Jak lze také zadlužovat budoucnost

04. 08. 2010 | 07:13
Přečteno 9010 krát
Pravice prý zvítězila v českých volbách především kvůli tomu, že se v podobě obav z „řeckého scénáře“ postavila čelem neodpovědnému zadlužování státu. Tedy proti zadlužování budoucnosti, které by údajně v lepším případě skončilo tím, že dnešní děti by musely zaplatit rozmařilé hospodaření generace starších, v horším případě brzkým státním bankrotem, v němž by to, lidově řečeno, odnesli všichni. Navíc by se na dlouhou dobu zadřel bájný růst Růstu.

Proti zadlužování budoucnosti, jež prý zaplatí dnešní mladí, varoval i slavný klip „Přemluv bábu a dědu!“ Pravil, že „staří lidé nám tady zvolej komunisty a socialisty, pak si v klidu umřou, a my, mladá generace, budeme splácet čtyřicet let dluhy.“

Pravicová koalice na základě voleb, které jen o fous údajně odvrátily buď oněch čtyřicet let splácení socialistických dluhů nebo přímo řecký scénář, společnosti naordinovala v podobě své koaliční smlouvy tuhá úsporná opatření. Zřejmě je prosadí, i když to není zatím úplně jisté ve světle poněkud zmateného chování strany Věci veřejné.

Pokud se ovšem začnou „reformy“ uskutečňovat, je už nyní jasné, že sice možná vyspraví současné státní finance, ale pokud jde o zadlužování budoucnosti, nevyřeší nejspíš vůbec nic. Ba naopak. Proč?

Proti úsporám v rozpočtu státu, jenž utrácí mnohem víc, než co si vydělá, se nedá nic namítat. Jenže koaliční program namísto hledání smysluplných úspor, například ve fungování státní administrativy, nebo hledání zdrojů, například v podobě radikálního omezení systémové korupce i předražených nebo zmanipulovaných státních zakázek, jakož i ve vyšších daních pro bohaté a bohatší (což je běžné v zemích, které se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách indexů kvality života, jako jsou země skandinávské), chce šetřit především na sociálně slabších obyvatelích a chudácích.

V programu koalice zvítězila asociální agenda TOP 09, spočívající ve škrtání sociálních dávek či přizpůsobování pracovního práva požadavkům kapitálu.

Jak už jsem napsal nedávno v textu „Rizika nové vlády“ v Právu, to vše posune českou společnost nikoliv k modernímu sociálnímu státu skandinávského typu, ale k transformaci existujících sociálních nerovností v systém sociální nesouměřitelnosti, jak neúnosné rozevření nůžek mezi bohatými a zbytkem společnosti nazývá Jan Keller.

Zadlužením budoucnosti může být například i to, že společnost napadená virem sociálního darwinismu ztrácí sociální kapitál. Bez sociálního kapitálu mizí sociální smír a soudržnost, v horších případech je destabilizován demokratický systém jako takový.

V konkrétnější rovině povede krácení různých sociálních dávek, ekonomické kádrování nezaměstnaných, zvyšování regulačních poplatků ve zdravotnictví, méně peněz pro postižené, či redukce porodného k jinému typu zadlužování budoucnosti: k sociálně patologickým jevům, jež nakonec někdo bude stejně muset zaplatit.

Keller ve své knize Tři sociální světy vcelku přesvědčivě ukazuje, že od druhé světové války až do časů Reaganovy administrativy v osmdesátých letech minulého století se v USA postupně zvyšovaly náklady na sociální stát. Reaganova administrativa učinila radikální obrat, když se rozhodla především zvyšovat náklady na represivní opatření proti sociálně vyloučeným a „nepřizpůsobivým“. USA dnes vydávají na kriminální represi desetkrát více než na sociální pomoc.

Je to vcelku logické, protože lidé, kteří zcela propadli řídkou záchytnou sítí sociálního systému, popřípadě jim byla možnost sociální solidarity upřena úplně, nemají často jinou možnost, než se uchýlit ke kriminálnímu jednání. Stát pak musí reagovat tak, že kriminalizuje chudobu. To je ovšem docela nákladné.

V USA, jak poznamenává Keller, „byla neviditelná ruka trhu doplněna železnou pěstí státu a stavba vězení se stala hlavním programem sociálního bydlení.“ Výsledkem je zvláštní politický režim, který je současně vrcholně liberální (k bohatým a majetným středním třídám) a krajně autoritativní (vůči těm dole).

USA dnes mají v přepočtu na sto tisíc obyvatel zdaleka nejvyšší počet vězňů mezi vyspělými demokraciemi. Mezi těmi méně vyspělými jim zdatně konkuruje jen Rusko. Celkový počet vězňů v USA snižuje uměle nezaměstnanost v zemi o jedno až dvě procenta. V amerických věznicích je už mnoho let v průměru okolo 1,5 miliónu lidí, což je navíc skvělý zdroj výdělku pro soukromý byznys, jenž ve stále větší míře od zchudlého státu přebírá správu věznic.

Další forma zadlužování budoucnosti souvisí s tím, že chudší lidé méně dbají na své zdraví. Výskyt nejrůznějších nemocí spojených s nezdravým životním stylem sociálně slabších vrstev se pak projevuje rostoucími náklady ve zdravotnictví.

Nápad vládní koalice zavést stokorunový „regulační“ poplatek za jeden den pobytu v nemocnici, se nepochybně jeví jako jen symbolické gesto lidem, kteří vydělávají desetitisíce měsíčně nebo mají vysoké důchody. Důchodci, které lze v supermarketech vidět, jak přemýšlejí nad počtem rohlíků, které si mohou dovolit koupit, ovšem žijí v jiné aritmetice. Už při důchodu do sedmi či osmi tisíc měsíčně se měsíční pobyt v nemocnici, stojící 3000 korun, může stát sociálně likvidačním, pokud taková osoba musí například platit i několika tisícový nájem a provozní náklady.

Výsledkem bude nepochybě u řady chudších lidí odkládání pobytu v nemocnici až do okamžiku, kdy nebude zbytí. V mnoha takových případech ovšem nemoci, které bylo možné léčit během kratšího pobytu v nemocnici, už přerostou ve zdravotní stav, který si bude vyžadovat dlouhodobou, drahou léčbu. Tu stejně bude muset zaplatit stát.

Dalo by se pokračovat. Zadlužováním budoucnosti může být i špatná péče o životní prostředí, která vede k civilizačním nemocem, jejichž léčení stojí stát, potažmo daňové poplatníky, nemalé prostředky. A zbytečná úmrtí takto způsobená už nikdo nezaplatí.

To samé platí o mizerné dopravní infrastruktuře, která je spoluodpovědná za vysokou nehodovost, zvýšené emise v ovzduší, apod. Nemluvě o tom, že například při ubohé úrovni veřejné dopravy, zejména té vlakové, mnoho lidí preferuje zbytečně druhy dopravy, které zatěžují životní prostředí.

Svoje finanční dopady, pokud jde o zadlužení budoucnosti, mají i podfinancované systémy školství a zdravotnictví. O práci institucí, jako je policie, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů, nemluvě.

Je jasné, že opravdu chudý stát si nemůže dovolit financovat vše, natož pak velkoryse. Česká republika ale není chudý stát; přitom její údajně přebujelý sociální systém se, měřeno nejen absolutními čísly ale i podílem na HDP, nemůže měřit s většinou států západoevropských.

Navíc neoliberální logika, že nejlépe si na budoucnost vyděláme, když budeme šetřit na sociálním státu a dalších programech, má háček: neviditelné ruce trhu se bude dařit jistě dobře, jenže si přitom zároveň vybírá zálohu na budoucnost v podobě nejrůznějších sociálně patologických jevů, jako jsou nemoci, sociální deprivace, snížená porodnost, zvýšená kriminalita a špatné životní prostředí. To všechno bude muset někdo nakonec zaplatit.

Každá vláda, která chce šetřit, si tedy musí vybrat: může zdánlivě radikálně ušetřit hned teď a tady, ale někdo bude muset v budoucnosti zaplatit cenu, která se teď nedá ani přesně spočítat. Účetní, kteří se u nás vydávají za ekonomy, mají ovšem rádi přesná čísla. A ta se nejlépe počítají teď.

Pojmy jako je sociální soudržnost, sociální kapitál, lidská důstojnost, utrpení nebo třeba i kvalita demokracie se do takového účetnictví, vydávajícího se za reformně orientovanou politiku, nedají započítat vůbec.

Alternativou je samozřejmě šetření, které se nemusí sice projevit například vyrovnaným rozpočtem do tří let, ale projeví se tím, že Isssová a Mládl nebudou muset v budoucnosti platit sociální náklady, o kterých se jim v jejich hloupé agitce proti levici ani nesnilo. Dalo by se tak také předejít zbytečnému utrpení—nejen těch, kdo upadnou do naprosté chudoby, ale třeba i obětí vzrůstající kriminality ze strany těch, kdo už nemají, co ztratit.

Denik Referendum, 3.8.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Naštvaný napsal(a):

"Jenže koaliční program namísto hledání smysluplných úspor, například ve fungování státní administrativy, nebo hledání zdrojů, například v podobě radikálního omezení systémové korupce i předražených nebo zmanipulovaných státních zakázek" píše autor. Koukám, že autor Pehe už přerostl v dokonalého Marťana, který skutečně neví, která bije. Vím, soustavně se vedou spory o výši mandatorních výdajů atd. Ale vím také, že v koalici se vedou tvrdé diskuze právě o tom, co on kritizuje. Jestli to on nechce vědět, to jenom potvrzuje jeho nenávistně chorobnou zaujatost, kterou si donedávna vybíjel na Václavu Klausovi a tak k vzájemné nenávisti infikoval fandy politické scény u nás a byl jedním z šiřitelů skutečně, ale skutečně blbé nálady.
04. 08. 2010 | 07:42

Tom Joad napsal(a):

Škoda, že to vše lidé nepochopili před volbami. Je smutné, jak se určitá část sociálních skupin (nezaměstnaní, nízko příjmoví obyvatelé, studenti, státní zaměstnanci, dělníci...) nechají ovlivnit strachem a hloupostmi pravicových stran za přispění pravicových médií Lidovky, Mf Dnes, Reflex. Právě tyto skupiny volí pravici, která jim zavede školné, drakonické úspory, privatizaci důchodů, nemocnic, poplatky, propouštění..., A VŮBEC NEVÍ, ŽE VOLILI PROTI SOBĚ. Spíše to vše ukazuje na to, že lidé NEMYSLÍ, že jsou snadno manipulovatelní.
04. 08. 2010 | 07:43

yara ze země krys napsal(a):

Cituji autora:
Proti úsporám v rozpočtu státu, jenž utrácí mnohem víc, než co si vydělá, se nedá nic namítat. Jenže koaliční program namísto hledání smysluplných úspor, například ve fungování státní administrativy, nebo hledání zdrojů, například v podobě radikálního omezení systémové korupce i předražených nebo zmanipulovaných státních zakázek, jakož i ve vyšších daních pro bohaté a bohatší (což je běžné v zemích, které se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách indexů kvality života, jako jsou země skandinávské), chce šetřit především na sociálně slabších obyvatelích a chudácích.

Myslím, že s tím se dá jen souhlasit. Nějak mě však hlava nebere, že u nás mohou dělat ministry financí lidé se vzděláním právním nebo chemickým. Nezlobte se na mě, ale chtěl byste letět někdo letadlem, které by řídil třeba novinář nebo třeba Váš zubař nebo lékař by byl vyučený zámečník. Pane Pehe zanechme porovnávání s USA, to je pro nás příliž odlišná země, ale porovnávejme se s nejlepšími menšími zeměmi EU, těmi, co dobře dlouhodobě hospodaří, je jich hned několik. Hlavně by měli naši přední ekonomové udělat řádnou celkovou hlubokou analýzu hospodaření našeho státu a měla by se s těmito předními zeměmi porovnávat výdajová stránka státu a to hlavně rozložení výdajů a toky financí do jednotlivých rezortů a segmentů společnosti. To bysme se asi hodně podivili co se děje s našimi penězi.Porovnání by mělo být v procentech, aby bylo trochu objektivní. Myslím, že máslo na hlavě mají nejvíce naše VŠE, které by měly spoustu věcí veřejnosti ozřejmit a objektivními informacemi vytvářet
nepřímo tlak na naše politicko ekonomické avanturisty! Udělat škrtem pera řez celými veřejnými financemi může udělat jen obyčejný rozpočtář, který ovládá účetní "má dáti - dal", ale, že to může, pokud se to přežene tvrdě rozhodit ekonomiku státu tohoto čaroděje druhé kategorie jaksi zatím nezajímá. No a spravedlnost tohoto kroku je rovněž diskutabilní, někdo přináší státu více a někdo méně, někdo dává státu v časovém horizontu dříve a někdo později. A někdo nedává státu vůbec nic a jenom bere. Takže všem škrtneme stejně! Tak to je Kalouskova reforma.
Do dějin ekonomie vešel jeho výrok, že hospodaření ČR bude v roce 2009 na nule nebo spíše to bude kladná nula popř. jeho originální superhrubá mzda, to je taky něco!
04. 08. 2010 | 07:56

honza napsal(a):

Tentokrát pane Pehe nemohu zcela souhlasit, přičemž tak obvykle u Vašich blogů činím. Přeci jen vidím u této vlády jistou snahu o snížení výdajů jednak snahou o snížení cen např. předražených dálnic, nebo odříznutí pijavic na ministerstvo obrany. Zatím se jedná jen o snahy, důležitý bude výsledek. Jiná věc je, že v této vládě jsou figury, k jejichž důvěryhodnosti mám velké pochybnosti (Kalousek, Nečas), neboť tito pánové jsou v politice už nějaký pátek, takže se už dostatečně provařili.
04. 08. 2010 | 07:59

hoven napsal(a):

to všichni víme, že šetření je nepřijemný. jenže levice, kromě blábolů( zvyšení daní bohatým, omezení korupce....), které ve svem blogu zopakoval neokomunistický komentátor pehe , nenabízí žadnou smysluplnou alternativu. bohužel jedna a jedna sou dva, zároveň šetřit a všem přidat umí jenom soudruh paroubek a chuck norris.
04. 08. 2010 | 08:04

yara ze země krys napsal(a):

hovenovi:
Nezlob se, ale já jsem třeba pravičák, ale tahle reforma se mi nezdá vyvážená a dobře udělaná. Nezlob se, ale teď nejde o pravicové nebo levicové vidění světa. Jde o to, aby ta reforma řešila skutečné problémy našeho SR a neudělala s hospodařením státu "rošambó"! Když budeš šéf nějakého podniku, který má několik závodů, co mají rozdílný zisk a přínost pro tuto firmu a nastane pod tlakem konkurence doba, že musíš začít hledat úspory ve firmě, tak první co uděláš, tak všechny rázně škrtem pera omezíš? Já myslím, že si uděláš rychle analýzu hospodaření jednotlivých závodů a pak budeš teprve konat! Každé srovnání samozřejmě kulhá, ale ekonomika má nějaké srovnávací mechanismy
a v době techniky IT jde lecos rychle a objektivně spočítat!
04. 08. 2010 | 08:16

pumprlidentlich napsal(a):

Pehe opět s nasazením života zachránil chudé před vyhladověním. Pěkné. To si zaslouží malý paroubek.
04. 08. 2010 | 08:17

hoven napsal(a):

yara,
já se nezlobím, to bude připadat uplně všem, že reforma není vyvážená. protože v týhle republice je 10 milonů odborníků na šetření. každej přesně ví, že šetřit by se mělo u těch druhejch. řecký odboráři by taky radši nechali stát zbankrotovat než, aby se vzdali svých výhod. proč by naši měli uvažovat jinak. jsou snad chytřejší???
04. 08. 2010 | 08:24

neo napsal(a):

Tak nám pan Pehe znuvu napsal na blog článek, který je jn přetvořeným blafem jeho předešlých článků, které po volbách vyšly. Zmatlal dohromady ekologii, USA, zdravotnictví, důchodce, silnice, vlaky i Mádla s Issovou a jako správný nestranný politolog si notuje s Kellerem a demagogem Tožičkou.
Onen úsporný program proklamovaly všechny tři koaliční strany před volbami a pan Pehe je se svými názory naštěstí v menšině a spolu se svými sociálními stoupenci nedokázal podpořit vládu rudooranžovou s přicmrndem lidoveckých či zelených korytníků.
04. 08. 2010 | 08:25

Terry napsal(a):

Do současného stavu státu to "dotáhli" naše pravicové kopaliční a levicové koaliční vlády za dvacet let. Takže za tento stav jsou zodpovědní hlavně "modří ptáci" a "oranžové šály", kterým až do letoška sekundovali (ve všech vládách) "černoprdelníci".

TOP09 (a současnou vládu ve skutečnosti taky) "řídí" Miroslav Kalousek, který je ve vrcholné politice od roku 1990, čili má podíl na všem.
Premiér Petr Nečas je ve vrcholné politice od roku 1996...
Atd atd.

Předvolební heslo véčkařů "S politickými dinosaury do vlády nepůjdeme" jaksi "vyšumělo", jen co si lídři VV s "dinosaury" plácli a začali si rozdělovat vládní koryta.

Je něco shnilého ve státě českém.
04. 08. 2010 | 08:32

StandaT napsal(a):

Naštvaný: nebuďte naštvaný. Pehe nepíše pro širokou veřejnost, ale pro velice úzký segment. Vyměnil odbornou autoritu politologa za pozici obslužné elity (abych použil terminologii, na kterou slyší především cílová skupina Peheho článků). Prostě usoudil, že na stará kolena je lepší být mezi těmi nahoře, než mezi těmi dole.
04. 08. 2010 | 08:32

Béda napsal(a):

p. Pehe,

naprostý souhlas. Jako politologa i člověka vážícího každé slovo vás začínám stále více uznávat.

Jenom bych doplnil. Současná vláda, krom šetření na sociálních výdajích a ekonomicky slabších, bezbrannějších - s menším vlivem, má v plánu vše co lze rychle sprivatizovat a dát pod kuratelu soukromého vlastníka, který je prý "nejlepším hospodářem". (Nebudu zde rozebírat nakolik se kryjí a musí být totožny zájmy (krátkodobé i dlouhodobé) státu a soukromého podnikatele v oblasti ochrany životního prostředí, zahraniční politiky, ekonomické - vývoz zisků, kapitálu a know how, v oblasti sociální soudržnosti - vïz obvyklý pravicový názor - každý ať se stará sám, vzdělávání - viz pracné a dlouhodobé budování školek, jeslí, základních škol poté co jejich majetek byl sprivatizován, a pod. to by bylo na dlouhou debatu).

To se týká zdravotnictví (nemocnice, zdravotní pojištěnské povinné penězovody,) ale i povinných důchodových penězovodů, školských penězovodů, ale i zbytky státních podílů ve výdělečných strategických firmách - typu ČEZ...) Cílem je provedení nevratných ekonomických změn, na kterých je v mnohém odvislá politika. Návrat do původního stavu bez skokových revolučních změn se stane nemožný. Soukromí finanční oligarchové (viz strany miliardářů jejichž volební kampaň financovali miliardáři) se stanou přímými spolutvůrci politiky státu, na kterých se osud státu stane přímo závislý. Pravicová vláda se těmto finančním oligarchům a institucím jimi utvářeným (finančním ústavům, fondům...) snaží šít zákony (včetně daňových) přímo na míru.

Poslední připomínka - víra v to, že pravicová vláda, kde koalici vedou strany miliardářů, nepřímo vedena nejrozmařilejším ministrem financí Kalouskem bude šetřit na státních zakázkách a bude dramaticky potírat korupci mi připadá jako špatný vtip.
04. 08. 2010 | 08:34

yara ze země krys napsal(a):

hovenovi:
Myslím, že jde o něco jiného než píšeš. Takže příklad. Třeba věda a školství jsou v ČR oproti vyspělým zemím dlouhodobě podfinancované, o učňovském školství ani nemluvím. Teď navíc přichází škrty. Čím myslíš, že může získat v dlouhodobém kontextu ekonomika ČR? Hlavní základna úspěchu je v tom, že budeme mít vzdělané a šikovné lidi a výkonný zpracovatelský průmysl, přesně jak to dělají třeba Němci! Montovny, golfové hřiště, hotely, poplatky za tranzit zboží a plynu nebo ropy popř. výběr z dálnic od Kapsche tuhle zemi nezachrání.
04. 08. 2010 | 08:43

Marcus Agrippa napsal(a):

Mádla a Issovou nemá smysl komentovat. Ten jejich klip byl hodný opravdu té záplavy podobných free-cool-in hloupostí na you tube. Co mě ale celkem zaujalo je článek na blistech, který celkem není od věci - http://www.blisty.cz/2010/8... Každopádně Kalousek ministr financí - to už hraničí podruhé s masochismem.
04. 08. 2010 | 08:48

hoven napsal(a):

yara,
jo jo, vždyt sem to napsal, že všichni vědí, kde se má šetřit. ty jsi take jeden z odborníků. pokud sem zaregistroval, tak vláda bude šetřit uplně všude, ne jenom ve školství.
p.s. někde se za veřejný peníze postavilo golfový hřiště???
04. 08. 2010 | 08:51

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zadlužovací sadomasochisté především zde...
http://media.novinky.cz/729...
http://neviditelnypes.lidov...
Veselé krizování bude líp...
04. 08. 2010 | 08:52

yara ze země krys napsal(a):

Jsou lidi chytří, blbí a hoven.
Ty máš ekonomický rozhled asi jako řidič stěhovacího vozu.
04. 08. 2010 | 08:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Dobré ráno, ČEZko ! :

http://www.novinky.cz/krimi...

K článku :

Myslím si, že prosazovat rozvolňování Zákoníku práce via systém call boys and girls a předtím nepřijmout Zákon o odvolatelnosti veřejných činitelů je protiústavní a zcela v rozporu s volebním programem VV.
Stejně jako dvojí metr na černé pasažéry sociálního systému a ještě černější účastníky patronsko - klientských vztahů.
04. 08. 2010 | 08:58

almost glossed™ napsal(a):

Vynikající článek přicházející v pravý čas.

Je zřejmé, proč jej hulváti typu Neo nemohli pochopit.

Právě se roztáčí další kolo kampaně proti vybraným skupinám. Záminkou je "doplácení na ty, kteří si za své zranění mohou sami".

Tentokrát ovšem do pasti nenávisti může spadnout naprosto kdokoliv. Motorkář, horolezec, cyklista, běžec, zaměstnanec s fyzicky náročným a nebezpečným povoláním, rodič... Stačí, když na něj někdo z pojišťovny ukáže prstem.

Jeden z nejdrastičtějších nápadů poslední doby. Udělat ze zdravotního pojištění jen dávku na chudinskou péči.

Další velice nebezpečný dluh na obzoru. Všichni proti všem. Rozhádat obyvatele a dokázat jim, že všichni doplácí na...

To je ten největší a nejnebezpečnější dluh. Vzájemná nenávist, podezření všech vůči všem, výčitky všech proti všem...

Dříve chudí příjemci sociálních dávek, bezdomovci, matky na mateřské dovolení, svobodné matky, před volbami už i důchodci a nyní sportovci v libovolném oboru, všichni, kdo mají koníčky, kde hrozí zranění (tj. snad vše kromě sbírání známek a hraní pexesa), ale vlastně KAŽDÝ, kdo si přivodí JAKÉKOLIV zranění může být šikanován, skandalizován, vláčen soudy a připraven o veškerý majetek. http://zpravy.idnes.cz/za-u...
04. 08. 2010 | 09:02

franťýk napsal(a):

Veškerá prohlášení a projevy ministrů současné vlády mi připomínají televizní pořad "Film pro pamětníky". Za jisté již minulé doby, bylo heslem dne štřit, šetřit, a šetřit. Došetřili jsme se až k neopraveným silnicím, padajícím fasádám, které musely podepírat "staletá" lešení, poloprázdným obchodům a podobně. Tenkrát také řídili stát "odborníci", jen měli jinou barvu stranické knížky. Zdá se, že srdcem ale zůstali své barvě věrni.
04. 08. 2010 | 09:03

Vico napsal(a):

Článek je na můj vkus příliš dlouhý a autor vpodstatě jen opakuje už dříve řečené.

Naopak mne dnes celkem potěšil Nečas prohlášením, že se skončí s praxí zprostředkovatelů vojenských zakázek. To by "přítele" Al Calouse Hávu věru nepotěšilo.

Je zajímavé sledovat podrážděného Al Calouse, který by u huby vzal kdejakou samoživitelku, ale teď v rozhovoru pro HN se svíjí jak bodcem napíchnutá žížala, když se jedná o možnost uspořit miliardy na úkor Omnipolu a dalších.

S potměšilou radostí sleduji, jak se z Mádla a Issové stal "politický pojem". Tak jako kdysi Karel Čapek obohatil náš jazyk/a nejen náš/ slovem robot, tak se možná stal Mádl věčným.

Na to, kdo byl v roce 2010 ministrem kultury se zapomene, ale Mádlovi a Issové bude do skonání časů souzeno, aby ve věčné časové smyčce přemlouvali bábu.

Žabák Mádl zřejmě vešel do Síně slávy :-)
04. 08. 2010 | 09:10

Rumcajs napsal(a):

Co je Pehe ?

Máš bobky že umřeš hlady ?

P.S.
Jinak pěkně kecáš, že se nedělá nic proti korupci a předraženým zakázkám.
04. 08. 2010 | 09:13

Nuba napsal(a):

Lze pod vedením bezskrupulózního pana Kalouska čekat něco pozitivního ?

Obávám se, že dost těžko. Ostatně o tom svědčí již jeho činy minulé, kdy v období krize podtrhl svými daňovými opatřeními příjmovou část rozpočtu. Není schopen a ani nechce překročit svůj vlastní stín. Čili bude chtít dostát své pověsti jak vně tak uvnitř našeho státu. A jak víme, tak ta hodnocení bývají mnohdy až diametrálně odlišná. V zahraničí dostal tu plaketu, a proto bude chtít jistě své renomé ještě zvýšit, ber kde ber. A brát bude tam, kde je to nejjednodušší. Doma ovšem, tak jak to bývá, prorokem není. Je na něj více vidět a není posuzován ryze čísly, ale tak jaksi vcelku. A tam to není již tak zářivé. Nebudu dráždit jeho zdejší příznivce, víme ale přece dobře, s kým máme tu čest a jsem přesvědčena, že své "cti" dostojí v míře vrchovaté.

Nakonec již začal. Kalkulačka zapnuta. Zvýšení dolní sazby DPH. Bum. Plošné škrty ve stavebním spoření. Bum. Plošné úspory v jednotlivých rezortech. Bum. Nějak je to všechno moc plošné na to, že jsou to právě pravicoví rétoři, kteří rádi říkají, že ty plošné(sociální) dávky jsou špatné a že je potřeba posuzovat individuálně. Snížení platů ve státní sféře. Bum. Tady jedna výjimka - učitelé. To je ovšem malý zázrak a pan financ skřípal zubama až mě v noci vzbudil.

Solidarita je tmelem společnosti. Je to tak, říkejte si co chcete. Rozdíly se prohlubují, přesně jak uvádí pan Pehe. Oka záchranné sítě jsou necitlivou rukou finance potrhána a stále větší počet lidí bude propadat na dno. A vrátí se nám to jako bumerang. Od drobné zločinnosti a nárůstu negativních jevů až po možné uvolnění sociální soudržnosti se všemi z toho plynoucími důsledky. Jistě. Bohatí obhájci sobeckého individualismu obeženou své usedlosti dvoumetrovými ploty s ostnatým drátem a najmou si hlídací služby a osobní bodygardy. Ejhle, zvolá osvícený financ, sníží se nezaměstnanost, nárůst v této sféře bude v přímé úměře kopírovat kriminalitu. Super. Je potřeba rychle další jistě zaslouženou plaketu.

Vždycky jsem říkala, že solidarita je nezbytná součást vyššího stupně odpovědnosti. Ne té sobecké individualistické. Je to jak záležitost prevence kriminality a zhoršení prostředí, ve kterém žijeme, tak také záležitost humanistická. Bude to asi pouze malé procento z těch, kteří naším přispěním nepropadnou sociální sítí až na dno, ale jistě by se našly případy, že i díky tomu se některým podaří se vzchopit, a začít žít slušný život v mezích, na které jsou geneticky vybaveni. Beru to jako povinnost civilizované společnosti pokusit se každému, kdo se topí, podat ruku. A to i když o to nestojí. I kdyby to měl být jeden ze sta, který si to potom rozmyslí, je to úspěch.

A že se o tom v koalici vedou tvrdé diskuse ? No to mi trošku připomíná zažitý obrat z dávných komunistických projevů - my o problémoch víme a my je spolu s občanmi našej krásnej vlasti riešime.

K té malé naději, že to nebude tak strašné. Doufám, snad, možná, kéž by ….
04. 08. 2010 | 09:16

yara ze země krys napsal(a):

Vico:
Ano je to tak, máme v ČR asi žábu na prameni! Cituji z článku:
Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dlouhodobě tvrdí, že zprostředkovatelské firmy nákupy pro armádu nijak neprodražují. „Myslet si opak, je naivní“, říká v rozhovoru pro HN.
Ten chlap je největší škodná v této zemi. Jenom Omnipol kde působí jeho přítel Háva na španělských letadlech CASA vydělal
něco kolem 4 mld.Kč!
04. 08. 2010 | 09:18

Lukáš napsal(a):

Chtít po pravicovém bolševikovi, aby nezávisle myslel je totéž, jako chtít v jiné době totéž po bolševikovi levicovém. Ztráta času. Někteří to možná pochopí, až budou sami rýt po Kalouskových deformách hubou v zemi. Jiní budou třískat hlavou o zem směrem k Jánskému vršku, i kdyby šli do sprch.
04. 08. 2010 | 09:20

neo napsal(a):

Pane almoste glossede ™e ,

Nejsem hulvát. Nic hulvátského jsem nenapsal. Jen to, co později napsal i Vico. Pehe píše stále to samé v několika podobách.

Jak již jsem řekl, škrty byly proklamovány před volbami a volby určily tuto koalici. Je zřejmé, že voliči toto chtějí a Pehe na tom nic nezmění.

Někdo má názor takový, jiný makový. Peheové jsou momentálně v menšině
04. 08. 2010 | 09:21

blbec od vedle za sociální stát napsal(a):

Malá polemika s panem Pehe.

Včera jdu z práce:

ad a) komunikace jak jinak rozkopané tak jedu autobusem. Po pěti minutách jízdy ucítím škubání v příručním zavazadle a zjišťuji, že dvě sociálně slabé občanky v rámci zavádění "sociální solidarity" mi zdařile šátrají v rozeplé díře. Inu je tam papír a ten ony neradi a tak nic nešlohly.

ad b) sociálně slabé utekly na nejbližší zastávce kde také vystupuji a jdu na skok do marketu dát si něco na osvěžení a posilnění - vše bez alkoholu. Bokem od vchodu do marketu narazím na skupinku smradlavých a evidentně nemytých bezdomovců. Jeden z nich chce "příspěvek". Nejspíš na víno v krabici. Dělám, že neslyším a odměnou je sprška nadávek.

ad c) po pozdně odpoledním dobrodružství se vracím dom do bytu. Na chodbě v budově je ruch. Dozvídám se, že nějací zloději si vytypovali "snadnou oběť" výtah a protože byli "sociálně potřební" odmontovali si něco málo pro svoji základní životní potřebu. Páni policisté nejsou nadšeni takovou lapálií jako je načatý nefunkční výtah. Snad si sociálně potřební pomohli.

ad d) doma se dozvídám, že cesta mimo město naplánovaná na víkend padá, neboť tam kam jsem měl odjet začaly sanovat nedalekou starou ekologickou zatěž a je tam tak pěkně rušno. No tak konečně ten toxický svinčík po komunistech někdo odstraní, ale proč zrovna nyní? Jak ještě dlouho sračky z úspěšného budování socialismu a solidarity tady budou.

ad e) No nic. Dnes dopoledne mám nějaké vyřizování na obecním úřadě. Zavolal jsem tam zda se lze dostavit. Bylo mi sděleno, že mohu, ale ať si dám pozor. Proč ptám se milé paní úřednice. Ona na to, že dnes tam má sociální odbor obzvlášť agresivní adresáty sociálních dávek a přes sluchátko slyším nelidský řev. Asi adresát sociálních dávek chce více. Pracovat se mu očividně nechce.

ad f) Tak jo, beru si na sebe něco omšelejšího a valím ven. Před domem potkávám souseda v rybářském a s pruty. Pozdravím ho. Máme chvilku společnou cestu. Ptám se ho na nohu co měl nedávno v sádře. Sdělí mi, že ho stále "nějak bolí" už sedmý týden, ale že to snáší dobře neboť v rámci neschopenky má fajn "vycházkové hodiny". Přeji mu brzké uzdravení. Jde k autu, startuje a odjíždí. Já jdu na autobus. Ano je nutné být solidární s nemocnými a trpícími. Sakra práce!

ad g) Cestování do práce rozbombardovaným městem v busu má své sociální kouzlo. Musí se vyslechnout všechny zvuky a to i hlasité hovory novodůchodců jedoucích k lékaři na pravidelnou prohlídku a předepsání léků. Dvě novodůchodkyně (čerstvé poživatelky starobního důchodu) hučely do jiné své vrstevnice ať honem rychle jde do předčasného důchodu neb ti zlí "Ti nahoře" prodlouží věk odchodu do důchodu. Téma zakončí větou - "Tak si Jarko pospěš dokud ti mladí nám ještě na náš důchod vydělávaj!" Ha, ha.

Ten náš český rozhazovačný sociální stát je tak umělecky hezký. Přesto jeho demontáž doporučuju a vy si pane Pehe ty své sociální bubáky oprašujte a umývejte.
04. 08. 2010 | 09:25

Kamil napsal(a):

HONZA

Nemyslím, že p. Pehe odsuzuje vládní škrty, jako jsou snahy o snížení cen např. předražených dálnic, nebo odříznutí pijavic na ministerstvo obrany...Ani nepíše, že vláda v tomto ohledu nedělá nic. Jen naznačuje, že by se ty miliary, které se ušetří šetřením na chudých, daly pravděpododobně najít jinde, třeba větší pozorností systémové koruopci.

Podstatou článku, nad níž stojí zato se zamyslet, ovšem je, co je to zadlužování budoucnosti. Tedy, které z dnešních takzvaných úspor se budou muset zaplatit (a možná v mnohonásobně větší výši) v budoucnosti tak jako tak.
04. 08. 2010 | 09:26

Lukáš napsal(a):

Pro ostatní skvělý článek o nabubřelosti a neschopnosti Kalouska:
http://hn.ihned.cz/c1-45430...
04. 08. 2010 | 09:28

ali napsal(a):

neo
nejste hulvát, jen druzí pro svůj makový názor trpí, že nemáte(me) stejný, jako oni..naopak, Vaše příspěvky mají hlavu i patu a ráda Vás čtu, byť nereaguji, nebo dnes již málo..už mně to za to nestojí, neboť je to házení hrachu na zeď. Socan, potažmo bolševik se nepřesvědčí a je schopen hájit svojí špínu tím, že jí balí do pozlátka a špínu těch druhých násobí. Tak to prostě je..hezký den ali :o)
04. 08. 2010 | 09:33

hoven napsal(a):

nějak ty dluhy po socanech splatit musíme. l
04. 08. 2010 | 09:35

hoven napsal(a):

p.s. já sem vždy za vlády socbolševika upozornoval, že na to jejioch rozhazování a prožíráni jednou doplatí ty nejchudší. už je to tady.
04. 08. 2010 | 09:37

SuP napsal(a):

Dobrý Pehe, dobrý. Tak to bychom měli hezky popsaného "Bobříka potřeb". Tak teď ještě nějakou o "Bobříkovi zdrojů".
- Až se zadře "Bájný růst Růstu", bude si i pan Pehe muset najít práci.
-..."USA dnes vydávají na kriminální represi desetkrát více než na sociální pomoc...."
Otázkou zůstává, jaký je vzájemný poměr těchto výdajů a jaký je poměr jejich součtu k ostatním výdajům. Škoda že nejde zjistit, jaký by byl, kdyby se k popsanému kroku nesáhlo.
- Oblíbená mantra:..."nemají často jinou možnost, než se uchýlit ke kriminálnímu jednání...." Lže. Vždycky je jiná možnost (aspoň tři). Jinak by takové jednání nebylo kriminální.

Takže očekávám, že se dozvím, kde se na popsané "potřeby" dá vydělat. Více Kellerů, více Pehe!
Oni budou do úmoru psát o "sociálním vyloučení", dokud nebudeme vyloučeni všichni. A nezapoměňte, poslední ať zhasne!
04. 08. 2010 | 09:37

Béda napsal(a):

hoven,

odkdy je Al Kalousek socan?
04. 08. 2010 | 09:37

jan holubář napsal(a):

Já už Vám na tu solidaritu kašlu! denně dělám 10 - 12 hopdin a jenom, platím, oplatím, platím.Čert mě může vzít, když vidím nádražáky v důchodu, jak jezdí zadarmo po celé republice a já to krvavě platím. Vždyť ta krásná solidarita vyzývaná socany se týká především nemakačenků. A ti daně již dávno neplatí! Socani měli krásná hesla : maminky s dětmi, důchdoci, učitelé, nezaměstaní. A co my, kteří na všechny dělají? I na nás myslí: zdanit, zdanit, zdanit. Nejlépe sebrat a vylastnit všechno. Takhle to je vy Peheové, lukášové a další levičáci. Kam to vede, jsme už poznali za 40 let vlády KSČ. Ta přesně toto dělala.
04. 08. 2010 | 09:39

SuP napsal(a):

yara ze země krys -
Neser se do hov(e)na!
04. 08. 2010 | 09:39

hoven napsal(a):

béda,
lidovci seděli se salvatorem paroubkem ve vládě. al kalouska polidštila až ODS.
04. 08. 2010 | 09:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

blbec...
Hmm. Hezký den jste, blbče..., zažil.Jako z pohádky o hodném, pracovitém blbci a okolí plném vychcánků, kteří postupně rozkládají tento právní stát a demokracii v cosi nehezkého, aniž by se zamysleli nad tím, že blbci nahoře- zejména ti u penězovodů, to s nimi myslí dobře, když se je chystají vypleskat po nenažrané papuli.

Apropo - svou občanskou povinnost splnili ?

Ne ?

Ale to je od nich velmi nehezké ! Takto se na tom svinčíku, blbče.., vlastně podílejí taky, věděj ? Jsou tak stejným vychcánkem, jako oni.

Čest.
04. 08. 2010 | 09:40

Vico napsal(a):

A.G. : Také jsem zaregistroval, že vláda se chce vážně zabývat návrhem, že jakákoliv zranění, která vznikla neopatrností zraněného, zejména při sportovní činnosti, nebudou hrazena ze zdravotního pojištění, ale hezky "na dřevo".

Předevčírem pod Tomským jsem si dělal legraci, že tlouštíci budou za svou malou odpovědnost vůči sobe postaveni mimo zákon a hele - návrh je už na stole.

Ono, Pučmidrát, někdy také umí vidět za roh. Třicetikorunou to začne a 250 tisíci na dřevo za zlomenou ruku pokračuje.

Pro uklidnění : Dokonce i Julínek tento náměstkovský nápad kritizoval. A to už je co říci.
04. 08. 2010 | 09:40

Béda napsal(a):

ad blbec od vedle...,

Když provede ultrapravicová vláda miliardářských stran své "sociálně citlivé" reformy, myslíte, že těch nezaměstnaných, bezprizorních, předlužených..., kteří se často nakonec uchylují ke kriminální činnosti bude méně anebo více?

Budete je tedy potkávat na svých spanilých jízdách ze svého soukromého hájemství méně anebo více?
04. 08. 2010 | 09:40

hoven napsal(a):

béda,
nezaměstnanost vždy rostla za vlád čssd.
04. 08. 2010 | 09:43

franťýk napsal(a):

Kamil
No právě. Zadlužování budoucnosti nepřímou formou je ještě horší, než zadlužování finanční. Protože peníze se dají spočítat hned, ale ten tzv.morální dluh, čili dluh v opotřebování infrastruktur se dopředu spočítat nedá.
A kdekdo, tedy kromě Kalouska, zná situaci odkládaných investic. Oprava za tisíc počká až je z ní oprava za milion.
A ta cena opravy neroste matematicky úměrně ani to není chemická reakce dvou známých prvků, ale pro renro nárůst neexistuje běžný matematický výpočet.
Nejhorší je, že jsme se v mnoha místech ještě nezbavili tohoto morálního dluhu púo komunistech a už chceme vytvářet nový.
04. 08. 2010 | 09:44

Béda napsal(a):

jan holubář,

2 připomínky:
1) nebylo zavedeno určité zvýhodnění nádražáků již za taťky Masaryka?
2) nemají podnikatelé velevýhodu v podobě daňových optimalizací? Když ultrapravičáci bourají základy sociálního státu a solidarity, proč nezačnou odbourávat i četná (optimalizační) zvýhodnění podnikatelů vůči zaměstnancům?
04. 08. 2010 | 09:44

Lex napsal(a):

Vidím to podobně jako pan Pehe – samozřejmě, druhá stránka věci je, jakým způsobem dosáhnout šetření. Platí tu „Šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí!“?
Ve včerejších zprávách mě zaujaly mj. dvě informace. Ta první, že v případě zastavení dopravních staveb, jak je inzeruje nový ministr dopravy – a musím přiznat, že jeho slova znějí na první poslech velmi přesvědčivě – přijde o práci nějakých 14.000 zaměstnanců stavebních firem. A teď počítejte se mnou: kdyby průměrný plat těch lidí byl jen 15 tisíc měsíčně, znamená to dohromady měsíčně 210 miliónů. Tento příjem je ve prospěch veřejných financí postižen nějakými 34 % odvodů firem a 11 % zaměstnanců, dohromady tedy 45 %, tj. nějakých 95 miliónů, za rok to je 1.14 miliardy korun. O ty stát přijde. Pak jsou tu náklady státu na nezaměstnané, tj. podpora v nezaměstnanosti příp. sociální dávky, a platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce, tj. dohromady nějakých 8 tisíc měsíčně na jednoho, na 14 tisíc je to 112 miliónů, za rok je to 1,35 miliardy. Dohromady činí saldo ztrát státu za ty lidi za rok cca 2,5 miliardy korun!
Ta druhá zpráva je z trochu jiného soudku, a to sice z obrany, kde ministr Vondra chce oprostit výdaje na vyzbrojování o provize zprostředkovatelů tím, že stát (ministerstvo) zřídí Národní vyzbrojovací úřad a bude nakupovat sám. Tato instituce tu dokonce měla podle politických slibů existovat už od roku 2007, jaksi se ale „nepodařilo“ změnit zákon, který to neumožňuje, takže miliardy za obrněnce, pušky, letadélka, nákladní auta a vlastně veškeré nákupy tekly do soukromých kapes a prodražovaly skutečnou cenu dodávek.
A hle, co na to nejlepší ministr financí Kalousek, který v minulosti sám takové nákupy na ministerstvu zajišťoval, týž Kalousek, který měl švagra zaangažovaného v těch obchodech, švagra, kterého zastřelil jeho obchodní společník (a tak zůstal Kalouskovi byt za směnku), týž Kalousek, který je svázán s jistým Hávou přes Omnipol? Pan Kalousek se už rychle nechal slyšet, že tato změna obchodování ministerstva nepřinese žádný efekt. Nedali byste mu medaili?
A teď jsem kouknul na zprávy a ekonomickým vévodí, že Komerční banka za první pololetí opět zvýšila svůj zisk meziročně o 12,5 procenta. Jaký paradox postmoderní doby – stát přes kecy svých představitelů a všechna opatření proti svým občanům soustavně chude, banky mlčí a na obyvatelích toho státu bohatnou a své zisky rok od roku, krize nekrize, akcelerují.
Tak hyjé, pane Nečasi, do boje za své ideály vlády „rozpočtové odpovědnosti“.

PS
Díky, Česká televize, za politické Retro. Včera totiž na ČT opakovali záznam besedy Václava Moravce se šéfy politických stran, které se ve sněmovních volbách 2006 dostaly do parlamentu, tj. Topolánkem, Paroubkem, Kalouskem (bil se jako lev za KDU-ČSL), Bursíkem a Filipem.
A přišla řeč na ODS „Smlouvu s občanem“. Topolánek spojil s tímto pamfletem budoucí politiku své vlády. A také tam byl záznam z tiskovky ODS o té „smlouvě“, na které místopředseda Nečas na otázku, co by se stalo, kdyby tu „smlouvu“ ODS nedodržela. A Petr Nečas prohlásil – „Pak by to znamenalo odchod z politiky“.
Jaký byl osud „Smlouvy s občanem“ ví každé malé dítě. A hle – žádný odchod z politiky. Dobří holubi se vracejí, přsněji, určitý druh hmoty se nikdy košile nepustí.
04. 08. 2010 | 09:49

yara ze země krys napsal(a):

Supovi:
Na akademických půdách např. VŠE na JM v Praze 4 docházel svého času samozvaný "Lord hoven" a velmi zaneřádil místní záchodky a také stejným nickem se tam podepisoval lidskými exkremety. Jde to dohledat na NETu. Zřejmě náš přispěvatel do debat s dnes již okleštěným nickem bude mít s tím něco společného.
04. 08. 2010 | 09:50

SuP napsal(a):

Paní nubo -
Obávám se, že solidarita není to, co popisujete.
Potřební nepotřebují od bohatých solidaritu, ale PENÍZE (jiným slovem zdroje). Solidarita pak je, jak si je vzájemně rozdělí a čím je namnoží.
04. 08. 2010 | 09:53

Taoiseach napsal(a):

neo

"Jak již jsem řekl, škrty byly proklamovány před volbami a volby určily tuto koalici."

Před volbami toho bylo proklamováno hodně. Například i potírání korupce a v souvislosti s tím ukončení předražených zakázek.

Jenže... O tom, jak se bude škrtat těm, co se nemůžou bránit (jako třeba zdravotně postižení), je už zcela jasno, zatímco jak to bude s tou korupcí, to je zatím jen - řečeno s klasikem - "myšlenka na myšlenku, sen o snu, třeštění napsané na klávesnici zblblým romanopiscem".

Když slyším slova o potírání korupce, vzpomenu si na Zemanovy "čisté ruce", které mimo jiné "zajišťoval" i pan Srba. Hlava slouží k různým věcem (např. abych si měl kam lít pivo), ale ne k tomu, abych věřil vágním slibům.
04. 08. 2010 | 09:55

slavwin napsal(a):

Dal bych tomu chvíli klidu a upozorňoval jen na opravdu křiklavé věci. Oni teprve začali, tak tlačme na ně ve věcech které slíbili a ne hledat něco co by mohlo- nemuselo se stát. Chytili Pitra, na ministerstvu obrany označili korupci, ať ji ještě označí při zadávání veřejných zakázek, zeptají se Topolánka, kde bere prachy a prověří Kovářovou pro koho pracovala.
04. 08. 2010 | 09:56

StandaT napsal(a):

Lexi: asi ve svých výpočtech vycházíte z předpokladu, že na stavbách pracují pouze Češi. Myslím, že případné dopady budou úplně jinde.
04. 08. 2010 | 10:00

franťýk napsal(a):

Lex
neumím počítat jako vy a proto vám nemohu oponovat čísly. Jendrobnými úpravami. Na těch stavbách nepřijde o zaměstnání celých 14000 zaměstananců, protože jich tam tolik nepracuje. Zvláště na liniových stavbách totiž tvoří podstatnou část pracovníků OSVČ, tedy zejména v zemních pracech (doprava, zemní stroje např. bagr Rumcajs atd.) Tito lidé nespadnou mezi návštěvníky pracáků, protože na to nemají nárok. Takže na nich se ušetří. A on to pan ministr také ví.
04. 08. 2010 | 10:00

veverka napsal(a):

Pravicoví ekonomisté jaksi nedomysleli,že když vezmou lidem peníze(hlavně těm chudým a středněpříjmovým kterých je většina),tak sice krátkodobě jakoby státní kasa "ušetří",ale ti lidé nebudou mít za co nakupovat(respektive budou mít na to míň peněz).Snižuje to kupní sílu obyvatelstva a to má velmi neblahé důsledky do budoucna,pan Pehe to popisuje celkem dobře.

Nedávno před takovýmto nesmyslným a nebezpečným škrtáním varoval nositel Nobelovy ceny Paul Krugman.

Paul Krugman: Mýty o utahování opasků
http://hn.ihned.cz/c1-44689...

Doporučuji především místním hovenům,neům,pumrlidentlichům a jim podobným osobám.
04. 08. 2010 | 10:03

Taoiseach napsal(a):

jan holubář

"Čert mě může vzít, když vidím nádražáky v důchodu, jak jezdí zadarmo po celé republice a já to krvavě platím."

Čert Vás brát nemusí - tak ošklivý bych zase nebyl - :) . Nicméně pokud budou penzionovaní Ajznbóni sedět doma na zadku a vlaky budou místo nich převážet vzduch, asi si tím moc nepomůžete...
04. 08. 2010 | 10:03

Taoiseach napsal(a):

Lex

Skvělé - není co dodat.
04. 08. 2010 | 10:05

SuP napsal(a):

Leváci!
Měli jste si vyhrát volby. Ale to Vy ne. Mohli jsme tu teď kafrat my.
04. 08. 2010 | 10:05

slavwin napsal(a):

Komu chcete věřit, slušní se tam bez peněz nedostanou a k prachům taky ne. Máme internet, což je možná trochu sere? Když chytrý Pehe chce něco rozhýbat, ať klade chytré otázky a vykašle se že by mohl někoho ze strany kterou podporuje naštvat. Namíchnutý Paroubek se mi zdá , že někdy tne do živého, což mají ty odesácké kolovrátky co dělat aby to přitlumily.
04. 08. 2010 | 10:05

franťýk napsal(a):

Supe
"Beru to jako povinnost civilizované společnosti pokusit se každému, kdo se topí, podat ruku. A to i když o to nestojí. I kdyby to měl být jeden ze sta, který si to potom rozmyslí, je to úspěch." Tohle je špatný popis solidarity? Myslím že Nuba přesně vystihla, jak má solidarita fungovat. Ne krmit, ale podat pomocnou ruku, aby se ten postižený mohl postavit ¨na vlastní nohy a dále už pomoc nepotřeboval.
04. 08. 2010 | 10:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

veverka
Strážci dluhopisů. :)) Hezký eufemismus.
Budu si pamatovat.

Taoiseach ad jan holubář
:)) Opět o 30,- Kč zdravější a několik dnů mladší. Díky.

neo
Plošně škrtat umí každé hovado. Byrokracii si ale platíme za práci, jestli jste si stačil všimnout.
A měli by začít u sebe, ne u těch nejslabších. Když už.
04. 08. 2010 | 10:12

hoven napsal(a):

socbolševici,
neska byste měli držet smutek, protože hrdina národa pan Paumer má pohřeb a ne tady brečet, že nemate penize. to všichni víme.
04. 08. 2010 | 10:14

Dale Cooper napsal(a):

Teď jsem si na novinkách přečetl o tzv. kanistrové turistice. V Rakousku je benzín o 3 Kč a nafta o 4 Kč na litr levnější než u nás.
Na tom je krásně vidět jací jsou ti naši ministři financí, s prominutím, kreténi. Jsou to prostě jen obyčejní účetní, kterým nedochází základní souvislosti. V chemii se to asi neprobíralo... Pak se diví, že se rozpočet neplní tak jak předpokládali, když si spousta lidí zajede natankovat do zásoby za hranice, o cizincích a tranzitních přepravcích ani nemluvě. To pak hold ty propočty výběru spotřební daně a DPH z paliv moc nesedí, co?
A stejné je to s výdajovou stranou.
Kdy sakra budeme mít na ministerstu financí konečně někoho, kdo tomu alespoň trochu rozumí?
Opravdu škoda mluvit!
04. 08. 2010 | 10:14

Nuba napsal(a):

SuPe

Víte dobře, že pravicové a levicové pojetí solidarity je rozdílné. Samozřejmě, že je hlavně chápána jako zdroje, ze kterých by mohly být placeny nejen sociální dávky pro potřebné, ale hlavně služby, které by člověku v jeho špatné situaci dokázaly poradit a pomoci.

Pravicově chápaná solidarita je postavena na individuálním rozhodnutí či míře empatie toho kterého člověka. A to je pro mě spíš loterie než systém. Ne každý je Bill Gates a nechat systém na nahodilosti, či jak se kdo dnes zrovna vyspí, to prostě nejde. Vidím to doma, manžel při zaměstnání podniká, já mu v tom sekunduji. A bývá to různé, to ví přece každý, kdo podniká. Někdy se jde i do ztráty. Tak na tom přece efektivně nemůže být žádný systém založen.

Taková ta primitivní otázka, kolik ty jsi ubytoval doma bezdomovců, když mluvíš o solidaritě, ta vyplývá přesně z toho odlišného pojetí.

Já jsem a vždycky jsem byla ochotna každému do klobouku hodit almužnu, ale s vědomím, že to není to hlavní. Proto mi ani v nejmenším nevadí sociální výdaje, které prostřednictvím státního rozpočtu hradím ze svých daní. Ale to nevylučuje, že by mohly být v mnohých ohledech spravovány hospodárněji a efektivněji a že i na nich, jako na všech státních výdajích parazitují pijavice.

Přiznám se, že mi skutečně mnohem víc vadí ty pijavice jinde. A že jich je nepočítaně.

Alespoň na tom se snad shodneme.
04. 08. 2010 | 10:15

veverka napsal(a):

Další ukázkou jak u nás funguje pravičácká žumpa je např. složení tzv. Bezděkovy komise k reformě penzí.

V komisi zasedali představitelé společnosti Aegon, ING a Partners For Life Planning, které se živí zajišťováním klientů na důchod.Další tři členové byli jejich bývalí či současní spolupracovníci například z penzijních asociací. Zbylé dva členy dodala vláda a jednoho odbory.

Je to jakoby si řezníci založili "nezávislou" komisi jak z lidí vytáhnout ještě víc peněz za bůček.Hnus nejvyššího kalibru.

Před převáděním penzijních peněz do soukromých fondů však důrazně varuje Světová banka.
http://aktualne.centrum.cz/...

To ovšem ve zprávách na české vrchní pravičácké ideologické žumpě ČT neuslyšíte.
04. 08. 2010 | 10:15

Lex napsal(a):

franťýk
Docela bych s Vámi souhlasil. Ale nebudu se kvůli tomu hádat s prezidentem asociace firem podnikajících ve stavebnictví, která ta čísla uvedl. Na to nemám podklady ani zájem, takže mi nezbývá, než mu věřit, tak jako Vám věřit mi, když neumíte "počítat jako vy a proto vám nemohu oponovat čísly".
04. 08. 2010 | 10:15

StandaT napsal(a):

Sup: :)))

a bylo by hezké, konečně poznat tu velkorysost vítězů, tu moudrost zodpovědných a vstřícnost k jiným postojům, i to uznání práva na vlastní názor. Nebo ta představa, že by tu přírodovědec rozebral logiku příspěvku někoho zleva :)

Škoda, že ten diskusní ráj nenastal.
04. 08. 2010 | 10:15

Béda napsal(a):

Lex,

jenom bych doplnil. Na "neperspektivních" oblastech -školství a vědě se bude škrtat. naopak ekonomicky "perspektivní a efektivní" "obrana" je vládou preferována. jenom za uplynulý rok akce jako "Trvalá svoboda" stály ČR 3 mld. Kč.

Kalouskovo stanovisko k prostředníkům armádních nákupů je pak již jenom pověstnou třešínkou na dortu šetření vypovídající o jeho přístupu.
04. 08. 2010 | 10:18

Lex napsal(a):

Nuba 10:15:09
Jen potlesk!
Lex
04. 08. 2010 | 10:18

hoven napsal(a):

veverka,
na hrubej pytel hrubá záplata, komunisti a jejich patolízalové přece začali po roce 48 vraždit, loupit a zavírat nevinný lidi jako první.
04. 08. 2010 | 10:22

hoven napsal(a):

veverka,
to je jako bys nazval gabčíka, kterej zabil heidricha, vrahem.
04. 08. 2010 | 10:23

¨Béda napsal(a):

hoven,

co je to hrdina národa? Jestli tím míníte reputaci, kterou má určitý člověk u většiny daného národa, pak bych u pana Paumera o tomto velice pochyboval. Ač se na školách svojí sebeprezentací a sebepropagací u nastupující generace snažil v tomto smyslu sebevíc.
04. 08. 2010 | 10:24

franťýk napsal(a):

Lex
Také jsem to nepsal, že bych se chtěl s vámi nějak přít. Jen jako připomínku toho, že se to i některých místních diskutérů může také dotknout. A také trochu si postěžovat, že živnostník holt nemá taková práva jako zaměstnanec. Ale to už je naše vlastní volba.
Jinak až na tuto drobnost máte - bohužel - pravdu
04. 08. 2010 | 10:25

SuP napsal(a):

franťýk -
Vzhledem k tomu, že těch, kteří na "solidaritu" jsou schopni významně přispívat je asi tak 15% práceschopného obyvatelstva, myslím že na tu solidaritu Ten zbytek, t.j. 92,5% veškerého obyvatelstva stačí. Obávám se, že takových, co solidaritu vyžadují či využívají, aniž by sami byli ochotni komukoliv pomoci je mnohem víc než těch, ktří ji "jenom" platí.
04. 08. 2010 | 10:26

Béda napsal(a):

hoven,

ještě malinká poznámečka a prosba. Co kdybyste přestal odvádět řeč a držel se laskavě tématu?
04. 08. 2010 | 10:27

StandaT napsal(a):

Nuba: "Pravicově chápaná solidarita je postavena na individuálním rozhodnutí"

Trošku to zjednodušujete. Pravicový postoj není o jednom (skrze stát) či druhém (skrze individuální aktivity), ale o takovém mixu, který by byl ekonomicky, ale i socálně (motivačně) únosný.

Pravicový postoj tu individuální zodpovědnost staví nad kolektivní, nikoliv, že tu kolektivní popírá a vyřazuje. V některý aspektech dokonce upřednostňuje - kolektivní zodpovědnost širší rodiny jako prvotní záchraná síť či obce, coby síť, kde již rodina nestačí). Pravicový postoj je o hiearchii, o pořadí v jakém je pomoc poskytována, nikoliv o výlučnosti nějakého modelu - tedy pravicovost je o výběru, ne o diktátu jednoho řešení.

To bipolární vidění mi zrovna k Vám nějak nejde, ale možná jen špatně interpretuji, co píšete.
04. 08. 2010 | 10:28

hoven napsal(a):

beda,
všechno souvisí se všim. paroubek s filipem tady zase chtěli zavest režim, ze kterého by se lidi museli prostřelovat na západ. musime mít minulost na paměti. vláda lůzy vždycky končí gilotonou.
04. 08. 2010 | 10:31

SuP napsal(a):

Nuba -
Aniž bych chtěl rozporovat, jak jste to popsala, pouze doplním.
V kom ta solidarita není (myslím pocitově, jako samozřejmá lidská vlastnost), do toho ji ideologií nedostanete.
A rozhlédnete-li se po "potřebných" - jste si jistá, že je ve všech aspoň ten pocit vděku? Já o tom dost pochybuji.
04. 08. 2010 | 10:35

Béda napsal(a):

StandaT,

kdyby byla omezena možnost odepisování výdajů na tzv. humanitu a reklama s touto spojena - musela by zůstat jako správná humanita zcela anonymní - to byste vyděl jak vývoj v této oblasti.

PS: mohl byste uvést nějaké vzorové státy, kde to funguje jak popisujete? Měl jste snad na mysli USA, kde je soustředěno nejvíce miliardových boháčů planety a které, coby stát vyvážející demokracii jsou ostatnímu světu příkladem?
04. 08. 2010 | 10:36

Béda napsal(a):

pravopisná oprava: vYděl - probůh!
04. 08. 2010 | 10:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pán hoven
Já si....ááále, víte co ? Vlastně nic.
04. 08. 2010 | 10:39

franťýk napsal(a):

SuP
kdo je nebo není ochoten přispívat na vámi chápanou solidaritu, určuje také výchozí postavení přispěvatele. A víc bývá těch "malých kapek" než "velkých ran", tedy spíše přispívají ti chudší než ti, pro které by to bylo jen plivnutí do moře. Ale ta pravá společenská solidarita je jinde a nesmí být závislá na blahovůli některých jedinců. Tu solidaritu, která má být tou pomocnou rukou, musí zajistit stát. Vždyť proto si jej a nemalou částí sami platíme, aby nám v případě pádu znovu pomohl se postavit.
To že někdo tuto solidaritu zneužívá, je opět jen v lidských vlastnostech a výchově. Ale to neznamená, že kvůli několika jedincům (já vím že jich je hodně) zatratit lidi skutečně potřebné a chtějící se znovu na ty nohy postavit (a těch je mnohem víc). Vždyť pokud bychom brali vaši verzi, tak proč odvádět peníze na sociální pojištění. Tak si s nimi naložím dle vlastního uvážení a státe, ty si trhni
04. 08. 2010 | 10:41

SuP napsal(a):

Standa T -
Díky za to "dokončení". Já rád "vyřezávám sochy" motorovou pilou, ale šmirglovat je už mě nebaví .....
04. 08. 2010 | 10:42

StandaT napsal(a):

Sup: ale pobavilo by to, co?

Teď po mě Béda kamenem, abych se mu odpovídal na vývoz demokracie z USA, či co :)) No, pokud se má v problematice kolem českého sociálního stát brát v potaz i Afganistán či Irák, tak jsem utlučen argumenty, protože fakt nevím, co na to. Možná kdyby černouškové v Harlemu, tak bych odpovědět uměl a odvolal se na zeměpis, ale takhle jsem v koncích.
04. 08. 2010 | 10:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, (cosi o "praseti" a plivání do hrobu"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 08. 2010 | 10:49

rejpal napsal(a):

hoven
Nemíním polemizovat s vaším názorem na Mašiny a spol. - část národa je má za hrdiny a část za vrahy - to si musíme všichni vyřešit sami se sebou, ale napsat o Paroubkovi, že za jeho vlády se budeme muset probíjet na západ, to je ideologicko-demagogický blábol, i kdybych to bral jako velkou nadsázku.
04. 08. 2010 | 10:49

SuP napsal(a):

franťýk -
V čem spočívá "moje verze"?
já jsem měl na mysli daně, ze kterých stát svou "solidaritu" realizuje.
04. 08. 2010 | 10:50

hoven napsal(a):

rejpal,
je to ideologicko-demagogický bblábol, ale pod peheo blog se to hodí.
04. 08. 2010 | 10:51

StandaT napsal(a):

Béda: sorry, ale odpovědět Vám neumím.
04. 08. 2010 | 10:51

Lex napsal(a):

franťýk
Ani já se Vás nechtěl dotknout. To jistě ne. Tím spíše, jste-li živnostník, jak vyplývá z Vašeho psaní. Protože postavení živnostníka si zaslouží nejvyšší uznání. Je to vlastně zaměstnanec, který se zaměstnává sám. Takže sám nese veškeré benefity svého umu, ale také všechny náklady a překonává všechny nástrahy trhu. A že ty nástrahy jsou nemalé, o tom žádná. On totiž ten trh, pane, má "obšancován" kapitál, tzn. velký kapitál, velké peníze. A jen velke peníze jsou schopny tvořit další peníze. Ne to - teď mi promiňte, není to myšleno pejorativvně - "přištipkaření" na provozní úvěr. Dá se z toho vyžít, někdy i dost dobře, ale mnohdy také ne. Určitě jste v mých příspěvcích nenašel nikdy ani zmínku pejorativity vůči živnostníkům, pokud podnikají poctivě, včetně oné "daňové zátěže". I když, přiznejme si, každý z nás - a kdo má barák, rekonstruuje nebo staví, tím spíše - už nejednou, mohokrát platil hotově bez faktury. U malých akcí, několikatisícových, je to pravidlem. To je taková ta "tichá solidarita" zákazníků se živnostníky.
Ostří mých "ostnů", pokud píšu na toto téma, je zaměřeno na velkokapitál, ten globální zvlášť. Viz zmínka o Komerční bankce.
Franťýku, víte kolik v posledních dvou letech z naší země odteklo zisku onomu velkokapitálu, a jak s tím ziskem bylo naloženo, resp. jak to bylo v minulých letech? Cituji "Co dělá teď se ziskem zahraniční investor vlastnící firmu v Česku? Poslední dva roky měli zahraniční vlastníci podle dat ČNB zhruba stejný výnos z přímých investic – 234 mld., respektive 236 mld. Kč. V roce 2008 majitelé reinvestovali 18 procent z výnosu zpět do firmy. Zbytek si vesměs poslali domů jako výplatu dividend. V roce 2009 se zvýšily reinvestice na 32 procent z výnosu. To je dobrá zpráva pro důvěru v českou ekonomiku, ne? Ano, pryč je doba z let 2004, 2005, kdy reinvestice vyrovnaly dividendy, kdy jejich vzájemný poměr byl blízko 1:1. V roce 2008 byly dividendy 4krát vyšší než reinvestice. V roce 2009 byly dividendy 2krát vyšší než reinvestice. Teď „jen“ udržet poměr na 2:1 i letos, za rok..." http://blog.aktualne.centru...
O tom to je, franťýku - o solidaritě těch skutečně bohatých s chudými, ne chudých s chudými. A na ty zisky těch skutečně bohatých doplácíte i vy, živnostníci.
04. 08. 2010 | 10:52

Béda napsal(a):

ŚtandaT,

hezky odvádíte řeč od merita otázky. Takže ještě jednou. Když jste mluvil o ekonomickém mixu (vícezdrojovosti) sociální sítě, mluvil jste snad o USA, kde je koncentrováno nejvíc miliardových boháčů planety, tedy jsou největší zdroje na bohulibou soukromou humanitu? Je tedy v USA nejmenší podíl nezaměstnaných a bezprizorních, mrzáků (včetně válečných vysloužilců...) a opuštěných bez pomoci z tzv. vyspělých států?
04. 08. 2010 | 10:53

SuP napsal(a):

Standa T -
To s volbama bylo na něj. On mě inspiroval. A ten Afghánistán je hned vedle.
04. 08. 2010 | 10:53

Rumcajs napsal(a):

Tak socani prý mají sociální cítění.

Že jsem žádnýho ještě neviděl dávat ale jenom brát.
04. 08. 2010 | 10:54

franťýk napsal(a):

Lexi
nikdy jsem u vás nezaregistroval, že byste měl něco proti jakékoli poctivé formě obživy. Myslím ,že se shodneme na tom, že největším nebezpečím v současné době je kampaňovité štvaní jedné skupiny obyvatel proti druhé skupině a ti štváči si blaženostní chrochtají, jak se jim daří lidi oblbovat.
Onen zmíněný blog jsem tenkrát také četl a docela na mne zapůsobilo, jak nízká míra reinvestic byla po nástupu takzvané pravicové vlády. Zřejmě si i ti zahraniční investoři uvědomují, že pravicovost je něco jiného než topolánkovsko kalouskovská revoluce
04. 08. 2010 | 10:59

SuP napsal(a):

Rumcajs -
To je dost, už jsem myslel, že dneska hážeš "áčko".
04. 08. 2010 | 11:00

Béda napsal(a):

Rumcajs,

"socani" dávají (systémově) skrze povinné odvody. Kupř. zaměstnanci odvádějí do solidárních fondů v průměru vyšší zdravotní pojištění a sociální pojištění nežli živnostníci. Velkopodnikatelé, tyjící ze státních zakázek a hážoucí pod stůl drobky, "aby byly vidět"(transformující se nyní vládními "reformami" v přímé vlastníky státních fondů provozují (pokud vůbec) solidaritu jako podnikatelskou investici (humanitární reklama, odepisování nákladů na humanitu z daňového základu...)
04. 08. 2010 | 11:01

StandaT napsal(a):

Béda: Nikoliv. Psal jsem o tom, co je (DLE MĚ, přírodovědče) pravicový POSTOJ, nikoliv o jakékoli realizaci (praxi) v jakémkoli teritoriu. Navíc vůbec nechápu, proč bych pod blogem o české vládě, v ryze lokální diskusi vůbec psal o druhém konci světa? Tak úchylně snad nepůsobím, nebo ano? Už vícekrát jsem si všiml Vaší fascinace Amerikou. Vězte, že pravicovost vůbec nemusí mít s Amerikou nic společného a vězte že mne osobně tato země nikterak netankuje.
04. 08. 2010 | 11:02

mb napsal(a):

Hehe Pehe ... dobré je vyviňování kriminálníků zde :lidé, kteří zcela propadli řídkou záchytnou sítí sociálního systému, popřípadě jim byla možnost sociální solidarity upřena úplně, nemají často jinou možnost, než se uchýlit ke kriminálnímu jednání.

na ty dole musíte být autoritativní vo tom žádná ....jinak vás sežerou ...

a vlky z lesů žene hlad V+W ... tak si vybudovali komunismus (zase s potlačováním třídních nepřátel ..... a tak se to pořád střídá ..... njn
04. 08. 2010 | 11:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Shrnuto a podtrženo :

Naše společná kasa je dlouhodobě špatně spravována.

Takže vina není ani na straně korumpujících či zneuživatelů sociálních dávek, neb ti se chovají navýsost ekonomicky. Chovají se tedy rozumně.

Vina je na nás - neb si vybíráme za správce společné kasy potrhlé podivíny, defraudanty a magory. Otázkou je tedy , zda jsme schopni si vybrat rozumnější jedince, anebo jsme sami nerozumní takovou měrou, že se mezi sebou budeme jen hádat, kdo z NÁS za špatný stav společné pokladny může víc.

Oni(tedy ti správci, poté co je vybereme) se pak chovají v intencích svého charakteru. A opět ekonomicky a rozumně. Tedy z úhlu svého pohledu.

KDE JE TEDY PROBLÉM ? KDO se tedy chová nerozumně ? A kdo a jak provede korekci ?

Zatím se o ni snaží špatní správci.
Což je sice zábavné, ale dlouhodobě neudržitelné.

Rozumní voliči , kteří vyberou dobré správce ?

JAK ? Z KOHO ?
04. 08. 2010 | 11:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Standa T
Já to tak pochopil. Napsal jste to dobře.

Mějte se.
04. 08. 2010 | 11:04

SuP napsal(a):

..."nikdy ani zmínku pejorativity vůči živnostníkům, pokud podnikají poctivě, včetně oné "daňové zátěže"...."
Jen v téhle větě jsou pejorativity dvě. "pokud podniká poctivě" a uvozovky kolem daní.
Totiž živnostník, který nepodniká poctivě není živnostník. Ale to může vědět jen živnostník.
04. 08. 2010 | 11:05

hoven napsal(a):

rumcajs,
voliči levice mají sociální cítění jenom se sebou. nikomu nic nedaj. narodili se s představou, že jejich hloupost a lenost jim dává právo, aby s nima byl někdo solidární. jinak se vyznačují extremní lakomostí, sobectvím a egoismem.
04. 08. 2010 | 11:06

Béda napsal(a):

mb

"...a vlky z lesů žene hlad V+W".
Na tenkém ledu bych byl opatrný. V přímé souvislosti s tím se nabízí otázka, jestli se těmi vlky nakonec v beznaději nestanou ti, jenž v dlouhodobé nouzi zůstanou bez jakékoliv pomoci odkázáni na nahodilou humanitu (po povodních, po úrazech, po vytunelování zaměstnání, bankovních a pojistných fondů...
04. 08. 2010 | 11:09

Nuba napsal(a):

Samozřejmě nic není černé ani bílé, v tom s Vámi souhlasím

Jistě existuje nemalé procento pravicově smýšlejících lidí, kteří nemají se solidaritou, ať soukromou či státní problém a hledají, možná jako právě Vy, optimální způsob jejího uplatnění.

Obecně ovšem nemůžete popřít, že individualistické (čili většinou pravicové) pojetí zodpovědnosti se přiklání spíše k modelu - ať je každý zodpovědný za sebe, když se nedokáže (nebo dokonce připouštím nechce) o sebe postarat , jeho smůla. To už je život. Tak to chodí. S tím se nedá nic dělat.

No a právě to si nemyslím. Víte,možná budu i pro někoho hloupá, s tím jsem smířená, ale já nemohu být doopravdy šťastná když vím, jak někteří lidé (hlavně děti, staří a nemocní) mnohdy strádají. Ale i ostatní, dokonce i ti bezdomovci nebo alkoholici a feťáci, i když se do toho stavu mnohdy dostali vlastním přičiněním. Pořád si myslím, že by se jim mělo zkoušet pomoci, a to i s rizikem minimálních výsledků.

Nedokážu to hodit za hlavu a říct si - je to jejich věc, mají rodinu, ať se o ně postarají lemply jakési. Prostě tohle mi nejde, pořád mám ty výčitky svědomí, že já se mám na rozdíl od nich tak dobře.

Bohužel, mám to jako i řada jiných dáno do vínku, tudíž s tím nic nenadělám. Ale jak říkám, každého, kdo je ochoten druhým pomoci uznávám, ať je ta forma jakákoliv a můžeme se o ní bavit. Prostě již jen proto, že úplně netečný není nikdo.

Ačkoli někteří (věřím, že je jich málo)se rozhorlují pouze proto, že jim vadí odvody na sociální zabezpečení vůbec. Protože jsou ti silní a jiní přece na existenci nemají nárok. Slabí, hloupí a nemocní jsou to podle nich jakési anomálie přírody, nepodarci, záprdky či co.

Mám za to, že kvalita civilizace je měřitelná právě deklarovaným vztahem silnějšího ke slabšímu.
04. 08. 2010 | 11:11

franťýk napsal(a):

SuP
I ten, kdo podniká podle živnostenského zákona nepoctivě se sám sebe považuje za živnostníka a považují jej za živnostníka i ti, kteří nevědí, že podniká nepoctivě. Ale tomu může rozumět jen živnostník
04. 08. 2010 | 11:12

jo napsal(a):

Tento stát vybere cca bilion korun a utratí dejme tomu o 10% více. Je to úplně stejné jako když jdete do obchodu, ale máte nakoupit za tisíc, ale v peněžence jen devět stovek. Prostě toho nemůžu koupit tolik. Stát rozhazuje peníze za totální nesmysly, ale vůbec nehlídá vymahatelnost práva, zaměstnanost apod. Trapná a pro hlupáky milion krát vyřčená hesla o soc. dávkách nadužívání zdar. péče, cesta do Řecka... nikdy by mě nenapadlo, že na tyto bláboly lidi skočí. "Vláda jakopravice" stejně nesníží dluh ani o jediný halíř naopak se dál budeme zadlužovat. Velkokapitálů se sníží daně a výpadek budou refinancovat nízkopříjmové skupiny lidi. Platí tady: Čím méně mám tím poměrně více platím na daních. Atd. Atd. Vše špatně.
04. 08. 2010 | 11:12

Nuba napsal(a):

výše pro Standu T
04. 08. 2010 | 11:15

StandaT napsal(a):

SuPe, když já pořád nevím, zda to bylo dobře, že ty volby dopadly takhle.
04. 08. 2010 | 11:16

Kritik napsal(a):

Pěkný článek, jako vždy, pane Pehe.

Problém je však v zásadním: Chudí (přesněji - relativně méně bohatí, skutečně chudé je nutné hledat na jiných kontinentech) si ve volbách vybrali sen o jistotě a prosperitě, nabízený těmi bohatými. Nechali se zmást, neboť nabízená jistota a prosperita se týkala pouze těch bohatých.

Zkuste se podívat na statistiku výsledků posledních parlamentních voleb po jednotlivých volebních obvodech a někde budete žasnout jako já zde: Ve městské čtvrti, kde si většina chodí pro sociální dávky a pro podporu v nezaměstanosti, volili s převahou (dokonce s převahou nad městskou částí bohatých) ODS a TOP09.

Nejde o patologický jev či o vliv předvolební demagogie, jak se někdy zjednodušuje. Chudí totiž vždy snili o bohatství těch nahoře a začali věřit pohádkám o Popelce či o čističi bot, který svým přičiněním k bohatství přišel. Ženy se až neuvěřitelně vžívají do bohatých celebrit, muži se vidí v kožených křeslech supermilionářů. V různých obdobách se to táhne s lidstvem od doby vzniku soukromého majetku.

Jeden moudrý řekl: "Když lidé přestali věřit Bohu, začali věřit všemu."

Velmi poučný (pro některé však nepochopitelný) je Žalm 73:

...
Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily.
Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných:
Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady.
Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi.
Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí.
Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit.
Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím.
Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi.

Jeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají,
když jim říkají: "Copak Bůh něco ví? Má snad Nejvyšší o něčem ponětí?"
Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství!

Já ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečně!
Stíhán jsem ranami celý den, ráno mě čeká další trest.
Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně!
Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem ale, jak je to nesnadné.
Až když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět:
Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě!
V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je!
Jako sen po probuzení, Pane, zaženeš jejich přelud, až procitneš!
Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když mě bolest bodala,
nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat!
Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi mě držel za mou pravici.
Ty mě povedeš svými záměry a nakonec mě přijmeš do slávy.
Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!
I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
Hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní.
Mně je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím!
04. 08. 2010 | 11:19

Lupínek napsal(a):

Jen k tomu, proč mládež volila TOP 09 a spol.: Jen se nebojte, až ti pionýři, co jsou teď v posleních ročnících střední nebo v 1. a 2. ročníku vysoké školy za další 3-4 roky vylezou ven, a zjistí, že pro ně není práce a se svým diplomem si mohou tak akorát vytřít zadek, však oni začnou volit i jiné strany.
04. 08. 2010 | 11:26

StandaT napsal(a):

Nuba: díky za odpověď, blbě jsem četl a omlouvám se.

Osobně si myslím že to až tak špatné není. Stačí se kouknout na solidaritu, která vzniká naprosto spontálně po povodních, nebo když se v novinách objeví nějaký článek o vozíčkáři, kterému se přihodilo něco nepříjemného.

Na druhou stranu je ale třeba i vidět to, co sociální stát přináší. Jako klasickou větu vidím tuto: "Proč bychom se starali, děda si celý život platil, tak ať se teď stát o něho postará". Tuhle větu rád používám, protože nádherně demonstruje to, co přinesl sociální stát - rozpad rodiny a ztrátu mezigenerační solidarity. Tedy (DLE MĚ, přírodovědče) odboural ten hlavní (a hlavně přirozený!) sloup solidarity ve společnosti. I proto, že si řada lidí (a přiznejme si že oprávněně) položí otázku "proč se starat o cizího dědka, když se o něj nepostarají vlastní?". A s touhle otázkou lze pouze bojovat, ignorovat jí, ale vyřešit ne (DLE MĚ, přírodovědče). Tenhle rozpad rodiny (DLE MĚ, přírodovědče)nahradit žádným státním, ani ideologickým konstruktem nelze. Zkrátka sociální stát přinesl změny, které vytvořily jeho nezrušitelnost. Celá tahle problematika je strašně složitá, těch tlaků a protitlaků, přizenost a umělost vztahů... závidím lidem, kteří vidí řešení. Takže já řeším jen svou rodinu a jednu chráněnou dílnu a zbytek jenom sleduju z (snad dostatečného) nadhledu.
04. 08. 2010 | 11:32

Carlos V. napsal(a):

levicovi ekonomiste:

vtipny je zde nekolikrat pouzity agrument o tom, ze neda-li stat lidem penize, lide je neutrati a nedaji tak vydelat tem, co plati (a nezaplati) dane.

Jiste. To ovsem funguje naprosto stejne u levici propagovaneho zvysovani dani.

A navic, tento efekt je pouze castecny. At si kdokoliv koupi cokoliv, dane jsou vzdy pouze cast ceny. Zbytek se nevraci, je prozran. Tato cast cokolady se proste nikdy nemusela dovezt a statem proplacena.
04. 08. 2010 | 11:33

neo napsal(a):

Lupínek:

všichni nejsou jako ty.

mimochodem, jak ty jiné strany pomohou oněm studentům? Zaměstnaji je ve svých výborech?
04. 08. 2010 | 11:34

rejpal napsal(a):

K volbě -
není důležité, co je v mém zájmu nebo odpovídá mým potřebám, ale co je trendy. Být levičák u nás trendy není, mezi mladými už vůbec ne. A právě ten ideologický levopravý pohled se proto určitým lidem náramně hodí. Nahrazuje totiž přemýšlení nad věcí.Přesně tahle fungoval strašák Řecko, který klidně mohla použít ČSSD, kdyby ji to napadlo (a kdyby Tvrdíci sázeli na selský rozum a ne na poraděnky ze zemí, kde mají zcela jiné zvyky). Není od věci se občas podívat na Facebook a číst vstupy mladých, kteří se hlásí k levici a jak neradi to dělají mezi svými veřejně
04. 08. 2010 | 11:36

Rumcajs napsal(a):

hoven:

Líp to nešlo napsat.

SuP:

Je dovolená, takže blbnu na dílně. Stříhám, vrtám,..... Ale sem občas juknu.
Béda:

Ty jako zaměstnanec platíš kulový. Až budeš za tu daň, co jakoby platíš trestně odpovědný, pak si o tom promluvíme. Do té doby ze sebe nedělej prosím šaška.

Jinak ty živnostníci platěj daleko víc jak ty. Musíš si uvědomit, že většinu toho co tam za tebe narvala firma, jsi si zase vybral jako nezaměstnaný.
04. 08. 2010 | 11:39

rejpal napsal(a):

Carlos
pokud by mělo jít o plošný nárůst daňové sazby nebo DPH, pak ano. Ale při zavedení daňové progrese bych si to nemyslel. Kvůli pár procentním bodům by odsud žádný manažer stejně neodešel (jak se s oblibou argumentuje), a když, co by kde dělal? Všude mají svých dost, a navíc by ho tam zdanili taky.A i kdyby odešel, rychle se najdou nástupci.
04. 08. 2010 | 11:39

Béda napsal(a):

StandaT,

Je neuvěřitelné, co vy pravověrní individualisté všechno dokážete vyplodit ve svých hlavách za fantasmagorie, abyste obhájili svůj pohled na svět.

Podle vás odcizení, rozvrat rodiny a pokles mezigenerační solidarity má původ v solidárním státu (předplacených službách).

Zdá se, že plně opomíjíte vliv celkového rozvratu hodnot, nárůst skupinového egoizmu, přehnaného individualismu - sebestřednosti a sebezahleděnosti, subjektivní výlučnosti, které v souhrnu vedou k necitelnosti vůči druhým, snaze za každou cenu vyniknout a odlišit se (především materiálně - bohatstvím), získat za každou cenu finální jistotu bez ohledu na cenu kterou za to zaplatí ostatní.

Přitom právě takoví jako vy, obhajujete do nekonečna ideu, každý ať se postará sám o sebe (co nás je po jeho problémech), sociální stát je potřeba demontovat a v míře maximální sociální potřeby ať pokreje sbírková humanita, tomboly na charitativních akcích mecenášů tyjících ze spekuilací a předražených zakázek a pod..

Solidární sociální systém, milý Watsone je jistota v nouzi největší, kterou vám žádná podnikatelská charita nezaručí. To ostatní je o vzájemném pochopení, citu, pocitu odpovědnosti jedné generace za osudy té druhé (ať se jedná o předky anebo potomky)... To vaše znamená, já a po mně potopa! To solidární znamená. Na světěnejsem sám - mám určitou odpovědnost - spoluodpovědnost!
04. 08. 2010 | 11:51

yt napsal(a):

Lupínku, a ty jiné strany zařídí nezaměstnaným vysokoškolákům práci? Jak?
04. 08. 2010 | 11:53

Nuba napsal(a):

Standa T
Tak to Vám skutečně musím projevit uznání,

pokud provozujete chráněnou dílnu, tak všechna čest. To, že možná v některých aspektech může přehnaná podpora až škodit a demotivovat, s tím souhlasím. Že rodinné vazby nejsou mnohdy ani pěkné ani pevné je bohužel pravda. Má to jistě řadu příčin, nikoli primárně možnost odložení starého člověka do ústavu. A zcela jistě to není věc pravicová či levicová, ale obecně lidská.

Či spíš nelidská
04. 08. 2010 | 11:53

Lupínek napsal(a):

Pro Neo

Milý kolego, základní problém je v tom, že na světě je prostě příliš mnoho lidí a příliš málo práce pro ně. Takže jsou dvě možnosti: a) snížit nějakým způsobem počet obyvatelstva (ti přebyteční se můžou jít někam oběsit nebo utopit), nebo za b) vytvářet pracovní příležitosti. Čili: racionální způsob jak řešit tuto situaci je vytváření nových pracovních míst.
04. 08. 2010 | 11:57

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Za prvé jsme si nepotykali.
Za druhé o mně víš (když už si tykáme) naprostý kulový.
Za třetí - nikdy jsem nebyl odkázán na žádnou podporu v nezaměstnanosti a dokonce nepobírám ani podporu na nezletilé dítě. Doufám, že si rozumíme.
04. 08. 2010 | 11:57

neo napsal(a):

lupínek:

to neni zrovna odpověď na otázku.

Napsal jsi, že až vyjdou ze školy a nebude pro ně práce, budou volit jiné strany. Já se ptal jak ty jiné strany studentům pomohou??
04. 08. 2010 | 12:01

neo napsal(a):

Béda: nemocenská, dovolená..

to podle mě měl Rumcajs na mysli...
04. 08. 2010 | 12:02

Rumcajs napsal(a):

Báda:

Já o Toběvím všechno Bédo. Jsi státní zaměstnanec s platem okolo 25 tisíc měsíčně, připadáš si nejchytřejší ale nedoceněný.

Nikdy jsi nedělal rukama a ve škole ti to moc nešlo. Když jsi nechtěl mít trojky, musel si dřít od rána do večera.

Jo a nenávidíš všechny, co se mají líp jak ty, protože si neumíš připustit, že by byli lepší jak ty.
04. 08. 2010 | 12:04

Béda napsal(a):

neo,

Marně pátrám v paměti, jestli jsem po sametu vůbec pobíral kdy nemocenskou. Jako podnikatel, když nepracuji nevydělávám. Placenou dovolenou jako takovou neznám. Tím myslím byla subjektivní stránka věci zodpovězena v míře více než nutné.
04. 08. 2010 | 12:07

Béda napsal(a):

Rumcajs,

víš úplný kulový Rumcajs. Hluboce se pleteš jak v otázce školy, tak v otázce práce rukama.

To ale už hodně odbíháme od tématu.
04. 08. 2010 | 12:09

Jarda napsal(a):

Na na této planetě je více než 200 typů demokracie. Skandinávský tip je vhodný pro Skandinávce ne pro Čechy. Jeďte se tam pane Pehe podívat. Nezamykají baráky ani auta, nekradou mají výrazně větší produktivitu práce. V Čechách je to naprosto jiné, protože Češi jsou jiný (zdevastovaný bolševikama), nejsou tak produktivní, daleko více kradou, proto tady nikdy (alespon dalsich 30 let) nebude fungovat to co funguje ve Skandinávii, znamenalo by to státni bankrot.
Školné musí být a zdravotnictví se taky musí platit. Argument, že důchodci nemají peníze neplatí, naopak mají více než mladí lidé s dětmi. Kdyby tady nepodporovali více jak 40 let soudruhy tak by se treba mohli mit jako ti ve Skandinavii. Smysl života je tvrdě makat ne užívat si a mít všechno "zadarmo", chovat se jako černý pasažér. Cnost je tvrdě pracovat, pomahat potrebnym primo ne žít na úkor jiných hlásat přerozdělování peněz potřebným.
04. 08. 2010 | 12:16

Carlos V. napsal(a):

Otazkou pro pravici u levici je, ze socialni davky jsou de facto jen a pouze zastupny problem.

Problem jiste existujici, i levicaci pripousteji, ze cast prijemcu davky dostavaji neopravnene, a i pravicaci obycejne nejakou formu soladarity souhlasi.

Ovsem podivame-li se na SR vcelku, vidime, proc /obe strany/ otazku socialnich davek tak radi medializuji.

Ony totiz socialni davky - nepocitaje v to duchody - tvori ubohych 5% vydaju.

Ovsem, je to medialne i ideologicky zajimave, a tak o tom vsichni radi hovori. Zejmena proto, ze pak se o to mene hovori o ostatnich kapitolach verejnych vydaju.

Lze vcelku jednoduse najit desitky zbytnych uradu, tisice zbytnych pracovnich mist, miliardy zbytnych investic - vse placeno statem.

Ale k teto problematice je zjevne treba pristupovat jinak - prilis nerozvirovat, trosku usetrit, ale ne otlik, aby ne neslaplo na kuri oko vlivnym zajmovym skupinam politickych stran - kterezto skupiny a znamosti jdou napric politickym spektrem.

Tudiz - neresme az tolik socialni vydaje. To je presne to, co lobiste chteji - dat svoji pozornost na pravoleve ideologicke pidiotazky a nestarat se o velke penize.
04. 08. 2010 | 12:19

Kessu napsal(a):

"údajně" 3x
"prý" 2x

Takhle úderný článek už tu dlouho nebyl.

Mimochodem snížení sociálního blahobytu u nás zvýší poptávku po laciném zboží z číny což zvýší požadavky na produkci umělých tkanin což zvýší poptávku po ropě, což zvýší ekologickou zátěž oceánů což sníží množství planktonu což sníží množství velryb což sníží životní úroveň japonských rybářů což zvýší poptávku po levné rýži což zvýší potřebu volných ploch k pětování rýže a taky počet bůvolů bue muset stoupnout což povede ke kácení pralesů což povede k úbytku orchidejí. Na to by se nemělo zapomínat a já být Kalouskem, tak tohle bych si teda na triko rozhodně nevzal!
04. 08. 2010 | 12:19

StandaT napsal(a):

Nube: neprovozuji. Jen pomáhám, protože mám spoustu času. Vloni jsem ukončil svůj business a náhle nevěděl co s časem. Takže žádné zásluhy.
04. 08. 2010 | 12:25

StandaT napsal(a):

Nuba: omluva za překlep v jménu.
04. 08. 2010 | 12:27

Taoiseach napsal(a):

mb

"...a vlky z lesů žene hlad V+W..."

Oni to jenom přeložili, napsal to na konci středověku Francois Villon ("Et la faim saillir le loup du bois") a toho bych zrovna z komunismu nepodezříval.

Myslím, že je to apel na zachování alespoň minimální soudržnosti ve společnosti, a to přímo v zájmu sebezáchovy. Proto je víc než namístě to varování před rozeštváváním ve stylu Mádla & Issové.
04. 08. 2010 | 12:28

Taoiseach napsal(a):

StandaT

"...co přinesl sociální stát - rozpad rodiny a ztrátu mezigenerační solidarity. Tedy (DLE MĚ..."

Dle mého to přinesl konzumismus poháněný všudypřítomnou a všemocnou reklamou. Všechno sice souvisí se vším, ale spotřební způsob života se sociálním státem zrovna moc ne (viz např. severské státy).
04. 08. 2010 | 12:36

von kulak napsal(a):

Řeči o šetření na nejbezbranější jsou sice výživné, ale ve skutečnosti se většinou jedná o pouhopouhý návrat v rámci sociálního hedvábu ze stavu v roce 2010 ke stavu v roce 2007, to jest ke stavu po 8 letech vlády levicové nebo středolevé koalice.

Řeči o sociálním smíru jsou taky komédie, když v rtámci předvolební kampaně levice byli žádoucím tečem povinné nenávisti všichni, kdo vydělávají víc než dvojnásobek průměrného platu (ČSSD) nebo více než průměrný plat (KSČM) tak to jistě nebylo nic proti sociálnímu smíru.

Teorie dělnické facky v praxi.

Pehe, kdysi jsem považoval vaše názory za celkem smysluplné a do identifikoval jsem se s většinou, ale musím konstatovat, že za tu dobu jste urazil poměrně hodně veliký kus cesty.
04. 08. 2010 | 12:39

Vico napsal(a):

Tradiční rodina se rozpadla dávno před vznikem sociálního státu. To, co fungovalo v převážně změdělské prvovýrobě, to se změnilo při hromadném odchodu do velkých průmyslových center. Z velké rodiny jako výrobní jednotky se stala malá dvougenerační rodina jako spotřebitelská jednotka.

To, co funguje v malé obci nebo maximálně městečku, nefunguje absolutně ve velké městské aglomeraci. A i tento dnešní model se rozpadá v souvislosti s globalizací. I rodina přerůstá národní hranice států /Pan Krůta včera doprovodil syna, který nadlouho odlétá někam do Tramtárie/.

Nikdy se nevrátíí, poháádka mláádííí..

A o jaké mezigenerační solidaritě vůbec mluvíte? O té, o které nám tu mektal žabák Mádl?
04. 08. 2010 | 12:49

StandaT napsal(a):

Taoiseach: sociální stát skrze školky, školy, DD, LDN a podobná zařízení rozvolnil vztahy v rodině už jen tím, že převzal činnosti nutné k vytvoření pevných vazeb (výchova, péče o nemocné, kontakt se starými lidmi). Další rozvolnění je v ekonomické emancipaci žen (i to je jeden z důsledků sociálního státu) které vedlo k tomu, že místo citových (dočasných) a zároveň ekonomických (trvalých) vazeb v rodině zůstaly jen ty dočasné vazby - což jen konstatuji a nehodlám se nechat zatáhnout do diskuse na téma mužského šovinismu.

Dále si myslím, že na i tom konzumerismu má svůj podíl m.j. i sociální stát, minimálně v množství volného času, který přináší. (Nechodím-li do práce, mám čas čučet na televizní reklamy a číst lifestylové magazíny a pak chtít spoustu blbostí, o kterých by ani nevěděl, že existují :) ).
04. 08. 2010 | 12:50

kozoroh napsal(a):

StandaT 11:32:42

To podepisuji. Stát nikdy nesmí nahrazovat mezigenerační solidaritu. Může ji jen doplňovat. Žádný paternalizmus není dobrý a ten státní nadvakrát. Už jsem tu kdysi psal, že 40 let "vlády lidu" zničilo tradiční vazby a tzv. sociální stát v tom pokračuje. Dvě generace byly vychovávány v iluzi, že stát zařídí vše a zdá se, že je skoro nemožné přesvědčit ty lidi, že by to mělo být jinak.
Všichni mají plné držky práv, ale druhou stranu mince, totiž povinnost, už taktně pomíjejí.
04. 08. 2010 | 12:52

Karel55 napsal(a):

Výjmečný článek! Poprvé nevidím Peheho plivat na prezidenta nebo ODS. Nicméně poplival celou pravici. Prostě neokomunista.
04. 08. 2010 | 12:55

Xury napsal(a):

Autor evidentně nerozlišuje dlouhodobý a krátkodobý horizont. Pokud potřebuji rychle snížit náklady (letošní rok) tak jsou prakticky jedinou cestou plošné škrty. Maximálně mohu dělat drobné úlitby, ale prakticky mám minimální prostor. Pokud jdeo příští rok tak na příjmové straně je minimum možností, takže se bude zase spíš škrtat,ale zase vidím pozitivní to, že Bárta tlačí stavební firmy do slev,takže je šance, že nebude nutné zakonzervovat tolik staveb. No a pokud jde o korupci, neočekávám meziročně zázraky. Navíc úspory v této oblasti nelze dost dobře vyčíslit a tím pádem na nich postavit rozpočet.
04. 08. 2010 | 13:00

Joska napsal(a):

S Pehem bezvýhradně souhlasím. Likvidace sociálního a solidárního státu povede přesně k tomu, co píše. Ožebračená společnost a skupinka enormě bohatých prosperitu nezajistí, na to člověk nemusí mít ani 5 obecných. Takový model existuje třeba na Haiti, ve většině států Jižní Ameriky, Afriky... Hojit se jen na chudších je asociálnost sama. Obětí bude ekonomika (chudší kupují hlavně domácí výrobky = potraviny..), životní prostředí (je symptomatické, že pravicová lůza brojí proti ochraně životního prostředí a jejím zastáncům), ale i vzdělanost národa a jeho morální stav.
04. 08. 2010 | 13:00

StandaT napsal(a):

Vico: ano, klasickou rodinu zničila průmyslová revoluce (viz Třetí vlna od Tofflerů - tam to je krásně vysvětleno). Sociální stát je (paralelním) produktem téhož - taky jsem nepsal že zničil, ale rozvolnil.

Klasickou rodinu vidíme u Romů. Však taky romové vydrží (nejen ekonomicky) to, co by nás pohřbilo.
04. 08. 2010 | 13:10

StandaT napsal(a):

kozorohu: tady se pohybuji v podstatě delší časové rovině. I bez komunistů by nastalo to, co nastalo.

V každém americkém seriálu vidíte v jídelně ohromný stůl pro deset lidí. V každém evropském seriálu vidíte typicky kulisy se stolem pro čtyři :).
04. 08. 2010 | 13:17

StandaT napsal(a):

kozorohu: k té úloze komunistů. Jejich jedinou úlohu vidím v tom, že móresy z dělnických kolonií zozšířili do celé společnosti. Že to, co je jinde okrajovou záležitostí, je u nás masový jev a díky té masovosti proletářské lůzovitosti a vychcanosti tady nikdy nebude socialismus švédského stylu, ale jen černá díra na zdroje eufemicky zvaná sociální stát.
04. 08. 2010 | 13:23

Janeb napsal(a):

Naprostý souhlas pane Pehe.

Kellnerů není mnoho.
Průměrný "podnikající" Čech, který není přisát na státní penězovody pracuje obvykle v terciální sféře a je rád když mu Pohlreich poradí, jak do své hospody dostat o pár lidí víc.
Již se také začíná rýsovat u nás směnný obchod jako za minulého režimu (ty mě ostříháš a já ti přelakuju blatník).

I takové podnikatelské eso, jakým se dělá Vít Bárta nemá na růžích ustláno. Prý jeho stabilní, prosperující a inovativní bezpečnostní firma 90% zakázek realizuje v zahraničí. Přesto mu uklouzla věta ve smyslu, že když se firma nepřisaje na veřejné rozpočty, může s ní být zle.

Máte pravdu. V USA, kde to vyhovuje jejich naturelu, mohou dát řádově větší objem peněz na represi. Tisíce věznic a texas rangerů. A proč ne. Jenom takový Texas. Ropa, Texas Instrumensts, Saamsung, Toyota. Jenom samotný Dell (s HP) má největší podíl v oblasti PC na světě.

Jsme země šašků, kteří se momentálně zhlédli v Americe, ač míříme do té latinské. Příklady evropských ekonomik, které uvádíte u nás nikoho nezajímají. Raději pošvejkovsku prohlašujem, že nám tady chybějí ti Švédi.
04. 08. 2010 | 13:38

neo napsal(a):

Janeb:

máte recht, švédi tu nechybí.

nasadíme daně jako ve švédsku, zvýšíme platy administrativně na úroveň švédských tržních platů. Veškeré systémy zavedeme ve stejné podobě jako to mají ve švédsku a hola hop, budeme se mít jako ve švédsku.
04. 08. 2010 | 13:49

Vico napsal(a):

StandaT : Otázkou je, co je příčinou a co pouhým následkem. "Sociálno" v jakékoliv podobě bylo vždy znakem vyspělosti a kulturnosti společnosti. Prvními ostrůvky této "pozitivní deviace" byly v našich podmínkách kláštery, které byly nejen centrem vzdělanosti, ale i zakladatelem prvních charitativních zařízení.

I zde v diskuzi/netvrdím, že zrovna vámi/zatracovaný sociální stát označovaný div ne za reziduum 40ti let komunismu v mnohem rozvinutější formě, než-li u nás, existuje v sousedním Rakousku nebo Německu.

To, co vy uvádíte ve svém příspěvku v 12:50:18 jsou znakem konzumní společnosti a nikoliv sociálního státu.Live magaziny, komerční reklamy, "leisure",fitka,wellness, studia krásy... Dokonce bych se odvážil tvrdit, že tenhle frikulínský životní styl je v opozici s představou sociálního státu.

Taháme se tady o včerejší vlašák, humr se však bude podávat jinde.
Pro mne je spíše směrodatná zlost Al Calouse, že možná Omnipol přijde o miliardové kšefty.
04. 08. 2010 | 13:50

kozoroh napsal(a):

StandaT.
Ano, nastalo by to, ale nikdy ne v takové míře. Seriály nejsou moje hobby (a toho stolu bych si stejně nevšimnul), ale pamatuji příhodu farmáře snad z Kalifornie, kterého se ptali, proč končí s farmařením a odjíždí do Kanady. Jeho odpověď zněla, že se chce podívat na vnuka, kterého ještě neviděl. A to mu jistě vezete nějaké hračky, že? Ne, jemu je už 18.
Tím chci ilustrovat to, o čem píšete i vy.
A vaše replika z 13:23:50 je pravdivá jen částečně, byť naprosto výstižně: Jsme infikováni lůzou, ale nejen tím. Jsme infikováni falešným pocitem solidarity, ovšem pokud bych měl být solidární já, začíná problém. Rád bych viděl zde se prezentující altruisty zleva, jak by jejich soc. cítění vypadalo v praxi. Dokud mají pocit, že je z čeho rozdávat, budou tak činit. Když "zdroje dojdou", budou řvát, že to rozkradli ti nahoře. Tlachat mohou o čemkoliv, tady to jde.
04. 08. 2010 | 13:56

Taoiseach napsal(a):

StandaT

Školy zavedla Marie-Terezie, školky byly zavedeny, když ženské musely makat, aby pomohly uživit rodinu (což nemá se sociálním státem nic společného), DD a LDN původně vznikly právě proto, aby
- jak požaduje kozoroh -
mezigenerační solidaritu doplňovaly. Jejich samotná existence nezpůsobila jejich zneužívání coby "odkladiště". Ostatně většina lidí je naštěstí pořád takto nezneužívá.

Problém využití volného času se samozřejmě nedá vyřešit tím, že každý bude makat od nevidím do nevidím. To, o čem píšete, jsou vážné věci, ale musíme se pečlivě dívat, co je příčina a co je následek.

Znovu: v severských státech mají sociální stát a kvalita života je dobrá. Lidi sportují, cestují, věnují se svým zálibám. V Rusku žádný sociální stát není a lidi jsou tam zblblí reklamou snad ještě víc než u nás.
04. 08. 2010 | 13:58

Vilém napsal(a):

V zásadě nelze nic namítat proti volebnímu rozhodnutí, které znamená dočasnou eliminaci sociálního státu.

V ČR se totiž teprve po zhodnocení této politiky občany může vytvořit autentická společenské podpora pro sociální stát, která tu dosud chyběla, a rozvinout se odpovědné občanské a voličské chování.

V ČR až dosud byla situace katastrofální - čeští občané měli pocit, že mohou v klídku volit každé hovádko, jen když jim slíbí zvýšení důchodů o tisíc korun za cenu likvidace jiných dávek, že seškrtání podpor flákačům je něco tak samozřejmého a snadného, že jen zlomyslní lidskoprávní fanatikové tomu brání, že náš nemístně štědrý sociální systém podporuje parazity, simulanty a černé pasažéry, zatímco slušní lidé samozřejmě bez výjimky pracují v kvalitních zaměstnáních s vysokým příjmem a sociální systém je pro ně nepotřebný, hlavní je permanentně snižovat daně, protože teprve pak osvobozený trh každému přinese skvělé vyhlídky.

Každý si tady myslel, že sociální stát je jakási zátěž, která brání prosperitě, narušuje morálku, a bez něj by bylo vlastně všem líp. Přestože gramotný člověk si mohl bez problémů zjistit, jak vypadaly a vypadají poměry bez sociálního státu, všichni zřejmě čekají jakýsi zázrak od jeho eliminace. Tato vláda jim poskytne možnost prožít si tedy na vlastní kůži poměry v džungli, o níž tak snili. Určitě se v budoucích volbách budou chovat odpovědněji a trochu si rozmyslí, co vlastně volí. Pak se většina zákonitě obrátí proti současným úchylným středoamerickým poměrům.
04. 08. 2010 | 13:59

Janeb napsal(a):

2 Jan Holubář.

Mýlíte se. Vyděláváte-li na železničáře-důchodce, aby se zdarma vozili po republice, nejde o solidaritu, ale o zlodějnu páchanou na vás. Kým? Momentálně Nečasovou vládou. Přesně o čem je téma. Část svého výdělku do doby než v 70ti odejdete do důchodu (kdy vám stát bude vyplácet už jen almužnu na přežití na ulici) dáte na pupkatého padesátiletého policistu sedící půl života v kanclu, který když se postaví za kasy v supermarketu, má s výsluhou víc jak vy.
Kalouskové ovšem nahážou tyto případy do jednoho pytle se sociální podporou a hned mají na světě strašáka v podobě mandatorních výdajů.
04. 08. 2010 | 14:00

StandaT napsal(a):

Vico: v podstatě souhlas. Jen nezatracuji sociální stát jako takový. Zatracuji jeho formu, či přesnějí jeho rozsah.

Pokud by byl omezený na fyzicky či mentálně hendikepované, siroty a přestárlé, pak ho budu podporovat všemi deseti. Pokud k tomu připadne i sociální síť pro případ velkých propouštění, kdy trh objektivně nemůže najednou absorbovat stovky lidí, a je třeba jim dát jednak čas, druhak pomoci rekvalifikacema či v mobilitě pak budu k němu mlčet, neb i toto akceptuji. Ale tohle, co tu máme teď, a proč to zapírat, mě se**.
04. 08. 2010 | 14:04

StandaT napsal(a):

Taoiseach: psal jsem o škole nikoliv jako o vzdělávací instituci, ale ve smyslu výchovném. Jinak považuji Vaše výtky ke mě za legitimní, Váš pohled je bezpochyby jeden z úhlů reality. Jsem si vědom toho, že můj pohled zahrnuje jen jeden, a to čistě subjektivní úhel pohledu, neb nejsem sociolog a ani vzdělán v nějakém příbuzném/relevantním oboru.
04. 08. 2010 | 14:10

Saxána napsal(a):

Otázka pro autora i jeho příznivce :

JAK neúčetní pojmy jako sociální soudržnost, sociální kapitál, lidská důstojnost, utrpení nebo třeba i kvalita demokracie při reformě politiky z a p o č í t a t ?
04. 08. 2010 | 14:16

Janeb napsal(a):

2 Vilém
"V zásadě nelze nic namítat proti volebnímu rozhodnutí, které znamená dočasnou eliminaci sociálního státu".

Hezká myšlenka. Ale to by ta "dočasná" eliminace neměla mít dopad pouze na ty nejchudší. O tom je přeci řeč.

Co se týká volby každého hovádka, které slíbí 13 . plat -sám vidíte, že češi nejsou úplní blbci a z větší míry je už takové argumenty neoslovují a to už nyní, tedy v době, kdy jejich latentní dopad ještě nestačili poznat na vlastní kůži.

Z tohoto důvodu snad není nutné, aby lidé nejdříve "padli na hubu" a to jim teprve otevřelo oči.

Co se týká parazitů, začal bych jinde. Ve výsluhách, zlatých padácích, předražených zakázkách a ano - skončil bych i u těch simulantů a podvodníků stran sociálních dávek.
04. 08. 2010 | 14:19

Lex napsal(a):

Carlos V. 12:19:16
Naprostý souhlas. Přesně to se podařilo nejen lobbyistům, ale i určitým politickým subjektům před volbami v květnu (mezigenerační nenávist, nenávist mezi sociálními skupinami založená - vynechám-li vztah bohatí/chudí - na tom, že chudák s hrubým měsíčním příjmem ani ne tisíc euro rajtuje na úplném nuzákovi, a viní ho z vlastní chudoby, a dále vtlučení do těch prostých hlav syndrom "Řecko", apod.). Vytvořili zcela zástupné ekonomické problémy, ačkoliv ty hlavní jsou v úniku veřejných financí v rozsahu desítek, možná až stovky miliard i více, ročně, počínaje obcemi a konče vládou i Parlamentem (viz zákonná úprava ohledně zbrojních nákupů cestou prostředníků, obchodníků, a řada jiných, které nadměrně zatěžují veřejné finance, a je po nich - no, co zbude po slepici na dvoře, když to není vejce?) do "šedé" zóny. O korupci ani nemluvím, stejně jako o nevymožitelnosti práva (v soukrmých, zejména obchodních sporech) v reálných lhůtách anebo vůbec, stejně jako o státních institucích a úřadech, které existují vlastně jen pro sebe sama (Murphyho zákony platí na 100 %), atd. atd.
Ctím Nejvyšší kontrolní úřad, ale ptám se - už někdo viděl, že by z jeho zjištění někdo vyvodil nějaká nápravná, neřku-li represivní opatření? Byl jsem a jsem pro úřad ombudsmana. Ale výsledek v porovnání s náklady? Nepochybuji, že měli částečně pravdu politikové z ODS, kteří poukazovali na to, že jde o další instituci, která bude zavalována podáními kverulantů a dalších grafomanů, které tak důvěrně zná kancelář prezidenta, úřad vlády, ministr vnitra a vůbec každá centrální instituce.
A protože jsem "tresťák", nemohu nevzpomenout trest "domácího vězení", který stojí a má stát daňové poplatníky nekřesťanské peníze. Za "bolševika" zhruba stejný účel plnilo ochranné opatření v podobě "ochranného dohledu" - a zadarmo. A náklady na "náramky a provoz"? Zkuste si udělat představu, kolik stojí GPS ochrana a vyhledávací služba na auta, a srovnejte si to s tím, co vymyslelo Ministerstvo spravedlnosti.
04. 08. 2010 | 14:26

Vico napsal(a):

Koukám,že Taoiseach v kultivovanější formě uvádí totéž, o co se tu pokouším i já :-)

StandaT : Naše sociální výdaje v procentuálním poměru k celkovému státnímu rozpočtu jsou nižší než ve vyspělé Evropě. To jen k tomu "co máme teď" a co vás tak se..
Mluvím o procentech, nikoliv absolutních číslech/ k těm dánským se nedopracujeme nikdy/.

Sociální dávky/to je ten vlašák, o který se tu taháme/ tvoří, jak už tu někdo dokladoval asi 5 procent celkových výdajů. Čili kdyby jsme celou tuto výdajovou kapitolu zrušili, což se neodváží ani Al Calous, ušetříme pět procent.

Řecko, které je na rozdíl od nás v opravdovém průseru teď pod dohledem kravaťáků z MMF drasticky osekává mandatorní výdaje. I poté, kdy je drasticky oseká, budou mít řečtí důchodci stále skoro dvakrát tolik, co naši. Čísla se dají dohledat v Eurostatu.

No, prozatím stačí. Zbytek za mne doplní můj ideový zpřízněnec neo :-)
04. 08. 2010 | 14:28

Vilém napsal(a):

Janeb
Pan Pehe správně poukazuje na to, že současný vývoj bude mít negativní dopad skoro na všechny, profitovat může jen úzká skupina nejbohatších.

Problém je právě v tom, že běžný volič až dosud měl pocit, že nejchudší mohou odnést cokoli, pro ně už dávno žádný sociální stát neexistoval. Běžnému voliči stačilo zamávat před nosem cikány a choval se, jako by sám patřil ke šlechtě a sociální stát byl jen pro nějakou verbež. Protože toto chování projevovali voliči dlouhodobě, bez vlastních negativních zkušeností s masivní redukcí veřejných služeb názor nezmění - chovali se jako rozmazlení a neodpovědní puberťáci.

Souhlasím, že potenciál smysluplných úspor v sociální oblasti je minimální, a dokonce v řadě ohledů už bylo optimum dávno překročeno. Přesto si naši voliči stále myslí, že nejdůležitější je snižovat dávky, a pak přijde skoro ráj na zemi. Tak si ten ráj budou muset prožít, aby se probudili.
04. 08. 2010 | 14:33

StandaT napsal(a):

vico: OK. Já nekritizuji výši, ale šíři. Ale nechme toho. Díky za diskusi Vám i Taoiseachovi.

Hezký den.
04. 08. 2010 | 14:35

yara ze země krys napsal(a):

Xury:
Máte pravdu,na hluboké a hlavně
kvalifikované strukturální škrty do jednotlivých resortů státu je málo času. Ale musí se s tím někdo už konečně začít. Jako měřítko a návod bych zavedl porovnání a rozdělení našich výdajů s dobře hospodařícími zeměmi jako jsou Dánsko, Švédsko, Finsko, ale i Německo nebo Rakousko mají "zdravé" rozpočty. Ostudou je, že i Estonsko hospodaří lépe než my!
04. 08. 2010 | 14:39

mp napsal(a):

Blog jako vždy splnil mé očekávání. Musíme doufat, že se Česká republika nestane rájem pro firmy poskytující ochranné služby a konečně se začne taky něco vyrábět. Dnešní pohřeb dává tušit, že šance tu jsou a naděje umírá poslední.
04. 08. 2010 | 14:41

Janeb napsal(a):

Vilém

Omlouvám se, váš předposlední příspěvek jsem špatně pochopil.
S vaším nynějším posledním odstavcem souhlasím bezvýhradně.
04. 08. 2010 | 14:48

Béda napsal(a):

mp,

mohl byste prosím objasnit, jak "dnešní pohřeb dává tušit, že šance, že se ČR nestane rájem pro firmy poskytující ochranné služby a začne se taky něco vyrábět?"

Co to je za převratný objev?
04. 08. 2010 | 15:04

Kessu napsal(a):

neo, neo, zase jste to nepochopil s tím Švédskem.

Ten postup má být tak, že zavedeme Švédské daně, Sociálku a zdrávku necháme na České úrovni a taky počasí zavedeme Švédské. Kdo má furt ty pařáky snášet, žejo, to si nikdo neobjednal. Pak teprve zažijeme Švédský ráj...

Jo a taky s tou porodností by se mělo něco dělat, tož nejlepší fertilitu maj v Nigeru - zavedem podporu rodiny dle toho samého kopyta a zas nám bude hej. Počasí je v Nigeru mizerný, ať si tam nechaj, my budem mít to Švédský.

Maně mě napadá, že ten benzín je u nás taky dost drahej, nejlepší by bylo těžit si vlastní ropu. C počtu vrtů na km2 taky dost zaostáváme za řekněme Kuvajtem. Fakt nevidim jedinej důvod, proč by se u nás nemohlo postavit pár věží a nebo ještě líp oceánskejch vrtnejch plošin. Jako v Kuvajtu. To se zařídí hnedka po tom počasí.

Nebuďte takovej pesimista, všecko půjde!
04. 08. 2010 | 15:05

Lex napsal(a):

Vilém 14:33:12
Souhlas. Vím, jde samozřejmě o marginalitu, ale co říkáte tomu, když rodina XY opustí "svůj byt", prodá co má, bůhvíodkud vezme pro všechny své členy na letenky a vycestuje do země vzdálené nebo bližší, aby tam požádala o asyl, neb zde jsou diskriminováni. V oné zemi hojnosti dlouhou řadu měsíců i déle žijí ze sociálních dávek podle tamních imigračních zvyklostí, a poté, kdy tamní úřady konečně zjistí, že Česká republika za a) existuje, b) je to samostatný, demokratický stát s dlouhou kulturní, ekonomickou a společenskou historií (třeba i několika až mnohonásobně překračující jejich vlastní historii), c) je dokonce již šest let členem Evropské unie, d) z hlediska mezinárodních standardů jde o tzv. "bezpečnou zemi",
e) důvodem příchodu žadatelů je parazitování na sociálním systému hostitelské země bez zájmu o skutečnou integraci (která se v opuštěné zemi nepodařila celých sedm století), a poté (bůhvíodkud zase vzali na letenky) se vrátí do té tolik je diskriminující země, aby zde dostali zpětně proplaceny sociální dávky za dobu své nepřítomnosti, a aby opětovně získali od obce bydlení, neboť jinak by to byla "dyskryminace"?
Upozorňuji, že tento příklad nemá nic společného s rasismem. Jde pouze o upozornění na nehoráznost určitého segmentu našeho sociálního systému.
04. 08. 2010 | 15:09

mp napsal(a):

Béda
co je na tom nejasného?
04. 08. 2010 | 15:14

Béda napsal(a):

mp,

ještě jednou a jinak. O co opíráte své tvrzení. Co má pohřeb společného s vašim tvrzením o ekonomice a co vás v tomto směru opravňuje k jakémukoliv optimismu (anebo pesimismu)?
04. 08. 2010 | 15:18

Taoiseach napsal(a):

Vico

Taky jsem si všiml, že často píšeme totéž; někdy jste rychlejší Vy, někdy já.

StandaT

Samozřejmě i můj úhel pohledu je čistě subjektivní. A čím jsem starší, tím jsem skeptičtější. Pokud to nová vláda myslí vážně, musí se velmi brzy dostat do konfliktu s mafiemi. To samozřejmě nestačí - záleží taky na tom, jak ten konflikt dopadne. Mějte se.
04. 08. 2010 | 15:22

mp napsal(a):

Béda
Pohřby jsou pro ekonomiku klíčové. Pohřebovost překvapivě neklesá přesto, že příspěvek na pohřby byl zrušen.
04. 08. 2010 | 15:26

Carlos V. napsal(a):

Lex: S Vasim nazorem castecne souhlasim. Problem dluhu jako zastupny nevidim, ten je existujici, a nelze jasat, je ostatni jsou v bazine po krk, zatimco my teprv po prsa.

Ovsem zcela souhlasim s Vasim hodnocenim investic - treba onech naramku. A lze nalezt spoustu takovych "investic" - od ubytovny pro sestricky pres OpenCard az po skolni jidelnu v Hostivicich.

A nejde proste rici, ze zde jsou vinni politici levicovych ci pravicovych stran.

Pravoverny pravicovy politik by mel chtit penize nevyhazovat, splatit dluhy a pak snizit dane.

Opravdy levicak by asi penize utratil, ale predpokladam ze zcela jinak - a tezko hure, nez soucasni prihravaci kseftu.
04. 08. 2010 | 15:42

Janeb napsal(a):

Kessu

Docela dobrý návrhy, ale já bych se na cizáky neohlížel a šel vlastní českou cestou. Na námitky, že se potácíme od zdi ke zdi bych nereagoval. Však my nakonec ten střed nějak vybalancujeme. Že to hledání bude dlouho trvat? Však ani sto let není žádná doba - Nečas říkal, že do důchodu se půjde v sedmdesáti, protože prý budeme žít čím dál déle. Vezměme třeba jen blbé daňové přiznání. Budeme to chvíli plácat mezi 50ti a jednou stránkou až najdeme těch zlatých 5 jako to mají možná někde v Norsku, ale jak jsem řekl, od cizáků nic kopírovat nebudeme. A o tom to je. Naši hrdost nám nikdo nevezme.

Hlavní problém Kessu ale je, že naši lidé jsou nevděční a neskromní. Nadávají například na předražené léky. Nelíbí se jim, že prý už od výrobce předražený lék se dostane přes dva dealery do lékárny a odtud do nemocnice.
Přitom nechápou, kolik by zůstalo na této cestě nezaměstnaných, kdyby to nemocnice nakoupila přímo od výrobce. A nezaměstnaný nemakačenky my teda podporovat nebudeme!
Ať si Kessu tito věční rebelové chodí sbírat léčivky a budou to mít zadarmo. To by se jim ale nejdřív muselo chtít makat, známe ne.
Podobně je to Kessu s nespokojenci s cenou elektřiny.
Až by jednou museli na zahradách točit v propocených montérkách klikami od dynama, teprve by lapajíc po dechu pochopili, že Roman dostává pouhou almužnu.
Zkrátka a dobře Kessu, jen skromnost a vlastní cesta nás mohou vyvést z krize.
04. 08. 2010 | 15:56

Lex napsal(a):

Carlos V.
Nikde jsem nenapsal, že problém dluhu je problém zástupný, ani to, že dluh neexistuje. Pokud jste to tak pochopil (ty "zástupné ekonomické problémy"), pak jste to nepochopil správně - věta zněla "Vytvořili zcela zástupné ekonomické problémy, ačkoliv ty hlavní jsou v úniku veřejných financí...", tj. zástupné problémy ohledně výdajů, nikoliv stavu státních financí. Ty problémy, o kterých píšu já, jsou ty, které se podílely a podílí na vytvoření a prohlubování toho dluhu. A především jejich eliminace,to je cesta řešení toho dluhu. Zcela s Vámi souhlasím, je spousta těch děr, kde peníze utíkají jako plyn z děravého potrubí, zcela bez užitku. Omezit produktivní výdaje (např. do infrastruktury), na které jsou navázány prostředky ve výši cca 70 % z EU, to je hazard.
Ale o tom píšu dříve.
04. 08. 2010 | 15:59

neo napsal(a):

Janeb:

předevšim je to o rozdílnosti národů a ekonomik.

To co funguje ve švédsku, nefunguje tady a co funguje tady, nefunguje ve švédsku.

bylo by tak snadné najít stát s nejvyšší životní úrovní, nejnižší kriminalitou, nejlepší daňovou sazbou s perfektní nezkorumpovatelnou policií apod.. a zavést systém kdekoli na světě. To by bylo globální blaho jak ve startreku
04. 08. 2010 | 16:00

Lex napsal(a):

Carlos V.
A ještě tohle. V diskusi s "franťýkem" jsem vzpomněl šéfa asociace firem podnikajících ve stavebnictví, který hovořil o 14 tisících propuštěných zaměstnancích, pokud budou stavby komunikací viz zde http://aktualne.centrum.cz/... zastaveny.
To je ale jen půl problému, protože ten ekonomický dále spočívá v tom, co prohlásil dále, a to sice, že zhruba polovina z investičních nákladů se státu vrací. Nevím, zda to myslel včetně oněch evropských dotací, nebo jen nákladů z rozpočtu ČR (to spíše), ale docela tomu věřím. Navíc když připočteme ty vyvolané náklady spojené s nezaměstnaností a tím, že ty dopravní stavby nebudou, to pak tím spíše.
Tudy asi "cesta" úspor nevede. Ale cesta k nas....í deseti a statisíců lidí ano.
04. 08. 2010 | 16:12

jk-jiny napsal(a):

Konečně vznikne autentická levice a frackové přemlouvající bábu budou na pracáku.
Nicméně od dnešního pohřbu je legitimní zastřelit Nečase, vykrást banku, podřezat nevinné.
Konečně může začít boj naostro.
04. 08. 2010 | 16:14

neo napsal(a):

jk-jiny:

no odboráři v čele s KSČm a ČSSD nemaj jinou možnost. V politice jsou mimo díky rozumným voličům a tak se dá očekávat řecká cesta demonstrací a zabíjení v ulicích levičáckými fašounky.
04. 08. 2010 | 16:22

Joska napsal(a):

Klasickou ukázkou dosavadního hospodaření naší pravicové lůzy, která chce většinu národa dále ožebračovat je, že teprve po dvaceti letech možná podle vyjádření Nečase přišli na to, že by armáda mohla nakupovat přímo u výrobců zbraní a ne živit parazitující firmy (navíc jen vyvolené), které dělají sprostředkovatele. A tak je tomu u všech státních institucí. Tam nikoho vyhozené miliardy netrápí, ale trápí je, že když chudákovi dají několik stovek navíc - viz většina zdejších příspěvků. Připadá mi to tak , že chudáci pohrdají ještě většími chudáky a snaží se podlézat směšně zbohatlíkům. Asi s vírou, že budou také na tom tak dobře z těch drobtů, které těto upadnou náhodou ze stolu. Směšné !!!
04. 08. 2010 | 16:27

Xury napsal(a):

Pro Lexe:
osobně bych hrozbu zastavení výstavby viděl jako nejúčinější nástroj tlačící na snižování cen stavebních prací. I když osobně nevěřím na ty zkazky o trojnásobně předražených dálnicích.
04. 08. 2010 | 16:27

Xury napsal(a):

Pro Joska:
zvláštní, že na to nepřišla ta osvícená a dokonalá levice za 8 let své vlády.
04. 08. 2010 | 16:28

Kessu napsal(a):

Janeb> :)) super, díky a beru, dobrá odpověď.

Vážněji - fascinace severskými zeměmi jest (nejen) na zdejších fórech více než častá. Já předvedl extrém, vy jste předvedl extrém - co takhle zkusit se dobrat v čem bychom se tedy měli seveřany inspirovat? Zkuste prosím (anžto obhájce názoru, že se máme na severu čemu přiučit) hodit do pplacu nějaké přesnější kriteria, oblasti, čísla... Měly by být daně jako na sveru? Měly by být sociální odvody jako na severu? Mělo by být rozdělení HDP, zisku, bohatství... jako na severu? Co od nich chceme odkoukat?

Díky.
04. 08. 2010 | 16:34

Janeb napsal(a):

Neo

Samozřejmě nehledat nej,nej..
Snad trochu sofistikovaněji.
Co třeba aproximace? To by ale nesměli politikům radit Tvrdíci a Dalíci. (Když je někdo naTVRDdlej, DÁL od něho).
04. 08. 2010 | 16:38

zdesta napsal(a):

Béda: Klobouk dolu před vaši trpělivostí.Diskutovat s pravicovou "J.Švorcovou" nelze.
04. 08. 2010 | 16:46

Kismet napsal(a):

Je neobyčejně zvláštní, jak lehce mnoho diskutujících zaměňuje své domněnky za objektivní pravdy a v tomto svatém přesvědčení s přehledem jako krajinu přehlížejí argumenty, které autor ve svém článku uvádí.

Stejně tak je zajímavé, jak je tenhle postup naprosto nezávislý na politické orientaci. Co lumpáren se provedlo ve jménu myšlenky Rovnosti a Rolidarity a co lumpáren bylo a bude spácháno ve jménu Svobody a Trhu!!!!
Rok života za jednoho upřímného levičáka, který přizná, jak mu chutná moc krouhat a přerozdělovat, co si jiní nahrabali.
A rok života za jednoho upřímného kapitalistu, který přizná, jak mu chutná odírat a pumpovat své bližní, jak je spokojený, že mu to zákon umožňuje a koukat se svých vil, jachat a bavoráků, jak se ostatní pinoží ve škodovkách.
04. 08. 2010 | 17:19

Taoiseach napsal(a):

Xury

"No a pokud jde o korupci, neočekávám meziročně zázraky. Navíc úspory v této oblasti nelze dost dobře vyčíslit..."

"osobně nevěřím na ty zkazky o trojnásobně předražených dálnicích"

Bohužel nejde o zkazky, ale o tvrdá fakta. Mimochodem i tam se uplatňují zprostředkovatelé: "veřejnou soutěž" vyhraje velká firma (na jejíž míru to bylo vypsáno), ta předá realizaci menším firmám, ovšem za 70 % ceny. A ty zase menším za 70 %. Takže jsme přesně na polovině.

Jak vidíte, "úspory v této oblasti" jdou vyčíslit velmi dobře: za poloviční investiční náklady můžeme mít stejně muziky. O tom, zda můžeme meziročně čekat zázraky v potírání korupce, bych si ovšem nebyl jistý ani já - :((( .
04. 08. 2010 | 17:46

Xury napsal(a):

Pro Taoiseacha:
předpokládám, že pro svá "tvrdá" fakta o 70% ceny pro subdodavatele máte důkazy. Jednak podle údajů nejsou celkové částky za dálniční a silniční úseky za trojnásobnou cenu (zdůrazním srovnatelné) a jednak se domnívám, že daleko větší podíl na nárůstech ceny má špatná příprava, a to hlavně výkup pozemků, špatný postup při právních a správních úkonech, nadbytek objezdů a sjezdů apod. Rozdělení zakázky na řadu menších je sice možné, ale pak by stát musel sám koordinovat výstavbu a provádět stavební dozor a přebírání jednotlivých prací (nepochybně by bylo nutné hlídat přebírače, že je nikdo neuplatil :-D ). Je stejné jako když se rozhodnete, že si necháte dům postavit "na klíč" nebo si to budete organizovat a kontrolovat sám.
Jinak si nmemyslím, že by výběrová řízení v této oblasti byla vypisována na míru, ale spíš, že tu funguje rozdělení trhu mezi několik velkých firem, které jsou dost velké, aby mohly velkou zakázku zvládnout. Osobně bych šel spíš cestou normativů.
04. 08. 2010 | 18:09

mp napsal(a):

Béda
Abych to uvedla na pravou míru. Tím pohřbem jsem myslela, že nikdo to tu nemá na věčné časy, i když mnozí, zejména pak politici, si myslí opak a dělají někdy hrozné kašpařiny, čímž si přivozují tu rychlejší, tu pomalejší politické pohřby. Je tu tedy jistá naděje, že po nějakém dalším podobném pohřbu( třeba po tom Topolánkově)se vlády ujme někdo, kdo nebude mít komediální sklony. Divadla si občané za posledních dvacet už užili dost.
04. 08. 2010 | 18:28

kozoroh napsal(a):

Xury.
Dovolím si vstoupit do diskuze se svými osobními poznatky ze stavby D1.
1/ Řízením osudu jsem se stal jedním z těch, kteří vlastnili pozemky pod plánovanou dálnicí (rok 2009). Nabídnutá cena byla směšná, protože stanovena dle cenové mapy v místě. Po mém nesouhlasu byla zvýšena dvojnásobně, což byly stále směšné prachy. Spočítal jsem si, jaký podíl na ceně 1km by měly náklady na výkup. Bylo to 1,3 %. Já vím, v blízkosti velkých sídel jsou to jiné peníze, ale přesto si troufám tvrdit, že se zde vytváří neexistující problém.(mimochodem, na jednání o ceně bylo vždy přítomno 5 (!) lidí z ŘSD)

2/ Bratr vlastní dopravní firmu a podařilo se mu dostat subdodávku právě na oné dálnici. Těch 70% je asi pravda. Přesto si nestěžoval a za cca 4 roky, co se stavělo si dost pomohl, vybudoval park speciálních aut (už ne pro kamenivo) vč. spedice a po skončení stavby mohl rozjet byznys ve zcela jiné branži. A to byl proti gen. dodavatelům příštipkář.
Resumé: Prachy na dálnice určitě neunikají výkupem. To je mlha.
Nevím, jestli je tu někdo projektant liniových staveb, aby se mohl vyjádřit, jak to vypadá právě na tom začátku. Myslím si totiž, že už tam je docela propustný drén. O gen. dodavatelích nemluvě. Nedovedu odhadnout, o kolik jsou u nás dálnice předražené. 3x to asi nebude, ale těch 20% bych si trufnul tipovat. Dost mld, řekl bych.
04. 08. 2010 | 18:41

myrta napsal(a):

Zprávy dnes: USA 40 miliardářů věnuje polovinu svých majetků na charitu.Co myslíte?Mohlo by se to přihodit ČEZkým miliardářům?Určitě ne,ale kdyby to vrátili do státní kasy,je rozpočet zachráněn.(Když Kalouska přikovají a dají mu roubík,aby to nerozfofroval)
04. 08. 2010 | 20:30

Marta napsal(a):

pro:Jan Hlubář:
Tak vy pracujete 10-12hod.denně?A mohu se zeptat co jako děláte, když máte čas v 9.39 diskutovat na internetu?Takové "dříče" ty mám nejradši.Vadí Vám nadražáci!Co Vám bránilo ,nechat se u nich zaměstnat a užívat si jejich výhod?Vadí Vám solidarita s důchodci.nezaměstnanými!Vy budete stále mlád a nikdy se Vám nemůže stát,že nebudete moci pracovat?Proboha co vlastbě takový lidé jako Vy chtějí?Co si myslíte že se stane,když splolečnost přestane být solidární?Nejde o to podporovat cikány a chronické lenochy co nechtějí pracovat,ale žijí tu mezi námi lidé,jako jsou důchodci,zdravotně postižení,opuštěné děti atd.A tam je naše morální povinnost pomáhat formou solidarity!!Pokud se k tomu postaví každý jako Vy,stylem "já na to kašlu".Tak to jako společnost můžem zabalit!
04. 08. 2010 | 21:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 08. 2010 | 21:06

M-iri napsal(a):

pro Marta..
nevím jak 9:39 ukazuje že člověk nepracuje 10hod..např já jsem teď dodělal práci a přečetl Peheho...a od rána od 5:30 s odskočením na letiště jsem dělal...Solidarita jistě ano,ale ..velké ale.Mám být solidární k lidem co nepracují, pracovat nebudou a berou 25tis na dávkách ( teda čistého)? Je mi přes 50,18 let se starám o sebe,daně platím,rodinu zajišťuji,dávky nebereme žádné,šetřím si na důchod a dětem na školu(že je zadarmo je nesmysl)...a tím jsem taky solidární k druhým,ale hodnoty co vytvořím musí jít potřebným a ne plošně...možná trochu zmateně ale jde to ze mě :o))
04. 08. 2010 | 22:31

Lex napsal(a):

Xury
Nevím, kdo vede skazky o třikrát předražených dálnicích, já určitě ne (nečetl jsem všechny "nicky").
Pokud jde o ten "tlačák" na firmy na snižování cen, pak OK! Jenže cena těch dodávek byla předmětem předchozích výběrových řízení. Stát (ŘSD) musel s těmi cenami souhlasit! A proč s nimi souhlasil, s cenami tolik předraženými - zkusme hádat, kam šly "desátky" z těch cen. Já si tipnu - část do soukromých a část do partajních kapes. Co myslíte Vy?
Jako když Ministerstvo spravedlnosti (madam Kovářová) vypíše výběrové řízení na "náramky" pro domácí vězení a sdělí, že nejvyšší možná cena je dvěapůl nebo jednaapůl (už nevím) miliardy korun! Nebesa!!!
04. 08. 2010 | 22:31

AP napsal(a):

Pohled z výšky:

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou... Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání.

Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba. (Karel Čapek)
04. 08. 2010 | 22:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tak vám ani už nevím, jestli jsem přemluvil bábu nebo dědka....
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/d/d...
04. 08. 2010 | 23:11

skura napsal(a):

Kismet:
"Rok života za jednoho upřímného levičáka, který přizná, jak mu chutná moc krouhat a přerozdělovat, co si jiní nahrabali.
A rok života za jednoho upřímného kapitalistu, který přizná, jak mu chutná odírat a pumpovat své bližní, jak je spokojený, že mu to zákon umožňuje a koukat se svých vil, jachat a bavoráků, jak se ostatní pinoží ve škodovkách."

A kolik byste dal za tohle?
http://aktualne.centrum.cz/...
05. 08. 2010 | 00:34

Griňo Fago napsal(a):

Vraťte daně do původní výše a máte o polovinu problémů méně!
05. 08. 2010 | 00:55

xyz napsal(a):

UF - narodil jsem se jako blbec a obávám se že i umřu jako blbec. Dokonce jsem se se svojí blbostí chtěl ucházet o zápis v Guinessově knize rekordů... S politováním se toho musím vzdát a postoupit své místo Rumcajzovi.
05. 08. 2010 | 06:23

Jirka napsal(a):

Kdyby se zveřejnilo na jaký hovadiny stát vynakládá veřejné peníze hned by bylo co škrtat. Proto to veřejnost neví i když se nakládá s jejími penězi a není moc, která by demokraty donutila aby vyvěsili na netu na co a kam naše peníze jdou! To by bylo tóčo až by občan zjistil, že dotuje Čínský křesťánky a podobný blbiny!! Problém je Pehe, že v tomhle jedou a jeli všichni bez rozdílu, včetně těch vašich oblíbenců Socanů!!
05. 08. 2010 | 06:30

neo napsal(a):

xyz:

no vidíš, jsi takovej blbec, že jsi ani nevyhrál.
05. 08. 2010 | 08:26

Pavel napsal(a):

Sociální dávky nejsou zásadní finanční téma (dlouhodobé řešení demografie a globální konkurence přelidněných zemí je něco jiného).

V roce 2009 starobní důchodci stáli 250mld, což je v poměru k HDP spíš podfinancování. 80mld ale stojí důchodci invalidní a soc dávky (pokud odečteme nemocenskou) jsou také 80mld (dělí se na dvě části, 40mld jde na děti a pomoc postiženým a 40mld tvoří 7klasických soc dávek - v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, porodné atd).

Tady se dá ušetřit tak 10mld.

Ale na státních zakázkách (armáda, školy, státní úřady, sport, stavebnictví, atd) lze ročně ušetřit pohodlně 120mld (viz zpráva NERVU). Druhý problém je snaha privatizovat penzijní systém, což jen zdraží náklady (a udělá díru 50mld ročně do rozpočtu). Doporučení světové banky i směrem k České republice jde proti návrhům lobbyistů z Bezděkovy komise - viz http://aktualne.centrum.cz/...

Nakonec tu je to hlavní jádro pudla, šetření na neefektivní státní správě (ministerstva a spol). Tady je vysoce poučný článek, který napsal jden vysoký státní expert o tom, jaký je podíl "těch odborníků" a servisního aparátu úředníků - viz zde http://www.blisty.cz/2010/8...

Co se týče názoru na rozpad rodinných vazeb, tak ten je důsledkem životního stylu a přelidnění. Týká se západních zemí stejně jako postkomunistických a je zřejmé, že žádné "pravo-levo" (ideologie) na to nemá vliv. Je to věc životního stylu, který si vynucuje naše civilizace, kdo chce utéct, má čím dál méně možností.

Problém ekologické zátěže planety, globální konkurence přelidněných zemí, růst ekonomické síly zemí BRIC atd, peak oil a různé strategické koncepce mocností (nový světový řád v usa a další doktriny) jsou pak jen třešničkou na dortu, na který máme nulový vliv.

---
Osobně bych u nás udělal dvě věci - na každé ministerstvo dal speciální (malý) team, který dostane na starost efektivitu struktury, snažil bych se udržet zaměstnanost a tím nižší střední vrstvu (protože jinak poroste extremismus a v příštích volbách může DS a spol získat mnohem víc hlasů), tedy i třeba progresí sazby daně už od 25k a hlídáním všech "poplatků a doplatků", aby nepřerostly k neúnosnosti,

hlídal bych korupci politiků (snížení imunity, tvrdší práce tajných služeb, celková nálada ve společnosti k těmto věcem, tedy jde i o média), média by pak měla mít povinnost poskytovat i část veřejné služby, tedy poskytovat objektivní a vyvážené zpravodajství a alespoň jeden komentovaný zpravodajský pořad (i komerčky), politickou satyru, komunální okénko, apod.

Na všech školách by se povinně měli učit děti dva jazyky - angličtinu a jeden podle svého výběru (to od základní přes střední školu až po vysokou).

Tlak na "levici i pravici" aneb politické strany je velký, rozhodně by ale měli zlepšit svou práci, protože "řecko" nám nehrozí jen kvůli (poddimenzovaným) důchodům nebo soc dávkám, ale především i dík faktu, že za posledních obdodbí (od roku 2004 - 2010) se tu podařilo ve veřejném sektoru zbytečně utratit kolem 600 až 700mld (státní a veřejné zakázky, předražení, zlodějiny). Fakt, že socani sanovali devadesátá leta (20bank odepsalo 500mld) je věc trochu jiná, kterou počený člověk chápe. Ani ods ani čssd nám nenabízejí kvalitu, kterou tato země potřebuje (a Kalousek je výsměchem snahám o snížení korupce).
05. 08. 2010 | 10:46

xyz napsal(a):

neo: kam se poděl Tvůj věhlasný smysl pro humor? ale co se dá dělat - i neo má své dny.. :-))
05. 08. 2010 | 11:38

Jiří napsal(a):

neo: hlavní postavo z Matrixu.
Co si neo tou přezdívkou kompenzuješ ? Od přírody méněcenný intelekt, ochablé svaly, nulové charisma, obezitu či malého pindíka? Soudě z tvých příspěvků, to první určitě. O ostatním s humorem sobě vlastním poreferuj, chceš-li.
05. 08. 2010 | 12:51

mp napsal(a):

Pavel
"starobní důchodci stáli 250 mld"
a kde jsme na ně tolik peněz vzali?
05. 08. 2010 | 13:31

neo napsal(a):

jiří:

co bych si měl kompenzovat? je to jen nick.

Intelekt: jsem spokojen, uživim se

Svaly: no jsem hubenej a moc svaloviny nemám

Charisma: to nechť posoudí jiní...

Obezita: kdepak

Malý pindík: kdepak.. bys koukal:)

jinak co konkrétně se ti na mých příspěvcích nezdá?
05. 08. 2010 | 13:49

Filipi napsal(a):

Tak jsem se zase podival na Peheho blog po case... a koukam ze uz se posunul hodne do hlubin Marxismu. Tento prispevek by se dal shrnout: Dejte nam svoje prachy nebo vam rozbijeme drzku!...
05. 08. 2010 | 21:20

Dalton napsal(a):

Nemelo by se zamenovat sporeni se splacenim dluhu. To jsou prece odlisne veci. Tzv. usporna opatreni nevedou k setreni ale jen k castecnemu splaceni dluhu. Setrim jen tehdy, kdyz mi roste disponibilni castka, tedy kdyz jsem v plusu.
06. 08. 2010 | 00:20

Pepi napsal(a):

Ano, demontáž sociálního státu ve prospěch firem těžících z globalizace.
S přílišnými úsporami vlád se krize do ČR vrátí.
Vláda pod vedením Kalouska příliš rychlými úsporami ve stavebnictví bude "hrobařem" ČS stavebnictví, zvýší nezaměstnanost, následně se propadne maloobchod i služby, tím se sníží příjmy státu a dále zvýší deficit...
Nižším zdaněním od r.2008 a následným útěkem zisků z ČR dochází k dalšímu snížení investic v ČR s růstem nezaměstnanosti - viz.A.Michl „Kdy zmizí peníze z Česka“: http://blog.aktualne.centru...
A zvýšené šetření v Německu (v r.2011) znamenají další propad ČS exportního průmyslu (strojírenství) a další propad příjmů rozpočtu...
... a spirála dlouhodobějšího propadu ČR-ekonomiky i ČR-rozpočtu se roztáčí dolů...
-
A cesta (EU i ČR)? snad podle Německa "KurzArbeit" - začít s postupným zkracování pracovní doby všem a tím snižovat nezaměstnanost...
Podpora ekonomiky, ne její dušení.
- Jinak budeme dohánět v deficitu Řecko a v nezaměstnanosti Slovensko i Španělsko...
06. 08. 2010 | 12:57

jakub napsal(a):

Soudruhu Pehe
Líbí se mi jakou máte starost o "prostý lid"
Jak se rozohňujete nad tím, že důchodci nebudou moci být v nemocnici, protože jejich operace se bude muset odložit až na to budou mít.
Asi jste zapomněl, jak soudruh Rath jako ministr zdravotnictví zakázal operace.
Tedy nařídil jejich oddalování a bylo jedno jestli na to někdo měl nebo neměl. K operaci se nedostal nikdo.
Také Vaše starost o dopravní infrastrukturu je vzácná.
Poraďte se soudruhem Rathem, on Vám to zdůvodní.
Kdyby nevyplácal stamiliony na vracení 30-ti korunového poplatku, tak tu mohla být polovina silnic opravená.
Váš zájem o nesnižování sociálních dávek pro práci se štítících spoluobčanů, kteří si pro ně jezdí novým superbem je také namístě.
No a poslední věc.
Ta naše současná vláda ale způsobila škod těmi přivolanými pravicovými povodněmi, co?
Určitě za to můžou VV.
08. 08. 2010 | 08:18

Jan napsal(a):

Jardo
Konečně vím, co je smysl života.
40 let čtu, dumám, nevím.
Teď jsem prohlédl.
Makat to je ono.
Jen nevím, jsi bolševik, pravičák, nebo prostě vůl?
P.S. Vola nemyslím jako urážku, spíš typ. Petr Čepek ve vodě.

Vrazil bych do diskuse 2 temata, která tady cítím.
Vzájemná zášť.
Řekl bych že roste. Vlezete na diskusi a dovíte se že diskutující nenávidí: učitele-mají prázdniny, lenochy-nemusí pracovat, doktory- léčí potvory, nádražáky - mají zdarma jízdenky, socky - jsou chudí mrchy, bohaté - jsou bohatí potvory......
Nevím zda je tento fenomén specificky český, nebo ne. Nový nebo trvalý. Ale přijde mi, že se to v čase zhoršuje. Dřív jsme nenáviděli bolševiky, a jinak jsme se měli celkem rádi. Nebo si to blbě pamatuju?
Za druhé zde cítím všeobecnou vládu peněz.
Leví tvrdí, že se málo daní a proto jich nezbývá na potřebné. Praví tvrdí, že se moc daní, a potřební ať si trhnou nohou.
Ale nikdo nevidí, že jim peníze vládnou.
Peníze by měli být prostředkem, staly se ale cílem, měřítkem, jediným smyslem,vším.
Pro společnost to má devastující účinky, jak správně píše pan Pehe. Koho by ale dneska zajímala společnost - soused, matka, sousedovo dítě, cestující v tramvaji. Musí se přece s Jardou makat a na blbosti není čas...
Všimli jste si jak máme čím dál míň času?
08. 08. 2010 | 10:20

Vladimir napsal(a):

To Kozoroh.
Mezigenerační solidarita ...
Obávám se, že "mezigenerační solidaritu" ve svém pojetí zaměňujete za solidaritu mezigenerační v rodině - tedy na linii vnuk -> otec -> děda ...
Mezigenerační solidarita ale už od nejméně od doby Otto von Bismarca (přelom 19 a 20 st.) je chápána mezi generacemi populace bez hranic rodinných ...
To, že za starých časů bylo dobrým zvykem, aby mladí hospodařili na statku (v řemesle) , staří žili na výminku a dostávali od mladých obživu, to byla mezigenerační solidarita v rámci rodiny. Od té doby se hodně změnilo a ten nový stav musí GARANTOVAT STÁT, protože v lidské společnosti se vyskytují i lumpové a zločinci, kteří kašlou na jakoukoliv solidaritu a sobecky si chtějí užívat ... Kdo má tyto lumpy umravnit ? Nebo blízcí těchto lumpů si mají hodit mašli ?
Ano, stát je garantem práva, morálky, solidarity ! Není jiná síla, která by to dokázala.
10. 08. 2010 | 20:10

auto insurance virginia napsal(a):

Just want to say your article is as astonishing. The clearness to your publish is simply cool and i could assume you are knowledgeable on this subject. Well together with your permission allow me to grab your feed to keep updated with imminent post. Thanks 1,000,000 and please carry on the gratifying work. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance in virginia</a>
10. 08. 2011 | 09:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy