Nenávist zatemňuje mozek!

27. 08. 2007 | 15:17
Přečteno 17852 krát
Musím říci, že mě ještě stále znovu překvapuje nenávist některých politiků ODS, jejich duchovních souputníků, včetně určitých novinářů. Projevují takový fanatismus, že si nemohu nevzpomenout na autodafé, v překladu z latiny akt milosti, který před několika stoletími pořádali jiní fanatici. Účel je stále stejný. Novinovými články plošně rozesetými po médiích a čtěnými statisíci lidí je přece možné vyvolat podobný efekt. Likvidovat takového „zplozence pekla“.

Nenávist některých novinářů v týdnech následujících po zveřejnění průzkumů veřejného mínění (konec června), podle kterých ČSSD minimálně vyrovnala po téměř pěti letech náskok ODS vůči mé osobě, přešla do delíria.

Ostatně, takový je i článek zástupce šéfredaktora LN Plesla pod názvem „Mecheche na cizí účet“ (LN 23. 8.)

Mí přátelé (ne vždy politici) z vídeňské soc. dem. mi chtěli skutečně věnovat jako dárek úhradu oslavy mých narozenin. Tak, jako např. Slávek Jandák mně věnoval hezký umělecký předmět a každý z desítek jiných hostů oslavy mých 55. narozenin něco jiného. Někteří hlupáci začali kolem daru z Vídně rozvíjet úvahy podobné těm Pleslovým. Hrozí prý korupce kandidáta na premiéra od politiků cizí mocnosti (je zbytečné jim připomínat, že spřátelené) a z toho může perspektivně vyplynout vlastizrada. Proto jsem účet za oslavu zaplatil ze svého. Svých přátel z Rakouska jsem se otázal, zda mohou tyto, původně pro mne určené peníze, nasměrovat prostřednictvím občanského sdružení mé současné ženy Zuzany českým dětem z dětských domovů.

Věřím, že pan Plesl se bude v příštích dnech se stejnou intenzitou věnovat např. vyrovnání účtu po nedávné oslavě pana Topolánka v příbytku mozkového trustu ODS v baru Bugsy´s.

Na jiném místě p. Plesl píše, že myslím, mluvím a vypadám jako „komouš“. Když si přečtu články a závěry podobné tomu Pleslovu, vždycky se ptám, kde se v lidech stále bere fanatický duch Savonarolů a Fouquier-Tinvillů (pro p. Plesla - jeden byl náboženský fanatik a druhý státní žalobce jakobínského revolučního tribunálu). Ve svých citacích ostatně nepoužívám, na rozdíl od komunistických bossů od Stalina po Jakeše citací Leninových, ale citátů z poněkud jiného světa. Myslím, že na štvanici na mou osobu, o kterou se snaží někteří novináři v posledních týdnech, se hodí slova knížete Talleyranda (správně, p. Plesle, uhodl jste, ani to nebyl komunista): „Co je nepřiměřené, to je nevěrohodné“.

A nyní k mé partnerce Petře Kováčové. Ještě jsem nezažil, že by bulvární tisk někoho zahrnul takovým zájmem, jako je tomu v případě mé přítelkyně, která není a nebude političkou. Na jednu stranu chápu, že jakýkoliv přátelský vztah s Jiřím Paroubkem je nepochopitelný. Jak se, proboha, někdo může s takovým individuem vůbec přátelit?

I kdyby byla pravda, pane Plesle, že má P. Kováčová (buržoazní) „zálibu v luxusu“, jak jste napsal, není Vám do toho zhola nic. Ona si na to totiž vydělala svou vysoce kvalifikovanou prací. A to by novinář z konzervativního deníku měl ctít. Anebo se cítíte být spíše pisatelem jakobínských novin typu „L´ami du peuple“ (Přítel lidu) J. P. Marata (pro p. Plesla: jednalo se o velmi radikálního francouzského revolucionáře).

A konečně: modernizace ČSSD. Buďte ujištění, p. Plesle, že jsem si vědom, kde jsou slabé stránky strany, kterou vedu. Kritický, sebekritický, nebo chcete-li analytický duch mě totiž neopustil. Během doby kratší nežli dva roky provede soc. dem. potřebné změny ve své praktické politice, stylu práce i v programu tak, aby se v příštích volbách do Sněmovny stala nejsilnější stranou v zemi. Ostatně, kdyby tomu p. Plesl sám nevěřil, že jsme toho schopni, nepotřeboval by mě urážet a vyřídil by mě ironií.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Honzo i Vy, kdo jste se podepsal jako "Čunek",

Vaše příspěvky byly v rozporu s Kodexem diskutujících, proto jsem je smazal. V případě nejasnostím doporučuji k prostudování http://blog.aktualne.centru...

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 08. 2007 | 15:44

cigi napsal(a):

vida, zase něco čemu rozumím :)
tak hlavně, že oslavili... taky bych slavil s Petrou... jako bejk...
27. 08. 2007 | 15:47

Aleš napsal(a):

Blog svědčí spíše o zatemnělé mysli svého autora a opět vypovídá hlavně o něm, ne o tom, koho jím chtěl "upálit" /p. Pleslovi - to je smysl pamfletu/. Osobnost na úrovni by se s noblesou přes podobné články /mecheche na cizí účet.../ a narážky na své rodinné poměry povznesla a nekomentovala je. P. Paroubek svými útočnými a nedůtklivými reakcemi vyvolává zcela opačný efekt, než který chce docílit - neočistí se, ale ještě více pošpiní jako člověk, který se chce vyhrabat z hnoje, ale místo toho se v něm babrá a babrá...
27. 08. 2007 | 15:48

blumfeld napsal(a):

Jedna věc je na panu Paroubkovi příznačná - vždy ví co bude (zpravidla nějaký jeho úspěch), ale ještě se mu to nikdy nevyplnilo. Začíná to být komické.
27. 08. 2007 | 15:50

honza napsal(a):

CHÁPEME PANE EDITORE.
ČILI PAN PAROUBEK MŮŽE URÁŽET KOHOKOLIV, BYŤ LATINSKY, ODPOVĚĎ UŽ BÝT NESMÍ. POKUD TAKTO CHCETE POSTUPOVAT SMAŽTE TENTO BLOG CELÝ A TAKY S. RATHA.
27. 08. 2007 | 15:51

peCan napsal(a):

Nenávist zatemňuje mozek! řekl Jiří Paroubek a napsal tenhle článek. Nevím proč, ale už mě dost unavuje to, co tady všichni ti "politici" a "novináři" předvádějí.
27. 08. 2007 | 15:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Honzo,

Vy jste nikoho zase až tak neurážel, za to jste napsal celý text velkými písmeny. Přečtěte si někdy ten Kodex, prosím ;-)

Libor Stejskal, editor blogů
27. 08. 2007 | 15:53

host 1 napsal(a):

Pane Paroubku,že se na ty hlupáky nevykašlete....Buďte nad věcí.Třeba zas začne být zajímavá Talmanová,která povivše, je momentálně hájená(i když nechápu proč,když se plného koryta nechce vzdát,jak by se slušelo všude jinde).
27. 08. 2007 | 15:55

stejskal napsal(a):

Mimochodem, pane Honzo, můžete mě prosím upozortni, kde v textu pan Paroubek někoho urazil?

Libor Stejskal
27. 08. 2007 | 15:55

ccc napsal(a):

Když Jiří Paroubek těsně po volbách přednesl onen děsivý projev o modré totalitě, zhrozil jsem se. Dnes mu musím bohužel dát zcela za pravdu.
27. 08. 2007 | 15:56

já napsal(a):

V nedávné době se v areálu Tlakových plynáren v Ústí nad Labem konala výroční schůze zvláštní kriminální skupiny - místní organizace ODS. Na úvod jednání vystoupil Luboš Mareček , který tento objekt zvláštním způsobem zprivatizoval a poté vytuneloval, a který na jednání zajistil chlebíčky a tekuté občerstvení. Ten hosty pozdravil a předal slovo Marku Dalíkovi, který je šéfem dceřiné společnosti Tlakových plynáren v Ústí New Deal Comunications. Ten pronesl úvodní řeč, když nejprve všechny přítomné pozdravil od prvního modrosoudruha Mirka Topolánka, který své první ekonomické zkušenosti nabíral ve firmě VAE. Dalík konstatoval, že se podnikání v jeho firmě a ve firmách zpřízněných daří a že to bude ještě lepší, až dojdou dotace z EU. "Vždyť Čunek nám má co vracet," konstatoval na závěr svého vystoupení modrosoudruh Dalík. Poté se ujal slova soudce Berka, který kritizoval nedostatky v konkursním řádu a vyjádřil přesvědčení, že ve vládě modrousoudruha Topolánka dojde k jejich změnám. Dále vystoupil s krátkou zdravicí od pantáty Tunela jeho mluvčí Martin Schmarz. Jaroslav Veverka informoval o projektu výstavby elektrárny na místech, kde se dnes koná jednání. Připomněl, že i když o tom z ČEZu a z vedení ústecké radnice nikdo neví, nahrabou si všichni. "Jen aby ve vedení města zůstali členové ODS", řekl závěrem modrosoudruh Veverka. Poté následovala přestávka na občerstvení, při které zazněly v kuloárech optimistické informace o tom, jak plukovník Kubice ze své zprávy o prorůstání organizovaného do státní správy vyjmul členy ODS. "Však jsme mu to náležitě zaplatili," řekl bývalý člen kontrarozvědky Andor Šándor. Po přestávce následovala diskuze. V ní prvně vystoupil Martin Novotný, který si stěžoval na to, jak byl vyslýchán a obviněn v souvislosti s vytunelováním Kreditní banky. "Ještě, že máme takový lidi, jako je Salichov," řekl v závěru svého vystoupení. Poté bylo vzpomenuto na bývalé obchodní partnery Pitra a Mrázka, za kterého byla držena symbolická minuta ticha. V závěru vystoupil Richard Háva z Omnipolu, který informoval o tom, že jedná s ministrem financí Kalouskem o zvýšení dotace do areálu Tlakových plynáren z 800 miliónů na dvojnásobek. "Však jsme mu zařídili byt a zavřeli hubu Kašákovi, měl by nám být vděčný", řekl v závěru Háva. Jednání výroční schůze ukončil modrosoudruh Dalík, který poděkoval všem přítomným za účast a za plodné jednání a popřál jim mnoho úspěchů. Krátkého pohoštění po ukončení se Marek Dalík již nezúčastnil, protože musel odjet na úřad vlády ČR otevírat premiérovu poštu.

Další podrobnosti na http://www.ceskatelevize.cz...
27. 08. 2007 | 15:57

Ford napsal(a):

Nenávist některých politiků ODS je nic proti nenávisti ČSSD a všech jejich členů. ČSSD postavila na nenávisti i volební program ODS minus! V podstatě ČSSD nic nemá, jen tu nenávist! A to stačí k velmi dobrému volebnímu výsledku.
27. 08. 2007 | 15:58

Temelín napsal(a):

Pane Paroubku, nezapomeňte v daňovém přiznání za rok 2007 uvést jednak dar od soupakáže z Rakouska a hlavně nefinační plnění: hospodu jste měl zadarmo. Zkontroluji si to.
27. 08. 2007 | 16:21

HS napsal(a):

Naprosto souhlasím s Alešem. A navíc používání čerstvě nastudovaných a citovaných latinských a francouzských odkazu opravdu vyznívá komicky.
27. 08. 2007 | 16:24

Temelín napsal(a):

Ještě jednu dobrou radu. Noviny se usmívaly nad tím že svoji manželku nazýváte "Paní Zuzana". Chápu váš problém - budete-li ji i nadále správně nazývati manželkou, čím jiným by byla slečna Petra, než milenkou, že?

Ale čeština si ví rady se vším. Můžete slečnu Petru nazývat Budoucí manželkou (to zní dokonce lépe než Přítelkyně), a Paní Zuzaně můžete říkat Budoucí bývalá manželka. A je to!
27. 08. 2007 | 16:26

Jakub napsal(a):

Dobrej den Mr. Paroubek,

Další novinami obletovaná milenka byla L.T. premiéra. Dar z Vídně mě nebere.

stranu modernizujte a to rychle...skončete s tou inklinací ke komunistickým ideálům a rozlučte se s tou zločineckou stranou. Naopak se snažte modernizovat tak aby byl možný kompromis mezi vámi a ODS. Dokážu si představit vládu ČSSD a ODS: bez vzájemných útoků a obviňování, bez napadání a házení viny jednoho na druhého, vláda,která by se shodla na potřebných reformách a nehledala jen negativa (sám víte, že reformy potřeba jsou, zjistil to i Fico a proto je neruší. vždy existuje rozumný kompromis na úrovni. Chováte se jak malí děcka na písečku, kteří se jen uráží,pomlouvaj a rvou o bábovičky....místo aby postavily větší společnou. Takhle to nikdy fungovat nebude a zvlášť s účastí KDU. Zamyslete se a chovejte se slušně....až bude na blogu Topolánek, doufám, že si to přečte, platí to i pro něj.
27. 08. 2007 | 16:27

mika napsal(a):

Mně je úplně jedno, kdo dal poslanci paroubkovi peníze na oslavu jeho narozenin. Je jasné, že z polaneckého platu a při svých výdajích rodinu a mimomaželský vztah by si to nikdy nemohl dovolit. Mně je jenom hrozně divné, že oslava v luxuní restauraci na Kampě stála jenom 60.000. To jsou tři stovky na osobu. Za to si mohli hosté dopřát gulášovku, pivo a kafe. Prostě není možné, aby taková oslava stála jenom tak málo. Alkohol a chuťovky si prý hosté přinesli sebou. To se považuje za nevychovanost. Ale i tak se běžně platí pronájem prostor, raut, hudba, společný přípitek, květiny atd. Podle mě dělá rozdíl mezi skutečnou cenou a cenou, kterou uváděl poslanec paroubek cca 200.000 Kč. Zajímalo by mě, proč měl poslanec slevu, jak může takovou slevu dostat normální člověk, pokud ten rozdíl někdo platil - tedy kdo a proč? Tento rozdíl je podle mě dar a poslanec ho musí při přiznánvání darů uvést a zdůvodnit. Za jakou protislužbu byl tento dar poskytnut?
27. 08. 2007 | 16:29

Tendr napsal(a):

Musim rict, ze J.Paroubek svym chovanim neustale predvadi svoji malost(snad je to tim dlouhym zivotem v komunismu nebo narusenym detstvim). Kdo vi? Nad veci neni ani nahodou(a nikdy nebude), podle toho jakym stylem pise. Myslenka, ze verejne lyncovani novinaru nekam vede je zcela zcestna.

Pani Kovacovou komentovat nijak nehodlam, snad jen ze jednou procitne z toho snu "Zivot po boku Paroubka". Jinak bych p.Paroubka opravil, ze prace prekladatele zas neni tak vysoce kvalifikovana jak si mysli, i kdyz z pohledu politika, kterym muze byt kdejaky trouba tomu tak asi bude.

Co se tyka modernizace CSSD na tu bouzel, Jiri Paroubek nema, protoze ve sve naburelosti zapomel co je to pouha lidska sebereflexe.
27. 08. 2007 | 16:32

krzi napsal(a):

Dobrý den, se zájmem pravidelěn čtu blogy, zvláště od JP a jeho milenky (snad mě za tento výraz nebude žalovat). Nechápu, proč vždy, když o něm (nich) někdo napíše nějaký "nelichotivý" komentář, tak se hned ozvou jako potrefené husy. Myslím, že to svědčí o jejich malosti a u pana Paroubka napoleonském komplexu. Prosím všechny, kdo se diskuse účastní, nedopusťme, aby nám v budoucnu vládly potrefené husy s napoleonským komplexem. Jde přeci o naší budoucnost. P
27. 08. 2007 | 16:33

krzi napsal(a):

Ještě si dovolím malou poznámku, pan Paroubek mluví o modernizaci soc. dem. Je s podivem, že člověk, který pronesl takový povolební projev, jaký pronesl, může mluvit o modernizaci strany, natož být v jejím čele. To je ostuda ne Paroubka, ale jejích členů. Na tento jeho povolební projev by se nemělo zapomenout, protože to je jasná výpověď, jaký ten člověk ve skutečnosti je.
27. 08. 2007 | 16:42

axis napsal(a):

Pane Stejskale, jako editor diskuse nemůžete přece sám diskutovat! Jak jste na takovou pitomost přišel? Vaše postavení není rovné s dikutujícími! Pokud nějaký příspěvek smažete, mažte, ale probůh, držte hubu!
27. 08. 2007 | 16:47

Petr napsal(a):

Pane Paroubku,musím vám sdělit,že nenávist zatemňuje mozek vám,jak je zřejmé z většiny vašich projevů,hlavně z vašeho gotwaldovského projevu po prohraných volbách,ke kterému jste se tuto neděli opět přihlásil a dokázal tím,že vaše omluva za tento bolševickogaunerský projev byla jenom komedií.Myslím,že spolu s vašimi marťany a kariéristou a superlhářem panem Rathem by jste nejlépe udělali,kdyby jste se nepletli do politiky,které vůbec nerozumíte a jenom zaséváte nenávist.Docela by mě zajímalo,jak daleko by jste ve své nenávisti k ODS spolu se svými marťany zašel.Jěště že jsme v EU a nehrozí tedy opakování r.1948.Pokud ještě vůbec zůstali v dnešní ČSSD nějací slušní lidé,měli by vás ze své strany vykopnout.
27. 08. 2007 | 16:51

otraveny napsal(a):

pane paroubku mam za to ze odpovidat nekterym novinarum nema smysl a taktez na vyse uvedene prispevky nekterych chorych diskutujicich ale o ne si starost nedelejte on je pan julinek za jiste tucny obnos vyleci
27. 08. 2007 | 16:52

Dave napsal(a):

,, Nenavist zatemnuje mozek,, :-))))))))))))))))))))))) kdyby tuto vetu nenapsal pan Paroubek rozhodne by mi to neprislo k smichu, ale slyset tuto vetu zrovna od cloveka, ktery prave zacal na politicke scene sirit nenavist je opravdu neuveritelne absurdni...kdo se mnou nesouhlasi at si zpetne vyhleda vsechny jeho vyroky...opravdu si nevzpominam, ze by pred nim na politicke scene nekdo pouzival tak nenavistne a odporne vyroky jako pan Paroubek.
27. 08. 2007 | 16:52

volic napsal(a):

Je to spis o volicich. Takhle velky mindrak a takova kariera, tak se nedivme.
27. 08. 2007 | 16:56

pro p. stejskala - tentokrát malým pís. napsal(a):

Urážky:
1/Nenávist zatemňuje mozek!
2/nenávist některých politiků 3/ že si nemohu nevzpomenout na autodafé, v překladu z latiny akt milosti, který před několika stoletími pořádali jiní fanatici.
4/Nenávist některých novinářů v týdnech následujících po zveřejnění průzkumů veřejného mínění (konec června), podle kterých ČSSD minimálně vyrovnala po téměř pěti letech náskok ODS vůči mé osobě, přešla do delíria.
5/ Někteří hlupáci začali kolem daru z Vídně rozvíjet úvahy podobné těm Pleslovým.
6/Věřím, že pan Plesl se bude 7/ Myslím, že na štvanici na mou osobu, o kterou se snaží někteří novináři v posledních týdnech, se hodí slova knížete Talleyranda (správně, p. Plesle, uhodl jste, ani to nebyl komunista): „Co je nepřiměřené, to je nevěrohodné“.
8/Anebo se cítíte být spíše pisatelem jakobínských novin typu „L´ami du peuple“ (Přítel lidu) J. P. Marata (pro p. Plesla: jednalo se o velmi radikálního francouzského revolucionáře).
9/ Během doby kratší nežli dva roky provede soc. dem. potřebné změny ve své praktické politice, stylu práce i v programu tak, aby se v příštích volbách do Sněmovny stala nejsilnější stranou v zemi. Ostatně, kdyby tomu p. Plesl sám nevěřil, že jsme toho schopni, nepotřeboval by mě urážet a vyřídil by mě ironií.

chápu u někoho ironie, u druhého urážka, všimněte si pořád malým písmem
27. 08. 2007 | 17:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane axisi,

můžete mi, prosím, sdělit, kdo mi v tom - vyjma mého zaměstnavatele - může zabránit?

A z jakého titulu mi vlastně právo na diskusi upíráte? Od roku 1989 jsem pracoval ve třech celostátních denících (LN, MfD a HN). Ve všech měli editoři názorových stránek možnost psát komentáře i polemizovat s názory jiných. Jen při tom museli dodržovat stejná pravidla, jaká požadovali na ostatních autorech.

Přeji Vám příjemnou a ničím nerušenou diskusi.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 08. 2007 | 17:02

Lokutus napsal(a):

Existuje jedno přísloví:

Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Myslete na to, pane Paroubku, až zase jendou budete perzekuovat novináře a karikaturisty pro jejich názory.
27. 08. 2007 | 17:02

Franc napsal(a):

Pane Paroubku nás mladé nedostanete (a to je mi teprve 55 jako vám)ani na sl. Kováčovou. Zkuste přemýšlet čím by to mohlo být.
27. 08. 2007 | 17:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane veny,

Váš útok vůči kolegovi Pleslovi byl v rozporu s Kodexem diskutujícícho, proto jsem jej smazal. Budete-li v této dikci pokračovat, znemožním Vám přístup z Vaší IP adresy.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 08. 2007 | 17:05

Koníček napsal(a):

Musím se vždycky usmát, když pan Paroubek mluví "odborně" o ekonomice, o literatuře, o chodu světa.

Co se týče ekonomiky, myslím, že již nikdo v této republice nepochybuje o jeho neznalostech a amatérismu.

A hlavně, ofenzivní styl nejen politiky vzešel z jeho malosti.

Jeho zákeřnost začíná spočívat v detailech - kupříkladu v tomto článku, zaměřeném na novináře, neopomene plivnout na politického soupeře. V politice podle mého názoru nikdy od r.89 nebyli horší, sprostší a zákeřnější lidé než je J.Paroubek a D.Rath.
27. 08. 2007 | 17:06

Jan Valin napsal(a):

Vážení,

všem, kteří neustále omýláte povolební projev, za který se JP omluvil, bych chtěl připomenout, že premiér této země posílá novináře do prdele, vyhrožuje jim smrtí a zhojna používá nacistické výrazy. Hajíte-li slušnost, nikoliv jednu politickou stranu, měřte každému stejně.

Úsměvné je zkoumání ceny narozeninové oslavy (JP několikrát v novinách uvedl, že Restaurace patří jeho známému), zatímco se ve vrcholové politice, dějí takové kousky, jako kauza Čunek.

Vše s podporou "zaručeně neuplacených" poslanců Melčáka a Pohanky.

Často neurvalý styl JP mi rozhodně není blízký, ale to co se děje teď je hodně i na mě.

Hezký den všem!!
27. 08. 2007 | 17:08

Tom napsal(a):

Nenavist zatemnuje mozek. A Paroubek ocividne nenavidi ODS i novinare (krome novinaru Prava).

Myslim, ze timto textem si Paroubek opet nabehl na vidle - jako uz mnohokrat v minulosti.
27. 08. 2007 | 17:12

pro p. valin napsal(a):

On se sice po volbách omluvil, ale asi jste si nevšiml, že to v neděli odvolal.
27. 08. 2007 | 17:13

stejskal napsal(a):

Pane Honzo, Vy opravdu myslíte vážně seznam "urážek", které jste "nalezl" v blogu pana Paroubka?

Nezlobte se, prosím, ale s tímto způsobem vedení argumentace nedokáži polemizovat. Budu se tudíž nadále řídit svým citem pro to, co považuji za nepřípustnou urážku a co za ironii (abych použil Vaší terminologie).

Jistě chápete, že těžko mohu vydat seznam přípustných či nepřípustných slov popř. svolat jury, která bude každý text ad hoc posuzovat. Jednu věc lae naopak udělat musím: stanovit určité mantinely, za něž se diskuse na těchto stránkách nedostane (to se ostatně již stalo). Jinak bychom skončili u "diskuse" podobné té, kterou někteří lidé vedou po zpravodajství našeho deníku. Doporučuji Vaší pozornosti. Troufám si odhadnout, že byste sem nechodil pak ani Vy.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 08. 2007 | 17:14

slepice napsal(a):

Ano soudruhu Paroubku, nenávist a vidina moci Vám zatemnila mozek. Prosím odejděte zpět ke kolotočům a neničte tuto zem.
27. 08. 2007 | 17:17

Karel napsal(a):

Paroubek píše o neurvalosti a nenávisti! Jak úsměvné. Kdo mu to poradil? Z jeho hlavy to není. Že by to byl náznak změny image ČSSD, kterou Paroubek deklaroval? Na to nedám, pro mě vůl zůstane volem a pařez pařezem, i kdyby čert na koze jezdil.
27. 08. 2007 | 17:19

Tomas napsal(a):

Otzaka zni:"Kdo na politicke scene zacal sirit nenavist?" Ano byl to Paroubek a Rath. Tehdy okridlena fraze ze Paroubek je buldozer, a Rath je beranidlo CSSD vam nevadila? Posileni rustem popularity u sproste luzy, ktere vase gaunerske a hrube chovani imponovalo (slusnym lidem z vas bylo spatne) jste spolecne s Rathem (pozdeji se pridali i dlasi treba Jandak a Zaoralek) v primych prenosech, pred okem televiznich kamer, predvadeli vase amoralni veletoce, sproste utoky na sve diskutujici, zamenovali jste lez za pravdu, vyhrozovali jste svym oponentum. Kde dnes, Paroubku, berete tu drzost, kazat nam tu o moralce? Nejvetsi hrubosti jste se na politicke scen od roku 1989 dopustil vy a vase kohorta. Paroubku, vem vas cert! PS: TAdy na vas se je videt krasa a pravdivost ceske pranostiky, aneb kdo seje vitr, sklizi bouri. Tak si to uzijte.
27. 08. 2007 | 17:19

ok napsal(a):

Mimořádně s p. Paroubkem souhlasím. Je živým důkazem nadpisu svého "článku".
27. 08. 2007 | 17:20

axis napsal(a):

Bohužel jste nic nepochopil a vašemu zaměstnavateli se opravdu divím, že vám to toleruje...
27. 08. 2007 | 17:21

Temelín napsal(a):

Pro pana Valina: váš objev, že majitel restaurace je paroubkovi přítel, ne neměmí na tom, že podle zákonů platných v této zemi podléhají i takovéto dary dani. Myslíte, že to pochopíte?
27. 08. 2007 | 17:25

JimiW napsal(a):

Pane Paroubku,co takhle se s těmi novináři,kteří Vás tak "neprávem osočují",setkat v nějaké veřejné diskuzi.
A mohl byste na svou stranu přizvat novináře Práva(Rudého).
Všiml jsem si že vaše argumenty jsou značně promyšlené,ale v přímé konfrontaci bez přípravy,se Vaše argumenty ztratí.
27. 08. 2007 | 17:26

Rolf napsal(a):

Vážený pane Paroubku,
váš článek je výborný a nemá chybu.Známé ODS firmy zase křičí až je to legrační. Těším se na váš další přísvěvěk, případně příspěvek Petry Kováčové.Začíná psát hezky. O úrovni značně pokleslé, novinářů v LN svědčí WC-SMS, která byla rozeslána a články v LN, které obhajovaly, že to byl vlastně dárek novinářů vám k narozeninám a že by jste měl být vlastvě moc rád, že na vás tímto způsobem "novináři modrosoudruzi" myslí.
27. 08. 2007 | 17:27

Temelín napsal(a):

Omluva.
Špatně jsem četl a nevšiml si, že paní Zuzanu jste začal nazývat Současná manželka. To je taky dost dobrý jako mnou doporučovaná Budoucí bývalá manželka. Ještě přesnější by ale asi bylo Dočasná manželka.
No vy už si budete vědět rady.
27. 08. 2007 | 17:31

Prognostik napsal(a):

Pane Paroubku, neplačte že Vás nemají rádi, sexy mozku to nesluší a lásku Vaší slečny to nezmění. Její intenzitu ale určitě ovlivní skutečnost, zda bude či ne, paní premiérovou. Míša Kulička při druhém opozičním období pro ni už nebude tak roztomilý....
27. 08. 2007 | 17:31

McBain napsal(a):

Pane Paroubek, kdyz uz konecne napsite blog napriklad vas nazor na globalni oteplovani nebo terorismus, cestovani, skolstvi atd. Vy se porad musite naparovat a utocit. Pouzivani cizich slov vas lepsim neudela, protoze vy je neznate, jen jste si je cerstve nasel. Nenanavist a pomluvy je to co vas zene a to je obrazek cele CSSD.
27. 08. 2007 | 17:32

EP napsal(a):

Pro pana Petra a některé další -
píšete, že nenávist zatemnila mozek p. Paroubkovi a přitom vaše skova jsou tak nenávistná! Je to začarovaný, bludný kruh, ale nejhorší je, že odezvy na blogy jsou tak hrubé a vulgární, až se jednomu z toho tají dech. Jakým právem mnozí z vás krizizujete, když sami čišíte nenávistí? Zkrátka, nikde ani špetka tolerance: příznivci ODS háží špínu na ČSSD a opačně. jÁ SE NETAJÍM, ŽE PATŘÍM K PŘÍZNIVŮM ČSSD, ale to jen proto, že mám hluboké sociální cítění. Zažila jsem předsametovou éru, nikdy jsem nebyla členkou KSČ, ba jsem měla určité problémy,ale nechápu, proč tolik lidí směšuje KSČ a ČSSD, je to tak povrchní a laciné. A mimochodem: někdy se mi zdá, že ODS se chová více panovačně, suverenně, arogantně a povýšenecky než kdysi KSČ. Všichni by měli přijmout více pokory a slušnosti - p. prezident Klaus a p. Topolánek zvláště - ten je vzorem neslušného chování.
Milý pane Paroubku, nenechte se odradit, zdravím Vás a nenechte se strhnout k neslušnostem.
Vaše stálá podporovatelka E.P.
27. 08. 2007 | 17:33

o2 napsal(a):

No nic, slečna Kováčová a její reakce v bleďe oranžovém. Že je to baví, všichni přece víme, že trefená husa zakejhá a ti dva už kejhají hodně dlouho.
Už se těším až se zase bude hlasovat v PS. Půjdu si vsadit, že Paroubek prohraje. Bude sice asi nízký kurz, ale zase výhra je jistá Jyrko.A tímto článkem to nezměníš.
27. 08. 2007 | 17:38

Temelín napsal(a):

Pro paní EP.
Zaujalo mne to vaše sociální cítění, jak o něm píšete. U JP ho totiž cítím kudy chodí (je to ten trochu pyžmový odér, že?). Skvěle sociálně vykopal svoji Stávající ženu (anglicky temporary wife). Dobré cítění prokazuje i jeho syn, nositel genů JP a produkt výchovy JP. Poslat k ledu šestinědělku, to je dost dobrá míra sociálního cítění!

Doporučím vám další příklad dobrého soiálního cítění: manželé Stodolovi.
27. 08. 2007 | 17:40

Robert napsal(a):

Výraz "myšlenkový trust" jsem naposledy slyšel v jedné z epizod seriálu 30 případů majora Zemana. Zajímavé, kam na to pan předseda chodí. Také je podnětné, že zpravidla cituje jako divý v písemných projevech. To se zase analytické oddělení Lidového domu asi zapotilo...
27. 08. 2007 | 17:43

bara napsal(a):

Diky vasemu upozorneni jsem si precetla clanek ,,Mecheche na cizi ucet." Souhlasim s autorem. Bez Vas by CSSD urcite mela vetsi sance u lidi, kteri nechteji volit ODS ani komunisty. Tesim se, ze me zase priste upozornite, kolikrat cloveku neco unikne.
P.S. Financovani oslav a milenky me nezajimaji.
27. 08. 2007 | 17:47

o2 napsal(a):

To Temelín
Výborně trefa do černého. Abychom, ale nešířily nenávist, Jyrka přece šestinedělce a ratolesti donesl plyšového medvěda. Tak nějaké cítění tam bude. Jestli zrovna sociální to si nejsem jist.
27. 08. 2007 | 17:48

Ford napsal(a):

Paní EP , tak nám uveďtě, jak se to sociální cítění pozitivně projevilo během 8 let vlády ČSSD?
Nijak? Že by Vaše nenávist vůči všem co nejsou přisluhovači ČSSD?
27. 08. 2007 | 17:48

TakyMirda napsal(a):

Neštěkejte po Paroubkovi - zvažte zda nemělv povolebním varování pravdu... Noc dlouhých nožů přece slíbil předseda ODS M.T. Zřejmě mu došlo, že je jeho partaj ve stejném stavu jaký zaznamenal interní spis ÚV KSČ v září 1950:
„ do významných a odpovědných funkcí, ve kterých se rozhodovalo o osudech člověka – o jeho bytí a nebytí, se dostali lidé často velice mladí, bez jakéhokoli vzdělání, bez jakýchkoliv praktických zkušeností, s naprostým nedostatkem právní kultury. Tyto nedostatky byly nahrazovány třídním intelektem, který byl považován za zdravý, sociálně spravedlivý a pro výkon této funkce primární…“ ( Archiv ÚV KSČ, Komise III, Informace č. 29.)
27. 08. 2007 | 18:00

Martin V napsal(a):

Plezl je, dle mého názoru, naprostý primitiv. Svazácký zapálený mozek...
27. 08. 2007 | 18:03

dilbert napsal(a):

Pane Paroubek, nemohu rici, ze byste byl zrovna muj idol, ale bohuzel musim konstatovat, ze mate do posledniho pismene pravdu.
Koneckoncu uplne staci si precist nenavistne reakce vymytych modrych mozku pod vasim blogem. Ta nenavist je cilene zivena a jak je videt tato strategie v postkomunistickych Cechach stale vyborne funguje - daji se s jeji pomoci obcas vyhrat i volby.
Ti chudaci, kteri vam zde (a jinde) mnohdy sproste nadavaji nestoji ani za vterinu vasi pozornosti. Divim se vam, ze se nad to nepovznesete. Ignorovani a klid je tou nejspravnejsi metodou souteze s podobnymi idioty.
27. 08. 2007 | 18:03

Milada Krausová napsal(a):

Soudruhu Paroubku, tak jsem si přečetla jen titulek: "Nenávist zatemňuje mozek" a ihned mne napadlo, jak neskutečně Vy musíte nenávidět, lidi, Svět, který Vás "neposlouchá"....Trpíte sebeláskou a jinou neznáte. Kdybyste skutečně někdy miloval, např. i Kováčovou, nemohl byste být tak zlý. Lidé schopní milovat, přejí všem mír, pokoj a lásku. Lidé nenávidící, vystavují jiným na bilboardech parte, či je nechávají vyhodit z práce...jste strašně zlý "člověk".
27. 08. 2007 | 18:09

EP napsal(a):

PRO "Ford" a "Temelín".
Jsem daleka od citu nenávisti.Spíš je mi líto, jak se špičky ODS chovají.Sociální cítění u ČSSD se projevuje např. nesouhlasem smnohými částmi "batohu". Pokud chtějí, aby slabší a střední vrstvy obyvatelstva "vydělaly" na reformě více než jak bylo schváleno, je to v pořádku.(rozuměj ČSSD). Ale stal se pravý opak - ti nejbohatší budoubohatnout ještě více. Neargumentujte mi, že je to malá česká závist - není!!!!! Jen chodím s otevřenýma očima a pozoruji, jak mnohé mladé rodiny u nás na Moravě "zápasí" s financemi. A nejsou to lenoši, jen pracovití pekaři, zedníci, zaměstnanci zbylých továrníček, prodavačky, členové ostrahy .....atd.Neměli všichni tolik schopností, talentu a odvahy podnikat. A ostatně, nemohou být všichni podnikatelé s bílými límečky, někdo nám musí postavit domy, upéct chleba, opravit auta .... atd. A proč by měli pracovat, když to dělají poctivě pracovat za hodinovou odměnu 51,30 Kč. Vždyť to je neuvěřitelné! Nedávno jsem na Radiožurnálu poslouchala rakouského podnikatele, který prohlásil, že ponikatelé vRakousku jsou hrdí na to, že táhnou ekonomiku a jsou solidární se slabšími vrstvami. To jsem nikdy v naší zemi neslyšela. Takto si představuji sociální cítění.

A ne jako jistý redaktor LN(bohužel mi vypadlo jméno), který na ČT 2 po 21.hod. prohlásil, že to tak prostě je, když vládne pravice, straní a dělá výhody podnikatelům. A to je podle mého skromného názoru velmi špatně.

Zdravím celé spektrum příznivců různých stran a buďme k sobě tolerantnější.
E.P.
27. 08. 2007 | 18:11

Kony napsal(a):

Vážený pane Stejskale,při vší úctě.Ne kdo,ale co by Vám mělo bránit v diskusi.Etika,zvyklosti,obyčej.Je to asi jako když rozhodčí ,bývalý boxer, občas uštědří ránu.Nikdo z obecenstva mu v tom nezabrání.Ale není to divné?
Dobře,dráždí Vás to se přidat.Tak se alespoň ztáhněte do davu a dejte si jiné jméno.Opravdu to takto rušíte.
27. 08. 2007 | 18:13

A.Simonides napsal(a):

Ti modri ptaci jsou ale chudaci.A to,ze pry volici ODS jsou vzdelani lide-stydte se.Pokud tento stat povede takova "INTELIGENCE" tak to muzeme zabalit.
27. 08. 2007 | 18:14

dilbert napsal(a):

Mila Milado Krausova. Ja Paroubka plne chapu, jen bych se choval jinak - ignoroval bych to a zadne blogy bych o tom nepsal. Ale tolik sprostoty a nenavisti, kolik se na nej snasi, to se malokdy a malokde vidi. A to nepatrim k jeho obdivovatelum ani volicum.
Pokud by podobne sprostarny a urazky padaly na hlavu nekoho z vasich modrych vudcu, asi byste se tady ted rozcilovala, jak jsou ti novinari a diskuteri zli, ze.... Typicka (pravdepodobna) volicka ODS - vse posuzuje selektivne, vse vadi jen u tech druhych. Je mne z vas nanic. Co to z vas ti propagandiste udelali ? Vezmete uz proboha rozum do hrsti a zacnete premyslet jako objektivni slusny clovek a ne jako modra svazacka.
Tato zeme mela opravdu smulu. Uz skoro 20 let po padu minuleho rezimu a mysleni lidi je porad stejne. Nejhorsi jsou dnes ti modri bolsevici...
27. 08. 2007 | 18:16

EP napsal(a):

Ještě si neodpustím: k reakci Jiří Paroubek čas 17,54

je to nechutnost, co jse zde napsal -podobné reakce by editor měl nekompromisně mazat. Svědčí to o úrovni některých pisatelů.
27. 08. 2007 | 18:18

pepin napsal(a):

Tedy vliv nové partnerky na Jyrku je zřetelný - samý citát, klasika, elegantní přechod z jednoho jazyka do druhého (první náznaky dřímající vzdělanosti JP byly už v jeho slavném blogu Where are you from, Mr.Klaus ? - stále aktuální, doporučuji !).
To si ten komik z nás všech utahuje ? Těžko mu ty články píše Tvrdík, ten neumí žblebtnout ani pozdrav v cizí řeči. Kdo je ta bedna, že by ideolog Jelínek ?
Dokonalé je, jak se sám oslovuje jako kandidát na premiéra. Ta neomezená nabubřelost, vztek, malost, ubohost....
Jen piš Jiří, děláš tím obrovskou službu politickým oponentům. Jen čekám, jestli v socdem zbyli nějací soudní a slušní lidé, aby tě už vykopali tam, kam patříš.
27. 08. 2007 | 18:18

EP napsal(a):

Ještě k Miladě Krausové:
Jak víte ,že bilbordy nechal instalovat p. Paroubek, jak víte, že nechává vyhazovat lidi z práce - je to velmi zkratkovité odsouzení a za toto někoho nazvat zlým člověkem - je to troufalost.!!!!!!!!!
27. 08. 2007 | 18:23

Temelín napsal(a):

Pro EP.
Jste asi hodná paní, ale jste bohužel úplně mimo. Škoda. Je ale zbytečné vám cokoliv vysvětlovat, byla by to ztráta času. V dnešních LN se novináři ptali poslanců na parametry reformy a položili jim i základní ekonomické otázky. Tak třeba poslankyně Čurdová neví, jaký je rozdíl mezi daňovou slevou a odečitatelnou položkou. Vsadím se, že o tom taky nemáte šajna.
Hrůza! Dyť ta paní tam sedí a hlasuje! Tohle musí vědět i slečna u pokladny v supermarketu. Ať se proboha vrátí do živočišné výroby, tam nic nepokazí.

Té paní je potřeba znemožnit, aby rozhodovala o čemkoliv, co se netýká jí osobně a její rodiny. Smáli jsme se Jakešovi, a ono je to zpět. I tenkrát nám vládli nevzdělaní a omezení pod heslem sociální
spravedlnost, každému podle jeho potřeb, atd. Dost bylo tohohle (A)sociálního cítění.
27. 08. 2007 | 18:25

jan napsal(a):

\Jiří píše články jako o život. ale odpovědět na dotazy čtenářů se dneska bál

http://www.lidovky.cz/odpov...
27. 08. 2007 | 18:26

radek napsal(a):

Pane Paroubku, nejste jediný koho si média podávají, ale asi jediný, který za nejdůležitější téma považuje sám sebe. Vaše nová přítelkyně to zřejmě vnímá podobně.

To Vám ti jistě dobře placení poradci, nedokážou poradit, aby jste tu svoji ješitnost a samolibost trochu lépe maskoval ?
To tah s nadací ženy Zuzany, to už je lepší. To nejedno oko socane nezůstane suché.
27. 08. 2007 | 18:28

Kony napsal(a):

Přestaňte se navážet do paní EP a jejího sociálního cítění.
Copak jste si nevšimli,že je taky oběť JPproduktů?
Jinak:chtěl bych ,aby tu byla dobrá Socdem.Ne to,co nyní je.Pak bychom snad mohli očekávat dobrou pravici.Ale JP to fakt znemožňuje.A to je průšvich.
27. 08. 2007 | 18:28

stanislav napsal(a):

paroubek tlachá a nevidí si do úst. to on je ten tlustý nenávistný brouk, v podstatě zoufalý, a tak štěká a vyje, co ještě může... už ale moc nemůže... jeho petře přeji luxusu co hrdlo ráčí... paroubkovi, no, třeba, aby prasknul... zbude trochu neřádu, to se utře a bude pokoj... nazdar!
27. 08. 2007 | 18:29

Mišák napsal(a):

„Co je nepřiměřené, to je nevěrohodné“. Souhlasím. Nepřiměřeně nenávistně zatemněný sexy mozek je velmi nevěrohodný.
27. 08. 2007 | 18:30

Zdeněk napsal(a):

Článek JP a jeho chování na politické scéně bych shrnul jednou větou, kterou reagoval v PS premier M. Topolánek na výpady soudruha Ratata,aby definitivně ukončil jeho interpelaci. Cituji: "Tak jsem se někde dočetl, že v České republice stojí dobře mířená facka 3.500 korun ". A byl klid.
27. 08. 2007 | 18:31

rr napsal(a):

Pro EP: Vaše cítění a názory Vám nikdo nebere, jenže problém není v tom, že by představitelé CSSD měli větší sociální cítění, jenže v tom, že pro ně víc než sociální cítění je 90% potencionálních hlasů o čemž nás přesvědčili zejména ve zdrav., kdy raději zdraží (znepřístupní léčbu)léky 10% lidí, než by zvýšili poplatky všem.Podobně je to se vším co dělají, pod záminkou sociálního státu se snaží vybírat co nejvíc, ale to že ty peníze mizí v černých dírách systému je věc jiná. 100mld schodku při 6% růstu HDP je vizitka toho, že něco není správně, a ne vrcholu blaha jak nám tvrdí.
27. 08. 2007 | 18:32

Petr napsal(a):

Pane Paroubku, váš bývalý ekonomický poeradce prof. Komárek velmi otevřeně hovořil o vašem přístupu k politice. Velmi jasně popisoval, jak politiku berete osobně, nesnášíte některé lidi s jiným názorem a prahnete po moci. Psát tady, že nenávist zatemňuje mozek, je od vás směšné. Za celý život jsem neviděl v politice někoho agresivnějšího a nenávistnějšího, než jste vy.
27. 08. 2007 | 18:36

jirka napsal(a):

paroubek tlachá a nevidí si do úst. to on je ten tlustý nenávistný brouk, v podstatě zoufalý, a tak štěká a vyje, co ještě může... už ale moc nemůže... jeho petře přeji luxusu co hrdlo ráčí... paroubkovi, no, třeba, aby prasknul... zbude trochu neřádu, to se utře a bude pokoj... nazdar!
27. 08. 2007 | 18:39

stejskal napsal(a):

Jistě, pane axisi, to nemohu vyloučit. Že by to mohlo být obráceně asi nepřipustíte, že?

Libor Stejskal
27. 08. 2007 | 18:39

Kateřina napsal(a):

... a testosteron vyřazuje mozek z provozu.
27. 08. 2007 | 18:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kony,

nezlobte se, ale to, co mi navrhujete, by mi přišlo velmi pokrytecké.

Nevím, jak dlouho sem již chodíte, Váš nick mi není povědomý. Mohu Vás o něco požádat: vyneste prosím svůj soud nade mnou a mou prací tak zhruba po měsíci. Mohu Vás o to požádat?

Děkuji.

Libor Stejskal
27. 08. 2007 | 18:43

Ládik napsal(a):

v nadpise je napsáno: "soudím tebe podle sebe".
27. 08. 2007 | 18:59

mirka napsal(a):

Prosím, mohl by někdo fundovaný Paroubkovi vysvětlit, že jak pro něj, tak pro ČSSD bude lepší, když o něm nebude slyšet! Vždyť závistí a nenávistí trpí on sám!!!
27. 08. 2007 | 19:00

Kony napsal(a):

Vážený pane Stejskale,jsem zde poprvé.Určitě nad Vámi žádné soudy nevynáším a vynášet nebudu.Vše to záleží na Vás.
Vidíte,místo k věci,rušíme debatu.
Nechci to zhoršovat a tak jdu raději z cesty.
Pěkný večer,
Konečný
27. 08. 2007 | 19:00

Karlos napsal(a):

Já čtu blogy dost často, učím se na zkoušky, tak se tu a tam pobavím politikou. Lidičky, kde se ve vás bere taková touha pořád jen někoho urážet, stírat, ironizovat a podobně? Já to nechápu, můžu si myslet lecos, můžu mít politický názor jakýkoliv (osobně se řadím někam mezi socany a lidovce - taková politika Grossova mi byla sympatická), tak se neuchyluji ke kopání kolem sebe ani když čtu různé názory Odsáků. Snažím si z nich něco vzít. Vy toho Paroubka znáte osobně? Já ne, tak ho neurážejte. S Topolánkem v lecčems nesouhlasím, nelíbí se mi jeho politika, ale jinak si dovedu představit, jak je s ním v hospodě sranda, myslím, že když neni politik, je docela kolík... :) třeba se ale mýlim. Víte k čemu jsem dospěl? Myslím, že málo sportujete, pak máte nevybouřenou energii a adrenalin a kopete na všechny, kdo vám přijdou jen trošku nesympatičtí. Sportujte více, vybouřete se, vypoťte "pár litrů" potu a budete vyrovnanější.... :) a berte trošku život s nadhledem
27. 08. 2007 | 19:04

straka napsal(a):

Pane Paroubku, opět jste nezklamal. Vaše zášť a nenávist vůči každému ,kdo se neshoduje s Vaším pohledem na svět okolo je zneklidňující pro budoucnost demokracie v naší republice. Doufám že i v socdem procitnou a nedovolí váš další nástup k moci. Nijak nepopírám úlohu levice na dění v zemi, ale nenávist, aroganci a osobní útoky jste do politiky posledních let vnesl Vy.
27. 08. 2007 | 19:05

Dan K. napsal(a):

Jak Vás nemám rád pane Paroubku, musím přiznat, že Vašich intelektuálních kvalit jistě nedosahuji...:-) Ne, vážně, novináři jsou nutné zlo, ale s blbostí je třeba bojovat. V tomhle Vám všem přeju, ať novináři začnou věnovat úsilí psaní o jiných tématech, ale..... no... čím by se pak ti darmožřouti živili, co? Jsem za ně nakonec rád. Ale jak říkám, boj předem prohraný, ale nevzdávat se...:-) !!!
27. 08. 2007 | 19:10

trafopajka napsal(a):

Vynikající, máte plnou pravdu, pane Paroubku, jen si nejsem jist, jestli jste správně trefil adresáta. Že nenávist zatemňuje mozek, víme všichni minimálně od té doby, kdy jste se stal premiérem a začal se častěji objevovat v médiích.
27. 08. 2007 | 19:21

tha napsal(a):

je to přesně ta háklivost a ješitnost sloučená s pomstychtivostí, která prozrazuje Paroubkovu pravou tvář. Motto: Kdo nejde se mnou je proti mně tu bohužel sedí.

Po jeho dosazení do vlády jsem byl překvapen, jak často a navenek konstruktivně řešil veškeré problémy. Většinou téměř okamžitou schůzkou s dotyčným, po které následovalo smířlivé prohlášení.

To se ale po pár prvních měsících naprosto změnilo a rázem tu byl samolibý politik se socialistickými manýry ale s přesvědčením o důležitosti setrvání ve své funkci.

Myslím, že to byl opravdu on, kdo vystupňoval politicky špinavý boj až na samou hranici únosnosti a předvolební kampaň postavil na negativismu a zesměšňování. A to byl podle mě skutečný důvod jeho porážky a doufám, že i důvod toho, že ve vrcholné politice skončí neúspěšně, protože místo toho aby tvořil, často jen boří.

Inu, buldozer.
27. 08. 2007 | 19:22

Jirka1 napsal(a):

Ten J.Paroubek je komik, protože mu to již mozek zatemnilo.Ha,ha!
27. 08. 2007 | 19:25

Karlos napsal(a):

Pro tha: Já se nehádám, taky jeden pohled na věc, nemyslíte ale, že nulová tolerance ODS také nebyla zrovna konstruktivní? Co bylo dříve? Buldozer, nebo nulová tolerance? Podle mne je to to samé, jako zda bylo dříve vejce, nebo slepice....
27. 08. 2007 | 19:27

Karin napsal(a):

Vážený pane Paroubku,nenechte se znechutit některými odpověďmi.Většinou se jedná se jedná právě o ty, o kterých píšete...
27. 08. 2007 | 19:28

Dave napsal(a):

To Karin::: no jak je videt zatemneny mozek mas zrejme ty kdyz nedokazes byt objektivni a priznat, ze ve vetsine vyrocích pana Paroubka je velika nenavist to proste nikdo nemuze poprit pokud sledujete politiku v CR po roce 89 musel jste si toho vsimnout...pokud mi neverite zkusim nekde najit odkazy na desitky vyroku, ktere pronesl pan Paroubek pokud ani pak nepriznate, ze pan Paroubek neni schopen vlastni sebereflexe tak pak uz je jasne, ze jste silne politicky zaujaty.
27. 08. 2007 | 19:33

Ford napsal(a):

EP: Vy chodíte s otevřenýma, ale před ČSSD je pořádně zavřete!! ČSSD zrušila nejbohatším nejvyšší zdaňovací pásmo!! ČSSD nejbohatším firmám umožnila neplatit daně a ještě jim platila miliardy! A to jsou vyhodu jen pro bohaté od ČSSD!! Pro chudé nic neudělali!!! Ó ano pro chudé živnostníky nachystali zdanění více než 100% !!
27. 08. 2007 | 19:42

Martin napsal(a):

Mili antiparoubkovci, dokazete mi vysvetlit, proc nazyvani premiera paranoidnim autistou, policie grosstapem ci tvrzeni jak NSDAP vznikla ze socialni demokracie a tisice dalsich prikladu byly bud:
1/ velmi slusnou diskusi nerozdelujici nazor na dva tabory a vazici si svych politickych oponentu
2/ mohl za tyto vyroky samozrejme Rath a Paroubek, protoze to oni prinesli sprostotu na nasi politickou scenu
27. 08. 2007 | 19:47

jarpor napsal(a):

Dobrý večer,
jsou lidé, kteří kolem sebe nenávist šíří a pak se diví, že je jim spláceno stejnou mincí - dle přísloví : Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Tak se pane předsedo nedivte, i vy jste k nenávisti o které píšete, přispěl vrchovatou měrou.
"Politika" z Vás mohlo udělat to, co po volbách je normální - popřát vítězi a být opozicí s noblesou. Je jen Vaší vinou, že takovým Politikem s velkým P se již nikdy nestanete. Doufám, že to již někteří Vaši spolustraníci vidí.
27. 08. 2007 | 19:47

EP napsal(a):

Pro Temelín:
asi bych vás překvapila, že přesně ví,, co je daňová sleva a odečitatelná položka - osttně v devadesátých letech jsem pracovala jako účtní obecního úřadu - opět posuzujete, aniž znáte souvislosti. A navíc politiku denně intenzivně sleduji. S pí Čurdovou manipulujete rovněž zkratkovitě, jste přesvědčen, že všech 200 poslnců sněmovny vždy perfektně rozumí zákonům, které se právě schvalují? Měli by vědět, ale nejsme všichni geniové znalí všech oborů lidské činnosti. Utekli jsme daleko od jádra sporu - svět není černobílý a nemyslím si,že ODS a jeho příznivci jsou andělé a ČSSD se svými příznivci ďáblové a naopak, to by bylo příliš jednoduché.
A ještě: k pojmu "sociální cítění" se stavíte, jako by to bylo největší zlo dnešního světa.

Pro Kony - velemi a velmi se mýlíte, že jsem obětí JPParoubků! Jen se velmi zamýšlím nad projevy a konáním mnoha politiků a možná, na rozdíl od jiných, v še si dávám do souvislostí a také intenzivně sleduji politické dění v naší zemi nejméně 35 let (podotýkám, že od mládí a dementní nejsem).

Hezký večer všem EP
27. 08. 2007 | 19:49

erpy napsal(a):

Tak jsem si přečetl ty nenávistné komentáře.Proboha , kde se tolik promodralých patologických , nicméně ještě dýchajících primitivů ve vcelku kulturním česku bere ?Asi to vylezlo z pod kamene a kanálů .Fuj !!!
27. 08. 2007 | 19:56

Komentátor napsal(a):

K obsahu je zbytečné se vyjadřovat. Ten je směšně bizarní. Ale co trošku vzdělání? Autodafé (přesněji: auto da fé) není latinsky (pozná i dítě), je mi líto. Je to portugalsky a neznamená to akt milosti, ale akt víry. Latinsky to zní actus fidei. Polovzdělanci nechť nevstupují na tenký led, nemachrují a drží se bazální slovní zásoby.
27. 08. 2007 | 19:58

Karel napsal(a):

Přeji vám agente ROKO, ať vydržíte co nejdéle ve vedení čssd. Jelikož svou mocichtivostí projedete všechno co můžete,tak jen tak dál...
27. 08. 2007 | 20:00

Temelín napsal(a):

Pro EP:
Eleno, S pí Čurdovou opravdu nemanipuluji. Ani zkratkovitě. Jenom jsem uvedl příklad, jak hloupý musí být sociální demokrat, aby mohl být poslancem.
27. 08. 2007 | 20:01

ok napsal(a):

Panu Paroubkovi není jasné, proč není milován a respektován. Od roku 98 zde vládla ČSSD. Zeman byl kritizován kvůli svým, někdy odvážným bonmotům, ale ne nenáviděn. Podobné to bylo s p. Špidlou a konec konců i s p. Grossem. Část národa je kritzovala, ale nebyli nenáviděni a to, ani příznivci opozice. Ať se nad tím p. Paroubek zamyslí, proč tomu tak je. Není to jeho úspěšností, jak by si ve své namyšlenosti mohl namlouvat. Zeman byl úspěšnější a vlastně i Špidla, protože vyhráli volby. Paroubek nevyhrál nic. Přišel k hotovému a svým chováním své straně spíše škodí. Je příznačné, že nejen, že si to neuvědomuje, ale že zarputile obviňuje každého a všechno kolem sebe.
27. 08. 2007 | 20:02

Anba napsal(a):

Příspěvky pod blogy soc. demokratů jsou vždy plné urážek a vždy jsou to ti samí lidé. Až mám pocit , že je to úderka, která soutěží, kdo víc a kdo za víc. No, pane Paroubku, kdybyste měli jen 7% ve volbách a v průzkumech veř. mínění, vězte, že byste nikomu z nich nevadil, ani by nevadily vaše vztahy, vaše oči, jistě byste mohl i mávat prostředníkem, kopat do auta, lhát jako když tiskne, řvát na poslance, říkat "čtenářům je do toho h....", tak jako jejich guru, od kterého však očekávají zvýšení svých prebend. Já sama však očekávám od Vás, že se nenecháte vyvést z klidu, nenechte se vyprovokovat sprostotou a hloupostí, nás normálních je víc a víme, jaká je pravda.Na shledanou v příštích volbách.
27. 08. 2007 | 20:06

Martin napsal(a):

Ok, asi jste hodne mlad, jak Zeman tak Spidla byli nenavideni, byli terci naprosto nevybiravych a sprostych utoku kazdy den. Grosse by cekalo totez, kdyby se totalne neznemoznil sam.
27. 08. 2007 | 20:06

jojo napsal(a):

Only provokuje. Nechápu, proč mu to, lidi, kteří jste naštvaní na budoucího Císaře, žerete a reagujete. To, že uráží, kam vleze, ví každý. To, že nenávidí některé novináře, ví taky každý. Zase potrefená husa. Tak co.
27. 08. 2007 | 20:13

EP napsal(a):

PRO tEMELÍn :

Jen sociální demokrat může být hloupý? Vidíte, jak jste si naběhl,já se domnívám, že může být hloupý člen kterékoliv politické strany. Jak ráda bych se s vašimi argumenty setkala s očí do očí!!!!!! Bylo by to velmi zajímavé - a určitě bychom se nefackovali!

Dobrou noc!
27. 08. 2007 | 20:19

ok napsal(a):

Milý pane, jsem rád, že působím mladě. Je mi 62, ale mlád se cítím. A to, co tvrdíte, není pravda. Možná byli kritizováni, zesměšňováni atd. Ale ne nenáviděni, bytostně, nejméně 80% národa. Jestli si myslíte, že voliči ČSSD volí stranu kvůli p. Paroubkovi, očividně se mýlíte. On této straně hlasy s určitostí ubírá.
27. 08. 2007 | 20:20

Anba napsal(a):

Pane ok: všichni předsedové ČSSD byli napadáni, až bůh bránil. Zeman byl štván novináři, dělali z něj slona v porcelánu, opilce becherovkou, pojídače jitrnic, spiklence s bamberskými kufříky, nosiče vytahaných sak, -když už toho měl dost a plným právem použil přirovnání k žumpám, stal se hulvátem? Přitom byl odborníkem, poctivým člověkem, nenáročným a neúplatným. Neobstál a hodně lidí se nechalo zblbnout a opakovalo žvásty z novin. Špidla byl slušný člověk, u lidí budil důvěru, novináři z něj udělali skoro pomatence, neměl výdrž dlouho to štvaní unést a jeho strana zvolila Grosse, do té doby nejoblíbenějšího ministra. A už to začalo - kroupy do hrnce jste mu počítali, p.M.Beneš a svatý Kalousek se předváděli na tribuně, spočítali mu manželku, přátele, byt, strejdu, igelitku, spálenou směnku, škoda, že ji taky někdo neodkoupil, jako Topolánkovi.
A teď do Paroubka. Není vám to už hanba?
27. 08. 2007 | 20:21

Kony napsal(a):

K EP.Domnívám se,že jste obětí.Vy tvrdíte,že nejste.Dobrá znáte se lépe.Neřekl jsem nikde(ni nenaznačil,že jste dement-Vaše slova) a ani si to nemyslím.Osobně si však myslím(a stojím za tím),že JP Socdem opravdu škodí(velmi škodí) jako osobnost.Výše napsáno(ok) a velmi dobře vyčteno.JP je někde jinde.JP je Fenomén ,který překračuje zvyklosti.
Vycházím z toho ,co vidím,slyším.Jinak si o politické garnitúře nemyslím nic dobrého,ale to již sem nepatří.
27. 08. 2007 | 20:24

jojo napsal(a):

To Karlos: Uč se víc Karlosi. Hlavně dějiny české politické scény z let 2005/2006 a její dopad na společnost.
27. 08. 2007 | 20:26

Anba napsal(a):

A že si teď vzpomínám - nějaký jeliman shora chtěl, aby Paroubek přiznal příjem daru od známého za oslavu - jestlipak jste taky zkontroloval, jestli p. Topolánek přiznal do příjmu ke zdanění tu svou bezcennou směnku, kterou mu spřátelená firma proplatila?
27. 08. 2007 | 20:29

Martin napsal(a):

Ok, nevim kde berete informaci, ze J.P. nenavidi 80 procent naroda, vysledky popularity ma podobne jako jini predsedove CSSD pred nim. A pokud je Vam 62 let, tak jiste mlad nejste, ale asi zacinate mit problemy se sklerozou, protoze ja si na ty nenavistne utoky na Zemana a pozdeji na Spidlu velmi dobre pamatuji. Stejne jako si pamatuji na volebni kampan Mobilizace co definitivne rozdelila narod na dva tabory. Hadejte kdo tu mobilizaci proti navratu komunistu vedl ? Mimochodem, protoze mam dost slusnou pamet, proto mne rozesmiva, jak slysim jak to teprve Paroubek byl tim komunistickym ohrozenim. Lucka Bila Vaskovi v roce 98 zpivala neco jineho a kupodivu zadny Paroubek se tehdy nevyskytoval.
27. 08. 2007 | 20:33

váva napsal(a):

Pane Paroubku. Polemizovat s Vámi, je totéž jako ztrácet čas. Mohu si to však dovolit a tak moje poznámka. Už ten nadpis:Nenávist zatemňuje mozek! Při troše sebereflexe vzpomeňte kterékoli Vaše veřejné vystoupení, korunované známým povolebním, (připomínající spíše známý projev Milouše Jakeše, který si připadal tehdy jako kůl v plotě),toť příklad zatmnění. I když jste v poslední době nasadil spíše bodrý výraz, jde jenom o škrabošku. V nestřeženém okamžiku nastupuje samolibý duce, který vyvěrá přímo z duše.Přemíra dnešních frankismů, to už je spíše k pláči, než síla ducha. Omlouvají jen léta strávená po boku nebožky (tak my v podkrkonoší nazýváme odkopnutou manželku) než nastoupí anglicismy pochycené od milenky (tak my v podkrkonoší nazýváme milenku). Vždy to ale bude
spíše bída Vašeho ducha, než projev vzdělanosti.
27. 08. 2007 | 20:34

Martin napsal(a):

Ja si pamatuju jak par dni pred poslednimi volbami Klaus strasil navratem komunismu. Ale kdyz ODS rika ze nam hrozi totalita, tak to nejsou Jakesovske projevy, ale strasne moudry argumenty. :)
27. 08. 2007 | 20:36

Fachman napsal(a):

Vážený pane předsedo a expremiére, Váš úvodní text považuji za přehledný, úhledný a duchaplný. To, co k němu dále podotknu, nevyplývá z nějaké mé politické předpojatosti, jsem Vám v politickém postoji dokonce poměrně blízko. Ale znáte to: ještě se nenarodil člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Tak tedy moje připomínka: říkáte, že slečna Kováčová si na svoji "zálibu v luxusu" vydělala svou vysoce kvalifikovanou prací. Já vykonávám stejnou (tedy "vysoce kvalifikovanou") práci jako sl. Kováčová a jako celá řadu dalších kolegů a kolegyň z jejího a mého oboru. Zdůrazňuji, že nejsem ani zahořklý, ani zapšklý, ani zakomplexovaný... Disponuji stejnými znalostmi jako sl. Kováčová a dokonce také ještě mnohem rozsáhlejšími profesionálními zkušenostmi. Přesto nemohu bohužel mluvit o tom, že bych si svou prací byl schopen vydělávat na luxus tak, jako slečna Kováčová. Proto mne a patrně i mé kolegyně a kolegy naplňuje hořkostí, když srovnávám svoje možnosti a možnosti její. A vůbec se mi nelíbí, když nám a našim mladým následovníkům svoji milenku dáváte nepřímo za vzor, snad dokonce hodný následování. Opravdu jsem schopný, ale nejsem schopný všeho. Rozdíl mezi mým postavením a výsledky a tímtéž u slečny Kováčové tedy vyplývá z toho, že já se svými zákazníky a šéfy nelezu do postele. A to je rozdíl v naší branži významný a nepřehlédnutelný. Naše mladá kolegyňka by si to měla důkladně zapsat za uši své údajně tak chytré hlavinky a počítat s tím, že se jí v naší branži tento poklesek může dlouho a nepříjemně vracet. Se zájmem očekávám Vaši reakci na tento můj příspěvek.
27. 08. 2007 | 20:39

jojo napsal(a):

To Fachman: No, já sice nejsem Paroubek, ale zareaguju: tomu se říká trefa. Hezké.
27. 08. 2007 | 20:46

Luděk napsal(a):

Pane Paroubku, ač s Vámi v mnohém nesouhlasím , přeji Vám s odpuštěním ,NENECHTE SE NASRAT.
27. 08. 2007 | 20:48

jojo napsal(a):

Ha! Sprosté slovo. A žádný výmaz! Zajímavé.
27. 08. 2007 | 20:52

honza napsal(a):

Fachmane,mám takový dojem,že nejvíce tě štve,že nejsi ženská a v posteli tě nikdo nechce.
27. 08. 2007 | 20:59

fafnir napsal(a):

pro EP.Je celkem jasné ,že žádný poslanec nemůže rozumět opravdu všem projednávaným zákonům,tak renesanční lidé neexistují.Ale od toho dostávají dost velké zvláštní příplatky,aby si zaplatili kvalitní poradce, a ne proto ,aby zaopatřovali rodinu a známé.
27. 08. 2007 | 21:00

EP napsal(a):

Pro Konyho:
Nepodsouvám vám, že jste mě nazval dement, jen jsem chtěla vypíchnout, že nejsem dementní, protože z tohoto dialogu snadno vyvodíte, že patřím k dříve narozeným. A mladšíročníky si často myslí, že lidé po padesátce již nemají tak bystrý rozum. A stejně zcela jistě nejsem obětí, jen mám moc a moc zkušeností a cítím, že dnešní tvrdý kapitalismus není to pravé ořechové,že je méně ohleduplný k běžnému obyvatelstvu, že pdporuje konzumní společnost, vytrácí se duchovno.......a tak bych mohla moc a moc dlouze pokračovat ve výčtu negací. Pan Paroubek jistě není žádný ideál, to ostatně není žádný smrtelník, ale snaží se brzdit tu dravost pravice, abychom se nedostali na opačný pól, který jsme jistě před 89. rokem nechtěli. Mějte se moc krásně a raději úvah nechám, docela mě to rozesmutňuje - jaký já jsem byla radikál proti KSČ v době, kdy jsem jako mladá zapálená učitelka chtěla změnit svět!!!!
Ale tato společnost se mi líbí opravdu pramálo!!!!!!!!!!!!!
Jestli Vám to není proti "srsti", sdělte mi, prosím Váš věk, velmi by mě to zajímalo. A nezlobte se za troufalost, vždyť je to vše anonymní.

Děkuji EP
27. 08. 2007 | 21:04

rEvoluce napsal(a):

ach jo...zakomplexovaní chudáci si zase hiní na JP blogem...to neumí nic jiného?:-) Češi jsou prostě sráči - kdykoliv se jim něco nedaří svácí to na vrchnost - R.U., Hitler, Stalin, havel, klaus, paroubek - ale nikdy chyby nehladají u sebe...prostě sráči
27. 08. 2007 | 21:08

Martin... napsal(a):

Ale jo......přesně tak jyrko.....teď mi je vše jasné..tak nenávist ....to je to proč to máš v hlavince tak vymleté....
27. 08. 2007 | 21:09

Nespokojený napsal(a):

Vážení přátelé, ale i ti velcí vyznavači toho co se děje ve státě, kde musíme spolu žít. Rád bych, i když to zdánlivě nesouvisí s příspěvkem pana Ing. Paroubka ( opravdu pouze zdánlivě) umožnil něco přečíst:

Pane premiére Topolánku, lžete ! (Tachovský deník, 21.8.2007)

To, jak koalice tvoří - výstižněji řečeno plácá dohromady – tzv. reformu veřejných financí nápadně připomíná pohádku Jak pejsek a kočička vařili dort. Jenže ten dort budeme muset sníst všichni a bude nás z něj náramně bolet břicho.
Pane premiére, ve svém vystoupení k reformě ve Sněmovně jste tvrdil, že občanům nelžete. Že jim říkáte pravdu. Lžete, lžete pane premiére!! Stačí porovnat vaše sliby voličům před volbami v červnu 2006 s tím, co teď děláte, co prosazujete do tzv. reformy veřejných financí. Dokonce jste ty sliby vy osobně stvrdil podpisem na tzv.“ Smlouvě s občany “.
Před volbami jste slíbil, že finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat a že se výrazně sníží celkové doplatky za léky. Jaká je pravda ? Zavádíte poplatky za návštěvu u lékaře, poplatek za návštěvu na pohotovosti, poplatek za každý předepsaný lék na receptu. Bez ohledu na to, zda se jedná o děti či seniory, kteří nejvíce čerpají zdravotní péči. Nelhal jste před volbami ? Ale ano, lhal jste lidem!!
Před volbami jste také slíbil, že u 70 % zboží a služeb (mj. u tepla a energií) klesne daňová sazba DPH. Sliboval jste nulovou sazbu DPH na potraviny. Jaká je pravda ? Pravda je zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % . Zdražíte tak základní životní potřeby občanů. Nelhal jste před volbami ? Ale ano, lhal jste!!
Slíbil jste také, že se nebude snižovat životní úroveň seniorů. Jaká je skutečnost ? Díky zvýšení DPH, zdraží velká část zboží a služeb jako jsou např. potraviny, dodávky tepla, vodné a stočné či veřejná doprava. Dopadne na ně ale i zavedení poplatků za návštěvu lékaře, za recept, zvýšení doplatků za léky. Náklady důchodcům i přes valorizaci důchodů v důsledku této reformy vzrostou v průměru o 500 Kč měsíčně. A to nemluvím o slíbené tisícikoruně k důchodu. Nelhal jste před volbami ?? Ale ano, lhal jste !!
A tak bych mohl pokračovat dál. Opustili jste celou řadu dalších předvolebních slibů - daňové přiznání na jednom listu, jednoleté daňové prázdniny pro živnostníky, snížení pojistného živnostníkům.
A pak že lidem nelžete. Lžete a zřejmě to považujete za normální. A výmluva, že v koalici musíte činit ústupky by byla další lží, protože všechno to nejhorší co prosazujete je z vaší dílny – z dílny ODS.

Jsem přesvědčen o tom, že tato informace může navodit dobrou diskusi k tomu ce se děje v tomto státě. Mnoho věcí z tohoto článku v regionálním tisku je písemně doložitelných a třeba smlouvu s občany, podepsanou panem Ing. Topolánkem jsme všichni viděli v televizi a novinách. Já ji mám schovanou a pošlu ji panu Ing. Topolánkovi na konci jeho období ve vládě, aby mi složil účet z jeho konání. Měli by jste to udělat všichni.
27. 08. 2007 | 21:12

Al Jouda napsal(a):

Příspěvek pana Ok situaci celkem vystihl. Já bych k tomu dodal, že se p. Paroubek 2 x profláknul a to stačí, aby alespoň načas zmizel z politického výsluní.Poprvé to byl jeho povolební projev a podruhé záležitost s milovanou ženou. Měl by své místo přepustit Boh.Sobotkovi, který není na tapetě. ČSSD by to jen prospělo.
27. 08. 2007 | 21:14

Ford napsal(a):

EP: Paroubek a ČSSD nic nedělají jen o tom blbě pindají a pokud cítíte tvrdý kapitalismu, tak poděkujte ČSSD! Oni udělali z této republiky zemi otroků pro ukrutně bohaté nadnárodní společnosti.
27. 08. 2007 | 21:14

rEvoluce napsal(a):

Abych shrnul zdejší reakce: jde vidět, že modrobolševici cítí, že naletěli, tak svou frustraci šíří kolem sebe a kopou jako vždy...nechme je vykecat, to je tak vše co můžou...:-) Ovlivnění vloleb, podlácebí poslanců, ovlivňování st. zástupce - to není virtuální realita jako v případě Paroubka - to je čistá realita...k tomu sami poslanci ODS přiznávají, že se ODS chová jako v 50. letech...na to se ovšem modrobolševici nesoustředí, vidí svou bolševickou pravdu tak kopou -ještě, že jsou na vymření:-)
27. 08. 2007 | 21:18

Ford napsal(a):

Nespokojený: Uvidíse po uplynutí volebního období. A jak jste zůčtoval z ČSSD za jejich lži a nesplněné sliby?
27. 08. 2007 | 21:19

host 1 napsal(a):

Komusi vadí,že p.Paroubek hovořil o modré totalitě.Pravda,bylo to před rokem.Dnes nám nezbývá,než mu dát za pravdu.Možná,že slovo "totalita" je ještě příliš mírné.Fanatičtí voliči budou sice tvrdit opak a používat své oblíbené argumenty plné sprostých nadávek,ale na skutečnosti to nic nemění.Ještě schází,aby si Topolánek nechal udělat sochu v nadživotní velikosti(třeba s vlastní naditou peněženkou ve vztyčené paži a zbědovalým pracujícím u svých nohou)a bude to celé.
27. 08. 2007 | 21:20

host 1 napsal(a):

Fanatickými byli pochopitelně míněni voliči ODS.
27. 08. 2007 | 21:21

Fachman napsal(a):

pro honza
Milý Honzo, protože jsem předjímal, že něco podobného jako Vy by mi mohl předhodit p. Paroubek, uvedl jsem výslovně, že nejsem ani zahořklý, ani zapšklý, ani zakomplexovaný... Celý život jsem muž, nikdy jsem si nepřál být ženou, nepřeji si to ani do zbytku svého života a ve své mužské identitě se cítím skvěle a funguji úspěšně. Své podrobnější intimnosti - mimochodem zcela bezúhonné - nepovažuji za vhodné sdělovat po internetu. Každopádně bych se bezvýhradně vyhnul pletkám se ženami, které jsou vůči mně v podřízeném pracovním postavení, kromě jiného proto, že je to nekolegiální vůči nim samotným i vůči kolegům a kolegyním, kteří jsou na mé úrovni v hierarchii. Jak ostatně z mých slov nepřímo vyplývá, tento poklesek není vhodný ani pro lidi v politické hierachii. Takže Váš dojem o tom, co mě údajně štve, je zcela mylný. Už dávno jsem nebyl tak dlouho spokojený jako právě nyní.
27. 08. 2007 | 21:22

notblue napsal(a):

Po zavedení "skvělých" reforem, této vládní koalici v příštích volbách nepomůže ani Kubice, ani "nestranní" pravicoví novináři.
27. 08. 2007 | 21:22

Libor napsal(a):

Přečetl jsem si komentáře "pracovitých inteligentních" k článku p. Paroubka a schvátil mne děs při pomyšlení, že třeba některé z nich hned zítra potkám třeba na ulici nebo v tramvaji. Protože vás neznám, budu si o vás myslet, že jste normální, obyčejní slušní lidé. Vy jste však bohužel naprostý odpad a póvl tohoto národa. Deprivovaní frustrovaní ubožáci a zfanatizovaní primitivové, kteří si oprávněný pocit vlastní nedostatečnosti kompenzují urážkami, napadáním a společným sdílením nenávisti vůči jinému člověku. Fuj, to se ve slušné společnosti nedělá.
Článek v LN jsem nečetl, vyjádřit se proto k jeho obsahu nemohu. Pokud však jeho adresát (v tomto případě p. Paroubek) s ním nesouhlasí, má naprosté a nezpochybnitelné PRÁVO s ním polemizovat. Kdo tento základní princip nedokáže a zejména nechce pochopit a místo toho se pouze naváží do adresáta, je naprostý ubožák, který zaslouží pouze hluboké politování.
Na závěr mohu říci pouze jediné: "Pane Paroubku, vydržte a věřte prosím, že slušných lidí je víc než hulvátů, i když pochopitelně nemají potřebu se zviditelňovat."
PS:
Naprosto stejně bych se vyjádřil i k p.Topolánkovi, kdybych si předtím přečetl podobné zvratky, které jste na této diskusi dokázali vyplodit.
27. 08. 2007 | 21:23

Hroch napsal(a):

Ústřední myšlenkou všech modroptáčníků nebyla sprostota a urážky, jak se občasně lze zde dočíst, ale
"zloděj křičí, chťte zloděje"

Dobrovolně okrádaní však tuto myšlenku vnímají jako mekot modrých fanatiků.

Zkátka, někdo o voze, jiný nikoli.
27. 08. 2007 | 21:23

Luděk napsal(a):

Tak to nemá chybu! Vybroušený styl, citáty, fakta. Doufám, že se jednoho dne dočkáme knižního vydání. Jen tak dál Jiří, takhle bloguje kandidát na premiéra!
27. 08. 2007 | 21:26

fafnir napsal(a):

ještě jednou pro EP.Nejsem sice Kony,a je
mi 60,snad mi odpustíte několik poznámek.
1.není tu žádný tvrdý kapitalismus,jenom pokus o přechod k němu
kapitalismus znamená osobní odpovědnost za sebe a svoji rodinu
Pomoc pro ty kdo se o sebe postarat nemohou
tvrdý postih pro ty kdo nechtějí
A pan Paroubek chce pouze ovládat a přerozdělovat
27. 08. 2007 | 21:26

Jos napsal(a):

Jsem fascinován jak zapomínáte na nenávistné vystupování Vás i "hulváta" Rátha.Nenávistné a sprosté chování jste zavedl Vy a třeba Sládek je proti Vám úplná nula!
27. 08. 2007 | 21:27

advokat napsal(a):

Paroubek je opravdu jájínek, jak ho nazval Zeman. Tak viditelně zakomplexovaného člověka česká politická scéna ještě neměla, a že jsou v ní některé osoby zleva až do prava vskutku exceletní. Čím déle bude Paroubek v čele sociální demokracie tím lépe pro všechny občany této země, protože už za socialismu se říkalo: lepší třídní nepřítel než aktivní blbec. Paroubek se snaží vystupovat jako znalec historie a cizích slov, když už shořel při vystupování jako politik (viz poúnorový projev, ale je doufejme čitelný pro všechny normální občany. A že se podivuje reakci na platbu při oslavě svých narozenin, tak k tomu lze pouze dodat, že už dělá ostudu i zahraničí, to už je zjevná nesoudnost i v osobním životě.
27. 08. 2007 | 21:30

Nevěřící napsal(a):

Vážení fanatici z bolševické ODS (kdo nejde s námi, jde proti nám). Mám z vás hroznou radost že máte z Paroubka takovej komplex. Ale to že se u socanů vůbec dostal k moci za to si můžete jedině sami. Kdyby jste tenkrát s lidovcema nesestřelili Grosse, mohli jste dneska pohodlně vládnout. Je to vaše debilita. Největší "chybou" Paroubka se stalo to, že odpověděl ODS podobným stylem, jakým ona bojovala se Špidlou a Grossem. Nechal se inspirovat tvrdostí a neústupností a zároveň převzal metodu totální negace nápadů ODS a strašení důsledky jejich vlády. Ale nepoužíval vulgaritu jako nástroj a tohoto stylu se ODS zbavit nějak nedokáže a dnes je to občas prezentováno (i Topolánkovským jak vy k my, tak my k vy) jako jediný možný způsob komunikace s levicovým a občas i mediálním oponentem.
Jemnost se v politice moc nenosí, to není jen vada České demokracie, ale je to vidět na celém světě, kde nejlepší metoda boje je zašlapat oponenta co nejhlouběji do země. Ale zdá se mi, že všude to má určité meze a vulgarita je vyhrazena jen pro extremisty. I když ODS k nim má velmi často blízko. Používat, nebo oslovovat někoho soudruhem mimo členy KSČM je pro ODS symbolem a jak to vypadá i hlavním programem této absolutně neschopné vlády. Na vypořádání s komunisty měl dost času Klaus (mimochodem neůspěšný žadatel o vstup do KSČ) za jeho vlády, ale co v tu dobu z jeho nejbližšími kamarády a poté by teď nebyl tam kde je. Tak že se vzpamatujte a zároveň nahlídněte do svých řad modří soudruzi.
27. 08. 2007 | 21:34

Klausovo černé svědomí napsal(a):

V této zemi není naprosto žádná politická kultura, Čunek, Melčák, Pohanka..... jsou toho jasným důkazem. Politici jsou arogantní hovada, nezajímají je názory voličů, hrajou si na bohy, skoro vše zkurví, stačí se podívat na prohrané arbitráže, co peněz se projebalo, nevedou dokonce účetnictví státních financí (jaký v tom asi bude bordel a hlavně komu to asi nejvíce vyhovuje:-) Hospodářství ČR je jako jedno veliké děravé síto, proto je třeba do toho síta lít více peněz, než z něho stačí odtéct, aby se hladinka začala zvyšovat, jedno je, že je to na úkor daňových poplatníků. Reformě bych rozuměl, kdyby se snažila díry v sítě opravit, to se ale nestane, jenom se tam začne víc lít. Co je k smíchu je to, že v zemi, kde schází prachy pomalu na vše, se vyplácí zlatý padáky, doživotní renty za zkurveně odvedenou práci, omlouvají se politici namočení ve všech možných kauzách (všude jinde by už takoví politici dávno odstoupili, jedno, jsou-li nevinní, to je prostě úděl politiků, pokud je navíc dotyčnej takovej vůl, že nedokáže vysvětlit původ peněz, nemá tam co dělat). Pokud je premiér srab, co nedokáže odvolat politika ze strachu, že koalice půjde tam kam posílá novináře a tím pádem přijde o koryto, dává tím jasně ostatním najevo, co je jeho vzorem a prioritou. V této zemi je kapitalismus řízený komoušema a to jak současnýma, tak i těma bývalýma, co se včas převlíkli. Kteří jsou horší, to je otázka.
27. 08. 2007 | 21:36

Kony napsal(a):

Není to anonym.Jsou mi 42 roky.
Myslím si,že postava JP jako ochránce sociálních hodnot proti pravici není šťastná.Myslím si,že jde zde pouze o jeho osobní mocenský zájem.V tom jsou si všichni rovni.Já si však myslím,že JP výrazně převyšuje zvyklosti v této zemi a je významně více rozdělující než "ti ostatní".
Ale všech obrazů(lidí)musí být ,aby byl naplněn svět.Jinak se domnívám,že solidní člověk v politice nemůže být.Alespoň ne dlouho.Uštvou ho.Záleží také na mantinelech,které tu politiku tvoří.A ty zde nejsou a není vůle je vytvořit.Ne,není zájem.To je přesnější.Pěkný večer.L.Konečný
27. 08. 2007 | 21:36

Kája napsal(a):

Paroprase,Prasoubek,Prasopes,Parouback,Paroub,Parub,Prasohlav Párblbek,Paroblb,Prasvroubek dokonce Rudoubek-neúplný seznam zkomolenin,které tu vyplodila modrá "inteligence".
27. 08. 2007 | 21:38

Marie napsal(a):

Dobrý den, já budu reagovat spíše na to, že sleduji opravdu zaměření většiny novinářů pravicově. Ale každý může mít svůj názor. Ale zde na internetu čtu hodně vyjádřené nenávisti. Spíše mne zajímá skutečná motivace těchto lidí. Nechce se mi věřit, že zamindrákovanost a podobné rysy, možná do jisté míry anonymita, dá přednost nenávistnému vyjadřování před racionalním zhodnocením
politické nabídky konkurujících stran.
27. 08. 2007 | 21:41

F. Adamec napsal(a):

Nenávist zatemňuje mozek!
---
Zejména bolshevikům v CZ a EU, Klausovi, Havlovi, Paroubkovi i cenzorovi Stejskalovi
27. 08. 2007 | 21:41

Nespokojený napsal(a):

to Ford, K Vaší otázce musím napsat. Proč by měla soc.dem. skládat nějaké pomyslné účty, když:
- při jejich odchodu z vedení státu byla ekonomika v nejlepší kondici za posledních dvacet let nastupovala k moci v době , kdy pod vedením nejlepších ekonomů bylo hospodářství v mínusových číslech (ekonomové říkají - v červených)
- začala prudce klesat nezaměstnanost (tento parametr je dlohodobý, to že nejlepší ekonomové ODS hlásali, že za vlády SD vyrostla nezaměstnanost až na 500 000 lidí byla pouze virtuální realita a zneužívání informací - průběh nezaměstnaosti ve státě je parametr, který má největší setrvačnost, z ekonomických rozborů (mysleme si, že by SD nedělala nic- jak stále hovořili ekonomové ODS i v parlamentu) vychází pouze jedno - v roce 2005 by muselo být ve státě ccc 1 až 1,2 milionu nezaměstnaných. Bohudík současný trend bude mít ještě dlouhodobý trend a nezaměstnanost bude stále klesat (vzpomeňte si na tuto thezi až za dva roky nám budou ekonomové ODS oznamovat, že za jejich vlády klesla nezaměstnanost na nejnižší hodnozu. Až pak začne opět nezaměstnanost stoupat (až SD vyhraje příští volby) na základě současných chybných kroků současné vlády - budou vykřikovat - soc. dem. vládne - stoupá nezaměstnanost.
- SD za svého vládnutí snížila daňovou zátěž podnikatelů a většiny občanů
- došlo ale také k velkému zadlužování státu a veřejných financí, které se nepodařilo i při růstu výkonnosti ekonomiky saturovat.
Samozřejmě toto jsou jenom kusé informace, ale ukazují alespoň základní skutečnosti, které mají vliv na život "obyčejných" lidí.

Samozřejmě s viděním přes modré brýle se tato fakta vidí jinak.Zamyslete se Vážený pane.
27. 08. 2007 | 21:41

soudni_znalec@volny.cz napsal(a):

To nespokojený.
Vážený jen jednu takovou maličkost. Moje manželka pracovala i za reálného soc. v lékárně. Představte si, že pro zahraniční léky (tím myslím z kap. ciziny), byla vyhrazena jedna skříňka o rozměrech 1 x 0,6 x 0,6 m.Tyto léky v množství cca 100 ks. nemohl nikdo z běžných pacientů čerpat, byly vyhrazeny jen vrcholným funkcionářům. V celém městě je měla poze jedna lékárna.Nitroglycerin důchodcům pod jazyk stál cca 5 Kč a velmi často nebyl a ani jiná náhrada.Registrovaných bylo cca 3,5 tis. léků. Dnes je registrováno více jak 3 x tolik a ceny jsou také úplně někde jinde. Zkuste ( možná máte tu moc, jak soudím z vašeho rezolutního odsouzení ref. zdravotnictví)se dohodnout s výrobci léků, aby je do ČR dávali levněji , nebo ještě lépe zadarmo. Pak určitě se našemu zdravotnictví bude dařit lépe.A závěrem ještě něco. Představte si, že cca za dva měsíce se v lékárně naplní pytel vrácených léků, které nejsou pacienty spotřebovány, přesto, že jim je lékař naordinoval.To je jen to co se týká léků, další jsou platy lékařů a vybavení nemocnic.Je to návrh k diskusi? Máte pocit, že stát musí toto vše platit, aby jste byl spokojený.
27. 08. 2007 | 21:42

radek napsal(a):

Pro Jyrku
Když se dívám ne sebe,
musím se já pochválit,
nevypadám já věru zle !

Před naší,za naší,
Cesta má, ať nepraší!. HEJ!
Lalala...
27. 08. 2007 | 21:47

MASH napsal(a):

Prestoze Paroubek nepatri k mojim nejoblibenejsim politikum, tak tento naprosto perfeknte napsany clanek musim ocenit. Vystihuje presne to, co se v ceske zurnalistice nelibi i mne.

Humorne je to, jak nekteri v diskuzi okamzite Paroubka oznacuji za diktatora, atd. Prestoze Topolanek se chova, rekl bych, mnohem hure a despoticteji. Obklopuje se prinejmensim extremne kontroverznimi lidmi (pan podnikatel Marek Dalik s kontakty na mafiany a podob.), vyhrozuje, rozkazuje, rve, nadava. Posledni dobou mi dokonce pripada, ze se snad inspiruje u bolseviku z 50. let :-(

Pane Paroubku, zaverem Vam chci jen doporucit, nectete Lidovky (ikdyz je asi tezke jen tak prehlizet nektere lzi a ubohe osobni vypady i proti Vasi rodine, pratelum). Fanaticke nazory nejen pana vicesefredaktora Plesla (mimochodem, ktery na me pusobi, jako nejaky fanaticky neonacista) me uz davno presvedcily o tom, ze Lidove Noviny jsou jen zumpa, ktera se muze zaradit vedle stejne "bezvadnych" Halo Novin.
27. 08. 2007 | 21:48

jojo napsal(a):

To Marie: Holt politici lidi štvou. Skutečná motivace je ta, že lidi politici štvou. Zbytek je sice krásně řečený, ale jen uhýbáte před racionálním zhodnocením situace a projevuje se u vás spíše romantismus něž racionalita.
27. 08. 2007 | 21:50

Mirek napsal(a):

Pro modrý fanklub: Děláte jako by vám Paroubek vyvraždil celou rodinu. Označujete ho za hulváta apod. Tak mi uveďte příklady! Za ten povolební projev se omluvil. Topolánek je jasnej. Osvětimská lež, Es kommt der Tag, nekropárty na hřbitově, vyhrožování novynářům zabitím, propagování nacismu jeho tričko s číslem 81(Hitler Adolf). Tohle vám vyhovuje? Tohle se vám líbí?
27. 08. 2007 | 21:52

MASH napsal(a):

pro Radka: Jirka se nepise s tvrdym "Y", hlupaku! (pokud jste jen dyslektik, slovo "hlupak" beru zpet a omlouvam se).

A nezlobte se, povazuji za naprosto legitimni, ze pokud nekdo nekoho hrube a soustavne urazi, zesmesnuje a vede proti nemu (a jeho rodine, ci pratelum) doslova stvanici, muze se dotycny alespon takto, na blogu branit! Prestoze je to zrovna Paroubek!
27. 08. 2007 | 21:52

jojko napsal(a):

lidi,vy jste ale praštěný,a vy pane Paroubku,moje babička by řekla,nehaž perly sviním.Lůza zůstane lůzou a pro ní je nynější premiér geroj.
27. 08. 2007 | 21:53

kam napsal(a):

panu Al Joudovi.
To byste koukal, kdyby J.P. postoupil své místo Sobotkovi, co bychom se druhý den o p. Sobotkovi dočetli v M.F.Dnes, Lidovkách, H.N. a pod.Vždyť už dnes je vždy korektní a slušný Sobotka předmětem těch nejhrubších urážek.
27. 08. 2007 | 21:56

Zacheus napsal(a):

A ještě bych na úvod Vašeho příspěvku, pane inženýre, přidal větu: " S okresním hejtmanem jsme vždycky říkávali..."- když jste takový chudák a otloukánek, co to zkusit živit se jinak,než v politice? Ostatně i Vaše přítelkyně Petra se vyjádřila,že by to tak pro ni bylo lepší...
27. 08. 2007 | 21:57

radek napsal(a):

Pro MASH:
Tento Jyrka se píše s "y". To by jste jako účastník netu či blogu měl vědět.
Omlouvat si mi nemusíte, jsem nad věcí.
27. 08. 2007 | 21:58

pepa napsal(a):

Zeman -> Špidla -> Gross -> Chorche -> ...

Rath!

---------------------------
ČSSD musí být vaporizována.
27. 08. 2007 | 22:00

jojo napsal(a):

To Bonzák Nevěřící: Já to říkám pořád, archiváři Jiřího Paroubka, to bude za pár let elitní funkce... Jen tak dál a je z tebe brzo jeho rádce, ty moulo.
27. 08. 2007 | 22:00

Nespokojený napsal(a):

to. soudní znalec
Vážený pane nikdo nevzívá doby minulé (nejméně dvacet let), dnes je trochu jiná doba. Samozřejmě plýtvání je velmi špatná věc, ale i na toto jsou metody, jak to uřídit - mně se zdá, že chtít na starém člověku peníze proto, aby omezil své návštěvy u lékaře je nemorální a je projevem špatného myšlení a vnitřní zloby člověka, který toto připravuje. Já si stále nechci připustit, že už jsem starý (jak řekl mi jeden pan doktor - stáří je z pohledu nemocí nedůstojné), jsem v penzi, ale nikdy by mne nenapadlo jít k lékaři a otravovat ho zbytečně, jak o tom hovoří vytrvale krásný mluvčí pana ministra Julínka.
27. 08. 2007 | 22:01

Libor napsal(a):

MASHI,
přesně tak. Pan Paroubek má právo se bránit stejně jako každý jiný člověk. A žádný ubožák vystupující pod nickem Radek, který si navíc myslí, že když zkomolí křestní jméno, tak bude náramně originální a vtipný, nemá sebemenší nárok komukoli toto právo upírat.
Doborou noc
27. 08. 2007 | 22:02

PatientO.T. napsal(a):

"autodafé, v překladu z latiny akt milosti", "I´m from European union", "Tony, adios" "Antony Blair" "Anthony Blair", "Thank you and good luck, Thony!", "podle kterých ČSSD minimálně vyrovnala po téměř pěti letech náskok ODS vůči mé osobě", "Tak, jako např. Slávek Jandák mně věnoval hezký umělecký předmět a každý z desítek jiných hostů oslavy mých 55. narozenin něco jiného"... Píšete marťansky, pane? Umíte aspoň jeden jazyk používat tak, abyste nebyl směšný? (Můj dotaz se, jak patrno, netýká vašeho politického působení!).
27. 08. 2007 | 22:03

jojo napsal(a):

jojko, vážně si myslíte že Jiří Paroubek háže perlami?
27. 08. 2007 | 22:07

Al Jouda napsal(a):

Pro Kam : To riziko už sebou nese povolání politika. Slušný člověk se však nemá čeho obávat a může útoky šibalských novinářů ignorovat. Slušného člověka se zastanou v jiných novinách jiní slušní lidé a šibalovi sklapne.
27. 08. 2007 | 22:12

Zdenda napsal(a):

To je asi největší neštěstí tohoto národa, že lidi tolik personifikují. Já budu raději volit nesympatického grázla s takovým programem, který mi vyhovuje a který ho bude plnit, než sympatického diletenta, který tuto zemi přivede na buben. Je v tom samozřejmě nadsázka, ale chci tím říct, že program a jeho dodržování je důležitější než nějaká jména. Kéž by si to lidi uvědomili. Ale to by si ten program museli přečíst...
27. 08. 2007 | 22:13

Velký Bratr tě vidí Mirku! napsal(a):

ODS: Ty peníze nám dal pan Lájos Bácz a Radžív M. Sinh.
Citace (dle M.Viewegha):
Klaus: Rozlišuji politiky na sportovce a nesportovce.
Klaus: Kniha má tržní cenu, podle které se lidé orientují. Jestliže tuto trivialitu někdo nechce přijmout, musí počítat s tím, že s ním budu zásadně polemizovat. Tak bych charakterizoval spor o kulturu.
Klaus: Když jsem dojel Greyhoundem do Denveru, měl jsem pocit, že jsem "on the road".
KLaus: Dnešní hodnocení kuponové privatizäce je úsměvné a absurdní.
Klaus: Pana Mečiara považuji za skutečného politika.
Klaus: Podnikatelé po roce 1990 byli mimořádně odvážní lidé.
ODS: Naše manažerské špičky - Kožený, Soudek, Stehlík, Krejčíř.
Klaus: Nikdy jsem neměl džínovou bundu. To mně bylo nesmírně cizí a falešné.
Klaus: Neznám nic falešnějšího než jsou Slavnosti sněženek.
Klaus: Literární noviny jsem četl už jako dítě.
Před volbami: Mobilizujeme proti levicovému nebezpečí! S námi nebo doleva! Tvrzení, že budeme tolerovat menšinovou vládu sociální demokracie, je nesmyslné a neopodstatněné. (Pár dní potom byla podepsána smlouva o povolební spolupráci vládnoucí ČSSD s ODS.)
ODS (obrovský bilboard s velikánským Klausem na místě Stalinova pomníku): Myslíme jinak! Klaus: Stalin se tu tvářil, jako by mu to naše krásné město patřilo.
Klaus: Den, kdy si nepřečtu nějaký vzdělávací text, nepodtrhuji si v něm, nedělám si výpisky, považuji za špatný.
Klaus: Kubiceho zpráva se musí důkladně co nejrychleji prošetřit. Nesmí být zametena pod koberec.
Topolánek: Kubiceho zpráva se musí důkladně co nejrychleji prošetřit. Nesmí být zametena pod koberec.
Langer: Kubiceho zpráva se musí důkladně co nejrychleji prošetřit. Nesmí být zametena pod koberec.
MF DNES nyní:
Kubiceho útvar byl pověřen "jinými úkoly" (např. pátrání po kradených autech). Má být rozpuštěn, aby snad neodhalil nekalé praktiky nynější vlády.
27. 08. 2007 | 22:16

Zacheus napsal(a):

A ještě k jedné věcné chybě ve Vašem příspěvku pane Paroubku. Giralomo (Jeroným)Savanarola ( 1452-1998) nebyl žádný fanatik. To jste si s někým spletl, ale chápu, že asi ze všeho máte chvílemi hlavu jako včelín. Tak tedy:

"Savanarola zasvětil svůj život jako dominikán službě pokání a reformy. Jeho mocné výzvě k pokání se podařilo od r. 1490 úplně přetvořit Florencii.Jako převor u Sv. Marka založil ve svém řádu reformní kongregaci. Neunávně pracoval na zdokonalení sebe a jiných. Jeho kritika se nezastavila před medicejským dvorem ani před Alexandrem VI. Po pádu Medicejů ( 1494) ovládl svým vlivem město a zakrátko způsobil úplný mravní obrat. Vnitřní hlas mu prý sděloval, že právě přicházející francouzský král Karel VIII. je vyvolen k tomu, aby přivedl lidstvo k pokání. Toto sepětí náboženství a politiky se mu stalo osudným. Mařil tak politické plány Alexandrovy a ten se snažil vyřídit nepohodlného kazatele. Savanorola byl postižen zákazem kázání, povolán do Říma (1495)a exkomunikován. Savanorola dospěl k poznání, že Alexander nemůže být pravým papežem. Právě hodlal požádat císaře a krále, aby na všeobecném koncilu byla konstatována Alexandrova neprávoplatnost, když tu papež udeřil. Pohrozil Florencii interdiktem, pokud dominikána bez odkladu neumlčí. Nasledovalo postavení před soud, mučení, spolu s paděláním protokolu a falešnými žalobci. Savanarola byl odsouzen k trestu smrti jako heretik. Zásadně se lišil od Martina Luthera tím, že stále dělal rozdíl mezi úřadem a osobou. Myslel na církev, která trpěla ubožáckou osobou Alexandrovou. Aby zachránil církev, zemřel 23. května 1498 na hranici spolu se dvěma řeholními bratry, když se předtím v hluboké zbožnosti vyzpovídal a přijal eucharistii. Savanarola nebyl kacíř, ale světec. Dominkánský řád usiluje od roku 1955 o jeho svatořečení.- Čerpáno z knihy Malé církevní dějiny od Augusta Franzena. - Tak to je, pane Paroubku, ten váš fanatik. Člověk, jemuž bylo umožněno mít svůj blog a hlásat své názory a pocity národu, by neměl psát co mu slina na jazyk přinese bez hlubší znalosti faktů, že pane expremiére?
27. 08. 2007 | 22:17

qwerty napsal(a):

Zatemneni mysli muže nejlepe poznat člověk ,který s tím má vlastní zkušenost..,že pane Paroubku
27. 08. 2007 | 22:23

Zacheus napsal(a):

...opravuji datum úmrtí Savanaroly...správně je datum úmrtí 1498.
27. 08. 2007 | 22:24

alena-velika napsal(a):

Zacheus a biblicka pravda -
-Ja myslim ze po shlednuti naseho dnesniho politickeho spektra by prijal eucharistii
a dobrovolne by odesel na hranici nebo mozna za hranice..
27. 08. 2007 | 22:26

jojo napsal(a):

A co dělá parouback? Hádá se jak malé dítě. Nahoře někdo řekl, že od něj neslyšel, nečetl už drahnou dobu něco, co by mělo hlavu a patu (já to neslyšel nikdy, přiznám se). K tomu se přidávám. Můj dotaz zní, jakou reformu nabízí ČSSD. Nejakou alternativu. Něco. Na výpady vůči koalici a novinářům vám kašlu.
27. 08. 2007 | 22:27

Zacheus napsal(a):

To Alena. Souhlasím s Vámi a přeji dobrou noc.
27. 08. 2007 | 22:29

Anonym napsal(a):

To jojo: Ty budeš volič ODS, že?
27. 08. 2007 | 22:39

LEVAK napsal(a):

Nulovou toleranci vymyslelo a uplatňovalo modré Ordo Dominorum Sanctorum!To ad primo!Ad secundo:jsem v podstatě optimista a proto doufám,že toto co se nám tu předvádí(viz Honza,Temelín,Tendr,etc.) nejsou nejlepší mozky národa a že jeho velká většina smýšlí trochu jinak!Apropo:kdy ministryně školství převede dary z rakouské strany na nějaký bohulibý účel?
27. 08. 2007 | 22:43

Jirka napsal(a):

Už kolem roku 600 n.l. papež Řehoř I. definoval (asi předchůdce desatera kolem roku 1450) 7 smrtelných hříchů a 7 cností. Jistě nikdo z nás nepodezřívá papeže, že jednal ve své době pravicově, nebo levicově na objednávku nějakých stran. Takže smrtelné hříchy vyjmenovávám bez dalších komentářů Jiří Parobku.
PÝCHA
ZÁVIST
SMILSTVO
HNĚV
OBŽERSTVÍ
NENÁVIST
LENOST
27. 08. 2007 | 22:45

Zacheus napsal(a):

Pro radka. Musím se přiznat,že opakované psaní jména Jirka s tvrdým y mne už nepřipadá ani vtipné, ani nápadité...
27. 08. 2007 | 22:53

JaJa napsal(a):

Jyrko, Jyrko. To Ti zase ti Tví poradci zplodili blábly...
27. 08. 2007 | 22:53

Zacheus napsal(a):

Pro Jirku. Skvělý příspěvek, bez dalšího komentáře přeji dobrou noc.
27. 08. 2007 | 22:55

Ruda napsal(a):

Kde se v těch lidech bere tolik nenávisti proti panu Paroubkovi a levici vůbec?Myslím,že všechno je jen o mamonu a o penězích ,strach těchto lidí ,že přijdou o dobré bidlo a lehký život .Sobectví ,hamižnost ,bezohlednost proti těm slabším ,touha aby tady vládnul zákon džungle a v tom jim politická levice brání ,v podstatě je to skryty fašismus a touha po totalitě ,taková je takzvaná česká pravice
27. 08. 2007 | 22:55

radek napsal(a):

Jyrka není vtip.
Takhle se prostě na netu píše. S tím nic nenadělám.
27. 08. 2007 | 22:56

MASH napsal(a):

To jojo: Co dela Paroubek? Brani se hrubym, az fanatickym urazkam a soustavné stvanici na jeho osobu, rodinu i pratele. Ja (a dodovolim si odhadnout, ze i vetsina slusnych lidi) bych delal asi to same!
Co delate Vy, krom toho, ze jen zlostne dokola bouchate na klavesnici a urazite? Staci, aby se normalne uvazujici cvlovek (zadny stranik, agitator, fanatik, levicak, nebo pravicak) podival chvilku po diskuzich, zameril se na Vas nick a zjisti, ze malokdy maji Vase prispevky "hlavu a patu" (krom bezargumentove urazky Paroubka a CSSD = Vase pointa).
Kdybyste nebyl liny, pripadne by Vam stacil intelekt, jiste byste nalezl v programech vsech vetsich stran, jake maji plany na reformy. Pripadne, jake kroky uz ucinily. Ja jsem takto hledal pred volbama 2006 a problem to pro prumerne sikovneho cloveka skutecne neni!
Neznam (nevybavuji si) primo program CSSD, ale pamatuji se, ze napr. pro reformu duchodu byla zrizena tzv. Bezdekova komise. Jako reformni se daji oznacit nektere kroky, ktere ucinil David Rath ve zdravotnictvi (a jsou chvaleny i jeho oponenty). Nektere navrhy Sobotky napr. v bankovnim systemu (ikdyz to asi neni zrovna moc makroekonomicka zalezitost). Dale bylo za vlad CSSD vyrazne zahybano s danemi - smerem dolu. Reforma v poskytovani zahranicnich pobidek a jiste je toho i vice. Hledejte!
27. 08. 2007 | 23:02

Kony napsal(a):

K Rudovi.Plně s Váma souhlasím,že ta pravice je tady špatná.Ale to srovnání k levici,zvláště po těch 49 letech jste nemyslel vážně,že ne?
27. 08. 2007 | 23:03

MASH napsal(a):

radek: Tak nejste dyslektik (jak jsem si myslel), ale asi ten hlupak. Na internetu to pise kdo, krome Vas a par lidi vybavenych podobnou urovni intelektu, jako mate Vy?
Je to jako nejak smesne, kdyz se zkomoli Jirka na Jyrka? Fakt v tom zadnej joke najit nemuzu.
Ty se tomu smejes, nebo co? Proste to vysvetli - fakt nechapu. Diky.
27. 08. 2007 | 23:06

radek napsal(a):

MASH:
Já v tom taky žádný "joke" nevidím.Co to vůbec je ?
27. 08. 2007 | 23:10

MASH napsal(a):

A jeste se pana Radka zeptam: Vy mate nejakej problem se svou sexualni orientaci? Jednou se podepisujete jako "RADEK", za chvilku zase pisete clanky v zenskem rode a podepisujete se "RADKA".
Nebo to je take nejakej vtipek typu "Jyrka"?
Kazdopadne Vas a Vase myslenkove pochody moc nestiham :-/ Ale treba to vysvetlite a ja to pochopim. Diky.
27. 08. 2007 | 23:11

MASH napsal(a):

Pro Radka: Sorry za anglictinu :-) JOKE (džouk), jako vtip. Myslel jsem, jestli to je pro Tebe treba jako nejak vtipny.
Nevim, ale chvili jsem se docela umorne snazil prijit na to, pro pises Jyrka s "Y".
27. 08. 2007 | 23:13

jojo napsal(a):

Prej dobré bidlo. To je hezkí.
27. 08. 2007 | 23:14

radek napsal(a):

Chtěl jsem jenom Jirkovi(Aby to zdejší profesory nedráždilo)udělat radost.
Myslíte, že ho to nepotěší ?
27. 08. 2007 | 23:14

radek napsal(a):

Pro všechny !
Jirka Paroubek se na netu píše jako Jyrka.Každý hned ví o koho jde a nejedná se o vtip.
Ale jestli se s tím někdo nedokáže vyrovnat, klidně napíšu Jirka.
Já to unesu.
27. 08. 2007 | 23:18

radek napsal(a):

A moje sexuální orientace je pravicový liberál!
27. 08. 2007 | 23:20

jin napsal(a):

Pane Paroubku,máte úplnou pravdu.ODSáci vyvolávají proti vám nenávist a demagogicky argumentují normálnímu člověku nepochopitelnými důvody.Většina modrých příspěvků výše ,má silný nádech do hněda.Vždyť ODS neni strana ,ale sekta.Její Guru do všeho jen mektá.Nic cizího jí neni cizí a před právníky dosud mizí.Po volbách po ní neštěkne ani pes,po té polofašistické ODS...
27. 08. 2007 | 23:25

mazanec napsal(a):

...RaJ přijme zkušeného pracovníka s praxí
27. 08. 2007 | 23:27

MASH napsal(a):

Radek: Ale mne je to jedno, pis si to, jak chces. Jestli Ti pripada zkomolenina jmena "Jyrka" nejak vtipne, nebo Te to nejak potesi, tak no problem!
Ja jen hledal duvod, proc to pises - jestli to je jako nejak vtipny, nebo co.
Skutecne jsem nevidel moc normlnich lidi (myslim tim lidi s nejakym jinym nazorem, nez nenavistnou zlobou), kteri to tahle pisou. Schvalne jsem si ted projel i nektere diskuze pod Paroubkovymi blogy.

P.S. A ja nejsem zadnej profesor :-), naopak se priklanim ke snaze nekolika lingvistu, kteri chteji nesmyslne slozitou cestinu zjednodusit.

P.S. A kdybych ted napsal "Myrek", tak to je taky dobry, nebo ne?
27. 08. 2007 | 23:27

MASH napsal(a):

Radek: "A moje sexuální orientace je pravicový liberál!" :-))) Tak to lituji Vasi partnerky. :-))
Ja spis narazel na to, ze se podepisujete pod ruznymi svymi prispevky v tomto blogu jinymi jmeny (nicky). Chvili pisete, jako muz a pak zase, jako zena.
No nic.
27. 08. 2007 | 23:32

ostravačka napsal(a):

A proč ne Topolanek M y r e k ?
27. 08. 2007 | 23:34

radek napsal(a):

Klidně to tak pište.Ale budete první.
Jyrka se používá více na netu.Tady na blogu jsou lidi víc slušný a tak na to jen tak nenarazíte.
Já mám ale výcvik z netu. Takže mi to bude chvíli trvat, než se zkultivuju.
Dneska se tu ale moc mluvilo intelektuálštinou a tak jsem cítil povinost zasáhnout.

Dobrou noc !
27. 08. 2007 | 23:34

jin napsal(a):

Ty zkomoleniny Paroubkova jména a různé primitivní přezdívky tu fanatici od ODS přivedli k takové dokonalosti,že sami neví o koho potom jde.Různé Paro... Jyrka nasvědčují jak jednoduché má pan Paroubek protivníky...
27. 08. 2007 | 23:36

radek napsal(a):

Jyrko dobrou!
A nebeč ! Jsme jenom banda jednoduchejch protivníku.
Nás zmákneš jako prd.
27. 08. 2007 | 23:41

Jirka napsal(a):

Drazí češi (čechové a moravané), když to tak vidím, ještě že vůbec není důležitý Váš názor. Ten bude možná důležitý ve Vaší hospodě, u Vašich spolukarbaníků, nebo spolupičů. Důležitý byl Váš názor při volbách. Dokonce si myslím, že je celkem jedno jaký převládl. Nebo si snad ještě někdo myslí, že ať pravice může vydržovat ty, kteří nepřispívají... Pokud takoví jsou (já je neznám), proč ve své obci za svoje nenabídnou pěkné živobytí třeba romům (aspoň by se odstěhovali od nás). To je prostě proto, že i ti kteří berou jenom nad 10.000,- a už jenom platí mají pocit, že by jim mělo být placeno...
27. 08. 2007 | 23:44

generálmajor Kubice napsal(a):

Pane Paroubku, nemám Vás rád. Už se těším na to, jak za nějakou dobu, s Vámi začne slečna Kováčová, (v té době snad už paní Paroubková 2) orat a vláčet. Jak budete jako mopslík poskakovat dva kroky za ní s nákupními taškami. Ona mladá žena, vy starý dědek. Dobře Vám tak, to budete mít za to.
27. 08. 2007 | 23:55

LQ napsal(a):

Dobrý večer, dnes tu postrádám několik konstruktivně diskutujících odpůrců JP i když s jeho příznivci to není žádná sláva. Faktem zůstává to, že se JP uchýlil k tomu co předvedla jeho milenka. Tím více méně potvrdil, že jí pří psaní jejích článků vedl ruku.V tom článku nevidím kromě ideologie nic konstruktivního co by navíc mohlo naši politickou scénu kultivovat. Štěstí je že takové články JP píše. Doufám, že pak nemá dostatek času (nebo na to vůbec nemá), aby zasahoval do ekonomického posunu, který sice málo, ale nastal. V neděli se v OVM doufám už i s p.Čunkem ztrapnil a nechť se tím zabývá dále. Čím více takových článků tím více od něj bude v podstatných věcech pokoj a tomu fandím. Takže JP více takových článků dále veďte ruku své milence. Bude od vás větší pokoj a bude čas na důležitější věci.
27. 08. 2007 | 23:56

Šotek napsal(a):

Ahoj všichni "blogaři".
Je zajímavé, že všichni se snaží vyřádit na J.Paroubkovi, jaký že je to nenávistný člověk (je !!) ale jeho další straničtí bratři nejsou o moc lepší. Např. takový D. Rath - ten přece napadá dost nevybíravě v každém svém projevu každou opoziční stranu a každého opozičního politika.
Zrovna tak výlupek Sobotka. Pravda, oba se vyjadřují téměř slušně, výsledek je však stejný.
K J. Paroubkovi:
modernizovat stranu do dvou roků, to je opravdu rychlost. Stejným způsobem a ještě "větší" rychlostí funguje naše policie i naše soudy.
Proč zde nekritizujete i další politiky ??? Nebo jsou ostatní "svatí" ?? Nemají "blbé" výroky, nedělají "blbé" činy - např. zákony, vyhlášky atd. ???
27. 08. 2007 | 23:56

Komenský napsal(a):

Jirko díky za příspěvek, snad si každý žvanil, který pro stát udělal prd uvědomí čím může přispět (řeči to nejsou). A tyto lidi potřebuje Topol i Parub. Ty ostatní potřebují jen kvůli počtu hlasů. Ale až i ti budou něco málo vlastnit, ježiši ti budou řvát...
27. 08. 2007 | 23:59

Martin napsal(a):

Radku http://www.google.cz/search... Jak vidite Myrek se pouziva taktez. A podobne moudrejma lidma jako ti co pouzivaji Jyrka. Protoze cim je vice nadavek a utoku ad hominem, tim lepe je poznat, ze argumenty proti nemu nemate.
28. 08. 2007 | 00:14

vajda napsal(a):

U nás na dědině říkajů: který hňup nás chce poučovat takovýma volovinama v blogu? Kdyby si vzal svů krávu a šel ju napást, tak by udělal lepší.
28. 08. 2007 | 00:17

Ivan Dorica napsal(a):

Jsi šikovný Paroubku,že jsi přišel na to jak zatemňuje mozek nenávist.A co myslíš,co udělá s člověkem logická polopravda?-pololež? To je má otázka!... totiž ,když se nedostává Biblické,nelogické Pravdy! Nakonec otázka i odpověď je také v Bibli! ..."cesta přímá zdá se býti člověku ,ale dokonání její je jistá cesta smrti!"
S pozdravem Jesus Lives!
zůstává Ivan Dorica
28. 08. 2007 | 01:22

West napsal(a):

Je dobré si přečíst conapsal p.Páral do lidovek:http://www.lidovky.cz/mecheche-na-cizi-ucet-0ro-/ln_noviny.asp?c=A070823_000041_ln_noviny_sko&klic=221024&mes=070823_0

Nevím jak vám, ale mne jeho článek připomíná s.Kojzara v jeho nejlepších letev v "nejlepších" letech normalizace jenom poněkud "přelakovaný" na modro! Lidovky kdysi hodně dávno(a asi i v předaleké galaxii abych parafrázoval Hvězdné války)byli skutečně elitní nestraná tiskovina, čist je byla skutečně lahůdka psali do ní lidé jako Čapek ,komentáře psali odborníci voleni podle odbornosti a ne podle politického klíče(jak se to děje dnes!)! Ti by asi užasli kam až to lidovky a vůbec naše žurnalistika dopracovala....
O nějaké nestranosti(když vloni p.Topolánek slavil 50 přečetl jsem že jeho mecheche bylo také placeno ze soukromých peněz, stejně jako předešlé narozeniny včetně těch legendárních 47 kdy skotačil ve Valašském kroji s tanečnicemi v převleku ďablic? Z jakých peněz? Nebylo to náhoudou ohrožení demokracie?)či alespoň špetky vkusu při útocích na tu špatnou stranu není ani stopy!
28. 08. 2007 | 01:40

Arathor napsal(a):

Pan Paroubek si nacetl par radku z dejin:-) Nadpis opravdu sedi, gratuluji.:-) Bylo by fajn, pokud by jste treba chtel letet za svymi prateli na Mars a treba tam i zustal.
Mimochodem nejak nechapu, proc kazdy, kdo kritizuje p.Paroubka, je hned oznacen za modrobolsevika a priznivce Topolanka...Copak kdyz nekdo ma vyhrady proti politickemu stylu Jyrky a Dratha je automaticky tunelar, zly kapitalisticky podnikatel, arogantni clovek??? Z nekterych prispevku sympatizantu p. Paroubka to vyplyva. Ja ac nejsem priznivcem levice dobre chapu, ze Paroubek neni cela CSSD a casy se treba jednou zmeni...Cim driv, tim lip. Popravde receno, v minulosti jsem vzdy respektoval CSSD a napr. za Spidly mi byla i celkem sympaticka. Myslim, ze teprve Paroubek a ano i politika ODS rozdelili zemi na dva nepratelske tabory, nepamatuji si, ze by bylo takove napeti a nenavist nekdy v minulosti, ac soupereni ODS a CSSD bylo jiste nemene intenzivni.
28. 08. 2007 | 05:58

Martin napsal(a):

Arathore, mobilizace V. Klause spolecnost nedelily ? Nazyvani Spidly paranoidnim autistou byly vrcholem slusnosti ? Vykriky o holobradcich, grosstapech ci nacistech byly slusnou politickou debatou ? ODS a cast novinaru si Paroubka vymodlili, konecne se totiz objevil politik, ktery kazdemu vraci presne tolik, kolik od nej dostava. Chapu, ze levice mela byt tim chlapcem na biti, po kterem se vsichni budou vozit, ale bohuzel, to by nefungovalo :)
28. 08. 2007 | 06:12

F. Adamec napsal(a):

Nenávist zatemňuje bolshevikum mozek!
---
Na bolsheviky, vlniky komunistickeho rezimu Havla, Klause a Paroubka staci biodiverzita krajiny, nekolik druhu, nikoliv soudruhu, brouku slunecek.
28. 08. 2007 | 06:20

Temelín napsal(a):

Jirku máme rádi. Nekecám.

Socani tu podsouvají, že my všichni, o si tu z JP děláme legraci, se ho bojíme. Nikoliv. Přejeme mu, aby v čele ČSSD vydržel co nejdéle.

JP snížil koaliční potenciál ČSSD na nulu, jenom na komu**sty. Je nepřijatelný i pro tradičně levicové Zelené. To Špidla byl přijatelný i pro konzervativní lidovce a liberální Unii svobody. Jen tak dál.

Populistická volba předsedy členskou základnou (=mužikama) je myslím dobrou zárukou, že JP kned tak z čela strany neodejde. Fidela už sice nedožene, ale i tak je to dobrý.

JP vstoupí do dějin jako ten, kdo nadlouho odstavil levici od moci v Ř. A to je móóc dobře. JP, nedej se!
28. 08. 2007 | 06:26

Jiří Sivák napsal(a):

S nadpisem článku nelze než souhlasit. Platí to nejen pro ODS, ale i pro ČSSD speciálně pro pana Paroubka. Z něj ta nenávist jenom kape, jemu je to jedno, ale kvůli ní nemůže mít můj hlas.
28. 08. 2007 | 06:58

jo,jeho příklad! napsal(a):

Názorným příkladem je sám Jyřý Paroubek .
U něj platí to staré heslo, že "každý chlap je dobrý alespoň k tomu, aby sloužil jako odstrašující příklad ! A Dráth mu může podat ruku a dalších podobných hovádek by se našlo....
28. 08. 2007 | 07:31

radek napsal(a):

Koukám,koukám,pane Stejskale, a Vy jste si ten můj příspěvěk vystřihl a asi nalepil do deníčku.
Nedivím se Vám. Ale jak k tomu přijde chudák pan Paroubek?
Vždyť mu vyloženě šlapete po štěstí.
28. 08. 2007 | 07:42

Bobeš napsal(a):

Nádherný titulek: Nenávist zatemňuje mozek! Hned jsem si vzpomněl na Paroubkovo "únorové" vystoupení po vyhlášení volebních výsledků... Lépe sám sebe charakterizovat nemohl!
28. 08. 2007 | 08:04

Jannastas napsal(a):

Nadutost a sebestřednost tohoto člověka je obdivuhodná.
28. 08. 2007 | 08:14

Konimír napsal(a):

Líbí se mi jak tu nenávistní pravičáci stále šílí vzteky...dobře se při tom bavím... Chápu, že je pro ně velmi těžce zkousnutelné pozorovat práci toho jejich "skvělého" premiéra, jak to dnes kočíruje a jasně cítit, že tímto stylem politiky budou muset jít opět za pár měsíců do opozice... :-)))) Skvělá bezmoc :-)))) jen si to kluci užijte...:-)))
28. 08. 2007 | 08:16

Konimír napsal(a):

Dobře jsi je zase Jirko všechny tady ty nenávistné pravičáky popíchl... Jen tak dál... Bavím se, jak jim vře žluč v těle... :-))))
28. 08. 2007 | 08:18

JohnyMagor napsal(a):

Roko, Roko, kohopak to chceš plísnit, zejména ty ? bezcharakterní a bezpáteřní člověk ? Místo toho, abys kvůli své své spolupráci s StB zalezl do kanálu, tak budeš plkat svoje nesmysly ? Lidi se hodně baví na tvůj účet, ale tvoje hroší kůže je asi hodně silná, že ? Chováš se přesně jako ti komunisti - vše děláš tak , aby to vypadalo, jak miluješ národ, jak máš lidi rád, jak se sbližuješ s masami (stejně tak činila Berija, Lenin, Stalin,Brežněv, Gottwald, Zápotocký, Pol-Pot a Yeng-Sari, a nově i Putin - je třeba si milý Roko uvědomit, že za těmito lidmi jsou stamiliony mrtvých ve jménu komunismu a socialismu, ve jménu diktatury proletariátu, ve jménu socialistické internacionály atd. atd.
28. 08. 2007 | 08:26

huhu napsal(a):

Paroubek a zejména jeho chráněnec Rath se sami vykultivovali do pozice největšího póvlu současné české politiky. Paroubkův dnešní blog je přímo ukázkou "leninského" nenávistného článku a "nenávisti" jiných.

Pro politika je politicky smrtelné, když se stane mezi lidmi obávaným a přitom směšným kašparem a to se Paroubkovi i Rathovi přihodilo.
28. 08. 2007 | 08:34

w. napsal(a):

"Tak bez nás si, pánové, ani ruce neumyjete!!" ..vzpomínáte si, s. Paroubku, na tuto svou větu plnou nenávisti a sebestřednosti? ..Co se Vám, s. Paroubku, za celou dobu v politice povedlo a kdy jste se naposledy nemýlil? ..Proč nepíšete o školství, zdravotnictví, zahraniční politice, EU, klimatu ale v jednom kuse o sobě samém? Proč je jediným Vaším programem, který hlásáte, nenávist ke odpovědným a svobodným lidem? Děkuji..

Přemýšlejme o těchto otázkách..
28. 08. 2007 | 08:34

whocares napsal(a):

Po dlouhé době s vámi mohu souhlasit, pane P. Ano, nenávist zatemňuje mozek, vy o tom musíte něco vědět.
28. 08. 2007 | 08:35

Fanda Ratha napsal(a):

Jak se Paroubek chce znovu dostat k moci......

Mnohé naznacil už jeho nabubrelý projev tesne po volbách, kdy si byl jist nadpolovicní vetšinou tvorenou sociální demokracií a komunisty. Po zverejnení definitivních výsledku mu sice sklaplo, ale myšlenky na koalici s KSCM se dodnes nevzdává, jak ostatne vyplynulo z jeho rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, kdy nenápadne utrousil, že "doba na vznik levicové koalicní vlády ješte nedozrála".

Otazka je, kdy doba pro koalici sociálních demokratu s komunisty dozraje. Mužeme si to domyslet. Paroubek k ní smeroval jiz vloni, není duvod, proc by se na ni nemel zamerit i v príštích volbách. Bude-li jejich výsledek príznivý, poprvé od Listopadu budeme mít ve Strakove akademii komunisty.

Jen je mrzuté, že Paroubkovu mocichtivost a zdurelé ego ješte neprohlédli jeho volici. Nekterým možná jeho sebevedomé vystupování imponuje, jiní, pametníci starých casu, si rudooranžovou koalici výslovne prejí a tem ostatním stací k volbe CSSD obvyklé silné reci o ráji na zemi a sliby pecených holubu do úst.
28. 08. 2007 | 08:48

Fanda Ratha napsal(a):

V dopise Jirímu Paroubkovi jeho bývalý nadrízený z firmy Obuv Praha Premysl Skála mimo jiné píše: „Vybavuji si tvé sklony k autoritárství, schopnost veškerou odpovednost za vlastní chyby svalovat na podrízené, neschopnost slyšet i jiný než vlastní názor a tvuj zvucný baryton, kterým ses snažil prekrikovat oponenty.“

Nikdo zatím nepopsal expremiéra lépe. Pokud se nepocítá pár desítek kil navíc, nezmenil se Paroubek ani o píd: stejná nafouknutá bublina chorobne toužící po moci.
28. 08. 2007 | 08:55

Fanda Ratha napsal(a):

Paroubek a modernizace CSSD.

Paroubek...obtloustlý padesátník ponurého vzezrení, pripomínající Formanovo Horí má panenko, malounko ríznuté Hitchkockovým horrorem. Upírá do televizní kamery svuj uhrancivý, ponekud skelný pohled a každou kletbu na adresu svých politických protivníku zacíná sugestivním "no tak podívejte se" Divák uvažuje, má-li radeji vlézt pod stul nebo se zamknout na WC, a zároven tuší, že ani na jednom z tech míst se už nikdy nebude cítit bezpecne.

S tím vším má být nyní konec. Paroubek doporucuje vybrat tri mluvcí: za prvé, usmevavého mladíka, komunikativního, vzdelaného a zcestovalého. Za druhé, aktivního podnikatele, který vysvetlí svým kolegum, proc je dobré být v CSSD. A za tretí všeobecne respektovaného vedce z univerzitního prostredí. Tím dostane strana hned tri výrazne lidské tváre. Jakmile se zjeví na obrazovce v poslední predvolební prezentaci CSSD, televizní divák, zbavený strachu, vyleze zpod gauce a odebere se k volební urne dát svuj hlas cervené ruži.

Usmevavý komunikativní mladý muž, vzdelaný,a zcestovalý kdo jiný by to mel být než dr. Rath! Uznávaný univerzitní vedec to je prece prof. Jicínský, který si vydobyl ostruhy už když asistoval pri zrodu "Ústavy CSSR" z roku 1960. Problém je s aktivním podnikatelem: vhodný kandidát, Ivo Svoboda, sedí dosud v base, kam se dostal za vytunelování melnické kocárkárny. Už brzy jej ale propustí za dobré chování.

Ale obávám se, že bude stacit jeden uhrancivý pohled predsedy strany do televizních kamer, a plané chlapecké úsmevy mladých komunikativních sympatáku odvane ledový vichr, i kdyby jich bylo ctyricet, jako tech loupežníku z pohádek Tisíce a jedné noci.
28. 08. 2007 | 09:13

SuP napsal(a):

Pane poslanče -
připojuji se takto krátce k Vašim oponentům, neb tvořit vlastní příspěvek je ve Vašem případě ztráta času a oponenti již téměř vše vyslovili. Vám jde stejně jen o další průzkum veřejného mínění, neb bez něj nejste v poslední době ochoten odpovědět na jakoukoliv otázku.
Pane Paroubku - ODSTUPTE !
28. 08. 2007 | 09:15

Plesl napsal(a):

Cituji "přátelský vztah s Jiřím Paroubkem je nepochopitelný. Jak se, proboha, někdo může s takovým individuem vůbec přátelit? " Taky Vám to nedá spát, viďte Jiří?
28. 08. 2007 | 09:28

MK napsal(a):

Slovo nenavist od Vas sedi. Az do smrti si budu pamatovat Vas plamenny projev po volbach! PS: At si s tou latinou nepoplasite volice, mohli by byt nejisti. Uz takhle Vam sotva rozumi a chytaji se jen na slova jako socialni davky, zdaneni bohacu atd...
28. 08. 2007 | 09:39

SuP napsal(a):

Radku, nepište furt Jyrka, Dotyčný je přece Jirka s měkym a krátkym "i"!
Zlobíte tím zn. MASH
28. 08. 2007 | 09:42

Občan napsal(a):

JohnyMagor napsal(a):
Roko, Roko, kohopak to chceš plísnit, zejména ty ? bezcharakterní a bezpáteřní člověk ? Místo toho, abys kvůli své své spolupráci s StB zalezl do kanálu, tak budeš plkat svoje nesmysly ? Lidi se hodně baví na tvůj účet, ale tvoje hroší kůže je asi hodně silná, že ? Chováš se přesně jako ti komunisti - vše děláš tak , aby to vypadalo, jak miluješ národ, jak máš lidi rád, jak se sbližuješ s masami (stejně tak činila Berija, Lenin, Stalin,Brežněv, Gottwald, Zápotocký, Pol-Pot a Yeng-Sari, a nově i Putin - je třeba si milý Roko uvědomit, že za těmito lidmi jsou stamiliony mrtvých ve jménu komunismu a socialismu, ve jménu diktatury proletariátu, ve jménu socialistické internacionály atd. atd.
28.08.2007 08:26:31

Pane Stejskale co Vy na to, skutečně projev kulturnosti a velkého ducha pisatele.

Zdraví Občan
28. 08. 2007 | 09:52

Henry napsal(a):

Přečetl jsem si pozorně Paroubkův příspěvek a měl bych dotaz. Barví si vlasy?
28. 08. 2007 | 10:01

Občan napsal(a):

Přečetl jsem si všechny reakce a jediný závěr nestranného člověka musí být - pan inženýr Jiří Parobek má v každém svém slově PRAVDU. Všichni členové, podporovatelé a členové ODS se zde předvádíte tak , ajko by jste chtěli skutečně podporovat to co je v základním článku napsáno. Je pouze krásné to, že Vy všichni si vzhledem ke své mozkové kapacitě vůbec neuvědomujete, že to takto je. Jen dál takto, jen ukazujte té slušné, mlčící většině národa co jste zač a co obnáší Vaše ideologicky zaslepená nenávist. Chtěl bych Vás požádat, jen tak dál - tímto jste největšími spojenci SD pro příští volby.
28. 08. 2007 | 10:04

SuP napsal(a):

Pane Nespokojený / Občan -
Vy se zase úplně stejně jako tady předvádíte na všech bloggách, kam se vydáte. Není to zvláštní?
P.S. Slušná mlčící většina nesedí na blogu, ale taky nechodí stávkovat.
28. 08. 2007 | 10:09

Občan napsal(a):

To: pan Stejskal
Pane Stejskale nemohu se dále dívat na nechutnosti a zvrácenosti myšlení velké části přispívatelů do blogů.(Původně jsem Vám napsal, že končím s přispíváním na blocích, nenapsal jsem, že si je budu číst. Protože normálnímu člověku svrbí prsta, když vidí, jaký lidský materiál zde exhibuje, nemohu dále nečinně číst). Proto jsem se rozhodl, že Vám budu napomáhat k čistotě diskuzi upozorňováním na prohřešky vyznavačů z druhé strany politického spektra.
Přeji příjemný den Občan
28. 08. 2007 | 10:10

Temelín napsal(a):

Tak ještě jednou pro natvrdlý: Není to nenávist, co spojuje kritiky JP. Je to hluboké pohrdání.
28. 08. 2007 | 10:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Občane,

ptáte-li se na můj osobní názor, přijde mi tento text nechutný a hloupý (ostatně je jich tu takových více).

Vyzýváte-li mne k jeho smazání (musím přiznat, že jsem o tom také chvíli uvažoval), neudělám to. Musel bych pak mazat prakticky každou druhou reakci pod blogy VŠECH politiků.

Jinak vězte, že jsem od včerejška v této konkrétní diskusi smazal již několik desítek hrubě urážlivých výpadů.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 08. 2007 | 10:10

Jirka. napsal(a):

Paroubek vypráví pro neználky svou pohádku, že je nutno ČSSD modernisovat. Kdo ho nezná, třeba mu i věří. Pane Paroubku, modernisace neznamená pouze vyměnit starou za mladou. Zatím jste to Vy, kdo dělá ČSSD ostudu !
28. 08. 2007 | 10:10

oponent napsal(a):

však vás ta sranda přejde,až budete marodit a budete platit.Páni na hoře nic neplatí nebo jen částečně.Však to my zaplatíme.Dík oponent
28. 08. 2007 | 10:11

Fanda Ratha napsal(a):

To Obcan

Pravdepodobne nepatris k te slusne casti naroda. Jinak by jsi prece mlcel! A nedelej si iluze. Nejvetsimi spojenci SD je a bude KSCM. Na to soudruh Paroubek spoleha.
28. 08. 2007 | 10:13

Iva Kubová napsal(a):

hm. šiřitel nenávisti a ubohosti káže. chucpe.
28. 08. 2007 | 10:17

Občan napsal(a):

To SuP Vážený pane, moc by jste se divil, co lidí čte blogy, ale nereagují. Pouze si dělají obrázek o takových duševních titánech jako jste třeba Vy.Zůstaňte svůj, jste těžko opakovatelný exot.Příjemný den.
28. 08. 2007 | 10:17

Linde napsal(a):

Heh, neni ten clanek tak trosku nenavistny? :-))
28. 08. 2007 | 10:21

MK napsal(a):

Pro Obcana: Na mlcici vetsinu uz tento narod x-krat doplatil... PS: Nejste obcan Job? :)
28. 08. 2007 | 10:24

Rolf napsal(a):

Vážený pane Paroubku. Po 24 h jsem si znova přečetl váš blog a je zřejmé, že jste velmi úspěšný. Váš článek Nenávist zatemňuje mozek byl již přečten víne než
5700x což je moc dobrý výsledek a je zřejmé, že jste se trefil do černého. Modrosoudruzi vám nemohli přijít na jméno a těm to především bylo určeno. Ale staré arabské přísloví říká "psi štěkají ale karavana jede dál".Moho úspěchů vám v další práci přeji.Článek byl pěkný, neměl chybu.
28. 08. 2007 | 10:33

Temelín napsal(a):

Pro pana Stejskala.

Je velmi smutné, že jste označil text Johny Magora za nechutný a hloupý. Vadí mi to ze dvou důvodů.

Fungujete tu jako čistič žumpy, dobrá, to chápu. Uznám i to, že máte mít právo vyjádřit se v této diskusi - k článku JP. Ovšem pokud začínáte nálepkovat příspěvky ostatních, pouštíte se na tenký led. Svoji práci znevěrohodňujete (hádám, že vám to je jedno).

Řekněte mi, na základě jakého předpokladu bych se snad mohl domnívat, že nesmažete něčí příspěvek nikoliv proto, že je sprostý, ale proto, že v něm někdo zesměšnil právě vás?

Druhý důvod. Jako vnuk a syn obětí komunistického režimu (obětí nikoliv na životě, ale na svobodě, zdraví, majetku, možnosti studovat a vykonávat kvalifikovanou práci) mám právo hluboce pohrdat každým, kdo tomu nelidskému režimu sloužil. Vyznání lásky k Únoru 48 (jenž odstartoval teror na demokratickém obyvatelstvu v ČSR) v podání JP je mimořádně odpudivé. Je porovnatelné s obhajobou nacistických koncentračních táborů. Slyšel jste někdy o Heliodoru Pikovi, o Miladě Horákové?

Text Johny Magora je tvrdý, ale slušný. Není nechutný. Nechutné je to, jak se o něm vyjadřujete vy. Styďte se.
28. 08. 2007 | 10:36

Iva Kubová napsal(a):

Pan Paroubek mluví o nenávisti politiků ods, ale třeba od Topolánka jsem neslyšela výroky na adresu Paroubkovy nevěry - Paroubek se v Topolánkově nevkusně rochnil. Mimochodem taky máte pocit, že by se Paroubek nebýt Topolánkova odchodu od rodimny nerozvedl? Mimochodem - kdykoli pan Paroubek promluví o svém osobním životě, je to tak podivně znetvořený citový svět...
Pan Paroubek se pozastavuje nad zájmem médií o jeho milenku - proč jim ale milenka poskytuje rozhovorty včetně ateliériových fotografií? A nedělali si legraci z "buržoazní záliby v luxusu" až po té, co milenka komicky tvrdila, že nakupuje v secondhandech?
A o analytickém duchu pana Paroubka i přes jeho nabubřelé přesvědčování pochybuji - stále neví čím to je, že je tak neoblíbený. Nedokáže pochopit, že z něj trčí, že je schopný se uživit jen chucpe praktikami ve státní/stranické sféře (soukromník by ho nepustil ani do prvního kola), že jeho nabubřelost a buranství (nesportovní, nevkusný, zákeřný, malicherný...) je odpudivé a nevyžehlí to ani populistické štvaní proti "boháčům"=schopným. CHUCPE KLEMENT.
28. 08. 2007 | 10:42

tomm napsal(a):

kde toto hulvátské individuum bere tu drzost mluvit o zatemnňování mozků opravdu nechápu. je fakt že socky mu schlamstnou všechno, že nechám pozdravovat pí. PAroubkovou, toho času vlastně nevím ani kterou..ještě mi zní v uších jak jyra zvrací své žblebty na Topolánka před volbama..
28. 08. 2007 | 10:44

Hmmmm: napsal(a):

Odborník promluvil o svém problému ....tolik sebekritiky se snad ani nečekalo....zrovna od Jyřýho...
28. 08. 2007 | 10:51

SuP napsal(a):

Občane !
Děkuji za uznání, zdá se, že cíle bylo dosaženo. Nebudu zde hodnotit Vás, nebylo by to k tématu. Všiml jsem si zvláštní nahodilosti - když kritizujete oponenty svých oblíbenců jste "Nespokojený" a když žalujete panu Stejskalovi, jste "Občan". Jakkoli se snažíte mě urazit, pouze tím odkrýváte svůj vlastní myšlenkový potenciál.
Myslím, že nejvýstižnější ze všech zde uvedených komentářů je od: "Temelín" - cituji
....Tak ještě jednou pro natvrdlý: Není to nenávist, co spojuje kritiky JP. Je to hluboké pohrdání.....
Já bych to rozšířil i na aktivní zastánce JP. Sice za to v hojné míře nemohou, asi neměli v životě takové štěstí na učitele v oblasti tvorby úsudku.
28. 08. 2007 | 10:53

bill napsal(a):

nenávist zatemňuje sexy mozek.
28. 08. 2007 | 11:36

kony napsal(a):

K pepe z menčestru:

Názor.Ano.Ale medvědí služba.
28. 08. 2007 | 11:37

Mleziva napsal(a):

Nojo. A já pořád, proč sou všichni ti socani tak zatemněný...
28. 08. 2007 | 11:38

neoone napsal(a):

pane občane, přestaňte prosím s okamžitou platností používat výraz "by jste" a svůj drahocenný čas věnujte dostudování naprosto základních pravidel češtiny. moralizování někoho tak primitivního se mi nesmírně ekluje. díky
28. 08. 2007 | 11:48

džejár za svý napsal(a):

Nenávist zatemňuje mozek!

To máte fakticky pravdu, pane bývalý (shodou okolností) premiére. Jenže jaksi nevidíte, nechápete nebo spíše nechcete nebo nemůžete pchopit, že je to vlastně Vaše autodiagnóza. Jste směšný a přitom nebezpečný člověk, pane. Přeju Vám to nejhorší, co si můžete představit, Např. další aspoň 2 volební období v opozici. Za trest. Tu válku jste začal Vy. Ty způsoby jste zavedl Vy s Vašim Dr. Goebellsem-Rathem. Vaše vystupování v roli premiéra, šéfa opozice i manžela je směšné a nedůstojné. Jsem rád, že Váš kafemlejnek mele naprázdno. Pohrdám Vámi a všemi Vašimi podržtaškami.
28. 08. 2007 | 11:50

pravičák napsal(a):

Technická: LN rozhodně nejsou konzervativní deník, anóbrž liberální (v evropském chápání) škvár ;)
28. 08. 2007 | 11:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Temelíne,

nevím, jestli si budeme rozumět v drobné nuanci, kterou tady uvedu.

Nijak jsem text pana Johnyho Magora nenálepkoval. Netvrdil jsem dokonce ani, že JE nechutný a hloupý.

Vzjádřil jsem jen svůj osobní dojem, že mi takový připadá. Proč mi pořád někdo ZLEVA i ZPRAVA upírá právo na názor, který notebane nikomu nevnucuji ani jej nevydávám za obecné měřítko (to dělám jen v případě porušování Kodexu blogera a nedokáži si představit jinou možnost, jak tu udržet určitou elementární úroveň diskuse)?

A proč považuji tento text za nechutný a hloupý (opět říkám, je to jen můj osobní názor).

1) slušný člověk s určitou noblesou (tedy podle mého osobního názoru) netyká nikomu staršímu patnácti let,

2) slušný člověk s určitou noblesou nevyzývá nikoho, "aby zelezl kanálu," a nenazývá jeho názory "plkáním nesmyslů." To samozřejmě neznamená, že s nimi musí souhlasit či naopak nemůže nekompromisně polemizovat.

Je toho ještě více, co mi osobně (ne jako editorovi těchto stránek) na tomto textu vadí, ale tyto dva body jsou z mého pohledu nejzávažnější.

Nicméně neberu panu Johnymu Magorovi právo se takto vyjadřovat, jak jste si jistě všiml. Žádná pravidla diskuse podle mne neporušuje.

Ptáte se, "na základě jakého předpokladu bych se snad mohl domnívat, že nesmažete něčí příspěvek nikoliv proto, že je sprostý, ale proto, že v něm někdo zesměšnil právě vás?"

Má odpověd zní: v zásadě takovou záruku nemáte. Snad by Vám něco mohlä napovědět určitá zkušenost z této diskuse za poslední čtyři měsíce, ale to jak tak asi všechno (pokud zde najdete někoho, komu jsem smazal příspěvek, který mne zesměšňoval, svá slova odvolám a nazvu se lhářem). Jinak Vám asi nezbývá, než akceptovat takový stav, jaký tu je i.e. jaký nastolil můj zaměstnavatel tím, že mi dal důvěru moderovat tyto stránky. Pro pořádek a pan m&m jen opakuji, nedostal jsem žádné zadání, jak to dělat, nikdo mi do toho nemluví, nikomu jsem zatím své jednání nemusel vysvětlovat. Řídím se jen svými profesními zkušenostmi a přijatými mravními principy.

A nakonec: považuji se také za obět komunistického režimu. Myslím, že na toto označení má právo naprostá většina lidí, která v něm žila. A já v něm žil 30 let.

Právo pohrdat samozřejmě máte, já Vám jej neberu. Pro mne je toto právo zbytečné. Nikdo mi ho nedává, ani mě o něj neusiluje a já sám je k ničemu nepotřebuji.

Budete se divit, ale ta jména mi něco říkají. Studium zločinů komunismu je jedním z oborů, kterému se laicky věnuji.

Přeji Vám hezký den.

Libor Stejskal
28. 08. 2007 | 11:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane pepe999 from Manchester,

Vaše příspěvky jsem smazal, protože obsahovaly hrubé urážky, což je v rozporu s Kodexem diskutujících na těchot stránkách http://blog.aktualne.centru...

Prosím, abyste v této dikci nepokračoval.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 08. 2007 | 11:59

JC napsal(a):

Občan žalobníček ?
V mládí PSVB nebo mladý strážce hranic?
Klídek, váš guru Paroubek skončí stějně jako jeho předchůdce v hlubokém zapomnění.A jaký to býval mladý úspěšný a všemi milovaný premiér ten Gross.
28. 08. 2007 | 12:01

Temelín napsal(a):

Pro LS.

OK. Tu nuanci jsem pochopil.

Nicméně, profesionální přístup by vypadal například takto:

Pane Občane, příspěvek Johny Magora nebude smazán, protože nepřekračuje hranice, tak jak je máme stanoveny.

A ani o samohlásku více.
28. 08. 2007 | 12:04

pepe999 from Manchester napsal(a):

Cekam jsem ze smazes jenom ty prvni 2, ale ten treti nebyl vulgarni, takze nechapu, proc byl smazan. Ono je to vpodstate jedno, v CR je zakazana svoboda projevu uz od roku 48, takze proc se vubec vyjadrovat, ze. Mozna jses editor, ale jedine co bys mel smazat je ten odporny clanek a vubec veskere bolsevicke vylevy toho zivocicha kteremu dali jmeno po "porodu" J. P. Nezapomen to zase smazat...
28. 08. 2007 | 12:11

SuP napsal(a):

Temelín -
Nebuďte zas tolik rigorózní, vždyť toto by měla být relativně inteligentní zábava!
Pokud by nebyla, už bychom dávno seděli v zákopech?
28. 08. 2007 | 12:16

Sandra Vondrová napsal(a):

Přijde mi vtipné, že to jde zrovna od Paroubka, který v naší rodině a celém okolí symbolizuje slovo "nenávist" v čisté, nezředěné, učebnicové podobě. Existuje v České republice člověk, ze kterého kape víc nenávisti? Jeho povolební projev se vyrovnal druhé a třetí sérii "Vetřelců"
28. 08. 2007 | 12:17

JC napsal(a):

Sandra Vondrová.
Odjakživa byl, je a zůstane slizoňem.
28. 08. 2007 | 12:20

Občan napsal(a):

To JC Nechápu s čeho soudíte, že jsem žalobníček, kdy vůbec nevíte o co jde. Toto je přístup Vás všech (jak je to stále vidět v příspěvcích), kteří si říkají pravičáci, kteří obhajují obhajují ODS (která má k pravicovosti dál jako žebřiňák k raketoplánu). Nevědět - a žvanit, a žvanit. V mládí jsem se zabýval mnoha jinými věcmi, než politikou a Vámi uváděnými činnostmi. Měl jsem velkou oblibu mladých, krásných děvčat a také mne zajímala elektronika.
K panu Ing. Parobkovi Vám mohu podle svých zkušeností a znalostí života ( již jsem v důchodu a v aktivním životě jsem nebyl v Evropě pouze v Andoře a Albánii, v mnoha zemích opakovaně (třeba v nádherném Švýcarsku asi 30x) a sledoval jsem život, jak jde, sledoval jsem lidi jak se chovají - a k panu ing. Paroubkovi mohu pouze říci ( i když nejsem jeho skalní fanda) musím napsat, že na něho bude kladně (po jeho činech) vzpomínat většina národa (té slušné části, která musí pro svoji obživu pracovat - samozřejmě zlatokopové pod křídly modrého ptáka tak už ne), zato na pane inženýra Topolánka bude vzpomínat většina národa jako na člověka, který neměl žádnou koncepci - pouze utkvělou představu - svým nochsledům a jásačům přidat brebendy na úkor slušných, pracovitých lidí, za přispění dvou bezcharakterních lidí z tábora SD.
Váše připomínka pana Grosse je úsměvná, nevím, že by byl nějak milovaný a o nějaké úspěšnosti také neví.
Mládenče, srovnejte si to v hlavě a pak zase přijďte.
28. 08. 2007 | 12:23

Temelín napsal(a):

Pro SuP.

Serióznost a objektivitu požaduji jen od administrátora a to snad není přehnaný požadavek (?). Jinak se buď divím nebo řechtám.
28. 08. 2007 | 12:27

JC napsal(a):

Občan
"Proto jsem se rozhodl, že Vám budu napomáhat k čistotě diskuzi upozorňováním na prohřešky vyznavačů z druhé strany politického spektra." - To je co ?
28. 08. 2007 | 12:28

JC napsal(a):

Občan
Vyjmenujte prosím ty Paroubkovy činy
28. 08. 2007 | 12:29

Temelín napsal(a):

Pro Občana.

Prosím, uveďte jeden z těch legendárních činů JP. Díky!
28. 08. 2007 | 12:31

JC napsal(a):

Občan
Ad Gross, zdá se že ztrácíte paměť.
Vahledejte si žebříčky popularity v době jeho nástupu do funkce.
28. 08. 2007 | 12:31

neoone napsal(a):

Občane:

je velká mrzutost, že jste nám stačil udělat po celé evropě nebetyčnou ostudu (ve švýcarsku dokonce 30krát) a bez jakéhokoliv zardění můžu prohlásit, že lžete, vsadil bych na to svůj dům. což ale není podstatné. ten plk o vaší zcestovalosti má jaké racionální hledisko? to jako že jste světoběžník? to jako že se vyznáte? to jako že jste sociolog amatér? opakuji podruhé a naposled, pokud si před zmáčknutím tlačítka přidat komentář svůj blábol alespoň jednou nepřečtete, nikdo vás nemůže brát vážně!
28. 08. 2007 | 12:32

Fanda Ratha napsal(a):

Chudinka Jirka Paroubek.

Dalsi prispevek v kterem lamentuje na novinare. Pred tydnem to byl Petr Fisher v Hospodarskych novinach a ted je to Jaroslav Plesl v Lidovkach. Oni ho nemiluji ! Jak je to mozne? Jeste ze ma (Rude) Pravo. Tam ho primo zboznuji.

Mozna si dokonce i mysli ze ho vetsina lidi ma aspon trochu rada. Ale nema. V ankete iDNES, ktera se ptala ctenaru koho by radi videli jako pristiho presidenta CR (krome Klause), se Paroubek umistil na poslednim miste. Z vice nez 7000 hlasu dostal mizernych 126. To i Zeman mel 2X tolik. Mimochodem vyhral Karel Schwarzenberg s 2899 hlasy.
28. 08. 2007 | 12:40

stejskal napsal(a):

Ještě jednou dobrý den, pane Temelíne,

ne, to není přehnaný požadavek. Naopak, je naprosto legitimní. Snažím se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, abych mu vyšel co nejvíce vstříc.

Neupírám nikomu právo na názor, pokud dodržuje pravidla stanovená v Kodexu diskutujících. Zároveň hájím své právo na zveřejnění vlastního názoru za dodržení stejných podmínek (snažím se být na sebe o něco přísnější a v jednom ze svých prvních blogů jsem jasně uvedl, že jediné urážky, které nebudu mazat, budou urážky na moji adresu http://blog.aktualne.centru...).

A snad jen ještě pro pana pepe999 from Manchester: vzhledem k výše uvedenému můžete "genetickým odpadem" či dr. Göbbelsem nazývat na těchto stránkách jen mne, nikoho jiného. A jeden osobní názor: právo na svobodu projevu nechápu jako právo každého urážet. A už vůbec ne jako právo jen pro některé a jiné ne. Mohu se samozřejmě mýlit, nicméně na těchto stránkách soukromé společnosti bude platit toto pojetí svobody slova.

Ještě jednou přeji všem hezký den.

Libor Stejskal
28. 08. 2007 | 12:47

neoone napsal(a):

ať se tedy vyjádřím k tématu a nepeskuje tady jenom diskutéry.

mě na tom všem zaráží jediná věc. pracuji v soukromém sektoru. a to od nevidím do nevidím. mám doma rodinu a v současné době (bohužel) milenku. a dokonale nestíhám skloubit nic z tohoto souběhu událostí, spím 2 hodiny denně a pravděpodobně to dlouho nevydržím. na panu paroubkovi mě naprosto fascinuje jeho narcisní potřeba se ke své osobě neustále vyjadřovat a vš komentovat rozvitými souvětími. kde, pane paroubku, berete čas na rodinu, milenku a řešení naprosto legračních věcí??? což takhle začít pracovat, obvzlášť, když jednu složku vaší mzdy bohužel platím?
28. 08. 2007 | 12:51

stejskal napsal(a):

Speciálně pro pana pepe999 from Manchester:

jste tu zjevně nový; za dnešní den jsem smazal zhruba pět Vašich příspěvků, neboť byly v rozporu s Kodexem diskutujících http://blog.aktualne.centru... Při jeho dalším porušení Vám znemožním přístup na tyto stránky i.e. zabanuji Vaši IP adresu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 08. 2007 | 12:54

pepe999 from Manchester napsal(a):

To jsem cekal stejskale, jses stejnej krypl jako to prase co sem pise ty blogy. Zrus tu diskusi uplne, protoze stejne nema smysl ty jeho zvratky komentovat, kdyz mu tady dela cenzora nymand jako ses ty. Ten zivocich je geneticky odpad a s tim uz nic nenadelas. Tak mu polib prdel za me. Holt aktivni blbec je horsi jak tridni nepritel...
28. 08. 2007 | 12:54

Jos napsal(a):

Pro Občana: Já za bolševika přišel o pas takže jsem byl max. na Slovensku.(Vy jste byl zřejmě z bolševikem jedna ruka proto jste tak cestoval) Dnes mám firmu která prosperuje a dokonce v malém vyváží do EU kam jezdím často a poslouchám stesky na obrovskou korupci za vlád soc.dem. která každý "kšeft" uskutečněný chtěla tvrdě zaplatit!Naše děti budou vzpomínat na socana pokaždé když budou muset platit astronomický dluh veřejných financí.Srovnejte si to v hlavě než napíšete hovadinu!
28. 08. 2007 | 12:55

neoone napsal(a):

pepe999:

jsem volič ODS a silný antikomunista, což na mém doporučení odpolední seance nic nemění. sám do toho nepůjdu, což možná pochopíte z výše uvedeného příspěvku...

pane stejskale:
vadí vám slovo onanie nebo odbočení od tématu diskuze? budu věřit v to druhé...
28. 08. 2007 | 12:55

honza napsal(a):

Odhlédněme od článku, já jsem se zasmál v neděli, kdy pan J.P. dával demokratické lekce při zmínce o možnosti převolení výborů v PS, zapoměl, že za jeho premiérování byl předseda PS Zaorálek, šéfové výborů socani + spřátelení koaliční straníci. To si myslí, že si nic nepamatujeme!!!
28. 08. 2007 | 12:55

Fanda Ratha napsal(a):

To Obcan.

Jake nesmrtelne ciny pana Paroubka mate na mysli Obcane? Treba tyhle?.........

Od roku 1998 pusobil Paroubek na pražské radnici ve funkci ekonomického námestka Magistrátu, a to podle svých slov „jako ekonomický odborník“. Jednou z proslulých „odborných ekonomických akcí“ Paroubka bylo napr. nalití 300 milionu korun do cerné díry jménem První mestská banka. Tunelování První mestské banky, kterému Paroubek prihlížel, vyšetrovala policie, dokonce i obvinila nekolik manažeru z porušování povinností pri správe cizího majetku. Celkove se z banky ztratilo asi 2 miliardy korun. Ale byly lepší „kšefty“, na kterých se Paroubek podílel (systém Matra do pražského metra za dve miliardy, miliardové zakázky po povodních apod.). Antimonopolní úrad a auditori zjistili, že 133 ze 140 proverovaných verejných zakázek hl.m. Prahy z let 1998 až 2002 je v rozporu se zákonem.

Nebo jeho povolebni projev? Ci ta afera s jeho tlumocnici? Totalni rozpolceni politicke sceny?..............???
28. 08. 2007 | 12:58

pepe999 from Manchester napsal(a):

Novy nejsem, uz jsem tady psal...:*(
28. 08. 2007 | 12:58

SuP napsal(a):

Občane -
Nějakej Pepa Novák - nám tu kdesi uváděl - cituji:
....Já jsem kromě Albánie a Andory byl ve všech zemích Evropy, v mnoha mnohokrát - třeba ve Švýcarsku (to je krásná země) asi 35x, v BRD ani ti nevím jestli 150x nebo 200 x - a všude jsem viděl kapitalismus , který byl ale úplně jiný, než zavádí u nás ta nechutná modrá, zločinecká a zlodějská grupa. Nebo důchodky nenosím, já mám raději kožené modní botky, protože v těch se nejlépe řídí C 5 při mých cestách po republice, kde hovořím s mnoha lidmi, ale nenarazil jsem osobně ještě nikde na takového demagoga, jaký jsi ty. Taky si občas rád vyrazím do toho Švýcarska a mám také rád rakouské Alpy.....
Konec citátu. Spíš bych řekl cintátu. Není Vám to povědomé? Stejný styl, stejný jazyk, stejné argumenty.....
Já jsem kdysi poznal podobného, ten nás zase doprovázel na zájezdu do Moskvy a Leningrádu. A hrozně se divil, že nechceme jít do mauzolea na "voskovce" jako všichni - On to pak musel někde zdůvodňovat. To byli za bolševika lidé velmi zcestovalí.....
28. 08. 2007 | 13:02

pepe999 from Manchester napsal(a):

neoone, bohuzel pri cteni vytvoru J. P. se mi zvysuje krevni tlak, tak je vysledek predem jasny. Docela me prekvapuje, ze mu tohle vubec nekdo umozni. Unory 48 a jine lzi uz ukazaly, ze ten clovek nema pravo jak na slovni projev, tak na zadnou funkci ve statni sprave. To, ze mu editor bloku podrztaskuje je smutne. Kazdy i ten vulgarni nazor je nazor a v tomto pripade dokonce opodstatneny, protoze se nebavime o "cloveku", ale parnim valci, buldozeru, druhem vitezi, nikde slovo clovek neni slyset...
28. 08. 2007 | 13:02

stejskal napsal(a):

Pane, neoone, Váš příspěvek jsem smazal, protože bez taktéž smazaných textů, na něž jste reagoval, nedával smysl. Ale asi to bylo ode mne zbytečně unáhlené, jestli chcete, klidně jej napište znovu (proti masturbaci nic nemám ;-)

Libor Stejskal
28. 08. 2007 | 13:03

neoone napsal(a):

SuP - krása :-))
28. 08. 2007 | 13:04

neoone napsal(a):

pane, neoone, tak hezky mi ještě nikdo neřekl :-)) rozhodně ten příspěvek nepřepisujte, jsem rád, že máme jasno
28. 08. 2007 | 13:07

Fanda Ratha napsal(a):

Paroubek a "Vitezny Unor"

Jiz v roce 1978 soudruh Paroubek rekl: "Pro nás mladé, kterí jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum predevším historická událost, kdy byla s konecnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentu buržoazie v politickém živote republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. "

Zda se, ze Paroubek ma stejne vize i dnes. Neni divu, byl prece poveren vyssi moci je realizovat. Bude zajimave sledovat jak zmodernizuje CSSD.
28. 08. 2007 | 13:16

Opitz napsal(a):

No myslím si, že taková osobní polemika s novinářem, který očividně nemá Paroubka rád, je naprosto zbytečná a může být naopak i pro Paroubka kontraproduktivní...
Leckdo si totiž může říct, že místo toho, aby Paroubek pracoval jako lídr opozice, tak akorát řeší v médiích své osobní problémy a zájmy - tuhle píše o Kováčové, tuhle píše o Pleslovi, tuhle píše o své manželce, synovi, snaše...

Copak je pan Paroubek takový ješita, že ho nějaký článek v tisku nutí k takové reakci?
Vždyť to je opravdu legrační...
Vede mě to proto k závěru, že Paroubek je prostě není skutečný chlap, ale akorát zamindrákovaný blbec, který si pár let buduje imidž, kterou mu teď zlí novináři, čti agenti přisluhovači v žoldu ODS, neustále ničí. Prostě mu rozšlapávaj bábovičky navíc na pískovišti, které bylo pár měsíců celé jeho...
28. 08. 2007 | 13:22

pepe999 from Manchester napsal(a):

Bratr paroubek si stezuje na agenty prisluhovace, pritom sam pod jmenem roko nejakej cas prisluhoval a jeho dalsi aktivity jak pred sametem, tak po sametu dokazuji, co je to za proletare. Udivuje me, ze mu nekdo vubec umoznuje tyhle jeho slataniny produkovat a kdyz uz, tak neumozni svobodne reagovat. Protoze jak se do lesa vola, tak se z lesa ozyva, to se rikalo uz za bolsevika...
28. 08. 2007 | 13:28

Jana H. napsal(a):

Pane Paroubku, že na Plesla vůbec reagujete, divím se vám! I když, vaše situace není jednoduchá, ten článek se asi přečte hodně lidí, opravdu vám nezávidím! Je to pár let kdy mě pan Plesl opravdu pobavil a nechtěně podal vysvětlení svých postojů, to když se čtenářům svěřil že jeden z největších zážitků jeho dětství bylo že si při sledování filmu ET mimozenšťan všiml že v Americe má každý svůj dům a před domem vlastní auto! Naprosto ho to tehdy ohromilo a rozhodl se že tohle je ta pravá demokracie. Co dodat? Každý jsme něčím formován a ne každému je dáno rozlišit to podstatné od zástupného.
Jinak se přiznám že nechápu nenávist která se proti vaší osobě často objevuje v médiích, novináři, kteří mají trochu přehled a jsou objektivní, na to sami poukazují, např, Václav Moravec, právě při jednom rozhovoru pro LN upozornil na to že při předvolebních debatách vám dali cosi pod nohy, prostě proto že to se běžně dělá, protože Topolánek nám moc narostl a nebylo by korektní aby byl proto víc vidět. Věc všude ve světě normální vyvolala záchvaty mezi některými novináři. Jsou to naprosto iracionální projevy, evidentně je fascinuje vaše osoba. Já se docela bavím, ale chápu že pro vás je to něco jiného.
Chápala bych kdyby kritizovali váš program, politické názory, ale tohle je většinou v osobní rovině. Mně osobně připadá mnohem lidsky i společensky nepřijatelnější Topolánek s jeho Dalíkem.
To jenom abyste věděl že jsou lidé kteří si udělají vlastní názor bez ohledu na mediální masáže. Bez té hysterie, bylo by to mnohem lepší!
28. 08. 2007 | 13:30

Opitz napsal(a):

Jano H. asi jste si toho nevšimla, ale Česko Paroubkův program i politické názory zkritizovalo naprosto jasně při posledních volbách...
A jen pan Paroubek a jeho socdem si neuvědomuje, že je tzv. mrtvé maso... A i proto, že je toto mrtvé maso, tak se do něj takhle obouvají novináři... protože už nemá žádný vliv, žádnou moc a co mohl, to prohrál a ten prohrávající trend zrovna on neotočí ani omylem...
28. 08. 2007 | 13:37

Opitz napsal(a):

a jsem si jistej, že kdyby se to stalo v případě, že by byl Paroubek předsedou vlády, tak už by měl tiskovku na téma prezentace nového tiskového zákona, ve kterém by velice tvrdě omezoval svobodu slova a který by prosadil ve spolupráci s KSČM.
28. 08. 2007 | 13:39

Temelín napsal(a):

Pro Janu H.

Příště by měli Toplánkovi přimalovat bradavici a měl by se zavázat, že se bude dívat pohledem Fantomase, že?
28. 08. 2007 | 13:44

pepe999 from Manchester napsal(a):

Je uplne neuveritelne, jak uvazuji nekteri lide. Jana H asi nepostrehla, ze roko a falmer prosadili v CR zakonik prace, ktery znemoznuje trh prace a zavadi prvky komunismu ve vztahu zamestnanec-zamestnavatel a takhle se da pokracovat. Jeho 101 po volbach je taktez bez komentare. Kdy uz lide pochopi, ze to co J.P. produkuje neni politika, ale cistej (ne)realny socialismus s lidskou tvari, ktery produkovala "jeho" Narodni fronta pred odevzdanim moci "chartistum z STB" v roce 89. Kdyz clovek vidi ty rude mozky napric celym narodem, tak mu zustava rozum stat. Kvuli takovym rudym stbakum jsem musel opustit CR a jak vidim, tak jsem udelal dobre, coz taky doporucuju ostatnim. V CR pod vedenim lidi jako v soucasne cSSd a s podporou jejich volicu, jako "obcan" apod nebude v CR demokracie nikdy ani nahodou. Lidem totiz budou stacit jyrkovi a rathovi blogy...
28. 08. 2007 | 13:49

Člověk napsal(a):

To SuP -i když jsem se jednou zařekl, že pan SuP je pro mne mrtvý muž, přeci jenom na Vás nyní zareaguji:
- líbí se mi, že si vedete archiv toho, co Vás nějak osloví, ať již kladně a nebo i záporně. Máme stejnou zálibu - já Vaše poznámky mám také schované. Možná by bylo dobré po nějakém čase, až se vše nějak "vyvrbí" tak bychom to mohli vydat společně a možná bychom i vydělali pořádný peníz (spolu) jako SD guru Zeman.
Víte pane co mne velmi potěšilo, že mé názory jsou stále stejné - koexistentní, takže jste vypozoroval autora. Ono jméno Pepa Novák trochu zlehčovalo serioznost mých reakcí, které se snažím seriozně předkládat. Trochu mi ujelo to, když jsem byl dost lidsky nazloben, když současná (doufám že dočasná) exekutiva protlačila ten dehonestující materiál v parlamentu s pomocí dvou podplacených a odsouzeníhodných lidí. Za což se panu Stejskalovi dodatečně omlouvám. V té době jsem byl skutečně velmi nazloben, že jsem zapoměl na slušné vychování (které dnes je Vašimi nejvyššími představiteli záměrně bouráno).
Pane SuPe, i když s Vašimi názory zásadně nesouhlasím, vyluzujete u mne pouze úsměv, jak jste pomýlený. Víte - boží mlýny melou hrozně pomalu, ale každou špatnost jednou semelou.
K poslední Vaší větě - v Sovětském Svazu a ani v Rusku jsem nebyl, nepovedlo se - asi mne ten báťuška v mauzoleu tak netáhl.
Ono Vážený pane SuPe je možno být člověkem, který nemá brýle a to ani modré, ani rudé - pouze normální a pozorovat život tak jak je, bez přívlastků.

Ještě krátká poznámka pro pana radka. Je to dlouhé, nečtěte, asi by jste si to celé nezapamatoval.

Přeji příjemný den všem přátelům, ale i lidem, kteří mají problémy se mnou souhlasit.
28. 08. 2007 | 13:50

o2 napsal(a):

Peroubku ještě mě zaujal odstavec vašeho článku o vaší milence. Takže vám odpovím
Do bulváru ji neustále dostrkujete vy takže to nesvádějte na novináře, ale promluvte si s Jirkou AHA Krampolem (možná ale skutečně možná si pak doplní vzdělání).
Nedělejte z nás hlupáky, že vaše milenka nechce a nebude političkou, když v tutéž dobu na jiném webu se kasá přihláškou do ČSSD. To vám ani jí nikdo neuvěří (po tom co předvádíte), že nebude usilovat o politickou kariéru.
28. 08. 2007 | 14:01

Temelín napsal(a):

Pro Člověka Milouše.

Odhalení vaší trojrole (či vícerole) je velmi dobrá zpráva. Ukazuje se, že těch, co jsou "navedení", není až tolik. Asi stranický úkol ne? Vytváříte veřejné mínění? Ach jo, co by dnes lidi neudělali pro peníze...

Vaše působení je ale kontraproduktivní a vaše schopnost získat někoho pro věc socialismu je dobře porovnatelná se stejnou schopností Milouše Jakeše (viz drobný rozdíl mezi koexistentní a konzistentní - jsou ale ještě větší oříšky, třeba monstrance a menstruace, nebo dalmácie a decimálka).

Příklad. Návrh zákona nazvete "dehonestující" ačkoliv je nepochybně urážek/pomluv/osočení prost, jak už tomu u zákonů bývá. Sám ale klidně dehonestuje Melčáka a Pohanku nepodloženým sprostým tvrzením, že jsou podplaceni.

Přestaňte tedy kázat o morálce.
28. 08. 2007 | 14:13

JC napsal(a):

Člověk -
Člověče milý,nepomýlený,brýlí barevných nepoužívající -Těsně po volbách se bratr Paroubek holedbal, že při rovnosti hlasů 100 ku 100 je to právě on kdo si zařídí nadpoloviční většinu. Můžete nám alespoň naznačit jak to hodlal bez přeběhlíků udělat?
28. 08. 2007 | 14:46

JaJa napsal(a):

...Proto jsem účet za oslavu zaplatil ze svého. Svých přátel z Rakouska jsem se otázal, zda mohou tyto, původně pro mne určené peníze, nasměrovat prostřednictvím občanského sdružení mé současné ženy Zuzany českým dětem z dětských domovů...

Vlastně štěstí, že to novináři vyšťourali, jinak by děti z dětských domovů určitě dárek k Paroubkovým narozeninám nedostali...
28. 08. 2007 | 14:51

Martin napsal(a):

JC, vsiml jste si ze po volbach pocital se Stranou Zelenych a pak kdyby nedoslo k vnitrnimu prevratu u lidovcu, tak s nim se chystal jit Kalousek ?
28. 08. 2007 | 14:52

Člověk napsal(a):

To Temelín - Vážený nesouhlasící - nekážu o morálce, je říkám své názory na věc. Mé dvojjméní jsem chápavému člověku zdůvodnil a nestydím se to přiznat, je zde ale mnoho Vašich soukmenovců, kde lze vydedukovat rovněž to, že ruce na klávesnici vede jeden mozek. S nějakým Miloušem mne prosím nespojujte, v tom já nejedu. Nechci být kontraproduktivní a nechci získávat někoho pro věc socialismu. Opět potvrzujete to co napsal pan Ing. Paroubek (znovu připomínám, co jsem již napsal, že to není můj oblíbenec, ale, když má někdo pravdu, tak s ním souhlasím, i když třeba v něčem nemusíme mít stejné názory) jako první větu prostě Vy a Vám podobní vidíte buď černě a nebo bíle - ale život je krásný ve své barevnosti. Děkuji Vám za výklad češtiny, pravděpodobně jste vzdělaný člověk - ale ty názory Temelíne, Temelíne...
K Vašemu názoru na návrh zákona - počkejme za rok jeho působení a potom zvláště za tři roky při volbách - pak vynášejme soudy. A nakonec - proč by člověk s takovou minulostí a názory které přednášel v minulé sněmovně asi takto změnil názor. To není žádné sprosté tvrzení - to je dedukce z toho, proč to asi udělali. Pomíjím ještě tu drobnost, že u celé záležitosti asistoval nám všem známý Přítel.
28. 08. 2007 | 14:55

JC napsal(a):

Martin,
Jedinné čeho jsem si všiml, byly různé neuspešné pokusy získat přeběhlíky od zelených v době jednání koalice a potom samozřejmě separátní tajná jednání s Kalouskem.
28. 08. 2007 | 15:02

SuP napsal(a):

Nespokojený Občane Pepo Nováku - Člověče!
Žádnej archiv si na rozdíl od Vás nevedu, jen si dávám do spojitosti různé projevy a pak vyhledávám na dřívějších bloggách.
A pokud by se to mělo "vyvrbit" jak si představujete, to už by byla docela tragedie. Já raději předpokládám, že si současní politici přece jen spíš navzájem "vykoušou kulky" a ti, co přijdou po nich konečně začnou dělat to, co se od nich čeká, nebo se to bude vyvíjet k ještě horšímu a pak zase nemáme šanci na přežití.
28. 08. 2007 | 15:04

Martin napsal(a):

JC, tak se podivejte na onen slavny "projev", je tam jasne receno ze je pripraven jednat se stranou zelenych.
28. 08. 2007 | 15:28

Občan (pouze) napsal(a):

To Temelín - musel jsem odběhnout a nemohl jsem dokončit mou repriku. Vážený pane vytýkáte mi že jsem dehonestoval ty dva pány, já je nejmenoval jako Vy, protože to jsou skutečně pánové, kteří se dehonestovali sami. Vám připadá normální, že někdo jde na kandidátku nějaké strany, kde základním předpokladem je podpora programu této strany a když je zvolen a má za své zvolení odpovídající brebendy, potom přejde do tábora, který má opačný program? To je podle Vás správné, to je normální - podle filozofie Vás a Vašich spolumyslitelů asi ano. Vzpomeňte si na slova pana Ing. Topolánka k poslanci Hovorkovi - "asi nepochopil koaliční smlouvu, měl by vzdát mandát a nechat se zvolit za jinou stranu". Co to je za dva metry. A k technologie výroby konstruktivního poslance - podplácet se dá čímkoliv, třeba dříve JZD podplácela vajíčky.
K Vašemu nazlobení, že nejásám nad zákony, které mají stabilizovat veřejné rozpočty, jak hlásá pan Ing. Mirek Topolánek. Kdyby se mělo věřit slovům pana Ing. Mirka Topolánka (i když to co předvádí dnes a denně jde to skutečně těžko) pak by asi normální a logické bylo, kdyby se snížily náklady (pomineme diskuzi na téma jak to navrhovaný zákon připravuje) a buď se ponechal příjem do státního rozpočtu ve stejné výši, a nebo by se hledaly cesty pro zvýšení tohoto příjmu (ať populárně pro jednu stanu pohledu a nebo pro druhou stranu pohledu na život). Ale když se sníží náklady určité skupině lidí a když se sníží příjmy státního rozpočtu ve prospěch jiné skupiny lidí - tak to trochu, Vážený pane Temelíne - drhne. Perpetum mobile neexistuje ani v české ekonomice pod vedením ODS.

To SuP, Vážený pane k něčemu jsem se přiznal ale myslím si , že mi přisuzujete víc než je záhodno.
Asi Vás potěším, určitě se v něčem shodnem. Mám úplně stejný názor na to- jak by se to tady mělo "vyvrbit". Samořejmě na obou stranách politického spektra by to potřebovalo novou "šťávu". Na čem se asi neshodnem je to, že já mám představu, že by měla zvítězit slušnost mezi lidmi a sounáležitost mezi lidmi. Že nenávist a rozbroje, které jsou v současné době programově ve společnosti navozovány by měli zmizet. O zdrojích nenávisti a neserioznosti asi také máme opačný názor,zrovna tak na to, co je dobré a co špatné. Přeji příjemný zbytek dne.
28. 08. 2007 | 15:54

kony napsal(a):

K Neoone.Berte radu z profesního hlediska,jaksi mimo zdejší pestrost.Ten tlak nemůžete vydržet.Bude to vypadat asi takto:Odejde Vám práce,potom milenka,potom manželkapořadímůže začít manželkou a konči milenkou.Práce Vám odejde s manželkou.Soudy to ošetří.Chybí Vám relax.Nedpovídejte.Je to prof.rada.Jak říkám,mimo debatu.Nedalo se nevšimnout.
28. 08. 2007 | 15:56

Fanda Ratha napsal(a):

Pro Obcana (pouze).

Obdivuji vas. Takova laska k egotisticke a jesitne osobe jako je Paroubek je obdivuhodna. Bohuzel jste mu na nic. Vas uz ma dobre vycviceneho. Vy patrite do skupiny volicu o kterych ma Jirka jasno. Jsou to blbi troubove, chudi, odrbavani zamestnanci, nezamestnani, bezdomovci, snedi ci bili, hlavne ze mu donesou ty spravne hlasovaci lstky. On hleda potencionalni nove volice se vzdelanim a i z tak zvane stredni tridy. Problem je jak je pritahne.
28. 08. 2007 | 16:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy