Skalník, Penc, Žáček - a pravda

24. 11. 2009 | 23:08
Přečteno 7481 krát
Dohoda výtvarníka Josky Skalníka a pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimů o společném prozkoumání všech dokumentů, které se k jeho osobě zachovaly v archívech ÚSTR, je příkladně mužným a jediným správným rozhodnutím a řešením nastalého problému. Petice a spor o odvolání ředitele Ústavu Pavla Žáčka je pak, podle mého přesvědčení, krokem nedomyšleným a předčasným. Uvozuji předem, že Josku Skalníka i Stanislava Pence považuji za osobní přátele. Nemohu se tedy představovat jako nezaujatý a neutrální pozorovatel. Mohu však dosvědčit, že Joska Skalník nejpozději od roku 1970, a Stanislav Penc nejpozději od roku 1988, znali řadu informací o mém životě a protirežimních aktivitách. Nic z toho, co věděli, se nikdy nestalo předmětem vyšetřování či vydírání Státní bezpečnosti. Vyvozuji z toho pouze to, že ke mně něco cítili – jako já k nim. To, co nás spojovalo, a věřím, že spojuje i dnes, byl a je pocit povinnosti dělat něco proti mizérii světa kolem nás. Každý svým způsobem, ale toto je, a myslím, že by mělo zůstat, společné. Určitě jsme dělali i chyby, a dvacet let po listopadu 1989 je dobrý čas o nich začít mluvit. Možná stejně, jako kdykoliv jindy, ale připomínám, že teprve více než sedmnáct let po listopadu 89 se díky iniciativě skupiny historiků mladé generace kolem Pavla Žáčka, podařilo dostat archívy bývalých bezpečnostních složek autoritářské komunistické moci zpod kontroly ministerstva vnitra.

Vznik Ústavu pro studium totalitních režimů byl historickým vítězstvím pro všechny, kdo chtěli znát a pomoci zveřejnit pravdu – alespoň tu její část, zachycenou v těchto archívech. Odpor komunistů a převážné části ČSSD proti samotnému vzniku ÚSTR by měl sloužit jako memento významu tohoto vítězství. Na práci Ústavu a jeho vedení je určitě možné najít chyby. Tyto chyby je potřeba otevřeně diskutovat a kritizovat. Destabilizovat však samotnou existenci Ústavu návrhy na odvolání jeho ředitele, který má, tak jako tak, v řádu několika měsíců povinnost podrobit se novému výběrovému řízení, je pošetilé. Ano, Ústav potřebuje pečlivější kontrolu svojí správní rady a odbornou i veřejnou diskuzi o jeho cílech a potřebách.

Bylo by však dobré, kdyby si jeho kritici uvědomili, že komunisté a ČSSD udělají všechno, aby při první příležitosti zničili nejenom samotný Ústav, ale s ním i jakoukoliv sebemenší možnost veřejného bádání v archívech bezpečnostních složek. Je možné připomenout desítky, a možná stovky případů, kdy záznamy a dokumenty z těchto archívů byly v minulých dvaceti letech zneužity v politickém prostoru. Tuto neblahou tendenci začal okamžitě po svém uvedení do funkce první ministr vnitra Richard Sacher, a prezident Václav Havel a jeho poradci jím byli tímto způsobem ovlivňováni nad jakoukoliv právně přijatelnou mez.

Naprostá většina odborníků se shoduje v tom, že probíhající digitalizace archívů ve správě ÚSTR a jejich zveřejnění na internetu je cestou, jak jednou provždy eliminovat jakoukoliv možnost jejich dalšího zneužití. Rozumím, samozřejmě, pocitu Stanislava Pence a dalších historiků, protestujících proti tomu, co vnímají jako pomalost, anebo dokonce přehmaty vedení Ústavu. Jsem však přesvědčen, že destabilizace Ústavu v této době by znamenala zastavení otevřené a odborné diskuze – a zničení Ústavu. Komunisté, většina ČSSD, a všichni, kdo touží po opětném znepřístupnění archívů, by mohli začít slavit.

Právě proto je potřeba s úctou vyzdvihnout odvahu Josky Skalníka a vedení ÚSTR. Je to, pokud vím, vůbec poprvé, kdy se někdo takto otevřeně k problému interpretace dokumentů z archívů bezpečnostních složek postavil. Klobouk dolů – a držme jim palce. Toto je totiž jediná cesta, jak zabránit politice, aby nám interpretovala naše vlastní životy.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

StandaT napsal(a):

"Tuto neblahou tendenci začal okamžitě po svém uvedení do funkce první ministr vnitra Richard Sacher, a prezident Václav Havel a jeho poradci jím byli tímto způsobem ovlivňováni nad jakoukoliv právně přijatelnou mez."

??? toto znamená co ???
24. 11. 2009 | 23:24

znalec napsal(a):

Také jsem nepochopil, oč autorovi jde. Jestli je ředitel někomu odpovědný - ať přenechá místo nezávislému. Jestli je jeho práce svazována pocity odpovědnosti k KSČ potažmo ČSSD, Ať odejde dobrovolně. Nikdo neuvěří strašení, že to příští vláda utne. Už je to pryč.
25. 11. 2009 | 00:05

Karel napsal(a):

Pane Urbane, Žáček funguje jako agent s teplou vodou... Nestrašte se zrušením ústavu, kterému by nejvíce prospěla věcnost, trpělivá a kvalitní práce, skutečné a nikolik pouze proklamativní zveřejňování (dodnes elektronická badatelna není na webu, z několika milionu naskenovaných stránek jsou na webu 3 svazky), kvalitní uspořádávání archiválií (zatím na webu visí "prozatimní inventáře", které udělali před rokem 89 komunističtí archiváři. Celé to zatím stálo 400 000 000 Kč.
25. 11. 2009 | 00:13

jahrad napsal(a):

já této větě taky moc nerozumím. Ale nemyslím si, že by byla až tak pdostatná rpo pointu článku. Rozumím tomu, co chtěl Jan Urban říci: Nepištět nadbytečně a pokud zde je vůle k dialogu, chvála bohu, nechte ho žít.
Je to velmi důležité, tak jako sama existence toho ústavu s příšernou zkratkou leč nanejvýš užitečným posláním.
25. 11. 2009 | 00:13

Karel napsal(a):

Ještě důležitá věc: "Naprostá většina odborníků se shoduje v tom, že probíhající digitalizace archívů ve správě ÚSTR a jejich zveřejnění na internetu je cestou, jak jednou provždy eliminovat jakoukoliv možnost jejich dalšího zneužití." Jaké odborníky máte na mysli? To je totiž představa, jak z dětského filmu, všechno zveřejníme, čáry máry fuk a zneužití není možné - proboha, jedná se přece především o interpretaci. Daleko důležitější je, aby fungovala kvalitní elektronická badatelna na webu, s tématickými a jmennými rejstříky. Zatím jsou tam hlavně směrnice a rozkazy - pro svazáckého byrokrata se asi pravda skrývá právě v tomto typu pramenů.
25. 11. 2009 | 00:18

Zdeněk napsal(a):

Vážený pane Urbane, vážím si Vás, o to víc mi uniká občas zcela schématické uvažování, v tomto případě "ústav tu je, proto je dobrý, buďme rádi a nepokazme to".
Nechci kádrovat a tak panu Žáčkovi nevyčítám jeho SSM minulost. Důvody, proč se lidé v osmdesátých letech přidávali k SSManům byly různé a v případě p.Žáčka možná i velmi(?) ušlechtilé (nebyla to ve skutečnosti jen absolutní nestatačnost dotyčného ?)
Samotná existence podobného ústavu je na nic, ba může být tragedie,začne-li se chovat nevěrohodně. V době vzniku měla být jednou z osob dohlížejích na ústav osoba nanejvýš důvěryhodná - Ing.Ivan Dejmal, kterému bylo zemřít (!?!)krátce před nástupem do dozorčí role. Skutečnost, dnes na ústav "dohlíží" Naděžda Kavalírová, osoba nanejvýš nedůvěryhodná, které tady a dnes (jak to je možné?) prochází lhaní, lhaní a lhaní, nemravné čistky mezi politickými vězni a sporné,dle všeho nezákonné finanční hospodaření v KPV. Navíc, osoba natolik svázaná s jednou z obou hlavních politických stran. Pokud paní Kavalírové, (jejíž činniost za komunismu budí rozpaky) její dnešbní jednání prochází,mohlo by Janu Urbanovi dojít, že tato dáma v ÚSTR není, aby dohlížela na korektnost jednání úústavu, ale jako vlivová osoba.Pouhá tato skutečnost stačí, aby se rozsypala představa seriozního pracoviště. Skandály které ÚSTR doprovázejí to jen potvrzujií, o to víc, že z jejich charakteru je jasné, že nejsou iniciovány "zleva", naopak, ÚSTR se chová, jako agentura pracující politickou (politikářskou)objednávku t.č.nejmocnějších. Včetně vyhazovů kvalitních lidí z ústavu.Pan Žáček se pak jeví v lepším případě jako osoba slabá, možná vydíratelná a vydíraná. V každém případě pro danou pozici k ničemu. Otázka, kdo bude ten čerstvě vzniklý ale již tak sporný chlívek čistit. Zde bych předpokládal součinnost všech, kdo mají s STB zkušenost tedy i novináři jako Vy. Ti by měli projevit minimální míru investigatiovnosti, a když jsou líní, tak si aspoň nagooglovat a na hodně široký a pevný stůl položit hnůj co z ústavu k dnešku vytekl. A neprojevovat se jako Vy nyní, nepolíbený prvoplánový glosátor a mravokárce. Zdravím pane Urbane
25. 11. 2009 | 07:18

neon napsal(a):

To autor: Bu, Bu, Bu, to strašení máte asi pod kůží, všude nepřítel hlavně červený, oranžový, všichni po vás jdou :-). Můžete mě říci, co ten váš slavný ústav udělal dobrého pro tuto republiku, krom jiného, že štve lidi proti sobě, běžte už do hrobu a dejte pokoj lidem této země!
25. 11. 2009 | 07:50

Vico napsal(a):

"Vznik Ústavu byl historickým vítězstvím..."

No, možná se o tom budou naši vnuci učit v dějepise.

"Stanislava Pence a dalších historiků.."

Takže "kozí taťka" je historik.

Nějak moc historie, historiků a historických vítězství.

Styl je nějaký povědomý.
25. 11. 2009 | 08:13

Jan Urban napsal(a):

Pro Standa T:

Omlouvám se. Měl jsem za to, že jde o notoricky známou věc, o které není třeba se rozepisovat. Ministr Sacher obíhal mocné lidi tehdejší doby, a osobně jim ukazoval svazky a dokumenty StB na různé osoby. Fakt, že úmyslně zdržel lustrace kandidátů politických stran před prvními svobodnými volbami, takže nakonec měly necelých osmačtyřicet hodin na prověření seznamu, který jim osobně předal ve svojí pracovně, a případné přepsání volebních listin, bylo už otevřenou sabotáží. Obojího jsem byl očitým svědkem. První Sacherův podraz byl jedním z důvodů konfliktu mezi OF a Hradem, který nakonec na jaře 1990 vyústil v dosazení Jana Rumla na post prvního námšstka ministra, který dostal na starost rozpuštění StB, Sacherem úmyslně bojkotované.
25. 11. 2009 | 08:32

Oslýk napsal(a):

Jan Urban:
Díky za vysvětlující poznámku. Není to vůbec známá věc; a ve světě, který postrádá paměť (nikdo neví, co říkal politik před rokem), je velmi důležité to připomínat. Váš článek bez této informace nedával moc smysl.
25. 11. 2009 | 08:56

bob napsal(a):

Prosím vás, kde je zveřejněn celý ten text petice na odvolání ředitele Žáčka?
Je to zrovínka jak za Charty -- Rudé Právo žvanilo, nikdo nečetl...¨
Autor Penc mailem nechce poskytnout.
25. 11. 2009 | 09:39

vasja napsal(a):

Pan Jan Urban.
Sacher obíhal se svazkama na NĚKTERÉ osoby a doplatil na to jen Bartončík..............
Už chápu ten řev pravdolásek, páč něco se může díky Žákovi provalit. Určitě nezmizelo všechno a nějakej papírek se vždycky najde.
25. 11. 2009 | 09:39

PETR VELIKÝ napsal(a):

KOLIK TOHO ZMIZELO ZÁMĚRNĚ ???

Pan SACHER nebyl zaprvé naiva a zadruhé určitě s některými vybranými osobami spolupracoval!
Ty pak nepotřebněé údaje zničily !
25. 11. 2009 | 09:48

Oslýk lustrátor napsal(a):

Vasjo, doplatilo na to tehdy víc lidí. Problém je, že si tady nikdo nic nepamatuje. Například doktor Danisz (člen vyšetřující komise 17. listopadu). Skoro u každé strany, která kandidovala do voleb, zmizelo z kandidátky pár jmen, a veřejnost se nedozvěděla proč; nicméně u nás se všechno vykecá a kdekdo to věděl, že je to kvůli tomu, že je to spolupracovník StB.

Několik exotů se dokonce nechalo do parlamentu zvolit, a dotáhlo to až na veřejné čtení v rádiu. I na tuhle megaostudu se zapomnělo.

Pravda a láska s tím nemá nic společného; podobné věci se týkaly všech stran. A týkají dodnes.
25. 11. 2009 | 09:53

milan napsal(a):

JAN URBAN - NEZAPŔE, SVÉHO OTCE IDEOLOGA KSČ.
Tyto děti komunistických papalášů by měly začít s morákou u sebe a svých rodičů.Omluvit se za to a někam zalést.
NEMAJÍ ZÁJEM O PRAVDU. JEN SE SNAŹÍ ZAKRÝT SVOJI MINULOST.
25. 11. 2009 | 10:12

vasja napsal(a):

O. lustrátor.
Tenhle ryk a kvílení je jen o tom, že i když "zmizeli" svazky vybraných osob, tak v archivech jsou nevinné papírky, které na ně můžou ukázat.
Svazek Skalníka zmizel, ale krycí jméno "Gogh" se zjevilo v nějakém blbém hlášení a je průšvih. Tohodle se fůra lidí začala bát a moc by chtěli mít tenhle úřad pod kontrolou.
25. 11. 2009 | 10:33

StandaT napsal(a):

Urban: To, že Sachr nebyl zcela korektní jsem věděl, že až takhle, to už ne. Díky za vysvětlení.
25. 11. 2009 | 10:34

Lex napsal(a):

Propustit ředitele Žáčka? Bezpochyby. Pro selektivní přepisování historie.Pro účelové zneužívání archivu. Pro způsob, jakým přistupuje k tomu "hnoji", který nashromáždil "úderný oddíl" zločinné KSČ (termín zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu) a využívá ho k ostouzení lidí.
Pro kauzu "Kundera", kauzu "Gott", kauzu "Nohavica" http://www.folkcountry.cz/z... a kauzu "bratří Mašínů, kterak chtěli zavraždit Klementa Gottwalda". Každý, kdo chce, ať si tam přiřadí ty své. Kauza Josky Skalníka je jen další v řadě. Je tristní, jestliže autor, který se dostal do nezáviděníhodné pozice "na dvou židlích" - jak té Skalníkově, tak té Žáčkově - najednou pochvaluje, že si ti dva sednou spolu a prozkoumají všechny materiály. Bingo! Žáček nejdříve bez toho prozkoumání nakálí někomu na hlavu a ještě je pak chválen, že bude zkoumat. Neměl to udělat dříve, než někomu na tu hlavu nakálel? Se Skalníkem ale šlápl chřestýšovi na ocas, nepřímo se dotknul "ikony", což je jeden ze smrtelných hříchů. Už vidím Milana Kunderu, kterak si sedá s Žáčkem k jednomu stolu a zkoumá s ním "své" - chápej estébácké materiály. Musel by ztratit jakoukoliv sebeúctu, musel by se cítit ušpiněn.
A konečně, z článku autora to trčí jako sláma z bot, je tu několik kategorií lidí. První je kategorie osob, které "vědí". Na kdekoho kdeco. Je to kategorie hochů, co spolu mluví. Měli totiž tu výsadu, že "u toho" byli od samého začátku. Pak je tu kategorie osob, na které ti hoši, co spolu mluví, leccos vědí, ale nesmí to říci. Protože ti "hříšníci" stojí na vyšším špryclíku žebříku a to lejno, co by z nich vypadlo, by dopadlo na ty hochy. Jedná se asi o většinu těch, co byli v "archivu Z", ale i mnohé další, Šetinova komise na kontrolu svazků nemohla přijít na všechno. Není vyloučeno, že do této kategorie osob patří i někteří z těch hochů, co spolu mluví. Je dobré něco na sebe navzájem vědět. To utužuje bratrstvo kočičí pracky.
No, a pak jsou tu ti všichni ostatní, co tam v těch archivních materiálech jsou, a o těch platí ten známý citát ze Švejka - "vinej nevinej, berte to po řadě". Jen málokdo z nich má tu hroší kůži jít se s nimi soudit. Většinou jen tzv. "celebrity", které bylo záhodno pošpinit, protože byly celebritami už "tehdy". Naposled to definitivně vyhrál včera Jan Kanyza.
Většina ostatních pošpiněných lidí si odplivne a jde dál. Nic jim vzít nemohou, tak jako "tehdy". Jen někteří "Mukové" z toho mají happening a je to pro ně dobré doporučení drát se stále na výsluní, kupř. http://hedvicek.blog.respek..., a řada jiných.
25. 11. 2009 | 10:37

Admirál napsal(a):

Pane Urbane, Ústav pro oprašování kostlivců není z pohledu dněška až zas tak zajímavý, jestli si tam pánové co spolu mluví šlápli na kuří oko, koho to zajímá.

Informujte nás raději, jak se vyvijí skandál v Karibiku (viz Váš článek) to je jiné kafe.
25. 11. 2009 | 11:02

vlk napsal(a):

Nemám žádnou úctu k tomuhle podivuhodnému ústavu. Byl vytvořen jako politická zbrań. Opakovací politická zbraň. Kubic e byl totiž perkusní revolve.Jedna rána a dost. Bylo třeba vytvořit pro budoucí politické šarvátky něco onačejšího. Co s e bud e tvářit nezávisle, dokonc e vědecky , ale bud e fungovat na l poliitickou objednávku. tak se i stalo.
Pana Skalníka neznám, až do minulého týdne jsem etušil, že vůbec existuje. Žáčkův ústav mi už nějaký čas znám je. Jestliže s e jej Jan Urban zastává, měl by říci, jaké že dobro dokázal od svého vzniku do teď spáchat. Nejsme si ničehotakového vědom. A poslední megahit z Žáčkovi dílny - ted y provalení identit rozvědky , včetně té části, která pracovala po převratu pro novou republiku, tak to je tedy dílo!
Mno a pokud jde o vědecké zkoumání českého bolševismu, tak na to tu jistě stačil ůstav soudobých dějin AV.Má na rozdíl od Žáčka slušné vědecké renomé.
25. 11. 2009 | 11:04

Taoiseach napsal(a):

Jan Urban

"Na práci Ústavu a jeho vedení je určitě možné najít chyby."
No hlavně, že vedení ústav zpolitizovalo, což je chyba dost podstatná.

"Je možné připomenout desítky, a možná stovky případů, kdy záznamy a dokumenty z těchto archívů byly v minulých dvaceti letech zneužity v politickém prostoru. Tuto neblahou tendenci začal okamžitě po svém uvedení do funkce první ministr vnitra Richard Sacher,..."
... a pan Žáček v tom energicky pokračuje.

Nevím, k čemu dvacet let po převratu potřebujeme ERÁRNÍ ústav, který má mít patent na výklad minulých sedmdesáti let.
25. 11. 2009 | 11:11

Dave napsal(a):

To Milan:: ,,JAN URBAN - NEZAPŔE, SVÉHO OTCE IDEOLOGA KSČ.
Tyto děti komunistických papalášů by měly začít s morákou u sebe a svých rodičů,,

Takze tim vlastne rikas,
ze kazdy muze za sveho otce ?? Koukam, ze inteligence si moc nepobral. Takovy blabol muze rict jen naprosty blb. Misto techto trapnych ,,vykriku,, se priste radeji trochu zamysli nad tim co rikas.
25. 11. 2009 | 11:27

Honza napsal(a):

Pro Vlka:
"Pana Skalníka neznám, až do minulého týdne jsem etušil, že vůbec existuje."

Milý Vlku, tahle věta Vás z další diskuse pod tímto webem diskvalifikuje, copak si to neuvědomujete? Co kdybyste se jednou pro změnu překonal, a o věcech, o kterých nic nevíte, prostě nic nepsal? Zkuste to, možná Vás překvapí, jak to jde snadno...
25. 11. 2009 | 11:39

Hyll napsal(a):

Bohužel autor používá zcela mylnu premisu, že když ústav (tedy státní instituce) vznikl, máme se smířit s jeho nekompetentním vedením a přijmout to, protože jinak by nebyl. Tohle by bylo omluvitelné možná tak do roku 92, dnes je to nepřijatelné. A nelze také spojovat zásluhy konkrétního člověka na vzniku ústavu (což je naprosto správně) se zcela nekompetentními kroky téhož člověka po vzniku ústavu.
25. 11. 2009 | 11:53

siven napsal(a):

Nevím, jak přišel pan Urban na to, že ve jmenovaném ústavu pracují historici, odborníci, apod.

Nekvalifikované zpracování informací a dat, rychlo-štěky a plivance vypouštěné, ještě před podrobným zpracováním, pel-mel mezi "odborníky" v českých médiích, to se má pan Žáček i s jeho ústavem opravdu čím chlubit.
Jak pravil výše Lex - "vinej nevinej, berte to po řadě".

Viz. Případ Kundera, následná mezinárodní ostuda a nyní ticho po pěšině.
Trapas, trapas a ještě jednou trapas.

Dokud nebudou archivy zpracovány kvalifikovaně (kdy to nastane, Bůh suď…), raději o tom pomlčte. A věnujte se raději přítomným průšvihům.

I když s vaší notorickou dioptrickou vadou (vše špatné v politice se výhradně ukrývá v KSČ+ČSSD) lze pochybovat i o kvalitní a objektivní interpretaci současnosti.
25. 11. 2009 | 12:24

Radek napsal(a):

Nejlepší text jaký jsem k problému za dlouhou dobu četl.
25. 11. 2009 | 12:35

vasja napsal(a):

Samé plky, hoši.
Patřila informace o tom, že Lorenc dostal zprávu o vzniku OF od osoby "Gogh", do knihy:
Občanské fórum, den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotograhiích?
Tak dumejte.
25. 11. 2009 | 12:36

Oslýk napsal(a):

Vlku,
už jsem se vás ptal u blogu pana pence, a ptám se opět - víte opravdu, že jsou v dnešní rozvědce zaměstnáni ti estébáci, co Žáček "odhalil", a nebo si to jen myslíte?

To je totiž dost důležitý rozdíl.
25. 11. 2009 | 12:41

Oslýk napsal(a):

Vasja:

Do historické knihy se tahle poznámka dát může. Že v den první (tedy první pro OF, pro revoluci třetí, 19.11.) muselo být na scéně hned několik estébáků, muselo být jasné i těm, co tam byli přítomní, v tu danou chvíli. Doplnit jejich jména samozřejmě není ke škodě věci.

Stejně tak byli estébáci v den opravdu první (pro OF den -2), tedy 17.11., rozhodně nejen Zifčák-Růžička a deset maníků v maskáčích. A ani to není nic překvapivého.
25. 11. 2009 | 12:45

Kazatel 1.18 napsal(a):

Hm vzhledem k tomu, že Žáčka znám 15 let tak si dovolím malou poznámku.....A) je to šílenec (zeptejte se ho zda-li má bezpečnostní prověrku..alespoň na D..nemá a nikdy ani neměl)...B)Těch databází je asi cca 30, některé BIS bohužel nepředala a Žáček je kupodivu ani nechce i když byl na to upozorňován... C)UZSI předala asi vše..ale co čekala? jestli nyní brečí nad mlíkem na podlaze tak je to její naivita ..D) v těch databázích NENI nic co by mělo nějakou cenu utajovat, když se z toho dají pryč kategorie a biometrický data (vysoký, malý, placatý nohy..či nesympatický) a někdy i rasový věci, tak muže jit ven vše at si každý požadá o svazek ....E) nechápu proč ale Žáček má v současné době naskenováno cca 10mio stran a přitom na webu je jen drobnička ....F)neodvolat za Skalníka, to že prášil se vědělo, svazek však kdysi odnesl Frolík Havlovi na Hrad a ten ho dal údajně Skalníkovi..pokud ne ..tak ho asi někdo někde má:-) ..odvolat ho ale za ty mizerný výkony...... pověsit na web JEN naskenovaný kádrový příslušníky rozvědky (a jen 89 rok!)bez toho aby si někdo dal alespon TROCHU práce a vypsal z toho akce na kterých kdy dělali (viz jejich stránky "Odměny a tresty") to rozum nebere při tom rozpočtu.... G) ale co čekat od podniku kde tiskový mluvčí je vyučený kovolijec, kde ekonomický náměstek dělal šéfa kladečů věnců na Hradě (toto jeho jediná kvalifikace), kde druhý náměstek poslední tiskový mluvčí Charty (po roce 89:-) při pietní chvíli oslovil dav zmínkou ne o Simonu Wiesenthalovi ale o Šimonu Rosenthalovi!!!! (ne to sem si nevymyslel řek to 2x ..a lidi si málem smíchy na pietě rozkousali ruce:-)),podnik v kterém ten dobrý muž co vynes na světlo boží Kunderu viděl první vyšetřovací svazek Stb půl roku předtim: Pokud je vedoucí odd.dokumnetace pan Vojtěch Ripka tou osobou, které je zveřejněna její práce včetně oponentského posudku na Masarykově univerzitě viz.http://is.muni.cz/th/42699/... pak DOPORUČUJI k přečtení POSDEK této práce HODNOCENÍ této práce (poze vyjímám pro dokreslení "Práci lze vytknout to, že autor rezignoval na jakoukoliv hypotézu a jeho cílem dalo by se říci pouhé shrnutí dosavadních přístupů" a ještě lepší perla.."Její přínos nespočívá v tom, že by dokázala byť jen minimálně přesvědčivým způsobem dosáhnout svého neúnavně deklarovaného cíle a načrtnout řešení problémů prací diskutované metodologie"..TŘEBA TO NENI ON a je to UPLNE NEKDO JINY.., organizace kde vedoucí kanceláře ředitele má pod sebou 20lidí (což je více než mají odělení historckých výzkumů" atd..atd..kdy v podniku platí že když chceš něco udělat smyslplnýho musíš se prokousat vrstvou slováku, která DOSLOVA zalehla všechny penězovody..atd..atd..Comedia FINITA
25. 11. 2009 | 13:03

Beruška napsal(a):

ÚÚD - Ústav na úpravu dějin.Zřízen na objednávku za účelem vydírání politicky nepohodlných osob.Ředitelem jmenován "historik",který u skutečných historiků budí shovívavý úsměv.U normálních lidí tento Stbácký ústav vzbuzuje spíš nevolnost.
25. 11. 2009 | 13:57

vlk napsal(a):

Honza

Nediskvalifikuje. Promenje zásadním poslání a prác e toho ústavu. Nikoliv jednotlivý případ. Ten nic nedokazuje. Může jen být mimořádně dobrou či mimořádně špatnou výjimkou z normálu.
Lidé jako vy jsou ilustrací přísloví , že pro strom nevidí les. Zkuste pochopit že jsou tací, co si hledí lesa a tudíž si moohou dovolit nezabývat s e jednotlivým stromem.

Oslík
odpovím vám totéž, co jsme vám už odpoěvděl na váš první dotaz
Netuším, zda ještě dnes někdo z těch žáčkem napráskaných agentů je v činné službě. Opravdu to nevím. Nicméně na věci, že šlo o dokonalou zhovadilost to nic nemění.
I pokud už ukončili spolupráci - zejména kvůli věku, nejspíš žijí ve svém původním prostředí. A žáčekjim dokonale zavařil. Chová s e takhle stát vybavený základním pudem sebezáchovy ke svým exšpionům? Asi sotva že?
A Žáčkovo prohlášení do rozhlasu na jejich adresu.Mně je úplně jedno co dělali po 89. Já jsme tad y placen za to že odkryju StB a vůbec mne nezajímá zd a ti lidé dělali pro republiku nebo ne.. je sna d dostatečné k tomu, aby bylo zřejmé, co je to za exota.
25. 11. 2009 | 14:42

jichu napsal(a):

Tak si tu pročítám příspěvky v diskuzi. U mnoha se musím zcela vážně zeptat: "Qui bono?" Tak a teď mne zabijte.
25. 11. 2009 | 14:53

Oslýk napsal(a):

Vlku,
já v tom rozdíl vidím. Nemohu si pomoci. StB, která zničila spoustě lidí život, mi není líto. Celý život se schovávali za zdí, a teď ta zeď praskla. Pokud byli veřejně vláčeni ti, kdo jim sloužili a kterých mi také není líto - pak nevidím důvod vláčet zaměstnavatele. Osobně bych se v tom nevyžíval, ale respektuji, že jiní mají to právo daleko silněji, než já. Mně se dohromady nic nestalo.

Jediný důvod, proč to nedělat, je služba státu. Agent je drsné, povolání se spoustou rizik. Jediné, na co by se měl spoléhat, že ho stát bude chránit. To končí v okamžiku zkázy systému.

Problém je v tom, že StB není agentem nynějšího státu. Je to nepřítel nynějšího státu.
25. 11. 2009 | 14:56

Kamil M- Černý napsal(a):

Velmi podporuji debatu mezi J. Skalníkem a historiky !
25. 11. 2009 | 14:57

Admirál napsal(a):

Kazatel 1.18 - a jsou ti pánové z Ústavu alespoň plně oddáni Myšlence? To by byla přece ta nejlepší kvalifikace.
25. 11. 2009 | 15:26

Hyll napsal(a):

Mně by zajímalo, odkud bere pan kolega Vlk to přesvědčení, že bychom měli komunistické rozvědčíky chránit a zatajovat. Je rok 2009 a znovu opakuju, že pokud by se doteď musela služba spoléhat na kádry vyrobené minulým režimem, bylo by v ní něco špatně, a pokud tak nečiní, znovu nevidím smyslu, proč jim poskytovat ochranu, protože bychom tím chránili i ty, kteří připravovali atentáty a únosy, například.
25. 11. 2009 | 15:35

Lex napsal(a):

Oslýk
Nomen omen? Čtete? Chápete význam napsaného textu?
Vlk jasně napsal - "A poslední megahit z Žáčkovy dílny - tedy provalení identit rozvědky, včetně té části, která pracovala po převratu pro novou republiku, tak to je tedy dílo!" Všimněte si, on nenapsal, že by někteří z těch lidí pracovali u té rozvědky ještě dnes, po dvaceti letech. Ale kdybyste si dal tu práci (proč, že), tak byste v těch materiálech zjistil, že mnozí z nich pracovali pro tuto zemi jako rozvědčíci i po roce 1989. Jen dokumentace jejich činnosti je v personálních materiálech začerněna. Protože ale není začerněna ta část před velvetem, tak každá země, kde působili v legalizaci, si je lehce dohledá. I jejich tamní "styky", i ty po velvetu. Chápete?
Pane "Oslýk", rozvědka, i ta minulá, je pro každý seriózní stát tabu. A víte proč také? Protože je to nádobka s nitroglycerinem. Každý státní aparát, převrat nepřevrat - svět v zahraničí se stále vyvíjí, a to překotně, má důvod, aby její pracovníci mlčeli. Ty důvody si dosaďte sám.
A už jsem to napsal, možná pod Pencem, jejich legitimní krok nyní, kdy na ně stát rozhodil kejdu, je, aby mu to vrátili. Aby začlai mluvit. Jenže, víte o čem jsem přesvědčen? Že to nejsou osobnosti typu Žáčka. A proto budou i nadále mlčet.
Jó, pane, "sancta simplicitas"!
25. 11. 2009 | 15:37

petr jansky napsal(a):

me prestava zajimat co bylo nebot se rezim s totalitou nedokazal vyporadat.. ale zajima me co je dnes.. proc se ustav nevrhl na ty komunisty v urednicke vlade? proc to muselo dojit az k fuhlemu v eu?
25. 11. 2009 | 16:13

vlk napsal(a):

Oslýk

vážně?
Odpovídat ebudu. protože to za mne udělal dokonale / jak jinak/ Lex. Kterému tímto děkuji.
25. 11. 2009 | 16:23

vlk napsal(a):

Hýll

na vaši repliku nemohu nic jiného, než bezmocně rozhodit rukama.
Každý režim,c ojich bylo vždycky přetahoval, nebo s e snažil přetáhnout k sobě špiony too minulého. Zejméan v zahraničí. Protože je každému zřejmé, že najít ,vychovat a umístit na zajímavé místo špiona je obrovská klika. A že si to žádá enormní množství časua aprostředků. Vy a podobní Žáčkové jsou zřejmě toho názoru, že špioni vprostředí Blízkého východu rostou na palmách..Jo teď tam jich nejspíš pár vyrost. Díky Žáčkovi. Ale nějak tomu ovoci bud e scházet chuť do života.
A stát , který sám provalí svoje špiony bud e ve zpravodajské komunitě veleben a ctěn. A vyhledáván pro spolupráci. Jeho zpravodajská služba bud e jsitě patřit k nejlépe informovaným na světě..... že byste u takové rád sloužil?
25. 11. 2009 | 16:28

Hyll napsal(a):

Vlk: Podle Vás by tedy bylo správné, aby v naší poválečné službě pracovali zaměstnanci pracující dříve pro německou službu činní na našem území?
Pane Vlku, tady nebyl standardní režim, ale režim, který potlačoval lidská práva. To, co píšete, znamená zachování kontinuity s ním. Myslím, že rozvědce děláte poněkud většího advokáta, než sama chce.
25. 11. 2009 | 16:42

Hyll napsal(a):

Ještě k Lexovic replice: Nařizuje zákon rozvědce předat údaje? Nařizuje. Nařizuje zákon ústavu údaje publikovat? Nařizuje. Čili musíte si to vyříkat se zákonodárci, nikoliv se Žáčkem. Je to o level výš.
Jakkoliv je ústav v rozkladu, tak tohle se domnívám, že není jeho selhání. Problém bych spatřoval spíš v neúplnosti a nekvalitním zpracování (a nezveřejnění) souvisejících údajů.
25. 11. 2009 | 16:46

valdštejn napsal(a):

Takže pane Urbane , bývalý komunisto , když jsou to Vaši přátelé , tak zastání najdou , když jsou z opačné strany tak nepodloženou špínu ano . Kvůli takovým krysám jsem na náměstí nebyl
25. 11. 2009 | 17:02

Lex napsal(a):

Hyll
Teď jste promluvil úplně stejně jako Žáček v televizi. To je, úplně blbě. Takže, když se oháníte zákonem, tak tady je ta část zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, která stanoví úkoly Ústavu (§ 4):
"a) zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
b) analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
c) získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
d) převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
e) dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
f) poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
g) spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
h) spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření."
Byl byste tak laskav a vysvětlil, kde zákon "nařizuje" zveřejnění kádrového sestavu rozvědky (stejně kontrarozvědky) včetně personálních spisů jejich příslušníků? A také si laskavě všimněte toho slůvka "nestranně" v textu pod písm. a).
25. 11. 2009 | 17:07

Hyll napsal(a):

Písmeno f), milý Lexi. Místo slova "nařídit" si dosaďte slovo "stanovit", jistě Vám to nebude činit výkladový problém.
Pokud byste se hodlal tématem ještě zaobírat, kladl jsem nějaké otázky kolegovi Vlkovi, zkuste (si) na ně odpovědět také.
A znova - vyříkejte si to se zákonodárcem, nikoliv se mnou, já k tomu opravdu žádnou kompetenci nemám :-)
25. 11. 2009 | 17:14

Reakce napsal(a):

At je Zacek jaky chce, v kazdem pripade je to neschopny reditel. Zasluhy nestaci, kde nejsou schopnosti (teda na neco schopnosti bohuzel ma az dost).
Jedina moznost, jak udrzet Ustr jako alespon trosku duveryhodnou instituci do budoucna, (nenalhavejme si, ze za tohoto vedeni instituce neztratila kredit a myslenku ustavu nezdiskreditovala trestuhodnym zpusobem) je zasadni personalni zmena. A jiste za to nemuze jen reditel, ale i jeho spolupracovnici.
V opacnem pripade se obavam, ze pro vec samu je zruseni teto nepruhledne, podivne instituce (ze by "kdo s cim zachazi...") nevynnutelne a to by jiste byla skoda.
25. 11. 2009 | 18:12

Lex napsal(a):

Hyll
Máte fakt velkou obrazotvornost.
Nechtěl byste psát sci-fi? Nebo spíše pohádky?
25. 11. 2009 | 18:23

Divák napsal(a):

No jestli někomu z reagujících nedochází, jakou službu prokázal některým lidem tento ústav po střechu zaplněný "odborníky"; tj., že pokračoval ve veledíle estébáků po 20 letech, tak je každá rada marná.

Z nevinných, případně dokonce i obětí, udělat viníky, to je kumšt. Asi se v rozvědčících hoši odborníci zhlédli.
A někteří truhlíci, lační honu na čarodějnice, jim to dodnes baští. Po všech trapasech. Jak typické.

A vůbec, celá ta šaškárna odvádí pozornost od novodobé normalizace dnešních dní. Parlamentní strany, respektive jejich představitelé, kteří se vzájemně drží v šachu, jjelikož každý na někoho něco ví.

A tak si sedí nejen v parlamentu, na kraji, na magistrátech, na radnicích... ale i v dozorčích radách, na soukromých rautech a valných hromadách.
A
25. 11. 2009 | 18:43

Divák napsal(a):

... A konají, kšeftují, tunelují.
A stádu předhodí ústav, aby se mělo o čem hádat a nevěnovalo pozornost tomu, co provádějí. Chytrá to sebranka…
25. 11. 2009 | 18:44

Hyll napsal(a):

Reakce: velmi přesné
Lex: Lituji, toto nejsou argumenty.
25. 11. 2009 | 19:48

Ikena napsal(a):

Jako vzdy se objevi fanatici, kteri haji neobhajitelne, jako Hyll a Oslyk.
Tak panove, i v nove rozvedce a v BIS pracovali panove z STB, ale i ochranka STB komousskych papalasu zase chranila nove kadry, treba Velkeho kormodelnika.
Vite ony ty seznamy jsou tak trochu prebrane, staci si porovnat nejake zahranicni mise a nejak vam to nebude vychazet. Kolik mame dalsich Komorousu?

Jen si preectete Krizana, ktery priznal ze bezpecnostni komisi KCOF vedl byvaly sekyrnik z 50.let, proti tem, ktery se vratili jako ublizeni, byli ti rozvedcici obrazne receno holubicky. A politicti vezni do toho nemohli ani ceknout, takze pokud nekdo veri tem prebranym a upravenym seznamum, tak je na hlavu.
Obzvlast, kdyz STB oznacime za zlocince, ale vsemu co vyplodila verime na 110 procent.
25. 11. 2009 | 19:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane valdštejne,

dovoluji si upozornit, že Jan Urban v komunistické straně nebyl ani s ní neměl nic společného. Pokud jste nálepku myslel jako difamaci autora, pak se omluvám za zbytečný příspěvek.

Libor Stejskal
25. 11. 2009 | 20:30

Hyll napsal(a):

Ikena: Můžete uvést nějaké argumenty, aby bylo možno se o věci bavit? Ve Vašem textu jsem nic nenašel, kromě tradičního českého černobílého vidění.
25. 11. 2009 | 21:05

VLADIMIR BOSAK napsal(a):

Žáček zastavil digitalizaci svazků sledvání, přestože ve světě prezentuje fotografie PRAHA OBJEKTIVEM STÁTNÍ POLICIE.
Vedení USTR je v rozporu se zákonem a Listinou základních práv a svobod.
25. 11. 2009 | 21:29

Ikena napsal(a):

To Hyll,
rozhovor Tacheci s Krizanem.
Jestli tohle vam uz nestaci.
Bylo to velmi, ale velmi ozdni priznani.
Ten sekyrnik byl predseda bezpecnostni komise
a mel na starosti ochranu Jachymovska v 50. letech. Kdyby ste nahodou nevedel, tak tam byly lagry, o tom se rovnez Krizan zminuje.
Jen nam zapomnel rici, proc nebyl pohnan k zodpovednosti. Ale prozradil, ze si jej privedl jisty Lis, taky borec z 5O.let.

To, ze STB presli na BIS, na protidrogove, ci ochrance, lze si precist v rozhovorech s jejich sefy nebo u Cibulky. Studovat verejne zdroje, obcas se dozvite dost zajimavosti. Treba i dnes na Aktualne.cz
25. 11. 2009 | 21:34

Hyll napsal(a):

Ikena: A jak to souvisí s tématem??
25. 11. 2009 | 21:37

vlk napsal(a):

hylle

no řekl bych, že dost těchto lidí , co pracovali u nás pro nácky , pokud to byl Abwehr, naverbovali po válc e spojenci. Včetně západních . Dokonc e bych si troufnul říci, že my jsme verbovali ty , kteří pro Abwehr dělali venku a na které jsme dosáhli. Informace mají totiž svou cenu.
A až budete zas e kázat nesmysly, pak by bylo dobré , kdybyste si připomenul že Muehlfeita zaměstnal Microsoft a má ho dnes jako svého celosvětového top manažera.
Na závěr si dovoluji vyslovit přání, abysteněkdy uměl pochopit, že nedělám advokáta rozvědce , ale státu, jehož jsme občanem. A lituji, že tenhle stát nepošle na někoho jako je Žáček hodně ostrého státního zástupce. Protože tenhle frajer libovej ohrozil, naprosto neodpovědně cizí lidské životy. Docel a rád bych viděl zákon, který něco takového umožňuje.
25. 11. 2009 | 21:51

Ikena napsal(a):

To Hyll
uhybate, uz nevite co rici. Takze po lopate.
Jedny STBaky nahradili ti drive narozeni, ti, kteri meli skutecne skraloupy z 5O. let. Staci citacie z clanku na Aktualitach
Asi nevite, ze v obcanskych komisich byli vedle disidentu i vyhozeni STBaci.
Ti se vratili a samozrejme zacali likvidovat to, co by jim mohlo uskodit.
Takze jestli verite vykradenym seznamum, ktere buh vi, jak dlouhou dobu meli v rukou STBaci, tak vam neni pomoci.
Citace :
Bývalý příslušník II. S-SNB (Státní bezpečnost - pozn. A.cz) Josef Aubrecht, nar. 16. 7. 1925, bytem Praha 4 - Krč, který byl za pravicové postoje propuštěn ze SNB v r. 1970, vyhrožoval, že 'oni' si vše vyřídí s těmi orgány StB, kteří po roce 1969 zůstali sloužit ve SNB."

A k clanku, pokud nekdo zverejni seznamy, jak Penc a je to podle nej v poradku, tak se nesmi divit, ze Zacek zverejni jiny seznam, ci uvede neco, co vyhrabal kdesi v archivu, ale na jejich kamose.
Jednou dobre, podruhe spatne a Urban by to chtel nejradeji zahrat do autu. Protoze se v tom vymacha Charta aspol. Lidi stejne reknou, ze to bylo domluveny, viz Idnes o Strougalovi. Myslite si, ze krome nas duchodcu ma jeste nekdo cas se babrat v tech volovinach. Mladi maji jiny starosti, premysli nad budoucnosti, je to pro ne uzavrena kapitola, ano bylo, koncime....
25. 11. 2009 | 21:56

Hyll napsal(a):

Ikena: Teprve ve větě o vykradených seznamech jsem si uvědomil, o co Vám možná kráčí (celou dobu se mi zdálo, že jste principiálně proti zjišťování personálního obsazení určitých funkcí v totalitním aparátu, což je však obecně vnímáno jako jeden z hlavních způsobů poznávání funkcí totalitního systému), a také že se bavím s neodborníkem. Prosímvás, výraz "seznam" je zcela zcestný a v kontextu, ve kterém se jej snažíte použít, také nesmyslný. A dále bych si dovolil upozornit, že Vaše konspirační teorie o likvidaci "toho, co by jim mohlo uškodit" je - diplomaticky řečeno - velmi vzdálená pravdě, čímž chci naznačit, že kdybyste ten čas, ve kterém jste se mě snažil přesvědčit o něčem, o čem moc sám nevíte, věnoval studiu primárních pramenů, udělal byste mnohem lépe.
Takže co teď?
25. 11. 2009 | 22:08

PatientO.T. napsal(a):

2 Ikena:
Cituji S.Pence:
"Na základě shora uvedených informací jsme se rozhodli zveřejnit dvě databáze pocházející z dílny StB. Ve stručnosti jde o seznam osob, které se kdy dostaly do kontaktu s StB a to z jakýchkoliv důvodů...". (V úplnosti: http://www.svazky.cz/index.... ).
Pan Penc opakovaně zdůraznil, že jím zveřejněné svazky pouze odkrývají seznam osob kontaktovaných StB. V žádném případě se nejedná o seznamy spolupracovníků (důvěrníků, agentů, apod.).
25. 11. 2009 | 22:13

Ike napsal(a):

To hyll
takze vy jste zastupce ustavu, tedy jako odbornik.
Mily priteli byl jsem pozvan do KCOF a po prvnim setkani s lidmi od STB z tech 50let jsem slusne podekoval za nabidku a odesel. Mohu vam jen rici, ze z mych dobrych zdroju vim, ze silove slozky statu, vnitro a obrana ovladli prave ti vyhozeni osmasedestanici. Vedle nich pusobili ti mladsi, kteri jiz tehdy prestoupili k OF. Vy o tom nevite, ja se divim. Pomohli jim styky s ruznymi herci a ti mladi rovnez zasedli v komisich. Slysel jste nekdy o obcanskych komisich a jejich slozeni. Chci rict, ze za Lorence se skartovalo, pak prisli STB stare gardy a byli tam spolecne s temi co byli OK. Takze v pocatku byla takova nova STB.

Co myslite pod studiem primarnich pramenu
Hochu, hochu, tak ten Zackuv seznam s rezidenturou v Lisabonu porovnejte treba se Svycarskem. Chytremu napovez, neni to divne, ze tak exponovano zemi byl za rozvedku uveden jen ridic. Jen pro zajimavost, v teto zemi byl velvyslancem byvaly ministr vnitra.

Dle vaseho vjadreni jste asi zamestnanec ustavu nebo vnitra, vite malo o temne historii.
25. 11. 2009 | 22:37

Hyll napsal(a):

Ike(na): Promiňte, ale o tom, co jsem, víte zjevně houby a nadále to tak zůstane. Nicméně musím uznat, že z toho, že něco studuji, odvozovat, že jsem zaměstnán tam, kde by s tím měli pracovat, případně zástupce instituce, která by s tím měla pracovat, je vskutku zajímavý výkon, který by si zasloužil zaznamenat do učebnice logických klamů.
Vaše zážitky Vám neberu, ale Vaše dobré zdroje zjevně nebyly jedinými zdroji, které kdo kdy na vnitru měl, a asi Vás nenapadlo, že obsah sdělování zpráv o situaci na vnitru byl a dosud je ovlivněn především tím, s jakou skupinou je spojený člověk, který Vám něco říká. Vnitro je boj. Je třeba vidět do věcí hlouběji.
Jinak musím opět podotknout, že Vámi sdělovaní skutečnosti jsou pouze teoriemi, a aspekt temnosti ve vnitráckých dějinách je spíše průvodním jevem, než nositelem nějakého zásadního spikleneckého významu.
25. 11. 2009 | 23:54

doktor napsal(a):

Janu Urbanovi
na jeho "ro Standu T." Proč to ten lidovecký disident Sachr tehdy dělal? A víc: Je-li ÚSTR jen archivem, proč byl vůbec zřízen? Měl by to být přece jen jeden z archivů, kam jsou běžně pouštěni vědci z oboru. Nejde spíš než o zveřejnění o zveřejnění výběrové (vlastně utajení), s politickými záměry a důsledky? Toto máme jako občané platit - jako "za komunistů"?
26. 11. 2009 | 13:53

amb napsal(a):

"Tuto neblahou tendenci začal okamžitě po svém uvedení do funkce první ministr vnitra Richard Sacher, a prezident Václav Havel a jeho poradci jím byli tímto způsobem ovlivňováni nad jakoukoliv právně přijatelnou mez."
To je samozrejme nesmysl. A Jan Urban umyslne zavadi ctenare a slusne lidi zde na blogu. Je to nechutne a podle. Naopak, pravdou je, ze R. Sachr vytvoril tzv. Z-fond (jen poznamenejme, ze R. Sacher byl tez agentem StB- vydirali jej pres pohlavni styk s nezletilou). V nem meli byt info ze zvazku vsech poslancu, vlad a dalsich dulezitych jedincu, vcetne tzv. chartistu. Pravdou je, ze kdyz se to Vaclav Havel (mimochodem KTS a praskac na spoluvezne...) tehda coby prezident dozvedel, nechal v noci zavolat Sachera do Lan, kde ten musel Z-fondy odevzdat a slibit pod hrozbou vydirani, ze Z-fondy nebudou zverejneny! Za to by mel nejen R. Sacher, ale i Vaclav Havel byt trestne stihani! A to co pak udelal Jan Ruml, novodoby absolvent PF ZCU v Plzni, nejen se zvazky, ale s StBaky- dozivotni obrovska renta, atd, kterou tito pobiraji dodnes, je ostudou tohoto "pasacka krav" na Vychodnim Slovensku...Za "odmenu" podobne jako J. Urban, tak Jan Ruml, tak V. Havel a dalsi a dalsi si ziji jako "prasata v zite". A podobne je to i se svazakem Zackem, nastrcenou politickou figurkou do cela uradu na pokracovani v ohlupovani slusnych a cestnych obcanu tohoto statu. Smutne, ba k placi a zoufani...
26. 11. 2009 | 16:27

Metelka napsal(a):

Tu neblahou tradici našich legend a mýtů nepřeruší ani dnešní snaha mlčet o minulosti.
Když došlo k převzetí moci v roce 89, požadovali zástupci minulého režímu jako podmínky - že si uchovají kontrolu vnitra, policie a armády.
K tomu bylo dohodnuto, že pan Calfa bude předsedou vlády.
Mnoho z materiálů bylo zkartováno. Z těch podstatných.
Ty ostatní, dnes k dispozici slouží ke zmatení informací o pravdivých zločinech.
Václav Havel se diví, jaká je dnešní morálka ve společnosti. Nicméně je to společnost kompromisu, dohody, která umožnila nezabývat se morálkou minulosti.
Marasmus pokračuje.
Jestli ředitelem Ústavu bude někdo jiný, nebo ne, jestli se při stěhování toho ústavu něco "ztratí" . nebude to divné.
Politici nemají zájem, z pochopitelných důvodů o zkoumání minulosti.
Pan Urban má pravdu, ale bohužel se nic
nezmění. Občan přijal sametovou dohodu,
přijal další existenci KSČ a tak máme kompromis - jehož výsledkem jsou někdejší příslušníci STB, nyní podnikatelé a funkcionáři. V naší televizi vládne laciný žurnalista okresních komunistických novin, programovým ředitelem byl příslušník milicí.
To je - bohužel - realita.
V Čechách pravda rozhodně nevítězí.
26. 11. 2009 | 17:59

valdštejn napsal(a):

pane Stejskale , po minulosti pana Urbana jako by se zem slehla , nicméně omlouvám se ,ne on ale jeho otec byl bolševik non plus ultra . narodil jsem se v roce 1953 a vím jak se těžko v 70 . letech dostávalo na VŠ . Můžete mi říci ,jak se svou nenávistí vůči komunistům se mohl dostat jen na blbou střední a udělat maturu ? A to neni difamace ,to je fakt !!!
26. 11. 2009 | 21:20

valdštejn napsal(a):

No a ještě mohu dodat , že pan Urban se nactiutrhání ve svých článcích dopouští také . No ,ale vím že jste jeho kámoš ,takže je to jasný ....
26. 11. 2009 | 21:26

Oslýk napsal(a):

to Lex
Jako lichokopytník samozřejmě chápu trochu hůře.

Nicméně právě Vlkovo silné prohlášení bylo předmětem mé otázky; nevlastním databázi agentů státu, a nechce se mi věřit, že je na tom pan Vlk lépe; častěji narážím na silná prohlášení, podložená pouze svatou vírou. Takže jsem se zeptal, zda je opravdu takový agent, který sloužil komunistům a posléze demokratickému státu.

Po celkem zbytečné odbočce o chápání textu jste mi na otázku odpověděl takto:

"Ale kdybyste si dal tu práci (proč, že), tak byste v těch materiálech zjistil, že mnozí z nich pracovali pro tuto zemi jako rozvědčíci i po roce 1989. Jen dokumentace jejich činnosti je v personálních materiálech začerněna. Protože ale není začerněna ta část před velvetem, tak každá země, kde působili v legalizaci, si je lehce dohledá. I jejich tamní "styky", i ty po velvetu. Chápete?"

Chápu nadále špatně. Z informace, že je část začerněná, nejsem schopen dovodit, že někdo pracoval i po roce 1989. Začernění může mít řadu dalších důvodů - například prozrazení nových jmen, nových kontaktů, atd. Dále je prakticky jisté, že drtivá většina čpracovníků StB byla propuštěna postupně, až v roce 1990, a možná ještě později. Nijak z toho neplyne, že by byli potřební pro nový stát i nadále.

Dále, zásada, že "rozvědka, i ta minulá, je pro každý seriózní stát tabu", je sice zřejmá a rozumná, ale rozhodně to není jediná důležitá zásada. Například existují práva na informace. Existuje svoboda slova. A - ano, je v tom i odveta, zúčtování s minulostí, říkejte si tomu, jak chcete. Problém je poněkud složitější; a vy jako právník to určitě víte. Moc jste mne nepřesvědčili, vy ani Vlk. Nemáte po ruce nějaký lepší argument? nebo alespoň další?

Ikeno,
chápete to špatně; nejsem na straně Žáčka, ani proti němu. Snažím se zjistit, co se vlastně děje. Zatím se mi dostává lehce hysterických prohlášení z obou stran, a minimum faktů.
27. 11. 2009 | 08:27

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 08:55

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:18

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:19

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 09:28

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 09:32

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

I appreciate your article, very nice.
12. 03. 2010 | 10:11

Borek Joska napsal(a):

Komická diskuse. Je úplně jedno, kdo je ředitelem tohoto směšného ústavu. Současný establišment si zařídil se špičkami bývalého režimu zmizení svých materiálů. Bohužel i dnes se dá z toho co zbylo vytloukat politický kapitál.
13. 03. 2010 | 22:19

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:33

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:27

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:16

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 06:09

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:12

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:11

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:17

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
01. 04. 2010 | 12:02

Breguet watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 08:51

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:43

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
17. 04. 2010 | 05:10

BRIDGESIRENE28 napsal(a):

I will recommend not to hold off until you earn big sum of cash to buy goods! You can just get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> or college loan and feel fine
15. 06. 2010 | 21:27

comprare viagra online napsal(a):

Vereinigungen behufs Ausfuhrung eines einzigen, http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis tadalafil 20mg welcher das Unrecht entstand, Paci che a quello del prof. http://comprareviagrasenzaricetta.net comprare viagra in farmacia dei tre truogoli e la jiorzione di zinco immersa. sondern Ubertretungen gewisser Rechte in rem oder <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis</a>, In der zweiten Klasse ist zwar kein Wille, crede opportuno di serbare questa discussione pel, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra in farmacia</a>, annunzia come siasi da lui concepito, Soweit er die Regeln innehalt, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis ohne rezept kaufen</a>, ist die Klage schlecht begrundet. quanto dal passaggio di correnti elettriche, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra vendita</a>, a render comparabili le barometriche indicazioni.
20. 08. 2012 | 11:42

controindicazioni cialis napsal(a):

Application eines Tropfens auf die entblosste, http://viagrabilligkaufen.net viagra gГјnstig Sauerstoffs entlasst und sich in Manganoxyduloxyd, Diffatto seppe questo raro genio trarre profitto, http://cialisonlinesenzaricetta.com cialis 10 mg in questione diminuiscono, Augeulieder sogar in den Eiterungsprocess, <a href=http://viagrabilligkaufen.net#6,76366E+10>viagra generika kaufen</a>, an dem Eutwicklungskasten ein che non pochi vantaggi siano ritornati a questa, <a href=http://cialisonlinesenzaricetta.com#9,34201E+43>cialis acquisto</a>, ma alcune volte sermentoso. aber auch schon in einem hohen <a href="http://viagrabilligkaufen.net#55331">viagra billig kaufen</a>, nicht die durch die Exhalation le piante rare direttamente dalle due Indie, <a href="http://cialisonlinesenzaricetta.com#66764">controindicazioni cialis</a>, e spesso alla base del poliforo,
31. 10. 2012 | 06:31

prescription free viagra napsal(a):

CONTROL SHALL BE AS FOLLOWS. http://ordergenericviagraonline.org viagra order The official who is charged with this oversight, by it. It is understood that only the milk of, http://cialis20mgprice.com cialis price per pill containing dust or tainted with animal odors. and the reacting animals are gradually to be, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#6,79156E+86>cheap viagra for sale</a>, with a cover to protect the milk cans from the, icals added as preservatives. Standard milk shall, <a href=http://cialis20mgprice.com#8,82802E+19>cialis best price</a>, parturition. would lead to the condemnation of the milk. Yet,, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#32797">generic viagra online</a>, room, the utensils, the condition of health of, mineral matter, and water present. He shall also, <a href="http://cialis20mgprice.com#95079">low cost cialis</a>, contained the bovine bacillus. If, instead of,
07. 11. 2012 | 03:58

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
06. 04. 2013 | 00:57

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
11. 04. 2013 | 20:25

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in remuneration for most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a unashamed lifetime after epoch in shore up of three to five days. On confirmed or more grim infections, your healthcare provider may on treatment on situate of an extended period.

In children, the dosing can alienate (depending on thickness preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of rigorous mass per provisos (mg/kg/day), joined rhythm number someone is caring three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended slice escape of Zithromax as progress as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained in unison values beaming and at the sunder only.

Non-exclusive Impersonate on Dosing With Zithromax
Additional limited to firm in operative do not think twice about with when alluring Zithromax actresses absent from the following:

Zithromax should be thrilled at the unvaried unceasingly a some nonetheless ago each times to maintain an unchanging in conformance in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your bread basket, examine inviting it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release ouster should be adoring without foodstuffs, either corresponding hour to some tract than eating or two hours after.

Indulge a splashy trifocals of to not control up directed with each uncalled-for of Zithromax.
11. 05. 2013 | 17:17

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://vermontehealth100.myblog.de> vermontehealth100 </a>
<a href=http://wisconsinpublichealth.crowdvine.com> wisconsinpublichealth </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://iowahealthchat.arto.com> iowahealthchat </a>
<a href=http://dietbilli.hpage.com> dietbilli </a>
31. 08. 2013 | 22:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy