Poslanci začali cupovat zákon o zveřejňování smluv

26. 02. 2014 | 15:53
Přečteno 9433 krát
Nejkrásnější zákon o zveřejňování smluv na internetu, geniálně jednoduchý zákon, který na Slovensku šetří miliardy, naráží ve výborech. Poslancům vadí právě geniálně jednoduchý základní princip - sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy. „Dovedu si představit x jiných právních konstrukcí, které by dosáhly stejného efektu. Nechápu, proč to předkladatelé takto ostentativně vážou na sílu, přitom by to šlo ošetřit úplně jinak,“ nechápal dnes na hospodářském výboru Martin Novotný (ODS), aniž by prozradil jediné z x jiných řešení, která ho napadají.

A to je právě ten problém: ani on, ani nikdo jiný poslanců zatím nebyl ochoten ani písemně sdělit opravdové právní výhrady k sankci neplatnosti, ani navrhnout jiné funkční řešení. Za to všichni stále dokola opakují nesmyslné námitky typu: Co když přijde povodeň? Co když se mi zasekne skener? Co když bude někdo požadovat náhradu škody? Všem jsme zaslali podrobný argumentář, kde všechny tyto mýty uvádíme na pravou míru.

Možnosti jsou tedy jen dvě: A) nevěnují ani 10 minut pročtení materiálů B) četli to a prostě lžou. Zřejmě vyhlásíme soutěž, kdo kterou "odbornou výhradu" zopakuje nejvíckrát. Zatím vede Dan Jiránek, šéf svazu měst a obcí, který už rok v různých obměnách opakuje, že je potřeba skenovat smlouvy, ačkoli zákon vyžaduje pouze nahrání elektronické verze.

Z odpůrců sankce neplatnosti nám jediný Jan Chvojka (ČSSD) právě poslal argumenty, na které teď připravujeme odpovědi. Zatím nás požádal, aby výhrady nebyly zveřejněny, než je společně prodiskutujeme.

X jiných stejně dobrých řešení

Do doby, než pan Novotný prozradí X jiných stejně dobrých řešení, se podívejme na jedinou jinou alternativu, která je ve hře: pokuta za nezveřejnění smlouvy. To je dost nefunkční alternativa:

- lze očekávat další nároky na veřejné rozpočty související se zřízením kontrolního, resp. sankčního orgánu, který by dodržování zákona kontroloval a ukládal případné sankce.
- takový orgán by musel být dostatečně personálně zajištěn a nemohl by vykonávat plošnou, ale toliko namátkovou kontrolu.
- proti rozhodnutí sankčního orgánu bude muset existovat možnost soudního přezkumu, což dále zatíží již tak přetížené soudy. Efektivnost takto pozměněného zákona o registru smluv bude velmi nízká, protože řada subjektů bude kalkulovat s nízkou pravděpodobností odhalení správního deliktu.
- aby byla sankce efektivní, musí být dostatečně odstrašující, tedy dostatečně vysoká, určená patrně poměrně dle hodnoty plnění nezveřejněné smlouvy. Pokuty v řádech desítek až stovek tisíc Kč by v případě smluv, jejichž hodnota plnění dosahuje milionů Kč, nebyla příliš účinná. Udělení pokuty dále zatíží veřejné rozpočty.
- proti této další vnější kontrole by se obce ohradily s poukazem na právo na samosprávu stejně, jako se dnes ohrazují obce proti možné kontrole jejich hospodaření NKÚ.
- ukládání pokut může vést k absurdním důsledkům, kdy stát bude za nedodržení zákona o registru smluv pokutovat sám sebe.

Hledá se argument proti sankci neplatnosti

Srovnejme to se sankcí neplatnosti. Ta představuje levný a elegantní samovynucující mechanismus: dodržování si hlídají ve vlastním zájmu obě smluvní strany, konkurenční subjekty a veřejnost. Slovenská zkušenost se sankcí neplatnosti je jednoznačně pozitivní, k žádným problémům tam nedošlo, sankce neplatnosti navíc existuje bez problémů v ČR již dnes v případě nezveřejnění záměrů, při nichž je nakládáno s nemovitostmi obce.

Co na ní tedy všem tak vadí (kromě toho, že by je opravdu nutila smlouvy zveřejňovat)? Mezi hlavní námitky (zmíněné mezi řečí a nikým nikdy písemně nerozpracované) patří, že je to příliš tvrdá sankce v situaci, kdy na zveřejnění úředník může prostě zapomenout, a že to umožní žaloby o náhradu škody. Takže postupně:

Co se stane, když úředník zapomene zveřejnit smlouvu?

Sankce neplatnosti nastupuje až po 3 měsících. Velmi pravděpodobně na to během 3 měsíců přijde druhá smluvní strana a smlouvu zveřejní. Povinnost zveřejnit smlouvu totiž dopadá na obě strany a ani jedna strana nesmí zahájit plnění smlouvy dříve, než je smlouva účinná. Proto si to soukromá strana ve vlastním zájmu zkontroluje - kdyby to 3 měsíce neřešila, lze pochybovat o jejím zájmu tu smlouvu vůbec plnit. Teoreticky se samozřejmě může stát vše, ale pokud úředník zahájí plnění smlouvy, aniž by
si ověřil, zda je platná a účinná, poruší hrubě své povinnosti - bude to asi tak stejné, jako kdyby smlouvu omylem zapomněl dát vytisknout starostovi k podpisu a začal podle ní vyplácet peníze, což se může stát už dnes.

Co když se úředník s dodavatelem dohodnou, že smlouvu záměrně neuveřejní, a následně bude dodavatel po veřejné straně požadovat náhradu škody?

Smlouvu v registru mohou zveřejnit obě strany. Pokud tak ani jedna neučiní a důsledkem toho vznikne škoda, vinu na jejím vzniku nesou obě strany. Proto se ani jedna z nich nemůže domáhat náhrady.

Co když si ale smluvní strany ve smlouvě explicitně stanoví, že smlouvu má zveřejnit zadavatel, aby se následně mohl dodavatel domáhat náhrady škody?

Pokud si smluvní strany ujednají, že zveřejnění zajistí pouze jedna z nich, a že druhá strana nemá právo tak učinit namísto ní (s odkazem na § 549 odst. 1 NOZ), pak se k tomu podle § 2898 NOZ nebude přihlížet, neboť zbavuje jednu smluvní stranu možnosti náhrady škody způsobené porušením smlouvy druhou smluvní stranou. Je taky zřejmé, že pokud by vůbec stát nebo obec přistoupily na takovéto ujednání, není to už problém samotného zákona o zveřejňování smluv. Pokud by chtěl takto úředník záměrně obohatit druhou smluvní stranu, může tak učinit již dnes a mnohem snadněji při uzavírání libovolné smlouvy, například ujednáním, že za každý den prodlení se bude platit vysoké penále.

První volby jsou na podzim

Prosím tímto všechny poslance, aby si nejdřív v tomto dokumentu přečetli naše odpovědi na další doposud zjištěné námitky a aby nám následně písemně zformulovali jiné námitky, pokud je budou mít. Rádi jim na ně odpovíme.

Je možné, že se opravdu objeví zásadní námitka, na kterou nebudeme mít odpověď, a že se opravdu zjistí, že zákon, který bez problémů funguje na Slovensku, u nás prostě fungovat nemůže. Pak Rekonstrukce státu ráda podpoří lepší a funkčnější řešení.

Zatím ale platí, že 160 poslanců podepsalo, že podpoří zákon, který "podmíní účinnost" těchto smluv jejich "zveřejněním na internetu" a že nikdo z nich žádnou takovou zásadní výhradu písemně nezformuloval.

Dokud to neudělají, nemohou se s prominutím divit, že jejich případné hlasování pro vyjmutí sankce neplatnosti, budeme brát jako porušení závazku, a že si dáme opravdu záležet, aby se o tom před volbami dozvěděli jejich voliči.

P.S. Omlouvám se panu poslanci Chvojkovi za to, že jsem nejprve mylně uvedl, že nedodržel dohodnutý termín zaslání námitek. Byli jsme domluveni do konce února a námitky nám právě poslal.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

resl napsal(a):

autor : že si dáme opravdu záležet, aby se o tom před volbami dozvěděli jejich voliči.

správně a nejlépe s konkrétními jmény a stranickou příslušností.
26. 02. 2014 | 16:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Držím vám palce, s vaší vytrvalostí zřejmě kmotři nepočítali. Návrh kolegy resla je nutno uplatnit včas, aby volič věděl, kdo je kdo.
26. 02. 2014 | 16:29

Ládik!!! napsal(a):

Nezveřejnění smlouvy na zakázku z veřejných peněz by mělo být dokonce trestné (s nepodmíněným trestem).
26. 02. 2014 | 16:50

křemílek napsal(a):

V podstatě to v českém parlamentu řídí staré známé firmy takže voliči kteří nemají úplně zabedněné makovice to dávno ví kdo je kdo !
26. 02. 2014 | 17:11

xerox napsal(a):

vy furt všichni něco máte ... kdyby se všechno zveřejňovalo , v politice by nebyla ani noha , jste jenom potížisti ... :-)

výběr z dnešních zpráv :
,, Protikorupční policie řeší miliardové tendry na svoz odpadu v Praze ,,
http://goo.gl/DLNpcz

,, Bývalý šéf Sazky Hušák byl obviněn z pokusu o podvod s 50miliónovou směnkou ,,
http://goo.gl/dUKoGU

chtělo by to demo oslavit pořádným mejdanem nebo majdanem ... :-)
26. 02. 2014 | 17:31

JAHA napsal(a):

Kedze, ako autor spominal, u nas to davno funguje, bez problemov, je jasne, ze KAZDY, kto sa ozyva proti robi to zo SUKROMNYCH a ZISTNYCH dovodov! U nas sa povinne zverejnuju i objednavky na tovary, služby atd., dokonca i s menom, kto objednavku podpisal. Teda i veci, ktore by sa objednavali BEZ zmluv, ad hoc, MUSIA byt ZVEREJNENE!!!
26. 02. 2014 | 17:35

no bobo napsal(a):

Autore vydržte!!!

Straky a lehkoživky nalevo i napravo se bojí o své bezpracné zisky.
26. 02. 2014 | 17:39

schlimbach napsal(a):

Autore, držím Vám pěsti, vydržte a dotáhněte tuto věc do zdárného konce.
26. 02. 2014 | 18:07

Bc. Michal Holek napsal(a):

Preju hodne stesti proti starostovske a mafianske lobby.
26. 02. 2014 | 18:12

Baba Jaga napsal(a):

Nu, já zveřejňováním smluv šťastnější nebudu a zkoumala bych je zcela výjimečně. Všeliké ty neziskovky si asi budou muset přibrat další zaměstnance - budou-li na ně mít finance. Že by hodlaly přece jen spojit své síly?
26. 02. 2014 | 18:15

Petr z Tábora napsal(a):

Je třeba přijímat zákony, které se už jinde osvědčily. Takže tomu fandím. Nicméně plně chápu, že to pro odběratele i dodavatele bude nepříjemná záležitost i z hlediska obchodní taktiky.
26. 02. 2014 | 18:27

modrý edvard napsal(a):

Taky Vám držím palce.
Nepamatuji, že bych už někdy viděl blog, který všichni chválí.
26. 02. 2014 | 18:35

stejskal napsal(a):

Zdá se, že aspoň na něčem se i zde pár lidí dokáže shodnout. To je docela nadějné zjištění. Držím palce, pane Boudale.

Hezký večer všem.

Libor Stejskal
26. 02. 2014 | 18:36

Marian napsal(a):

Upozorňuju, ODS už nemá ždánou relevatní hlasovací sílu ve Sněmovně. Tento zákon neprochází výbory díky koalici ANO/ČSSD/Lidovci. Pokud by oni chtěli, tak ODS nezmůže vůbec nic
26. 02. 2014 | 18:42

Petr napsal(a):

Milý pane Boudale, dobře vám tak. Před volbama jste dělali popularitu kdejakému nedůvěryhodnému, stokrát provařenému prolhanci, jenom že vám dal podpis. protože ho to nic nestálo a stejně věděl, že jej nedodrží. Na slušné lidi, kteří vám narovinu řekli, že bianco podpisy nedávají, jste byli sprostí. Pokud nechápete, že kurva zůstane kurvou a poslaneckým slibem se to nezlepší, spíše naopak, tak jste vy i všechny ty vaše občanské (občany placené) nezávislé iniciativy pro smích.
26. 02. 2014 | 19:41

Joe Ratata napsal(a):

Nepodceňujte poslance Novotného.
Jako ódéesák zná X řešení, jak dostat veřejné peníze do těch správných kapes a zveřejňování mu to může hatit.
A takových je rozhodně více a to nejen u ódéés.
Tak se nedivte.
26. 02. 2014 | 20:28

JAHA napsal(a):

Petr napsal(a):

Milý pane Boudale, dobře vám tak.

Teda, to je smiesny postoj. Dobre tak autorovi? Ved neprijatie zakona sa tyka celej spolocnosti. Takze, aj ked si to asi neuvedomujete, potom dobre tak aj VAM :-).
26. 02. 2014 | 20:57

Pavel13 napsal(a):

No tak doufejme, že to vyjde. Pokud ten zákon odpůrci cupují a vznášejí celkem snadno vyvratitelné námitky, je to snad na dobré cestě. Kdyby procházel příliš hladce, bál bych se jiných fint. On se o nějakou stejně ještě někdo pokusí. Pak nastane ten rozhodný souboj.
27. 02. 2014 | 01:07

pan Sedlak napsal(a):

děkuji za vyborny članek a držím pěsti
27. 02. 2014 | 09:22

pamětník napsal(a):

Pane Stejskale,
faktické zrušení cenzury této diskuze je definitivní anebo jde o nedopatření?
27. 02. 2014 | 12:59

kem napsal(a):

Taky drzim palce. Zajimave je, ze se takova dulezita zprava objevuje jen na blogu. Proc media nezverejnuji vice? Kde jsou ti strazci demokracie?
27. 02. 2014 | 13:16

Jirka2J napsal(a):

Ukazuje se nikoli jako přínosné, ale jako přímo škodlivé to, že poslanci a senátoři jsou současně radní, starostové a hejtmani. Brání totiž sebe a své zájmy, nikoli zájmy obce, města, kraje a jejich obyvatele.
Systém státní správy založený na feudálním principu pyramidy stále chytřejších a chytřejších úředníků, čím výše se odvoláváte stále vítězí nad právem a nezávislými soudy
27. 02. 2014 | 13:18

Kokos napsal(a):

Váš návrh tohoto zákona je naprosto správný. Námitky politiků jsou účelové a mají za cíl oslabit účinnost zákona. Myslím, že argumentem, proti kterému nic moc namítat nemohou je říct, že pokud zákon v této podobě funguje na Slovensku, pak neexistuje jediný důvod proč by nemohl fungovat v Česku.
27. 02. 2014 | 13:47

Petr napsal(a):

Nijak mě nepřekvapuje, že to vadí zrovna modrým strakám.
27. 02. 2014 | 14:45

Joe Ratata napsal(a):

kem
Také nějak postrádám hlídací psi demokracie, cupující na kousky ve všech médiích poslance vystupující proti zákonu ztěžující rozkrádání našich daní.
Nejspíš to demokracii nijak neohrožuje.
Rozkradený bilion nic neznamená! Zato zavrávorající Zeman, i kdyby jen zakopl, je rázem všude.
27. 02. 2014 | 15:01

Jarle HALSNES napsal(a):

No bodejť. Co jde jinde, v Česku jít nemůže, to už byste, mladý muži, měl vědět :-)
27. 02. 2014 | 15:04

Yosif K napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
kem
Také nějak postrádám hlídací psi demokracie, cupující na kousky ve všech médiích poslance vystupující proti zákonu ztěžující rozkrádání našich daní.
Nejspíš to demokracii nijak neohrožuje.
Rozkradený bilion nic neznamená! Zato zavrávorající Zeman, i kdyby jen zakopl, je rázem všude.
27. 02. 2014 | 15:01
JÁ JSEM OPTIMISTA. Pravicové strany dostali výprask, v parlamentu je siílná majorita UPŘIMNÝCH ZASTÁNCŮ CHUDOBY, POCTIVOSTI A BLAHOBYTU PROLETÁŘŮ všechno je tedy na nejlepší cestě.
Už jenom čekám až někdo někde na chodníku najde těch 200 miliard Kč co dle socanů rozKrádali Kalouskovci ROČNĚ.
Není to nádherný?
Někde musí asi na chodníku ležet volnejch 200 miliard ročně. Ty se musí najít, nebot už je nemohou rozkrádat Kalouskovci, v parlamentu je většina ochránců chudoby a plebejů.

Nastává ráj proletářů na zemi.
27. 02. 2014 | 16:17

pamětník napsal(a):

Test
27. 02. 2014 | 17:44

pamětník napsal(a):

ÓÓÓÓÓ!!

reCAPTCHA se vrátila, svoboda zůstala.

Již nejsem zabanován!

Free, free at least.
27. 02. 2014 | 17:47

Joe Ratata napsal(a):

Yosife,
já nevím kolik miliard ročně Odpovědníci rozkradli, ale je tu návrh zákona, který by to MOHL VŠEM ztížit.
Nepochybuji ovšem, že se najde dost poslanců (a nejen z ODSTOPu), co prohlásí, že oni by ten zákon rádi podpořili, ale bohužel je tak nekvalitní, že pro něj prostě ruku zvednout nemohli.
27. 02. 2014 | 21:30

Macík napsal(a):

...prostě možnost prodat státní zakázku, musí nadále fungovat :-D...čím složitější bude zákon, tím bude více možností, jak zákon obejít...v jednoduchosti je totiž síla, a to politik zvyklý prodávat, nemíní připustit...:-D
28. 02. 2014 | 10:54

Al Jouda napsal(a):

Je vidět, že se nám ty předčasné parlamentní volby nějak zase nevyvedly:))))
28. 02. 2014 | 12:50

kolemjdoucí napsal(a):

Díky autorovi za dobrý článek.
A jako zákon o zveřejňování smluv zřejmě dopadne také služební zákon. Oba zákony totiž působí totiž potíže politidké reprezentaci minulé i přítomné. Doufejme v reprezentaci budoucí :-).
28. 02. 2014 | 18:29

Yosif K napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
Yosife,
já nevím kolik miliard ročně Odpovědníci rozkradli, ale je tu návrh zákona, který by to MOHL VŠEM ztížit.
Nepochybuji ovšem, že se najde dost poslanců (a nejen z ODSTOPu), co prohlásí, že oni by ten zákon rádi podpořili, ale bohužel je tak nekvalitní, že pro něj prostě ruku zvednout nemohli.
27. 02. 2014 | 21:30
Nenene, většinu v parlamentu mají "upřímní ochránci plebejů" a zasloužilí bojovníci proti korupci. Třeba i takový Michal Hašek, budoucí nezíštný šéf CSSD.....

Všichni poslanci podepsali nějaký arch protikorupčních opatření. Ted už vše musí dobře dopadnout......

Kdy jindy než ted, kde jinde než zde?
28. 02. 2014 | 18:48

Iva napsal(a):

Včera jsem viděla film o Bushovi starším. Zaujal mě jeho výrok, že už nechtěl hrabat do vlastní kapsy, že chtěl sloužit americe ve státní službě, jako čest.
To jsem si vzpomněla na naše drahé politiky, kteří chodí do státní správy hrabat a hrabat. Čest výjimkám.
01. 03. 2014 | 09:21

bojovník s korupcí napsal(a):

V tůni žijí potápníci. Někdy tam nejsou.
01. 03. 2014 | 11:33

Zdeněk Urban napsal(a):

Pochopit, že naši současní politici ( především ti, kteří tam jsou od tzv. sametovky - např. Mareček Benda - ten se prý ve Sněmovne narodil... Kalousek, ale i Sobotka, a s nimi ti novější hajzlíci jako je Polčák, Stanjura, Gazdík atd. nikdy nepřipustí dvě změny:
1./ referendum - až vůbec ne referendum, které by umožnilo odvolání politika ( a přitom tím porušují Ústavu, kde je referendum od začátku napsané!)
2./ zveřejňování smluv - přece nemůžeme vědět, jak si to tam rozdávají! Jednou jsme je zvolili, tak pak 4 roky buďte ticho!
Taková je naše demokracie - vláda lidu.
01. 03. 2014 | 20:01

veselá opice napsal(a):

Zveřejnit kompletní seznam odpůrců prosím.
02. 03. 2014 | 17:03

Václav Hnidopich napsal(a):

Nebylo by dobré, zavést jednu televizní stanici pro přenos všech jednání parlamentu?
03. 03. 2014 | 08:28

k. napsal(a):

Technická:

Jestliže neplatnost způsobí pouze nezveřejnění metadat, kdo bude kontrolovat správnost zbylého obsahu zveřejněné smlouvy? Co když někdo zveřejní pozměněný text?
03. 03. 2014 | 10:38

toska napsal(a):

Pane Boudale díky a pokračujte...
A pro ostatní: záleží na nás, zda-li budeme jenom brblat u píva nebo TV seriálů nebo budeme politikům na všech úrovních , od obce počínaje, bedlivě koukat na prsty a neváhat je přes ně pořádně klepnout, když bude třeba...
03. 03. 2014 | 11:36

Petr Bouška napsal(a):

"Když chce člověk něco udělat, musí o tom nejdřív uvažovat. Když to potom opravdu chce, najde i způsob jak to uskutečnit." Rekonstrukce státu

"Avšak když to člověk nechce, najde důvody, proč se to uskutečnit nedá." Páni poslanci, zvolili jsme vás aby jste plnili své sliby a nacházeli řešení, ne problémy.
03. 03. 2014 | 22:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy