Proč se Nečas nechce bavit o ČEZu?

18. 11. 2010 | 15:31
Přečteno 21579 krát
Premiér Petr Nečas nám na poslední chvíli zrušil již domluvenou schůzku o předražených uhelných elektrárnách ČEZ – krátce poté, co jsme (my = Ekologický právní servis) poslali detailní podklady k jednání. Proč asi?


ČEZu klesají zisky i hodnota akcií a premiér se nechal slyšet, že ČEZ „během krize zaspal a bude mít co vysvětlovat.“ Měly by ho proto logicky zajímat informace, které by mohly případné manažerské chyby ČEZu osvětlit. V médiích už proběhly zprávy o nevydařených investicích na Balkán, další stopa vede ke třem hnědouhelným elektrárnám, do jejichž obnovy vedení ČEZu v těchto letech investuje celkem asi 100 miliard korun, tedy dvojnásobek loňského zisku. V EPS jsme shromáždili data, která ukazují, že tyto elektrárny jsou podezřele drahé: ČEZ staví elektrárny suverénně nejdráž ze všech zemí OECD. Pokud by se podařilo stáhnout investiční náklady alespoň na průměr zemí OECD, ušetřil by ČEZ z oněch sto miliard rovných třicet. Ještě podezřelejší jsou srovnání konkrétních projektů. Například elektrárna Prunéřov II. Tu se ČEZ rozhodl – navzdory evropským i českým právní předpisům, které nařizují použít nejlepší dostupnou technologii – obnovit takzvaně podkritickou technologií, která má nižší účinnost. To jednak znamená, že bude mít mnohem větší emise CO2, ale také, že bude elektřinu vyrábět dráž: spotřebuje přitom víc uhlí. Zřejmě i proto tuto technologii všude jinde na světě opustili: ze všech 48 uhelných elektráren, které se mají v příštích pěti letech na světě postavit, je Prunéřov II jediná podkritická, což podle ročenky Mezinárodní energetické agentury „odráží klesající zájem o tuto zastaralou technologii s nízkou účinností, přestože jsou u ní nižší investiční náklady.“ Právě těmi nižšími investičními náklady ČEZ také argumentoval. Jenže: z neznámého důvodu jsou náklady na obnovu elektrárny Prunéřov II v zastaralé technologii vyšší, než za kolik v Německu, Polsku i na Slovensku postaví zbrusu novou stejně velkou nadkritickou elektrárnu s mnohem vyšší účinností (více zde).

Je možné, že si tyto miliardy navíc vyžádaly nějaké objektivní komplikace, jenže ČEZ odmítá upřesnit jaké. Mnohem pravděpodobnější je, že si na přemrštěné ceně někdo namastil kapsy. Zakázky byly zadány ve velmi netransparentním výběrovém řízení, přičemž třeba zakázku na turbínu získala tehdejší Škoda Power (dnes Doosan), které tehdy šéfoval Tomáš Krsek, dobrý kamarád a soused šéfa ČEZu Martina Romana. Volbu zastaralé technologie by zase mohlo vysvětlovat to, že ČEZ potřeboval zakázku přihrát firmě Vítkovice Heavy Machinery, která nadkritický blok ještě nikdy nepostavila. Vláda má každopádně k dispozici všechny prostředky, aby to prověřila – stát vlastní 70% akcií ČEZ, dosazuje členy dozorčí rady a může si vyžádat všechna potřebná data: ceny všech dílčích zakázek při stavbě, konkurenční nabídky z výběrového řízení atp.

S návrhem na prověření hospodárnosti Prunéřova jsme nejprve v červnu vystoupili na valné hromadě akcionářů ČEZ. Někteří soukromí akcionáři se k nám sice přidali, ale zástupci státu, který má většinu, návrh zamítli. Rozhodli jsme se proto jít přímo za premiérem a natočit na kameru, co si o našich návrzích myslí. Oficiální cestou jsme nepochodili, ale po zaslání urgující sms přímo premiérovi se z úřadu vlády rychle ozvali, a schůzka „o předraženém Prunéřově“ byla domluvena. Avšak den před schůzkou, několik hodin poté, co jsme zaslali premiérovi detailní podklady, byla schůzka zrušena Martinem Římanem, premiérovým šéfporadcem a novopečeným předsedou dozorčí rady ČEZ, který oznámil, že premiéra v této věci „plně zastoupí“, zároveň ovšem rezolutně odmítl přítomnost kamery, protože „za premiéra nemůže mluvit“. Snad by tedy mohl mluvit na kameru alespoň za sebe z pozice předsedy dozorčí rady ČEZ? Nikoli, protože „tato schůzka byla dojednána přes úřad vlády, kde působí pouze jako premiérův poradce.“ Další smsky premiérovi, aby se s námi přeci jen sešel, už zůstaly bez reakce.

Otázka zní: Proč se Petr Nečas, předseda vlády, která se (alespoň tedy navenek) snaží ušetřit každý milión, nezajímá o možné úspory v řádu miliard? A proč schůzku „o předraženém Prunéřově“, neodmítl hned, ale teprve po té, co jsme dodali přesná data a přesné návrhy, jak možnou nehospodárnost a korupci ověřit?

Mnozí politici zleva i zprava jsou už po léta známí svou shovívavostí i štědrostí vůči ČEZu, až se začalo mezi novináři říkat, že největší poslanecký klub ve sněmovně má ČEZ. Třeba loni mu ve známém přílepku k zákonu o spotřební dani přihráli emisní povolenky zdarma (autorem byl mj. Martin Říman), takže ČEZ ušetřil asi 70 miliard. O pár měsíců později jsme měli evropskou ostudu, když z antimonopolního úřadu vedeného poslancem Rafajem unikla na veřejnost zpráva o chystané razii evropského antimonopolního úřad, takže se na ní ČEZ stačil připravit. Na jaře nakrátko usadili na MŽP Rut Bízkovou, bývalou mluvčí ČEZ, která do 14 dnů schválila ČEZu stavbu Prunéřova, což předchozí ministři dlouho odmítali. Nicméně: všechno toto by snad ještě šlo vysvětlovat jako nadržování činěné v dobré víře, že tak pomohou našemu „národnímu šampiónovi“.

Avšak náš návrh nejde proti ČEZu, který by snad Petr Nečas mohl chtít v dobré víře bránit. Právě ČEZu by mohl uspořit třeba až 30 miliard. Navržené kroky by mohly nanejvýš způsobit komplikace současnému vedení firmy v čele s Martinem Romanem a to jen tehdy, pokud se ukáže, že skutečně investovali nevýhodně, chybně nebo dokonce korupčně. Ve hře není nic menšího než budoucnost ČEZ: firma se dostává do potíží a snad bere za své i naivní víra mnoha tuzemských politiků i občanů, že ČEZ bude vždy prosperovat nehledě na to, že se občas někde zbytečně utopí nějaká ta miliarda - a jak už dobře víme, dobře vykopaný tunel může stáhnout prosperující firmu ke dnu během měsíců. Jde o hodně - jaký tedy může být motiv premiérovy neochoty zkontrolovat Martina Romana?


***


REAKCE NA DISKUZI POD BLOGEM
Děkuji všem za podnětnou diskuzi, přikládám několik reakcí na otázky a námitky. Protože obsahují mnoho odkazů, umisťuji je radši sem, protože do komentáře neumím dát text formátovaný v html a bylo by to příliš nepřehledné.


"Škoda Power je stále Škoda Power a nejmenuje se Doosan, jak mylně uvádí autor. Správný název je Škoda Power, člen skupiny Doosan. A pan Krsek nikdy Škodě Power nešéfoval!"


Omlouvám se za nepřesnost. Krsek byl generální ředitel Škody Holding, od které Doosan koupil Škodu Power. Šéfem dceřiné Škody Power byl Jiří
Zapletal, taktéž kamarád a soused Martina Romana. 


"Na aktivisty prosazovanou moderní technologii (která se mimochodem buduje v Ledvicích), není v Prunéřově dostatečně kvalitní uhlí. Takže to tam nikdo nepostaví, ani kdyby se všichni aktivisti pověsili na komíně prunéřovské dvojky."


Ano, buduje se v Ledvicích - což plyne už z toho, že Prunéřov II je jediná nyní chystaná podkritická na světě. V Prunéřovském dole Libouš je skutečně méně kvalitní uhlí, avšak energetičtí odborníci 2x nezávisle potvrdili, že lokální podmínky (kvalita uhlí i teplota vody) umožňují provoz nadkritického bloku s účinností nad 42%. Jednak posudek zahraničních konzultantů z DNV (na str. 17-19) a stejně tak i studie společnosti Euromatic (str. 29), kterou si nechal vypracovat ČEZ v říjnu 2009. Výtah z klíčových pasáží obou dokumentů také zde.


"Prunéřov dodává teplo pro okolní vesnice. Při výpadku jednoho ze tří podkritické bloků se nic nestane, při výpadku jednoho nadkritického by nebyla záloha. Nechci bydlet u teplárny, co nemá zálohu a já záruku tepla."


Toto tvrzení ČEZu také vyvrátil posudek DNV (viz výše). Na str. 19 uvádí, že dodávku tepla může bez problémů zajistit i jeden nadkritický blok, jako je tomu u několika německých elektráren. Postavení záložního zdroje pro dodávky tepla, přitom není jediným řešením – podle DNV by stačilo také postavit 8 km potrubí k parovodu elektrárny Tušimice. V Tušimicích ostatně záložní zdroj tepla ČEZ nedávno postavil, nejde opravdu o nic mimořádného."Dosažitelné zásoby uhlí pro Prunéřov jsou jen na pár let a proto se
nevyplatí investovat do zařízení s životností na třicet let." / "nadkritický blok by musel být v provozu 40 let místo 25, aby se vyplatil, a kouřil by tedy mnohem víc."


EPS nechal zpracovat u inženýrské společnosti Cityplan, s.r.o. (jejímž klientem bývá i ČEZ) ekonomické srovnání obou variant pro Prunéřov - vyplynulo z něj, že při uhlí, které zbývá Prunéřovském dole Libouš, by nadkritický blok běžel jen o několik let déle, celkové emise by ovšem byly nižší (protože uhlí by se spálilo stejně při vyšší účinnosti). A, držte se, nadkritická varianta by vyšla levněji, i kdyby se tedy po 27 letech po spotřebování uhlí odstavila. I po započtení vyšších investičních nákladů by se jedna MWh vyrobila o 81Kč (díky vyšší účinnosti a dalším faktorům), za 25 let to dělá celkem 10 ušetřených miliard. Shrnutí hlavních argumentů studie je zde, celá studie zde.

To František Marčík - článek pana Nejedlého a TZ zpráva ČEZ


Na teze o nemožnosti nadkritické technologie jsem už odpověděl výše, vzhledem k tomu, že článek byl napsán 24. března, kdy už byly všechny tyto studie veřejnosti i ČEZu přístupny, zdá se mi, že pan Nejedlý jednoduše ... nemluví pravdu. Na všechny podklady jsem poslal odkazy včetně čísel stránek, prosím posuďte sám (případné další dotazy jiri.boudal@eps.cz).


Pokud jde o jadernou energii - osobně nejsem žádným fanatickým odpůrcem jaderné energie (a zdá se mi, že ani kolegové z EPS). Bez jaderné energie se v tuto chvíli, v této zeměpisné poloze a při současných technologiích asi neobejdeme. Mé námitky vůči jsou spíše praktického rázu: není dořešeno ukládání odpadu, jaderná energie je vždy a všude výrazně dotována státy - a pak je otázkou, jestli právě ČEZ má být velkým vývozcem energie, když ji nemůže vyrábět moc levně a šetrně a doplácíme na to jako daňoví poplatníci i jako spotřebitelé (máme jednu z nedražších elektřin v EU). Zda je nutná dostavba Temelína, nebo zda je situace řešitelná omezením vývozu a především energetickými úsporami, přiznám se, v tuto chvíli nevím. Ale jsem si jist, že argumenty ČEZu i mnoha politiků nebudou férové a bude potřeba hodně úsilí dostat se ke skutečně relevantním číslům.


Pokud jde o tiskovou zprávu ČEZ. Teze o potřebě 40letého provozu - viz výše. Ale zaráží mě zejména tvrzení, že studie DNV potvrdila, že "v 57 parametrech projekt ČEZ odpovídá doporučeným požadavkům nejlepších technologií a ve zbývajících dvou parametrech je odchylka odůvodněná místními požadavky". Ať to čtu, jak to čtu, zdá se mi, že se ve studii píše pravý opak. Jde parametry emise a účinnost (tedy ne jen tak nějaké parametry vedle 57 dalších). Srv. závěr na str. 20. "Technické důvody pro odchylku od normy BAT pro emise of 200 mg/Nm jsou nedostatečné (insufficient)" a k účinnosti: "Navržená účinnost 40% je pod minimální požadavkem BAT 42% (str. 3), a "Vyšší parametry páry a konkrétně nadkritické podmínky páry, by umožnily dosáhnout minimálního požadavku BAT 42% v případě projektu Prunéřov II." (str. 18). Zkontrolujte sám.


"EPS inkasoval miliony výpalného v kauze Huyndai"
EPS žádné peníze od Hyundai nezískal. 20 milionů Hyundai věnoval do svého Nadační fondu, který zatím rozdělil cca 8 milionů Kč na 42 různých komunitních projektů, které obdrželo 35 organizací. EPS mezi není a - jak se můžete přesvědčit zde - řada podpořených projektů nemá ani nic společného s ekologií.

"Je spočítáno, že prodloužení výstavby kvůli aktivistům už nacpalo do ovzduší víc škodlivin, než činí rozdíl mezi "moderním" a "nemoderním" zdrojem."


Tento výpočet mi není znám, byl bych vděčen za odkaz. Ale vzhledem k tomu, že třeba Vítkovice kotel vyrábějí už dávno (jen do jara, kdy ještě nebylo jisté, zda ČEZ získá povolení od MŽP, proinvestovaly miliardu), nezdá se mi, že se by tlak na to, aby schvalovací proces proběhl v souladu s právními předpisy, do této chvíle nějak výrazně zpozdil výstavbu. Spíš bych v této souvislosti upozornil na jinou legrandu: ČEZ dostal povolení ke stavbě Prunéřova II v zastaralé technologii s tím, že vyšší emise bude kompenzovat odstavením jiných zdrojů. Před několika týdny oznámil, že touto kompenzací bude dřívější odstavení Prunéřova I - pozor - už v roce 2019. Přičemž původní plán - i podle webu ČEZ - byl uzavřít ji v roce 2015, čili tím provoz naopak prodlužuje - více zde. Kompezovat asi v ČEZu chápou v ČEZu ve významu "dát jim co proto".


"Ekologické organizace podporují sluneční elektrárny na polích"

Pokud jsem si všímal, mnohé ekologické organizace, a každopádně  EPS, se rozhodně staví proti boomu velkých slunečních elektráren. Osobně už od jara průběžně nadávám, kdykoli vidím další nedozírné fotovoltaické pole. To nemělo s ekologií moc společného, byl to hlavně dobrý byznys pro lidi okolo politiky, kteří to věděli. Mimochodem, nejvíce FV kapacity má nyní... kdo jiný... ČEZ, ačkoli tvrdil, jaká je to špatnost.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Taky by mě velice zajímalo, co že se to najednou stalo, že se premiér odmítl bavit o impériu pana Romana poté co shlédl vaše podklady a zjistil, že by mohla být přítomna kamera.

Je to o to víc zarážející, že jde o tak velkou částku navíc za předraženou zastaralou technologii a vláda chce bojovat doslova o každý pětník, potírat korupci seč může a pořídit pro daňového poplatníka to nejlepší.
Samozřejnmě transparentně za přítomnosti veřejnosti.

Anebo že by to nebyla tak celkem pravda?
18. 11. 2010 | 15:41

Al Jouda napsal(a):

Pokud jsou státní úředníci zloději, tak nemůže být stát dobrý hospodář - to má ODS pravdu !
18. 11. 2010 | 16:11

Franta Adamec napsal(a):

Czesko je komunisticke imperium v EU, nejen Martina Romana, Jana Klause, ODS a CSSD.

Obnovitelná energie EU > Umožnit domácnostem využívat v místě spotřeby obnovitelne zdroje energie, slunce, vzduchu, vody a země, energeticky úsporné technologie pro bydlení i rodinné podnikání, fotovoltaiku, větrnné elektrárny do průměru 5m, tepelná čerpadla, kompresory a turbíny bez zdanění, pro čistši produkci, energeticky usporná zařízeni, elektrostroje, elektromobily, elektrokola, domácí čistirny odpadnich vod, bez přípojky z monopolizované a státem dotované veřejné sítě. Obnovitelná energie využívat ve věřejných službách, zejména v dopravě bez emisí. Zvyšit energetickou učinnost a podil využití obnovitelných zdroju energie, podle cílů EU, místních přírodních a klimatických podmínek, zrušit centralizované nad/národní a státní regulačni úřady, které zvýhodnují monopoly, zdražují celý řetezec výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie. Využít moderni Smart technologie z EU pro elektronické řizení místní sítě podle potřeby energie z obnovitelných zdrojů energie, s vyšší pohotovostí a spolehlivostí, zejména pro domácnosti, regionální a evropské drážní systémy s přeměnou pohybové energie rekuperací do elektrické sítě v celém rozsahu rychlostí tramvají, trolejbusů, vlakových souprav, na jednotné standartizované napěťové úrovni v EU. Investorům a provozovatelúm fotovoltaických elektráren nad 30 kWp, bez obstrukcí a korupce, umožnit výstavbu regionálních fotovoltaických elektráren, s krátkou dobou navratnosti, a jejich pripojeni do sití 22 kV, ze kterých lze po transformaci napájet zálohované evropské drážní systémy. Domácnostem umožnit zásobování vlastní energií z udržitelných zdrojů, a bez obstrukcí a korupce, připojení modernich fotovoltaickych elektraren, s krátkou dobou návratnosti, do zálohovaných místních sítí 22 kV a 0,4 kV, zvýšit energetickou učinnost a soběstacnost v geografickych regionech Moravy a Slezska. Odstavit zastaralé, nebezpečné a neregulovatelné jaderné elektrárny a zařízení, závislé na cizim jaderném palivu a průmyslu. Případně umožnit domácnostem elektronický výběr dodavatele obnovitelné energie v EU, za nejlepsi cenu bez dlohodobých závazků.

Životni prostředí EU > Chránit život a přírodní životní prostředí, zastavit státem řízené velkoplošné rabování lesů s věkovou a druhovou diverzitou, zastavit kontaminaci půdy, vodních zdrojů a toku toxickymi latkami, emisemi, zemědelskými herbicidy a pesticidy, průmyslovými odpady, chemikáliemi a umělými hnojivy, zvýšit ochranu CHKO před politickou a podnikatelskou devastací, zrušit rabovací podniky a svěřit hospodaření v CHKO neziskovým organizacím pod veřejnou kontrolou, obdobně jako v Rakousku a Německu, zvyšit poměr zelených ploch k betonovým plochám a komunikacím, sanovat a rekultivovat skládky komununálních a průmyslových odpadů, těžební plochy, zastaralé podniky, silnice a dráhy, rozšířit sítě biokoridorů a BR, neprodleně zrušit "ex/komunistické myslivecké a podnikatelské" obory a okrady v CHKO. Celosvětovou síť biosferických rezervaci (BR) vyhlašuje UNESCO v rámci EU programu Man and the Biosphere – MAB. Půda a voda na Moravě a ve Slezsku je kontaminována českymi podniky, toxickými a radioatlivnimi látkami, umělymi hnojivy, herbicidy a pesticidy. Velkoproducentům učtovat emise a odpady, kontaminaci ovzduší, vody a půdy. Zveřejnit místa a podniky, které ředí pohonné hmoty, nemají finančně a technicky zajištěnu ekologickou sanaci jadernych zařízení po ukončení jejich provozu, dekontaminaci, technickou a biologickou rekultivaci kontaminovaného územi, vodních toků a zdrojů, recyklaci jaderneho paliva a odpadů, bezpečné nakládání s toxickymi odpady, on-line, bez zpoždění, zveřejnovat na webu, hospodářské výsledky, nebezpečné poruchy a havárie strojů, mobilních a stabilních zařízení, manažery bank a podniků, kteří nebezpečná zařízení financují a provozují.
18. 11. 2010 | 16:16

myrta napsal(a):

Jako bojovník proti ČEZu se vyjádřil velmi kriticky i p.Bém.Ale zřejmě ve vládě a posl.sněmovně je tolik zainteresovaných se svým želízkem v ohni/v ČEZu/ že si nenchají vyschnout žílu příjmů.Postoj pana Čistého je proto velice zajímavý.Tady ještě nedojde k onomu"Padni komu padni"?PANE BOUDAL ,velice vám fandím a nedejte se odradit!
18. 11. 2010 | 16:21

Sonny napsal(a):

ježíši co čekáte? vždyť je čez všechny platí - tedy korumpuje. Teď přijde nová finta - čez prodává svoji produkci na dvacet let světovým bankám. češi plačte a plaťte. To se jmenuje tátní zlodějna a protože jsou namočený úplně všichni tak nikdo nepomůže. Těžte dřevo a syslujte. Sonny
18. 11. 2010 | 16:23

Sonny napsal(a):

to Adamec: Kdo je Jan Klaus?
18. 11. 2010 | 16:28

čaroděj napsal(a):

Vzhledem k tomu, že čez předražuje uvedené zakázky o 30-40 mld, navrhuji zrušit veřejnou podporu školám a zavézt platby na dřevo.
Výhoda bude, že vyhozených 30-40 mld. nebude nikde chybět a u žáků se zvýši motivace a v případě platby budou požadovat kvalitní výuku. Tímto zkvalitníme náš vzdělávací systém, čez bude stále úspěšnou firmou a o co bude méně divident z čezu, o to více ušetříme na státním rozpočtu!
Geniální? Kdeže, takhle to tady partičky vytvářejí již hezkých pár let. Jen bude třeba vytvořit u ovcí pocit viny, a to se od roku 2006 hezky daří!
Áleluja!
18. 11. 2010 | 16:46

čaroděj napsal(a):

To Sonny: Jan Klaus? To je jeden ředitel soukrommého gymnázia, kterému pan Roman (tedy tomu gymnáziu) věnoval ze svých těžce vydělaných peněz 100 mil..
18. 11. 2010 | 16:47

myrta napsal(a):

to čaroděj
mýlíte se,ředitel gymnazia je Václav K.ml.,Jan Klaus je ve vysoké funkci v ČEZu.
18. 11. 2010 | 16:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text vykazující znaky spamu ("tapetování").

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 11. 2010 | 17:03

hovorka11 napsal(a):

Jiří Boudal:
Již dlouho poukazuji na propojenost Klausovi rodiny s ČEZem. Nečas je úslužný následovatel Klausovy éry v ODS. Co řekne hrad, je pro Nečase zákonem.
prezidentův syn Václav ml. dostal 200 mil. od Martina Romana na školu PORG. Ty peníze musel dát ze svého Martin Roman, aby měl dlouhodobě zajištěnou kariéru v ČEZu. Klaus dovede prosadit své lidi i přes ministerstvo financí.
Okolo hlavy našeho státu je mnoho zřejmě korupčních sítí, které nelze v jeho funkci nevidět. Nevyjadřovat se k nim v jeho veřejné a lidem sloužící funkci znamená podporu těmto sítím.
Nečas se vine jako had mezi stranickými korupčními zájmy a tlakem veřejnosti.
ČEZ je doménou Klausovi ochranářské ruky nad Martinem Romanem, proto Nečas do ČEZu nešlápne, to by si poštval Klause !!! Zároveň Nečas stál poblíž korupčního dění v ODS, takže očista je jen prázdné, ale potřebné heslo v určitý čas.
18. 11. 2010 | 17:24

zemedelec napsal(a):

Pro Franta Adamec
Na takoví rozbor,už čekám dlouho.Někdy tvrdím,aby CEZ dopadl,jako telekom.Y když to nejde,aby měl každy u sebe několik elektráren,jako telefonů.Musíme ale vědet,že tady musí byt stály zdroj,jak pro armádu, bezpečnost státní aparát,nemocnice atd.Jenomže co mne jako laika v tomhle oboru trápi,je že od dob Křížika,nemáme v tomhle oboru,vynálezce,jenom čekáme co vymyslí jindea pak tozavádění nám přijde dráž.
18. 11. 2010 | 17:31

hovorka11 napsal(a):

Jiří Boudal:
Doplním: Jste mladý a vše vidíte jasně logicky, jen Vám uniká protřelost starých struktur a faktů z ekonomie:
fungující hospodářství dokáže zalepovat díry po tunelování neuvěřitelně obětavě a efektivně- vždy to jde na úkor lidí vytvářejících hodnoty a služeb okolo nich. Tam je základ všeho, dokud vše funguje a lidi mlčí, tak se nic napravovat nebude, i kdyby jste Nečasovi nabízeli 100 miliard úspor.Nemá jakýkoliv důvod si dělat nepříjemnosti.
Jestli jste odvážní, tak medializujte veřejně přes noviny a útočte na Nečese. Kdo není slyšet a vidět neexistuje...
18. 11. 2010 | 17:40

Cech napsal(a):

Při použití moderních technologií,zabezpečení úsporného postupu výstavby je jasné,že neprojde to co je navrhováno v rozpočtu.Pakliže se to bude investovat do "vzdělání,atd" a prostředky se nerozplznou do vytracena je neudržitelná totálně pravicová koncepce pro roky 2011-14.Je na tom snad něco nepochopitelného.
18. 11. 2010 | 17:46

Rumcajs napsal(a):

Státní podniky nejsou nic jiného, než trafiky pro vysloužilé politiky a transfer do stranických a osobních kapes.

Musím použít to ošklivé slovo, při kterém Ti naskakujou pupínky - PRIVATIZACE.

Rozsekat na malé kousíčky a prodat. To je jediný lék na to, aby jsme nemuseli dělat dojnou krávu.
18. 11. 2010 | 18:05

mb napsal(a):

proč se mi dělá špatně z těchto vět :Jenže: z neznámého důvodu jsou náklady na obnovu elektrárny Prunéřov II v zastaralé technologii vyšší, než za kolik v Německu, Polsku i na Slovensku postaví zbrusu novou stejně velkou nadkritickou elektrárnu s mnohem vyšší účinností (více zde).

asi proto, že jsou pravdivé, a proto k (z)blití .....
18. 11. 2010 | 19:01

mb napsal(a):

JE MI ŠPATNĚ, JE MI ZLEEEE : Avšak den před schůzkou, několik hodin poté, co jsme zaslali premiérovi detailní podklady, byla schůzka zrušena Martinem Římanem, premiérovým šéfporadcem a novopečeným předsedou dozorčí rady ČEZ, který oznámil, že premiéra v této věci „plně zastoupí“, zároveň ovšem rezolutně odmítl přítomnost kamery, protože „za premiéra nemůže mluvit“.
18. 11. 2010 | 19:02

mb napsal(a):

je mi špatně je mi zleee :

Otázka zní: Proč se Petr Nečas, předseda vlády, která se (alespoň tedy navenek) snaží ušetřit každý milión, nezajímá o možné úspory v řádu miliard? A proč schůzku „o předraženém Prunéřově“, neodmítl hned, ale teprve po té, co jsme dodali přesná data a přesné návrhy, jak možnou nehospodárnost a korupci ověřit?
18. 11. 2010 | 19:04

mb napsal(a):

je mi špatně, je mi zle ... njn
18. 11. 2010 | 19:06

mia napsal(a):

Držím palce, ať se to v něco vyvine... Jak taktizujete? Kdo by mohl mít zájem na tom o čem mluvíte? Co takhle zkusit opozici...třeba to k něčemu bude :-) zkuste zajít za Kalouskem a Schwarzenbergem :-) Zajímalo by mě jak zareagují oni...
18. 11. 2010 | 19:27

petr napsal(a):

a proč nepodáte trestní oznámení ?
18. 11. 2010 | 19:43

myrta napsal(a):

V postoji Nečase je rozhodující přesně to,jak píše "hovorka 11".Mafie ČEZ je tak úzce propojená s Klausem,že Nečas nikdy proti svému guru nepůjde.Je to jeho rádce před všemi důležitými cestami a rozhodnutími..On dobře ví,že znelíbení by pro něho nedopadlo dobře.I proto je pořád tam kde je,přes všechny volební debakly.A vděčnost Nečase Klausovi za pověření sestavení vlády nezná mezí.Plky jako "padni komu padni" jsou jen frází zbabělce.
18. 11. 2010 | 19:48

micinek napsal(a):

Vážení,mohu s klidným srdcem napsat že p.Nečas je velký lhář.Je to má osobní zkušenost z května před parlam.volbami.Mě ČEZ zničil tech,zařízení neoznámením že budou měnit elektroměr.Mám tím namysli že mi nesdělili datum.Přes veškeré úsilí,které trvá do dnes o náhradu škody(1,5 mil.kč)jsem se obrátil na svého poslance a i potom na p.Nečase.Sliboval pomoc,ale jak dostal své koryto,už o ničem neví.Můj názor je,že nemůže jít proti Romanovi když jim platí dovču v Toskánsku.Vid'te p.Nečasi a Pospíšile.
18. 11. 2010 | 20:09

JF napsal(a):

Problém ekonomiky není primárně instituciální, ale společenský. V hierarchii mají postupovat schopní lidé (např. zde nositelé technologií). ČR se utápí v rodinných poměrech(malá domu) a penězích("vše je otázka peněz")! ČR začíná být docela zajímavý turistický skanzen ...
18. 11. 2010 | 20:16

tom napsal(a):

Když se nechá mafii moc velká volnost, tak přeroste a začne rozkrádat sama sebe. A votom to je.
18. 11. 2010 | 20:26

slavwin napsal(a):

Tady by se měl ozvat Radek, možná Nečas je jen tuctový bolševický zloděj.
18. 11. 2010 | 20:29

Jan BEGY napsal(a):

Jsou to zajímavé informace. Chtělo by, aby se toho chytla média pěkně to prošetřila. Státu, jež byl schopen zaméct kauzu Čunek, se nedá věřit.
18. 11. 2010 | 20:30

tom napsal(a):

Ale nebojte všechno zaplatíme v ceně elektřiny.
ERU stanovil výkupní ceny elektřiny na příští rok:
http://www.eru.cz/user_data...

Voda zůstala stejná.
Biomasa až o 30% nahoru (zřejmě má ČEZ v plánu přisypávat do uhlí více (mokrých) pilin, tím poroste cena dřeva a pletek pro vytápění).
Elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla - navýšení cen o 18% (prakticky jen příspěvek pro ČEZ a každou jeho vyrobenou kWh ve většině jeho elektrárnách).
Elektřina vyrobená spalováním bioplynu o 16% nahoru - v tom nevidím zatím nic zlého, ale pro obyčejné lidi v rodinných domcích to není. Ale naštěstí pro ČEZ také ne.
Vítr snížení o 2%
FVE snížení o 50%, dobrá věc je, že to rozdělili na více kategorií 0 - 30, 30 - 100, 100 - a více. Ale postrádá to smysl vzhledem k tomu že od 1.3.2011 FVE od 30kW nedostanou nic.

Celkem si tedy technologie pro obyčejné lidi pohoršili (i k vzhledem zrušené podpoře všech ostrovních systémů). A technologie které používá ČEZ si o dost polepšili.
Pro elektrárnu kde přisypává do uhlí piliny dostane za každou vyrobenou kWh příspěvek biomasy a zároveň příspěvek kombinované výroby elektřiny i tepla. Takže podle mého odhadu je toto největší část z dílu kterým přispíváme na OZE. Obyčejným lidem to ale zvedne cenu dřeva a tak ti co topí dřevem přejdou na uhlí, odpadky, plyn, případně elektřinu (což je už několikanásobná výhoda pro ČEZ).
To co vzali fotovoltaice dostane ČEZ :-)
18. 11. 2010 | 20:31

pozorovatel napsal(a):

Al Jouda patrně myslí státní úředníky dosazené ODS. Jako třeba trafika pro Římana šéfa dozorčí rady.

Všude v kolem nás el. energie zlevňuje, ale u nás bude zdražení jen o 5% a těch keců kolem, jako kdyby to měla být nějaká výhra pro občany.
Nejvíc jsem se bavil, jak se Nečas zřekl nominanta ODS Bartáka.
18. 11. 2010 | 20:36

Starý napsal(a):

Nečas odmítl schůzku s EPS ? Docela ho chápu. Oponovat ekonomický rozbor rekonstrukce elektrárny je záležistostí na dlouhé jednání s účastí odborníků, kteří musí mít prostor a čas předložené kalkulace prověřit. Časová náročnost desítky či stovky hodin.
Záznam takové konfrontace moderované EPS může snadno po patřičných úpravách posloužit jako propagandistický materiál. Nemyslím, že pan Čistý je zas až tak úplně čistý, ale v potovnání s EPS je to úplný andílek.
18. 11. 2010 | 20:42

Lord napsal(a):

Autor je asi Jihočeská matka.

Doufám, že z toho vyroste a v mezidobí se vyhne MŽP velkým obloukem. m2l jsem možnost potkat pár, nyní již vyhozených, lidí z MŽP, kolegů to zde autora. Stát pro ně bylo sprosté slovo, všechno bylo málo radikální a všichni ostatní byli "idioti" (pan Stejskal nechť promine, jedná se o citát). Lidi z MPO byli něco mezi čerty a upíry, se kterými se do krve hádali.

Děkuji, že jsou pryč.
18. 11. 2010 | 20:50

Lord napsal(a):

A kdybyste za něco stál, tak se soustředíte na zákaz skládek komunálního odpadu po vzoru SRN a nutnost 100% recyklace namísto hledání "užitečného idiota" v Prunéřově.
18. 11. 2010 | 20:56

fudoshin napsal(a):

pokud se začne člověk zabývat záležitostmi čezu zcela jistě si přivodí dosti blbou náladu na dost dlouho.je toho hodně, nepočítaně až skoro nespočítaně.a zároveň spousta věcí do sebe zapadá.zároveň bych připomněl nejnovější kauzu fotovoltaika, kdy se vláda sice populisticky snaží zabránit zvýšení ceny elektrické energie (již tak jedna z nejvyšších, přestože jsme čistý vývozce), jejíž zvýšení je stejně jenom věcí čezu a jejich nenažraného vedení, které bez ohledu na cokoliv (zájmy státu, firmy)se snaží nesmyslně zvyšovat zisky, případně cenu akcií ve zcela zřejmé souvislosti s jejich nemravnými "motivačními" doložkami.stejně tak tato vláda chce zamezit zvýšení ceny, ale s tím, že se pomocí direktivní metody (dotace) zachová zájem a zisk čezu.jak kapitalistá metoda, bolševiků z ods...
18. 11. 2010 | 21:53

Hurá napsal(a):

Pane Boudale, motiv je jednoduchý, Roman a Nečas jsou moravští nacionalisté. Ve výsledku obviklé a typické hnojiště.
18. 11. 2010 | 22:10

Hurá napsal(a):

Správně samozřejmě je obvyklé ....(Rychlost někdy škodí).
18. 11. 2010 | 22:12

Holubář napsal(a):

tom:
Trochu si asi pletete kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (tzv. kogeneraci) - to se týká velké části tepláren. Tam je výhodnější cena celkem logická, protože výroba energie tímto způsobem je daleko efektivnější (kolem 70 % účinnosti), než v kondenzačních elektrárnách (většinou ČEZ), kde je účinnost využití energie v palivu cca 35 %. Je to tedy motivace k ekologickému chování. (Čísla berte, prosím, orientačně, vývoj je rychlý).
Je to spíš podpora tepláren, než ČEZu.
Jinak je to u biomasy - je určitá podpora při spoluspalování s uhlím, ale výraznější při samotném energetickém využití biomasy. A trochu paradoxní je, že podpora (garantovaný odběr a vyšší cena) je jen pro výrobu elektřiny, pro kogeneraci to dosud neplatí, jen pro kondenzační výrobu elektřiny. Což se má (snad) brzy změnit.
Ano, v energetice je spousta paradoxů, z nichž část vznikla (nebo se prohloubila) při působení zelených ve vládě M. Topolánka.

Lord:
100 % recyklace odpadů v Německu? Kde jste k tomu přišel? A co tam potom pálí ve spalovnách komunálního odpadu a z čeho v nich vyrábějí elektřinu a teplo?
100 % recyklace není nikde a EU (kterou jinak dost nesnáším) prosazuje rozumně likvidaci komunálního odpadu cca ze 45 % práve ve spalovnách pro výrobu tepla a elektřiny. Zajínmavé je, že ve Švédsku už na tom čísle jsou a že ve Švýcarsku funguje v současné době 30 (slovy třicet!) spaloven komunálního odpadu - i bez podpor EU.
18. 11. 2010 | 22:18

Tenco napsal(a):

Starý
Je stát majoritním akcionířem ČEZu ?
Je Nečas premiérem ?

Nejdříve se schůzkou souhlasil./tedy autor to tvrdí a zřejmě to může i doložit/

Uhnul až poté, co se dozvěděl, že druhý účastník schůzky je na tuto připraven.

Jako nejvyšší představitel exekutivy státu, který je majoritním vlastníkem ČEZu měl tak být rád, že bude moci vést rozhovor s někým, kdo si nepřišel jen zaplkat, ale chce vést věcnou debatu.
A nebude tak muset plýtvat svým vzácným časem.

Že pak pan Říman - expert na řízení několika resortů odmítl mluvit na kameru, to už tak v tomto slzavém ČEZkém údolí jen dokresluje, co jsou ti "nepostradatelní odborníci" vlastně zač.

Oni neradi mluví na kameru. Tedy pokud neznají dopředu otázky./tak znají i odpovědi/

Možná jinde toho ale nakecají víc, než je pak celé veřejnosti, zejména pak daňovým poplatníkům zdrávo.

Měl tam poslat Parkanovou. Tato univerzální ministryně by si poradila jistě i s tou kamerou.

No a když, tak by EPS - u alespoň něco hezkého zazpívala.

Je to šarmantní, pohledná dáma, jistě by EPS neusiloval o její zesměšnění za každou cenu.
18. 11. 2010 | 22:23

Vandel napsal(a):

Stát je organizované násilí, jak praví poučka. Organizované nálilí mohou provádět pouze zorganizovaní násilníci. (to minochodem pravděpodobně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zločinné spolčení)Ti ostatní se v zásadě mohou zachovat následujícími způsoby: 1. organizovaně či neorganizovaně se podrobí
2. neorganizovaně protestují
3. organizovaně protestují - to dříve či později vede ke střetu. To už tady mnohokrát v minulosti bylo a jak je vidět nikam to nevedlo. Nejsem si jist jestli je ta správná chvíle zrovna a právě teť? Podle toho jak se prodávají různé bulváry, jak vypadají a především vyznívají všechny reklamy ve všech médiích se stal podvod a lež oficiální obchodní taktikou, posvěcenou zákonem, korubce je považována za více méně normální a běžný jev. My chceme být obelháváni, jinak si to neumím vysvětlit. Osobně nevidím velký rozdíl mezi dobou minulou a nynější, snad jen v tom, že se změnily prostředky, kterými se dá dosáhnout téhož. ČEZ ani žádná jiná instituce není vyjimkou. O jednotlivcích to ve velké míře platí také. Tak pravil pesimista.
18. 11. 2010 | 22:36

Tenco napsal(a):

Vandel
Jen malá poznámka - stát je i monopolizované násilí. :))
Také se občas přistihnu, že na sobě pozoruji určité známky pesimismu .
Není to choroba ?
Nevíte jak se léčí ?
18. 11. 2010 | 22:53

Důchodce68r napsal(a):

Otázka z blogu má přece extrémě jednoduchou odpověď:
premiér Nečas je z ODS.
19. 11. 2010 | 03:24

Důchodce68r napsal(a):

Tedy:
nezapomenout, příště nevolit.
19. 11. 2010 | 03:26

Fibonucci napsal(a):

Důchodce68r:

ODS nevolit, ale ani ČSSD. Jednak socani také vytáhli svojí rentu z ČEZu, a jednak musí tyto dvě strany sestoupit na horší než druhé místo ve volbách. Dokud se budou na prvních dvou místech střídat modří s oranžovýma, budou nás mít na háku. Ne že by změna pořadí byla garancí na změnu, ale přecijenom kartel na volební hlasy na dobrých mravech nepřidá.
19. 11. 2010 | 07:17

dedek napsal(a):

Také si myslím. že je jediná cesta vše medializovat výsledky Vaší práce i podklady, které jste Nečasovi poslali. Je jen otázka, zda to někdo zveřejní. Pokud ano, mohlo by to hodně věcí rozhýbat. A poslal bych to veřejně i ministru galaxie Kalouskovi, jde přece o úspory ne? A tady by získal více než z povodňové daně. Docela by mně zajímalo, jak by se kroutil a nejen on. Nebo, proč nepodáte trestní oznámení na ministerstvo vnitra? John bude mít irčitě pochopení, korupce byla přeci jedním z jeho volebních hesel! Pane to by to bylo kroucení!! Jako v hadím hnízdě. Pokud to, co píšete, je pravdou a pokud to nezveřejníte, a to co nejrychleji, doporučuji Vám hodně se dívat kolem sebe. To víte autonehody nebo přepadení a zabití nějakým gaunerem, kterého se nepodaří bohužel vypátrat jsou na denním pořádku.
19. 11. 2010 | 07:32

slavwin napsal(a):

ODS vznikla jako záchranka starých struktur a starých zlodějů. Není pravda že státní úředník je vždy neefektivní, on se snaží plnit úkoly svého zadavatele a trochu se přiživit. Nečas a Kalousek nejsou zárukou čestného jednání.
19. 11. 2010 | 08:40

slavwin napsal(a):

Nečas je nejpřijatelší z nevolitelné strany. Jsou to lidé hrající pro bolševického zloděje a zároveň hrají divadlo pomýleným lidem, kterým někdo něco nakukal o spravedlivé beztřídní společnosti. Zbraně ODS sudeťáci, Benešovy dekrety, husiti, někdy něco z národního obrození pořád ještě zabírají, chvála bohu začínám mít dojem, že pořád méně a méně.
19. 11. 2010 | 08:49

zdenek napsal(a):

Někde jsem zaslechl,že Roman je zeť soudruha Dyby sličného aroganta,spolužáka Václava samolibého ješity z vš studií.Jestli je to pravda,mnohé by to vysvětlovalo.
19. 11. 2010 | 09:11

No... napsal(a):

Dosažitelné zásoby uhlí pro Prunéřov jsou jen na pár let a proto se nevyplatí investovat do zařízení s životností na třicet let. Ale matematika nikdy nebyla silnou stránkou zelených.....navíc, proč neprotestujete proti biomase v Plzeňské teplárně a ještě hůř, v Plzeňské spalovně v Chotíkově? Že tam začíná proces likvidace astmatiků polétavým prachem o velikosti naftových motorových zplodin, to nikoho nezajímá? Biomasa a to stačí? Že jsou 3x horší zplodiny z komína ve srovnání s jenom uhlím...nic? Dejte se vycpat, zelení trotlové! Termín ihned !
19. 11. 2010 | 09:27

slavwin napsal(a):

No... : Možná tomu nerozumíme stejně, ale ta investice do šmejdu má větší hodnotu než do kvalitního provedení.
19. 11. 2010 | 09:39

No... napsal(a):

Jsou stanoveny limity těžby.Vaše kvalitní provedení je o tom, že se postaví jeden jediný kotel špičkové úrovně bez zálohy, přeloženo do češtiny- nechci bydlet u teplárny, co nemá zálohu a já záruku tepla. O teplé vodě v létě, kdy je třeba 10% tepla a jen na vodu a drahá a zbytečně dlouhoživotnostní technologie při nedostatku uhlí za 8 let....ne, tohle nejde, tak jinak-kupujete auto, ropa dochází a vy si koupíte auto z nerezu, se špičkovým motorem na naftu a se životností na třicet let, i když víte, že ropa dojde za pět roků??? Jste li zelený, tak ano . A klidně přitom z cizí kapsy vytáhnete dotace na své nezničitelné a tím pádem "ekologičtější" auto. Platit sám pětinásobek nebudete, jste zelený a zelení za své nic nedělají, jen za cizí peníze (dotace). Snad alespoń tohle...a vyšší cena? Valík stál díky "zeleným" několikanásobek a bohužel to zeleným nikdo neúčtuje, ale budu tlačit svého poslance, aby byly škody vymáhány, slibuji !
19. 11. 2010 | 10:05

Petr napsal(a):

To je až k neuvěření, kolik ekonomů a znalců technologií se vyskytuje v řadách těch zelených, kteří považují za spástu tuzemské energetiky fotovoltaiku a větrníky. :-)
19. 11. 2010 | 10:18

PetrK napsal(a):

Zelený mužíku, blábolíte jako všichni vaši soukmenovci a motáte dohromady polopravdy a nesmysly.
Hluboce se divím těm, kteří si zde vytvořili politické fórum, ačkoliv se jedná o něco jiného.
19. 11. 2010 | 10:23

Arcticfox napsal(a):

Škoda Power je stále Škoda Power a nejmenuje se Doosan, jak mylně uvádí autor. Správný název je Škoda Power, člen skupiny Doosan. A pan Krsek nikdy Škodě Power nešéfoval!
19. 11. 2010 | 10:27

slavwin napsal(a):

Co jim vlastně řekl Říman, když Nečas nechtěl. Jsou potřebné zakázky předražené? Myslím že u nás to nikdo nepostaví ani za ty přemrštěné peníze, bude se chtít více. Položil bych otázku jinak je ten Prunéřov na těch 5 let vůbec nutný a jsou čísla která zelení hází nabídky od světových firem nebo peníze za provedené dílo v podobných parametrech.
19. 11. 2010 | 10:38

plato napsal(a):

co to zkusit přes majitele 3% akcií ČEZu Capital Research and Management Company?
19. 11. 2010 | 10:47

No napsal(a):

Pro slavwina- Prunéřov by moudrá společnost nechala dožít v současném stavu. Tato společnost však moudrá není, neboť poslouchá zelené neumětely , neschopné se normálně uživit, protože neumí počítat, číst, myslet...."díky" zeleným je spousta staveb mnohem dražších, protože penále za zdržení, nárůst cen a energií, to vše se tam promítá. Optimálně a logicky uvažující společnost by tedy v pudu sebezáchovy měla zelené exportovat na území, kde budou oni moci žít podle svých názorů. Že během několika mále let klesne počet obyvatel této komunity následně na číslo JEDNA (Stropnický- jako ukázka toho, kam až lze intelektuálně klesnout), to by nikoho na světě nepřekvapilo a nemrzelo.Tečka. Nehodlám ztrácet svůj čas, musím překládat a psát. Pokud bych měl zeleným přát něco dobrého, tak se opak toho, že "v okamžiku, když pochopí, tak se z toho samou radostí vzápětí znova zblázní..."
19. 11. 2010 | 11:20

Holubář napsal(a):

No:
Co máte proti spalovnám komunálního odpadu?

Jsou podstatně čistější, než současné elektrárny a teplárny.

Možná proto se ve Švédsku energeticky využívá (teplo + elektřina)45 % komunálního odpadu, možná proto stojí ve Švýcarsku 30 spaloven, možná proto stojí spalovna komunálního odpadu přímo uprostřed Vídně, možná proto má spalovna v rakouském Welsu kapacitu 270 tisíc tun ročně (narozdíl od plánované Plzeňské na 100 tisíc tun), možná proto stojí v Amsterdamu spalovna s kapacitou 1,4 miliónu tun komunálního odpadu ročně....

Ono je to tiž palivo, víme, vašnosto? Produkuje teplo a elektřinu. A emise? Na rozdíl od klasických elektráren se v nich KONTINUÁLNĚ sleduje podstatně víc parametrů, než v kondenzačních elektrárnách nebo kogeneračních teplárnách a limity jsou podstatně tvrdší.

Spalovny komunálního odpadu se nejvíce nelíbí uhlobaronům. Současný stav, kdy se "energie" v jejich dolech vykope a pracně dopraví k teplárně, zatímco jiná "energie" v podobě odpadu se někde nedaleko teplárny naopak do země zakope (skládka), jim zcela vyhovuje.
19. 11. 2010 | 11:47

No... napsal(a):

Pane Holubáři:Pokud spalovna do spalování komunálního odpadu domíchá nesmyslně biomasu, tak tunelování fotovoltaikou je proti tomuhle neškodné dýško, pak totiž ještě schrábne dotace na spalování biomasy a ekologické přídavky. Pokud vím, má spalovat odpúad, ne surovinu pro malé domácí kotelny. Totéž plzeňská teplárna, nesmyslně spaluje biomasu a jen kvůli dotacím, ekologičnost je tady zcela mimo. A pokud dioxiny z biomasy)3x víc, než z uhlí) Vám voní, tak se k chotíkovské spalovně a po větru odstěhujte, nikdo vám zeleným nebude bránit v zasloužené sebevraždě.
19. 11. 2010 | 12:39

ab napsal(a):

Právní ekologický servis brání vybudování dálnice přes České středohoří. Viděl jsem, jak vypadá situace ve Velemíně. PES stále napadá územní rozhodnutí, podává žaloby k soudům. Dálnice se ta docela prodražuje. Když po nějaké době prohrají spor, ani náhodou škodu neplatí. Věřím, že elektrárnu posuzoval člověk se stejnou úrovní znalostí.
V diskuzi mě zaujal názor, že nejlepší cesta k levné elektřině vede přes solární elektrárny. Ale jen když stát zajistí rychlou návratnost investice.
19. 11. 2010 | 13:10

JF napsal(a):

ab: nepředpokládám že se dálnice přes středohoří staví kvůli Velemínu. Pokud se takhle lehce nakládá s argumety není divu že dálnice ještě nestojí. Dopravu v obcích řeší obvykle obchvaty.

Dálníce D8 přes středohoří je ukázkový příklad pošlapání hodnot tohoto státu. Tedy krajiny, českých historických míst ,zákonů, lidské slušnosti. Terorismus na státní úrovni.
19. 11. 2010 | 13:27

Oslavme pravdu zelených písní napsal(a):

19. 11. 2010 | 13:51

Tac napsal(a):

Překvapeně koukám na komentáře. Ne že by ČEZ byl svatý, ale opravdu se v tomhle státě najde tolik troubů ochotných uvěřit někomu z EPS? Šokující...
19. 11. 2010 | 14:08

Bidlo napsal(a):

EPS je banda ekoraketýrů kteří již dávno měli sedět v chládku!!!!!!!!!
19. 11. 2010 | 14:13

Petr napsal(a):

Díky, Jirko. Vytrvejte!
:-)
Petr
19. 11. 2010 | 16:20

koki napsal(a):

Bidlo napsal(a):
EPS je banda ekoraketýrů kteří již dávno měli sedět v chládku!!!!!!!!!
19.11.2010 14:13:18

Naprosto souhlasím a nechápu, proč se EPS míchá do záležitostí ČEZu v oblasti nákladovosti investic.
19. 11. 2010 | 17:42

Holubář napsal(a):

No...:
No.., zdá se, že vás postihl amok. Kde jste slyšel o tom, že by se do spalovaného komunálního odpadu měla přimíchávat biomasa?
Taková blbost může napadnout jen paranoidního pomatence.

Zdá se, že trpíte nějakou obsesí.

Že spaslování biomasy k energetickým účelům nemá s ekologií nic společného je notoricky známo, to jste objevil Ameriku. Ale je to skvělý kšeft. Proč mě kvůli tomu nazýváte "zeleným"? Nemám s nimi nic společného.

Vy v tom máte fakt guláš, nebo nejste při pátku zcela střízliv.

A dioxinů si nejvíc užijete při ohňostroji, pokud jste o tom ještě neslyšel.
Veselého silvestra přeju!
19. 11. 2010 | 18:36

Pseudonym napsal(a):

dříve se mafie soustředila na vydírání, nelegální obchod s alkoholem, cigaratemi a zbraněmi, prodej drog.
Dnes se moderní mafie musí usmívat nad starou mafií.
Vytvářet monopoly, dostat podnikatele, zemědělce a střední vrstvu do stavu, kdy jejich existence nezávisí na schopnosti něco prodat ale na schopnosti si vynutit dotace atd.
Vláda (Nečas a spol.) jde těmto silným manopolům na ruku, důkazem jsou změny v zákoníku práce, rozeštvávání jednostlivých tříd ve společnosti, vytvoření závislosti (novodobé zotročení) mladých (půjčky na studium, na byt, na zdraví atd.).
Jen málokdo prokoukne a uteče tomuto novodobému otroctví....
19. 11. 2010 | 20:34

Lojza napsal(a):

hovorka 11
Ještě jste zapomněl uvést, že paní Livie byla léta v dozorčí radě ČEZ.
19. 11. 2010 | 20:35

miki napsal(a):

všichni co jsou tam nalezení ,mají jen a pouze jeden zájem.zrujnovat tuto firmu,aby spadla do chřtánu některé z bank.problém pouze je ,že až se to stane,tak nikdo neví odkud bude stát brát finannce na přebujelý aparát.úplatky budou jednorázové,pro zůčestněné nadosmrti rentou ,pro ostatní zbydou jen oči pro pláč.Každý v tomto kocourkově už ví,k čemu jsou privatizace,přesto to musíme dotáhnout do konce aby si tady na to pověstné dno šáhla většina
19. 11. 2010 | 22:57

Emil napsal(a):

Velmi dobry clanek.

"byla schůzka zrušena Martinem Římanem, premiérovým šéfporadcem a novopečeným předsedou dozorčí rady ČEZ, který oznámil, že premiéra v této věci „plně zastoupí“, zároveň ovšem rezolutně odmítl přítomnost kamery, protože „za premiéra nemůže mluvit“. Snad by tedy mohl mluvit na kameru alespoň za sebe z pozice předsedy dozorčí rady ČEZ? Nikoli, protože „tato schůzka byla dojednána přes úřad vlády, kde působí pouze jako premiérův poradce.“ Další smsky premiérovi, aby se s námi přeci jen sešel, už zůstaly bez reakce.

Pokud ten rozdil cca 30 miliard je verohodny, tak to vyhybani se te schuzce Rimanem a Necasem je silnou indicii jejich zkorumpovanosti nebo prinejmensim jejich nekompetentnosti a strachu z toho, ze to bude verejne zjevne.
20. 11. 2010 | 01:27

citizen napsal(a):

Proč o tom nechce jednat Nečas je jasné (nepůjde proti Klausovi). Horší by bylo, kdyby těch 30 miliard nezajímalo Kalouska (společný byznys). Je dost pravděpodobné, že chlapci dobře vědí, kde se dá šetřit a že sdírání střední a nižší třídy (stav.spoření, porodné, cena elektřiny, "utahování opasků", "balíčky" aj.) není omyl. Začínám si myslet, že chtějí z občanů nevolníky a novou feudalizaci (Romanovci aj.). Proto taky Klaus nevrátí církvi majetek, proto byl proti deregulaci nájmů aj. - šlechta má teď být někdo jiný.
20. 11. 2010 | 02:47

Holubář napsal(a):

No...
Vy v tom máte faktu guláš, pane.

Spalovnu ZEVO Chotíkov najdete na http://www.spalovna.info a zkuste mi tam najít něco o spalování biomasy ve spalovně. Budete ztrácet čas.
Zato tam snadno najdete odkaz na podklady pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) - dost obsáhlé.

"A polib mi...." No, to je také argumentace.
Doporučuji vám četbu dobrého vojáka Švejka, kde jednoroční dobrovolník Marek říká, že: "...házet hovny je více méně věrohodná argumentace, ale inteligetní člověk nemá užívat takových slov, je-li rozčilen nebo chce-li dělat výpady na někoho...".

Hezký víkend vám přeju a zajeďte se podívat někam na skládku komunálního odpadu, ať vidíte tu krásu. Škoda, že teď na podzim tolik nesmrdí, vám by se to možná líbilo...
20. 11. 2010 | 09:10

Ne321 napsal(a):

Osobne se Necasovi nedivim. Bavit se s ekology o energetice je asi stejne prinosne jako resit nove trendy v hematologii se Svedkem Jehovovym. Premier fakt nema cas poslouchat blaboly lidi jejichz mozek zatemnila jejich vira.
Jinak k tomu CEZu by bylo dobre dodat, ze pokles akcii CEZu je v ramci evropskych energetickych spolecnosti jeste pod prumerem a treba nemecka konkurence je na tom vyrazne hure.
20. 11. 2010 | 09:19

No...fouvin napsal(a):

Drahý holubáři.Oficiální čísla projektu a majitelem spalovny plánovaná činnost jsou dvě odlišné věci. Pokud nemáte dostatečnou kapacitu na vyhledání relevantních dat a spoléháte se na oficiální stránky, pak Vaše znalosti obsahují parciální negaci totální kontinuity velikosti odpovídající cm3 Vaší mozkovny. Já nejsem proti spalovně, pokud pojede poctivě. Ale chystané šmejdské vydělávání na biomase a zatahování téhož do spalovny je zvěrstvo.Polétavý prach z teplárny, kam se sváží z širého okolí dřevní odpad už dělá své.Astmatici dlouho nebudou obtěžovat zdravotní pojišťovny svou existencí. Je mi líto Vaší naivní duše .Vlastně není ...
20. 11. 2010 | 09:33

cb napsal(a):

Aha, studujete sociologii a filosofii. Tím je řečeno vše.
20. 11. 2010 | 10:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 11. 2010 | 11:18

Jiri Stanek napsal(a):

vybornej, prehlednej a vecnej clanek, díky
20. 11. 2010 | 11:27

jbg napsal(a):

Martin Roman tuší konec a přelejvá peníze tam, kde z nich něco bude mít. Zaváže si prodejce hnědého uhlí a pár strojírenských firem, to mu hodí paklík a ještě nějaké teplé místečko po odchodu z ČEZu.
20. 11. 2010 | 12:16

anti politik napsal(a):

Je v tomto státě ještě nějaké odvětví, kde nekradou politici, státní úředníci i zaměstnanci nebo nějaká vytlemená skupina podnikatelů napojených na politiku? Není, nákaza už dostoupila tak dakeko, že ji nelze vyléčit-ale jen a pouze vyříznout a na to šaškárna zvaná volby nestačí!!
20. 11. 2010 | 13:31

Jiří GOLD GELD napsal(a):

Co se týká ČEZu a.s. je celkem zřejmé, že korupce je u nich zřejmě běžným ekonomickým nástrojem, ovládání Parlamentu a vlády je služba oběma stranám - tedy peníze za peníze. A EPS? Parta lidí kteří se pouze zviditelňují poměrně zvláštními postupy a zajímají je ....kupodivu.....také peníze. Viz jejich podivná kauza "HYUNDAI - Nošovice". Kolik že to šlo mil. Kč EPS?Být Nečasem tak se s nimi také nescházím v duchu hesla americké administrativy "S teroristy se nevyjednává".
20. 11. 2010 | 13:43

Emil XX napsal(a):

I daleko více předražený Prunéřov bude dodávat elektřinu 5x levněji, než fotovoltaika a to dokonce tehdy, kdy bude potřeba a ne, když právě svítí slunce a není např. třeba svítit ani topit (V zimě je výkon FVE menší než v létě a to i v poledne! Všechny plánované odstávky parních elektráren probíhají v létě, kdy je poprávka po elektřině menší).
Z článku nepřímo vyplývá, že snahou ČEZu je dát zakázky domácím firmám, což ale vláda, kvůli EU, nemůže říci nahlas.
20. 11. 2010 | 17:06

xixi napsal(a):

A jaký bylo kafíčko, Bouda? A kavárnička? Vyhřátá, vyhřátá? No tak jen filozofuj...
21. 11. 2010 | 04:16

Karel (taky) napsal(a):

Všem, kteří to žerete - nevěřte zeleným kecům. Na aktivisty prosazovanou moderní technologii (která se mimochodem buduje v Ledvicích), není v Prunéřově dostatečně kvalitní uhlí. Takže to tam nikdo nepostaví, ani kdyby se všichni aktivisti pověsili na komíně prunéřovské dvojky.

Sranda ovšem je, že aktivisté jako obvykle zase škodí přírodě i lidem - nově budovaný zdroj v Prunéřově sice nebude mít tak špičkové parametry, jako ten aktivisty požadovaný, ale díky neustálým odkladům musí příroda i obyvatelé v okolí stále absorbovat daleko větší množství škodlivin ze současného zdroje zastaralého - který hulí víc, než všechny automobily v ČR dohromady. Je spočítáno, že prodloužení výstavby kvůli aktivistům už nacpalo do ovzduší víc škodlivin, než činí rozdíl mezi "moderním" a "nemoderním" zdrojem. A stále se ještě nic nestaví a stále to dýcháme.
21. 11. 2010 | 11:11

František Marčík napsal(a):

Pane Boudale, díky za velmi pěkný článek. Zajímalo by mne, co říkáte na dle mého soudu velmi solidní kritiku, kterou na stranu GP ( a nepochybuji, že by se vedle nich postavili též EPS, Hnutí Duha, CDE a Calla) snesl Petr Nejedlý. Stejně tak by mě zajímal váš názor na TZ ČEZ, která byla reakcí na kampaň vedenou ekologickými organizacemi.
http://nejedly.blog.idnes.c...
http://www.cez.cz/cs/pro-me...
21. 11. 2010 | 14:05

hovorka11 napsal(a):

František Maršík:
Zelení v čele s Bursíkem byla kašpařina. Nedělám si ani ideály o ekologických hnutí, ale právě ty odkazy ukazují na to, jak jsou důležití v současné době předražené elektřiny a solárních elektráren, které se nechali nesmyslně vybujet ne ekologickými hnutími, ale dle mého názoru z důvodů osobních zájmů poslanců, ne- li členů vlády. Varování a rozbory ČRÚ tak vyzněli do prázdna a tento úřad byl tedy k ničemu a poslanci obvzlášť. Vyhodil bych je, ale musím je oproti ekologickým hnutím ze zákona platit.
Jestli Nečas slíbil se těmito návrhy zabývat, tak to měl udělat. Neomlouvá ho názor lidí, že to mělo nebo nemělo smysl.
Věcné námitky musí být vyvráceny a Nečas to neudělal.
ČEZ je speciální fenomén Evropy. Je zřejmé, že dokud budou vládnout tyto propletence, tak přenos energií bude zdražovat elektřinu pro naše obyvatele. Stačí pouze udělat "konkurenční cenu elektřiny" a navýšení zahrnout do přenosu. rightest Bonumel. Myslím, že by EU měla proti těm nesmyslům s elektřinou u nás zasáhnout.
21. 11. 2010 | 17:16

Holubář napsal(a):

No...fouvin
Na projektu spalovny v Chotíkově jsou podepsány čtyři instituce (v rámci projektu Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem v Plzeňském kraji) - Krajský úřad Plzeňského kraje (ovládaný ČSSD), město Plzeň (ovládané tehdy ODS, zosobněné primátorem Rödlem - nyní občané cz., nyní pod společným vlivem ODS + ČSSD), Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (známí jako "starostové", tedy ve spojení s TOP 09, většinou ale spíše nezávislí) a investor Plzeňská teplárenská.

Opravdu si myslíte, že kdyby tam bylo nějaké spiknutí, že by to nikdo z nich nevynesl ven?

Tajemství, které vědí dva už není tajemstvím....

Nikdo nic nevynesl, protože nemá co vynášet.

Vy jste ovšem věštec, máte virguli a znáte tudíž všechno , včetně "mojí mozkovny" :-)
Hodláte-li žít na skládce odpadků, užijte si to.

Vaše výlevy postrádají základní parametry formální logiky, např.:

"...chystané šmejdské vydělávání na biomase...".
Ono to vydělávání na biomase v Plzeňské teplárenské není chystané, ale probíhá už od roku 2003 - je to jeden z důvodů, proč plzeňská teplárna tak báječně prosperuje a proč mají lidé v Plzni skoro nejlevnějšíé teplo v republice. Zda je takové podnikání šmejdské? - s tím se obraťte na své zelené kamarády, kteří takové předpisy prosazovali do zákonů. Najdete je na http://www.zeleni.cz

P.S.: A bacha na infarkt!
21. 11. 2010 | 18:08

jiriboudal napsal(a):

Dobrý den, děkuji všem za zajímavou diskuzi, během zítřka se pokusím odpovědět na několik vznesených dotazů a námitek.
21. 11. 2010 | 21:58

Guru napsal(a):

Vážený pane Boudal, vážení aktivisté z EPS, velice oceňuji vaši záslužnou investigativní a osvětovou činnost.

Rád bych se s vámi podělil o následující fakta:

- během několika týdnů bude celosvětově představena nová technologie pro produkci energie: STEORN ORBO 3. generace

- rozšíření této technologie v příštích měsících a létech zapříčiní bankrot většiny gigantických energetických podniků založených na uhlí, páře a centrálizovaném rozvodu elektřiny. ČEZ nebude výjimkou - zbankrotuje během 4 až 8 roků.

- z důvodu výše uvedeného se jeví být zcela irelevantní, jakou technologii modernizace si funkcionáři z ČEZ nebo vlády přejí či nepřejí.

Po 4 létech analýz tohoto problému považuji za nezbytné zdůraznit:

Neexistuje způsob jak ČEZ zachránit.
22. 11. 2010 | 11:19

jiriboudal napsal(a):

Dobrý den, ještě jednou všem děkuji za návrhy, tipy i poznámky. Přikládám pár reakcí. <br><br>

<p>&quot;<strong>Ekologické organizace podporují sluneční elektrárny na polích</strong>&quot;<br /><br />Pokud jsem si všímal, mnohé ekologické organizace, a každopádně &nbsp;EPS, se rozhodně staví proti boomu velkých slunečních elektráren. Osobně už od jara průběžně nadávám, kdykoli vidím další nedozírné fotovoltaické pole. To nemělo s ekologií moc společného, byl to hlavně dobrý byznys pro lidi okolo politiky, kteří to věděli. Mimochodem, nejvíce FV kapacity má nyní... kdo jiný... ČEZ, ačkoli tvrdil, jaká je to špatnost.</p>
<p><strong>&quot;Na aktivisty prosazovanou moderní technologii (která se mimochodem buduje v Ledvicích), není v Prunéřově dostatečně kvalitní uhlí. Takže to tam nikdo nepostaví, ani kdyby se všichni aktivisti pověsili na komíně prunéřovské dvojky.&quot;</strong></p>
<p>Ano, buduje se v Ledvicích - což plyne už z toho, že Prunéřov II je jediná nyní chystaná podkritická na světě. V Prunéřovském dole Libouš je skutečně méně kvalitní uhlí, avšak energetičtí odborníci 2x nezávisle potvrdili, že lokální podmínky (kvalita uhlí i teplota vody) umožňují<br />provoz nadkritického bloku s účinností nad 42%. Jednak <a href="http://aa.ecn.cz/img_upload..." mce_href="http://aa.ecn.cz/img_upload...">posudek zahraničních konzultantů z DNV</a> (na str. 17-19) a stejně tak i <a href="http://tomcat.cenia.cz/eia/..." mce_href="http://tomcat.cenia.cz/eia/...">studie společnosti Euromatic</a> (str. 29), kterou si nechal vypracovat ČEZ v říjnu 2009. Výtah z klíčových pasáží obou dokumentů také zde.</p>
22. 11. 2010 | 16:18

jiriboudal napsal(a):

aha, tak html to neumí, omlouvám se.
22. 11. 2010 | 16:20

jiriboudal napsal(a):

Umístil jsem reakce pod článek, děkuji.
22. 11. 2010 | 16:26

tom napsal(a):

Vypadá to že poslanci si už začali zajišťovat místo ve své trafice. Zřejmě už neuvažují o dalším setrvání ve vládě po volbách.
Chtějí ČEZu (tedy sobě) darovat emisní povolenky i po roce 2013.
http://www.nasepenize.cz/ri...
22. 11. 2010 | 17:51

Franta Adamec napsal(a):

Komunisticka mafie CR a jeji tunely
---
V roce 1999 bombardery NATO a USA bombardovaly civilisty, zeny a deti v Jugoslavii a Jiri Borovec, absolvent stalinisticke VAAZ a MU, ridil operace 42 jednotek v Sarajevu. Tunelovat ABB, na pozvani JUDr. Martina Romana tuneloval take Skodovku v Plzni, a CEZ. Jiri Borovec, vyrobni reditel CEZu, publikoval v CEZ NEWS: "Boze, kde to zijeme? Co vsechno je mozne?" Klausuv prestarly senat s pragobolsheviky agenty StB a KGB, zamitl zakaz propagace komunismu a nacismu, dosadil kistickou soudni mafii a do senatu mafii bolsheviku - stare komunisticke struktury, schvalil smlouvu o umisteni americkych vojsk v CR. Klaus, Pruzinsky z Halice, za totality Vodicka (KGB), Kluk (StB) a Rek (StB), absolvent stalinisticke VSE v Praze jmenoval komunisticke profesory, vybudoval komunistickou vojenskou, policejni a soudní mafii, tuneloval CR se svou mafii pragobolsheviku, Kocarnik (min. financi), Dyba (min. hospodarstvi) a jeho zet prodavac cipsuu Martin Roman, Triska spoluautor kuponove „privatizace“ do vlastnich rukou, Strasky (min. dopravy a zdravotnictvi ), Salzmann (sef Komercni banky), Karas (KSC-ODS) komunisticky sef CEZu zamestnaval Klausovu rodinu, Potac, Tosovsky, Vondra (KSC-KGB), Topolanek, Fischer, Kohout a dalsi synci bolsheviku.

Cesky stat formalne vlastni pres polovinu komunistickeho, zastaraleho a poruchoveho CEZu. Klausova rodina a komunisticka mafie, Jan Klaus a JUDr. Martin Roman bez odborne kvalifikace, odbornici na rizikove operace ovladli mafianske platy a premie, financovali Klausovu bolshevickou mafii a rodinu. Ceny novych technologii a energii klesaji, CEZ je zdrazuje. Prazska burza, RM System, pracka na Jelcinovy a Klausovy spinave penize, vyprodava CR. Militantni deviant tunelar Zelezny ze Samary prohlasil: „My mame sveho Ganleyho, ktery je naprosto konzistentni. A to je Vaclav Klaus. To je nas vzor.“ Klaus se svou bolshevickou rodinou vystoupil z ODS, kterou bolshevizoval.

Tunelar prezident bolsheviku a disident EU s pragobolsheviky ridil CR a zastaraly a nespolehlivy CEZ, komunisticky rotny ridil vztycenym prostrednikem vladu CR a predsednictvi EU, tunelar - hudebnik ridil lidska prava a mensiny, euroterorista ridil evropske zalezitosti a teroristicke NATO, zemedelec - husita ridil statni dluhy, matematik - tunelar ridil zemedelstvi, distributor vojenskych herbicidu a pesticidu - chemik ridil evropske dopravni site, militantni deviant ridil nezamestnanost atd. Klausova komunisticka mafie a vlada CR to opet osladila EU.
22. 11. 2010 | 19:47

Franta Adamec napsal(a):

Samospravná Morava krásná zem
---
Samospráva regionů EU > Obnovit uzemní samosprávu a kulturní svébytnost zemí Moravy a Slezska v EU, místním referendem v EU, European regions (http://www.wikipedia.org), Moravia a Silesia, přijmout Chartu základních práv EU, zrušit postkomunistickou tunelovou a rabovací ekonomiku, vojenskou, policejní a soudni komunistickou mafii, jako relikt studené války a železné opony, zrušit 600 000 stran post/komunistických zakonů a vyhlášek, bez obstrukcí přijmout EURo, zavést Ústavu a zakonodárství EU v regionech zemí Moravy a Slezska, vystoupit z teroristické a komunistické aliance NATO, zrušit stranickou nadřazenost a třídu s doživotní imunitou, ex/komunistické a militantni strany a organizace, jaderný a státni terorismus, prosazovat a hájit neutralitu a svébytnou kulturu Moravy a Slezska v EU, zrušit zcizí okupační základny, radary, letiště a věznice, zrušit ex/komunistické české národní a státní monopoly, fondy a polostatní podniky, ústavy a zastupitelstva, a nahradit je nestranickými regionálními institucemi EU. Zdanit 1% až 5% finanční a majetkové operace bank a burz, změny majitele akcií a cenných papirů v EU.

Lidská práva EU > Chránit rodinu a život od početí, zamezit sterilizační vakcinaci, asitovanou reprodukci a eutanazii, omezit potratovost, zajistit důstojnou péči o rodiny a zdraví obyvatel zemi Moravy a Slezska v EU, přijmout Všeobecnou deklaraci lických práv OSN včetně preambule, Chartu zakladních práv EU a Evropskou sociálni chartu, odsoudit zločiny post/komunistického režimu, odstranit nadřazenost českého militantního a ateistického státu s ex/komunistickými hodnotami konzumu a násilí, nadřazenost národa, podniku a stran nad obyvateli, zajistit kulturní a jazykovou diverzitu obyvatel Moravy a Slezska, nediskriminovat obyvatele Moravy a Slezska podle etnika, rasy a víry, národnosti a občanstvi, kultury, jazyka a dialektu, věku a zdravi, místa a způsobu obživy. Obnovit duchovní centrum Moravy, univerzitu Cyrila a Metoděje na Velehradě, navrátit zcizené kulturní a cirkevní památky, obnovitelné zdroje energie do samospravných regionů zemí Moravy a Slezska, bez obstrukcí zajistit spravedlnost, odstranit korupci, byrokracii a generační zadlužování veřejné správy regionů, měst a obcí, zastupitelů a MFCR, růst cen životních potřeb a úroky ve výši průměrné úrokové sazby EU z CNB 5%/r, v EURu, z ceny zcizeného, kontaminovaného a jinak poškozeného majetku.
22. 11. 2010 | 19:59

František Marčík, Energybulletin.cz napsal(a):

Pane Boudale, děkuji Vám za odpověď. Prostuduji si ji podrobně a případně se Vám ještě ozvu. P.S.: Postoj EPS k atomu, platí-li úhrnem těžko říct, by pro mne byl překvapením.
24. 11. 2010 | 16:26

jin napsal(a):

Náš Václav "Ješitný" chtěl údajně urychlit vznik střední třídy a zhasnul."Náhodou" byli připraveni minulí potentáti a StBáci,kteří si nahrabali.Ještě jim dal náskok před právníky.Teď je z nich mafie s velkou ekonomickou silou,ktrá hraje s našimi prodejnými politiky pimprlové divadlo o "demokracii".Jen tahají za provázky.Politici jsou na jejich výplatních listinách a prosazují jejich zájmy.Buď se smiřme s tím,že je naše "demokracie " v režii lumpů a mafiánů a nebo "narovnejme kosy".Jinak z toho nevybřednem...
27. 11. 2010 | 21:51

František Adamec napsal(a):

Proč se Nečas nechce bavit o ČEZu?
---
Protože vystudoval vlastizradu, jako Klaus v CCCP.
08. 01. 2011 | 11:41

business loans napsal(a):

freelance writer
01. 02. 2012 | 04:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy