Růst ekonomiky může být znovu rychlý

07. 02. 2014 | 15:37
Přečteno 5294 krát
Rozhovor

Růst ekonomiky může být znovu rychlý


Praha – Před rokem patřil podle průzkumů k horkým favoritům v historicky první přímé prezidentské volbě. Nakonec ale nekandidoval. Dnes je ekonom Jan Švejnar tam, kde to má nejraději – na akademické půdě. Jako profesor přednáší na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a v Praze v rámci Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání – Národohospodářského ústavu (CERGE-EI), které založil a které společně provozují Univerzita Karlova a Akademie věd ČR. V rozhovoru pro Deník glosuje prezidentství Miloše Zemana či novou vládu.

Nelitujete zpětně, že jste před rokem nekandidoval na prezidenta?

Nelituji toho, mé rozhodnutí bylo správné, důvody jsem už dříve naznačil. Získal jsem značnou míru financování, ale ne dostatečnou na to, abych mohl uskutečnit kampaň tak, jak by bylo potřebné. Stále však říkám, že první přímá volba prezidenta byla v historii naší republiky unikátní akce. Všichni občané mohli volit, a ať už jsou nyní spokojeni, nebo nikoliv, tak přechod k přímé demokracii byl po předchozích zkušenostech s nepřímou volbou správný krok a volby byly, aspoň co do účasti lidí, velmi úspěšné.

Když jste oznamoval, že kandidovat nebudete, řekl jste, že je těžké sehnat lidi, kteří za sponzorování kandidáta nebudou chtít něco na oplátku. Chápete to jako častý jev v naší politice?

Přesnější je formulace, že jsem tehdy ani nekontaktoval lidi, u nichž jsem očekával, že by k tomu mohlo z jejich strany dojít. Tím pádem jsem omezil okruh zámožných spoluobčanů na ty, u kterých jsem si byl celkem jist, že by podporovali moji kandidaturu z hlediska principu a myšlenek. To rozhodnutí podle mě bylo správné.

Takže je u nás málo zámožných, kteří nečekají protislužbu?

Myslím, že spíš někteří podcenili, kolik bude úspěšná kampaň pro přímou prezidentskou volbu stát. Setkával jsem se tehdy s podporou, kdy mi lidé říkali, ano podpoříme vás, ale potřebujete méně peněz, než očekáváte. Nakonec se ukázalo, že můj odhad, že dobrá kampaň bude stát mezi 30 až 60 miliony korun, byl správný.

Česko má už rok prvního přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana. Jaký dojem z jeho působení zatím máte?
Je to chytrý, zkušený a kontroverzní člověk, to všichni víme a sledujeme. Jeho postup při výběru vlády takzvaných expertů svědčí o tom, že uplatňuje úplně jinou interpretaci ústavy, než existovala doposud. Tím, že ústava je dostatečně široká a nemá v rozhodování časová omezení, dává prezidentovi možnost mít mnohem větší vliv na fungování státu, než bylo před tím považováno za možné. Tím, že Miloš Zeman ustanovil vládu expertů, kteří nepocházeli ze zvolených zástupců, učinil krok, který nás posunul ve výkladu ústavy dál směrem k prezidentskému systému. Už Václav Klaus učinil krok tímto směrem, když umožnil první Topolánkově vládě, aby vládla po určitou dobu bez důvěry parlamentu. Nicméně to byla vláda, jejíž premiér a mnozí členové pocházeli ze zvolené politické strany. Miloš Zeman prosadil, že ve vládě vůbec nemusí být zvolení zástupci či lidé z koaličních politických stran. Tímto krokem, ale i způsobem, jak prověřoval jednotlivé kandidáty na ministry současné vlády, zakládá prezidentský systém, který je však slučitelný s tím, jak široce je ústava koncipována. Pokud bude Miloš Zeman prezidentem delší dobu, budeme mít dva výklady ústavy, ovšem ten jeho bude ten poslední a více v paměti.

Jaké by v tom případě bylo vaše osobní pojetí prezidentské funkce?

Škála prezidentských pravomocí je celosvětově široká. Jeden extrém představuje americký prezident, který je hlavní částí exekutivy, pak máme třeba francouzského prezidenta, který má skoro obdobně velké pravomoci. Pak jsou v žebříčku pravomoci polského prezidenta, pak jsme byli doposud my a za námi Německo, kde pravomoci prezidenta jsou ještě formálnější a menší než u nás. Miloš Zeman nás přibližuje k polskému, či dokonce francouzskému modelu, zvyšuje pravomoci novým výkladem ústavy. Nicméně ve všech systémech je první důležitou rolí prezidenta inspirovat, vést, dávat vizi národu a aktivovat lidi, aby viděli vyšší cíl a směřování společnosti. V tom třeba Joachim Gauck v Německu, ačkoliv má malé pravomoci, tuto roli sehrává.

A u nás?

U nás a pro okolní svět tuto roli sehrával Václav Havel, který se stal symbolem pro celou střední Evropu a potažmo i celý svět. Zviditelnil Česko a zajistil, že jsme byli po nějakou dobu chápáni jako země, která funguje v rámci vyšších etických principů. Taková by měla být prezidentská role. Velká část kritiky Miloše Zemana pramení z toho, že přes svou inteligenci a schopnost vidět věci v širším kontextu svým neomaleným vystupováním často způsobuje opak. Nedávno jsem hovořil s některými diplomaty při OSN. Diplomaticky se vyjadřovali i vůči Česku a říkali mi, proč vy Češi máte dlouhodobě „Bad Luck" neboli špatné štěstí? Naznačovali, že jsme země, od níž se očekává, že budeme avantgardou i v té inspiraci, vizi a etické normě, které by měl prezident dávat své zemi. Václav Havel v tomto nasadil laťku vskutku vysoko.

To samo o sobě asi nestačí, ne?

Nestačí. Další důležitou rolí prezidenta je, aby byl dobrým inspirátorem a partnerem, spoluhráčem pro vládu, parlament a justici. Aby zásadně přispíval k tomu, že celý systém funguje co nejlépe. Když to funguje, tak se země posunuje rychle dopředu. Když ne, země uvázne na mrtvém bodě. A to si v nynější celosvětové konkurenci prostě nemůžeme dovolit. Hodně zemí je toho schopno a postupují razantně dopředu. Dobrým příkladem je Jižní Korea. Když jsem tam poprvé byl před třiceti lety, tak to byla v podstatě rozvojová země, která byla proti Československu stále ještě zaostalá. Ale byla velice cílevědomá a vnitřní problémy byla vcelku schopna vyřešit. Její představitelé měli vizi, kterou byli schopni uskutečnit a uskutečňují ji dál. Je to dobrý příklad země, která je stejně jako my poměrně chudá na přírodní zdroje, avšak investuje do lidí, chytře využívá lidský kapitál a nakonec prorazí i v globálním měřítku.

Když to vztáhnu k Miloši Zemanovi. Je schopen k výkonu funkce přidat vizionářský přesah? Z konkrétních projektů je mu teď bližší spíše betonový kanál Dunaj-Odra-Labe než třeba zacílení na technologie.

Myslím, že by toho byl schopen, ale je otázkou, zda to bude jeho prioritou. Zrovna průplav Dunaj-Odra-Labe představuje typ vizionářského přesahu. Byla by to velká investice a my potřebujeme jak zlepšit dopravní infrastrukturu, tak i zvýšit vládní poptávku, abychom se dostali z recese, obnovili konjunkturu a snížili nezaměstnanost. Ovšem jde o to, které projekty jsou nejperspektivnější. Jestli spíše nevytvořit efektivní systém dálnic a rychloželeznic, než stavět průplav. Neznám technické podklady, které by ozřejmily, že průplav dává smysl. Je potřeba zvážit všechny projekty, vybrat ty nejperspektivnější a naopak zavrhnout ty, které by byly ztrátové.

Po předčasných volbách se politická scéna znovu otřásla. Český volič opět vsadil na změnu, do popředí se dostala nová hnutí ANO či Úsvit. Budou pro něho znamenat kýženou změnu?

Lidé celkem přirozeně hledají lepší řešení než to, co doposud zažili. Samozřejmě je to trochu idealismus, ale je tam i praktický aspekt. Mnozí cítí, že bychom ekonomicky měli být mnohem dál, než jsme, že by naše životní úroveň mohla být lepší, a správně poukazují na to, že ti, kteří řídí stát a národní hospodářství, nepostupují tak efektivně, jak by měli. Vidíme to na korupčních aférách, na veřejných zakázkách i na vyšším tempu růstu sousedních zemí.

Problém je, že domácnosti ani firmy u nás neutrácejí. Co pro odbourání takového strachu může dělat nová vláda?

Lidé nyní zvolili do vlády na první pohled nesourodou kombinaci stran. Dejme jim ale šanci. Uvidíme, do jaké míry se tam budou pozitivně projevovat finanční a byznysové znalosti Andreje Babiše, jak v tom bude obsažena politická zkušenost a sociální orientace ČSSD a do jaké míry tam bude vyváženost středu reprezentovaného KDU-ČSL. Optimálně by mělo dojít k využití a propojení komparativních výhod jednotlivých členů koalice. To je ten optimistický scénář. Negativní scénář by se naplnil, kdyby se koaliční partneři začali vzájemně blokovat, protože představují příliš nesourodé programy. Uvidíme, zda naleznou funkční kompromis.

Otázkou je, zda směsice tří rozdílných stran bude mít společné priority.

Jsem mírný optimista, vláda bude mít velkou příležitost. Jsou tam jednak zkušení politici, jednak lidé zkušení z byznysu, a pokud se dohodnou politicky a najdou kompromis, tak mají šanci. Naše národní hospodářství je dnes tak hluboko pod svým potenciálem, že by měli být schopni navodit poměrně rychlé tempo růstu a zlepšit ekonomickou situaci.

Je tu ale fenomén Andreje Babiše. Jedni ho vidí jako neúplatného miliardáře, pro další je to člověk, který si na nejvyšší vládní úroveň přišel pohlídat, aby mu jiní politici neškodili, třeba zvýšením daní. Jak ho hodnotíte vy?

Musíme vyčkat. Nejsem zastáncem spikleneckých teorií a myslím si, že člověk v jeho situaci bude mít zájem, aby stát prosperoval, protože jeho byznys bude prosperovat, když bude prosperovat stát. Neočekával bych, že se zaměří na něco, co bude nějak úzce napojeno na jeho byznys, byť tam samozřejmě může být pnutí. Jako ministr financí si musí dát pozor na konflikt zájmů, který se tam může vynořit, neb jeho byznys je všude ve světě spojen s vládní dotační politikou.

Vám je letos 61 let. Co by se muselo stát, abyste za čtyři roky znovu uvažoval o účasti v prezidentských volbách, případně jiné funkci v exekutivě?

Já svoji angažovanost ve veřejném životě v České republice beru jako dlouhodobou roli, kterou jsem si vytyčil během revoluce v roce 1989. Spolu s kolegy jsme založili na moderních principech Národohospodářský ústav Akademie věd a pracoviště CERGE Univerzity Karlovy, kde se stále angažuji. Vychovali jsme stovky špičkových ekonomů, kteří již působí na klíčových místech po republice i v zahraničí. To je důležitá role, ve které chci pokračovat, protože vím, že to má a bude mít obrovský pozitivní efekt. Co se týče kandidatury, angažuji se v ní tehdy, když mám pocit, že to může být společensky prospěšné. Když bych opravdu viděl, ať už v exekutivě nebo případně v kampani na prezidenta, že to dává smysl a prospělo by to republice, jsem ochoten o tom uvažovat. Kandidoval jsem před šesti lety a vážně jsem o tom uvažoval i loni. Hlavní cíl je pro mě prosperita České republiky.

Rozhovor s redaktorem Janem Kličkou pro Pražský deník byl zveřejněn 1.2.2014.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Učte se od Němců a nemudrujte napsal(a):

http://nezavisli.blogspot.cz/2014/02/nemecko-pristupuje-k-znizeniu.html
07. 02. 2014 | 15:48

Baba Jaga napsal(a):

Stovky špičkových ekonomů že tu máme? Kdepak asi jsou - zdůvodňují počet zrníček písku na Sahaře? Nebo snad v zahraničí pracují na tom, co ještě lze z naší zemičky vysát?
Ach, pane Švejnare, moc ráda bych se dopátrala, čím konkrétně jste k prosperitě našeho státu tak vlastenecky přispěl. Nemám holt přístup k těm správným informacím.
07. 02. 2014 | 17:03

xerox napsal(a):

posthavlistický komik fantazírující o jakémsi ,, růstu ,, neexistujícího českého finančního a průmyslového sektoru ...
stačí se podivat po východní evropě jak dopadají další státy zdecimované tzv. demo ...

,, Bosna se bouří, demonstranti v Sarajevu zapálili prezidentský palác
Po privatizaci státních firem v Bosně zkrachovala od počátku 90. let řada kdysi prosperujících podniků a další je dosud následují. Mnoho lidí tak přišlo o práci. Míra nezaměstnanosti v zemi dosáhla 27,5 procenta ,,
http://goo.gl/yN5dI9

vsadim se , že tam maj stejné americké švejnary , modré kleptomany a další podobnou ,, disidentskou ,, čeládku ...
07. 02. 2014 | 17:51

zemedelec napsal(a):

Pane Švejnar.
Pokud myslíte rychlý růst natištěním peněz,tak to jo.Reálná ekonomika má jaksi jiný vývoj.Je tady určitá možnost,co nejdřív dostat mezi lidi,řekneme 20mld.
07. 02. 2014 | 18:00

Marian napsal(a):

Povídali,že mu hráli....
07. 02. 2014 | 18:10

Marian napsal(a):

Následky (zločinných?) neoliberálních ekonomických experimentů Chicagské školy jsou strašlivé po celém světě.V jistém ohledu je Fridman cosi jako Hitler ekonomie.Naomi Klein to dokumentuje naprosto přesvědčivě,realita ještě přesvědčivěji.
07. 02. 2014 | 18:17

mik napsal(a):

Je to proste zaobalene slusne receno tak jak je v zapadnich zemich zvykem Co jineho by mohl pan Svejnar napsat,, ? Ma napsat Klus mi neumel podat ani ruku ? Kdyby nebyl prikaz ODS volit jednotne Klause uz tehdy v ODS chteli volit Svejnara Komunisti jasne prokazli ze se nezmenili Napred volili naoko Svejnara pak se pokusili nastrcit nesmysl Bobo a pak to zaridili tak aby vyhral Klaus korunu vsemu dala Zubovova jak jela volit omdlela kupodivu se nenabourala ale hezky se vratila domu a tam ji Dzamila nenasla .,..proste slibena koryta intriky a Svejarovi bylo jasne ze se situace za tu dobu nezmenila Klaus se stal jeste arogantnejsim a ti co v 89 prevlekli jen kabaty naruby a zahodili rudou knizku zacali pracovat na tom aby vyhral Zeman Klausuv kun Klaus se vysplhal po zadech ODS a kdyz uz je nepotreboval tak je odkopnul stejne se zachoval Zeman vuci CSSD 10 let Klausova husteni ze za vsechno muze EU neustale podkopavani Bruselu delani naschvalu a pondecovani k narodnimu fanatismu nesmyslnemu vlastenectvi a zrejme i touze porad si hrat na moste mezi vychodem a zapadem na dulezite mistry sveta privedlo CR k tomu ze vyhral Zeman a Svejnar vedel asi ze to tak dopadne bohuzel... kdyby se scitaly hlasy do 45 let sedel na Hrade hajny.. vlada by padla tak jak tak ale nebyl by Rusnok nebyla by ostuda na ruske ambasade a dalsi udalosti ktere CR poskodili z mezinarodniho pohledu i domaciho Schwarzenberg by na pivo s Kaluskem nesel a Benesovymi dekrety muze dneska nekdo strasit leda takove typy lidi jak byl ten vyslouzily veteran v prezidentskych klanich Schwarzenberg udelal dobre ze ho odkazal do patricnych mezi bohuzel zapomel ze je v CR a ne v Rakousku nebo v jinych vyspelych zapadnich zemich kde se nektere intriky proste v demokracii nedelaji,,,lze alespon doufat ze tech 45 % co ho volilo nezahodi flintu do zita a nevzda myslenku roku 89 samorejme pokud lide chteji byt stale zavisli na Rusku stale chteji preslapovat na tom moste s holym zadkem a prazdnou kapsou tak jak se rika komu neni rady tomu neni pomoci,,, a proc by mel pak Jan Svejnar kandidovat kdyz na nej budou kricet argumenty ze cizaka nechteji a ze manzelka neumi cesky stejne jak to nekteri vykrikovali ted ukazka ubohosti byla kdyz si delali legracky ze Schwarzenberga jak zpival hymnu a kdyz Livie prohlasila ze na Hrade nechce zenu co neumi cesky a Klaus k tomu pridal trapnost o emigraci.,.. a synacek poskodil soukrome gymnasium v Ostrave svymi urazkami,,,vlada je nestabilni cim dive skonci tim lepe a rust ekonmiky muze nastat az tehdy az CR prijme euro a prestane hazet Bruselu klacky pod nohy a pomlouvat EU za za vsechno muze,,,kdyby se dnes vratili z EU vsichni co tam pracuji tak CR zkrachuje zhroutil by se socialni system stoupla by nezvladnutelnym smerem nezamestnanost a bylo by to zle ..
07. 02. 2014 | 18:46

babočka napsal(a):

Čím větší růst ekonomiky, tím větší platy státních úředníků. Jediný efekt.
07. 02. 2014 | 18:46

e.m. napsal(a):

ano, pane Švejnare, když bude dostatečné znehodnocení měn(y), může být nominální růst opět rychlý.
:o) pan Sedláček by sice neměl tolik chlastat, protože má pak tendence plácat -- někteří autoři úspěch prvotiny prostě neunesou - nicméně *jaké jsou limity smysluplného používání pojmu HDP*, to je asi otázka vcelku na místě.
Dokonce i p. Robejšek se nám z mechanického používání ekonomických manter začíná osypávat...a já začínám mít pocit, že historie se opakuje - zase mantry...které občas spíš matou a zastírají...

NAPADLO VÁS, ŽE NA TEN PRŮPLAV NENÍ DOST VODY, POKUD BUDE SUCHO, MŮŽEME NA TOM BÝT JEŠTĚ HŮŘ, JAKO DOPRAVNÍ TEPNA BUDE K NIČEMU - TAM BY SNAD BYL NA MÍSTĚ SPÍŠ ŽELEZNIČNÍ ČI DÁLNIČNÍ KORIDOR...bude se to zanášet... sinice...komáři,možná.............nebo to byla představa nahnat tam venkovany s lopatami, aby dělali, že dělají, a nepobírali zbůhdarma dávky - no vždyť ještě nemáme po městech ani uklizeno, ani silnice nejsou v pořádku, dalo by se nějak řešit to sociální ubytování, protože bezdomovci a gheta jsou ostuda, ale NEJSOU PRACHY...

*Problém je, že domácnosti ani firmy u nás neutrácejí.*--- zase nesmysl. nemýlím-li se, část lidí je chudá, takže utratí vše, co dostane, další část je opatrná - např. za situace, kdy se čeká zavedení školného, kdy vašim rodičům patrně nebude stačit důchod, a kdy nemáte jistotu, zda se vaše situace výhledově nezmění k horšímu, by asi jen idiot žil bez rezerv; no a pak je tu tenká vrstvička zpovykanců, a ti utrácejí... :o)) často za nesmysly, že... ale nezachrání to.......................nezachránila to ani tzv. kurvítková kultura - zboží vydrží nejvýše po záruční dobu.... levnější výrobky se už ani nesnaží předstírat, že nejsou šmejd /vrchol drzosti: co se asi tak dá pokazit na pračce, říkala jsem si... :o) inu dá.... 60st. praní-pere při teplotě vody z vodovodu,cca 50 st.; a pozor! 90st.- TAKÉ při teplotě cca 50 st. ........firma Whirlpool: "anglická kvalita"/.....................TAK CO CHCETE JEŠTĚ ROZHÝBÁVAT?
Tady máte podstatu věci:
http://dialog.ihned.cz/machacek/c1-61661470-jaka-rizika-tkvi-v-rostoucich-nerovnostech-prijmu-bohatych-a-chudych
Prostě *zdroje* nám nerostou exponenciálně, ale akcionáři by si přáli exponenciální rychlost ojebu kavek.
Nevím, zda si moje děti ještě troufnou mít také děti. Já je k tomu nutit nebudu...mít děti je pro majitele, pro *upper class*; a pak pro země, kde to berou fatalisticky - 10 dětí, 2 nebo 3 se snad chytí...nějaký kalašnikov pro chlapečky budoucnost jistí

Možná byste mohl jít napsat něco o *vizionářství* účastníkům Macháčkovy výměny.
Já kdysi vyrostla na verneovkách - mě z nich bylo špatně.
07. 02. 2014 | 19:03

Joe Ratata napsal(a):

S KDU to nepůjde!
Nejprve chtěli ministerstvo zemědělství, nebo nepůjdou do koalice. Pak se nesmělo sahat na církevní tunel, nebo nepůjdou do vlády. Teď zase odejdou, když se zruší lustrační zákon.
Ti umějí jen vydírat a okopávat kotníky a ČSSD dělá, jako by nikdy nebyla s KDU v koalici a neměla tušení co nejlépe umí.
07. 02. 2014 | 20:31

Joe Ratata napsal(a):

e.m.
Teď jsem dočetl román Inferno od Davida Browna, kde geniální vědec rozšíří umělý virus, jenž třetinu lidí učiní sterilními, aby zachránil lidstvo před katastrofou nezvládnutelného přemnožení.
My naštěstí máme geniální vlády, které jsou zárukou, že počet Čechů rychle klesá a bude klesat stále rychleji. Češi se stávají nepřemnožitelnými.
U některých etnik to ale nezabírá, takže ta naše kotlinka se přemnožení asi nevyhne.
07. 02. 2014 | 20:42

Joe Ratata napsal(a):

Pardon, od Dana Browna.
07. 02. 2014 | 21:46

Zlatí komunisti napsal(a):

Třetinové platy nám ale zůstanou navždy.
07. 02. 2014 | 21:50

Yosif K napsal(a):

e.m. napsal(a):
NAPADLO VÁS, ŽE NA TEN PRŮPLAV NENÍ DOST VODY, POKUD BUDE SUCHO, MŮŽEME NA TOM BÝT JEŠTĚ HŮŘ, JAKO DOPRAVNÍ TEPNA BUDE K NIČEMU - TAM BY SNAD BYL NA MÍSTĚ SPÍŠ ŽELEZNIČNÍ ČI DÁLNIČNÍ KORIDOR...bude se to zanášet... sinice...komáři,možná
KONEC CITATU.

Dunajská plavba Bratislava zkrachovala - nemá na nové lodě s dvojitými dny předepsanáými Bruselem.

Zemanův Kanál za 300-500 miliard by měl vydělávat aspon 10 miliard ročně (ROA 3% p.a.) to jest cca 30 milionů denně. Nevím kde by se to vzalo - německý kanál Dunaj Rýn je využíván na cca 40%, zesplavněná Visla je využívána na 10%, Bělomorkanal je využíván na 30%, rok od roku méně a méně.

Zdá se že je nějak málo zákazníků co potřebují přepravovat šutry, uhlí a rudu z jednoho konce evropy na druhý po lodích.

No hlavně že má někdo vizi, mělo by se to spočítat, ale ted ted tu vizi budou počítat "odborníci", feasibility studies, stamiliony budou lítat, nakonec i tohle je tvorba pracovních míst...... pro Zemanovy "odborníky".....
07. 02. 2014 | 22:08

follow us napsal(a):

Česko má tradici posuzovat dle ministra zahraničí Eduarda Beneše i mnohé jiné lidi,působíci u nás spíše v zahraničním kontextu.Myslím,že ale Beneš byl zde u nás spíše vyjímečný tím,že se "prolnul" i se zdejšími domácími,ač výtka z kabinetní politiky mu taky sedla.U vás všech -Schwarzenberg,Fuelle z MGIMO a EU,Teličko,prof.Švejnar,Zaorálek je cítit, že jste ve značném odstupu od zdejšího národa,Benešovi nepodobni.Tento národ je příliš zemitý,dřevitý,vlastní sobě k čemuž máte všichni daleko životem a funkcemi.Pithart obdobně,ale Pithart byl spíše z té katarze ,která i jiné ohýbala existenční prolejzačkou mezi Novotným,Dubčekem a Husákem a jíž dodával lidskou důstojnost tehdy hlavně Ludvík Svoboda,který vynikal i proti Benešovi.
Nicméně prof.Švejnara přesto čtu pozorně,protože u něj se dají najít postřehy objektivního charakteru,nejenem hrkotání vlastního karierního kola osudu.Europoslanec Ransdorf píše brilantně,ale je zde "lordem" a masy ho necítí.Prof.Keller je zdejší,je součástí mas,ale bohužel podobné avangardy jako on,Slavoj Žížek a prof.Bělohradský z Terstu v minulosti byly slabý čaj proti vervní síle retardace jiných a početnějších,neměli teoretické a praktické schopnosti,spíše vrozené,jaké byly u Lenina se spoluúčastnit ,mezi lidmi o které jde tak aby se ti lidé sami rozhodli za sebe bojovat a nečekali na příchod démonů.
07. 02. 2014 | 22:38

Pavel13 napsal(a):

Bývalému a rádoby budoucímu kandidátu na prezidenta nestojí zdejší prostor za to, aby sesmolil kloudný článek. Stačí recyklovat jakýsi rozhovor. Nevíme tak, co trápí pana Švejnara, ale příslušného zpovědníka.
Od budoucího prezidenta bych čekal, že se nebude zabývat jen gobálními statistikami, událostmi z Hradu a věštěním z křišťálové koule. Růst může být rychlý, ale taky nemusí, že? Tak se určitě nelze zmýlit a zesměšnit jako Kalousek.
Kde jsou další témata, životní podmínky a občanské svobody obyvatel, životní prostředí, vzdělávací systém, vymahatelnost práva, rovnost před zákonem, zahraniční politika, vyrovnávání se s minulostí, vize do budoucnosti, ... ?
08. 02. 2014 | 06:58

K.V napsal(a):

Pročpak asi nám nikdo nechce prozradit jaká byla nezaměstnanost v lednu??
08. 02. 2014 | 08:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

Švejnara bych nevolil ani náhodou z důvodu nedůvěryhodnosti. Navíc se mi jeví jako zbabělec, který do politiky nepatří. Pokud by měl vůli k moci, choval by se jinak. To i ten Bimbo nebo Kalouskův kůň měli tah na branku. Spíš se podobá Fischerovi, nemá šanci oslovit národ ani v budoucnu.
08. 02. 2014 | 10:14

Xaver napsal(a):

"Vychovali jsme stovky špičkových ekonomů, kteří již působí na klíčových místech po republice"

Jsou tři možnosti.
1) O skutečných hospodářských výsledcích se nerozhoduje na klíčových místech.
2) Špičkový ekonom není ta správná kvalifikace
3) Prof.Švejnar neví, která místa jsou klíčová
08. 02. 2014 | 10:41

stejskal napsal(a):

"Pročpak asi nám nikdo nechce prozradit jaká byla nezaměstnanost v lednu??"

Jestli by to nemohlo být tím, že míra nezaměstnanosti se zveřejňuje až na konci měsíce následujícího (proč tomu tak je, nevím) http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=800638

Hezký den

Libor Stejskal
08. 02. 2014 | 11:36

K.V napsal(a):

Stejskale, tak jakto že jsme nezaměstnanost za prosinec měli počátkem ledna a nikoliv koncem ledna, tedy sotva před týdnem.
.
Vy budete prostě ten režim lokajsky hájit, kdyby vám věšeli rodiče tak budete jásat jaké se dělají hezké houpačky pro děti, za komunistů takové nebyly.
08. 02. 2014 | 12:32

e.m. napsal(a):

pan Švejnar bohužel není *špičkový ekonom*, ale typický učitel. někdo ty studenty musí naučit základní historii a pojmosloví oboru, nicméně učitelé, kteří nejsou v kontaktu s žádnou reálnou činností a s jinými prostředími než s prostředím akademickým, posléze nějakým způsobem krní.

:) no nic - závěr všehovšudy je: pana Švejnara raději k ničemu kromě vyučování nepouštět a nebrat jej příliš vážně :)

/druhá varianta je ta, že pan Švejnar ví, že se jeho hmmm koncepce rozcházejí s realitou, ale že se cílevědomě snaží zamáznout některé nepěkné věci demagogií -- :o) než vypukla 2. světová, byla prý státní pokladna Německa ve značně dezolátním stavu; ovšem v halasném zvuku polnic se to tak nějak ztratilo.... tož pevně doufám, že pan Švejnar je jenom tento, no... lichokopytník z akademického prostředí a neví, co mluví/
08. 02. 2014 | 12:33

fikus napsal(a):

Učte se od Němců a nemudrujte napsal(a):
http://nezavisli.blogspot.cz/2014/02/nemecko-pristupuje-k-znizeniu.html
07. 02. 2014 | 15:48
----------------------------------
a to je přece prima, takto jsme čím dál blíže šanci, že se naše životní úrovně někdy protnou
08. 02. 2014 | 19:49

Martin1 napsal(a):

Nikdy bych si nenechal řídit vlastní zem od někoho, kdy by si nevěděl rady, kde si má možnost odskočit na WC na Václavském náměstí v Praze a na náměstí Svobody v Brně.
08. 02. 2014 | 22:37

evix napsal(a):

Kdybych šla teď do důchodu, tak mám 8 tisíc! A takových, co jdou do předčasného důchodu, jsou tisíce...s tak mizerným důchodem se těžko bude ekonomika zvedat.
To se spíše dočkáme stávek důchodců, mimochodem v Soulu staří stávkují neustále....Kolegové byli šokovaní.
09. 02. 2014 | 00:36

šašek z Jihlavy napsal(a):

Tento příspěvěk do diskuse jsem psal pod Sedláčkem, ale myslím, že patří i sem.

šašek z Jihlavy napsal(a):
Malá ukázka z kolébky tržního hospodářství z doby skoro před sto lety. Není to tak úplně od věci K.V by to mohl pro zájemce přeložit:
"It must have been a fascinating period all right,"Shep was saying."I wish to hell I had seen it. But from a point of view of economic morality, it was bankrupt as hell, wasn´t it? All that crazy speculations, people buying stuff they didn´t need, with money they didn´t have. And all the fat cats repeting ´Business is fundamentaly sound.´ That´s what fell on us like a ton of bricks - and we´re still trying to dig ourseves out from under."

Sakra, co mi to připomíná?

A dále:
Shep let his bitterness grow now because he felt a little ashamed of his yearning for an era so irresponsible and economisally false. This must be some flaw in him, this longing to go back to a ball to which he had not been invited, in a ball room which had been torn down befor he had even learned to dance.

Jak vidno, historie se opakuje navzdory pokroku, jakoby jsme nebyli schopni se poučit z neblahých zkušeností našich předků.
Proto fandím prof.Kellerovi
09. 02. 2014 | 10:32

T.Paine napsal(a):

„O výši a rozsahu našeho zahraničního obchodu, zejména exportu, rozhoduje cena dopravy. Velký export a spolehlivou pozici na světových trzích může natrvalo získati pouze ten stát, který využívá výhod vodní dopravy.” J.A. Baťa

Německo bylo a je ve vizích a provozování infrastruktury několik desetiletí před ČR. Ve vodní dopravě o jedno století. Podle odpůrců budování vodních cest v ČR patrně žije Německo v 19. století.

Německo má 7,500+ km vodních cest. Uvedu, jen několik příkladů:

1| Průplav Rýn-Mohan-Dunaj (spojení ze Severního a do Černého moře) byl dokončen v roce 1992. Délka 171 km.

2| Středoněmecký průplav: 325 km. Stavěn a zprovozňován byl po etapách. 115 km zprovozněno v roce 1977. Spojení s Berlínem (magdeburský překlenovací vodní most) dokončen v roce 2003.

3| Kielský kanál: 98 km; spojuje Baltské a Severní moře. Postaven za 8 let (1887 – 1895). V letech 1907-1914 rozšířen pro největší námořní lodě. V současnosti jeden z nejvytíženějších průplavů na světě.

http://www.inlandnavigation.eu/uploads/Maps/map_waterways_europe.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_canals_in_Germany
http://de.wikipedia.org/wiki/Main-Donau-Kanal

A Čína a její Velký čínský kanál? V současnosti a posledních 1 000 let by byla na jiné úrovni.
09. 02. 2014 | 10:55

Ládik!!! napsal(a):

Na mě působí pan Švejnar jako mimoň. Jako bych potkal v lese zpoceného chlapa v obleku, s klotovými rukávy a ešusem, který se ptá, kde se tady vydává jídlo.
09. 02. 2014 | 11:11

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ládiku, všechno je možný. Včera jsme byli na tůře v lesích kolem Čeřínku a potkali jsme mládežnický smíšený kvartet. Kluci třímali v ruce nedopitý půllitr piva, asi objevili kouzelnou studánku. Budu se muset poohlídnout v komoře po polní láhvi a ešusu, třeba nastává nová doba. Ale oblek nemám, jen maskáče. Co myslíš, daj-li či nedaj-li? A kdo dostane medajli? Že by mlíkař?
BTW, o které krajině se to tady všichni hádají? U krajiny Vysočina leží krajina jihočeská, ale zatím jsem o žádném mejdanu neslyšel, asi to bude tím, že jsem senior a mlaďoši nepozvou, nás nemaj rádi.
09. 02. 2014 | 11:47

yes napsal(a):

Tak tohle by si měli povinně přečíst všichni voliči současné vlády, kteří přišli do vlády s vizí rozkradené země. Budem někdy takový makáči jako v Korei, a nebo se dáme cestou boje proti čarodějnicím, proti větrným mlýnům a jiným podobným...?

Jan Švejnar:
"Nedávno jsem hovořil s některými diplomaty při OSN. Diplomaticky se vyjadřovali i vůči Česku a říkali mi, proč vy Češi máte dlouhodobě „Bad Luck" neboli špatné štěstí? Naznačovali, že jsme země, od níž se očekává, že budeme avantgardou i v té inspiraci, vizi a etické normě, které by měl prezident dávat své zemi. Václav Havel v tomto nasadil laťku vskutku vysoko.

To samo o sobě asi nestačí, ne?

Nestačí. Další důležitou rolí prezidenta je, aby byl dobrým inspirátorem a partnerem, spoluhráčem pro vládu, parlament a justici. Aby zásadně přispíval k tomu, že celý systém funguje co nejlépe. Když to funguje, tak se země posunuje rychle dopředu. Když ne, země uvázne na mrtvém bodě. A to si v nynější celosvětové konkurenci prostě nemůžeme dovolit. Hodně zemí je toho schopno a postupují razantně dopředu. Dobrým příkladem je Jižní Korea. Když jsem tam poprvé byl před třiceti lety, tak to byla v podstatě rozvojová země, která byla proti Československu stále ještě zaostalá. Ale byla velice cílevědomá a vnitřní problémy byla vcelku schopna vyřešit. Její představitelé měli vizi, kterou byli schopni uskutečnit a uskutečňují ji dál. Je to dobrý příklad země, která je stejně jako my poměrně chudá na přírodní zdroje, avšak investuje do lidí, chytře využívá lidský kapitál a nakonec prorazí i v globálním měřítku."
09. 02. 2014 | 14:51

Ivo Patta napsal(a):

Ekonomy, včetně těch tzv. špičkových, neberte vážně. Viz: http://sociologie.netstranky.cz/ekonomie-a-socialni-reformy.html
09. 02. 2014 | 21:11

yes napsal(a):

Ivo Patta napsal(a):
"Ekonomy, včetně těch..."
To je zase matroš, copak tady nikdo nemá žádné ekonomické vzdělání. Aby nevěděl že rodina je součástí kapitálu? Že špičkovej ekonom s rodinou počítá? To tady v tý republice budeme snad obhajovat základní matematické úkony ne? Co jste lidi proboha dělali když ste chodili do školy?
10. 02. 2014 | 11:18

schlimbach napsal(a):

Pokud by naše země měla špičkové národpohospodáře, kteří mohou do něčeho mluvit, nebyli bychom tam, kde jsme, díky ekonomům odborníkům -(
Úpadek země je charakterizován i odpadem, který produkuje parlament, který se shlédl v ekonomickém zotročování vlastního národa. Užiteční idioti holt jedou na plný plyn - otázkou je, jak ještě dlouho a jak nakonec dopadnou.
10. 02. 2014 | 17:35

yes napsal(a):

Re schlimbach napsal(a):
"Pokud by naše země..."

To je právě to, my šikovný národohospodáře máme. (Nějakým zázrakem se do vlády dostaly) Kromě těch současných, který nemaj o rozumném hospodářství ani páru. Přesto že pan Babiš dokázal dát dohromady celkem mamutí zemědělský podnik, tak bohužel hospodářství země se nedá řídit tak jako agrofert. To bychom se museli napřed stát zemědělskou usedlostí aby byl Babiš dobrým hospodářem.
To že si připadáte jak otrok, není vinou parlamentu ani minulých vlád ale špatným vzděláním tohoto národa. Bohužel pravda je taková, že komunisti inteligenty nepotřebavali a systematicky je ničili po všech stránkách. Ať formou čistek v padesátých či sedmdesátých let. Či tím že se primitivní komunisti pak s inteligencí nesnesli. Slavý je totalitní výrok: Nebezpečně inteligentní. A to nebylo nijak příjemné upadnout v nemilost za minulého režimu. Tak jsme se hold naučili papouškovat co vedení potřebuje, různý věci si nechávat pro sebe... A tak.
Takže ten způsob jak z toho je být aktivní v tom co dělám. Věcem rozumět, být průbojný, být tím profesionálem který tomu co dělá taky rozumí. Neustále se vzdělávat a za svou práci požadovat odpovídající plat.
Jinak jsem se podíval na zahraniční tisk a v zahraničí a o tom se tady vůbec nemluví, nás jako východní země vidí jako velmi nevyzrálé - rozvíjející se evropský ekonomiky. S ještě hodně dlouhou a trnitou cestou vpřed a spoustou problémů a rizik. A myslím si když poslouchám různý názory, že pravdu budou jistě mít. To očekávání, který sme měli po listopadu 89, že doženeme západ do půl roku... To teď vypadá jako hodně přehnané optimistické očekávání.
10. 02. 2014 | 21:57

zachránce národa a státu napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižujíPřijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
14. 02. 2014 | 19:06

e.m. napsal(a):

http://ekonomika.idnes.cz/stavba-kanalu-dunaj-odra-labe-di3-/ekonomika.aspx?c=A140227_163152_ekonomika_spi

Při vší úctě, pane profesore.
Jak vidíte, ten kanál je pitomost; to je třeba vždy zkoumat především. Mobilizační potenciál některých pitomostí je značný... výsledné škody jakbysmet.

:( prosím, příště se zkuste oprostit od doktrín.. a nějaký ten common sense...by to chtělo ... :(
27. 02. 2014 | 21:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy