H€uréka!

11. 05. 2007 | 17:11
Přečteno 7910 krát
Ministr Kalousek prohlásil, že chce euro zavést k roku 2012. Stejné datum má v programu sociální demokracie. Není tedy důvod Miroslava Kalouska nepodpořit. Využijme však tuto vzácnou chvíli souladu k tomu, abychom si rozebrali pro a proti.

V původním společném programu vlády a ČNB se počítalo s pracovními daty přijetí eura dřív. Uvažovaná data byla v letech 2009 až 2010. Tato data ovšem většina českých ekonomů nepodporovala. Inu to máte tak, měnová (monetární) politika je základním tématem trápení studentů v teoretických ekonomických předmětech. A základním kamenem profesorské pýchy. Připustit, že bychom rozhodování o elementárním základu hospodářské politiky přesunuli až někam do zapadlých Bruselovic, považujeme za malou svatokrádež.

Avšak ani naše vlastní vláda nerozhoduje o monetární politice. V roce 1914 kdosi napsal, že válka je příliš důležitá věc, aby se dala svěřit aktivním důstojníkům. Ekonomická teorie dospěla o něco později ke stejnému závěru: nechat politiky rozhodovat o měnové politice je něco jako dát malým dětem na hraní zápalky. O naší monetární politice proto rozhoduje sedmero nezávislých „krkavců“ v bankovní radě centrální banky – ČNB. Bankovní hlavouny jmenuje nadstranický prezident.

Pokud se ekonomice daří, připustí politici, že centrální bankéři příliš neškodí. Cokoli se však v ekonomice nezdaří, je vždy vinou centrální banky. I náš dobrotivý prezident Václav Klaus zachmuří svou laskavou tvář, když vzpomene na politiku centrální banky z poloviny devadesátých let. „Banka zbytečně šlápla na brzdu,“ vzlykne bolestně a nikdo mu to nevymluví. Pachuť hospodářského propadu a následných balíčků nikdy nevyprchala.

Jakkoli je těžké posoudit úspěšnost monetární politiky, za poslední pětiletku nemáme centrální bance co vyčítat. Mé drobné přestřelky s touto institucí se týkaly jen kompetenční etikety a některých obecných témat. Můj nekritický vztah k centrální bance prohlubuje i to, že v bankovní radě většinou zasedají moji renomovaní akademičtí kolegové a sám guvernér pochází z mého Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd. Karlova univerzita byla i je v bankovní radě vidět. To ostatně platí od dob první republiky.

Jednou z otázek, kde jsem se od svých učenějších kolegů přece jen lišil, byl vstup do Eurozóny. Obecně připisuji monetární politice menší význam. Exportně orientovaná česká ekonomika už teď závisí mnohem víc na euru, než si myslíme. Výhodu dobré monetární politiky, která nemusí být navždy dobrá, ztrácíme na zvýšených transakčních nákladech včetně kursových rizik. Nula od nuly pojde, jakkoli moji kolegové zdůrazňují, že zatím je to kladná nula. S ohledem na vysokou kumulativní ztrátu centrální banky ve výši kolem 150 miliard o tom nejsem tak skálopevně přesvědčen. Jakkoli je ta ztráta spíš fiktivní účetní veličinou.

Někteří ekonomové poukazují na to, že země v Eurozóně rostou pomaleji než ostatní. Odchylka ovšem v rámci EU činí pár desetin procenta. Platí ovšem také to, že vyspělejší země rostou pomaleji než ty ostatní. V Eurozóně jsou spíše ty vyspělejší země. Prokázat, že dílčí hospodářské potíže klíčových zemí Německa, Itálie a Francie byly způsobeny právě eurem by bylo velmi a velmi odvážné. Spíše bych sázel na vnitřní příčiny, což samozřejmě takový Silvio Berlusconi mohl před volbami těžko přiznat. A tak pohodlně zvolil tradiční fackování centrálních bankéřů…

Má obava z pozdního vstupu do eurové oblasti má ještě další rozměry. Zatímco nyní pro nás není obtížné maastrichtská kritéria splnit (za loňský rok jsme v předstihu splnili všechna), za pět let tomu tak už být nemusí. Dynamický růst nepotrvá věčně. Také nynější rozpočtový problém je k řešení vcelku triviální, ten budoucí být nemusí.

Evropa na nás nečeká s žádným nadšením. Obavy z integrace chudších příbuzných všude rostou. Slováci to dobře vědí, a proto Dzurindova i Ficova vláda dělaly pro eura přijetí maximum. Slovensko bude v zóně od 1. 1. 2009. Může se nám stát, že dalších deset let budeme jen chodit mlsně kolem evropského peněžního dvorku. Možná navždy. Nemylte se, Evropská unie se nebrání rozdělení na dvě části. Ta jedna bude mít ústavu a Euro, druhá drahý monetární folklór a jiný obecný právní rámec. Chcete být občany první nebo druhé kategorie?


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

Člověče, proč se radovat z eura, když kapitalismus je zdrojem morální patologie?
Podle renomovaných odborníků, filosofů, psychologů a politologů, je současné násilné uspořádání státu a lidské společnosti - kapitalismus, hlubokým zdrojem morálně patologického stavu. Proč? Podívejme se na charakter základního organizačního prvku kapitalismu, na soukromou firmu. Americky politolog Robert Dahl před pár lety napsal, že tyto organizace, které jsou nesmírně důležité pro každodenní život drtivé většiny občanů, jsou přinejlepším systémem poručnictví a přinejhorším despotismu. Jiný americký politolog Noam Chomsky je nazývá soukromými tyraniemi. Zastánci současného systému mohou namítnout, že nespokojený zaměstnanec má tzv. svobodu zvolit si jinou firmu, jestliže je u té nynější nespokojen. Ale z hlediska rozdělení moci uvnitř těchto organizací mezi nimi žádné podstatné rozdíly nenacházíme. Ať již se tedy člověk stává zaměstnancem té či oné firmy, je vždy podrobován tomu stejnému systému poručnictví, tyranizování a jak víme od Karla Marxe vykořisťování. Nejen ekonomické ale i morální následky tohoto prodeje sebe sama jsou katastrofální.

Co se vlastně děje s podvědomím jedince podrobujícího se moci jeho zaměstnavatelů - kapitalistů a manažerů? K pochopení morálních důsledků tohoto procesu lze využít analýzy autoritářského charakteru od Ericha Fromma. Člověk, který přijímá moc jiného člověka nad sebou si musí toto své podrobení nějak zdůvodnit. Pokud by to neučinil, žil by ve stálém sporu s vlastní sebeúctou, neboť jediný důvod této své podřízenosti by pak viděl ve své zbabělosti a neschopnosti vzepřít se a získat zpět ztracenou svobodu. Aby unikl z této nesnesitelné situace, musí si vytvořit takovou její interpretaci, která mu umožní zachovat si alespoň zdání vlastní důstojnosti. Zdá se, že to je možné jen tak, že svému pánovi přiřkne vlastnosti, jež jej staví vysoko nad něj samého. To, co bylo prvotní, moc, se takto stává druhotné, odvozené. Ten, kdo vládne druhým, se náhle jeví jako mnohem dokonalejší, moudřejší, schopnější atd. Sama moc se pak stává v této interpretaci nikoliv příčinou, jak je tomu ve skutečnosti, ale důsledkem těchto mimořádných vlastností. Stručně bychom mohli tento výklad, který je ve skutečnosti ideologií, vyložit asi takto: Protože tento člověk je o tolik lepší než já, je zcela přirozené, že rozhoduje on a já poslouchám.
Avšak jestliže přičítáme jinému takovou hodnotu, co zůstává nám? Uvědomme si, píše český filosof Milan Valach, že se nepoměřujeme s nějakou objektivně existující škálou hodnot, ale že vždy stanovujeme vlastní hodnotu v relaci s hodnotou ostatních. Ve vztahu k tomu, kdo stojí nad námi, můžeme jen říci, že naše vlastní hodnota je menší a právě toto je pro tento vztah určující. Být méně je nyní ovšem totéž jako být nic. Abychom byli více než nic, musíme si buď zachovat schopnost revolty a čas od času ji uskutečnit, nebo najít jiný zdroj vlastní sebeúcty. V této linii moci jím ale může být jen někdo, kdo stojí níže než my. Naše vlastní hodnota se pak zachraňuje tím, že sami sebe vidíme jako někoho, kdo díky svým tzv. mimořádným vlastnostem stojí nad tímto nám podřízeným člověkem, neboli má nad ním moc. Důraz se ovšem klade na vlastnosti jako na zdroj moci. Klasickým příkladem takovéhoto postoje je rasistické vyvýšení sebe sama nad lidi jiného etnického původu, který se často vyskytuje právě u lidí zařazených na nižších příčkách společenského žebříčku. Ale mohou to být i jiné projevy arogance a povýšenosti, které mají jen zakrýt a kompenzovat vlastní nedostatek sebeúcty a lidské hodnoty. S těmi se velmi často setkáváme právě po demontáži prvního moderního pokusu o sociálně spravedlivější společnost a restauraci kapitalistických zákonů.
11. 05. 2007 | 17:17

Karel napsal(a):

dokončení
Vidíme tedy, že zdroj morální patologie leží v samých základech kapitalistického systému. Jeho současná, globalizační fáze vývoje jen reprodukuje tuto nerovnost na globální úrovni. Chceme-li čelit jejím důsledkům, musíme dosáhnout nápravy právě v této základní nerovnosti, v nerovnosti vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Jak psali američtí odboráři, před tím, než byli zmasakrování z řetězu puštěnou mafií: Podniky mají patřit pracujícím, kapitány průmyslu si volíme, aby nám sloužili, nikoliv aby nám vládli. Avšak nesmíme zapomínat ani na politickou dimenzi tohoto problému - zde je východiskem prosazování prvků polopřímé a přímé demokracie do parlamentního systému. Jen tak mohou mít vznikající nadnárodní struktury typu EU šanci na prohloubení demokratického charakteru. Bez toho totiž není možné čelit hrozivé síle globálního finančního kapitálu. Je tedy nutné mít odvahu demokratizovat demokracii a překročit hranice národní solidarity směrem k solidaritě širší - evropské a globální.
11. 05. 2007 | 17:17

Karel napsal(a):

A ještě k euru: Tato kniha se snaží populárním
způsobem problematiku peněz pojmout a ukázat, že mnohé z toho,
co je veřejnosti předkládáno jako vysoce odborný problém, jsou
pouhá sofismata, jejichž účelem je zakrýt skutečné cíle současného
peněžního uspořádání.
K dispozici na

http://www.libinst.cz/etext...
11. 05. 2007 | 17:51

zdenek napsal(a):

Ani se nedivím, že tu není další komentář, po tomhle výhřezu Karla Marxe...
Je to úplně mimo mísu, Karle, tebe museli fackovat už od pionýrů...Asi nic neumíš, když máš přímo záporné ego a jsi tak tím kapitalismem zašlapán do stoky naší kruté, nekulturní evropské civilizace. Už nečti, a hlavně nepiš. To už člověk pak nemá chutˇ vůbec o euru diskutovat. Možná by se ti líbilo třeba v Novosibirsku, nebo Severní Koreji...
11. 05. 2007 | 19:18

skeptický napsal(a):

Tohle strašení,že zůstaneme někde jako chudí příbuzní,když nepřijmeme euro mi připomíná stejné strašení ,se stejnými důsledky,když nepřijmeme ústavu.Skuteční vládci tohoto plánovaného gulagu pod správou nadnárodního kapitálu mají naopak eminentní zájem,aby do společné měny nalezlo co nejvíce států .Sedmnáct světových bank kontroluje 75% světového oběživa.Americe se to už stalo skutkem před padesáti lety,tady je to skoro dokončeno.V rozdělené Evropě byla síla,v armádách,v náboženství byla síla,v homogenitě obyvatelstva a vlastenectví byla síla,jakož i v rozdělených měnách.Tohle všechno se plánovaně likviduje,všichni skončíme jako bezzemci a nádeníci.Proč dobývat země silou zbraní,když to jde silou peněz?
Vzal bych si příklad z Britů,ti nikdy nebyli blbí,a jistě vědí,odkud vítr vane,a do eura se vůbec nehrnou.
11. 05. 2007 | 19:20

Karel napsal(a):

zdenku jsi schopen argumentovat k věci - tj. problémům, které plodí kapitalismus a jež popisují i nekomunističtí odborníci, nebo jen vršit pokusy o osobní urážky? Četl si studii, na kterou je v textu link? Asi ne, jinak by si - odpusť, ale lepší výraz mne nenapadá - neblábolil.
11. 05. 2007 | 19:33

Karel napsal(a):

A k náhlednutí do nitra mladého člověka, který v kapitalismus studoval vysokou školu, přidávám výběr výroků jihokorejského studenta Čo Sung-hua (23), který postřílel na univerzitě ve virginském Blacksburgu 32 lidí:

"Měli jste stovky miliard šancí a způsobů jak zabránit dnešku. Ale vy jste se rozhodli prolít mou krev. Zahnali jste mě do kouta a ponechali jste mi jedinou možnost. Byla to vaše volba. Teď musíte žít s tím, že na vašich rukách ulpěla krev, kterou nikdy nesmyjete."

"Měli jste všechno. Vaše mercedesy vám nebyly dost, vy spratci. Vaše zlaté náhrdelníky vám nebyly dost, vy snobové. Vaše svěřenecké fondy vám nestačily. Nestačily vám vodka a koňak. Všechno vaše hýření vám nestačilo na ukojení vašich požitkářských potřeb."

"Vandalsky jste devastovali mé srdce, znásilnili mou duši a podpálili mé svědomí. Mysleli jste, že dusíte život jednoho patetického mladíka. Díky vám umírám jako Ježíš Kristus, pro inspiraci generací slabých a bezbranných lidí."

"Víte, jaké to je, když vám plivou do tváře a cpou svinstvo do krku? Víte, co znamená kopat si vlastní hrob? Víte, jak se cítí někdo, kdo má prořízlé hrdlo od ucha k uchu? Jaké to je být upálen zaživa? Víte, co zažívá člověk ponížený a napíchnutý na kříži, který vykrvácí k smrti pro vaše pobavení?"

"Nikdy jste ve svém životě nezažili ani trochu bolesti. Chtěli jste vnést tolik utrpení do našich životů, kolik jste vnesli, jenom proto, že jste mohli?"

"Nemusel jsem to udělat. Mohl jsem odejít. Mohl jsem utéct. Ale ne, už jsem nemohl dál. To není pro mě. Pro mé děti, mé bratry a sestry... Udělal jsem to pro ně."

"Když přišel čas, udělal jsem to. Musel jsem."

zdenku, to je přeci hrůza, to plodí kapitalismus!
11. 05. 2007 | 19:42

nycc500 napsal(a):

Karle nezlobte se, ale jste nechutný demagog. Použijete případ totálního magora z Virginie abyste dokázal jak je kapitalismus špatný. Ale to nebylo kapitalismem, ten člověk co střílel to neměl v hlavě v pořádku, stejně jako to v ní nemáte v pořádku vy.

A to nemluvím o tom, že ani nejste schopen nabídnout žádnou alternativu. Marxismus to rozhodně není, ten selhal všude, pokud jste si nestačil všimnout!
11. 05. 2007 | 20:21

namen napsal(a):

A komunismus splodil vraždícího maniaka Stalina,Berju,Maa,Pol-pota atd.Výsledek?Ne 32 životů,ale desítky milionů.Tady jde spíše o to,kde se takový magor vyskytne.Je snad evidentní,že lide v Jižní Koreji se mají lépe než v severní.
11. 05. 2007 | 20:32

Karel napsal(a):

ad nycc500: Nyccu55, tam, kde schází argumenty, nastupují osobní poznámky a pokusy o uražení oponenta. Prostě kapitalismus je zdrojem morální patologie, to je skutečnost na které se shodují výše uvedení vědci. Pozitivní alternativou je svobodná, samosprávní společnost (říkejme ji třeba komunistická, proč ne?). To je zřetelné již od dob Rosy Luxemburgové - alternativou svobodné, prosperující společnosti je pak fašistické barbarství. Když sledujeme zahraniční politiku a filmovou produkci jedné nejmenované velmoci, vidíme, že se nemýlila. Co je na tom demagogického? K zahraniční politice oné hypervelmoci srovnej N. Chomsky Perspektivy moci a od téhož autora Hegemonie nebo přežití.
11. 05. 2007 | 20:34

Karel napsal(a):

jiní lidé a zřejmě vzdělanější, s většími životními zkušenostmi a lepším přístupem k informacím si prostě myslí něco jiného: To, co se nazývá 'kapitalismus' je jednoduše jakýsi systém společenského merkantilismu, s obrovskými a většinou podivnými a nezodpovědnými soukromými tyraniemi, které uplatňují rozsáhlou kontrolu celé ekonomiky, politického systému a společenského a kulturního života, a které fungují v těsné spolupráci s mocnými státy, jež masivně intervenují v domácí ekonomice a mezinárodním společenství. Tak tomu je ve Spojených státech, navzdory mnoha iluzím, které o nich lidé mají. Bohatí a privilegovaní už nejsou dále ochotní čelit tržní disciplíně, než byli v minulosti, ačkoliv ji považují za naprosto vhodnou pro většinovou populaci. Uvedu pro ilustraci: Reaganova vláda, která si libovala v rétorice volného trhu, se rovněž vychloubala před obchodní komunitou, že je nejprotekcionističtější vládou v poválečné historii Spojených států - ve skutečnosti více než všechny ostatní dohromady.

(viz)

http://www.sds.cz/docs/prec...

Recenze na Perspektivy moci:

http://www.e-polis.cz/view....
11. 05. 2007 | 20:38

nycc500 napsal(a):

Mě argumenty neschází, mě stačí se podívat kolem sebe. Pár let komunismu jsem ještě stihl, a nebylo to lepší než teď. Nebo se podívejte do světa, kde se lidem nejlíp žije? Zřejmě v USA a v západní Evropě, proto tam utíká tolik lidí z celého zbytku. Nikdo nechce emigrovat na Kubu nebo do Severní Koreje. Já víc argumentů nepotřebuji. Zkuste méně číst a více se dívat a přemýšlet sám.
A pokud nechcete být zaměstnán v žádné firmě, nemusíte. Nikdo vás přece nenutí mít nadřízeného. Samozřejmě za předpokladu, že se umíte uživit sám. Pokud toho nejste schopen, není to vina nikoho jiného než vás samotného.
11. 05. 2007 | 20:48

Jake napsal(a):

Karle, svět podle Marxe by byl krásný: Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb... Bohuzel ani ekonomie ani morálka ve světě, natož u nás, takto nefungují. Stačil by vám základní kurz ekonomie a pochopil bys jste, že není v lidských silách takový kolos individuálních potřeb a invencí ukočírovat . Pokud mluvíte o politice silného státu, měl bys jste si uvědomit, že silný státní aparát má tendenci omezovat osobní svobodu, stát se totalitárním a uzurpovat moc. K vašemu názoru ohledně alegorie Virginského studenta jihokorejského původu se nechci vyjadřovat. Jenom bych rád střelil od boku a položil si otázku, zda za neštěstí může systém, který mu dával svobodu vybrat si, jak bude žít a s kým se bude stýkat, nebo to byla jeho pomatená mysl a skutečnost, že místo doplňování zásobníku měl být na psychiatrickém léčení.
11. 05. 2007 | 20:53

Karel napsal(a):

ad nycc500:Chybí Vám vědomí historické souvislosti, to je právě tím, že jste evidentně nečetl, neřkuli pečlivě studoval zmíněné knížky - Východní Evropa byla tradičně ve služebné roli a porovnávat např. Bulharsko za socialismu s Německem je pouhý intelektuální reflex. Korektní je srovnávat uvedené Bulharsko třeba s Filipínami, kde si užívají péče blízké velmoci, podobně jako si ji užívali v Bulharsku. Pak je zřetelné, že výsledky vycházejí lépe pro ten pomlouvaný socialismus. To je evidentní a nezávisle uvažující a myslící lidé to také, na rozdíl zatím od Vás, chápou a na tuto skutečnost upozorňují. Fakt si o tom něco přečtěte.
11. 05. 2007 | 21:05

Karel napsal(a):

ad Jake: Vysoké školy v USAsou koncentrační tábory, kde mladí lidé dostávají klapky na oči. tyto instituce nejenže nerovnost udržují, oni ji ještě prohlubují - není tam těch střílejících, jak vy řikáte magorů, nějak příliš. Víte něco o demontáži školské reformy Johna Deweyie?
11. 05. 2007 | 21:09

Adolf napsal(a):

Karle dost! Nebo i s Olgou, se kterou sdílíte týž počítač, skončíte na záchytném blogu!
11. 05. 2007 | 21:09

Karel VI napsal(a):

To, co pise Karel, ma hlavu a patu. Ale mohou to "desifrovat" pouze starsi, kteri jsou uz tak nejak vyrovnani se zivotem, s jeho hodnotami. To neni o Marxovi, panove.
11. 05. 2007 | 21:13

Karel napsal(a):

Adolfe, a vy jste kdo? Proč si myslíte, že můžete někomu dávat pokyny jako psovi? Vás ten kapitalismus už asi pěkně semlel, co?
11. 05. 2007 | 21:15

nycc500 napsal(a):

Já vycházím z toho, že socialismus nikdy ze své podstaty nemůže fungovát lépe než svobodná kapitalistická společnost. V socialismu bude vždycky nižší životní úroveň, a to i (a hlavně) pro lidi, kterým ten socialismus má prospívat nejvíc. Řekněte mi např., která socialistická země měla vyšší životní úroveň než země západní Evropy a USA?
11. 05. 2007 | 21:19

nycc500 napsal(a):

pro Karla: K tomu tvrzení, že vysoké školy v USA jsou koncentrační tábory: z jednoho takového "koncentráku" vám právě píšu. Opravdu jste mě pobavil.
11. 05. 2007 | 21:22

Adolf napsal(a):

Když ony ty země západní Evropy jsou samy socialistické...
11. 05. 2007 | 21:24

nycc500 napsal(a):

to Adolf: No, to máte vlastně pravdu :-) Ale pochybuju že jsou tolik socialistické, jak by si to Karel přál.
11. 05. 2007 | 21:30

Karolinus napsal(a):

Vážený pane Karle, opravdu nevík z které planety jste slétl.Můj otec měl to štěstí, že prožil 50 léta. Já jsem se narodil v roce 1952 a otec byl zrovna mimo domov. Kde asi myslíte, že byl? Pak jsem to odnesl po chvíli klidu i já, spočítal mi to v roce 1971 uliční výbor. Víte co to bylo?
11. 05. 2007 | 22:43

radek napsal(a):

Karel je vůl
Karel je vůl
Karel je vůl
Karel je vůl
Karel je vůl
Karel je vůl
Karel je vůl
Karel je vůl..........
11. 05. 2007 | 22:56

Bedřich napsal(a):

Řešíme zde otázku, zda vládnoucí koaliční politici (plus sedm krkavců z ČNB) mají za nás ostatní rozhodnout kdy a jak přijmout či nepřijmout společnou papírovou, ničím nekrytou měnu euro, kterou budou řídit jiní krkavci z ECB ve Frankfurtu. Lidé, kteří se zaobírají hopodářskou vědou -ekonomové, na to mají velmi odlišné názory, což je u skutečné vědy velmi, velmi na povážnou. Je to, jako kdyby se lékaři - řečeno metaforou, nemohli shodnout zda krev tělem pumpuje srdce nebo játra či mozek. Přečetl jsem si, zřejmě na rozdíl od ostatních diskutérů prameny na něž odkazuje Karel a co se týká monetární politiky, připadá mi, že prof. Rothbard je kompetentní i čtivý autor, jehož dílo nabízí nový úhel pohledu na tuto problematiku. Bohužel o tak zásadním aktu jako převzetí cizí měny nedudou rozhodovat občané ale několik politiků, vyznávajících jiné různé politicko-ekonomické teorie. Bylo by asi lepší s přijetím eura sečkat, rozproudit plnohodnotnou diskusi, nikoho z ní nevylučovat, nezakřikovat a pak tuto otázku předložit plebiscitu. To je asi nejrozumnější řešení, které mne momentálně napadá, ale pokud mi někdo předloží relevantní argumenty, rád svůj názor přehodnotím.
Co se týká emocionálně vypjatého sporu: svobodná společnost ano či ne, tak je zřejmé, hodnotu svobody nelze vyčíslit a člověk její cenu pozná, když ji ztratí.
11. 05. 2007 | 23:08

Honza napsal(a):

Jen mi v té monetární houštině není jasné, jestli budeme brát dál v eurech současný průměrný plat cca 600 euro oproti průměru té přes hranice chudší části Německa-1 500 eur.
11. 05. 2007 | 23:21

Bedřich napsal(a):

No to je právě jeden z problémů, koruna je vůči paritě kupní síly stále ještě tzv. transformačně podhodnocená. Ceny, např. elektřiny se přizpůsobují německým rychleji než mzdy, platy neřkuli penze. Průměrná produktivita práce v národním hospodářství je okolo 60 procent průměru EU, ale průměrné mzdy jsou jen okolo 30 procent téhož průměru. Je proto třeba dosáhnout reálné kovergence hospodářství, nikoliv plnit pouze nominální maastrichtká kritéria, která si stanovili státníci těch zemí, které nás přijímají do eurozóny. S oddálením vstupu do této zóny proto nemáme co ztratit - ba právě naopak. Času je proto dost na hlubší debatu.
11. 05. 2007 | 23:40

Jana J napsal(a):

Je až dojemné, jak se všichni spojí, když jde o to, umlčet jednoho marxistu. Marxismus musí být nebezpečnější, než jsme si my kdy dovedli představit, když nás s tím otravovali na vysoké škole. Proč má tolik lidí potřebu urážet levicově smýšlející lidi? Chápu ty, kteří byli zavření, perzekvovaní.Ale tolik jich nebylo! Nemohu se ubránit dojmu, že většina těch, kteří tak zuřivě hájí kapitalismus, se snaží lísat k ruce, která je nepříjemně tiskne s tím, že stisk povolí. Nyc 500 - jste mladý, cítíte se silný, vyvolený. Je to lákavý pocit. Nemyslím si, že americké vysoké školy jsou koncentráky ani že jsou extrakt svobody. Jsou takové, jaká je americká společnost, tedy problematické.K meritu věci - po Euru nebažím, ale jednou bych chtěla být stejnou Evropankou, jako je např. Němka. To ovšem těžko pocítím s platem 500 Euro k jejímřekněme 2000. A to je problém, který pánové Kalousek a Havel neřeší. Oni totiž evropské platy mají. Ještě jednou - chci být Evropanka, ne žebračka. To nesouvisí s Eurem, to souvisí s úctou k člověku. která v současném českém kapitalismu úplně chybí.
11. 05. 2007 | 23:43

PeKl napsal(a):

Nesouhlasím s názorem pana
docenta. Snad mohl napsat
"chodí Pešek okolo ...."
a doplnit tím, kdo zde v posledních 8 letech vládl, kdo
měl obsazena klíčová ministerstva a rovněž "zakolik"
a jak bylo možno se k uváděným
dotacím dostat, pokud žadatel nepatřil k "vyvoleným".
12. 05. 2007 | 00:09

nycc500 napsal(a):

To Jana: Mladý jsem, ale silný a vyvolený se necítím. Cítím se jako docela normální člověk. Dá docela práci v dnešní době obstát, ale neřekl bych, že mě kapitalismus nepříjemně tiskne. Opravdu si myslíte, že problémy naší společnosti vyřeší návrat socialismu? Proč se tolik lidí chce vrátit k něčemu co nefungovalo?
A myslíte si, že právo odsuzovat minulý režim mají jen ti, co byli zavření? Ostatní nad ním mají jásat? Váš výrok "tolik jich nebylo!", to má být omluva minulého režimu?
No a k tomu meritu věci: věřím Vám, že by jste se chtěla mít stejně dobře jako Němka. Víte proč se tak nemáte? Právě proto, že tady proběhl marxistický experiment.
12. 05. 2007 | 00:15

omnihash napsal(a):

Jsem zásadně proti euru - nevidím na něm nic pozitivního. Akorát další skělá výmluva ke zdražení. Až budu mít plat na úrpvni alespoň momentáního nejchudčího člena eurozóny, můžem o tom přemýšlet.
12. 05. 2007 | 06:45

ČechoAmeričan napsal(a):

Když - hlavně díky post-Klausovským vládám, jejich dramatickém odklonu od Klausovy "české cesty" ve prospěch solidních západních investic, zlepšení právního prostředí, atd. - ekonomika, export stále lámou rekordy, koruna se posiluje a netřeba do eura chvátat. Souhlasím s tím, že přebytky obchodu nemusí za 5-6 let být nebo být významné, což se na kurzu projeví. Takže pár extra let na zavedení eura je "oukej". Až se platy, ceny nemovitostí v Kč, převedené silnějším kurzem (řekněme 1:23 za euro) nakonec převedou na eura, budeme bohatší, v platech i majetku, než za 1:28.
12. 05. 2007 | 07:11

Bedřich napsal(a):

Podle výpočtů odborníků i podle názoru europoslance Vladimíra Železného, který také umí počítat a navíc neustále pendluje mezi Bruselem, Prahou a Znojmem a porovnává svou kupní sílu (používá k tomu tuňáky!), by mělo být euro hluboce pod 20 korun. Z toho je vidět jak zásadní - nejen teoretické, ale i praktické - rozpory jsou mezi lidmi na tuto docela podstatnou otázku. Zajímavý rozhovor s ním jsem objevil v Archivu na http://www.radiohalo.cz
12. 05. 2007 | 07:39

Petr napsal(a):

Dalsi zvratky maristickeho pryekonoma Jana Havla.

To jsou ale blaboly. Jak tento clovek muze ucit ekonomii ?? To dodnes nepochopim, snad jen stranicka legitimace to zarucuje.
12. 05. 2007 | 07:44

Hrozd napsal(a):

Řekl bych, že se prostě musíme vyrovnat s integrační resp. globalizační tendencí. Spojují se banky, firmy, prolínají národy, mizí jazyky, měny, "normalizují" produkty ...
Považuji to za přirozený vývoj lidské společnosti, hnaný dopředu zejména rozvojem technologií (informatika, propojené komunikační systémy). Samozřejmě, že tento vývoj neprobíhá rovnoměrně po hladké křivce. Je velmi rozkmitaný, ale tendence je jasná. V podstatě to je vývoj spontální a velmi předbíhající politiky, ekonomy, formální pravidla hry. To vše je ve vleku tohoto vývoje a rčím dál obtížněji na něj reaguje.
V řádu desetiletí či jednoho, dvou staletí (pokud ovšem nedojde k nějaké zásadní globální katastrofě ) to skončí v podstatě z pohledu politiky a ekonomiky jednotným, centrálně řízeným celosvětovým systémem.
Může se nám to líbit či nelíbit - ale jako systémový inženýr to jinak nevidím.
12. 05. 2007 | 08:08

Bedřich napsal(a):

Píšte může se nám to líbit či nelíbit - ale jako systémový inženýr to jinak nevidím, to je podle mě ryzí determinismus a bída historicismu. Centrálně řízený celosvětový systém - jinými slovy světovláda, je noční můrou všech, kdo si váží lidské svobody a touhou lidí typu Adolfa Hitlera. Děkuji nechci.
12. 05. 2007 | 08:20

Petr napsal(a):

Kdo často jezdí do zahraničí, přijetí eura se už nemůže dočkat. Stejně tak je to i s platbami do zahraničí. Za jakýkoliv příkaz k úhradě (byť by to odpovídalo ekvivalentu 100 Kč) se připočítává asi 700 Kč za bankovní převod. A v celé ekonomice jde určitě o nezanedbatelné položky.
12. 05. 2007 | 09:23

Bedřich napsal(a):

Jezdím často do zahraničí (myslíte asi eurozónu) a stačí mi normální platební karta. Vysoké oligopolní zpoplatnění příkazů k úhradě do zahraničí již řeší Evropská komise, když se k tomu ti krkavci z ČNB nějak nemají. V porovnání s výše naznačenými systémovými a praktickými problémy jde ale o problém o několik poschodí níže.
12. 05. 2007 | 09:44

Ervín fecit napsal(a):

chápu Čechoameričana, že nadržuje dolaru, pro který je euro konkurencí.
chápu ty co jsou aktivní v rámci EU že se nemohou dočkat eura.
Dovedu pochopit i bankovní sektor, který nespěchá pod měnovou politiku ECB i firmy, které žijí z přežívajícího devalvačního polštáře české měny.
Dokonce dovedu pochopit i laiky, kteří nemají informace, že v euru vidí jen zdražení - třeba jim prostě osvěta.
Co ale nechápu proč tu někteří žvaní o marxismu, když žádná marxistická odpověď pro či proti euru neexistuje.
Euro samo o sobě není o pravici a levici, ale o geopolitice (o integraci EU a jejím zařazení mezi velmoci) - možná se na cestě k euru rozlišují obchodní a sociální rizika s implikací pro levicové či pravicové akcenty, ale to už je o jiném.
12. 05. 2007 | 12:16

Bedřich napsal(a):

Nejde o geopolitiku, jde o ekonomii státních zásahů a jak se diskutuje na blogu Petra Macha o úrokovou politiku. V eurozóně jsou všichni jak na Prokrustově loži srovnáni dle jednoho mustru - Irsko, Itálie, Řecko, Francie, všechno jedno. I když úroková míra nastavená trhem by byla v těchto zemích diametrálně odlišná. Už centrální cedulová banka vnáší do systému nadměrnou regulaci, přesunem kompetencí do Frankfurtu se problém jenom zhoršuje.
12. 05. 2007 | 12:35

Bedřich napsal(a):

Na a pokud jde o euro a marxismus, tak si stačí přečíst Manifest, případně doplnit vzdělání o studium Lva Davidoviče: Imperialismus znamená vládu finančního kapitálu. Bok po boku s trusty a syndikáty a
často je přerůstajíce, soustřeďují banky ve svých rukou skutečnou vládu nad
hospodářstvím. Banky svojí strukturou vyjadřují v koncentrované formě celou strukturu
moderního kapitálu: spojují tendence monopolu s tendencemi anarchie. Je nemožné pokročit ani o jeden vážný krok dopředu v boji proti
monopolistickému despotizmu a kapitalistické anarchii – které se vzájemně doplňují ve
svém díle destrukce – když jsou řídící místa v bankách ponechána v rukou kořistných
kapitalistů. K tomu, aby byl vytvořen jednotný systém investic a úvěru, spolu s racionálním
plánem odpovídajícím zájmům všeho lidu, je nutno spojit všechny banky do jedné národní
instituce. Pouze vyvlastnění soukromých bank a koncentrace celého úvěrového systému
v rukou státu poskytne tomuto systému potřebné skutečné, t.j. materiální – nejen pouze
papírové a byrokratické – zdroje pro hospodářské plánování.
Vyvlastnění bank v žádném případě nevede nutně k vyvlastnění bankovních vkladů.
Naopak jedna státní banka bude schopná vytvořit mnohem příznivější podmínky pro
drobné střadatele, než mohly vytvořit soukromé banky. Stejným způsobem pouze státní
banka může vytvořit pro rolníky, řemeslníky a malé obchodníky podmínky pro příznivý, to
jest levný úvěr. Ještě důležitější okolnost je to, že celé hospodářství – za prvé a především
velký průmysl a doprava –řízené jedinou finanční institucí bude sloužit životním zájmům
dělníků a všech ostatních pracujících.
Nicméně, zestátnění bank vytvoří tyto příznivé podmínky pouze tehdy, když státní moc
přejde zcela z rukou vykořisťovatelů do rukou pracujících.
12. 05. 2007 | 12:40

Hrozd napsal(a):

Případný centrálně řízený celosvětový systém může pro jednotlivce znamenat v podstatě možná větší míru svobody, než jakou disponujeme nyní.
Ony totiž vyvstanou pro lidstvo takové výzvy, jimž nebude možno čelit jinak, než celosvětově koordinovaným, optimalizovaným přístupem (klima, energetiky, fosilní zdroje - uhlí, ropa, plyn což nejsou jen paliva ale suroviny pro chemický průmysl, se kterým již stojí či padá naše civilizace, pitná voda, ohromná migrace, ....).
Také se mi to moc nelíbí a ostatně se mne to již ani ve fatálním rozměru nedotkne, ale prostě jasně to k tomu spěje.
12. 05. 2007 | 12:43

Bedřich napsal(a):

Nic není obludnějšího a pro budoucnost člověka a lidstva nebezpečnějšího, než světovláda. Gulagy a koncentrační tábory by proti tomu byly podle mnohých společenských vědců a politických filosofů pouhou málo škodlivou epizodou. Máte ale pravdu v tom, že přijetí papírové, ničím nekryté měny euro je k tomu závažným nakročením.
12. 05. 2007 | 13:25

Jana J napsal(a):

Ad nycc500 - já jsem napsala, že chci návrat k socialismu toho střihu, který tu byl? Několiktát jsem už vyjádřila názor, že vím, proč jsem chtěla, aby to skončilo. To ale neznamená, že se mi líbí kapitalismus19. století! Když člověk něco kritizuje, neznamená to, že chce pravý opak! Stýkám se s několika Američany, kteří mi potvrdili, že Amerika je v současné době velmi ostře rozdělena. Já ale černobíle vidět odmítám. Odmítám se ale také podílet na radostném jásotu - to je jedno, že se máme čím dál hůř, hlavně když nemáme komunisty!A ještě jedné věci se obávám - pokud budou ve východní Evropě vládnou neoliberální paka, slibující prosperitu za cenu sobectví a bezdětnosti, Evropa se zase rozdělí a my ostatní se budeme jenom dívat a tisknout se k velkému bratrovi a jeho základnám.
12. 05. 2007 | 15:55

Ervín fecit napsal(a):

Bedřich plije na státní zásahy v eurozóně - ale i kdyby jich bylo nad míru (není to žádné drama), jak to ale souvisí s eurem ? Možná místo otců liberálů by měl přiznat vztah k ekonomickému nacionalismu - o ten totiž u něj jde spíš. A taky být v argumentech konkrétnější.
Společná měna tlačí na možnosti národní hospodářské politiky jak v měnové, tak v rozpočtové oblasti. A myslet si, že manévrováním lze zlepšit podmínky zhodnocování domácího kapitálu - falešný sen. Zvláště pokud by se opíral o přiblížení Washingtonu a vzdálení Bruselu.
Termín a podmínky přijetí eura je o co jde a ne euro jako takové. Nízká konvergence ČR s vyspělými státy je problém a rychlejší termín vyvolává spor, kdo to zaplatí.
Sobotka věřil v rok 2010, Kalousek uvádí rok 2012. Doc Wintrová (dříve AV ČR, nyní VŠ ekonomie a managementu) hovoří o roku 2014 - jako důvody uvádí růst úroku a zpomalení HDP.
Podstatné samozřejmě je jaký kurs CZK/EURO by byl fixován a zda věříte v deficitní financování růstu. Hic Rhodus, hic salta !
12. 05. 2007 | 17:01

Ervín fecit napsal(a):

k fiktivnímustřetu socialistů a liberálů - světovládu proletariátu nad globálními ekonomickými vztahy nechte v tomhle tématu spát - současná globalizace je o zcela odlišné věci než o čem blábolí různí rádoby marxisté či trockisté.
Jakou podobu bude nakonecd globalizace mít - určitě nepůjde o žádná katedrově čistý model - pro nás je nyní důležitější zda Evropa (EU) v tom bude hrát samostatnější roli. A to bez politické integrace a projektu eura nepůjde.
12. 05. 2007 | 17:08

Bedřich napsal(a):

Ad Ervín fecit: Evíne, nezbývá než zopakovat, že zde řešíme otázku, zda vládnoucí koaliční politici (plus sedm krkavců z ČNB) mají za nás ostatní rozhodnout kdy a jak přijmout či nepřijmout společnou papírovou, ničím nekrytou měnu euro, kterou budou řídit jiní krkavci z ECB ve Frankfurtu. Lidé, kteří se zaobírají hopodářskou vědou -ekonomové, na to mají velmi odlišné názory, což je u skutečné vědy velmi, velmi na povážnou. Je to, jako kdyby se lékaři - řečeno metaforou, nemohli shodnout zda krev tělem pumpuje srdce nebo játra či mozek. Přečetl jsem si, zřejmě na rozdíl od ostatních diskutérů prameny na něž odkazuje Karel a co se týká monetární politiky, připadá mi, že prof. Rothbard je kompetentní i čtivý autor, jehož dílo nabízí nový úhel pohledu na tuto problematiku. Bohužel o tak zásadním aktu jako převzetí cizí měny nedudou rozhodovat občané ale několik politiků, vyznávajících jiné různé politicko-ekonomické teorie. Bylo by asi lepší s přijetím eura sečkat, rozproudit plnohodnotnou diskusi, nikoho z ní nevylučovat, nezakřikovat a pak tuto otázku předložit plebiscitu. To je asi nejrozumnější řešení, které mne momentálně napadá, ale pokud mi někdo předloží relevantní argumenty, rád svůj názor přehodnotím.
Co se týká emocionálně vypjatého sporu: svobodná společnost ano či ne, tak je zřejmé, hodnotu svobody nelze vyčíslit a člověk její cenu pozná, když ji ztratí.
A kladu si otázku, zda jste víte, co je tzv. ekonomický nacionalismus a kdo je jeho hlavním nositlem? Pokud byste tápal a obviňoval z něj občany ČR, kterým v ČR již téměř nic nepatří, podívejte se na blog Jana Zahradila...
12. 05. 2007 | 18:23

Ervín fecit napsal(a):

a vy jste zažil aby na otázky hospodářské politiky měl někdo jediný názor ? Ekonomika není deterministický obor, jde o zájmy. Váš zájem je naznačen už tím, že o euru mluvíte jako o cizí měně - sdílená suverentia je asi pro vás nepřijatelný pojem.
Výhrady k euru mezi ekonomy nejsou až tak časté - zapřísáhlí odpůrci patří k exotice nebo jsou na straně konkurence, nikoliv k main streamu.
Nic proti referendu o přijetí eura (je to věcí vhodné vysvětlovací kampaně aby i laik pochopil).
Ekonomický nacionalismus lze nalézt na pravém i levém pólu - jde prostě o hyperkonzervativní vidění světa - v tom je část ODS i část našich komunistů v Evropě stejně výjimečná. A v tom mají obě tyto podmnožiny blízko k populismu skoro fašistického stylu.
13. 05. 2007 | 14:51

Bedřich napsal(a):

Tak asi hlavní je, že jak píšete nemáte: Nic proti referendu o přijetí eura (je to věcí vhodné vysvětlovací kampaně aby i laik pochopil).
No a aby to všechno i laik pochopil, tak doufám, že se ve veřejnoprávních médiích otevře diskuse na toto téma i s využitím populárním způsobem napsané studie prof. Rotbarda http://www.libinst.cz/etext... Uvítám, pokud jako můj spoluobčan toto úsilí podpoříte a přispějete tak k demokratické, nemanipulované veřejné debatě, která se např. ohledně jiného a snad ještě významnějšího tématu - to jest amerického vojenského radaru v ČR, bohužel příliš nedaří. Na Českou televizi přibývají tisíce stížností, ale ta toho nedbá a dál pokračuje v jednostranné propagandě za naše peníze.
13. 05. 2007 | 16:05

Ervín fecit napsal(a):

na světě je stovky a stovky profesorů - klidně si milujte toho svého, ale možná by neuškodilo místo ohánění se jmény říci konkrétní argument. A nevím proč matlat vaši nechuť k ČT (klidně si milujte třeba Novu) s tematikou eura - tahle kombinace virtually a halo novin je úžasná.
I krajnosti se občas dostanou na obrazovku - např. někteří by chtěli zařadit zpátečku v evropské integraci, odmítnout projekt eura atp. - něco jako stroj času.
Ale proč by to mělo mít více prostoru než třeba hájlování dutohlavců od Národního odporu ? (mimochodem je pikantní jak Heiderové, Berusconiové a pod tíhnou ke krajnímu pojetí liberalismu, že by mindrák měštěnína zhrzeného globalizací?).
13. 05. 2007 | 17:37

Bedřich napsal(a):

Ervíne fecito, psal jste, že jste pro vhodnou vyvětlovací kampaň ohledně eura, co je tedy špatného na tom, že na stejném prostoru zazní akademické argumenty pro a proti? Proč to najednou srovnáváte s hajlováním? To je pak skoro zbytečné předkládat Vám další a další sady závažných argumentů, když Vám to připadá jen jako hajlování. Jste asi fanatickým zastáncem eura, který velmi nevěcně a emocionálně reaguje na jakouliv kritiku tohoto politického projektu. V případném referendu, pokud ho politická kasta dovolí, ale budete mít jen jeden hlas. Stejně jako já ale i jako pan docent Havel či ona příslovečná teta z Horní Dolní.
13. 05. 2007 | 19:31

Bedřich napsal(a):

A dodávám, že centrálním bankéřům a spol. se zatím daří dobře. Mohou si nakoupit i trochu té mediální klaky. K ilustraci výnosnosti jejich „podnikání“ poslouží pár číselných údajů:
ceny bankovek tištěných ČNB se pohybují přibližně od 1,30 Kč za bankovku
označenou „50 Kč“ do 2,30 za kvalitněji vyvedenou a před paděláním
chráněnou bankovku se dvěma nulami navíc. Kdo by si takového „podnikání“
nechtěl trochu užít a svoji peněženku napěchovat co možná
největším množstvím bankovek s co možná největším počtem nul? Vždyť
výnosnost takového podnikání (např. výroby „pětitisícovek“) je více než
217 000 %. Ve srovnání s tím je výnosnost nejproduktivnějších českých
firem naprosto směšná!
13. 05. 2007 | 22:52

Ervín fecit napsal(a):

proč oponuji ? protože jste žádné argumenty (natož akademické) neuvedl - zkuste být míň na to euro naštvaný a více se soustředit na výklad.
V ekonomické obci je proti euru drtivá menšina - to vědí jsitě i pánové z CEVRO.Ani náklady na emisní činnost jistě nejsou tím klíčovým argumentem pro nebo proti společné měně.
To že vám vyčítám že mi přijde že melete páté přes deváté není o mých emocích,
ale naopak o snaze vás přimět sdělit postatu vašich výhrad.
Možná marně - inu i tací si rádi v neděli před spaním něco napíší do nějakého blogu. Možná si ale jenom potřebujete doplnit látku - pak nashle příště při lepší příležitosti.
13. 05. 2007 | 23:35

Bedřich napsal(a):

Ervíne, prosím Vás, četl jste vůbec onu studii Peníze v rukou státu? Mám důvodné pochybnosti, že jste to za tu chvilku stihl přečíst a - chraň Brusel! i promyslet. Pevně ale věřím, že přečtení této knihy bude pro většinu jejích čtenářů příjemným zážitkem. Držte si peněženky, příběh o tom, co
nám vláda provedla s našimi penězi, právě začíná...!
viz http://www.libinst.cz/etext...
13. 05. 2007 | 23:50

Ervín fecit napsal(a):

zkuste číst víc než jednu knihu já to tak alespon dělám - jinak je vaše propagace liberálního insititutu spíš neviná - a až se vyjádříte sám cože to útočí na vaši peněženku, možná skřížíme kordy účelněji.
Všem kteří to ještě čtou, dobrou noc.
14. 05. 2007 | 00:49

Bedřich napsal(a):

Proč si myslíte, že čtu jednu knihu? Proč se pokoušíte oponenta dehonestovat, shazovat, nálepkovat a sám nepředkládáte pro své postoje vůbec žádné racionální argumenty? Proč? Zformuluji hypotézu, že zřejmě trpíte komplexem superiority a etnocentrismem. To by celkem odpovídalo Vašemu psychologickému profilu. Mimochodem, nepropaguji Liberální institut ale odkazuji na jednu podle mého názoru velmi zajímavou studii, a žádné kordy s Vámi křížit nehodlám, nežijeme už naštěstí v dobách feudalismu. Máme právo šířit svobodně jakékoliv informace a názory a také je svobodně vyhledávat.
14. 05. 2007 | 08:05

Janus napsal(a):

ať hledám jak hledám, ale žádnou hypotézu vytvořenou Bedřichem (a to přispěl skoro 20x) jsme nenašel - kromě toho, že nemá rád banky a EU (já zase koprovku) - že by nějaká reinkarnace Bedřicha Englese ?
14. 05. 2007 | 12:01

Palo napsal(a):

Vážený pán docent!
Vysvetlite mi prosím , ako občanovi, ktorému "hrozí" prijatie eura, že je to v mojom záujme, napriek tomu že si uvedomujem negatíva: ak príjmeme euro skôr , príjmeme ho v podstatne nevýhodnejšom kurze , ktorý vnímam ako znehodnotenie mojej mzdy a eventuálnych úspor . Mám v čerstvej pameti zdražovanie v krajinách kde sa zmenilo obeživo - marka za euro a.i.
Strácam daňovú suverenitu .
Ďakujem .
14. 05. 2007 | 13:14

Bedřich napsal(a):

Janusi, myslím, že Vám odpověděl Palo, kdo chce rozumět, rozumí, kdo nechce tak nechce a zkresluje výroky druhých.
14. 05. 2007 | 13:58

Janus napsal(a):

přísahám, třeba na pupek, že nerozumím co je na jinak běžném laickém dotazu zda euro neznehodnotí úspory odpovědí na pátrání po vaší superhypotéze.
Zvláště když uvážím, že k znehodnocení úspor po nominálním přepočtu měny za měnu nemůže dojít. V SRN se "zdražilo" po zavedení eura méně než 1% a to patřilo SRN k zemím s největším cenovým pohybem. Takže je mi líto, ale stále marně čekám na rozumný výklad proč ano či proč ne. Nebo se držíte zásady že máte pravdu, protože jí máte ?
14. 05. 2007 | 21:38

ach napsal(a):

Nechápu proč primitivní účastník diskuse "Petr-zvratka" vůbec čte tuto vysoce inteligentní diskusi když ji nerozumí, primitiv.

Vážený pane docente, samozřejmě, že chceme být občany prvé kategorie, ale bohužel se obáváme, že současná vláda nás hodí do té druhé.
15. 05. 2007 | 14:49

Filda skoro kapitalista napsal(a):

Tato diskuze uz se zda byt pomalu u konce. Jen mi dovolte jednu poznamku, ktera tu uz byla:
Karel je vul
Karel je vul
Karel je vul
Karel je vul
Takoveto propagace myslenek komunismu bych jako administrator tohoto webu okamzite smazal. Odkazovat se na nejakeho pomateneho retarda, co strili studenty na skole - tomu rikam uroven.
Doufam, ze Karel vyrukuje s necim ohledne svobody slova. Verte, nebo ne - i tento web patri nejakemu zlemu kapitalistovi, ktery ma pravo vase posty mazat jeden po druhem - a je velka skoda, ze to nedela.

Bylo mi lito zustat jako jediny, kdo Karla neposle do pr.... To je ten nejlepsi argument.

The End
15. 05. 2007 | 20:10

Václav napsal(a):

Je pěkné, když se modrý bolševik - kapitalista projeví, alespoň spoluobčané vědí, co se může stát, pokud by získal ještě více moci.
16. 05. 2007 | 13:57

Filda skoro kapitalista napsal(a):

Pokud tim myslis, ze by se zvysila pouzivanost slova "vul" - tak to snad ani nehrozi...
17. 05. 2007 | 11:55

Petra napsal(a):

Naprosto s Janou souhlasim!!!!!
Taky chci byt Evropan, myslim, ze i jsem rozhodne se pred cizinci podradne citit neminim jen proto, ze nevydelavam treba tolik co oni. Tedy pokud mluvim o nabubrelych cizincich, co to zde davaj najevo, Slysneho to nenapadne.
A k EURU: Kalouskovcum a jinym jsou starosti obcanu ukradeny a po prijeti Eura by se meli stejne dobre jako nyni. Rozhodne pro prijeti eura nejsem a bylo-by na me, ani vstup do EU uz bych dnes nesvolila, tlaceji nas do nesmyslu, vse chteji globalne, snad aby zemem pod EU nemela ani vlastni vyrobky, nic. A s urem at se jdou vycpat" Duvod, ze to pomuze nakym investorum ci cizincim u nas, aby si NEUMSELI rozmenovat? Investori at jdou za humna a cizincum at spise se zlepsi kvalitne sit smenaren. I kdyz bude uro, vzdy se najdou podvodnicci, kteri budou chctit vydelat. Prijmout euro je pouha sprosta vymluva!!!
13. 06. 2007 | 14:54

Josef napsal(a):

K tomu článku, tak jak je napsán, skoro až výhružně, tak to budu raději občan druhé kategorie.
20. 06. 2007 | 19:55

ANONYM napsal(a):

tady chcípnem až tu bude euro....nechci euro.... až bude euro budou i jiné eny potravin, všeho..... když euro tak v tom případě chcu i evropské platy....
22. 06. 2007 | 15:13

miroslav napsal(a):

Kozel zahradníkem!
22. 06. 2007 | 16:44

vdhqfmwbkm napsal(a):

Hello! Good Site! Thanks you! fpxwbrlpxyby
01. 10. 2007 | 15:35

vvigjwdnhx napsal(a):

Thanks for this site!
<a href=http://hddoic.kaiayan.cn/ >hddoic.kaiayan.cn</a>
<a href=http://hmaq.bahrcbhnv.cn/ >hmaq.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://tlkpqj.bcavgnc.cn/ >tlkpqj.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://iyqvdf.bcavgnc.cn/ >iyqvdf.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://nxjqvvn.bcavgnc.cn/ >nxjqvvn.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://rtemst.bcavgnc.cn/ >rtemst.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://dwfdvp.bcavgnc.cn/ >dwfdvp.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://ckvkor.kaiayan.cn/ >ckvkor.kaiayan.cn</a>
<a href=http://lvys.bahrcbhnv.cn/ >lvys.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://kdhdt.kaiayan.cn/ >kdhdt.kaiayan.cn</a>
<a href=http://njhy.kaiayan.cn/ >njhy.kaiayan.cn</a>
<a href=http://yvl.bcavgnc.cn/ >yvl.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://xuvarv.bahrcbhnv.cn/ >xuvarv.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://jyxpe.bahrcbhnv.cn/ >jyxpe.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://uedeu.bcavgnc.cn/ >uedeu.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://uuedymt.kaiayan.cn/ >uuedymt.kaiayan.cn</a>
<a href=http://zyur.bahrcbhnv.cn/ >zyur.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://erqn.bahrcbhnv.cn/ >erqn.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://sccjov.kaiayan.cn/ >sccjov.kaiayan.cn</a>
<a href=http://keqimkc.kaiayan.cn/ >keqimkc.kaiayan.cn</a>
<a href=http://zgeezd.bahrcbhnv.cn/ >zgeezd.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://drolta.bcavgnc.cn/ >drolta.bcavgnc.cn</a>
<a href=http://jjxz.kaiayan.cn/ >jjxz.kaiayan.cn</a>
<a href=http://kjll.bahrcbhnv.cn/ >kjll.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://pogg.bahrcbhnv.cn/ >pogg.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://sruh.bahrcbhnv.cn/ >sruh.bahrcbhnv.cn</a>
<a href=http://mfj.bcavgnc.cn/ >mfj.bcavgnc.cn</a>
01. 10. 2007 | 23:49

Kšeftin napsal(a):

Pro Karla:
Každý systém stojí a padá na ovládání stáda ovcí několika vyčůránky, kteří vlastní kapitál a tím pádem i moc. V podstatě je svět řízen zločinci a nadnárodním korporalismem, který je ochoten pro své zájmy udělat cokoliv - aby běžné občany přesvědčil o terorismu, třeba legitimně odpálit několik náloží v oblastech z hustým výskytem obyvatelstva... A je jedno jaké to má nálepky jestli červenou nebo modrou, vždy jde jen o manipulaci.
Zas tak docela pravdu nemáte. Svět nekončí českými kopečky a i Vy máte možnost vytěžit z něj maximum pro plnohodnotný život. Taky máte možnost podnikat a založit firmu, nebo se naučit cizí jazyky a jít jinam. Co se týče korejského studenta - to byl opravdu chorý jedinec, psychopat a vrah. Takové jedince plodí každý systém, jen se o tom dříve tolika nemluvilo, nebo nevědělo. Komunismus je jen alternativa k kapitalismu, v podstatě mezi nimi je rozdíl jen v názvu, stejně jako mezi legálním byznysem - válkou a nelegálním byznysem - terorismem. Zkušené firmy dodávají oběma stranám - a proč by taky nedodávaly, když ovce jsou tak báječně hloupé, tak snadno manipulovatelné a TAK ÚŽASNĚ PLNÉ NENÁVISTI !!! (což je vidět na každé diskusi v internetu i jinde....
Hodně štěstí vám všem, bééééé
11. 11. 2007 | 10:54

virginia auto insurance quotes napsal(a):

I do agree with all of the concepts you have offered for your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance in virginia</a>
01. 08. 2011 | 12:30

auto insurance in California napsal(a):

Normally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great article. <a href="http://autoinsuranceofcalifornia.yolasite.com/">auto insurance in California</a>
25. 08. 2011 | 01:01

low auto insurance rates napsal(a):

fantastic put up, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector don't understand this. You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">car insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 00:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy