Českým přátelům od Viktora Fajnberga a bratrů Gorbaněvských

12. 11. 2014 | 09:36
Přečteno 5017 krát
Viktor Fajnberg: "Já mám vaši zemi opravdu rád, stejně jako ji měla ráda Nataša, už od časů naší demonstrace na Rudém náměstí. A pokud jde o vašeho prezidenta, opravdu mu přeji jen to dobré a z celého srdce bych si přál, aby už konečně sundal ten šaškovský převlek, ve kterém hraje tu frašku napsanou Putinovými lidmi. To mě osobně bolí nejvíc."
Český rozhlas, 10.11.2014

V návaznosti na nedávnou návštěvu synů Natalie Gorbaněvské a jejího kolegy - ruského disidenta Viktora Fajnberga jsme s přáteli obdrželi jejich vyjádření k nedávným výrokům pana prezidenta. Jakožto kurýr předávám jejich dopisy dál v rámci tohoto blogu.

DOPIS PŘÁTELŮM
Bojte se Danajů, přinášejících dary.
Homér

Ó, střež se vlídných Danajů!
Jevgenij Jevtušenko

On přece neřekne: „Já jsem Danaj.
nepřijímej!“

L. Temin

"Vždyť jestli Rusko volá své mrtvé,
tak to je neštěstí!“

Alexandr Galič


Dne 8. září 2014, při setkání se syny a přáteli Natálie Gorbaněvské u jejího
hrobu na hřbitově Père-Lachaise, mi prezident České republiky řekl, že
na lidech si nejvíce cení odvahy.

Dle mého názoru to „explicitně“ dokázal, když předvedl nejen svou erudici v
oblasti politické psychiatrie, ale i svou náklonnost k ní. V rozhovoru pro Český
rozhlas ze dne 2. listopadu mi pan Miloš Zeman veřejně vyjádřil soucit, neboť
prý „trpím jistou obsesí“.

Je až k slzám dojemné, jak se shoduje s diagnózou psychiatrů KGB z Institutu
Serbského, kteří mi zjistili „schizofrenii s paranoidním syndromem, projevující
se odlišností politických názorů“. Daná diagnóza vědecky zdůvodnila mou
účast na demonstraci na Rudém náměstí dne 25. srpna 1968 proti invazi armády
Sovětského svazu a jeho tehdejších satelitů do Československa.

Takovou odvahu ze strany prezidenta České republiky je třeba ocenit, neboť
k ničemu podobnému by se neodhodlal žádný z politických činitelů
demokratických zemí. Podle pana Zemana je moje patologická posedlost
prokázána „tím, že explicitně ztotožňuje Rusko Vladimíra Putina se Sovětským
svazem Leonida Brežněva“. Údajně jsem dal „mezi tyto dva režimy rovnítko“.
existuje tam opoziční tisk“.

Ergo, „já to rovnítko škrtám, protože je to nesprávná analýza, daná možná
pocitem ukřivděnosti nebo něčím jiným.“ Jelikož nedostatky Putinova režimu
(a ani slunce přece není beze skvrn) si zaslouží jen určité „kritické výtky“.

Za Brežněva a Andropova byl cejch nebezpečného šílenství oblíbenou a téměř
hlavní zbraní politické moci k potlačování lidsko-právních hnutí. „Nebezpeční“
seděli v „civilních“ psychiatrických léčebnách a „obzvláště nebezpeční“ ve
„speciálních“, tedy v psychiatrických věznicích. Mezi nimi mj. Vladimír
Bukovskij, generál Petr Grigorenko, Valerie Novodvorská, Natálie
Gorbaněvská. Nataša seděla ze stejného důvodu jako já: za „Ruce pryč od
Československa!“ I jí bylo ublíženo, i ona trpěla „obsesí“ solidarity.

Z tohoto důvodu jsem cítil za svou povinnost reagovat na prohlášení prezidenta
Zemana, který jí udělil nejvyšší řád České republiky. Natálie Gorbaněvská si
zasloužila vyznamenání státu, který bránila, následkem čehož byla zavřena do
psychiatrického vězení a vystavena propracovanému mučení neuroleptiky, které
ničí lidský mozek.

Nataša přinesla na Rudé náměstí československou vlajku a heslo „Za vaši i naši
svobodu“. A zůstala mu věrná celý život. Nyní ho moskevští demonstranti
vyvěšují na náměstích hlavního města společně s ukrajinskou vlajkou.

Budeme-li se však řídit logikou starého pořekadla „přítel tvého přítele je i tvůj
přítel“, vzniká tu riziko, že Nataša vejde do dějin jako blízká přítelkyně Sergeje
Lavrova, Vladimíra Jakunina a skrz ně i samotného Putina. Jestliže pan Zeman
vnutil Nataše své „přátelství“, pokusil se tím její živou a pro odpůrce svobody
nebezpečnou památku vlastně pohřbít. A také, jak říkal Solženicyn, „poopravit“
její biografii.

Nyní k jednotlivým bodům.

1) Já neztotožňuji totalitní režim Brežněvovy epochy s autoritářským postsovětským
putinovským Ruskem. Pouze zdůrazňuji jejich vzájemnou osudovou
a dědičnou podobnost. Krutost, zákeřnost, pokrytectví. „Vášnivá“ agresivita a
touha ovládat cizí země. Bez vnějšího nepřítele a tendencí k rozšiřování není
možné vystavět pyramidu národní jednoty, ozdobenou zbožštěným vůdcem.
Rozdíly tu jsou.

Ale vždyť „v Rusku přece jen existují politické strany, existují tam volby, Místo totalitního
„socialismu“ primitivní kapitalismus, přeměněný na mafiánské soužití hrabivých,
ale ochočených oligarchů a všudypřítomné ambiciózní tajné služby. Takový režim
nemůže existovat bez korupce a dovedně cílených represí. Ano, rozdíly tu jsou.
Namísto rozsáhlého gulagu „drobné“ nájemné vraždy oponentů a hromadné,
genocidní „trestání“ neposlušných národů.

Prezident Václav Havel nazval krvavá jatka v Čečensku „válkou, která má
povahu genocidy“. Koneckonců „amatérské“ teroristické útoky, letecká neštěstí,
sestřelování civilních letadel jsou připisovány kavkazským „teroristům“,
ukrajinské armádě či rozmarům přírody. S neviditelným podpisem
podplukovníka KGB a jeho oddílu.

Sdělovací prostředky a volební systém jsou nyní kontrolovány pružnějším a
složitějším způsobem než za totality. Nyní, v souvislosti s pomalým, ale
krvavým dobýváním Ukrajiny se zbylá „okna svobody“ zavírají jedno za
druhým.

2) Nečekané prohlášení prezidenta České republiky o tom, že rád vyhoví výzvě
Jaroslava Gorbaněvského a postará se o propuštění politických vězňů v Rusku,
lze jen přivítat. Ale nedávné výroky pana Zemana, že na Ukrajině nejsou
přítomna ruská vojska, a to na základě informací od Sergeje Lavrova
(„přátelům je třeba věřit“), vyvolává vážné pochybnosti o jeho upřímnosti.

Pan Zeman nazval ženy z Pussy Riot pornografickou a chuligánskou skupinkou
a obvinil je ze znesvěcení křesťanských svatyní. Ve skutečnosti byly tyto mladé
ženy odsouzeny za to, že svým vlastním způsobem, formou happeningu,
vystoupily proti pokrytectví „nejkřesťanštějšího“ prezidenta a jemu sloužících
činitelů ruské pravoslavné církve, která je od stalinských dob využívána k
vymývání mozků doma i v zahraničí. V současné době se zase aktivně podílí na
„připojování“ slovanských národů k věhlasnému „Ruskému světu“. Krycí
jména posledních ruských patriarchů už byla dávno zveřejněna v evropských
médiích.

Mladé ženy si svůj trest odpykaly se vším všudy. Naše generace ví, co to
znamená. Po osvobození začaly bojovat, seč jim síly stačily, za práva vězňů,
jejichž životní podmínky jsou často horší než za dob Sovětského svazu.
Každopádně jejich srovnání s Nejsvětějším patriarchou, který žehnal raketám a
bombám během ostudných „čečenských“ válek, zdaleka nevyznívá v jeho
prospěch.

3) Postoj pana Zemana k pornografii sdílím. Etymologicky a často i praktickyje
asociována s prostitucí. („Porné“ v řečtině znamená „prostitutka“).
Ale v případě, že hospodářsky a sociálně proniká do politiky až na vládní úroveň,
stává se pro lidstvo nesmírně nebezpečnou. Zvláště v těchto dnech, kdy
Putinově buranskému iredentismu čelí zbabělý, „mnichovský“ západ.

4) Závěr
Díky skandálním výrokům se pan Zeman stal oblíbencem asi nejvýraznějších
zástupců těch „90% Rusů“, kteří, dle jeho údajů, podporují Putinovu agresi.
Ruské sociální sítě se zaskvěly komentáři: „Drahý Miloši...“, „Rozdrť tu
havěť!“, „Statečný!“ „Statečný!“ „USA mu nikdy neodpustí!“
Může tohle být pro pana prezidenta morálním odškodněním? Nevím. Proti
gustu žádný dišputát.

Každopádně to nemá žádný vztah k básnířce a bojovnici Natálii Gorbaněvské,
jejímu duchovnímu a intelektuálnímu odkazu.

Viktor Fajnberg – Paříž, 8. listopadu 2014

Jaroslav a Josef Gorbaněvští:

Kontext, v němž prezident Zeman zmiňuje Natálii Gorbaněvskou, nevyvolává nic jiného než
pocity smutku. Jsme zarmouceni, že jméno naší zesnulé matky je součástí takové vulgární
polemiky.

Neméně smutné pocity vyvolává rovněž fakt, že pan Zeman posuzuje, kdo byl více a kdo
méně výrazným účastníkem demonstrace na Rudém náměstí v roce 1968, aniž by znal
(dobře či jen vzdáleně) všechny demonstranty.

Vraťme se k naší výzvě týkající se ruských politických vězňů:

Připomenu hlavní myšlenku našeho dopisu: pokud pan prezident vyznamenává Natálii
Gorbaněvskou in memoriam (když k tomu ona už nemůže nic říct), mohl by zároveň ukázat,
že není jen nástrojem vděčnosti českého národa, ale také že osobně pociťuje k této události
jakýsi bezprostřední vztah. V takovém případě by výzva k osvobození ruských politických
vězňů byla logickým důsledkem tohoto vyznamenání.

Politických vězňů jsou v současném Rusku desítky. Bude-li pan Zeman chtít, může se lehce
seznámit s jejich jmény a podrobnostmi o jejich soudních případech, když se obrátí
například k ruské společnosti Memorial nebo k Amnesty International.

Ve světle výše uvedeného by tak prezident České republiky mohl dokázat, že s
vyznamenáním Natálie Gorbaněvské podpořil zároveň principy svobody a odpovědnosti.
Stačí pouze vyzvat ruskou vládu, aby propustila ruské politické vězně, aniž by k tomu musel
čekat na nějaké zvláštní okolnosti.

Josif a Jaroslav Gorbaněvští

P.S.: Když se jeden z vnuků Natálie Gorbaněvské, sedmnáctiletý Pierre, dozvěděl o
výrocích Miloše Zemana, řekl: „Vždyť je to starý člověk. A ke smrti už nemá daleko. Je mně
ho líto…“

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy