Rusko, Kosovo a srbský fašismus.

13. 01. 2008 | 12:18
Přečteno 35165 krát
Vážným kandidátem na příštího srbského prezidenta je radikální ultranacionalista Tomislav Nikolič. Otevřeně podporoval všechny balkánské války a etnické čistky devadesátých let, pokud se netýkaly Srbů. Váleční zločinci jsou pro něj hrdiny. Prosazuje umístění ruských vojenských základen na území Srbska, které by se, podle něj, mělo stát součástí budoucího pravoslavného rusko-bělorusko-srbského soustátí. Roztržka Západu s Ruskem v otázce Kosova a zřejmě nevyhnutelné jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova na Srbsku jeho šance na zvolení výrazně zvyšují.


Srbsko odmítá opustit mýtus o nedotknutelném svatém a bezchybném srbství, obklíčeném odnepaměti nemravným a nepřejícím světem. Srbský šovinismus v devadesátých letech pomohl rozpoutat na území bývalé Jugoslávie čtyři války. Všechny prohrál. Porážky ve Slovinsku, Chorvatsku a Bosně však dnes pro většinu Srbů neznamenají nic proti traumatu už jenom formální ztráty Kosova. Už od poloviny osmdesátých let tato otázka znemožňuje normální politický vývoj a diskuzi v Srbsku. Fakticky je totiž Kosovo pro Srbsko ztracené už dvacet let, kdy jeho mocenská a intelektuální elita jako první začala právě kvůli Kosovu rozbíjet federální pojetí Jugoslávie. Tehdy stačil jeden fantasmagorický manifest srbské Akademie věd, aby se zastavila diskuze o demokratizaci a modernizaci celé jugoslávské federace po Titově smrti.

O dvacet let později je Bělehrad zaplaven vlasteneckými billboardy. Nemožnost vzdát se už dávno ztraceného Kosova na nich zapáleně hlásají nejenom politici, ale i populární fotbalisté, umělci i ženy v domácnosti. Západem obdivovaný filmový režisér Emir Kusturica, který před více než dvaceti lety zdůrazňoval, že je agnostický Muslim z multietnického Sarajeva, se dnes pateticky prohlašuje za pravoslavného Srba a vydává temná varování Západu. Nikoho nezajímají historická fakta, kromě jiných i to, že Kosovo bylo formální součástí historického Srbska pouhých několik desetiletí, a ne tisíc let, jak věří i někteří čeští politici. Srbsko se už pokolikáté ve svých moderních dějinách propadá do mýtu o vlastní ublížené výlučnosti a na reálné politické uvažování nemá čas. To není smrtelné. Pokud však Rusko bude pokračovat ve strategii rozbíjení Evropské unie a otázka Kosova pro něj bude jenom další příležitostí znemožnit společný postup mezinárodního společenství, v Srbsku nejspíše zvítězí ultranacionalistický fašismus. Rusko tak pro svoje cíle Srby znovu obětuje.

Nejsme v situaci, která by se dala a měla popisovat poměrem mezi dobrým a špatným, spravedlivým a nespravedlivým. V Bělehradě dnes neexistuje politik, který by si mohl dovolit souhlasit s nezávislostí Kosova. Tam zase neexistuje albánský politik, který by mohl chtít méně než vyhlášení nezávislosti. Přitom jde o volbu mezi dlouhodobým napětím, a možná dokonce teroristickou kampaní - a mírem. Je nezměnitelným faktem, že Kosovo dříve či později vyhlásí samostatnost a bude mu lhostejné, co na to řekne Srbsko a zbytek světa. Už nyní má za sebou osm let faktické nezávislosti, vytváření na Srbsku nezávislých exekutivních i soudních institucí. Všechny strany sporu, včetně mezinárodního protektorátu, promarnily osm let manévrováním a neřešením skutečných problémů. Srbům i Albáncům, postiženým zrcadlovým mýtem nemožnosti soužití a kompromisu, pomůže už jenom drsné probuzení do reálpolitiky.

A právě tady by mohl pomoci společný postup přinejmenším Evropské unie a Spojených států – pokud by ho podpořilo i Rusko. Dnes už je totiž zbytečné rozebírat kořeny této krize. Více než milión uprchlíků, vyhnaných z Kosova intervencí srbské armády a policie, by koncem devadesátých let zcela destabilizoval velkou část Evropy. Už jenom proto muselo být Srbsko vojensky poraženo a donuceno ponechat Albánce v Kosovu. Tohle je reálpolitika. Nesmyslnost dnes tak módních posměšků nad strategií výhradně leteckého nasazení sil NATO nejlépe vynikne srovnáním s vojenskou zkušeností a lidskými oběťmi Guerniky, Coventry, Hamburku nebo Drážďan ve druhé světové válce. Tohle je také reálpolitika. Stejně zbytečné je lamentování nad velmi pravděpodobnými ekonomickými, správními, politickými a bezpečnostními obtížemi samostatného Kosova nebo strašení opakováním kosovského scénáře jinde v Evropě. V západní Evropě k ničemu nedojde už jenom proto, že žádný z možných sporů nemá potenciál přerůst v masové násilí. Žádné separatistické hnutí v Evropské unii také nemá podporu cizího státu, jako tomu bylo právě v bývalé Jugoslávii. A Rusko si v Moldavsku, na Kavkaze a ve Střední Azii stejně vždycky udělá, co bude chtít. I tohle je reálpolitika.

Formální vyhlášení samostatnosti Kosova pouze označí začátek konce pochodu, na který se nešťastné Srbsko vydalo, když následovalo svoje autoritářské komunistické pohlaváry, kteří se v polovině osmdesátých let ve strachu ze ztráty moci objali s ultranacionalismem. Mělo možnost jít cestou nudné politické demokracie, ve které by etnický původ nehrál významnější roli. Stejně jako všude v postkomunistickém světě se tato cesta ukázala příliš obtížnou. Nikdo na to ale nedoplatil víc, než Srbsko. Za deset let muselo po prohraných válkách přijmout statisíce uprchlíků z Chorvatska a Kosova, přišlo o Černou horu, přístup k moři (přes všechna varování prosrbských „znalců“ bez sebemenších problémů) – a teď přijde i o Kosovo. Je to ztráta nevyhnutelná, ale zároveň i šance na probuzení a nový začátek. Pro Srbsko je to historická volba mezi autoritářskou tendencí Ruska a demokratickou Evropou.

Evropská unie může v této chvíli pomoci mnoha způsoby, ale hlavně jako vzor nudné bohaté stabilní institucionalizované demokracie, ve které hranice a historické mýty ztratily význam – a která je ochoítná spolupracovat a pomáhat, pokud se shodneme na podobných hodnotách. Evropa se ovšem musí připravit i na to, že Srbsko se momentálně propadá do marasmu a beznaděje, srovnatelných jen s Německem před nástupem nacismu. Rusku to, bohužel, bude vyhovovat. Appeasement, a to je nejtvrdší lekce, uštědřená kdy Evropě historií reálpolitiky, není na místě. Pokud bude Tomislav Nikolič skutečně zvolen srbským prezidentem, měl by se k němu demokratický svět chovat jen podle jeho slov a činů. Možná, že dokáže vyrůst v zodpovědného evropského spoluhráce, který se zřekne válečnické rétoriky a ochrany válečných zločinců. Pravděpodobnější je, že výměnou za preferenční ceny ropy a zemního plynu natruc obejme ruský protektorát a politiku revanše. Pak si budeme muset počkat na to, až sami Srbové zjistí, že hrubiánský fašista Srbsku Kosovo nevrátí, stejně, jako mu nepřinese rozkvět a prosperitu.

Jan Urban, v letech 1999-2000 člen Mezinárodní expertní komise pro Kosovo
www.kosovocommission.org

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Pořád lepší "srbský fašismus" než albánská mafie a expanze islámu.
13. 01. 2008 | 12:34

sasa napsal(a):

Pane Urbane,
vy nejste zadny expert. Vy jste zaplaceny sluha.
13. 01. 2008 | 12:42

xxx napsal(a):

Máte naprostou pravdu, pane Urbane.
13. 01. 2008 | 12:51

vlk napsal(a):

Pane Urbane, jsem velmi nemile překvapen!Očekával jsem něco mnohem fundovanějšího.! Promiňte- ale tohle je jen a jen agitka. Zejména ve srovnání s článkem pana dienstbiera. sliboval jste fakta. Vykládáte jenom dojmy. silně jednostranně zabarvené.
Je vám divné, že celý národ stojí na jedné straně? nevím jak vy, ale já bych jejich pocity sdílel také, pokud by na nás někdo tlačil, že je třeba vytvořit stát Smaostatné Valticko. I když do zemí Koruny české nejspíš patří historicky výrazně méně než Kosovo do srbských historických hranic.
Žádná ublíženost - ublíženost skutečná.Pokud někdo v Srbsku uvažuje o soustátí s Ruskem, vlbec bych se tomu nedivil. Kdyby Srbsko bylo v tomto soustátí už někdy v 95 nikdo by si žádné odrtržení Kosova nedovolil, stejně tak ne humánní bombardování.
Jak jste přišel na to, že scénář je neopakovatelný? Jaký je rozdíl mezi oprývněním UCK oproti IRA, ETa, Kurdům, Korsickým? Že jsou Rusové ostře proti? No samozřejmě - v tak mnohonárodnostním státě je to přísně logické! Pandořina skříňka pro celý svět. Když Kosovo, proč ne Jižní Slovensko,Sedmohradsko,Vojvodina?
Nesdeí ani to že Srbsko prohrálo čtyři války. Slovinsko nezávoislost dostalo po rozumné úvaze bez boje.VChrovatsku nebojovala srbská armáda, ale místní milice.Totéž Bosna.Bělehrad si dával pozor, abynedal příležitost k intervenci nepřátelsky alděné cizině tím, že by nasadil regulerní armádu. To přišlo až v Kosovu. Následovalo humání bombardování. A jste si skutečně jsit, že nebyla žádná Guernica? Já mám v hlavě, že ono humánní bombardování minimálně v jednom případě odnesla velká nemocnice. Ale spolehnu se na zdejší perfektní faktografy, že předloží v tomto směru daleko víc než moje chabá paměť.
Píšete o destabilizaci Evropy v souvislsoti, že muselo být Srbsko kvůli tomu poraženo! Pravý opak je pravdou! Tenprve odědělením Kosova se Evropa dostává do destabilizace! Je porušena nedotknutelnost hranic kodifikovaných Trianonem i Postupimí! Je porušena chrta OSN. Naprosto hrubým způsobem. Když to projde jednomu, proč ne jinému? Říkáte reálpolitika,
Proč tedy byl vůbec Norimberský proces? Proč je mezinárodní soudní dvůr v Haagu, když ono platí něco jen někdy?
A co se samostatného Srbska týče osvědčilo historickou odolnost svého národního státu. Daleko více, bohužel než náš národ. V daleko tvrdších střetnutích. Lze tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou, že Srbové se do Kosova jednou vrátí. Za cenu spousty krve. Která nemusela býti nikdy prolita, kdyby velmoci prostě jednoduše respektovaly to,k čemu se slavnostně zavázaly. Oni totiž současní kmotři kosovské nezávislosti budou mít během nadcházejících dvaceti let úplně jiné starosti. Takže Kosovo je bude zajímat asi jako situace ve Rwandě nebo Zimbabwe.K naší vlastní škodě.
Mám li použít přirovnání - pak bombardováním Srbska obstarali sud střelného prachu, převzetím správy Kosova do tohoto sudu založili doutnák. Nikkdo neví jak dlouhý. a vyhlášením Kosova ten doutnák podpálí. Sami se pak stáhnou do svého domu na druhém konci města. Ovšem sud prachue jedostatečně velký aby jehoe xploze poškodila minimálně celou jednu celou velkou a bohatou čtvrť města , sousedící s barákem, kde je ten sud prachu umístěn. Nechápu, jak tohle můžete hájit.Ale plně respektuji vaše právo na vlastní názor a na jeho veřejné zjevení.
13. 01. 2008 | 13:05

fudoshin napsal(a):

pane urbane jako vždy je pro mě váš blog něco příšerného.suverénně používáte neprokázané souvislosti, napadáte bezdůvodně vám nesympatické strany,národy,státy (co já vím ještě).vůbec nechápete kontext.nemohu souhlasit,že by kosovo nebylo precedens.podle mě by to byl velký precedens.navíc jsem měl tu možnost trošku poznat pozadí působení albánských skupin v česku.v albánii panuje rozdělení do rodových klanů,klasická vendeta apd.je to jedna z nejaktivnějších a nejbrutálnějších skupin organizovaného zločinu,především distribuce drog.je nemyslitelné,že by v samostatném kosovu neměla mafie dominantní vliv.a i když neoficiálně a skrytě, získala by tam mafie a distributoři drog oficiální základnu pro svojí expanzi.a říci jen tak,že si někdo vyhlásí kosovo, ať se to srbům líbí a považovat to za reálné je nesmysl.takovýto stát ve státě nemůže fungovat bez kooperace.proti vůli nemůže existovat.jedině za ohromné vnější podpory a velkého nátlaku na srbsko,ale to by se vylilo dítě i s vaničkou.nebo jsou v tom jiné zájmy a maskují se pro veřejnost něčím jiným.pokud by srbsko chtělo, samostatné kosovo ekonomicky zardousí...
13. 01. 2008 | 13:14

Vlastenec napsal(a):

Pane Urbane, z Vašeho komentáře je normálnímu člověku na zvracení. Doufám, že víte, kdo se označuje za tzv. užitečného idiota. Fakt nechápu lidi jako Vy, kteří otevřeně podporují vznik islámského státu v Evropě, založeného na organizovaném zločinu a distribuci drog do Evropy? Kolik jste za tento blábol dostal od kosovoalbánské mafie zaplaceno? A jen tak mimochodem - i já považuji Slobodana Miliševiće za hrdinu a postup jugoslávské policie a armády v Kosvu a Metohiji za naprosto správný!
13. 01. 2008 | 13:32

pochybovac napsal(a):

Pane Urbane, co mam rict. Ackoli Vas nemam rad, uz druhy clanek v rade Vam musim pochvalit :-)

Zvlaste v porovnani s prosrbskou agitkou Jiriho Dientsbiera jde o kontrast prislis zrejmy. A tak prekonavam nechut k Vasi osobe a vyjadruji sve oceneni.
13. 01. 2008 | 13:50

Jejda napsal(a):

Pane Urbane, už dva dny tuším, že váš zvláštní blog o "kosovské krizi" bude docela síla, ale tohle předčilo má očekávání; informovat nás o "budoucím pravoslavném rusko-bělorusko-srbském soustátí" - tak na to opravdu nestačím.

Rozpad SFRJ není jednoduché téma, takže napsat, že tomu pomohl "srbský šovinismus" a nic dalšího, je velmi jednostranný pohled. Vzpomínáte si na jména jako Franjo Tuđman (a jeho vyhlášení Svobodného Chorvatska v červnu 1990) nebo Alija Izetbegović (a jeho referendum dne 1. března 1992, jehož se účastnili jen Chorvati a Muslimové)?

A "srbský fašismus"? No, četl jsem něco o ustašovcích (a Chorvatech jako jediném árijském národu), četl jsem o "vůdci" Ante Pavelićovi, o koncentračních táborech (např. Jasenovac), genocidě za vlády ustašovců, která si vyžádala stovky tisíc mrtvých Srbů, četl jsem o fašistické "Velké Albánii", ale o "srbském fašismu" nic. Zato jsem třeba četl o Antifašistické radě národního osvobození Jugoslávie za 2. světové války a kapitulaci Italů v září 1943 ...

Ale vy to asi víte líp ...
13. 01. 2008 | 13:54

Horst napsal(a):

Ale to mi nepovídejte že jste nevěděl o Srbských fašistech.Já Vám některé jména rád sdělím - Dragoljub(Draža) Mihajlovič,Momčilo Djujič,Nikola Kalabič atd.Je naprostý nesmysl co tady tvrdíte.Srbsko a jeho vláda zcela spolupracovali s nacisty za druhé světové války.Podíleli se společně na holocaustu a vyhlazování Židů a nesbského obyvatelstva.
13. 01. 2008 | 14:12

jarl Riessner napsal(a):

Tento stréc se neustále ohání "reálpolitikou". To je jednoduché, když stojí v pozadí a nic ze sporu se ho OSOBNĚ nedotýká.
ZÁPAD TAKÉ VE SPORU ČSR–SUDETŠTÍ NĚMCI + HITLER TAKÉ ZVOLIL ZCELA RACIONÁLNÍ, CHLADNĚ VYKALKULOVANÉ, "REÁLPOLITICKÉ" ŘEŠENÍ... A jak neuvěřitelnou škodu to způsobilo! Nejen nám, ale i Evropě.
Urban (a mocní, kterým dělá advokáta) evidentně spoléhají na to, že bezbranné Srbsko prostě zadupou, že se na nic nezmůže, že budou tamní lidé zkrátka DONUCENI, aby odpustili a zapomněli. Čas rozsoudí (a podle mého i odsoudí) názory lidí, jako je Urban.
Proč takto hloupí (a přitom bezohlední – protože podpora zrady a nedodržení velmocenského slova v případě Kosova JE bezohledností) lidé tu vůbec mohou psát své blogy?! Asi aby lidi štvali a připadali si, že jsou dobří, když "jdou proti proudu"...
13. 01. 2008 | 14:13

bigjirka napsal(a):

Samostatnost Kosova je Mnichov II. Granát v řiti Evropy. Jestli k tomu dojde, tak ještě zapláčeme.
13. 01. 2008 | 14:24

Jose napsal(a):

Fašismus je okrást stát o 15 % jeho území. A tato permanentní hrozba pak radikalizuje srbskou politickou reprezentaci a propagandisté vašeho typu Urbane tím pak straší veřejnost. Nezávislé Kosovo = Mnichov 1938.
13. 01. 2008 | 14:28

davod němec napsal(a):

Panebože, to je srbofobní blábol... To jste se od vydání své brožury "Všem sráčům navzdory" ani trošku nedovzdělal?
13. 01. 2008 | 14:31

Jose napsal(a):

Urbane, Albánci v Kosovu nejsou jako Kurdové v Turecku a jinde. Albánci svůj národní stát mají ! A v Srbsku jsou menšinou.
Urbane, Turecko, člen NATO páchalo vůči Kurdům skutečnou, autentickou genocidu, ne tu virtuální, tu vaši v Kosovu.
Urbane lžete a váš přístup k lidským právům je zištně a ideologicky selektivní. Pročpak se nedojímáte na Kurdy a neobhajujete vznik jejich státu a jejich nezávislost ? Protože si to USA nepřejí !
Urbane vyzývám vás, odpovězte !
13. 01. 2008 | 14:32

Boleslav D. napsal(a):

Pane Urbane, to, co jste napsal, je opravdu hrozne; duvody nebudu opakovat, rekli je diskutujici prede mnou. jedine, co zopakuji je, ze to bude jasny, silny argument pro dalsi "narodne osvobozenecke" separatisty (Baskicko, Korsika, Podnestri, Transsylvanie, Vojvodina, jizni Slovensko, a spousta mimoevropskych lokalit).
Nechapu, proc tohle podporujete. Copak neni mozne donutit Albance k minimalnimu kompromisu (maximalni autonomie v ramci Srbska, ktera se pozdeji jeste prohloubi po pristoupeni Srbska k EU)?
Opravdu myslite, ze v ramci "realpolitiky" byla mnichovska dohoda OK???
13. 01. 2008 | 14:34

Jose napsal(a):

Urbane a kolik Kosovanů vlastně padlo za obět tzv. "srbské genocidě" ? A můžete to srovnat s obětmi turecké genocidy Kurdů ?
Urbane ! Vyzývám vás, ODPOVĚZTE !
13. 01. 2008 | 14:37

Jose napsal(a):

Urbane, fašismus nebyl a není problémem Srbska, málokterý stát v Evropě kladl fašistům takový odpor jako oni. Urbane, no ale vy jste historik i když prodejný a selektivní, nicméně, řekněte nám něco o chorvatském fašistickém státu, Ante Paveličovi.
A hlavně proč měli chorvatští vojáci v roce 1995, kdy etnicky čistili Srbskou Krajinu (poté co byli s vědomím USA tajně vyzbrojení Německem, proč měli na přilbách hákové kříže ?
13. 01. 2008 | 14:41

Anna napsal(a):

chtěla bych se vás zeptat pane thaci když bude kosovo samostatné vrátíte se tam vy i všichni ostatní obchodníci s masem a sypkým cukrem?
13. 01. 2008 | 14:47

dej2 napsal(a):

Pane Urbane.Tady je jediná možnost,všechny příspěvky/až na pár vyjímek/polít Savem a spláchnout.Držte se,rozumný názor se tady nebude nosit ještě hodně let...
13. 01. 2008 | 15:01

Jirka napsal(a):

Máme tady zřejmě souvislost s minulým blogem, kdy na rozdíl od pana Urbana nebyli diskutující přesvědčení, že Klaus se neměl Srbů zastávat. Pan Urban zkrátka i tímto příspěvkem bojuje proti nenáviděné osobě...

Nevím, jestli je p. Urban Slovan či třeba Žid, ale já jako Slovan mám k Srbům blízko, držím jim palce. Rozhodně bych chápal, kdyby v Kosovu zasáhli silou.
13. 01. 2008 | 15:02

Tribun napsal(a):

Hmmm... Tak ten "fašista" prosazuje "umístění ruských vojenských základen na území Srbska" A co je na tom špatného? Americká základna na území ČR vám určitě nevadí. Vám jistojistě ne. Jste mistr v pokrytectví, to se musí uznat.
13. 01. 2008 | 15:06

Honza napsal(a):

Bez ohledu na to, kdo v Srbsku vl8dne je samostatn0 Kosovo Mnichov, opakování druhé.

Co uděláme, až si nějaká menšina u nás usmyslí, že chce vlastní stát, jenom proto, že je jí na nějaké části území drtivá většina? A to není jenom čistě akademická otázka, hladomor na ukrajině, útěk obyvatel na Slovensko, chceme Slovenskou ukrajinu.

Samostatnost Kosova je cesta do pekel, odsun (zaplatit majetek + něco dalšího) nebo zástat součástí Srbska.
13. 01. 2008 | 15:15

L. Marjanović napsal(a):

Mr. Urban, kdo Vám zaplatil za tyto neuvěřitelné bláboly a lži a jak se nestudíte za to, co pišete?
Vy jste očevidně součásti dobře zaplacené kampaně pro vymyvání mozků obecenstva ČR a ospravedlnění nezdůvodnitelného bombardování Srbska ze strany NATO a USA.
Odměny berete v USD anebo v EUR?
Děkuji předem za Vaši odpověď.
13. 01. 2008 | 15:19

kyberpunker napsal(a):

Články pana Urbana bývají poměrně dlouhé. Doporučuji stručnější postup: zjistit si stanovisko Bushovi administrativy, např. nyní ke Kosovu. Je vždy stejné, ale stručnější.
13. 01. 2008 | 15:24

Slávek napsal(a):

Urban jen pokračuje v demagogii, kterou začal již na samém počátku konfliktu v Jugoslávi. Jen si vzpomeňme, jak oblboval celý národ svými komentáři v televizi ! Jak obhajoval "humanitární bombardování "! Je to ...
13. 01. 2008 | 15:33

Jejda napsal(a):

Ano, Horste, máte pravdu, nechal jsem se v rozčilení (nad textem pana Urbana) trochu unést. Pak bych tedy doplnil, že existoval "zbytkový" srbský stát, který s fašistickými okupanty spolupracoval (jmenuji např. generála Milana Nediće, který se vzdal mezi prvními). Každopádně - nejsem si jist, zda se Nedićův režim dá např. co do rozměrů teroru či genocidy s režimem ustašovců úplně srovnat.

U "četniku" si mysím, že to tak jednoznačné není, nebo alespoň zpočátku nebylo. Problém byl v tom, že kromě války s vnějším nepřítelem ještě paralelně probíhala na území Jugoslávie válka občanská (partyzánské hnutí x četnici). Vím, že to není zásadní argument, ale i de Gaulle se odmítl po válce potkat s Titem se sdělením, že si nepodá ruku s vrahem Mihailoviče.

Dnes bychom mohli diskutovat o dalších jménech - Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Željko Ražnjatović, Vojislav Šešelj atp. a jejich válečných zločinech. Ale ty nevím, jestli lze za fašisty v pravém slova smyslu označit.
13. 01. 2008 | 15:35

Karel napsal(a):

Pane Urbane,
vy jste byl členem Mezinárodní komise expertů. Kdo vás tam vysla?
Váš článek je moc dlouhý blábol na to chcete říci.Po odtržení Kosova bude na řadě dělení Makedonie, jak to zdůvodníte, můžete to napsat předem, vy to jistě víte.
Jinak Albánci jsou zřejmě protekční národ. Budou mít dva státy, možná tři.
13. 01. 2008 | 15:47

Hubert napsal(a):

Váš článek pane Urbane ve mně evokuje vzpomínku na dobu před II.světovou válkou u nás, konkrétně na rok 1938 Mnichovskou dohodu, potažmo zradu. Hluboce s Vámi nesouhlasím. Snad bude mít Evropa tentokrát více rozumu a teroristům neustoupí.
13. 01. 2008 | 15:47

ungast napsal(a):

To L. Marjanovič - a kdo prosím platí pana Dienstbiera za jeho nesmyslné bláboly?
13. 01. 2008 | 15:49

Zora napsal(a):

Pan Urban je pro mě "pouhý" propagandista, za novináře, a navíc nezávislého, jej už dávno nepovažuji. Je vcelku zajímavé, že tento jeho příspěvek přišel pouhých pár hodin po bloggu pana Dienstbiera. Hezky česky: šlápl jste do lejna, pane Urbane! Panu Dienstbierovi nesaháte ani po kotníky. O Kosovu a Srbsku nevíte nic, tak laskavě neoblbujte.
13. 01. 2008 | 15:53

bubu napsal(a):

Pane Urbane, jste vůbec schopen si uvědomit, kam to všechno může dojít? Stojím za Srby, kteří nám jako jediní nabídli vojenskou pomoc v roce 1938 i v roce 1968.
Svojí statečnost prokázali ve 2. světové válce, kdy bojovali proti německo-albánské intervenci.
13. 01. 2008 | 16:02

Martin napsal(a):

Pane Urbane, v jednom se extremne vyrazne mylite. A to, ze to nepovede k dalsim separatismum. Protoze uz to vede, Baskove nekolikrat dali na jevo, ze kdyz kosovci tak i oni. Doufam, ze az podlozi dalsi bomby pod spanelska letoviska, tak se jich zastanete stejne jako jste se zastaval teroristu z UCK.
13. 01. 2008 | 16:10

lycaon napsal(a):

Urbane budiž, prokousal jsem se se značným odporem textem, o kterem nevím jestli je víc goebllesovský a nebo rudoprávovský, každopádně silně totalitní. Jednostranně spochybnit suverenitu Srbska a protežovat Albance a za současný stav veci ještě k tomu vinit Rusko, to chce skutečně silný žaludek. Já osobně bych takový pamflet nespáchal za žádny pěníz. Prostě je to jednoznačně čin nájemného žolďáka s novinářským krytím.
13. 01. 2008 | 16:24

jue napsal(a):

Pane Urbane jste takovy amerikanofil jako pan Vondra.Uz to tady nekdo psal ze to co Americane nechcou tak to nebude.Proc radeji nepisete o utrpeni Kurdu a pravu na jejich stat.V Kosovu se premnozila Albanska populace a tim ma mit narok na toto uzemi?No,sam jsem zvedav kam az to dojde[jizni Slovensko,Kata- lansko,sve.Irsko,Korsika,Macedonie].Kam to ten nejvetsi terorista sveta[pan Busch]dotah- ne.Madari take rikaji ze Feldvidek jim patril tisic let,jenom ze Slovaci tam zili davno pred Madarama.At zvitezi rozum.Prijemny den.
13. 01. 2008 | 16:25

RSDr napsal(a):

Jan Urban napsal článek velmi argumentačně jednostranný a plytký. Očekával jsem víc. Pokud má naše zem politiky a experty tohoto typu tak se nedivím, že celá Evropa hnědne. Evropa s vedením tohoto typu nebude nikdy lidi spojovat.
Jediné řešení? Lidi tohoto typu odstavit od rozhodování!!!
13. 01. 2008 | 16:33

lycaon napsal(a):

Urbane, zeptal jsi se svých sponzorů, co plánují dál?
1) když Škiperi v Kosovu získají samostatnost, bude jim to stačit? Vždyť již teď si zjevne brousí zoubky na území v Černé Hoře a v Macedonii. A Řekové jsou z nich taky silně zněpokojeni, oprávněně je považují za vážné bezpečnostní riziko, zvláště když tyto tzv. albance zjevně podporuje Turecko, takto zavylý .přítel Řecka. A EU to jaksi ignoruje. Proč asi?
13. 01. 2008 | 16:39

Martin Jochim napsal(a):

Chtěl bych doplnit pro všechny dvě poznámky. Kosovo je pro Srby ztraceno také z jednoho pragmatického důvodu, že jich hodně z Kosova odešlo pro to, že Albáncům svoje nemovitosti v Kosovu prodali a to ne, za malý peníz.
A druhá velmi vážná věc je, že Mezinárodní soud pro válečné zločince v Haagu nařizuje svá přelíčení vždy těsně před volbami. Jestli si příslušní úředníci myslí, že tím něčemu pomáhají, tak tady se mýlí. Soudní přelíčení s Šešeljem, které v posledních měsících dává TV stanice B92 v přímém přenosu přímo náhání voliče Nikoličovi. Fatální chyba na základě nevšímavosti aspektů srbské mentality v EU.
13. 01. 2008 | 16:39

ural napsal(a):

Arthur Neville Chamberlain, 1938, po návratu z Mnichova:"přináším mír....". Jste stejný nevzdělanec
13. 01. 2008 | 16:45

Rurik napsal(a):

To RSDr - Vám by se pane asi líbila Evropa jednobarevně rudá a to pod ruským panství, že?
13. 01. 2008 | 16:53

fafnir napsal(a):

jenom maličkost
vy všichni prosrbsky naladění,uvědomte si,že ztráta Kosova začala napadením Slovinska a Chorvatska Srby.Chtěli vše nemají nic.
13. 01. 2008 | 16:57

lycaon napsal(a):

Urbane
2)vědí o tom tví sponzoři, jaká lavína tisíceletých říší se provalí po Kosovském řešení?
Vědí, že je stále živá myšlenka Velkého Bulharska, čítajícího i Macedonii(celou včetně řecké části) a jižní Srbsko? Jak to EU ustojí?
13. 01. 2008 | 16:57

alarik napsal(a):

Hehe, kdokoliv v dnešní době, kdo ctí národní a kulturní hodnoty a opravdové lidské hodnoty je označen za extremistu a bůhvíco ještě.. to je tak, když země, která nemá žádnou pořádnou historii, na kterou by mohla být hrdá a vznikla z komunity deportovaných kriminálníků se snaží světu diktovat, jak tento svět chápat .. to jsme to dopracovali:)
13. 01. 2008 | 16:59

lycaon napsal(a):

Urbane
3) je zjevné, že plánované Kosovské řešení je precedensem pro revizi Trianonu. Maďarští politici jsou již pořádne nadrženi jak budou z tribun přihlížet paradenmaršum honvédů na jižním Slovensku, v Sedmihradsku, ve Vojvodine a v Slavonii. Jenom do Burgenlandu si jaksi netroufnou, tam je to rezervováno pro novou Svatou římskou říší nemeckého národa. Heilligerecht.
13. 01. 2008 | 17:11

fafnir napsal(a):

lycaone
že by se mi líbilo Albánské Kosovo,to se mi nelíbí.Ale každý následek má svou příčinu.A tento následek začal,znovu opakuji,napadením Slovinska Srby,masakrováním Chorvatů ve Vukovaru,Daruvaru,a když zmiňujete "humanitární bombardování" tak jaké bylo bombardování Dubrovniku?K sakru,uvědomte si,že Srbové jenom sklízejí,co zaseli.Ani ta Černá Hora s nimi nechce být,a to byl tradiční spojenec
13. 01. 2008 | 17:14

Karel napsal(a):

Urban to napsal stručně a jasně, bez emocí: Srbové to prosráli tak jako tak, Miloševič a jeho parta pochopili, že by v demokratickém a evropském Srbsku jako rudá šlechta přišli o moc, takže hurá a byly z nich z ničeho nič národovci. A už to jelo a jede dodnes a Srbové přišli o renomé i o kaťata. A furt jim to nedošlo. Urban je přesný: jediné řešení je reálpolitika bez emocí. Emoce v balkánske politice - rovná se pul milionu mrtvých.
13. 01. 2008 | 17:20

fff napsal(a):

to Rurik:
Co tak požádat souseda, aby vás pustil na PC? Nikdo by nic nepoznal.
13. 01. 2008 | 17:22

lycaon napsal(a):

Urbane
4) uvědomují si tvoji sponzoři, že Rusko je proti samostatnosti Kosova více méně formálně. Už teď má jasnou představu jak využije Kosovskeho precedensu ve svůj prospěch. V Kremlu jsou již uloženy žádosti jižní Osetie, Abcházie, Adžarie o přijetí do Ruské federace. Otevrena bude otázka územní celistvosti Ukrajiny, Moldavie a řešení národnostních menšin v Pribaltice nadobude zcel nový rozměr. Posílí to EU když bude podporovat Velkou Albanii?
13. 01. 2008 | 17:29

Foldyna Jaroslav napsal(a):

Pane Urbane, nejen že nesouhlasím, ale větší hlouposti a svinstvo jsem dlouho nečetl. Tedy odmyslím-li slátaniny předlistopadového Rudého práva. Je až neskutečné jak využíváte fabulací a lží k hanobení srbského národa.
KOSOVO a Metochie je integrální součástí, suverénního státu Srbsko.Demokratického státu, který je členem OSN, tudíž změna jeho hranic bez souhlasu Srbska je protizákonná.
Kosovo a Metohije jsou historicky, kulturně a politicky součástí Srbska
téměř po celé tisíciletí. Zatímco je pro Albánce Kosovo země demografické a
politické expanze, diaspora s tendencí stát se maticí, pro Srby je
Kosovo "Srbský Jerusalem", střed srbské kultury a srbského státu, oblast ve
které se nachází více než 1300 srbských kostelů a klášterů. Pod osmanskou nadvládou
byly Kosovo a Metohije, jakož i celé Srbsko a další dnešní státy na
Balkáně, od poloviny 15. století do roku 1912. V první balkánské
válce byly osvobozeny a vráceny do rámce dvou srbských států:
Kosovo připadlo Srbsku a Metohije Černé Hoře na základě mezinárodních
smluv uzavřených na konferenci velvyslanců v Londýně (v letech 1912-1913).
Vy tady pouze rozpoutáváte protisrbské nálady. Ostatně vaše lži o Račaku jsou ze stejného měšce, tedy spíše za stejné peníze.
13. 01. 2008 | 17:31

anna napsal(a):

Vztah k pravdě ? Viz informace o Kusturicovi. To je to.
13. 01. 2008 | 17:32

Serafim napsal(a):

Pro p. Urbana - několik důkazů "srbského fašizmu na Kosovu":
Všechno, co na Kosovu existuje - doly, silnice, fabriky, termoelektrárny, zemědělské kombináty, školy, nemocnice, telekomunikace a spoustu dalšího - investovaly a zaplatily od r. 1945 do rozpadu SFRJ Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko, z čeho nejvíce Srbsko jako největší republika.
Stovky pravoslavných kostelů a středověkých monastýrů, dědin a měst byly budovány dávno předtím srbskými králi postupně od 12. století.
Kosovští Albánci (říká se jim a též si samí sobě říkají "Šiptari"- vyslovuje se česky "šiptary", jednotné č. "Šiptar", je to od slova "Squiperia" což znamená "Albánie") se za tu dobu více-méně pouze rozmnožovali (průměrná rodina má 6-8 dětí, často 12-15) a přemýšleli, jak vytvořit Velkou Albánii - viz Prizrenska liga z konce 19. století a vytvoření Velké Albánie.
Za vlády jugoslávského prezidenta J. B. Tita 1945-1980 Šiptaři byli na vrcholu - měli to, co ŽÁDNÁ národní menšina v tu dobu ve světě neměla - měli autonomii v rámci republiky Srbsko, měli své předsednictví, prezidenta autonomie plus rovnocenného člena v 8-členém předsednictví Jugoslávie po smrti Tita.
Dále měli vlastní základní a střední školy a univerzitu v Prištině se všemi fakultami, učilo se v albánském jazyce. Dokonce, což byla obrovská především srbská chyba - bylo jim povoleno ve školách používat albánské učebnice tištěné a dovezené přímo z Albánie, což je neuvěřitelné.
Dále, měli vlastní vydavatelstva s desítkami novin, časopisů, knih a pod., měli vlastní radiová vysílání v albánském jazyce, též vlastní albánskou televizi. Měli červený jugoslávský pas, se kterým neomezeně cestovali do prakticky celého světa.....
Jakmile něco bylo na Kosovu třeba vybudovat, opravit, doplnit a pod., okamžitě bylo provedeno ze strany "bohatých" - Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko. Kolikrát na Kosovu byla vybudována technika nebo byla zavedena technologie, kterou ti "bohatí" ještě neměli, jenom ať je klid.
Odkud to vím - protože jsem v tu dobu tam žil a vím téměř všechno.
Perlička - v r. 1984 jsem byl na návštěvě Kosovu u šiptarského kolegy z univerzity, po skončení studia se stal jedním z vedoucích kosovských ředitelů a politiků. Jako kolegové z univerzity v N. Sadě jsme pokecali a ptal jsem se ho co a jak - řekl, že v rámci investic do potravin. průmyslu proinvestoval obrovské peníze a už neví co dál. Přitom m.j. postavil fungl nový automatizovaný sklad totožný skladům, které dnes staví po ČR npř. Lidl - kamion vleze do skladu, počítač ho náloži dle plánu a za 1/2 h auto vyleze plné. Není to ještě konec - jelikož šiptarští kluci, kteří byli vyškoleni obsluhovat m.j. i tento sklad našli zaměstnání jinde - v Srbsku, Chorvatsku a pod. - a teď nikdo neuměl s tím pohnout. Co se stalo - automatika byla ODPOJENA na věčné časy a pracovalo se ručně. Šmitec.
To jsou všechno fakta, která nikdo nemůže popřít.
Zkrátka, do Kosova se cpalo ze všech stran a dnes tyto "experti" chtějí nezávislost.
Co se tyče USA, Bush chce "uznáním" Kosova ospravedlnit bombardování Srbska - je to podobné, jakož to spojenci vytvořením Izraele a na účet vyhnaných 3.000.000 Palestinců vyrovnali skore na 1:1 kvůli fašistické genocidě nad Židy.
Dodnes tam máme "klid", že?
Pokud chtějí nějaké výhody, ať Šiptaři zaplatí všechny náklady investované do Kosova od r. 1945 do dnes a může se mluvit dál - toď vše.
13. 01. 2008 | 17:36

KOSMAJ napsal(a):

Zavraždění Srbové v Kosovu a Metohiji v letech 1999 – 2004 po příchodu mezinárodních sil
LIPLJAN
FILIPOVIĆ DANIJELA (21), zavražděna výstřely do hlavy 20.7.1999 a zraněno bylo její čtyřleté dítě
SIMIĆ MILENA, zavražděna 2. července 1999
TALIĆ MIRKO (70) a
TALIĆ JAVORKA (65), podřezáni
DIMIĆ VLADAN
DIMIĆ DUŠAN a
DIMIĆ MILOVAN
DIMIĆ MILA, zavražděna 2. 7. 1999
PERIĆ MILORAD, unesen 26. července 1999 a pak nalezen zavražděný
MAKSIMOVIĆ MILAN (65), zemřel ve VMA nemocnici v Bělehradě po zranění střelnou zbraní
STOJANOVIĆ MILENA, zavražděna 28. 6. 1999
RISTIĆ TOMISLAV, zavražděn 1.7. 1999
DJUKIĆ ANA, zavražděna 19. 6. 1999
PERENČEVIĆ DRAGAN, zavražděn 29.6. 1999
STANIŠIĆ ZORAN, zmizel 22.6.1999
ZDRAVKOVIĆ LJUBINKA, zavražděna 30.7.1999
VUČIĆ N., zavražděn na cestě při návratu z Kosova Pole
RISTIĆ MILUTIN, zavražděn sekyrou ve vlasním dvoře
ROMIĆ LAZAR-Bućo (60), zemřel v nemocnici v důsledku četných poranění při pumovém útoku na jeho dům dne 23.9.1999
ROMIĆ MILKA (57), zraněna společně s manželem při pumovém útoku na jejich dům dne 23.9.1999, podlehla zraněním v nemocnici dne 26.9.1999 v Lipljanu
FILIĆ PLANIKA (62), zemřela v důsledku těžkého poranění páteře při útoku Škipetarů na její dům 17.10. 1999
ŽIVIĆ ZORAN (53), zavražděn 19.2.2000 společně s
TRAJKOVIĆ RADOJICA (43)
ŽIVIĆ VOIMIR - VELIMIR (1927), nezvěstný od 8. července 1999 společně se synem Draganem Živićem
ŽIVIĆ DRAGAN (1958), nezvěstný od 8.7.1999 společně se svým otcem
13. 01. 2008 | 17:42

vaclav napsal(a):

Pane Urbane, napsal jste to tak, jak to bylo a je. Nějak v Srbsku vymizeli vzdělaní a odpovědní lidé (nepřehlédnutelně od Memoranda) a ubohost diskuze to i zde reflektuje. Ale není k zahození měsíčník republika.co.yu.
13. 01. 2008 | 17:44

KOSMAJ napsal(a):

Zavraždění Srbové v Kosovu a Metohiji v letech 1999 – 2004 po příchodu mezinárodních sil

PRIŠTINA
BRANKOVIĆ DRAGAN (50 let), zavražděn v červnu roku 1999
KAPETANOVIĆ DOJČIN, zavražděn 8. června 1999
JOVANOVIĆ DRAGAN, z vesnice Kojlovica, zavražděn při vstupu do Prištiny
PETROVIĆ MIROSLAV, mechanik z Kosova Pole, nalezen zavražděn ve vesnici Kojlovica u Prištiny
JOVOVIĆ VESELIN, zavražděn 13. června 1999
ŚUKIĆ ILIJA, z Prištiny, zavražděn na dvoře svého domu 14. června 1999
STANISAVLJEVIĆ VLADIMIR a
STANISAVLJEVIĆ PERSA, (manželé) jejich těla byla nalezena dne 17. června 1999 v jejich domě v Prištině
BRANKOVIĆ DRAGAN, z Prištiny, sídliště Dardanie, zavražděn 21. června 1999
LEKOVIĆ MILENKO, profesor Ekonomické fakulty v Prištině, zavražděn 23. června 1999 v budově Ekonomické fakulty v Prištině
MLADENOVIĆ MIODRAG, vrátný v budově Ekonomické fakulty v Prištině a
STAMENKOVIĆ JOVICA, číšník v jídelně Ekonomické fakulty, zavražděni 23. června 1999 v budově Ekonomické fakulty v Prištině
GLIGORIJEVIĆ ZLATOJE, lékař z Prištiny, zavražděn na pracovišti na Oddělení pediatrie Klinického centra v Prištině (svědectví kolegů) roku 1999
JOVANOVIĆ MILETA, trvalé bydliště Ulpijana C7, vchod 11, byt 9, zavražděn dne 25.června 1999
ŽIVIĆ MIODRAG, z Lapljeho Sela, zavražděn u benzinové čerpací stanice v obci dne 26. června 1999
PAVLOVIĆ MILUTIN, řidič z Kragujevce zavražděn 30. června 1999 ve vesnici Lebane
RAIČEVIĆ DRAGAN, řidič z Kragujevce zavražděn 30. června 1999 ve vesnici Lebane
IVIĆ VELIMIR, z Prištiny, trvalé bydliště Dubrovačka 19, zavražděn 9. července 1999 v Prištině
TASIĆ TOMISLAV, zavražděn v Prištině, ul. Mostarska dne 15. července 1999 v 9 hodin
DANČETOVIĆ BOŽIDAR, zavražděn 15. července 1999 i se svojí paní
RISTIĆ MILIVOJE (68 let), zavražděn v červenci 1999 společně se svojí paní
RISTIĆ JULIJANA (65 let), zavražděna spolu s manželem Ristić Milivojem dne 20 července 1999 za svítání v jejich rodinném domě ve vesnici Matičane, 2 km východně od sídliště Sluneční břeh v Prištině
ĆURČIĆ ZLATIBOR – ZLATKO, a jeho matka
ĆURČIĆ SRBINKA – SRMENA, zavražděni 2. srpna 1999 v jejich rodinném domě v Prištině, ul. Stevana Sindjelića
MILENKOVIĆ MOMČILO (64 let), zavražděn ve svém domě v Prištině 2. srpna 1999 mezi 21. a 22. hod. a jejich syn Svetomir byl unesen
VUJOVIĆ LJUBICA (kolem 90 let), zavražděna ve svém bytě v Prištině, ve vaně dne 2. srpna 1999
VUĆIĆ RADISLAV (61 let), sedlák z vesnice Dolni Gušterice zavražděn 8. srpna 1999 mezi 21. a 22 hod.
NIČIĆ DEJAN, pracovník pošty z Kosova Pole zavražděn 8. srpna 1999
ĆIFTARIĆ MILKA (1935), trvale bytem sídliště Dardanija SU 1-3 /4, zavražděna ve svém bytě třemi výstřely v neděli 18. července 1999
MIŠULOVIĆ MIODRAG, zmizel ve druhé polovině června 1999 ze sídliště Vranjevac v Prištině. Tělo bylo nalezeno před budovou základní školy, kde byl umístěn štáb UČK . Jeho tělo bylo nalezeno v masové hrobce v Dragodanu-Priština a identifikováno patology z Prištiny a Niše.
NOVAKOVIĆ NIKOLA (nar. 1934), zavraždili ho dne 27. července 1999 kolem 16. hodiny
RADULOVIĆ ZORAN, smrtelně postřelen na sídlišti Slunečné pobřeží, podlehl zranění dne 25. června 1999
NIKOLIĆ DEJAN, RISTIĆ RADA
VOROGOVIĆ RADMILA (nar. 1951), z Prištiny zahynula při útoku albánských teroristů 29. června 1999 na vesnici Dolní Ljupče
STOJANOVIĆ MILENA
JOVANOVIĆ NEBOJŠA, z vesnice Batuse, dělník, zavražděn před svým domem v roce 1999
ILIĆ VELIMIR ŽIŽIĆ ZORKA (74), podřezána v Prištině, ul. JNA a pohřbena dne 19.8. 1999
DAPČEVIĆ DRAGOSLAV, z Prištiny, zavražděn dne 15. srpna 1999
RISTIĆ TOMISLAV
TOŠIĆ MARKO
JANUS DJURO (52), zavražděn 14. července 1999
MARKOVIĆ ZLATIBOR (64), byl zaměstnán v uhelném dole Belaćevac, zavražděn 26. července 1999
MIROSLAV POPADIĆ, šel na hřbitov v Prištině (začátkem srpna roku 1999) a našel několik čerstvých hrobů, na kterých byla prkna se jmény a čísly:
MLADENOVIĆ PERKA, číslo 1103
TRAJKOVI§ SVETISLAV, číslo 1126
RAKOČEVIĆ PERA, číslo 1143
KRSTIĆ EVA, číslo 1145
DJEPA SVEZISLAV, číslo 1146
BADNJAK MARICA, číslo 1147
N.N., z domova důchodců 23.7.1999
13. 01. 2008 | 17:47

KOSMAJ napsal(a):

Zavraždění Srbové v Kosovu a Metohiji v letech 1999 – 2004 po příchodu mezinárodních sil

MAKSIMOVIĆ ZORKA, z domova důchodců 28.7.1999 a jeden hrob s prknem bez nápisu
Novinář listu " Blic" Nedeljko Zejak z domova důchodců pořídil fotografie hřbitova v Prištině dne 21. 11. 1999, na kterých je vidět nové hroby, ale pouze na čtyřech jsou nápisy čitelné. To jsou tyto:
POPOVIĆ BRANISLAVA
POPOVIĆ MILICA, Zubin Potok, vesnice Pleve (nápis je na kousku plechu)
MITIĆ MILOŠ, číslo 1480 (jméno napsáno latinkou albánským písmem)
VELJKOVIĆ VELIMIR, z domova důchodců
STEVIĆ MIROSLAV (1944), z Laplje Vsi, zmlácen dne 24. srpna 1999, podlehl poraněním v prištinské nemocnici dne 25.9.1999
STOKUĆA MIROLJUB (1949) z Prištiny, novinář-fotorepotér, zavražděn
PECIĆ MIROLJUB (52), z Prištiny, zavražděn 5.10.1999
MITROVIĆ SPASENIJA (70), z Obiliće, zavražděna večer 12.10.1999
POPOVIĆ ZDRAVKO, z Prištiny, zavražděn odpoledne dne 18.10.1999
CVIJANOVIĆ DJORDJE, z Prištiny, unesen dne 17.10.1999, mrtvé tělo bylo nalezeno dne 10.11.1999
PERIĆ MIODRAG, kterému řikali Dragan, zmizel v noci mezi 20. a 21.10.1999, mrtvé tělo bylo nalezeno dne 5.11.1999
GAJIĆ GRUJICA (1960), zavražděn v červnu roku 1999
BAŠIĆ DRAGOSLAV (62), umlácen k smrti dne 28. listopadu 1999
GERIĆ DOBRILA (64), matka i její syn
GERIĆ VINKO (33), - těla byla nalezena v jejich bytě dne 7. 12. 1999
JOVANOVIĆ PREDRAG, Dragan, nar. 1958, zavražděn 19.2. 2000
PERIĆ SRDJAN, zmasakrován dne 11. března 2000
SIMIĆ VELIMIR (60), nevidomý, vyskočil ze svého bytu ve třetím poschodí dne 31. října 1999
TOPOLJSKI PETAR (25), jeho tělo bylo nalezeno 14. května 2000
N.N., neznámý Srb z Gračanici zavražděn 1. prosince 2000
PEROVIĆ ALEKSANDAR (44), zavražděn v Prištině dne 18. dubna 2001.
BOÏDAREVIĆ MIODRAG, unesen 24. dubna 2001, jeho mrtvé tělo bylo nalezeno 30. dubna 2001.
13. 01. 2008 | 17:48

KOSMAJ napsal(a):

SLIVOVO U GRAČANICI
SIMIĆ ŽIVOJIN – ŽIVORAD, podřezána ve své vesnici 21. 6. 1999 společně se svými příbuznými Simić z vesnice Slivova:
SIMIĆ DIMITRIJE
SIMIĆ TRAJAN
SIMIĆ ŽIVKO

LIVADICE U PODUJEVA
Dne 14. února 2001 ve vesnici Livadice na silnici Niš-Kuršumlija-Podujevo-Priština Škipetaři provedli bombový útok na autobus „Niš-expres“, který za doprovodu sil KFOR jel z Niše do Gračanici. Byli těžce zraněni tři cestující a 10 jich zahynulo. Těžce zranění jsou:
BAUK STANA
MLADENOVIĆ MILADIN – MIŠA
TOKIĆ ŽIVANA – ZORKA
Zahynulo těchto deset Srbů a všichni kromě řidičů pocházeli z Kosova a Metohije:
STOJANOVIĆ NENAD, z Niše, řidič autobusu "Niš-expres"
KRAGOVIĆ MILENKO, z Niše, spoluřidič autobusu "Niš-expres"
MILIKIĆ LAZAR, z Lipljan
VUKOTIĆ DRAGAN, z Kosova Pole
COKIĆ NEBOJŠA, ze Sadoviny u Vitiny, manžel a otec dvou dětí, rovněž tři další oběti:
COKIĆ SNEŽANA roz. ZDRAVKOVIĆ, narozená v Lipljanu, manželka Nebojši
COKIĆ DANILO (1999), syn Nebojši, dvouleté dítě
DRAGOVIĆ MIRJANA, dívka z Lapljeho Sela, její sestra byla těžce zraněna
PEJČIĆ SUNČICA, z Prištiny
STOJKOVIĆ TIHOMIR STOJANOVIĆ, z Kosovske Kamenice. Tělo bylo popáleno a nemohlo být identifikováno. Je pohřben v Gračanici 15. března 2001.
TOKIĆ ŽIVANA – ZORKA, byla těžce zraněna a podlehla ranám po desiti dnech
TOKIĆ N., manžel Živani Tokić, také zemřel koncem jara 2001
JEFTIĆ SLOBODANKA, záměrně do ní narazilo auto (mercedes) a zemřela 1. března 2001
13. 01. 2008 | 17:52

lycaon napsal(a):

fafnir
píšete "lycaone že by se mi líbilo Albánské Kosovo,to se mi nelíbí." S tim s Vámi vřele souhlasím.Ale jak uvádite dále "Ale každý následek má svou příčinu.A tento následek začal,znovuopakuji,napadením Slovinska Srby,masakrováním Chorvatů ve Vukovaru,Daruvaru,a když zmiňujete "humanitární bombardování" tak jaké bylo bombardování Dubrovniku?K sakru,uvědomte si,že Srbové jenom sklízejí,co zaseli.Ani ta Černá Hora s nimi nechce být,a to byl tradiční spojenec
13.01.2008 17:14:09" tak o těchto problemech jsem se ve svých příspěvcích vůbec nezmiňoval. Ale přiznávám, že značně pochybuju o jednostranné vině Srbů, je mi líto Slovinců ale co se týče ustašů a těch muzulmanu mám značné pochybnosti o jejich bezuhonnosti.
13. 01. 2008 | 17:53

Rebel napsal(a):

Pane Urbane,
na co vy jste expert, na propagandu?
Zajímalo by mne, kdo Vás tam vyslal a koho jste tam reprezentoval.
13. 01. 2008 | 18:00

jirka napsal(a):

Ti kdo válku připravují umí spočítat i počet budoucích mrtvých na své straně. Pakliže je to nechá klidné, válku zahájí (1991) a propočty se naplňují podle plánu.
Seznamy mrtvých zasílejte do Bělehradu, aktéři ještě žijí. A plánují dál.
13. 01. 2008 | 18:05

fafnir napsal(a):

lycaone
já vím ,že jste se nezmiňoval,ono ale vše je o příčině a následku.A ještě něco,o ustaších bych moc nemluvil,oni četnici jim nemají co vyčítat.A původně to bylo o Sbském nacionalismu,jejich idea Velkosrbska/prosazovaná v Jugoslavii/ vedla k dnešním koncům.
A dodateček:ti zamordovaní místní Češi ve Vukovaru byli ustaši?
13. 01. 2008 | 18:14

KOSMAJ napsal(a):

převzato:
PRAVDA
VÁLKY NA BALKÁNĚ V 90. LETECH 20. STOLETÍ
Mnichovská novinářka Mira Beham sleduje ve své, v dubnu 1996 vydané knize “Kriegstrommeln. Medien, Krieg und Politik (Válečné bubny. Informační media, válka a politika), na podkladu svých hlubokých znalostí vzájemné působení medií a politiky a analysuje problémy žurnalismu ve válečných dobách od krymské války až po nynější války na Balkáně.
První obětí války je pravda
Téměř za dvaapůl roku od začátku vojenského konfliktu v bývalé Jugoslávii uveřejnil snad světově nejproslulejší časopis pro mezinárodní politiku “Foreign Policy” (č. 93, 1993 / 94) článek novináře Petra Brocka s názvem “Dateline Yugoslavia: The Partisan Press”. Přáním redakce bylo kriticky osvětlit roli určujících informačních medií v průběhu balkánské války.
Peter Brock se svého úkolu zhostil na výbornou a jeho rešerše potvrdily, že v balkánském konfliktu západní žurnalismus selhal. Po uveřejnění článku vypuklo v USA pobouření, ale ne proti informačním mediím, nýbrž proti autorovi.
Dne 20. ledna 1994 uveřejnil curyšský časopis “Weltwoche” Brockův text v Evropě a tyto liberální noviny a odpovědný zahraniční redaktor Hanspeter Born zažili malé zemětřesení. Brzy se naladil téměř celý švýcarský tisk na stejnou notu. To byl účinek mechanismu, který znemožnil kritickou, veřejnou debatu o roli informačních medií v balkánské válce a ochromil účinek Petrem Brockem nastaveného zrcadla. Kdo chtěl zahájit diskusi o tom, kde leží pravda v této válce, byl nařčen ze lhářství a orazítkován za přítele Srbů, což se vzhledem ke kampani o vyhlazovací válce rovnalo přinejmenším výtce duchovní spoluviny a zatlačilo kritický žurnalismus stranou. Hanspeter Born stál po uveřejnění Brockova článku před výpovědí. Vzhledem k masivním útokům a potupným výtkám dala sama redakce “Foreign Policy” podnět k přezkoušení Brockových informací, neboť bylo v sázce její dobré jméno seriózní publikace.
Obsáhlá dokumentace, kterou “Foeign Policy” sestavila, potvrdila všechny Brockovy výroky, až na jednu: Zaměnil titulní obraz časopisu “Time” a “Newsweek”, což ale nezměnilo výpověď jeho informace, neboť titulní obrázek připisovaný nesprávnému magazinu ukazoval “koncentrační tábor” obehnaný ostnatým drátem a v popředí vyzáblého “muslima”, který byl ve skutečnosti Srb.
V následujícím dostává čtenář český překlad citovaného článku Petra Brocka uveřejněného dne 20. ledna 1994 ve švýcarských novinách “Die Weltwoche”. Obrazy převzaté z novinového originálu bylo nutné pro tento překlad pro jejich nedostatečnou kvalitu vypustit:
13. 01. 2008 | 18:21

Honza A. napsal(a):

Tak tohle je tak nechutna agitka, ze musim reagovat, i kdyz to nemam ve zvyku.
Za a) Jasne ze Kosovo nebylo soucasti srbskeho statu po tisicileti - protoze po vetsinu casu bylo jak Srbsko, tak jeho kosovkska cast pod nadvladou Osmanske rise. To je asi stejna argumentace, jako ze Morava k nam nepatri, protoze vetsinu casu byla podrizena Vidni.
Za b) Sklouzavanim k nalepkovani srsbskych politiku se akorat tak stavite na roven Chavezovi a jemu podobnym.
Za c) pouha pocetni prevaha jeste nezaklada pravo etnika na svuj stat. Jsem zvedav, co budete psat, az za 30-50 let budou Francouzi udelovat nezavislost Marseille nebo parizskym predmestim. Existuje neco jako historicka kontinuita.
13. 01. 2008 | 18:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 01. 2008 | 18:28

KOSMAJ napsal(a):

to fafnif
Peter Brock
Překrucování skutečností - nedostatečná pečlivost - jednostranný výklad:
V balkánském konfliktu žurnalismus selhal!

Posudek je všechno jiné jen ne pozitivní. Jak napsal tohoto léta jeden z nejprominentnějších amerických žurnalistů v proslulých amerických novinách a v jednom odvážně upřímném okamžiku: Zoufám si nad mým povoláním, zoufám nad mými novinami. Jako rutinovaní, obzvláště ve válce také často horliví tvůrci špatných zpráv, odbývají reportéři kritiku (a s obzvláštním odporem sebekritiku) s cynickým pokrčením ramen a mizí v zákopech. V jugoslávské občanské válce vytvářeli zástupci tisku sami velkou část špatných zpráv. Oprávněná starost o osobní bezpečnost bezpochyby zpravodajství ovlivnila. Mnoho popsaných událostí, které měly být dále upřesněny zůstalo nevyjasněných, neboť se novináři nemohli dostat na místo událostí a museli se spolehnout na nedostatečné prameny. Když se však důkladně podíváme co se stalo od začátku války 27. června 1991, objevila se na povrchu odstranitelná nedbalost informačních medií a zvláštní druh žurnalismu smečky, který v poslední zimě a následujícím jaru dosáhl svého vrcholu.
V tehdejší etapě konfliktu dostali čtenáři a televizní diváci nejživěji vylíčené zprávy o krutostech, tragediích a barbarství od konce II. světové války. Byl to neustálý, bezpříkladný nápor, ve kterém se moderní informační technika spojila s propagačním, jednostranným žurnalismem.
Přitom se media staly hnutím, válčícím společníkem, které se už dále nemaskovaly jako neválčící a nestranné. Zprávy přicházely v novinách v plném polním oděvu křiklavých titulků, včetně na několika stranách rozložených, po krvi páchnoucích fotografií a pro televizi na bojištích natočenými příšernými video-filmy. Za tímto počínáním se skrýval jasný záměr přinutit vlády k vojenskému zákroku. (TO VŠE NA OBJEDNÁVKU TĚCHTO VLÁD??? - pozn. NN) Účinku se nedalo odolat - ale byl podávaný obraz úplný?
Ve skutečnosti byly přehmaty nápadné:
+ Pouliční scény roku 1991 zpustošeného Vukovaru byly později v západních televizních reprtážích líčeny jako válečné záběry z jenom minimálně poškozeného Dubrovníku.
+ Z jedné britské televizní zprávy převzatý obraz pro titulní stranu magazinu “Time” ze dne 17. srpna 1992 ukazoval usmívajícího, do půli těla obnaženého , až na kůži vyhublého muže - podle přiložené informace jeden z “muslimských zajatců v jednom srbském táboru”. Ve skutečnosti to byl Srb: Slobodan Konjevič, 37, který byl společně se svým bratrem Zoranem zatčen pro drancování. Konjevič, který na fotografii svou vyzáblostí působil dramatičtěji než jiní, kteří měli košile, byl již deset let nemocný tuberkulosou; to prohlásila jeho sestra ve Vídni, která podle této fotografie oba bratry identifikovala.
+ Churavý, starší “bosensko-muslimský válečný zajatec v srbském koncentračním táboře” na filmovém záběru BBC z roku 1992 byl při pozdějším zjišťování totožnosti identifikován příbuznými jako penzionovaný důstojník jugoslávské armády, Branko Velec, který byl zadržován v muslimském táboře..
+ Mezi zraněnými “malými muslimskými dětmi” v jednom autobusu jedoucího ze Sarajeva, který byl v srpnu 1992 ostřelován záškodníky, se nalézala řada srbských dětí - což bylo odhalena až mnohem později. Jedno z přitom zabitých dětí bylo při pohřbu televizními reportéry označeno jako muslimské. Avšak naprosto jasný srbsko-othodoxní pohřební rituál vypovídal něco jiného.
+ Ve svém vydání z 4. ledna 1993 uveřejnil “Newsweek” fotografii několika mrtvol s doprovodným textem, který začínal slovy: Neexistuje možnost zastavit v Bosně srbská zvěrstva? Ve skutečnosti ukazoval obraz srbské oběti, mezi nimi zřetelně rozeznatelného muže v červené vestě. Fotografie, spolu s tím samým mužem v jeho červené vestě, je identická s rok starým obrazem televizní zprávy z Vukovaru.
13. 01. 2008 | 18:29

Horst napsal(a):

to - Jejda.Pane věřte mi že jsem válku v bývalé Jug.zažil na vlastní kůži a přisahám Vám že jednotky SS byly v porovnání se Srbskými jednotkami -Arkanovci apod.jenom"neškodní strejdové".Viděl jsem zaživa upálené ženy a děti,uřezané uši,nosy,vypíchané oči,mrtvoly kterým chyběla hlava,ruce a jednoho dokonce s vyříznutým srdcem.Může říkat kdo chce a co chce ale ten národ nenávidím a přeju jim at o to Kosovo příjdou.Nic jiného si nezaslouží.
13. 01. 2008 | 18:32

Rurik napsal(a):

To fff - co má prosím ta Vaše otázka znamenat????
13. 01. 2008 | 18:32

fff napsal(a):

To Rurik: Víte, když najedete šipkou na váš nick, tak se objeví takové číselka....
Tak nějak jsem si na ně začal dávat pozor.
13. 01. 2008 | 18:43

Saliven napsal(a):

Tedy ať si o tom kdokoliv z nás co chce myslí, je třeba jít cestou menšího zla. Osobně fandím srbům, protože když si mám vybrat mezi militaními muslimskými mafiemi a pravoslavnými srby - je to zkrátka jasné, ale o to úplně nejde.

Proto souhlasím s dalšími blogery přede mnou, že pokud bude dovoleno kosovským albáncům, aby vyhlásili nezávislost bez ohledu na mezinárodní právo, uděláme velice nebezpečný precedens, který jen podpoří teroristy typu ETA. Kde se to potom zastaví?
13. 01. 2008 | 18:43

fafnir napsal(a):

Takže Kosmo J
Srbsko nenapadlo Slovinsko,nenapadlo Chorvatsko,Daruvar,Vukovar a další místa zpěvem a prapory vítala Srby,Arakan rozdával dětem žvýkačky,a Dubrovnik nebyl ostřelován.O Bosně raději nemluvit.Možná byste to mohl vykládat eskymákům,ti do Chorvatska tak často nejezdí,ale v Čechách je to dost kontraproduktivní.
13. 01. 2008 | 18:44

Vlastimil napsal(a):

Pan Urban prokázal naprostou historickou ignoranci. Jak vzniklo "albánské" Kosovo? Osmanští Turci plánovitě vyvražďovali srbské obyvatelstvo a na jeho místo dosazovali muslimské Albánce. Jinak úplně souhlasím s těmi, kdo mluví o dalším Mnichovu. A UCK je jenom gangsterská a teroristická organizace, která zaplavila EU organizovaným zločinem.
13. 01. 2008 | 18:52

Saliven napsal(a):

KOSMAJ:
Vaše články jsou zajímavé a věcné, ale spojení "z jenom minimálně poškozeného Dubrovníku" nemůžete myslet vážně. Když jsem tam byl letos na dovolené, fotil jsem si mapku poškozených domů - to co říkáte je hloupost, město bylo rozstříleno na sr...
13. 01. 2008 | 18:53

RobotkiD napsal(a):

New York university v Praze, člen mezinárodní komise pro kosovo, hmm... co čekat jiného, než lživé ospravedlňování humanitárního bombardování od člověka, který je na výplatní pásce CIA
13. 01. 2008 | 19:04

bubu napsal(a):

Pane Horste, zapoměl jste dodat, že jednotky SS chtěly pro Evropu tisíciletý mír.
13. 01. 2008 | 19:06

Josef napsal(a):

Velmi dobry clanek od cloveka, ktery o teto tematice neco vi! Dekujeme, pane Urban. Ja sam bych k tomu jen dodal, ze ne vsechno bylo v zacatku pro Srby ztracene. Kdyz se totiz poprve zacali Albanci bourit, mohla se srbska armada s nimi korektne a spravne vyporadat pod dohledem pritomnych pozorovatelu OSDE. Namisto toho, tato nedisciplinovana armada zacala okradat, nasilnit a vyhanet civilni obyvatelstvo z jeho domovu !! Tohle ani jinak nez bombardovanim skoncit nemohlo! Vzal by si nekdo z Vas - Srbofilu, do domu rodinu albanskych uprchliku ??
13. 01. 2008 | 19:12

Martin napsal(a):

Josefe, vyhaneni bylo reakci na teroristicke akce UCK. Co meli srbove delat ? Nechavat zasobovaci zakladny teroristu na pokoji ? Samozrejme za jakekoliv vyvrazdovani by meli jit zlocinci k soudu, ale to neni pohadka o hodnych albancich a zlych srbech. Vrazdit zacali albanci.
13. 01. 2008 | 19:45

lenkaaz napsal(a):

Jane Urbane, fašista jste vy.
13. 01. 2008 | 19:56

Jejda napsal(a):

Pane Horste, ale já jsem nijak nezpochybnil válečné zločiny "Arkana" a jeho "tygrů" (upřímně si myslím, že na jeho rukou je tolik krve, kolik si nikdo z nás ani nedokáže představit), i když to srovnání s jednotkami SS bych si rozhodně nedovolil, a na druhou stranu - domnívám se, že Albánec Hashim Thaçi (co tak asi dneska dělá?) nebo Chorvat Mladen Naletilić (Tuta) se "Arkanovi" minimálně vyrovnají.

Já jsem se pouze ohradil proti jednostrannému pojetí článku pana Urbana, proti neopodstatněným pojmům jako "srbský fašismus". Nazývejte to, co se děje v "postjugoslávských" dějinách jakkoliv, ale o fašismus zde (ani ze srbské ani z jiné strany) nejde.
13. 01. 2008 | 19:58

Saliven napsal(a):

Když už se tu mluví o srbském fašismu, proč se tu nepíše o albánském fašismu? Konkrétně mám na mysli divizi SS Handschaar.
13. 01. 2008 | 20:00

vlk napsal(a):

No když jsme u těch jednotek SS.... NA území Kosova se podařilo Němcům zorganizovat jednotku SS s označením Skanderbeg.. Dosáhla až síly divize. A Srbové si o jejím působení vyprávějí ještě dnes. Podobně Ćernohorci.
Hašim Tači si měl kde brát příklad.
13. 01. 2008 | 20:12

Jose napsal(a):

Pro fafnira - jste ignorant. Napadení Chorvatska a Slovinska ? Acho Bože ! Vy jste nejspíš jedna z obětí manipulativní propagandy goeblesoidního Urbana !Svatá prostoto !
13. 01. 2008 | 20:15

fafnir napsal(a):

Jose
To Slovinsko a Chorvatsko napadl kdo? A soud v Haagu s Miloševičem a srbskými generály je proč?Za všechno asi mohou vrazi z Wallstreetu a zločiný propagátor Urban.Ten také rozstřílel Dubrovnik.
13. 01. 2008 | 20:22

Jan Urban napsal(a):

Vážení kolegové blogeři,

Zkuste si představit, že by v květnu 45 někdo z poražených henleinovců prosazoval jednání o narovnání Československa s německou menšinou. Že to zní nesmyslně? Němci v Čechách a na Moravě přece žili přes osm set let. Miloševičovi v polovině osmdesátých let nic nebránilo vést Svaz komunistů Jugoslávie i Srbsko ke skutečné demokratizaci federálního státu. Jaká demokratická nutnost vedla ke zrušení autonomie Kosova v roce 89? Opakuji, že jsme v situaci, kdy nemá cenu vracet se ke kořenům krize, protože tu už rozhodla válka. Nová situace potřebuje nová a mezinárodně přijatelná realistická řešení. Patetické řeči o historii a dějinných nárocích nikomu a ničemu nepomohou. Srovnání s Mnichovem je obzvláště perverzní, protože československá vláda nikdy neposílala proti sudetoněmeckým vesnicím a městům polovojenská komanda, aby vraždila civilisty. Československo také před válkou nikdy nezpochybňovalo právo sudetských Němců v Československu žít a neuvažovala o jejich vyhnání. Hranice se mění - viz sjednocení Německa, rozdělení Jugoslávie a Sovětského svazu, či Československa. Tragédií Balkánu a Evropy bylo především rozdělení federální multietnické Jugoslávie a vytvoření etnických států. Zkuste pochopit, že ona multietnicita a multikulturnost - v křesťanském zbytku Evropy nemyslitelná -vznikla díky nadvládě po většinu času pragmatické osmanské říše. Vzpomeňte na absolutní nekompromisnost a nesnášenlivost vestfálského míru. Znáte ve střední a Západní Evropě místo, kde by před vítězstvím osvícentsví vedle sebe mohly stát mešita, katolický a protestantský kostel a k tomu synagoga? Já ne. Teprve vítězství jazykově a nábožensky definovaného národního obrození v 19.století zahájilo proces rozbíjení téhle pragmatické balkánské vzájemné tolerance. Dokončili to až komunističtí aparátčíci, převlečení za obhájce jednotlivých národních zájmů ve chvíli, kdy jakákoliv jiná alternativa, a především, modernizace multikulturního federálního státu, by je připravila o moc. Je absolutním omylem si myslet, že mám radost z porážky Srbska a vzniku dalšího etnicky definovaného, tentokrát albánského, státu na Balkáně. Pokud budeme mít štěstí, za pár desítek let budou dalšími členy Evropské unie, rozbourají hranice, které mezi sebou nastavěli a za to, co se stalo od osmdesátých let doteď se budou všichni stydět. Ale pokud nechcete válku, tak zkuste myslet v termínech reálpolitiky. To znamená, že i lidé na Balkáně se musí naučít žít s vědomím, že neexistují jediné věčné národní pravdy a že na řešení takto citlivých problémů může existovat více pravd najednou. Příště více.
13. 01. 2008 | 20:40

Martin Jochim napsal(a):

Pane Urbane,
myslím si že se ukazuje jako nešťastné, nebo alespoň jako neohrabané řešení zvláště specifické a zároveň v mnoha jiných zemích podobného problému Srbska, zvenčí. Srbsko je celkem zřetelný případ neopatrného vměšování do vnitřních záležitosti země ze strany jak USA tak EU. Situace v Srbsku je zablokovaná jen díky tomu, že se právě světové mocnosti vmísily (a nechť), ale nedotáhly dokonce. Ani dnes nemají žádné spravedlivé návrhy, natož řešení. Celá situace jen dokazuje, že pokud export demokracie, tak jen s dohodou vnitřní budouc reprezentací a následné mírné dlouhodobé a zodpovědné zavedení standartních principů, nebo vůbec. Srbsko je politicky zablokované také proto, že je ze strany světových mocnosti zneužíváno, využíváno, či ignorováno již nejméně 5 let.
13. 01. 2008 | 20:59

Jaroslav Foldyna napsal(a):

Žádné věčné národní právo, co to pořád melete. Existuje mezinárodní právo, které definuje co je integrita hranic a státní suverenita. Rezoluce 1244 jasně říká, že respektuje uzemní celistvost a integritu hranic Srbska. Co to tady chcete ospravedlňovat ?!!!
13. 01. 2008 | 20:59

Jose napsal(a):

To Fafnir - oběti urbanovské propagandy. ANEB JAK BYLO SLOVINSKO PŘEPADENO SRBSKÝMI HRDLOŘEZY. Citace z knihy Dějiny jihoslovanských zemí, Šesták, Tejchman, Havlíková, Hladký, Pelikán 1998, Nakladatelství Lidové noviny: "...dne 25. července 1991 vyhlásily Slovinsko a Chorvatsko úplnou nezávislost a suverenitu. Zatímco záhřebská vláda se spokojila v daném momentu jen s formální proklamací nezávislosti, slovinské vedení okamžitě přistoupilo k její praktické realizaci. Jednotky teritoriální obrany podřízené slovinskému ministerstvu obrany zahájily útok na oddlíly Jugoslávské lidové armády, které vyslala federální vláda Ante Markoviče (Chorvat) k ochraně hraničních přechodů ve Slovinsku. Slovinské jednotky ze zálohy napadaly oddíly jugoslávské armády, které nebyly připraveny bojovat a neměly rozkaz k většímu ozbrojenému zásahu. Vláda v Lublani přitom dokázala za pomoci velmi dovedně zmanipulovaných televizních záběrů a dalšími propagandistickými triky (moje pozn.: ŽE BY JIM UŽ TEHDY RADIL URBAN ?) přesdědčit světovou veřejnost (VČETNĚ FAFNIRA) o tom, že federální armáda zahájila totální válku proti slovinskému lidu a masakruje bezbranné obyvatelstvo. Skutečný průběh ozbrojených střetů však velmi dobře charakterizovaly údaje o počtu obětí. Během desetidenních bojů zahynulo pouze šest příslušníků slovinských ozbrojených sil a 39 vojáků JLA.
Jugoslávská armáda byla v této době ještě natolik bojeschopná, že mohla bez problémů chabě vyzbrojené slovinské oddíly rozprášit. Pro energický zákrok však chyběla politická vůle...Miloševičova skupina se v této době již rozhodla, že nebude Slovinsku bránit odchodu z federace...!
ANEBO TO URBANE BYLO JINAK ?
13. 01. 2008 | 21:03

Jejda napsal(a):

Pane Urbane, teď už jen zbývá přeložit to do srbštiny, postavit se v Bělehradě na Náměstí Republiky pod sochu Mihaila Obrenoviće a zkusit to křičet do davu. Myslím, že byste byl vhodná alternativa k dvojici Boris Tadić a Tomislav Nikolić. Vašimi názory by srbské prezidentské volby rozhodně získaly nový náboj ...
13. 01. 2008 | 21:06

hungarbadzo napsal(a):

Pane Urban,
takové hloupé řeči si můžete odpustit. Jsem přesvědčen, že jste placený agent CIA, možná i dalších cizích tajných služeb. Proto musíte obhajovat všechna porušování mezinárodního práva a mez. smluv USA a NATO, i takové mnichovanství a porušování rezolucí OSN. Jste bezohledný darebák.
13. 01. 2008 | 21:14

Jose napsal(a):

Urbane, Kosovu bude ukradeno v této době již demokratické zemi, která je členem OSN. Obhajoba tohoto zločinu zločiny z doby totality je irelevantní, vadná a vesktrze utilitární. Albánci svůj národní stát mají, stejně jako ho měli v roce 1938 sudetští Němci. Konflikt v Kosovu má mnohem hlubší kořeny související s brutální demografickou agresí albánské populace v Kosovu. To co se USA s vaší lokajskoum podporou chystají udělat bude zloči a krádež a znásilnění srovnatelné pouze se zločinem, jemuž asistovaly Francie, UK a Itálie - s Mnichovem 1938. Je tragické, že se tyto země nepoučily a nyní chystají reprízu tohoto zločinu.
A Urbane - co máte na obhajobu agrese Albánců v Makedonii v roce 2001 ?
13. 01. 2008 | 21:14

Zacheus napsal(a):

To Jejda. Naprosto s Vámi souhlasím. Ani já, a myslím,že nikdo z diskutujících, zde přece nepopírá, že ze strany Srbů docházelo ke zločinům. Ale přece nelze - a už titulek článku pana Urbana je toho smutným důkazem - naprosto jednostranně tendečně protisrbsky interpretovat současnost i dějiny ,což se bohužel běžně ve sdělovacích prostředcíh a zejména v postojích drtivé většiny evropských politiků děje -jako kdyby další strany konfliktu byly bez viny, jako kdyby Chorvaté a muslimové zločiny nepáchali. Podotýkám,že bych se zastal muslimů i Chorvatů, pokud by byli podobným jednostranným a žurnalisticky neetickým způsobem dehonestováni .Nad rámec toho, co už odeznělo, připomenu panu Urbanovi ( jemuž samozřejmě neupírám právo na jeho názor), například zločinné bombardování bělehradaské televize, kde zahynuli redaktorky a redaktoři jenom proto,že obhajovali svoji vlast - prezident Clinton označil tento cíl,tj. televizní stanici, jako legitimní. Připouštím, že západním politikům chybí vstřícný premiér Zoran Džindžič, který mimochodem proti vůli svého prezidenta vydal do Haagu svého bývalého prezidenta, ale i on měl za spojence nejenom přátele ze Západu, ale také představitele nacionalistických červených baretů v čele s Miloradem Lukovičem. Jak údajně řekl tento proevropský premiér před svým zavražděním: "člověk musí mít přátele jak v nebi, tak i v pekle...".
13. 01. 2008 | 21:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pánové hungarbadzo a Jose,

na těchto stránkách se diskutuje, ne uráží. Pokud nezmírníte svoji dikci ("goeblesoidní, bezohledný darebák" atd), bude nucen začít Vaše texty s odvoláním na Kodex diskutujících mazat.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 01. 2008 | 21:23

Zacheus napsal(a):

Snad jenom ještě dodám, že mezinárodní právo zatím nezná možnost uloupení části území suverénního státu na základě stanoviska Evropské unie a Spojených států amerických, podpořených předchozím leteckým bombardováním...
13. 01. 2008 | 21:30

malinsky napsal(a):

Neodbornost pana Urbana je ve své nenapdnutelné průzračnosti více než udivující. Jeho popírání základních demokratických principů - určující je menšina, většina nepožívá žádné ochrany - je chaotické a zpochybňuje v právě popsaném souhrnu elementární minimum jeho osobnostní integrity demokrata a humanisty. Ve třicátých letech by měl mezi demokratickou většinou první Československé republiky veliké problémy právní i mravní. Právem.
13. 01. 2008 | 21:33

Jose napsal(a):

Koneckonců Urbane, a proč nyní nerozparcelovat BOSNU i HERCEGOVINU ? Pročpak tam nutíte žít Muslimy, Chorvaty a Srby dohromady jako v Jugoslávii a proti jejich vůli ? A na druhé straně pro Albánce v Kosovu ukradnete zemi která jim nikdy nepatřila, nepatří a patřit nebude, protože, jak říkával nebožtík Josef Lux, "co se ukradlo musí se vrátit"
13. 01. 2008 | 21:44

Jose napsal(a):

Fafnire, vy zřejmě čtete jenom česky psané německé noviny MF DNES a Lidové Noviny a sledujete české TV stanice, že ?
Fafnire, proboha, Dubrovnik ostřelovalo Srbsko ?
Svatá prostoto !
13. 01. 2008 | 21:47

KOSMAJ napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...
..pane Urbane vy za prachy My za vlast !
13. 01. 2008 | 21:49

Jose napsal(a):

Pane Stejskale,

Josef Goebles měl také věcných argumentů poskrovnu a proto 100 x opakoval své výmysly, lži a intriky, až z nich udělal pravdu. Podívejte na takového Fafnira - učebnicový příklad oběti goeblesoidní propagandy.
Třeba takový sociálnědemokratický ministr obrany Německa Scharping a jeho lži o stotisících vyvražděných Albáncích v Kosovu srbskými zločinci a jeho goeblesovské přirovnání Srbů k Osvětimi.
Jinak ale mažte, uznáte li to za vhodné.
13. 01. 2008 | 21:53

lenkaaz napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale.

Na těchto stránkách se diskutuje, ne uráží- vašimi slovy. Doplním, že - Na těchto stránkách předávají bloggeři svoje názory ostatním. Názory, ne urážky etnických skupin a národů. Nic nenasvědčuje tomu, že se věci udály, jak píše Urban. Vždy za konkrétní věci mohou konkrétní jednotlivci, ne národy jako celek. Své nenávistné názory ničím nepodložil; navíc zde vzniká podezření z trestného činu hanobení národa, šíření lží a nenávisti.

Nevím, co pan Jose uvedl špatného - bohužel slova " ("goeblesoidní, bezohledný darebák" ) docela vystihují podstatu věci. Snad se vyznáte v historii 3tí říše, a vzpomenete na tamní překrucování jasných faktů k propagandistickým účelům a umělém vyvolávání nenávisti k ostatním národům, jež měl v popisu práce jistý Goebbels.

Pokud chcete něco mazat, můžete začít, vzhledem k podezření naplnění skutkové podstaty trestného činu, článkem pana Urbana.

lenkaaz
13. 01. 2008 | 21:57

vlk napsal(a):

Pane Urbane
váš druhý příspěvek není o nic lepší než ten původní. Fakta nulová, úvahy naprosto zavádějící.
Úvaha s vyjednáváním s henleinovci nemá žádnou relevanci. Poražení henleinovci byli de jure i de facto příslušníky jiného státu. Státu poraženého ve světové válce, státu s kterým tato republika byla ve válečném stavu.
O jednání ve smyslu jak naznačujete se sudetští Němci skutečně pokusili. Tedy v roce 43 v Londýně. Skupina okolo Wenzela Jaksche. Ten prosazoval právo na sebeurčení pro Sudety po válce. Což byl důvod k rozchodu.S ním.
Naprosto ekorektní je předhazovat Miloševičovi, že neralizoval vzorovou demorkacii. Nebyla by vůbec nic vyřešila. Byl jste dor . 92 hodně v politice. zařžil vývoj vztahu se Slováky. Stejně jako slovesnští politici neváhali rozbít demorkatické soustátí, nikdo by nebyl zadržel chorvatské,slovinské a bosenské politikáře učinit totéž. V demorkacii ne. Tito bysi s tímbyl poradil. Nedemokraticky.Takže úvaha mimo.
Srovnání s Mnichovem není perverzní leč naprosto příhodné. Československá vláda neposílala polovojenské jednotky. Ta rovnou mobilizovala a Sudety prostě obsadila. Viz květnová mobilizace.Srbsko mělo učinit totéž. Neučinilo - dopadne stejně jako my v Mnichově. Rozdíl je jen v tom, že Vy jste nyní na straně těch, co zachraňují na tisíc let mír.
Ano osmanská říše byla pragmatická.
Ale další věty už jsou zmatečné. Dáváte zavádějící otázku , zdali před osvícenstvím někde vedle sebe byla mešita,kostel, synagoga atd. Následně konstatujete, že po startu osvícenství došlo k nacionálnímu probuzení. V prvém případě - Evropa byla postavena na státním náboženství a absolutistický vládce od něj , většinou, odvozoval svoji legitimitu. Přesto - veměstech byly vedle kostelů - synagogy. A myslím, že vAnglii před osvícenstvím,byste našel,mimo mešit tehdy vše ostatní.
A národní obrození zase špatně? Když bylo třeba vytvořitnový státní útvar, resp. útvary? Tan musel mít nějakou jednotící myšlenku - národ se nabízel logicky. Ostatně- kde je chyba, když kosovští Albánci,najejichž straně stojíte, toto mají za prioritu právě dnes. A pálí pravoslavné kostely.Nevšiml jsmesi vašeho politování.
A sic mohou za tohle komunisté! Komunisté mohou za mnoho mnoho problémů a neštěstí. Za tohle ovšem nikoliv.Komunistická víra byla třídní,nikoliv nacionální.Zkoušky z marxismu a podobných "věd" máme oba.
A komunisté onoho starého typu - tedy Tito nacionalismus tvrdě pronásledovali. Jak jsemnapsal - za Tita by se to nestalo.
A nevímjak vy, ale já bych přijetí Drogistanu, pardon Kosova, do Schengenu a EU vůbec , považoval za tragedii.
A pokud chete nějaké intelektuální svičení na toto téma- zkuste yvsvětlit , jak je možný nárůst muslimského radikalismu v klasickýchdemokratických zemích jako je Francie či Britanie.Tam komunisté skutečně nemohli kout svoje nekalé pikle.
13. 01. 2008 | 22:00

jakub napsal(a):

Až budete psát se stejným zaujetím o oprávněném vyhlášení samostatnosti třeba Basků nebo Kurdů, pak možná budete působit věrohodně. Takto jste pro mne jen jednostranný a trapný žvanil.
Každý stát by hájil své území, žádný ho nedá dobrovolně. Ani Rusové ani Američané, proč by měli Srbové.
Vůbec se Srbům nedivím, že hledají pomoc v Rusku, když ta "civilizovaná" Evropa se na ně nejen vykašlala, ona je dokonce i bombardovala.
Nesnáším komunisty a nemám rád levici. Zde ale plně stojím za Srby.
Zrovna my by jsme si měli vzpomenout, jak nám bylo při Mnichovu.
Doufám, že Srbové nebudou tak připosraní jako my a že si to nenechají líbit.
Tak jako by si třeba Američani nenechali vzít Guam nebo Portoriko. Francouzi se Španěly Baskytsko, Čisté svědomí nemají Rusové, Čína atd
13. 01. 2008 | 22:03

Honza napsal(a):

Závidím všem, kdo v tom mají jasno. S bláznivými slavjanofily se nemá cenu bavit, ale inteligentnějších diskutérů (Saliven, B. Dolejší, Zacheus) bych se rád zeptal: co proboha navrhujete? "Zakázat" Albáncům v Kosovu vyhlásit samostatnost a ke každému srbskému domu postavit jednoho vojáka v modré přilbě? A co když neposlechnou a svůj stát si vyhlásí (jako že neposlechnou a vyhlásí): budete bombardovat pro změnu Albánce? Já tady nevidím vůbec žádné dobré řešení, ale historie nás učí, že neexistuje způsob, jak udržet menšinu, souvisle obývající nějaké území, v rámci státu, kde prostě nechtějí být. Jan Urban (mimochodem statečný disident a slušný člověk) tomu říká realpolitika: můžete tomu taky říkat poznaná nutnost nebo z nouze ctnost, ale asi se s tím prostě musíte smířit. Ještě jednou: co navrhujete?
13. 01. 2008 | 22:08

jakub napsal(a):

Honza.
Když budu trochu demagogický tak se Vás zeptám. Jak musí být ta menšina veliká nebo na jak velkém území musí žít.
Proč by pak třeba nevyhlásili muslimové ve Francii nebo Německu nějaké město za samostatné. Muslimové tam budou většinou, tak mají právo na samostatný stát.
Už se těším až Romové vyhlásí Chánov za samostatný městský stát.
13. 01. 2008 | 22:16

vlk napsal(a):

Honza
nejmenším zlem je PLNÉ obnovení srbské suverenity nad provincií. A totální izolace UCK a její postavení mimo zákon. Na roven Al Kaidy. A samozřejmě dohlédnout na to, aby nemohlo dojít k etnické odplatě. Ovšem pokud se to Albáncům nebude líbit - otevřit jim hranice směrem na jih. A udělat nějaký nový Marshallův plán pro jejich zaintegrování do albánské společnosti. Tohle je jediné dlouhodobé řešení.
13. 01. 2008 | 22:20

Saliven napsal(a):

Honza:
No prvotně bychom měli přestat (tím my myslím EU) říkal albáncům, že je uznáme jako samostatný stát - živit jejich naděje je hloupost. Osobně nevím jaké je konkrétní stanovisko Srbů a možnosti jednání - k takovým informacím se my těžko dostaneme. Snažil bych se dohodnout odstoupení části srbského území (ne celého Kosova) zadarmo, část za odškodnění (pro Srby, kteří by museli - a že by museli - opustit svoje domovy), aby Srbům zbyla ta část Kosova, ke které mají osobní vztah - udělat jakýsi kompromis. Takto bych to viděl - je otázka do jaké míry je to reálné. Každopádně alfa a omega všeho je - říct 1. mezinárodní právo říká, že musí souhlasit všichni, proto my (EU) Kosovo neuznáme, 2. musí se jednat, jednat, jednat.

Osobně bych se radši vyhnul možnosti mít kosovské albánce v EU, protože to místní zločinné podhoubí je velké riziko, nicméně bychom se měli držet práva a nedopustit srbský Mnichov.
13. 01. 2008 | 22:24

lenkaaz napsal(a):

Pár odkazů přímo z Haagu. Tam se zhroutil "soudní" proces proti Miloševičovi. Pokud jej můžeme nazvat soudní, protože zpětně ospravedlňoval politiku velmocí.....
http://www.novinky.cz/clane...
Vzpomínáte na novináři proklamovaný "proces století" s univerzálním viníkem Miloševičem? Oslavné tirády? Pak se rozhostilo komatózní ticho. Zde je i z našeho !! média výpověď jednoho ze svědků z Haagu, i když hodně zkrácená. Celá by asi nebyla politicky únosná.

http://www.slobodan-milosev...
muslimské síly ostřelovaly Sarajevo, aby to mohly svést na Srby. Televizní kamery byly připtaveny předem - k západnímu televiznímu diváku se záběry promptně dostaly. Ze soudního procesu s Miloševičem. Našimi "novináři" přehlédnuto.
http://www.slobodan-milosev...
Řekl také, že kanadští vojáci, kteří byli umístěni ve městě Knin (hlavní středisko Krajiny) během operace "Bouře" hlásili, že viděli jak se americký personál účastní útoku. Kromě tohoto přímého zapletení Američanů do této ostudné operace, která vedla k vyhnání téměř 200.000 Srbů z domovů, zabíjení, ničení, rabování jejich majetků a následnému ostřelování kolon civilních uprchlíků děly, také Barriot poukázal na zapojení žoldácké americké firmy MPRI, která podle jeho slov cvičila a radila chorvatským vojákům před jejich akcemi.
Barriot dosvědčil, že západní vlády bojovaly proti němu a proti zpravodajům a diplomatům, kteří se pokusili navázat se Srby nějaké kontakty. Řekl, že západní vlády používaly vyhrožování a zastrašování, aby svým lidem znemožnily kontakty se Srby.
I přes pokusy obžaloby a soudců zablokovat svědectví, se Barriotovi podařilo svědčit o existenci teroristické sítě v Bosně a Kosovu. Podle jeho znalostí, jako člena protiteroristické zvláštní jednotky francouzské vlády operují na Balkáně četné teroristické skupiny. Jedná se například o alžírskou GIA, či skupiny napojené na afghánské extremisty. Hlavní základny islámského terorismu jsou v centrální Bosně, severní Albánii a Kosovu. Podle svědka byl v říjnu 1998 přítomen v severní Albánii Usáma bin Ladin.

Crepinová dosvědčila, že západní média byla proti Srbům zaujatá, ignorovala utrpení Srbů, zveličovala utrpení druhých a dělala vše pro démonizaci Srbů.
Během křížového výslechu, který prováděla Carla Del Ponte, mluvila Crepinová o konkrétním případu, kdy vzala francouzský TV tým FR3, aby promluvil s krajinskými Srby. Tento tým natočil příběh, ale ten se nikdy na obrazovkách neobjevil.
Crepinová svědčila, že dokonce viděla některé západní novináře, pokrývající operaci "Bouře", kteří měli v podstatě radost i přes masivní humanitární katastrofu civilního obyvatelstva, která se tehdy v roce 1995 odehrávala.
Eve Crepinová obvinila "mezinárodní společenství", že bylo slepé k utrpení Srbů. Říkala, že neviděla v té době ani jednu nevládní organizaci, která by nabídla pomoc srbskému civilnímu obyvatelstvu.
Během práce v kosovské nemocnici ošetřovala četné albánské i srbské oběti, které byly napadnuty albánskou UCK. Nikdy neviděla, že by přišel do nemocnice někdo napaden srbskými úřady, ani neviděla že by srbské úřady někoho týraly, během měsíců, které trávila v Kosovu. Podle jejího svědectví to byli hlavně albánští nacionalisté, kteří týrali Srby a umírněné Albánce. Ze soudního procesu s Miloševičem. Našimi "novináři" přehlédnuto.
13. 01. 2008 | 22:54

J.Lomu napsal(a):

Díky za výborný článek. Jen tak dál a nenechte se odradit většinou magorů z téhle diskuse.
13. 01. 2008 | 23:03

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk: nebudu se pouštět do polemiky o Kosovu; je to záležitost, o které mám velmi malé znalosti. Už dlouho se ovšem, jako obyvatel Sudet (promiňte, na samém výrazu neshledávám nic špatného), zajímám o problematiku česko-německých vztahů (nejen v souvislosti s Třetí říší) a o názory svých spoluobčanů na tuto záležitost. Píšete: "Poražení henleinovci byli de jure i de facto příslušníky jiného státu". Myslíte období před Mnichovem, po něm nebo po roce 1945? Myslíte, že všichni, kteří volili Henleina, chtěli zpět do Německa? Myslíte, že všichni zbylí a odsunutí byli viníky? Je vám známo, že odsunem sudetských Němců jsme se zbavili spoluobčanů? Víte, že Henleinova strana byla legální politickou formací v ČR a že hlasovat pro ni nebylo nic vlastizrádného? Nerad bych, abyste mé otázky bral jako útok, vaše odpověď mne opravdu zajímá. Díky za ni.
13. 01. 2008 | 23:07

Honza napsal(a):

Pro Vlka: jinými slovy navrhujete etnické čištění a další válku. Děkuji za názor.

Pro Salivena: obávám se, že přesně takové jednání, o kterém mluvíte, posledních deset let probíhá. Rozdělení Kosova ale stejně spousta lidí nazve "mnichovanstvím", a navícse na něm obě strany prostě nedokážou dohodnout. Budeme tam ty vojáky držet donekonečna? A hlavně, otázka nezněla, co mají dělat Albánci a Srbové (ti si do toho nenechají mluvit), ale co máme dělat My (tj. západ). Souhoasím, že bychom rozhodně Albánce neměli podporovat v tom, aby samostatnost vyhlásili. Ale co když to udělají?
13. 01. 2008 | 23:09

lenkaaz napsal(a):

http://www.slobodan-milosev...
Dalším svědkem, který vystoupil dne 2.3.2005 při Miloševičově obhajobě byl Němec Diemar Hartwig. Tento svědek byl od listopadu 1998 do 19. března 1999 šéfem Kosovské pozorovací mise Evropské unie ( European Union Monitoring Mission - EUMM). Mise se musela v březnu 1999 evakuovat, protože již hrozilo bombardování NATO.

Když byla mise EUMM evakuována před agresí NATO, tak se Hartwig vrátil do Německa. Zde byl šokován, když viděl jakým způsobem informují západní média o situaci v Kosovu. Hartwig v Haagu řekl, že tam byl obrovský rozpor mezi realitou na místě a mediálním zpravodajstvím.

Už když byl v Kosovu, tak měl příležitost sledovat, jak média a západní NGO nesprávně informují. Hartwig se osobně vypravil na stadion v Prištině, když slyšel zprávy médií, podle kterých se tam měl nacházet srbský koncentrační tábor pro Albánce. Před soudem dosvědčil, že nenašel jediný důkaz o existenci tohoto tábora.

Při jiné příležitosti byli Srbové obviněni z masakru Albánců v Srbici a pohřbení těl v masových hrobech. Hartwig se vypravil na místo a zjistil, že bylo skutečně zabito 40 Albánců, ale ne Srby. Očitý svědek mu řekl, že jedni Albánci zabili jiné kvůli krevní mstě.

Hartwig svědčil, že UCK provokovala přestřelky a že jugoslávská armáda a policie jen reagovala na provokace. Hartwigův názor byl ten, že srbská odezva byla vždy disciplinovaná.

Svědek vyjádřil nespokojení nad skutečností, že zprávy, které posílal evropských vládám o situaci v Kosovu, nebyly promítnuty v oficiálních publikacích těchto vlád. Harwig dále řekl, že když nastoupil jako šéf mise EUMM, tak mu kolegové na místě říkali, že tam je pokračující rozpor mezi zprávami, které z Kosova posílají svým vládám, a mezi tím, co vlády říkají svým občanům.

Podle informací, které měl Hartwig jako šéf mise EU v Kosovu k dispozici, bylo více Albánců zabito jinými Albánci, než srbskými silami. Hartwig také v Haagu řekl, že rozhodně nebyl žádný důvod, aby NATO zasahovalo v Kosovu proti Srbům.

Hartwig řekl, že popisy srbských krutostí, které vyprávěli Albánci, byly úmyslné (spiklenecké) a sloužily účelu poskytnout NATO důvod k napadení Jugoslávie. Dále řekl, že média démonizovala Srby za účelem sloužit potřebám politiků, kteří horlili napadnout Jugoslávii.

Hartwig obvinil média, že selhala při úkolu dodržet politickou zodpovědnost, a že posloužila jako sluha politikům. Obvinil je ze špatného zpravodajství o Kosovu. Hartwig řekl, že média hlásila každou hroznou věc, kterou Albánci řekli o Srbech, aniž by se na cokoliv ptala, či ověřovala, protože chtěla dát NATO záminku k útoku.

Za celou dobu Hartwigova pobytu v Kosovu až do evakuace kvůli bombardování nikdy neviděl, ani nedostal žádnou zprávu o tom, že by srbské bezpečnostní síly vyháněly Albánce z domovů. Šéf mise EU svědčil, že Srbové chtěli nalézt mírové řešení, které by bylo spravedlivé pro všechny. Zatímco Albánci chtěli mono-etnické Kosovo, kde by dominovali Albánci a které by se spojilo s Albánií.

Svědek říkal, že Albánci mluvili o západní Makedonii jako o „makedonské části Albánie“ a o jižní části Černé hory mluvili jako o „černohorské části Albánie“. Hartwig řekl, že jeden s albánských vůdců mu řekl, že chtějí Kosovo „ne se Srby“ a „ne pod Srby“. Jinými slovy – záměr Albánců byl zavit se Srbů a odtrhnout se od Srbska.
13. 01. 2008 | 23:13

Věžák napsal(a):

Jak slabomyslné ! Jak prodejné ! Jak vzdělaného Slovana nehodné !

Prodal jste svědomí, mozek i tělo, odpovědnost i loayalitu, vlast, a teď už i celou Evropu.

Alláh Akbar, Urbane.
13. 01. 2008 | 23:14

vlk napsal(a):

Patient
dnesuž vám na vaše otázky neodpovím. Ale zkuste následující. Zjistěte si kolik hlasů dostala SdP v posledních svobodných volbách. S zcela jasně iridentistickým programem -Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer.
Všichni sudetští Němci se stali občany Říše hned po připojení. Ten kdo to nechtěl se musel vystěhovat do zbytkové ČSR. Všichni kdo volili SdP věděli , co volí! Zjistěte si také, kolik procent Němců v ČSR procentně po dosunu zůstalo. Kryje se to do detailu s pcentem těch, kteří SdP nevolili.
Není mi známo, že odsunem jsme se zbavili spolupbčanů. Je mi známo, že jsme se- prokazatelně- zbavili občanů cizího státu.
SdP byla sice registrovanou stranou , ale vytýčením KArlovarských požadavků zcela jasně deklarovala cíl rozejít se s touto republikou.
A bude také dobré, když si někde na netu seženete Henleinův projev ve Vídni, , tusím z roku 40 nebo41. Uvidíte sám. Neberu vaše otázky jako provokaci. Víte, já mám německou část rodiny. část byla postižena Benešovými dekrety. tohle máme v rodině dost vydiskutováno.Dnes už musím skončit.
13. 01. 2008 | 23:19

vlk napsal(a):

Honza
laskavě si přečtěte ještě jednou, co jsem napsal.
A zjistíte, že nikoliv. Na to se dá dohlédnout. Jen pokud Šipetarové s tím nebudou umět žít, budou mít možnost dobrovolného iodchodu s finanční pomocí. Vsadil bych se, že by jich odešlo velmi málo.
A píši také o nejmenším zlu.Vámi navrhované zlo je daleko větší.
To moje zůstane omezeno na dva národy. Tovaše uvádí do pohybu celý svět.Vždycky se najde nějaká nespokojená menšina.
13. 01. 2008 | 23:21

Josef K. napsal(a):

Ten článek prostě není dobrý. Bohužel v diskusi převládají pracovníci velvyslanectví RF a jejich dobrovolníci z řad místního obyvatelstva - bože, ten jejich jazyk, před čtyřiceti lety by všichni propadli. Protože jinak je to docela zajímavá diskuse, zvláště s čerstvým národně socialistickým větrem české vládnoucí koalice a nejn jí. Tak si , holt, popovídáme někdy jindy.
13. 01. 2008 | 23:22

Martin napsal(a):

Pane Urbane, zrušení autonomie rozhodně nijak demokratickým krokem nebylo, ale ospravedlňovalo to podle vás vraždění, které začala UCK ? Teprve jako reakce na terorismus UCK následovalo vysidlování lidí z oblastí podporujících teroristy. Myslíte si, že kdyby Henleinovci začali masově vraždit, že by naše republika jen tak stála a přihlížela ?
Myslíte, že by nikdo nevysidloval vesnice podporující teror ?

Možná by stála za to pro vás jedna historická lekce. Po druhé světové válce Ukrajinci v Polsku, dříve spojenci nacistů pokračovali v boji s polským státem metodami jako by přenesenými z Balkánu. Co celou krizi ukončilo ? Tak zvaná operace Visla, která přesídlila "nevinné vesnice" do jiné části Polska. Najednou když ukrajinští povstalci neměli podporu "nevinných bezbranných vesničanů", tak celý odboj během pár měsíců padl. Jednak od nevinných nedostávali jídlo a jinou materiální pomoc, jednak nevinní nedoplňovali osobní stavy. Kdyby se je nevysídlilo, tak jsou tam ještě další statisíce obětí, vzal byste si je vy na svědomí ?
13. 01. 2008 | 23:29

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk: Díky, další polemiky se vzdávám, šlo mi o odpovědi na konkrétní otázky. Odkazy, které mi uvádíte, jsou mi známy, s některými vašimi vývody z těchto faktů ovšem nesouhlasím. Tak to chodí... Mějte se.
13. 01. 2008 | 23:34

lenkaaz napsal(a):

Hartwig popsal UCK jako ilegální armádu, jejíž aktivity byly namířeny proti míru a proti mírovým jednáním. Svědčil, že UCK provokovala srážky. Dále jasně řekl, že jugoslávská armáda a policie nikdy neprovokovala nějaké boje. V pokračování svého svědectví řekl, že armáda a policie se ovládala od nějakých pomstychtivých útoků na UCK. Podle svědka byl generál Lukic horlivý dodržovat dohodu Miloševič-Hoolbroke, aby Srbsko nemohlo být obviňováno z jednání ve zlém úmyslu. Podle svědka policie chránila životy civilistů. Hartwig nikdy neviděl, ani nedostal žádnou zprávu o tom, že by Srbové útočili v Kosovu na civilisty. Říkal, že byly některé případy, kdy se civilisté dostali do křížové palby mezi policií a UCK, ale že to byla vždy UCK, která začala střet, obvykle napadením policie.

Svědek svědčil, že UNHCR zveličoval množství uprchlíků v Kosovu. V jednom případě hlásili, že se k makedonským hranicím blíží skupina 3.000 uprchlíků, ale když pozorovatelé mise EUMM začali počítat, tak spočetli 400 lidí. V jiných případech z UNHCR hlásili určitý počet uprchlíků z jedné vesnice a hlášené množství bylo přitom 2x až 3x větší než počet obyvatel celé vesnice

http://www.slobodan-milosev...
Barriot dále pokračoval obviněním bývalého šéfa UNMIK v Kosovu Bernarda Kouchnera, že stranil albánským teroristům a jednal tak mimo mandát, který mu dala OSN. Svědek také ukázal prstem na jisté americké diplomaty: "teroristé v Kosovu dostali podporu z více stran. Madeleine Albrightová a Richard Holbrooke jim dávali diplomatickou podporu," prohlásil Barriot odvolávajíc se na informace, které má z jeho kontaktů ve zpravodajských službách.

Svědek byl v roce 1998 v Kosovu jako lékař. Poznamenal, že Albánci nebyli týráni, nebo vyhazováni s práce, jak tvrdí obžaloba v obvinění. Dále řekl, že albánské vlajky a noviny byli všude a že bylo problémem najít v Kosovu v té době nějaké srbské noviny.

Jako lékař v Kosovu ošetřoval lidi, které napadla UCK. Řekl, že obětmi UCK byli jak ne-Albánci, tak umírnění Albánci, kteří měli přátelské vztahy s ne-albánskou populací.

Během křížového výslechu vedeného Carlou Del Ponte svědek Barriot zdůraznil své tvrzení, že americké ozbrojené síly se účastnily operace "Bouře". Žalobkyně Carla Del Ponte prohlašovala, že to nebyly ozbrojené síly USA, které bombardovaly Knin (středisko srbské Krajiny), ale že to bylo vojsko NATO, které zaútočilo!!! (platilo mezinárodní embargo na dovoz zbraní - 1 případ vojenského, tehdy utajovaného, vstupu USA do konfliktu, pozn aut ) a může používat americké vojenské letectvo. Nevíme, jak by měla tato hypotéza zpochybnit svědectví svědka, nebo podpořit obžalobu, ale je zajímavou věcí, že to Del Ponteová přiznala.

Barriot nesouhlasil s charakterizací Srbů podle Del Ponteové, podle níž jsou to agresoři a řekl soudu: "Srbové v Kosovu, Chorvatsku a Bosně nebyli agresory, ale octli se v situaci, kdy se museli bránit". Srbové jen reagovali na agresi a to je to, co se stalo v Chorvatsku v roce 1991 a ve Srebrenici (působil tam Naser Orič, "Vrah ze Srebrenice" a jeho zahraniční mudžahídi, pozn. aut) a 1995.

Svědek také prohlásil v jeho svědectví, že 2/3 francouzských "Modrých přileb", kteří zemřeli během války v Bosně bylo zabito muslimskými snipery.
(bylo svedeno na Srby, kteří pro to neměli žádný důvod - MP dohlížely na řádění mudžahídů. Na vojenské velitelství šla hlášení o skutečném stavu věcí, z nich k novinářům upravená. Ti mrtví byli potřeba, proto se proti muslimům nezasáhlo a stříleli dál. Otřesné zneužití lidských pěšáků na šachovém poli velmocí. pozn. aut)
13. 01. 2008 | 23:34

archer napsal(a):

Pane Urban
Na vaše profesní i osobní přesvědčení ("Ve chvíli, kdy mě chválí mocní, někde dělám chybu") platí ono známé "Už sem nepište a pokud možno nepište vůbec"
Tak ať vám dolárky slouží, americký pohůnku.
13. 01. 2008 | 23:34

lenkaaz napsal(a):

Podle Mackenzieho ( velitel kanadského praporu, který konal dohled v oblasti, pozn aut) byl masakr v Markale zrežírován. Mackenzieho kniha říká, že Muslimové přesně před útokem uzavřeli tržiště a dovedli na místo zpravodaje. To svědčí o znalosti incidentu. Svědek , který pracoval ve francouzské armádě s balistikou řekl, že bylo nemožné, aby Srbové zasáhli přesně z jejich pozic u Sarajeva tržiště v Markale. Barriot dále řekl, že všichni francouzští experti věřili, že Muslimové zaútočili na tržiště v Markale.
Miloševič se zeptal Barriota, co mu Mladič řekl o Srebrenici. Mladič řekl Barriotovi, že tam byly hlášené popravy zastřelením (ne více než 100 lidí) provedené místními Srby, kteří poznali některé Muslimy, kteří se účastnili vražedných útoků na srbské vesnice kolem Srebrenice v předchozích letech. Mladič zdůraznil, že nevydával žádný rozkaz k uskutečnění poprav a jeho cílem bylo neutralizovat 28.pěchotní divizi armády Bosny a Hercegoviny a nikoliv ubližovat civilnímu obyvatelstvu, či měnit etnický obraz enklávy. Mladič řekl svědkovi, že armáda Republiky Srbské (VRS) zajala při Srebrenické operaci 750 zajatců, propustila 500 z nich a držela ještě 250 zbývajících. Mladič mu dále řekl, že v lesích okolo Srebrenice se pohybovalo 15.000 ozbrojených Muslimů (pravděpodobně se snažili prolomit linii VRS a dostat se do města Tuzla) Srbové ztratili v bojích přibližně 500 mužů a muslimské ztráty se odhadují na 1.500 až 1.800 mužů ( snažili se probít přes opevněné srbské pozice po bezpochyby účelovém vyklizení města, vzhledem k jejich těžké výzbroji a početní několikanásobné převaze - pozn. aut).
-Ale POUZE bosenskomuslimská vláda nahlásila, dodnes nepotvrzený, "masakr". Přestože oficiální čísla stojí na vodě, je brán západem jako skutečnost. pozn. aut-
Haag, 12.1.2005) Svědek obhajoby, bývalý člen UNPROFOR, francouzský voják a lékař Patrick Barriot předložil soudcům v Haagu dokument Interpolu. Podle tohoto dokumentu byl v centrální Bosně v letech 1994, 1995 a 1999 přítomen Mohammed Atta, který byl jedním ze sebevražedných atentátníků na WTC v září 2001.
Miloševič i Barriot, který slouží v protiteroristické bojové jednotce francouzské armády shodně tvrdili, že tento dokument podává jasný důkaz "pevně zakořeněného" islámského terorismu v Bosně.

: http://www.slobodan-milosev...
UCK se také pokusila Srby vlákat (lure) do útoků na civilisty začátkem roku 1999, které potom byly využívány médii k obviněním z genocidy. Dále řekl že UCK zneužívala dohody o příměří. Když se jugoslávská armáda vrátila do kasáren, UCK tohoto držení dohody využila a obsazovala další území Kosova, řekl Hutsch.

Novinář potvrdil, že boje dramaticky narostly na přelomu 1998/1999 poté, co se UCK pokoušela blokovat zásobovací cesty armády.

Hutsch, který měl zkušenosti už jako vojenský pozorovatel v Gruzii, popsal UCK jako velmi dobře organizovanou a ozbrojenou bojovou sílu. Řekl, že UCK měla arabské velitele, kteří byli rekrutováni americkou společností MPRI. Dále řekl, že to byli stejní mudžáhidé, kteří předtím sloužili v armádě Bosny a Hercegoviny (Izetbegovičova muslimská armáda). Podle Hutsche bylo v UCK něco mezi 80 až 100 mudžahedínských velitelů. Hutsch řekl, že MPRI jim platila "obrovské finanční částky" a cvičili je v Turecku (mimochodem člen NATO)

Svědek řekl, že každá brigáda UCK měla přinejmenším jednoho mudžahedínského velitele a že byli velmi obezřetní.

Hutsch svědčil, že UCK měla sklon k představení událostí v Kosovu pro propagandistické účely. Například nutila albánské uprchlíky zůstávat v lesích, kde se odehrávaly boje, nebo v městech a vesnicích, na které útočila jugoslávská armáda a neumožnili jim opustit místa střetů mezi jugoslávskou armádou a UCK. Takto zubožené civilisty pak předváděla novinářům, kteří potom psali o situaci v Kosovu. UCK využívala civilní obyvatelstvo jako svojí ochranu při bojích s armádou.

Řekl, že UCK byla financována z obchodu s drogami a nucení žen k prostituci po celé Evropě. Omámené ženy a dívky putovaly stejnými kanály jako zbraně, dodal.
13. 01. 2008 | 23:42

lenkaaz napsal(a):

http://www.slobodan-milosev...
Němec Dietmar Hartwig dokončil 8.3.2005 u soudu v Haagu své svědectví při Miloševičově obhajobě. Bývalý šéf pozorovatelské mise Evropské unie v Kosovu (EUMM - známé také jako ECMM a EU KDOM) svědčil o situaci v provincii mezi listopadem 1998 a březnem 1999.

Náplní jeho práce bylo shromažďování informací a sestavování zpráv o situaci v Kosovu pro Evropskou unii.

Hartwig svědčil, že jediný kdo omezoval volný pohyb po Kosovu byla UCK. Podle svědka UCK postavila na některých silnicích zátarasy a nenechala pozorovatele EU projet. Svědek dokonce řekl, že pozorovatelé se několikrát ocitli pod palbou, která přicházela z oblastí obsazených albánskou UCK.

Hartwig přirovnal způsoby operací UCK k operacím RAF (Red Army Faction). V této souvislosti poukázal na skutečnost, že RAF je západními vládami charakterizována jako teroristická organizace. Dále řekl, že UCK přijala nezákonné a nedemokratické prostředky k dosažení svých cílů. Hartwig ve svém svědectví zdůraznil, že jugoslávská armáda i srbská policie reagovala na provokace UCK.

Hartwig řekl, že někteří civilisté byli zachyceni křížovou palbou a zabiti. Při křížovém výslechu žalobcem Nicem vysvětloval, že je vojensky nemožné bojovat proti partyzánským nepřátelům jako UCK a nezpůsobit přitom žádné civilní oběti. Vysvětloval, že UCK mezi sebe míchala civilisty, což ještě více zhoršovalo situaci. Svědek popsal srbské síly jako velmi disciplinované.

Hartwig řekl, že UCK vydávala své oběti za oběti srbského útlaku. Dal k tomu i konkrétní příklad, který se stal v Mitrovici v lednu 1999. UCK tam spustila palbu na policii a zranila množství policistů. Pachatelé utekli do domu. Policie dům obklíčila a vyzvala členy UCK v domě, aby se vzdali. UCK odpověděla střelbou a pokusem o únik z domu. Policie odpověděla také střelbou a dva členy UCK zabila.
Hartwig řekl, že Albánci rozzuření střelbou, potom tyto dva členy UCK vylíčili jako nevinné oběti srbských represí (obdobně postupují také arabští teroristé na blízkém východě, pozn. aut.).

Svědek řekl že nikdy neviděl srbské bezpečností síly vyhánět Albánce z jejich domovů. Dále řekl, že jako šéf sledovací mise EU nikdy neobdržel od svých pozorovatelů nějakou zprávu, podle které by srbská policie, nebo vojenské síly Jugoslávie postupovaly nezákonně. Svědčil, že UCK byla agresivní a že požívala násilí k vynucení loajality albánského civilního obyvatelstva. Hartwig uvedl příklad, kdy jeden albánský lékař z města Pec slavil jeho narozeniny, když přišla UCK, rozbila oslavu a požadovala materiální podporu od lidí na oslavě. Když jí nedostali, tak začali střílet lidi.
Dále se krátce vyjádřil k Račaku, když byl na něj dotazován Miloševičem. Mimo jiné uvedl, že incident politicky prospěl UCK a že byl katalyzátorem politické změny. Když se na věc dívá s odstupem, tak dokonce vidí, že incident byl pro UCK politickou nutností. V čase před Račakem totiž měli Srbové sympatie (i náš tisk psal téměř objektivně. Obrátil až v době US bombardování, pozn. aut). Dále řekl, že byl informován o tom že Albánci připravili tuto scénu masakru (mrtví byli příslušníci UCK). a že srbské úřady událost řádně vyšetřovaly.

http://www.slobodan-milosev...
Prvním ze svědků byl šéf makedonské záchranné služby Dr. Aleksovski , který v době bombardování nejméně třikrát denně navštěvoval uprchlické tábory. Jako ředitel záchranné služby měl za úkol zajistit, aby všichni uprchlíci měli přístup k řádnému lékařskému ošetření a také aby byl lékařský personál potřebně vybaven. Dr.Aleksovski byl nejvyšší osobou zodpovědnou za zdravotní péči o téměř 350.000 uprchlíků, kteří přešli z Kosova do Makedonie.Záznamy ukázaly, že jen 14 uprchlíků bylo ve vážném zdravotním stavu, který vyžadoval hospitalizaci. Jedno ženské zranění – říznutí prstu o plechovku, dále různá zranění typu vyvrknutý kotník po uklouznutí na cestě, zlomené končetiny a také několik těhotných žen, které byly poslány do nemocnice k porodu.Pouze jedna osoba vyžadovala ošetření střelného zranění. Dr. Aleksovski sdělil, že zranění bylo staršího data. Navíc zraněný muž byl ozbrojen a choval s lékařskému personálu velmi drze a sprostě.
14. 01. 2008 | 00:04

lenkaaz napsal(a):

Albánští uprchlíci řekli světu, že je Srbové mlátili obušky, bili pažbami, mlátili je, znásilňovali jejich ženy, stříleli po nich, kradli jim peníze, kradli jim jejich dokumenty a dělali jim všechny možné věci, které si jen lze představit. Jsem přesvědčen, že si všichni pamatujeme televizní záběry z roku 1999 během útoku NATO na Jugoslávii, kde uprchlíci vyprávěli všechny tyto věci. Podobná obvinění také obsahuje obžaloba proti Miloševičovi.
Jestliže byli albánští uprchlíci skutečně vystaveni takto hroznému zacházení, pak by jistě požadovali lékařské ošetření. Měli by také polámané kosti, modřiny, odřeniny a řadu dalších ranění způsobených bitím, nebo znásilňováním. Jenomže Dr. Aleksovski, který byl nejvyšší odpovědnou osobou, která poskytovala ošetření uprchlíkům, kteří přišli do Makedonie, neviděl ani osobně, ani v chorobopisech nějakou známku toho, že by úrazy a zranění odpovídala obviněním ze špatného fyzického zacházení.
Navíc Dr. Aleksovski dosvědčil, že uprchlíci měli u sebe peníze i osobní doklady. Jejich věci tedy nebyly ukradeny Srby, ani nikým jiným. Svědek dále sdělil, že uprchlíci měli peníze na cigarety a že v táborech byly dokonce připraveny stánky (budky, kiosky), kde se prodávaly časopisy, cigarety, občerstvení atd.
Dr. Aleksovski svědčil, že uprchlíci měli řádný oděv a nevypadali, nebo se nechovali, jako normální uprchlíci. Podle jeho svědectví například odmítali jíst chléb, který byl upečen ve Skopje (hlavní město Makedonie). Jedli pouze chléb upečený v Tetovu (město v Makedonii, kde žijí převážně Albánci). Zatímco normální uprchlíci jsou vděčni za každé jídlo, které zdarma dostanou.
Dr. Aleksovski řekl, že mnozí Albánci byli hrubí k lékařskému personálu, a že někteří ozbrojení uprchlíci dokonce nejméně jednou na makedonsko-kosovských hranicích stříleli na lékařský personál.
Chování albánských uprchlíků bylo tak násilné a nesnášenlivé, že uprchlické tábory musely být rozděleny podle národností.
Pokud jde o znásilnění, pak Dr. Aleksovski sdělil, že žádné ženy nevyhledaly ošetření kvůli znásilnění. Naopak, v jednom případě byla jedna pracovnice humanitární organizace z Izraele znásilněna bandou albánských uprchlíků a v jiném případě byla jedna Albánka znásilněna albánským mužem.
Dr. Aleksovski a jeho personál měli možnost hovořit s tisíci albánských uprchlíků. Zpočátku Albánci říkali, že prchají před bombami NATO, ale později během dvou týdnů války změnili příběh a začali povídat, že je vyhnali Srbové.
Po tom, co Miloševič ukončil výslech svědka, začal ho vyslýchat žalobce Nice. Žalobcův výslech nejen, že svědka nepoškodil, ale naopak ukázal nové a zajímavé informace.
Během křížového výslechu žalobcem Nicem svědek řekl, že viděl západní novináře jak dramatizovali (inscenovali) záběry albánských uprchlíků. V jednom případě dali novináři zcela zdravému muži berle a dělali fotky, aby to vypadalo, že je zraněný.
Dalším svědkem byl řidič Goran Stojkovič, který pracoval pro makedonskou lékařskou službu v uprchlických táborech. Potvrdil svědectví dr. Aleksovskiho. Svědčil, že Albánci nevykazovali žádné známky bití a že změnili příběh, proč uprchli z Kosova. Zpočátku říkali, že prchají před bombardováním NATO, ale později změnili příběh a začali tvrdit, že je vyhnali Srbové.
Stojovič byl dále přímým svědkem aktivit západních novinářů – konkrétně CNN. Svědčil, že tým CNN cvičil uprchlíky, jak mají jednat před kamerou. Stojkovič na vlastní oči viděl, jak muž se dvěma dětmi překračuje hranici a CNN ho vrátila a donutila ho hranici znovu překročit před kamerou, do které plakaly jeho děti. Stojkovič byl také svědkem toho, jak skupina uprchlíků strčila dítě do bláta a CNN tým potom to dítě filmoval, když brečelo a bylo pokryté bahnem. Svědek také poznal Christianu Amanpour mezi zpravodaji CNN. Stojkovič řekl, že CNN byla nejhorším médiem, které nejvíc podporovalo zinscenované scény pro televizní záběry.
Svědek dále potvrdil svědectví dr. Aleksovskiho, když řekl, že uprchlíci byli velmi nevděční a odmítali jíst jídlo připravené v Skopje a dožadovali se jídla z Tetova - města, kde je 90ti procentní albánská většina.
Podle Babice nejdříve uprchlíci říkali, že prchají před bombardováním, ale později změnili příběh vykládali, že je vyhnali Srbové a také, že je týrali. Svědek dále řekl, že jeden postarší Albánec mu dokonce řekl, že ho vyhnala z Kosova UCK.
14. 01. 2008 | 00:06

lenkaaz napsal(a):

Stejně jako předchozí makedonští svědci, i Babic se rozpovídal o praktikách novinářů v táborech. Babic viděl skupinu uprchlíků, jak krade nosítka z lékařských zásob. Potom viděl, jak skupina na nosítka položila jednoho muže a západní zpravodajové ho filmovali ležícího na nosítkách. Po tom, co novináři přestali filmovat, tak usmívající se muž vyskočil a všichni lidé, kteří byli zapojeni do výroby této malé inscenace si řekli good bye.
Babic dále svědčil o falešném exodu uprchlíků přes kopec, jaký natočila CNN. Byla shromážděna velká skupina uprchlíků a CNN filmovala jak přecházejí přes bahnitý kopec. Skupina se skládala ze starších lidí a také z malých dětí. Tým CNN oddělil menší děti od rodičů a spároval je se starými lidmi, které děti neznaly. Výsledkem byl křik a pláč dětí. CNN dokonce šla tak daleko, že instruovala staré lidi, aby vytáhli kapesníky a hráli, že pláčou také. Svědek označil CNN a BBC za nejvíce odpovědné za podobné zinscenované reportáže. Potvrdil také nutnost oddělit v táborech Albánce od jiných etnik, protože byli agresivní.
Žalobce Nice se pokusil během křížového výslechu označit Makedonce jako rasisty, kteří Albánce nenávidějí a týrali je. Svědek ale bránil svou zemi s poukazem na fakt, že Makedonie přijala všechny tyto uprchlíky i když si to nemohla finančně dovolit. Nice přehrával zprávu CNN, podle které zemřelo v jednom dni osm Albánců, kvůli nedostatečné lékařské péči. Při výslechu Miloševičem Babic potvrdil, že za CELOU dobu v táborech zemřel jej jeden mladík a nebylo to následkem nedostatečné lékařské péče. CNN lhala, když hlásila, že osm uprchlíků zemřelo za jeden den.

http://www.slobodan-milosev...
Po Kosticově odchodu zaujal svědecké místo profesor Marko Atlagic. Ten byl v letech 1990-1992 poslancem chorvatského parlamentu ("„Croatian Sabor"“), kde zastupoval oblast Benkovac.

Profesor svědčil, že Miloševič neřídil žádné zločinné spolčení/spiknutí proti Chorvatsku. Podle Atlagice to byl naopak Tudjman, který měl plán zničit Jugoslávii, vyhnat srbské obyvatelstvo, a podmanit si část Bosny, Srbska a Černé Hory.

Aby své tvrzení o Tudjmanově plánu prokázal, citoval profesor z programu přijatého na prvním sjezdu Tudjmanovy politické strany HDZ. Stranická politika obhajovala stát Velké Chorvatsko a návrat k hranicím státu Nezávislé Chorvatsko (NDH), který existoval během druhé světové války. Tento stát byl řízen pro-fašistickými nacisty, kteří se nazývali Ustašovci.

Atlagic svědčil, že Tudjman svého času obhajoval ideologii „Velkého Chorvatska“ . Svědek četl z knihy, kterou Tudjman napsal v roce 1964. V téhle knize Tudjman obhajoval zničení Jugoslávie a návrat hranic bývalého státu NDH. Kvůli této knize se dostal Tudjman dokonce do vězení.

Podle svědka se fašistické provokace v Chorvatsku odehrávaly už před rokem 1989. Připomněl události, kdy se opilé gangy Chorvatů toulaly ulicemi, vykřikovaly jména Ante Starevice a Ante Pavelice a říkaly, že „Srbové by viseli na vrbách“ pokud by Chorvatsko dostalo samostatnost. Chorvatské orgány/úřady nevěnovaly podle svědka na tyto události nijak nereagovaly.

Ante Starevic je známá chorvatská osoba, která oponovala Jugoslávii. V roce 1870 psal, že Srbové jsou“odporný potěr, hnusní otroci, lidé vhodní jen pro sekyru“.

Ante Starevic založil v roce 1861 politickou stranu HSP. Tato strana vytvořila ozbrojenou teroristickou frakci, ze které později vznikli Ustašovci. Tito lidé se k moci dostali v roce 1941, když Němci zabrali Jugoslávii, a založili stát Nezávislé Chorvatsko (NDH).

Nehledě na jeho fašistickou ideologii je Starcevic v Chorvatsku široce uznávaný. Chorvaté ho označují jako „otce chorvatského národa“ a chorvatská vláda dodnes tiskne jeho podobiznu na bankovky měny Kuna.

Ante Pavelič byl vůdce, nebo poglavnik ustašovského státu NDH během 2.světové války. Pavelič je vidět na tomto http://upload.wikimedia.org...
obrázku při setkání s Adolfem Hitlerem.

Profesor Atlagic svědčil, že konce 80tých a začátkem 90tých let neudělala chorvatská policie nic, aby zastavila fašistické provokace. Svědek řekl, že chorvatské orgány se dokonce zapojily.

Atlagic svědčil, že památník obětí fašismu v Záhřebu byl zničen a nahrazen pomníkem Mile Budaka. Budak byl ustašovský ministr vzdělávání, který navrhl takzvaný „zákon o ochranu árijské kultury a chorvatského lidu“ který zakázal Židům být ve veřejných funkcích v Chorvatsku.
14. 01. 2008 | 00:31

lenkaaz napsal(a):

22.července 1941 Budak pronesl projev, který definoval ustašovskou strategii. Doslova řekl: „jednu část Srbů musíme zabít, druhou třetinu transportovat, a zbytek přijme katolickou víru… Naše nové Chorvatsko se do deseti let stane katolickým.“
Svědek vzpomínal, jak jednou Chorvatsko zakázalo Srbům položit pamětní věnce v prostoru bývalého koncentračního tábora Jasenovac.
Kromě ničení a odstraňování protifašistických památníků Atlagic připomněl některé hrůzné výroky Franjo Tudjmana.

Když se Tudjman v roce 1989 účastnil konference německého diplomatického sboru, tak prohlásil, že Krajina by se „zbarvila krví“, jakmile by se stal prezidentem.

Svědek také líčil neslavné Tudjmanovo prohlášení, kdy řekl: „děkuji Bohu, že moje manželka není Srbka, nebo Židovka“.

Profesor Atlagic prezentoval u soudu text prohlášení z roku 1997, kde Tudjman v chorvatském parlamentu (Croatian Sabor) říkal, že největším jeho prezidentským úspěchem bylo etnické vyčištění Srbů. Svědek toto prohlášení dal do souvislosti s dřívějším Tudjmanovým prohlášením z roku 1990, kdy řekl, že 250.000 Srbů by mělo opustit Chorvatsko.

Kromě nepřátelských prohlášení chorvatského vedení byli Srbové vyčištěni z chorvatských škol a policie. Chorvatsko šlo dokonce tak daleko, že srbochorvatský jazyk přejmenovalo na chorvatštinu.

Žádná fašistická vláda by nebyla kompletní bez násilí proti „nežádoucím“ menšinám, a Tudjmanova vláda nebyla žádnou výjimkou.

Profesor Atlagic řekl, že mezi roky 1990 a 1992 Tudjmanova vláda vypálila přes 4.000 srbských domovů v západní Slavónii.

V březnu 1991 se běsnící chorvatští fašisté prohnali městem Zadar a během pouhé jedné noci zničili 350 srbských obchodů a domů.

Svědek také svědčil, že chorvatští fašisté zničili více než 160 srbských pravoslavných kostelů.

Dokonce i chorvatští politici nazývaní jako „umírnění“ učinili některá pobuřující prohlášení. Atlagic svědčil, že 2.března 1992 Stjepan Mesič řekl na shromáždění v Gospiči: „jestli bude mít Chorvatsko vlastní stát, tak se tam Srbové vejdou pod jediný deštník.“ Stjepan Mesič je přitom současným chorvatským prezidentem a svědčil dříve v procesu jako svědek obžaloby. Mesič si také už v minulosti (v sedmdesátých letech) odpykal menší trest ve vězení za kriminalitu.

Všechny tyto důkazy ukazují, že krajinští Srbové byli přinuceni jít do války, aby se ubránili fašistickému chorvatskému státu, který se nijak netajil s plány na jejich vyhlazení. Tyto skutečnosti úplně mění a jsou v rozporu s tvrzením obžaloby, že za válku byl odpovědný Miloševič.

Soudci i obžaloba učinili během svědectví profesora Atlagice časté zásahy a přerušení, aby Miloševiče donutili dostat se otázkami k podrobnostem o jednotlivých incidentech v obvinění.

Jenomže zaměření pozornosti na jednotlivé podrobnostmi incidentů by bylo pro Miloševiče tou nejhloupější strategií, jakou by mohl přijmout. Jedinou věcí, která ho má spojovat s chorvatským a bosenským obviněním, je tvrzení obžaloby, že vedl obrovské spiknutí, ale toto nechala obžaloba odejít do neurčitého stavu. Obžaloba měla ve zvyku říkat, že cílem spiknutí bylo vytvoření „Velkého Srbska“, ale tuto tezi opustila a nenahradila ji ničím jiným.
14. 01. 2008 | 00:35

lenkaaz napsal(a):

http://www.slobodan-milosev...
Ve středu 1.února pokračoval ve svém svědectví v Haagu profesor Branko Kostic. Svědek se dříve pohyboval ve vysoké politice, jako člen předsednictva SFRY za Černou Horu.
oudní stíhání prohlašuje, že Jugoslávie se rozpadla, protože ne-Srbové nechtěli žít v Srby ovládané Jugoslávii. Problémem této teze je skutečnost, že Jugoslávie nebyla nikdy Srby ovládána.
Kostic ve svém svědectví popsal strukturu jugoslávské armády (JNA). V roce 1991, kdy začal rozpad Jugoslávie – měla JNA nejvyšší generály v tomto etnickém složení: jeden Jugoslávec, dva Srbové, osm Chorvatů, dva Slovinci, dva Makedonci a jeden Muslim. V té samé době byli předseda vlády, ministr zahraničí, minstr vývoje a ministr hospodářství Chorvati. Prezidentem Jugoslávie byl tehdy Stepjan Mesic – také Chorvat.
Porfesor Kostic svědčil, že válka ve Slovinsku roku 1991 vypukla, když se slovinské polovojenské jednotky neoprávněně zmocnily kontroly nad hraničními přechody SFRY. Tehdejší ministerský předseda jugoslávské vlády - Chorvat Ante Markovič poslal jednotky JNA, aby znovu převzaly kontrolu nad přechody, aby to byl ten moment, kdy vypukly boje.
Aby prokázal své argumenty, tak Miloševič pustil videokazetu s rozhovorem s bývalým minstrem zahraničí (1989-1992) USA Jamesem Bakerem.

Baker v rozhovoru jasně říká, že občanská válka v Jugoslávii vypukla, protože secesionisté v Bosně, Chorvatsku a Slovinsku jednostranně vyhlásili nezávislost na Jugoslávii. Baker řekl, že jejich akce porušily helsinský Závěrečný akt a způsobily vypuknutí války.

Potom Miloševič pustil další videokazetu tentokrát rozhovor s Bakerovým následovníkem – Lawrencem Eagleburgerem (ministr zahraničí USA 1992-1993). Eagleburger bez obalu uvedl, že Bush respektoval secesionisty jednoduše proto, že se pokoušel vyhrát prezidentské volby v roce 1992 také za pomoci hlasů chorvatských Američanů.

Další promítaná videokazeta ukazovala bývalého chorvatského prezidenta Franjo Tudjmana při projevu k davu svých příznivců na náměstí v Záhřebu. Tudjman zde prohlašoval, že by nebylo války, pokud by Chorvatsko nenaléhalo na odtržení od Jugoslávie.

Profesor Kostic poukázal na skutečnost, že podobné prohlášení učinil i bosensko-muslimský představitel Alija Izetbegovič. Připomenul notoricky známé Izetbegovičovo prohlášení, že by „obětoval mír za suverénní Bosnu“. Je důležité poznamenat, že Izetbegovič toto prohlásil už v únoru 1991, tedy více než rok před vypuknutím války v Bosně.
Kostic dále svědčil o roli JNA během války v Chorvatsku. Řekl, že armáda fungovala jako nárazník mezi chorvatskými polovojenskými jednotkami a srbskými vesnicemi.

Dále svědek vysvětloval povstání Srbů z Krajiny v roce 1991. Svědčil, že povstání nemělo útočnou povahu. Srbové tehdy blokovali přístupové silnice do svých vesnic, aby zamezili příjezdu chorvatských polovojenských jednotek.

Profesor Kostic uvedl, že v roce 1991 žilo na území Chorvatska více než 12 procent Srbů, a v současnosti nyní je jich méně než 4 procenta. Kostic tuto změnu v národnostní skladby přisuzoval nepřátelským akcím chorvatských ozbrojených složek proti srbským civilistům.

Svědek řekl, že Tudjman provokoval boje, když 5.května 1991 oznámil, že chorvatská ekonomika by se měla připravovat na válku. Hned následujícího dne napadli chorvatští teroristé námořní zařízení ve Splitu a zabili vojáka JNA tak, že ho vytáhli z jeho ubikace, a potom škrtili až zemřel.
Nerozhodný stav čtyř proti čtyřem vyvolal v jugoslávském předsednictvu krizi. Evropské společenství (EC) zasáhlo pro vyřešení krize. EC garantovalo, že nebude v budoucnu podporovat secesi (odchod/odtržení) nějaké z republik, pokud členové, kteří blokovali Mesičovo zvolení změní svůj postoj.Pak byl Mesič podpořen. Když poté Chorvatsko a Slovinsko protizákonně prohlásili své oddělení od Jugoslávie, tak EC zapřelo svůj slib a poskytlo jim uznání.

http://www.slobodan-milosev...
Videokazeta z roku 1990 ukazuje chorvatské ministry, jak plánují válku a teror proti Srbům žijícím v Chorvatsku- byla vysílána i v naší televizi!!! Urban to musí vědět také ! pozn. aut.
Profesor Kostic svědčil o situaci Černohorců v Kosovu a Metochii během osmdesátých let. Říkal, že tisíce Černohorců byly v Kosovu pronásledovány albánskými nacionalisty a byly nuceny vyhledat útočiště v Černé Hoře.
Podle svědka byla černohorská vláda k perzekucím Černohorců v Kosovu lhostejná až do roku 1988, kdy jí masové protesty donutily odstoupit.
14. 01. 2008 | 00:51

scientist napsal(a):

jenom poznámka k těm všem diskutujícím ohánějícím se jakýmsi historickým právem na území: žádné území dnešních států není přirozené, hranice jsou vždy výsledkem bojů respektive schopnosti prosadit vlastní moc. Podle vaší logiky bysme třeba měli odstoupit území Česka germánům: vždyť tu byli první. Srbové prohráli na celé čáře, Albánci tedy proti jejich vůli přepíší za podpory EU a USA hranice. Tečka. Ještě během vašeho života se přepíší hranice v Evropě nesčetněkrát. Jediná skutečná hodnota, kterou lze toto neustálé štěpení a integrece poměřovat, je míra násilí s nimi bezprostředně spojená a souhlas většiny obyvatel žijících v daném místě. Co se bude dít potom nebude kauzálním důsledkem dnešních událostí, ale svobodnou volbou tamních politiků. Objektivně je totiž nic k zahájení války nenutí.
14. 01. 2008 | 01:02

lenkaaz napsal(a):

Podle informací zpravodajské služby, které dostával jako člen prezídia SFRY, chorvatská Tudjmanova vláda ozbrojila členy HDZ (Tudjmanova nacionalistická strana) a nazvala je „policií“. Dále řekl, že počty takzvané „policie“ v Chorvatsku se během dvou měsíců roku 1991 zvýšily ze 17.000 na 92.000.

Svědek řekl, že Chorvatsko založilo nezákonné polovojenské formace za účelem napadnout JNA (jugoslávská armáda) a etnicky vyčistit Chorvatsko od jeho srbské populace. Svědčil, že Chorvatsko získávalo zbraně pašováním přes Maďarsko.

Aby tento bod potvrdil, tak svědek četl úryvky z knihy Chorvata Stepjana Mesiče, která byla původně nazvána „Jak jsem rozbil Jugoslávii“. Mesič později na radu německého politika Genschera název předělal na „Jak se rozbila Jugoslávie“, ale v knize otevřeně hovoří o tom, jak povolil chorvatským polovojenským jednotkám protizákonně zabavit zbraně ze skladišť JNA, a jak je nechal napadnout JNA v době, kdy byl ještě sám členem prezidia/předsednictva Jugoslávie. (!!!!!)

Toto svědectví Miloševič podpořil přehráním výbušné videokazety, kterou nahrálo 12té oddělení jugoslávské kontrarozvědky (KOS).
Video, které bylo natočeno v roce 1990, a bylo vysíláno v jugoslávské televizi (poté i v naší!!, pozn. aut) v lednu 1991, ukazuje rozhovor mezi dvěma Tudjmanovými ministry. Byli to ministr obrany Martin Spegelj a ministr vnitra Josip Boljkovac.
Tito dva muži spolu na videu hovoří o přípravách na válku s JNA.!!!!!!!!!! Hovoří také o dovozu zbraní z Maďarska a jak budou vraždit vojáky JNA i jejich rodiny. Spegelj říká „zabijeme je na vlastním prahu. Nikdo se nedostane živý do kasáren.“

Spegelj a Boljkovac se shodli, že zabíjení žen a dětí bylo OK. Hovoří o tom, že by měly být hozeny do domů vojáků JNA granáty, a že „zabíjení žen a dětí by nemělo vyvolávat znepokojení“.!!!!

Boljkovac hovoří o tom, jak budou vojáci JNA zavražděni ve svých kasárnách. Říká: „strčit jim pistoli do žaludku – jeden výstřel a bude s nimi konec.“

Dva chorvatští ministři také na videu diskutují o plánech pro srbské obyvatele Chorvatska. Diskutují o tom, jak zničí město Knin, a Spegelj se chlubí, „Knin už nikdy nebude znovu Kninem. Srbové už nebudou nikdy v Chorvatsku, až budeme hotoví.“

Uvědomte si, že toto bylo natočeno v roce 1990 – ještě před vypuknutím války!!!!!!! a také před založením Republiky Srbská Krajina (RSK).

Jako Američan (Andy Wilcoxson) jsem byl obzvláště rozrušen, když jsem viděl jak Spegelj a Boljkovac hovoří o podpoře, kterou dostávali od vlády USA. Hovořili o tom, jak den poté, co byl Miloševič zvolen v Srbsku, je kontaktovala vláda USA s nabídkou bojových vozidel a rozmanitého vybavení.

Tohle video ukazuje mimo jakoukoliv pochybnost, že srbským válečným cílem v Chorvatsku byla sebeobrana. Ve světle materiálů tohoto druhu jsou všelijaké teorie o „velkém Srbsku“, či „srbské agresi“ nabízené obžalobou, odhaleny jako čiré nesmysly. Krajinští Srbové museli jít do války – neměli na výběr – viedo objasňuje, že Chorvatsko plánovalo dokončit to, co začalo za druhé světové války. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Profesor Kostic byl videokazetou viditelně otřesen. Řekl, že se přenesl zpět, a vyvolala v něm mnoho špatných vzpomínek. Vysvětloval, jak Franjo Tudjman prakticky popíral holokaust během své předvolební kampaně. Dále říkal, že Tudjman popíral hromadné vraždy v nechvalně známém chorvatském koncentračním táboře Jasenovac během druhé světové války.

Zde je důležité poznamenat, že Tudjman napsal knihu nazvanou „Pustiny historické skutečnosti“, kde prohlašuje, že koncentrační tábory řídili Židé. Podle Tudjmana při holokaustu zahynul jen 1 milión Židů a nikoliv 6 miliónů, jak prohlašují historici.

Profesor Kostic svědčil, že Tudjmanův režim přivedl v 90tých letech zpátky do země nacistické ustašovské emigranty. Tudjman některé z nich dokonce dosadil do vládních pozic.

Miloševič měl několik videokazet, které u soudu přehrál. Jedna z nich ukazovala rozhovor s Franjo Tudjmanem, kde brání nezávislý stát Chorvatsko během druhé světové války (NDH) jako „výraz historické touhy po nezávislém státě.“ Kostic komentoval nahrávku slovy, že NDH byl během druhé světové války satelitní stát nacistického Německa.

Kostic svědčil, že Chorvati mohli vystoupit z Jugoslávie v míru, pokud by jednali podle práva a platné ústavy. Dále řekl, že Chorvati se rozhodli pro válku, aby měli omluvu pro etnické vyčištění srbského obyvatelstva.

T
14. 01. 2008 | 01:04

lenkaaz napsal(a):

Ta videokazeta, odvysílaná v Západních (i naší!) televizích jasně ukazuje, co se v Chorvatsku chystalo. Je to hodně podobné fašismu, chorvatští pohlaváři na něj aktivně navazovali. Ze strany menšin byla oprávněná sebeobrana. Bohužel, tyto etnické čistky USA podporovaly!! Muselo jim být od začátku jasné, o co půjde. Stejně tak v Bosně a Kosovu. Ani tam se s cíli muslimové a Albánci netajili. Propagandista Urban, možná placený ze zdrojů muslimských teroristů, nebo USA, spoléhá na špatnou paměť národa. Jeho řeči o fašismu jsou Gobbelse hodny. Nevysvětlil pro něj nepříjemný fakt, že jedinými tamními zeměmi, kde se neudály "etnické čistky", jsou Srbsko a Černá Hora. Tam žijí muslimové, Albánci, Chorvati a Slovinci v poklidu. Tyto země jsou tedy "nejmultikulturnější", navzdory Urbanovým lžím !! Není počítána Makedonie a Kosovo - zde čistili Albánci.
----------------------------
http://www.slobodan-milosev...
Soudce ihned přerušil svědectví britské novinářky o bin Ládinovi u Izetbegoviče.
V pátek 3.února 2006 pokračovala Miloševičova obhajoba svědectvím britské novinářky Evy Prentice. Ta dělala zpravodajství z Balkánu už od roku 1980 pro deníky The Guardian a London Times. Během své kariéry navštívila nejméně 40x Jugoslávii.

Paní Eva Prentice svědčila, že byla velmi znepokojena neobjektivním zpravodajstvím v západních médiích. Řekla, že západní politici a novináři prezentovali konflikty v bývalé Jugoslávii jako souboj dobra se zlem. Svědčila, že Srbové byli démonizováni a zobrazováni jako zlo, zatímco kosovští Albánci, Chorvati a bosenští Muslimové zobrazeni jako nevinné oběti.
Angličanka ujasnila, že věřila, že všechny strany konfliktu spáchaly zločiny, a že všechny strany měly své nevinné oběti. Z její knihy „One Womans War“ je jasné, že není obhájkyní srbské věci.

Paní Eva Prentice svědčila, že KLA (UCK) vedla ke konci devadesátých let v Kosovu teroristickou válku. Podle novinářky upadlo Kosovo do koloběhu násilí, kdy UCK zahájila útoky, které oplácely jugoslávské bezpečnostní síly.

Eva Prentice byla jedním z nemnoha novinářů, kteří byli skutečně v Kosovu během bombardování NATO osobně přítomni. Prentice svědčila, že osobně hovořila se stovkami albánských, romských a tureckých civilistů.
Vypověděla, že kosovští Albánci jí řekli, že Kosovo opouští hlavně z obav před UCK a dále kvůli bombardování NATO. Narazila pouze na jednoho Albánce, který jí řekl, že odešel, protože mu to řekla srbská policie.
Novinářka svědčila, že KLA (UCK) řekla albánskému obyvatelstvu, že opustit Kosovo je jejich „vlastenecká povinnost“, aby to vypadalo že Srbové Albánce diskriminují a etnicky čistí provincii.

Prentice se snažila s Albánci hovořit hlavně v době, když v okolí nebyla srbská policie. Její albánský tlumočník byl právník, který pracoval pro Ibrahima Rugovu. Dále novinářka svědčila, že Albánci měli strach otevřeně hovořit v přítomnosti UCK. Líčila jeden případ z Kosovské Mitrovice, kde se dotazovala skupiny Albánců, a kteří s ní přestali úplně mluvit, když se přiblížil na doslech příslušník UCK.
Během svého pobytu v Kosovu nebyla nikdy svědkem nevhodného chování jugoslávské armády, nebo srbské policie. Řekla, že viděla ne-Srbské civilisty dobře se bavit, či odpočívat blízko jugoslávské armádou.
Novinářka svědčila, že civilní obyvatelstvo bylo odůvodněně vystrašeno z bombardování NATO. Svědčila o téměř každodenním ničení civilních cílů. Viděla výsledek hromadného („cluster“) bombardování města Nis. Na ulicích viděla nejméně 30 mrtvol a udělala rozhovory s několika zraněnými lidmi v nemocnici.

Dále také svědčila o tom, jak NATO nálety zničilo Gnjilane, Istok (vězení Doubrava), Orohovac a Meju. Ve všech těchto případech viní přitom obžaloba Srbsko.

V případě Meja, kde obvinění uvádí, že srbské síly tam zorganizovaly masakr, ale paní Prentice mluvila s několika oběťmi v nemocnici, a dozvěděla se od nich, že je bombardovalo NATO.

Během svého pobytu v Gnjilane neviděla žádný důkaz úmyslného vypalování obchodů a domů, jak tvrdí obvinění. Všechno co viděla, bylo zničení způsobené bombardováním NATO.
Obžaloba tvrdí, že srbští vojáci nutili od 28.března albánské obyvatele opustit Prizen. Jenomže paní Prentice říkala, že když byla v Prizenu v květnu, tak tam bylo velké množství Albánců.
14. 01. 2008 | 01:17

lenkaaz napsal(a):

Sama novinářka byla bombardována NATO. Asi v 15 hodin 30.května 1999 byla na cestě do Prizenu. Když byla asi 8km východně od města, tak NATO zaútočilo. Její řidič byl při útoku zabit, a kameraman, který cestoval s nimi, byl odhozen/odfouknut („blown“) několik metrů do řeky.
Podle novinářky letěla letadla dostatečně nízko, aby mohla jasně vidět civilní auta na silnici.
Paní Prentice, která má pilotní průkaz, odhadla, že letadla letěla asi ve výšce 2000 stop (cca 610 metrů). Protože cestovala s kameramanem, tak má k dispozici i videokazetu s letadly NATO. Nakonec byla zachráněná členy jugoslávské armády, kteří ji vzali do bezpečí a poskytli jí lékařské ošetření.
Asi dva týdny po útoku začala mít paní Prentice zdravotní potíže. Ztratila hlas a její imunitní systém zeslábl. Od té doby už měla dvakrát rakovinu, a přítomnost těžkých kovů v její krvi jí přiměla k tušení, že NATO použilo během útoku zbraně s ochuzeným uranem.
NATO veřejně popřelo, že pumový nálet uskutečnilo, ale otec paní Prentice (který je členem britské Sněmovny lordů) obdržel informaci skrz své kontakty v britské armádě, že NATO nálet skutečně provedlo.
Paní Prentice dále svědčila, že poté, co NATO vstoupilo do Kosova, nastal masový exodus ne-albánské populace. Řekla, že UCK společně s Albánci z Albánie nutila ne-albánské obyvatelstvo odejít. Dále svědčila, že NATO neudělalo vůbec nic k ochraně ne-albánských obyvatel.

Nejvážnější částí jejího svědectví souvisela s rozhovorem, který si novinářka naplánovala s muslimským vůdcem Alijou Izetbegovičem v listopadu 1994. Zatímco společně s novinářem německého týdeníku Der Spiegel čekala na bosensko-muslimského vůdce ve foyer, tak oba byli svědky, jak byl Usáma bin Ládin doprovázen do Izetbegovičovy kanceláře. Ano *ten samý* Usáma bin Ládin*, který je obviňován, že byl duchovním otcem útoku na WTC v září 2001. (Izetbegovič dokonce zařídil Ladinovi vydání bosenského pasu, pozn. Mess)

Není potřeba říkat, že tento důkaz se tribunálu nehodil. Pan Nice hned vznesl námitku, a soudce Robinson okamžitě svědectví přerušil a označil za „nepodstatné“.

Miloševič se pokoušel vysvětlit, že zapletení nejvyššího vedení bosensko-muslimské vlády s islámskými teroristy ukazuje, že bosenští Srbové bojovali za vlastní záchranu, nikoliv za nějaké spiknutí za účelem „Velkého Srbska“. Bohužel soudci to nebrali a donutili ho téma opustit.

Miloševič potom svědkyni kladl otázky týkající se výbuchu na sarajevském tržišti Markale. Při výkonu své novinářské práce paní Prentice hovořila s lidmi, kteří měli přístup k balistickým údajům/podkladům k výbuchu. Podle informací, které obdržela, exploze nenastala nějakým zásahem projektilu z vnějšku. Výbuch přivodilo výbušné zařízení, které bylo připevněno pod jedním ze stolů tržiště.

Když dělala rozhovor s lordem Omenem, tak mu také položila otázku, zda on sám věří, že bombu umístila bosensko-muslimská vláda. Owen nechtěl tyto náznaky ani potvrdit, ani vyvrátit. Případ výbuchu na tržišti v Markale je velmi důležitý, protože byl použit k ospravedlnění k bombardování bosenských Srbů.

Paní Prentice svědčila, že když navštívila v roce 1994 Sarajevo, tak nenašla město v obklíčení. Řekla, že tam byla nějaká střelba, ale nikoliv obklíčení.

Dále řekla, že ve stejný den, kdy byla v kancelářích bosenského prezidenta, explodoval granát poblíž domu kde přechodně bydlela. Poznamenala, že granát dopadl do místa obklopeného vysokými budovami a úzkými ulicemi, což znamenalo, že mohl přilétnout jen z velmi příkrého úhlu. To ale znamenalo, že to mohlo být pouze z muslimských pozic.

Během svého pobytu v Bosně navštívila i město Pale (hlavní město bosenských Srbů). Říkala, že byla překvapena velkým množstvím uprchlíků ne-srbské národnosti, kterým zde bylo poskytnuto útočiště. Dříve než skutečně sama navštívila Bosnu, tak věřila tomu, co jí o Srbech říkala média.

Líčila, jak se při jedné příležitosti snažila přesvědčit Robina Cooka (tehdejší britský ministr zahraničí) k návštěvě Pale, aby se mohl osobně přesvědčit a sám vidět, jak volně žijí ve středisku bosenských Srbů nesrbští uprchlíci. Cook, který tam byl v té době na informační misi, jí řekl, že by nikdy Pale nenavštívil, protože je považoval za „netvory“ („monsters“).
14. 01. 2008 | 01:23

lenkaaz napsal(a):

Server balkanalysis.com si všímá, jak zpráva institutu IWPR vynechává její svědectví o Bin Ládinovi, ministru Cookovi, ani nezmiňuje skutečnost, že byla zraněna při bombardování a další věci. To prudce kontrastuje s pozorností, kterou IWPR věnoval svědkům obžaloby, kteří byli později odhaleni jako lháři. Autor článku na balkanalysis.com Chris Delisso uvádí, že ani není divu, pokud si uvědomíme, že IWPR je financován ze stejných zdrojů jako tribunál v Haagu.

http://www.guardian.co.uk/c...
John Laughland (The Guardian, 14.3.2006) Miloševičův případ by u řádného soudu nikdy neobstál

Byl jsem jedním z posledních západních novinářů, který se setkal se Slobodanem Miloševičem. Protože jsem měl být zavolán do Haagu jako potenciální svědek, tak jsem s ním strávil loni v lednu hodinu v jeho cele. Stejně jako většina těch, co se s ním setkali, jsem ho shledal zdvořilého a inteligentního. „My vyhrajeme“, řekl mi. „Svoboda je univerzální hodnota. Nemají proti mně žádný důkaz.“

Taková sdělení budou šokovat ty, kdo byli ujišťováni, že Miloševič byl nacionalistický diktátor usilující o založení rasově čistého Velkého Srbska. Jenomže civilizované společnosti nebývají ochotny odpouštět/prominout svá odsouzení vycházející z přesvědčení o zločinnosti, která jsou založena na nenávistných kampaních.

Skutečností zůstává, že Miloševičovi nepřátelé nebyli schopní během čtyři roky trvání procesu předvést ani jediný zuřivý/fanatický nacionalistický, natož rasistický výrok z jeho úst, a ani jediný svědek za celou dobu nesvědčil, že by Miloševič nařídil nějaké válečné zločiny.

Místo toho střídající se svědci po dva roky do nynějška svědčili, že v Kosovu nebyla genocida, ani žádný plán vyhnat civilní albánské obyvatelstvo. Dále svědčili, že Miloševič nemohl být zodpovědný ani za rozpad Jugoslávie, ani za následující občanskou válku v Bosně a Hercegovině.

Stanovení trestní odpovědnosti je exaktní věda a skutečnost je taková, že Miloševič neřídil Jugoslávii, když se rozpadla. Příkaz sdělující jugoslávské (multi-etnické) armádě v roce 1991, aby bojovala v secesionistických státech Chorvatsku a Slovinsku, byl dán hlavou federální vlády, Ante Markovičem, miláčkem západu – a západní intervence učinila situaci ještě o hodně horší. Miloševič je často obviňován z narušení rovnováhy jugoslávské federální ústavy, ale málokdo vážně věří, že politický systém modelovaný ve Švýcarsku měl nějakou šanci dlouho přežít Tita.

Haagský tribunál představil oficiální obvinění proti Miloševičovi v květnu 1999, kdy vrcholil útok NATO na Jugoslávii, ve zřejmé snaze útok ospravedlnit. Až o rok a půl později, a zároveň sedm až deset let po událostech bylo přidáno obvinění za Bosnu a Chorvatsko. Toto přidání bylo učiněno pravděpodobně proto, že si žalobci uvědomili, že tvrzení NATO o genocidě v Kosovu nemůže odolat soudnímu řízení.
Pokud by Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) byl řádným soudem, potom by obvinění proti němu musela být už dávno odmítnuta. Bohužel, ICTY je velmi zpolitizovaný orgán, vytvořený iniciativou těch samých států, které napadly v roce 1999 Jugoslávii a jehož soudci se sami zostudili porušováním pravidel, aby obžalobě usnadnili nemožný úkol.
14. 01. 2008 | 01:26

Martin Jochim napsal(a):

Výše byl zmíněn Zoran Džindžič. Chci upozornit v souvislosti s naší současnou prezidentskou předvolební situací na několik DETAILŮ vázáno na ty neskutečně neferové plískanice vůči Klausovi. Tak právě Džindžič zabit lidmi souvisejícími s bývalou komunistickou garniturou vázanou na organizovaný zločin byl reálnou nadějí a východiskem, pokračovatelem té mezinárodní intervence. Byl to liberál a každý kdo chce vědět, ať si ověří, kdo byli jeho vzory a jakým způsobem chtěl restrukturalizovat zemi. Je to zajímavé, právě v souvislosti s tou naší transformací. Po jeho smrti nebylo zvenčí uděláno nic a tím zhasla pro mnoho Srbů poslední něaděje dostat se mimo tradiční vliv vlastní nebezpečné mentality. To že dnes Nikolič zaznamenává nejlepší reference je vina i nás, kteří jsme součástí mezinárodních organizací a které se do balkánského konfliktu vměšovaly nedůsledně. A tím spíše to měli pod důsledným dozorem nechat na nich samých. Jak dlouho budeme souhlasit s bombardováními a potom rozehráváním her s jakýmikoliv národy , které pak neumíme zvládnout a falešně hledáme viníky. Lidé s univerzálně donrým myšlením a lenivostí ducha a neschopností důsledně příjmout odpovědnost za své činy by se neměli dostávat na ty nejvýznamější mezinárodní pozice. Proto važte a buďte obezřetní při jakýhkoliv volbách. Je to důležité, ptotože to opravdu má potom vliv na všední dny našich životů. Nepodceňujme žádné detaily, mají ohromný vliv na výsledky těch největších událostí.
14. 01. 2008 | 01:45

MeGab napsal(a):

USA se rozhodla zaútočit na Jugoslávii kvůli etnické čistce v Kosovu. Prosím. Zastavila tuto etnickou čistku. Každá etnická čistka (genocida nebo pogrom by bylo příliš silné slovo) je z idealistického pohledu "nehumánní". Faktem ale je, že každá etnická čistka kdekoli ve světě dosud vedla k prevenci před budoucími, destabilizací hrozícími problémy. Dnes nemáme my v ČR problémy s německou menšinou. Dnes nemá Polsko problémy s německou menšinou. Dnes nemá Chorvatsko problémy se srbskou menšinou. V podstatě se dá říct, že Vsetín dnes nemá takové problémy s cikánskou menšinou.
Naopak:
Belgie jako národnostně nehomogenní stát má problémy. Bosna a Hercegovina jako národnostně nehomogenní stát má problémy. Velká část západní a jižní Evropy má problémy s muslimskou menšinou. Rusko má problémy s národnostními menšinami. Moldavsko má problémy s národnostními menšinami. Gruzie má problémy s národnostními menšinami. Turecko má problémy s národnostními menšinami. Kypr má problémy s národnostními menšinami.
14. 01. 2008 | 07:19

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Urbane
být politikem v době krizových situací není lehké povolání.Vyžaduje silný žaludek, pragmatičnost, upozadit svědomí.
Věřím, že po Mnichovské dohodě padlo v Paříži pár lahví koňaku a v Londýně stejné množství whiskey, aby politici přesvědčili sami sebe, že vybrali nejlepší možnou alternativu.Tak už to chodí.

Pak přijde na řadu fáze, kdy je potřeba zdůvodnit davům, že černá je bílá.Pravá chvíle pro novináře bez skrupulí, žurnalistické prostituty, kteří dokáží napsat demagogické články s bulvárními titulky o čemkoli.

Jména novinářů, obhajujících Mnichov neznám, nejsem historik.Pamatuju články s. Kojzara nebo dikci,výběr slov, neobjektivnost a matení pojmů článků po Chartě 77.

Nevím, jestli si vy sám uvědomujete, že serií posledních článků, zvláště článkem posledním,jste se vy sám,ač chartista,zařadil mezi tuto nejnižší novinářskou, a v mých očích i lidskou, kastu.
Pro levicovou část našeho politického spektra, ke které se sám nehlásím, jste pravým požehnáním z nebe.Tolik demagogie a neobjektivity jinde nenajdou.

Nechtěl byste okomentovat třeba svědecké výpovědi uváděné značkou lenkaaz?
Nedělám si iluze o tom, že by i Srbové byli bez viny, ale na podstatě zkreslování údajů, desinterpretaci událostí i paralele Kosova s Mnichovem to nic nemění.
14. 01. 2008 | 07:45

Pepa Řepa napsal(a):

To Martin Jochim
myslím, že máte pravdu.Dovedu si dobře představit oba kandidáty na funkci prezidenta, i když Jana Švejnara bych raději viděl na funkci premiera nebo zakladatele nové strany.

Některé neférové argumenty, jako třeba titulky autora blogu "prezident nemůže být zbabělec" jsou jak z bulvárního hnojiště a svědčí spíš o vyřizování osobních účtů, tedy opět o určité pokleslosti argumentace.
14. 01. 2008 | 07:56

zdesta napsal(a):

Jede se podle osvědčeného scénáře. Rozděluj a panuj. To platí i pro výrobce barevných revolucí.Agitátoři typu p.Urbana jsou pro tyto žáležitosti ideální.
14. 01. 2008 | 08:37

Vlastenec napsal(a):

Urbane, jste lhář a podle všeho i placený agent USA a albánské narkomafie. Srovnání s Mnichovem je tu naprosto na místě, tehdy goebbelsovksýá propaganda taky ječela do celé Evropy, jak ČSR masakruje bezbranné civilní neměcké obyvatelstvo. Je mi nepříjemné, že i Vy jste Čech jako já, a že vůbec nejaký Čech může toto napsat v roce 70. výročí Mnichova. Srbové jsou hrdý národ a nový Mnichov nikdy nepřijmou - jen si vzpomeňte na neslavný konec kolaboranta Zorana Djindjiće, který zradil svůj národ...
14. 01. 2008 | 08:52

dej2 napsal(a):

Kosmaji ty výše uvedené seznamy zabitých Srbů mi pořád v součtu nedávají 7000.Jestli nevíš/ale ty víš moc dobře/,co myslím,tak ti to připomínám SREBRENICA,ty prosrbský... Teď nemůžu napsat,co chci,protože bych byl zcela určitě smazán.Tak si tam dosaď to nejsprostější slovo v srbštině,které znáš.
14. 01. 2008 | 09:16

dej2 napsal(a):

Urban to mi zní přirozeně česky.A to jméno už za totáče něco znamenalo.Lidově se říká šel s kůží na trh.Co je probůh za výplod"bagdasarjan".To je někde dole na jihu???
14. 01. 2008 | 10:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tomáši,

na těchto stránkách se neuráží, ale diskutuje. Váš text jsem proto smazal. Pokud se chcete nadále debaty zúčastnit, změňte prosím dikci.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 01. 2008 | 10:16

Jan Urban napsal(a):

Vážení přátelé blogeři,

dovolte mi pozvat vás znovu na prohlídku webových stránek mezinárodní expertní komise pro Kosovo http://www.kosovocommission... Pokud se v diskuzi nebudeme držet faktů a pokud nebudeme hledat řešení, namísto lamentování nad nespravedlností dějin, pak, a to opakuji, v podmínkách jihovýchodní Evropy jenom přiléváme olej do ohně. Připomenu některá opakující se klišé a největší omyly.

Pro lenkaaz:
Se vší úctou, Pozorovací mise EU (EU Monitoring Mission EUMM) vznikla až v roce 2000. Pletete si jí s ECMM, takzvanými "zmzlináři", přezdívanými tak podle bílých uniforem, ve kterých chodili. Většinou šlo o vojenské zpravodajce svých zemí a dost z nich, včetně Dietmara Hartwiga, (ne Diemara), bylo velmi neefektivních. Mnohem početnější a důležitější byla mise OBSE v Kosovu. Ta na rozdíl od pouze mobilních krátkodobých návštěv jednotlivých lokalit hlídkami ECMM vybudovala v Kosovu síť permanentních úřadoven v regionech a měla zásadním způsobem kvalitnější informace. Doporučuji prohlédnout si operační hlášení a závěrečné zprávy ECMM a OBSE. Pak zjistíte skutečnou kvalitu názorů pana Hartwiga. Připravte se ale na několik tisíc stránek čtení. To, že média na všech stranách sporu zkreslovala a dopouštěla se nepřesností či manipulací, je známo, kritizováno a opakovaně zneužíváno, vždy podle zaměření autora. Opět odkazuji na práci naší komise, případně na knihu jejího člena prof. Michaela Ignatieffa Virtual War.
Uvádět jako relevantní zdroj generála Mackenzieho je trochu legrační, zvláště poté, kdy bylo opakovaně prokázáno, že svoje přednášková turné po odchodu z kanadské armády konal pro nadace, o kterých věděl, že jsou placené jugoslávskou vládou. Útok na sarajevskou tržnici Markala byl podrobně popsán vyšetřováním Severoatlantické aliance s využitím záznamů dělostřeleckého radaru, umístěného vzdušnou čarou jen pár stovek metrů od tržiště. Jednoznačně prokázaly, že granát nemohl být vypálen z jiných, než bosenskosrbských pozic. Spekulace o tom, že to udělal někdo jiný, kdo se připlížil co nejblíže k frontě, aby to bylo připsáno Srbům, vyvrací velmi strmý skalnatý terén v dotčené oblasti.

Pro Tomáš - snad se shodneme v tom, že válka podporuje propojení politiky a organizovaného zločinu na všech stranách. V Bělehradě se o srbských gangsterech a jejich napojení na moc natáčely dokumentární filmy už v 93, Sarajevo při prvním srbském útoku v roce 92 zachránili před dobytím jeho kriminálníci, protože nikdo jiný neměl ještě zbraně, po celou válku se mezi Chorvatskem a srbskou jižní Hercegovinou pašovala přes frontu nafta a střelivo, letiště u Mostaru sloužilo jako jedna z nejdůležitějších drogových cest do Evropy, UCK měla finanční zdroj v organizovaném zločinu, ve střední Bosně si Chorvaté a Muslimové v určité fázi války pronajímali tanky a střelivo od Srbů ( často šlo o stejné tanky, pronajímané za těžké peníze oběma stranám "nastřídačku") atd atd. Tvrdit, že jenom Albánci tvoří mafie, je nesmysl.
Všem kolegům blogerům:
Zkusme se neurážet, a naopak hledat řešení: Tvrdím, že východiskem řešení kosovské krize už nemůže být minulost, protože jinak skončíme, jako na tomto blogu - budeme počítat hříchy a mrtvé, a přít se o to, která strana byla méně nespravedlivá. Nenajdeme žádnou stranu spravedlivou, a nehneme se ani o centimetr.

Kosovo nemá a nebude mít žádnou odezvu v jiných situacích mimo Balkán, stejně jako se nehnul ani lístek, když vyhlásila samostatnost na Srbsku Černá hora. To, co nás čeká jako příští balkánský problém, bude opět Makedonie a opět Bosna a Hercegovina. V situaci, kdy oblast kontrolují mezinárodní vojenské síly, je politické řešení pravděpodobnější, než vypuknutí nového násilí. Nelze to ovšem vyloučit úplně.

Vychvalování etnických čistek, násilného přemisťování obyvatelstva v Polsku, a tvrzení o "brutální demografické agresi albánské populace v Kosovu" ponechám bez reakce.
14. 01. 2008 | 10:48

Al Jouda napsal(a):

Řešení nastínil MeGab.Soužití dvou etnik na jednom území není možné, tak musí jedno pryč. Levnější pro EU bude odsunout z Kosova Srby a zařídit jim na území Srbska nový důstojný život. Ať si Albánci klidně vyhlásí samostatnost Kosova, protože za takových 50 let míru a začlenění balkánských států do EU hranice stejně ztratí význam.A ti Albánci se už narodili a někde žít musí ! (Pokud je někdo nechce vyhladit).
14. 01. 2008 | 11:20

Karel napsal(a):

Pane Urbane, zjistil jsem, že máte mimořádně kvalitní přehled. Ptám se tedy: proč armáda SFRJ v roce 1991 celkem hloupě řešila situaci ve Slovinsku a později skoro po celém Balkáně a nevěnovala se pouze Kosovu, když jsou tu letité problémy?(promiňte, že se vracím do minulosti). K budoucnosti je tu celkem nová tisková zpráva: v nově zvoleném kosovském parlamentu je 10 srbských poslanců a ve vládě 2 ministři. Dobrá zpráva? Mohla by být, viďte?
14. 01. 2008 | 11:28

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Al Jouda:

Nejsem schopen vycítit, zda mluvíte ironicky, nebo vážně. Doufám v ironii.
14. 01. 2008 | 11:40

por. Kot napsal(a):

Aby si pro Tebe jednou nepřišli Arkanovi tygři. :-))
14. 01. 2008 | 11:56

Scientist napsal(a):

Al Jouda a MeGab:
Soužití dvou a více etnik je od určitého momentu hustoty osídlení nevyhnutelné. Najděte mi dneska jediný etnicky čistý stát (a co to vlaszně je?). Neexistuje ani jeden, přesto je to idea, která se v bláznivých mozcích objevuje neustále. To, že se etnická soužití stávají zdrojem konfliktu, to není otázka etnického soužití jako takového. Je to problém jinakosti, diference. Jednou je to etnicita, jindy rasa, pak je to náboženství atd., jak je libo. Norbert Elias obecný princip tvorby konfliktu založený na diferenci popsal v úvodní kapitole knihy The Established and the Outsiders už před desítkami let.
Odsuny jsou jen dočasným řešením daleko hlubšího problému, který prostě na sebe někdy bere podobu konfliktu soužití etnických skupin, jindy je to třeba obyčejný střet usazených a nově přistěhovalých v jedné vesnici...
A taky zapomínáte na to, že VYHROCENÝ etnický konflikt je většinou jen epizodou. Jak to, že to soužití se před tím obešlo bez války? A po mnohem delší dobu?
Z vaší logiky vysvítá, že uvnitř všech zemí probíhá permanentní boj. Neprobíhá. Dokonce ani v Česku, se 400 000 tisíci cizinců a nespočtem naturalizovných přistěhovalců.
Jinými slovy: chcete nastavit pravidla podle výjimečných situací, nikoliv podle toho, co je všední. Stejná logika by vyžadovala zrušit auta, kvůli tomu že se v nich ročně zabije možná víc lidí, než ve vnitrostátních etnických konfliktech.
14. 01. 2008 | 12:00

Pepa Řepa napsal(a):

To Scientist
Hezký pohled.
Bohužel pohled člověka od zkumavek, zírajícího celý život do mikroskopu.
Život jde, nevím jestli bohužel nebo bohudík, jinými cestami.
14. 01. 2008 | 12:09

lenkaaz napsal(a):

Urbane, samozřejmě se nejedná JEN o Dietmara Hartwiga. Jedná se o další pracovníky humanitárních organizací i novináře, kteří SKUTEČNĚ byli na místě a neopisovali pouze tvrzení PR agentur. Mimochodem, na Balkáně působila PR agentura Ruder Finn z USA. ZA peníze démonizovala tu "špatnou" stranu, tj. tu na jejiž očerňování získala peníze, vychvalovala dobré.

Na tržiště Markala zaútočili muslimové. Bylo to jasné už od začátku, drobným písmem se o tom psalo i v našich novinách. Potvrdilo se to i v Haagu. Později ovšem všichni, co na tom trvali, byli odvoláni. Pouze a právě muslimům tato akce přinesla úspěch. Mimochodem, výbuchy byly nafilmovány v přímém přenosu. Tehdy nebyly lehké videokamery, televizní technika byla neskladná, byl problém se zdrojem, a velmi drahá. Bylo prakticky nemožné nafilmovat výbuch (a stále je - to by byla náhoda ku mnoha milionům !), pokud o tom člověk dopředu nevěděl.

"Uvádět jako relevantní zdroj generála Mackenzieho je trochu legrační, zvláště poté, kdy bylo opakovaně prokázáno, že svoje přednášková turné po odchodu z kanadské armády konal pro nadace, o kterých věděl, že jsou placené jugoslávskou vládou." Urbane, dobře víš, že svá stanoviska zastával už ZA SVÉHO PŮSOBENÍ v kanadské armádě. Kanadský prapor zdokumentoval řádění chorvatských fašistických bojůvek i nelegální utajované zapojení vojáků US Army do jejich výcviku a přepadů. Daleko více nadací je placeno US vládou, nebo islamisty, ze SA i odjinud. Pochopitelně tam o jeho přednášky, kde popisoval skutečnosti, které viděl na vlastní oči, neměli zájem. Nedokázal jsi tím říci nic.

Dále jsi radši nereagoval... v Haagu se např. prokázalo spojení světového džihádu islamistů. Na Balkáně za souhlasu USA působily muslimské teroristické organizace, včetně Al KAidy. Usáma Ládín byl osobní přítel Izetbegoviče. Ten jeho boj proti západu myšlenkově předběhl o 20 let v knize "Islámská deklarace", kde píše o nemožnosti míru mezi islámskou a neislámskou kulturou. Na světě musí zvítězit islám (se všemi důsledky pro dhimmi - nevěřící). Za Tita za to seděl. Nebyl to žádný demokrat. Je jasné, o co mu v Bosně šlo.

Úvahy o fašismu jsou na místě POUZE k situaci v Chorvatsku. Viz napsané... Ona zmiňovaná videokazeta byla vysílána ve světových televizích. I v naší. Mluví se v ní o pašování zbraní, vzniku ustašovských fašistických bojůvek, fyzické likvidaci Srbů (v kontextu i ostatních menšin) v Chorvatsku. Dlouho před konfliktem. Viděli jsme to v TV na vlastní oči. Tehdy jsme tomu nevěřili....
Spoléháš na špatnou paměť lidí a na to, že tvrdá opakovaná propaganda to vytěsnila z paměti lidí. Spoléháš, že můžeš démonizovat celý národ stejně, jako Nacisté kdysi Židy. Srovnání s Gobbelsem je plně na místě.
14. 01. 2008 | 12:14

LEVAK napsal(a):

Pane Urban proboha Vy už jste se opravdu zbláznil!Copak Srbsko byl s NATO ve válce?Coventry,Hamburk atd. byly v době války.Nehledě na to,že 12000 obětí v Coventry mohlo být minimalizováno,protože Churchil 3 dny dopředu věděl,že zde bude němci realizován velký nálet.V té době Britové běžně četli německé šifrované zprávy za pomocí Enigmy!
14. 01. 2008 | 12:19

Marko napsal(a):

Vážený pane Urbane.Na vaši realpolitiku vždy doplatili obyčejní,nevinní lidé.Moje rodina má statek ve vesnici u Mitrovice.A mohu vás ujistit,že bude-li nás chtít někdo vyhnat,budeme bojovat.Slibům už nevěříme,nikomu.Sami srbští vojáci říkají,že kdyby věděli,že NATO nebude schopno ochránit nealbánce,ale ani ty Albánce kteří se nepovolí UCK,nikdy by z Kosova neustoupili.Protože oni poraženi nebyli.A v případě Velké Albánie budou bojovat i Černohorci,Makedonci a nakonec asi i Bulhaři.
14. 01. 2008 | 12:19

Jan Urban napsal(a):

Pro Scientist>

Díky za připomenutí skvělých postřehů Norberta Eliase. Balkán byl ovšem až do 20.století mimořádný právě pragmatičností několika set let soužití různých etnik a náboženství, které ovlivnilo i architekturu a skladbu vesnic a měst. Příklad: Vesnice v Hercegovině a Bosně měly ještě na začátku války v letech 92 a 93 často zvláštní kamenné dlouhé stavby za linií obytné zástavby, které v křesťanské Evropě nenajdete. Křesťané tam drželi prasata, jejichž přítomnost uvnitř vesnice by urážela muslimské sousedy. Tohle jim dávalo možnost dívat se jinam a předstírat, že nežijí v blízkosti nečistého. Balkán třeba vůbec nepřejal striktní vnímání psa jako nečistého zvířete. Na celém Balkánbě neexistovala jediná etnicky čistá ulice. V Sarajevu projdete během čtyř minut kolem pravoslavného a katolického kostela, několika mešit a synagogy - už od středověku. Atd atd.
14. 01. 2008 | 12:20

LEVAK napsal(a):

Pane Urban pasujete se na znalce balkánských poměrů a toto by jste měl vědět.Bylo to po roce 1989, po pádu socialismu ve východní Evropě. Všechny nástupnické státy v režii WTO a SB vesele privatizovaly na Západ všechno, co vybudovaly jejich předchůdci v posledních 50 letech. Všechny státy - až na jeden. Byla to Jugoslávie, která se rozhodla pro vlastní cestu.
Rozhodla se místo výprodeje národního majetku předat jej vlastním občanům. Jugoslávie preferovala družstevní vlastnictví a předání akcií velkých podniků vlastním zaměstnancům.
Jugoslávci se rozhodli jít opět vlastní cestou - jako před 50 lety, kdy neposlechli Stalina a způsobili roztržku. Tehdy se v podstatě nic nestalo. Stalin je pomlouval, ale nezasáhl. A Jugoslávci budovali svůj vlastní socialismus s tržním hospodářstvím a různými druhy vlastnictví. Jenže brzy se ukázalo, že západní "demokracie" nejsou jako Stalin. Musí dostat, co chtějí. A mají na to dost prostředků. Začaly podporovat v Jugoslávii stále latentní nacionalismus.
14. 01. 2008 | 12:21

LEVAK napsal(a):

Jako první se rozhodly odtrhnout od Jugoslávie Chorvaté. Okamžité podpory se jim dostalo od Německa. Pohrobci fašistů, kteří nikdy Srbům neodpustili, že Srbsko bylo jediná země okupované Evropy, kterou se jim nepodařilo obsadit a zotročit.
Němci ovládali sice v Srbsku velká města, ale mimo ně se nemohli ukázat. Na venkově vládli partyzáni Josifa Brose Tisa. Teď jim to vrátili a podpořili své někdejší spojence - ustašovce. Byli to chorvatští ustašovci, kteří spolu s německými fašistickými armádami drancovali a vraždili Srby. A jejich pohrobci po osamostatnění se okamžitě pustili do očištění země od Srbů. Skoro čtyřista tisíc Srbů z východní části vyvraždili či vyhnali ze země. Na jihu vyvraždili a vyhnali dvěstě tisíc Srbů do Bosny. A to vše za blahosklonného přihlížení celé Evropy.
Ale to byl začátek konfliktu. Je samozřejmé, že si to Srbové nemohli nechat líbit. Začala jugoslávská občanská válka, ve které válčil každý s každým. Proti Srbsku se postavili bosenští muslimové, Chorvaté i Slovinci. Konflikt vypukl v Bosně, protože tam žili společně Srbové, muslimové i Chorvaté. Symbolem této války se stalo Sarajevo, kde bojovaly všechny tři strany. A tam se poprvé ukázalo, kdo řídí tuto válku.
Na tržnici v Sarajevu v muslimské části vybuchl na tržišti minometný granát a zabil několik lidí. Média ihned označila za pachatele Srby. Americký senátor se jel podívat do malé neznámé vesničky Račak. Čirou náhodou s ním jelo asi 50 novinářů a několik televizních štábů. A čirou náhodou tam pan senátor našel masové hroby zavražděných muslimů. Samozřejmě, že na vině byli Srbové. Televizemi celého světa proběhly záběry vyhublého muslima za ostnatými dráty. Zprávy mluvily o srbských koncentračních a vyhlazovacích táborech. Srbové byli přirovnáváni v médiích k německým fašistům. To vše bylo důvodem k zásahu USA a NATO do války. Do války proti Srbsku. US Air Force bombardovala Srbsko. NATO vyzbrojovalo Chorvaty a bosenské muslimy.
14. 01. 2008 | 12:23

Osten napsal(a):

Pane Urbane, odkud pocházíte? Snad jste příznivcem Veklé Albánie nebo jste snad přiletěl z kosmu? Ten článek je opravdu produktem neznalosti reality. Dobře by jste se uplatnil v předválečném Československu po Mnichovu. Zvažte sám, na čí straně by jste s Vašimi názory stál.
14. 01. 2008 | 12:51

Golem napsal(a):

Pane Urban,
co takhle si vzpomenout na staré římské divide et impera jako o cestě ke světovládě (dnes US), t.j. k nekontrolovatelnému bezostyšnému okrádání a útisku či konečně vraždění těch druhých. Jen nevím jaký bude budoucí rozpad "římské veleříše". Snad na jejích troskách konečně američtí indiáni dostanou zpět svoji zem.
A rozbití Jugoslávie - ano, ležela jim v žaludku, protože se zde opravdu národy daly dohromady a dokonce si Tito dovolil oponovat svou vlastní světovou politikou - Hnutím nezúčastněných. Takže jen tak dál k ještě větší bídě globální (a české)pseudodemokracie.
14. 01. 2008 | 13:13

Láďa napsal(a):

Osten: pan Urban je propagandista a pise pouze to co mu jeho sponzori nakazali. Jeho osobni nazor je v tomto irelevantni, je to prace a tu je treba vykonat.
14. 01. 2008 | 13:14

LEVAK napsal(a):

Ad Láďa:když žena prodává své tělo máme pro to terminus technicus,když tak činí novinář a publicista?
14. 01. 2008 | 13:19

Pepa Řepa napsal(a):

Jsem rád, že k propagandistické brožuře, byl vydán takový malý magazínek o toleranci Osmanů, kteří povolili chovat prasata a dovolili držet si psy.
To jsem v žádném z osmi muslimských států, kde jsem pobýval skutečně neviděl.

Doufám, že přijde ještě kulinářská příloha a doporučoval bych ještě přílohu o oblékání, aby si i ženy přišly na své.

Jen se bojím, že to nezamlží podstatu problému.
14. 01. 2008 | 13:23

KOSMAJ napsal(a):

MNICHOV 1938
KOSOVO 2008
Emanuel Moravec, toto jméno mě napadá, při čtení výplodů pana Urbana.
Někdejší legionář a pozdější kolaborant...
14. 01. 2008 | 14:07

lenkaaz napsal(a):

Pepa Řepa - správně jste si všiml, že nejnovější řeči páně Urbana nemají žádnou vypovídající hodnotu.
Z mnoha odkazů aspoň dva (časově nezvládám)
http://www.eurabia.cz/Artic...
http://www.eurabia.cz/Artic...
autorka se narodila v Egyptě, na rozdíl od Urbana z vlastní zkušenosti i ze svého historického bádání ví, o čem je řeč. Jakákoliv účelová tvrzení o "idylickém" soužití muslimů a nemuslimů se nezakládají na pravdě. Nikde. Zde se autorka věnuje hlavně Balkánu. Je na místě uvést, že její (a dalších historiků) pojednání např o Andalusii, nebo historii Předního Východu a Sev Afriky, nebo práce jiných autorů o islamizace Indie a Iránu jsou také silné. Místo "idylky" tvrdý útlak (dhimmi jsou podle islámu méněcenní lidé), otrokářství povstání, etnické a náboženské čistky. Prostě všude. Samozřejmě i na území Bosny, Srbska (včetně Kosova), Krajiny a Bulharska, Řecka a dalších. Populace Slovanů (křesťanů) v Kosovu a částech Bulharska a Makedonie byla systematicky likvidována v mnoha pogromech a usídlováno muslimské albánské (turecké) obyvatelstvo.

Vaše slova k Urbanovi - "Nevím, jestli si vy sám uvědomujete, že serií posledních článků, zvláště článkem posledním,jste se vy sám,ač chartista,zařadil mezi tuto nejnižší novinářskou, a v mých očích i lidskou, kastu." Naprostý souhlas.
14. 01. 2008 | 14:36

scientist napsal(a):

Pepa Řepa:
Jak jste přišel na to, že zírám do zkumavek?:) Jako sociolog se pohybuju mezi lidmi, mluvím s nimi, protože je to moje práce. A nebo čtu výzkumy lidí, čínící to samé.
Podobné diskuse jsou také předmětem rozborů:) Já to tedy nedělám, pro mne je jejich čtení jenom opakované utvrzování se v tom, že lidi svět okolo sebe občas vykládají v dost nelogických kategoriích, které jsou mylné.
A co je největší švanda: kategorie a postoje, které tady někteří uplatňujete, stojí u zrodu konfliktů, jenž se snažíte vyložit.
A na závěr: moje poznámky nejsou o tom, že Albánci jsou ti hodní a Srbové ti zlí. V dikusi o Kosovu todle dělení nemá smysl, jak o tom pan Urban opakovaně psal.
Ale co už, člověk má neutuchující potřebu pořád něco hodnotit, většinou černobíle, aby chaos světa setřídil do přehledné skládanky. Tak si třiďte. Tady na foru to nevadí.
14. 01. 2008 | 15:12

fafnir napsal(a):

leváku
jako obvykle vaše informace se s pravdou poněkud rozcházejí.Jako první se rozhodlo odejít Slovinsko,také jako první bylo Srby brutálně napadeno,Chorvatsko jako druhé,a jako druhé bylo Srby také napadeno.Ona Jugoslávie totiž vznikla coby Velkosrbsko,a tak se také Srbové po celou dobu její existence chovali.To také dokumentuje to,že je opustil i dříve jejich věrný spojenec Černá Hora.Nebo snad zpochybníte i to referendum.Prostě .Srbové jen sklízejí to,co zaseli.
14. 01. 2008 | 15:49

martin napsal(a):

Zrod konfliků i jejich nikdy nekončící pěstování není švanda, Pepo Řepo. Srbové už měli a i zaslouží si něco lepšího než to, co jim Miloševič a jeho následovníci servírují. Srbsko byl Stát, Bělehrad i další města byla Města a jejich obyvatelé Měšťané; ale hlavně: lidé v Srbsku byli Lidé. Ti co vedou štvavé agitky, přerůstající v nacionalistické války s mnoha mrtvými na obou stranách, páchají svému národu veliké zlo a utrpení. Ale to si budou muset řešit Srbové sami. Je to těžký úkol, který vyžaduje věrnost pravdě a hrdinství. Obojí ale v tom národě je. Je to jen potlačeno a zastrašeno manipulacemi (bledý odvar lží a manipulací-viz diskuze).
14. 01. 2008 | 15:56

Martin napsal(a):

Pane Urbane, Cerna Hora byla v ramci federace samostatna republika navic s historii vlastni samostatnosti, takze ji laskave neporovnavejte s Kosovem. To totiz naznacuje, ze celemu problemu nerozumite. Kosovo uz realne ma vliv. Zjistete si neco o reakcich Basku nez zacnete tvrdit jak se vse omezuje na Balkan (a i na Balkane kosovsti teroristi v Makedonii vystrkovali ruzky).

Vy ktery jste tak vychvaloval a vychvalujete udajnou realpolitik odmitate akci Visla, diky ktere se podarilo zachranit statisice lidskych zivotu a ukoncit velmi brutalni obcanskou valku ? Zajimave, asi o te akci moc nevite kdyz jste ji tak smahem odsoudil.
14. 01. 2008 | 16:04

Martin napsal(a):

Lenkaazi, aurabie je novodoby Volkischer Beobachter se zhruba stejnou verohodnosti. Snazi se vytvaret naprosto novou historii. Spoluprace a souziti muslimu s krestany a zidy je historicky fakt, stejne jako je faktem, ze obcas dochazelo k potlacovani jinovercu. Ale obdobi spoluprace jsou 90 procent casu - technicky to ani jinak neslo pri tak slozitych statnich utvarech pokud by se nechtely zmitat v neustalych obcanskych valkach. Porovnejte si to s krestanskou casti sveta, kde 90 procent casu smeli zit jen krestane a pro zidy byly vyznaceny de facto rezervace - pravidelne humanitarne privyvrazdovane.
14. 01. 2008 | 16:08

Ginantonic napsal(a):

Martine, nepolemizujte s Eurabií. Polemizujte s autorkou a její historickou analýzou. Místo planých řečí typu "Spoluprace a souziti muslimu s krestany a zidy je historicky fakt" svá slova dokažte. Jak si tu "spolupráci" představujete? :-) Dokažte, že jediný bod, kde autorka píše o útlaku jinověrců na Balkáně, není pravda. Pokud nedokážete, jste planý mluvka.

Též uveďte, co si představujete pod slovy dhimmi a devširme. A nesrovnávejte demagogicky středověk. Ty pogromy na Židy byly v islámských zemích také. A nejen na Židy. Islámská okupace stála Indii až 80 000 000 životů. Životy 1/3 obyvatel Persie. Právě tolik v Egyptě. Evropští Židé jsou z valné části utečenci ze zemí okupovaných muslimy. Důležité je, že v Evropě už pogromy nejsou, kdežto v mnoha islámských zemích přetrvávají.

Uveďte jediné světové náboženství, které hlásá své vítězství ozbrojeným bojem a na dobytých územích zavádí kategorii dhimmi (téměř bezprávní občané druhé kategorie). O něco takového se pokusil pouze Hitler. Při psaní knihy Main Kampf se přímo inspiroval islámem a jeho pogromy na jinověrce, hlavně holocaustem Arménů, Syřanů a Řeků v Malé Asii. Uveďte jediné náboženství, které nazývá jinověrce syny prasat a opic. Které vybízí k vraždění... Islám byl a někde ještě je, založen na otrokářství. Turci je kdysi lovili i v našich zemích. Otrokářský průmysl prosperoval v Africe, Balkáně, Střední Asii i ve Středozemním moři. Bylo to zastaveno až na nátlak velmocí v předminulém století.

Jen hloupě agitujete z bezpečí domova. Jako dhimmi byste v islámské zemi nežil.
14. 01. 2008 | 17:03

Martin napsal(a):

Ginantonic polemizuji s nenavisti ktery siri eurabie a jeji materske clanky. Jejich forma a obsah jsou totiz totozne s temi nacistickymi a i oni vedecky vse podlozili.

To na jakych skvelych zakladech vse stoji je napriklad cislo 80 milionu, my dnes nedokazeme vycislit co se delo presne v evrope, nejsme schopni ze 17-18 stoleti u nas doma vytahnout presne udaje a u muslimu je ale zname :))))

prectete si mimochodem v bibli apokalypsu, to jezis v ruce nema mec ? :)

ale polemika nema smysl, stejne jako nemela s priznivcem rasovych teorii adolfa hitlera oni vedeli ze svet je jednoduchy a vse meli vedecky podlozene. stejne to je u novodobych hnuti siricich skupinovou nenavist proti muslimum. ja jsem clovek co posuzuje konkretni vinu jednotlivce, nacisticky a komunisticky pristup, kde nas ohrozuje nejaka skupina s unifikovanymi rysy necham ctenarum antiarabische beobachteru celeho sveta
14. 01. 2008 | 17:09

Láďa napsal(a):

Martin: idealizovat si Osmanskou risi udrzovanou zrucnym a nemilosrdnym uplatnovanim vojenske prevahy je strasne naivni. Prectete si neco o vezi z lebek, napriklad.

Tech vasich 90% kdy se nevalcilo znamena to ze vojenska expedice mohla pri tehdejsi logistice trvat pouze mesic a opakovala se az po roce.
14. 01. 2008 | 17:15

Ginantonic napsal(a):

Fafnire, papouškování hloupé US propagadny po letech nesvědčí o vaší inteligenci. Pokud umíte číst, i tuto diskuzi, víte, že to není pravda. Ve vládě Jugoslávie i v armádě nedominovali Srbové, ale Chorvati. Zkuste svá slova dokázat.

Srbsko se rozešlo s Černou Horou díky bombardování a tlaku zvenčí. Na situaci uvnitř Černé Hory Srbsko jako takové v Jugoslávii nemělo a ani nemohlo mít vliv. Analogicky česká vláda nemohla za Československa mít vliv na Slovensku, pouze vláda československá. A rozchod obou republik byl díky českému útlaku, že..:-) A ten rozchod Černé Hory byl podle platných zákonů a mírumilovný. Mimo jiné díky tomu, že tam nedocházelo k masakru menšin. Jako ve Slovinsku a hlavně Chorvatsku. Chorvatští představitelé se netajili tím, že hlavním cílem je etnické vyčištění oblasti. Proto nezvolil zákonnou cestum, jak vyplývá z událostí, napsaných výše.

Co se týče pana Urbana, je jen doklad, že Jidášové, kteří se zaprodají za 30 stříbrných, se najdou všude.
14. 01. 2008 | 17:16

Martin napsal(a):

Lado nic neidealizuji, vidim stredovekou risi, ktera se chovala podobne jako krestanske rise v jeji dobe. Nebyli lepsi ani nebyli horsi. Jen ruzne neonacisticke portaly jako eurabie se ten dojem snazi vytvorit.
14. 01. 2008 | 17:18

Ginantonic napsal(a):

Martine, to číslo 80 000 000 stojí na vědeckém odhadu indického historika. Nemám důvod mu nevěřit. I kdyby se mýlil o 10 nebo 20 milionů, na věci to nic nemění. Pouze jsem to uvedl, a účelově jste se toho chytil.

Z5 k věci. Mluvili jsme o autorce analýzy o Balkánu. NE o eurabii jako takové, chápete ????
Takže: Dokažte, že jediný bod, kde autorka píše o útlaku jinověrců na Balkáně, není pravda. Pokud nedokážete, jste planý mluvka.
14. 01. 2008 | 17:25

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den Martine
vždyť na debata s vámi je opravdu pořád stejná. Místo, abyste začal zkoumat článek autorky a v něm uvedené údaje začnete dehonestovat server na kterém jsou údaje uvedeny.Vy snad máte nějakou poruchu, vždyť vás na to pořád upozorňují i ostatní.
Mimochodem vámi zmiňovaný server moc vlastních článků neprodukuje.Pouze uvádí překlady z jiných serverů, které se podobnou problematikou zabývají, Tu horší, tu lepší kvality. Doporučil bych vám třeba výklad Koránu od Boba Spencera. Nebo znáte arabsky natolik, abyste to zvládl sám?

A prosím vás, zajděte do první vesnice v Kosovu a řekněte jim svá objevná moudra.

Cituji vás:
Srbsko byl Stát, Bělehrad i další města byla Města a jejich obyvatelé Měšťané; ale hlavně: lidé v Srbsku byli Lidé.Je to těžký úkol, který vyžaduje věrnost pravdě a hrdinství. Obojí ale v tom vašem národě je.
Já si vás v duchu představuju, jak s tváří Jiřího Šlitra stepujete mezi namířenými kanóny.
14. 01. 2008 | 17:52

Pepa Řepa napsal(a):

Omlouvám se, Martine, že jsem přehlédl další vaší perlu.

Jen ruzne neonacisticke portaly jako eurabie se ten dojem snazi vytvorit.
Sakra, tak už je to dokonce neonacistický portál.Vy jste tam někdy viděl antisemitistický článek?

Začínám chápat váš svět.Jsou mesiáši a neonacisté.A jestlipak víte, že ma blogu pana Kostlána, kde dáváte na odiv, svou nezměrnou toleranci a lásku činíte tak většinou ve shodě s pilířem redakce eurabie.
Svatá prostoto.
14. 01. 2008 | 18:14

Jose napsal(a):

Urbane, a co takhle ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ v Iráku. K tomu byste něco neměl ?
14. 01. 2008 | 19:28

Jose napsal(a):

Urbane, netvrdil jste i vy v letech 2002 - 2003, že je prokázáno, že Irák vlastní ZHN a je proto nutné ho neodkladně napadnout ?
14. 01. 2008 | 19:37

Pepa Řepa napsal(a):

To Ginatonic
pokud jde o otrokářství, tak se snad ještě uplatńuje ve střední Africe /Mali/ a v Súdánu. Jestli se nepletu, tak Sauská Arábie jej zrušila okolo roku 1960.
14. 01. 2008 | 20:04

Petr B. napsal(a):

Bohužel musím souhlasit s kritiky pana Urbana na tomto fóru. Hrůzným se mi jeví rovněž jeho komentář "Prezidentem by neměl být zbabělec II". Pokud chce těmito arguemnty pomoci panu Švejnarovi, tak to vzal ze špatného konce. V případě balkánských konfliktů Klaus příjemně překvapil a nenechal se populisticky strhnout k démonizování pouze jedné strany konfliktu jako např. Havel či Urban.
Jinak u komentátorů typu Urbana, Štětiny či Pánka se nedivím podezřívání, jestli je náhodou někdo neplatí za propagandu...jestli nejsou najati nějakou výzvědnou službou atd. Ty jejich komentáře jsou totiž až příliš fanatické a jednostranné. Speciálně komentáře J. Urbana mají znaky až jakési hysterie. Myslím, že ho dobře prokoukl Jan Čulík v BL, který zpočátku také nalítnul na protisrbskou propagandu.
Jinak doporučuji zajímavý komentář současných událostí v Kosovu z pera Diany Johnstone zde: http://www.messin.estranky....
14. 01. 2008 | 22:11

Martin napsal(a):

Pepo repo, arabove jsou semiti. Takze na eurabii, ktera je klonem mnoha jinych stranek je antisemitismu azaz.

Ale o vas vim jiz sve, vy mate jednoducheho nepritele, ma nejake hromadne vlastnosti. Tim se totiz lisime, pro mne je clovek jednotlivec, pro vas je rasa, narod, stat atd. na prvnim miste. Shodu nenajdeme.
14. 01. 2008 | 23:38

Martin napsal(a):

A ackoliv to pepo asi nepochopite, stejne jako jini zrouti zvastu z eurabie a podobnych portalu.

Mam trochu znamych muslimu, jedni jsou vice verici jini jsou hrisni podobne jako znami krestane. Nikdo z nich nechce mne zavrazdit, nikdo z nich nechce tady nastolit kalifat baze naopak se jim velmi nelibi napriklad ultras ze Saudske Arabie. Jsou to spatni muslimove ? Mozna, ale asi tak stejne jako je protestant spatny pro katolika ci pravoslavnyho. Stranky stylu eurabie je vsechny hazi do jednoho pytle. Podobne jako nacisticka tvorba, ktera si vybrala par lidi zidovskeho puvodu a na nich ukrizovala cely narod - treba v stylu trockij byl puvodem zid, proto vsichni komunisti jsou zide a komunismus je zidovsky spiknuti, navic plne podporeny zidovskymi pismy. Vime kam to vedlo, vime velmi dobre ze to bylo spatne, tak proc to kurva chceme delat znova ? Rozdil mezi eurabii, ji podobnejma strankama a libovolnou publikaci neonacistu nevidim. Vy ale budete furt tvrdit, ze to je o necem jinem. NENI, uz jednou jsme vyvrazdovali, protoze nekdo chtel polemizovat s rasistickymi zvasty oprenymi na promile pravdy (no opravdu trockij fakt mel zidovske predky).
14. 01. 2008 | 23:47

tom napsal(a):

Tak se mi zda, ze Evrope ani tak nehrozi expanze albanske mafie, ale spis expanze srbske nacionalisticke agresivni mladeze, jak je ostatne videt i z techto prispevku. Z lidi jako Jose, KOSMAJ a dalsi mi opravdu beha mraz po zadech. Doufam, ze odsud brzo zmizi branit Nikolice na frontu a uz se tady neobjevi.
15. 01. 2008 | 01:01

Václav napsal(a):

Lepší srbský fašismus, než islamismus a albánská mafie. Jan Urban pracuje v žoldu těch, kteří nenávidí každého, kdo nechce poslouchat nařízení z USA.
15. 01. 2008 | 02:00

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den Martine
děkuji, že jste mně otevřel oči. Konečně vím, kdo je semita.Víte, vy musíte mít úžasný komický talent.Nejraději bych vám vytiskl takové ty přelepky co mají exekutoři. Chodil byste po světě a přelepoval.Xenofob, rasista, xenofob rasista.

Mílý pane, právě lidé jako vy s plnou pusou tolerance, s mesiášským komplexem, potulující se po světě a s výrazem Jiřího Šlitra /který naivitu na rozdíl od vás pouze předstíral/ a polepující svět svými přelepkami, zadělávají na budoucí problém, na volání po nějakém jednoduchém řešení, vládě silné ruky. Víte jak se takovým lidem říká?

Cituji Pryce-Jonese..
Na Západě se později znovu objevil ještě jeden jev dobře známý ze sovětské éry: dobrovolná přizpůsobivost a sympatizanti mezi ne-muslimy. Sympatizanti levice kdysi pomohli vytvořit ovzduší nakloněné komunismu. Mnozí věděli naprosto přesně, co dělají, jiní to jen mysleli dobře; to byli ti, kterým Lenin říkal „užiteční idioti“. Podobným způsobem dnes sympatizanti s islámem a užiteční idioti vytvářejí ovzduší, které napomáhá radikálnímu islámu a hrubě ničí šance na smír.

P.S. Docela se těším na vaše další mudrlantství typu:
Srbsko byl Stát, Bělehrad i další města byla Města a jejich obyvatelé Měšťané......
A nechoďte tolik na fotbal. Termínem Ultras ze Saudské Arábie jste mne znovu pobavil.Zajděte za fildu sháněli někoho, kdo by přednášel arabistiku.
15. 01. 2008 | 07:01

Pepa Řepa napsal(a):

to scientic
vůbec vás nechci napadat, či zlehčovat vaše povolání.Pokud jste to tak pochopil,omlouvám se.
Nicméně se obávám, že výklad světa dle sociologických průzkumů současného stavu není schopen predikovat rizika střetů s odlišnou kulturou.Zvláště, když mne při každé diskusi fascinuje hluboká neznalost tohoto světa.

Jsem zvyklý psát jasně, nemlžit.Podle mne máme ještě šanci. V čem? Schengenský prostor je třeba brát i opačně.Záchytné tábory jižních států EU praskají ve švech, objevil se nápad rozstrkat "příchozí" do dalších států. Chyběl nástroj. Nová, předložená smlouva tento nástroj má.Jsou dvě cesty.

1.Velice pečlivě vybírat potenciální příchozí, zvažovat schopnost kompatibility, co možná nejvíc omezit bezpečnostní rizika, ponechat si instrument vyhoštění, tedy selektivní a opatrná imigrační politika, kvóty, nedopustit vznik ghet.

2.Jít cestou "užitečných idiotů", mít plnou pusu tolerance a jen zírat na zavedený řetězec:Po etablování prvních imigrantů následuje spojování velkých rodin, spíše kmenů, stavba mešit, vznik madras, dovoz imámů, vytvoření gheta kolem mešit, spící buňky, atentáty,pouliční nepokoje. Výsledek -pařížská předměstí nebo tak, jak dneska dopadají Srbové v Kosovu.

Do toho si připočtěte léta neřešený problém s Romskou minoritou.Podle mne cesta do pekel. Máte jiné konkrétní řešení? Uveďte je prosím.
Jen ne, prosím, mantru o všeobjímající lásce.Hezky se poslouchá. Zkuste jí hlásat v islámské zemi.
15. 01. 2008 | 08:04

Martin napsal(a):

Pepo Repo, muzete se opakovat jeste dvacektrat, ale nic nezmenite na tom, ze ja lidi posuzuju jako jednotlivce, vy mate rad princip kolektivnich vin - stejne jako nacisti a bolsevici. Jako uzitecny idiot nekolika ruznych zajmu na blizkem vychode to ale nepochopite :) Je nekolik skupin, ktere potrebuji novodobe nacky a ti se radostne hlasi a jeste si mysli ze snedli salamounovo hovno a po zednarskem a zidovskem spiknuti ted objevili muslimske.
15. 01. 2008 | 12:16

houmelesák napsal(a):

Víš, Martine, škoda, že se nějaký zfanatizovaný magor, odpalující na sobě nálož v autobusu, taky nezajímá o lidi jako o jednotlivce... Tohle nemá řešení a budí to až hrůzu nad tím, kam nás taková filantropie manipuluje. Můžu stokrát litovat Romy, že nemají práci, ale byl bych blázen, kdybych se večer procházel v blízkosti jejich ghetta. Netolerance je nelidské hovadství, pokud vychází z vlasní iniciativy; sylogisticky: vůči netoleranci nelze být donekonečna tolerantní. Tady jde o kejhák. Pepa Řepa má pravdu.
15. 01. 2008 | 12:36

scientist napsal(a):

To Pepa Repa
Dobrý den, uražen jsme nebyl, to v žádném případě. Jen jsme reagoval na klasickou představu "vědce".

Co se týká predikce: sociologie by se do ní neměla moc často pouštět. A to z jednoho "jednoduchého" důvodu. Lidský svět nefunguje jako stroj, ani na základě objektivních zákonitostí, jak je známe třeba z fyziky. "Pouze" na základě určité pravděpodobnosti (i když: moderní teorie fyziky také mluví o pravděpodobnostní podstatě světa). Představa o kauzalních vztazích, jasných příčinách a zákonitých důsledcích, je ale zakořeněna v myslích lidí příliš hluboko. Má to své opodstatnění: je to jednodušší cesta k učinění nějakých závěrů. Je to nástroj přinášejcí snažší orientaci ve světě, který nás obklopuje a kde musíme řešit řadu všedních záležitostí.
Jenže sociolog má pak problém vysvětlit, že řada věcí se má možná poněkud jinak, než jak se jeví.

Pokud jde o komplexní řešení: necítím se být kompetentní nějaká navrhovat. Jsem poměrně mladý. Navíc je to z podstaty věci politický úkol, ne úkol vědecký. Zatim mám čas jenom tu vědu.

BTW: ale mohu už teď říct, že otázka přistěhovalectví není otázkou toho, zda-li cizincům milostivě dovolíme v Česku žít. My totiž nemáme moc na výběr. Politicky ani ekonomicky.
15. 01. 2008 | 12:43

Dita napsal(a):

Martine nejste Anička Škrlová?
Možná jste podle křestního listu
dospělý člověk, ale nějak jste nám v duševním vývoji zatuhnul na deseti letech.Smím se zeptat, kolik vám podle křestního listu je?
15. 01. 2008 | 13:00

Martin napsal(a):

Dito, vas dotaz mel byt znakem dospelosti ? O tom se da velmi silne pochybovat.

Houmelesaku, myslite ze ja branim nekde posuky co se odpaluji s nalozema nebo unaseji letadla ? Ja jen rikam, ze je mozno posuzovat jednotlivce a navic vam garantuju, ze pro vetsinu muslimu je hlavni starost sehnat praci prijit domu pomilovat se se zenou a cucet na fotbal. Podivejte se kolik je muslimu na svete a zkuste popremyslet co by se delo, kdyby skutecne se vsichni chovali tak jak jim eurabie a jiny nazi portaly vnucujou. To by nebylo par teroristickejch utoku na zapad za desetileti. To by byly desetitisice DENNE.
15. 01. 2008 | 13:07

Pepa Řepa napsal(a):

To scientist
děkuji za korektní odpověď.

Myslím, že nejsme v zásadním rozporu.Lišíme se možná v posouzení možnosti toho co máme a nemáme na výběr.Porovnejte třeba současný stav ve Finsku a Švédsku, dvou zcela srovnatelných zemích. Zatímco Švédsko se vydalo cestou užitečných idiotů a dnes v Malmo s třicetiprocentní muslimskou menšinou řeší problémy typu oddělených hodin pro muže a ženy ve veřejných bazénech, nebo oddělených nemocnic pro muže a ženy i s takto odděleným personálem, Finsko podobné problémy nemá.

Nikdy jsem neuváděl třetí možnost, t.j. separaci, uzavření se emigraci jako takové.To by byla hloupost.
Každý stát si ale musí ponechat instrumenty, aby si mohl vybírat, imigrace není nároková a nemůže způsobit destrukci tohoto státu.
Je třeba také neztotožňovat pracovní pobyt a občanství. Zkuste zažádat o občanství Kataru.Pracovní povolení není problém, pokud máte kontrakt s firmou.
Mějte se hezky.
15. 01. 2008 | 13:24

ulianov napsal(a):

Urbane, ty reálpolitiku, to se ti to káže o reálpolitice v závětří globální americké hegemonie, a z dobře placeného koryta "euroamerického" propagandisty. Co ale budeš říkat až přestane platit současná "euroamerická" reálpolitika? Ani pořádně nevíš o čem mluvíš. Spojené státy dlouhodobě neudrží svoji globální hegemonii, a tím taky svůj mocenský nástroj v evropě - euroatlantickou civilizaci - pomocí které kryjí a prosazují svoji expanzi do euroasie. Mnohem lepší dlouhodobé vyhlídky na "ukotvení" nejen v euroasii ale v evropě má Rusko, které na rozdíl od USA přímo přiléhá k evropě a poskytuje ji nerostné zdroje. EU bude muset v budoucnosti pragmaticky změnit "euroatlantickou" orientaci - z USA na "euroasijskou" - Ruskou, se všemi mocenskými i politickými důsledky. Odhaduji, že tento obrat přijde do 50 let. V praxi to bude znamenat, že Kosovo zůstane součástí Srbska - a to i v případě, že dočasně (díky EU a USA) získá nezávislost. Pro mě osobně je "euroatlantická civilizace" vábnička pro idealisty - užitečné idioty - z jedné strany, a z druhé pro mne znamená mocenský nástroj strategie USA, který po rozpadu SSSR ztratil jakékoli opodstatnění. Mnohem cennější je pro mne vědomí, že jsem slovan, a že Rusko i Srbsko jsou pro mne bratrské národy, a že je ted v modě to všestranně zpochybnovat a raději se přidávat na stranu teroristů a mafiánů pro mne nic neznamená.
15. 01. 2008 | 20:32

LEVAK napsal(a):

Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal? Jeden bezvýznamný xenofobní blb.
Víte jak se jmenoval?
Winston Churchill.
/The River War 1899/
15. 01. 2008 | 22:56

firka napsal(a):

Pane Urbane!Po přečtení a zažití Vašich názorů jsem konečně pochopil,že všechny ty patálie,války a vraždění, jsou vlastně kvůli Vám.
16. 01. 2008 | 00:17

Vladimír napsal(a):

Pane Urbane, vaše "argumenty" a "realpolitika" kterou uvádíte v blogu je strašné zjednodušení a jednostranné polopravdy.
Problematika není jednoduchá a nedá se popsat v několik řádcích ale mohu říct, že jste v několika bodech zaměnili příčinu a následek. Už vůbec nesouhlasím s tím, že v Srbsku není politik který je pro nezávislost Kosova. Srbsko je dnes dosti demokratické na to aby tam někdo mohl něco takového propagovat. Nevím jak by dopadl někdo takový v Kosovu, kdyby byl pro soužití v rámci Srbska. Nevím zda by jinde, ve Francii např. mohl jen tak beztrestně volat po odtržení Korsiky apod.
Navíc, kdo vůbec tvrdí, že nezávislost je jediné řešení. Nezávislost Kosovu byl nepromyšlený slib G.Bushe a chudáci Albánci se toho teď chytili a s tím počítají.
Myslím, že vy a některá media už berete toto jako hotovou věc a ono tomu tak není a zde je několik důvodu proč (kdo umí Anglický ať si to přečte:
http://www.kosovocompromise...
Zde je pár důvodu proč
16. 01. 2008 | 00:50

Vladimír napsal(a):

Top 10 podvodů kolem nezávislosti Kosova:
http://www.kosovocompromise...
16. 01. 2008 | 00:51

Alexander napsal(a):

Jan Urban je nekompetentny agitator a odporucam mu, aby isiel do Kosova medzi tych milych ludi zit.
16. 01. 2008 | 07:46

BOBO napsal(a):

Pane Urbane dik za vas komentar je to tak a ne posluchejte ti blaboly co tady pisu a nic ne vedy o histori bylo to moc hezky napsano a pravdive.
16. 01. 2008 | 11:39

Saša napsal(a):

Nespravedlivé a urážející příspěvky svědčí o zlu a síle prosrbské propagandy. Žádný konstruktivní přístup, žádný pozitivní návrh, žádné odkrývaní možnosti nových řešení - jen sprostota a destrukce. Neochota k dialogu je nepřehlédnutelná, takže bude nejlíp, když si budou psát jen sami mezi sebou. Pane Urbane, vracím se k Vašim článkům - je jich opravdu zapotřebí; dík a těším se na další. Saša
16. 01. 2008 | 12:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 01. 2008 | 13:17

alkeran napsal(a):

Pane Urbane,
když jste členem té tzv. expertní komise, pročpak se vzpíráte rezoluci RB OSN 1244, ve které je jasně deklarováno, že Kosovo je nedílnou součástí Srbska. Máte dojem, že kosovští Albánci jsou celí pryč z toho, že je nazýváte Kosovary? Nikoliv, oni se pořád cítí jako Albánci. Už se těším, že budete i členem mezinárodní expertní komise pro Makedonii, Jižní Srbsko, Černou Horu, Řecko. O části těchto států mají ozbrojené skupiny napojené na UCK zájem. Vaše příspěvky ohledně historického statutu Kosova jsou bohužel silně manipulativní, pouze jste vyňal ty části, které se Vám hodily. Inu přesně tak, za co jste placen. A kým.
16. 01. 2008 | 15:15

Johny Stulic napsal(a):

Kdo nezažil valku v CRO a BaH a Kosovu tak vubec nevi oc tady jde.Mimochodem nechapu jak Slobodan Miloševič a ostatni tvurci velkosrbske propagande,kteřy Srbsko dovedlo do stavu kde se momentalne nachazy,mochu byt hrdinove pro Srbsky narod.Probud te se a divajte se do buducna minulost už nikdo nezmění.
16. 01. 2008 | 17:33

Honza napsal(a):

jirko vim že su tvoi bratri serbi i rusove. naše bratri su AMERICANI!
16. 01. 2008 | 18:42

Mirko napsal(a):

Dnešní stav věcí na Balkánu režíruje Německo, je to pokračování politiky vilémovského Německa i 3.říše, cíle jsou pořád stejné, ovládnutí Evropy a postup na východ. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt pro německé stratégy dlouhodobé politiky pořád platí. Stejně jak po 1.světové válce, kdy "poražené" Německo si okamžitě utvořilo dlouhodobou strategii na získání ztracených pozic, nebylo tomu jinak ani po té druhé. Vše se děje s podporou a součinností Vatikánu, který chápe Srbsko jako výspu schismatického slovanství, pravoslaví dle Sávy je pro Vatikán nepřijatelné, toto znovu deklarováno ve vyjádřeních posledních papežů.
16. 01. 2008 | 18:46

Radek napsal(a):

Pan Urban je naprosto sprostý demagog, o nic menší nebo větší než srbský kandidát na prezidenta, kterého tolik kritizuje. Nechápu, jak někdo může vystupovat v nějaké komisi s tak extrémistickými názory. Potom chápu, že se nikdo na ničem nedohodne. Vznik "Velké Albánie" je postrachem Makedonie, kterou by podobné problémy postihly prakticky jistě po vyhlášení nezávisloti Kosova. Nechápu proč se má pro jediné etnikum, tedy Albánce vyhlašovat další stát. To je skandální jednání, které vyhovuje maximálně těm, kteří chtějí Evropu rozeštvat!!!
16. 01. 2008 | 22:05

Meltemi napsal(a):

Vy jste byl clenem expertni komise??? O jedne expertni komisi jsem jiz četl, pohybovala se po čechach na konci prvni republiky. Tuto republiku pomohla znicit. S "experty" do pekel! Kosovo 2008 = Sudety 1938
17. 01. 2008 | 11:55

jarl Riessner napsal(a):

"Saša" 16.1. 12:16 – nesuď tak nespravedlivě! Některé příspěvky mají vysokou kvalitu a Tvoje slova "žádný konstruktivní přístup, žádný pozitivní návrh, žádné odkrývaní možnosti nových řešení - jen sprostota a destrukce" na ně určitě neplatí. JEN TO CHCE JE NAJÍT A PŘEČÍST. A nevybírat si jen ty, co se hodí do krámu(v tomto případě Tvé chuti kritizovat "prosrbskou propagandu").
Navíc, KTERÉ NÁZORY JSOU VÍCE SLYŠET MEZI MOCNÝMI EVROPY A USA??? Ty prosrbské nebo ty proalbánské?
17. 01. 2008 | 12:12

saš napsal(a):

Souhlasím pane Riessnere - píšu nepřehlédnutelně o nespravedlivých a urážejících příspěvcích a ne o těch, ze kterých se dozvíme něco nového.
Nejsem mocný z EVROPY nebo z USA, abych věděl, co víc slyším. Ale po celou dobu války v YU myslím i na to, že pomoc, kterou např. charita či adra z Evropy poskytovala do býv.YU (i do Bělehradu-vím o čem mluvím),chybí jinde. Ona totiž YU i každá z jejich republik měla (před oprášeným nacionalismem), a i teď má dostatečné podmínky k tomu, aby se o sebe postarala. Někde v Africe, kde není voda, či kde se šíří těžké nemoci, pak tyto prostředky chybí. Takže hrátky s válkou mají dalko větší dopady, než si aktéři připouštějí.
17. 01. 2008 | 12:38

Jag napsal(a):

Menšiny v Evropě rozkládají státy.měl by se vytvořit mechanismus,že pokud mají svůj stát a nechtějí respektovat územní celistvost,tak by je Evropa měla odškodnit a nechat je odsunout.nakonec v Sudetech se to ukázalo jako velmi efektivní.pane Urbane,vy si myslíte,že Kosovem všechno skončí.Neskončí.Ohlásí se jiné menšiny a budou chtít rozložit státy i jiné.Budete je snad všechny potom bombardovat?Nebo je snad budete asymilovat?Nebo je necháte na pospas teroristům a boji za jejich práva na sebeurčení?Evropa by skutečně měla uvažovat,jak najít metody je odsunout,pokud nechtějí v daném státě žít.Jinak bude pořád nějaká válka a nějaká genocida.Tady dnes nejde o fašismus,ale o to,že evropský mýtus,že sjednocením Evropy a světa se problémy vyřeší,tak nevyřeší,víme to už z dějin,kdy nakonec velké říše vždy rozložila nějaká nespokojená menšina,která nechtěla žít pod něčím područím.ODSUN a odškodnění je přiznání si reality a předejdeme válce a genocidě.
17. 01. 2008 | 16:35

Jag napsal(a):

A kde berete tu drzost nazvat fašismem tento rozkladný menšinový problém?To je vskutku otřesné,co jste popsal.
17. 01. 2008 | 16:37

jan napsal(a):

Ale,pane Jaqu,v býv.Jugoslávii přece nešlo a ani teď nejde o menšiny. Tam Miloševič a spol.vypustili nacionalizmus záměrně, aby odvrátili pozornost a udrželi své pozice. A teď tam jistá kontinuita ten nacionalizmus znova akceleruje, aby odvrátila pozornost od neúspěchů a problémů, které v důsledku jejich špatných rozhodutí tíží obyčejné lidi. Vy, co tu vystupujete, se nějakým způsobem podílíte na výhodách, o kterých se lidem v Srbsku a jeho okolí už dlouho (odhadem už skoro 20 let) ani nezdá. Pakliže byste působili konstruktivněji, bychom mohli cestu ke zlepšení jejich situace hledat a i nacházet. Články pana Urbana jsou východiskem pro hledání a ne pro exhibice sobectví.
17. 01. 2008 | 17:59

Řeřicha napsal(a):

Jde o natolik závažnou a složitou tematiku, že pravdu nemá téměř nikdo, obzvlášť ti nejradikálněji prskající na obou stranách pomyslné "barikády".
Co se týče mého názoru, opravdu si nemyslím, že bude tak jednoduché přijmout nezávislost Kosova a šmytec. Tvrdit, že nejde o žádný precedens, že se nic neděje, ani dít nebude. Stejně tak na druhou stranu ignorovat a popírat fakt, že albánští civilisté byli masakrováni. Stejně tak je UCK teroristická organizace. Stejně tak nemá na území bývalé Jugoslávie čisté ruce ŽÁDNÝ z národů (možná vyjma Slovinců, o monstrech v jejich řadách jsem se z objektivních zdrojů ještě nedozvěděl).
Kdyby byl Milošević opravdu hrdina a inteligentní člověk, nikoliv topící se komunistický pohrobek prahnoucí po udržení své mizející moci, pokusil by se možná o něco, o co se už nikdy nikdo nepokusí. A to VZDĚLAT kosovské Albánce - na základní škole (pro dospělé v rekvalifikačních přednáškách) a seznámit je s faktem, že Albánci jsou de facto obětí násilné turecké islamizace, kdy 70% jejich předků nuceně přestoupilo na islám. Proč? Protože mezi tehdejšími Albánci byli opravdoví hrdinové, kteří osmanským Turkům kladli houževnatý odpor. A Osmané se pomstili dokonale. Hrdiny pronásledovali, vyhladili a zbytek populace islamizovali. Následky turecké zpupnosti jsou patrné dodnes - jsou nenávratně spojeny se jmény ALBÁNCI, ALBÁNIE a KOSOVO.
17. 01. 2008 | 21:05

Pepa Řepa napsal(a):

To Řeřicha
Mám obavu, že první Albánec, kterému sdělíte, že je obětí turecké islamizace, vás na místě rituálně podřízne, i když máte věcně pravdu.Ne nadarmo platilo v Čechách:Poturčenec horší Turka.
Dost se divím, že ještě nikdo nezmínil janičáře.
17. 01. 2008 | 21:37

im napsal(a):

Pepo,
už se divit nemusíte, viz níže:

http://cs.wikipedia.org/wik...

Ale mohl byste to rozvést trochu šířeji. Zajímavý exkurs do historie nikdy nezaškodí, naopak.
17. 01. 2008 | 22:46

Mates napsal(a):

Pane Urbane, máte právo na svůj názor, ale jste přesně ten typ člověka, který je a zřejmě bude, stále poplatný jakémukoliv režimu, nejlépe tomu který právě vládne. Nejprve si řádně prostudujte dějiny a pak se vyjadřujte. Albánci v Kosovu jsou nebezpeční pro celou Evropu - drogy, děvky, a jejich rozmnožování.
18. 01. 2008 | 10:01

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den paní im
laický popis devširmne dávám na novější článek autora.
18. 01. 2008 | 11:52

LEVAK napsal(a):

Ad Meltemi:komise lorda Runcimena,která připravila pro ČSR Mnichov!Jsem přesvědčen o tom,že Urban je zaplacená hlásná trouba CIA!
18. 01. 2008 | 12:18

RA napsal(a):

Kosovo je druhý Mnichov v Evropě. Přesně takto postupoval Hitler proti Československé republice. Nevidím jediný rozdíl. Role EU v tomto je ostudná. Bude to i politika České republiky?
18. 01. 2008 | 18:05

im napsal(a):

Pepovi Řepovi

Díky, pane Pepo, poskládal jste zajímavé čtení.Člověka z toho jímá hrůza ještě dnes.
18. 01. 2008 | 19:21

im napsal(a):

Ještě jednou Pepovi Řepovi

Pane Pepo, přičinila jsem tamtéž, co vy (Kosovské mýty Jana Urbana) pro Silvii trochu zajímavého počtení o Kosově poli ze staršího zdroje (z Ottovy encyklopedie).
18. 01. 2008 | 19:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Nečetli jste nikdo pozorně.Pan Urban asi ví o čem hovoří.Řekli to už jinde jíní diskutující.Tehdy jsem jim měl za zlé,že vytvářejí konstrukce i když i já jsem propadl tušením souvislostí.Dnes s nástupem Nového putinovského Ruska už je situace průhlednější.A hlavně pochopitelnější.Ale o tom nechci hovořit.Tak jako vždy - kdo chce kam pomožme mu tam.Srbsko se musí rozhodnout.Bude to historická volba mezi inklinací k "bratrskému" Rusku,nebo demokratickou Evropou.V tomto má pan Urban naprostou pravdu.Bohužel mám ten dojem že celý srbský stát se ještě nezbavil onoho rudého mentálního zatížení - a už se rozhodl.Stal se z něho granát v řiti evropy. Ivan.
18. 01. 2008 | 22:03

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hochmane
když vám soused zapálí střechu, pak usekne jednu nohu a nakonec nabídne, abyste zrušil plot a měl s ním společnou zahradu, přistoupíte na to?
Nebo budete hledat ochranu u druhého souseda?
Vždyť mi ty Srby do ruské náruče naháníme.To víte, že i mezi Srby jsou postkomunisti. Ale v takové míře asi jako u nás.Představte si, že českou republiky opět orvou o sudety.Nebudou hledat u rusáků oporu i ti, kteří je moc nemusí?
19. 01. 2008 | 11:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

tím "sousedem" jste měl na mysli Miloševičovu exekutivu (vůči kosovským Albáncům) či EU (vůči Srbům)? Není to z toho Vašeho textu zcela zřejmé ;-)

Libor Stejskal

P.S. Smazal jsem jeden urážlivý jednovětý příspěvek, jehož jediným cílem bylo dehonestovat autora.
19. 01. 2008 | 12:13

Risa napsal(a):

RESENI:
statut Kosova- uzemi pod patronaci EU a OSN, nikoliv samostatne, nikoliv soucast Srbska kontrolovavana srbskou armadou (co nejdele jak jen lze, i kdyz to bude drahe) . Tak se zrejme da zabranit dalsimu zabijeni a dalsi valce, ktera, pokud by se ji zucastnilo i Rusko, by mnela zajem i o nas.
19. 01. 2008 | 12:21

bigjirka napsal(a):

Ivane, v Urbanově článku není žádný argument, jen nenávist vůči Srbsku a Rusku. Muslimové v Jugoslávii dělali problémy už za Tita. Při změnách v Evropě to zesílili a tak přitvrdili i Srbové. Bohužel se neosvobodili předtím od komunismu a tak se tam prolnuly dvě problematiky, Srbství a Miloševičův režim. Pro pozůstatky komunismu bylo Srbům odňato právo bránit svou vlast proti muslimským útokům a provedeno "humanitární bombardování", které ovšem má duševní rozměr "11. září". Islám prostě do Evropy nepatří a NATO vojensky porazilo jediný evropský národ, ochotný jasně bojovat s muslimskou agresí. Že tam všechny zúčastněné strany bojovaly s balkánskou krutostí, je zbytečné zdůrazňovat.
19. 01. 2008 | 12:47

bigjirka napsal(a):

Ono je to fakt hodně složité, myslím, že se nesmí dovolit odtržení od Srbska. Správy by se měla skládat asi ze složek Srbsko, OSN, kosovští Srbové, kosovští muslimové. Odstranění moci dealerů a obchodníků s bílým masem.
Není to vůbec jednoduché a na tomto příkladu lze vidět rozdíl a nekompatibilitu mezi západním pojetím státu a muslimským socionáboženským komplexem.
19. 01. 2008 | 13:21

KOSMAJ napsal(a):

KOSOVO musí zůstat integrální součástí Srbska, nicméně faktickou správu by měl tvořit mezinárodní protektorát. OSN, EU, SRBSKO, etničtí Albánci. Bude trvat nejméně jednu generaci, aby se situace normalizovala a to za předpokladu...
Je třeba zajistit návrat všech uprchlíků, zajištění bezpečnosti a nekompromisní potlačení všech protiprávních skutečností.
Zafinancování rozvojových programů, které obnoví ekonomickou integraci na centrální srbskou ekonomiku.
Není jednostranné řešení. Jen kompromis, který bude nekompromisně prosazen a obhajován.. dnes nemohou zvítězit ani Srbové ani Albánci.
Souhlasím, je to nákladné řešení. Všechny ostatní budou jen ještě horší a ve svém důsledku nebezpečnější a ještě dražší.
19. 01. 2008 | 13:56

bigjirka napsal(a):

V žádném případě nesmíme připustit rozšíření muslimského klínu do Evropy.
19. 01. 2008 | 14:02

bigjirka napsal(a):

Největší problém je odseknout od sebe muslimskou víru a náboženství od těch sociálních vazeb na školství a sociální oblast, protože to je princip oné nekompatibility se západním státem - ta uzavřenost muslimských komunit. Zkuste multikulti v muslimském světě! A bacha.. v Aleppu (Halab) je do dneška používaná moc pěkná, myslím že 16místná šibenice.
19. 01. 2008 | 14:06

jára napsal(a):

Když minulost, bigjirka, tak pravdivou: V Titově Jugoslávii byli Muslimové velmi pracovitou částí obyvtelstva. Co při ujednání slíbili, to také odvedli; dokázali být i dlouho vděčni za sebemenší lidskou pomoc. Na rozdíl od Srbů, kteří byli moc rádi na nejvyšších postech, které ale nespravedlivě užívali ve prospěch "svých". Všechny výhody které (díky členství v komunistické straně a ne díky schopnostem) získali, považovali za samozřejmost; o nějaké objektivitě nebo vděčnosti nemůže být ani slovo. Všem přátelům, keří byli a zůstali slušní, se moc omlouvám. Ale na lži musíme reagovat. A ještě něco: Bezohledně se nám Čechům vysmívali, že jsme pod Rusy. Rychle na to zapoměli: I to svědčí o tom, jak moc účelové jsou nejenom jejich mýty, ale i zásady.
19. 01. 2008 | 14:44

Milan napsal(a):

At so tak 2-3miliony Srbů nahlásí trvalé bydliště v Kosovu a udělají volby....
19. 01. 2008 | 15:25

Fanda podnikatel napsal(a):

Souhlasím s kritiky pana Urbana .Pan Urban není jediný servilní novinář.Smutná je i bezbřehá servilita našich politiků typu Saši Vondry a expresidenta,
19. 01. 2008 | 15:45

KOSMAJ napsal(a):

to jára
vážený co píšete o Jugoslávii je nesmysl.
Tito silou mocí, ale i spoustou chyb se snažil vytvořit skutečně multietnickou společnost "Jugoslávců".
Nevím, kdo se vám vysmíval ? Bylo- li to tak, tak to byl hlupák. Nebo chcete říci, že se vám vysmíval celý srbský národ?! Srbové jen nechtěli pochopit proč jsme se nebránili. Pane to vychází z mentality, to není zášť vůči Čechům. Opak byl a je pravdou, Srbové měli a mají Čechy rádi. Dodám, že i většina slušných Chorvatů, ale i ostatních také.
Pane jejich zásady, kterých, se tak neomaleně dotýkáte mají oporu v boji proti turecké nadvládě, proti opanování Evropy islámem, v padlých během I. světové války (padla jedna třetina mužské populace) a za II. světové 1,7 milionů.. o zásadách.. mohou mluvit více oni jak vy.
Víte, když bombardovali Bělehrad, tak mi lidé na tržnici, říkali „my Čechy máme stejně rádi. Pane, ale ten váš prezident Havel…“ Profesor z jedné bělehradské univerzity, mi říkal "hráli jsme hry Václava Havla a posílali mu do Prahy peníze a on nás chce bombardovat. Korbelovou jsme v Bělehradě schovávali před fašisty...."
Píšete "bezohledně se na nám Čechům vysmívali...,,"
Bezohledně letoun NATO bombardoval konvoj Albánských utečenců..
Pane bezohledná byla smrt tříleté Milice Rakič, kterou zabila v Bělehradské Batajnici bomba V dubnu 1999.. Bezohledné bylo to, když 4Om od největší bělehradské porodnice vybuchla US raketová střela….40m !
Ambasáda ČR je 800m od místa výbuchu, tehdejší pracovník ambasády pan Dobeš mi vyprávěl, že když to vybuchlo tak se pomočil.. .
Bezohledně bombardovali ve 12.00 tržnici ve městě Niš..
NATO deklarovalo bombardujeme pouze vojenské cíle!?
Mýty srbskému národu dávají sílu přežít, většina mýtů je psána krví srbských hrdinů, kteří za svou vlast položili život…
Píšete bezohledně se nám Čechům vysmívali, omluvíte se vy nevinným obětem bezohledného bombardování ..? Já vám se omlouvám za hlupáka , který se vysmíval za to, že jak píšete, Češi žili pod Ruskou okupací...víte, když nejde o život, tak jde o ....
Klávesnicí na internetu se to bojuje, odsuzuje, uráží....
19. 01. 2008 | 15:48

Ivan Hochmann napsal(a):

To bigjirka.Vybral sis tento blog jana Urbana.Musím přiznat,že tento je psán dosti neohleduplně k rozjitřeným myslím jeho oponentů.Myslím ,že bych to tak otevřeně nenapsal právě kvůli Kosmajovi a spol.V tomto článku je dosti napadnutelných pasáží.Já však mě na mysli blog z 15.l,KOSOVO.Pokud máš chuť řeni něco k tomuto rozboru. Ivan,
19. 01. 2008 | 16:06

jára napsal(a):

Ano, máte pravdu: těch několik dní (či týdnů? - promiňte) válka zasáhla i Srbsko. Ono s tím nepočítalo? Ono si opravdu myslelo, že zabíjet se bude jenom mimo Srbsko? Kterému mýtu to tehdy podlehlo, když si myslelo, že utrpení nevinně postřílených se bude odehrávat dlouhé roky jen jinde ? Hovoříte o roce 1999 v Batajnici. Válka v Jugoslávii už tedy probíhala 8 roků. Nezlobte se, 3 leté děti trpí všude stejně. Kvůli nacionalizmu, komunizmu, fašizmu a výdělkům zbrojního průmyslu i armády. Nestydíte se pane, před všemi těmi dětmi i jejich příbuznými tady pořád oprašovat nacionalizmus ? Ano máte pravdu ještě v něčem: Omlouvám se všem dětem a ženám na celém Balkáně, že jsem proti té válce už v roce 1991 neudělal víc, než co jsem dělal.
19. 01. 2008 | 16:18

PN napsal(a):

Járo, bežte se s touto demagogickou agitkou bodnout... :-(
19. 01. 2008 | 20:54

PN napsal(a):

A ještě járovi: ano, bývalá jugo se rozpadla vinou nacionalismu. Především vinou nacionalismu slovinského, chorvatského, šiptarského či musulmanského...
19. 01. 2008 | 20:59

jára napsal(a):

Hranice mezi zlem a dobrem (či vinou a nevinou) opravdu neprobíhá podél ostnatého drátu v pohraničí. Ona je v každém z nás, když se k dobru rozhodujeme buď: "Nebudu sloužit !" anebo "Budu sloužit i přesto !". Svět je lepší díky těm, kteří se nenechají odradit.
20. 01. 2008 | 06:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Po 400 letech Osmanské okupace slovanských území zůstali stát všechna pravoslavné,křesťanské kostely a kláštery.Snad nějaké vyjímky.Jistě,byla to okupace,ale uvědomme si že obyvatelstvo se značně promíchalo,genetické změny které otočili i kolem populace,by měly mít vliv na události.Neměly,a už ani mít nebudou.Alespoň několik generací.Já také nejsem schopen odpustit rusům co si to dovolili.Co budu živ budu vědět,že kam ruská noha šlápne -tisíc let tráva neporoste.No nejde to porovnávat,a snad bych byl donucen změnit názory čelem situaci charakteru balkánských událostí.Vždy jsem se chtěl dobrat objektivity a přitom moc neustupovat z posic získaných studiem,vědomostmi a intuicí.Jenže doba je tak blbá,že moje klišé je už dávno mimo mísu.A to ještě není všem dnům konec.Jirko ,zkus tak někdy uvažovat a uvidíš co,bys možná za normálních okolností s přehledem přehlédl.Ivan
20. 01. 2008 | 11:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 01. 2008 | 11:51

Teo napsal(a):

Vyhlášení Kosova? - dejme tomu, že nastane a Srbsko Kosovo nechá ať si žije jak umí(což je utopie). A co bude pro obyvatele Kosova následovat potom? Kosovo nemá žádnou ekonomii a nebude mít ani žádné prostředky na zajištění budoucí ekonomiky země. Bude se proto snažit získat almužnu od EU, nebo podlehne svodům blízkého východu a stane se nebezpečbým zákopem intifádovského bojovníka na území Evropy. Za "dotace" Al kaidy povolí i výcvikové základny pro teroristy, přimhouří oko pro kumulaci zbraní Al kaidy na svém území ap.
VYHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI KOSOVA JE NESMYSL!!
A kdo chce tvrdit opak, je přívrženec vstoupení válečného neklidu na území Evropy, přívrženec existence teroristického vlivu na lid Evropy. Kdo se smiřuje s možností existence teroristické základny na území Evropy, ten by se měl nechat vyšetřit psychiatrem!
20. 01. 2008 | 11:57

bigjirka napsal(a):

Jaktože Kosovo nemá ekonomiku? A co drogy a bílé maso? Samostané Kosovo je granát v řiti Evropy. Nevíte někdo, jak se dá emigrovat do Austrálie a zda to jde i ve zralém věku 55?
20. 01. 2008 | 22:07

milan napsal(a):

pane Urbane, vidite kolik je blbounu, zbytecne jim to vysvetlujete, nepochopi to!!!
vsichny ktery rikali Dinstbier na hrad - ano, Pan Urban by byl prezident a dinstbir jeho uklizecka! komuniste nevymrou, mnozi se a musi se nicit.
Kdyby cetli Vase clanky a premysleli, mozna by...dekuji za spravedlivost!
21. 01. 2008 | 08:07

Vladimír napsal(a):

Pan urban splňuje všechny předpoklady pro zařazení žurnalisty podle pana Miloše Zemana.Je krásné,že lidé přemýšlí,což je vidět z této diskuse.V Evropě vznikne stát jehož základy stavěli teroristé a dealeři drog.
21. 01. 2008 | 10:39

Věžák napsal(a):

Bigjirko - dnes stoprocentní souhlas.

Když jsem v polovině 80. let četl Kissingerovy lehce pohrdlivé články o velmocenských ambicích EU naznačující, že tento "pseudokonkurent" na světovém trhu si podřeže nakonec tepny politicky sám, nevěřil jsem. Evropa se od té doby zvětšila, zesílela.

Konkurent bez potíží-to je v bitvě o prachy neodpustitelné a nepřijatelné. Zavlečeme ho do svých válek i té nové studené, abychom ho k sobě víc uvázali. Rozpoutáme demagogii,ovládáme světová média.

A spojíme příjemné s užitečným, když uděláme kšeft s musulmany: oni přestanou útočit na naše ambasády, vojenské základny (to se stalo)-a my jim vytvoříme předsunutou základnu terorismu na Balkáně (to už také je). Je přece lepší mít mudžahediny pod kontrolou v Kosovu a Bosně, než někde v horách. Ať si válčí v Evropě! Ať v ní šíří radikální islamismus, ať jí ukáží, kam je zavede ten multikulturalismus! Evropu to časem rozklíží až k občanským válkám a ještě ráda přileze ke křížku. --

Ještě se Vám líbí euroatlantické vztahy v reálu? Dnes je úkolem č. 1 dnešní i budoucí US administrativy zachovat stávající mocenský status USA a american way of life za jakoukoli cenu. K tomu využít i dočasnou vojenskou absolutní převahu dokud ještě existuje. I za cenu vlastního bankrotu. Z hlediska geopolitického zabránit ekonomicky motivovanému sbližování EU s Ruskem a obklíčení Ruska základnami s taktickými jadernými prostředky prvního úderu. A pak vydírat. jak kdy, jak koho, ale vždy s cílem uchvátit rozhodující zdroje strategických surovin. protože bez nich nebude american way of life, USA nebude No.1. Být druhý na světě, to je pro Američany totéž, co prohra. Známe to i z hokeje. Naděje, že vítězství Demokratů na tom něco změní, jsou ....neinformované.
21. 01. 2008 | 12:16

Vhailor napsal(a):

Pane Urbane,
to co jste napsal je naprosta snuska hnoje a ostudy.

Jinak domnivam se ze existenci Kosova nelze v zadnem pripade oddelit od existence nezavisleho Baskicka na Spanelsku, Korsiky na Francii a Severniho Irska na Anglii.
21. 01. 2008 | 15:07

bigjirka napsal(a):

Ano, jak správně píše honza, nastává bitva o Evropu. Jen hlupák nehájí svou Citadelu. Pryč s drogovými dealery a obchodníky s bílým masem.
21. 01. 2008 | 16:02

Veverka napsal(a):

V roce 1964 nám na vysoké škole jeden externista novinář říkal, že Kosovo je pro Jugoslavii ztracené- to ostatní netušili že je nějaké Kosovo. Albánci systematicky vyháněli Srby už nejmíň padesát let. Rodinu mé kolegyně vyhnali vroce 1967. Jak to pane Urbane, že Vy ani nikdo z novinářů o tom nic neví, když náš vyučující to věděl už před skoro padesáti lety? Když Miloševič řekl, že Kosovo bude srbské, tak tím nemyslel politicky, ale majetkově, že se vrátí majetky sedlákům a všem Srbům, které Albánci vyhnali. To také nevíte?
21. 01. 2008 | 16:23

bigjirka napsal(a):

honzu jste pane Stejskale mazat neměl...
21. 01. 2008 | 16:42

Jo napsal(a):

Už tomu chybí jen ta teze o "humanitárním" bombardování (Havel), aby byly nastoleny ty správné pořádky. Ale co taky čekat od bývalého disidenta, jak se p. Urban označuje, že? Inu, disident = odpadlík od komunistického náboženství, tj. v minulosti ho musel vyznávat... V současnosti celkem průměrný bushista (bušista podle vzoru fašista).
21. 01. 2008 | 17:08

Srbin napsal(a):

Urbane, za 2. sv. války fašisti zabili kolem 1.000.000 Srbů a ty se odvažuješ tento národ nazvat fašisty?!?!?!
Jak se opovažuješ a kdo tě za to platí???
Jestli toto, co Urban předvádí patří do oblasti demokracie, práv a svobod, tolerantnosti a pod. - potom nevím proč jsme 2000 let toto všechno budovali.
21. 01. 2008 | 18:42

Vhailor napsal(a):

Kdo jej plati nevim.
..ale zcela urcite jako u (byvaleho) novinare, clena expertni komise pro Kosovo, zde evidentne u nej doslo k fatalnimu profesnimu selhani.
---

Pane autore, to co jste zde predvedl hranici s ucelovou demagogii, popirajici veskere mezinarodni pravo. Napriste si dobre rozmyslete nez podobny pamflet "otisknete". Clanky a nazory autora vypovidaji dost o nem samem. Po tomhle bych Vam ruku asi nepodal. Hezky tyden.
21. 01. 2008 | 21:44

Husky napsal(a):

Pane Urbane, nedelal jste referenta na nejake vychodni pobocce Goebbelsova ministerstva osvety?
Husky
22. 01. 2008 | 01:56

Důchodce. napsal(a):

Na vlastní uši jsem slyšel Madelaine Allbrightovou-tou dobou "ministryně" zahraničí USA: "Nebojujeme v Jugoslavii proto, abychom vzali pravítko a měnili hranice" Není to důkaz o neuvěřitelné prolhanosti amerických politiků?
22. 01. 2008 | 02:35

Krsta napsal(a):

Zde je řešení:
1/ celé území Kosova vystěhovat podle výběru jednotlivců - Srbsko/Albánie
2/ zřídit přírodní rezervaci
3/ zakonzervovat památky
4/ uzavřít hranice a hlídat UN
5/ 50 let tan nikoho nepustit
22. 01. 2008 | 12:05

JS napsal(a):

Pane Urbane
zajimalo by mne jestli jste byl nominovan do Mezinárodní expertní komise pro Kosovo ceskymi politiky. Protoze pokud ano, tak je to skandalni pro nasi republiku.
Sam jsem zil v Belehrade v letech americkeho bombardovani a narozdil od Vas (tak jako kazdy rozumny clovek) nemuzu nikdy akceptovat nezavislost kosovskych teroristu (Albancu)...
Ale mel bych na Vas nejake otazky:
1) pokud osamostatnime Kosovo, nemelo by se v tomhle trendu pokracovat? (Srby zijici v Bosne a v Chorvatsku)
Palestina?
Kurdistan?
Cecensko?
Docela by me zajimal Vas nazor, doufam ze bude zdvorily a me otazky zodpovite
S Pozdravem
JS
23. 01. 2008 | 14:58

MartinJochim napsal(a):

Když se rozdělila naše republika, tak Slováci si tu svou zemi sebrali a odstěhovali na Mars a zůstala po nich díra? Co se tak moc změnilo, když se Slovensko osamostatnilo? Copak nyní nemáme lepší vztahy? Každý kdo chce, má mít právo na samostatnost, nikdo nemá právo držet silou někoho u sebe aniž to ten druhý chce. Když se budou chtít manželé rozvést a někdo, nebo něco je bude nutit, aby zůstali spolu, tak si nakonec ublíží. Takových případů jsou miliony, ale pokud se rozejdou včas, tak mohou být ještě i dobří přátelé. Budoucnost patří individualní odpovědnosti a svobodě, všechno obráceně je cesta do pravěku. Není lépe mít mnoho malých státečků s dobrými sousedskými vztahy, než ty velké společné, kde se lidé různých zvyků a původů nenávidí? A ta země jako půda přece jen nejde přemístit jinam, pořád to bude někdo vedle mě a to je potřeba si uvědomit. Ta země tu bude stále, pro všechny další generace. Copak není jednodušší si urovnat vztahy jako samostatné celky, než se za každou cenu držet v jednom a mnohé další generace se zabývat jenom výčitkami, napadáním a nenávistí? Pro zamyšlení jeden volební efekt opravdu jednotného státu. V jednom státě spolu s kosovskými Albánci, při standartních volbách do společného parlamentu s případnou jednou postavenou albánskou stranou a při disciplíně Albánců, by se asi Srbové se svým rozptýleným voličským potenciálem a množstvím stran za nějaký čas hodně divili kdo to má v tom jejich parlamentu většinu. Možná si to někteří příznivci nerozdělení neuvědomují a nebo jde o to, že o demokratických principech se v případě kosovských Albánců neuvažuje?
23. 01. 2008 | 19:42

já napsal(a):

1.000.000 zahynul za války VŠECH obyvatel Jugoslávie vč. Chorvatů, Srbů, Slovinců, Makedonců, Muslimů... Civilistů, vojáků, četniků, Ustašů, partyzánů...
28. 01. 2008 | 13:18

Huples napsal(a):

Vážený pane Urbane,
To, co zde píšete svědčí o Vaší totální neznalosti problémů a Srbů a Srbska jako takových. Nebo jde snad o bezhlavé papouškování oficiální propagandy našich sdělovacích prostředků? To bych rozhodně od tak vzdělaného člověka jako jste Vy neočekával. Mimochodem, jsem proti jakékoli změně hranic bývalých republik v SFRJ, jak hlásá oficiální propaganda - s malinkým rozdílem, jsem proti neměnnosti hranic všech šesti bývalých jugoslávských republik, včetně Srbska.
29. 01. 2008 | 13:40

Vladimír napsal(a):

Pane Urbane,
udělal byste nejlépe kdybyste šel natrvalo manuálně pracovat, třeba zametat ulice nebo do kravína poklízet hnůj. Také vybírat vstupné na záchodcích by bylo pro vás vhodné.
Tím byste byl zřejmě byl pro sebe a pro své okolí nejužitečnější.
Takto jste všeobecně pokládán za své názory za naprostý odpad.
10. 02. 2008 | 11:49

Gomory napsal(a):

Mluvíte tu o fašistech nevážený pane Urbane a při tom, jako byste mluvil sám o sobě. Je mi z vás na blití. Jste prodaná duše, pravděpodobně za hodně málo. Podobné havedi a smrdutého čpavku je na světě bohužel hodně.
15. 02. 2008 | 12:23

petr napsal(a):

Pane Urbane, jste ubožák. Musíte hodně nenávidět lidi, když jste schopen takových lží a islámofašistické propagandy.
16. 02. 2008 | 14:29

silmeta napsal(a):

chtelo by,aby i nas narod cesky si vzpomnel na vsechny ustrky ze strany nemecke a ruske!bylo by fajn,kdyby jsme mohli studovat historii tak jak byla,a ne tak jak si ji mocni nechali napsat do knih.jsem zena kosovskeho albance a jsem dnes opravdu stastna,ze se konecne tento narod dockal toho,o co jiz nekolik !!!!stoleti!!!!! usiluje.muj muz stratil ve valce/a nejsem si jista,jestli se to valkou da nazvat/nekolik pribuznych.byli to opravdu civiliste,kteri opousteli sve domy a ne ozbrojenci.kdyz se nekdo vyda cestou vojaka,tak zemre jako hrdina v boji,a ne jako ubohy pes,kteremu nekdo prostreli hlavu ze zadu,ci ho zavre do domu,ktery podpali.videla jsem,ze tu nekdo uvadi jmena zemrelich srbu v kosovu po roce 1999.je treba se zeptat,zda tito lide se v nekolika letech pred ´´valkou´´nepodileli sami na nejakych ocistnych akcich proti alb.obyv.reknu vam uprimne,ze ja sama zastavam nazor oko za oko,zub za zub.divim se,ze albanci nebyli vice radikalnejsi a ze se o svou svobodu nedrali vice.bylo by velmi zajimave,kdyby jsme mohli vedet vice o etnickych cistkach na albancich ve 20.stoleti-na jeho zacatku.to je velmi zajimave,neco jsem uz o tom cetla,ale mohu vas ujistit,ze autorem nebyli slovane,ale zapadni experti.jeste bych se chtela vratit k prispevku,kde se mluvi o fotografii muze,ktery je zcela vyhubly a stoji s dalsimi mladymi muzi za plotem jednoho lagru.tu fotku znam.kdyz jsem tyto zabery videla poprve,plakala jsem.s jistotou mohu ale vam vsem sdelit,ze tento mlady muz a vsichni ti dalsi nebyli srbove,ale bosanci ci chorvate.probudte se cesi,prosim,a nenechte si od nekoho stale neco namlouvat.budte na nas narod taky hrdi,tak jako je to zvykem na balkane.nestydte se za sebe!ceska krev se neprolevala nadarmo,ale kvuli svobode!a copak je na svete nejvetsi....ta lidska svoboda!!!!jasny!!
17. 02. 2008 | 11:22

Francek napsal(a):

Strašné,ba úděsné žvásty pana Urbana.Zcela ve stylu bombardování pana Havla.Jakpak by tenhle asi bojoval v r.1938 a později proti odtržení Sudet?
17. 02. 2008 | 21:57

ladatater napsal(a):

Pane Urban- nač plýtvat slovy,
myslím si že je to na vaší osobu zbytečné, nezbývá mi nic jiného než si před vámi odplivnout.
17. 02. 2008 | 22:42

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
spadla klec. Samostatnost je vyhlášena. Jsem zvědav, jaký další článek z vás vypadne. včera jsen viděl v ČT Vondru, kroutil se jak žížala, radši mlčel.Bylo z něj cítit, že i on se stydí. O vás se to říct nedá.
Tak šup do práce.

Hezky nám zdůvodněte, že je trojúhelník kulatý.
18. 02. 2008 | 17:18

Mirek napsal(a):

Pane Urbane, stydím se za Vás, stydím se za českou vládu, která se chystá uznat (a uzná) vládu zločinců v Kosovu. Je mi smutno, že podrazíme národ, který nás ještě stále pokládá zs své bratry a mnohokrát to dokázal. Paraela s Mnichovem nabude brzy reálných a tragických rozměrů. A my budeme (díky hajzlíkům , jako jste vy a několik desítek jiných, úplatných) také mezi viniky. Třeba přežijete a budete se za svá slova (pochybuji, že myšlenky) stydět tak, jak se já teď stydím za vás, že jsme stejné národnosti. Nezdravím. Mirek
18. 02. 2008 | 23:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 02. 2008 | 23:43

Klvaňa napsal(a):

Pane Urbane, opravdu jste tuto demagogickou, propagandistickou agitku nepsal na zakázku ?
Nevěřím ! Přesvědčil jste mne o svých schopnostech a proto vám navrhuji, aby jste podobným stylem zdůvodnil nutnost amerického radaru v ČR !
19. 02. 2008 | 01:33

terry napsal(a):

vy jste se teda povedl. A jeste mate drzost sirit ty vase prolhane nesmysly.pro mne jste ubozak
19. 02. 2008 | 10:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Stalo se co se dalo očekávat.95% albánského,muslimského,kosovského obyvatelstva vyhlásilo nezávislost na obyvatelstvu srbské národnosti a státu Srbska.Napsal jsem to tak dobře?
Pokud jsem poctivě a s jasnou hlavou jako nestranný člověk,pročetl a ujasnil si všechny názory napsané výše,porovnal s objektivním výkladem historických událostí,říkám zde zodpovědně :
Buďte všichni rádi,že to vše takto dopadlo.
Měla by to být tečka za balkánskou válkou.Majetek a území není přednější než lidský život.Je pouze škoda,že nám nejsou známy přímé okolnosti dohod mezi mocnostmi a stranami konfliktu.Poznáme to v budoucnu, jak se bude situace vyvíjet.Pokud morální (psychologická)i materiální pomoc vyspělých států do tohoto regionu bude(jak bylo deklarováno)úspěšná a efektivní bude vše lepší,neříkám dobré.
Teď vůbec nejde o muslimy,pravoslavné,albánce ,srby,drogové dealery a obchodníky s ženami,komunisty,rusy,američany.Vůbec už nejde o názory lidí,kteří seděli a sedí v teple u plných stolů.
Teď je nutné přesvědčovat a dohlížet na albánsko-kosovské muslimy,aby si moc nevyskakovali,že situace není z vůle Alláha,nýbrž z uvážení moudřejších a předvídavějších lidí.Teď je nutné přesvědčovat srby,aby věřili více Evropské unii,která garantuje další klid v oblasti,deklarovanou pomoc a přistoupení do Evropských struktur.Mám dojem,že všichni lidé z této těžce zkoušené země mají plné zuby válčení a nenávisti.Vidí i na příkladu Česko-Slovenska,že tato cesta je lepší,než neustále rozdmýchávat
ohně mnichovskou paralelou.Ivan.
19. 02. 2008 | 12:06

lucie napsal(a):

Vazeny autore,
Vas clanek je uboha propaganda. Pridavam se ke kritickym reakcim na Vas clanek. Jakozto vzdelany clovek byste se alespon mohl snazit o kvazi-objektivitu, kdyz uz chcete lhat. Takovahle trapna agitace je vsem pro smich. Vyhlaseni nezavislosti Kosova je zlocin a vetsina Cechu je PROTI, alespon kdyz procitam fora a mluvim se znamymi. Proc se neudela pruzkum verejneho mineni? Proc Vondra nezmini ve svych projevech nazory na Kosovo beznych Cechu. Je mi z toho na bliti. USA-BIG BROTHER
19. 02. 2008 | 15:09

P.K. napsal(a):

Vážený pane Urbane,
dovoluji si předložit upravenou verzi Vaší věty:
Evropa se ovšem musí připravit i na to, že se momentálně pomalu propadá do marasmu a beznaděje srovnatelných jen s Německem před nástupem nacismu.

Můj názor je, že toto byl Mnichov II.

Dějiny se bohužel nečtou, a proto opakují.
Bůh buď milostiv k mým potomkům.
19. 02. 2008 | 21:00

P.K. napsal(a):

K Mnichovu II

Je naivní se domnívat, že toto je konec. Bylo přeci třeba zachránit mír. To si po Mnichovu I mysleli mnozí také. Ne, to je začátek! Co prošlo jednou, a docela hladce, zkusí se znova jinde. Teď se to bude odlupovat a drolit dál, jedno území po druhém.
Udělá se uměle dusno, pošlou se tam nejdřív vojáci, ti budou stát hromadu peněz,ty budou jinde chybět, a nakonec, aby byl klid, odloupne se někde další kus. A tak pořád dál.
19. 02. 2008 | 21:14

josafat napsal(a):

Horst napsal(a):
Ale to mi nepovídejte že jste nevěděl o Srbských fašistech.Já Vám některé jména rád sdělím - Dragoljub(Draža) Mihajlovič,Momčilo Djujič,Nikola Kalabič atd.Je naprostý nesmysl co tady tvrdíte.Srbsko a jeho vláda zcela spolupracovali s nacisty za druhé světové války.Podíleli se společně na holocaustu a vyhlazování Židů a nesbského obyvatelstva.
to pane horste nemuze byt pouha absolutni neznalost dejin a nezodpovednost, bud se dosti trhle bavite nesmysly, nebo jste clovek ponekud znacne psychicky naruseny a tesi vas pohled na vlastni zvratky.
20. 02. 2008 | 01:11

P.K. napsal(a):

Vážený pane Urbane,
dovoluji si ještě malou poznámku k vámi použitému termínu fašismus. Ten byste neměl používat tak, jak ho používáte, tj. jako negativní nálepku. je to termín patřící do historie kolem 2. světové války, dnes oblíbený jako negativní nálepka pro cokoli.

Vhodnější termín je nacionalizmus nebo ještě výstižněji program "národního sobectví".

Podobně zavádějící je dle mého názoru termín komunizmus. To je také historický termín.

Vhodnější je termín "stát a občan jako majetek jedné politické strany".

Použijete-li tyto popisné termíny je mnohem výstižnější, jaký jev popisujete.
20. 02. 2008 | 08:29

Ptah napsal(a):

pane Urbane, proc pisete ve svem clanku lzi, ktere lze odhalit asi tak dvema kliknutimi pomoci libovolneho vyhledavace. Podivejte se napriklad na wikipedii. Ze kosovo bylo jen nekolik desitek let soucasti Srbska? Kosovo bylo prokazatelne nejmene nekolik set let soucasti jadra Srbske stredoveke rise. Po anektovani Turky stale prevazovalo Slovanske obyvatelstvo a to i po osamostatneni Balkanskych narodu. Jeste v roce 1921 pri scitani lidu byli Albanci v mensine.
20. 02. 2008 | 16:49

Čochtan napsal(a):

Pane Urban, trocha historie:

Srbové osídlili velkou část Balkánského poloostrova na konci šestého století. Největšího rozmachu dosáhli za vlády cara Dušana Velikého ( 1331 – 1355 ), který vládl z města Prizren, ležícího v Kosovu. Srbsko se tehdy po staletí rozkládalo na území dnešních zemí Srbsko, Černá hora, Bosna, Hercegovina, Makedonie a části Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rakouska. Na všech těchto územích žili převážně Srbové.
Kosovo bylo centrem středověkého srbského státu až do konce čtrnáctého století. Roku 1389 byli Srbové poraženi expandujícími Turky v bitvě na Kosově poli a přišli o mnohá území.

Kosovo Turci dobyli v r. 1459, Bosnu v r. 1463 a Hercegovinu 1482. Turci tehdy dobyli rozsáhlá území v celé Evropě a ovládali je až do konce dvacátého století (např. celé Bulharsko). Turkům se však nikdy nepodařilo, zcela ovládnout všechna srbská území.

Turci na obsazených územích místní slovanské obyvatelstvo systematicky „poturčovali“. Přes značné úsilí si však Turci nikdy nezískali přízeň obyvatel Balkánu. Srbové necítili Osmanskou říši jako svůj stát a často vypukaly menší a vetší povstání, která bývala krvavě potlačena. Po takových povstáních Srbové v několika vlnách kolektivně prchali na sever, a na vylidněných územích se usazovali příslušníci národů Turecka.

Na konci devatenáctého století však Osmanská říše ztratila svoji sílu a povstání Srbů v Bosně v roce 1875 bylo úspěšné. Od Turků osvobozené území si postupně začali nárokovat Habsburkové, kteří tato území v roce 1908 násilně anektovali. Násilné připojení Bosny a Hercegoviny k Rakousko-Uhersku vyvolalo značnou nevoli na straně Srbů, kterým toto území před nadvládou Turků po mnoho staletí patřilo.

Turci byli společnými silami Balkánského svazu (Bulharsko, Srbsko, Řecko, Černá Hora) poraženi a v březnu 1913 byla uzavřena mírová smlouva, která Turecko zbavila veškerého evropského území kromě nejbližšího okolí Istanbulu. Balkánské země se dohodly na rozdělení dobytého území Makedonie, Thrákie a Albánie. Podle této dohody měla Albánie připadnout Srbsku. Rakousko-Uhersko chtělo dohodám zabránit a začalo vyhrožovat Srbsku vojenským vpádem.
20. 02. 2008 | 17:21

Čochtan napsal(a):

Pokračování:
Arcivévoda Ferdinand navštívil bosenské Sarajevo, hlavní město okupovaných území v den výročí rozbití Srbska Tureckem a dával tím najevo pohrdání Srbskem. Atentát byl reakcí na agresivní politiku Rakousko-Uherska. Po slavném atentátu zaútočilo Rakousko-Uhersko s podporou Německa na Srbsko a téměř ho celé dobyli.

Spojenci Srbů (Velká Británie, Rusko, Francie) vstoupili do konfliktu s Rakouskem-Uherskem a Německem na východě i západě. Itálie zpočátku spolupracovala s Rakousko-Uherskem a Německem, brzy však přešla na vítězící stranu.

Srbové dokázali vlastními silami vyhnat oslabené cizí agresory ze svého území a obnovili svá původní území. Na srbských územích se však za čtyři století nadvlády Turků mnohé změnilo. Mnoho Srbů konvertovalo k islámu a etnická skladba obyvatel se zkomplikovala, což přináší problémy dodnes.

Němcům, kteří na počátku druhé světové války snadno ovládli kontinentální Evropu, nikdy nepodařilo dostat srbská území zcela pod kontrolu (i když oficiálně Srbsko dobyli). Na okupovaném území po celou dobu konfliktu operovaly početné ozbrojené síly dvou skupin Srbů, které vedl Draža Mihajlovič a Josip Broz Tito. Nutno dodat, že mnoho „poturčených“ obyvatel Srbska se stalo vydatnými pomocníky Němců a mnoho jich sloužilo u muslimských jednotek SS.
(21. Waffen Grenadier Division der SS Skanderbeg)

Ke konci druhé světové války, si Srbové svá území znovu bez cizí pomoci dobyli zpět. Nepodřídili se ani Stalinovi, který na Tita činil značný nátlak. „Poturčence“ a německé přisluhovače ze svých území nevystěhovali (jako my Němce), ale dali jim určitou autonomii ve formě federace.

Koncem devadesátých let se začalo stupňovat násilí muslimských radikálů z UCK v Kosovu. V Kosovu, kolébce Srbska žilo a žije mnoho Srbů, kteří neutekli na sever. Srbové si to nenechali líbit a zavedli na svém jižním území (v Kosovu) pořádek. Neobešlo se to bez násilí a pomstou motivovaného krveprolití. Jednotky NATO pod záminkou humanity a ochrany kosovských Albánců vybombardovali Srbsko. Velkoryse přitom Srbům slíbili, že když stáhnou svá vojska z Kosova, nehrozí jeho Srbským obyvatelů újma, a že odtržení Kosova od Srbska nepřichází v úvahu (rezoluce rady bezpečnosti OSN 1244 ).

Srbové se s Kosova stáhli, před násilím UCK přitom z Kosova uteklo přes 300.000 Srbů, kteří tam zanechali své majetky. Srbové s Kosova utíkají už 6 století. Přesto ještě dnes žije v Kosovu stále ještě mnoho Srbů, kteří ještě neutekli. Podpora vyhlášení samostatnosti Kosova je dalším vítězství musulmanů. To co nedokázala armáda Turků za čtyři sta let, vykoná pár ukřičených a agresivních tlup „poturčenců“ s podporou EU a USA za pár let.
20. 02. 2008 | 17:22

LEVAK napsal(a):

Pane Urbane snažně prosím Vás už přestaňte publikovat!Ty Vaše nepodložené lži už se nedají ani číst.Už mě napadá jediné vysvětlení a to,že jste placen z drogových peněz UCK!
20. 02. 2008 | 21:46

Black napsal(a):

Vážený pane Urbane. Chamberlain, nebo Daladier by mohlo být zcela určitě vaše druhé jméno. STYDÍM SE, ŽE PATŘÍM DO STEJNÉHO NÁRODA JAKO VY ! !
21. 02. 2008 | 17:16

Kmotr napsal(a):

Čochtane, myslím si, že si dostatečně podrobně a pravdivě vylíčil historii vztahů a jejich pohybů na Balkáně. Z toho jasně vyplývá, že Srbové jsou hrdý národ, který se nesmíří s okradením svého území a většina z nás zde píšících podporujeme celistvé Srbsko, jehož přirozeným spojencem je slované Rusko.Urban je známý proamerický lokaj, který nezná nejen historii Balkánu, místo toho se zde snaží ohlupovat takové, které historii znají. Souhlasím s Levákem, že jak Urban tak také Hochman by se měli zdržet publikování své neznalosti a hlouposti. Srbsko, my Slované jsme s Tebou Bojuj proti USA a všem, kteří mají v úmyslu pokořit Soovany.
21. 02. 2008 | 21:01

Kmotr napsal(a):

Čochtane, myslím si, že si dostatečně podrobně a pravdivě vylíčil historii vztahů a jejich pohybů na Balkáně. Z toho jasně vyplývá, že Srbové jsou hrdý národ, který se nesmíří s okradením svého území a většina z nás zde píšících podporujeme celistvé Srbsko, jehož přirozeným spojencem je slovanské Rusko.Urban je známý proamerický lokaj, který nezná nejen historii Balkánu, místo toho se zde snaží ohlupovat takové, které historii znají. Souhlasím s Levákem, že jak Urban tak také Hochman by se měli zdržet publikování své neznalosti a hlouposti. Srbsko, my Slované jsme s Tebou Bojuj proti USA a všem, kteří mají v úmyslu pokořit Slovany.
21. 02. 2008 | 21:06

jas napsal(a):

Staci se podivat za ktery tym pan kope -New York University v Praze - Pehove, Vondrove a dalsi zastupci zajmu USA, a jeho nazor na tuto problematiku je jasny, netreba cist. Jak nudne!
22. 02. 2008 | 01:08

Karel2 napsal(a):

22. 02. 2008 | 19:01

Flexo napsal(a):

Tohle je asi prvni clanek, ve kterem se autor vyslovuje za samosatnost Kosova. Nemuzu rict, ze zdilim autoruv postoj, ale zaujal mne nazor i z druhe strany (za samostatnost Kosova).
23. 02. 2008 | 13:48

janjus miroslav napsal(a):

vy moc nepouzivate hlavu,ze?ale mohl byste oci a usi,z chorvatska bylo vyhnano min.200tisic srbu.co udelal vas demokraticki svet aby tomu zabranil?nic,a to ne pro to ze jsou jim srbove ukradeni ale pro to ze obchod byl tak domluven!myslite ze jim zalezi na utrpeni albancu na kosovu?vubec ne-toto vedi i tamni albanci,jenom vy ne-zase-obchod!
turkove zabijeji kurde jak mouchy a co dela vase demokracie?vyhlasi kurdistan?nikdy,nic tam neni a kurdi stejne brzy zmizi.
bosensti srbove ted taky vyhlasi samostatnost na bih,je nas necelich 2 mil.udelame to referendem coz demokraticki,taky jsme trpeli behem bih valky a mame na to plne pravo stejne jak albanci na kosovu kteri spis prchali pred nato bombama nez srskimy vojaci.vy jste malinke kolecko v mechanizmu kampane ktera nas mistifikuje a dela z nas nejake nestvuri.
nase kultura,zvyki atd.jsou plnohodnotne jak kterecho koliv slovanskeho narodu(snad vite ktery to jsou)ni vic,ni min!
vidite po reakcich ze jste slapl vedle.
nejmin mi vadi kosovska samostatnost a albanci(s nekterimi se kamaradim)ale ty dvojiti arsini(meritka) usa politike a jejich euro satelitu!
za jedne plati jedno a za druhe neco uplne jinecho!!!
nemecka kancelarka nedokazala vysvetlit proc uznali kosovo ale vy jo!!!ona rekla:jednani ztroskotalo tak nic jinecho nezbylo!!!a ja od malicka myslel ze je jednani o tom aby se nasel kompromis a ne uspokojila jenom jedna strana na 100procent a ta druha totalne prohrala!!!
jinimy slovy chtela rict:co je vam po tom,my uz jsme davno rozhodli a vy bezte vydelavat pro tento system at muzeme delat co chceme!!!
mam jen strach aby to nebyl dalsi history repeating a spustilo to lavinu ktera pak preroste u svetovu valku.
nemecky politikove tvrdi ze maji prostredke aby zabranila vzniku samostane rep.srbske na uzemi bih.
co maji,co myslite?
bomby,co jinecho!nejspis nas zbombarduju abysme se naucili poslouchat,tak to funguje v demoktacii!
asi jo.
23. 02. 2008 | 20:33

Emil40 napsal(a):

Pane Urbane jste zaujatý a předpojatý člověk.Je nutno politovat, že se živíte novinařinou, kterou tak špatně děláte.
23. 02. 2008 | 20:39

Tak co napsal(a):

"Nedotknutelnost hranic" by měla platit pouze v případě, že by se jednalo o pokus měnit hranice z venčí(tedy tak, jak to má ve zvyku již od nepaměti až dosud a má v úmyslu i do budoucna Rusko)! Na jakékoliv území by měl mít právo ten, kdo na něm žije, protože jen to je přirozené a tedy spravedlivé, vše ostatní jsou uměle vytvořené konstrukce, které jsou zdrojem konfliktů, násilí apod.!
23. 02. 2008 | 23:04

liu napsal(a):

Pane Urbane, to co jste napsal je neuveritelne zaujaty a predpojaty blabol bez jakekoliv znalosti historickych souvislosti. Bud je neznate, a to Vas jako novinare neomlouva, a nebo je znate a ve sve zaujatosti a prepojatosti je odmitate videt.
24. 02. 2008 | 09:24

Jarda Malý napsal(a):

KOSOVO UZNÁME AŽ NAPLÍ OČEKÁVÁNÍ SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI EVROPY na nespolehlivých jihoamerických drogových kartelech potíraných venezuelskými spříseženci F.Castra a zavedení institucializace v evropském obchodu se ženami z Balkánu! Hrad.
24. 02. 2008 | 10:06

vita napsal(a):

Ne-vážený pane Urbane!
Je snadné vyčíslit- po vyhnání a vyvraždění x procent lidí- osídlení Kosova číslem 90%. Že k při tom asistovala EU a USA, je asi vedlejší, i když určitě ne nepodstatné. Je to stejná demagogie, jako kdybychom , chtěli vyčíslit procento obyvatel Sudet po jejich anexi v roce 1938 a Vy to víte!
Přeji Vám prospěch, který od tohoto blogu očekáváte a zároveň Vám přeji, jako člověk, aby jste se tím profitem udusil!!!
Víte, mezi slušnými lidmi pro Vás, opravdu, neni místo!
24. 02. 2008 | 20:50

Pavel napsal(a):

Nezávislé Kosovo? Ale proč to má platit EU? Chtejí nezávislost, tak jsou snad svéprávní.

Mezinárodní síly by se měli zaměřit na ochranu srbské menšiny a nechat kosovany, ať se živí sami.
24. 02. 2008 | 21:28

Jan Horsen napsal(a):

Nikdy (už léta) nečtu články s podpisem Jan Urban. Taktéž se vyhýbám tisku, který ho akceptuje. V normálním světě by skončil u lopaty. Zde se, bohužel, dobře živí jako agent NWO.
24. 02. 2008 | 22:53

Myrek napsal(a):

Příliš tendenční a jednostranné. Co vám Srbové provedli, že je tak nenávidíte?
25. 02. 2008 | 08:25

soudruh-chameleon napsal(a):

Proč pořád musíme někomu lézt do zadku? Proč jsme pořád tak malí a ubozí? Nebyli to náhodou Srbové, co nás nikdy nenechali na holičkách? Nejspíš pane Urban nejste ČECHEM. Protože jinak by jste mluvil jinak. Vaše agitka je přesně stejná, jako ta těch soudruhů patolízalů za rudého bolševika. Jestliže se cítíte být jakožto Slovan méněcenný, tak opusťte tuhle republiku a jeďte si žít třeba do Ameriky, když se vám tak zamlouvá. Zde ale žijí Slovani. To nezapomínejte. A Srbští Slovani se vždy těm Českým Slovanům snažili pomoci a to i v těch případech, kdy jiné národy ač daleko větší a silnější, dávali ruce od problému pryč. Je vidět, kdo si vás vychovával v dobách, kdy my obyčejní Češi, jsme museli přestát bez pomoci druhých, v rudém bolševismu. My narozdíl od vás, ale nemusíme nikomu nic splácet, tudíž nemusíme lhát. Je mi hanba z vás tzv. disidentů, či jak si vlastně říkáte. Na jednu stranu brojíte proti všem muslimům na planetě, že nebezpečni jsou pro tu vaši demokracii a plodí jen samé teroristy a na druhou stranu tytéž teroristy obhajujete. Asi vám není známo, že i američtí generálové se již distancují od napadení bývalé Juguslávie - ježto tato válka byla zcela účelově vyprovokována. Nikdy se nenašla mrtvá těla kosovských civilistů, v takovém počtu, jaký byl v prvních verzích podáván a to hlavně západním tiskem. Dokonce se jeden generál vyjádřil v tom smyslu, že prý bombardovali tu druhou stranu. To vypovídá o všem. Jste jen placená figurka těch primitivů, kteří se jen snaží ovládnout svět a to jen pro svůj chamtivý zisk. A ničeho se neštítí. Možná jste si nevšiml, že v enklávách, kde žijí Kosovští Albánci, nežije žádný Srb. Ale obráceně je to běžné. Toto vypovídá o závažné otázce. Tak jak to s těmi Albánci vlastně je? A co otázka EU? Co se bude dít až budou moci volně pobíhat hordy mafiánských Albánců po EU? Máte rodinu? Máte děti? Co když vám jednoho dne ti milí a tolik určitými jedinci opěvovaní Albánci, unesou dceru, či zlikvidují syna heroinem či jinou drogou? To nemáte strach, že to bude nezvladatelné? Jste jen ubozí slizounci, kteří dělají lokaje jakýmsi nadlidem, kteří chtějí jen diktát a moc. Strašíte Ruskem a úplně je vám jedno, že ten druhý diktátor je nalezlý na všech místech planety a dělá si co se mu zlíbí. Tomu vy říkáte demokracie? Ubožáci a patolízalové jste jen. Je mi z vás na nic. Napřed bolševismus a teď jiný vlezdo..mus. A svět, díky vašemu myšlení jde do záhuby. Ale to je jedno, hlavně že mi to sype, že.
25. 02. 2008 | 11:33

Dalibor napsal(a):

pane urbane, obdivuji vaší práci, vážím si vás díky vaší knize Všem sráčům navzdory. Nicméně nemůžu s vámi souhlasit že stát vedený mafiány (z různých zdrojů vychází napovrch minulost členů nové albánské vlády) má právo na to porušovat mezinárodní dohody jednostranným vyhlášením nezávislosti. ačkoliv nijak zvlášť nefandím srbské politice, myslím že to není pro Kosovo dobrá cesta. doufám že čtete tuto diskusi, ať je v mnoha případech jakkoliv vulgární a urážlivá a že se ještě k názorům svých oponentů nějak vyjádříte.
25. 02. 2008 | 12:52

Tom 13 napsal(a):

Což takhle zkusit objektivní pohled z druhé strany ? Sice částečně Vám musím dát za pravdu, ale jak byste hodnotil fakt, kdyby přistěhovalci začli porcovat vaši zemi za příspění cizích mocností? Tito mocní Vás za podobné články určitě pochválí a náležitě ocení. Přál bych Vám více objektivity.
25. 02. 2008 | 17:47

Pavel napsal(a):

Vážený pane!
Naprosto vytrženo z historický souvislostí, tu situaci zjevně popisujete jen tak jak ji chcete vidět, nebo vůbec nevíte o co jde a "papouškujete" stanoviska mocností, které jsou vzdáleny od reality tisíce kilometrů daleko. Naprosto s Vámi ve velké většině Vámi uváděných věcí nesouhlasím!!! Nic není černé ani bílé.. a Vy rozhodně nejste schopen hledat pravdu někde uprostřed.
27. 02. 2008 | 21:20

P. napsal(a):

Vážený pane, když pominu fakt, že obhajujete jen jednu stranu konfliktu - a to výrazně nekriticky, naučte se prosím alespoň správně používát výraz "fašismus". Považovat každého nacionalistu za fašistu je přežitek z dob komunismu... A srbští nacionalisté opravdu žádné fašistické "svazy" neprosazuji, jsou jen nacionalisté...
05. 03. 2008 | 15:02

pje napsal(a):

Jméno Jana Urbana je od této chvíle (ne-li dříve) oprávněně synonymem manipulace, ať již vědomé nebo nevědomé. Článek JU chválící Klvaňu je také klasický příklad propagandy a manipulace s fakty. Ten člověk nemá ani tolik soudnosti, aby použil jiné zdroje než ty, jež mu doporučují či jen tak mimochodem přihrávají jeho souputníci. Kdyby se alespoň JU seznámil se základními hostorickými fakty ohledně Balkánu, ale to nelze od propagandisty a slepého apologeta neokonzervativních geopolitických klišé očekávat. JU jistě netuší, že Orwellovo poselství není o komunismu, ale o manipulaci s veřejným míněním v zájmu moci těch rovnějších, a to v jakémkoli režimu. Další věřící neschopný kritického myšlení a poctivého psaní...
11. 03. 2008 | 12:52

Horst Riedel napsal(a):

Jakykoliv komentar na nekolik odstavcu je marny. Proc se tu vysilovat nad clanky nad kterymi mavne ten ubozak jenom rukou, protoze mu to je jedno. Je to zaprodanec a zakomplexovny clovek, ktery proste jenom blije hrozne zvasty a lzi. Absolutne vytrhujete vse z kotextu!
14. 03. 2008 | 05:00

Srborusofil napsal(a):

Já se skláním před Srbskem, které nadále čelí teroru Albánců, Amerických teroristů a okupačních vojsk OSN.Věřím, že umíte sebesmradlavější věc zabalit tak, aby voněla.Cítím, že Srbové nemají naději, ale jejich odvaha budiž závistí všech morálních prostitutů.
17. 03. 2008 | 11:46

CCCC napsal(a):

Jen lzi a polopravdy. Nic jineho to nemuze byt...
V roce 1938 nam Nemci vzali Sudety. Prislo opakovani a my se chovame jako pokrytci, nejvce vsak Vy, pane. V medailonku mate napsano "byvaly disident", predpokladam, ze jste (prinejmensim domnele) bojoval proti totalite a bezpravi. Jak tedy muzete neco podobneho napsat? Neni nahodou samovolne a jednostrane vyhlaseni Kosova tezky zasah mezinarodniho prava a my teprve po case zjistime, jestli byl smrtelny?
Timto vznikne precedens, ktery bude muset byt respektovan a nic uz nezabrani separovani treba Baskicka, Republiky Srpske a jinych zemi. Takto si kazda skupina obyvatel bude moci vyhlasit republiku a Evropa se rozpadne.
Vas clanek mne hluboce urazil a zhrozil jsem se, jak muze nekdo, kdo vyucuje, tedy predava mladym lidem vedomosti, napsat takovou praci. Pokud o tematu nic nevite, nepiste o nem, usetrite si spoustu zbytecne prace.
25. 03. 2008 | 18:12

Roman napsal(a):

Celkem ně zaráží kolik lidí se na tomto fóru jednoznačně zastává jedné či druhé strany. Je přece nad slunce jasné, že v tomto případě není černá ani bílá. Také si myslím že srovnávat poválečné Kosovo se stuací v předválečných sudetech je poněkud zcestné. V tomto případě jsou to bohužel Albánci kteří z války na tomto území vyšli vítězně. Osobně mě celkem udivuje že dvě etnika která se v minulých letech vyvražďovala jsou schopná společně fungovat v jednom státě a že k rozpadu nedošlo už dávno.
09. 05. 2008 | 15:01

--- napsal(a):

Urbane , jsi hloupý ,,člověk'' , který ani neumí napočítat do 5 a snaží se zde lhát!
04. 06. 2008 | 16:11

Radovana Aksamitová napsal(a):

Pane reálpolitiku,
měl byste se z reakcí většiny na Vaše rádoby odborné komentáře přesvědčit,že jste nevzdělanec,kutil a zaplacený pisálek ve službách nového imperialismu s krycím názvem globalismus,tj.porcování světa mezi pár šílenců s likvidací těch nejschopnějších Slovanů humanitárním způsobem-toto označení se ujalo při realizaci pečlivě promyšleného plánu rozbití našeho státu a zejména multietnické a multikonfesní Jugoslávie,přičemž od r.1989 se nežvaní o ničem jiném,než o toleranci!Nevím o Vás nic z doby,kdy jsme,za cenu života,čelili okupaci armádami Varšavské smlouvy,a podporovala nás pouze Jugoslávie!Jste zrádce našich společných kořenů a našeho národa,prostě kolaborantský pisálek,nic víc,ale ještě jsme tak nezblbli,jak by se z té mediální masáže mohlo zdát.
Nechte psaní a vyražte se žoldáky do tzv.mírových misí jako politruk,a hlavně do první linie,kde,jak doufám,padnete za ty,co Vás platí!!!Na závěr:srbský stát je oprávněn podat na Vás žalobu,fašista jste leda Vy!!!Radovana Aksamitová,FFUK,francouzština-čeština,kolegyně Jana Palacha.
P.S.Pokud jde o Sudety,byly odstoupeny prezidentem Benešem dobrovolně.Jako reálpolitik byste to měl vědět a reálně si uvědomit,že Srbsko to kopírovat nebude!!!
31. 08. 2008 | 18:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy