Na stráži „stalinismu“

29. 06. 2009 | 20:12
Přečteno 10385 krát
Koncem roku 1981 jsem se rozhodoval, kam nastoupit. Ekonomie mne bavila a vybíral jsem si zaměstnání mezi několika katedrami VŠE a Ekonomickým ústavem ČSAV. Váhal jsem mezi katedrou financí a dějin teorií. Už jsem se pomalu rozhodl pro ty finance a sdělil to svému oblíbenému učiteli. Zachmuřil se a povídá: „Ty nechceš dělat skutečně potřebnou práci? Chceš se zašít? Utéct od odpovědnosti?“


A vysvětlil, že skutečná potřeba práce a odvahy je hlavně v politické ekonomii socialismu. Zbledl jsem. Práce jsem se nebál. Odvaha mi chyběla. Byl jsem ekonomické embryo, ale věděl jsem, že tahle disciplína je „o hubu“. Kdysi se tu popravovalo (Bucharin, Vozněsenskij, Feldman, Frejka) a zavíralo (Goldman, Hrubý). Později už „jen“ normalizačně vyhazovalo z práce, vyhodili jich celé tři čtvrtiny. Nikde ale čistky nebyly horší. Nejvíc vyhozených dělalo právě politickou ekonomii socialismu, Kadlec, Šulc, Kouba, Kožušník, Urban, Turek, Šilhán a spousta dalších. Nejšťastnější zdrhli přes hranici jako Šik nebo Kosta.

Všechny (skoro) jsem už jako student četl. Protože to bylo zakázané. Obdivoval jsem je. Jenže neštěstí v téhle disciplíně bylo hotovo raz dva. Dříve nebo později člověk řekl, že ekonomika běží špatně, prostě to nevydržel. Záleželo na době, co s ním provedli. Někdy stačilo bububu. Jindy ale vyhazov a manuální práce. Zdislav Šulc byl vulkanizér.

Pokud vám někdo posměšně řekne: „Ty se bojíš?“ tak to ve čtyřiadvaceti nevydýcháte. Tak jsem se tam přihlásil. A udělal životní blbost. Ne kvůli disciplíně, spíš kvůli prostředí, které nemotivovalo. Šéfové věděli, že nebezpečí nehrozí jen tomu, kdo nic nedělá. Nemysleli to špatně. Osmdesát procent jejich kolegů přece nemilosrdně vyhodili za to, že pracovali… Šéfové přežili s těžkými tresty. To byla politická ekonomie socialismu v praxi: Práce tam byla. Dělat ji poctivě bylo sebevraždou a kariéra se tím dělat nedala. Přesto jsem nakonec zažil úžasné dobrodružství. Ledy totiž pukaly a psaly se dějiny.

Mimochodem, ten učitel, životní mentor a kamarád, který mi takhle určil osud, mi v roce 1993 vyčítal, že nevnímám řádně zas tu pravicovou ekonomii. Poslal jsem ho do brdíčka. Ale nic na něj nesvádím. Za všechno si mohu sám.

Dějství první

Někdy v roce 1988 si mne zavolal profesor X. Ortodoxní normalizační hrdina, stranický hlídací pes. A začal inkvizitorsky zjišťovat, proč jsem psal ta skripta a proč jsem je napsal, jak jsem je napsal a kdo mi to dovolil a schválil. Bylo to nepříjemné, říkal, že takhle se to dělat nesmí, a že to byla vážná chyba. Že jsem veřejně, dokonce do učebnice napsal, že celá politická ekonomie socialismu nemá systém a že se od Stalina vlastně nezměnila. Že nezkoumá realitu. Že se musí udělat úplně jinak. Měl vztek. A že mne to bude ještě mrzet.

Oč šlo? Koncem roku 86 za mnou přišel šéf katedry dějin teorií a nabídl mi spolupráci na nové učebnici. Chtěl napsat pod hlavičkou dějin především učebnici moderní západní ekonomie a hledal spiklence. Načrtl to přede mnou a já se rozzářil jako žárovka. Něco takového tu nebylo. A pak povídá, že tam samozřejmě musí být i ty standardní historické kapitoly, protože bez nich by to nemohlo vyjít.

Posmutněl jsem, když mi řekl, že by ode mne chtěl napsat Lenina. Zvadl jsem, myslel jsem si třeba na německé historiky či nejstarší dějiny, Galbraitha, Schumpetera, nové keynesovce. Musíš to napsat ty, jen ty mi to napíšeš tak krátce, aby mi to tam nebučelo, hučel do mne. No a pak se zmínil, že by chtěl ještě krátkou kapitolu o dějinách politické ekonomie socialismu. Tu ještě u nás nikdo nenapsal. Neodvážil se, bylo to hraní s ohněm. Tak to byla nabídka.

Učebnicová politická ekonomie socialismu byla slepá kolej. Netvořila logický systém. A strašil v ní Stalin. Bez něj se ovšem nedají dějiny téhle dnes uzavřené disciplíny napsat. On rozhodl, aby se téhle nauce vůbec dal oborový statut, rozhodl o jejím předmětu, zformuloval výchozí „zákon“ a odůvodnil existenci trhu, který byl do té doby popírán. Systém učebnice, která vznikla pod jeho dohledem, přežil kritiku stalinismu až do osmdesátých let.

Psal jsem svou úplně první učebnici a opravdu jsem nechtěl psát oslavu Stalina. Vzpomínám si, že jsem řešil to, jak zvolit základní formulaci, kde bych se zbavil vlastního hodnocení. Nechtěl jsem samozřejmě napsat, že Stalina v něčem kladně hodnotím já nebo nějaká věda. Tak jsem napsal, že ruští komunisté vedle jeho záporů vidí i kladné stránky. Hloupé je, že tato formulace, která tak rozběsňuje české novináře, je pravdivá dodnes. A kdyby jen to. Stalin je dodnes v Rusku považován za téměř nejvýznačnější osobnost historie země. Divné? Spíš děsivé…

Pozitivně jsem se vyjádřil o té ekonomice, která nám umožnila přežít válku. Vyjadřují se tak dodnes všichni. Pokud by se ekonomika stalinistické diktatury zhroutila, slabá Británie by zřejmě nevydržela. Jako národ bychom tu pak zřejmě už nebyli. Dnes bych jistě mohl napsat více o tom, kolik obětí to stálo. Ale skripta nebyla o obecných dějinách nýbrž o ekonomii.

Nedělám ze sebe hrdinu. Text má nepochybně výraznou dobovou rétoriku stejně jako tehdejší připředkloněné články Martina Komárka nebo Pavla Párala ve svazáckém a komunistickém tisku. Skripta jsme tenkrát oslavili, protože to byl úspěch a dnešní slavní liberálové (spoluautoři) mi dokonce poděkovali, že se za ten můj text nemusejí stydět. Že se pohybuje na hraně možného a možná i kousek dál. Učebnice se používala k výuce západní ekonomie na celé VŠE ještě dva roky po listopadu a měla dotisk. Dostali jsme za ni nějakou cenu.

Pokud by přišla po perestrojce další normalizace, stála by mne asi navzdory opatrnické marxistické dikci ta „frajerská“ kritická formulace kariéru. Řekl jsem přece, že disciplína nemá logiku, je poplatná Stalinovu schématu, nevypovídá o realitě a musí být radikálně přetvořena. Další normalizace se zdála v roce 1987 možná pravděpodobnější než sametová revoluce. Na počátku roku 1989 nepředpokládal pád berlínské zdi v dohledném období žádný politický analytik. Mnoho kremlologů čekalo v Moskvě převrat v režii složek bezpečnosti a armády s tvrdým dopadem na satelity typu Československa. Ale všichni se zmýlili. Plukovník Putin se dostal k moci až o deset let později.

S minulostí je Kříž


Netutlám svou stranickou a profesionální minulost. Mluvím o tom možná častěji než jiní a dělám na to i hořké vtipy. Dělám to, aby mi nikdo nemohl vyčítat tutlání. Všichni novináři to vědí. Nabídne-li mi někdo exponovanou funkci, zvracím na něj pikantérie svého životopisu, aby si nemohl následně stěžovat.

Jsou lidé s morálním právem mi něco vytýkat. Aktivní účastníci disentu. Jiří Dienstbier, Zdislav Šulc, Petr Uhl, Anna Šabatová, Karel Kouba, Lubomír Mlčoch, Otakar Turek, Věněk Šilhán, Klára Veselá si do mne mohou kopnout a já v zásadě nesmím než slušně mlčet a sklopit hlavu. Nedělají to.

Kopanec přišel z úplně jiné, dost nečekané strany. Krátce potom, co jsem se v roce 2006 stal místopředsedou vlády, přišlo pozvání na diskusi do CEPu, což je pravicový spolek a klub fanoušů Václava Klause vedený Petrem Machem. Tématicky mělo jít o debatu nad slovem kapitalismus.

V jedné předešlé debatě chválil pan Říman kapitalismus a nahrál na smeč. Pobaveně jsem řekl, že pojem kapitalismus v politickém klimatu Evropy přece už používají jen komunisté. Pro všechny ostatní je zastaralý a má zápornou konotaci nehumánního pravěku moderní tržní společnosti.. Poté se na mne slétli všichni „vzdělanci“ a volali, jak jen jsem urazil pravici a svátost jejich pojmu. Nebožátka netušila, že s výjimku ortodoxních komunistických stran se už pojem kapitalismus žádný evropský politik zprava či zleva neodváží terminologicky použít, a jako programový cíl už vůbec ne. Pravicoví čecháčci humorně hájí „svůj“ marxistický pojem kapitalismus a jsou náramně rozhořčeni, že o něm někdo pochybuje. V diskusi v CEPu jsem tato tvrzení snadno doložil a poněkud kysele s tím snad trochu souhlasil i přítomný Říman. Šlo jen o fakta.

Třetím debatérem byl starý „kamarád“ Karel Kříž, se kterým jsem si dvacet let tykal. Ten ale své vystoupení pojal jako likvidaci třídního nepřítele. Kapitalismus vzal zkrátka, tomu moc nerozuměl. A začal s Pol Potem, který vyhubil milion Kambodžanů. Věnoval se hlavně mému morálnímu profilu. Vyložil všem, jak prý jsem byl s ním a s Pavlem Mertlíkem v roce 88 Moskvě, a jak jsem tam Rusy zkoušel a napomínal, že scházejí ze správné levicové cesty, zatímco Mertlík se choval rozumně. Konečně doložil citáty vytrhanými z kontextu výše zmíněných skript, že jsem byl vášnivým stalinistou ještě v roce 1988, což je jasným dokladem mé hlouposti, zaslepenosti a kdoví čeho horšího. Pak řídící diskuse honem vyhlásil, že se nesmíme vyjadřovat ke svým vystoupením, ale musíme jen odpovídat na dotazy z publika.

Fakta? Nikdy jsem nebyl v Moskvě ani v Rusku s Pavlem Mertlíkem. Pravdou je, že jsem byl na moskevské minikonferenci s Křížem. Konferenci pořádal ústav, který vydal několik nepříčetných publikací o českém osmašedesátém roce. Autoři opakovaně navštívili VŠE, školili nás revizionistické ošklivce, nakoupili si v pražských obchodech a zanechali nezapomenutelný dojem. Jednu jejich brožurku mi kolegové na pracovišti před odletem našli. Přečetl jsem to snadno, byla to koncentrovaná ideologická snůška nadávek osmašedesátníkům ředěná axiomy aparátčického socialismu.

Působilo mi v té Moskvě docela radost dát jim ochutnat vlastní medicíny. Dával jsem jim systematicky otázky na téma slučitelnosti jejich axiomů s perestrojkou. Okamžitě věděli, oč jde a kupili floskule. Hrozné bylo, že nezaznělo nic konkrétního, byli dezorientovaní, ztratili jasné vedení, a byli poprvé odkázáni sami na sebe. Jeden z mladších ruských kolegů pochopil, pozval mne domů a shodli jsme se, že jejich šéfové jsou intelektuálně odvaření. Kříž se Rusů na nic neptal. Po většině přednášek příšernou ruštinou pronesl jednoduché stanovisko, že trh je nejlepší, a mají ho zavést. Moc jim to pomohlo.

Křížovo vykreslení mého morálního profilu mne zarazilo. Souhlasím jistě s tím, že jsem levicová zrůda. Ale přece jen dorazit na odbornou diskusi, vyslechnout si denunciaci vlastní osoby a nesmět na to ani odpovědět, je trochu překvapivé. Vyslechnout si to od člověka, kterého znáte dvacet let, a potkáte-li se, prohodíte se zájmem pár vět a případně zajdete na kafe, vyděsí. Několik lidí se mi omluvilo na místě a dva neznámí mi vmetli do tváře: „Ty svině!“ Pak mne obstoupili přátelé. Někdo vysvětlil, že Kříž teď údajně dělá pro Topolánka a potřebuje se před volbami zavděčit.

Karlu Křížovi se tenkrát nepovedlo umístit svůj výtvor v tisku. Všude ho s tím, nebožáka, vyhodili. Přišlo jim to eklhaft. Vyšlo to na nějakých marginálních serverech, jen nějaký týdeník z toho splácal skromný článeček s pěknou karikaturou. Dokonce i sám Machův CEP vyškrtl ty denunciační pasáže ze svého sborníku. Chudák Kříž si na to pak prý stěžoval až u Klause. Od Kříže se v následných setkáních ale distancovali i lidé z prezidentova okolí.

Říká se, že na fekálie se nemá odpovídat. Vymazal jsem pouze Křížovo číslo ze svého mobilu. Bylo to symbolické, stejně jsem ho nikdy předtím nepoužil. Ale bylo jasné, že ho už nikdy nebudu potřebovat. Zajímavostí bylo, že mi to číslo dal v době, kdy jsem vedl Fond národního majetku. Říkal mi tehdy cosi v tom smyslu, že si slušní lidé mají pomáhat. Nejspíš loudil o nějakou zakázku.

Epilog


Onehdy mi zavolal pan redaktor z MfD a začal zhurta, že mi to nebude příjemné. A zeptal se, zdali o mém „stalinismu“ straníci věděli, když mne nominovali do současné pozice. Odpověděl jsem, že to přece vědí už tři roky, kdy Kříž vypustil myšlenku. To nevěděl pan redaktor, takže jsem pochopil, že pracuje jen s podsunutým podkladem. A pak bylo pár otázek ve smyslu nakolik miluji Stalina. Poukázal jsem na zřejmou absurditu věci. Z telefonátu jsem vyrozuměl, že si pan redaktor možná i vypůjčí ta skripta z knihovny. Vyjádřil jsem obavy, zdali bude rozumět obsahu a kontextu sdělení. Odpověděl sebevědomě, ať to nechám na něm. Pak zavolal Paroubkovi a Sobotkovi a měl s jejich reakcemi článek hotový.

Druhý den jsem „vychvaloval“ Stalina na první stránce MfD. Koordinovaně vyšla týž den z ODS „rozhořčená“ tisková zpráva Jana Zahradila a taktní připomenutí mého stalinismu na následném Zahradilově blogu. Šlo to rychle. V článku se opakovaly vytržené Křížovy citace a přidala informace, že jsem učil na VUMLu Vlastimila Tlustého a ještě jsem se k tomu přiznal. Je mi líto, nikdy jsem neučil Vlastimila Tlustého. Nikdy jsem neučil na VUMLu. A nikdy jsem nestudoval na VUMLu. Údajné přiznání „vyrobil“ pan redaktor z dávné „vtipné“ televizní repliky, že bych měl jistě i kvalifikaci Tlustého na VUMLu učit…

MfD napsala, že skripta byla určena posluchačům Ústavu marxismu leninismu. Opět zavádějící informace: byla určena všem posluchačům Vysoké školy ekonomické, aby se koncem osmdesátých let povinně poučili především o západní ekonomii. Jiný zdroj nebyl. Ústav byl obligatorním domicilem pracoviště, kde tehdy musely být povinně umístěny katedry společenských věd. Pod tímto domicilem proto pracovaly všechny zasloužilé mozky dnešního chrámu pravice Liberálního institutu, mnohé hvězdy současné ekonomie, filosofie, politologie a moderní historie, pozdější poradci premiérů včetně poradce Václava Klause, poradci členů vlády, zástupy polistopadových akademických funkcionářů, člen vlády, vysocí manažeři, bankéři až po současného Klausova člena bankovní rady ČNB. Ehm.

Ano, chápu, v době otištění článku začala volební kampaň. Na druhé straně jsem si ze studia žurnalistiky odnesl poučení, že zpráva má být vyvážená a objektivní. Komentář může odrážet názor autora, ani on však nesmí podle pravidel novinářské etiky zkreslovat fakta.

V žánru zprávy MfD propadla. Jako udání za tři.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Clo-Clo napsal(a):

Pane Havel, u mne za 1!!!
29. 06. 2009 | 20:22

jarpor napsal(a):

Pane Havle,

již kdysi dávno jste zde taktéž popsal nějaký článek, který jsem shodou okolností četl. Jenže Váš výklad onoho dílka byl zcela jiný s tím, co jsem z něj vyčetl já. Pak vznikla polemika kolem Vašeho svérázného humoru, jež jste použil... což mi mělo uniknout... :-))

Proč to píšu ?
No já jsem šťoural, ale línej...
Když končíte : "... zpráva má být vyvážená a objektivní. Komentář může odrážet názor autora, ani on však nesmí podle pravidel novinářské etiky zkreslovat fakta.", chybí mi v celkem detailním "popisu děje" maličkost - kdy onen článek v MfD vyšel, a kde bych našel onen Zahradilův blog.
Snad to nebude problém, když Vás ten redaktůrek kontaktoval "onehdá".

Ne, že bych se opovážil Vám nevěřit, ale znáte to, se šťouraly je to někdy těžké... A s línými...ještě horší.

Děkuji předem za Vaši ochotu a doplnění té maličkosti...
Třeba si zase pak popovídáme něco o humoru...

Hezký večer
29. 06. 2009 | 20:35

Student napsal(a):

Napsal jste to krásně, ale já to umím stručněji.
1) Dnešní představitelé budují kapitalismus, o které se učili ve VUMLU.
2) Vybraní funkcionáři SSM dále pokračují ve stejném duchu.
3) A nakonec geniální výrok Zemana:
ODS je pravicová strana leninského typu.
29. 06. 2009 | 20:36

Spekay napsal(a):

Tak hlavně že máte úplně čisté svědomí, pane Havle, že za vše nehezké může vždy někdo jiný. Už jsem se málem vylekal, že jste třeba i v něčem chyboval, ale kdepak, to vy jistě neé...
Tož mnoho dalších úspěchů, pane socdem veličino.
29. 06. 2009 | 20:38

Ládik napsal(a):

Pojal jste to jako Paroubkův nekrolog? To bych bral.
29. 06. 2009 | 20:39

QQ napsal(a):

nečetl jsem to celé, jen poznámka - nemůže za vaše omyly ODS ?

Už i dědeček Topolánka je v kampani Paroubka.

Kam ještě klesnete v urážkách, Sládka jste hravě překonali.

Je to škoda.
29. 06. 2009 | 20:40

Al Jouda napsal(a):

Pane Havel, nic si z útoků nedělejte, pro mne jste normální pomýlený komunista, což je nejoptimálnější varianta člověka zvláštního ražení (tento cejch jste si vypálil, když jste vstoupil). Pokud budete dobře hájit české zájmy v parlamentu EU, můžete všechny své omyly spáchané v mládí celkem dobře odčinit. Rád čtu Vaše články a držím Vám palce.
29. 06. 2009 | 20:45

radek napsal(a):

tady mohou pravicoví novináři vše pane Havle...
29. 06. 2009 | 20:50

pavel napsal(a):

Pane Havel, je mi vás líto a ještě více líto této země která dovolila, aby jste vystupoval ve jménu této země.
Jste bolševickou dobou vychován, tuto dobu jste akceptoval a již nikdo tento duch z vás nedostane.Věřte, znám takových soialistických sluhů celou řadu, jste všichni nereformovatelní.
Jsem si jist že při troše sebereflexe /pokud ji máte/zanecháte vaší funkci co nejdříve mladším nezatíženým komunismem mysíc na dobro této země.
29. 06. 2009 | 21:17

Holoubek napsal(a):

pavel:
a z čeho by žil, vždyť by umřel hlad, nic neumí a nic nezná, zbytečná duše...
29. 06. 2009 | 21:19

VOM napsal(a):

Veselý docent volně navázal na Pavku Korčagina. Von se jim ten socík asi furt motá v kebuli. To je na blázna.
29. 06. 2009 | 21:22

Lukáš Bušina napsal(a):

:-) Škoda, že to je článek pro lidi, kteří nevidí věci modře, ale v širším spektru.

Možná by nebylo od věci, jako levicový ekonom napsat pochvalný článek na nějakého pravicového ekonoma a domluvit se s ním, aby on napsal pochvalný článek i o Vás. Mohlo by být zajímavé číst diskuzi :-)

Já prostě nevím. 100x jim můžete říct, že to je jinak, stejně v koutku jejich duše bude podezření, že jste lhář, protože jste přece z levého spektra. Místo, aby se věnovali tomu, co jste napsal se budou věnovat tomu, kdo jste.

A platí to napříč spektrem.
29. 06. 2009 | 21:28

blue jay napsal(a):

Chaba obrana Havle,
Muzete tu napsat tisice pismenek, ale Vas to smradu Marxismu-Leninismu stejne nezbavi. Ale asi pripravujete pudu pro CSSD az bude muset 20 let po sametove revoluci objasnovat narodu proc se objima s komunisty. Snad se toho Cesi podle klesajicich preferenci Ceske Strany Socialisticke Demagogie nedockaji
29. 06. 2009 | 21:28

slav napsal(a):

Vejcoví hrdinové vám nic neodpustí, myslím že ta diskuze je zbytečná. Takový Klaus je na tom líp brali ho do prestižních ústavů maminka s tatínkem uměli zařídit takže se nemusel sám snažit, Tlustý prý tam vůbec nechtěl, vlezl jste do špatné partaje takže všechny vaše činy jsou předem hnusné, ta dnešní podvodná zlodějna je něco co se cení.
29. 06. 2009 | 21:30

blue jay napsal(a):

Lukasi Busino,
Me a urcite hodne dalsich je jasne kdo Jiri Havel je. Je to pochlebovac. Vite ze nez mu CSSD nabidla vynosne koryto tak byl pro skolne, spoluucast pacientu ve zdravodnictvi atd. Ale to se vyparilo a dnes je jen o neco vzdelanejsi Zaoralek.
29. 06. 2009 | 21:36

Lukáš Bušina napsal(a):

Na mouchy je třeba plácačka...
29. 06. 2009 | 21:37

blue jay napsal(a):

Pro tvou informaci slave,
Poslanci a exposlanci s komunistickou minulosti za CSSD.

Jan Kavan, byl clenem KSC, presne obdobi nezjisteno, styky s StB
Zdenek Skromach, 1982 - 1989 clen KSC
Jiri Rusnok, 1988 - 1989 byl kandidatem KSC
Jaroslav Tvrdik, 1988 - 1989 byl kandidatem KSC
Eduard Zeman, 1966 - 1970 clen KSC
Jaromir Schling, 1981 - 1989 clen KSC
Michal Kraus, 1984- 1991 clen KSC
Jiri Vaclavek, 1964 - 1968 clen KSC
Frantisek Strnad, 1984 - 1989 clen KSC
Miroslav Svoboda, 1985 - 1989 clen KSC
Pavel Dostal, 1962 - 1969 clen KSC
Karel Splichal, 1983 - 1989 clen KSC
Miloslav Vlcek, 1983 - 1989 clen KSC
Petr Ibl, 1984 - 89 clen KSC
Josef Smykal, byl clenem KSC, presne obdobi nezjisteno
Jan Mladek, 1987 1989 clen KSC
Jaroslav Palas, 1980 - 1990 clen KSC
Milada Emmerova, 1966 - 1969 clenka KSC
Antonin Sykora, 1983 - 1989 clen KSC
Rudolf Tomicek, 1967 - 1990 clen KSC
Hana Sediva, 1979 1990 clenka KSC
Vladimir Lastuvka 1966 - 1969 byl v KSC
Josef Kubinyi - do roku 1990 clen KSC
Robert Kopecky, 1981 - 1989 clen KSC
Alfred Michalik, do roku 1990 clen KSC
Oldrich Nemec, 1976 - 1990 clen KSC
Ladislav Skopal, 1983 - 1989 clen KSC
-------------------------------------------------------------

Poslanci a exposlanci s komunistickou minulosti za ODS:

Vlastimil Tlusty, 1988 - 1989 clen KSC
Jaroslav Zverina , 1965 - 1968 clen KSC
Petr Krill, 1968-1969 clen KSC
Btw, Jiri Havel ma v CSSD jen cestne KSC clenstvi.
29. 06. 2009 | 21:41

jarpor napsal(a):

Lukáš Bušina

"Místo, aby se věnovali tomu, co jste napsal se budou věnovat tomu, kdo jste."

No nevím... nikoliv v mém případě.

Chtěl bych se věnovat tomu co pan docent napsal a porovnat s tím, co napsal onen denník, neboť si skutečně nedělám iluze o novinářích... jenže to jaksi nejde. A chybí tak málo - odkaz, kdy vyšel článek bylo v MFd a kde je onen Zahradilův blogu... ( na Aktuálně.cz jsem u Zahradila nic o čem pan docent píše nenašel.. )
Přece jen je "originál" lepší jakékoliv "kopie".

Třeba mi pomůžete...

Hezký večer
29. 06. 2009 | 21:43

grőssling napsal(a):

Novinová zpráva má být vyvážená.
Nebo měla by být vyvážená.
Jenže ony už nejsou novinové vyvážené zprávy, je už jenom copywriting.

Nedávno mi vysvětloval jeden internetový odborník, že texty pro weby píšou copywriteři a že jejich tvrdé řemeslo je dost dopodrobna popsáno v pravidlech internetového marketingu.
Když jsem té hatmatilce moc nerozuměl řekl mi, no čteš Blesk ? Ne, odpověděl jsem.
Tak si ho kup, dělají perfektní copywriting.

Tak teď už vím jaká má být perfektní novinová zpráva, ne vyvážená pane Havle, ale copywritingová. To je inčí kafe.
29. 06. 2009 | 21:43

pavelkohout napsal(a):

Ach jo. Jestli by nebylo lepší přiznat "no jo, byl jsem mladej, blbej a měl jsem strach."

Dalo by se to pochopit. Ale tyhle mnohomluvné vytáčky, výmluvy a výkruty - k čemu to je? Trapnost nad trapnost.
29. 06. 2009 | 21:44

Jura napsal(a):

Myslím, že správný název toho bulvárního plátku, který jsem i já kdysi kupoval, je : Modrá fronta Dnes !!!
29. 06. 2009 | 21:45

blue jay napsal(a):

Paroubek, Rath a spol.: Proletáři, co na to mají ....

Celý svůj politcký život tráví bojem proti zbohatlické lůze, která si svůj pochybný majetek zcela jistě nashromáždila z potu a krve vykořisťovaných dělníků, falšováním daňových přiznání, špatným placením odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení či dokonce pobíráním nehorázných odměn za svoji práci.
Jejich ideálem je sociální stát. Stát, ve kterém si budou všichni rovni, ne před Bohem, ale před Paroubkem. Vždyť i denně opilý gambler s invalidním důchodem na záda, přiznaným po vychození zvláštní školy má právo na důstojný, sociálně spravedlivý, život. Jakým právem by měl mít soused o kravku více, když se stejně jenom válí od rána do večera, někdy i o víkendech, v kanceláři svojí firmy, kde beztak pořád počítá prachy, kouří Havana a souloží s děvkama, když obyčejný člověk kolikrát nemá ani na svých deset každodenních pivíček v hospodě Na růžku?
Avšak soudruzi z Lidového domu dobře vědí jak zakroutit krkem takovým nechutně bohatým kreaturám. Oni jsou nejlepšími zástupci proletářů všech zemí. Dovedně umí spojovat prostonárodní závist a neschopnost ve stádo pernamentně nespokojených uřvanců, schopných obhajovat a volit oranžovorudé mesiáše sociálkomunismu každý den, každou hodinu, každou minutu. S jejich hlasy pak může přijít den grandiózního a epochálního vítězství, den zúčtování.
Za pár drobků z panského stolu vděčně přijímají veškeré mozkové výplachy z dílny “inžinýrů” třetích cest do země, kde zítra již znamená včera, neboť se jim velmi stýská po absolutních jistotách marxisticko-leninského ráje se Stalinovým upgrade lidských práv a svobod. Bývalí tajemníci strany s ústavně zaručenou totální mocí, agenti StB, bachaři z komunistických koncentráků, veksláci s lidskými osudy i potřebami, taťkové a mamky v chalupách z družstevních cihel, celoživotní paraziti na hodnotách produktivní společnosti – ti všichni jsou vděčnými posluchači Paroubků, Ráthů, Sobotků, Zaorálků nebo Škromachů. Nemusí se veřejně přiznávat ke svým bolševickým myšlenkám, neboť je mohou lacině přebalit do sociálně demokratického hávu.
Stačí jen pár hloupých zaklínadel – zadarmo, rovnost, progresivní zdanění, šrotovné či pastelkovné, modří zloději, vyšší dávky – a volební úspěch je zaručen. Tito voliči, pokud jejich “momentální” zaostalost ještě nedosáhla vrcholu sice asi vědí, že cesta do pekel sociálního ráje musí býti dlážděna demagogickými frázemi a mistrně propracovanou propagandou, ale možná jim někde vzadu alespoň hlodá červíček pochybností o následcích populistického rozhazování stále půjčovaných peněz. Snad alespoň tuší co nastane, jestliže se stát, tak nějak po bolševicku, vypořádá s třídou “zbohatlických” tahounů ekonomiky, kteří dávají lidem práci, či používají svůj intelekt k rozvoji nebo zajišťování chodu společnosti.
Ostatní vyznavači oranžové rudoty, čekající na pověstné létající holuby, jsou jen Leninem dokonale pojmenovanými užitečnými idioty. Zatímco první popsanou skupinu voličů musí stranické špičky vždy po volbách odměnit nějakým cukrátkem za státní peníze, na tyto zbývající stačí jednoduché, stokráte omílané fráze. Hlavní teze novobolševiků z ČSSD: “Slibem nezarmoutíš, po nás potopa, malá domů ze státního,” které musí ladit na tajných jednáních v hotelovém presidentském apartmá s vířivkou na terase v ceně 130 modrých papírů za noc i za přítomnosti nové blonďaté krve, veřejnost znát nemá. Novináři, kteří se o toto zajímají jsou zaprodanci ODS s naditými igelitkami od Dalíka.
Bohatá totiž může být jen osoba posvěcená hlavním vůdcem. Zázračný akciový mašinfíra, pozemkový mág, kakaový Bob, pětkař na stole, biolíhový král, majitel nevěstince se státní dotací, bossové od houpaček, hoteliér s miliónovými odpustky, Kato se zázračným trezorem a podobní. Tito lidé jsou dle rozumu páně Paroubka bohatí po právu díky své nekonečné píli, dřině a křišťálové čistotě jejich činů i mysli. Plebsu, co se denodenně pachtí za lepším výdělkem má býti po jejich kačkách kulové. Hlavně, že jsou duší i tělem hrdými sociálními demokraty a “bojovníky” za chudé, potřebné, nemohoucí či jinak postižené. Jen to víno co pijí je přeci jen “malinko” kvalitnější než patoky co káží.
29. 06. 2009 | 21:46

Lukáš Bušina napsal(a):

jarpor: http://blog.aktualne.centru...

mfdnes neodbírám takže nemám přístup do placené on-line části. Snad by se to tam dalo najít. Snad se spokojíte s odkazem na blog :-)
29. 06. 2009 | 21:48

blue jay napsal(a):

Dědičkou KSČ není KSČM, ale Paroubkova ČSSD,

Preference jistot na úkor svobod a vazalský internacionalismus
Veškerý projev ČSSD pod Paroubkovým vedením vzbuzuje oprávněné obavy z ohrožení porevolučních svobod a návratu starých pořádků. Tomu přisvědčuje, že heslo svobody bylo odstraněno z propagačních materiálů a nahrazeno heslem JISTOTA. Není se co divit, že jistotu chudoby a nesvobody, výměnou za starostlivou péči ČSSD, valná část populace nejen odmítá, ale hodlá proti ní i revoltovat.
Komunistické manýry přebírá ČSSD.
29. 06. 2009 | 21:53

george napsal(a):

Dámy a pánové v tyto deštivé dny učiňte konec politickému trápení, ideologický myslivec to dělá "Na Stojáka":
*
http://myslivost.blogspot.c...
29. 06. 2009 | 21:56

jarpor napsal(a):

Lukáš Bušina

Díky !

Ten blog je z ledna 2009, já tak daleko nešel...
ale když autor píše : "...v době otištění článku začala volební kampaň..." navozuje že se to celé vztahuje k již probíhající volební kampaně pro podzimní volby...
Taky to "onehdy" tedy bylo před půl rokem... Hmm...

Tedy i to v MFd muselo být někdy v lednu 2009...

No, moc rychlá reakce na nepravdivý článek (údajně) i na Zahradila to není...
O důvodech této "pozdní reakce" nás nechá pan docent spekulovat...

Skoro se mi chce souhlasit s pavlemkohoutem ...

Hezký večer a ještě jednou dík.
29. 06. 2009 | 22:00

radek napsal(a):

blue jay
Dědičkou KSČ není KSČM, ale ODS, stejní lidé, stejné strašení, mobilizace atd.
29. 06. 2009 | 22:00

blue jay napsal(a):

Jiri Havel na stáži stalinismu,

"Prehlédnout nelze reálné ekonomické úspechy, které nesou Stalinovu pecet," napsal komunista Havel do skript vydaných Vysokou školou ekonomickou v roce 1988.
29. 06. 2009 | 22:01

Lukáš Bušina napsal(a):

jarpor: Možná je i novější článek. Já si zagoogloval a vyplivlo to tento. :)
Nebo je to ten článek a to by jistě zavdalo příčinu pro spekulace o tom, že "socani" v sobě tu žluč drží hodně dlouho :-)

Vždy se něco najde :-) Třeba docentovi smrdí nohy, tak by o tom MF mohla zase napsat, něco pěkného :-)
29. 06. 2009 | 22:06

blue jay napsal(a):

Sni dal radku,
Topolanek snad slibuje vladu s komunisty a nebo s jejich tichou podporou ? Jsi uz nak z te predvolebni kampane poplepetenej chlapce. Slibuje to totiz Paroubek. Nebyl by to krasny dar ceskemu narodu v podvecer sametove revoluce?
29. 06. 2009 | 22:08

blue jay napsal(a):

Busino me se vyplivlo tohle..

Pozitivní přístup k programu, nebo líbivá hesla?

Dnešní koncept principů hospodářské a sociální politiky České sociální demokracie je nepochybně zastaralý. Projevuje se to již dokonce rozporem mezi programem a prováděnou hospodářskou politikou. Odůvodněním tohoto stavu není jistě tvrzení, že nynější etapa znamená jen dočasný ústup od principů sociálního státu. Změna v podmínkách hospodářského rozvoje světa je trvalá a návrat k modelům šedesátých let není možný. Východiska hospodářské a sociální politiky ČSSD je nutno přeformulovat tak, aby odpovídaly změněné situaci a zároveň nabízely ještě atraktivnější variantu levicové politiky.

Averze ke změnám se u některých sociálních demokratů zřetelně projevuje tam, kde se objeví termíny jako školné, platby ve zdravotnictví, změna penzijního systému včetně zavedení povinného spoření. Podobné reakce ovšem zaznamenáváme také všude, kde chceme omezit prostor ke zneužívání společenské solidarity. Přitom pokud analyzujeme i současné kroky sociální demokracie (minulých vlád, současné koalice) v jednotlivých oblastech, je zřejmé, že celá řada údajně sociálních opatření se míjí účinkem. Naše sociální dávky jako celek jsou relativně (ne absolutně!) vysoké, umožňují však rozsáhlé zneužívání, jsou mnohdy poskytovány těm, kdo je vlastně ani nepotřebují a mnohdy mají výrazně demotivační charakter.

Typickým příkladem nesmyslného zauzlení vztahů je třeba bytová politika. Na jedné straně probíhá regulace nájmů, které jsou udržovány na poměrně nízké úrovni i tam, kde to není nutné (kde v nich bydlí bohatí), na druhé straně sociální byty pro skutečně potřebné v podstatě nejsou. Výhod regulace tak využívají i ti, kdo tuto pomoc nepotřebují, zatímco zbytek (většina!) populace bez ohledu na svou sociální situaci za bydlení platí několikanásobně více. Po šesti letech vlády sociální demokracie se na tom mnoho nezměnilo a do budoucna se ani nic významně nezmění.

Heslo vzdělání a zdraví zdarma zavedl v naší zemi reálný socialismus. Vedle do¬bově nesporně pozitivních prvků ovšem odstranil ze systému jeden ze základních mechanismů kontroly nákladů. Bezplatné zdravotnictví se ve skutečnosti pohybovalo mezi dvěma extrémy, buď část zdravotní péče nebyla dostupná všem a přístup ke zdraví byl v řadě směrů korupční, nebo tento systém vedl k nekontrolovatelnému růstu nákladů. Ačkoli víme, že třetina zdravotnických kapacit je v podstatě přebytečná, po dvou volebních obdobích sociální demokracie se na systému financování zdravotnictví mnoho nezmění.

Obdobná situace je ve vysokém školství. Vysoké školy nejsou v principu bezplatné, to je jen spotřebitelská iluze, avšak většina nákladů na ně zůstává posluchačům a plátcům daní zcela skryta. Náklady nejsou poměřovány efekty. Veřejné vysoké školy nemají u nás autonomní zdroje svých příjmů, jsou tedy závislé na politice. S politikou proto uzavírají kompromis a vyvíjejí na ni pochopitelný tlak. Je to přirozené, protože jiný významný kanál získání příjmů neexistuje. Přestože žádná vláda u nás nevydala na vysoké školství tolik peněz jako vláda současná, žádná vláda nebyla nikdy terčem tak soustředěné kritiky v této oblasti. Ačkoli nijak nepolemizuji s faktem, že vysoké školství, věda a výzkum jsou u nás stále výrazně finančně poddimenzovány, musím jen potvrdit, že tlak na finance vůči politice přetrvá do té doby, než sama politika nesestaví ta¬kový mechanismus, který by fungoval au¬ tonomně. Že jsou školy v takové situaci minimálně ekonomicky zainteresovány na výsledcích své práce, je drsný fakt. Nikomu ani nevadí, že některé školy prokazatelně produkují nezaměstnané.

Politika se nesmí bát nutných zásadních změn. Konzervování situace je nepochybně tím nejhorším, co lze učinit. Problémy porostou a jejich aktivní řešení může spadnout do klína opačné části politického spektra. Pokud nebude změny ve stávajících sociálně eko¬nomických charakteristikách společnosti uskutečňovat sociální demokracie, nebude nakonec řada z nich aplikována tak, aby splňovala alespoň modifikované levicové cíle. Přitom dnes už například známe cesty, jak zavést nediskriminační školné, spoluúčast na zdravotní péči, jak modifikovat penzijní sy¬stém apod. Pokud se jimi levice nevydá, ponechává prostor pravici, aby tak učinila později.


Jiří Havel, Listy 4/2004.
29. 06. 2009 | 22:11

Lukáš Bušina napsal(a):

moucha: Vážně si myslíte, že jsem ochoten číst spam? Nečtu ho ani ve svojí emailové schránce a stejně tak si to filtruji i tady.
29. 06. 2009 | 22:13

blue jay napsal(a):

Busino,
Me je uprimne jedno co ctete. Ja se jen divim ze umite cist.
29. 06. 2009 | 22:16

jarpor napsal(a):

Lukáš Bušina

No, nevím... stěžovat si na to, co bylo napsáno a nedoložit to ničím.... nedat možnost čtenářům si to sami přečíst a ověřit ono "zkreslení"... to mi moc fér od autora blogu nepřipadá...
( A jisté zkušenosti jsem dříve v podobné situaci učinil...).

Hezký večer
P.S. Třeba nakonec zareaguje sám pan docent... dnes již europoslanec.
29. 06. 2009 | 22:17

Lukáš Bušina napsal(a):

jarpor: No když to docent napsal tak mě to příliš nepřekvapilo, protože na tento styl jsem od MF i Zahradila zvyklý :-) Takže jsem to ani nehledal. Až jste se ozval.
29. 06. 2009 | 22:20

blue jay napsal(a):

Tohle radsi necti Busino!
Neoblíbený oblíbenec Paroubek

První socialista, který si tak zakládá na průzkumech veřejného mínění a své popularitě je zdrcen zprávou, že jeho popularita poklesla. Jako vždy, chyba je u někoho jiného.

Mohou zato zlá média, říká Jiří Paroubek, která ovlivnila veřejnost. Úplně ve svém rozčilení zapomněl na to, že za vším stojí všemocná ODS, ať už jde o "hysterický tlak médií" nebo původ celosvětové krize. Jiří Paroubek si zkrátka ve své ješitnosti nechce přiznat, že by ho opravdu mohli lidé začít mít plné zuby.
Je to především jeho vystupování na veřejnosti, jeho věčný konfrontační styl, papalášské chování, nabubřelost, věčné ublíženectví a osočování jiných ze svých vlastních neúspěchů. Přidejme k tomu ne zrovna nejšťastnější Paroubkův postoj během vajíčkových útoků, zásahy jeho ochranky proti lidem pokojně držícím transparenty, neskonalou touhu po vládnutí a nezakryté nadbíhání komunistům.
Vypadá to, že lidé už mají jeho konfrontační politiky dost. Bořit umí každý, to se plně prokázalo při svržení vlády uprostřed našeho předsednictví EU. Mnozí z těch, kteří jeho krok se svrhnutím vlády schvalovali, tak očekávali, že se Jiří Paroubek přihlásí o svou politickou zodpovědnost a bude usilovat o vládu. Jeho zbabělý útěk a neskrývaný šok poté, co vládu svrhl, musel být pro jeho fanoušky krutým vystřízlivěním.
Co je to za politika, který tři roky vykřikuje, jak je vláda špatná a on by to dělal lépe, když po úspěšném odvolání vlády najednou dává ruce pryč? Jiří Paroubek ustrnul v osmdesátých letech. Stále vystupuje jako aparátčík, když promluví o svém politickém rivalovi, je to jako kdyby vyjadřoval zároveň znechucení a opovržení, nevzpomíná si na své večírky v prezidentském apartmá pražského luxusního hotelu. Zkrátka je to jako za dob minulých, kdy na výtky ze západních demokracií ohledně lidských práv naši představitelé odpovídali "a vy zase mlátíte černochy".
Jistě, Jiří Paroubek může mít kus pravdy v tom, že média mu nejsou tolik nakloněna, ale ve své podstatě si za to může sám neustálým osočováním médií kvůli tomu, že mu neotisknou jeden z jeho kupy článků, kterými média zásobuje jak na běžícím páse.
Paroubkova arogance také na jeho mediálním obrazu není zrovna kladnou stránkou. Strach z nové strany Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, vycházející hvězdy TOP 09, jej vede k hloupým atakům. O to větší rozčarování pro Jiřího Paroubka je, že jej oba politici spjatí s TOP 09 v popularitě předběhli.
Vypadá to, že přichází Paroubkův soumrak. Ano, vytáhl ČSSD z bahna, ale po Stanislavu Grossovi by se totéž povedlo i kačeru Donaldovi. Jiří Paroubek zažil v podstatě jen jedno vítězství, a to v loňských krajských a senátních volbách, které probíhaly zároveň. Evropské volby měly být potvrzením vítězství ČSSD, ale i přes navýšení počtu europoslanců zůstala ČSSD opět druhým vítězem.
Tomu všemu napomáhá styl vládnutí socialistů v krajích, zejména ve Středočeském. Lidé sice mají rozbité silnice, protože na jejich opravu nejsou peníze, ale zato nemusí platit v lékárnách regulační poplatek, který zaplatí několikrát ve vyšší marži lékáren.
Jiří Paroubek si vybral za nejbližší spolupracovníky všehoschopné, ale i neschopné aroganty. Objeví-li se někde "svatá trojice" Paroubek, Rath, Zaorálek, je o zábavu, při které ale občas až přebíhá mráz po zádech, postaráno. Korunu všemu nasadilo udělení anticeny "papaláš roku" právě Jiřímu Paroubkovi. Zde musím ocenit jeho manželku Petru za to, že bravurně s nadhledem a vtipem cenu převzala. Toho by Jiří Paroubek schopen nebyl.
Budou-li předčasné volby znamenat další prohru ČSSD (a průzkumy říkají, že v současné době je to realističtější než vítězství ČSSD), pak Jiří Paroubek pravděpodobně jako předseda skončí. Jeho vlastní spolustraníci se ho zbaví jako zbytečného závaží.
Prozatím může Jiří Paroubek lkát nad nepřízní osudu a nad tím, jak je svět vůči němu nespravedlivý, jak jsou všichni proti němu zaujati a každý mu háže klacky pod nohy. Za celou dobu, co jsem živ, jsem neviděl našeho ublíženějšího politika. Možná to bude tím, že Jiří Paroubek na nejvyšší politiku nemá, k veslu se dostal více méně náhodně a jeho uplatnění by mohlo být maximálně tak v nějakém obecním formátu, kde by nemohl tolik škodit.
Berme jeho propad popularity jako dobrou zprávu, že veřejnost už nechce konfrontační politiku. jenže pokud odejde Paroubek, s velkou pravděpodobností jeho post převezme narcisistní felčar...
29. 06. 2009 | 22:21

blue jay napsal(a):

jarpore,
Se s tebou vsadim ze europoslanec a bejvalej veselej docent Jiri Havel uz na nic reagovat nebude. Bylo by to pod jeho novy status. Stal se totiz papalasem.
29. 06. 2009 | 22:26

lederer napsal(a):

Pane docente ,
snažíte se dost , což je chvályhodné.Jenže
je to jaksi nevěrohodné.....Nikoliv to co píšete , ale to co děláte .S jakou to partou bodrých chasníků jste se to v politice spojil .Nezdá se Vám , že tím jaksi popíráte sebe sama ve světle Vašeho obsáhlého sdělení ? Co říká Vaše ekonomické svědomí na nápady Vašich parťáků ? Na politické se ani neptám , stejně žádné není(napříč spektrem).Nic neusvědčí člověka tak , jako jeho činy pane docente.Protože lidi toho nakecaj.....
29. 06. 2009 | 22:36

jarpor napsal(a):

Lukáš Bušina

No, důvěřuj ale prověřuj... asi tak nějak.

Každý jsme na něco zvyklí... já trochu ověřovat, když si někdo stěžuje, jak byl "zkreslen"...

Ono i ten Vámi zjištěný Zahradil měl meritum věci v něčem jiném, než píše autor... Divné...

Blue jay bude mít pravdu...
Ale autor má šanci být věrohodný. Jen na něm záleží...
Šťouralové jsou někdy hnusní... že ?

Hezký večer
29. 06. 2009 | 22:37

jojo napsal(a):

A vsichni vam to veri, soudruhu. Kdopak to byl, ten ucitel? Z ebychom se ho zeptali, zd anahodou nekecate, coz je pro oscana denni chleba.
29. 06. 2009 | 22:38

Suchec napsal(a):

Stejskal,Mihalco:
Tak hele , kdepak jst, Vy "hlídací psiska"?

Já napsal Kožušníkovi, že je politický jupee, a hle, bylo to smazáno.

Ale Moucha tu nahrazuje Adamce. a nic.

Moucha:
Nějak moc slov na to, že agument prostě chybí.
A blbý kecy nejsou argument.
29. 06. 2009 | 22:39

jarpor napsal(a):

Suchec

Víte co se říkalo za mého mládí ?
Žalobníček žaloval, pod nosem si maloval...
Někdy takovému "žalobníčku" taky "přiletěla"...

.
29. 06. 2009 | 22:44

blue jay napsal(a):

jarpore,

ja povazuji cloveka za duveryhodneho pokud nemeni nazory a lpi na svych principlech. A prave z tohoto duvodu povazuji Jiriho Havla za absolutne neduveryhodneho. On meni nazor podle toho co mu vice prinese. Je to intelektualni prostitut.
29. 06. 2009 | 22:46

blue jay napsal(a):

Nezarli Suchare,
I ty muzes byt Adamec. Musis se ale chlapce vice snazit. To vam preci v Lidovem Dome porad rikaji. Bez prace nebudou v Lihaci kolace.
29. 06. 2009 | 22:49

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane docente,
jste politik a nadto v reálsocialismu pracující v oblasti velice "vošajslich" a tak nebudu komentovat něco, co znáte daleko a daleko lépe.

Nebudu zde ani uvádět svůj výrok o Stalinovi a jeho finální relaci, vyvolal jsem tím svého času menší hysterii.

Pouze se zastavím u vašeho výroku: " ... Ale všichni se zmýlili. Plukovník Putin se dostal k moci až o deset let později."

Nesmíte zapomínat na variantu, že Putin postaví Rusko na nohy a česká menšina v bývalé české kotlině v rámce Asiaeurabie bude v samizdatu psát " ... Plukovník Putin se bohužel dostal k moci až o deset let později..."
29. 06. 2009 | 22:53

blue jay napsal(a):

lol jarpore,
Suchar je trosku zoufalej. Zda se ze je proti Paroubkovi i jeho oblibena agentura STEM. Socani uz ani neovladaji Rude Pravo. Vsichni se proti nim spikli. Je to proste des.
29. 06. 2009 | 22:55

Krach napsal(a):

Pane Blue Jayi,
nemate ve svem seznamu ministryni spravedlnosti, ktera se rovnez priznala ke svemu clenstvi v KSC, byla nominovana z ODS. To jen pro presnost faktu.

Jinak s vami naprosto souhlasim, mate naprostou pravdu, kvalitni pripominky, nedjte se a pridejte. Presvedcil jste mne, neni nad vetsiho znalce zdejsi politicke sceny, fakt beru vas vazne.
29. 06. 2009 | 22:58

Bára napsal(a):

Pane profesore, opět bodujete (1*). Jen škoda, že je to tu samá moucha. Že by to tím dusnem a zápachem po vejcích
29. 06. 2009 | 23:01

malma napsal(a):

myslíte,že blue jay,či-li mandrake je člověk?..takovýho neúnavnýho demagoga může zastoupit jenom robot:)

je to bot naprogramovanej Íčkem :))
29. 06. 2009 | 23:03

blue jay napsal(a):

OMG Mullere,

"Nesmíte zapomínat na variantu, že Putin postaví Rusko na nohy a česká menšina v bývalé české kotlině v rámce Asiaeurabie bude v samizdatu psát " ... Plukovník Putin se bohužel dostal k moci až o deset let později..."
Probud se nestastnej clovece! Pise se rok 2009 a ne 1968!
29. 06. 2009 | 23:06

blue jay napsal(a):

neco pro tebe malmo,

ČSSD: Sliby splníme až... naprší a uschne

Právnický ekonom Bohuslav Sobotka otevřeně přiznává, že volební sliby ČSSD nesplní.

Včera zveřejněný rozhovor s Bohuslavem Sobotkou odhalil socialistické kroky ohledně předvolebních slibů. ČSSD prý sliby splní až... až... až zase ekonomika poroste. Jinými slovy ČSSD už dopředu deklaruje, že se voliči splnění slibů jen tak nedočkají.
ČSSD ze svých voličů dělá naprosté pitomce, když získává hlasy za pouhé nereálné sliby a upřímně řečeno lidé, kteří naskočí na pouhé sliby toho, jak se všichni budou mít dobře a co všechno ČSSD zařídí, ničím jiným nejsou.
Socialisté lákají voliče na peníze. Na ty slyší skoro každý, takže se slibuje, až se hory zelenají. Tu dáme třinácté důchody, tu přidáme rodinné přídavky, tam dáme šrotovné, onam dáme sociální dávky, zajistíme práci, slíbíme všechno. Zkrátka jen slyšíme dáme, dáme, dáme a nějak neslyšíme kde se na to vezme.
Tak se přijde s dalším argumentem, na který ekonomicky i duševně slabší část naší populace slyší. Superzdaníme bohaté. Oni mohou za to, že vy jste neschopní, nevzdělaní a máte malý plat. Bič na ně, zbohatlíky! Jak k tomu přijde člověk na sociálních dávkách, aby jiný, který si dovolil ten luxus a vzdělává se celý život a dokáže své znalosti a um prodat, měl vysoký plat?
Bohuslav Sobotka ve svém rozhovoru přiznává, že nehorázným zdaněním bohatých stát dostane asi pět miliard. Schválně, jaký bude propad ve vybírání daní, když někomu nasadíte vysoké daně? Bude nevybraná částka nakonec vyšší než vybraná?
Na to vsaďte své boty, že ano. Nastane opět čas hledání kliček jak se vysokým daním vyhnout tak zvanou optimalizací daní nebo jednoduše tím, že část platu bude v naturáliích, například v akciích. Stát tak nakonec vybere méně peněz, než když ponechá daně ve stejné procentuální výši.
Ale tady jde přeci o princip, aby ti "chudí a pracovití" viděli, jak socialisté dokážou zatočit s "chamtivými a nenasytnými" zbohatlíky, kteří žijí na úkor těch "chudých a pracovitých", které navíc okrádají. Ať to stojí, co to stojí, hlavně, když to bude vidět a je úplně jedno, jestli ti s vysokými platy, většinou odborníci, odejdou pracovat jinam.
Připomeňme si rok 2002. Socialisté jsou před svým druhým volebním obdobím a slibují snížení nezaměstnanosti (nezaměstnanost stoupla), vybudování dálnice Praha - Hradec Králové do roku 2005 (dodnes nestojí), léky pro seniory nad 70 let zdarma (to všechno vodnééés čas), 50000 porodné (kde ty loňské sliby jsou), příspěvek 70 tisíc na nákup osobního vozu (ach, kde jsou ty časy).
Ani jeden ze slibů ČSSD nesplnila a Bohuslav Sobotka ke Špidlovu "zdroje jsou" o necelý rok později přidává větu o tom, že "sliby nebyly zasazeny do reálného rámce". Před volbami v roce 2006 Zdeněk Škromach říká, že sliby nemohla ČSSD splnit, protože jí v tom bránili koaliční partneři, ale že sliby určitě splní po té, co jí lid znovu pasuje na vítěze.
Socialistické sliby jsou jen chimérou a vzdušným zámkem. Jejich splnění by znamenalo další díru do státního rozpočtu řádově v desítkách miliard vyhozených oknem. Ale jsou to socialisté, a tak jim na nějaké té stovce miliard nezáleží. Vždyť dluhy se neplatí.

Bohuslav Sobotka říká, že prý ČSSD začne své předvolební sliby plnit, až začne ekonomika růst. To může být klidně až v roce 2011 nebo i o rok později. Na to, abychom mohli začít rozhazovat ale nejprve musí být z čeho. Nebo snad socialisté plánují, že začnou s rozhazováním ihned aniž by počkali, až se ekonomika dostane alespoň na loňskou úroveň?
Je přeci logické nechat ekonomiku aby se trochu zotavila a ne hned sotva je první ukazatel příznivý opět ekonomiku srazit nesmyslnými výdaji. Bohužel, naši socialisté v těchto dimenzích neuvažují. Pro ně je přednější uplatit si voliče i za cenu státního bankrotu.
Nejhorší na tom je, že jde o mandatorní výdaje, které se musí platit bez ohledu na to, zda krize je či není. Je to naprosto nezopovědná politika, která za vidinou hostiny k večeři prožírá zítřejší oběd. Pokud už dnes Bohuslav Sobotka říká, že ČSSD sliby nesplní, respektive začne plnit až, tak to silně připomíná náboženství ve středověku, kdy nevědomé masy byly církví vedeny k poslušnosti vůči vrchnosti příslibem ráje po smrti.
Něco podobného dělá i ČSSD. Slibuje lidem jak se budou mít dobře a jak nebudou muset vůbec nic pro své lepší udělat. pečení holubi budou lítat přímo "do huby", všichni budou zdraví, šťastní spokojení, zkrátka takový RaJ na zemi.
29. 06. 2009 | 23:10

blue jay napsal(a):

Hele malmo,
Pry si Bohus Sobotka "usetril" 5 milionu na svuj byt za 7 milionu. A to z poslaneckeho platu a to za 5 let! Kde bydlis ty malmo? Mas to co Sobotka? A nebo tak krasne saty jako predseda chudych Paroubek? Mas na opulentni zranice v hotelu Kaminski kde stoji pobyt za den 130000Kc?
29. 06. 2009 | 23:19

Karel Mueller napsal(a):

Milá sojko,
já nepíši o roce 1968 nebo 2009. Já variantně zvažuji rok 2O39.
29. 06. 2009 | 23:30

blue jay napsal(a):

OK milej soudruhu Muellere,

Holt jste variantne o par petiletek prede mnou.
29. 06. 2009 | 23:38

Čochtan napsal(a):

Tady bude veselo.

Problém je v tom, že kdo žil v Československu, tak aby se stal odborníkem a mohl úspěšně dělat odbornou práci musel se zaplést s režimem. Více či méně. Podle stupně zapletení pak dělal více či méně karieru. A protože jsme vzdělaný a kulturní národ, tak se to týkalo velké části ne-li většiny národa.

Vždy, když čtu podobné diskuze, napadne mne scénka z tankového praporu, jak tam divadelní mistr řve: "všechny komunisty pověsit, já je znám všechny, já mám v naší organizaci na starosti stranické známky". Takhle nějak ta věta byla.

Asi v tom byl systém. Tím, že se musela "zkurvit" většina lidí, tím se těm, kteří měli být popraveni jako byli po válce popraveni hlavní náckové, tak těm se dostalo beztrestnosti. Tohle nepotrestání zavinilo naprostou ztrátu slušnosti a morálky v politice.
Věčná škoda, že UV KSČ neskončil na lucernách. Věčná škoda.
29. 06. 2009 | 23:43

Kůl v plotě napsal(a):

Ahá, vždyť ten "blue jay" je náš Milouš! Jen namísto Haničky je tentokrát populární Slávek
29. 06. 2009 | 23:50

Čochtan napsal(a):

Pane Havle,
téhle větě nerozumím.
"Pokud by se ekonomika stalinistické diktatury zhroutila, slabá Británie by zřejmě nevydržela. "
Jak jste to myslel ? Ekonomika stalinistické diktatury byla diktátorský přídělový systém, a ten se nemůže zhroutit. Německý rozbombardovaný socialismus se také nezhroutil, a to neměl nedotčené fabriky jako je mělo Rusko na Urale.
29. 06. 2009 | 23:55

Smart napsal(a):

Pěkný článek. Toto jen ukazuje jaká špína MfD či ODSáci jsou je. Hodně štěstí v Bruselu.
29. 06. 2009 | 23:55

blue jay napsal(a):

Dobre jmeno "kule v plote",
Kdysi jsi se jmenoval Jakes. Dnes se o to snazi Paroubek. Snad se mu to konecne podari. Podle vyzkumu verejneho mineni ktere tak miluje tam smeruje.
29. 06. 2009 | 23:56

Čochtan napsal(a):

P.S.
Jak závisela britská ekonomika na síle stalinistické ekonomie ?
29. 06. 2009 | 23:57

Čochtan napsal(a):

Blue jay,
já taky emigroval ve dvaceti v 69. Vedlo mě k tomu to samé, co tvé rodiče.
30. 06. 2009 | 00:14

Krach napsal(a):

Panove Cochtanove a Blue Jayove, vite ze se dopoustite trestneho cinu. Vyhrozovat nekomu smrti z duvodu presvedceni je trestne, aby bylo jasno. Pokud jsou Aktualne.cz slusny a nestrany blog, meli by vas na toto jednani upozornit, hrozi vam, ze kdokoli poda na OIK - odbor internetove kriminality trestni oznameni. IP adresa a dalsi ukony jiz policie umi.
30. 06. 2009 | 00:20

blue jay napsal(a):

A tim je to desnejsi priteli Cohtane,
Ze akademik jako Jiri Havel se da tak lechce koupit a vzda se svych zasad. Mne to pripada maximalne nechutne. Co je to za cloveka?
30. 06. 2009 | 00:22

sae napsal(a):

Blue jay tak přemyšlím kdo tě platí. Toho času co věnuješ studiu dění v CSSD a pohybu i projevů jejich politiků, to musíš mít celou armádu pomocníků. Navíc pak ty sáhodlouhé komentáře, sezení u počítače, abys mohl ihned reagovat, no to chce nejméně celou kancelář , někde hodně napravo.
30. 06. 2009 | 00:25

sasa napsal(a):

blue jay: vzhledem k veku, si bohuzel pamatujete pouze zazitky z mladi. Kdyby komunisti z 89.byli takovi, jak pisete, nikdy by k zadne zmene rezimu nedoslo. Navic, co ukradli ruzni socialni demokrati (Standa a spol.) je sotva setina toho, co ODS umoznila rozkrast a na cem se jeji clenove podileli. Takze neni treba se pohorsovat. Spise se zamerte na vyvraceni nazoru, ze ODS a CSSD jsou skryte pokracovatelky KSC.
30. 06. 2009 | 00:26

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Havle,
na špinavé útoky je lepší nereagovat. Čím víc se bráníte, tím víc se sám ušpiníte, a nezasvěcený čtenář si stejně jen těžko dělá názor, na čí straně je pravda.

Bylo příznačné pro lidi z tzv.šedé zóny, že si v jednotlivostech zadali s tehdejší mocí. A přesto bylo jasné, že v příští epoše bude záležet hlavně na nich.

Na všechny takovéto minulé skutky se pohlíží prizmatem toho, co děláme teď. Myslím, že ještě máte šanci.
:-)
30. 06. 2009 | 00:28

Krach napsal(a):

Panove Cochtani a Blue Jayove, nemate pravo soudit ani Havla, Paroubka, Tlusteho, Topolanka a dalsi politiky a vetsinu obcanu, kteri pracovali, zili a nejakym zpusobem snaseli osud, ktery teto zemi nastrazila jeji poloha, zasoby uranu ci zrady spojencu, muzete kritizovat, ale to co chteli obcane v listopadu 89 se nam kdesi vytratilo. A tech Nekolik vet, jako by se nam zase vracelo. Ale to vy nemuzete pochopit, neprozili jste to a kdyz tak, jen z vypraveni.
30. 06. 2009 | 00:28

blue jay napsal(a):

sae ci sasa,

Moc casu tomu nevenuji. Mam zivot. Akorat nechci znovu vladu komunistu. A to CSSD predstavuje.
30. 06. 2009 | 00:30

Krach napsal(a):

Pane Blue Jayi, je pro mne potesenim, ze predvedete zdejsi slusne verejnosti sve vylevy. Bohuzel na nic jineho se nezmuzete a pokud jste si nevsiml, doporucuji zmenit namet a scenu, zde jiz jste prilis okoukany.
30. 06. 2009 | 00:33

blue jay napsal(a):

Krachu,
ty jsi ty spravnej. Moji rodici zili pod komunismem a podarilo se jim nastesti utect. A ja vyrostl ve svobodne zemi. A nerikej me jestli mam pravo soudit. Muj otec byl zbaven funkci, vyhnan z Prahy a donucen pracovat v hroznych podminkach. Nastesti byl lekar a komuniste ho potrebovali. Ovlivnivilo to nasi rodinu na mnoho let. Tak nekecej ty oranzovej komousi!

Ja navzdy budu zavazanej rodicum ze ze jsem vyrostl v zemi kde nezili Krachove.
30. 06. 2009 | 00:38

Krach napsal(a):

Pokud nechcete vladu komunistu, premyslejte o tom, proc maji KSCM stale vice priznivcu.
Staci si precist o nakupu vil v Dubaji, ne to neni zavist, to by neproslo nikde na svete.
Nebo kauza reditele NKU, jeho luxusni byt a vyber Maseratti. Tam jsou ty priciny.
Dnes byla reportaz o golfu v Kunraticich a pote prispevek k Nekolika vetam, jak vysite i po 2o letech do Klanovic.
Lidovci jsou pro milionarsku dan, taky zajimave, takze komanci byli, jsou a budou, pokud politicke strany a jejich predstavitele budou premyslet o statu, jako o sve koristi. Chapete to vubec?
30. 06. 2009 | 00:41

Krach napsal(a):

Z vs hovori nenavist a ta je spatnym radcem, nynejsi situace jen nahrava extremistickym stranam, na malery je zadelano, budte rad, ze zijete v zahranici. Nasi ctvrt terorizuji ne romove, ale bili fetaci, na ktere je bohuzel policie kratka, fetaci jednoznacne vyhravaji, kradeze v obchodech, vyloupena auta, ponicene domy na dennim poradku. Prodejce drog je znam sirokemu okoli, bezne se drogy nabizi i skolakum a co policie, nic. Pani Rapkovou bych pozval do teto ctvrti, mozna by pochopila, ze jeji problem s neplatici je uplne nicotny proti najezdum fetaku na zaparkovana auta ci okapy.
A vy me strasite komancema, tohle se deje v Praze za starostovani ODS
30. 06. 2009 | 00:50

blue jay napsal(a):

Krachu?
Vy si myslite ze CSSD se obejde bez komunistu? Je budou vitat. Jak z KSCM coz je porad KSC, tak z CSSD. Vite kolik tech komousu porad v poslanecke snemovne je? Hadejte!
A proto si myslim ze se CSSD nesmi dostat k moci. Jen se podivejte co provedla s Jirim Havlem ktery byl kdysi inteligentni.
30. 06. 2009 | 00:54

blue jay napsal(a):

Klid Krachu,

Uz jsi trochu omamen. Plete se ti jazyk. Vol Jistotu ze vse bude bude zadarmo. No ja na to neverim. Nic totiz zadarmo neni. Akorat Krachove. Tech je 89 za kilogram. A v akci se prodavaji i za 30Kc za dusi.
30. 06. 2009 | 00:59

Krach napsal(a):

Blue Jayi,
v CR jsou dva svety, Praha + velka mesta a venkov + mala mesta, velmi bohati a bezni obcane, kteri jsou radi za slusne ziti.
Po fiasku Zelenych, nam tech stran moc nezbyva, takze vysledek bude pri vetsi volebni ucasti zase plichta.
A vite, ze nejlepe funguje Fischerova vlada.
30. 06. 2009 | 01:05

Čochtan napsal(a):

Krachu,
vždyť to píšu ! Většina národa si nechala zkurvit charakter a buď vlezla do partaje nebo spolupracovala s komouši. Tak se nediv, že si po sametu necharakterně nakradli co se dalo. A kradou dál ! Protože to jsou pořád ty pokurvené charaktery z doby komunismu. Kdo mohl po 89 koupit fabriku a vytunelovat ji ? Jen komouš, protože jen komouš dostal milionový kredit od komouše ředitale spořitelny. Jen komouš věděl kde je co k ukradení. Nejen komouš z KSČM, ale i převlečený komouš z ČSSD a i ODS.
Jak správně píše Blue Jay v 21:41:50,
nejvíc jich je v ČSSD.
Dokud ti s pokřivenou páteří nevymřou, tak se to tu nezlepší.
30. 06. 2009 | 01:06

Čochtan napsal(a):

Dobrou noc všem.
30. 06. 2009 | 01:09

Krach napsal(a):

Blue Jayi, vas slovnik je stale zameren na urazeni sveho oponenta a silove dokazovat svuj pohled na vec. Byt mate vysokoskolske vzdelani, ktere nam uvadite, ale zaklad diskuse je neurazet oponenta.
Ve vsech prispevcich sklouzavate do teto polohy, ne takto s vami nikdo polemiku nepovede. Stale a stale urazite a zesmesnujete, aniz si to uvedomujete.
Jsem hodne star a mohu dokazat, ze nejvetsimi antikomunisty byli vzdy deti
z komunistickych rodin, jejichz otcove, prisli o skvela mista, treba v zahranici.
Pan Svejnar je trochu vyjimka.
30. 06. 2009 | 01:14

Carlos V. napsal(a):

Pane Havle,

Vyjimecne nikoli impertinetni otazka.

Kdo byli spoluatori toho slavneho skripta ?

Dekuji
30. 06. 2009 | 01:46

Jirka napsal(a):

Havle, Havle, smutné to čtení o vaší pomylenosti, hlouposti, názorové prázdnosti. Jak je možné s takovým zmatkem v hlavě vůbec možné žít ? Obdivuji vás.
30. 06. 2009 | 03:56

Jozef napsal(a):

Pan docent,

mozno pochopit Vase rozpolozenie:ste prave vo vire antibolsevickej vojny.Zakratko bude tomu 20 rokov,co exkomunisticky etos chartistov vystriedal duch McCarthyho. A vyvadza.
Celite tinedzerskym praporom Mladej fronty - nie je prave slast byt tercom,"bolsevickym hovadom" pre 16-rocne decka.
Celkom bez reakcie nechcete nechat ani tvrde podpasove udery...
Mozno to pochopit,ale mnohi cakame,ze najlepsie fungujuce hlavy upru pozornost na arci aktualne nebezpecenstva cvalajuceho vyvoja!
A dalej:teraz,ked vo svete uz kadekto a coraz viac pochovava kapitalizmus - nebolo by mudrejsie hladat konstruktivne vychodiska?

Pan docent,hovorit s despektom o politickej ekonomii socializmu je, zial,predcasne.
Pozrite cisla.Synteticke /Index kvality zivota/ alebo ekonomicke /realne prijmy obyvatelstva/
Slovensko napr.len v minulom roku dosiahlo uroven r.1989.V minulom roku uz mzda v USA prestavala byt pre Slovakov lukrativna!
A umiestnenie postsocialistickych krajin na rebricku kvality zivota r.1989 je priam nedosiahnutelnou metou!!
/P.s.:Pan docent,nemozem si dovolit byt dnes tak kriticky,ako som bol pred novembrom:nemame dostatok vaznic.A na Titanicu nema zmysel nadavat./
30. 06. 2009 | 03:58

Admirál napsal(a):

Pane Havle, nevím, jestli jste nenapsal zbytečný blog. Těm, kteří organizují blátokampaně se nezavděčíte, k lidem, kteří si utvářejí obraz o světě podle MF a LN se Vaše vysvětlení nedostane a lidé kteří čtou Vaše blogy zde Vám ve velké většině věří i bez velkého vysvětlování.

Spíš si myslím, že by Soc. dem. měla něco dělat se svou mediální prezentací. Těžko se budete prosazovat v prostru, kde téměř veškerá média, včetně veřejnoprávnách jdou proti vám.

Tady zřejmě platí stále, kdo má vv rukou sdělovací prostředky, má v ruce moc. Uvědomujete si to?
30. 06. 2009 | 07:37

Jedla napsal(a):

Prokousal jsem se diskusí až sem. Nic moc.
Dovolím si zde ocenit, že autor tento blog uveřejnil (možná i napsal) až po Eurovolbách.
Podle některých zde diskutujících mu nešlo o nic jiného, než zařídit si v Bruslích pohodlnou existenci. (Ze závistivosti ale obviňují levici a plebs.)
Autor byl zvolen, dostal takřka 60 tisíc preferenčních hlasů.
Nemusel nikomu nic objasňovat, mohl se ztratit v Bruslích a za čtyři roky zde rozebírat své dosažené úspěchy.
Stáli jsme mu za dlouhý text s dosud nepublikovanými informacemi. Díky.
30. 06. 2009 | 08:13

Vico napsal(a):

Ten redaktůrek z MFDnes, který rozjížděl předvolební kampaň je, jak bych tak řekl, signifikantní.

No, nebudete to mít tady v té novinářské žumpě/jinak se to už nazvat nedá/ jednoduché.
30. 06. 2009 | 08:22

Béda napsal(a):

Autor,

poté co jsem se zběžně obeznámil s obsahem článku a diskuse, dospěl jsem k přesvědčení, že ve vašem případě není hlavním problémem kritiky, resp. některých odsudků to co jste za normalizace byl, resp. co jste udělal, (něco podobného udělalo i bezpočet jiných prezidentem, kterého vědecké práce z té doby nelze dohledat raisujícím na studijních pobytech v západní cizině počínaje, prognostiky nalezlými v prognosťáku a určujícími běh života po sametu, členy stran Národní fronty pokračuje...). Ostnem v oku pro vaše kritiky je to, že jste se stal a zůstal členem ČSSD. Kdyby jste mezičasem vstoupil do KDU, ODS, resp. zůstal bezpartijním, asi by vás nikdo z nich moc nekritizoval. Je docela možné, že by si vaší minulost ani moc nevšímali.

Holt to je vaše daň za přítomnost v nejvyšší politice. Sám jste si ji vybral, sám si až do konce svých politických dnů ponesete ovoce hněvu svých nekritických kritiků.
30. 06. 2009 | 08:34

Čochtan napsal(a):

Jiří Havel v.r.,
dobře trefený. Jen nevím, jak chce ČSSD zvýšit daně vlastním lidem, lidem jako je mašinfýra, jako jsou soudruzi "uhlobaroni" atd. Leda by si včas ulili majetek na Bahamy a pak může ČSSD zavést milionářskou daň. Bude to jen návnada na blbce-voliče.
Ti, kteří nějaký majetek restituovali, ti spíš do něj museli nejdřív peníze (a práci) vrazit.
30. 06. 2009 | 08:49

StandaT napsal(a):

Co se týče článku: příliš dlouhé.

Co se týče diskuse: pokud má někdo pocit, že byl poškozen, má plné právo se bránit. Podle dikce článku mám pocit, že pan Havel to cítí jako obranu proti podrazu exkolegy, dle obsahu mám pocit, že právem.

Havlovu nepřijatelnost na politické scéně presentuji poměrně často, ale pod tímto textem to dělat nechci, připadalo by mi to nepatřičné.
30. 06. 2009 | 09:18

antiekonom napsal(a):

Ekonomie je pavěda, což je vidět dnes a denně na neskutečných blábolech, které tzv. ekonomové vyplodí. Nic exaktního, jenom kabinetní teorie. I tu svoji nobelovku zfixovali, stejně jako vše, na co sáhli. Bohužel, jejich zhovadiny odskáčou obyčejný lidi, že národe.
30. 06. 2009 | 10:02

vlk napsal(a):

Na rozdíl od mnoha zdejších debaterů jsme četl nejen tento blog. Četl jsem i původní Křížův text i onen objevný článek v MfD, jakož i rozhřčené Zahradilovo tvrzení. A četl jsem i onen Havlův výsek ze skript...
Takže mám celekm jasno.
Nicméně - o mne a moje jasno nejde.

Jd tu o něco jiného. Docent Havel nabídl svoje, řekněme ověřitelná fakta. Ka´ždému, kdo o ně bud e mít zájem. A v tom je právě mizerie jeho blogu. Protože předpokládá dvě věci:
1- mít zájem
2- mít objektivní zájem.
A z monohých reakcí je zřejmá realita.
O objektivitu,zejména pokud jde o politického protivníka, nezavaditi.
takže pane docente Havle, jaký asi bud e výsledek Vašeho snaženíí?
No náboženská policie s e utvrdí ještě víc e v přesvědčení , že jste bezpáteřní darebák. Který pochleboval a chválil Stalina.A učil na VÚMLu. A jste vůbec divnej. a komouš..

Tomu s e říká - příkladné házení hráchu na zeď!
Nebojte, při nejbližší příležitosti vám tihle hlídačí opravdových správných názorů to házení oplatí! Vajíčkem!

ne mi to připomenulo jendu dávnou sentenci. ZA dob hluboké normalizace s e parta fotbalových žurnalistů rozhodla, že napíš encyklopedii českého fotbalu. O d prvopočátků, až do r oku 1980. Psala jí skutečná fotbalově novinářská elitaté doby. Pánové Jindřich Pejchar, Josef Pondělík, František Žemla z Čech a ze SLovenska Igor Mráz s Josefem Kšiňanem. řízením osudu jsme měl tu čest je všechny znát.. Ale o tom to není. Je to o tom, že si rozdělili jednotlivé kapitoly. bez problémů a podle naturelu. Až na jednu. Nikdo z nich nechtěl psát a komentovat ročníky 1968a 1969.... nakonec to dali Igoru Mrázovi. Šéfovi sportovní redakc e bratislavské Pravdy. S poukazem - ty jsi komunista ,ty to nějak zvládneš a nebude š mít průval.. ošíval se, leč nebylo vyhnutí.
Držel s e zpátky. Leč vím, že našli lidé, kteří mu to omlátili o hlavu. Mnohem později..
Což nic nemění na skutečnosti, že encyklopedie, byť na mizerném papíře je dobré dílko a Igro Mráz byl fajn chlap.
30. 06. 2009 | 10:30

Čochtan napsal(a):

Ekonomie není EXAKTNÍ věda. Je to množství různých navzájem si konkurujících a vyvracejících teorií.
V mnohém připomíná meteorologii z poloviny minulého století. Meteorologie udělala v posledních desetiletích díky satelitům veliké pokroky. Doufejme, že je někdy udělá i ekonomie.
Nejdůležitějším přístrojem ekonomů je stále ještě křišťálová koule.
30. 06. 2009 | 10:37

Rejpal napsal(a):

Autor blogu

Díky za Váš apologetický i sebekritický blog. Slušel by zřejmě i mnohým jiným, především "komunistobijcům". Nejen kvůli panu profesoru na Hradě i vzhledem k mým životním zkušenostem a současné krizi však osobně nemám k ekonomům ani k jejich výplodům přehnanou důvěru.

Nemohu zapomenout na dávnou TV debatu mezi komunistou Ransdorfem a tehdejším představitelem pravicové ODA transformovaným komunistou panem Dlouhým.

Dlouhý ještě jako komunistický potentát dal "důtku za revisionismus" Ransdorfovi. Dlouhý pak otázku, proč vstupoval do KSČ, vysvětlil svou snahou dostat se na západní katolickou univerzitu, kde také nějaký čas studoval.

Od toho okamžiku byl pro mne důvěryhodný komunista Ransdorf, nikoliv bývalý komunista a novopečený "pravičák" Dlouhý.

Osobně nechápu, že někteří lidé poznamenaní minulým režimem ještě mají žaludek štvavými kampaněmi osočovat své bývalé kolegy. Obávám se také, že vzájemné házení špíny mezi největšími politickými stranami přispívá ke stálé popularitě toho třetího, který se smějě.
30. 06. 2009 | 10:43

Čochtan napsal(a):

Pane Vlku,
pokud používáte Word, a máte ho správně nastavený, pak by vám klávesa F7 měla odstranit všechny překlepy a chyby. Váš text by byl mnohem čitelnější.
Vaše texty si zaslouží lepší úpravu.
30. 06. 2009 | 10:43

topsik napsal(a):

Čochtan:
Ale už by to nebyl Vlk. Přeji pěkný den
30. 06. 2009 | 10:45

zdenek mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých a nenávistných textů, které byly v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
Suchec

Dobrý den, některé urážlivé texty či spamy pana blue jay jsem smazal. S jeho názory a agresivním způsobem diskuse sice osobně nesouhlasím, ale mažeme pouze výrazné prohřešky proti pravidlům či podezření z porušení zákona.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
30. 06. 2009 | 11:05

skeptický napsal(a):

Tak,a teď si představte,že by se EU rozpadla,jak to předpovídal nobelista ekonom.
Bez nároku na penzi.
Olejovat korouhvičky.
Dlouhé hříchy mají staré stíny.
30. 06. 2009 | 11:36

vlk napsal(a):

á objevil s enám zd e člověk z jiného a lepšího světa -Kostlán osobně.
Salonní chování a moudrost Ezopa. Viz jeho příměr se zvířátky..
No nejspíš bud e potřeba aby s e rychle objevil Big Jirka...
Toho má Kostlán moc rád.
30. 06. 2009 | 11:52

118 caterer napsal(a):

pavelkohout: Umíte číst?
30. 06. 2009 | 12:01

Admirál napsal(a):

vlk - píšte: Tomu se říká - příkladné házení hráchu na zeď!

Já bych měl jiný příměr. Ten o perlách a o sviních.
30. 06. 2009 | 12:07

vlk napsal(a):

Admirále
ten hrách je případnější. Hodíš li sviním perly, nedocení je. Buď na ně kydnou nebo je sežeroua následně kydnou.konáš hloupě.
Kdežto házíě li hrách na zeď v očekávání, že , zeď povolí, konáš marně.
Což ční pan docent. Nekoná hloupě. Koná marně. Mouchy,ledery,Jirky,Kostlány a další duševní velikány přesvědčiti nelze.
30. 06. 2009 | 12:30

Kuba napsal(a):

blue jay- kupte si slabikář a naučte se česky.V tom žvatlání máte spoustu chyb.
30. 06. 2009 | 12:32

zdenek mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("kokot jak sviňa"), který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
30. 06. 2009 | 12:39

vlk napsal(a):

Pane Mihalco
Ezopa, pardon Kostlána jste tam měl nechat. On by ho pan docent jistě ustál. A ten vzorek korektnosti podle kostlána nebyl marný.
30. 06. 2009 | 13:12

zdenek mihalco napsal(a):

vlk

Pane Vlku, nepochybuju o tom, že by to pan Havel ustál. Neřídím se ale tím, kdo to napsal a pod kterým blogem ten text je. Snažím se posuzovat nezávisle na autorovi příspěvku. Pokud někdo o autorovi blogu napíše, že je kokot, tak to smažu, i kdyby to napsal Stejskal.

Zdraví Zdeněk Mihalco
30. 06. 2009 | 13:19

Mirka napsal(a):

30. 06. 2009 | 15:04

Petr Havelka napsal(a):

Pane Havle,

děkuji za vysvětlení. "Nálepku" člověk vyfasuje hned, obhajoba zabere 10krát více času.

Mějte se.
30. 06. 2009 | 16:10

vlk napsal(a):

zdeněkmihalco
no to už jste párkrát promeškal příležitost. Tsejskal to minimálně párkrát zkusil. Nicméně nikoliv flagrantně ,-)))
A párkrát z někoho udělal...
30. 06. 2009 | 16:11

Ondřej Čapek napsal(a):

Mě nevadí ani tak komunistická minulost pana Docenta, i když si pár lidí vážím ze to, že do Strany nevstoupili. V zásadě mi je dokonce i fuk onen boj kovaných antikomunistů se zbytkem a opravdu nemám pocit, že bych kvůli jejich údajné komunistické minulosti měl měnit názor na komunisty.

Co mě však hlava nebere, je Docentovo zadání si lidmi typu Paroubka. A to mi pije krev hodně: tihle v podstatě hodní, určitě inteligentní lidi, co se nechaj ochočit od (můžun to napsat?) třetiřadých grázlíků a kolotočářů a potom ještě píší hlubokomyslné a (bez ironie) inteligentní sebeponižující analýzy svého utrpení.

pan Docent neni zlej, pan docent se rohodl mít na stará kolena dobře. A diví se, že mu tu mesalianci s Paroubkovou ČSSD někdo vytýká.

Já vím co chce: abysme si nad jeho osudem všichni tady drbali hlavy a obdivovali jeho sebekritickou odvahu. Funkci už má teď ještě získat zpět Odvahu. Jestli mu to projde, tak ať se nikdo nediví, že se z těch kompromisů a páteří z bláta nikdy nevyhrabem...
30. 06. 2009 | 16:17

arlon napsal(a):

Mihalco
máte slabou kompozici...
Musíte napsat jednoznačně ... Stejskal Libor...
V případě že sem bude psát Stejskal Antonín vaše tvrzení neplatí. Stejskal Antonín či Stejskal Oldřich ani jiní Stejskalové nejsou editoři. Je jím jen Stejskal Libor a proto jednoznačně platí to, co vám sděluji. Navíc jste měl dodat fotografii dotyčného včetně osobních dat, aby nedošlo k mýlce s jiným Stejskalem shodou okolností taktéž tohoto křestního jména, tedy Libor. V soudní rozepři byste měl Mihalco smůlu, neustál byste svá tvrzení a protistrana by vás rozcupovala na hadry. Jo, milý pane, dělat medializátora, to není žádný med, koukejte se polepšit.
30. 06. 2009 | 16:29

Alibernet napsal(a):

Není pravda, že ten článek Karla Kříže nevyšel. Pamatuji si, že jsem ho četl v novinách. Asi si musíte dát pozor na jazyk, než začnete vtipkovat, Havle. Jinak jste bývalý komunista a těm nevěřím ani nos mezi očima, ať jste to Vy, nebo Šiklová.
30. 06. 2009 | 17:25

Martin napsal(a):

Bravo, zaslepene smouly to sice nepresvedci, ale toho kdo zna kauzu dele, precetl si vase zlocinne vety ci spoluautory ty samy stalinisticky publikace ktery dnes sedej v liberalnim institutu, tak ma jasno. A bohuzel o velke casti novinaru stejne jako o velke casti pravicovych ekonomu plati jen to, ze jsou zumpa a hnuj.
30. 06. 2009 | 18:29

zdenek mihalco napsal(a):

vlk

Polepším se. Další příležitost smáznout si stejskala nesmím promeškat.

arlon

Ano... co když je Liborů Stejskalů více? Příště pro jistotu dopíšu číslo OP a RČ.
30. 06. 2009 | 18:59

dříve ruda napsal(a):

Pane Havle,

mizernej charakter se se stranickou legitimací odložit nedá. Okecat to jakž takž jde, koukám, že vám to dost lidí baští.

Na druhou stranu si s tím dáváte dost práce, asi vám ta minulost dnes dost překáží. V politice sice ne, ale image to pošramotí notně. Ten způsob zlehčování a
nuceně humorné nadsázky vám ale dost vychází.

Tak čest, soudruhu...
30. 06. 2009 | 19:22

quodlibet green jay napsal(a):

blue jay: vy ty komunisty tak znáte, že si začínám myslet, že jste si je zapisoval, jak jste vybíral příspěvky.
30. 06. 2009 | 19:22

aram napsal(a):

dříve ruda:
ne, nemyslím, že by panu Havlovi minulost překážela. Jen jen příliš slušný na to, aby se na to vykašlal a domnívá se, že pokud něco dostatečně vysvětlí, že to bude správně pochopeno. Je tady tolik jiných, kteří by měli vysvětlovat a přesto tak nečiní, protože si myslí ať jim vlezem na záda, že my je neživíme.
30. 06. 2009 | 19:44

vakovlk napsal(a):

"ty nechceš dělat skutečně potřebnou práci chceš se zašít ,utéci od odpdvědnosti?"
Nakonec se vám to ale přeci jen povedlo,že?
30. 06. 2009 | 19:52

dříve ruda napsal(a):

aram:

dostatečně vysvětlí? Co je zde k vysvětlování? Po 48mém se ke komunistům mohl dát jen mizera nebo blbec.
To, co vnímáte jako vysvětlování je jen strategie. Opačná, než dejme tomu u Tlustého a rozhodně sympatičtější. Ale nic víc.
30. 06. 2009 | 20:17

dříve ruda napsal(a):

aram:
a když už tedy uznám chybu a myslím to upřímně (jak je s socdem zvykem), pak odejdu. To je jediné gesto, které tomu postoji dá legitimitu. Kecy ne.
30. 06. 2009 | 20:20

Tomáš Fuk napsal(a):

Pane Havle, Vaší velkou chybou s kterou nikdy neobstojíte před Vašimi oponenty je, že jste slušný člověk a máte sociální cítění. Jo a taky Vaše blogy mají logiku a moc pěkně se čtou. Díky.
30. 06. 2009 | 20:23

Josef K. napsal(a):

Milý pane Havle, mám například kamaráda, v 70.letech studoval střední školu až po třech letech v továrně na převýchově, po maturitě (s vyznamenáním) mu zakázali studovat, živil se jedním z těch povolání, která byla povolena pro ty druhé, koncem sedmdesátých mu vzali modrou knížku a poslali ho na 2 roky vojny, pak opět fyzická práce, mezitím tu výslech tu smích okolí. Pak znám své vrstevníky, kteří nemohli ani to, skončili ve vězení, pokusili se emigrovat..., mám kamarády, kteří jsou stejně chytří a vzdělaní jako ten šedý normalitační průměr, který tu dnes vládne,mají zničené osudy, ale přese všechno si zachovali nějakou mravnost a nedomáhají se slitování. Tato země přišla normalizačními časy o obrovský potenciál mnoha lidí, kteří jej nidky nemohli rozvinout, i díky, či právě díky lidem jako Vy, kteří vlastně pouze zajišťovali své perspektivy, že. To je na Vašem článku to smutné..., ta neschopnost skutečné pokory. To Vás spojuej s Paroubky, Klausy, Hájky, Bémy a Topolánky...
30. 06. 2009 | 21:20

VOM napsal(a):

Vlkovi a ostaním: veselému docentovi minulost nepřekáží, Jirkovi Dienstbierovi jakbysmet. OK. Nemám s tím problém. Ale je to 40 let zpátky. A to je problém. Žijete v minulosti. Co s tím?
Pokud výše zmínění pánové nemají žádnou vizi na téma jak bude, čeho chtějí v politice dosáhnout? Takto je to maximálně druhá liga, a to zavírám obě oči.
30. 06. 2009 | 21:25

SuP napsal(a):

Vážený pane docente (veselý) -
to, že cítíte potřebu hájit se proti pomluvám tím, že budete okecávat jejich obsah je přinejmenším nedůstojné. Jestliže s takovým povahovým rysem nás chcete zastupovat v EP, jímá mě hrůza, přestože si dovedu představit, že ostatní tam nejsou lepší. Z toho mě jímá ještě větší hrůza.
Nicméně chci se zastavit u Vašich tvrzení, že "se to tenkrát tak dělalo" ....atd.
Aby bylo jasno. "Ekonomii" za socíku šli studovat lidi, co ctěli mít "vzsokou", ale nemínili dát studiu žádnou energii. Buď že si dokázali spočítat, že to nemá cenu, nebo na víc neměli. Politická ekonomie Vás 5 let učila, jak potírat tržní principy v zájmu zavádění a udržování "plánovitého řízení národního hospodářství", ale tak, jak to potřebovala vedoucí úloha strany. Pak jste stejně jako všichni ostatní absolventi tohoto oboru několik let nepřeložil stéblo, neb Vás "k tomu nepustili" a po převratě jste na základě nabytých vědomostí a zkušeností nastudoval tvorbu hraběcích rad. Tím se živíte dodnes a určitě líp než já. Nicméně mě moje práce baví, neb má konkrétní výstup.
Takže shrňme to. Co jste napsal do skript, je jen a jen Váš Černej Petr, psát jste to nemusel, stejně jako jste nemusel studovat zbytečnou vysokou školu.
Přidávám se k
příspěvkům "Jarpor", "antiekonom", "OndřejČapek". Chybí mi u Vás stopa náznaku noblesy, se kterou byste byl schopen toto všechno přiznat a přihlásit se k tomu. Vždyť je to Váš život.
30. 06. 2009 | 21:51

cekon napsal(a):

Vykonstrované a beznadějně trapné. Kdyby jste raději napsal (jak bylo uvedeno výše) byl jsem mladý a blbý, nikdy jsme nic jiného než komunismus neslyšeli, žil jsem v reálném socialismu a nechtěl dělat celý život pomocného dělníka. Tak bych Vám i věřil. Ale teď to vypadá na typického pokrytce ala Paroubek...
30. 06. 2009 | 21:55

Jos napsal(a):

No fuj,že se nestydíte soudruhu docente!To je opravdu chabé a navíc naivní,tak velký blbci zase nejsme!!
30. 06. 2009 | 21:58

Martin napsal(a):

SuP, ekonomii za sociku vystudoval vaclav klaus a vedeni liberalniho institutu. Sevcik, Holman a Schwarz jsou navic spoluautory vedle Havla te ucebnice co miluje Stalina.
30. 06. 2009 | 22:01

Martin napsal(a):

Spoluautori te stalinisticke ucebnice. J. Havel, M. Helisek, R. Holman, M. Kapl, A. Kliment, J. Kodera, J. Koderova, M. Kure, J. Petracek, M. Sojka, J. Schwarz, A. Soukup, J. Soukup, M. Sevcik.
30. 06. 2009 | 22:07

Opitz napsal(a):

tak sbohem a už se z Bruselu nevracejte... tam vám bude dobře... tam uvidíte neomarxismus v praxi... užijte si to v té baště všech evropských ...dů

http://www.eu-careers.com/w...
30. 06. 2009 | 22:10

huhu napsal(a):

to jsem si oddechl, že jste o tom Stalinovi ve skutečnosti jen tak rafinovaně psal, a soudruhům v Moskvě dával tak odvážně ty mazané otázky...uff.
Kdybyste byl slušný člověk, tak byste dnes byl někde zalezlý a živil se pocttivou prací...
30. 06. 2009 | 22:12

SuP napsal(a):

Martin -
Nemám pocit, že účinkování Vámi zmíněných kapacit by mělo nějaký příznivý vliv na můj život. Faktem zůstává, že někteří z nich se dají docela dobře poslouchat..... Ale to je tak asi všechno. Ti z nich, kteří jsou dnes zaměstnaní jako poradci finančních institucí dokázali svůj rozhled rozšířit dalším nesocialistickým studiem. Nicméně ve vztahu k mé osobě platí viz výše. Všiml jste si třeba argumentačních rozdílů např. mezi panem Singerem a pány Mládkem a Havlem? A čí "rady" nakonec dojdou realizace?
30. 06. 2009 | 22:29

Martin napsal(a):

Supe, pan Singer ? Nekdo kdo za bolsevika se sel flakat na ekonomii protoze na vic nemel, prece jste psal o vsech absolventech a pan singer samozrejme na vse nakracel za komancheros - stejne jako jini vlivni a schopni, jenze kdyz vsichni tak prece vsichni nebudeme delat vyjimky. Pan havel take pokracoval po padu sociku ve studiu. Jenze pan havel ma smulu, ma jiny nazory nez vy takze ho neocenite. A prece ekonomy ocenujeme podle toho jaky my mame nazory :)
30. 06. 2009 | 22:36

SuP napsal(a):

Martine -
Stejně jako vy máte své favority v tomto oboru, i já mám svoje. (paměť na jména mám mizernou, ale k Singerovi ještě určitě Evžen Kočenda a Petr Zahradník....). Stejně jako Vám nevadí jejich minulost, ani mě. Máte pravdu, posuzuji je podle jejich projevů, tedy jak jejich výroky konvenují s mými pohledy na věc. Na tom ale nevidím nic tak závadného. Rozhodně nechci například zpochybňovat ani u jedné skupiny, že umí účetnictví. Nicméně u svých favoritů mám větší dojem, že se snaží popisovat sledované ekonomické procesy pokud možno objektivně, kdežto u druhé skupiny ten dojem nemám a spíš mi připadá, že ten trend, co se za socíku naučili - vysvětlovat zákonitosti tak, aby nadřízená politická garnitura byla spokojená - stále víceméně přetrvává.
30. 06. 2009 | 22:50

Martin napsal(a):

Supe to co ted pisete je ale neco jinyho nez jste psal na zacatku kde jste vsechny co sli na ekonomii za sociku hezky vykoupal. Tak mohl byste vysvetlit jak je to s temi vsemi ze by preci jen tam nesli flakaci a vubec hlupaci ? Kocenda - bolsevicky ekonom z vse, flakac, Zahradnik - bolsevicky ekonom z vse, flakac :)
30. 06. 2009 | 22:57

SuP napsal(a):

Martine -
máte pravdu, když jsem koupal docenta, měl jsem na mysli skupinu svých "nefavoritů". Na druhé straně, pokud z té školy vychází cca 50až 100 absolventů každý rok, bylo by smutné, kdyby se mezi nimi nenašli takoví, co šli studovat ze zájmu o ekonomii a v dalším svém rozvoji to prokazují.
Ale ruku na srdce - pokud bychom každý názor měli vyslovovat až poté, co prověříme všechny eventuální adresáty a ověříme, zda bychom se svým názorem někoho nedotkli, asi bychom všichni pořád jen mlčeli.....
30. 06. 2009 | 23:12

Martin napsal(a):

Supe, no zrovna u pana Havla vidim zajem o ekonomii, jen ma proste jiny nazory ale jiny nazory neznamenaj nevzdelavani se nebo nezajem :)
30. 06. 2009 | 23:15

dříve ruda napsal(a):

„Ty se bojíš?“ tak to ve čtyřiadvaceti nevydýcháte...

ve dvaapadesáti toho už ale vydýcháte hodně. I jako kuřák.
30. 06. 2009 | 23:15

viki napsal(a):

ty woe, to je nějaké moooooc dlouhé, nejde to selfpromo nějak zkrátit??????
30. 06. 2009 | 23:33

hutor napsal(a):

jsem to ani nedocet. Byvalym komunistum muzu odpustit. Ale jen tem, kteri se prestali cpat dopredu a zvanit. Coz asi nebude pripad tohoto pana.
30. 06. 2009 | 23:39

Jan Vaculík napsal(a):

Souhlasím s Ondřejem Čapkem, se SuPem.
Pana Havla mám rád, že umí vtipně psát a dovede být i sebeironický (i když výtky, že je v tom vypočítavost, nejsou úplně nevěrohodné).
Přál bych mu, aby mohl sehrát nějakou pozitivní úlohu.
Bude se časem omlouvat a vysvětlovat své dnešní spojenectví s Paroubkem jako úlet?
30. 06. 2009 | 23:49

Robert napsal(a):

S fanatiky, ať už nalevo či napravo, je marné a zbytečné diskutovat o čemkoliv. Z lidí, jako je Blue jay, i když se možná skutečně jedná o proslulého mandrakeho, ovšem člověku běhá po zádech mráz... Toho bolševika, kterým se pořád ohánějí, mají hluboko pod kůží, sáli ho s mateřským mlékem a jejich rétorika, svazácká zapálenost a argumentace je naprosto stejná jako v případě těch, kteří kdysi věšeli nepřátele lidu. Fakt je ovšem ten, že Paroubka by už měli socani konečně kopnout do zadnice, protože těmhle fanatikům jenom nahrává...
01. 07. 2009 | 00:01

J.M. napsal(a):

Dobrý den,
tímto článkem jste jen potvrdil slova knížete Schwarzenberga, že hlavním problémem ČSSD je to, že nemá sociální demokraty. Za sebe dodávám, že ČSSD má bohužel zřejmě jen "bývalé" komunisty - přičemž bývalý komunista je to samé co bývalý černoch. Je mi Vás i ČSSD líto. Zdravím. J.M.
01. 07. 2009 | 00:36

Karel Mueller napsal(a):

Všem:

Když přijete do Mnichova, tak přistanete na letišti F.J.Strausse. Bavoři na něho vzpomínají jako na nejlepšího politika, jakého kdy měli.

Co si myslíte, že za války dělal? V uniforě wermachtu politruka. Tedy v hnědém totéž, co komunistický komisař Rudé armády. Odpovídal za morální a politický stav útvaru a jeho hlavním úkolem bylo zajistit, aby vůdcovy myšlenky přijal i poslední vojáček.

Antifašista Adenauer po válce stavěl NSR na nohy a od začítku mu bylo jasné, že se bez mozků a odborníků nikam nedostane. A ty pokud nebyly přesvědčenými nacisty, tak buďto spolupracovaly nebo se nějak zapletly. Minimálně v tom, že poslouchaly rozkazy, což znamenalo, že nepřímo podporovaly válku a všechny zločiny. A tak jejich minulost schoval za sutanu CSU. Proto skutečná diskuze o minulosti probíhala daleko později.

Slo o minulost, proti níž nestojí minulost doc. Havla ši ostatních dodnes aktivnách bývalých členů KSČ doslova za mávnutí ruky. Přesto Adenauer postavil stát na nohy a s pomocí Erharta dosáhl hospodářského zázraku.

Ne ... vůbec nejde o to, jestli ten či onen má tu či onu minulost, je takový či onaký. Museli bychom se vrátit na samý začátek do devadesátého roku. Tehdy odbíjela nultá hodina, celá výrobní základna byla ve státních rukou a měli jsme nezávislý, monokulturní a monoetnický stát. S jistou nadsázkou bylo možné říct: Tak se Češi ukažte, kdo jste, co jste a za co stojíte.

Být Čechem není v zahraničí příliš příjemné. A pokud jste jazykově vybaveni a můžete si zahrát na cizince, tak až příliš často zjistíte, že nám neřeknou jinak, než hlupáci a děvky. Někdy nás politují, v rychlosti vymírání jsme v čele.

Určitě to není kvůli tomu, že jsme se "nevypořádali s minulostí" či nepověsili bývalý ÚV KSČ.
01. 07. 2009 | 02:42

VOM napsal(a):

Pane Muellere, roztomile si protiřečíte. Je to asi vaše 13. komnata, ten komůnismus.
Ale ta vize, že veselý docent s Velkým Jyrkou staví hospodářství na nohy, tak to je krystalicky čisté dada.
01. 07. 2009 | 03:11

Fery Mara napsal(a):

Pane Havle, vykroutit se z něčeho, čeho by soudný a slušný člověk litoval, dokážete bravurně. Na jedné straně je mi Vás líto a na druhé z Vás jde mráz. Jako ten známý, co přichází z Kremlu. Ukázal jste, že jste bezpáteřní člověk, Stalinského typu.

Samozřejmě, že svoji minulost nesmažete. Rozumní lidé, kteří byli tehdy na podobné straně barikády, jako Vy, tak jsou dnes raději v ústraní. A vědí proč.
01. 07. 2009 | 06:08

František Kocvourek napsal(a):

Havle,
opravdu nevím co Vy jste za člověka,píšete samé hlouposti a pitomosti.
Já sice vím,že komunista (neexistuje bývalý komunista,jako neexistuje bývalý černoch)nikdy není,nebyl a nebude slušný člověk,ale co vy jste zač,opravdu přesahuje......
Ale nemohu si pomoct,zejména proto,že tyto Vaše hanopisy slušných osob a oslavopisy komunistů,kteří oslavovali,aktivně schvalovali vraždy a věznění slušných a nevinných lidí.Stejně víte,jako já,že komunista s krvavými rukama Ota Šik sice dělal politickou ekonomií,taky to tak dopadlo,ale nikdy v životě se nevyučil,nezískal maturitu a neabsolvoval vysokou školu.Jeho tupost byla tak vysoká,že i komunisté pochopili,že by řádné vzdělání neabsolvoval,a tak jej poslali do Moskvy na desetiměsíční rychlokurs politických přednášek.V emigraci
byl z několika VŠ vyhozen,poté con nemohl předložit doklady o vzdělání,až se ujal na obskurní škole,která si dala název vysoká sama za sebe,a jediný obor,který se tan studoval byl marx-leninismus.Stejné je to u nás,víme že Středoevropská universita není vysoké učení a nebude,přesto komunista Pithart se vychloubá ,že učí na této universitě.
Sice nejsem znalec kémunistického učení,ale mohu tvrdit,že Bucharin byl teoretikem strany,pak novinářem i šefredaktorem Pravdy,napsal tzv.stalinskou ústavu,rozvíjel teorií marx-leninismu atd.jenže jsem nenašel dokument,že by se zabýval politickou ekonomií.Okrajově snad...........
Slušný člověk,se stydí být jen v přitomnosti tak zlých lidí jako jsou nebo byli když žili,Šilhána,Úhla ten myšlenkový terorista a přesvědčený trockista,zakladatel revoluční socialistické mládeže,jak já říkám teroristické organizace,na stavební fakultě(přečtěte si Pithartovo dílko"Osmašedesátníci",zapomněl jste ke Komárkovi tomu Martinu z MF dodat celou informaci,že je to nedostudované trdlo marx-leninismu,který jako Vy píše stupidní komentáře...............
Sice jsem hloupej,ale abyste vysvětlil ten Váš pojem marxistický kapitalismus,to ne
to je asi něco co komunisté vymysleli po absolvování četby spisů Stalina...
01. 07. 2009 | 08:06

Suchec napsal(a):

Fery Mara:
Je úsměvné, jak totalitní rétoriku používá ten, kdo napadá ostatní pro totéž.

Z kádrováků mi bylo vždy zle. A Vy jste takový "uznalý" kádrovák, jako když vyšije.

Z mé zkušenosti se z takových, co vedou tyto řeči vždy vyklubali buď neschopní jedinci, co za komára tahali káčera, či vesele se rochnili v normalizačním srabu (tenkrát jsem si taky k tělu raději připouštěl toho co nejmíň), či vesele se "účastnili", neb jíst bylo třeba a jim to zrovna "neslo".
Znám pár takových.
Znám ale dost lidí, kteří dělali svoji práci dobře, byli "u komunistů", někteří i celkem aktivní, ale byli to odborníci a fachmani, co něco dokázali, a dodnes drží spoustu podniků nad vodou, ne jak Ti "ekonomové"- většinou z veksláckého rangu, co zprivatizují, seberou smetanu , a táhnou dál.

Co jejich hlavní náplní je tabulka se ziskem za určité období.

A jestli je seznam spoluautorů, jak je zde uveden výše, pravdivý, tak si nabíháte na vidle, neb ten seznam obsahuje největší "esa" liberálního institutu".
A kdopak se nám tu popelí s těmito lidmi?

Mne zajímá, co ten člověk udělal pro lidi, zdali někomu ubližoval, či ne, a jaká práce za ním je vidět.
Rozhodně si cením víc lidí, co dokáží zaměstnat a slušně zaplatit, byť 1 člověka, lidí, kteří na 1. místě mají to, že když jsou schopnější, než jiní, že něco z toho dávají i ostatním, ne jenom sobě. Těch, co odírají lidi minimální mzdou, jedou švarcsystémem, takové ty novodobé otrokáře, co mají hubu plnou nenávistných keců o bolševismu, závistivých sockách, póvlu a nefachčenkách, a přitom se chovají ještě hůř, než ten bolševik (akorát "jen" ve svém rybníčku), tak těm opravdu můj obdiv nenáleží.
01. 07. 2009 | 08:22

Suchec napsal(a):

Kocvourek:
Hmm, jestli tohle má být příklad soudného a pravdy dbalého, demokraticky smýšlejícího člověka, pak nás ochraňujte všichni svatí.
01. 07. 2009 | 08:27

Suchec napsal(a):

Vom:
No, pořád lepší takové dada, jak představa úvěrového podvodníka a bankrotáře spojeného s finančním mágem nakupujícím funkční padáky, kamarád krevního tuneláře a zeleným turistou, který bolševizoval Zelené.

Jo, a ještě Karel z Černé Hory, který tomu nasadil korunu (společné kšefty s jedním zdravotním pojišťovatelem - krachujícím).

Ne, díky, to opravdu nemusím.
01. 07. 2009 | 08:32

Ivo Peterka napsal(a):

Blue Jay: Nevěřil bych, že tolik nenávisti se vejde do jednoho člověka.
Jiří Havel: Některým lidem to prostě nevysvětlíte.
01. 07. 2009 | 10:31

judita.egyedova napsal(a):

Moc hezky napsaný
01. 07. 2009 | 10:33

Karel Mueller napsal(a):

VOM:

Komunismus je pro mě stenou 13. komnatou jako nacismus. Tedy žádnou.

Přečtěte si to ještě jednou, snad pochopíte, co jsem chtěl říct. Že Adenauer se obklopil schopnými technokraty, kterým na osudu Německa záleželo, nikoliv ideovými bojovníky. Ať už jakéhokoliv odstínu. A myslíte si, že můžete něco podobného čekat od někoho, pro koho je národ sprosté slovo?

Přece nechcete, abychom to první období po listopadu analyzovali ...
01. 07. 2009 | 12:13

KKK napsal(a):

Docela jsem se pobavil. Měl jsem vzdáleného strýce, celkem kovaný komunista na okrese. Po revoluci, když viděl že je opravdu sametová a že mu nic nehrozí zůstal dva roky v KSČ a pak s tím skončil. Zajímavé bylo, že používal naprosto stejnou rétoriku jako pan Havel. Vždy měl novátorské názory, chtěl liberalizovat KSČ zevnitř (na půdě strany, proti straně) a v Moskvě prý také odvážně bojoval za chozrasčot. Po hodince jeho vyprávění si člověk řekl, že je to v podstatě takový disident a konstruktivní bojovník a hrdina. Mnohem víc bych schvaloval, kdyby on, Havel a podobní prostě řekli "Byli tu komouši a mohl jsem buď dělat šaška, ohýbat se jak bylo potřeba a tak nějak si žít", nebo říct, že nechci být součástí této humus strany a jít do ústraní a žít v relativní vnitřní svobodě. Nikdo není povinen být hrdinou, ale každý člověk (minimálně chlap), by měl přiznat, že prostě udělal velkou morální chybu a že cítí, že nemá právo a nechce se do politiky dále motat. To, že lidi jako je můj strýc, Havel, Tlustý atd. tolerujeme je tím, že jsme se sami jako národ nevypořádali s vlastní historií. Němci se o to (NSDAP) alespoň pokoušejí. My jsme se s tím, jako vždy v dějinách sžili.
01. 07. 2009 | 13:11

Martin napsal(a):

Suchec, seznam je pravdivy, kousek tech skript neboli jen to co napsal pan Havel je zde http://www.kozelzahradnikem... a jsou tam uvedeni spoluautori. Samozrejme vsechny spicky dnesniho Liberalniho institutu tam jsou. Autor tamtech stranek kdyz chtel dokopat havlovi tak netusil ze tim soucasne nakope zadek i cely dnesni odeesacky a liberalni elite :)
01. 07. 2009 | 13:31

Krach napsal(a):

To Martin,
a v tom je problem nasich radoby novinaru,
chteji nekoho odhalit a la Watergate a ejhle, jsou v tom vsichni. Pak zpatecka, ale skvrna ulpi.
01. 07. 2009 | 14:37

roninW napsal(a):

něco tak demagogického a rádoby líbivého, takové to kam vítr tam plášť... to jsem opravdu dlouho nečetl. Jste bezpáteřňák, je to cítit z každé druhé věty, jste si vědom své viny a v každé první větě se skrytě obhajujete. Toužíte po odpuštění, ale toho se vám nedostane, dokud si neodpustíte sám, a to se vám nepodaří, dokud si nahlas své chyby a omyly mládí ale i stáří nahlas nepřiznáte.
01. 07. 2009 | 14:45

dej2 napsal(a):

"Koncem roku 1981 jsem se rozhodoval,kam nastoupit".Pěkná věta.Bylo hodně lidí v té době,kteří se rozhodovat nemohli.Rozhodla za ně ta jediná Spravedlivá strana.Vysokoškolsky vzdělané OPRAVDOVÉ kapacity pobíhaly v terénu u meliorací nebo geologických průzkumů aj.No ale pan Havel se laskavě rozhodoval,kam nastoupí...Je mi z něj na blití.
01. 07. 2009 | 15:35

Václav napsal(a):

výborně, pane Havle!
01. 07. 2009 | 16:32

Valach napsal(a):

Škoda jen (a vlastně je to dobře), že mnoho z rádoby spravedlivých a pravicových glosátorů v této době nežilo. Kdo ji prožil, ví, že skutečně odporovat systému s otevřeným hledím dokázali jen hrdinové, či ti, kteří dovedli povýšit idee nad rodinu, "normální" život, popř.jistě mezi nimi byli i masochisté a exhibicionisté. To nesnižuje jejich význam. Sám jsem hrdinou nebyl, ale drobnými postoji jsem jistě napomáhal k rozšiřování povědomí o možnostech nemožného (jen nnapř.rozšiřováním "Listů" apod.). Vážím si postojů výše uváděných, přesto jsem přesvědčen, že ne každý dokázal obětovat obyčejný život pro ideu. Copak na demosntracích v prosinci 1989 byli sami hrdinové? Většina byla těch, kteří se báli, ale nesouhlasili. A ani bez těch by revoluci nebylo možné uskutečnit.
Kdo bez viny, hoď po mně kamenem. Neházejme nyní kameny, když máme sami máslo na hlavě. Je zajímavé, že podobné výpady nedělají ti, kteří by námi "obyčejnými" mohli dokonce opovrhovat: Havel, Dientsbier, Malý a další signatáři Dvou tisíc slov, či jiných dokumentů doby.
Vy, plivači jedovatých slin, položte si otázku, co jste dělali sami. A teprve pak se pokuste hodnotit.
01. 07. 2009 | 17:13

blue jay napsal(a):

Valachu,
Lepe nez ty to nerekl ani Jakes na Cervenem Hradku.
01. 07. 2009 | 17:26

dej2 napsal(a):

Valachu.Trochu vám splývá minulost.Možná stáří?Dát do jedné kupy pana Malého s komoušem Dienstbierem je dost tvrdé.Pan Malý je dost vážená osoba.Dienstbier s jeho komunisticko-redaktorskou minulostí,to je jiná sorta.Co by dělal komunista,kdyby ho rodná s.nevyloučila?Vystoupil by z ní sám?Ani náhodou.A co se týče pana Havla?Vážil jsem si ho daleko více,než si našel kamaráda Čalfu.Víte ono pořád platí to známé"ŘEKNI MI S KÝM SE PŘÁTELÍŠ",tady snad není o čem diskutovat.Prostě peníze až na posledním místě.PS.Mám svého osobního stbáka,vy ne??Tož ,jak píšete,každý ať podumá o svém másle na hlavě.
01. 07. 2009 | 18:23

Palice napsal(a):

2 doc.Havel

"Jsou lidé s morálním právem mi něco vytýkat. Aktivní účastníci disentu."

Jenže to právo mají pak ještě ti, kteří se s režimem jednoduše nezapletli. Já jsem se narodil v roce, kdy jste už 3 byl na té povedené katedře, a věřte, že kritizovat Vás a cítit se nad Vámi morálně výše mohu a budu.

Vaše mírová, prozápadní, švejkovsky lišácká mise má tu vadu na kráse, že kdyby se čirou náhodou neudála těsně před listopadem 89 (i když v 1981 ještě zdaleka v předvečer revoluce nebylo, tím je Vaše působení ještě problematičtější), tak byste spokojeně zesnul jako zasloužilý vědec v oboru, který byl jednoduše k blití.
01. 07. 2009 | 18:55

zdenek mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prosotr pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
02. 07. 2009 | 17:34

Pamětník napsal(a):

Poznal jsem pana Kříže, coby zástupce šéfredaktora Lidových novin, osobně a mám dojem, že se jedná o velmi zamindrákovaného a velmi podle jednajícího člověka. Nedivím se tomu, že nyní pracuje pro Topolánka. V minulosti vedl pomlouvačné, špinavé kampaně paradoxně i proti pravicovým ekonomům typu Milana Zeleného a to jen proto, že jejich názory nebyly tehdy v souladu s oficiálními názory vedení ODS a ODA. A snad i vystrnadil z redakce Lidových novin redaktory Hanáka a Fraňka, jen kvůli tomu, že nechtěli za každou cenu vychvalovat politiku ODS. Nedivím se panu Havlovi, že zde popisuje své negativní zkušenosti s tímto pánem.
02. 07. 2009 | 22:50

epilogista napsal(a):

Přehršle historek.Chybí mi tam např.:Nobelova cena ruskému-sovětskému ekonomovi Leontjefovi z dob maxi-stalinismu za ekonomii nebo Kontorovičovi v ekonomii (opět Rusko-SSSR) z dob mini-stalinismu (za Brežněva).Takže už desítky let před Vaší návštěvou v Moskvě-ruští ekonomové nepsali jen glosy k Marxovi a Stalinovi.Spíše Vy jste -díky archeotypu prostředí-do kterého jste musel nastoupit-byl stržen o desítky let dozadu proti ose vývoje.Píšete pravdivě:ano figurky z Muzea madam Thysseau ,které jmenujete, trůní dnes v ČR - v období vrcholného kapitalismu nečekaně dobře a vysoko.Popravení a oběti represí,které už nepromluví jsou "zastoupeni" žijícími disidenty.Zastoupeni aniž mohli dát právo k takovému zastupování.
03. 07. 2009 | 18:58

Vladimír napsal(a):

Soudruhu Havle, plač si své nakudrlinkované lži a polopravdy jak chceš. Bývalý černoch a "bývalý" komunista prostě neexistují.
05. 07. 2009 | 15:07

Honza999 napsal(a):

blue jay

"Muj otec byl zbaven funkci, vyhnan z Prahy a donucen pracovat v hroznych podminkach."

Autor výroku - blue jay 30.06.2009 00:38:38

A UŽ JE TO VENKU...

Blue jay měl tatínka bolševického funkcoionáře (jinak by nemohl být zbaven funkcí,že..). Supi se rvali o mršinu a blue jayův tatíček skončil mezi poraženými. A protože mu nešlo o ideje, ale o koryto, vyrazil koryto hledat jinam.

Kdyby blue jayovic rodinka tehdá zůstala mezi vítězi, zpívala by dnes sojka jinou písničku..
06. 07. 2009 | 15:00

jl napsal(a):

jak se rika - vyslo tele, vratil se vul.

paklize je nekdo ve 24 takove tele, ze si mysli, ze napr. silhan byl odstaven kvuli tomu, ze pracoval v ekonomii (a ne kvuli vysocanskemu "poruseni stanov"),

vyroste s vysokou pravdepodobnosti ve vola, ktery se tim jeste bude chlubit a misto skutecnych problemu mrmlat o srotovnem, verejnem vysokem skolstvi, "neoliberalismu" a paroubkovi coby "politikovi noveho typu"
06. 07. 2009 | 22:31

blue jay napsal(a):

Milej Honzo 999,
mozna nevite ze byli take funkce profesionalni. Jako napriklad primar velke nemocnice. A ze lide kteri nebyli nadsene nakloneni komunistickemu rezimu, tak byli odejiti. Asi toho o 50tych letech moc nevite jinak by jste tu nepsal takove hlouposti.
25. 07. 2009 | 11:26

blue jay napsal(a):

Bedo?

Muzes vysvetlit proc Jiri Havel vstoupil do KSC "5 minut pred pulnoci" ? Rad bych se dozvedel co ho k tomu vedlo.
25. 07. 2009 | 11:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy