Nesnesitelná tyranie nevzdělanosti a dezorientovaný kapitán Pirátů

17. 06. 2021 | 23:01
Přečteno 4529 krát
26. dubna vypustil šéf Hlídače státu pan Bláha do veřejného prostoru kupu ukrutných nesmyslů o dotacích pro Agrofert. Kdyby šlo jen o tvrzení pana Bláhy, neztrácel bych čas psaním tohoto blogu, ale 4. června jeho bláboly bezmyšlenkovitě recyklovat kapitán Pirátů a přidal k nim ještě jeden vlastní výroby. Vzhledem k tomu, že kapitán Bartoš se chce za pár měsíců nastěhovat do Strakovky, chci v jeho vlastním zájmu upozornit na to, jak snadno je dezorientovatelný.

Odkud pochází dotace z rozpočtu Evropské unie

Nejdříve pár informací o zdrojích dotací z EU. Kompletní rozpočet EU na programovací období 2021-2027 je zde. Dotace pro naše subjekty pocházejí ze dvou největších položek, které jsou na posledních dvou řádcích a z nichž každá představuje 31 procent celkového rozpočtu EU.
Kohezní politika
využívá tři Evropské strukturální a investiční fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond plus (ESF+) a Fond soudržnosti (FS). Dotace z těchto fondů jsou poskytovány ze státního rozpočtu řídícími orgány příslušných Operačních programů (především Ministerstvem průmyslu a obchodu) podle zákona 218/2000 o rozpočtových pravidlech a vztahuje se na ně tedy článek 4c zákona 159/2006b Sb. V případě, že jsou uznány jako způsobilé Evropskou komisí, jsou následně do státního rozpočtu refundovány. Dotace pro firmy koncernu Agrofert z tohoto zdroje byly předmětem nedávno skončeného auditu, o němž jsem psal zde. Audit pokrýval období od černa 2011 do července 2018, v němž bylo těmto firmám poskytnuto 98 dotací za celkem 1,6 miliardy Kč. Z nich auditoři označili za nezpůsobilé celkem 9 dotací v celkové výši 285 milionů Kč. Ve všech případech šlo o hrubé porušení pravidel posuzování a přidělování dotací ze strany řídícího orgánu a v několika případech podle auditorů i porušení článku 4c zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů, který zní takto
§ 4c
Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla (to je výše zmíněný zákon 218/2000 Sb., pozn. JCh.) nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Společná zemědělská politika (SZP)
je podporována dvěma fondy z rozpočtu EU - Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF), z něhož jsou poskytovány tzv. přímé platby zemědělcům a kterému jsou alokovány cca tři čtvrtiny prostředků na SZP a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV). Dotace z této položky nejsou poskytovány ze státního rozpočtu ČR, ale ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) podle zákona 256/2000 o tomto fondu. Připomínám, že státní fondy jsou právnické osoby spravující mimorozpočtové zdroje státu. Země EU provádějí platby příjemcům SZP prostřednictvím úředně určených subjektů známých jako platební agentury. Tou je u nás právě SZIF. Platební agentury jsou akreditovány podle podrobných kritérií stanovených Komisí; musí zajistit způsobilost všech žádostí o financování a správné provádění plateb zemědělcům a jiným příjemcům SZP.
SZIF dostane na předfinancování SZP dotaci ze státního rozpočtu podle zákona 218/2000 Sb. a Evropskou komisí proplacené dotace jednotlivým zemědělským podnikům dostane státní rozpočet zpět do kapitoly Ministerstva zemědělství. Příklad jak vypadá seznam dotací pro jednu ze zemědělských firem koncernu Agrofert v roce 2020, je zde.

Nesmysly hlídače Bláhy

A nyní k tvrzením pan Bláhy na jeho facebooku.
1. Agrofert od roku 2017 žádá o dotace ve výši 6 miliard Kč, aniž na ně má nárok.
2. Český stát mu je proplácí.
3. Český stát ví, že Agrofert nemá na dotace nárok, nežádá tedy o jejich proplacení u EU
4. Když EU potvrdí, že dotace jsou nezákonné,
5. ČR nemusí EU žádné peníze vracet
6. Majitel Agrofertu a premiér vlády Babiš se CHLUBÍ, že CZ nic nemusí vracet
7. V českém rozpočtu chybí 6 mld, které ČR neoprávněně vyplatila firmě českého premiéra.
8. Těch 6 miliard zaplatíme MY VŠICHNI.
A k tomu přidal následující obrázek

Protože tato tvrzení i obsah obrázku jsou očividně podezřelá, požádal jsem zdvořile před 4 dny pana Bláhu o odpověď na tři otázky
Vážený pane Bláho, můžete mi laskavě sdělit
1) o dotace NA CO šlo těch 6 miliard Kč,
2) proč na ně firmy koncernu Agrofert (ne Agrfert sám, ten žádné dotace neodstává) nemají nárok,
3) z jakého titulu (tj. položky státního rozpočtu) a který poskytovatel mu je podle Vašeho názoru neoprávněně vyplácí.
Děkuji za odpověď a zdravím
Jiří Chýla

Pan Bláha mi zatím neodpověděl, není to samozřejmě jeho povinnost, možná že je jen zaneprázdněn hlídáním něčeho jiného. V následujícím proberu jeho tvrzení a ukáži, proč jsou nesmyslná a jaká je skutečnost.

Ad 1). Za prvé, pan Bláha by si měl zapsat za uši, že Agrofert o řádní dotace nežádá, ale žádají o ně firmy koncernu Agrofert, které jsou s ním ve vztahu dcer, vnuček, pravnuček i prapravnuček. Za druhé, Bláha nespecifikuje, o jaké dotace jde, ale z předchozího je pravděpodobné, že jde o dotace na SZP, protože dotace pro firmy koncernu Agrofert na kohezní politiku jsou několikanásobně nižší 6 miliard. Jeho tvrzení, že na tyto dotace nemá nárok, je ničím nepodložený blábol. Na tyto dotace se nevztahuje článek 4c zákona 159/2006 Sb.
Ad 2) Český stát mu je neproplácí, proplácí mu je Evropská komise.
Ad 3) Nesmysl, česká stát ví, že na ně firmy koncernu Agrifert mají nárok a proto je SZIF posílá Evropské komisi k proplacení. To, že je Evropská komise skutečně proplácí, dokazuje i úvodní pasáž bodu 15 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o střetu zájmů předsedy vlády České republiky (2021/2671(RSP))
15. lituje, že subjekty patřící do koncernu Agrofert nadále získávají platby z prvního pilíře SZP; připomíná, že český zákon o střetu zájmů zakazuje poskytovat dotace, včetně přímých plateb SZP, obchodním společnostem, v nichž veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %; poukazuje na závažné pochybnosti o nezávislosti českých orgánů, které rozhodují o způsobilosti a kontrole přímých zemědělských plateb; pokládá za rizikovou situaci, kdy v rozporu s českým zákonem o střetu zájmů jsou tyto prostředky nadále vypláceny podnikům patřícím do koncernu Agrofert;
Jeho další část počínaje slovy „připomíná, že..“ ovšem ukazuje, že autoři usnesení jsou dezorientování, takže nevědí, že na přímé platby SZP se článek 4c zákona 139/2006 nevztahuje, viz, výše. Toto je jedno z mnoha míst Usnesení EP, ilustrující nevzdělanost jeho iniciátorů, kteří se nenamáhali si zákon 159/2006 Sb. pořádně přečíst.
Ad 4+5) Blábol na druhou, viz předchozí dva body.
Ad 6) Babiš se chlubil, že ČR nemusí nic vracet v souvislosti s auditem dotací z kohezní politiky a jen opakoval to, co je ve vstupní informaci o auditu
Vzhledem k preventivním opatřením přijatým programovými orgány na žádost Komise nebyly na operace, jichž se výsledky auditu týkají, vykázány žádné výdaje a finanční prostředky EU tak zůstávají chráněny před riziky zjištěnými během auditu.
Ad 7+8) Naprostý nesmysl, žádných 6 miliard Kč ve státním rozpočtu nechybí. Dotace na SZP firmám koncernu Agrofert jsou vypláceny ze SZIP a Evropskou komisí propláceny. V současné době probíhá audit těchto dotací, uvidíme, zda auditoři neobjeví i v těchto dotacích nesrovnalosti.

A jejich recyklace kapitánem Bartošem

4. června se na facebooku kapitána Bartoše objev příspěvek
Věřím, že spousta z vás chápe způsob, jakým Andrej Babiš z našich kapes v rozporu se zákonem vytáhl 6 miliard od roku 2017 pro sebe přes střet zájmů (v rozporu s českým zákonem i evropskou legislativou), ale třeba znáte někoho, komu je to těžší vysvětlit. Jednoduchý popis zveřejnil nedávno Michal Bláha z Hlídač státu:
1. Agrofert od roku 2017 žádá o dotace ve výši 6 miliard Kč, aniž na ně má nárok.
2. Český stát mu je proplácí.
3. Český stát ví, že Agrofert nemá na dotace nárok, nežádá tedy o jejich proplacení u EU
4. Když EU potvrdí, že dotace jsou nezákonné
5. ČR nemusí EU žádné peníze vracet
6. Majitel Agrofertu a premiér vlády Babiš se CHLUBÍ , že CZ nic nemusí vracet
7. V českém rozpočtu chybí 6mld, které ČR neoprávněně vyplatila firmě českého premiéra.
8. Těch 6 miliard zaplatíme MY VŠICHNI ”

v němž doslova recykloval nesmysly pana Bláhy a dodal ještě jeden vlastní výroby:
PS nechápu, proč když jsou závěry Evropské komise finální a v rejstříku je již dokonce Andrej Babiš zapsán, jako osoba ovládající Agrofert (všimnete si, že už přestal po dvou letech říkat “moje bývalá firma), ČT24 stále používá slovní spojení “údajný premiérův střet zájmů”?
To, že kapitán Pirátů nechápe terminologii ČT24 je důsledkem toho, že je značně dezorientovaný a neví, že jednak žádné „finální závěry Evropské komise“ neexistuji, protože ona zpráva je pouhý názor auditního oddělení DG Regio, které „má za to“, tedy se domnívá, že Babiš je ve střetu zájmů, a za druhé, že v evidenci skutečných majitelů není Babiš zapsán jako ovládající osoba (takový pojem v zákoně vůbec není, v zákoně je pojem „osoba s koncovým vlivem“, jímž je ovšem správce svěřenského fondu AB private trust I pan Průša) ale jako „koncový příjemce“ Agrofertu.

Pokud se takto dezorientovaný politik, za několik měsíců stane naším premiérem, pak Pán bůh s námi a zlý pryč.
Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy