Gruzie, Rusko a my

20. 08. 2008 | 18:15
Přečteno 36465 krát
Gruzínský prezident Saakašvili svým nedomyšleným zásahem v Jižní Osetii vyvolal rychlou a dobře připravenou invazi ruské armády do své země. Rusko, které se už od počátku 90. let pokouší destabilizovat Gruzii, poprvé po pádu komunismu demonstrovalo svou vůli a schopnost vojensky intervenovat v suverénních státech.

Západní společenství naopak projevilo neschopnost ruskému útoku předejít nebo se mu alespoň rychle rázně postavit. V mezinárodním kontextu tak Rusko slavilo úspěch, prokázalo svou regionální nadřazenost, ohrozilo nezávislost a bezpečnost důležitého ropovodu z Baku do Ceyhanu a zaslalo jasnou výstrahu několika sousedním státům, že jejich osud je mnohem více spjat s Ruskem než s NATO. Svět se probudil do tvrdé reality nového ruského imperialismu.

Silná ekonomická a politická konjunktura Ruska během posledního desetiletí zcela změnila situaci z 90. let. Putinovo Rusko znovu zaujalo roli asertivní velmoci, která neváhá být agresivní v regionálním měřítku, obzvláště cítí-li slabost protihráčů. A reakce USA, EU a NATO byla slabá. Odsouzení ruské invaze bylo nerovnoměrné – USA, Británie, Polsko a pobaltské země invazi ostře odsoudily, zatímco Itálie, Německo a Česko zpočátku pasivně vyčkávaly aby následně zareagovaly nejednotně a rozpolceně. Žádná odvetná opatření ze strany západního společenství nebyla připravená. Zaslání humanitární pomoci, stažení tvou tisíců gruzínských vojáků z Iráku, zrušení amerických a britských vojenských operací s Ruskem a vyjednání příměří byly malou náplastí na velkou ránu. Přes všechna západní ujištění se Gruzie a Ukrajina musí teď pečlivě zamyslet nad tím, zda jejich vstup do EU a NATO byl nynějším vývojem pouze odložen či znemožněn.

Česká republika a ostatní země střední a východní Evropy jsou svým členstvím v NATO a EU mimo přímý dosah ruské vojenské intervence. Vstup do těchto aliancí byl ve své době mnohem prozíravější, než si v té době mnozí uvědomili. Ruská invaze do Gruzie však dokazuje, že nepřímý vliv Ruska na Evropu, zvláště dokud se Evropa nevymaní z extrémní závislosti na Rusku v dovozu ropy a zemního plynu, bude silný. A Rusko invazí do Gruzie získalo velký vliv na to, kdo a jak bude čerpat a dovážet ropu a plyn z Kaspického moře. Spojené státy mají staronového silného protihráče, který jim dominuje regionálně a vyzývá je globálně.

Rusko uvažuje strategicky, respektuje sílu a rádo jedná z pozice síly. Dlouholetým rozdmýcháváním konfliktu v Jižní Osetii, hromadným přidělováním ruských pasů místnímu obyvatelstvu a sankcemi proti Gruzii, si Rusko strategicky připravilo půdu pro nynější konflikt. Saakašvili nesmírně pomohl Putinovi svou emocionální zaníceností, podceněním připravenosti Ruska a přeceněním ochoty NATO bránit Gruzii proti ruské invazi. V optice nynější reality je jasné, že NATO není ochotno vojensky konfrontovat Rusko v regionálním konfliktu – ať v Gruzii či třeba na krymské části Ukrajiny, kde se nachází mnoho ruského obyvatelstva a ruská černomořská flotila. Evropa a USA by však měly využít svých ekonomických, politických a institucionálních výhod, aby přiměly Rusko více ke strategické spolupráci než vojenské konkurenci. Rusko má zájem být členem Světové obchodní organizace, skupiny G8 a dalších uskupení. Má též rostoucí zájem na tom, aby mělo ve světě i doma dobrou image. Mimochodem ruská domácí propaganda v prezentaci situace v Gruzii byla oproti minulosti neskutečně sofistikovaná. Jednotná pozice USA, EU a dalších spojenců v odsouzení ruské invaze suverénního státu a v rozhodnosti nezačlenit agresivní Rusko do důležitých organizací, by mohla přinést efekt.

Česká republika má zásadní zájem mít s Ruskem dobré vztahy. Nesmí to ale být za každou cenu. Rusko nás bude více respektovat, budeme-li s ním jednat jako se sobě rovným, než z pozice slabosti či malosti. Česká republika by se měla stát aktivních zemí EU, která vytváří a podporuje dobré vztahy EU s Ruskem, ale též spoluurčuje podmínky, za kterých se tyto vztahy budou realizovat. Česko se však doposud v rámci Evropy chovalo nadmíru pasivně. Na to, že v lednu republika přebere předsednictví EU, hrajeme dnes při řešení nynějšího konfliktu diváka v poslední řadě. Proč?

Rusko svou invazí Gruzie zřejmě přispělo k urychlenému dosažení dohody mezi Polskem a USA o raketovém štítu a pravděpodobně též k postupnému sjednocení západu. Rusko se svým jednáním dostane do větší izolace než doposud a je nebezpečí, že autoritářské a nacionalistické tendence uvnitř Ruska dále převáží nad otevřeností a liberální demokracií. Je velkou výzvou pro EU a její předsednické země, tomuto vývoji předejít. Česká republika bude mít jako předsedající země EU obrovskou příležitost zásadně ovlivnit, či neovlivnit, kurz Evropy vůči Rusku. Budeme schopni připravit strategii a získat pro ni podporu v EU? Už dlouho jsme nebyli vystaveni tak zásadnímu testu. Naše zahraniční politika však zatím ukazuje neschopnost zaujmout zásadní postoj. Je pravda že premiér a ministr zahraničí vojenskou reakci Ruska konzistentně kritizují. Na druhé straně však prezident státu, jindy hbitě reagující na mnohem menší události, téměř týden mlčí, aby nakonec jako nositel Puškinovy medaile od prezidenta Putina obvinil Gruzii z agrese. Je pozoruhodné, že Václav Klaus, který léta srdnatě brání princip státní suverenity proti EU, nemá větší pochopení pro suverenitu Gruzie v konfrontaci s Ruskem. Rozpolcená reakce vrcholných představitelů České republiky budí dojem, že vojenská invaze na území suverénního Evropského státu se České republiky (člena NATO a nadcházejícího předsedy EU) vlastně moc netýká a že snad dokonce je ospravedlnitelná. A to vše v době, kdy si připomínáme 40. výročí sovětské invaze. Autorita země, která má za pár měsíců předsedat celé EU, je takto nejednotnou zahraniční politikou velice oslabena.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

fun napsal(a):

Dobrý podvečer,děkuji za vyrovnaný a jasně formulovaný názor.Bohužel naši vrcholní politici nejsou schopni sumarizovat myšlenky a už vůbecne podložit své "názory " znalostmi a souvislostmi.Opět se projevuje nevyzrálost lidí ,kteří u nás dělají vrcholnou politiku.
Mnoho z nich více než politiku ostudu.
20. 08. 2008 | 18:34

Ladic napsal(a):

Pro autora: Už jste zase pro reformy a radar, nebo zase ne?
20. 08. 2008 | 18:42

yan napsal(a):

!!!
bych k tomu ještě připsal.. :o))
20. 08. 2008 | 18:45

Kritik napsal(a):

Pěkný pohled z perspektivy ekonoma vychovaného ve "vlčí" společnosti. Jde o pohled, kde se nepitvá příčina dění na základní úrovni. Takže se úplně postrádá rozlišení podle kritéria "dobro - zlo", "pravda - lež", "právo - bezpráví", "život - smrt" a tak podobně.

Uvedený pohled skrývá jedno nebepečí: Závěry mohou být úplně jinde, než odpovídá té uvedené "přízemní" realitě.

Je však dobré se trénovat na podobných slohových cvičeních. Zkuste si však trochu poopravit vstupní parametry pro jinou úvahu: Např. co by se stalo, kdybychom neviděli Rusko bipolárními brýlemi, ale snažili se o co nejširší spolupráci, včetně vojenské. I Rusko má s námi společné nepřátele, dokonce je ve své historii poznalo na vlastní kůži krutou a brutální zkušeností.
20. 08. 2008 | 18:47

vlk napsal(a):

Pane profesore, byl jsem rád, když jsem nalezl váš blog na tohle téma.
Popřečtení musím konstatovat, že je tam hodně správných úvah, ale schází úvaha hlavní. A zejména - je mi líto, ale díváte se na ten konflinkt příliš krátkým horizontem a hlavně - díváte s ena něj jen apouze jako Američan. Nikoliv jako obyvatel zeměkoule. A to je málo.

chci s e zeptat - co podle vás asi tam měli dělat Rusové? Jaká jejich reakc e by byla podle vás správná. Saakašvilli proti nim posla celou svou a rmádu - asi 50 000 mužů. Jejich jednotky v OSetii měly od 500 do 1500 bodáků. Osetinská milice asi 5000 lidí. Jaká byla v těhle počtech správná reakce vůdce Ruska?

Dále, vyčítám vám zjednodušený pohled - pohled američana. Který vidí jen profit nebo ztrátu vlastní země. A to teď hned.
Nepokládáte si vůbec otázku - co vlastěn RUsové s e svýmnerostným bohatstvím v této éře mohou? A ani otázku - co s e asi stane, když budou Rusové tlačeni do kouta víc e než pro ně bude únosné?
Odpovím Vám. Tím, že zde vznikají nové obrovské ekonomiky mají prostě Rusové na výběr , komu budou valstně dodávat. Západní Evropě a americkým firmám nebo radši do Číny , Indie, Japonska , Brazílie? Ceny dostanou všude stejné.
Ano Rusové chtějí do WB, WTO at. Udělejme ramena a řekněme ne. Bude vám konvenovat, když prostě Rusové postaví ropovody do Číny a Vladivostoku? A prostě naftu a plybn z Tjumeně budou posílat na východ místo na západ. Toéž Norrilsk Nickel atd.a td. A Evropa s Amerikou nechť si kryjí svojí energetickou potřebou z polí v Texasu, Severním moři a ten daleko větší zybtek nechť si dovezou z tak stabilních oblastí jako je Venezuela,Nigerie, Blízký východ. To je skutečně mimořádně dobrý nápad.

No a psal jsme o krátkémvidění, které jste použil. Máme zde probíhající konflikt euroatlantická civiizace versus islám. Chcete ,a by si Rusové řekli, dobrá, jsme za paarie - OK. Irán potřebuje rakety dlouhého doletu a vodíkovou pumu. Dáme mu to. Proč ne? Jak tomuhle asi tak někdo chce zabránit? Ono bud e stačit, když v prvém kroku vybaví Irán dostatečným počtem svých protiletadlových systémů a systému protilodních raket

A to je problém střetu civilizaí, ketrý řešíme teď. Čeká nás konfrontace daeko horší-USA/Evropa vers.Čína. Rusovéjako spspojenec Cíny, je prima vyhlídka.
Spojené státy dělají všechno možné, aby Rusko zatlačili do pozice nepřítele a otloukánka. Podle mne hloupá politika. Mimořádně hloupá. Rusko má totiž k nám blíže než k Iránu nebo Číně. Oni chtějí žít jako my . Ne jako Iránci nbo Číňané. ale chtějí být pojímáni jako mocnost. A tou jsou. Nejsou už supervelmoc, ale jsou rozhodně nesrovnatelně významnější než Británie nebo Francie.
Správnou politikou samozřejěm nen ustupovat před Rusy a stahovat preventivně přednimi kalhoty. Správnou politikou ovem tsejně tak není plést si Rusko co do významu s Estonskem

Kdyby pro nic jiného, tak proto, že Rusko má kapacity několikanásobně zničit tuhle planetu. A nemusí vůbec zaútočit na Ameriku. Stačí, když svůj atomový arzenál prostě odpálí ve skladech. Z vesmíru ubude jeden nesmírně mrňavý objekt. Jen pro nás už nezbude nic k řešení.
A strategie ČR? Žádná. realitu znáte. Tak jako jsme dřív čekali na pokyn z Kremlu,c o si máme myslet, dnes totéž pánové ze Strakovky očekávají z Bílého domu. Nic víc.
A byť jsem byl naprosto jasně na vaší straně při prezidentské volbě a také jsme to tady i jinde dal hodně vědět - promiňte, ohledně gruzínského konfliktu má pravdu Václav Klaus. Nikoliv vy.
20. 08. 2008 | 19:05

vlk napsal(a):

Ladič

já bych řekl, že problém máš spíš ty. Jestli věřit Topolánkvo nebo s vému za živa svatému,c o se Gruzie týče.Jeden z nich je docela určitěmimo mísu. Problém Ladiči problém.
20. 08. 2008 | 19:08

Marta napsal(a):

Pane Švejnare, kdybyste věděl jak jsou lidi nešťastní, že nejste prezidentem! Je to tu čím dál tím horší, dneska ODS ukradla dětem od huby dotace na mléko do škol a cpe 150 miliónů pro Gruzii! Chtěli bychom emigrovat nebo prosím něco udělejte abychom se tu měli lépe.
Je tu jen samá propagace drog, zlodějin a nedodržování zákonů.
Novináři jsou připosraní a nebo mají asi kdoví jaké výhody že informují tak aby jim to šlo na ruku. Lidi jsou zhnuseni, ale nevědí co dělat. Ještě tu chybí ty tanky. Pomozte.
20. 08. 2008 | 19:25

veverka napsal(a):

Pane Švejnare tento neuvěřitelný blábol co jste sesmolil mě velice nemile překvapil.Dříve jsem Vás podporoval,ale teď říkám :Zlatej Klaus
20. 08. 2008 | 19:30

Milan napsal(a):

Pane Švejnare, přidávám se ke čtenářce pod jménem Marta.
Neexistuje v této zemi už svoboda slova resp. nikdo neví co je pravda. Novináři úmyslně manipulují s fakty a ODS se snaží lidi ještě více otrávit aby nepřišli k volbám resp.aby přišli jen ti jejich fanatici.
ODS je horší než Svědci Jehovovi, byl jsem na festivalu, kde jejich členové nebo příznivci vnucovali lidem trička s antiparoubkem a vytvářeli tu uměle atmosféru, která má co nejvíce rozdělit naši zemi.Díky.
20. 08. 2008 | 19:38

minafm napsal(a):

Jen tak uvažuju, jak by asi dneska zuřili sociální demokrati a komunisti, kdyby nevolili Klause, ale Vás. Škoda, že to nevyšlo. Jen teď lituju tehdy smyslů zbavené demagogem Klausem Mladé konzervativce a ty slušné z ODS.
Stejně by mě zajímalo, jak to asi vypadalo, když jste přišel do klubů ODS a žádal je o podporu. Představuju si, že Vám tam řekli: To víte, my bychom rádi, ale sám víte, že nemůžeme (tedy nesmíme)...
20. 08. 2008 | 19:38

Toman napsal(a):

to veverka: Proc blabol?
20. 08. 2008 | 19:40

minafm napsal(a):

to vlk: Mám dojem, že po přečtení tohoto - http://www.jaromirstetina.c... - změníte názor, pokud ne, tak se obávám, že popíráte fakta, nebo si myslíte, že Klaus tomu z Lánů rozumí více než více jak týdenní pobyt senátora přímo na místě.
20. 08. 2008 | 19:43

Vilém napsal(a):

Pan Švejnar prokázal, že je loajálním členem globálního establishmentu, který se už ani nenamáhá předstírat, že by politika západu sledovala konzistentní principy kromě bezohledného prosazování vlastních zájmů. Na rozdíl od Václava Klause neprojevil sebemenší snahu o samostatný názor a opakuje fluskule, kterých si užíváme dost od politiků Topolánkova formátu. Zatímco Václav Klaus přes všechny nesporné nedostatky vždy zbrzdí, když západ začne iniciativně vraždit, Jan Švejnar zřejmě není dostatečně pevnou osobností, aby odolal davové psychóze, kterou šíří západní média, kdykoli zbankrotují agresivní plány nějakého exponenta USA. Proto jsem dodatečně rád, že českým prezidentem byl zvolen Václav Klaus, nikoli bezpáteřná figurka, kterou by Američané vláčeli sem tam jako nacisté Háchu nebo SSSR Husáka.
20. 08. 2008 | 19:49

Lila napsal(a):

Milá paní Marto,

obávám se, že ani sympatický pan Švejnar by Vám coby prezident České republiky nedopomohl k blahobytu. Nevím, kde se v lidech bere pocit, že by se měl někdo o ně postarat. Pokud je člověk zdravý, slouží mu hlava a má dvě ruce, tak by se měl umět o sebe postarat sám a nečekat, že to někdo za něj zařídí.

Pracovat se musí všude, všude je chleba o dvou kůrkách. Česko patří mezi šťastnější země světa, kde je slušná životní úroveň a nikdo tu nemusí umírat hlady.

Pokud se Vám současná politika nelíbí, máte možnost ji změnit.
Vstupte do nějaké politické strany a ukažte těm babralům, jak se to má dělat správně. Rovněž můžete být i novinářkou, která bude neohroženě a kompetentně tepat zlořád.

V tom spočívá kouzlo demokracie, která dává šanci každému. Tak hodně štěstí.
20. 08. 2008 | 19:54

vlk napsal(a):

minaf
ano štětina je věru ten pravý!
On hovořil s gruzínci! Sic: Ti jistě řeknou , že to zplanýrovali oni.
Jsou dost notoricky známé snímky baterií gruzínských raketometů Grad , které prostě plošně bušily do Cchinvalli.
Nejennom to. Dva nezávislé zdroje tady z diskutujících, z nichž jeden je značka Čochtan - tedy zásadní antikomunista, ketrý meigroval ndo Německa, informovali o reportáži německé veřejnoprávní ZDF o tom, jak Gruzínci v Cchinvalli nahnali Osetince do kostela a ten zapálili.
K tomu odkazuji i n a Jana Petránka, disidenta, specialistu na Rusko, který v orzhoovoru pro ČT 24 sděloval, že podle jeho informací, ustupující Gruzínci zapalují při ústupu vše , co jde.
A abyste měl jasno, proč pro mne je Štinia relevantní asi jako Kojzar, dám sem také jeden link. Jistě si počtete:http://blisty.cz/art/22769.html
20. 08. 2008 | 19:57

Zacheus napsal(a):

Podle mého názoru bylo a je stanovisko prezidenta Václava Klause, pokud jde o nynější konflikt v Jižní Osetii, naprosto vyvážené, pravdivé a zejména také morální. Nebylo to Rusko, ale Gruzie,která první sáhla po zbrani. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

V podrobnostech mohu pouze odkázat na blog dr. Jána Čarnogurského k této problematice.
20. 08. 2008 | 19:58

mrkev napsal(a):

Václav

Nevím co je fluskule, ale jistě to bude mít souvislost s americkým imperialismem nebo že by přímo se západními ideologickými diverzními centrálami? Anebo je to nějaký dosud neznámý druh amerického brouka - mandelinky bramborové?
20. 08. 2008 | 20:03

petr napsal(a):

minafm: ha ha ty věříš tomu co tam ta osoba píše? Vzdyt je to opsané z webu http://georgiamfa.wordpress... a úplně původně to bylo na stránkách Gruzinského ministerstva vnitra.
20. 08. 2008 | 20:06

Lila napsal(a):

Pane Vlku,
pro Vás je šéfredaktor normalizačního Světa v obrazech, Zdeněk Hrabica, dostatečně věrohodný zdroj?

Žil jste tu v té době?
Pamatujete si, jací lidé se tehdy na tyto pozice dostávali?
Mně ten Vámi zmíněný článek příliš zavání denunciací.
20. 08. 2008 | 20:11

Marta napsal(a):

Milá paní Lilo,
vám nevadí, že u nás je nejvíce mrtvých na silnicích a ještě ODS chce zvyšovat rychlost? Vám nevadí, že jezdí čím dál víc řidičů aut i řidičů MHD pod vlivem alkoholu a ODS nechce zpřísnit zákony? Vám nevadí, že tu nemá spousta rodičů na jogurty pro děti a na kroužky ve školách, že tu nejsou dobře zaplaceni učitelé, ale vláda cpe peníze do válek do Afghanistánu a teď do Gruzie? Kdyby žil Kryl, ten by jim dal. Ale většina dnešních umělců a politiků je dnes zbabělých a nebo mají různé výhody a tak mlčí. A dělat novinářku? Jedině tak nezávislou nebo myslíte, že vás někde vezmou abyste mohla svobodně psát? A to že jsme nejšťastnější země? To jste se asi přehlídla, naopak jsme nešťastná země
http://aktualne.centrum.cz/... - šťastní jsou seveřané, ale jejich zákony tu ODS nedopustí, protože tam je trestná korupce a tunely
20. 08. 2008 | 20:12

fun napsal(a):

To vlk:
podle Vás se na problém Gruzie a Ruska pan Švejnar dívá očima Američana, podle jiného očima globalisty.Podle mne se na tento problém díváte Vy očima malého čecháčka ,který ve svém životě naštívil možná tak Horní -dolní a pouze četl Rudé právo.
20. 08. 2008 | 20:13

Pepa Řepa napsal(a):

to minafm
s odvoláváním na serioznost pana Štětiny, bych byl opatrnější
http://www.blisty.cz/2008/8...

Pozn. Nejsem skalní čtenář blistů, ale porovnání pana Medka stojí za úvahu.
20. 08. 2008 | 20:18

jarpor napsal(a):

Autoru

Zajímavé, jak jste se snažil být "prvním" v zemi, která "hraje dnes při řešení nynějšího konfliktu diváka v poslední řadě." Ptám se - Proč ?

Přísloví "Dvakrát měř a jednou řež" jste již asi zapoměl. Ve stanovisku ke gruzínskému konfliktu, myslím, platí dvojnásob. I to je důvod, že jsem rád, že jste souboj o "prvního" nevyhrál. Podobně je to v porovnání Vašeho postoje s prezidentským.
Mimochodem, jak to, že jste se nevyjádřil dříve, když prezident "téměř týden mlčel" ?

Škodlivost "nesouladu" postoje jeho a vlády. Počkejte trochu s hodnocením. Nebo se Vám zdá EU jednotná ?

Lila

Přijměte moji podporu v diskusi.

Hezký podvečer
20. 08. 2008 | 20:19

jepice napsal(a):

Doufám, že se nepodaří prosadit přímou volbu prezidenta.
Švejnar zřejmě tak jako tak nedostane šanci, což mě docela mrzí. Hlavní ale je, že dnešní fikaná kampaň bude Klausovi na houby.
20. 08. 2008 | 20:23

Pepa Řepa napsal(a):

To jarpor
možná, že Klaus týden mlčel.Ale stejně jako ohledně Kosova, přišel se solidním, nedemagogickým stanoviskem.
Obávám se, že pan Švejnar mlčel několik měsíců.Už jsem měl strach, zda se mu něco nepřihodilo.Od voleb po něm nebylo ani vidu ani slechu.

Pokud by měl o zdejší situaci skutečně zájem, pokusil by se zformovat nový politický subjekt, který potřebujeme, jak prase drbání.
20. 08. 2008 | 20:30

Vico napsal(a):

Ne, že bych byl textem profesora Švejnara nadšený, kvituji však, že na rozdíl od jiných si zachoval alespoň věcnost. To, že straní USA je nabíledni. Ovšem, ať se to líbí či nelíbí, naším spojencem je USA a nikoliv Rusko. Jsme členem NATO i EU a naše zájmy jsou opravdu rozdílné, od zájmů Ruska. Gruzie má eminentní zájem se připojit k západu t. j. k nám. Ropovod, který vede Gruzií do Turecka je prvkem, který slibuje o něco menší závislost na Rusku a nebude dobré, pokud Rusové tento energovod ovládnou.V našem zájmu je, aby se tak, pokud možno, nestalo.
Tolik chladná kalkulace. To, co však čtu od Tomského, Urbana a slyším od Štětiny/ jakmile jsem se dozvěděl, že jede do Gruzie, dopředu jsem tušil obsah jeho "nezávislých" zpráv, které samozřejmě nejsou potvrzovány žádnými zpravodajskými agenturami včetně amerických/, je ryzí válečná propaganda. Ve skutečnosti tu probíhá něco, jako velmocenské sumo, ve kterém ten v modrém i ten v červeném dresu používá zhruba stejných chvatů.Mně osobně je také Klausovo stanovisko sympatičtější z důvodů, které tu již někteří uvedli. Přesto bych dal i teď přednost Švejnarovi. Klaus je největším odpůrcem EU. Krach evropské integrace je však přesně to, co by sloužilo Ruským strategickým zájmům. Skoro se mi zdá, že vskutku tu cenu Puškina má po zásluze
20. 08. 2008 | 20:37

veverka napsal(a):

Toman
Prostě proto,že tuhle válku začala Gruzie.A to ještě k tomu naprosto odporným a zavrženíhodným způsobem:celonočním bombardováním jihoosetského hlavního města plného civilistů.A navíc při tom zabila několik ruských vojáků,kteří tam měli naprosto legální misi OSN.Co asi měli Rusové dělat? Koukat na to?
20. 08. 2008 | 20:38

vlk napsal(a):

Lila

milá paníLilo, na vaši otázku, zda jsem žil v té době, říkám - ano a dokonce v 68 už jsme měl volební právo.
Takže si pamatuji Zdeňka hrabicu nejen ze světa v obrazech, ale i jako redaktora Mladé fronty. Pamatuji toho docel a dost.

To, že někdo byl zcela jasně normalizačním komoušem ovšem nijak neznevěrohodňuje jeho svědectví o Štětinovi. Tohle s jeho oblbováním národa v době normalizace nemá co dělat. On jen vypovídá o tom, co všechno se Štětinou a kde, prožil. Nic více,nic méně. A je pozoruhodné , že se Štětina proti tom nijak nebránil. Kdyby to Hrabica napsal o mojí osobě a bylo to vylhané, šel bych před soud. Vy ne? Kamrádem náčelníka Hlavní politicé správy Pohraničních vojsk SSSR asi nebyl jen tak někdo. Pan Štětina, jak píše pan Hrabica, ano.

fun

nebyl by nějaký argument? Místo toho pronikavého úsudku....Zřejmě nebyl. Takže v tom případě s ním skočte na lampárnu. Tam je to pravé místo pro podobná moudra.
20. 08. 2008 | 20:38

Fibonucci napsal(a):

Vlku, nebo i ostatní:

Jen mě tak napadlo, jak každý blábolí, že Rusko může dodávat klidně ropu do Číny a Evropu nepotřebuje. Tohle se na jiných diskusích omýlalo, když nám tuhle utáhli na chvíli ten kohoutek s ropou.

Jenže Rusko chce přeci dlouhodobě stabilní a silnou Evropu ne? Pro koho pak bude vyrábět ta Číná, která by místo nás (EU) měla skupovat DLOUHODOBĚ Ruskou ropu? Ona Evropak bez ruské ropy asi nebude ta dnešní Evropa.

Akorát nevím, koliv Čínského vývozu jde do Evropy. Co myslíte?
20. 08. 2008 | 20:41

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

vážený klasiku těchto stránek -bingo!
Vyjadřujete přesně mé pocity. Doufal a velmijsem si přál, aby pan profesor Švejnar po prezidentské volbě neukončil s vé angažmá a zformoval novou politickou sílu. Která je nesmírně třeba. A která by měla potenciál prorazit. měla nějaké zásady a nějakou morállku. Nebyla zatížena handly.

Pohužel, zůstalo pro mne jen u mého přání.Velká škoda. Takže jste to za mne trafil naprosto čistě.
20. 08. 2008 | 20:42

vlk napsal(a):

Fibonucci

Ta úvaha je správná jen na půl, co jste odprezentoval.

Na světě je denně na trhu určité přesné množství ropy.
Pokud Rusové přesněrují toky ropy z Evropy do Asie,bude to znamenat jen tolik, že Číňané nebudou kupovat v Iránu, emirátech, Sudanu a Nigerii. Tato jejich kapacita zůstane na trhu. Takže si ji bud e moci koupit Evropa. Ropy nebud e míň. Jen Evropa bude muset dovážet z velmi nestabilních regionů. A těžko bud e asi moci tlačit na Irán. A Amerika bude muset kupovat od Chaveze. atd. atd. Evropa ropu mít nejspíš bude, ale s mimořádně nejistých oblastí. Nic víc.
Pokud jde o větu, že si Rusko přeje dlouhodobě stabilní evropu -podle mne máte pravdu.JSem téhož názoru. Problém je v tom, jestli si Evropa přeje dlouhodobě stabilní RUsko. A o tomhle velmi pochybuji. A proto jsme napsal, co jsem napsal.
20. 08. 2008 | 20:48

Eva napsal(a):

Vážený pane Švejnare.
Věřte, že jsem byla moc zklamaná, že jste nezvítězil v prezidentské volbě. Vlastně až do té chvíle, než jsem si přečetla Váš článek.Zklamaná jsem stále, ale teď úplně jinak. Váš článek je pro mne větším zklamáním než bylo Vaše nezvolení.Už jen Vaše ohodnocení Saakašviliho barbarského útoku na Cchinvali jen jako "nedomyšleného zásahu v Jižní Osetii" je zarážející. Vzhledem k tomu, kolik nevinných lidí tam zemřelo, bych od Vás čekala úplně jiné označení tohoto politováníhodného činu. A závěr článku moje znechucení završil. Myslela jsem si, že jste člověk jiného formátu, než abyste se musel uchylovat k tak ubohému slovnímu výpadu proti Václavu Klausovi, jak jste udělal. Musím bohužel konstatovat, že se skoro stydím, že jsem se ve Vás tak spletla. Dnes mohu za sebe říci jen jedno: je dobře, že se prezidentem stal Václav Klaus a ne Vy. A navíc v souvislosti s konfliktem v Osetii naprosto souhlasím s prezidentem a z postoje naší vlády a našich médií je mi na zvracení. Netvrdím, že reakce Ruska byla zcela správná, ale moc by mne zajímalo, kdyby na místě Ruska bylo USA, jakou reakci bychom viděli pak. Potom, čeho jsme byli svědky v případě Kosova si opravdu nedělám iluze,že by se ta reakce příliš lišila. Ale to by se dalo následně vylepšit "dobrou" prací novinářů, případně nějaké šikovné PR agentury.To už se osvědčilo.
20. 08. 2008 | 20:51

fun napsal(a):

to Vlk
No, každý rozumný člověk si je vědom toho,že předkládat argumenty tomu, kdo není schopen je vnímat. je házení perel...
Nicméně jste se nevyjádřil k tomu, jaké informace a vědomosti Vás opravňují k tomu publikovat Vaše rozumy.
20. 08. 2008 | 20:54

Marta napsal(a):

Pane Švejnare co kdyby jste se k zítřejšímu výročí spojil se všemi, kterým záleží na této zemi a udělala se pořádná manifestace? Určitě by se přidali všichni politici co vás volili i umělci co vás podporovali a hodně lidí. Mělo by se jasně říci, že prezident nebyl zvolen poctivou cestou, poukázat na to, že byl pokus o podplacení pana senátora Novotného a dalších, poukázat na slovník bezcharakterního Langera o bručení atd atd. A měla by ČR začít po 20 letech ponovu. Lidi sami od sebe do ulic nepůjdou, to měl Topolánek pravdu, že jsou připosraní a nebo jsou rádi, že vůbec v této době přežívají s dnešními českými platy a západními cenami. To je přesně to kam to ODS chtěla dotáhnout a podařilo se jim to - podle písně za byt a za stravu, za oděv děláme. Je to fakt hrozný kam jsme se to dostali - uvědomujete si to vůbec lidi? Nebo už jste tak otupělí, že vám to nedochází?
20. 08. 2008 | 20:56

třebaKarel napsal(a):

Vlku ,
osmělím se ,přestože nevolič modré a tudíž nižší inteligence a vzdělání ,říct co měli ti Rusové dělat .
Víte to taky , jenže by byli blbí kdyby nedali takovouhle smeč .
Měli udělat čurbes v OSN , která se , také díky jejich užívání této organizace stala trochu k ničemu .Čurbes na G7 a všude okolo .Mohli Gruzínce paralyzovat ,obsadit území , ale nemohli postupovat dál do Gruzie .Respektive jelikož si vybrali zvolenou variantu , asi jim přišlo výhodnější okamžitý strategický úspěch než postojem přesvědčit svět že jsou jiní než kdysi .
Pamatujete se na starou krásnou formulku pocházející odtamtéž :
Vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu ? Tímhle blokovali jakoukoliv kritiku po dobu několika desetiletí .Ale berte to s rezervou , třeba mám jen radost že , celej udejchanej, můžu něco říct "slavnýmu " vlkovi .Váš tK
20. 08. 2008 | 20:57

Fibonucci napsal(a):

Vlku:

ještě mě napadlo, že až (do budoucna to tak nějak předpokládám) opustíme ropu, tak s Ruskem bude problém. Tak velký, silný a expanzivní stát se ocitne bez obživy, ale pořád ještě bude mít spoustu tanků:-) Jestli mi rozumíte. Takže dokud Rusové žijí z ropy, tak bude víceméně klid. Možná si budou řešit ty svoje koflikty typu Gruzie, atd. do kterých moc nevidím, ale něco většího snad nic.

Tak mě napadá, nevíte někdo, jak je to s tím vodíkovým motorem? Když už jsme u toho. Vím o těch prototypech, ale kamarád z FELu mi trpělivě vysvětloval, že jednak je vodík nebezpečnej a jednak k jeho výrobě je potřeba spousta elektřiny, takže asi jádro. Ale pak jsem z nějakého zdroje zaslechl, že to řeší palivové články, které se blíží k perpetum mobile:-) Tak jestli tomu náhodou někdo z vás rozumí, budu rád:-)
20. 08. 2008 | 21:01

vlk napsal(a):

fun
budete se divit, jsem k tomu kvalifikován nejméně jako vy. Máme svobodu vyjadřování.Asi se budee muset smířit s tím, že ji mají i jiní než vy. Jakkoliv jsme názoru, že pokud jde o vás a vaši argumentační schopnost, je li ta ,c o tu předvádíte běžným standardem, neudělal byste špatně, kdybyste požádal příslušný okresní soud o přezkoumání na svéprávnost. Nemůžete na tom prodělat. Pokud zjistí to, co bych předpokládal, dají vás pod kuratelu, což vás ochrání před mnohým velkým problémem v budoucnosti. Pokud to dopadne opačně, budete mít razítko na to, že oi přes velmi podivné myšlenkové posudky, máte hlavu de jure ok.
20. 08. 2008 | 21:04

třebaKarel napsal(a):

Marto ,
Nebojte se ,lidi jsme pořád stejný . Na každýho z nás tahle slabá chvilka kdy nevěří v síly "pravdy a lásky "
přijde . Ale když najde kuráž a neuzavře se , vidíte že lidi okolo jsou moc prima . A myslím že celebrity můžou klidně zůstat doma .Na zvednutí nálady přece není potřeba manifestace .Věřte prostě tomu co vidíte a co si pamatujete .
Buďte si jistá že to vidělo a pamatuje si i mraky jinejch lidí .
No mraky nevim , ale o jednom vim jistě .Váš tK
20. 08. 2008 | 21:04

RUMCAJS napsal(a):

Někoho jste překvapil mile, někoho nemile.
Mě kupodivu mile. Přesto si myslím, že snaha chtít po západním společenství zabránit každému konfliktu a prezetovat tento, jako její neúspěch, považuji za požadavek tak nějak mimo realitu.Ale to už tak nějak patří k Vaší povaze, slibovat si od některých věcí víc, než je možné.
20. 08. 2008 | 21:06

Rejpal napsal(a):

Ve Vašem článku, pane profesore, mi chybí úvaha o zásadním rozdílu mezi současným mnohonárodnostním Ruskem a jeho předchůdcem RSFSR, součástí tehdejšího komunistického Sovětského svazu. SSSR si v rámci proletářského internacionalismu dělal nárok na své satelity. Domnívám se, že dnešní Rusko se sice již nenechá beztrestně provokovat, komunistické nároky na bezvýhradnou poslušnost okolních států však nemá.

Ekonomika Ruska je jistě důležitá, ale i v tak nepatrném státě světa, jako bylo Československo, od jeho založení byla národnostní otázka stěžejním problémem až do rozpadu tohoto státu. Dnes snad jsou v EU lepší předpoklady pro národnostní uspokojení občanů, než tomu bylo v Rakousko-Uhersku i v různých formách Československa. Samostatné přežití malých a chudých států v globálním světě dnes není možné.

Kdo jsou vlastně Rusové? Patří mezi Rusy i Ukrajinci (z větší části Malorusové) a Bělorusové? Kdysi přece mezi Rusy všichni patřili. Bývalých Velkorusů však žije na Ukrajině velký počet. Nebudou s nimi problémy? Z rozdělení SSSR do více státních územních celků vzniknou patrně další konflikty, nevyřeší-li se uspokojivě národnostní otázky.

Jak je tomu s Rusy na území Gruzie? Musí se stát Gruzínci nebo mohou zůstat nadále Rusy? A jak to je s jinými národnostmi v samotném Rusku?

Jsou hranice bývalých sovětských republik, stanovené komunistickým hrdlořezem, Gruzíncem Džugašvilim, skutečně nedotknutelné i pro postkomunistické státní útvary? Má Rusko právo udělit Rusům v okrajových zemích občanství a tyto své občany chránit?

Zdá se mi, že kolem Ruska a Rusů je víc otázek než jasných odpovědí na ně. Rusko samozřejmě je stále velmocí, což musí brát na vědomí i jeho okolní státy a ostatní svět.

Osobně považuji nacionalismus za velké zlo. Pokud však některé národnosti jsou nebo se cítí být diskriminovány jinými, musí být problém řešen třeba i změnou hranic a novým územním uskupením. Je to lepší řešení než zbraně, mrtví a zmrzačení lidé.
20. 08. 2008 | 21:08

sasa napsal(a):

Pane Svejnare, co byste rekl nezavisle, hispansky hovorici Kalifornii.
20. 08. 2008 | 21:11

vlk napsal(a):

Fibonnuci

až se octnem bez ropy budem řešit úplně jiné problémy než Rusko. Zkuste si představit dopravu. Jak jsme na ní závislí... Ostatně tanky potřebují také ropu...

třebaKarel

slavnýmu vlkovi? mueheheheheee... J e tu dost těch, co by si o mne neopřeli ani kolo.

Dobrá , vy byste to jako Medveděv udělal takhle. Myslíte, že to je adekvátní postoj pro druhou či třetí světovou velmoc? Já myslím, že byste s tímnaprosto neobstál. Svět uznává jen sílu a pevné postoje. Tohle by bylo přiznání slabosti.
V OSN neuděláte nic. Rusko má právo veta, USA, Francie , VB a Cˇína také. Takže tam žádný čurbes neuděláte. V G7 se vám led vysmějí.
Pokdu to územé ztratíte, už s etam nidky nevrátíte. Tohle ví o Gruzie. Že jakmile obě provincie vyhlásí samostatnost a Rusko je uzná a podepíše s nimi smlouvy o vzájemné obraně, je vymalováno.Svět kvůli nim do atomové války nepůjde.

No apokdu jde o výlet Rusů do Gruzie. Jednak logicky čistili předpolí, aby to Gruzínci měli s obnovou vojenských infrastruktur složitější. Je to hodně funkční. Nemusí se to líbit, ale je to důsledek každé války. Neříkám, že to je po právu, ale je to logické.
A byl tam ještě jeden moment. Saakašvilli. Prostě potřebovali Gruzínům ukázat, že válku nesmyslně začal a skutečně prohrál. Národy nemají rády náčelníky, co je zatáhnou do války a tupak prohrají. Obyčejně se jich, logicky, chtějí zbavit. Nemají sebemenší důvod Saakašvilliho šetřit. Je exponentem Američanů. Proč by jej Rusové měli nějak šanovat?Nechávám zcela vedle , jestli je to správné , ale je to logické. On válku začal.
anakonec otázka- proč se pdocňujete? Jste zrovna tak dobrý, jako kdokoliv jiný. Včetně mojí maličkosti. ˇˇCtu vás osobně rád.
20. 08. 2008 | 21:17

fun napsal(a):

TO vlk:
poťešil jste mne,cítím, že nemáte žádnou sílu ani schopnost pochopit to, co kritizujete u mne. Musím však přiznat, že máte pravdu, divím se tomu, že si přisuzujete stejnou kvalifikaci jako mám já. Víte, kvalifikovaný názor není to samé co hospodské plkání. Z Vašeho vajádření bohužel cítím tu hospodu. Nicméně, aby Vás to nebolelo, respektuji svobodu Vašeho názoru.
20. 08. 2008 | 21:17

třebaKarel napsal(a):

Eva
Vážená paní ,právo máme všichni říkat co chceme , pokud to unese náš stud .
Jen si dovolím jelikož jsem nechtěně přečetl vaši korespondenci s p. Švejnarem , cosi vytknout .
Je mi sympatické že jste podporovala p. Švejnara .
Já ovšem taky .Ale to že ho vlastně "hubujete" jak Vás zklamal ,nechápu .Jestli jste ho podporovala ,pak věřím ne kvůli němu , ale kvůli víře že Vám bude líp . Tak mu tady nevyčítejte že Vás neposlechl .
A zmínka o tom že se nedůstojně otřel o V. K.
mne skoro utvrzuje v domění že tomu s Vaší podporou J.Š. bylo třeba trochu jinak .V úctě tK
20. 08. 2008 | 21:18

Marta napsal(a):

Třeba Karel

díky. Je to přesně tak. A nejlepší bylo jak redaktor z ČT při volbě prezidenta zastavoval lidi na metru Náměstí Republiky(šlo to přímým přenosem) a ptal se koho by volili a oni odpovídali že Švejnara. Nikdo nejmenoval Klause! Pak jedině když to bylo upravené ze záznamu tak to bylo půl napůl.
Jo zítra je v 17 h na Palachově náměstí Lidský řetěz proti radaru pořádá Ne základnám, http://www.nezakladnam.cz/c...

Ještě k tomu článku. Souhlasím, k čemu je OSN, EU, USA či NATO když stejně nic neudělali a nechali tam zabíjet nevinné lidi.
A až budem předsedat EU, bude to ostuda, Kohout pryč, co tam dělá Vicenová ví čert, Zahradil a Zvěřina v plénu mlčí(je to ale lepší než když mluví) a Bobošíková se zabývá tím jestli bude kandidovat za komunisty. Dokonalá trága. Mějte se.
20. 08. 2008 | 21:19

Vico napsal(a):

Eva : Ještě by jste měla vysvětlit, proč jste při prezidentské volbě tak moc nefandila Klausovi. Taky jste si přečetla nějaký jeho článeček? Asi ano.Já jsem ho nechtěl právě pro jeho narcisismus a předvídal jsem, že v druhém volebním období, jsa ničím nevázán, se stane neřízenou střelou. Jeho prohlášení ke Gruzii je toho bohužel daším důkazem, ač je mi v tomto ojedinělém případě bližší, než stanovisko vlády.Jenže podobně solitérně útočí na EU a v tomto ohledu je v Evropě naprosto osamělým solitérem. Mám mrazivé tušení, že VK se stane velkým problémem. Možná se stane i pro rodnou ODS stejně zničující jako gruzínské baterie raketometů Grad. Příště musíte paní Evo na sobě více zapracovat, jinak se budete stáel znova a znova, za svou volbu stydět/jak sama uvádíte/.
20. 08. 2008 | 21:19

Fibonucci napsal(a):

Vlku:

já to nemyslel tak, že se octneme bez ropy, ale tak, že ropu přestaneme používat. Nebo ji přestaneme alespoň používat jako hlavní zdroj paliva. Ono se to stane zhruba v momentě, kdy se alternativy svojí cenou vyrovnají ropě. Alternativy budou (snad) klesat, ropa bude (dlouhodobě určitě) zdražovat. Než nám ropa dojde úplně, budeme jezdit na něco jiného. Nejspíše obnovitelného. A jestli rusáci nebudou mít co do huby, tak si pro to půjdou jinam.
20. 08. 2008 | 21:21

jarpor napsal(a):

Pepa Řepa

S prvním odstavcem, týkající se vyjádřením V.K. jsme v naprostém souhlasu.

Pan Švejnar se zachoval tak, jak jsem očekával - po neúspěšné volbě se ztratil.

V otázce nového subjektu, který "potřebujeme jako prase drbání" si nejsem jist, zda se vůbec o něco takového "zachránce" pan Švejnar pokusí. Soudím, že se tak spíše nestane. On tady totiž "nikdo nový z nebe nespadne". Musel by takový subjekt vycházet "s tím, co tu je".
Můj problém to ale není. Je to problém jeho příznivců. Tak proč váhají ?

Hezký večer
20. 08. 2008 | 21:32

třebaKarel napsal(a):

Pane Vlku ,
Já bych si o Vás kolo přece taky neopřel .
Co píšete , přesně souhlasím , trochu ve mně hrklo při"svět uznává jen sílu " , ale je to pravda .V současnosti určitě .A ty důvody počínání Rusů přesně chápu ,jenom že mně se jako romantický duši nelíběji .A děkuju , nepodceňuju se , mám sebevědomí možná za tři Rumcajse .
Ale moje defenzíva pramení z toho , že 1.- chci si povídat já s Váma , ne naopak .2.-nechci se hádat a musím tedy dát najevo že mi jde jen o obsah a ne o skalp 3.-to už jsem zapomněl .
P.S. máte taky rád inspektora Colomba ?V úctě tK
20. 08. 2008 | 21:34

čtenář napsal(a):

Co si po přečtení myslím? Téma už začíná být jaksi demode. Když si člověk dá tu práci a čte i na jiných webových adresách články na toto téma, tak právě tento už vypadá jako docela pozdní plagiát. Nestačil jsem si všimnout, že by tam bylo aspoň zrnko něčeho originálního. A kdo ví, jestli nakonec motivací pro napsání nebyla jenom nečekaná příležitost kopnout Klause do holeně? Anebo "vyšší zájem" zpoza velké louže? Není samozřejmě vyloučeno, že dokonce možná oboje.
20. 08. 2008 | 21:35

Marta napsal(a):

Jsem zvědavá jak se jednou budou psát dějiny. Jestli ti co byli v začátku 90.let se nebudou bát a vydají o tom svědectví že vlastně Klaus chtěl rychle vše privatizovat, zničit dělnickou třídu což vedlo následně k tunelům, nedostatku manuálních pracovníků a má to dopad až teď kdy chce ODS brát levnou sílu a zvýšit tím už tak nesmírně vysokou kriminalitu.

Ještě ke Kocábovi. Nezapoměňte na jeho větu: Už nikdy žádný cizí vojska v naší zemi. A slovo chlapa by se mělo držet. Takže pane Kocábe a Bursíku sbohem.
20. 08. 2008 | 21:39

Fibonucci napsal(a):

čtenáři:

já třeba nečtu zdaleka všechno co na internetu je. Selektuju snad všude. A na blozích je fajn, že jsou od určité osoby a to mi při selekci pomůže. Kdyby to Švejnar nenapsal, tak spoustu pohledů na věc nepoznám. Kdyby to naspal někdo jiný kdo je pro mě "no name", tak spoustu pohledů na věc nepoznám.

Je to takový branding pro ty, co si tu práci dát nechtějí no:-) Vidím přínos v tom, že je to způsob, jak dostat zprávu k dalším očím.
20. 08. 2008 | 21:43

třebaKarel napsal(a):

Ahoj Rumcajsi ,
taky ti rodinka sedí u TV ?
Musim ti poděkovat za tvoji poznámku , opravdu mne potěšila .Ale nebyl bys to Ty , abys to nakonec trochu nezkazil .
Tim rejpnutím do poraženýho ,no ale mohlo to bejt horší , hoši děkujem ./Doufám že nestůněš/ .Měj se tK
20. 08. 2008 | 21:44

jarpor napsal(a):

Marta

Je-li obsluha jednoho zařízení - cca 250 lidí - "vojsko", pak pan Kocáb není chlap.

P.S. Pan Kocáb se snahou jít do politiky mi neimponuje.
20. 08. 2008 | 21:46

třebaKarel napsal(a):

Jarpor
Pssttt ! Neváhají , ale ještě se o tom nesmí mluvit ! Budete spokojen , uvidíte .tK
20. 08. 2008 | 21:49

jarpor napsal(a):

tK

Pst!! Fajn. Spokojenost nechám jiným... Psst !!!
20. 08. 2008 | 21:52

Kmotr napsal(a):

Pane Švejnare, poněkud jste vynechal v souvislosti s Abcházií a Osetií Kosovo. Rusové jen využili toho, že nebyla USA a EU respektována suverenita Srbska a proto situace, která nastala v těchto oázách Ruska využili stejně jako to udělali američtí zločinci, kteří také za neposlušnost Srbska jej rozbombardovali. Zklamal jste mne pane Švejnare a věděl jsem proč jsem Vám nedržel při volbě prezidenta prsty.
20. 08. 2008 | 21:58

vlk napsal(a):

třeba Karel

skalp? Ale můj stej kožich tu chce vyprášit kde kdo...

Povídat? proč ne?

Inspektor Colombo? Když šel poprvé, to už je hrozně dávno. Půlka 70-tých? Já ho nejdřív viděl na německé televizi... A kontrast s tehdejší Zelenkovou bednou byl děsivý. Tenkrát to byla bomba.
Dneska? Nevím. Skoro s enedívám, ale soudím, že bych v těch 50-ti detektivních seriálech týdne zapadl. asi jsme vás nepotěšil. No jdu si dát druhou půli z Wembley.
20. 08. 2008 | 21:59

veverka napsal(a):

jarpor
Počet vojáků je irelevantní.I kdyby byl na té základně jen jeden jediný americký voják,tak jde o princip.Kocáb je obyčejný bezcharakterní pokrytec.
20. 08. 2008 | 21:59

jarpor napsal(a):

veverka

My dva asi těžko najdeme společný bod ... proto : No comment
20. 08. 2008 | 22:02

stále rebel napsal(a):

20. 08. 2008 | 22:05

Marek napsal(a):

Tohle mne nadzvedlo:
Rejpal pise: ".... Pokud však některé národnosti jsou nebo se cítí být diskriminovány jinými, musí být problém řešen třeba i změnou hranic a novým územním uskupením. Je to lepší řešení než zbraně, mrtví a zmrzačení lidé."

...uf, pokud si pamatuju, tak tohle se uz vyzkouselo ne ? Jmenovalo se to Mnichov a v minulem stoleti se to celkem neosvedcilo. Rekl bych, tudy cesta nevede. Dlouhodobe se nevyplati silnym ustupovat, protoze tim jejich sebevedomi sili.

Clanek pana Svejnara mi prijde uplne srozumitelny, jasny a vystizny. Potvrzuje mi moje presvedceni, ze by byl mnohem lepsim prezidentem nez stavajici VK a skoda, ze politikareni pri volbe prezidenta zvitezilo.
20. 08. 2008 | 22:06

vlk napsal(a):

fun

s těmi pádnými argumenyt co jste tu předložil, tedy v naší ůdisputaci" jste plně deklaroval svoji fundovanost... To tedy zírám. Přesně proto, jsem si dovolil nesměle poradit, o co byste měl požádat okresní soud. A proč byste to měl udělat. Ovšem jak říká klasik - dávat dobré rady těm, co nechápou malou násobilku je plýtvání dechem.

Až budete schopen nějaké argumentace, alespoň úrovně Ema má mámu a máma má mísu, tak se přihlaste.
20. 08. 2008 | 22:06

vlk napsal(a):

Fibonnucci
z mého hlediska jste obrovský optimista! Nevěřím moc na lacinou energii.Ta už podle mne nebude. Budem rádi, když budeme mít dost a jakž takž dostupné energie. Ropa má jednu obrovskou výhodu. Dá s e snadno, jako jako" kumulovaná" energie jak skladovat, tak přřepravovat. a není nebezpečná -viz jeden z blogů Kamila Wichterleho.Tam je to v detailu. A tuhle výhodu hned tak asi něco nenahradí. Není to tedy otázka jen ceny.
A anvíc -ropa je i zajímavou a potřebnou chemickou surovinou. Odbyt s eprostě najd e vždycky.
A tu novou energii, na kterou spoléháte, ta se bude také asi muset " z něčeho" dostat. To něco nejspíš budou mít Rusové také.
Ale teď si oba většíme z křišťálové koule a každý tam vidíme něco jiného.

Já bych viděl katastrofu úplně jinou a blízkou. Stoupnutí hladin ocenánů o půl metru prý snad má uvést do pohybu asi miliardu lidí /číslo si nepamatuji přesně/....Tobud e hukot..
20. 08. 2008 | 22:13

vlk napsal(a):

A pro všechny:
Nemohu si odpustit u gruzínského tématu- není prima , že vláda dnes na stejném zasedání rozhodla, že nasype 150 milionů Gruzii a současně zruší dotaci 60-ti milionů na podporu mléka pro školáky ve valstní zemi?

Já myslím, že je to skutečně zodpovědná vláda....
20. 08. 2008 | 22:15

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane profesore,
v zásadě Vám odpověděl výstižně přítel vlk, jen bych dodal toto:
- Postrádám od Vás popis výchozí situace tak, jak je popsán na blogu p. Čarnogurského
- Zcela jste pominul kartu s názvem Kosovo, kterou jsme tak skvěle dodali otevřením Pandořiny skříňky.

Rusům jde o dvě země, Gruzii a Ukrajinu, to máte pravdu. Další "rozšiřování" nemá z jejich hlediska význam, to je vcelku jasné. Ale myslíte, že tlačení na Rusy je to pravé? Vlk Vám napsal, jestli jste si jistý, že nás tak dalece potřebují. Obávám se, že dnes už ne.
A jste si jistý, že se Američanů leknou? Na blogu p. Dienstbiera jsem se podivoval nad tahem uznat ty dva ministáty. A vyšlo mi z toho, že Rusové musí být vojensky daleko silnější, než si myslíme.
Dnes uzávírají kontrakt se Syrií o raketách. V příštím kontraktu už v těch raketách mohou být vodíkovky. Pokud budeme chtít Ukrajinu do NATO ... abychom se nedivili.
20. 08. 2008 | 22:16

jarpor napsal(a):

A pro všechny :
Nemohu si odpustit... zrušení dotací na mléko ve výši cca 30 % jeho ceny z "domácích" zdrojů bude nahraženo cca 10 % dotací z fondů EU.

Máte něco proti pomoci Gruzii ?

Zodpovědný rodič takovou dotaci na výživu svého dítěte snad ani nepotřebuje.

"Přesnost je vlastností králů, když nejsem král, jsem alespoň přesný."
20. 08. 2008 | 22:26

Martin napsal(a):

Jestli pujde pomoc i do Osetie, tak nic proti pomoci Gruzii nemam. Dotace muze ucinit produkt dostupnejsi a zvlast kdyz jde o minimalni castku, tak take v tom nevidim problem. A to ze jde o minimalni castku dokazuje lehkost s jakou vlada vyhrabala vic nez dvojnasobek.
20. 08. 2008 | 22:28

RUMCAJS napsal(a):

tK:
Kdepak Karle, u TV nesedí, ale neustále mě vyhazujou od počítače. Takže u televize sedím já a koukám na ty rekordy z Jamajky.
Síla co ?
20. 08. 2008 | 22:32

RUMCAJS napsal(a):

Vlku !
Dotace je fuj !!!
Jak jsem Tě to učil? Nesmíš sežrat všechno co vidíš, jinak by jsi nám mohl umřít.
20. 08. 2008 | 22:35

Luba napsal(a):

Pane profesore,
díky za tento článek!

Znovu jsem si bolestně uvědomil tu kalamitu, kterak byl na Hradní prezidentský stolec nastolen Váš protikandidát.

Když jsem sledoval vyjádření pana Klause k rusko-gruzínskému konfliktu, nijak mne jeho reakce nepřekvapila.

Pan Klaus je, jak jeho fandové z ODS často tvrdí, skutečně konzistentní. Názorově.

Tedy - v názoru na sebe sama. Nikoli v názorech na světové dění jako takové. Tam mu jde hlavně o exkluzivitu a světla reflektorů.

Jako pravý "homo economicus" se ale řídí vždy tím, co je pro něj výhodné. Jako pravý čtenář Machiavelliho ví, že je výhodné být zadobře jak s "blbým hromotlukem" ve třídě, tak s "panem učitelem".

Od "blbého hromotluka" by mohl dostat přes držku, ve skrytu obdivuje jeho sílu, a "pan učitel" zase dává jedničky.
No, a co dělá premiant Klaus, když blbý hromotluk napadne a zmlátí fyzicky slabšího spolužáka?
Klaus řekne, že si jeho slabší spolužák tu šikanu zasloužil, už proto, že je slabší, a protože je slabý, má se tak chovat.
Svět přece patří především silným a zdravým.

Tento obraz světa je panu Klausovi vlastní. Jeho morálka je evoluční. Hlavní je přežít.
Za jakoukoli cenu.

Jsou ale lidé, pro které je ztráta cti horší, než smrt.
To je něco, co Klaus nepochopí.

Mezi kavkazskými národy je jeden, jehož příslušníků je už pouhých pár tisíc.
Ještě v 19. století jich bylo bez mála osm set tisícovek.
Nechtěli se podvolit "ruskému medvědovi", a v bojích s ním byli téměř vyhlazeni. Vydrželi.

Nebyli zbabělci ani "pragmatiky". Chtěli žít svobodně podle svého. Nechtěli být něčími otroky nebo vazaly.

Jak se asi žije člověku bezectnému, Václave Klausi?

Prezidentem by měl být především člověk, který může být svým občanům vzorem.
Měl by být hlavně mravní autoritou.
Tyto důležité aspekty pan Klaus nesplňuje ani v nejmenším, což je tragické.
Protože v něm mnozí vidí to, co není.

Pana Topolánka jsem vždy považoval za přerostlého puberťáka, který se rád předvádí. Ale zdá se, že má přece jen nějakou morálku a je lidský, se vším všudy. I s tím špatným :)
Kníže Černohor je nositelem tradice, bytostně srostlým s Evropou a její kulturou. Proto je pro něj naprosto nemyslitelné, aby jednal v rozporu s demokratickou tradicí a podpořil něčí barbarství a rozpínavot.

Také Rusko jedná v souladu se svou tradicí, a proto je jeho jednání v současné Gruzii pro všechny demokraticky smýšlející státníky naprosto nepřijatelné.

Václav Klaus prakticky patří do stejné politické stáje, jako Mečiar, Fico nebo Slota, jen mluví tak trochu česky a působí kultivovaněji.

Ale hlavně - je nelidský!
Anebo - nemůže to být náhodou, i přes své vzdělání, prostě hlupák?

Václav Klaus - král všech hlupců?
20. 08. 2008 | 22:45

minafm napsal(a):

to vlk: Je to sice pěkná teorie, že antikomunisti, kteří jdou proti nepravé pravici jsou vlastně skrytí komunisti, ale obávám se, že za panem Štětinou stojí činy a nějaký článek pochybného autora ho nemůže výrazně pošpinit...
20. 08. 2008 | 22:54

Martin napsal(a):

Minafm, clanek pochybneho autora Stetinu pospinit nemuze, prevzeti oficialnich udaju gruzinske vlady a vydavani jich za nezavisle zdroje ho spini dost jasne. To co napsal Stetina temer slovo do slova je i na jinych mistech, jen se uvadi poctive, ze jde o vladni informace.
20. 08. 2008 | 22:58

Stařeček napsal(a):

pane Švejnare zklamal jste mne. V.K. má jasný pohled, je pragmatik. Vy chcete jenom někomu sloužit.
20. 08. 2008 | 23:01

Luk napsal(a):

to minafm:
Porovnejte si tyto dva články a pak dělejte závěry. http://neviditelnypes.lidov... a http://georgiamfa.blogspot....
20. 08. 2008 | 23:04

Karel Mueller napsal(a):

Luba:
Měl by jste nahlédnout, že mluvíte o hlavě státu. Ale budiž, korektnost je u nás stejně poněkud fraškou, neb máme etnika sice sobě rovná, ale některá poněkud rovnější ...
O řeči presidenta můžete říct všechno možné, jen ne to, že ji psal hlupák. Četl jste ji nebo jste četl pouze její recenzi?
20. 08. 2008 | 23:08

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Ano, mam neco proti. Mleko je pro nase deti. Pomoc je kdovi na co. Navrhl bych proto penize ziskat tim, ze koupime o dalsi vojenskou techniku mene, pripadne podstatne omezime zahranicni cesty nasich politiku do zahranici (www kamery by jim mohly stacit :) ). Vazneji:

- Ocekavam zrejme marne verejne vyuctovani, co za to bylo porizeno (nerad bych, aby za to byla nejaka dalsi humenitarni houfnice nebo raketomet, protoze ani jednomu politikovi valcicich stran neverim, natoz tem nasim kseftarum) a skutecne pro potrebne (obnova skol, nemocnic). A ze bude take jasne, kolik z pomoci uvazlo za nehty nasim starostlivym zprostredkovatelum.

Rovnez proto doufam, ze pomoc nebude distribuovat zadna zkompromitovana organizace, ale spise nejaka duveryhodna charita.

- Rovnez ocekavam, dle www zprav opet marne, ze bude pomoc poskytnuta na celem uzemi postizenem valkou, tj. vcetne Osetie, zejmena proto, ze tam zrejme skoncilo nami dodane strelivo k tem nasim peknym kanonkum :). Za to i ja citim jistou vinu (priznacne je, ze si to i zde malokdo uvedomuje, jak jsme hodnotne prispeli), presneji ji citim za nase pitomce, kteri to dovolili dodat jednomu hochstaplerovi na cele statu, ktery jednoznacne pitomym utokem pripravil v dusledku zrejme par set obyvatel sve zeme o zivot a tisice o domov na obou stranach, ale zejmena strategicky vzato ohrozil kontrolu pro EU duleziteho produktovodu. Mrtvi mi vadi extremne, ale ohrozeni EU ze strany presidenta Gruzie ho v mych ocich navic cini ruskym agentem. Profesional nedava zaminky tak diletantsky a nevrazi spojencum, kteri ho podporuji krome jineho (svobody, demokracie ...) predevsim proto, ze zarucuje EU castecnou surovinovou nezavislost. Omlouva ho jen to cumlani cipu kravaty, ktere dava nadeji, ze duvod jeho kroku mohl byt i jiny (viz diskuse mezi vlkem a funem - vedel bych ale spise, koho nechat vysetrit - nicmene ruskym psychiatrum bych neveril :), spise bych uvital nejake US specialisty).

Nevypocitatelneho pitomce si jako spojence dovolit nemuzeme, proto pevne doufam, ze tentokrat tu vymenu vedeni Gruzie nasi spojenci zvladnou lepe a nebude to nutne zase se strelbou do demonstrantu a 96% hlasu. Doufam, ze McCain bude mit podstatne profesionalnejsi tym, ktery si uvedomi, v cem ma Zapad prevahu a co dnes muze vyuzit.

Preji pekny vecer.
20. 08. 2008 | 23:19

Petr napsal(a):

Minafm: těmi činy pana Štětiny myslíte jeho členství v KSČ, zřejmě již za studia na VŠ? To byl čin vskutku ojedinělý. Nebo jeho současné vyřizování účtů, které je ostatně pro soudruhy charakteristické?
20. 08. 2008 | 23:21

Hugo napsal(a):

Karel Mueller:
zdravim. Americane museli prijit o rozum. Anebo to maji naopak do puntiku promyslene. Potom jsou to ale silenci kam az zasli. (Ja sazim na prvni moznost - kdyby to meli promyslene, tak by Sakasvili nezvykal tu kravatu ...). Rusove rozhodne silni jsou. Krome glonassu a vlastnich jadernych dat byli nekdy pred 5 lety byli schopni vyvijet a prodavat kosmicke technologie americanum. Myslim, ze o sile neni duvod pochybovat.

Vlk:
Mohu Vas jen doplnit. Z toho co se rysuje nyni v te "nove energii" maji uz ted Rusove docela navrch.
K tomu norilskemu niklu. Pamatuju si, ze s velkou pompou skoupili kanadske spolecnosti. Ted jsem mrkl na jejich stranky a uz jsou zase o kus vetsi. Jestli se budou orientovat jeste vice na zeme Sanghajske smlouvy tak je to nepolozi, ale nas to bude bolet asi jeste vic jak myslime.
20. 08. 2008 | 23:23

jarpor napsal(a):

Prirodovedec

Nejsem si jist, zda v souvislosti s Gruzií je "humor" zcela na místě, takže vážně :
Postavil jsem jen do protikladu 150 a 60 milionu.
Pomoc - takovou, jak si Vy představujete a s tím nelze než souhlasit, versus, dle mého, zcela nepotřebnou dotaci "hladovějícím" českým dětem, jejichž tělesný index v převážné většině vykazuje, laicky řečeno, nadváhu. A to vše ještě v kontextu na "skutečně zodpovědnou vládu".

P.S. Nemýlím-li se, Osetie je stále součástí Gruzie. Proto, je-li řečeno vládou "pomoc Gruzii", rozumím tím samozřejmě pomoc i této oblasti a to i v souvislosti pomoci přes charitativní organizace působícímí v těchto územích.

A ten nevypočítatelný pitomec - nehlásí se jako spojenec jen k nám. Nejsme jediní členové NATO. Takže - doufám ve stejný vývoj, který zmiňujete ve Vašem závěru ...

Hezký večer, symbolický ...
20. 08. 2008 | 23:39

vox napsal(a):

Pane Švejnare, US "humanitární " intervence v Jugoslávii byla na základě vymyšlené záminky " 500 000 nezvěstných Albánců vojenského věku".
V Iráku na základě Bushem zmanipulované zprávy CIA o ZHN. Nikdy tam nebyl a tudíž se nenašly. Toto byly opravdu čisté vojenské nevyprovokované agrese.

USA hodily svého chráněnce z doby irácko-iránské války Saddáma přes palubu. Po zásahu za "multietnické Kosovo" iniciovaly největší balkánskou etnickou čistku. Proto, že ji dělala ta jimi podporovaná strana. Porušily rezoluci OSN, mezinárodné právo, podporují nezávislý muslimský narkokratický státeček v Evropě, který stojí daňové poplatníky denně miliony Eur.

Přitom takové Kosovo je historicky srbské území a Srbové z něj byli, díky turecké správě, pak díky fašistické správe za II světové váklky, vyháněni. To pokračovalo po zřízení samosprávy Titem, podpoře migrace z Albánie a zákazu návratu srbských uprchlíků.

V Osetii jde o něco jiného. Agresor je tam jasný. Nerozlišoval při přepadení vojáky a civilisty, což je válečný zločin. Porušil mezinárodní smluvní závazek, kdy se Gruzie zavázala, že bude řešit osetský a abchazský problém mírovou cestou. Přesto tuto agresi jasně neodsuzujete. Co podle vás mělo Rusko asi dělat? A co udělay USA, aby ochránily civilisty? Pokusily se Saakasviliho umravnit?? Odpovíte? Odpovím za vás. Neudělaly nic. Gruzínskou armádu léta vybrojovaly, cvičily, spolufinancovaly. Bez jejich souhlasu by do toho Saakasvili nešel. Pokud se divíte pronásledování poraženého agresora na jeho území, je mi vás líto. Pokud by nebyla zničena jeho výzbroj a základny, kdykoliv by hrozila recidiva. Přitom Rusko bombardovalo vojenské a strategické cíle pouze 5 dní. Zkuste srovnat zběsilé US bombardování civilních cílů v Jugoslávii, včetně mostů, silnic, železnic, energovodů, elektráren, vodáren, továren, škol, nemocnic, vyslanectví, obytných čtvrtí, mezinárodního jedoucího rychlíku.... A to trvalo 90 dní! A bylo pod falešnou záminkou, Rusko mělo důvod opravdový. Řekněte mi, jak by se v jeho případě (zavraždění občané, vojenský vpád) chovaly USA, jak dlouho by bombardování trvalo?? Nepovíte?
USA také mluví o demokracii. Povídání o tom, že Saakasviliho Gruzie je demokratickým státem, patří do říše pohádek, přestože ta pohádka USA vyhovuje a povídá se tam. Stačí si přečíst Wilkipedii, zeptat se početné gruzínské emigrace, která uprchla po politických vraždách v zemi a zmanipulovaných volbách kvůli strachu ze Saakasviliho.

Také tu mluvíte o ruském spiknutí. Je absurdní tvrdit, že gruzínského diktátora přimělo k akci Rusko. Pokud víme, právě on dával 15% státního rozpočtu na zbrojení, dostával na armádu finanční injekce z USA. Právě on celé měsíce ostřeloval osetínské území. Vzhledem k nejmodernějším US ostřelovačským puškám s noktovizory, "úspěšně". Těžko by se Osetínci nechali noční palbou masakrovat dobrovolně a incidenty začínali. Také vám připomenu, že národnostní problémy Gruzie se neobjevily s nástupem Putina. Na jevo vyšly hned po rozpadu SSSR. Díky nesmyslné gruzínské národnostní politice. Chtěla ovládnout hrubou silou území, která jí, proti vůli obyvatelstva, přiklepl až Stalin. Takže i zde obvinění ze spiknutí jde mimo. Že Gruzie porušila smlouvu o neřešení problému silou, a útočníci zavraždili lehce ozbrojené ruské vojáky mírových sil OBSE, byla už řeč.

Podívejme se na na US zisk v bývalé Jugoslávii. Odtržený islamistický narkostát Kosovo s válečnými zločinci v čele. Vyčištění od "nepohodlného" obyvatelstva, 2 největší vojenská základna USA ve světě, kontrolující Balkán. V Iráku se USA nezastavily před ničením celých měst. Co měla invaze gruzínského diktátora dosáhnout? Lze pochybovat, že by Osetínci i po masakrech a obsazení země, jak se v minulosti několikrát stalo, zahořeli příchylností ke gruzii. Ne. Měli být dílem vyvražděni, dílem vyhnáni. Oni tam, kvůli ropovodu, překážejí hlavně USA. Proto jejich úděl USA nezajímá. Jako "nepohodlných " lidí v bývalé Jugoslávii.

Právě USA jsou mistry v selektivním hodnocení lidských práv. Jde o to, že dávají bonus různým diktátorům na zabíjení vlastních nepohodlných občanů. Bonus dostane ten, který je dostatečně proamerický. A nebo je li nějaká lidská skupina USA svou existencí nepříjemná.
20. 08. 2008 | 23:43

vox napsal(a):

V bývalé Jugoslávii to byli Srbové, protože byli překážkou geopolitickému proniknutí do oblasti. Proto ty US lži, proto skutečné etnické čistky, povolené vraždění (včetně US podpory Islamistů z Al Kaidy i jiných), proto 90 denní totální bombardování, proto loupež části území státu.
Za Kavkazem jsou to proruští Osetínci. Už jejich pouhá existence, že vykrajují kus území v blízkosti, kde mají USA ropovod a svého diktátora, je dikvalifikuje. Sice je v Gruzii diktátor, ale proamerický. Vyhoví všem plánům USA, protože vládne za jejich peníze na volební kampaň, dostává zahraniční "pomoc". Je jasné, na čí straně jsou sympatie.

A ta druhá skupina nemá žádná lidská práva. i když nijak neškodí, jen se brání svému ovládnutí diktítorem, který je proameričtější.
Tato politika je šílená a nevzejde z ní nic dobrého. ANI NEMŮŽE. Je hrozbou pro celý svět.

Napsal jsem delší text, protože jsem Vám při volbě prezidenta fandil. Teď vidím, že jste byl pouze další proamerický kůň, který zde měl hájit zájmy Velkého Bratra, navzdory zájmům ČR. Nebo který je nedokáže od sebe už rozeznat. Vaše nekritičnost a nedostatek entuziasmu pro oběti jako člověka země, která má v cizích zemích přes 700 vojenských základen, která napadá jednu zemi za druhou, mění tam režimy, nepočítá cizí mrtvé, kde vládne skupinka lidí, napojených na zbrojní, těžebí koncerny a finančnictví, své podnikatelské zájmy vydávají za zájmy USA a celého světa a neváhají za ně vojensky intervenovat s fatálními následky pro občany napadených zemí, a to vše pod falešnými záminkami, je alarmující! S výsledkem destabilizace celých oblastí a vzrůstem islamismu ve světě a hlavně v Evropě... Jsem rád, že nejste český prezident.
PS: podívejte se na šot TV Fox, kde se vyjadřují Američanky osetínského původu, které byly v době agrese v Cchinvali. I na práci redaktora. Ať přijdete na jiné myšlenky.....Pokud tedy nevidít spiknutí všude, i u 12 letých dětí...
20. 08. 2008 | 23:43

Stan napsal(a):

Pan profesor nám předvedl lekci z amerického politického myšlení, za kterou bychom mu měli poděkovat.

Shrňme si hlavní teze:

1) President Saakašvili je sice blázen a rošťák, ale je náš a proto je od Západu nezodpovědné, že ho nechal na holičkách.
2) Největší průšvih je, že jsme ztratili kontrolu nad ropovodem z Baku do Ceyhanu.
3) Rusové si zase začali vyskakovat a ohrožují naše plány na "století americké dominance".
Proto je třeba jim přistřihnout křidýlka instalací radaru v ČR, raket v Polsku, přijetím Gruzie a Ukrajiny do NATO a utužením disciplíny našich evropských satelitů.
4) Klaus se projevil jako rusofil a tak ho nejdřív kopneme do kotníku a pak mu dáme přes držku.

Přidejme si to k celkovému obrazu přítomnost izraelských vojenských poradců v Gruzii, kteří odtamtud mazali jak papíroví čerti a "vrtění psem" v provedení hlavních světových tiskových agentur a médií a začne se nám skládat zajímavý obrázek.

Přiznám se, že když mi moje přítelkyně Čechoameričanka psala, že Jan Švejnar je skrytým exponentem amerického vojensko-průmyslového komplexu, který u nás otočí kormidlo ještě více směrem k USA, nevěřil jsem jí a v presidentských volbách jsem spíše (naštěstí jen) fandil jemu.

Poslední dva blogy pana profesora mi poněkud poopravily názor.

A Štětinu snad nemá cenu rozebírat. Kdo chce vidět a slyšet, tak si jednoznačný závěr udělá.

Víte, že McCain dostal od Gruzínců 1 mil. USD na volební kampaň?
20. 08. 2008 | 23:44

prirodovedec napsal(a):

K.M.: Zdravim. S tonem Luby souhlasim, protoze vuci politikum nemam zadnou uctu, jak vite.

Na druhe strane ze stejneho duvody hovorit v souvislosti s politikou o cti jako on nejsem schopen. Nicmene mu jeho idealy a nadseni jeho pravdou nehodlam brat. Je mu zde vse jasne a je to jeho pravo, nevidim duvod k polemice.

Ja na jedne strane hluboce lituji vsech tech mrtvych, a proto jen pevne doufam, ze budeme uz dostatecne daleko, az zde zase nekdo rozhodne, ze "musi hajit i nasi cest". Kdyz vidim ty kreatury na vsech stranach, ktere by to mohly rozhodnout, je mi dosti uzko. Duvodem mi jsou i psane rodinne vzpominky na 1.ww. Situace se az neprijemne zacina podobat - spousta velkohubych kecalu, kteri nikdy nebyli uprostred stretu a jen eskaluji.

Pokud se na to podivam pres oblibeneho Schellinga (Nobelovka z teorie her - zminen zde nedavno Pavkou Kohoutem), vidim, ze by ho meli okamzite vyfesakovat a pouzit jako za JFK. :)

Problem dle mne je, ze pokud hazarder nebo jeho naseptavaci podlehli iluzi, ze obsadi ztracena uzemi misto, aby stale vice upevnovali to, pro co maji podporu - ochrana linie produktovodu a nespokojence si postupne ekonomickymi kanaly koupili, prokazali neskutecne mizerny odhad situace a chybny pristup k riziku (ala hypotecni krize). Tento uhel diskuse mi take zcela chybi, misto toho je celkem slabomyslna byt medialne pochopitelna snaha podporit neschopneho. Doufam, ze to je jen medialni hra, ktera ale skonci vymenou "nasich" loutek.

Presto cena takto zaplacena EU (a mozna i Izraelem) za McCaina v Bilem dome mi pripada prilis vysoka. Meli by nam to refundovat ... :)
20. 08. 2008 | 23:44

Martin napsal(a):

"Společnost Člověk v tísni podpořila dodávkami humanitární pomoci několik menších center pro uprchlíky v Gruzii. Doznívající válečný konflikt vyhnal z domovů desítky tisíc lidí, kteří se stahují především do táborů v okolí gruzínského hlavního města Tbilisi."

http://www.clovekvtisni.cz/...

Ani sluvko o tom, ze nejaka pomoc jde i k uprchlikum, kteri jsou na uzemi Ruska. Ti netrpi a v tisni nejsou ?
20. 08. 2008 | 23:47

jarpor napsal(a):

Luba

Mohu s někým hluboce nesouhlasit, nemusím ho však urážet ...

"Václav Klaus prakticky patří do stejné politické stáje, jako Mečiar, Fico nebo Slota, jen mluví tak trochu česky a působí kultivovaněji."

Neberu Vám Váš názor, ale být Vámi, nic ve zlém, šel bych k lékaři ... Kokteil ze Slotova nacionalismu, z Ficovových ekonomických postojů a z Mečiaroveho buldozerového křupanství jste si namíchal pro Vaše vidění Klause skutečně "kvalitně" ...

Hezký večer
20. 08. 2008 | 23:53

vox napsal(a):

Dodatek:

Švejnare,

ani jednou jste se nezmínil ve svém textu o těch, o které šlo - o Osetíncích. Nepřiznáváte jim právo se rozhodnout? nebo oni ho podle vás nemají ?? Pročpak? Že jejich pouhá existence geopoliticky vadí USA? Tak to nejsou lidé s lidskými právy, ale jsou na úrovni věcí?

A Gruzínci nemají právo na skutečnou demokracii? Lepší diktátor, ale náš (USA), než nevyzpytatelná demokracie?

To o něčem hodně nepěkném u vás svědčí...
20. 08. 2008 | 23:54

Lila napsal(a):

Pane Vlku,

já vůbec neobhajuji pana Štětinu, jen bych byla velmi opatrná obvinit kohokoli jen na základě tvrzení pana (soudruha) Hrabici. Určitě bych si informaci ověřila z dalších, pro mne důvěryhodnějších zdrojů.

Na tom, že někdo cestoval po SSSR nevidím nic závadného (můj muž nestraník, profesí autorizovaný projektant, kdysi projel celou Gruzii a na Kavkaze nafotil spoustu úchvatných fotek. Lidí, kteří po SSSR cestovali, nebylo málo, např. i Hanzelka a Zikmund a jsem si jistá, že se tím ničeho nečestného nedopustili.)
Líčení pana Hrabici o kontaktech J. Štětiny se sovětskými pohlaváry věřit mohu, ale také nemusím.

Mám přítele, historika, je to už starý pán, který mi vyprávěl jednu poučnou storku ze života. V roce 1945 vyzval jeden šéfredaktor lokálního plátku čtenáře, aby veřejně označili konfidenty gestapa. Asi nemusím ztrácet čas líčením, jakou lavinu tím spustil. V seznamu zveřejněných udavačů byla i maminka mého přítele, tehdy asi patnáctiletého. Pro jeho rodinu na malé vesnici to byla tragédie. On si dal práci a autora udání vypátral a čest své maminky obhájil. Byla jím závistivá sousedka, která si vyřizovala účty. Mému příteli se hledání pravdy tak zalíbilo, že část života strávil v příšeří archivů, v 60. letech se dobral takových informací, že příštích dvacet let strávil v kotelně. Ale to už je o něčem úplně jiném...
21. 08. 2008 | 00:01

vox napsal(a):

Stane,

dík, žes to napsal přehledněji. vím to, o té gruzínské podpoře Mc Caina. Protože ty peníze chudobná Gruzie dává z US zahraniční "pomoci", je to malá domů pro Neocons. Z cizího krev neteče.

Kerry, demokrat, zase v předminulých volbách dostal peníze od usvědčených válečných zločinců hledaných Interpolem, Albánců, nad kterými USA drží ochrannou ruku. Jen je nejasné, jestli to bylo za prodej heroinu, žen, kradených aut, nebo orgánů unesených lidí. Nebo jestli to byly přebytky z US pomoci UCK, takže také malá domů...
21. 08. 2008 | 00:01

hrib napsal(a):

Pan Švejnar se nám odhalil, nakonec není tak špatné mít V. Klause presidentem. A jak jsem p. Švejnarovi přál, jen mi vrtalo hlavou kde se tak relativné náhle zjevil, podezření pro mne plynulo jen z toho, že nic není náhoda, copak asi chce popagovat. Už to víme, děkuji, občas nám p. Švejnare něco zase napište ať nezapomeneme.
21. 08. 2008 | 00:08

Karel Mueller napsal(a):

Hugo:
Zdravím. Já v to doufám (první možnost), pak by se teď hrálo jen o to, jak neztratit tvář. Sice i to může dopadnout hodně nepříjemně, ale nemusí eskalovat do katastrofy.

Přírodovědec:
Zdravím. Nemám rád primitivní nadávání, když někomu chcete říct, že je hlupák, lze to i poněkud sofistikovaně. Ale řeč presidenta je natolik promyšlená a nenapadnutelná, že Luba udělal hlupáka ze sebe.
21. 08. 2008 | 00:13

prirodovedec napsal(a):

Lila: Neprehlednete spise neco jineho nez odkaz na Hrabicu, co zde bylo vicekrat diskutovano a co jsem si i ja ujasnil vcera diky spolupraci Gru a Luba, kteri mi na dotaz nabidli odkazy.

Porovnanim (viz 20.08.2008 23:04:38) textu lze prokazat, ze Stetina prevzal a prelozil (misty preklad jeste posunul) zpravu gruzinskeho ministerstva. Ja mu to nevytykam, protoze se dle mne jedna o celkem beznou a logickou novinarskou manipulaci ve prospech toho, s kym sympatizuji. Nicmene hru na takove objektivni zdroje mohu prijimat pouze s usmevem.

Pravdu maji jen mrtvi, raneni a vyhnani obou stran a valci dve sebranky na cele s gaunery. I ti meli sanci v nekterych chvilich konfliktu nebyt gaunery. Stali se jimi oba a mnozi dalsi a navic jeden z gauneru se ukazal jako nespolehlivy hlupak, protoze ohrozil strategickou bezpecnost svych spojencu.
21. 08. 2008 | 00:16

Honza napsal(a):

To vlk - první komentář:

Jen jednu pochybnost k Vašemu komentáři. Rusové pravděpodobně produktovody na východ (ČLR) nepostaví. Vloni se cena odhadovala na 60 mld USD a časová náročnost byla také přes deset, až dvacet let. Je tu také otázka strategická. Už teď mají na Sibiři milióny Číňanů. Je otázka, zda v případě dalšího hrocení a střetu jsou s to to území uhájit. Ale to je za dalekým horizontem, jen třešnička na dortu.

Řeknete si, co to je 60 mld dolarů a řekněme 15 let práce v obtížném terénu. Je to příliš vysoká cena. Správně jste napsal, že za ropu dostanou všude stejně. Proto je pro ně velký rozdíl, zda investovat pár miliard a několik let a využít stávající infrastrukturu, nebo mít náklady 10 - 30x vyšší na totožný zisk.

Ten východní směr tedy není a nebude aktuální. To už spíše využijí tankery. Ale i pak je to otázka toho, kdo dá lepší cenu. Krátkodobě, aby nechali Evropu trochu zažíznit, mohou chvíli dodávat Číně pod cenou. Ale rychle s tím skončí.

A poslední věc - nakonec nikdy do Evropy nepřestanou dodávat (tedy jako že by zavřeli kohoutky nadobro, ani že by je moc utáhli). Tím by totiž jejich petroeura ztratila jakoukoliv cenu. A byla by to jen čísla na účtech, která by nemohli proměnit ve zboží/služby, protože by je tu nešlo bez ropy vyrábět, respektive by předtím došlo k totálnímu zhroucení hospodářství.

Dívejte se na to realisticky, jako na stroj/auto. Rusko plní nádrž, Evropa je motor, dodává pohyb, event. odpadní teplo. Rusko dodává z velké části suroviny a je výrobně částečně soběstačné, něco dováží. Evropa především vyrábí a poskytuje služby. Rusko má přebytek, ukládá eura, což je příslib budoucího plnění. K tomu je ale třeba ropa.

Dají se s tím hrát různí hry, samozřejmě, ale i pozice Ruska je ze značné části fixovaná, pokud nechce mimořádnou část svých pohledávek odepsat.

Je tu ovšem i možnost invaze do EU a ovládnutí toho "stroje Evropa". Ale to také není reálné.
21. 08. 2008 | 00:26

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Jeste k mleku. Pokud si vzpominam, tato pro nekoho zabavna kampan se pry tyka potreby vapniku pro deti v urcitem veku, kdy je to pry dulezite, a dale jiste podpori nase zemedelce, nikoliv nakupce nasich katusi (nebo Katusi?). :)

Souhlasim, ze ve veci Kavkazskych udalosti je sporne vtipkovat. Priznam se, ze doufam, ze snad u tech skutecne postizenych tak necinim. Na druhe strane ty neschopne politicke bembeliny na cele nemam chut omlouvat.
21. 08. 2008 | 00:27

prirodovedec napsal(a):

Honza: Tankery zni rozumne. Moznost prevedeni uvedenych pohledavek na Cinu, pripadne kombinace hospodarskeho tlaku a nasledneho vykupu podniku s klesajici hodnotou a pod. zcela vylucujete? Jiste nemohlo by se to od nich hrat tak, jak to hrali jini v 19. a 20.stoleti, ale od toho je pokrok, aby to zkouseli "hladceji".
21. 08. 2008 | 00:32

Karel Mueller napsal(a):

Honza:
Vaše úvaha se opírá o předpoklad, že Rusko by se bez těch petrodolarů složilo.
Asis i nemíte předtsavit, jak dalece asijskou část ovládli investicemi Japonci a jak dalece se v celém Rusku raketově rozvíjí průmysl. Oni už od nás nepotřebují ani ty technologie...
21. 08. 2008 | 00:35

Tupelo napsal(a):

Honzo, zapomel jste ve Vasi uvaze na samotnou Cinu, ropovody do Ciny nemusi financovat samotne Rusko ale i Cina, zvlast pokud bude dostatecne zizniva po surovinach. S pracovnisilou v tomto pripade problem nebude, ostatne sam jste psal, ze na sibiri uz jsou. A Cina by zrejme rovnez nestala o valku s Ruskem, mnohem spolehliveji by dosahla cile, totiz onech surovin, prostym obchodem s Ruskem.
21. 08. 2008 | 00:48

Michal napsal(a):

Quod licet Iovi, non licet bovi.
V roce 1836 v jedné provincii jistého čím dále, tím centralizovanějšího státu vypukla revoluce. Provincie vyhlásila vlastní nezávislou republiku.
Onomu velkému státu se to nelíbilo a rozhodl se získat onu saparatistickou provincii zpět silou.
Rebelové se opevnili v misijní stanici a za útoku těžké přesily těměř do jednoho padli.
Následavaly další boje, na jejichž konci byla podepsána mírová smlouva, kterou se ona separatistická provincie stala uznanou samostatnou republikou.
V roce 1845 se tato republika, samozřejmě zcela dobrovolně, stala součástí jiného sousedního státu s federativním uspořádáním.
Ona dočasně samostatná republika se jmenovala Texas, ten centralizovaný stát bylo Mexiko, sousední stát s federativním uspořádáním jsou samozřejmě U.S.A.
A ta misijní stanice se jmenovala Alamo.
A poučení? Mexiko přece pouze hájilo svou územní integritu, zatímco separatisté, z nichž mnozí přišli z tehdejších U.S.A, hájili své právo na sebeurčení.
Jak je z tohoto historického příkladu patrné, metoda, aplikovaná Ruskem na Jižní Osetii, je mnohem staršího data, než se obvykle soudí. A nezdá se, že by ji Rusové vymysleli.
Quod Erat Demonstrandum.
Realita válek je jiná, než je obvykle prezentována. Záminky pro války jsou různé, ale skutečné důvody jsou vždy stejné - ekonomické nebo územní, a tím vlastně také ekonomické, zájmy.
Trójská válka (která opravdu proběhla) byla způsobena spory řeckých městských států a maloasijské Tróje o kontrolu obchodu v Černém moři.
Punské války byly způsobeny rivalitou Říma a Kartága (Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam.) - oba tyto (v té době ještě) městské státy byly přesvědčeny, že kontrola středomořského obchodu patří jen a jen tomu jednomu.
V dnešních válkách se jedná převážně o přírodní zdroje, většinou o ropu. A to i v případě, kdy by se to nezdálo - nějaká, byť nepřímá, souvislost se vždy najde.
Nebuďme naivní. Velmoci (a Rusko, ať se nám to líbí, nebo ne, takovou velmocí je, dokonce na rozdíl od U.S.A. bez dluhů) se naprosto nezajímají o demokracii, lidská práva nebo tak obecný pojem jako "dobro", pokud nemohou posloužit jako záminky. A opakuji, platí to pro Rusko i U.S.A. - to jen tak pro jistotu, aby mě někdo neoznačil za bolševika, rusofila, nebo ještě něco horšího. Rusko má samozřejmě své zájmy na Kavkaze - to je přirozené. Otázka je, kam až mu bude umožněno postoupit, popř. kam až bude ochotno ustoupit.
Kdyby se Gruzie zbavila problémových oblastí s tím, že mohou jít třeba k čertu, vznikly by sice jisté druhotné problémy, ale vzhledem k tomu, že nad těmito oblastmi stejně neměla žádnou kontrolu, by to jistě neznamenalo citelnou ztrátu - snad kromě jisté škody na sebevědomí.
Samozřejmě by to přirozeně znamenalo předem připravená bezpečnostní opatření na nových hranicích.
Mohl pan Saakašvili nepředpokládat, že Rusové jen čekají na jeho chybu, která by jim poskytla záminku k intervenci? Očividně mohl, ač je těžko pochopitelné, jak je to možné.
A záminka, kterou Rusům poskytl, byla více než dostatečná.
Teď jen doufám, že se konflikt na Kavkaze nevystupňuje do takové míry, že by znamenal skutečnou globální katastrofu.
A ještě na okraj - ta schválená pomoc ČR pro Gruzii - zahrnuje i Jižní Osetii? A kdo ji bude distribuovat? Doufám, že to nebude předsudky zatížená organizace jistého senátora.
21. 08. 2008 | 01:30

kozovlk napsal(a):

Já budu stručný: Větší katastrofa, než konflikt Rusko-Gruzie, bude předsednictví Česka v EU. Činy Česka mluví za vše: Zbraně použité v konfliktu Gruzií pocházejí ze 70% z Česka, pomoc do oblasti v hodnotě 150 milionů Kč je určena pouze Gruzíncům.
21. 08. 2008 | 01:54

Honza999 napsal(a):

Marta

Když Kryl napsal "Demokracii" (http://zpevnik.antonio.cz/k...), podepsal si rozsudek snrti.. "Demokrati" ho oddělali, aby nemohl psát dál...

Lila
Jo to s tím normalizačním komoušem sedí.. Normalizační komouš Hrabica hodnotí JEŠTĚ VÍCE NORMALIZAČNĚJŠÍHO komouše Štětinu..

Minafm
Krátká paměť.. Za Štětinou stojí jeho činy.. Zapomínáte na jeho činy ze 70. let dvacátého století, kdy to byl celkem kovaný normalizační novinář. Jeho cestování po SSSR jsou pamětníkům ještě známé. S přepisováním historie musíte počkat, až vymřeme..

vox
Doufám, že to přežije Stejskala, ale kdyci jeden z US exponentů prohlásil o jednon diktátorovi toto - "je to sice čubčí sym, ale je to NÁŠ čubčí syn...
21. 08. 2008 | 02:14

bay napsal(a):

Vcelku věcný článek, fundovaný názor. Díky.
21. 08. 2008 | 03:54

Kanuk napsal(a):

K panu Štětinovi.

Viděl jsem jeho telefonát z Gruzie z 12.8. Podle očitého svědka, Gruzínci začli ostřelovat Osetii 7.8. Takže p. Štětina tam byl s křížkem po funuse a bude vykládat, kdo co začal.
21. 08. 2008 | 06:43

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
pane nadkolego, nikdy bych si nedovolil žertovat o politicích.
Naopak cítím hluboce s Michailem Saakašvilim a domnívám se, že by mu Člověk v tísni měl z pořádané sbírky zakoupit sadu nových kravat, aby netrpěl hladem.

Vžijte se do jeho situace.Praotec Gruzínů si vybral ještě hůře, než praotec Čech.Zapíchnul to v horách. Z jedné strany sunnitský Turek(nyní náš potenciální spoluevropan), z druhé šíitský Peršan a na severu Ruský medvěd.Všichni tři sousedé, slyšeli o skutečně demokratické vládě pouze ze CNN a jen kroutí hlavou, co to je za blbost.
Turek vyvraždil polovinu arménského národa -i když je nekorektní o tom nyní mluvit- Peršan se chystá na Židy i za oceán by rád a Rus -přiznejme si to všichni-demokracii moc zažitou nemá, nikdy tam nebyla.Kolem ještě různá drobná havěť, kterou nestačili tři velcí sousedé vymydlit.

Michail si tedy dá pár lahví gruziňáku a vytáhne ma sever.Projeví se jako neřízená střela.Vymlátí kus země, který mu věnoval největší z Gruzínů, Josif Vissarionovič.Nakuká své armádě, že těm zmetkům s ruskými pasy ukáže.Tam už čeká připravený medvěd. Dnes nic neutajíte.Medvěd udělá chybu. Jak je rozběhnutý, dostane se za hraniční čáru.

Jsou dvě možnosti.Buď bylo koňaku moc a Michail se cítil jako Bonaparte, přecenil se.Možnost druhá-možná pravděpodobnější-je ta, že si milý Michail řekl.Kontrolu nad Osetii nemám a mít nebudu. Vyvolám konflikt, ať si medvěd sežere Osetii, hlavně když přiletí americký orel. Postavím mu hnízdečko, ochrání mě před medvědem.

Problém nastane, až si jeho vlastní lidě řeknou: Hele Michaile, proč jsi nás vlastně hnal, abychom chcípali ve válce, když jsi dopředu věděl, že si jdeme pro smrt.

Proto milý Michail žvýká své kravaty.Ví, že to -dříve, či později- má spočítané. Jestli je někdo Člověk v tísni, tak je to on.Bude muset přitáhnout šrouby, stát se diktátorem nebo ho to smete.

Co teď? Zbývá skutečně jen spustit obrovskou mediální kampaň o tom, že všechno bylo jinak.Michail je přece rozený demokrat.Udatní investigativní novináři v maskáčích budou zase opisovat Michailova moudra, hlásit se z míst bojů ve sklepě hotelu v Tbilisi.Dlouho to ale nevydrží. Už teď se ozval Abcházan (Abcházec?). S tím Michail nepočítal.Tak žužlá kravaty.

Horší je, že teď někde doma v koutě sedí Maďar, Albánec, Turek,Ujgur, Bulhar, Bask, Sardinec se svou paňmámou Sardinkou a v ruce mají největší světový bestseller. Jmenuje se Kosovský manuál.

Ten manuál jsme-bohužel-vydali my.
21. 08. 2008 | 07:30

misadlouhy napsal(a):

Nějak mi ve Vašem názoru pane Švejnare chybí popis gruzínské agrese, která ruskou intervenci odstrartovala. Proč nepíšete o příčině? Napiště jasně, tak jako teď já, že Sakašvili (Gruzie) v rámci svého sjednocovacího programu vojenskou silou napadl oblast, ve které jsou Gruzínci menšinou, že šel nedemokraticky přes mrtvé, neochoten akceptovat fakt, že Jižní Osetie má blíž k nezávislosti než k bytí součástí Gruzie. Na jedné straně odsuzujeme agresy Číny v Tibetu v roce 59, na druhé straně podobnou agresi Gruzie v problémovém regionu Jižní Osetie v roce 2008 ponecháváme téměř bez komentáře, a začneme o překot komentovat až snahu Ruska o stabilizaci situace v oblasti. Z určitého pohledu je mi Ruská odpověď na Sakašviliho násilný akt milejší, než česko-gruzínské přátelství demonstrované jednostranně zaměřenými novinovými články masírujícími neznalé české obyvatelstvo. Kdy přestaneme cítit nutkání být vždy na něčí straně a pocítíme potřebu hájit Pravdu kterou máme v národním heslu?
21. 08. 2008 | 07:33

Peol napsal(a):

skoda jen ze Gruzii destabilizovali USA. A jak by pan svejnar chtel pomoci Gruzii predejit konfliktu ? mel na mysli totalni valku s Ruskem, neocon se nezapre.
Tento blog je plny pololzi, osobne mi tyto casy pripominaji rok 1935, kdy na zaklade nenavisti ke komunistum, v pozadi vykrystalizovala rakovina NSDAP. Ano radeji se pojdme bavit o tom jak je Rusko imperialisticke, budeme pak moci zavrit oci nad 1 mil mrtvych civilistu v Iraku, mrtvych deti zabitych kazetovymi bombami nebo napalmem. I prihlouply senator Stetina nevyvraci ze gruzinci byli prni kdo zautocil, sproste tvrdi, ze to bylo v poradku, protoze dle udaju tajnych sluzeb chteli predejit konfliktu ......
21. 08. 2008 | 07:33

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Kanuku
mýlíte se. Pan senátor skutečně v Tbilisi pobýval. Potvrzují to dokumentární záběry z baru Tbilisi v NYC.Je to ten muž v bílé košili.
https://www.youtube.com/watc...
21. 08. 2008 | 07:37

F.Srbek napsal(a):

Z mého pohledu je to nevyvážené. Převládá hodnocení Ruského imperialismu z pohledu amerických zájmů. Jen okrajově je zde zmínka ev. analýza příčiny a následků.
To mělo NATO vyhlásit na základě Sakašviliho extempore válku?
Příliš jednostranné na prezidentského kandidáta. Z tohoto pohledu se mi zpětně jeví volba Václava Klause jako správnější.
21. 08. 2008 | 08:02

grőssling napsal(a):

přírodovědec
Vyúčtování pomoci Gruzii ? To se myslím dělá tak, že se s velkým humbukem udělá dárcovská konference. Stát, který se přihlásí k nějakému daru už má připraveny projekty, které obdarovaný ani moc nepotřebuje. Ty projekty dárce realizuje svými firmami, které vybere v neprůhledných výběrových řízeních a za předražené ceny potom realizuje pomocí firem, které najme vítězná firma s tím, že ty nejhorší práce udělají za nic domácí otroci. Kdepak nějaké vyúčtování.
21. 08. 2008 | 08:28

Vico napsal(a):

Ráno moudřejší večera, nicméně po přečtení včerejší noční diskuze jsem dospěl k závěru, že je stokrát obsažnější než novinářské bláboly na prvních a čtvrtých stranách našich nejčtenějších deníků.Jinak se stále více začínám obávat lidí, kteří hoří, aby dokázali jiné zapalovat. Obavy přírodovědce z magorů, kteří třímají ve svých rukou osudy obyčejných lidí, je v kontextu toho všeho zcela na místě.
21. 08. 2008 | 09:24

jarpor napsal(a):

Grossling

Tak jsem se dočetl, jak se "dělá" pomoc Gruzii, tedy lépe, jak Vy si ji vykládáte na základě vyjádření vlády.

Zbývá je uvést, jak byste postupoval Vy osobně na místě třeba premiéra.

Jinak je to tak trochu ve stylu ať pomoci či nepomoci, vše je prostě špatně.

Hezký den
21. 08. 2008 | 09:46

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Napr. by bylo mozne upravit vysi pomoci proporcionalne nasi drivejsi pomoci poskytnute Barme po katastrofe, Darfuru po vrazdeni, pripadne irackym detem bez rodicu (snizi pocet budoucich teroristu miricich k nam) ...

Jinak celkem bezny postup by byl zverejnit uplne ucetnictvi tykajici se uvedene castky pomoci. A to online na internetu - dnesni systemy to bez problemu umoznuji. Pak to rozsirit na veskera cerpani vydaju statu - to bych povazoval za cennejsi nez cely ten Kozusnikuv eStat. :) V opacnem pripade castku venovat napr. nasim postizenym a nasi kulture.
21. 08. 2008 | 10:01

buldatra napsal(a):

Jsem rád,že má pan Švejnar jasno.
Nicméně já mám stále nejasno.
Otázek mnoho,odpovědí také,jen jasno stále není.

Na co jsou zbraně? Na ozdobu?
Ne,zbraně jsou tu proto,že žijí lidé se zeleným mozkem.(ekology v to nepočítaje).
Nejlepší obrana je útok.To ví každý zelený mozek.
V Gruzii žijí mozkové zelení,v Rusku žijí mozkové zelení.Mají spoustu zbraní a munice,jsou v pohotovosti, stříleli by, až by brečeli.Jsou přesvědčeni o svém právu střílet. Přesvědčení zapíjejí jedni koňakem, druzí vodkou.
A tak na to vlítli ti, kteří si mysleli,že jsou chytří a mají geniální plán. A lepší zbraně. Neboť, nač vlastně čekat? Až zahřmí?
Ti druzí byli buďto chytřejší, nebo trpělivější. Nebo jeli někam pro vodku. Ale to je jedno. Berou bank.
No a my víme, že semleli se mezi sebou synové našich okupantů. Tak nějak po bratrsku. Je zajímavé, že jedněm se tady fandí a druhým ne.Přitom jedni jsou za 18 a druzí za 20-2.
Říká se u nás,že:
Umírali lidé v panelácích a to je smutné.Jenže mohou si za to sami. Neměli mít ruské pasy.A navíc, díky zasvěceným informacím není jisté, kdy kdo a zdali vůbec někdo,střílel na civily nějakými raketomety.
Myslím si,že kdyby ryzí demokrat Saakašvili snědl třeba ještě deset neosolených kravat, stále to bude ten, který rozpoutal velkou prohru.Stalin z něho holt nebude.I kdyby mu gruzínský prezident postavil sochy na všech náměstích.Budoucí generace třeba postaví sochu Saakašvilimu s koňskou hlavou. Tahle prezidentská figurka je geniální a posloužila Rusku i USA.Posloužila i EU. Posloužila ledaskomu,i radaru a možná jednou poslouží i občanům v Gruzii.Možná…
Pro národy z bývalého Sovětského svazu máme dvojí metr, podle toho, jakou máme momentálně vládní garnituru.Jsme typicky podmíněně přísní a současně vypouštíme do světa poselství o kulatém čtverečku,formou prezidentského a vládního prohlášení.Což je ryze evropské.

Jsem jen zvědav,co napíše pan Švejnar, jestli se jednou pochlapí nějací ti separatisté v Evropě. Ti co si zakoupili Pepou Řepou zmiňovanou příručku pro kosovské kutily.
Kosovo,urob si sám.
Kdo na koho pak vlítne?

Příští generace, až my tu jednou nebudem, si o tom možná budou v mešitách vyprávět vtipy.
21. 08. 2008 | 10:48

jarpor napsal(a):

prirodovedec

Souhlas s Vaším pořadavkem otevřenosti avšak i v případě částky našim postiženým a kultuře !

Hezký den.
21. 08. 2008 | 10:49

Taoiseach napsal(a):

"emocionální zanícenost" Saaakašviliho - to je opravdu moc povedený eufemismus. Nepřipadám si nijak vyjímečně chytrý, ale už když Míša svrhával Ševarnadzeho, říkal jsem si, že lepší továrnu na sliby nenajdeš.

S Vaším popisem ruských imperiálních praktik ovšem nelze než souhlasit. Dá se říci, že Schwarzenberg se vyjádřil vyváženě, zatímco Klaus a Topolánek "nevidí" hříchy jedné nebo druhé strany.

"Vstup do těchto aliancí (NATO a EU) byl ve své době mnohem prozíravější..." - NATO je ovšem od Stalinovy smrti celkem k ničemu: nezabránilo fašistickým diktaturám (Portugalsko, Řecko), konfliktu mezi Řeckem a Tureckem (s rozdělením Kypru), ani občanské válce v Tureckém Kurdistánu. Takže samotné členství v NATO nemůže pomoci ani Gruzii nebo Ukrajině.

Pokud jde o EU, její význam naopak (hlavně od poloviny 80. let) roste. "Česká republika má zásadní zájem mít s Ruskem dobré vztahy." - to je jistě pravda, pokud jde o běžné hospodářské, kulturní a další vztahy. Pokud jde ovšem o strategické partnerství a o dovoz ropy a plynu, může být partnerem Ruska jedině Evropa.

Pokud jste to tedy myslel tak, že ČR jako předsednická země má tlačit na to, aby se ENERGETICKÁ BEZPEČNOST stala součástí SPOLEČNÉ zahraniční a bezpečnostní politiky EU, rozhodně souhlasím.
21. 08. 2008 | 11:06

Žaneta napsal(a):

to Michal,

díky za lekci z historie. Souhlasím s Vámi. V každé válce jde především o ekonomické zájmy. Také doufám, že tento konflikt nepřeroste v něco monstrózního. Válek máme na světě dost.
S pozdravem krásného dne
hlavně lidem do Gruzie
21. 08. 2008 | 12:24

Pocestny napsal(a):

Překvapivě konzistentní postoj "zápaďáka", nepřekvapivě "konzistentní odpor" nekonzistentních teoretiků.

Já se naprosto kochám tezemi o "pravé objektivitě" na pozadí toho všeobecného kňučení na téma 68.

Co tu čteme v glosáři? Akademicklé pokusy o útěk před realitou pozice, která nám nedává vybrat mezi teoretickým žvaněním o teorii "správné pozice" a realitou ne vždy objektivně správných činů.

Co tu čteme? Čteme tu teoretickou argumentaci zoufalce, který se ani nepokouší hru hrát, ale má morální kibice a pokouší se "být morálním rozhodčím" skutků jiných. To mi od lidí, kteří se hned vedle zaklínají "blahem nečinnosti proti okupantům všeho druhu" připadá velmi licoměrné.

We had choosen the side, we have joined the side, so we must keep the side. To je konzistentní postoj lidí, kteří čekali dvacet let na "osvobození" a poté masově podporovali prchnutí před Rusem do NATO. Dnes se holt situace neptá na to, jak moc vážně to tentokrát Češi mysleli.

Zapomínáme - zapomínáme, jak stejní lidé jako dnes brblali, když Bush velkoryse nabídl (přes očividné snahy Rusa "škodit" během války v zálivu) Putinovi partnerství proti muslimům, které navíc i velkoryse přehlíželo prasárny napáchané v Čečně. Zapomínáme, jak průběh let 2001 - 2008 dostal Rusko do posice, ve které je dnes. Ano, Srbové hledali podporu v Moskvě, tak byli potrestáni, ale přírodovědče, otázka zní nakolik v zájmu všech v okolí, kteří si existenci Mockbou řízeného Bělehradu a Pana "Lukaševice" nemohly dovolit již pro jeho realnou pověst a skutky.

Soudíme-li státy dle jejich skutků, tak Rusko konkrétně už šest let využívá amerického "zabřednutí" k tomu, aby postavilo mohutnou protimoc ve spojení s kýmkoliv, kdo je "proti Americe" - jiná kvalita požadována není. Ne, nedáváme šanci začínajícímu diktátoru Putinovi, on tu je už desátým rokem, tak dlouho útočí na city těch, kdo rekvizice soukromého majetku, mocenské zneužívání státního aparátu, volební manipulace a otevřeně agresívní politiku vůči "nepřátelskému okolí" tolik oslavují v té socanské zárodečné poloze u nás.

Pánové akademici budou Salikašvilimu puritánsky vyčítat tuto "prasárnu", ale schválně budou ignorovat ten kontext dějin, který tak vzývají při obhajobě vlastní žabařiny normalizace.

Je to směšné, zejména po té včerejší noci na ČT1, kde defilovaly ty bezradné tváře, kterým nejdříve "Dubčeka vzali", aby jim ho vrátili jako chlapíka, který odepsal celou populaci zde za jeden týden. Čili, lidé, kterým trvalo rok, než pochopili, že ten pán, který je měl před vojáky bránit, je na ně posílá, že je to zrádce.

Gruzie měla možnost uchopit se své šance, udělala to tak, jak se to tam na Kavkaze dělalo vždy, jak to dělala Ruská armáda na jejím území v adžárii a Abcházii, ruskem podporovaných režimech, u nichž je právo na sebeurčení stejně politické, jako kdyby ho v rámci Moravy vyhlásili Hánáce.

Ano, mudrlanti, jistě, Gruzie se může rozpadnout na jednotlivé, Ruskem řízené okresy, ale Bělorusové zároveň nemají právo na "vzdálení se Moskvě a Ukrajinci svou touhou po nezávislosti přímo ohrožují naše hnití, že. Ano, Přírodovědče, vlku, jste skety, které druhým upírají to, čeho sami na jiných žadonili.
21. 08. 2008 | 12:44

j. napsal(a):

Děkujeme za dobrý blog. Cenu za nejlepšího rusofila od Putina za něj asi nedostanete, ani Vám žádný ruský olejář nezaplatí knihu, ale to Vy nepotřebujete.
21. 08. 2008 | 12:44

Pocestny napsal(a):

Ono znakem vašeho podivného hnutí mysli může být ta ruská orlice na pasech "nezávislých Osetinců".

Ano vlku, přírodovědče, dokazujete vlastními slovy, jak jednoduché bylo kdysi být Chamberlainem, Runcimanem a Halifaxem. Stačí využít chyb protistrany a obrana může být i agresí.

Opět vítězí lobotomická idiocie intelektuála se svazáckými kořeny.
21. 08. 2008 | 12:49

prirodovedec napsal(a):

P.R.: Velmi pusobive.
21. 08. 2008 | 12:57

prirodovedec napsal(a):

Pocestny: treba se shodneme, ze je treba se branit pred diletanty, at uz s nimi sympatizujeme nebo ne. Je jedno, jestli jde o kavkazskeho prezidenta, ktery ohrozil energetickou bezpecnost EU nebo kolemjdouciho, ktery utekl od sve zodpovednosti za obdobi po sve revoluci. Zvykani kravat nebo stekani na druhe na aktualne jim bohuzel pokazene napravit nepomuze. Dovolavani se solidarity druhych, aby napravili cizi chyby je pak ponekud usmevne.

Jinak je dle mne priznacne Vase naproste ignorovani utrpeni tech vsech obycejnych lidi. Citite alespon trochu s nimi? Shodneme se alespon v tomto? Tim se snad nelisime: akademici a vlci umi projevit soucit, Vy zde po takovych projevech zatim pusobite jako jen ten hodnotici nadclovek. To snad treba neni?
21. 08. 2008 | 13:10

Pocestny napsal(a):

Micale, teoreticky se i ČSR "mohla" vzdát Sudet. Prakticky jí to znemožnilo ekonomicky fungovat. To samé platí o těchto enklávách Gruzie.

Mluvíte lehce - jako mluvil Hitler o Sudetech - problém nebude vznikat, bude se řešit. ano, v sudedetech bylo "pořešeno". Ve vnitrozemí, zaplaveném upchlíky, s přeťatými logistickými trasami a kanony na dohled Prahy to nefungovalo.

Opět, to samé platí o Gruzii, o té platí navíc těch 70 let "sovětské expanze" etnických Rusů do sovětského prostoru a míchání národy dle stalinových vzorců. Stalin sám nebyl Gruzín, on si celou karieru dával pozor na lidi, kteří zmínili jiný než sovětský původ a důrazně po nich šel. On měl VŠECHNY národy za "nesovětské". Jako Gruzín byste musel pozorovat politiku Rozděl a panuj, kterou Rusy personifikovaný systém hrál na sovětském Kavkazu, dnes známe aspoň dva nejšílenější extrémy se smutnou proslulostí - Nachčevan a Karabach v Arménii. Suchumi (Abcházie) a Batumi (Adžárie( jsou důležité přístavy, zdrojnice práce, proto tam Rusové podporují podobné gangy, jaké se objevily v New Orleáns po tajfunu.

Kavkaz je krutý, krutost sovětského systému se zrcadlí v osobní krutosti těch, kteří proti systému stáli vahou své osobnosti. Krutost je přirozená, protože nic než krutost nájezdníků domácí nepoznali a tu projevují i ve vnitřních konfliktech, kterých bylo vždy mezi těmi podivnými mohamedány (na Ruské straně hranice) a křesťany v Gruzii a Arménii pohříchu dost.

I český intelektuál musí už pochopit, že dokud se Rusko nevejde do svých hranic, nebude státem, se kterým lze spolupracovat. Zároveň musí pochopit, že Rusko nemá ŽÁDNÝ MOCENSKÝ NÁROK ani na metr půdy mimo své hranice, na kterém žijí jiní lidé, kteří s ním nesouhlasí.

Problém je zcela na strně Ruska, protože faktem zůstává, že východoevropské národy JAKO MY vidí v NATO jedinou reálnou záruku, že nebudou ponechány napospas ruskému velmocenskému rozmaru. Je smutné, že země, kterou tu chválíte, stále způsobuje lavinovité říření NATO do dimenze, která ohrožuje jeho funkce schopnost tím, čím více levicových renegátů se tím dostává dovnitř společnosti, která se proti nim bránila. Rusko má jen ty ppartnery, kterým se to hodí - Irán,, Bělorusko, Venezuela, Kuba, Čína, Korea - chápu, že ostatní utíkají, jak mohou.

Rusko není schopno generovat sytém právní uvnitř ani navenek, tím se principielně nijak neliší od CCCP. Proto je mu souzeno si opět mocí dobývat význam, který mu už nikdo dobrovolně dát nechce. Nutí se darebáctvím mezi vlivné stejně jako Čína si svět kupuje. Obě tyto země ovšem dosahují své světovosti tím, že své občany podrobí režimu naprosto feudálnímu. Vskutku příklad hodný následování!
21. 08. 2008 | 13:12

Pocestny napsal(a):

Ano, přírodovědče, také vidím stovky mrtvol, ale jako člověk, který pobyl na Kavkaze v průběhu devadesátých hned několikrát, jsem otrlý. Po tom, co jsme viděli v Bosně, je Kavkaz násilím "spravedlivým". Proč?
Protože vedle té "včerejší" hromady v Cchinvalli pamatuji jiné, větší a tak si dokáži představit i tu, která zhmotňuje to, jak Gruzíncům pustil žilou Rus.

Toto násilí je pokračováním násilí minulého, řešením rozhodně není ponechat Ruskou armádu v "mírových misích" tohoto druhu, protože jediná cesta pro Kavkaz je separace od Ruska členstvím ve společenství, kterého se bojí i Rus. Kdyby se nebál, tak zaútočil už dávno.
Je to o dvou významných výnamových posunech:
1. Kromě NATO stále není jiná struktura, která by byla schopna rychlé reakce.
2. NATO už dávno není zájem USA v Evropě, ale zájem Evropy na USA. A je to zájem jasně artikulovaný těmi, kdo si uvědomují, že od stejného osudu je dělí jen ten zásadní podpis na přístupové listině. Oni si ale uvědomují - narozdíl od místních mudrlantů - že tento kus papíru musí být opřen o moc, která i bez něj znamená příliš tučné sousto.

On není rozdíl mezi Gruzíny a Pobalťany, tak ho tam nedělejme, protože vy stejní ho pak začnete rychle vyrábět mezi námi a Pobalťany, aby to zase skončilo tím, že si západ umyje ruce nad námi. To už všechno naši "Evropští bratři" ukázali a dokazují to tím, jak málo jsme při svém "plném členství" vstoupili do německého nebo rakouského sousedství.

Jediné, doposud nezrazené a nerozpolcené společenství je NATO - bez něj by EU byla jen chimérou. Naopak, NATO fungovalo nejlépe tehdy, když to bylo společnou agendou odpovědných států, než když nyní "vládne" eurosocan plemenný, tedy Brusel.

Proto není důležité, kolik mentálních kotrmelců uděláme na cestě k našemu euroráji pracujících euromas, dokud ty zbytky starého světa postaru sráží ten prostor pro vaše socialistické duševní výmiky.
21. 08. 2008 | 13:32

třebaKarel napsal(a):

Pocestný ,
zeptám se třeba blbě , ale jak se stalo že mimo hranice Ruska žije menšina / Osetinci / , která má ruské pasy ?
A jaké procento jich asi je ?To se stalo za Ševarnadzeho ?A to že mají ruské pasy znamená automaticky občanství , nebo jak to mají ?
Rád bych se tohle dozvěděl od někoho kdo má místní znalost a narazil jsem na Vás .
Budete hodný když mi odpovíte , díky. tK
21. 08. 2008 | 14:28

Pocestny napsal(a):

Karle, stejně jako jinde v býv. CCCP. Posloupnost je taková -
1) Jsme Sověti.
2) 1991 - CCCP se rozpadá na následnické národní státy. Dochází k "definování" etnických skupin - politicky, ne etnicky. Tak se objevují "zbytkoví Rusové - tedy neautochtonní obyvatelé osedlí na území cizího státu. Rusové si takhle vytvořili vlastní sudety v Pobaltí a Moldávii. Tam se brání zájem ruské populace poukazem na jejich osedlost v území.

Kavkaz je etnický propletenec a "tvorba národů" za sojuzu byla svérázná, tak se prostě rozdělil kavkaz na ruský sever a gruzínský jih. Osetijci, Abcházové, Mestijci , to jsou obyvatelé jednotlivých horských údolí "etnika" vzniklá izolací a pobytem "zahorami" od hlavního města. Ovšem etnicky vycházejí z původu stejného jako Gruzíni, kteří nemají se Slovany, potažmo Rusy, co do činění. Severní Osetinci při dělení Sojuzu byli jednou z kverulujících entit "nového Ruska", která podobně jako Čečna chtěla jakousi autonomii, ale jako pravoslavné (politicky, ne autochtonně, to byli původně vyznavači stejné starokřesťanské církve jako Gruzíni) entikum vedle řádění muslimských Ingušů a Čečencků vypadají jako beránkové boží.
Za Jelcian tam byla permanentní válka, Rusáci se navezli do Gamsachurdii, který vylačil sověta Edu, tehdy Jelcinovi psi začali zásobovat zbraněmi poturčené Adžary a suchumský gang, který poté politicky vystoupil proti Gruzii a snažil se odtrhnout Abcházii. Tehdy nejprve nechali Rusové Azery skoro vyvraždit Karabach, o pár let poté Arméni kývli na "pobyt armády" a tím získali čas, kdy Rus prozměnu cynicky nechal Alijeva v kaši a jeho námluvy s APeršany a hlavně Turky ocenil nehybností počas arménské ofenzívy, která dobyla skoro třetinu Azerbajdžánu. Gamsachurdia byl poté odstraněn, Ševarnadze se s Rusy už nedokázal domluvit narovinu, tak jim začal poklonkovat, tak ho vypudili prozměnu domácí.

Jak se "Rusové" dostali do Cchinvalli? No , když potřebujete jako Rus anektovat území na Kavkaze, tak hranicí uměle překrojené nárůdky, čitající několik statisíců nám dají jistou populaci Osetinců severních, kteří se již ohnuli. Ti, přesídleni k jejich našincům za lajnou, jsou vybaveni dostatkem "argumentů" (zbraně, prachy, drogy), aby roznítili ten "osvobozenecký boj" za svobodu "utiskovaných sousedem našinců.

No a pak se na to nemůže jiný Gruzínský Beneš dívat a drzé provokace gangu, který počítá s tím, že do stínu "modrých přileb" Ruska Gruzín střílet nebude.

Humanisté by měli rozšířit záběr. Ono je hezké tu plakat nad mrtvými obecně, nebudu se tomu posmívat. Ale znalost téhle oblasti mi vnucuje jinou otázku - Jak daleko jsou tímhle krokem Osetinci daleko od vyhlazení.
U malých Kavkazských národů totiž platí, že jdou ke dnu se svým ochráncem. Jejich sousedé nebudou mít příště s poskoky Rusa žádné ciráty, místní strategie je likvidovat nepřátele, přeučováním se tam nikdo nezabývá.

Osetinci si podepsali ortel, v boji o integritu gruzínského území se stali fyzickou překážkou, budou tedy fyzicky řešeni. Rus naopak nemá problém je tam spálit i s Gruzíny, pokud Cchinvalli někdy získají zpět.
21. 08. 2008 | 15:46

Pocestny napsal(a):

Znovu říkám, paralelou osvobozeného chcinvalli je ckánský "sjednocený Romistán mezi Valmezem a Půchovem, ovšem na přání českého cikána pod praporem slovenska (no, asi by to bylo obráceně).
Pokud hledáme opravdovou paralelu, tak potom zmiňme Podkarpatí 1945. Po letech si Rus vzpomněl na menšinu, která se najednou hodila, přání menšiny bylo manipulováno, cílem bela kontrola Karpat, ne "jednota Rusů a Rusínů".

Tam Rus použil to samé, co Osetii - nacionální sentiment, korupci na správných místech a averzi Rusínů k Maďarům. Praha byla účelově ze hry, pprotože tam ofígo v ničem už nefigurovala. Je zajímavé, že interpretace ruská je taková, že ČSR Podkarpatí ztratilo a oni ho sebrali Maďarům.
21. 08. 2008 | 15:57

Kamjdu napsal(a):

Velmi vyvážené zhodnocení jste udělal a nijak jste mě nezklamal v tom, jak Vás doposud spatřuji. Akorát nesouhlasím s Vaším tvrzením, že Saakašvili provedl nedomyšleným zásah. Jsem přesvědčen, že ten zásah s posvěcením parlamentu byl přiměřený okolnostem.
Pevně věřím, že jednou budete našim prezidentem neboť za toho současného se hluboce stydím.
21. 08. 2008 | 18:00

fun napsal(a):

To vlk, Vaše argumenty jsou na úrovni hospodského tlachání a je smutné, že nejste schopen ani relevantně reagovat na kritiku Vašeho názoru. Bylo by dobré, kdybyste si občas přečetl, co napíšete, abyste si neodporoval. Budí to dojem, že jste nevyrovnaný a psychicky labilní. Nicméně jste můj spoluobčan a máte právo na své názory.
21. 08. 2008 | 18:41

Lex napsal(a):

Je půvabné, jak se debata vyvíjí. Na jedné straně zatracované Rusko, na druhé straně zatracovaný Saakašvili, ale také nestranné kmentáře (v menšině), vedle toho urážky ze strany pravicových demagogů. Ale odpovězte, vážení diskutéři, komu ku prospěchu, tedy komu prospěl konflikt vyvolaný Saakašvilim? To je zřejmě také duchovní otec uvedeného konfliktu, neřku-li jeho organizátor. Saakašvili je, podle mě, jenom loutka. Toto svoje postavení docela slušně předvedl žvýkáním své kravaty před rozhlasovým oznámením zahájení útoku na Jižní Osetii. Tak se přece chová někdo, kdo je frustrovaný skutečností, že musí oznámit svoje nepopulárůní kroky, které ale hrají do karet někomu jinému, jenže k tíži to bude připsáno jemu samému. A tak zpět k základní otázce: komu ku prospěchu. Jaký profit z toho má Saakašvili potažmo Gruzie? Saakašvili je za hlupáka. Grzuzie je na krůček od vstupu do NATO, který mu byl na posledním summitu odepřen. Je to ale zájem Gruzie nebo NATO (USA), aby se etablovalo na Kavkaze u jižních hranic s Ruskem? B) je správně! Za druhé: obratem byla podepsána smlouva mezi Polskem a USA o zřízení raketové základny USA v Polsku včetně rozmístění amerických raket Patriot, určených na obranu Polska (sic!) před Ruskem. Rozmístění raket, které dále destabilizuje evropské vojenské poměry, a které bylo do kavakzského konfliktu ze strany USA nepřijatelné (neobhajitelné). Za třetí: během týdne získal republikánský kandidát Mc Cain, typický jestřáb garantující zvyšování výdajů ve prospěch zbrojních monopolů, výrazný náskok volebních preferencí před demokratem Obamou. Tak je to.
To "stan" a "vox": OK!
21. 08. 2008 | 20:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři urážlivé texty, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 08. 2008 | 21:12

A. napsal(a):

Pane Švejnare,
opravdu se mi nechce věřit, že nic nevíte o plánu "Čisté pole" na němž se m.j. podílí i lidé z McCainova volebního štábu. K duchovním otcům patří Randy Scheunemann, Robert Kagan, Condi Rice, Emmart, Bob Blackwell a samozřejmě Gates. Na ukrajinské straně generál Filin -Litovčenko (vydělal stovky milionů USD na afgánském heroinu a teď je partnerem Sorose v etanolovém kšeftě v Brazilii) , Generál Alexej Lichvincev - Kolosovský, plukovník GRU Surikov-Nachtojev atd. Patří tam i prezident FarWest ltd. princ Rašid (rozvědka Saudské Arabie) Cílem tohoto plánu je oslabit a rozvrátit Rusko zatažením do krvavých bojů se sousedními státy. Po Gruzii má následovat konflikt s Ukrajinou, která dostane jaderné hlavice z USA a bude napřed přijata do NATO, aby byly do konfliktu zataženy evropské země.
Pročpak asi generál Filin měl za úkol zabránit vyhození do povětří Rokského tunelu, jediné přístupové cesty pro ruské posily? Rusko bylo vmanipulováno do volby mezi špatným a ještě horším řešením. Vojenský zásah byl řešením špatným, nechat hystriona Saakašviliho vyvraždit civilní obyvatelstvo Osetie by bylo řešením ještě horším. Saakašvili bude nahrazen Brdanadzeovou. Juščenko je také předem obětovanou figurkou a bude nahrazen Tymošenkovou. Z tohoto pohledu má vývoj událostí svou logiku a otázky, které si kladete ve svém článku jsou zodpovězeny.
22. 08. 2008 | 00:50

Otazka napsal(a):

Pane Svejnare,
byl jsem rad, kdyz jste se objevil jako protikandidat Vaclava Klause. Jeho znovuzvoleni jsem neprijal s velkou radosti ba naopak. Co je vsak na pobytu na tomto svete zajimave, to je prave to, ze nikdy se nema rikat nikdy. Vaclav Klaus kryl tunelovani teto zeme LTO byla predem pripravena akce z jeho hnizda. Opozicni smlouva byla rana demokracii. Tedy mam hodne duvodu byt zaujat proti soucasnemu prezidentovi. To, ze nase mala zeme dodavala gruzincum takove mnozstvi zbrani, ktere jejich prezidentu umoznili ten ohavny cin, obklicit nevinne civilisty raketomety a pustit to v noci zakerne do nich s nejakym debilnim planem, ze v panice ucpout ten spojovaci tunel... Kazdy, kdo takoveto svinstvo povazuje za "omyl" a reakci na to za "invazi" je proste clovek bez jakehokoliv moralniho kreditu. Vy jste prosim obycejny lump a ted se to ukazalo.Na prvnim miste jste obcanem USA a az potom za dlouho dlouho jste clovekem. Reakce Ruska byla jaka byla a nedelam si nejmensich iluzi, ze kdyby se neco analogickeho odehralo na zapadni polokouli, ze by USA nereagovaly podobne, ne-li daleko hure.
Koneckoncu, pokud osuzujete invazi rusaku, a ja ji take odsuzuji, ale az jako sekundarni jev, jaky je vas nazor na pritomnost americke armady v techto zemich:
Irak, Afganistan, Kuvajt, Saudsaka Arabie, Pakistan, Turecko, Turkmenistan, Bahrajn....
Je v nektere teto zemi s americkymi tanky demokracie? Snad jenom v Turecku.
Doufam, ze zmizite z politicke sceny nasi zeme....

PRAVDA A LEŽ
Hudba: Vladimír Vysocký
Překlad: Milan DvořákŠla Pravda světem a na chudý duchem se smála
pro blahoslavený navlíkla honosný šat
v zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála
ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat

A Pravda znavená usnula jen co si sedla
ze sna se culila naivka důvěřivá
jen oči zavřela už se Lež z postele zvedla
a začla si pokradmu zkoušet ten její háv

S Pravdou mně můžete leda tak políbit záda
ženská je ženská tak jakýpak cavyky s ní
kdopak tu rozpozná která je Lež která Pravda
až budou obě dvě donaha vysvlečený

Na její blůzu si její brož fešácky připla
pod paží stříkla si jejím dezodorem
peníze hodinky doklady všechno jí štípla
odplivla odporně zaklela vypadla ven

K ránu až zjistila Pravda co všechno jí schází
před zrcadlem se pak notně podivila
někdo už odněkud donesl hrst černých sazí
aby se ta čistá Pravda tak nelišila

Pravda se smála že na ni kameny házejí
vždyť lež je to všechno a Lež taky mý šaty má
blahoslavení s ní protokol sepsali rázem
byla to rozmluva dost málo přívětivá

Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda
ostatně cizí šmouhy přišili jí
nějaká mrcha tu tvrdí že je prej Pravda
a zatím se potlouká nahá a ve škarpě spí

Ubohá Pravda se brání a přiznat se nechce
to máš holka marný jak chceš se dušuj a křič
Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce
a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč

Leckterej hlupák se dodneška o Pravdu hádá
pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš
jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda
ale až dokáže to co dokáže Lež

Často je k mání vodky jen půl litru na tři
a ani nevíš s kým dneska přenocuješ
někdo tě vysvlíkne řeknou ti že ti to patří
a dřív než se naděješ nosí tvé kalhoty Lež
22. 08. 2008 | 14:34

Otazka napsal(a):

Zdravim soudruhy z aktualne.cz
Zde si prectete rohovor s americkym velvyslencem v Moskve. Proc vy vylstne delate tuhle valecnou propagandu? Vzdyt vy jste papestejsi, nez papez...
Co se týče konfliktu v Gruzii, chci především říci, že jako představitel amerikého národa i jednoduše jako člověk mám hluboký soucit vůči mrtvým i těm strádajícím, které vidíme na všech stranách tohoto konfliktu. Není možné zůstat lhostejným, když vidíme lidi, jak oplakávají své blízké, jak oplakávají vojáky, kteří zahynuli.

Od samého začátku jsme opakovali, že silou se tento konflikt řešit nedá. Až do úplně poslední minuty jsme přesvědčovali gruzínskou stranu, aby s tím nezačínala. A nyní přesvědčujeme ruskou stranu, aby respektovala dohodu o příměří a aby stáhla své jednotky z gruzínského území.

Otázka: Nikdo z vedoucích představitelů USA včetně prezidenta Busha či ministryně zahraničí Ricové nekritizoval [gruzínský] útok na Cchinvali. Znamená to, že USA takové akce podporují?

Skutečnost, že jsme intenzivně přesvědčovali gruzínskou stranu, aby tento krok nepodnikla, svědčí jasně o tom, že jsme nechtěli, aby k tomu došlo. Už léta jsme spolu s Ruskem zapojeni do nejrůznějších mezinárodních mechanismů pro řešení vleklých konfliktů na gruzínském území. Nechtěli jsme přechod k násilí a použití síly. Tento postoj daly USA jasně najevo. Vidíme, že ruská vojska reagovala na napadení mírotvůrců Ruské federace v Jižní Osetii zcela oprávněně. Ale nyní tyto jednotky přešly na gruzínské území a územní celistvost Gruzie je ohrožena.
22. 08. 2008 | 20:08

olga cies. napsal(a):

Škoda, že nejste prezident.
23. 08. 2008 | 00:06

třebaKarel napsal(a):

Otázko ,
mám taky jednu - proč musíte začínat tím posměšným pozdravem ?
dalo mi dost práce přenést se přes to abych si Vás přečetl .
Ale možná jste to přes oceán popletl a myslíte že píšete do Haló novin .
Tam nějací soudruzi ještě jsou , ale přesto nevím proč se jim posmívat .Nebo v Americe nemáte nic lepšího na práci ? Příště Vás prosím abyste , když už musíte ostatním říkat soudruzi ,moji maličkost vynechal .Děkuji za správné pochopení , v úctě tK
23. 08. 2008 | 11:36

zcelazbytecný napsal(a):

Dobře načasované připomenutí se. Jinak tomu vůbec nerozumím, jako bych tu nebyl.
23. 08. 2008 | 13:18

Kleofas napsal(a):

Velmi erudovany clanek pana profesora.Bohuzel nekde az prilis jednoznacny.Je videt,ze byl dlouho mimo prakticke deni Evropy.Snad byl v dobach sve emigrace v CSSR,(CR),jen na zubnim osetreni a z duvodu treba zdravotniho stavu.Jsem rad,ze neni prezidentem,jinak by v nem mel Topolanek a vsichni gauneri ve vlade dobreho spojence.
23. 08. 2008 | 14:25

Kamil Petráš napsal(a):

Dobry den,
jaka "ruská domácí propaganda", to nemuzete myslet vazne! Me osobne pripada ze propagandu mame spise doma, radarem pocinaje... Jsem rad, ze Hlavou statu je p. Vaclav Klaus.
24. 08. 2008 | 23:22

LEVAK napsal(a):

V roce 1983 vyvrcholil boj o moc ve státu Grenada, ve kterém zvítězili skalní komunisté. Maurice Bishop byl nejprve v domácím vězení, 19. října byl pak popraven. O šest dní později zemi po krátkém boji obsadila armáda USA za spolupráce některých okolních zemí(jako SSSR a spřátelené státy). Byly uspořádány volby. Po vytvoření nové proamerické vlády v prosinci se americká armáda ze země stáhla.
Grenada na nikoho neútočila zato Gruzie si hrála na Davida a dostala normálně za uši.Jak se do lesa volá tak se z něho ozývá!Nedávno tady slintali mnozí o právu na sebeurčení ve jménu Kosova.Proč jej dnes nechtějí přiznat Jižní Osetii?Vlastně tím schvalují činy velkého Visarionoviče!Dovede to někdo pochopit?
25. 08. 2008 | 00:08

Důchodce68r napsal(a):

Holt, je ten svět jaksi stále složitější a zamotanější - asi přelidněný. A vyjádřit spravedlivé vyrovnané posouzení jen na pár řádek, nebo stránek, přestává být možné.
A pokud jde o mně, v zásadě souhlasím s názory prof. Švejnara, pana Šterna, senátora Štětiny. (Holt, nebyl jsem ve straně.) Dobré ráno vespolek !
25. 08. 2008 | 02:52

Kolosek napsal(a):

i blabol jsem necetl.
pane Svejnar USA nedela snad agresivni politiku,jaky postoj by zaujalo USA ,kdyby mu v Mexiku Rusove staveli svoji vojenskou zakladnu?
A popirate to podstatne Gruzie porusila Mezinarodni pravo a Zenevskou konvenci ,zacalo totiz masakrovat civilni obyvatekstvo v Chinvalli ,Gruz . president by mel byt vydan do Haagu.Rusove ozbrojeby boj nezacali.
a jeste jedno ,ruzny postoj zapadu ke Kosovu a Jo a Abchazii ,pane Svejnar Mezin. pravo nejde ohybatjak se to USA ci EU zrovna hodi a to se v techto pripadech deje.
Jsem rad ,ze nejste nas president a jsem rad ze mame Klause
25. 08. 2008 | 09:11

Aleš napsal(a):

MYslím si, že pan profesor v zásadě vystihnul konflikt- nepochopitelný útok gruzínské armády na civilní obyvatelstvo a následná odveta Rusů, která skončila obazením nemalé části suverenního cizího státu.
To je princip konfliktu a Rusko dokazuje řadu let , že ze strategiíckých důvodů považuje za důležité si uchovat vliv na Kavkazu a metody, které k tomu volí, jsou imperialistické.
Já z toho mám obavy, že USA vsadilo na špatnou kartu stejně jako v případu Noriegy a Rezi Pahlaviho a že čas ukáže, že Saakašvili a západní demokracie demokracie jsou neslučitené prvky a že Gruzie v NATu není snadný oříšek. Ale Rusko by mělo jednoznačně slyšet, že vojenské obsazení nemalé části cizího suverenního státu v roce 2008 je zvěerstvo, které se nedělá a netoleruje!
25. 08. 2008 | 14:46

LEVAK napsal(a):

Ad Aleš:Už v roce 1983 USA přepdly Grenadu a obsadili!Či-li podle Vás jedni mohou druzí ne.Jo ještě malý rozdíl Grenada nezačala a nevraždila civilní obyvatelstvo,ale gruzie ano.To se může dělat?Velký bratr může všechno?A co Kosovo?To Vám nic neříká?
25. 08. 2008 | 18:55

mkvig napsal(a):

Vážená paní Lilo
k vaší první replice bych měl jen toto
Máte-li pocit , že se stát nemá starat o své občany, tak vás nebudu posílat někam jinam, jak to dělají někteří modří a já nevím jací.
Ale mám pro vás návrh, vlastníte-li půdu pozemek , tak ho prohlašte se všemi obyvateli té půdy(referendem) za svrchovaný stát.
Nebyla by jste v tomto státě první ani poslední.
Nemusíte platit daně , ale čr se vám nepostará o to aby vás někdo nevykradl nebo v zahraničí vám nebude poskytovat ochranu . O to se budete postarat sama nebudete moct navštěvovat nemocnice v čr tedy jako občan čr o to se budete starat sama nebudete moc žádat po česke republice podporu v případě mimořádné události (zranění ovdovění,ani když budete najednou zraněna tak že se nebudete schpna postarat sama o sebe.
čili stát musí tyto garance poskytovat a postarat se o své občany když to bude potřeba.O míře můžeme diskutovat ale z vašeho příspěvku já a možná jenom já čtu že stát se nemá starat o nikoho a že si to musí vyřešít každý jednotlivec.
dle mého názoru je to poněkud návrat do doby ještě před římem a antikou.
čili ANARCHIE
26. 08. 2008 | 22:06

Rudolf napsal(a):

Nic, nic...zase nic. Sterilní komentář. S čím souhlasím je, že by Česko mělo jednat s Ruskem jako sebevědomá země. Avšak náš postoj, kdy neustále čekáme až nato jaké stanovisko zaujmou ostatní "a pak se přidáme" a žádném sebevědomí nesvědčí.
Příspěvky pana Švejnara mají jednu nevýhodu, člověk v nich nemůže hledat žádnou "přidanou hodnotu"...jsou to pouhé kompilace oficiálních stanovisek.
29. 08. 2008 | 12:41

Novy Jaroslav napsal(a):

Mam take podobny nazor, ze p.Svejnar haji zajmy sve zeme a to je USA a proto nemuze byt objektivni,.USA se svymi vasaly kolem hranic Ruska musi u Rusu vyvolat odpor ke vsemu americkemu.Nevim proc my nemuzeme byt neutralni, kdyz uz nenavidime Rusko.
01. 09. 2008 | 20:00

Jarda V. napsal(a):

Vážený pane,slova"jednat s Ruskem jako rovný s rovným" jistě nemyslíte vážně.Něco takového se mezi velmocí a prckem ještě nikde na světě nestalo.Myslím,že čím blíže bude Rusko k Iránu a Iráku,tím lépe pro svět.Ani pro Rusko není válka výhodná,a kdyby měla vzejít z této oblasti,jistě by ji včas přidusili.Myslím si,že velmoci se ve skutečnosti dávno dohodly o celé řadě kroků a svoje cíle vzájemně dávno konzultovaly.Pletu se hodně??
02. 09. 2008 | 14:05

IN napsal(a):

Gruzie, Rusko a my , jako USA ze ? V.Klaus je pan prezident, vy by jste byl pouze neci slouha .
02. 09. 2008 | 15:56

Jan napsal(a):

To jsem si oddechl! Proč? Že jste Švejnare nebyl zvolen prezidentem. A tohle podporovala ČSSD! Nevadilo by vám vyhlazení a vyhnání Osetinců. Tak jako západ podpořil etnickou čistku v srbské Krajině. Ještě že je prezidentem Klaus! Klaus sice je proti uznání Jižní Osetie, ale on na to má morální právo, protožr byl i proti uznání Kosova. Takže hedná zásadově, ne podle toho jak se mu to zrovna hodí. Nesouhlasím jinak s Klausem skoro v ničem, ale na rozdíl od Havla a podobné spodiny nikdy nebude souhlasit se zabíjením z jakéhokoliv důvodu. Slušný pravičák, který ctí lidský život - donedávna bych nevěřil, že to existuje.
02. 09. 2008 | 17:06

bariera napsal(a):

Souhlasím s panem Janem.Vláda se tentokrát zmýlila a je za pět minut dvanáct aby s panem prezidentem sjednotila postoj. Je totiž zcela zřejmé, že dnešní Amerika není ta Amerika, se kterou máme dobré zkušenosti, zatím co Rusko pod vedením Putina skutečně realizovalo politickou i hospodářskou konjunkturu . Tempora mutantur i nos mutamus in illís a agresor je vždy ten první.
02. 09. 2008 | 21:33

Josef K. napsal(a):

Vzkaz pro aktuálně.cz. Diskuse nemá smysl, pokud do ní může přispívat celý štáb racovníků ruské FS. Předpokládám, že se prokáže, že poměr komentujícéích ve prospěch Ruska je v rozporu s průzkumy veřejného mínění.
02. 09. 2008 | 23:22

Igarashi napsal(a):

Z globalniho hlediska za soucasnou situaci muzou vlastne USA. Z ekonomickeho hlediska jsou USA zadluzene a ekonomika nemaji daleko od kolapsu. Pritom si USA stale hraji na svetovou velmoc cislo jedna. Putin pak vlastne nic jineho delat nemuze, nez tise pokracovat ve Studene valce a drzet si svoji politickou moc, aby mohl celit pysnym USA. A ze se mu to docela dari. Podporuje takzvane Dabelske staty, tim ze tam prodava zbrane. Zatimco idiot Bush utraci triliony dolaru ve valkach. Ale stale mi nikdo nevysvetlil proc teroriste zdemolovali pulku jizniho Manhatanu? Ze by je k tomu taky dohnala slavna zahranicni politika USA? Je az bolestive, jak je svetova ekonomika a tim i nase proste zivoty okradenany jen kvuli tomu, ze ta primitivni cast americke populace v poslednich osmi letech volila bejvaleho alkoholika. Verim, ze za dva mesice vyhraje Barack Obama. S Ruskem se dohodnou na politicko-ekonomicke spolupraci. Pokusi se s ostatnimi zastavit globalni oteplovani a udelaji vsechno pro to, aby obycejni lide nemeli duvod terorizovat financni centrum USA.
03. 09. 2008 | 01:02

Hodnotící napsal(a):

Švejnar = mnoho slov a tanec mezi vejci.
Klaus = jasně a stručně na základě pravdy formulovamý názor

Ač nejsem ODS-ák, ale spíš soc-demák, jsem rád, že je prezidentem republiky Václav Klaus
03. 09. 2008 | 06:51

kalas napsal(a):

nejsem priznivec Rusu ,ale Cerveny kriz uvedl oficialni cislo mrtvych 1493 v Osetii,tak nevim,proc lzete,to ,ze Gruzie zacala plosnym bombardovanim uvadeji vsechny zahranicni agentury sveta Reuters,CNN,ARD,Der Spiegel.
Ano Gruz prez je valecny zlocinec dle Zenevskych konvenci vydal prikaz k bombardovani civilnich obyvatel raketomety
03. 09. 2008 | 09:20

Jarek napsal(a):

Kde lze něco obsadit, ukrást, vyplundrovat a obyvatelstvo ožebračit, vyhnat nebo vyhladit, to je oblastí národních zájmů Ruska. Velmoci jsou už takové, připomeňte si jen devatenácté a dvacáté století a obhajování národních zájmů Německa, Japonska, Francie, Velké Británie, Číny a USA. Nyní jde o ropu a ropovody (s tím je spojeno i rozmístění vojenských základen) a nikoliv o Osetince, Srby v Kosovu, muslimy v Iráku a obyvatele kdekoliv na světě. V roce 68 pro nás nikdo nehnul "ani prstem", byla to jen vhodná politická situace jako vážná komplikace pro komunistické Rusko, které se jí muselo zabývat a nemohlo se naplno věnovat jiným strategickým problémům. Prolhanost velmocí je evidentní a dlouhodobá snaha Ruska o destabilizaci Gruzie je naprosto zjevná. Namísto korektní hospodářské spolupráce nabídlo Rusko Gruzii svůj osvědčený artikl - skákejte jak my pískáme nebo uvidíte. Národnostní menšiny jsou jen vhodnou pákou. Rusíni na Podkarpatské Rusi dodnes vzpomínají na Československo. Také se stali obětí národních zájmů Ruska. Pokud EU nebude mít jednotnou zahraniční politiku, která není kompromisem pro slepenec partikulárních zájmů jednotlivých států nebo jejich uskupení, nelze být rovnocenným partnerem jak Rusku tak USA. Zahraniční politika EU musí být korektní a orientovaná na globální zlepšení lidského údělu a ne vedena chamtivostí. Jsou takového úkolu schopni naši politici pro nadcházející předsednictví? Asi ne.
03. 09. 2008 | 09:25

led napsal(a):

Pane Śvejanre my dobře víme za jakou zemi kopete !!! nemusíte se tu trapně angažovat dalším řiťolezectvím :o)))
Víte že blábolíte nesmysly ale jak se říká : Koho chléb jíš, toho píseň zpívej.
Je dobře že jste tam kde jste !
03. 09. 2008 | 10:10

led napsal(a):

A pane Švejnare...co agresivní politika USA ? Ta Vás nechává klidným ? Co jejich roztahování po celém světě ? Co jejich vojenské a jinak násilné obsazování strategických cílů a surovin ? Co jejich vraždění ? Co jejich napadání suverénních zemí ? Co jejich politika destabilizace světa, který pak jakoby příjdou hrdinně zachraňovat ? Jste opravdu tak bezpáteřní ? Dokážete se na sebe ještě podívat do zrcadla jako na slušného člověka ?
03. 09. 2008 | 10:14

sysel napsal(a):

Zaplatpanbu,ze jste se nestal prezidentem.Jste nazorovy trpaslik a papousek New american century.Zustante prosim tam kde jste a nechte CR byt.
03. 09. 2008 | 10:39

Caspi napsal(a):

Pane Svejnar,
velice jsem Vam fandil v prezidentske kandidature ale v postoji vuci Rusku s Vami nesouhlasim. Dela presne to same co USA a to jen v regionalni sfere , brani si svuj prostor a kdo by se nebranil? Z kazde strany se na nej lepi USA se svymi radary a nerikejte ze verite tomu ze nas ma ochranit pred Iranem atd..
Dalsi vec je KOSOVO- to jakym zpusobem Zapad v cele s USA dovolil odtrzeni teto provincie ma za nasledek to co se stalo v Abchazii a Osetii.Misto aby se Evropa sjednocovala, budeme tady za chvili mit Katalansko,Bavorsko,svobodne Madary na slovensku atd..

Jinymi slovy, co si zasejeme to take sklizime a hledat vinika je nejsnazsi v Rusku.

Kdo nas ochrani pred Cinou atd...USA??? asi tezko ,staci se podivat na mapu ,aby nam jednou neteklo do bot a Rusko nam pak uz nepomuze jako s Hitlerem ,nekdo zapomel na zradu v Mnichove .
Je videt ze nejste Cech ,studovat historii neni to same jako v ni vyrustat.

Me je 30 ale pamatuji si moudre vety svych predku a jaka byla historie.
03. 09. 2008 | 10:50

Caspi napsal(a):

Josef K.:

nejsem z zadne FS , staci si precist to jak sou lide zklamani z svejanraa to ho pdoporovali.

Ne kazdy zapomina na svuj puvod a ne kazdy je ochoten vylizat prdel USA - ty asi ano,tak si vem pas ,osobni data,kreditku a hura USA ne?
03. 09. 2008 | 10:55

gyps napsal(a):

Pane Švejnare, upřednostňoval jsem Vás před panem Klausem jako kandidáta na prezidenta, neboť když někdo nemá kolem sebe lidi své mentální úrovně a dostatek jiných korektivů, může to být (a často bývá) dost problematické (osobnostně deformující). Ano, přál jsem si Vás z ubohého důvodu, že Vy na to prostě nemáte, abyste myslel a vystupoval jako "suverén". Takže jsem nakonec rád, jak to dopadlo.

Nepříliš disponovaní jedinci typu pana Vondry, z kterých přímo čiší "teď to zas bude po nás a nepleťte se nám do toho" (to je zástupce skutečných normalizátorů), či naivně-žvanivý pseudointelektualismus pana Havla (se zmateně zklamaným bolševickým "za co jsme bojovali?" /Nerozita ze ztrácení vedoucí úlohy ... ?/; ...třeba... za Lucernu...? Jako chodící lucerna selhal.) v sobě skrývají nebezpečí rozkladu společnosti, které nelehko dohlédnout.

Bohužel (možná to není to správné slovo) se mi vždy v realitě ukazuje, že když jde do tuhého, ocitám se na jedné lodi, drze, ba arogantně si dovolím říct, s inteligentnějšími, byť z pohledu přízemnější každodenní reality bychom vůči sobě měli nadprůměrně výhrad. Jednoduše řečeno: Lidí, kteří jsou schopni automnonějšího úsudku v mnoha souvislostech (z nichž řadu nevysloví, neboť to ani nemá smysl majoritě vysvětlovat, neboť to nemá čím a jak strávit) je žalostně málo. Dokonce si dovolím říct, že vlivem nejen rakousko-uherského pedantismu, komunistického zglajšaltování, nýbrž i plebejského ("demokratického" - strašně nadužívané slovo - to o něčem svědčí...) liberalismu, zejména anglosaského střihu, spíš připomínají vymírající druh.
03. 09. 2008 | 11:23

gyps napsal(a):

Vývoj situace ukazuje, že člověk, který není přiměřeně gramotný (není s to číst aspoň v hlavních světových jazycích), by měl více studovat a méně psát. Copak je to za "světové" myslitele např. Fukuyama apod., když si nejsou ani schopni přečíst třeba práce německých filozofů (jejich práce, ne nějaké překlady od lidí výrazně chudšího intelektu, kteří przní významy), s kterými polemizují. A konečně znalosti jazyků otvírají mnohem více, než se běžně myslí. Smysluplné kombinování, šifrování a dešifrování symbolů a významů (a nejen to). Ti Reichovi "symboličtí analytici"!

Kdo dnes nevládne vedle angličtiny ve světě rozšířenými evropskými jazyky (francouzsky, španělsky, portugalsky; píše se jimi dost věcí pro anglicky tištěná odborná periodika naprosto nepřijatelných, tím ne nezřídka právě nezajímavých; že za to nejsou ty správné body do světového /vlastně amerického/ vědeckého "ATP"? Tím hůř pro "Západ", jak ho teď známe...) a myslí si, že přinejmenším bez vledu do ruštiny, čínštiny, arabšiny se klidně obejde, beru vážně "jen" možné následky jeho činů, nikoliv tak relevantní produktivitu jeho myšlenek (vysoká hra na nízké úrovni, "Harvard, Neharvard"). Not publish, or perish, but study, or perish. (Tisíce top-článků mi otevřely oči) Zjistěte si, jak byla jazykově vybavena (svědčí to o mj. úrovni a rozsahu jejich mentální kapacity) dodnes živá esa 19. století. Možná i proto se nám v něčem to 19. století vrací.

Američané světu příliš nerozumí, ale ta ropa, ten plyn...! Svět jako americká zájmová sféra... Naučme se také vyslovovat výrazy "proamerický režim" (a neukájet se zcestným morální mesianismem /Washington není žádný druhý Jeruzalém, ani nic podobného/; vždy vede k nihilismu, jak Američané mj. častou aplikací stěží nakonec udržitelného "nepřítel mého nepřítele je můj přítel nározně ukazují"). Jenom se ukazuje, o kolik Ti "divoši" z východu převyšují ty "civilizované" představitele (o vůdcích bych nemluvil).
03. 09. 2008 | 11:24

gyps napsal(a):

Američané mají zájem na ekonomicky relativně prosperující, stabilzované, ale pacifikované Evropě. Nedohlédli. Nejsme žádní spojenci Ameriky. Mám "na ukazování" takovou politickou mapu v jedné publikaci, dokonce získané výhodně přes jednu americkou vzdělávací nadaci, a to zcela náhodou, kdysi ve vestibulu VŠE, kde je jiné slovo... Má snad někdo z NATO kromě USA základny na území druhého státu NATO? Navíc nás hodí přes palubu mnohem snáze než učinili spojenečtí Francouzi v roce 1938.
A že o tom NATOvském Turecku se až tak moc nemluví, a to nejen s ohledem na Gruzii, ale třeba na to, s kým, že se to kamarádí v rámci D8... Harika!

"Star" Stoneová hloupě mluvila o zemětřesení v Číně jako o jejich špatné karmě? A že si nikdo nevzpomene, "jak nakonec došlo" na Reagana a železnou lady? Ano, nepřijatelná poznámka. Omlouvám se.

Časopis Týden měl na titulní stránce "S ostěpem na Rusy" - 21. srpna, zlato Špotákové. A že si nikdo nevšiml, že právě 21. srpna selhali obě americké štafety na 4krát 100 m? Nepředali. Velké sebevědomí, velká zbrklost. Komunikace selhala.

A jak je to vůbec s tou Evropu? Kdysi býval v atlasech uveden Elbrus jako její nejvyšší hora, později Mont Blanc v Alpách. Evropa (míněna EU) tedy uteče ze své Bílé hory, aby se nechala přitlouct na skálu na vrcholu Kavkazu a klovat si ... játra to tentokrát nejspíš nebudou (nebo přece?)... orlem druhu Haliaeetus leucocephalus?

Ať to zní jakkoliv divně, zpátečnicky a nejpíš již jako cosi s křížkem po funuse, Evropa by spíš potřebovala císaře (o symboly jde až na prvním místě; i když to první místo je dělené...), než nějakého prvního úředníčka.

Spíš než na chytrého Jana bych si teď vsadil na hloupého Honzu (případně Jiříka či Bajaju)...
03. 09. 2008 | 11:26

xiluodu napsal(a):

Saakašvili je fašista, to víme všichni bezpečně. A to snad mělo za jednoho podělanýho fašistu NATO vstoupit do války s Ruskem = rozpůlení Zeměkoule po cca, 20 000 atomových explozích a zánik celého lidského rodu ??? Ne - to já říkám :"Obětujte toho fašistu !!" Všichni si pak společně oddechneme !!
03. 09. 2008 | 12:19

LED napsal(a):

Jen pro srovnání a pro někoho doufám k zamyšlení : zatímco Rusko se muselo v novodobé historii vzpamatovat ze dvou zničujících světových válek (nepočítaje ty regionální a občanské) tak USA na válkách a konfliktech ve světě vždy jen cíleně profitovaly. Bohužel na tom nejen ekonomicky vyrostly, ale staly se na tom závislé a jejich ekonomika je již příliš provázána s vojensko-technologickým a čistě zbrojním průmyslem. A také to opojení mocí, kdy je možno beztrestně vtrhnout tam kam je z pohledu strategických surovin potřeba...že ano ?!..:o)
A z této pozice pak není až tak obtížné získat si úlisné patolízaly včetně naší, od Bílé Hory tradičně bezpáteřní republiky....
A jak je snadné plivat pak na zemi, která několikrát povstala doslova z bahna a popela a která se svým potenciálem dokázala vyškrábat do ekonomické prosperity...byť stále trochu divoké...ale dokázal by toto jiný stát ? jiná země tak jako oni ??? Díky Rusku tu můžeme existovat...díky Rusku tu dnes nejsou ani Tataři, ani Mongolové, ani jiné národy, které Rusko dokázalo zastavit nebo alespoň zpomalit a zredukovat tak, že jsme byli schopni se bránit...ano Rusko je velmoc, má své chyby, má své velmocenské ambice...ale stále není ani zdaleka takovou hrozbou jako USA posledních desetiletí !!!
03. 09. 2008 | 14:23

Igarashi napsal(a):

LED, nechapu co sem pletes Tatary a Mongoly. By mne zajimalo, co by Ti na to rekl takovej Polak nebo Litevec. Kdo vi, kde bychom dnes byli, kdyby jsme nebyli soucasti Rakouska-Uherska. Jinak peknej clanek.
03. 09. 2008 | 14:56

xiluodu napsal(a):

Víte proč jsme u nás měli komunismus 1948-1989 ??? Nikoli kvůli Rusku, ale samozřejmě kvůli Německu !!!!!!!! Kdyby Němci nevyvolali Druhou válku roku 1939 , tak opravdu nevím , jak by se k nám mohla dostat vojska SSSR a v následné euforii po osvobození v květnu 1945 by nedostali komunisti ve volbách v ČSR nejvíc hlasů !! Takže komu se nelíbil komunismus , tak ať prosím nadává na Němce !!
03. 09. 2008 | 15:06

Igarashi napsal(a):

xiluodu, ale tady 'Kdyby' nekonci. Kdyby tu nebylo Britske Imperium a podobne, tak by Nemecko nemelo duvod k prvni a tedy i k druhe svetove valce. Kdyby se USA neangazovali pred 150 lety v Japonsku, tak by to tam dnes urcite taky vypadalo jinak.
Za to, ze SSSR napadlo v srpnu 1945 Japonsko, v srpnu 1968 CSR, v roce 1980 Afganistan a v srpnu 2008 Gruzii, taky muze Nemecko? ;-) A za to, ze zemrel Jan Masaryk muze taky? Komuniste co si pamatuju dostali v roce 1948 asi 40% hlasu a ne 100%, to jim nedavalo pravo zabijet, veznit lidi a zrujnovat nasi tenkrat, na rozdil od Nemecka, valkou prakticky neposkozenou ekonomiku.
03. 09. 2008 | 16:16

copy napsal(a):

Rozhodnutí Michala Saakašvili využít zahájení olympijských her k odvedení pozornosti od gruzínské invaze do Jižní Osetie se co do stupidity vyrovná rozhodnutí Gamal Abdel-Násira uzavřít Tiranskou úžinu izraelským lodím.

Násirův hrubý omyl jej stál Sinaj v šestidenní válce. Saakašvili pravděpodobně za svůj omyl zaplatí trvalou ztrátou Jižní Osetie a Abcházie.

Po dělostřelbě a útocích na – co sám tvrdí – vlastní území, po zabití množství vlastních, osetínských občanů a přinucení desítek tisíc dalších k útěku do Ruska byla Saakašviliho armáda vypráskaná zpátky do Gruzie ve 48 hodinách.

Vladimír Putin využil situace k vykopnutí gruzínské armády z Abcházie, k bombardování Tbilisi a k obsazení Gori, rodného Stalinova města.

Saakašvili, který se rád prezentuje jako blízký přítel George Bushe, Dicka Cheneyho a Johna McCaina, a Gruzii prezentuje jako osamoceného demokratického spojence Ameriky na Kavkaze, si myslel, že mu jeho rychlý pokus o převrat vyjde, a že svět postaví před hotovou věc.

Nepočítal s hněvem a odhodláním ruského medvěda.

Americké obviňování Ruska z agrese duní prázdnotou. Gruzie ten boj začala, Rusko jej dokončilo. Ti, kteří zahájí válku, nerozhodují o tom, jak a kdy skončí.

Ruská reakce byla „disproporční“ a „příliš tvrdá“, kvílí Bush.

Pravda. Ale nedovolili jsme my sami Izraeli bombardovat Libanon 35 dnů jako odvetu za pohraniční půtku, při které zahynulo několik izraelských vojáků a dva byli zajati? Nebylo to mnohonásobně „disproporční“?

Rusko provedlo invazi do suverénní země, láteří Bush. Ale nebombardovaly Spojené státy Srbsko po 78 dnů a neprovedly invazi, aby jej přinutily vzdát se provincie Kosova, na které mělo Srbsko mnohem větší historický nárok než Gruzie na Abcházii či Jižní Osetii, které obě preferují Moskvu před Tbilisim?

Není západní pokrytectví šokující?

více v článku amerického konzervativního politika Patricka Buchana Blowback From Bear-Baiting"
překlad: http://www.klaus.cz/klaus2/...
03. 09. 2008 | 16:20

Igarashi napsal(a):

copy, zacina mi byt az trapne, komentovat tu kazdy clanek, ale toto si neodpustim.
1.Kde beres tu jistotu, ze konflikt v Gruzii vyprovokoval prezident Saakashvili?
2.Stejne tak jsi neuvedl rakety, ktere ostrelovali napriklad Haifu.
03. 09. 2008 | 16:45

Albion napsal(a):

Tak mam takovy pocit, ze by jsme meli zacit stahovat nase vojaky z Iraku a Afganistanu. Ve svetle techto a hlavne nastavajicich situaci mam pocit ze budou v misi uplne nekde jinde. Asi vyhoda bude nyni STANAG s ruskeho jazyka.
03. 09. 2008 | 17:56

Jenda napsal(a):

Jenda.
Dle vašeho názoru nepromyšlená akce, byla ozbrojenou agresí, pravděpodobně podporovanu USA. Palba do spící bytové zástavby, ve čtyři ráno, kterou nařídil Gruzínský prezident, je podle válečného práva genocidou.. Stačí se podívat na stránky Švýcarských médií.. Copak dojednávala C. Reisová několik dní před konfliktem v Tbilisi. Copak tam dělaly naše tanky a špionážní letadla od Americké Lockheed Martin company. Co tam dělali američtí poradci. Ne snad že by rusko bylo lepší, to asi ne ale hroty západních zbraní blíže k nim stěhuje právě Bushova administrativa. Viz US základna pro 20 000 vojáků v Kosovském Uroževaci, rakety (a náš radar) v Polském Redzikově na Ruských hranicích a o základnách Navy v Rumunsku ani nemluvě. Váš proamerický postoj chápu. Osobně si myslím že USA si zaslouží lepší vedení "na kopečku" v Bílém domě, než je tam dnes. Současní republikáni totiž rozeštvali za posledních 8 let, celý svět.... A pokud se Václav klaus vyjádřil po týdnu realisticky a pojmenoval to jako vícemémě Gruzínskou agresi, je vidět, že měl pravdu. Možná i proto, je prezidentem po Vaší neúspěšné volbě právem on. Přeji vám nicméně hodně optimismu.
03. 09. 2008 | 18:04

Kraken napsal(a):

Mno, musím se Vaší úvaze pousmát..Pane Švejnare naštěstí tu nejsme zblblí hamburgrama. Je to fakt slabota..:). To, že "to každej říká", ještě neznamená, že to je pravda:D.
03. 09. 2008 | 19:50

rentiér napsal(a):

jsem tak rád, že můj názor na vás, pane švejnare, nemusím nijak měnit.
"já su tak šťastnééé," že s vámi na hradě vymetli!
zlatý "santa klaus!"
03. 09. 2008 | 21:08

Mate IP adresu napsal(a):

Svejnare ty jsi opravdu nelidsky kus dobytka slouzici sionismu. Vasek Klausu je sice taky gauner, ale vypada to, ze mu zustaly ony zakladni lidske hodnoty. Kaslu na to, ze je ujety na mlade kluky, protoze vzdy zvolim jeho nez tohle svejnarovske prase!
03. 09. 2008 | 21:30

Aleš napsal(a):

Přesto že jsem Vám fandil při volbě prezidenta, tak po přečtení Vašeho článku jsem rád, že jste se jím nestal.Pořád myslíte jako Američan.
03. 09. 2008 | 21:34

dusil napsal(a):

Jsem rád, že Američan zůstal Američanem, a že naši zastupitelé zvolili Čecha do úřadu prezidenta. Go Home pane Švejnare
03. 09. 2008 | 21:39

Eda napsal(a):

Tak tohle jsem od napohled chytrého člověka nečekal a jsem rád že tento člověk náš stát nezastupuje. Tenhle komentář není hoden dobrého politika, ale člověka usilující o další z postů, jak sám o sobě prohlásil.
03. 09. 2008 | 23:55

Ludvík Prymus napsal(a):

Neexisují hodné či nehodné USA, hodné či nehodné Rusko.Existují jen USA a Rusko.Velmoci, které sledují j e n své zájmy.Spíše se bojím střetu civilizací.Jak říkali staří Římané: Nic nového pod sluncem. Viz středověk a Osmanská říše
04. 09. 2008 | 06:04

Jarek napsal(a):

Moskva - Někdejší sovětský diktátor Josef Vissarionovič Stalin "jednal racionálně", když při tzv. modernizaci země rozpoutal teror, který si vyžádal 20 milionů životů. Alespoň podle nového ruského učitelského manuálu, který má mezi mladými lidmi podporovat vlastenectví.
Rusko volí největší postavu dějin. Zatím vede Stalin

Objev: Únor 1948 byl pro Moskvu málo krvavý

Rusko vztyčilo obří kříž v místě stalinských masakrů

Iluze o Rusku ztratil Havlíček Borovský velmi rychle, některým diskutujícím ten ruský mlýnek na maso zjevně imponuje. Tak aby do něj jednou nepadli.

Anonymně plivnout panu Švejnarovi (nebo jakémukoliv autorovi blogů) do tváře je také určitým osobnostním rysem některých diskutujících. Některé výlevy jsou až patologické.
Ty blogy o našem národu říkají více, než by se na první pohled zdálo, cenný materiál pro sociology a psychology. Na toto válečnické téma téměř nereagují ženy, soudě podle jmen. To je mi zadostiučiněním.
04. 09. 2008 | 08:55

josef.novák napsal(a):

Děkuji panu Švejnarovi za věcný a nestranný rozbor vojenskoekonomické situace na periferii Evropy.To měl být prezident, ušetřili bychom si současné proti EU trapasy,člověk s rozhledem.
04. 09. 2008 | 10:24

Pepa z depa napsal(a):

Tohle je jedna z mala otazek v niz jsem na strane Klausove. Jak muze skupina lidi kolem Havla byt tak nepokryte stranicka a zaroven se tvarit spravedlive. USA napadli zcela nelegitimne Afganistan jen kvuli tomu, ze neschopnost americkych tajnych sluzeb umoznila bande nekolika silencu vyhodit do vzduchu par domu(ac to zlehcuji, povazuji 11. zari za velkou lidskou tragedii).Napadeni Iraku bylo od zacatku dokonce postaveno na lzi a jen idiot si muze myslet, ze na tom podniku bylo neco chvalyhodneho, nebo snad legitimniho. Akce Ruska v Gruzii je oproti tomu, co se deje jinde ve svete prochazka ruzovym sadem a asi kazdy civilista musi uznat, ze by byl radeji obyvatelem soucasne Jizni Osetie nez Iraku. Pane Profesore, neverte tolik svym kamaradum, ale spise svemu usudku. Anebo rovnou priznejte, ze "my" vrazdit muzem, zatimco Rusko nesmi ani pohlavkovat.
04. 09. 2008 | 13:48

Mard napsal(a):

Švejnare, od kohos to opsal?!? Na tebe je to moc dobrý a má to hlavu a patu. Nevěřím že bys byl schopen tohle dát dohromady.
04. 09. 2008 | 14:15

JO napsal(a):

Ještě tu porážku od Klause nevydýchal. On není formát politika. Je to stejný jezevec jako ten zrzavý trpaslík z Hrádečku...
04. 09. 2008 | 14:42

F.Srbek napsal(a):

Hned v uvodu je trefne uvedeno, ze EU ani USA nezabranili gruzinskemu prezidentovi, aby vyvolal konflikt. Nebo to byl jen test? Pokud to test nebyl, pak by zeme, jakkoli je mi sympaticka nemela mit moznost se svym nevypocitatelnym prezident vstoupit do NATO. Tento krok zpusobil navrat zpet. Mozna, ze by se to stalo stejne pri jine prilezitosti. At se nam to libi nebo ne, je treba s Ruskem jednat a brat ho jako duleziteho partnera pri reseni globalnich problemu. Jinak jsem zpet do obdobi studene valky a nejistoty.

Vubec nam pri tom nepomohou tzv. zasadni a principalni protiruske postoje.
04. 09. 2008 | 15:57

Bobina napsal(a):

To jsem ráda, že se nám pan Švejnar tak pěkně vgybarvil...a že nevyhrál volby, ikdyž jsem mu dřív fandila. Myslím si, že ten Sakašvili tu kravatu měl nauštěnou nějakýma drogama a nebo žeby měl v kapse nějakou butilku a přes hadičku v kravatě si vždycky cucne, jhinak nechápu co mu na ni tak chutnalo, budu to muset také skusit, třeba o něco přicházím, je to prostě nebezpečné individuum..,.,
04. 09. 2008 | 17:05

Vladimír napsal(a):

Tak jsem se konečně prokousal ke konci všech těch více méně blábolu.Opět jsem došel k závěru ,že co Čech to politik nebo stavitel národního manšavtu v kopané.Takže pane profesore nenechte se odradit českou mentalitou že když k nám přijdou šikmoočí že ráno bude pulka národu šikmoká.
04. 09. 2008 | 21:32

Abraham napsal(a):

Oranžový socanský kůn Pravdaláska s US občankou, by byl jako prezident hřebíkem do rakve nezávislosti ČR.
Jakožto finanční spekulant a mezinárodní podvodník se snaží spekulovat i zcela veřejně na této stránce.
Notoval by si s celou tou dementní modrozelenočernou partou a na Hradě by vlála pruhovaná vlajka. Pod Hradem by se mluvilo íngliš s hošany na tancích,za městem koncentráky pro nepřizpůsobivé a neposlušné.
05. 09. 2008 | 00:28

FC napsal(a):

Doporucuji zaslat vas komentar do Rudeho Prava, pac tam svou demagogii jiste patri. Skoda jen ze uz nevychazi. Zkus tedy nejake Americke Pravo.

PS Pravda a laska vitezi nad lzi a nenavisti ...
05. 09. 2008 | 01:40

Putin napsal(a):

Rozhovor předsedy vlády Ruské Federace V.V. Putina s americkou televizní společností CNN
31.8.2008
M. Chance: Děkuji pane Putine za to, že jste souhlasil poskytnout tento rozhovor. Mnozí lidé ve světě vás považují – ačkoliv již nyní nejste prezidentem, jste premiérem – za hlavního představitele v zemi a myslí si, že vy jste dal rozkaz pro vstup ruských vojsk do Gruzie. Je tomu skutečně tak?

V.V. Putin: Samozřejmě, že to tak není. V souladu s ústavou Ruské Federace jsou otázky vnější politiky a obrany plně v rukou prezidenta Ruska. Prezident Ruské Federace jednal v rámci svých pravomocí.

Při vší úctě jsem se v té době, jak je známo, nacházel na zahájení olympijských her v Pekingu. Takže vzhledem k těmto okolnostem jsem se nemohl zúčastnit aktivit na tomto řešení, ačkoliv samozřejmě prezident Medvěděv na tuto otázku můj názor znal. Nebudu skrývat, neexistuje zde žádné tajemství, že jsme samozřejmě všechny možné varianty vývoje událostí posuzovali společně, včetně přímé agrese ze strany gruzínské vlády.

Museli jsme se předem zamyslet, jak zabezpečit bezpečnost našich mírotvorců a občanů Ruské Federace, kteří žijí trvale v Jižní Osetii. Ale zopakuji to ještě jednou, rozhodnout o tom mohl pouze prezident Ruské Federace, vrchní velitel ozbrojených sil, pan Medvěděv. To je jeho rozhodnutí.

M. Chance: Zároveň se ale nezdá být žádným tajemstvím také to, že jste dlouhou dobu vyzýval západ jednat zodpovědně a vzít do úvahy znepokojení, které má Rusko, konkrétně v takových otázkách jako rozšiřování NATO na východ, rozšiřování systémů PVO v Evropě a tak dále. Není tento konflikt, tyto události, demonstrací toho, že v tomto regionu je moc či síla skutečně na straně Ruska, a že chod událostí zde určujete vy?

V.V. Putin: Samozřejmě, že ne. Ba co víc, my jsme o konflikty podobného druhu neusilovali a nestojíme o ně ani v budoucnu.

A jestli k tomuto konfliktu došlo, jestli se nicméně odehrál, tak pouze proto, že našim obavám nikdo nenaslouchal.

A vůbec, Matthew, rád bych vám řekl následující. Je třeba se na tento konflikt podívat z širšího hlediska.

Myslím, že se vy, i vaši-naši dnešní diváci rádi seznámíte aspoň s trochou historie vztahů mezi národy a etniky v tomto regionu světa. Vždyť o tom nikdo nic neví.

Pokud to shledáte nepodstatným, můžete to „vystřihnout“ z vysílání. Prosím, nic proti tomu nenamítám.

Ale rád bych připomněl, že všechny tyto státní útvary kdysi dobrovolně vstoupily do Ruského impéria, a každý z nich v různou dobu. Jako první vstoupila do Ruského impéria, již v polovině 18. století, v letech 1745-47, Osetie. Tehdy to byl celistvý státní útvar. Severní a Jižní Osetie – byly jedna země.

V r. 1801, pokud mně neklame paměť, se k Rusku dobrovolně připojila i samotná Gruzie, která se nacházela pod známým tlakem ze strany Osmanské říše.

Teprve za 12 let, v r. 1812, vstoupila do Ruského impéria Abcházie. Do té doby si uchovala nezávislost, coby nezávislé knížectví.

Teprve v polovině 19. století bylo rozhodnuto začlenit Jižní Osetii pod Tbiliskou gubernii. A proto to nebylo v rámci jediného státu považováno za příliš důležité. Ale mohu vás ubezpečit, že život v následujících letech ukázal, že se to Osetincům příliš nelíbilo. Ale de facto je centrální carská vláda převedla pod jurisdikci dnešní Gruzie.

Když se po první světové válce Ruské impérium rozpadlo, tak Gruzie vyhlásila státní samostatnost a Osetie si přála zůstat v Rusku, a k tomu došlo bezprostředně po událostech z r. 1917.

V r. 1918 uspořádala Gruzie v této souvislosti trestnou výpravu, velmi brutální, a v r. 1921 ji zopakovala.

Když vznikl Sovětský svaz, tak na základě Stalinova rozhodnutí byla tato teritoria definitivně přičleněna ke Gruzii. Stalin, jak známo, byl původem Gruzínec.

Takže ti, kteří trvají na tom, aby tato a další teritoria přináležela Gruzii – stalinisté – zastávají řešení Josipa Visarjonoviče Stalina.

Ale to, co se děje nyní, a čím se lidé, zatažení do konfliktu, řídí, vše, čeho jsme nyní svědky, je rozhodně tragédie.

Pro nás je to tragédie obzvláště, protože po mnoha letech společné existence se gruzínská kultura – a gruzínský národ je národem starobylé kultury – stala bez pochyby součástí kultury Ruska.
05. 09. 2008 | 02:53

Putin str 2 napsal(a):

A pro nás to má, víte, dokonce i nádech občanské války, i když je Gruzie samozřejmě nezávislým státem, o čemž není pochyb. Nikdy jsme suverenitu Gruzie nezpochybňovali a nehodláme tak činit ani v budoucnu. Ale bez ohledu na to, maje na zřeteli, že se téměř milion, či dokonce více než milion Gruzínců přestěhoval k nám, máme s touto zemí a s tímto národem zvláštní duchovní vztahy. Pro nás je to mimořádná tragédie.

A ubezpečují vás, že i když truchlí za zahynulé ruské vojáky, a v první řadě za civilní obyvatele, tak u nás v Rusku mnozí truchlí i za zahynuvší Gruzínce. Odpovědnost za tyto oběti samozřejmě nese dnešní gruzínská vláda, která se rozhodla provést tyto zločinné akce.

Omlouvám se za dlouhý monolog, ale domníval jsem se, že to bude zajímavé.

M. Chance: Tato otázka – historie imperialistického Ruska – je skutečně významná, zajímavá a aktuální, protože jeden z posledních důsledků konfliktu spočívá v tom, že v mnoha zemích – bývalých republikách Sovětského svazu – si dnes mnozí kladou otázku, co bude dál. Obzvláště je to aktuální například pro Ukrajinu, kde tvoří velkou část ukrajinské populace Rusové. V Moldávii, ve střední Asii, v pobaltských zemích si tuto otázkou kladou také. Můžete garantovat, že k tomu nikdy nedojde, že se ve vztahu k druhým sousedům Ruska nikdy takové kroky nepřijmou?

V.V. Putin: Kategoricky protestuji proti takové formulaci otázky. Nejsme to my, kdo by měl garantovat, že nikoho nenapadneme. My jsme nikoho nenapadli. To my potřebujeme garanci od ostatních, že nás a naše občany již nikdo nenapadne a nebude vraždit. Pokouší se z nás udělat agresora.

Vzal jsem si chronologii událostí ze 7, 8 a 9 tohoto měsíce. 7. srpna v 14:42 gruzínští důstojníci, kteří se nacházeli ve štábu Smíšených sil udržujících mír, tento štáb opustili, odešli odtud – a byli tam jak naši, tak gruzínští a osetinští příslušníci armády – pod záminkou rozkazu svého velitele. Opustili posty a nechali tam naše vojenské příslušníky samotné a již se tam do počátku vojenských akcí nevrátili. Za hodinu začalo odstřelování těžkým dělostřelectvem.

Ve 22 hodin 35 minut začal hromadný palebný útok na město Cchinvali. Ve 22:50 proběhl vpád pěších útvarů gruzínských sil do oblasti vojenských akcí. Zároveň byly v bezprostřední blízkosti rozvinuty gruzínské vojenské nemocnice. A ve 23 hodin 30 minut pan Kruašvili, brigádní generál, velící mírotvorným silám Gruzie v tomto regionu, vyhlásil, že Gruzie se rozhodla začít válku s Jižní Osetií. Vyhlásili to otevřeně, veřejně, do televizních kamer.

V té době jsme se pokoušeli spojit s gruzínskou vládou – všichni se s námi odmítli kontaktovat. V 0 hodin 45 minut, 8. srpna, to Kruašvili zopakoval ještě jednou. V 5 hodin 20 minut tankové kolony gruzínských vojsk začaly útočit na Cchinvali, a předtím byl na toto město proveden masivní útok ze systému „Grad“, a my jsme začali mít ztráty na životech.

V té době, jak víte, jsem byl v Pekingu a měl jsem možnost krátce pohovořit s prezidentem Spojených států. Řekl jsem mu přímo, že se nám nedaří spojit se s gruzínskou vládou, ale že jeden z velitelů ozbrojených sil Gruzie prohlásil, že začali válku s Jižní Osetií.

George mi odpověděl – a již jsem o tom hovořil veřejně – že válku nikdo nechce. Doufali jsme, že vláda USA do tohoto konfliktu zasáhne a zarazí agresivní akce gruzínské vlády. Nic takového se nestalo.

Ba co víc, již ve 12 hodin místního času jednotky ozbrojených sil Gruzie obsadily stanoviště mírotvorců na jihu Cchinvali, které se tak též nazývá – „Južnyj“ – a naši příslušníci ozbrojených sil byli nuceni – byla tam přesila 6:1 ve prospěch Gruzie – ustoupit k centru města. A pak, naši mírotvorci neměli těžké zbraně, a to, co měli, bylo zničeno prvními dělostřeleckými salvami. Při jednom z prvních útoků zahynulo najednou 10 našich lidí.

Začal útok na severní stanoviště sil mírotvorců. Přečtu vám svodku generálního štábu: „K 12 hodině a 30 minutě odrazil batalion mírotvorných sil Ruské Federace, dislokovaný na severu města, pět útoků a pokračoval v bojích.“

V té samé době provedlo gruzínské letectvo útok na město Džana, které se nacházelo mimo oblast vojenských operací v centru Jižní Osetie.

Kdo na koho zaútočil? My jsme na nikoho nezaútočili a s nikým se nechystáme válčit.
05. 09. 2008 | 03:02

Putin str 3 napsal(a):

Já, byvše prezidentem osm let, jsem často slyšel jednu a tutéž otázku: jaké místo ve světě si samo Rusko nárokuje, kde se vidí, jaké je jeho místo? My jsme mírumilovný stát a chceme spolupracovat se všemi našimi sousedy a se všemi našimi partnery. Ale jestli si někdo myslí, že je možné nás přijít vraždit, že naše místo je na hřbitově, tak se tito lidé musí zamyslet nad důsledky takové politiky pro ně samotné.

M. Chance: Vždy jste udržoval těsné osobní styky s prezidentem Spojených států. Máte za to, že když nedokázal zabránit Gruzii zaútočit, tak to vaše vztahy poškodilo?

V.V. Putin: To samozřejmě poškodilo naše vztahy, především mezistátní.

Ale problém není jen v tom, že vláda USA nedokázala zabránit gruzínské vládě v této agresivní akci – americká strana fakticky vyzbrojila a vycvičila gruzínskou armádu.

Proč dlouhá léta vést těžká jednání a hledat složité kompromisní řešení v mezinárodních konfliktech? Jednodušší je vyzbrojit jednu ze stran a postrčit ji k vraždění druhé strany – a hotovo. To je zdánlivě lehké řešení. Ve skutečnosti se ukazuje, že tomu tak vždy není.

Mám ještě další důvody. To, co nyní řeknu, jsou domněnky, pouhé domněnky, a bude třeba je ještě náležitě ověřit. No zdá se mi, že je o čem přemýšlet.

Dokonce i v době „studené války“ – tvrdého nepřátelství Sovětského svazu a Spojených států – jsme se vždy vyhýbali přímému střetu mezi našimi občanskými a tím spíš vojenskými příslušníky a příslušníky ozbrojených sil.

Máme závažné podklady, abychom předpokládali, že přímo v zóně vojenských akcí se nacházeli občané Spojených států. Jestli tomu tak je, jestli se to potvrdí, je to velmi špatné. Je to velmi špatné, a jde o chybnou politiku.

Ale pokud tomu tak je, pak dané události mohou mít vnitropolitický americký rozměr.

Pokud se mé dohady potvrdí, tak vzniká podezření, že někdo ve Spojených státech speciálně vytvořil tento konflikt s cílem vyostřit situaci a vytvořit si v rámci konkurenčního boje převahu pro jednoho z kandidátů ucházejících se o post prezidenta Spojených států. A pokud tomu tak je, tak nejde o nic jiného, než o využívání tak zvaných administrativních/vládních zdrojů v rámci vnitropolitického boje, přičemž v tom nejhorším a krvavém smyslu.

M. Chance: Ale to je více než dost – takové vážné obvinění. Chtěl bych to upřesnit, vy si myslíte, že nějaké osoby ve Spojených státech skutečně vyprovokovali tento konflikt proto, aby nějaký z kandidátů na prezidenta získal vítěznou pozici, získal body.

V.V. Putin: Objasním to.

M. Chance: A pokud skutečně vyjadřujete takový předpoklad, jaké máte důkazy?

V.V. Putin: Řekl jsem vám, že pokud se potvrdí fakt přítomnosti amerických občanů v zóně bojových akcí, znamená to pouze jedno – že se tam mohli nacházet pouze na přímý rozkaz svého velení. A jestli tomu tak je, znamená to, že se v zóně bojových akcí nachází američtí občané, kteří plní svoji služební povinnost. Mohou tak činit pouze na základě rozkazu svého velení, nikoliv na základě soukromé iniciativy.

Prostí specialisté, dokonce i když provádí vojenský výcvik, jsou povinni to dělat nikoliv v zónách vojenských akcí, ale na polygonech, ve výcvikových centrech.

Opakuji, že to musí být ještě dále potvrzeno. A říkám vám to na základě slov našich vojenských představitelů. Samozřejmě, že je ještě požádám o doplňující materiály.

Proč vás můj předpoklad překvapuje, nechápu? Na Blízkém Východě existují problémy, nedaří se tam dosáhnout smíru. A o Afganistanu se raději nezmiňovat. Navíc Talibánci přešli k podzimnímu útoku, po desítkách likvidují příslušníky NATO.

V Iráku po euforii prvních vítězství existují další problémy, a množství obětí dosáhlo již více než 4 tisíc.

Existují problémy v ekonomice, víme o tom dobře. Jsou problémy s financemi. Hypotéční krize. My sami jsme tím znepokojeni a chceme, aby byla rychle ukončena, ale existuje.
05. 09. 2008 | 03:13

Putin str 4 napsal(a):

Je potřeba vyhrát malou válku. A jestli se to nezdaří, tak je možné hodit vinu na nás, udělat z nás obraz nepřítele, a na pozadí takového „hurá patriotismu“ opět sjednotit zemi kolem určitých politických sil.

Překvapuje mě, že vás překvapuje to, co říkám. Vždyť to leží hned na povrchu.

M. Chance: V každém případě to, co říkáte, se zdá být trochu vyumělkované. V každém případě, v době konfliktu jsem v daném regionu byl, byl jsem v Gruzii. Slyšel jsem spoustu zvěstí, které tehdy kolovaly, a částečně se potvrdily, že někteří američtí vojenští příslušníci byli zajati v oblasti vojenských akcí. Odpovídá to skutečnosti?

V.V. Putin: Takové údaje nemám. Myslím, že to skutečnosti neodpovídá.

Opakuji, vyžádám si u našich vojenských složek dodatečné informace, potvrzující přítomnost amerických občanů v zóně konfliktu v průběhu bojových akcí.

M. Chance: Dovolte, vrátíme se k diplomatickým důsledkům uplynulých událostí. Dnes se v mnoha zemích mluví a nutnosti přijetí opatření, včetně možnosti vyloučit Rusko z „osmičky“ nejvyspělejších zemí. Mluví se o zmrazení kontaktů ve vojenské oblasti s NATO a přijetí dalších opatření.

Jaká bude odpověď Ruska, pokud skutečně takové kroky při diplomatické izolaci Ruska v rámci nárůstu napjetí budou přijaty?

V.V. Putin: Zaprvé, pokud se mé předpoklady ohledně vnitropolitického kontextu v samotných Spojených státech v souvislosti s tímto konfliktem potvrdí, pak nechápu, proč jsou spojenci Spojených států povinni podporovat v rámci volební kampaně jednu stranu ve Spojených státech na úkor druhé. To je ve vztahu k americkému národu naprosto nečestný přístup. Ale nevylučujeme, stejně jako tomu bylo v dřívějších letech, že se vládě podaří i tentokrát vnutit svoji vůli spojencům.

A co máme dělat? Jakou máme volbu? Z jedné strany, co, jsme povinni se nechat vraždit, a odměnou za to se zachránit, řekněme, v „osmičce“? A kdo se zachrání v osmičce, když nás všechny vyvraždí?

Vy jste mluvil o možné hrozbě ze strany Ruska. Dnes s vámi sedíme zde, besedujeme pokojně ve městě Soči. Několik set kilometrů odsud dorazily americké vojenské lodě s raketovou výzbrojí na palubě, jejichž dosah je několik set kilometrů. To nejsou naše lodě, které dorazily k vašim břehům, ale vaše dorazily k našim. Jakou máme volbu?

Nechceme žádné potíže, nechceme se s nikým handrkovat, nechceme s nikým válčit. Chceme normální přátelské a slušné vztahy s námi a ve vztahu k našim zájmům. Je to snad moc?

Mluvíte o „osmičce“. No z dnešního pohledu již „osmička“ z pohledu váhy plnohodnotnou není. Vždyť bez přizvání Čínské lidové republiky nebo Indie, bez konzultací s nimi, bez braní v úvahu jejich řešení si normální rozvoj světové ekonomiky představit nelze.

A boj, řekněme s narkotiky, s šířením infekčních nemocí, boj s terorismem, téma nešíření zbraní? No dobrá, pokud to někdo chce zcela bez Ruska. Nakolik bude taková práce efektivní?

Myslím, že o tom není třeba přemýšlet, a netřeba nikoho strašit. Není to vůbec tak strašné. Je třeba prostě reálně umět zanalyzovat situaci, podívat se do budoucnosti a zavést normální vztahy, s ohledem na vzájemné zájmy.

M. Chance: Vzpomenul jste celou řadu vážných problémů či otázek mezinárodní spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy. Obzvláště je třeba spolupracovat u íránské otázky, v jaderné otázce Iránu, která vyvolává značné spory. Chcete říct, že jestli bude na Rusko činěn vážný diplomatický tlak, tak se Rusko může zříct své podpory úsilí v těchto oblastech, vzepřít se Spojeným státům, OSN?

V.V. Putin: Rusko velmi pozorně a usilovně spolupracuje se svými partnery ve všech problémech – v těch, které jsem vyjmenoval, i v těch, které jste vy nyní doplnil. A ne proto, že nás o to někdo prosí, a my chceme v něčích očích vypadat dobře. Děláme to proto, že to odpovídá našim národním zájmům, že se v této oblasti naše národní zájmy a zájmy mnohých evropských zemí a Spojených států shodují. Pokud s námi nechce nikdo ohledně těchto otázek mluvit a spolupráce s Ruskem nebude třeba – no tak si proboha pak pracujte sami.

M. Chance: Co můžete říct ohledně otázky energetických dodávek? Evropa nyní z velké části závisí na dodávkách ruské ropy a plynu. Využije někdy Rusko dodávky energií jako páky nátlaku na tyto země, pokud skutečně bude docházet k růstu napjetí?
05. 09. 2008 | 03:16

Putin str 5 napsal(a):

V.V. Putin: Nikdy jsme nic takového nedělali. Stavba první ropovodné soustavy byla započata v 60. letech, na vrcholu „studené války“, a po celá ta léta, počínaje 60. lety, až podnes Rusko stabilně a velmi spolehlivě, bez závislosti na jakékoliv politické konjunktuře, své smluvní závazky plnilo.

Ekonomické vztahy nikdy nepolitizujeme, a velmi nás udivuje stanovisko některých oficiálních představitelů vlády Spojených států, kteří cestují po evropských zemích a přemlouvají Evropany neodebírat naše produkty, řekněme plyn – to je prostě neskutečná politizace ekonomické sféry, v samé podstatě velmi škodlivá.

Ano, Evropané závisí na našich dodávkách, ale i my závisíme na tom, kdo kupuje náš plyn – je to vzájemná závislost, je to skutečná záruka stability.

Ale protože jsme již hovořili o ekonomických otázkách, chci vás též informovat o jednom z řešení, které bude v nejbližší době přijato. Chci však zdůraznit, že to není nijak spojeno s jakýmikoliv krizemi – ani se situací v Abcházii, ani v Jižní Osetii – jde čistě o otázky ekonomického charakteru. Nyní řeknu, o čem je řeč.

U nás již dlouho probíhají diskuse o důvodech dodávek různých produktů z různých zemí, včetně Spojených států. A především, jak bývá nakonec pravidlem, ostře se posuzují dodávky zemědělských výrobků

V červenci a v srpnu tohoto roku naše hygienická služba provedla prověrky amerických podniků dodávajících na náš trh drůbeží maso. Šlo o namátkovou prověrku. V průběhu prověrky bylo zjištěno, že 19 podniků ignorovalo připomínky našich specialistů, které jim předali již v minulém roce 2007. Těchto 19 podniků bude vyškrtnuto ze seznamu vývozců drůbežího do Ruské Federace.

A 29 firem bude varováno, že v nejbližší době musí napravit situaci, která nevyhovuje našim hygienickým specialistům. Doufáme, že reakce bude rychlá, a budou moct pokračovat v dodávkách své produkce na ruský trh.

Je to informace, kterou mě před chvíli sdělil ministr zemědělství.

Opakuji ještě jednou, byl bych velmi nerad, kdyby se všichni házeli do jednoho pytle – a všechny problémy v rámci konfliktních situací, politiky, ekonomiky, masa. Vše má svůj vlastní rozměr, a jedno s druhým nesouvisí.

M. Chance: Pane premiére, to, co říkáte, může vypadat, vyznít jako ekonomické sankce. A jestli je to tak, čím se provinilo oněch 19 firem, co udělaly špatného?

V.V. Putin: Já nejsem specialista v oblasti zemědělství. Ministr zemědělství mě dnes ráno oznámil následující.

Již jsem to říkal a chci to zopakovat. V červenci a srpnu tohoto roku proběhly namátkové prověrky amerických podniků dodávajících drůbeží na ruský trh. Bylo zjištěno, že některé připomínky, které naši specialisté předali již v r. 2007, byly ignorovány, a tyto firmy neudělaly nic, aby nedostatky, které vyšly najevo během namátkových prověrek, odstranily. A proto ministerstvo zemědělství rozhodlo vyškrtnout je ze seznamu exportérů.

29 dalších firem se také dopustilo určitých přestupků. Byly vyhotoveny odpovídající dokumenty, byly upozorněny na to, že jsou povinny provést změny ve své práci, aby dřívější smlouvy o dodávkách do Ruska zůstaly v platnosti. Těchto 29 firem budou zatím stále produkci dodávat. Doufáme, že rychle odstraní nedostatky, které v rámci těchto prověrek vyšly najevo.

Bavíme se o nadměrném výskytu některých látek v jejich produkci, které u nás spadají pod přísnou kontrolu. Jde o nadměrné množství antibiotik. Podle mého jsou tam ještě nějaké další látky, jako arzén. Nevím. Je třeba, aby se na to podívali specialisté na zemědělství. Nemá to nic společného s politikou. Nejde o žádné sankce. Taková opatření jsme nesčetněkrát přijali i dříve. Není tu nic katastrofického. Prostě je třeba na tom pracovat.

Navíc, když mi ministr zavolal a řekl: „Otevřeně, nevíme, co dělat. Bude na to pohlíženo jako na sankce, ale my musíme přijmout nějaké řešení. Můžeme samozřejmě udělat nějakou pauzu.“

Podlé mého řekli arzén. Ale máme svá pravidla. Jestli chcete dodávat na náš trh, musíte se přizpůsobit našim pravidlům. To ví všichni. Vždyť jim to říkali už v r. 2007.

M. Chance: Spojeným státům se to nebude líbit.

V.V. Putin: Nám se také nelíbí všechno, co dělají. Je třeba zkrátka těsněji spolupracovat s našim ministerstvem zemědělství. Už to tu bylo.

Zakázali jsme, a pak opět povolili. Nebylo to jen ve vztahu k americkým dodavatelům, ale také brazilským.
05. 09. 2008 | 03:19

Putin str 6 napsal(a):

M. Chance: Na závěr rozhovoru bych rád řekl…

V.V. Putin: Můžeme mluvit, já nikam nespěchám.

M. Chance: Pane Putine, jste více než kdokoliv jiný spojován s těmi úspěchy, kterých se dosáhlo v oblasti mezinárodní prestiže vaší země po rozpadu Sovětského svazu, po chaosu 90. let. Neobáváte se, že dnes tyto úspěchy, dobré výsledky jsou v důsledku těchto událostí, událostí ve vztahu ke Gruzii, zákazu importu drůbežího a dalších událostí, promarněny?

V.V. Putin: Již jsem vám řekl, že nejde o zákaz dovozu drůbežího z USA. Jde o zákaz pro některé firmy, které nereagují na naše připomínky v průběhu celého roku.

Jsme povinni chránit vnitřní trh a naše spotřebitele – stejně tak to činí všechny země, včetně Spojených států.

Co se týká prestiže Ruska. Nelíbí se nám to, co se děje, ale my jsme tuto situaci nevyprovokovali. Mluvíme-li o prestiži, tak v posledních letech velmi vážně utrpěla prestiž jiných zemí. Vždyť v podstatě v posledních letech naši američtí partneři pěstují právo silnějšího, a nikoliv mezinárodní právo. Když jsme se pokoušeli zamezit řešení v Kosovu, vůbec nikdo nás neposlouchal. Říkali jsme nedělejte to, počkejte. Stavíte nás do neskutečné situace na Kavkaze. Nikdo tehdy o mezinárodním právu nic neříkal, mimo nás. Teprve nyní si všichni vzpomněli. A proč teď všichni začali mluvit o mezinárodním právu.

Kdopak otevřel tuto Pandořino skříňku? My snad? Ne, my to nebyli. Není to naše řešení a naše politika.

V mezinárodním právu je obojí: existuje princip teritoriální celistvosti státu, existuje právo na samostatnost. Je třeba se jednoduše domluvit na všech takových pravidlech hry. Zdá se mi, že nadešel čas to konečně udělat.

A co se týká proběhnuvších událostí obecně, tak to samozřejmě z velké míry závisí nejen na politicích, ale také na tom, nakolik obratně disponují hromadnými sdělovacími prostředky, jak ovlivňují světové veřejné mínění. Našim americkým kolegům se to skutečně daří mnohem lépe, než nám. Máme se čemu učit. Ale probíhá to vždy v normálním, demokratickém režimu, poskytují se vždy čestné a objektivní informace?

Dovolte vzpomenout třeba to, jak probíhal rozhovor s malou 12 letou dívkou a její tetou, které, jak jsem pochopil, žijí ve Spojených státech, která byla svědkem událostí v Jižní Osetii. Jak ji na jednom z největších kanálů „Fox News“ moderátor neustále přerušoval. Ustavičně ji přerušoval. Jakmile se mu nelíbilo, co říká, začal ji přerušovat, kašlat, sípat, vrzat. Nezbylo mu než si pustit do kalhot, ale udělat to tak nápadně, aby zmlkly. To jediné neudělal, ale, vyjadřujíce se obdobně, byl přesně v takovém stavu. No, je to snad čestné a objektivní poskytování informací? Skutečně jde o informování obyvatel své vlastní země? Ne, to je dezinformace.

Chceme žít v míru, shodě, chceme obchodovat normálně, pracovat ve všech oblastech: jak na zajištění mezinárodní bezpečnosti, tak v oblasti odzbrojení, v boji proti terorismu, v oblasti narkotik, íránské jaderné problematiky, v severokorejské, která má nyní tendenci k jistému vyostření. Jsme připraveni k tomu všemu, ale chceme, aby tato práce byla čestná, otevřená, partnerská, a ne egoistická.

Není třeba z kohokoliv dělat obraz nepřítele, není třeba tímto nepřítelem strašit své vlastní obyvatelstvo a pokoušet se na tomto základě sjednotit kolem sebe nějaké spojence. Je třeba jednoduše otevřeně a čestně pracovat na řešení problémů. My to chceme a jsme k tomu připraveni.

M. Chance: Chtěl bych se ještě jednou vrátit k tvrzení, že USA vyprovokovaly válku, konflikt v Gruzii…

V.V. Putin: Na tuto otázku odpovím snadno. Rusko od počátku 90. let, kdy tento konflikt vznikl, a vznikl v novější historii na základě řešení gruzínské strany odebrat svobodu Abcházii a Jižní Osetii a jejich autonomní práva. V r. 1990 a 1991 gruzínská vláda odebrala Abcházii a Jižní Osetii autonomní práva, která měly ještě v rámci Sovětského svazu, v rámci sovětské Gruzie; jakmile k tomuto řešení došlo, tak se začal mezinárodní konflikt a ozbrojený boj.

A tehdy Rusko podepsalo řadu mezinárodních dohod, a všechny tyto dohody jsme dodržovali. Měli jsme na teritoriu Jižní Osetie a Abcházie pouze takový kontingent mírotvorců, který byl dojednán v rámci těchto dokumentů, a nepřevyšoval je.
05. 09. 2008 | 03:21

Putin str 7 napsal(a):

Druhá strana, konkrétně gruzínská strana, za podpory Spojených států, všechny dohody porušila tím nejhrubším způsobem.

Za dohledu ministerstva vnitřních záležitostí poslali do zóny konfliktu tajně svá vojska, pravidelnou armádu, speciální jednotky a těžkou techniku. A touto těžkou technikou, tanky v podstatě ze všech stran obklíčili hlavní město Jižní Osetie, Cchinvali. Obklíčili naše mírotvorce tanky a začali s přímým cílem je ostřelovat.

Teprve potom, potom, když jsme utrpěli první oběti a jejich seznam se značně rozšířil – již šlo o několik desítek našich mrtvých mírotvorců, podle mého tam zemřelo již 15-20 lidí, a byly již také velké ztráty u civilního obyvatelstva, v řádu stovek – teprve poté prezident Ruska rozhodl o vyslání kontingentu na záchranu životů našich mírotvorců a civilních obyvatel.

Navíc, když se naše vojska dala do pohybu směrem na Cchinvali, narazila na tajně gruzínskými vojáky připravené opevnění. V podstatě tam byly zakopány tanky a těžké zbraně a začaly ostřelovat naše vojska.

A to vše bylo provedeno v rámci porušení dřívějších mezinárodních smluv.

Lze si nakonec představit, že naši američtí partneři o tom nic nevěděli. Ale to je příliš nepravděpodobné.

Naprosto neutrální člověk, bývalá ministryně zahraničí Gruzie, paní Zurabišvili – podle mého názoru francouzská občanka a nyní se nachází v Paříži – přímo, veřejně, v přímém přenosu řekla, že je tam obrovské množství amerických poradců, a to všichni samozřejmě věděli.

No, a jestli se naše domněnka, že se v zóně vojenských akcí nacházeli američtí občané, potvrdí – opakuji, je třeba obdržet dodatečné informace od vojáků – tak pak budou tato podezření oprávněná.

Ti, kteří ve vztahu k Rusku provádí takovouto politiku, co si myslí, že nás budou mít rádi pouze v takovém případě, když umřeme?

M. Chance: Pane premiére Vladimíre Putine, mnohokrát děkuji.

V.V. Putin: Mnohokrát děkuji.

Článek Интервью Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина американской телекомпании "Си-Эн-Эн" vyšel na serveru government.ru 28.8. Překlad Luboš Janda.
05. 09. 2008 | 03:22

Filozof napsal(a):

autorovi
jak rikal Vladimir Lenin -
Lecit se , lecit se , lecit se!!!
05. 09. 2008 | 07:52

Pavel napsal(a):

Doma není nikdo prorokem. Žasnu, kolik je v našem národě nenávisti vůči Havlovi, kterého si v celém světě váží. A s panem Švejnarem vesměs souhlasím, většina diskutujících zde zmiňuje jen napadení Jižní Osetie gruzínskou armádou, ale nechává bez povšimnutí léta provokací a násilných střetů ze strany osetinských bojůvek, o etnickém vyčištění Abcházie od Gruzínů ani nemluvě. Necítím se jako součást novodobého SSSR, to je mi opravdu bližší Evropská unie a Amerika.
05. 09. 2008 | 13:54

Jan napsal(a):

domácí propaganda....byla...neskutečně sofistiokovaná...

Opravdu čtete články ruských novinářů nebo jenom přebíráte stereotypní a populární názory "amerických specialistů na Rusko"?

Suveréní Evropa až na tradiční americké spojence (GB) a historické protivníky RF (Polsko) mlčí, protože ví, že se jí tento konflikt netýká. Je to věcí USA (Gruzie) a RF.

Vzpomínáte na vztahy mezi USA a Francií, při "společném" postup proti Sadamovskému Íráku? Tuším, že jste byl na straně USA.
05. 09. 2008 | 17:25

bariera napsal(a):

ad Pavel
v dnešním světě je těžké mít patent na rozum, avšak základní principy zůstávají stejné. Agresor je vždy ten prvý. Není třeba se cítit jako součást někoho nebo něčeho, spíše je třeba vycítit příležitost, že bývalá komunistická země se může stát pokrokovou pravicovou zemí ať je to kdokoliv.
Viz pararelu poválečné Německo, které se z někdejší fašistické země stalo moderní demokratickou zemí a srovnání někdejších NSR a NDR cosi napovídá
Je třeba žít v přítomnosti a z minulosti si vzít poučení.
Tento názor nikomu nevnucuji.
06. 09. 2008 | 18:00

Rosta napsal(a):

Zajímalo by mě, kdyby se 90% moravanů v interních volbách rozhodlo pro samostatný stát( za podpory Slovenska),jestli na to mají právo nebo jestli češi mají právo tam vyslat tanky a zabránit tomu.
06. 09. 2008 | 22:48

Martin Bažant napsal(a):

Státnický, fundovaný, kvalitní článek ... je mi líto, že nejste naším prezidentem ...

Je mi líto, že poslanci nenašli odvahu vzepřít se diktátu ods

ale je to politická realita ...

za současného prezidenta čr se stydím ...

s pozdravem Martin Bažant
07. 09. 2008 | 17:28

agent Smith napsal(a):

Pane profesore Švejnare, když tak čtu zdejší reakce, říkám si jestli Češi nebudou za chvíli protestovat za znovuznání Mnichovské dohody, protože přece co měl ten Hitler dělat, když jsme tady ty sudetské němce tak utiskovali...Gruzie přece neměla žádné oprávnění znovunastolit řád ve vlastní zemi...
Buďte rád, že jste se nestal prezidentem tohohle banánového rudého blešího cirkusu.
07. 09. 2008 | 18:02

agent Smith napsal(a):

P.s.: Hájím Gruzii, ne Saakašviliho. To je stejný pomata jako jeho ruští protějškové.
07. 09. 2008 | 18:03

Suhail Abu Nofal napsal(a):

Pane profesor,
předem Vám chci říct že píšu s jistotu že nedostanu odpověď. prosím:
Jak můžu vyvrátit že postoj EU, Česko, NATO a celou Vámi a jinými definovanou "západní civilizace" je zcela pokrytecký. Jak je možné a co jsou pravé důvody že bojujeme za celistvosti Gruzie a požadujeme izolaci Rusko že vpadla (bez ohledu na přičiny a kdo začal) do Gruzie. Ale do dnešního dne tato "civilizace" není schopna přinutit svou "dítěti" Izrael aby splnila rezoluce RB OSN http://www.sweb.cz/palestin... jejichž k 5.3.2002 celkem 102 rezolucí (7,3% všech rezolucí vydané RB), aby Izrael ukončil okupaci a tímto osvobodil jak palestinskému lidu tak i izraelskému.
Dále rad bych se informoval o Vašem názoru ohledně:
http://www.sweb.cz/palestin...

S pozdravem a možná dočkám od Vás odpovědi - nikoliv strojní odpověď.
08. 09. 2008 | 12:50

Pavel napsal(a):

Pane Švejnare, máme samozřejmé právo odsoudit ruskou invazi v Gruzii. Ovšem až poté, co (alespoň v duchu) navštívíme Cchinvali a probereme to s místními obyvateli. Kdybyste popřel, že v tomto městě došlo k neomluvitelnému masakru, možná byste mohl své hodnocení konfliktu nějakou chvíli hájit. Tím, že informace o genocidě spáchané na Osetincích záměrně obcházíte, se tu (alespoň v mých očích) jenom ztrapňujete. Nevím, zda má nějaké svědomí Václav Klaus. Pro Vás by však mělo být důležité i Vaše vlastní svědomí.
09. 09. 2008 | 09:48

qqq napsal(a):

Vážený pane, nezapomněl jste na ukázkový právní relativismus. Asi nejste dobrý analytik.
09. 09. 2008 | 21:55

error napsal(a):

Nerecyklujte tu pořád to dítě STBáků.
09. 09. 2008 | 22:04

robil napsal(a):

Slepý člověk nepotřebuje brýle,tak si je prosím sundejte a snažte se více naslouchat svému nitru (má-li vám co říct). S věčným vymezováním se vůči někomu zůstanete vždy jen slepcem.
10. 09. 2008 | 04:42

Jirka. napsal(a):

Pane Švejnare,
pro se stále vyjadřujete k problematice o které nemáte vůbec žádné znalosti ?
Snažíte se stále na sebe upozorňovat a zviditelňovat.Už nikdo o Vás nemá zájem. Jste schopen tuto skutečnost pochopit ?
11. 09. 2008 | 09:24

gidzitka napsal(a):

Mno, musím uznat, že určitě každý den nesleduju noviny apod. a že jsou určitě mnohem informovanější lidé než já. Ovšem k různým podobným událostem se snažím přistupovat s ohledem na historii, kterou mnozí zavrhují jako obsolentní harampádí, a svůj "zdravý selský" rozum.
Tak předně: kdo měl primární zájem na získání daného území? Jinými slovy: Kdo má taktéž zájem na absolutní kontrole ropovodů a dodávce ropy? Kdo se nerozpakuje řídit se heslem, že účel světí prostředky? Ano, je možné, že Gruzie první pozvedla zbraně, ale kdo nastavil spoušť? Gruzie je proevropská země s demokratickou oscilací, což se o Rusku bohužel říci nedá. Gruzie byla spojencem Čečenska, a na to se z pohledu Rusů nezapomíná. Prostě vše směřuje z mého úhlu pohledu na označení hlavního viníka, a tím je Rusko. Putina, který tahá zpovzdálí za nitky, nemohu při nejlepší vůli považovat za demokrata, a to je pro mě rozhodující. Takže s Vámi, milý pane Švejnare, souhlasím a vyhlásila bych tvrdší sankce vůdči Rusku, nejen nějaké protesty, s kterými se houby pořídí.
11. 09. 2008 | 15:52

Morgast napsal(a):

Pane Švejnare, jak to zde čtu, lidem okolo Vás nejde o Gruzii, ale o to jak Vám fandí a jak mají v žaludku Vašeho politického protivníka V.K. Smutný obrázek, či spíše zrcadlo Vás samotného. Panu V.K. nefandím a po pravdě řečeno nemám ho rád. Nicméně poté, co jsem viděl Vaše vlastní politické vystupování a četl Vaše názory a napadání Vašeho rivala musím říci, že musím poupravit své mínění o panu V.K., protože Vy jste pro mne jako politik mnohem nepřijatelnější a rozhodně méně důvěryhodná osoba. Nemyslíte a ani se nechováte jako občan ČR! Jak byste nás chtěl zastupovat? A jakým právem?!!!!!!! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům praví známý biblický citát!
12. 09. 2008 | 02:56

Socha_svobody napsal(a):

Čím více se seznamuji s názory pana Švejnara, tím raději vidím na Hradě pana Klause!
12. 09. 2008 | 08:26

Bobo napsal(a):

To vlk: Na jednu stranu s vámi musím souhlasit. Na druhou stranu bych byl velice zvědavý na váš osobní názor, jak konkrétně postpuvat vůči Rusku. Z příspěvku je více než patrné, že uvažujete v souvislostech. Ale zároveň je velice patrná kritika člověka, který toho v životě dosáhl jistě víc než vy.

To všem: Pan Švejnar, ať v příspěvcíh vás diskutujících propadá, přesto vyvolal diskusi hodnou pozornosti. Je škoda, že vaše názory zaznívají pouze na blogu a nikoli v médiích, která jsou...jak správně některý z vás napsal, pokřivená.
A dále, ze všech příspěvků je patrná typicky česká vlastnost a tou je neustále si na něco stěžovat, kritizovat. Ale ani z jednoho příspěvku nevylezlo nic kloudného.
Bohužel na této věci se ukazuje nejednost Čechů jako národa, není se čemu divit, že vláda prezentuje jiná stanoviska a jiná náš "první" představitel.
V případě gruzínského sporu vylezly na povrch skutečnosti, které mnozí nechtějí vnímat. A těmi jsou rozpínavá politika mocností USA a Ruska, která je jen o moci vlivu a resp. penězích.
A já se ptám, když z vás ví, jak a koho kritizovat, proč nejdete do politiky a neukážete ostatním, že na to máte a že něco chcete změnit. Tím, že si tu budete vylévat emoce a ukazovat rozumy, nikomu z nás neprospějete. A když už byste se kdokoli z vás dostal do politiky, zkuste se zamyslet nad tím, proč by Česko nemohlo být jakýmsi článkem, který by řekl Rusku, USA a dalším spojencům: Podívejte se, všichni chceme společnou věc, chceme mír, chceme mít prosperitu a jistě jsou jiné způsoby, jak toho dosáhnout, než jen ukazovat svaly a utahovat kohoutky."
Děkuji za váš čas a vaši pozornost.
12. 09. 2008 | 10:59

P.P. napsal(a):

Ze čtení řady příspěvků v tété diskusi je mi jaksi blujno!
Bohužel se stále potvrzuje, že je mezi námi v Česku stále mnoho zabedněných troubů, nad kterými si radostí mne ruce FSB (tedy někdejší KGB), která je vládnoucí silou současného Ruského imperia! Pochopte to konečně!!
12. 09. 2008 | 12:20

SD napsal(a):

2 P.P.

ale prosím tě, v jakém státě nevládne tajná služba? :)
12. 09. 2008 | 12:40

Kisssa napsal(a):

Děkuji (i když s mnohadenním zpožděním)Pocestnému za zevrubný historický exkurs. To jsou souvislosti, které mnoho diskutujících nevnímá. Že současná situace má jakousi souvislost s tím, co se dělo v minulosti - a že se toho dělo, a v této části světa to opravdu nebylo nic humanistického... Mimo jiné i takový diskutér, jako vlk... vidí jen současnou situaci na šachovnici a pouze ekonomickou stránku věci.
Divím se občanům malého, tak dlouho okupovaného státu, že jim není ouzko z pohledu na staronovou roztažnost nového Ruska, které si přece vždycky našlo důvod, proč bylo oprávněno někde zasáhnout, někam vstoupit a pak už nikdy neustoupit.
S Osetinci v Gruzii je to velmi stejné, jako se sudetskými Němci v ČSR před válkou. Je přeci tak snadné pro velmoc vypěstovat si pátou kolonu v nějakém zájmovém území!
A tady u nás se to tomu Rusku už taky, koukám, začíná dařit...
.
12. 09. 2008 | 13:17

Jitka napsal(a):

Evropa má špatnou paměť

Evropa se chová tak trochu podobně jako se chovala před 70 lety. Akceptuje, i když se pod to nepodepsala (na rozdíl od událostí před 70 lety navenek alespoň trochu brblá), že větší stát vojensky vnikne na území státu menšího. To, co Rusové udělali, je přece v 21. století obrovský skandál! A může mít pro Evropu dalekosáhlé důsledky.
29. září to bude přesně 70 let, co byla podepsána mnichovská dohoda o nás bez nás. Hitlerovi tak byla obětována část naší republiky. A Evropa to akceptovala. Trpce toho později litovala, když na vlastní kůži svou chybu pocítila. Pochopila svůj omyl, když se naivně domnívala, že násilný hegemon už další území chtít nebude. Jenže Otesánek chtěl. Takový už je charakter Otesánků. O otesánectví Ruska nemůže být sebemenších pochyb, jeho vlastní historie o něm mluví velmi zřetelnou řečí. Bohužel nemělo to štěstí, kterého se dostalo Německu (po Jaltské konferenci po II. světové válce), že by ho jiný stát (příp, jiné státy)svou přítomností na jeho území donutil ke slušnému chování, a nutil ho k němu tak dlouho, dokud se jeho další generace nezačnou chovat civilizovaně samy od sebe.
Žádný Rus nezažil, jaké to je, když jeho vlast okupují cizí vojáci. Bohužel. Taková "nová Jalta", opět na téma „jak čelit nebezpečí pro Evropu“, jenže tentokrát by objektem jednání nebylo Německo, ale Rusko, by nezaškodila.
Rusko se nebude chovat civilizovaně, dokud k tomu nebude vnějšími prostředky donuceno. Ropa neropa, kšefty nekšefty. Košile je sice bližší než kabát, jak se politici domnívají, jenže když se ta košile pořádně nevypere, špína a pot ji časem zničí.
Politikové typu Václav Klaus by se za svou neomalenost měli stydět. Vždyť oni jinými slovy říkají: „Suverenita mé země je mi svatá, suverenitu jiné země ať vezme čert.“
Jitka
12. 09. 2008 | 14:03

Needle napsal(a):

Souhlasím, že Rusko nás bude respektovat budeme-li sami dost sebevědomí. Jak ale můžeme působit sebevědomě, když jsme jen poslušný přívěšek EU a USA. Stále se jen bojíme mít nějaký vlastní názor. Jediný inteligentní, zkušený a zároveň sebevědomý politik je Klaus. A to je pro ČR trochu málo.
12. 09. 2008 | 16:15

Václav napsal(a):

Nevím proč se tady tlachá pořád o Rusku.Tam je to jasné.Ale kdo ve světě vede nejvíc bezdůvodných válek?Nápověda:(rusové to nejsou).
12. 09. 2008 | 18:41

agent Smith napsal(a):

To Václav: Muslimové? :-)

Já tedy nevím, ale jestli pro Vás islámský terorismus není důvodem, tak je to asi na pováženou pro upozornění policii nebo psychiatrické léčebně.
13. 09. 2008 | 18:52

Khan napsal(a):

Jsem velmi rád,že jste se nestal prezidentem ČR.Možná by jste mohl zkusit kandidovat v USA,tam jsou tyto názory v kurzu
14. 09. 2008 | 10:06

Karel napsal(a):

Ještě k tomu ruskému imperialismu a intervencích v suverenních státech.........kolik vojenských základen mají USA a Rusko ve světě???Kdo jasně "vede" v intervencích a válkách v suverenních státech???

USA jsou zemí zla a jsou i sami sobě "osou"

Ale to přece "Američan" jako je pan Švejnar nemůže nebo nechce vidět.
14. 09. 2008 | 10:11

karel napsal(a):

Díky Bohu, že jste se nestal prezidentem !
14. 09. 2008 | 11:11

Skardon napsal(a):

Pane Švejnare,
již nelituji toho, že jste se nestal českým prezidentem, protože o takovou změnu bych opravdu neměl zájem.

Pro všechny ostatní Rusobijce.
Konflikt s Gruzie - Rusko znovu jasně ukázal princip americké politiky. Najít si mouřenína, který provede špinavou práci v dálkové režii USA, vybombardování nebo jinak provedené "vyčištění" nějakého města není na škodu. Pak je třeba zaujmout "zásadní" stanovisko, eventuálně zpacifikovat desetinásobně slabšího soupeře, nejlépe letecky, protože na zemi toho zas tak moc neumějí. Proto bych vás všechny požádal, abyste se serozně zamysleli nad otázkou, zda by České republice přišla na pomoc vojska NATO potažmo USA, pokud bychom to opravdu potřebovali, anebo bychom také byli naservírováni coby obětní beránek i s pikantní přílohou.

Pro ty, kteří si to neumějí přebrat, ještě trocu polopatičtěji. Rusko je opět regionální velmocí, ať se nám to líbí nebo ne. S velkým a mocným sousedem je vždy lépe vycházet po dobrém. Pokud toto nejste schopni pochopit, vzpomeňte si na to při každém tankování, při každém zapálení plynu na sporáku či v Karmě. V současné době opravdu nemáme rovnocennou náhradu a Rusku stačí "z technických důvodů" přivřít kohoutky. Co uděláte pak, pane Švejnare? Pošlete Saakašviliho a jeho partu rovnou do Moskvy nebo nám tady vČR budou štípat dříví američtí vojáci?
14. 09. 2008 | 12:15

Martin napsal(a):

Ještě, že je hlavou státu p.Klaus za Váš názor bych se musel stafět.M.C.Díky za Vás Václave Klausi díky i za postoj c Srbsku./na jeho části/Kosova.
14. 09. 2008 | 21:10

vanoce3000 napsal(a):

Pane Švejnare, nedémonizujte Rusko. Nic není černobílé. USA řeší své zájmy v daleko obludnějším měřítku. Ale to vám asi tolik nevadí. :-)
14. 09. 2008 | 22:26

amater napsal(a):

Nejlepší komentáře mají proškolení agenti CIA.
14. 09. 2008 | 22:33

Vladimir napsal(a):

Pro pozici prezidenta (v našem státě, ale i v jiných) je zapotřebí člověka filozofa (který má určitou vizi, umí nalézat cesty k cíli, umí nalézat lidi a umí jednat s nimi; to všechno v právním rámci civilizovaného světa).
J. Švejnar svým projeveným názorem, svou "stranickostí" jedné straně, přizpůsobování argumentů k fandění této straně atd. prokázal, že není hoden funkce prezidenta.
V. Klaus při všech svých chybách vyhovuje těm nárokům na prezidenta mnohem lépe.
My - občané ČR (Češi, Moravané Slezané) chceme aby preziden byl nositelem určité morálky, pravdivosti, nestrannosti, soudnosti. Kvůli prachbídné morálce (etice) politiků v posledních 19 (možná 15) letech upadá morálka též celé společnosti.
Švejnar je příkladem oné bezpáteřnosti, zaslepenosti. Což ovšem nevypovídá o moc velkých kvalitách ani Paroubka, který J.Š. prosazoval.
15. 09. 2008 | 12:22

jojo napsal(a):

Mluvit o ruskem imperialismu muze mluvit kdekdo ale ne pan Svejnar, ktery haji zajmy imperialismu americkeho.
Rusy nemam rad ale z principu jim nyni fandim (a to verim plati pro vetsinu lidi). Svet bez velmoci je utopie a pod taktovkou jedne velmoci je tez nefunkcni. Takova velmoc bude hajit SVE zajmy jakkoliv kdekoliv a cimkoliv vsude na svete. Zijeme v dobe kdy se o to jedna velmoc snazi a svet speje do ...... Jsem pro at jsou na svete dve velmoci, ktere se navzajem hlidaji a jedna druhe nedovoli prevalcovat zbytek sveta.
16. 09. 2008 | 11:20

ba ba napsal(a):

Svět se probudil do tvrdé reality nového ruského imperialismu.
Aby si aspon na vterinku odpocinul od imperialismu americkeho :-)
17. 09. 2008 | 01:42

Slav napsal(a):

Dobrý blog, ale blbé a některé dobré komentáře. Je mi také líto těch mrtvých v Osetii, kdo je podporoval k odtržení, copak část území uvnitř státu, která mu nepodléha a spoléhá na pomoc zvenčí není nebezpečím pro všechny, kteří nejsou osetinci nebo abcházci. Zoufalý a nepromýšlený čin to všechno zkazil, ale kdo jsme my, Češi, vadí nám americký imperialismus, vadí nám ten ruský, tak zaveďme český. Tatíček Klaus vám řekne, jak ne to.
17. 09. 2008 | 08:02

Mirek napsal(a):

Vazeny pane profesore,

Svuj nazor na tragicke zvoleni nepravdomluvneho Vaclava Klause misto Vas jsem sumarizoval pod Vasim blogem “Vaclav Klaus nemluvi pravdu.” Klausuv pristup k situaci v Gruzii pouze dodatecne ilustruje, jak katastroficky hrozny je dopad volby tohoto pomateneho rusofilniho saska.
27. 09. 2008 | 00:27

barča napsal(a):

napište státy kde těží ropa konkrétněji
21. 10. 2008 | 14:32

seo napsal(a):

Je zajímavé přečíst si tenhle článek s odstupem několika měsíců, kdy se situace určitým způsobem usadila a umožňuje nadhled.
Vaše analýza se mi velice líbí. Shrnuje hlavní aspekty situace. Trochu mi v ní chybí hloubka. Vždycky se dotknete nějakého zajímavého nápadu a pak od něj utečete, abyste mohl zůstat politicky korektní.

Nesouhlasím s Vámi v jedné věci. A to v tom, že by Rusko ohrozilo ropovod Baku-Ceyhan. Kdyby tomu tak skutečně bylo, dočkali bychom se od západního společenství daleko razantnější reakce. Hranice bezvýznamného kavkazského státu USA zas tolik netrápí, ale ropovod, to je jiná.
22. 10. 2008 | 11:38

hu napsal(a):

Pobavila mě paní Marta, zřejmě vůbec nechápe, že v životě se musí každý starat sám a ne čekat kdo mu co dá...a článek pana Švejnara...naprosto bez jakékoliv myšlenky. Jako všechny články, lidé už vám to říkají dost dlouho, ale těžko si představit, že se teď něco změní, když už se nic nezměnilo od počátku 90. let...
20. 11. 2008 | 07:48

jordan shoes napsal(a):

这个是关于什么的
03. 07. 2009 | 03:50

Knapp23Benita napsal(a):

Don't you know that it is the best time to get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a>, which can realize your dreams.
01. 03. 2010 | 10:37

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 06:23

business loans napsal(a):

I had got a desire to make my firm, nevertheless I did not have got enough of money to do that. Thank heaven my dude told to use the mortgage loans. Therefore I received the short term loan and realized my dream.
16. 07. 2010 | 21:52

brand shoes on sale napsal(a):

<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>cheap air max</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>air jordan 11</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>air jordan 13</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>air jordan shoes</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>nike air jordan</strong></a> <br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>air jordans 2011</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>sale air jordan</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>cheap jordan shoes</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>nike air jordan shoes</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>cheap air jordan shoes</strong></a><br>
<a href="http://www.jordansfitting.com"><strong>air jordan shoes online</strong></a>
15. 12. 2010 | 15:46

pnpvqvig napsal(a):

http://www.hermes-birkin-shop.com/ - Hermes Birkin|Hermes Birkin Handbag|Hermes Birkin Shop|Hermes Birkin Replica
25. 05. 2011 | 08:44

auto insurance in virginia napsal(a):

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely helpful information specifically the ultimate part :) I deal with such info much. I was seeking this particular info for a very lengthy time. Thank you and good luck. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 01:00

order generic viagra online napsal(a):

Mucho sufrimiento ha sido siempre obra del hombre,
16. 11. 2012 | 18:05

using viagra napsal(a):

S. Teaspoonful after meals. http://orderonlineviagra.org order online viagra I solved the problem by dispensing it as follows, followed by a large amount of water, as otherwise, http://cialis-generic-online.net cialis online pharmacy with acetanilid or antipyrine it is apt to form a, mixture will gradually develop carbon dioxide,, <a href=http://orderonlineviagra.org#6,97565E+70>order viagra</a>, carbolic acid, double salt. <a href=http://cialis-generic-online.net#6,55735E+94>cialis pharmacy</a>, that of the tincture and that of the ointment., of water, emulsified it, added the first three, <a href="http://orderonlineviagra.org#78127">viagra best price</a>, a damp powder. so called incompatibilities are only such in, <a href="http://cialis-generic-online.net#43678">tadalafil</a>, Sodii Perboras. When sodium perborate is,
15. 01. 2013 | 04:11

Baizearterb napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
08. 04. 2013 | 06:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy