Americký věk úzkosti

17. 09. 2010 | 09:29
Přečteno 12343 krát
V románu Spiknutí proti Americe, jenž je jakousi historickou science-fiction, nechá Philip Roth zvítězit v amerických prezidentských volbách v roce 1940 slavného letce, ale také izolacionistu Charlese A. Lindbergha. Ten společně se svým ministrem vnitra Henry Fordem, jenž byl ve skutečné historii známým antisemitou, zavede v USA režim spřátelený s nacistickým Německem. Židovská rodina, skrze níž Roth příběh vypráví, se po právu obává nejhoršího. Lindbergh ovšem nakonec zmizí při jednom ze svých letů v roce 1942 a historie se vrátí víceméně do kolejí, které známe u učebnic dějepisu.

Rothův příběh může leckomu přijít na mysl, když sleduje, jakým způsobem dnes vykládá příběh současné Ameriky konzervativní a náboženská pravice, jejíž extrémní okraj se zmobilizoval v podobě populistického hnutí Tea Party. Dějiny, jakkoliv nepravděpodobné, tak jak se začaly psát v okamžiku zvolení Baracka Obamy prezidentem v roce 2008, se v podání těchto skupin mění v jakousi alternativní historii, která se odchýlila od té, jež měla být podle americké pravice skutečná.

Prezident je v ní vykreslován jako slepá historická kolej: nekompetentní, ač řečnicky nadaný politik, skrytý sympatizant politického islámu, naiva, který se nechal vlákat do byzantských osidel ruských imperiálních zájmů, nerozhodný pacifista, jenž se dal ukolébat iránským lhaním o nukleárním programu. Amerika prý stojí na nebezpečném rozcestí.

***
Podobný příběh vypráví i naše pravice. Při četbě některých českých deníků a časopisů se občas můžeme cítit jako na shromáždění Tea Party, kde Sarah Palin vykresluje Obamu (v jazyku, jenž se pohybuje na hraně rasismu) jako socialistu, ba téměř zakukleného komunistu, jehož reformy jsou útokem na svobodu a který odmítá vidět, že ve světě se nadále sváří Dobro a Zlo.

Zatímco souboj americké pravice s Obamou je sice neférový, ale částečně srozumitelný v kontextu vnitropolitického boje o moc, výpady české pravice proti Obamovi jsou naopak převážně groteskní. Na americkou realitu aplikují politická měřítka českého provincialismu a kýčovitou estetiku, jejíž kořeny lze hledat například v české „coutry music“ a filmových westernech schválených cenzory k distribuci během komunismu. Do této estetiky se mnohem lépe hodil George W. Bush než Obama.

Obama pak tento prvoplánový „ideologicko-estetický“ odpor ke své osobě v části českých médií dále jitřil, když odvolal umístění radarové komponenty americké protiraketové obrany na českém území, která byla vnímána pravicovou vládou i názorově spřízněnou komentátorskou obcí jako symbol speciálních vztahů s nejmocnější zemí světa. Jeho rozhodnutí zesměšnilo tyto nerealistické ambice, jakož i jistý typ černobílého vidění světa, které potřebuje obraz nepřítele, jímž v „radarovém“ kontextu bylo Rusko.

Už od začátku Obamova prezidentství jsme tak v nemalé části českých médií konfrontováni s kritickými, někdy přímo jízlivými komentáři o Obamových politických počinech: podpůrných balíčcích pro americkou ekonomiku, údajně nadměrném posilování státu, pošetilé (neboť – nazíráno neoliberální ideologií – zbytečné) snaze reformovat zdravotnický systém či prý nerozhodném počínání v Iráku, Afghánistánu a ve sporech s Iránem.

Kritiku si Obama v českých médiích vysloužil i za údajnou neschopnost řešit účinně ropnou katastrofu v Mexickém zálivu, relativní neúspěch kodaňského summitu o klimatických změnách nebo za jím protlačený balíček regulačních opatření, namířený proti finančním spekulacím, který docela určitě poškodí finanční trhy. Občas byl cupován i za věci, za které vůbec nemohl: například udělení Nobelovy ceny za mír.

***
Naposledy byla námětem kritických výpadů Obamova podpora umístění muslimské modlitebny v blízkosti místa, kde před 11. zářím 2001 stálo Světové obchodí středisko. Je prý projevem necitlivosti, ačkoliv bychom klidně mohli argumentovat, že je naopak výrazem nejhlubšího respektu pro náboženskou svobodu, jakož i optiky, která citlivě odděluje islám od islámského fundamentalismu.

Šéf zahraničního oddělení nejčtenějšího českého deníku se s tím nepáral, a před časem rovnou nazval Obamu „jelimánkem“, vybaveným ovšem značným charismatem a schopností svůdně a brilantně mluvit. Nicméně nás ujistil, že Obamova „pohádka“ už končí.

Jeden bývalý český ministr zahraničních věcí trefně poznamenal v rozhovoru s autorem tohoto textu, že česká pravice není kritická jen k Obamovi. Cítí se zrazena celou Amerikou. Je uražená kvůli tomu, že Amerika Obamu vůbec zvolila.

To je zajímavý postřeh, na němž je hodně pravdivého. V české národní psyché vznikla v minulosti, zejména v době komunismu, jakýsi barvotisková, idealizovaná představa Ameriky, která se pojila s přesvědčením, že ve světě zmítaném relativismem a slabostí, existuje alespoň jedna země, která ještě stále rozlišuje Dobro a Zlo – a to i ve své politice. I hollywoodský hrdina, ať už ve westernových příbězích, komiksech nebo thrillerech ze současné (a někdy i smyšlené budoucí) Ameriky, může mít nejrůznější „mouchy“, ale v konečném součtu díky jemu Dobro zúčtuje se Zlem.

Bush se pokoušel dostát této tradici, ale definitivní vítězství nad Zlem se mu jaksi nepodařilo, navíc Ameriku astronomicky zadlužil. Do toho přišel nikoliv další komiksový hrdina, který by poněkud zpackané dílo zázračně dovedl ke zdárnému konci, ale syn černošského přistěhovalce, který mluví komplikovaným jazykem multilateralismu, konsensu a mezinárodního práva. Věci se zkomplikovaly.

Celá jedna generace intelektuálů z bývalých zemí sovětského bloku, traumatizovaná studenou válkou a vyrostlá v konfrontaci se říší Zla, nemohla pochopit, že Americe vládne politik, který považuje jejich životní dilema za minulost. To se hezky ukázalo v podobě otevřeného dopisu Obamovi, v němž někteří bývalí významní politici z těchto zemí vyjádřili obavy, že USA ve své vstřícnosti k Rusku (jež oni vidí stále jako nebezpečí) obětují Střední Evropu.

***
Obama se jistě dopustil i chyb, ale kritiku jeho prezidentských počinů nelze vyjmout z kontextu celkové situace ve světe i v Americe. Nejenže mnoho problémů zdědil od předešlé administrativy, ale také přebíral úřad v době, kdy se rozběhla největší ekonomická krize od 30. let minulého století.

V ještě obecnějším kontextu je Obama do jisté míry obětí celkové atmosféry zmaru, která na čas převážila ve světě, a v Americe dvojnásob, po nástupu ekonomické krize. Americká média v poslední době mluví o „americkém věku úzkosti“.

Znovu se tak vynořují nejrůznější teorie o konci amerického impéria. Naposledy například v hojně diskutovaném textu britského historika Nialla Fergusona v časopise Foreign Affairs.Ten upozornil nejen na prudce rostoucí americké zadlužení, stagnující vysokou míru nezaměstnanosti, ale i na údajnou neschopnost americké politické elity problémy řešit.

Fergusonovo proroctví ovšem není ničím novým. Varování před nadcházejícím brzkým zhroucením Ameriky jsou už delší dobu (výdělečným) odvětvím západního intelektuálního průmyslu. Slavnou se stala kniha historika Paula Kennedyho Vzestup a pád říší z roku 1988, v níž Kennedy též předpovídal brzký pád Ameriky.

V témže roce vyšla i kniha Allana Blooma The Closing of the American Mind, v níž autor varuje před úpadkem amerického vzdělávacího systému a důsledky pro Ameriku s tím spojenými. Později se k psaní bestsellerů přirovnávajících Ameriku k římskému impériu v jeho poslední fázi přidali další autoři. Nad Amerikou zlomili hůl například Charles Kupchan, T.R. Reid nebo Jeremy Rifkin.

Značnou dávku pesimismu, zejména ve světle údajné neschopnosti Ameriky zvládnout nápor hispánských přistěhovalců, vyjádřil v knize Kdo jsme? i autor slavného Střetu civilizací Samuel Huntignton. A o ústupu ze slávy, jakkoliv způsobeném především logickým vzestupem jiných zemí, psal vloni ve svém bestselleru Postamerický svět i Fareed Zakaria. Jistým varováním je pak poslední kniha nedávno zesnulého Tony Judta Ill Fares the Land která upozorňuje, že americký model sociálního zabezpečení je nefunkční do té míry, že by mohl ohrozit americkou demokracii.

„Americký věk úzkosti“ docela dobře vystihuje i produkce Hollywoodu z posledních let, v níž nápadně přibylo filmů s apokalyptickými příběhy. Na rozdíl od minulosti ale už méně často odvrací takovou zdánlivě nevyhnutelnou katastrofu „americký“ hrdina, ale často spíše nějaký spasitel s nadpřirozenými schopnostmi.

A někdy se tragický konec prostě už odvrátit nedá, jak jsme si mohli přečíst v Cestě od Cormaca McCartyho, převedené nedávno do filmové podoby. V extrémních případech, jako například ve slavném Avataru, se „americký hrdina“dokonce obrátí proti své vlastní civilizaci, neboť tu už nelze spasit.

***

Co mnoho z těchto chmurných předpovědí pomíjí a čemu často nerozumějí čeští glosátoři amerického dění, je neobyčejná schopnost americké společnosti se neustále znovu „vynalézat“ a oživovat. Amerika už stála několikrát na pokraji zdánlivě neřešitelných katastrof: občanská válka v 60. letech 19. století, ve 20. století pak světová hospodářská krize, nepřipravenost na angažmá ve světových válkách vyvolaných Evropany nebo prohraná válka ve Vietnamu. Nakonec Amerika tyto kalamity nejenom překonala, ale ještě ji posílily.

To samé je možné říci o zásadních společenských změnách, jako byl konec otroctví nebo spuštění projektu prezidenta Lyndona Johnsona tzv. Velké společnosti, jehož cílem bylo překonat zbytky segregace a rasismu. Zvolení Obamy je do určité míry vyvrcholením tohoto projektu, který získal obrovskou dynamiku ve společenském kvasu konce 60. let. A je logické, že právě on vyjadřuje svou politikou dlouho opomíjený tlak nemalé části americké společnosti na vytvoření účinného systému sociálního a zdravotnického zabezpečení, jenž měl být v tak vyspělé a bohaté demokracii už dávno samozřejmostí.

***

Spíše než katastrofické předpovědi od současných autorů, jež jsou často diktovány snahou uplatnit se na trhu bestsellerů, může dodnes lépe posloužit k pochopení Ameriky téměř dvě stě let staré dílo Alexise de Toquevilla Demokracie v Americe.Toqueville si jako první povšiml neobyčejné vitality americké demokracie, která vyrostla z prostředí občanské společnosti a jejímž výtvorem byl i americký stát.

I proto dává dodnes větší smysl studovat stav americké demokracie odspoda, nikoliv primárně skrze instituce, jak bychom to činili v Evropě. A na této úrovni se Amerika jeví být v docela dobré formě. Stejně jako v minulosti probíhají nesčetné diskuse v podobě jak fyzických fór, tak virtuálních společenství, kde se nejen neúprosně diagnostikují problémy americké společnosti, ale také hledají řešení.

Pokud existuje na světě země, jejíž veřejnost sestává z myriád topických prostorů, které se různým způsobem řetězí a vytvářejí skutečné veřejné mínění (jak o fenoménu veřejnosti píší filosofové Jürgen Habermas a Charles Taylor), je to Amerika.

Výše zmíněná kritika amerického vzdělávacího systému Allana Blooma (jenž byl sám mimochodem předlohou pro – o americké realitě leccos vypovídající – postavu Ravelsteina v posledním románu Saula Bellowa), probudila typickou americkou debatu: důkladnou, emocionální, sebezpytující. O téměř čtvrt století později najdeme ve všech prestižnějších žebříčcích nejlepších světových univerzit v první desítce nejméně šest nebo sedm amerických. Je proto pravděpodobné, že ani současná krize Ameriku nezlomí.

Její ústup z pozice naprostého světového hegemona bude samozřejmě pokračovat už proto, že se rodí nové ekonomické mocnosti. V Obamově světě to ale nejsou nezbytně nepřátelé Ameriky, kteří si ji chtějí podřídit. Jeho multilaterální projekt souzní s tímto přesvědčením.

Co mnozí kritici Ameriky plně nedoceňují, zejména ti, kteří osud USA nahlížejí prizmatem geopolitických her nebo ideologických preferencí, je skutečnost, že Amerika je mnohem více než jen stát. Je to nesmírně komplexní a životaschopný organismus, občanský projekt, v jehož rámci se nakonec všichni přistěhovalci do USA stávají Američany, zatímco v Evropě imigranti často žijí na okraji společnosti třeba ještě ve třetí generaci. Obama je výrazem tohoto komplexního projektu. I proto je předčasné ho odepisovat.

Právo-příloha Salón, 16.9.2010


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

odjinud napsal(a):

Kdyz uz jsme u sci-fi,


tak bych doporucil povidku od Cyril. M. Kornbluth "The Marching Morons". Je to velmi dobry popis levicove spolecnosti.
17. 09. 2010 | 09:38

Béda napsal(a):

p. Pehe,

Římská říše trvala nějaké to tisíciletí. Dlouho hledala a nacházela recepty jak odolat různým nástrahám zevnitř i zvenčí, lámala silou i diplomacií velice rozvinuté, kulturní i tzv. barbarské národy.
Její historici, filosofové i vládci si nepřipouštěli možnost rozpadu světové říše. A přece se nakonec rozpadla. Vnitřní konflikty a venkovní ohrožení, absorpce stále nových obyvatel impéria, udržování obrovského vojska v různých zemích říše, "nad kterou nezapadá slunce", politické konflikty - boj různých mocenských klak o moc, úpadek hodnot ji nakonec pohřbily, aby po ní zůstaly nesčetná díla myslitelů, umělců, historiků...
17. 09. 2010 | 09:54

Tupelo napsal(a):

Pane Pehe, pri cteni nekterych, zde pravoverne vyprofilovanych diskuteru, me spojeni ceske tzv. pravicove sceny s Tea party, na zaklade podobne bigotnosti (nejen v nabozenskem slova smyslu), napadlo jiz castokrat. V obou pripadech jde o nesebevedomi, ustraseny postoj, ktery se, vic nez na podstatu veci, zameruje na symboliku a podruznosti (Paroubkova bradavice, komoleni jmena Zaoralek, ples B. Sobotky x Obamovy rasove koreny, udajny islamismus, atp...). Ale diky sve jednoduchosti mophou oslovovat podobne jednoduche lidi a s tim se neda nic delat.

Vyhrad ceskeho tzv. pravicoveho tisku, si nejspis za nasimi hranicemi nikdo nevsimne, takze nejsou ani tak k smichu, jako spis namireny dovnitr - Obama nam zrusil radar, do ktereho pravice nainvestovala prilis, musi to byt tedy nas nepritel. Chudy svet pouze cerne a bile barvy, chudy svet lidi pohybujicich se pouze v bitove soustave ano/ne. Nejsou schopni pochopit (nebo vnitrne akceptovat) ze i jejich vysnena pravice se muze mylit, sekat dluhy, korumpovat - v techto situacich fanatici zaujimaji spis postoj ze v pripade takovych chyb uz nejde o pravici (viz. nektere zabavne hlasky ze ODS neni pravicova strana pred volbami - i zde).

Svet se zmenil, nastupuji casem nove globani mocnosti, emancipuji se mocnosti regionalni - nic jineho nez ustup z role jedineho svetoveho cetnika USA nezbyde, jde spis o to pokusit se o multilaterarni dohodu a definovat nova pravidla, protoze stara, ktera se hodne opirala o bipolarni svet Rusko/USA uz vzala za sve. Na ceste bude mnoho prekazek, reforma OSN, vynucovani mezinarodniho prava, spravedlive reseni konfliktu Palestina/Izrael, prichazejici problem s pristupem k vode, ale treba i mentalnich, jako akceptovani nove, mensi role vlastnim americkym obyvatelstvem. Problemu hodne, ale dle meho nazoru uz neni mozne k jejich reseni pristupovat z pozice sily.
17. 09. 2010 | 10:02

Faust napsal(a):

Autor napsal: "že ve světě se nadále sváří Dobro a Zlo."

Mohl by mně až běda neznalému vysvětlit pojmy DOBRO a ZLO?

Děkuji předem ... i zadem, chcete-li :-)

OT: pro pana Stejskala: návaznost na předešlý blog: má rodina pochází dílem z Vysočiny a dílem z jižních Čech, tedy ani náhodou nejsme spřízněn s kýmkoli z vinařských oblastí Moravy.
Čehož děsně lituji.
:-)
17. 09. 2010 | 10:02

odjinud napsal(a):

Bedo,
a jak dlouho trvala sockomunisticka rise? 70 let? A to si její historici, filosofové i vládci nepřipouštěli možnost rozpadu.
17. 09. 2010 | 10:03

Béda napsal(a):

odjinud,

alespoň vidíte, jak je všechno "věčné" a stálé v pomíjivosti vývoje relativní.

To není jenom o Římu, to je taky o Napoleonovi, španělské, portugalské, Napoleonově, britské, nacistické 3., vatikánské, sovětské )anebo též tzv. komunistické) ... a téměř jistě i té americké říši.
17. 09. 2010 | 10:08

Faust napsal(a):

Tupelo: "Svet se zmenil"

Ano, svět se změnil a to rychlostí, která nahání hrůzu.
Někde se možná staví nová Aurora, někde se oprašuje vynález dr. Gillotina, jinde se možná i obnovují bavorské pivnice (nic proti Bavorům). Onde se zas staví Velká zeď... někde někdo vyráží k boji proti Indiánům a nevšimne si, že ten kopec se nazývá Little Big Horn...

Lidi jsou evidentně nepoučitelní.
17. 09. 2010 | 10:12

wbgarden napsal(a):

Budu neustále Ó bama mia...
Veselé krizování bude líp...
http://kaifolog.ru/uploads/...
17. 09. 2010 | 10:13

Faust napsal(a):

Béda:

již dlouho si kladu otázku, co přijde po KAPITALISMU??

Fajn, socialismus v pojetí Lenina ztroskotal, jenomže jako historický amatér je mi jasno, že NĚCO tenhle systém vystřídá - bylo to v dějinách vždy.

Takže další otázka: CO TO BUDE??
17. 09. 2010 | 10:17

Vlkodav napsal(a):

Faust:

Odpověď je za Nobelovku :)
17. 09. 2010 | 10:24

Béda napsal(a):

Faust,

tu ozázku nedokáži přesně zodpovědět, stejně jako nedovedu předpovědět jestli půjde víceméně o evoluční změnu anebo nějaký velký tresk ve kterém oligarchové přijdou násilím o část majetku.

Téměř s jistotou bych soudil, že půjde o systém s jiným hodnotovým rámcem než je ten současný, pravděpodobně jiným systémem přerozdělování hodnot, který "narovná" současnou nesouměřitelnost a pod..

PS: jak koukám tak koukám do vizionářské trouby, přesnější odpověď nedovedu sformulovat.
17. 09. 2010 | 10:32

odjinud napsal(a):

Bedo?

Mate odhad kdy se zhrouti ta Americka rise? V 30tych letech uz si lide jako vy mysleli ze je jeji konec. Nejak jim to nevyslo. Tak kolik let jim zbyva? Povazuji vas Bedo za jednoho z nejvetsich socialistickych myslitelu a odbornika na Ameriku a kapitalismus.
17. 09. 2010 | 10:34

Béda napsal(a):

odjinud,

můj odhad. Maximálně 30 let - spíše méně a budeme mít nového hegemona, který po novém rozdá karty.
17. 09. 2010 | 10:39

pumprlidentlich napsal(a):

To má Pehe z Rudého Práva? Zcela originální.
Kolika příspěvky otapetuje diskuzi Béda a další státem živené existence?

Proč vůbec místní socialistické panoptikum používá internet, vynález imperialistů a kapitalistů? Proč nepoužívají třeba paroubek? Záhada
17. 09. 2010 | 10:41

Pierrot napsal(a):

Hmmm... teď by asi bylo na místě napsat též článek o Rusku, resp. o Putinovi, Medveděvovi a spol. Přiznám se, že mě vývoj v Rusku znervózňuje o něco víc než ten americký. Už proto, že se o něm příliš nemluví. A mě popravdě neuspokojuje pořád dokola omílaná fráze, že od Ruska se nemáme čeho bát, aniž by bylo dále rozvedeno, co tedy můžeme od Ruska čekat.
17. 09. 2010 | 10:41

Marcus Agrippa napsal(a):

Je skutečně komické jak naše média ( Vondra je totéž ) v rámci své servilnosti a české politické linie komentují vývoj v USA. Jen aby si té servilnosti vůbec někdo všiml.
17. 09. 2010 | 10:49

odjinud napsal(a):

Bedo?
30let? Proc si to myslite? A Cina bude ten "novy hegemon"? Co kdyz se tam moci ujme kapitalismus?
17. 09. 2010 | 10:52

Xavier napsal(a):

"... konzervativní a náboženská pravice, jejíž extrémní okraj se zmobilizoval v podobě populistického hnutí Tea Party."

No tolik levicových urážek najednou, to je opravdu výkon!
Váš ideologický zběsilý útok na hnutí Tea Party vypovídá mnohem více o vás, než o něm.
Tea Party je skutečně hnutí, které vzniklo zdola, tedy není placené žádnými korporacemi a je odhodláno vytrhnout Ameriku ze sevření mocenského konglomerátu současného "establishmentu", tvořeného zástupci obou hlavních politických stran. Přestože si našlo domov převážně v Republikánské straně, podporuje jiné kandidáty, než strana doporučuje. Jejich snahou je přivést administrativu Spojených států zpět do rámce Ústavy a pod skutečnou kontrolu, omezit popřípadě zrušit funkci FEDu a vést neintervenční zahraniční politiku.

Ale vy se těchto lidí s odporem štítíte. Vaše věc.
17. 09. 2010 | 10:55

Tenco napsal(a):

USA (a my) vs Čína, Indie ...
http://zpravy.kurzy.cz/2440...
17. 09. 2010 | 10:55

odjinud napsal(a):

Marcus Agrippa?
Od kdy volis KSC(M)? Ctes levicove (Rude) Pravo? I tam komicke servilni kostlivce, kteri jako ty maji porad strach z americkeho brouka, odsunuji do pozadi.
17. 09. 2010 | 11:02

Marcus Agrippa napsal(a):

No přesně tak - jak jsi to poznal : )))?!
17. 09. 2010 | 11:07

Béda napsal(a):

odjinud,

Jestliže tím novým hegemonem bude Čína (jak se prozatím ukazuje) anebo Indie je vcelku jedno. Jisté je, že poté co se jimi tyto budoucí supervelmoci se svojí početnou populací stanou, dojde k "velké reformě" - měnového i mezinárodního plitického systému. Nový hegemon z pozice síly přistoupí k zakotvení své dominance ve světovém ekonomickém a politickém systému.
Jakožto reálná ekonomická síla se začne dožadovat na paraziotujících subjektech reformy ekonomických vztahů, vymezení jiného postavení a životního standardu svých obyvatel v celkovém systému. Dosavadní kuliové budou usilovat o to stát se buďto rovnoprávnými s dosavadní extratřídou, resp. budou usilovat o výsadu stát se ve světě novým Number one - to jest po vzoru svých předchůdců vládci, kteří stojí nad všechna pravidla.

Vzhledem k tomu, že zdroje jsou omezeny buďto dojde ke zdecimování části obyvatel planety, anebo by nový hegemon v rámci stávajícího systému musel poražené odsoudit do svého nynějšího (a možná i mnohem horšího postavení), což by se neobešlo bez sdruženého odporu.

Můj subjektivní závěr jest - že budou muset být po novém rozdány karty zohledňující omezenost planetárních zdrojů s jakousi pozitivní vizí udržitelného rozvoje do budoucna. A to bude konec velkého živelného vysavače.
17. 09. 2010 | 11:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

"odjinud"

Nechcete se tam vrátit ? Tedy mezi obézní hrdé tragédy , kteří tykají cizím pánům, podobně jak tomu byli uvyklí z KSČ ?
Už je jiná doba.

Zkuste se nad tím zamyslet.
17. 09. 2010 | 11:10

Morová rána napsal(a):

Xaviere!
Které konkrétní slova ve výše zmíněném citátu považujete za urážku? "Konzervativní"? "Náboženská?" "Pravice"? Nebo snad "extrém"? "Populismus"?
Co vám na tom připadá útočného, ba dokonce zběsile útočného?
Umíte snad číst myšlenky, že jste si tolik jistý tím, že se pan Pehe "s odporem štítí" (lze se štítit i jinak, než s odporem) členů vámi zjevně oblíbené organizace?
Nebo vám prostě jenom někdo šlápl na kuří oka? Pak říkám spolu s klasikem, to chce klid, příteli.
17. 09. 2010 | 11:14

Béda napsal(a):

"USA v šoku: Do chudoby spadlo na 50 milionů Američanů"
http://aktualne.centrum.cz/...
17. 09. 2010 | 11:15

Ládik!!! napsal(a):

Americký věk úzkosti je i náš věk úzkosti. Ztenčuje se dýchací trubice i jícen - přichází doba, kdy budeme i tence srát. Bez ohledu na politickou orientaci nebo deviaci.
17. 09. 2010 | 11:17

RA napsal(a):

vnímat Rusko jako nebezpečného agresora není tak těžké, po anektaci části Gruzie a událostech v Čečensku. Život člověka v Rusku nemá téměř žádnou cenu, tak to bylo a ještě dlouho bude.
17. 09. 2010 | 11:22

von kulak napsal(a):

Milé Pehe,

nebudu komentovat tento výplod jako celek, protože nehodlán do jeho dočtení investovat svůj vzácný čas, ale nad jednou pitomostí, která mne zaujala se přece pozastavím:

Ve tvé představě, jistá skupina ortodoxně pravicových politiků a spřízněných komentátorů nenávidí Obamu za to, že jim naboural jejich plán na radarový revanš proti Rusku prostřednictvím radaru.

Zcela pominu to, že všichni obhájci radaru praktiky jednohlasně vyhlašovali, že protiraketový systém je určen proti "darebáckým" státům, které aspirují na jednotky jaderných zbraní a intenzívně vyvíjejí raketovou technologii, jako je třeba Írán nebo Korea, nebo jaký může být po převzetí islamistickými extrémisty Pakistán, již dnes jaderná velmoc.

Snad i těm nejhloupějším levicovým komentátorům, jako jsi ty, mohlo být celkem jasné, že systém s kapacitou zlikvidovat jednotlivé balistické střely, nijak nepomůže při případné masivní jaderné konfrontaci ohrozit 6000 ruských mezikontinentálních jaderných raket, které mají notabene do USA daleko kratší cestu přes pól nebo přes Bering než přes Evropu.

Takže jediný, kdo se k radaru v souvislosti s "bojem proti Rusku" přihlásil, byli pošuci typu extrémních komunistů a světě div se ... samotní ruští politici a generálové! A hlupáčci, jako jsi ty, jim to sežrali a ještě jste se nad tím oblízli a radovali se nad tím, že se těm pravičáckým válečným štváčům podařilo popudit to mírumilovné Rusku, stejně tak jako mírumilovné přátele islámu, Hizballáhu a odpůrce židozednářských spiknutí z Wall Street.

Gratuluji.

Jinak pro tvé info, mně Obama nevadí, ale jenom hlupák nevidí krátkozraké limity jeho politiky, stejně jako jiní hlupáci neviděli krátkozraké limiti politiky tak oblíbeného Bila Clintona, který sice hezky hrál na saxofon, ale za to nechal rozlézt extremisty bez kontroly po půlce.
17. 09. 2010 | 11:26

Luba napsal(a):

Naštěstí platí, že největšími kritiky Ameriky jsou samotní Američané.
A o prezidentovi Obamovi to platí také.

Jedině v České republice se může stát, že ať je prezidentem zvolen třeba opičák, brzy se o něm dočteme, že je to opičák vynikající, jedinečný, a je to bytostný demokrat, kterého nám může celý svět závidět.

Jeho obrazy, malované chápavým palcem, pak budou vydraženy za milióny a jeho typickou mimiku a gestikulaci budou brzy napodobovat jiní opičáci napříč politickým spektrem.

Zdá se mi, že jsme svědky jakéhosi společensko-politického regresu k monarchii - nevedeni žádným skutečným demokratem jsme se v ní ocitli jaksi samospádem.

Nemůžeme navázat na prvorepublikovou tradici, protože nám chybí prvorepubliková elita.

Vládnou nám vyšinutci, kteří čtyřicet let vstřebávali komunistické východní samoděržaví - proto je jim přirozeně bližší konstituční monarchie císařsko-královská, záhadně uchovaná v českém národním kolektivním nevědomí, než "Demokracie v Americe".

Zajímavé je přirovnání českých demokratů, kterého se dopustil pan Pehe, k českému country-stylu.
Tak, jako u nás máme westernové ranče a vesničky, s indiány, scouty, šerify, quartery a klajmy, máme mnoho fanoušků demokracie, ale žádného demokrata a žádnou demokratickou instituci.
Všechno se to podobá nápadu knížete Potěmkina a ruštině knížete Naryškina-Buriana.

Ale - co s tím?
Asi toto: Musíme se dobrovolně vystavovat působení cizího prostředí a nabírat zkušenosti jinde, než v zatuchlé České kotlině. Což zvláště platí pro ty, co mají národ vést. Musíme stavět na zkušenosti a dovednostech, nikoli na "zásluhách".

Za zásluhy o vybudování mafiánského kapitalismu v Čechách a okolí by neměly být udělovány čestné tituly a funkce, jako doposud, ale doživotní tresty.
17. 09. 2010 | 11:27

Colt napsal(a):

pane Pehe

opět perfektní
zvláště zmíňka o směšnosti zdejších lidiček v hodnocení a radění USA jak co měly nebo neměly dělat.
Jako by vlastních starostí a másla na hlavě bylo málo.
17. 09. 2010 | 11:29

voroshilov napsal(a):

RA:
"Jeste vetsi blbec nez jsme doufali"(c)
17. 09. 2010 | 11:29

Béda napsal(a):

RA,

"anektace Gruzie" - co to podle vás je?

Máte snad na mysli kravatožroutův násilný pokus o násilnou okupaci Osetie, kde obyvatelé od rozpadu CCCP dávali jasně najevo svůj odpor vůči nadvlídě Tbilisi, ke kterému je uměle přifařil báťuška Stalin?

Kde je váš kosovský precedent, ve kterém bylo násilím potvrzeno, že určující je právo národů na sebeurčení?
17. 09. 2010 | 11:29

Da.Rock napsal(a):

Všichni přistěholvalci se už dnes nestávají Američany. To bejvávalo. Dneska už americký melting pot nefunguje tak, jako před padesáti lety. Barevní přistěhovalci (neboť jiní než barevní se do USA už nepřistěhovávají) zůstávají často na okraji společnosti, a nejen, že se drtivé většině z nich nesplní americký sen, oni mají problém vůbec zajistit pro sebe, eventuálně rodinu, ty nejzákladnější potřeby. Nakonec jim nezbyde nic jiného, než se dát do armády, protože ta jediná bere kohokoliv a koneckonců nevzdělaný hispánec je jako kanonenfutr pro Taliban přijatelnější, než dobrý bílý americký chlapík.
Přistěhovalci tak získávají dojem, že nemají svůj osud ve svých rukou a ztrácejí víru v americké hodnoty, především v demokracii. Neboť té se pochopitelně nenají.
17. 09. 2010 | 11:30

Tenco napsal(a):

Béda
Chudí však cenné papíry nekupují.
Pokud je k tomu někdo nepřinutí.
Např. formou reformy penzijního systému.

http://zpravy.kurzy.cz/2440...

http://www.google.com/finan...
17. 09. 2010 | 11:31

denda napsal(a):

Faust.
Vidím to na nějaký druh otrokářsko feudálního systému. Jeho základ se již zdařile buduje globálními korporacemi. Až dojdou zdroje, bude se třeba zbavit přebytečných a podmanit nutné. Nakonec je možný výhled na společnost sestávající se z zlomku současného obyvatelstva rozdělenou na vládce a obsluhu. Pro výrobu a mnoho služeb nebude potřeba nikoho.
17. 09. 2010 | 11:32

odjinud napsal(a):

Bedo,
ale ta "velka reforma" uplne sezere Evropskou Unii. Vzdyt i dnes je EU daleko za USA a zbytkem severni Ameriky. Jak tomu muze "pupek sveta" CR celit? Asi to nepujde zvatlanim na blozich,lol.
17. 09. 2010 | 11:46

JF napsal(a):

ano, občanská společnost je podstata pro fungování státu. Stává se partnerem pro diskuzi se státem. Stát není ten co přináší řešení, ale ten co moderuje diskuzi ve společnosti k řešení svých problémů.
17. 09. 2010 | 11:48

Xavier napsal(a):

Morová ráno:
1. Smysl těchto označení naleznete v úvodu statě, kde Pehe přirovnává hnutí Tea Party k románovému představiteli smyšlené kolaborace USA s nacistickým Německem. NPodsunutý ortel zní: Tea Party = kryptonacisté.
2. Konzervativní a náboženská pravice - co to je? Nějací zpátečníci uvnitř Republikánské strany? To znamená, že většina RepS je nekonzervativní a nenáboženská?
3. Extrémní a populistická - tyto přívlastky přece mluví samy za sebe!

Pehe prostě Tea Party šmahem odsoudí osvědčenými slogany, aniž by dal šanci čtenáři nahlédnout, čím si to zaslouží. To je propaganda.
17. 09. 2010 | 11:49

pepr napsal(a):

Vynikající a pravdivé ! Mluvíte z duše všem, kteří mají rádi Ameriku a ještě netrpí totální sklerózou, aby zapomněli na to, že Obama teď jen řeší průšvihy, které mu nachystal člověk, jehož američtí historici v anketě vyhlásili nejhorším americkým prezidentem ...
17. 09. 2010 | 11:52

Tenco napsal(a):

JF
Stát je fikce. Soubor institucionálních organizací.
Které nemají co moderovat, ale naopak mají být ( v rámci zákona) předvidatelného chování.

Ale možná, že jsem Vás špatně pochopil, zkuste rozvést onu myšlenku moderování.
Čeho, proč, jak a zy jakým účelem.
Jeho podsttu, kvalitu , stav a případně vztah ke společnosti.
17. 09. 2010 | 11:57

Josef K. napsal(a):

Je tady jeden problém, pan Pehe píše a opírá se o obrovský aparát politologických a sociologických věd, komentátoři ale zjevně nevědí o čem píše, zjevně nkdo nečetl ani Maxe Webera,Piera Bourdieu a další. Nemá význam je zde vyjmenovávat. Pak je diskuse nesmyslná, zcela nemožná. Bohužel tento střet vševědoucí české postnormalizační nevzdělanosti či polovzdělanosti odsuzuje tuto zemi k postavení gubernie. Kdo ví, že tomu před stopadesáti lety bylo jinak? Komenáře jsou v naprosté většině komické, všem česká mediální scéna je ještě komičtější a "duchovní mužictví" ji zcela ovládlo. V této zemi nejen v lingvistice zvítězli soudruzi cvčkové.
17. 09. 2010 | 11:58

Vlkodav napsal(a):

Josef K.

No tak zrovna tenhle Peheho výplod nemá se sociologickýma teoriemi Bourdieho co dělat, ba právě naopak.
Co mi vadí je, že Pehe používá semidemagogického nálepkování a jím vykonstruované teorie dále reprezentuje jako fakta. Ale na jeho obhajobu musím říct, že u blogu, jako zábavné formy publikování, se to dá akceptovat, ostatně dělají to, až na světlé výjimky, všichni.

A česká společnost je dle všech mezinárodních srovnání konkurenceschopná, co se týká vzdělanosti.
17. 09. 2010 | 12:08

JF napsal(a):

Tenco:

samozřejmě jsem uvedl krajní variantu - tedy "plebs" dole (občanská společnost) a "vyvolený" politik nahoře (moderátor). Tedy politik, který nebyl zvolen proto, že by byl všehoznalý (to zřejmě společnost nemá na mysli), ale zvolen pro naplnění reality hierarchického uspořádání společnosti.

Mezi těmito póly je mnoho přechodových úrovní, kdy ve státní správě by měly samozřejmě působit lidé odborně a profesně způsobilí.

Stát je fikce? Mám to brát jako provokativní myšlenku? Na akademické půdě bych ji bral, my ji však řešíme na bojišti ... ale to asi sklouzávám do české politiky. Ale může to být pro někoho docela i komické ...
17. 09. 2010 | 12:15

Pierrot napsal(a):

Josef K.

Opravdu se Vám zdá, že k četbě blogu p. Peheho je nutná znalost primárních textů sociologie a politologie? Mně naopak připadá, že volí styl i témata chápání a diskusi přístupná (narozdíl třeba od Bělohradského). Samozřejmě je jeho postoj promyšlenější než většiny z nás a má v sobě určité ne zcela zjevné předpoklady, které nelze v textu rozvádět. Na druhou stranu: je politickým komentátorem a jeho slova jsou určena našim (kritickým) uším, resp. očím. I námitka, kterou má paní z Horní Dolní je námitkou, jíž se má dostat sluchu a nelze ji jednoduše odbýt s tím, že tomu nerozumí, a že než se pustí do diskuse, má si napřed nastudovat příslušnou literaturu (počínaje pokud možno Platónem). Jinak bych byl opatrný při používání výrazů politologická a sociologická věda. Kdo s nimi přišel do bližšího styku tak ví, že slovo věda by v jejich případě mělo stát spíše v uvozovkách.
A ještě jedna věc: než začnete tepat ostatní z nedovzdělanosti, přečtěte si po sobě svůj příspěvek dřív, než ho odešlete. Ledabylost je také známka upadající kultury.
17. 09. 2010 | 12:21

Josef K. napsal(a):

To vlkodav. Obávám se, že svým textem prokazujete opak Vašeho závěrečného tvrzení. Minimálně porozumění textu však bude i Vaším problémem. O vztahu textu k Burdieu nelze v někerých pasážích pochybovat, ale patrně to znáte lépe než já.., anebo jsme ho každý četl či studoval jinak...Anebo jsme vůbec studovali každý inak. Obecně k české vzdělanosti. Pokud vím, včera či předevčírem vyšla informace o studii McKinsey, která varuje před velmi nedobrým stavem českého vzdělání, jistě byla publikována v typicky českém duchu "lehce bulvární zprávičky" a citace žádné...Z druhé strany mám osobní zkušenost svých potomků a různých synovců a neteří, studentů zahraničních středních škol a universit a studentů českých. Je to zkušenost bolestná v neprospěch těch tuzemských. Ovšem namlouvat si můžete cokoliv. Pro mne je to podobné jako ve fotbale a hokeji. Ani v případě školství se z rakousko-uherské či ruskoemgirantské minulosti počátkem 21. století vyžít nedá.
17. 09. 2010 | 12:28

Tenco napsal(a):

JF
Nějak mě nesedí ta role moderátora.
Ale moment - teďka jsem se koukl na definici - "moderato" = mírně.
Nu, já bych volil spíše s mírou. Tu větší, tu
menší. Jen mírně se mi nelíbí.
Takže nesouhlas.

Ale jen s tím pojmem. S Vašim dalším vysvětlením problém nemám.

Stát - fikce ? Samozřejmě. Vždy se jedná o konkrétní jednotlivost. Na stát jako fenomen se dá ukazovat, spoléhat, plivat, důvěřovat mu, opovrhovat jím, ale to je jen vyjádřením slaboduché ideologie.
Zevšeobecňujícího, vyprázdněného, většinou zbabělého ducha.
Stát je tedy něco jako zvuk. Až v jednotlivostech je něčím. Získává podstatu, kvalitu, je určitého stavu a má vztah k jiným jednotlivostem, včetně dalších, zahrnutých v sobě.

Ale můžu se mýlit. Vyjadřuji jen svůj názor.Neakademický. Naopak si myslím, že velmi prakticky použitelný.
17. 09. 2010 | 12:32

Josef K. napsal(a):

To Pierot. Chcete-li mluvit o opravě automobilu, musíte znát jeho konstrukci, minimálně v rzsahu uživatele. Chcete-li vařit guláš, předpokládá se také jistá znalost vaření. Je težké najít argument, že chcete-li hovořit o společnosti, či reagovat na nějaký text o společnosti, pak byste nemusel vědět nic. Přesto si většina lidí myslí, že je nutné umět vařit, vyznat se v automobilech, ale o společnosti není nutné vědět nic a vyjadřovat se k tomu. Součástí demokracie je i vzdělanost ve veřejných věcech. Zdá se, a cituji, že "svoboda slova v dnešním pojetí vlastně svobodu slova bere". Bez znalosti posuzujete věci v prvém plánu, ale tak nefungují. Či ne?
17. 09. 2010 | 12:36

Vlkodav napsal(a):

Josef K:

Aby nedošlo k nedorozumění, já netvrdím, že stav českého vzdělávání a vzdělanosti je výborný, souhlasím s vámi, že to jde z kopce. Ale rozhodně nesouhlasím, že naše aktuální situace je možno popsat slovy: "postnormalizační nevzdělanosti či polovzdělanosti". V mezinárodním srovnání na tom zase nejsme tak zle, ale určitě by to mohlo být lepší!
17. 09. 2010 | 12:39

Faust napsal(a):

denda a i ti další, co se mi snažili odpovědět:

Ano, odpověď je na Nobelovu cenu... :-)

Osobně se domnívám, že současná globalizace bude mít recipročně důsledek atomizaci: viz Merle - Malevil.

Jest se modliti, aby k tomu nedošlo důsledkem války za použití ZHN.

Ale... jednou přírodní zdroje dojdou (typu energetické zdroje) a co pak?

Možná bychom si každý z nás měli již nyní budovat svůj Malevil ve smyslu pokud možno co největší soběstačnosti.

Jest mi jasno, že v tomhle punktu největší šanci mají obyvatelé venkova - koneckonců jako již mnohokrát v našich (i světových) dějinách.
17. 09. 2010 | 12:50

Béda napsal(a):

JosefK.,

Tohle není akademická debata Profesorů z oboru politologie a sociologie. Jde o diskusi běžných smrtelníků, kteří si vyměňují názory pod článkem politologa.

Řeč jde o "věčné" sebeobnovitelnosti USA, potažmo současného společensko-ekonomického modelu jehož jsou hegemonem, jenž se zmítá v krizi a jehož perspektiva z dlouhodobějšího hlediska je velice diskutabilní.

Jestliže máte nějaké poznatky, které nebyly zmíněny p. Pehem ani diskutéry, bylo by vhodné se o ně podělit.

Nálepkovat diskutéry obsahově ani kvalitou diskusi moc nepomůže.

Základní otázky jsou 2:
1) mají skutečně USA sebeobnovovací schopnost, kterou uvádí autor. t.j. takovou, která rozlouskne dilema a zachová v dlouhodobé perspektivě hegemonii USA?
2) pokud ne, jaký bude další vývoj?
17. 09. 2010 | 12:50

Tenco napsal(a):

https://www.youtube.com/watc...

"Don't know when things went wrong,
Might have been when you were young and strong.
American dream, American dream.
Don't know when things went wrong,
Might have been when you were young and strong.
American dream, American dream."

Možná by to chtělo ČEZkou verzi.
17. 09. 2010 | 12:51

Josef K. napsal(a):

To vlkodav. Pokusím se vysvětlit svůj úhel pohledu na část, která Vám "nesedla". Pokud přijmeme za fakt, že normalizace byl proces, který znemožnil přirozený výběr talentů (a nejen pro studia), pak jeho výsledkem by prudký pokles vzdělanosti i ztráta společenské prestiže vzdělanosti , docílit dobrého postavení bylo lehčí udáním či "vlezdoprdelkovstvím". Tento systém, zdá se mi -logicky-, nemohl nemít pokračování. Potomci "řiťolezců" považují jednou úspěšnu metodu za universální. Vidím jich kolem sebe dost. Z druhé srany znám dnes mnoho velmi vzdělaných a bystrých mladých lidí, většina z nich buď vystudovala v zahraničí nebo, asi majoritně, si tuzemské vzdělní doplnila v zahraničí. Nemám na mysli absolventy různých obskurních letních škol a jednoročních ozdravných pobytů, byť na OxBidgi či Harwardu, ti si spíše opatřili marketingově falešnou nálepku. Bohužel, v převaze zde ti vzdělaní nejsou, spíše naopak. Problém je hlubší o celosvětový problém s termínem vzdělanost acelým vzdělávacím systémem, jak o něm skvěle píše profesor K.Liesmann v Teroii nevzdělanosti (není sám). Je vůbec div, že ta kniha vyšla česky.
17. 09. 2010 | 12:57

oc__ napsal(a):

"je o moc, výpady české pravice proti Obamovi jsou naopak převážně groteskní. Na americkou realitu aplikují politická měřítka českého provincialismu a kýčovitou estetiku, jejíž kořeny lze hledat například v české „coutry music“ a filmových westernech schválených cenzory k distribuci během komunismu." - bože to je pitomec. Takže dvacet let všichni piší podle filmových westernů...

Josef K - ty koncepty, co zmiňujete jsem v USA studoval. Popravdě mi nepřijde, že by Pehe musel být vysvětlován pomocí něčeho tak složitého. Mohl byste odkázat na konkrétní příklad? (jistě to bued pro vás hračka: vypíchnou část textu, dodat adekvátní citaci, kterou je inspirován a připojit komentář.)
17. 09. 2010 | 13:01

odjinud napsal(a):

Bedo?
Cim se zivis?
17. 09. 2010 | 13:01

Faust napsal(a):

Béda:

a vidíte, osobně si myslím, že obyvatelé USA MAJÍ onu sebeobnovitelnost podstatně vyšší, než obyvatelstvo Evropy - ale možná i celého zbytku světa.

K tomuhle mínění mě vede (byť i zprostředkovaná) znalost severoamerických reálií - např. existence v zásadě izolovaných sídel, obci až do velikosti (našich) městeček).
17. 09. 2010 | 13:02

hoven napsal(a):

já vidím daleko větší spojnici mezi čssd a nacismem než mezi tea party a nacismem. daleko větší, asi tam milionkrát větší.
17. 09. 2010 | 13:03

Vlkodav napsal(a):

Faust

Tak Merle - Malevil je příhodné přirovnání. Taky se něčeho takového obávám. Dle mne má pravdu Hawking o nutnosti kolonizovat další světy. Jinak nám bude Země malá, je otázka, zda to stihneme dřív, než Zemi materiálně vyčerpáme.

Ale jaké zřízení bude na multiplanetovém uspořádání je už fakt sci-fi: monopolní dominance, válka planet o zdroje, Duna, ...
17. 09. 2010 | 13:03

odjinud napsal(a):

Fauste,
Americane si aspon uvedomuji kdo jsou. Cechum to porad nedochazi. Furt si mysli ze jsou pupkem sveta.
17. 09. 2010 | 13:09

JF napsal(a):

Tenco:

k moderátorovi jsem dal do google "wiki moderátor"

s tím že se stát projevuje mohu jen souhlasit, a že se mi to snad jen zdá (je fiktivní) bych byl někdy v konkrétních jednotlivostech docela rád
17. 09. 2010 | 13:11

Pierrot napsal(a):

Josef K.

Byl bych s těmi příklady opatrný. Uznáte jistě sám, že je jistý rozdíl mezi autem, gulášem a společností (i když zrovna to vaření je poměrně dost subjektivní; já si například myslím, že vařím dobrý guláš, ale jistě by se našel nějaký "odborník", který by můj guláš označil jako ne-guláš). Otevírá se zde problém objektivity: automobil je poměrně jasně definovaným předmětem. Stejně tak je jasně definováno, když auto nefunguje a skoro vždy lze nalézt příčiny této nefunkčnosti a vůz opět zprovoznit. Odborník o tom dozajista ví mnohem víc, než laik, který do opravy nemá co mluvit.
Má podle Vás společnost či stát takový charakter? Lze nalézt jednoduché definice funkčního státu, resp. havarovaného? A má někdo (může vůbec mít?) takovou odbornost, aby uměl závadu nalézt a odstranit? (Je p. Pehe takovým odborníkem?) Zde přeháním, protože sám uznávám, že stát lze víceméně úspěšně řídit a malfunkce odstraňovat. Nicméně, objektivní proces to není, vždy jde o nějaký konsensus a kompromis, což souvisí také s tím, že podmínky, ve kterých lidé žijí, se neustále mění (opravovat auto za jízdy také nelze), resp. sami lidé je mění.
Jinak s Vámi v zásadě souhlasím, jen bych na místo sečtělosti a vzdělanosti (já vím, i skaldník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále) upřednostňoval kritické myšlení, tj. nikoli kritiku, ale soudnost a ochotu zvažovat různá stanoviska a možnosti. Weber ani Bourdieu myšlení určitě neuškodí, ale kdo na to má mít čas....
17. 09. 2010 | 13:17

odjinud napsal(a):

Vlkodav,
kde Hawking rekl ze je nutne kolonizovat další světy? Prosim o link. BTW. Duna byl dobrej film. Jste Freman? A nebo jste primo Paul Muad'Dib?
Aby jste se nezlobil. Dune miluji. Frank Herbert je jeden z mych nejoblibenejsich spisovatelu. Hned za Asimovem.
17. 09. 2010 | 13:18

Josef K. napsal(a):

oc_. OK. Například věta "I proto dává dodnes větší smysl studovat stav americké demokracie odspoda, nikoliv primárně skrze instituce, jak bychom to činili v Evropě." Klíčová pro uvažování autora blogu. To je tisíc stran textů. Např. v tom, že jedna z mála relevantních kritik , právě vůči Bourdieu, se vztahuje k absenci insitutcionálního rámce v "seznamu oněch čtyř základních kapitálů". Věc je složitá i pro odborné debaty..Tedy Váš požadavek je , jak patrně chápete, neslnitelný v podobné dikusi. Předpokládám však, že jste v USA spíše studoval převládající, mainstreamové, pozitivistické teorie s jejich matematickými modely. Tedy pokud jste zrovna nebyl u Marka Bewira, ale to nepředpokládám...
17. 09. 2010 | 13:19

Vlkodav napsal(a):

odjinud:

http://mybroadband.co.za/ne..., ale ted nemuzu najit original rozhvoru.

Ja mám taky Herberta rad, i Asimova, ještě A.C. Clarke je skvělej!
17. 09. 2010 | 13:24

Radek napsal(a):

pane Pehe, opět s Vámi nedokážu souhlasit, Vaše vidění světa vás nutí dělat závěry naprosto odlišné od mých ikdyž vycházíme ze stejných faktů, nic méně opět se Vás ptám jak jste mohl emigrovat do USA a navíc za vlády Ronalda Reagana, Vy jste tam musel strašně trpět, snad víc než takoví jako já za Husáka tady, ale já si to nevybral. Ale v jednom s Vámi souhlasím - to co píšete na konci Vašeho dnešního blogu - Amerika je silná díky tomu, že lidé nejsou lhostejní k tomu co se v USA děje a nebojí se to dát najevo, proto nepochybuji o tom, že příští volby už Obama nevyhraje. A to teprve budete mít o čem psát, protože to nenecháte na Republikánech nit suchou tak jako dneska lakujete naši vládní koalici, a vůbec Vám nebude vadit směšnost kritiky směrem přes Atlantik, ikdyž dnes si na ty kteří byli vývojem česko-amerických vztahů po nástupu Obamy zklamáni ukazujete prstem. Odpověď opět nečekám, za tu Vám tady nestojíme
17. 09. 2010 | 13:25

voroshilov napsal(a):

vlkodav,odjinud:
Vy oba jste uplne mimo,na pochopeni stavu soucasne Ameriky je treba cist Phillipa K. Dicka a Stanislava Lema.
17. 09. 2010 | 13:30

arnazach napsal(a):

Obama je charismatický politik, jako byli Gorbačov a Blair. A pracuje s ještě méně předvídatelnou budoucností než oni. Jako měl Gorbačov odvážnou a přívětivou vizi Ruska, má Obama odvážnou a přívětivou vizi světa. Je to mnohem náročnější než vystupovat z pozice síly. Bude to fungovat?

Jistě, nezbývá nám než věřit s Pehem na sílu americké tradice. Ale kdybychom tu měli ten radar, mně by se věřilo líp.
17. 09. 2010 | 13:33

Vlkodav napsal(a):

voroshilov

No na Lema jsem zapoměl, mea culpa, mea maxima culpa :) Tak jako na kupu dalších!
17. 09. 2010 | 13:34

Tenco napsal(a):

JF
:))

Bude líp. Big "Media" John prý chystá novou příručku. Tentokrát pro zvýšení etické úrovně při zásazích dopravní policie.
Zaváděcí promo této příručky je zde :

https://www.youtube.com/watc...
17. 09. 2010 | 13:37

Ivan Nový napsal(a):

Amerika musí ještě dále zchudnout, aby se vyplatilo tam vyrábět zboží, které se nyní vyrábí v Číně. A na to je Obama dobrý, ten to zařídí.
17. 09. 2010 | 13:40

oc__ napsal(a):

Josef K. - no především jsem si všimnul jednoho důležitého rozdíli mezi americkými a českými vzdělanci: američan dokáže věci vysvětlit adekvátně žánru. Tedy novinové sloupky jsou vtipné, čitelné a netriviální. Pokud se dáte do řeči třeba s lidmi formátu Michaela Nowaka, zjistíte, že tato povrchnost je ve skutečnosti tvrdě odmakaná a snadno se dostanete ke schopnosti velice přesně citovat zdroje.

Pehe je spíše takovou tou českou variantu: rád budí dojem větami jako "z myriád topických prostorů, které se různým způsobem řetězí a vytvářejí skutečné veřejné mínění (jak o fenoménu veřejnosti píší filosofové Jürgen Habermas a Charles Taylor)" - já si třeba myslím, že Charles Taylor považuje Já za odvozené ze společenských formací (jak to prezentuje v Sources of Self), kdežto Habermas je v zásadě daleko větší "klasický liberál".

Prostě mi přijde, že Pehe je v podstatě dost hloupej a ty jeho odkazy jsou jen císařovy nové šaty.
17. 09. 2010 | 13:47

zk napsal(a):

Faust napsal:
"Mohl by mně až běda neznalému vysvětlit pojmy DOBRO a ZLO?"

Fauste, z kontextu se mi zdá evidentní, že pan Pehe právě nepokládá za možné tyto pojmy vysvětlit nějakou formulkou, že naopak kritizuje manichejismus sympatizantů Tea Party, kteří jsou si relevantností této dichotomie zcela jistí (a samozřejmě jsou přesvědčeni, že právě oni stojí na straně Dobra).
Takže pan Pehe Vám nemá co vysvětlovat.

Xavier napsal:
"Tea Party je skutečně hnutí, které vzniklo zdola, tedy není placené žádnými korporacemi (...)"

Xaviere, to je roztomile naivní názor. Vaší pozornosti doporučuji tento dlouhý a nesmírně poučný článek z asi před tří týdnů:
http://www.newyorker.com/re...

Pan Pehe nezmínil něco, co bych rád zmínil já, totiž že hnutí Tea Party je bezpochyby z podstatné části spolkem rasistů. Zeptal jste se někdy, proč tito lidé proti "big government" neprotestovali už za Bushe?

Pan Pehe napsal výborný článek, jen tím závěrečným optimismem bych trochu šetřil. Zmínil české pravicové kritiky prezidenta Obamy: ano, pro ně je Amerika jakýmsi projekčním plátnem, na němž si promítají své představy o dokonalé vzdálené zemi nezkažené démonem komunismu. Přitom o ní tito lidé skoro nic nevědí, často ani nerozumějí anglicky a nesledují tamní dění.
Za sebe bych dodal, že podobně mi ale lezou na nervy i někteří naši LEVICOVÍ Obamovi kritici, pro které je Obama loutkou nadnárodních korporací a Wall Streetu, jen takový Bush s lidskou tváří. Tihle lidé zase nejsou schopni pochopit, v jak složité situaci se Obama nachází - stovky milionů dolarů pumpovaných do mediální propagandy očerňující jeho politiku, zkorumpovaný Kongres, v němž jsou navíc nadreprezentovány malé konzervativní státy, nenávistný obstrukcionismus republikánské strany. Každý Obamův dílčí úspěch, jenž čeští levicoví kritici šmahem odbudou jako dáreček velkému byznysu, byl vždy tvrdě vybojován a stál Obamu i liberální demokraty nemalý politický kapitál. To neznamená, že si Obama kritiku zleva nezaslouží, měla by být ale poněkud realističtější a poučenější.
17. 09. 2010 | 13:55

Josef K. napsal(a):

To Pierrot. No, pokud diskutujeme, pak je nutné shodnout se na základních pojmech: to platí o guláši, automobilu i společnosti. Jediný rozdíl je, že základní znalosti společenských procesů od "soumraku středověku" vskutku nejsou jednoduché, jednoznačné a vyžadují celoživotní vzdělávání, kritické myšlení, vážení faktů a nalostí, ale to ma smysl jen při jisté znalosti....Jinak někdo o voze, druhý o koze... Ovšem povšimněte si jedné zvláštní hierarchie: znalost společenských procesů a jednání lidí tak nějak spoluurčuje podmínky za kterých žijete, dokonce i fakt, zda vaříte guláš a jaké je kvality (např. zda ten Váš dobrý, či ten frontový z koně...) a naopak. Je i zvláštní, při Vámi zmíněném nedostatku asu, že lidé si přečtou obskurní texty a od nich odvozují pohled na realitu spíše než texty, které o ní cosi vypovídají... (příkladů je zde mnoho). Uvdu příklad odjinud: pokud čtete Don Quijota jako román o pomatenci, pak to je jen román o pomatenci, pokud ho čtete v kontextu "konce středověku a jeho bezradnosti před dítkem novověku", pak je to opravdu skvělé čtení...Platí, že lidé u něčeho znalost považují za nutnou, a většinou u důležitých věcí ji zdánlivě nepotřebují (viz. např. diskuse o sexuální výchově) a vystačí si s radami šamanů, podvodníků, potěmkinovských odborníků....nevím jak ještě popsat současnost v této gubernii. Neznalost v politickém životě umožňuje rozkvět duchovního šarlatánství jehož jsme svědky.
17. 09. 2010 | 13:56

voroshilov napsal(a):

oc_:
Dobre jste nas pobavil,americane jsou vzdelane,hehe-jejich vzdelanost a rozhled je v Evrope dobre znama,nekdy ani nevedi jestli je Evropa kontinent nebo stat na jihu!
Ale s prestarlym agentem CIA Jozefem K. muzete spolu slavit Den Nezavislosti a zpivat Dobry den,prapore z hvezd a pruhu...Fuj!
17. 09. 2010 | 13:56

Marcus Agrippa napsal(a):

Ivan Nový:
Čína vlastní americké dluhopisy za cca 900 mld. a USA by chtěly prodat dluhopisy za dalších 10 bil.( to je oficiální americký údaj ). Čína potřebuje odbyt pro své zboží a Amerika potřebuje odbyt pro své zboží ( EU pochopitelně taky ). Všichni dluží všem a všichni potřebují prodávat své zboží. Proto to bude nejspíš fungovat bez nějakých větších problémů dál - i přes apokalyptické zpravodajství. Ono taky není důvod, aby to nešlo - ve světě virtuálních financí to není až takový problém ( pokud by existovaly hlavně hmotné platidla, tak by to byl samozřejmě asi problém ).
17. 09. 2010 | 13:59

Josef K. napsal(a):

oc_. Díky za ukázku names dropingu. V souvislosti s uvedenými odkazy síla. Jinak se to považuje za akademickou neslušnost. Tak Pa.
17. 09. 2010 | 14:00

gaia napsal(a):

co se dnes stalo v Baltimore
v nemocnici syn pacientky postřelil doktora pak zabil matku i sebe
matka dala vykouřit dvouleté dceři marihuanu a pak zavolala záchranku aby byla zajímavá
na parkovišti před supermarketem pořezali muže ořezávačem krabic
ženu přejelo auto při přecházení
pár měl zavřenou v koupelně 9 měsíců 21 let starou ženu matku dítěte a bil jí a kradl sociální dávky
prokázali že před rokem nalezená mrtvola desetiletého chlapce byla zabita vlastním 17 letým bratrem
žena nahlásila sexuální útok
muže v parku střelili do břicha
56 letý muž falšoval předpisy
13 leté dítě sraženo autem když beželo ke školnímu autobusu
muž utekl policii a ta ho stíhala 2 780 mil
výsledky voleb do městského zastupitelstva se zpozdily kvůli technickým problémům

a dál jsem to nedočetla musím jít zas jako každý pátek uklízet.
A pak kde je nějaká svoboda?
17. 09. 2010 | 14:12

odjinud napsal(a):

vorosilov?
existuje v nobodobe SSSR demokracie?

Ma batuska Putin a jeho loutka Medvedev opozici? A pokud ano kdo to je?
17. 09. 2010 | 14:14

123 napsal(a):

pravičák ví všechno nejlíp ! pravičák ví, že politologie a sociologie nejsou přece vědy !! českej pravičák je totiž bejvalej komouš a ti přece chodili na VUML !
17. 09. 2010 | 14:17

blue jay napsal(a):

gaia,
tuhle tu nekdo zabil nekolik pacientu. Myslim si ze jmenoval Zelenka. Co to znamena gaiao? USA ma 300 milionu obyvatel a CR 10. Kde je vetsi kriminalita?
A toma CR na obyvatele vetsi pocet policistu nez USA ci GB.
17. 09. 2010 | 14:19

voroshilov napsal(a):

odjinud:
Komunisticka strana(KPRF)-Zjuganov
Liberalno-demokraticka strana(LDPR)-Zirinovskij
Kasparov,Limonov,Nemcov,pata kolona.
Rusko je demokraticke,je to sice mlada nezrala nezapadni ale demokracie!
17. 09. 2010 | 14:23

321 napsal(a):

to 123,
A co zna levicak? Byl bych rad kdyby jste na mou otazku odpovedel. Snad to zvladnete.
17. 09. 2010 | 14:24

gaia napsal(a):

blue jay
no že autor kouká k Americe jako ke zlatému teleti a ono tam mají svých problémů dost.
A je tam spousta nepřizpůsobivých lidí, myslím že je to jinak než píše v posledním odstavci.

Všude je chleba o dvou kůrkách.
Ale když čtu o Baltimore tak často žasnu.Ještě máme co dohánět.
17. 09. 2010 | 14:28

gaia napsal(a):

voroshilov dělá znalce ruských poměrů a přitom neví jak se řekne rusky řetízek. Je mně pěkně podezřelý.
17. 09. 2010 | 14:29

Josef K. napsal(a):

to voroshilov. Soudruhu, měl byste se nad sebou zamyslet. Otevřu Novuyu gazetu, Nezavisimyu gazetu, Grani.ru, dokonce i Vesti ale demokracii nevidím, ani já, ani většina komenářů. Přečtu si vystoupení prezidenta Medvěděva a dozvím se, že některé ormy demokracie nejsou pro Rusko vhodné, tedy např. parlamanetní demokracie. Pak si přetu cosi o Chimském lesu a je problém, petu si něco o MVD a je obroský problém, dokonce tak velký, že by se jisté části měly řejmnovat na policii. Vodka je škodlivé pití , podezírám Vás z nadměrné konzumace.
17. 09. 2010 | 14:30

speci.men napsal(a):

Marcus Agrippa:

Problém je v tom, že třeba USA vykazují vůči Číně zápornou obchodní bilanci - a dost velikou. Takže jakýpak odbyt amerických výrobků v Číně? Američané dnes kromě dolarů a dluhopisů téměř nic nevyváží. A to prosím není propaganda.
Je potřeba věc vídět trochu realisticky
17. 09. 2010 | 14:32

RA napsal(a):

voroshilov......když se zeptáte našinců, kde leží kupříkladi Honduras, tak 70% z nich nebude tušit,že ten stát existuje. To jen na okraj naší převeliké vzdělanosti.
17. 09. 2010 | 14:36

Xavier napsal(a):

zk:

Tea Party není ničí projekt, je to skutečné hnutí. Skutečnost, že se mu dostalo finanční podpory ze strany jednoho z amerických miliardářů vypovídá o tom, že dotyčný se ztotožňuje s jeho cíli, ne o tom, že pracují pro něho.
Obviňování Tea Party z rasismu je oblíbená taktika tzv. "liberal media" (např. Washington Post to dělá pravidelně), což ukazuje na hrůzu, kterou v "liberálech" Tea Party vyvolává. Pravdy na tom ale není ani zbla. Tuhle kartu vytáhli i proti nejvýraznějšímu představiteli hnutí, Ron Paulovi, v průběhu prezidentské kampaně.
A Ron Paul je také moje odpověď na vaši otázku, kde byli představitelé Tea Party za Bushe. Částečně to byli libertariáni, jako Ron Paul a mnozí další se objevili na sklonku Bushovy vlády v důsledku rozčarování ze zpronevěry Republikánské strany klasickým republikánským ideálům, hlásaným v rámci své prezidentské kampaně i samotným Bushem. Jsou to lidé frustrovaní stavem politiky v Americe podobně, jako je řada lidí frustrována politikou i u nás.
17. 09. 2010 | 14:37

gaia napsal(a):

no a když koukám na videa z Baltimore tak mě též zaráží že tam jsou skoro samí barevní. Ať ve školách na ulici v parku nebo obchodech.
Americký hospodářská zázrak je produktem bílého muže. Ten se ale stává menšinou. Nechci aby to vyznělo rasisticky,ale mentalitu nepředěláš. Možná že se ekonomika bude blížit té africké nebo jihoamerické a s USA co jsme znali do 60. let to nebude mít nic polečné.
17. 09. 2010 | 14:38

odjinud napsal(a):

lol vorosilov,
"Rusko je demokraticke,je to sice mlada nezrala nezapadni ale demokracie! "
A cim je demokraticke? Zakazovanim opozice? Temer totalnim ovladanim televize a tisku? Kasparov? On jeste neni ve vezeni?
Hele ty demokratickej rusacku. V Rusku je asi stejna demokracie jako v Cine. Rusko porad ridi dustojnik KGB Putin. A ty a to tve hnuti Nasi mu to hltaj.
Nechapu co porad delas v CR. Co te tu zajima vorosilove?
17. 09. 2010 | 14:38

Ondra napsal(a):

Zábavné jako každý Peheho článek, ale zbytečně dlouhé.
Mimo jiné bych změnil název článku na: "óda na temného pána bílého domu."
17. 09. 2010 | 14:38

speci.men napsal(a):

Xavier:
To je fakt, Tea Party nejsou rasisti. Je to spolek nacionálně ultrakonzervativních náboženských demagogů. Kdyby něco podobného vzniklo v Evropě, zařadili by se někam mezi LePenovce a Heiderovce.
17. 09. 2010 | 14:40

speci.men napsal(a):

gaia:
Tys asi nebyl poslední dobou v Londýně nebo Paříži, že? :-))))
17. 09. 2010 | 14:41

arnazach napsal(a):

Josef K.:
Kdesi jsem zaznamenal, jak se vymezujete vůči Semínovi, tedy patrně i Jochovi. Ale vždyť ti hoši chtějí, aby do veřejných věcí mluvili jen ti, kdo jim rozumějí. A to si přece přejete i Vy. Tak v čem je problém?
17. 09. 2010 | 14:50

voroshilov napsal(a):

gaia:
Kde jsem psal neco o retizku,jaky retizek mate mysli?Jestli je to sperk tak se jmenuje CEPOCHKA.Vlastne muzete jit nekam...
Jozef K. napsal tucet opozicnich zidovskych medii a potom ze neni demokracie?
Zadne potlacovani opozice neexistuje,jsou to chuligani ktere delaji divadlo pred kamerou-cirkus za prachy CIA,treba dostavaji povoleni udelat demonstracii na Cvetocnoj ploscadi ale oni misto Cvetocnoj lezou na Maneznou do centru mesta blokovat dopravu,a tak porad jenom provokuji...
Udelejte u sebe nepovolenou demonstracii,treba na 1 maje tezkoodenci,slzny plyn a vodomety!
17. 09. 2010 | 14:51

voroshilov napsal(a):

Odjinud:
Takovy ton a tykani si vyprosuji,tak budes mluvit se svoji zenou!
17. 09. 2010 | 14:52

Pierrot napsal(a):

Jozef K., gaia, odjinud:

Tak tomu se říká trefa do černého! Pěkně jste nám voroshilova odkopali.

voroshilov

Nebojte, geroj Putin teď odpočívá, aby vám po příštích prezidentských volbách zavedl verzi demokracie optimalizovanou pro ruské poměry, plně kompatibilní s ruskou povahou.

Protože mám dobrou náladu přidávám link na oblíbené fotky:

http://relax.lidovky.cz/rus...

Když do pekla, tak s Putinem a na pořádnym koni!
17. 09. 2010 | 15:14

voroshilov napsal(a):

Pierrot:
Uz se treseme strachy,vase dojemna starost o demokracii v R.nam primo rve srdce,prijd UKAZ NAUC OSVIT' O VELKY MESIASi,co my bez vas?,ani jist ani spat nemuzeme bez vasi demokracii,jeste ze o nas tak pecujete:-)
Strkajte svuj zidovsky frnak do vlastnich problemu,treba jak vymitit korupci v mafii zbrojnich zakazek nebo konecne mit primou volbu prezidenta!
17. 09. 2010 | 15:25

zk napsal(a):

Xavier:
Já jsme si tedy žádné Tea Party v období Bushovy vlády nevšiml. Kde byli, když Bush prosadil Patriot Act? Kde byli, když jeho vláda vytvářela obrovské deficity (nesmyslná a také dráha válka v Iráku, daňové škrty nejvíce zvýhodňující privilegované vrstvy)? Kde byli, když Bush prosadil svůj bailout i svůj stimulus?
Proč podle Vás ti Kochovi Tea Party podporují? Není to náhodou proto, že v ní vidí spolek užitečných idiotů pořádajících demonstrace na podporu politiky, která přinese prospěch právě jen lidem jako jsou Kochovi? Proč je Tea Party tak nekriticky propagovaná Foxem? Máte představu, kdo sponzoruje Fox?

Přiznám se, že mám obrovský problém pochopit myšlení typického sympatizanta Tea Party Movement. Co z toho, co TPM navrhuje, nějak zlepší životní podmínky americké střední třídy? Nechápu její fetišistický vztah k americké ústavě, jako by to snad byl nějaký posvátný text, ve kterém se skrývají odpovědi na všechny důležité otázky. Proč by měla být řekněme Scaliova nebo Robertsova interpretace ústavy "autentičtější" než interpretace Stevensova nebo kdysi Brennanova? Proč?
TPM si přeje snižování daní. Chápou její sympatizanti, že to povede k dalšímu oslabení veřejného sektoru? K oslabení veřejného školství, například, nebo ke zhoršení dopravní infrastruktury? Co si tihle lidé vlastně přejí, nějaké rozpočtové perpetuum mobile? Nízké, nejlépe snad žádné daně, a současně kvalitní veřejné služby? Symptomatický je jejich postoj k Medicare: "Keep the government's hands off my Medicare!" Nechápu.
Nechci svůj příspěvek formulovat příliš polemicky, nejsou to řečnické otázky. Opravdu nechápu. Nechápu lidi, kteří si soustředěnou mediální propagandou nechají naočkovat předsudky vůči fiktivním "latte-drinking, Volvo-driving" liberálním elitám, aby se poté jako lvi rvali za politický program, na jehož realizaci budou oni sami tratit a jedinými vítězi budou skutečné, tj. ekonomické elity, které si tuto propagandu zaplatily. Snad mi pomůžete trochu se v tom všem zorientovat, protože zatím opravdu, a to už dlouhodobě, tápu.
Co se týče Rona Paula (co jeho program, proboha, nabízí americkým středním vrstvám?) nepokládám ho za vůdce TPM, těmi jsou lidé jako Beck nebo Palinová. Rasismus TPM se projevuje třeba v neustálém rozdmíchávání spekulací, jestli Obama je či není muslim. Dnes už není přijatelné veřejně démonizovat černochy, tak si americká pravice nalezla novou černou bestii, nový symbol Zlého Jiného ohrožujícího "Ameriku takovou, jakou ji známe" - muslimy. (Netvrdím, že všichni příznivci TPN jsou rasisté, ale je to významný faktor.)
17. 09. 2010 | 15:28

VL napsal(a):

Rusko je surovinová a energetická supervelmoc na světě. Má na svém území celou periodickou tabulku, spoustu plynu, ropy, dřeva. My, ale i evropa, jsme na jeho dodávkách energií a surovin závislý. Jak pro nás tak pro Rusko jsou vzájemný obchod a dobré vztahy výhodné.
17. 09. 2010 | 15:37

Carlos V. napsal(a):

V Cechach se vskutku neda ocekavat vznik silneho hnuti typu Tea Party.

Ac v Americe vidi sve postoje v jednote, u nas je chapani ponekud jine.

Ultrakonzervativni bigotnost nabozenska a jina u nas vskutku nema masove podpory.

A snaha omezit moc statu .. zde by se jista podpora nasla, uvsem u zcela jinych kruhu, zamerenych spise svobodomyslne.

Pokus o ceskou Tea Party u nas uz je - SSO. Ovsem dame li dohromady Macha, Bednare a Semina, je z toho jen na ceske pomery blazniva polevka.
17. 09. 2010 | 15:40

Pierrot napsal(a):

voroshilov

Hele, Míťo, nemáš trochu problém s vyjmenovanými slovy?
Mimochodem, kdo vám strká ("židovský"-sic!) nos do Ruska? Mně přijde, že ten tvůj zrovna odfrkuje na českém blogu. To bude asi tím, že tady je cenzura jen na sprostá slova...
Ale máš, tovaryšč, zbytečnou obavu. Pomáhat vám nehodlám, pomoct si můžete opravdu jen sami. Můj zájem o Rusko se omezuje pouze na úvahy, jaké nebezpečí nám z jeho strany hrozí.
A když jsme u toho pomáhání: vy nám už se prosím nikdy pomáhat nepokoušejte. Díky.
17. 09. 2010 | 15:41

Josef K. napsal(a):

To arnazach. O tom nevím,tedy o svém požadavku, aby o věcech mluvili jen ti, kdo tomu rozumějí. Opačně. Požadavek na znalost je historický, požadavek elit..., který vždy směřoval k uchopení moci nějakou skupinou...Píši o tom, že je povinnost většiny tomu rozumět, jediná zbraň proti zneužití moci... Píši tedy o něčem jiném!!! Píši o osobní odpovědnosti občana i společnosti být informován a vzděláván o společných, veřejných věcech, a o potřebě diskuse, která není možná bez definice, v daném příkladě mnoha definic pojmů, píši o problému, který takové nedostatečné vzdělání způsobuje. Jiná věc je, že zde panuje potřeba zjednodušení...Nevím, po válce fungovalo toto politické vzdělávání ve většině evropských zemí a nemám pocit , že s přechodem k "demokracii" v postnormalizančí gubernii by mělo přestat fungovat. Tady si totiž každý myslí, že naše instituce jsou dané od Boha. Nejsou a jejich stabilita a vývoj jsou zavislé na většinovém vědomí. Blbost kvete všude, viz můj dnešní odkaz na Liesmanna a jeho text o lidské přitroublosti. Takže jedna z hloupostí, paradoxně, byla nař. zrušení agitačních středisek, které se mohly proměnit v něco pozitivnějšího. V Německu to funguje, publikace jsou zdarma... Ona, ta měšťanská, tendence být kultivovanější je pozitivní...tam, kde přežila těch dvěstě let. Základní principy demokracie, jak jsme si jí vykonstruovali, jsou universální , nehledě na pravo či levo, které bez ní nepřežijí... V případě tohoto blogu je různost jazyků autora a komentátorů příliš zřejmá. Z druhé strany mají pravdu ti, kdo konstatují, že ten text není dobře postaven pro toto médium a tuto formu dikuse,je v tom mírně nešikovný..., proto je i složité se k němu vyjadřovat, odborně zde není prostor, občansky je příliš složitý.
17. 09. 2010 | 15:41

odjinud napsal(a):

vorosilov
chapu ze nejste zena,
jste pozustatek SSSR co porad doufa. Bojovnik za mandelinkubramborovou. Jste k smicu stejne jako vas nekdejsi neschopny jmenovec.
17. 09. 2010 | 15:43

Pepa Řepa napsal(a):

Josef K.
oc__
Xavier

Dobré příspěvky, nemá cenu nic psát, stačí číst.
17. 09. 2010 | 15:43

123 napsal(a):

321
Tak levičáci by neměli vůbec existovat, ne ? K čemu jsou vůbec dobrý ?

Odpovědět na tak těžkou otázku od pravičáka je pro levičáka nad-lidský výkon :o)
17. 09. 2010 | 15:44

odjinud napsal(a):

vorosilov si mysli ze si dal uzasny nick,
pritom jeho jmenovec je jeden z nejvice opovrhovanych vojevudcu v Ruske historii. Zbabelec, podvodnik a lhar. Vorosilov si vybral dobry nick.
17. 09. 2010 | 15:47

voroshilov napsal(a):

VL:
Pro Vas mozna,ale pro Jozefa K.,odjinudy a harlekina je to pekelna muka,i kdyz sami nic nemaji a nic nevyrabeji dusi se zluci proc Rusko prodava jenom plyn a ropu,to je samozrejme nesmysl a i kdyby:
Je to NASE ropa a plyn a budeme s ni delat co chceme.
Za 20,30,50 let bude vynalezen novy zdroj levne energii,kdo bude potom potom potrebovat ten plyn,tak proc ho neprodavat?
Norsko,Kanada,Australie...nikdo jim nic nevycita!
Je hlupe ted konkurovat Cinanum ve vyrobe televizoru,kazdy ma svoje misto na globalnim trhu.
Stejne suroviny maji vetsi cenu,bez iPadu v zime prezijes-bez benzinu a tepla tezko!
17. 09. 2010 | 15:48

321 napsal(a):

to 123,
levicaci jsou dobri k nadavani. Hlavne na to co sami zavinili.
17. 09. 2010 | 15:51

Kasparov napsal(a):

vorosilov?
Je v Ruske Federaci demokracie?
17. 09. 2010 | 15:53

arnazach napsal(a):

Josef K.
Děkuju za odpověď. Nechci se vymlouvat, ale možná býváte někdy příliš kategorický a to brání snazšímu postřehnutí Vašich myšlenek.
Teď Vám ale rozumím.
Hezký den!
17. 09. 2010 | 15:54

zk napsal(a):

Jen krátká poznámka: objevilo se tady srovnání hnutí Tea Party s českou jochovskou pravicí. Nemyslím, že to je srovnání adekvátní, protože zatímco třeba právě Joch je přesvědčen, že společnost mají řídit elity (ti nejmoudřejší a nejmorálnější), Tea Party Movement se definuje populisticky: je vzpourou proti vzdělaným elitám z východního pobřeží USA, které Americe údajně vnucují své levičácké a hédonistické kulturní hodnoty.
Například odpor proti výuce evoluční teorie na veřejných školách je třeba chápat právě v tomto kontextu. Nejde, myslím, primárně o to, že Darwinovo učení je v rozporu s fundamentalistickým čtením Bible. Povinná výuka evolucionismu byla hlavně na americkém Jihu chápána jako obrovské ponížení tamní společnosti - Yankeeové vzdělaní na elitních univerzitách přišli, a rozhodli se kázat nám o Darwinovi.
Tea Party je produktem resentimentu, (zcela špatným směrem vedené) vzpoury neprivilegovaných proti privilegovaným, plebsu proti elitě, provincií proti metropoli.
Jochova pravice je z úplně jiného těsta.
17. 09. 2010 | 15:59

arnazach napsal(a):

zk:
Myslím, že takový náznak tu je jen u Carlos V. (a nejde ani o Jocha), ale on právě říká, že to u nás nemá podhoubí. Možná i proto se teď inteligentní hoch Joch vyvíjí směrem k ODS.
17. 09. 2010 | 16:29

mb napsal(a):

No vidíte, s prezidentem Klausem se shodnete aspon na tom, že Rusko se nemá (není zapotřebí) démonizovat .... hurá
17. 09. 2010 | 16:31

odjinud napsal(a):

arnazach?
A kam se vyviji B. Sobotka?
17. 09. 2010 | 16:33

Veronika napsal(a):

Komunismus ztroskotal, protože není možné, aby všichni měli stejné odměny, protože vždy budou chytří a pracovití a hloupí a líní. Kapitalismus ztroskotá, protože není možné, aby menšina měla miliardy a většina hladověla. Jaký řád tedy by měl být, aby lidi měli demokracii, respektovali jeden druhého a nevraždili se navzájem k vůli majetku, území a náboženství?Což tak místo "velkého filosofání" se zaměřit na lepší vzájemné podmínky k životi a starat se opravdu jen o ty, co jsou bezmocní, nemocní a jinak postižení osudem?????
17. 09. 2010 | 16:39

zdesta napsal(a):

odjinud: Nejste náhodou odtamtud?
17. 09. 2010 | 16:40

arnazach napsal(a):

odjinud
B. Sobotku jsem téměř nečetl, takže fakt nevím.
17. 09. 2010 | 16:42

Xavier napsal(a):

zk:

Tváříte se, že nechápete, ale máte vyhraněný názor.
Předně, nevidím TPM jako monolitický celek vedený Palinovou či Beckem. Je to hnutí, které nejspíš bude hledat vlastního prezidentského kandidáta, ale těžko můžete v tomto hnutí mluvit o nějaké vedoucí postavě.
FOX obsadilo mediální díru na trhu a podle toho se chová. Nemyslím si, že je Fox serióznější než ABC nebo MSNBC a patrně ani CNN, i když to se v poslední době snaží o větší vyváženost.
Nemám potřebu hájit každý výkřik, který z tohoto prostředí vychází. V obecné rovině toto hnutí však ukazuje zcela správně, že za celkové zdanění, kterému je průměrný americký občan podroben, dostává od státu velice málo nazpět. Ukázal-li se stát jako neschopný dostát svým závazkům, v duchu americké tradice to mohou dokázat lidé sami. Navíc stát ve stále větší míře získává kontrolu nad osobními životy svých občanů (viz vámi zmíněný Patriot Act, proti kterému např. Ron Paul jednoznačně protestoval) ) a podniká válečná tažení v rozporu s Ústavou, která má být nejvyšším zákonem. Opět, vinu nesou obě hlavní strany.
Co nabízí Ron Paul pro střední třídu - kromě obrany osobních svobod také měnu, která si udrží svoji hodnotu, takže má smysl si spořit něco na stáří. Dalo by se pokračovat, ale hlavní myšlenka tohoto protestního hnutí, ať už je to Campaign for Liberty nebo jiných iniciativ sdružených v TPM je asi tato - ve státě, kde jsou mocenské zájmy velkých korporací prosazovány prostřednictvím volených politiků té či oné strany ztrácí volba smysl. Je potřeba vrátit se k základům, na kterých byla Amerika postavená, to zahrnuje i ideály soběstačnosti, náboženské svobody, morálky a vlastenectví. Jak se tomuto hnutí podaří tyto ideály realizovat zůstává velkou otázkou. Už teď je ale jasné, že se stalo nepřehlédnutelným protestním hlasem, který nyní dopadá nejsilněji na Republikány, ale nejspíš bude rozhodujícím faktorem v příštích prezidentských volbách.
17. 09. 2010 | 16:44

Tenco napsal(a):

Tea party už založil kdysi dávno jeden velikán amerického politicko-kulturního komplexu. Dokonce o tom i složil písničku :

https://www.youtube.com/watc...

Ale už je to dávno. Nějak to zapadlo.
17. 09. 2010 | 16:50

Carlos V. napsal(a):

Xavier : Tak, jak to pisete Vy, vypada TPM jako velmi sympaticka organizace.

Ovsem - zejmena na nase pomery - je tezko uchopitelna konzervativne/nabozenska bigotnost.

Mozna mam spatne informace - jak je to s nimi podle Vas ?
17. 09. 2010 | 16:56

Sutech napsal(a):

tak jako 19. století patřilo Britskému impériu, 20. století patřilo USA, tak 21. století bude patřit někomu dalšímu.
17. 09. 2010 | 17:23

gaia napsal(a):

"Yesterdays endings will tomorrow life give you all that dies dies for a reason to put its strength into the seasons"
17. 09. 2010 | 17:28

Xavier napsal(a):

Carlos V.:

To bude dost záležet na vaší definici náboženské bigotnosti. V Americe se od 60. let začalo prosazovat pojetí náboženské svobody, které ve svém důsledku změnilo tradiční chápání místa a úlohy náboženství (šlo však výhradně o křesťanství) ve veřejném prostoru. V zemi, kde většina lidí chodila pravidelně na bohoslužby každou neděli to vyvolalo značnou nevoli. V situaci, kdy se již zdálo, že tato bitva je pro zastánce kulturního sekularismu (nikoliv institucionálního, který většina křesťanů chápe jako americký poklad svobody) definitivně vyhraná přišel úder z nečekané strany - 11. září 2001. Islám se svým radikálním požadavkem na podřízení všech věcí pod Mohamedův zákon přišel s výzvou, na kterou neplatí konsensus o lidské individuální svobodě, protože ten má své kořeny v křesťanství. Kulturní, ani institucionální sekularismus není sto čelit výzvě islámu. To ovšem jeho zastánci nedokáží přiznat a tak pálí na osvědčený cíl - křesťany a obviňují je z bigotnosti. Oni křesťané totiž nemají ve zvyku za taková provokativní či lživá prohlášení někoho odsuzovat k smrti. Takže zatímco se na různých místech světa křesťané stávají cílem útoků islámských režimů či bojůvek, "liberální" média si melou svoji osvědčenou písničku a strefují se do křesťanů. Pokaždé, když se na veřejnost dostane nějaká informace zpochybňující mírumilovnost islámu, rychle přispěchají s tvrzením, že se jedná o nepochopení a zneužití islámu. Tím se paradoxně dostávají do role obhájců náboženství, kterou před tím tak důsledně odmítali.
17. 09. 2010 | 17:29

Carlos V. napsal(a):

gaia: vubec hloupej nick. Svobodu kradouci nadbytost stvorena nabubrelym robotem, ktery nevahal k svym otrokarskym planum zneuzit i nevinne/ho Fallom.
17. 09. 2010 | 17:31

gaia napsal(a):

Carlos V.

matka příroda jediná dokáže udržet rovnováhu a nedělá rozdíly mezi tvory. Tvorové jsou svobodní neb nepotřebují nic než přírodu ke svému bytí.Žádné přerozdělování nadržování vykořisťování. A je věčná.

A stvořila sama sebe žádného robota nepotřebovala.
A člověk je její nejdokonalejší dílo takový David nebo Venuše Milétská.
Ale prachy vše kazí.
17. 09. 2010 | 17:37

DF napsal(a):

Josefe K., "ťuknul" na McKinsey&comp. studii ... Tuto jste měl na mysli?
http://www.mckinsey.com/loc...
17. 09. 2010 | 17:40

arnazach napsal(a):

Xavier:
Teď už to chápeme.
17. 09. 2010 | 17:41

Carlos V. napsal(a):

Xavier : Diky.

Neznam americke realie a proto mi prijde podivne, ze skupina lidi bojujici za vetsi prava jednotlivce ... aspon podle me dostupnych informaci ... na druhe strane zada omezvani prav jednotlivcu.

Hovorim zde treba o antipotratovem hnuti, odporu k snatkum homosexualu a podobne - kdy chapu jejich (tedy TPM apod) svobodne pravo nesouhlasit, nikoliv ovsem nutkani zakazovat.
17. 09. 2010 | 17:43

Carlos V. napsal(a):

gaia : priroda je OK. Ja myslel na ono stvoreni z Nadace (Asimov)
17. 09. 2010 | 17:45

gaia napsal(a):

Carlos V.
já to mám z řeckých bájí matka příroda stvořila sama sebe Zem živly i oblohu. Pak jí manžel Uranos oplodnil zlatým deštěm a ona sama porodila a pak živila všechny své děti.(obrazně všechny živé tvory).
A byla by toho schopná i dál jen by lidé nesměli mít takové nezřízené ambice a chtivost a hladovost. Oni jen ničí její dílo.
Ale kdyby zmoudřeli snad za tisíc let mohli by planetu ještě zachránit.
17. 09. 2010 | 17:55

Xavier napsal(a):

Carlos V.:

Většina lidí v TPM jsou odpůrci potratů, protože obhajují právo každého jedince na život.
Odpor ke sňatkům homosexuálů může mít různé důvody, obecně však sňatek nelze považovat za individuální právo (existuje řada jiných podmínek, které brání uzavření sňatku).
17. 09. 2010 | 17:55

Carlos V. napsal(a):

gaia : tenhle pribeh jsem uz kdysi cetl. Jen pri cteni "gaia" vybehl v hlave prvni ten Asimov...
17. 09. 2010 | 18:12

Carlos V. napsal(a):

Xavier :
potraty jsou zavazne tema na hlubokou diskuzi, ovsem bez ocekavani jednoznacneho vysledku.

Nechapu ovsem polarizaci na zaklade teto eticke otazky, souvisejici vystrelky atd...

Ovsem, pro bezvereckeho Cecha je tezke pochopit i boje v Ulsteru atd...
17. 09. 2010 | 18:14

arnazach napsal(a):

Xavier:
Z toho, co říkáte, je Tea Party hnutí zaměření proti islámu, kulturnímu sekularismu a "liberálním" médiím, která se strefují do křesťanů (zdá se, že nedali pokoj ani dnes: http://voices.washingtonpos...). To musí každý skutečný křesťan odmítnout. Bohužel já dost dobře neznám americké reálie. Jaké jsou hlavní omyly kulturních sekularistů (kromě omlouvání islámu) a rizika z nich plynoucí?
17. 09. 2010 | 18:18

gaia napsal(a):

Carlos V

já už se polepším a na robota hrát nebudu.
ale o těch potratech to se také stalo v Baltimoru. Tam jeden odpůrce potratů zastřelil doktora, který ty potraty dělal.Takže to pochybuji že by obhajoval právo jedince na život když dokázal vraždit.
To spíš nějaký rozsévač má starost že zaseje a nesklidí.
17. 09. 2010 | 18:21

honolulu napsal(a):

Pane Pehe, Vy jste jednu vec vystihl velmi dobre, a to, ze mame z nekterych veci opravdu strach..
Moji kamaradi zde narozeni snad jeste vice nez ja..Casto se sejdeme na t.zv. BRAIN STORM CHAT a poradne se pohadame, jak resit to, co nas tlaci, koho volit atd.
Snad nejhorsi je, ze nema cenu setrit. Navrat z investic je minimalni. Wall Str. se prakticky nehybe..Od roku 2007 (Cervenec) chudneme...Zijeme z finnacniho principu a ne z navratu za investovany princip..A to je horsi nez velka nezamestnanost. Jde nam to VSEM strasne na nervy !..Drive nas vzdy ze spatne situace vytahl prumysl a trh s nemovitnostmi (stavebnictvi). Ted nikdo nechce dum, kazdy se tlaci do bytu. Stavebni pracovniky nikdo nepotrebuje. Pocet nezamestnanych, zdravotne nepojistenych se zvetsuje. Prumysl je nekde v Cine, ktera bohatne, roste a zbroji.

Vim urcite, ze to vse zavinili ti vecni bojovnici proti "rasismu", kteri donutili banky dat pujcky lidem o kterych kazdy vedel, ze nikdy nic nezplati..(Ukradene hory penez).
Uz v zivote nechci mit nic spolecneho s levici a liberalismem. Prinasi to bidu milionum..
To, ze se Obama zastal stavby muslimackeho kostela (nevim jak se to jmenuje spravne) tam, kde zahynulo tolik nevinnych lidi (NYC) mu prijde draho..Budou ho volit jen Muslimaci.
1 ze 7 Amiku je na hranicich bidy..
Asi je nejlepsi jit na vino (vetsi lahev dneska) a nemyslet na to...Dik za strasidelny clanek...Mate nejaky napad, reseni ? Prelozim to nasim klukum !!!
17. 09. 2010 | 18:24

Xavier napsal(a):

arnazach:
Buďto jste to vůbec nepochopil, nebo záměrně nepochopil, v obou případech nemá cenu reagovat.

gaia :
Souhlasím s vámi (až na toho rozsévače, kterého jsme pro změnu nepochopil já). Jen pro dokreslení, v USA existují potratové kliniky, kde se nedělá nic jiného, než potraty. Ten zabitý doktor vedl jednu z nich. Jeho vraždu tím ale neomlouvám!!! Zůstává zločinem.
V mnoha státech USA lze provést potrat až do okamžiku narození dítěte. Takový potrat se provádí tak, že dítěti v porodních cestách matky je otevřena lebka a je vysán její obsah, který se potom používá ve farmaceutickém průmyslu. Říká se tomu "partial-birth abortion". Jen pro zajímavost, současný americký prezident hlasoval ještě jako senátor proti zákazu této praxe.
17. 09. 2010 | 18:34

zk napsal(a):

Xavier napsal:
"Ve státě, kde jsou mocenské zájmy velkých korporací prosazovány prostřednictvím volených politiků té či oné strany ztrácí volba smysl. Je potřeba vrátit se k základům, na kterých byla Amerika postavená, to zahrnuje i ideály soběstačnosti, náboženské svobody, morálky a vlastenectví."

Takže proto přijímají peníze od lidí jako jsou Kochovi? Jedna z největších naftařských korporací v USA je sponzoruje proto, aby bojovali proti vlivu velkých korporací na politiku? Mimochodem, na jakých ideálech byla Amerika vlastně postavena? Třeba na těch Madisonových, podle něhož je hlavním smyslem ústavy ochrana bohaté menšiny před zvůlí chudé většiny, řekl bych...
Podívejte se, americký velký byznys jede už několik desetiletí podle stejného mustru: lidé jsou naštvaní, že se jejich životní úroveň zhoršuje, tak jsou jim za spolupráce "liberálních" médií předhozena tzv. kulturní témata (potraty, náboženství, zbraně, homosexuálové, vlastenectví), na kterých si mohou svůj vztek vůči elitám vybít. Elitami jsou zde ovšem elity kulturní, nikoli elity finanční. Zhoršují se veřejné školy? Můžou za to liberální elity. Zhoršuje se postavení zaměstnanců? Liberální elity, které jsou ve vztahu k obyčejným Američanům "out of touch". Zametá se mnou zdravotní pojišťovna? Liberální elity, jejich právníci přece mají diplomy z Harvardu. Jsou moje děti krmeny stupidní a amorální televizní zábavou? Liberální elity z Hollywoodu.
Začalo to v sedmdesátých letech: liberální levice si tenkrát vynutila odchod z Vietnamu a "pravá Amerika" jí to nikdy neodpustila. Pro pravici je od té doby kromobyčejně snadné vykreslovat levici jako společenství blazeovaných a nevlasteneckých snobů, jimž jsou všední problémy obyčejných lidí ukradené.
Napadá mě v této souvislosti - když je TPM stejně kritická vůči oběma stranám, proč její představitelé kandidují výhradně v republikánských primárkách? Mně to přijde zcela jasné, Tea Party je marketingovým tahem GOP, který má starou republikánskou politiku prodat pod atraktivnějším novým obalem. (Značně přeceňovaný a podle mého soudu naivní) Ron Paul s tím nic nenadělá, tlak velkých peněz ho vyšachuje stejně jako ho vyšachoval v republikánských primárkách. Za TPM totiž stojí stejní lidé, stejné peníze, stejné zájmy... našel jste si někde ty největší zadavatele reklamy na FOXu? Že by zrovna oni měli zájem na omezení vlivu velkých korporací? Tyhle velké korporace?
Nepochybuju o tom, že řada příznivců TPM chodí na jejich demonstrace s těmi nejšlechetnějšími úmysly, ale to není podstatné. TPM má pouze vydláždit republikánům cestu zpět k moci. FOX by nikdy nepodporoval organizaci, která má jakýkoli jíný cíl.

"Islám se svým radikálním požadavkem na podřízení všech věcí pod Mohamedův zákon přišel s výzvou, na kterou neplatí konsensus o lidské individuální svobodě, protože ten má své kořeny v křesťanství."

V jakém křesťanství, snad ne v tom evangelikálním? Nebo snad v katolicismu Billa O'Reillyho? Jak to říkal, "Tiller the Killer"? Jistě víte, jak ten "potratář" skončil.
Kdyby TPM skutečně chtělo nábožensky tolerantní Ameriku, kdyby jeho ideálem skutečně bylo náboženství respektující individuální svobodu, muselo by stavbu "mešity" na Ground Zero samozřejmě podpořit. Imám Feisal Abdul Rauf totiž patří k představitelům nejumírněnější větve islámu (jejíchž několik pákistánských mešit v poslední době vyhodila do vzduch al-Kájda, i s věřícími samozřejmě) a na projektu manhattanského duchovního centra s ním spolupracuje mimo jiné i místní rabín. Ale mám obavu, že TPM jde o náboženskou toleranci až v poslední řadě.
17. 09. 2010 | 18:35

1946 napsal(a):

Beru li celou diskuzi jako hledání toho, co může čekat Ameriku jsem poněkud optimistický. Opravdu platí to, co je vyjádřeno slovy ... Amerika je mnohem více než jen stát. Je to nesmírně komplexní a životaschopný organismus, občanský projekt. Pokud nám to pomůže, vnímejme americkou občanskou společnost jako jinou civilizaci. I když mají všichni dvě ruce, dvě nohy a jenom jednu hlavu.
17. 09. 2010 | 18:35

zk napsal(a):

Xavier napsal:
"Většina lidí v TPM jsou odpůrci potratů, protože obhajují právo každého jedince na život."
Ano, pokud nejde o sebeobranu (druhý dodatek, druhý dodatek!!!pif!paf!), války, trest smrti...
S těmi potraty je to dost jasné - opět vzpoura proti liberálním elitám: liberální soudcí Nejvyššího soudu (Roe v. Wade v r. 1973), tlak ze strany Americké lékařské asociace na zrušení zákazu potratů; AMA byla vnímána jako elitářská organizace vzdělaných a bohatých lékařských profesionálů.
Plus odpor vůči hédonistickému životnímu stylu (nevázaný sex, potraty aj.), který propaguje hollywoodská kultura, jež je prý, jak jinak liberální.
17. 09. 2010 | 18:43

honolulu napsal(a):

Pane Xavier, moc se me libi co jste napsal..To bude obrovsky problem za 20 let pro nas, pro vsechny krestany...Muslimaci se velmi mnozi. NENAVIDI nas, protoze jsme neverici psi..100 x jsem si to overil, jak v Africe, tak i v Americe...Nejdulezitejsi pro nas je zbrojit a nedelat si iluze o tom, ze budeme od nich tolerovani jak jsme tolerovali je.
17. 09. 2010 | 18:53

Tenco napsal(a):

zk
Smekám. :))

Na poptávku se reaguje šikovným marketingem.
Nová strana, takto však jen vysavač na nespokojený elektorát. Navíc Z OBOU STRAN.

Něco jako VV.
------------------------------------
Ale já také věřím v americký lid a jeho konzervativní hodnoty :

Hey there, people, Im bobby brown
They say Im the cutest boy in town
My car is fast, my teeth is shiney
I tell all the girls they can kiss my heinie
Here I am at a famous school
Im dressin sharp n im
Actin cool
I got a cheerleader here wants to help with my paper
Let her do all the work n maybe later I'll rape her

Oh God I am the american dream
I do not think Im too extreme
An Im a handsome sonofabitch
Im gonna get a good job n be real rich

(get a good
Get a good
Get a good
Get a good job)

Womens liberation
Came creepin across the nation
I tell you people I was not ready
When I fucked this dyke by the name of freddie
She made a little speech then,
Aw, she tried to make me say when
She had my balls in a vice, but she left the dick
I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick

Oh God I am the american dream
But now I smell like vaseline
An Im a miserable sonofabitch
Am I a boy or a lady...i don't know which

(I wonder wonder
Wonder wonder)

So I went out n bought me a leisure suit
I jingle my change, but Im still kinda cute
Got a job doin radio promo
An none of the jocks can even tell Im a homo
Eventually me n a friend
Sorta drifted along into s&m
I can take about an hour on the tower of power
Long as I gets a little golden shower

Oh God I am the american dream
With a spindle up my butt till it makes me scream
An I'll do anything to get ahead
I lay awake nights sayin, thank you, fred!
Oh god, oh god, Im so fantastic!
Thanks to freddie, Im a sexual spastic
And my name is bobby brown
Watch me now, Im goin down,
And my name is bobby brown
Watch me now, Im goin down, etc.

https://www.youtube.com/watc...

recaptcha :Confucian blopser :))
17. 09. 2010 | 19:11

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pehe,

dnes jste napsal obsáhlý a velmi zajímavý blog, který se dotýká celé řady oblastí. Mohl bych ho strukturovat na jednotlivé body, k těmto bodům jsme měli mnoho debat.
Neudělám to a tak snad jen to, co mě nejvíc zaujalo.

- Velmi řesně jste posoudil českou mentalitu a český přístup k USA. Z valné části je to dáno historicky, ČSR byla americkým dítětem a ve vztahu k Čechům není v historii nic, co bychom Američanům mohli vyčítat, spíš naopak. Jiné národy ovšem mají s USA jiné zkušeosti.

- USA se postupně formovaly jako stát evropskýc přistěhovalců s anglosaskou dominancí, multikulturalismus se vztahuje na poslední desetiletí a do 2.WW byla pozice Anglosasů výlučná.

- Po pádu východního bloku byla nastoupena určitá cesta na podkladě koncepce globální vesnice. Její realizace však neprobíhá podle plánu a odtud plyne vše ostatní.

Určitě si doplníte.
17. 09. 2010 | 19:23

honolulu napsal(a):

Informace pro vsechny o tech Americkych mestech ! Vsichni belosi vzdy utecou do okajovych ctvrti, kdyz je ve meste vice nez 22% cernochu..Je jedno jestli je to Baltimore, Detroit nebo Indianapolis..Kriminalita je svinstvo a nikdo v ni nechce zit...Suburbs (okrajove ctvrti) -tam se zije jako v perince. Tyto ctvrti maji take velmi "motivovanou" policii.
Kazdy policajt vi, ze bude bez prace, zacnou-li belosi utikat. Nebude se platit R.I.T.A. ! (Regional Incom Tax Agency !)= Dane
(Zase ten hajzl honolulu, nam tu rika jak to je, bezohledu na nase theorie, ze jo liberalove ?) A ted jdu na vino, vratim se tak inteligentni, ze me nikdo nesnese..
17. 09. 2010 | 19:35

Josef K. napsal(a):

To 1946. K Američanům. Evropské vidění americké demokracie skrze optimistické brýle poválečného vývoje. Z druhé strany, pokud se spolehnu na český tisk (nehledal jsem ???), američtí investoři, kteří financovali Německo v době vlády A.Hitlera, požadují navrácení peněz po Spolkové republice. Tak envím: válečný soud? A pak, IBM, jak známo, úspěšně požadovalo oddálení bombardování nepřátelského Německa počátkem čytřicátých let, než Německo splatí leasing za sčítací stroje (evidence obyvatelstva) atd. USA jsou i plebejská společnost v tom nejhorším, jak ji lze dnes z evropského humanistického pohledu chápat.
17. 09. 2010 | 19:40

zk napsal(a):

Tenco:
Jak by řekl vládce zdejších diskuzí, po jehož příspěvcích se mi začíná trochu stýskat: Díky za květiny. (Nebo spíš "Díiky za vkětiny":D)

Ta paralela s VV je dobrá, také mě napadla. Ale asi jsem se v jednom z předchozích vstupů nevyjádřil úplně přesně. Mnohem více než projektem republikánské strany je Tea Party Movement projektem americké pravice. Americká pravice je aliancí republikánů, různých "nezávislých" organizací, církví a velkého byznysu. Čili o dost širší pojem než GOP (Grand Old Party, tj. republikánská strana).
TPM už ukončilo kariéru mnoha etablovaných republkánských politiků, aniž by ovšem prosazovalo jiný program než tito staří psi. Podobně začátkem r. 1994 vyhnali z amerického Kongresu řadu umírněných republikánů radikální pravičáci Newta Gingriche.
17. 09. 2010 | 19:40

Josef K. napsal(a):

To Karel Mueller. RCS byla francouzským dítětem i mumií. Omlouvám se, nicméně tak to je.
17. 09. 2010 | 19:42

honolulu napsal(a):

Pane Mueller, jako vzdy !!!
VYSTIZNY, VYBORNY clanek !
17. 09. 2010 | 19:42

zk napsal(a):

Oprava: má tam býr pouze "r.1994", nikoli "začátkem r. 1994".
17. 09. 2010 | 19:44

Xavier napsal(a):

arnazach:
Omlouvám se, asi jsem vás neprávem podezíral z ironického výsměchu!
Kulturní sekularisté se snaží vytěsnit jakékoliv názory, které mají své zakotvení v náboženské (v kontextu USA křesťanské) perspektivě jako nepatřičné a nepřípustné. Tím pasují sami sebe do role novodobé inkvizice a znemožňují soutěž myšlenek či názorů, nezbytnou ke svobodě projevu a rozvoji společnosti.

zk:
Není možné na základě finanční podpory jednoho miliardáře, který dlouhodobě zastává postoje v mnoha ohledech blízké TPM, dělat tak dalekosáhlé závěry. Je ovšem pravděpodobné, že se někdo ze "starých struktur" pokusí úspěchu TPM zmocnit a ochočit si ho. Bude záležet na schopnosti a vnitřní integritě tohoto hnutí odolat takové pasti. A je hodně pravděpodobné, že se to už děje, například skrze "přejný" postoj FOX News. Ale to neznamená, že celé toto hnutí je naplánováno. TPM je mnohem víc, než jen nějakým marketingovým tahem! Vzpomeňte si, že v rámci volební kampaně byl "vyvoleným" za Republikány Romney a Paul byl opomíjen, přestože Paul obdržel na svoji kampaň největší finanční podporu od jednotlivých dárců a největší finanční podporu od vojáků v aktivní službě ze všech kandidátů obou stran! Stará GOP dostává momentálně na frak ve všech volebních obvodech od kandidátů TPM, proto se nejspíš nebude jednat o její projekt.

Lidská práva mají kořeny v křesťanství a to konkrétně v tom evangelickém. Dokonce jsme tuto koncepci ideově probojovávali jako první v Evropě u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díky tomu, že reformace začala u nás o sto let dříve, než v Německu, Holandsku a Švýcarsku. Doporučuji vám na toto téma spisy Boženy Komárkové (http://eman.evangnet.cz/ind...)

Ano, TPM obhajuje právo nosit zbraň a používat ji v sebeobraně. Myslím, že to je v souladu s obranou práva na život. A potraty - to je už naprosto argumentačně vyčerpané téma. Je to největší zločin Západu naší doby. Jen v ČR od jejich uzákonění přišlo o život více jak 3 milióny lidí. Mimochodem, víte která země uzákonila potraty jako první? Sovětský svaz, výnosem samotného Vladimíra Iljiče.

honolulu
Muslimové nás skutečně nehodlají tolerovat, ale zbraněmi se tahle válka vyhrát nedá.
17. 09. 2010 | 19:45

Emissary napsal(a):

Karel Mueller

Pehe si určitě doplní: více socializmu pro Ameriku a úzkost pomine. :)
17. 09. 2010 | 19:54

Nowotny napsal(a):

Samozrejme,ze Amerika trpi vekem uzkosti:Nezamestnanost je skoro 10 procent,kazky 7 obyvatel je pod hranici chudoby,narodni dluh je 44 tisic $ na hlavu,v zemi ziji miliony ilegalu....Za presidenta mame megalomanickeho narcisistu o kterem toho vlastne nikdo moc nevi (krom toho,ze velmi dobre cte z teleprompteru).
Clanek pana Pehe jenom dalsi primitivni blabol levicoveho pseudo intelektuala pro ktereho fakta neznamenaji nic(Bush zemi strasne zadluzil....Obama ten deficit za necele 2 roky ctyrnasobil apod.)
Jejich argumenty jsou:1.kazdy kdo nesouhlasi s Obamou je rasista 2.za vsechno muze Bush.
Po dvou letech "mesiase" uz nezbyla zadna"nadeje a zmena" a zbyla janom stara tridni nenavist...
17. 09. 2010 | 20:16

zk napsal(a):

honolulu napsal:
"Informace pro vsechny o tech Americkych mestech ! Vsichni belosi vzdy utecou do okajovych ctvrti, kdyz je ve meste vice nez 22% cernochu..Je jedno jestli je to Baltimore, Detroit nebo Indianapolis..Kriminalita je svinstvo a nikdo v ni nechce zit...Suburbs (okrajove ctvrti) -tam se zije jako v perince. Tyto ctvrti maji take velmi "motivovanou" policii."

Na předměstí se stěhují hlavně středostavovští běloši, kteří si nemohou dovolit posílat děti do drahých soukromých škol. Městské veřejné školy jsou totiž většinou hrubě podfinancované, to, že mezi jejich studenty bývá velké procento dětí z problémového prostředí, je jen část problému.

Xavier:
Ona to není jen ta jedna miliardářská rodina. Možná, že vy na pravici řešíte tak trochu podobný problém jako my na levici :): je možné prosadit do opravdu vlivné funkce antisystémového kandidáta? Pro mě jsou mezi demokraty takovými politiky třeba Russ Feingold, Alan Grayson, Dennis Kucinich. Jsem taky hodně zvědavý na Elizabeth Warrenovou. Pro Vás je to zase Ron Paul, budiž. Ale dokud bude většina amerických příznivců pravice spoléhat na FOX News jako na hlavní zdroj informací o politice, nemáte, obávám se, šanci.

Evangelikálním křesťanstvím jsem myslel jižanské baptisty, pentekostálce aj., nikoli evropskou protestanstskou tradici. Nikdy se mi nezdálo, že by se zmíněné americké církve vyznačovaly zvláštní úctou ke svobodě jedince, rozhodně ne, pokud je tato svoboda v jakémkoli rozporu s jejich dogmaty. A je zřejmé, že na americkou pravici mají obrovský vliv. Mimochodem, i tady stojí americká pravice před dilematem: chce být spíše konzervativní, nebo libertariánská? Tyhle dva pojmy se mohou navzájem hodně tlouct.

Ani já nemám energii (a už ani čas) na diskuzi o potratech, jen bych dodal, že zřejmě nikdo na levici není jejich fanouškem, jde spíše o to, jestli naprostý zákaz (a nevkusné ideologizování celého problému) je tím nejlepším řešením. Také mám pocit, že pro řadu lidí na pravici je lidský život posvátný dokud se nachází v těle matky, ale jakmile přijde na svět, už o něj titíž lidé velký zájem nejeví.

Dnes už se tady asi neobjevím, díky za diskuzi. Bylo to, alespoň pro mě, velmi zajímavé.
17. 09. 2010 | 20:19

stále rebel napsal(a):

Léta padesátá USA – Mccarthismus

„Jako éra mccarthismu se v historii USA označuje období počínající zhruba koncem 40. let 20. století a trvající až do konce 50. let, jehož hlavním rysem byl vypjatý antikomunismus přecházející až v antikomunistickou hysterii. Hlavním představitelem tohoto proudu byl senátor Joseph McCarthy, jehož příjmení dalo této epoše jméno.“

Mccarthismus pro mnoho Američanů zejména ve vládních institucích, odborech, školství a zábavním průmyslu znamenal postihy, například ztrátu práce, na základě často jen vágních podezření, že sympatizují s komunisty. Mezi postiženými bylo i mnoho slavných jmen, například umělci Leonard Bernstein, Charlie Chaplin, Aaron Copland, Arthur Miller a Orson Welles nebo vědci Robert Oppenheimer a Linus Pauling.“

„Joseph Raymond McCarthy (14. listopadu 1908 – 2. května 1957) byl americký republikánský politik, senátor za stát Wisconsin od roku 1947 až do své smrti. Během počínající studené války se v americké politice stal hlavním reprezentantem amerického antikomunismu. Byl známý svými tvrzeními o velkém počtu komunistů, špionů a přívrženců Sovětského svazu v americké federální vládě a jinde. Tato jeho taktika a neschopnost svá tvrzení prokázat nakonec vedla k tomu, že mu byla udělena důtka od amerického senátu. Termín mccarthismus, použitý poprvé v roce 1950 v souvislosti s McCartyho praktikami, se brzy rozšířil i na jiné podobné postupy proti komunistům. Dnešní smysl tohoto termínu je obecnější a označují se jím demagogická, unáhlená a nepodložená obvinění a také veřejné útoky na charakter či vlastenectví politických oponentů.“

„McCarthy zemřel 2. května 1957 v námořní nemocnici ve městě Bethesda v Marylandu. Bylo mu 48 let. Oficiální příčinou smrti byla akutní hepatitida. Má se za to, že nemoc podpořil McCarthyův alkoholismus.“
http://cs.wikipedia.org/wik...
17. 09. 2010 | 20:26

Luba napsal(a):

Určitě stojí za to seznámit se některými požadavky iniciativy Tea Party, jako je například "Kontrakt s Amerikou"
a jeho deset bodů:
http://contractfromamerica....

Říkám si, jak by asi tahle "čajová partička" reagovala na Kalouskovu složenku nebo povodňovou daň :)
Asi by to rozsoudil soudce Lynch.

Zajímavý je názor pana Rudolfa Kučery z ČRo-6:
http://www.rozhlas.cz/komen...

Možná, že čajisté mají v úmyslu oprášit nápad s ustavením Výboru pro neamerickou činnost (House Un-American Activities Committee) a shánějí střelce Oswalda, aby zachránil starou dobrou Ameriku před Husseinem ...

Otázka je,
zda ta stará Amerika byla natolik dobrá.

Úzkost je strach pře něčím neurčitým, neznámým, nedefinovatelným.
A Obama tím neznámým směrem svou vlast skutečně vede.
17. 09. 2010 | 20:30

zk napsal(a):

Ještě odkaz na článek mého oblíbeného Michaela Tomaskyho z dnešního Guardianu:
http://www.guardian.co.uk/c...
17. 09. 2010 | 20:38

1946 napsal(a):

Josef K
Takže to dopracovali až ke Švýcarům. Možná jsou amíci nejplebejštějším společenstvím světa, systém jejich společenství je však kupodivu schopen rychlé sebereflexe a oprav.
17. 09. 2010 | 21:07

arnazach napsal(a):

Xavier:
Rozhodně bych neironizoval názory lidí, kteří jsou ochotni se mnou diskutovat. Použil jsem obrat "skutečný křesťan", protože jsem měl na mysli člověka pevně zakotveného v křesťanské víře, ale nikoli křesťanského fundamentalistu.

Včera jsem slyšel jednoho takového křesťana, doktora Halíka říkat, že Richard Dawkins je zběsilý militantní sekularista, militantní ateista. Dost mě to od něj překvapilo.

Co já vím, tento "militantní" sekulární humanismus vychází z toho, že morálka je možná i bez víry v Boha. Přečtěte si například http://www.wjh.harvard.edu/... Oni si prostě myslí, že mají stejné právo mluvit o morálce (a uspořádání světa) jako Vy nebo dr. Halík.

Naproti tomu dr. Halík i Vy vycházíte z nesamozřejmého předpokladu, že jediná možná hráz proti náboženskému fundamentalismu (nejen v některých příspěvcích na tomto blogu je reprezentován islámem en bloc) je moudrá křesťanská (pokud možno kalotická) církev.
17. 09. 2010 | 21:11

stále rebel napsal(a):

Báječný americký čajový dýchánek

„Jejich agenda se může zdá sobecká, byť z pohledu ropného miliardáře pochopitelná. Kdo ale byli všichni ti lidé, kteří tomuto snu miliardářů vášnivě fandili, a ze všech možných dní si k tomu vybrali právě výročí projevu Martina Luthera Kinga? Byli téměř bez výjimky bílí, velkou měrou ve středních letech a starší a převážně ani zdaleka majetní.

Většina z nich není vysokoškolsky vzdělaná. Mnozí říkají, že se obávají ztráty zaměstnání. Není divu, že značné části z nich by dělalo potíže uhradit bez vládní pomoci astronomické účty za americkou zdravotní péči. Jinými slovy, těžili by z veřejně financovaných programů, jež se sponzoři Tea Party snaží zrušit.

A přesto tu jsou a pranýřují „socialismus“ Obamovy zdravotnické legislativy či mírné zvýšení daní pro nejbohatší procento populace. „Socialismus“ pro ně znamená totéž, co „evropský“ nebo prostě „neamerický“. Na rozdíl od sponzorů hnutí se zdá, že davy skandující „USA! USA!“ nemotivuje vlastní ekonomický zájem.

Je možné, že řada Američanů je stále tak silně přesvědčena, že každý, kdo usilovně pracuje, skončí jako boháč, že podporují vše, co straní miliardářům. Pravděpodobnější však je, že pěšáky amerického populismu motivuje něco jiného. Populismus všude na světě pohání strach a zášť: strach z bezmoci, života bez postavení a privilegií, a zášť vůči těm, u nichž se má za to, že požívají nezasloužených výhod – vzdělaným liberálním elitám, cizincům, kteří nám prý berou práci, a muslimům, židům, černochům či ilegálním přistěhovalcům.“
http://www.project-syndicat...
17. 09. 2010 | 21:14

Kritik napsal(a):

Pěkný článek jako vždy, pane Pehe.

Nemyslím však, že všichni jsou hulákající trpaslíci, ubožáčci a duchovní mrzáčci, kteří z plna hrdla křičí: "Obamovi a Americe to nandáme, my to umíme lépe, kam se na nás hrabou!"

Nuže chudáčci, vzhopte se konečně a vzhůru na ně!
17. 09. 2010 | 21:37

Pierrot napsal(a):

Arnazach

No, podle mě už Dawkins dávno překročil hranici svých kompetencí a i pro mě jako celkem konsistentního ateistu, jsou jeho názory opravdu poněkud militantní. Kdybych si měl vybírat jen mezi ním a Halíkem, byla by to věru těžká volba (mimochodem, Halík je už delší dobu prof.; to jen tak pro pořádek). Něco jako vybírat si mezi kreacionismem a evolucionismem. Brrr...
17. 09. 2010 | 22:19

arnazach napsal(a):

Xavier & Pierrot:
Pointa je, že jeden z autorů článku o morálce bez víry, na který odkazuju, významný profesor biologie z Harvardu byl nedávno poslán na dovolenou kvůli obvinění, že si ve své laboratoři razil cestu ke slávě falšováním výsledků.

Není to pěkný důkaz, že jediná rozumná cesta je snaha o otevřenou diskusi a soužití "fundamentralistů" všech možných vyznání? Čili že Obama se vydal správnou cestou, i když je bez záruky?
Dobrou noc!
17. 09. 2010 | 22:33

VL napsal(a):

Bohužel mám takový pocit, že vývoj směřuje k novodobému fašismu. Nejdříve si asi budeme muset prožít tu horší stránku historie, než možná (kdo ví jestli) příjde něco lepšího.
17. 09. 2010 | 23:59

Carlos V. napsal(a):

Xavier, Arnazach : Pro ceskou pravici je typicke, ze sejde-li se nahodou par opravdovych pravicaku, pohada se mezi sebou kvuli marginaliim (potraty, nabozenstvi).

Xaviere, bez aspon trosky tolerance se kazde hnuti stava hnutim (ci sektou) jedineho (mysliciho) cloveka.
18. 09. 2010 | 00:28

arnazach napsal(a):

Ten odkaz v 17.09.2010 21:11:56
mi nefunguje, tak ho dávám ještě jednou:
http://www.wjh.harvard.edu/...
18. 09. 2010 | 03:05

pragmatik napsal(a):

Obama splnil své poslání a vypůjčil bilion dolarů. Již může odejít. Jenom bych nechtěl být u toho, až je začnou lidi mazat za tu bolest a utrpení co jim ti, jejichž jméno se nesmí vyslovit, udělali. kdo se nepoučil z dějin, ten si je zopakuje a bude to ošklivé.
18. 09. 2010 | 08:12

MartinV napsal(a):

Pane Pehe, oceňuji Vaši odvahu "zastat se" Ameriky jakkoli je to dnes v Evropě nepopulární. Souhlasím s Vámi, že je to právě americká občanská společnost, která je nezdolná a pro nás inspirující. Jeden příklad za všechny je americká podpora různých charit, sociálních služeb, církví, atd... Na rozdíl od Evropy v Americe lidé více spoléhají pomoc od konkrétních lidí než od státu a jsou také ochotni poskytnout a to nejen při povodních, ale prostě pravidelně, protože "požehnanější je dávat než brát".

Nesouhlasím s Vámi v útoku na americkou pravici. Jistě jsou v ní populistické prvky, jistě G. W. Bush byl v mnohém naivka, války nevedl dobře. Nicméně nabývám silnějšího a silnější přesvědčení, že historie ukáže, že jeho quest za šíření demokracie a svobody do Iráku nebyl jen blaf. Pro nás Evropany je prostě nepochopitelné, že by Dobro bylo hodno oběti, protože možná už ani v Dobro nevěříme. Objevili jsme, že krom bílé a černé existuje celá škála dalších barev (a to je moc dobře), ale to ještě neznamená, že přestala existovat bílá a černá barva. Existencí neutrálních, relativních věcí se ještě ty Dobré a Zlé relativními nestávají. Za dalších deset let uvidíme... Pokud ale v Iráku bude fungující demokracie, historici Bushovi budou tleskat i přes jeho naivitu (jak mi jeho morální zásady nazýváme), nebo možná právě kvůli ní...
Mějte se fajn.
18. 09. 2010 | 10:49

prirodovedec napsal(a):

Carlos V: Usmevave pekne. Dnes se tu mydli i pravicaci, po minulem Drobkovi, ze? :)

zk - dekuji, pocetl jsem si. :)

Xavier: Je zajimave cist Vase texty TPM vericiho cloveka a srovnavat s psanim zk. Dekuji obema.

Josef K.: S radou postrehu bych souhlasil, kdybyste tak vzdy cernobile nehodnotil cele vzdelavani v CR jen na zaklade Vasich oborovych zkusenosti (Vasich ze spolecenskovednich oboru) a zkusenosti Vaseho ditete z povestnych italskych studii. Pri snaze o prosazovani hloubani, znalosti, vedeni z Vasi strany je pro mne tento Vas OPAKOVANY nedostatek znalosti o celem VS vzdelavani v CR pro mne tristni ilustraci toho, co Vasim pozadavkum neodpovida. Nejde o vedecky clanek ani o blog, ale diskutujici Vasi urovne by zastitujici se Vasimi nazory by je mel konzistentne uplatnovat i v diskusich zde. Uvazte to. To co pisete je totiz nesmirne zjednodusene, nevztahuje se zejmena na prirodvedne a technicke obory, o tech asi nevite nic, protoze byste tak nemohl opakovane psat. Prekazky pro studia talentovanymi nebyly jen za normalizace ale v kazde dobe az na svetle vyjimky. Pochopte, ze ten nenavistny ton cloveka zrejme ukrivdeneho za normalizace v te kombinaci s Vasimi nazory pusobi prilis zvlastne. Jinym byli ukrivdeno v padesatych a sedesatych letech, dalsim v devadesatych ...

Aplikujte zkratka sva doporuceni a prikra hodnoceni pravidelne i na sve psani zde a Vasi ctenari budou nadseni ...
18. 09. 2010 | 12:52

Tenco napsal(a):

prírodovedec
V prvních 3 odstavcích se plně připojuji k Vám.
Další jsem nečet neb mydlím na ryby, dokud nezačne pršet či zas někdo nezavolá, že chce to či ono.

Mějte se.
18. 09. 2010 | 13:05

Paterik napsal(a):

A je skutečně právě Tea Party rozhodující silou americké pravice? Není to spíš jen banda poněkud extremistických křiklounů?

Sládek nebo Le Pen také nejsou dominantní silou pravice, ale jsou nebo byli víc vidět.

Obamovy balíčky Ameriku z krize nevyvedly. Je tudíž zcela legitivmní se ptát, zdali je tak masivní státní aktivita tou pravou a jedinou cestou. Opravdu by mě zajímalo, na základě čeho se Obamova administrativa domnívá, že nalití stovek miliard dolarů do ekonomiky na úkor gigantického státního dluhu jejich zemi zachrání.
18. 09. 2010 | 13:34

Béda napsal(a):

Paterik,

je zcela legitimní se ptát, kdo dovedl americkou společnost do průšvihu, ve kterém se nachází.

Do bezkonečné ekonomické, hodnotové, zahraničněpolitické krize a pasti.
19. 09. 2010 | 07:37

Béda napsal(a):

PS: Kdo to vlastně byl? Nadnárodní podnikatelé, zalobbovaní politikové, bankéři, ekonomové...? Kdo?

A kdo ji má z té pasti vyvést? Snad ne ti samí?
19. 09. 2010 | 07:40

Paterik napsal(a):

Béda:

Do ekonomického průšvihu dovedly Ameriku všechny vlády počínaje Clintonem, které podporovaly nafukování realitní bubliny. Mají v tom prsty obě strany rovným dílem. Druhým viníkem je FED, jehož politiku Obama nikterak nezměnil. Jestli se nyní tvrdí, že tuto pohromu zavinil volný trh a kapitalismus, tak se musím opravdu hlasitě zasmát.
19. 09. 2010 | 09:56

Béda napsal(a):

Paterik,

- kdo vyváží práci a know how z USA?
- v čím (ekonomickém, politickém) zájmu jsou války USA?
- co je to FED? Jakou roli v něm sehrává soukromý kapitál?
- kdo umožnil vývoz zisku do daňových rájů?
- jakou roli sehrávají v americké politice sponzoři a lobbisté?
19. 09. 2010 | 12:56

Paterik napsal(a):

Béda:

- práce se vyváží tam, kde je levná. Když mají lidé na výběr mezi domácími drahými výrobky a levnými made in China, tak které preferují?
- o tématu amerických válek jsme už hovořili několikrát a nemám zájem tuto vleklou diskusi opakovat. Nicméně války USA nejsou viníkem současné ekonomikcké krize. Spíš teď Obama zjistil, že se mu začínají příliš prodražovat.
- FED je především nástroj, kterým americká vláda manipuluje vlastní měnou
- sponzoři a lobbisté hrají v americké politice stejnou roli, jako kdekoliv jinde. Korupce je věčná

Opravdu by mě zajímalo, kam měly tyto otázky směřovat. Že za všechno může Bush? Toho jsem nehájil ani slovem. pouze jsem zpohybnil to, že Obamova balíčková politika vede ke světlým zítřkům.
19. 09. 2010 | 13:09

hovorka11 napsal(a):

Těžko bude smír mezi křesťany a muslimy, pokud budeme propagovat vyhánění a obhajovat vraždění starousedlíků na území Palestiny.
S USA je to trošku jinak. Jako jediný stát, který může tisknout dolary (je to jeho měna s kterou obchoduje celý svět) má obrovskou výhodu přesunu majetku ze všech států používajících tuto měnu pouhým elektronickým navýšením počtu dolarů ve svých bankách. Je to geniální způsob zachování bohatství jedné země, pokud se nezačne celosvětově obchodovat v jiné měně. Potom by takřka ze dne na den moc tohoto státu takřka zmizela !

Dnes nás navštíví izraelský ministr zahraničí Avigdor Liberman. Navštíví naše "pravicové" vládní činitelé, pravděpodobně bude mluvit i s Přemyslem Sobotkou.
Úkolem této návštěvy je "zlepšit pohled na jednání Izraele"

K tomu chci podotknout:

1) Žádný jiný stát na světě není podporován při vyhánění starousedlíků na územích okolo svých hranic, jako Izrael
(upozorňuji, že těžko dokázat starousedlíkům, že mají méně židovské krve než izraelci)

2) Žádnému jinému státě na světě není tolerováno bombardování civilního obyvatelstva a škol fosforovými bombami -mimo Izraele

3) Žádný jiný stát na světě nedostává nejmodernější techniku k tomuto účelu používanému od USA zdarma převyšující vojenský rozpočet Finska nebo ČR !

4) Žádný jiní novináři z ČR nebyli označeni oficiálně teroristy za to, že chtěli psát o podmínkách v Gaze, kde je velká koncentrace starousedlíků z palestinských území, kterým se ukradli jejich domy pozemky a pokud nechtěli být vězněni, nebo zavražděni, tak museli odejít.
Dnes před hladomorem chrání místní dodávky potravin z EU !!!

5) Neznám žádný jiný stát na světě, který by obhajoval vznik obrovské koncentrace vyhnaných lidí (Gaza) na malém, k samostatnému uživení nesmyslně malému území, který dle mého názoru funguje jako koncentrační tábor určený k budoucí likvidaci
Izraelem svobodou a demokracií, přestože jeho někteří obyvatelé zažili holocaust v Evropě!!!!!!

6) Neznám žádný jiný stát na světě, který by používal záminky vystřelení domácky vyrobené rakety na okupovyná místa jako záminku k vyhnání lidí na zcela jiném místě a přestěhování tam lidí, hlásících se k židovskému původu ( z náborové akce Izraele po celém světě okolo roku 1980, k zabydlení okupovaných oblastí po vyhnaných starousedlících)
------------------------
Bohužel patříme k nejtvrdší skupině obyvatel na planetě a vzhledem k tomu, že odmítáme vytvořit "právní podmínky" v arabském světě, tak odsuzujeme místní lidi k decimaci z jedné strany a nárustem terorismu, který se v bezprávních podmínkách velmi rychle rozvíjí z druhé.
Oboje slouží k zájmu zbrojních firem (nyní Saudská arábie má koupit od američanů 60 letadel F15. K čemu je potřebuje ? K válce s Izraelem ?
K čemu potřebuje Izrael modernější letadla F35 zdarma z USA proti Saudské arábii ?
Zbrojní zájmy nadevše...

http://www.cspi-cz.estranky...
20. 09. 2010 | 07:25

Bc Martin napsal(a):

Jistě Ruska se bát nemusíme a to vojenské čvičení "Západ" co provedla ruská armáda bylo jen takové neškodné cvičení. Rusko nám v poslední době vyhrožovalo to ale podle autora také není důvod k znepokojení. Už vůbec nás neohrožuje neodůvodněný vpád Ruska do Gruzie, který Putin maskoval stejně jako před ním Hitler ochranou ruských obyvatel, přitom jim nic nehrozilo.

Teť k Obamovi. Tento člověk se na funkci prezidenta očividně nehodí. Nelze ustupovat do nekonečna. To se ukázalo na Chembarlainově politice, kde mír za Mnichov trval pouhých pár měsíců.
Tento člověk není schopen řešit ani ekonomickou krizi a ke konci krize dojde až po Obamově odchodu v roce 2012.
20. 09. 2010 | 14:50

hovorka11 napsal(a):

Bc Martin:
Gruzie sama začla útok nočním výpadem na Tchinvali v době OH, hlavní město Jižní Osetie. Při tomto útoku zabili nejen ruské pozorovatele, kteří tam byli v souladu s rozhodnutím OSN ale i spící obyvatele:
70% města Tchinvali bylo v ruinách. V celém městě pracovala jen jedna psycholožka aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s gruzínským pokusem o genocidu .http://www.russiatoday.com/...
--------------
Byl to pokus Osetie vyvolat konflikt Ruska s USA, která měla válečné poradce v Gruzii
-------------
Jednoznačně: Osetinci určitě chtějí být samostatnější a jako spojence určitě nechtějí ty, které je decimovali.
----------------
Výhled který vidím:
Moc Číny, Indie, Brazílie a ostatních ekonomik nepodléhajících přímému vlivu USA nutí američany hledat nejen spojence ve Vietnamu !!!, ale i v Rusku!
Vztah k Rusku přehodnocuje nejen EU, ale i USA, jako významného spojence proti odporu Islámských zemí ale i nárustu moci Číny.
V dohledné době dojde k oteplení vztahů a Rusko se tak vyjme ze strany darebáckých mocností.
Nebo mě nevěříte ?
20. 09. 2010 | 18:22

hovorka11 napsal(a):

Opravuji zásadní chybu v překlepu:
Byl to pokus Gruzie (ne Osetie) vyvolat konflikt Ruska s USA.
Gruzie poslední roky značně zbrojila a modernizovala svoji armádu za pomoci izraelské, ukrajinské a americké techniky.
Podařilo se jim sestřelit TU 22- jediný bombardér tohoto typu, který kdy byl sestřelen !
21. 09. 2010 | 08:27

Bc Martin napsal(a):

Hovorka11:

Vy jste naivní že citujete prokremelské stránky, kde sedí lidé blízcí Putinovi a píší o něm jen to dobré.
Jáká genocida. Pokud vím tak za celý konflikt nedošlo k žádnému pokusu o genocidu.

Rostoucí moc Indie a Brazílie? Prosím vás zajeďte si do těchto zemí a uvidíte chudobu a kriminalitu na každém rohu. To nejsou ekonomické mocnosti. A proč by USA hledala spojence ve Vetnamu? Vždyť je to bezvýznamná země. Oteplení vztaků k Rusku u EU ani USA nedojte dokud tam bude vládnout diktátor Putin, který porušuje lidská práva. Vaše naivní představy jsou srandovní
21. 09. 2010 | 21:10

Gabrielle H. napsal(a):

Milý, andělský a geniální mistře pera, či tužky upadlé od stolu mého oblíbeného, originálního, neotřelého, neohroženého a statečného spisovatele a "konspirátora" mistra Hájka, Jiří Pehe...
---
Vydrží Obama až do konce světa??? Toť otázka... No, pokud nastane už v tom předpovídaném a magickém roce 2012, šance by tu byla:-) Jinak nevim, nevim..., ten sympatický černoušek to má hodně těžký. Evidentně je ten nádherný snílek sám hluboce vnitřně rozpolcen a zdrcen, do jakého otřesného globálního humáče to vlastně vlezl a jaké nesmyslné p - čoviny mu "neomylní globalizovaní rádcové" s typicky americky žoviálním žargonem "prachy, nebo kulka" vnukají hlásat i konat -(nějak mi to kouzlem nechtěného připomnělo poslední prezidentskou volbu v prťavém Česku:-)
film/podraz-jmenem-obama-deception/
...poněkud drsný a nahatě pravdivý filmeček, nicméně pořád lepší, než aby po světě opruzovaly týpkové jako naposledy ten otřesný krvák, neokonzerva a kowboy s IQ tykve Bush...
no to ať se na tom cirkusovém politickém šapitó raději promenádují ukecaní demokraté a liberálové jako jste třeba vy nebo Obama:-))
Zkrátka, chtělo se vám spolu se mnou říci "díky Bohu za Obamu???"
...tak to si náhodou po kratší pauze opět rozumíme:-)
Můj americký darling Bill to vidí podobně...
http://video.google.com/vid...
22. 09. 2010 | 01:42

Gabrielle H. napsal(a):

sorry, 2. pokus..., klížily se mi oči...
http://mustwatch.hztz.cz/fi...
22. 09. 2010 | 01:54

mene tekel napsal(a):

vy "přemýšlivá" telátka Fauste,Bédo a další - co přijde po kapitalismu?
No přece pořádek a PRÁVO ! Skončí ti kradáči bankéři, ty nadnárodní koncerny,které vykrádají lidskou sílu kdekoliv na světě , objevují se a zase mizí a nechávají po sobě spoušt.
Jestliže nynější kapitalističtí advokáti ala Klaus , Kalous aj. tvrdí, že neselhal trh ,ale vlády, pak s tak krátkozrakými politiky je potřeba skončit.
Na otázku : CO PŘIJDE POTOM? je již částečně odpovězeno v Číně.
ano ,tam se ukazuje ,že správně namíchaný koktajl kapitalismu s tržním hospodářstvím ALE regulovaný socialistickou / nesprávně se jí říká komunistická!! / vládou funguje docela dobře a blíží se chvíle kdy budou naši mocipáni společně s EU šilhat po tom jak to od Číny okopírovat. Jenže mezitím se Evropa propadne ještě hodně hluboko a pak nastane otázka, zda nám třeba ve Španělsku neukážou novou soc. -revoluci!!
23. 09. 2010 | 00:00

buratuly until napsal(a):

Pekny clanek, dekuji. Souhlasit se da s mnohym pozitivnim o Americe, jen ten optimismus zpochybnujici existenci zla a nutnost boje proti nemu, s tim nesouhlasim. V tomhle jsem na strane americke pravice. Ustupky zlu vedou do pekla a my ho ve stredni Evrope zazivali hodne dlouho na to abychom zapomneli...
23. 09. 2010 | 07:31

Gabrielle H. napsal(a):

mene tekel:
velmi impozantní nick... Mené tekel ú-parsín - věštecká slova, která při hostině Belšasara (Da 5) napsaly prsty lidské ruky na zeď paláce a které nikdo kromě Daniela (Da 5,25-28) nedokázal přečíst, natožpak vyložit (Da 5,5 - 8)
Význam slov - dle Bible - Daniel 5, 25 - 28:
"Mené, mené, tekel ú-parsín". Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je. Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům."
Hmm..., komupak asi zvoní hrana v dnešní době? Kdo z dnešních mezinárodních, ale i těch našich domácích česko-moravských "elit" bude před Kristovou tváří shledán lehkým?...
Svědectví lidí, kteří za oponu smrti již nahlédli, a chvilku si tam pobyli... http://www.kvs.websnadno.cz/
https://www.youtube.com/watc...
23. 09. 2010 | 23:40

Activista napsal(a):

dekuji za clanek - velmi optimisticky - ale ten valecny deficit je obrovsky - tam vychodisko nevidim.
Jedna vec zde schazi - monopol pravicovych mediji Ruperta Murdocha - v utocich na Obamu. Stale cekam zde v USA a v CR kdyz tam vyjde "A United Nations panel of human rights experts has accused Israel of war crimes through willful killing, unnecessary brutality and torture .."
24. 09. 2010 | 18:36

Ermolli napsal(a):

P. Pehe, píšete "nepřipravenost na angažmá ve světových válkách vyvolaných Evropany". Nejsem expert, tak jsem se doposavaď domníval, že WWII se stala světovou až po "zaangažování se" Japonska, které ji tak spolupomohlo vyvolat. Re Lindberg-myslím, že očividné sympatie k nacismu projevoval i návštěvami Říše.
26. 09. 2010 | 10:58

swat napsal(a):

Pěkný článek,souhlas.
28. 09. 2010 | 00:56

Pedol napsal(a):

Mj. jeden těšínský Žid R.Pipes jasnozřivě poukázal, jak američtí intelektuálové ostudně selhali, když hytericky házeli R. Reaganovi klacky pod nohy, poté co otituloval SSSR jakožto 'říší zla' a dovršil jeho kolaps eskalací závodů ve zbrojení.

Pipesovy texty jsou aktuální i dnes a sedí na spoustu intelektuálů typu Peheho.

oč by jinak spousta intelektuálů podporovala socializmus a komunizmus ještě dlouho poté, co byl neúspěch už zřejmý každému? Proč by věřili, že když budou jako mantru neustále opakovat slovo "mír", zabrání válce?...SSSR byl brutální systém, založený na síle a využívání strachu, ale maskuje se ušlechtilými ideály. To mátlo ušlechtilé mozky, nikoliv však lidi žijící v drsném a zmítajícím se, fyzicky reálném světě."
..."...najde málo útěchy ten, kdo je přesvědčen, že nějakým zázračným spojením dobré vůle a osvíceného vlastního zájmu splynou zahraniční politiky Spojených států a Ruska v jedno. Ti, kdo v těchto dvou zemích dělají politiku, nemají stejné představy o tom, co je 'dobré' a co je 'vlastní zájem'".
...."Nepochopení ruských motivů a záměrů mělo i hlubší kulturní příčiny. Předpoklad, že všichni lidé jsou si rovni, vede většinu Američanů víceméně k přesvědčení, že ostatní lidé jsou stejní. Tzn.,že ostatní lidé jsou v jádru stejní jako oni, a kdyby měli možnost, chovali by se jako oni. Chová-li se nějaký národ ke Spojeným státům agresivně, je to proto, že se cítí být neprávem poškozen: takovou extrapolací nepadá vina za agresi na agresora, ale na jeho oběť."
28. 09. 2010 | 10:12

Activista napsal(a):

Pele ma pravdu - V Klausarne resi problemy 20 stoleti - btw - Reagan zkrachoval USA - zbrojenim - ted to jeho pohrobci neokoni davaji do rakve

zfacts.com/p/318.html
jako SSSR - pres polovinu rozpoctu jde na USraelske valky -
costofwar.com
01. 11. 2010 | 01:50

Activista napsal(a):

But contemplate for a moment the abyss that Obama's leadership steered us away from — where we would be today if laissez-faire Republican radicals had succeeded in allowing the economic collapse to take its course. According to a study by economists from Princeton and Moody's, more than 16 million jobs would have been lost without the interventions of TARP, the Recovery Act and the Federal Reserve — double the damage actually suffered. Unemployment would have spiked to 16.5 percent, and next year's federal deficit would have more than doubled, to $2.6 trillion. "With outright deflation in prices and wages," the study concludes, "this dark scenario constitutes a 1930s-like depression."

z Rolling Stone magazine - take Readersupportednews.com
Case fo Obama
02. 11. 2010 | 05:16

Christmas craft napsal(a):

Decorating the tree is often the highlight of the season because the <a rel="nofollow" href="http://www.ssornaments.com">Christmas craft</a> has become the center of many American homes Christmas display. Many families go and choose a tree together or put up their artificial tree. They have family time and decorate the tree together. Many memories are made and shared when putting up the <a rel="nofollow" href="http://www.ssornaments.com"> Christmas tree</a>.
http://www.ssornaments.com/...
05. 11. 2010 | 07:11

StarkDaphne napsal(a):

freelance writer
10. 07. 2011 | 02:34

LizzieMack34 napsal(a):

freelance writer
19. 08. 2011 | 01:18

FullerRose napsal(a):

freelance writer
04. 09. 2011 | 21:16

cheapest car insurance rates napsal(a):

I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what's the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative web sites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 07:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy