Perverzní politika - text Ivana Ryndy

26. 06. 2013 | 08:12
Přečteno 5636 krát
Vážení čtenáři,

je mi ctí, že mohu na tomto místě zveřejnit nezkrácenou verzi mimořádně zajímavé úvahy Ivana Ryndy o stavu současné české politiky. Děkuji editoru za svolení umístit ji na tomto blogu, a Vám přeji zajímavé čtení a zdvořilou diskuzi "ad rem" - tedy k věci...
Jan Urban

Současná politická krize obsahuje tři již všeobecně známá témata. Nejsou propojena jen personálně, ale i věcně. Společným motivem je perverze: obrácení určitého jevu v jeho pravý opak, které tak popírá jeho původní funkci a smysl.
Vojenské zpravodajství, jehož smyslem je hájení státu jako celku proti vnějšímu celkovému ohrožení, bylo zneužito v nejsoukromějším zájmu jedné žárlivé a chtivé ženy v neprospěch druhé jediné ženy. Vojenské zpravodajství nesmí obecně operovat ve vnitřních věcech; co ještě může být vnitřnější než zášť milenky vůči sokyni?
Veřejné zakázky byly v politickém prostoru dlouhodobě systematicky zneužívány pro politický a ryze soukromý ekonomický zisk. Veřejná služba byla zneužívána pro soukromé obohacení.

Podstatu těchto dvou témat nikdo nezpochybňuje, ale řada vykladačů je aspoň zlehčuje. Právě to, že se na zahraničí orientovaná zpravodajská služba nechá tak pitoreskně snadno zneužít ve válce žen o chlapa, činí případ ještě závažnější. Více žen do politiky! Ano, trochu se vraždilo, trochu se kradlo – no a co, i to je tak trochu normální, lidské a stejně se nic nedokáže. Kdo krade víc než padesát procent, není slušný člověk (parafráze senátora Vladimíra Drymla).
Svou pozici ve třetím tématu však hájí politici svorně „napříč politickým spektrem“ a s otevřeným hledím. Postarat se o stranického kolegu je „standardní“ součást politiky. To děláme my, slušná politická strana; všechny naše případy se přece od korupce u konkurence zásadně liší. Slovem „standard“ se ostatně stále častěji perverzně obhajují ty nejkřiklavější prohřešky proti normě a slušnosti. Co je tedy skutečnou podstatou handlu se třemi odpadlíky?

Korupce je v morálním i trestně právním smyslu poskytnutí určitého statku, služby nebo možnosti, o nichž ve službách veřejného zájmu a z veřejného pověření rozhoduji, výměnou za osobní výhodu, prospěch, zisk.
Zastupitelem se člověk nestává jen proto, že umí označit společenské problémy a nabídnout v uceleném programu nástroje řešení, ale dokonce především proto, že tento názor umí zdůvodňovat, hájit a ve veřejném prostoru (sněmovny, zastupitelstva) diskutovat. Tato diskuse (nikoli tupou většinou, ale samotnou podstatou politického diskursu: parlament – mluvírna) vysvětluje a legitimizuje výsledek. Aby byl výsledek (zákon, exekutivní rozhodnutí) nikoli spravedlivý, ale obecně přijatelný, musí být důvěryhodný a reprezentativní. Volby jsou výběrem reprezentativního vzorku programů a názorů. Každý zastupitel je volen za program své strany, ale současně slibuje, že bude hlasovat a jednat podle svého svědomí.

Právě tato dvojakost zajišťuje na jednu stranu vnitřní kontrolu strany všemi jejími zastupiteli, ale současně morální kontrolu situací, které jsou nepředvídatelné, ale v nichž se může většina dostat do rozporu s obecnými mravními normami. Tento soud je (a mravnost byla a bude vždy) v posledku subjektivní (neplatí „rozkaz je rozkaz“), musí však být opravdový. Dostane-li se zastupitel do mravního konfliktu, může buď hlasovat proti, nebo odstoupit. Výsledek, dejme tomu hlasování o návrhu zákona, je však opravdový (autentický) a reprezentativní. Takto jste nás zvolili, takto rozhodování o vašich (samozřejmě včetně našich) zájmech jaksi přirozeně dopadlo. Svědomí a poctivost rozhodování garantuje neporušenou reprezentativitu a nejvyšší dosažitelnou spravedlnost. Jestliže zastupitel přijme cokoli, co ho přiměje rozhodovat jinak než podle svědomí, porušuje nejen to základní, proč byl sám volen a co slíbil, ale zásadně znehodnocuje reprezentativitu a legitimitu rozhodnutí celého orgánu.

Proto ve smyslu definice korupce uvedené výše je takový zastupitel příjemcem úplatku a jde o korupci. Korupčníkem je však i ten, kdo úplatek nabízí, a to i z dalšího důvodu. Státní podnik musí ze zákona o státním podniku hospodařit ve veřejném zájmu. Své orgány má doplňovat tehdy, když se hospodaření nedaří, je nutné odborně doplnit nebo vyměnit jejich členy. Pak má politik hledat odborníky pro podnik; nesmí hledat podnik (dozorčí radu, správní radu) pro politika. Podnik má sloužit veřejnosti, nikoli politice; opak je perverzní. Politik nemá právo, má jen oprávnění. Není však oprávněn nakládat se svěřeným státním podnikem v zájmu provozu politiky, ale v zájmu veřejnosti. Právě takto přestává být politika správou věcí veřejných a stává se technologií a konzumací moci. Veřejná obhajoba korupce ve výroku expremiéra Nečase „člen strany pomůže straně a státu a strana se k němu nějak postaví“ je absurdní svou naivitou a perverzní svým obsahem. Stát ani podnik nejsou historicky zdrojem pro svévolně udělované léno, jak se nesmyslně domnívá jistý politolog (Josef Mlejnek jr.; Jan Lupoměský a další), protože demokracie jaksi není monarchie… A argumentem nemůže být ani to, že úplatkář jednal ve veřejném zájmu „aby nepadla vláda“ – to, zda je ve veřejném zájmu, aby padla nebo se udržela, má vyjít samo, jako výslednice poctivého diskursu dvou set zastupitelů založeného na svědomí, nikoli z toho, že malá skupina uplatí veřejným statkem ještě menší skupinu, aby rozhodla proti svému svědomí.

Politika nemá sloužit politikům a stranám, ale strany a politici mají sloužit politice a politika voličům. To platí dokonce i tehdy, kdyby bylo (věřím, že není) státní zastupitelství a / nebo policie inspirováno opozicí. Zcela podle vzoru „to, že jste paranoik, ještě neznamená, že Vás nesledují“ – pokud někdo policii navedl, neznamená to ještě, že se korupční skutek nestal. Vrcholem perverze je neskrytý názor exprezidenta „vraťme politiku od mužů v kuklách politikům“; je však plně konzistentní s jeho myšlenkovou linií (neexistují špinavé peníze; zhasněme, kapitál se rychle akumuluje kradením).

Mezistranické půtky ve stylu „a vy zas bijete černochy“ a „ale naše situace je přece úplně odlišná“ jen stvrzují perverzi zcela všeobecnou a přijímanou jako normu či „standard“ již i explicitně, výslovně. To, že je něco bohužel běžné, ještě neznamená, že je to správné. Fakt, že na policejní šetření doplatila vláda, která průchod spravedlnosti svým postojem a personálně umožnila, jen završuje paradoxní logiku situace.
„Policie dala zajímavý názor: politika je trestná,“ píše rádobykonzervativní publicista Karel Steigerwald; „toto není korupce!,“ vykřikuje rádobykonzervativní politik Marek Benda… To není jen krize konzervatismu, to je krize hlídacího psa demokracie a politiky jako takové.
Fakt, že politici teď houfně tvrdí, že bez trafik by už nešlo dělat politiku, je veřejným pokusem o legitimizaci politiky jako technologie a konzumace moci. Politik a parlament má mluvit, aby odkrýval cíle, nástroje a smysl konkrétních politik. Jestliže veřejně nabízí úplatek z veřejných zdrojů v údajném veřejném zájmu, obsah politiky jako správy věcí veřejných účinně zakrývá. Jsme svědky perverzního opaku skutečného smyslu politiky.

Strašnice 18. června 2013 Ivan Rynda
ve zkrácené verzi vyšlo v LN, 25.6.2013Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=vosq52799xI
Takhle možná.
26. 06. 2013 | 08:20

schlimbach napsal(a):

Vynikající blog, blahopřeji :)
26. 06. 2013 | 08:43

Al Jouda napsal(a):

Kdo je Ivan Rynda ?
26. 06. 2013 | 08:45

dříve čtenář napsal(a):

Urbane, snad opravdu nečtete příspěvky pod svými blogy? Nebo jsem váš 1. odstavec špatně pochopil?
Prosím vás, kdo je Ivan Rynda? Už dostal místo ve vládě důchodového guru?
26. 06. 2013 | 08:49

Pavel13 napsal(a):

Dovolím si zde dát odkaz na podrobný článek Jakuba Patočky ze sousedního blogu pana Hollana. Zcela k tématu:
http://denikreferendum.cz/clanek/15814-pripad-necasovy-korupce-a-ceska-media-dil-1-definice-problemu
26. 06. 2013 | 08:53

Karl IV. napsal(a):

Pro česko typ myšlení jsou zcela příznačné postoje dříve čtenáře a Al Joudy: Kdo je Ivan Rynda?
Pokud by to napsala vxd, čerství učastnice druhého kola Česko hledá...
Je tot typicky davovaá normalizační neúcta k hlasu jedince, ovšem ta je vedena postojem médií:"Není důležité , co kdo říká,m jako strana dialogu, je důsleřžité, že to Někdo je!"
To se ale normální poměry budují těžko.
Jak ruské!
26. 06. 2013 | 08:54

Analytik napsal(a):

Použité politiky i politické mrtvoly by si měla každá strana živit nikoli ze státní, ale ze své stranické pokladny.
Když byli pro stranu tak prospěšní, ať na ně přispějí ostatní spolustraníci a ne všichni plátci daní!
26. 06. 2013 | 08:57

Freedom napsal(a):

Perverzní politika se v české kotlině stala úplně standartní. Nehynoucí zásluhu na tomto stavu mají tvůrci opoziční smlouvy Klaus a Zeman.
26. 06. 2013 | 09:08

fikus napsal(a):

Freedom napsal(a):
Perverzní politika se v české kotlině stala úplně standartní. Nehynoucí zásluhu na tomto stavu mají tvůrci opoziční smlouvy Klaus a Zeman.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rozhodně v tom nejsou sami. Dále nedotažená Ústava, volební systém, stranické sekretariáty a neposlední řadě je vinen volič, či nevolič.
26. 06. 2013 | 09:14

dříve čtenář napsal(a):

Karl IV - ano mám "čecháčkovské" myšlení. Vy snad bydlíte na Bali, že máte baliovské myšlení?
Kdybychom po 89 roce věděli, jak se chovaly za totáče naše nové kapitalistické elity, nemuseli bychom tak mizerně dopadnout. Třeba i proto bych rád věděl, kdo je pan Rynda a jak se choval za různých režimů.
Text Ivana Ryndy, dle mého názoru příliš hodně převyšuje urbanovy výpotky. Akceptuji jej.

Rusnokovo chování jako tvůrce penzijní reformy mám v paměti.

Teď moje poznámka nepatří pod text pana Ryndy, ale pod předchozí urbanovy texty - jestli stejně objektivně informoval o disitentech, jako o nynější situaci, tak je úplně jasné, proč jsme po 23 letech v p.....
26. 06. 2013 | 09:15

zemedelec napsal(a):

Mne ten text ukazuje spíš na Ivana Hochmanna.
Opravdu dobře napsané.
26. 06. 2013 | 09:37

Jana napsal(a):

Děkuji za přínosný blog. Naprosto souhlasím, tohle vyjádření
naprosto vystihuje současnou skutečnost. Horší je, že na tom
nezáleží, že většině lidí " je to jedno " nebo s tím nemohou
nic dělat.. co tedy dělat, aby se to změnilo ? Co může běžný
člověk dělat, jak pomoci, aby tohle nebylo ?
26. 06. 2013 | 09:43

modrý edvard napsal(a):

Blog je dobrý, názory jsou jasné a správné. Tak jasné, že vlastně není o čem diskutovat, i když Benda si to nemyslí.
26. 06. 2013 | 09:50

argun napsal(a):

Al Jouda, dříve čtenář

Ivan Rynda je ekolog, publicista, VŠ učitel, jeden z představitelů koordinačního centra OF v 89, tuším taky mluvčí, už si přesně nepamatuju... Vy jste tady tehdy nežili?
26. 06. 2013 | 10:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jana napsal(a):
Děkuji za přínosný blog. Naprosto souhlasím, tohle vyjádření
naprosto vystihuje současnou skutečnost. Horší je, že na tom
nezáleží, že většině lidí " je to jedno " nebo s tím nemohou
nic dělat.. co tedy dělat, aby se to změnilo ? Co může běžný
člověk dělat, jak pomoci, aby tohle nebylo ?
26. 06. 2013 | 09:43
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Běžný člověk - solitér asi nic, jen velká množina běžných lidí může něco změnit, pokud se dokáže v zásadních věcech shodnout. Dokážeme to? Zatím jsme dokázali, že to neumíme, vybíráme zastupitele podle výnluvnosti, nikoliv podle pověsti a činů.
Takže máme ve vládě a v parlamentu zdatné rétory, ale za to špatné správce a hospodáře. A v politice všeobecně se to hemží mocichtivými a majetku-lačnými individuy(i?) s vadným charakterem.
26. 06. 2013 | 10:02

Sláma napsal(a):

Prodejný novinář Urban se nijak neliší od jiných prodejných novinářů, obhajujících korupci, jako je třeba Steigerwald nebo Zvěřina.
26. 06. 2013 | 10:19

Zdenek75 napsal(a):

Dekuji, shrnuto vse, co bychom my normalni lide chteli rici a pro praci, malost, ci jinou vymluvu nerikame nahlas
Jeste jednou dekuji.

PS: Zda se mi to, ci na normalni blogy a nazory ceka smecka "placenych" uzivatelu netu, aby je napadali zas a znovu? Pokud se mi to nezda, tak vzkazuji tem, co skutecne "diskutuji" pevne nervy, bo at se to podle mnozstvi prispevku nezda, jsou pravidelne cteni
26. 06. 2013 | 10:45

petr jansky napsal(a):

skocil jsem na doporuceni pana urbana a byla to ztrata casu.. o panu ryndovi nemohu rict vice nez ze se neumi strucne a jasne vyjadrovat
26. 06. 2013 | 10:51

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Je to blabol. Ivan Rynda je takovy ten radoby filosof, ktery se nenechava brzdit realitou. V ekonomice, kde je 40% prostredku ovladano statem primo a zbytek znacne regulovan, je obsazovani postu ve vlivovych centrech (statni firmy, urady) soucast politiky. Bez toho neni nikdo schopen prezit a tedy ani realizovat program.
Patri sem i (ne)odpovednost urednika za rozhodnuti. Jen tak bylo mozno politicky odstrelit napriklad Cunka, aniz by za protizakonne postupy v jeho pripadu byl vubec nekdo postizen. Pro politiky je to memento: statni instituce nejsou profesionalni a nejsou nestranne, nevis kdo je ovlada, ovladni je sam. Jinak jsi mrtvy muz.
Chces to zmenit? Orez statni moloch. Vsechno ostatni jsou jen pokrytecke tanecky.
26. 06. 2013 | 10:53

jeanp napsal(a):

ano,
může se tomu říkat perverzní politika,
nebo taky (neo)bolševismus, oligarchie, legokracie,
machiavellismus, nepotismus, nebo-li vykládám a tvořím
si zákony jak chci a zrovna se mi hodí,
ale v žádném případě se nejedná o demokracii, které mají
všichni politici plnou hubu,
chudák demokracie je totiž celkem slušný systém a úzce souvisí
s morálkou, což se vylučuje s výše uvedenými u nás preferovanými systémy
26. 06. 2013 | 11:11

veverka napsal(a):

Perverzní jsou ti co volili Karla.

Ten by nyní pověřil premiérstvím vrchního rozkrádače Kalouska.

Zlatej Zeman.
26. 06. 2013 | 11:38

Viola napsal(a):

Ju

perverze, kdopak lačnil po perverzi v socialistickém zřízení, nebyli to náhodou disidenti? Perverzí v běžném životě to začíná a perverzí v politice končí. Kdopak nám tu natahal perverzní videa? Kdo podryl všeobecnou morálku a křesťanské hodnoty?
26. 06. 2013 | 12:08

Karl IV. napsal(a):

dříve čtenář

Vždyť Vy jste snad žil před 89 a mohl jste tedy dobře vědět, kdo budou ty nové elity, pocházející ze stranických sekretariátů. Nemlžete však být šedou myší za jednoho režimu a pak se v jiném divit, že se nic nezměnilo. Šedá myš je vlasrně spolutvůrcem reality. Nebo jste nevolil? Nikdy? před orkem 89? A pokud ne, bylo to asi jediné Vaše hrdinství....
Navíc: je jedno, kdo je autor textu, jde o ten text , ne o hledání spiknutí.
Hledání spiknutí a kádrování autora je popírání hodnoty.
26. 06. 2013 | 12:56

Saxána napsal(a):

Konkrétně : Zákon o církevních restitucích měl být po vrácení Senátem hlasován znovu ve Sněmovně v čase stanoveném jednacím řádem, tj. na nejbližší schůzi /to se nestalo/ a aktem hlasování 200 účastníků s aktivním legitimním právem /3 muži narušující vůli koalice byli nahrazeni náhradníky/.
26. 06. 2013 | 14:43

Richard napsal(a):

sice jsem to nečetl celé, ale podobně perverzně funguje i zcela vyprázdněná a plochá církev, kterou někteří jakože "slušní a věřící" politici podporují

http://img.janforman.com/101119610152968162430634483869494nhc3z.jpg
26. 06. 2013 | 15:39

resl napsal(a):

Pokud toto jednání projde a nebudou odsouzeni, začne ve státě marast se vším a ve všem. Vinni budou státní zástupci spolu se soudci. A protože se potom bude dát koupit všechno, budou nám velet ve státních organizacích analfabeti, v horším případě divoká zvěř, která si dosadí na soudy svá mláďata. A poteče krev.
26. 06. 2013 | 15:41

Richard napsal(a):

tak jsem to přečetl celé, myslím, že je to velmi výstižný pohled

ano, perverze - hodnota obrácená ve svůj opak, ta v naši politice započala ve chvíli, kdy se narcis stal "hrdinou prezidentem".
Celá organizace D.O.S.T na které toto narcistně psychopatické individuum nedávno přednášelo ty svoje drahé bláboly je silně perverzní, včetně jejich sektrářských členů, obracející své vlastní skryté impulsy v moralizátorský opak.
26. 06. 2013 | 16:26

Petr Havelka napsal(a):

Už delší čas pozoruji sestupující úroveň zdejších debat. I dříve objektivně diskutující nicky se tu zvrhávají do tupé polarizované nediskuse (abych citoval kapacitu).

Poslední "výplach" je pod tímto blogem a blogem pana Hollana.

Oba blogy jsou věcné, nestranné a objektivní.

Žumpa je až pod nimi.
26. 06. 2013 | 17:42

Jana Pechová napsal(a):

Ta perverze začíná už v místních organizacích stran: nechutí lidí se angažovat, odmítáním osobní odpovědnosti, neochotou postavit se za vlastní názor, pokud to pro mě představuje komplikace.
Tohle všechno neumíme (nebo nechceme umět) a ve špičkách stran, kam se v důsledku tohoto chování dostávají "loktaři", se pak děje to, co se děje.
Veřejnost zpravidla papouškuje: "a slušní lidé se nahoru nedostanou"
Jenže, kdo jsou ti slušní? Ti, kdo mlčí, když spolustraníci zvednou ruku pro kandidaturu nevhodného člověka, ačkoli vědí, že byl podpořen na základě zákulisních dohod?

Tam to začíná - a je jen na naší odvaze, zda dokážeme nahlas mezi dotčenými říci, co se nám nelíbí a proč - ne to řešit bokem, poplakat si a složit členství tiše nezaplacením členského příspěvku.
Pokud sejeme pýr, těžko můžeme čekat na sladké jahody.
26. 06. 2013 | 19:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy