Lisabon v Senátu – konečně

05. 05. 2009 | 20:43
Přečteno 4176 krát
Lisabonská smlouva konečně míří do pléna Senátu. Poslanecká sněmovna ji schválila ústavní většinou. Doufejme, že Senát, který je poslední evropskou sněmovnou, která o ní má rozhodnout, smlouvu schválí. Potvrdili bychom tím naší vůli podílet se na společném evropském díle. Zbývá prezident republiky, který se považuje za strážce české suverenity. Je půvabné, když podmiňuje svůj souhlas kladným výsledkem irského referenda. Českou suverenitu tím podřizuje výsledkům hlasování na opačném pólu kontinentu. Snad si uvědomí, že svým podpisem prospěje zájmům svého státu v kolektivu, do kterého jsme dobrovolně vstoupili.

Pochybnosti, často jen výmluvy, byly vymazány. Ústavní soud jednomyslným rozhodnutím potvrdil, že smlouva není v rozporu s ústavou. Obě komory parlamentu se shodly na změnách jednacích řádů, které jim zajistí, že vláda bude potřebovat jejich souhlas s přenášením kompetencí z národní na evropskou úroveň. Někteří senátoři ODS chtěli vázat svůj souhlas s Lisabonskou smlouvou na schválení smluv o radaru. Ten však ve Washingtonu uložili do skříně. Obavy z majetkových požadavků sudetských Němců nebyly reálné nikdy. Vítězné mocností ani nenapadne rušit rozhodnutí při kapitulaci Německa, potvrzená mnoha dalšími smlouvami a plně převzatá do smluv 2+4 při sjednocení země. Mezinárodní soudy nemohou posuzovat události, ke kterým došlo dříve než byly ustaveny a uplatňovat na ně retroaktivně právní normy, platné teprve od jejich vzniku.

Pád vlády uprostřed českého předsednictví není příjemný. Naše evropské partnery však netrápila především vládní krize. Nebyli jsme první a vládní krize jsou v demokratických společnostech zažitou zkušeností. Zajímal je především osud Lisabonské smlouvy. Přijetí smlouvy krize paradoxně prospěla. Obavy, že odpůrci smlouvy povalí vládu zmizely, když jejich hlasy vláda padla. Uvolnili tím premiérovi a jeho stoupencům ve vládě a v Senátu ruce. Lze ocenit, že tuto odpovědnost přijímají a přesvědčují svůj senátní klub, aby schválení smlouvy podpořil nebo aby ti, kteří pro ni nechtějí hlasovat, nebyli přítomni při hlasování. Protože v Senátu na rozdíl od většiny všech poslanců stačí většina přítomných senátorů a sociální demokraté, lidovci a klub otevřené demokracie smlouvu podporují, bude k jejímu schválení potřebných jen několik hlasů senátorů ODS. Avšak nám všem by prospělo, kdyby jich bylo co nejvíce.

Svět se propadá do hluboké krize a dochází k tektonickým otřesům mocenských vztahů. Na velmocenskou scénu se vrátilo Rusko a vstupují na ni noví globální hráči, Čína, Indie a regionální mocnosti jako Írán, Brazílie nebo Saudská Arábie. Ve světě státy nekontrolovatelných finančních toků, hranic průchodných pro migraci, mafie a teroristy, hrozeb šíření jaderných zbraní, ohrožení životního prostředí, nedostatku zdrojů, energie a vody, ani největší mocnosti nejsou schopny zajistit svůj vliv a bezpečí samy. Barack Obama to pochopil. Rozdrobená Evropa nedokáže nic. Po irském referendu napsal Robert Kagan, že pokud si Evropané přejí Evropu, postrádající vedení a teď i novou smlouvu, bude „21. století, které Evropa rozhodně nebude řídit, pro Spojené státy velmi ožehavým obdobím“.

Ještě ožehavější by bylo pro nás. Evropa potřebuje fungující instituce, jednotný ekonomický prostor a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, aby vystupovala na světové scéně jako jeden z rozhodujících hráčů. V tomto rámci se může Česká republika stát jedním ze stavebních kamenů evropské integrace. Vyžaduje to strategické myšlení, odvahu vymanit se z provincialismu a nechytat se do ideologických pastí, které si česká politika sama nastavuje. Je třeba konečně přestat chápat Evropu jako cosi cizího a přijmout ji za náš přirozený prostor. Evropa nejsou oni. Evropa jsme my.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

naprostý souhlas. Uvidíme jak to dopadne mezi kohouty na malém smetišti - čili v senátu. Jestli uvidí krom žížaly i za plot.
05. 05. 2009 | 21:10

Masopust napsal(a):

Po velmi dlouhé době, možná několik staletí, jsme členy oraganizace, kde nám snad opravdu nehrozí, že budeme kamsi vláčeni, ale kde se můžeme účastnit určování kursu, spoluvytvářet a ovlivňovat směr. Když jsme vstupovali, počítal jsem, že to využijeme naplno, naše historické zkušenosti by reprezentaci ČR k tomu měly dát celkem slušný kompas. Místo toho spousta našich politiků zaujala pozici psa obranáře a hlavně akorát vrčí. Dokážeme najít novou generaci politiků, kteří budou Evropu vytvářet a ne jen nervózně sledovat co se děje? A na to, jak poslat současné české politiky na smetiště dějin, bychom asi měli vyhlásit nějakou lákavou cenu.
05. 05. 2009 | 21:30

Zacheus napsal(a):

Dovolím si ocitovat pár zajímavých názorů veřejně činných občanů tohoto státu ( můj názor by asi nebyl z tohoto pohledu tak relevantní):

Exministr Vladimír Dlouhý (Mf dnes 13. prosince 2008:

"Lisabonská smlouva je pro Českou republiku milníkem, neboť přijdeme o část naší suverenity (...). Mnohá rozhodnutí o našem dalším životě budou nyní příjímána jen na unijní úrovni, ne zcela jasně budou vymezeny sdílené kompetence a bez souhlasu ČR bude EU moci přijímat opatření nad rámec svých pravomocí ( pokud to bude v souladu s politickými cíli, na kterých se vlády EU smluvně dohodly).

Navíc EU bude schopna v určitých situacích změnit rozhodování jednomyslné na většinové, což při malé váze naší země může být nevýhoda (...)!
05. 05. 2009 | 21:35

pierre napsal(a):

autor :

diky... rekl jste vse podstatne. neni k tomu co dodat... snad to v senatu dobre dopadne...bylo by uz konecne na case.
05. 05. 2009 | 21:37

Zacheus napsal(a):

Václav Klaus, prezident České republiky ( Mf dnes 27. prosince 2008):

Lisabonská smlouva...zavádí kategorie výlučných pravomocí Unie, kterou jsou pravomocím členských zemí nadřazeny (...).

Bylo-li dosud základní charakteristikou "sdílení pravomocí" neboli sdílení suverenity, místo toho vzniká suverenita "evropská". Dále se zavádí tzv. podpůrná pravomoc Unie, která dovoluje EU zasahovat do oblastí, jako je "ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání, mládež, sport, civilní ochrana...". Evropská uznie tak bude moci zasahovat členským státům v podstatě do všeho (...).

Smlouva ve více než padesáti oblastech zavádí většinové hlasování, ač tam bylo dosud nutné rozhodovat jednomyslně. Členské státy tak ztrácejí jeden z atributů své svrchovanosti ( možnost zamezit iniciativě, kterou si nepřejí)....!
05. 05. 2009 | 21:41

Kritik napsal(a):

Njedůležitější je pochopit, že "Evropa nejsou oni. Evropa jsme my."
05. 05. 2009 | 21:45

Zacheus napsal(a):

Mirek Topolánek, premiér České republiky podle článku Evy Novákové, poslankyně, uveřejněného v Právu dne 14.6. 2003 se ve sborníku s názvem "Proč nejsem eurofederalistou" ve stati "Pohled předsedy ODS" vyslovil takto:

"Přívržence dalšího prohlubování integrace označuje za "prostinké proevropské světlonoše" , "placené žoldáky Svaté říše římské", či "mediální prostituty" (...).

Poprahově srovnává "eurofederalismus" s komunismem, a jako by náhodou se zmíní, že Evropu chtě přece už sjednotit Adolf Hilter.

Již na záčátku své úvahy dojde k závěru, že "zlo, blbost a naivita si podávají ruku se snem o evropské federaci".
05. 05. 2009 | 21:47

Zacheus napsal(a):

A za sebe dodám, že podle výroku evropského komisaře Barota ( který bude zřejmě aktuální v případě, že Lisabonská smlouva opravdu v platnost vstoupí) bude povinností členských zemí EU se podělit o stále větší počet imigrantů... to pro naši ekonomiku a společnost bude jistě přínosné.
05. 05. 2009 | 21:50

Zacheus napsal(a):

Lisabonská smlouva není dosud schválena v Irsku, polský prezident ji dosud nepodepsal, britští konzervativci plánují uspořádat referendum o ní, německý ústavní soud také dosud nerozhodl, zda je v souladu s něměckou ústavou... doufám proto,že senátoři budou mít na paměti zájem České republiky a tuto smlouvu odmítnou.
05. 05. 2009 | 21:53

užitečná lekce Topolovi? napsal(a):

Cizoložný rádoby ochránce tradičních hodnot (i svátosti manželství, když marně vetoval zákon o registrovaném partnerství), z vůle KSČM pán Hradu (2003 jak Grebeníček slíbil a na podzim 2007 komunistky jako Zuzka Rujbrová aj. se z hlasování pro Klause veřejně vyznaly, loni pak KSČM zdržením se hlasování a "volbě hlavy státu důstojnou" taškařící KSČM a Bobolíny znovuzvolený)
tak pilně, on, jeho mladá garda jako Machovci a Zahradilovci, bok po boku s KSČM, od soudruha kosmonauta Remka, přes opilce Ransdorfa po soudruha Filipa, k radosti Vladimíra Vladimíroviče (Putina) i amerických neoconů (Rumsfeld a spol), tu za Puškinovu medaili, onde za peníze od Philip Morris darované přes honoráře Heartland Institutu

prý hájí "národní zájmy a hrdost".

Potom tedy jsou, kromě Klausova křídla mezi ODS i Bobolína, imunity si kupující Vovka Železný a komunisté vlastně vlastenci?

Nu, starý pardál Přemysl Sobotka, která je moc rád, že po říjnové oranžové tsunami si nakonec udržel šéfování Senátu, se, ne moc rád, taky nakonec KALKULOVANĚ od Klause odklání.

A tak vrtošivý, hlavně ale sobecky škodlivý cizoložník na Hradě neví tam už skočit. Mach ho zklamal, Topolánek se mu, přes všechny zločinné sprosťárny, které mu už Klaus a malý Bém s cukavým obočím i ješitný Tlusťoch napáchali, pohodově směje.

Klausovo vyhození Topolánka ze sedla šéfování EU (CZ PRES), na které Klaus tak, tak naléhal, ikdyž Paroubek vždy chtěl, aby Topol EU dokončil, jeho opakovaná, neskrývaná radost, když pověřoval Fischera s neostříhanými, mastnými vlasy, jehož jediná mezinárodní zkušenost je cesta na Západní Timor s tím, zda se tam dá zavést statistická služba, hlavně ale, coby po 9 let člena KSČ ukazuje, že tento největší polistopadový škůdce, V. Klaus, se nezastaví před ničím. Jeho požírání vlastních dětí, modrých strak, kdy Topol a Nečas (ten sprostými útoky na Švejnara, mnohem horší než KSČM) se tak snažili, aby Klaus místo Švejnara byl v těchto letech na Hradě.

Kdyby Topol a spol. nechali své volitele ať zvednou ruku pro koho chtějí, 15 ze 120 by pro Švejnara ruku zvedlo, protože on není levičák.
Prezident Švejnar by Paroubka nenutil, aby v době CZ PŘES, společně povalili vládu.
ČR by měla úspěšnější předsednictví v radě EU, jiný tón (přitom stále hájení svých skutečných zájmů), Topolánek a spol. by měli větší podporu z Hradu, dodělali CZ PRES v klidu… a Talmanová by už mohla listovat katalogy realitek v Bruselu, hledat vilku, ve které by rodinka budoucího eurokomisaře trávila příštích 5 let, bilingvální školičku pro Nicolase tamtéž.
05. 05. 2009 | 22:41

užitečná lekce napsal(a):

zacheus

jako vlastenec se, místo strachu o to, zda po LS bude EU nařizovat kolik přistěhovalců musí země, tedy i ČR, přijmout, starej se o to, aby si ty sám, tvé příbuzenstvo, partaj, kterou podporuješ, vedli sebe a dobrovolně, argumentací ostatní k tomu, aby měli 2 nebo 3 děti a pak můžete - třeba z hlediska ochrany a nepřetěžování životního prostředí - tvrdě žádat, stop přistěhovalcům… protože výmluva vlád a byznysu, že "nejsou lidi", hlavně na placení sociálního pojištění, evidentně odpadne.

Ano, aby se uklidnily vlivné byznys lobby, našinci, ikdyž by malou porodností nevymírali, by museli také dělat věci, na které všemocné byznysy, hnací motor kapitalismu, nekvalifikované imigranty najímají.

Takže si, prosím, najdi lepší argument proti LS. Měj víc dětí, ty a jiní, co se jim přistěhovalci nelíbí, hlavně donuť lobby pravice, byznysy, ať neupřednostňují své okamžité zisky za dlouhodobé problémy s přistěhovalci, kterého se, nejen ty, bojíš. Jo, a i tvá rodina se bude muset obejít bez ukrajinských dělníků na stavbě rodinného sídla atd.
05. 05. 2009 | 22:51

Novinky napsal(a):

Místopředseda Zeelných v EP: Klaus je ochoten ZKORUMPOVART Senátory ČR aby hlasovali proti LS.

Plus: Český legislativec najednou hlasuje proti svému klubu ... a za pár let si všimnete, že má velký dům.
Cohn-Bendit: Klaus je schopen kvůli Lisabonu zkorumpovat senátory
Spolupředseda Zelených v Evropském parlamentu Daniel Cohn-Bendit v úterý podle agentury AFP naznačil, že český prezident Václav Klaus by se mohl pokusit zkorumpovat některé české senátory před hlasováním o lisabonské smlouvě o Evropské unii v horní komoře českého parlamentu. Mluvčí Hradu Radim Ochvat odmítl obvinění komentovat.

Zvětšit obrázek
Daniel Cohn-Bendit

FOTO: ČTK
Dnes 22:11

"Vše bude záležet na finančních možnostech českého euroskeptického prezidenta Václava Klause, protože pro to, aby byl znám výsledek, je třeba vědět, kolik členů českého Senátu je schopen koupit," citovala AFP francouzského europoslance a někdejšího známého levicového radikála Cohna-Bendita, který je znám jako autor různých skandálních výroků.V Česku jsou věci vždy v pohybu. Najednou člověk vidí, že někdo, kdo je v jisté politické skupině, hlasuje jiným způsobem (než jeho kolegové) a o několik let později si všimneme, že má krásný dům...
Daniel Cohn-Bendit

Český Senát by měl o lisabonské smlouvě reformující unijní struktury hlasovat ve středu.

"V Česku jsou věci vždy v pohybu. Najednou člověk vidí, že někdo, kdo je v jisté politické skupině, hlasuje jiným způsobem (než jeho kolegové) a o několik let později si všimneme, že má krásný dům. To jsou věci, které se v Česku stávají... To není vtip: všichni, kteří znají Česko, vědí, že se to takto již stalo při parlamentních hlasováních. Podobné události postihly všechny politické skupiny (v ČR)," tvrdil podle AFP Cohn-Bendit.

Cohn-Bendit se už s Klausem střetl loni

Cohn-Bendit se s Klausem ostře střetl loni v prosinci během návštěvy europoslanecké delegace na Pražském hradě. Jednání provázela roztržka ohledně lisabonské smlouvy a Hrad si poté stěžoval, že Cohn-Bendit pojal schůzku jako "velkou provokaci".

Následoval neobvyklý krok, kdy Hrad zveřejnil záznam ze setkání, podle něhož Cohn-Bendit mimo jiné kritizoval Klause za jeho kontakty s irskými odpůrci lisabonské smlouvy. Záznam ale někteří členové delegace označili za neúplný, a tudíž nesprávný.

Předseda ústavního výboru EP, německý sociální demokrat Jo Leinen, v úterý řekl, že středeční hlasování českých senátorů o důležité reformní unijní smlouvě bude podle něj "velmi těsné". Česko je poslední zemí unie, která dosud v parlamentu nedokončila ratifikační proces (dolní komora smlouvu schválila letos v únoru); ratifikační listiny zatím neodevzdaly také Polsko a Německo; v Irsku se jako v jediné zemi o lisabonské smlouvě rozhoduje v referendu - Irové, kteří dokument loni v červnu odmítli, by o něm měli znovu hlasovat letos na podzim.
05. 05. 2009 | 23:46

bigjirka napsal(a):

v podstatě se jedná o Mnichov II
06. 05. 2009 | 00:00

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Dienstbier.

Neni pochyb, ze Evropska Unie by byla tim spravnym krokem k lepsimu zivotu pro obyvatele Evropy.

Je ironii, ze tento krok zacina 700 strankovym komplexem, ktery by mozna mel byt vysledkem zkusenosti a dalsich uprav LS v budoucim stoleti.

Nutno brat v uavhu, ze toto je prvni krok.
Kazdy zaklad nove stavby musi stat na jednoduchych, ale solidnich zakladech.
LS je podle mnoha advokatu slozity traktat, ktery nedava solidni zaklad ze ktereho lze vychazet v budoucnu pri eventualnich trenicich, naopak je to slozity dokument, ktery umoznuje mnoho rozdilnych pohledu a soudnich sporu.
Skoda.

LS podle meho neni sjednocujici dokument, ale mazane budouci "porcovani medveda".
Jde ted jen o to, ktera skupina advokatu byla mazanejsi, kdyz se to davalo dohromady!
Neodvazuji se spekulovat o tom, kdo to byl.
06. 05. 2009 | 00:16

JK napsal(a):

bigjirka

Ano, tak, jako byla pro Klausova otce, který si z Podkarpatské Rusi na Nepomucko 1. republiky přivezl bolševické zkušenosti doslova z první ruky a který byl spolehlivým členem a funkcionářem KSČ až do své smrti v normalizačním roce 1974, Mnichov extra důvodem pro přilnutí ke stepní, rudé totalitě slovanského dubiska, tak je pro následovníky jeho KSČ, současnou KSČM, která si stran pokusí šprajcovat potřebnou integraci EU rozumí a k radosti Kremlu stojí bok po boku se synkem starého bolševika Klause, opakovaně z rozhodující pomocí KSČM hlaby státu této země.

Ano, pro koalici nepolepšitelných komunistů, klausovců, Bobolín a Železných je, v jejich "demokratickém" porovnácání EU k vasalskému bloku SSSR, je Brusel = Mnichov.
Tím si sami, veřejně, udělují diagnozu.

Stran Klausových dojemných obav o "demokratický deficit" v EU, volání po referendu,, je třeba si připomenout, že tento pilný oportunista za každého režimu a situace (ano, v tomto oportunismu je skutečně konzistentní), že:

- rozdil dílo TGM a MRŠ, Československo, za které bojovali legionáři, letci v Anglii i na Východě, odboj doma a učiniol tak bez REDFERENDA

- když šlo o zásadní strategickou a bezpečnostní reorientaci naší země, vstup do NATO, tak také "zapoměl", že oproti Maďarsku, Polsku, Slovensku, obyvatelé naší země, která jeho ústy dává lekce světu nejen stran demookratického deficitu, neměli možnost REFERENDA.

Takže stran volání Klause a jeho fanoušků, pokud se demokratického deficitu týká, nabízí se údajnýˇaktuální Škomachův výrok, aby raději zavčeli ústa. Jako Rudé právo předpokládají, že lidé nemají paměť.
06. 05. 2009 | 00:35

David napsal(a):

Poprvé od Karla 4th jsme vládli kontinentu a paroubek nám píchl kudlu do zad!
06. 05. 2009 | 01:59

Vasja napsal(a):

JK.
Ste se pos... ne?
Někdo nemá paměť, vy zase zdravý rozum. Kde jste sebral informaci, že Klausův otec pochází z Podkarpatské Rusi?
Od von Berwid - Bukwitz, ne? Bože, to jsou pindy.
Uvědomte si, že většina lidí ani neví, kdo je v jejich obci v zastupitel. O tom, co se děje v jejich kraji nemají ani ponětí. Na úrovni republiky.... no to jsou tak pomatení, že budou volit ty který slíběj, že klidně můžou dnes prožrat dva zítřky. A od nich chcete, aby volili a "dohlíželi" na Eurovyžírky v Bruseli o kterém si myslí, že je někde v Africe.
06. 05. 2009 | 03:13

Meňous napsal(a):

DIENSTBIER NA HRAD !
V přímé volbě !!! Příště šance.
06. 05. 2009 | 07:07

jarpor napsal(a):

Ano, Dienstbier na hrad.
Za kastelána, maximálně.

Hezký den
06. 05. 2009 | 07:35

jira napsal(a):

Dienstbier je mimo a asi nevi ktera bije.Irsko neni na na opačném pólu kontinentu,ale docela bizko s tim, ze ma s nami mnoho spolecneho.LS je paskvil, kteremu pomalu nikdo nerozumi a ktery mnoho lidi ani necetlo.Jsou vsak pozorni lide, kteri vyhledali znacne nebezpecne a i nas dosti znevyhodnujici pasaze.Prijeti LS bude prvnim krokem k rozpusteni cele slavne EU, ktera se zvrhla v lobisticke uskupeni.
06. 05. 2009 | 07:56

Meňo napsal(a):

Díky Dienstbierovi za přehleldný, podnětný a filosoficky hluboký příspěvek ! Bývalý ministr zahr. věcí se nezapře !
Není co dodat, jen se od něj učit. Snad jen na konci 2. odstavce se zmiňují "vítězné mocnosti" po II. svět. válce. Je to dobře právě ve výročních dnech konce této hrůzy, při níž jsme také my Češi stáli na straně vítězů. Škoda, že se to dnes mládeži tak málo připomíná či se dokonce historie překrucuje. O tom jsem ale nechtěl. Chtěl jsem při této příležitosti jen připomenout otázku VÁLEČNÝCH REPARACÍ (= též vítěznými mocnostmi schválenou částku náhrady za zničené hospodářství v řádu desítek miliard Kč), ke kterým se bylo poválečné Německo nuceno zavázat a které jsme (také možná díky předlistopadové zahr. politice) NIKDY NEDOSTALI. Jako příspěvek na léčení krize, kterou jsme rozhodně nezaavinili, a na rozkradenou ekonomiku v 90. letech (Kožení a ti druzí), jejíž aktéři nebyli nikdy přinuceni nahradit způsobené škody, by se německé miliardy dnes v rámci srovnání evropského standardu MOHLY HODIT, ne ?
Zdraví M:
06. 05. 2009 | 08:20

Miloš napsal(a):

Upřímně řečeno, pokud by po gruzínském útoku na Jižní Osetii někdo jednotně vystoupil jménem Evropy a odsoudil ruskou agresi, tak o společnou bezpečnostní politiku nestojím. To by byla cesta ke třetí světové.
06. 05. 2009 | 08:31

Bohtan napsal(a):

Ve stručné vizitce autora blogu chybí: ... a komunista jak poleno.
06. 05. 2009 | 09:21

Tribun napsal(a):

Jsem docela napjatý, jak to dnes dopadne, kdo "zradí" a kdo zůstane "posledním bohatýrem na hradbách svobody". A na tu agitku a vymývačku, která bude následovat...

Bude to lepší než hokej :-)
06. 05. 2009 | 09:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který obsahoval nadávku (cosi o "modrých kreténech"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi (viz Kodex diskutujících a záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 05. 2009 | 10:16

Alibernet napsal(a):

Dienstbier, dyť to teď čtete v senátu. To je blábol.
06. 05. 2009 | 12:18

Jeje napsal(a):

S Bruselem přes Lisabon k Libanonu.
Tak by se dalo krátce popsat současné směřování.
Evropská civilizace má jenom jeden existenční problém - a to je islám. Vše ostatní je ve srovnání s ním dětským posťuchováním.
06. 05. 2009 | 13:39

Germanicus napsal(a):

Dnes je na aktualne.cz zveřejněn test na znalosti Lisabonské smlouvy. Zkuste si ho udělat. Moje skóre je 6 správných odpovědí z 10.
http://aktualne.centrum.cz/...
06. 05. 2009 | 14:55

Zacheus napsal(a):

To užitečná lekce. Laskavě mně netykejte. Na Vaše osobní rady také nejsem zvědavý.
06. 05. 2009 | 16:58

Čochtan napsal(a):

Hm,... 8 z 10.
Stejně nemám dobrý pocit. Proti smrtelnému islámskému nebezpečí se musime sjednotit, ale některé země jsou tím smrtelným morem už tak prolezlé, že vlastně už do Evropy nepatří.
06. 05. 2009 | 20:02

sdsadasd napsal(a):

http://www.xxxrated-picture... 出会い系
http://www.alwaysoral.com/ 出会い系
http://www.cansurv.com/ 無料出会い系サイト
http://www.videolivemail.com/ メル友
http://www.deai-sugi.net/ 出会い
http://www.deai-navi.mobi/ 出会い
http://www.meeting-avenues.... 出会い系
http://www.1-888-vehicle.com/ 出会い系
http://www.cyber-java.com/ 出会い
http://www.kvonkvyn.com/ メル友
http://www.redrocketcomp.com/ 出会い系サイト
http://seo-mobi.net/ikemen/ イケメン
http://www.deaicafe.net/ 出会い
http://www.love-b.com/ セフレ
http://www.mailcollector.net/ メル友
http://www.mailsell.net/ 人妻
http://www.ccc-p.com/ 無料出会い系サイト
http://www.golden-leaf.com/... キャッシング
http://www.littlediablo.net/ 出会い系サイト
http://www.sit-n-shop.com/ メル友サイト
http://www.mtdcases.com/ セフレ
http://www.louisville-realt... 人妻
http://www.heartminders.com/ 不倫
http://www.targetvehicleren... 恋人
http://www.cambridgeins.com/ セックスフレンド
http://www.happy-clover.net/ 無料出会い系サイト
http://www.get-viagra.com/ 出会い系サイト無料
http://www.mailsnow.com/ 無料出会い系サイト
http://seo-mobi.net/kyonew/ 巨乳
http://seo-mobi.net/gyaru/ ギャル
http://www.chihuahuaelpub.com/ 出会い探し
http://www.mail-c.com/ 結婚活動
http://www.hotpause.com/ メル友
http://www.ekoturizmas.info/ 出会い系
http://lovers.oops.jp/ 出会い系リンク
http://www.kartytel.info/ 出会い
http://www.brattagroup.com/ 童貞
http://www.sex-gay.net/ スタービーチ
http://www.mailclick.net/ 援助交際
http://www.love-train.com/ ギャル
http://www.mailtomo.info/ 熟女
http://www.loveblue.net/ メル友
http://seo-mobi.net/sutabig/ スタービーチ
13. 05. 2009 | 10:46

jordan shoes napsal(a):

Od von Berwid - Bukwitz, ne? Bože, to jsou pindy.
Uvědomte si, že většina lidí ani neví, kdo je v jejich obci v zastupitel.
21. 05. 2009 | 07:23

ugg napsal(a):

LS bude prvnim krokem k rozpusteni cele slavne EU, ktera se zvrhla v lobisticke uskupeni.
21. 05. 2009 | 07:23

omega watches napsal(a):

as far as know 007 years omega watches in the period of beijing olympics,the noble exhibition room of omega opened. the news let like omega watches's people excited a long time!http://www.omegawatchessale...
30. 06. 2009 | 11:33

luis vuitton napsal(a):

poslední evropskou sněmovnou, která o ní má rozhodnout, smlouvu schválí. Potvrdili bychom tím naší vůli podílet se na společném evropském díle. Zbývá prezident republiky, který se považuje za strážce české suverenity. Je půvabné, když podmiňuje svůj souhlas kladným výsledkem irského referenda. Českou suverenitu tím podřizuje výsledkům hlasování na opačném pólu kontinentu. Snad si uvědomí, že svým podpisem prospěje zájmům svého státu v kolektivu, do kterého jsme dobrovolně vstoupili.

Pochybnosti, často jen výmluvy, byly vymazány. Ústavní
04. 07. 2009 | 05:16

tiffany jewelry napsal(a):

Následoval neobvyklý krok, kdy Hrad zveřejnil záznam ze setkání, podle něhož Cohn-Bendit mimo jiné kritizoval Klause za jeho kontakty s irskými odpůrci lisabonské smlouvy. Záznam ale někteří členové delegace označili za neúplný, a tudíž nesprávný.
31. 07. 2009 | 07:12

tiffany and co napsal(a):

Bylo-li dosud základní charakteristikou "sdílení pravomocí" neboli sdílení suverenity, místo toho vzniká suverenita "evropská". Dále se zavádí tzv. podpůrná pravomoc Unie, která dovoluje EU zasahovat do oblastí, jako je "ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání, mládež, sport, civilní ochrana...". Evropská uznie tak bude moci zasahovat členským státům v podstatě do všeho (...).
31. 07. 2009 | 10:43

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
14. 08. 2009 | 11:28

omar7 napsal(a):

<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.lzozh.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://lzozh.com/forum/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.lzozh.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.lzozh.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات صوتي" href="http://voicechat.sh8d.com">شات صوتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/fo...">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.cate-girl.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.cate-girl.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات صوتي" href="http://voicechat.sh8d.com">شات صوتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://www.sh8d.com/dlil/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://daleel-arab.com/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://daleel1.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dleli.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://rbdlil.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://arabiaat.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="العاب" href="http://al3abii.com/">العاب</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="صور" href="http://9oari.com/">صور</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="توبيكات" href="http://topikati.com/">توبيكات</a></strong></H1>
18. 09. 2009 | 16:02

mbt shoes napsal(a):

Vlastnictví - i podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod zavazuje. S tím, že vlastnické právo má stejný zákonný obsah a ochranu. S vlastnictvím věci jsou spojeny i povinnosti, stíhající zásadně vlastníka věci. Jednou ze základních povinností každého vlastníka je o svoji věc řádně pečovat, včetně zajišťování a hrazení oprav, údržby, u chodníků udržování jejich řádného stavu, schůdnosti, atd. Jestliže vlastník tyto své povinnosti neplní, za škody tím způsobené nese subjektivní a dle jejich charakteru i objektivní odpovědnost.
07. 12. 2009 | 10:42

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:52

abercrombie jeans napsal(a):

<a href="http://af-mart.com/">Abercrombie</a>
<a href="http://af-mart.com/">Abercrombie clothes </a>
<a href="http://af-mart.com/">Abercrombie jeans</a>
<a href="http://af-mart.com/">Cheap abercrombie</a>
04. 03. 2010 | 10:06

Christian Louboutin napsal(a):

<a href=" http://www.christianloubout...">Christian Louboutin </a>
05. 03. 2010 | 10:08

thomas sabo napsal(a):

Vlastnictví - i podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod zavazuje. S tím, že vlastnické právo má stejný zákonný obsah a ochranu. S vlastnictvím věci jsou spojeny i povinnosti, stíhající zásadně vlastníka věci. Jednou ze základních povinností každého vlastníka je o svoji věc řádně pečovat, včetně zajišťování a hrazení oprav, údržby, u chodníků udržování jejich řádného stavu, schůdnosti, atd. Jestliže vlastník tyto své povinnosti neplní, za škody tím způsobené nese subjektivní a dle jejich charakteru i objektivní odpovědnost.
09. 03. 2010 | 03:36

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:16

moncler jackets women napsal(a):

[url=http://www.monclerfavorite.com/index.php/Moncler-Jacket-Kids-cid-1405.html]moncler down jackets kids[/url]&#160;&#160;&#160; [url=http://www.monclerfavorite.com/index.php/Moncler-Coat-Women-cid-1398.html]moncler coat women[/url]&#160;&#160;&#160;&#160; [url=http://www.monclerfavorite.com/index.php/Moncler-Coat-Women-cid-1398.html]moncler down coat[/url]
13. 10. 2011 | 05:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy