Škrtforma, solidarita a rozpad společnosti

25. 08. 2010 | 08:01
Přečteno 13977 krát
Dva celostátní pravicové deníky přinesly ve stejný den (23. srpna) dva texty, které spolu na první pohled nijak nesouvisely. Zatímco Lidové noviny věnovaly skoro celé první dvě strany zprávám o tom (a úvahám nad tím), že čeští občané po posledních povodních přispívají do různých sbírek na pomoc obětem mnohem méně než v minulosti, MF Dnes přinesla úvahu Pavla Párala nad tím, že rozpočtové škrty současné vlády nejsou zatím opravdovou reformou. Spíše se prý hodí termín „škrtforma“, jenž užil premiér Nečas.

V LN vysvětlovali oslovení „odborníci“ dramatický pokles v příspěvcích českých občanů do různých sbírek s oběťmi nedávných povodní ve srovnání s předešlými kalamitami vesměs tak, že prý jsou lidé unaveni šňůrou přírodních katastrof. Nepomáhá prý také nápad ministra financí Kalouska na stokorunovou „daň“, která prý odrazuje některé lidi o dobrovolného „dávání“.

Zajímavé bylo, že nikoho nenapadlo zmínit celkovou atmosféru ve společnosti, která souvisí právě s onou „škrtformou“, kterou někteří vydávají za reformu. Politika současné vládní koalice totiž v podobě této „škrtformy“ sděluje veřejnosti dvě zásadní věci.

Za prvé je pokračováním předvolební hysterie okolo údajné cesty České republiky do propasti „řeckého scénáře“, pokud okamžitě nezačneme drasticky šetřit. Za druhé je naplněním sociálně-darwinistické doktríny, jež byla prominentní zejména v programu TOP 09, která vychází z neoliberálních pouček o malém státu a pružném individualismu v prostředí neviditelné ruky (globálního) trhu.

Kombinace těchto dvou postojů vytváří nejenom pocit jakési falešné paniky z toho, že jsme jen o chlup unikli státnímu bankrotu, přičemž ještě není vyhráno, ale především devalvuje hodnoty společenské solidarity. Časy jsou prý zlé, dokonce natolik zlé, že nejrychleji ušetříme, když zapomeneme na investice do budoucnosti, a budeme prostě,…inu škrtat. Nejlépe tak, že zkrátíme dávky těm nejpotřebnějším, donutíme lidi platit ještě více za zdravotnickou péči, nebo omezíme počet hasičů či policistů, a pěkně plošně to „osolíme“ údajně přeplaceným státním zaměstnancům.

To, co odlišuje tuto „škrtformu“od smysluplných reforem není přitom to, o čem sní někteří neoliberálové—tedy co největší omezení role státu a co největší přizpůsobení české ekonomiky nárokům globálního kapitálu v podobě přeměny pracujících, doposud jakžtakž chráněných pracovním právem, v recyklovatelné zdroje námezdní síly. „Škrtformu“ odlišuje od reforem především to, že nikoho, jak se zdá, nezajímají (nebo nikdo ve vládním týmu i jeho slavném NERVu není schopen předvídat) nezamýšlené dopady nepromyšlené škrtací hysterie.

Nejde jen o budoucí patologické jevy, které jsou nevyhnutelně důsledkem například zvýšené kriminality ze strany těch, kteří propadnou stále řidší sociální sítí, a nemají co ztratit. Jde také o narušení sociální soudržnosti, a s ní i přediva společenské solidarity.

Jinými slovy, proti smysluplnému šetření státu, jenž si žil nad poměry, se nedá nic namítat. Proti „šetření“, které bude mít zcela evidentně negativní sociální i finanční dopady v budoucnosti, je třeba protestovat.

Pavel Barša nedávno trefně popsal současnou vládní politiku jako kolonizaci politiky ekonomikou. Nejde přitom jen o to, že českou politiku ovládlo primitivní ekonomizující myšlení, které poměřuje vše (tedy i věci, které se takto počítat nedají, protože souvisí s lidským kapitálem, hodnotami nebo kulturou) aritmetikou „výnosů“ a „ztrát“, která je sama o sobě nekriticky podřízena modle Růstu.

Jde také o to, že smysluplná demokratická politika má mít péči nejenom o ekonomické faktory a účetnické počty, ale i o hodnoty, které drží společnost pohromadě jako společnost.

Jenže v současnosti jsme svědky brutálního útoku na společnost coby komplikovanou strukturu, která existuje nejenom kvůli společné historii, jazyku a kultuře, ale také kvůli hodnotám vzájemné sounáležitosti, solidarity úspěšnějších se slabšími a etickým principům, které se nedají ekonomicky vyjádřit.

Ideologii, která se prosadila, můžeme popsat jako „sociální darwinismus“ nebo třeba vypjatý individualismus, v jehož podloží, když se proklestíme vzletnými frázemi o výkonnosti či modernizaci, je obyčejné sobectví. Předvolební klip „Přemluv bábu a dědu“ byl nejen nepodařenou nadsázkou; byl především symbolem nového trendu: atomizace společnosti.

V případě zmíněného klipu šlo o dělení na poněkud přitroublé „nepotřebné“ staré a dravou mladou generaci, která se na Facebooku narcisticky přesvědčuje o své jedinečnosti. To by se dalo samozřejmě pominout a prominout, neboť i tato mladá generace vystoupí jednoho dne ze své virtuální bubliny a zjistí ke svému překvapení, že existuje něco jako pracovní trh, jenž se řídí úplně jinými pravidly než přesvědčením o vlastní jedinečnosti.

Horší je, že další, a mnohem reálnější dělení společnosti najdeme v různých poselstvích pravicové vlády i neoliberalismem oslněných médiích: úspěšní versus neúspěšní, paraziti versus pracovití, líná a přebujelá státní administrativa versus my ostatní, přizpůsobiví versus nepřizpůsobiví, „slušní“ občané versus třeba bezdomovci, podnikaví versus nepodnikaví…

Ve výčtu by se dalo pokračovat. Podstatné ovšem je, že v této atmosféře umanuté „úspěšnosti“ a vylučování „neúspěšných“ , jakož i snah přetvořit českou společnost přes noc v jakéhosi pružného tygra globální ekonomiky, možná sice vznikne kasta úspěšných jedinců, ale zároveň zaniká společnost a pocit společenství.

I proto by se stálo zamyslet nad tím, zda výrazný propad v ochotě lidí pomáhat finančně spoluobčanům postiženým například posledními povodněmi souvisí jen s únavou z příliš častých přírodních katastrof, a nemá také něco do činění s postupnou změnou společenské i individuální mysli přesně ve stylu, který propaguje současná vládní politika: ať se každý postará sám o sebe.

Deník Referendum, 24.8.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ABSOLUT napsal(a):

Ano, je špatné šetřit na:
kultuře
hasičích
učitelích
ekologii
vysokých školách
dětech
důchodcích
pracujících
neziskovkách
sportu
zvířatech
divadlech
budoucnosti
přítomnosti
minulosti
a vůbec.
Máte pravdu, pane Pehe. Ale jak se jinak přestaneme zadlužoval tempem 100 mld. za rok?
25. 08. 2010 | 08:24

Marcus Agrippa napsal(a):

ABSOLUT:
jednorázové šetření OK - jenže to co provádí Kalousek povede jen k dalšímu šetření a prohlubování schodku rozpočtu. Ekonomika státu má řadu zpětných vazeb a to nejde roubovat na rodinný rozpočet. A návod na to, jak dát rozpočet trochu do pořádku, nám nabízí okolní státy - tedy to co se osvědčilo - není potřeba vymýšlet české specifika. Bohužel největší problém v ČR je kombinování ideologického fanatismu, propagandy soukromých médií a politické neschopnosti - to je skutečně smrtící kombinace.
25. 08. 2010 | 08:34

Kamil napsal(a):

ABSOLUT

Podle některých odhadů český stát utratí ročně zhruba 600 miliard za srátní zakázky, zčehož zhruba 100 miliard mizí v černých děrách korupce a předražeých projektů. Ne že by se nedala nějaká koruna ušetřit třeba na sociálníćh programech nebi hasičích, ale nezdá se, že priorita téhle vlády by byla v potlačení té systémové korupce,co nás stojí přibližně tolik, o čem mluvíte.
25. 08. 2010 | 08:36

wencajx napsal(a):

Souhlasim s autorem.
25. 08. 2010 | 08:40

neo napsal(a):

Dva celostátní pravicové deníky...

hm, Pehe a jeho fantasmagorie...
Zase vidí spiknutí , pravicové deníky, pravicoé počasí, pravicová nálada, pravicová anča dlaňovka... Pehe, zkus to levačkou, prý je to jak vod cizího
25. 08. 2010 | 08:41

franťýk napsal(a):

A není ten pokles solidarity dán také "úspěšným" vystoupením Pánkova televizního souboru (Člověk v (pl)tísni) při volbách nanečisto. I já, ač pravidelný přispěvatel, jsem od této "charitativní" parodie ještě nikomu neposlal ani korunu. A hodně dlouho ani nepošlu. Ne, že bych nemohl, ale už těm charitám prostě nevěřím
25. 08. 2010 | 08:43

Ládik!!! napsal(a):

Rozpad společnosti nastal v r. 1948. Na "oni" a "my". Nyní je "společnost" rozpadlá na atomy a dále se rozpadat nemůže. Jen stmelovat. Někteří se možná budou houfovat.
25. 08. 2010 | 08:45

neo napsal(a):

Mimochodem pane Pehe, mám jen takovou malou připomínku.

Vy socjálisti považujete onu solidaritu za cosi povinného. Už nevim na kterém blogu jsem onu diskusi o povinné či dobrovolné solidaritě vedl, ale vy si musíte vybrat klucí.

Buď tedy budou lidé solidární povinně po socialisticku a nebo dobrovolně. Obojí je trošku moc, nemyslíte? Na jedné straně chcete solidaritu s flákači, nezaměstnanými, nemocnými, invalidy, neschopnými, vychcanými apod a pak křičíte, že lidé nemají peníze na pomoc zaplaveným, štěňátkům v útulcích nebo opuštěným dětem.
25. 08. 2010 | 08:46

Ládik!!! napsal(a):

Jo a houf potřebuje vůdce - pane Pehe, berete to?
25. 08. 2010 | 08:47

jo napsal(a):

Opět super článek.
25. 08. 2010 | 08:57

Puck napsal(a):

Pánek vyhodnotil stav naší pravice jako stav tísňový, a proto se volby nanečisto konaly pod jeho patronací.
A občan vyhodnotil Pánkovo počínání tak, že na podobnou tíseň přispívat, je nevhodné. Zvláště ten levicovější občan.
Úvaha páně Pánka, že levicový volič na jeho nadaci stejně nepřispívá, protože nemá z čeho, se ukázala jako chybná. :-)
25. 08. 2010 | 09:00

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, významný tvůrce zániku společnosti a pocitu společenství zde.
Umanutý.
Veselé krizování bude líp..
http://media.novinky.cz/588...
25. 08. 2010 | 09:01

Marcus Agrippa napsal(a):

wbgarden:
i když sice projevujete určité vlohy pro počítačovou grafiku, tak Vás intelektuálně J.Paroubek přesahuje asi tak jako Einstein somálského popeláře. Tak se raději nevyčerpávejte.
25. 08. 2010 | 09:04

TomasB napsal(a):

Pane Pehe, já vás miluju. Už tady máme rozpad společnosti, hmmm. Ale o tom mluvil už před nějakými 15 lety pan Grebeníček. Například o "devalvaci hodnot společenské solidarity" se píše v materiálech Komunistické strany pořád dokola o atomizaci společnosti také. Navštivte někdy jejich web (http://www.kscm.cz). Zajímavé je jejich řešení deficitu státního rozpočtu, cituji: "počítat s dočasným navýšením deficitu ..." konec citátu. Myslím že vaše "řešení" státních dluhů je obdobné.

Zkrátka a dobře - dejte si pane Pehe tu práci, i vy milí čtenáři tohoto blogu a porovnejte názory a doporučení pana Pehe s postoji a dokumenty KSČM. Nejde jen o "podobné" názory, jde o přesné formulace, celé věty, slovní obraty, které si pan Pehe půjčuje ze slovníku a programu KSČM.

Jen jsem si říkal, že by bylo dobré si to uvědomit. To je všechno.
25. 08. 2010 | 09:06

Johan napsal(a):

Pane Pehe, přišel čas, abyste vstoupil do politiky a řídil tento stát k zářným zítřkům. Jinak to jsou jenom hospodské řeči a tam i já dokážu řídit zeměkouli.
25. 08. 2010 | 09:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, úchvatné, bydlet ve lhotě a dát si nick Marcus Aurelius je přímo okouzlující.
Jinak, jak málinko je třeba, stačí lehce nahodit a okamžitě nájemní třistakorunoví sockom diskutéří zabírají.
Sexymozek ještě platí a má z čeho ? Osm set mega dluh, to je síla.
Toto asi není vaše dílo cvajštajne, že ?
Veselé krizování bude líp...
http://wbgarden.com/nove/wb...
25. 08. 2010 | 09:14

Charlie napsal(a):

Zatím podle komentářů:

"praví" -ranní ptáčátka - už zde číhají kdo co vyprdne

zatímco "leví" se asi klubou z teplých postýlek - jak jinak - jsouto většinou socky

Agripa měl asi službu a držel vartu.

Za chvíli to tu začne - jdu makat
25. 08. 2010 | 09:14

Vico napsal(a):

Výborný článek, který vyvolá u pravicových fanatiků zlobnou reakci. Neo je jen první světlicí před chystanou kanonádou.

Drábek tu včera chladným jazykem administrátora bolesti oznámil Pučmidrátu,že pro něj plánuje flexibilní budoucnost. Nechal jsem ten článek bez odezvy. On ten Drábek je vlastně poctivý. TOP09 kromě obličeje starosvětsky sympatického knížete slibovala i "ozdravnou hořkost" /vždyť účinný lék je svým způsobem jed/. A tak si říkám ať si jednou Pučmidrát tu svou volbu vyžere až do dna jako to pívo, kterému dal přednost před volební urnou.

Pehe celkem přesně charakterizuje současný důraz na vypjatý individualismus ornamentálně rámovaný slovy o tom, že každý si především musí pomoci sám a každý je strůjcem svého štěstí a své budoucnosti.

Inu, svou logiku to má. Takže nezbývá než si navléknout boxerské rukavice a bojovat o ten kousek na horní palubě a na jakoukoliv výzvu establismentu k solidárnímu utahování opasku individualisticky reagovat ofenzivním rozepnutím opasku a následným flexibilním/pružným/ mlasknutím. Počítá se jen individuální vítězství. I flexibilně pro artrosu nedostatečný dědek má alespoň berli, kterou může vítězného Drábka přetáhnout přes pružný hřbet.

Holt -Musíme si pomáhat/sobě/.
25. 08. 2010 | 09:15

neo napsal(a):

Vico,

Musíš si uvědomit, že strany jako Top 09 a ODS budou svazující zákoník práce uvolňovat. Není to neznámá věc a nebyla neznámá ani před volbami. Výsledek voleb jednoznačně říká: chceme flexibilnější pracovní trh a nechceme býti nezaměstnanými.
25. 08. 2010 | 09:20

Marcus Agrippa napsal(a):

wbgarden:
Marcus Aurelius není totéž co Marcus Agrippa ( předpokládám, že jste se"uklepl"). Osobně bych pro žádnou politickou stranu ( v ČR ) nebojoval ani za 100 tis.- natož pak za 300 kč. Vy snad ano?! I když Vaše nadšení pro antisockom napovídá ledacos. Jinak díky za hezké foto.
25. 08. 2010 | 09:21

karel napsal(a):

Je to jednoduché. Většinou přispívá levicově solidárně myslící člověk. Od pravicově myslících sobců toho u nás charity moc nevidí. Ale levicově myslící člověk nebude přispívat na Pánkovi volby nanečisto, o poslání charitativní organizace má jiné představy. Sám jsem také přestal, když jsem s údivem sledoval, jak se charitativní organizace intenzivně zapojila do předvolebního boje na straně ODSTOP .
25. 08. 2010 | 09:24

VP napsal(a):

žádná charita už ode mne nedostane ani korunu. Člověk v tísni se plete do plitiky a je krytím pro zpravodajce. Tak to tedy ne.
25. 08. 2010 | 09:25

MaB napsal(a):

ABSOLUTe
Vy si jaksi nevšímáte, že svými "reformami" Drábek a spol. jenom dále podtrhnou zdroje ke splácení toho dluhu.
Rozšíření tzv. flekibilních úvazků (dohody, švarcsystém atd.) nepochybně zflexibilizuje trh práce, ale zároveň výrazně ubudou odvody do rozpočtů.
A to nemluvím o tom, že tahle flixibilizovaná pracovní síla nebude mít vyděláno na důchodu a na stáří půjde žebrotou.
25. 08. 2010 | 09:26

Matrix napsal(a):

Pehe tyto výkřiky vypouští do světa jistá petice ProAlt. Až jste podepsal?

http://www.reflex.cz/clanek...
25. 08. 2010 | 09:27

Vico napsal(a):

neo : a co jiného jsem napsal?

Opakuji : On ten Drábek je vlastně poctivý. TOP09 kromě obličeje starosvětsky sympatického knížete slibovala i "ozdravnou hořkost"

Já si myslím, že je nanejvýše fér, aby si to Pučmidrát, který teď nadává jak špaček /jednoho takového jsem zažil v kupé a raději jsem si přesedl/, vyžral až do dna. Jako Radegasta -"Život je hořký - bohudík" :-)
25. 08. 2010 | 09:27

Nuba napsal(a):

Absolut

co takhle začít u zlodějů, korupčníků a bank ?

Ale to je hodně složité a nepřináší to potřebný a hlavně rychlý efekt.

A taky když jsou tam mnozí za podpory mafie všeobecné tak příjemně zaháčkovaní.

Tak to zkusíme na těch slabších, ti se nedokážou tolik bránit.

Vracíme se někam,kde už jsme v jiné podobě jedou byli a ani netušíme jak to může dopadnout.

Intuice mi nic hezkého nenapovídá
25. 08. 2010 | 09:28

marnost napsal(a):

Proč už lidé nechtějí být solidární s lidmi postiženými povodňovou kalamitou?

Jednoduše - v médiích vystupují lidé, kteří již byli vytopení povodní nejen jednou, dvakrát, ale i třikrát, čtyřikrát, pětkrát atd. Vždy dostali peníze od státu i od dárců.

Dávat peníze vždy když dojde zase k potopě, neboť nejsou hotovy opravy v povodí, neboť lidé nemají chuť odejít ze záplavové oblasti a žijí tam s vědomím, že "to" zase přijde - je placení čehokoliv prostá MARNOST nad MARNOST.

Jinak pan Pehe opět káže vodu, ale pije víno - vyčítá snižování mezd ve státním sektoru, snižování podpor, ale zapomíná, že mnoho podniků muselo mzdy již dávno svým zaměstnancům snížit jinak by nepřežili. Růst mezd v poslední době byl způsoben jen růstem ve státní sféře.
25. 08. 2010 | 09:30

neo napsal(a):

Vico:

Napsal jsi, že to Drábek oznámil včera. Lžeš.

Top 09 to oznamovala již před volbami a lidé si zvolili.

Konečně vláda, která začne něco dělat !
25. 08. 2010 | 09:31

dennis napsal(a):

Napadna shoda v nazorech vsech zastancu zivotniho hesla "Kazdy je strujcem sveho stesti!" a tech, kteri podporuji dnesni "reformni skrty" je v tom, ze taktne mlci o tom, jak rychle a jak vydatne nastane prosperita celeho hospodarstvi a cele spolecnosti vubec. (Jak celoplosne skrty primo zpusobi budouci ekonomicky boom.) Mlcky predpokladaji,ze po jiste dobe nabere ekonomika automaticky vzletnou tendenci. V te veci jsem velmi skepticky. A kupodivu Kalouskuv navrh, aby pracujici povinne prispivali do kasicky na vyplavene, a tema tohoto blogu casove i logicky se spolu snoubi.

S respektem a uznanim si ctu blogy pana J. Pehe. Pod poslednim blogem J. Paroubka jsem si vzpomnel na blog pana Pehe, ve kterem prinesl zpravu americkeho autora o privatizaci bezpecnostnich sluzeb. Porad je to jedno tema: " o statu a pruznem individualismu v prostredi volneho trhu s neviditelnou globalni rukou v pozadi".
25. 08. 2010 | 09:34

franťýk napsal(a):

Vico
zajímavé je, že těch "hořkých" reklam se objevuje víc - Hořká je dobrá, vždyť víš - (Fernet)
To má být příprava na budoucnost?
To já radši Cinzano (sladké)
25. 08. 2010 | 09:35

jozka napsal(a):

marnost:

problem je v tom, ze nyni jsou zaplavy i tam, kde nebyly. A nema kazdy dva melouny a vic, pripadne vek na hypoteku aby si postavil barak jinde.
25. 08. 2010 | 09:36

dennis napsal(a):

Vico
palec nahoru!
25. 08. 2010 | 09:37

schlimbach napsal(a):

pane Pehe, pěkný blog
25. 08. 2010 | 09:42

jozka napsal(a):

Vico:

ad neo - to je prece znama vec, kdyz chcete, aby krava dojila, musi se ji dat min zradla. Kuci uz to maj dobre rozjety. jen mam takovou obavu, ze tesne pred tim, nez se jim povede kravu odnaucit zrat uplne, tak ta krava zdechne. Ale chyba bude urco v te krave.
25. 08. 2010 | 09:43

Vico napsal(a):

neo : Nejspíše se ti něco zaseklo v hlavě nebo vnímáš dvojrozměrně.

Takže do třetice všeho dobrého i zlého : "n ten Drábek je vlastně poctivý. TOP09 kromě obličeje starosvětsky sympatického knížete SLIBOVALA i "ozdravnou hořkost"

Komentář : Nejprve konstatuji, co včera Drábek napsal

Poté konstatuji, že je Drábek svým způsobem poctivý

Poté vysvětluji, proč si to myslím -protože to TOP09 SLIBOVALA.

Učitel zvláštní školy musí být někdy velmi trpělivý...
25. 08. 2010 | 09:43

jozka napsal(a):

Vico:

ad neo podruhe: To nepochopi. Moc pismenek.
25. 08. 2010 | 09:47

Naštvaný napsal(a):

"rozpad společnosti" píše autor. Lze-li hovořit o rozpadu, tak pouze o rozpadu jeho osobnosti. No řekněte sami: "rozpad společnosti..." zase jedno ze semen blbé nálady. Koukám, že žák už překonává svého exhradního učitele.
25. 08. 2010 | 09:48

Nuba napsal(a):

Vico

od Drábka se nedá nic čekat, tam platí známé pořekadlo - kozel zahradníkem

Srdci neporučíš :)
25. 08. 2010 | 09:48

schlimbach napsal(a):

neo

škrtat dovede každý hlupák, obvzvláště,pokud si neuvědomuje, jak je to všechno ve společnosti provázané nejen na úrovni ekonomiky. Vtvořit nová pracovní místa ale hlupák nedovede. Vláda 118 se vydala cestou škrtů - asi nedovede vytvořit prcovní místa. není to ale jen o tomto. Společnost by se měla zamyslet také nad tím, co vlastně chceme i do budoucna. Prakticky na to, abychom se všichni velice dobře uživili, měli byty a nutné další pomůcky k životu stačí aby pracovalo okolo 1,5 - 2 miliony lidí - to znamená, abychom měli všichni smysluplnou práci (kteří chtějí) a mohli si užívat dostatek volného času, stačilo by pracovat 24 hodin týdně každému. Na nějaké začleňování se a posluhování globálnímu kapitálu bychom se mohli zvysoka vykašlat. Jenže, bohužel, by se muselo myslet na společnost, ne na vlastní kapsu a individuání obohacení, museli by se do vlády dostat lidé s vizemi. To u nás ale bohužel hned tak nebude. Možná tím, že vyhrála 118, se národ probere, až pocítí na vlastní kůži reálné výsledky těchto "odborníků". Vy osobně neo máte plná ústa tupých dogmatických frází, které bohužel nikdy nikde v čisté podobě neexistovaly, protože lidé vždycky dříve nebo později pochopili, že je to hloupost, v životě jde o podstatně víc, než o peníze a něčí touhu po moci. Můžeme se jen modlit, aby se u náš národ probudil.
25. 08. 2010 | 09:49

Vilém napsal(a):

Velice dobrý postřeh, i když přímou souvislost mezi poklesem částek vybraných ve sbírkách a novou atmosférou v politice bych viděl trochu jinak - protože občané mají existenční starosti, nechtějí tolik pomáhat, když jim je neustále vštěpováno, že jim nikdo nepomůže, pokud se dostanou do problémů.
Ostatně tato vláda projevila v souvislosti s povodněmi morální úchylnost, když chce zavádět daň z hlavy a solidaritu s postiženými imperativně požaduje hlavně od nezaměstnaných, pokud možno zdarma, přitom se tato vláda vůči lidem bez práce chová tak, jako by šlo skoro o zločince.

http://www.ct24.cz/povodne-...
25. 08. 2010 | 09:52

Vico napsal(a):

Dennis: :-)

Jozka : Než se neovi podaří nahodit vypadlé pojistky řeknu za něho.

Důležité je, že ušetříme krmivo pro krávu. Pokud se kráva stane flexibilní a naučí se žrát piliny, bude dojivost zachována.Nebude-li flexibilní, tak propadne sítem na jatka. Nebude-li za krávu náhrada, máme přece dostatek volů. Pokud bude vůl flexibilní, naučí se i dojit.

Vůl se najde vždycky!
25. 08. 2010 | 09:53

Kali napsal(a):

Za to, kde jsme teď, můžeme poděkovat "Sametové revoluci". A bude ještě hůř. Děkujeme, odejdete!
25. 08. 2010 | 09:54

Ašek napsal(a):

To samé jako L.Jelinek.Nemuže byt tak zle, když mají tito dva živočichové co jist.
25. 08. 2010 | 09:56

SuP napsal(a):

jozka -
Asi ti uniklo, že ta kráva víc srala a prděla, než dojila. To pozná každej, že jí musí dát dietu.
25. 08. 2010 | 09:57

Vico napsal(a):

Nuba : Zdravím. Máte pravdu. Udělali hladového kozla zahradníkem. Jen aby na té jeho zahrádce poté kdy spase všechnu brokolici nezačal růst bolševník
25. 08. 2010 | 09:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, omlouvám se za ten překlep Marcusi. Samozřejmě Marcus Agrippa. Jinak nemám rád, když někdo uráží popeláře natož ty ze somálie.
A ešče jinak, ten osm set megový dloužek se taky dal dát na solidaritu, a ne tu sockom upřímnost furt lepit na každý roh.
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/e/e...
25. 08. 2010 | 09:59

SuP napsal(a):

Vico -
Myslíš, že ti neobolševici, co Tě tu tak chválí byli u voleb, nebo nebyli?
25. 08. 2010 | 10:00

franťýk napsal(a):

Vico
S tím volem je to ta nejhorší pravda, která nás mohla potkat. Výstižněji a kratšeji to napsat snad nejde
25. 08. 2010 | 10:02

Joska napsal(a):

S Pehem souhlasím, i když psát takové blogy není v době nápadů Bakalovy trojky asi nic složitého. Kalousek a spol. se chovají jako asociální účetní, jejichž myšlenkový potenciál končí u má dáti - dal. To , co popisuje Pehe jsou mimoekonomické dopady jejich nápadů - jedním z nich je popisovaný rozpad společnosti, její diferenciace na masu chudých a úzkou skupinu bohatých. Atomizovaná společnost má totiž ale jednu cennou vlastnost pro ty, kteří ji pomáhají vzniknout - a to je její snadná ovladatelnost. Bakalova trojka asi četla nebo možná nečetla (i když jí propagovali a učili za socíku i komunisté) pověst o Svatoplukových prutech - "jednotlivé pruty je jednoduché zlomit, ale jejich svazek už ne". To říká kníže Svatopluk svým svolaným synům jako odkaz (škoda, že dnešní kníže nemá tu jeho moudrost a našim mladým káže opak). A vo, vo, vo tom toje. Bohužel dnešní ekonomie (věda věd, jak říká jeden ekonomista na Hradě) neumí hodnotit hodnotově penězi tyto mimoekonomické záležitosti - atomizace společnosti a rostoucí kriminalita, devastace životního prostředí....
25. 08. 2010 | 10:02

neo napsal(a):

Vico napsal(a):
Výborný článek, který vyvolá u pravicových fanatiků zlobnou reakci. Neo je jen první světlicí před chystanou kanonádou.

Drábek tu včera chladným jazykem administrátora bolesti oznámil Pučmidrátu,že pro něj plánuje flexibilní budoucnost.
25. 08. 2010 | 10:03

franťýk napsal(a):

SuP
(ad jozka) Zřejmě nechápete rozdíl mezi dietou a hladovkou. To co se nám tu deď ordinuje, není dieta,ale ta hladovka.
25. 08. 2010 | 10:06

jozka napsal(a):

SuP:

Ale vona dojila, ne, ze ne. Akorat ti, co ji dojili zacali cim dal vic vynaset zadnim vchodem k sobe domu. To to jen zvenku vypada, ze nedoji, protoze temi prednimi dvermi zacalo prochazet cim dal min mlika.
25. 08. 2010 | 10:06

SuP napsal(a):

Nuba -
Zdá se mi, že ten příměr "Kozel zahradníkem" směrovaný na pana ministra je poněkud netrefný. (mimoň).
Představuji si, že pokud pustím kozla do zahrady, vyžere mi všechny sťavnaté výpěstky.
A státní správa (napříč spektrem) se chová vždy úplně stejně. Neboť co je to jiného, když ze státního rozpočtu státní správa spotřebuje 80%?
25. 08. 2010 | 10:06

Carlos V. napsal(a):

Velmi uasmevny blog a jeste veselejsi komentare.

Mame zde tlupu zlych, sobeckych lidi, kteri nechtejit pripsivat solidarne tem, kteri se oznaci za potrebne (mimochodem, slyseli jste nekdy o statnim uradu, kteri sam sebe oznacil za nepotrebny ?).

A tito lide, kterych je /FUJ/ stale vic, se chteji starat o sebe, a nechteji platit za to, co by podle pana Pehe placeno byt melo.

Jiste. Kdo se postara lidem o slusne stari, dustojny zivot, zdravi, vzdelani, praci ? Prece to nemuzete chtit po lidech. To prece musi zajistit stat ...
25. 08. 2010 | 10:06

SuP napsal(a):

Carlos V. -
Jasně! A když stát není schopen mít peníze, AŤ TO NEDĚLÁ!
(Ještě že nám mohl ten Exner včas poradit)
25. 08. 2010 | 10:10

schlimbach napsal(a):

Carlos V.

panebože, vy tomu, co jste napsal snad i věříte?
25. 08. 2010 | 10:10

Pípa napsal(a):

Hezký článek.
Napadlo mě, kdo jsou ti čeští úspěšní. No darmo mluvit.
25. 08. 2010 | 10:11

Nuba napsal(a):

Supe

bylo to myšleno vzhledem k profesní minulosti pana ministra. Něco jako kdyby šel generální ředitel ČEZu Martin Roman řídit ministerstvo životního prostředí, nebo paní Vesecká spravedlnost.
25. 08. 2010 | 10:15

Nuba napsal(a):

A ještě:

Flexibilita, lidské zdroje, úspěch ÚSPĚCH a potom hlavně prachy, PRACHY, PRACHY, PRACHY ....!

To jsou zaklínadla dnešní kontejnerové doby. Jedni si do kontejneru ukládají úspory a druzí z něj vybírají odpadky.

Tak je to správné, tak to má být. Co na to říkáš, pane Bože ?

Lidi jsou přece dvojího druhu - dobří a špatní a musejí si to náležitě každý, ti dobří vychutnat a ti špatní vyžrat. To dá rozum.

Nová doba ! Hyjé !

Vždycky se nějaký Pilát najde
25. 08. 2010 | 10:17

arnazach napsal(a):

Dobrý postřeh pana Pehe, i když myslím, že zatím jde spíš o únavu z katastrof - momentálně se mohou jevit jako setrvalý, nikoli mimořádný stav - spíš než o oslabení sociálního cítění.

Co se týče modly Růstu, je to tak, že sociální smír je udržitelný jen za podmínky růstu. To je v pořádku, pokud zůstane trend k technologiím méně zatěžujícím životní prostředí.

Správně říká autor, že segregace neúspěšných škodí, stejně tak škodí nulový ohled k minoritám. Bohužel lidskoprávní agendě (zatím jen rétoricky) dominuje hlas z poloviny 19. stol.

Snižování nákladů a usnadnění investic je správná cesta. Koalice ale bude vládnout možná jen čtyři roky, a tudíž musí usilovat o minimální souhlas demokratické opozice s dlouhodobými projekty.
25. 08. 2010 | 10:22

Luba napsal(a):

Říkám si,
jak mohou diletanti úspěšně reformovat oblasti, o kterých nic neví?

Bártův vzor, Napoleon Bonaparte, začínal jako řadový dělostřelec.
Pak mohl úspěšně vést armádu.

Baťa začínal jako řadový švec.
Učil se pracovat se všemi stroji, které pro svou továrnu zakoupil. Pak mohl úspěšně vést své spolupracovníky.

I Kolben se vypracovával takřka z ničeho a jeho anabáze přes evropské elektrotechnické podniky až k čaroději z Menlo Parku trvala patnáct let.
Pak mohl být úspěšným průkopníkem, reformátorem a podnikatelem světového jména.

Ale co je Kalousek, Drábek, Drobil, Besser, Fuksa a spol?
Univerzálně použitelní diletanti, jejichž hlavní kvalifikací na ministerské posty byla stranická příslušnost.
Jako kdysi za starých časů ...

Tací samozřejmě umí šetřit jen škrty - navíc bez představy o tom, zda tato okamžitá úspora nebude znamenat budoucí dalekosáhlé a tedy mnohem nákladnější škody.
25. 08. 2010 | 10:23

honza napsal(a):

Keci, keci, keci - kde ale ušetřit těch 80 miliard co schází / aby shodek byl "jen" 135 mld/, to soudruhu Pehe nenavrhujete. Jistě zvýšit daně firmám + progresivní daň - tj. celkem cca 10-15 mld.. Zbytek na dluh a la ČSSD.
25. 08. 2010 | 10:25

Da.Rock napsal(a):

Likvidace společnosti je přece pro současnou neoliberální pravici typická. Ona dokonce tvrdí, že něco takového jako společnost neexistuje, že je zde jen množina jedinců se svými osobními zájmy.
Cílem pochopitelně je implantovat lidem dojem, že na sobeckosti není nic špatného, protože je ekonomicky výhodná. Rozhodně výhodnější, než solidarita. A měřeno prizmatem pravicových účetních ve vládě je životaschopné jen to, co je ekonomicky výhodné. A vše, co ekonomickou výhodu narušuje, je třeba odvrhnout, jako neužitečný balast. Třeba odpovědnost za společnost.
25. 08. 2010 | 10:25

jozka napsal(a):

Luba:

Ale to je prece normalni. Dneska vam sefovstvo predhodi chlapce ve slusivem obleku, neoschlym inkoustem na diplomu pro uplne jiny obor a honosnym titulem konzultant a ten vam ma radit jak to mate delat. Diletant totiz nevi, ze nektere veci neni radno delat a udela je. A pak to svede na ty, kterym radil. S inistry cehokoliv je to stejne.
25. 08. 2010 | 10:29

hoven napsal(a):

pokud lide začinají přispívat méně např. na povodně, znamena to, že více občanu začalo levicově myslet. lide s levicovým myšlením se vyznačují velkou mírou sobectví, egoismu a lakomosti. pod pojmem solidarita si představují povinost druhých lidí jim dávat peníze. je to špatná zpráva, společnost jde do leva.
25. 08. 2010 | 10:36

PetrK napsal(a):

Pehe, Pehe,
opět velký odkaz malého mistra.
25. 08. 2010 | 10:38

JC napsal(a):

Takže, škrtreforma - rozpad společnosti...hmmm.
To se nám tedy rozpadá společnost v celé EU.
Pan ojrohujer Pehe by si mohl nastudovat, že tzv.škrtreforma v ČR je pouhý odvar z ponožek proti tomu co se chystá u našich "vyspělejších a produktivnějších vzorů"
25. 08. 2010 | 10:46

00 napsal(a):

Pořád tu nezaznělo jak rychle! ušetřit 80mld jinak než škrty a snižováním výdajů.

Socialistické pohádky o růstu, a multiplikaci výdajů, které prý v budoucnosti všechno uhradí si nechte.

Korupci ve státních zakázkách také, protože není reálné na tomto v krátkém termínu ušetřit.

Tak jak???
25. 08. 2010 | 10:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad Pán hoven a jeho propaganda

Pokud lidé začnou méně přispívat např. na povodně, znamená to, že přestávají důvěřovat tomu, že společná kasa je dobře spravována.
Že celý ten aparát, který sám sebe deklaruje jako potřebné instituce a který oni živí a naň přispívají je aparátem samým pro sebe.
Lidi zkrátka začli přemýšlet.
Proč jim Kalousek posílá složenku. Proč se o korupci stále jen mluví. Proč je politická odpovědnost bezobsažným pojmem.
K čemu je ta kasa a stát, když se lidi při jakémkoliv větším dešti raději znovu dají na modlení.
Ale furt po nich někdo něco chce - na bezdomovce, na výstavbu toho či onoho, na léčbu rakoviny, na povodně, na sucha, na Kambodžu, na Nauru...
V inflaci těhle boh´libých činností, takto sektoru ekonomiky, se zcela utápí prvotní poslání společné kasy.
Platím daně - herdek, co mám vlastně za ně ?

Společnost nejde doleva, jde takto do řiti.

Kdo ji tam posílá ? Hmmm. Myslím si, že poctivý občan a daňový poplatník zprava, zleva, věřící či ateista to není.
25. 08. 2010 | 10:50

jozka napsal(a):

00:

Muzeme zacit miliardami vyhazovanymi na nasi ucast v cizich valkach...
25. 08. 2010 | 10:55

Levičák napsal(a):

to:Absolut
Váš seznam,kde se nemá šetřit je podrobný.Ale dle Vás již není,kde jinde šetřit.Já myslím že ano.Po revoluci nám média ukazovala,jak vždy nový premiér po nastěhování se do premiérské vily měnil kompletně její vybavení,protože manželce se vybavení po bývalé paní premiérové nelíbilo.Přece nebude 4 roky bydlet v tom,co se jí nelíbí.Na Hradě se také několikrát měnilo vybavení,měnily se uniformy hradní stráže,měnily se uniformy policistů i když těm na Slovensku i nadále posloužily ty původní,koupila ,zrekonstruovala a vybavila se vila pro předsedu sněmovny,která je dnes najednou zbytečná a možná se prodá.Zasedání vlády,aby to nebylo stále stejné se konalo na zámku v Kolodějích,Policii ČR se slavnostně předávaly nové Octavie v Brně,i když tam nejdříve ta auta musela dojet a potom jela zpět do Prahy,v rámci humanizace vězenství se ve věznicích zřídila místnost vybavená válendou a sprchovým koutem pro návštěvy manželek,dále musí mít vězni vybavení pro zájmovou činnost atd.,velitel vězeňské stráže si nechal vyrobit pozlacenou šavli,naše armáda pro své mise v zahraničí,kde brání naší republiku musí mít obrněné Hamry,bojová vozidla pěchoty z Rakouska,dále musíme mít Gripeny,i když nám velení NATO doporučovalo letectvo neobnovovat,protože všechny okolní větší státy letectvo mají a protože jsou rovněž členy NATO,mohou nám včas v případě napadení pomoci.Lepší variantou by bylo investovat do protiletadlových raket a radarů.Dále jsou tu nepřiměřené platy manažerů státních nebo polostátních podniků,neustálá výměna vozového parku vládních činitelů,bydlení ředitele nejvyššího kontrolního úřadu se čtyřmi ložnicemi a 2 garážová stání,vybavení krajských úřadů předraženým nábytkem na míru včetně věšáků na klobouky a deštníky,nákup originálů obrazů pro ministerstva a mohl bych pokračovat ještě hodně dlouho.Tak to je jen část toho,co jste nevyjmenoval a na čem by se dalo šetřit a škrtat.Ale toho se nedočkáme,je lepší škrtat u obyčejných lidí.Daňová progrese také neprošla.Placení 60,-Kč u lékaře a další platby v nemocnici,ať tro postihne jen ty nemocné.Jednoduší by bylo,jest-li opravdu ve zdravotnictví peníze chybí zvednout o 1 - 2 % odvody na sociální zabezpečení a tím vytvořit solidárnost,na které má být zdravotnictví založeno.Vždyť nemoc postihuje zejména starší občany.Proto si myslím,že pan Pehe má pravdu a naše společnost svým nynějším rozdělením ztrácí pocit sounáležitosti a solidarity.Jsme jeden národ,ale dělíme se na ty dravé a ty tzv.neschopné,které je třeba zdecimovat,ať je od nich pokoj.Ale uživí se pak Ti schopní sami o sobě? Kdo na ně bude pracovat?
25. 08. 2010 | 10:58

hoven napsal(a):

kydac,
ty maš typické myšlení levicového sobce. jseš živoucí důkaz mých slov. levičák má plná usta solidarity, pouze pokud je příjemce. proč si nerazil teorii o tom, že na všechny výdaje mají stačit daně, když nas tady čssd v době ekonomickeho růstu zadlužovala jako šílená????
25. 08. 2010 | 11:00

00 napsal(a):

jozka:

to jsou asi 3mld. co tam máte dál?

http://www.ceskenoviny.cz/d...
25. 08. 2010 | 11:04

TomasB napsal(a):

základ, na kterém stojí "vyznání" pana Pehe i dalších levicových extremistů je přesvědčení, že existují vlastně dvě skupiny lidí - ti, kteří to "myslí dobře" (to jsou oni sami) a ti, kteří to "myslí zle" (to jsou ti ostatní). V jejich světě není prostor pro různé názory, různá řešení. Svět v jejich představě je místo boje - těch co to myslí dobře s těmi, kteří to myslí zle.

Už samo přesvědčení, že to "myslí dobře" z levičáků dělá "lepší lidi". Oni přeci "myslí" na slabé, chudé či jinak diskriminované a tím jsou ve vlastních očích "lepší" než ostatní, kterým jsou ti slabí a spol. minimálně ukradení, pokud ne hůř. Nicméně levičákům stačí jen ten pocit. Oni sami pro ty slabé či chudé nemusí dělat nic - stačí ukazovat prstem a volat - podívejte, to ti bohatí, oni nemyslí na chudé. Čímž se jaksi implikuje, že levičáci na chudé myslí a dokonce v druhém plánu se tím naznačuje, že levičáci by se o své bohatství s chudými rozdělili - kdyby bývali bohatství měli.

Celé je to strašlivá lež.

Představme si takovou situaci: je zima, sníh a v řece se topí člověk. Na břehu stojí skupinka lidí a v jejich středu jeden svalnatý, opálený, evidentně v kondici. No a ti ostatní na něj řvou - tak tam skoč, pomoz mu, zachraň ho, nebuď svině! A když tam neskočí, odvrátí se od něj. Až ho příště potkají, odplivnou si - hajzl jeden, nezachránil tonoucího. Taková je naše levice.
25. 08. 2010 | 11:05

Luba napsal(a):

hovne,
nevím, co si představujetepod pojmem "levicové myšlení".

Je pravidlem, že se s trpícími solidarizují lidé chudí, a z vrstech bohatších jsou to ženy.
Proč?

Podnikatelé si řeknou, že přece platí daně - ať se tedy postará stát. Lichváři z bank ty postižené ještě okradou o úroky.
A ženy jsou obecně tou empatičtější stránkou člověka, byť je jím "homo economicus".

Podle těchto ukazatelů, s použitím vaší definice levicovosti, to tedy znamená, že bohatší lidé jsou vlastně levičáci.

Tato Vaše myšlenka by neměla zapadnout.
25. 08. 2010 | 11:06

David - 1.část napsal(a):

Perfektní!

Naprostý souhlas!

Jsou dvě možnosti, buď vládní koalice je složena s hlupáků, kteří nevědí co činí, nebo naopak je složena s darebáků, kteří chtějí tento stát rozvrátit na principu rozděluj a panuj.

Ale co se tím dá dělat, když budou tu hrůzu prosazovat silou 118 hlasů?

Vládní koalice brutálních „bouráků“ ukazuje, že o skutečném životě obyčejných lidí toho moc neví.

Přímo nás občany zaplavila řadou různých názorových nápadů, kde jeden je horší než druhý. Že mezi občany vzrůstá existenční nervozita ještě „bouráci“ nezaregistrovali.

Ani je nenapadlo, že dopady brutálních škrtů nemají jen číselný rozměr, ale zejména rozměr Psychologický.

Velmi, velmi improvizované, nepromyšlené škrty, bez seriózních analýz způsobí jen rozvrat celého systému.

Příkladem je zcela nepřiměřené přidání začínajícím učitelům a příspěvek 180 tisíc, což způsobí jen nevraživost mezi učiteli. Rozebírat nesmyslnost odloženého školného nemá smysl.

Plošné snížení platů o 10% a možnost zvýšení osobního ohodnocení až o 200% je tak velký demotivační paskvil, že je nutné tomu nesmyslu zabránit.

Ale jak?

---------

Neviditelný pes:

SPOLEČNOST: Veřejná debata ožívá

20. srpna 2010

„Mluví o vládě rozpočtové odpovědnosti. Nastolují však vládu neodpovědnosti vůči společnosti i přírodě. Je proto třeba, abychom se ke své odpovědnosti přihlásili my, občané a občanky.“ Těmito větami začíná prohlášení nové občanské iniciativy nazvané ProAlt, jinak též Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ.
Vnímat ji jako tisící prvý protest nespokojenců s kdečím by bylo chybou. V mnoha ohledech je totiž unikátní.

Již před zveřejněním v médiích její prohlášení podepsalo více než sto osobností napříč světonázory a profesními obory. Patří k nim filozof Václav Bělohradský, sociologové Jiří Musil, Jan Keller, Martin Potůček, religionista Ivan Odilo Štampach, ale třeba i spisovatelka Eva Kantůrková, herečka Táňa Fischerová či výtvarník Jiří David. Došlo zkrátka k zajímavému propojení více či méně radikálních levicových aktivistů s lidmi z křesťansko-sociálního, zeleného či liberálního prostředí.

Nejde ani o elitářský projekt typu Dřevíčské výzvy, ani o výkřik do tmy, jako bylo hnutí Děkujeme, odejděte!. Z dosud absolvovaných pokusů o občanské vzepjetí je mu nejblíže Impuls 99. Ten sice varoval před prohlubováním „negativních jevů v ekonomické, sociální, právní i morální oblasti“, ovšem činil tak velmi krotce v souladu s úzkým názorovým rozpětím signatářů.

Iniciativa ProAlt nehodlá pouze mentorovat a kritizovat, ale v reakci na ustavení nového kabinetu volá po diskusi nad konkrétními alternativami vládní restriktivní politiky, stejně jako po společenské debatě dlouhodobější. Za všeho nejvíc jí vadí tendence omezovat nebo přímo privatizovat síť veřejných služeb, zejména ve školství, zdravotnictví či resortu sociálních věcí. Zastává se rozumného přerozdělování podle skandinávského vzoru. Její obavy se týkají nejen oslabování společenských vazeb, ale také zanedbávání zájmů přírody. V textu prohlášení se píše, že „poučení z probíhající finanční krize, které se shoduje s poučením z krize ekologické, zní: neodpovědné a nekontrolované sledování soukromých zájmů se může změnit ve společenskou katastrofu.“
25. 08. 2010 | 11:08

Carlos V. napsal(a):

Nuba :
Problem je se znevazovanim slova uspech.

Dovilim si tvrdit, ze u nas jsou miliony uspesnych lidi. Protoze meritkem uspechu nejsou miliardy. Meritkem uspechu je fakt, ze tito lide, v potu tvare, zabezpecuji svoji praci sve rodiny, vychovavaji sve deti, spori si na budoucnost.

A to - v rade oblasti - nikoli diky aktivitam statu, ale statu navzdory.

Navzdory tomu, ze je stat obira a ohyba, lide si dokazi dustojne budovat vlastni zivoty.

Nazdory vsem zlodejnam politiku vsech stran, navzdory ohybani lidi statnimi uplatky, lide si buduji /sobecky/ sve zivoty.

Neefektivita statu a statni zasahy nejsou pro blaho techto lidi. Byt jsou treba statnuimi zamestnanci a zrovna jim bude ubrano, dokazi zmobilizovat sily a najit cestu k uspechu.

Je ovsem modou oznacit "uspenymi" je vrchni tisic (a nejlepe zlodeju). Ostatnui oznacit za neuspesne zavislaky na statu.

Jeste jednou, nikoliv. Uspesnuch, hrdych a svobodnych lidi je u nas dost. A neni treba je urazet.
25. 08. 2010 | 11:09

David - 2.část napsal(a):

Poměrně ambiciózní jsou představy iniciativy ProAlt o šíři jejích aktivit. Je prý připravena vytvářet a zveřejňovat odborné analýzy, vstupovat do veřejné diskuse, pořádat a podporovat demonstrace a jiné formy veřejného protestu. Tímto způsobem by na sebe ráda nabalila početnou, leč roztříštěnou skupinu občanů nespokojených s podobou reforem. K tristní zkušenosti naší společnosti dosud patřilo, že protesty proti čemukoliv probíhaly na přesně ohraničeném písečku. Dokonce ani vzbouřené zaměstnanecké houfy se často napříč resorty nepodporovaly. Nyní jsme svědky pokusu přinejmenším o koordinaci nespokojenců.

Přestože směsice signatářů prohlášení je pestrá, společná jim je nedůvěra vůči Nečasově vládě a jejímu programu. Iniciativa ProAlt se od řady svých předchůdkyň liší právě tím, že se nebojí otevřeně přihlásit ke své opozičnosti. Vstupuje tak, byť nikoli z pozic partajních, ale občanských, do politického ringu. A musí předpokládat, že rány bude rozdávat i schytávat. Ať už za kritiku vlády, která se ještě ani nestačila rozkoukat, nebo za podobu alternativ, jimiž se bude vůči kabinetu vyhraňovat.

Rychlý zrod iniciativy ProAlt ale sotva může někoho překvapit. Jde o přirozenou reakci na sestavení vlády reformních bouráků, jejíž členové se vzájemně trumfují, kdo je tvrdší a zásadovější. Máme tu zkrátka po letech jasně vyprofilovanou vládu a její jasně vyprofilované oponenty. Pozoruhodné je, že v téže době se začínají radikalizovat odborové svazy a různá profesní sdružení. Naopak politická opozice, reprezentovaná především sociální demokracií, po selhání ostré předvolební rétoriky sundala nohu z plynu a hledá efektivnější cesty, jak zápolit s vládní koalicí.

Na tom není nic divného. V minulosti jsme si sice zvykli na krvelačný stranický boj, ovšem větší smysl mají naši volení zástupci coby spisovatelé a propagátoři vlastních realizovatelných receptů. V takové situaci není od věci, když se vládní tým ocitne tváří v tvář přímo náladám veřejnosti. Budou-li mít podobu výzev, petic a strukturovaných debat, nebo i demonstrací či stávek, je vedlejší. Vládám - jak pravicovým, tak levicovým - se to sice nelíbí, koneckonců omezuje to jejich pohodlí, nicméně jakýkoli vstup občana do veřejného dění mimo mihnutí se u volebních uren, má svůj hluboký význam. Živá, dynamická a regenerace schopná je jen ta společnost, která chápe politiku šířeji než jen coby piklení partajních sekretariátů. Pokud se iniciativě ProAlt podaří rozpoutat inspirativní společenský dialog nad rámec nudných parlamentních přestřelek, bude úspěšná, i kdyby nevítanou vládu do věčných politických lovišť neposlala.

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na http://www.rozhlas.cz/cro6

Lukáš Jelínek
25. 08. 2010 | 11:10

jozka napsal(a):

00:

Napsal jsem zacit.

A jen tak mimochodem, proc se branis potirani korupce?
25. 08. 2010 | 11:16

zajda napsal(a):

Pane Pehe, což takhle se na to podívat z té druhé strany.
Když přestane sypat ruka státu, tak se o své děti, nemocné, staré, vytopené, pohořelé postará rodina nebo širší rodina nebo obec. Ti jsou blíže a vidí, zda opravdu pomoc potřebují a jakou. Lidi, kterým voda natekla do sklepa ( 5-200 cm) nebo se přehnala po zahrádce a lamentují na kameru, jaké utrpěli škody mne odrazují od poskytnutí jakékoliv dobrovolné pomoci.
25. 08. 2010 | 11:18

vlk napsal(a):

Koukám, že pravověrné vuvuzely zase spustily svůj monotonní ryk -Pehe hehe.

Jak by ne. Když se opět jedná o naprosto excelentní analýzu skutečnosti!

A nejlepší je jít po příkaldech.
Bárta zarazí stavbumostu v Bohumíně. Starý je stržen. Aby ušetřil. Když zjistí, že je skutečně za šaška Vaška, tak vyhodí ředitele silnic a dálnic.

Besser ten s e předevčírem večer předvedl v plné krás e u Drtinové! To byl nářez. Byl tam ten říďa technickéh muzea , co měl rozkrádata vůbec dělat nepravosti. A Drtinová chtěla vědět, na zákald ě čeho ho Besser vyhodil. Jestli má důkazy, jestli proběhl audit, jestli šlo trestní oznámení na policii. Audit ještě neproběhl, trestní oznámení podáno není. důkazy Besser naprosto odmítl předložit, ale chlapa vyhodil, že prý krade.
Dobeš
no tak te si usmyslel, že jako nabere mladé kantory a každému dá 180 litrů. A plat mu dorovná jako kolegům, co maj už odučeno 15 let.. Noneber to. Jenže drobná chybička s e vloudila . Odbory ho ztrapnili statistikou,kolik že kde je volných učitelských místa kolik kde mají žádostí na přijetí jako učitele? Výsledek? Skoro nikde , včetně Prahy žádná volná místa nejsou!! Pan minsitr koukal jak ten bagrista co naněj spadnul tunel Blanka.
jděme dál
ministr asociálna Drábek chce odstranit v základních platech státních zaměstnanců hledisko praxe! To je přec e dokonalé. A ještě dokonalejší je, že proti korupci ve státní správě chce evidentně bojovat snížením platů státních zaměstnanců.
Pojďme ministerstvo pro místní rozvoj Jankovský, tak to dalo krajům ve známost, že participace státu na regionáních rozvojových programech krajů, se prostě konat nebude. Ani u toho, co už běží. ! Ž e přijdemo bruselské rpachy? Nevadí! mi musíme ušetřit!
Má cenu se bavit o Johnovi, který pobíhá po světě od prvního dne se šaškovskou čepicí nahlavě? Ten navrhuje, aby si V RÁMCI ÚSPOR policejní prezidium prodalo svou vlastní budovu. Slyšel už tenhle klaun někdy termín projídání podstaty?
Heger
No tak ten aspoň připouští, že se restrikce platů tvrdě dotknou zdravotníků Ale nepřipouští, že to bud e mít vliv na péči..

Kalousek?
Ano vrchní šetřil. Tak tenpřišel s myšlenkou povodňové daně. Ale kdež - přišel s myšlenkou stovkové daně. Povodňovou z toho udělal až následně! Aby to jako líp prodal. V jeho podání jd eo d aň, kdy on jako ministr zaplatí stejně jako jako jeho řidič nebo vrátný. Logické že?
Proč trestat úspěšné. vrátný i řidič s e měli prostě líp učit . Otázka je co. Jestli chemiii nebo vypisování tendrů na padáky nebo derzou demagogii. Já bych řekl , že nejlépe to poslední.
To je fakt prima partička.... Děsně prima. APrta rozpočtového Pol Pota.
25. 08. 2010 | 11:27

00 napsal(a):

jozka:

Mě by při trestání korupce ve státní správě nevadil čínský přístup... ale korupce jaksi není položkou v rozpočtu.

Je tedy přirozené seškrtat výdaje např. na dopravní stavby, tlačit na stavební firmy a vyměnit "zajeté" úředníky.

Ale napsat si do rozpočtu na r. 2011 -20mld. zrušíme korupci, takhle si mám představit boj proti korupci ve státních zakázkách?

BTW co dál? zatím to máme:
80-3 = 77mld.
25. 08. 2010 | 11:28

vlk napsal(a):

zajda
ano, a ještě jednou a no!
tenhle model prima funguje napříkald v mnoha státech rovníkové Afriky. Není s ice znám z vyspělých zemí typu Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Dánsko,Norsko, které vedou žebříčky kvality života na světě, ale ty stejně nikd y nebyly naším vzorem. Mi radši Mosambik,Sierru Leone, Čad, Středoafrickou republiku, Sudan,Somálsko,Malawi, Burundi,Mauretanii. Tam skutečně sociální síť na rodiné základně funguje. Také v Afghánistánu,Bangladéšia teď zrovna vPakistánu..Pomoc rodiny je vždy adresná. Nejlépe ví komu a kolik.
25. 08. 2010 | 11:31

jozka napsal(a):

Ehm... tohle je prave to, co mi vadi na lidech podobneho razeni. Ted hned. Maximalni horizont se kterym se uvazuje je kvartal nebo dva. Nekdo i tri, ale ten uz ma nalepku "vizionar". Potirani korupce neni ukol jen na 2011, i kdyz uz by se projevila. Navic nejde o to postihnout vsechny, kdoz se neceho dopustili. Par prokazanych korupcniku za mrizemi a zbytek uz zacbne davat pozor. Nekteri to zkusi i tak, jini ne.

Ale tu hru na "najdi 80 mld." odmitam hrat. Je to stejne pitoma logika, jako kdyz se kdysi jeden sovetsky predstavitel zacal stavet vuci Stalinovi na zadni s tim, ze udavacska manie ohrozuje chod statu a ten ho obratem ruky pozadal o seznam nepratzel statu na jeho useku.
25. 08. 2010 | 11:34

egoist napsal(a):

Opět brilantní . Moudré. Pohled pod kouřovou deku , kterou vytváří establishmentová media. Těhle článků je zoufale málo. Díky pane Pehe.
25. 08. 2010 | 11:34

otonejde napsal(a):

pane Pehe nestrašte, nerozpadá se společnost, to jen levice tím hrozí, protože se snížil její vliv na řízení státu. Nemizí sociální smír, to jen levice jej už nechce, protože už nevládne. Nic více, než levicové pokrytectví.
25. 08. 2010 | 11:38

Matrix napsal(a):

Dluhy se škrtnout nedají
19.08.2010 - AUTOR: BOHUMIL PEČINKA

Minulé úterý dostala Nečasova vláda důvěru Parlamentu. Den nato zveřejnila limity státního rozpočtu na rok 2011. Během několika hodin to vzbudilo silné protireakce.

Příčinou nebyl poměrně vysoký defi cit státního rozpočtu (135 miliard), který zvyšuje státní dluh (a úroky z něj), ale umírněný pokus ze strany ministrů seškrtat dalších 60 miliard.

Během několika dní si každá profesní a zájmová skupina navázaná na veřejné rozpočty uvědomila, o co by mohla přijít ... a začal rachot, kdy každý začal zdůvodňovat svou nepostradatelnost.

NEŠKRTAT!

Souběžně s tím byla zveřejněna petice intelektuálů s názvem Společnost se škrtnout nedá, již vydal ProAlt – iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alter nativ (viz reflex.cz), která je koncentrací opozičních protiargumentů. Vyjděme z několika jejich myšlenek.

Předně reforma není spiknutí bohatých proti chudým a politický reformátor není sadista, jenž chce někomu ubližovat. Politik je ze své podstaty populista. Skutečnost, že se odhodlá k nepopulárním škrtům a popuzuje si proti sobě vlivné zájmové skupiny, je ve skutečnosti násilím na jeho přirozenosti.

Politik jakékoli orientace by nejraději přestřihával pásky nových nemocnic a úseků dálnic.

Když se rozhodne dělat nepopulární věci, je to většinou pod tlakem okolností, jež si nevybral. Jestli autoři petice uvádějí, že reformy přilétají na křídlech strachu, pak je to především strach vládních politiků, kteří dnes hrají o všechno. Je to pokus obrátit dlouhodobé ekonomické trendy. Nečasova vláda to může dělat hůře nebo lépe, ale reaguje na situaci, již si nevymyslela.

POPÍRÁNÍ ŘECKA

Tragédií povolebního vývoje je, že česká levice si osvojila tezi profesora Bělohradského, že hlavní příčinou její prohry byl zneužitý příklad Řecka ve volební kampani. Dnes to vyústilo až do konvenční moudrosti, že Řecko je podvod. V různých variantách to převzala většina levicových politiků a postavila na tom obhajobu svého selhání. Chvílemi připomínají popírače různých historických událostí, což komplikuje vytvoření rozumné opoziční politiky. Proč také, když protivník zvítězil ve volbách podvodem?

Vtip je v tom, že ani největší demagogové neříkali před volbami, že Česko rovná se Řecko. V obou zemích jsou přesto nastartované podobné trendy, které se u nás jen projevují s fázovým zpožděním.

Vezměme si jen prognózy České národní banky z minulého týdne, jež uvedla, že státní dluh za rok 2008 byl 29,95 procenta hrubého domácího produktu a v roce 2011 nejspíš bude 42,1 procenta HDP. Navzdory škrtům se Česká republika evidentně dostala do spirály dluhů a úroků z dluhů, které od určité hladiny začínají nekontrolovatelně narůstat.

Vůbec už nemluvě o chování soukromých bank vůči soukromým fi rmám. Čeští bankéři raději v posledních letech horlivě nakupují státní dluhopisy, než aby riskovali půjčovat na privátní projekty, jež táhnou ekonomiku a zvyšují zaměstnanost. Stát tím vytlačuje soukromé investory z trhu a sám se tak kouše do zadku, protože má o to větší náklady na sociální transfery.

DVĚ ALTERNATIVY

V této situaci existují dvě základní alternativy. První je jít cestou úspor a spoléhat na ekonomický růst. Od něhož ovšem chtějí signatáři ProAlt „společnost osvobodit“. Druhou cestou je nějaký druh státního bankrotu. Jeden zažila česká a slovenská společnost v květnu 1953, kdy chybějící peníze z kolabujícího komunistického hospodářství získal stát tím, že je vytáhl z úspor lidí.

Mezi šetřicím programem Nečasovy vlády a komunistickým okradením daňových poplatníků je mnoho mezicest. Jednou je Lotyšsko ročník 2009. Tato pobaltská země se dostala do předbankrotového stavu a požádala o fi - nanční pomoc Mezinárodní měnový fond. Ten pak vyslal do země experty, kteří Lotyšsku nadiktovali podmínky další hospodářské politiky, připomínající vztah správce konkursní podstaty a dlužníka – snížit platy ve veřejné sféře o 30 procent, zavřít některé velké nemocnice a školy atd. To je velmi reálná alternativa dalšího vývoje.

Co nabízí ProAlt? Popírání reality a obrácení k tradičním postojům: „Generální stávky dokázaly otřást řadou režimů. Budeme-li aktivní, můžeme vládní plány odvrátit.“

Stávkami se dá změnit jenom vláda, ne dlouhodobé trendy. Dluhy se prostě škrtnout nedají.
25. 08. 2010 | 11:41

00 napsal(a):

jozka: :-)

jenomže ta hra najdi 80mld se v reálu hraje! A když se nevyhraje, nebudu tu spamovat snad všeobecně známé důsledky porušení výše rozp. schodků.

BTW jen řvát voni kradou a to se musí řešit koncepčně a dlouhodobě, jsou jen kecy... prvotní obrana proti korupci je v tento moment snížit objem "dosažitelných" peněz a výhledově snížit korupční prostředí. A to se rozhodně nestane se zvyšováním státních výdajů na cokoli.
25. 08. 2010 | 11:43

mb napsal(a):

Jako matrix pečinka mate pravdu ... co ovšem není správné že topolánek ... topolánkův batoh .... namisto toho aby ozdravil veřejné finance ... tedy přijmy nechal a lehce osekal vídaje .... tak populisticky vyšel vstříc nejbohatším vrstvám obyvatelstva a těm ulevil .... to je pro mě nepochopitelné ... plná huba veřejných financí ... a přitom úlevy pro nejbohatší ... zřejmě ve jménu sociální spravedlnosti .... to mi hlava nebere njn ....
25. 08. 2010 | 11:53

mb napsal(a):

vydaje
25. 08. 2010 | 11:53

schlimbach napsal(a):

Matrix

celkem hodně textu, škoda, že jej nepíšete na základě znalosti mechanismu vstupu peněz do ekonomiky, financování defistátního rozpočtu a nutnosti dluhu ve stávajícím systému jako podmínky růstu (byť nesmyslného, ale v tomto systému naprosto nutného), potom by to mělo nějaký smysl. Takto je to jen text vhodný pro nějaké PŠM ...
25. 08. 2010 | 11:55

Alessio napsal(a):

Velmi výstižný článek, naprosto souhlasím s panem Pehem.
25. 08. 2010 | 11:57

schlimbach napsal(a):

mb

je to celkem jednoduché, aby bylo možné oficiálně zachránit společnost před bankrotem, je nejprve nutné ten předbankrotový stav vyvolat. Seškrtat příjmy státního rozpočtu - to je ten nejjednodušší způsob a je vždy velmi efektivní. Teď už se bude jen škrtáním "zachraňovat". Ale národ to skutečně potřebuje - spadnout na hubu, pak třeba nebude sedět na prdeli s pivem v ruce u TV, když budou volby a začne třeba tou svojí kebulí i myslet.
25. 08. 2010 | 11:58

Nuba napsal(a):

Carlosi V

Nemyslela jsem to tak, jak to Vy rozvíjíte. Všechny tyhle slogany jsou produktem konzumní doby. Víte, možná je to tím, že jsem žena, ale já soutěživost, jako měřítko prosazování role silnějšího moc neuznávám. A ani v souvislosti s úspěchem, možná pouze ve sportu. Ale jinak jako základ snažení každého člověka beru jeho touhu po spokojenosti, nikoli úspěchu. Úspěch je motivací ctižádostivých a to skutečně není můj případ. Je to slogan manipulativní, který vnucuje těm méně nadaným pocit druhořadosti. Toho dělení lidí na lepší a horší.

Rozdělování lidí, to je nejdůležitější nástroj ovládání. Nechci se nechat ovládat a ani nikoho neovládám (kdysi jsem to neúspěšně zkoušela na manželovi) A taky mě zaráží, proč má někdo v dnešní vyspělé době v "potu tváře" zajišťovat rodinu. Myslím, že k důstojnému životu by mohlo stačit, když dobře pracuje a je za svou práci také dobře odměněn.

Flexibilita a také úspěch ( v tom smyslu, jak je dnes chápán) je nástroj manipulace a ponižování. Ale na tom se asi neshodneme, každý upřednostňujeme své vidění, a to na základě vrozených vlastností , výchovy a životních zkušeností.

Víte, dýleři a naučené slogany mi lezou děsně na nervy. Spoléhám se raději na vlastní hlavu.
25. 08. 2010 | 11:58

Da.Rock napsal(a):

Matrix: Dluhy se kupodivu dají seškrtat celkem jednoduše - růstem ekonomiky. Protože onen růst našeho zadlužení z 30 na 40% HDP byl z velké míry způsoben právě oním poklesem HDP. Nemuseli bychom si půjčit ani korunu, ale když klesne HDP, relativní výše dluhu se automaticky zvýší. A opačně to platí taky.
Jenže tahle vláda na prorůstová opatření nějak rezignovala. Respektive je osekala pouze na rozvolňování pravidel trhu práce. A to je pochopitelně málo.
25. 08. 2010 | 11:58

egoist napsal(a):

Jo a ještě jedna poznámka. Děláte to dobře . Je tu na vás nasazeno plno modrohnědobezpečnostních aktivistů a řičí. Přímo úměrně tomu, jak se vám daří popsat kroky současného establishmentu. Díky.
25. 08. 2010 | 11:59

otonejde napsal(a):

david: " Budou-li mít podobu výzev, petic a strukturovaných debat, nebo i demonstrací či stávek, je vedlejší. Vládám - jak pravicovým, tak levicovým - se to sice nelíbí, koneckonců omezuje to jejich pohodlí, nicméně jakýkoli vstup občana do veřejného dění mimo mihnutí se u volebních uren, má svůj hluboký význam. "

volební akt bagatelizuje autor textu na "mihnutí". Zejména v případě, že volby nedopadly dle autorových představ. A vítaný vstup má na mysli zejména ten proti politice vlády vzešlé z voleb. Stěžujete si tady na rozbíjení společnosti a s radostí byste si opucovali nohy o demokracii. Pokrytci.
25. 08. 2010 | 12:01

almost glossed™ napsal(a):

Vynikající článek. Čekal jsem po uveřejnění v Deníku referendum, až to budu moci napsat.

Momentálně píšete spolu s prof. Kellerem nejaktuálnější a nejdůležitější příspěvky vůbec.

Jisté je, že je lidé, kteří vše poměřují penězi, ekonomikou, výkonem apod. nikdy nemohou pochopit, ale třeba alespoň někteří vnímavější začnou uvažovat, jaké plány se nám zde za potlesku médií předestírají.

Poštvat všechny proti všem. Provokovat závist. Jak psal někdo pod jiným blogem - závidět dva měsíce prázdnin učitelům, svobodu bezdomovcům, chudinské dávky nezaměstnaným, pravidelný důchod důchodcům, mizerný příspěvek matkám na rodičovské, stravenky zaměstnancům, nemocenskou péči proplácenou pojišťovnou nemocným...

Rozeštvat a ovládnout. Vytvořit dojem, že doplácím na všechny okolo, že sám a bezohledně bych si žil "výhodněji", "efektivněji", "flexibilněji".

Šílenství. A postupuje to nesmírně rychle. I docela rozumní lidé to po denní několikaleté mediální masáži začínají bez přemýšlení opakovat - prý "doplácíme"... A nikdo z nich přitom nevidí, kdo a v jakých oblastech "doplácí" na ně samotné. A že kdykoliv se tou "přítěží" pro ostatní mohou stát díky nehodě, náhodě, nedopatření, nedorozumění, zlému záměru jiných mohou stát oni sami.

Opakují bez vlastního názoru MF Dnes a ČT a když jsou jim předestřeny protiargumenty, jen hledí s otevřenou pusou, protože je vůbec nenapadlo uvažovat nad tím, že by ta "pravda" nemohla mít i nějakou druhou stranu.

Jímá mě hrůza.
25. 08. 2010 | 12:01

schlimbach napsal(a):

almost glossed, Nuba - souhlasím s vašimi příspěvky
25. 08. 2010 | 12:05

SuP napsal(a):

Vlku -
Zdá se, že Ti uniklo, že jediný vuvuzely, co se ozvaly, byly ze strany státních zaměstnaců "cecíkářů". To myslím ale moc pravicoví zaryťáci nejsou. Nebo se mýlím?
25. 08. 2010 | 12:06

jozka napsal(a):

00:

Tu hraje Kalousek a spol. Je zajimavy, ze ji hraje ted a ne tehdy, kdyz dal dohromady nejvetsi sekeru v dejinach statu.

Ano, zajimava logika. Co takhle stat zrusit uplne? Bylo by to prece lepsi nez postihovat kradeze a podvody, ze...

Sorry, ale podle takovych zvrhlych reguli nehraju. Zlodej je zlodej a ten se odjakziva trestal a ne tim, ze se v meste zrusil trh, aby nemel zlodej kde krast.
25. 08. 2010 | 12:07

Levičák napsal(a):

to:TomasB
Máte o tom levicovém myšlení trochu zkreslený pojem.Stovky hodin odpracovaných zdarma na akcích "Z" za minulého režimu zrovna nesvědčí o tom co píšete.Rozprodání nemovitostí,ať již bývalých školek,restaurací,prodejen Jednoty atd.za hubičku některým novým podnikatelům,kteří dnes svým podnikatelským myšlením na nich vydělávají,z jedné školky je soukromé sanatorium,z jiné restaurace atd.Dárcovství krve za minulého režimu bylo také jistě tou vyčúraností ze strany levice,já sám jsem měl 35 odběrů.Dnes za to mám platit 60,-Kč u lékaře.A příklad,který uvádíte se mi moc dobrý nezdá.Samozřejmě,že Ti méně vybavení ať již fyzicky nebo proto ,že neumějí plavat budou chtít po člověku s dobrou fyzičkou,aby skočil do vody pro tonoucího,na tom není nic v nepořádku.A opakované klišé,že levice stále něco chce bez práce je dobrohloupé.Opravdu si myslíte,že levicově smýšlející zaměstnanci v továrnách jen chodí do práce pro výplatu a pracovat nemusí?Ale samozřejmě že normální človek,který je zaměstnaný,odvádí daně,platí sociální a zdravotní očekává,že mu stát také něco vrátí zpět v podobě starobníhop důchodu,lékařské péče atd.A neustálé dohadování kdo tento stát projedl,je myslím zbytečné,podepsaly se na tom od revoluce všechny vlády.
25. 08. 2010 | 12:08

ok napsal(a):

V mém oboru je v soukromé sféře typický plat 45 000 Kč, ve státní sféře za stejné množství a kvalitu(!!!) 22 000 Kč. O kolik by se měly snížit platy ve státní sféře, aby vystihly pohyb platů v soukromé sféře? Děkuji za odpověď.
v této věci má Pehe lepší informace než většina diskutujících.
25. 08. 2010 | 12:12

SuP napsal(a):

Matrix -
Díky. Dobrá osvěta.
25. 08. 2010 | 12:15

dedek napsal(a):

Nějak mně už unavuje neustálé škemrání o neustálé příspěvky na něco. První setkání bylo na základní škole, dvě koruny na Vietnam, a pak pravidelně skoro každý rok na někoho. Začal jsem si vydělávat a ze dvou korun to byli dvacky a padesátky. No dobře tehdy se prostě nedalo nic jiného dělat než buď zaplatit nebo nezaplatit a nést si následky. Po revoluci jsem si oddychl. Snad už konečně takovéto potupné žebrání skončilo, konečně světu ukážeme co jsme zač, jací jsme tygři ekonomiky pod vedením usměvavého kníratého ekonoma nalévajícího optimismus do žil. Makalo se jen se z nás kouřilo a najednou otevřu televizi a maminka prosí o přízpěvěk na operaci, kterou by za komančů její dítě běžně dostalo, najednou se na mně z televizní obrazovky směje Bílá a úpěnlivě prosí o příspěvky na lékařské přístroje. Česko se setkává s prvními hroznými povodněmi a prosí se o pomoc, kde se vzápětí člověk dovídá, že pomoc šla jinam a nakonec vysublimovala neznámo kam. Pak se dovídám, že nejobávanější výroba nerez oceli v Poldi je likvidována. Nikdo však neřekl, že z konkurenčních důvodů. Jedu okolo Hrochova Týnce a najednou si říkám "sakra tady něco chybí" pak mi teprve dojde, že jeden z nejmodernějších a nejmladších cukrovarů dopadl stejně jako Poldi odkoupením zahraničním investorem, který jej prostě nechal zbourat. V tu dobu jsem začínal mít nějak podivný pocit. Kam jsme to vlastně dotáhli? Nemáme na operace pro vlastní děti, nemáme na škody po povodních a z dobrovolných příspěvků chce Kalousek udělat pravidelnou srážku ze mzdy, kterou mi okleští Drábek a v případě nemoci přijdu perfektně o práci a tím možná i o život, protože mně zadarmo v soukromé nemocnici nikdo neošetří. Začal jsem přemýšlet a začínám se ptát. Kde jsou peníze z privatizace? Kde jsou peníze z důchodového fondu, který byl ve slušné výši zděděn po totalitě? Kde jsou všechny finance z vybraných peněz na zdravotní a sociání, když jsou na tom nemocnice tak špatně, že mohou kupovat zařízení za několikanásobek běžné ceny? Kde jsou peníze z daní z příjmu, nemovitostí a podobně, když silnice jsou v katastrofálním stavu, na řekách a vodních dílech se dělá jen to nejpotřebnější, protože nejsou peníze na potřebné úpravy? Proč místo orné půdy přibývá betonu, ubývá lesů zadržujících vodu? Možná se mýlím, ale není to nekompetentností těch nejvyšších? Za komančů jsme se divili, že může být ministrem člověk buď bez vzdělání nebo se vzděláním naprosto nekorespondujícím. Myslel jsem, že se to změní a ono je to ještě horší. Novinář je ministrem vnitra, ministrem obrany byla ženská bez jakéhokoliv vzdělání v tomto oboru. Mám takový pocit, že pokud nebudou na svých místech opravdu vzdělaní lidé v oboru, tak se nehneme, protože pokud tomu nerozumím, může mi nakecat a zdůvodnit to každý viz Bárta a ředitel dálnic. A nakonec, pokud se budou lidé vydírat finančně, duševně i fyzicky, nebude chuť být solidární a postupem času nebude ani zčeho. Solidarita je totiž vlastností, kterou mají mít všichni ve společnosti a nejen ti dole.
25. 08. 2010 | 12:16

max napsal(a):

v něčem má autor pravdu, ale bohužel se opět mýlí v tom zásadním.
1) tzv. sociální stát (už jsem na ten pojem alergický, zatím jsem ještě nikde nečetl jeho přesnou charakteristiku, "všechno všem" to snad není) se nedá budovat na dluh, jak tomu bylo dosud a nejen u nás. I stát své dluhy musí jednou zaplatit, pokud se někdo domnívá,že nikoliv,lže sám sobě a především mladším generacím.
2) autor nikdy a nikde nezmínil,jak by si on představoval postupný přechod na vyrovnaný rozpočet, resp. přebytkový (nutný ke splácení starých dluhů). Zatím je to jen a jen kritika skoro všeho,co vláda chystá. Spoluúčast ve zdravotnictví máme dnes hluboko pod průměrem EU (v procentech), skoro všechny státy EU snižovaly výdaje na státní správu (podnikatelské sféry se to již dotklo a daleko výrazněji, státní se to nemá týkat?), atd. Ekonomii jako obor autor bagatelizuje, ale bez ní žádná vláda politiku dělat nemůže, je to naopak položka zásadní, byť třeba pro někoho "přízemní".
3) Občas se p.Pehe pro nedostatek argumentů uchyluje k nálepkování - "slavný" NERV, "odborníci" z pravicových médií, atd. Možná by se měl aspoň jednou pokusit polemizovat konkrétně a umět svůj názor vyargumentovat a podložit. Takto je to ale pohodlnější a pro někoho více oslňující.
4) Pravdu má v tom,že se část společnosti dlouhodobě nezaměstnaná a uvyklá na poměrně štědré sociální dávky, může uchýlit ke kriminální činnosti. Ale toto je již dluhodobější systémová chyba. Ještě před deseti lety pobíralo v ČR různé sociální dávky 20% obyvatel, dnes je to 50%! Těžko se to dá zdůvodnit ekonomickou krizí (podobné procento bylo již v r.2008 a prům.reálná mzda od r.2000 stoupala).
5) Dělení společnosti. Zajímavé je,že se autor neozýval dříve, když J.Paroubek začal proti sobě stavět tzv. obyčejné lidi a ty ostatní (zřejmě neobyčejné), resp. zaměstnance a zaměstnavatele. Logicky, zaměstnanců je více a představují tudíž větší voličský potenciál. Občas to před volbami vypadalo na nový "třídní boj".

Blogy (hlavně povolební) p.Pehe mi začínají postupně splývat. Je škoda,že (možná v důsledku jejich inflace) autor ztrácí nadhled a odstup a začíná vidět vše příliš ideologicky. Nicméně právo na svůj názor jistě má a není možné jej za to dehonestovat,jak mnozí činí. Jen si dovoluji vyjádřit svůj nesouhlas s většinou výše uvedeného.
25. 08. 2010 | 12:18

Carlos V. napsal(a):

Nuba : jisteze mate v necem pravdu - zejmena ve vymyvani mozku reklamami. Slovo uspech je zde spojeno s lifestylem a s utracenim za hovadiny.

Dalsi dobraci spoji slovo uspech s kradezi ci tunelovanim.

I jako zena ale muzete urcite povazovat za uspech i nektere ekonomicke aspekty - tedy zivit rodinu a deti a drzet rozumnou, nejlepe "temer" pozadovanou" zivotni uroven.

Samozrejme to neni pouze o tech penezich.
25. 08. 2010 | 12:19

almost glossed™ napsal(a):

"franťýk napsal(a):

A není ten pokles solidarity dán také "úspěšným" vystoupením Pánkova televizního souboru (Člověk v (pl)tísni) při volbách nanečisto. I já, ač pravidelný přispěvatel, jsem od této "charitativní" parodie ještě nikomu neposlal ani korunu. A hodně dlouho ani nepošlu. Ne, že bych nemohl, ale už těm charitám prostě nevěřím
25.08.2010 08:43:15"

Ano, bohužel v této oblasti má i autor svůj podíl viny. Myslím, že by stálo za to se k této věci ještě jednou s odstupem vyjádřit.

Sám nechápu, jak mohl tento propagandistický a silně manipulativní krok před volbami obhajovat nebo se na něm dokonce spolupodílet.
25. 08. 2010 | 12:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

almost glossed
Ano, jde o působení na obrazotvornost duše davu.
Zmocnit se části nevědomí členů davu a zformovat tam afekt.
Leitmotivem této primitivní - ani se mi nechce říci ideologie, ale nenapadá mě nic lepšího - je jako vždy touha ovládat.
Ne vládnout - to vyžaduje rozum, vize, práci, osobní oběti..., nýbrž ovládat.

Ovládat duši davu a tak co do největší míry vyloučit rozum, intelekt z úvah a z tvorby soudů o příčinách, aktérech, eskalaci a důsledcích marasmu.

Zpětná projikace afektů na "viditelného" , takto však zástupného nepřítele, je pak jedním z důsledků tohoto procesu.
Protože jde o proces. Soubor postupných a nějak zaměřených dějů nebo změn, posloupnost stavů systému.
Takto systému moci líné, nevychované a úplatné byrokracie.
25. 08. 2010 | 12:21

almost glossed™ napsal(a):

Carlos V:

"Dalsi dobraci spoji slovo uspech s kradezi ci tunelovanim."

Můžete uvést několik příkladů, kde byli poctiví úspěšní veřejně ztotožněni s tuneláři?

Pár citací jistě nebude problém. Jistě nejde jen o "pravicové" klišé, kterému jste podlehl a máte důkazy po ruce.
25. 08. 2010 | 12:22

David napsal(a):

Matrix - 11:41:00:

Drobná poznámka.

Problém není v tom, že by se nemělo šetřit. Problém je, kde a jakým způsobem nejdříve a kde potom.

Dobře to popsal např. Levičák – 10:58:37

Vracíme se do raného kapitalismu 19. století.

Vládní koalice "bouráků" jde cestou nejmenšího odporu.

Místo toho, aby co nejdříve zrušila akcie na doručitele, zdanila hazard 20%, zdanila prostituci, bojovala proti daňovým únikům a různým tunelům státního rozpočtu jakým je např. nemravná dotace fotovoltaiky, tak týrá obyčejné lidi.

Kdo ty státní dluhy nadělal?

Nestal se kozel zahradníkem?

Pan exministr Janota byl největším expertem na sestavování rozpočtů od dob totality až do současnosti.

Za ty roky jsem neslyšel, mimo posledních 2 let, že by "jím" navrhované rozpočty, odmítala Sněmovna schválit.

Rozebírat minulost brutálního šílence - nejlepšího ministra financí z 31 zemí rozvíjejících se ekonomik, nemá smysl.

Kalousek asi chce být nejlepším ministrem financí na světě.

To se mu ale nepodaří, protože svět lidí nejsou jen čísla.
25. 08. 2010 | 12:25

prirodovedec napsal(a):

SuP, Matrix: Je celkem logicke reseni, ke kteremu to dojde. Politicky a majetkovy prevrat. Spicky to nezvladly, tak je "lid" zase jednou vymeni. Drive ci pozdeji.
25. 08. 2010 | 12:25

Jiří Sládeček napsal(a):

Jak to ti komunisté dělali, že nezadlužovali? :))) nekradli, budovali, státní podniky platili daně, fungovala policie (a tudíž nebyla "demokracie", neboť zloději nemohli beztrestně krást). :)))
25. 08. 2010 | 12:27

Carlos V. napsal(a):

vlk: zas jednou padate do pozice hospodskeho kriklouna. Ne, ze by vetsina Vasich prikladu nebyla jasna, ale dejme vlade cas na rozkoukani se. Ac jsem tyto strany nevolil, kroky vlady mi v zasade nevadi - i pres zminene (a nezminene) excesy. Snad jich za par mesicu ubyde.

Me se zdaji skrty malo hluboke. Samozrejme chybi systemove reformy ... no, zatim jsou aspon slibovane.

A proc jsem Vas oznacil za hospodkeho kriklouna ... i ti kriklouni obcas utrousi (obycejne blby) navrh reseni. Ovsem Vam reseni nekdy chybi.
25. 08. 2010 | 12:28

almost glossed™ napsal(a):

TCKH: Palec nahoru (i za styl).
25. 08. 2010 | 12:29

Carlos V. napsal(a):

almost glossed :-) Pisu o rovine mezilidskych vztahu - tedy stavu, kdy mezi obecnym povedomym, mezi lidmi, panuje casto nazor "ma penize = krade".

To je prave ta nezdrava cast obecneho povedomi, spojena se zavisti a zlobou.

S priklady jsem na stiru - tipy sice mam, ovsem ne dostatek hlubokych informacich o jednotlivzch kauzach.

A vzhledem k vyse popisovane prezumpci viny tezko muzu s jistotou napsat : Pan XY nekrade a neuplaci.

Mozna ze soukromi, ale medialni kauzy znam
a) z medii - takze zeru stejne sracky jako ostatni
b) obcas z me profese - ale to se verejnost nepousti
25. 08. 2010 | 12:36

Luba napsal(a):

Pane Pehe,
tvorba novotvarů Vám moc nejde.

"Škrtforma" není dobrý výraz. Nedává správný smysl.

Škrforma je forma na škrty.
Škrt je ten co škrtí, tedy - je šetrný až do krajnosti. Je to ten tvor, "co by si pro šesták nechal vrtat koleno". Proč zrovna koleno? To nevím. Tradiční lidová tvořivost je někdy poněkud nelogická.

Forma je to, co něco beztvarého formuje.

Když tedy zavřete nažhaveného améboidního škrta do TOP-formy, po vychladnutí Vám vypadne kalouskovec.

Tedy - škrtforma je koalí myšlenkový trust, hnízdo škrtformovaných.

Jejím produktem je pak škrtreforma, nikoli škrtforma.
25. 08. 2010 | 12:37

00 napsal(a):

jozka:

Státní výdaje to opravdu není trh. I když trh se zkorumpovanými zakázkami nejspíše, v nějaké uzavřené formě, funguje.

Ale klidně si dobrovolně plaťte třeba 3x větší daně, když na to chcete přispívat. Já si spíše budu tvořit rezervy až krachne měna, důchod bude 10% mzdy atd. atd.
25. 08. 2010 | 12:40

SuP napsal(a):

prirodovedec -
Takovej inteligent a takový hovadiny. Když jste s tím přišel poprvé, dalo se to považovat za špílec. A i kdyby - kde byste na to chtěl vzít lidi? Ti dnešní "nespokojení a ublížení" neobolševici všech zemí jsou líní se zvadnout od piva a jít k urně.
Takže pokud dojde k tomu, co tak rád přivoláváte - tak leda pomocí "lidu islámských zemí" Asie, Afriky a Latinské Ameriky (pamatujete?). Jenže to bude úplně jiné přerozdělování .... Z toho nevznikne "silný sociální stát severského typu".
25. 08. 2010 | 12:41

David napsal(a):

almost glossed™ - 12:01:57:

Naprostý souhlas.

Mluvíte mi z duše.

Taky mne jímá hrůza!!!
25. 08. 2010 | 12:41

hoven napsal(a):

luba,
já akorát vím, že lide s levicovým myšlením nikdy nikomu nic nedají. na charitu a ruzne učty posílají peníze většinou lidé, co volí pravici. i když jsou chudí. lidi, co volí levici, jsou hodně lakomý a sobecký. chtějí akorát brát. myslí si, že ostatní mají povinnost se o ně starat a byt s nimi solidární.
25. 08. 2010 | 12:41

Vlčice napsal(a):

Ale VLKU, tvoje tvrzení o kvalitě života jednotlivých zemí zase není tak ideální, jak ho u uváděných zemí prezentuješ. Když vezmu v úvahu jejich historický, společenský a ekonomický vývoj po roce 45, tak jedině Švýcarsko (3) nám může být "zářným" příkladem. Ostatní bych bral k historii s rezervou - Norsko (12), Dánsko (16), Finsko (18) no a "tvoje" Švédsko (30), 5 míst za ČR. ČR nejlepší ze všech postkomunistických zemí (možná Slovinsko je na tom lépe, to přesně nevím).
25. 08. 2010 | 12:42

TomasB. napsal(a):

TO: Levičák

Stovky hodin odpracovaných zdarma na akcích "Z" - no to si ze mě děláte fakt srandu!

Víte, procestoval jsem celou Evropu a nejednou jsem si říkal, jak může tváří v tvář úrovni rozvoje ke které většina západoevropských zemí došla někdo slintat po blahu komunistického koncentráku s jeho akcemi "Z", paneláky a falešnou solidaritou která se ukájela darováním krve nebo pouštěním starších na místo v tramvaji.

Nedivím se, že s touto "intelektuální výbavou" vám musí současnost připadat strašlivá. To, na co jste hrdý mě připadá naprosto směšné. Daroval jste krev - bravo! Já taky, 2x (jsem asi o dost mladší)- a co? Vy si sám sebe vážíte kvůli pitomostem. Niocotnostem. Co jste kdy pro koho opravdu udělal, nepíšete. Píšete o tom, jak jste byl poslušným článečkem zvrhlého systému, který zařadil tuhle zemi do třetího světa, jak jste chodil na brigády a dával krev. Proboha!
25. 08. 2010 | 12:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad Pán hoven
Ano, je to tak. Lidé co volí pravici si rádi udělají reklamu i tak.
Já znám zase hodně lidí, kteří volí levici a přispívají "na charitu".
Jenže o tom nemluví.

Jak to, že to tedy vím, když o tom nemluví a jak to , že Pán hoven zase ví to svoje ?

No, jak asi. :----()

P.S. : Až se zase jednou kdesi objeví, že ta či ona finanční instituce poslala tolik a tolik "na charitu", přepočtěte si jejich příspěvek na roční zdanitelný příjem.
Takto Vám vyjde, že Vy - ale pozor ! - bez nároků na reklamu, byste měli poslat asi 5,40 Kč.

A tak je to i s tou Kalouskovou složenkou.

Ale to už je zase jiná pohádka na zlou noc.
25. 08. 2010 | 12:48

jozka napsal(a):

00:

Vite, me tyhle ideologicky poucky o vetsich danich a mensim duchodu moc neberou... a jen tak mimochodem, ten duchod nas nemine tak jako tak.
25. 08. 2010 | 12:49

almost glossed™ napsal(a):

Luba: "škrtforma" je Nečasův výraz: http://www.parlamentnilisty...

Carlos V: To není moc konkrétní odpověď. Spíše jen několik autoritativně pronášených subjektivních dojmů.
25. 08. 2010 | 12:51

Vico napsal(a):

hoven : když vás tak čtu, začínám mít pochybnosti o tajnosti voleb.

Pokud jde o Lubu, je jeho kritika nesprávně použitého novotvaru škrtforma jen částečně oprávněná. Pehe měl zřejmě na mysli první fázi, kdy anébovitý škrt získá rozpočtově-odpovědný tvar. Ve druhé fázi však tento tvar bude dále přetvořen tedy forma bude reformována. Třetí fází bude reformovaná forma radikálně doformována /radikální doforma reformy/. Pro stručnost navrhuji krátký výraz Deforma.
25. 08. 2010 | 13:03

D3T napsal(a):

Mluvit o prilisnem skrtani, kdyz schodek na pristi rok je kolem 4.5% HDP, to zni trochu jak za starych casu. Za poslednich 10 let jsme se plizive posunuli moc doleva, ted se chceme jen vratit ke stredu (tj. vyrovnat rozpocet) a spousta lidi prska jako ze se nici socialni soudrznost. Nevim, kde na tu soudrznost chcete brat dal penize. Jsem moc rad, ze se zkusime posunout jinym smerem.
25. 08. 2010 | 13:03

Da.Rock napsal(a):

Hovene, kde jste na tohle zjištění přišel? Kolik ve skutečnosti znáte osobně levicově zaměřených lidí? A jak jste seznámen s jejich charitativními aktivitami?
Vy si prostě normálně vymýšlíte. Máte nějaký svůj předobraz levičáka, který jste si vysnil za bezesných tmavomodrých nocí a ten teď všude papouškujete. Pro svá tvrzení nemáte ani ždibec argumentů, a kupodivu se je ani nesnažíte hledat. Prostě si melete a melete jen to své.
25. 08. 2010 | 13:04

Da.Rock napsal(a):

D3T: Máte pomýlené pojmy. Například levici zaměňujete za zadlužování a vyrovnání rozpočtu za návrat do středu. Je to pochopitelně naprostá demagogie.
25. 08. 2010 | 13:05

neo napsal(a):

Za 4 roky budou moci Peheové kritizovat, neb již budou mít v ruce pádné argumenty. Zatím věští z ničeho. Také lidé si udělají obrázek (stejně jako v případě předchozí vlády) a buď zvolí opět pravici a nebo dají přednost levici.
25. 08. 2010 | 13:07

Ládik!!! napsal(a):

Matrix -
jasné, jak facka. Dík.
25. 08. 2010 | 13:07

Marta napsal(a):

tencokida Hnuj,
lepší příspěvek směrován pro Hovena jsem ještě nečetla. Jde fakt o pána, který neví coby, kdyby. A tupost mu trčí i z uší. Ale jak to již bývá, komu není shora dáno, v apatece nekoupí.Že jo, pane HOVNE.
25. 08. 2010 | 13:13

Gaston napsal(a):

Pane Pehe, kdysi jsem s Vámi v lcčems souhlasil, teď čím dál tím méně. Můj osobní, že kdyby se počet úředníků a policistů snížil třeba o 25%, bylo by to nesmírně prospěšné pro ně i pro nás. Se škrty souhlasím, s Kalouskovou stokorunou, ekotendrem nesouhlasím. Velmi mne pobuřuje, a vidím za tím snad i záměr, že se pořádně neřízne do daňových úniků, pašování, padělků. Např. padělky alkoholu, cigaret, vietnamské "podnikání" vůbec.. Nehodlám se uskrovňovat, když vidím vedle sebe taková zvěrstva
..
25. 08. 2010 | 13:14

Luba napsal(a):

No jo ... "škrtformu" vymyslel skutečně Pán z Nečasů.

Tímto se panu Pehemu omlouvám.
25. 08. 2010 | 13:15

jozka napsal(a):

neo:

vzhledem k tomu, ze tu podobna garnitura uz vladla 92-96 a 06-08, tak normalni clovek uz ma podkladu dost.

Ale chapu, neo stojici na spici Titaniku by ostatni nabadal, at nedelaj blbosti a vylezou z ty ledovy vody s tim, ze jeste neni mozne povazovat za definitivni,m ze by snad dochazelo k nejakemu potapeni :-)
25. 08. 2010 | 13:17

Al Jouda napsal(a):

To neo :
Za študií jsme radili - Zkus to levačkou pod pravým kolenem.....:)))))
25. 08. 2010 | 13:19

SuP napsal(a):

jozka -
A kde byl "normální člověk" když byly volby?
25. 08. 2010 | 13:23

jozka napsal(a):

SuP:

Podle toho jak dopadly a jaka byla ucast, tak doma :-)
25. 08. 2010 | 13:25

neo napsal(a):

jozka:

vzhledem k tomu, ze tu podobna garnitura uz vladla 92-96 a 06-08, tak normalni clovek uz ma podkladu dost. Jistě, má a opět zvolil správně.

Nebude to tim jozko, že podklady byly vesměs dobré a proto pravice znovu zvítězila? A bez ohledu na katastrofické vize Pehů, vlků apod ?
25. 08. 2010 | 13:27

JC napsal(a):

prirodovedec,
Soudruh Marx ve vás vám, plaší hormóny.:-)).
Nezapomeťe si zálohovat vaše příspěvky a zajišťovat si kádrový profil.
To jen pro případ, až to "rupne" abyste nemusel s dalšími 50 tisíci "intošů" do výroby roztáčet kola na 125%.
25. 08. 2010 | 13:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ale je pravda i to , co říká Pán hoven :

http://www.denikpolitika.cz...

http://www.ostrava.cz/jahia...

poskytnuté dotace kultura 2009
zde třeba najíti : položka 1/27

1/27. Lesník Marcel ROCK AND ROLL GARAGE - KULTURA I ZÁBAVA požadováno :370 000
schváleno : 100 000

Dotyčný (ODS - tedy dozajista pravičák) sedí v onom zastupitelstvu, které schválilo tento "příspěvek na charitu".

Zvláštní, ale nepřekvapí.
25. 08. 2010 | 13:28

jozka napsal(a):

zalezi na tom, neo, co povazujes za dobre.
92-96: konec vlady v dusledku hospodarskych potizi, balicky, korupcni skandaly, nedostatek skrini pro uschovani kostlivcu
06-08: pad ekonomiky driv, nez prisla krize, opet skandaly, druhy zvaci dopis etc.

Kdyz premyslim, co dobreho ty vlady dodaly, napada mne lingvistika. Ta prvni dodala slovo "tunelovani", ta druha "rebickovani" :-)
25. 08. 2010 | 13:33

schlimbach napsal(a):

TomasB

také jsem chodil jako desítky jiných spoluobčanů na akce "Z" a víte proč? protože jsme se nechtěli brodit bahnem po každém děšti, tak jsme si SAMI pro SEBE vybudovali silnici, chodníky, postavili jsme si přírodní amfiteátr, pořádali si diskotéky a letní karnevaly, v zimě jsme si dělali pro potěšeí plesy, hráli ochotnické divadlo a tak - prostě k vašemu zděšení jsme nerezignovali na život žili v tom vašem koncentráku. jenže evidentně vy to nejste schopen pochopit, ale je to vaše smůla. Děláte ze sebe pitomce.
25. 08. 2010 | 13:33

Levičák napsal(a):

To:TomasB
No vidím,že bych si sám sebe měl přestat asi vážit,Vy jste tím,že jste procestoval celou Evropu dokázal opravdu víc.Že bych slintal jsem si ještě nevšiml,ale k lékaři s tím nepůjdu,musel bych platit 30,- nebo možná již 60,-Kč.A se svou"intelektuální výbavou" jsem zatím prožíval život celkem dobře,dokud mi někteří cestovatelé nezačali ka¨zit náladu.
25. 08. 2010 | 13:39

neo napsal(a):

jozka:

spíše záleží na tom jozko, kolik lidí má jiný názor a je schopno ho ve volbách vyjádřit...

Správně jsi napsal, že lidé si již obrázek mohli utvořit. S příchodem nových stran pak mohli zhodnotit dobré programy a rozhodli jak rozhodli. Ty sám to nezměníš, musí vás být víc.

Takže dávám koalici rozpočtové odpovědnosti 4 roky a pak půjdu za plentu s lístkem vybraným na základě práce politiků v předchozím období.
25. 08. 2010 | 13:39

jozka napsal(a):

To jsem rad neo, ze v pristich volbach uz budes volit podle tech vysledku a ne jako doted, podle toho, co kdo cinta v telce :-)
25. 08. 2010 | 13:42

neo napsal(a):

jozka:

no jelikož jsem volil novou stranu, těžko jsem mohl volit dle výsledků.
25. 08. 2010 | 13:44

Levičák napsal(a):

To: schlimbach
Marně se snažíte,měl by jste si sebe také přestat vážit.To,že někteří lidé dělali zdarma třeba jarní úklid kolem bytovek a paneláků není nic čestného.Dnes je to samozřejmě lepší.Pozemky okolo domů v osobním vlastnictví patří obci a ta na úklid občas nemá peníze,takže se občas najde pár starých blbců,kteří to uklidí.
Neberte to ve zlém,jen ironizuji TomaseB.
25. 08. 2010 | 13:45

jozka napsal(a):

No potes, to sis s VV fakt pomoh :-) Takze si troufam odhadnout, ze to priste dopadne zase uplne stejne. Vezmou se proflakly ksichty, natrou si novej stit, k tomu se sezene par neokoukanej gesichtu ze zakuisi a neove je budu volit a volat "dejte jm cas, jeste nic nepredvedli" :-D

Tkanicku si zavazat umis?
25. 08. 2010 | 13:48

schlimbach napsal(a):

Levičák

:) jo jo, je to tak
25. 08. 2010 | 13:54

hoven napsal(a):

da.rock,
jenom píšu, co jsem vypozoroval ve svem okolí. lidi levicového zaměření mají soucit akorát sami se sebou. a jsou extremě materielně zaměření. projevují se velkou lakomostí a egoismem. jak psal kydač...proč mám na něco posílat peníze, když platím daně??? at se postará stát. .....
25. 08. 2010 | 13:59

neo napsal(a):

jozka:

ovšem, na svůj názor máš právo. Ty se směj lidem volícím VV, já se směji těm, kteří volili opozici.

Nicméně abych to uvedl na pravou míru. Ještě za plentou jsem v ruce držel 3 volební lístky. Nejraději bych je tam hodil všechny 3, ale bohužel to nejde a musel jsem si vybrat. Zvažoval jsem preference všech tří stran a nakonec se rozhodl pro VV z jediného důvodu :aby mohla vzniknout koalice VV+ODS+TOP 09 a lidovci či zelení nepřekáželi.
25. 08. 2010 | 14:00

jozka napsal(a):

tak proc jsi to nehodil rovnou ODS nebo TOP09? Takovy maly pokrytec?
25. 08. 2010 | 14:03

TomasB. napsal(a):

TO: Slimbach

Píšete, že jste v akcích "Z" stavěli cosi, protože režim to nebyl schopen postavit, tedy z nutnosti. Proč tak nečiníte i dnes, nechápu. Pořád jsou spousty míst která by potřebovala nové chodníky, hřiště a spoustu dalších věcí. Kdyby se občané aktivně chopili díla, obec by jistě dodala stavební materiál, nářadí nebo techniku. Tak v čem to je? Jste už postarší, chápu - ale můžete takovou věc zorganizovat. Ve vesnici kde žije moje matka lidé v posledních letech postavili knihovnu, hasičárnu, opravili kapli a náves. Prostě normální obec. Možná je ten problém ve vás, ne v okolním světě. Když projíždím naší zemí vidím obce které jsou rok od roku v lepším stavu, vidím spoustu práce a investic - vy to nevidíte, nebo nikam nejezdíte, nevím.

Za bolševika žil každý jak se dalo, někdo byl svině, někdo s hlavou vztyčenou, většina někde mezi tím. Že i v té pokřivené době chtěli lidé normálně žít a bavit se je normální, já nikde netrvrdil něco jiného. Vyrábíte ze mne čerta a pitomce, abyste nemusel polemizovat s obsahem: Doba komunistického panství byla hnusná, země byla zbídačená a chudá a promrhal se potenciál celých generací. Současnost je přes tisíce problému o řád lepší. Můžete žít s hlavou otočenou dozadu - bude vás bolet za krkem, ale nic se tím nezmění.
25. 08. 2010 | 14:09

Hnzd napsal(a):

Parazit Pehe se opět projevil! Obhajoba lumpáren zastíracími žvásty o solidaritě apod. Typicky levicová rétorika! Je potřeba mít vyrovnané rozpočty, protože na dluh se nedá žít do nekonečna!!!!!
25. 08. 2010 | 14:09

hanah napsal(a):

Pehe

Píšete : "Předvolební klip „Přemluv bábu a dědu“ byl nejen nepodařenou nadsázkou; byl především symbolem nového trendu: atomizace společnosti."
To si z nás děláte srandu nebo je to váš "politologický postřeh"?

Skutečnost, že lidé méně přispívají postiženým povodněmi přičítáte politickému trendu, který podle vás prosazuje současná vláda. Nenapadlo vás vůbec, že by to mohlo být také trochu tím, že lidé mají obecně méně peněz ?

A ještě jeden dotaz - vy se v tom brutálním útoku na společnost a dělení na úspěšné a neúspěšné vidíte prosím na straně které ?
25. 08. 2010 | 14:11

veverka napsal(a):

Co si voliči zvolili to mají.Před těmito volbami věděl každý naprosto přesně kdo je kdo.Lidé si zvolili opět Kalouska,Parkanovou,Vondru,Klvaňu,Julínka,
Šnajdra atd.Jaký národ,taková vláda.

Škrtat v krizi je samozřejmě sebevražda,protože to jen ještě víc zpomalí ekonomiku,ubere pracovní místa,sníží koupěschopnost obyvatelstva atd.

Více o nesmyslných škrtech fanatických neokonzervativců např. zde

Paul Krugman: Mýty o utahování opasků
http://hn.ihned.cz/c1-44689...
25. 08. 2010 | 14:15

neo napsal(a):

jozka: co nechápeš na větě: Zvažoval jsem preference všech tří stran a nakonec se rozhodl pro VV z jediného důvodu :aby mohla vzniknout koalice VV+ODS+TOP 09 a lidovci či zelení nepřekáželi.
????

ODS měla vysoké preference, TOP taky. Jen VV měla konkurenci v zelených a lidovcích.
25. 08. 2010 | 14:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pán hoven
Umíš číst ? Nejsi líný se prolinkovat mými odkazy ?

Tak toho nech. Zesměšňuješ se svým pozorováním okolí.

Že ti tykám?

Jo, pokud mi budeš říkat kydač, budu ti tykat.

Všiml sis jak uctivě tě oslovuji já ?
25. 08. 2010 | 14:18

Slalome napsal(a):

Nejvyšší čas zavolat sokola. Dokud ho nesnědl bílý lev.
25. 08. 2010 | 14:19

JC napsal(a):

hanah - zdravím
Nechci polemizovat s Pehem ohledně těch informací o menší pomoci, protože jsem LN nečetl.
Viděl jsem však včera reportáž v TV, kde si pracovnice jedné humanitární organizace posteskla, že na povodně v Pakistánu se vybralo méně peněz než se očekávalo.
Dále dodala, že to bylo možná tím, že lidé poslílali peníze na Haity a na domácí povodně.
Závěrem konstatovala, že tomu rozumí a že stejně se množství peněz na charitativní činnost neustále zvětšuje.
25. 08. 2010 | 14:20

hoven napsal(a):

kydac,
klidne mi tykej,samozrejmě, že to co píšu je hovadina. pod peheo blog se nic než hovadina napsat nedá. já jenom chci ukázat, že neni problem byt stejně blbej jako pehe, ale na druhou stranu .
25. 08. 2010 | 14:24

jozka napsal(a):

hele, neo, onehda ses tu kasal, ze je pro tebe primarni program. Ty billboardy s dinosaurem jsi videl?
25. 08. 2010 | 14:26

TomasB. napsal(a):

TO: Levicak

Když napíšu, že jsem procestoval Evropu, jde o konstatování stejně, jako bych větu uvedl konstatováním, že mám nohu vel. 45. To, že vám to přijde zvláštní (asi máte pocit že se na vás vytahuju :-) je jen dokladem, jak jsme každý jiný. S tím ale sotva můžu něco dělat, že.

A ještě malá poznámka ke Slimbachovi. Je vidět že vás trápí úklid chodníků a podobné věci. Jako student jsem si v 80tých letech přivydělával zametáním pražských ulic. Mohu vás tedy jako "odborník" ujistit, že dnešní chodníky jsou o několik tříd čistší a morálka metařstva je také vyšší než byla naše :-) Jako dneska si pamatuji na hlavní instrukci, kterou jsem tehdy obdržel po příchodu do práce. Zněla takto: "Nesmí to bejt zametený, musí bejt vidět, že to bylo metený". Tolik vzpomínka pamětníka :-)
25. 08. 2010 | 14:26

hanah napsal(a):

JC

Také zdravím.
Už se mi z hub motá hlava a přestávaj mi chutnat, tak se musím trochu odreagovat a rozptýlit.
Někteří blogeři, i diskutéři co si cintaj na triko, jsou zárukou úspěchu :-)
Hezký den
25. 08. 2010 | 14:26

vlk napsal(a):

SuPe
Víš ,c o klidně spi dál. A nenech se rušit. Zavedl jsem zde termín vuvuzela. A zavedl jsme jej v jasných souvislostech.
Jako označení pro „ „diskutéra“ “ / doufám , že jsi si všimnul, že slovo diskutér je v uvozovkách to dokonce hned dvojitých, tedy „diskutéra“ typu stádního, který s e nezmůže na nic víc než buď na jednoduché nadávky a posměšky typu Pehe hehe nebo na stupidní partajní slogany své rodné strany. Není s chopen argumentů a není schopen pochopit, co mu píše někdo jiný. Tak tohle jsme tu označil vuvuzelou. Abych ti to přiblížil na praktickém příkladu. Vezmu tebe a Carlose V. Carlos V. je pro mne plnokrevný diskutér. S úplně jinými preferencemi než mám já. Ale beru jej vážně. A je to o argumentech.
Ty jsi kdysi , ještě si to pamatuji / protože mám pořád dobrou paměť/. Je to a le už hodně dávno. Teď už dost dlouho jsi vuvuzela. Je mi líto.

Takže hlášky o zaměstnancích přilepených na státní cecíky si nech na nějakou sešlost Na Růžku s Rumcajsem. Je mi to líto. SuPe. Fakt, docela líto. Dokud jsi byl normání , vážil jsem si tě.

Carlos V

Obávám s e , že jste to vzal moc z hurta. Já popisuji to, co už stihla tahle partička rozpočtových Khmerů napáchat. U většiny z nich jde o selhání lidské, manažerské o klasické neznalosti toho, co mám řídit, o rodinkaření. Nevím , jaké očekáváte od e mne alternativy. Že ministr, než začne cokoli dělat si projde svůj rezort a má o něm alespoň základní informace? To snad je pro vás , stejně jako pro mne , naprosto nutný předpoklad.! Takže nebude třeba blábolit o 180 litrech pro nové učitele, když vlastně v rezortu nemá místa! Nebo s nad mám psát, že se ministr nemá chovat jako koňský handlíř a když prostě rozhodne Bez prostudování podkladů , tak za to nevyhodí někoho, kdo nemůže za to, že to pan ministr nečetl… Že Drábek , než vůbec pustí nějakou variantu úpravy platů ve státní sfeře, si na pět minut sedne a zamyslí s e nad tím co mu vypotili poradci. ? Že by ho mělo napadnout, že asi korupci snížením platů jen ještě víc eskaluje? Takovéhle řešení ode mne čekáte? O ničem jiném jsem nepsal. Promiňte, ale to jsou takové triviality, které já předpokládám u 15 vyvolených, co si osopují právo řídit tenhle stát zcela automaticky. A od prvního dne.

Reagovat na nick Vlčice, pod kterým tu exhibuje někdo z trojice Moucha, emisárek nebo JC naprosto nehodlám. O to víc , že dokonale blábolí.
25. 08. 2010 | 14:29

insurgentes napsal(a):

Paraziti versus pracující skutečně stojí proti sobě, a mě je více než jasné, na které straně stojí Pehe.
25. 08. 2010 | 14:30

neo napsal(a):

jozka: ovšem, primární je program. ODS a TOP 09 . Jak již jsem napsal. VV jsem volil pouze kvůli podpoře pravicové koalice.
25. 08. 2010 | 14:46

Josef napsal(a):

Vyborny clanek Pane Pehe a rovnez nektere prispevky (Glossed) ! Souhlasim se vsim, sam bych to ale tak pekne nevystihl. Nemam cas a proto jen maly dodatek. Zapomel jste na to, ze v teto zemi se za poslednich 20 let jeste nestavkovalo (nejsme Francie). Proto take vsude ultrapravicaci vykrikovali ... snizit platy .. vyhazet z prace .. na stavkujici policii atd. Dale jste si nevsiml, ze v CR je jedna z nejnizsich dani v Evrope (15%) a presto vlada neuvazuje o zvyseni dani na strane prijmove - vsechna opatreni jen na strane vydajove. Moje predpoved: Tato vlada narazi a bude to pro ni uzitecna lekce a bude nucena zrevidovat sve metody. A tento narod si musi vzpomenout, ze jeste existuje jeden opraveny prostredek sebeobrany - STAVKA !!
25. 08. 2010 | 14:48

Kelt napsal(a):

Kdyby pan Pehe napsal,že dnes je středa 25.srpna,tak ti jednoduší mezi námi mu vynadají do postkomunistů/u něho to obvzlášť sedí/a tak dále-netřeba opakovat.
Nejlepší ministr financí před časem prohlásil,že pokud by nezačal škrtat,ratingové agentury by se na nás začaly zlobit a to by bylo špatně.
To myslím rámuje celý postoj této vlády co se týče "ozdravění"státních financí.
Podezřívám Kalouska(personifikuji tím celou vládu/,že spoléhá na růst hospodářství v NSR/což se začíná tak jevit/a hodí laso na poslední vagon DB a bude se tvářit jako mistr světa.
Pokud německý růst v návaznosti na opakující se recesi v USA se zastaví,půjde naše hospodářství do "kytek"díky škrtfilosofii této vlády.
25. 08. 2010 | 15:00

Jeliman napsal(a):

Stále mi není jasné, kdo, kdy a z čeho zaplatí stávající dluhy. Podle mého se musí škrtak jak to jen lze. Nářky na strukturou škrtů jsou nesmyslné. Stávající škrty neušetří ani tolik, kolikplatíme úroky z již prožraných peněz. Tak se vzpamatujte!
25. 08. 2010 | 15:02

SuP napsal(a):

Vlku -
Ty jsi holt takové militantní dobračisko.
Hlavou mi vrtají dvě věci. Co Ti asi výsledek voleb překazil. A druhá - jak si mohl inteligentní člověk myslet, že neobolševici v těchhle volbách můžou vyhrát bez programu, bez nabídky a bez návrhu řešení.
To Tvoje "obrácení Ferdiše Pištory" za dobu, kdy se tady potkáváme je na moje chápání takňák nepochopitelné. To, čím tady ta svá moudra stále kořeníš, vede k podezření žes teprve po volbách odhodil přetvářku. A tím se dostávámě na začátek - co Ti koalice svým programem hodlá překazit?
25. 08. 2010 | 15:02

neo napsal(a):

Kelt :

Jenže Pehe nepíše, že je středa 25.srpna, ale že 8 května 2034 bude sněžit a Karel Gott vyhraje slavíka
25. 08. 2010 | 15:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pokud zachráníte každou investiční banku, která se dostala do potíží, nejde o kapitalismus, ale o socialismus pro bohaté."

(Jim Rogers)

http://en.wikipedia.org/wik...

http://www.blisty.cz/2010/7...
25. 08. 2010 | 15:13

Carlos V. napsal(a):

vlk: konsky handlir alias nerizena strala mi zatim tolik nevadi. Jen se trochu bojim pravnich aspektu a dopadu teto akce.

Dobes a John ... to je zatim fakt prusvih.

Zkratka a dobre VV s jejich kecama tezce nabourali na realitu.

Prusvihy ostatnich jsou /aspon pro me/ zatim marginalni. Jeden nevi, co se stane.

Ale vlada jako se aspon snazi neco nekam posunout. Muzeme jen fandit / a trnout/ jak to dopadne.
25. 08. 2010 | 15:28

vlk napsal(a):

SuPe
děláš "čest" pravověrným souvěrcům.
Kteří jsou schopni skutečně myslet jen v intencích - kolik na tom trhnu nebo ztratím když...
Takže milej SuPe, tohle pro vlka neplatí. Já, tím že Paroubej nemohl sestavit vládu jsme docela vidělal. Docea dost Z mého pohledu. Z pohledu nebo kellnera jde o nezajímavé drobné. ale z pohledu rozhdoně většiny zdejších diskutérů jde o docel a zajímavé peníze.
Takže po tebe - výsledek voleb mi nepřekazil nic. Naopak jak jsme tu opakovaně dokázal - předvídal jsem jej už v 16.09.2009

AAle tahle famiglia 118 mi skutečně vadí. Tak jako ještě žádná jiná před tím.
Protože tady nevratně naruší sociální vztahy a vazby. A nažene do chudoby tolik lidí, jako sotva kdy nějaká vláda v celých dějinách existence českých států.
Tím, že zničí a vyrabuje a převede d soukroma zdravotní pojištění, důchodové pojištění. Rozbije zákoník práce.

Já nikdy žádnou přetvářku nehrál. Moje názory a stanoviska jsou konzistentní a setrvalá.

koalice s e s vým programem s e může pokusit o jediné - prodloužit mi odchod do důchodů. Tak to má ale děsnou smůlu. Už rok počítám dopřed s jistými zákony. A tudíž mám p kupě také řešení.
stejně jako mám řešení, aby mi Kalousek ani omylem nemohl zdanit státní příspěvek za tenhle rok. Naopak , s radostí a pýchou s děluji, že mu o maximální možnou částku naše rodina prohloubí kletošní schodek rozpočtu. Naštval mne , zaplatí. Jd e sice o drobáky, ale užiju si to.

Promiň ,ae já nevěřím vládě, kterou formoval svatoušek, co byl sic e u všeho , co tad y prováděla ODS , u všech těch Singhů, Bacsů, privatizacía doprovodných tunelů. oposmluv, strejčkování a podobně , aby on potom byl panem Čistým. A formoval ji spolu s někým , kdo byl pro zneužívání veřejných fondů podle svých slov 132x vyšetřován. A dělal ji dále s někým , kdo deset let denně lhal své rodině.

Takovéhle vládě, já na rozdíl od tebe prostě nemohu věřit už od samého začátku.
je to o citlivosti na darebáctví Nikoli o odhalení se SuPe.
25. 08. 2010 | 15:33

prirodovedec napsal(a):

SuP, JC: Budte v klidu, to je jen logicke. Ja si to nepreji, ja to jen vidim ... Vsak oni se jednou zvednou (Jakes uvazoval take jako Vy :) a byl dlouho v klidu - tak jako Miroslav Stepan Al Calous).

Ja to neresim jako posun k lepsimu a do Skandinavie, ja to vnimam jako posun k horsimu jako zajimavejsi formu Matrixova bankrotu. Sice to muze predevsim sejmout ty kolektivni viniky (dvacet let politiku), ale necekam to. Muze byt nadeje, ze pijavice budou muset uteci za hranice a prostym porusenim slozitych zpusobu vysavani danovych poplatniku veci zacnou fungovat ... a neco zalepi ty majetkove rekvizice (bud se musi pouzit retroaktivita a pozvat FBI nebo bez retro a Putinuv klecovy model). Zapominate na to, ze uz sidlim jinde, takze chystani profilu nechavam tem doma.
25. 08. 2010 | 15:37

Viktor napsal(a):

Dopady nepromyšlené škrtací hysterie. Máme se z nich podle p. Pehe zhroutit. Zajímavé, že ani on sám nedokáže konkrétně ty dopady popsat, ba co více, napadá ho je jeden: narušení sociální soudržnosti. Jaká katastrofa, pane Pehe!! Jinými slovy: více demonstrací, více protestů, méně sociálního smíru, více chudoby. Mne by napadlo více dopadů vládních škrtů než pana Pehe, který kritizuje dokonce i samotný NERV pro nedostatek představivosti o strašných dopadech skutků démonického škrtala na MF. Jsou to jen prázdné řeči.
25. 08. 2010 | 15:38

neo napsal(a):

Vlčku, toto si uložím.

///AAle tahle famiglia 118 mi skutečně vadí. Tak jako ještě žádná jiná před tím.
Protože tady nevratně naruší sociální vztahy a vazby. A nažene do chudoby tolik lidí, jako sotva kdy nějaká vláda v celých dějinách existence českých států.
Tím, že zničí a vyrabuje a převede d soukroma zdravotní pojištění, důchodové pojištění. Rozbije zákoník práce.///

za 4 roky (pokud vydržíš) to proberem jo?

Já k tomu tvému blábolu uvedu, že je to jen lež a že chudých nebude o nic víc a sociální vztahy a vazby taky zůstoanou na svém...
25. 08. 2010 | 15:38

vlk napsal(a):

Carlos V
průšvihy ostatních jsou marginální? viz drábkův nápad, že stejný zákla d bud e mít absolvent i špičkový specialista s dlouhou praxí?

Drobilovy úlety na zeleném ministrestvu?

O Vondrovi není slyšet vůbec nic.
O Kocourkovi na průmylsu taé ne. Což neznamená, že dělají dobře. Obludná taškařice s putovní cenou bartákem je taky ok. Specialista na státní finance? Viz střešovický Hilton??? To nemá chybu! Schwarzenberg, který zavře asi 5 ambasád aby ušetřil 15 milionů? Už jsme tad y spočítal, že to vykryje na svých danícha odvodech státu asi 750 pracovnáích míst. Které nepochybně ztratíme, pokdu ty ambasád y zavřem, díky ztíženému přístupu našich dodavatelů na trhy zemí, kd e budou ambasády zavřeny.

Vláda se to snaží někam posunout? Jo. Ale jen k rozmetání zaměstnaneckých práv.
K e stavu, kd y ti tzv. neúspěšní budou paltit čí dál víc e a ti tzv. úspěšní - kteří ez státu opravdu profitují, nebudou platit pokud možno na ten stát vůbec nic. Děkuji pěkně. Kéž by vláda chtěla přestat cokoli kamkoli posouvat. Kd e pod jejím vedením skončíme je jasné všem. Jo.. přesně tam.
25. 08. 2010 | 15:41

VL napsal(a):

Kam vstoupí neoliberální pracka, tam 20 let nic neroste a Česko nebude vyjímkou.
Ne, že jsme se právě vyhli pádu do propasti, my do ní právě padáme. Jenomže ten pád je pomalý a tak si toho všimnou jen někteří.

Bude se na nás všech provádět BRUTÁlNÍ (podtrhuji slovo BRUTÁlNÍ) neoliberální experiment. Nyní půjde o všechno. Půjde o to, jestli si Český národ zachová svoji dosavadní duši nebo se změní ve smečku egoistických šelem bez soucitu.
25. 08. 2010 | 15:45

SuP napsal(a):

vlku -
Ale dalo to práci donutit Tě, abys odpověděl aspoň trochu normálně ......
25. 08. 2010 | 15:48

vlk napsal(a):

neo

klidně si to schovej. Řeč blábolu si nech na doma. Tam budeš dobře.
25. 08. 2010 | 15:50

vlk napsal(a):

SuPe
není mým problémem , že nechpeš. Odpovídám tak jak s e buď ten druhý ptá nebotak , jak je jeho úroveň. Duševní. Aby to pochopil.
25. 08. 2010 | 15:52

Marcela napsal(a):

Pane hovno,umíte si představit,že by pan Pehe o Vás ,že jste blb?A měl by na to plné právo.Jak můžete Vy soudit člověka,který tak přesně a do hloubky komentuje naší současnost ?Je objektivní,nikoho neuráží je vzdělaný a není to fanatik!Myslícímu člověku se musí zvedat žaludek z chování politiků,kteří před volbami nalákají voliče hřímáním o korupci a o dinosaurech,jak s nimi nikdy,nikdy.A pak si s nimi klidně sednou do vlády.Přece nemůžu věřit takovým lidem.Když si vzpomenu na ustavování Topolánkovy vlády,fraškovitou volbu presidenta,Čunkiádu při které jsem doufala/naivně/že pan kníže odstoupí a jiné a jiné průšvihy jeden za druhým jak můžu věřit.A jak bych mohla kritizovat lidi,kteří myslí mozkem jako např.pan Pehe.Nebo Vlk.A jiní-bude jich přibývat.
25. 08. 2010 | 15:57

neo napsal(a):

vlk:

těšim se... opět zjistíš, že nemáš pravdu:)
25. 08. 2010 | 15:58

Frant. Lukeš napsal(a):

Souhlasím s názory p. Pehe. Rád bych ale přičinil poznámku.
Je známo, že příspěvky na podobné akce jako je ta ve prospěch obětí povodní posílají vesměs lidé s nízkými příjmy, kteří by v dnešní době sami spíše potřebovali pomoc. Popravdě řečeno, nevzpomínám si, že bych někdy četl, kolik na takové akce přispěli např. pánové Kellner, Babiš, Komárek, a mnozí další "úspěšní" Češi, nemluvě o podnicích jako jsou "české banky" (ČS alias Die Erste a pod.), které letos zase vydělají o několik miliard více než v loňském "krizovém" roce, kdy zase vydělaly o několik miliard více než v předkrizovém r. 2008.
Vláda nám také říká, že je spravedlivé, když na pomoc obětem povodní přispějí všichni. Ale navrhovanou "povodňovou" daˇve výši 100 Kč měsíčně by měli platit fyzické osoby - plátci daní - tedy prakticky zaměstnanci, kterým daně sráží zaměstnavatel. Tedy zřejmě nikoliv podnikatelé a také nikoliv právnické osoby. To má být zřejmě ten skvěly případ solidarity "suchých s mokrými" (jak to žertovně vyjádřil p. John)?
25. 08. 2010 | 16:03

vlk napsal(a):

neo
zatím je moje skore tady , ohledně zjištěných omylů naprosto jasné.
Včetně skore s tebou. těšit s emůžeš. Dopadne to zas e jako vždycky. Ale třeba s e jednou dočkáš.Aspoň jednou.
25. 08. 2010 | 16:06

SuP napsal(a):

Vlku -
Člověk Tě pochválí a ty to hned posereš.
25. 08. 2010 | 16:07

neo napsal(a):

vlk:

ano jako vždycky. Socan utře rypák. Lidé uvidí jak vláda dobře pracuje, stejně jako vláda Topolánkova a opět zvolí pravici.

Pleteš se vlčku, sosan nemá šanci, celá evropa jde do prava. I slováci to pochopili
25. 08. 2010 | 16:15

schlimbach napsal(a):

TomasB

o mě nemějte vůbec žádnou péči, já v té obě reálě žil jako milioy jiných a blbců, kteří by chtěli abychom se za něco styděli a měli njaké výčitky je mi líto, ty které znám ze svého okolí, nikdy ic pořádného neudělali, vezli se na vlně, blbě kecali a zůstalo jim to. O tom, jestli dnešní režim je lepší by se dlo v mnoha ohledech diskutovat - vždycky by to byl ale subjěktivní pohled a ty dohady by byly o ničem. Podstata života člověka - svoboda reálná možnost volit si svoji cestu dnes není o ic lepší, než byla dřív, dříve byla svoboda okleštěna politickými silami, dnes je většina obyvatelstva zotročena ekonomicky - výsledek je stejně tristní a s ohledem na stres lidí, kteří se ve stále větším počtu dostávají do bezvýchodných situaci, přicházejí o práci, o budoucnost je dnes mnohem horší. Takže o čem se chcete bavit? Udělat lepší společnost? Osvobodit i ekonomicky člevěka, jsem pro - dejme se do toho, navrhněme reálou cestu z toho marasmu, ve kterém jsme se ocitli a do kterého nás snešní vyvolení ještě více ponoří. Máte zájem?
25. 08. 2010 | 16:15

Kelt napsal(a):

neo- ani jsem nedoufal,že se někdo ozve,ale nejsem zklamán.
25. 08. 2010 | 16:18

Carlos V. napsal(a):

Vlku, zde je mozna zakopan pes... pisete ze vlada nevratne narusi socialni vztahy a vazby.

Ze soucasneho stavu socialnich vztahu nemam rozhodne dobry pocit a zejmena je nepovazuji za neco hodneho ochrany.

Donmnivate se snad, ze vztahy v rodinach se za posledni leta zlepsily ? Ci treba sousedske vztahy ? Ci otazka zavisti a solidarity ?

Dale michate zamestnanecke vztahy a uspesnost / neuspesnost.

Pracovni pravo u nas je jedno z nejrigidnejsich v Evrope a jeho liberalizaci by casem musela udelat kazda vlada.

Proc ale michat pracovni pravo s uspesnosti - je mnoho velmi uspesnych zamestnancu a velmi neuspesnych podnikatelu - vice viz me prispevky o uspesnosti v tomto blogu.

Jeste k onomu uvrhavani lidi do chudoby ... tato vlada zatim / aspon retorikou / resi vyhozene penize vsech predchzich vlad. Je jasne, ze toto boli. Tudiz se sebere neco penez kazdemu (nevim komu se prileji).

Jiste, brezi kravy stoji zemedelce vic, protoze vic sezerou. Ale i v pripade setreni jim hospodar sebere jen malo, protoze od nich muze ocekavat vyssi prinos. A stejne ani stat nemuze nechat vyhladovet podniky a podnikatele prilisnym zdanenim.
25. 08. 2010 | 16:19

JC napsal(a):

prirodovedec,
Nemůžu být jako Jakeš ani Štěpán, protože připouštím, že možnost "oprášení Marxe dělným lidem" bude vždy v budoucnu
mít určitý potenciál, stejně jako třeba oprášení "Mein kampf".
Záležet bude vždy na množství těch, kteří se budou ochotni zůčastnit.
Zatím bych z toho nedělal drama, protože "erár"/a o ten jde momentálně především/ stávkuje čas od času všude na světě.
P.S. Jinak doporučuji seznámit se s úspornými opatřeními, které chystají jinde v "sociální" Evropě.
25. 08. 2010 | 16:20

Carlos V. napsal(a):

schlimbach : neni pravda, ze obyvatelstvo je ekonomicky zotroceno. Kazdy ma moznost volby, ovsem nesmi podlehnout modam a lifestylu.

A navic, krome svobody musi byt i zodpovedny. Neni ted problem svobodne (a hloupe) podnikat a nezodpovedne prosustrovat majetek nekolika firem, a dotahnout to az k exekuci na osobnim majetku.

Chcete pak odkazu na podnikatelskou historii jednoho nekolikrat zkrachovaleho mlynare ?
25. 08. 2010 | 16:23

ok napsal(a):

Bohužel tato vláda se vůbec nenamáhá sdělit, která opatření jsou přechodná po dobu krize, a která opatření jsou "trvalá". Přitom je to VELMI podstatné.
25. 08. 2010 | 16:27

SuP napsal(a):

Schlimbachu -
Dneska můžeš kdykoliv vyrazit na Floridu. Tos za bolševika nemohl, tak jsi mohl uklízet kolem baráku. (já zase vyráběl korýtka na kytky pro celej činžák z lísek od meruněk).
Ale nesmíš si myslet, že když už jsi na té Floridě, že si tam hned musíš koupit barák. Pak nejsi v ekonomickém vleku.
25. 08. 2010 | 16:33

Kelt napsal(a):

Frant.Lukeš-zřejmě jste vůbec "nepochopil"státní filosofii mistra Kalouska-jak by mohl trestat ty "úspěšné"a přispívající do stranické pokladny nějakou daní a ke vší hrůze dokonce progresivní?Takový pan Bakala-toho přece pan Kalousek ani nezná,natož aby ho zdanil-to by muselo neoliberální bratrstvo omdlít.
Stříhat je nutno ovce,které si to nechají líbit a je jich hodně.
25. 08. 2010 | 16:34

Hehe napsal(a):

Pravda, kdybychom dneska měli na Hradě jednoho z dvojice Stanislav Gross / Petra Buzková, jak svého času navrhoval váš bývalý zaměstnavatel Václav Havel, dařilo by se nám určitě daleko líp. Koneckonců, když čtu vaše blogy, mám pocit, že i tuhle skvělou věc jste mu tenkrát musel poradit vy.
25. 08. 2010 | 16:39

stále rebel napsal(a):

Pane Pehe, bude hůře.

„Senát navrhl na ombudsmana kandidáty ODS Pavla Varvařovského, v jehož prospěch se vzdala kandidatury Jitka Seitlová, a předsedu židovské obce Františka Bányaie. Anně Šabatové podpora senátorů ČSSD nestačila, potopili ji senátoři TOP 09.“
http://www.denikreferendum....
25. 08. 2010 | 16:41

JZ napsal(a):

Dobrý den,

dovolte mi, abych Vás požádal o vyplnění dotazníku, jehož výsledky se stanou podkladem pro praktickou část mé diplomové práce.

Za Váš čas při spolupráci Vám předem děkuji.
http://spreadsheets1.google...
25. 08. 2010 | 16:42

Nuba napsal(a):

Je mi to tak trošku líto,

Nejsem tak militantní zastánce svého pohledu na svět abych nechápala, že je pro společnost v normálních poměrech zdravé, když každý chvilku tahá pilku.

Dokonce připouštím, že by se mi některé nápady VV líbily. Ale to, abych je volila, mi nedovolila moje životní zkušenost a ta na odiv dávaná míra populismu. Ta mě uzemnila. Čouhala z toho jako sláma z bot ta nasprejovaná vůně nového laku, který se ovšem brzo oloupe.

Ale i ten populismus bych jim odpustila, kdyby za ním byly výsledky. Doufala jsem, že budou korektivem zjevné Kalouskovy brutality. Nakonec se z toho vyklubalo jako vždy - jsme v koalici, postupně, někdy (nikdy). Mohla bych tady psát litanie, co mi všechno vadí.

Ale nebudu. Domnívám se, že moc nemají na výběr. Buď svým proklamacím alespoň několika majstrštyky dostojí a budou se moci nějakou dobu hřát na politickém výsluní nebo se nechají zhltnout Kalouskem a potom koalici běda. Mám za to, že naštvanost lidí se táhne už neskutečně dlouhou dobu. A dosáhla již takového stupně, že jim to jen tak neprojde.

Jestli si lidi nechají tyhle "lumeny" rajtovat po zádech teď, tak už jim to dočasně zůstane(navždy). A možná by to byla ta největší zásluha této koalice, kdyby se občanská společnost konečně probudila ze sna, přestala sebou vyděšeně ze spánku cukat, hekat a naříkat a chopila se svého poslání. Naučila se totiž zatím o demokracii mluvit, ale používat ji ještě jak je vidno neumí.

Měla by to zkusit, protože slova evidentně hluchým nic neřeknou
25. 08. 2010 | 16:43

zpravicakalevicak napsal(a):

ale vzdyt to co tu pisete je mantra levice. naopak mantra pravice je opravdu zalozena na individualismu. ja miluju sve rodice, babicku, dedu, vsechny tety, bratrance i sestrenice. ale uprimne, do tech vasich mi vubec nic neni. pokud bude vas bratranec lezezet v tratolisti krve na silnici a ja ho potkam, zajiste mu pomohu a udelam vse proto aby prezil. ale nemuzete po me chtit abych ze svych penez platil nepracujiciho cloveka, ktery nepracuje proto, ze ho to doma nenaucili. do takoveho cloveka mi nic neni. silni jedinci se o sebe dokazi postarat a jedine oni jsou schopni dal neste geneticky kod civilizace a lidsky rod jako takovy. at to zni sebevic nesoucitne tak geneticky kod proste nemuze prenaset jezek bez bodlin, jestli mi rozumite.
25. 08. 2010 | 16:45

Da.Rock napsal(a):

hoven: Vaše pozorování má nulovou vypovídací hodnotu. Stejně jakoby mělo nulovou vypovídací hodnotu, kdybych tady já prohlašoval, že co pravičák, to zloděj a podvodník, protože takových pár znám ze svého okolí.
Jenomže já narozdíl od vás netrpím takovou domýšlivostí, abych vypozorované jednotlivosti nějak paušalizoval.
25. 08. 2010 | 16:55

pravda napsal(a):

Co proboha vy trapní levičáci máte pořád s tím sociálním darwinismem? To je mnohem trapnější strašení ne jak Pehe píše s Řeckem. Najděte si co to je a pak si to srovnejte s oběma pravicovýma stranama a výjde vám že nic takového neprosazují.
25. 08. 2010 | 16:55

Kelt napsal(a):

Carlos V.Již vláda Topolánka a ta současná v tom pokračuje-nejvyšším zdaněním střední třídy se jim podařilo poštvat je proti tzv."sockám"tím,že jim implatovali přesvědčení,že na jejich vysokých daních parazitují-důchodci,nezaměstnaní,sociální případy,nemocní atd.
Je skutečností,že ve všech těchto oblastech jsou výdaje ČR v poměru k HDP pod úrovní průměru EU.
Také je pravdou,že jsou lidé chronicky se vyhýbající práci,nezaměstnaní,kteří pracují na černo a simulanti nemocí.
Vláda však netrestá ty,které jsem jmenoval,ale paušálně všechny "socky"-tím ukazuje svoje svaly a dělá "dobře"těm,které na socky poštvala.
Zdanit více ty vysokopříjmové je "potréstáním úspěšných"a to nelze připustit.
Dividi et impera-to platí již od starého Říma.
Proto lze oprávněně mluvit o rozkladu soc.soudržnosti a rozpadu soc.cítění.
25. 08. 2010 | 17:05

StandaT napsal(a):

Tedy SuPe, že Vás to s Rumcajsem tady pořád baví :)))

Blogy jsou furt dobrý, čtivý, inspirativní, ani slovo proti nim, ale každý den si začůrat proti větru v diskusích...

Má to nějaký význam? Mám pocit, že vás to poslední dobou ve skutečnosti vlastně už ani moc nebaví. Mýlím se?
25. 08. 2010 | 17:08

michal napsal(a):

Vlku, píšete "vláda nevratně naruší sociální vztahy a vazby". To je právě to, co je zapotřebí. Narušit nesmyslné a neadekvátní očekávání, že pomoc druhých je samozřejmost. Že ať se člověk snaží jak chce, stejně se neodliší od druhého. Že samoživitelka nebo homosexuál je něco normálního stav. Že se děti protiví svým rodičům, zároveň ale u nich žijí do časného středního věku a neučí se samostatnosti. A tak dále.
60. léta a z nich pramenící celý ten boom nezodpovědnosti, nevázanosti a nezávaznosti je dávno pryč. Vracíme se zpět ke kořenům. Děti přestanou o rozhodovat o svých rodičích, zaměstnanci o svých zaměstnavatelích, příjemci charity o svých donátorech. Geoid se obrací z hlavy na nohy.

Přehnaně pateticky řečeno, ale smysl je takový. S kritikou lumpáren (Bács & spol.) samozřejmě souhlas. Na jednu věc totiž všichni ti sociální inženýři a malíři světlých zítřků zapomněli; pro životní spokojenost jsou důležité rozdíly mezi lidmi a zejména možnost jít nahoru. Byť se to povede jen nemnohým, i ostatní neradi mění tupou spokojenost bazálního dostatku ve vepříně za nejistou ale hrdou existenci divokého kance. Snad se neurazí "přírodovědec", který je pro mě archetypem onoho domácího vepříka úplně stejně, jako já pro něj diluviální šelmou, nepatřící do 21. století.
25. 08. 2010 | 17:10

michal napsal(a):

Kelte, co je špatného na rozkladu sociální soudržnosti?

Levicoví teoretici se zaklínají mantrou nízkých sociálních rozdílů a tzv. sociálního smíru; dodneška mi nikdo nevysvětlil, k čemu taková věc je. A výpalné stále stoupá a stoupá... V jistém bodě přesáhne "cenu kalašnikovu". :-)
25. 08. 2010 | 17:13

loka napsal(a):

Souhlasím s vámi pane Pehe, kdo to nechápe a komu ani nedojde, které pravicové deníky máme a která jsou pravicová média, tak jejich myšlení je na bodě 0. Myšlení mají jako fašisti nebo komunisti, kteří si také nuvědomovali, že musí jednat pro lidi, mít s nima soudržnost a proto také obě společenství zkrachovalo. Taky se určitě zase dočkáme opět krachu pravice buď zvoněním klíči nebo nějakou revolucí, až nás zase pravice zrujnuje, jak to ukazuje histirie u fašistů tak i komunistů.
25. 08. 2010 | 17:13

michal napsal(a):

Ještě Vlku, dlužím Vám odpověď na toho 35-letého vs. 65-letého chirurga.
Opravdu znám velmi šikovného chirurga, který ve svých 35 letech za 11 let práce stihl jak roční stáž v USA, tak 2 atestace. Svěřil bych se mu raději než některým jeho více placeným (protože věk) a starším kolegům.
25. 08. 2010 | 17:16

michal napsal(a):

Loko, já s Vámi nechci být soudržný. Vymyslíte jeden důvod, proč bych k tomu měl být donucen?
25. 08. 2010 | 17:17

JC napsal(a):

michal,
Nebudu psát "brilantní" protože to je tady "propálené" slovo.
Napíšu tedy elegantní.
25. 08. 2010 | 17:19

Vědma napsal(a):

Tzv. západní civilizace jde do kytek. Tak jako v dějinách všechny rozvinuté před ní. Žádné kecy levičáků ani pravičáků případně dalších tomu nemohou zabránit. A skutky už vůbec ne. Spíše vše urychlují. Tak se těšme na horší časy.
25. 08. 2010 | 17:22

michal napsal(a):

JC: Děkuji.

Vědma: z pohledu oněch "vepříků", jimž se bourají zdi vepřína, přestává jim být nošena kejda a na obzoru se objevují dravci, ano.
25. 08. 2010 | 17:24

SuP napsal(a):

StandaT -
Nééééé !
25. 08. 2010 | 17:31

SuP napsal(a):

michal -
Přeju Vám hodně energie, abyste tu se svými poznámkami vydržel. Připojuji se k JC.
25. 08. 2010 | 17:41

Kelt napsal(a):

Michal-Langr tvrdil,že policistů je málo,John/zřejmě také účelově/tvrdí,že jich je mnoho a je třeba redukce.
Jistě existují jedinci,kterým policie objektivně brání v jejich"podnikání" a druzí,kteří by byli schopni si zaplatit soukromou ochranku,kamerový systém,elektřinou nabitý plot a menší stádo rotvajlerů.
Ti uprostřed by se ozbrojovali různým způsobem a večer nevycházeli ven.
To za situace,pokud by omezování funkce státu by bylo dovedeno ad absurdum.Obdobné scénáře by platili i pro oblast zdr.a soc.péče.
Prostě a jednoduše-omezování funkce státu,kde má nezastupitelnou roli v duchu neoliberálních dogmat vede k jevům popsaných podrobně vlkem.
25. 08. 2010 | 17:42

Stařeček napsal(a):

někdo si tu dal nick vlčice v domění, že se úrovní diskuse přiblíží vlkovi. Och jaký omyl. Vlku, pokud by to měla být tvá partnerka, to by si měl pěknou krůtu. Když už rozumu pozbyla, snad je alespoň hezká. Nosí sice sukni, zdá se ale, že má vousy.
25. 08. 2010 | 17:48

schlimbach napsal(a):

SuP

měl byste informovat objektivně, když už informujete - zapomněl jste, že nemusíme stát fronty na banány :) To nebylo od vás hezké, zamlčet takovou důležitou informaci :)
Jinak jsem si všiml, že nerozumíte mým příspěvkům, nemyslím si ale, že by to bylo nesrozumitelným psaním. To ale nevadí. Jistě je dost lidí, kteří je pochopí. A to mě uklidňuje.
25. 08. 2010 | 17:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

michal
Vracíme se zpět ke kořenům. Rodiče přestanou rozhodovat o svých dětech, zaměstnavatelé o svých zaměstnancích, donátoři charity o tom , kdo se stane příjemcem jejich almužen. Geoid se obrací z hlavy na nohy.

Vítejte v klubu ! :)) /SuP, hoven, JC a wb garden ...samá lepší sorta nicků a nicek./

Znal jsem 80-ti letého neurologa, který správnou diagnosu stanovil takříkajíc mezi dveřmi.
A pak dalších asi pět doktorů, kteří ji nestanovili ani po několika odborných vyšetřeních vůbec, anebo špatně.

Nic z toho ale nevyvozuji.

Protože by to byla hloupost. Čirý nesmysl.

Propaganda.

Čest.
25. 08. 2010 | 17:50

Emissary napsal(a):

Kupředu levá,
aneb dejte nám chleba.

Po tisíce led se lidská civilizace vyvíjí, přežila krutovlády, tyranie, otroctví, poddanství, období náboženského temna, hladomory, války, kapitalizmus i komunistické režimy. Z velké míry dokázala vymýtit světový hlad, alespoň ty národy, které o to stály. Jak se postupem času měnily společenské systémy, člověk se odpoutával od půdy získával víc svobody a blahobytu, a až to získal relativně úplně, komunistické režimy ho vrátily o celá léta zpět.

Není možné, aby všichni všechno měli zadarmo. Člověk vždy v potu tváře si musel vydělávat na své živobytí, jen vývoj a technologický pokrok mu to čím dál víc usnadňoval. Z tohoto hlediska hodnotím vývoj lidské civilizace jako jedině správný.

Zdá se, že v dnešní postindustriální společnost a společnost vědění politologové a sociologové typu Pehe či Kellera považují za „destrukci sociálna“, které má negativní vliv na vývoj osobnosti člověka. Já to zas vidím opačně, právě jejich postoje jsou destruktivní. Přece nic nedělat a jen konzumovat (a teď neřeším zda z vlastní viny či ne) znamená destrukci nejvyššího řádu. Odjakživa platilo, že práce formovala a zušlechťovala člověka, dávala aspoň nějaký smysl, i když to někdy mohlo být hodně těžké – to platí pro všechny společenské vrstvy. Na co myslel a co dělal šlechtic, když všechny jeho materiální potřeby zajistili poddaní? Co dělal římský císař Claudius?

Vynikající metaforu ke zkoumání důležitosti a významu rodiny zavedli V. Chvála a L. Trapková - sociální děloha. Je to prospěšná pomůcka ke studiu vlastností rodiny, které jsou nezbytné pro to, aby v ní proběhl sociální vývoj člověka směrem k nezávislé, emocionálně stabilní a tvořivé bytosti, tedy k vlastnostem, které nabývají na důležitosti se vzrůstající komplexitou společnosti, a které jedině mohou vývoj lidstva posouvat dál – dopředu..

Co je tedy třeba dělat? Budovat nekontrolovatelně se rozmáhající sociální stát, který nakonec dojde na své neduhy, nebo včas hodit zpátečku? Potřebujeme industriální, postindustriální či vědomostní společnost, abychom pak mohli udržet a rozvíjet moderní a sociálně na výši společnost, anebo budeme na pilu sociálna tlačit hned a za každou cenu, na úkor dalšího hrozivého zadlužování, aby se to pak všechno zhroutilo a začínali bychom podobně, jako po sametové? Potřebujeme, aby totálně sociální dělohou byl stát a nikoliv rodina? Potřebujeme víc inženýrů, lékařů, IT techniků, vědců, kvalitních učitelů, podnikatelů,řemeslníků, dělníků …, nebo potřebujeme víc filosofů, sociologů, politologů, zelených aktivistů, genderů, sociálních pracovníků, státních úředníků…?

Dejte nám chleba a nejen chleba, chceme všechno, jež mají ti, jež nám platí živobytí. Jsme přece lidské bytosti a nic menšího si nezasloužíme, abychom zachovali lidskou důstojnost. Omyl, nejlepším důkazem lidské důstojnosti a získání si respektů ten chleba dávat ostatním, kteří již různých důvodů jinak nemohou. Typickou skupinou jsou důchodci. Náš zásluhový důchodový systém je bez ohledu na všechno to Pehem zdůrazňované sociálno poměrně nespravedlivý. Ale o tom Pehe nikdy nemluvil. Prát do někoho, kdo chce lepší budoucnost, to mu jde celkem dobře.

Pehe, (Kellere, Bělohradský) – opět za 5!
25. 08. 2010 | 17:53

schlimbach napsal(a):

Carlos V.

váš příspěvek jasně ukazuje, jak je možné na základě jedné informace vyvodit zcela nesprávný závěr. Tím více, že nedokážete pochopit a ani připustit, že za vás v dnešním systému rozhodují třetí osoby a mohou vám nachystat takové překvapení, o kterém se vám ani nezdálo a to dokonce za asistence justičního mafiána Kučery. Vy vůbec netušíte do jaé situace vás může dostat ha.zl, který vám nezaplatí za dodávku zboží a než se domůžete v našem systému ápravy, utečou roky. Chytráku. U vás mě to ale nepřekvapuje, takže jsem klidný:)
25. 08. 2010 | 17:55

michal napsal(a):

Kelte, peněz na policii jdoucích z mých daní želím nejméně; tedy nejsem-li v situaci, kdy policista buzeruje řidiče za prošlé nůžky v lékárničce, protože je to jednoduché, a vandalizující výrostky ani nenapomene, protože by se mohl umazat, nedejbože poprat.

Zdravotní pojištění by si většina svéprávných lidí platila tak jako tak, ale komerční pojistka by zajisté nabídla (jinde nabízí) produkt mých snů - cosi ve smyslu levnější pojistky než dnes, spoluúčast 10%, max. 10tis ročně. Pojišťovat se má smysl na závažná zdravotní postižení, ne na chřipku. Nadto by komerční pojišťovna (jinde to dělá) zohlednila rizikovost chování dotyčného a nebyl bych nucen k nadměrnému doplácení na narkomany a otylce.
25. 08. 2010 | 17:59

michal napsal(a):

Tencokida:
... a právě proto je blbost určovat platový tarif podle věku, ale podle schopností. Děkuji za podporu.
25. 08. 2010 | 18:01

michal napsal(a):

Emissary, yes!

Posláním člověka je tvořit, objevovat, budovat (byť tohle slovo získalo negativní konotace) a expandovat.
25. 08. 2010 | 18:04

Carlos V. napsal(a):

schlimbach : jojo, delam s tim co mam, bez tvrzeni o uplnosti.

Ovsem... kdyz se neco opakuje, tak za tim muze byt i neco jineho nez lumpove.

Vim ale, ze to mate tezke. Porad malo souvercu, a ze je shanite od romea.cz pres aktualne po zvedavce.org a vlastence.eu ... Mozna nekoho sezenete na foru tech astrologu ci co to je :-).
25. 08. 2010 | 18:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ad Emissary

Hmm. Komunizmus jsem nezažil, tak o něm nemohu mluviti tak zasvěceně jako někdo.
Ale nevím nic o tom, že v systému byrokratického, centrálního kapitalismu, který v ČEZku několik desítek let reálně existoval dostal někdo z mých příbuzných či známých něco zadarmo. Spíše tomu bylo naopak.

Asi žili v nějakém paralelním světě. Tomu emisarskému.

Anebo, že by ten či onen patřil k těm, kteří tehdy vše dostávali zadarmo a teď se sebemrskají ?

Hmm. Tak to chápu. To zcela chápu. To je docela dobrá kúra. Ještě bych doporučoval bejsbolovou čepici, tlampač a lokomotivu.
Vylézt na ni a s pokřikem "Kupředu levá (pravá) promluviti k davu. To očišťuje.
Toho či onoho.

P.S. Proč lidé nemluví za sebe ? Proč tak často mají či získavají pocit, že by měli mluvit za jiné ?

Je to bolševismus ? Či nějaká duševní porucha ?

Fakt nevím. Já jsem přece já . Nebo jsem MY ? Už jsem z toho celý blázen.

Asi si zajdu na NAŠE jedno. Malé. Hezké. Střediskové.

Čest.
25. 08. 2010 | 18:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

michal

Posláním člověka je konat tak, aby svým konáním neublížil druhému člověku.

/Oh, yes! Bingo !...potlesk, aplaus, odchod.../

Čest.
Už ndobro. Jdu se opít. Zase totiž o jeden důvod navíc. :))
25. 08. 2010 | 18:13

Emissary napsal(a):

michale,

díky. Trochu jsem se zamyslel.
25. 08. 2010 | 18:20

michal napsal(a):

Tencokida Hnuj: To je sakra málo. S takovým posláním bychom se jen houpali ve větvích a hýkali.

Je ubližováním přisvojit si plody něčí práce? :-)
25. 08. 2010 | 18:23

schlimbach napsal(a):

Carlos V

nevím kde berete nějaké opakování, ale je mi to celkem jedno. Další vaše poznámky o osudu, romea atd. - zase vaříte z dojmů, protože například na romea.cz jsem byl pozván, abych odpovídal na otázky, jednou. Jinak byste se možná divil, protože bylo založeno sdružení Reforma společnosti, kolem kterého se motá kolem 30 lidí a postupně narůstá počet sympatizantů, uskutečňují se jednání o spojení s jinými iniciativami atd. Na Slovensku se vede bohatá diskuse atd. Raději vás s tím nebudu unavovat, protože zatím nemáte zájem jít pod povrch věci, podívat se na to od kořenů a alespoň připustit, jestli na tom něco pravdivého nemůže třeba být - vždycky je všechno o úhlech pohledu. Celkem bych vám přál, aby vás taková "touha" někdy chytla, protože byste nakonec možná uznal, že to člověka může obohatit, byť by se to nerealizovalo za jeho života, ale to, že VÍTE JAK TO JE nebo jak by to mohlo být, stojí za to.
Všechno, co je složité je špatně. I v přírodě, vše co se zdá být zprvu tajemné a složité má nakonec velice jednoduché vysvětlení, jednoduchý princip. Dnešní ekonomie plná indexů, složitých vzorců, tlusté knihy plné teoretických pouček - nakonec vycházejí stejně jen z počtu pravděpodobnosti a statistického zpracování nepřesných čísel - mají jedno společné - dělají dojem, jak tato "věda" je složitá. Bohužel, princip je tak jednoduchý a zřejmý, že je pro většinu lidí nepřijatelný a neuvěřitelný. Až lidé sejmou z očí šupiny a přestanou naslouchat krásným lžím, bude líp. Osobně chci věřit, že se toho dožiju.
25. 08. 2010 | 18:24

Skeptik napsal(a):

Pane Pehe,
trocha toho sociálního Darwinismu, jak vy říkáte, rozhodně nemůže škodit - řadě lidem prospěje, budou-li okolnostmi přinucemi se zase po dlouhé době jednou postarat sami o sebe a ne jen stát neustále s nataženou dlaní. A není třeba hned hystericky vykřikovat bláboly o rozpadu společnosti. Nezlobte se, ale ukončení solidarity s flákači třeba posílí solidaritu se skutečně potřebnými, těch je ovšem zlomek toho, co tento stát živí.
25. 08. 2010 | 18:29

schlimbach napsal(a):

Skeptik

jak odlišíte skutečné flákače od neflákačů? Je na to nějaký vzorec, podle podoby, nebo je budete rozpočítávat? Co uděláte se zaměstnavateli, kteří něketré zaměstnance nutí pracovat na černo, bez ohledu na to, že budou mít potom malý důchod nebo nebudou dostávat nemocenskou? Jak toto vyřešíte? Skutečně by mě zajímalo, jak chcete vyřešit tyto obvyklé stupidní a demagogické kidy?
25. 08. 2010 | 18:35

michal napsal(a):

Schlimbachu, co to tak nechat na lidské dobrovolnosti...
25. 08. 2010 | 18:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

schlimbach ad michal

Vás k tomu někdo nutí ? Tedy k Vaší práci ?

Nu, nevěděl jsem to. Ještě , že zde máme michala, že ? :))
25. 08. 2010 | 18:44

schlimbach napsal(a):

Michal

co máte konkrétně na mysli?
25. 08. 2010 | 18:45

VL napsal(a):

Soukromé zdravotní pojištění povede jenom k omezení lékařské péče. Platí totiž zásada mximalizace zisku soukromým subjektem. A jestli má zdravotní pojišťovna víceméně zajištěn příjem z pojištění, může maximalizavat zisk jenom co největším omezením placené péče. Na stejném pricipu budou fungovat i penzijní spořitelny u těch navíc hrozí z dlouhodobého rizika krach z mnoha důvodů.

A ještě slovo na závěr. Vůbec nechápu pohrdání člověkem ze strany zdejších příznivců pravice. Všichni jsme děti Boží. I poslední smradlavý bezdomovec.
25. 08. 2010 | 18:45

Ivan napsal(a):

Dobrý článek, ještě bych k němu přidal článek Václava Bělohradského - "O čem je Pimochet aneb Framing" a k tomu
slopek pany Hanáka -"Každý něco pro vlast".
25. 08. 2010 | 18:49

michal napsal(a):

Tencokida: Nutí. Nevěřil byste, jak je berňák roztrpčený, když opomenu vydat výpalné. Na chlapy s luparou tedy ještě nedošlo...

VL: Kdyby byly potraviny přidělovány státem a neprodávaly se v obchodech za tržní ceny, došlo by k rozšíření sortimentu? Asi ne, že? Ach jo.
25. 08. 2010 | 18:53

Nuba napsal(a):

Pane Pehe,

docela by mě v souvislosti s Vaším blogem zajímalo, zda se někdo zabýval, či zda někde existuje nějaká práce pojednávající o vlivu podmínek na chování člověka. Něco ve smyslu - když je ulice čerstvě zametená tak je pro většinu méně přijatelné tam jako první odhodit nedopalek cigarety, nebo tak podobně.

Z laické úvahy mi totiž vychází, že solidární stát typu Švédska má či měl pozitivní vliv na utváření vztahů jeho obyvatel. Je přece obecně známo, jak je to s úrovní kriminality a také s výší daní, které občané odvádějí do rozpočtu. Nebo je to něčím jiným - mám teď na mysli charakter toho či onoho národa ? A čím že je to vlastně utvářen ? A existuje vůbec ? Jistěže nezanedbatelnou stopu v duši každého člověka zanechají vůdci (jak dobří tak špatní) a vliv mají různá náboženství.

Nevím proč se domnívám, že individualismus se s postupující civilizací a zalidňováním planety eliminuje a je to dobře. Nejsme přece dávno v období lovců mamutů, urvi co můžeš. Jinak bychom se tady dávno ve jménu čehokoliv pozabíjeli.

Úroveň civilizace je přece mimo jiné měřitelná také deklarovaným a prakticky naplňovaným vztahem silnějšího ke slabšímu.

A ze všeho nejvíc odmítám být lidský zdroj. Chci být jen člověk a ne nějaká matrixová figurka u které bude spočítáno a naprogramováno, kolik musí do systému vložit a kolik maximálně vybrat.

No to bychom to tedy dopracovali.

Děkuji pěkně.
25. 08. 2010 | 19:00

michal napsal(a):

Nubo, Vaše úvahy jsou pomýlené. Skrznaskrz. I v té kriminalitě.

Sweden beats USA in murders per capita.
http://hunting.maitt.org/hu...

Odmítám být kolečkem ve vašem stroji. Pokud mě do něj budete nutit násilím, budu vám tam sypat písek.
25. 08. 2010 | 19:09

michal napsal(a):

Countries with most rapes per capita..

--------------------------------------------------------------------------------

Pretty sick man..
Lesotho: 91,6

Sweden: 53,2

USA: 28,6

Zimbabwe: 25,6

Norway: 19,8


Per 100 000. from 2008
( UNODC:s report )
25. 08. 2010 | 19:11

TomasB. napsal(a):

TO: Slimbach - nevím jestli ještě zachytíte tuto reakci.

Víte, my se nikdy nemůžeme shodnout, protože vycházíme z úplně odlišných předpokladů. Píšete - ekonomicky osvobodit člověka! Co to je "ekonomicky osvobodit", nechápu? Žít nezávisle na ekonomice, na vlastním výkonu? Nesmysl.

Pro vás je svět zkažený a potřebuje nápravu. Hledáte nový řád a nehledíte, zda nebude horší než ten stávající. V tom jste stejný jako tisíce před vámi.

Já nechci nápravu světa. Nevěřím v jiný, lepší svět - věřím, že nejlepší svět je ten, který máme. Lze jej zlepšovat a je naší povinností se o to snažit. To je ale všechno. Vždycky dosáhneme jen dílčích úspěchů. Můžeme mít trochu lepší vládu, můžeme mít o něco menší korupci, můžeme mít kapku rychlejší soudy a lepší veřejnou správu...

To je vám ale málo. Dojímáte se nad člověkem, který přijde o zaměstnání - nezaměstnanost pro vás není přirozenou a neodstranitelnou součástí ekonomiky, ale zlem, které musí být poraženo. A tak pořád dokola. Vlastně hledáte mesiáše, nebo Marxe, prostě vykupitele, který zařídí na tomto světě spravedlnost (a rovnost, tu hlavně).
25. 08. 2010 | 19:12

Nuba napsal(a):

Skeptiku,

nevím, kde žijete, ale já to vidím opačně. Naprosté minimum je právě flákačů. Když to přeženu, tak jsou to snad necelá 4 % populace.

Ti ostatní, které Vy máte zřejmě máte na mysli, to jsou takové Vaše pravicové říkanky, jedna paní povídala. Já je neznám. A žiju na světě už taky delší dobu. Je to totiž Vaše jakási ústní hygiena. Protože nechcete na plnou hubu říct, že na ostatní kálíte, tak tady budete plácat o zástupech flákačů. Ono je to pro Vás takový alibismus vlastního sobectví.

To, že člověk má právo dostat za práci slušnou mzdu, že má nárok na přiměřenou participaci na výsledcích své práce, to je snad pochopitelné ?

Kde vidíte pořád nějaké nedopatření ? Kdyby byli lidi řádně zaplaceni, nemusely by se vyplácet sociální dávky.

Já fakt nechápu, ve které kešeni se pořád ty miliardy ztrácejí
25. 08. 2010 | 19:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 08. 2010 | 19:17

prirodovedec napsal(a):

michal: S ohledem na povestnou inteligenci vepru vuci jednoduchym a krvelacnym selmam se nezlobim. Problem je, ze pusobim jinde nez v CR a nezivi mne odkazy na libinst :) jako zrejme vas. Totez plati pro me spolupracovniky doma i venku.

Pochopte, ze Vas marxismus naruby (neo- -ismus) diky sve dogmaticnosti, jednoduchym receptum, nevnimani slozitosti a pohrdanim temi druhymi je nekonkurenceschopny vuci tem, kteri dokazi kooperovat. At uz z duvodu vetsi socialni inteligence nebo tlaku prostredi. Tito lide pod tlakem proste postupne zjisti, ze jste pro ne neuzitecny a spise skodlivy. Tak se Vas za plneho nerespektu k Vasi vire zbavi. Proste Vas porazi ve volne soutezi trznich sil. Vas projekt neschopny vnimat podminky vasi existence prohraje, je prilis nestabilni. Cena kalasnikova v tom asi nebude hrat roli.

Postupne mocichtivi deprivanti Vam podobni, kteri prezili z toho otrokarstvi a feudalismus vymrou. Proste nejste schopni se prizpusobit, prezili jste se. Pri tvrdsich podminkach vzajemnym poziranim se Vas ceka osud tech spolecenstvi, osidlujicich Ameriku, ktere nebyly dostatecne kooperativni.

Samozrejme stale budete bourat to, co vnimate jako zdi zoo ci veprina a zase chlemtat financni krev tech druhych (duchodovou, zdravotni, skolskou, ci policejni nebo armadni). Proste jako podnikatelska privatizacni vekslacko-komancska vrstva selem jste neuspeli, zadny z vas neni ten kyzeny Bata a penize Vam dosly. Nu tak do toho jdete dale jako selmy, co dale sezrat. A mate k tomu ideologii a ted i vladu. At se dari a doufejte, ze se vsichni daji sezrat nez procitnou. Problem je v tom, ze sobecci Vaseho typu v podstate devastuji slozite systemy a tim, ze je zpruchodnuji pro mozne totality.
25. 08. 2010 | 19:17

michal napsal(a):

Nabídněte nezamněstnanému úklid ulic nebo mytí nádobí a zmizí z registru dřív, než řekenete parazit...
25. 08. 2010 | 19:19

michal napsal(a):

Přírodovědec: naštěstí mě neživí libinst, ale přírodní vědy, slušně, nejsem bohat ani na mizině :-)

Trochu pochybuji, že kooperace neschopných parazitů umoří donátory; už proto, že pokud byste měl pravdu, nebude pro "šelmy" nikdo pracovat a jejich "kořist" se takříkajíc udělá sama pro sebe.

Náš spor zodpoví až budoucnost; dle mého názoru je posledních cca 50 let jen nevýznamný proparazitický výkyv a vše se vrátí do poklidných vod 19. století, jistě na jiné (vyšší) úrovni. Pamatujete na marxistickou spirálu?

Obávám se, že přes všechny vzájemné invektivy bychom si u kávy docela porozuměli
25. 08. 2010 | 19:25

Nuba napsal(a):

Michale

klidně se stavějte na zadní, nic Vám to nebude platné, močíte proti větru, evoluce se nezastaví
25. 08. 2010 | 19:25

schlimbach napsal(a):

TomasB

myslím, že nemáte pravdu - já nehledám rovnost (pouze před zákonem) a v mé reformě to je jasně uvedeno, že rovnost mezi lidmi nikdy nebude, protože má každý jiné schopnosti a touhy. Hledám jen jiné nastavení ekonomického systému, které by umožnilo každému občanu společnosti dosáhnout na minimálí ekonomický standard, který mu dává i právo na bydlení a zabezpečuje mu důstojný život po materiální stránce (v dnešních cenách je to 26 500,- Kč, což je vyváženo zrušením téměř všech daní). Další podmínkou tohoto nového systému je to, aby člověk mohl sám svobodně volit, zda mu tento minimální ekonomický standard stačí či nikoliv, pokud ne, může se rozhodnout podnikat a systém mu umožní dosáhnout na potřebné zdroje - KAŽDÁ VOLBA OBČANA JE VYVÁŽENA JEHO TOTÁLÍ ODPOVĚNOSTÍ VEŠKERÝM MAJETKEM I BUDOUCÍMI PŘÍJMY.
Tento nový systém člověka ekonomicky osvobodí, protože on bude moci rozhodnout sám o svém osudu. Dnes sám rozhodnout nemůže - finanční systém visí nad společností, ovládá ji, společnost jej neovládá. O tom, jestli máte nebo nemáte dobrý záměr nerozhodujete vy, ale bankéř, on rozhodne, zda získáte možnost se mít líp nebo ne, on rozhode, zda dosáhnete na hypotéku nebo ne. Vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou dnes prakticky nerovnocenné. Z právního hlediska by měly být smlouvy o zaměstnaneckém poměru ve své většině neprávoplatné, protože mnoho občanů je uzavírá za pro ně nevýhodných podmínek a pod nátlakem systému - nechceš těch pár korun za svoji práci, nepodepisuj,m jsou zde další, kteří rási podepíší atd. Dnes občané ve své většině prostě ekonomicky svobodní nejsou a za stávajících podmínek ani nikdy nebudou.
25. 08. 2010 | 19:29

michal napsal(a):

Nubo, to o tom močení proti větru už říkal kapitán Ořech, dovolím si ocitovat ještě jeho kolegu...

Kázeň musí byť. To je to hlavní.
25. 08. 2010 | 19:32

schlimbach napsal(a):

michal: kterému nezaměstnanému to nabídnout, aby se tk stalo? Paušalizujete a víte kulové. Přírodovědec vám to napsal velmi dobře, zkuste si to několikrát přečíst a hlavně pochopit to, uděláte sám pro sebe dobrou službu :)
25. 08. 2010 | 19:33

michal napsal(a):

Schlimbachu, kdo bude pracovat, když všem bude stačit lenošit za minimální standard?
25. 08. 2010 | 19:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad michal

http://www.nationmaster.com...

http://www.benbest.com/life...

http://www.nationmaster.com...

Nejsem si zcela jist, ale Vaše údaje vyplývají z jakési neověřené ankety , ne ?
25. 08. 2010 | 19:37

schlimbach napsal(a):

michal

vaším problém je hlavně to, že envíte o čem píšete. pokud byste se seznámil s mým návrhem alespoň okrajově, věděl byste, že na tento standard má nárok jen ten, kdo pracuje nebo ten, kdo chce pracovat (definice občana, který chce pracovat je v návrhu dána). Bez práce nejsou koláče. TEN, KDO NECHCE PRACOVAT A NEPRACUJE, DOSTANE JEN Z HUMÁNNÍCH DŮVODŮ 20% MINIMA NA POTRAVINY, NIC JINÉHO, ŽÁDNÉ BYDLENÍ, ŽÁDNÁ LÉAŘSKÁ PÉČE (KROMĚ ZÁCHRANY ŽIVOTA). Obce budou mít větší pravomoce - mohou takové bezdomovce vykázat za hranice obce atd. Pořád nemůžete pochopit, jestliže společnost přijme tento minimální standard za stanovených podmínek, nebudou žádné soćiální dávky, nebudou byrokrati, kteří je evidují, rozdávají atd. Stavenictví bude mít vystaráno na věky, protože každý občan si bude moci dovolit byt nebo dům - podle své volby. Toto dá zase práci, kterou budeme moci postupně vykonávat v kratších a kratších intervalech, až se dostaneme na 24 hodin týdně a odhod do penze v 53 letech, kdy si budeme moci začít užívat důchodového věku zase v souladu se svojí volbou. Budeme totiž pracovat na sebe a svoji společnost, nebudeme živit nenasytné chřtány globálního kapitálu, prtoože pro svůj život jej nepotřebujeme.
25. 08. 2010 | 19:42

čtenář napsal(a):

Výborný článek.
Ivan a Vlk má také pravdu.
Možná, že některým lidem to také dojde, ale asi pozdě nebo později. Stát se nestará o příjmy a řeší pouze výdaje.
25. 08. 2010 | 19:42

Nuba napsal(a):

Michale,

máte smysl pro humor, to je sympatické
25. 08. 2010 | 20:01

Dan napsal(a):

Naprosto souhlasím s p. Pehe. Systematicky se médii a pravicovými politiky rozeštvávají jednotlivé skupiny nižších a středních vrstev mezi sebou, a přitom zaniká skutečnost, že oni na vše doplatí. Od vyšší třídy se přitom žádné oběti nepožadují, daně zůstávají stejné nebo se dokonce snižují a daňové optimalizace jim umožní, aby spoustu finančních prostředků neodvedli na dani státu, ale aby „investovali“. Takže si nakoupí auta za několik milionů a hezky si je ještě odepisují z daní, ti větší kabrňáci si nakoupí jachty, zámečky šperky atd. Vše dovoleno, jakékoliv podnikání je u nás přeci posvátná kráva!
25. 08. 2010 | 20:09

hoven napsal(a):

Marcela,
pehe svou inteligenci využívá k destrukci. já si myslim, že mu dělá hrozně dobře, když muže manipulovat s lidma jednodužšího myšlení. asi má nějakej dušebol, marx měl lupennku a sifylis a nenaviděl svět, nevím, co trápí peheo. z jeho demagogií je normalnímu člověku na blití.
25. 08. 2010 | 20:15

Vico napsal(a):

Michal : Asi jste překročil nějaký bludný kořen. Nejhorší na tom je, že ten, kterému se tak stane, o tom neví.

Mluvíte tu o "flákačích", kteří ve vašich očích symbolizují klíčový problém modelu sociálního státu.

Mohl byste sociologicky definovat tu skupinu flákačů ? Máte-li na mysli nepracující, tak v současnosti netvoří ani deset procent práceschopného obyvatelstva. Když odečteme podskupinu těch, kteří ztratili práci proti své vůli a nezaviněně, zbudou nám dvě až čtyři procenta. Zhlediska celospolečenského jde o zcela marginální skupinu, která nemá relevantní vliv ani na výši státního dluhu, ani na úroveň ekonomiky a ani na její růst.

Pak je tu však druhá varianta, že pod skupinu "flákači" zahrnujete další velké sociální skupiny, které sice pracují, ale dle vašeho subjektivního názoru nedostatečně a to buď vlastní vinou nebo vinou přiznaných sociálních výdobytků, jako je 8hodinová pracovní doba, nezasloužené benefity,zbytečná ochrana bezpečnosti práce, neefektivně dlouhé pracovní volno, zbytečně vysoká pracovní odměna atd.

Bude-li proveden dle vašich ideálních představ návrat zpět do devatenáctého století, budete muset Michale počítat se všemi s tím spojenými průvodními společenskými jevy. Jaké jevy by to byly, si už můžete domyslet sám.

Nuba píše, že máte smysl pro humor, já doplňuji, že zejména pro ten hodně černý.
25. 08. 2010 | 20:25

bape napsal(a):

pane Pehe,

možná to nečtete, ale stejně... Havel kdysi řekl::::::"budou vás strašit nezaměstnaností" a " naše republika nevzkvétá" /viz novoreoční projev v TV!/no a měl pravdu: je to rok od roku horší, po té sametové tzv.revoluci, navzdory divokému kapitalismu u kterého jsste jemu a dalším dělali štafáš,že ? No a teď chcete psát o demokracii bez demokratů ? Že sye nestydíte? Vám, zrovna V8m se divím, při Vašem vzdělání....
25. 08. 2010 | 20:28

Xury napsal(a):

Pro schlimbacha :
"Co uděláte se zaměstnavateli, kteří něketré zaměstnance nutí pracovat na černo" - jak je nutí? Pistolí u hlavy?
25. 08. 2010 | 20:35

hoven napsal(a):

da.rock,
vy komouši to často prohlašujete. já sem to samozřejmě vážně nemyslel, byla to reakce na peheo demagogie. ten člověk nema v sobě kouska studu ani snad jedinou dobrou vlastnost. . co věta , to lež, polopravda, demagogie. to je rath II.
25. 08. 2010 | 20:39

bape napsal(a):

....ale,ale, milý hoven...

To zase není tak... Von ten Pehe má většinou dobře zanalyzavanou realitu, ale tentokrát...holt i mistr tesař....však to znáte!
25. 08. 2010 | 20:42

Tomáš Louka napsal(a):

Pehe,

společnost tady bude a nebude rozpadlá a vy už tu dávno nebudete, ledaže sosani zadluží i vnuky našich vnuků. Furt ty samé řeči o tom, jak se společnost atomizuje, sociální koheze je vážně narušena, lidský kapitál je prošustrován atd. Jediný kdo rozeštvával veřejnost byl Jiří Paroubek a jeho pucflek Rath. Jak se chcete zbavit schodku ve veřejných rozpočtech? Tím, že uděláte další schodek a splatíte to z budoucího růstu? To už tu bylo. A schodky pořád rostou. Zamezením korupce ve státních zakách? Tak fajn, jen do toho, ale zatím to nikdo nedokázal. Pro začátek budeme muset vystačit se škrty. Pak doufejme přijde i další část reformy a tou jsou škrty ve funkcích státu, přísnější podmínky pro vyplatu dávek, prodloužení odchodu do důchodu, ztráta práva na podstatnou část státního důchodu pro ty, co nemají děti.

Pehe, fakt si myslíte, že nižší suma peněz vybraných na povodně souvisí se škrty ve veřejných rozpočtech, které ještě ani nejsou schválené? Víte, co je to příčina a následek? Následek zpravidla nemůže nastat dříve než příčina.

Tom Louka
25. 08. 2010 | 20:44

TomBene napsal(a):

Zajímavé, je že jen asi 1% lidí napadá v této situaci to, že je třeba zlepšit příjmovou stránku, prostě víc vydělávat. Pro stát to znamená vytvořit podmínky pro inovativní porojekty a natáhnout k nám ne montovny ale kreativní myslivny. Takový projekt mám. Šetřit znamená že jednou budeme mít nulové náklady, nulové daně a nulové příjmy a budeme si všechno půjčovat. A jsme v komunismu z druhé strany.
25. 08. 2010 | 20:49

petr napsal(a):

Tom louka to "vysvětlil".
25. 08. 2010 | 20:51

Gerd napsal(a):

Pane Pehe,
zase bych se tolik nebál toho roztřídění společnosti na majetné a nemajetné. Dopadne to jako v jiných státech tohoto typu. Bohatí si budou muset platit ochranky pro sebe, pro děti, manželku (bodyguardi jsou prý nejčastější milenci)a nebudou se nakonec ani ve svém sídle cítit bezpečně. Protože vzniknou gangy těch, kdo klidně risknou svůj život za šanci zabezpečit na věky rodinu. A i život má takový zbohatlík jen jeden a ani ochrance nelze věřit na 100%. Vždy se může najít v ochrance někdo, kdo se nechá podplatit. Až k takovým koncům může vést současný sociální darwinismus. Tak proč ne.
Dějiny jsou nakonec vždy spravedlivé. Sice nějaký zakladatel dynastie někde něco ukradne nebo někoho pořádně podvede (Lichtenštejni, Lobkovicové, současní tuneláři), ale důsledky časem dopadnou na jejich potomky. Na ty neschopné dříve (někdo chytřejší je o majetek okrade), na ty chytřejší později (až nahromadí tolik majetku, přijde nějaký jakobín nebo komunista a vše jim sebere, někdy i s hlavou).
Tak klid, dobře to dopadne. Schopnější emigrují do Německa a sem budou jezdit jen na chalupu na víkendy, ti chudí si klidně risknou krást.
Pěkný večer!
25. 08. 2010 | 20:58

bape napsal(a):

pro Nuba

ačkoliv Vás vždy rád čtu, přesto, evoluce není revoluce...čúrat proti větru není mít jiný názor...ale, to se ví...
25. 08. 2010 | 20:59

hoven napsal(a):

bape,
a co to bylo minule s těma koncentrákama za prahou???
25. 08. 2010 | 21:00

vlk napsal(a):

SuPe
Věříš, že je mi úplně jedno, jestli mne tady někdo chválí. A zejména ty? Kdyby s e tak náhodou stalo, bylo by to znamení , že jsem něco zvoral.

Neo
Zkus napsat něco méně vepřového
Tahle věta :
Lidé uvidí jak vláda dobře pracuje, stejně jako vláda Topolánkova a opět zvolí pravici.

Tak to je opravdu perla, která by se měla tesat do kamene. Tou dobrou prací myslíš co? Řebíčka a jeho řebíčkování? Nebo snad rozpočet 2009? Nebo nehubkový zákon? Nebo radar,? Nebo Dalíka a jeho machle? Nebo s nad volbu prezidenta a peripetie kolem ní ? nebo snad akci toskánský Špindl? Nebo prostě podvod se zelenou energií, na které se vrcholní politici sami napakovali? Nebo prostě rozházení finančních rezerv soc dem vlád? Nebo snad akci Pandur II? Nebo snad akci Kapsch II?
Sna s jsme vyjmenoval všechny největší úspěchy Topolánkovy vlády. Zřejmě proto , skoro titíž dostali další šanci..

Carlosi V
C o myslíte. Co s i a si tak lidi v Listopadu mysleli , že si chtějí vycinkat? Německý model Sozialemarktwirtschaft, nebo primitivní kapitalismus z 19. století, ke kterému směřujeme? Co myslíte, že porazilo bolševika? Ten primitivní kapitalismus, kde je člověk postaven na roveň toneru do kopírky? Když dojde , tak se hodí do popelnice a nasadí nový?
Vy považujete naše pracovní právo za rigidní. Ve vyspělé západní Evropě je ochrana zaměstnance a postavení zaměstnance daleko silnější. A přece - oni to někam dotáhli. My nikoli Kdyby byl fungoval systém primitivního kapitalismu, nebyly by dvě světové války. Z té první s e zrodil bolševika nacismus. Chcete si to ještě někd y zopáknout? Já nikoli.
Každé rozvírání sociálních nůžek vede k nárůstu společenského napětí. Chcete opakovat vítězný Úmor? Já nikoli.
Bezva je ta věta, v které píšete, že tahle vlád a škrty řeší vyhozené prachy všech předchozích vlád! Fajn. Tak s e podívejme co řeší . Tahle země měla 18 samostatných rozpočtů. Lidovci + TOP - ted y Kalousek , Parkanová atd. , což jsou lidovci hlasovali pro všechny rozpočty státu s výjimkou prvních dvou let Zemanovy vlády..
ODS a tedy Nečas a jeho squadra nehlasovali pro šest rozpočtů téhle země. Z toho u prvních dvou za Zemana měli kdykoli možnost sestřelit jeho vládu.
KSČM pokud vím nehlasovala pro žádný rozpočet země, stejně jako Johnův Jurský park. Jenže John a jeho blondýny ještě nehlasovali pro žádný.
Socani? Ta k ti hlasovali tuším pro 9 rozpočtů téhle země.
Uniká mi, jak ti , kteří hlasovali pro vůbec nejvíc špatných rozpočtů jsou oprávněni cokoli napravovat.
Tahle vlád a to řeší s vérázným způsobem. Na úkor těch, nejchudších. Na úkor služeb pro ně.
Jejich kámoši , po počátečním bububu, mohou zůstat v klidu. Viz okamžité vysazení balíku protikorupčních opatření z účinnosti – viz úplně jiný , samozřejmě daleko měkčí přístup k zákonu o akciovkách s akciemi na majitele.
Ve zbytku bych už jen opakoval Peheho. Ostatně – on to napsal lépe.

Michale
Má odpověď Carlosovi V je určena i vám. Nicméně - ctitele libinstitutu nemůže uspokojit. To vím. Doufám, že s někdy náležitě střetnete s realitou.
Ale klidně si můžete myslet, že budete věčně mladý, věčně zdravý, věčně úspěšný. A nikd y vám nebud e třeba 50. třeba jste skutečně Dorian Grey, kdo ví,.

Pokud ano, pak vězte, že jste z deseti milionů v tomhle státě a sedmi miliard lidí na celé zeměkouli jediný.
Všichni ostatní stárnou. Slábnou. Hodně se jich narodí s handicapem. Další prostě, díky buď vrozeným disposicím nebo díky prostředí mají jen omezenou uplatnitelnost. Další potká smůla. NA s větě ani v republice není dost práce, a zejména té dobře honorované , pro všechny. Takže s e drtivá většina z nich dostane do existenčních potíží. Chcete z nich udělat zoufalce ,c o budou tendovat k nějaké revoluci?
25. 08. 2010 | 21:04

Da.Rock napsal(a):

hoven: Kouska studu v sobě nemáte vy. A je to váš případ, že co slovo, to lež, stupidita nebo demagogie. To vás asi naučili ve VUMLu, že?
25. 08. 2010 | 21:07

Ferdinand napsal(a):

Falešnost argumentace levičáku lze prokouknout velmi lehce. Levice tvrdí, že když klesne objem a rozsah sociální státu pod úroveň, kterou oni určí, dochází ke ztrátě sociální koheze (Sobotka), je ohrožena demokracie (Špidla) nebo hrozí finanční oběšení krajů (Drath). Přitom před dvaceti, třicet lety jsme byli hluboce pod dnešní úrovní, stejně tak naši sousedé na západ od nás a žádný rozpad se nekonal.

Mám pro levici jednu radu, zkuste najít nějaké jiné argumenty. Ekonomická a jiná gramotnost obyvatel stále roste, ty staré hemzy vám baští čím dál míň lidí.

Pro pana Pehe bych si dovolil také jednu radu. Prosím zkuste třeba ekonomický postgraduál na Vaši škole, když se vám nerozbřeskne ani potom, pak už zbývá nechat si vyvázat Marxův Kapitál do kůže, po večerch si ho číst a lamentovat, jak jde svět do háje. Marx to dělal taky, než umřel na tripla a kupodivu se máme čím dál tím lépe.
25. 08. 2010 | 21:08

vlk napsal(a):

Jo michale
zapomněl jsme okomentovat toho chirurga.
Nojá zas e znám někoho, kdo vyhrál jack pot ve Sportce.

stařečku
měl byste pravdu Co do !kvalit" nicku vlčice. kdyby to byla skutečně nějaká diskuterka. Nicméně není.
Její IP je totožní s několika dalšími nicky. Například elita, vakovlk, vlak a pár dalšími. a mám všechny důvody s e domnívat, že je to jeden ze zdejších veleduchů zpravidla píšícími pod nicky Emissary, blue jay nebo JC. Jeden z nich to rozhodně je.
25. 08. 2010 | 21:10

Kamila napsal(a):

Co pan Pehe napsal, má svoji podstatu dobrou, copak staří, invalidi či děti si na sebe budou muset za chvíli vydělávat sami??? To asi těžko, nebo je shodíme se skály??? Proboha proberte se a uvědomte si všichni, že existují skupiny, kterým sociální dávky pomáhají. Souhlasím, že soc.dávky by neměli dostávat dlouhodobě nezaměstnaní a třeba ty skupiny co mají 4 a více dětí a žijí jen z nich. A jestli utahování opasků pomůže? Já se nechám překvapit, zatím mám pocit, že to bude jako vždy - nahoře si svá korýtka uhlídají a nám dole je vyškrábou...
25. 08. 2010 | 21:14

SuP napsal(a):

schlimbach -
...."Co uděláte se zaměstnavateli, kteří něketré zaměstnance nutí pracovat na černo, bez ohledu na to, že budou mít potom malý důchod nebo nebudou dostávat nemocenskou?...."
Můžou pracovat na živnostenský list jako vedlejší výdělečnou činnost a všechno co vydělají dát na sociální a zdravotní.
Tak se iuklidníme, vydýcháme a přestaneme lhát.
25. 08. 2010 | 21:14

vlk napsal(a):

Fredinand
vy jste prostě k zulíbání. máme s e čím dál lépe? vážně? Když máme půl milionu nezaměstnaných. Jde o tzv. statisticky nezaměstnané. K tomu s i přidejte klidně dalších sto tisíc mimo statistiky. Počet stále roste, sktečně s e jako celek máme lépe? Když ná š HDP je nižší než v roc e 2007? a nebo to my znamená, jak se domnívám - my Ferdinandi?

Máme se lépe třeba proto, že bdu e ořezána služba policie. vyšší kriminalita je pro vás znakem , že se máme lépe?

nebo je zanekm toho, že s emáme lépe informace, že sic e máme historicky nejmenší počet neschopenek, ale historicky největší privátní výdaje na léky a zdravotní pomlcky a zejména rekordní pčet vážných hospitalizací?
Nebo je důkazem toho, ež s e máme lépe stále rostoucí počet exekucí?
25. 08. 2010 | 21:16

SuP napsal(a):

Vlku -
Ty si opravdu myslíš, že v listopadu někdo věděl, jaké jsou možnosti?
Krom neobolševiků?
To bys mě rozesmál.
25. 08. 2010 | 21:18

michal napsal(a):

Vlku, ano, kolem mě je a může být dost starých lidí. Slabých. Invalidních. Právě proto podporuji systém, který krom toho, že je spravedlivý, tenduje k vysoké účinnosti. Jakékoli přerozdělování těm, kterří se mohou živit sami, působí kontraproduktivně - ti, kterým se dává, pracují méně, protože nemusí, ti, kterým se bere, pracují méně, protože je to štve. Klesá ochota lidí přispívat na charitu - když už musí tolik peněz vydat na lemry a státní úředníky, které lemrám (a korupčníkům, které vidíte zase lépe vy) rozdělují.

Chci laissez-faire kapitalismus právě proto, abych se mohl postarat o své blízké v situaci, kdy nebudou schopni (či aby mi zbylo pro sebe, kdybych potřeboval, což si teď nepřipouštím).

Na světě je tolik věcí, které by stály za to platit... tolik nemocných lidí a trpících živočichů, které stojí za to chránit. Sprosté a vyžrané lemry (záměrně to říkám takhle expresivně) k nim ale nepatří.
25. 08. 2010 | 21:21

Ferdinand napsal(a):

Ale klafálku Vlku, argumentujete mimo mísu. Mluvím o dlouhodobém trendu, který přinaší kapitalizmus. Jedna krize na pár let a dočasné zhrošení životní úrovně nestojí za reč.
25. 08. 2010 | 21:21

schlimbach napsal(a):

SuP

lhát??
25. 08. 2010 | 21:21

michal napsal(a):

Vico, jevy, které byly v 19. století, např. tehdejší úroveň kriminality, bych bral. Těžko lze srovnávat např. úmrtnost, která klesla díky technologickému pokroku.

Jinak osobně si myslím, že na společenských nerovnostech není nic špatného; nerovnost motivuje, inspiruje a dává vzniknout mnoha pracovním místům, která by v nivelizované společnosti nevznikla. Argumenty proti nerovnosti jsou pouze předsudečné.
25. 08. 2010 | 21:24

JF napsal(a):

ideologicky tahle vláda navazuje na to "nejlepší" z uplynulých 20 let - poučeni z krizového vývoje ... překročí český bolševik svůj stín ???
25. 08. 2010 | 21:26

SuP napsal(a):

schlimbach -
Sorry - přehánět.
:-)
25. 08. 2010 | 21:27

SuP napsal(a):

JF -
Julku! Ty ses vrátil?!
25. 08. 2010 | 21:28

schlimbach napsal(a):

Xury

přečtěte si můj příspěvek znovu, odpověď tam najdete a je natolik zřejmá a tak často používaná, že se divím, že se vůbec ptáte :)
25. 08. 2010 | 21:32

Anička s Kuřimi napsal(a):

Ferdinande, ty kluku ušatá,
máme se lépe.
Bodejď bychom se neměli lépe, když uvážím, že do důchodu pudu v 65letech.
S radostí si budu platit soukromému pezijku.

Že u dochtora si musím všechno zaplatit.

Že již nepřispívám na národněosvobozeneckou armádu na Cubě, ale přispívám na Mírové sbory v Afghanistánu.

Za to všechno "lépe", mě přišla složenka na 121000,- Kč.

Za to "lépe" chtěj policati vyjít do ulic s obušky ...

Lépe již bylo a bude hůůřř ...
25. 08. 2010 | 21:33

hoven napsal(a):

da.rock,
pehe píše : "... ve stylu, který propaguje současná vládní politika: ať se každý postará sám o sebe." to styl rudyho práva ze sedumdesátých let. bolševická onanie nad arcistupidnima frázema, ktery uražejí inteligenci i prvoků.
25. 08. 2010 | 21:42

Ferdinand napsal(a):

Aničko, vzpomeň si, co sis mohla dovolit před dvaceti lety. mělas auto? Jezdilas na dovolenou do Chorvatska? Mělas doma tunu blbin, který nepotřebuješ? Mělas mobil a umělé nehty? Vzpomen si jak jste dlouho šetřili na 105, za jak dlouho ušetříte ted na fabii? Nemluve o užitné hodnotě auta. 95% lidí se má lépe. 5% looseru je nutným odstrašujícím případem pro ostatní, že je třeba si trochu zapotit třičko.
25. 08. 2010 | 21:46

Nuba napsal(a):

Michale,

sprosté a vyžrané lemry jsou marginálie proti zlodějům a korupčníkům nebo máte jiný názor ?

Která skupina připaví náš rozpočet o větší díl, mohl byste si, prosím, tipnout ? Jeden velkokapacitní daňový zloděj či korupčník = 1 % sprostých a vyžraných lemer. Mohlo by to tak být ? Moc dobrá v matematice ale nejsem.

A proč mají rozpočtovou zodpovědnost (totiž snížit schodek státního rozpočtu zapříčiněný hlavně rozkrádáním)zachraňovat především ti, kterým se ubírá nejvíce, totiž zaměstnanci ?
25. 08. 2010 | 21:48

Carlos V napsal(a):

Schlimbach : Kdyz tak pozoruji Vasi pout blogy, proc se proboha nespojite s Humanisty ? Tamasze osobne neznam, ale nektere ideologu tohoto hnuti jsem znal a jejich nazroy nebyly tak vzdalene Vasim...

I kdyz s nima byla aspon sranda, paklize se teda nemluvilo o politice. Ale proc s hezkymi devcaty kecat o politice, ze.
25. 08. 2010 | 21:58

schlimbach napsal(a):

Carlos V

psal jsem vám, že se jedná s různými iniciativami a dalšími o spojení :)
25. 08. 2010 | 22:03

Kritik napsal(a):

Hloubavý článek, tentokrát s vysvětlením dříve málo užívaného pojmu "sociální darwinismus".

Autorova analýza sedí - ke shrnutí stačí věta: Nástup ještě většího egoismu a chamtivosti. Chamtivost bez skurpulí.

K té preferenci mládeže, jak se objevuje v mnoha článcích: Kult mládeže je tu proto, že mládež se snáze vede heslem "flexibilita", resp. "přizpůsobivost". U mládeže je velká naděje na dokonalé vymytí mozků a vyplnění volného místa požadavky pro výkon služebného otroka, ochotného vždy a všude se přizpůsobit a vykonávat požadovanou práci.

Je proto rovněž nutné podívat se na skutečný obsah slova "individualismus" a toho, zda je obsah pojmu skutečně naplněn. Není-li dokonce používání "individualismu" v rozporu se skutečným stavem, kterým je de facto stádovost včetně vedení k ní.
25. 08. 2010 | 22:04

Carlos V. napsal(a):

Vlku... nedelejte si iluze o jakekoliv parlamentni strane.

Vsichni prihravaji ksefty, bez vyjimky.

Proto ma opravdovy neoliberalismus smulu. Ten by ksefty ovsem nerusil komisemi, ale proste jejich neexistenci.

A to by byla ta prava hruza.

Proto nema smysl obvinovat neoliberalismus - zadny neni a nebyl u moci.

Ostatne, kouknete se na hlasovani parlamentu, tesne pred volbami, o zvyseni podilu repky. A uvazte - jediny kdo kricel, byl Mach a SSO. A - k velkemu podivu - Babis se setkal dokonce i s nim }podpora pod jedno procento), aby ho umlcel.

A ted si vemte, kolik takovych kseftu je ...
25. 08. 2010 | 22:04

Kritik katastrofální politiky napsal(a):

Když někdo občanům sdělí, že jim bude hromadně a pravidelně strhávat na povodně, nemůže se poté divit občanům že na to samé nechtějí přispívat dvakrát, osobně jsem přesto přispěl procentem z platu. A Jan Kraus to zde popisuje opravdu výstižně:

Stovku měsíčně na povodně:

http://www.frekvence1.cz/fi...

Horší jsou ty další škrty, smyčka se začne utahovat, protože věci jsou propojené a efekt když vezmu u A se projeví tím, že méně bude mít i B.

Navíc dnes nezaměstnané v drtivé většině živí rodiče a prarodiče, zase se není co divit když důchodce může mít dva souběžné příjmy a mladý člověk žebráckou hůl!!
25. 08. 2010 | 22:05

Carlos V. napsal(a):

Schlimbach : to jo. A s trochou sikovnosti udate do Afriky i nejaky mlynek - paklize tedy Italove nebo Argentinci zaplati.
25. 08. 2010 | 22:15

Marcela napsal(a):

Hovne,
zjisti si v encyklopedii co se skrývá pod slovem demagogie.Možná tě to nasměruje k Tvým postojům.Bohužel demagogové jsou stále mezi námi ale že by zrovna Pehe ?Zkus konkrétně pokusit se zpochybnit Peheho názory.Diskuse je vítaná!
25. 08. 2010 | 22:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 08. 2010 | 22:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy