Česká pravice se bojí zdanění korporací

14. 06. 2011 | 08:27
Přečteno 3792 krát
Minulý týden odmítla Sněmovna přes odpor opozice návrh Evropské komise sjednotit daňový základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob ze zemí EU. Návrh přitom není definitivně zablokován, protože byh o tom měl na Evropské radě hlasovat premiér Petr Nečas.

Návrh této evropské směrnice projednal již v květnu 2011 Senát ČR, v tomto případě ale nešlo o tak rázné odmítnutí. Svým usnesením horní komora Parlamentu ČR vyjádřila názor, že nalezení jednotného celoevropského přístupu k výpočtu daňového základu právnických osob by mohlo vést k usnadnění přeshraničního podnikání a přispět k posílení jednotného trhu EU. Současně ale vyjádřila jisté obavy,l že v dobrovolné podobě vznikne paralelní daňový režim vedle již existujících 27 národních a že má za vhodnější soustředit se na nalezení optimálního a efektivního evropského rámce pro výpočet daňového základu pro právnické osoby bez aspektů konsolidace a fakultativnosti.
O směrnici ale v Bruselu bude vyjednávat vláda a ta se odvozuje od dolní komory Parlamentu ČR, tedy od Poslanecké sněmovny. Vláda je přitom při formulace své pozice opatrnější než pravicová Sněmovna. Její stanovisko není úplně odmítavé, připouští že návrh znamená administrativní zjednodušení. Chce v rámci projednávání návrhu směrnice v orgánech Rady usilovat o co nejvýhodnější nastavení parametrů týkajících se zavedení pravidel pro výpočet společného základu daně a podobu vzorce pro rozdělení konsolidovaného základu.
Politici naší euroskeptické pravice vystoupili ve Sněmovně velmi ideově. Jak sami přiznali, obávají se hlavně toho, že jde o Trojského koně zavedení celoevropských korporátních daní a jejich stejné sazby. "Doufám, že ministr financí Miroslav Kalousek bude za každou cenu respektovat vůli sněmovny a návrh na konsolidovaný základ daně bude na ECOFINu vetovat“ volá i europoslanec za ODS Ivo Strejček.
Bohužel naše pravice svým ideovým pojetím přehlíží praktickou rovinu a tou je, že návrh mění jen pravidla výpočtu daňového základu a že společná evropská pravidla mohou být lepší než to současné české lobbyistické šlamperaj v této oblasti. Snaha Evropské komise snižovat administrativní náklady zaměstnavatele má proto svou logiku. Nebo snad dnešní vláda nemyslí vážně svá prohlášení o zjednodušení a minimalizaci různých daňových zápočtů a úlev ?
Výhrady naší pravice k směrnici jsou povětšinou ideové : tj. že by údajně výrazně omezila jeden z principů národní suverenity, tedy právo státu určovat si daně. varují, že se tato směrnice se vlomí do národních daňových jurisdikcí zadními dveřmi. A tak se křižují nad návrhem Evropské komise a staví hráze proti „soudruhům“ v Bruselu. Pokud mají mluvit upřímně, tak argumentují tzv. optimalizací daňového základu v českém daňovém prostředí. Zapomínají však dodat, že chtějí aby ČR byla pro tyto korporace daňovým rájem.
Já jsem přesvědčen, že daňová pravidla by měla sloužit určité hospodářské koncepci. Pravice chce minimalizovat, ne-li přímo odstranit přímé daně a odmítá je používat jako aktivní daňový nástroj. Mnozí si ale myslí něco jiného. Nežijeme ve starém mocnářství, žijeme v 21. století, kdy ekonomika je velmi zmezinárodnělá, a tudíž problém transferů, vztahů překračujících hranice, je klíčový. A byla to právě pravice, která z velké části českou ekonomiku v důvěře v alokační efektivitu zahraničních investorů tento majetek do jejich rukou převedla. A jak zvládají národní daňové autority tak obrovský problém, jako je transfer pricing?
Dnes reálně fungujeme v Evropské unii. Evropská unie je také hospodářskou unií, což znamená, že sjednocuje pravidla v tomto hospodářském prostoru. Harmonizace pravidel tvorby korporátních daní je cesta, jak se bránit přeexponované daňové konkurenci, která logicky oslabuje příjmovou stránku veřejných rozpočtů.
Návrh evropské směrnice také umožňuje jednodušší vyjádření efektivní daňové zátěže, a tím i přispět k racionálnějšímu evropskému rozpočtovému a daňovému plánování. Společnost Deloitte předpokládá v důsledku zavedení směrnice úsporu času i nákladů. Národní daňové autority nejsou už dnes bohužel schopny nekoordinovanými opatřeními komplexně vyřešit rozdíly v úpravě základu korporátní daně.
Návrh Evropské komise je proto krok rozumným směrem, vychází jak z odborné debaty, tak má i užitečné konsekvence. Pokud pravice tvrdí, že je tady zásadní střet s principem subsidiarity, tak důvodová zpráva k této evropské směrnici dokládá opak. Pro tento úkol (od zasedání Ecofinu v září 2004) ostatně již ČR hlasovala. Do pasáží, které jsou výhradně dány daňovým národním autoritám, se nevlamuje. Výpočet společného základu daně lze racionálně využít i při novelizaci českých daňových pravidel. Některé státy mezinárodní konsolidaci již mají ve své národní legislativě.
Daňový základ dotčených korporací (tj. těch, které podnikají na území více států EU) se ve spojení se směrnicí očekává asi o 3% nižší, tedy menší inkaso daně z příjmu právnických osob – vyčíslení rozpočtových dopadů je ale problematické v závislosti na podobě vzorce pro rozdělení.
Dopadová studie Komise o možném pokles hrubého domácího produktu EU přitom nedokládá žádný statisticky relevantní dopad na blahobyt, ale dle zvoleného modelu odpisování může ovlivnit (v řádu do jednoho procenta) sklon k investování. Samozřejmě záleží především na tom, kdy se vzdáme ambice vyhrát soutěž o co nejnižší korporátní daně. Není proč se bát velké korporace řádně zdanit. Zkratkovité usnesení Sněmovny mám proto ze všech těchto důvodů za blokační a nešťastné. Snad to lze ještě napravit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

To je fakt, není proč se bát je danit, oni pak akorát zdrhnou do Rumunska nebo Indie a tady pustí další tisíce lidí na dlažbu.

Česko začíná být vemi drahé.
14. 06. 2011 | 08:40

habitas napsal(a):

Ne povrchní,ale důkladný rozbor.Jen se obávám,že převážně normativní snaha byrocentra EU při tolika umíněných hlavách národních,stále trvajích na respektu národních zvyklostí a specifik přivádí otázku:bude někdy evropská integrace i něčím mimo diskuse kolik slepice snese vajíček v tom a tom kurníku?
Jít nebo nejít centru na ruku bude jedinou otázkou na věky?
Bude někdy norma přiléhat k normovanému vhodně? Nebylo by vhodnější normativní přístup kombinovat s produktivním,založeném na přirozeném výběru? Tedy jaká míra desintegrace je a není při celkové integraci ještě přípustná? Zbavme se omylu,že EU zavádí socialismus a ČR ne nebo naopak.Vůle ložisek a její tolerance.
14. 06. 2011 | 08:42

Targus napsal(a):

To neo:

do Rumunska asi těžko, když je v EU a bude se tam platit stejná daň.
S tou Indií je to kapánek horší, nicméně není daleko doba, kdy se mzdy v Indii zvednou natolik, že bude transfer výroby neefektivní.
Spíše ovšem jde o firmy, které se z podstaty odstěhovat nemůžou - potravinové řetězce, banky, dodavatele energií, vody, zpracování odpadu, atd.
14. 06. 2011 | 09:21

neo napsal(a):

Targus:

na východ leží mnoho zemí, které jsou levnější. Prakticky vše se nakonec přesune tam jen kvůli nižším nákladům.

A není to otázka jen daní, ale především mzdových nákladů.

Rumunsko je o 40% levnější než ČR, Indie dokonce o 60% a teď se nebavíme o dělnických profesích, ale o inženýrech, především v IT.
14. 06. 2011 | 09:30

mart napsal(a):

mnohem podstatnější než předmět článku je fakt, že ti, kdo o (třeba o předmětu článku) přímo rozhodují a pravidla tvoří, se ochotně a lehce nechají zkorumpovat i tím neproblematičtějším a nejasociálnějším byznysem.

Za všechny je třeba uvést právě poslance Dolejše.
Jak -píp- ucítí prachy, musí i třešnicky stranou.
14. 06. 2011 | 09:36

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, vyřešme si nejprve státní model, který je na www.vymenilijsmepolitiky.cz a potom se můžeme teprva bavit, co a jak, s kým a proč a tak dále. Začínejme od podstaty a potom řešme jednotlivosti a zvláštnosti. Dobrý den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
14. 06. 2011 | 09:43

jogín napsal(a):

Neo: Česko skutečně začíná být velmi drahé. Proč? Inu, když v zásilkovém prodeji koupíte 5 ks za 35 a v Hornbachu 1 ks za 180 (a jde o tentýž výrobek), je jasné proč. Cenu totiž určuje ten, kdo ovládá trh, výše zdanění je většinou zanedbatelná. A co dělá transfer zisku do zahraničí se zdejší ekonomikou?
14. 06. 2011 | 09:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

neo

Neo - co to je "drahé" ? Srovnáváš ČR s Bangladéší ? Anebo s Zimbabwe ?
Neo - myslíš si, že takhle uvažují ve Švýcarsku ? Či Německu ?

Ach tak - s Indií !

Skvělé ?

Hele - a nejsi náhodou pro svého zaměstnavatele moc drahý ty ? Vzhledem k výstupům ? Já mám zkušenosti, že nejvíce se bojí právě tací.
A že jich je , neo, i v politice. Zejména té naší.
Co jsou drazí i ZADARMO.
14. 06. 2011 | 10:00

neo napsal(a):

Tenco:

pracovní síla je dražší, nájmy kanclů jsou dražší...

ANO přesně tak, ve Švýcarsku takto uvažují a nejen tam. Ty největší firmy jsou nuceny snižovat náklady všemi možnými prostředky a jeden z nich je i přesouvání některých částí do levných zemí.

Když jsme u té Indie, tak anglicky tam umí prakticky všichni inženýři a tak není problém přesunout třeba IT do Indie. Mají stejné výsledky a stojí o více než polovinu méně.
14. 06. 2011 | 10:07

Milan napsal(a):

Pane Dolejši, Vy jste houby komunista.
Takový materiál a Vy ho vůbec nedovede zpracovat s použitím Marxe a Lenina. Máte Vy vůbec státnice z M-L?
14. 06. 2011 | 10:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

neo
Můžeš tedy porovnat náklady na pracovní sílu ve Švýcarsku a u nás ?
Anebo chceme konkurovat raději tomu Bangladéši ?
Co myslíš ?

Či té Indii ?

Proč teda veˇŠvýcarsku nesníží absolutní (protože relativní vyjádření použijí oslové typu...teď ale se nechci dopustit utážky ústavních činitelů...musíš se domyslet sám) - tedy proč ti Švýcaři nesníží tyto náklady alespoň na naši úroveň - alespoň v profesích, kde je produktivita práce stejná ?
Neměli by si najmout Nešase, Kalouska a Drábka - aby nedopadli v budoucnu špatně ?
Co myslíš , neo, nedělají v tomto Švýcaři fatální chybu, že nemají tak skvělé, do černé budoucnosti vidící (a černou minulost a přítomnost tvořící :(() správce země ?

Mezi námi, neo, já bych byl docela rád, kdyby si je ti Švýcaři vzali nafurt.
Jako Čech.
Jako Evropan ale bych byl radši, kdyby si je najala ta Zimbabwe.

:((((
14. 06. 2011 | 10:20

Sladký napsal(a):

Neo- Ano.Nadnárodní společnosti vyrábějí tam,kde je levná pracovní síla,prodávají tam,kde je velká kupní síla a daně odvádějí tam,kde jsou nejnižší. Jaké to má důsledky? Ousorcing výroby do Jihovýchodní Asie vede k poklesu výroby v mateřských zemích,růstu nezaměstnanosti, poklesu kupní síly obyvatelstva, zadlužování těchto zemí,odbourávání sociálního státu,růstu sociálního napětí s rizikem naprosté destabilizace, zániku demokracie.
Navíc klade obrovské nároky na dopravu,přináší stupňované drancování nenahraditelných zdrojů, rostoucímu znečištění životného prostředí.
Zkrátka- globalismus je možná posledním stadiem kapitalismu.:o)) V každém případě mu dává pořádně zabrat a odhaluje všechny jeho slabiny.
14. 06. 2011 | 10:20

neo napsal(a):

Sladký:

hezky popsáno. Je to přesně tak. To chování je ale řízeno jaksi automaticky tímto směrem.

Vy se chováte stejně, i když v menším měřítku. Já taky.

Mateřské země proto musí těmto firmám nabídnout něco jiného, protože konkurovat Asii v pracovní síle jaksi nelze.
14. 06. 2011 | 10:26

ver45 napsal(a):

Jestli pan Dolejs chce, aby veskera vyroba odsud zmizela, tak zdanujme. Upozornuji vsechny chytroliny a zavistivce, ze prvni odsud zmizi prace s nizkou pridanou hodnotou, t.j. prevazne se to tyka delnickych profesi. Viz priklad obuvnickeho nebo textilniho prumyslu. Cesta dalsiho zdanovani je cesta do pekel.
14. 06. 2011 | 10:33

petr napsal(a):

A co zdanit hazard, to by nebyly provize, že
14. 06. 2011 | 10:51

Rumcajs napsal(a):

Jo komunisti !

Když nepomohl acylpirin, zkusíme pro změnu acylpirin.
14. 06. 2011 | 11:03

Štěpán Komanč napsal(a):

Když si u vás objednám v Halóó novinách reklamu - tak to nějak prosadíme ne? Voba víme jak to chodí:)
14. 06. 2011 | 11:27

Maximus napsal(a):

Jogine, transfer zisku (firmy, banky) se zdejší českou ekonomikou pěkně cvičí, kdesi jsem četl, že to dělá pěkných 200 mld.Kč ročně. Kdopak nám sem všechny ty cizáky pozval, skoro všechen státní majetek za nuzný peníz jim zaprodal a kdo nám podepsal všechny ty často nevýhodné smlouvy? Ti pánové měli na sobě dresy
oranžovo-modré FC Viagry (ČSSD+ODS)! ♫
14. 06. 2011 | 11:38

Lew napsal(a):

Podstata pravicové pasti : zrušit daně firmám vůbec a na lidi raději uvaluit robotu, aby v těch zahraničních firmách vůbec pracovali a nestávkovali. A tak to bude, dokud Nečas s Kalouskem nepůjdou do p..ele
14. 06. 2011 | 11:43

Da.Rock napsal(a):

Tohle je velice ošidná otázka.
Já bych dost varoval před jakýmikoliv závaznými pravidly určenými direktivně z Bruselu.
V tomto konkrétním případě bych samozřejmě byl pro, protože návrh principiálně míří proti nesmyslným závodům ve snižování daní, ale nevíme, co bude za deset let. K moci v EU parlamentu a komisi se dostane neoliberální pravice a rozhodne, že v rámci zvýšení konkurenceschopnosti nesmí být korporátní daně v členských zemích vyšší než (např.) 10%. Propad veřejných financí pak doporučí nahradit dalším zvýšením DPH a škrtformami á la Kalousek.
Takže opatrně s tímto instrumentem. Může se snadno obrátit proti lidem a dát další páku do rukou nadnárodních korporací.
14. 06. 2011 | 11:56

Tenco napsal(a):

Pro hravé : :))

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/business/unemployment-where-are-the-jobs/index.html

Zajímavý je i mateřský článek tedle hračky.
(ale pozor na zobecňování ! - ekonomika USA je od naší diametrálně odlišná, už jen z pohledu podílu exportuúdomácí poptávka) /proto se odkaz netýká např. Rumcajse - ten by to nepobral.../ :((
14. 06. 2011 | 12:39

Al Jouda napsal(a):

To neo :
A kdo bude ty levně vyrobené výrobky z asijských zemí kupovat, když tamní lidé na to nemají, protože mají nízké mzdy a my budeme brát jen podporu v nezaměstnanosti ?
14. 06. 2011 | 13:00

Tenco napsal(a):

Al Jouda
Dobrý dotaz.

Neo - ale až poté, co mu sníží mzdu na 100 USD za měsíc.
:)))

Čína , Indie....využívají svých komparativních výhod.
My musíme využívat naěšich.
Ne se přizpůsobovat jejich.
14. 06. 2011 | 13:08

pich. napsal(a):

Neo.
Něchtěl by vašnosta odejít do toho Rumunska? Byl by tady od něj pokoj a rumuni by mohli být časem trochu revolučnější. jako za čau šeska. Ale pozor. Tam to řeší kalašnikov.
14. 06. 2011 | 13:27

hoven napsal(a):

až bude ve vládě sobotka, soudruh grospíč a soudružka semelová , tak žádný daně nebudou hrál roli, protože všechno bude zase státní.
14. 06. 2011 | 13:38

dalimír napsal(a):

Hovne už aby to bylo ! Již dnes je skoro pozdě co už nás stálo peněz a nervů tenhle mafiánský systém ! Dl.
14. 06. 2011 | 14:09

Oft napsal(a):

jeden by všechno zestátnil, druhý by zrušil daně - bože, má to pánbůh čeládku
14. 06. 2011 | 14:27

neo napsal(a):

Al Jouda,

to je přeci věc těch firem. Chovají se tak, tak ať ti odpoví ony.

Tenco:
nenapsal jsem nic jiného než ty. Mi musíme nabídnout něvco jiného, protože v mzdových nákladech nemůžeme takovým zemím konkurovat.

pich.
nechtěl pichu, proto nesouhlasím s házením klacků pod nohy firmám zde, aby tam utíkaly.
14. 06. 2011 | 14:34

palgata hoven napsal(a):

až nebude ve vládě nečas, kalousek a spol , tak žádný daně nebudou hrál roli, protože všechno bude zase soukromé.
14. 06. 2011 | 15:14

oft napsal(a):

daňový dumping (a taky mzdový) je skoro fuč - takže tu bojujeme staré války. Tohle je za námi - a zrušit erární kasu snad nechceme. Tak proč ta popudliuvost, že by transnacionální korporace měly platit daně - už tak vypádějí ze země pěknou část zisku.
14. 06. 2011 | 15:46

Fred Kalousek napsal(a):

Pan Dolejš je zakuklený agent mezinárodního velkokapitálu. Napřed nás varuje, že pravice chce minimalizovat přímé daně (což je podle něj špatné), aby nakonec prozradil, že jím obhajované "administrativní" opatření povede ke snížení výběru přímých daní o 3%. Tak takto ne! Už i komunisti jim slouží!
14. 06. 2011 | 18:52

jiridolejs napsal(a):

nenechte se mýlit, Frede K. co čemu slouží : podstatou je, že kapitál u nás by ještě rád prodloužil žvot dańovému dumpingu. Ale s tím uvděným odhadem 3% nižšího daňového základu je to tak, že konečný daňový výnos závisí na více faktorech - toto je jen odhad vlivu vzájmených kompenzací na šíři základu.
Nakonec rozhodne nejen vzorec zápočtů o kterémse ještě bude jednat (zde se zohledńují váhy nákladů práce, aktiv a také tržeb), nýbrž také změny ve struktuře korporací a jejich konkrétní podnikatelské aktivity. Zde naopak společná pravidla nahrávají podpoře reálného obchodu a investování v celém prostoru EU.
A vliv má tzv. efektivní zdanění, které si tu rozhodneme polticky sami. Konsolidovaný základ je jen předpokladem pro to aby byl přehnané dańové konkurenci nasazne evropský chomout. Na současné džungli vydělávají hlavně fdańoví poradci.
Přesně vám dnes nikdo číslo rozpočtových dopadů neřekne - pro celé EU se odhaduje že se průměrný daňový základ mírně rozšíří. Ale přiblížit se evropskému zdanění by v ČR dalo nakonec nemalé výnosy. jen pokles na současnou úroveň po roce 2000 znamenal výpadek v řádu desítek miliard korun.
14. 06. 2011 | 20:12

pich. napsal(a):

česká pravá pravice se bojí hlavně omezení lichvy, zavedení mravního kodexu v této zlodějské branži.
A do toho samozřejmě patří i ty daně. Každý pracující v řádném pracovním poměru a ve slušném podniku, daně musí platit i kdyby, jako některý podnikatel či podnikavec nechtěl.
A tak se společnost dělí na lichváře, co by základ pravé pravice a ty ostatní. Bohužel na té straně se to ještě dělí na ty co mají v hlavě a na ty hloupější. A ti tvoří hvězdnou pěchotu pravice, která je opije i pověstným rohlíkem. A tak to pořád nějak vychází. Jednou s DEU, pak lidovci, zelenými a naposled těmi vjecy.
15. 06. 2011 | 15:32

ivana napsal(a):

HLEĎTE HLAVNĚ SHODIT TEN SVŮJ HŘEBÍNEK SEBESTŘEDNOSTI A PŘIDEJTE SE KE STÁVKUJÍCÍM
15. 06. 2011 | 18:59

skeptik napsal(a):

A tušíte vůbec jak se vypíná CapsLk, Ivano ? Nebo to pro ten barikádnický "ajfr" už nevnímáte ?
Stávka dopraváků ať klidně proběhne, ale i v pátek vyjde slunce a žít bude třeba dál...
15. 06. 2011 | 19:39

Fred Kalousek napsal(a):

pro jiřího Dolejše:
Možná, že když opatření sníží daňový základ o 3%, vybere se nakonec na daních více.

Proč ale potom tak radikálně protestujete proti nominálnímu snížení daní firem a tvrdíte (levice), že kvůli nominálnímu snížení daní firem kolabuje státní rozpočet? Vždyť to by mohlo mít stejný výsledek - vyšší výběr daní.

(Přesto děkuji za odpověď.)
17. 06. 2011 | 15:18

Poeta napsal(a):

pravicová hvězdná pěchota : co to pleteš kalousku jedno přes druhé - vnímáš vůbec rozdíl mezi daňovou sazbou, daňovým základem a úhrným zdaňovaným výkonem ? chce to oprášit si základy matiky
17. 06. 2011 | 15:30

Fred Kalousek napsal(a):

Samozřejmě, že daňový základ není to samé co daňová sazba. Kromě matiky je ale třeba oprášit i logiku. Jestliže soudruh Dolejš tvrdí, že snížení daňového základu povede k vyššímu výběru daní, já se ptal, proč by ke stejnému výsledku nemohlo vést snížení daňové sazby. Na to jste neodpověděl. (Jestli jste předpokládal, že když Dolejšovo opatření sníží základ o 3%, chci já snížit daňovou sazbu o 3 procentní body, tak jste se mýlil.)

Ale rád se nechám poučit, do toho!
17. 06. 2011 | 16:09

jiridolejs napsal(a):

už jsem tu přeci napsal před 5 dny, že nelze ten uváděný odhadem 3% nižšího daňového základu dávat do jednoduché souvslosti s celkovým inkasem daně.
Konečný daňový výnos opravdu závisí na více faktorech - předmětem zdanění jsou přeci výnosy z různých aktivit a nakládání s majetekm.
Závisí tedy na intenzitě a efektivnosti těchto aktivit - společná pravidla vytváří lepší prostředí, tudíž i samo o sobě ji podporuje (kromě off share obchdů). A i sjednocená struktura daňových pobídek může dát v Eu potřebnou synergii.
Mimo to nezakrývám, že současné sazby (19% v ČR) bych sjednocoval také a to směrem nahoru. To odpudí jen spekulativní investory, ti kteří mají hlubší podnikatelský záměr se orientují i podle jiných kriterií.
Pochopitelně se o této otázce pře levice s pravicí. Praxe jiných zemí tento spor neroszekne jednoznačně ale já vycházím z praxe zemí které dosahují úspěchů i přes vyšší sazby.
17. 06. 2011 | 17:46

Fred Kalousek napsal(a):

Zkusím to shrnout: podporujete opatření EU, které firmám sníží daňový základ, takže při stejné aktivitě odvedou firmy na daních méně. Což je podle levice špatné, protože státní rozpočet (podle levice) potřebuje více peněz. Zároveň toto opatření obhajujete tím, že když firmám zůstane více peněz, zvýší svou aktivitu a pak odvedou více daní. ale zároveň chtete firmám daňovou sazbu zvýšit. Takže firmám zústane méně, nebudou mít na vyšší aktivitu, tudíš stát dostane daní méně. Promiňte, ale já v tom žádnou logiku nevidím.

A samostatně k daňové sazbě: jestliže podle Vás je úspěšost ekonomiky přímo úměrná výši daňové sazby, zaveďme daňovou sazbu 50 nebo 60% a Německo i celá Skandinávie nám jen budou závistivě koukat na záda a my tu budeme mít ráj na zemi.
17. 06. 2011 | 19:08

Poet napsal(a):

otázkou je jestli se chcete nechat poučovat - tyhle kalouskovské demagogie jak se musí odstranit dańové pobídky a nesmí prosadit prostý návrat do daňové Evropy mají někteří zažrané hodně hluboko.
Jinak byste nemlel jak kafemlýnek že levice je proti dańovým úlevám, protože sníží výběr daní. Levice nechápe úlevy jako obět lobystlm, ale jako nástroj řízení ekonomiky - nejlépe v celé EU. A že to může inkaso zvýšit je opravdu jednoduchá matematika.
18. 06. 2011 | 08:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy