Sýček Klaus o fiskální unii

14. 12. 2010 | 18:25
Přečteno 3980 krát
Prezident Václav Klaus nám nadělil adventní varování. V ročence časopisu The Economist „World in 2011“ přiznal, že ho trápí, že se v příštím roce EU chystá významně pokročit od unie měnové k unii fiskální. V osobité logice pak sleduje narušování údajně spontánního řádu od revoluce francouzské, přes revoluci říjnovou až po evropský sociální model.

Jaký základ má toto Klausovo sýčkování ? V říjnu 2010 představila Evropská komise své návrhy na reformu evropského rozpočtu pro období 2014-2020. Z návrhů je zřejmé že elity EU zcela pragmaticky domýšlí politickou unii v rovině vztahu měnové a fiskální politiky. Že ve funkční hospodářské politice jedno souvisí s druhým nepochybně profesor ekonomie Klasu jistě ví. Unie už jednu čistě federální instituci má, tedy Evropskou centrální banku. A pokud EU vztah své měnové a rozpočtové politiky nevyřeší, může si nechat o skutečné politické unii jenom zdát.
Nejde tedy o to strašit se rozpadem vestfálského systému národních států (kdo to již ze školy zapomněl, vznikl už v 17. století), ale říci jasně, zda závazek vytváření politické unie bereme vážně a ujasnit si, co si pod pojmy fiskální unie vůbec představujeme. Nemusí jít o maximální centralismus fiskálních kompetencí, ale o racionální naplnění principů subsidiarity v rozpočtové oblasti. Pan prezident si prostě zjevně plete federalismus a centralismus.
Vláda ČR si nechala v parlamentu 9.12. 2010 poměrně rychle schválit k návrhům Evropské komise svoji rámcovou pozici. Prošlo to bez větších příprav ale i bez debat s opozicí. Až ex post se v médiích objevily úvahy na téma nezbytnosti či naopak nepřijatelnosti evropské fiskální unie. Téma, které nabývá na významu i proto, že krize zásadním způsobem mění pohledy na evropskou solidaritu a směr vývoje celé EU.
Nevím, jestli současná vláda nechce a nebo neumí říci svoji koncepční představu, jakou Unii by chtěla dlouhodobě budovat. Chceme integraci prohlubovat a nebo ji spíše omezovat a některé oblasti dokonce denacionalizovat ? Co je efektivní rozhodovat a také financovat na evropské úrovni ? Dojde-li ke snížení výdajů na Společnou zemědělskou politiku, proč měnit objem evropského rozpočtu ? Je přeci možné zdroje přesměrovat na něco z evropského hlediska potřebného.
Sbližování členských zemí EU (tzv. koheze) je věcí rozpočtové solidarity. Splaskávající evropský rozpočet neudrží společné evropské standardy. Ovlivní to vztahy starých a nových členských zemí ale i další ufinancovatelné rozšiřování EU. Samozřejmě, ČR je nyní na 85% průměru EU. Jak se tento rozdíl snižuje, staneme se asi jednou z čistých příjemců čistými plátci do evropské pokladny ve prospěch chudších zemí. Uvědomme si přitom, že současná váha evropského přerozdělování (limit příjmů evropského rozpočtu je 1,24% GNP) z něj dělá jen doplňkový zdroj.
Chronickým problémem jsou samozřejmě výdaje na evropskou administrativu včetně efektivnějšího finančního řízení. Řešení tohoto problému je ale dlouhodobé. Aktuální je nyní otázka plateb do evropského rozpočtu. Chceme jejich konstrukci zjednodušit a nebo je spíše tlačit dolů ? Pod tlakem reality totiž už vzniká poptávka po solidaritě na extralegální úrovni (nad rámec smluvního základu EU).
Debaty o fiskálním federalismu prostě musí dostat konkrétnější podobu. Nejde o rezignaci na vlastní fiskální suverenitu, ale o debatu kterou část si podržíme a kterou budeme sdílet společně. Ať se nám to líbí nebo ne, dnešní EU je po ratifikaci Lisabonské smlouvy slepencem řady koordinačních, konfederativních ale i federativních prvků. Co s ni i dál je samozřejmě věcí politické debaty. A určité prvky federální federace tu už přeci máme i dnes : posílení rozpočtových kompetencí Evropského parlamentu, povinné minimum u nepřímých daní i snahy o sbližování v otázkách konsolidace daňového základu u daní příjmových.
Relativně novým problémem je debata o evropské dani. Jejím zavedením bychom posílili federální charakter evropského fiskálu. Pokud se EU chystá zrušit zdroj evropského rozpočtu založený na národní DPH, tak to nepůjde bez náhrady.Vláda ČR chce hledat náhradu jen ve vlastním zdroji spojeným s vývojem GNP. Jiným řešením by byla společný zdroj, tedy nějaký druh eurodaně. To by musela Evropská rada schválit jednomyslně a možnost vlády ČR blokovat tento směr b\y byla značná.
Asi nepříliš reálné by bylo schválit specielní energetické daně (carbon tax) či daňový odvod založený na výnosech z aukcí emisních povolenek. Pozornost si ale zaslouží možnost zatížení unijního bankovního sektoru společným evropským poplatkem. Proč by banky v EU měly přesouvat na veřejné finance své soukromé ztráty v krizi ztráty a přitom to nevracet ze svých zisků?
Bankovní odvody do solidárních fondů by pomohly řešit různé asymetrické šoky a podpořit fungování Paktu stability. Po finanční krizi by bylo logické vyhlásit alespoň na území EU tzv. Tobinovu daň (procento ze spekulativních transakcí) ale to opět narazí na jednomyslnost. Ale konstrukce evropského bankovního poplatku (nikoliv daně) podléhá rozhodování kvalifikovanou většinou.
Další otázkou je harmonizace přímých daní. Sbližování daňových politik je také řešením daňové konkurence, aby daňový dumping neeskaloval až do absurdních poloh. Nejde o sjednocování sazeb u daní z příjmů, rozdíly mezi jednotlivými státy jsou opravdu velké a tento návrh by byl opravdu předčasný.
Na evropskou půdu ovšem už dávno patří téma harmonizace daňového základu. Evropská komise již v roce 2007 přijala rozhodnutí o Common consolidated corporate tax base (CCCTB). Různé úlevy a zápočty jsou samozřejmě nástrojem aktivní strukturální politiky, ale také zdrojem daňových úniků a růstu nákladů na tzv. daňovou optimalizaci.
V neposlední řadě je tu zárodek společných evropských bondů. Tato myšlenka se objevila především ve spojení se sanováním rizika bankrotu Řecka a Irska. V návrhu Evropské komise se myšlenka vypsání evropských dluhopisů spojuje nikoliv s financováním evropských průšvihů, ale evropských projektů. Mohl by to být významný zdroj, ovšem na jedné straně se budou obávat země s významným objemem národních dluhopisů, že budou vytěsňovány z trhu (crowding efect), jednak je otázkou, jak přenést riziko také na soukromé investory, aby nebyl věřitelem poslední instance opět jen evropský daňový poplatník.
Nejen Václava Klause trápí budoucnost EU i celé Evropy. Otázkou ovšem je, kde hledat racionální a funkční řešení, které nemá kořeny až v 17. století. Tvorba evropského rozpočtu, harmonizace daní a současně lepší koordinace tvorby národních rozpočtů jsou témata, před kterými se neschováme do minulosti, ať již nás představa fiskální federalizace v EU leká či nikoliv.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Diettmar napsal(a):

Eine eigene EU-Steuer wäre ein Schritt zu mehr Unabhängigkeit der Europäischen Union gegenüber den Staaten. Sie ist seit Jahren im Gespräch. Die Linken räumten aber eigene EU-Steuer wenig Chancen ein.
14. 12. 2010 | 19:33

JF napsal(a):

jen k prvnímu odstavci: pan Klaus zřejmě už v hlavě nosí nějakou další revoluci. ;-) Je to každopádně napínavé!... docela se dívím že to vůbec otisknou v časopise celkem známého jména ... no bulvarizace na postupu. Jinak seriózní medium by se tím doufám nezabývalo. Máme ještě seriózní media s renomovanými komentáři?

ps: pan Klaus zřejmě nezná stinné stránky viditelných a slyšitelných revolucí. Nebo že by bylo něco jen dobré a něco jen špatné???
14. 12. 2010 | 20:32

houbeless napsal(a):

EU není abstrakce daleko od našich životů.Je to realita.
Obrovský pokrok,který spočívá v překonání dědictví feudalismu-národního státu.Nacionalismus byl největším škůdcem dějin,ve jménu národa se vyhlašovaly války,soudili zrádci,ve jménu státu národa stínaly hlavy.
Ovšem odpůrci říkají: za cenu nadvlády globálního kapitálu to nechceme.Zapomínají,že ten je i bez EU.Viz ČR kde privatizace pro zahraničí proběhla před vstupem do EU.
Marxisté jsou dost opatrní spoléhat se na EU jako prostředek proti velkým ekonomickým krizím,tím,že EU nahradí nezdravou konkurenci spoluprací.Protože o krizi rozhoduje to,že ve všech zemích běží krizi plodící týž typ ekonomiky-tržní.Ovšem fakt,že nejsilnější frakcí EU parlamentu jsou názvem "lidovci" dává naději,že krizi přibrzdí zvýšením spotřeby nižších vrstev,pokud název není klamný a matoucí.
Dnes EU působí dojmem precisnosti,ale i těžkopádnosti při pohybu co dál.Je jasné,že dílčí slučování v rámci dvou vybraných součástí ekonomie,může svou rigiditou při administraci a vztazích obchodu zemí působit otazníky-to má asi V.Klaus na mysli.Ale stěží může EU se stát přes noc vším jiným,náhlým skokem změnit vše u všech ve všem,aby se dosáhlo sladění v celek změn.Proto na slučovací,unifikační strategii bude záviset hodně.Pokud se vztahy EU s Ruskem vyvinou pozitivně a Rusko s USA se vzájemně budou tolerovat,pak již evropanům nadlouho nic hrozného nehrozí.
14. 12. 2010 | 20:52

JF napsal(a):

houbeless: souhlas.

jen dotaz: Jaká administrace je spojena s obchodem dvou zemí vůči EU?

ps: Kritiku Klause na administraci chápu spíše jako na administrativu - mimochodem ji považuji za velmi povrchní, samozřejmě dobře slyšitelnou v médiích pro širokou veřejnost (stejné je to vlastně při zmínění revolucí jako prostředku). Argumentem přeci je že každá administrativa je příliš veliká? Zároveň těžko se měří. Nehledě k tomu že se lze pochlubit svou administrativou v zemi kde jsem prezidentem.
14. 12. 2010 | 21:08

hoven napsal(a):

komouš je pro federaci...... ,co tak asi muže být na EU soudruhovi dolejšovi sympatické?? at si každý odpoví sám.
14. 12. 2010 | 22:42

LUF napsal(a):

Pan Dolejš je ekonom. Co o jeho odborných schopnostech a inteligenci říká fakt, že považuje socializmus za nejlepší systém?
15. 12. 2010 | 00:04

Jeňýk napsal(a):

na federaci snad samo o sobě není nic špatného - mají jí dnes v EU Němci či Španělé a funguje to, my ji měli spolu se Slováky a taky klidně mohla vydržet(nebýt Klause a Mečiara).
Co umožnit v EU aby bylo federální asi bude postupný proces, ale bez něj to stejně fungovat nebude. Takže není důvdo se toho slovíčka bát nebo jím děsit druhé. To by bylo od našich politiků nezodpovědné.
15. 12. 2010 | 08:06

Casper napsal(a):

LUFE, rozpočtová solidarita v EU ještě není socialismus - to se děsíte předčasně. Léta čerpáme milardy z evropských fondů - ty vám snad nesmrdí, ne ? Já si tedy dovedu představit lepší systém než který by nám nachystal strýček skrblík na Hradě.
15. 12. 2010 | 08:47

Petr napsal(a):

Pane poslanče, nerozumím Vám? Vždyť jste i s vaší stranou tvrdě protievropský. Tak co značí vaše slova? Jen zasít rozkol do společnosti. Buď jsem pro EU, nebo jsem proti. A nebo jsem chameleón. Jiná možnost neexistuje.
EU bude životaschopná a bude se postupně vracet na přední místa v žebříčku kontinentů, kde celá staletí byla, když EU přime jednoduchou jasnou Ústavu po vzoru USA. Ale to bude trvat desetiletí.
Zatím Evropu předběhla nejen severní Amerika a Austrálie, většina Asie a předbíhá jí téměř celá jižní Amerika a mnoho států Afriky.
15. 12. 2010 | 08:50

LUF napsal(a):

Casper

Já jsem mluvil o tom socializmu, který mají komunisti za svůj cíl. Co je socializmus jsme už zažili ...

Taky si umím představit leccos, ale ne všechno co si umíme představit je realizovatelné.
15. 12. 2010 | 09:34

Casper napsal(a):

LUFe, představivosti se meze nekladou, např. máme různě po EU dokonce vládní strany co jsou členy Socialistické internacionály, ale i když určitě něco takového není na spadnutí, asi si myslí že to realizovatelné může být. Ale v v EU jde dne so něco jiného - buď to bude takové evropské OSN o ničem a nebo funkční soustátí.
15. 12. 2010 | 09:55

LUF napsal(a):

Casper

"Myslí si, že to realizovatelné může být"

To je to co říkám. Myslí si to, i když to je v rozporu se zkušeností, že to selhalo prakticky všude a důvody byly ekonomické. Co si myslet i inteligenci ekonoma, kterému tohle nedoklapne?
15. 12. 2010 | 10:17

myšák napsal(a):

potřebujete změnit zákon k obrazu svému? Aby vaší firmě změna zákona přinesla stvky milionů, možná miliardu?
Není nic jednoduššího a rada je zdarma: strčte skrz soudruha Dolejše jeden (v českých) do stranické pokladny a zbytek už rád a ochotně zařídí.
Na světě není výhodnější investice než do KSČM
15. 12. 2010 | 10:29

jiridolejs napsal(a):

děkuji za diskusi k podle mne opomíjenému strategickému tématu, na něco bych zareagoval :
1) houbeless - EU je nejen těžkopádná, trpí i demokratickým deficitem - aby přežila, potřebuje řadu změn alepších než byla Lisabonská smlouva.
2) hoven - opravdu si myslím, že federace není nic špatného, spíše jde o to aby byla efektivní a pomohla v Evropě v globální soutěži (útlá federace, kdy řada kompetencí zůstane na státech či regionech, by byla možná i v EU)
3) Petr - kde jste vzal že KSČM je proti evropské intergaci ? nikoliv, jen chce lepší EU než dnes (ve způsobech se možná uvnitř KSČM někdy lišíme)Asijské poměry byste asi reálně v Evropě nechtěl.
4) casper a LUF - pokud bude někdy socialismus, určitě ne stejný o který se tu snažili v čele se SSSR před rokem 1989, strany SI se určitě také liší od toho co už jednou selhalo.
Pro tuto chvíli ale jde spíše o to hájit sociální, ekologickou ale i demokratickou dimezi integračního procesu. S tím myslím není v rozporu ujasnění si otázek fiskálního federalismu.
15. 12. 2010 | 10:42

Likeke napsal(a):

Pan Dolejš se drží hesla: "Čím hůř, tím líp". Pro NĚ.
15. 12. 2010 | 10:53

LUF napsal(a):

jiridolejs

Pod pojmem "socializmus" se všeobecně rozumí ten režim, který jsme zažili tady nebo v sousedních východoevropských zemích a kvůli tomu vás taky pravděpodobně voliči volí. Jestli máte jinou představu ohledně socializmu o který usilujete, proč lidem neřeknete?
15. 12. 2010 | 11:00

Casper napsal(a):

myslím LUFE že jsem nevolal po tom co bylo a že to nečiní ani evropská sociální demokracie. Nevím co myslí pan Dolejš slovem socialismus, ale asi ani on nevolá po návratu k Jakešům a Štěpánům. Určitě by i ekonomům prospělo kdyby nepěstovali jedinou správnou pravdu v podání Liberálního institutu. Život bývá pestřejší a i ta EU se snad nesrovná do nějakých neživotných schémat o kterých tak rád přednáší prof. Klaus.
15. 12. 2010 | 11:00

LUF napsal(a):

Casper

"Nevím co myslí pan Dolejš slovem socialismus, ale asi ani on nevolá po návratu k Jakešům a Štěpánům."

Po čem asi volá nijak neupřesnil, při tom je to jejich hlaví cíl. Víte proč? Moc dobře vědí že je volí právě lidi, kterým se potěch starých časech stýská. Kvůli těmhle lidem nemůžou poctivě říct, že návrat už nebude. Taky kdyby přiznali jiné cíle, ztratil by význam jejich název "komunisti" ... V podstatě žijí z toho že klamou lidi
15. 12. 2010 | 11:20

Casper napsal(a):

to máte LUFe asi pravdu - nostalgie starých dobrých časů bude mezi nimi nejspíš rozšířejnější. Jejich věc. Ale nemá cenu spojovat staré komunisty s tím, že dnešní EU by mohla být solidárnější a také lépe schopná čelit bouřlivým časům, které nastaly. V tomhle s klausem a jeho eurofobií nesouhlasím.
15. 12. 2010 | 11:48

Alf napsal(a):

klausovy se možná už drolí jeho pýcha - nejpravicovější vláda od roku 1989. Slabé nervy ukazuje Strana svobodných občanů když vzkazuje protestujícím hasičům. podel filové role Jirky Kodeta : „Proletáři všech zemí vyližte si prdel!" To by mohli zkusit těm hasičům říci do očí...
15. 12. 2010 | 12:22

jiridolejs napsal(a):

pánové LUF a Casper : co je socialismus ? to jste poněkud odbočili od tématu fiskálního federalismu a nevím jak uspokojivě dokáži na malé ploše aspoň nějak zareagovat :
Jako vymezení se vůči minulému režimu se někdy používá pojem demokratický socialismus.
Politická pluralita i pluralita vlastnických forem (ani monopol KSČ ani monopol státních podniků) je tedy ten základní rozdíl.
Na otázku co tedy je obsahem budoucího socialismu je více odpovědí (od socdem, od reformních komunistů i od třeba zelených) a zjevné že jde u tohoto typu systémové alterantivy o otevřenou a avriantní věc.
Někteří říkají, že už u socilního státu skandinávského typu jisté přesahy k socialismu jsou, jiní
předpokládají že se prosadí ve větší míře ekonomická demokracie a společenská samospráva.
Alternativu méně závislou na úzkém profitu a růstu pro růst hledají i křestané či ekologové. V Asii se snaží do káry socialismu zapřáhnout koně kapitalismu.
Nechme tomu vývoj, ale rozhodně jsem přesvědčen že to není jen o tom, co jsme nechali za sebou, ale jiný svět je možný pro budoucnost.
15. 12. 2010 | 12:54

Pavel13 napsal(a):

Pane Dolejši, že jsem tak smělý, koho jste volil na prezidenta?
15. 12. 2010 | 13:33

jiridolejs napsal(a):

stručný dotaz - stručná odpověď : ani v roce 2003, ani v roce 2008 to nebyl Václav Klaus. Jsme prostě diametrálně jinde. Stačí ?
15. 12. 2010 | 14:42

Alibernet napsal(a):

Myslím, že bylo otázkou času, kdy komunisti vezmou EU za svou.
15. 12. 2010 | 14:46

Pavel13 napsal(a):

Za odpověď upřímně děkuji. Pokud jste se při volbě řídil stále stejnou zásadou, děkuji znovu. Pak věřím, že máte, na rozdíl od některých, čisté svědomí při pohledu na hrad.
15. 12. 2010 | 15:10

Pavel13 napsal(a):

Mělo být: ... na rozdíl od některých spolustraníků ...
15. 12. 2010 | 15:11

LUF napsal(a):

jiridolejs

Při tomto volném pojetí co je socializmus (až k severským státům) byste si výstižněji měli říkat socialisti nebo podobně. Nezdá se vám?

Wikipedie: Komunismus (z latinského communis = „společný“) je především politická ideologie, hlásající a požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi ...
15. 12. 2010 | 15:11

jiridolejs napsal(a):

Aliberte - prostě je mi milejší místo záškodnické guerilly proti EU dlouhý pochod evropskými institucemi s cílem "lepší společná Evropa je možná"
LUFe - egalitářský, vulgární komunismus je jasně pasé, ideál společenské spravedlnosti a emancipace neprivilegovaných a vyloučěných trvá. Jak tomu sekulárnímu směřování budeme říkat je otázka - v programu KSČM je jako dlouhodobý politický cíl modernizovaný socialismus.
15. 12. 2010 | 16:17

stráž míru a socialismu napsal(a):

jiridolejs:

ad příspěvek: 15.12.2010 10:42:46, 3) "Asijské poměry byste asi reálně v Evropě nechtěl."

Co pod těmi asijskými poměry myslíte? Poměry jako v Číně, Vietnamu a KLDR? Vždyť tam vládne komunistická strana, stejná komunistická strana, které jste členem. Jste členem nějaké jiné strany(?), proč se tedy jmenuje komunistická? Nebo jste uvnitř KSČM revizionista a/nebo oportunista?

"V Asii se snaží do káry socialismu zapřáhnout koně kapitalismu."

Znamená to, že byste si přál čínskou verzi socialismu, kdy socialismus platí už jen dělníky, rolníky a pracující inteligenci v tom, že musí držet hubu a krok, jinak je zavřou za rozvracení socialismu, a pro vládnoucí komunisty platí kapitalismus? Tím více čím větší mají funkci(a moc) uvnitř komunistické strany.

Jak to chcete dokázat, že v roce 2003 jste nevolil Václava Klause presidentem? Vždyť hlasování bylo tajné. Nezaplatil v té době nějaký lobista miliónovou inzerci v Haló novinách? Z toho důvodu, aby se volba presidenta republiky někam posunula.
15. 12. 2010 | 16:25

Jeňýk napsal(a):

pro srovnání - hodinová mzda je v ČR dnes kolem 4 eur (méně než v německu a více než v Rumunsku). Když se ale vydáme směrem do Asie, takv takovém Turecku či Malajsii je kolem 3 eur a v ČLR už jen kolem 1 euro.
16. 12. 2010 | 08:32

jiridolejs napsal(a):

vážený strážce, jistě uznáte že většina zemí v Asii nemá ekonomickou úroveň Japonska. Z toho plyne jednoduchý závěr, že není naším zájmem vracet se po trajektorii rozvinutosti zpět (a to bez ohledu jaké zřízení v těch zemích je (předkapitalstické či postkapitalistické prvky tam nejsou výjimkou. Vývoj v dnešní čéně je jistě zajímavý (už se dotáhla objemem výkonu ekonomiky na třetí místo na světě), ale kopírovat ho u nás jistě nelze.
Pokud jde o volbu prezidenta, samozřejmě nic jiného než mé tvrzení nemáte - ale je aspoň konzistentní po celé ty roky (pro média jsem to prohlásil opakovaně před volbou i po ní). Naše názorové rozdíly jsou myslím zjevné i z celé řady zde publikovaných mých blogů. Opravdu nejsem pravicově konzervativní člověk.
16. 12. 2010 | 09:22

stráž míru a socialismu napsal(a):

Vážený soudruhu Dolejši, odpověděl jste mi sice s různými oklikami a úhybným způsobem, ale i tak děkuji za odpověď, lepší, přímější odpovědi asi od Vás čekat nemohu.

Co se týká volby presidenta republiky v roce 2003, tak jste odpověděl dost přímo, jen odpověď na dotaz o inzerci v Haló novinách jste vynechal. Ono není až tak moc důležité jak politik mluví před novináři, nejdůležitější je jak se chová za oponou, v tom může být hodně rozdíl. Jeden dokument o tom jak se chováte za oponou byl v TV.

Václava Klause presidentem v 2003 nějaký komunista volit musel. Potíž je, že dnes se k tomu nechce žádný přiznat, takže musím počítat s variantou, že to mohl být kdokoliv, tzn. i Vy osobně. Když tak dejte odkazy na média, ve kterých se Vaši spolustraníci přiznali, že v roce 2003 volili V.K. presidentem.

"Opravdu nejsem pravicově konzervativní člověk."

Jasně, že ne, to byste z KSČM byl už dávno vyloučen, případně do KSČM vůbec nevstoupil.
16. 12. 2010 | 16:27

Zbyšek napsal(a):

Něměcká opoziční SPD vychází vstříc omezení daňových závodů a nekalé nákladové konkurenci. Tu už vyloučila společná měna v kurzové oblasti (nelze podtrhnout export souseda nějakou konkurenční devalvací).
Eurodaně harmonizace omezují dumping v daňové oblasti.
Euro teď ohrožuje nedostatek politické odvahy a merkelová může vést Německo do izolace, pokud bude chápat egoisticky Nměeckou odpovědnost.
17. 12. 2010 | 11:11

acid ass napsal(a):

kolem volby prezidenta to byla vůbec magořina - radikální levice u nás dělala místo pro radikální protievropskou pravici (bolševici z KSČM se motali kolem klause) a o proevropském liberálovi Švejnarovi říkali jedni že je americký agent a druzí že je to žid se socanskými názory. Co byste z toho vykádroval, voni chytrej jak stráž socialismu ?
18. 12. 2010 | 11:37

stráž míru a socialismu napsal(a):

acid ass:

Nekádruji, jinak jste to popsal celkem dobře, neuvedl jste předvádění kostýmů kandidátkou KSČM.

S tím nickem je to ironie, která mě napadla pod vlivem příspěvku jiného diskutujícího na jednom z předchozích blogů. :-)

Pěkný nick jste si zvolil. :-)
19. 12. 2010 | 19:37

Red Bull napsal(a):

americkej agent, ruskej agent - a lidi jsou jak ovce. Už byste si na to mohli zvyknout pánové.
20. 12. 2010 | 08:54

Name napsal(a):

větší fiskální integrace je rozumná věc - vždfyť nemusí jít hned o plnou rozpočtovou unii, ale v některých ohledech je třeba společně hlídat rozpočtovou odpovědnost. Mantry o národní suverenitě malé ČR jsou dobré jen pro kšefty s veřejnými finacemi pro prá vyvolených.
06. 01. 2011 | 16:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy