni dosáhl 4,0 p.b., pod 3 p.b. letos by se dostal stěží.
Je tam obojí: 1) rychlost zadlužování, a 2) podíl na HDP v procentních bodech.
04. 09. 2013 | 21:44

JC napsal(a):

pamětník napsal(a):

Drahý pamětníčku,

Nemám čas zjišťovat jestli vaše "jednokvartální" srovnání odpovídá skutečnosti, ale i kdyby ano zajíci/ a nejen oni/ se počítají až po honu.
I kdyby se to Nečasovi nakonec nepodařilo a k těm 3% se jen přiblížil, rozhodně z mého pohledu, snaha se počítá.
Tady jde ale o něco jiného, nevím k jakému táboru se počítáte, ale levouni kteří tady 3,5 roku fňukali jak šíleně nás vláda zadlužuje, najednou provádí "dělostřeleckou přípravu" , že až to vezmou oni v klídku zatnou sekyru do 60% HDP, protože jsme poddluženi a EU to dovoluje.

To je to nejhnusnější pokrytectví levicových křiváků.
05. 09. 2013 | 08:56

Kelt napsal(a):

To Xury,20.37 O4/O9
kristalickou ukázku demagogie ala Josef Kojzar jste předvedl Vy.
Ta Vaše procenta jsou absolutně k ničemu,jenom se pokoušíte dělat mlhu.
Rozhodujícím ukazatelem je absolutní výše státního dluhu a jeho růst,z toho vyplývající nároky na jeho obsluhu,to jest výše ročních úroků,která přesáhla hranici 8O mil.Kč ve vztahu k výdajové části SR.
Z hlediska posuzování ze strany EU je to poměrný ukazatel státního dluhu k HDP,jehož limitní hranicí je 60%.
To ostatní,co jste napsal je v úrovni:"kdyby byly ryby.......tak by nemusely být rybníky.
Já docela chápu Vaši pozici,když minulá vláda blízká Vaší duši pohnojila na co sáhla,tak obhajovat její působení je opravdu těžké.
A nemusíte mně proto obviňvat z demagogie-já operuji FAKTY,která svědčí o tom,že činnost exvlády poškodila tuto zemi ekonomicky a cesta k nápravě bude složitá a těžká.
05. 09. 2013 | 11:01

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
já nezpochybňuji fakta ohledně dluhu, ale debata byla na téma, zda Nečasova vláda nadměrně škrtila výdaje. Abych vás citoval: "Klasickým příkladem byla vláda Nagyové,která se zhlédla v úsporách,jako základnímu faktoru její fiskální politiky." - takže má odpověď se logicky týkala těch vámi zmiňovaných úspor. A na datech se vám jednoznačně dokázal, že se žádné dramatické šetření nekonalo. Takže si nejprve ujasněte o čem vlastně diskutujete. A přestaňte trapně kličkovat.
05. 09. 2013 | 11:57

Kelt napsal(a):

To Xury,
ale to,že dokazujete "míru úspor"na mírném poklesu výdajové části SR nic nedokazuje.
Za prvé-ignorujete inflaci,za druhé je nezbytné se podívat na úspory v jednotlivých kapitolách SR a jejich vliv na prorůstové faktory a za třetí a to je rozhodující kriterium, je jejich dopad na vnitřní poptávku,který způsobil pokles vnitřní spotřeby a v přímé úměře pokles HDP.
Pokles HDP znamenal další snížení prostředků SR a spirála poklesu se roztočila a to je vo co go.
Proto jsme,na rozdíl od okolních zemí,tam kde jsme.
05. 09. 2013 | 12:14

santawizard napsal(a):

Všechno co jde nahoru a dolů,se jmenuje flaktuace.Flaktuační prvky se potom dají seřadit do priorit.Celá politická ekonomie se dá vysvětlit pomocí základních flaktuačních prvků.Osobní přebytek a nedostatek akce a reakce jako času a peněz té či oné politické stranyči jedince potom vyrovnává ekonomickou realitu o další a poslední flaktuační prvek,politickou realitou.Proto se říká,že politici a soukromníci jdou nahoru a dolů jako na burze býka a medvěda.Vyrovnaný rozpočet potom taky znamená,že zadlužování a oddlužování je vyrovnané.Např.zdevastovaní lidi a zdevastované nemovitosti jsou produktem kapitalistické společnosti ,která je tímto způsobem nechala zkrachovat ,aby si je mohla koupit zpátky za co nejnižší cenu.I tímto způsobem se politici a soukromníci navzájem vyřazují z konkurence ,kde jenom ten nejsilnější vyhraje.Krize kapitalismu je v tom,že existuje přebytečné množství zdravé konkurence a nekalé soutěže ,ale nedostatečné množství partnerství a spolupráce.
05. 09. 2013 | 13:35

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
inflaci sice nepočítám, což jsem i napsal, ale nebude mít zase tak velkou sílu, jak si myslíte. Posoudit změnu struktury výdajů a z ní plynoucí dopad na vnitřní poptávku nejsme schopni z dostupných dat udělat. A co se týče dopadu na domácí poptávku, tak tam je podle mne ten dopad nejmenší, protože objem peněz protékající přes SR se prakticky nezměnil navíc multiplikační faktor státních výdajů je pro ČR odhadován někde na úrovni 0,7, což je hodnota, která by ceteris paribus měla platit symetricky, jak při navýšení tak při snižování.
Osobně se domnívám,že daleko větší vliv na domácí poptávku měla rétorika vlády (a nejen jí) ohledně nutnosti šetřit a nezadlužovat se. Z vývoje objemu úvěrů plyne, že lidé i firmy začali zkrátka šetřit a neinvestovat resp. nenakupovat.
05. 09. 2013 | 13:40

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
a ještě dodatek k tomu dluhu. Můžeme si srovna změnu státního dluhu u nás a okolních zemích v od roku 2009 (v % HDP oproti předchozímu roku):
ČR Slov. Pol. SRN Rak.
2009 4,8 5,9 6,2 4,9 3,8
2010 4,0 7,1 6,5 11,5 5,2
2011 3,4 4,2 5,4 1,1 3,9
2012 4,9 10,3 1,7 3,1 3,1
Sumárně: 18,22 30,36 21,24 21,92 16,97
Připomínám, že nárůst v ČR za rok 2012 je ovlivněn jednorázovým započtením církevních restitucí, které jsou ale rozloženy do 30 let.
Řekl bych, že v tomto srovnání (a na růstu státního dluhu jste rajtoval) už ta naše minulá vláda nevypadá tak zle, že?
05. 09. 2013 | 13:53

Xury napsal(a):

Poznámečka: to, že se ta tabulka tak smrskla není mou vinou, když jsem to psal vypadala docela dobře :-(
05. 09. 2013 | 13:54

pamětník napsal(a):

JC:
Uvedl jsem poslední údaje Eurostatu.
http://ekonomika.idnes.cz/ceske-zadluzeni-v-porovnani-eu-dzw-/ekonomika.aspx?c=A130722_162530_ekonomika_neh
05. 09. 2013 | 20:56

pamětník napsal(a):

A roční přírůstek dluhu ve vztahu k HDP zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
05. 09. 2013 | 21:01

Petre napsal(a):

ad narážky na korektnost pana Švejnara:

on je "mediálně a politicky aktivní ekonom" ten by měl snad používat jiný slovník než vy od soustruhů...

nebyl u moci, nerozhodoval, nenesl zodpovědnost - tak se vyjadřuje zlehka

pokud bude urážet v podstatě celé české pravicové spektrum (ODS a TOP09 které tvořili vládu) bude tím předem pálit mosty což je v politice jedna z největších zhovadilostí které se dopouštějí pouze ego-maniaci, do demokratické politiky tyto praktiky nepatří

a lidem kteří po takových praktikách volají doporučuji podívat se do Ruska jak to dopadá
06. 09. 2013 | 09:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy