Rozhovor: Je třeba upevnit globální roli ŠOS

24. 06. 2011 | 11:20
Přečteno 3507 krát
Interview s kazašskou politoložkou Kamillou Šerjazdanovou o Šanghajské organizaci spolupráce (ŠOS). Co čeká organizaci v další dekádě? Nedojde kvůli čínské ekonomické expanzi k sporu mezi Moskvou a Pekingem? Může se ŠOS podílet na regulaci afghánského konfliktu? Kdy se členem stane Írán?

Minulý týden oslavila svou desetiletou existenci Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS). Uskupení, které nejdříve vzniklo jako mechanismus k mírnému a rychlému řešení otázky delimitace hranic mezi někdejšími republikami SSSR a Čínou, se v průběhu několika let změnilo v organizaci s daleko většími ambicemi.

Organizace se stala místem spolupráce a sblížení dvou velmocí – Moskvy a Pekingu. Pozitivně se podílí i na integračních procesech ve Střední Asii, neboť přesahuje tradiční postsovětský rozměr ostatních organizací (ODKB, EvrAzES, apod.) a rozšiřuje ho o dalšího významného hráče na středoasijském prostoru.

Jak hodnotí výroční summit a co čeká organizaci v další dekádě, jsem se zeptal Kamilly Šerjazdanové, kazašské politoložky z Euroasijské národní univerzity L. N. Gumiljova.

Expertka rovněž zhodnotila šance rozšíření organizace o Afghánistán či Írán, a zda-li se může ŠOS podílet na regulaci afghánského konfliktu.

Minulý týden se v Astaně uskutečnil desátý výroční summit Šanghajské organizace spolupráce. Jak byste ohodnotila setkání a jeho výsledky? Přinesl něco zásadního pro organizaci a její členy?

Summit byl velmi produktivní. Jeho agenda se zaměřila na nemalé množství problémů a mezinárodních otázek.

Hlavním výsledkem summitu je podepsání klíčových dokumentů, které byly členskými státy projednávány: astanská deklarace, protidrogová strategie pro období 2011 až 2016, memorandum o povinnostech států usilujících na vstup do organizace.

Objevily se rovněž nové iniciativy. Prezident Kazachstánu například navrhl vytvořit Cyberpol (speciální orgán ŠOS, jenž by měl bojovat s kyberterorismem – pozn. autora), či vytvoření společných projektů ve finanční sféře. Tedy, objevilo se mnoho iniciativ a budeme doufat, že budou realizovány.

Jednou z nejzajímavějších iniciativ, o kterých se na summitu diskutovalo, byl návrh kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajev vytvořit Konferenci pro vyřešení územních a regionálních konfliktů. Jak hodnotíte tuto iniciativu?

Iniciativa vznikla k realizaci preventivních opatření, v případě vzniku konfliktů. Je ale těžké si představit plnohodnotnou účast ŠOS v řešení vnitropolitických konfliktů. Organizace není vojenskopolitickým uskupením a nemá mandát ani mechanismy k zásahu do podobných konfliktů.

Tento institut v rámci organizace je nicméně potřebný. Členské státy rozděluje velké množství nevyřešených problémů – hraniční spory, problém transhraničních řek, který se ostře dotýká například vztahů mezi Tádžikistánem a Uzbekistánem, a podobně. Proto je takový mechanismus potřeba.

Není to pokus zesílit vojenský rozměr organizace?

Ne, Šanghajská organizace spolupráce od svého počátku nebyla vojenskou organizací a nečelí hrozbě nějakého konkrétního státu nebo uskupení států, proto se ani netransformuje do takového bloku.

V názvu se hovoří o vyřešení regionálních konfliktů. Týká se to také afghánského konfliktu? Bude ŠOS nyní věnovat větší pozornost situaci v Afghánistánu?

Šanghajská organizace spolupráce je otevřená organizace a spolupracuje se všemi státy, a tedy i s Afghánistánem. Organizace se nikdy nevyhýbala spolupráci s Kábulem. V první řadě se to týká boje proti drogám, protože všechny středoasijské státy velmi trpí přílivem drog z Afghánistánu.

Nemyslím si však, že iniciativa svědčí o tom, že ŠOS začal věnovat větší pozornost situaci v Afghánistánu.

Ještě před summitem se diskutovalo o tom, zda se může ŠOS zapojit do řešení konfliktu v Afghánistánu. Ale to je samozřejmě nereálné. Situace v Afghánistánu je složitý vnitropolitický konflikt, a pokud zde neuspěly takové organizace jako OSN, NATO a OBSE, ŠOS sotva může nějak pomoci.

Před summitem se diskutovalo o tom, že v Astaně mohou do organizace být přijati noví členové. Proč k tomu nakonec nedošlo? A proč, podle Vašeho názoru dokonce Afghánistán, který dlouho spolupracuje s ŠOS, nezískal status pozorovatele?

Na summitu se hovořilo o tom, že přihláška neodpovídala požadavkům procedury ŠOS. Já si myslím, že je třeba zvážit všechna pro a proti. Přijetí nových členů nebo udělení statusu pozorovatele není jednoduchá otázka.

Jakýkoliv členský stát ŠOS musí přinášet pozitivní vklad v rozvoj organizace. A země, jako Írán, Indie, Pákistán, které usilují o členství, přinesou s sebou problémy. Na Írán jsou uvaleny sankce OSN, Afghánistán se nedaří stabilizovat, Indii a Pákistán rozděluje spor okolo Kašmíru. Všechny tyto se problémy prohloubí.

Někteří jsou toho názoru, že rozšíření přidá organizaci globální charakter, rozšíří se geografická zóna odpovědnosti, ale to vše hrozí rozmytím cílů a úkolů. Můžeme se podívat na zkušenost Evropské unie - jaké problémy se objevily po dvou vlnách rozšíření v roce 2004 a 2007.

Proto si myslím, že není nutné spěchat s rozšířením počtu členů nebo států pozorovatelů. Lepší je prohlubovat spolupráci mezi členskými státy a pokoušet se upevnit mezinárodní roli ŠOS jako globálního hráče. Protože takovou roli zatím nemá.

Před astanským summitem se často hovořilo o možném zavedení společné valuty. Nakolik je taková iniciativa reálná?

Co se týká zavedení nové regionální valuty v rámci ŠOS, tak to je krajně problematická otázka. Tato iniciativa byla pojena s loňskou finanční krizí a prudkým propadem dolaru.

Jakékoliv zavedení regionální valuty, včetně té v rámci ŠOS, vyžaduje vytvoření určitých finančně ekonomických podmínek. Zatím není jasné, jakou valutu zvolit či jak realizovat vzájemná vyrovnání – v rámci ŠOS nebo na bilaterální úrovni?

Odlišná je rovněž úroveň potenciálu Ruska, Číny, Kazachstánu a ostatních členských států. Nyní je čínský juan považován, společně s dolarem a eurem, za hlavní valutu v mezinárodním platebním styku. Upevňuje se ruský rubl. Budou Rusko a Čína chtít zavést novou regionální valutu?

A pokud bude v budoucnu přijato rozhodnutí o vstupu v ŠOS Indie a Pákistánu, dojde k ještě větším komplikacím.

Zavedení regionální valuty v rámci Šanghajské organizace spolupráce proto zatím není dostatečně opodstatněné.

Formát Šanghajské organizace spolupráce je zajímavý tím, že v jeho rámci spolupracují dvě velmoci – Rusko a Čína. Avšak poslední dobou Peking posiluje svůj vliv nejen v ŠOS, ale i ve Střední Asii. Nemůže to v budoucnu přivést ke konfliktu uvnitř organizace nebo dokonce k jejímu rozpadu?

Ano, často se v souvislosti s Čínou hovoří o ekonomické expanzi, nebo dokonce o tom, že čínský kapitál kontroluje velkou část společné ekonomiky. Nicméně každý členský stát má své priority a plány. Čína má především zájem na exportu své produkce výměnou za energetické zdroje.

Samozřejmě Rusku a středoasijským státům se tato pozice příliš nelíbí. Rusko klade důraz v první řadě na bezpečnost a strategickou přítomnost v regionu. Čína naopak více na zmíněnou ekonomickou expanzi.

Jaké tu mohou být perspektivy? Je nutné vytvářet ekonomické projekty, které by měly vliv na vnitropolitické a sociální procesy členských zemí ŠOS. Proto by bylo lepší pokusit se v rámci organizace postrčit Čínu řešit strategické otázky ekonomického charakteru třeba ve formátu vztahů ŠOS a Společenství nezávislých států (integrační projekt, který měl zachovat ekonomické a politické vazby bývalých sovětských republik po rozpadu SSSR – pozn. autora).

Nepředpokládáte tedy, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu mezi RF a Čínou?

Takové rozpory mezi Čínou a Ruskem nejsou.

Co pro Kazachstán znamená členství v organizaci? Je pro republiku výhodné? A s jakými zahraničněpolitickými zájmy Kazachstán spojuje své členství v organizaci?

Letos Šanghajská organizace spolupráce slaví desáté výročí založení. Ne náhodou toto výročí připadlo na stejnou dobu, jako předsednictví Kazachstánu. Jak je známo, naše země je jedním ze zakladatelů této mezinárodní regionální organizace.

V kontextu perspektiv organizace, bych chtěla zmínit několik návrhů, týkajících se strategie Kazachstánu v rámci ŠOS.

Pro Astanu by bylo přijatelnější přidržovat se moratoria na přijetí nových členských států. Společně s tajemníkem Šanghajské organizace spolupráce se aktivně podílet na vytvoření výhodných forem spolupráce se státy pozorovateli ŠOS.

Pokračovat účasti kazašského kapitálu v realizaci investičních projektů členských států ŠOS. Je možné zvážit projekty jako například rozšíření Volgo-Donského kanálu (Volgo-Don 2), nebo vytvoření obchodní flotily ŠOS v Tichém oceánu, která by umožnila Kazachstánu získat přístup k moři.

A samozřejmě, nadále hájit vlastní pozice v Šanghajské organizaci spolupráce, v souladu s národními zájmy Kazachstánu.

Jaká budoucnost podle Vás čeká Šanghajskou organizaci spolupráce? Je možné po deseti letech její existence říci, že splnila očekávání členských států? Jaké úkoly ji v budoucnu čekají?

Je nutné konstatovat, že mezinárodní společenství zatím různě hodnotí činnost ŠOS, přičemž toto hodnocení zatím není vysoké. Ani výsledky realizace společných ekonomických projektů zatím nejsou příliš potěšující. Projekty existují zatím pouze na papíře.

Vážným úkolem pro Šanghajskou organizaci spolupráce je povýšení efektivity. Konkrétně akceschopnost ŠOS jako subjektu mezinárodních vztahů, roli organizace v regionálních záležitostech, efektivitu při realizaci konkrétních, například ekonomických projektů.

Je třeba pokračovat v dialogu s USA a Evropou. Vždyť dialog je taková forma spolupráce, který odkrývá politické a ekonomické kontakty, snižuje napětí a nejasnosti kvůli nedostatku informací.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

scallop napsal(a):

Voroshilov:

Dnes nemate lehky ukol. Jak v tomto blogu odhalit patologickou nenavist autora vuci Rusku je zapeklity orisek. Ale Vy si s tim jiste poradite :-)
24. 06. 2011 | 11:40

voroshilov napsal(a):

scallop:
Ja nehodlam odhalovat osobni nenavist nebo prizen autora k Rusku,to je jeho osobni vec,kdyz se mu nelibi muze kdykoliv odjet,kdyz tam dosud zije a presidlit nechce tak asi se nema tak zle,hlavne aby psal objektivne a uvazlive,ja posouzuji jeho praci a ne osobni ambice,ten rozhovor je dobry i kdyz mam nekolik poznamek pridam je pozdeji,ted jsem casove omezeny(musim na obed).
24. 06. 2011 | 11:50

Občan napsal(a):

No tak jo - další zbytečná žvanírna, která nikdy nebude mít žádné konkrétní výsledky a nikdy nic nevyřeší. Organizací přibývá jak hub po dešti a čím víc jich je, v tím větším rozvalu je svět.
Celým smyslem těch organizací je jen vymezovat se vůči někomu nebo něčemu. Místo, aby spojovaly lidi a země a usnadňovaly spolupráci, jen PROTI někomu a něčemu brojí.
K čemu pak takové šaškárny jsou? Já mám pocit, že slouží jen tomu, aby se "pár chlápků a ženských, co ještě nebyli prezidentem" zviditelnilo.
24. 06. 2011 | 12:31

Tenco napsal(a):

ŠOS ?
A proč ne SCO ?

O NATO píšete taky jako o SOP ? )severoatlantický obranný pakt ?
Nevšim jsem si.

Ten šos se, Just, stane možná za pár let kabátem. Se dvěma šosy - EU a USA.

Plynovod Rusko - Čína.
Írán/šiíté/ pozorovatel a zájemce o vstup.
Pákístán a jeho zásoby uhlí.
Labilní sunnitské arabské režimy a vnímání USA jejich populacemi.
....
---------------------
"...Ani výsledky realizace společných ekonomických projektů zatím nejsou příliš potěšující. Projekty existují zatím pouze na papíře..."

http://www.chelemendik.sk/Energeticka_spolupraca_Ruska_Ciny_a_Iranu_870885786.html

http://www.enviweb.cz/clanek/energie/87107/rusko-a-cina-chystaji-bilionovy-kontrakt

http://www.defence.pk/forums/economy-development/38544-coal-reserves-pakistan.html
Just - co kdybychom začli odteďka nazývat OPEC třeba OZVR ? Just - myslíte si, že by Him to v aktualně,cz sežrali - takový název ?
Just - i s háčkem ?
:)))
24. 06. 2011 | 14:38

Tenco napsal(a):

re že by Jim to...
24. 06. 2011 | 14:39

Tenco napsal(a):

"...Podle předběžné dohody uzavřené už před pěti lety bude Rusko Číně dodávat 30 miliard krychlových metrů plynu z Jamalského poloostrova, odkud pochází i většina paliva pro Evropu..."

:(((
24. 06. 2011 | 14:41

voroshilov napsal(a):

Tak skupiny G8,G20 take nemaji zadne mezinarodne pravomoci,je to jenom klub statniku,mne se zda pani Kyzljakova nebo jak moc vysouva svuj Kazachstan jako regionalni velmoc,je take zcela zavisla na ruske a cinske ekonomice,ze Nazarbajev ted nedopadl jako Lukasenko je zasluhou jeho vychodni lstivosti,je docela snadno vysvetlit tem psevdo zemickam kdo je tady panem kdyby dnesni ruska vlada mela na to koule.
Ohledne jedine spolecne valuty tak to jako pocurat vlatni prsty,nic neni snadnejsiho-Rusko a Cina neni IrakoLibyje ktere byli potrestane vojenskou kampani,akorat ze Cinane jsou uvazane na americky trh a ruska elita,oligarchove ukladaji penize v zapadnich bankach,slozit dollar je otazkou nekolika tydnu kdyby na to soudruzi a gospoda meli zajem,ale zatim ne-vyckavaji,mozna nejspise to prijde samo.
24. 06. 2011 | 14:41

Jiří Just napsal(a):

Občan: "Organizací přibývá jak hub po dešti a čím víc jich je, v tím větším rozvalu je svět." To je zajímavé tvrzení. Integrační aktivity např. OBSE, ASEAN nebo i ŠOS svědčí o opaku.

Tenco: Zkratku ŠOS používám z toho důvodu, že odpovídá více českému překladu názvu organizace a v ruštině (který je jedním z oficiálních jazyků organizace) je zkratka rovněž ŠOS.

Pokud se Vám má zkratka nelíbí, doufám, že o Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě hovoříte jako o OSCE.

Zbytek komentovat nebudu :o)

voroshilov: Paní Šerjazdanová má právo takový podsouvat názor. Srovnávat Kazachstán a Bělorusko je tak trochu přitažené za vlasy. Můžeme se bavit o tom, že 1/4 kazašského energetického sektoru ovládá Peking, že ekonomika není tak silná, jako v Rusku nebo v Číně, ale z hlediska středoasijského regionu je Kazachstán země s nejvýkonnější ekonomikou, která, na rozdíl od Minsku, není závislá na půjčkách. Mimochodem, Astaně se povedla diverzifikace exportních tras a není závislá na ruské cestě při tranzitu energetických surovin na zahraniční trhy.

Srovnejte postavení Kazachstánu a Uzbekistánu, který také usiluje o to být regionální mocností.
25. 06. 2011 | 13:32

Tenco napsal(a):

Jo, to je dobrý název. Stejně jako je OSHR (místo OECD).
/akorát to činí jisté obtíže při gůglování v jiném jazyce než je čeština...(a informací v češtině je žalostně málo...nemám na mysli informační šum - tím je prostor doslova ucpáván.../

http://www.oshr.com/

A je to. A jsme doma. Otterbourg, Steindler, Houston & Rosen: New York City Law Firm - skrytá reklama jak víno.
:((
25. 06. 2011 | 14:08

ha napsal(a):

česky export do ruska
nejvetši česky mafian byl chycen na navšteve ruska
http://lifenews.ru/news/66802
česke uřady pustili ruske zadrželi!
17. 08. 2011 | 12:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy