Slováci nám vytřeli zrak

12. 12. 2013 | 21:25
Přečteno 9054 krát
Rozhovor

Česko bývalo v hospodářské mapě světa psáno velkými písmeny a zdejší lidé měli pro podnikatele cenu zlata. Nyní však jede ekonomika už léta na půl plynu a na růstovou anémii zatím země nenachází lék.
„Od roku 1939 jsme tu bohužel neměli dobrou hospodářskou politiku. Řadě zemí se ve dvacátém století podařilo ekonomicky vyvinout, ale dvě ekonomiky se posunuly od vyspělých směrem dolů: Argentina a Česká republika,“ říká profesor globální ekonomie na kolumbijské univerzitě Jan Švejnar.

E15: Jste znám jako velký zastánce svobody trhů. Co říkáte na cvičení, které s ekonomikou naposledy předvedla Česká národní banka?

V posledních 10 letech se kurz koruny pohyboval i o 20 až 30 procent během jednoho roku čili výkyv pěti procent není velký. Probíhají zde velké debaty kvůli něčemu, co je řádově menší, než co jsme zažili v rámci tržních fluktuací v posledních dvou dekádách.

E15: Ale obvykle se takové změny děly postupně.

Ano. Kdyby se tato změna kurzu uskutečnila během několika měsíců, málokdo by si toho všiml. Značný problém tudíž vidím ve skokové realizaci a nedostatečné komunikaci. Centrální banka má velký rozpočet, spoustu zkušených lidí, a proto je nešťastné, že nebylo občanům dost dobře vysvětleno, proč je taková akce žádoucí.

E15: A je to vůbec žádoucí? Sami exportéři, kterým má slabší koruna prospět nejvíce, nejsou zajedno a někteří se nechali slyšet, že deflace není žádná katastrofa.

ČNB uvažuje o deflaci – poklesu cen – obdobně jako FED, ECB nebo japonská centrální banka. Pro dlužníky znamená deflace větší zátěž a rigidita ve mzdové politice jen obtížně umožňuje podnikům snižovat mzdové náklady. Tvůrci měnové politiky se tak obávají šokového efektu. Ekonomické instituce jsou krátkodobě uzpůsobeny spíše mírnému růstu cen.

E15: Co nabídne slabší koruna lidem a firmám?

Firmám dá nákladovou výhodu. Zatímco část plateb již probíhá v euru, značnou část svých nákladů – především platy a mzdy – platí firmy v korunách. Tím dává slabší koruna výhodu našim podnikům proti zahraniční konkurenci. Lidem, kteří hledají práci nebo se obávají, že o ni přijdou, pak dává slabší koruna větší šanci, že budou zaměstnáni. Kdo se o svou práci nemusí bát a zajímá se především o ceny, ten přirozeně vnímá intervenci ČNB negativněji.

E15: Byla intervence správně načasována?

Indikátory poklesu cen se objevují od července. Osobně bych vyčkal ještě jedno čtvrtletí, aby bylo zřetelnější, jestli jde jen o výkyv, nebo spíš trend.

E15: Ekonomické subjekty mají svá očekávání a bývají zajištěny, takže výrazná změna kurzu může znamenat ad hoc náklady, které nemusí být malé.

Kurzovní zajištění bývají krátkodobého charakteru. Pokud centrální banka nový kurz udrží delší dobu, bude její intervence výhodná i pro tyto ekonomické subjekty. Pokud ČNB nový kurz neudrží, půjde o krátkodobý výkyv, tedy nežádoucí zvýšení nejistoty.

E15: Jak dlouho musí být kurz na této úrovni, aby to mělo kýžený efekt?

Pokud se podaří kurz udržet alespoň rok, trhy si zvyknou. Zamezit pohybům kurzu se ale nemusí podařit, především kvůli vnějším šokům. Velmi bude záležet, jak nervózní budou finanční trhy, jak se budou chovat hedgeové fondy, spekulanti.

E15: Je nyní koruna slabá, nebo silná – vzhledem ke stavu české ekonomiky?

Vše bude záviset na tom, jaká bude hospodářská politika státu. Pokud bude stát stimulující a uklidňující pro investory, je úroveň koruny pro ekonomiku adekvátní. Neštěstím minulé vlády bylo, že veřejně dávala najevo své rozpory v hospodářské politice, čímž vytvářela větší nejistotu, než bylo nutné. Ať už šlo třeba o debaty o sjednocení a úroveň DPH nebo realizaci druhého pilíře penzijního systému, vláda působila dojmem nejistoty a podniky odkládaly investice a domácnosti spotřebu.

E15: V současnosti se zdá, že nejistota může být v tomto smyslu ještě větší. Neočekáváte, že z tak protichůdných subjektů na politické scéně musí nutně vzejít hospodářskopolitický paskvil?

Zatím bych vyčkal. Na Slovensku byla různorodá koalice za vlády Dzurindy a nakonec přišli s reformami, o kterých se nám ani nezdálo, a vytřeli nám zrak. Vláda Fica pak navzdory své silné rétorice v mnoha věcech pokračovala.

E15: Co je hlavní příčinou vleklé české recese?

V posledních několika letech ekonomiky našich sousedů na rozdíl od nás rostou. Takže nejde o recesi způsobenou negativním vnějším šokem, nýbrž o recesi, kterou jsme si přivodili sami. V roce 2008 jsme si vedli dobře, naše banky na tom byly dobře, ale přišel vnější šok, který nás oslabil. Ale nynější druhé ekonomické dno už je převážně výsledek naší hospodářské politiky.

E15: Co říkáte předsedovi jedné z hlavních stran a jeho výroku o rezervách ve výběru daní a hospodaření státu. Existují takové rezervy, nebo jde jen o laciný politický výrok?

Slýcháme to všude ve světě a od všech stran, které se snaží získat hlasy a nebyly přitom těmi, které doposud vedly stát. Tudíž mají možnost přesvědčovat voliče, že to tak může být. Zkušenost ve světě je ale všelijaká. Obecně neplatí, že nové politické subjekty jsou se stejnými daňovými sazbami najednou schopny vybrat o mnoho více než jejich předchůdci.

E15: Nemyslíte, že jde o jeden z nejtěžších úkolů vlády? Nejde o politickou otázku, ale o změnu nastavení systému, který má značnou setrvačnost.

Přesně tak. Na druhé straně byly ve světě příklady reforem, kterým se zefektivnit systém podařilo, ať už jde o Thatcherovou, nebo Mitteranda. Oba po určitých počátečních problémech byli schopni vést efektivní hospodářskou politiku. Otázka je, zda bude nová vláda schopna připravit design takové změny a posléze ji realizovat. Voliči ANO očividně věří, že babišovci budou schopní manažeři.

E15: Babiš asi schopný manažer bude, ale co ostatní?

Zatím je příliš brzo soudit, ale rozhodně bychom to potřebovali. Od roku 1939 jsme tu bohužel neměli dobrou hospodářskou politiku. Řadě zemí se ve dvacátém století podařilo ekonomicky vyvinout, ale dvě ekonomiky se posunuly od vyspělých směrem dolů: Argentina a Česká republika. Doufejme, že nová vláda přivodí obrat k lepšímu.

E15: Na čí bedra byste za současné situace položil gros daňové zátěže?

Naší Achillovou patou je dlouhodobý zvyk silně zatěžovat daněmi a odvody pracovní sílu čili z hlediska investora činíme práci dražší, než musí být. Investor jde pak mnohdy raději jinam. Řešením je uvolnit břemeno na pracovní síle a vybírat vyšší daně jinde.

E15: Zbývají firmy a spotřebitelé…

A nemovitosti. Daně z nemovitostí se u nás nevyužívá tak jako jinde. Když málo zdaňujete nemovitosti, lidé je vnímají jako spotřebu. Když je daň vyšší, chovají se majitelé nemovitostí jako podnikatelé, stávají se racionálnějšími a více pronajímají. Zvyšují tím i nabídku na trhu a přispívají k poklesu cen.

E15: Ale z nemovitostí se hlavní zdroj daňových příjmů zřejmě nestane.

Řešením může být též daň z přidané hodnoty. V jejím rámci zdaňujete nejen pracovní sílu, ale také kapitál. Takže neexistuje distorze ve smyslu, že zdaňujeme příliš pracovní sílu a nedostatečně kapitál. I tento přesun by byl lepší.

E15: Takže preferujete daně ze spotřeby před přímými daněmi?

Je tu možnost přesunout zatížení tímto směrem, ale daň z nemovitosti je příma daň.

E15: Jak vnímáte daňovou progresi a kde vidíte její český bod zlomu?

Určitá progrese je zcela v pořádku. Hranice závisí na efektivitě systému, nicméně můžeme mít trochu vyšší progresi, než kterou máme, a pořád ten systém neohrozíme. Například v Americe je mezní sazba mezi 30 a 50 procenty podle státu a města, ve kterém žijete. Když půjdete u nás do nějaké 33procentní mezní sazby, jste na sazbě, kde žije většina vašich protějšků v zemích západní civilizace, se kterými se srovnáváme, nebo pod ní.

E15: Kdybyste měl tu moc nastavit vhodný mix měnové a fiskální politiky, co byste udělal?

Co potřebujeme, je rozumná dlouhodobá koncepce. Aby investoři i podnikatelé, jednotlivci i rodiny vnímali, že hospodářská politika má jasný cíl a strategii. Strategie rozvoje našim vládám doposud chyběla. A pak je třeba mít krátkodobou expanzivní politiku ve smyslu stimulace ekonomiky dobře promyšlenými vládními investicemi.

E15: Může stát dobře promyslet své investice?

Myslím, že jsou ve světě dobré příklady, kdy je například investice do infrastruktury dobře promyšlená a provedená. Je nutné, aby fungoval právní rámec, vymahatelnost, postih. Máme systém, kde postih zatím často není dostatečný.

E15: Je právní rámec v Česku a Americe srovnatelný?

Amerika má pevnější právní rámec, ale myslím, že česká transformace ještě v tomto ohledu neskončila. Třeba sousední Polsko se v tomto vyvíjelo rychleji, pro co neexistovaly nové zákony, neváhali Poláci použít ty staré.

E15: Čeho by se zahraniční investoři od nové české vlády neradi dočkali?

Situace, kdy nemohou očekávat, že během investičního horizontu několika let budou věci stabilní a nebudou se měnit. Je třeba předejít extrémům v podobě, že se ustanoví systém, který se potom ex post změní, jako se stalo u fotovoltaiky. Mluvil jsem s investory, kteří říkali: jak je něco takového v zemi EU možné? Zanechalo to v ústech investorů trpkou chuť.

E15: Od koho bychom se mohli učit?

Třeba od Švýcarska. Je tam stabilní hospodářská politika, poměrně nízká daňová zátěž a řada nadnárodních společností má tam i své evropské centrály.

E15: Současná představa schodku na příští rok je 112 miliard, kolem tří procent HDP. Je to realistické?

V případě konjunktury je to realistické. Jinak to bude těžko dosažitelné. Předchozí vláda se snažila snížit schodek pod tři procenta, a přispěla tím k recesi. Měla snahu ukázat finančním trhům, že jsme fiskálně odpovědní, ale trhy též zajímá, zda je daná hospodářská politika udržitelná. Pokud tím vláda způsobí recesi, trhy vědí, že to udržitelné není. Protože držet zemi dlouhodobě v recesi není nikdy politicky přijatelné.

E15: Co byste teď ordinoval z hlediska fiskální politiky?

Měla by být opatrná, ale expanzivní v oblastech, kde má vysokou návratnost, především v infrastruktuře. Kdybychom měli dobrou dopravní infrastrukturu, rychlovlaky, dobré dálnice, tak by se spousta lokálních izolovaných pracovních trhů, které máme, mohla propojit. Ale takové investice musí udělat vláda, soukromý podnik je neudělá.

E15: Vydal byste se cestou vyššího dluhu?

Pouze pokud by šlo o krátkodobě vyšší zadlužení, které se střednědobě vrátí díky vysoké návratnosti.

E15: Máte štěstí, že můžete srovnat americký a český systém. V čem se dělá hospodářská politika jinak?

To, co historicky vidíte v USA, ale i v některých rychle rostoucích ekonomikách východní Asie, je soustředěnost na efektivnost. I když existuje čilý politický boj a různorodost názorů, prioritou je vést ekonomiku k tomu, aby byla výkonnější. Je důležité nejdřív zvětšit koláč a pak teprve přemýšlet, jak ho rozdělit.

E15: Jak je v USA vnímáno Česko? V politických, akademických kruzích?

Ti, kdo sledují situaci u nás a u našich sousedů, nás vidí jako zemi, která byla mezi předními světovými ekonomikami a která zatím dostatečně nezrealizovala svůj potenciál. A ptají se, proč nejsme schopni růst víc.

E15: Jak nás hodnotí ve srovnání se sousedy?

Když si vezmeme Polsko nebo Slovensko, vidíme, že obě země jsou schopné růst rychleji, Slováci nás dokonce podle některých měřítek předběhli v produktivitě práce. Poláci zase mají ekonomiku, která je tak diverzifikovaná, že se během posledních šesti let ani nedostali do recese, přestože velmi zpomalili.

E15: Učíte ekonomii. Jak byste srovnal koncept výuky ekonomie v Česku a v USA?

U nás v CERGE se to neliší, protože jedeme podle amerického modelu. Pokud jde o mainstream, funguje stále ještě dosti tradičně. A je zarážející, že v žádném ratingu světových univerzit nemáme ani jednu univerzitu mezi prvními 250, což není dobrý výsledek.

E15: Proč tomu tak je?

Zavedli jsme světovou konkurenci v průmyslu, obchodovatelných službách, ale zatím nikoli ve vzdělání. Představte si, že by studenti dostali peníze, které na ně stát vynaloží, a mohli by se rozhodnout, kam ve světě půjdou s těmi penězi studovat. Rázem by konkurence, stejně jako v průmyslu a jinde, vzala v potaz, že klienti-studenti si budou vybírat školy, jako si vybírají běžné spotřební zboží a služby.

E15: Má absolvent české a americké vysoké školy rozdílnou pozici?

Rozhodně ano a zaměstnavatelé budou stále vybíravější. V Americe najdete relevantní členění všech škol podle kvality výuky, ceny a nejrůznějších dalších kritérií, stejně tak je vidět, kolik mají absolventi nabídek, jaký podíl zůstává bez nabídek, jak vysoké pak mají příjmy. To u nás zatím neexistuje.

E15: Založil jste CERGE institut, vychovali jste nějaká známá jména?

Máme stovky absolventů, kteří jsou výbornými ekonomy v akademickém světě, v soukromém sektoru a ve veřejných institucích. Lubomír Lízal je například členem bankovní rady ČNB, Michaela Erbenová je vysoce postavenou ekonomkou v Mezinárodním měnovém fondu. Když se podíváte do různých bank, najdete naše absolventy na pozicích hlavních ekonomů či manažerů, zastoupeni jsou ale i ve světové bance, OECD či Evropské bance pro obnovu a rozvoj.

E15: Kdo je největším současným českým ekonomem?

Myslím, že profesor Jan Kmenta. Je to světoznámý ekonometr překládaný do desítek jazyků. Dále pak Jaroslav Vaněk, oba patří mezi velikány celosvětového měřítka 20. století.

E15: Nelze se nezeptat: českou politikou jste prošel jako kandidát na různé posty. Jakou máte další ambici?

Zůstávám veřejnou osobou, vyjadřuji se k věcem, které ovlivní efektivnost fungování české ekonomiky. Zůstávám otevřen dalším možnostem, ale momentálně nemám žádné konkrétní plány.

E15: Kandidaturu na prezidenta jste zvažoval?

Rozhodl jsem se loni nekandidovat, především z finančních důvodů. Byl jsem schopen získat prostředky, ale sponzoři, se kterými jsem mluvil, měli konzervativnější představu o tom, kolik by kampaň stála. Ukázalo se, že jsem měl pravdu. A věděl jsem dobře, že nemá smysl jít do kampaně, kdy během ní zjistíte, že nemáte další zdroje.

E15: Kolik stojí nadějná kampaň?

Odhadoval jsem to na 30–60 milionů.

Jan Švejnar (61) Působí v Praze na Univerzitě Karlově, v Akademii věd ČR a v New Yorku na Columbia University. V roce 1991 spoluzaložil Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE), které později propojil s Národohospodářským ústavem Akademie věd. V roce 2009 založil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Od roku 2010 působil v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Byl rovněž poradcem mezinárodních institucí, vlád a velkých podniků. Po roce 1989 získal zpátky české občanství, které ztratil v době komunistického režimu. Je vdovec a má dvě děti.

Rozhovor s redaktorem Jaroslavem Bukovským pro E15 byl zveřejněn 9.12.2013.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

muromec napsal(a):

Vždy mě pobaví tenhle způsob titulkování: "Slováci nám vytřeli zrak." Přitom je Slovensko v rozhovoru spomenuto jenom docela okrajově, a dokonce v prvním případě úplně hloupě: Zná někdo v Česku podstatu tzv. Dzurindových reforem? Ty jsou jako himalájský Yeti - každý o nich mluví, ale ve skutčenosti nikdo nic neviděl a nikdo o nich nic neví. (Krom květnatých řečí totiž ve skutečnosti nic kloudného nebylo. Zrovna tak se dá třeba říct, že žhář "zreformoval" sirkama celý seník, to je asi tak něco podobného jako ty slavné "Dzurindovy reformy".)
Ale přesto se Slovensko octlo v titulku. Proč to? Stará známa finta českých presstitutů: Češi klidně snesou, aby je předběhl kdekdo na světě, třeba Maďaři, Lotyši, Poláci, kdokoliv jiný. Ale Slováci...?! To se zpění divoká česká býčí krev - to snad ne?! A článek vzbudí zájem a rozběhne se diskuse vyšponovaná od samého začátku. Tak do toho, ukažte co umíte.
12. 12. 2013 | 21:43

optimista napsal(a):

nebojte pane Švejnare,
vsak my to Slovensko dozeneme. Pod vedenim socialisty Fica sice ted vedou v nezamestnosti (14%), ale az se kresla v CR ujme nas ficko Bohus Sobotka, tak je dozeneme cobydup.
12. 12. 2013 | 22:20

Yosif K napsal(a):

Poláci zase mají ekonomiku, která je tak diverzifikovaná, že se během posledních šesti let ani nedostali do recese, přestože velmi zpomalili.

Poláci si udrželi 1% růst HDP za takovou malinkou obět že jim za ten rok narostl dluh o 7% HDP.

No neberte to - vždyt je to růst skoro zadarmo......
12. 12. 2013 | 22:27

Baba napsal(a):

Doufám, že i letos se na První svátek vánoční tady dočteme, jak jsme si toho saturnovskýho Ježíka pěkně zasloužili.
12. 12. 2013 | 22:30

jozef napsal(a):

Suhlas s Muromcom

Ak predpokladame,ze pan profesor o "slovenskych reformach" nieco vie,tak vie aj to,ze hovori len k "blbym",resp.len k osobam masmedialne vzdelanym - desne manipulovanym.
Dzurindova "reformna vlada",alebo Radicovej "reformna vlada" sa absolutne nicim nelisila od prazskych,povedzme necasovskych "reformnych"vlad.Rovnaka filozofia,rovnaka kvalita reforiem.
Realita je taka,ze hospodarsky rast Slovenska Dzurinda,Miklos a spol po r.1998 znizili takmer na polovicu,podobne rast realnych miezd,zato "reformne"!! odpredali slovenske monopoly spola zdarma do zahranicia!!
Zato si zasluzili aplauz "proreformnej"lauderovsko-warburgovskej medialnej totality.

Je teda nutne povedat: ku katastrofalnym vysledkom ceskej ekonomiky prispel a prispieva spolu s medialnou soros-lauderovskou totalitou aj sam autor.
Scasti je pan profesor slepy,scasti sa tvari,ze je slepy.Sam som tu napriklad mnohokrat citoval mnohych znalcov a mnohych investorov,ktori konstatovali prioritnu vyhodu eura.
Ale aj aktualne cz.patri medzi tie media,ktore este v tomto roku propagovalo a propaguje nazory "ekonomov" - sarlatanov typu Kohout o korune ako "premiantovi" v regione!

Jednoznacne: rozhodujucu zasluhu na devastacii ceskeho hospodarstva ekonomickymi neumetelmi maju prazske lauderovsko-warburgovske media.Slovensko malo vacsie stastie na odvaznych politikov schopnych tvrdo odmietnut trebars kuponku ap.,schopnych robit biznis aj s Cinou a Ruskom atd.,napriek medialnym hromom bleskom...
Plati totiz uz takmer stvrt storocia pravidlo,ze tych politikov,ktori nieco vedia,krtori nieco dokazu,media likviduju/v Cesku Komarek,Zeman.../ a tych ekonomov,ktori maju zdravy rozum,lauderovske media nepustia na verejnost.
12. 12. 2013 | 22:35

Martin1 napsal(a):

Já si myslím, že otázka měla být mezi E15 a někým z E55, chvíli jsem si myslel, že to tak je - to když jsem si přečetl, že:
„Od roku 1939 jsme tu bohužel neměli dobrou hospodářskou politiku. Řadě zemí se ve dvacátém století podařilo ekonomicky vyvinout, ale dvě ekonomiky se posunuly od vyspělých směrem dolů: Argentina a Česká republika,“ říká profesor globální ekonomie na kolumbijské univerzitě Jan Švejnar."
Nezazněla žádná informace (natož omluva), že nám v tom zabránili: jeden s patkou a knírkem, pak druhý s knírkem delší vlnou ve vlasech a kratší rukou a nakonec jeden s obrovitým obočím.
Že teprve po roce 1989 jsme se mohli vydělat vlastní pílí. Že jsme v té době poslouchali jednoho snílka průpovídky o lásce a pravdě při černé hodince (pěkně dlouhé), protože druhý narcis nám k tomu zhasl. Když se rozsvítilo, tak někteří byli spatřeni, jak si cpou pod kabát šunkou počínaje a konče doly a tak narcis, než odešel na smetiště dějin do bezvýznamnosti je humanitárně zase postavil mezi ostatní - to je přeci privatizace.
A konstatování, že nám Slováci vytřeli zrak spíše vypadá, že autor chtěl psát asi o něčem jiném a s naším problémem to nesouvisí.
Lepší zhodnocení by bylo od pramene:
Myslím, že kdyby se vybrala správná holka z E55, tak její pohled na vývoj jejího podnikání v čase od roku 1989 by stačilo jen zpracovat do Excelové tabulky a byl by hned vidět ten pokrok v číslech od skromných začátků, kdy začínala na ulici s věčně svou prostydlou družkou a dnes je už v pěkném teplém bordelu. Což výstižněji vystihuje i naši makroekonomickou situaci - v podstatě ji kopíruje se svými periodami.
12. 12. 2013 | 22:35

Dalimír napsal(a):

Když budeme všichni brát rusy jako přátele a to bez přetvářky , volně s nimi obchodovat bez direkcí z Bruselu tak se naše ekonomická situace může stabilizovat ! Jen z východu můžeme zajistit dovoz strategických surovin bezstrátově ! Bruselská administrativa a její úřední šiml vše jen komplikuje !
12. 12. 2013 | 22:37

Pradědek Čech napsal(a):

Nám vytřou znak úplně všichni. Díky ekonomům jako je Švejnar a žáci jeho CERGE. Namyšlenci, bez respektu k reálnému stavu ekonomiky a politiky, žvanilové a bez zodpovědnosti.
12. 12. 2013 | 22:40

K.M. napsal(a):

>>Slováci nám vytřeli zrak<<

"Je zarážející, že v žádném ratingu světových univerzit nemáme ani jednu univerzitu mezi prvními 250..."

Díky za zveřejnění rozhovoru na aktualne.cz...
12. 12. 2013 | 22:43

resl napsal(a):

škoda, že jste neudělali rozhovor s Klausem, ten umí vytáhnout z každého bahna.
12. 12. 2013 | 22:48

mladej napsal(a):

Pradědku Čechu,

pokuď budou v čechách žit zaprdění dědkové jako vy, tak to rozhodně lepší nebude.
12. 12. 2013 | 22:49

Martin1 napsal(a):

Pěkně dlouhá věta:
Pan Švejnar mluví o našem vytřeném zraku od Slováků, ale nejraději by nás do toho oka píchl, aby se pak rychle v nestřeženou chvíli rychle nějakou funkcí (nejraději prezidentskou) pevně přisál k dojné České Stračeně, kterou stále pomlouvá, ale pil by, i když je to už jen krev a Stračena pláče po začátku transfuze, která bude trvat 30 let od ní do žíly církevní.
12. 12. 2013 | 22:56

Odol napsal(a):

Milá Máňo, nemáš sbírku bolehlavů, jak by sis myslela. Ten, co jsi jej nedávno označila za kus vepřového, byl vymakanější. Tenhle je jen vytrvalejší. Mohla bys případně něco nabídnout. Jenže zkušenost velí, že vyjednávat lze jedině po dobrém. A tohle vypadá na pěkně lezavýho nepřítele.
12. 12. 2013 | 23:05

B.S. napsal(a):

K.M.

proč se divíte?
Všechny špičkové university jsou z vyspělých západních zemí. Snad se nedomníváte že češi mezi tyto země patří ? Přečtěte si reakce typických čechu pod jakýmkoliv člankem na libovolném serveru, a pochopíte proč češi nepatří právě mezi ty "pokročilé".
PS, příkladem je třeba nick "Odol",
12. 12. 2013 | 23:08

ujo napsal(a):

Krom opatrné ekonomické omáčky (jako vždy) jsme se dozvěděli, že na (úspěšnou?) presidentskou kampaň je potřeba min. 30 mil.Kč.
Kdo z vás to má?
Demokracie jak vyšitá!!
12. 12. 2013 | 23:12

jozef napsal(a):

to ujo

Min.30 mil.
K tomu si musite kupit priazen,alebo uplnu toleranciu majitelov televiznej a ostatnej agenturno-politickej moci.
Ak na to nemate,ak vam napriklad staci chleba se sadlem a tri okurky,tak musite mat ine schopnosti.Plus zizkovsku odvahu.
12. 12. 2013 | 23:19

Pamětník napsal(a):

Pokud budou daně z nemovitostí moc vysoké, přestanou lidé do nemovitostí investovat. Tím pádem samozřejmě bude postiženo stavebnictví, které na tom už teď není dobře. A protože žádné bezpečné investice už v Česku NEJSOU, budou lidé své peníze převádět do ciziny, tak, jako to už udělali bohatší Řekové, kteří nakoupily v zahraničí nemovitosti.
A pokud budou daně z nemovitostí ještě vyšší, nebude se stavět, ale BOURAT. Můžete to najít v Vlastním životopise Agathy Christie, kde jí architekt radí zbourat nevyužívanou přístavbu na svém sídle s tím, že výrazně ušetří na daních. Ad absurdum to dovedli soudruzi v SSSR, když v 60 letech zavedli daň z ovocných stromů. Následkem toho byla většina ovocných stromů vykácena a např. za měsíční plat lékaře se dalo koupit 20 kg meruněk nevalné kvality!
12. 12. 2013 | 23:23

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Významnější zdanění v oblasti majetkových daní - přesněji daně z nemovitosti, promítnou pronajimatelé do cen nájmů, jak bytů, tak nebytových prostor.
Střední vrstvě se tak zvýší jeden z mandatorních výdajů jejich domácností, obchodníkům a producentům náklady.
Tedy - rady jsou to knížecí, i když možná zde by Švejnar našel společnou notu nikolivěk s knížetem, ale paradoxně s komunisty KSČM/.

Proti by asi byla i Církev.
12. 12. 2013 | 23:28

Arnie napsal(a):

Pan Švejnar odpovídá jako obvykle, nebude-li pršet nezmokneme, bude-li pršet, tak zmokneme, obojí je možné, obojí je pravda. Proč ne, ale od renomovaného profesora ekonomie, bych čekal poněkud výraznější názor.
Vyjádření k americké ekonomii a jeho růstu beru:
"..co historicky vidíte v USA... je soustředěnost na efektivnost...je důležité nejdřív zvětšit koláč a pak teprve přemýšlet, jak ho rozdělit....".
Pak je ale také nutno poznamenat, že to "zvětšování koláče" je provázeno prudkým zvětšováním státního dluhu: Státní dluh USA je 16,7 bilionu USD, tj. 107% HDP, tudíž největší na světě - a je otázka, zda se o takto "vytvořený koláč" nebudou nakonec dělit spíše věřitelé, z nichž 1/3 jsou věřitelé zahraniční, tj. na prvním místě Číňané.
12. 12. 2013 | 23:49

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2517897/fiskalni-zbrane-hromadneho-niceni-nabiraji-na-obrysech.html
13. 12. 2013 | 00:05

Maximus napsal(a):

Zase jeden od pravdy a lásky a globálu:

Jan Švejnar. Jméno, které před prezidentskou volbou u nás slyšel jen málokdo. Přesto bylo vytahováno jako králík z klobouku, kdykoli je třeba najít nějakého kandidáta. Čeští politici přitom netuší, s kým mají tu čest.

O Švejnara už měli zájem zelení, lidovci i sociální demokraté. Jednou ho chtějí vyslat do Senátu, jindy ho nominují jako eurokomisaře, aby ho později tlačili do vlády jako ministra. Se Švejnarem - ministrem se vytasilasvého času sociální demokracie. Tehdy byl ochotný převzít resort školství, pokud prý Jiří Paroubek vyhraje volby a sestaví vládu.

Švejnar, jak je jeho zvykem, mlží a dělá, že přílišný zájem nemá. Nakonec ale možná kývne. Proč by také ne, když už pracoval pro tolik jiných zemí…

Protože tak možnost Švejnarova angažmá v české politice stoupla, není od věci si něco málo o panu Švejnarovi připomenout.

Švejnar je typický kosmopolita, člověk levicového smýšlení, napojený na vlivné americké kruhy. Zná se například dobře s Madeleine Albrightovou a dalšími lidmi politického směru, který Albrightová představuje.

Je šéfem ústavu mezinárodních vztahů na Michiganské univerzitě. Pracoval pro Rockefellerovu Council of Foreign Relations (CFR, Rada pro mezinárodní vztahy), elitní skupinu se světovládnými sklony, která spolu s Trilaterální komisí, skupinou Bilderberg či Římským klubem tvoří jakousi „stínovou globální vládu“, známou pod tajným názvem Kulatý stůl.

Už před pádem komunistického režimu Čechoameričan Švejnar vypracovával ekonomické analýzy zemí východního bloku. Dobře věděl, kdy, co a kde praskne.

V Česku spoluzaložil organizaci CERGE, financovanou maďarským finančním spekulantem (a ředitelem CFR) Georgem Sorosem a mnoha nadnárodními firmami, nadacemi a společnostmi.

Švejnar byl dlouholetým poradcem exprezidenta Václava Havla. Kupodivu ale radil i dalším českým politikům a to napříč politickým spektrem – Zemanovi, Špidlovi, Paroubkovi, Topolánkovi, Sobotkovi, Urbanovi, Bursíkovi či Kalouskovi.

Švejnar nepůsobil jen v celé řadě dozorčích rad (ČSOB, Telecom, GE Capital Bank), ale je i poradcem nejrůznějších mezinárodních institucí, vlád a velkých podniků.

Pracuje tak například pro Světovou banku, Mezinárodní měnový fond či Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj.

Když kandidoval na prezidenta, sliboval, že bude usilovat o rozvoj naší země. Zkušenosti na to má – pracoval totiž i pro Costa Ricu, Turecko, Jugoslavii, Maďarsko, Polsko, Rusko, Vietnam, Litvu. Radil či radí politikům Brazílie, Chile, Guyany, Mexika, Číny, Jižní Koreje, Nepalu, Srí Lanky, Ghany, Senegalu, Tuniska, Slovinska či Srbska.

Švejnar otevřeně mluví o Novém světovém řádu, který přichází a ve kterém už státy a hranice ztrácí svůj význam. Je velkým zastáncem globalizace.

Co to vše znamená? Že Švejnar mnohem více pracuje pro mezinárodní zájmy, především zájmy USA, ale i zájmy bankéřů a různých nadnárodních korporací, než zájmy České republiky.

Švejnarovo napojení na CFR je důležitou indicií, že jeho snaha proniknout před dvěma lety na post hlavy státu nebyla jen jeho osobní ambicí, jako spíše plánem vlivných mocenských struktur a mocných institucí, které si chtěly posílit vliv na dění v Česku.
13. 12. 2013 | 00:23

Maximus napsal(a):

Omluva: článek byl od "prvnízprávy.cz" a byl vytištěn cca před pár lety, nicméně na obsahu se nic nemění.
13. 12. 2013 | 00:25

jozef napsal(a):

Ad Maximus

Pan profesor je nieken globalny ekonomicky radca,ale aj globalny Brzezinskeho sachovy vojnovy jastrab.Pozrite si vyssie jeho clanok Gruzie,Rusko a my. Kritizuje slabu reakciu USA a NATO v Gruzinsku,vyjadruje obavy z pozastavenia integracie Gruzinska a Ukrajiny do NATO...
13. 12. 2013 | 01:17

Důchodce68r napsal(a):

Maximus
Díky moc, od počátku převážně tušení, takto jistota.
13. 12. 2013 | 02:49

zemedelec napsal(a):

Pana Maximuse pochválím také,ale ani ťuk o špatné hospodářské situaci právě v té době kdy radí kde komu,jenom,že je to špatně vysvětleno,takže s tím souhlasí.
Spíš usuzuji,že si někdo objednal takovéto mluvky,vysvětlovat,nepochopitelné.
13. 12. 2013 | 06:21

Občan napsal(a):

"...Česko bývalo v hospodářské mapě světa psáno velkými písmeny a zdejší lidé měli pro podnikatele cenu zlata..."

Pane Švejnare,
apríl je 1. dubna a ať koukám na kalendář jak koukám, furt tam vidím 13. prosince
Vy sám jste patřil mezi ty, co neustále řvali a řvou o nutnosti udržení extrémně nízkých mezd českých "lidských zdrojů". "Mezd", které ani v průměru nedosahují MINIMÁLNÍ západoevropské (kolem 8 euro/hod.) nebo US mzdy (ta je momentálně 7 dolarů/hod., což je při současném kurzu 20.- Kč/dolar 140.- Kč/hod. - pro většinu zaměstnanců mzda snů).

Takže čeští zaměstnanci skutečně mají pro podnikavce cenu zlata - toho, které z jejich práce vydolují, aniž by je za ni řádně odměnili.

No, a dál už jsem to ani nečetl...
13. 12. 2013 | 06:27

K .V napsal(a):

Celkově hrozně ubohý článek. Švejnar se zase zviditelnil aby se na něj nezapomnělo, ale nic nám neřekl.
Titulek je mimo téma blogu
13. 12. 2013 | 07:25

Saltzman napsal(a):

to Švejnar:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=797664
13. 12. 2013 | 07:32

Pavel A napsal(a):

A nemovitosti. Daně z nemovitostí se u nás nevyužívá tak jako jinde. Když málo zdaňujete nemovitosti, lidé je vnímají jako spotřebu. Když je daň vyšší, chovají se majitelé nemovitostí jako podnikatelé,
----
Tak tohle mě pane Švejnare nadzvedlo ze židle !!!
Lidé, kteří celý život šetří na svůj domek, splácí hypotéku a pak jsou ve vlastním Vám jistě poděkují za takový návrh.
Běžte se projet po Čechách a řekněte svůj návrh veřejně ! V lepším případě Vás vypískají.
Panebože a tohleto si říká ekonom. Ať tihle teoretici zkusí pár let sami podnikat.
13. 12. 2013 | 08:14

roman napsal(a):

Panu Švejnarovi lze asi věřit, každý chytrý člověk ve svém oboru vzbuzuje důvěru. K doktorovi také chodíme s důvěrou, že ví co dělá. Mám ale takový malý problém. U těchto osobností, kteří svět vidí z jakési větší výšky mi docela chybí, že skoro nikdy nezmíní člověka. Obyčejného pěšáka, co jede po silnici, nebo nakupuje brambory. Začínám mít podezření, že když někdo mluví jenom o makročíslech a celcích a analytických výstupech a strategiích a reformách, tak že je mimo realitu normálního života. Není přece možné, aby se super politici, super ekonomové, super právníci, super doktoři a profesoři a další, nikdy nezmínili ve svém odborném vyjadřování o lidech. O jejich životech a běžných starostech, které mají všichni stejné. Přeženu li to, tak jde o to, kde a jak se schovat před zimou a deštěm, kde a jaké sehnat jídlo, kde vykonat potřebu a jak se postarat co nejlépe o děti. Ale protože jsme dál, ptají se někteří lidé třeba proč je tak drahá elektřina a voda, proč banky vydělávají a stát chudne, proč se ve světě pořád haraší zbraněmi a tajnými agenty. Někteří se ptají, jakou leteckou linku použít pro svou pracovní cestu, jiní mají starost jestli lepší suši mají v Tokiu, nebo v Praze, anebo jestli na zimu navoskovali kapotu auta, anebo jestli nějaká plastová rukojeť neobsahuje ftaláty atd. Každopádně se pořád jedná o lidi, kteří se ve většině případů rádi vrací někam domů, do svého teplého azylu, kde, až se osprchují, toho k životu zas až tolik nepotřebují. Je jedno jestli je to Klausovec, nebo Havlovec, nebo stará paní z vesnice na Kyjovsku loupající ořechy do cukroví a uznávající stejnou měrou sousedku a pana faráře.
Do řízení životů ostatních by to chtělo přidat zase trochu lidskosti.
13. 12. 2013 | 08:20

vasja napsal(a):

Arnie napsal(a):
Pan Švejnar odpovídá jako obvykle, nebude-li pršet nezmokneme, bude-li pršet, tak zmokneme, obojí je možné, obojí je pravda. Proč ne, ale od renomovaného profesora ekonomie, bych čekal poněkud výraznější názor.
---------------------
No, páč Švejnar není profesor, ale odborný asistent, tak co očekáváte.
Ale moh by to dostat, když to má aj Putna.
13. 12. 2013 | 08:23

vasja napsal(a):

A taky řikám, že Švejnar je globální kecal a jeho "renomé" je výmysl poskoků z doby, kdy ho mamlasové chtěli na prezidenta.
13. 12. 2013 | 08:29

a je to napsal(a):

to vasja...přesně,jenom samé možná,uvidime,počkáme,jinde ve světě,snad,vyčkáme,pokud atd..to jsou odpovědi ekonoma a nedávného kandidáta na hrad.I když na hradě vesele chlastají tak až je divné že voliči mlčí(ti ožebračení minulou vládou).Tolik prolitých milionů navíc nechává národ lokajů a onucí zcela v klidu,asi si říkají chutná mu tlačenka,jitrnice a uzené,je to jeden z nás tak mu to obžerství promineme,hlavně je potřeba srolovat koberce.Tak snad ten Švejnar i když nikdy neřekne nic konkrétního by byl lepší....
13. 12. 2013 | 08:39

vasja napsal(a):

Na závěr bych chtěl napsat, že Švejnar je rodná sestra Buquoje-Berwid Jan Nepomuk Placal.
13. 12. 2013 | 08:42

born65 napsal(a):

Pan Švejnar asi nikdy vlastníma rukama nic nepostavil, nekoupil ani cihlu (jako správný emerikánský kosmopolita, žijící v nóbl pronajatých apartmánech, vždy tam, kde to zrovna "sype"), takže projevuje nějakou zvláštní zavilost vůči vlastníkům nemovitostí. Je mu zhola jedno, jak člověk-usedlík pocitově lpí na tom, co vybudoval, co zaplatil přímo a na DPH a z čeho každoročně odvádí daň obci. Že tohle usedlictví je taky jistotou pro zastupitelstva obcí, aby věděla, jestli se jim vyplatí stavět či udržovat v delším časovém horizontu školu, školku, plynofikovat, budovat čističky atd.
Ve zcela krajním případě by snad šlo uvažovat o zvýšení daně z nemovitostí (staveb, vlastněných ke spekulativním účelům), kde nemá majitel hlášeno trvalé bydliště, ale to by asi zase znamenalo úpadek horského osídlení, kde fyzickou existenci historických obcí udržují vlastně už jen tzv. chalupáři. Proto by bylo dobré do této formy přímé daně radši nešťourat.
J. Švejnar ať se radši stará o pustnoucí nemovitosti v Detroitu a nemontuje se do čekých věcí. Salónních rozumbradů tady máme už tak dost.
13. 12. 2013 | 08:53

born65 napsal(a):

errata:
...do českých věcí.
13. 12. 2013 | 08:55

Proto Slovák napsal(a):

To jo!
Kopřivou, abychom viděli ostřeji.
13. 12. 2013 | 08:56

Kala napsal(a):

Znám několik obchodů ze svého okolí, které musely skončit kvůli vysoké dani z pronájmu. Pan Švejnar navrhuje ještě zvýšit, takže obchodníci držící se zuby nehty to vzdají už definitivně. Díky, pane Švejnare, pane ekonome. Zřejmě je lepší, když si nemovitost místo zelináře a malé sámošky najme nějaký boss k vyprání peněz.
13. 12. 2013 | 09:39

Kala napsal(a):

Oprava : nikoliv daň z pronájmu, ale vysoký pronájem (který zase souvisí s vysokou daní z nemovitosti)
13. 12. 2013 | 09:49

Ládik!!! napsal(a):

Maximusi -
jednodušší bylo vypsat, co Švejnar nedělal.
13. 12. 2013 | 09:52

Petr. napsal(a):

"Slováci nám vytřeli zrak."
Nejen Slováci!
13. 12. 2013 | 09:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 12. 2013 | 10:02

Ládik!!! napsal(a):

Ještě že nám nevytřeli něco jiného.
13. 12. 2013 | 10:09

MustafaMond napsal(a):

Pane Profesore, taky bych vás platil v korunách. Naivita ekonomů plně odpovídá jejich průmyslovému nazírání na svět. Jenže ten se do jejich trojčlenek už nechce vejít, ani do loterie pravděpodobnostních formulek.
Trochu pomáhá silná ruka. Jeden pán snižoval potravu osla tak úspěšně, že nakonec přestal žrát úplně /ten osel). Pán naopak získal cenu za úspory.
13. 12. 2013 | 10:17

babočka napsal(a):

Pane Švejnar jste jen obyčejný teoretik, který si může říkat co chce. Předveďte nám ty vaše chytrosti v praxi. Čechům vytřel zrak Slovák Babiš a ne Slováci.
13. 12. 2013 | 10:21

Klaus napsal(a):

Pane Švejnare,

jen pro ČR byla škoda, že ten Váš ekonomický pohled v 90. létech jste neměl sílu prosadit vůči zločineckému systému pana V. Klause. Byl jste tehdy v menšině a věřím, že kdyby jste to vedl Vy, ČR by byla o kus dále než je dnes.

Nejlepší by bylo, kdyby jste to ministrování v oblasti financí vzal Vy a nejlépe to premiérské křeslo...Myslím, že na prezidenta by Vás bylo škoda, Vaše prketa je jasně v hospodářské a zákonodárné sféře...
13. 12. 2013 | 10:21

ld napsal(a):

Občan,

před lety mě Stejskal pod Švejnarem zabanoval. Od té doby ty jeho nesmysly nečtu, nikoli jen v pudu sebezáchovy.
13. 12. 2013 | 10:36

Lucius napsal(a):

Pane Švejnare, nezdá se vám, že tyto rozhovory jsou pro českého čtenáře zbytečné?
Co myslíte,že vašeho rozhovoru pochopil zdejší hloupý bloger Ládík.
Z jeho reakcí se to dá velmi rychle zjistit.
13. 12. 2013 | 10:36

Baba Jaga napsal(a):

To: Klaus 10:21
Pan Švejnar musí být velký vlastenec, když ještě pořád zadarmo dochází rozumovat do NERVu - snad v rámci vlastní reklamy. Co u nás jinak "vyprodukoval" a co z toho měl, to věru nevím.
Ani o CERGE a jeho úspěších.
Pana Švejnara parketa je asi pouze akademická - pro praktický život v hospodářství či zákonodárství ne příliš použitelná. Možná by se také mohl porozhlédnout po životě lidí na Slovensku kousek dál od Bratislavy, aby nás nelákal na klamné titulky.
13. 12. 2013 | 10:38

Lucius napsal(a):

oprava :

Dodatečně jsem si všiml, že Ládík je Ládík !!! a není bloger, ale jenom úporný diskutující.
Předpokládám ale, že v jeho omezené schopnosti cokoli pochopit, jsem se nemýlil.
13. 12. 2013 | 10:41

Baba Jaga napsal(a):

To: Lucius 10:36
Zatím jsem Vás tu v diskuzích nezaznamenala, ale vypadá to, že o sobě máte vysoké mínění. Pokud jste chytřejší nežli Ládik!!!, máte i proč. Neb on je sice zarytý odpůrce komunistů, ale vůbec ne hloupý.
Ale pravdu máte, že rozhovory pana Švejnara jsou pro českého čtenáře zbytečné. Já se nakoukla jen kvůli klamnému titulku.
13. 12. 2013 | 10:46

Baba Jaga napsal(a):

To: Lucius 10:41
Když budete ještě pozornějí, zjistíte, že v Ládikově nicku je "i" dočista krátké. Nu, Vy musíte být génius, já si s ním ráda popovídám.
13. 12. 2013 | 10:49

Lucius napsal(a):

to: baba Jaga

Nechci vám radit, ale přesto vám doporučuji, abyste o užitečnosti rozhovorů pana Švejnara nepsala i za ty, kteří jsou zřejmě, na rozdíl od vás, schopni tyto rozhovory pochopit a psala jen za sebe, případně za Ládíka !!!
13. 12. 2013 | 10:54

Baba Jaga napsal(a):

To: Lucius
Díky za radu - o zbytečnosti jste přece napsal Vy, já si pouze dovolila souhlasit.
Krásný víkend, Vánoce i příští rok - kdybychom se tu spolu už nepotkali. A nezapomeňte správně reprodukovat písmenka, pane Lucie (rady se mají oplácet - to krátké "i" tam je, snad proto, že je Ládik!!! od Ostravy).
13. 12. 2013 | 11:07

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

malá poťouchlost,
Pokud má U.S.A. více tak kvalitních ekonomů, jako je pan profesor Švejnar, pak se nelze divit že:
U.S.A. jsou až po uši zadluženy, ponejvíce v Číně,
Sestavení rozpočtu je každoroční horor,
Tisknou peníze jako šílenci tak, že z tvrdého dollaru dokázali vyrobit ve velice krátké době "americké peso", to samo o sobě je kus umění, jak od Knížáka.
A to, co U.S.A. drží nad vodou je velice dobrá zásoba surovin. V tom se podobají Putinovskému Rusku.
Alláh buď U.S.A. milostiv.
Pro pořádek: EU zkrachuje dřív.....
13. 12. 2013 | 11:11

Martin napsal(a):

Pan Švejnar nás zase obdařil těmi svými výkřiky do prázdna.
Nadměrná daň z nemovitostí, nebo dokonce daň z nemovitosti stanovená procentem, je nic než krádež a progresivní daň je krádež par excellence.
Prvně jmenovaná daň vyhání z vlastnického bydlení nižší a střední vrstvu a vhání je do náruče bohatých majitelů nemovitosti, lidově řečeno chudí budou ještě chudší a bohatí budou ještě bohatší.
Druhá jmenovaná daň trestá za úspěch a vyhání úspěšné lidi ze země, obvykle se týká zaměstnanců střední třídy, kteří nemají možnost "optimalizovat" daně.

Srovnání se Slovenskem je mimo mísu, možná v nějaké vylhané statistice to vychází dobře, ale celkově se mají Slováci od zavedení EURa dost špatně.
13. 12. 2013 | 11:14

gaia napsal(a):

oni na Slovensku ještě nějací Slováci zbyli? Já měla pocit, že jsou všichni už odstěhovaní v Praze.
13. 12. 2013 | 11:14

Lucius napsal(a):

To: Baba Jaga

Vidím, že ani ve vás jsem se nemýlil a že i vy jste schopna číst jen opravdu jednoduchý text.
Proto ještě jednou pro vás a tentokrát opravdu jednoduše.
Švejnarův text byl jen pro ty kteří, jsou ho schopni pochopit, tedy ani pro vás zřetelně ne.
Pochopila jste nyní?
Pokud ne, omlouvám se , ale jednodušeji už to neumím.
13. 12. 2013 | 11:17

buldatra napsal(a):

Zatím je to furt ještě jakžtakž dobrý.

Opravdový průxer nastane až v okamžiku, kdy se Švejnarovi podaří usadit se v nějaké důležité židli a bude mít faktický vliv. Třeba jako nedej bože ministr, nebo ještě něco většího.

Bůh nás ochraňuj.
13. 12. 2013 | 11:23

modrý edvard napsal(a):

titulek je mimo mísu.
Poláci možná rostou, ale "Nezaměstnanost se v roce 2012 dále zvyšovala a míra nezaměstnanosti koncem roku 2012 dosáhla úrovně 13,4%"
A Slováci "Pokles slovenského vývozu do hlavních exportních teritorií, kterými zůstávají SRN, ČR a Francie, se promítl nejen do vývoje HDP, ale následně i do vývoje nezaměstnanosti, která v prosinci 2012 dosáhla rekordní míry nezaměstnanosti 14,4 %. "
Rozhovor se mi líbí a kdyby Švejnar kandidoval na prezidenta, určitě bych ho podpořil (proti všem ostatním reálným kandidátům).
13. 12. 2013 | 11:23

Baba Jaga napsal(a):

To: Lucius
Ponechejme si každý svá mínění a Vy i svou neomylnost.
Já jsem omylná a tolerantní babuška Jaguška.
Když si nejsem jistá, zda něco píši správně, tak to zkopíruji - bohužel u reCAPTCHy nelze. Toť má poslední jednoduchá a Vámi nevyžádaná rada. Pravopisné chyby beru a občas i dělám, jména či nicky se komolit nemají.
13. 12. 2013 | 11:31

Suchec napsal(a):

Buldatra:
Babiška na MF cpe Michla. Takže to vyjde nastejno. Michl/Švejnar = švajneraj. :-)
13. 12. 2013 | 11:44

Lucius napsal(a):

To : Baba Jaga

No vidíte, že to jde, konečně jste našla svoji parketu.
Tak teď už jen vydržet a nežvanit na blogu o něčem, o čem vůbec nic nevím.
Kéž by vám to vydrželo co nejdéle a kéž by to pochopil například i Ládik !!!
Hned by život na tomto světě byl o kousek snesitelnější.
13. 12. 2013 | 11:47

K.M. napsal(a):

Švejnar bohužel... nemůže sdělit víc, než sdělil...,
neboť ekonomiku ovlivňuje spousta faktorů...,
které se mění ze dne na den...

A zajimavost... té, či oné země pro jakéhokoliv investora...,
je na prvním místě určována konkurencí... a cenou konečného výrobku...
do které se bohužel, nesmiřitelně promítá cena práce na vytvářeném produktu...

Obyvatelé ČR si proto musí... v jejich vlastním zájmu..., co nejdříve uvědomit tyto neoblomné souvislosti, které jsou dětem v oněch vysněných západních zemích vtloukány do jejich hlaviček již v kolébce..., a které nelze nijak "oprčit..."!

A musí si v této souvislosti taky co nejdříve...(!) uvědomit, že ČR je jen "tranzitní a v jistém smyslu "přechodný" prostor" ve středoevropském prostoru, jak to formuluje Petr Robejšek v blogu >>Kdo vládne Evropě?<<

a změnit odpovídajícím způsobem celou politiku, orientovanou dosud jen na konzum...

Zcizování per na mezinárodním jevišti..., je jednoznačně dokladem toho, že společnost ještě nemá elity na přežití v prostoru mezi Německem a Ruskem..., a že musí tyto pseudoelity (!), svým jednáním obcházet...,

neboť již existence zákonů, vyrábějících korupci..., a jejichž změnu si z tohoto důvodu vynucuje i EU..., je velmi špatnou vizitkou těchto rádoby elit, které by měly být brány tvrdě k odpovědnosti...(!) za nicnedělání v této oblasti..., od 17. listopadu 1989..

Zcizování per na mezinárodním jevišti..., je jednoznačně jen záležitostí pro psychiatra..., a to, že si to společnost nechtěla připustit... a odpovídajícím způsobem zasáhnout..., je dokladem její vlastní nezralosti..., a stálo ji to již hory peněz... (církevní restituce, "dílčí" amnestie...),

zlodějna přežití ve středoevropském prostoru nezaručí..., čím dříve si společnost uvědomí a plně zažije..., tvrdá (!) pravidla volného... trhu, do kterého i s jeho negativními stránkami spadla..., tím lépe pro její přežití... v prostoru mezi Německem a Ruskem...,

pokud tento prostor nebyl již v zájmu konzumu..., zcela rozprodán...
13. 12. 2013 | 11:50

Baba Jaga napsal(a):

To: Lucius 11:47
No vidíte, že to jde (Ládik !!!).
Žijte blaze - možná na Aktuálně od Vás časem zaznamenám i nějakou vlastní myšlenku, ne pouze názory na jiné. Možná i tak jednoduchou, abych ji úplně pochopila.
13. 12. 2013 | 12:06

Dáša N. napsal(a):

První drak, který má za to, že princeznu je třeba vyhladovět, aby zhubla, než ji sežere.
13. 12. 2013 | 13:06

ld napsal(a):

buldatra,

Obracím se na vás, jako na amatérského politologa z hlavního města Moravy. Nevíte, jakou zkratku má Okamurův Úsvit přímé demokracie? Nabízí se úprd, členové úprdi, ale klidně tam to ú být nemusí. Co vy na to?
13. 12. 2013 | 13:15

Myšelín napsal(a):

"A je zarážející, že v žádném ratingu světových univerzit nemáme ani jednu univerzitu mezi prvními 250, což není dobrý výsledek."

To je zavádějící větička. A možná i falešná. Díky osobnostem absolventů našich univerzit proběhl poklidný přechod na tržní hospodářství, transformace majetkových vztahů od státu k soukromníkovi a též zdařilé rozdělení dvou územních celků do té doby spojených společnou značkou Made in Czechoslovakia, značně nedůvěryhodnou.
To žádný absolvent těchto "světových" univerzit nikdy nedokázal a proto je tento žebříček, stanovený kdoví kým, jen pomíjivou hitparádou.
13. 12. 2013 | 13:33

Máňa napsal(a):

Odol

Po dobrém můžete vyjednávat leda na blešáku. Nepřítel se z hradu musí vykouřit. Kadidlo je neúčinné a navíc nebezpečné.
13. 12. 2013 | 13:40

born65 napsal(a):

to modrý edvard /11:23/
Kdyby Švejnar kandidoval na prezidenta (býval by se musel ovšem rozhodnout a jít do toho sólo, ne pod hlavičkou partaje), taky by mi vůbec nevadilo mu ten hlas dát. Lepší než obojí, co se nabízelo v lednu ve 2. kole, to rozhodně! Ale za premiéra, ministra nebo guvernéra ČNB bych jej teda nechtěl.
13. 12. 2013 | 13:48

Marie napsal(a):

Dáša N.
No nevím, kam na to chodíte.
Jasně je tu napsáno, že drak by chtěl, aby princezna rostla rychleji.
13. 12. 2013 | 14:10

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago,
dík za ochranu před géniem.
13. 12. 2013 | 15:09

Ládik!!! napsal(a):

Lucius -
nemáš dneska svátek? Tak to nepřežeň.
13. 12. 2013 | 15:11

Ládik!!! napsal(a):

...."Zůstávám veřejnou osobou, vyjadřuji se k věcem, které ovlivní efektivnost fungování české ekonomiky. Zůstávám otevřen dalším možnostem, ale momentálně nemám žádné konkrétní plány.".....
Tento text sedí na každého uchazeče o práci, který nemá do čeho píchnout. Takového bych ale nezaměstnal ani zadarmo.
13. 12. 2013 | 15:17

Ládik!!! napsal(a):

Lucius -
promiň, že tě zatěžuji - nejedeš náhodou ve forexových obchodech? To by si nám vytrel oko.
13. 12. 2013 | 15:25

Lucius napsal(a):

Ládiku!!!, nepoužívejte pojmy, kterým zcela jistě nerozumíte a nedělejte ze sebe ještě většího hlupáka, než jakým se podařilo vás počít a přivést na svět.
Váš skutečný duševní stav je více než smutný, netřeba to ještě přehánět.
13. 12. 2013 | 15:37

Ládik!!! napsal(a):

Více takových Luciú!
13. 12. 2013 | 15:54

fnlay napsal(a):

Jako neekonom mohu říci,že naše ekonomika je co se týče historie parcelována přívlastky nejprůmyslovější země Rakouska-Uherska,pak po reparacích od 1918 vůči Rakousku agrární první republika s politickou vládou strany agrárníků -Hodža,Beran,další premiéři,od 1939 pak kola válečné výroby protektorátu a lístkovým systémem,pak měnová reforma,dělničtí ředitelé,těžkotonážní industrializace s rozvinutým i lehkým průmyslem -vyrábíme od A do Z vše,i když v malém počtu a vyvážíme,pak o dost později i relativní zaostávání modernizace řady výrob,pak tržní ekonomika ale s privatizací mnohaproblémovou i v následcích ,a co nyní si má počít ona ekonomika česká,přepůlená z československé-mnohem bytelnější a soběstačnější dál ? Obávám se,že ani z mezinárodního prostředí ani domácího se nikdo z ekonomů zde autoritou v ekonomii užitné pro většinu zdejších nestal. Přibyla integrace s EU. Ekologická i jiná.Normy ISO,právní prostředí,banky,..Rusko by možná už překonalo pocity z WWII,ale slovy dnešního vedoucího ekonoma vidí rubl bez integrace zatím pro ně výhodnější,ač tempo růstu za stalinismu zdaleka nyní prý nemají.Tam jsme před čtvrtstoletím měli největší odbytiště,třeba pro krachlou Tatru Kopřivnici,krachlou Avii Praha,..Jedeme nízké daně ruské,ne švédské vysoké.
Pan prof.Švejnar z nás sám "Malou Ameriku" neudělá,jak jsme byli nazýváni a bráni v SSSR.
13. 12. 2013 | 16:42

Lucius napsal(a):

To : Ládik !!!
Překvapil jste.
Že jste hlupák,je zřejmé z každého vašeho příspěvku, aleže jste tak hloupý, jak jste předvedl v poslední reakci jsem nečekal ani já.
Prostě když se daří tak se daří,Ládiku.
13. 12. 2013 | 16:55

Anastázie napsal(a):

250 nejlepších univerzit na světě

Hm,ten žebříček by mne také zajímal.
Zvláště,když v USA je univerzita něco jako mezistupeň mezi střední školou a college/tj.skutečně vysokou školou/-nebo kam řadí Massachussets Technological/nevím,zda je toto slovo správně /Institue?
Kde je takový žebříček k dispozici?

A další americká specialita:kupování mozků-ať z Indie,Evropy-to nejčastěji.
Vystudoval snad dr.Pomahač medicínu v USA?
A co naši chemici?Prof.Holý např.a jeho převratný výzkum v léčbě rakoviny,který jsme takřka zadarmo předali k možnému komerčnímu využití také Američanům?

Ale pokud nejlepšími univerzitami myslí ty,které dokážou vychovat nejhorší zlodějské bankéře v mezinárodním sektoru nebo právníky s podobnou specializací,tak to chápu více/i když i někteří naši"podnikatelé"s podobným vzděláním je zdatně dotahují.
13. 12. 2013 | 17:06

Mirek HK napsal(a):

Nechápu, proč většina diskutujících cítí jako hlavní povinnost si to "rozdat" s autorem blogu případně s dalšími diskutujícími a to pěkně zostra. Není s odstupem doby ale přece jen zřejmé, že pan prof.Švejnar by byl daleko lepší prezident než duo dokonalých zoufalců Klaus+Zeman? Na to ale musíme být my Češi, abychom si do prezidentského úřadu v poslední době volili človíčky, kteří neustále rozehrávají své vlastní nesmyslné hrátky!
Pohled zvenčí a sdělená pravda bolí. To, co všude jinde pomáhá a co my můžeme okopírovat ve prospěch naší země např.Klaus nikdy nechtěl z prosté ješitnosti. Díky tomu stále prožíváme mičurinské období permanentního ověřování nových zákonů atd. A aby nebylo všemu konec, tak e Sobotkou a spol. nás čeká pěkná tragikomedie .....
13. 12. 2013 | 17:14

buldatra napsal(a):

ld,

jako politolog diletant jsem se zkratkou úprd zcela spokojen.
Sám bych to líp nevymyslel.

Možná, že díky té zkratce dojde v parlamentu k známému kinoefektu.
V koně takový úprd dokáže způsobit za příznivých podmínek a jisté vydatnosti vylidnění, kdy nejslabší povahy prchají jako první.
Přičemž vstupné se nevrací.
13. 12. 2013 | 17:17

buldatra napsal(a):

pardón, hlásím překlep
nikoliv kono, nýbrž kino tam má být.

Zase jsem něco skonil.
13. 12. 2013 | 17:19

Luciusrivanco second napsal(a):

To : Anastázie

Dneska se tady tedy sešla zvláště vybraná sestava diskuterů, ale pokud už jsem se do té diskuze tady dal, pokusím to přetrpět do konce.
Anastazie , zdá se, že máte pochybnost o úrovni amerických universit asi i proto, že na nich působil a působí prof.Švejnar
Anastazie , žebříček universit vám hledat nebudu a už vůbec vás nebudu vzdělávat, ale zkuste mi alespoň věřit, že mezi deseti nejlepšími světovými universitami jsou téměř vždy všechny americké, mezi dvacet se někdy dostane nějaká anglická a do padesátky i holandská, německá a asijská.
Ostatní už vám zase vysvětlí Ládík !!!, on je tady zřetelně zs všech nejchytřejší.
13. 12. 2013 | 17:21

petrof napsal(a):

ano, Švejnar je jako obr Koloděj.....tady všude byl, tady všude seděl.....ale nic neukázal a nikam to nedotáh!!!
PS. ..tak co s takým "obrem"..????
13. 12. 2013 | 17:31

ld napsal(a):

buldatra,

:-)

Souhlasně kývá i rekapča: special sranded
13. 12. 2013 | 17:42

Anastázie napsal(a):

Ad Luciu...

Víte,jestliže některé hodnocení má mít váhu,musí se udat
1/autoři a publikace/event.i časopisy-v tom případě je vhodné udat i ročník a číslo časopisu/
2/metodiku hodnocení,počet hodnocených,výsledkynejlépe v matem.vyjádření,pokud to lze/
3/diskusi a závěr
U závažnějších prací oponentura
To by byla 1.věc
A tou druhou je skutečně rozdíl v označování jednotlivých stupňů škol-vím,že zrovna v anglosaských zemích to nejde jako třeba v NSR-základní škola,gymnasium,vysoká škola /či chcete -li nyní i technická VŠ se nazývá univerzita/.
Přiznávám,že o školství v USA toho moc nevím-ale můžete se ke mně blahosklonně
snížit a říci mi alespoň,zda Massachutsský technologický institut je brán jako universita?

Jinak p.Švejnar na mne působí dokonale sterilně vědecky/bez chuti a zápachu/.

Chtěla bych vás vidět na přednáškách lidí z přírodních věd,jak s těmi byste se dohodl o žebříčku universit.
Naše rodina má stejně ty časy za sebou a vnoučata jsou ještě na takové starosti malá.
13. 12. 2013 | 17:43

Lucius napsal(a):

Anastazie, pokud si myslíte, že přírodní vědy se na universitách neučí, tak je mi jasné, že pro vás opravdu nebudu ten pravý spoludiskutující.
A proto to další opravdu nechám na Ladikovi, ten je pro takové jako jste vy ten pravý, ten vám možná najde i ten žebříček universit.
13. 12. 2013 | 18:38

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 15:09
- pokud sem ještě nakoukne
Lucius je prostě kus. Nebo možná jen kousek - nějako mi to nedalo, Vašich díků třeba nebylo.
Podívala jsem se nyní na E15 - má tam pan Švejnar už jiné foto než zde. A naše vláda má změněné stránky. Pořád na nich figuruje NERV, ale "vládní" činnost asi skončil současně s panem Nečasem. Dva pracovníky Úřad vlády hledá - pokud je již nemá.
Bez zkoumání CERGE-EI se obejdu, neb mladý ekonom již ze mne nebude.
13. 12. 2013 | 18:57

Anastázie napsal(a):

Ad L"ucius

Vy naopak musíte dobře vědět,že přehled mám.
Jen si nevyslovila nadšení pro Švejnara-toť vše.
Momentálně na nic nekandiduje-,takže o co go.
Asi jste někdo z jeho týmu,který ho prosazoval jako kandidáta na prezidenta-proto jste tak štiplavý.
Raději půjdu přemýšlet,co ještě koupit vnoučatům za dárky.
Mimochodem-diplomy z přírodních věd a medicíny zvláště z Karlovy univerzity jsou uznávány v celé Evropě,jen v USA musí dělat nostrifikaci.

To asi naše flosofické,právnické a ekonomické fakulty /z nichž jste / určitě nejsou.
A přiznávám-Vaše výroky cítím jako urážlivé/doufám,že Vám to spraví večerní náladu.
13. 12. 2013 | 19:04

Lucius napsal(a):

To : Anastazie
Nevadí mi, když je někdo tak hloupý, že se ptá na žebříček universit jako Anastazie , nebo žvaní o forexových obchodech jako Ládik !!!, případně žvaní o Švejnarovi a přitom zcela zřetelně není schopen pochopit, o čem Švejnar vlastně mluví.
Nevadí mi, že je někdo tak hloupý , vadí mi, že to dává veřejně najevo.
13. 12. 2013 | 19:28

Anastázie napsal(a):

Ad Lucius

Vy asi jezdíte jen Mercedesem nebo v letadle 1.třídou-nejraději Lufthansou,jak jinak,přirozeně.
Oblékáte se u Bosse,boty nosíte zásadně italské,ručně šité,mluvíte plynně 5 jazyky,pijete pravé šampaňské.

Vlézt do vagonu metra či tramvaje by vám způsobilo kulturní šok/nejlepší jsou ta zašpiněná polstrovaná sedadla v tramvajích,jak v nich celé hodiny jezdí bezdomovci/.
A jednou zemřete,až se pýchou nadujete tak,že to vaše tělesná schránka nevydrží /nebo na Vás někdo kýchne a vy nebudete mít žádnou imunitu a umřete na rýmu.

A na parte budete mít nápis:

Hle´dte,jak jeden kontakt s lůzou zahubil tak ušlechtilou duši"
Bohužel,pomník Vám nevytesá Michelangelo z carrarského mramoru,ale David Černý z ošklivé fialové barvy z umělé hmoty /ale Vám se to třeba bude líbit/.
13. 12. 2013 | 20:22

Anastázie napsal(a):

Ad Lucius

Jednou mi někdo odpovídal stejně-jeden zasvěcený diskutér to odhadoval na Gazdíka-
nu,zřejmě budete umět s bídou 2-max 3 jazyky a to i s češtinou/+německy,trochu anglicky nebo obráceně/-zbytek padá-takový člověk by netrávil páteční večer u PC.
Máte to jako politický úkol od Ťopky /čili krůty/-a sleduje Vám někdo četnost příspěvků a podle toho dává odměny?
13. 12. 2013 | 20:29

Ládik!!! napsal(a):

Dnešní vycházka byla perfektní, 20 kilásků za 3 hoďky pěkně potmě. Chudák Lucius, ten svítí, i když nechce.
13. 12. 2013 | 21:06

Anastázie napsal(a):

Ad Lucius

Tak mi nezbylo,než přemoci se a zkusit vyhledavač-v r.2O10 nejlepší univerzity:
1.Harvard...4.Massachuttský technologický instit atd.Je zde jmenován i Technologický institut ze Švýcarska a Imperium Colegge z Londýna /na 26.místě /.
Zajímavé též může být,že na 74.místě je Státní univerzita v Moskvě.Karlova univerzita Praha je tu na 2O1.-3OO.místě/ale jediná z českých universit/.
Takže tedy pro univerzity se používá někdy název Institut,někdy College,i když universita nejčastěji.
A pokud Vy vůbec máte Karlovu universitu,tak dozajista jste žákem komun istických učitelů/nebo jste za komunismu studoval/.
Nebo že byste absolvoval Vokovickou Sorbopnnu,dříve,než jste prohlédl?
Ale to správné kádrové myšlení Vám zůstalo.
13. 12. 2013 | 21:28

teflonov napsal(a):

"Naší Achillovou patou je dlouhodobý zvyk silně zatěžovat daněmi a odvody pracovní sílu čili z hlediska investora činíme práci dražší, než musí být. Investor jde pak mnohdy raději jinam. Řešením je uvolnit břemeno na pracovní síle a vybírat vyšší daně jinde."
Flexaret rostoucí den za dnem webové nudy se zde zastavil.Tečička na pozadí šveholivého fádního.Mandela a Kyjev v postatě překvápky nebyly,tokeny šly delší dobu.Čím to je,že určitou dobu zasypává stále větší vrstva popele,až se krajina,lid,život zdá být nejmonotonnější možnou šedí? To stojí za přemýšlení co scénarista Čas ubral ze hry za prvky?
Osobně nedokáži přijít nyní na více než že jakýsi zvláštně kodovaný Vylučovací princip.Nezáleží zda Vyšší nebo nízký,prostě vylučovací.Místo enrichment ochuzení.Že by potřebný k bezbolestnému provozu k tomu aby někdo byl sám sebou,někým,nemusel srovnávat A s B.Čas době nasadil obojek .Toulavosti jež se příčí psí věrnosti vázanosti.
K Totemu ,tamtamu,kultovnímu tajemství,čertovu kopýtku Magie,..Ano ve středověku tuláci byli na ráně katů.
13. 12. 2013 | 21:37

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...óóó,....ekonomie, pcháá.....plus mínus pár procent nehraje žádnou roli,....když se ukáže, že výpočet, nebo odhad do budoucnosti nevyšel, nějak se to okrášlí líbivými řečičkami,....

To technické vědy, třeba pružnost a pevnost materiálů, tady je přesnost už na prvním místě a i v několika řádech za desetinnou čárkou. A zodpovědnost v praxi. Že to nevyšlo ekonomům,....nic se neděje,....že spadl po špatných technických výpočtech most, dům,.....tady jde o dost hodně.

Četla jsem si zde,....
Tahat si triko, že rozumím ekonomii,....a dokonce se vytahovat nad jiné,.....to dokáže skutečně soběstředný obdivovatel svého ega, potřebuje si zahojit šrámy z minulého dne, kde skončil jako by byl pouze absolventem zvláštní školy. Někdy, když takové individum v praktickém životě postavíte před problém, který se řeší zkušeností z vlasní činnosti,.....vyhoří jak "mastnej papír",...mám dobrý odhad, multinicku,....
Tužka.
13. 12. 2013 | 21:51

Lucius napsal(a):

To : Ládik !!!
Ládiku, poučení pro vás na dobrou noc.
Hloupost se nedá rozchodit a to ani když chodíte tři hodiny a po tmě.
Příště zkuste něco jiného, ale o úspěchu pochybuji, vy jste se takový téměř jistě narodil.
13. 12. 2013 | 22:24

dd napsal(a):

Sorry, ale špatným směrem, mr. Svejnar. Dane z nemovitosti by musely byt zcela jinak nastaveny: je rozdil mezi kolnou na slamu a b.rdelem nebo hernou.
13. 12. 2013 | 22:45

Karel Bezuniverzitní napsal(a):

Marie, Dáša N.
K vašemu dilema:
Drak by chtěl, aby princezna zhubla, ale na určitých partiích, pro něj důležitých, pořád rostla.
Vždyť to vidíte denně v časopisech. Podvyživené anorektické vyžle - věšák na šaty, to je ideál kapitalistických médií. Ovšem v některých partiích stále více bobtnající silikon.
A tak je to s celou ekonomií.
14. 12. 2013 | 02:26

alef napsal(a):

to Tužka :
zprávy o výpadcích elektřiny ve městech,vedoucích až k totálnímu ochromení života,se objevovaly na ruském Webu již před zhruba rokem a půl.Atmosféra-matka příroda nepropůjčí dále tetce elektřině licenci.Předurčení půjdou do hrobů,kam zatím posílali jiné.Trh Dobytčí ožije rušnem.Narodit se hovadem,ještě k tomu Božím,že potupou?
Hlavně si v soutěži útšchy nasliněnou tužtičkou čítanek pro blbánky spočítat.To přec není úkol nad lidské síly? Umím kvákat jak mi jazyk narostl,sedinku jak k židlénce narostlo,..což nesů pekné? narodili jsme se celými ministerstvy,bolnicami,vokaciemi
Karkule i Divé Báry i vlk se polekal.
AD1 Jesus Christi Allemagna 243 AB paradise zaščitu chranim kak oko v lebeni staroslověnskoje Já,Já,Já,Já
Go Friends!!!
14. 12. 2013 | 03:38

K.M. napsal(a):

13.12.13-13:33

"Díky osobnostem absolventů našich... univerzit. proběhl poklidný přechod na tržní hospodářství..."

Neměla by ta věta znít:

Podvodný přechod na tržní hospodářství proběhl v zemi obzvláště proto tak poklidně..., že velké osobnosti absolventů našich univerzit...,

takový (!) proces..., dodnes..., nezaznamenaly...
14. 12. 2013 | 04:04

alef napsal(a):

a ješče jedno Tuschko:

Bernard Shaw a Wolfgang Pauli se nikdy nezamilovali.První světoznámý dramatik i socialista,druhý světoznámý fyzik,přítel ženatého německého komunisty (s mnoha dětmi,rozváděný).Petr Bezruč-přiznal básní,že jen jedenkrát se mohl zamilovat a nebral to.Tak radši jméno Vašek skryl ale stal se prvním národním umělcem roku 1945.
Láska není volní záležitost.Kdybystačilo chtít,ženili byse všichni.Nenechali by panenky naocet,octíček nemilovaný žádnou.
Ano,socík byla Vůle jako hlavní princip života z díla filosofa a bankéře Schopenhauera.Podceněného Universitou.
Ale nejčtenějšího autora masami v době Lenina a Krupské života v Mnichově 1898 a dále. U nás byl Schopenhauer vydáván za pesimistu,a přesto celý optimistický socík na jeho Vůli stavěl.Na ničem jiném.Marx toto tvrdil o svobodné vůli jen u atomů s Leukippem,a jen do jisté míry,jako později nobelistafyzik německý a fašista Heisenberg.Nietzsche,který ctil K.Marxe jak Boha byl zde omylem desítky let spolu s Schopenhauerem vydáván za filosofy,kteří Němce vychovali k fašismu.Pravda je jiná.Němci se posledních 15 let před rokem 1933 zabývali četbou socilologa Maxe Webera (asi sociální demokrat) o střední třídě a antického filosofa Plotina o Jednom nebo Mnohém.Hitlera 1934,zvolili do druhé funkce,presidentem ji 99% hlasů,ne jako za kancléře nezvolili -dostal jen 33% hlasů.Áda Hitlerů miloval Evu Braunovou,dceru dvorního fotografa,fotogenickou gymnastku z kladin askoků Wochenschaů ,až to kolem něj divy praštělo.Hodnej,správnej!
V očích ženílků a přeženílků.
Mez mezi Vaším praktickým a nepraktickým životem:schopnostmi ,ale i schopnostmi lhát,krást,vraždit,za nic z toho se nestydět.
Takže byl by Gottwaldův presidentský podpis na trestu smrti strašnější kdyby byl předem? On byl ne apriori,ale aposteriori:po tom.
Jděte a říkejte všem:Dělejte to a to,tak a tak,Já,já,Já.,Já,---
Soudruzi politici a jiní:Pro nás to vše neděláte,to si neličte! Žádné někdo to přece dělat musí není a neexistuje.Člověk na jakýkoliv placený flek se najde vždy,kdy bude třeba.Informace jsou a nejsou svobodomyslnost.Jsou informace.Ale pištesi dál co chcete.Koho zajímáte,zajímáme? Trapné říkat co víme.
14. 12. 2013 | 04:58

alef napsal(a):

Opravy :

a ješče jedno Tuschko:

Bernard Shaw a Wolfgang Pauli se nikdy nezamilovali.První světoznámý dramatik i socialista,druhý světoznámý fyzik,přítel ženatého německého komunisty (s mnoha dětmi,rozváděný).Petr Bezruč-přiznal básní,že jen jedenkrát se mohl zamilovat a nebral to.Tak radši jméno Vašek skryl ale stal se prvním národním umělcem roku 1945.
Láska není volní záležitost.Kdyby stačilo chtít,ženili by se všichni.Nenechali by panenky na ocet,octíček nemilovaný žádnou.
Ano,socík byla Vůle jako hlavní princip života z díla filosofa a bankéře Schopenhauera.Podceněného Universitou.
Ale nejčtenějšího autora masami v době Lenina a Krupské života v Mnichově 1898 a dále. U nás byl Schopenhauer vydáván za pesimistu,a přesto celý optimistický socík na jeho Vůli jako principu života stavěl.Na ničem jiném.Marx toto tvrdil o svobodné vůli jen u atomů s antickým Leukippem,a jen do jisté míry,jako později nobelista fyzik německý a i známý profašista W.Heisenberg.Nietzsche,který ctil K.Marxe jak Boha byl zde omylem desítky let spolu s Schopenhauerem vydáván za filosofy,kteří Němce vychovali k fašismu.Pravda je jiná.Němci se posledních 15 let před rokem 1933 zabývali četbou sociolologa Maxe Webera (asi duchem politickým spíše něco jako sociální demokrat) o střední třídě a antického filosofa Plotina o Jednom nebo Mnohém.Hitlera 1934,zvolili do druhé funkce,presidentem ji 99% hlasů,ne jako za kancléře nezvolili -dostal jen 33% hlasů.Áda Hitlerů miloval Evu Braunovou,dceru dvorního fotografa,fotogenickou gymnastku z kladin a skoků z prken Wochenschaů ,milovalJi až to kolem něj divy praštělo.Hodnej,správnej!
V očích ženílků a přeženílků.
Mez mezi Vaším praktickým a nepraktickým životem:schopnostmi ,ale i schopnostmi lhát,krást,vraždit,za nic z toho se nestydět.
Takže byl by Gottwaldův presidentský podpis na trestu smrti strašnější kdyby byl předem? On byl ne apriori,ale aposteriori:po tom.Možná před i potom u něčí.
Jděte a říkejte všem:Dělejte to a to,tak a tak,Já,já,Já.,Já,---
Soudruzi politici a jiní:Pro nás to vše neděláte,to si neličte! Žádné někdo to přece dělat musí není a neexistuje.Člověk na jakýkoliv placený flek se najde vždy,kdy bude třeba.Informace jsou a nejsou svobodomyslnost.Jsou informace.Ale pište si dál co chcete.Koho zajímáte,zajímáme? Trapné říkat co víme. Parlamentéře s bílou vlajkou,čerbený kříž atlumočníky,děti ženy ,starce,zabíjeli.To se ví o nich.Ví se kdo si z nich bere pžíklad.To se ví.
14. 12. 2013 | 05:12

alef napsal(a):

oprava :Parlamentáře s bílou vlajkou,Červený kříž a tlumočníky,děti ženy ,starce,zabíjeli.To se ví o nich.Ví se kdo si z nich bere příklad.To se ví.
14. 12. 2013 | 05:14

alef napsal(a):

opravy :četbou sociologa Maxe Webera.... presidentem již 99% hlasů (ÁDA H.)....Parlamentáře s bílou vlajkou,Červený kříž a tlumočníky,děti,ženy,starce,zabíjeli.To se ví o nich.Ví se kdo si z nich bere příklad.To se ví.

Číchám čichám Jakešinu
14. 12. 2013 | 05:47

****** napsal(a):

Tužko,

dokázala by jste vyhodnotit stupeň praktičnosti u :
1.Dokázal žít i v poválečném poraženém Německu (dodnes)
2.Dokázal žít i v poválečném vítězném SSSR a Rusku
3.Dokázal žít i ve světě intelektuály neobdivovaném Československu a pak Česku.
Ale naopak byli i tací a mnozí,jinde,co životní úroveň Československa záviděli Čechům,tu pozdější českou asi nikdo:Najděte takového blázínka po celém světě,aby záviděl tu dnešní zdejší většiny.

On a území.
14. 12. 2013 | 06:56

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...ááááá sakra,...to byl,.... a je nářez,.....stupnici praktičnosti neznám,.... Tužka.
14. 12. 2013 | 10:26

pavel v napsal(a):

Když vidím, jak Švejnar vadí bolševikům, kteří ho zde očerňují, říkám si, že ten pán asi bude mít pravdu.
14. 12. 2013 | 21:45

JAHA napsal(a):

Odbornici na vsetko slovenske (muromec, Jozef a este chyba ficovolic), hned ako vidia, ci zacuju nieco pozitovne na pravicovych politikov, ihned reaguju negovanim, kydanim atd. Asi ich tak naprogramovali.

Samozrejme, ze ludia vedia citat a vedia, ze to, co Svejnar napisal, je pravda. Len naprogramovani roboti zabudli, ze, ako pise Svejnar, aj ked bola vlada skutocne politicky roznoroda (4 kolalicia), urobila prakticky vsetko, na co dalsie vlady nadvazovali. Kazdy, kto vie citat si moze pozriet, co vlada Dzurindu urobila napr. tu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_16._okt%C3%B3bra_2002_do_4._j%C3%BAla_2006?veaction=edit
A to je to, co zasa ziadna ceska vlada neurobila, o com Svejnar pise. Aj to je pravda, co napisal Svejnar, ze Fico len robi okolo uz zavedenych principov take kvazisocialisticke a erohacke tanceky.
Dzurindu som nikdy nemusel, ale Svejnar nehovoril o Dzurindovi, ale o vlade (vladach), ktore viedol.

Bleeee.
15. 12. 2013 | 00:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy